Huraikan ciri-ciri masyarakat bertamadun berdasarkan pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam dengan memberikan contoh

-contoh yang sesuai. Pendahuluan : Tamadun secara ringkas difahami sebagai peningkatan kebudayaan sesebuah bangsa. Menurut ahli sejarah tamadun merupakan keadaan sejarah dimana keadaan masyarakat yang mengalami perubahan dan kemajuan dari pelbagai bidang dgn kecenderungan ter hadap urbanisasi. Menurut Prof M.A.J. Beg tamadun ialah pencapaian manusia dlm btk kota,skrip, kes enian, seni bina, agama undang-undang dan politik iaitu satu proses yang berlaku secara berperingkat mengikut tahap kemajuan yang dalam oleh masyarakat. Perspektif Islam memaksudkan tamadun sbg pembangunan material dan spiritual dgn prinsip yg berperanan memenuhi tuntutan fitrah manusia yang mempunyai jasad dan roh. Dlm Islam tamadun mempunyai konsep yg universal. Sayyid Quttub mengatakan tamadun itu merupakan segala bentuk kemajuan oleh sekum pulan masyarakat dlm segala bidang yg berteraskan syariat Islam. Terdapat bbrp asas tam. Islam spt akidah,akhlak dan ilmu. Selain itu kemajuan yg dicapai oleh umat Islam haruslah disusuli dgn akhlak yg baik. Isi : Ciri-ciri masyarakat bertamadun menurut sarjana Barat : Manusia mula tinggal menetap dlm sebuah komuniti di sebuah kawasan. Pengkhususan kerja-setiap kumpulan dan lapis masyarakat mempunyai tugas yg berla inan yang telah ditentukan. Organisasi sosial yang lengkap Wujud sistem politik dan pemerintahan atau sebuah kerajaan. Wujud tulisan dan bahasa. Aktiviti perdagangan dan pertanian. Kemajuan sains dan teknologi untuk memudahkan kehidupan seharian serta perkemban gan ilmu pengetahuan. Agama dan kepercayaan ( memadai jika wujudnya kepercayaan-kepercayaan yg berkait an animisme atau penyembahan dewa-dewa ) Ciri-ciri masyarakat bertamadun mengikut sarjana Islam. Bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah : Tidak sahaja berasaskan pembangunan material tapi merangkumi kerohanian dan mora l. Menurut Ibnu Khaldun, ajaran Islam itu sendiri melahirkan manusia bertamadun Islam menekankan konsep akidah dan pengabdian diri kpd Allah sbg asas tamadun. A khlak dan moral Islam berjaya meningkatkan tamadun. Mempunyai bentuk yg tetap dan tdk dipengaruhi hawa nafsu. Bentuk-betuk tamadun Islam bersandarkan kepada Allah . Tamadun Islam tidak menolak segala btk yg tdk bertentangan dgn Islam tetapi nila i-nilai yg buruk diketepikan. Contohnya aktiviti ekonomi, Islam mengiktiraf pencapaian ekonomi yg maju. Islam menggalakkan aktiviti perdagangan, penggunaan matawang, cukai dan lain-lai n. Sikap terbuka kepada semua tamadun : Perkembangan tamadun Islam bertaut dengan perkembangan tamadun lain. Contohnya dalam bidang seni bina tamadun Islam mengambil budaya Parsi, Yunani da n Rom. Kubah berasal daripada seni bina Graceo Rom Sistem diwan ( jabatan ) zaman Khalifah Umar al-Khattab ditiru daripada sistem p emerintahan Parsi. Ini menunjukkan unsur-unsur yang tidak baik daripada tamadun lain ditolak. Cth:

manakala tamadun Islam meliputi kedua-dua asp ek iaitu material dan akidah. Tamadun barat lebih mementingkan ciri-ciri luaran sepe rti seni bina. Bandar Madinah dan Mekah menjadi pusat penyebaran Islam. Sayyid Qutub menganggap kepimpinan adalah penggerak utama tamadun Islam. al-Biruni dll Kerajaan dan perbandaran : Bandar merupakan pusat pemerintahan di samping pusat pendidikan. K ufah dan lain-lain. . Kesimpulan : Berdasarkan pendapat tokoh sarjana Islam terdapat perbezaan di antara tamadun ba rat dengan tamadun Islam. ukiran patung dan lain-lain.seni muzik yang melalaikan. Rasulullah pernah memberi tawaran kpd tawanan prg Badar supaya mengajar membaca dan menulis 10 org kanak-kanak Islam Masjid dijadikan tpt dakwah dan pendidikan. Khalifah Umar al-Khattab membina bandar-bandar di wilayah baru seperti Basrah. Tamadun Islam tidak mengiktiraf kehebatan zaman pemerintahan Bani Umaiyyah. Wahyu pertama konsep baca (Iqra ) menekankan pendidikan . Universiti pertama yg pernah dibina ialah Jami ah al-Qurawin di kota Fars. Tamadun Islam juga tidak menolak corak kepimpinan yang lain asalkan tidak berten tangan dengan Islam. Islam menekankan ilmu dan pendidikan. pertahanan dan lain-lain. Abba siah dan Uthmaniah sebagai zaman gemilang tamadun Islam kerana pemimpim kurang m enepati kehendak Islam seperti mengamalkan sistem monarki. Kepimpinan : Tamadun Islam dpt dilihat melalui keperibadian pemimpin Islam itu sendiri. Pendidikan dan ilmu. tugu dan lain-lain. para sahabat dan lain-lain. Cth: keperibadian Rasulullah. Maghrib i. Lahir intelektual Islam yg terkenal dlm pelbagai bidang spt Ibnu Sina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful