"TI

'

'

,,

V-!1'V

',.".',.

.^:

'^^^/^a4^ m6?/?^ c/m'Pe4J'i^u

.a

a ^f^er^e^^z^^/

yC^i

^

r

^lhA^6>t^^^^y^A^ '^c>'?7^yrn4^^tee^-^ytnzec^^ -'X^ny

^/A^ C/Kc/ '^at69i^
yta Od^. ^T^-' .'te,

(W

'

H^

C A

TE

N^

GR^CORUM PATRUM
IN

NOVUM TESTAMENTUM,
EDIDIT

J.

A.

CRAMER,
NECNON

S.T.P.

AULiE NOVI HOSPITII PRINCIPALIS,

HISTORI^

MODERN^ PROFESSOR

REGIUS.

TOMUS
IN EVANGELIA
S.

I.

MATTH^I ET

S.

MARCI.

OXONII,
E TYPOGRAPHEO ACADEMICO.
M.DCCC.XLIV.

^

C A T E N
IN

tE

EVANGELIA
S.

MATTHiEI ET
AD FIDEM CODD.

S.

MARCI,

MSS.

EDIDIT

J.

A.

CRAMER,
NECXOX

S. T. P.

AVhJE NOVI HOSPITir PRINCIPALIS,

ACADEMI^ ORATOR

PUBLICUS.

OXONII,
E TYPOGRAPHEO ACADEMICO.
MDCCCXL.

.VAW.LM
>

y

\V
\^

^

PRJi:FAT10.
AnTEQUAM
nentur, et

de

iis

quae in hoc
sint,

Volumine
operis

conti-

unde sumpta

Lectorem moneam, non
totius

inopportunum videtur,

in

ipso

limine,
in

quod Grsecorum Patrum Commentariorum Corpus

Novum Testamentum
Quid autem hac

nuncupari potest, quaedam de

hujusmodi Scholiis sive Catenis in genere verba facere.
in parte

elaboratum

sit

satis

exposue-

runt Fabricius in Bibliotheca Gra;ca T. VII. p. 727. et
seq.

Vet. Ed. T. VIII.

p.

637.

Ed. Harles. Thom.

Ittigius Tractatu
8«.

de Biblioth. et Catenis Patrum. Lips.
§.

1707. Walchius Biblioth. Patristica Cap. III.

17-

p.

193

— 198.
in

De

utilitate

autem

et fructu et

prae-

stantia istiusmodi

operum potissimum disputaverunt

Ricardus Simon in Historia Critica praecipuorum

Comet

mentatorum

Novi Foederis Libros Cap.

XXX.

seq. p. 422. et Christophorus

Wolfius in Dissertatione

de Catenis Grsecorum Patrum, iisque potissimum
nuscriptis.

Ma-

Prioris egregii Viri praestantissimum opus
est, et

omnibus notum
que
satis

Sacrae Theologise Studiosis ubi-

obvium.

Wolfii autem tractatus

jam
sit,

inter

rariores Libros numeratur,

adeo ut vel in locupletis-

simis Bibliothecis desideretur.

Cum

id

ita

et a

viro et doctrina et judicio spectato scriptus

sit,

et qui

ad hujus generis Commentarios animum praecipue adverterat, eosque variis in

Bibliothecis diligenter con-

quisiverat et evolverat,

me rem haud
a 2

ingratam

viris

iv

PRJ5FATI0.
esse,

Sacrarum Literarum Studiosis moliturum
tratus sum,
si

arbi-

ea quae in prsedicto Wolfii
fuerint,

libello,

magis

ex re mihi visa

iterum typis committerem.
dis-

Adjectis postea ad finem eorum quai a docto Viro

putata sunt,

iis

quae ipse in

eadem materie notanda

habeam, quatenus ad eas potissimum Catenas spectent
quae in Novi Foederis libros, sive editse sive ineditse ad

nostram usque setatem duraverint.
Wolfius Ewercitatio in Catenas Pa-

Jo. Christophorus

trum Gr(Bc. easque potissimum
bergcB 1712.

MSS.

4<to.

Witemquandam

" Catenam Patrum

eruditi appellare solent seriem

interpretationum, ex diversorum Ecclesiae Graecae Latinaeve

Doctorum
tioris

scriptis,

a scriptoribus nunc antiquioris nunc recen-

memoriae,

ita

contextam et quasi coUigatam, ut varise
legenti

sententise

de eodem commate divinioris scripturae interpreexhibeantur.

tando uno conspectu
instituti

Primus hujus

Auctor dicendus
Diaconus,
si

erat

Ecclesiae

fides

Olympiodorus Alexandrinae haberi posset Paulo Comitolo,

qui Catenam in

Jobum, a Laur. cum Deo primum Lugduni

1586 editam, cum amplis accessionibus Venet. an, 1587, secundum vulgavit, et ab Olympiodoro contextam esse arbitratur. Hujus vero Doctoris aetas dubia huc dum visa est eruditis,
ut propterea Cl. Cavius
stator

Rerum
I.

Ecclesiasticarum peritissimus
Historiae Literariae ad
his

atque vindex, Parte

A. C.

990 candide item
' '

profiteatur

omnino verbis:

*

de ejus

aetate laborant eruditi, his illum Saeculo

V. ahis XI. collo-

cantibus.

Nos eum hoc

loco

deponimus ad annum 990,

*

praestaret, et,

donec exsurgat, qui certiora doceat.' Nec defuit qui id si quid video, rem obscuram non infehciter ex-

Jo. Ernestius Grabius enim, quem immaturo fato ereptum dolent, qui aliquid his hteris tribuunt, in notis ad
pediret.

Patrum p. 245 idoneo argumento efficit Olympiodorum Saeculo V. vel VI. post reparatam salutem, aliquo ante Anastasium Antiochcnum tempore, cujus aetas haud dubie in Saec. VI. medium incidit, AlexanII.
Spicilegii

Tom.

ut credamus,

PR.EFATIO.
drise floruisse.

V

gicarum

Is enim in Lib. VI. Contemplationum AnagoHexaemeron, quod opus eximiura Graece exaratum nec editum, in Collegio Novo Oxoniensium evolvere me memini, Olympiodorum tanquam ttoKvv tu Selu, h. e. in divinis
in

rebus praeclare versatum, ad partes vocat, nec permittit, ut de

Olympiodori

setate

amplius dubitemus.

" Hunc excipit OEcumenius, itidem incertffi aetatis scriptor, ab Olympiodoro tamen aliquot sseculorum intervallo sejunctus, cum communi fere omnium sententia aetas ejus in tempora Commentarii ejus in Actus Saeculo VIII. posteriora incidat.
Apostolorum
Doctoribus,
cinnati, hodie
et

Epistolas Paulinas,

cum ex

aliis

Ecclesise

tum vero imprimis ex Chrysostomi

scriptis con-

non injucunde leguntur. " Superest Nicetas non Heraclius, quo nomine a Frisio in

Bibliotheca appellatur, nec Davides, aut Paphlago,

cum quo

eum

a nonnullis perperam confundi solere

monuit Cl. Mol-

lerus p. 506.

Heracleensis, cujus aetas in Saec.
aliis

Homonymoscopiae, sed Serron, Archi-Episcopus XI. medium a Cl. Cavio et refertur. Huic illam in Jobum catenam, quam Paulus

Comitolus Olympiodoro tribuendam putavit, Laur.
in praefatione

cum Deo

ad primam editionem vindicavit, propugnatorem
Biblioth, Vindobomensi, p. 63. qui Hb.III.

nactus Pet. Lambecium, "Virum diligentissimum, in libro V.

Commentariorum de
p. 38.
tricius

ejusdem
Junius

in in

Psalmos Catenam recenset.
repetita

Sic etiam

Pa-

ejusdem Catenae editione, multis modis emendatiore, quae Londini 1637, Graece et Latine curata est, Nicetae
operis inscriptione

eam deberi adeo non dubitavit, ut in nomen ejus exprimendum putavit.
iUi

ipsa

Et

nituntur quidem

Codicum, qualem Laur. cum Deo in Bibliotheca Regis Galliae obvium esse observavit, cui Junius alios non dissentientes ad latus collocat. Cetera argumenta, quae pro hac sententia pugnant, nunc quiauctoritate

veterum

dem non

urgeo, in hoc solo acquiescere
si

me

posse ratus,
Saec.

quod

vix veri videatur simile,

Olympiodorus

VI. Scriptor,

jam Catenas formandi
nisi forte

initium fecerit, tribus circiter Saeculis,

pluribus, usque ad

exstitisse,

qui hujus

CEcumenium iabentibus, nuUum exemplum sit secutus, cum vicissim post
v. c.

CEcumenium
rint.

plures

Nicetas,

Euthymius, Macarius,
forte esse inter

Andreas Presbyter

etc.

ad similem laborem manus admove-

Relinquitur itaque

CEcumenium primum

vi

PR^FATIO.
quorum memoria
superstes est, qui ejusmodi operam in

eos,

se susceperint.

" Sicut itaque Catenae a diversis Auctoribus profectae sunt,
qui nunc majorem nunc minorem industriam, doctrinseque et
judicii
ret,

apparatum attulerunt; ita, vel non idem de singulis judicium
aliis

me non
ferri

monente, appaet

posse,

ex

aliis

ampliora, minora ex
derivari,

commoda

nullam vero in
quae
tollas,

incommoda ad Lectores universum ita comparatam esse, ut
vel

non

sint,

quaeve repudies.

Sic

nemo, credo, dubi-

taverit,
sari in

Lectorum rebus admodum consuli, si ea sibi obvercompendio videant, quas antiquissimi quique Ecclesiae

Doctores, a primis divinioris coetus originibus per varia saecula,

de divini Scriptoris mente, nonnunquam abdita, judicarunt, cum illorum quidem auctoritas non quidem argumentum omni
exceptione majus, neque tamen prorsus nullum aut leve afferant, praecipue

eandem Quamvis enim cum Paulo Colomesio p. 126. Observationum Sacrarum dicere non sustineam vilescere nobis hodiernorum Theologorum comsi

praestantissimi Ecclesiae Antistites in

sententiam amice conspirare videantur.

'

'

mentatiunculas, quoties

animum

erudita

illa

ac salutari Pa-

'

trum

lectione pascimus,"* nolim tamen, instar fastidiosi conillis

temtoris,

prorsus nihil tribuere, sed

mediam

sectatus viam,
ita

cum eodem
'

Colomesio, aUbi modestius sentiente, judicium
:

formare malim

'

quis a primis ilHs Christianis sasculo majo-

ribus oranium Scripturae locorum

germanam exphcationem
ad

'postulet.'' quis in

muhis

eos non aeque hallucinatos existimet,

'atque eorum

nepotes.''*'

Vide,

si

placet, Colomesii notas

epistolam Clementis.
est,

Praeterea non infimo loco

ponendum

quod non tantum aliqua integrorum Operum fragmenta
in Catenis

et

ramenta quasi

ad posteritatem transmittantur, sed
et

interdum etiam maxima eorundem pars ab interitu
injuria vindicetur.

temporis

Liceat hoc loco, ne longior sim, tantum ad hiudatissimi Grabii exempkim provocare, qui in praefatione

ad tom.

I. Spiciiegii

Patrum

Seculi II. non diffitetur, praeci-

puam ilhus Spicilegii materiam ex Catenis Patrum, tam excusis, quam manu exaratis, sibi subnatam esse, in quibus Doctores
Saecuh IV. tam frequenter ad partes vocentur, ut largae niessis

copiam facere possint. Idem p. 364. ad tonium I. Spicilegii testatur se magnam partem Commentarii Eusebii Cfesariensis
in Jesaiam

ex Catena quadam in hunc Prophetam, quae in

PR^FATIO.
Collegio

vii

Novo Oxoniensium

asservatur, et paulo post a nobis

diligentius laudabitur, in proprios usus descripsisse, suo tem-

pore

cum

erudito orbe istam communicaturum.
ita

Qua quidem

opera non
in

pridem eruditissimus Bernhardus Montfauconius,

Nova

Collectione

Patrum

et

Scriptorum Graecorum egregie
isti

defunctus

est, qui Eusebiano

Codd. locum

aliis,

Commentario, partem ex partem ex Catenis, descripto, ultimum in eo Opere.

reliquit.

Addam

his illustre Petri
in

Danielis Huetii,

idonei judicis,

testimonium, qui

extrema praefatione ad

Commentarios Origenis in Scripturam Sacram refert, tantara Origenianorum Scriptorum copiam in Catenis exstare, ut si quis quicquid Origenianum est colHgere speret, perinde sit, ac si raare exhaurire, vel coelura humeris sustinere velit. "Quamvis autem non eadem fuerit omnium Patrura felicitas, et quidam rarius, quidam frequentius, ad syrabolas suas conferendas advocentur, jucundum tamen imo et utile fuerit, ex ungue leonem cognoscere, et ex fragmento de opere integro
sententiam ferre posse.

dam

habuit Stephanus

le

Professor, cujus haec

Fragmenta ejusmodi in deliciis quonMoyne, Lugdunensium inter Batavos verba p. 67, prolegomenorum, quibus
'

Varia Sacra instruxit, leguntur.
'

Et magis

ipse delector sim-

pUcitate, zelo, unctione, charitate, minutioribus etiara fragraentis,

'

Clementium, Ignatiorum, Polycarporura, Justinorura,

'

Irenaeorum, Quadratorum, Dionysiorum Atheniens. et Corinthiacorum, et aHorum ^eo^opwy,

'

quam

conditis istis cupediis,

'

mellitis bellariis, puerilibus placentis, acutis subtiUtatibus, aculeatis et galeatis scriptis hodiernis.*'

'

*' Cura hac utilitate proxirae conjungitur, quod ubi fragmenta illa recensentur, fieri mentio plerumque soleat illius vel

libri vel

commentationis, ex qua fuerunt decerpta, ut vel hoc

modo

historia literaria

Scriptorum Ecclesiasticorum non una
Ipsi nos hujus assertionis veri-

accessione locupletari possit.

tatem paulo post ahquot exemplis evictam dabimus, quorum

ampHssima copia
editis, et in

in Athanasii Operibus,

Montfauconii Opera

Nova ejusdem

Collectione locupietatis, deprehen-

ditur.

SimiU raodo saepius usu venit, ut Catenarum beneficio
alte-

germanum Auctorem Ubri aUcujus detegamus, qui antea rius nomen librariorum vel ignorantia vel caUiditate aut
de
causis, prae se tuUt.

aUis

Exploratuni

est antiquitatis Ecclesi-

viii

PRiEFATIO.
perltis

asticae

exstare in Bibliothecis, quas

MSS.

abundant,

Codices qui Psalmorum
excipiunt, ac prfleterea

LXXVII, et qui eum usque ad CVII CXVIII interpretationem sub Chrysdifficulter

sostomi nomine exhibeant.
tori

adscriptam esse non

Per fraudem vero eam huic Docperspexerunt naris non

tamen omnibus eadem opera in germani non licuit. AfFeram hanc in rem Gerhardi Langbsenii verba, quae ex Volumine XI avToypdcfxdv ejus, de quibus Bodleiana Bibliotheca sibi gratulatur, excerobesae judices, quibus
Scriptoris notitiam pervenire

pere

me

Langbsenius)
*
*

' HomiHas olim p. 39 memini. in Psalmos"' (ita ait ' Ucet nec Theodoreti sint nec Euthymii, Chry-

sostomo tamen nostro plane abjudico, tum quod aureum

elo-

quentiae flumen et auctoris nostri beivoTTjs hic plane deficiat,

tum etiam quod Aquilam, Theodotionem, Symmachum, est ubi norainatim citet, quod Chrysostomo (uti Savilio tomo VIII. p. 130, notarum observatur) omnino insolens.' Huc accedit, quod nobis palmarium est, MS. veteris auctoritas habetur in Bibl. Cantuar. Cod. 163. f. 279.) in quo habentur excerpta ex Commentario Chrysostomi in Psalmos in quibus quaB in Ps. CIII et CIV. inde citantur, cum his in Cod. DN. Roe nihil prorsus habent commune, uti nec cum Theodoreti sive Euthymii alteris. Oculatior hic fuit Mericus Casaubonus, a Catenis, accuratius inspectis adjutus. Hic enim cum intelligeret, Euthymium in Commentario in Psalmos, cujus non unum exstat inter Codd. Bodleianos exemplum Graecum, locos quosdam sub Hesychii nomine afFerre, qui totidem verbis in
'

'

'

:

expositione, quae

Chrysostomo

falso tribuitur,

acceptam esse

referendam.

In Bibliotheca Pubhca Cantabrigiensi asservatur
Commentarii, laudati Casauboni cura ex an-

aTroypacpov hujus
tiquiori

Codice descriptum, quod, ut ex Langbaeniano Voki-

mine, cujus
tate

modo
in

feci

mentionem,

intelligo,

idcm Latina

civi-

donatum

publicam lucem proferre constituerat.

In
haec

frontispicio iUius

exempU Casauboniani
:

ipsa Merici

manu

consignata legebam
'

'

Verus Auctor hujus
si

sychius, vel, ut aUi scribunt, Isychius,
fides,

ep/x?jreia? cst HeEuthymio Zigabeno

'

qui non pauca ex iUo passim profert, et
13,
satis

eum

in Ps.

*

LXXXVIII.
«*

proUxum ex

iUo locum

adducens,

*

diserte nominat.'

V

Quis autem Hesychius, Presbyter Hierosolymitanus, (de

PRtEFATIO.
quo non uno
aetatis

ix

loco Photius,) an alius? quos plures et diversae
in

Miraeus

Auctario, Sixtus Senensis in Bibliotheca,

aliique

commemorant, non plane liquet. " Non falli Casaubonum alio argumento compertum habeo, qui observarim in Catena in Psalmos, quam Baltas. Corderii industriae debemus, saepissime Hesychii symbolas afFerri, quas cum expositioneista,de qua commentamur, omni ex parte

conspirare deprehendi, nisi

quod

in comparatione, vel tralatitio

labore instituta, miratus sim, tam neghgenter contextum Grje-

cum curatum
niano medela

fuisse, ut infinitis fere locis
afFerri possit,

ex Codice Casaubo-

quod aUbi data opera ostendam, His commodis oranibus, quae ex Catenarum usu circumspecto ampUssima redundant, accedit tandem illud, quod ne tum quidem utihtate omni destituantur, cum ipsa Doctorum opera integra manibus versantur.

Saltem enira perito lectori occasio-

nem

suppeditant, locos nonnullos vel ab injuria teraporura, vel
fieri solet,

librariorum neghgentia, ut
integritatem vindicandi.

male habitos,

in pristinam

"

Ex

his,

ni fallor, relinquitur, Catenas

Patrum, non uno
alli-

nomine

se coramendantes, Lectores, antiquitatis studiosos,

cere et pertrahere ad lectionem,

nec uno laboreni comraodo

corapensare posse, raodo

illi

judicio utantur, et ab ilhs sibi

caveant naevis, quibus eaedera incautos pleruraque decipiunt et
fallunt.

Negari sane,

nisi

ab iraperito non

potest, saepius a

centonura ejusraodi consarcinatoribus Scriptorura verba, nunc
magis, nunc minus, nunc
truncari,
fuerit

cum judicio, nunc imprudentius

deillis

mutilari et minui, ut dubius haereas qupenara

mens, qui, ubi in fontibus leguntur, perspicuitatis lausibi faciunt.

dem
et

oranino propriara

lidem non raro interpolant
scripserint,

Scriptorum verba, pro arbitrio fingunt et refingunt, diffundunt
araplificant, ut

non tam

legas quae

illi

quam

quae scripsisse

illos velint,

qui Lectori haec compendia

off*erunt.

Praestitisset oranino, ipsa
sic

legentibus

Auctorum verba solicite servare, et Uberam de eodem sensu judicandi potestatem
collectorum ahis ca placere debere opinetur,

rehnquere.

Praeterea ssepe carbones pro thesauro invenias, et

cum unusquisque
quae
sibi

probentur, suoque genio respondeant, est ubi judicii

solertiam et
recte
'

acumen
ejusraodi

in

illis

desideres.

'

Si quis enim,'

quod

monet Huetius

in praefat.

ad Origenis Commentarios,
eruditis
et

symbolas

nonnisi

ab

gravibus Viris

X
'

PR^FATIO.
in

unum

compositas

arbitretur,

sua

eum

valde

fefellerit

'

opinio.**

" Quod

si

vero

sint,

quae his

vitiis

non deturpentur Catenae,

quales interdum deprehendas, in omnibus tamen id desideres,

quod rationum momenta, quibus sua superstruxerunt Patres, plerumque ob brevitatis studium prorsus sunt omissa, quae tamen vel summatim repraesentari consultum videbatur. Observatum quoque fuit, eosdem nonnunquam unum eundemque locum ita proferre, ac si uni debeatur Auctori, quem tamen ex
diversorum cogitatis coaluisse
tur, ipsi leguntur.
intelliges, ubi
illi,

quibvis deben-

symbolae vel nullius

Hac parte rectius egissent, si ejusmodi vel omnium eorum nomina praefixissent,
Haec
vitia

quorum

ingenio et doctrinae debebatur,

ut ab ipsis

Collectoribus repetenda videntur, ita alia sunt, quas librariis

merito tribuas.

Hi enim passim ex

oscitdntia

novum

testimo-

Auctore mutuo sumtum cum priore conjungunt, vel saltem non satis, nomine sciUcet perperam omisso, distinguunt, imo nomina ipsa Scriptorum ita confundunt, ut locos

nium ab

alio

quosdam
vel

aliis tribui

videas,

quam quibus
in

debentur.

lidem

prudentissimum lectorem

errorem inducere possunt,

quando, quod saepius usu venit, nomina diversis communia, et

cognominibus distinguenda, simphciter proferunt.
potissimum observavi
in

Hoc

fieri

Nysseno commune

esse

nomine Gregorii, quod Nazianzeno et In eo exarando hanc librarii constat.
sibi

consuetudinem familiarem

reddiderunt, ut ubi prior venit

commemorandus, Gregorius simpliciter appelletur, ubi posterior, Nysseni cognomen per quoddam literarum compendium addatur. Atque haec quidem tolerari poterant, nisi hoc modo
confusioni porta aperta fuisset, ut interdum

nudum

Gregorii

nomen designatum videas, eo in loco, in quo de Nysseno cogitandum est. Simile quid accidit Hesychiorum quorum non unus est, Eusebiorum, Theodororum, imprimis etiam Severi
et Severiani

nominibus.

In his errandi amplior nascitur ocscribendi

casio ex eo,
tes,

quod
in

librarii,

compendia Hberius sectanabsti-

ab

illis

nominibus propriis exprimendis se non

neant, et literarum ductus adeo saepe impediant, ut alteram

abbreviationem,
possis.

quam

vocant, ab altera distinguere difficulter

Fidem verbis faciet tabula nominum propriorum per compendium exaratorum quae in eruditissimi Montfauconii eximio opere, quod Paiaeographiam Graecam inscripsit p. 348.

PRiEFATIO.
legitur.

xi

Occurrerunt

ipsi

mihi et

alia,
licet.

quae tamen hic per for-

marum quam facilis
nius p. 340.

inopiam exprimere non
laudati

Ut
est.

autera

appareat,

hic sit lapsus, legi possunt, quae Cl.
libri

Montfauco-

commentatus

" In his
eruditi,

vitiis

cum

Catenas plerasque omnes jacere viderent

temperare

sibi

de

his

prudenter Lectores, quod nominatlm

non potuerunt, quo minus praemonerent fecit Huetius loco,

repetitis vicibus

adductum

esse,

commemorato, ubi etiam testatur, se his causis ut usum Catenarum ad colligenda Origenis
Ipsi

fragmenta, hinc inde disjecta, negligeret, easque porro studiosi
ut respuerent, valde optare.
tores, nominatira

Catenarum ejusmodi Edide labore

Mich. Ghislerus
solet,

et Petr. Possinus,

suo,

quod

alias fieri

non adeo praeclare senserunt, sed

potius candide professi sunt, caute
illis

adraodum

et circuraspecte
le

utendum

esse.

Addam

non

dissiraile

Stephani

Moyne,
ad

difFusas Viri doctrina?, testimoniura,

quod

in prolegoraenis
:

Varia Sacra p. 53. sq. his conceptura verbis legitur ' Postremo * compilatores Catenarum sunt obnoxii variis erroribus, et
*
'

nulli fere labores raagis raendis et erratis scatent,

quara qui
norunt,

nomine Catenarum
et

solent ubique circuraferri.'

Quod

qui in studiorura istorura genere voluerunt vel leviter operam

suam coUocare,
adscribere.

industriam suara exercere.

Tales ergo re-

sponsiones in Catena Victoris laudata vix Polycarpo auderem

Nonnullis pars illorum vitiorum ipsis Editoribus
visa est, qui operi suo

Catenarum tribuenda

magestatem quan-

dam
raini

et

splendorem conciliaturi, praestantissimorum Doctorum
fide, allatis testimoniis praefixerint.

nomina, non optima

Me-

Dan. Barbaro, Catenae

Graecae,

in

Psalmos

l.

priores

Venetiis 1569. curatae, Editori hoc exprobrari a Savilio in notis

Tomum VIII. Chrysostomi p. 95. et 107. ubi Vir, ceteroquin sequissiraus, forte praeter rationera opinatur, Barbarura
ad
in

Cum

Auctoribus Graecis proferendis Graeca fide usum fuisse. enim ex iis, quae hucdum comraemorata sunt, appareat,

ipsas Catenas fidera hic interdum fallere solere,

Editorem ea-

rum hac
" P.

culpa liberari posse existimo.^

^^.

Dicam nunc de Catena
illa

in

Epistolam ad Romanos,
et multis aliis

non Integra

quidem, sed eximia taraen

eo

^ Hic oraisi quaedam, quae ad quosdam Codices Catenarum in V^elus Testamentura spectant, et repetita sunt plerumque Fabr. Bibl.

Gr.

t.

VII. p, 749. et seq.

ba

xii

PRiEFATIO.

certc

nomine praeferenda, quod plerorumque Doctorum testimonia ex scriptis non editis deprompta sint. " Quffi causa est, cur eam totam descripserim, si Origenis
si

locos excipias, quos Grabius excerpserat, et
fata licuisset,
erat.

per immatura

cum
ipse,

ceteris

hujus Doctoris fragmentis editurus

Codex

qui in

Hyperoo Bodleiano Cod. 208.

ser-

vatur, a recentiori

per

manu ex antiquiori, nominatim Gaditano, Joannem Lluydum an. 1601 erat descriptus, et in Capite
Partem alteram
sibi

VIII. desinebat dimidia parte truncatus.
batur
tena
in

Grabius, cujus sermoni familiari id debeo, invenisse

vide-

Catalogo

MSS.

Bibliothecae Augustana?, in

quo Ca-

PP. in eandem Epistolam a Cap. IX. incipiens, recenIdem in Pra^fat. ad Tom. II. Spicileg. PP. Scriptores, quorum cogitata haec Catena refert, hoc ordine recenset Acacius, Anonymus, Apolhnarius, Cyrilhis, Didymus, Diodorus,
seatur.
;

Eusebius, Gennadius, Isidorus, Origenes, Photius, Severianus,

Theodorus, Theodoritus, Theophylactus.

Omisit

vir, cetero-

quin diUgentissimus, Chrysostomum, quod quidem non miror,
loco is commemoretur. De Patribus istis quidquam commentari hic nihil attinet, cum satis per se cuique perspecta eorum nomina sint; id tamen non omittendum est, quod haec Catena ab ea prorsus distincta sit, quara CEcumeniu& suis in oranes PauU Epistolas Comraentariis inseruit. Denique nec id praetereundum est, quod Jo. MiUius ad Novum Testamentum curatius edendum hac Catena usum se esse profitetur in prolegomenis ad Novum Testamentum p. 158. Sect. 1448."

cum uno tantum

Corollaria

ad

Calc. p. ult.

Patrum
est,

allegationibus Scripturae
illae

non multum tribuendum

neque taraen

prorsus negUgendae videntur.

Recentiores saepissirae Patribus in exponenda Scriptura sunt
praiferendi.

Usus Patrura tam amplus non

est,

quam

sibi

eum

nonnuUi fingunt.

Hactenus

Wolfiiis.

Cujus dissertationi quse in ea-

dem

materie adjicienda habeam ad tres potissimum

qusestiones

commode

referri
2..

posse

videntur.

1.

De De

Catenarum Antiquitate.
sint

An

genuina plerumque
3.

Patrum excerpta quse in iis exponuntur. istiusmodi Commentariorum utilitate.

PR.EFATIO.
De Catenarum origine statuere, cum nihil de hac
1.

xiii

difficile est aliquid

accurate

re

certum atque cognitum
Diacono
qui
tri-

habeamus.

Oljmpiodoro Alexandriae
in

Commentariufn

Jobum

confecit,
aUi.

hanc laudem

buere videntur Wolfius et

Quamvis autem non
circa finem sexti aut

negandum

est

Olympiodorum, qui
saeculi,

initium septimi florebat

expositionem in hunc
;

Sacrae Scripturae librum edidisse

non

affirmari potest,

eandem esse ac Catenam, quae hodie sub ejus potissimum nomine circumfertur immo multo probabilius
;

est,

hoc opus a

diversis auctoribus
aetati

contextum

fuisse

ab aliquo Olympiodori

longe posteriori.

Major

fortasse dubitatio incidit de Procopii Gazgei in Octa-

Quod opus si inter Catenas proprie dictas adnumerandum sit, probaretur inde hujusmodi compilationes jam ab initio sexti saeculi
teuchum Commentario.
quo
"
vixit Procopius, in
t.

usu

fuisse.

Sed ut bene monet
hsec Procopii

Fabricius

VII. p. 735, 736, "
ita

non sunt

Commentaria

ex

variis

variorum

p-^aeai

contexta,
in

" adscriptis
*'

Singularum Auctoribus,
Catenis
licet
fieri

quemadmodum

aliis fere

consuevit," sed potius in forma

Scholiorum,

ex

aliis

Auctoribus sed non nominatis,

excerptorum.
Sic

autem ut opinor

res initium habuit.

Exstiterunt

quidem ab
qui ad

ipso fere ortu Christianismi

Commentatores

exponendum et illustrandum Dei Verbum operam dederunt; magni imprimis Ecclesise Doctores,
Origenes, Basilius, Gregorii, Chrysostomus,
Tarsensis, Cyrillus,

Diodorus

Didymus, Theodoretus, Ammonius.
vulgari coepta

Postquam autem eorum opera passim

sunt et in usu esse, exortum est deinceps aliud homi-

num

genus, qui sive

«Tro <f>av^g

doctorum ipsorum,

sive

ex illorum

editis libris,

Epitomatorum partes agebant,

xiv

prj^:fatio.

excerpendoque et resecando integros Commentarios in

compendium
saeculi
initio

redigebant, et quasi ad synopseos

formam
a quarti

accommodabant.

Hunc

operandi
probari

modum jam
potest

obtinuisse,

Hieronymi

Auctoritate, qui ita suos in S. Pauli Epistolas
tarios se confecisse testatur in

Commen-

Proeemio Epist. ad Galat.

Sic etiam Eustatbio Antiocheno contexta est e^-^a-n
Twv TtaXatwv av^pav €K ^ia^popcov
v7io[JiV7jfAdT!tiv

afcpifBcoQevTm Kai
*.

uvXkeyBevTwv

elg

(xvvorpiv

eig

to

KaTa ^aTBalov ^vayyeXiov

Hujusmodi
qua

fuit

etiam Antiquissima Synopsis e Chryin
S.

sostomi Commentario

Matthaeum
erit
;

ordinata,

de

mox

speciatim

agendum

et

ejusdem Patris

avvoxpii

ek t» T^f rraXaiai

^i(3Xia,^ et prsestantissimus

ComHuic

mentarius in quasdam Epistolas S. Pauli, a nobis post-

hac edendus, cujus titulus

e^vjy^TtKwv Tofjiwv eKXoyai.
est,

etiam generi adnumerandus

ut mihi quidem videtur,

quem modo memoravi,
in

Procopii Gazaei Commentarius

Octateuchum.

Hae Patrum Synopticae expositiones

primo, ut opinor, continuata serie et sine Sacro textu,
nisi

quantum ad expositionem faceret, scribebantur mox autem in Scholiorum formam redactse sunt, commatibus
paginae
disjunctse, et

in

oris

librorum, qui in medio
exaratse.

Sacram Scripturara continebant,
subinde
in

His

Scholiis

extrema margine annexaj sunt
quas quisque librarius pro

Variorum Patrum
arbitrio

citationes,

et facultate

excerpebat et Codici inserebat.
sententia,
illse

Hinc ortum habuerunt, mea quidem
vulgo nuncupantur Catenae, e
bolis consarcinatse, sive ut ipsi
variis

quae

Scriptorum Symprse-

earum confectores
varietas,

dicare solent,
orta est

diro ^ta^popwv TraTepwv epaviaQevTa.

Inde exita ut,

insignis

harum Catenarum
393, 22.

a Anecd. Paris.

1.

1. p.

^ Ibid.

1.

1. p.

393. 18.

PRtEFATIO.
quamvis
in

XV

eundem

Sacrae Scripturae

Librum

contextas,

vix duas invenies, quae omnino sibi invicem respondeant.

Hoc maxime
tur, et

cernitur in ea Comraentariorum Classe in

Sancti Pauli Epistolas quae vulgo QEcumenio tribuun-

quorum ingens Codicum numerus in variis adHorum Commentariorum basis, servatur Bibliothecis.
ut
ita

dicam, est Theodoreti expositio, in breviora Scho-

lia redacta,

quibus multis in locis subnexa est CEcufuit,

menii interpretatio, quae et ipsa continua
sicut ea quae in Apocalypsin
adjectse sunt in

credo,

jam

edidi.

His postea

margine aliorum Patrum Symbolae ad
Gennadii nempe, Methodii,
Cyrilli

S. Apostoli verba,

et aliorum.

Prioris status

exemplum
quo
p.

prsebet antiquissi-

mus Codex
facit

Bodl.

Roe
t.

16. de

agit

Wolfius

p. 17-

Cf. Fabr. Bibl. Gr.

VII.

790.

Secundi fidem

Cod. Bodl. Auct. T.

1. 7.

olim Meermann. idem
sseculi

et

Antiquissimus,

nam

decimi

esse

videtur.

Ibi plurima additamenta oris Ubri
iis

adscripta sunt ex

Patribus qui supra memorati sunt.

Alia insuper

dant recentiores Codices, ut Photii plurima, quse in
Editis CEcumenii Commentariis comparent, in duobus

autem Codicibus
totius Catense

praedictis

non item.

Sunt

et alii rur-

sus ubi saepissime citatur Origenes, ita ut ejus expositio

pene fuudus esse videatur.
iis

Idem

obtinere credo in

Antiquioris astatis Catenis

quae in Evangelia contextae sunt.
inspicere contigit

In omnibus quas mihi

idem
;

est fundus, in S. Matthaeum

Chry-

sostomi commentarius

diversis

autem aliorum Patrum

symbolis, diversae abeunt.
rius ille qui vulgo Victori

In

S.

Marcum, Commenta;

Antiocheno tribuitur
varietas.

sed et

hic plurima est

Codicum

In S. Lucam, exprse

positio quae Titi Bostrensis

nomen

se

fert,

cum

xvi

PR^FATIO.
varietate.

magna aliorum excerptorum

In S. Joannem,

Chrysostomi iterum Commentarius cui intextse sunt
variorum Patrum symbolse, praecipue Ammonii, cujus
expositio, ut inde patet, in
fuit.

Imnc Evangelistam continua
hunc Novi

In Acta Apostolorum, usi sunt Catenarum con-

fectores Chrysostomi Synopsi Homiletica in

Foederis Librum,
siasticis

cum

diversis aliis obiter citatis Eccle-

Scriptoribus.

In Epistolas Catholicas pr£e-

cipue ad partes vocatur

Anonymus
et

expositor, qui nescio

an Chrysbstomus

sit,

qui ipse ssepius nominatim citatur,
aliis.

cum

Severo, Didymo, Cyrillo
in

Haec quoad
quos mihi ad-

Commentarios

Novi Foederis

libros,

huc inspicere
usu

licuit.

Nec

dubito quin et in Veteris

Testamenti libros eadem ratio conficiendi Catenas in
fuit.

Adhibita est prsecipue Chrysostomi
avvof^ig.

e<V

ra

t^
in

TiaKaiai

Adierunt Origenis Commentarios

omnes
sebium

fere libros, Theodoreti et Cyrilli in Prophetas,

Basilium et Eusebium in Jesaiam^
et

Athanasium
atque

in

—Theodoretum, EuPsalmos— Jobum, Polyin
;

chronium

Olympiodorum
ad

advocatis

insuper

aUis, qui sibi forte

manum

aderant,

huc

et illuc, in
fuit

unoquoque

libro,

Cantico aut Propheta.

Hsec ergo

ut opinor, Catenarum origo, et imprimis earum confici-

endi methodus.

At quod primum
erat, id

casu

quodam

et

sensim

ita

factum

postea ex instituto et data

opera multiplicatum est excerpendi et exscribendi ge-

nus

;

cum

recentiores homines, sicut Nicetas, Euthy-

mius, et Macarius

eorum contexerunt commentarios,
undecunque
congestis.

non ex antiquorum perpetuis commentariis, sed ex variis

symbolis, sua industria,

Quo
est

recentiores

autem sunt Catena^, eo magis abundans

Scriptorum unde conflantur numerus.

PRiEFATIO.
Adhuc autem
nominatim
Codices
restat incerta quaestio,
setate confici coeptae sunt Catenae
citatis conflatse.

xvii

qua primum

ex Variis Auctoribus

Ad

hanc enim qusestionem

dirimendam desunt nobis
;

testes, id est antiquioris setatis

paucissimi enim sunt qui decimo sseculo A. C.

vetustiora sunt.
tarii

Omnium Codicum,

qui ad

Commen-

formam appropinquant, antiquissimus est Coislinianus, qui Pentateuchum exhibet Graece cum notulis et
glossis marginalibus (vid.

Montf. Bibl.

Coisl.) sed pro-

pterea vix inter justas Catenas recenseri meretur.

In

eadem
"

praestantissima Bibliotheca est
ssec.

autem

"

Codex
fol.

XLVI. membr. X.

elegantissime exaratus

" 469. Basilii Ascetica quaedam videlicet Moralia, duo
" postrema folia" teste Montf. " ex alio libro vetere ad " hunc

compingendum sumpta

sunt, charactere

VIII.

" circiter sseculi unciali, alterum deflexo, alterum ob" longo et perpendiculari scriptum, in quibus fragmenta
" continentur

Commentariorum in Acta Apostolorum." Non indicavit autem V. C. an hsec fragmenta variomm

Scriptorum nomina referrent.

Quoad hunc Codicem
nos

ergo res adhuc in dubio manet, donec aliquis, inspectis
his

Commentariorum

laciniis,

de

his

certiores

faciat.

In Bibhotheca Taurinensi, teste Pfaffio Dissert.

Apolog. de Fragm. Irensei asservatur " Catena in Psal" mos, litteris uncialibus tota exarata,

quam ad
haud

saecu-

"

lum VIII.

vel et IX.

si

quis referat,
extitisse

erraverit."

Nono

certe saeculo
in

jam
S.

has

Veterum Grae-

corum Patrum

Scripturam expositiones, quas
facit insigne frag-

Catenas proprie nuncupamus, fidem

mentum quod amice mihi communicavit
iErdis
legii,

Gaisfordius

Christi Decanus, qui

inter Codices

MSS,

Col-

cui praeest, illud detexit.

Hujus

hsec est notitia.

c

xviii

PRiEFATIO.
MSS.
Grsecos quos Bibliothecse
legavit
cel.

" Inter Codices

^dis
Gul.

" Christi Supremis

tabulis

prsesul

" Wakius, exstat

Menologium (Arch. W.
folia

2.) in cujus

" principio et fine adservantur tria
" libro avulsa

ex antiquo

"

tis)

(nam Scriptura videtur Saec. IX. vergenqui olim fortasse continebat Catenam SS. Patrum

" in Evangelia.

Eorum trium

foliorum pagina prima
S.

" legi omnino nequit.
**

Secunda verba exhibet

Joan-

nis c. iv. 9. literis majusculis exarata,
;

cum

excerpto

Commentario Joannis Chrysostomi fere ut in Ed. " Savil. p. 680, 27 Sequitur aliud excerptum ex 37.

" ex

" Ammonio.
'*

P. 3. duos versiculos Joann.

cum Comm.

Chryso-

" stomi et

Ammonii.
Vers. Vers.

" P. 4.
" P. 5.

unum unum

cum Comm. cum Comm.

Chrys. et Cyrilli.
Chrys. et Origenis.

" P. 6. legi nequit."

Forsan et
reliquias in

alias

ejusdem

aetatis vel

etiam antiquioris
si

eodem genere
;

praestabunt Bibliothecae,

diligentius explorentur
est

nam

de integris Codicibus non
saeculi,

sperandum, quoniam qui octavi sunt

paucisest.

simi sane supersunt, et ubi et qui

sint, satis

notum

Nihil ergo,

si

ad Codices ipsos spectemus, obstat quin
si

et octavo vel etiam septimo,

placet, saeculo, Catenas

conficiendi
bilius
fit,

morem
si

prsevaluisse

credamus
ftiit

;

quod probavel

reputemus quam ferax

quintum

sseculum post N. C. ejus generis hominum, qui e Patri-

bus et Scriptoribus

Ecclesiasticis,

Opera dogmatica

at-

que Anthologias Sacras contexerunt.

Non

oblivescen-

dum

est

etiam in hac qusestione, quse Cl. Ben. Hasii

est observatio,

quod ad hujusmodi Expositiones coacer-

vandas, profanos habuerunt Scholiastas magistros, qui-

PR.EFATIO.
bus in Homerum, Pindanim, Aristophanem et
poetas Antiquos

xix
alios

variorum
fuerat.

commentarios

congerere

multo ante
2.

in

usu

Nunc

transeo

ad secundam quaestionem quam

mihi tractandam proposui

—an plerumque genuina

sint

Patrum excerpta

quae in Catenis reperiuntur.

Gravis sane est haec quaestio, et ad statuendam aut

infirmandam Catenarum auctoritatem magni ut videtur

momenti; sed
lubrica.

difficilis

sane est ipsa, et aliquantum

Illam vix quidem attigit Wolfius, et nescio
sic et certiora
si

an nobis, sicut plura,
continget.
qusestio

de his producere,

Maxime
e

recte

memini, suscitata est

postquam vulgata sunt Fragmenta Anecdota

Irensei, quse

MSS.
lucem

Bibliothecse Taurinensis primus
protulit
Pfaffius,

eruit

et

in
S°.

Hagae

Comiim-

tum 1715.
tur,

Horum fragmentorum
satis validis,

avOevTeiav

pugnarunt multi, et
argumentis.

ut mihi quidem videet plenius

Rectius

autem
si

de his
ipsis

judicium ferre potuissemus,

de Codicibus

e

quibus desumpta fuerunt, eorum aetate
tura, nobis notitiam

scilicet, et

na-

aliquam dedisset

Pfaffius, qui

nuda

tantum

satis sibi

habuit proferre fragmenta, generali
" Quse luci publicae exponimus,

hoc contextus

indicio.

" S. Irensei Episcopi Lugdunensis

Fragmenta hactenus

" anecdota nostris Annotationibus adjectisque Disser" tationibus explicata atque e Bibliotheca Regia Tauri-

" nensi eruta, ea non uno ex Codice extraximus, sed
**

ex

variis,

qui a Grsecis TranpiKa,
dirjy-^a-eig,

irapo^eicroi,

yipovriKa,

*'

XeifJiavdpta,

"^av^^eKTai,
si

KXijxaKe^,

XavaaiKa, aut

" voce Latina Catense,

nempe commentarium perpePatrum
c 2

"

tuum

in

Librum

Sacri Codicis contineant, nuncupauvel facta vel effata

" tur, diversa scilicet SS.

XX
" continentibus,

PR^FATIO.
ex quibus ea nobis prgecipua visa sunt,

nomen prseferunt, eo magis etiam aesti" manda, quod aetatem aliquam ferant ii Codices ex
" quibus ea extulimus."

" quse S. Irensei

Nimis autem generaliter
et sub

hsec

omnia miscet Vir doctus,
includit res longe diversas.

nomine Catenarum
si

Sincerius multo egisset
setate,

de uniuscujusque Codicis natura et

seorsim

Lectorem monuisset,

et

qusedam specimina contento-

rum
tia,

ejus insuper communicasset, ut

ex ampliore noti-

ad magis maturum judicium de horum excerptoavOevTeia

rum

procedere possemus.
si

Cum

res

ita

se

habeat,

negamus,

spuria probarentur hsec

Irenaei

fragmenta, id ullo

modo a Catenarum fide detrahere, cum nequaquam probatum sit ea a veris Catenis desumpta
esse.

Aliam autem aggressus
avOevTeiav

est

viam

vir

eruditione clarus Scipio Maffeius, qui in Epistola ^
scripsit ut

quam

impugnaret

fragmentorum a

Pfaffio

vulgatorum, multas et quidem graves adduxit rationes

ad labefactandam nostram fidem in universum Catena-

rum
Sn

genus.

Nam

plura attulit exempla negligentiae et

incurise,

qua

usi sunt

Catenarum quarumdam
singulis

librarii,

prsefigendis

Auctorum nominibus,
Satis

eorum
erroest in

expositionibus.
res,

quidam abundant hujusmodi

nec denegari possunt.

Sed magna profecto

Catenarum Codicibus
accuratiores
qusestio

varietas, et alii aliis

multo sunt
ea
est

prsestantioresque.
agitur.

Non autem
Inquirendum

de qua nunc

est,

credo,

an

falso et data

opera Catenarum confectores nomina
sint,

Auctorum mentiti

ut lectoribus fucum facerent, et
i

d Lettera al Reverendissimo P. Abbate Bacchini Sopra

Frara-

menti Greci dati in luce nel tomo XVI. del Giornale
d' Italia,

de' Letterati

e ristampati in Olanda col

nome

di S. Ireneo.

PRiEFATIO.

xxi

celeberrlmorum Patrum auctoritate ignobiliomm Scrip-

torum sententias munirent. Id humanum est, et certe Et cum hoc accidit integris Patrum potuit fieri.
Operibus, ut genuinis spuria admiscerentur, eidem errori certe sunt

obnoxia excerpta ex

iis

operibus Catenis

intexta.

Facilius

autem ingeritur
si

fraudis inculpatio

quam

repellitur, prsesertim

de Anecdotis agatur.

Vellem autem eos qui eam ingerunt, ad locos plane mentitos provocassent sed neque ipse adhuc detexi,
;

neque
disse.

tales

ab

aliis

indicatos

memini
iis

me unquam

vi-

Non quidem

agitur de

Scriptoribus,

quorum

testimonia adeo

spisse

citantur in Catenis, ut quasi

vilescant; qualia sunt Chrysostomi, Origenis, Cyrilli;

sed potius de Antiquioribus, quorum opera
interciderant,

jam

sevo

quum

compilatores

isti

sua congerebant

Justino nempe, Irenseo, Hippolyto. Sed ita raro quidem

inveniuntur illorum Doctorum citationes in
tariis,

Commenhanc

ut id potius

argumentum

esse debeat Collectorum

in his adstruendis sincerae fidei.

Mihi ergo

placet,

inculpationem, et probis hominibus et piis certe indig-

nam, cautius admittere, donec
testimoniis sustentari possit.
3.

clarioribus indiciis et

Pauca nunc de Catenamm
Quae,
si

utilitate restant nobis

dicenda.
laborant,

peculiares excipias defectus quibus

eadem

erit forsan

quam

quse ex Scriptis Pa-

trum

in genere derivatur,

quoniam ex

eomm

Operibus,

sive servatis sive amissis,

omnino

conflatse sunt.
sint in

Mihi autem, quatenus Commentarii

Sacram

Scripturam, potissimum se commendare videntur.

Ad

cognitionem enim et intelligentiam Historiae

Criticae

Verbi Divini plurimum inserviunt, supplendo ea quibus sine eorum ope segre camissemus.

His

salvis dis-

xxii

PR^FATIO.

cimus quantiim elaboraverunt Ecclesise Doctores per
plurima saecula in Sacra Scriptura docenda atque exponenda.

Adimpletur ingens lacuna

in Theologia

Pa-

tristica et restituuntur notabili

ex parte

prseclari qui-

dam Auctores
Diodorus

atque Expositores, qui aliter fere toti

periissent; tales sunt Acacius, Apollinaris,

Ammonius,
Severus,
Insigniter

Tarsensis,

Didymus,

Severianus,

Theodori, Heracleensis et Mopsuestenus.

autem augentur
sius, Cyrillus.

illi

quorum Opera quaedam ad nostra
sicut Origenes, Eusebius,

tempora manserunt,

Athana-

Hinc eruuntur quasi novi

veritatis testes,

et propugnatores fidei

denuo excitantur ad firmanda
Verbi sensum statuendum
regionis,
;

Ecclesise dogmata, et Divini

et hi

quidem non unius temporis aut
;

sed

diversi et setate et loco
alii

Ecclesise

quidam Alexandrinae,
alii, alii

Hierosolymitanae, Antiochense
;

Constantino-

politanse
fidei

omnes tamen conspirantes

in

Orthodoxse
testi-

praecipuis

dogmatibus tuendis, et mutuis

moniis suas interpretationes stabilientes.

Harum

ope clarius cernimus quinam
in Theologia critica

fuit
;

Antiquo-

rum Patrum
Scripturam

methodus

quantum
;

Scriptura interpretari

sapiebant

quibus

dubiis et objectionibus potissimum occurrere solebant,
et quibus argumentis ea solvere aggrediebantur.
si

Quod
iis

prse neotericis Expositoribus indocti ssepius et rudes
vir-

videantur, at simplicitate et candore et fide, et
tutibus
quse

Christianos

decent,

quantum
ne in
Si qui

distant

a

nostrse setatis neologis qui a nihilo,
sibi

sacris

quidem,

temperandum
sint,

esse praesumunt.

autem Ve-

terum Commentatorum
nimii
id

in allegoricis interpretationibus
rescire,

etiam utile est

qui fuerint qui

eam

interpretandi viam potissimum secuti sint, et qua

PR^FATIO.
existimatione habiti fuerint apud homines

xxiii

eorum

aetati

magis propinquos.

Cum

ii

ergo sint prsecipui fructus, quos plus minusve,
diligentiam, et

secundum Auctorum
tiam, ex

Codicum

prsestan-

horum Commentariorum
nimium

lectione, expectare

possimus, placuit Preli Academici Delegatis, huic parti
Theologiae Criticse
neglectae, advertere

animum,
vulgatas

mihique curam committere, prsestantiores Catenas adhuc
ineditas in
vero,

Novi Foederis
fieri

libros, vulgare,

jam

quantum

possit,

emendatiores dare, tam ex

nostrarum quam exterarum Bibliothecarum Codicibus. Cui gravi et magnse
aleae

atque laboris operi, vereor
;

equidem ne impar omnino futurus sim
propositi utilitas,

sed et ipsius

tum

etiam,

quod

indies

magis crescere
studium,

videtur apud Nostrates, Veteris Theologiae

impulit ut id in

me

susciperem.
praestiterim,

Quod autem hoc volumine
monendus
thsei,

nunc paucis
S.

est lector.

Catenam

in

Evangelium

Mat-

hactenus ineditam, suppeditavit mihi prsestantis-

simus Codex Coislinianus, cujus haec est Montfauconii
descriptio.

«

Codex XXIII. oHm

CCCXV.

membranaceus XI.

" circiter saeculi, in quo quatuor Evangelia
" mentariis.

cum Comfol.

In Matthseum quidem Commentarii Jo-

" anni Chrysostomo initio adscribuntur, et in fine " 108. ubi scriptum "
{xov.

est, reXog r^g

€pfji.vjvetag

rov Xpvaoa-ro-

Sed multse prseterea variorum Patrum expoFuit olim Monasterii Sancti
foliis in fine

" sitiones intermiscentur.
" Athanasii in

Monte Atho, ut ex duobus
addit.

" positis arguitur."

Et post Auctorum Catalogum

" Porro con-

" jecturam nostram de setate illius Codicis supra posi-

xxiv

PRiEFATIO.
liaec Librarii

"

tam confirmat
Xiov eKeTvo

nota

fol.

112.

epixyjv^ia

tov

"
"
"

KaTo, M.aTda7ov KvayyeXiov ev

entTO[Ji,>j'

eypd(f>y] ^e to

Evayye"

th

to YlaTpidpx^^iov,

eiri

Hepyiov tov YlaTpidpy^ov.

Non enim

alius hic intelligi potest

quam

Sergius II.

" qui sub finem saeculi

X.

et initium

XI. Constantino-

" politanam sedem tenuit."

Quod autem ad Commentarium Chrysostomi
qui hujus Catenae fundus
est,

spectat,

cseterorumque omnium,

ut opinor, in S. Matthsei Evangelium, est Synopsis aut

Epitome

ejus

Homiliarum

in

eum

Evangelistam, de qua
t.

Henricus Savilius in notis ad Chrysost.
Fabricio citatus Bibl. Gr.
t.

VIII.

p.

215. a

VII.

p.

779-

Haec Epitome

Graece hactenus lucem non
vertit

vidit,

Latine solum

eam
Opp.

et

vulgavit
versio

Christophorus Serrarigus Venetiis
repetita est in Latina Ed.

1554, cujus

Chrys. Paris. 1588

fol. t. II. p.

1151.

De

hac Epitome

autem
**

sic agit in prsefatione Serrarigus.

" Est autem D. Joannis Chrysostomi in Evangelium

*'

*'

bonorum omnium Thasso atque Myrmecia, sinuoso inquam illo in Matthseum Volumine, collecta, ac eodem idiomate
S. Matthsei brevis enarratio, e copioso illo

" et sensu in

compendiosum hujusmodi redacta Hbel-

" lum, futurum Evangelii studiosis
*'

quam maxime comhistoriae

modum,

qui manibus et sinu gestetur, noctesque ac

" dies
*'

gentium ubique versatus, Evangelicae
patefaciat.

sensum candidissime

Quam
cum

sane qui re-

" degerit non
*'

admodum

constat,

inscriptio

Chry-

sostomum auctorem tantum

prsedicet ac prse se ferat.

" Suspicor

autem a Divo Tito Bostrorum Episcopo

" fuisse collectam.

Nam

Florentiae

cum

essem, hujus

" beati Viri titulo inscriptum in Bibliotheca Divi Marci "

quoddam

vidi

opusculum

in

Lucee Evangelium, ex

PR.EFATIO.
" Chrysostomo potissimum collectum.

XXV
In quo loci
iili

" in quibus Lucae

cum

Matthaeo convenit, sunt

prge-

" termissi, et ad hanc

quam nos vertimus Unde

et de

qua
ipso
et

" agimus, in Matthseum Enarrationem, ab
" Tito lector remittitur.

eodem

conjicere fas

sit,

" hujus Enarrationis collectorem
" eo

fiiisse

Titum, quamvis

nomine prorsus
si

careat.

Neque

vero id mordicus

" tenuerim,

quis aliter de alio senserit.

Quod nos

" movit ut Titum suspicaremur, modeste protulimus,
" esto

nunc aliorum judicium.

Illud vero totis viribus

" asseveraverim, verba prorsus ac

sensa

esse Chryso-

" stomi, ut quae salutarem " sapiunt.

illius oris
ille

aurei eloquentiam

Singula enim quae
illis

ad Evangelii expo-

" sitionem in amplis " multiplici
illa

in

Matthseum commentariis,

sua disseruit eloquentia, Titus hic, vel hujus Doctoris studiosissimus

" qui fuerit

alius, aurei

" ita coegit, ut ad Evangelistse intelligentiam illius " Homilias lectoris animus non desideret. Imo velut " e paradisi alicujus suavibus ac beneolentibus herbis " flores ab homine decerptos affirmet, quibus hoc ita " decorum aureumque sertum coronamque contexerat."

Non
tur,

esse

autem e Tito Bostrensi hanc Epitomen
illius

profectam, ut Serrarigus conjiciebat, satis demonstrabi-

quando de

Patris

Commentario

in

Evange-

lium S. Lucse dicendum

erit.

Illam vero esse valde

antiquam, patet ex eo quod invenitur in Codd. decimi
saeculi.

Talis est

Codex Bodleianus Auct.
Commentarios

T. 1. 4. olim

Meermann. qui
hibet,

tres

in Evangelistas ex-

de quibus Savilius loco supra memorato.
in
S.

Cum
MatCodice

autem jam sub prelo erat Catena nostra thaeum, incidi in hunc Codicem, et statim
d

vidi,

Coisliniano multo pleniorem esse, quoad Chrysostomi

xxvi

PR^FATIO.
;

epitomen

collatione ergo Bodleiani libri facta, ea suplectio-

plementa quae mihi suppeditavit, varietatemque
nis,

ad finem voluminis relegavi.
librarii

Hujus autem ope

multa, Parisiensis
pravata,
restituta
est in

negligentia omissa aut de-

sunt atque emendata.

Hoc

etiam

notandum

hoc Codice, quod

Chrysostomi et Titi in

cum Commentariis Matthaeum, Lucam et Joannem,
in hos tres

non paucas Photii interpretationes
listas

Evange-

admisceat.

Unde

suspicari licet,
in

hoc esse opus

quod Leo Allatius edere
Bibl. Gr.
t.

animo habuerat. Vid. Fabr.

X. p.410.
eas

Hae autem Photii expositiones adeo ssepe Chrysostomi

commentarium interrumpunt, ut credendum
primo in margine scriptas

sit

Codicem

transcriptas,
esse.

esse, tum denique in alium cum Commentario Chrysostomi

commixtas

Simile quid accidisse videtur in Cod.
203. ubi idem Chrysost.

Parisiensi Regio,

Comment.

cum

Petri cujusdam interpretationibus continuis coa-

luit, teste

Catalogi Confectore.

In S.

Marcum multo

pauciores extant Commentarii

quam

in cseteros

Evangelistas, et sic ita olim fuisse
at-

testatur

Auctor Catenae, Victori Antiocheno vulgo

tributse, sed quae in

Codice a nobis primum adhibito,
Is,

Cyrillo Alexandrino diserte vindicatur.

enim, quis-

quis fuit, affirmat se

quamvis diligenter requirens, ne
potuisse
se

unum quidem Commentarium
hunc Evangelistam,
et

reperire

in

idcirco

sparsas

Veterum

Doctorum

expositiones in

eum

collegisse

atque ordi-

nasse. Prooem. p. 263.

Hunc Commentarium primo sub
tanus Ingolstad. 1580.

Victoris

Antio-

cheni Presbyteri nomine Latine edidit Theodorus PelGrgece autem vulgavit Petrus

PRJSFATIO.
Possinus una
conflavit,

xxvii

cum Commentario, quem

e duobus Codd.

uno Tolosano e Bibliotheca Caroli de Mont-

chal Archiepiscopo Tolosse, altero Vaticano,
derius descripserat et Possino donaverat.

quem CorIdem etiam
ex
alio

Victoris

Commentarium Grsece
;

descripserat

incerto Codice

quse omnia Possinus recensuit, et Lati-

nam versionem addidit atque vulgavit Romse 1673. fol. Verum autem omnino est, quod Ricardus Simon
asserit in Hist. Crit.

Nov.

Test.

c.

XXX.

p.

427, hunc

Victoris
dari e

Commentarium

potuisse

multo emendatius

Codd. Bibl. Reg.

Paris.

Ipse

autem notavit

in-

signes
circa

quasdam
ejus

discrepantias, quae in

MSS.
alii

exstarent
alii

Auctoris nomen,

quum

Origeni,

Cyrillo, caeteri

autem, et

ii

quidem

plures, illum Victori

attribuant.
avv 0eo5
<^myi<;i
yj

Ut

in Cod. Reg. 1882.

notatum

iTrX^^paOv)

epix^^veia

tov Kaia Ma^/rov arfiov Ei/ayyeAiou «tto

ev

r/a^v

eypov

Kup/AAou

AAefav^pecy?,

ev

akkoig

Se

BiKTopog 7rpea{3vTfpov.

In Cod. autem Regio, 1883. eodem
€1$ TO

teste leg. 'TiroSeaig

KaTa MdpKov ayiov KvayyeXiov ck
ev

T^f

6/f auTOV

epfjiyjveiai

tov

dyioi^

KvptWov

'AXe|av§^e/af.

At

in Cod. 2330. Q,piyevovg
EvayyeKiov,

TtpoXoyoi; e;V

epfjLYjveiav

tov KaTo.

MdpKov dyiov

Quod autem

affirmavit vir

caeteroquin optimi judicii et
esse

accuratissimus, ejusdem
sine limita-

omnes Commentarii exemplaria, non
si

tione pronunciasset,
lisset.

hos inter se attentius contuesse

Quid autem de hac quaestione statuendum
est.

comperi, variis inspectis Codicibus, nunc paucis absol-

vendum
ris

Satis inter se variant Codices qui Victo-

Antiocheni
iis

nomen

prseferant;

sed longius multo

ab

distant

illi

qui Cyrillo Alexandrino

Commentasit

rium tribuunt.

Postremi enim adeo sunt copiosiores
cete-

per totum Commentarium, ut mihi persuasum

d 2

xxviii

PR^FATIO.
operis

ros

Epitomen tantum
satis

nobis tradidisse.
habui,
illis

Hoc

intellecto

perspectum
esse

Commentarium

omnino vulgandum
lectionis varietate in
lise

ex

Codicibus qui illum

integrum exhibebant, adhibita tantum e Victorianis
iis

locis,

ubi duse Codicum fami-

pari passu incedebant.

Hanc

ergo rationem secu-

tus sum.

Adhibui primum Codicem Bodleianum Laud.

Gr. 33.

membr. XII.

ssec.

continentem 4 Evangelia

cum
sit,

Catenis, et illam in S.

Marcum

cujus

Prooemium

opus Cyrillo assignat.

An autem huic Patri ascribendum
constat.

non plane quidem
ejus

Sed huic opinioni ut
rationes.

potius assentiam plures

me movent
nequit,
;

Origenes
ipso
fere

quidem Auctor
Commentarii
Cyrilli
sini

esse

nam

in

initio

citatur

Cyrillus vero

nunquam.

autem Symbolse non una vice apponuntur in Posefferuntur
tacito

Catena Tolosana, et esedem etiam, et nonnunquam

plenius,

nomine
in S.

in

Cod. Laudiano

(quem Htera
395.
expositio

L

ubique signamus) ut in pp. 311. 323.
in

Sed etiam
nomine

Catena

Matth.

p. 66. affertur

Cyrilli insignita,

quae totidem fere
p.

verbis adducitur in Cat. ad S.

Marcum,

286.

Post-

remo notandum
gruere quoad

est in multis

hunc Commentarium conin S. Joannis

methodum cum eo

Evan-

gelium, qui eidem Patri tribuitur, et qui e variis ut ipse
testatur Auctoribus contextus fuit.
sint,

Utut autem haec

hanc Catenam multo ampliorem et correctiorem
eo autem contulimus Cod. Coislin.

dedimus, ope pra^stantissimi Cod. Laudiani.

Cum

XXIII. qui
Saepius

Victorianse est famihae, sed Possini Codicibus amplior
et longe correctior
;

hic nobis litera

P

signatur.

lectiones Possini notare neglexi, quia prorsus inutiles

videbantur.

Cum

autem Cod. L. duobus magnis

lacu-

PRiEFATIO.
nis laboret,

xxix

ad

illas

supplendas usus

sum Cod.

Paris.

178. qui ejusdem videtur familise, sed non seque amplus
est

ex omni parte.
sive Victor, sive quis alius,

Auctor autem Epitomes,
sibi in

animo proposuisse videtur resecare multa, quse e Chrysostomo derivata erant, et in Commentario ad S.

Matthseum

repetita

inveniuntur,

non autem semper

iisdem omnino verbis,

neque eodem ordine.

C

AT

E N A
IN

EVANGELIUM

S.

MATTHiEI

E CODD. BODL. ET PARIS.

KE4>AAAIA
TOT KATA MATOAION ETArrEAIOT.

a
/3

.

ITspi rdov ju,eeycoy. Ylsp) Taov ava.tpsSevToov 7ra/8a>v.

.

y
S'.

.

TJquitos

'laoa.vvyig

sxtjpv^s ^aorjXs/av ovpoivov*^
.

5

Ylsgi 8j8a<rxaX/aj tou SoJT^gOf. Il=p»
Tc33v fji.ax.oipKriJ.aov.

s

.

r'.
^^.
>j'.

II sp» Tou

AeirpotJ.

ITspi ToO lxaTovTa^;^ou.

Ilspl T^j

-Ttcv^-pSis

IlsTpoy.

10

fl'.

Vlsp) T«3v laSsvTcov aTro Trojx/Xaiv v6<raov,

t'.

Ylsp) Tou

jW,^

eTTJTf STO/xfvou

axoXoods/v.

ja'.
»/3'.

risp» T^f Ilsg»

67rjT»jw,^cre«jj tcov

uSaTWV.

Twv 5uo

Saj/xovj^ojtievcov.

ly'.
iS'.
le'.

Ile^j Tou TrapaXuTixou.

15

Ilepi

Toub MaTfla/ou.

Ilegj T^j $uyaTpog tov ap^Kyvvaycuyov.

if'.

riepi TYjs al[j.oppoo6Ti}g.

i^.
11)'.

ITegi Touv 8uo TUipXaJv. Ilegi T0t3 8ajj«.ovi^Ojaevou xooipov.
riepj
tJjj*^

30
SiaTay^j,

jS'.

tcov ayioov airoaToKcov

x'.

Ilepi Tciv aTrocrTaAsvTwv Trapa 'laiavvou'*.
Ilepi Tou 0»)pav s^ovto; t^v XsTp«. ITepi Tou 8a»jM.ov»^o/xevou Tu^pXou xai x»^ou.
Tcwv

xa'.
x/3'.

xy. nepl
xS'.
xe',

ahouvToov

<r>;|xe7ov.

25

Ilepi Tc«v TTapa^oXaov.

IT?pi 'lcoavvov xai 'HpcoSou.

* oiipau0

Cod.

<(iJjj«voS

Possin.
"

^

tsi;

oni. Possin.

^-

inp] t^<

«iSffToX^i t£v

SctfSf/ca

Possin.

iueu/VTjv

Cod.

B

2
xf'.

KE*AAAIA TOT KATA
Tlep)

TMV

e'

uprm

x«j

/3'* Ij^flycov.

x^. n?^l ToD
xjj'.

Iv Qa\u(rarrj

veptvaTOuK

risf»»

T^j TrapajSacrewf t^j IvTo^Jjf tou 08o3.

xS

.

Ilg^» T^j \avuvulciis.

A.

IIs^i Touv QspuTrevQsvToov
.

oy^Xm.

5

Xa

Ilgp)

ToiJv

eTiTu ugToov.

A/3'.

Ile^» T^j ^y/A^J?
T>3J Iv

Twv

^api<rulcav.
evepcoTfj<re(os.

Xy', Ilg^^
A8'.
Ae'.
Aj-'.

KuKTupetu

IIspi T^f fJLSTUixopfaxreoog toO Ky/JiooS.

II«gi ToO (rsA)3Vja^OjU,g'voy.
IIs^i Tcuv uhouvToov^
Ilgpi
IIg|5i

10

Tu ll^payfia.

A^.
X)j'.
Xfl'.
jix.'.

Twv

ea-gpoJTJjo-avTWV, Tig /xgi^aJV.

Twv sxaTOV

TrpofiuToov TrupafioXyj.
[ji,v§la

risgi Tou 6(pel\QVT0s

tuXuvtu.
airoXvirut t^v yuvaixa.

IIs^l Tcov evepooTYitruvToov

el li^scTiv

15

/*«'.
jtt/S'.

Ilggi ToO eirepcoTrj<ruvTog 7rMwo"fow tov 'fijcrowv. Ilg^i
Ilfpi
Tttiv jxicrSou/Asvccv

g/)yaT«Jv.

/u.y'.
/u.S'.

Twv oiwv Zs/3g8aiow.
/3'

Ilggl TOOV

TW^Awv.

fts'.
ftS"'.
ju.^'.
jM.>j'.

Ilgp) tJjj' ovou xa) too itaoXov. Ilggi tcov

ao

tw^Xwv xai

•^aiXSov.

Ilg^i TJ)j ^YipuvQehi^i (Twxijj''.

n«pi

T«Jv 6irspcoT)jtravTMV tov 'IrjTowv^ Scp^npeoov xu) itptcx^vTepctiv.

[/.&'.

Tlep) Toov 8uo wicov Traga^oX^.

v

.

Ilsgi Tow uft.TteXmog irupu^oX'^"^.
Toov xu>\.oufJi.evoov elg tov yafjLOV.

25

vu. Tlep)
v/3'.

Ilggi Tcov E7rsgcoT)j(ravTa;v" hoi Tov K^ivcrov.
Ilspi Tcuv SaSSowxaicuv. Ilgfi Tow vojaixow.
Ilspi

vy'.
v8'.
vs'.

T^f Tow Kwpiow

eTtepooTYjcreoog,

vaog

vihg

Aa/3i5 Ittiv

03®

XpKTTOg^.
'^f. n.sp) Tow TaXavi<r]W.ow twv ypufj.fx.uTe<tivV xai ^upKTulcov.

y^
Vr{.

Ilgpi T>jf <rvvTe\etug.

Uep)
Ilspi

Trig fjfjiipug

xu) wpag.

vQ

.

T«v
»jjd.

«'

irupQivcov.

35
^ vtfndiTWj Possin.
vepiicarovvTOi;

e t£> Suo

Possin.

Cod.
ff^^x^j

S

Possin. om. Possin.
'l-^a-oZ

^
1

TiXovvToiv

Possin.

»

toi*

Possin.

k
P

K.vpiQv

Possin.
o w.
vfoij

"> icapa^.

om. Possin.

» eVcypafj.-

puTfitTtg S. T.

*c.

Pussin.

A.

^o-T.

X. oni.Cod.

fAaT aluvCod.

MAT0AION ETArrEAIOT.
^. Ylepi
£«'.
^/3'.

8

Toav Toi

TaKavTU

XafiovTcov^.

Hep) T^J fKiVOSCOS TOU XpiOTOW.
TJspi T^5 «Asjvpacnjj Tov Kvptov fiapcp.
YloLcr^a.

^y. Usp) Tou
^8'.
^i'.
£5-'.

Y\ep) ToS'' TOJTOU toD /xuctjxou. llspi T^5 Trapaloaewg toD
'Iijcrou.

n?^i T^j

a^vi^o^gcofS risT^ou.
j[x,eTa|xsXei«?.

f ^. Ilep) T^j ToD *IooSa
fjj'.

risp» T^j «Jt^o-scoj* tou (Tco/jtaTOf Tow

Kup/ou

'I>j<roS.

<1

rifpj

TOv affo8ij/*)j(xavTO?
* apvyi<rii

e»?

X»pav

fA.ai<pav

Possin. Possin.

*

toD

om. PosCod.

«in. bis.

Possin.

* atr^irtui

ayaa-TciafVi

B

a-

npoAoros
EI2

THN

EPMHNEIAN TON ESHrHTON TOT ETArrEAIOT.

^A-PH
KifjL(ov

Tov hirvy/oMOvra Tvj^e Trj (3i^X(a jiviO(XKav oti irokXwv

novy]fji.dT(i)v

ar/lm kui opQo^o^<cv •jraTepav, ov

fJiVjv

aXXa

Kai Ǥ0-5

e^>jy>jra5i/,

Kai tyj^ twv aipeTiKiov fx.oipag TvyyavovTcav, al
eK^pvyovcrai

Tcapaypacpai
<7ia(7TiKyjg
fipii][xivcov.

tyKeiVTaif

wg

^veari

to.

TTjg

(kkXv}-

Tiapci^oaeag aTia^ovTa
K.ai
tSi

toyfj.aTa

ra

vito

tSiv

aip^TiKwv

TovTQ ^e ovk avTovofxag TceTroiyjKa^f
yjfncov

aXXa aKO-

Xov6y}(Tag
'^(^piarov

ayi(i}T(XTca

TiaTpi

tco

t^s"

AXt^dvtpov <piXo- 10
(f)i^<7avTi

fj.eyaXoTtoXiiag

ap^^ieTriaKoino
*'

KvpiXXoo,
itavTa

iv

Tyj
ot

irpoi
*'

^vXoyiov

eTTKrroX^.

on'^

ov

oaa Xiyovaiv
'''oAAa

aiperiKoi, (pevyeiv

Kai
yjtxe^ii

TrapaireiaSai XP"^'
0[j.oXoyovy.ev'
Trpooifxtci},

yap

0[j.oXo-

**

yovdiv,

01 V

Kai

Kai

rovro

'7rpo(J-6yjvai

'* **
**

avayKoiov

w-^SrjV

Tse^e^ toj

itpog (pavepaaiv Ka\ (/a(f>Yj- 15
(os

veiav To7c evrvy^avov^J iV

i(7T(oaav^ yap,

ov [xovov

tia(f)op'j>$
oi

yjveyByjaav ev rolg voyi\j.aai ryiq ^eoTcvevarov ypa(f>yji
y]pfj.yivevKOTes

ravry^v

**

aXXa

S>j

nai avra ra pi^ra r^i
rvjv

avry}<; 6etag

**

ypa<f)yiq

ovK 'lawg ^ieareiXavrc, Kat ovras
6
fj.ev

epfj.'^veiav

eyn-

**

BetKuai^.
ryjv
01

yap

TtXetov^:, 6

he

y^rrovg pyjaeti

TtpoBefj.evog
01

20

*'

e^-^yyjaiv

eiroi^^aavro

Kat

eK rovrov ^oKovatv

apiOfxo)

"
**

toTc Ke(f>aXaioig

eiriKeifj.evot,

ava^/atni^eiv^ rovg ro
p^pv;

eta<pog

avayivooaKovrag elg ro itpoaia (patveiv^'
repov

ovv

ev'

Ka) ^ev-

**

Kai"^ rpirov Ke(p(xXaiOv rov

e^a(f)ovg ryjg Oeiag ypa^fjyjg
€pfi.y]veiag, iv

" avayivaaKetv,

Kat ovt(o rag eyKeifJ.evag
voyjftMra^^,

evavvoitra 25

earai roig evrvyyavovat ra
a

Eadem

leguntiir in prologo Corderii Catense in Ev. Jo.

unde

quae niutila erant in nostro Codice supplevimus. c 'o't, oni. Cord. d ToSe Cod. ^ €iroj7j'7a Cord.

^ 'lTO!ia.v

Cod.
j

^ eptA.-^'jfVKor€i

Cod.

S

ii:f6r,Kav

Cord.

^

^iro*^<raTO
^

avaxfTii^ftv
vj

«>

xa)

Cod. Cord.

avayKaC,iiv

^ ^alvetv Cord. Cord. * Folium sequens deest.

eva

Cord. Cod.

EYArrEAION TO KATA MAT0AION.

ToT EN
EPMHNEiA.
cecof

AriOIS nATPOS HMftN '[flANNOT TOT XpTSOSTOMOT
KvayyeAiciv
koi
v}

napovaa

jSijSXog
Xvcriv

^eyerai oti koXo,tiKaioa^vvvjv

avaipeaiv

d[xapTV}fjt.aTav

Kai

Kai

dytaa-fji.ov

Kai

anoXvTpcoa^iv,

Kai vioQeaiav Kai K\v]povoft.iav t»v5

ovpavav Traaiv evayyeXi^eTat.

Ktpiaaot.
irpayfiaTCOv

FivayyeXiov eaTi Xoyo^ Tcepieyjav

dya^m dyyeXiav
Xoyog
tq

KaTa to evXoyov Kai ^ia ro

a(f>eXetv ev(f>pa...iov ro
v}

itdvTa eav Trapa^e^vjTat to dTiayyeXXofuevov.
ep^ojv

Trepi-

ayaBxy^

Trapovaiav

vj

TeXXuv ayaBm,

Trpoa^o-io

Kcofi.evov.

I

B//3Ao? yei^eaecoy.

ToT Xpt202tomot.
pt^a
TrdvTCtiv

B//3Aov yeveaeccg

avT-fiV

KaXeT.

...Trdavjg tvj^ oiKovoff.ia<; to
vjft.oov

KecpdXatov tovto ecTi Kai dp^^yj kui
ov.

ro Se Ivjaovi^
(pcovy]

ovof).a

ovk cctt/v 15

EXXvjvtKOV,
TT^v

dXXa

T'^

'EjSpaiwv

tovto XeyeTai
Y.coTVjp'

'EXXd^a yXwaaav

epfi.v]vevof/.evov

accTvjp

te

dvo tov
e^pvjKe,

aaaat tov Xaov avTov

e^\j)V}Tai
cog

viov ^e

AajSt^ irpxTov

Kai T0T€ vtov ABpadfJi' ov/^
l3ovXof>.(vog
vjv,

Tiveg

vofi.ti^ovai

Kd

ev

avoo

eXSeiv,
T-^i

dXX

oti

cv toT^ dirdvTcov

aT0u.aaiv 6 Aa/5/S 20
vjv

aTTO

Tf

PaatXeta^f aito re tov y^ovov' ov yap irdXat
^ia tovtq ovv eK tov
€7r<

TeTeXevTVjKag, caairep 6 AjSpadf/.'

yvcopifi.co-

Tepov

Trjv

apyy\v 'KoietTai, Kat Tore

tcSv 'Trpoyovcov

tovtov tgv

A(3padfL dvaTpeyet,

3

^lovbas
TrJ9

5e

iyeuvrjae

tov ^ape? koI tov

Zapa

€k 25

Safiap.
Mew,vijTa; Se Kat TVjg Ttapavofkov
fi.i^eaff

ToT Xptsostomot.
* »V
.

.

Cod.

Vid. Chrysostoni. in Possin. Cat. in Matth.

t.

i.

p. 3.

6

EPiMHNEIA TOT KATA
"iva rrjv

1. 5.

Tov lovha Kai t^? Qaixap.
CTi

tov ©coi) t^t^f} (f^iXavQpioniav'
ov^aixov

Kai ToiovTovg Kaj-^^lioaiv avyyevetf cj^e/V
l7i'fi<7yyvQ}ji,evog^
liti

ra

yjfxc-

Tepa

KaKa'

Koi

tov

^

^e

TroTe

\yKa-

kvTTTeaOai
Tr]V

tyi

tZv Tipoyovm KaKia, aAA'
Se
t>?v

ev (xovov

eTri^vjTeh

apeTyjV'
ev
tco

&<a tovto
TiKTeiv

Ka\ tov Za/ja e[xvv}fxovevaev' oti tov $

"Lapa

Qd[xap

tvjv

yeipa
6

'/rpoe^eveyKavTog,

<Tvve<7TeiXe to

nai^iov t)]v yelpa^ Kai TrpovjXGev

^apeg, Kat totc
TroXtretag TYji
(pavetai^g,
ij

Zapd'

OTtep

Twv tvo Xacov Tvirog
ev

rjV

Tyjq

yap

eKKX-)^ataaTtK^g

Tor^

KaTa tov

\\j3paaix

y(jpovot<;

eha
afTov

ev

tw

jaecrco

avaTaXeiavjg
Kat roTe
oXoKXfipog

'lov^^aiKOi
ecf^dvvi

Xaog Kai

10

vofxtKi^

TToXtTeia,
vofxxv.

veog

Ta t»v
ori

Kat TVjg 'Poyfi ^e

T^f dXXocpvXov

ixefXvr/Tat,

KaBdirep^ . . .TtTOiyyig Kai dXXocpvXov ovavjg,

Boo^ ov

KaTecf^povrjtijv

aev

ovhe t^v '^vayevetav e^^eXv^aro, ovTwg Kat
ev

HptaTOg

EKKXr/atav ^e^dfxevog Ka) dXXocpvXov, Kat
{xeydXcov
irpoTepov

Trevtu
(aairep

voXX^, Tav
Poi/fl,

15

dyaOav eXa^ev avT^v Kotvmov. Kai
a(f)yjKe

et fxvi

Trarepa,

Kai

vjTifxaaev

oiKtav

Kai

yevog

Kot

TraTpi^a Kai avyyeveiav, ovk av eTreaye T^f dyyj.aTeiag ravTvig'

ovTug Kai

vj

'EKKXi^ata Ta Trarpwa
rcc
vvfX(f)tQ)'

eQv]

KaraXnrovaa, rore enepalov^aiovg 20

arog eyevero
fxv)

ert ^e

Ka) tva evrpexpvj rovi
eig fxeaov

fxeyaXa

(ppoveTv,

rag yvva^Kag ravrag

vjyaye'

Kai

yap Tov jSaaiXea
eyevvvjaav, Kal

rov fxeyav rov

Aa^t^
ewi

ai

^ia rav fxeaccv

ovk

eTraiayvverai
ovre
e^

rovrotg
diro
rf

AajSi^

yap

eartv

ovk

eariv,
etvat
eiTretv,

dperrig,

ovre

KaKtag •npoyovaVf.

(TTrovtalov

^

(f)avXov,

^

davifxov,

Xafxvrpov,
tcSv

aXXa

rov 25

Bavfxaarov

eKemg

XdfXTret fxet^ovag,

airov^atw

Tcoy irpoyovav.

5

Boo^^e

eyevvrjcr^

tov *0^r}8 €K

rrjy

'PovO.
.....yiao Ei/a-y-

'Eb ANEnirPA*oT.
yeXtarvjg Tptwv
eK
fiovcov
avvv](f)

Z>7T>?Teov T< ^^iroTe

yvvaiKwv

fxefxvvjrat'

epov
eig
rv]v
(f)vXvjv

30
lov^a'

irapa^o^ov
fxev

av]^|3aa/v

Sdfxap

vvfX(f>v]

ovaa avrov tou 'lou^a eK rov

t^tov irevQepov
17

avveXafBev'

oirep

vapdvofxov eaji'

'PayaP
c

Se

Kai 'Pov6

M«a-

b

ivivx^^v-

Cod.

Ka$a

.

.

.

Cod.

h

II.

MAT0AION EYArrEAIOY.
tXa^ov,
17

7
yj

/S/T/f, edviKai oi/daif

fxa rov SaX/Awv,
'EjSpaioii'
vj

&e rov Boo^,
vj

l<rpay]\tTai'

oirep

aToirov
17

itap

'Paa/S yap
lituVlri

jropvrj

lfpiy(ovvTta

«XTtv,

oyiwvvfjioi

Vaya^'

ta<xvvov(Ttv

'E/3paioi rai irap
^oKei' tio

7jfx,7v

Ke^/vjvvtas Ae^€;f,

as Tiai rwv e^rjyyjrwv
So^'»;

Trpoa-TeQeirat
aTTO

rov ^ptarov'

iva ovv

vpoTpineaQai 5
ma-Tiv

Kai

Tovg

a$€fj.tToyay.tav

Kat

ra

Uva

e/f t^v

EvayyeXtcTyjff ori ow^e dvo Totovrav dTnj^taxTev
y€cr6ai'

Kvptog Karde/

rovrov ydptv
t;j",

a-vvapt6fji€i

dvtpdat ravTag rdi TpeTg'
ryjf

Se

etnot

ort

[xefJLvyjTai

Ka)

rov Ovpiov, epovfnev
XotiTOV ^e Ka) ^i

ori

vparov

fxev ro ovofxa avrrjg ov

KaraXeyei,

avri^i 10

aiviyfi.aTQ}^as
ietKVva-iv.

Se^Teoy^" e<V t^v Tciartv Kat rovg dtto

fjioty^tiag

II

'laxrias Se eyevvrjae tov *\€)(oviav KoiX tovs dhe\(j)ovs

avTov eVt

T7]9 jxeTOLKecrias

BajSuAwwy.
fji,efx,vy]VTai'

Es ANEnirPA*OT.
cvv ^imvfj.og
y]v

leyovtov ai ^aatXeHai ov

ene

15

ley^ovtag 6

Kai ^laaxetfi., eire d^eXcfjog rovroVf

d^yjXoV

"TrXyjv

^td rov e^ avrov rey^BevTa

^aXaOt^X

ev rr]

yevea-

Xoyta KaTaptQfJiei avrov

EvayyeXiaryjg.

Etsebiot.
Se r^i
**

le^/oviav te ypdcpet, ovk aTto

rav BaatXftHiv, «tto
**

lepefniov elXyjcpai ro ovofxa'

dto ^yjaiv,

^lcoaiag eyewr^ae

20

TOv

le^xpvtav" /3GvXofi.evog
itep)
**

eitt

rov

itpocf^-^rYjv

ae dveXOetVf «r<Ttepiey^tt

aKe\paa6ai t€ ra
TovTOV Tov rpoTtov.
**

leypvtov rtap

avTa

Ketft.€va.

^e

yjTtfxwdy}

ley^pvtag coi aKevog'

ov ovk eariv

avrov

"Xpcia'

ort

e^ept(j)yj

avrog Kat
i^^ei'

ro

aiiepfLa

avrov'

Kat

**

e^e^X-^dy]

eU y^^

%>

ovk

aKove

Xoyov KvptoV

rdte 25
ori

**
** *'

XeXetKra, ypdrpov rov av^pa tovtov eKKvjpvKrov dv6pwTtoV
ov
fj.y]

av^y]6yj €K

rov aitepfLarog avrov

dvy]p, Ka6Y]fi.evog erti

rov

6povQv AaySiS apyjav eri ev r'2

lov^a'^ rovrav elpy]ft.ivm ev roi
itept
^lcooKetfJL,

vpo^p-^TY],

dXX

ovK ev ralg BaatXeiaig, ov
ei$

dXXa

vepi

Jey^oviQV'

Qe

y]v

Kai 6 avrog'
^tffxi

^tmvfxia y^^fj.evoq tov 30
^\y]aovv

"yeveaXoyofjoievov

itpog

efj.ov

avro S^
rov

rov X.ptarov

Tou

©eoD, eK

aTtepuLarog

ley^oviov

y]T ifiMfi.evov

rov yevovg

ffKevovg, rov ay^-qarov, rov attoppttpevroi'

ov

oii

fuj av^Y]6y]aea6at

d SctjTMv^ Cod.

8

EPMHNEIA TOT KATA
'((pYjijei)

I. 17-

eK TQv aTTtpfxaroi av^pa
(Tetai
irepi

6

Xoyo^,

ccg

av fiei^ovai

airopyj-

rvji

rovTav alTiag' t/ ^e? ixaBoii oti Kai avTOV tov

'l(ti(JYjcf>,

ov Tiva cprjixi ov

yey ovevai Tav
*

ev avQpciovoig ^ia<pavaiv.

1

7

Yiaaai ovv a\ yeveou airo A^paafx
SeKareaaapes'
kol
airo

ecos Aa/3i5,
rrjs'

yeveal

Aa^lS
tov

ecos

fJLeTOLKealas s

BajSfAwr^oy, yeveal SeKarearaapes'

kou airo ttjs fxeTOL-

Keaias

Ba^uXcovos

em
lo-Teov

\pLaTov,

yeveaX

8eKa-

Teaaapes.
'Es ANEnirPA*oT.
ovTcog
otl -yeveav to TrporTtaiiov
ovofjicx.^et''

yap

api.Bixav

evpoig TeacrapaKovTa^vo yeveag'

a.

aito

tov 10

Kvpiov.

p. amo
ecog

A/^padfx.

el

yap Kai ano

Ty\q

p.eTOiKeaia<;

BajSvkavog

toS \piaTov '^eKaTpia TrpocxuTra TeOeiKev
cog a-jio

Kvay-

•yeA/CT*??, 'Xfv] voeTv oti tv]v p.i]Tepa

tov KevniKov ovaav

appevog
tva

TtpoactiTrov TiQyjatv ev
6

ra^et TeaaapeaKat^^eKaTOV TrpocJOOTroV

^ef^^Syj

^fo-TTOTTjf

«TTO

Tc

Tov

^aatXiKov

Kat

lepaTtKOv i^

yevovg to KaTo, aapKa avaTetkag. tetKvvat yap tovto
Ttpog avT^v, ev

Ayyekog
KXtad/^CT
yvvv],

tw evayyeXi^eaSat Xeycov
aov'"'^

*'

Kat i^ov
lepecog

"

vj

avyyevfjg

avTV]

he

Tiay^aptov
byjXov

tov

w^

fj.€[ji.vy]Tat

AovKoig

FivayyeXtaTi^g.
eve^ey(eTO

oiiv

e^ lepaTiKov yevovg

€KetvY]'
eiret^y]

ov

yap

e^ eiepag

(pvXrjg

tov

lepea yafxeiv' 20

tovto

vofxog CKwXvev.

'IcANNOT TOT XpTsosTOMOT. AiaTt
Tag yeveag itaaag
f).eTal3X7]6eiaav
KpaTOVfi.€VOtf
;

elg Tpetg 'hteTXe fxepi^ag

povXoff.evog

^eT^at, OTt
lov^aro;"

ovre tSov iioXtTetm

eyevovTO

/SeXTtovg

«AAa Kai aptaTOev

Kai

l3aatXevofi.€votf

Kat

oXiyapyovfxevoi,

ToTg 25

ayToTf

y^aav

KaKoig'

Kai

ovt€

^y]f/.ayci}yav,

oWe

lepeav,

ovtc

^aatXecov avTovg
^e
')(apiv

^teTrovTCoVf eay^ov rt irXeov eig apeTYjg Xoyov. t/vo$
ttJ
fi.eatft.epi'^1^

ev

fkev

Tpeig

Trape^pafj.ev

/SaatXeTg.

€V Se Tyj

layaTy] Sw^eifa Betg yeveag, ^CKareaaapag
f*.ev

€(f>r]a€v

avTag

;

Tovg
avTcJov

TpeTg

irape^pafuev

PaaiXeTg, ^ta

t*jv

virepl3(xXXovaav

30

aaePetav' Kat yap Oy^o^iag, yaff.(3pog v^dp^xjjov tov AyafS
^y^XctiTvjg

PaatXeccg lapay]X,
at

yeyove

TVjg

aae(3etag avTov,
fxeTa to

log

<paatv

KaTa irXaTog BaatXeHat' Kai

lcoag

evapeaTyjaolt

I. 17.

MAT0AION ETArrEAIOT.

9

Tftj

Qeot, v(TTepov ei^^aiXoXaTpyjaev oaTi^ Kat tov ovet^iaavTa
Ico^ae

avT^

T^v aa-el3etav 'A^aptav viov
XevaBrjvai,

tov UpecD^

eKeXevaev KaTa-

wg

ev

t>5

^evTepa.

twv UapaXefnofJievwv yeypaTTTai'
eAwv
t»;» ^l^ovfxataVf

Kai

'AfJieata; jtACTa to evapea-TVjo-at tSi 0€co,

eSvaev ev Tolg evpeOeTat aKvXoif, ei^ooXot^
Ttepl

t%

l^ovixaia^, ws Kat $

TOVTov

ev

t^

'^evTepa

twv YlapaXetTrofxevav yeypa-nTat.
(fyyjatv

Wept

rovTVV ovv Twv Tptm jSaatXecov
(3t(3Xia
*'

6

AcppiKavog ev tie^TrTca

Twv

X.poviKcov

avTOv'
o

"

oti

hia t^v ayav tvaae^etav
(j>rjat,

avTiov, Trape^pafxe
Tvi ypa<f)y}'

TOVTOvg

KvayyeXtaTVjg' eOog yap,

**

tov^ ovk a^tovg

[xvy]fj.y}^

TrapaXtiXTravetv, tov '^vfxeoov lo

" Kai aXXoTC aXXoos aXXayoBev
** **

TtoXXot'

TovTovg fxev ovv Tovg
ev ^e

rpeHi {3aatXe7s ^ta tovto irape^pafxev 6 KvayyeXtarvjf'
rvj

eayarri fxepi^i
ori

KaSe)^ yeveai
rvji

'^eKareaaapag avrag eivat
eig

**
**

e(f)V]aev,

tov

'y^ovov

aiyjxaXwaia^

«yeveav

eTa^ev"
vjf/iTvi^

ert

^e

Kat
•)(j>y]

avrov
^e

rov

Hptarov, itavTa^/oBev
aKOTtvjaat'
elg

avvdTTTCCv

**

avTOV."

Koi rovro

Xeyoo ^^ iioBev vjp^aTO,

Kal TTOv

ereXevTvjaev, ano A(3paafx

rov Aaj^tt'

airo
etg

rov^

Aa/3<§
rov

e/V

t^v fxerotKeatav Ba/SvXavog'

ano ravri^g
tvo

avrov

HptaroV Koi yap Kai apyofxevog rovg

reQetKev

e<^e^^c,

rov re Aa(3t^, KOi rov 'A^paafx' Kat avaKe(paXatovfxevos afX(po-2o
repoov efxvvjfxovevaev Ofxotai' ^tort npog

avrovg vjaav at eitayyeXtat
Kat reXevTYjaaq
looavj^f)

yeyewifxevat'
e/V TOv

etniov

te Toiig

irpoyovovg aitavrag

'lcoav](f),

ovk earvi

f-ey^pt rovrov,

aXXa

TtpoaeQvjKev

rov av^tpa Maptas'
yvjaev'
KOtvvi

tetKvvf, ori ^t

eKeivvjv

Kat rovrov eyeveaXovofxtatafxev

eira

iva

fxri

aKOvaavreg avtpa Ma^/af,

TaJa^

rereyBat
vjv

rviq (pvaea^g voficp rov 'Kptarov, avafXtfXVVjaKet vjfxag

itoaroq

aito

rov

A^paafx'

Ttoaroq aito rov Aa(3t^'
OTt

"Ttoaroq

omo
6

rvjg fxerotKeaiac
'hia

Ba/3yA»vof tetKvvg
7tpo(f)VjT60v

ovrof eartv eKeivoq

Xptaroq,

rwv

KVjpv^Betq.

or av yap aptBfXVjaviq

raq yeveag, Kat

fi.a6y]s

aito

rov yjpovov ori ovrog eKenog eartv,^o.
Ttept
rvjv

evKoXoog ^cItj Kat ro

Bavfxa ro
o

yevvvjatv avfxitdv'

Kai

ovrog
XotTtov

eKeivog
Tftiv

eartv, bv Kat

Ylarptdp^^^yig

\aKW^, eTttXtvovnov
e^pvjaeV
ov

lov^aiKav apypvTCov,

itapeaeaBat

Kai

o

itpo^f^-^rvji

AavtvjX

fxera

rag e0hofxd^ag rag TtoXXag eKeivag,
f rov

Cod.

10
vj^€tv

EPMHNEIA TOT KATA
irpoavecfyoovvjae,

I.

18.

kuv

efieAiyce/e

ti^

joc,

eri;

Tavra

ev

e/3^o-

fxmcov dpiGfxav itapa tov

\yyikov

elpvjiJieva

to)

Aav/^A, ra dwo
t^v «yTow

T^f

QiKo^o[xovfX€vyjf

T^f

itoXetag dpi6fji,av KaTa^yjvai elg

yevvviaiv, oipeTai

TavTa
r)

eKeivoig crvfx^pavovvTa.

I

Tov
yap

Se 'iTjaov
fJtrjTpos

yivvr]o-L9 ovtcos r}v' iiv7}crTev6eLcrr]9 S
*la)(Tr)(f),

Trjs

avTOv Map/ay r«

irplv

rj

crvveXOeLv avTovs, evpeOrj ev yaaTpl expvaa, eK
fjLaTos

Hvev-

'AyLov,
T»;V fXVVj-

KtPIAAOT APXIEniSKOnOT J^AEHANAPEIAS. MeTa
CTeiav

GvveXa^ev, iva

^ei^vj
(jyy\

e^

avTov KeKvvjKevat'

Kai

tva

e^io

avTov yevea\oyi^6^, Kai

Kat Ky^efxova ev TaH? eTTt^ovXaT^.
o-vWvjxpt^ Ttapd^o^og'
yj

ToT Xptsostomot. 'H
<f>v(7tKyj.

vj

^e

diroTe^ig
<Tvve<TKi-

avv^Kei ^e
yevea6ai

too

fxvi^(JT^pt

MaptafA, ^ta to

a(Tfxev(ag

tvjv yevvyjcrtv.
>j

Etsebiot.
Ttvt
TpoTTQi

Ttvt ^e evpe6y] aXX'
TOVTco
ToS
<ag

to)

^lci}cr-^(f> ;

Trag

Se

kou 15

TjvpyjTat

'lcoay](f)

Xoyog ht^d^et'

(py](7ivS

"

eK TivevfKaTog 'AytoV

yap
Kat

tvJ

'K\tad/3eT €K IIv€Vfi.aTog
\cocy}(f>.

'Ayiov yvw(7TOV yeyove,
^tKaiog ^e
TTpog TO

ovtco

tw
ei

^iKatog

yap

y]v'

Tvyydvm,

ov 6avfxa(7T0v
Tyjg

Kat 6eiov Ylvevfii.aTog

yj^icoTO'

(Tvveivai fxev

ff.eXXovayjg yaf/.€T^g, enta^^^eh te

t^v 20

KaTO. dvtpa Kotvmiav.

ToT Xptsostomot.
Oevov,

Ovk
tov

einev ^e f*.vv](TTev6etay]g t^^- Trap-

aXXa dnKcog

fK,VYiaT€v6eiav]f

T^g
Kat

f*.y]Tpog

avTov'

waTe evTtva

"^apd^eKTOV

y€vea6at

koyov,

Trpoa^oKiovTd
tv]

twv

avvy]6uv aKovea6at, tov dKpoaTvjv KaTa7rXv]^et

tov irapa^o^ov 25

TtpdyfxaTog

eneiaaycoy'^^ , XeyccV

OTt

"

Trptvv]

avv€X6eiv avTOvg,
oiOTt eOog
v]v

"

evpedvj

ev

yaaTpt ey^ovaa'

Kai yap evOov

v]v,

ccg

Toc

TToXXa Totg "TraXatoig, ev oiKia Tag

ff.€f^vv]aTevfji.evag
fJLvj^ev

eyetv nap

eavToTg'

d^ovaag Se " eK YVvevfxaTog 'Ayiov,
arretpog ev
fxvjTp^j.

eTepov ireptep'i^o

yd^ov'

oiov, irSog
viro

eaTiv

;

irag

irdvTa avveycov

Kvo(f)op€nat
7rdp6evog
',

yvvatKog

;

TrSog

TtKTet

v)

irdp^evog,

Kat

f/Levei

Trag

eirXaaev to Wvevfka

to Ayiov, tov vaov eKeivov

;

Kai eTepa TotavTa iroXXa,
S

(f>a,<Tiv

Cod.

''

titKTayoiyri

Cod.

I. 19-

MAT0AION ETArrEAIOT.
'X/x.piv

11

^TovTov

ov Trpo TVjg [/.v^a-Teiai (TvvkXa^iv Kai eKin^aev^

iva av(rKid<7Vj to yivofxevov Teag' Kal tva ira<yav irovripav ^ia^pvy:^
V}

irdpOevog virovoiav,
*lco(TTj(f)

19

Se 6 avrfp avrrjs, 8lk(uos Su,
i^ovXrjOr}

koll fi^

6e\(ov

aimju
aVTTJV.

7rapad€Ly/JLaTL(rai,

XaOpa

aTroXxxraLS

^AiKaiov te tov
olov
ax;

^lwayjcf)

Xeyei,

co$

ovk ev p.epiK'^ dpeTyj ovra,
evdpeTov ev airaaiv, koI
\kovov ov

to

{Jaj

TrXeoveKTOvvra,

dkk wg

ev Tyj

KaO okov dpeT^ ovra' S/a tovto ov

KoXdaai^ aAA'

ovSe irapo^eiyft.aTKxai e^ovXeTO'

Kaiirep e^ eTepov dv^pog eyKvov 10
vofnog

yeveuBai avryjv vTrovoaV Kai yap
KoXd^eiv' fxovov ^e eK^dXKeiv avTy^v
•7rapayevo[xevo<;

Tag TOiavTag eKeXeve
ov 6

eTrey^eipi^a-ev, ecog

AyyeKog

Kai tovto
l(C<x^(p,

iroiyjcrai

avTOv ^ieKwXvaev' to(Tovtov Se
eKoXacrev, «AA' ov^^e

ip QavfMKTTog
elirev

oti

ov p.ovov ovk

Ttv), ov^e

avryi Trj

v7ronTevofJi.€vyj'

d\Xa

Kaff eavTOv eAo•rp

1

5

yi^eTO. ovyj. eK^aXeHv,
<f)iXoao(f>os

aXXa "
Tt

airoXixTat'

to^tovtov

^fxepos Kat
cftaiveTat
6

dv^p.

Atd

Se

fxrf

(pavepag

ovtSo
;

AyyeXog, KaBdirep ToHg
TrtaTog
yjv,

7rotft.eat

Kat

7jayapt(i

OTt

a(po^pa

Kat ov teofxevog TOtavryjg
*'

oxpeccg.
;

evcKev ^e Ttvog eiirev

avTX
XofKevog
**
fxyf

AyyeXog

^laayj^f)

viog Aa/3/0
6

dvafxvyjaat

avTOv (3ov- 20
to
^e

tov Aa/St^, o6ev

'KpiaTog efxeXXev TiKTeaBat'
^eiKvvg avTOV ^e^otKOTa,
fxyj

(pol3i^6^g

TrpoaeSyjKev,

Trpoa-

Kpovav}
eiirev,

Tw ©ea, ag fxof/aXtta eyav
cog
fxyf

" t^v yvvalKa aov^
yvvaTKa avTov,
diro

§e
t^jTrpo

e(pSapfxevi^g'
yjfxeig

KaXei

^e

fxvyjaTeiag'

waTrep Kat

elceQafxev yafxlSpovg Xeyetv,

Kot
;

25

Tov

ydfxov, Tovg
fi.yj

fxvi^aT^pag.
(ag

Tt

^e

eaTt

7rapaXa/3eTv

evSov

KaTeyetVf Kat
(pyjat,

eveSvfx-^Si^,

diroXvaai avTyjv

ov fxovov
virep
'^

ydp

Trapavofxov

dir-fiXXaKTat

fii^ecog,

dXXd

Kai

cpvatv

(TvveXaPev

tovto yap

^yjXoT oirep

eiryf^aye

Xeycov'

to

ydp

ev
'^o

"

avTYi yevvyj6ev, Ik YIvevfxaTog eaTtv 'Ayiov'" ovk etire ^e Te^erai
viov,

aoi

dXXd

'^

Te^CTai,
elirav

tva

fi.v}

irdXtv Tig

avTOv eK tovtov
ov irepl
tSov

rrarepa viroTrTevay)'
'lov^atoov eiTre fxovov,

^e

**

tov

?mov

avTOv"

aXAa

Kat

Trep) tcov

eSvcov.

Xaog ydp avrov,
^
Ikciiov

'

T

literam omisit minialor, et

nomen
c 2

auctoris.

Cod.

5

12
ovK ^lov^alot
yvaaiv'
fj.€VO(;

EPMHNEIA TOT KATA
IJ.0V0V,

I. 35.

elnuv ^e

aWa. Kat Ttxines 01 " tovto oXov yeyove,

^f')(pfji.€uoi

t^v nap' avrov

Ka) ra e^^f, eKTrXyjTTOOTi

TO TTiXayos TVjg tov ©eou (f)i\av6pcoTriag'
oti itaXai
'Iwayjcf)

to /XTj^cVoTe
tia tovto
XoiuoVf iva^

€\Tria6(v elg epyov vjXSeVf Kai

npoeTvnovTO'

Kai

'TrapairefJiTrei

Ayyekog tov
prjixixTiov

tw 'Haraia

lavirep Kai

tZv avrov

linkaQyjTai wg 7rpocr(f)dTCO$ eipv]dva[j.vif]a6ei$,
01

jtxevwv, TftJv 7rpo(py]TtKcov oig

^ia iravTOf avvaveaTpdcpv]
Karda')^'/].

Kai Ta Trap
'lovtahi,
•npocj^Y^Tqi

avTOv py]6evTa
ira^;

el Se
ovof/.a
;

\eyovaiv

aniaToi

Kai

ovK

eKX-^^Y]

to

'KfJ.fxavovr]\,

«f

ehev, dXXa^lvjaovi "KpiaTOi

fj.d6(oaiv
vj

oti

ovk eiirevio
itpayft.d-

KaXeaeig,

dXXa " KaXeaovaiv
oti oxpovrai
ttJ

01 oy^Xoi,

TOVTeaTiv

twv

T«v eK^aaii'

Seov

fj.eTa av6po)Tim'

Ta yap avfx^aiolov, oti
'

vovTa TipdyfuaTa e6og
eiTiev
*'
**

ypa<f)^ avTi ovofidTav Ti6evai'

KdXeaov to

ovofxa

tov irai^iov,
eKXY]6Yi

*'

Tayecoq

aKvXevaov
1

o^ea>g Ttpovofj.evaov" Kai
irpovofj.Y]

ovk

ovTwg, aXX' oti yevvvj6evTog

«yToiJ

Kat aKvXoov eyeveTO

^iavofj.-^.

Et2ebiot.

'npirENOTs.

Eu

yovv

fj.01

Kai

to

fj.Yj

6eXeiv

avTY]v ^eiyfnaTiaai elpY]a6ai '^oKeT vtiq tov
e(pY]aev
**

^vayyeXiaTOv' ov yap
ft.Y]

jw,^

SeXeiv avTY]v ^eiyfJ.aTiaai,

aXXa "

iiapo^etyfj.a-

Tiaai 6eXm'" iroXXi^g ovai^g ev TOVTOig ^ia(f)opdg' wg yap ov 20
ay]iJ.aivet

TauTOv

to ypd\pat

Kat to

Tiapaypd^at, Kat to Xoyi\pY}(fnaat

aaa6at Kat to 7rapaXoyiaaa6at, Kat
ovTiog
(iVTe

Kat Trapaxpvj^piaai,

to

teiyfKaTtaat Kat iiapo^etyfj.aTtaat'
ty]V
eitt

to fxev yap

Tiapci^etyfj.aTtaat

KaKw
voeXv'

itpd^avTt itdvTag (f^avepooatv re
Totvvv
**

Kat ^tal3oXY]v vito^dXXei
*'

lway](f)

ttKatog

m,

koi 25

fxv]

6eXcov avTY]V
**

7tapa^etyfi.aTtaai,

TovTeaTiv eig (f^avepov To7g
avTYjV.

Ttdaiv ayayelv,

e^ovXY]6Y]

Xd6pa aTtoXvaat
avTTju
ea)9

25

Kai ovK

€yLV(D(TKev

ov

ereKe

rov vlov

aVTrjs TOV TrpCOTOTOKOV.

Basiaeiot.
TtTevacofxev ^ta

Tot Xptsostomot.
to
**

ToSto aKovovTeg

fxrj

vm-^o

eoog,

OTt fieTo,

TOVTa

«uttjv

eyvw.

to yap

"

'^tog"
'*

e6og eart

t^

ypoc(f>YJ

TtoXXdKtg Tt6evat ^e etg to ^iv]veKeg.
ecog ov e^i^pdvOvi

olov,

ovy^ vTteaTpexpev

Kopa^, eig t*?v kiPootov,
fi.eTa

"V

7^*'

natTOtye

ovte

ravTa

v7teaTpe\pev.

Kat

TtdXtVf

II.
**

I.

MAT0AION ETArrEAIOT.
ev

13
TrXyjBog flp^^vrig,

avareAer

Ta7g

Yjfx.€paig
yj

avrov ^iKaioavvi^, koi
tovto ^e
e<7rev,

**

ewf ov avravaiped^^

creX-^vvj'"

ov Trepag ^i^cov

T(o

KaXw' TOVTO yap Kai
**

eig to ^irjveKei

fJi-ivei'

Te6eiK€ Se evravda
Trpo

TO

eag

6
y]v

Eivayye\i(TTrjg,
vj

iva

{Ji.d6(i}[x.ev

oti

twv ativm
yjfJi-Tv

avena<f)og

TrdpQevog

ev

d\i^6ei(X.

to,

yap fxeTa TavTa

^

KaTeXiirev avXXoyt^e^^^ai'
yevo[ji.evv]v

oti

ovk av ovVe [xeTa Tavra
hiKaiog
wv,

tyjv ovto}

fjLyjTepa

a^ivav

^evwv,

vTre[J.eive

yvavai

Xoiitov.

EtSEBIOT.
*'

'OpirENOTS.
ypoi<pfi

'I2IACPOT TOT IlHAOTSiaTOT.
eiri

To

ecog" ev

t^

TtoWdKig

divjveKovg evpi(TK€Tai'

wg to 10

** ecag
**

av

6(a

Tovg ey(6povg aov, vTroitotiov rwv iro^^m aov." Kai ro,
ei[t,t'^*

eag av KaTayyjpdayjTat ey(o
v]

Kai to,

**

oiiK

dvecTTpexpev
v^ci^p'"

**

TiepiaTepa Trpog tov NcSe, e(ag
^iyjveKwg
eipy][xeva.

tov ^i^pav6yjvai to
Se

arrep

eiai

voy]Teov

Kat

cvTccg'

**

ovk eyiv(aaKev

avTy]v^

iroUev

avveXapev,

e(og ov

eTe^e,

Kai eibev Ta yevo- 15

fA,eva ay](Ji.eta.

KE4>. A.
Hfpl
tS)v

Mayav.

I

ToG

be *lrj(Tov yevvrjOevTos iv BrjOXeefj, Trjf 'lovSaias.

©EOAfiPOT

MONAXOT.

Aia
[irf]

TovTO
ovreg
tva

01

[x.dyoi

eK^^pv^av

TQV 20

HpiaTOV, wg dvvnoTtTOi, Kai aXX' eK
[kaKpdg yr]g

ey^oipioi, a>g
^ia^r][xia(ic>ai

ol ^lov^a7oi,

e\6ovTeg,

vdai ^/

m
**

ahevov, Tr]v aiTiav Oi

rjv

arri^eaav etg tv]v

Lovbatav.

ToT Xptsostomot.
*' **

Tivog ydpiv

tov

\ptaTOV

Xeyei

ev

y][t.epatg

'HpwSoy," Kat to

d^t(a[j.a '7rpoaTi6i^atv, eiTroov

"tov Paat- 25
[i.ev,

Aewf

;" enethv]
y]V'

Kai eTepog yeyove [j.eTa TovTa' aAA* eKe7vog
tov

TeTpdpyr]g

ovTog Be [Baaikevg'

Kaipov ^e Kat tov toVov
c6v

Tt6v]ai, irpo(f)v]Teiag dvau.tfi.v^aKCov TraXaidg'
irpoecprjfrevae

t^v

/acv Mi^^^aiag
ov^^a^jLwg

Xeycov,

**

Kat av B^flAeejtx, yi^ lov^a'
lovba
tv]V Oe

eAa-

5^/aT>j et ev TOtg rjye[J.oaiv
**

vaTptapyvjg laKiop 30
vjyov[t.evog

ovK eKXetxpei ya-p,"
eK Twv
[j.v]pa)V

4>i^atv, **

dpyjav

e^ 'loy^a, ov^e

"

avTov, eag av e\6r]

diroKeiTai' Kai avTog •Jrpoa-

^

avrooKpfOij

Cod.

1

dvTa< Cod.

14

EPMHNEIA TOT KATA
'Hpw^vjs

II. 6.
viog

"

hoKia eOvaV

yap akXocfivXog
lepoa-oXvfxa

yjv,

^AvTiTtarpov

'AaKaXoiViTOV'

Tiaaa
Y}g

de

eTapayjSvj aito

t^?
viro

itov/ipaq

avTUv

yvcofji.yjgy

e^ «/'X^S' €K€Ktv]vto'

Kai yap

tov Seov

ev€pyeTov[j.evoi,

twv AlyvirTiaKxv
6

efi.e[xvi^VTO

Kpecov.
;

eparyjBevTe^

Se Ttapa tov 'Yipatov itov
apy^iepe^s
oti
ev

X.piaTO$ yevvaTai
T^t;

Ka) elitovTeg ol $
tov
Ttpocp-^TVjv

Bi^^Aee//.

lov^aiag,
Ttov,

Kai
**

TtapeveyKavTeg Kai Typ 7ipo(py]Teiav, eug

'Jioifxavei

rov Xaov

"

[Aov

elnovTeg

;

Tivog

eveKev, ovk cti

Ttpoae$yjKav

Kai

Ta

e^yjg'

OTi ai eqoQoi avTOv, ait

apyy]q e^

y][j.epav

aimog

,

eTtetOyj itpog

yapiv eXakovv tov ^a^JiXewg, KokaKevovreg avrov.

lo

6

Kai

(Tv

^rjOXeefx, yri 'loySa, ov8afx(os

eka^iaTr]

ei

iu T0L9 yyefJLoaLv *Iov8a.

Aia TovTO
yjyefj.0(7iv

Se

Aeye; t^v B^fiAee/x

fJiy]

eivai

eXay^KJTv^v ev ToTg
eiteity]

'lov^a, TovreaTiv ev Tolg <pvXdpyoig^'

ovk ev

ryj

lilaXaiaTivY] fiovov,
y]V y]

aXXa
Se

Kai ev
**

ty] oiKovfuevy] itaaY] 7tepi(3XeTtTog r c

Koofiy]

avTY].

eiTtoov

itoifiavet tov

Xaov

fj.ov

tov lapayjX,"

Tovg avTw TtiaTevaavTag e^
ov

^lov^^aioov y]vil^aTo,

Wi (pyjaiv 6 YlavXog'
'TtiaTeccg

yap Ttavreg

ot

eg

icrpay]X,

aXX

oaoi oia

eyevvi]-

"

Gi^aav.

Tivog
ev

eveKev
itpo

eK B^yflXee/x
tov

efxeXXe

TtapayiveaSai
fi.y]TY]p

o

"KpKJTOg
eTtei^Y]

;

20

Na^apeT

tokov

^i^yev

yj

avTov'
eKei

e^

oiKovofj.iag
olKov<rY]g,

&eov to

7tpayfJ.a

yeyove'

to

yap

TYjg
ov^^e

ft.i^Tpog

evTovSa yevvy]6^vai tovto

'^eiKVvai'

Oia tovto

evQeag

reyQe^g, ^XOev elg Na^a/JCT,

aXX

eitoiYjaev y]fj.epag

TeaaapaKovTa,
25

li^ovg fj.eTa aKpi^eiag e^era^eiv aitavTa Tolg ^ovXofxevoig.

Exoaion".
aapaKOVTa

I^oy

efj.(f>aivei

X.pvaotxTou.og, oti Ttpo

twv reafJ.ayoi

yjfj.epav

yevvy]6evTog
^e

tov ^piarov, y]XOov

01

elg

TtpoaKvvYjaiv avTov'

aaTYfp itpo itoXXov yevvY]6^vai
itai^iov,

ecpavY].
;

^ia

t/

oi)

^YjTei

rov yjpovov rov

aXXa rov aarepog
ro
6v]pafj,a'

hTtet^^itep eK itoXXyfg rYjg itepiovaiag e^-^rei
Ttpo

Kai yap 30

TtoXXov

yj)Ovov

aarYjp

e(f>avY].

e^et

yap

ev

avroHg roig
(pavYjvai

aitapydvoig
TtpayfJ.a.

TtpoaKvv^aai

avrov

S;a

ro

Ttapd^o^ov

ro

(piKdpxoii

Cod.

^ u cX' Cod.

i.

e. upaiov <T-/p\m.

II. 9-

MAT0AION ETArrEAIOT.
'Hpco8Tj9

15
/xdyovs, 'qKpL-

7

Tore
l3co(T€

XdOpa KaXlaas tovs

irap avToou rov \p6vov rov (f^aivofxevov darepos.

Etsebiot.

'OpirENOTS.

'O

yjpovog, ov vjKpiPcoa-ev 6 'Hpto^^vjs

vapa tZv
^ia ^vo
I3pe(j)y]

[Jidyctiv,

^ieTVj^ '^V /xera

yap to

yevvi^S^vai tov SojT^^a,
toc

CTcSv

rjXSov

diro
ju,6t'

r^f

%^poi-<;

dveTXe.

Ka)

oXiyov

avTm'

yovv aiio tii.Tovq
yj

iy

'EvTcSfiev aoi
ev

yvaxrig ecniVf

OTi ov irap avTo. tov vyjaav
oi

Kvpiov yevvvjQevTOSf

tw

(TTrvjXaio} Trpo<7€Kv-

fxdyoi
[xev

to (Spet^ogf to vno tov
Troifxeveg
'^pofxaTot

fJi.i^vvovTog

ev Trj (paTvyj'

aAA' OTi

ol

evQeoig

ev

eKeivrj

TJj

vvkti

fxeTa

tvjv

Twv \yyeXcov Seav

dit^eaav iteh to dXvj6egf «Te yenvi-jo
oi

wvTog Tov <77T7]\aiov avToTg'

^e fidyoi cvfxiiepiXa^ovTog eTovg

^evTepov fxeTa to evXoyvfirivai
TtdXiv
TYjg
ev
Tvi

avTov

vtto

"Evfxecov'

KaTajSdvTcov

BYj6keefi.f

tov

(3pe<povg
ev

(pepofxevov

tc e» dyKdXaig

ieKov<jrig, kou

TrapoiKyjaav

oiKeia

^eviag vjfnepag noXXag,

elg oIkov

Kara

ff.ev

tov avTOV eXBovTeg ol fxdyot €K yyjg dvaToXyjgy 15
to,

KaKet TrpoaeveyKavTeg avT^
viov l^aatXeoog' ^•^cr)

^Zpa, QeaTat yey ovaai roy ata'Hpcci^yiv

yap

6

KvayyeXtaTyjg tov
Kat

KeXevaavra
to,

To7g

^yifxioig^

dito

\teTOvg fxovov

KaTCOTepco

KaTttKTeivai

/Specpyi'

"

KaTO, tov '^ovov ov yjKpt/Scoae icapa twv fxdyccv

(pevyet

Se T^v 'Hpco^ov fx-aviav fneTa twv
cov

Kara aapKa

yovectiv etg

AtyvirTov 20

CTwv ^vo, K(U KaTafxevei eKei avv avTolg erepa
TrpwTov €TOV(
etff

eTff Si»o, fxey^t
Tvj

Tov

T^g ^Ap^^eXdov PaatXetag,

ev

KaXovfxevri

Uavog.

ovTcag

KaKwg

tov

/3/ov

fxeTeX^ovTog 'Wpco^ov,

^<a
etg
Trjg

yipyjfxaTtafxov irdXtv dvet(7tv e^ AtyvirTov

Kvptog avv avrolg
fxe

y\v

'Io-/3a>;A,

m

ctoSv

Tea^rdpccv to
ft.eTa

Kara adpKa' eTovg

25

^aatXeiag AvyovaToV
aetg tov

^e tvjv

e^ AtyvirTOv endvo^ov, evprj-

AovKav Xeyovrd

aot

Ta

Kade^vjg aKoXovQa.

'j\aao.
u.iJKog

Ka<

yap irpo iroXXov y^ovov
irpog

darrjp ecpdvrj, ^ia to

Trjg

o^onropiag'

^e

TrXciova

aa(pdXeiav rov Av<7a/

T^v eavToy htXiav, dveiXe Ka) rovg diro tieTovg.

30

9

Kai
avTOvs.

\hov 6 da-Trjp, ov elSov ev

ttj

dvaToXy, irporjyev

ToT
fjLeTo.

ATTOT.

A/a

TovTo %€ eKpv(3y]

6

daTrjp, Kai iraXtv

e(f>dvr}

To €^eX6€iv avroiig Ik tov 'H|3w&ov, tva diroXeaavreg rov

16

EPMHNEIA TOT KATA
efxirea-uffiv

II. 9.
lov^^aiovsy
ovy^

yj^ipaywyovvra, ilg ma.yKt\t

epooTrjaai rovs

Kai Tiacnv Ik rovrov ro "ffpayfxa Kara^i^Xov yevy\r ai.
Se e/3a^<^€V

dnXoig

daryjp,
rjl^epa

«AAa

Kai iTpo^yev avrovg,

ekKm

Kai yeipaori

ywym,
•noXkm

ev
Yjv

[Meavj,

tva

Kav evrevQev

[xd6a)[xev,

ov

rm
5

ovros o darvip,

dkka

XoyiKtararri rig <pvai$.

To
ov'/)

le
eTr)

l^eTv ro itaitiov fxera

Mapiag r^g
KaSai

[x^^rpog avrov,
(pvjatv,

Kat
eKei

r^g

cf)drvvjg

Kei(xevov,

AovKag
ort

ort

avTOV

KareKXtvev, ovroos
eKe7.

j^r/

vor^aat'

reKovaa

[xev

ev^ecog
'^ta

avro KareKXtvev
rriv diroypa^pYjv,

are yap

•jtoXXov TrXvjOovg

avvekBovrog
<f)V]atv'
**

ovK

"yjv

otKtav evpeh, ag

AovKag

ori ovk

10

" ^v avTo7g
eive.
yj

roTTog'" [xera ^e

ravra avetkero, Kai

eTii

rm yovdrm
;

ri ^e ro iretcrav rovg [xdyovg TrpoaKvv^aai
eirtayjfxog
rjv,

avr^

ovre

yap
ri

TidpQevog

ovre

rj

otKta 7Tept(f>avr]g, ovre

aWo

rm
Qeov

opa[xevm

iKavov

eKTtXrj^at

Kat

eTriaTtaaaaBai.

rj

Trapa rov

yevofxevrj rr}
a^g

'hiavoia

avTm

eAAajU.i^/f.

Trpoadyovat ^e ai/rZ 15

^apa' oyv
r}

dv6px7rco xptXx,

aXX wg Qew.
rjv'

yap
rrjg

Xtl3avccrog Kai

afxvpva rovrov av[x(3oXov
ov

eTi ^e

Kat

lov^^atK^g iiayv-

rrjTog Troppco'

yap Trpo^ara Kai ^oag eSvoV

aXXa ra

rrjg

eKKXrjataariKrjg eyyiig ovra ^tXoao<f)tag.
•vccpy^aai

Kat ro evBeag le dva-

avrovg [xera rov
t>jv

yjpri[xaTta[xov,

t^v evyvccfxoavvvjv

avrm

20

teiKVvat, Kat
ort
ei

TriartV
Tratliov

ort

ovk eOopvPrjdrjaav ^taXoyi^Q[xevot'
Koi eyei rtva layyv, rig y^eia
;

[xeya

ro

ear),

(f)vyr)g

Ka) XaOpaiag^ dvayaprjaeccg

dXX
[xrj

eireiaBrjaav ro7g rtpoa-

rayQe7atv
fxdyot

avroig
ro

[xovotg.
;

^ta

ri
ot

he
[xev

irapovreg

aw^ovrat

01

Ka)

Tratliov

dX>C

eig
;

Ilepai^a, oP ^e

eig

25

AiyvTrrov (f)vya^everat [xera r^g fxrjrpog
efxireaeTv eig
eTret^^rj

e^^et

ydp avrov [xdXXov
KaraKOTrreadai'

yetpag 'HpwSoV Kca

eft.irea-ovra [xr]

el

rovro eyevero, ovk dv evo[xta6ri cdpKa avetXr}(f>evat' ovk

dv eTrtarevSv}

t%
rrf
'iva

oiKovo[t.tag

ro fxeyeSog.
rayecag'
ofxov

Ka/

jacT

oXtyov

Tovf

fxev ovv

fxdyovg

eKTrefxirei

Ofxov fxev

ti^aaKdXovg 30

diroareXXm
rrjv

Tlepam y^pcf
fxd6r)

te

eKKOTirm rov rvpdvvov

fxaviaV

ori dvrjvvrotg

eztyetpei iipdyfxaaiv, ei ye
rjfxerepav (f>iXoao(f>tav rovro

avvtevai

e/SovXero'

ert

&e Kat

irpog

o KuOpiui

Cod.

P

Cod.

IL

i5.

MAT0AION ETArrEAlOT.
eha

17

ffvvretvetf iva
vparyfji.aTt'

or av Tii KaTa^tcod^ diaKov^<Ta<T$at tivi itviVfj.aTtKco
H^v]

avTOV 6knp€tg
fxvj^e
eiTrv],

t/Tro/x.evovra

Kai (Jivpiovg kivecTt
;

^vvovg,

fjiy]

TapayBrif
fx.e

Tt

§^7roT6 tovto

kou fi^v

(TT€(pavova6ai

etet,

TrpoaTayfKa irXyjpaaavTa ^eaTroTtKOV a\}J
TtdvTa yevvatuig.
'

e^av TovTo to
13
*

vitotetjfi.a, (f^epet

5

Ava^^oopijaauTcou Be avrmv, i8ov

AyycXo? Kvpiov

(jyaiveraL

Kar ovap rw

'lcoortjcf)

Xeycov' eyepOels Trapd-

Aa^Se To TraiSLOV kol ttjv /xrjTepa avTov, kcu ^evye ely

AtyVTTTOV.
^aveig
**

AyyeXog tw

lci)a-rj(f>,

^ta Tt

etnev

*'

iiapdXa^e to 10
tyjv

Ttat^tov

Kat T^v fAviTepa avTov^
tyjv
yj

Kat ovK eTt \eyet
eiretVi^

yvva^Kd

aov,

«AAa "

fv^repa avTov
viroxpta^f Kat

;

tov tokov Ttepag Xa(3ov^ia tovto ovv
Trat^tov

rog, eXv6v} Te

^laayjcfy eTrtaTcoSv].

fxeTa TTappyjaiag XotTrov ^taXeyeTai 6

AyyeXog, Kat ovTe
to rrat^tov Kai
TrtaTog
y]v

avTov, ovTe yvva^Ka KaXei,
avTov.
Kat

dXXa "

t»;v ft.y]Tepa

15

ovK

eTapaj^Siy,

eTzeioy]

avyjp

Oio

waKovet Kat

treiQeTai.

KE$.

B.

lifpi tS>v duaipeOePTOiv TraiStov.

16

Kat

d7ro(TT€LXa9

dveiXe

iravTas tov9

iraLBas

rous* ao

iv BrjOXeep.
Ylept ^e
Tcov

dvatpeQevTcov

tccJv

itat^t<av,

fxt^tetg
;

XeyeTCo,

oti

rivog eveKev
irday^ovTeg

Seog avveyapy^ae tovto yeveaOat
Ttveg
•nap^

ttOTt Ttep

d^iKwg
6

otov ovv,

y]

eig

dft.apTy]f/.dTCt}v
17

htdXvatv

Seog

y]fuv

Xoy t^eTat

Tyjv

d^iKiav eKeiv^v,
toc
"Ttat^ia

eig fj.ia&ccv dvTitoatv"^'

25

Kat Tiotav eiyov dfuapTtav

(pi^aiv,

tva TavTyjv ^taXvTteitXyjfK-

awvrai

',

irept

yap twv
dv

ev

yiXiKia yevoff.evav

Kai TtoXXa
01
ti'

fi,eXYjKQTCi}v,

etKOTccg

Ttg
ttola

TavTa

eirtot.

^e

doopov

ovTCog

vTtofJLetvavTeg

TeXev1y]v,

dft.apTy]f/.aTa

uv KaKchg eitaOov
fny] y],

aiteQevTo
fj.ia6S}V

;

«AAa

§/a tovto

TtpoeTitov, OTt

Kav

df>.apTyjfx.aTa

30

avT tooatg eKe7 yiverat Toig itdayjjvaiv

evTovOa KaKag'

Tt

Toivvv e^Xa(3y]

ta

Ttatdia

dvatpedevra

eitt

vitoBeaet Toiavry],

Q

i-KOi\/ia

Cod.

r avTj'§4'(r«i'

Cod.

Ig
Kai
Trpog

EPMHNEIA TOT KATA
tov

II. 17.
Kifxeva

aKVfxavTCV

Tap^ewf

aTreve^xBevTa

;

aXXa

voXXaKii,
oii

(pyjaiv,

fixeWov ^^crovTa KaTopBovV
TrpoaiioTiBeTai
jSiov'
01

aXXa
to
ctt/

tia touto
v7To6iaei

fxiKoov

avTOig

tov

ixiaBov,

TOiavTfi

KaTaXvaai tov

aXXcag Be oy^ av eiaaev
ei

el

fxeydXoi

Tiveg eaeaSai vjjW.eXAov
ttovripia

Ttai^ei Trpoapiiay^var
^iyjveKug fxeTa

yap Tovg ev$
(pepei
T^tjf

[xeXXovTag

^^v,

fxaKpoSvfji.ia$

eauToiJ

©eof,

iroXXcti

fxaXXov TOVTOvg

ovk av eiaaev TeSvdvai Kai ovtoi fxev irap

ovTcog, eiirep
yjfiuv
01

rfiei

fxeyaXa Tiva avvaavTai
firjv

Xoyoi'

ov

iravTeg ovtoi, aXX^ eiai Kai tovtwv airop-

pvjTQTepci, ovf jtAfTa OLKpilSeiag oi^ev

TauTa oiKovofKm.
'lepe/JLLOv

10

17

Tore
(f)i^TOv

€7rXrjp(o0r)

to prjOev imo

rov irpo-

XeyovT09.
Pa^^f^A
fi.y]Trjp y]v

H
eirei

tov

Bev;ajU,77v,

Kai TeXevTrjaavTa avTr^v

eig Tov 'IrrTro^pOfJLOv eSat^av, tov TrXrjaiov ovTa tov '^((apLov tovtov,

ovv

Td(pog rrXriaiov

ijv,

Kai

KXrjpog tov Traitiov, Trjg tov
airo

i

5

Bev;aja>7v

yap

(pvXrjg yp

Paf/ia,

tc tov

(jtvXdp^^^ov,

airo

tc

Tov TOTTov Trjg Tacpr^i eiKOTioi
KaXe7'

avTrjt; toc
rjv

iraitia to.

acpayiaaSevTa

eha

'^eiKvvg ori

dviaTov

to avfx^av Kai to eXKog wfxov,

(prjatv, **

ovK rjSeXrjae TrapaKXrjS^vai, oti ovk eiaiv.

18

^(ovrj eV 'Pafta rjKOvaOrj.

20
TOirov
vxl^rjXov,
**

OpirENOTs.
avTiypdcpccv

Pa/Aa

arjfxaivei

oSev ev Ttai
ev
Trf

tuv

tov

irpocprjTov
to,

yeypairTai,
Kat eaTiv
^;o

^wvtj

v^rjXyj
yi^aTa

"

rjKovaSyjJ' Kai
'i7r7rotpofj.ov

e^^i'

Trjg 'Pa^>jA.

ToVof

Tov

rrepi

Trjv VtrjSXeeft.'

'VayrjX XeyeTai KeKXav~
Paj^TjA.
ux;
ot

Kevai

Ta TeKva

avTrjg'
rjSeXov

olov ev tco TOira) Trjg

Tiveg ovVe 25

TrapaKXrjSrjvat
Tta)

em

ro^ig

TeKvoig avTav,

ovk eiaiv'

ov^e

yap
Trj

rjaav

fj.€fji.aSrjKOTeg

diro
TrjV

tov

evapywg irapaaTrjaai ^vvaoti

fxevov

eavTOv avaaTdaet

avdaTaaiv tuv veKpav,
p.r}

ovk

etatv 01 vofi.i^ofi€voi TOig KXaiovai Kai o^vpofxevoig

eivat.

Tor

ATTor. 'H

'Pa-^^^trjX

eig

Tvrrov Trjg

EiKKXrjatag Trjg

Karw^o

Kat Trjg ava rrjpeiTat, enreiv ^e fxdXXov SeapeiTat.

19

TeXevTTjaavTo^ Se rov 'HpcoBov, iSov
piov Kaff ovap (paiveraL rat
^avetg ^e
'lcoa-r)(f)

'

AyyeXof Kv-

ev Alyvirrcp.

AyyeXog

tco 'lcoar](f)

^eTa SdvaTov tov 'Hpw^oy,

5o

11. 22.

MAT0AION ETArrEAIOT.
(f>€vye <pvj(7iVf

19
tva fiieTa

&/a T&vTO TO QVK €Ti

aWa

"

iiopevov'

rov TretpaiTfMov aveaiv evpooaiv.

ofxas ovv ^ta ro ^arrtXeveiv avrt
jotev

'Hpai^ov Ap^/ekaov viov avrov, t^»
XajSeTvf et^ ^e ttjv 'Na^aper
Ofxov re
fj.aTtafj.ov
e{J.(f)t\o')(a}pitiV

lov^^atav e^e^oiKei

Kara-

epyeraf

6{xov re rov kiv^vvov

(pevym^f
"XJ^yj-

r^

Trarpi^t, tva ixaXXov

Oapp^. Kat

^e-^^erat

vapa rov ^AyyeXov rovroV
*'

irXyjpovrat ^e Kat

ro pyjOev vtto tc5v ttjSO^o^twv,
Ttoloi

ort
ff.v]

Na^apaioi

KKi^S-^a-erat'

ro ^e

Trpo^pvjrat

tovto

elirov,

Trepiepyd^ov'

iroXXa

yap rav

TTpo^pyjTtKwv rj(f>aviadr]

^t^XtaV
rig
av.

Kai
elg

ravra

avro

r^s taroptag rav

TlapaXenrofi.ev(ov
(Tvvey^jiog

'i^ot

dae(3etav

yap

ot

lov^^aXot

i

efj.itfnTovrei,

ra

fj.ev

v]({)ieaav
fj.ev

rav

j3t^Xtct)v

anoXXvaQai'
ro ^e 6

ra
ry]v

te avro) KareKatoV

Kat ro

^lepefLiag '^tifjyeirat'

rerdprviv

avvreQetKag

rav ^aatXeiaVy

Xeywv fxera "aoXvv
i^(f>a-

y^ovov ro AevTepovofi.tov evpeBvjvai KaTopapvyfj.evov ttov Kai
vtafj.evov'
eitet

ort

ye Trpoemov

ot

irpo^p^rat

TioXXayov, Kat

ot

15

AiToaroXot 'Na^^apaTov KaXovatv. ^ia Se to Xeyetv rov AovKav ov

Kara

•yj)'/ja fxov

avrov eXvjXvSevai eKeT, aXX' ort rcv Ka6aptay.ov

itXripwaavTeg irdvra, vTTearpeipav etg Na^a^eT, 5^7; voeTv, ort rov
yjpovov

rov Ty\q Ka$o^ov rrjg eig AtyvTrrov
Xeyei' ov^e

fj.vi

taropav 6 AovKag

ravra

yap av

itpo
'^ta

rov Ka6apft.ov Karvjyayev avrovg 20
fJ.riVev

eig A'tyvnTOV

AyyeXog'

ro

oXag yeveaBat

Tiapdvou.ov'

TTXripwaavreg ^e aTravra, KarrjXOov eig Na^aper.

22

"Oti 'Ap^^eAaos* jSaaLXevei cVt
^rjOrj iK€L aireXOelv.

rrjs

*lov8aLas, €(f)o-

ExV

rriv ^lovtaiav, <f>y}atv, e^elotKCi diteXBeTv,
rvjv

^ta rov

ApyeXaov 25
;

aAA' ebet Kai

TaXtXaiav ^ta rov 'Hpw^vjv

<po{3vj6^vat

dXX^
vj

CTrei* TO yjapiov
6pfJ.v]

^ft.ei\pev,

ro irpayfj.a avveaKtd^ero XofJtov.
r]V,

yap
rvjg

•Jidaa

Kara

rrjg

Qr]BXeefJ.

Kat rav optav avTV]g.
iraTg

rotvvv

a(ffayv]g

yevofJ.evr]g,

aero Xotrtov
ev

ApyeXaog TeAo?
rov
^v]TOVfJ,evov

eayr^Kevat
dvTfpvjaBat.

ro

iidv'

kou

roTg

itoXXoTg

Kat

^o

Ktpiaaox 'Aaebanapeias. 'H Na^a^eT

cv roTg rrjg

^hvtatag
lov^aiwv

%KeiTO repfj-aat, h^ ov '^rfXovrat ort 6 'K.ptarog ^ta rav
s

^S^yov

Cod.

.

* €iri

Cod.

D 2

80
lxiai(f>ov(jV

EPMHNEIA TOT KATA
€fxe\Xe
'ev€K€V
tvjv

III. i.
lit)

lov^^aiav

KaraXiTreh, Koi
a(f)op[xv)v

ra

eSvr]

fj.eT€\6eiv'

tov Toig ^iXo[xa$e<Tiv

loZvat rrjf eis

avTOv TtKTTewg.

KE4>. r.
IIpStTos 'la)dwT]s fKTjpv^e ^aaiXfiav ovpavav.

5
/Saai-

'OpirENOTS.

Ylparov
vjv

looavvrjv

evpidKOjxev

ovofJidi^ovTa

Xetav ovpavaVf yjTig

Xpia-rog.
yj

Ktpiaaot.
Kat

Bacr^A.e/a twv ovpavav,

'^ia

iriare^ai ^iKaictxrtf,

^ia YlvevixaTog dyia(Xfj.og.

Sethpianot.

Icannot*.

'H

(Saa-iXeta roiy ovpavwv

17

«tto-io

Xavati Tov fKeXXovrog alavog.
1

'E^'

Be rals

rjixipaLS

iKelvais TrapayLuerai, 'Icodvprjf
ep-qpLO^ Trjs

6 ^aiTTLcrTrjs Krjpvaacou iv Ty
KtTTcbv 6
*'

^lovSalas.

KvayyeXi<rrv]g "
PaTrrtarvjgf

ev

raig yjfxepatg CKeivatg Trapayiverai
"TiaTg
vjv

^lctidvvrjg

ov^ ore
{xera

6

^piarog, Kai
erv]

eig

15

fia^aper
leodvvyjg,

rjXdev

Xeyei.
6

yap rpiaKovra

napaytverai

KaSag

AovKag

fj.aprvpel,
ovy^

dXX
ra

enettyi eQog y]v rr] ypa<pyj
yjpov(x,

Tovrav

yjpy](j$at

rm

rpoiim'
ot

orav rw e^^g
•noXXoHg

(TVfx^ai~

vovra Xeyet fxovov,
eKl3y]crof>.eva'

dXX

av

Kai

varepov ereatv

wairep ev rco opet twv FtXatav enrwv

^ptarog ToTg 20
ff.eXX(t}v

fAa6y]Taig

vept r^g KaraaKatp^g^ rvjg y.yjTpo7roXea}g, Kai

Kat

Trepi ryjg

avvreXetag Xeyeiv, eny^yayev, rore ra Kat ra earat'
rvjg

ov avvdyoiv rovg -^povovg t^^' KaraaKa(f>yjg Kai

avvreXeiag,
co

Tore

eiTreV

dXX eKemv
efneXXev'
ov

fAOvov

hyjXcov

rov Kaipov, ev
TroteT'

Tavra
ev

avfj.(3y]aea6at

ovru yovv Kai vvv Xeyav

"

ratg 25

"

y]fj.epatg eKetvatg'

yap rag

e^yjg '^yjXwv

rovro re6etKev, dXX'

CKetvag,

ev

alg

ravra

avfx^aiveiv

efxeXXeVy

a

^tyjy^aaa^at

vapeaKevaaro.

To

Se

**

y]yytKev

y]

(SaatXeta rav ovpavav,"
et

rtep) r-ijg

Ttapovaiag

avrov Kat r^g eayaryjg ^yfaiV
ov
etg
\^y]Ty]atv

Kai

fiy]

rovro recog evvoovv, eag 30
^id

y]X6ov

rov Ky]pvTTofj.evov.
yjpooTCtiv

Kai

reXmat

itoXXo)

Kai

arpartarat
s

TtapayevofJ.evoi,

"

rt

teT Trpdrretv,

7va

Scil. XfViTQirtifMV.

t

Karan^^yTJf Cod.

III. 5-

MAT0AION ETArrEAIOT.
;"
hirep
rjv

^l

" auQacrtv
XaTTecQai

<TYjfM:7ov

tou rav /SiwTiKoiv Xoiirov airaX'

TrpayfjLaTm,
oveipoTrokeiv.

Kai

irpoi

iTcpa

fx.(i^ova

opaVy

Kai

fxeWovTa
Koi

Kai yap a-navTa avTovg Kai

ra

opcofxeva

Ta Xeyofxeva
fxeTo,

elg vtprjXov vjye <l>povY]fxa, Kai ^v QavfuacrTOv

iteh
5

av6p<i)7Tov

TpiaKovTa
yevof/.evov,

eTt]
ft.y]^ev

KaTaf3aivovTa
Oei^6evTa

airo

TYjg

eprjfJ.ov,

apy^iepeaig

vlov

twv

avdpaTrivcov

TroTe,
Ttepi

Ka) TiavToQev ovTa
auTov, OTi ovTO^

al^e(7ift.QV,

Kat tov 'Haatav fxapTvpovvTa
ecpvjv
yj

e(TTiv, ov
epYjfi.ov.

irapea-ecrSai

(3oavTa
ctoAi^

Kai Kyjpvr-

TOVTa

KaTa

tyjv

Kai

yap Kai

avTov

Tovg

'lov^aiovs fuakXov ecffeiXKeTO, tov fxeyav

HX/av

ev avTca

^KeTiov- 10

To^* eT< Se Kai
(J>Oft.evov'

fxeii^ov ti'

eKeivov

fi.ev

Kai ev itokeaiv avaaTpeoiKyjaavTog' ov yyjv

TovTov ^e ck aiiapyavtav
e(jyetiaijft.evyjv
o^iKy}(nv,

tvjv €pyif/.ov

apoTpidaavTa,

eyovTa TpaTre^av, Kai evKoXccTepav
outc 7^v,
TroTe,
oi/t€

T^g •nepiPoXyji t^v
ovTe

kXivvjv

KeKTYifxevi^Vf

aXXov

Tivog

teyjQevTo^

aAAa

ayyeXiK-^v Tiva

ev

t^ 15

a-apKi TavTyj TroXiTeiav eTnteiKVVfxevov.

S/a tovto Kai
to5v

Tpi^^^ivov rjv

avTx TO

iftMTicv, 7va '^ia
ft.y]'^ev

tov ayyjft-aTog Trai^evay]

av6pavivav
e-rri

d(f)iaTaa6at, Kai

KOivov eyeiv Trpog tviv yyjv,
j]

aXX

tijv

irpoTepav dvaTpeyeiv

evyeveiav, ev
el

y]v, Trpivy]

^e>jfi^va/

tfxaTtm
Kai tZv 20 Kai
ov

Ka\ vepi^oXy]^

^A^dfj..
cov,

ovv

eKehog
virep

Ka6apog

ovtco,

ovpavZv
fj.ei^ci}V

XafXTrpoTepog

Kai

7rpo(f)-^Tag

TrdvTag,

ov^eig eyeveTO, kou irappy^aiav ToaavTi^v ey^cav, ovTcog eavTOV

eaKXy^paydoyet,
"^fxeTg

kou TovTa r^g TraXaiag KpaTovavjg, Tiva e^ofxev
'^^'

diroXoyiav, oi fxeTa t^v ydp'^
fJivpia

ToaavTag evepyeaiag,
fj.y)'^e

Kat

Ta

(popTia

tcSv

dfj.apTi^fiMTm,

oXiyov

Tt

Tyjg

25

voXtTeiag
^OfJ.evoi

eirtteiKvvfj.evot

T^g eKeivov, aXXa fieSvovTeg Kat yaaTpt"

Kat fj.vpwv o^ovTeg, Kat 7tdvTo6ev kavTovg KaTaft.aXaKi^oV'

Ttg, Kat ev^eipaTovg

tw

^iajSoXa) notovvTcg

;

5
•q

Tore e^eTropeveTO
*lov8aLa, koll iracra
'E^eTTo/jewovTO

irpos avTov ^lepoaoXvjJLa, koll iraxra
rj

7repL)((opos

tov 'lopdavov.
y]v

30
d^tov

Se irpog avTOv, koi

efBairTi^ovTO, tioTt

6avfJ.aTog l^eh ev dv^pccirivx a<of/.aTt ToiavTa evi^^eiKvvfievov avTOV,

Koi

ToaavTf]

Key(jpr]fJ.evov

tji

Trappyjaia,

Kat

TrdvTCOV

wg Trai^av

KaTe^aviaTdfj.evov'

aweTeXet §e

eig eK7rXy]^tv, Kat

ro S/a iroXXov

22
yj^Qvw
Kai
7
'tia

EPMHNEIA TOT KATA
Trpo(f)rjTi^v (f)avy^vai'

III. 7.

Kai yap eTreXiTrev avrovg ro yJnpiQ^Ka,
tozJ •yipovov.

[j.aKpov irpo^

avrovg liravYjkBi

'I5oDi/

5e iroXXovi rSiV ^apicraLcou Kal ^aSSovKaLcov

ipypixevov9 eVi ro ^aTrTLafia avrov.
'E7r€/^>;

^e

(pyjcriv

^jvayy^Xia-ryig Trepi twv Y^a^^ovKatoov Kai S
yjXBov

T»v ^apiaaiav,
\eyeif hrt
ovk.

ort

e.v

to (3aTrTi(jB^vat'
;

Trag

yiptaTog

iirtarevfTav
vtt

[a)avvr,
fji^

ort

ovk

>jv

tovto 'Jrtarevaai,

ro rov KYjpvTTOfxevov
ePanriaOTja-av'
ov

avrov
efKetvav

^e^aadat. Trapeyevovro fxev Kat
Trtarewg rov Kr,pvyft.aTog'
eirefxirov

fxyjv

eirt ryjg

OetKvvrat ^e rovrOf ef av Trpog rov iSaTrTtaryjv
et
*'

Xeyovregf 10
01

av

et

riAiag

;

et

(7v et
a-jro

Xptcrrog

,

bto Kat eirriyayev'

^e airecrTaXfj.evoi vjaav

rxv ^aptaaiwv.

Vcvvrj/jLaTa ixLBv(jdv.

E/Vev te avrovg yevv^fxara
avTot re

ey^t^vxv, ort oii^ev afxetvov tteKeivro

Kat

ct

yeyevvyjKoreg avrovg rov uyjpiov rovrov' Kai
ryjv

yap 15

toSto ^tacpdeipei

whtvovaav, Kat 'tiarpwyav
(pwg,
oirep

rriv

yaarepa

avrrjgy

ovrag e^epyerat
ytvofxevot,

eig

Kai

ovrot

eTTOtovVf

TrarpaXolai^
eavrciov

Ka) fj.y]TpaXo7ai^, Kai rovg ^t^^aaKfxXovg raTg

^ta(f)9eipovTei

xepat.
(f)vyeLv airo Trjs fieXXovarjs opyrjs; 20

^LS vTreSeL^ev vfuv
M.eXXovaav de

opyyjv, rvjv

atmiov Xeyet KoXaatv'

oii

yap ra

etwQora, olov TroXefxovg Kat atyjxaX^atag.

8

YioLr)(jaTe

ovv KapTrov a^LOV

Trjs fieTavoLas.
elirev,

K.apTrovg ^e a^tovg r^g fxeravotag

ov t^v irovyjptav fxovov
fxyj^e
eirt

fpvyeh,

aXXa

Kai apery^v iroXXyiv eTri^ei^aaSat'

ryj

rwv 25

Trpoyovav
vovrat
**

evyeveia.
Koit

fxeya (ppovetv, Kat

eirt

ravryj
rjfxeTg

BappeTv.

(pat-

yap

fi.era

ravra Xeyovreg, "

narepa eyofxev

Tov A^padfj..

To
rtveg

te

" ^vvarat
irepi

Qeog eK rav XiOav rovrm," Ka) ra
eOvSov

e^rjg'

(paai

rwv
eyo)

ravra

Xeyetv'

XtSovg

avrovg p.era- 30
etpyjf/ievov

(poptKag
(f^vjft-i'

KaXwV
fny)

^e

Kat erepav evvotav ro
(f^yjatv,

eyeiv

ort

vofxt^eTe^,

ort

av vfxeig airoXyjade^, anat^a

^
^

icaTpa.K^aci
aTtoKiTa-dai.i

Cod. Cod.

^

fJL-^rpoKvai

Cod.

Y vo/*/^eTa«

Cod,

III. II.

MAT0AION ETArrEAIOT.
tc5

«3
aiio

sro/^aere'* tov TraTpiapyyjv'
avSpco-aovi ainip

yap Qea ^vvarov, Kai
Trpwi^v'

ktQav

tovvaiy

wmtep Kai

tovto yap
•itaiYiov.

Ofxoiov vjv

TO omo T^$ fxrjTpag r^f "Edppag irpotXBeh
rjyupev, aXX'

ovk 6<Vev ^e

"

eyeipai,
-q

iva

[xr]

anoyvxaiv

eavTJiJv.

10

"H^t; Se
K€LTaL'

kolI

a^ivr) TTpoy tt)v pi^av
fir)

twv

SevSpcov 5

Trav

ovv Sevdpov

ttolovv

Kapnrov

KaAov,

eKKOTTTeTai

koll
yj

eh
t^

irvp ^aAAeraf.
npog
t>jv

To
OTt

^e

^^y}

dJ^ivrj

pi^^av
'^^^^

twv ^lv^pwv Kchai, ^vjXoT
dva(3o\y]v TVjg
KOTiyjg

eTTiKeiTai

[xev

/''???> '^"'

/>t<av

liiiteiKvvTai.

irXvjv

av

fi.eTa(3a\€ia6e
rj

Kai

yevyja6e

^eXTiovg, lo
to7i;

oneXevaeTai fxy^ev

epyacrafxevyj

d^ivy] avTyj'

av he

avToii

emfxeveTe, itpoppi^ov dvaaTtda-yj to
iva
fjt.yi

^evtpoV
oti
eiiraiv

e^TiKenai p.ev yap,
ev

dvaTreayjTai'

ov

Tef>.vei

Be,

tvvaTOV Kai
*'

^payei
[xy]
\

yjpov^ fkeTa^aKkoft.evovq
**

a<i}6yjvai.

oti
eiii

Ttav

^ev^pov

TTOiovv

Kapirov

KaXov,

Kai Ta

e^yj^'

tvjv

t^; avyyeveiag
i]f,

c^

•npoe^piav

eK^dXXet'

Kav yap avTov tov A^padfx. eyyovog
KoXaaiv, aKapitog fxevav.

^y]<xi, &/?rX*;v vTtoaTyjay] t»/v

1 1

'Eyo) puev ^aTTTL^co vpas iv vBaTL els pLeTavoLav' 6 8e
OTTLcrco pLOV

epyopevos la^poTepos pov eaTLV.
tov 'S.piaTov pdTtTiafJia
tijv

ToT ArioT Basiaeiot. To
t^
Kpiaei doKtfJiaaiav Xeyei'
•avpivaig

ev

20

to ^e ev YlvevfxaTt 'Ayio), t^v ev
eaofxevy]v eiti tovs

yXwaaatg tov YlvevfxaTog

AitoaToXovg

e7ti(poiTyjatv.

ToT Xptsostomot. A/a
<f>aivet,

tovtov to ^axpiXeg t^^ ^apeag

ejtx-

dyiaafxov Kai dTtoXvTpooatv, Kai vio6eaiav Kat ateX(pOTr]Ta' 25
eTte^yjy^aet tov itvpog itdXtv to acpo^poTepov Kat d^d^eKTOv

Ka\
Ty]g

Tr]

ydpiTog ev^eiKVVTai.

Ov
vpRs
Ata

ovK

elp.\

LKavos Ta VTToSrjpaTa ^axjTaaaL' avTos

^aTTTLcreL, ev livevjiaTL ^Ayicp.
^c

to

elitetv

tov

ipdvTa tov

vTto^trjfxaTog,

to

eaj^aTOv 30
ep-)(o-

TtdvTWv ear]fxavev, OTt ToaovTov diteyja, (prjai, tov /x€t' e/^e
fxevov
Ttpog

avyKpiaiv, OTt ov^e eig

^ovXovg

eKeivov

TdTTeadat

24
€ifJi.i

EPMHNEIA TOT KATA
a^iof.

III. 12.
Tot/

ovO€

yap ra i/TroO^^ara, aAA ovbe tov ifxavra
a^ioi Xvaai.
Tjj

vTio^^yjli-aTog elfjii

1

2

Ov

TO TTTvov ev
Ka),

xeipl avTov, Koi SLaKaOapiei ttju
el?

aXcDva avTOv.
diroOrjKrjv.

avvd^eL tov oltov avTOv

ttjv
5

©EOAaPor 'Hpakaeias.
Tovg KaOapoiig
ev (Biia d-no

'O^g

KpnYjg

6

yipia-Tog

aTroyapi^ei

t^v

d^iKcov.
eig
Tfjv

Ktpiaaot.

Toiig

^iKaiovg apitdi^ei

ava

ttcA/v,

Tovg

^e dfxapTxXovg eig to KaraKaYjvai.

ToT Xpt202Tomot.
pi^ovra

To
Kat

tttvov, tov

KpiryjV

avjf/.aivei

"^iayoo-

\o

Tovg

^iKaiovg
^e

Tovg

afJLaproiXovg'
irvp

aiTOV

f^ev

Tovg

^tKaiovgf dyypov
TVjv Ttfioopiav

Tovg dfJ.apTwkovg.

Ve

da^ea-Tov keywv

dSdvaTov ^eiKvvatv.

14

'O
e-)(co

8e 'lcodvvTjs' BLeKU)\v€v avTov XeycoV eyco xp^lav

VTTO (Tov jBaTTTLaOrjvaL, koll
^lccdvvi^g
;

av epxy
aft.eTpog

irpos fie

;

15

AiaTt ^e tiaKwXvwv
avTov vaTepov
eneiaB-rj

tov \piaTOV ^aitTtaGvjvai vir
vjv

oti

ovk

<f)tXoveiKog'

aXXa

Kai TO dvd^tov ev^eiKVVTai Kat
avTco

Trjv vnaKoriv'

ov/^ aTtXwg oe e/7rev

Xpta-Tog^
^tyjveKwg

acpeg

aXXa

Kai to

apTt
orpet
fJie

TrpoaedvjKeV
ev

ov

yap

TavTa earat,

<f)-rjatv,

dXX

TOVToig olg 20

eTriSvft,eig,

ot€ tovtccv eaTiv

Kaipog.

16

Kat
Ylvevfia

Xhov,,

dvecoxOTqcrav avTco ol ovpavol, kou el8e to

Tov Oeov

KaTa^alvov

coael

TrepLCTTepav,

kcll

epxofJLevov
Ttvog
(paiveTat
;

eV
oti

avTOv.
to
X\vevfj.a

te

ydptv

to

'

hytov

ev

eitet

TrepiaTepag 2$
ovv

rifj.epov

to

^mv

Kai

KaSapov'
Trvevfi.a,

enet

Kai

to

Ilvevjaa to "Kyiov TrpaoTVjrog eart
(paiverai.

^id

rovro ev Tovrcf
eirt

Xomov
T7JV

^e

Kai

'tid

ro evayyeXtaaa6ai

rov Kara-

KXvafxov

Treptarepav rriv Xvaiv rov yeifj.wvog, Kapcf^og eXaiag

e7rt(f)€pofj.ev^v'

Kai yap ro YIvevfi.a ro Ayiov Kat vvv Xvatv rwv 30

KUKWv
p«T»;v

rifj.tv

yiyayev, Kat avrt

KXaOov
o^ipct

e/^aiag, rov iravrwv eXevae-

vjfi.7v

^eiKVvatV
y£y)

ei

^e Kai

Tteptarepag e(pdvv] ro Ilvevfi.a
(fjvatv

TO 'Ayiov,

ytvwaKeiv, ort

ov

Treptarepag aveXaj3ev,

IV.

5-

MAT0AION ETArrEAIOT.
Seov
<f>v(Tiv

25
6

KaOicg 6 Tlo^ Tov

avQpwnov' o8ev Kai

EvayyeXKXTrjg
7repi<XT€pag'
efxeive

ovK e/Vev, OTi ev (j^vad irepiaTepa^,
tio

«AA

ev

"

ei^e*

ov^€

ev

ToiovTca oy^-^fi.aTi

axpByj

jCAera

Tairra'

^e

etti

Tov Kvpiov Koi Qeov 'Irjaovv 'KpicrTOv to Ylavayiov
T»?v
<f>a>VY}v

n»ey/x.a, ^ia

Tvjv ava)6ev

eveyBeXaav, iva

/x.^

vofJi.i(y(oaiv

avrov wf eva 5
«-a/

Tc5v TToAAoiv

eivatf

t^v

§e cfxav^v irepi 'Icoavvoi/ evej^fl^va*'
'lcoavvi^v evofxi^ov.

yap

voXkoi.^

[/.ei^ov

avTOv tov

KE<^. A.

1

Tor€ o

'l7;oroDy

dvrj^Or)

€19

ttju

eprjjjLou

vtto

tov

10

2 YlvevfiaTO^y TreipaaOrjuai

imo tov Bta^oXov, Kai

vrjCTTev-

aas

rjixepas

TeaaapaKovTa
TO

kcu vvKTas TeacrapaKOvra.
avTOv
ein

'Avt/

Toy

Ylvevp.a

TtpoeTpeTteTo

tov

KaTa tqv

^iajSoXov aySova.

Ktpiaaot.
Sethpot.
vaaiv yeyovev,
aAA'
eK^^wfjiev
eiii

'Tiro tov tia^oXov vjyeTO KaTO, (yvyxwpyja-iv.

15

Ovk
iva

aKQ)V

eiXKeTO.

Tavra yap

Trpog yjpMV

vtiotv-

fxeTa to iStxirTKyfna, ixyjKeTi avTOvg ayafxev^
to7<;
vofJLOig

eavTOvg

toD nvei>|U,aToj, Kai air avTov Kai

ayofJieQa

'nvevfi.aTiKyjv

^wvjv,

KaTa twv tov
twv
yjfjuepav t^j*

Ota(3oXov
vvjaTetag 20

ayavcov.
fJLyJKoff

ozJj^ viTepe(3y}

Se

yipi(7Tog to
Koii

evYj(TTevcre

Mcoi/V^f

'HA/af, tva

^a5

yjiopav

tm

veipdi^ovTt 'TrpoapaXeTv cog avQpcciro)^ Kai veae7v.

'Eni*ANioT. 'Kireivaaev

iva ^ei^r, t^v a\y]6tvy]v evavBpcoTryjatv,

EOACPOT Hpakaeias.
A^a/x

lo Oe
6

ovK

eir

apTce,

Trpayros

ha

Trii

^paaecag

^fJiapTev,

XptaTOg

h

eyKpaTeiag^s

TreptyiveTai, Kat
kifJLCiTT(Cfj.ev'

tt^daKet oti ov Se? d(f>ia-Taa6at tov 0eoy, /cav

TovTcov

dppaj3av

eaTt

Kat

TYjg

fi.eXXovay]g

KaTO-

(TTaaeagf oirep ^p^aTo ev X/3i<XTa, OTi Kat S/^^a Tpo(f>^g fxekXovai

^^v

01 av6p(aTrot.

5

Tore

TrapaXafjL^dveL avrov 6

BLa^Xos

eis ttjv

dyiavso

TToXLVf Ka\ LOTrjaLv

avTov

eirl

to TrrepvyLov tov Upov.
ttd^oXogy' dg Seog

Sethpot. To

Sc

"

irapaXafx^dvei avTOV
c avu

^ iroXXa Cod.

God.

E

fi$

EPMHNEIA TOT KATA
e^i^ov tg5
S/a/3oActJ

IV. 5.
rovg
Tretpaaixov^f
tv]v eprnx.ov

eKovcTiai

ayeiv avrov

eig tio

ov$ eiteiparo avrov eXKixxai c 'hia^oXog.
omriei^ Kot

Kat eig

eU

tyiv

aytav

iroXiv

Kai eig ro 'Trrepvyiov tov lepov,

eK Tcov

TOTTOiv

cpeSi^cov

avTOV Tovg ap}j.otiovg Tceipaa^ovg eTrayeiv^

iva Tvjv fi.aviav aiiTov eKyy^sag^ Kai aitoTvyjiiVf aadevTjg yev/jTai, 5

Kai evaXuTog Toig avSpoiTTOig.

ToT Xpt202t6mot.
KaOo^oVf fxeTo.
ryjv

Tore, TroTe
rvjv

;

jw-era t*?v

tov Tlv€vfJi.aTog
vtto Ttoiov

(pwvvjv
;

avooBev

eveyBeHcyav.
vito

^6

T\vevfj.aTog av^yBfi

vvo tov 'Ayiov. ^iaTi ^e
itavTa itpog ^t^^aaKakiav

tov ^ia(3o\ov
eitpaTTev' 10
fxet^ovag

Tteipaad^vat
"iva

;

eTre/S^

yjfLtav

edv

rig

rm

^aitrt^ofJi.evcov
fjjlri

fKera

ro

I3a'7trtaf/.a

v-jtofxeivyj

Ttetpaafj.ovg^

Taparri^Tatj wg itapa TtpoaOoKtav tov
fj.eivYj^

Ttpdyfj.arog ytvofj.evov'

dXXa

yevvaiag Ttdvra (pepooV Kat
ovy^

yap ^ta rovro
tva TtokefJ.oofJ.ev^.

ekd^ofJ.ev

OTtXa

voyjra,

iva

dpywfj.ev,

dXX
15

Elg ^6

rvjv

epyjfLov

dyerat, ^t^ovg
y^fuv,

d(popfJ.y}V

rw

^ta^okta. rore

yap
vavTt

fJ.dXt(JTa

eTttrtQerat

ore

t^yj
yj

fi!eff.ovcofjLevovg.

Kai
Kat

itet-

Ttpoaepyeratf tva

fj.dBoofj.ev

itag

vi^areta
vyiareia

KaXoV

ort

fxera

ro

jBditrtafj.a,
Sioc

ov

Tpv<pyj

dXXa

ritpoaeyetv

Se^

Ttdvrag'

yap rovro
«AA'
;

Kat

avrog

evyjarevaevy ovy wg avrog 20

ravTYig
**

^eoff.evog,

'^fi.dg

itai^^evoov.

^ta

rt

^e

etitev
(poovyjg

avrWy
(pepo'

€1

viog ei
ert

tov Qeov

€7re<^^

yjKovae rvjg avooBev

u.ev^g'

^e Kai ^lwdvvov

roaavra avra

fi.apTvpovvrog'
et

eira oe

Kot Ttetvoovra Xotitov ev dfj.r(yavia

^V
Ttept

Kat ovre

avBpo>itog xptXog
oiih

^v

Titarevaat

e^vvaro
ort
oiiv

^id

rd
yjv

avrov

XeyBevra'

ay2 5

TtdXtv Ttapo^e^aaBat
Ttetvoovra.

Tlog

rov Seov, ^td ro /SXeitetv avrov
eiite

^td rovro
itog
ei

epoora.

ovk

Oe avra'
ot

eTtetOy] Ttetvag,

aXX "

et

rov kyeov

etite,

tva

XiUot aprot yevoovrat'

KoXaKevoov avrov vitovXag'
KaBatpoov,
aiirca'

^io

Kat

"Kptarog rov rvcpov afToD
iteivav,

Kai

letKviig

ort
fj.ova)

ovK d^tov aiayvvyjg ro
(^'^aerat
6

eiTtevso

"

ovk

eit

dproo

dvBpoyitog.^^
hfj.otoog
'

'^vvarog

ydp

©eof Kat

jyfifj.art

Bpexpat rov
el

itetvuivra.
ei

^e Kat eig r^v

^evrepav iteHpav, ro "
Ttporepav
alriav.
^
oiiK

Tiog

rov Qeov
^e
Korr

'7tpo(pepet,

^td ryjv
X.ptaTog,

yjyavdKryjae

avrov
Cod.

fAetvei

Cod.

^ itdXfiMVfMV

IV. 12.

MAT0AION EYArrEAIOY.
**

JlJt

aWa
Keti
**

<f»)a-tv'

ovk

eKTreipaaeig

Kvpiov tqv Qeov
crijjtAe/wv,

«roy,"

"yjfJMf

irat^deov ort tqv 'hia^oXov, ov §/a

«AAa

'^i

avf^iKaKiag

fJMKpoBv^iag Trepiyevecxdat

5^917.

to Se

€ipifjfji.evov

"

OTt

TOtg

AyyeXotg avrov" Kat Ta uaTe Ka)
ev

e^^f'

ov vept tov K.vptov eipyfrat too
6

vpo(f)-^Tyj,

tovtw hpevaaTO

^ta^oXog. ^;a tovto ^e 5
ei

€/V rpiTYjv TteHpav e7rertfx.v]aev 6

^ptarog rZ ^talSokWf
evet^tyj

Kat

fi)q

a(po^pwg,

aWa

fxera ave^tKaKiag,
eKetvov iravra

Xotirov
eivat.

etg rov

Ylarepa

ijfi.apTavev, ra.
hrertfJ.-^Qfj

avr^ keyav
yap

eKeTvog ovu afua

ebpairerevcrev'
ei

oySe

erepovg

Treipaafj.ovg

avrw

irpoavf^ayev.
Tretpaafj.ov,

yap Kat Xeyet

AovKoig, ort iravra avvereXece 10
(f^yjatv

irpoaeveyKeh avr^ rov htdl3oXcv tovto

Kvayra

yeXtaryjgf Koi wg ev rovrotg toJv aXXccv

(jvfj.TrepteiXyjfJ.fJ.ev(ov'

yap

fi.vpia

avveyovra

KaKa ravrd earr

ro

yaarpt ^ovXevetv'

TO irpoq Kevo^o\iav rt Trotelv ro

ij.avta •^^fvjft.drcov virevBvvov eivat.

MeTa
Kat
ov

te ro '^pairerevaai rov tid^oXov, 01

AyyeXot

<f>aivovrai' 15

Trpo

rovrov,

ware
Kat

f*.y]

e/f

tovtov
afxa

(f)vye7v

avroV
Kat

aXXa
yjfJ.eTg

fjMXXov

tva

TrpocrPdXyj

yjTTyjS^'

Se

OTrcog

f/id6ci}f/i.eVf

OTi fj.eTa

rag eKeivov vtKag AyyeXot ^ia^e^covratf Kpo"xjiyj

rovVTes" Kat ^opvcf^opovvreg ev aTracrt.

^e Kat rovro ytvwaKetv,

ori Kat

eKovatcog 6 Kvptog

yjfj.(ov

'lyitrovg

HptaTog Kat Qeog,

eig

20

TO Trrepvytov rov lepovy Kat etg ro vxpyjXov opog dvyjXQev, ov^ vno

rov

fj.tapov ^ta/^oXov

TiapaX-^cf^Betgf

dXX

ei^cog

rovg ^taXoytafiovg

avrov

ev

eavrcs

Xoyi^oft.€vov, ort

eav eX6y] etg ro vrepvytov rov
eavrov.
Ofj,otcag

tepoVf ireibca avrov ota Kevyjv
eig TO

OogaVf ptxpat

oe

Kai

opog edv eX^yj, ^eXed^co avrov eTrayyeXta p^oy^aTwv Trpoa- 25
ft.e'

Kvvyjaai

rovrov ydptv dvyjXBeVf iva
^idPoXov.

^ei^yj

Kat ev rovraa yjrrca-

fxevov Tov fKtapov eKeHvov

12

'A/coucras'

Se 6 ^lrjaovs ori 'lcoduvrjy TrapeBoOrjf av€-

)((op7)(r€v ety ttjv

TaXiXalav.
Kvptog Kat Seog
TaXtXaiav,
ro
yjfxav ^lriaovg
yjfi.dg
ft.yj

Aveyapytaev aKovaag
ort

Kptarog, 30

ladvvyjg •irape^oBy} eig ryjv

Trat^evoov (f>evyetv

rovg iretpaaf/.ovg'
Ktv^^vvoVf

ov

ydp

eyKXyjf/ia
fj.yj

piirretv

eavrov
eri

eig

dXXd ro

efj.ireaovra

ar^vat yevvaicag.

Se

Koi

rovg ^t^aaKdXovg ryfg

otKovfj.evi^g

dXtevaat airev^av'

e^nei^yj

kcu

E 2

«8

EPMHNEIA TOT KATA
')Q>u)fx€voi Tyj

IV. 17.

€K€7 ^i€Tpil3ov TYj Tcyv')^

dXievTiK^' eivwv §€

"

\ao$

"

6

KaO^^fxevos
Tvjv

€v

crKOTei" ov

aKOTog aia&i^TOv evTovda KaXeT,
ofxoicos ^e

aXXa
T^v

TrXdv^v Kai Trjv da-elSeiav'
t"/}?
**

Kat (pag vo>jtov,
OTt e(3ddi^ov ev
ixvj^e

eTTiyvcocriv

dhrfielaq

keyu, ovk dire ^e
ci^fxeiov
i^v,

(JKOTei,

dk\

eKdOvjVTO,

oirep

tov

ekTTi^eiv

5

avToiii dtraKXdTTeaSat. loavep
ovTO) KaTa\€t(f)6evTec vico tov
fxvj^e (TTVjvai

yap oy^e

ei^OTeg nov tel^ itpo^rivai^
[xyi

aKOTOVf eKaBedQrjaav,

tvvd[xevoi

konrov.
avtoBev

eha

teiKvvg oti ovk avToi ^yjT^aavTeg evpov,
(f)if]a-tv,

aW
ev

6

Qeog

eirecf^dv/i,

oti

to

(ftiag

dveTetXe Kai

eXafxrpe'

Kai ovk avTOt irpoTepov
dvSpcoTrtva

tZ

(pcoTt

iTpoaetpaixov'

Kai «yap 10

eayaTotg KaKOig Ta

ijv,

irpo

t^s KpiaTov itapovatag.

17

'Atto Tore rjp^aTO 6 *I^(row KJjpvcrcreLv kou keyeLV'
/jL€Tavo€iT€,

yyyiK€ yap

rj

^aaLXeia twv ovpavoiv.

TouTo
OtaTi be
Tyjg
TftJv

trjXolL
fxri

TO el ov eve^krjBri elg to ^eafxcoT^ptov 6 ladvvrig'

eqap^/rjg eKvjpvgev

avTog

;

t/ Oe okcag
;

icoavvov

ede/TO, 15

epyctiv

fxapTvptag avTOv KrjpvTTOvarig
6

tva KdvTevQev t*?v
Trpo(f>r}Tag

a^iav fxdBrjgf OTt KaQdirep
eyei'

11«^»;^, ofTcy

Kat avTog
ai)

KaSug Kat

Za^xapiag ekeyev'

"

Kai

vat^^iov, irpo^f^yJTVjg
rjv,

"

vxptaTov KkrjS-^arj'

dkkcog Se Kai dvayKaiov
itepi

itap
et

eTepov

TfpoTepov keyBrjvat

Ta

avToVf Kat

fxri

itap

avTov'

yap Kat 20

fKeTa

ToaavTag Kot TrjktKainag Tag fxapTvptag Kat
fxapTvpeltg Trept

diTO^ei^etg

ekeyoV " av

aeavTOv,

vj

fi.apTvpia

aov ovk eaTtv

"

akrjOvjg'

ei fxrj^ev etprjKOTog

lcedvvov TrapekQwv etg fkeaov irpooTog

efxapTvprjaev eavTov, Tt ovk av e(f)6eyl^avTo^; dp^dfxevog ^e Krjpva-aetv

Ttog tov Seov, ovhev

Tecog irept
Trjg

eavTov ekeyev,
eTrei^vj

dkkd

irep)

25

Twv ovpavav, Kat T^f ^aatkeiag
dyaTrvjTOv
Trept

eKei.

Kat tovto Tecog

^v irapa^e^^^Bvjvat'

ovttco

ydp

t»;v

TrpoarjKovaav

^o^av

avTov etyov.

i8

JJepLTraTiov 5e irapa rrjv OdXaxrcrav rrjs TaXLXala^.
li.pvj

^e TovTO ytvcaaKetv OTt ^evTepa

rjv r)

Kkrjatg n.€Tpov

KOt^o

AvSjseoy, ^v

^aT6a7og

keyei' 6 fxev

yap KvayyekiaTy^g

'lcodvvi^g

(pr)atv, OTi owrco

^kriBeVTog ev t^ (f^vkaKvj tov irpotpofxov irpoavjkfxeTo,

60V'

evTav6a ^e

to efx^kri^rpat avToV
e i<pBiyla-To

KaKei fxev

6

'Av^peag

d

Vfi

Cod.

Cod.

IV. 23-

MAT0AION ETArrEAIOY.
€VTav6a ^e afx,(poTepov(
toDto avvi^eTv.
e/V
6

29
I>j«7ou?.
*fa<

xraAe? tov IlerpoV

Kvpiof

e^ CTepcov ^c

ecr/

jacTa §e t»;v Trpantiv KKyjaiv,
Teyyriv
eitavyjXQov,
ei

^ia TOVTO

irakiv

t^v

oiKeiav

S/a

to e/f

^ea-fXMT-^piov eiaekBeiv
vTio

tov ladvwjv.

Kai yap

Kat eK^XrjQi^dav
vir

Tov X-ptaTov

rrpoTepov,

dXXa

^t^a^xSevTe^

avTOv irdkiv ^

wreaTpexpav vpo( rov
irdXtv avTovi

^lcodvvyjv'

avTOg Se wg
^to

<f)i\dv6pay!ro^ ep^xjeTai

dvaKTyjadfxevog'
dktetav^,

KaKeTvoi Kaiirep eTrtBvixjYjTiKoos
oti irof^croD vfxdf

^ovTCf
*'

irpos TTjv

ofJLCog

aKovcavTeg "

d\teT$ dv6pa)vwv" ovk dve^SdXovTO,
TOtaini^v

d\ka

TrdvTa d(f)evTes y]KoyjfjLWV

\ov6v]aav'

yap Kat

6 l^piaTOi wraKovjv ^y]Tei irap
y^povov,

lo

ooaT€

fJivi^e

dKaptatov

dva^akea6ai

Kav a(f)ohpa Tt ruv

dvayKaim

oy/xdf KaTeTretyei'

(oairep Kat

eTepov Ttva irpoaekQovTa

Kat i^yjTovvTa 6d\pat tov eavToy iraTepa^ ovt\ tovto d<pyiKe Trot^aai'
^ta TOVTO
VTroayeatv,
he

Kat 'Iwdvv^f Kat ^ldKcojSog,
ev^ewg'
eTret^v]

/xiy^e
rj

fj.tav

dKovaavTeg
vTraKovj 15
t*/v

y]KoXov6y}aav

twv irpcoTav

irpoa^onoiy]ae XotTrov TovTOtg'
iroXkyjv,

t^v ^e irevtav avrav "^triyenat

OTt
etretVlf]

eppairTov

to,

hiKTva,

ag

fxy]

eviropovvreg

aveHa^ai

krepa'
fJLerd

Kat rovro dperyj^ eartv, ro

(f>ep€tv ireviav evKoXcog
-Trovcov,

exr^aptartag,

Koi diro ^iKaiav rpe^eadai

Kat

rov

trarepa eyetv

fieff eai/Twv Ka^t ^epairevetv, Kat avvte^ea6at aKky]'^vvdfi.et.

20

Xotg T'^ ry]g dydiryjg

^3

Kal
(TKcov

TrepLTJyep

oXrjv rrjv

TaXiXaiav 6
avTwv, Kai

*lr}aov9, BlSo-

iv

TOLS
Trj^

orvvay(oyaLS

lajpvaacov to

evayyeXLOv

^aaLXeiaf, kol OepaTrevoiV Tracrav voaov
25

Kcu TToaav fiaXaKiav ev tco Xa<5.
Suvej^ajf
ly]aovg'

Be

ra7g

avvayooyaig

eTte'/(tipia^€V

Kvpiog

i^ft.Zv

Kat

evTev6ev rrat^^evxv
avfxxfxovZv

irdvrag,

ort

ovk eartv avTtSeog
eirty(aptat,(av

Ka] TrXdvog,

dXXd

rw IlaTpi rrapayeyoveV
Koi
ayjfj.e7a eTre^etKVvro'

^e ovK eKyjpvrre fxovov,

dXXd

e^/wv Xonrov

&€ rovg fiux6y}rdg, ^i

wv

eiroiet
'^id

ravTa,

rh.

viro

rov lcodvvov vept$o

avrov

eipr]fj.eva

^e(3atav
e^og
tco

rovro ^e tot€ yjp^aro iroieh ra
ore
iroXtreiag
ryjg

ay]fJ.eTa,

enetly]
TTOieTv,

SeoS,

rivog

etaay(ayy]v
^vvdfi.€(og

(fJLeXXe

ar]fj.eTa

eipyd^ero, eveyvpa

avrov

^

dXuav Cod.

8 aperi^ Cod.

80

EPMHNEIA TOY KATA
on

IV. 21.
Koa-fj.ov

Trapeyav. ovra yovv

tov avBpwirov Ttoich €/>teAXev, rov

eKTia-ev aTravra, Kai rore rov vofj.ov

avrx

e^^ccKe ev to3 Trapa^eiacp'

Ka\ ore ra Ncce
6avfj,ara,

vcifJi.o9ere7v

efjieXXev,

fi.eyd\a TrdXiv csreSe/^aTO

rov
eiri

KaraKXv(Tfj.ov

enayaym, Kai

rov

^iKaiov

eKeivov

auaag' Kai
rrjv

rov A^paafJ. ofiom^'

tyjv vikv]v rvjv ev rSi iroXefi.Q)fS
eitijSov-'

TrAijy^v t>;v

Kara rov ^apaUf

ore t>jv yvvouKa avrov

keveiv vjfLehkeVf rriv ck rav Kivtvvm aTtaWayriv'
Se vofj.oStreiv ^eXXwv,

Kai

Yovhaloi^

ra $avf/.aara

eKeiva Kai y.eydXa repdaria
ovrco Kai evravBa, fxeKXcav

eiie^ei^aro, Kai rore rov vofKov e^w/cev*
inp-^X-^v

riva eicdyeiv itokireiav, Kai

Xeyeiv avroti

a

fJLVjdeirore
eTcetViff

10

YjKov(7av, rri

rav Oavfkdrcav

eTTi^ei^ei j3el3aioi

ra

keyofJ.eva'

yap

vj

KfipvrrofJ.evi^

^acriXeia ovk ecftaiverOf diio rav ^aivof/.evccy

ryjv a^vjXov Ttolei (f>avepdv.
"EjKOTrei
prifj.a(Jt,

^e ro ditepirrov rov
ttX-^Sv}

l^vayyeXicTrov'
crvjf/.eicov'

itchg

ev

^payeai
Kaff

rocavra

•napetpaf/.e

Kai

ov

eva 1$

tiYjyeHrai
TiKTriv
*'

rav QepaTrevOevrav.
K.vpios'

^iari

^e vuv, Tiap* ov^^evog

avrav

e^i^Tvjcrev

caanep fiera

ravra

tpaiverat XeycaVy

irKxreveK;"^ ort ^vvafj.ai rovro Troivjaai ;"
r]v

ori ov^eiica rvjg

avrov
Trpocr-

tvvafj.eci}i diro^et^iv

^e^coKag'

dXXcag re Se Kai avro ro

tevai Ka\

ro TroppcaBev, ov rvjv rvyovaav eTte^etKvvro Tttartv, ort 20

ovK dv
Ttept

€(f)epov

rovg BepaitevSevrag aaOeveig'

ei

fLYi

fj.eydXa vjaav

avrov

•^reiretKoreg

eavrovg. dKoXov6^acafj.ev rotvvv avrSa Kat

Yjft.€Tg,

^ta T^f toIv dyicov avrov
\ptr)(^tKd.

evroXm

eKTtXYjpcaaecog'

Kai yap

voaYifxara itoXXa eyofxev

21

'luKcolSov
(j)ov

Tov Tov Ze^edalov, Kal '\(oavvrjv tov a5eA- 25

avTov.
fj.Y]

EitKog Ze/3eSa/bv
a(f)t€rai
vtio

Ttapo^ey^ea^at

ro KYjpvyfJM'

^<o

eiKorcog

rcav

e^eXGovrcav

eK

rvjg

avyyevetag Kai rov

otKov

rov Ttarpog.

KE^.
1

E.

30

Hepi tS)v iMUcapurfimv.

looov oe T0V9
Ttvog ydptv
Tovg oyXovg,

oxAovs

avefST) eiy

to opo9.
X.ptarog /S»v

Kvptog Kat Seog
etg ro opog
;

iJ/a£v 'lYjaovg

dve(3Yj

^ta ro d<ptXorifJ.ov Ka) aKOfJ.-

^ nKnffufTat Cod.

5

V.

4-

MAT0AION ETArrEAIOT.
ov

Sl

vacTTov'

yap nepi^tv

amovg

j«,efl'

kavrov'

«AA

hre

/xev

irepnraT^aai ۤe/, avTog
eTTKyKOTrovfji.evos.

Ttepiiivj

TtavTayov^ Kai
ev
evi

iroX.eis

Kai y<>ipag
yapioOf
epyjfi.ia'

oxe

Sc

oyXoi yeyovev,
/Aecny,

Ka6v]Tat
opei

Kai ovK ev TioXei Kai ev ayopa.
"Trai^evav
ly/xa?,
fJ.yj^ev

aW
iroteiVf

ev

Kai
.Kai

Ttpoi

eni^ei^tv

aXXa

rav

ev S

ixeaw

6opv/3(i}v

aTtaXXaTTecQati ot av

Ttep).

avayKaim
a>g

ttaXeyoft.e6a

Ttpayft.aTm.
yivof*.evoi'
oi

'7tpo(TviXdov
fi.ev

^e oi fJLaOT^Tat avTov,
itoX.Xoi

^eXrtovg Xotnov
ovtoi

yap

twv

davfi.dTQ3v
fi.eya.

vjaav Searat'

Se
**

Kat a.Kov<jai Tt Xotitov eve6vft.ovv
OTt dvoi^ag to

^tart

he TtpoKetrai

arofxa avxov ;" iva fj.ddafxev, oti aiywv eitat- lo
to de
ebiQa(7Kev avTOvgj
fjLOvov
fi.y]

dewev,

ovyi fAOvov <poeyyofi.evog

vepi T»v fuaOyjrSiv avrov
Kai
itept

vofxt<TWfj.ev

tovtq

X.eyeaQat,

aXXa

rav

itdvrcov

rSiv

rore vapovraVf Kat rwv fLera ravra

yevv3<70fi.evav.

3
-Q

M.aKdpiOL

01

7rTo>\OL tco Trpev/xaTi, otl outcov ioTiv

1

^axTLXeia tcov ovpava>v.
Tivef §6
ei<Ttv
**

01

Ttrtaypi

roo

nvevfmrt

;

ot

raitetvot
ryjv

Kat

<jvvTerptfJ.fj.evoi

ry}v

ttdvotav.

itvevf/.a

yap evravQa
ovaav'
dvdyKyjg

yl/xjyviv

etpyjKev,

t^v

e/c

itpoatpeaecog

avvTerptfi.fj.evy]v

e^Ttet^^

yap
20

etat

TtoXXoif

ovy^

eKOvreg

dXK'
etvj

vito

rtvog

l3ta^ofi.evot'

dtpeig eKetvovg,

ovte

yap av

rovro eyKafi.tov, rovg dito ttpo-

aipeae<og eavrovg avvrpt^ovrag fj.aKapi^et.

Ka/

jW,eT

oXtyov

—Kav

yap

evyyjv rtg KeKryjraty

Kav vyjareiav, Kav

eXeyjfLoavvyjv,

Kav aa>-

Kppoavvi^v,

Kav aXXo rt avvayayy} aya6ov' raTteivocppoavvyjg ycopig,
eit).

Oiappei Kat ditoXXvrat aitavra, oirep Ka\

rov ^aptaaiov yeyovev. 25

4

^aKapLOL

OL irevOovvTey, otl avToi TrapaKXrjOrja-ovTaL.

^aKapt^l^ei Ve rovg TtevQovvrag evBecog fj.erd rov itparov fiaKapiafJ.ov'
eitetViri

ditevavriag

^0Ke7 rov

eivat,

ryj

t^c

oiKovfievyjg
vofJ.t^ovTCi}v,

^(f)a'
rovg Se

Ttdvrav
ev

yap rovg yeXmrag
Kat
itevOet

^yjXoorovg

eivat

d6vfj.ia

dOXtovg, avrog rovg dvr
reQetKev,
(og

eKetv(ovS°

fj.aKapt^et'
vTtep

ovy ditXMg &c rovg itevOovvrag

dXXd Touf
eveKev
OTtep
yj

dfJMpryjfiMTav ^yjXovort
-TtevSeiv,

rovro Ttotovvrag'
a<po^pa eari

ro ye

ptaJTtKwv irpayfjAr^ov
ovv Kat

KeKa)Xvfj.fJ.evov'

UavXog

itepi

dfj.(porepcov

e^-^Xcoae Xeycov,

"

ori

fj.ev

32
**

EPMHNEIA TOT KATA
XvTTVj,

V. 4.

Tou Koaixov
fAerdvoiav

Qavarov Karepya^erai'

vj

^e
oSev

Kara Qeov
Kat
ro

kvnyj,

"

eig

awrfiptav d[xerafJi€Kv]rov'

enaBkov

jtAcya"

TtapaKXvjO-^aovrai

ydp,

(j^^^^h

hri^ovori

Kai

evrav$a Kai

cKeT.

E/ttwv ^e ori
yvjg
(f>r]0'i',

"

fxaKdpioi

ol Tipaeig

Kai ra

e^rjiy Trepi

Trota^ 5

vovjr^v (ftaTi T/ve?,
ev
rrf

dXX

ovk eari rovro' ov^^afxov ydp

evpl(7K0ft.ev

ypatp^

y^v

voyjrvjv,

aKX

aicrdrjrov

riQvjaiv

eitaSXov ev rovrco. ov
ft.ovoVf

ydp

dito

rav ft.eXkovrwv ayaQav irporpeTierai
^id

dXXd

Kou

d-no
itpo

rav

TrapovrooVf

Tovg iiayyrepovg rav
eTri^rjrovvra'

dKpoafi.eva)v'

koi

rav fKeXXovrwv ravra
vofJt-i^erai

w-

10

icryveTrai

^e

rovro,

eTrei^^vj

^td

rvjv

Trpaorvjra

irdvra

ditoXXvvat
ort ohrog
ft^
**

rd eavrov'
jU,ev

oBev ro evavrtov vTrta^^^veirat, aaavei
ft.erd

XeyuV

ovv eo-r/v,
fxvj^e

dacpaXeiag ra ovra KeKrvjfxevoi'
Se
rcov
eXevjfnovcov

Bpaavg

dXa^cov'

itpo

fxaKapi^et

Toiii

itetvavrag
oiite

Kcti

'tti\^wvrag

rrjv

hKatocrvvvjV

eTret^vj

ovk e^

i

S

dpirayvjg

Ik irXeove^iag

Se? eXeeh,

dXX

eK ^tKaicDv rrovaV

Ka) ovK

eiTtev

rovg aTrXoog ^tKatoavvvji dvreyofx.evovgy

dXXd

^^

rovg

" iretvmrai kou tfipwvrag" rovreart rovg
avrvjv fn.erepyoft.evovg'

fxera eTrtOvfxtag Trdavjg

koi evrav6a ^e aiaOvjrov ro enaBXov rtQrfat
S/a yap ro vofxtl^eaBat t^v 20
iroteiv

XeycoV

"

ort

avro) '/ppraaSrjaovrat'
iroXXovg tvTropovg

irXeove^iav,
fjiev oiiv

rovg
vj

Xeyet'

ort

rovvavrtov

eartV

ydp ^tKatoavvv) rovro epya^erat.
rovg ^td
"^QiVjfJidrav

Toyf
fjiOvoVf

eXe-^ft.ovaq ^e fLaKapi^ei, ov

eXeovvraf
rvjg

dXXd KUt

Tovg ^td irpayfndrcov

irotKtXwg
rf

ydp eartv

eXev)fji.oavvvj$

rpoirog, Kai
*'
;

irXarela avrr\

evroAoy.

ri te eartv 25
rrf

avr^i TO eiraSXov
Kap^ia Xeyetf ^
aco(f>poavvvj
**

ort avrot

eXevjO-^aovrat.

KaQapovg ^e
v}

roi/g

Ka6oXiKV]v dpervjv K€KTV]fji.evovSf
<pi^at

tov( ev

^tdyovrag'
oi/

ydp

6

Ilai/Aof,

"

etp-^vrjv

hwKerat
evTav6a
rov Qeov 30

Kal rov dytaafnoVf

yjopti ovtetg Gxperat tov Kvptov.

^e irvevfj.artKOv riBvjat ro

eira^Xov
tv]v

Xeyav, "
^vvarov

ort avTot

"

oipovrat''^

oxptv

Se,
ju.ev,

(f>i^aif

dvco

iheiV
ovoe

eiret^v]

ydp

iroXXoi

eXeovat
&e*

Ka)
ori

ovj^

dpird^ovatVf

irXeoveKTOvviV
eav
fxr]

vopvevovat
aa}(f>poavvvj

eSeilev

qvk

apKet

ra

'Trporepa,

Kai
ft.vj

•jrapr].

eiprjvoTrotovg

^e ff.aKapt^ety ov

fxovov

rovg

vpos Ttva

dve')(6avofji.evovi

^ o-Taa/aJbvTaf, aAXa Kat

eTepovdS

;

V. 14-

MAT0AION ETArrEAIOT.
^ti

33
favTm
cctj^a

CTarTia^ovrai np^^voitoiovvTag'
ixrj

Se Kat

Tovg to

KaT€^avi(XTaa6ai TVjg y^vyrjg §/a t^? ya^XTpifxapyiag koi twv

^Ooviov,

dWa fxaWov
[j)fi

viroTaa-aeaBai tovto Ta7g \pv)(^iKa7g dp€Ta7g.
oti "navTayov
rj

\va t\
**

vof/.ia(Ofji.ev

dpi^vi^

KaXov^ litvjyayev,
TVjg

fAaKdpioi

01

h€diu}yft,€voif

Kat Ta e^^f, tovt€(tti

dptTYjg' 5

oiKaioavvi^v
6*Va)v

yap

eiaSe keyetv Trjv airaaav T^g
ft.t(7doi,

^^^i

<f>i\oao(f>iav,

Je
**

OTt

Ttokvg

eirrjyayev

Ka\ eTcpav 7rap(xKXr)(Ttv

\eyav'

ovt(o

yap

('^tco^av toi»? 7rpo(f>rjTag
01

Tovg

rtpo rjfkav" axravet

eKeyeVf OTt (oairep
eA.ifla^^ovTO vtt

Tipo(f>r}Tat fxr^ev

7rapdvofi.ov

eiTrovTeg, 01 /xev

avTlav, ol ^e, rjXavvovTO, 0/ Se fxvpia CTepa eiraay^ov 10
r}ft.eig

KaKa, ovT(ag Kai

ayaOa Xa\ovvTeg Kat

vofxoOeTovvTegy

TavTa

fxeXkeTat irdayetv.

13

'Y/ieiy ecrre

to aXas

rrjs yrjs'

lav Se to akas

/zo)-

pavOfj, iv TLVL aXL(T0rja€TaL

Ev Tw

etTreiv

"

vfjLeig

eaTe to aAa? T^g

yrfg'

etet^e fi.wpav~ 15

6ei(7av Trd(Tav t>jv avdpcoiroTrjTa Kat

KaTa^TaireHaav vno tS>v dfnap-

TrjfndTWv. ptcfxolg

vfxeig ovv, fxa6r}Tai fxov,

Tag

eipr]ft.evag

ev to<V

fxaKa-

dpeTag KaTopSaaavTeg, Kai eig t^v

eTepccv w(f>eXetav

Tag

KaXag TavTag

irapa^JKevdcravTeg vrrepyeHa^at rrrfydg.

©EOACPOT
apTVfxa.

Hpakabias.

AAa<"

Tr^g

yrjg

e<7Ttv

to

tpi^i/ifov

20

Ktpiaaot.

AXag KaXei

T-i^v

(f^povrjatv.

ToT Xpt202tomot.
Kat

Ti eaTtv " eav
aXXot,
(f>rjatf

^e

to

dkag

ft.(i>pav6rj^*

Ta

e^rjg

;

OTt

ot

fxev

tov Xaov dpeTag KaTop-

6ovvTeg Kat TrtirTOVTeg tvvavTat tta fxeTOVoiag Taye(ag Tvyydvetv 25
avyyv(t>fxrig'

te ^t^^daKaXog eav tovto ird6rj, Trdarig direaTepriTat
Tr^v

aTroXoylag, Kat
<f>r]atf

eayaTrjv ^t^coat

Ttfi-coptav'

fxrj

ovv vpo^aT€y

Trjv

irpoarjKovaav vfx7v
Tr^v

acf^otpOTriTa,

Kat
eav

aTeppori^Ta Kat

aTV(f>OTrjTay

t» aXaTt

irpoarjKovaaV

yap

<pol3rj6^€

ovet^tafxovg
iraTr\6rivat.

Kai tt(cyfxovgy KaTa(f>povvj6-^aea6€, oirep

eaTt

KaTa- ^o

14

'YjJL€LS

iaT€ To

(f)a>s

Tov

Koa/jLov.

ov SvvaTaL ttoXls

Kpv^rjvaL iTravco opovs

K€Lpj€vrj.

©EOAOPOT MONAXOT.

Qiantp %ta Tov

(fxoTog opa

Ttg

oXa/

r

84
ovTCD

EPMHNEIA TOT KATA
Koi
01
"TreiSoofAevoi

V. 17.
to.

vfMV,

^/

v^m

opSxii

x^f apeTvjf

(pya.

Ktpiaaot.
fxevoi,

10 6e
opovi

ow bvvaTai ttoai^,
vipi^Xov,

01

eTri tv^

iriaTei lOpvy)

wi

en

ovk

otpeiKovai

\a8pai(i)$

/nera
5

^etXiai

XaXuv

tov Xoyov.

©EOAflPOT MONAXOT.
T*?v apeT-^v.

Mo%ov,

Tvjv

KaKiav eiTreV Kxr/yov te

ToT Xptsostomot.
ndXiv Tov
T^$
KOCTfJLOV

"*T[Ji.e7$ eo-re to (f>as
eOvQvt;
ov^^e

rov Koafj.ov

emwv,

Koi ovj^ evog

eiKocrt 'iroXeccv,

aXXa

olKovfkevYii;

aTtdafiq e^et^ev avTovg eaecBai ^t^aaKakovg, Kai 10
ovtoo

(oa-Ttep

'aXa^

TtvevfxaTtKOV,

Kat fpug

vovitov,

t^^ tov

yjXiov

aKTtvos noKv PeXTtov.

To

^e

"

ov IvvaTat TroXt^ Kpv^vjvat,
<f>vjat,

Kat

Ta

e^yji'

tovto

^"/jKoT OTt

ovto^ eaeadoLt^,
vnepdvo}

•^dav} t-^ oiKovfxevv]
Ketff.evvj,

KaTa(f>avy]i,
(tXTirep
**

ajcniep
eiri

TroXtg
TYjg

Kopvcf^Yig

opovg

Kat

Xv^^vog

Xvyyiag tpaivm.
Trappyjcrtav,
(pr/at'

To

^e

"

ov

Katovcxt 15

Ayj^vov
eyo)

Kat
fj.ev

Ta

e^rj<:, t>jv

(f>v]<Ttv,

airatTe^ ti^v irap
KatOfJi.evov, To}f

Ylfji,S)v'

i]\pa

to

(f>Sog,

to ^e ft-ehat
aiiTOvg

vfieTepag yeveaOco

(rTrov^^vjg,

ov ^t

vjfj.ag

fnovov,
ty]V

dWa

Kat

^ta

Tovg

fjieWovTas
oy^e

Tvjg

avTi^g

diroXavetv

trpog

dk^Qetav

yeipaycjnyiag'

ydp

ty]V oiKOVfLevv]v ttop6co(7V]Te

op9Zg ^tovvTeg, 20

dXXd
jy

Kat TOv 0€ov ^o^d^ecrSat 7rapa(rKevd(TV]Te.
vo/JLiar]T€ oTi

M17

rjXBop KaTokvaaL tov vofxov

r)

tovs

7rpo(f)^Ta9'

ovK rjXOov KaTaXv(rai, dXXa
elirev,
eirei^Y]

TrXrjpccKTat.
vofuov,

AtaTi ^e
**

" ovk ^XGov KaTaXvcjai tov
efj.eXXev Inpv^XoTepa

dXXd
vof*.ov,

irXvj-

pSxrat ;"

^t^^daKetv

tov

oSev 25

Koi irpos irdvTa tov oyXov Xotrrov Tpeiret tov XoyoV Kat rrag ov

KoreXvae,

<f>Y]at,

tov

vofj.ov,

e^epa

vofi.o6eT'^aag

;

eTret^^irep

at

evToXa) avTov, ov tov
eTriaraatg.

vofJ.ov

virdpyovat KaTdXvatg,

dXXd

fj.dXXov

to yap

fJ.Yj

(povevetv,

ovk avatpeaig to

fj."^

opyt^eadat,

dXXd
18
*

TrXv^paiatg,

Kat irXetovoov da(f>dXeta,
v/xlv,

Afxrjv
r)

yap Xeyo)
X.
^'

ecos

av TrapeXOrj 6 ovpavos

KCLL

yrj, k. t.

To

^c

ewg dv TrapeXOv]

ovpavog,'^ oup^ dirXwg TeSetKev,

dX^

h Sic.

V. 21.

MAT0AION ETArrEAlOT.
"

«5

iva vxpaa-yj tov vovv tov aKpoaTov'

oti Kai 6 Koafxof airas fX(Ta~

cy^^fxaTi^iTai.
ajj.-ff^avov

To

Je

lS)Ta

ev,

'

Ka)

to.

ef^f, tovto
vofxov'

^17X0? oti
Kcti

eoT/v, aTeXecTTOv

t/

[xetvai

tou

aXAa

to

^pa^^TaTov avTov vXrjpaS^vai

^ei' oirep

Kat avTOi

eJtoiy]cre

[XiTa
e

aKpi^itag irdarji avTOV omapTiaa^.

19

'Oy iav odu Xvarj
ekaxioTcov, kou Scda^.

fiiav

twv ivToXcov tovtcov

tcov

To

Se ei^^eiv
'itepi

" oaTig kvaet
TtaXatav

[xtav

twv evToXZv tovtwv" kou
tovto
to
etirev,

to,

e^^j-, ov

Tftjv

vofJi.tfJi.wv

dWa

irep)
**

wv
edv 10
^ij/

eft.eKXev
*'
fjcfi

aviog

vof/.o6eTeiv'

o$ev Kat
e^yjg'

eTtayofj.evov.

to §c
;

vepta-a-eva-yj

Kat Ta

itoTov ^e v]v

to Tteptaaov

to

opyia-d-^vat,

to

f/.fi

efJil3Xe\pai

etg

yvvaiKa dKoKaaTcog, to

vitep

Tag

^eAfctTaf Ttapeyetv
elitoiv

Ka& eKaaTOV
*'

eTo$ eK t»v vitap^^ovTwv TOif
Trf

oeoft.evotg.
**

§e

OTt

eXdyjiaTOi eaTiv ev

[3aatXeta tS)v

ovpavxVf

TOVTO eavjfJMvev oti eig yeevvav Kat Kokaaiv dveXev- 15
^Kpy]

<r€Ta/

To/ovrof.

^e

Kat tovto ei^evat, oti ^aaiXeiav ov

ti^v attoXava^tv

Xeyei

fi.ovov,

aXXa

Kat tov Katpov T^f avao"Tao"ea>^,
ei^OTef toivvv Tyjv ditei7tapa(3aiviDft.eVf f^yjTe

Kat

TVjv

itapovatav eKetvyp Trjv <pol3epdv.

XyjVf fn.vjT€

avTot Kav

fjLtav tcijv

evToXcov

avTOv

Tov$ ^ovXofJ-evovg TavTag (pvXdvTetv eKXvafnev.

20

Os" 5' av TTOLTjarj Kal

8i8a^, 0VT09

fJieyas KXrjOycTeTai.

Aid
**

Se Tov eiTtetVf

"

og S' av itof^aei koi ^i^d^et, ovTog fA.eyai
rjfidgf
fJiyj

KXi^O^a-erat'

^i^daKet
eTepoig'

€avTo7g

fxovovg

yjprjaifxovg

eivat,

aXXa

Kai

Kat yap fJ.eyaq 6 fitaBos tc5

eavTOv
25

aKXtVTj cf)vXdTTOVTtf eig t»?v tc5v '^eaTioTiKiov evToXav eKTtX^paatv.

31

'H/coucrare

otl

eppiOrf tol9

dp)(aioi9,
Trj

ov

(f)ov€V(T€L9'

os

5'

ap

<j)ovevcrri,

evo\09 ecTTai
eiirevy oti

Kpicru.
etitov

Ttvog %dpiv ovK

rjKovcare oti

To^f dp-^atoig

;

ewe;^^ ^vaTtapa^eKTog 6
Totg aKovovat'
t'o

Xoyoi cyeveTo, Kat itaaiv av rtpoaeaTi

^e

**

ov (poveva-etg" KaXSo; Te6etKe rtpccTov, ^ta

30

TO
d<f>

fivj

a^vyyetv Trjv To^tv tuv cvToAaiv,

aAAa

airo TavT»;^"

ap^aadat,
avfji.cfxo'

rif

Kat 6 vofxog yjp^aTO'
be

iva Kai
t//x/v,

cv tovtco tei^yf

t^v

vtav.

etTtoov

eyw de Xeyw
oi/Se/f

eoetqe tvjv eavTov eqovcrtav
yj

diti^pTia-fj.evy]v'

ydp ^tKatwv
F 3

Ttpotfi-^Tm,

yj

rtaTpiapyjav

,

36
ovT(i}$ €(f)6€y^aTo

EPMHNEIA TOT KATA
TrwwoTe,

V. ai.
eKcTvoi

«AAa

*'

Toi^f Xeyei Kvpio^.
to.

yap yap
Toig

Ta Tov " e/xa,

^efJTTOTOv
(pyjo-i,

^ii^yyeWoV ovto? ^e Kai

eavTov'

"

to,

ca
V(
Tor$

eaT;,

/ca<

Ta

cra

ifm

Kai

ot

fj.ev

oixohovXoig,

eauToD tovKoig evoixoBcTei, to ^e
ecTTiv avBpooTTov

"

c/«^

itpocKtiTai,

iTTiityi

ovK

ovTa iraOm aTTi^XKayBaif 5

aAXa
eivai'

KpaTcTv fxev 'tvvaTOV, Ikto? ^e avTwv TravTeXcSf afx-rjyavov

eneiTa oti Kai

'^p-^a-ifj.ov

to

iioi.Bog

tovto eaTiv, eav /xcTa

Tov TcpocrrjKovTog
Ttpog KopivSiovg

o'itau.ev

avToo

Ke^/^prjaBai,

Kaipov' KaOcog o TIav\og

Kai

YaXaTag

opyiaBeig, [xeydXwv avTOvg a-nriKh

Aa^e
TVjg

Xoifxuv, Kai eTepovg ^e
opyrjg
;

nXeiovg tovtcov. Ttg ^e

iipoayiKwv lo
o
fxv}

Katpog

;

oV av

fxy}

eavTovg eK^tKMfxev. Ttg he

vpoa-^Koov

OT av eavTovg eK^iKWfxev
'jrpayff.oiTav'

irept ytjivav fjiaypfi.evoif

Kai

aTioKXvft.evctiv

aXX

ot

ttoXXoi

TOvvavTtov

TrotovaiV

eKQyjptovfJievot ft.€v icepi tS>v (f)6apTS)v, eKXvofKevot te etg

to vovSeTeiv

Kat

e^TTiaTpecf^etv

Tovg dfA,apTdvovTag' airep dfX(f>OTepa evavrta eiat 15

Torj- vofKotg

ToTg evayyeXtKoTg.
ov fxeya eaTt prjfKa vppecog,
yjfi.eig

" paKa

aXXa fLaXXov KaTa" paKa'

(ppov^aeagf waitep
aTreXGe av'

Ttvi

eitiTaTTOVTeg tmv otKeTtav XeyofLeV

ovTcog Kat 01 Tyj l^vpcov Keyj)y}fj.€Vot yXwacryif
(tv'

Xeyovat

to

dXX
oe
OTt

6

(f^tXdvdpaTTog
evo^/pg

Seog, Kat Ta fxtKpOTaTa 20
too

avaana.
evTovGa
"TroXXoTg

etnm
TO

eaTat

avveOptw
to

avvebptov
etTretv,

txv ^lov^atm

oiKaaTyjptov

(f)yj<7t.

fi.wpov

Papv Kat (f)opTiKOv e^o^ev eivat,
(f^yjai,

ei

'Trept

prjfxaTog ^ptXov

ToaavTyjv,

fxeXXofLev

^i^ovat

'^tK-i^V

enraTcoaav toivvv, tia

Tt (popTtKOV

etvat

^oKeT to

eTrtTayf/.a'

ovk ottaatv OTt Ka)

ai2^

TrXetovg Tav Ttfi.apim Kat twv dfiapTtS)v, diro
dpyyjv.

pyjfi.dTCtiv ^'^(^ovat tvjv

Kat yap

(3Xaa(f)yjfi.ta

pyjfii.dTCOv,

Kat apvyjaig ^td
to.

pyjfx.dTCOv,

Kai Xot^opiat Kat

vfSpetg,

Kat aira^ dirXcog irdvTa

^/a T^f
yeevvyjg

yXcoTT^g Ka^d.
ovofxa
ei^jrev,

')Q)yj

^e ytvcoaKetv OTt

evravBa

TipcoTov

irpoTepov irept (SaatXeiag 'iroXXd ^taXe^xOetg'
TYjg

^etKvvg^o

OTt
y}

y]

fxev

^aaiXeta
yifx,av

avTov

(f)tXav6pco7riag Kat yvcof^yjg eaTiv'

&e yeevva T^g

pa6vfi.tag.
e^yjg, '^td tovtcov

E/jrwv andvTCOv
e)(pVTag

"

edv %poa(pepy]g to ^Spov aov" kou toc
OTt

^yjXoT,

ov

^^'^(^eTat

Tovg

direypSig

jrpog
yj

dXX-^Xovg

Seog' aKovercoaav oaot fxeTa eyBpag,

irpoaevyag, yjiS

5

V. 37(Xirifjioa-vva^

MAT0AION EYArrEAIOT.
'^po(T(p€povT€gf
vj

37
fXiTey^iv

ToXfJiiovTeg

twv

<f>piKTav

fxvaTyjpmv.

35

IctOl

evvowv

T(o dpTLSiKO) (Tov Tayy, ecos

otov el iv
5

TTJ 65(» jJLeT
1
S/Acov

avTov.
eyvowv tco avT/d/Afco crou
/:a;

/0-w

t<z

ec^f

Tivef avT/IU.07&CV

Tov ^id^oXov

XeyovaiVf Kai OTt KeXevei

\ptaTO^

ep^e/v

T»v €Keivov' tovto yap €ivai to €vvo€iv avToOf wg ov ^yvaTOv
f>.€Ta
t>;v

tiaXvaaaQai
Y,fxS.g

evTfSflev

a.Tto^rifj.iav
e/x,oi

Trjg

a(f)op-^TOv

Xotnov

tia^€')(^oft.€vv]i

KoXaa^oii'
Ittt

^e

irepi

t»v €VTav6a ^oK€i lo
&e(7/x.a)-

\€y€iv ^tKaaTav Kat T^g
Titjptov

to ^tKaaT-^ptov o^ov, koi tow

TovToV

€7r€t^r]

yap

€K t£v ft^vjAoTepcyv €V€Tp€\p€ Kat TcSv
j3t(p
T-iJ

/xeAXovTcov, /ca/

aTro

t»v

ev tc5 irapovTt
e<

Xonrov (po^^H,

'^^''Xp»

X^ycov, KaTaX\ayvj8t

" kag otov

ev

o^w

fi.€T

avTOv,

cirt

Tovg ^iKaarag
CTYig'

iiop€vofj.€vog, irpiv
;

too /3vjft.aTt tSov

^tKaaTwv irapa.

1

Tt ^e laTtv evvoet

KaTO^€yov

fi.aXXov a^tK€7aQat.

27

'HKOvaaTe

otl ippeOrj, ov fioL^^evcreis.

©EOAOPOT MONAXOT.
itov

O

€ff.l3X€ipas itpog

TO

€TttGvfj.rjaat

rpo-

Ttva

rip€fji.ovvTa

Ta

Ttddr]

^tavvTTct ^ta tov opav.

Ktpiaaot. Taj^a
fjLrj

€iai rtveg TotovTov

Xa^ovTeg yaptafj.a coaT€ 20
t^v
dvBpcaitcov
€i

€7ttBvfj.€'iv'

irXrjv

^ptaTOg

cog

ta^^^vpoitoirjaag
cog vvv

<f>vatv,

Kai

Ta

VTt€p voft.ov

^virdaaet,

lyyjtipovvra'

yap

Kai rolg

Ttpo

rov l^ptarov d^vvarov

rfv

toDto, aAA.a Torf

irta^ro'!?

evKaropOcDTOv ro rag €TttBvfi.tag €KKoitT€tv.

O
ayToo'
avrrjv

€fJi^X€\pag
rj

yvvalKa Kat

€TttQvfKr]aag

ror€ Kpiv€raiy oVe ^avvj 25
KaXv], Kat

aap^ r^g yvvaiKog
Kat dfx.apTr]TtKwg'
rr^v

€tg

€TttOvfj.iav

aapKtKag

tOr]

yap

^/

dydrtr^v rr]g dyvr]g opcov

ro KaXXog, ov

cdpKa

rjy^irat KaXr]v,

dXXa

rr]v xpvy^-^v.

rpHroPiOT Nt2H2.
y^av
€tvat

Oy
aXXa

Tov €Tti6vfi.r]aavTa

Kard rtva avvrv-

KaraKptrov,
ro
fj.€V

rov €K itovrfptag ro adQog cittaira- ^o
rtore

aafi.€Vov'

yap

€yyiv€a6at

rotavrr^v

opfLrjv

rj

avyK€Kpafj.€vr] rrj (pva€t itoXXdKtg daQcv^ta, koi itapd rr]V

yvi)fj.r]V

vapaaK€vd^€t'

6

§e

fi.r]

y€tfi.dppov

tiKr]v

iiapev^yQ-l^vat

rrj

rov

'

«iJto

Cod.

^

38
Tta^ov^ opix^f

EPMHNEIA TOT KATA
aX\a av^pim^
to

V. 27.

itpog t*?v roiavrriv ^iaQea-iv crT^vaif

Kat

roTg

\oyi(T[/.oTs

irddog

aTrwaa^rdat,

tovto

rvjg

aper^s

epyov

e(7Ttv.

ToT
Kav
fxvj

ATiox Baziaeiot.
Tc5

*0

efxfSke^tpeii

itpog yj^ov^^v yvvaTKa^

epyoj

ttjv fxof^^eiav

eitiTeXeaetf
d(f)ieTai

dkka to ye

ttjv eiri-

6vfji.iav

T^ ^f%^ 7rapa^e^aa6atf ovk
Oi)

tov eyKk-^fi.arog.
e^aicpvjqg

'IsiACPOT.

TavTOv,
ft.eTa

(0

(3ekTiaTe,
to,

to

Iteh Kai
Kakkrj

Tpco6y}vat, Kai to

ffTrouS^;-

dkkorpia
i^av Kai

6y}p(OfKevov

TO avTO 7ra6eiv.
koyt(7fxio
(xw(f)povi

6

fxev

yap

e^at(f)vv}g

Tpw6etg, tvvarat

Kat to /Sekog e^ekKvaai Kat to Tpavy.a 6epa- 10
Se

Ttevaat'

(pdpft.aKOV
TTjv

apiarov

tco

to/ovtco

'ird6ety

vrjaTeta

Kat

TO

fi.YiKeTt

Tpuaaaav 6edaaa6at.
fxrf

te

avveywg Kat fX(Ta

airov^rjg opoiv,

Kav

tw

aiafxaTt

tpdaetev,

dkka t^ ^'^XV

'''V

dfKapTiav dTtoTekeaeiev.
ifVAAas.

Ov yap
cog

eiTrev,

dirkijog

Kai eK irapo^ov Ttvog ttavxc,

Kat e7rt6vft.rjaag

fJ.oi'/pg Ttft.(tipri6riaeTat'

akk

e/c Trpoev^vfJ."^-

aewg to
epyov

irpdyfi.a

eirtyparpai

to 7ra6og

aTraadfi.evog,

tovto to

Tt6efi.evog.

ToT Xptsostomot.
ireptepyd^ea^ai, Kat

O

Trotovfj.evog

epyov tol kafJLirpa accft.aTa
ov

rag

€vfj.op(f>ovg 6rjpav.

yap to

awf/ia r]k6ev
ypvyriv
irpo

20

drrakkd^at
CKetvoV

tcov

irovrjpcov

•npd^em

fxovov,

dkkd t^v

e^^ei^y]

ydp

ev

t^

Kapti(x ttiv tov Ylvevfj.aTog
etrei

'^e')(pfj.e6a

ydptv, avTTiv eKKa6aipet

TrpctiTrjV

ovv ovk eart

fj.rj

evtdvfKeTvf

Kat ydp ev opeat Ka6rjfj.evog
vofJ.evr\v

€iri6vf*.eTy

ovk

etirev

rrjv

dirkug eyyteTrt6vfj.r]aaty

eiri6vfj.iav,

akk

coj

«v

efj.^kei\)r\

irpog

to

25

TOVTeartv
ovv i^co

6

eavra
Kat
;

rrjv eTrt6vfj.iav

avkkeycov.

lacog ^e epeT Tig'

edv

fj.ev

€irt6vfj.'^a(a, ft.rjtev

^e Trpd^co Ttovrjpov, €K tovtov

KaTaKptvofJ.at
fj.otycov

ytvaaKerco

Totovrog, oti

Kat

avTog

fj.eTd

twv

eaTrjKev.

t&v

yap ^iKatOKpiTOv

aTto^f^rjvaf/ievov

l^piarov
dira^ 30

Tov dkri6tvov &eov
fi.ev

rjfxav,

ovtev ^eT 7repiepyd^ea6ai trkfov'
i^cov Ttg, lacog

Kai ^tg Kat rpig ovTcog
trotrjg,

^vv^aerat KpareTv' av

Se o-yvej^w? tovto
Tcog'

Kat avditretg t^v KdfAtvov, dkcoarf TtdveaTrjKag
(f)vaecog.

ov

yap

e^co

T^g

av6pco7ttvr]g
t(ov

waavTcog ^e
Tovg twv

Kai

at Kakk(07tt^ofJ.evat
o(f)6akfj,ovg,

yvvatKcov,

Kav

Ttk-^^coat fj^q

«TravTWV

tiKrjv

^coaovat

rrjv

€aya.Tr]v'

to ydp <f)dp- 35

V. 33-

MAT0AION ETArrEAlOT.
fji.i^^a(

89
i
ttivcov

fxaKov e(TK€va(rav Kat to vo[/.a Trpoai^veyKaVf Kav
fvpeOvj.

Ktpiaaos.
KiTTwv,

'Ioannhs.

Isiacpos.

©EdACPos 'Hpakaeiaz.

" eav

o^QaXfAoq <tov <7Kav^a\i^vj

ce" Kat ra

e^yji' o(f>6ak-

fAOv Xeyet, rov koyiafiov rrji eTrtSvfLia^f ov

Xeyet eKKOTrrecrQat.
y^eip

j

Aaaos. Ton ATTnN.

0(f)daXfi.os
cog

Kat

voenat 6

(f>tkog'

tav yap rtva ovrag (pik^^f
')(jpyi(7tfx.ov

ev

rd^et

o(f>BaXft.ov

te^tov,

Kai

avrov

vofi.i^eig^

wg

ev

rd^et ^e^tag y^eipog, Kat ^Kairret
(jov,

aov
ait

rr}V xpv^-^v, d-norefx.e

rovrovg diro

Kat iioppw ywptrrBYirt

avrtiv. or

av yap

fKyj

akk-^kovg

aoj^^jTe,

dXka

fx,akXov

afi.(f)o-

lo

repot irpoaairokkvaBe ovreg Ofxov,

avf/.(f>epei

ywptaBevray Kav rov

eva aioByjvai.

31

'KppeOr) Se otl 09 av dTroXvaj} Tqv yvvaiKa avrov,
80TC0 avTTJ oLTroaTaaLOV,

ToT Xptsostomot.
"
fievog Trakaiog

^iart

elirev
;

**

og

av

dirokvayf
vofxog
ijv

t^v 15
Kti-

yvvctiKa avrov^ ^otw avrr^ diroardatov

eTret^vj

rov futaovvra ry\v yvvatKa avrov, e\ otag ^r^irore
avrvjVf

airiag,
eKetvvjg
yjfi.iov

fx,r]

KwkveaQai avrov eK(3dkketv
ravri^v

Kat

erepav dvr
teaTroryfg

eiadyetv.

r^v

avvvjSetav avarpeTrav
*'

^ptarog, rovro redetKe Kai eirdyet Aeyojv,
oc,

eyh Se keyto 20
eqrjg'

"

vfxtv, ort

av airokvay}

rr/V

yvvatKa avrov
Kat
rr^v

Kat ra

riqv

yvvouKa Kat aKovaav
%i^et etaohov avrr]
^eraif tva
ft.y]

aa}(f>povt^ety

irpog

irdvrag dirorei-

coaavrccg oe

Kat rov avbpa eK(popov airepya-

rovro ^ta^Trpd^rjrai.
6eketv

©EOAflPOT MONAXOT. Ato. ro
rag irpwrag, Kat
'^ta rvjg fvff^avrig

dkkaig avveivat, e^ejBake 25
01 fi.ev

ravr^qg,

ekdfx.(Bavov

rag

akkm
akka

yvvalKag, ai ^e rovg dkkorpiovg dv^pag.
rrjv

Ktpiaaot. 'O

aa(f>pova

eK^dkkav ^i^watv

avrr] o^etav
fxr]

yafutfififvat, oirep

eartv ei^og fxofxetag, waavet

kvOeiarjg

av^vytag'
vj

ov

yap ra

petrov^ta yrapa ©ecS kvet rov ydfJLov,

aAA'30

aroirog irpd^tg.

'^^

YidXLv rjKOvo-aTe otl ipfxOr] tols ap^alois ovk imopKTjaeLS, a7ro8a>cr€L9 Se

QpirENOTS.

r^ K.vpico tovs opKOvs crov. Ktpiaaot. To " bVK firtopK-^aetg" Kal ra

e^rjf

40

EPMHNEIA TOT KATA

V. 39.

eav rig avaitrig eTrdyv} toT^ a.yloig opKOVj dvr) rov opKOV (crrai

avro7g ro vat kui ro

ov.
**

ToT Xptsostomot. To
Oyi\oi, OfMVveiv ^aev, dXvjOaveiv

diro^xaetg K.vpiw rovg opKovg aov

de'

rovro Se roig dpyaicig
Ofxvveiv

eppeSi^'
(pyjai,

avrog ^e vap^ erepw dicdym rov
'fjiyire

Kara rov Seov,
'lepovaakvifj.,
eirei^yj

5

Kora

roi)

ovpavov,

/ai^tc

Kara r^g

Kai

rwv

e^Yjg'

rovraiv ^e efJ.v^aOy] ovp^ diiX.ag,
Ofxvveiv, ^eiKvvat

akX

eOog ei-yov Kai

Kara rovim
e6og'

Ttpog roo

reXet tov evayyeXiov ro
ayjfxaivet, ort

ro ^e " /A^Te Kara ryjg Ke(f>aXyjg aov
ov

ov^etg

eartv eavrov Kvptog'

yap

fxovov

rov eiTiopKeh,

(pyjat, kccXvco'

10

dXXa

Kai ro oXcoi Ofxvvvat'

ov fxovov etg ro rov

Qeov

ovofxa,

dXX

ovte etg rt rSov Krtaft.drm avrov.

39

'Eyo) Be Xey(o

v/jup, fir)

duTiOTrjvaL tu> Trovrjpco, aAX*

ocms

cre paTricreL els rrjv

Be^Lav cnayQva^ (TTpeyj/ov avn^
15

Kol TTjv aXXr)v.

ToT Xpt202tomot.
TcovYipSo,

Ovj^/ toj d^eX(f>ix dvrtarYjvat,

dXXa rw
rd KaKa'
f/.ev,

OetKVvg ort eKetvov Ktvovvrog,
;

ravra

roXf>.avrat
irovyjpw
;

rt ovv

<f)Y]atv

ov y^yf
rpoTro),

y}f>M.g

avrtaryjvat

rZ

Se?

ov

rovrco

^e

rw

ro dvrt^^t^ovat KaKOv dvrt KaKov,

dXXd

ro

irapeyetv eavrovg Ttdayeiv KaKthg'
yevofneGa'

ovra ydp rov

Tiovyjpov

Ttepi-

20

ov^e

ydp

-nvpt afSevvvrat Tcvp,

dXX

vtaat.

Ka/ ro
ov Ttept

Tcapeyetv ^e too rvitrovrt t*;v erepav atayova KeXevaag,
vofi.o6eret

r^g roiavri^g vXyjyyjg

fxovov,

dXXd

Kat

t>;v

ev

aTtaat ro7g aXXoig dve^tKaKiav, itat^evoov ^fi.ag rovro
he
'*
Tft)

<f>yjat'

etTrcov

$eXovri

aot

Kpt^yjvat

Kat

ra

e^yjg,

ovy^

ditXoog

rovro 25

redetKev,

aXXa

fxera itpoaByiKyjg' ov yap
*'

etitev, 'bog to)

ditatrovvri

ro

iffMrtov,

dXXa
eXKfi,

tw

BeXovri aot KptS^^vat,

rovreartv, edv eig
Ttapeyet,

'ttKaaryjptov
fxovov

Kai

itpdyfkara

^iKaartKa

Ka)

oi)

a ^ovXerat Kai KeXevet
<f>tXortfxiav'

"^ovvat,

dXXd

Kat
ort

TiXeiova

eitt-

^ei^aa6at

Kat

fxyj^etg

Xeyerco,

yvfxvog

XotTtov

30

efxeXXov itepiievat rovrotg •netBofxevog'

fx.dXXov fxev

yap av itoXXw
d^vvara

TtXetova ditdvroov ot TtetQofj.evot itepte^dXovro'
eivat
vofi.t^erw

tto fx-^^^e^g

ravra

eittrdyfxara'

Kai ydp ft.era rov avfi<pefxerd ro ^ovvai rov

povroi

a<f>o^pa

eartv evKoXa, eav

vyj<poof/.ev.

V. 44
yjiTusva

MAT0AION ETArrEAIOT.
Kai to
IfjidrioVf

41

Kai avTW
rig

tw

crafJMTi /SovKerai eig itovov
^>?o-/,

yj)yi(ia(TOai'
**

" eav ydp

ae

dyyapevayj,
vtKVjo-ov

"

fji.iXiov

€i/,

inrayt /act

avrov ^vo,

Kai

Kat

vTTep(3r]6t

t*;v

d^tKov

e7rt6vfji.iav

eKetvov.

ro yap ayyapevcrai, rovro

eari

ro ekKvaai
5

d^tKOjg.

42

Tw

alrovvTL

ae

hlbov,

kou

tov dekovra diro crov

daveiaaaOat. /xy d7roaTpa(f)fjf.
Advog ^e evrav6a ov ro fAera roKov Xeyei, dXXa
ryjv
t>jv •)Q>rjatv

dnXug

yivofjLevvjv.

44

'Eyoj 8e Xeyco vfjuv dyairaTe tov9 e^dpovs vfitov.

10

T^v Kopavi^a rav dyaQav

ea-^^drrjv

reQetKev, ro dyaiiav rovg

e^Opovg Kat ev^^eaOat virep rwv eitrjpea^ovTajv^ Kat evkcyeiv rovg
Karapafnevovg'

KaXag

Troteiv

roig fxiaovatv, CTrep

vxpog

fieytarov

(f>iXoao(piai eart'
fj.ta6ov

dtdrot

lovro Kai Xafnrpov ro eiraBXov eyei Kat
ev

rotovroVf oiov

ovVe

rav

irporepuiv.

ov

ydp

yyfq

evravBa 15

fiieft.vr}ratf

KaBdirep
eirt

eiri

rav Trpdwv, ovre TrapaKX-^aecog Kai eXeovg,
Kai
rjv

KaQairep
ovpavojv
OfLoiovq
<f)r]atv,
**

rav

TrevBovvrwv

eXerjfi.ov(i}v,

ovre

(3aatXetag
ro yevea6at

aXX
Oe5, wg

irdvrm rovrm
dv6po3Trovg

(pptKcc^earepov,
eiKog'
*'

yeveaBat

OTrag

yevr}a6e"

"

ofjLotot

rov Tlarpos vfMov rov ev rolg ovpavoTf, ort rov 20
eirt

rjXtov
eTrt

avrov avareXXet
Kai

Trovrjpovg

Kat dya6ovg, Kai ^peyei

**

^iKaiovs
(prjatv,

o^tKovg.

Kai ydp Kai
roi/g

avrog ov
v^pi^ovTag,

fxovov

ov

fxiaei,

aXXa

Koi

evepyeret

Kairoiye

ov^afji.ov

ro yivofuevov laov^ ov p.ovov ^id
^ta rriv
rrig

rrjv rrjg

evepyeatag imep'

^oXrjv,

dXXd Kat

d^iag

virepo-^rjv.

25
'0

Ktpiaaot.
(poveig,

AyairoofLev rovg
av6pa)iroi.

e-^^fipovg,

ov

Ka^

ft.otyoi eiaiv

^

aXXa Ka6o
'^to

ro

yap
rj

dfi.aprdvetv evepyeiag eariv,

OVK ovatag'

ovre epyov Seov

df/Lapria.
ev

©EOAflPOT Hpakaeias.
rovg afxvvofxevog,
ev

TTrepevyov rwv e^^^^pm,

rovra av-

rw

fj.r}

avvehat avrolg]

efXfj.evovai rrj irovrjpia.

30

ToT

attot.

Yldvrag rovg 6eXovrag vio6eaiag
fj.tfj.e'ia6at

d^ia}6r}vat, Bei"

Kora ro tvvarov

Qeov, ev ra d^touipirojg evepyereltv.
i-

ainovi

Cod.

G

42

EPMHNEIA TOT KATA
Kat
7rpo(r€VX€(r0€

V. 45.

wrcp tcou

eirrjp^a^ovToav.
t/s", Tralf
;

Ktpiaaot Aaesanapeias.
piof
ovy^

\cfwg (p-^a-eiev

fxaKa~
(f>afx,€v

TlavXoc
ft?f

AXe^av^pov apoaai tov yaXKea
eyGpoVy aAA' wg iyPpov tov

"npoi

ov

1.010V

KvayyeXiov KaTfjpaaaTO
TroXefJieTv.

ainov, '^i^daKm oti Toti tov 0foi) eyPpoHg ae) yprj

5

45

Ottoos'

y€vr)a6€ vloX rov Ylarpoy vfxwv tov €v T019

ovpavols.

OpirENOTS.
Xoyov
eir)
-yjXiov

O

[xifji.vjTV]g

tov 06OV Kat \piaTOVf tov ev avTw

Kai

TyjV

ev

avTco XdfJ.7rovaav tiKaioavvrjv dvaTeXXei

'novfjpovg

Kat

dya^ovg, Kat tov Qta aTOfnaTog Xoyov avTov 10

veTOV^ otKovofii.iKag

^peyet

ein

^iKaiovg

Kat

d^tKovg^

TovTeaTiv

dfx.apTwXovg.
I

YipO(T€^€T€
TrpocrOcv

TTJV

iXcrjpOaVVTJV V/JMV,

/ir}

TTOl^lv

€ft-

twv

txvOpcoTrcov.

ToT Xpt202t6mot.
av
irept

Uept

TYjg
ei
fi.vj

Kevo^o^iag

ttaXeyeTat, tov 15

TvpavvtKOOTepov TrdvTccv TrdQovg'

ydp

eiirfv ti ^ei

noteh, ovk
ov Oe
efJL-

tovtov trag dpfi-ootov
e/7re,
**

vjv

avTw

Tioteh

ett^aaKeV
fvlfj

dirXag
**
**

irpoaeyeTe
dvBpaTrwv,

tvjv

eXerjft.oavvyjv

vfi.S>v

Troieiv
*'

TipoaBev Twv
fleafi^vai

aXXd

Kai

tovtw enriyayev,

itpog

to
fj.ri

avTolg.

eaTt yap efj.irpoa^ev avOpuTrcov TtotovvTa,

20

irpog TO BeaByjvat TroteTv, ttorrep rrjv yvwfLrjv KoXd^et Kat aTe(pavoi.
ei

ydp

fJflfj

avTrj

rj

aKptjBeta TrpoaKetfi.evrj ^v, iroXXovg av tqvto
irept
tvjv

OKvrjporepovg
fj^lrj

enoir}aev

TVjg

eXevjfi.oavvvjg

^oatv,

^td to

TravTayov irdvTwg '^vvaTOV eivai XavBavovrag iroteh' tta tovto
r)fJ.dg

dTroXvwv

t%

avdyKrjg TavTrjg,

TJj •jrpoaipeaei

tov irotovvTog 25
^^yrjg, t/

KOt

TV]v ^vjfjiiav
rrdBo),

Kai tov fxtaBov opt^ef
'itri ;

tva

ydp

fx^

ydp
tv]v

eyw

av eTepog

ov

tovtcov

^vitwv

(pvjatv,
^riv

dXXd
yap

^tdvotav T^v avjv Kai tov Tpoirov tov ytvofJ.evov'

^l^vyrjv

^ianXdaai ^ovXeTat, Kat TravTOg airaXXd^ai
E/Tre
Ve
ft.v]

voav}fj.aTog.

aaXirtaa^t
eKeivot,

efj.TrpoaBev

twv

dvBpwirwv'

ovy^

oti

adXiriyyag
f/.avtav,
Tvj

eiyov Xe^ei

dXXd

tv]v

TroXXv^v

avTwv

evi^el^ai

t^^

f/.eTa(popdg

TavTa

KCOfxw^wv

avTovg Kai

1

vtejlv

Cod.

VI.

5-

MAT0A1ON ETArrEAIOT.
kcu

43

ciCTro^Treywv*

aWag
^idvoia

adXTriyya t^v e^/Sei^/v Xeyei. Kokag Qi
evei^yi

"
**

imoKpiTai" avTovg
^v,
v)

eiirev

to [MV TrpoaameTov

ekevjiJLO-

(rvvri^

Se
7j

wfxoTi^TOi
(tov,

Kai
vj

d-TtavQpwnoTfjTOi.

"

/a^

yvoiTCi}

Se

dpKJTepd
ov

t/

TroieT

te^ia

aovy

(f>vjai'

Kai

evTovQa TrdXiv,
TeBeiKeV
el

')(e'ipa.g

aiviTTeTaty
eaTi, ov
(fri^ai,

aXX

vitep^okiKax;

avTO 5
Trepi-

yap

olov

Te

aeavTOv ayvoi^aaiy
(f>a(Ttv,

OTrov^aaTov eaTa

aoi

touto.

yap »$ T^vef
iidvTag

oti

Tovg

vovrjpovg ^e? KpvTrretv dv6p(tyjtovg'

yap ewavQa \av6dvetv
6

eKeXevaev' TiOyjat Se Kai tov
**

fJiiaQov

fxeyaV " Kat yap

YlaT^p
i

aoVf

(pi^at

Kat

Ta

e^vjg.

o

Ktpiaaot. 'O
ep^fi

^*'

avTO to KaXov Trotm dpeTvjVf VTrepKoafxtov

TO Kavyvffjia.
(f)v]atv,

Kahmentos. Touto
yap avTOg
voTe
fj.ev

tva

Oeoj'

fji.ovog

ytvcoaKy}^'

outc

eXeicv 0(f)etXet ytvwaKetv' eiret

avfifiaivet ^ta tovtov,

eXedVf iroTe §e ov.

15
firj

3

^ov
CTTepa

Se

iroLOvvTos iXerjfjLocrvvrjv,
tl iroi^l
r)

yvcorco

rj

apL-

aov

de^La aov.
irotav to

Eethpot.
avTOf
eaTi

'O

XeXviQoTCtii

KaXov Kat

fj.vj

^vjfj.oatevav

d\Xa
irept
vj

^vjtuv
(pvjatv

XaQeTv

Kat

avTOv tov evepyeTovfxevov, ovTog

ov

Kvpto^f

"

fi.vj

yv(OT(a

vj

dpiarepd aoVy t/ 20

"

irotel

tel^td

aov."

'ftpirENOTS.

To

te^tov koi kolQvikov epyov ytvaaKet

vj

dptaTepd,

oVe fnoXvveTat Inro (f>iXoto^iaq.

5

Kai oTav

7rpo(Tev)(r)f

ovk
E/TroJv

ecrrj

axnrep

ol inroKpLTai.

ToT Xpt202Tomot.
OTi 0eco irpoaTrotovfj.evot
01/5^

^e,

irpoaev')(pfji.evot

ovk

eaeaQe 25
KaXe7f

(aairep 01 viroKptTai, TrpeirovT^ag ^e Tovg TOiovTOvg viroKptTag

irpoaevyeaQai^j dvQp^airovg veptaKovovatv,

iKeTav ireptKetfKevotg ayvift.a,
fi.eXXci}v

dXXa

avQpciyffcov

KaTayeXdaTOJV'
eKeivov

yap

iKeTeveiv,
tv^v

airavTag

a(f>et$,

irpog

opa tov

Kvptov ovTa ^ovvat

atTvjaiv'

av

^e

toiJtov

d(pets

TravTayov 30
ovk
etire

TrepKpepet Tovg 6(f>QaXu.ovgf Kevatg aireXevaeTat yepatv.
Oe
OTt

ov

X-^ipovTat

fJ.iaQov
fxev,

ot

TOtovTot,

aXX

OTt

avreyovatf
avToi.

TOVTeaTt

X-^ovTat
j

irap

m
G 2

Se

hrtQvfJ.ovatv
vpwTivxjtcBi

yap

yn)u<TK(i

Cod.

^

Cod.

44
Qiog rovTo
i^SeXev

EPMHNEIA TOT KATA
ov l3ov\(:Tai,

VI.

7.

aXX avrog
^e
rrjv

fxev rrjv Trap

eavrov Trapey^eiv
^Yjrovvregf
(pyjo^i,

ai/.oi^y}V'

eKehoi

-napa

rm

avBpooTrcov
(SovP^ei,

ovK eri av eiev ^iKaiot
Ttapa rov %eov

ka^eh nap
[j.icr6Qv
;

eKeivov.

rov

Xa^eh

" eiaeX6e

eig ro
^ei

rafxieTov aov,

Kai

ra

e^^s'

ri

ovv, ev
ovv.

eKKKrjoricCf (pvjaiv, ov
6

Trpoaevyea-6ai

;

5

Kai

(7(f)o^pa [xev

itavrayov yap

Qeog rov

aKoirov eTTt^rjreT

rSiv yivoixevcov.

enet eav etg ro rafxtehv etaeX6yjgf Kat aTtoKXetaag

Ttpog

eTTi^ei^tv

avro epyaarj, wg Kat rov aoofxarog KpvnrofxevoVf

hia

r^g

(pcovvjg

naatv eavrov KardbvjXov
jSowv,
r-Hjg

"TTote^g,

ovoev

aot

raiv

6vpu>v

o(f>eXog

avpipera^ag

Kai

r^

(pcovjj

KarayeXaarov 10

votwv eavrov

aXXa

5^»?

raq

'^tavoiag aiioKMietv 6vpag, Kat

fxera (ittetKeiag irdai^i
^tavotag, Kat

irpoaev^^ea^at, Kai fxera
ev^odev.

avvrptj3vjg

r^g

^aKpvav rwv
*'

yap ovrag ev^ofxevog
Ylarrjp aov

ttoKvv

dnoX-^xperat rov jxta6ov.

^iort,

(prjaiv, **

^Xeirm
15

"

6V Tco KpvTTTO}, aTro^coaet aot ev

tw

(pavepoo.

ovk

eiire ')(apieiTai

aot,

«AA'

TroXAw fxei^ov, ori

yjpeiiarriiv

eavrov

yjfxTv

Kareari^ae,
irape^^fciiv

Kat fxera fxeydXrjg aTto^waet T^f
aot rov fxta6ov. 7

rtfxr^g, ev

r^

(pavepw

Ylpo(T€V)(ofievot

8e,

firf

^aTToXoyrjarjTe

odcnrep

ol

eOvLKoi.

20
eartv, oitep etire,
rriv
**

T/

Se

[xrj

ParroXoyiarjre
or

;

^arroXoyiav
itpoarjKovra
ttXovtov,

evrav6a
atrafxev
Tpv(pag,
^^vyrjv

(pXvaptav

Xeyet'

oiov

av ra
ho^ag,

fxrj

Ttapa

0eoD, tvvaareiag
e^^^Ppoiv

Kat

Kai

Kai
eig

Kai ro

7teptyevea6at'

Kat ditXag

ra

fxi^^ev
et

Koi

acarrjpiav

avvTeivovra,
elitev

Kai rtvog eveKev

oidev

av 25
Ty\

y^eiav

eyo[i.ev,

Ka6cbg

avrog, itpoaevyea^at
rjfxdg'

^e?;

tva

TtapaKXriaet
6a)fxev 6a)fxev

e^ntKdfxxpcoft.ev

avrov rov eXerjaat
rjfxcov'

tva raTtetvco-'

avaff.vvja6evreg

rav dfxaprtcov
rvig

ert ^e

Kat tva oiKeica-

avra, r^ avveyeta
Kat
TtpoaKaprepeTv

evrev^ecog.

yprj

yap

vjfxag

irapa^

fxevetv

raHg

•npoaevyatg

Kas

raig

QeYjaeat,

30

Ka6cog Kai did rov itapoctetyfxarog eKetvov
rjrtg rov

rov Kara

rrjv

yrjpav,
rr^g

dveXerj

Kai

cofiov

eTteKafxipev

apyovra r^ avveyeta
rri

evrev^ecog, Kai
fxevov, Koi

rov Kard rov (ptXov rov dcopt

vvKrt itapayevo-

rov Ka6ev^ovTa dno rrjg KXivrjg dvaar-^aavra, ov ota

TTyv (ptXiav,

dXXd

^ta rrjv wpoae^ptav.

35

VI.
9

9-

MAT0AION ETArrEAIOT.
.

45
rjfjLcou

Ourtoy ovu irpocrev^^eade
T0L9 ovpavoLs.

v/JLels,

Ylarep

6

iv

Aer

ovv

TrpoaiiyeaBai evOecog Kai tov vovv
avur|/ot3v
*'

yjtMiV

avaitrepovVf
irpocnarTtyii
o

Ka\ T^g yrj^

Kai

toii;

ovpavoig irpQCtjXovv'
o

yap

y][J.7v

Xeyeiv,

YluTep ^[xav,

cv

to/V

ovpavoTg'

toiwv 5

Trarepa KaXeaag tov Seov, ^iKaiog av hyj TOiavTi^v e-ni^eiKvvadai
TToXiTeiav,
'^evei

ag

fjLrj

Tyjg

avyyeveiag TavTvjg avd^iog

(pavYjvat'

irai-

Ve

Kai

Kotvijv

virep

Tav a,teX(pwv
yjfJicov.

'jroietaQai

evyyiv.

ov

yap

eiirev,

YlaTep

p.ov,

dXka Ylarep

vTiep

tov Kotvov o-afxaTOg
'^eyjatv,

Tyjg ^FiKKXi^aiag vofxoBeT-fiaag 7rpocr(j>epeiv t>?v

Kat o^&a/xou lo
tva

aKOTteiv
fjii^telg
p.'fjTe

Ttva

to

eavTOv,

aAAa TravTayov
fJiyj^ev, p-yire

to

tov TiAyjatov

€Tepov TtXeov eyyi^

o

TtXovatog rov

"Trevyjrog,

6 ^eaTTOryjg

rov ^ovXov,

[x-^re
[x^^re

o

dpyjav rov apyoixevov, [xyjre
(f)tXoao(f)og

(3aatXevg rov arpaTtwrov,
fji-^re

o

rov ^ap^apov,

ao(pog rov i^twTOV
o[J.ot(ag

itdat

ydp

[Ktav

eyapiaaro evyeveiav, 15

ndvTajv

Kara^taiaag, Waryip KXi^Oi^vai.
ev rotg ovpavotg^^

EiTrav ^e

"

ovk eKe7 rov Qeov avveKXetaev,

dXXd r^g
•yjapiotg,
**

yy]g

drtdym ro

evyofKevov, Kat To7g v\pyjXo7g itpoayjXiov
(pyjai'

kou raTg dva ^iaTpt(3a7g, tovto
crov*"

ro Oe
r-fjg

"

dyiaadyjrco
^ojyjg,

TO

ovOjU.a

^^Aor to

"^o^aad-^TCo

^td

vfnerepag
yj[t.dg

20

Tovreart Kara^iwaov,

(pyjaiv, ovrcog

itoXtreveaBat
'*

KaSapwg,

wg ^/

yj[J.dg

aTtavrdg ae ^o^d^etv. ro Ve

eXBerca

yj

/SaatXeta aov,
^e [neya rt

ayjfjiaivet

ro [a} npoa-i^Xaadai roTg
rjyeiadai,

opco[i.evotg,

[t.y]

ra
rav

Ttapovra

aAA' eitetyeaOat
**

rtpog

rov

rtarepa

Kat

[keXXovrcov e(f)teadai,
** *'

dTteK^eyo^j.evovg ryfv ditoXvrpujatv rov

aa- 25
cog

[xarog
€v

y][j.av,

wg

(pyjat

TlavXog.

**

yevyjQ-^rco

ro

6eXy}[t.d

aov,

ovpavco Kat

eiti

ryjg yrjg'

Xeyet rovro eartv'

coaitep eKe7

Ttdvta dKCoXvrcog yiverat, (pi^atv' Kai ov
elg rrdvra yjKovat Kai
dvBpcottovg,
[t,yj

ra

fj.ev

vitaKovovatv, aAA'

rtetdovrat, ovrco Kai

yj[J.dg

Kara^tcoaov rovg

ef ^fxtaetag ro SeXyjfJid aov'
^tort

aov

7tote7v,

aXXa rtdvra^o
ij

iva

Ttotcofi.ev

'^td

ov ryjg y]ft.eTepag
^i^Ofii.evy]g

aitov^^g
avco6ev.

dpery]

[xovov,
'*

dXXd

Kai t^$- Trapa aov
€(f>y]f>.epov

ydptrog
fLy)

" apTov
avptov

^e erttovatov,^^ rov

Xeyet, coare

virep

ryjg

^

iyjei

Cod.

.

46
[X€pi{xvoiv'

EPMHNEIA TOt KATA

VI.

14.

[x^ Be 'nepaiTepiJ avvTpi/^eiv eavTov^- T17 (ppovTiBi Trj^

tTiiovcjifjg ^fx.€pag.

To "

a(f>€g yj[uv Toe 0(f)€iXYj(xaTa ly/xeSv,"

Ka)

to, €^y}g,

^

tyjv Trjg

(piXavOpctiTTiag vw€p(3oky]v cK^eiKVVTaty oti Kai /*fTa to l3<xTrTi(Tfxay

Trakiv

(X(xapT(ivovTag,

a^io7

avyyvaixrjg'

ov

t\

jap

fx^Ta

to 5

XovTpov TYjg '3TaXiyy€V€(J'iagf dvYiprjTai Tr/g [xeTavoiag to K€p^og'
ciariv^yKt ^e tovtov

T^g iK€Ty}piag tov

vojxqv,

afxa fx€v iva t«v

afxapTrjfxa.T(i)y

VTiOfxvYia iv

XafxjBdvovT^g f/i€Tpid^cofX€Vf afxa Se Kai

€T€poig d(p€(iiv 7iap€yovT€g fxv^cjiKaKiag dirdarjg aitaXXaTTCCfx^Oa^^

TO

" fJ^

€l(r€V€yKyjg
fx€v

^fiMg

€ig

7r€ipaaf>.ov

^i^^daKei,
Se"

ov

irapai-yo
rjfi.iv
rj

T€7(j6ai
viKrj

Tovg dyavag, fx^
ecTa/, Kai
^e
yj

cTrnryj^av^

ovtco

yap

XafXTipoT^pa
*'

yjTTa

tw ^ia^oXta KaTay^XaaTOKaX^T.
€^Yjg,

T€pa.
e/Tre/v
y}ft.dg

•novYjpov"

IvTOvQa tov didj3oXov
Kai

^id

^e

tov

"

oti

(jov

^otiv ^ j3a(JtX€ia

Ta

avafi.tfJiV^(JK€i

Xoyi^€<j6ai Tig €<jtiv

^€(J7ro^cov Yjfx^v,

Kai oti TravTcov €(Jti 15

'bvvaTioT€pog°, Kai oti ov^iva 5^77 ^€^oiK€vai Xotitov.

14

'Eai/

yap
" eav
To.

d(f)rJT€

toIs

avOpamoLi Ta

TrapairTdifJuaTa

avTwv,

d(f)r](r€L

kou vpXv 6 YlaTijp vfxav 6 ovpavLOS.
d(pY)T€
To^ig

E/Trwv,
<f>yi(Jtf

dvdpwiroig

Ta

TtapaiiTCjifxaTa avTcov

Kcti

k^Yjg, itdXiv

Kat ttd tovtcov €VTp€ipai tov aKpoaTYjv 20
f>.vy]fxov€vaag.

^ovX€Tat,
iraTpog
cov

TiaTpog

Kai

ovpavav

yap

toiovtov

viog, Kat Tipog tov ovpavov KXyjQ^ig, ovt€
^'iyi,

€K6yjptov<jdat

tiKaiog dv

ovTe

-yijivov

t;

Kat PtcoTtKOv ej^tiv

(ppovrjfiLa,

aXXa
tyyog
(pYjai,

Taykcag ^taXdTTeadat npog
opyyfg
eyjetv

Tovg

dfxapTavovTagj Kat fxy^€

iipog

Tovg TiXyjaiov.
ov^€

"

oV'

av Se vy]aT€vi^T€
yjpY],

25

TOVTO

^i^Xo7,

OTi

ydp

fxovov

€7ii'^eiKvva6at
**

dXXa

Kat

anov^d^^etv Xav6dvetv eKcXevaeV
'*

to he

d<pavi^ovat

Ta

TipoacoTia
et

avTcov,"

TovTO

laTtv,

OTt

^ia(f>6etpovaiv,

ayioXXvovaiV

oe

toSto d(paviafxog

-TipoadiTiov,

to npog Kevoto^iav

oyyjpov (f>aiv€a6atf

t/ dv
povacov

eJVa)j«.evP, Tiept

tsjv

€7itTpifxfxaat Kat

vTiQypa(f)a7g ^ia(p6€i-3^

Ta

Tipoaoo^na tcov yvvatKcov' €K€7voi fxkv

eavTovg jSXaTiTovai^

fxovoV
^

avTat ^e Kat eavTdg.
ol

BapauTe

df/iapTuXol ko,) /*6Tavoij(raTe . in

marg.

"*

aTKx.Wa/noP
eliro/Atv

IxfBot,

Cod.
1

"

eTiir/jSai/ov

Cod.

^Xaa-Tcivova-i

Cod. Cod. sed

^ ^vvaffTUTfpoi;
^KdiiTov<ri
iti

Cod.

niarg.

5

VI. 22.

MAT0ATON ETArrEAIOT.
fAev rvji eXeyjfAoa-vvi^g
elitav,

47
" wpoaej^crc
TrpOf to
[xri

Ttvof evcKCVf hr)
'*

voieiv efXTrpoaGev twv avBpwTrwv, avTovi'^^
;

Trpoa-eGyjKe

"

6ea6yivai

**

eiii

te

tyj<;

vi^areiag
jtxev

Kai

TVjg

evj^^f,

ovOev toiovtov
ev^ji^v

diwptaev

OTt t>jv ekeyjixoavvy^v

aOvvaTOv XaSetv'

oe Kat

vyjareiav ^vvarov. akei<f)e(r6ai

le KeXeva-afy

ov^ iva

aKei(j)0[Me6a ^

ndvTOog

evo{JLo6eTyjaev,
irpo
Tstiv

eTrei

TrdvTef
oi

€vpe6yja-0[Jie6a

itapa^aivovTeg

Tov vofxoVf Ka)

ye irdvTm,
[KQvayav

{xdXiaTa avTOv eanovGaKOTeg
ov TOtvvv

(pvXdTTetVy TO

TrA^flof*

tovto eTrera^ev'
yjv,

dXX^

evet'^)}

to/V

"naXatolq e6og dXei(f)ea6ai (xvveywi
eiTre

ev(f)pat-

vofJLevotg

KOt yatpovatj %ta tovto
rjfJLepaq

to dXet(f)ea6at' ovoe yap lo
y}Xetil/aTC.

avTOi v^aTevaai
e<rT/v,

TeaaapdKOVTa

vnoKptTYjg ^e

eTepov

ayyjfJM

Tiept(3aXXoixevog,
Trepi6yj

olov

eav

Ttg

itTwyog

vndpywv, apyovTOf eavTx

TrpoawneTov.

19

M^
Tyjv

07)(ravpL^€T€ vfjuv OrjGavpovs hri rrjs yrjs.

EiTTWv

"

[JLy]

6yjaavpi^eTe," eri Se Kat tov eirtyetov 6y]aavpov
viro

1

l3Xd(3y}v

Xeyet,

ayjTog

Kai

fSpccaecog

a(f)avi^o[i.evov
Tyjv

Kat

VTTO

KXeirTav

tiopvTTo^j.evov,

Kai

tov

eTrovpavtov

w(f)eXetav

aavXov
€Kei Kat

^ta[ji,evovTog.
yj

Kat

eTret^-^irep oirov

6yjaavpog tou av6p(airoVy
'npoavjX(i}[t,evog ^

Kap^ta avTov' eav
ov [LtKpav

[iev ToTg

KdTto

virap-

yy^g

(f^yjatv^

VTroaT^^arj (3Xd^yjv'

oovXog dvr eXev6epov 20
Trpoay}X(i}[iiev^g

yevo[t.fvog,

Kat tcSv ovpaviov eKTrtirTm' tiJc dtavoiag Kat
wairep
t'»}

Toig

ypyi[iLaatv,

kvcov
tciJv

Ta^co

7rpoa^e^e[i.evyjg

aTrdayjg

dXXotwaecog yaXeyrwTepov
"TrpoatovTcov

ypyj^jLdTODv

TVpavvitt'

KaTo, Tav
TVjpeiv

Ka6vXaKTWV,
Ket[j.eva'

ev

epyov

eyav tovto oiyjveKag, to
epyov
a(f>eig

eTepoig

Ta

edv ^e ToyTo to

[LdXXov Toig 25

avco ycoptotg^ avvdxpi^g tov vovv htd Tyjg eirtOoaeccgf [t.eya

aov earat

To Kep^og

Koct d^ietcoTov.

22

*0 Xvxvos Tov acofiaTos ioTLv 6 6(f)0aXfios. KiTrcbv OTt " Xvyyog tov aci)[i.aTog eartv 0(p6aX[iL0g,
Xwaev
yl^vy^'

eO"^-

OTi

oirep

eartv

o(f)6aX[j.og

tw

aw[j,aTt, tovto

vovf

t'^^©

waTrep ovv,

(f)yjatv,

ovk av eXoto ypvao^popetv Kai
Tyjv

TreTrvj-

pwa6at Tovg

o(f)6aX[».ovgf

dXXa [mXXov

tovtwv vyetav dirdavjg

T^f ToiavTi^g ireptovatag Tro6etvoTepav

elvat vo[iit^eig'

ovtw Kat

tvjv

Tov vov nryjpwatv ^evye, wg [iLvptwv KaKwv e^LirfTrXwaav aov tvjv
^

vpnrtjkuiMmi Cod.

*

Xo/^o*?

Cod.

55

48
^ooTjV,

EPMHNEIA TOT KATA
Kai
[XfjdafxH^i
TrfjpaiGrjvai

,VI. 24.

tovtov avaa-yyi, tov Kai ToTg aXXoig to ev
(Tot

Trapep^e/v cxpeiXovTa.

"

to

(pa^;

cKOTog^ to aKOTog i:o<jov\^
eATrig

OT

av yap

Avy^yo^ crpeaayj, Troia

aoittov

earai

;

y]

ti

to

0(f)e\og

aTpaTiwTav
;

yj)v<To(f)opovvTaVi ot

av

crTpaTfiyog aiyjxd.-

kttiTog^ ayyjTai

ovTcog

ovv Kai 6 tov vovv ^ia(f>6eipwv, tov dvvd-

fxevov Xveiv
r \

Ta
/

TraSyjf eTriBvfJiia

ttKovtov aKOTt^OfJievog Trape(3Xeipev

eavTQv Ta [xeyiaTa.

\

©EOACPOT 'Hpakaeias. Ktpiaaot.
TiKa

Avyvog awfxaTOg

vovf,

ov KaQapevovTog wg o^flaAjOicv, o^yjyehat Kat yivioyeiTai
Ttd.Oy]

ra awfxa10

eiti

to evyrpeiteg Kai 06c3 dpeaKOV.
eaTt to " ov^etg ^vvaTai ^v<7t Kvpiotg
eitet ei
fji.^

ToT Xptsostomot. T/
*'

^ovXeveiv ;" ^vo Tovg to, evavTia eitiTdTTovTag keyet'
eiyj,

TovTo

ovde ^vo av eiev.

01

yap

6ft.ovotav

eyovTeg, Kav itoXkot

vitapyjaatv, ev etat'
ff)y}aiv,

Kai yap
yj

" rou

irXyjdovg

twv TriaTevadvTCcv,
1

"

y}v

yj

Kap^ia Kat
Kvpioig,

yl^vyyi [xta.

ov fkovov ovv ov hovXeva-ei
(f>i^a-i'

Ttg Toig ^vai
(f}y}aeTat

dXXa

Kai fiia-^aei,

kolI

diroaTpa-

avrovg'

emwv

Totvvv aopiaTUig

Tovg ^vo Kvpiovg, Tew^-

tva Tteiayj

tov aKpoaTi^v yeveaOai twv Xeyoft.evwv tot€, eTry^yayeV

"

ov

tvvaa^e

Qew

hovXeveiv Kai fiaf/.wva.'^

(f)pt^wft.ev

evvoyjaavTeg

Ti Trapea-Kevdaafjiev, tov "KpiaTOv eineTv, OTt irep fi.eTa roy Qeov,

20

TeBeiKe

tov yjpvadv.

et

^e

Tot;TO (f>piKTOv, irwg ov

(ftpiKwoecTTepov,
(f>o(3ov

TO Oia TOJV epywv TotovTovg yeveaBai, Kai 7rpoTtf*.dadai tov

Tov 0eoD,
Trwg

Tyjv

tov yjvaov Tvpavvtda;
oti

Trag

ovv

A{3paaf/. ^'70''>

^Iw^

ev^oKift.y}aev,

ovy dirXwg errXovTovv, ovde e^ovX^vov
avTOv
Kat
e^eaTro^ov
ov

ft.aft.wvd'

dXX

eKpdTOvv
oiKOvoft.01
ft.ovov

Kat

wairep 25
eKeiva

dXXoTpiwv
eKeKTyjVTo'

ovreg

y^pyjpi.dTWV,

twv

'

irdvTa

Kat ov

Ta eTepwv ovk
;

eXdft.(3avov,

dXXd

Kai

ra

i^ia TOtg heofi.evotg irapeiy^ov

ft.y]heig

toivvv 7rpo(f)aai^ea6w 7rpo<pd-

aetg ev dft.apTiatg Xeywv, gti ^vvaTOV Kai

©ew

dovXeveiv Kai

yj)yjft.aat'

Tov ^ecTTTOTOu
fLevoVy

y}fi.wv

lyjaov

KpiaTov, tov aXyfiivov ©eoy,

aTro(f)y)va-

^o

d^vvaTov eivai TavTVjv KdKetvyjv avft.^yjvai t^v ^ovXeiav.

24

Ou
6

bvvaxrOe Geo) hovXeveiv kcu

fMafJLOovd.

©EOAflPOT MONAXOT.

Kahmentos.

MafJLWvdg eaTiv ov fxovog
eiri -y^f.

yjvaog, dXXa Trdv eltog KdXXtaTov twv
s

ulyQA.dKo}Tov

Cod.

*

Fors. ovTU.

VI. 25-

MAT0AION ETArrEAlOT.
v]

49

Majawva^' eor/v

(piXapyvpia.
§€ TOVTO OVK €Tra^V] fJMfJUCVoii eCTTl

ToT XpT202t6mOT. E/Ve
TO
itipi(j<Jov

T%

"^^iia;.

1S

^i^ rovTo

Xeyo) vfxlv,

fxrj

/JiepL/imTe

ry

yjrvxy

vfjLCJU,

Ti (f)ayT]Te kcu tl irLrjTe.

S

H
Kotwjv

xf/vyYi

Tpo(f)^g

ov Jerxa/, aaafxaTOg yap'
e/

aWa
vj

KaTa

rvjv

ecpBey^UTo

crvv^Qeiav.
fjieveiv

yap

fXYj

^eiTai Tpo(f)Yi(,

aXA ovk

av oXoi^
avTov'
irrta^oli
TYjv

avauyoiTo
^e
fj.yi

ev


ti
;

a(t}ft.aTi,

aX\

Tpe(f)Ofi.evov
'^(hfj.ev

tva
;

Xeyaxji Ttvei'

ovv,
Trpog

et

aitavTa

Torf

vwg

^vvv]a(3ft.e6a

^aai

TavTVfv Xotirov
ovyj.

taTaTai lo
vj

avTiQecnv (7(f>odpa
Tiqg

evKaipooi^f

Kai

(f>rj(TiV

nXeov eaTiv
;

i^vyy]

Tpo^pyjgf

Kai
o

to

(rafia

tov

ev'^vfi.aTog

o

^e

Xeyet
;

To/oi/Tov
TVfV
Tpo(f)V]v
(ToifLa,
*'

eaTtv'

oti

to

fj.eT^ov

^ov^j

TriHg

to eXaTTov ov ^<aaet

Tpe(pofLevv]v

(xapKa

Kat

(TKeTrofnewiv
;

^tairXacagf

iraig

tv^v
i

ov irapeqet

Kat to evovfi.a

ovOe

yap

vj

Tpo(py] avqet to

5

(xXX

V]

TQV Qeov vrpovota'
vpoaOeTvat
errt

'hto

Kai eirv]yaye

Xeycov,

"

Ttg

^vvaTat el

vfi.Sov

tvjv rjXiKiav

avTov

irvfyyv eva ;"

"TrpenovTcog Se Kat tSov ireTetvwv fi.efj.vy]Tai, Kat cr(f)o^pa evTpeirTtKas'
oirep

fj.iytaTov

etg Trapatve(7ecog
fji.epifj.vv](;,

Xoyov eyet
eav
01

tv]v

tcyvv, OTt rpe^
v]u.Tv

(povTai

yaptg

oirep

6eXa}ff.ev,

Kai

evKoXov 20

KaTopBvBvjvat' Kat tovto e^et^av

hia tcSv epycav avTO avvaavTeg'
fj.v]

Ma>ya^f Kat HXiag Kai
cravTtg.
ei

lctidvvvjg,

Kat erepot TOtovTot
yevoft.evctiv
v]u.<av'

fj.epifj.vy]-

Totvvv

tZv

^i

vjfj.ag

ireTetvwv,

TOcravTv^v

voieTTai vpovotav, iroXXdo fjMXXov
(j>v](Tiv ;

Tt

ovv

;

ov ^eT aTretpetv

oiiK einev, oti (XTieipetv ov

^ei,

aXX

OTt fi.eptfj.vav ov ^eT' 25
elvat,

ovSe OT/ ypv]

epya^eaQat,

aXX

oti

ov ^eT fj.tKpoy\>vyov

Kat

KaTaTetvetv eavTOv TaTg <PpovTiatv,

aXXa

fi.aXXov irapa toS

©eou

TO irav

l^vfTeTv.
01

tovto yap

ot

h.iroaroXot KaTopSctiaav,

anavra pt^av-

Teg, Kat

nevTaKtaylXtot, ag ev TaTg Ylpa^eat yeypanTat.
TVji

E.lirctiv

irept

avayKaiag

Tpo(f>y]g,

Kat ^et^ag OTt ov^e virep 30

avT-l^g ypi^ fj.eptfj.vav, hrt

to Kov(f>OTepov fxeTajSatvet Xotirov' ov^e

yap

ovTcof

avayKaTov
<py]ai

cv^vf/.a

wg

Tpo(f>v],

Kai

^etKVvatv airo twv

Kptvxv,

OTtirep

yopTog
Kai

aypov

vnapyctiv,

Kai

noX^^v

tv]V

evreXetav

K€KTV]fJLeva,

eig

KXi^avov

^aXXofxeva,

TOiavTVfg

50

EPMHNEIA TOT KATA

VI. 34.

fxere^xyov evTrpemiag kui

KaXkiOTnafj.ovy ov TroAAw fi.aWoy rjfmg

afxcpiaaei

to

T[okvTifj.yjTov
c5

Kai

•^epiuTiovhaaTov

tw ©6o5 ^wov

;

TovTca-Ti Tov avdpcoTTOv,
Ot
T<3

Ttvi rpv^^vjv €^a}K€

Koi aSiixa hieirXaae,

ov

Ta
**

opiofLCva itavTa eTToiyjaef Ka\ to. fiLvpia

eipydaaTo dyaBd'

oe

ov KOTTtaaiv
fxeptfxvdv

eir-^yayev, coare
irovo^,

Koirm
to

y]ft,as

dnaXkd^at' ov 5
Kat KaBdnep tqv
airopov

yap TO
eiTTWv

TovTa
opvewv,
tvjv

dXXa
ov

fj.eptfi.vdv.

eirt

twv

OTt

**

aTtetpovaiv^
eiiroiv

ov

aveTpexpeVf

akXa

(ppovTt^a,
tv]v

ovtco^

"
ei

ov

v^dovatVf^ ov
yjTT-^Ov]

To epyov aveikeVf

dkka

ft.epiy.vav'

Kat
^t^,

'Eokof/.aov

Tov Kakkovs avTwv, Kat o^j^ dira^ Kat
I3aatketag avTOv' tovto ydp e^^kaaev

dkkd

h^ oA>jj

t^cio

eiTrchv, ev irdavi ry]
;

(3aat-

keta avrov'
yeveaOai
ff.ti

Trore

av TreptyeveaBai ^vv^arj
evfi.op(f)ias
rciov
;

fj.dkkov

"he

eyyvg
vjfJidg

Trjg

TotavTYjg

eK

rovrov
ei

nat^evav

e(ptea6ai rov KakkcaTrtafj.ov
fj.yf

ifi.aTici}v.

roivvv rco yjiprw^

Tw

ev

yjpeia

ovrt,

Tovreart toJV Kptvotg, roaovrov eyetv to 15
;

Kdkkog

^e^iOKe'

irag aot too ev '^etCL ov ^uaet

Ttvog ^e ydptv einev' " oi^e ydp

Ylarvjp vfi.wv
oi^ev

ovpdvtog, oti
elg

"

yjp-^^ere irdvTCov" koi

ovk
ei

eiirev

Seog, ceare avrovg

fLet^ova ekTTtta
ovdafJLug
oi/^e

dyayeh.
Tovg

ydp
ev

TrarYjp eart, Kat rotovrog YlarYipy

irapt^ot

vtovg

eaydrotg ovrag KaKoig,
rovro
Kat
iroiovat.

oirov

ye 20

dv6pci}7rot

irdrepeg

ovreg,

^ia

rov

eiireiv
y)ft.dg

"

^Yjreire ryjv (Baatketav rov

Qeov

ra

e^yjg,

dt^daKei

fj.yi^e

atreiv

Ta

irapovTa,

dkka ra

f*.ekkovTa

ft-ovov,

Kat Qdppeiv

wg Kat rovrxv eKetvotg
dTroppyjTCtiv

irpoaTt9efx,ev(i3V,

Kat

ryjv ft.eptfi.vav virep

twv
25

dyaBiov eKeivcov eyetv' ov

ydp S/a toSto

eyevoft.e6a, tva

(pdycofxev

Kat

iricafi.ev

Kat

7reptl3akkct)fj.e6a,

akk

tva

apeacafi.ev

SeS), Kai tSov ft.ekkovrci}v eTrtrvyafj.ev aya6cov.

34

Mrj odu

fxepLixvr}a7]Te

el^

rrjv avpiov'

rj

yap avpiov

fiepLpvrjaeL iavrrjs.

OvK
avpioV

eiire
**

fi.y)

fj.epifj.vrjai^re

fi.ovov,

akka

7rpoae6y)Ke
avryjg,
(f^fiat,

irepi

ryjg "^o
yj

dpKerov ydp t^
yj

Vf^^P?'

^ KaKta

Tovreartv

rakanrapia Kat
Tov
irpoaciOTrov

avvTpi(3'^'

ovk dpKet aoi,
;

ro ev i^pcHri

eadietv tov dprov
;

rt Kat

rvjv

diro TVjg (ppovrt^og

Trpoartd^g rakatTTcaptav

ov

yap KaKtav

etircaVf irept irovyjptag eiiref

VII.
fxrj
**

2.

MAT0AION ETArrEAIOT.
waTtep Kai ev tco keyeiV
**

51
(f>rjaiv,
**

yevoiTO'

eyta,

o

Tcoiav

eip-^vvjv

Kai

KTi^av

KaKa^

ov

tyjv

KaKiav

Xeyei,

akka

Tovi

Xifxovff Tovg Xoifxovg,

Ta hoKovvTa
ev

eivat
r)v

KaKa Trapa

TioXXo7g.

Kat
[ovj^

traXiVi

**

ovK
J

e<TTi

KaKia

mXei,

Kvptog ovk enotvjaevy^

apiTayag.

5

©EOAflPOT MONAXOT.

'H

vjfA.epa e(TTi

Ta

Tipog Tvjv "xjieiav'

to

irepi Tcov fji.eXkovTCi)v (ppovTi^eiv.
*

M^

Kpivere

tva

/xr)

KpL0rJT€'

iv

cp

yap

KpLfiaTi

KplveTe KpLdrjaeade.

ToT Xptsostomot. T/
^to

eaTi

** f^vi

Kpivere

\

iva

f/i^

fLvpiwv \o

yefxav KaKav, virep fxtKpwv tivwv afuapTfjfKaTmy aX\oig
Kai htrffaye
**

e'7Tefi.(3aivy]'

r/ ^Xeizetg to

Kap<pog

'

;

Kai yap TioXXot vvv

TovTo Ttotovaiv, eav thaat
vofxov

fn.ova-yov

ireptTTOv ifuaTiov

eyovTa^ tov
KeKTYifx.evot'

avTW Trpoj^aXXovTai tov
^dooai

'^ea-TroTiKOv,

avTot fxvpia

Kav

^axptXeaTepag
avTot
fx.eTa

Tpotpvjg

aTroXavovTay

iriKpot

yivoVTai 15

Karyfyopot,

Ka^

yjft.epav

fxeBvovTei

Kai

KpatiraXavTeg, ovk
fi.e7^ov

ethoTeg

oti

tS)v

oiKeiwv

aft.apTYjfji.aTWV,

eavToTg

evTev&eV
<po(3epov

ov

yap

eKe7vov

KaTa^iKa^etg,

(pYjatv,

aXXa aavTOV Kai
Tag evdvvag'
Kat
eTrtitXYftTWV

aoi iToteig to '^tKaaTYjptov, Kat aKpt/Seig
eTiiTift.wv

yap

aKoitwv^ tov ^top6waaa6ai Ttva,
irXeiaTaKtg
vovBeTYjaat,

20

/A6Ta TO
"^fjjv]

Kat

acpoopa

a-^ooetKTog eaTi.
olov

yap (XftapTdvovatv eyKaXeTv, Kat TovTovg eXey/eiv,
teaTroTYjg, koi
v)

tov

oiKeTYjv

^eairotva t^v BepaTratvtda, Kat 6 TraTvjp

Tov vtov, Kat

(ptXog tov (ptXoV

Tovg eyBpovg, eav fuq Kptvwfnev

Tw

irpoetpvjfLevw

aKonw,

ov^e-vroTe

KaTaXvaai

tyjv
yr^Yi

eySpav

hi/vi^-

35

aoft.e6a,

aXXa

iravTa avw Kai k(x,tw yevi^aeTat'

Totvvv fx.eTa

(pet^ovg Kai avyyvwff-i^g tovto TroteTv, Kat tov iropvevovTa, Kai tov

CTepov Ti Trotovvra irovYipov ^top6ovadai'

dXXa
he

fjLY/

wf

TroXefutog,
toc

ju-iy

wg

eyBpog ditaiTet

^i^ag, wg
ov^^e

laTpog
irepi

fj.aXXov

(pdpfkaKa

KaTaaKeva^e' dXXwg de

twv fleydXwv Kat airvjyopev' ^o
^okovvtwv eivai
**

fxevwv dfkapTY,fj.dTwv eiirev,
7rXvjfiLy.eXYjfi.dTwv

dXXa

vepi twv ovte

TOVTo
Se

e'ipYjTat,

Kat

tovto

^etKvvat

Kap^pog

ovofiAaag'

viroKpiTviv

Xeyei, tov ev ToTg eTepwv dfi.apTYjfJt.aatv
fxv)

ovTa iriKpov e^eTaaTVjv, eavTOV ^e
"

'^iopQovf/.evoV

to te eK^a-

Ainos

iii.

6.

P Fors. leg.

yap

(tkok^.

H

2

52
XeTv TrpcoTov tyjv
Kpivetv,

EPMHNEIA TOT KATA
^okov,

VII.
ov
Kookvei

6.

Kot

to,

c|^f,

^rjXoT oti

tov

aAX'

ev tco [j.y]^evi

xv [xekkei Kpiveiv v7rev$vvov ovTa,

aXXa

iravTa KaTopBaaavTa.

6

Mt) Sore

to

ayiov tol9

Kvcri,

firjSe

^akrjre

rovs
5

ixapyapira^ vfxcov epnrpooOev rtov xoipoiv.
ILvvag Ve evTavBa Toits ev acre/Seia ^SivTai Xeyei'
Toiig ev

Kai 5^0/povf,

aKoXaa-TQ} I3iw 'ttaTpi^ovrag ZiaTravTog, ovanep arravTas
e(f)rj<Te

ava^iovg

eivai

r^f Beiag aKpoacreag'
pixpyjTe

eiirav,

"

fxvj

^otc Ta

" ayta ToTg Kvai' [xvj^e " yoipiiiv." ov^e yap
ovte
**

Tovf [xapyapiTag, efXTrpoa^ev twv
ti
€0"t/

yolpoq oioe
to,

[xapyapiTy]^^ (acntep

1

o

01

aae^etg, ^iva eaTt

ayta.

to te

" [J.y]

KaTaTraTVjaoiatv

avTa, Ka\ aTpatpevTeg prj^watv vfxag,
[xaSeTv'

^vjXoT OTt viroKpivovTai [xev

errteiKetav coare
ytvo[xevot

eha

enet^av [xadaatv, eTepot av6 eTepwv
^^;

K(o[jicctovai,

yXeval^ovatv,
ev

aTtaTffikvTac,

^[xag.

^ta

TovTo ov [xtKpov Kep^hog TO

ayvota [xevetv avTovg' [xavOavovreg 15

yap
7

[xvpia iiape^ovai 7Tpay[xdTm.

Airetre koI SodrjcreraL vfuv

^rfreLre

koI evprfcrrfre'

Kpovere
EtTTCov

kcll

dvoLyrjcreraL v/xlv.
Kat

%ptaTOg " atreTre

Ta

e^^g, ov [xtKpav enevoi^ae

TrapafxvBtav ToTg irovotg, T17V aTTO twv entfxovm evy(S)v Kai KapTe- 20
ptKcov
av[x[xay(^tav'

^ia tovto

ovv

aheTv eKeXevae, Kai

ttjv '^oaiv

eyyvi^aaTO.

TrXvjv ovy^ dirXSig

atTeTv e^eXevaev,

aXXa
''

[xeTa rrpoa-

e^piag iroXXvjg Kat evToviag. tovto

ydp eaTi to
^tavotag,

^vjTeTTe.

Kai
[xovov

yap

^i^Tcov

irdvTa

e[xl3aXa)v

TVjg

irpog

eKeTvo

yiverat to
[xeTo.
irivicv

^YiTov[xevov'

Kat irdXtv Se to

"

Kpoveiv

ayjfxaivei

to 25

a(f>o^poT-^Tog irpoatevai Kat

Bep^xyjg ^tavotag,

^ia twv dvBpa-

vTTo^eiy^xdTcov avyKaTa/Satvcnv

t^ dadeveta

yjfxwV t>;v ttoAA^v

avTov teiKvvat
aiT-^aecog

(f^tXavdpooTrtav, rraTpog
Xvjipscog'

Kat vtov [xvrjfxovevaag, Kai
irovyjpoi

Kai

Kat

*'

et

v[xeTg

ovTef,"

(f)i^at,

"
**

Trapeyere, ovy^t XiBov avTi apTov, ov^e o<piv dvTt lyQvog' iroace^o

[xaXXov
;

Q

YJaTrjp

v[xm

ovpdviog ^coaet
[xyj

dya6a

ToTg

ahovatv
XdjBa}[i.ev'

" auTOv
[xi^

TawTa

ouv evvooSvTe?^

aTtoaTOO[xev, ecag

dv

avayoopyjaoo^xev, eoig
ecog

av
oii

evpa)[xev.
Xd(3o[f.ev,

eav yap

errtfxevco^xev

Xeyovreg,
rrpo^-^Xcog

ovK airepyof^eOa,

Xyj}po[f.e6a

ndvTcog.

VII. 13.
^6, eav

MAT0AION ETArrEAIOT.
alrcofJLev

53
vpevetf Ka) vj(mv
to. TrvevfJiaTtKa

Toiavra

ola Kai

tw
ta-Tt

alTovfji.ev^

To?f alTOxxTi
^vjTeTv

fTVfX(f>ipet'

Ttva ^e
to7s

TavTa; to

anavTa, tq

a<f)tevat

v€v\y]ft.fjLe\y]Ko<rif

to aiTeiv

tvjv

acpea-tVy to '/jijpii opyyjg

Kai ^taXoyta-fuov eiraipetv y/ipag oaiovg'
Tt oiiv (jyvjatVf ot

av

ovTCo atTUfLeVf Xyj\poft.e6a.
fjiy}

av Kat wvevft.aTtKa 5
eKpovuev, ^ TrdvTag

atTcOf Kat

Xdpci)

;

OTt

ov fLeTa

o-iron^^f
rj

eavTOv avd^tov TrapaaKevaaag toD Xa^eh'
TO Se
*'

oti Tayeoig direaTi^g''
<f)V(Ttv,

vovfjpoi

e/Trfv, ov
y]fi.av'
ft.y]

^ta^dXXav
yevoiTo,

Tr)V

dvSpairtvvjv
iipog

ovte
Tiqg

KaKt^av TO yevog

aXXa

dvTt^taaToT^v
y]

dyaBoTy]Tog avTOv eiirev
padia. ev

^eT^at

BeXm

OTt <TvvTOft.og

dpcTV] Kat lo

^payel irdvTa dveKecpaXatccaaTO
Kat ovbe aiiXwg enre
iravTa

eiTruv, '^-JtdvTa ovv

oaa^

Kat Ta

eqi^g
**

aXXa

iravTa ovv
aiviT-

TO yap

ovv
ei

tovto, ovy^ dirXag npocreBy^Kev,

dXXa tovto

TOfxevog, OTt

fiovXeaSe, (py]aiv,
iroTa
^yj

eiaaKGvea6at, fXCT

eKeivm Kai

TOVTa

Trotehe'

TavTa, " oaa av j3ovXeade, Iva TrotHatvi^

vfxtv 01

avopwnot

bta tovtcov oetKvvg, ort fjieTa Tijg evy^^g, Kat
etirav

TroXiTeiag oet aKptpovg^

be OTt

ovTOi

yap eaTtv
yj

o vofxog

Kai
o^Ko6ev

01

•npo(py]Tat

ebeiqev ort

KaTa

(pvaiv eaTiv

apeTV], Kat

Ta ^eovTa

irdvTeg ytvwaKOfxev, Kat

ovy

oiov Te eig dyvoiav

ovMiroTe KaTa^vyeh.

20
77

13

EtoreX^ere 5ia ttjs (TTeinjs TTvAr/y, otl TrAareta
KOL evpv\(jipos
ETej/V T^v
TY]v ^6oy]v
r)

ttuAt;

oBos aTrayovcra
eKdXeae, Kat
VY]^etv y]fJMg

eis Trju

aTrmXeua/.

irvXy]v

Te6Xtfj.fj.evy]v tvjv otov, rvjg elg

airdyovaaV
Kai

irapaaKevd^m, Ka) evayaviovg
to.
*'

fpya^ofj.evog,
toiJto

^teyetpav

^fxav

(f)povy]fJMTa' 6

eire),

ei

fj.y]

25

^v, irSig fj.eTa

TavTa eXeyev,

^vyog

fj.ov

XpyjaTog, Kat

"

TO (f>opTtov fxov eXacfypov eaTtv ;" ovoft-daag ^e irvXY^v kcu otov,
eK

etet^ev

TowToy, OTt

oii^ev

fj.ovifj.ov,

dXXd

irdvTa irapo^^evovTat,

Kat

Ta

XvTry]pa

Kat

Ta

yr^y^ara

tov ^tov, Kat ovk eK tovtov Se

patta Ta T^g dpeTY^g,

aXXa
^ofi^v

Kat eK tov etg yjp-^aTOv TeXog KaTav- 30

Ta»

Tot/f

Trovovg'

etg

yap aiwvtov etadyovatv,
dya)vt^op.evovg.
ei

oirep

tKOVov
avTyjv,
r]

eartv 'napafkv6Y]aaa6at Kat
ouTws'

TOf^'

^e

Ttveg

eninovov

eivai,

vofxt^ovatv,

Tijg

avtciv

pa6vfj.iag

<1

8«'

aKfi^vi Cod.

54
vTiovcia fxovov.

EPMHNEIA TOT KATA
e/Vwv §e oti
tyjv

VII. 15.

"

oXlyoi

eicriv 01

evpiaKovTfi avTVjv"
e^iyAaJcrev,

Tcakiv Kai

evTovOa

raJv

TroKXm pa6vu.iav

Kai tovs'

aicovovTaf eTrai^evcreVf

[mv)

TaHg Tav iioXXm evi^fxepiaii itpoae^/eiVj
Kai tovtov^ ^fjXovv.
\lA€v8o7rpo(f)r]Tav, otTives

akXa
15

TOii Tc5v oXiyaiv

•Trovoii,

Ilpoae)(€T€ 5e «Tro

rau

€p- S

Xovrai

TT/ooy vjJLas

€v ivSvpaaL Trpo^drcov.

"^ev^^OTtpo^prjTai

evTavda, ov tovs alpeTiKovg alviTTeTai,
^ie(f>9apfji.evoVf

aAAa
vepiot

Tovg (3lov ixev ovTag
KeifJievovSf

Ttpoaioitetov

^e apeTVjg

ovg

tt]

twv e-niBeTWV TtpoaYjyopia, Kakelv

eiaSaaiv

TtoXkoi.
**

'^io

Kai eiidyei
Ttapa

Xeym'

'*

«Tro

twv Kapiruv avTOOVf eiriyva- 10
yS/ov

aeaBe avTovg'

yap aipeTtKoTg eaTi TroXkaKtg Kat
ehov, ov^afxcog'
ei

evpeh, Ttapa ^e avTolg, oig

yap Koi

a^^^yjfxa-

Tt^ovTai (3tov eiiitet^aaQat opGov,
eiriTTovov

dkXa

Tap^ecoc dXXdaa-ovrat, tvjv
tyjv vjfxepo-

ohov

^att^etv ov OeXovTeg. Kai aKOTtvjaafJiev
y]ft.u>v

TfjTa Tov (f)tXav$pu)7rov
**

^eaTtOTOv.
Ttap

ov

yap

eiTre,

" KoXdaare

1

5

avTovg.

akXa

fnyj

^XafS^Te
*'
fji.-^Tt

avTm'

/x^ dc^vXaKToi avToTg

TieptTteavjTe.
**

Kat to

avXXeyovatv

dtto

dKavdwv

aTa(j)vXy^v,

^

diro Tpt(3oXoov
*'

avKa'" eTt he Kat

to, tcov

^ev^pwv vTto^eiyfJiaTa
dft.(poTepa

Kat TO
7tep\

dito tS>v

Kapttm avTWV eittyvaaeaBe avTOvg'"

Tav

avTUjv 7tovi/]pav dvdpooitav eiite. "toKeT te fnot, Kat ^lov^taiovg

20

aiviTTeaQat,

ToiovTovg

Kapitovg

eTtioeiKVVfA.evovg'

Oio

Kai

twv

^ladvvov pYjfndTav

VTtefi.vvjaev,

"

oti itdv Oevtpov," oia twv TotovTWV

ovofj.dTm, TrjV Ttfj.a}ptav

avTolg VTtoypdxJjag.

Kat yap eKeivog

Ta

avTa eXeyev,
itpog

d^ivi^g Kat

^ev^pov KoitTOfxevov Kat itvpog da/3eaTov

avTovg

fj.efj.vyifj.evog.

Kat

boKet

ft.ev

fj.ia

Tig

Ttfi.ci)pia

etvat

25

to KaTaKateadai'
aetg etaiV

ei

^e Tig

dKpt^ag e^eTdaete,
TVjg

'tvo

avTat KoXd-

yap Kaiofxevog Kat
OTt

(SaaiXeiag eKitntTet TtavTCog'

Koi

o'thafj.ev,

itoXXoi

t^v yeevvav fxovov 7te(ppiKaatv' eya Se
eKetvYjg,

T^v

eKTtTaatv

Trjg

ho^yjg
ei

itoXv

t^$-

yeevvyjg

KoXaatv
Ao-yoi),

TttKpoTepav eivai

(ft-^fi.i.

§e

ft.y]

^vvaTOv itapaaT^aai tw

30

QavfxaaTOV ov^eV ov^e yap

oioaft.ev eKetvwv

twv

dyaOm

t*;v f/.aKct-

ptoTYjTa, tva Kat tvjv a$XtOTy]Ta, t^v
aa(f)<hg
'i^oofj.ev.

ano T^g aTep-^a eoog avTm,

Ktpiaaot.

OvTOi eiaiv

01

aipeTiKot, r]TOt

01

^iaXoym

itXa-

5

VII. 24o-TCtJv

MAT0AION ETArrEAIOT.
afx(fna(7€a3v

55
av veiaaxnVy

Kai

e^airaTwirre^ rivai,
iroieiVf

kou oi

rore avroii vno^aXXov<Ti

a

fiy] $€[xig.

%i

Ov

iras 6 Xiycou fiOL Ku/)te, Ku/Jte, etcreAeucrerai els

rrjv ^axrLXeiav t(dv ovpavcov.

ToT Xptsostomot. To "
Koi Ta e^^i,
arjfJiatvit

ov Tcag o Xeyxv [xoi Kvp/e, Kvpifj
Se/* fj.ovov

5

ort

oii

iitartv

ej^e/v

op^v^ rov
a-rjfxeTa,

fiiov ^fji.€\y]ft.evoVf
(fyriatf

aXXa

^iov opSov fxera Tria-rewi' Kav yap
jj,

TToXXa

iieTroiyiKCOi;

Kai OfSev ayaBov epyaaafxevoif rwv
oia rovrcov ^etKvvff ort
fxrj
rj

irpoBvpoiv CKeivav ovhafxvx; a^iaS-^a-erai'

martg

ov^ev

layyet yooptg
-TTovyjpot

rwv epywv'

Qavfxaa(afj.ev

Se

el

lo

rotovrot ovreg

GavfiarovpyovatV
o$ev

yj

yap yaptg Tiaaa T^f

Tov ^e^coKOTog ^ccpeag'
irep)

Kat

rov KoX<ji^ea6at eiaiv a^toi, ort

rov ovto) rtfLYiaavTa, tva ^tov op6ov eTrioet^avratf dyvoofioveg

yeyovaat Ka\ dvata^Yjrot'
T(C

ov^e yap,

(og

rtveg

v-jrovoovaiv, ort

ev
1

6avfLarovpyeTv fxev avrovg, ^tov etyov opdov'

varepov ^e fxere"^eT^ai

/3d\XovTO Kat T^v dvofLiav eirotovv rovro yap
ori

airovhd^^ei,

ovre Triartg ovre
op6ov

Bavfmra tayvet,
irdpovros' Kat

etg

ryjv

/SaatXeiav eia(f>i^at'

eveyKeTVf l3tov

fivi

rtveg ovrot
oiog
ijv

iroXXoi

rm

irtarevovTav

eXa^ov yjxpiafuira,
(vv

o

ra

'hatfxovta

eKPdXX(tiv, Koi ovK

fxer

avrov, wg ev roTg dytoig KvayyeXiotg 20

yeypairrai, oiog ^v
etye.
iroXXot §e

Xovhag' Kat

yap ovrog

Trovyipog wv,

yaptafuxra

Kat erepot rav dva^Kcv yaptafJiaTa eXdfx^avov'
Kyjpvyfxa, 07r(og €k rovrov
eTri^et^tg'

^ta ro
TiJ<-

dpyag eyetv ro
avrov
Kat
yj

"noXXyj yevyjrat

^vvdfi.e(i}g

Kat

ev

r^ iraXata
rvjv

^e,

tovto

evpot rtg dv'

eic dva^iovg

evepy^aaaav

ydptv TroXXaKig, 25
^Papaco) rotovrog

tva erepovg evepyeri^ay)' Kai
yjV tio
(f)o(3yj6^fx.eVf

yap

BaXaafi. Kat

dyaTri^rotf

Kat ?roAA^> eTrtfxeXetav Trotyjaaeyvco
i/jaaf,"
^yjXoT,

fxeda

(3iov'
t^^yj

ro

^e

" ovMvore

OTt

iroXXovg

evrev6ev

fxtaeT, Kat irpo rvjg Kptaecog airoarpe(perat.

34

'O/JLOLuxrco

avTOV dvSpl
iiri ttjv

(f^povi/JLCp,

o(TTL9

(X)Ko8op.r)(r€

30

TTjv OLKiav
^povtfjiov

avTov
Se

irerpav.
dKovovra avrov
rovg

dtKai(og

rov

Xoyovg, Kai

voiovvra avofjiaae' Kat yap Kat ev

t<o fj.eXXovTi atavtf rSiv dirop-

56
pvfTav

EPMHNEIA TOT KATA
ayaBm
a^KoB-^aeTaif Kat ev

VII. 27.

tw

vvv aiavt, fx€Ta aa-^paXeia^

^•qaiTai'

Kai ovtivi T«v ^eivxv evyjeipxTog yev^acTai, KaGo)s koi

Oia Twv fjrayofxevjiv eS^Awaev, ^poy^v Kai iroTaixovg Trpoaireaov-

Tag Twv TOiovTm, TovTeaTi Tag avBpwTtivag avfXipopai Kat tvaTtpaytag, Kai
avKocftavTiag, Kai
e^Tri^ovXag, Kai
[Mifj^ev

avTm

iovtov 5
Vjtiq

7rapa(3XdxpavTa'
Otoofxeva,

^ei^ag

to,

TVjg dpeTVjg eTiaGXa,

Kat evTevBev

^etKvvat

XotTrov

ovTccg

Kcii
fxv}

Ta

TYjg

KaKiag

e'Jii'/eipa

Ttapeypfxeva, [xcopov

airoKaXm tov
xpdfXfKov Trjv

iroiovvTa avTov Tovg Xoyovg'

Kat OiKaiwg, wg
fxev vTTOfxevovTog
(og

eiii

oiKiav oiKo'^oft.ovvTog, koi iTOvovg

Kai Koitovg' etg fxdTVjv te TtovovvTog Kat KOTtimTog, 10
Kat

Tov

Kapitov

T^f

dvaiiavaecag

anoaTepovfxevov
OTt

^ta
01

T-ijg

TTTOiaectig,

Kat avTi tovtov KoKaatv virofxevovTog'
Kdfxvovatv Kat
KOTriaat,

yap

KaKtav
Kai

[XfTtovTeg

Ttdat

tovto ^vjXov

eaTt'

yap

apTral;

Kat

fxoiyog Kat

avKO(pavTVjg, Kat
TaXaiTrcopovaiv, co(7Te

anovOagm
tv)v

"jrXovTeiv,

noXXa

Kafxvovat
6

Kai

KaKtav r^
Qvfxwtvfg

etg

TeXog ayayeiv, Kat
01

iiopvog te

Kat

aaeXyvjg Kat
otKotofxovatv.

Kat 7rdvT€g

TotovTOt,
rj

eTri TVjg \pdf/ifi.ov

27

Kat
avefxot,

KaTe^rj

jSpoxrj, koI rjXOov ol TroTafxoL
^tdfSoXog'
iiOTafxot
ot

OpirENors.

Bpoyvj

dvTfyjpvfaTOi

Ta TtvevfxartKa

TVjg Ttovviptag.
vj

20
iteTpa te
17

ErsEBioT.
Tttartg'

OiKia eartv

TVjg

dpervjg epyaata'

dvefxoi ^e

^poyat Kai

itoTafxoi, itdv ei^og Ttetpaafxov.
eTtt

©EOACPOT MONAXOT.
TtdvTeg
01 TtotovvTeg Tt

MftJpOf

IpdfXfXOV

otKo'^oft.m

laTiv,
afxfxog

KaKOV,
^e

ovTot avev KOitov rtoiovatv'

^e

vj

ev^^Qeta'

fxeydXvjv
cog dito

Xeyei

tvjv

TtTwatv

rm

vttaTm, Kai 25
ol

fxeTaTpaTtevTwv,

tov vxpvjXoTdTOv Jtvpyov TteaovTm'
etatv.

yap

aitiaTOt ov TttTtTovatv,

aXXa^ %«/*«'

ToT Xptsostomot.
01

T/vof ydptv ovk vjXyvjaav ov^e evdpKvjaav

oyXoi

evtt

TVf
Tftjv

^iSaj^^ avrov itpog to (f>opTtKOV twv etpvifxevwv,

Kat TQ vxpog

evttTayfxdTm,
;

aXXa

fxdXXov Kat e^enX-^aaovTO, 30

hta TV}v Tov ^t^daKovTog layvv

TtoXXovg
ooaTe

yap avTwv euBewg
fxera
tv]v

elXev

Kai

eveiaev

ck

Tm

eipyjfxevm,

Kat

ro

itavaaaQai

aKoXovBelv avrw' edavfxa^ov yap fxdXtara
fxv)

e^ovatav, ^ta ro

etg

erepov

avatpepetv
r

ra
aXX^

Xeyofxeva,
«1

dXXa itavrayov

eavrov

X*

Cod.

VIII.

2.

MAT0AION ETArrEAIOT.
to

57
(Tvveyjii

evi^etKvvfxevov
irpotreTiOei,
CKeivi^S,

Kvpog
^e

e-^fovra'

Kot

yap

vo[J.o6eToi!V

" eya

Ae-y»

v[mv" Koi t^>

vjixepaf ava[Xi[j.vyj<7Km

eavTOv e^etKvv tov ^tKoi^ovTa.

KE<i».

r.
5

n^pt TOV XfTTpOV.

3

Kat

l8ov X€7rpo9 TrpoaeXdcoi/, Trpoa^Kvvet avrS, Xiyoav.
oy

IIoXA'*;

(xvveaig
eig

Kat

7]

TttaTtg

tov

TtpoceXBovTog Xenpov'

ovte

yap avekdav
tov

to opog, heKoxpe
Katpov, Kai

tvjv

^t^avKaXiav,

aXAa

avefnetve
"XJ^Tat

iipod-fjKovTa

Kara^dvTt avTla
oi/^e

irpoa^ep-

[xeTa TTokArj^ tt]; QeptxoTvjTOi'
ev^rj,

yap

etiiev,

eav irapa- lo

Kakeari^ tov Qeov, ov^e eav
*'

dXXa,
eiirev

" eav
avToo,

Bekyji, hvvaorat [xe

KaOapi(rat'

^idTot

tovto

ov^e

OTt

irtaTevet^

el

ovva[Lai

TouTo

irotYjaai,
(fxtivy.

dXka

KaSdpOrjTt'

Kai to

epyov

evBeoog

yjKokov6vjae tt}
T'f

tivo$ Se '/dptv 6ekYj[i.aTt KaBatpwv avTOV Kai
d(p-^v;

koyw,
OTt

TVjv TiJ$-

"X^etpo^ Trpoa-eBrjKev

iva dei^rj Kat

cvTeu-15
OTt

6ev,

ovK

vnoKetTai

tc5

vo[Jix,

akk

eTriKetTai,

Kat

Ka6apw kotnov ov^ev dKd6apTov. Kekevet
aKO[XTra(TTOv Kat dtptkoTifjLoV KatToi

le [xi^^evi eiireiv, ^ta to
OTt dvaKYjpv^et eKetvof

ye ^^ei
iroteX'

Tov evepyeTYjv, aAX'
etTtehy

o[i.(i}^

to avTov

dkkayov

^e

Kekevet

ov^ eavTW evavTtov[t.evo;, dkka Trai^evvv
Aejr^ou

evyv'j}[Lovag etvat'

20

oia [Aev Tou
aKevoQo^ovi'
natoeviov.
heairoTYj'

tovtov,
eKeivov,

dTixpovg

>][J-oii

irapafTKevd^cov
evyv<£[i.ova;

kui
erjat
too

^ta te

evyapiaTov; Kat
ty^v

•navra-yov

tuv yivo[J.evm
eavrov eKekevae

ev(f)Yi[i.tav

dvatpepet
^iopov

oe7^ai

te

tco

lepel,

Kai

irpoairav- 35

eveyKe'

Kat evTav6a ndktv tov
e(f)vka7Tev,
[JLev,

vo[jlov
[t.ev

dvairkYipav'

ov^e

ydp

To^ov
tovto

dkkd

iroTe

tovto

eiroiet, Trore

Se eKeho'
^e,

TYJ

[uekkovcTYi

(ptkoa-ofpia

Trpoo^^oirotav'

fKeho

t^v

ova/a-j^uvTov TaJv

hv^aiav Teag KaTeyoiv yAaJTTav, Kai avyKaTada6eveia'
;

/Satvwv
vo[Kov

avTuv

ti^

Kai
ov

t/ touto,
to Tvy^oV
[ly)

(pYjat, irpog

ty^v

toi/
yjv

kvatTekeJ (pvkaK-^v

Kai
tyjv

yap

vofxog

30

nakaiog tov kenpov KaBapOevTa,
Tpeneiv

eavTW

^OKt[/.aaiav
tepei,

eiri-

tov

Ka6apta[t.ov,

dkka

(j)aivea6at
ty\v

tw

Kat

Totg
TYjg

0(p6ak[j.o'ig

Toig

eKetvov

napeyetv
I

dno'het\tv.y

Kai

dno

.

58
avtav
^pyj(f)ov,

EPMHNEIA TOT KATA
eyKpmcr6at to7s Ka$apo7g.
eo-Tiv,

VIII.
^e
(Ig

5.

to

"

fAapTVpiav

"

avToi^i

TovTO

avTi

tsD

us

eK^yy^ov,

c/f

KaTfjyopiav,

(av ayvQJfxovacriv.

KE<f>.

Z.
c

Ufpi rov (KaTovrdpxov

5

YlpocrrjX0€u

avTw iKarourap^o^, irapaKaXwv ovtov
KaTafSdvTt

KoX

Xeycoif.
fxev

*0

Xeyrpog

0.7:0

tov

opovg

npoaYjXBeV

Se

eKaTOVTap^^^og, ovTosg eiaeXQovTi eig KairepvdoviJ..

Tivog eveKev ovTe

ovTOg ovTe

eKeivog eig to opog dve/Svjuav
vj

;

ov

^ia
fi.v)

paBvjxtav'

koi 10
tt^v

yap

dfx<f)OTep(i}V

TtKTTig

Oepfxvj,

akXag t€

cKKOipai

tt^aaKaXlav.
^ia

ovk riyaye te tov

daQevovvTa
vj^ei

irpog

tov

^ptaToV
oti

To fi.eydXvjv avTOV ej^CiV TriaTtV
fxovov
etg
tt/V

yap

aa<f)ag

Kai

eirtTayfxa apKei

avaaTaatv t&D KeifxevoV
"TrpoTepov
ejrotvjaev,

Kai

Kvpiog ^e ^ta tovto, onep
note7, TtavTa^^ov

fxvj^afxov

evTovBa 15 evTavOa

eiroft.evog tvj

Trpoatpeaei tZv tKeTevovTxv
etg tyjv otKiav, Kai

avTog enayyeX.XeTat napayevea^at
Tov daBevovvTa'
fKaTOVTap-^^ov.
td6v}
et

Bepanevaat
dpeTvjv

Trotei

^e
fX.1^

tovto'^,

tva

fKdQoifxev

tvjv

tov

yap

tovto eTrvjyyeiXaTO,
eyvo3fi,eV
e^vjt,'

aXX

elirev,

vnaye,
6

iraTg aov, ov^ev
',

av tovtcdv
tKavog

ti ydp.cpr/atv

eKa- 20

TovTapyog

" ovk

etfxt

Kat t»

dKOvaafxev^ oaot tov
Ka)
fxeTa

%ptaTOV

fxeXXofuev

VTTotey^eaBat,

Kat

^vjXaacofxev,

ToaavTVfg aTTOvtvjg ^e^wfxeOa'

Kat yap OTav TrevvjTa vTto^^e^wfLeBa

TtetvSsvTa nai yvfxvov, cKeTvov Kat

vne^e^dfxeQa Kat eSpexpafxev'
eirt

^ta

Tt Se eBavfxaaev avTOv tvjv TttaTtv

tov ToaovTov irXvjBovg, Kat 25

KpeiTTOva eivat avTCv iravTog
vaTO, Kat

Toy TrXvjBovg twv lov^aicov a7re0i}ocoaet

Tag T^f (BaatXetag
dvaKXtatv
*

Ttfxag, tvjv ev Totg
tva

KoXrrotg

tZv

'kaTptap')(iiov

^i^ovg

;

Kat Totg dXXotg vttoirat^^evBafxev
taBvj

^etyfxa

^wai^,
oBev Kai

ooaTe

avTOV
tv]v

^vjXovv,

Kat

TrtaTeveiv
diro

ovTug'
hipag

Kara
yjpvj

TrtaTtv

avTov,
OTt

Traig
6

T^f 30

eKeivi^g.

^e

ytvooaKeiv,

avTOg eaTtv
iojdvvvj

irapd

rw

AovkS, fxvvjfxovevofxevog'

Se irapd tco

eTepog.

'

nvras Cod.

* aMvadfJiiv

Cod.

*

av««Xij(riV

Cod.

VIII.
8

II.

MAT0AION ETArrEATOT.
elTre

69
6 irah ^ov.

'AAAct ixovov

Aoyo),

kcll lad-qa-eraL

SErHPOT 'Antioxeiai- en 'TnAKOHi.
Tag Kap^ia;
7r/!7T€a>r

O

Tty.a.Taq

Kara

u.ova<:

yjiMav 'Ivjaovf
rij

o

OfOf, e/Swf tov

€va7roKeifJ.€vov

t^s
to

6vj<Tavpov

toD
cyo)

(KaTOVTapyov
eX^cov

i^^fX^,

e/fwv

Trpoc

Tairuvov v7ro$ac, (iinv'
Tcv 'Jrai^a
e^-^vTXvjTiv'
**

ng

tov oIkov crov QepaiiivTU) 5
tvjv

aov'

Kai

tovto to p^fnoc

Tra^av avTOV

Kapotav

€Tri(7TevTe

yap avTOv

(ivai

Seov
(i

aXvjSijf

Kai ((Soi^aeV
(TTpaTicoTvji

6/Ve

Xoyx Kai

laO-^aeTat 6 iraTg jaov."

yap (ya

cuv,

Ka)

VTTO (^ovrriav

jSaaiXeaf TeXHov,

toI^; "^opvcpopots

hTeWofxai,
TroirjTTjf,

TTXi ov fxakXov avTog 6

t5v

avi) Kat
;

ayyeXtKav ^vvduiexv

10

b BeXfK; (peTg, Kat yev^creTai

'OpirENOTS.

Kat

"^xvjg

Kat BavaTOV

(fy^ev

eKaTOVTapyo; tcv
tvj

'l>jTovv e^ov'Jia7T-^v'

'^io

Koi iQaviJ.diBri' ov^^eva ev

{epovcraXfju.

evpKXKOfxev KaraBappyjaavTa

tx BavaTW.
15

^^

OvSe
'Opq,;
6avf*.d^ei'

ev rcp ^lcrparjX rocravTrjv TriaTLv evpov.
TraJ,

eKaaTov t^v fxapivpYjTdvrav avToi
te

ttjv

e^ovaiav
eiietVifi
rj

tva

Ka)

eK tov

evavriov

tovto fxdBqg'
ori

MdpOa
Kat Kai

TovTxv ov^ev

eiireVf

dX\a

Tovvavrtov'
(iri^veQrj,

oaa av

aiT-qat)

Tov Qeov ^aaet aoi, ov fkovov ovk
dyaTiY^rri,
eTieTifJ.y}SYi,

KatTOt yvcoptfnog ovaa,

Kai t'2v

a<po^pa

irept

avrov eanov^aKoroiV,
cog

dXka 20

Kai

dfjpSwd-q
'*

itap

avTov,

ov

KaXiag eiprjKvTa'

Kai yap eXeyev avrrj'
**

ovk etnov aoi
fx.Y^eiioi

ori

eav TrtaTevar};, otpei
yjv

T»;v

^o^av Tov Seov
''Apa

;'

ug

Tttarevaaaav

eyKaXav.
tovto

Aaaos.

TO

fkeydXa

Tiepi

avTov

(f)avTa^ea$ai,

fjidXiaTa TitaTeag Kat j3aatXetag Kat twv aXXniv Tipo^evov

ayaBaV 25
Kat tmv

ov^(

yap

fJ^i%pi

Xoywv yeyovev avrx
ryj;

6

eiraivog,

aXXa

voaovvTQiv

vytd airebcoKev dvTt

inaTeag, Kai XafHTTpov avTx

TiXeKit Tov aretpavov, Ka)
1
1

fueydXa eTiayyeXXeTai ^apedg.

Otl TToAAot
avaKXLOrjaovraL
OpirENOTS.
oXtyoi etatv
ot

aTro
/jLera

avaroXwv
'A^padfi.
koi

koli

dvafjLwv rj^ovai, kou

30
eaTtv
0/
yj

Ei

aTevrj

TedXtfJifxevYj
'^ta

otog, Kai

evptaKOvreg avri^v'
TYji

irotag

voXXot etaeXev-

aovrat
It

;

iiept

yap

TiXaTeiag Kai evpvyapov Xeyei, oti ttoXXoi
ftjtv

avTYjg

(pyovrat.

rov ILcarYfpog
I
2,

Xoyog

e^ipYjrat'

(Vft^rj

60
oXtyoi aiio xoxi

EPMHNEIA TOT KATA
laparjX ^iaaco^ovTai'
^to

VIII. 14.

ov ttoWo) ya.p eTriaTevov f<V
<f>o^ov, to

avTOv,

«AX

oXiyoi'

eAfye'

*'

jot»;

[xtKpov mifJ.viov"
Trepi

Kai To, e^Yji' 'npo(j)riTtKa<; §e (Xe^xQv} " mXXo) ^^ovaiv^ w<; Twv fxeXXovTccv TrtaTeveiv^ airo twv eSvav, " airo avaToXav
*'

Kai

Ovo-fxaiv"

avToiig

^e

tov; 'lcrpat^XiTag eK(3aXXo[j.evov; ei; to 5

(TKOTO^ TO e^coTepov.
**

Kai

fx.eT

oXiya

—To
to,

Ve

**

avaKXtS-^aovTai
**
ct)fi.oi(i)dy]

ev koXtto) A/Spaafji

Kai Ta

e^oys", Td-)(^a

Tiept

tov
vtth

v)

**
**

^auiXeia

avdpaiTrca

TtotYjaavTt

ydfxovq
Kai

tc5
e^yji'

avTOv^

Kat
'*

dneaTetXe Tovg tovXovg avTov
vtot

Kai irdXtv,

0/

**

TVjg

jSaaiXeiag

eK^aXXofji.evot,

KaTo.

tov(

lapavjXtTaif 10

**

dno avaToXSov Kat ^vafiav,

ra

eSvvi.

KE^. H.
Hfpl
TTjs

iTfvBepas HtTpov.
ets"

14

Kai iXOcov
TYjV irevOepav

6 'Irjaovs

rr)u

oiKiai/

HJeTpov,

aSev
15
otKiav

avTOv

jSe^Xrj/ievTjv kcll irvpeacrovcrav.

ToT Xpt202t6mot.
UeTpov
etTTWV,
6

Tivog

ydptv

€i(T^X$ev

etg

t»?v

Kvpiog

;

Tpo<pvj; fi.eTaXi^xl'Oft.evoi'
dii^Kovei

tovto yap e^-^Xcoaev

dveaTfi

Kai

avTx'

napa

yap

toH;

f*.ady]Tai;
Tifi.cav

KaTYiyeTO, ccattep Ka) Trapa MaT5a<oo, OTe avrov cKdXeaev,

avTov; Kai npoBvfJ.oiTepovg
Tjv

ev TovTca Tioichv'

KatToi
OfKCog

evvoyi<TCDft.ev,

ola 20
viro

Ta

oiK-^fnaTa

twv dXiecov tovtcov, oAX'

ovk aTffj^iov
yjfndg

Tag KaXv[3ag avToov eiaievat Tag evTeXeTg'
TrdvTcov, Tov dvSpcoirivov
TYjg irevQepdg

irai^evcov

^ta

Tvcpov KaTaTraTeHv.

d\pdft.evog

Tyjg

yetpog

avTov, ovyi tov nvpeTOv ea^eaev fLOVoVf
vyietav
dne^coKe,

dXXd Kat
toi)

KaBapdv

T>?y

Kat

tovto ^^Xov,

eK

tia-2^

Koveh avTcc.

KE4>. 0.
Hepl
riov

ladevrav diro ttoikiXcov

voa^cov.

16

^Oy^ia^ 8e yevofxevq^ irpoarjveyKav
fievovs TToXXov^.

avTa

8aL/xovi^o-

30
tvjv

Atd
ft.evy}V

TovTO
ov^^e

^eiKvvet

TncjTtv

tov TrXrjBovg Xonrov av^avo-

ydp tov Katpov
^
tt/o-tij/

KocTeTretyovTog avaycopeh yjveiypvTO'
" (j-Tevf<v

Cod.

ad oram.

5

VIII.

i6.

MAT0AION ETArrEATOT.

61

cvte aKaipov eivat evcixi^ov tv e<nr€pa irporrayeiv tov( appwarovg

avTuv'
fxeviov

yjtr}

Se

tovto

CKonehy
oi

Tto<7X

{J.ak\ov

itX^dog

Qipairfvo-

Traparpiyovaiv
^fi^yovixevoi,

KvayyeXicxTat, ovyj Ka8 eva \eyovre(
evt

YlfMv Kai

dxk

prj^art TteXayog acf^arov

Bav^drxv

vnepPaivovTei. tov
OTt

Trporj)-^Tr,v

^e eiadyei fJi.apTvpovvTa Kai AeyovTa, 5

" Ta^ daQevetaq
[xr]

vjixwv

eXa^e, Kai rag

vo(xovg

ej3daTa<rev'

iva

To

fxeyeBog tov

6av[xaTog etg aTii<7Ttav efx^dXfi Ttvdg'
poTrvj

OTiep TtAyjQog too"ovtov,

Kat TioiKiXa vo^ryjfxaTa ev [xia Katpov
[xeydX-^v iravTayov

eXv<7e,

Kat

^txp6'j}7ev
^fxTv

t^v airo
Kat

Tav ypa(f)xv
Ttepi

d^JTO^et^tv

ovaav'

to

^e

" eka^e
irpocfi-^Tyj,

e{3d<3-Ta<7ev"

10

ufxapTtxv fLaXXov elpvjTai tx
^v]<TtV

KaSag Ka\

Trpo^pofxo^;

"

t^e

dfxvog rov 0601»,

atpwv

tvjv

dfxapTtav tov KO<jfXov'
irept

TeQetKC

^e

avTO

KvayyeXtaTrjg evTavSa'

Qe

vo<jy]fxdT<t}v

SfT^a/ 6eAcyv, OTi

7rAe;ova tcSv voavju.dT<aVy e^ dfKaoTtxv eirepi^a)v

yovTat
«fTorf

y]fxh'

tta tovto
eig

Tovi'

oyXovg
to

irept

avTOv, eKeXev<Tev
fxeTptd^etv
ov

1

ajreAdeiv

ro itepav, %ta

dKOfxTta<TTOV

yjfndg -nat^evccVf
hyj

Kat

^ihd<XKitiv fii^^ev

Ttoteiv Ttpog eTtthet^tv.

yap
Kat

fxovov

<7WfxaTa eBepditevev^
eTtaibeveVf

dXXa
^e

Kat Tag "^vyag ^topSov'
tov
<p6ovov

<f>tXo<7o<ptav

afxa

Kai

tov

lov^atKOv
01

vapafLvSovfxevog'
<f>iXovvTeg

Kat

yap

y}<7av

avToi

•7tpo<7yjX<i}fi.evot

oy^Xot'

20

avrov Kat Qavfkd^^ovTeg, Kat opav etg avTOv ^ovXofxevot'
aiteryTy]

Tig

yap av

TotavTa QavfxaTovpyovvrog avTov
/xovov theh, Kat to
y]v

;

Ttg

ovk av

Kai TO

itpo<7<t}Ttov

YfieXy]<7e

(7T0fxa to

TO<ayTa

<f>6eyyofxevov

;

ovSe

yap BavfxoTovpyeh
itoXXy^g

Qavfxa<7T0g fxovov,

dXXa
25

Kai

<patvouLevog
^y]XS>v
ei

dTtXxg,
eXeyev'
^e
l

eyefxe

ydptTog'

Kat

tovto
vtovg
etbog

7tpo<f)-)^Ty]g

*' av6p'j}Tt'j}v.

" wpaHog KaXXet ttapa TOvg 'Waaiag Xeyet, " ovk eiyev
itdQet
<7Vfii.(3dvTa

rZv
ovte
r]V

"

KaXXog,

Ota

Ta

ev

T'2

Kat t^v aTtfxtav,
yj

vTtefxetve


^v

Katp'2

tov

<7t avpov,

TavTa
/Stov

<f>rf<7tv,

Kai
ov

^ta Tr,v

evTeXetav,
Oe

irapd

Ttdvra

tov

eTte^ei^aTO.
r]

itpoTepovi^

"

eAccAefO"ev

d-neXdtTv" eag av

eBepdnevaev'

ydp dv ovhe

r[ve<jyovTO.

62

EPMHNEIA TOT KATA
KE*.
Ufpl Tov
fjLTj

VIII.

19.

I.

fTTiTpeTTOfiivov

aKoXovdflv.

^9

Kat wpoaeXOav

eiy ypaiifxarevs, eljreu

avrS.
Kai ra
eiieiiiy}

Aia n Tx eivovTt ayTcS *' Si^aor/caAe, aKoXovSTjaa} coi avTaiteKpiSri ; ff^f , " ai aXwireKef <f>u}Xeov$ eyovaiv,
p^^jaaTCuv
TtotovvTa

5

tovXoi

vTrap^/oov

eKeivoi,

Kat

i^iov

iroXXa

avjfxe7a

avTOVj Kat ttoXXov^ aKoXovQovvTag avTco, "Trpoo-eooKYjaev

•^•^lxaTi^ea-Gat eK Tav toiovtwv
ev

BavfxaTm'

S/o

yivwaKav avTO^ Ta

Tw

avvei^oTt avTov, Kai t^v
<f)VjTtv'

ttoX^v

aitovotav Kai cpiXapyvptav,
jxev

TOvTa

ciiaavet
efxoi

eXeyev avTx, OTt av

y^yifKaTa -npoa- io

^OKai aKoXovSwv
fkot

avXXeyeiV

(XKOnet ^e OTt ovTe

KaTaywytov
toH^;

eaTtv,

ovhe

ToaovTov,

oaov Tai$

aXaTiYj^t

Kai

opveotg'
(j.ev

TUVTa
TYjv

^e To. p-^fxaTa cvk
yvwfxvjv,

yjv a.TioTpeTioiJ.evov,

aXX eXey^ovTog
[xeTa

TTOvvjpav

TcapeyovTog
aKoXov6e7v'

te

et

PovXoiTO,
^e

tyj^

TOtavTY}g Tipoa^^oKtag

eKelvog

TOVTa aKovaag Kat

15

eXeyySetg, ovk

etTrev,

eTotfxog elfxt

aKoXovSi^aat, aXX' e^et^e tyjv
he fueTa

eavTOv

TtovYipiav,

evOewg eTtavaywpYjaag'

TavTa npoaeXKat Ta
ovk
efi-t-

Sav Kat eiirwv,
e^^g,
eTtet^YjTiep

" Kvpe,

e^ntTpexpov

fiot

Ttpmov a7reX6e7v

evyvctifi^ovag

to

"

eitiTpexpov" etitev, Kai

ff.yjaaTo
fj.ev,
'*

eKe7vov

avQo^wg eiitovTa to
Ve,

"

aKoXovB-^aoi aoi,
aif>eg

aTietey^Yi 20

ovK eTtfTpaTiYj

dXX^ YjKovaev, "

Tovg veKpovt, Baxpat
fi.ev

Tovg eavTu>v veKpovg'

^ta tovtou ^eiKvvg OTt

etTtav

TOVTa
eK rav
ov^^^i

vlog, eK Tccv
fiL^

TtiaTevadvTCcv yjV

^e TeTeXevTYjKug TtaTYjp

TtiaTevadvTwv.
eig

Kai

fi.eT

oXiyov

¥iKaXvae Ve avTOv,
KeXevav,

KaTa(ppove7v Tyjg
OTt

Tovg yoveag

TtfkYjg

dXXa

hetKvvg 25
eivai

ov^ev

Tav

ovpavtav

7tpayfi.dTav

Yjfjuv

avayKatOTepov

OpirENOT2.
xpvyrj
TYjv

Ot

vtKpot

eixQaat QditTetv Tovg eavTwv veKpovg'
alaQviTOg
Se

ev

KaKta ovaa

veKpd eaTtv.
ovv
oy

BdvaTog

^ta

dfiJxpTtav'

KaXwg

dfnapTia ddvaTog Xeyerat, Kat

ev3o

ai;T>; uiV,

veKpog eaTiv.

5

VIII. 28.

MATeAION ETAFrEAIOY.
KE4>. lA.
Ilfpi

C3

T^s

fTn.TifjiJ](rta>i

tcov

vSaTOiv.

23
o'l

Kal
A;a

efJL^ajrri

avrw

€i9

to ttXolov, rjKoXovOrjaav avrcD

fxaO-qTa).

avrov.
dipiYicri

TovTQ

Tovf fxaQi^Tag Kkv^buiVKjBrjvai, tva
eKTT€f/.xpaf,

[x)i

fA.eya 5

cftpova}(7iv, OTi Tovf

aXXov^

avTovg KaT^rjyt

fied eavrov'
jtx,eA-

afxa ^e Kai yvfx.va^av avTovg Trupa(Tfx.ovg <p€p€iv yevvaiwgf

\ovTag T^g
**

oiKovfn^vi^g a6XYjTag y€V€a6ai'
;

to §e

**

t/

tdXoi

€(7T€

\aKovaavT€g~\ oXiyoTiiaTot
ovy^
V]

ha

tovtov Trai^^vav avTovg, OTt tov
€7ray!tiyyi,

<f>o^ov

Tav ic^tpaafL^v €pyd^€Tat
^ia

aXXa

to t^^

i

o

^tavotag da-d€vcg.
dctXia,
6ioaiv.

tovto Se Kai Ka6€v^€t,
aia6oy.€voi
av6p<i>Tiov
ot

^i^^ovg

Katpov r^

iva

^t

avTVjg
ti

aari^piag, Kai

avTot ^v^pyeSv}ccg

^ia TOVTo

oyXoi uvoft.a^ov, ovy

0€ov

fXoyiaavTO^ TotavTa 6avfi.aTovpyrjaavTa. " TTOTaitog ydp^ ^y\atv,
*'

€aTiv^ 6 avBpwitog ovTog,
T(jv vttvov

Kat ra

k^rjg'

diro tc

t^?

Gxp€(i}g,

diro

1

T€

Kat rov TiXoiic K€yoria6ai.

KE4>. IB.
Yi.epi

tS)V

8vo Saifxovi^onevoiv.

28

Ktti iXOovTL

avT^ us to

Trepav, €*$ rrjv )((opav tlov

Tepycarjvcov.

20
uvaKfipvrot

Aia Tovro ^e rjX6ov ot haifnov^g t»jv OeoTyjja avrov Torreg' " t/ v][J.iv Koi aoi 'Ivjaov, T/e rov ©eoD ;" Kai
yaXvjvrjg

^ta rvfg

T^f OaXdaar/g

ft.r]

7r€i6ofJi€vot

avrov 0eov
So^t;

fivai, rjKOvov

rm

tatfLovuv
€tvai'

ravra
dito
rrjg

(Bodovrm'
ir^ipag

tva Se

/a»j

to %pdyfi.a KoXa-

K€iag

l3oaai

X^yovreg,

"

'^X$€g

u^€ vpo 25

Katpov,

Paaavtaat

rjfidg ;"

Kai ydp

Cfnaart^ovTO
fLovrjg'

dopdrag, ra
^e ydptv

dvrjK^ara itdayovT€g dito T^j Ttapovaiag

rtvog

avrog av^Xde

itpog

avrovg

;

e7re<&>;

ov^€tg

avrovg 7tpoa€V€yK€iv
a't

€roXfjja To?f TtoXXoHg

hBthai ^ovXofn^vdt, okv on
ytvovrat'
/atj

y^vyai

rm

drr^XQovrm

tatft.ov€g

yivotro

rtorc,

Kav fx^yptg 30
rj

imoiag Xa0€tv'

dXX

ov^€

ort

yjDpiaOeTcfa

tov atoftarog

"^^/vyri

" tXoyiJo-avTo Cod.

" to-Ta»

Cod.

.

64

EPMHNEIA TOT KATA
ai fxev

VIII. 32.
')(f.ipi

€VTaii6a TrXavarat Xomov.

yap

tSov

^iKaiav xpvy^atf €V

Qtov' o^olwg Be Kai al Tav nai^im' ov^^ yap eK€ivai
ai ^€ tS)V

'Trovtjpai'

atxapTakm, evQexg evTev6ev aitayovTat' Kai
(j^Tjatv

Vi]kov

ano

rov Aa^dpov Kat tov nXovaiov' Kat dXXa^/ov oe
**

Kvptos'

d-fiixepov

T^v ^^X^^ ^^^ d-natrovatv dito

aov"

ov/^ oiov re ovv ^

xpv)()]v

e^(X6ov(Tav rov awixarog.
rt ^e, oirep TtapeKaXeaav
rrjv
01

A/a

^aifxoveg, enotvjaev

^eanoTYjg

rm

oXav 'Kptarog, etg
;

dyeXvjv ruv

yoipm

eTTiTpexpag avroig

d7reX6e7v

ovk eKetvotg TtetGofxevog xovro

e-^rotvjaev,
et

dXX
ixyj

tva fxd6ii-

aiv aTiavreg, ort
^(wpYjaetev'

ovre yotpvv KaraToXfxaaiv,
ort TtoXXrig a.itoXavofj.ev

avrog avy- 10
itpovoiag'
tvjv

Kat

T^f rov ©e&v

eTt ^e

Kat iva
'^vvafxtv,

01

rovg ronovg eKetvovg otKovvreg [J.d6xat
eK

toS

Qeov

Kat

rovrov etg

tvjv

avrov 6eoyvaaiav eX^aat'

Kai ydp vTivjpyov dvata^Yjrot Xtav, Ka6cbg dno rov reXovg ear)
rovro tyjXoV
TYiv

^eov
01

yap avrovg iipoaKvvrjaat avrov, Kat
^e
eTr/Tre/xTrov

6avfA,daai 15

tvvafxtv.

fxdXXov Kai irapeKdXovv diteX^eh
01

dito

rm

opiwv avrav'

^ia tovto ^e rovg ^(otpovg dve^iXov

^ai-

fxoveg^ tva

rovg dv6pwTtovg etg d6vft.tav efx^dXaat' itavrayov yap
eTtt

yatpovatv
eTtoiYjaev

ralg

avfx.^popaHg

Yjfxm'

wg

Kai

eitt

rov

JwjS

dtdjSoXog'
7t€t6ofxevog

Kairot

Kat

eKe7

Seog

eTterpeipev'

dX)C 20

ovhe
SeXccv

eK€i

ra ^ta^oXoo, dXXd rbv avrov

^epditovra

djto^^yai XafkTtporepov.
yj

t^iav Se avrov itoXtv ty/v KaTrepyi

vaovfx Xeyet evTav6a'
e^pexj/ev'
yj

ydp

hYj^Xeeff. YjveyKev avrov^

te

Na^aper
ypvj

^e

^^aitepvaovfx

etyev

oiKovvra

^tYjveKag'

de

aKOTteiv Kat ro eTttetneg t&u ^eaitorov Kat drvcpov, ori etg itXohv 35
€fuj3dg,
roov ev

^te^atve,

^vvdfxevog

Kat

Tte^l^Yf

^ialSatvetv'

Kat

ort

vno

Va^dpoig

€K(3XYj6€tg, ovk dvreretvev,

dXXd

dveyoopvjae /uev,

cv fxaKpdv oe.

32

Kal

180V (opjxqae Traaa y dyeXr) tcou ^olpcoi/ Kara
elf T-qv

Tov Kprjfivov
E/
Ka)

OaXaaaav
Kpvjfxvov etg rvjv


SdXaaaav
01

ft^ o\ yoipoi

Kara rov
ev

ccpfLVjaav
rofs"

dTteTtviyvjaav

ro7g

v^aatv,

ovk

av

/SoaKOvreg

yoipovg €<f>vyov tov ^oaKetv yotpovg, Kat KVjpvKeg

rm

^avfxdrwv

T^( dXv}6€iag eyevovro.

.

IX.
34

3.

MAT0AION ETArrEAIOT.
l8ov

65
avvdi^T-qaLV

Kai

Trdaa

rj

ttoXls

€^rj\0€i>

€i9

T(p ^lTjaov.

0EOACPOT 'HpAKAEIAS.
Kai

*i2f aVaJ^lQV$ faVTOVi KpiVaVT€$ T^J-

Tov Kvpiov evihyjixiagy (imv tovto ol Vepyearjvot

tw

X.piaT(Of

wg
5

HeTpog

hri

t^ twv

lyBvuiv aypa.

0EOACPOT MoM*OTE2TiA2.
fJi€Tal3vivat

T\apeKa.ke(Tav TOtVVV

f(f>

CTepovf
Tv^g

TOTTOvg,

wg ovk a^toi ovTeg tocxovtov ayaBov evt

oiKetag ejeiv yapag, tetaavTeq /A^Trovy a^apTYiixaTm eveKev.

QpirENOTz.
01

f2f avatadvjTot tovto

eiTtov

Kat

ayav airtaToi
lo

Tepyea-^VQi.

ToT
apy^q

ATTOT.

OvK
Kat

a^^co^QVfJievoi,

aAAa
ovk

Ta-3retvo(f>povovvTeg.
ei^xpv

AnoAiNAPioT.
^ieKetvTO

E7r€i5»;

voOov

tov

ayaQov,

aXk*

OKVYjpui

irpoi

t>?v

tqv

fji.eydXQv

aya9ov

KaTakYnptv.

KE<^. ir.
Iltpl Tov TrapdkvTiKov.

15

2

KoL

l8ov Trpocrr)(f)€pov avTc^ irapaXvTLKOv, €7n Kklvrjf

^€^Xr)/i€vov.
Tlept TQv itapaXvTiKov o
fJiev

M.aT6aiog

(jjYidtv,

OTt irpQae^fxpov

avTOV'

01

^e

akXoi, OTt Kat

tyjv

CTeyviv ttaTefJ.ovTeg, KaTeSYfKav 20
eiret

avTOV Kat TtpovQYiKav tw
JTiOTiv,

X/3<o"to5'

ovv ToaavTYjv eTre^ei^avTO
^vvafutv, fxeT

em^etKVVTat Kat avTog

tyjv

avTov

e^oucr/ac
ty}

va(Ty]s

kvuv Ta

dfJMpT-^fi.aTa' Kai Tiveg fnev Tav ypafXfjMTeoov,

l3a<TKavta KaTeypfj.evQt, ev eavToig eiTtov,

"

ovTog
K3eog

l3kaa-(f)Y]fi.e7'
;

Tig

bvvaTat
Tiav

a(f>tevai

afiapTtag
(3el3atQi

et

fi.Y}

fj.ovQg

avTog Oe Ota ^S

vpol3kY]fLdT(i)v

to,

eipYjfLeva,
e<7Ti

ekey^ag ag Seog Ta(

evBvfXY]<7etg

avTwV

fxovQv

yap Qeov

to t» diioppY]Ta et^evai'
ecrT/v

evetTa Oe Kat

<pY](xt

Trpog avTovi'
y]

"

ti

evKQ-JTWTepov eliteh,

"
"

oufjeojVTat

(7ov

at dfj.apTtat,
(jov

eliteh apov
b

tov Kpdj^aTTOV (tqv

Kat vTtaye etg tov qikov
vfj.7v

;

^e keyei, TOtovTov eiTTtv'
y]

T/30

00Ke7 evKokov

eivai'
;

a-Sifj.a

a(piy^ai itapakekvfj.evov,
(7(Cf/.a

^ir)(pji
<toc-

afJMpTY]f/MTa kvaat

ev^Y]kov, oti

7(f)ty^at'

o<T(a

yap

Y

S^uflv vid. leg.

K

66
fj.aTOf
«jU,€iV6v.

EPMHNEIA TOT KATA
^vyYi
€'7r(i

IX.
Ai)<rai

6.

/3e\Tici}v,

roaovTOV

Ta

«jOtapT^^/xaTa

tovtov

^e

TO

fxh a(pav€^f ro Sc (pavepov

^ta tovto ovv

TrpoaTiOYJixi

TQ KaTa^€e7T€[>ov (pavfpa^f iva to u.i7^ov Kai a<pavei

^ia TovTov XdjSyj t^^v dno^ei^tv.
YlefXTiet

^e

avTOv elg t^v otKiav avrov, evOeas BepairevSevTaf $

TraXiv
Tjv

Kat

evravOa to OLTVcpov hetKvvg' oti ^e Kat ov (pavTaaia

TO ytvofxevov, tta tovto
TrpoceTa^ev,
Ofxoi^;

yap Kai jSaaTdaat avTov tov Kpd^aTKat
oi

Tov
**

ovv
*'

oyXot

er;

yaft,at

avpovTai'

t^ovTet;

yap,"

(pvjo-iv,

e6avfxaa-av Ka) e^o^aaav tov Qeov, tov
to1<;

OovTa e^ova-iav TotavTVjv
71

dvBpaTtotgr TrpotCTaTO yap avTOts lo

cdp^' avTog ydp fxaKpoBvfKav ovk eTieTifxa avTolg' Tea>g ydp
y]v

ovK

fLiKpov TO vof/.t^e(j6ai TidvTCov dvBpwTTCov avTov elvai fxet^^ova,
ei

Kai OTt Ttapa Tov %eov vjkSev'
Ttap

ydp TavTa KaXoog e/SelSataaav

eawTo/V, oQa TrpojSatvovTeg eyvwaav av, oti Kai

Qeov Xtog

vjV

a\>. ov

KaTeayov TovTa aa^pag' ovhe
ekeyov ydp irdXtv, oTt
Trotyjaag

"TrpoeXOeh eig to ^ekrtov 15
dvOpuiTrog

fj^vvyjSria-av'

ovto<;

ovk eaTi

vapa Tov ©eoD*
fTrefJietvev

te
fkvi

to

SavfKa

toD

irapaXvTtKov,

qvk

ev

tw

tott», tva

tov \^Xov irkeiov e^dxpvj opaf/.evo('

oi/Tws ovv Kat rjfLeig irotwfxev, eKKkivovTeg^ Tovg eiri^ovkevovTag.

6

Tore Xeyet
Kpa/SaTTOv.

tco irapaXvTiKw'

iyepdeiy,

apov aov rov 20

Ktpiaaot.
Ti
^e

E^^A^e to

p^fia, Kai to 6avfn.a eireKokovOi^ae' ^td
eiTrev

Kat viov av6p(07rov
;

acptevai

dfiapTiag, eTrtTekovfxevi^g

Beoay}fj.eiag

y]

iva ^ei^rj, OTt KaTy]yayev eig tvjv dvSpxTrtvy^v (pvatv

T^v
e/

TVjg BeoTVjTog e^ovatav,

^td tvjv d^iaipeTov irpog avTVjv evaatV 15

yap Kat

dv^pwTrog, (pviai, yeyova
eirt

%eog Aoyog

virdpyoov, Kat

^td

Tvjv oiKOVofiiav

yv]g 'noXtTevofi.at

t€ Kai avaaTpe(pofxat' aAX'

ov^e vjTTOv

Ta

irepa

Xoyov dTroTeXa

6avfii.aTa,

Kai a(peatv

'^a.ipovft.ai

dfi.apTV]fj.dT(iiv'
V]

ov

ydp

d(petXdfJ.y]v ti

Tm
fj.eT

TVjg BeoTVjTog idtwfJLdTwv,

efj.€t(i}aa

to yevea6at fxe dTpeirTag Kai
viov

dkrfiag

KttTa

adpKa
*'

dvBpairov.

Kat

oktya

e^Jri

T^g y^g $0
he

OiKovoft.iKwg

keyei

esri

T^g yv]gr

'"« ^f'^?7> ^Tt
"vjv

Kat avSpcairog yeyovag, Kai

eiri Tvjg

yvjg w(p6etg,

Qeog

A'aTa (pvatv.

IX.
8

9-

MAT0AION ETAITEAIOT.
o)(X.oif

67

*l86uT€9 8e 01

iOavfiaaav koI ido^aorau tov
TOLavTrjv T019 dvdpcowoi^.
ScTov TC irpaytxa yivaxTKovaiv'
^ia tovto
<d<;

0€Of Tov 86vTa e^ovaiav

©EOAflPOT MoM*OTESTiA2.
rov ^e iroiYiaavTa opaxriv avQpcoTrov'

Ocopiav Toy

0eoD,
S

Kai

oxjy^

w^ avTov

^vvafJiiv, $avy.a^ova-tv,

KE^.

lA.

Hfpl Tov Mardaiov.

9

Ka/ TTapaycov 6 'lyaov^ eK^Wev,
fievov tVt To TeXcovLOv.
Tivo^
eveKiv
;

iSev avOpcnTrov Kadrj-

ov

fXfTa

HiTpov Kai twv a>.Xwv eKaXeae tovio
eTri(JTaiievog,

^aiSatov

eTTd^^^irep
"htavoiag

Ta^ Kapttag
e<^a)f,

Kai t» airopp-^Ta
viTrKTTaTo

T^g eKaaTov
vj^ovTa'

totc tovto

eTroiyjaev, ot€
T17V

^ta S^ TovTo Kai riauAov

^eTa

avaaratTtv vjktevaevi ro ovop.a riBfidiy
erepa.'

ovK aTroKpviTTeTat &e tov eayTOu

/Siov,

aXAa Kat

t£v aXAoJV
Kat OTi
eirt

EyayyeA/CTTav Kpvxl/dvTmv avrov

irpoaYiyopta.

15

ro reXioveiov eKaSYjTOf tva ^et^yj tou KaXeaavTOi ttjv
ryfi)

^vvafiiv Kat
ryif

dyaSoTvjTa'

OTt

ovk diroardvTa avrov irpoTepov
e^jrtTYj^evfJia

irow}pai ravr-^g KairyiXetag , aAA'

ey^ovra

avat-

(jy^VTtag yefkov Kat iraft.OTVjTo^: Kai Kep^eoi^ ovk e^^ov irpocpaTiv
evkoyov'

Kat

dpirayyiv nyy\ii.a

eyovnav

evvo/AOV,

eK

fjieercov

avrov 20
rrjv

dveairaa-e raiv KaKcov'
a-yafloTvjTa,

dkX

wcrirep

e/^ojaev

tov Kakeaavroi
ryjv
ft.Yi

ovrw KarafxdQiOfj.ev Kai rov K\yj6evT0i
dfX,(f>t<7^YirY}T(a(; eiireV

vTraKorjV
aTraTYjXyj^

ovre yap dvreretvevy ovre
KkYjcret
efiie

apa

rov rotovrov Kake^i',
rairetvo(fipoavvYj'

Kat yap aKatpiag avry] irdktv
rotvvv

virYjpyev

y}

Kakeaas

avrov
evOecoi'

Kat
ev

rtfXYi

25

p.€yiarYi rertfjii^Kasi, rpaTre^vjg

avrx KOtvav^aag

rovr^

avTOv Kat
"Trappyjatav
TYjv

i/Trep

twv /xeAAovTwv
ov

6ye'A7r<^a Troiav, Kat
fJiaKp'2,

eis irketova

evdyav

yap y^ovx

dkka

dQpoov e^taaaro

KaKtav'

Kat ovk

avrw avvavdKetrat
ro^ii
ojg

f/iovov,

akka

Kat erepoii

irokXoii rotovroti'

S/a ri te

fxaOYiralg avrov ev^tal3dkkovai ^o

Tov

Kvpiov
;

01

^aptaaXot,

fjiera

rekavSiv

Kat

dfj.apT(i)kZv

eaBtovra

KaKovpyu) aKeipet Povkofxevot avoyapvjaat avrovf rov
y Ktphii

Cod.

^ «TraTfiX^

Cod.

K i

5

M
Kai
(pvjo-iv'

EPMHNEIA TOT KATA
oiJ/f"'

IX.
akka

17.

htac-Koikov' avro^ ^e cv fxovov

eyKXyjixa eivai,

Kai iroX-

A^j- (f)iXav6pci}7ria$ vTTfp^oXyjVf to fJLera toiovtcov eaSieiv oeiKVvai' Qio

"

ov xpetav eyovaiv 01 lc^QiovTeg laTpov^ Kai to. €^^$.

To

^e,

"

TiopevSivTeg [xdQeTe ti ecTtv eXeov OeXo> Kai ov 6v<Ttav

avjlJLaivei

oti

ov

KeKaXvfxevov

epyov

eaTt

to afxapTaXovg otop-

6ova-6at,

aXXa
tvjv

Kat vou.o6eTYifxevov, Kat fAaXXov Tyjg Bvatag KpeiTTOV
•naXatav

o6ev

Kat

eladyet
tvjv

avvw^a avT'2
twv

<f>6eyyoft.€vy}v

Kat

voff.o6eTovaav'
^t^cov

afua ^e Kai

ypacpicv ayvotav avTo7g ovei-

Tavia eXeyeV Kai

oTt iidoYig Tvig XotTt^g afi.€XovvTeg apeTi^g,
(pvjcrt,

ev

Taig 6vatatg to Tidv €Ti6evTo' eyo} ydp,
Toiig dfxapTcoXoiig, oti
**

ToaovTOV

aire^^ca

xo

Tov ^^eXv^aa6ai
fk&vovg'

Kai

^t

avTovg itapayeyova

TovTO yap trjXoi to

ovK yjX6ov KaXeaat ^tKatovg,
Ttvog ev€K€V

dXXa

"

dfjLapTcaXovg eig fi.€Tdvoiav."
OTt

tuv

fji.a6YjTccv

lcaavvov

eyKaXeadvTcev,
**

"

yjfJ^elig

fjiev

Kat

01

^aptaahi

vvjaTevofJiev

TToXXa" Kat Ta ef^f* Ka) ev tovto)
fj.aKpo6vfj.iav

ttjv

enteiKetav avTov Kai 15
avafj.tfJ.vy](7Ket

TToXXrjv

ev^etKVVfj.evog,
pyjfndTCOv,

ovk
^i

eTTtTtfj.a'

^e

avToiig
vvfj.(pYiv"

twv 'Iwavvou
Kat
efKYjg

m

eXeyeV

"

f%wv

Tyfl

"

Toc

e^^g.

Se

Xeyei toiovtov ecTTtV "/apag Kai

irapwv

Katpog
eaTiv'

TYjg
*'

crvv

avTotg

ttaycoyyfg

ev(f>poavvy]g

eXevaovTat Be
Katpov'
vjv.

•^fi.epat*^
yj

Ka\

to. e^yjg.

tov toD Tid^ovg oia 20

TovTOV
,

fi.yjvvccv

fxdXXov tov tov

Ky]pvyfii.aTog, OTi

tov

ira^Qvg Tpiyifxepog

EtTrav

"

OTt

oi/Se<$-

eirt/SdXXet

€7r//3A^/xa pdKKOvg,
ot

e^-^Xcoae

^ta TOVTOv, OTt
eTt

ovTTO)

yeyovaatv tayypoi

fxa^vjTai

avTov,
vito

aXX
toD 25

noXXy^g

^eovTat

avyKaTaPdaecog'

^ta

to

fi.y]Tica

YlvevfxaTog tov 'Ayiov dvaKatvia^Yjvat
fxevoig

avrovg'

ovTca

^e

'btaKet-

ov

j^p^

/3dpog

eiriTt6evat

avToTg eTttTayfxdTCCv' Tavia oe
ft.a6yjTatg'

eXeyev

vofxovg Tt^etg Kai

Kdvovag Totg eavTov
fxeTa

tva ot' irpoa-

av fxeXXcoat

fxa^YiTag

Xaix^dvetv,

noXXyjg

avToHg

(pepcnvTat^ Ty]g Yjft.epoxY}Tog.

17
!
,

OvBe ^aXXovaiv
^AaKxv Se
fxefxvYjTat

olvov veov
Kat oivoV

eh acTKOvs
eTietty] Ttep)

iraXaiovy.
y]V

yaaTpifxapytag

Xoyog Kat Tpane^Yfg'

^ta tovto aito twv avTwv XafxfBavet
yjpY]

Ta

vnoteiyfKaTa, Kat oti ov^ev avaTYfpov eittTdTTetv
ovK suppl.

Kat ^apog

^

irpoa-fftffonTai

Cod.

5

IX.
ej^ov
^Tt

20.
Ttiii

MAT0AION EYArrEAIOT.
apyoixfvotff aAA.'
vj^ovaiv'
vxl/yjXa

60
Tay^eoif

oaa ^warov noKiv, Kai
Trpo

Ka)

iKUva
Tot.

6

yap

Kaipov, <pV'^'i ^i^twv tov npoa-fi-

KOVTO^

evTtSevat ^oyfJMTay ov^e

tov Katpov KakovvTOf

Xotirov (irtTi^^^etovi ivp-^aet,

a^^-^UTovg

epyai7dfji.evoi
oi

ana^.
iroktTeia 5

OpirENOTS.
Trevotwfjievoi'^'

AaKot

iraXatot
ij

etatv

t^

voft.tK'!^

otvof ^e veoi

tta X/»<o-Toy yo.ptq.
TtakatOTfjTt Kat rr/v veav yaptv

'IsiACPOT.

Tovf cairevTag t^

adeTVjaavTa^ aaKovg iraXatovg
pYjyvvfxevovg Kat tov Katvov Xoyov

Kvptog Trpoavjyopevaev,

cof

'^iaQ"

T^g ^aaiXetag ovK eyovTag.
tfj.aTi^ KaTepp9oyoTt

Ktpiaaot. Ot ^aptaa7oi eotKOTes
vaXatois, ov ^vvarrat ^e^aaSai
tt^v

^ daKoTi 10

ved^ovaav ^i^aaKaXiav.

KE$.
Ilfpl

lE.

r^s dvyarpos tow apxKTwayatyov.

18

TaOra avrov
TrpoaeKvveL
XevTTjaev.

AaAouz/ro? avroiSf ISov ap^cov iXOoDV
Xeycov, oTt
r)

avrS

Ovyarrjp fiov apri ire-

1

Tov apyovTa
aKOTreiv

bv Xeyei e\i^\v6evai, dpyj.avvdy<ayo<;
t»;v

yjv'

ypri Je

avTov Kat

irayyTVjTa'

^vo

yap diratTel irapa tow
y/tpa eirtOehai'
tov«'

\piaTov, Kai TrapayeveaQai avTOV Kat
kovGovv te
ft.Qvovg
01

tvjv

vjko-

oykoi »j
tvjv

eir\

BavfJiaTt

fJieydXx'

fJUxSvjTag

^e

20

etaaev etg

otKtav

eiaeXOeiv, Trai^evwv vjfMg

Kat

^ta

TovTO T^v

dv6p'ji}7rivv]v

^taKpoveaSat ^o^av.

KE$.
Ufpl
TTJi

ir.

aip.opf)oova~r]s.

20

Kai
T<vo$"

I80V yvvTj alfjLoppoovaa dcoScKa en].
eveKev ov fx,eTa irappYiaiag vrpoavjkBev avToi
;

25
vj

Tvpt

pvaiv

Toy atfj.aTog eyovaa
etvai
vofj.t1^ofj.evvj.

evre^
ydp
vj
vj

v\ay(yveTO S/a to irdOog,
KaTafLi^vtotg

dKd$apTog

ei

ovaa, ovk e^cKei eivai

KaBapa, irokkia fJMkXov
fjLtaeV

TOiavTi^v voaovaa voaov tovto

av evoovhe

ofJMg

ft.ev

ovv fieTa TriaTeag txv ift.aTixv vjxparo'

yap 30
tov

afuf)e/5akev,

ofdf

etvev
<^

ev

eavr^,

apa

dirakkay^aofi.ai

An

ir«ir«pft>jH€»o« ?

70
vofTyjfxarof'

EPMHNEIA TOY KATA
apa ovk
rjv'

IX.
^e

23.

aTtakXayrjcroii.ai

;

ffne.

ovt^,
ri

Bapaeif
'nlaTii

(V€t^7^

inpKpo^og

Bvyarepa
eTroivjaev.

^e avTVjv

KaXu^

eTre/^i;

avTvjg 6vyaT€pa avTvjv
V7T0

Kat to ey^w/A/ov /Aeya, OTt Trep

Tov ndvTcov heaTTOTOV vjKovaiVj

"

yj

ntaTti aov aeaaKe ae."
;

T;voj- ^e eve^ev
6ptafJil3ev(xy}

t»v avXvjTccv

efxvi^iJiovevaev

tva Kat ev

tovtw 5

tZv apyiavvayjy^m t\v avoiav' ^ik t/ Se aireVf ort

ov TeOvYjKev to Kopaaiov,

aXKa

KaBev^ei

;

irat^^evav

[Jiy]

(f>o^et(r6at

BavaToV ^ta TO

[JiVj

elvat

avTOv GdvaTOv, aXX'
eTitTtfj.a,

vTtvov

yeyev^aQai'
avro)
Kai
ot

Toh

^e

KaTaye\aatv avrov ovk

iva Kat

avkot Kat Ta Kvfx^aka, diiQ^et^tg yevi^Tai toS SavdTov' irapovTcav 10
oe

Txv

yoveoiv
^e,

QavfxaTovpyet

Ttpog

to

avTovg
oti

TTky]po(f>opy}6r/vat'

KaTaayj^v

dvtaTyjatv, ^e7^ai

6eka:v

TtdvTa avT'2 eTOtfxa'

Kekevet de ^oOvjvat avryj Tpocpyjv, tva
yeyevYjfxevov.
(oairep
**

fxi^

to^f} (f>avTaata eivat to

ovk avrog te

'^toccatv,
eiite'

Kai

eirt

tov Aa^dpov

dkk CKeivotg Kekevei " kvaare avTOv, Kat

^ovvat,

a^pere

i

5

vitdyeiV
tvjv

tov Bavdrov Kat
dito^et^tv
e^a»

Trjg

dvaaTdaeoog fxera aKpi^eiag
Tovg oe 6py]vovvTag Kat
ava^tovg
fxyjhevt

Ttdayjg

itotovfxevog'

Tovf

avkovvTag
6e(i}piag

T^g

otKtag

e^e(3akev,
te

Tyjg

TotavTyjg

Kpivag

avrovg'

Ttap-^yyeike

etiteh

tta

to

aTV(pov Kat aKevoQo^ov.

20

Ilpo(T€Xdov(Ta
IfxaTiov avTOv.

oTTL^rOev

rj^aTO tov Kpa(T7re8ov tov

KrpiAAOT.

AftKvvatv

OTi

ttapa

6ew

ov^eig

eyav

aKOvatov
Kvptog,

voaov aKaOapTog' oto Kai itpoaKakenat t>jv atfxoppoovaav
tva Tov TvittKOv vofxov etg TtvevfKaTiKy}v fxeraydyyi 6eu}ptav.

25

23

Kat

Ibcov

T0V9 avXrjTas

koll

tov 6\Xov Oopv^ovfievov,
Toltg

Ktpiaaot Aaesanapeias.
fxovg Kopag, yjviKU eiaiv itpog

K6og

dvSpiOTtoig

Tag dyd^pyjveh, Oia

wpav ydfiov Tekevrcoaag
avkvjTat yjaav eax,

T«v avfx^okiKxv

yd^xcav'

^to Kat

ei

Kat itapa

TO TtpoaTayfxa to lov^^aiKOV totc eTtoiovv tovto

01 ^lov^a7ot.

30

'OpirENOTZ.
evK dite^avov,
'* *'

Oi

ekTii^a e-^^ovTeg TVjg ev

dkka

KaBev^ovat'

tto

(pyjatv

Xptarw dvaaTdaetog 'ArtoaTokog' " ov
tva
fxv]

6ekco ^e vfidg dyvoeiv, d^ek^pot, itepi

txv

KeKotfXYjfLevjiv'

kv7ttia6e,

cag

Kat

01

kotttot 01 fxyj

€)(0VTeg eXir/^a'"

aaa

^e Kat

IX.

27-

MAT0AION ETArrEAIOT.
TO cpyoVf
i^fj.tXX.€

71
KpvTtrm^ avTO,

cfXiKpvvctiv

votiTv, fxdKXov Sc

(Xtytv OTi KaSev^d'

tio Kai

e^^f vaprjvd

ixvj^tvi Ae^yeiy.

KE4». IZ.
Htpi tSdv bvo
rv(f)\S>v.

*7

*HKoXovdr](Tai/ avrco Bvo

tv^\o\ Kpd^ovT€9

koll

\4- 5

yOVT€9.

A<a t/

Tovi TV(f>\ovg vapekKei Kpd^ovTaf; yjfJMg iratdevwv r^v
'^infiuaQat
e/ce?

Ttapa T«v TToAAcSv
oiKiay dyet

to^aV
thtav

iTteiVfi

yap

ntXyja-iov

yjv

rj

avToiis

KaT

6epaitiv(Tm' Kat
ov
f/,tKpa

tovto ^^\ov
he
avTv]

(^

wv

Ka}

Ttapr^yydX^

ft.y^f.vi

eiTteiv'

twv io

lov^aixv KaTTjyopia'
Tvjv iti<7Ttv ^e')(ovTai'

ot av ovtoi TV(f>\oi ovt€$, c^ «Ko^f
(KeTvot Oe BecopovvTf^ to.

fJi.ovv]i

BavfxaTa' itdvTa

Ta

fvavTia Ttoiovctv'

vtov Se

Aa^t'^ (KdXovVj
epxTVjaiv
t>?v
toT<;

(itutri to

ovofxa TifJfjg

avat

itoK€i'

^evTepav

^e

vpocrdyet,

aitov^d^av
iva
fj.vj

iKe-

r€V€a$at TtoXXdKi^, Kat
vofxiai^

ToVe

ta<TiV

itapeyf.tVy

rt^i^

^ta
ovv

<f)iXoTifi.iav

avrov
ert

SavfJiaatv eitiTtvj^av'

ofj.oXoyy]-

advTCcv

avroVf

ovk

viov

Aaj9/§,

aAAa

to

vrpviXoTfpov

"TtpoaetitovTwv Kvpiov'

rore Xontov Kai avros
Ttiariv
vfi.xv
^v]

eittriSvjat rvjv '/eTpay
vfxTv.

Xeyav,

**

Kara

tvjv

yevrfirjTU)

^ia

he

rvjv

Ttpoetpyifj.eviqv

airiav, Xtyoi
a^f^o^poTvjTog

^ia ro aKOfJiitaaTov, KeXevet fj.eTa2o
enteTv'

iroAA^S
<f>T^atVj

rvji
**

fiLvj^evt

"

eve^pifj.yjaaTo
eKeTvot
ei

ydpl^
Se

avroT^ 6 l^vptog Xeyav,

Kat ra e^^g'

ovk

VjveayovTo, aAA' eyevovTO KVjpvKeg Kat evayyeXiarai'
y(pv (paiverat

Ve

dXXa-

Xeyojv, diteX6e Kat tivf/ov t^v "^o^av rcv ©eov* oiiK

eartv evavriov eKCivov rovro,
ju,ev

dXXk

Kai a<f>ohpa avfJ.^aTvov' oitov 25
[J.qvov

yap

eig

rov Qeov

vj

^o^a dva^peperat, ov

qv KwXvet,
rattetvo-

dXXa

Kat eitirdTret tqvto itoteTv oitov ^e itai^evet
cKeT Ka\ KeXevet
fj.r^evt

v]ff.dg

<f>poveTv,

Xeyeiv,

dXXa

Kai

rovg ^ovXo-

fnevovg

v]ft.dg eyKt>3fj.td^eiv

KwXvet.

ftpirENOTS.

ly]aovg

itapayyeXXwv roTg
y}fj.dg

iwfnevoti

fj.vj^evi

Ae-

3*^

yetv rag evepyeatag avrov,

tt^^daKet <f>evyeiv ro eTtt^etKTiKOv

vg aiTicv rwv KaKvv.
* KfvKTov

Cod.

.

tlt

EPMHNEIA TDT KATA
KE$.
n*pl Tov

IX.

32.

IH.
K(i>(f)ov.

8aiiJiovi^ofjievov

32

*l8ov TrpocrrjpeyKau
^ojxevov.

avTw

avOpoyiTov KOicpov SaifjLOVL-

X^^

yiVdXTKdV OTl
vjv

V]

K03(f)COai$ YjV €<)^ev

^ai(XOVl^OfJ.€VOi OVTOf,
yjv
vj

5

cv <f>iiaexi

to na9o$i

aXXa

tov

'^aifj.ovog

€7iij3ov\i^'

^io

Kat eTepav^

i^e^^dyj

twv

irpoa-ayovTcov'

ovTe yap

S<'

cavTov

irpocr-

KaXeaai vj^vvaTO

acfxovog wv, ovtc CTepovg iKeTevaai, tov ^aifjLovo^
ttj^;

^"^aavTog tvjv yAwTTav, Kai Trjv xpvyrjv fxeTa
,

yK^TTfiq TreS^-

cavTOi' ^*a T6VT0 ovVe aTcanuTtiaTiv avTOv, aXX' evBeoog hopOovTai 10

TO voavjfia.
**

"

(K(3ki^6ivToi

yap^

^pWh "
'

^''^

^ai/jioviovy
e^vji'
^vj

e\d\v}aev

6

Kcccfyoi'

ol te

^'^(Xoi eOavfJux^ov,

Kai

Ta

fxdXiaTa
tS>v

vjvia

TOVi ^apiaatov^y oti TidvTuv avTOv -apovTiBeaav, ov
TaJv

TOTe

ovTm, dXXa Kai
OTi
eSepaTTeva-ev,

TtwnoTe yeyevyiix.evm'
qti

TrpovTideaav ^e ovy
oti

dXX^

pdag^ Kai Tayjwg' Kot
fj.ev

aTreipai^
0/

voa-^fj.aTa, Kai dviaTag ej^ovTa. Kai

oyXoi
vj

ovTCcg'

Se

^apiaaiot
(pvjaiv
;

TovvavTtov
ev

airav'

TotovTov

yap

Trovvjpia'

t/ ydp

**

tm dpyovTt twv

tatft,ovtm,
;

eK^dXXet Ta
fj.ev

^atfJiovta'"

ov Tt
<pv]atVy

av yevotro avovjTOTepov
dfj.Yiyavov
'^atfj.ova

fxdXtaTa

yap, b Kat irpotwv

eKfSdXXetv

taifj,ova'

ra ydp eavrov 20

avyKporeiv etwBev, ov KaTaXvetv eKeivog' avrof Je ovyt talfKova^;

e^e^aXe

fj.ovov,

dXXd Kat

Xeirpovg eKdQrjpev, Ka) veKpovg vjyetpev,
dfj.aprvjfj.a.ra

Kat GdXarrav
eK^^pvrrev, Kai

eyaXtvov, Kat

'eXvev,

koi (3aaiXeiav

ra Ylarpt
TroTe

Trpoavjyev'

cnrep ovr

av eXotro iroret

oyr

av

tvvvjdetvj

epydaaaQat'
"Treptvjye

avrog he fxerd rdg vfSpete 25

Kat Ta? Karvjyoptag'
**

"

<f>vjat,

" rdf

iroXetg dirdaag kou
vjfjietg

rdi
av

K(>)fi.ai

Kat ra

e^vji'

vjfuv

rvvog yevofievog, tva koi
vir

or

evepy€TUft.ev

rtvag,

Kat

avrwv

KaTVjyopovfi.e$a,
rvjv

ft.v}

diroarSifxev
'

rovg ofj.o^ovXovg evepyereiv, ug oye fxerd

Karv)-

yoptav dcptardfxevog
enoitvov,

r^g evepyeaiag tetKvvatv, ort
rvjv dpervjv

V

dv9pvva)v3^
.*.

dXX^ ov ^td rov Seov
oirep
irept

eipyd^ere.
**

Ti eartv

rm

oyXwv

(f>vjatv,

ort vjaav eaKvXfxevot

^ erip^ Cod.

* p^oi

Cod.

IX.
"
Kai

37.
epptfJi[M€vot,

MAT0AION ETArrEAIOT.
w^ wpo^ara
fxvj

73
'

ey^ovra "^otfAeva'
voi^Tvjv.

ovk aia6v]Ty]v

(TKvXrjatv Kat airopptcfnjv Xeyei,

aXKa

tovto ^e KaTff^opia
ovTeg, to,

tZv apypvTicv

vTtrjp^/e

twv

lov^aicov, fxovov

OTt

Troift.eve<;

twv
Kai

XvKxv

eTre^eiKvvvTo'

ov

yap

^iwpQovv to itXyjBog,
^ia tov XeyetVy

aXXa

eXvfj.atvovTO

avTwv

tvjv irpoKOTtrjv

"

ev

tw

ap^^^ovTt 5

" t£v

'^aifj.ovKov

eK^aXXet

toc ^aif/iovta."

34

Oi

Be

^apLcrcuoL

eXcyov iv

Ta>

ap)(ovTL Ta>v

8aL-

/JLOVLUiV.

©EOAflPOT 'Hpakaeias.
Beiag
'^vvdft.etg

AKpag aaePeiag
eivat'
ov^^eig

^etyfxa
iroTe
fi.ovovg

to

Ta$
lo

Xeyetv

hatfi.ovctiv

ydp

^atfi.ovav

^aift.Qva

eK^dXXet, ov^e Ta eavTOv KaraXvet. ov

^e ^at'^aifi.mv
^atfi.iov

fKovag e^el3aXev,
Tipog

dXXa

Kat fkvpta

lidBrj'^

eBepdiievaev.
Trpoay^yev'

6 o

Ta

etousXa avpet' 6 'KptaTog tco YlaTpt
o

v0pi^ofxevog ovk evepyeTei'

^e "KpiaTog Tovg vfBpi^ovTag (jyepav

dve^ikdKCcg

irepieir]

QepaTrevwv TidvTag.

15

37

'O

fxev

OepLafws ttoXvs,
Sepiafxov

ol Se

ipyaTaL oXiyoi.
o-^Xm
twv
01
yj

ilpirENOTS.
eyj)VTCiiv

Xeyet

twv

eTriTVj^eicog

Tipog

Beoae^itav'

epydTai

Beptafkov

eiaiv

KaTo.

to

KvayyeXiov ^t^daKaXot. eaTt ^e Kat erepog
Tov
atavog,

6eptaft.og,

avvTeXeta
Katpco

KaTo,

to

"

d<f)eTe

to,

^t^dvta,

Kat

ev

tov 20

"

6eptafi.ov, epco Toig BeptaTaig.^^

ToT
eTTi

ATTOT.

E/

01

"

BeptaTat AyyeXot

eia]" Kat vvv ToTg
*'

ayyeXotg twv AiroaToXcov XeyeTat^ TOvTa'
Tfiv

Beptafiov"

^e

twv

KaXvjv
ov

y-l^v

eavTwv Xa!3ovTCov airopov tov Xoyov. QeptaTa)
01

Oe

oXtyotf

yap noXXot

dveTrataBYjTwg

op6oTOft.ovvTeg

tov 25

Xoyov

TYjg aXv]6eiag.

©EOAflPOT Hpakaeias.
^aaKaXiag.

Qepiafjiov Xeyet, Toi/g

teofxevovg

tt-

Ktpiaao2.
eirefixi/ev etg

Tovg

fJMBvjrag Xeyet epydrag, dvg oXiyovg ovTag,

Ttaaav

ti^v

vnovpavov.

30
le

ToT Xpt202tomot.
Tag
(pvjaiv.
efTraov

Epydrag

evTav6a
elg

Toi/g '^oo^eKa fxaBvj-

Se avTOvg

oXiyovg,

fnev

tov

dpi6fK0V

ov

TrpooeBvjKev,

e^ovatav § avToTg
tetcoKev.

KaTa

TtvevfxdTCtiv

dKa6dpTCi)V Kat

KaTa ndavjg voaov

^ ndOfi

Cod.

^ hfyiTi

Cod.

L

^4

EPMHNEIA TOT KATA
KE$.
Uepl
Trji

X.

2.

le.

tS)v

ayiav

'

ATTOcrToKav dioTay^s.

2

Twi^ 8e 8a>8eKa airoaroXcdv ra ovoixara eari Tavra.

A<a
av^vyias

TovTO

Xeyei

«vtwv ra
ev

ovofxaTa,
efXTTpoaBev

litu^rinep

'^vo

fkovag

fxvvjf/.ovevaag

to<V

KXv)9eiaai
'lcDoivvYjv,

vtto

Toy^

Xpt(7T0v, UeTpov Kai Avhpeav, laKw(3ov Kai
eavTOv,
•noiehai.

eTi

^e Kai
dpi6y.ov

avayKoiog
E/VctJV ^e

vvv

tov

KaToXoyov avTccv Kai

tov
o

"

'EifXiov,

dvayKaioig 7rpoae6v]Kev "
o

Xeyofxevog

" YleTpo$'" Kai yap Kai
aKOTteh, OTi ov
fj.ei^oiV i]v Toi)

eTepog "^ifxm ^v

Kavav/TTjf.
6

5^^

Se

KaTa

Trjv

d^iav Tidyjaiv avTovg'

yap

^{(advv/jg

10

d^eXcpov.

eha

elitm "^iXimiog Kai ]iap6oXoft.aios,^

eTcriyaye,
*'

''S^fKai Ka\ M.aT6ah<;
rjv

TeAavvyf

eha "

'laKw^oc; 6 tov

AX(f)aiov'"

ovv,

ug •npoyeypaiiTai, Kai

tou Ztej3eoaiov' Kai
Yitj.(tiva

eha
tov
dito 15

eiTrm

"

Ael3(3a7ov tov e7riKXi^6evTa Sa^^a7ov,

"

^rjXcoTvjv" ov Ka\

Kavavhrjv KaXei, ein tov npo^OTrjv epyeTai'
lov^aj6

Trji

noXeag avTOv KaXm,
Ae^l3a7oi,
etq ^e

laKapiaTrjs'

rjv

yap Kat
laKa^ov

eTepos ^lov^ag
^rja^v

e7rtKXrj6eig

Qa^^aTog,

ov

AovKaq'

tov 'Joi^Sav tov ^laKaptcoTrjv 7ipoae6riKev,

"

Tiapa^i^^ovg

avTov"

ov^^ev

twv

Boacovvtcov eTrove/b^cTTftJV etvat

dno-

KpvTtTOfKevog.

"

To:;TOVf Tovg

^^eKa

aTieaTetXev

\riaovg'

itotovq

20

TOVTovq

;

Tovq dXtelq' Kat
^rpo^^OTrjg'

'hvo

TcXmat, M.aT6aiog Kat Sa^^atog'

Ka) eig

d^reaTetXe Be avTovg

Xeym'
fxe

**

elg

ohov

e6vm
Kat

"

fj)fi

aTreXfleTe," Koi

ra
ovk

e^rjg'

Kav ydp

v(3ptaav,

(f^rjai,

tatfxovmTa
TrpcoTovg

KaXccatv,

dTToaTpe(f>ofj.ai

avTovg,
vfxas

aXX^ avTovg

'htop6aaat
Ttpog

eaTtovdaKa'
7tefj.7t(a

Kat

7tdvTm

aTtaym

Tm 25

dXXm,

Tovrovg

'^t^aaKaXovg Kai
e^ttTrj^etoTepcog

laTpovg'

Kat7tep

Twv e6vm Kat twv "EafxapetTm
Ttiartv
cia7tep

eKeivm
aia6rjTOV

7tpog Trjv

eyovTm'
M.oi>vavjg

KrjpvTTetv

§e

avTovg

ovoev
yrjv

KeXevet,
ev
T17

Kat

ot

Xot7tot

7tpo(f)rjTat,

Kat

ra

y^
30

dya6d' dXXa ^aatXeiav ovpavm Kat ra eKel artavTa. 6

YiopeveaOe 8e yuaXkov Trpo^

tol

irpo^aTa Ta

d.TroXco'-

XoTa OLKOV ^\apar)X.

ToT ArioT Ktpiaaot.

"Ot<

^e; TrpwTov roiV 'hv^^aioig KrjpvT-

X.

9-

MAT0AION ETArrEAIOT.
irpof

15

T€tv'

avTovi;

yap

rj(rav

yeyovvTai

al enayyeXiaif oti €?
o(f>6^vai'

avTccv rjfxeWev 6

X/J<o"TOf,

to KaTO,

a-apKa

Kai

oiav

hriiaByifrav, totc e/?

Ta

tBvfj yasp-iqaai,

^afxapeiTag

&e <xvvd7rT€i

TOii ff

€$v(tiv'

(Trei^y]

Kai e^ eSvav ijaaVf KaTo, yevog Baj^vXcDvioi
^atriXeiav he ovpavwv Xeyet 5

0VT€f, Ka) oiK^^^j-avTeg Tyjv ^lov^aiav.
Tr}v

^ia TTiaTecog yapiv^ t»?v

"tta

TrvevfJ/XTOi vioQeaiaVf Tr]v

evovaav

0ea3 TOV avGpayirov,
7

"Oti rjyyiKeu

r)

jSacriXeLa tcov ovpavcov.
aapKcoaeaji yjv^

©EOAapoT MoNAXOT. A/a T^c
Kat aei fxev
rjv

eyyiaaaa^'
10

e-yyi/f

'KptaTO^

©eof.

8

Acopeav i\dlBeT€, Scopeav 8ot€.
"iva
*'

Ve

f/.r]

eirapBaatv

airo

tSov

ytvofxevav

arjfxetav,

<f>y}cri,

^apeav eAa/3eT€'" ov yap fxtaQov TavTa eyeTe, ov^e

irovrjcyavTeg'

efxrf

yap

r}

yo-ptiy ovTOog

ow

Kat €K€tvoig
firj

dcopeav oot€.

9

Mt)
OiiK

KT7](rr]a0€
eiirev

xpvaov,

apyvpov.
eavTwv
yjpvtrov,

15

Se
"tva

p.>;

XA.^i^t€

fxeQ

aXXa "

fj.r]

"

KT'^ar}a-6€'"

"^ta

tovtov iroXka KaTicpdovv, avviroTrTot fxevov(ppovTt^^og,

T€f,

Ka)

iraaYig

airaXXaTTOft.€vot
tv]V

Kai

tx Xoyw

t^s"

ti^aa-KaXiag irpoaeypVTeg, Ka\
€^y]i

toD Oeou

tvvafj.tv tttaaKOfj.evot,

avevSee<V

twv

rrpog

t>jv

yjpetav

eytvovro,

€k

twv

fji,a6yjTwv

20

ayTwv

airoTpe<pOfj.evot'

tovto

yap

^y]\oT,

"

aJ^tog

epyaTyjg T^<r

Tpocp-^i aVTOV.

To
fj^

Se Tou? aJ^tovg eTr/^yjTen» etg €K<xaTrjv rroXtv, ar]fx,atv€t toi/
6vpa<; irepttevat'
et

Tag airdvTav
TpoiPag,

yap a^tog

eaTt, Kat TrdvTCDs

^wa-et

kcu fxdXt(TTa

OTav fxr^ev

rrXeov

twv avayKaiosv 25
/x^^e otKtav

aTratTerrar

ov fxovov te d^iovg KeXevet ^y}T€7v,

dXXa

ef otKiai dfxeiPetv,

uaT€

fxyjle

tov teypfxevov Xvrreh, fxyfre avTOVf

^o^av

Xafx(3dv€tv

yaarptfxapyiag.

to

Se
ev

vpwTOVf aaira^eadat,
fxy]

p.€Tpid^etv

avTovg irapaaKevd^et kou
(f)y]at,

tovtod*

yap, ezre^^^

tt^^daKere,

Ita tovto Treptfxevere rrap
vfxeii irpoy^yeTaBe^

erepcov aarral^eaQat^' 2,0

fxaXXov

fxev

ovv

t^

rttxyj,

tetKVvg ^e oti qvk
Xeycov,

dairaafxog laTt tovto xptXoi, dXX' dXoyia, eirdyet
e
rjv

"

eav

Cod.

f fyyij<ra<ra

Cod. L 2

S ia-va^fvOe Cod.

^ ^^o^.

yua^ai Cod.

76
"
€/c
ri

EPMHNEIA TOT KATA
a^ia
•/}

X.

14.

oiKia^

vjgei eir

avTYjV

av be vppigyj, ov
la.

[xovov ovO€v

T^f

eip-^vt^g vofxKjYjTe,

aXKa

Kai

rav So^o/aoiv
yi

vyrofJ.eveT.

ro

§€ eKTiva^ai tov KoviopTOV tcSv Tro^wv^ tovto eariv,
OTi ov^ev
TVji

'(tXTTe "^el^ai

eKa^ov

itap avTav,
y^v

yj

utJTe e<V [xapTvpiov avrolg yeveadai
"^i

fxaKpag o^onropiag,

e^d^icrav

avTOvg,
fjt,)}

5
ttco-

©EOAOPOT Hpakaeias.
X^a-yjre.

Tocf Toy \pt<Trov ^ccpeai

ToT ToT
" ixy)^e

ATTOT. ATTOT.

Ti$ y^eia

ir-fipag

rotg

[xy]

eTrayofJievois

t/
rov

ecf)o^iov;

Opa

TrSii

TVjv

aKTfijxoavvyjv,

tia

elireh,

^vo yjrmag,^^ '^i^daKei.

eK rovrov ^e ^^XoV

eanv

ort evt 10

5^/Twv/ eKeKTfiro

Kvptos.

©EOAflPHTOT EnisKonoT Ktppot.

TauTa

<f)v]aiv,

ware

[ui
ttjv

evKoXov Kai irpoyetpov yvafxi^g diroff^epeaGat 'to^av irapa toT$
TioKiv oiKovatv.

'Opipenots.
efi.7ropevofJLevois

A/a

to [3e^aiov Kat dfx.erdararov' roTg fxev yap 15
e^ erepoov
etg

ft,eTtevat

erepovg dpf/.oaet'

roig &e

^apo^oK^^TOig

ovKert'

^tKatav ^e e^et^ev etvat t*/v twv

dvayKaim

diioXavaiv Ttapd

rm

'httaaKOfj.evm, rav epya^oixevav ovaav fi.ta6ov'

Tpo(py}v ^e etTrav, t>jv rpvcpyjv aiieKwXvaev.

14

'K^€p)(OfjL€POL TT]S olKLa9

7]

TT]9 TToXeCOS €.K€LVr)S, €KTI,- 20
VjJiCOV.

Va^aT€ TOV KOVLOpTOV TfOV
©EOAflPHTOT.
rwv
fnrj

TTodcOV

To

eKTtvdaaetv rov Kovtoprov rav Trooav, Kara
ototitoptag,
r^v

vTio^eyofJ.evm avrovg, avfJ.^oKov r^g

vire-

fj.etvav vTiep

avrm.
(f)fX)Vi/JLOL

16

Tiveorde ovv
al 7r€pL(TT€pai.

coy

ol

6(p€L9,

Ka\ aKepaLOi 0)5*25

Kahmentos.
dyaBovpyriaaf>.ev.

EKe7vog

<f)povifj.(ag

Trovvjpeverat'

yjfJ.eHg (f)povifj.wg

0EOACPOT 'Hpakaeias.
ro
fj.yi

^povtfj.ovg avTovg QeXei

etvat, irpog

dyvoelv

t>;v

rm

(f)avkm
fxri

KaKovpyiav'

d^epaiovg

t\

toS*^

cf)epetv

TQvg o^tKovvrag Kat

dfxvvaaSat.
^povifj.ovg
etvat
y}fJ.dg

TsiAflPOT IlHAOTSiflTOT.
ocf)tv

Kara rov
/jfj.m,

KeXevet, ev iiavTt Tntpaaft.ia avvTVjpovvrag rv]v KecpaX^v
yj

^rig eariv

ntartg yjfim' oaaig yap dv irXyjyaTg

ocpig

avv-

X.

i6.

MAT0AION ETArrEAIOT.
tvjv

77
Kai
TtaXiv

cj^era^,

eaxrrov

(^vkoLTTei

K(.<paXYjv
ev

a^Xa^rj'

ao(f>i(7ixx Tvjv

TtaXaiuiaiv aTtoTiQeTai

aTevaTrjj tivi napeia^vaei

QkiBoix^vog^ Kai to yrjpag aTroTi6€u.€vog' /BovkeTat tqivvv Kai vjfiag

^ia

Tyjg

aTevrjg o^ov

Kai

KaKaaecog tov irakaiov aTreKtvaaadai
5
'j>g

avBpwTtoVf Kai tov veov avTa{Ji(f)tevvva6ai.
tTTdiv

Oe OTi

eyw ano<XTeAA<o vfxag
^>?o"/,

TrpopaTa,
eig

avTi tou

eya

6

KpaTatog,

Kat

tvvaTog,

o-jrep

apKei

TrapaixvQiaVf
ayeipctiTOi
tyiv

apKei eig tq GappeTv Kat

^^^ev te^oiKevat Tav
^e

eirtovTWv'
^rjXoTj

yapj

(pi^aiv,

eae(76e'

to

" wg

TipojBaTay

tva
Tcpog

rav

"npo^aTUjv

rjiJ.epoT7jTa

eTTtbeiKvv/jTai'

Kat

TavTa
Kai

XvKovg lo

airep^^^oixevot,

Kat ofj^ aTtXag XvKOvg,
>jfji.epoTyjTa

aXXa

"

ev fxeacti

XvKaV

Kat ov npo^aTav
TreptaTepag to

fiovov

eyetv KeXevet,
t^iv

aXXa Kai T^f
aKaKiav'

aKepatoV
TovTOf

TovTeart,

dirXoTvjTa Kai

Kai

ov

fxovov

dXXa eKepaaev TavTa
Tr/V

dfX(f>OTepa,

ware
eyjaaiv 15

yeveaBai avTa aperyjv' iva
etg TO TyjpeTv tvjv Ke(f>aXyjv'

fiev (ppovyjatv
tyjv
fxrj

tov

0(f>ea}g

TovTeaTi
etg to

•niaTtV

to &e aKepaiov

T^f TrepiaTepagf
Tag'
OTtcag

tyjv

aKaKtav

aft.vvaa6ai rovg d^tKovv-

7rdvTo6ev riKpifSafxevoi
viio
6vfx.ov

watv,

uaTe

fi.yJT€

vtto

Ktvdvvajv

Taireivova6at, fx-^Te

7rapo^vvea6ai'

TavTa
avcodev

^e
irpo

eXeyev, TroXXoZ 20
^io

vepi Twv ov fi.€Ta fKiKpov

eaofKevav j^ovcov

Tx

irpog Tov ^tdfioXov irpoTrapaaKevd^etv avToiig iroXefi.a)'

Kat

eXeyev,

"

^rpoaeyeTe diro twv dv6pam(avl^ Kat to. e^^g.

ToT Xpt202Tomot.
aKOiryjaai,
fxev

TavTa

Se

avToig eXeyev, iva 6appetv
yjpyi

e^vat, Kai TravTayov avTOv e^ovat avfXTrapovTa'
irxg

Se

yjfJMg

Ta

fj.ev

avTOv, ra Se t«v fmBrfTav yiverai'
avTov'
to Se
fxy)

to 25

yap

ayjfxeia

Troieiv,

KT-^aaa^at /x^Sev, eKeiTVjg dvu}6ev

vav.

irdXiv to

Tag otKiag avoi^at Trdaag,

ydptTog' to

^e fur^ev Trjg avrav ypeiag diraiT^aat, Trjg avTwv (f>tXoao(f>iag'

TO T^v

etprjvriv

yaptaaa6ai, t^^ Toy ©eoD '^apeag' to Tovg d^iovg
fjir]

em^r]Te7v, Kat

Trpog irdvTag

dvXwg

eiaievai,

T^g avToov
fi.r]

(f>iXo-2,o

ao(piag Kai

eyKpareiag' irdXiv to KoXd^etv Tovg
to
^e
/>teT

teyofx.evovg
fjirj

avTovg, avTov'

eTrteiKeiag
Tijg

dvayapeh eK ToyTWv

Xoitopovfkevovg Kai

vj3pi^oVTag,
ftrj

twv Attoo-toAwv irpaoTrjTog'
Trotrjaai

TO Se ^ovvat YlvevfLa, Kat

fj.epifj.vav

ro ri XaX^aat,
a>g

TQv

irefj.TrovTog rjV

to wg Trpo^ara yeveaBat, Kat

TrepiaTepdg, 35

5

78
Koci

EPMHNEIA TOT KATA
(pepftv

X.
/ca<

23.

Travra

yevva/o?^,

r^c tovtwv

evTOV/ai-

avvecrews"

vTtYjpyfV

TO

l"7ro(x€tvovTas

(raaai, rov

TrefXTrovTog'

ro

oe [^^XP'^

ecrvaTTjf avaTrvo^f a$\€7v virep avrov, rvig rSiv AttoctoXcov airov-

^^f
*'

i^a/ viroixovYjg

Koi Kaprepiag' ^io kou eAeyev,
aoiSyjaerai'
cTrei^^
eig

"

^e VTrojxeivag

e/f

TcAof, ovTOf

yap eiaSaai ttoWoi, evS

ju.ev

Torf irpooi^loig elvai a(f)o^poi
(pyjaiVf

t^v apeTT/v, jaeTa Oe TavTa,

€Kkvea6ai, ^ia rovro

ro reXog eTTi^rjrav' ri yap o(pe\og

airepfJidrcDv, Trapa p-ev t>;v dpyriv
fx.apaivoixevQ)v
;

dvBovvrm, fxiKpov ^e varepov
vttoixovyjv dirairel.

'^ia

rovro ^iapKrj^ t^v

To "

ov fui TeXeo-^Tc" Ka)

ra
elg

e^^g, rovreariv ewg ov
TrapafxvBtav,
ro
i^eiv

vfmg 10
avrov

KaTaXyjXpofxai'
fi.OVOV.

kou

yap ^pKei

^3

"Ecoy av eXdr) 6 VL09 tov dvdpcoTTOV.
'ilpirENOTS.
T>;v

napcv<7^av Xeyei ov
rrjv

rvjv

eiitcfyavrj

Kat eTnOo^ov,

KaSoXov avvreXeiav, dXXa
^t

Kara
"nap

^iacpopovg

Katpovg ent-

1

^oiTfiatv,

^g

OTrravofJi.evog, rvjv

avrov ^orfietav Trape^et'
"TrdXiv etg

ev9apae7g avrovg itotm, tta ro ^tuKeaOat, Kat
ccig

ro avro

eTrvjyyeiXaro, ort
ff.ovy}v

"

eXevaofxeGa eyh Kat

Yiarrjp fkov irpog

"

«fTOv, Kat

irap

avrwv

Tioti^aoff.eBa.
(f>r]ai,

KxpiAAOT.
dmXoyeiaSai,
lay^ypoirott^Sri
vj

To
iva

Ve

^i^orat,
rrjg

rtai

Xoyog, ore

avff-cpepet

20

ha
^'e/BoI'

ofxoXoytag

ufpeXovvrai

riveg,

Kat

EiKKXi^ata.
tc5v

Kahmentos.
dyiotg (pevyeiV
&<o

d^iKiog

(povevovrav

eirirdrrei

ro7g

fu} (f>evya)v,

wg pty^/oKtvtvvog itapaKovav rr^g

KvptaK^g

(f>ccv^g fj.efj.Tira7og.

25

©EOAapoT^ 'Hpakaeias.
d(f>t^tv,

Ov

t^v

^evTepav
^i

avrov

Xeyei

dXXa

rrjv

Kara Kaipov

eaofJievrjv

avrov ro7g dytotg

"^vyaydiytav.

©EOAflPOT MoNAXOT.
avrovg
Xoi^opovfJievovg.

TovTO ehe,

irpog

ro

fj^iff

tdKveaSai

30

24

OvK

eoTL /xadT]Tr)9 mrep tov SLSaaKaXou.
(oog

ToT Xpt202t6mot. "Ot<
eart Kard
rrjv

dv

rj

fiaSvjrrig
fxr]

Kai ^ovXog, ovk

rrjg rtfj.rjg (f)vatv fxei^av'

yap ro airavti^ov rtg
©eoS.

'

hafKti

QoA.

^

Cod- om. nom.

X.

24-

MAT0AION ETArrEAIOT.
aXk
airo

79

Xeyerea vvv,

twv TrXeiovuv ^iyidBo) tov Xoyov. Kat ovk

e/Vev, e/ tov oiKo^et^iroTi/jv vj3pi<Tav,
**

dXX

oti

*'

BeeA^eySoyX
Kat
v[j.a^

€*:«-

Aeaav"

e/

e^e,

(f^vjTtv,

ovTiog

fXot^opy]aaVf

yofjTa^

Kat TtKavovg Kakeaova-tV dva[J.€ivaT€ ^e fxtKpov, Kat aaTVjpag v[JMg

Kat evepycTas t^s oiKovfxevyjg airavTas Trpoaayopevaovatv. tovto S

yap

ar]fji.atv(t

to
oix;

**

ov^ev caTt K€KakvfJ.fj.€V0Vf
OTt

Kai

Ta e|%' aKOTovTa
eAe-yev,
fj.(.Ta
<f>y]atv'

Tiav ^e Kat

itTtev, ovy^

aKOTog

yjv,

-^viKa

«AA' ov^e

€1$

TO

ovg

avToTg

^/eAeyero,

aAAa

Trpog

ttjv

TavTa
firei^yj

irapp-^atav eaofxevyjv,

dvTtttaaTeXXm tov Xoyov TOVTa

yap

fxovotg

avToTg ^teXeyeTO Kai ev f^iKpa yavia, ^ta tovto io

eiirev

**

ev t-^

aKOTia Kat etg to ovg.
TT^i Xottopiag
o

©EOAfiPOT MoNAXoT. TavTrjg
eiye dpyovTd
Se
**
**
fj.e

ovk eaTt

ft.ei^<i}v'

twv tatfKovm einov,
oi itept

ov^ev yeTpoV

BeeA^e/5ouA
**

KaTaitivovTa fxviag'"
ev

^AkvXov e^e^UKav' ^
evpofj.ev.

dpyovTeg
15

veKpm^^ ig

TaTg BaaiXetotg

Ktpiaaot.
Kat
fiiy]

Ai^daKet dve^tKaKwg

Ttdv ettog (f)epeiv Xoitopiag,

virep tov ^eanoTyjv <f)poveTv.
y]

©EOACPOT 'Hpakaeias. Ka/
^atav, Ttdat
'ty]Xog

vjxeTepa apcT^, Kai t»v lov-

yevv^aeTai.
<f>avepovvTai'

Ktpiaaot.

'Ev Katpw Kpiaeag Ttdvra

ov

yap 20

Xothopiatg Ttpoaeya},

dXXd

TaTg Kap^iatg.
^€
*' CTtt

ToT Xpt202t6mot. To
**

Tcov

&cy/AaTa>v,

Kat ev


Ty
Tovg
ev

<f)(OTi"

^yjXoT,

TO

X<op]g
itdat]'

tntoaToX^g

Kat
^

fxeTa
**
/w.*?

eXev6eptag
(^o^eTa^e

oiKovfievy]
•*

Ky]pv^ai

ttpoaTdaaet
toc,

Sc

ditoKTeivovrag to aafxa^ Kat

e^^g'

"TteiBccv

avTOvg Kat

25

TovToig^ KaTa<f>poveTv Bavdtov'
Koi (3taiov. ttd Tov
Ttep\
eliteTv, **

Kut of^e

ditXwg Qavdrov,
Kat ra

dXXd
tov

ovyj ^vo apovOta,
ri

e^rjg,

Ttpovoiag
;

tov Qeov eiadyei XoyoV

yap

eKetvuv,

<f>y]atv,

evTeXeaTepov

aAA'

OfJ.(6g,

ov^e

eKeTva KpaTy]dy]aovTat, ayvoovvTog
oti

Tov Seov' ov ydp tovto,
elg ttayi^^a'

<f>yiaiv,

evepyovvTog avTov TttTtTovatv

^o

tovto ydp dvd^tov Qeov,
et

dXX

OTt ovoev

avTOv Aav-

Bdvet t»v
^e
<{>iXeT,

ytvofJ.ev(i}v.

ovv dyvoeT ov^ev tuv avfj.^atvovTm, vfxag
ovTtag <ptXeT,

TtavTog naTpog yvyjaiwTepov, Koi

wg Ka\

IfOCt

Cod.

•" TovTft-v

Cod.

80
ra<;
T/j/p^a^
oiiy^^

EPMHNEIA TOT KATA
yjptOfiYiKevaiy

X.
tovto

32.
^e

ov yf/}

Xoittov
apiS[M€7,

le^otKevat.

eXeyev,

oti

Taq

'vpi%ot.q

©eof

aXX' iva

Ty]V aKpt/Srj^
ei

yvSoatv kcu tyiv iroXX^v Trpovoiav, t>?v Tiepi avTov^, evoetgvjraf
To'tvvv Kou oi^€ TidvTa

Ta

yevofxeva, Kat tvvaTat aco^etv vfx.ai Kai
(jyvja^v,

j3ov\eTat'
**

"

[xy]

(po^eiaQe"
Se eAeyev,

"

ttoXXuiv aTpovOiav dta(pepeTe 5
tvjv ayccvtav,

yjueiV."

TavTa

eK^dXXav tov ^o(3ov Kai
^l^vyyjv.

TTjv

KaTaaetovaav avTwv

t-tjv

aaadptov

e<TTtv,

oyKtag to

TeTaprov.

'Aaao2.

To

azJTO

e<JTtv

daadptov

Kat
ev

XeTTTOv'
YjfJitav

voe^Tat

Oe

e^^aKtay^tXtoaTOV TaXdvTov, oirep ylverat

vofitaf/.a.

rovio

TaXdvTov^
arov,
et

CKaTOv eiKoatTrevTe XiTpac; aTaBfxii^ovTOi'

ov^ev ^e airty^fxtaeog
yj

^vo

aTpoudia iraXeHaGat Xeyet
evpiaKOVTat

KvptOi, evog

vofxiafx.aTog'

yap

^e

TioXvTtfx,a,

ag

\\/iTTaKQ<;,

fxeXayKopv(f>og, Kat erepd Ttva.

32

rias'

ovv ocTTLS 6/xo\oyr](T€L eV

€/xoi €fjL7rpoa6eu rcoi' 15

dvOpCOTTCDV.

Ktpiaaot.
vxaag eavTOv,

'O ofnoXoyav
fi.eXX(t
^'^(^eiv

oti

Seog eaTtv

'K.ptaTog,

Tavet-

tov 'KptaTOv OfJioXoyovvTa Trept avTOv

TW YlaTpi,

OTi yv/jatos eart oovXoi.
fiev, etg f/.apTvptov TcpoTpeiiet

'OpirENOTs. AvToQev
Ktt}

Ta

prjfnaTa,

20

diTOTpenei dpvfjaeooi'
ofii.oXoyovvTOi,
i^hv]

opa

te, el

fvlfi

tq TrXeoveKTyjfi.a tqv ev
^vjXovTai,

avTco

ovTng

ev

'KptaTw

eK

tov,

"

Kdyo) ev avTco" ofj.oXoyeh' to ^e KaKOV tqv apvovfx.evov, eK tov
avvv](pdat
t"/]

fLV]

apvv]aet tq

ev efxot
eiTie

v]

tq

ev

avTw.

ToT Xptsostomot. Ovk
"

Ve OfxoXoy^aet e/*e,

aAAa "

iidg 25

ovv oaTtg ofnoXoy^aei ev efxot,
Tvj

^etKvvg oti ovk oiKeta ^vvdfxet,
Off.oXoye7

dXXa
^e

dvioOev

(3ov]6ovfi.evog

%a/3/T;
ev

ofKoXoyav' itepi
ejae"

Tov

dpvovfxevov,

ovk

eiTtev

efxoi,

aAA'

€pv]fio$

yap

yevofxevQi; TVji

tov Qeov ^iopedg, ovTwg dpve^Tat' aAA' laws epe^
ev€K€v

T^g, 0T<

Tivog

ovv

eyKaXe^Tai,

et

€yKaTaX€t(f)6etg

apve^TUt

;

30

TO

€yKaTaX€t(f)Syivat, itap
"htd

avTOV ytverat to eyKaTaXtfKnavo-

fxevov

t/ ^e ovk dpKe^Tat
tvjv

Seog t^ Kara ^tdvotav

irtaTet,

dXXa

Ka)

tid lov

aTOfxaTog OfXoXoytav dicatTe^;
" TaXavTo? Cotl.

eig itappv]-

" uKft^u Cocl.

X.

37vjfiMi

MAT0AION ETArrEAIOT.
akeKpav, Kai (i$ irkeiova ayaTrr\v Kai
htdSetJiv,

81
Ka\

(Ttav

v\pv]\ovf epya^OfJievoi;.

Ktpiaaot.
'E.aTavoif ov ^ei

Tlpoi Tovi
ej^e/v <f)tXiav.

eyOpoiig

rov Seov, Kat

<piKov$ tov

34

Oi^Ac TjXOov /3aAe?z^ elpr)vr)v,

aXka

fxA^aipav.

5

Etsebiot Kai2apeia2.
aqtovg tov Qfov diio t»v
p}/}

Tijv TfjLfjTtK^v eig To ^iaipeTv Toii^
TotovTOov.

OpirENOTS.
<f)V(Ttv

Kara

p.€v

to aiaSrjTOV, ikdyatpav einev'
tvjv Ttpoatp^rtv
oy

ov Trjv

Tov irpdyfJLaTog,

a\Xa

twv

avQpujTrxv.

ToT eEOAoroT.
Tov aitirjTOV.

Md^x/xtpd eor/v,

^taipovaa tov irtaTov kou^o

ToT Xpt202Tomot.
aTTOTefxvrjTOV, kui

Iva TO

vevoayjKO^

airo

tou vytaivovrog
ovt!o

to

(TTacrtd^ov
aafji.a,

ano tov
ot

eipr,vevovTOi'
ej^ov

Kat

laTpoi Konrov otaaa^et
ovToo
yj

av to av/aTWf
tyjv

€KTeft.y]'

Kai

eiti

tov itvpyov yeyovev cKetvoV

yap
ov

KaKV]v eiprjvyjvi^

KaXYf Ota(pa)vta eXvaev, Kat eTTOtvjaev

eip^^vrjv'

yap iravTayov

OfJLOVota

KaXov.
(f)L\(ov

37

'O
a^L09.

Trarepa

rj

fjnjTepa

imep

e/xe,

ovk eoTL

fJLov

Kahmentos.
Kat
u.icreTv

O

AovKa$

ov

fjiovov

fxrj

(ptXeTv Toirrovi,
ft.r)

dXXa 20

Xeyet

Kat

yafJieTdi'

eaTt,

ditdyov,

(prjaiv,

aXoyoti opfnaT^,

ft.rjOe ToTi-

(rafj.aTtKolg eOeatv.
eci)f

ToT Xpt202tomot.
e/f Trjv

TouTec7T/v

fiev

ov TtapajSxd-irTOvatv
Ttft.-^v.

evae^etav, oaiov itdaav avroTg dito^tt^ovat

orav Se
to Se 25

TrAeov Tijf ayditrjg tov

Qeov dnaiTovatv,
ft.r}Trjp

ov

'^ei

'TtetQeaGai'
i

avTO

TtaTrjp itpog viov, Kai

itpog

ovyaTepa.

de,

oaTtg

"

ov XafxjBavet tov aTavpov avTov," Kat to. e^^g, ai^fiLatvet coaTe
fJLdyr^v eK^^itovai

etg TtoXefJLOV Kat

t^v eavTov

"^l/vyrjv,

Ka\ a^paydg

Kat aifLaTa, Kat ddvaTOv ^taiov Kat eitovei^iaTov.

©EOAflpoT HpAKAEiA2. *0
^wy, ovK eaTi
fjLov

fi.rj

ditOTaaaofJLevog Tri Ttapovarj

30

d^tog.
'

ToT Xpt202t6mot.
**

OTtep ^e
cv
fjLtaet

AovKoig Xeyet, oti
tov

"

et

Ttg

ep^x^eTat
fJLVjTepa

itpog

fxe,

Kai

iraTepa

avTov koi t^v

**

Kat Ta e^^f, ot/TW

yj^r] voeTv'

OTt ovy^ ditXoii fitarjaat

M

SSt
KeXeveif
•jrXeov

EPMHNEIA TOT KATA
evei

XI.
«AX

3.

tovto Kai
Tig

acpo^pa

TrapdvofJi.ov,
(f>rj<Ti,

ot€ (3ovX€Tat

efxov

avTav

<f)i\e7a6aij

fJiiavjaov

avTOV

KaTa

TOVTO'

TOVTO jap Kat
iva

aVTOV TOV

<f)lXoVfJ.€VOV
01

Kai TOV (ptXovvTa

aTtoXXvatv.
eiTYjyayev'
fxoi Tovs"
i\>vyy](;

^e

ixr]

dyavaKTwatv

yoveig

TavTa dKovovTeg,

"

eTt ^e Kat tvjv eavTov \pvyj^v.

t; ydp, (pyjai, Xeyeig 5
;

yeyevvyjKOTag, Kat d^eX(f)QV(; Ka) dteX(f>ag Kai yvvcuKaq
oiKetOTepov
ov^evt'

ov%\v

aAX' o^cof eav

[Jt.vj

Kai TavTVjv

fji.ia-^avjg,

ov ^vvaaat fxov elvat fxaSYjTVjg.

Tt

eaTtv

"

evpav

tyjv xpv^^Yjv

avTov,

Kat
fxvj

Ta e^^s

;

<piXSiv
1

avTviv, (pi^a]v, ev yj^ovaTg KUt dveaeatv, Kai

eK^t^ovg etg ayavag

o

TtvevfxaTtKovg, ovTwg dTroXeaet avTvjv, T^f aiwviov to^vjg diroaTepSov'

^e

dTioXeaag

ttjv

xIjv^^vjv

avTov,

<f>v)aiv,

eveKev

efxov,

TOVTeaTiv ^ ^ia SavaTov, ^ tv aTevo^^^apta Kai 6Xi\pei TroXtTevofxevog, ovTog evpvjaei avTVjv eig ^avjv atcoviov.

Aia
"

Tov

etTieiv

"

(jeyofxevog

vfxag,

Kai

Ta

e^vjg,

eOet^e 15

fxtaSov fxeyav d7roKe7a6at To7g ^evo^^oyovaiv eiXtKptvag' to ^e
ovofxa 7rpo(f)V)Tov^

"

eig

Ka\
t;

"

"^tKatov^^ tva
eiriKvipuv

fxv}

'htd

/StcoTtKVjv

iipoaTaoti
vj

aiav, fxfj^e

dXXo

twv

^e^vjTat,

aXX

v)

fxovov

irpo^pYiTVjg ecTT/

Ka) ^iKaiog'
"^e^dfxevov

to le " fxta6ov ^tKaiov X-^xpeTat,
vj

otov

eiKog

tov

7rpo(f>vjTV]v

^tKatov,

Xa(3e7v,

v]

oiov

20

€Ke7vog
(pvjai,

fxeXXei

Xafx(3dvetv.

iva

^e

/ao;

Ttg

iievtav

Trpof^aXvjTat,

Kav

TioTYjpiov \\jvypovv

tag, evSa ov^ev eaTi "tanavvjaat, Kai

TovTOv Ke^Tat fxiadog.

©EOACPOT 'Hpakaeiax.
Tag
"^taSeaetg

Ov
\va

irpog

toc

'^ttofxeva,

aXXa

Trpog

twv 'napeyovTWV, opi^ei Tag avTtfxtadtag
'

Qeog,

25

ToT ArioT Ktpiaaot.
TovTO,
6eX(i3V

fxv]

Ttg iievtav TrpopdXXvjTai, eine

tovvai fxia6ov To7g vTro^eyoixevotg.

KE4>. K.
Ilep\ tS)v dTro<TTaKevTa)V tvapa '\<i>dvvov,

3

^v
OTt

ei

6 €p)(0iJi€V09,

rj

h-epov 7rpoadoKco/jL€V.
eivat

30
vj

Ktpiaaot.
yjfxeXXev
etg

Ovk dyvom

avTOv tov \ptaT0v epcoTa,
cog

a^ov KaTeX6e7v,

Ttveg

(paatV
dXX'

vj^^et

yap to
feSv

7Td6og avTov, ^to

Kai dfxvov avTOv wvofxaaev'

tva ct/

XI.

3-

MAT0AION ETArrEAlOT.
avTOViy Kai
fjii^

83

Treiarj

fjt-iTa

OavaTCv

airou 'jrpoaT€6a<Tiv 6Te^w

^t^aaKa\co.

'12pirENOT2.
yaptVy

'H Tov Iwdvvov
tojv

epooTyjat^t
ot

ovk avTOv

fjiovov

yjv

dXXa Ka)

dTroaTaXevTCov.
i]v 6

fx^v

yap aitoaTaXiVTig

ejQii^^QV f/^Oeiv, €1

avTOf

(\6av' tovto ^e o 'Iwdvvvjg eyivooaKey 5

Ka) ^ildaKav Toiif i^iov^
TaireivocppoveTv

txaQriTag laccg ovk eireiOev.

eOoKovv Se

avTOv.

itept

Se

tov,

ei

avTog fxeXXet epyeaOaty

e-xfyj^ev o ^laidvvy}^

fxaQeh' epyeaQat ^e ev Toii /caTW, evSa v}VTpe-

TitaTo iropeveadai o ^lcoavvYjg.

ToT Xpt202Tomot.
<f)aa]vf

Ot<
o

oiihe

TOVTQ vjyvoei ladvvvj^, wg rtveg lo

OTi

VTtep

dvQpamav
ei 6

Kvpto^ efneWe reAevTav, Kat Ota
;'

TOVTO

eiirev,

"

aii

ep'xpfj.evoi

TovreaTiv

eU

tov

a^-^v.

ytvaaKeTcoaav ot TotovTot oti ovk ej^e/ Xoyov tovto' o
ov^e TovTO
KoafJioVf
**

yap

lcoavwj^^f

Tjyvoet.

eiirwv

yap

dfivov atpovTa

ttjv

dfuxpTtav roD
ev

TOV aTavpov dveK-^pv^ev, Kai

ndXtv

"

OTt

TtvevfxaTii^
Ttxg te

PaTTTiaet vfidg" toc /A€Ta t^v dvdaTaaiv iipoe(^-^Tevae'
*'
fx,ei^<iiv

Kou

7tpo(f)r}TOVy^
fJLVj^e

wg

avTog

o

^eaTtOTvjg

yjfj.av
;

HptaTO^
oti

dTte(f>YivaTOy
7tpo(j>riTai

o

toc

tccJv

TtpocpvjTxv
itov

e7itaTdfj.evog

Oe

ot

TO

TtdQog
vjv,

vj^eaav, itavTi

^vjXov

eaTiv.
;

Tivof oe
eTtetOv)

ydptv^

ei

TOVTO

ovk eXeyeV av ei

6

ep-)(pfievof

-xa

20

KaTo. Toiig fJMQvjTag 'lcodvvov aKovofx-^6vj KaXag, Kat IBe(3atcti6evTe<;

Ik twv yevofxevcav

avjft.etct}v,

evcjmtov

avTwv

aitvjXOov.
vjv

Xotitov

tov

TrepieoTWTa
XiaOrivai.

o-)(Xov

'ttopGovf/.evog'
ft.v]

eiKog
6

yap

avTovg
itpog

aKavOaIviaovVi

oti

dpa

aTaaid^av
twv

^lcodvvvjg

tov

TovTa

et-^Xccaev avTca 'tia

fj.a6v]Ta>v

avTov,

6

ToaavTa fxapTV- 25

p-^aag avTco

Ka\ fjLeTaiteta^etg TovTa vvv Xeyet, etTe ovTog, etTe
6

eTepog

e7vj

epypft.evQg.

etiet

ovv

TtoXXa

TotavTa

etKog

vjv

VTroirTevetv tov oy^Xov, (f)V}a\

irepl

^lwdvvoV " t; €^vjX6eTe eig

tvjv

"

epYifxov
**

6edaaa6at

;" vito

Kat t»

e^yjg.

KdXafJLOV Se
paticog

dvefxov

aaXevofxevov"
vvv
fxev

<f)V]ai,

tov

evKoXcog

30

Kat

7tept(p€pofxevov,
eitt

Kat

TauTa, vvv
*'

^e

eKeha

XeyovTa, Kat

fxv^evog eaTWTa.

to Ve

fxaXaKotg ifxaTioig
outc
itpcDi^v VTtvjpy^e,

ZvjXoT Tovg ev Tpv(f>vj l^VTag'
(f>v}a]vy

dxx'

'lcodvvvjg,
v}

waitep KdXafxog TtepKpepofxevog,

ev

Tpv(f>vj

^cev,
v}

dXX

oyOe

/!X€Ta

TauTa

TOiouTOi-

'ye''yov6.

^etKvvat

yap tovto

aToXvj

Kai^S

M

2

5

84,-

EPMHNETA TOT KATA
Kui TO ^ea-fxwT^ptoy
rj

XI.
[xaXaKa

ii.

17

epvjixia

el

yap

yj/SovXeTO

<pope7vf
epy}fi.ov

v]

Tpv(f)aVf

(jiCTTiep

Kakafjiog TrepKpepeaQai, ovk
oeaixcoTYjpioo

av

tvjv

WKyjaeVf ovk av tco
effT/v,

avveKXeieTo.

ov toivvv TOiovTog

aXXa

vpQ<f>y]TVj(f
;

Kat TieptaaoTepov

Ttporf^rjTov.

tiaTi vept<T-

aoTepov

7rpo(f>y]Tov

Qta to eyyvq eivat tov TrapayevofJ.evoV
''°i'

"

airo- 5

"

(TTeXa yap,"^

<f>Wh "

ayyeXov

fxov
eitt

npo

irpouaiiov
ot

aov,^

TovTeaTtv eyyvq aov.

Ka^aitep

yap

twv

^aatXem

eyyvq

Tov oyvjfj.aTog eXavvovTeg, ovtoi twv
^y]

aXXm

etat XafXTtpoTepoiy ovtci)

Kai

^ludvvy]^
Tyjv

eyyvg avTrjg

(ftavetg

T^f Ttapovaiag, ^eiKVVTat
10

Kai eK TovTov

vTtoayeatv eyjav.
\va
fLyj

©EOAflPOT Hpakaeias.
<f)opog
y]v

vofJ.iaaat Ttveg OTt evfieTa-

](i)dvvy]g,

ov

TtpwyjV

eKVjpv^e

\piaTOv, vvv dyvoSiv

eiite

TOVTO.

OpirENOTS.
Kvpiog, TOTe
tvjv

TlpOTepov

t>jv

t<5v

Jov^atiov

fxapTvpiav 6eig

6
1

twv

7tpo(f>Y]Twv

e(f>apft.o^ei'

ft.dXXov Ze fi.eTa t>;v

lov^aiKyjv fxapTvpiav, tov (3tov tov tqv dv^^pog'

TpiTov, tyjv OavdTov

Kpiatv, TeTapTOV, tqv

'7tpQ(f)y]Ty]v'

TtavTayoQev avTOvg eittaTQfLi^av.
OTtov

VaTeov OTt ovK eaTtv

Xoyog tov KpvaoaTOf/.QV
etg

yeypaitTat,

" av

et

epyofLevog,

tov

aty]v

^y]XovoTi,

y]

erepQv dyyeXov

"
II

a7toaTeX.Xeig XvTpwT^^v twv eKeiae KaTeyofj.eviov ;"
^A/iTju

20

Xeyco vfuu, ovk iyrjyepraL iv yevvrjTols yvvai'IcodvVOV TOV BaTTTLCrTOV.
OpKo} TttaTQVTat
did to
TVjg
y]

KaV

fJL€L^COV

Ktpiaaot.
" yepTui^
eiti

To, Ttept ^[(odvvQV

To ^e

*'

ey^-

eiTte

d^iag ovtqv fkeya Kot
(pvTov

eitY^pfxevQV,

ag

^aatXeccg iteptipavovg,

evav^ovg^.

OTt

ydp Ka\ tov 25

7tpQ(f)y]TevQfjievQV ei^e,

Kat itdatv eyvwptae.

ToT XpT202T0M0T.
et

AvTt TQV OVK eTeKe

yvVY] TOVTOV
iig

ft.ei^(jOV'

Oe

Kat e^^aiveT tov
et

\(odvvy]v,

dXX

eavTOv v(f)e^aipei

fnei^ova
6

avTOv.
ipiXog,

yap Kai
oe

dfX(f)OTepQt Ik
ov^^e

yvvatKOc eteydy^aav, dXX'

fxev

6

©eog, Kai

ofxoi(og

avTw

eTey6y] 'Iwdvv^,

dXXd^o

|ev&v Ttva Kat Ttapd^o^ov eK itapQevov tokov eayev.

To

t\

"

fLtKpoTepog" eavTOv,
otKovofXiKwg

(f>y]a},

tov fxeTayeveaTepov to

KaTa adpKa.
ejtttitep TtoXXot

^c

fxei^ova

avTov

mofxaaev eavTOv,

wg fxeyav Tivd ityov tov
o (va^MJi

^[(odvvr/v.

Cod.

XI.

12.

MAT0ATON EYAITEAIOT.
ATTOT.

85
yjXiKiav,

ToT

MiKpoTepov ^€ avTOv Xeyct KaTa t^v
'^ol^av.

KaTct Trjv Twv iroXXav
oivoiroTi^v.
fjL€tX<i}v

Kai yap (\eyov avTOv

<f>ayov

Kat

TOVTO ^e e/Vev, ofj^ oti KaTa avyKpt^tv tov
airayef Kat yap ck Treptaa-ov tovtov [Met^av

laavvov
vjVf

rjv'

aXX
to7(;

otKovofJitKooi

S<a T^» Tw» TToAXiS» aaSevetav

avyKaraPatvet

5

p^^fxaat.

'IsiAflPOT.
yevvT^aig
yj

Ktpiaaot.
avaaTaaeoii,

OEOAflPOT 'HpAKAEiAS.
^t
Yjg

AevTepa
Qt

t^j-

avayevva^eGaf Kai
ot

Aytov

Y\yev[ji.aTog

Ti/yy(avo[Ji.ev

aQavaatag,

/AcAAovre^ a-iroXavetv twv
Iwavvyjv, to

ayaBuv' Kat
et

6

iiavv ekay^taTOi

eKeT^ vTrepava^atvet tqv

Kat eK

[j.YjTpag

eTvyyavev Ayiov nvey/x.aToj.
'lajavvou

Ktpiaaot.
KovTpov
ovpavioVf

Me/^ova Xeyet
vjv

tov TttaTOV, tov

"hta

tov
tcSv

avayevvffievTa'

KaTaaTaatv KaXeT fSaatXeiav
jSaatXetag,
yjg

wg TOK TrtaToTg

^ito{JLevifj(;

ovnca ^» tuj^ojv
ea^/ev evapeTov 15

/3a7rT<crT^f.
(3iov,

o ^e [j.ovov ^aTTTtaBeig, ei
Icoavv>jv
ecTTiV.

Kat

fj.YiTi<o

vTiep

TOv

ohv

Xoyog

eitatvov

eyet

tou

ayiov ^aitTtafJMTog.

12

'Atto Be TUiv rjixep^v ^lcodvvov rov
apTi,
77

BaTmaTOv ewy
20

^axTLXela tojv ovpavcov ^La^eraL.
to,

BaciAe/a» ^e ovpaviov KaXei,
TTiaTti

irvevixaTtKa,

y]

ets

'K.ptaTOv

^ia Tov tSaTniafxaTO^f
caio

rj

tou Oeou PaatXeta
lcadvvov

eaTtv, ^Ttg

vjp^aTo

tov

Krjpvy[j.aTog
01

tov

vito^etKvvvTO<;

tov

'KptaTov' avTrj eaTtv.

^e

IBta<^o[j.evot

eiatv 01

t^ e/OwAoAaTpe^a

a-TtOTaTTOfxevoif Kat toj TraXatw eSet.

Sethpot.

To

Ve

**

e^^ajv

doTa" avT;

tou

ej/o)»

^tdvotav 25

XoytKrjv voetTO) to. t^^ ^iavotag watv aKovav.

ToT Xpt202t6mot. A<a
Kat
ov^e

toD

etTteiv ** airo tcIjv rjfnepwVf

wdet

evdyet Xoiirov avTovg, Kat

evTevQev

etg
[xrj

t»jv

TitaTtv

eavTov'

yap eaTr/aav
ei[xt,

ot

iipofp^Tat (prjatv, ei

7/A60V

eyw, OTt yap

eya
eTt
Triv

^rjXov e^ uv [xeyctg ^lwdvvov Tovg iipofprjTag yeveaBat' 30
Trjv irtaTtv

Ve
eig

Kat Ik twv Kaff CKdaTrjv v][xepav dpTra^ovTav
efie.

to ^e

**

avTog eaTtv ViXtag
tovtov
eveKev,

[xeXXwv epyeaQat

tiqXol,

eTtei^^rjnep

dp.(pOTepot

Xeyw
.

Orj

T^g tou

XjJiCTTou

TTapovatag,

K-^pvKeg

eyevovTO,

B/a

tovto

iraptawaev

86
avTovg'

EPMHNEIA TOT KATA
Kui yap (oaTrep
6

XI.

19.

lasavvvjg

Trpo^pofJ.oi

y^yove T^f irpxTVji

avTov •napovaia^, ovtco^
Oe aTtXwif OTi
TovTecxTtv
ixevoig.
ei

HXiai

tvj^

^evTepag ecTTai. ovK e/Ve
**

ovTOi ea-Tiv ^HXiag, aXX^ /xera
€vyv(i)ft.ovoi

ei

fleAere

'^e^acrQai'"

diavoia$

zr^ocrej^eTe

toT^

yivo-

5
tivi

nrav

6e

otxoiaau}

t-tjv

yeveav TavTvjVf

Kai

Ta

egvji,

e^^Xwcre ^ia tovtwv oti evavTiav eKaTepog avTog Te Kai ^ladvvyjg
}jX6ov

o^oV

oiov, ei

T7JV

vvjo-Teiav

KaXov

eivai

vofJi-i^watv

lov^aToi,

€^€i TteLQeaOai ^lwdvvv], Kai dno^^eyeaBai avTOv, Kai itia-Teveiv Tolq
VTt

avTov

Xeyo[Jievois'

el

Ve

(popTiKov

vj

vvjcrTeia

Kai
tvjv

eitaypeg, 10

ovKovv eQei TreiBeaSai tco Kvpzco, Kai TtiaTeveiv
eXBovTi,
ci)s

avTw

evavTiav
ofxwg ovv

cKeivoi eXeyov avTOV, (pdyov Kai

olvoTtoTVjV.

Kai
TTOvov

^eaTtOTvjg
/Biov

yj^wv

li^aovg

XpiaTog, tov aKXvjpov koI <piXofjt.

fxeTvipyeTO,
itpog

vvjaTevwv

vjfjLepag,

ovk

eywv

itov

tv^v

Ke<paXvjv

KXiveiv.

TOVToig

^e

^ev ^lwdvvvjg

ov^^ev

Ttkeovi^

€Tte^ei^aTO, TtXvjv
€v

tov
oe

/Siov

Kai t^s TtoXnelag'
rjf/.wv

avjfxetov

^e ov^e
«tto

eTtoivjaeV

OeaTtOTVjg

'KpiaTOg,

Kat

tv}v

twv

av)ft.eiwv

Kat twv aavft.aTwv fLapTvptav €ty€.

19

Kat
Twv
€tg

iSiKaLcoOr]

7]

aocf^ia airo tcov T€Kva>v avrrjs.

0EOAOPOT

Hpakaeias.
vj

H

v(f>eaTwaa

ao(pia

eKpiSv)

vtto

20

avTOV TitaTevovTWv,

OTt TeKva

KaXwv Tovg v{3pi^ovTag

avTOv, ovK eitavaaTo avToig (()tXo(f)povwg AaAoJv.

20

1

0T€ Tfp^aTO
wveitt^e

0V€L0L(^€1,V

Tas

TToAetS'.
ev

A/fltT*

"

Tocg

itoXetg

aig

eyevovTO

ai

-TtXeiaTat

"

'^vvdy.etg avTov, OTt ov fi.eTevov}aav ;"

iva fj.ddwfj.ev, oti ovk dtto 25

(pvaewg

vjaav

TotovTot

itovvjpot

Kat

ditetdetg,

dXXd ano

KaKVj^;

Ttpoaipeaewg.

Kat yap aiio Tv\g Vtvfiaathdg itevTe itpovjXQov dito-

aToXot, OTe ^tXtTtitog Kai at "hvw ^vvwpiteg eKetvai twv Kopvcpalwv

Kai

Ta

2j000fJ.a

Oe

avTotg

•npoaTiavjai,

tvjv

KaTVjyoptav

avTOig

eitav^wv. «
ovTCfv,

aXXa

5,.\\~/ yeyovoTwv Kat TtwnoTe
/

ttoTt

f).eytaTV]

KaKtag

dTtotetl^tg,

Tojy

Ttovvjpwv, (paivovTat

~,/

orav

fjiv]

t«v tot£30
/

yetpovg

ovTeg.

Kai ovTe evTavSa tov Xoyov taTvjatv,

dXXd Kai

itXetovwg

Tov (pQ^ov €TiiTetV€t, TtavTayoQev avTovg entaTpexpai ^ovXofji.€vog,
aito T€ Tou TaXaviC^etv Kat (po^eh.

XI.

25-

MAT0AION EYAITEAIOT.
yap

87

Ktpiaaot.
ov^ laTarai
eTatpoig,
(xvj

"0<77r€p ira^oov opycvfxevooVj erepwg ^e flp^vovvTW»,
€<V
ev

Pov\y; fxa'

aixtpQrepa
toiovtov ti

fAeficpovTai

toT^

avfJicpccvovaiv avToTi'

•ireTtovBaa-iv

lovOaToif

ovTe

TO

aTvyvov tov
ovle

'laxxvvov,

ovTe to avetfievov tov X.piaTov
wcpeXrjGevTei,
6
f>.ev

aTro^e^dfji.evoi,

h'

evog

Tponov

yap
^i

5

^ludvwji ^i daKyjTiKOv ^iov
daK-rjTiKav
vovcov

ra T^g aapKog IvUpov,
Ka\
fxev

ov

fxTjv

^oriBovfxevog.

ladvv/jg

Krjpvaacov

Pd-imafxa fxeTavoiag,
TovTO
TrevSeTv'

Tvirog

vjv

KaTi^<f>eiag

ToTg

ocpeiKovaiv

evi

^e

Kvpiog PaaiKeiav

ovpavav

Kripvaawv,

to

ipai^pov ev

eavT^

eTre^^eiKVvro, ^i

ov vov ToTg iriaToTg vjroypacpet 10

T*;v eaofxevriv ^«»?v

Kat

tvjv airovov

yapav.

'ilpirENOTS.

TcyTecTTiv

evcppoavvrjg Kat

^aaiXetag ovpavZv

fxaS-^fxaTa Trapa^e^doKafxev, kou ov fxeTO.

%apag irpoae^e^aa^e, Kai
eiri

vdkiv Y^etKvjaafxev

vfxTv to.

aKvBpwira Kat t^v KoKaaiv, Kat

raTg t^iaig dfxapTiaig ovk efxeTavo-^aare.

15
vyjrcoOeLaa.
Kireiorj

33

Kat av

Yk.airepvaovii

rj

ecos

tov ovpavov

Xpt202Tomot.
avjfxeTa
eTroiyjaev

Oeoacpot *Hpakaeia2.

iroXXa

"KptaTOg ev Kairepvaovft., e^oKei eag ovpavov

vipovaBat, rjTtg

^<a ttjv a7ri<7T<av TrTUfxa Treaovaa e^aiaiov, eag
ei

a^ov

€(J>daaev.
;

^e Tig
oti

emoi Kat tiari ov
eKdaTCO

«yc^yove

Ta

arjfxeTa

6V2o

^o^ofxoig

epovfxev,

Katpw,

irpoacpopov

KpiaTog

wKovofxrjaeV
TrXrjv

oVe e^et, eaapKwQrj 6 Aoyog, Kai eirotrjae

Ta

arjfxeTa,

CKdaTr} yevea Kara dvaXoyiav ^i^coai Tag evdvvag.
oo(f)(ov Kal avveTcou.
w^e, Toi/g
Qeov

25

"Otl dTreKpv^ay TavTa aTro

©EOACPOT 'Hpakaeias.
rj

^o(f>ovg

hv^aiovg KaXeT, 25
iq

OTi

(fXTriaTevBevTeg rjaav

Ta tov

Xoyta,

oti KaKovpyoi

rjaaVf Kai ao(f>oi KaKoirotrjaai.
rj

vrjTriovg

^e Tovg AiroaToXovg Xeyei'
Trjv

aocpoiig

fxev

Tovg ypafXfkaTeTg Kat ^aptaatovg, ov

ovTwg

ao(f)iav e-)(0VTag,

dXXa
'Ea^

Tr]v

^OKovaav diro ^eivoTrjTog Xoyav.
KpvTrreTat, rav Trjv ^evTepav aocpiav^o

'Hpitenots.
f-^ovTwV
**

ao(f}iiv

vat

TraTrjp'

avTi rov

KoXwg

iraTrjp.
YiO(f>ovg fxeiq

©eoacpot'Hpakaeia2.
yiarovg 'lov^aiovg, oti

0EOACPOT Monaxot.

eTrtaTevSrjaav

ra Xoyia tov Seov,

OTt

ao(po\ rjaav tow /ca/coTro/^cra/, vrprtovg oe Tovg AiroaToXovg.

S8
-

EPMHNEIA TOT KATA
To "
€^ofJLQXoyov[ji.at

XI.
ev/apiaroi

27.
aoi

aoi'^

evravGa, avri

tov

TedeiK€v.

Tivog eveKcv
vyjTriot.

;

^iort (pyjatVf

a

ao(poi ovk eyvxaav,

ravra

eyv(0aav

vvjntovg Sf, Tovf ^ATioaroXovg KaXei'
ori

ro Se

"

eye-

vero evOOKta^

^peae aot.

27

UavTa
YlavToov

/JLOL

irapedoOrj vtto tov
^eaTrorvjg, n.e^Ttrahi

HaTpos
01
[xyj

fiov.

5

eart

vTraKOvaavreg Kat

eTreyvccKoreg rov

Trdvrm

J^vptov.

©EOAflPOT MoNAXOT.
vrjrovg vo-^avjg.

HdvTiDv e<Vev, tva

fj.Yj

^vo Qeovg dyev-

MiySev dvQpwTTtvov vTTOTiTevaaixev' tva yap
v-^rovg
vo[xta'j3[Ji.ev,

[xy]

^vo Seovg dyev- 10
eTiet

ravrvjv

rrjv

Xe^tv

redetKeV

oxt

[xev

eyevvYjGi^,
cov

Kat Trdvrav ^eaiiOTYig eart, iioXka^^oBev trjKov, Kat e|
ovQetg yivaaKet rov Ttov,
ort

enayet, ort

Kat
el[i.t

ra

eqrig

Oe

Xeyei rotovrov eartv.
KOLt

ov [kovov

iidvrm

deaTrorvjg,

akXa

TO Tovrov [xeH^ov eyja, ro
etvai.

et^hevat

rov Ylarepa, Kat rYjg avrovie,
co

ovatag

Kat ovy^ © av eTttrdtrofi.at, ovh\

av KeXevo[).ai,

aAX' w edv PovXo[f.at, ag Tiog aTroKaXvTna.

38

Aeure

irpo^ fie TvavTes ol Kcyjn(£>vT€s.

©EOAflPOT

Hpakaeias.
ev

l^oTTtxvTag
rri
y\>vyri'

Xeyei

rovg

ro

ayQog

Twv dfkapTfifLdroiv e^/ovrag
Xeyet
(3tov,

^vyov Se, rov evdperov 20
ev

tt

ov

rtg

[j.t[xeirai

'Kpiarov,

Trpaorvjri

Kai
'

Ta7retvo(f)poavvy].

Xpt202t6mot.

Tldvrag "TrapaKaXei 'K.ptarog
^eiva,

Kvptog,

Kai

ov Tov ^e7va Kai rov
ev

«AAa ndvrac rovg
ovroi

ev (ppovrtaei,

rovg

XvTiatg, rovg

ev

d[t.aprtatg.

ydp

etaiv ot Koiitavreg Kat 25

7re(l)opria[xevot, ovy^ tva, cpifjatv, aTrair-^aco

evdvvag, aAA' tva
[xovov,

Xvaw
Kai

ra

afiapTVjfnara.
'y]V,

Kat ovk

etirev,

tva

acoaa>

aXKa
[j.y]

TroXXa TrXehv
Gy^re, (f>Yja},

tva ev a^eia KaraarYjaa) ndav], Kat

^o^tj-

^vyov aKovovreg' yjit^arog ydp eartv'

[XY]^e

Oetai^re,

eTret^Yj (poprtov eiTrev' eXa(f)pov

ydp

eart,
y)

kuv yap
o^og,

eiTrev e[x.Trpoa6ev,2)0

"

ori arevYj

yj

irvXr]

Kat TeBXtfxfxevY]
eiirev.
eTretVif]

rrpog rovg paBv[j.ovg

Kat dvaTreirriOKorag
eXa(f>pov eari

eav KaropBaay] rtg

ra

etpyjfJLeva,

ro

(f>opTtov.

KaropSoi he edv rairetvog yev^rat, Kai

irpaogf Kai eTrieiK^g'

avrYj eart ^^Tvjp (f)iXoao(f>iag.

XII.

7-

MAT0AION ETArrEAIOY.
KoTTOfP Kai fxiyiaTov
o i/irep

89
Tj

'HpirENOTS.

<f)opTiov

afJiapTia, oti

Koi irapa (f^vatv eXacppog
dvTikyjipiv.

(vae^dai

aycbv, [xeyiaTVjv

ty^m

KE4>. KA.
rifpt

TOV ^TJpaV (XOVTOS

TT}V

x^^P"-

5

I

*Ku
^curiu

iKeivcp
Slo.

Tw Kaipa

eTropevdr] 6 'It^ctoOj tol9 cra^-

tcop aTropLfjLcou.
E/SctJs'

'iipirENOTs.

^eaiTOTi^^:

^pioTog a^

TrpoyvcoaTyji; to

t/
tS)v

efi.ekXciV Troie7v
G7ropiui.(ov,

ol fx.aSv)Tai,
eTiei'^^

tovtov yapiv rjyayev avTovt; oia
XvSrjvai

Koi

e(3ovXeTO

to

ad^^aTov,

oi

lo

airia^ tovto

Ttoiet.

Kai ovdeirore

'X,^pis

atria^ avTO \vei,

akXa

Oioovg Trpocpaaeti; evXoyovg, tva Kai rov

vofjiov

avairavcry], Kai Tovg
o
^vj

^hv^aiovg

fiir]

itAijItj,

eiye

avvievat

i^Sekov'

Kai

evravBa
rrjv

KaTatTKevd^ei,
iTehav.
"xjiyj

t>;v

Tvji

(pvaetoq

avayKfiv

ttpo^aWofi.evoq
v7roft.ovyjv,

^e

Qavfid^etv Kat txv fi.a6r]Twv rrjv

fLyj^eva 15
T-iqv

Taiv accfxaTiKciv •jrotovfi.evovg Xoyov,

dXXa

irdpepyov TiBeixevovi,
"^tYjveKeli,

T^i aapKog Tpdrre^av, Kai Xifx^
ouTCtfi'

ij.a-)^ofi.evovg

Kai ovte
to

d(f>iaTaf^evovi.

ei

fnvj

yap y^vdyKa^ev avTovg
;

<7(f>oopa

iretvav, ov'^}

tovto eTroioW
ov
irdvv
t>jv

ttart

ot6
01

fj.ev

ertXXov Tovf (jrayyaq
eTrapoo^vvSyjo-av'

o\

'AttoVtoAo;,

cT-^o^pa;?
yvwfi.yiv

^apiaaToi
TVjy

20

Kairot
yjv'

ff.aXXov irpog
ry}v y/tpo.

avTuv

(XKXYipav

aKoXovQov

ore Se

t\v ^yjpav Idaaro, rore ovrag e^edyjpinQyjaav,
eTret^r]

ware Ka] ev) a<pay^i avrovi f3ovXevea6ai Kai dvatpeaeoog'
eKei fiev oviev yeyove ft-eya Kat yevvajtov, Kat ota tovto

acpoopctig

erapdyBYjaav'
fievovg, ^ia.

evravBa Ve

eiretViri

eitov Tivag ^ta to Bavfxa aco^o- 25

tovto dyptatvovrai Kat TapdrTovrat.
e-Tret^y^

irapdyei oe rov
yj

Aa/3)^

eig to fi.eaov,

TroXXrj

tov

7rpo(f)-^Tov yjv

^o^a.

6

Aeyot) 8e vplv otl tov lepov fxei^cav eoTLV (hSe.

OpirENOTS.
virep Tov vofxov

Ei

VTrep

tvjv

evroXyjv

e^eiKVvro to

tepov,

dpa
30

^v 6 \piaTog.

7

EAeoj/ Oe\co, Kal ov Ovaiav.

0EOACPOT.
TayTa^T-^

Qvatav

fxev, (pY^atv,

ov

irpoateofxat, '^eyoixai

^e

T^f vixerepag daQeveiag yvxfxyj avyKara^aivcDV, dnatP Tovoi Cod.

N

90
tS)v

EPMHNEIA TOT KATA
0€

XII.
tyjv

lo.

Ta ovo TavTa,

tyjv

t€ Trpof e/Ae ivvotav, Kal

e/V tov

•neXag (ptXavSpcoTTiav.
**

TOVTa

'yap vofXoQeTooVf itpwTa TeSetKa'
7rA>jcr/ov

" aya-

Trvjaug K.vpiQV tov

Seov aov, Kat tov

aov Wi eavTOv.

lo

Et e^earc rols cra^^axTL OepaireveLV
IsiACPor nHAOT2ii2TOT.
a-aj3(3aT0i KeK(i}Xv[Jievov, avTot

;

Oti

TiavTo<;

epyov

'^(etpOKIXI^TOV

€V5

^vXoKonovai, Kat Ttvp aTTTOvat, Kai

Tag 6vatag

Kpeccvofxovatv.

airep

ag

ixev

epya KOtva

itX-^povv

ev

aa/3{3aTW ovK eiiiTpeiiovTat, wg ^e Bvatag eirtTeXeiv ov KwXvovTat,
TovTO rov vofxov KeXevovTOi' Kat avfxpatvet ^e/^vjXovaQat
fi.ev

to

aa^^aTov t^ epyaata,
TVjg

avatTiovg ^e eivat tov^ tepelg t^ hacpopa lo

epyaatag.

'OpirENOTS.

E/ Kvpiog eaT^ tov

aa^^aTov

6

vtog

rov
iroTe

dvSpwTiov eavTOv Xeycov Kat (3aatXevg, e^eaTt
fKev Ttept

rw ^aaiXet,

aa(3l3dTOV
6vat'jcv

vofi.o6eTe7v, Ttore ^e

Kai navetv ro adl3(3aTov

fneTa Twv

Kat oXoKavTWft.dTa}v, Kat rrig
^ta6-^KV}v

Xom^g XeiTOvpyiag
rov napa^etyfi.aTog

15

Tov

lepov,

Kaivvjv

vofxoBeTWV.
fkfi

oia

rovrov avXXoyt^of>.evog avrovg, oitwg
^'^(vvTtag, eig

eywai Ttpof^aatv avatryjv

to itdXtv eyKaXeh avTwv ^ta
eKTeivov ttjv xeTpd

Gepaireiav'

Kat

Tore etTtwv

tw dv6pw7tw "
rj

aov,
7]

Kai e^eTetve,
eKeivot Se

Kai diieKaTeard^yi

yeip avTOv vytrig

wg

dXXrj'

20

ov^e d^tKYj6evTeg e^epyovrai, Kat (3ovXevovTai tva aveXwatv

avTOV

ToaovTov ^ (SaaKavia KaKoV

he

vjfx.epog

Kat itpaog dveywpvjae
TtoXXoi, ^iaTi
;

TOVTa

fKa6wv.

YjKoXovByjaav ^e

avTw oyXoi

6av-

fka^ovTeg avTOv, eKehot Ve TVjg

'Ttovvjpdg

ovk d(ptaTavT0 yvwfxvjg.
avTOV,
et

ToT Xpt202Tomot.
To7g
vj^ei

A/aTi ^e
;

eitrjpwTriaev

e^eaTi 25
OTt

adp^aai
TtdvTwg

6epaTtevetv

€7re/S^

fxtapoi

ovreg, Kai

i^^ovreg

eitt ttjv

taTpetav, rr} epwTVjaei TtpoKaraXa^elv avTOv
ev

ea^Ttev^oV

"Ttpoa^oKwvTeg
6

tovtw KwXvetv'

ei

^e

fxvj

ye,

tva

KaTVjyopvjawaiv avTOv.
eTti^etKVvg, Kat
tvjv

^e (j)iXdv6pwitog, tyjV oiKetav yjfxepoTVjTa

eKetvwv (pavepoitotwv a7tav6pw7ttav, laTvjat
Tivog te eveKev
;

TOV30

dv6pw7tov eig fxeaov.

ortwg eig avfx.Ttd6etav

avTOvg

7tpoaKaXeav}Tai'
<f>rjatv,

wg ^e ov^e ovTwg
tv^v

e7teKdfi.<p6v]aav,

tot€

eXv7tvj6rj,

Kat wpyta6rj avTOig ^id

Ttwpwaiv t^j- Kap^iag avTwv,
Kat Ta
el^y^g.

Kat

elite Ttpog avTOVf,'

" Tig eartv

e^ vfxwv,

XII.

i8.

MAT0AION EYArrEAIOT.
To twv
'louSa/wv
fieo/xa^^ov

91
<f>t\aiTiov
/cai

Eethpot.

nai

<f)tXo\poyov edvoif to

Ivepyov [xtv eig

KaKtav, apyov Se Trpof aperyjVj
cra^^dTif,

'^TiaTo

Tov

evepyeTyjv

"KpiaTOv

ev

^v^ag Kafxvovaag
yjdei

daOeveta
6

<7a>fj.dT(av

eXevBepovvTa tu)v dXyeivxv'

ydp avTog,
vo/xov,

XV Aoyog tov Qeov koi YlaTpog, Kai ^ovg avTotg tov
"Trpog

wf 5

Ta
eiire

a<i)TV]piav

tpuj^av
fjiYj

evepyeiv

to

aa^(3aTov ovk eKwXvaev'

ydp

ev

avTX

"noteh

epya

irXvjv

oaa

iroiyjGvjaeTai

Ttaa-ri

^^X^'
U.OVOV
jtA0va$-

^'° '^*' '^^'^' avTYjv Tvjv yjfxepav,

tw

^yjpdv eyovri ty,v

y/ipa

TavTy}v cKTetveiv

eKeXevev, Kai

e^eTeiveTO, Kat Tovg ayvcoTYjg

opSovTag eTtaf^evev,

ag Ivjpdg Tdg

dyaOoepytag

e^xfiVTag 10

yeipag, to ad0j3aTov dTifxai^ovatv.

i^noAiNAPioT.

Ka/ av
Sa>T^/>oj,
*'

dvBpaire,

edv

e^/rig

x^^P^
eirt

^^/'«1'»

aKovaag vapd tov
dyaSoTg,

eKTCtvov tvjv xeTpa aov

epyoig
a>g

evepyovVTog

tov

Irjo-ov,

aiiOKaTaaTaByiaeTat

vytvjg

^ aAAi^.
I

15

'I5ou, 6 Traiy /xov,

ov

rjpeTicra.
tov iraTepa
tvjv

Aid
^yjXav'

[xev

Tov ^^'^peTtaa,

tvjv oixoyva}fj.oavvy}v tyjv irpog

^id ^e

tov "

Kptatv TOig eOveatv aitayyeXel,

KKrjaiv
tvjv

Tav e&vwv

ar,fxatv'j}v.

^td ^e tov

" ovk

eptaei oy^e Kpavydaet,

irpaoTyjTa avTov

efxipatvcov'

^ia oe toiJ
lof^a/ojv to
coaTrep

"

KaKafiiov

Kai

Ta

e^^g, 20

T^v auTov la^/yv Kat

tcSv

daQeveg vTroypdtpaV Kat

ydp y^vvaTo pa^tov avTovg
tou "
Xtvov
TV(f)Ofxevov,
'

KdXafxov
fxev

otaKXdaai.

Ota

oe

tov

Seov

avrwv tov dvaiTTOfxevov
ovaav KaTaXvaat Kai
ev tovtq)
17

'iraptaTyjai,

Kat

t>jv

ayTou tvvafxtv

iKavyjv

KaTaaj3eaat tovtov fXiT evKoXiag dirdayjg' o9ev Kat
•TroXXy]

25

avTov eirietKeta eirt^etKVVTai. to te "
avTOv,
avjfxaivet, oti

e(jog

dv eK/3dXy] eig

"

v7K0g T17V Kptatv
-TrXyjpaayi,

ot av Ttg irap eavTov

rrdvTa

Kat vtKrjaet Ta irap avrov OtKatxfxeva, Tore Kat
eK^tKVjatv TeXetav'
ev

tV

eKViKYjatv eird^ei, Kai

totc ydp Ta
aTyjaovrai

"hetvd

KaTaXyjtpeTat

avTovg'

aXX ovk

TOfTO)

Ta

TVjg

^o

otKOVofxtag, ev tco KoXaaBvjvai Tovg dirtaTYjaavTag fxovov,
Tvjv otKovfxevfiv eTriairdaYjTat'
**

aXXa

Kat

§/0 Kat hrYfyayev,

"

evi

ovofxaTi

airrov

eBvY]
eirt

eX-rrtovaiv,

Kai iva fxd8cofxev oti kou tovto
irpootfxto) 6
TrpotfyfiTYfg

KaTa

yvcofivjv

tov UaTpog, ev tw

Kai tovto

fxeTa Twv

efxirpoaBev

eveyyvY^aaTo

eiTrwv,

"

dyanyjTog, eig ov 35

N

2

92
"
ev^oKVjaev
yj

EPMHNEIA TOT KATA
i^V)^yJ

XII.
evtiqXov

22.

fxov"

yap ayaTti^Tog

hri

Kara

yvoc[xy]v

tov (pikovfxevov ravra eTTOiu.

'OpirENOTS.
afxapriaig

"

Ka.Xafji.og"
*'

eari

"

<xvvTirpiixu.evog.,

xpvyvj
01

ev

uvvTeTpififf.ivfj'

kivog" ecrri

"

rvcpofxevog,

Kare5
Jilika-

Tiaipofxevoi TYi akrfieia.

ToT
**

ATTOT.

" Ka\afi.ov" Xeyei, rov §*« Ttpoarayfxarog
efi7raiyfi.ix,

Tov ypaxpavra Iv
'lof^a/ojv," ov

ro

"

ovrog eariv

^aaikevg rwv
Kared^ai, ov
e7nypa(f>rjv.

Kai aopaiia ^g evKoXcog
Tjvecj^eTO
**

'^vvdfj.ivov
cfiepeiv

avverpiipev,

aAX'

itaayeiv

Kai

rrjv

"

A/vov" ^e 4>r,ai,

rv(poft.evov' rov

rav KaTeiraipofnevcov

^aaiKemio
eTii

rv(f)ov'

Xeyei ^e YliXdTov Kai 'Hpa^ov 7iecf>vaiaft.evwv
/ifa;

re

rji

^PX^

Tyj

(ftavraaia, Kai
ov Kai

dveyofkevm TiapiaraaBai
ovk ea^eae reag
rrjv

cog

Kpirov

rov Kpir^v ru>v KpiraV

Kvptog Wjaovg
aarrjpiav
15

X.piarog,

^ia

rov

oiKeiov

ndBovg

rav avBpoynm

7rpayfKaTevofi.evog.

©EOACPOT 'HPAKAEIAS.
ayyekXei'

To

TtpdoV

IlaTTjp ^ld TOVTCCV e^rjaav
oj?

"

KaXafJiov"

^e,

Iwei^rj

daBevelg

KdXafxog

(Tvvrerpifi.fj.evog,

Kai ag Xivog Ka-nvi^ofkevog eyyvg wv rov a^ea6^-

vai'

ovK

dvreXeyev

avroig

e7ri

7roXv,

aXX

vTreyjapei'

tva

fxrj

oXoreXag dnoXmrai, ^td

rr^v

dyav daBevetaV
eccg

ro

Oe

"

ecD<:

av 20

" eK^dXr]," riveayero avrm,

TrXiqpaaei

rov
rr^v

ryjg

oiKovofxiag
r}v

aKOTTOV rovTO ydp eartv eig reXog eK^aXeiv

Kptaiv, fxeB

ra

e9vr]

e7iiarevaav etg avrov.

KE*. KB.
Ilfpi Tov SaifjLOVi^ofievov TV^jiKov Koi KOXpov.

25

23

Tore
ACCO^OS".

TTpoar) JJ€^07)

avTcp BatiiovL^oixevos TV(f)Xo9 kol

'H

fxev

rov ^atfnovog rovrov
'ht

TTovvjpia

CKdrepav r^v etao^ov tov

dv6pci)7tov

rovTOv d7ie(f>pa^ev,

^g vjfxeXXe Triarevtiv, Oecopiav re
'Kpiarog dveco^ev.
too Xp;crTco, ori fxev

Kai aKoyjv,

dX^

ofxwg eKarepav

30
ev
rSi

Atari Be Kai dXXore Karrjyoprjadvrcov
BeeX^efSoi/X
^t^oiig

eK/3dXXet
yjapav,

rd
d^to

taifxovia,

rore
ai^fxetcov

ovk

eTrerpexl^ev

avroTg

re

rav

yvavai

avrov

rrfv

XII.

22.

MAT0AION ETArrEATOT.
re t^j 't^a<TKa\iaq fMa$e7v avTov
;

9ii

^vvafxiVf aito

tyjv fxeyaXotTvvTjv,

vvv Se eiriTifJia

TrpaTov fnev rrjv avTOv 6eoTr]Ta ivt(iKvvfi.ivcg, to
etg fuevov

Ta

airoppyjTa

avTwv

ayetV hevTepov
Ve

Sf, eK
t>?v

tov evKoXwg
eiiiTtfi.riitv
Tjfjiai

T&yf ^aifxovai;
fjLera

(KJSaXkeiv'

OfKag

Kai

«uttjv

t^s avTw

irpoarjKovcTvji htieiKeiag TToieiTat'

itai^evav
fJ.yjTe

^

Ttpdovq eivai

Toi; eyBpoTff

Kav roiavTa Xeyovaiv^ a

avroT;

avyytvu)a-K(Oft.ev yjiJ.eTiy i^-^Te

tov rvypvTa eyei Xoyov. ^iaXeyerai
ov^e
aito

yap avroig, ovk
Ttapepfxfjvevetv

dito

rav

ypacfjav'

yap
rav

Ttpoaeh/ov,
koivyj

dXXa

Kai

yjft.e\Xev'

dXXa
PaaiXeia

a-vfii,(3aivovT(tiv'

"

•aaaa

ydp"
ol

(pfjaif *'

fLeptaQeiaa,^^ Kai ra

e|^?*

ov lo

yap

ovTdig

e^coOev

TroXejHC/,

wg

ol

efi<pvXiot,

^ta(f>9€ipovai'

/SaaiXeias Be fLefivyjrat, tia ro
yrjg elvai,

fHYi^ev

avr^g ^vvararepov eni T^f
ovK
etrte

dXX

hfJiwg

aitoXXvrai Kat avTrj araata^ovaa.
^aifj.ovag

Se, €1 6

^aravag rovg

(K(3dXXet,

dXXa "

rov

SaTavaV
*' ecf)

^etKvvg TtoXX^v avroTg itpog
*'

dXXriXovg

avf(.(f)ojvtav

ovaaV

15

eavrov

(fj,(piaBri
ei

(priaiv
Se

d

^e

efj.(pia6rj,
Ttoog

dadevearepog yeyove

Kou dTtoXaXeV
**

dytoXaXev,

^vvarai erepov (KJSdXXeiv
'^atfj.ovta

€/

yap

eyu}

ev

BeeA^e/SovA eKlSdXXco ra
ro he
01

Kat

Ta

(^Y}i'

^ta rovg 'AitoaroXovg Xeyei'
^rjXoT, ort

"

avroi nptrat vfA.m eaovrat,
ft.ev

or av e^

vfj.a>v

ovreg
Se

hitoaroXoi, eKehot
eiihriXov

iteiQov-

20

Ta< Kal vTtaKovovatv,
Kptvovaiv vfkag.

vfj.e7g

dvBiaraaQe'

ort

Kara-

E/Vojv ^e

" apa

((pBaatv

e<f)

vfj^g

rj

^aatXeia^ rov Oeov."
oetKVvg

vept

rr}g

eavrov

itp^arrfg

itapovatag

Xeyet,

avro7g

ort

wcpeXov aKtprav koi yatp^tv ori
Ttapayeyovev

ra fxeydXa Kat
ttapd
fj.ovov

aTtopprjra (Keiva 25
aoofj.eva'

dya6d, rd

TtdXai
ov

rwv

Ttpocprirav

avro\ Se rovvavriov (itoiovV

oc/pfxevot avra,

aXXa
**

Kat

tia/SdXXovreg, Ka\ avvrtdevreg ovk ovaag airiag' ort
**

e-yw ^e'v,

(f>rjatv,

(V

Tlv(vfj.art

Q(ov (K^dXXo) rd
ov

latfxovta,

OTtep

eart
vfx(ig

fx(yiarrjg

^vvdfxcj^g (pyov, Kat

T^f rv)(pvar}g yaptrog'
accTrjpia
rrjv

^o

^e ti wv <f)6(yy(aQe, rrj
(iitev,
**

vfxerepa.

itoXefxeTre.

oitep

oe

ort

wuig

^vvarai eiaeX6eiv eig
ort

oUiav" Kat rd

klrjg'

6WT»f

yjpri

vouV

ov

fxovov

Yaravdg rov Yaravdv ovk

P

irpt

^avtKtiar Cotl.

94
CKlSdXXeif

EPMHNEIA TOT KATA
«AA' ov^e
aXAco
rivi

XII.
eav

22.

'^vvaTOV

eK(3oiWiiv,

fxy}

irpoTepov eKeivov 7r€piy€vr]Tai' to(jovtov <yap aTtkytc,
')(j)rjcra(76ai

(pvjo'!, ffv/x/xap^co
S€(7/t*ai

tw

"^iajBoXw, ori

Kai

7roAe/xai

ai/To5

Kai

avTov.

Kai TovTOV
TOV<;

TeKiJi-^pioVf

TO

Ta

CKevv] avTov tiapiidaai [X€.
fxe,

tovt€(iti
TTjg 5

hai[xovag

aTreXavveiv
fxe,

Kat

tyjv

QiKovixevvjv

aTidaav

TtXdvYig
fxe,

eXevBepaaai

Kai Tag

fxayyaveiag avTov KaTaXvcrai
f>.e

Kai TtavTa ayjpf\QTa miy^(Tat

Ta

eKeivov.

" luyvpov
fny^

de

avTOv KaXeH'

ovk

eTrethr]

T-ij

(f)V(7ei

TotovTog
tvjv

eaTt,

yevotTO,

dXKa

TYjv

efX.Ttpo(7Bev

arjfxatmv Tvpavvi^a,

Ik TYjg paSvfXtag 10

ryjg y^fxerepag yeyevv}fi.evvjv,

'OpirENOTS.
<Ta)fxa,

^l^y^/ypog

ecTTtv

vj

dfxapTia'

oiKog ^e tovtov, to

TcaXatog avdpamg.

ToT
Se
fxa(Tiv

ATTOT*

H

otKta Tov KT^/^vpov, 6 Tteptyetog TOTXog'

l(Tyypog

otd(3oXog'

(tk€vy]

oe tou tayypov,

oi

vnayofxevoi

To^ig BeX-fj-

avTOV.

i^

ToT

ATTOT.

Kav

fXY]

•nepd(TV)

Kat

^^(tv], (f)V](Tiv,

TOv evcrejSyj

Kat KTyypov Xoyt(Tfxov tov voog, ^ dvTtKetfxevvj tov t^ryypov, Xeyta

hv Tov diaPoXov
Xvfxriva(T6at'

Y]

^vvafxtg, ov

tvvaTat Tag t^^ '^^y^i dpeTag

Kai

tv]v

otKetav

avTv^g (j(Xyyov,

Aeyw

tv]

to awfxa,

(Tvv avTvj e^a(f)aviaai.

20
Ylepi

ToT Xptsostomot.
Kai Twv ^atfxovcav
oti

tou

^ia(3oXov Kat evravBa Xeyei

eya

fxev, (f)V]at, (BovXofxat

tw 0e»
^e
fxeT

irpoa-

dyeiv, Kat dpeTVjv Kat

(SaaiXeiav KaTayyeXXetV
TOVTOtg.
ov

'^idfSoXog
efxov cov,

Kat
efxot

ot

batfxoveg

Ta evavrta
efxeXXev
;

iiwg ovv
^e ov

u.v]

avfXTtpdTTetv

f^ovov

avfxitpdTTetv,

dXXa

25

Kai aKop^n^i^etv

eTrtSvfnei

Ta

efxd.

TavTa

^e Xeyei, iva hei^v] -TroXXv^v

avTov

Tipog tov ttd(3oXov ty]v eyGpav,

Kat d(paTov ovaav.
egv]g
;

Lt eaTiv
eartv'

OTi

Ttaaa afxapTta

Kat Ta

Qe Xeyet tovto

TtoXXa,

(f)y](Tt,

KaT

efxov

etpv]KaTe,

oti

itXdvog

elfxi

Kat

dvTtBeog'
eaTCti

TovTa
efxot

ovv

acptvjfxt

vfxh, Kat

ovk ditatTw ttKag vfxdg' ^o
v]v

ydp

TtTaiere*^ oia tyjv

adpKa
;

itepiKetfxat.
itepi

^taTt

eig

TO Tlvevfxa to Aytov dfxaprdveTe
eiTteiv, OTt

fx^

ydp Kai

avTov eyeTC

dyvoovfxev avTO'

'htd Vf]

touto Kai evTOAi^a KoXaa6-^aea6e

q TTTceTe

Cod.

XII.
Koti

22.
ocra

MAT0AION ETAITEAIOT.
jU,ev

95
tov

€Kei'

ovv e/3Aa0>;/x^(7aT6

kut

efJiov, (pfjo^if irpo

(TTavpov,
viTfp Se
**

d(f)ir]ixt

vfjJiv,

Kai

avTO ^e tov aTavpov to
'*

ToXfi.y)fi.a'

T^f diriaTias KaTaKpiSYjo-eTe fMOvoV
lov
A^y/ov," ^a<

cf h
ei

av

enry}

KaTa

Toy

IIvevjaaToj"

Ta

e^y^g'

yap Kai e^e
haifLOva^ e^-5
ea-Ti'

XeyeTe dyvoeTv, ov
^dXXeiv,
Kcti

"^yjtiov

KaKeivo dyvoeiTe, oti to

idfjeig eTtiTeXe^v,

tov 'Ayiov Ylvevfi.aTog epyov

te Xeyetf tovto eiTTtv'
elg
efJLe

OTt

v;

d^ta ft.eTdvota ndvTa avyywpet Ta

dfii.apTrjfxaTa,

Ka\ Ta elg to
o)V

Aytov Ylvevfxa'

et

Se

ov

fxeTavo-^aaTe

nepi

fx.ev

etg

ef/.e

eTipd^aTe irpo
e/ceT.

tov crTavpov,
Se

w^e

fxev

ovK d7[o\afj.^dveTe, fxovov ^e
TO 'Ayiov dfJMpTdveTe'
a. Kat

iiept

m

eig to

io

lLlvevfi.a

eav

fAVj

fji.eTavo-ffaeTe,

Kat

w^e
Kat

Kokaad-^aeaOe Kat eKe7.

yap

ot

fxev,

Tav
Kat

avdpa-Trxv,
oog

evTavda KoXd^ovTat Kat eKeT,
Kat yap

cy^ ot 'ZG^ofniTat'

ovTot avTot'

evTavOa e^oaav

^ikvjv, vjviKa

eiraQov

Ta dvrjKeaTa eKeiva
vTioft.evovatv.

TTjg TioXeag
jS.

avTav dXovayjg, Kat eKet

yoLkeitfxiTaTr^v

15

o\

^e

CAfer fjLOVov,
oov.

ag
y.
01

itXovatog airoTyjyavi^ofLevog, Kai
01

ov^e

aTayovog Kvptog
Trapa KoptvStotg. aToXot, Kai
cog ot

Se

evravQa

fnovov,
ov^te

wg

'ire(f)opfj.evkog^

S.

le

cfSe

evTavGa
6 ^lw(3'

eKeT,
^v]

ag

01

Ayrovjv

Trpo(f)yiTai,

wg

ov

yap

KoXdaecog^

airep eiraayev,
hii/
Tct)

akkd

ayoovav Kat 7taXaiafi.dT(6v.
oevbpov
etirev

20
eQvjg

etTreiv

yrotyjaaTe to

,Kat
OTt

Ta

Oe Xeyet

TovTO eartv.

ov^etg vft.m,

<f)yjatv,

irovyjpov

epyov

eaTtv
et

TO daift.oyag aTreXavveiv Kat e^ avTav eXevdepovv avdpairovg'
Koti

ydp
ovv

a(f)0^pa yivatayyvTovv,
fj.ev

ovk yi^vvavTo tovto
tov ^e

eiTretv.

eTre)

Toig

epyotg ovk

efi.ef/.(f>ovTo'

Tavra

epya^ofi.evov, (pyjatv,
TroteiTe.

25

OTt nrapa tvjv
yj

tZv

7rpayft.dT'j}v

aKoXovdtav tovto

Kai yap
Kapirog
t'o

Tov ^ev^^pov ^tdKptatg diro tov Kapirov (f)atveTat, ov/^

diro

Tov

tev^pov'

vfj.eHg

te

TOvvavTtov irotelTe'

et

yap Kat

tevhpov Tov Kapirov atTtov,

dXX

Kapirog tov oevopov yvaptaTtKog'

dKoXovBov ovv,
(BdXXovTeg
efj.e

vj

Kat to

'^atii.ovag

eXevdepovv evoia^dXXetv, ev^/a-3°
yf

tov eXev^epovvTa,

tovto eiratvovvTag, Kat

efj.e

Tov epya^ofj.evov KaryjyopeTv.

'OpirENOTS.

Aev^pov KaXov,

y]

to 'Aytov IIveD^a, aairpov to

d,

r Sic.

s

Ko\

Co(l.

96
aKoiSapTOV
d^iovg, iva
7rvei//u,a,

EPMHNEIA TOT KATA
vjtoi

XII.
TioirjaaTe

34.

6

'^ia^okog.

toIvvv

KapTiovg
[J.y]

ev

avToT^

Troi-^arjTe
vfj.Tv

oIkuv to 'Ayiov Ylveui^a, Kai
irovrjpov.

TOiavTa, iva

fj.y]

yevi^Tai

to '^ev^pov to

34

VevvqfxaTa e\LBvu)V
vqpol ovTes.

ttws"

dvvaxrOe

dyaOa \aXe?v

tto5

0EOA12POT MoM*OTE2TiA2.
TTovYjpoTaToi, Kai
/fOTef.

'Q,

(j^fjcn,

irdvTCov

dvBpwTcm
dcpecTTV]-

KaTo. ixvj^ev
ei

TYi

7rovy]pia

tZv

cj^i^vwv

ov 6avixaa-T0v
TYjg
i/^uj^^S"

/AvjSev

(pdeyyeade dyaOoV

eireTai

yap

Tyj

^SiaQeaei

Ta

pvjfxaTa'

aXXa

Trwg evcpvjfia (pQeyyeaSe,

Ta yeipw 36

Trpoeipr,ixeva KaGaTra^, Ka\ irpog to yeTpov eKKXivovTeg.

10

Aeyo) 5e

vixiv otl irav prjfxa

dpyov.
ea-Tiv
i\^evVifii;,
vj

ToT Xptsostomot. Apyog
Xoyta,
fxrj

koyog

alayjpo-

avKo(f>avTiav

e-)(av

to yeXaiTa kivovv
virep

pYjfxa,

Kai Ttav to
irag

Kara TrpdyjxaTog

Keifxevov,

ov,

<f>vjaiv,

dTrotaaei

dvSpooTrog Xoycv ev

vjf.fpoi'

Kpiaeag.

eK yap tccv Xoywv vjfxav ^iKaio- 15
KaTaKpi6vjaofxeBa'
ov
OTrep

6vjao[xeSa, Kai

eK twv Xoyav

vjfKwv

eaTt

^iHaaTVjpiov Yjfxepov Kai aveTrayQovg'
elire irepi

yap

ef «v eTepos, (pi^aiv,
xp-^(povg 6

aov,

dXX

e| wv avTog e(p6ey^w,

Tag

^iKajTVjs

e^eveyKVj.
fxv}

^/a tovto ovv dyairvjToi, vrdaav aTrovVfiv elaeveyKWfxev,

fKovov
Trepi

Tov

fxvj^ev

vjftdg

dpyov (p6eyyea6ai, aXXa Kai to Trdv- 20

TOT€

Tm

evToXSov tov

Qeov ^iaXeyea6ai.

KE<I>.

Kr.
crrjfielov.

Hepi rav aiTovvTav
Savf)id^ct)V 6

KvayyeXirrTVjg
(pvjai,

tvjv

avaiayvvTOV yvap.v}v twv ^apia'7reKpi6v]a-av
'

aaiwv Kai ypafXfxaTecov,
Kai Ta
e^v]S.

*'

TOTe

avTW XeyovTeg, 25
avjfneTa,

Te6eiKe

Be to

" ToVe
'*

ot; fxeTa

ToaavTa

wg ov^evog

yevofKevov, Xeyovai,

OeXofxev airo (xov avjfxeTov iheTv.
eTreiOv]

TOVTO Se eAeyov, iva eTriXd(BavTai TrdXiv.
pvjfxaTWV avTOvg
eir)

yap

diro

twv

eireaTOfxiaev, Kai

aira^ Kai

oig
jaev

Kai iroXXdKig,

Toc

epya TrdXiv epy^ovTai,

avTog ^e ot€

avTOv Tpayecog $0

vjpwTcov Ka\ v/Spt^ov, eirtetKwg

avToTg ^ieXeyeTO.

ot€ ^e eKoXdKevov,

IPptaTiKwg Kai fxeTa
OTt

iroXXvjg

t^^ a(po^poTV]Tog aireKptveTO' teiKVvg,
dvcoTepog,

eKaTepov

7rd6ovg

eaTiv

Kai

ovt€

totc

etg

opyv]v

;

XII.

36.

MAT0AION ETArrEAIOT.
vvv airo

97
yjprj

ffayera/, ofSe

KoKajceiag fxaXaKi^CTat.
XotOopiav

§e Kat -nyv

v^piv

(TKOitfHVf ofj^ airXwj

ovaav, aAX' aTrodet^tv eyov^*?^'>
**

aav T^i

Trovyjpta^

avTwv.

"

t<

y^P»

y^vea

TtovYjpa

Kai

"

fjkOtyaXig" Kai

ra
ot

es^«".

b ^e Ae-ye/ to/ovto» 1<ttiv

oti ayvJi}-

fxcve^
/fa/

yeyovaatv
avTot.

an
Kat

irpoyovoi

ayTwv

irep/ tovj"

evepyeTa^y wairep 5
yivovTai,
oirep

vvv

oti

ev

iraaj^ovTef,

"/i^tpovi

ea-xaTvjg e<7T< irovi^ptai.

fi.oiyaXiZa ^e iKakeatf Kai Trjv irpOTepav
&>yAct5v, Tiyv

Kul
Koi

TTjv

vapovaav aTciaTtav
avTuv.

tc twv jppoyovoov avTcaVf 0eov,
eTti

TV}v TOVTccv

iKfivot /xev, OTi KaTaktTiovT^i Tov

Tovg ^aifxovag eT^ej^ov'

ovToi

Oe, ot;

afTOv itapayivofxevov Tipoa- 10
a-r][Ji.€iov

de^aaOai ovk
**

^OeXov.

Kinav

^e

" to

'Icyva

tou vpo-

<f)-^Tov" ^§17

to» vept Tyji avaaTdaewg dvaKpoveTat Xoyov, Kai
Tt

7r«7TovTa; ayTOV aTro tov TMroy.
<f>i^atv
;

ovv ovk

eoouyj avTf} arjfjietoVy

ovK
To.

e^oQrj

avTrf
jj^ei

atTOvarj.

ov

yap waTe avTov^ evdyetv
TteTtoipwfuevovi
ijv

htoUi
w<rT€
**

arifue^iay

yap avTOv^

ovTaj-,

aAA' 15
ev
Trj

iTepovg tiopQovv.

" wanep yap
'fjfJ^^poii

Jcovoii" (prjaiv,

"

KOikia Tov KrfTOvg Tpfii
yrjif tov Td(pov eiite.

KUt Tpeif vvKTa^.'

Kap^tav Se

r^i

T/vof
eTteiViq

%apiv av^pe^ NtveviTai
jtAev

KaTaKpivovat
Kat

Toi/f

lovSa/off

SovAo^,

&e ^eaitOTi^i.

fxev €k KrjTOv^ e^rjkdeVf

ao

8e eK OavaTOv dveaTrj.

Kai

fiev KaTaaTpo(f>^v eK-^pv^ev,

he

l3aaiXeiav r}X6ev evayyeXt^OfLevog'
Ttpo(f>^Taig

Kat

01

/xe»
01

^dp^apoi,

01

8e

avvavfaTpd(f>r)aav fxvptots'
01

Kai

fxev yapt<;

arjfketov

eitiaTevaav,

Se

itoXXa arifxeia Beaadfxevot, diriaToi

^itfx.eivav.

TO ^e " l3aatXtaaa votov KUTaKpivei avTovg,
TrAeov
rjv.

tovto toS itpoTepov 25
rj

6 fi.ev

yap

lctivdg Ttpog

eKetvovs dit^XGev,

Je (3aatXtaaa

Tov voTov ovK
avT>;
Tipog

av€fjieive

tov Y.oXofkwva itpog avTrjv diteXQeh, aAA'

avTOV itapeyeveTo' Kai yvvr\ Kat fSapfSapog ovaa, Kat
eTriKetfxevrjg, ov
*'

ToaovTov d(f>eaTr]Kvia, ovk diteiX^f
Kv7a,

Bdvarov
oe

Oe^^oi-

dXX

epcoTt

prjfxdTwv fxovov

ao<f>av'

itXeov

^oXofxcovog

30

"

coSe."

eKe7 fkev

yap

r/

ywr] itapeyeveTO, evTavSa
SoAo/xwv
t>;v

^e, eya), <f>r]aiv,

^eaTtoTrjg.

Kat

l fxev

vTre^ ^ev^^pojv Kat

^vXxv dteXeyeTo,
eya>

Ta

fx-^Vev

fxeya w<f>eXrjaat

Ttapayevofxevr]v

^vvdfxeva'

§e

vvep ditopprjTwv prifxdTm Kat fxvaTrjptcov <f>ptK(oheaTepov.

Ata Tov

etiteiv, oit

" oiav to aKdSapTOV
o

itvevfxa

e^eXQr)

dvo 35

98
" rov
avBpcoTTov,

EPMHNEIA TOT KATA
^iepy^^erai
^i

XII.
la

36.

avvtpuv

tottwv," Kai

e^^f,

eS^Aao-ev oti qvk ev

tw

/x-eAAcvTi alccvi fxovov,
01

aXka

Kai IvTOvBa
ea-ri.

YaKeiiaTara
KaBanep
eKeivYjg,
01

v7tou.€vov<Jiv

lov^aToi'

^e

Aeye; roioZrov
ryjg

'haifx.ovmre^, (pyjaiv,

orav aTraXXaySixn

appcoariag

av paSvfxxTepoi yevcovrai, ^(aXeTrarepav
tojv

eTric-Travrai

Ka6 5

eavruv

(pavraaiav, ovra Kai

ecp

V[x7v

ytveTai'

Kai yap Kai

e[J.7rpo(76ev

KareiyeaQe

tai[j.ovi,

ore

ra e\tuXa TTpoaeKvvene, Kai

Toy^" vlov<; vfxSiv eo^cpdrrere ro7g ^aifxovioig, tioXX^v eTri^eiKvvf/.evoi

[xaviav,
'^aiu.ova

«AA'

OfAiog

ovk

eyKareXnrov vfLag,
^i

dXX

e^e(3aXov

rov

eKthov tid rxv Trpocprjrwv Kat
vfx.ag

efKavrov' TidXtv y]Xdov,Jo

eKKaBdpat TrXehv
eyetv,

PovXofxevog.

enei ovv ov /SovXecrOe TrpocxTrovi^ptav,

dXXa

Kat eig TiXetova e^wKetXare
fJiei^u}

rovg

itpocf^rirag

aveXeiv, ttoXXw

Kat •^aXeTiicrepa vTrofn.evene rSiv Trporepwv,

rav Kara Ba/3yA»va Xeyco, Kat Kara AtyvTTov Kai Kara Avrioyov'
Kat

yap ra

eTrt

Ove(nra<jtavov

Kat

^trov

(jvfx^dvra

avroTg, 15

•aoXXw rovrcov y^aXeTrcorepa.

OpirENOTS.

H

Trapa/^oXyi
eig

rov aKaOdpTOV
epyofxevccv,

Trvevff.arog,
yj

irepi

rm

e^

eTrt(7rpocf)Yjg
yjg eiri

dirpocre^tav

e^

ld(7ecog

elg

pa6vfj.tav, ot

ro yeipov eXKovrai. oiKog
"^vyai ei7t

a-eaapci}fi.evog, eig ov

^atfnovia

el(7epyovrai,

rwv ^okovvtcov

eK/Siovv,
^'

Kard 20
a:;ToV

7rpo6e(Xiv Xoycov, cog aXYjByj rcov ev ypev^covvfncov^ yvcoaet.
ecrri KeKO(rft.y}ft.eyog, cog ofx.oicoft.a vaov,

ovk

usv

vaog.
eiri

'AnoAiNAPiOT.

ETTTa irvevfAara Xoyt(jreov rd TroXXd.

yap
fuv

TrXyiQovg TroXXaKig
ev

ra

eirra Trapd

ryf

6eia ypa<pYi.

Kar dpyyjv
ore
vtto

roig

lov^aiotg evi^Kyjae

ro

irvevfj.a

ro

Trovyjpov,

Kar 25
Seov'

A'iyv7rrov elhxXoXdrpovv'

e^^X6e ^e ore TrpocjeKX^^dyjaav
eig

fLerd

ravra
ij

Ve

oxe

e^yiu.apTOv
eTtt

rov 7rpoaKaXeadfi.evov, rore
be egeOtOovTo.

fkereviatvev

yaptg
co<J7rep

ra

ebvYj, ot

Kat

yj

fnev ev

Totg

e6ve(Jtv,

ev

dvvtpoig

riai roTrotg KaroiKYiaig eyevero
viro^^e^afxevoov

rcov TTOVYjpav
eBvcov'
Y}

yaXe^rY)
eig

re Kat ^va(3aTog, Qeov
yj

tcov

30

^e

rov lapavjX eirdvotog paov
TYjg

^rporepov Kai ft.erd
vvv

TToXXov

^tX-qBovg

ecpohov'

oto

KaKiov^

^tdyovaiv

yj

ev

Aiyv7rTca, ^rapaTarrofxevoi fxev
fJLiag

etg

rag Kara ^piarov

/3Xaa(f)y]-

dei'

ry]v
^

^e

Ttpog
vid.

'A^padft. liaSyjKyjv ovk eyovreg
* KotKiwi/

Kard ro

Lcg.

\p(t^e^yviA,iji.

Cod.

XII. 48.
^iKaiov

MAT0AION EYArrEAIOY.
Kav

99
t^^

TipoatoKav

waTnp Tore, aXXa

airoK07rTO[X(Voi

(Xiri^ofy OTi TOV irXi^pwTrjv TavTrj^ rjSeTi^Kaciv.

48

TiV

€(TTLU

r)

fJLT^TTJp

flOV.
[i.r}Tepa,
rj

Ovta[xw(; liiaiayyvofxevot; Trjv [avTov
T7JV

ovte apvovfxevoi
fxov,^^
ei

y€y€vvr]Kv7av

eXeyeVf

"

ti;

e<^Tiv

f^i^rrjp

yap

5

eirri<TyyveTO^,
Trpoi

ovV av

tirjXQe

^ia Trji fx-^Tpag

eKeivr}';,

ovV av Kai

avT'2

Tx cTTavpx

av,

t£ iiavTm
xovto
oti

fx.aki(TTa TroBovfxevx ft.aBrjT'^,
eiire

TrapeKaTeTiOeTO avT-^v'
airovarjg,

aWa

SeT^a;

6e\<i)v, oti

apeT^g
Kat

iravTa

TrepiTTa,

Kai

TavTrjv

epya^^ofxevog,

a^e\<pOi Kai a^eX(f)y] Kai

f^rjTrip ecxTiv

avTOv.
eiriTifx-^Giv

10

Xo^
eyovTa

te

fxrf

To.

p-^ix,aTa

e^eTa^eiv fxovov to, ttjv
tov
eTriTift.avTa

avfXfxeTpov,

akXa Kai

Ttg

rjv'

oti

ov/^i

\ptXog av6pci)Trog,

dxX
;

Movoyew^g Tiog tcv Seov. Kat

Tt

jSov-

Xofxevog eirtTtfia
irdSovg,
Xaoo, oTt

diraXXd^at toD rvpavviKWTaTOv T^g Kevoto^iag
Treirov^e.

onep wg yvvrj

epovXeTO yap eirioet^aa^at
e^et

tc5 15

KoaTei Ka) avdevTei tov Trai^og'
rj
fi.rj

yap

avTY/v eiaeX-

6ovaav aKoveiv fxeTa tov oyXov,
ecag ov

tovto ^ovXofxevov avafxelvai,
Trepi tSsv doeXcfiuiv

tov Xoyov Karairavari'
0fK<ag
firjT-^p,

to ^e avTO Kat
elirev,

avTov y^r) Xoyi^e<r6ai'
fxov, OTt

oe ovoe

aireXde, etire

t^ f-V^pi

QVK

et

fJLOV
rj

aXXa

irpog rov

enrovTa airoTetveTai 20

Xeyav,

**

rtg eaTiv
cocrTe

u-^^Trjp fxov.

Kai erepov te Tt KaTaaKevd^wv
fJ.'^Te

TovTo eiTreV

fxrjTe

eKeivovg,

dXXovg avyyeveta 6ap-

povvTag, dfxeXeTv apeTrj^.

HpirENOTS. O;
ptov

fxri

yivjiaKovTeg to

KaTa

Trjv Trap6evov fxvaT-^-

Xeyovaiv " aheX<poi aov
elg

tx

li^aov, et

yap eytvaaKov

errt-

25

<rTet;ov

avTov.
rj

Ik tov ^e Troteh to ^eXrjfxa tov ev ovpavo'ig
aOeXcpr)
r]

Trarpog, aOeXcpog TovToo
ov

fnrjTrjp

tov Irfaov Tig ytverai.
r]

et

oe

(pvaet

eaTi

rtg

aOeX(pog,

rt

tuiv

Xonrxv eTt Trdaa

7rap6evog, Kat d^td(p6opog

^v)^

e^ [\ytov HvevfxaTog avXXajoovaa,
Jrjaov.
01

iva yevv^aei to iraTptKov 6eXrjfLa, fnrjTrjp eaTt toD

30

i\noAiNApioT.

'

Oti

^e

fxrfirui

ireTrtaTevKeiaav eig avTOv
lcodvvov'

d^(X(pot avTov, fxav6dvofxev Trapa

irapa oe

tw

^dpKov,

Kat Tt irXeov dKrjKoafneV

ag yap e^eaTr^KOTa Kareyetv eTreyetpovv.

* €ra«<r)^t/»tT6

Cod.

O 4

5

100
CTT/

EPMHNEIA TOT KATA
lyj

XIII.
cog

3.

ToiavTyj

^iavoia

Kai

"Kvpio?,

ovy^

oiKeicov

avTcov

(fxv^aQifjf

a\\

avT(7rtd€iKvv(7i

Tovg
to.
el

vTryjKOQvg,

TOVTOig

ra

x^f

cvyyeviiag Trpoypacpcov airavTa
TYji

ovo^aTa,
^e

01

kut

oiKdOTVjTa
tvjv

vTTaKovjg

avTca

ovvyjtttovto.

Kai TrpoaKaipog ea^^e

Mapiav avTiXoyia, Ka6a Kai •npouTnv Y^vfxehv Xeycov, " Kai o-oy"5 " ^€ avTYjg TTjv \pv')(v]v, Kai Ta e^vjg, (iKOTCog cnavyjXSev cni
TOvTa Ka\
Kvpiog avr^g evfXfvxg
eiri

tov irdOovg ixvvjaSeig, Kai

crvveaTy]<T€v avTVjv tco ayairyjTco /Aafl>;T^.

0EOAX2PHTOT.

TavTa

^6

e</)>7,

ovK

dTro^oKifji.d^ci}v

irdvTcag

tviv
i

^YjTepa Kai TOvg o^eX<f>ovg,

dkXd

'^eiKviig

oti Trdai^g

aciofxaTiKyjg

o

avyyeveiag
vovg

TrpoTif/.a
ei

T^g

xp^^/^^g tvjv oiKeiOTyjTa'

^id tovto KaKeioiofxevov
co^

CT(pycov,

TOVTa

eirdyoiVTo'
tcjov

irpog

yap tov

(iri

Ti CTrov^^aioTepov
}jv

KaXeh avTOv
o fxev

oiKeicov tvjv 6fj,iXiav,

dvayKaiov

TovTo eiireiV
eiire
ovTCi)

Kai elg ^idacxKaXiav

tcov irapovTCov.
tj

ug ydp
Kai ra
1

avTog
(^vjg.

Toig fi.aSyiTa7g
fxoi

"

6

cf)tXciov

iraTepa

ixvjTepa

voei

tov

Ivjaovv irpoKpivavTa Tovg fKaQyjTag, VTT(p

fxvjTepa Kai a^eXcf^ovg.

Opitenots.

YlpoKpnea

yj

KaTa Qeov avyyeveia
Kai fxevovaa.

Ti^g

KaTa

adpKa, avTV] ydp xai

irpovjyovfJievv}

KE$. KA.
Ilept

20

rav

irapafio\S>v.

3

Kat

iXdXr)(T€v

avroh iroXXa eV Trapa^oXoLS.
ev

AtaTi Se

vvv fxev
oi»)^

irapafioXaig ^iaXeyeTat, OTe Se eni toi/
;

opovg eti^aaKev,

ovToog

OTt

tot€

fxev

6

o^/Xog aKaKog ^v,

vvv Se Kai ypa[Xfji.aTeTg Kai ^aptaaiot. vepi Ttvog Xeyet OTt e^ijA-a^
Bev
aitetpcav

tov

airelpai

;

irept

eavTov'

iroBev
;

^e

e^vjXQe,

koi

ydp Ta irdvTa

TrXvjpoi,

Kai •navTayov irdpeaTtv
tvj

ov TOTrce,
yjfxh

dXXd

aykaet Kat otKovofxia
^td T^f icaTa
TVjv

itpog vjfJi^i,

eyyvTepog
etire

yevofxevog

adpKa

Trept^oXvjg'

ovk

^e oti avTog eppi^e
eaooSv},

irapd TVjV o^ov,

aXX

OTt eireae, Kat oti to

T(TapTov fxepog
ttoAA^
vj

30

Kat

ov^e
^e

TovTO

e^tavjg,

aXXa

Kat

evTavBa

^tatpopd.

TavTa
OTt

eAe-yev 'hvjXav OTt fxeTa d<f)6ovtag irdat tieXeyeTo'

Kai

KaBdirep

anetpcov

tv;v

yv]v
(tI

ov

dtaipei

tvjv

vTroKeifxevriv

"

Cod.

XIII.
apovpaVf

lo.

MAT0AION ETArrEAIOT.
dirXSx; Kai dtiaKpira)g
oii

101
<Jii€pfj.aray ovJ(a

dkXa

PdWn
ov

ra

Kai avro^, bv •aXovaiav
ov pdSvfxov
ov

vevvjra ^iaiptty ov ao(f>ov ovk dao<f>ov,

cTTov^aiov^

ovk

avOpe.7ov

de<Xcv,

dkXd

Trd^i

^takeyeratf rd itap
TtoBtv ovv

eavrov TrXrjpaVf Kairot Trpoei^ag rd
;

e(Xoix.eva.

airxXeTO ro 7r\e7ov rov ciropov

ov irapa rov aireipavra, 5

d\Xd

"aapd t>j» vT[oteyoit.evfiv «y^», rovreari itapa rrjv dKovovaav

^pvxyjv.

%py) ^e Kat rovro aKOTreiVf ori ov fxia r^g ainakeiag

rj

oSof,
rr(\>

dXXd
<^ov

^id(f)opoi,

Kai dXX-^Xoov ^iear-^^Kviai. Kai (3dvavaot
ov^e

Kai

01

{xev
01

itapd
^e
ev

eiaiv
01

01

pd6vfj.oi

Kai oXiywpoi^

rrj

10

verpa,

dadevearepoi
fvi^^e

fJi.ovov.

ydp fariv

laov fn^^^evo^ e^v;-

ped^ovroi,
iceipaafi.av

ava/xoj^Aei/ovTOf t^v ^i^aaKaXiav fj.apavQ-^vai, Kat
01

eTriKeift.ev(i}v.

he

ev

rais dKdvQaii iroXXoi
'iraSxfi.ev,
fi.vvjfi.Yj.

rovrm
r-yj

avyyvxaTorepoi.
irpoBvfxia

iva ovv

ft.rjri

rovrccv

eTrtKaXvxpafnev

rd Xeyofxeva Kai
rjfjieii

rri OifjveKet

ei

ydp Ka\ dpird^ei \ 5
el

tid(BoXo^, dXX^

Kvpiot rov

fxvj

dpirayvjvat.

^e ^vjpai-

verai
OTi

rd

airepfuara, ov irapa rov

Kavaccva ytverat.
hia ro
f>.vi

ov

yap

eiTrev

^id rov

Kavama

e^vjpdvQvj,

aXXd

ej^e^v

pi^aV Kat

diroTrviyerat

rd Xeyofxeva

ov irapa

rag aKavQag^ aXXa irapa rovq
fleAeu,

avyyjapovvTaq dva^vjvai avrdg'
rvjv

e^eart ydp, ea»

KCoXvaai 20

vov^pdv ravrviv
rovro ovk
etirev
*'
vj

^Xd/Svjv., Kai

rw irXovna
vj

elg ^eov y^vjaaaBai'
ov^^e

tid

atav,

aXX "

fLepifxva rov aiavog,
fxvj

irXovrog,
alriWfj.eBa,

dXX

avrdrvj rov irXovrov.

rotvvv

rd

Trpdyfj.ara

dXXd

rvjv yvoofJLVjV
ot

r^v

^ie*p6apfj.ew}v.

10

Tivog evcKev

'AvoaroXot Xeyovai Ta5
;

Kvpia)'

ort

"^tart2^

"

ev

-irapa^oXaTg XaXeig roTg oyXoig
irpog

eveth^irep

cpiXoaropywg

Aomov
ori
**

avroiig ^ifKetvro'

Kai yap Kai fj-era TovTa Xeyovaiv

diroXvaov roiig oyXovg" Kat irdkiv ort

" ot^ag

ort

eaKavro

"
8e

^aXia6vjaav'^^

lavra

Se irdvra

dvo

iroXki^g eXeyov aydwrig.

"
Se

vfJiiv

^etorai yvicvai toc fxvar-^pta rvjg ^aaiXetag, eKetvoig

^o

"

ov Se'SoTa/," eiTre, ^td ro irdvrwv airtovg raiv KaKusv eavTovg
eKeivovg
etcovatag
ireiad^vai
fj.ri

voifiv,

/SovXofJ-evovg.

ot

yap

^AvoaroXot
<f>-^aiv,

avQaiperxg

e7reia6vj(rav.

ov^e

yap avdyKrjv etadya,
yevofxivrjv'

ov^e

diroKXrip'j}aiv

rtva

dwXag Kat ag eTvye
(Ittwv

ovhe ydp ro avTe^ovaiov dvaipx.

oe

"

ori oaTtg eyet ^o6rj-

35

102
*'
'*

EPMHNEIA TOT KATA
Tre^icrcreffi^a-eTa;,

XIII.
ej^e;,

13.
ej^e/

afrai avra Kai

hmig

^e ovk

Kai b

apByj(j(Tai ait' ayT&v," e^^AcoCTe ^<a TO^^TOy, orav rig TrpoSvfji.iav

(•yri

Kai

(nrovQyjv, ooByjrrerai
rovrctiv

avrm Kai napa rov Seov aTravTa'
eavrov
Kai
fxrj

orav ^e

Kevog

vj,

Kai irap

eicrtpepyj,

ov^e

ra

napa rov 0eoy

aipovvrog,

aXXa

^v]rovvrog Kai

dfjieXovvrog, 5

eK Tiavrm aTvoTintrei.

Kakwg

te e/Ve

"

Kai

^OKei eyeiv" ovte

yap avro rovro
13
*'

ej^e/.
'^

T^

^e'

ecTT^v

ort

(^XeTtovreg

ov

^Xeitovcn Kai aKovovreg ovk

aKovovcriv ;"
lieeXi^ef3ovX
tc2

ori

ei^ov ^aifxovag e^eXBovrag Ka\

eXeyov

*'

ev rco

"

apyovrt,

rav

^atfxoviav

eK/SdXXei

ra ^aiixovta" 10

TjKovcrav

Seco itpoadyovra avrovg tta r^g ^i^^acTKaXiag, Ka)

eAe-yov ori

ovk ecrriv dito rov ©eov.
^pricpt^ofievov

^<aT/ ^e Ka\ rov

Ttpocpyjrvjv

eiadyet ra avra avra

Kai Xeyovra,
e^vjg
;

"

dKoyj

dKovrig
itore
1

"

creTe,

Kat

ov

avv^re,
f».-/)

Kat

ra

iva

fxv]

vofi.tarj

Karvjyopiav iptXrjV etuai

ra

etpvjfneva

vit

avrov. ro ^e

"

fxrj

5

"

eitKjrpexl/oxri

Kai

tdcroft.ai

avrovg,

rvjv

eTttrerafJievvjv Ttovvjpiav

avTwv

crv]fi.aivft,

Kat

rvjv

fj^era

aitov^^rjg

ditoarpocp^^V

ofi.iog

^e

Kat tta rovrav ecpeXKerai

avrovg Kat

epedti^et

itpog e7tiarpo(f)VjV,

detKvvg OTt eav eTttarperpcocxtv, tacrerat avrovg, Kat ori ecrri tvvarov fj.eravovjcravrag
actiQvjvat

avrovg, Kai ori ovk etg

rvjv

avrov 20

^o^av, dXX^ etg rvjv avrZv crarvjptav aitavra eitotei.

16
*'

EiVccv t\ ort " vfHMV fKaKdptot

ot

0(f)6aXft.oi ort

j3Xe7tovai, Ka)
o\ptv,

Ta wra

vfj.av

ort

aKOvovitv,

ov

ravTYjV Xeyei rvjv

dXXd

rv}v drto

^tavoiag'

Kat yap Kai

avrot ovroi

loy^aro* vjaav, kou ev

ToU

avrolg reBpafXfj.euoi Xoytoig,
e-tei^vj

dXX

ov^ev 7tape^Xd(3ri(Tav dito 25
itpoatpecrtv Ka)
yvci)fj.v]v,

TYjg 7tpo(f)V}reiag'
'^io

yap dyaSvjv (lyov

Kai eTtrjyayev,

"

ort itoXXot

Ttpo(f)^rai Kat

htKatot e7te6vft.v]aav
rvjv

"

i^eTv

a

^XeTtere, Kat ovk etbov,
<f>Y](Tt,

Kat rd

e^vjg.

Ttapovcxiav

TY]V efxviv,

ra Qavfxara ravra,
rv]

rvjv (jxav^v, rY]v

di^a<7KaXtav.
ry] oxpet.

eKeTvoi fxev
vft.e7g ovv

ydp

Tttcnet
rvjv

fnovvj

eQedaavro, avrot ^e Kat
(f)V]at,

30

d^ovaaTe
v]fj.iv

TtapaPoXr/V ravrv]v,

Kat Xeyet

rd

efXTtpoaSev
^eiKvi/g TV]v

etpv]ft.eva,

ra

Ttept

y^pv]ft.drQ3v

Kat dKrv]aoavvvjg,

etieiSev

/3Xd(3v]v, Kat

r^v evTevQev a(peXetav' eladyei

Se

Kai rY]g aper^g ^ta(f)opovg rpoTtovg' (ptXdvBpcoTtog ydp wv, ov
fxvj

fxiav VTiedet^ev o^ov, ov^^e eiTtev, edv

rtg eKatov 7toiY]7V] e^eTteaev, 35


XIII.
aAAa
aXXa
i6.

MAT0AION ETArrEAIOT.
o

103

Kai Ka)

ra

(^"^KovTa Troiav aw^eTai'

Kai ov^e ovto; fiovo^,
evKoXov KaTatJKeva-

o Tot

rptaKovTa' tovto Se

CTroirjaev,

^wv T^v
fxeTO.

(j-aTyjpiav.

«tti §€

to.

CKaTOV, tiapBevia Kai aKTrjfjioavvyj

Tav komav

apeTciiu'

to. e^iy/foVTa, <yaui.og a-eixvo^

Kai aacppav,
o/xo/cofs

fA.epil^Oft.evog

fxeTa X.pi(JTOv

Ta

vndpyjiVTa'

Ta TpiaKovra,

ydfxog

aefJLVOs

Koi a-axppav,

tvjv rpiTvjv

"^i^ovg fxotpav; ir/JoS^Acwf,

Koi

Twv XotvSiv
Yj

<f)vkaTTOft.evsov

itaam
vj

^ecritoTiKaiv
ecfte^vjg irept

eviokSov,

Kai

avTfi fxfv

Trapa^oXv} ev TOVToig,
.

^6

Tav aipeTiKoov

cvaTfifndTxv ^iaXeyeTai

Ktpiaaot. To
etrtTerafievyjv

eiTieiv

"/tx^oTe

eirtaTpexj^co

Kat idaofJ.at avTOvg" lo
eTttatrwfiievov

efLcpatvet

^vaTpoTriaV irX^v Kat

eartv

Kat epeOi^ovroi' deiKvvat yap, OTt eav evtarpe^coatv, tarat avTovg'
^ta yap to
aaiByjvat

avTovg, ovTwg Xakei.
TrXyjv

eiret

e^et

avTOv oXiog

fLYj^ev XaXyjaai,

dXXa atwnav'

ov ^ia tvjv lOiav ^o^av,

dXXa
15

^ta

Tyjv

avTm

aaryjpiav, irdvTa TroteT.

Ktpiaaot.

M.aKapi^ei

ow

avToiig,

wg aKyjKooTag

rijg ev
ot

tov

Ttov 0av^f, Kai d^iwSevTag T^g avTov 6eag, ^i ov Kat
Toy riaTpof Kat Qeov
eitipcov

w f^v
irdXat

(pvaiv voyjTcog, wv yj^iwdyjaav
eir

aytoi, Kat "irXyjpeaTdTyjv eayov t^v

ayaOoHg

Svfivj^tav.

Opitenots.

Ta

viro^eyofji.eva

fi.aKaptafji.ciiv

Kat

irepi

iravrog

20

^e Toy ^XeirovTog to. 6eTa o(p6aXfi.ov, Kat oKovovTog t£v Tivevfj,a-

TtKxv
**

ooTCtiv,

TavTa av Xeyotro.

irept

toutow

cpyiaiv

"Trpo^pyjTi^g

'7rpoae6yiKe fxot K.vpiog

mtiov tov aKoveiv,

avri toD avvieiv roig

ev^o6ev uatv

Tag Kap^tag KaTo, tov
eKCi)(f)a}6y]

eaca av^pcairov.

yap

direptTfj.yj-

Tog
•yov
Tftjv

TYj

Kaptta Xaog,
avTVjV

ToTg ev^o6ev uai.
yjv

Kat

fueT

oXi- 25

Ato Kat

tvjv

dKoyjv,
edo^y]

ehoKovv €j^e<v toD vofkov Kat

7r/30^>jT£(5v, yip6y}

Kat

ToTg eyovat Tyjv Katvy^v dtad-^Kyjv,
**

iva irXyjpoi^yj to

eipi^f*.evov

vno tow SwT^po^*

vfj.cav

Se fJ.aKdpta

Ta WTa,

OTi aKovovat, Kat ot 0(}>oaXfj.ot, OTt pXeirovat.

ToT
01

attot.

O/

eTrt6vfiovvT€g

iteTv

ttKatot

to,

KaTa6vft.ta,

^o

yvaaiv eAajSov wv

eire^vfLovv'

eire6vfj.ouv

Se i^eTv Kat dKovaai

a

'AmaToXot

ejSAeirov,

Qeov

evav^pciyir-^aavTa, Kat

aKovaat

(ftcovyjg

IvcBdevTO^'

aapK4 Ka6 vnoaraatv.

19

ToT

^pxeraL 6 Tromjpos kou apird^u to iairappevov. ATTOT. MaT^arof eypa\\ie " irovvipog, M.dpKog Ve " Sa-35

104

EPiMHNEIA TOT KATA
'^id^oXog'
be
tyj^;
**

XIII.

21.

" rava^, AovKag "
€v TYj
irhfjv

ov ravTov kdTi Trapa Tyj 6^00, Kat

oO(p
01

oeofxeOa

Oiatpopagi hia to

cyw

eifXi

vj

oboi

TpeTg eypaxpav

Trapa t*/v odov" yapieQTaTa Se,

Mar<pYjatv

^aAO<;

Kai Mao/co$".
tov

"

eiii

ra
jxev
eTTt

Trerpcc^rj'^^
crvfJi7ravT0<;

ovk eni TieTpav
tov

ecxTrdpdai
eipv}Tai TO

XoyoV

e-nt

"

Trapa t^v odov
errTtv

5

"

[JLYi

a-vvtevTog.

Se t^^

KaX^g y^g, " ovto;
ovv
eiit

Tov Aoyov aKOvav Kat avvtetg
01

fXYjitoT

Ta

TreTpabYj Kat

eig

TYjv

aKavQav [xeTa^v etatv acryvf touvtcov Kai avvtevTav'
^e, eig

irpoTpeTTTiKOv

to

avveaecog eTTiixeXeiaSai'

et

yap tov

fxYj

(TvvtevTog dpTra^eTai

(nropog, cvveaiv avaXYjirTeov Kat

KaXvnTeov 10
fxyj

TQv aitopov ev

t>5

yri

t^

/xv^jU.17,

iva pt^olSoX-^a-vj, Kat

yvfuvov

evpiaKOfxevoVf dpnayYJ viro

twv

TYjg TrovYjpiag irvevf/.dTuv.
r)

21

T€vofJLevr)s Se

OXi^ew
(piXoov

SicoyfJLOv

8ia tov Xoyou.
Yf

OpirENOTS.
ywv,
Y)

Qktxpeag

vTro

tZv yovedav

avyyevwVf
&e,

yj

avveptirt

^oKovvTCov

avfJ.j3atvovT(av'

^twyfji.ov

oti

15

Yjyefxovag kou I3aat\etg (pepovrai riveg ^ta tov

XdyoV yevtKag ^e

TovTa

dfxcf^OTepa

**
**

Treipaafxm

mofxaaev

Aovkdg.
Kai 6 twv
aXi^6Y]g
jSica

ToT
•nTioyog

ATTOT.

H

a-jrdTYj

Tov irXovTOv avfXTrvtyei

eTepo^o^m Xoyog' TrXovatot ydp etat "^evaTat' uv KpeTaaov
Kat
Yj
'

evaejBYjg'

vrTOiyog

f^ev
**

Xoyx Kai yvaaei,
ft.eptfxva

^e

20

tiKatog'
**

t\ Ttapd
**

tw ^iroaToXcp

iraaav rwv eKKXrj-

atav,

ovK eart

fxeptfxva tov aiavog rovrov,"

aXX

ai ^twrtKai
yvfv,

fxeptfxvai'

ravra te

vnofxevet, 6

fLYf

veaaag

tyiv

eavrov

dXXd

dfxeXag rov Xoyov ^eyofievog.

ToT
(popwv'
ei

ATTOT.
ei

^AXYjSwg,

yvaariKag awtetg, Kai
fxY}

ei

^oKeT Kapiro-25

^e rtg ^oKei
Kap7ro<popeTv,

avvtevat
fxYf

Kapiro^ftopav, ov avviYjatv'

Kat
etg

^0Ke7

avvteig

b

KapirocpopeT'
eh-fjXwaev

fxevroi

e^YjKOVTa

Koi
eire)

rptdKOvra
fXYj

Kai

eKarov,

r^g dperYjg ro
rYjg

TrotKiXoV
dKDi(3eiav'

irdvreg

taYjv

eTri^eiKVVvrai

dperYjg

t^v

«AA'
ori

01

fuv

yjttov, ot Se

fxdXXov avr-qg
tyjv

eTitfxeXofxevoi'

30

ware

'^eT^at

Trpoalerat

Kat

rovTOvg Kara

otKetav

dva-

Xoytav.


**

"

'ilfxota$Yj,

'

(pYjaiv,

*'
y]

/BaaiXeia
ev

rHov

ovpavwv,
eiireTv

aireipovri

KaXov

airepfxa" Kai

rd

ef^f*

^e

ra

ort

"

eairetpe

^t^avia,

ra rav atpeTiKwv avaTYjfKara KaXtt

eTretbYj

waTrep^s,

XIII.

24-

MAT0AION ETArrEAIOT.
Tcti
<r<Tfli),

105
TfoXKa
tv
T-q

TO ^i^dviov €otK€v
6eia (irf^Qxcvvvei
**

ovTCO^ Kui

Yj

•nXo.vYj'
'*

aXiq-

Ta

6fJLoi(i}[/.aTa'

e/Vwv ^e ort

tx Ka&evdeiv
evtKpefAva^
ru)

Tov^ av6pa)TT0vi,' ov fxiKpov TOtg lepevaiv
KivOvvoV
te ov Toiq

cvrev^ev

rov

teptvai

Oe

[kovok;,
Trjv

akXa

Koi

Xa'2'
OKjirep
e^

^fiKVvai

Kai

ttjv

TiXavyjv, fjLera

akyfietav

ovaav'

yap fMTa xo anapvivou tov
Toyf
<./

aiTOV^ eavapvj

^i^avta, ovrvg //.era
roi/i

Tipo(f>-^ra<;^ ot

xpev^onpocfyYiTai'

Kai fJLera

'ATroaToAowf,

xpevoairoaToXot'
Ti
fJLtfJL-^arjrai

Kat /xera tov ^piarov, 6 AvTiy^jpiaroi' av yap
6

t^jj

^ta(3o\oif ^

Ttaiv

ent^ovXevaet^

oi/Te
<f)Yjat,

eTii-

yetpe7y ovre

oiOev.

Kai ti
;

^tacftepovatv oi Ka6ev^ovTeg,
q'ti

rav lo

eig Tffv o^ov anapevraiv
pt^wGyjvat

iroXv.

exei

ev6e'j)<;

^piraaev' ov^e

yap

afpvjKev

evTav6a

^e,

nXeiovog

e^eri6ri

t^?

fjiyiyavrj^'

ravTa
Kat
fcat

Oe etTrev o Xptaroi, Trat^evav rjfxag ^<a TravTOf eypvjyopevai

vyjcjyetv'

Kav yap eKeivag hacpvyyjg Tag (3xd(3a$,
(3Xdfiy}'

(f>y]aiv,

eart

erepa

coairep

yap

eKei ^ia

T^i o^ov koi t^^ iterpai 15
yj

Kai rav aKav6av, ovroif Ka) evTav6a ^/a tov vnvov
ytverai.
*'

difjjXeta
'*

ooare

tiYjVeKovg

(f}vXaKy}<;

tel'

'tto '*

koi

eXeyeV

6

Se

virofxeivag etg rekog, ovto^ aad-^aeraf''

ore Se €(3\daryjaev"

^y^atv,

"

y^oproi, rore

e(f)dvy]

Kai
ol

ra

^t^dvia'''

irapa fxev
^e

yap
itoX-

T>jv apyyjv,

avaKevd^ovatv eavTo7g
nappyjatav, Kai

alpertKoL

eTrei^^dv

20

Xy^v

Xd(3(oat

Xoyov rig avTolq

ff.eTatoo,

Tore rov

iov eKyeovaiv.

OFirENOTS.
rviv eti' av6pwTrovg

E-)(dpoy

te dv6p-j)Trov, rov ttd^oXov
y]fj.di

KaXet,
y]fj.civ
yj

lid
Se

^Xa^YfV

"

ydp

eirYjpeta,

Ka^

^PX"}

'^'?^

eTrijpeiai-,

ovk diro TYjg etg y]fxdg enyiptiag, dXX^ diro 25
o6ev
IvjXov, ort
//.ij

T^g

etg

©eov e-/6pag eyevero'
y]

Seog

fj.dkXov'^

y]fJMg

(ptXet,

yjfJietg

eavrovg'
y]v

ttd t/ Be

Trpo
;

Toyroy eairetpe
tva
tyj

ra

^i^avta,

aXX

ore

airavTa
ovrcog

7reiiXy]pufj.eva

airov^Y]

Xvfi.Y]VY]Tai

ToD yeapyov.
rtvog eveKev

-npog

tov ©eov e^/Ppah-ag eyav,

navra

enotet.

etadyei rovg '^ovXovg Xeyovrag yeye-^o
y^^y]

VYjfxevov,

Kat Karenetyovrag

Ta

^ti^dvia

dvaandaat,
avrav,
oiiy^

et

Kat

fXY] OteaKefi.fjLevsog

XaXovat ;

tetKvvu)v tyjv

fji.eptfj.vav

ty]v

vnep

Tov anopov, Kat iva to
entrpenovatv,
^

voaY]fi.a

reag e^eXnatV
t»ju yvc!)ft.y)v
yif/iv

eavTo7g Se
te

dXXd tov teanoTov
^ \iA.
leg.

dvafxevovatV

Sic

:

iViKpiy.^ vid. leg.

aul

e»? ^/>ta?.

" fAoiXXov siippl.

V

106
Qea"7roTYi$
^YjXotf

EPMHNEIA TOT KATA
KCoKvei'

XIII.

31.

ovde

yap

^ei

<poveveiv

alperiKoV

rovro yap

ro

"

BeXeig direXBovreg avXXe^cofA.ev avra'^^ koI ya.p (povevo-

fAevwv

rav aiperiKicVf TroXefxov aaitovtov
ri ^e

eU

rrjv

oiKovfjievrjv

eia-

dyere'

eari

"

fji.-^TTOTe

eKXeyovreg ra ^i^dvia, eKpi^aavjTe
;

"

afJia

avv avrolig rov airov
OTiXa

yj

rcvro

(jyyjaiv

ori el fji.eXXQiTe 5

Kiveiv

Kai Karaa^pdrreiv rovg aipertKovg^ dvdyKr] ^roXXovg

Kai

rZv dyixv

avyKara/3dXXea6ai'

vj

ori

Kai aii

avrm twv
airoV av

^i^aviuiv

eiKog ttoXXovs fneraPdXXeadai, Kai yiveaOai

roivvv

TipoXa^ovreg eKpi^aavjre avrovg, XvfxaiveaOe rx fLeXXovri
ov
roivvv eTTiarofxi^eiv Kai

yivea6ai aira'

eKKonreiv

rvjv Trappyj-

10

aiav rwv aiperiKav KOiXvet,

aXXa

ro Karaatparrov avrovg,

rtvog

ydptv

**

epw,"
;

<py}atf
fxvj

"

roTg

6epiaToug'
ovroi'
yjyrj

avXXe^are
01

iiparov

ra

" ^t^dvia

tva

(j)o(3T^6(tiaiv

vjyovv

6eptaTat, ag avv-

airayofA.evov avrolf rov
rvjv

atrov.

Ve aKoitehf Kai rov ^eaTrorov

vjfxepoTfira'

ort

avafievet rcov ^i^aviwv rrjv eTTtaTocprjv' tacog 15
fxeyjpt

ytverat airog'

dv ^e

reXovg

fJievcoat

i^i^dvtaf

" rore

(pvjaiVf

"

epcti

To7g 6eptaraig,

avXXe^are Ka) t-^aare
oirep

eig ^eaft.dg,

npog ro

" KaraKavaat avrd'"
6epiardg
^e,

^vjXoi,

r^v atavtov avrav Kara^tKyjV

rovg AyyeXovg Xeyet.
atvdTreccg,
ft-tKpov

31

**

KoKKco
coanep

ryjv

(3aaiXetav
eyji

tc5v

ovpavwv

aTreiKaaev' 20

eTret^vj

aiiopov

ro Xdy^avov rovro, av^y]6ev ^e
eirt

fxeT^ov yiverat

rav Xaydvcov

iidvrcov, ovrcos Kai

rov Kr]pvyfi.a01

Tog

yeyoveV

Kat yap Trdvrcov -^aav dadevearepot

'A-TroaroXotf
ev

Kai irdvrxv eXdrrovg'
^vvafxtg,
l^YiTrXcc6y]

dXX

Ofxcog

eTrethvj

fxeydXyj

y}v yj

avrotg
ro 25
cog

Travrayov

T^f

oiKOVfxevYjg

Kat
tjS»?

e^erddy]
irapeivat,

Ky]pvyixa.

^tart

dXXayov

(py^at

rov 6eptafxov
ai
yjJopai

or

dv

Xe-y-yj*

"

dva(3XexpaTe

ori

XevKat

etai
01

irpog

"

6eptafxov ^^>j'"

Kai irdXtv

"

fxev 6eptaft.og TroXvg'

te epyd-

"

rat oXtyot ;" evrav6a Se rov 6tptafKov, Kar dXXo aiqfxaivofxevov
eTret^hv]

etirev,

Trore fxev ry]v vTraKoy]v rS>v vjraKovadvrcov, 6eptafxov^o

ro Trpdyfxa KaXeH' vvv ^e 6eptafxov, r^v avvreXetaV nat
oe
etircov

dXXayov
Oepi^cov

ort

aXXog eartv
(pi^at

aireipcov,

Kat aXXoi

evrav6a ^e avrov eivat
7rpo(f)V]Twv

rov aTretpovra'

tovtq ^e
rovrcov

eirrev

irepi
ijv

Kat

AiroaroXcov
eari
^e

Kat

ydp ^td

avrog

6

aneipcov

Kai

rore'

OTrcog

Kat Beptafxov Kat

airopov

to 35

5

XIII.

33'

MAT0AION EYArrEAIOT.
Trpog

107
tovto Oe totc

avTO KaXet'

aXko Kai aXXo avro

ovofJia^ajv'

Xeyeif or av tov Kapitov eTri^rjTei

T^g aKpoaaetog,
r]v

33

"

'OfMia,

<f>i^<TiVy yj

^aa-iXeia t»v ovpavxv ^vfx^^
e^-^g'

kal3ov<ya

" y^^> €Kpv\pe," Koi Ta
avTvj'
ets

eaTi 8e

17

vitoQeaig
y)

t^? TrapajSok^g
fxiKpa oiiaa 5
fxov,

waiiep

to

710X.V

aXevpov (xeQiaTVjaiv
ovTCCf (pyjaiv,

^vfxvj
ot

T»;v

eavT^g layyv,

Kai vfxeig

fJiaBvjTai

Tov Trdvra KoafLov

tji.eTa(XTrj<TeTe,

oXtyoi ovTeg, etg tvjv t^? aA>;^vfxri

Oetag
fxiyri

eiriyvuaiv'

Kat

otxjirep

rj

to (pvpafxa ^vfnoT, ot av
eKpvxpev,'^

TO aXevpov, tovto yap ^vjXoi to
evcoBrjTe

"

ovtw Kat

vfxeTg,

OT av KoXArjSriTe Kat
Trepteaeadt'

Toig iroXefj.ovaiv vfuv, Tore avTcov 10

Kai KaQdirep eKe7 KaTa-yjavvvTat fxev tm aXevpWf ovk

dcpavi^eTat ^e,
Trdvra'

dXXa

Kai fJidXXov irpog t^v eavrrjg e^tv fxeTairotei
eirt

rov avTOV

Tpoirov, Kat

tov KYjpvyfj.aTog tovtov
e'tpr]Kev'

avfj.-

^riaeTat'

" Tpta

Se

adra^
eTrt

elirm, toc TroAXa

oi^e

yap
1

Tov dptOfxov TovraVf
€1

irXriQovg XafLJSdvetV

f/i.ri^€tg

^e 6avfi.a^eTa),
atvd-Trecog

vept

/3a(JtXeiag
efxv-^aOrj'

ovpavuv ^taXeyofxevog, kokkov

Kai

^vfxrjg

dvSpcoirotg

ydp hteXeyero
ovtco

diretpoig

Kat tdicoTatg,
a^fteXeTg, cog

Kat teofxevotg diro tovtcov evdyeaOat'

yap

rjaav

Kat fkeTa TovTa ^eriS^vat epfxrivetag iroXXrig.

Atart §€

KvayyeXtaTrig tov

Trpocp-^Triv

eiadyet Trpoavacpco- 20

vovvra vept tuv irapa^oXcov Kat XeyovTa'
**

"

dvot^co ev Trapa/SoXaig
ft.r]^ev

TO aTOfia

ftiov,"

Kat Ta

e^rfg

;

tva ^ei^r]

KatvoTOfXovvTa
ev

Tov K.vptov

rifjJav

Ka) Oeov

''Iriaovv

X.piaTOV'

eXdXet ^e

irapaeTretQyi

^oXaig, eig epcorriaiv rovg

o-)(Xovg

nporpeTrofJ.evog'

Ofxcag

ovteig avrov e^ avrav ripwrriaev, dcpetg avrovg an^X^ev'

"

irpoa- 25
rjfxiv,

"
**

riXQov Se avTco" (pr/atv, "
Tr]v

01

fLaG^rat avrov Xeyovreg' (f>pdaov

7rapaBoXv]v rav ^i^avtcav." rtvog eveKev vvv fxera irapprjatag

01

^AiroaroXot

Trpoaepyovrai

Kat

eparcoatv

;

eTretOr]

eartv
te

oirov

^ovXofxevot fxaBeh,
irappriatag, ^ia ro
'*

ecpo^ovvro
ri^ri

epcorrjaat'

epcoTcaat

vvv fxera

oKOvaat

avrovg irap

avrov, ori " vfxh 30
ov

'^e^orat yvcovai

tov fxvarrjpta.^^ Kar ihtav ^e epcoraatv

tw

irX.r^Qet

PaaKaivovreg,
'.*

dXXd

rov

rov ^eairorov rripovvreg

vofxov,

etirovrog'

rovrotg ov ^ehorat." Ka] rt ^i^Trore
irepi

rrjv rrig ^vfxrfg

Kat

rov atvditecog dcpevreg,
^oXrjg
',

r^g rwv

^t^avtcov TrvvSdvovrat irapa-

eireihriTrep

eKetvag ag aacpearepag irapr]Kaatv'

ravrrjv Se, 35

p 2

5

108
ct)?

EPMHNEIA TOT KATA
€'^ov(7ay (Tvyyeyfiav
Trpog tvjv
TrpoetpYjfjievvjy

XIII. 33.
iiepi

rov CTropov,

Kai TrXeov ri (y^HKVVfxev^v

€Keivr]<;,

Kai iroXXyjv e/xipaivova-av t^v
eyKaXe'C avToHif

aTreiAVjVy TrportOeyTai elg (pxTyjaiv.

^io ov^e

aXka

Be

avaTtXr^pol toc

eipi^fJieva'

deiKvi/g

eavTOv hvTa tov Kpnyjv Kot

Kvpiov Tov Ttavro^.

5
Kai
t>;v

Xp^
Trpog

Oe

(TKOTteiv

(piXavdpcoTriav

t^v

acfyaTov, Ka\
"^t

to

KoXaaiy

•/jXXorpicofJievov'

oVe

/u,ev

yap

aneipet^

eavTov

aiieipei'

OTe oe KoXd^et,

^/' eTepcov.

nept /xev

yap tov

(nreipovTog

(pyjaiV

*'

aireipm to KaXov
irepi Te

(jTrepfKaf e(7Tiv

viog t&S dvBpwirov,

Kai

Ta

e^Yji;'

twv KoXa^ovTwv Xeyei'

"

01

^e OeptaTa] ei(x]v

i

o

"
*'

ot

AyyeXoi.

axyirep ovv (rvXXeyovTat toc ^i^dvta, Kai irvp)

KaTa-

KaiovTat, ovTccg eaTai ev Trj (rvvTeXeta rov aiavog' aTroaTeXei 6
vtog Tov ayQptJi-nov Tovg

" "
" "
*'

ayyeXovg avTOv, Kai avXXe^ovcrtv eK
to,

Tvjg
ttjv
1

fSaaiXeiag avTOv irdvTa
avoft,iav,

aKav^aXa^ Kat Tovg iroiovyTag
T/pi

Kai (3aXovaiv avTovg etg
eKei earai

Kafkiyov tov

irvpog tvjv

KatofJLevyjV

KXavQfxog, Kai

(BpvyfKog twv t^ovTWv*

ol

^e

"^iKaioi" (pyjaiy,
eirei^yj

"

eKXdfuxpovcTiy

wg

yjXtog'"

tovto

Se

eiTrev,

ovk

ovTcog fi.ovov

eKXdu-Treiv fi.eXXovaiVf

dXX

eiret^yj

rovTov T&v aarpov (pavcorepov ov yiycoaKOfJiev erepov, roig
yjfj.h

yycopifj.otg

Keyj)yirai
ol

7rapa^eiyf/.aaiv.
Trpcoroi

rivog ydpiv
vvv

dXXayov
Xeyet,
ot

fkkv <py)atv,

20

ort

diKaioi

dpird^ovrai'

^e

ort

fj.eTa

ro

eft,/3Xy]$^vat

rovg dfnaprcoXovg eig KoXaaiv, rore
^aev

^iKaiot eKXdft.-

irovaiv

;

dpTrd^ovrai

Tore

ot

^iKaiot

Trparot, epyof/.evov

rov

^eaTrorov Xpiarov, etg aTrdvryjaiv avrov' irapayevofKevov ^e avrov,

Kai Trapa^odevrcoy eig KoXaaiv rcov dfiaprcoXcov, rore etg jSaatXeiav 25

cvpavwv dTrepyovrat
elvai,
ryjv

01

diKaioi'
yj^et

eTret^yj

ydp avrovg

ev

ovpavSi

^eT

avTog ^e evravSa

Kpivat irdvrag rovg dvSpcoTrovg, ^oiig

Kara

rcov
fi.era

dfj.apTCoXcov

aTtocpaaiV

KaBdirep
ri^v

rig

(3aatXevg
(KetvyjV

avtararat
Xyj^tv

rwv

(piXcov

avrov, irpog
ryjv

fj.aKapiav

avroig dycov.

etdeg

^iTrXyjv

KoXaatv roig dfiaprcoXoig' 30
eKimrretv
ev
eKeivyjg.

Ta Te KaraKaieaOat, rw
Atart
fj.a^yyTalg

re rrjg

"^o^yjg

dvaywp-fjaavTog

rov

oyXov,

irapa^oXatg

Kai

rolg

^iaXeyerai
cog

;

eirei^^ aocpcorepot eK tcov eipyjfiLevcoy XotTrov
^<o

eyevovro,

Kai

dvyaa6ai avvtevai.

Kai Xeyet avreig fj-era
ot

rag Trapa/SoXdi'

" avv^Kare ravra

Ttdyra',

^e Trpog avrov'

!}$

XIII.
"

^^.

MAT0AION EYArrEAlOT.

109

vai Kvpie^' ouTcyf fxeTa

Tav aAAcov ayaSwv, Kai tovt6 KaTopSo)'^iopaTiKCOTepovi

aav al irpwTai irapalSoXai, to

avTovf Troi^aai.
ev

EiPHNAioT EnisKonoT.
Kakov ecTieipe
^eiv

'O

ixev

Kvpiog
o

tw

l^io)

dypai,

CTrepfxa'

dypo^ ^e ecTiv
6

Koaixog'

ev ^e toj

KaQevjtACcrov

Tov^ dvBpairovi,

-fiX.Btv

eyBpog, Kai

eanetpe ^i^dvia
6

5

Toy aiTov, Kai
Kai eyQpog,
a(f>

dir^i^XBev'

eKTOTe yap «Troo-TaTv^f

ayyeXoq ovToq

otc c^iyXaxTfv to TrXaTfJia tov Seov, Kai eyBpo-

iroi^cai avTOv irpog
fxev

rov Seov eTreyeipyi^reV
^i^dviov

tio

Kai

o

Seog, tov
ri^v

irap

avTov

to

\d6pa

eTrKJireipavra,

TOVTeaTt

napd^aatv elaeveyKovTa, d^papiaev T^g
dfJiekag
y}\ey}aev'

i^iag fxcTovaiac'
tvjv

tov oe io

Kat

KOKag

f*.ev

irapo^e^dfxevov
ryjv

trapaKoriv

av6pci}7rov

Kat dvTeuTpexlie

eyOpav, ^v eyPpoTroiri^jev irpog rov
ttjv irpog

avTOV dTruadfxevog
dvakkdaag
ypacpYj

fxev a(f>

eavTov

tov dv6px7rov ey^Qpav,
Oiptv'

te

avTVjv

Kai dvTt7refi.\pag irpog tov
Tt5
0(pet

KaOibg

tj

(pyiaiv,

eipyjKevat
(xov,

tov Seov,
Tifjg

**

Kat e-)(Spav Kat

6yjaco
e^i^g.

i^

" dva Kat

fxeaov

fxeT

oXtya

—Kai
yj

Kat

dva
t>;v

fxe^rov

yvvatKog,
o


eig

e-/6pav

TavTVjv

Kvptog

eavrov

dveKe(paXaiwaaTO, yevofxevog eK yvvatKog

av6pi07rog.

^Kat
yjTtg

Tt

^yjXoT

TrapaPoXy] tqv ^YfCravpov Kat tov fxapyaptTOv,
Ofi.ota

eaTtv avTT]'
ev

"

eaTiv

yj

l3aa-tXeia rav ovpavav 6yjaavpw

20

"

KeKpvft.fjLeva}

ayp'2,

Kat
tSiv

Ta

e^yjg.

Kai

*'

7raA/v ofLota eaTt,
eft-Tropa

(pyjatv,

"

yj

(3aaiXeia

ovpavav
e^-i^g'

av6pavj}

^y)TOvvTi

" KaXoiig fxapyapiTag,'' Kai Ta
Kyjpvyfxa

tovto ayjfxaivet, OTt ^ei to
^e
yj

irdvTm

TrpoTifKav'
T-fjg

onaTrep

^rapa/SoXr}

tov kokkov

Tov

aivd^reag Kat

^vfxyfg fiiKpdv

Ttva eyovai Trpog aXXi^Xovg 25
6i^aavpov,
17

tta^popav,

ovTW

'^yj

Kat

evTav6a, yjTe tov
yj

Kat

yj

tov

fjLapyaptToV
T17V

KdKeivyj fxev
etpyjTat

TVjg ^vf/i-^g

Kat

tov aiva^recog, Trpog

Qvvaft.tv

tou KyipvyfxaTog, Kat OTt TravTwg TrepteaTai
avTy] §e to Tifxiov Kat iroXvTeXeg'

Tyjg oiKovfjievy}g aTrday^g'

eKTei-

veTat
Oe

fJLev

ydp ag to
ag

atvqTrt,

Koi TreptytveTai wg

^vfjiyj'

TroXvTcXyfg

30

co"T<v

ft.apyapiTy}g,

koi ft.vpiav Trapeyei

t>jv

evTroptav, v>g

6y}aavpog'

^y)Xo7 ^e

Kal tovto, OTt ov ^ei fnovov irdvra ra
Kyjpvyfji.aTog

aXXa
fxeTa

aT[OQvaafi.evovg

tov
hic

eyeadat,

aXX'

OTt

Kat

* Divisionem
ayyioxjffi)!

posui

;

sed in Cod.

omnia

quse seq. usq. ad

Ireoaeo videntur tribui una

cum

prioribus.

110
'yapa.i rovTo
Sei'

EPMHNEIA TOT KATA
Troif^Vy

XIII.
ovTa,

47.

Kai

a,7toKTa}[j.€vovi to,

<ag yivcocrKOV'-

rag

OTi

efXTropia

to

Trpayfxa
aito

«jtiv^ Kai

ov

^yjfJ^ia'

tovto yap
itioKe'!

"/jvi^aTO

enrav'

" Kai

T^f yapaq avTOv vTtayei Kai

"

itavTa oaa exc'» Kai
€v

ayopaX^u tov aypov eK€ivov.
Kyjpvyfxa'
ev

KeKpvTtrai

Toivvv

Tw

KO(7[xco

TO

tw
fxvj

KTjpvyfxaTi

ra ayaQa'
e%>jf

5

eav

fxyj

"TtaX-^crYig ^

ovk dyopa^eig'

eav

rpv^yjv TOiavTVjV

IJie[ji.€pi[j.vy]fxevi^v

Ka\

^rjTOvaav, ovj^ evpiaKeig'

Kai ov ^e7 fAOVOV
eitei

TtJov

Pkotikwv
Yj

«Trej^ecrfia^,

dXXa

Kai eypvjyopoTa eivai'

te fxia

€(tt]v

dXrjOeia Kai ov itoXvcry^fh^g, ^ia tovto e/Vev,

" evpwv eva
fji,evio

"

TtoXvTiff.ov^
OTi

Kai KaSaTiep
Totg
ov

6

tov fxapyapiTi^v e^wv, avTog

oi^ev

TtXovrei'

§e "TtoXXoTg ovk eaTi yvwpifxog TtoXXaKig
(ja[j.aTog'

T^ yeipi Kareyav'
Tov Kfjpvyu.aTog'
ol ^e
rjfLav
01

ydp eariv oyKoq

ovtco

^vj

Kai

eiti

[t.ev

avTO KaTeyovreq, Kraaiv oti TtXovrovaiv-

dTticnoi

tov Gvjaavpov ovk elooTeg tovtov, Kai tov TtXovTOv

ayvoovaiv.
'Ofxoia ecTiv
vj

15
l3aa-iXeia tSov ovpavwv
e^vji'

47

*'

aay^vri ^XrjBelavj elg
oti
^iecTTVjKev
^i
vj

"

TYiv

BdXaaaav
avTYj,

Kai to.
TVjg
01

XPV

ytvccaKeiv
eKei
eig
fiev

TtapafSoXv]

tcov

^i^aviav'
01

yap

aipeatv
fxv)

ditoXXvvTai, Kai
Ttpoaeyeiv
TOtg

itpo

TavTV\q^
ovtoi

tov

antopov,

^ia to

Xeyoixevotg'

^e

^ia

(3iov

TtovYipiaV

ctTtveg

20

TtdvTOcv eiaiv dQXicoTepot'

TVjg [/.ev yvioaeccg

e-rttTvypvTeg Kai dXi-

eva6evT€g, ov

hvvi^devTeg

^e

ov^e

ovtci)

aco6rjvat.

Tivog ^e eveKev,
Ttotfxi^v'

dXXay^ov

fxev <f)Vjatv, oti

avTOg

d(f)opt^€i, cng

d(f)opt^€t
ofj.oicag

evTovOa o€ Tovg AyyeXovg tovto itoteh Xeyet'

^e Kai e»/

Twv

^i^avtcav

;

eTtetOvj

itoT^

[xev

avroTg

rta^y^vTepov

^taXeyerat' 25

iroTe ^e
e^co,

vxl/vjXoTepov
[XYiTtg

Kat ov^e

e<7rey

ditXwg, OTt to. aaitpd e^aXov
eivai
tvjv

tva

voixtavi

dKiv^vvov
TtpoaeOvjKev

eK Toy

fi.vi

SeXeiv

fxaBeiv ayvcoatav,

aXXa

elitm'

hrt eig Kafxtvov itvpog

/BdXXovatv'
ota TOVTOV
Ttoaat
TVjg
vj

"

ev6a eariv

KXavBfxog Kai

Ppvy[xog twv o^ovtcov"
'^(jpvj

ovjXciiiv

dppvjTOV TVjv o^vvvjv ovaav.
eiaiv

^e

aKoitvjaat,

30

ditcoXeiag
"hid

ai

6^01'

itpcoTV],
vj

vj

^td TVjg Tterpag'
o^ov.

^evTepa,

tcov dKav6chv'
Tteft.TtTVj,
vj
vj

TptTVj,

'^td

TVjg

TeTapTVf,

v}

oia Tcov ^i^avtcoV

^td TVjg aay^vvjg' qvk dpa ditetKOTcog
vj

eXeyev "

ot; TtXareia
ot

o^og,

ditdyovaa

etg

t^v dncoXetav' Kat

"

TtoXXot eiatv

etaep-^^pfxevot §/' avT^j-."

35

5

XIII.
c2

53-

xMAT0ArON ETArrEAIOT.
(prjatVf
e^TJi'
fleicov

111
tvjv

**!!«$ ypafXfxaTev^f

"

iJi.a$r]T€v6eis

e/V

(3aciXciav
^ia

"

ToJv

ovpavav,

Kai

toc

ypafjifxaTea

keyei,

tov

T^f

€7rifjiovov

avayva(7€a)g twv
a7ro$€iJ!.evov,

ypa(f>Zvy eafTCo dvjcavpov yvaaeco^

aXfjQovg

Tvjg

iraXaiag Kai Kaivyjg ypafpYjg' w^Te e/

aTretpoi tSov $€ixv

€iTt ypa(f)a>v, ovk

av tiev oiKo^eaTroTat'

fx-^Te ^

avToi eyovTcg, jiA^Te nap

€T€pav Xafji.l3avovT€g'
(p6eipofj.€voi'

akXa

7rapopwvT€g
fiovov,

cavTovg, vtto Xifxov ayvwaiag

ov^ ovtoi ^e

aXXa Kai oi aip€TiKoi, " €K^aXov<yi Kaiva Kai

CKTog eiai tov fxaKapiafxov tovtov' to Se
iraXata," ^yjXoTf oti Kai €K T^g iiaXaiag

Kai €K TVjg Katvrfg ypa^prjg ttaXeyovTai Kot ^t^aTKOVTiv'
fj.€v

aKovaco-io

Toivvv, oaoi
vTrofi.evofi.ev

TVjg

txv

$€tccv

ypacpwv
irevtav'

aft.eXovft.ev

avayvuTefag,
TVjg

OTYiv

(3X(x,{3rjv,

oarjv

TroTe

yap

Zia txv

epyxv €TriXa!3ofJ.€$a iroXiTetag,

oi fi-rj^e

avTovg Tovg vofxovg et^oTeg,

Ka$a TroXiTeveaSat

%P>?'

aXX

ot fxev
fxrj

irXovTovvTeg, avve^xZg TivaaariTol3pu)Ta

aovatv eavToiv Ta ifxaTia, (oaTC
Se, arjTOg
''^v/yiv,

yeveaSai'

vjfn.e^g 1

yaXeTraTepov opwvTeg

Trjv X-^$rjV Xvfxatvofxevrjv rjfxm
tt

Trp

ovK evTvyyavofxev iStjSXicig,
eyeveTO,
(priatv,
*'

av KaXXaTri^eTat
Irjaovg
eiirev
;

rj

^pv)^'^,

S3
**

" Ka/

OTe eXdXrjaev

Tag irapaTag irapa^ta
ti

/SoXag TavTag, fxeTr^pev €Kei$€v'" Ttvog eveKev

l3oXag

ravTag,

eTrei^r}

Kat

aXXag

efteXXev
tov

epeiv

he

20

fi.€Ta(3aiv€t
**

€K€76€V

',

TTavTa-^ov
'*

airelpat

Xoyov

(3ovXofxevog.
toc

Kat

eXfioJv,

(pr/aiv,

eig

tyjv
;

iraTpi^a
t>jv

avTov," Kai
eig fxev
ev

e^^g'
T/yv

iroiav

iraTpita avTov KaXei vvv

Na^apeT'

yap

Kairepvaovfx, eiroiriaev arjfxeia, wg TrpoyeypairTai'
Ka$v(ptrjai

Ta'jTyj
fJir}

^e,

twv

arifxeiusv

Ota

t>jv

aTriaTiav
fxrj

avTaV

(oaTe

eigi^

irXeiova (pSovov avTOvg eKKOvaai'

^e

KaTaKptvat

fKei^ovoogj

t^?
t«i/

dirtaTtag
arjfxetojv

eTriTetvofi.evrjg'

^i^aaKaXiav ^e TrpoTiSeaSat avTotg^
cl

ovk eXaTTov Savfxa eyovaaV
Kat
eKirXayrjvat
tsjv

^e irdvTa dvorjTot, ^eov
t>jv

Bavfxdaai
Xi^ovat
**

Xeyofxevoov

^vvafLiv,

e^evTe**

avTOv airo toS toKovvTog etvai iraTpog' XeyovTeg,
tov TeKTovog viog ;" Kat
ev
to. e^rjg'

ov^^i^o

ovTog eaTtv

KaiToi ye iroXXa
yjiovoig,
6

TovToiv

irapateiyfJMTa eyovTeg

Toig

efi.irpoaStv

Koi

vaTepctiv darjfiMv yevvatovg

kiopaKOTag iralitag'

Kai yap

Aa/5iJ,

evTcXovg Ttvog

rjv

yecopyov tov 'leaaai'
y a^Tot^

Kat l\u.ag

Trpo^pYfTVjg,

Cod.

;

112
antokov
a<po^pa
Trai^f

EPMHNEIA TOT KATA
Kai

XIV.
o

i.

avrog
avTov

amokng'
TraTcpa

Kai
ea^ev*

MojyV^f
^eov

voff.o6eTv]g

aTTO^eovTa

oiiv

^ia

tovto
«v,

fxaXtaTa TtpoaKvveHv Kai €K7rX-^TTea'6ai,
ToiavTa e<p6eyyeTo'
yjv,

oti ov toiovtcov

yovem

ev^vjXov

yap
amo

oti

ovk avQpwTrivrjg

ejrifJieXeiag

aXXa

6eiag

yapnog'

tovtuv

/xaAAov

KaTacppovovai. 5

avveyjag ^e ev Ta^ig avvaywyalg eTtiyjcpiai^ei'
€V
TYi

Kai yap

evTav6a

avvayayri avTxv

e^^i^otjxKev'

iva

fA.vj

^ia TtavTog eni t^?

ep-^fiLQv

^iaTpi(3ovTog KaTYiycop^^awaiv avTov^
fj.ayofxevov.
(f)6ovov

ag amoayjjC^ovTog^ Kai
ff.ev
'^io

T^ TioXneia
avTov, tia te
/it€Ta
fk-ifi

Kai

e^eirX^^TTovTO

ein Tvjg ao(f>iag

TnaTevtiv ovk Yj6e\ov.
avToig'
*'

Kai

6

^piaTog^ 10
aTifkog,
el

eTTieiKeiag
ev TT}

eiTrev

ovk eaTi

Ttpo^pyjTfig

lOia naTpiQi, Kai
encev.

ev ttj oiKia

avTov

bia Tovg «oeA-

<f>ovg

avTov

Tivog ^e yaptv oXiya
iva
cof
fXYj

avjfi.e7a

eiioivjaev

ev

T-ri

TcaTpihi avTov
^e Kai iva
ft.rj

XeyaaiV "
Kat
tva

laTpe ^epaTteve

aeavTOv'"

(Eti

15

TtoXefLiov

ey6pov avTOV Xoyi^avTai,
firj

oog

VTtepopwvTa Tovg
OTi et

oiKeiovg'

Kat

Kai tovto fKeXXovai itpocfyaati^ea^ai'
eTtiaTevaaft.ev
y-ev, iva

yeyove

av]f/.eia,

Kat

rifKelg

av'

^ta tovto
TtXrjpaarj'

ovv

Kat

eitoiriaev
fj.rj

Kat

erteayev.

to

to avTOv

tq oe, iva

eKetvovg KaTaKpivr\'' fiei^ovag.

20

KE4>. KE.
riepl 'loodvvov

Koi 'H/jwSov.

I
*'

**

'Ev

eKeivcp," (f^yj^h
\rjaov,

"

'''^

Kaipw, rjKovaev 'Hpw^rjg
Toig
itatatv

o

TeTpapyr]g
eaTtv
eKeivco

Trjv

aKorjv

Kat

elitev

avTov,

" ovTog
'*

"

lcodvvrjg 6 (Sa^^TiaTrjg,

Kai Ta

ei,r]g'

ovy^ aTtXccg elitev

25

"

Tco

Katpco,

aXX

iva

ft.d6ccft.ev

tov Tv(f>ov tov Tvpavvov, oti ovk

ev TtpooifJLtoig

tov Kr]pvyfj.aTQg
TOtovTOV
ej^ovref,

efj.a6ev

Ta KaT avTOV, aXXa

ft.eTa
Tr]v
fi,r]

y^ovov TtoXvv'
VTteprj^paviav

yap

o\

ev

'^vvaaTeiaig,

Kai TtoXXrjv
§/a

jSpa^ecog

TauTa

fj.av6dvova tv,

to

TtoXvv avTchv 7toie7a6ai

Xoyov TeT pdpyr]v
tovtov iiaTrjp,
r]

Se

avTOV KaXet,
vrjitta

eirei^r]

30

(SaaiXevg 'Hpco^rjg,
XevTr]Kci}g
rjv'

6

Ta
apeTr]'

aveXuiv, TeTe-

yjpr]

^e aKOiteh r]XiKr]

OTt TeTeXevTr]KOTa

XIV.
TOV

I.

MAT0AION ETArrEAIOT.
M^OiKi'
<f)tXoa-o<f>et.

113
V€pi
eoTtv

lcoaWVjV

KOt
^ta

VTTO

TOV

<f)o(3oV

(TVVej^O/lACVOf,
**

ava(7ra.(Ti(iig

rovTO yap cXcycv*
Kai

ovto?

lcoavvyjg, ov

eya aveKravaf
<f)ol3ov,

ra e$^?

Kai ovOe irpog TTAyjuoi

^taXeyerai eK rov

aXXa

"npog rovg

eavrov oiKerag,
Trepi
;

EveKev ^e rivog ov

7rpo'rjyov{j.eva}g rrjv
eir)

taroptav

rov lcoavvov $
tj

^it^eTrai 6 KvayyeXta-rrjg, aAX'
Tfpayix,areta avroig
eirotovv
rjv,

nov rcapovroq

eite^fi

naaa
ouoev

ra

irep)

rov ^ptarov
et [Xf}

etireiVf

Kat

rocrovrov "napepyov erepov, irXi^v
efji.eXXev'

iraKiv etg ro avro
rvig
o

(JvvreXeTv
ei
*'

ovk ovv ouS

av

efj.v/jii.ovevaev
<f)ri(7iv' *'

tajopias,
i

a^

^ta rov

^ptaroV eira
^luoivwjv,^'

tir^yovfxevog

yap HpwQvii
i

o

Kparrjaag rov

Kat ra e^^f

ov

haXeyera

vpog
r}v,

rrjv
"xjjrj

Hpa^toida,
Se

akXa

irpog rov 'Hpcti^rjV

eTret^^ Kvptu>repog

(TKo-^eiv, Trag

aveirayPrj Ttoietrai rr^v Karriyoptav,
rj

ag

tcrropiav

^irjyovfxevog
(pYiatv,
*'

^aAAcv

Karrjyopiav

ei(T(xyci}v'

"

yevea-icov

7«/?,"
\

ayo{Ji.evoov

rov 'Hpw^oy," Kat ra
Kat
ort
rjpeare'

e^rjg.

^ittXovv to eyKki^fxa,
rjpe(7ev,

5

Kat

ort

'hpyriaaro,

Kat

ovrwg

«f

Kai
rch

<f)Ovov

kafBeiv rov fJiiaOov'
ort

ore

yap avrov ev)(apiare7v
<f)'2g

ey^jprjv

Qew,

Kara

tyjv

rjfiepav

eKetvrjv eig

avrov r\yayev, rore
eyjprfv,

Ta

TTapoivofia

eKeiva eTokfJ.viaev'
^eaf/.oig

ore Xvaat rov '^etefxevov

rore a<f)ayr]v roig

'TrporiSrjatv'

aKovaare, oaoi

ev

To7g 20

yafxotg rQtavrrjv aayrifKoavvriv Karc^e^yeaGe, aWof*.evag Kat

TrrjOd)-

aag eladyovreg, Kat
XvTreiTou
'Hpcc^rjg,
;

rrjv

Kotvrjv

Karaiayyvovreg
rrjg

<f)vatv.

Qta rt Oe
Ke(f>aXr]v

airrjaafiievi^g
rj

'Hpoi^td^og

t»?v

^lvdvvQV

ere/Sr;

to^ovtov

apevYj'
eirt

Kat yap irapa roig KaKoTg, Kat
ovte
t>?v

^avfJMTog Kat
e^nei^-^irep

e-rraivmv

aJ^ia' rr]v

irtvaKt

Ke<paXi^v atret, 35

/Seiv

eTre6vfi.et

yXwaaaV
(xXXa
Kat
6

yap airaXXayvivat
Kat
eirt^rjvat

rwv

eXey^^av

eVweuSe

fi.ovov,

ovei^taat

Ketfj.ev(p.

rpeayero t\ rovroiv ytvofievav
Kare(f)Xe^ev,
€Ketvo

Seog, Kat ovre Kepavvov
eKeXevae,
Kai

avci}6ev

ovre

rrj

y^

'^taar^vat

ro

vovrjpov

avfj.-noatov

^e^aaOat' iroXXrjv KaTaXifj.Tr(xv(av irapa- ^o

fxvBtav rotg fxera

ravTa
cag

a^iKCcg t< Traa^j^tv fxeXXovatv.
6
^iccai^Trog,
ctiv

larfov,

OTi,

^f^rjaiv

'erepog

r]v

^aaiXevg

HpccOrjg Kat erepog 6 rerpd.p-y^rig, vlog

eKeivov.

Oeoacpot Hpakaeiaz.
^aTrrtarriv, rip^aro

OtrjSeig

eK veKpm avearrjKevat rov

avrov ^eiXiav, ag ^vvarcorepov yeyovora'

Kat^^

114
e^e^^iei [xvj

EPMHNEIA TOT KATA
nXeiovi

XIV.

14.

Kar

avroi)

'^(^pyjaoiTO

rri

iXeyKTiKYi

7rappy]<Tia.'

onep
**

yjv

avrco ^e/vov, aTroo^TepyjBvjvai T^f alcy^povpyiag.
^6,"
epvjfxov
(pyjariv,

\Kovuaq

"

6

'J>j(7oyf,

aviywpyjaev

eKcidev

ev

TTAoKp, etq
do6y]

totcov

Kar

ibiav

Ota ri Oe, Kai ore itapelov^aTot, ori 5

^ladvvYjg, Kat ore dvyjpeOy], Kai ore yjKova-av 01

TvXetovg

[xa6i^Tai

Troiei,

dvayjtipeH ;

eTietVrj

rea>q

e^ovXero

ra

TrXeiw dvBpwTctvurepov
yvfxvSiaai
[xyj^evt

^ioiKeiv'

ov^eTrw toi) Kaipov KaXovvroq aTro^io

rvjv

BeoryjTa

<racf)Zq'

Kai

rolq

ixaByjra'i<;

ekeye

et7re7v, ori

avrog eartv

'Kptaroq.

fxera

yap
o9ev

ttjv

dvd-

araatv, e(3ovXero
^iaTriar-^aaatv
yV(;i[XOVtKQg,

rovro yeveaGai yvoiptfxwrepov'
ov

roiq reas 10

lov^aton;

a(po^pa

yjv

/Sapvq,

dWa

Kat <jvy-

Kt^evai te
Tco

yjpyii

Trwq

01

fxaSyjrai
01

lnodvvov

Xonrov wKetadyiaav

\piaT'2'

avroi ydp eiatv
01

airriyyeXKoreg avrai ro yeyevv}-

[xevov.

Kai yap

Trdvreg

eir

avrov Kara^pevyovat Xomov' ovrwf 15

ov [xtKpov Kep^og [xera rov ^avdrov rov ^t^aaKdXov avrcov, Kat
yjty]

ra

nap avrov ^<a r^f
^td

ditOKptaetix; eKetvy};
Trpiv

oiKovo[t.yj6evTei,

Karrox/

op6maav'

rovro

t\

ditayyelXai

avrovq rd

Ttept

Bavdrov rov dt^aa^dXov ra 'Kptarw, avro; ovk dveyapriaev'
rotye ei^ag Kat
•jravTOJv

Kat-

Ttptv

vj

dttayyelXai ro yeyevvjfxevov' ^eiKVvg ^id 20
ttjv

r^g oiKovo[xiag

dX^^Seiav'

ov

ydp

^yj

[xovov

ryj

oxpeif

dXXa

Kat ro7g epyotg rovro Tttareveadat ejSovXero' ^;a to ytvarvjv

aKeiv avrov rov '^tajBoXov

KaKOvpyiav' Kai ort itdvra epyddveXeTv rb [xvaryjptov.

aerat ovrog

Ttovyjpog,

uare

ryjg olKOvofxtag

KE4>. Kr.
HtpX
Tcov
('

25
/3'

aprav

Koi

Ixdvtav.

14

Kat i^eXdajv 6
Avrog
[kev ovv oia

*Irfaov9 eiSe ttoXvv o)(Xov.
tovto
dva^^^oopei'

dvayjnpeT ^e, ovk eig itoXtv^

aXX
ovOe

eig epy}[xov Kat ev TtXoia, (nare [xyj^eva dKoXov6yjaat. oi he oyXoi,
ovTftjf

d<ptaravTat,

dXX

eitovrai

7tpoai^Xci)[t.evoi,

Kat cvde

030

Bavarog avrovg e(po(3y}aev rov ^ladvvov' roaovrov eari ito^og Kai
ayaity}'

ovrccg

itdvra vtKO, Kai dtaKpoverai

rd

tetvd.

^td.

rovro

oe ryjv d[xoi^y}v ev6e<og eXdfx^avoV

edepditevaev

ydp tow? dppa"

^

XIV.
o-Tovj-

14-

MAT0AION ETArrEAIOT.
OVK a^^aneT Se avrovs iriaTiv evTaZda'
TO

115
etetSt] to

avTwv'

vpo(T€X.6€iVy KOi

Tag TroXfii

d<p€ivai, Ka) to

/xeTa aKpi(3€tas

avTOV ^vjTrjaaiy Ka)
avayKoi^ovTOi,
Tp€(p€tv
tyjv

to Trapafxcvciv, KaiTOi y€ tov A//xoy

KaT-

ttictiv €Tti^€iKvvTai Trjv
oi/

avTwV

[xeXXei 0€ Kai
ava[X€V€i
0€

avTOvg, aAA'
'iva

7rot€7

toDto

d(f>

kavTov'

"napa^krjQyjvaii

[x^

to^rj

irpoT^pog

lirtirr^av

Tolg

Oavfxaatv,

dXka
avTwv
Trjg

KaXov{ji.€VQS.

ov^€is Se
lir^iVri

€K t«v tov o^Xov Trpoa^XQccv vir^p
(/.€$

'^i^XiyQri'

ri^ovvTO avTOv

vir^pPoX^^, Kat ovb€

7r€ivr]i

cXdfxfBavov alaOrjatv T'2 Trod^a t^s irpoa^opiai;'

aAX'

ov^€

01

fjt^BrjToi

avTov

irpoa^XQovT^^, X^yovat, 6p€\pov

avTovg' \o
*'

fir^t^viTr^p
**

€Tt

dT€X€aT€pov lt€K€tVTo'
rj

dXXa

tx

^iirov

;

€prifA.og

laTtv

TOrrog, Kat
€1

apa
fJL€Ta

"TraprjXQev'

airoXvaov Tovg

oy^^Xovg,

Koi

To. i^yji'

yap Koi

to Qavfxa tovto, ^TreXaSovTO tovtov
irept

y€vofJL€vov'

Kat jueTa Tag airvpitag, €VOfxi^ov
f/faAecre
t>jv

apToov X^yetv,

rjviKa

^vfJii^v

^i^aaKaXiav twv ^aptaatav, iroXXa.ii,

fxaXXcv

fxr^itra) •a^ipav

toiovtov av]fX€tov Xa^ovreg, ovk av irpoa-

€^OKriaav Tt TOtoviov €a€a8at*

AiaTt
**

ovK

€iir€v

ti^tcfxt

avToTg

(payirv, aAX'

**

vfi.€tg

'^ore

avTo7g ;"
**

cn^t^^rj

wg

dvBpoynx
€t
fi.r]

Trpoaelyov

avT^

€ti,

Oio

Kai
Kai 20

XiyovatV

ovK €yofk€v,

wevTe apTovg, Kat Ovo lyPvag'
€ir€t

yap

r]V rj

Kap^ia avTwv
To.

7r€'7rci3pctifi.€vrj'

ovv €Tt yafxat €avpovTO,
cf)rjaiv'

TOT€ Xotirov
**

irap
e/

havTov

€iady€t Kat
€p'^fi.og

"

<p€p€T€

ft.ot

avTovg

co^e'

yap Kat

TOirog,

aXA'

Tp€<pcov Tr]V
fxr]

oiKovf^€vr]v

Trdp€tfxt'

"

Kat

rj

copa 7rapr]XQ€V'^*
€i

aXX
aXXa
^e
tva

viroK^t-

fX€Vog

aiiTalg

vfxh

^iaX€y€Tat.

^e

6

Iwdvvrjg

Kai KptBtvovg 25
tov Tvcpov Trjg
Tivo?
0€il;ri,
fji^

avTovg eivat Xiy^t, ov Trap^pyxg tovto
iroXtTeiag
trai^evciiv

^iirev,

r]fxdg

KaTairaT^lv.

ydptv
;

€V€K€V
oti airo

av€pX€\p€v €tg Tov ovpavov Kat €vXoyr]a€v

ToD 7rv€VfxaTog eoTiV
aTTT^aBat Tparre^rjg,
TrapiyovTt.
ov
^rotei

Ofxoi)

^c Kai rjaoig 7rat^€vxv,

irpoTfpov

kcog

av €vyapiarr]acafx€v tx
€K
fnr]

Tr]v Tpocprjv rjfxiv

30

he

ovtcov,

dXX

€K tmv vTroK€ift.€vu3V

(fxtppdTTcav TO ^apKtccvog Kat M.avtyatov aTOfxa, tcuv t>jv KTtatv

dXXoTptovvTCtiV avTOv'

Ufia ^e Kat ^ctKvvg, OTt Kai
€tai'

Ta

opcafxeva
(tTrcov'

avTov €pya Kat KTtafxaia
*'

Kat OTt avTog ^artv 6
t^coaiov.^^

€^ayay€T:a

toc

y^aTa "^v^^v epTrcTwv

35

U

2

116
YloifT oe
iva
fj.vi

EPMHNEIA TOT KATA
Kui

XIV.

14.

KuSoXiKYiv evepyeciav, itKvjBog roaovTOv

Bperliai,

Gecopoi fxovov 01

voKkoi rav CTepois
Ka).

av[ji.{3avT(i)v

yevcovrai
iva

oia rav idaewv ayaSaVf

yap ^ia tovto avv^XBoVy aXX
ev
epvjfJiO}

Kai
iva

avToi
fJieff

TVjs

'^(tipea^

aitoXavauKnV

he

avrovg ayei'
Kai
rvjv

vTtep^oXyjg

avvirOTrrov
Keifj.evfiv

VTrdp^y]

ro

6av[ji,a'

[xyioeig ^

vofJ.ia-1^

TiXrjaiov

KCCfxyjv

elaeveyKeh ri

eig

rpdiie^av
ov^/j

rov

TrA^fioy?*
fiLovov'

^ia rovro

^e

Kai r^g

wpag

fj.eu.v^raif

rov

roitov

eri ^e Kat r-^v

t»v

fe.a67jra)V

avrov

fj.av6dvof*.ev <piXo-

ao(f)iav'

OTi

^w^eKa ovreg,
ev

"nevre

dprovg e/%ov

ft.ovovg,
vjv

Kai

Ovo
1

f)(6vai'

ovrag

roig dvayKaioig, irdpepya avrotg
fi.ovci}v,

ra

a(f)fj.a-

o

riKa, Kai rav itvevfuiriKm e^iyovro
dvreiyovro,
yjpyi,

Kai

ov^e rav okiyav
o6ev 7tai^evea6ai
"tel

dXXa

Koi avrovg alTfj^evreg e^ooKav'
eyofj.ev,

GTi

Kav oKiya

Kai avra

itapeyei.v

rolg

^eo-

fxevoig.

Eo/ooK oe ^ia
ov rifim Oe
fJ.ovov,

rSov

f/.a6vjTwv

avrov, rifxav avrovg

ev

tovtu)' 15

dXX

iva

fnvj

iiapeXSovrog eTttXd6avrai rovrov,

rav yeipm avrolg oyXovg dvaiteaelv,

fjiaprvpovvriov'
(ptXoao(f>eiv

eKeXevaev ^e

eiti

art^d^og rovg
ov

avrovg
Kat

itatteiKov'
rvjv ip^yvjv

yap

6pexpai

ra

a(i)fj.aTa

fi.ovov

e^ovXero,

dxxd

Ttat^evaat, Kai
Oovvai

dito rov roTtov rotvvv, Kat aTto rov iy6va}v, Kat aito rov ttdatv

fi.y}^ev

itXeov

dprcov

Kat 20

rd avra

7tpoa6eTvai Kat Ttoivjaat KOtva,

Kat

fii.y]^ev

6arepiO 6arepov TtXeov itapaayeTv'
ofi.oi(cg

Kat rawetvo^ftpoavvyjv
itpog

Kat eyKpdretav Kat dydtf^v, Kat to
KeTa6ai, Kat

dXXvjXovg ^taitepiaaevtva
'^et^v}

ra Kotvd itdvra
ovyj.

vofKtl^eiv

etvat

eTtai^eveV

aat
ori

%\

enoivjaeVf
itevre
ft.a6€Tv

dprovg,
etat

dXXd

Kat

KXdafxara'

25

rav

dprcov

ravra ra KXdafxara, Kai (oare rovg
Kat tva
fJ.vjrtg

ditovrag
vofj.iayj

ro yeyev/jfj.evoV

<f>avraatav eivat
tva Kat

ro yeyovog, ^aSe/ca Ko<fn'vovg etg fxeaov itap-^ayeV

^lovtag fSaardayj.
TteTvav'

e^vvaro

fJ.ev

yap Kai aj3eaat
ft.a6yjTat
t>;v

riov

oyXoov rviv
ovtco

dXX! ovk av eyvcoaav
01

ot

^vvafiiv

ydp 30

ovv avrov

oyXot e^eitXdyyjaav evrevdev, ori Kai /SaaiXea ^$eKairoi

Xyjaav "aotYiaaf

ye

eiti

rSov

dXXcov

6avft.drcov,

ovtafJ,ov

rovTO Ttotyfaavreg.

yvvaiKcov Kat
ori Kat

Tiaiticov
yj

efLvyjfLovevaev

itpog

fj.e-

ytarov avroov

eyKcofjitoV

da6eveaTepa

<f)vatg, etg

ov^ev

rov KOTCov ryjg odov tid rov itpog avrov Tto6ov eXoytaaro.

XTV.

22.

MAT0AION ETArrEAIOT.
KE*. KZ.
TLtpi Tov iv 6aKd<T(Tjj •nepaTa.rov.

117

22
eii

Ata

Ti Troiri(Tag to

avj[ji.€7oVf

^vayKaaev tov^

fjiadYjTa^
;

({xl^^vai
vjfJiai

TO itXohvy Kai irpoaayeiv avTOV etg to Trepav
TTjv

TreiScov

fxtjtafxov

Trapa

twv

noXkwv

"^o^av

^iuKeiv,

fx^

^e

eTriav- 5

peaOai to v\^6og' xai yap ot av fj^eydXa epyd^rjTat, yaptteTat
fjLCTa
Tvjv

tS)v

fiaQyjTav

diro tov irX-^dovi'

to

**

yjvdyKaaev^ ^e

etirev,

^oXXvjv irpoae^piav ^eiKvvg tcov fi.a6riTwv, Kai oti '^vaairoayrdel^^ov

<7Tft)f

avTov'
"he

eirefKTre

^e Tovi f/.aSvjTdg, Trpocpdaet
opog
j3ovXoft,evoi

ft.ev

tuv
te 10

o^Kwv'
eirotei,

avTog

elg

to

dva^vjvat'

tovto

Trat^evav vjfkag,
aei

ft-vj^e

oyXotg dvafityvvaBat ^ii^veKxg,
yjpviatfjiwg,

ft.vj^e

(fjevyetv

to

irX-^Bog,

dX)C eKaTepa
'^eov'

Kat

eKaaTov

evaXXoTTOVTag
vj

irpog to

Kai ydp eaTtv ot av KaXvj virdp-^et

fjiovajatg'

OT av evTvyydvetv Mvj Qew'
Xtfivjv,

Kat yap aTapa^tag eaTi
Bopv/Sccv j^

fjii^vjpf
vifj.dg.

Kat yaXrjvrj Kat

dndvTwv diraXXaTTovaa

Tivof eveKev,
Taig, apTt
fJivGiav

ev
;

fjiev

tw irpaTw kXv^uvi,
ToVe
jaev, e^

avfi.Trapriv

toI^i;

fnaQvj-

oe ov

iva

eToifLov

Trapdayri t^v Trapavirofjiovviv'

avToHi'

vvvt %e, iva eirt

fiet^ova

avTovg dydyr\

Kat

rjpefj.a

KaTO.

fLiKpov
tvi

vxpvjXoTepovg

avTovg

KaTeaKeva^e'

^ta 20

toDto Kat ev fxeari
Brivat,

SaXdaavj, avyyjwpei tov yetfj.wva ^ieyepTroBev

ag

fi.v]^e

Trpoa^oKVjaai
oXvjv

eXiri^a aooTVjpiag'

d(pirjat ^c
tvjv

avTovs;
'ttav,

KXvOcovi^ea$at

tvjv

vvKTa, tteyeipm avTwv
fxei^ova

Kap-

Ka\ elg
Oe Kat

eTrt6vfj.iav

avTOvg
rjfLai,

efJ.(3dXXm

ttjv

avTov'

aaa

Trat^evav

fkrj

Tayeag

Xvaiv

eirtl^vjTeh

txv 25
Te-

cvveyovTCiiv

KaKm' dxxd
(fjvXaKJj

(pepetv to,

avfx,irt7rT0VTa

yevvaiwg'

TapTTi

yap

t^^ vvKTog

eireaTV] avTotg, Kat OTe irpoae^o-

Kvjaav airaXXayrjaeaOai, TOTe

eTrcTa^ TrdXtv
eirt

(poPoi'

"

ihovTeg

" yap avTOv,"

<j)rj7t,

" TrepnraTovvTa
Kai Kpd^at'
to

Trjg

OaXdaavjg,

eraovy^

"

po.%6'<^<^o,v'

'

caaTe

fjLeTa

ydp tov yetfxwvoi
oiite
e(f>v}V,

30

rjTTOv,

Gta TovTO
evBecag'

oi/te

aKOTog

eXvaev,

(f>aveoov

eavTOv

evoivjaev

yvft.vd^ci)v

avxovs^ ovep

ev

t^ avveyeia
Tyjg

Twv <f>o^wv TovTwv irattevwv
aywvtag eireTetveTo, ToaovTce

eivai KapTeptKovg'

koi oaw ^e Ta

fj.dXXov ^aft.evt^ov

aiiTov tvjv "napov^

118
mav'
eiTTOvTOi

EPMHNEIA TOT KATA
he

XIV.
fjJt]

28.

avrov

"

BapaeiTCf
(pof3ov

eyci)

et[ji.i,

(f)ol3e7(76e"

rw

pvjfxaTi

TovTcp

evdecci

tqv

avTwv eKvaev, Kai Qappyjaat

TtapeaKevaaev.

'Ave^rj els to opo9 Kar

Ibiav irpoaev^aaOai.

KxpiAAor 'Aaehanapeias.
«AX wg
OAtyov
"Trepi

Kvyerai

^e,

ovy^

wg

'heofx.evog^^

apy^iepevg

Tag vnep yjfAm iKeaiag
iva
Oet^vj,

mtov[J.evog.

Kai

/x,€t

tjwg

eairepag

oti

ov

oei axpiKopc^g^

fXe^"

TovTOVf
co

aW

v7ro/J.ov^v

Kai

'TrpoSvfxtav'

^t^aaKei ^e Kai tqvto'
To7g evTvyya-'
eiri

co(7Te ev

y^eia^

ocfteikoixev

Ta KoivaxpeX^ XaXe7v

vovaiv, Kai p.eTa tv]v
Trpocrevyrjv ycijpeiv.

TotavTVjv ^tdXe^iv Kai ^t^ac^^KaXiav,

t>;vio

OpirENOTS. Avayccpei
opog avetatv tov itpoaev^aaBatf
T^^- Tipoaevyyjg.

\y}(Tovg
y]fJ.ag

eig

tov

epyjfxov,

Kai etg to

^i^^daKiov

Tag p.eTaaTdaeig

GEOAflPOT Mom*ote2TIA2.

TcTa^TTjv

Xeyei

^vXaKyjv

TVjg

15

vvKTOg, T>jv Tpiwpiav TVjV fj.eTa TrjV evdryjv copav r^g vvKTOg.

SeTHPOT ES 'Eni2T0AH2 TH2 HPOS KaISAPION*.
"EvayyeXtaTi^g tov Katpov eairovtaaev dyjXuaat
eirecpdvy}

'O

OVV

TVjg vvKTOg,
eTri

Ka9 ov
Qa-

Tolg fxaByiTalg TrXeovai Kai y^etfj.a^oixevoig,
-TreptTraTwv

TVjg

Xdaayjg

Irjaovg.
*'

20
TYjg

ToT

attot. To

eyca

iifJ.i,^^

dX^^Betag

eaTt irapaaTaTi-

Kov, Kai iraaav (pavraatav aTroaKevd^eTai.

Ktpiaaot. E/ttwv " 6apae7Te,"
eKaaTog twv eiXiKptvxg
yaycav ^e,
)

tvjv

iriaTtv

aTratTei'

B;

yjg

eig

"KpiaTov TriaTevovTCov acti^eTai'
irdvTa

eira-

" eyi

etfj.i,"

Xvei

(po^oV

eyw ydp,

(j>yjaiv,

25

/

eifxi.

38

Ata ri ovK
vtaTa, dXX^ "

etirev

UeTpog, KeXevaov
Ttpog
(xe*"
eTrei^y)

fkoi

/Sa^taai

em

to.

eAfleJv

to

fuv

eTri^et^eccg

vjV

TOVTo ^e dydTTyjg
XjO/(7TOv*

vofnog'

ov^eig

yap

ovTcag

ecptXet

tov

oeaTroTrjv

hio Ka) eTreSvfKei

Tayecog eyyvg avTOv yeveaQai' eire-^o
eiretVf}

Tpexpe

^e

«vtco Trpog avTOv aTreXQeh'
cov

yj^ct,

oti

ei

einev

avTw, ov ^vvaaai' irdXtv Gepixog
T&yTO diro
tcov

Ylerpog, avretTrev

aV

Ota

TrpayfkdTwv

irei6et, tva etg

to fxeXXov aco^ppovtayj'
^ iipKatc-dp

* Dubise scriptur«E est haec vox.

Cod.

XIV.

28.

MAT0AION ETArrEAlOT.
fJLei^cvog

11?

yap Tov

Treptyevofxevo^f rovTeariv

aKfxa^ovTOi €ti tcv

^o^oVf eTTi^^ai Txv v^aTcov

dapp-^aa^;, airo toi/
pvfj.y]^,

ekdTTOVog e/xeAAe
daXdaayjf' Kai

arao^c/v KaKW^, T^f tou dvefxov

ov

TVjg

TovTa lyyvg
Tov yiptaTov,

oov
fxy]

tov Xp/o-TOu*
TrtaTevovTag

ovtox;

ov^^Xv

w(f)€Xe7

eyyvf

eivai

cy-yi^s^*

ovk eTrera^e Se

Tor$- avefxotg

5

vavaaaSaif d\k
OTi

avTOg

eKTetvag
e/V

ttjv

%eTpa, eireXd^eTO avTov'
ot av ^e Ta irap
yjfiZv

T^s eKeivov irtaTeai e^ei
Kai
toc

touto*

eXXtfJLirdvyjy

Trapa tov Qeov
eKJSoXv],

iCTaTai'

^etKvvg toivvv oti

ov^i

yj

Tov

dvefi.ov

aXX
"

vj

eKetvov oXiyoTrtaTta tvjv irepi-

TpoTrr]V

eipydaaTO, Kat
fJi.y]

(pyjatv'

e/f t/

e^iaTaaai oXtyoirtaTe ;" 10
tqv dvefi.ov dvreaTy] av
avefjiov
yj

WOT6

c<

y]

trtaTtg Y]aQevriaev, Kat irpog

pa^tooi'

^idTOi

TovTO

Kat €7rtXal3oft.€vog avTov, tov
ovVev irapa^XdirTet, ot av
**

eia
f]

irveTv ^i^Xwv
ireiryf^vla'
** TTog

OTt

eKelvog

irtaTtg

Kai irpo tovtov jaev eXeyoV
oti

iroTaircg eaTtv 6 avOpcc-

ovTog,

Kai

01

avefkot

Kai

yj

BdXaaaa

viraKOvovatv 15

avTOO

vvvi 0€

oi^

ovTCcg'

aXX

aXy]Bcog xieov liog et.

l^ov irag

KOTa

fLtKpov

eiri

to v\l/yjXoTepov airavTag ypfev' oQev

ovte ag irpoTepov vpoa^eaav avTW, eig Tag oiKiag eXKovreg avTOv,

Kat yetpog

d(f)yjv

eirt^yjTovvTeg, Kat 7rpoaTdyf/.a ^ia py]fi.dTav,

aXX
T^qg

l\py]XoTepov iroXXa

Kat

<f)tXoao<f)OiT€poVf

Kat

fj^era
*'

irXeiovog

20

TrioTecog, r)jv Qepairetav vjtovv'
** **

TrapaKaXovvTcg,
'tto

tva fiovov a\pa}v-

Tai Tov KpaaireQov tov IfLartov ainov'
eaaQy^aav'^^
'tet^at

**

Kat oaot y^xpavTO,

BeXm
**

^vayyeXtaT^g,

OTt ^ia yjpovov eirefSy]
01

T^
**
**

yyj Tevvy]aapeTy

(f^Yjatv,

Kat eirtyvovTeg avTOv

dvtpeg tov Kat irpoa- 2^
6

Tovov, aireaTeiXav etg oA>jv T^y trepiyjapav
y]veyKav

eKetvy]v'

avTw Travrag tou? KUKxg eyovTag'" aAX'
tyjv

OfJittig

xpo-

vog

ovK e^eXvaev

irtaTiv,

dXXa

Kat fjiet^ova

eipydaaTO, Kai

dKf/M^ovaav

tteTY]py]aev.

'QpirENOTS.
fi.y]V€

0* KaKwg eyovreg,
tfj.aTtov

fny^^^eTrcc

avTOV dirTeaQwaaV

oXov Tou

avTov' dpKei yap avroTg dxpaaGat jtxovov^o
^fJieTg

Toy Kpaairehov, Trpog to ttaaooSi^vat'

Sc edv BiXofxev, cXou

avTOv

eyofi.ev

Kat yap to
fLOvov,

aafjM. avTov irpoKetTai vvv yjfntV

ovy

uoTe aipaa6ai

aXX

cccTe

Kat (f^ayeiv

Kat

(/x(popyi6^vat'

apoaepyeaQco toivvv fneTa iriaTeoog eKaaTog da6evetav
cl rov Kpaaireoov rou

eywV

el

ydp

tfnartov

avTov

d^pdfnevot,

ToaavTyjv elXKv-

120
cra»

EPMHNEIA TOT KATA
owafjiiv,

XV.
to

i.

woAaw fxaWov
9r/<TT€C0f,

ol

okov

avTov

KaxiyovTes*

Se

TrpocreXSeTv fx^Ta
fnevoVj

ov

to Xa^e7v laTi fxovov to TrpoKeito ovtco ^ta-

aXXa

Kat to fneTa KaQapag ^iavoiag axpaadat'

K€Tcr6ai,

a$ avTw "npoGiovTag tw ^piaTW.

KE^. KH.
Ilfpt TTJs Trapa^acrtas Trjs fVToXrjs tov Qeov,
I
**

5

" ToT€,"
XvfKdov

(f^yjatv,

" irpoaepypvTai

irpog

ainov

ol

aTro

'leooao-

<ypafjifA.aTeig
;

Kai ^aptcraht'^^
itavTa^^ov

Ttvog

eveKev

toJ^ Ttokeooi;

efKVYifKOvevaev

eiteiQy}

Tm

<pvXS>v

vjaav

^iea7rapf».evotf

aXX

01

Ta

lepoaoXvfxa, vjyovv
•^aaVf

tvjv

fxvjTpoTToXiv

oiKOvvTe^j Trovyjpo- lo
oBev

Tepoi Tav
fjiei^ova

aXXm

wg

itXetovog aiioXavovTeg TtfKVjg'

Kat

TVipov eKeKTYjVTO' tov Kaipov ^e eitia-^^fAaiveTat o l^vayye-

XiaTi^g, ento>v

" TOTe"

tva

'^ei^Yj t>;v

a<paTov avTav

Ttovvipiav'

oti

ibovTeg

eK fLOvrig TYfg acprjg tov KpaaJtedov Tovg appwaTOvg 6epaovSe

TtevSevTag,
eig fxeaov
Tccv

ovTag

Trjg

itovYjpiag

eitavaavTO'
vofLov

aXX^ epwTWVTeg 15
Trjv

Ttpocpepovaiv, ov "Ttapa/Saatv

Muvaeag, aXXa

Ttpea^vTepav Ttapa^oaiv, eig oiKeiav avTwv tc KaKeivav KaTa-

Kpiatv Kai yap tov
To^avTog, osaTe
oiov
orj
fi.rf

Mxvaewg
itpoaQehat

f/.eTa itoXXyjg
ff.YjTe

Trjg

aTteiXrjg

itpoa-

acpeXetv, avToi itpoaeTiQovv'
aviTtTOtg
'^(^epaiv

Kai tovto
"TtoTrjptov

rjv,

to

ft.rj

SeTv

eaSteiv'

to 20

(SaitTt^etv

Ka)

•yaXKehv, to
eivat

te

avTovg

^aitT il^eaOat'

TovTo Ve enoiovv,
vofi.o6eTat'
avTCtiv

(f)o/3epa)Tepot

{3ovXofJi.evoi'

wg ^^ Ka) avTo) wg

etg

ToaovTov

te

itporjXQov

7tapavofx.iag,

Tag

ff.ev

(pvXaTTeaOat, Tag ^e Oeiag TtapaypdcpeaGai' ^/a ToyTo ^e
Tiept

avTw
fxevot

TovTOv ttaXeyovTat, eig opyrjv avTOV Ktvrjaat /SovXo- 25
etTtep

tva

egovoevcoaei

Tovg itpeapvTepovi, KaT^^yoprjawatv
01

avTov' rjaSiov oe dvtTtTotg "yepatv
TouTo,

^AnoaToXoi'

ovk eittT-^evovTeg

aAA

vTtepoptuVTeg

Xoftov twv itepiTTwv, Kat Toig avayKaiotg
vntTeaSai,
oi/Te

Ttpoae-^ovTeg'
e-^^ovTeg,

ovTe
cog

to

to

ft.ri

vniTOVTeg

vofi.ov

aXX

eryj^ev eKdTepov itotovvTeg
ej^e^v.

Tpocprjg, Tiwg

efj.eXXov

^o

TavTa TiepiaitovhaaTa

ov

Xeyei Be
f>.r]

HpiaTog, ovTe OTi
epydarftat,
iva
ft,)]

KaXwg

Ttotovat

Ttapa^atvovTeg,
v7to

tva

OpaavTepovg
ytvofievov'

ovTe TtaXtv KaKt^et to

twv AnoaToXav
iva
firj

tov

Twv Ttpea^VTepwv

cog 7tapavofJ.wv'

wg Xoi^opov Kat v^ptairfv

XV.

5-

MAT0AION ETArrEAIOT.
akka
to ^oKeTv hnTifi.a Toii epcoTacriv'
Kai

121
KaOaTiTiTai
Tof-

alTtda-wvrai,
te
Tftjv

TavTa

vofj.oSeT'r]<rdvTxv irpea^vTepiiv, el

fj.y)oafx.ov

Tcov fi.eft.vvjTai'
**

" ditoKpiOe}^" ydp

(pvjaiv,

"

eiTrev

avToii' ^iaTi Kai
e^Yjg.

vfLeig Ttapa^aiveTe t>jv cvtoA>;v
1
1

tov Qeov," Kai Ta
yj

5

ecTtVf

o<;

av enrfi
koi ov

tod

TtaTpi

ttj fnyjTpi

Ocopov, o

eav eq $

"

€fJi.ov

a)(f)eXy]6yjg,

TtfJ.-^av]

tov itaTepa cauTOv ;"
KaTatppoveTv
'o

e-nai^hev-

<7av

Tovq

veovif

evae^eiag

(7yrjfji.aTti

tuv yoveav'
fXf^f,
yj

oiov, eiTtg
ju.oVj^ov,
yj

eiTrev tSo itt(a vix'

^og fnot to TrpojSaTov^

tov

dWo

Tt

TOtovTov,

eXeye

itpog

TraTepa, ^apov eaTt

tw

©€c3 tovto,

OeXeig e^ efMv «^eAvyfl^va/, Kat ov ^vvacrat

Xa^eh' lo

Koi ttitXovv evTevOev eyiveTO KaKoV
Kat Tovg yoveag
ovofxaTt
jvjg

ovtc

yap tw ©e» irpoc-^ov,
aTreaTepovv'

Trpocrcf^opdg

Tovg

t€

yeyevrjKOTag Ttpoipdaet
Toiig

tou Qeov

v^pi^ovTeg^

Kat tov Qeov ^ia
ayet, avcodev

yeyevYjKOTag'

odev Kat tov

7tpo(f>yjTYiv

elg fieaov

irpoavacpavovvTa avTcHv tvjv KaKtav'
vova-t,

OTt

tsjv

tou Qeov KaTacf>po- 15
avfi^wTrwv."
J/o
vofJ.o-

"

"^t^daKoVTeg

^itacrKaKiag

evTdXfj.aTa

evTpexpag avTovg, Xotitov itpog tov o-^Xov Tpeitet

tov Xoyov'

6eTwv, OTt
**

**

ov

Ta

eiaep-)(Ofj.eva etg

to

<JTOfj.a

Kotvol tov avOpcimov,

aXXa Ta

eKitopevofieva eK tov aTOfj.aTog.^^

'OpirENOTs.
fjio6eTovv
01

Ta

Totg

yovevatv

eTtO(f>eiXofj.eva

eK tS)V vtav evo- 20

hv^^aioti

^wpa t» Qex itpoadyetv, Ka) d^iKeiv Tovg

yoveTg'

ovk ditXcog te Tovg o-^Xovg TtpoKaXeiTaiy
Ttoiav'
efi.ov
*'

dXXa

itpoaeKTi-

KcoTepovg
fj.dXXov

crvv<€T€
y]

ydp,*^

<pWh

TOVTeaTi,

vo-^aaTe,

Kai

dKoveTe

TovTotg, To7g

vofJ.ov

itapa Kaipov Xvaaai

^ia Tav i^ixv itapaooaecov.

25
eiTtovrcav, oti
01 ;ca<

Ata

Tt

TcSv

AitoaToXcov

^aptaaiot eaKavta-

XtaQyja-av,

avTog
**

elitev, '* a(f>eTe

avTovg

;"

ydp dXXayov
€7re<^^

<patoidev

veTat eiitav'
TTOTe /xev
^ei

tva

^e

fny]

<XKav^aXiacafj.ev

avTovg'^'
ft.yj

KaTacppoveTv a-Kav^dXcov, ytoTe Ve
elat
Tv<f>Xoi

KaTacppoveTv
'^o

TO Se

**

otyjfyoi

Tv(f>Xm"

eiitev,

to itXrfiog ditoay^t-

^cov afTcSv,

wg
**

fj.eXXov

etg

^apaQpov

efj.irinTeiv

8/ avTovg'
eig

^io

Kai

eitrfyayeV
**

TV(f>Xog Se TV(f>Xov, edv o^rjy^, dfi.(f>OTepot
yjtr]

fSoBv-

vov ey.TtiTtTovaiv'^*

8e yivcoaKeiv, OTt ovy^ 01 ^aptaaToi fj.ovov
ot

eaKavtaXia6y]aav, dXXa, Ka\

^AnoaToXoi e6opv^y]6y]aav' enetViq

Se ovK eToXf/icov tovto e^ oiKetov

vpoadmov

eiiteTv, ev tv]

nept CTC-35

E

122
P'jcv

EPMHNEIA TOT KATA
^irjy^aet
fJiixvQaveiv

XV. 5.
eoTiv, aKovaci)-

ejSovXovTo'
depfxog

ort

yap tovio

fxev Tiwg {/.eTa

ravTa

Kat navTayov 7rpo(f>6avav IleT^of,
7rapaf3oXyjv TavTVjv"

TrpoaeXBm
ttJ
*'

(f^vjatv^

" (ppaaov

vjfxTv ttjw
"^io

tov ev

i|'V%'^

BopvPov eKKakvTiT(i)V
Kat vfAeti aavverot

Kat eTrtiik^TTei avTW XeyaVf
Ofxai
epfxi^vevet
eig

^AKfxrjv

eaTf"

avToTg rvjv ^
ryfv

•^apa/SoXYjVf

Xeyw,

ori

**

ro eKJTropevofuevov
e^yji'

ro arofxa etg

"

KotXiav j^cuper,"

Ka)

ra.

KaraaKtva^et ^e ro
raTTCivoryjra'

etpyjfxevoVf

aTTO ryjg Koivyjg (ffvaeag
vof/.oBery}g
fjLewj'

Kara

lov^aiKyjv

Kat yap
rri

roaovrov y^ovov

a(f)teiatVy

oaov av evtov ev

KOtXia

or av Se e^eX6yjf ovk
elvai

eri'

ev

eanepa yap KeXevei XoveaQaiy 10
irexpeaig

Kat KaSapov

rov Kaipov TYjg
fxevetf

dvafxerpav'
ov

ra

Se r^g

Kap^iag
ev^oV

(f^rjatv,

ev^ov

Ka\

e^eX6ovra Kotvol

fKovov

ra

y^py}

Ve
^v],

y]ff.ag

Kat rovro

ryjpeTvf

KadaTrep 6 ^eaTrorvjg X/?/elvat yjfnag

arog' Xeya)

aKav^aXav KatpoV coare
rtveg

awerovg' Kat

aKoTreTVf irore

ff.ev

evXoyag aKav^aXt^ovraif Kai ray^tag avrovg 15

tiopQovv' TTore t\ avev Xoyov, Kat eig ov^ev rovro Xoyt^ea6at.

Ktpiaaot Aaesanapeias.
eK

OpirENOTS. ^vreTa eariv
oirep

ei

f*.v]

Seov, irav ro
rvcpXog

e^co
vjv.

Qeov'

Kat

eKpt^^fa^vjaerai'

ravrvi

irotovft.evog

©EOAapoT MoM*oTESTiAS.
rat
fxaprvpta'
rvjg

}Aavf)(aToi ^e (5ovXofKevoi ^etKvv- 20

vai rov vofxov ovk eivat rov Ylarpog rov ILptaroVf ravTVj
ryf

Keypvjvov

vXeTarov oaov
vofxov

rvjg aXrfietag
'^iaycoyvjg,

atroacpaXevrog'

yap

Trepi

Kara
01

Xeyei

aXXa r^g twv ^aptirXeTara evavrta rovg

aaictiv

alpeaeccg,

raTg otKeiatg

eirtvoiatgy

7ret6ofj.evovg

avroTg e^eTrattevoV Ka6hg Kat avrog

Kvptog

avcarepca

25

(paiverat aacpcag eXeyycav avrovg.

Sethpot Antioxeias Ano AoroT
vjyvovjfji.evy]v

00'.

^vreiav eKaXeaev

0eco, rag irapacpvdtag

rcov

^aptaaiKcov irapa^oaecav'

rag

(piXovetKcag Kat

aKaip-ag dTrofJ.evovaag too ypdfj.fj.ari, Kat ovk
fxvi

avrcav

rov

vofj.ov

rov irapa ©e&v ^o6evra'

yevotro'
01

ft.yi

yap

ov]

30

tovto rvjg^ fj.vaapdg yXcaaaag Kai Qeofxdyov

^aviyaTot irpoacog tco

reyydaQcoaaV

eirei

Kat

'hta

rovro rvcpXovg eKdXeaev,
fj.y]

ypdfi-

fxart rov 0(p6aXfj.ov

Trpoaepetaavrag, Kat

(3ovXoft.evovg evrt ro

Trvevfxa ha(3Xe\pat Kat rov fv^oSev vovv.
* Tai

Cod.

XV.

22.

MAT0AION ETArrEAlOT.
KE<1>.

123

Ke.

Tlepl TTJs Xavavaias.

21

Kai e^eXOcov eKeWiv
/Ji€fyq

6 'Irjaovs, dp€)((opr)(r€U ct? ra

Tvpov
Tt

Kcu ^idcovoy.

Aia
orprep

airy^XGev

ug ra

fj.epv]

Tvpov Kat ^t^mog

;

ottw^, eTrei- 5

r^^ twv ^pwfxaTOiv

TrapaTVjp-^a-ecoc

Tovg ^lovOatovg a-nYjkka-'
Kai Tipo
airek-

fev, avrji^rj Kai Toig eSvsai

Bvpav, Xot-nov o^co Ttpo^aivm'

TovTOv
**

fxeVf TOi<;

A-nocTokotg €7r€T«^ev

"

eig o^ov e6vwv
ovy^

ixrj

detv Kai KVjpv^at'^'

avToq ^f vvv a-nepyreTat,

^q

Kyipv\'

onep

ovv Kat 6 M.apKog aiviTTOfJievog eAeyev, OTt eKpvxpev eavTOv, Kat qvk 10

ekaOev'

wcniep

yap to

fxy}
r}v,

^pafxelv

eTi

avTOvg vpaTOvg

irjg

aKo-

XovBiag Tav 7rpayfi.dT(cv
^tov Tvjg

oyrcyf to TipoTepyoft.evovg tiwKetv dvaviryjpyev'
ei

avTov

(f)t\av6pci)7riag

yap Tovg (pevyovTag

^iwKCtv ("xprjv, woAAco fi.dkXov Tovg ^twKovrag (pevyetv ovk edet.

22

Kai

l8oh\ yvvT]
GKOireiv

\avavaLa.
TTcHg

15
vj

^pyj oe

eaTtv

evepyeaiag a^ia dndavjg

yvvi)'

OTt Tcep dva^tav

eavTfjv
et

vof/.i^ovaa,
fLi^

ovk

eToXfi.Yjcjev elg

Ta

'lepocro-

Xvfna eXBeiV OTt yap

tovto
TVjg

irepi eavTy^g

vTTeXdfiPavev eKei
e/c

•napeyeveTo, ev^vjXov Kat
TC6V opioov avTvjg

dito

Trapovavjg acpo^poT^i^Tog, Kat

eleXGeiV

Tiveg ^e

Kai dXXyjyopovvTeg (paa^v, OTt 20

OTe ef^A^ev (k Tvjg
eToXfjt.yjaev
*' '*
07

lov^aiag

XptaTog, totc avTW irpoaeXQeiv
tcDv optcov avTVjg

KKKXviata avTT^ €K

e^eX6ovaa' "

eirt-

XdSov 7«/5," (pV^h " TOv Xaov aov Kat tov otKov tov itaTpdg
aov.^^

Kai yap

^ptaTOg eK twv

optcav

avTov e^^XGev, Ka\

yj

yvvyf eK

twv

opicev avTVjg'

Kat ovTcag vjdvvTjdvjaav
^et^v]

avvTV^^etv «AAiJ» 25

Xotg'
fxcav

\avavatav ^e avTVjv eKaXeaev, tva
eOvctiv

ck voiwv irapavd-

ovaa, Tioiav etXiKptvvj TiiaTiv eKT-^aaro' Kat ov Xeyet,

eXevjaov t>jv Bvyaiepa fiov, ^ta to eKeivt^v dvaia6r,Tov ck TVjg vdaov
eivai'

aXX

eXevjaov

/x,e

t>;v

f/.vpia

Tiday^^ovaav

^eivd,

Kai f/ieid

aia6vjaewg cvk eXaTTov TVjg

(f/.r}g

SvyaTpog

ft.atvoft.evr]v.

30

Ttvog eveKev ToaavTa KpaTovarfg,
avTrj

ev TrpoiTotg fjiev

ovk diieKpiQrj

XoyoV ot€
'*

fle

aTieKptQri, ^vvdfievov
ei
fxr]
**

e^anop^aat avryi Xoyov
Tipd^aTa Ta d-noXcoXoTa

ei-nev to
**

ovk aneaTdXrjv

elg toc OTt

otKov

lapariX'^^

Kai ndXtv,

ovk eaTt KaXov

Xa^eh

tov

R 2

124
" aprov Tav
aTrep

EPMHNEIA TOT KATA
reKVcov Kai
irpovj^ei,

XV. 30.
;

^ovvai roTi Kvvapioii
^ei^vi

S/ aTravra (Keiva
ov

ovaav

tva

avTVjg ttjv

^iXoao(f)iav'

yap

e(3ovXeTo Kpv^yjvai ToaavTVjV yvvaiKOi; apeTvjv'

wo^re ov y^copi^ov-

Tog ^v, aTtep eXeyev avTyj,
Bviuavpov'
"X^pv]

«AX

eKKaXovfxevov tov evaTioKelfj.evov

ei

yap

(xr}

tovvai

yjSeXev,

ovk av

fjt.eTa

TavTa e^xKe, 5
Taiteivo^^po-

^e aKOTTYjaai fxeTo, TTjg Tria-Tetoi

avTVjg Kai
lov^^aiovg

t\\)

avv^v.

avTOg

fxev

yap reKva Tovg

eKakeaev, avTy} Se

ovK vjpKeaGr] TOVTOig,

aXXa

Kat

Kvpiovg

wvofiaaev'

ToaovTov ovK

vjXyriae Toig erepwv tyKWfKioig.

Kat avTVj fiev ovTag'
TrtaTei,

yap

X.pi-

aTog npoafi.apTvpriaag avryj

Trj

"

yevT^G-^TCo aoi^'' (f^yjaiv,

10

ag oeXeig

Kai

laf/v] yj

ovyaTyjp avTVjg, aiio Tvjg wpag eKeivyjg.

roaovTOV tayvet iipoaeOpia evyyjg'

yap

01

AnoaToXoi avvaai ovk
Kat yap vnep

layvaav,

etTiovreg,

*'

airoXvaov

avrvjv,''^

avryj yjvvaev'

rm
01

yjfLerepcov, irap
yj

yjf/.ccv

(SovXerai fkaXXov rcov vitevdvvuiv a^iovyjfi.vv'

aSai,

nap erepav

vitep

Kanoi

fj.et^ova

Ttappriatav

ei^^^^ovi^

AitoaroXoi,

aXXa

ttoAAtjv Kaprepiav eni^^el^aTo aviyj.

KE*.
Ilfpt

A.

rav BepaTTfvdevrav oxXmv.

30

Kai TrpoarjXOov avrm 6x^01
Ata
rt

ttoAAo/.
fketa

ravry)

fj.ev

ryj

yvvaiKi,
opog
;

roaavryjg

/Bpa^vi^rog 20
dppcoaroig,

hf^Kovaev, ro7g
evBeccg

^e

etg

ro

TipoaeXSovatv
eTcet^yj

avra

t^v vytetav eOcop-^aaro

ovk

jSeXrtovg €K€ivy}g ovroi'

Ka\ yap Tttarorepa eKetvccv avryj,
efx(f)pd^yj

aXX

iva rciv dittaTcav

lov^^atm

Ta

arofx,aTa, Kat

Tiaaav avrwv aiioXoytag eKKvxpyj Ttpo^
evepyereirai, roaovrov ft.aXXov2^
fA.y]

(fyaatv'

oaco

yap av

rtg

f/.ei^ova

eariv VTtevSvvog rri KoXaaei, ayvccfiovav, Kat

BeXyjaag r^

rtfiiyj

yeveadai jSeXrtcov' ^ta

^y]

tovto Kai
ori

01

TtXovrovvreg, rcov itevofxevcav
ev ev6v]viatg

fuaXXov KoXal^ovrat, ovreg KaKot'
^fji.epot'
ft.y]

fjLyjle

yeyovaaiv
ei

ydp

fj.ot

Xeye, ori ^e^coKaaiv
ov^^e

eXey]f>.oavvv]v'

ydp

fxvj

Kar a^iav
ydp ro

'^e^coKaaiv,
rcov

ovrco
v}

^ia(f)ev^ovTai t>;v
eXey]ff.oavvy]

KoXaatv'

ov
rjj

30

ft.erpov

^t^ofxevcov
ei

Kpiverai,

aXXd

^axptXeia rvjg
fxv]

yvcofi.v]g'

^e 01 eK fxepovg Tiapf^^ovreg tiKrjv "^t^^oaai

Kar dliav

'^i^ovreg, tioXXco

fxaXXov

01

<f>tXapyvptav voaovVTeg'

XV.

32.

MAT0AION ETArrEAIOT.
yap
o

125
nepiadevaai
Kai
ri^v

vpriaera^e
**

oe^xirojvj^

vjfxwv

^pio-ro^,

**

OtKato(Tvvy]y

iJ/awv,

Ttkeov

rav

ypafXfxaTfo^v

^aptaatcov'^*

T0VT€aTiVf imep ra^ ^eKaTas itapkyfitv.

Sethpot Antioxeia2.
TI22AN" 'Eni2T0AH2.

'Ek TH2 HPos Anastasian TnAjtxev

" Kvva"

Xiyav avT^v, w^ Ik rwv$
o Kvcov

aKa6apT(i)v ovaav (Qvoiv, aKaQaprov

yap

tw

vofjico'

" reKva"

§e rov^ e| la-pa^k Karayofxevov^
Oe avBti
vj

lov^a/oyc aTroKaXvv

Trpo^ tovto

vito ryjg (70<ptai ^oKtixa'^ou.ivrj, (To<p'2i vz^vri^aev'

^piraae

yap

TVjv vl3ptv,

Kat

rrjv ^OKtf/.<x^ov(7av

avTVjv (jo(f)tav e^ avrvii rvjg
vat,
(f)Vj(yt,

v^petag avXKoyi^erat, Kai (JvyKketet irpog ekeov'
etfJLi'

kvwvio

KaTa^eyofi.at rvjv v(3ptv'

e^ av v^pt(7ft.ai, Tpocpvjv eirocf^eiXoxpf^^tcov fxot fxeTe^TTtv.
**

fiai

Kai yap

(ag

kvvi tusv rov aprov

Ktpiaaot 'Aaehanapeia2.
Kag
e(f>6ey^aTo'

EiTriv ^e

yevrfivjTO),"

^aatkiryjg
i

ov

^t

ivyvjg

ro

opaft.a avvcyaq,

<xX\a ^ta

QeoTrpeirovf

e^ov<Ttai'
o

pvjQevrog

rov Koyov, ro epyov ov
vj

y^povi^ei'

S

Seog yap
ra^yov.

\eyxv, Kat ro pvjfna evepyovv, Kat

'^vvafKtg

irav-

Qeoaapot Monaxot.
f</»7,

E<

fxev

yap
vvv

eiiQvg '7Tpo(7e\6ovavjs

tovto

yapti^(<76at

fxaXKov e^oKei'

te

rvf

ava^oXri, aTio rSiv

pvjfxarav rvjg yvvatKog rovrov ^tij^flevrof, Koi o eTiaivog aKoXovOwg 20
eyretyero,
<7vfX(f)wvog

m

roHg

ke^^^jSeiat,

Ka\

vj

Qepaneia 7rooae/3e-

fiatov ^ afX(f)OTepa'

Kat 'hv^aiotg fxev Karvjyopiag ovk aireKifxTrd.fi.ei^a}v

vero TipO(f)aatg,

^e eXey^^pg

eyivero.

KE4>. AA.
Hfpl rav
fTTTci

apTOiv.

2C

32

^TrXay^vL^oijm ein tov o^Xov.
Tt
"hvpiore Trpcovjv

aev

eiirov ot ^AiroaroXot roo Xp/orctf, ort airoeiTrov,

Xvaov rovg o^ykovg, vvv Ve ovk

Ka\ ravTa rpixv irapeXBoveyevovro'
vj

awv

vjfji.epav

;

eitet^vi

^eXriovg

Xotirov

Kat

^ia

rov

opav avrov rovg oyXovg ov a(f)o^pa ataGavofxevovg rov Xtfkov'

Katso

yap e^o^a^ov rov Qeov

evt

r^

yevofi.evvj

davfJiaTovpyia.

tta r/ §e

^ MraTij<rav Cod.

c ^^^^ i^f^aiav

Cod.

126
6 (piXavBpairo^

EPMHNEIA TOT KATA
CiVK ev ti^ TrpaTyj,

XV. 32.
Tjfxepa,

ov^e

ev

tyj

^evTepa

aAX'
;

ev

Trj

TpiTyj

Trjv
yjv

avTOv evaiiXayyyiav ei^ avTovg eTri^eiKvvTat

eTrei^rj

eiKog

avTovg

e-/eiv

Tiva

Tipog

Tpo(f>r)v'

Kai oie TavTa

av^XwTo, TovTO
irkeiovog
TToppcoBev
TVjg

TreTToiyjKev'

oiroog

•npoTepov ev "xpeia yevofxevot, fxeTa

"TrpoQvixiag

ttjv

yapiv te^mTai' ^eiKvvg ^e oti Kat 5
ovVev

acpeaTyjKetaav,
tva
fxvj

Kat

avToHg

vTroXekeiixtxevov

vjv,

(pvjatV
vjSeXev
TO.
;

"

eKXvGaxTtv ev Trf

otw"

Tivog ^e

eveKev,

ei*^

qvk
epco-

aTToXvaai avTovg

vrjcrTetg, ov

irotei

to

arjfjie7ov,

«AA

iva ev tyi epccTi^cret TavTrj
irotrjcret

Kat Trj aTroKpiiet, irpoa-eKTtKiOTeTrjv

povg

Tovg fxa6rjTag, Kat

avTWV

TriaTiv

eTri^et^wvTai 10

eK Tov TrpoTcpov BavfLaTog
XeyovTeg'
epcoTi^aecDg

twv

irevTe

apTxv,
ovte

irpocrepyjifi.evot

Kat

Kvpte,
Trjv

Trotrjaov

aoTOvg'
eTt

aXX

ovTag

uvvrjKav Trjg
eTrtXaSofi.evot

aiTtav'

aXX

'^afn.at

epirovatv,

Twv

KO(f)tvci)v'

KatTOiye iroXXa
TrpcoTov

eTroi-qaeVj

coaTe

KaTeyeiv avTovg
TOTe ^ta- 15

eKeho TO 9avfxa'

fxev, '^ta

tov Trotrjaat avTovg

Kovovg Tov Trpdyft.aTog, Kai tta tov veHfxat, Kai Ota tov /3aaTa.aai

Tovg Kocptvovg'
fi.efi.vrjTat'

koi
ot

CDairep

Trpxrjv,

ovTcog

Kat

vvv

Trjg

eprjfjnag

Kat

fxev aaQevei

Xoy lafxoo tovto eXeyoV to
fxrj

^e ari-

fxeHov
rjdr]

Kat evTevQev dvvTroirTov eytveTO, iva

Xeyrj Ttg, oirep Kat

eiirov, oti diro TrXrjatov KCOfji.rjg

Ttvog ovarjg Tovg apTovg eXa/3ov. 20
01

Ata
(uairep
*'

Ti Kat

vvv

eirt

tcov

eirTa apTcov, ovk eiirov
^revTe,

AiroaToXot,
eig

efHTrpoaBev

ent

tSov
el

qti

" Kat
vxp^i^Xot

ti

TovTa eaTtv

ToaovTovg',^^
e^TTt

eiret^rj

Kat TeXetwi

ov yeyovaaiv, aAA'
yjtrj

o/xa>f

TQ Kpe^TTov KaTo. fxtKpov irpoeKoirxoV
evvoeh,
iroog

te Kat TavTrjv
Trwg 25

avTav

Trjv (jyiXoaocjytav
ff.r]

rjaav

yaaTpog KpetTTOvg,

eirattevovTo

iroXvv TrotelaSai TpaTre^rjg

Xoyov

ev

eprjtxta

yap
Tt

ovTeg, Ka\ Tpetg rjfAepag eKei ^taTpt^ovTeg, eirTa dpTovg ety^ov
8>j7roTe eTi)

fxev toov TrevTe dpTcov, KatTotye TrevTaKtayjXicov ovtcov,

'/cop\g yvvatKcov

Kat Trat^im, OoiteKa KOcptvoi irepiaaevaav, evTavSa
errTa

te TeTpaKiayjXim virapyovTm, Kat
V}

dpTm,

eirTa airvpi^eg

;

30

Toivvv TOVTQ
rj

laTiv etTreh, oti ai airvptoeg
tovto, iva
fj.r\

Tm

Kocptvm fxei^ovg
tov arjfteiov etg
tvjv ff.v^ft.r]v

rjaaV
Xrj$Yjv

ei

[xrj

iraXtv

rj

taoTyjg

avTovg

efxfSdXyj tov evog'

^ta tovto Trj ^iacpopa

avTcov ^ieyeipei' iva eK tov TraprfXXayfxevov ft.vr/a9ioat' KaKetvov Kat
c
yj

Cod.

5

XV.

34OfJiOif

MAT0AION ETArrEAIOY.
Kai €V TovTco
T>;v a.<paTov aiijov ^vvaixiv

127
ev^eiKVVTai,

TOVTOV
KOi
Trjv

tvKoXiav T^f (^ovaiag' oti avT<a ^vvarovj Kai ovtu Kai

€Tepwf,
yjv

Ta TOiavTa davfxaTovpyetv'
Tov
dpi$u.ov
tiaTyjpyjaai^
"^ia

ov^e

yap
Kai

fJLiKpa^

^wdfjievi
/tx^Te

TO

Kai

totc

vvv, eoaTe

eAaTTOva, /a^t€
dveyapvicreVf
irXotco'

irKtiova.

tovto evQeco^
vTroxptaV

d<f)etg

Tovg oyXov^, 5
oe,

Tvpavvi^og
{xvj

<f>evyvv

ov

ne^

a\\

ev

iva

dKoXovS-^awaiv avita'

Kat yap vjQeXov avTOv tto/^-

aai PaatXea.

0EOACPOT 'Hpakaeias.
To3 Xoyco eavTOv, cy^ Kat

Ovt(i)$

»?v

avTCtiv

Tv)v ypv)(vjv '^taQei^
(ji^

elg XyjBrqv eavToov
rj

eXSeiv, Kai

^e fxiav 10

^povTi^a

Tpo(f>y^f

TiotYjaaaQat,
epyjfj.'Ji

dXX-rn

dvayKaiag
6

yjteia^'

ovk

dnoKafjiVovTei
(pvaeco^

ev

avvehai 'KpiaTco.

^e KptaTO^, to t^?
iipog
Tyj

daQeveg e/Swf, OTt ^eo[j.eSa

Tpo<f)7Jg

vyieta twv

awixArwv, Kai roin-oy Trpovotav TtOeTaf

iva <pavyj

fx.y)

fjiovov

ipvyZv,
a<i)fi.a1

«AAa

Kat

acofJidTODV Ky]^Oft.€vog, u)f
fi.y]v

avTog wv Kat xpv^^g Kai

TOf ^yjfLtovpyoi' ov
o\ '^ta<f)Opovg <f)datv,

Barepov,

KaTa Tovf twv yiavtyaiwv
'^'^X^^'

X-fjpovg,

dXXov tov r^f
;

aXXov tov tov aoofjMTog.

34

Y\.6aov9 aprovs ^xere

©EOAflPOT MoM*OTE2TIAS.
TTjv
€Jri

OvVO)

TTJV j3ovXyjaiV avvyjKaV, OTl
T-fjg

TaTi Tpo<f>a7g av6ig 6avfj.aT0vpytav viiep
KaiTOi
yj

irtaTecag
etg

20

Kvptog e^ovXeTo 7[apaayea6at'
avro ^tavtaTT^aiv, wg
lcodvvyjg

eTtepwryjatg

tovto

OtodaKetf ro

"

" aprovg, tva

<pdy(i)aiv ovrot."
ryjv

Kai

fj.er

oXtya
eig

TioOev

dyopdaauiev

'EjSof Acto

yap
Tyj

^tayvfLvd^eadat
Beia avrov

riov

fj.a6riru)v

\l/v)(yjv,

ro Titarevetv

'hvvdfi.ei'

ori

fj.yj

Xoyoig

fj.ovov,

dXXd

Kat epyoig rovg 25

aKoXov^ovvrag eTraitevev.

0EOACPOT Mom*ote5;tias. Ovk
KTpiAAOT 'Aaebanapeias»
atv ort
oj^Aov
Tpo<f>yjg

dyvoovvTog

yj

epooTyjaig,

dXX

hti t>jv a^aSyjaiv T^f ^avrov '^vvdfj.eag evdyovrog.
Eac

voXXwv Se

6

Kpiarog ^eiKvv-

Seog eartV ov^ev
touto TraptaryiaiV

yjrrov Kat €K t&u rpe^fjetv ev epy}fA.Q}TOv
olovei

^o

Trwg

Kat aKcov Ota t^v Kat t^?
ay)fj.e7ov'

tvairoptarov iroim to twv aproov
ev TrXeiovi, oirov

oirep

ovk av

eiroiT^aev

rwv wvioov^
^ oy/wv

vj

d<f>$ovia'

TrX^v ^wdfJ-eoog

Cod.

128

EPMHNEIA TOT KATA
iroieT'

XVI.

i.

Xoyaj Kparaiwaai avrovgf ^ia ro a<pavkg rovro

ro ^e rav

aprm

wf evapy<ag ^eiKvvaiVy t^v avrov

$eo7ip€TrYj

^o^av enoirjaevA
TTOieTf
yj

©EOAflPOT 'Hpakaeias.

Ov

fjiovov

aTTa^ Tovro

aWa
layvgf

Kai ^evrepov' onwg yvxixev, ori r^g Qeorrirog avrov eariv
vj

aTTorpecpovaa ore 6eKei

tiXyjByi,

Kai o^ya
ijv,

aprm' rovro
'^pcovjv

t\ noiel, 5
ryj
ep-^fj.o}

TnaroTioim rov oyXov, ori avrog
reaaapoLKOvra
eryj

Kai

ev

rov

lapayj\ ^iaSpexpagf Kai ov

fx.ovov

e^

oXiym

avrovg

edpe^iptv

aprm, aXXa Kat eTrepiaaevaav
^og

eirra

aitvpiheg'
eTToiyj-

iva teiyB-fi

aavyKpirwg rov HXiov vnepaipm'
ro

Kai avrog

aev

irkeoval^eiv

eXaiov ro fxiKpov Kai ro akevpov rvjg yyjpag' 10

ofxiog

irepairepco ryjg y^eiag, eirra

anvpi^ag enX-^paaev amo
ayjfxeim,
jj.y}

rm
elg

eitra
Xy}Qyiv

aprm'

iva

y]

^iacf)opa

rm

naXiv efx^aXyj

rovg fKaSyjTag.
ol

I

Kai irpoaeXOovTes
Ylo7ov
ay]ft.€7ov 01

^apKToioL
01
',

kcCl

^aBBovKaloL,

^apiaa7oi Kai
avroig

Ha^^dovKaHoi vvv eni^^rovaiv, 15
vj

(K rov ovpavov
ceX-^vyjv

eTTi^eiyQ-i^vai
y;

iva ar-^ayj rov yjXiov,
yj

17

t>jv

yaXivaay]^'
yj

Kepavvovg KareveyKVj^,
"notyjaY^.

rov aepa fxera-

(BaXyi'

aXXo
**

ri

rotovrov

oi:tp

Ve

Kat

avrog

elitev

avrolg'
*'

ort

ro iipoacoTtov

rov ovpavov yivwaKere'
^y]Xo7, ori

ra

^e ayifxeia

rm

Katpm, ov ytvaaKere" rovro
fxev ayjfxeTov
ayjft.eTov

wairep, (pyjatv, hrt 20
ryjg ev^tag,

Toy ovpavov, aXXo
Ka\ ovK av Ttg ro
ovhe
ev

rov yeifxmog, aXXo ^e

i^m rov
ovrag
efj.y]g

yetfj.mog, yaXy]vy\v ^yjr-^aetev'
eir

yaXy]vy]

yetfi,ma,
ry]c

Kat

efxov

Xoyi^eadat y^y]'
Kat
"y:^'

aXXog yap

ovrog

Trapovaiag
ay}fj.eim
rSi

Katpog,
ev

aXXog

6
ei/

fxeXXm' vvv xpf^^a rovrm
Tco

rm

rm

r^

ra

^e

25

ovpava, eKeiva rerafJLievTat

Kaipw'

vvv,

ag tarpog yjXOoV

Tore, wg hiKaary^g eXevaofnat' vjioKpirag ^e avrovg KaXei Kat vvv,
OTi

Kat

erepa

fxev

eXeyov,

erepa

oe

ecppovovv.

ov

yap Ota ro
htei

Tttarevaat

e^-^rovv

ra

a-^fxeia,

«AA'

coaTe

eittXa^eaBat,
'^ovvat,

etwKev

av

yap r^ yvvatKt entm, ovk eart KaXov

Kat 30

jueTa TawTa ^ovg, TtoXXa fxaXXov av rovroig TtapeayeV Kat
fxet^ova ^ovg, Tovreartv afxapT-^fj.ara

6

ra

Xvaag, Kat tatfxovag
fj}/f

aite-'

Kaaag, Ka\ ra aXXa itavra, Kai
d
<r€*

ev Tovroig

iteiaag,

Ttoig

av ev

Totus hic locus mutiliis et depravatus esse videtur. ^ /caTcvey/ce» Cod. Cod.

* x»^"'*'-

XVI.

6.

MAT0AION ETArrEAIOT.
yap
Ttpog

129
Tavror, to

To7g fjLiKpCTffiOig ireiOeiv ([xeXXfv; fxiKpoiepa

Tov

riXtov

aTToKpvtpatf

Kat

creAijvjjv

yaXivoi<xaif

Kat
OTt

Kfpavvov^

KaTeveyKCiv'

5^^

Se aKOTri^fTat Tvpf itaptoatv avTxv'
*'

vep (tnov-

Tog ToD ^eaTTOTOv Xp/aTOu irpoi avTOV$, OTi
*'

ov '^oQ-^aeTai avTo7g
tjv

(ryifjietoVy

e<

fJiv]

tov 'Icyva," ovk epwTcoa-t Tt iroTe
ovk
eTTtSvfi.ia

to Xeyo- 5
ota
Q-q

fjifvov'

eTret^rjf (oairep e(pv}v,

Taina

eTtoiovv.

rovTO Kai avTog a<petg avTOvg, a-nyjXBev.

4

Vev^a
arjfJLUov

TTOurjpa
01)

koll

fiOL)(a.Xi9
el

a-qfxdov
firj

iTri^rjTei,

koll

SoOrjaerai avry,

ro

arjfJLCLOv

'loova

Tov

7rpo(f)r]TOv.
**

10
'Erjft.eiov

©EOAaPHTor.

'Isuva

Xeyet,

to

TYjg

SaXaaarjgf
ir^aovi

^vet^v} TptyjfLepevaev ev

tS

K-^Tet'

oOev Kat

Kvptog

yjfiav

"KpiaTogy Tpetg ^fnepag Kat Tpeig vvKTag vito yvjg ^ieTptxpeVf Trjv
fxev

TtapaaKevrjVf aTto tov TeXovg'

to te aal3j3aT0V, oXoV

ttjv Qe
eitei

KvptaKi^v, aito Trfg

apy^;, naTa

Tr\v vrtoXi^xptv

tvv avSpwTtcov.

15

^e

rjf/Leig

tvjv

TptTaiav t»v TeXcuTijo-avTwv rjfiepav eTttTeXovfLev,
taov

ovK

enet'^

av

tw

ft-trp'^

itXrjpaS^at

avf*.l3aiy]

Tag Tpeii

rjfxepaf Kat

to^ Tpe?? vvKTag, aXX
eKeivrjv, rjv

vjfiepav fxev fxovrjv

Kai reXetav
rjfnepav

Xoyi^Ofi.evot

ev

ola^riitOTe

Kaipx TeXevTrjKev'

^e Kat

Trjv

eTepaVy

rjg

ev ToTg 7tpooif».iotg

ttapa tov$ Tacpovg twv 20

TeT€Act;T»j«OTtt)v

aiteifx.ev'

KaTo. t^v afT»jv rotwv aKoXovQiav, Kai
yjfxepag iroirjaetv
eiti

Kvptoi Tpeii vvKTag tc Kat
TovTov teiyfxa aatpegy to
Tov
.

Trjg yiqg'

Kat

Koti

Tag yvva^Kag KaT
Trjg

CKeTvov

eX6e7v
eiti

KaipoVf

waTe ^e ra

vevofxtafLeva

rptTaiai

rjfxepag

veKpia TtXi^poiaai.

25

KE4». AB.
Elfpt rrjs Cvfitjs tS>v ^api<raia>p.

6
**

A<a
^vft.rig
;

Tt

etTtev

Kvptog Toig \\noaToXoig, " itpoaey(ere
etitev,

aito t^j-

Tav ^aptaaiav," Koi ovk
ere/S^ e^ovXero

arto

rrjg

ht^aaKaXtag
cri^

avrciv

avafj.vr)aai

avrovg rwv yevofxevav

30

fxetm' eyivcoaKe yap avrovg evtXeXi^afjievovg'
BavfJLarog yevofJLevoV

Katvep ^titXov rov
ruiv

Xeyoo

^rj

rov TtXeovaafxov

itevre

aprwv

KOi rwv etrra'

Koi ro fxev aitXug eyKaXeaat

avroig, ovk e^oKei

130
Aoy&i/
fx.^aat,
ej^e/v*

EPiMHNEIA TOT KATA
to Oe a(f)opfxv]v
Trap'

XVI.
ovrcog
fxetjov

6.

avTav Xa(5ovra

liriri-

evnapa^eKrov eTToia ro eyKXrjfxa, Ka\ ro elg

heyKeiv
ovk

Toy^

oiaXoy 1(7jxovg
ert
irepi

avrxv
eirt

ri

'^iekoyi^ovro,

"

ori

aprovg

eka/3o[xev.
i^fxevot,

yap
raq

ra KaSdpata ra ^lov^aiKa
(3pcoixdrav
Ttaparrjpyjaetg'

ijaav eitroS;o

Kai

rccv

Tidvroiv

c,

eveKev, Kai

acpo^porepov avroTg

eTririderai

Xeyccv
ovk
eJ^eg

"

ri

^iakoyi;

" ^eade
*'

ev

eavrolq

oXiyoiiiarot,

ort

dprovc
e^y^g.

eyere

ovttco

voeire,

ov^e

ixvif][xovevere,"

Kai

ra

dyavdKrvjatv

eTrtrerafxevYjv,

ov^e

yap dXXayov

(paiverat

avroTg ovrcog entrtrr^v

IxYjaag'

rovro Oe oXov neTtoiriKev, ware itdXtv

rwv ^pcofxdrcov lo
ooaitep
dfX(f)o-

vTtoXrjxpiv

eK^aXeh'

ov

yap itavrayjyv

yj

Ttpaorvjg KaXov.
eTttrtfxd'

yap

fxere^i^ov "Ttapprjatag avroig, ovrcog Kat
rvjv

^/

repm
fxera
fxevog

acori^piav

avrav oiKovofxm'
avrov

p^p>;

^e

aKOit^aat Ka)

ttjv

rrjv eTttrtfxyjatv TtoXXr]V

eitteiKeiav.
rcov

wg yap aTtoXoyovdprcov

avroTg vitep
avefxvrjaev

rrjg
"^ta

eTttrtfx-^aeoog,

Ttevre

koi rav 15
K<tt

eTTTa

rovro

te

rov

dptOfxov

ri&vjatv,

toJv

rpacfyevTCOv, Kai

rav

Xeiipdvcov

rwv dprcoV
Kat
eig
rj

Ofxov re

elg dvdfxvrjatv

avTovg dycov
repovg
Ttoiav.

rcov

TtapeXSovrcov,

ro fxeXXov
eTttrtfxriatg,

TtpoaeKTiKco-

roaovrov

oe

tayvaev
ort

Kai

^yetpe

KaSev^ovaav
ff.ovov

rrjv

avrav ^tdvotav,

fxerd r^v eTttrifxrjaiv rovTO 20
entov
vft.tv,

Ttpoaaevrog, ori

ov itept aprcov
rcov
fxr}

evdecog avvrjKav,

ort

Ttepi

T^g ^t^aaKaXiag
tovto

^aptaaicov Ka) rcov "Lo^tovKaicov
epy.y]vevaavTog'
o$ev
'^eov

eiTtev'

KaiToi

avrov
rj

rjfxag

ytvcoaKetv itoaa

ayaSa

eTttrtfXvjaig avrrf

eipydaaro'

TtpcoTOV fLev,

rwv

^lov^batKcov

avrovg dttriyaye

itapaTrjpi^aecoi'

eTtetra

paBvfxovga^
air^X-

ovrag, TtpoaeKTiKcorepovg

eitoirjaev,

Kai

rrjg

oXtyoittariag

Aa^ev, coare

fxrj

(f)o/3eTaQat, eiitore

dprovg

(f>aivotvro

oXiyovg eyov-

reg' fxri^e vitep Xtfxov (ppovrii^etv,

dXX

vTtepopoiv rovrcov ditdvrcav,

KEtI>.

AF.
nQ
;

Ilept Trji (V KaKTapeia eVfpwTjjo-ecos.

13

Aia

Ti

aTteXQcbv eig

Katadpetav

rrjg ^tXtititov

eart ydp Koi

erepa ^ 'Zrpdrcovog,

ev eKetvvj,

Kat ovk ev ravrri,
fxe

X.ptarog rjpcora
ot

rovg fxaBrirag avrov XeycoV " rtva
Tov vtov Tov av&pcoTtov
;

Xeyovatv

dvBpcoitoi etvat,

itoppca

rav

lov^^atcov

dirdycov avToiigf

«f

XVI.

13-

MAT0AION ETArrEAIOT.
eiiretv

131
la Kara
eTryjpcO'

vaayjs aaaXXay^vjag ayiaviag^ fJifTa "nappyi^riag
0<avo/av cnravTa'
TTjcev avTovg'

^ta tovto ev iKUvyi, Koti ovk 6V tovtyi

ovk

Ipma

te t>)v

ainm

yvafit^v evGecogf

akXa

ryjv

Twu TioXXav' tva
fxei^ova

irep

elitovTag ttjv
evvotav^ Kat

eKetvav,

eha

epitiTyjBevTeg, elg

ava-^^Baatv^

fxyj

etg Tyjv

avT^v Ta7re/voT>;Ta 5

ToTg TroXXoTg

(rvfXTreacoai'

^ta

^yj

TovTOf ov^e ev apyjq tov KyjoTe
cryjfJLeta

pvyfiaTog avTwv TrvvOaveTat'

aXX

TToXXa

enotyjo-ev,

Kai nept TioXXav avTo7g ^iyiXeyBYi, Kai

vxpyjXSiv toyft.drwv,

Kat Tyjg

avTov

OeoTyjTog,

Kai

t%

irpof

tov

IlaTepa

Ofxovotag,

yroXXag

irapeaye Tag diro^et^eig' totc t^v Trevatv irpoadyei TavTi^v' Kai 10
ovK
enrev

Tiva fne

Xeycvatv

01

ypafx.fxarelg,

Kat

01

^aptaaht

etvat'

Kanot ye
fxe

ovTot avToi TroXXaKig Trpoa-^ecrav Kai ^teXeyovTO'

aXXa "Tiva
fi.y)v

Xeyovaiv

01 avOpcoTroi eivat'
ei

Tyjv

tov irX-^Sovg yvcc-

T*;v

d^eKa<TTOV e^eTa^av'
y]Vf

yap Ka\ iroXXx TaireivoTepa tov

teovTog
Tiljg

dXXa vov^ptag drr-^XXaKTO. eKeivyj §e ttoXA^s' eyefJiei^ KaKiag' " viov Be dvdpccTrov" avTOV e/Vev, a-(f)odpa (3ovXofi.evog
otKOVofxiav
TTOtei.

T^v
TOVTO

OfxoXoyeia&at,

KaSwg

Kat

dXXa^^^ov

iroXXayag

MeTa
6ovg, TOT€

ovv tq

eiirtlv

avToiig t^v ireirXavyjfxevyjV ^o^av tov
irpo

wA^-

Kat avTovg epcoTa, Kai evQecog
TCtiv

irdvTccv

rieT^of, 20

TO aTOfxa

AiroaToXcaVf

yravTayov Sepfxog^ 6 tov xopov twv
Kat irpoXafx^dvet, Kat
(f>y}atVy
'*

fxaQyjTav KopvcpaTog, Trpoiryj^a
€1

av

KpiaTog,

itog tov xyeov tov gccvTog
OTt
ovy^
cag
ot

Ota tovto de awTOV
irXoicio,

KpiaTog fxaKapi^et,
NaQavayjX
etirev

ev

tw

ov^e wg

ovtov

vtov

Seov,

cag

eva

twv yroXXwv, aAAa 25

yvyjaiov Xtov ovTa rov YlaTpog,

Kara

aXyjdetav avrov ctifxoXoyyjaev,

ug eK

Ti^g

avrov irpoaeXGovTa ovaiag.
avTcJi

tia
6

tovto

te

Ka\

tov

dvoKaXvxpavTa

TlaTepa ^etKvvaiv

^piaTog, tva

fx-ffrtg S/a"

TO eivai Tov IleTpov Oepfxov epdaT^v avTov, <ptXtag Kat KoXaKetag
vvoTTTevay}

Tvyydvttv

to.

prjfxaTa,

dXXa

fxaXXov toyfxa Belov Ta 30

etpyjfiieva eivat irtaTevai^^.

Ttvog eveKev ovk axrrog dirocpatveTat, ovte Xeyet, eyco

elfxi

6

\piaTog, aXXa
avTovg etadyei

^ta

T^g

epcoTyjaewg
;

tovto
ovTcog

KaTaaKevd^ei,
Kai

Kai

ofxoXc/yovvTag

eire;^^

avTw

irpeTrcti-

^ aycxKTvaiv

Cod.
s

^ iTiCTev<r€i

Cod.

2

132
^((TTepov
t)]v
ryv

EPMHNEIA TOT KATA

XVI.

31.

Kai avayKaToVf Kai eKetvov^ ^aXKov €(f>eiXK€TO Trpoi

TiiOTiv

Twv

Xeyofj.evuiv'

tia tovto tov

Kai

\piaTog

(pvjai Ttpog

avTov'

eTrti^rjTiep eKYjpv^oii fxov
<je
ovoij.oi^(i},

HaTepa, Kai eya

tov yeyevYj-

KOTa

Kai wairep av tov ^lava Ttatg^ ovTCcg Kai eya)
tvj<;

Tov e^ov UaTpof, Kat
**

avTij^ ovaiag tco yeyevvrjKOTa.

to

^e 5

czr/

ttJ

TteTpa

TavTr^,

tov

ein

t^

TriaTet,

Kai

Tri

o/xoAo-y/a

tr^XoH'

Kai OTtitep noXXoi fJLeXXovai irtaTevetv' avtaTrjai ^e aiiTOv
iioteH'

70 (ppovyjfxa, Kai Tiotfxeva avTOv
**

Kai

*'

oti TtvXat ctSou

ov

KaTifjyvaovaiv avTr^q'

et

te

eKeivvjg
^^

ov KaTtayvaovat, (pvjai,
^ooad?

TToAAw fjiakXov (fAov. ^ta ti etnevy
fiev YlaTvjp (p-^atVy

Kai eyo}

aoi

'y

oti

010

e^wKe aoi to
'^ccacti'

c/xe

yvavai, Kai cyw ^e aoi Ta^
OfJiOTtfj.ov

K\e7s

Tu>v

ovpavav

Kat ^ta tovtov ^eiKvvi to
ov

Kai

Ofx.otvvafA.ov

TO -npoi tov YlaTepa'

yap

c/ttcv, oti

TrapaKaXeau)

Tov YlaTepa, «AA' lyw
fi.r]^evi
ov7T(t}

tvaa'

tta tovto Se ^/ctrTCiAaTO avTOii,

eiTreiv

oti

avTog eaTtv

^piaTog'
TrtaTeveiv
6

eTieiVfj

eyivxaKev oti 15
ei

/3e/3aia}g

c^eAAe totc

oyXog'

yap avTot
fj.aXXov

ovTot 01 A-noaToXoi fA,eTa

TavTa eaKav^aXiaOrjaav, ttoAAw

TO TiXriBog Tov Xaov.

31
*'

" Atto totc,"
OTX
^ei

(prjatv,

*'

rip^aTO

'\riaovg ^eiKVveiv To7g ft.a6y]Ta7g,

avTOv
OTe

elg

lepoaoXvfLa aiieX$e7v,
to ^oyft.a'

Kai Ta

e^rjg'
'^^'^

"

aito

20

'"

TOTC,

eTfq^ev avToTg

otc t»jv oipxh^

^^vH^v

elarjjayeV
eivat TO
ft.r}

aXX

ovte

ovTit^g

avvteaav, Kat iroXXw /3eXTiov evofit^ov
'^ia

aitoBaveh avTOV
TToiXtv

tovto txv aXXccv Bopv^ovfxevcav
6epfj.og

Kdt

aTTopovvTCCv,

neT|3o?

«v, joiovof ToXftM.

itepl

TOVT(i}v

'htaXe')(6'^vai,

Kat ov^e Ttappyjata,

aAAa KaT
Kat

Itiav XaPdiv'

25

ToyTCCTT^v Taiv XoiTtav ixTtoycapiaag
'*

fi.a6rjT(ov,

(ftrjatv'

"

tXeco^

aot, Kvpte'

ov

fj.)]

eaTat aoi tovto'^

^ta

t/

a-noKaXvyl/ecag
ea(f)oiXvj,
(og

Tvyav Kai
<f>oPiq6Y]vai

fj.aKapta6etg, ovTcag

Taykcag eiteaev, Kat

avTov to ita^og
o6ev

;

e-ae^ ovk e^e^aTo Kai t^v
fj.av6avoft.evog,

Ttept
oi/Se

TOVTou aTtoKtxXvxptv

nat €K tovtov

OTt

30

€Ke7va otKo6ev e^pBey^aTO,

aXX

€K Trjg tov IlaTpof aTtoKaXvxpeag.
av6p(i}7t(i}v,

TO ^c " ov
^i^XoT,

(f)poveig

Ta tov Seov, aXXa Ta tuv
Xoytafj.(o

tovto

OTi

<xv6pcoitiv(t}

Kat

yr]'iva}

to

itpayfxa

e^CTa^aiv,

€vofi.t^ev

aiaypov

eivat

avrSi lo

ita6eiv'

Ka6aTtTOfj.evog te

avTov 35

'KptaTog, teiKVvatv oti ov to 7ta6e7v Tr)g tov ^tajSoXov

yv(i}fj.r]g

XVI. 25Ivap-^u'
/xeTci

MAT0AION ETArrEAlOT.
Se

133
l3ov\ofji,(vos
eiprjfxevvjv

to

eTriTifJirjS^vai

tqv YleTpoVj

o

Eva-yycA/cTT^f Se/^a^, t^v tc Trapa tou IleTpov
7r<av,
€<7r€V
/fa/

«tooti
oti

to K€p^os to airo tqv vaQov^f ovy^ airXa^

<f>v}aiv

Ivjaov^,

aKXa

irpo^red-i^Ke

to

"

tot€,

qvtco^ Xeycov'

" TOT€ " fxov

Irjcrov^f eiTiev

Toig fxaSYjTai^ avTov'

eiTii $€^€1
e^rjg'

OTri(j(a

5

IxBilvy

aTTapvy](Tda-6a)
o"y

kavTOv" Kai

to,

o

^e

Ae-ye^

TO<6VTOV effTi*
K.i^p<e

fxot,

«

ITeT^e, elitag,

(f)Yja-iv,

oti

"

/Xecuf

aoi

ov

/«.>;

€<rTa< crc/

tqvto
e/xoj

eyu)

oe

<70i

A€'y«*

OTf ov ixovov

TO €juc KCtiXveiv Kal too

irafle^

tvdyepaiveiv, ein^Xa^eg aoi
ju,^

Kai

oXe6piov,

dxX
oti

oti

ov^^e

av avTG^ acoG^vai ^vv^ayjf eav

lo

irpog TO

dvQ6avt7v •napeaKevaafi.evos viidp^^^eis dei' to oe
^vjXoi

"

eiTt$

" BeXet"

ov ^ta^oixevog ov^e

dvayKd^itiv, aAX* cAfao-Tov

KvpiQV TVj^ eavTov TTpoaipeaewg ttoiw.

Ov
"

nepi

Tftiv

'ATroJTToAoJV
oiKOVfJi.evyj

^e

toDto

€iVe fxovov,

dXXa

koivov

avTQ toyfxa

t-^

TrpoTidrjat'

tovto

yap

afifiMivei

to 15

etTis BeXei'"

kolv

yvvyj,

Kav av^o, Kav

ap^xccv,

Kav apyofxevog,
;

TavTrjv ^eyeado) tvjv otoV
ofji.oiov,

t/ te eaTtv " d7Tapvyjada6(i} eavTOv

edv Ttg dTrapvyjadfJievog ov Ttva ovv, Kav fxaaTti^ofxevov

tdrj,

Kav

teafxovfxevQV Kat

ent 6dvaTQV dTrayofxevov, ov vaptaTaTat, ov ov

Poyj6ei,

ovK

eTTtKXaTat,

itdayei

t/

Tr^sof

ayTOv,

aTC

airo^ 20

diraXXoTpicodeii' qvtw povXeTat rjfxag tqv awfxaTog tov •^qfxeTspou
KaTacftpoveTv,

ag

Kav fxaaT t^C^aa tv

01

e^x^pot

Trjg

aXrjQetag,

Kav
^coyjv

eXavvaat, Kat Katcoat, Kav oti ovv

Tiotcoat,

ff.r]

(p€tO(Ofxe6a'

yap
^yjXoi

aloivtov

KXrjpovofXovfxev'

to &e

"

apdTca tov aTovpov
yjpy\

avTOv"
yap
fxr]

TQ f^ey^t iioaov dTrapv-^aaa6at

eavTOv'

tva

25

vofxiacafxev, oV; ixe^/jptg

v^peag Kat

irXyjycov ^el diTapve7a6at cauTOV,

Xeyet ojt

f*-eyjpt

6avdTOV, Kot 6avdTQV tov enovet^taTov' tovto

yap
oti
Oi

aTavpog
eaet^yi

ai^fxaivef

to he " dKoXQv^eiTca
fxr}

fxot,

efncpatvet,

eaTt TTaay^Yrd Ttya
7Td6ri

dKoXov6eh

avTcp,

ot av

fxvj

avTOV

Tig'

Kat ydp

XrjaTat

Kat XotiTQt
Trjv

KaKovpyot iioXXa 30
tva
^i*

"XjxXeiTd

TTdaxovatv,
eTt

TTpoaTi^rjat

vnodeatv,

avTOV

vTTOfxevcofxev.
ft,rj

^c

Kat tovto

^rjXoi

to dKoXQv6e7v

tw \ptaTW,
Kai acocppo-

fAfivov

rrfv

e» TOig ttioyfxoTg e/etv dvtptav,

aXXa

avvrjv Kat evtetKetav, Kai Ttdaav e7ri^etKVva6at (ptXoaocptav.

25

T/

tartv " of ydp dv deXrj

Trjv xpv/^^v

avTOv acoaat, anoXearjSS

EPMHNEIA TQT KATA
*'

XVII.
Trjv

i.

avT-^v ;" Tnpi

T^f Trapa to ^eov aarripiag Xeyeif
tuvttjv aTrwXeiav eKaXeaev,
ytvoixevrjv

eK twv

Kiv^vvwv ^ia(f)vy^v'
ev

wavep

ovv Kai t^v
ojvo-

To7$

VTrep

avTOv Kiv^vvoig
(f)y]<7iv,

a.7ru)Xeiav

u-ujTfjpiav

fxaaev'
€Keivog

"
^e

ovTog yoipj

"

evp-^crei

avTVjv,

el^ ^arjv aicoviov
el

" airoXeaei

avTVjv,

eig

KoXaaiv almiov
to/oStoj", t/ TtXeov

yap Kai 5
evTev6ev

T^v

oiKovjjievi^v

cntaaav Kep^-^aei
;

avTw

'TTpoayevr^aeTat
Tpvcpyj

KabaTrep

yap eav
ev

Ttg Tovg otKeTag looi, Tovg ev

ovTag, eavTov he

euyaTotg KaKolg, ov^\v evTevdev KepovTag Kat
eitt

^aivei

CK

Tov

"^eaTtOTVjg

eivai,

TVjg

^'^X^^ XP^

Xoyi^eaGat'

ot av Trjg aapKog Tpvcfxaarjg Kat TtXovTwarjg, avT^ 10
avafxevef
;

rviv fj.eXXovaav aTtooXeiav
4>i^ai, '*

*'

t;

yap

^ooaei

avTaXXayua
rj

Ty ^v^^ avTov
TOiovTov,

xprjixaTa fxev
'lacog

yap av
to,

aTtoXeav} rig,
il^vyriv

€Tepov

Ti

'^vvaTat

hovvat

Ofxota,

^e

aTtoXXvg, erepav ov '^vvrjaeTai aito^ovvai i/^y^^v*

aXXa Kav
Ttape^t^,

j3aai-

Xevg VTtapyri, Kav rov Koafxov

ej^'>7,

Kav itavTa

^^X^v

15

ayopaaai

fiiav ov

^vvaTat

itore'

^<o

TtapaKaXa, itavTa ra aXXa
Trjv aitov^^rjv'
**

acf^evTeg, itepi TavTrjg

aitaaav mtrjaaf^.eda

fueXXei

" yapf^ ^r)aiv, " vtog tov avQpwitov epyeaGai, ev rrj ^o^i^ rov " IlaT^Of ayToS, Kai rore aito^ooaei eKaarco, Kara ra epya avrov"
^o^av ^e rov naTpof,
TtapaytveaGai'
r^v

rrjv {xeTatj.op(f>ooatv

eKaXeaev,

fxeff

^g fxeXXet 20
rjv

Kal teiKvueiv avroTg efxeXXev, wg ^yvaTOv

avTotg

lOetv.

KE*. AA.
Hfpi
I
**

Trjs

fi€Taiiop(f)<i)(T€a>s

tov Kvpiov.
^lriaovg rov 25

" Kai
IleTjOov

fxe6

rjfxepag

e^,

(fjviaiv,

"

ttapaXafxfSdvei,

Kat

laKOi^ov,

Kat

ladvvrjv

rov

ddeX(f)Ov

avrov,
^e

Ka)

'*

avacpepei avrovg eig opog vxp-^Xov
**

Kar

idiav'

aXXog
^e

E,vay-

yeXiarrjg,

|U.eTa

oactw

Xeyei.

ovk

evavrtovfxevoi
fi.ev
vjv

dXX-^Xotg

rovro

eiTtov,

aXXa

Kai a(f>o^pa avvd^ovreg'
KaKetvvjv

yap, Ka) avr^v
dvrjyayev
elttev'

rrjv rjfxepav, Kaff vjv e^pSey^aro'

Ka^

Se,

rag fxera^v rovrm
;

elitev fxovov.

^ta t/ Se rovrovg rovg rpelg
vjaav vitepexpvreg'
t>jv

Xafx^dvei

eitetVirj

ovroi

rm dxXm
(fttXeTv

Kai

^ev

IleTpo?, eK rov a(f>ohpa
oe

rov "Kpiarov eS^Aoy

vTtepo^vjv,

ludvwjg, ck tov a<f>otpa ^tXetadai'

Kai ^ldKoofSog §e, airo

XVII.
Tvj^

I.

MAT0AION ETArrEAIOT.
aneKpi6v] (X€Ta tov a^€\<f>ov Xeyxv,

135

aTroKpi(T€a}<;, ijg

"

^vva&e

"

fj.€6a TTietv

TO TroTVjpioV

ovK airo

t^j- (pcov^g ^e
a(f>

[Ji.ovoVf

akXa

airo TcSv epycov,

twv Te aWav, Kai
ocpo^pog

wv eTiXvjpioaav cnrep etireV
'loi/^a/o/f,

ovTta

yap

v}v

Kai (Sapii^

Totg

ag kou
ei

tov

mpwbYiv ev
avekot.

TovT(ti

vo[xi<Tai

'^(api^ea^at

Totg ^lov^aioti,

CKeivov 5
yjfxepai'

ovK avayet ^e avTovg
QvofJiaTa

Xp/aTOf, a\Xa fueTa e^

ovoe

Ta

twv fxeWovTav avepye(j6at Keyei, aXXa
eiai

fxovov

aopiaTag'

oti

"

Ttveg

twv w^e

eaTWTccv,
tva
ixrj

o"iTiveg

ov

/xv]

"

yevaccvTat

6av<xT0v,

Kat

Ta

e^yjs'

ayavaKT-^awatv

01

Xonroi, xg 7rapo(p6evTes'

^ia tovto ^e TrpoKeyeif tva ev
ey.TrXyja^evTeg,

tw

api6[Jiw 10

twv

yjfjiepwv

T^g

eTit6vfj.tag

ovTcog

vvjcpovayj

Kat

fi.efjLepifji.vyjff.evy]

^tavoKX TrapayevccvTai.

Ttvog eveKtv
i-TretOr]

MwuV^v
oyAoi,

Kat
01

HA/av

eig fj.eaov ayet
01

;

TrpwTov fxev,

eXeyov

ot

fxev
"^ta

rlA<av,

de,

lepefniaVf 01 de, eva

Twv

7rporj)y]Twv

avTOV

eivat'

tovto Tovg Kopvcpatovg twv ^Avo- 15
i^^coai

OToKcov ayei, iva to fj.eaov Kat evTev6tv
^eairoTov'

twv ^oyAwv Kat tow

tevTepov ^c, hreiVf] avveyjag eveKakovv tco "KptaTW, wg
tov vofKov'
iva
^ei^v],
fnev,

•TrapajSaivovTi

enrep

yjdeXov

Xoyiaaa6at

01

^lov^a7ot, OTi, ovh^

av M.ovay]g
vir

tov vo/xov '^e^wKwg, ireptet^e
evoft.t^ov

vaTovfievov avTOv
TrapeaTy]

ayTOv, wg

eKeivoV

Kat

ovS'

av 20

avTw,

y]

vir^Kovaev'
av, ei

Kai 'HXtag ^e virep Tvjg ^o^yjg tov
yjv

Qeov e^-^XwaeV Kat ovk
wv
o-nep

avTi6eog,

&eov aavTOv Xeywv,

fx.y]

eXeyev, e6epa7revaev av avTOv Trapayevofnevog'

TptTr^v ^e,

iva f/.a6watv, OTt Kai 6avaTov Kai ^wy]g ti^v e^ovatav eyei, Kat twv

avw Kat K<xTw KpaTei' ^ia tovto Kat tov TeTeXevTy]KOTa Kai tov 25
ovbeirw

irabovTa,

etg

fxeaov

ayei

TeTapTov

oe,

tva

oetqy]

tov

aTavpov t\v to^av, Kat

7rapafi.v6-^ay]Tat tov IleVpov
to.
tvjv

Kat eKeivovg, Kat

^e^otKOTag to 7ra6og, Kai avaaT^aet avTwv

(ppov^fiaTa'

yap " eXaXovv

(fjyjat,

" }Awvay]g Kat HXiag

^o^av

yjv

efieXXe

"

7rXY,povv eig

\epovaaXy]fx..

TovTeaTt tq 7rd6og Kat tov OTavpov' 30
dei'

ot/To»

yap avTa KaXovatv, TOVTeaTt ^o^av

ov fnovov
eiret^y]

Se

Tag

7rpoetpy]fxevag

ahtag

eig

f/.eaov

avTovg dyet, dxX^

etTrev'

"

e;

Ttg 6eXet

oirtaw fxov
Toi^f

eXdeiv,

dpd^w tov aTavpov avTOv Kai
diro6avovTag,
vTrep

" dKQXov6etTW /xor"

fxvptaKtg

twv tw
35

Qew

^oKovvTwv, 7raptaTY]at'

Kat yap tovtwv eKaaTog,

t>^v ^pv^^yjv

136

EPMHNEIA TOT KATA
avTYjV'
irpog

XVII.

4.

avTOv diroXeaag evpev
adfMCVogf
§i'
fjiev

Tvpavvovg eKaaTog Trappyja-ia^e, "npog tov
fjJfjKog

iipoq

tov AlyvTrTioVf

''Kyad^' koi
TiapyjXBoV

cTfpa t\

TOVTm
17,

vXeiovaf aiiep tia to

eav

Ce Tig (ptXoTTOvog

yvooaeTai KaKeTva.

4

A;a
OvjTrep

Ti eiTiev
vjKovaev, oti

YleTpog,
^ei
elg

" KaXov
to.

eaTiv ^fxdg co^e eivai ;" eirei- 5

'lepoaoXv[Ji.a
virep

avTOV dne\6e7v koi
ei^ev

TraQeiV

<j)ol3ovfx.evog

ti^ Kai Tpefxm
Kai
^/o,
t>;v

avTov'

^e opog,

Kai TToXXyjv

tvjv avayjapriaiv

epfifkiaV

tid tovto ^ovKeTai
eTi he Ka)

avTOv eKei

eivai

'^ivjveKoog'

Kai aKfivav

ft.eft.vv]rai'

TovTO XoyiadfJ.evog, OTi McoiJa^g irdpeaTi Kai 'HXiag'
eig

M.a}vai^g 10
e7i)

Tov yvotpov eX^aJV, Kai tc5 Oeco "tiaXeyPeig' Tifjuv^ te
opovg
Tivp

TQv

KaTeveyKOiv,

Kai

S<a

ToyTO

ov

(po^yjOvjaofAeBa

evTovQa ovTeg' tovto ^e eXeyev^ ug
€1

6epff.og
vjv

epaaTvjg tov X.piaTov'
pvjf^dTtcv,

yap Kai

fxvj

e^vjTaafnevog 6 Tpoiiog

twv

aAA'

oft.a}g

TcoXXvjg 6epfxoTVjTog yefxovTog'
€<

ovTag Kai TrepieKaieTO tov HpiaTov' «5

^e

" fjivj

yj^^ei

t/ eXdXei" KaOag
tovto
avTOig
^i^XoT,

AovKag
oti

<pvjai.

to ^e

"

^efSa-

"

pv]ff.evoi

vjaav vttvco,
TVjg
oipewj-

ttoXXco KaTeiy^ovTo

Kapw

To5

ano

CKeivoig

yeyevvjfi.evx'

Kaddwep yap
Kai

o<f)6aXfL0i

e^ vnepf^aXXovavjg aKOTOvvTai ov

XafLnvj^ovog, ovTtog

ovTOi TOTe eita^oV

yap

Ov]

vv^,

aAX

vift.epa

Kai to TVjg avyvjg 20
da6eveiav.
6

TVjg 6e'iK^g VTrepoyKoVf e(3dpei tv]v

twv

ocf)6aXf*.cii>v

Tivog

'eveKev

eK TVjg vecpeXvjg <pavvjv dtpivjaiv
6

riaTi^p

;

eTret^v]

ovTCcg det <paiveTai
**

Qeog.

*'

ve<peXv]

ydp"

<Pv]ai,

"

Kat yvo^pogy

kvkXco

avTOvr Kat

itdXiv' OTt

"

6etg vecpv]^ tv]v e^rijSaatv avTov'

aat
**
ciog

"

ve<peXv]

viteXa^ev avTOv, aico tuv

0(p6aXfj.av

avToJv," Aca/ 25

vtog avdpcoTrov epy(Ofj.evog ent

twv vecpeXcov." tva ovv TriaTev<pepeTai'

acoatv, OTt

irapa tov

Seov

y]

<pctivv]

^id tovto dito Tvjg

ve<peXv]g v^vey^Pr/'

ve<peXvi

^e <pc6Tetv\ eTieiVr] <po^vjaai ovk e(3ov-

XeTO,

dXXd

"^t^^d^ai'

ottov

ydp
^e
vj

diretXyjv,
<pci)vv]

aKoretv^v
/x.€Ta

^etKvvaiv,

'caaTiep ev

tw S/va* dtd tovto
M.ctivavjv

vjve^^^jdv],

to d<pave7g 30
kvog

yevea6ai
tio

Kai 'HXtav, tva
Ttept

^etyp-l]

OTt

ov

itepi

twv

eXeydv],

dXXd
v]

tov 'Kptarov

fxovov'

ov
tva

tov
fj.v]

\ptaTOV Se
vof/.tc6^

fxovov

VTteXa^ev

vecpeXv],

dXXd

itdvTag'

OTt

e

€*'

Cod.

fa

7)y£i(;

Cod.

>

»€<pei

Cod.

XVII.

lo.

MAT0AION ETArrEAIOT.
a(fyii]Ke

137
vio»»

Xp/o-TOf
€?»€V,

ttjv (pcovi^v

iKnwjv
&€

ayafnjrov 0€

ayrov
#faV

§/«

TOV

n€T/70V.

^(yd, TOIOVTOV ^OT/V.
avrov
TotJ

OT/

fMvpiaKii avTOv (piXet^, ov
ei

(f>ik(^^

yeyew^KOTos
to •na^og'
ro ^e
**

hoV
ev^o-e^

ovv <f)iX€hai Trap
[xov

fjotov, (f)i^a]v, ju,^

(f>o(3ov

Kai yap

1(70(;
**

ear) KaTo. wavTa, Kot laoyvoifxcov'
IfjXoT,

cv

w

Kvjaa"

€0'

co

avaTravofXiVO^f

w

apecrKOfJiai,

^ia to KaTo.

Ttavra i^iaw^rBai avrov vpog [xe fJiera aKpi^iiai'
*'

ro 8c

" ayTou
ft.r}

aKovere"

(jrifxami, ori

Kav (rravpo^vai

^ovXrjOyj,

avrt'

Tco-yjf.

Aia t/
too-oiJtow

€/? [x€V Tov 'lop^dvyjv (veyBeiavji

T^f

(f>avyjg,

Kai o-^Xov lo

•aapovTOg, Kal fxira

ravra
evt
;

iraXiv, ore

^povrrjv eKeyov ^e
ev

yeyovfvai, ov^etf KareTreaev

TrpoaayTroV
eirei^r]

vvv

ra

opet

KaraTtXayevreq, rovro enaSov
Ka)
(f)oi(

Kai epyjfxoq Kai
(f^piKfig

vrpyjXof,

ri<yvy(la

^v ttoXA^?, Ka\ fxerafxop^piOGtg
ve^f^eXfj

yefxovaa, Kai
etq

oparov, Kat

eKrerafxevrf

avep aitavra,

voWvjv 15
^ia

«yToyf aycoviav €ve/3aXfv,
TOVTO
Se

aare KaraTrecrovrag,
fxvi

TrpoffKvvi^crat'
rtvi,
ea>f

evereiXaro

ainolg,

eiireiv

rovro

ov

eK

veKpav avacTT'^*

eTrei^vj oVoo
y]v

fxet^ova ^teXeyero irept avrov, TO<xovTa>

^vcrnapa^eKTOTepa
vairroi fxi^^evt

Tor?

ttoWoTs tot€*

ovk eKekevae

^e

^ta

elveiv,

aXX' €W? av ava<rr^ eK veKpav'
01

eTret^r]

u^ 20

vpoyvwarvi^

"^tet,

ovre

hirodroXoi, ouTe

01

"noWot rov cyXov'

0/ fxev, Ylvevfxaroi 'Aytov KaT0(^i(i}6evre(, 01
wovTes-,

^e,

ra

crvjfxeia

ySAe-

Ta dia

rm

'Ajtoo-toAwv ytvofxeva.

10

**

Kai

eTryjpanvjcrav

avrov,"

(f^-^at,

**

Xc-yovTef ri ovv oiypafXfxa-

"

reif XeryovtTtv, ori
01

'HA<af
;

Se? eAflerv 'Trparov;

Kat iroBev TOVTO25

eAeyov

ypafxfxareig
^e, kou

eKparei fxev 6 koyog ovrog Kai irepie^pepero'

wcravrwg

vept rov ^piarov' 0^5^ wg ej^^v ^e irap eKeivav
ai
fxev

epfxvjvevofxevog.

yap ypa(pat, ^vo Xeyovai rov
Kat
rv]v
vj

X.pt<TTov

•jrapovatag'

ravrvjv rvfv yeyevyjfxewjv

fxe\Xov<7av'

Kat

ravrag ^vjXwv
*'
V]

IlauAo?,

f Ae-yev,
**

*'

eire^avvj

yapig rov ©eoi) 30

awr-^piog." Ka) iraXiv'
eitt(f><x.veiav rvjg 'to^vjg

vpo^r^eypfievot rvjv fxaKapiav eXtri^a
vjfxav

**

KOti

tov fxeyaXov 0eoD Kat SwT^poj

**

^ivfdov

XpxaTov."

Koti

01 irpocfyrjTat de,

eKarepag fxefxwjvrat'
€<Tea-6ai'

rvjg

fxevroi hevrepag irpo^pofxov Xeyov<xt rov 'HA/av

rv]g

^e

T

188
TTpoTipaii
eirei^yj
\(aavvfi<;

EPMHNEIA TOT KATA
eyevero'
ov Kai
eTrei^Yi

XVII.

lo.

HXiav
tvjv

6

'Kpiarog kuXu' ovk
(TiX-^paaev

HA<af

^v,

«AA'

^taKoviav

tov

HA/a'

o/ ypafxixaTeTi ovv
efj.v/jixovevov

TavTag avyyeovTeg Kai
[aovov

hia(7Tpe(f>ovTe$f

T^f ^evTepa^

iipog

tov

^y^fxov,

Kai eXeyoVf

el

ovTog eaTiv 6 Xp/crTOf, e^e^ tov 'HX/av TrpoXa^eh' avTog ^e
Trpof

tpvjai 5

Tov?

(/.aByiTag'

" 'HA/aj;

fuev epyeTat, Kai amKaTaa-T^aei
'Trpocp^TYji

" "

TrdvTa."
azrocTTeAa)

voia iravTa

aTrep

Xeyei

MaAaj^/aj*

yap

vfJLn/

HA/ai; tov Qea-^iTi^v'
eTret^vj

og aitoKaTaa-Ti^a-et

" Kap^tav
yjaav

TraTpoi Trpog vioV

yap iraTepeg Tav ^TtocxToXav
To7g
"^oyfJiaa-t

0/ ^lov^aHoi,

Xeyet
toJv

oti

aTioKaTaaT-^aei

tcSvio

viav

avTm,

TovTea-Tt

AiroaToXcov, Tag Kap^iag twv naTepwv,
§e, e;V

TOVTeaTt Tov yevovg twv iov^^aicav t^v ^tdvotav
aat
eig
too
TYiv

to '^ta-Tev-

XpiCTw,

tva

{jLr}

irdvTeg

dp^vjv ditoXuivTaiy •napayevoij.evov

^evTepav auTov
'*

Trapovatav'
^Aflev,

"

Keyd)

^e

v[ji.Tv" (f)V]aiv

6

'KptaTog,

OTt

HXtag

vj^v]

Kat ovk eiteyvaaav avTOV aAA' 15
01

"
*'

eTTotrjaav ev
Ttept

avTw, oaa vjSeXviaaV totc avvYjKov
Tov ^aTtTtaTOv,
eiitev

fxaQyjTat, oti

l(odvvov
elg

avToig'

Kat yap Xoirtov
Ttpog
to.

o^vTepot
XeyoiJieva.

to

voeh

eyevovTO,

Kat

TtpoaeKTtKHTepot

Ilodev oe eyvaaav tovto oi y.a6i^Tai
avTOig, OTt avTog eaTtv
6opv(3y]dyj,
fJLV]

;

e^ tov ^&>; itpoetpvjKevat 20
ep^^^eaGat'

HXiag

fJLeXXcov
vofi.iay]
e(f>y)'

dXXa
ei

[Jt,y]^e}g

^e 'TtenXavyjadat
&e
OTt

tov

XoyoV

Ttore

fnev

avTOV
OTe

y]^eiv,

ttotc
(f)y]aiv

eXv^XvQevat

TtdvTa ydp dXy]6y] eiiteV

fJiev

ydp

HXtag

epyeTat, Kat ditoKaTaaT-^aet itdvTa'
tv^v

avTOv Tov
eaofj.evy]v'

YiXtav Xeyet, Kat
ot dv ^e
e'ntr]

twv 'lof^a^wv ToVe

e7tiaTpo(py]V

25

6 ft.eXXccv ep^x^ea^ai,

Ta

KaTo. tov Tpoitov

TVjg ^taKovtag, tov 'Iwavvrjv

'HA/av KaXeH'

tto Ka) eifriyayeV

"

oti

"

y]X6ev,

Kat ovk eTteyvcoaav avTOv, aAA' enotiqaav eig avTOv, TtdvTa
itola

" oaa

y]6eXy]aav.

TavTa

;

oti

eve(3aXov

etg

heafLWT-^ptov'

OTt vj3ptaav'
TtivaKog.

oti d^neKTeivaV

OTt y]veyKav tv]v Ke(f>aXy]v avTOv €7r}30
dvafj.ifj.vy]aKet

evKaipccg ^e

avTovg

XotTtov,

koi

itep)

tov

ittov "Ttd^ovg dito tov itd^ovg ^lccdvvov, 'TtoXXvjv avToTg itpo^evav tvjv
'!tapaf/,v6tav'
<f>y]at

yap

avToTg, " Kat 6 vtog tov dv6panov fi.eXXei

"

wao-j^e/v vit

avTCtiv'

ovk eK tovtov Se

fj.ovov,

dXXd Kai

eK tov

XVII.

17.

MAT0ATON ETArrEAIOT.

139

OavfJLara evQew^ €pya<Taa6at fjiiyaXa,

Kai yap itokXoe/fiv vapa'

TYjpvjaavm TOVTO

l(TTi

evpeTvf

OTt

Kai vpo tov etveiv vepi tou

vadovf, Kai [A€Ta to

etTretv,

evSeai 6av[xaT0vpyeT tovtov eveKtv.

KE^. AE.
Utpi Tov (TeXrjvia^ofuvov.

^

14

" Upoa-^XSe ^e tw Xp/CToo, avSpomo^,
" Kai KeyaV
**

(^"^cri,

" yovvTteTwv avTOV,
KaKotg
6

eXeyjaov
to.
e^yji'

fj.ov

tov vlov, OTt aeXvjviai^eTat, Kai

eyei^^ Kcti

acf^o^pa (paiveTat

KaTa

TrtaTiv

aaSevav

rov

a-eXy}vta^ofJi.evov TraTyjp' TrptaTov fJLCv,

€K tov enreTv tov XpiCTOV,

OTt Tco TTiaTevovTt irdvra ^vvaTa'

eiieiTa,

Kat eK tov enreh avTOV 10 Kat eK tov TrdXtv elneh
'taag epe7 Ttg, Kai
ixyj

irpoaeXSovra,
Tco
V)

"
ti

jSorjSet

fj.01

tjj dvia-Tia,

Kvptx' "

tvvaaat Po-^Qrjaov.

aXA'

ei

dntaTia avToy yeyovev aiTia tov
[Ji.a6rjTa7s

avBpooTrov tov

e^eXaQvjvat

Tov &a//Aova, ^ta t/ toi$

eyKaXei; ^eiKvvg, oti ^vvaTOV
fj.eta
yj

avToig Kat

yaptg twv itpoaayovTm,
coairep
^taatv

iiiaTewg

6epa7cevaaii$
tioX(ag

noXXdKtg'

yap
rZv

toj

npoaepyoixevjp

maTig layvaev

XdKig

T>jv

iraflcov

Kat itapa twv fAaTTOVwv Xa^elv^

tai Tou Yi.opvf{Xtov'
vj

ovT(a rav rotovTcuv iroXXdKtg

arjfLeicov rjpKeaev

^vvafitg, Kot

fi.rj

TrtarevovTav rav irpoaeX^ovTCtiV Savfxarovpyrjaat'
OTt
ov^^evog
ot

o5f

hii rov 'EiXiaaaioV

TtiaTevaavTogy veKpog aveaTvi' 20
fLa6r]Tat ria^evY^aav

yjpyf

§e ytvcoaKeiv, ort ov Trdvreg
#fa/

t^ vtaret

Sc vvV

yap

01

arvXot ovk rjaav eKei.
yevea dntaTog Ka)
evTvyydvet
eirt

17

Aia t/

eiTrev,

"w

'^teaTpaft.fjt.evr]

" evet^ri

6 aTiiaTog dvrjp ovrcog

rov oyXov avrS) Kara rccv f3ovXo~2^
fjiev

fJM^rjTwv,
fjievog

ag

fj.r]

la-^QiadvTOiv

rov viov avTov Sepanevaat'

avTovg diraXXd^at rov eyKXrifj.aTog, Kai etg irpoaamov
fiir}

eKeivov fJ.ovov, tva

auTOv

e^airop-^ar], ov Trpocpepet rr]v dirtaTiaVf
r]v

etg irdvTag ^e ^lovtaiovi'

Kat yap eiKog
eoig

TroXXovg rovrcav aKaV"
eaofJMt
;

^aXiadijvat'

eiTrwv

^e,

"

irore

fj.e6^

vfJMV

^eiKvvai
ori

ToAiV Koi €K rovrov daTraarov ovra rov 6dvaTov avra, Kat

oy^o

TO^ aravpa^rfvat, dXXa ro
epoyrS.

etvai

fJ.er

avrav jSdpog eXoyt^ero'
eig

Te

avTOv,

"

ttoVov

yjpovov
^ T^j

e^^et ;"

yjpr^arag

eXirihag

Cod.

r 2

140
a.vTOV arywy

EPMHNEIA TOT KATA
oKf^ivjcri

XVII.

17.

de avTOV CTrapa,TTeaSaij ov Trpoi
evBeoo^

eirt^ei^iv'

Kai yap loav tov oy^kov ayvayojaevov,

eTreTiixvjaev

avTw,

akXa

Kai tovto ^ia tov vaTepa
airo

itoiet,

tva i^wv 6opv(3ov(J.evov tq
eva^/Gyj

Oaifxoviov
irt<TTiv
**

tov

/3Xy]Bi^vai

fxovov,

Kav ovtcos
etite

elg

t»?v
ei

Tov

ixeKXovTog ytveaBat

6av[xaTog'

Se

avTf' "
Ttdktv

5

ovvaa-ai

TitaTevaai, irdvTa ^vvaTa

tw

irtaTevovTt'"

eig

avTOv

TreptTpeTTitiv

to eyKXvjfxa'

OTt Trep, <^>jcr/, ToaavT-r) Tiap' efxot

ovvdfxeccg eaTt

ireptovata,

waTe eav

irtaTevaf)

wg

Se?,

kou avTog
j^py/

Ovvaaai avTOV depaTrevaatf xai tovtov, Kat eTepovg TroXXovg.
TOivvv
aKOTteTv
yjfxag, ov

fxovov

oti

tov

"^aifJLovog

aTryfXXa^at
oog

tov

1

o

Tcaayovxa,

akka

Kai

oarfv

etg

avTOv Trpovoiav
d(f)

(f^iXdv^pwitog
^aift.oviov

eiteOeiKvvTO e^

CKetvov tov Katpov,

ov

eig

avTOV to

etaeXyjXvBev

Kat yap

ei

fnyj

eKTOTC Ttpovotag avTov

itdayoiv

aityiXavvev, irdXat av diioXcaXet'
(f>yjat'
**

"

Kat yap etg Ttvp avTOv eve(3aXe,"
itotSiv ^aifiLCiv,

Kai etg v^ap'
ei
fny]

6

Se

TavTa

Kat dveiXev

avi^

TtavTeXwg,

ev t^ ToaavTyi fiavia, itoXvv ^

e7te6y]Kev

Seog

avT^ Tov yaXtvov'

coavep Kat

eit

eKeivcov

toov

ev

Taig

epyjfxtatg

TpeypvTcav yvfxvcov, Kai
vfxdg 6opvPeia6at,
ei

Xt6oig eavTovg KaTaKOTtTOVTCov,

ov

^e7 ^e

aeXi^vta^ofxevov avTOv KaXeH' tov
yj

yap itaTpog
(f^yjatv,

Tov ^atf/.ovuvTog eaTtv
OTt

(f)cov^'

ei

^e Kai 6 EivayyeXtaT^^g

20

aeXyjvta^ofievovg

itoXXovg
ot

e6epdTtevaev' dito
'^atfxoveg, eitt

T^g

tcov

TtoXXav

vitovotag tovto Xeyet'

yap

^ia^oX^ tov aTotyetov
KeKpaTy]f/.evot$ av6poo'^pofxovg'

TOVTOv, TtOTe fxev eittTt^evTeg To^ig
Ttotg, TtoTe
iog

wt avTf

^e dvtdatv aiiTOvg

KaTa Tovg

TYjg eKeivvjg

ovy^

eKetvy]g

evepyovaffg, aitaye,

aXX

ovtoov tovto

KaKOvpyovvTOOv 25
Ttapa Tolg

eig TVjv

Tov aTotyeiov ^iafSoX^V ^to Kat
'^o^a,

iteitXavrifxevy]

dvoy]Toig eKpdTYjaev

Kat ovTOog Tovg TotovTovg KaXovat ^atyjv

fxovag aTtaToofxevot'

ovte

ydp

tovto aXi^6eg.
01

KaT
fxevot,

IViav ^e

tov XptaTOV e^^yjpcoTyjaav
eKJ3aXeiv;

"'AitoaToXot, ^<a t/

ovK y^vvy]6y]aav tov ^aif/.ova
fxy]TtoTe

dyoovtoovTeg

Kat (f>o0ov-^o

Tyjv

ydpiv ^v e7itaTev6y]aav, aitcjoXeaav.
'^atfxovoov

Kat yap

^aav Xa^ovreg e^ovatav twv
avTOig,
*'

dKa6dpToov'

avTog ^e
to,

eWwv
e^y]g,

edv

eyeTe

ittaTtv

wg kokkov

atvditecag^' kcu.

Ka\

Ttept

Tyji toov ayjfxeioov ittaTeoog eiTiev'

aivdneoog §e fxefxvy]Tai,

^ itoK^v

Cod.

XVII.

i;.

MAT0AION EYArrEAIOT.
e/

141
iivai

Tov oitpaTov avTov Ov}Xav OvvafxtV
^OKcTf

yap

tSov

oyKuv fXiKpov

a\Xa

Trj ^vvaixei

navTm

t£v airepfMaTiov kdTi ^(po^^poTepov'
T^j-

^eiKvvi

TOivvv, OTi
'^ta

TO fXaj^/cxTOV

yvTjo-iai

TiKTTeag, fkeyaXa

^vvaTat'
ea-TV}

tovto efxv^aSvj t^?

c-ivaTrecog,

Kat ov^e f^eyjit tovtov

[JLOvov,

akXa
<f)ri(xtv,

Kai

opo^ TrpoaeSYjKe'
vfxiv.
et

Kat
^e

•nepatTepoj

irpoe^vj'

c^

ovt\v yap,
fi.eTe6yjKav
;

a^vvaTrjaet
^

Xeyoi Ti^, jtov opog

eKeTvo

fxavOaveTca, oti
fjivptovg'

tSi

iroXXw fxeT^ov eTroivjaav
of/.oiov

vexpovi yap
aTvjaai,
eKetvovg,

aveaTVjaav

ovK eaTi ^e

opog /xeTot-

Kat

QavaTOv

aiio

aafxaTog Kivviaat'

XeyovTat Ve fxcT
opvj,

ayiot Tiveg

eKetvctiv

eXaTTOvg ttoXXx, Kat
^e

'^eiagio
tcov

KaXeaaavjg, fxeTaQehat'
Aa-ocTToAcov,

etKog

Kat
ofSc
oV/

tovto

yeveaBai

vtto

Kai

fxvj

yeypa<pdat'
eiTroiv

yap iravTa, a edavfiato yevog ovk Iktio'jtept

Tovpyvjaav,
*'

eypd(f>v].
et
fxvi

he

*'

ToyTO

peveTat

ev

Trpoaev/vj

Kat

vvjaTeta,"

TrdvTm twv
1

^atfLOvccv

Xeyet'

ov

vepi
Tpv(f>yj

txv

vofi.ti^ofxev'j}v

aekvjvid^eaQat fxovoV
Tvjg

Kat yap d^vvarov,
fkavtag TavTvjg'

av^avTa Tiva

iroTe, diraKXayvivat
to.

"X^vil^et
vj

yap fxdXtaTa

TVjg vvjaTetag,

TOtavTa
Kot

voauv'

^toirep

vvjaTeta

(f)iXoao(f)tav

iroXXvjv

evTiQvjai,

dyyeXovg e^ dvBpwirm KaTaaKevd^ei, Kat Taig daafxdTotg ^vud[xeai, TOig

^aifxoai

Xeyw, irvKrevetv
evyvjg,

TtoteX'

dXX'

ou

Ka&

eavTvjv
eXevj-

20

ovaa'

te7

yap Kat
iva
tvj

xai
ot

eirtTeTafxevvig

evyvig Kat

fxoavwjs'
eveKev
ev

^e

fxvj

Xeyaatv

AiroaToXoi tx X.ptaTco, Tivog
^tvjveKag
**
;

VaXtXata
avTwv

^taTptfSofLevog
eiirev

^ta

tovto

dvaaTpe(f>oft.evu}v
**

eKei,

avTolig'

OTt

fxeXXet 6 viog
Trep\

Tov dvOpairov 7rapa^t^oa9at,
dKOvovTeg,
eXvTrvjOvjaav'

Kai to,
to.

e^^S^g'

Kat yap

tou 25
oBev

TrdQovg

ov^e

i^eiv

^lepoadXvfia

e^ovXovTO'

Kai

**

Kai

ov^e

dnXug

eXvn-^Bvjaav,

dXXa

Kat

"

a(f)o^pa.^^

eyeveTO ^e tovto, ^ia to dyvoeiv twv Xeyofxevccv tvjv
6

^vvafitv, Ka6(i}g

M.dpKog

(f^vjatV

ovVe

yap vj^eaav t/

TroTe

vjv

ovTog 6 SdvaTOg, Kai OTt fivpia epydaeTat dya$d'
eartv
vj

ov^e Ti iroTe

^o

dvdaTaaig

avTvj,

dXX

vjyvoovV

^to

vjXyovv, Kat

a<po^pa

dvTef)(OVTai toD ^tSaaKdXov.

1

fKflv^

Cod.

142

EPMHNEIA TOT KATA
KE4». Af.
Tlepi t5>v alTOvvTCiv t6 StSpa;f/iia.

XVII.

17.

Tivoi

ev€k€V

01

Toc

^l^^payjj-a^

XafxPavovTeg, avTw
IleT^co,

[xh

oiiK

€To\[Jiy]aav

TrpoaeXOeTv,

a\?^

tco

Kai ov^e tovtw [j.eTa
;

TroXkvji

Tvjg

a(f)o^pOTV]TOi-f

aXk

eTrieiKeaTepov

ov^e

yap eyKa- 5

AouvTCf,

aX\

epa^Tavreg eXeyoV
;"
eTteiVifi

"
[xvj

ti^aaKaXog vfJMV ov TeXei
ttjv Trpoa-fjKOvaav Trepi

" Ta fi^pa^^a ™
^o^av
ov^eTTd}

el

Kai

avTOv

elyoVf

aW

waitep av$pctiTiov eKeivTo' ^ia
ot€

ttA^v aiteveaif][>.e7a'

[xov avToi

Tiva a/§» Kai
to.

Ti[i.y^v,

Ta itpoKa^ovTa

Tiva

Se eaTi

TavTa

^itpayjj.a^

;

t» irpwTOTOKa
avT

tcov

AlyvTTTiwv 10

aireKTeivev 6 Qeog, tot€ T^yv
eireiVrj

Aevi

(f^vXvjv

avTciiv

eXa(3ov'
6

eha

tSov
yjVf

itapa

lov^aioig

TrpcoTOTOKCov

eXaTTCov

T^g

<pv\yjg

apiB[j.og

dvTi tcov XenrovTCov eig tov apiB[j.ov aiKXov eKeXevaev

elaeve^/Syjvai' Kai aXXcog ^e, e| eKeivov eQog eKpaTi^aev to. irpcaTOTOKa

Tov

<f)Opov

TovTov eia<pepeiv'

enei ovv TrpcoTOTOKog

vjv 6

'KpiaTog, e^o- 15

Kei ^e Tc5v [i.aBi^Tcov itpcoTog eivai

IleTpof,

avTa iipoaepyovTaL' Kai
^io Kai ev

yap

cog e[j.oiye "^OKe^i,

KaTo. ttoXiv eKdaTtiv dTrvjToW

t^

TraTpi^i avTOVf TOVTeaTiv eig ^airepvaov^j., irpoa^XQov auToS*

avTV]
Trpco-

yap avrov
Tog
tio
•jrpog

elvai evo[j.i^eTo.
e^e/&>;

ovk

eiirev ^e to5

\piaTw

6

IleT^o?

Trept

tovtcov'

rjpvOpia irepi toiovtcov

avTa

"hiaXeyPyjvai'

20

Yj[J.eTepog ^eaTTOTfig,

Kai irdvTa

aa(f>coi ei^co$f irpoXa0ci)v <f)r]at
ot

avTOVf

"

ti aoi

"^oKei

'2i[i.cov ;

/SaaiXetg T^g yv^i «fo
toc
e|^$"*

"

Tivcov Xa[j.[3ovovat
v]v'

tcAtj

^ Kvjvaov^ Kai
tov

b

^e Xeyeif
ol

TovTO

eXevSepog

[J.ev el[J.t

^ovvat KVjvaov'
ov

el

yap

j3aatirept

XeHg T^i yv]g irapa twv vtav avTcov
TcSv dpyo[j.evcoVf

Xa[i.(3avovatVf

aXXa

25

iroXX^ [xaXXov aTrvjXXdyBat e/Ae ^e? TV]g airaiT"^-

aecos TavTVjSf ovk eTTiyetov (3aatXecog
[xe

aXXa tov

tcov

ovpavav ovra

T/ov Kat ^aatXea.

KeXevet Se tou ev to5 i-xPvi evptaKO[xevov eKetvoV to ^ev, tva
ov
[j.v]

aTaTVjpa, ^oSyjvat dvT avTov Kat
aKav^^aXtadSoaiv'
aiVf

eKehoi

to ^e, tva
eKeivcov

[j.v]

ovTog'

yap

cog

ypecoaTcov ^t^co-

30

dX)C ag t^v
<f)0p0Vf

daQevetav ^top$ov[i.evog'
oovvat'

o[j.cog

ovts Trapat-

TerTat tov

outc dirXcag KeXevei

aXXa

npoTepov tei-

1

UhfayfAa Cod.

""

8/8pay/Aa

Cod.

"

hilfayfj.a,

Cod.

XVIII.

I.

MAT0AION ETArrEAIOT.
^i^ojaiv'

143
aAXaj^ov /fara-

^«f eavTOV ovK ovra imevdwoVf totc
<f>pov€7v

Twv

aKav'^akti^oiJ.€va)v

fcprjy

ot€ Trepi PpufxaTiov ^ieXeyeTO'
(f)povTt<^€tv

^t^aaKiov

7jfj.ag

ci^evat KaipoiiSf

KaQ ovg ^er
ot

twv a-Kav^XaTtTfi

^aXt^oixevaVf

KaO

ovf ^ei

KOTacppovetv,

av

fj.yj^ev

Tipoi €vael3eiav

to ytvofxevoV

a\Xa

Kat <popov ^t^ovat Kat iiavTa 5
^et^vjf

vote^v'

ovK e^ aiioKetfKevav ^t^coat ^e, tva eK tovtov
tcSv oXav,

Qeov

eavTOv ovTa

kou oti

tijs BaXaaarig KpaTei' e^^ei^e [xev

yap

rj^r]

Kat

entTtfJL-^aa^

avT^, Kat

tov

TieTpov
Oe

tovtov avTOV

Ke\evaa$
ov

eiri^yjvat

Tav

KVfi.dTCOv'

teiKvvai

Kat tovto avTO'

yap

fxtKpov

^v diiQ tov (3v6ov eKetvov, Kat Trpoetiieh OTt Kai 10
t^^^vg,

vpcoTo$ efxiteaellTai

S/ ov

<popog
eKetvtiv

OoB-fjaeTai'

Kai oti

wavep dyKKJTpov

eig ttjv ajSvaaov

eKTrefAXpavTa avrov to
(XTaTrjpa'

vpoaTayfiaf dyayelv^ tov
**

KOfJ.t^ovTa tov
jttev,

dvT)

**

efjiov

^e Kat aov'^ elirev'

tovto

evetOv)

Kat avTog TrpccTOTOKog tjV

TOVTO Se, Kat Tlf/MV aVTOV.

i^

KE4>. AZ.
TLtpi

tZp

hrfpayrtf<TavTCiv rls fifl^av.

I
**

Ata t/

(fn^atv

"

ev

eKetv^

t^

(apa

vpoa^XGov
;

01

futOrjTai

t^

Iriaov KeyovTeq

Ttq apa

fJiet^ov

eaTtv

ezre<d»/ eTtaQov

Tt av-

OpaTTtvov
TCtJv

i^QVTeg Tov

UeTpov
Kai

"TrpoTtfLrjOevTa'

Kat yap Kat ei$ Kat 20
rjv,

^vo, ^iaKoofBov Xey<a

lcodwov, TrpwTOTOKog

aAA' ov^a-

fLwg t/ TotovTOV eiroirjaev virep
6f/.oXoyrjaat
oirep

avTxV
fiev

atayyvofkevot ovv to TrdQog
ov

eiraOov, <f)avepug

Keyovatv' qti ^ta tov
;

WeTpov

-^fLuv

TrpoeTtfJ.riaeVy
*'

Kat

et fi.et^Q}v

eaTtv rjf/MV
/txev

dttopiaTag

Se epcoTooatv,
ei^ov

Ttg

apa

fiiei^cov

eaTiv ;" OTe

yap tov$ TpeTg 25
^e
eig

irpoTtfj.ojfj.evovg,

ovtev TotovTov eiraOoV

ore

tov

eva

vepteaTr] to t^j

Ttfj.rjg,

totc rjXyt^aav'

ov

ft.ovov

te tia tovto,

dxX

ovv Kat

Taf KXeTg eXa^eV Kat
ttjv

OTt efiaKapiaOi^, Kai "^ta Tyjv

dXXrjv Se afTou irapprjatav

TroXXrfv

rrapeKvt^ovTO'

avTog Se
aTpa<f>rjTe,^o

aT-^aag irat^tov ev fxeaa avTuv

etirev

avToHi'

"

edv

fLrf

"

Ka) yevriaQe ws

toc

Trai'^taj'^

Kai

ra

e^ijg'

(mep S17A0? iravTcov

ayayyiv

Cod.

144

EPMHNEIA TOT KATA
kui yap Kai
(f)6ovov

XVIII.
KaBapov to

5.

TaTreivoTcpov ti yevea^Qai'

irai^toVf

Kai Kevo^^ol^ia^ Kai tov tcov Trpwre/wv ^p^^' «ai oti Kav
17

vj3pii^v]Tai

TWTCTai,
evTevBev

Yi

Ti[xaTai,
eTtaipeTai,'

7}

^o^d^tTaif

ovTe

€Ke76ev ^v(jyepaivei,
laT^^a-iv,

ovT€
oxpeccg

eig

fxerrov ^e avTav

aTto

Trjg

Tov Tiattog avTovg

evTpexpai

(BovXo^evog'

p^^

^e aKoiieh, 5

9r£f

eKKaXehai

vjfxag Trpog to,

(f)vaiKa /faTopfiwjtxaTa, ^eiKVvg oti

eK •jrpoaipeaeccg TavTa KaTopBovv tvvaTOV.

^
efA,e

10 be

og eav oe^YjTai Ttaioiov toiovtqv
ayjfiaivei, oti ov fxovov

eTTi

tw

ovofxaTi

}j.ov,

^eyeTai^^ tovto
TTpo^eveT,

to TOiOVTOvg yeveaSai
TOiovTOvg ^i
efxe,

fji.ic6ov

dXKa

Kai to eTepovg
TifLVjg,

TifJ.rj(Tai

10

eveKev T^f eig eKeivovg
Trai^tiov

^aaiXeiav vfMV

opi^ei tvjv afiot/S-^v'

yap Kat evTOvBa, Tovg dvBpaitovg Tovg
Xeyet'

ovTCog

^ia Qeov

yevofxevovg d(f>eXeig

Tovg Taireivovg Kat dTteptfxfxevovg itapa

To7g

TtoWolg

Kat

evKaTacppov-^TOig,

Kat

to

^»7

SavfxaaTOV, OTi
wairep ^e Ttfji.^vi5
ovTcog

"

efi.e

<f)y}ai tey^eTai,^^

tov toiovtov "^eyofxevog.
ToTg
Ttfxlaai

Ka)

(SaatXeiav

wptaev

rovg

ToiovTOvg,

Kot

KoXaatv ToTg aKav^aXi^ovaiv, vjyovv aTifm^ovaiv, eva twv TOiovTcov, coaTe

fJ.vKov

Kpeft.aa6vjvai etg tov TpdyviXov avTov, kcu
ttjv

KaTa-

TTovTiaQi^vai

cig

SdXaaaaV
"

ro Be

^^

avu.(f)epet,^^

irpoaKeiTai,

^etKvvg
TOiovTOi'

OTi

Kat tovtov

yaXeTrc/iTepav
tc5

viroaTi^aovTai
diro

KoXaatv

0/

20

" Oya/,"

(f)yjai,

Koaff.cp
irXrjv,

twv

aKav^dXccv'
dvBpccTrco, hi

"

dvdyKrj yap

eXQeiv to, aKdvtaXa'
epyeTat.^''

ovai

tw

"

ov TO aKdv^^aXov

tteyetpccv Kai evaycovtovg irotuv, Kai

eypyjyopevat TrapaaKevd^coV
iroteH,

airo iroXXvjg

yap

YjfJ.epoTYiTog

Kai tovto
25

dXXa

Kat ^iop6ovfi.evog, tva Kat t»
iroXXoi

6p-^vco

Kat

tyj •npopp-^aet
ft.ev,

avToy^' dvaKT-^aYjTat'

ydp TroXXaKtg,
he

avfj.(3ovXev6evTeg

ov^ev a(f)eXYi6Yiaav'
6eiv To,

6pi^VYj6evTeg

dvYjveyKav'
TVjg

Kai

ei

dvdyKYj eX-

aKdv^aXa, ov to dv6atpeTOV

e^ovaiag TVjg eXev6epiag

dvelXev'
(ftvjah,

ov ^e dvdyKY\ Ttvi irpayfj.dTm v7ro(3dXXci}v tov (3iov
irdvTcog to

TovTa

dXXd

eaofxevov viro tcov Trovvjpiov dv6pco7rcov 7rpo-^o

Xeyei'
vj

a^dv^aXa

KaXcov,

Ta

KcoXvfi.aTa TVjg op6v]g o^ov'
eTret^vj

ov toivvv
irpoeHirev,

irpoppYiatg

avTOv id aKdv^taXa' airaye' ov ^e

'hid

TovTO yiveTat,

dXX

eiret^vi

euieXXe irdvTcog €aea6ai, ^id tovto

Trpoelirev,
Fiiircbv

wg irpoytvcoaKcov irdvTa.
§e
OTi

" edv

vj

'^eip

aov

vj

itovg aov,

v]

6

o^6aXfjiOg ^^

XVIII.

lo.

MAT0AION ETArrEAIOT.
to,

145
o"«/xaToj

" acv aKav^akt^v](T€Vf' Kai
/AeXwv TavTa Xeyei'

e^^f*

ov vep) twv tov

airaye, a\X2i Trepi (piXoov Kai TrpoarjKovTav
^•^(OfJiev'

ov$ av €v Ttx^ei fJieXav avayKaiav
eiprjKev'

tovto ^e Kai avcoTepo)
7rovv}pa,'

ov^ev

yap

ovtco
fxr]

^kajBepov,

a>i

(Tvv^^iaycoyy}

oaa

yap avayKfi

iroti^crai

tvvaTat^ ^vvaTai
^to {xiTa

(f>i\ia TroXXaKi^, Kai 5

€/f I3\dl3vjv Kat eii acpektiav'

TroXX^s T^f a<po^poTif]Tog
Tiveg etdiv
01

Tovs /SXairTovTai

'y](J.ag

(KKOTrTftv KeXevei.
;

{xtKpoi,

oU

l^fl

KaTacftpoveTv TrpoaTaaaei

01 ittccj^o/, 01

ayvcoaToi, 01 Trapa
irept

To7g

irokXoig fxrj^ev eivat

vofj.il^o[xevoi'

ov

yap

tcDv

dXyjBiag

fUKpav ovTwv T^v yjktKtav
povi ayaBov
J^evovi;
i^v,

et-neV

laairep
T6i»f

yap to

(pevyetv tovs voviq- 10

ovTcog to

Tifmv
e^/et

'^fiaiovg Kai eTrteiKeis, Kat

Kat irTCop^ouf, Kep^og

fxeyiaTov.

KE4>. AH.
Hfpi
TOiv eKOTOv

Trpo^Twv

TTapa^oXrj.

10
OTt

E<7ra>v oe

"

qti 01

AyyeXot auTwv," Kot

to. e|^f, e^et^ev

evTavSa 15
tov

iravTeg

ayyeXovg eypfxev

tq Se /SXenetv tq
fviri

irpoawTrov

YlaTpog, ovoev erepov
Tyjv Tifxriv, riv

ayjfiiaivet, ei

t^v ttoAA^v irappyjaiav Kai
''

eyovatv

o\

AyyeXot.

to Ve
yj

^Aflev

viog tov dvirpo-

"

QpcoTrov acaaai

to airoXaXog" Kai

TrapaPoX^ twv c^faTOV

jSaTOJV

TOUTo

ayjfxatvet,

tq

"TroXXvjv

<ppovTtha iroteHaQat rjfxag
odev Kat tov

t£v20

vofxt^ofJLevuv eivat

evTeXav a^eXcpwV
Kat
fxyj

HaTepa

eiadyet

TavTa

PovXofi.evov.

tva Xeycofi.ev, oti

^eTva yaXKOTvirog

^v, Kat viroby]fi.aToppd(f>og,
vwfJLeV
•weiQei

Kai yeccpyog, Kat eK tovtov KaTa<f>po-

tva

yap

fu] tovto TrdOauLev, "^y] aKoiry]aat ^ta. iroaoiv yjfxdg
eig

fJieTptd^etv, Kai

t^v

Taiv

d^eX(f>cov

eirtfieXetav
fj.ot

eavrovg 35

efi.f3aXXetv'

eaTv^ae irattiov, Kai (pyjai, yiveaSe
ejtxe

wg

to, irai^ia,

Kat og eav deqi^Tat iratOiov TOtovTov,

dep^€Ta<,
to5

Kat og eav
Trapa^ei-

CKavOaXiav], aKav^aXtaGy^aeTat'
yfxari

Kat

owSe

r,pKeaQy]

tov fJLvXov,

dXXd

Kat to

"

ovat" irpoae6y]Kev, Kat Tovg

aKav^aXt^ovrag
Y]ff.'iv

eKTefJt.eiv

irpoaeTa^e, Kav ev To^ei

xetpwv

waiv^o

Kat o<p6aXf/.av'

Kat diro tcSv 'A-yye^Awv irdXtv twv eyKeyetToiig
vofJLt^Ofxevovg
e^titf]

ptafnevctiv

avTovg TovTovf

evTeXe7g
oxi ^X6ev

dleX<povg,
vlog tov

tcai

dvo

ToJJ oiKeiov irdQovg'

OTav ydp

"

u

146

EPMHNEIA TOT KATA
tov

XVIII.
'^vjXoT'

15.

" avBpamov awaai to airoXwXo$"
yap Tov
Koa-fxov

aravpov

^t'

avrov

eacoaeV
riva'

Kai aico tou ITaTjSO^'

oti

ov%\

avTW

^OKU aitokeaQai
"Trwv

Kai ano t^s Koivvjg avvvjQeia^ oti KaTaXito '^Xavwf/.evov, Kai OTav evpyj
ifjheTai
tj5

Ta aeawaixeva
xaipei
eir

iioiixyjv, ^vjTei

avTOf

avrw fxakXov, Kai
el toivvv 6
"yjfxeig

evp-^aet, Kai

Tvj ^

acoTVjpia
tS)

TOVTOV

Seos ovtw

"/aipei eni tco fjLiKpw

tovtw

evpeOevTt,
ov-^^i

7rw<;

KaTacj^povovvreg twv too 0coo TreptaTrov-

^aaTWV,
Ka)

tiKfiv

'twawfuev t^v

eayatvpi

;

ot/ 'yap aadevi^g
iroteTvf

•}jv

evTeA>;s",
fJiV)

^ta touto fji.dXiaTa ^ei

TidvTa

waTe avTOv
Kat yap 10

^taaw^eiv'

TOtvvv aft.eXwft,€v twv r^ii^cSv twv TotovTwV
'^ta

TtdvTa Tavra
ovpavoVf
irpog TO.

toXito

etpvjTat'

6

^ovXofnevog ovv eirt^^vat tov
Tv<pov

wg

ttou^iov

yeveaBw, Kat tov

KaTavaTeiTWf Kat

aKdv^aXa ypyffopetTW' Kat to ovat
tvjv

(pvye7v aTrov^a^eTW^

^ta TO fj^ aKav^taXtaat T/va, Kat irpog

awTi^piav tov itXyiatov

dywvt^ea6at' Kat opBpov <f)avevTog, e^iwv dito T^f otKtag, eva aKoitov 15
€%eT£o'
coo-T€

Toy xpvy^tKov Ktv^vvov Tov Ttapa Tov hial3o\ov ToTg
ovhe

dvdpwTtotg e7tayoft.evoVf tov d^eX(f)OV e^eXeaQai'

yap

y^vf tt]

eauTov awTyjpta
Tai'

fxovov

dpKeTaOai Tiva,

e^tet

Kat TavTi^v kvfxaive-

dXXa

itpeitov

eaTt Koi Tovg eaTVjKOTag, eig 7tpo6vfx.iav efj.^a-

XeTv, Kat Tovg Ketfj.evovg eyeipetv.

20
etg

15

" 'Eav

dfi.apT-^ay]"

<f)Vjatv,

"

ae

6 d^eX<f>og aov, vitaye Kat
fLovov'

" eXeylov afTOv

fJ.eTalc,v

aov Kat avTov

eav dKovayjf" Kat

Ta

e^yjg'

'^ta Tt

^e fxeTa^v twv ^vo yeveaOat tov ekeyyov Kekevei
;

fxovwv, ToT) Te
TrXeiOvcov

kvTtyjaavTog, Kat tov kekvTtyjfxevov

iva

fj.yj

Tyj

twv
Kai 25
edv

fxapTvpta,

(3apvTepav epydavjTat t^v

KaTyjyopiav'

iTafJiWTepog eKeTvog yevoft.evog,
*^

^va^top6wTog fieiv^'

to Se

"

aKOvay}," tovto

aYifj.atvet'

eav KaTayvw eavTov, edv Tteta^yj oti edv ireta6^ eKep^avev eKeTvog
aii

yjfj.apTev'
fj.ovov,

ovk

eiitev

§c

OTt

eavTOv
e^e/acv,

dkkd eKeptaveV
Kat

TovTcaTt, Kai
oi/Tog

avTog t^v

^yjfxiav

(pvyeg'

ydp KdKeTvog Kai
^e, to^v

e^yjfj.tovvTO Ttpo

tovtoV

30

Tov ahek<f>ov,

oiKetav

awTyjpiaV ovk dyet Se tov kvTt^tovtov Ttpog cKeTvoV
c?re/^^

aavTa

itpog

tov kv7ty]6evTa'

akkd

yj^tKvjKwg ovK

evKokwg av ek6oi itpog ditokoyiav, alayyvofJ.evog KOi
tovto itpog eKtTvov tovtov ekKet, kou
oiiy^

epv6ptwv'

'tta

aTtkwg,

akk waTe

Otopdwaat to yeyevyjfxevov, Kat ov keyet, KaT^^^yopyjaov,^^

XVril.
ovhe

19.

MAT0AION ETATTEAIOT.
ov^e

147
eAeyfov,"
<fyri<Ti,

«TiT/jDMjo-ov,

YiKag aTraiTfja-oVf aAA*

**

TOUTeo"T<v, ava[JL)n]<TOV eiraQe^ itap
tTi

rov afxapTyjfxaTOi
TreiSofxevov Je

ime
ev

irpos

avTOV, ovep

avTov'
^yo

fJ.vj

ayTou

tovtoj irpotTTatraei
^iafxevei

eva

vj

irapaXa^uv

oaca
vjfJ.ag

yap avai^ecTTepos
eiri ttjv

Kai

hafJLCOTepoif to(Xovtov fxaXkov

laTpeiav airev^eiv j^^' 5
Se
eirif/.cvoi,

ovK cwi T^y ayavaKTV}(riv kcu t^v opy^V
</>i7<r/,

el

" enre,"
tovtcov

**

T^ iKKkfjata" tovt€(7ti
**

irXfioa-t'

eav

Se

Kai

vapaKov(yr},

eaTai aoi
TraJf

(OJTrep 6 eOviKog Kat

TeXoivrjg.

X/J^ Se aKOireTvy

itavTaypv tov
Kat yap

TeAcyv>jv e/V viK^ityfiM t^j<f>yjaiv'
**

fkeya\v\q riQi^atv KaKtag,
**
**

aWa-xpv
Kat Ttaktv

**

ouj^/

#fa/

10

01

reXavat ro avro
vfJM^
i.U

itotovatv ;"

o<

TeAcSva/ Tr^oa-

^ovatv

T^v

(3aatXeiav
tta ri

rov
^e

0eou*"
jm,>7

TouTeo-T<v

0/

a-<f>o^pa

Kara^e^tKaafj.€vot'

tov

TreiQofj.evov

fj-era

tSv TeAwvcSv erafev;
fiovov eariv avrco
vj

tov r^tKVjfj.evov
fj)fj

fj.vBovfj.evog,

Kai

ov

rovro

Kokaatg tta ro

TtetaBvivat,
<f>v}atV

akka

Kai tia 15
ovjrvjg

TO enayofj.evov
**

afJ.v]V

yap

keyo) vfxtv,

oaa eav
Trpoedpctiv

ai^Te

hu

rvjg

y^g," Kat

ra

e^^g'

ov irept

rcov

€KKkvjaiag rovro keyo),

ak>M

irept

avrov rov itpoKakeaafJ.evov rov
ort

afj.apTviaavra vpog ro ttaXkayvjvat'
iretBoft.evov,

eav

'hvjavi,

avTov

fxv)

akvrov

fj.evei

ra hafxa' Kot r^

evrev6ev

Ttfi.(cpia,

Kat 20
fj.v}

T-^ eKCi

Kokaaet Karateafxav avroV ravra yap
avfj.^aivv}'

vjireikv}aev, tva

ravra

akka

<f>o(3ovfi.evog
'^eafjiov

Kat

rv}v aito

r^g eKKkv]atag

eK^okv}v, Ka] rov airo tou
v]fj.epoTepog yevvjrat.

Ktv^vvov, ro ev ovpavo7g ^e^eaOat,

10
**

T/
**

ecTTiV OTtep <f>v]aiv
eTt)

'beaitorv^g'

'*

ort

^vo vfJMV eav avfx^fxo- 25

v^acoaiv

T^f

•y^j' ttep) itavrog TtpayfJMTog, b

eav a/Tiyo-covTa/,
Trep* tcSv

;" 'yeviyo-eTa* auTo??
irept

IlepJ

Ttottov

rovro

elitev

;

evaperoivvv

r(OV,

rwv ayyektKV]v

fj.erepyofj.ev(ov

voktretaV
fxera

ovrot

itavra oaa av elg ro

avfJL(f>epov

alrvja^oatv,

Ofxovotag
OTrou
eifj.i

Kat

ayaTtv}g t^? elg rov ttkv^atov, eTttrev^ovrat'
**

ro oe

*'

eav (oat^o
ev jm,Io-m

^vo

v]

rpeig a-wyjyfxevot eig ro
av}fj.aivet'

efJtlv

ovofJM, eKei

**

auTwv," TOUTO
fj.v]

tva §f

eft-e, <f>v]atv,

ayavtavreg eavrovg,

Kou
Sc

^ia Pt(ortKV}v

a<f>opfj.v]v

(oatv Ofxov, fxera

avrwv

eaofj,ai'

av

Ta aAAa

htaperot inroipycoaiv.

n 2

148

EPMHNEIA TOT KATA

XVIII.

32.

KE^. Ae.
Ilepl

Tov 6(pei\ovTos iMvpia ToXavTa.
o

Nofxiaa^ ti Xeyeiv
a<pievai
[Mev
'*

TltTpog /xeya, eir-^yayev'
o

to ewf eicTaKig
OTt eK€iva>

Ta
(xvj

a^j.apT-^aavTi'

^e Xeyei toiovtov
eiTrtov,

eaTiV

Tw

"^iaKXayevTiy iiepag eTredYjKeVi
too

" eaTai

aoi waTcep 5

eBviKog Kai 6 TeXwvvjg'"
a(f>-^<Ta),

ovv eXey^fOfxevco Kai fx.eTavoovvTi,
6

iroaaKig

eTTTaKig

;

t/ ovv
aoi

"KpiaTog

o

<f)iXdvdpw7rog Kai
el3lofji.y]K0VTdKig

22 dyaSog Seog, "
**

ov

Xeya

enTaKii,

dXk

ecog

eTTTa'"

TovTO Se e/Vev, ovk dpiQfxov TiSeig evTavBa,
(aairep

aXXa to

diieipov

Kai tiypeKes'
eTeKev
y]

kcu to fxvpia to TtoXXd ^^Ao;, Kaiio

TO

"

(jTetpa

eitTa" dvTi tov
ypacf»]
'Trapaf^oXvjv
ei

•noXXd

<f)y]atv

vj

ypa<f>vj'

TovTOV yap yaptv

TrpoTidvjaty

tov t» fxvpta

TaXavTa
povfxev

o<petXovTog'

^eiKvvg^ OTt

KOi irdvTa '^ivjveKag crvyyaoaov

Ta

dfjLapT'rif/.aTa

twv

TrXvjaiov'

cTaym

v^^aTog irpog

ireXayog aTretpov ToaovToV fj.dXXov Se Ka) ttoXXw TrXeov diro^eet 15
7]

(f^tXavOpccTria Yifj.m

irpog

tyjv

diretpov

dyaSoT^^Ta tov ©eov, ^g
tcov rjfxap-

ev

%pe/a

virdpyofj.eVi
vjfj.h

^iKa^eaQat fxeXXovTeg, Koi evdvvag
irpog
eig

TVjff.evcov

irapeypvTeg'

ydp

fxvpta

TdXavTa Kat eKaTOV
Kat eig Seov dfi.apTVjytveTat te tovto, 20

^vjvdpia

TO fxeaov eaTt,

tc5v

xvBpcoTrov

fxdTcov TO fxeyeOog'
diro TVjg ^ia(f)opdg

fj.dXXov ^e Kai ttoXXco irXeoV

tZv

TrpoacoTrcoV

oti

vjfxeHg fj.ev,

Sew

tco <f)o^epco

Kat fxeyaXa irape^/pvTt dyaOa, dft.apTdvofj.ev'
dvBpcoirov
OfJ.oto7raBYj,
v}fj.dg

avQpcoirog

^e, irpog

Kat
ovk

fxvjhev

77

oXiya Ttvd evepyeTviaavTa' Kat
vjfjMg

ydp

eTroivjaev

ovTag, Kat irdvTa ^/

eipydaaTO Ta

opcofi.eva'

e^coKe ^e

vjfj.h

Kai ^diTTtafJ.a dcpeaecog dfxapTVjfxdTcov, 25

Kat Tifxcopiai aTraXXayvjv, Kai (3aatXeiag KXv]povofi.iav, Kat fxvpia
eirv^yyetXaTo

ayaQa, ToHg TVjpovat irdvTOTe Tag
tovtcov ovv dndvTCOv, irag
vjfxepav, virep
vjftMg

^cooTrotovg

avTov

evToXdg'

virep

ttaKelaBai ej^^V
vjfxdg

«jOa ei Kat

Ka6 eKaaTVjv
tvjv

tov ovTog

<f)iXovvTog,

e^eTrXvjpovfj.ev

a^iaV

fxdXXov Se to iroXXoaTOV TV]g o^petXvjg 30

KaTaTi6efj.ev

^e

ovtafxchg'
tcov

TovTa

ovv

diravTa

evvoovvTeg, Ka\


Kav

fxvpia

TdXavTa

eavTuv

dfxapTVjf/idTCov
d<f)eivai

dvaXoyi^ofi.evot,

evTevQev eTref/Bcofxev irpog to

to vXi^atov

t» oXtya

eKeiva

XVIII.

35-

MAT0AION ETArrEATOT.
^fJ-Tv

149
€/x7ri(7Teu5c/<70t)v

Kai ewTcX^* Kat yap koyos
•^fiTv

'yev^creTai

twv

evToAwv, Kai ov^afxSii Trdvra Kara^aXeTv ^vvrjirtafxeQaf Kav
^ia rovro yj(uv e^coKev 6 Oeof Trpog airo^diaiv
^vvaf>.evv]v

ori ovv -Troirjaaixev'

evKoXov T€ Kai pa^iav oSoV Kai irdvra

^iaXvaai (Ke7va
rjfLav.

ra

TrraiafJ.ara'

ro

fKri

f/ivrjaiKaKeTv

Aeyw, KaropSovvruv

5

Aia
ra

t; KfXevet

irpaS^vai <rvv to) o(f)€iXovrt
;

ra

fivpta
oovXi^

rdXavra
«$•

Kat rriv avrov yvvajLKa Kai
Trat^ia avrSiv.

eiiettri

irep

Kai avrrj

avrcog

ovK wfLorrjrog Be towto

Tiotetf

aXX

ef d<pddiretX-i^g

rov

Kritefjioviag'

^ovXerat yap

avrov

itotrjdat

S/a rrjg
ei

ravrrj^,

tva

etg

iKerrjpiav dydyri,

ovj^

tva
rri

npaS^'

yap

ha

10

toSto emtet, ovk av

eitevevaev

avrov
irep

airrjrret.

ov iroieT Se
^eT^at, Ttoaoov
Ttept

rovro vpo rov XoyoSeTtov'

eire/^i^

e^ovXero

avrov

oipXrjfiidrciov

eXevSepov'
et

oiKag

eK rovrov rjf>.eporepog

rov

avvtovXov yevrfrat'

yap Kat

fi.a6wv

rov

0(f)etX'^fi.aro(

rov oyKov, avvtovXov^ 15
eri

Kat rrii (Tx/yycaprjaeooi ro fxeyeOoi,
irov

eirefxevev ayyicav rov
fxr]

ovK av ef^Aflev ufxorrjros,

ei

yeyove rovro'
iroteT'

Se 7va

KaKeTvos So^Tj rt avvetacpepetVf rovro

ov

yap ePovXero avfxrf

Tou eivai ro twpov

fnovoVf

dXXa

Kat r^$ avrov iKerrjpiai;, 7va

aare(pavo}rarog direXG^'
<i)fi.oXoyrjae

^to Kat eo>g

rovrov KaXw^ Kai evaperwg
ro 20

ro

"yjpeog'

ert

^e Kat

eTtayyetXdft.evoi aTcotovvat

o<peiXGf/.€voVf

evyv(t)ft.(i)v

(o^pGrj'

Kat irpoaTreachv Kat TrapaKdXeaev, Kai eTrtyvov^ ro fi.eye6o$
rcov irporepcov'

Kat Karayvovq rwv oiKetoov

dfi.apr^^f/.drctiVf

T^f evepyeatag. aXXa ra
rrjaai
fvSecos

fJLera

ravra dvd^ta
fj.era

KpaaXA*

yap rov avv^ovXov auTOu, ov
evavXov eyav
^t rrfv

iroXvv

yjpovov,

evepyeatav, koi

fj.r}re

ra

p-^fj.ara

Karai- 25

oeaOetg P

wv

eaco6r]'

Kat yap roTg avroTg Kai ovroi irpog avrov
fxaKpoSvfxrjaov
eir

airey^-qaaroy Xeycav,
**

"

e/Ao/,

Ka) trdvra aoi
irotSoVf oirep

a7ro0a)<7w," eirvtyev

dvatTWV

rrjv cKTrXrjpcoatv'

tovto

ovQe dvOpcoTrots ^v dpearov,
avrco'
Trovrjpou

fJ.rirt

ye

tcS 0ea5'

oQev kou avv^Xyrjaav
'^o

oe rjfiepoi
ooiJAov,

'^eaTrorrjc,

Kat avyKpiverat irpog rov rotovrov
Tifi.copia CK^i^coatv.

Kat dvoXoyeTrat, kou rore rrj Kat
(ppt^(Ofj.ev'

aKovacofj.ev

ovv

Kat
ort

f/Lrj^etg

r]fi.cov

fLvrjatKaKeirco'

35 ^iot yap rovro Kat

einy-ya-yev,

"

oyTOO

irotrjaet

1 «a/

vfj.Tv

P KaTf^aBei^

Cod.

«1

voi^o-^

Cod.

150
" YlaTi^p fMVf
eotv

EPMHNEIA TOY KATA
fi.rj

XIX.

i.

acfyfjre e/iaa-TOg xeo

aJeA0co avrovj airo twv
ov

" Kapoiwv
irarijp

vfxciv
vfj^foVy

ra

7rapa7rra)fji.ara
o

ayrov*"
eTreibi}

Xeyet ^e evravda
ecyriv

aW

iLaryjp fiov

ovk

aqio^ viog

ovofJM^eaBai rov (vairXdyyyov Trarpo^y 6 ovra itov^pog Kai fxiadvBpuTTog Kai fjLvyjaiKaKOi'

hvo roivvv evravda ^vjreTf Kai Karayivoi' 5
d(f>ievat'

CKeiv TU)V df/.aprfifi.drmf Ka) erepoig
acptevat airo crofn.arog,
I
'*

Kai

ovy^

aTtXlag

aW

diro Kap^tag.
**

" Kat eyevero"
rovrovg, fxeri^pev
Ti^f

<f>v](rtv,

ort

ereXeaev

lyjaovs rovg
vjXQev elg
eg-^g

Xoyovg

d-Tro

TVjg

TaXtXaiag, Kat
Kat
ev

ra opta

iovQaiag iiepav rov

lopOavov

ra
ttJ

Ota rt <n»ve- 10
;

"Xag ev ryj

TaXtXaia ^terptPe, Kat
lov^aiuv vvv Se

ovy^t

Yov^aia

^ta t*^v lof^a/a,

/3a(7Kavtav rSiv
htet^yj TO irdBog

eirtyapta^l^et Xotirov

t^

eyyvg efxeXXev

etvat'

ov fM^v eig
^lov^^aiag'

rd 'UpoaoXvfxa
ovre ^e
Ti}

recog

dvei(7tv,

dXX^ eig ra opta
^tyjveKccg

ri^g

rov
6av- 15

Xoyov ^t^a^TKaXta
fiarovpyttx'
coiryjptav
aYifj.et(i3V

ev^tarpij3etf ovre ryj

rav

a-y]fit.eiQ>v

dXXd

vvv

fjiev

tovto, vvv Se eKeivo
eaoft.evm'

Trotei'

iTotKiXXav ryjv
dico
fi.ev

twv

•ttpoa^e^pevovnov Kat

(oare

rwv

d^toirtarog) Kat ev

olg eXeye, (pavyjvat
eirtreTvat

^ttdaKaXog' diro

Se

t^? twv Xoycov ^t^aaKaXtag,

ro diro tcSv (xy\fKetm
irapa- 20

Kep^og, rov t^v Trpog Seoyvaaiav avrovg yetpayciyyrfiyivat'
rpeyov(ri %\
01

TivayyeXtarat, oXoKXyjpovg
eirtXeyovreg eKaarov,
y}fi.dg,

'^yjfx.ovg

6epa'7revofi.ev(i)v'

ov

Kar

ovofxa

aXX

evt

pyjfxart

ro dK0fj.7ra-

arov Trat^evovreg

tva Tairetvo<f>povitifi.ev det.

QpirENOTS.
noXXovg erepovg'

TloteH rovro, eKetvovg evepyerm, Kat
yj

h

eKeivm

ydp

rvjg

rovrwv daSeveiag ttopBoadig, erepotg 25

vvoQeaig Oeoyvaaiag eyevero.

KE*. M.
Hepi T&v
epaTrjcrdvrcov et

e^ecmv

arro\v<rcu Tr)v yvvaiica.

3
**

T;vof eveKev

epcoryjSetg,

"

ei

e^eart Kard irdaav alriav diroXvtvSeofg etirev, ovk e^eartv
;

aai

Trjv

ywcuKa auToy," ovk

Iva

fj.yj

30

Qopv^YlBaai Kat rapd^caatv
fnev
efTryjf

epiaraai Se iravovpyag eKeivof
evBecog

tva

ei

ort

e^eartv a(f>eivatf
etpyjf/ieva'

dvrtQyiacoatv
Trwg

avrw

irpog

ra

irap

avrov

Kai etirwatv avr^'

ovv

e'tpy}Ke

rd

XIX.

3€i

MAT0AION EYArrEAIOT.
Se

151
avriQ^

cvayr/a;

Tavra vaXiv

6«roi

airep

Kai

(bfXTrpoaBev,

av<Tiv avToa to.
7r€ipoii^€Te

MwvVewf* tia tovto
;

Se ov keyei

evTovSa, ti fxe

imoKpiTai

iva

[X€Ta tij^ ^vvafxeooi
aet (Jiya^ iva
fxy]

avTov, Kai
vofji.i(7a>(riv

t^v
kav~

vjfMpoTVjTa Ivhei^yjTar
Bdveiv'

ovtc yap

ovT€ aei iXeyy^ei, iva
ap<T€V Kai

irai^^evtj'^

rjfJiepQ!^

TtavTa (pepeiv.

t/^

caTiv

"

^kv

evoirjo-ev

avrovg
**

;

€k fkiag p'?)??»
oi tvo,

(fy^fTiVy
(f)r]criVf

e-yevovTO, Kai €ig ev cr«ju.a o-i/v^AfioV

edovrai yap

€ig
**

(TapKa

fkiav

Kai

"

o

o

rSeog

cvve^ev^ev, avQpomog

fxij

')(ei}pi^€T(o'

TovTO ^e eiVe, KcoXvoiv KaTa Traaav aiTiav anoXveiv

Tiva

T^v

eairroi;

ywalKa'

vpo(T€V€yKOVT(av
Trjv

Se

€K€ivm

t>;v

tow io

Mojucrewf vofnoOe^riav, avTog tia
woii^aa^
fi.€Vog

crKki^poKaphiav avTwv, tozJto
cv

avTOV aire^p-^vaTo' evTpexpai avTovg ^e
TO Oe

tovtco

PovXooia tuv

a^

«/'%'??

of

«yeyovev oyTW,

O^yAo/, ot;

7rpayfji.(i,T(ov rjfjuv o

Qeog e^
^io

OLpyyjg €V0fJ.o6€Ti^<T€V to, IvavTia tovtoov
fjL€Ta

«V

€iroi€iT€

vfxeig'

Kai

avBevreiag

koiirov

vofxoOeTei

\

S

Acyav, oti
iropveiag,

"

og

av

airoXixT-q

t^v yvvcuKa ayTov, irapeKTog Xoyov

Kai Ta eg^f.
avBpccirivia

AnoAiNAPioT. Toirr»

Tpoirep

^i-^XeKTat

6

Sa>T>;p,

#raTa to ayyifj.a to ^tta(TKaXtKov'
Tov
^yjfji.tovpyov

ovk airoKaXvnT(av kavTOV elvai

Aoyov "
)^,\

ov^e

fj.€v
e'v

ycopt^cov airo

tov KTi^ovTog, irpog 20
Kai
tov

Tov

KTtaavra T/ov, aAA
elyc
tf

IJaTpof
&/

ovofJMTt

Aoyov
"/(ap^g

€fxir€ptXafi.P(xv(i}v'
CC
>

oravTa

avTov

eyeveTO, Kcti

avTov €y€V€To ovoe

~

>

/

,,

ev.

Oeoacpot Hpakaeias.
TTjv

OcTTrep

yap

aToirov to

€kj3(xXX€iv

aw<f>pova,

ovto)

t€

KaTe^^etv

fxof/aXiha

aa€0€g, KaTa T025

yeypafxfxevov elg '^oXofi.Zva.

AnoAiNAPior.
tota oe avveaTiv
avT-)]Vy

M.ot')(€tav (pyjai,
6 Tyjv

to t^

t^tct

fx^

aweHvai'

ovk

t^iav a-jroXtvcov'

^ta touto fxof^^aTai hr

TovTeaTiv ent
avvrjfXfxevvj,

t>;v

^evTepav^ ^v evetadyet Tyj KaTo, <f>vatv
Trag ovv
epovfxev
6

avTw

eav tov i^tov KaTaXtiryj.

vofxog

ovZ°

avvexwpet,
vofiLog

to

"

ov fxofxevaetg"
fxotyetav
^e

Xeyav

;

OTt

/x.€v

Tyjv

irpo^pavri

aireKOiXvaev'
^(OTrjp, Ka\
Trj

ot€
oyj^
oii^e

Trjv

evotKovaav

€T€pog Ttg Ota(f)6etpot'

t*;v

OfxoXoyrjfxevriv

vapa

iraatVy

ovte

yivaaKOfxevi^v
ttjv fxevrot

<f>va€i,

^teXeyvofxevrjv

OTi fxoiyeta eari'

vopvevaaaav, airoaTrjaou avyxwpeiSS

152
'Kpia-Tog'

EPMHNEIA TOT KATA
ort
^yj

XIX.

lo.

S/eXvaev avTyjv

tyjv

cpvaiKVjV

av^ev^iv, koi

ovK €Ti

vTto

Tov avopos TovTOv yiveTai.
01

AiaTi
*•

(iTiov

ATToaToXoi tw Kvpia'

*'

el ovTCog €0"t;v

vj

ania

Tov av6p6onov

Kai

Ta

e^Yjg

;

eiietVfj

iBopv^-^Qfiaav aKovaavreg

TO yvva^Ka naafig KaKia<; yefxovaav
6vjpiov ^ia TravTOs ev^ov

ej^e/v,

Kai avkyea^ai avvjixepov 5

avyKeKXeia^evov.
ij

10

1/ briXoi
^ta TOVTO

€1

ovTug eartv

atria
oj

Kai

ra

eQVj^
et

;

rj

tovto, crt

a-vv^(f>6r],

tva ev aaiv'
eirt

eKeTvo, ort

airiav Xyjiperai

Kat irapavofJiei 6 dvrjp
<f>OTepov

Tovroti,
e'7rt6vft.tav

eK^dXkav t^v yvvatKa^ kovfxd^yea^at (fyvaeag, Kat npoi 10
eliie

eart fxdXXov Trpog
vj

eavTOVf
ort vat

Ttpog

yvvouKa novfipdv ovk
Kov(f)OTepov, tva
fxri

^e

oeaTtOTfig

\ptaTOg
7ipayfi.a

rovro

vofitacoatv ort vofj.og to

eaT<v

aAA
yi//a)V

OTi

ov itavreg yoipovatVi

aKk

otq

beOorat

etne

6e

toDto,

ro '^pdyft.a

TVjg Ttap6eviag

Kat eitatvm, Kat ^eiKvvg
1

fxeya
Ty]v

ov,

Kat ev tovtw e(f)tXKOfxevog Kat •nporpeitav, tva ft,dXXov

7tap6evtav

eXmrat Kat

rvjv

eyKpdretaV

eTtei^vj

yap

Ttep)

7tap6evtag eiTtetv
fxvj

eitayPearepov eivat e^oKei eK rvjg dvdyKyjg, tov
Ttovvjpav

a<f>tevat

rvjv

yvva7Ka, etg

rvjv

eTtt6vf>.tav

avrovg tov

Ttap^eveveiv eve^aXev.

12

SeXcov

Se

ro

"^vvarov

rvjg

dper^g ravri^g ^ei^ai

tocs'

tpe7g 20

Ota<popdg Tc5v euvovp^wv,

(ftvjatv,

"

ort eiaiv evvovj^o/, otrtveg ck koi-

" Xtag

fxvjrpog eyevvv)6vjaav ovra' Kat etatv evvov^^oi" Kat
ei

ra

e^vjg'

^e Xeyetf roiovrov eartV ori evvovjaov
5^ev, TOUTetTTiv,
et

ovrag eK (pvaeug

vitvjp-

evvovyog eyevv^6v}g'

^ itapa rav ra rotavra
rt

eiTVjpea^ovrcov

av6pco7tci}v, ovrcog

eyevoV

av

eitoivjaav

;

rvjg aito;

25

Xavaecag fxev rov ydfxov eaTepvjfi.evog, fxta^ov ^e qvk eyjov
evyaptaTVjaetg
vvv
rco

ovkovv

Geoo*

ort

fxera fua6Si>v, Kat
eKeivot
;

are(f)dvuVf

rovro KaTop^oig, oitep
'^(Ot

y^coptg are^pdvccv

otre ovrcog evvov-

yevvvj6evregf

ot

t€ «tto dv6pco7tcov

€vvov)(^ta6evreg,

aXXa

Kat

TtoXXco Kov(f)OTepov TYj eX7ti^t 7tpo6vfxo7totovft.evog, Kat rco avvei^orf^o

Tov Karop6afji.aTog, Kai
eycov'

ft.vfVe

t^v

e7tt6vfj.tav
cog

ovrco

KVfJJXtvovaav

ov

yap

ovrcog

eKTOfii.vj

fj.eXovgy

XoytafAov •)(aXivog
TtoteHv'

ra

Totavra oitev KaraareXXetv KvfJ.aTa, Kat yaX^vvjv
Se

fj.aXXov

Xoytafnog

fj.ovov'

%td rovro

rotvvv

eKeivovg 'ttapYp/ayev

rovg

ewvovp^oyf, iva

rovg 7tap6evevovTag koi Toiig eyKpaTevofj.evovg e/f^S

XIX.

13.

MAT0AION ETArrEAIOT.
cTret

153

vpoSviMiav kfj.^aXvi'

cl

fJL^

tovto Katt(rK€va^€f ti (BovkiTai

xep) tSov Ttpoiipri^evm tvo evvovyoiv Xoyoi
E/ttojv
€KT0[jirjv,

avTw

;

^e

OTi

iwovyyiaav eauTovf, ov tZv /xeAwv Aeye/
irovrjpSiv

tt^v

anayf, aXka twv
toc

XoyicrfJim tvjv

dvaipecnv'

wf

oye TO fxekos eKTefxvaVf
Toi<;

t»v

dv^pocf>ov(ov 6 TOtovTo^ ToA/»a,

^15
to.

Tov GeoS ^ia^dXXovai

t»?v

^rjfxiovpyiav

^i^acnv

dcpopfJL-^v'

Kai Twv Mav/j^a/ouv dvoiyn
jtxeA^, 'haifj.oviKyji

to.

<7T0fJ.aTa'

to yap aTroKOTTTeiv

evepyeias eaT;, Kai 'EaTaviK^i eiril^ovXvi^, iva
01

Tov Seov TO tpyov

toiovtoi

ha^dXXaaiVf

iva

to ^wov

Xvfj.Yj-

mvrai' iva
Xoyi(Tdfj.evot,

/tx^ ttj

vpoaipicreif

aXXa

Tyj

twv

p,eAa5v <f>v(7€i to rrav 10
01

ovtco^

d^ews

dfj.apTdv(catv

avTwv

ttoAAo/,

«tc

avevOvvoi ovTe^, Kat ttirXio^ vapalSXdipaxrt to ^wov tovto, Kat to
To, fj.eXr)
TTVjpovv,

Kat to KwXvetv T^f

"Trpoatpecrecos tvjv

vTrep

twv

dya$(tiv TrpoBvfxiaV

TovTa Se
tvjv

S<a/SoAo? evofxo6eTy](7ev' ^ta tovto
irapavofxtav'
fj.eTa

irapaKaX^ cpevyetv
irpoetpyjfievooVf

TOtavTvjv

yap

twv

1

ov^e

Ta

Trfg eTrtGvfj.ta^ yjfnepoTepa evTevQev yiveratf
ey^et

aXXa

Kat fiaXXov '/aXeircoTepa' eTepxQev yap
to
ev
y]fi.iv,

Tag
01

iryiyag to
fxev,

(jirepfj.a

Kat

eTepooSev

KVfj.atvet'

Kat

diro

eyK€cf)dXov' ol Be, airo 0(rcf)voi to olcrTpov

eKem
rj

tpveaOai XeyovcrtV
airo
yv(t3fj.yig

e^w

6e, ovOafxoOev

aXXoaev

etiroifj.

av,

aXX

aKo- 20

XdcTTOVf

Kat

^tavoiag

yjfJ.efxeXYjfi.evyig'

Kav avTyj

crajcf^povyj

t£v

<pv(rtKwv KtvyifxaTOJVf

PXd^og

ov^ev.

^ovXofxevog ^e TrpoSvfXOTepovg

VQi^aaif

(fyyjaiv'

"

6

^wdfxevog xcopeiv yoopetTU." ^ei^ag to virep-

oyKov Tov KaTOpSoofxarog' Kai ovk d<petg eig dvdyKVjV vofxov KaTaKXetaSyjvat ro
"npayfxaf ^ia t^v diparov ai/Tov iptXavGpoo-nriav Kai 25
eiirev

dyaSoTi^a. totc Se

tovto'
yj

ot€ e^ei^e acfjotpa ov tvvaTov'

iva irXeiov Tvjg irpoatpeaeoog

<f>tXoTifxta yivyjraif

Kai yrpoatpeaiwg

iaTt

<f>y)ai.

Yliog dpyofxevog eXeyev

"

oi/

ytdvTeg ywpovatv, aAA' olg te^orat

;

tva fxd6oofxev
i^vayKaafxevyjv
Xofxevotg'

OTt

fxeyag 6 aQXog' oir^t ^e tva dTroKX-^pooaiv rtvaso
^i^orai

xmonTevaoofxev'

yap tovto

itaat

TOig ^ov-

€Tt Se

Kat
Tvjg

ha

tovto ovTug eiireV
pov^gf tw
eig

^etKvvg oti yroXXyjg

etg

TovTo

^ei
yjg

dvooBev

tovto

eiaeXSovTi
e&og

to
tco

aKdfXfxa,
^eairdry}

diroXavaerat trdvTOog
Key^jpyiaBat

^ovXofxevog.

yap
fxeya

XptaTWf TavTyj

t^

Ae'^e/,

ot'

dv

T035

X

r.l64

EPMHNEIA TOT KATA
w? ot av \eyei'
.

XIX.
^e^oTai
ei

1

5.

KaTop6ov(X€vov vTtdpyyi'

** v[Ji7v

yvoovai

" Ta
avcoOev

fxv(7TVjpia.
fxovi^i

Kai

oti

tovto
Kai

ijv

«Ai^flej,

S^AoV

yap t^?
ot

^oaecog

%<jti,

ov^ev

avTOi

avveiaipepovaiv

TrapSevevovTe^, TtepiTTwg avTolq t\v ^aaiketav twv ovpav'2v

e-Trvjy-

yeiXaTOf Koi
Ttvjcrat

toov

aKXav

aiiTov^ ^teJXev

evvov^/av.

y^pvj

^e <tko-S

TTWf e^ wv €T6^cv TiovvjpevovTai, Kep^aivovatv eTepot. ot fMev

yap ^aptaaioif
ovTcag aTTrjKBoV

^ij^ev fj.aBovTegf Of^e
oi

yap

tva fxa6watv epcaTaatv,

^e fxaBvjTat Kat evTevSev eKep^atvov.

Ata t/
'^veyBri
eTri

ot

fuaQvjTai

aireao^ovv

to. Trai^ia,
\

aitep

avTW

itpoa-

to

irpoaev^aaGat

avToti

Tvcpov eveKev'

avTog Se lo

tt^aaKcov avTovg fxeTpta^eiv, Koi Tvcftov KaTaTraTeh KoafxtKOV, Kat

Xafxpavet Kat evayKaXt^eTat, Kat Toig TOtovTotg

tyjv

(SaatXeiav

KaTe%y]yye\Tai.

Ttveg

te

eiatv

oi

TOtovTOt

;

ot

fJ.eTa

avveaewg

%paoi ovTeg, Kat anovrjpot'
,

tovto yap eaTt Ptog ayyeXtnog, Kai
loairep
vj

to
Kat

TravTKV twv TraSav KaBapevetv

Tvyvi

tou 'nat^toV 15
aig

yap ovTe

te

Totg XeX.virviKoat f/.v/fatKaKeH,

aXX

(f>iXotg

Trpoaep^^eTat'
efXTrXvjaOvivat

ovtc tcov

avayKaim

irXeov

Tt
e(f>

eTrt^vjTei,

aXX

oaov

tov fxaaQov' ovTe XvTreiTat

oig vjfueHg TOtg
aa>fJ.aTC>}V

em-

KYipotg TOVTotg'

ovTe eirTOVjTat irpog KaXXet
TotovTccv eaTiv
vj

^ta tovto

ovv eXeyev,
T^jj

" twv yap
TavTa

^aaiXeta twv ovpav^V^' iva 20

Trpoaipeaet

epya^oofneBa,

a

Tvj <pvaet to, irat^ia ej^6/.

KE^. MA.
Hfpi Tov
eireptdTTjcravTOs TrXovaiov

tov

'lij(rovv.

16
**

Tov TrpoaeXOovTa veavtaKov
KaXe ayaGe,
ei

to5

'KptaTco, Kat

elirovTa,

"

S;§a-

Tiveg fiev

cag

virovXov Ttva Kat irovYipov
[Aev

evhta^dX^ovXov, 25

XovatV
ovK av
ovTa

yap ^e (ptXdpyvpov
eiTreiv'

avTov Kat
6

'^^jpvjfj.dTcav

7rapaiTYiaaift.vjv

e^sre/^^P

^ipiaTog TotovTOV avTOv

vjXey^ev'

lirovXov

^e,

ov'^afi.cog'

^ta

to

Kai tov 'MdpKOV
*'

TavTVjv dvvjpvjKevat tvjv vTro\ptav'

Kat yap

<f)Vjatv

OTt 'Trpotpaf/.chv

"
V]

Kat yovvTreTwv, irapeKaXet avTov"
Tvpavvtg, Kat ^^Xov evTevdeV

dXXa
to,

ttoXXvj tcov '^vjfj.dTcov

Kav yap

dXXa

wfiev evdpeToi,

30

irdvTa avTYf XvfJMtveiTat Ta

aXXa aya6d.

hta Tt ovv ovTcag irpog

avTOV dtreKpivaTO

XpiaTog Xeycov "
P ivu Se

ov^eii

dya6og,

el

fj.v]

elg

Cod.

XIX.
**

i6.
;"

MAT0AION ETAITEAIOT.
fvettyj
»$•

155
cvi

6

Seoi

avBpaitifi

'irpoa-vj\6€v
^ia,
hv]

\pi\w Kai

ricv

iroXXwVf Koi ^i^acr/faAco 'louSaiVfaj.
avBptaitog

Toyro, Kai avTog «f

aviw ^iaXeyerai'
eiTtev,

ovj^

eavTOV Se

efx^dWwv tov
Tvjg

etvat

dya6og, tovto
dyaOoTi^Tos.

dXXa

"npog
**

dvTt^taaTO>^v
ei
fxrj

tou Qeov
Kat yap 5

tio

Ka) hfrffayeV

elg 6

Qeog'

dvuTepa} etTim'

"

OTt vfuelg Ttovripot ovTeg, ot
v[xSiv'^

^aTe ^0[J.aTa dyaOa

"

^i^^ovat TOig T€KVotg

ov TVjg dvOpairtvvK (fjvaeag d-^davig
eiireVf

'Trovvjpiav

KaTaytvasaKav

tovto

dXXa

tvjv

ev

avQpa-notg

dya6oTviTa, t^ tou 0eou dyaBoTi^Tt
(Ttfj.ov

iiapa^dWm.
Ta

Tt

^e

yiv

y^v\-

wo"Te ofTW^' avTOV dTtoKptva<j6ai

veavt^TKO};

oitag dva^vj io

avTOv KaTa
Kat Twv
ettt

fxtKpov Kat Tta^ev^rvj KoXaKetag diti^XXd^Bat Ttdavjg,

y^g ditaXXaTTm Kat tm 0ea>
el^evat

'JtpoavjXm, Kat TteiBm

Ta [xeXXovTa
Ta^-

tc Kat
e^Ttet^y]

i^vjTe7v

to ovTCog dyaBov, Kat avToS

Ttfxag dva(f>epetv.
eitt

Kat ot

av Xeyei'

[xv]

KaXeavjTe^
eiitev'

^t^da-KaXov

TVfg yvjg, Ttpog dvTt^taaToXvjv
vj

avTOVf tovto

15

Kat tva [xdSicatVf Tig

TtpooTV] tuiv

ditavTm

apyvj.
;

YloQev ^e ^^Aov OTt ov Tteipd^m TtpoaYjXBtv e^-^Xwaev av avTO
Koti eiti
6

eTtetVifi ei

tovto ^v,

KvayyeXtaT-^g'
ei

(oaitep Kai

eitt

tov vo[xtKov,
XpzcrTO^,

Twv

dXXm

eTtoivjaev'

^e Kat avTog eaiy^aev

ovK av avTOv etaaev XaBehy

dXX

viXey^ev av aacpag, Kai vjvi^aTO' 20

waTe

[XV]

^o^at vptaTV]Kevat Kat XavSdveiv'
olv

dXXoog tc ^e
e(f>

e;

Tteipd-

^m
yap

TtpoavjXBev, ovk
oii^^e^g

ditvjXBe XvTtovfxevog,

olg

vjKovaeV tovto

vjKOvae twv iteipaadvTm avTov
lTttaTO[/.t'i^o[xevot'

^apiaaim, dXXa [KaXaXX' aitetai

Xov vjyptaivovTO
KaTV](f)v]g'

ovTog ^e oy^a/xaj^*

OTtep

ov [XiKpov

avj^x.eHov

tov

[XV]

[xeTa itov^pag yv(a[KY]g 25
^ft>^?,

awTOv TtpoaeXBeh,

dXX daBeveaTepag,

Kat eittBvfxeh [xev t^^

KaTeyeaBat ^e

CTepoo itdBet'

Kat yap twv

dXXm,
v]

^ovTwv, TcSv te, vTtep voav][/i.dTwv TtpoatovTm,

Tm [xev, itetpaTm otKetm, tSv
v]

dXXoTptm, avTog
Kat yap XtTtapd
TOv attopov

vitep ^(ov^g

aimiov itpoaepyeTat Kat ^taXeyeTat'

vjv v]

y^

Kat vtim,

dXXa

Tm

aKavBm to

TtXv]Bog,

30

avveitvtyeV
;

aKovaag yap

TV]pv]aov

Tag evToXag' ov

Ttetpd^m

etTt€v ttoiav

aAAa

vofxi^m erepag Ttvag etvat Tag t^j
etvovTog ovv

^w^f itapa Tag

vo[i.tKdg'

b a(j>o^pa e7ttBv[/.ovvTog i^V
(pyjci,

Tov "KptaTov Tag dito tov vo[lov, eKelvog
Q KaXeo-)jTa»

" TaDra wavra

Cod.

X 3

156
**

EPMHNEIA TOT KATA
ck
vecrrjTOi
rt
fxcVf'^
;

XIX. ai,
eo-Tij,

l<f)u\a^aiJi.yiv

Kai ov^e kvravBa
o

cTftAty

(paroi'

"

cta

varepw

Kai

avro

(7V]fxiiov

vjv

aWa r^

i7<f>o^paf

eTri^vfxias

avrov'

ov [xiKpov ^e Kai

rovro, ori €VO[xi^€V

kavrov v<xrepe7v'

ov^e ^yeTro apKeiv

ra

elpi^fxevaf e/V

ro rv^^eiv
5

vv

e7Te$vff.et.

21

Aia t/ TpwTov

ro ^pa(3e7ov ri6v]aiv avrSi Keywv' ro
Tircc^^ot^'^'

*'

TraiXyjaov
rot

" aov ra

vitap^ovra, KOt ^o$

Kat

ev6ew$ TrdXtv
;

eiia6Xay ro "

e^etg 6vjaavpov ev ovpavoTiy Kat aKoXovBet [xoi

tva

^ta ndvrcov avaKtdavj ro ^okovv eivat ^dpo^ rrjg irapaiveaewgf Kai
ovrcoi

avrov

eipeXKvavjrat'

"^to

Kat

rov fxia6ov

avroo ^eiKvvat lo

iroXvv ovra' irXetova

yap

m

eKeXevae irapaaye7v vTreayero tovvai'
Kat roaovro fxet^ova, oaov yvjg ovpavog^

ov TtXetova te fiovov,

dXXa

Kat

eirnrXeioV

6riaavpov

Se

etnev, ro

^aip/Aes-

ry}<:

dvrt^oaeiog
yjpvifxdrwv
1

tyjXm, Kai ro

fxovtfxov Kat

davXoV ovk dpa dpKeH ro

Karacf)poveiv fxovoVf

aXXa

Vifj

Kat ^ta6pe\pat Trevvirag, Kat Trpofjyovirpog

fxevwg aKoXovdeiv
Ka6rifxeptvov'

rw ^ptarSi' rovreart

6dvarov eivat erotfxov

Kat iravra ra KeXevofxeva irap avrov Troteh. rtvog
Xvirovfxevog
;

ydptv
ori
**

eirriXde

tt

r^v

ehev airiav

^vayyeXtari^g,
01

^v ej^wv Krrjfxara iroXXd'^^ ov ydp Ofxoiag Kareypvrat

rd

yjpvjfxara

Kareyovreg

rd

oXtya^
6

Kott

01

TroXXy

^airrta^evreg 20
oirep

Treptovata'

rvpavvtKarepog yap
iravofxat'

epcog

rore
roov

ytverat'

aet

Xeym

ov

ort
')(j>v}

rj

Trpoa6v]Kvi

eTretaiovrav,

fxet^ova
eire-

dvdirret

rvjv

<pXoya'

ydp

aKOTrvjaat

oiav Kat

evrav6a

^et^aro rrjv tayyv ro 7rd6og'

rov ydp fxerd

yapdg 7rpoaeX6ovra
pixl/at
fxri

Kat e7rt6vfxtag,

eTrettv}

eKeXevaev

^ptarog

rd

'j^p-^fxara,

25

ovrwg avrov Karey^caae r^v ^idvoiaVf Kat eiretae
/A?7§c

7reia6rjvatj

wg

diroKpivaa^at
Karrjtjyifig

irept

rovrccv

dcpervat'

dXXd

aty^aag Kai

yevofxevog

Kai arv^vog, ovrwg dir^Xde.

23
**

E/Ve he
eig rrjv

6

yiptarog'

" irag tvaKoXwg
ov

TrXovatot eiaeXevaovrai
'^(^rjfxara

j3aatXeiav twv ovpavSov."
Kare^^^ofxevovg
V7r

rd
ei

^ta/SdXXwVf 30

aXXd rovg

avrov'
ei

^e

rrXovaiog tvaKoXwgy
^ovvat

TToXXw fxdXXov

irXeoveKrrig'

ydp ro

fii.v]

rd eavrov

Trpog j3aatXetav efxirodtov'

ro Kat Ta erepcov XafxfBdvetv, evvoi^aov

rroaov

acopevet ro irvp.

^ta rt rolg fxa^rjraXg eXeye 7revv]atv ovat

Kat ovhev KeKrr]fxevotg, ort 'hvaKoXcag irXovatog eiaeXevaerat eig 35

XIX.

25-

MAT0A1ON ETAITEAIOT.
Ttov

157
alc^fvveaOm
TJj

T^« {3a<xtk(ia»
TKVia
TovTo*
itiraiv

oupavmv

;

Trai^^evoov

avTQvg

iltj

vpoKOv oe oetKvvtrtv to nai aOvvaxov, xai a<pocipa aavvaTov
€K TQv tapa^etyiJ.aTo^ t^$ Ka[x-^\ov Kat t^$- 0eXovi^i^'

TO

"

€vKOTru)Tepov e<TTt Ka[j.Yj\ov ei<7ek$e7v" Kai
Ti/j^ojv

Ta e^^f, Kat

OTt

oiiy^

[JitaQo^

^0?? TrkovTovat Kat ^vvafxevot^ (f)tXo(roecprjaev

<f)e7v.

^io

Koi

Oeou epyovy

avTO

eivai'

iva

^et^vi

oti

woAAiJf ^(7 T^g ')(apiTOf twv [KeXkovTav tovto KaTopQovV ytveTat
^e TovTo ^vvaTOV, av pifpyi^
Trji 7row]pa<; eiTiBvfj.iag

Ta

yji-rjfj.aTa,

av

Kevajcryjg

Ta

ovTa, av
(jvv-

aTto^TT^qg,

av tov Qeov iiapaKaXe<jf\(;
Qt

e(f)a\pa<T6ai

<JOt

twv KaXav tovthv aQkoiv,

wv

t^<; jxeXXovai^i

10

5»^f

KXrjpovofAog yevfjrrq.
01
fji.a6y]Tai
**

25

"FtVeKev Tivog

TapaTTOVTai, itevT^KOVTa ovTeg, Kai
a-coS^vat

epwTaat XeyovTeg'

Ttg

apa tvvaTat

"

virep

T^f Tav
vpog

aXXcov aXyovvTei acoTyjptaff tovto rjpwTrjcrav'

Ota to itoXXvjv

owrarraf <j>iXo<n:opyiav eyetv

Xotirov,

Kat to.

twv OiQaaKaXciiv vjOiqi^
tta

aitXayyya KeKT^adat' Ka)
TYjv a7ro<paaiv TavTvjv'

Tpe(j.etv virep Trjg oiKovfj.evf}g airaarjg,
r)fj.epap Of/.[j.aTt

avTog §e
avTcHv

Kat Trpdcp efL^Xe^ag
*'

avro/V,

Tr)v

dycoviav

^teXvaev
tJeoo,

etirasV

Trap

dvdpcoTrotg
tt^v

TOVTO aOuvaTov eaTt, irapa oe

iravTa OvvaTa.

tov

Qeov ^vvafuv

eli fJ-eaov

dyaywv,

tt^v

avve(f)aTrTOf>.evr]v

toi$ eKOV- 20

aicoi BeXovatv diroaTiqvat

T^f TOtavTrfg
kou

Xvfj.rig, '^ta iroXXrji '^erjaeca^;,

Kat

eirifxovov

TrapaKXrjaecag.

fj.r)^ets

XeyeTCO,

7rai$-

to

ovtco<;

o^vvaTov yiveTai
yjpvifj.aTdiv

^waTOV Kai
;

tqv

ava^ ^airrtaBevTa

eTrtSvfxta

evKoXov dveveyKeiv

av yap ap^vjTat Ta veptTTa

irepi-

KoirTetv Kat Kevovv

Ta

ovTa'

ovtco Kai irepatTepca Trpo^rjaeTai, Kat
fi.yj^e

25

tvKoXiOTepov Xofirov ^pafLehat'
tva
fj-rj

yap

v<f>

ev

to Trav ^i^T-^ayjg'
rjpefLa

^vayepcag

to

dOpoov

(paivrjTat,

aXX
t^v

Kat
tov

KaTa
ovpavov

fjjjcpov

dva^atveTca

t>jv

KXifj.aKa

TavTvjv,

etg

dvdyovaaV Tovra
eK^dXctifxev

ovv irdvTa Xoyt^Of^evoi, ttjv Trovrjpav eTriSvfj.tav

t»v

ypyjfxaTCOv.

Ka] yap avTVj aKOTetvrjv

Trjv

xpvyy^v

^o

direpyd^eTat Kat ep-qfxov, Kat aiayjpov Kai ovaetOrj.
'Eire/S>? eiVev
TTfaXrjaov

Kvp/o? tw

irXovaica'

"

et

BeXeig TeXetog eivai,
fj.ri

aov
'*

to,

virdpyovTa^^ Kat
;

Ta

e^^f* iva

Xeyrf Ttg twv

•nev^Tcav

t/ ovv

dv

fnr]

eyco

virdp^/ovTa, ov

tvvofJMt

TeXeiog

" jStXwMj?

Cod.

158
eivat
;

EPMHNEIA TOT KATA
epwTO, lleTpof kui Xeyei'

XIX.

25.

"

ibov vi[Mii acpvjKafxev iravra

KOi

ra

e|^f, KaiTrep

irevifis

wV

iva

Kat av 6

Trevf]^

[^oi9v}g,

oti ort

ovte evTevdev yjXaTTCtxrev'

eav

yvcofxifjv

eyei^ ^teyvjyepfxevi^v'

yap xmep T^f
yffaye^ koi

otKovfji.evy]g

aTrdayjg, tvjv irevaiv avTS> TavTVjV irpoo'-

ov irept eavTov, ti^XoV

Kat yap Tag K\eig tuv ovpa-S

vwv

Tj'^'!^

^e^dixevog yjV

Xotnov nept eavTov Odpaos €<%£•
eir)

T/
6povot

^e ^vjXoij TO KaSiaecrQai

^a^^eKa Bpovovg
eKeivrjg'
oi/^e

;

ro avfx/Saaiot

Xevaat kou Koivoov^aat T^g
tvjXovatV
[XOVo$

'^o^vig

yap KaBeopav

yap avToq eaTtv

[xeX^av Ka6e^ea6at Kat

Kpivat'
vctiV

dXXa
**

Tt[xyjv

koi "^o^av d(f>aTov TtapetyjXwaev tta rav 6po- 10 lapay]\," dvTt tov

TO ^e

KpivovTes Tocf ^co^e/ca <f>vXas tov
eltpyjTat, eiTre

KOTaKpivovTeg
^id TovTO ovK

ov

yap

^yj

^tKaarat [neWovai Ka6e^ea6at'
t^v
ev
oiKov[ji.evy]v,

toc

e6vy]

KpivovTeg Kat
eizeiVf]

akXa

" Tas (pvXds Tov

^lapar]k'

ydp

ToTf

avToTg' y^aav

Te6pa[x[xevoi, Ka) vo[x.otg Kat e6eat Kat iioXtTeta, otTe
ol 'ATToaToXot'
y]'^vvy]6y][i.ev

lovtaht Kai
tovto ovk

1

[xeXXovat ^e Xeyetv

01

lov^^aTot, OTt ^ta

ittaTevaat tc5 \piaTS, OTt

vofxog ekccXve

Ta irapay-

yek[xaTa avTOv tey^eaSat' rovTovg

eig [xeaov

Ttapayaym rovg rov

avrov '^e^a^xevovg vo[xov Kai TttaTevaavrag, KaTaKpivet itdvrag eKetvovg'

^id TovTO

ei-ne

"

KpivovTag'^ dvTi rov KaTaKpivovrag.

20

E/ttwv Se

"

oartg

d<j>y]Ke

yvvalKa^^ ov tovto Xeyet ooare dnXag

^taa7rdaaa6ai rovg yd[xovg,
ort
ou)^

dXX

oirep

nept r^g ^'^X^^ eXeyeVy

"

diroXeaag t^v ^vy^^^v avrov evcKev e[xov, evpy]aei avTVjV^^ eavrovg tovto
tovto ^e nat
tt<jiy[xovg
eiTiev,
eTti

tva dvaipov[xev

aXXa

tva Ttdvrwv irport-

[xai[xev Ty]v

evae(3etaV

yvvaiKog, Kat ent d^eXcpwv 25

Xeyet'

eTt Se Kat

rovg

evTav6a alviTreTat' eire;^^ yap

TToXXol y]aav Ttarepeg eig
dv^^pag'
[xy]Te
*'

dae^etav eXKovreg TtaThag, Kat yvvaTKeg
(f>y]a), [x-^re

OT dv Tovra KeXevaovai

yvva^Keg earaaav,
**

•jrarepeg'

dXXd Ka6wg

6

YlavXog eXeyeV
**

et

^e

airtarog

ycopi^erat, ycapt^^ea^ca'^^

ro Ve

eKarovraTtXaatova X-^xpovrat^ 3°

Kat

rd

e^^g, [xera ry^g atccvtov
ro^vro

^a^g y^y] rovro ittarevetv' Kai
Kai
Ttept

ydp

TtoXXoTg

yeyove'

Ka6ag

rm
Kat

ATtoaroXccv

yeypaitrat'
nevtyjpd

KdXa[xov yap Kat

^iktvov

acf^evreg,

erepd rtva
e^ovatav

itpdy[xara, rag
^e Kat

rm

ittarevovrm ovatag [xer
^e
^'

ety^pv, ert

rd acofxara avrcoV ro

TtoXXot eaovrat Ttpu-^^

XX.
**

I.

MAT0AION EYArrEAIOT.
(EayjxTot

159
refie/Afev,

TQi

ea^aroiy koi

irpwToi" a^ioptaTag

Kat

jcept

rtepwv [xh ttoXAwv, er* ^e Kat nept twv

aTrct6ovvT<i)v

^apiKat
TVjg

<raiwv'

KaBwg Ka)

efLirpoaQev

etitev'

OTt
t>jv

"

itoKXot

vj^ovat,
eKitT(i>aiv

"

oivaKXtQ-^aovTat'^^
arjfJMivet

to

yap eayaTOV,
ovpav'2v'

reXeiav

^aatXetag
ev avTyj.

twv

ov tottov Ttvoi fxovyjv eKaTTOVOf 5

KE^. MB.
Utpi
I

tS>v fj.i(rdov^fvav fpyarmv.

"

ydp eaTiv ^ (SaatXeia rav ovpavm^'' (fyrjatv, " dvQpconw oiKo^eaTTOTrif^ Kai to, e^^g' *' afjt.7reX(tiva^ Ta eTttTayfiMTa lo

"

'OfJLOia

Tov Qeov Xeyet Ka) Tocf evToAa^ ayToD' yjpovov ^e Tyjg epyaatag,
Tov

TtapovTa

^ioV

epydxag te ^ta^opovg
t^^v

KaXovixevovg

eni

ra

vpt>aTdy[j.aTa, itepi

TpiTi^v

koi cktvjv koi evdTVjv Kat ev^eTtpoaeXBovTag, Kat evQoKtTJJ

KdT^iv wpav, Tovg ev ^ta(j)opotg rjXtKiatg
fj.y}aavTag'
[Ji.y}^e)g

^e Ttept

wv yeypaitTat ev
ev

7tapa(3oXyj, itept 15

<f>$ovy}advTCi}v

yj

eyKaXeadvTwv, vofxtadTW
XeyofJievov
yjV

dXyjSeia
^^ itdvTa

ovTCog

eivat'
Taltg

hoTi Ttapa^oXyj to

ov ^JP^

Ta

ev

vapajSoXaTg KaTo, Xe^tv iteptepyd^eaBai'
Tag,
'^t

aXXa

tqv aKOitov fJMBov-

oiv

avveTeSyjaav,

tovtov

^peiteaQat,

Kat

fjLi^^ev

itoXv-

Ttpayfxovetv ttepatTepw
jtAevof

ovk eaTt yap ovoeig TOiavTa oiKatoXoyov- 20
<f>6ovov

^ eyKaXwv

ev

t^ ^aatXeta twv ovpavm, attaye'
et

yap

Koti

(SaaKaviag to ywptov eKeho KoSapov vitdpyoV

yap evTaSSa

ovTef 0/ dytot, Tag eavTwv rpvyag vnep twv dfxapTwXwv ^t^oaat,
TioXXa)

fxaXXov opwvTeg eKei

twv dyaOwv ditoXavovTag yatpovat,

Kat oiKeta vofni^ovatv dyaBd'
yj

dXXd

^ta tovto ovTaj avveTeSy) avTV] 25
itot^aat

Ttapa^oX-fj'

uaT€

itpoOvfxwTepovg

Tovg ev

eayaTW

yy\pa

fxeTa^aXXofxevovg ^td t^? fxeTavoiag ^eXTiovg' wg

fxyj^ev d<pe7vai

Kav fxtKpdv Tiva

vTtorpiav e/etv,

yj

vofxi^etv

eXdTTOvg vitapyetv Tolg

€K veag yjXtKiag dycovtaafxevotg'
Xavetv
yjfxeig

dXXd

ToaavTyjg fxeXXovTag aito-

Ttfxi^g, c5f

Kat

<f)6ovQV

TeKe7v eTepotg

^waaGat tovto'
Seiva

Kat 30
fxot,

itoXXdKtg votovfxev, XeyovTeg, oti
ovTe

eveKdXeae

OTt ae ToaavTrjg ij^iwaa Ttfxyjg'

ydp

eyKXvjBevreg, ouTe eKet-

160
vov

EPMHNEIA TOT KATA
^iocfSdWeiv
^QekovTeg'

XX.
l3ovXoiJi.€voi

i.

aAA

ev

tovto

^ei^ai

TO

(xeyeQog t^^ tcopeag ^g OLTirjkavae.
Ev€/^€ &e Tivog ov iidvTag evSeag efxiaScoaaTo
ijKoVf
;

to fxev eig avTOV

airavTag oixov'
Tcov

ei

de oyj^ Ojaoy TtdvTeg vir^^Kovcrav, t^v ^iacpoireTioiTjKev'

pav
aTrjg

7]

KKrfievTm yvwfx'^

avTog yap
iipcai^

ccg

Trpoyvco-

irdvTa npoeihwg, ^ia tovto Toiig [xev

Tovg Se T^/n?v,

Towc ^e eKTTjv, Tovg ^e cvaT>jv, Tovg ^e ei/^e«aT7jv TrpoKaXeiTaif ore
e{xeXXov vTcaKovaeaBai'
cvtco

Kai tov TlauAov, avTog fxev ePoveTre^Siy Se

AeTO eK

'TrpooifLiav

KaXeaai'

ovk av ei^e, tot€ ev^oKvia-e

KaXeaaif 6t€ Kat avTog e^eAAe TieiBeaBai' ovtoo Kai tov Aoyo^T^v 10

eKdkeaeV Kanoi ^vvdfxevog Kai
eKehog ovk av vn-^KOVciev'
Kovae, TToAAw fxaXXov
**

efxirpoijGev

avTOV KaXecyai'

aAA

ei

yap
ei

ITayAof e^ «pj^^f
^e Kai avTOi ^e
owejO

ovy^ vnyj-

XvjCTT-^g'

Xeyovaiv,
e(/»jv,

"

oti

ov^e^g

vjfLag

efLia-6ciiaaT0'"

fxdXicjTa

ov

yfyj
oiKO- 15

TidvTa Trepiepyd^eaOai to, ev Taig Trapa/SoXaig'
^eaitOTYjg
(f)aiveTai

jtAvjv, oyj^ 6

tovto

Xeycov,

dXX

eKe7voi'

ovk

eXey^ei

^e

avToi/g,
avjTai'

iva
OTi

fi.v]

elg

diioyvctiaLV

efx^dXf},

dXXa

fxaXXov eTriaTrd-

yap

itdvTag, Toye eig avTOV vjkov, eK TrpcoTvjg eKdXeaev,
yj

Kai

avTTi

et-^Xcaaev
oti

Trapa^oXrj Xeyovaa, OTi
Tipog

airo Ttpcai e^vjXBev

fKiaBwaaaGai'

he

Te

Tovg eK

TrpcoTVjg v)XiKiag dycovi^o-

20

fxevovg, koi -npog Tovg ev yrjpq., Kai pd^iov
eipvjTai
ft.i^he
vj

dpeTyjg

eiriXa^ofxevovg
fxv}

Trapaj^oXrj ^rjXoV

Trpog eKeivovg fxev, iva
tvjv

aTrovoavTat,

ovei^i^coai

rovg

Trepi

evheKdrvjv'

irpog

TOVTOvg ^e, tva

fxdOcoatv OTt eaTi Koi ev

^payeH

%povco to Trav avaKT-^aaaSat.
;

Aia
ptt\^at

Tt ^e TavTV/V ovTcog eiire tvjv TrapafSoXrjv

eiretVifi

Trept

tov 25

Ta

y^p-^fxaTa

^ieXeyeTO, Kat tov KaTa(f)povvjaat tcov ovtcov
tovov, Ka\ veaviK^g TrpoQvfxtag'
iroteH
tv\v
yvcofxviv,

dirdvTCoV TroXXov Se tovto c^erTO
avaTTTei tvjv TV)g ayaTrvjg
^etKvvg, OTt ^vvaTOv

<^Xoya Kat evrovov

Kat to vaTepov eXBovTa Tvjg

"Trdavjg
ft.vj

vjfxepag

Xa(3eiv Tov fxtaSoV

dXXa tovto

[xh, ov Xeyet'
rvjg

iva

irdXtv

ay-30

Toy^
TraV

aTrovo-^av]'

^eiKvvat ^c, ort

avTov

(f)iXav6pco7riag

eaTt to
TcJov

Kat ^ta ravTvjv ovk eKTreaovvTai,

dXX

aTroXavacovTai
TVjg

diropp-^Tcav

dyaSav'

tovto ovv eartv b ^ovXeTat ^ta
el

"napa'

^oXvjg

KaTaaKevaaat ravTVjg'

Se endyei

to

"

ovTCog eaovrat

XX.

15-

MAT0AION ETArrEAIOT.
ra
e^^f, ov
'/jpri

161
ov^e

o/ ((xyoaoi TrpSiro" Kai

OavfJLd^ctV

yap €k

T^f Trapa^oX^f rovro avvayayuv
(TvviPvj
(f>v](Tiv,

€(pr]'

ak\
oySe

ore axnrep rovro

ovra> KaKe7vo crv[Ji.(3'^aerai'

yap evravQa eye-

vovro
Ttap

01

TTpchoi

e^jyarot'

aX\a rav avrav
7rpo(7^0Kiav

aTtavreg aTfqkav(jav'

eATT/^a

Kai

itapa

e^e^yj,

Kat

rwv

e/XTrpoaSev ^

eyevovro ktoi

oi [Jiera

ravra' ovra ro rovrov "nkeov

<rv[Jt.^'^(7erai

evravBoc, Kai Trapa^o^orepov, ori irep

rav

efJiTrpoaOev

yivovrat "apaeKireaovvrat
o/

roi 01 \ayarot'
yevo[Ji.evot

otrep '^rjXoi ort ryji

^c^iyf
irepi

eKeivrjf

eayarot' Kat yap rovro
Kat
[nr}

rav

'lov^^aiccv

alvirrerat,

ra>v TrpoKkvj&evrcov

irtarevatxvTaVf Kat
TraXtv

elg

rovTriao}

Kare- lo

veyPevraV Kat vepi
TOJV,

eKeivcov

rm

airo

KaKtag

[i.eravoy\aav[t-era-

Kai TrokXovf VTrep^avrm,
eirt

opw[JLev

yap raf rotavrag
ytvo[j.evag'
rvjg
'^to

(3o\ag, Kai

Trtareug Kat
aTrov^vjv,

eirt

^tov
eirt

irapoKakM,

iroWv}v Troiyjaufi.eSa
opBvjg,
6a[i.ev
01

Kai

Trtarecof
[ji.v]

eardvat r^i

Kat Piov e^xt^^et^aaSat dptaroV av yap
rvji iriarectii d^tov, rvjv
(3p(0[Jia

Kai ^tov

vpoa-i^

eaydrvjv ^coaa^nev

^iKvjv'

(aairep kou

ro irvev^JMrtKOV
ep-^fncp

(payovreg Kat Trtovreg, KaraarpcaSevreg Kat
oi

Se ev rri

/xera raSra*

^ai[j.ovag

€K(3a\ovreg Koi

irpo(f>vjrevaavreg, varepov ^e tv]

KoXdaet

irapaTrefj.^pSevreg.
vj

Xp^
devcov,
V)

Se yivwaKeiv ort
rvjg

al TrapaBoKai avrat, oiov

rm

irap[j.vj

20

aay^wjg,

vj

rm

aKavQxv,

vj

rov

^ev^pov

rov

Trotovvrog Kapirovg, rv}V
Trepi
[j.€V

diro

rav epywv aperv^v
ttaXeyerai'
ov^e

eTril^vjrovatV

Kat

^oyfidrcov, oktydKig
irept ^e

yap ^enat

irovov

ro Trpdy^j.a'

^iov opBov, irokXdKtg' [xdWov he Travrayov,

15

H
"
Ytpay^^
rvjg

6 6(f)0aX/JLO9 (Tov TTOvrjpos icTTiv.
eiricpOovog,

Tlovvjpog" dvri rov (3daKavog Kot
**

wg

(pvjatv

025

0(p6ak[i.og

irovv]pog

(pSovepog

ht dprca Kai

eXktTrvig

eir),

rpaveyfjg avrov.

McXActfv dvtevai etg 'lepoaokv[xa, diro rv}g Taktkaiag ekGav, ovk
dSpoov dvaPaivet,

dkkd

[xerd ro 6av[J.arovpyvjaat, Kat

€7rtaro[j.i-

aai rovg ^aptaaiovg, Kat ^takey^vat rolg
[loavvvjg, irept irapBevtag, Kai
irept

[t.a6v]ratg, irept

dKrvj-^^o

raTretvo^ppoavwjg, Kai irept rvjg
d[/.ot^ctiv

evravBa dvrt^oaecog, Kai vepi rwv
fidkkei
rvj

rwv

eKei'
Trdktv,

rore irpoirept
roi/

voket

konrov, kou

[j.ekk<av

dvtevat

» xiv.

10.

162
iraBovg

EPMHNEIA TOT KATA
^iaXeytTai'
avveyjiog

XX.

30.

Se Ttipi
T^iJ

tovtov avToTg Keyeif ey-

yvfji.va^i}v

avTcov ttjv ^idvoiav
XvTTVjv

TrvKVOTffri

T^f dvaixvrjaewg'
tvjv
Trepi

afj.a

^e

Kai

TVjV

avTwv

airoTef/.voixevog

tovtoV

KaT
e^e-

i^iav

^e

avToii ^iaXeyeTai, eTre/^^ ovk e^et
ovVev

eU TioWovg
e^ <^PX^^
i""*"

veyPrjvai'

yap eK tovtov
fxovoV

iikeov

eyeveTO'

°^^S
Kai
oti

Tov OdvaTov e\eye
eyvfivdcraTOf

ot€

^e

Tiepi

tovtov

efj.eXeTrja-ev

totc
To7g

Komov Kai Ta aXXa
edveaiV
oti

irpoaTiByjaiv'

olov,

Trapa^coaovai
(ETi

efL-Trai^ovai

Kai

ft.aaTiyaaovaiv'

Se Koi TTjV dvdaTaaiv'

oWe

Se €K TrpooifKim tovto eiTrev, iva

fny]

^iaTapd^v] avTOvg'

ovTe irpog

avTw

to,

Kaipa'

iva

fLV}

Kav- lo

TeS^fv Bopv^yjarf

aXX

OTe TreTpav avTov TV]g
e^co/fe

i)vvdff.e(i)g
Tiep).

eXa0ov
Ti^g

dpKovaaV
alooviov,

oVe fueydXag

Tag eTiayyeXiag

t^? ^oo^g

tot€ Kai tov vepi tovtcov eve^aXe Xoyov.

KE*. Mr.
Ilepi tS)v vlSiv ZejSeSaiov.

jc
Tiepi iipoetpiag

20

A;a t/

ol
;

vloi

Tov ZefSe^^aiov iipoa^XQov avTw,
KaOoig
(j>riaiv

'tiaXeyofj.evoi

eneiVfi

eTepog ^tvayyeXiaTvig, S/a to
y}

eyyvg

elvai

Typ *\epovaa)^u., Kai
evofi.i^ov

'hoKelv oti

j^aaiXeia avTov vj^

(paiveTaif

TavTa yjTovV

yap

oti eni Bvpaig eaTi, Kai oti

aladvjTyi vndp^/ei'

Kat OTt diioXavdavTeg wv vjtovv, ovdev vnoaTi^ 20

a-ovTat Tiov Xvjrvjpwv' el te

^tvayyeXtaTVig ovTog

Tiept TVjg fuvjTpog

avTcov Xeyet OTt avTv) yjTVjae tovto,
eiTiev^' TVjV f/.y)Tepa

cog dfiLCpoTepcov yevofxevccv

tovto

yap

avfi.7iapeXa{3ov, oncag fi.ei^ova tvjv

iKeatav
fxovoi

'notvjacavTat, Kat

ev tovtcc

Kvptov 'hvaotyn^acaatV avTot yap
e/7rev

npoaeXBeh y\ayyvovTO' onep Se
**

ayTorf,

"

OTt ^vvaaOe

nteh to 25

noTviptov

eya

vtvco'

'

Toyi" Kiv^vvovg

Kat to,

eayaTa

^e/va, Kai

Tag acpayag
aift.a
vf/iav

avjft.atvet'

ovk eine
iiteTv

§e

^vvaade

a^cf^ayYjvatf

Kat
oncag

to
tvj

eKyehy dXXa

to

TioTV)ptov b
tv]

eycb thvco'

TOVTCtiV e(peXKvay]Tat

avTovg, Kat

npog avTOV KOivcavta irpoQv^etKvi/g

fxmepot

yevctiVTat'

KaXei ^e Kat avTO PdnTiafjiaf

fxeyav^o

dno Twv eaofkevm tov

Ka6apfi.ov ytvofievov ttJ otKovf/.evy],

KaT
Ty](jaV

iVtav te eKTOg
epv6ptcovTeg

tuv

fii.a6v]Tcav

Xa^ovTeg avTOv, tovto
cag

y]pco-

Kat atayvvofj.evoi,
t ilituv

vno '^d^ovg

avBpcoiitvov

Cod.

XX.

20.

MAT0AION ETArrEAIOT.
afxa he Kai
^e, ri
ciXTTe jm,^
;

163

/fOTacrj^cfievTef*

yeveadai roTi koiTroTi tovto

KaTatrjXov'

Ipana

OeXiTC

ovk ayvoiiv, to eKKog'

aXX

iva avayKaari
ovTCcg eniQyi

avTovg
TO

aTTOKpiSy^vat, Kai (f^avepaaai
eiTTOVTOov

(nrcoi

<f)apfJi.aKov'

^e aiiTav, iva tlg
eiirev

Ik ^e^iuiv, Kai eig e^

evcovvixuv Ka$iay},

avTog anoKpiBeig,

avToTg'

"

qvk oi^aTe T/5

a/T€iO"6€

ei

de Kai irepi t^? avca bogrjg y}Tovv, ov Oe ovto} TraAiv
irag

y^eaav,
vov

OTtep

t^TovV

OavfxaaTOV, itwg [xeyav, Ttag vTtep^aTeiire'

Tag

avo} 'hvvaiJ.eig'

KaTeireiyovTeg §e Xeyovai to,
eTreiVri

^ia tovto

Se TTjv Trpoe^piov ttJ? KaSe^pag vitovv Xa^eTv'

vjKOvaav eiTrov-

Tog avTOv, oti

eTri

^u^eKa Bpovovg

KoiQieTaSai, ovk ei^OTeg ^e oirep 10

Xeyovaiv,

elirov qti

"

^vvd[Ji.e6a"
Trept ov yjTyjaav,

TlpoaooKavTeg oe oti eiaaKovad-^aovrat,
eiirov'

tovto

fxeydXa ovv

Trpo^f^yjTevaag avToTg

dyaOa dia tov

eiireTv, oti

vteaOe Kai ^aTrTtaQyjaea&e, TOVTeaTi Taxna iraQeTv fjJxXeTe, airep
e-yw, eiryffayev,
**

to Oe

Kamaat

e/c

oec,tm
yjfxTv

fJLOv

Kai eq evaivvfj.m,
irapa

15

Kat Ta

e^yjg'

tovto te to pyjTOv tvo
ev
fj.ev

^y^TyjfJMTa

TroXXm

TrpoaTtQyjatV

ei

^TOifJ.aaTai

Ttvt

tov KaOtaat Ik Se^/wv

avTou*

^evTepov Se, et

vdvToov Kvptog, cKeivotg oig yjToifj.aaTat,
eiireTv;

Kvptog ovK eaTt

TrdayetV ti ovv eaTtv
^yjTovatv

av to TrpoTepov

Xvacofiev, TOTe to oevTepov ToTg

eaTat aacpeaTepov' ov- 20
evoovvfLcov,

^etg

eK

Qe^tav
Bpovog

avTOv

KdByjTat, ov^e

c|

dpaTog yap

vaatv

avTov eKeTvog, ovk AiroaToXotg Xeycov, dXXa Kat

vaaatg TaTg

dvca '^vvdfj.eatv'

wg yap e^aipeTov tov

fj.ovoyevovg

T/oy

TQV Oeoy, TtOyjatv avTO 6 YlavXog XeycoV

"

Trpog

Tiva ^e twv
e^yjg'
eiire

" AyyeXccv
Se OTt
**

etpyjKe TroTe,

Kd6ov €K

te^tSiv fj.ov ;"

Ka\ to.

25

" TO KaBtaai eK te^tm Kat

e^

evci)vvfj.m,

ovk eaTtv efxov

lovvai,^^ oyj^ cog

ovrm

Ttvwv twv fxeXXovTm KaQe^eaQat, diraye,

aXXa

irpog Tyjv virovotav direKpiOy]
Tyj ^tavota'

twv epooToovTm, avyKaTaPatvm
inpyjXov Qpovov eKeTvov,

avTm
TVjv

ov^e

ydp ^teaav tov

Kat

CK ^e^tm Tov n.aTpog KaQetpav, oirov ye Kat Ta iroXXa TOf-30

Tou KaTo^eeaTepa,
«^'^ovv €v fxovovy

Ka&

yjfxepav

avToTg evyjyovfxeva yjyvoovv,

aXX
toov

Tm
avTco.

Trpcinetm diroXavaat, Ka\ ev^o^OTepot

aXXm

etvat irap

ept

Oe Tov etiretv OTt

ovk eaTtv efxov Oovvat,
yev^Tai,
ent

aXX

otg yjTOt-

" fxaaTat,"

iva

aa<f>eaTepov

wo^etyfxaTog

avTOZS

Y %

164
yviJ.voi<xcofjt.€Vf

EPMHNEIA TOT KATA
Kai
v7roGcDfji.€6a

XX. 20.
aQX-^ai
Kai Tivag

eivai

nva

aycovoOeTi^Vf eira

apiarovi ^oAXov?
^vo
7rpo(jeXGovTa(;

f/f tov

ayava

elaep^^^pfJievovi tovtov'

twv
oti

aQXrjToov,
iroiyjaov

tcov

fxaXiCTa

olKimiKtvm tw
Kai avaKfjeKeivov Se 5
o/V vjtoi-

aycovoOeT^/j

XeyeiVy

vjfj.ag

aTCipavuQi^vai

pv^Qy^vaif OappovvTag
Trpos

Tyj

Ttpog
ecrTiv

avTOv evvoia Kat
efKOv

<f)i\ia'

avTovg Xeyeiv, ovk

tovto tovvaif

aW

fxadTai aTTO Tav itovav Kai twv J^paTOOv. dpa ovv KaTayv(i}aofi.€6a

avTov dadeveiav

;

ov^affMif

aWa

f/.a\Xov d7to^e^ofi.eBa avTov

T^g
av
10

tiKaioavvyjg Kai toi/ ditpoaoiiioX^fiTTTOv.
(f)aii^fiLev

wdTtep

ovv eKeivov ovk
fnv)

dT0ve7v tihovai tov

cTTe^avov,

«AXa fxaKXov
fuiq^e

/3otJ-

XeaBai lia(pSe7pai tov vofxov rov dymog,
^iKaiov Ti^v Ta^iv'
ovtco
^rj

avvTapd^at tov
av tovto

Kai tov 'S.piarov

entoifi.ev

eipvjKevatf TtavTa^j^pQev
T7JV

avTovg eK tovtov avveXavvovTaf ware fxera
tvjv

Tou 0€oy %dptVf etg

tZv

otKetcov

KaTopSafnaTav

eiti^ei^tv,

ras eXvi^ag T^f a-coTvjptag Kat rvjg ev^oKtfx-^aecog ey^etV ^ta rovro 15 e/jrev, " oig ^TOtfxaaTat.^* rt ydp <f)ifjaiv ; eav erepot tpavcoatv vfxcov
^eXriovg' rt
'^at,

av

ft.et'^ova

epydacovrat

;

fxr]

yap

eTteit"^

fxov

fxaSyjrat yeyovare^ vofLt^ere ^ta rovro

twv

Ttpcoreicov

dito\avaea6€f

eav

fxv]

r^i eKXoyvjg avrot a^toi

(f^avi^re'

ort

yap avrog Kvpiog
tt^v

eart rov itavroi, ^^Xov, e| wv avrog ttaaav eyet

KptaiV Kat 20
rcov

yap "
**

rco Werpijo

ovrcog

eiTtev,

" eya

he aot dcoao)

rag KXe7g
**

oiipavavJ"

Kat
TVjg

riavAo? ^e toDto ^oyAwv eXeye,

KotTtov ditofxot o

Ketrat

fxot

^tKatoawi^g c7Te0avo?, ov ditotcoaet
ro^ig

Kv-

**

ptog ev eKetvY} ry] y]fxepa, Kat ttaat

rfyaityiKoai

rvjv

eTttcpd-

**

vetav

ayTOi)""

ort
ei

te

rov

YlavXov

ov^^etg

aryjaerat

Ttpwrog, 25
joty;

wavT;

itov

^YjXov
;

§e daacpearepov

ravra avrog

e'ipv]Ke,

Qavfxdacofxev
VTtep

itapaTtefXTtofxevog

yap

avroiig otKovofxtKcog, coare

fxrj

itpwretcov

evoykeh

etK"/]

Kat fxdrv]v'
fXYj

Kat yap dito Ttd6ovg

rovro eitaayov av6pco7ttvoVf Kat

XvTt^aai ^ovXofxevog avrovg,

ry aaa<pta
**

afX(f)OTepa
<f)V]atVf
*'

ravra KaTop6oT.
v]yavdKTi^aav
01


itept

ToTC,"
;

^CKa

rwv
^v]

^iJo."

" ToVe,"

9roT€

OTC

eTtertfxv^aev
et

avroig 6 li^aovgf Xeyco
^tdvotav ^A-youv

rotg vioig rov
Se/ca, ofxcog rv]v

Zel3eoatov'

yap Kat Kara

01

rov ^t^aaKaXov

}p^(f)Ov dvefxevov^ o6ev tvjXov ori

dreXearepov vdvreg
eTtet^v] ol

hUeiVTo. hari

eiite *'

itpoaKaXeadfxevog avrovg ;"

fxh 35

XX. 28.
tvOf rov '/opov
Kftffov,

MAT0AION ETArrEAIOT.

165

t£v ^cku eavrovg airoppyj^avTeSj cyyvrepov ucrviot

vepi eavrav hiaXeyofxevot,

Se

^eKa

c/f

Ztacrr-^fxaTog'

i^wv ovv avrovf 6Qpv(3ov[ji.evovg •apo
•nXricriov

rav

avroiig eTriaTraaaaBaif Kai

(fyyjatv^

koym Karairpavvet rZ " ot^are ort ol apYpvTeg

" Twv

eSvwv'

^etKvvg ort eOvtKav avBpwTtwv ro rSov iTpanetav epav. 5

eTrei oin/

TvpavvtKOv vTtdpyei to r^g (^tXapy^tag irdOog, Kat (7vvey(S>g

cvop^Aei Kat fxeydXotg dvtpdat^ §<«

Toyro <T<po^poTepa,

irXvjyvj

Tij

rav

eOvoov

irapaQeaet Keyjp-^raty oitag

(pXeyovaav

rrjv

xpvyyjv

ra

TtdBei

refJiv}

rovro jSapvrepov KaQaTrrofi.evoi' ov^e yap eig ra Trap
tv)v
eQvoiv'

yjfMVf ola
**

ra

01

fjiev

yap " apy^ovreg rwv
efJ.ot

eOvcov

Kara-io

KvptevovcTtv

avrwv"

</»?o";,

irap

te
^t

etryarog vpunog ecTtV

oxjr^

dirXtig ^e

ravra vpoaeTa^eVf dkXa
rav
eipvjft.eva}v

wv ewoiet Kat ettaayey
(Saaikevg yap rav

vapeyujv

t>;v diiotet^tv

evapyvj'

dva

^vvdft-ewv

vjrdpywvy dvOpaTrog eyevero, Kat Kare^e^aro Kara-

<f>pove7<T6at

koi

vPpi^eadat koi
ovk v]\6ov

evi

Odvarov

ekOeh'

rovro

yap 15

38

avjfjiaivetf
**

ro

"

^taKov'i^6')^vaif

d\Xa

^taKovijaat, Kat ^ov-

vat rv}v

^vy^v

fuov kvrpov dvri TroAAcSv."

KE*. MA.
Hepi
rutv
/3'

rvcfAwv.

Atart

6

"Kptarog
;

avveywpet

rovg
vj

rv(f>Kovg,
'7rpo6vf/.ia

vtto

rov op^Aoyao
Kat

e7rtarofi.t^ea6ai
fLd6ci}fi.ev

tva fjiet^ovcog

avrav

(f^aiwjratf

avTOvg d^tcog dnoXavovrag
Aeyouv, rrtarevere;
v)

TVjg
ctt/

^epaireiag'
iroAAaJv

hia rovro
vj

ov^e epcoTa

oirep

evotei'

yap

Kpavyv) Kat

Trapd^Xvjatg i^pKCt^, irdat Kard^vjXov Trotvjaai t^v
fj.av6dvofJ.ev

vtartv avrxv'
aeoog'

te

Kat rovro eK TVjg rotavrvjg wro6e- 25
cojw-ev,

ort

Kav a<po^pa evTe\e7g
vpoaiwfjiev

Kai

direppifi.ft.evot,

fi.era

airov^i^g

oe

rw Sew'

^vvr}aoft.e6a he

^t

'^fi.iav

dvvetv

avroiv avep atTovfJiev, coavep Kat ovTOt'
Aojv

ov^eva yap twv 'Attoctto-

awvjyopov eypvTeg,

dXXa

Kai

vroKkovg rovg eTriarofnt^ovragf
Ivjaovv

tayyaav
aTOV*

virep^vjvat Kat irpog avrov (X6e7v rov K.vpiov

Xpf-30
tv}v

ho

Kat

vjfLeTg

ToyTouf
ot

^v}Xwa<t)fj.ev'
fj.v}

Kav dvafSdXvjTat

^oatv 6 0€Of, Kav voXXot
€V rovrcp

KcakvovTeg,

dvoaTWf/.ev airovvreg'

yap fjAkiara rov Seov
* ^flioj

evtavaa<i}fj.e6a.

Cod.

166
32

EPMHNEIA TOT KATA

XX. 32.
vfAiv
;

Tivos Se ev€Kev avrovg epccTa XeycoV " ti fieXere mi-^aw
tva fx.'^ii
vofJitaif)

oti

Xa(3eiv

aXXa

l3ov\o[xevois,
ttjv

aXXa

ttt(a(Jt'

Kai jap eOog avTw itavTayov TtpoTepov
[xevcp

apeTvjv to5 Bepattevo-

KaTo^rjXov Ttoieh,
^i

Ka)

eKKaXvttTetv aitaai, Kai
iva

totc

rvjv

laTpeiav eTtayeiV

evog

fxev,

Kai Tovg akXovg eig

^Xov 5

ayayyi

Ot

erepav oe, iva
eiti

Oetgvj

r^g Owpeag OiKaiag aitoXavovrag
eTti

avTOvg' (oaitep
etti

r^g ^avaveiag, Kai
eitoiriaev'

rov eKaTOvrap^/pv, Kai
ly

TVjg

aifxoppoovcjyjg

[xaXXov ^e,
rrjv ttjv

6av[Jiacria

avrvi

yvvYj

Kai TtpovXa^e rov ^eaitOTOv

•iteva-iV

aX?C

OfKfag

ovSe

ovTiog avTyiv Ttape^pa^kev,
"Jtoiei'
TCtJV

aXXa

Kai

larpeiav KaTtx^yjXov avryjv 10
^v,

ovTCog

avrw itavrayov
avra ra
avrav

tteptaTtov^aaTov
hr]

avaKi^pvrreiv
Ttoiei'

TtpoaiovTCtiv

KaTop6iOft.aTa'
oitep

Kai evravQa

^io

Kai

eiTtovTCtiv

e^ovXovro, aTtXayyyiaBeig, yjtparo
01

avrSoVf

Kai

(xva(3Xexpai

eTtoivjaev'

he,

Kai

ritpo

ryjg

^oaecog
yjKoXov- 15

(txftdyjaav

KaprepiKOi,

Kai

/x€Ta

ryjv

^oaiv

evyvco[ji.oveg

Byjaav yap.

KE4>.
Ilept T^S OVOV

ME.
KCU,

TOV TTwXoU.

A/a
TOVTOV,
eTtei^yj

T< itoXXaKig eTtijSe^yjKchg rolg 'lepoaoXvfuotg ov^eTtore
[/.era
y}v

Kvpiog

itpo
;

roaavryjg

wg vvv

eTtePrj

nepicf^aveiag

20

rore

7tpooi[f.ia

r^g

olKovo[J>iag,

Kai ovre avrog a(f>odpa
hiOTtep o^ia(popco-

Kar^xhyjXog

yjv,

ovre

Katpog rov itaQovg eyyvg'

repcog avroig ave[/.iyvvTo, Kai [LaXXov eKpvTtrev

eavtoV

oi/re

yap

av eBavfi.aaBri rore (patvofnevog ovrcog' [xaXXov ^e Kai eig

[i.ei^ova

av avToiig e^^yayev opy^v'
•ne^pav e^coKev iKav^v, Kai 6

eTtei^yj

^e
eiti

Ka) rvjg avrov
Qvpatg
yjv,

'^vva.fj.ecog

25

aravpog

[i.era itXeiovog

itavra Ttparrei Ttepi(f>aveiag'
'^eiKVvft.evQg.
yjpy}

Ta [xeXXovra avroTg

eK^aiveiv

eTti-

Se

aKOTiyjaai,

oaa BavfLara ytverat' Kai oaai
evpyjaere ovov'
Ttpoeinev ort

itXyjpovvrai 7tpo(py]Te7ai.

eiTtev, ori *'

ov^eig
[jiiKpov

KCoXvaet,
BavfJM'

aXX

ori

aKovaavreg

atyrjaovat'

rovro
oii^e

Se

ot/30

OTi

TOff

ov^eTtot}

yvcopi[).ovg
evyvco[ii.ovcog'

avrf,

<f>avevTag,
"hia

TteiBei

ra

'i^ia
[t,y]^e

avrav itaayeh

Kai ravra
ro

rcov

[xaQYircoV

yap

[xiKpov

eivai

vofji.iacofji.ev

yeyevvjfLevov

XX. 32.
fMya yap
^TrKyjpov

MAT0AION ETArrEAIOT.
vinip-^^jev

167
eavTav
tv}v
Tra(r)(€iv'

iiivriTag

Koi yecopyovg,
ttjv
fji.€V,

to.

de

Kai
/}

"jrpocpyjTeiaVf

Oi

epyccv,
"^ia

de

6ia
TOtJ

prjfxaTUv'
ovov'

Kai

{xev

^ia tcov epyuv

rjVy vj

ttjs

KaSehpag

Kai yap tcSv aKaSapTcov eQvwv

tvjv KXrjaiv Trpoavecpavei

tovto,
yjfJi.Tv^

OTt avToTg irKj-Tevaaaiv eTravaTravaeTai'
<f>iXoao(f>iag Tiapeywv, eis

€ti §€ Kai fXiTpov
tj

ovov

KoiQyjTai.
eiire

^e ^ia p^^^fiaTav,
oti KaOrjariTai 6

rj

toD

TrpocprjTOv

'Layapiov

Trpo<pr^Tela'

yap

Paai-

Aeuf

€7r/

ovoV
^e

^io

Ka) KaBiaag^ TavTrjv eTrkrjpaae.
Trep\
iirirov

Aia

Ti

ovy^i

ov^e

irepi

r]fi.iovov

Trpoetp-^Tevaev,
eTreihrj

aWa
yap

vepi ovov,
GVfLl3aivei

iva

vavTayov

ira^evSvifi.ev

fxeTpia^eiV
viro^vyiav

lo

Tiva^

aaOeveaTepovg

ovTag,

^e7a6ai'
v]ft.iovois

KavTavBa fxeTpov TeBeiKe' ^eiKvvg oti ov^
<f)epea6ai
^eT,

nriroig,

oy^e

akX'

ovca

KeyjprjaBai, KOi
Tr]q '/jpeiag

TrepaiTepa tovtov

fi.r^ev

^rjTeh'

a\Xa Travraypv
ov

eivai,

Kai fuq iroXvTeXeiag

eiri^riTeh'

yap

fxovov

t» t^$
toJv

dXi^6eiag e<f>vTevev ^oyfuiTa

015

HpiaTOf, akXa Kai tov
Kavovaq
TrTa^XTjv
rjfLiv

dvBpuTrav l3iov tiQp6ov'
^iaTOi

iravrayov
touto, Kai
<f>dTvrj

Ti6eig

Trji;

dvayKaiaq y^eiaq'

fxaTepa eay^e,

Kai ev airrjXaiu) TiKTeTat, Kat ev

TtdeTat, Kat

Kpi6ivovg apTovg

TrapaTi^eTat, Kai Trpog avTOv tov

Katpov e| dyopag TOff ft,a6riTovg mela^at KeXevet, Kat
airo y^opTov iroieT, Kcti tfndTia

aTiPd^a 20

evTeA^
ck

dfi.(f)ievvvTat'

oiKiav Qe, ov^e
e^et,

eaye' rovTO

Kai

OTe

fneTa/^rjvat

TOirov

elg

Toirov

o^ofTropav

e-jroteT'

Kat ovtcds

o^otvopwv, ag KOTriaV
e^d<f>ov.

Kat Ka6rjfi.evog ov

vpoaKe(f>aXaiov eSerro, dX?C hr
Ti6etg, rjviKa
6pr]vi^aai

€Tt ^e Kat Xvirvji fxeTpa

e^ei, ^aKpvetv

^pefi.a'

Travray^ov
irpo^aivetv

Kavovag, 25
'heT,

(oanep

e<fy^v,

Kat opovg •jrrfpvi'

ft.e'xj>i

Trov

Kat

vepaiTepco

fi.v]K€Ti.

Kat 6 fiev irwXos,
veov,

TVfv

^^KKXrjaiav

arjfAaivei'

KOi

rov

Xaov rov

rov w^otc

fxev,

dKd6apTov, fxeTa Se to
yevofi.evov'

KaBtaat eig avrov tqv Kvptov
Xveiv Tovg A.iroaToXovg
fflvwv.

'Irjaovv,

Ka6apov

to

Oe

ra

VTro^vyta, tvjv ^t

avTuv irpoaeve^iv TWV30
Koi
01

Koti

ydp ttd t»v ^AvoaToXcav rd

e6vr]

^lovoaTot

01

(TOiBevreg eaudrjfjiev'

to te aKoXovBi^aat tov ovov
eTroirjae

tm

irwXca ^rjXoT,

OTt

rj

rjfxeTepa ev^OKift.r}atg

irapa^i^Xccaai tovc

lov^aiovg

€t$ TO irtaTevaat

tw ^ptarco'

fxeTa

yap to Ka6iaat tov 'KptaTOv

evt

ra

edvrjy

rore KdKeTvot r)X6ov, Kat vj^ovat irapa^vjXovvTeg' Kat^iS

168
TouTo
^vjkoVf

EPMHNEIA TOY KATA
YIav\os
eXeyev,
"^^

XX. 32.
oiiro

oti

Trapaxxti

fJiepov$
e/ceAflij,

tco

lapay]K yeyoveVf ^XP^^ °^

"Trk^pufxa

twv

eSvSiv

Kot

ovTwg Ttag lcrpavjX
VTTo^vyicoVf Tvjv

a-ooS-^aeTai'

to

^e [xvjMva avTetite^v iiepi tuv
oti

evKokiav efxcpaivei'
e6vv], eig tvjv

ovTCog evKoXcog a^ovaiv 0/
v]fj.wv

ATToaToXoi Ta
<riv'

tov '^coTvipos

Kai Qeov eTriyvu- 5
iriaTevaai

fxvj^evog

Ivvafxevov

KaXvaai avTovg

els

to

twv

KaTeyovTtav avTovg efXTrpoaGev.

Aia
IfKaTia

Ti

Be

ov

KoiQvjTai
;

eiri

yvfxvov

tov TrwAov, aXX'
Xoiirov
ol

cTri

Twv ATToaToXcov

eTre/^v;

«TravTa

AiroaToXoi

TrpoievTai fj.eTa tq

Xa^eiv tov ttwKov' TOVTeaTi, tov e^ eSvav kaov' 10
eAeyev*
**

KaBwg Kai riavAo?

eyw

^e

^^;o-Ta

SaTraviyo-w,

Kcti

"

eK^a^TTavvjdrjaofJiai viiep tcov
cov'

xpv^av

vfLcov." ov aKipTO. ^e

TicioKog

Kanrep a^afxaTog
Kai Tovro
eQvaVf Kat

aAX'

evi^vicoi

Kai evTaKTcag <pepeTai'

cire/S*;

irpo(f>vjTeia

Toy fiekXovTog ^v, "^vjXovaa tq evireiQeg tZv
eig

tvjv

d6poav

evTa^iav fj.eTa^oXviv' itdvTa ^e TauTa 15
*'

TO p^fi.a eipydaaTO keycov'

kvaavTeg aydyeTe

ft.01'"

coaTe

Ta

aTaKTa, evTaKTa, Ka)

to,

aKdGapTa Xontov yeveaQai KaBapd.

Tivog eveKe ToaavTa 6avf/.aTa TtotvjaavTog tov %piaTov, ovhe-

voT€ ovTcog €ig avTQv e^eirkdyvjaav
avTcov

01

lov^^aioi

;

^ia to Taireivov

Kat

yafj.ait^fikov'
*'

i^ovTeg

yap oykov avvTpe^^ovTaf tot€ 20
T^otaa
vj

6avfi.d^ovatv'
*

eaetaQvj
;

ydp^^ ff>Wh "
otc
de

TroXig,

Xeyovaa'

Ttg

eaTtv ovTog
v}v

Kat
vj

ebogav fxeya
aeavpfj.evv}
irpo^p-^Tviv

rt

Xeyetv, tot€
I^(7oi/v

Taiietvrj

avTcov
TVjg

yvcofn,v}

Kat

•^aft.at'

tov
6

dno Na^apeT
^eaTtoTVjg

VaXtXaiag, Kai

avTOV XeyovTeg'
Trofnrvjv

^e

\ptaTog TovTa

ovTcog eitotet'
eiirov,

ov

Ttva eve- 25

^etKvvfxevog'

aAA o^ov

/xev, oirep

Kai irpocpvjTetav TrXvjpaVf

Kai Tovg fJMQvjTag itapafj.vBovfxevog Xv7tovfj.evovg tta tov BdvaToV
^etKvvg, OTt €Kcbv Tidayet tovto.
'Kpvj

he

6avfj.daat
fj.ev

rcov

vpo(f)i^T6iV

t^v aKpt^etaVy

Ticog

itdvTa

TtpoemoV Ta
vi^aev.
01

yap

Aa/3\^, to, Se,
eiroivjaav,
yfv

'Layaptag
tovto Ka\

Ttpoavecpco-

30

OTrep Se
TV]v

01

AitoaToXot

vjfx.etg.

ot av
01

fiev

ovov

irepi^dXXovatv,

€Kd6v}T0

Toig ifJ.aTiotg'

Se

iroatv avTV}g VTtoaTpcovvvovatv.

v^fj.elg

te, yvf/.vov

avTOV opcovTeg Kat

ovte diro^vvat eavToiig KeXevofievot'

dXXa

diro tcov Ketfj.evcov '^airafj.ev

vav

fJLV]^€

ovTwg ytvofLevoi

(ptXoTifiot.

KaKeivot

TrapaKoXov- 35

XXI.

14.

MAT0AION ETArrEAlOT.
Koi oiricQev^
17/AeiV

169

Oovcrtv efJiTrpocTBev

^e Koi "TrapaKaXovQovvTa^ Kot

TrpodepYpjxevov
^o/x€v*
iio<Tyi^

"^ixTv,

7rapaxe[XTrof/.e6a

Kai tiaKpovofxeBa Kai l^pi;

ovv

ravra Kokacrewf a^ia

voayjf rifJMpia^

;

itpoc-

ep^xerai aoi 6 leairori^f ^eofxevo^, Kai ovSe aKoxxrai /3ov\ei ryj^
iKervjpiaii

aAA' eyKaXeTg Kai

eirirt[Jiag,
;

akXa
[xev

roi/f 7ra7^as Travras 5

opagf Kat

^ta rovrov<; ava^vrj

aAAa

KaKetvovg ^e? Trai^eue^v

TOiaura Keptaivetv
rov Kat

Kep^tit KaraXtireiv^ rov

Seov

avro"!!; ocf^etXervjv,

ra vapovra [xera twv

fJLeXXovruv irapeyovra,
7ra>\ovvrag'
jtAcv,

Wepi rov eK^akat^ rov Kvptov Travrag rovg
Kat

rovro

Iwdvv^g Xeyet

ireTrotT^Kevat'

aAA

eKeivog

ev

dpy^yj

rov 10

KvayyektoV
wj^rBai

ovrof Se jrpog roo reket'

o6ev eiKog ^evrepov yeye-

toDto,

Kat Kara ^touf>opovg Katpovi'
rvj^;

kou tvfXov Kat diro
fxev

rm

yipovcov,

Kai airo

diroKpiaeag.

eKei

yap

ev

avra rw

IlaCTj^a irapeyevero'
fJLet^ccv

evroai^a Se, trpo TroKKov.
\ovhatoii'
ert
ryj

rovro %\ Karyjyopia
Kat
^tg

v-adpyei

rolq

ori

Kai

aira^

rovro 15

awToy vof^aavrog,
eivai vrpog

evefxevov

KaTrvjXeia, Kai dvrtQeov avrov
o<f)etXovreg

eAe^oV fi.aXXov Se Afavrev^ev
rov Y\arepa
rtfKVjv,

avrov

fj.a6eiv

rvjv

Kat

rvjv

otKetav

la^^vV

Kat

yap Kat
avfx-

e6avft.arovpyv]aev,

Kai

eapav rovg Xoyovq roTg TrpdyfJMOt

(fxovovvragf Kat ou^e ovt»? eirei6ovro,

aXX vjyavdKrow.

20

KE4>.
rifpl t5>v

Mr.
Koi xa>X.S)u.

Tv<f>kS>v

14

YlpoaeX6ovreg yap avrw
vev6v]<Tav vir

'^(oXoi

Kai rvcpXoi ev rw

lepio,

e6epa-

avrov'
01

ovhe rov irpo(pvjrov Powvrog dKovovreg fxereirai^eg irapd Katpov vjXtKtag dvaKVjpv^ovaiv ^t

jSdXXovro'

ortTrep

avroV " eK

(rrofJLarog

ydp"

(f>v](7ty ^^vvjTrtoov

Karvfprtao) aivoV

irpog

te rvjv KaWfXeiav rwv lov^aiwv, avrog rov

H.<Taiav irpo<f>epet Karvf-

yopov avro7g XeycoV
rtvog
irept

" "

oiKog fxov otKog irpo<Tevyvfg KXvi6vi<7erat.^*
ot

eveKev eXeyov
TcSv

rw 'Kptarw
ovk

ypaft.fi.aretg koLi

01

apy^tepeTg

Traihwv,

dKOvetg

ri ovrot

Xeyovat

;"
01

^td

ro 30

dirovvtyec^at avrovg roi
^to

<f>6ovw'

axnrep ydp

Qew

vj^ov

Trai^eg.

Kai avrog,
s

htei^ivi

roTg <f>avepoig dvreXeyov 01 dpy^tepeig evt* KaidiKncev

mafoucahMTti Cod,

Cod.

i Sic.

z

170

EPMHNEIA TOT KATA
t^
Kai
^iopScoaei Xeyoov'
**

XXI.

19.

TTXyjKTiKcorepcv Kc^xpi^Tai
**

ovteTtoTe dve-yvwTe
'hiavola^

eK (TTO/xaTOf

vvjTTKtiv"

Ta

e^vjg'

ov

yap t^s

avTwv

v}v

TO Keyo[j.evQV,

aXka t^s avTov ^yva^ewf
yjv,

Tpavovavj^ Trjv "yXwT-

Tav ayTwv* ToyTO ^e Kai TVTrog twv eBvm

twv x/^eAAi^ovTWV Ka)

a6pom

yj^yjaavTuv fxeyaka, [xeTa ^iavotag Kat iriaTeas. Kat Toig ^
^e, evTCv^ev

AvotXTokoig
fvirj

ov fxiKpa TrapaKXTjaig yeyoveV
ovTef, ^vv^acovTai to Kvjpxyyiua

Iva

yap

^tairopccaif Trag i^icoTai
01

KaTay-

yelkat' irpoXa^ovTeg
viav'

Trai^eg

naaav

avTCov e|e'/3aXov t>;v

aya*'

OTt ^waet Kai avToig Aoyov,

tovtov<; Trof^aag vfxve7v.

koi

" KaTaXnrav
ToyTo
^eovTef
^e

avTovg,^

<f>v}(TiVf

"

e^rjXBev

T^g '^oXecog" Koi
TtaQovg'

to, e^-tjg'

10

eTroiyjae

')(aX(iov

avTuv tov oyKov tov

iva

/x^

Tw

(pQovcOf irXeov

TapayPcoaiv.
'£lg aoiKog itapa to opog Toov^KXaiav

©eoacpot^Hpakaeias.
y]vXt^eTQ
yipi(JTOg.

Ktpiaaot 'Aaebanapeias.
vTrava^^^apei.

A/a to

acpiXoQecv twv 'Ioi;^a/«v 13

KE«I>.

MZ.
(TVKrjs.

Ilept TTJs ^rjpavdela-rjs

19

Tlciog Ttpctiiag Ttetva

I>jo"oyf

;

ot6 avve-)(ccpyjae
(JVKyj
;

Tyj

aapKi tovtq

TiaBeh'

&;a ti te KaTyjp^xdy]
eTre/S^

yj

t«v fxaSvjTav eveKev, iva 20

SappSocriv.

itavTayov [xev evepyeTet, ov^eva Se eKoXaaeV

etei ^e Tvjg Ti[Ji.oopyjTiK^g
[x.aBccaiv
01

avTOv

^vvafuecog ano^ei^iv

itapaayeiv iva

[j.a6y]Tai, cti

^e Kat ^lov^aToif

oV/ '^vvd[J.evog ^yjpdvat eig

Tovg

aTavpovvTag avTOv, tovto ovk e(3ovXeTO
^ia
tvjv

avBpcoirovg ev-

^ei^aaSai'
Tt[xcapyiviKYjg

tqvto

eig

to

(pvTOv

Tvjg

evepyeiag

avTov

T^g 25
eig

dirotet^iv
y}

TavTVjv

napeayeTO'

ot

av

^e

TOTTOvg,

^

eig
[Jiyj

^vtov,
Se Ae-ye,

elg

dXoya

yevyjTai ti

TOtovTov,
yj

[xyj

aKpiKatpog

/SoXoyov,

vag

ovv ^tKaiccg e^yjpdvByj

avKVj, el

ovK

y]v

;

TO yap Xeyetv tovto, eay^aTyig

Xyjpctittag

eaTi'

[xovov Se

TO Bav[x,a ^topa, Koi 6av[Jia^e tov 6av[j.aTOvpyoV
yoipiov

eTrei

Kai hii TftJv^o
tov

Twv KaTaTiQVTia6evTCjov, TioXXot
ov^be

tovto

eipyjKaai,

tqv

^iKaiov yvixvd^ovTeg XoyoV dXX

evTav6a •npoaeKTeov avTolg^
<f)VTOv
cog

Kai yap Kat TavTa dXoya, uanep eKeho
(jydaiv

drpv^^^ov.

Ttveg Se

OTt tvjv

avvaycoy^v

tS>v ^lov^atcov

aiiiaTov oia[xevovaav,

XXI. 23-

MAT0AION ETArrEAIOT.
aXk

171
ovk (ctti

^ia T^s" <7VKyii Tjvi^aTO, wc oKapnov KaraKpivag.
TovTo, ovK €(TTi'
iTepiKeiTai

^e TOiovTov ayyjfJM twv npayfiaTOiv'
rj

TQVTeaTt

T^f

Kardpas avTVjg

irpo^pacig'

^ia

to

e7r/&e?|a/,

KaOag

TipQe<j>ifiv, tyjv "^v

TifxwpyjTiKi^v

avrov

^vvaixiv'
tio

ov^e

yap avTog
oi

rjyvoei, iroTe

o

Kaipog tov Kapitov avTVjg'
ctt/

Kai

(xaSyjTat

^

a-(f>o^pa

eSavfxaaav vvv

ToyTcu, cog TrXvjpocjiopyjSevTeg, oti ^vvarai

Kcu

Ti[Ji.oope7(x6at'

ovk ev aXAot) ^e 0uToi5,

aW
tva

ev TJj crvKyj

tovtq
OTrajc

veirQii^KeVf evet^yj

vypoTaTov

TrdvTcov

e<TTt

tqvtq to <pvTov'

Koi eK TovTov

[ji.ei^(i>v

<f)av^vai

to BaviJM'

&e Se<^>? ot; Oia

Toyf 'ATToaToAouf,

(nairep e(/»jv,
fxy}

touto yeyoveV oirag eig to QappeTv lo
<f>y}(ri

avTQvg d\et4^ tov

^e^otKevat xat Tpefxetv eTtt^ovkdg'

vpog avToiigy

" dfxyjv \eyw

vfxhf eav ey^yjTe TrtCTTtv" Kat

Ta

e^yjg.

'IsiACPOT riHAOTZiaTOT.
KaTyipdaaTo'
[xy]

T>;v
co

«7u/^>?v

ovy^

aTTXwg

Kvptog

tovto

vofxii^e,

twv Geiwv aKope<TTe' ak\ iva
eyei "^vvafxtv Kai Ttpog Ttfxco' 15
TOtg
OavfxacrtVf ovOev

^et^yj Toig dyviifxoatv ^lov^^aiotg, OTt

ptav apKOvcaV

eTretOyi

yap

ev

ira^rt

avTOV

irapa^ryovra rtv) Xwryjpov ecopdKetaav'

fxovov ^e

evepyereh avrov
roiig

vireXdfx^avov, ^vvaaBai^ ovk eypvra rovg KaKovi

Trovyjpovg

e^ovaiaV
Vi\fxov^ OTt

eK

t^?

d^livypv

roivvv

ovatag

TreiBet

rov

ayaptarov

Ka) dfxvvatrQat ^vvarai, Kat ag dyaOog ovk e^ovkero' 20
<f>o^-^(ry]

e^-^pdvByi

ovv ro ^vXov, tva

dvBpcaiiovg.

afxa te rig tqvtoj
etg
yjftMg
oi/

Kat

diroppyjTOg

(JVfXTieTiXeKTai

Xoyog

Trapa

yepovrctiv

ao<piov

^iacf^oir-^aag, ort

ro ^vkov ryjg irapaPdaecijg ToyTO'

Se

Tor? (pvKXotg

eig aKeTtYiv, 01

irapa^dvreg eyp-^aavro' Kat KaryjpdByj

vapa

'K.ptarov ^tXavBpaiTiog, fxyjKert Kapirov eveyKeiv atrtov dfxap- 25
irpog evavQpctiiryjatv fxev

Tiag, htt tevrepa Oeov Trapovata'

ovKert,

irpog Se Kpiatv toSv ireTrpayfxevcov eKdarca.

KE<1».
Ilepi Toav fTTfpcaTrjaavTcov

MH.
ap^upiav
Kai npt<rfivTfpa>v.

tov

^lr]<Tovv

23

Atart
Pvrepot

•srpoaeXBovieg
efirov,
**

avra

ev rco

tepcio ot

apyiepelg Kat
iroieig ;"

ot

Trpea-^o

ev

iro/a

e^ovaitx

ravra
eiretVfi

^ovXofxevot

'^ioKo^at ryfv ^t^aaKoktav avrov' Kat

rotg ayjfxetotg fxefxxpetg
?

u Sic

:

an

leg. aftMvaaBai

z 2

m
lirayayuv

EPMHNEIA TOT KATA
om
e/p^^ov,

XXI.
eig

23.
roi/f

Trepi

T-rjg

h

la

lepZ yevofxevyjg

KaTTvjXevofJilvovg epcoTcitTi

hopBcoaecog' tovto Se Kai ttapa. to5 ladvvi^
fcai
e/( [xyj

(paivovTai

epooTmTeif
o6ev

ei

TOig

avToig

pvjfxa^Jiv,

aXXa

ryj

avT^

yvoofXYi'

Kai

tovtov ^^\ov

ecrr/v,

oti

akkog ^v

Kaipog eKelvog, Kai aXXog ovTog, Ka9 ov Tovg TrcoXovvTag Kai Tovg ^

ayopd^ovTag ck tov lepov «TriyAacreV
avTolq

Kat

eKei

fxev aTroKpiveTai

Xeym'

*'

XvaaTe tov vaov tovtov, Kai

ev Tptaiv

vjfxepaig

" eyepa

avTOv'^''

evTovGa te elg diropiav avTolg efxfBdKXet Xeym,
Trodev
yjv'

" TO ^dTiTKXfxa ^ladvvov
etJTi

e? ovpavov
fxv} eyjiiv,

7?

e^

dvdpcorm

;" t<

M

TO
vj

ev TTOia

el^ovria

cti

(pr/ai,

to OiOaaKaAiKOV 10

d^icofxa,
lei^ci}
;

lepevg fx^ '/eipoTOVYiBeig,

Ttcog

Torravrriv e^ovaiav

axe-

Kai

ore

fxev

e^e(3a\ey,

ovk

eToXfxricrav

tovto

eiTreh'
TVjg

hieit^ Se

iocpQri

di^daKoov, tot€
itoio.v

eTtiTifKtaai'

<f)6ovovvTeg

twv

aKOvovTm

(TCOTrjpiag.

elyev

aKoXovQiav

onep avTrjpaTrjaev
Kai

XpiaTOg Atym,
fxeyiaTriv Trdvv'
el

oti

to painiafi.a

lcoavvov,

Ta eg^g;i^

yap einov

e^ ovpavov, entev av avToig, ^ia t/
ei

ovv

ovK

eTTKXTevaaTe

avra;
ev

yap eitiaTevaav,

onSev

"^v

ro

KcoXvov avTOvg eitevat

Troia

e^ovaia TUVTa evoiei'
eifxi

vrepi

yap

avTov eKehog e/Vev,
'

**

ot< qvk

iKavog kvaai tov ifxdvra tov
afxvog
I tog

vTTooyjfxaTog avTov,

Kai,

loe

aipm

Ttqv

afxapTtav 20
Kat

"
**

Tou Koafxov

Kai,

ovTog eaTiv

tov yyeov,

avooQev epypfxevog, eiravco

irdvTm eaTt'

Kai

"

OTt to tttvov cv

t^

"

X^'/"

«i^Toy."

eha

eitet^ri

KaKOvpyovvTeg eXeyov, " ovk

^'{'^afxev"

ovK

etirev,

ovOe eyco ovk oiOa
rjyvoovv,

aXX

OTt

"

oi/de

eyoi

Xey<a vfxtv,
^e

€1 fxev

ydp

^i^daKeaQat avToiig

e^et'

eTre^S^

eKaKovp- 25

yovv, dpfxo^ovTcog'^, ov^ev avToTg d-neKpivaTO.
OTt

^taTt Be ovk einov,
;

e^ dvQpaTrm

r^v

to ^dirrtafxa

lcodvvov

eTret^rj

ecpo^ovvTO,

<f>y]a},

Tovg oy^Xovg' ovTOog rjaav ^ie(f)6apfxevot Kat KaTafppovovvTeg'
^lojdvvvjv

Kat yap tov fxev
TOV avtpa.
irovg,

^i

avToiig

ecpo^ovvTo'

ovk al^ovfxevoi
Toui-

Kat tc5 X/>/o-tco ^e irdXiv •ntaTevetv, tta
^SeXov'
o6ev

dv6pcO'3°
toc

ovK

tia

tovto

irdvxa

avTolg

ct//ct€to

KaKa,

XXI. a8.

MAT0AION ETArrEAIOY.
KE*. Me.
Hepi
tS>p

173

bvo vlav Trapa^okri.
Svo, Trepi
to.

28
OTi

T/
"

ai^fJLaivovai

ra TfKva ra

wv

(pyjaiv 6 Y.pia-TOf,
;

avdpaiTrof

eiye

T€Kva ^yo," Kai
Kai yap
01

e^^g

tov

Xaov twv

iSvxv Kai

Tav Xovtaiwv'

e^

eSvoiv

oyj^

lirodypfji.evoi S

vaaKoxxrai, ovVe
eTretei^avTO
eiirev

aKpoaTai yevoixevoi tov
viraKovjv.
01

vofAOv,

hia twv

%pym
oaa

t*/v

^e ^lov^^atoi

eiTrovTeg,

TravTa
tia

6

Qeo^,

iroiovfj.ev,

^ia tc5v epywv
iroirja''/],

irap-^KovaaV
irap

tovto

ovv, iva

avTOKaTaKpiTovg avTovg
Tfjv

avTcav
eiriovayi

e^eveydTJvat
iroiel

TrapaarKevaJ^ei

xp^cpoV

ovep

Kai

ev

t^

tov 10

afjLireXavos Trapa/SoXyj.
\p^(f)ov

e^Trei^y]

yap ov avvievTeg
^evTepof

to, Xeyofjieva, tvjv

e^yjveyKav, XeyovTe^, OTt

eiroiy](Te

to QeXvifxa tov

TraTpoq'
OTi

TOT6 airoKaXvTrTei Xoittov t» avveaKiaafKeva, Kai Xeyei'
TeXiovai Kai ai iropvai irpoayovaiv vfj.ag

"

01

eU

tvjv

PacrtXetav
vfJM^ §€ ^S

" Twv
ft^fj

ovpavoo»'"

ha

to eKeivov; irtaTevcTai to5
<f)y]ai,

'louavvi^,

TrtaTevaat' y]\6e yap,

irpoi vfxag, ov yrpoi eKeivovg' oirep

'^tvXy]

avToTg KaTv^yopia eaTi'

to ^e

"

ev

oS» ttKatoaivyjg^
y]v,

'^yjXoT,

OTi OVK eyeTou

eyKoXeh,

<f>y]aiv, OTt y]fJi.e\y]fkevog rig

koi

oii^ev
y]fj.7v

acpeXwv,

aXXa Kat ^tog
hrotelTo, elg

aXy^irTog

y]v

avT^, Kat

irpovotav

voXX^v
OTi

to awB-qvai'

to Se yaXeirwTepov eyKXy]fJM, 20
iropvag,

ov^e fxeTa to Trtarevaat
T-I^g

avTW Tovg TeXavag Kat Tag

TOVTeaTt
fjiev

afJMpTtag vTravaytjjpy\aat, vfxeig
irpo

eiriaTevaaTe'
fxyjte

e^ei

yap Ka)

avTav irtaTevaai.
y]v'

to

Ve

/A€t'

avTovg,

vdarjg avyyvwfLy]g aireaTepy]fJievov
Kai TOVTOJV KaTyjfyopta' to
eTrofxevcov
Tcov,

Kat ocpaTog eKeivm eiratvog,
ay]fi.aivet, oOj^ oog

W

" irpodyovat^^

tovtoov 25
fj.evov~

Kat Ty]g ^aatXetag /x€t avTovg d^tovfLevcov ovTccg
eXiri^a
eyovTosv,

dXX wg

eav BeXccat irtaTevaat.

tovto Se
ox^ev

eAeyev, tva vapa^y^^^coacoai, Kat Kav ovrcag irtaTevacaatv,
ovTCcg

yap

wg ^yjXoTVjria

^ieyeipet

Tovg Traytrrepovg'
01

^ta tovto ovv,
01

Kat dei Xeyei'
irpcoTot.

"

OTt

eaovTat

vpSoToi

eay^aTot, Ka)

ea^aTot 30

npirENOTS.
Tov 0€oy,

Te/cva

Sj/o

cog

avQpcmrov Tpoiro(f}opovvTa tov Tiov

iraXaiog Xaog, Kat 6

irtaTevaag e^

cSvcSv,

og irpwTog

XV To

TrpocapeiaSai

Kai

TrpoeyvuaQat

Kai irpoeKTtaQat'

dKovaag

174
vTrayCf epya^ov'
[xeTafJLeh^Seig^

EPMHNEIA TOY KATA
vnepeQero,
eirotyjae
(ffevycov

XXI.
€7ri

^3-

rovg Tiovovg'

Se a-vvreXeia

to

BeXvjfAa

tov

Trarpog'

^evTepov
70^$-

fxev

aKovaavTog tov Kora (rapKa lapayjX, tia^^evaafx.evov Se
Tfjv
vTto<jye(Ji,v.

epyoig

y^y\(Jf] tyj 7rapa(3oXyjf eiii rotg
y}

y)

/xijScv

enayyek-

Xofxevoig ypvjCTTOVf

eXaTTOva, epy^ te

iioiovcTi'
*

Kai eni Toig ev 5

/jLeydXaig hcayyeXiaig, ovt\v dvvovtjiv.

Ee ANEnirPA*oT.
01 fjiev

ToDto l3ovXeTat

etTreiv

vj

itapa^oXy}, OTt

TeXZvai, Kai ai iiopvai fneTavo-^cravTeg, Kai Ta dpe<7Ta
ei

©ew

TTOf^aavTegf tiKaiovvTai'

Kai

Kara

tvjv

dpyy\v yjTieiQovv tco
01

vofJLOo,

fnaXXov ^e

tw ©ew,
^apKxaloi,
ov

lcodvvyj

ireia6evTeg'

te

Xeyovreg 10

TYjpeTv Tov vofjiov

ev

fxovotg p-^fi.aai xpiXoTg, diro^XyjToi
vj

elat

Ttapa

tw

©ecS.

yap

ev Xoyotg

^aatXeux, twv ovpavxv,
vofxov,

dXX ev " tiKatog
dveXBeh
Bovatv.

epyoig.

"

ov

yap

aKpoaTVjg
ovTot
eitt
ofj.oiot

dXX

TroirjTyjg,

Ttapa
eig

tw ©eo?'"

eiat

Tolg vTioayofj.evotg
fj.y}

tov dfj.-neXwva,

to

epydaaadat, Kai

dneX-

1

ToT Xptsostomot.
eXeadat
to KaXov.

Ka/cov
te

Kai

to

irapa

ryjv

dpyvjv

fj.yj

f/.e7^ov

Karvfyopia,

to

fj.yj

f/.eTa6ea6at'

IJidXtaTa TOVTO epyd^eTat Trovvjpovg, Kai

vvv irdayovTag opa>ft.ev.

KE*. N.
Hfpl Tov dfnreXavos TrapajSoX^.

20

33

Av6p(i}'irov otKQ^eaTioT-^v

tov Seov Kai YlaTepa Xeyet'
vofj.ov

dfj.iieXma

^e Koi

<ppayfJi.ov,

koi Xvjvov Kat Tivpyov, tov

bv Se^w/ce, KOit
yeaspyoiig ^e,

t\v TioXiv %v dveaTvjaef KOt tov vaov bv
Tovg
fjLeva

oi}Ko^Of>.v]ae'

'lov^^atovg.

e^eXSovTOJV

yap avrav

e| AiyvTiTov,

ra

irpoetpr}-

25

TidvTa elg avrovg etpydaaro' tvjv irpovotav avTOv tvjv iroXXyjv
oi/^ev

ev^^eiKVVfievog'

^e eXXeiTiov,

aXXa

Tiavra aiivjpTtafjieva

iiotvj-

aag, fKiKpov Tt avTo7g eyKaTeXtne, to eiitfj.eXyjaaa6at
<f>vXd^at
Toc

Kat §/«-

'^oBevTa'
avjfi.aivet'

to Se

"

dne^Svift.vjaev,"

t^v noXX-t^v
dfj.apTVjaaat
ot
;

avrov

fj.aKpo6vfj.tav

OTtTiep

ovk
Ttveg

aei
oe

roTg
etatv

napa 30

Ttotag
'tovXot
;

eiidyet
01

rag

Tifj.(joptag.

aitoaraXevTeg
t>;v

npoip^rat'

iroiov

tva

Xd(3(i)at

Kapnov

vTiaKoviv

XXI. 44-

MAT0ATON ETArrEAIOT.
TT^v

175
ol 0€ yec^pyoi,

irjXovoTi, TOVTitJTi

Twv

6VToAct5v

f/^irXiypftxriv'

cv fxovov ovK ej^6VT6? tovvai,

aXXa

Kai ocpeikovTif €T/, aifxaTav

Taf

yyipa<;

i.ii\t\(Tav'
vj

tia tovto ^e

"^(.vrf^pov^;

Kai Tpnovi

eTrefxxpev,

iva ^e/%fi^ Kai

tov 7re(x\pavTog (piXavQpooiria tc Kai
irovvjpia

fJiaKpoQvfjiia,

Kai
viov

rj

Tuv yeccpyav

tc

Kai KaKia'
iva

ovk aTreaTctke tov $
e| uv itep
elg

TrpaTOVy

aXka

[xeTa Tovg hovXovg'

Tovg

^ovkovf ti€7rpa^avTo KaTayvovTtq eavTxv Kat tov Qvfxov dcf^evTeg
0/

yeapyoi eKeiy TOVTeaTi etg Tovg ^ovXovgy tov viov evTpanxaiv
'tacog

eXQovTa' to Se***

evTpair-^aovTai tov viov fxov^ eiirev, ovy^ wg

dyvoav, airaye,

«AAa Bekxv

^ei^at

to dfxdpTrjfxa fxeya ov koi lo
eita}g, oti dvaipyjaovaiv,

ditokoyiag Trdarjg eaTyjpvjfxevov* avTOg yap
ejrefxxpe'

Xeyei ^e

**

evTpair-^aovTai'^^

to yeveaQai o(f>el\ov diiayei

yekXuv' OTt e^et avTovg evTpair^vai'
ayvafxoveg
eyevovTO,
ofxwg

yap Kai
to

Trepi

Tovg ^ovXovg
atheaQypiai

aX\d ye
T>yv

tov

viov

d^iiufxa

^^v* aKk

eKehoi

iroTfipav

ovk aveSevro
dvotag,
^^

avv-^QeiaV 15

dXXa
*'

TroXk^g irXi^aBevTeg dae^etag
**

Kai

dTroKTeivvfxev

avTov,"<f>r]at,
;

Kat yjfxm eaTai

}}

KXyjpovofxta'" irov ^e diroKTeivM
^to

/SovkevovTat

e^a>

tov dixtreXxvog'

p^»;

aKOTryjaat, irag kou
'^ta

Tov TOirov

7rpo<f>yiTevei,

ev6a efxeXke a<f)dTTeaGat'
Trov^ptav

tovto te
t)jv

^ta.

•aapa^oXrjg
e^eveyKOiai,
**

etve

tvjv

aviav

OTrwg

avTOi

\p^(f>ov
**

20

Kai

eavTovg

KaTa^tKaacoatv'

eiirovTeg

yap

OTt

KaKovg KaKag diroiXeaei avTovg, Kat tov dfXTreXSova
aXXotg
yectipyoTg," ov^ev

eKtooaei
yjfxeHg

*'

eTepov

Xeyovaiv

^ tovto,

oti

eafxev 01 ocpetXovTcg tovto iraGeiv.

42

EiTTWv Se OTi
fxev

**

XtQov ov dire^oKtfxaaav 01 oiKotofxovvTeg'" XiBov 25

eavTOV diroKaXei'

oiKo^OfxovvTag ^e, Toiig
*'

^ttaaKdXovg

tS)V

lov^tatm' dire^oKtfxaaav ^e ev tco XeyeiV
*'

ovTog ovk eaTtv ck tov
ev
to3

Qeov'

**

oyTo?

irXava

tov

o^Xov''^

Kai

KaXelv avTov
eOvyj

^afxapetTVjv'

"

eyev-^Qyj

te eig Ke(f)a)^v yujvtag" OTt to,

to,

OteaToha

7rp(tiy]v,

7rtaTevaavTa Se, ct; Kat ^lov^aiovg Tovg 7rtaT€v-3o
cyv^t^e,

aavTag
7rpoa6ev'

eig

ev

Katirep

Toaovrov tov fxeaov

ovTog

€fx-

to ^c

*'

7rapa K.vpiov eyeveTo avTi^," kcu to.

e^yjg, tYjXrA

OTi

ov^afxiog

tovto ytvofxevov evavTiov Seov,

dXXa

koi

a(f>oHpa

d^roteKTOv, Kai Traat Toig opwat Trapa^o^ov, Kat yefXoVTa eKirX-^^ecog'
44e/Vft>v ^e
**

oV*

weawv

eTrt

tov Xi6ov tovtov avv6Xaa6'^a€Tai,

€<f>

35

176
ov

EPMHNEIA TOY KATA
av Wfcij
AiKiA.rjdfi

XXI.

44.

avrov

ovo

evravOa aimA^eiag uiti^
tovto

fxiav fxev tijv airo tov TrpoaKoxl^aii TovreaTi aKav^^aXta&yjvai'

yap

^v]\o7 TO ireaeiv eai tov \idov'

eTepav ^e t^v ato t^j aAa)TtavioXeQpiag,
'tia
yjv

o-eojf

avTwv

Kai
(.litmf

av^^opag Kai

Kai

aacpwg
tyjv 5

^poeSo^ActJcre

"

kiKfx^^aj]

avTov.

Toyrwv ^e Kai
^>J(T^
*'

dva<TTa<Tiv

i^vi^aTO

tvjv

eavTov.

" yvovTeg ^e"

OTf

Trepz

" avTUV

eiire

ti^v Trapa^oAtiv, e^vjTOVv
»$•

avTOV KpaTvjaaif

aXX f0ooyTWf

"

PrjByjaav

tov$ o^^Xovf, ot;

irpo^pi^Trjv

avTOv el^/oV

ayTovf KaBoiTta^ eTv^pXcoaev

TVjg

(piXapyvpiag epwg, Kai to toc

TiapovTa ^yjTeh, oti ovte t^v eayr^v ai^eaBevTeg i^^^ov, TriaTevaai 10
vjOeXyjaav,

aXk
eiri

er;

/ca;

fxakXov KpaTVjaai avTOV
adeT, Kai
oog

e^^^TOVv.
<f>epet,

ovde

yap ovTwg
/xeAAovTwv
TOVTOtg.

KetpaXvjv

KaTa

Kpvjfxviov

Kai tcov

eKniTiTetv

iTOiei,

to

TrpQavjX(oa6at

ToTg

evtKVjpoig

OEOAflPor 'Hpakaeias.

nEPi tcn kaaotmenon EI2 TON 15
Xeyet tov Qeov Kat YlaTepa,
''"°^f

rAMON. 'H
Tov
'TToX.Xvjv

TrapafSokvj
TTpovotav
ixeyj)t

oiKo^^eaTroTVjv

l^ <^PXV^ *'f

lov^atovg

ev^^et^dixevov,
Tiept
tv}

Kat

TO

avtodev

Tekovg t»v

lou^a/wv <f>tXovetKov

tov
yri

Seov.
TYjg

afXTteXhv

Se

eaTtv

lapoo^X, ov

KaTe(j)VTevaev ev
ecov
vj

eirayyeXiag' (f>pay[xog ^e 6 vofxog, ovk
Xrivog

auTou^
E/oJv*

eiitfxtyYivai

20

Torf eQveai'

to
01

6vataaTV]piov'

irvpyog

yeccpyot

ot

ttodaKaXot'
irpotf^^Tat, ovg

tovXot

KaTa
viog

Oia(f>opovg

Katpovg

diroaTakevTeg
to.

aTreKTetvaV

Ivjaovg, ov dveKTetvav, Kai

Se/va i/JTOo-TavTef viro

Pcofxatav, e^a>

avTovg

eirotvjaav
tcov

tov Seov'
Kai 25

dvTetaeve^PevTCov eig tov
AirocTToAcDV,
01

txv

lov^atcov

TOirov

fxadvjTcov

Kat

dirote^etKaat

Tovg

Kopirovg

ev

Seoae^eia,

^-^aavTeg evapeTCog.

'OpirENOTS.
SeSe/if/ou*

K^etpav ag Mf)(aiav, TraTo^avTeg

eTr)

atayova

direKTeivav Tiayapiav, fxeTa^v tov vaov Kat tou Bvatalo^ae, tov lepea, ug

aTfiptoV eXt$o^o\v)aav, ag A^aptav viov
To7g haatXeiotg.

ev3°

'OpirENOTS.
fxdaavTcg,

OiKo^ofxot

etaiv, 01

tov ^(ooTroiov XiQov dvo^^oKi-

tvjv dkvfietav, ot to5 ^'(v^^i Tvj

^i^^aaKakia
Toty^tav,

* *

ToT
XvjfXfxa,

ATTOT. Foyvia eaTt avyKpoTvjatg ^vo
Kat

to e^ lapavjX
XtBog 35

twv e^vwv to

TrXvjpoofxa,

elg

ev

avyKpOTUV

XXII. 2.
\piaTO(,
Ttapa
7)

MAT0AION ETArrEAIOT.
a\>)6€iaf
rrjv

177
yiypamai,

yaviav

itoirjoa;,

Ka6<i)(

K vpiQv
ATTOT.

eyevcro avTi^,

ToT

Ylaaa

TrTuxTig

€v

Tw

TivevfjixiTiKoi

Xidx aXvai-

TeA»;c Kai iTTiirovos'

ovk eaTi yap Trrwo-ewf, ak?C oiKohofji^Sf tiSx

Se cvv6\a Kai

XiKfj.a.

Kai t«

ania tovtwv
(ff^aiv

^rjTei.

5

ToT Xpt202tomot. Avo
.Tvjv
**

aira)\eia<;

evTav6a, fxiav fxev

aTTO

TOv irpoaKorpai Kai crKav^a\i(y6Yjvai'
eiii

tovio yap ecTiv^
eTepav ^e

TtnrTav,
aito

tov ki6ov tovtov avv6\aa-6ria-eTai.
avTcov Kai Tyjs
avfj.<f>opa('

TTjv

t^c

aX(a(Te(t}(

^ta tovtoov Kai

Tffv avafTTacriv vjvt^aTO TVfv

eavTOv, Kai t>;v exeivccv aTtxXeiav.
Trore

lo

ToT
fiev ovv
fjievog

attot.

HiadavovTO yap Xonrov qti avTovg y]viTT€TO,
tia
fj.e<xov

KaTe')^oft.evog

avTU)v avey(wpei'

ttotc ^€ <paivo>-

a^ivovcrav avTxv Trjv e7ri6vfiiav eiti^/ei, o Kai 6avfj.a^ovTeq
**

ekeyov'

ovk ovTog ectTiv

l-fiaovg

;

/Se Ttappyjaia XaXet.
oiihe

evTav6a

Tw

<f>o/3a)

ToD

7tXy}6ovg

avTovg

KaTely^eV

yap

e^ovXeTo 15

TtavTa vitep av^pooitov

iroieiv,

ware 7tiaTev6^vai

Tfjv oiKovofj.iav.

KE4>. NA.
Ilfpi rSiv KaXovfifvmv els tov yaixov.

2

"

Q,fxoia6Y],

'

(ftYjaiv,

'' 7]

PaatXeia
fJ.ev

twv

ovpavxv

txv6po)7tQ}

" l3aatXei,

Kat Ta cf^f.

rj

irpo

TavTVji TtapapoXyj

Ta

itpo

20

Tov aTavpov yjvt^aTo, avTrj ^e
iva
het)(6vj

to. fi.eTa tvjv
iJ

avaaTaatv

ay]fi,aivet,

T&y Qeov Kai ev towto)
yaXe^rwT^XTi^v

acfjaTog <f>tXav6p'j)7tia'
^tKYiv,

OTt

Tovg

o<petXovTag

^ovvat

^t

^v

eToXfi.y]aav

a<f}ayyjv, etg ydfJ.ov(

KaXei. ydfj.og ^e etpyjTUt ^ta

tvjv (f)ai^poTr]Ta,

Kai ^ta To

fLrjVev XvTtrjpov

^ aKv6pu)7tov
Kai
vvfx<f>iov
;

e-^^etv,

dXXa yapdg
Jwdvvyjg
7tpoa<f>dTO)g

yefxeiv 2-

wevfJM.TiKr)g'

S/a

tovto
aiiTovg

avTOv
ov
t>jv

KaXe7.
KaXeT,
eTtotei'

otaTt

KeKXy}fii.evovg

Xeyet

eTtetVifi

aXXa

Kat Ttpo 7toXXov yj^ovov, 07tep fxet^ova
;

Koxriyoptav

wot€ §€ TipoeKXrfiriaav
Sf, 01 Tovpot Kai Toc

%id t«v itpo^rftm aTtdvTcov.
t>jv TtoXXriv <f)tXoTtfJ.tav
oii^e

to dptaTOV

aiTtaTa

Kat

Tpv<f>yiv

^o

Kat Ttav^atatav
fjM.XXov
fji.r)aav.

ay)f/.atvet'

dX?C

tqvto avTOvg
ev<f>poavvrjg
;

eveTpexl^ev,

dXXd

aypovq Kai
Tt

efXTtopetag

t^j

TavTrjg

TtpoeTtrf

^e

evTev6ev

fj.av6dvofj.ev

tva

kolv

avayKoia

to.

Aa

178
KaxfyjtVTai

EPMHNEIA TOT KATA

XXII.

8.

'^ravTCOv Trporifj.wTipa Tro/w/txefla to. irvevfJiaTiKa,.
;

Troiovg

^e tovXovg vl3pt<7av koi aireKTeivav

Tovg 'AiroaToXovg ^TyXovoTr
ro
oe

avTOi yap avTovg fxera
TrefXApai
rrjv

rvjv

avdaraatv tvyjyyeXKTavro.
<f)OveTi

ra arpaTOTte^a, Kai aTroXeaai rcvg
avrav
efiTrpvjaai,

eKemvc^ Kai
Kai TiTOf 5
rov Tlarepa

TToXiv

ra

eTii

OveaTraaiavov
Kai
eTret^-^Trep

(TVfL^dvra
Ttapcti^vvav,

Kara

ro7i

lov^aioig ^vjXoT.
Trta-Tevdavreg,

ra Tiw

fxvj

avrog

e7re^vjX6ev
vj

avrovg.

Kai ovK evdeoog dvaipeOevrog rov 'Kpiarov yeyovev
fneTa reaa-apdKovra
ervi,

aXcoatg,

dkka
ore
i

tva

^ei^vj

avrov

rvjv

fiaKpo6vfit.iav,

aiieKretvav rov "Zrecpavov, ore dvelXov rov ^ldKfa^ov, ore vj3piaav

o

8 rovg
**

ATtoaroKovg.
ori
irep

rt
eSe/

aYifkaivei
(f>vjatv

ro

"

ol

KeKXt^fnevot
KXvjBvjvai,

ovk '^aav

d^iot ;"

avrovg

ft.vj^€

dXX

tva
irpo-

fjLVj^efitav

avroTg KaraXetTtv} dvatayyvrov nvog

avriXoytag

<f)aaiv,

Kat iiep eihwg rvfv dittartav, Trpog avrovg Trpaorovg
v)fx,dg

eTrefiiXpev,

eKetvovg re eTiiarofi.tl^wv, Kat
irXvjpovv, (care

naihevav ra irap eavrav irdvra

1

1;

vovQereTv

dXXvjXovg,
eig

nav

f».vj^etg

/xi^^ev

Kep^aivetv

f^eXXet.

KaXovvrat he

rovg ydfAovg

viro

rav AiroaroXwv eK
e^coQev rvjg opBv}g

rwv

Sic^oSftJv

Ta

eBvvi'

Ka) ydp ovk ev o^w,
ydfi,ov

dXX

vTr^pYpv otov.
irtaret
fji.ovv]

ev^^vfna ^e

eart ^tog opBog, ov yap oel t^
fi.ev

Sappeiv.

Kat ydp ro

KXvjS^vai Kat KaGapdvjvat, 20

ydptrog

)jv,

ro ^e KXvfievra Kat Ka6apa ev^^vadfnevov fxeivat rotavra
KXvjSevrcov
a-Trovhi^g'
r-iqg

^taTVjpovvra, rvjg rSov

enet ovv ro

KXi^Q^vat

ovK dito
rvjv

rvjg

d^iag yeyovev, dX?C diro
Kat
fLvi

ydptrog, ehei dfJieixpaaBai
'novyjptav

"xdpiv,

roaavrvjv

e7ri^ei^aa6at

fj.era

rvjv

rtfjiviv.

Kat

yap
ot

'TroXXvj

diroKetrat

KoXaatg

roig

pa6vfjii^aaat' 25

Ka^direp ydp

lov^aTot
fSiov

rw

fivj

eX6eTv

v^piaav, ovrccg Kat
ro

ro

KaraKXt6vjvat
Ttoig

fj.erd

^te(f)6apfxevov'
f3tov

ydp

pvirapoTg

tfj.a-

etaeX6e7v,
^to

rovro

eari

aKdBaprov
ev^e^Vjaevof

e^^ovTa

aireX^eiv

evTev6ev'
ydfj.ov.
X|9>?

Kat

ecfjtfnovro

^

6

fnv)

to

ev^vfi.a

rov


ouv

aKoir^aat, ort

Katrot rov irpdyfJ.arog ovrog Karat-tiecog

Xov, ov irporepov KoXd^et,
e^eveyKiTj'

av avrog
dvretireiv

vjfj.apri^K^g

rv^v

i^tfjov

ro ydp

/x,>y^ev

ej^e/v

KareKptvev eavTOv, Kat
fxvj

XotTrov

irpog

dreXevrvjTovg eXKerat
y
i<py)fJi.oZ jo

KoXdaeig'

ydp

'^vj

aKorog

Cod.

XXII.

8.

MAT0AION EYArrEAIOY.
vo[J.i<T{i}[jiev

179
to tig acpeyye^
Kat
o

aicov(ravTii, tovtco

avTOv
oirov

Ttfji.a}p€iaQat,

aifjLinaQat
Tftiv

yapiov
o-aep

[xovovy

aW

6

K\avBfx.og

(SpvyfJLOi

o^ovTcoVf

aKapTtprjTOvg

o^vvag atviTTeTat'

aKOvawfJiev

otTot

Tav

(pptKTcov jXV(TTfipim aTToXavaavTe^f Kat
t>jv

tuv ydficcv €K€t7ripti^aKoofj.(v 5

vxv Txv aj^avTcov a^/w^evTff , pvnapaHg
Tipd^eatv'

i/^fj^^ijv

aKova-wfuev TroQev

eK\^6y]f>.eV

diro

T-fji

Tpto^ov ywXoi

ovreg Kai avairrjpot

KaTa

xpv^^yiVf oirep

iroXKSi yaXeirwTepov

eari

Tov accfxaTog Xcc^rfaewg' aiteaQwft.ev
aavTog, Kat
ff.i^^eti y^fxwv

Trjv (ptKavBpoyirtav
ey(ci}v

tov KaXe-

fjieveTco

pvirapa

tfiMTta^

aXk eKaTavTfi^ lo

aTOs

vjfxcov

Treptepyal^eaQci)

t^^ ^^X^f

^ijv

(ttoXijv,

Kai

iroXT^v T^v (ppovTi^a

'irotYjacofi.eBa.

Oeoacpot 'Hpakaeias.
avvd(petav toD Tiov ttjv

Vdfj.ov

Xeyet
tyjv

Trjv

dpfioviav

Kat

yevof/Levvjv irpog

^EKKXvjatav' Tovg Qe

avoaTeXXofievovg KaXeaat Tovg
ovg
eirejtAt/^€

KeKXif]fi.€vov$,

Tovg ftM8y]TaSf

fi.e9

Tovg el3^0fLYjK0VTa.
VdfJ.ov

15

Ktpiaaot 'Aaebanapeias.
Txv

Xeyet

t>/v irpo^;

rov Ttov

Twv TriaTwv avvd(j>etav, KaXav eig tovtov tov^
fjt.ev

'IcvSa/ot/^-,

iraAa^

^ta

irpocprjTwVf

varepov ^e ^ta rwv fLaSrjrwVf

irpo

rov

"irddovi

Kat r^g avaardaewg

'npirENOTs.
irpo(\>Yp:at'

AovAo*,
viro

01

irarptdpyai

^y\XovoTt

^ Moxr^f Kat 20
ryfv

apiaroVf

ryjg

Xeyovayjg y)Totfi.aKevat

eavrrig

rpdire^av ao(ptagy y]Toiff.aaTai irvevfj.artKy]

araaig,

otvoyiocav
cog

Kat

Xetrovpywv dXXotVy

eTrtaryjfJLy]

Kai Katpw ^taKOvovvrcov,

Kat irapa
irept

'^oXoft.ciivTt

to5

elpr]vtKW,
rj

KaSa
Kat

ev
cog

BaatXetotg yeypairrat
ev

avrov'

ravpot

te

XoytKr]
y]^v

Kadapoig

fi.et^ci}v

rpo(f>rj'

25

atTtara ro 7rvevfi.aTiKag
ttatpeatg Kat

r^g Qewptag ovk daQevec'
01

Qvatg
irept

rj

rpoiroXoyta rwv 7rpol3Xy]f>.dTxv' irdvra

twv

ovrwv irotKiXoi Xoyoi Kai Qewpiat'

ro Sc
;

**

eroifJM,

vporpeiret.

ToT
ra
ev

ATTOT.
01

Ttvag v^ptaav
efnrpyjaavTeg

tov? Trarpidpyag'

arparevfia-

^e
rr]

eiatv
iroXei

ra
17

\epoaoXvfj.a, Kat aveXovreg

TovfSO

'Pwfjiaht, Kat
01

ovpdvtog

arparta, Kat

01

eai tcSv

KoXdaewv AyyeXot, Kai
\i/ev^wvvfj.ov

dvatpovvTeg 'lov^aiK-i^v ^ioaaKaXtav Kat
01

yvwatv'

^ovXot

AiroaToXoif Kai
*'

01

eTrtTeTayfi.evot

rrj KXyjaet

t»v eOvwv AyyeXot.

ovk rjaav a^<&/," wg ovk a^totg
rjv

Xeyovatv

ot

AvoaroXoi "

VfJiiv

dvayKaiov
3

dvayyeiXai rov Xoyov 35

A a

180

EPMHNEIA TOT KATA
litn
^e ava^iovg tavrovg
e/cr/

XXlI.

15.

"
*'

rov GeoiJ'
Tot eQvYi^

eKptvarey Ttopevofx.eQa elg
Toi)

"

tie^o^oi o^wv"

ra
jtxev,

e|aj

Jo-pa^X loyfxara'
ro
ev^vfiM

a^iaKpiTwg avvdyovcyi,
ydfxovj Kat etxrtav
fx.erpia}Tepovg'
eQv/j

7iov/}povg

/va

eTri6eft.€voi

Qeov

ej^wc^v*
ff.y]

dyaSovg

^e,

aTrXovcrrepov rovg
e^yjg'

yap ra
etat

vofnov

^yovra, Kai ra
aitep
vj
ft.y]

^tog 5
totag

Kat TTpaqetg ayaoat
cTTOfO^j",
<7iav

ro evbvfka,
rj

eyjov

e?

ovK eyei

evQVfj.a.

yap KX^aig

^t^ovaa dvafxapri^euriv.

Kat Ylvevfxarog Ayiov

fi.eroyvjv,
\\

Kara ydptv

ToT

ATTOT.
ro

M>;

fi.era6efi.evov

f/i.erafi.(f)taadfi.evov

ro

yjQog,

Kat

ev^vadfJievov

v(f)a<TfjLa

r^g

apervjg,

\ptarov, (mXdyyya

re\o
a>g

oiKrtpfkm Kat ra
tfKartov.

ofKota'

Kara

^e ro

"

eve^ycraro

Kardpav

ToT
rviv

ATTOT.

Aeaf».evovatv AyyeXotf itotag, mpeiav, yetpag,
'^vvafj.tv.

^paariK^v ruv epyjov

Eb

ANEnirPA*OT.
r-^v

Av]\q7

rS)v

o^ovrav

l3pvyfj.og
ytvofJ.evyjv

Kai

15

KXavGfj.og

varepofSovXtav,

Kai

rvjv

rore

dvovyjrwg

ft.erafj.eketav, e<^' oig ev tc5 vvv atavi

ovk e7rpd^afj.ev ra accryjpiag

epya.

KE*. NB.
20
Ilfpl Tciv fTrtpaTTj<rdpTa>v 8ta top Krjvcrov.

3 c

Atart
iSatvovrag'

eiTie

rore

;

tva het^yj

avrovg itepatrepw
e^et,

rrj KaKtct itpo'

ore

yap fj.dXtara Karavvyyjvat

ore

KaraitXa-

yvjvat ry]v (ptkavBpwntav, ore (f>o^y]6y]vat yjXdov o^ov'

ra

fj.ekXovra, rore erepav
eitet^y}

ware

^i

avryjg

eig

Kiv^tvvov

efJ.^aXeh avroV

yap Karaayeiv avrov ovk
^yjf/ioaioov

etyov,

"

e^pojSovvro

yap rovg oyXovgf^ 25
^ovXovrat'
eig

d^iKy]f).dr(iov

Ttotyjaat

avrov

vTtevSvvov

yap
Kat

ry]V

Pcofxaicov

dpyy]v rav

Ttpayf/.dr(cv

avroTg ft.erare6evro}v,
itept

(popov

XotTtov

ovreg

vTtoreXeHg, attoareiXavreg

rovrov

avrov epcoraatv'

eTtet^y]

ydp

ei^ov ori Ttpo rovrov ^<a touto aTrc-

Gavov, rovreartv 01 itept

0ef Sav

Kat

loy^av attoaraatav fj.eXeryi' 30

aavregy e/3ovXovro Kat avrov ^ta rav Xoycov rovrcov, etg rotavryjv
uttoxptav efJ./3aXeiv.

^td rovro fj.erd rav
e7teft.\l/av,

fj.a6y]rS3V

avrSv, Kat rovg
rov
Kpyjf/^vov

HpwSou arpariarag

^iitXovv

eKarepooBev

XXII.

15-

MAT0AION ETArrEAIOT.

181

opvTTOVT€f, Kai voorroQev t^v irayi^a TiBevre^y OTrag eKaTepuOev

cvtXaPcovrat avTov' iva

fi

fxev inrep

t£v 'Hpa^iaviav

aTroKpivYjTaif

avTo) eyKakeaaaiv,
TOt

el ^e

vnep avTav, eKeivoi KaTfiyoprjcuai' Kat
eKe7voi'

ye

•r)v

^f^ajAfWf
oiiv

to.

^i^payfxa, aXX' ovk r^^eaav tovtq

eKaTepccBev /xev
Tftjv

irpoa^oKwvTet; aip-^aeiv, eiieQv^ovv ixaXXov
^io

KaTa
eig

5

*H|3&;&iavc(5v

elireh ti'
tvi

Kai tov^

fj.aBv{Ta<; irefji.Ttovaiv

TOVTO, aBovvTai avTOV
a>f

vapovaia, iva Trapa^aiawat
eTri

tc5 yjyefxovtf

Tvpavvov.

rjpaTav ^e

twv o^Awv,
;

cog

fjLei^ova

yevea6ai

ttjv

fxapTvpiav'

Koi ti Xeyovatv

oi^aTe OTt irXdvog
rj

eaTi, Kai TrXava

Tov oyXoV
pev(Tr\'

aXXa

jrdvTa yivovTai, airep av

eiri^ovXri

airayo-

1

o

TOT€ 8e

etirov,

Trpoa^oKoovTes avrov TJj KoXaKeia yavvovv,
eiTrovTfg ^e

Kat iretSetv
*'

eiTreTv t/

KaTo, txv KpaTovvTUV vofxav
elg

to

ov fxeXet aot irept ov^evog, Kat ov ^Xeiretg
Trov,"
Trepl

'^poaanrov dvSpu-

*'

'Yipatov Kat Kaiaapos tjvittovto, Kat ov Xeyovaiv,

€tv€

rjfji.tv

Tt TO

KaXov

^

Tt TO avfncpepov,

aXXa

Tt aot OoKet

;

1

Kat TOVTO iravovpywq. avTO<; %e eTrtirXriKTtKaTepov fxev oz;t&/V ota-

XeyeTat, evtaTOfLi^et ^e

ev

tco

Ta

aTropprjTa etg fi.eaov
Trjv

dyayeh'
fi.r]

TavTa

^e

eiroiet,

dvaaTeXXoov avTcov
eirtyetpeiv, Kai

KaKtav, aaTe

ent

voXu Tol^ TotovTotg

^XdirTetv Tag eavTuv xlvydg'
Trjg

eirt^rfTriaag Se to vofxtafxa
eK(f)epet Trjv

tou Krjvaov, ttd

eKeivav yXtaTTiqg 20

dnocpaaiv, Kai avTovg \pr,(f)iaaa6at irapaaKeval^ei, oti
icfjvaov

e^eaTt ^ovvat
6wSe

Kaiaapt,
**

oirep
rj

rjv

^Mf/.Trpd viKrj Kai aa-p-^g'
yj

yap dyvoav epuTa,

Tivog

etKWV avTrf Kai

e-7rtypa(f>rj

;"

dXXa Taig
fjievog'

otKeiaig avriav airoKpiaeatv vjrevQvvovg irotrjaai /3o'jXo*'

oto Kai (f^rjaiv,

an^oOoTe

Ta Kaiaapog Kataapt'^^
diro
Trjg

ov

ydp 25

ccTi ToyTo ^ovvat'
Tijf

^eiKvvTai
f*.yj

^e tovto
etTrcoatv

etKOvog
rjft.dg

Kat dno
viroTdT-

evtypa(f>rjg'
**

tva Se

OTt

dvdpairotg

Teig, hrrjyaye

Kat Ta tov Oeoy

toj

0ea5."

e^eaTt

ydp Kat dvTrap
'^ft.wv

Bpomotg Ta avTa nXrjpovv, Kat
0(f)eiXofi.eva'

©e«

^t^^ovat

Ta t» Oeo)
irdat

^to koi 6
e^rjg.

navAo^')(j>r}

(f)rjai'

" dTro^oTe

Tag o^ei-^o
diro^i-

" Aas" Ka\ Ta
^ovai

Se

ytvwaKetv, OTt

eKeha Xeyet

Tw Kaiaapt, Ta
ij,

fjirj^ev

t^v evaiPeiav irapa^XdirTovTa, wg

edv Ti TOtovTOv

ovKeTi

Kaiaapog, dXXk tou ^taPoXov cpopo^

eaT) Koi TeXog. TavTa ovv dKovaavref, eTreaT0ft.ta6rjaav Kat e6av-

fJMaav

Trjv

ao(piav

avTov

Kat

yap

ueoTriTog

avTotg irapeayev ^^

182

.

EPMHNEIA TOT KATA
avTCOV

XXII.

23.

ano^ei^iVf to, airoppvjTa

eKKaXvipoc^»

Kai fxeTa eTtieiKeiag

avTOvg

e7TiaT0iJ.iaa<;'

0/ ^e ov^e cvTCog eiiKTTevaaVy

aWa

a(f>evTe<;

avTOV aiirjXdov.

KE4>. Nr.
Uepi Tav ^abSovKaimv,
5

23

'*

'Ev

eKeivf)

TJj

yjfxepa" 4>yj<^h Kai

toc

e^y)?'

ovy^

aTtXSx;

EivayyeXia-Tyji elitev

"

ev

eKelvr)

Tyj

yjfxepa^^

aXX
ev

eKTrXrjTTOfxevoi
j}

avTwv
T>?v

Trjv

evvoiav,

avTO tovto

eTriav](xaiveTai'

yap

y^l^epa.

Twv

^apiaalm KaKOvpyiav
OKVVjpoTepov^ yeveaSai,
Tiveg

e^-^Xey^e

Kai KaTriayyve, Seov
ev

TOVTOVi;

aXXa fxaXXov
;

avTvj avaiayyv- 10

TWf TtpoaepyovTai.
'Jov^a/wv
eTe'pa

^e elaiv ovtoi

01

'E,a^bovKa7oi, aipeaif

Tiapa
fxr;

Tovg
elvai

^apiaaiov;,

KaKeivav
fxrjTe

ttoXv

KaTafxvjTe

teeaTepa, Xeyovaa
7tvevft.a'

avaaTaaiv,

AyyeXov,

Ka\ e^ evdeta;

ftXv, ovVev ovtoi Trepi

avaaTaaeag Xeyovat,
fxv}

Xoyov ^e riva iiXaTTovai, Kai Ttpayfxa
fxevov,

avvTiSeaat
Kai

yeyewj-i^

olofxevot

etg

aiioptav

avTOV efx^aXeh'

QeXovTeg avato
ToiavTYjV

aTpexpat

aff.cf>OT€pa,

Koi
^e,

to

avaaTaatv
ct

eivat,

Kai

avdaTaatV Ka)
tvjBev

ovToi

coaTrep

^aptaaiot, fxeTa eirtetKetai
eiTrov, OTt

TTpoa^dXXovat, XeyovTeg aTrep

eTTTa d^eXcpot KaToc

^ta^o-x^jv aTroSvyjaKovTeg, ea^/ov fxiav yvvatKa, Kai OTt ev Tyj ava- 20

aTaaei Tivog avTav eaTat
aTcoppyjTa

yvvyj

;

^e

'K.piaTog

Kat tovtccv to.
OTt

eKKaXviiTet,

Kat

OTt

avdaTaatg eaTat, Kat
Tt

ov

TOtavTyj

dvdaTaaig, oiav vnonTevov.
eiatv ev ovpavx ;"

eaTtv oti

^'

ag AyyeXot
^id tovto
yyjfxovat'

" &eov

cJj^/ eTiet^yj ov yyjfxovai, (pyjat,

eia]v \\yyeXot, dXX^ enet^y}

wg AyyeXot, ^<a tovto ov
yj

25

32

^e</f v:;vT«v

^;a tovt&jv, yjXiKOV
veKpav,

dvdaTaatg' to ^e
^yjXot

^*

ovk eaTtv
ovtcov

" Seog Seog
<f)y]a],

dXXd ^wvtwv,"

OTt ovyj.

t»v ovk

Ka) KaOdjia^ dcpavtadevTm, Kat ovKeTt avaaTviaofxevuv'

ov

ydp

eiTiev, ^fxyjv,

dxX^

elfxt
jj

twv

ovtcov

Kat twv

^covtcov'

(aairep

yap

^tdfx, Kat

e^yj tvj v^fxepa
01

e(f)ayev

ano tov ^vXov Kai t^ anocfyaaet 30
Kai eTeGvYjKetaav,
fxev
e^cov tyj

dnedavev, ovtco Kut
vTioayeaet Ty^g
dvaycopovatv,

iiept ^AfSpadfx, ei
01

dvaardaeag' Kat

Ha^^ovKaTot

yjTTVjBevTeg

to ^e d^eKaaTOv TtXvjBog KapnovTai t^v cocfyeXeiaV

XXII.

32.

MAT0AION ETArrEAIOT.
(f>yj<riv,

183
liii

aKovaavTei ydpt
avrov.

ol

o^j^Xoit

(^i-nXyjddovro

t^ 0^0«%^

'AnoAiNAPioT. "lafxev Se
aTTO

ori

Kai irpof
ert

jvjv

Xt^iv ravrvjv oi
liit

OvaKevrtvov Koi

MapKicovo^

"htafj.axovrai^

xpvxag

avayovrf^ rov KoyoV ravrag yap
rov Kyo/ov, «f rovrav ovroi
Kaioig
Trep)
"Ttepi

^

Ka\ vep] rovrwv elprjKevat 5
Or] ttco

Seov tov Qeov' ov

oe

^aooov-

^v^v
yj

rjv

v]

avrtXoyia.,

aXXa

Ttept

aaixajcov, (vare
veKpo^,

rovrav

atroKptatg'
yj

keyerai te rore aviararat
^^»

ore ixera aa[xaro<;

i/^yX^» <"^X

^" "^^ i^era^v

j^i

xpv)(Vji

lia-

\eXv[xew]if aXX' wg aTrpaKrov ovavjg, Kat
[Jiera

ra
ro

rvjg

^w^g i^ia, oaa 10
eartv

awfxaro^, ovk e-xovayjs'
yj

ev

yap

rt

avvafx.<{)orepov

avQpoDTcog, koi

^ft)>j

Koi^i, Kat eKarepav ^f?, iipog ro rrjv eK 6ava-

rov

^iorjv

TtaXtv avarrivat.

KE4». NA.

^

Ilfpt

>

TOV POfllKOV.
^Eiieiirep
eTryjveTro

-

-

M
"^

KTpiAAOT 'Aaehanapeias.
^attovKaicoVj Kai airoyupriaavTm,
^ta(f>6ovovfxevot

Karaia^xvvBevrcov

rav

Kvptog,
etg

eirt

jovtw
vofxo-

rovrotg
irap

01

^aptaaht,

rjXBov

fxeaov, Kai
iroia

Berrjg rtg

ayav

avro^g

voft.iC,ofi.evoq, epcoToi

evroXr}

fie-

yaXrj ev

ra

voft.(C,

olrjSetg

ort

fi.eXXet

fiev

ra Mxaecog Trapaypa- 20
rj

<f>ea6at, irapartBevat Se t^v eavrov ^t^aaKaXtaV

ort ayairyjaeig
ryjv

Kvpiov rov Qeov aoy Ka)
^o^y]

f/Ae,

Trapa^evyvvg
evpiaKet
yj

eavrov

Oogav rjj
etg

rov riaT^Of, Ka)

ovrco

avrov'', rov

efx^aXeh

Kiv^vvov, cog Beoiroiovvra eavrov'

et rovro irapaatwTrriaet, Xeyetv,
.

ovKQvv ov vpoa^ey(Ofi.at ae

cog

Seov.
(f>vja]v, ori

25
ovrog

Tivog

eveKev
te

Mar6a7og

iretpal^av rjpcorrjaev

vofJiiKog, 6

MdpKog rovvavrtoV

ei^cbg

ydp,
ei

({)y]aiv,

Irjaovg,
rrji

OTt vovve^xcog

aTreKptBri, eiirev

avrw, ov fiaKpav
eavroTg

aito

/Saat-

Xetag

rov

©fou

;

ovk

evavrtovfxevoi

ot

EvayyeXiarat
fuev

rovTO

elirov,

dXXa Ka\

a<f)o^pa

avva^ovreg'
rrjg

i^parriae

yap^o

iretpd^cov

irapa t>jv dpyrjv, diro ^e
evrjveOrj'

rov XpiaTou anoKpiaecog
dpyjiv avrov
evrjveaev,

w<f>eXrj6etg,

ov^e

yap irapa

rrjv

2 Fors. ieg.

evficKVi

ahlcm.

184

EPMHNEIA TOT KATA
0T€

XXir.37.
TrXeov
eo-T<
tcSi/

d\X
"
'*

(hev, " OTi to ayaiiav tov
TOTe
i^KQva-ev

itkyjdiQV,

oXoKavTcoixaTMv,^^

qti

"

ov

[x.aKpav ei
Vyi

airo

Tyjg

^aaiXeiaq'^^

oti
ttjv

Ta

Taireiva VTtepeittv,
tyji;

Xiya

to a-djS^aTov
oiroia

Kat Ta konrd'

^e o.py^iv

dpeT^fjg

t^v dydnriv,

tU
ei,

eaTt, KaTevovjaev'

ofxo}!;

ov^e ovtci}^ aTrvjpTta-ixevov avTco tov eTraivov 5
XetTcovTa'

avvTeOetKev,

dk\

eTt

to

yap

etiieh

ov

fxaKpav

^etKvvatv eTi direyoVTa^ iva ^yjTi^ayj to Xe^Trov.

npo^dXXovTat Se
fjia9e7v

Tov

vo[j.tKOv

Qi

^aptaaHot

Trpo;

epmyjaiv,

ov

(3ovXo(j.evQt,

dXXa
avTYi

ditOTietpav 7rotov[xevQi'
yjVf

eTrei^yj

yap

ev

tx

voixco iipaTy}

evTo^

TO dyaTTyjaeig Kf/J/ov tov Qeov aov, TTpoa^QKOovTei d(f)Op- 10
koli

ixyjvriva irape^etv avToT;, w; e7rt^top6a>ao[ji.evQv avTyjv, ^ta to

eavTOv teiKvvvat

0eov,

7rpQJ3dk\QVTai
eyetv

t>?v

epcoTyjatV

^etKvvg

Se

^ptaTOg,
TYiKeaBat,

[Ly]^e[f.tav

avTovq

ayaTrTjv,

aAAa

Kat
eiirev

(f>6ov(a

Kat

^yjkoTVTita

dXtaKeaOat,

aTiQKptQetg

avTW,

37"
**

dyaityjaetg Kvptov tov
7ikr,atov

Qeov aov,^ Kat Trdktv " ayait^aetg TOV15
TYjg

aov

cog

eavTOv" Ota TavTYig

a^roKptaectig,

ctiaavet

Xeyav avTolg,

OTt avTot v[>.e7g

KaQ eavTav Tag epxTYjaetg
Troppco
d(f>

7roteia6ef
ettce-

Kai yap tovtq avTO to TTJg dydyrYig dya6ov
^are'
avryj
*'

v[x.xv

o[i.Qtav "he TYjg TrpciTyjg

evToXyig tyiv
irap

^evTepav eKaXeaev, OTt

eKeivy[v

irpoQ^^OTroteT,

Kat

avTvjg

avyKpoTeiTat

TrdktV 20
ai ^e

yap dyairm ^e,"

(pyjat,

"

Tocg

evToXdg [lov

ryjp-^aeij'^

evToXat avTQv, Kat to Kecpakatov avTuv [/.eTa
TrYjv,
Yj

tyjv etg

Seov ayaTavTatg

eig tqv

Trkyjatov

eaTt'

^rpeTrovTccg
'

oiiv

e/Trev, *' ev

okog

vO[t.Qg Kpe[x.aTat,

Kai

01 7rpo(f>^Tat.

KE^. NE.
Ilfpt rrjs

25

Tov Kvpiov

(TTfpmTrja-fcos, 7rS>s vios AajStS ifrriv.

41

A/a t/
'K.ptarov'

epcoToi

Tovg ^aptaalovg keyjov, " t/ v^xiv ^OKei
OTTCcg

7repi

rov
Kctt

rtvog eariv viog ;"

kav6avovTCog

Trotyjayj

avrovg,

avTov o[xokoyyjaat
avTOv,

SeoV

eyretty]

^e ovk aTreKptvavTO

ra

akyjQyj Trept

dkkd

dv6pco7rQV

avrov

e(f>Yiaav eivai y^/tkov, el^rovreg ori viog

30

eart rov Aa/3/^, dvaTpeirctiv
Trov eirdyet

tyjv

7reirkavyi[x.evyjV
'Aytc»}
r /

avrm

oo^avy kotry]v

Ti^Ta

>~ avTQv,

tov Aa/Sth ev rivfv/xaTi

Kat ro yv^atov

\\/

[xapTvpovvTa

~.

rYjg

vtOTyjrogi

\\f/ Kai ro

Kvpto\

o[xort[XQV

ro

XXII. 44-

MAT0AION ETArrEAIOY.
"
ctvev o Kvpio^
*

185
koAov

44w/}0f Tov Ylarepa kiym,

ra

Kvplca /aou,

"

€/c

Se^<»v iMv^^ Kai

ra e^^f

^yBpatv ^e

c/AV^/Aovey<rev, iva

Kav

ovTWf avTovs (f^oPvjaai

eJravaydyyjTai'

aW
"

oixccs

kui
tcUv

ravra
^eov-

aKovaavTef, ov^ev avfKpivavTO' ovte yap l^ovXovro ti

Twv ixaBeiV

ovt<o

Se

Kaiptav c^e^avro t^v

iiXi^yyiv,

wf

fji.y]KeTi
(p-y^a-iv

5

ToXfx^<Tai Toif

avTOif hriyiifnj^rai Xoiirov'

ou^e/f

yap

"

€TQ\[J.y}<Tev atto

t^?

vjl^^a^; eKcivvji IpooTrjaai auTo'v."

ov [UKpioi

0€ TOUTO Tov^

op^Aouf aTro(JT-^(Tag

tov^ kmovg, Ka) ai:OKpov(Tavtto

fMvoi avTciv Tas eni^ovkai' Kai yap
^tivov vaAovs Kai vokvK€(f)dkov,

Ktvo^o^ias aAovTe? tou

K€ptaiv€iv oySev ^deAov.

napa- lo

KoXa
fJLQvov

ouv, (f)vya)ft.€v

Kai tovto to itdAo^, TTji Se tou Seov ^o^y)$

€pa(7Tai y€vwfi.€6a.

Xpt202t6mot.
5j'j;
/

Opai

CoqaVf TipoTepov e/Trev,
€ig €pQnyjatv

r

tt/'~5,~/ T<vof
t;
uyixfv

OTTcoi v(f>€ifjL€V(i}s

elddyfi

OoAce/,

uiOf

f/i/5jf/ ecTTiv «<rT€
;

Tr?v iiept

avTOV

avTovf eidayayeiv,

1$

KE*.
Ilept

NS".

rov raXavur^ov rcov ypamurriav xal iapuraiiav.

I

Tore 6

'Ii^oroOs'

iXaXrjcre T019 6x^019 kou tols fmOrj-

Tals avTov.

" ToTe" woTe
Oyj[tt€p

;

ot€ touj ^apicraiovg €7reo"T0/xi(r€v, /fOi cwe/- 20
/3/ou opBov d^iOTttdTovg iroi^(ratj

ovK

e<5^ev

auTouf aTro

dno

T^i Ka&€Opa$ Kat t^^ tou Majceojf ^ta^oyyj^ tovto €pyd^€Tai'
•aavTa oe
'aote^v

avTovi

a

keyovcriv
o<7a

TrapaKekeveTat,
irag

ov

to

irepi
Ttept

^poifmTwv Kat dvatwVf Kat
TOVTCov Xeyetv

TotavTa'
;

yap efxeXXe

a vpoXa^av dvetXev

oAXa

^ravra, 0>?cr/,

Ta

^top- 25

BovvTa

yj6os,

Kat j3ekTtco itotovvTa Tpoirov, Kat tois TVjg Katv^s

<7VfA(3atvovTa vofMtg'

Kat ovk o^/evTa konrov vno tov tov vofMV

^vyov etvat,

^taTt ovK avo tov vofMV T^i ydptTO^ TovTa

Beairi^ei,

dX>C

avo Tov Mwi/Vewf

;

eirettyi

ouScTrw

rjv

Katpof irpo tou

(TTavpov

30

TauTa

oiak€y€<T6at'

efxot "^OKel irpoi

Totg elpyjfxevotg Ka\ eTepov Tt
hret^yi

vpooiKovofxeiv avTOv

TovTa Xeyovra'

yap

fxeXket KaTVjyo-

Bb

186
puv avTOv,
TavTV]g
ef>a,v,

EPMHNEIA TOT KATA
iva
vj
fx'/)

XXIII.
'^PX^i

3.

oo^vj

Trapa To7f avo^^TOii tt)^

avTOV

Oia aiieyBtiav

TovTa

iroietv,

irpwTov tovto avaipei'
TVjg

Kai avvTroTTTOV eavTOv

mi^^aa^j

Toxe

apyeTut

KaTViyopiaq'

hopSovfxevos ^e Tovg totc aKOvovTag koi Tovg fJieTa TavTUf tovtq

€K

Tiepiovaiag

KeXevei'
fjJf]

Trparov

fxaXiaTa eaTiv
'^i^a^rKaXcov,
/3/ov

eig

a-ccTyjpiav

$

(TVVTeKovv,

TO

KaTacfypoveTv

twv

jU,^Je

KaTe^aviTrdvTa

(TTaaQai twv lepem, Kav

^ie(f)6apf/.evov
01

ej^wcr<v,

«AAa

oaa av
aiv,

XeycocnVf iva iioiuxjiv

o^^Koi'

ov

yap Ta
eKetvoig

eavTccv
fj.ev

Xeyov-

dWa

Ta tov Seov'

tovto

he

Troiet

nXeov to
10

Kpifna
irdvcov

epya)^ofj.evog, ToHg Ve fj.a6y)TevofJ.evoig, ov^efj.tdg eyKaTaXifj.-

"napaKorig

TTpO(f)acrtv'

tva

yap

fj.y)

Tig

Xeyvj,

oti

eTrei^yj

(pavXog ecTTtv

'^t^daKaXog, ^ia tovto padvf/.oTepos
7[po(f>a<7iv.

yeyova, Kai

TavTvjv dvaipeT tvjv

Tivo$ ^e evcKev avTovg eXey^^et, Kai fxaKpovg dTTOTeiveTai KaT

aviwv Xoyovg

',

Trpoa^f^vXaTTOf^evog
ov^he

Tovg

oy^Xovg, coaTe

fJivi

Totgi^

avToig •nepnreaeh'

yap

ofj.otov

eaTiv dnayopevetv, Kat Tovg
TrapatveTv to, ^eovTay Kai

TTTataavTag ^etKvvvat, caairep ovy^

of/Lotov

Tovg KOTopBovvTag eig fxeaov ayetv'

^ta

tovto irpoXaPcov
tva

(ffyjaiy

3"

KaTo. Se To, epya avTccv

fj.^

iroieTTe'*^

yap

fj.^

vofLiacoat
t'^

ha
20

TO dKovetv avTWVf ^eTv ^v^Xovv avTovg, TavTVj /^ej^T^Ta/
Bcoaet, Kat tv]v

ent^top-

^oKovaav avTcov

etvai

Tif/.YjVf

KaTvjyoptav TroteTTai.

Ti

yap ^t^^aaKdXov
(Sia)

ddXtcoTepov, orav Tovg fnaBvjTag ev tc3 irpoaeft.Yj

yetv avTOv tco
Ttfj^

^taaco^et

;

coaTe

vj

toKovaa avTcov
(fyatvovrat

elvat
fStov

fLeytaTYj
oiov
01

Kori^yopta
^i^XovvTeg

eaTtv,

OTav TOtovTov
to ^e
**

e^/ovreg
*'

^ta(f)8eipovTat'

Xeyovat Kat ov 25
ev
fj.ev,

'noiovat"

TptirXrjV

avToTg ^i^XoT KOTdKptatv'

^i

OTt

irapa^atvovat'
60VV, avToi

tevTepov ^e, oti TOtovTovg aXXovg o(f>etXovTeg ^toptvjv

yaXevovatVy e^/ovTeg Kat
Ka) tta(f)6eipovat

tcov

^t^aaKdXcov
fj^a^vjTag,

Ttfj.^v'

TpiTov ^e, OTt

f>.et(^ovcog

Tovg

«Te

ev

tt^aaKdXcov ToJ^et TOtavTa Trapavoft.ovvTeg.

30 Ta
e^rjg
;

T/
ft.evcov

aYifJ.atvet
fj.ev

to

*'

teafnevovai <f)opTta f3apea" Kai

to

iroXXYiv

Kat aKpav airatTeTv aavyyvcjoaTCjig

irapa tcov

apyo-

^iou dKpi^eiav, TroXXv^v ^e eavToTg

eirtTpeiretv tyjv adetav,
yjpv)'

TovvavTtov TOV dptaTov

apyovTa eyetv

ev

fj.ev

ToTg

Ka6

eavTOv davyyvcoaTOV elvat koi irtKpov ^iKaaTYjv, ev Sc toIV

twv35

XXIII.

5-

MAT0AION ETArrEAIOT.
kui Kai
y)ft.€pov'

187

apyoiJLevwv, crvyyvco/Aov/icov
ao(f>ovvT€^,

ot

Se Xoyoi^ fiovov <f}i\oOi

aavyyvcoarot

fiapei^,

ws anetpot r^^

epyuv

^vaKoXiaf.

ovK c/Ve Se oti

ov ^vvavTai,

aW
T^f
oti

" ov QeXovatv"
fji.€7^ov

ov^€ TtaXtv OTt l3aaTa<xatf

aXXa " ^aKTvXo}
Kat TavTa /xev

Ktv^aatf''' OTrep
iOfji.OTVjTog

avTOti eyKXyjfJia yiveTat'

irept

avTav $

5

Kat pa6vf/.iag'

irepi

tyj^ ^o^oixavtafy <pvia-tv'

"

iravTa

Ta epya
yap

"
**

di/Twv votovat Ttpog to BeaBvjvat Tolq avOpwmis. TtkaTvvovat

Ta

(pvXaKT-^pta avTav Kai fxeyaXvvovat

t» Kpdaire^a afTWV."
eTteiVlf}

Toc

jtxev

ovv (PvXaKTYjpta fJ.tKpa (3i(3Xia elatV

yap avveyxi

eveXavQdvovTO twv evepyeatav tov Qeov, eKeXevaev eyypa<f>r/vat lo
[JiiKpoii

l3t/3Xioti

Ta GavfJMaia avTov, Kat
Kai
eXeyev,
*'

e^T/pTVjaOat
ev

avTo.

twv

yetpm avTwv'
**

^io

eaTat aadXevTa
to.

o<p6aXfii.oii
aifjfiaivet

aov" aTtva eKdXovv

(pvXaKTVjpta'

^e

Kpdaite^a

KXaafJia vaKivQivov' tovto yap o Seof ooaitep itatttoti eKeXevae
votetv,

KM

evi tS>v if/LaTtav itepi ty^v oaav, Kat itept Tovg Tro^a^iS
tva

aitoppdTrreaSat,

itpoaeyovTeg avafj.ifi.v^aKOVTai
^eiKVvatv
ovv

tZv evToXwv
eitt

Kat

eKaXovvTo
Kat

Kpdaite^a.

avTovg, ovk
ou&c

Tolg

fj.eydXotg

dvayKaiotg Kevoto%ovvTag'

yap

etyov, ep-qfKot

ovTCf KaTop6a)fj.dTQ}V,

dXX

eitt

TOVTOtg ToTg fxtKpoTg Kat evTeXeatv,

Tovg

TeXafiwvag twv ^t^Xiav TtXoTvvovTeg,

Kat

Ta KpdaTte^a 20
y]v'
fj.yj

[/.eyaXoTCotovVTeg, oitep eayaTVjg dvotag Kat Kevo^o^iag

ydp

KaTop6ci}fM

TOVTO

vTtyjpyev,

yi

Tt ovtvy}atv,

av

fj.yi

Ta

ait

avTuv

eKep^atvov cpopovvreg avTd.

YlpoaTayfxa Qeov
6wfj.aTCi}v'

vitrjpyev '^ta to f».efi.v^a6at
yjvofx^vv,

tZv eavTov KaTopKai ev

ovK ev TovTOtg ^e fxovov

dXXa

t» (ptXeh 25

T»yv

itpwTOKXtatav, Kai t^v 7tpQ}T0Ka6e^piav, Kat Tovg aa7taafj.ovg,
c*

Kat KaXeia6at pa(3l3i' TovTa ^c

Kat fLtKpd Ttg yf^etTat,
fj.ev

dXXa

fxeydXcov eaTtv atTta KaKuv, htt iravTt
cv Toig ^ihaaKdXotg' Ka6ditep

dv6pc/yjtw, e^atpeTcog Sc

ydp

dv6pa}7rog oitov

av

(pavyj,

^^Xog

eaTt ^teaTvjKcbg twv dXoycov, ovtco Kat tov 'ti^daKaXov Kat <p6ey'^o
yofj.evov

Kat atyavTa Kat dptaTavTO, Kai

Tt

oi/v

TOVTa

^yjXov

eivai oeT, Kcti dito
aito TtavTccv dirXSig'
fj.evog

tov j3o&iafj.aTog kou dito tov ay^fi.aTog, Kat

TavTa

^e wg

-TrpoeiTrov

eXeyev, Trpo<pvXaTTO'
tto

Tovg oyXovg, coaTe
**

fxv}

ToTg avToTg TreptireaeTv

Kat eir^-

yayev,

viJ.tTg

^e

fj.y]

KXy]6r/Te pa(3(3},*^ Kat

Ta

e^^g, TovTeaTt /w.^35

B b 2

188
iTrtTToBrjTi

EPMHNEIA TOT KATA
rov
6povov dpTrd^civ tov titaa-KaXiKoV

XXIII.

5.

dXXa yap Kai

I3ia TovTO

\a[j.^dvovT€$,
1<xti

wg d^eXcpot

ccrre,

KaGas Kai TlavXof

Xeyei'

" t;V ydp
i^

WavXog,

tU

^f 'AiroAXwf, ti? ^c Kfjtpag,

" aAX'

lidKovoi ;"

ovk e/Ve ^i^da-KaXoi,
[J.y]

E<Vwv

§6

"

TraTcpa

KaXeayjTe,^'

ov')^^

iva

fxv]

KaXeawa^i Xeyyj,^

aXX' iva yivaa^Kooai, Tiva YlaTepa Kvpico$ 5^17 KaXeTv, rovTeart
Tov Qeov'

KaOdnep yap

^i^daKaXo^, ovk eart

TTpoyjyovfJi.evcDs

^tbdaKaXo<;, ovroog ov^e Ttarvjp'

yap Qeog

•jrdvrav airtog
yjpri

eart,

Kat rcov '^i^aaKdXm Kat rav Ttarepm'

ovrag ovv

te voeiv Kat

ro

[J.y]

KXyiO-fjvai

KaByjyYiryjv.

ditayopevaag rotvvv yaXeirov r^g 10
irwg

Kevo^o^iag

voayjfxa, irat^^evei

av rovro
'hriXo^,
**

"^tacpvyotev,

Tovreari
v[i.m,

tta ra7retvo<ppGavviqg'

rovro yap
Kat

yap

[/.ei^av

" earai ^idKovog
ov^ev

vfJLaVy'

"

6

ravetvav eavrov vxpadi^aerat .^*
fji.ovov

yap tou

[Ji.€rptd^eiv t<Tov'

oSev ov

rwv irparetm epav
evTevOevi^

KcoXvet,

dXXa

Kat ra ea^^ara ^tcoKetv "TrapaKeXeverat.

Xotirov €tg

yaaTpt[j.apytav rovg ypafJLfj.areTg koi ^aptaaiovg ku-

fxw^ei'

Kat ro ^etvov ort

ovk aTro
ryjv

rm

irXovrovvrm,
ireviav

dXXa

diro

rm

yripm eyaarpt^ovro, Kat
e^^ei'

eK€ivm
^aQtov,

hrerpt^ov, ^v

ttopBovaQai

oy§€

yap dirXwg

Kat 6 rpoTrog &e ryjg KaTrvjXetag yaXeTrcorepog'

dXXa ** Kar-^aOtov.^^ " irpocf^daet,*^ ff>Wh 20

"
rt

fj.aKpa irpoaevypfj.evot^^

irdg

fj.ev

ovv d^tog Ttfj.coptag, 6 KaKov

TTOtm*

6

^e Kat

ryjv

airtav diro

evXa^etag Xaft.{3dvm, Kat
TroXXw yaXeircorepag
&e
**

Trpoayyjfj.art rovro

^

yjpafj.evog

T^f

Trovyjpiag,
eiTreiv

KoXdaeag
**

vjrevQvvog eart'

Kat ev too
ef/.7rpoa6ev

ort KXetere rvjv
f/.€ydXy]v

0aatXeiav

rm

ovpavm

rm
ei

dvQpairm,^*

25

efj.<f>aiv€t

avrm

Karyjyopiav Kat evravOa.

yap ro

fj.y]

eiaeXQeTv

€ig

t^v ^aaiXeiav Karyjyopta, ro Kat KcoXvetv dXXovg,

Troiav eyet

avyyvcofxy]v
1
•jrcog
1

oe

eart

rovg etaepypfj.evovg
;

;

rovg eTrtr^^oeiovg ovrag'

^e Kat ckcoXvov

^ia ro ^^Scv avrovg epyd^eaBat

dya&oV ro 30

Sc
**

**

veptayere

ttjv

6aXacraav Kai

tv]v

^yjpav irot^aat eva vrpoa'^

A.VTOV," Kat

ra

e^^g, rovro
/acTot

ayjfxatvet, ort

ou^e

ha

to

fj.oXig

avrov aayyjvevaat, koi

[xvpim ttovm rovro avrh ipei^eaQat

X Sic.

XXIII.

5-

MAT0AION EYAITEAIOT.
vfxa^'

189
[JioXtf

avTOv vapacKcva^fi

Ka\ yap eiojBafxiv t»v

KricBiv-

rm
Xovg
**

<f)€i^€(76ai

fj.u^ov<ai'

eKtnov^ Be owSe tovto

f.'jriiiK€(mpov<;

iTtoitia^iVf
^'^fi

oxTTe

Kav eva «peAKva-aaOai
fj^aB-^^TVjf,

onav yap Tovf hiOa<TKa-

paBvfuovq o
^rjXoi

Xf^po" avTO? yiv€Tai. ro ^e
**

"

viov

ye€vvr}g'*

avToyeewav'

^nrXoTepov" &e

eiirev,

iva

Kai 5

eKeivovg (fjo^riafi, Kai tovtwv KaBaypyjTai fj.et^ovas, ort
Trowipiag
ei<rtv'

h^daKakot
aitoKafj.yjv

ets avotav Se
ft.ei'C,ovm

avToiig

CKunrret

*'

fj.apovg'*

Awv,

OTt

Tc5v

evroXav
**

eKekevov
OTt

Kara^ppoveTv'

Kat

TOVvavTtov
**

efj.TtpoaBev

eAe-yev,

tecrfxevovat

(poprta

^vcTJSd-

(TTaKra" aXXa Kat ravra

eitotovv

TrdXtv

KaKeTva.

eTrparrov 10

Se TOVTO, €/V dirdrfiv Kat ^ta<pBopav ruv imvjKOWv.

©EOAflPOT 'Hpakaeias. Tov
ets

**

Iv Tco

vaw
ev

yj)V(TOV,**

Xeyetf

ra

^o^av Seov y^vrra
yj

(TKevrj

avaTtBefj.eva

toj

tep^a, Yirot

ra

yjpv^ra X.€povPifx,

t»^v

p^ycr^v (Trdfxvov, t^v e^ovaav ro f/MWa,
vTteXdfx^avov ^lov^tatot rov vaov'
K-vptov,
ori
'^to

airep '^portfxorepa eivat
/ifaTe'yvco<7/<ovTO

Kat 15

vito

rov

ov

fxovov

'nape^apovv

rovg

ofivvovrag,

Kat (Tvveyoipovv avrovg ofxvvetv, aAA' ort eXeyov ovtev
ofJLoaat,

eart ro
hrtopKeTv

Kara tov vaov Kara
tovto*

Ka\ eiBt^ov rov Xaov d^ta^popoog
(pvjatv, ort 6
vaoij

'tto

Kat

Kvptos dirocfjavTtKwg

Ofxvvoiv €v rca

vaw,

Kara

Travrcov

rwv

ovroov €(too ev

too

ofxvvet,

20

Kat

eirt

rwv

oft,oiav

ro avro'

eyet ^e
ryjv

Aoyof atvtyfxa Kar avroov,
aXyjBetav, rov

dvB wv rov \pt<Trov ov teypfxevot

MoJvVea Kat

rovg

^i

avrov rinrovg, rtfitooTepovg eKptvov rov 'Kptcrrov' rov dytdvo/xov, oo(nrep

^ovra Moo(T€a dBerovvreg, evatvovvreg &c tov
eiraiverog'
ovy^

^v Kat
"npo-

ort

eyet

rag (TKtag rovg

rvirovg,

dXX

ort
(og

25

avaxvTroT Ti}^ ev X.ptaT(o Xarpetag ro aXr^Beg
6 ypv^Tog,

fj.v(TTyjptov.

KaXog

^ta rov dytd^ovra avrov vaov, Kat KaXog 6 ovpavog,
ev

ha
vaoo

rov dytd^ovra avrov Seov, Kat evotKovvra

avrw.

^noAiNAPioT.

'Ewe/S*;

yap

yjpv(Tov eBavfxa^^ov, rov ev
fxyj

yjpvaov Inrep rov vaov €rtfX(ov'
ovofxa, ort

^eov

rrjv vXyjv rtfxav,

aXXa

ro 30

Qeov

ovofxart 6 vaog dveKetro' Kat 6

ypvaog Se to

ovofxa

Tov vaov,

rifxtog dire^^eiKvvro'

Ka\ hret^yi rav Bvatoov opeyovro ^ta

ra

e^ avrSov Kep^yj, ro ^oopov rov Bv(Tta(nyjpiov
irplv

fxaXXov e^o^a^ov,
^v,
yj

fxev eTrireBrfjfvai

to3

Bvataari^pia}, irpo^arov

fxoaypg,

^

rt roiovrov

Ota be t^v evt ro avaiaar-^ptov eiriBeaiv, vvfxov ypiq 35

190
Seov ^v Koi
6v(TiacTYjpiov

EPMHNEIA TOT KATA
wvofJid^erOf Kai ayiov eTre^eiKvvTO.
lyjpieTo
tc5

XXIII.
kui yap to
to
^e

23.

jotev

ayid^oVTi

'^(jita-fxaTif
fxrjv

^apov

ht

tKeivov fJLeTe\d[Ji.(3av€V dyiaa-fxovj ov
ovTCOi.
v}v

eirqye

Tm

itveviJ.aTiKm

yjpvdog

yap

ev

tw

vvv vaS>

©eov

toj TrvevfnaTiKco, to TrvevftM
aSifJia

avTOf Kai ^copov eni tov TrvevfjJXTiKOv 9v<ria(7TVjpiov to
to.

5

Tov ^piaTov' ^tOTrep
fuev

evovTa ff^ei^ova vvv

fj

to. '^ey^pfj.eva'

TavTa

yap dyid^ei, eKeha te dyid^eTai.
i

^^

ecTi
fiev

TO
ovv

*

aiiooeKaTovTat

to
ev6a

r}(ivo(Tfj.ov,

Kai
ecrr/v,
vofj.ov

ra
ti

e^yjg;

evTavBa

eiKOTug

</»jo-<v,

teKdTV}
ov/^

itapa1

/SXaTTTet TO
oii^e
**

ekei^fxoavvyjv

^i^^ovai

;

aAX'
^vj

wg

TVjpovvTagf
fj.ev

o

yap avTog Xeyet

ovTOog.

^ia

towto, evravSa

Xeyei^

Tavra

te ehet Troi^aat.

ev$a ^e Ttepi KaSapaictiv Kat

aKaOdprm,

ovKert rovTQ TrpocrtBYjatv,
TYi

dXka

'^iatpei

Kai tetKvvatv e^ dvdyKVig,
Tovvavrtov ^e ovKeTt'

evSov

KaOapoTfiTtf Koi TVjv e^co

eTrofJ,evi^Vf
ijVf

OTTCog fj.ev

yap

(f>tXav6pa7riag

Xoyog

^tacf^opcog

avro iraparpeyet' 15
"^Vf

ttd TC toSto avTO, Kat
aa(f)Sig
aioiv,

eitetVlq

ovMttci}

Katpoq

^tapp-^^^Yjv

Kai

ra

vofj.tfi.a

dveXeh'

ev ^e iraparYip-^aet acofnaTiKav
fj.ev

Ka6ap-

aa^earepov dvaTpeiret. &;« S^ tovto, hri
(f>Y]aif

TYjg eXeY}fj.oeTii

avvYjg

" ravra

^e e^ei TiotYjaat, KdKeiva fj^ dcptevat'
'

te
**

Twv Ka6apaicov
e^co

ov% oyTWf, aXAa " Ka^api^ere,
Kat

^^Yjat,

"

ro 20

Tov

TTOTYjpiov,

Ta

e^^g.

Ka6dptaov

TrpSorov ro

evrog toi/

•noTYipiov

Kai TYjg irapoipt^^ogj iva yevrjrat Kat to eKTOg KaSapov.

eXa(3e Se awTO, aTro irpdyfLaTog wfi.oXoyY)fj.evov Kat t-^Xov, diro tov
TroTYjpiov

Koi T^g

"Tiaporpi^og.

KccvcoTiag

^e eKdXeae Toiig aoofJMTit>jv

Kovg Ka6apfJ.ovg,

fj.tKpa

yap

yjv

Kat ovdeV KdfXYjXov Be,
fj.eydXYi

Kd6ap- 25
vxpi^X-^'

atv TYjg '^vyYjg, OTiep

eaTtv

dperYji'

ydp eari Kai

^etKVvg eK tovtov, OTt
Tccv

nep

ovtefj.ta

PXdjSYjf eK tov Karacjypoveiv

acofi.aTtKav

Ka6apatcav,
tyjv

oitep

eKehot

eTiotovv,

rov
Se

Kavccna
eAeyev,

^tiJXt^ovTeg,

Kat

Kdft-YjXov

KaTairtvovTeg'

ravTa

eff.<paivcov OTi Kat irptVYj t»/v ^dptv irapayevea^at^ ov
fj.(VC0Vf

twv TrpoY^ov- Z^
vTrvjp^^ov,

ov^e Tcov ireptaTrovtdaroov ai acof/i.aTiKat Ka6dpaeig
TYjg ^pvyYjg'
el

dXXa

^e irpo

T-iqg

ydpiTOg TOiavTa, iroXX^ fj.dXXov

vrpYjXciov

€X6ovTCOv
fJ.€Ttevat

TrapayyeXfJ.dTcoVy

ravra

dvovY}ra
fj.ev

yeyovev Kai

Ka6oXov

avra ov
ft,Y}

y^Y}'

iravrayov
^eiaBai

KaKta yaXeTroVf
Kat

uAXtara

%e

orav

vofJ.i^ei

^top^coaecog'

to

ert

35

XXIII. 30.

MAT0AION EYAITEAIOT.

191

yaXiTrwTepov, orav Kai erepovs otyjTat apKctv ^topSovv. avep S>jA»v
6 l^ptaTOf, o^vjyovf

avTOvg KaXei TV(f)Xav.

caj^ar^ crvfuf^opa Kot
(TKOTtelv yjpyj

aGXtorrig ecrT/, to Kat avTOV eSeXeiv o^rjyeTv eTepov^.
eirt

TToaov ayet to l3dpa6pov.

TOVTa

^e eXeyev, aiviTTOfJi.evos tia

TrdvToov Tvjv

^o^ofxaviav

avrm, kou t^v a^o^pav

nepi to vodVjim^

TOVTO kv<7(7av.

Ktpiaaot Aaehanapeias.
^iaypd(j>et
/3t0Vf

Aia

tovtcov tov twv ^aptcratcov
(Tyyjfx.aTtafi.QTs

'jrapatviiv

^»; to7s e^aOev

irXdT-

Te^rOat fxovov,

dx\

eyetv Kat Tot ecuSev KaOapa, to. ei$ vovv Kai

Kap^tav,

lo
AvSpoyTrtvais

©EOACPOT Hpakaeias.
^ta Tuv

irapa^oaeaiv

aKoXov-

6ovvTeg, eTrXvvQV to, TrQT-fjpta Kat
e<T(i)Bev

Tag
ev

7rapQ\pi^as, efxoXvvov ^e

avTa

e^Trt/SaXXofxevcov

avToHg, oivov eK (XVKo(f>avTt!av

mvovTef, Kat ef dpirayyig e(76tovT€i' ^to dire^^e^jbat tovtoov irapayyeXXet, tva
S/'

bv Kadapov irtvov(rtv oivov, ovk e^ dttKtag iroptaOevTa, 15
irtvofMevov, OTrep ecronBev e<7Tt

KaOapov yevrjTat Kat to

tov

TroTriptov.

OpirENOTS.
efJixfMV^,

O;

ti^v

aafi.aTiKrjv dpeTy]v

'Treptirotovfj.evot etg

ro

Trpt

Se

tov ea-u

e^xpvTeg

dKdOapTov,

ofxotoi

eiat

tuv

irXvvovTOiv TO e^oodev tov voTriptov, Kat ^tiJXi^ovTeg tov KoovdyTra.

25

Td(povs ^e KeKQVtaft.evQvg KaXwv,
irreaBat
eiriXeyet

irept

t^s avTyjg avTOvg aKoo- 20
atTtov
tSov

^Q^ofxavtag,

eTt

Se

Koi

tq

TrdvToov

KaKoov

avToig'

"

vTroKpiTat,

oirep

eartv

airwXetag viroBeats'

ovy^ dnXoos Se rd(povg

KeKovtaf>.evovg

avTOvg eKdXeaev, dXXa Kat
fjLev

fi.eaTovg

viroKptaewg Kai

dvofj.tag, oirep ^yjXoT, e^ooQev

avrovs
25

KaXXooTrt^eaQat, irdayjs ^e dfj.apTiag ev^ov VTrdp-^^etv
Ka$oog Kat
rvpj

ire7rXy]poofj.evovg'

vvv

etat

iroXXot, roov fLev
roov

e^cwfiev

Ka6aptaff.wv yroXX-^v

<l>povTtta

irotovfj.evoi,
ly^oopoov

Se

Kara

x^v%*jv fj.y^efj.tav,

dXXa
"

aKooXrjKoov Kat

Kat ^vaa^tag d^pdroV

eTriBvfj.toov drOTroov,

29

Ae-yw, Kat irovyipoov ryiv ipy%^v efxirtTrXuiVTeg.
**

elirav %e

ori

otKo<vg

Oofj.eiTe

roi/g

rdcpovg

rav

w^O(/>»jtwv," Kat

ra

e^^g,

ovyi

30

avTwv
yvoofxypj

TcSv

Trpayfxdroov

otKo^^ofJiovvTCov

rovro
oov

eiirev,

dXXa

rypj

avrSov evtta^dXXoov, ort irep Kat ^i
'*

Xeyovat Karayvoo-

30

aKetv rav irarepajv avroov,

ort

ei

yjfj.ev

ev raig yjfji.epatg avroov,
irpQ^fyrjroov,"

"

ovK av

y}fxev

avroov koivoovo) ev tc5 atfJMrt rav

yei-

pova •jrpdrrovrei avroi. hroiovv te rovro ov

'^ia TifJi.y]v roov

a(payeV'SS

192
Twv
•jrpo<f>i^Tcov

EPMHNEIA TOT KATA
Kai

XXIII. 34.
Ta7i

hKaiwv,

akXa

fJMKKov

eKnoix.irevovTes

a-(f>ayaT$f [x-^TroTe fj.apav6^

t^s

TOcravTvi^;

fxv^fji.i^i vj ToKfJi.r}.

'QpirENOTS.
afJMpTlOOV.

'Oo-rea e/a/ veKpa, tvvafj.K; rijf af).apTia$, epya

Tivog tveKev KaTayiv(a<TKet avroov ag vlav
T(ov

ovtccv

tZv (f)ov€vaav~ 5
;

Tovs

7rpo<f>YiTai

;

itoiov

yap eyKKvjfia

viov eivai av^po<povov

av

jU,^

KOivwvvj

T^

yvafj.fi

tov itarpog, ovoev.

o6ev

^ia t>^v aniav
tia.

TavTfjVf Ik tovxov TVjv

KaTa (jvyyeveiav KaKiav ahmofJ.evog.
**

TovTO

yap Kai htr^yayev^

ocpeig,

yevvvjfJMTa

eyJbvwVf

acravet

eKeyeVf OTt acrirep eKeha eoiKe ToHg yovexxri

Kara t^v

lov Xvft.vjVf 10

ovTu Kai
itovfipijov

vfj.eTg

ToTg

TtaTpaa-i KaTo.

to

<f)oviKOVf Ttovyjpoi

Trai^egf

TtaTepwv ovTeg.
vfjxavy^

to ^e

" Kai

vfj.elg

TtXvjpwaaTe to fi.eTpov
<f)i^atv,

"

Tm

TtaTepm
To

ovk eitiTaTrav tovto

aXXa

itpoava-'

<f>»vm
fj.ei^ova

eaofj.evoVy

TOvreaTt
ot
fj.ev

t^v eavTov

a<f>ayvjv'

Kai ^eiKvvg

ToXfLcovTag'

yap Tovg
^to

Ttpo^ff^Tag aiteKTetvav^ ovTot 15

&e Tov "teaitOTi^v twv 7tpo(f>i^Twv.
**

Kai

htayet'

"

Tttag (f>vyrjTe

aTto

Trjg

Kpiaeoog

Trjg

yeevvvjgf^ CKetvovg

fJ.tfJ.ovfJ.evot

Tovg

tol

TotavTa TeToXfi.vjKOTag.
'llpirENOTS.
**

etite

te tovto,

(f>o(3ov

itoXvv avToTg evTtdcov.
tvjv

Tio)

Tcwv

<f>ovevaavTUiVf^

KaTa

novvjpiav

avyyevetav aiviTTeTat.

20
Tov Ttoti^aai \eyet

ToT

ATTOT.

Ov TtpoaTaTTm

to "

'Ttkvipw-

" aaTe" aKXa avfj.^oXov alvtTTeTat.

ToT Xpt202t6mot. ToyTo
aXka
7tpofj.a6ovTeg

ov/^t eittTtxTTovTog

eaTt

**

Ttof^aaTe,
ort /x»jSe

TtpokeyovTog Kat aitoXoyiag aitoaTepovvTog avTOvg'
e<f>vXa^avTO,

ov^e

Ik

tuv

efj.Ttpoa6ev

yeyevYifj.evav,

25

ov^e eK Tav ttap

avTov

eipif)fi.evav,

fSeXTiovg eyevovTo.

ToT
Kat

ATTOT.

Ka< yap

eKetvot Tovg

TeKovTag avTovg avaipovat,
Ttovvjpot Ttovvjpav Ttaiheg,

vfj.eHg

TOVi itaTepag Tovg

7tovv}povg'

fnaXXov ^e TtowjpoTepot' ^eiKvvat yap avrovg fxei^ova ToXfj.a>VTag'
avToi yap Ka) to TeKog eTtayovat, Kai
ot fi.ev

tvjv Kopiavi^a

t«v KaKwV 30

yap Tovg

eit^t

tov afj.iteXfova eX6ovTag aiteKTetvaVf ovrot Se
eTtdyet,

Kou Tov viov, ^to

Kat

"

Ttag
;

<f)vyvjTe

dito

TV^g

Kpiaeoog

"

TVjg yeevvYig" eKeivovg fj.tfj.ovfJ.evot

34
Kou

Ylept

TtoiiDV

keyetj
itep^

"

i^^oii

eyh dTtoareXa itpo<fy^ag Kat ao<povg,
fJM6v)Toiv

e^vjg

;

twv 'ATtoaroXm Kat t»v

avTVVj Kat 35

XXI1T.37yap woXAo/
e?

MAT0AION ETArrEAIOT.
aurwv
Trpoccp-^Teva-av, ef

193

wv aneKTdvav Kat efxafrTievKaipcos
§e avTOvg

yu<raVf Kai e^iw^av airo woAewf e<V

•jroXiv.

Kai Tov
<f>ovos

A)SeA

dvefxvifjo-eVf

oti

Ttep

tia.

(f>6ovov

Kai 6 el$ avTOv ovk eyvooTe

yeyove.
6

Kai oti ovk av eyvjTe,

(pvjatv, eiTiehj OTt

Ti

eiraSev

tovtov airoKTetvag Kaiv*

^fi

yap ovk

eTifJnopyjaaTO S

•XaXeTrcoTaTV] ^ikvi tov (f>oveai
01

^ TrdXtv ovk

vjKova-aTe,

oaa
Se

eiraBov

vaTepei

vfxvv,

tov^

7rpo(f>^Tag

dveXovTeg;
liKrp/ to,

TavTa

eAeye

<f>o^wv

avTOvi, OTt aairep eKeivoi
TtfMapvjQ-^aovTai,
<f>o^ov,

e^ouav,
Ofxota'

oyTW Kat ovtoi
(3ovXo[xevos

etryaTwg

ToXfxSoVTeg
d[XYiv

Oe

evav^rjaat tov
*'

^vjah, "

Xeyw

vfxrv, vj^et

irdvTa

Tavra lo

hri Trpi yeveav TavTVjVj^WovTeaTt e/f Ke(f>a\ag vfxcov irdvTa aTpexpa,
Trjv dfLvvav.
o

Kat a(f>otpav irof^aofxai
e/Swf, Kot
fxri

yap TroXXovg

vjfxapTr^KOTag

aco^povtaSeis,
fxovov,

dXXa

to.

avTo. Kai avTog dfxapTSiv,
j^aAeirojTepa, p^aAejrcoTe^av
tiKrjv.

Kai ov Ta avTa
€Keivwv
(fyrjatv
*'

aAAa woAAcS
etrj

TroXXia

^iKaiog av

^ovvat

Kat tovto eaTtv o 15
eiri

Qeog dXXayov^ "
TptTrjv

diro^i^ovg dfxapTiag rraTepwv

TeKva,

eTTi

Kai TeTdpTrjv yeveav Totg fxiaovat /xe." ovy ag ToTg
^t^^ovToov

aXXotg ToXfxrjSevTWV eTeptov

YtKag,
fxrj

dXX

a>g

twv fxeTa

vXetovag dfxapTOVTag Kat KoXaa6evTag,

yevofxevuv (SeXrtovav,
Ttfxcoptag

dXXa Ta avTa
OVTOtJV

ireirXrjfXfxeXrjKOTOiv,

rag eKetvwv

woay^eiv 20

^tKatOiV^.

'^^
**

1 tg Oe e<7T/v ovto?
TOj"

Layapiag,

irept ov
ot
ft.ev

etirev

*

eoig

tov aifxa-

Zaj^a^iou vtov Bapayiov ;"
tov
7rpo(f>rjTr]v, 01
ij

tov

\wdvvov iraTepa
tepea, ov
°''''

<f>aaiv, 0/ ^e

Se eTepov Ttva

^tcovvfxov

Kat

lccOae

(f>v]aiv

1 pafpi].

rjfxag oe eKetvo aKOTretv XP^*
fxovov,

"^^

25

ToXfxrjfLa ^tirXovv

r]v,

ov

yap dyiovg dv^povv

dXXd
fxovov,

Koti

ev

dytta Toaroj.

TauTa

Se

Xeym, ovk

eKeivovg

e(f>o^et
01

dXXa

Kat

Tot/^

fxa9r]Tag vapefxvOe^TO, ^etKvvg oti Kat
eiraBov.

^tKatot ot irpo

avTcov

Taura

37

AiaT/
<f>r]atv,

irpog rrjv iroXtv aTpe(f>et tov

Xoyov

**
;

lepovaaXrjfi.^^
Kcti

yap 30

"

'lepouaaAi^/x,

Kat

Ta

e^rfg.

Trai^evaai

ev

tovtco

PovXofxevog Tovg dKovovTag'
'^etKvvg' 'hta

eXeovvTog §e Kat TaXavi^ovTog ayrjfxa

tovto tov ^tirXaataafi.ov eirrjyayev eTt te Koi a(f>o^pa
coairep

(f>tXovvTog'

yap

irpog epwfxevrjv (f>tXr]6eiaav fxev
* o»Tf{ 8«>ca/«{

S/a iravTog,

Cod.

c c

194

EPMHNEIA TOT KATA

XXIII.

38.

tcaTa(f)povvjaaaav ^e tov

Ipaurov^ Kai ^ia jovto KoXd^eaBai ^eA-

?^ov<Tav airokoye^Tai Xoittov, jw,eAAcuv

ardyiiv t^v Kokarriv'

[xefAvi^Tat

&€ Kat
«TreaTiy

Twv

/Jiiai(f)Oviciv

avrvj^f ^(7^at Pov\o[J.evoif OTt ov^e (vvoiag.

ovTcog

T^f

"Trpo^

avTvjv

tovto yap ^i^Xoi to
e|ij«".

*'

itoadKtg

"

v}6€\rjaa eTTtavvayayeiv
'tta

Ta TCKva aov" Kai Ta
«jotapTv^/AaTcyv.

Kat yap aet 5

kavTovi l<7KOpvt^ov

t£v

h^^etKVVTat te Kat to
opvtq'

(fiiXoaTopyov ^ta tvj^ etKOvog t^?

aavep^

Kat yap

tovto

TO

^mv

Qepfxov
**

e</Tt

irept

to,

eyyova.

"

aXX' ovk
ttjv

lyfleXiyo-aTe,

<f>v]crt'

TO ^e

a<pteTat o oIko<; vijmv epvj[xog,

t^? Trap avrov
/aoJ

l3o^6eias fj.eX\ov(j-av eaeo-^af yvfxvcofriv.

to Se
f-^XP^

"

oy

/a€

iS>jTe 10

" dirdpTt"
"
ecog

vept tov Katpov
etirviTe

keyu rov
6

"^^^

(rravpov.

ro ^e

av

evXoyvjfjievos

epyofj.evog

ev

ovofxaTt

Kvptov"
rore

irepi rvji

fxeWovavjg vjfxepag

rvjg

^evrepag avrov irapovatag.

yap

trdvTei avrov TrpoaKvvvjaovatV

dXX

ovtev ocpeXog evrevQev etg
eve/ff v
1

dirokoytav avroTs' wairep ovv ov^e to2V rvfg iroKtretag KaKoHg
[xeravoovat rore. ^toTrep ecog eart Katpog, epyaa<i>fj.e6a

ra dyaOd.

mairep yap eKetvotg rvjg yvaaeoog 0(f>eXog Xotirov oySev earai rore,

ovrag ovde
eKei.

vjfj.h

avroig hrt ralg

Trovvfpchig

npd^eat fj.eravoovatv

Ktpiaaot 'Aaehanapeiaz.
BeoTrpfTreg,
eiTrev

KiTrwv rovro ^etKvvatv eavrov ro 20
cov'

Kat ev

dvQpa^Trtvyj
^t

fi.op(f>vj

Kat yap irepi rov Qeov

M.(ova^(,

"

vjg^ 0/ ^e

Taf irrepvyag avrov e^e^aro avrovg."
vlo)

Kou TrdXiv Aa/3J^,
**

"

rwv dvBpam(6v

ev aKeirvj

rm
rvjv

irrepv-

ycov

aov eXirtovatv."

OpirENOTS.
Kv^ofj,evv\

Opvig jroXvreKvog Kat

SepfLV]

irepi

ayairyfv 25

Twv

reKvcov, Kai eavrvjv irapo^t^ovaa virep

avrm.

KE4>. NZ.
Ilepl (TVVTekfias.

08

T/vof

eveAcev
;

irpoavjXBov
ejrettv]

aiirco

01

fxaSvjTai,

eirttetKvvvreg

toD

vaov ro KdXXog

elirev

"

d(f>ierat

oiKog vfxsov epvjfxog'"

coairep Bavfxa^^ovreg et

roaavra

d(f)avta6-^aovrat

KdXXvj, Kat vXvjg 30

TroXvreXeiaf Kat reyyr^g irotKtXta acf^arog' S;a touto vvo^etKvvovatV

avTOg ^e ovKeri

Xotirov

irept

epvjfxiag

tiaXeyerat
z sic.

avrolg,

dXXa

y

v<rit€f

Cod.

XXIV. 6.

MAT0AION ETArrEAlOT.
ha
Toy enretVy " ov
Kat ri rovro
;

195
fJLiq

iravTeXrj vpoavatpuvfi rov a<pavtafj.ov
**

fJHivy]

\i6oi

Itti

kiOov." Tiag ovv
yj

cfiiftve <f>yj(Tif
vj

&it€

yap
t^»

ovrtog ^i€vea-€v

aito(paatg'
r]

yap

ryjv epvjfxiav €vO€iKvvft,€vog

vavreKi] ravra eAeyev,
eAcyev,
ft-iyjpi

irept

€K€ivov
€Tit

rov towov, €vSa wapytov
fJ^ptj 5

"

ov

fi)f\

f*.€ivYj

cuSe

\i9os

A/Sov" ecT/ yap avrov

Tw»

6€fA€ki(i)V v]<f>avtafX€va.

Atari Kar
epaorav.

t^iav

irpoa^XOov'

€7r€t^v]

vept

fJL€ya\wv

efJLcWov

Ka)

yap

eTrcBvfxovv

fLaSe7v
t>j»

rvjv

vjfxepav

t^? vapovatag
rv]v

avToVf tia ro crcpo^pa l-ntSvfxeh

^o^av €K€tvv]v i^eTvf

fxvpiwv

ayaSav
e<rTa/
;

oixrav alriav'

Kai tvo ravra epcoruatv avrovy irore ravra lo

rovreariv
;

vj

rov vaov KaraaKacfyvj' Kat rt ro

<rv}fi.€Tov

rvjg

avrov irapovcrtag
Kat

avroi ^e e7re<^^ ra ayada fxovov ivetpoTrokovVf
aTravr-^aeaOat
Trpoae^OKOvVy
irotSiv

evBewg

avra

dta

rovro

vraKtv

avrolg yaKeira irpoavacfKavely evayavtovg

Kat KeXevwv ttirXSig
(pevouctaSij-

r^€iVf
vai'

»$• fJi^^re vtto

ryjg a.irarv]g
iroKefj.og

rav

irapai^yjX'j)fi.€V'j}v

15

^tirkovg

yap

earat

(f>v]atVy

re rxv TrKavcov,
ov
rt

re

rav

•jroKefxicoV

iroKefxovg

§e rovg ev 'lepoaoKvfxotg Keyei'
rijg otKovfxewjg ytvofxevovg'

yap
yap

S^ Tovg e^wOev Kai iravrayov
avToT^ fxeKei tovto
;

^ta ro ovv Kai

ravra iKava

virdp^^^eiv

avrovg

6opv^v]aaty tia tovto

ow

Trpoeme irdvra' Ktfxovg he Kat Koifxovg 20
iroKefxovvrog

Kat

aeiafxovg yeveaOat

Keyet, w? avrov

tovs

\ov-

^atovg'

^etKvvg Kat ^ta rovraVf ort rovg iroKefxovg avrog etaaev

€ireK6f7v,

eive ^e

"

fxv]

SpoeTade.,'* tva fxv]

rag vtcpd^ag rwv KaKMV
(py]at,

aKovovreg vofxiaaat ttaaTraaSat ro KVjpvyfjM' earat fxev ydp,

6opvl3og Kat rapayv]' TOff Se efxovg ovteig OtaaaKevaei yj)y]aft.ovg.

25

6

EiTrei^v] he

evofxt^ov 01 fxaSvfrat
rv]v

'dfxa rv]

KaraaKa^f)-^ r^v 'leporavrvjv
**

troKvfXiov

Kat

avvreKctav
eAeycv,
**

eaea6atf ttop6ovfX€vog Kai
ovjrco

avron
**

tv]v virovotav,

aKK
evt

ro reKog." ro te

e^vog

hrt

e6vog

Ka\

fSaatKeiav

fSaaiKetav^ eaea^ai
^'
**

irept

rSn
eig

irpootfxtcov
'*

etire

rav ^lov^aiKav, Kat ro

napa^aaovatv vfxag

30

6Ktxl>€tg" Kat

ra e^^f irdvra

ecDg

Kat

tot6 ^^et ro reKog'^ Kat
^e rtg etiroty Kai iro^ev

r^g awreKetag Keyet rav 'lepoaoKvfxwv'
t^Kov ori
irpo

et

t^^ aKaaetog

rSov 'lepoaoKvfxoov €KV]pv-/6y] ro
(ftv^atv

Evay**
**

yeKiov ev oKoo rw Koafxce, aKovadrso rt
'*

YlavKog
Kot irdKtv,

eig

wacra»

T7;»

yiqv

e^v]K6€v

-6

<p6oyyog

avT'Jov.^*

tov 35

c c a

196
**

EPMHNEIA TOT KATA
tou KfipvyBevTog ev Traavj
tovtov
el
ryj

XXIV.

14.

Et/a^yyeA/ou
ovpavoVf

KTiaei t^ vtto tov
l(.povaaAvj[J.

Kai

oe ^e

avTOV

lOofxev

airo

et$

\a-naviav rpeyovTa.
ccofxfv TToa-a
.

eh

toctovtov fJ-epog KaTeXajSev, eworj-

Kai

01 Xoiiro)

^AnocrToXoi dpyaaavTO.
irepi

Kai iraXiv ^e
'^

6
*'

avTOg AttocttoXo? Xeyei
<f)opovfxevov

tov KvayyeXiov, oti eari
ev

Kapiro-S

Kat av^avofxevov

Trdavj

t^ KTiaet t^

viro

tov

'

ovpavov.

©EOAflPOT 'Hpakaeias.
(TKet
(J.y]

'E|eA6ft)v Tou

lepov
avdKet[j.a

Kvpto$f '^i^dj}.

Ttpo^seyetv toI^; entyeiotg,

Kav

Qew

ToT
Kat

ATTOT.

YloWa
O/
TVjv

edXiPvjaav

01

^AnoaToXoi vvo

lovlatav 10

eQvcov e^nijSovXevoixevoi, ot

Kat eaKav^aXi^ovTO kut avTuv.

'Opitenots.
eaKav^^aXi^ovTo.

irXaTeiav Kat evpv^^^apov ooevovTeg ooov

©EOAOPOT 'Hpakaeias.
,

"^evtoTTpocj^rjTag

Xeyei Tovg atpeTieiri

Kovg Tovg TiXav^aavTag TroXXovg twv aKepaiOTepm
TeAeiaf.

T^g avv-

1

ToT Xptsostomot. KvKatpag
e^xfiVTa 'Trapafj.vStav

Trapeve^aXXe

to,

avToiv KaKa,

ano

Tm

Kotvav.

ov TavTyj Se [aovov,

aXXa Kai

TO •jrpoaOetvat

Qta to
*'

ovofJ.a fjiov.

14

T/

Se €0"Tiv

eig fxapTvptov Tiaat ToHg eOveatv ;"

OTt eK-^^pv^Qv]

20

/xev iravTa^^^oVf

ovk eTriaTevSvj ^e iravTayov. etg eXeyyov ovv earai
ot

Kat eig KaTtiyopiav Tolg [M] irtaTevaaaiV Kat yap
KaTYjyop-^awa^i

irtaTeva^avTeg

rm

f*.)]

irKJTevadvTm, Kat KaTaKptvovatv avTovg.

^taTi le fj.eTa to KvipvyPYjvat elg vaa-av tvjv oiKovf/.evi^v to Ei^ay-

yeXiov
'ey(aatv

aTroXXvTai
01

to.

'Upoa-oXvfxa

;

tva fLVj^e
01

crKtav

aTtoXoytag 25
tvjv

^lov^aTot

dyva>fj.ovovvTeg.

yap ei^OTeg

ovtov

^vvafxtv travTayrov ^iaXdfJ.\paaav, Kai ev aKaptato) tvjv otKOVft.evvjv

eXovaaVf Tiva av
fj.oavvv]g

e-^^otev
;

avyyv(!ofi.v}v

Xofnov,

eirt

T^f avTVjg dyva'
tov

fxeivavTeg
tv]V

"

l3^eXvyfj.a"

le

tov

dvtpidvTa

totc

eXovTog

iroXtv

elirev'

"

e/Jvj/Awaewf" Se,
etiretVy

wg epv]iJ.waavTog ti;v3o
eavjfJMve

voXtv Kat Tov vaov,
eTt

Ota Oe tou

OTav /d>jTe,

to

^avTWV Ttvwv e| «yTcSv, TOTe TauTa eaTot.

15
6

0EOAOPOT 'Hpakaeias.
'AvTi-x^ia-Tog,
V]

" BMXvyfj.a

epvjfxwaeag*^
Tvjg

KaSoXtKwg
\epov-

yeyove ^e Kat 0^eXvyfj.a
v]v

epv]fj.aaewg

^aX^ft.

eiKwv l^ataapogj

dveaTV]ae YliXdTog ev

tw vaw.

35

XXIV.

i^.

MAT0AION ETArrEAIOT.
pyjTOV TovTO

197
TtoWayJag

©EOAflPHTOT EnisKonoT Ktpot*. To
€WoeTTat

vapa

Tot( Setotf iraTpaai'
t^^s e^vjjuwo-ectfs'" e/f

Kat Trp^TOV [lev ctaev^veKTat
tov BeTov veav, ore rov
P(tifji.ov

ro " /3^eXvy(xa
tS)

Aii

aveaTVjo-ev 6 ^vaae^vjs

PaatXevg

'Avr/oj^Of* Kat yotpov

yap

ev

avTw

Tipodev^voy^ev

etg 6va-iav, Kat

"Trpoauvofxaae
jOter

Aiog OXvfj.-^

irtov Tov

ev 'lepoaoXvfxotg vaov.
rjyefJLovevcov

eha

eKehov tiaXiVf IlovTiOf

YliXaTog

ev 'lepoaoXvfxoti^

vvKTwp

eU

tov 6ehv vaov

Taq ^aaiXtKag etaeKOfxtaev eiKOva^f Trapa rov
TovTovs ^e
*'
*'

6eiov vofiov.

fkera

eirt

Trjg

avvreXeiai tovto yev^aerat' to yap aXrjQtvov

PMXvyfJM

Tvjg

epyjfxaaexg'^ tov Koafji.ov, rjTOi

"o

avQp(airo<;

rrjgio

avofxtag, 6 viog Trjg awojAe/a^,"

Xeya

^>) o

^AvTiy^taTogy Ka^eaBrj-

aerat etg tov ev lepoaoXvfJLotg vaov
eavTov etvai Seov.

l3Xaa(f>rjfiMv,

Kat aTro^eiKVvoev

©AAAZsioT MONAXOT KAi nPESBTTEPOT.
€K T»v Kaff
rjfxepav

Xp*/ Se Kat erepwg
(pvaei

avfx(3atvovTa}v

Trj

avQpanrivri

TraQwvi^

voyjaat to prjToV
^'vyri iraQav
ev
rjfniv

aKoirafji.ev

te
ol

ovTcog.

eK raJv vTroKeifxevwv ev

r^

Xaft,(3avovTeg

^aifxoveg

rag

a(f>opf/.ag,

tov

Kiveiv*'

Tovg efxiradeig Xoyiafxovg'

eha

^ta tovtoov iroXefxovvTeg

Tov voSv, eK^ta^ovTat avrov etg avyKaTaBeatv eX6e7v Trjg afxapTiag'
vjTrrj6evTog Se

auToy, ayovatv avTOv eig

rrjv

Kara

^ttxvotav dfxap-

20

rtav, Kai

ravrrjg dTroTeXea6eiav]gf dyovatv avrov Xotirov alyjxd-

XoiTOV
Tftiv

elg

t^v Trpd^iv. fxerd ^e ravrrjv Xonrov

01

rrjv \pvyrjv

htd
Se

XoytafJMv eprjfxaaavTeg,
Tco

avv avroig dvaycopovatv.

fxevet
<f>r]atv

fMVov ev
Kvptog'
ort oe

vaco

to

e^^coAov

t^; dfxapriag,

irept

ov

"

orav t^r/re to /S^eXvyfxa t^^ eprjfxwaeug" Kat Ta e^^g. 25
vaog
*'

TOirog dytog Kai

vovg virdpyet rov dv6pcoTroVf fxapot

Tvpei

YlavXog Xeywv'
Kat vdXiv,
**

qvk

^are ort rd awfxaTa y/xwv," Kat

ra

ef^f.

ei

rtg rov vaov rov

Seov

<f>6eip€if <f>6epei

"
**

rovrov
vfxelg."

Seog'
roivvv

yap vaog Toy Seov aytog
aa(f>wg dvo^e^etKTatf ort

eartv, oiriveg ecrre

roirog

aytog Kai

votog

30

VTrapyet

vovg rov av^paTrov, ev
rrjv
**

a

ot

^atfxoveg ^ta rwv efxna^xv

XoytaftMV
earrjaav.
Towoo

^pvy^v

epi^fxcoaavreg,
;

ro

ei^aXov

rrjg

dfxaprtatg
rj

TOTe," wot€
ov fxovov

orav ro 0beXvyfxa rrjg

eprjfxcoaeccg

ev

dyt'jp'

Se vept rov dv^pidvrog Xeyet toDto,
2 Kijvpw

aAAa

Cod.

198
Kai.

EPMHNEIA TOT KATA
T<5v

XXIV.
»f ot^efKiav

19.

(jTparoTie^m,

(f^evyeTOoaav te

eiiKV,

koiirov

ekTTiha awTVjpiag ey^ovTwv. wairep ev toTs TrpoTepoig efxflv

iroXefx.oiq'

av

yap

tcxTai

Tig
<f>y}ai

/xfTajSoA^
to
eiti

vvv^

wcnrep

eixTtpocrOtv

yeyoveV

ayaTtvjTOv

yap

Kav
twv

«yy/xvco

tw

crci>/x,aT/

awGvjvai Ao/ttov,

Gia TovTo Kai Tovg
etaeXSeiVf
TTiv

^wfxoiTa}v

ovK

d(pietcrtv ei$ ttjv

ciKiav^

waTe apai Ta

tfJ.dTta'

Ta acpvKTa

hi^Xwv

KaKa, Kai

avepavTOV cvfx.(popav, Kai oti tov efiTteaovra dvdyKyj TrdvTwg

aTroXecSai. oia tovtq Kai tov ev tc5 dypw, TTpoaTiGvjcrt Xeywv'

"

fxyj^e

" ovTOf eitKTTpei^dTW apat ra
<f>evyov<Tt, TToAActf

\fx.dTta

afTov,"
')q>vj

e/

ydp

01 evtov

ovTes

fxakXov Tovg e^wOev ov

Karacpevyeiv eKei.

10

19

" Ovai
raii

Se Ta?f ev

yaarpi ey^ovaat^f Kat
ft.vi

raU
te

OvjXa^ovaat^,^'

fxev ^ta

to vwQporepov Kai to
TVj^

^vvaa&at (pevyetv evKokw^f
Ta^ig
'^td
fxv}

TW

(popTtco

Kvvjaewi

(3apovfi.evatg'

to

^eafxa

KaTeyeaBat tw t^j avfXTtaBetag twv
avv^^taaw^etv to,
€u/foAov,

Trat^twVf
fxev

Kai

^vvaaSai

6vj\d^ovTa'

y^pYifxdTwv

ydp Karacppovvjaai 15

Kai Ttpovoviaai pd^tov
;

tfxaTtoiv, to.
vj

t\ airo TVjg (pvaewgf
;

irwg av Ttg "^ia^pvyi^
^e
vj

irws

ydp dv

eyKvog yevvjTai KQV(pv]
;

Trwf

OvjXd^ovaa "^vv^aeTat toD TeyOevTog Karacppovyjaat
ei-ne

20

AiaTi
rvjv

" itpoaevyeaBe^
tvjv

Kat

rd

e^Yjg

;

ev 'xeifxwvt fjiev Se,

iia

^vaKoXtav
tvjv

dno rov

Katpov'

ev

aa^^drw
ydp
(pvyvjg

^td

t^v 20
Kai

avBevreiav

ano rov

vofxov.
ev

evet^v]

'^(^peiaf

<pvy^g ra^x^tarvjg, ovTe ^e

aa^^diw

'fov^aroi cpvyetv

eToXfxasv

oia Tov vo/xov, ovre ^e ev yeifxwvi ^td ro ^vaKoXov' oBev ^^Xqv oti

vpOg iovQatovg
fxevwv

Xoyog avTx, Koi
ov

•Jiep\

rwv eKeivovg KaraXi^O'
^-JtoaroXot

KaKwv ^taXeyeTai.
v]

ydp

^vj

01

efxeXXov ro 25
eite(3v}

rra^^arov rvjpeh'
TtoXei'
ei

eKei

eaeaBe, vjvtKa Oveaiiaatavog
01

tvJ

Kat yap e(pBvjaav TtpoavteXBovTeg

TtXeiovg eK rov jStov'

te Tig evaiteXei(pBv], ev dXXotg

t^j

oiKovfi.evv]g

^terpt^e roTtoig
fxv]

T0T6. TO be
'

earai OXtxpig ota ovk eyevero, ovOe
tqvto vTtep^oXiKwg eipvfaBai,

yevv]Tat,

fxv]Oetg

VQfxiav]^

dXX evTV^wv ToiV^o
tv]v

Toy iwavptov avyypdfXfxaai, ft.avBaveTW twv etpvjf^evwv
Betav.

dX-^-

ovQe

ydp av

eyoi rtg eliteh oti Tttarog wv

dvBpwTtog eig

ro

avar^aat ra

etp-^fxeva

e^wyKwae
rwv fxerd
]fO[/.KT€l

tvjv

rpayw^iav
'Kpiarov

Kai ydp

^lovtahg kou

^v]XwTV]gy

Kat
*

rijv

Ttapovatav.

Cod.

XXIV. 22.
t/ ovv
oiiTOi

MAT0AION ETArrEAIOT.
(fii^o-t ;

199

QTi na(Tav (viKyjae
oii^ciroTe

Tpaywttav (Keiva Ta &€/va,

Kot woXefMi ov^e]^

TOiovTOi to eOvog KaTfXa/Bf. To^rovroi
fA.vjTpdai "Trepifxd-^^i^Tov

yaa ^v

o

A^jtAOf,

wf avTaii TaT^

iivat

t^v

T€Kvo(f>ayiaVf Kai virep tovtov iroXefJLOv^ yiveaGai.

iroWovs Se Kai
i^fyrf

vtKpov^ yevofnfvovs

KaTa

fnea-ai
vj

dvappyjyvvaOat Taq yaaTipa^
VTreplSoXr} avrv)

5

vdvv

§e TrpeirovTWf yeyovev

t«v kukuv

tnrfp

Ta

(fLvpoaQev.

Kai /xctoc TaSTa
Trji;

ToXfii.yjfia

ovTta vapavofLov Kai <ppi'

Ku^es, Tov

KTiaeoos dndayji ^eaTroTyjv OavdTX Trapa^ovvai.
(l
ft.v]

22

T/
<f>i^atVf

eaTtv

"

eKoXo^aSrjaav ai

vjfxepai ;" et^ eTr) irXelov,

eKpdTVjaev

iroXefJiOi

tmv

PcofJLaiay

KaTa

Tr^q

voXevf, 10
tvjv

avavTei av diraXovTO
'lov^^aiKVjv

lov^aToi'
oV/
ol e^co

iraaav yap adpKa evTOvOaf Kai
01

Xeyetf

Kcti

ev^ov ^te(f>Gdpv]aav

dv

ov

yap ^^

jtxovov to^s' ev

lov^ata, cTroAf/Aovv,

«AAa

Kat Tovg iravTayov

'hteairapft.evovq direKvipvTTOv totc,
fJLiaoi.
^tqi

Kai i^Xavvov Oia to Trpoq eKeivovg
<f>v]atv,

§€

Tovf eKXeKTovff
^e

eKoXoPwQvjaav ai vjfLepati^

eKeivat*

"

e/cAe/fTovf"

Xeyei

tov^
fiv]

vtaTovq tov^
01

ev

fxeaot^

airetXv)fj.fj.evovi

avTo7g'

iva

yap

Xeyaatv

lov^aToif oti tia

TO KvjpvyfjM, Kat tia to jrpoaKvveiaQat tqv ^ptaTov, TavTa yeyove

Ta

KaKcii ^eiKvvs oti ov fJLOvov 01 TriaToi tqvtojv avToXi iVK eyevovro

aiTioty
€*

dXX

OTi

et

fLVj

eKeTvot vjaav^ irpoppi^ov aTravreg aTrwXovTO.

20

yap avveyapriaev
efj.etvev

©eoj

eKxaBvjvat

tov •noXefj.ov hrt TrXeToVf
tva fj^ avvaTroXcovTat Toig

ovV av Xei^avov

lov^^aiav'

dXX

diriaTOtf Lov^aioii

01

e^

avTm

yevofj.evot iriaTOii

Ta^/eag KoreXvae
(f>y]ai,

T^v fiMyyiVf Kai trepag edccKe
**

to5 iroXeft.a).

^ia tovto

*'

dia

§e Touj" e/cAeAfTouc," Kat to, e^^g.
l^pv]

25

Oe aKOTrvjaat ty/v tou 'navarfiov YivevfkaTog olKovofj.iav, ort

TOVTCOV ovdev eypaxpev

^AnoaToXog

'Iwavvijf, tva

fj.v)

^o^v] e^ avTy)g

Twv
f?*?

yeyeYr)fj.evoav TVji

laToptag ypd(f>etv.
0/

Kat yap

fJi.eTa tv^v

aXcoaiv

"xpovov

noXw.

dXX

vpo T^g dXctiaeag dnoQavovTeg ^AnoKai
fKV)^ev

(TToXoi

Kat

EivayyeXtaTat

tovtcov

kcopaKOTeg,

avTo) 30

ypouf>ovai

Ta nept T^f

auvTeAe^as" twv '\epoaoXvfj.oiv, (oaTe ndv-

ToBev npoXdfxnetv T^f npopp-fjaeoig ttjv layvv.

nXvfpwaag
Xotnov

to,

nepi

t»v

lepoaoXvfJtMV,

eig

tv]v

eavTov
fi.ady]TaTg
(l

^iaPaivei
to,

^evTepav
eKetvotg

vapovatcOf

Kat

Xeyet

^0??

aYjfj.eTa,

ovk

^

om. Cod.

200
•Xp-^a-ifJia

EPMHNEIA TOT KATA
[xovoVf

XXIV. 29.
oy/xaf

aAAa

Kai vjimv, Kai
viJ.iv

ro^ig

/xed

eaofxevoig'

TOT€
el^f.

<pri<TiVy

eav Tig

eiirvjf

lOov

cooe

XpiaTOs,

Kai ra
l^ia-

TOT€ aTto TOv T07T0V avTov^ aa<paKi^€Taif

Xkym ra
TavTa.

[jiaTa TYjg
(i)a-7r€p

avTOv itapovaiag,

t^«"

[xeWovarjg

jtxera

ov

yap
ttjs 5

€v TYi TipoTepa

ev B>j5Ae€/x. €(j)avv]f Kai

€V

ywvia ixiKpa
Kat

otKOVfxiwjgf
ir€pt(f>av€iag

ovT(a

Kai

tot€
Kat

(fiyjatv,
fxyj

aXXa

(f)avepu>g

^aexa

aTraarjgf

ag

teiaQai tov

TavTa aTtayyeX-

XovToq.
•jfjpyj

ov fj.iKpov §€ TovTO ai^fL€iov Tov kavBavovTwg TtapayeveaBat.
aKOTtvjaat

Se

wwf evTavOa ov^e

iiept

TroXeft.ov

o/aAeyera/,
iiepi

ov^e vept Trjs irapovaiag avTOv ^iaKptvei Xoyov,
aitaTfi €Trty€tpovvT(av,
**
*'

aXKa

tCvio

eAeiicrovrai

yap," <l>Wh

** ^^^^

airaT^fiaovai
ot

TToWovg."

01

^e

Ttpo

T^g 'hevTepag avTov Ttapovatag,
'^coacoatj (f^y^at, arjfxeta

Koi

€K€tva}v

ovTeg ittKpoTepot,

Kai TepaTa, Ka)

Ta

e^vjg.

^etKvvatv ovv Tivag Kat '^taKovvjaofi.evovg
ttep) avTO^v'
^'

''AvTt')(£iaTw.
rj

Xeyet ^e Kai 6 KitoaToXog

oti

eaTai

Ttapovaia i^
aif]fi.eiotg

" avTov KaT
**

evepyetav tov

EaTava
tbov,

ev itaay\ ^vvafjiet
'

Kat
vfxiv

Kat Tepaat \yevOovg.
etitaatv vfuv t^ov ev T^q
fj.€v

(pyjaif

itpoetpi^Ka
e^rjg.

eav ovv
aiteX-

ep-^fi.cOf'^

Kat to.
^e,
y]

ovk
**

eiitev,

6€T€
ft.y]

Ttpog

avTOv,

fi.y]

7ttaT€vai^T€

aAAa
aTta.T'^'

fJ.yi

€^€Afl>jT€,"

aTteXBr^Te.

Kat yap

TtoWyj

tot€
fj.€V

^ta tovto

Kat 20

ai^fii,€ia

ytV€Tat a^taTrjg' Kat Trjv

rou AvTty^iaTOv Ttapovatav
r]

cv TOit(p Xeyetj ti^v de
{{
'J

avTOv
Oe

waitep

V

5(;eTa;,

Kat

Ta

V

fl-~

<N^^,/
fi.r]

aaTpaitif], ~

eq-^g.

keyei toiovtov eaTiv.

>/f'
r]

(pi^atVy

"

e^e^\

aaTpaitrj

oi/TW

(f>atv€Tat

w<7T€

^eiadat tov aTtayyeWovTog,
KaBr]fj.€votgy

fj.r]^€

tou

KV]pvaaovTog,

aXXa

Kai ToTg ev otKiaig
poTtrj

Kai ToTg ev25

BaXafXoiSj ev aKapiato}

KaTO. Tr]v oiKOVOft.iav ^eiKvvTat itaatV
ofxov

oyTWf eaTat
T>jv €KXafj.xpiv

r]

Ttapovata
^o^r]g.
01

eKetvrj,

ttavTaytiv

<f>atvofi.€vr/

ha

T^g

Xeyei Se Koi eTepov

arjfj.eTov,

"

OTt ottov

" TO

TtTWfj.a,

eKet Kat

aeTOt,^ TOVTeaTi to itkrjQog t«v AyyeXoov,

Kai tS)v fxapTvpwv, Kai twv dyicov TravTWV, fi,€Ta \piaTOv evpe-So
Br]a€Tai.

29

Eu^eo)? 5e [lera ttjv OkiyJAip tcou
Kcu
TOL i^rjs.
r]fj.€pav Oxixpiv

-^fiepcou

iKHVcov,

Hoiuv

Keyei

;

tou ^Avt iy(jpiaTov Ka) twv ipev^o-

XXIV.

30.

MAT0AION ETArrEAIOY.
yap
ea-rai

201

7rpo(f)y]T(ov'

6\i\pii'

TOre [j.eydkvjf ToaovTwv
€/V

ovTm tuv
ei

atraToiVTaVf

aAA' ovk

€KT€iveTat

fA^KOi

yj^ovov'

yap

o

lov^atKog Tiok€fx.og ^ia Tovq cKXeKTOvg
6

€KoXol3(i}6v]f ^roAAco
Toi5

fj.aWov

irapaafjiOi
KotTfjico

ovTog (JVdTaXrfaeTai ^ia Toi/g ev

Tore Kaipoi T^g
eiTre 5

€v

avvTeXeiag vnap^/ovTag eKXcKTovg.
aAAft Kat
oiTe
*'

oia tovto ovk

fjL€Ta TYjv 6\ixpiv fjiovovf

ev6e(ag^ 7rpo(re6yjKev'

ofxov /xev

yap aye^ov navTa

yiveTat.

yap i^ei/Sowpo^^ra/ Kai
Kai
ev6e(a(;

i^eu^o-

yUpt(7T0t 6opv^y](7ov(jt vapayevofxevot,

avTog

^eairoTrjg
t^iv

vapeaTai' Kat yap cv fLtKpa TOTe fie\Xet KaTeyeiv Tapayri
elKOVfj.evyjv'

irapayiveTat

Je,

fj.eTaayvifJ.aTi^Qfj.evvig

Xonrov

avTyfg 10

Tyjg

KTtaeug. Kat yap
viK(i}ft.evog

"qktog
Trjg

(JK0Tta6-^aeTat, ovk a(f)avt^Qft.evog

oAAa
"

tx

<f)(aTi

irapovatag avToy.

Ta

te

aaTpa
ova^vjg.

TreaeiTatf OTt

ovk
^e

eaTtv avTwv X/^f^a XotTroVf vvKTog ovk
tSjv

ai

tvvdfj.etg

ovpavm a-aXev6yjaovTai"
et

tioTi

ToaavTyjv
ovT(og 15

fi.eTa^oXyfV opiia-t yivofJ.evy]v.

yap OTe eyevovTO Ta aaTpa,
fj.y]

e(ppi^av

Kat

e6avfj.aaav,

nug av

(ppi^oiatv

opavTeg

TrdvTa

fj.eTappv6ft.t^Qfj.eva,

Kat

Tovg axrvhov\ovg avTav tta Tag ev6vvag,
<f>o^ep(a

Kat

Tvjv

olKOVfj.evY)V

kiraaav

'iraptaTafj.ev^v

^tKaaTyjpi^a,

Kat Tovg airo tov A^aft. fi^y^i toJj «yTOt; vapovatag yevofj.evovg,

koyov

diratTovft.evovg

irept

irdvTOov

wv

eirpaJ^av.
;

Ylept

votov 20

ayjfLeiov

Xeyet, OTt <f>avy]aeTat ev

t» ovpavZ
ei

irept

tov aTavpov,

oaTtg TQv ^ktov (fyai^poTepog eaTat.
Kot

yap

eKeTvog
ot<

aKoTi^eTat

KpvvTeTat,

oi/Tog

^e

(f>av^aeTai,

irpo^-^Xov

woAAa t»v
eveKev,

rikuxxav oKTtvtov KafJMpoTepog ^ttyfiyjaeTat.

Ttvog Te

Kai

tta Trotav atTtav <f)aveiTat
fj.ta6yjvat

;

waTe eK veptovaiag TroXX^g
dvaiayvvTiav'
oi/tw
to.

eirtaTO' 25

tvjv

tHv
tov

lov^atoov

Kai

yap
etg

^tKatcofjo,

fj.eytaTov

eywv

aTavpov,

vapayiveTai
fLovov

eKeivo

to

hKaoT-^piov 6 'KptaTog, ovy)

TpavfiaTa

dXXa

Kai tov

6dvaTQV Tov enovet^^taTov hetKVvg,
*'

"

Kat KQXpovTat tot€ ndaat at

(pvXai

T-fjg

7^f*"

ov

yap

"XJ^^ta KaTYiyoptag.
;

30
enet^^yj

30
ov

AtaTi ^e OTav

il^a^at

tov aTavpov KOxpcvTat

eaTavpwaav
fj.-ff

irpoaKvv^aai e^et.
01
*'

tqv aravpov Ve

efi.wifJ.ovevaev, tva

vofni-

a(oatv

ATroaToXot irdat
Kat
etrt

aKv6p(OTrov rt

eaeaOat rore, eirrfyaye
epyofj.evov,^^

Xeyav'
eliyjg.

oipovrat

tov vtov rov

av6p(i)irov

Kat

ra
35

ovk

tov aravpov

dXX

ev ve^f^eXyf,

Ka6wg Kat

dveXy}(f)6yi,

Dd

202
'*

EPMHNEIA TOT KATA
</>^o"/j

XXIV. 32.
/u,eTa

Kat e^awocTeAer,"
TTiyyog

" rov^ AyyeXovg axncv
e^vjg.
tvvo-^accf/.ev,

aakairo

"

fj.iydXvig^^ Kai

ra

ayaTryjTO/,

fiev T«i'
irep

KoXdaeav, Kai ra avrovg dvaf/.evovra ^aaaviar^^piaf ori
ryj

Kai rav eK^eKroov "/ccpi^ovrai, Koi

yeevv^ Trapa^i^ovrat.
(pavepcHg 5
/Af v

rtvog ^e eveKev ^/ 'AyyeXwv

KaXeT rovg CKXeKTOvg, ovrag
Kai ev rovroo.

avrog

ep^/ofxevog

;

rtfxwv

avroiig

dvaardvreg

yap avrovg a-vWe^ovc-tv AyyeXot'
ve(f>eXatg.
^rj

avXXeyevreg ^e dpirdaovatv

ev

ravra

^e Tidvra ev aKaptatcc ytverat, ev drofxca' ov

yap

avco

fji.evc6V

avrovg KaXet, dXX

avrog ep)(erai
r^

ev

adXntyyt.

Kat ri

PovXovrai ai

adXittyyeg Kat

•>j%o^ ;

itpog

dvdaraatv,\o

Ttpog €V(f)poavvrjv, irpog
o^vvriv
rv)v

irapdaraatv rZv
o'ifJi.ot,

ytvofi.evctiV eKTtXyi^ecng, Tipog

d7roXtfji.7ravo[xevccv.

dno T^f
rjfJ.dg,

yjfKepag eKetvrig ryjg

<po^epdg.
fxev,

Kat fudXXov

ft,ev

e^et yaipetv

orav ravra
eafj.ev,

dKovcti-

aXXa

rovvavriov dXyovfJ.ev Kai Karvi^pelg
fxovov eyo)
efxot

Kat aKv6pu}ev

itd^ofj.eV

fj

ravra
ft.ev

Ttdayca^

vfj.elg

Se yatpere

^1715

rovrcov aKpodaet.
fj.evct}v

ovv Ka)

<f)piKV]

rtg

eiiepyerat, Xeyo-

TOvrcDVf

Kat irtKpov o^vpofxai, Kai Ik /3a6vrdTVjg arevd^co

Kaptiag'

ovtev

yap rav aya6m
Kara^tKi/],

eKetvcov
v]

irpog

fie,

dXX

vj

fj.era

rZv

dcftpovcov itapBevcav
vf

fj.era Toi)

'/caaavTog ro

rdXav^aKpvca, 20

roVf OTtep eXa/Sev,
oavig ^o^vjg dtvjveKag,

fj.era

rov

iiovvipov

^ovXov.

^td

ravra

eKTtiitretv fxeXXofJ.ev, oavjg

eXTti^og dya$wv, Kat rovro
ei

tva fj.tKpov
f«.€v

aTtov^daccfiev.

yap

itovog itoXvg

•})v,

Kat

vofuog I3apvg, e^ei

Kat ovrcog Ttdvra itoteh.
ev

Ka/
ev

jOieT

oXtyov


25

Ev

yvj

dycovt^vjf

Kat

ovpavw

6

arecpavog'
I3pal3eia'
ev

hvo

vjfj.epatg
aci}fj.ari

rpey^etg, Kat
vj

etg dyvfpovg

atmag ra
vj

(f>$aprw

TtdXvff Kai ev d(f>6dprQ3

rtft.'^.

KE^. NH.
Ilept Trjs fjfiepas

Kai apas.

32

Tivog ovv

eveKev

ro

ttapdtetyfJM

re6eiKe
e^vjg
;

r-i^g

avKVjg

Xeycav,

"

dito te rvjg avKVfg fj.d6ere^^ Kat rd

eTtet^vjTtep e^^^rovv
v]fj.epa

0/30

fj.a6vira) fj.eff

oaov '^ovov Kai avrvf Kvptcag

v)

r^g vtapovatag

avrov ditavrviaeratj ov ^id T^f vtapa^oXvjg

fuoyoVf

dXXd

Kat ^td

rav fierd ravra Xe^ecov rovro

e^-^Xcoaev

eincov,

"

yivcaaKere ort

" eyyvg eartv

em

6vpatg.^^

evrev6ev ^e Kai erepov rt itpo(f>v]reveiy

XXIV. 40.

MAT0AION EYArrEAIOT.
kot
cKeivrjv

203
t^v fjfxepaV

Bepo^ TnttvfiaTiKov Koi yaX-^vyjv ca-ofxevrjv

avo

'xetfxavoi

rov itapovro?
0.1:0

ToiV

tiKaioig,

rolg Se a[xapTa\oT(

Tovvavrtov, yetfxoiva

6epov(, oirep ev rolg e|^? e^yjXccdev eivatVf
y]fi.epav.

Tpv<f>wvrav avrav (Triar-fj(7ecQai ryiv

ov ^ia rovro he^fjiovov
^ta(rry]ft.a ^yjXtoayi, 5

ro r^i avKijs rovro reSetKe 7rapa^etyft.a, tva ro

cl^ yap
yeveaQai.
(ffvatKag

Kai

erepw^

avro

napaar^aai, aXKa

tva

KavrevBev
dvayKyj

maraai^rat rov Xoyov, ovTWf

eKPy]a-oft.evov TravTcwf, ooairep

Kat yap ottov ttep av ro •ndvrwg

dTro(3yjaoft.evov Xeyet,

dvdyKaq

etq

fueaov
-Troiet,

itapdyet'

oQev

Kat

ATToaroXoi

avrov
fievog

fi.tfx.ovft.evos

rovro
ft.y}

Ka6hg

Ttept

dvaardaeas ^iaXeyo- 10
etg
ryjv

<f>yjatv'

" eav

6

KOKKog rov atrov Tteaav
Kat ra
eqrig.

«y^v

aitotiavyi,

avrog
(pyjai,

ft.ovog ft.evet,

40
fj.ev

1 0T6,

Ovo eaovrat ev too aypw,

Kai

ra

e$^?.

aypov

eKdXeae rov Koafiov, itapaXafj.^dverat be
KaraKptvofj.evog.
^''^vo," (pyjaiv,

aa}^ofi.evog, acpterai

Se

"

dX-^Qovaai ev roo /auAwv/," 15
TtroDyjeKX

Kai ra e^^g.

d\yj6ovaag /xev eKdXeae rovg ev
eitt

^tdyovrag.
rovg ev

Se AovKoig Kat ^vo
TtXovru)

r^g Kkivyjg
ovv

eiitev, ortep ay}fji.atvet

ovrag.

fj.avBdvoft.ev

eK

rovrov,

ort

Kai

Ttroj-^^ot

Kat

Ttkovatot Kat 'tovXoi Kai ^eaitorat 7tapaXaft.^dvovrat Kat d(ptevrat'

Kat

dito

ravTYig r^g a^iag

Kat dit
ev
01

eKetvy\g,

(aartep

Kai

ev
ev

T17

20

itaXata (pyjatv aito
fj.vXci}vt'

rov

Ka6y\fj.evov

ra

dpovco, efog

t^?

tw

Kai

eitettyjTtep ort

^vaKokcog

TtXovatoi adc^ovrat, ^etKVv-

atv

evravBa,

ort

ovre

ovrot

Ttdvrcog

attoXovvrat,

ovre

TtevyjTeg

aa^ovrat

aTtavreg,

dXKa

Kat

e^

eKetvoov

Kai

eK

rovnov,

Kat

aw^ovrai Kat ditoXXvvrat.
yj

Kfi.01

^oKei OTt

Kat ev vvkt) earai 25
^yjXovort

itapovata'

rovro yap Kat

AovKag

(pyjatv, o6ev
eiTteiv
**

itdvra

fuera dKpt^eiag oi^ev.

^ta ^e tou
eavjft.av(v

ypvjyopeTre, ort

ovk

"

o^itare^ Kat

ra

e^^^g,

ori

^ta rovro ovk eiitev t^v
eivat ^tyjve-

yjfjjepav

Kai

t>jv

(opav, ^ovXoft.evog
^^

avrovg evaycoviovg

Kag.

ri

"^YiXoH

ortf ei
01

i^^ety 6 oiKo^eaitoryjgf'^ koi

rd

Xotitd.

e/30

yitetaav, (pyjaiv,

itoXXoi,

itore

ditoBavovvrat,
tva

itdvrcog

av kot
eKetvyjv

eKeiv^v
fj.QVov

ryjv

wpav eaitovtaaav
rovro

fi.eTavoy]aat'

ovv

fj.y]

a-nov^^dacoat, ^ta

ov

Xeyei ovre rov KoafiAv
yjfiag

awretoutow

Xeiag,

ovre

rov

eKdarov Bdvarov, aet
y
;}§,,

^ovXofj.evog

Cod.

D d 2

204

EPMHNEIA TOT KATA

XXIV. 45.

TT^OQ^oKaVf Kai aet aymi^eaBai,
juovf j 6Tt

a[xa ^e Kai (VTpeirei Tovg paOv(XTrov^y^v

ov^€ oaov Trepi yjivJixaTm

TieTroiyjVTai ot Trpoa-

^OKoovT€$ KXeTTTe^jOaif oy^e TOcravTYiv ovTot T^f kavTav \pv)(p^(.

45

KiTTWV ^e TO
eiTreVf

**

t/j

apa
to

6

irKTTog '^ovXog" ovte tovto ayvowv

«AA

iva

'^ei^y]

cntdvtov
ei
;

Kat 'noKvTtfxov.

ovTcog
a/.A,

oiiv

Kai 5

tco

Ahai^ etirm,

itov

ovk

ayvom

etitev,
eirt

iva

avTOv

ef/.pdXf]

etg aTroXoyiav Trjg
**

d^apTiag' Kat
et

twv

'Zo^o^j.av ^ta

TOVTO
*'

eiirev

KaTa/Sag
j«,e,

oipofjiatf
ei

KaTa

tvjv

Kpavyrjv

avTUv

avvTeXovvTat npog

te

fj.y]f

tva -yvai."

OTrag yjixdg Trai^evtJti

aiTo^paatv ev irpdyfxaTt fxi^^eTiore ^i^ovat Trpiv TeXeiag dvaKpivofxev 10

Ta icpdyfkaTa.

eitt

t\

tov

Trpocfi^^TOV

^ta rovTo einev,
tva
p.rj

'*

edv dpa

"

aKQvaojat, Kat

eav dpa

avviwatv."

^o^y]

vj

Trpoppyjaig
ev

Trapa To7g avoyfTotg, avayKaartKyj rig eivai Ttpog irapaKo^^v.
Tso

&e
tva
1

EyayyeA/w

einev,

**

taag evrpaTiyjaovTat rov viov [xov."
Kat evrpaTTyjvat rov viov
fjiov.

^ei^yj ort ocpetXov

tovto

irotyjaat,

46
**

Ma/cap/^e/ Se tov TitaTov ^ovAov,
eKe7vog," Kat

Xeym,

**

fxaKdptog 6 ^ovXog

ra

e^yjg.

irdvv ^tKatag ag (ppovtfiiov Kat CTrov^^atov.
e'tpy]Tat fx.ovov,

rovro ^e ov
Kat
irepl

irept

yjpyifxdrm
Ttepi

dXXd

Kat

Tiept

Xoyov

haKovtag Kat
yj

Trdayjg oiKovofniag, ^v

eKaarog eveyet20

ptady].

avTy] ^e

7rapaj3oXyi Kat Ttpog rovg dp^^^ovrag rovg TtoXtTi-

Kovg dpfxoaetev dv, eKaarov yap itpog ro Kotvov avf>.(pepov ditoKeyjpY]aBat
'^el,
e<f>

oig
eitt

ej^e/,

Kav aocpiav, Kav dpyyjv, Kav TtXovrov,

Kav

ortovv,

fxy}

j3Xd/3y]

rm

avv^ovXm,
itap

fi^yj^e

eitt

dircoXeia
Koti

eavrov.
Ttiartv.
fxev

^td

^y]

dftxporepa
yj

dTtatrel

avrov

<f>povi^atv
**

Kat yap
(pyjatv
eiK-ij

dfLapria dito d<ppoavvy]g yiverai.
ori

Tttarov" 2^

ovv

avrov,

ov^ev
**

evoa^piaaro, ov^e dvfjXaae
<ppovtft.ov" ^e,

rm
ro

oeaitoTtKm

Kat /xaTiyv.

ort

eyvco

Ttpog

oeov otKovofJ.y)aat

Ta

toGevra.

Kat ydp dfxcporepm yjfuv yjpeia, Koi

rov

fi.y]

voa<piaaa6at ra teaitortKa, Kat rov eig ^eov oiKovofkeh.
e^

av oe

ev

avrm

aTtoXetny], cog

Karaycoaavreg KaTaKpt6y]aoft.e6a. 30
fny]

av

ff.ev

yap

itiarog rtg virdpyy] Kat

KXe^Krrj, ditoXXvet

te Kai

eig fj.y]^ev Tipoa^Kov laitava, fji.eya ro eyKXy]fj.a.

dv re TidXtv oi^ev

otKovofxeh, voa<pi^eTat Se,
01

ovy

y)

rvycvaa KaTv^yopia.
ov

dKovaare

Kat

ra ataSy^ra yp-^fiara eyovTeg.
fxovov,

ydp di^aakdXotg ^taeKdrepot

Xtyerat

aXXd Kat

roig TtXovrovatv'

ydp eveni-SS

XXIV. 47(TTdvQriaav

MAT0AION ETAITEAIOT.
/aci/

205
^t^daKovres' tov

TtXoxnov^ tov
vfJi€7s.

avajKaiOTtpov,

oi

Se €AaTT»,

av

ovu

fjiv}

evyvniixoavvi^v eTri^ei^r^ade,

Ta yap

dXXotpta TtapiyiTe,

Ttoia vfjuv ea-Tai

dnoXoyia

47
**

T/
Kou

'^i^Xoi

TO

"
t^i»

eiri

Tiaai toi^

vTrdpyovaiv «vtov, KaTaaT-fjaei
eKiivyjVf

avTov ;" OTi

fJiaKapiOTViTa

Kai t^v dppvjTov

al^iav,

5

T^

twv ovpavm /SaaiXeiav, ^i^tcaiv avTW.

tov Sc KaKOV ^ovtiaTrpaTTOft.evov

Aov Tcv XeycvTay
TO.
€1

"

"^fjiovt^et

fxov

Kv^/of,"
acpopyjTovg

f^a/

e<f>€^^i

yey pafHfKevaf

et^

Tag

eKirefutei
fxrjhe

Kokdaei^.

^e

Keym

oti yj^ovt^et ovtco Tifuajprfi-^aeTaif
;

oXw^ npoa10

^okZv aiiTOv^ t/ TtdQot
Trjv

dXXa

fii^ Tr}v

KoKaatv

KaTavo-^actif/iev ixovov

eKeivx Ketfi.ev^v,

dXXa KdKeho

aKOirrjaaft.ev, fX-^TTOTe

Kat

rjfxeT^

avTot

Kat Ta avTa TrpdTTovTeg XavQdvofi.ev.
0/ 'jrXoiJTov ep^ovTef,

Kai yap tovto eot^eoft.evot(;

Kaatv

Kat

ft.ri

OaxptXios ^0??

-Trape-

"/ovTeg'

Kai eKaaTos

otKovofi.o^

eaTt toIv eavTov yjprjfmTm, ovj^

^TTov

17

Ta

Trjg

EKKXrjatag oiKovofxm' waitep yap eKeivo^ ovki^

eyet e^ovaiav to, ^t^OfLeva itepi
eTvy(jt

Ttvm

Toiq itevrjatv, ditXSii kou wg
eOoSrj ^taTpocprjv, ovtcos

aKopitiaat'
To.

ettet^ri
ei

eif

Ttev^Tm

ov^e
17

CKaaTOi

eavTov.

yap Kat itaTpmv Ttg tie^e^aTO
r]

KXrjpov,

Kat avTog TtpoaeTtopiaaTo,
ofTOJf
ft.ev

itdvTa avTog eavT^ eKTrjaaTO,

oiJSc

ayToy elaiv, dXXa itdvTa tov Qeov vitdpyovatv'
6

r^vvaTO 20

yap avTa

Seog acpeXeadai, aXX ov

Ttctet

tovto'

eKaaTov

Kvptov 7to7m T^f 6/V Tovg OeofLevovg (ptXoTtfiLtas'
ju,6Ta Ttdarjg

^to aitov^dacofLev

yjx.pag Kai itpoSvfiiag aKopvi^eiv etg jovg teofjievovg,

f| wv

Ttep KeKTrifji.eBa.

KE4>.
Ii(p\
Tcoj'
i'

Ne.
napBtvav.
rj

25

'H

nepi tSov ^eKa TtapSevm itapa(3oXr], Kat
Trj

/ttera TavTrjv

t«v
tov

TaXavTcuv,
dyvafj.cvog'
pcog
8^<r,
rjfJAv

itpoTepa

eoiKaatv, Tyj tov Tttarov
itept

^ovXov Kat

leaaapeg ydp etatv ai itaaat
Ttapaivovaat, Xeyoa
Vlri

twv avTwv ^ta^poeXet]fi.oavvr]v

T^g

itepi

r^v

avou-So

Kai Tov 7tdvT0T€ tia itdvTm wv av '^vvdft.eSa tov vXrjaiov

wcpeXeTv,

wg ov ^vvaTOv

acaSrjvat eTepwg.
i/TroT/fieTai

Ka/

/xeT

oXiyov

^T<vof

eveKev ovy^ ditXwg olov ^i^oTe
'•

vpoacoitov,

dxX

eni tov

avTfS

Cod.

EPMHNEIA TOT KATA
Twv TrapQevav Trpoaanov
fxeydka
e^Yji'

XXV.
;

5.

t<xvtvjv

Troiehai Tr)v "TrapalSoXyjv

eneitv]

Ttepi

irapOevav

^ieXe^^^dv], eiiroiv,

"

eiaiv

evvovy^oi" KOi to,

oT^e &€ Kai Toiig

iroXKovg tZv dvdpu>Trwv irep) avTy]v ^o^av
(f>v(xei

ej^ovra^.

Kai
ev ri}

yap eaTi
TraXaia

to rrpayfxa [xeya, Kai ^eiKVVTai e^
eKeivccv KaTwpSadrj' 5

uv ovTe

viro

twv TraXaiStv dvopm

Ka) ev T^ Kaiv^q
TOVTOi

ovk yjkSev elg dvdyKy]V
Trpoaipeaei

vo[i.ov'

ov

yap

eireTa^e

dXXa

TT]

twv aKovovTCOv

eireTpexpe'

hio

Kai

6

TlavXog

(ffyjo-i,

"

'Jrepi

de twv

irapBevcav" Kai

Ta

t|^f*

eire)

ohv

Kai \Keya to Trpdyf/.a
el^/eVf iva fjJj

•rjv,

Kai fxeydXvjv irapa Toig noXXoTg ^o^av

Tig tovtov KaTopSav ^idKenai, Kai
TiSvjai

twv Xoi-nav dpe- 10
ovaav'
ori

Twv

dfj.eXeH,

TavTVjv

tvjv

Trapal^oX^v
ey^v],

iKavyjv
toJ^'

TrapOevog,

Kav Ta aXXa irdvTa
ovaa,
f/.eTa iropvwv

tSov

airo

eXevjft.oavvy]g

KaXav
01
/x-ev

epY]fhog

eK(3aXXeTat, Kat fi.aXa eiKOTOog'
^e '^pv^fj.drwv.

ydp

cra)/x,aTct)v

eparog

Y]rTY]BY]crav, 01

ovk eart
'tptfxv1

Ve icrov cTftjjaaTwv

ep(jog

Kai y^pY^fkdrav,

dXX

toov cnofJidTcov

Tepog re iroXXw Kai
v]TTVjTat,

TvpavviKwrepog'

oaca Totvvv etg to yjttov Tig ^rrv^Getg'

ToaovTov fxdXXov aavyyvcnaTog

^ta tovto

^v}

Kat
>

fxctipag

avrag KaXei,
\
«<

ori rov

ft.ei^ci}
V

virocrraaat Trovov^ ^td tov
~
r/
>

eAaTTova to
e^el3XY]9v]

,

/

Trav irpovOaKav.
TV]g

VN

'^pv]

ovv cjKoirv^aat ort irep et ovTcag
ovpavS>v, eXev]ft.o(Tvvv]
ft.v]^e

?

f/

irapSevog

PaaiXeiag twv

ovk 20

ej^oycra ^axptXv], rt
vvjv

apa

avfx/S-^cxeTat TOig fxvj^e TavTV]v

eKet-

ft-eyaXoxpvyiog ej^ova/v

^

T/
ptafna,

^e

crvjfiaiVQvatv

ai
tv]v

Xaf/.irdheg

;

a^TO

rv]g irapOevov

to ^0.ti^v

ro

eXaiov

^e

tptXavSpccTriav,

rv]v

eXev]f/.oavvv]v,

irep) TY]v dytcaavvY]V rolg
*'

^eofxevoig ^ovjOetav.
yjpovov

ro

"

'/jpovti^etv

Ve tov 25
ty]v
Trepi

vV|a^/ov,"

Tov

ovK

oXtyov

eaofxevov

rov

(f)avv]vat

^aatXeiav avrov.
fxovag

ro ^e

"

e^^aSey^ov,"

tov

QdvaToV
vvKrt
<f)V]at'
v]

to ^e

rdg vvKrag yeveaBat
**

ty]v Kpavyv]v, qti ev
cog 6

dvdaraaig
rt

ytveraif

cv (pcov^
;

ap^^ayyeXov"

TlavXog

Se /3o«-

atv ai adXrrtyyeg

vvfx(f)iog ep^^erat'

ro Qe atrvjaat rdg fxcapdg 30
ovte\g
eirethv]
vjfxSiv

Kou
Tcov

ft.v)

XafSeiv, irep) rav

(ppovifxcov

^yjAor, ort

eKei

eK Twv epycav

'^oOvjvat irpoaTv^vat
eirt

ovv^aeTai,

ov ^vvarai'

Ka) ydp ai

(f)povtfXot
*'

ro a^vvarov Kara(f)evyovatv.

9

T/
TOVTO

eaTi TO
e/7re

vropeveaGe

Kat ayopaaare, Kat ori airvjXBov ;"
Kat vcpaivav avrv]v, Kat ^td 35

ty]

7rapa(3oXj)

irapafxevcov

XXV.
Buv
aiv'

12.

MAT0AION ETArrEAIOT.

207

TOVTCOV ^€iKvv(, OTi e/^ Kai (fnXavBpaTTOi yevwixida fxeTo, to aiteX€KtTf ov^^ev

evTfvQev Kep^-^aofxev
vj

elg

to

'^ia(f>vyeiv

t>;v

Ko\a-

wcirep

ov^e TavTaii i^pKeaev

TtpoBvixia, eireity}

fj^q

evTovQa
Iktvj-

aTTvjXdov Tipog tov^ TiwXovvTag'

TovTeaTi

ttjv o-vfJiTrdQeiav

ft,v]

aavTO

vvVf

aX\

eKei.
;

eiai te oi TiwXovvTeg tov ekaiov, oi TrevvjTeg' 5
'tio

Kat TTov TTwXovaiv

evTovBa'

Kai apTi
17ju.IV

^yjTeiv
vj

yj^rjf

ovk ev tw
avTrj

Kaipa

eKeivw.

Kai

yap e^ avTwv

yiveTai

ft.eydki^

irpayfJ.aTeia'
aifjLOV

evTavBa toivvv to eXaiov avvayofi.ev, iva eKet XP"^'
Kaipog
yjfJ.ag

yevvjTaif ojav

KaXvi'
f/.rj

ov

yap eKeho;

e<XTiv

Kaipoi T^f (TvXXoyyjg,
fjLaTvjv To,

aXX

ovTog'

toivvv

avaXia-KWft,ev
vjft.h

elg

10

ovTa^ elg Tpvcpag Kai Kevo^o^iag'
hio ai
jaev
eToifj.01

ttoXXov yap

€Kei

p^6/a Tov eXaiov'
KXTjdeTaai
fj.evwv,

avveta^XBov, al te ^tKaiag

fj.apai,

ov^ev

yap

fj.wpOTepov

twv evTavQa
iroXXovg

yjtrjfj.aTi^o-

aTreKXeiaSrjaav tov

vvft.<j)avog,

fJ.€Ta

itovovg

Ka\

fjivpiovg

i^puTag, Koi
Trjg

Trjv d(f)opr)TOV fJ^dyrjv cKeivrjv

koi to, Tpoiraia 15

a KaTa

XvTTwarjg tpvaewg dveaTVjaavTO KaTaiayvvSeiaai, Ka\

Twv Xafj.itdtwv ea^eafj.evwv, dve^ywpovv k^tw vevovaai' ovKev yap
dfJ.avpoTepov iiapBeviag eXaiov '^aipiXeg

ovk eyovarig.

el ^e avTr}

ovTwg, TToXXw fj.dXXov

01

ydfkw avvaipBevTeg, Kai tvjv €X€rjfj.oavvi^v

fM^yaXoy\jvywg ovk eyovTeg.

20
ovOev
eTepov
eariv,
rj

12

10 Oe

ovK otoa vfiag,
d(f>oprjTov

eig

yeevvav
yeevvrjg

direXBeTv, Kai elg

KoXaatV

fj.dXXov ^e Kai

T^g
6

TQVTo TO pyjf^ yaXeTiwTepov, OTav avTog avTO Xeyrj

twv 'Ayyee^rig' yjpri-

Xwv

^eairoTrjg'

TipoaeQrjKe he to
rjft.Tv

"

yprjyopeTTe" Ka) Ta
Trjg e^o^ov
',

<7tfj.r]v

^eiKVvaiv
01

t^v dyvoiav

tov jSiov tovtov. irov 25

vvv eiatv
irap

^ia iiavTog t&w ^iov pdBvfxoi

otov Se eyKaXwvTat
KaTaXifj.irdvw
ToXg

rjfxwv

XeyovTeg, OTt

ev

Kaipw TeXevTrjg
tovtwv,

teofJ.evotg,

dKOveTwaav

tojv
Trjg

prjfi.dTWv

Ka\

^topBovadwaav'

Kai yap ev

tw Kaipw

e^o^ov, iroXXot e^eTreaov tovtov, dBpowg

dpiraaBevTeg Kai ovte npoaTd^at avyywpi^BevTeg To7g oiKeioig Trep^^o

wv e^ovXovTo.
a
?j

Cod.

208

EPMHNEIA TOT KATA

XXV.

14.

KE4>. S.
Hepi
Tcov TO,

ToXaVTa Xa^ovTap.

*H
fjiaTicv

fx(v 7rpoeipYjiJi.ev7] tSov 7rap6evoov TrapafSoXrj
eXeyjfj.oavvvji;

r^g ^ia tZv

yjpv^-

evcKev

eipYjTai'

yj

o\ tc5v TakavTOov Trpoi Tovt;
(>}<p€-

ov

'vp-^fJLa<riVf

ov Koyw, ov TtpodTaaia, ovy^ eTcpw ovv rpoiKa

\uv
te

l3ovkoiJ.evovg tovs" irXi^aiov,
/xev
;

aXKa

Ttavra

0.7:0 KpvTiTOVTag.
rj

Oiari

avTYj

vj

7rapal3oXv}
7TS>i

iSaaiXea tlaayei,
oiKeiWTai Trpog

te tSov

Trapdevcov

vvfx<f>iov

iva
tvjv

[xa6a}[xev

Tag 7iap6aovg

\pi-

OTOg, Tag

IXeYjfj.o^JvvrjV

^axpiXcog 7rapeyov(7aqj Kai
.

7iavTa

ra

ovra roHg
Kou

vevYj<7i

'^iavefxovaag

rovro yap Ka) Trapdevia
ft.epifJ.va

KaBag 10
Kai

XlavXog

<f)Y)aiv'

"

77

ayafxog

ra tov

Kvpiov,''^

TtaXiv ^/a TO

ev(j'/y]ft.ov

Kai ev7T<xpe^pov to5 Kvpic^ aTiepKJTrdariog.
r):!.

i^ciVe ^e

ori

^*

Tiape^wKev avrolg

vTidp^^ovra, Kai «TreS^/x^^yaev."

iva fj.d6afj.ev avrov r^v fj.aKpo6vfj.iav' eri te Kai rov ft.eTa^v Kai-

pov TYjg <7vvr eXeiag aivirrouievog

ravra eXeyeV Kai

eTreiOYj

irdvreg 15

epydrai

v^idpyofJ.ev, Ttpog ^idvrag

^iaXeyerat, Tipog apyovrag, Trpog
Kai i^iwrag.
eire

dp'^OfJ.evovg, irpog '^e<y7roTag Ka). ^ovXovg, Ttpog <xo<f)ovg

rdXavra

^e eiaiv

oy

eKd<7Tov tvvafxig, ^v
ev yj)Yifj.a<Tiv, e'ne
ev

eXa^e izapa ^eov,
^i^aaKaXia,
fj.ev

€V 7rpo<rTaai(X,

em

eire ev oi(£^revre

^^Trore ^rpdyfiari roiovrcp.

ro te enreiv, rov
'hvo,

ort

ra- 20

Xavrd

fj.<it

Trape^oiKag, rov Se oti

t>?v

€vyva}fLo<TvvYjv

eavrav T^f

efJ.<f>aivovaiv'

Kat

ort

7rap

avrov

tyjv

a<f>opfj.Yiv

Xa/Sovreg

epyaaiag, TroXXvjv ydptv ofj.oXoyovatv avra, ro Trav avra Xoyi^ofj.evoi'

ro Se " e'iaeX6e etg
01

rvjv

yapav rov Kvptov aov^
fj.aKaptori^ra'
'^o^evra, Kat

aYifxaivet,

TO T^v Traaay
fjiev

rotovrot

KXY]povofJ.ovat

Kat ovroi 25

ol TTiarot

^ovXot, 'ht7iXaatdaavTeg

ra

ydptv

cofLo-

XoyY\aav'
24. Ka)
**

^e Trovvjpog ^ovXog, ov

f/.ovov

ovk e0i7rXaaiaaev,

aXXa
ei

KarYjyopiav TtpoaYjveyKe
ottov

Xeym, "

'eyvav

ae

ort

aKXYjpog

dv6pcti7rog, 6epi'^cov

ovk 'ea^reipag, Kat
roiovrov yap
yj

avvdym
Trovvjpta,

o6ev ov Sie-

'*

aKopTriaag^'* kou

ra

e^Yjg'

aKorei rov ^o

Xoytafxov, koi

Kara

KpYjfxvov TtoteH *pepea6ai rov aTta^ TYjg ev6etag
*'

eKrpa^tevra
TYiv

o^o^v'

ro ^e etiteh

^tovvjpe

SovAe," <po^epav
etTteiv

efj.<f>atvei

dyavdKTYjatv'

ro Ve Kara^aXeTv, tyjXoi to

Kat 7tapat-

XXV.

24-

MAT0AION ETArrEAIOT.
"

209

veaai Kai a-vfj.^ovXfva^ai'
TpaTTe^iTag

apyvpiov" KaXfi ra "kvyta ra Tifxia,
*

6e Tovf aKOvovTa^
Tvig

tokov

Ce ov fiovov

Ta Kara-

^Xrfievra ^ia
Kai
eiri

aKpoarxfxg^

aXXa

Kai t^v tSiv epyav eTri^ft^iV

[xh tZv aldSvjTav yj^rjfxaTm KOoXvft tovto yiv€a$atf Kai
tovto Trotovvrai'
eiii

KaTaKptvei tovs
iTtiayyiiTai

Se

TCtJv

irvevfxaTtKaVf avTOg 5

rovi

tokov^

a-aaiTeTv.

KfXevet

^c tov

ap^vat to
TaJ

TaAavrov, TovTcart to yaptafxa aTr avrov, Kat Ttpoa^Ti^vat
fj^ovTi*
tta.

TOvTov tiiKvvgf OTt
to acpeXcTv

'y^apt<j[xa

6%a>v

Koyov ht^aaKatyjv

Xtag, Kat

fxr] ei<;

'^(jpaifxivog

avTW, aTroXXrj Kat

"xapiV

Kat fX€Ta

T>?v arroipaa^tv tvjv ttoXX^i;

yefxovaav KaTvjyopiagf
ilg
ty^v

^.'^(jJeTov

lo

yap

avTOv

SovAov

mofxaaf,

Kai

atpoprjTOv

(KTrefxvet
tt^^a-

KoXaatV

Se airov^rjv itapiyofxevog
•Jrpo;

ug

to yfaa^Qat tco Trjg
axpeXetav,

aKaXiag yapiafxaTt
eirtaTraaeTat

tvjv

tov

'nXyjatov

TrXetova
pvjfxaTccv

Kat

t>jv

oapcdv,

aKovawfxev toivvv

t£v

Tovrav' Kai wg eart Katpog, epyaa(>)fxeBa t^v auirrjptav

rjfxJaVf

Kai 15

Xd^afxev eXatov ^axptXeg eig rag Xafxird^ag, Kat

eU

orrep

eXd-

^Ofxev rdXavTOV, Tovreari ydptafxa, eirepyaawfi.e$a, rovg irXrjaiov
doKvccg

•napaKaXovvrei Kat

vovSeTovvreg iig

ro dyaGov'

Kai etg
ev

vpotjraatav airov^^aTot ytvofxevot'

av yap OKv^a-avreg evravSa
Kav fxvpta

dpyia ^tdyafxev, ovdetg
vcofi.ev.

r}fiag eXe-^aet Xotirov eKeT,

$pr]-

20

©EOAflpoT 'Hpakaeias.
ovpavovi
dvo^ov,

KK^vjfxtav

avTov

KaXeT,

ri^v

elg

ore

Kat

Trape^ojKe

roTg

fxa^rfraTg

ra ovpdvta

fxvaTrjpta, Kai roTg rrjg
Trjfv

EKKXvjaiag fxvaraywyoTg, eKdarao Kara
25

avaXoyiav

rrjg

Beoae^eiaf ro dpfxo^tov tovg.
eart ro tt^aaKaXtKOv ydrirpoetpotf eKacrrog

Sethpot Antioxeia2. TaAavTov
ptafxa,
rrfv

eTriarevBriaav

ot

rwv KKKXvjaiav
avrov.

Kara

avaXoytav

rrjg irtarewg

OpirENOT2.
airatrrjaat.

Ta5v

tovXm

eart ro fxeratovvat, rov ^eaTroTov ro

30

ToT Xpt202t6mot.

H

irapprjata rr/g

epyaaiag Kat rov KepireTroiOriaet.

^ovg voieT Kai Bappovvra vpoatevat, koi XaXeTv ev

ToT

attot.

Meya

fxaprvptov "napa ^eaTrorov ovrvg aKovaat,

wg A.^paafx irtarevaavrt ra Seca eXoytaQr]
Kat vavrt vtar^

—Kai

fxer

oXiya

eig

^tKatoavvrjVf

ovrw

oXiya ra evrav^a eyyei-^S

E e

210

EPMHNEIA TOT KATA
^corjv,

XXV.
Ta

24.

ptaSevTa, TroAXa to, [xeTO, Tvjv evTaii6a

tia/Sag to. alaOyjTa
^e
eKei

Ka) Ta aopaTa,

epyofmi

Trpo^

avxov lov \piaTOV.
01

jravra, evTraOeia Kai yapd'

OTe

vvv KXaioVTei yekdaovTui'
eiri

eni

^e

Tw

Trevre

TakavTa

Xaj3ovTif Kai
c6

tZ

^yo

TavTa XeyeTa;,
Kai

apfxoaeiev TavTa, to

ttoXv ovk

eiikeovaaev,

^

to

oKiyov 5

ovK ekaTTOvif]<rev.

0EOACPOT 'Hpakaeias.
€1$ evtei^iv

Ta
tS>v

TTap

avTov XeyofJieva Tidrjciv

Twv Xoyccv, ^toi Kai
ov
%/5f'a

Xoyiafxav, ol^ e6os Key^p^^jBai
Tiovoy,
oi^Se

Tivai

XeyovTai, oti

f*o'

to

vTrep

eTep<av

evSvvag viieyeiv, b

KaXag ehe

Sepi^eiv

onov ovk eaireipev, tovto 10

ydp
TVjg

ecTTt,

TO itapa twv

XetTovpyxv evBvvag dtiatTeTv tov KptTvjv

eTepoov paBvfxiag'
ju.^

ag yap ovk eveaTt Ttva Qepog eKeHBev ckcrnopog, oi/tw^'
aiTeiv'
^io

^ey^etjQat, evda
virep

yeyove
erepov

ovk eveaTi,
(pvjcrtv,

<f>vjatv,

e[Jie

CTepov evQvvag

ei ei

tovto

i^^eig,
1

TToXXw jtxaAXov ep^^v ae
pcov, cog
<f>y]g,

to,

otKeTa ent^^ei^aaSai.

yap

to, cTe-

/xeAXa) anatTeTv, TroAAcS [xaXXov ae an-^Ti^aa av

tZv

oiKeiiov

evSvvai, Ka\ Tovg fxa$r}Tevo[xevovg ^e tov irpoa-^KovTa KapTvjg

xov dito

epyaatag T^g
^eiKVvat

TYjg'

et

av nept avTov vjaQa Ta OeovTa
oji eTCpov vnep eTepov evQv-

ent'^et^d[A.evog.

yap evTovBa

vag ovK diratTeT,
^e Twv

dXXa

Tiapa [xev tc5v ^t^aaKdXatv

Ta

oiKeia, Trapa 20

[i.aBy}Tevo[J.evm tvjv viraKoriv.

ToT Xpt202tomot.
etei,

ToyT€aT/v e%p^v elneh, hafxapTvpaadat
exe/S"'
/u,^

ovK eyetg ovhev
ej^e^f

;

'yAwTTav

Tig

toivvv XeyeTco OTt

oy^ev d(f>eXS},
e^et'

yap to

ev

TaAavTov"

eKaaTog KaTa/3aXe7v
e[i.ot

Ktv^^vvog tSsv aKOVOVTCcv' t^^v aitatTyjatv

eTTiTpexpat'

Kdyw 25
epycav

jW,eTa To^cv av d^arjTyiaa, tokov Xeycav aKpoaaecog, tvjv Tcav
eTTt^ei^tv.

ToT Xpt202tomot. T/
TV]v itpoSv^xtav
f/.y]

^r]

TOVTO

eaxt

',

"/dptv Aa/SoJv, koi
tvjv

eTtt^et^dixevog t^v

eavTOv, Kai

ydptv aTtoX-

Xvat'

6 Be aTtov'^')]^ itapey(p[xevog, itXeiova eittaTtdavjTat tvjv '/dptv' 30^

aAA

oy /acxP^ tovtov

vj

^r][xia,

aXXa

Kai a(popr]Tog KoXaatg, Kai
dtto

fxeTa Tijg KoXdaecag,
dcfiatpeSi^aeTat
vj

v]

ditocpaatg
llvev[ji.aTog

^tKaia.
xa/3<f,

yap twv
6

TozoyTcov

tov

Kai

toD ^itcxaKdXov
Kat ^i^oTat

PaBfLog,
to)

Kat

TVjg

ea^/aTVjg

itetpaBrjaeTat

Tift.cvpiag'

TrAot/TouvT/

TtXovaicoTepag ydptTog

eKetvca TtpoaTt6e[xevy]g, itXvjv;^^

XXV. 32.
tl KO.I ^ia,(f>opa

MAT0AION ETArrEAIOT.
ra
"xapta-fJiara,

211
orav ri( evi
**

aX\

7(7"/]

rj

t//x>;,

n

^o aKporarov
**

ava^ri

rrji ^oBeiayjg

avrw itapa ©eoD
ro

/er^^vof,

Kai rov
cToff

ayjpuov ^ovXov

eKPdWere eh

(TKorosi" Koi

ra

e^^f.

TTWf ov fjiovov 6 dpTtaC^m Kai TrAeove/fTwv, ovte o

KaKa

epya^ofJLfvo^f

dkXa

Kat 6 dya6ai

/x>;

Trotxv,

KoXd^erat KoXaaiv
rrjg

rrjv

ea-ydrvjv

;

5

dvrtXafScofLeOa roivvv rrjg
6<V TO

(jarripta^
0Kvrj(X(afJ.ev

rjfxerepa^,
^iarpixl^afxev

epyaa-tofxeQa

TaXavToV dv yap
rjfJ^d^

Kai

evravQa

ev

dpyicCf ov^e)^
ei( rvjv
rSov

eKeT<7€

eXe-^trei.

Xotitov

itdvra etcxeveyKWfxev

itXriaiov

w(j)eXetav.

rdX.o.vra

yap evravda eartv ^
ev

CKdarov

tvvafj.tg'

elre ev itpoaraaiat?, etre
ev

y^rifj.aaiVf eire ev lo

S<§ao-/ifaX/a,

erre

oicc^-^ore itpdyfjMri

fxrj^eig

XeyercOj ori

ev

rdXavrovAyUi

"^vvaaai

yap Kat
Y^Koroi

Si

evog ev'^0Kifj.rj(Tai.
ov^^etg
(jxtirta^fxoi^

'Es ANEnirPA*oT.
rd-ya
rog.
fjXv ovt\
fJLrj

e^onepov ev6a

(f)(i}rtafi.Oi

wavTCOf, ov^e fxta eittaKonr] Betov
fxr]

(pco-

Oavfxa^e

et

eveKa tov

^t^dl^at

rov Xoyov,

ravrd rif
fxoi

15

itetaerat kou aKovaerat.
**

IlavAof ^e Xeyet, " ovat ydp

eartv,

eav

fxrj

evayyeXt^tcfxat."

KE^. EA.
n«pt T^S
^Kitei^rj
rjfxSiV

fX(V<T€CaS

TOV XptOToO.

vvv ev

drtfxta itapeyevero

Ttog rov ©eov, Kai Qeog 20
ovel^eat,

dXrjQtvog,
eX.6rj

Kai

v^peai

Kai

^ta
'

rovro
Kat Kat

<f>riaiv'

31"

oVav

viog rov dv6pwTtov ev
rvf

rrf

^o^rj

avrov^
eri

ra

e^^g,

rovreariv ev

^evrepa.
^v,

avrov

itapovatq.'

te

eitei^ri

aravpog eyyiig

ttpayfJM

'^okovv
rr]v

eitovet^iarov
oiKovfxevrjv

eivai,

vit

o^iv
aita- 2^

dyei ro ^iKaarrjptov eKeTvOf Kat

Tteptiarrjatv
ot

aaVy Kat rovg ovpavovg Kevovfxevovg' rtdvreg ydp
Ttapeaovrat fxer
avrot,
Ttpog

ayioi AyyeXoi

«vtov,

<f>riai'

rivog eveKev
tta(f)opa}g

;

fxaprvpovvreg

km
vj

oaa

^trjKOvtaav itefxrtofxevot
dv6poi)7ta}V

itapd rov ^eaitoroVf

rrp rav

awrrjpiav'

Kat Ttavrayo^ev (f^piKu^i^g
<f>y]ai,
** **

^^yjfxepa eKeivr) rore earat'
**

Ka\
rj

**

(Tvva^/p-^aovrat,^^

itdvraZ^

rd

e6vrj,^^

rovrea-rt vda-a

rSov dv6pciy3tci}v <f>vatg'
6
itotf/.rjv

Kat a(f>optet
vvv
fJi.€V

**

avrovg dit dXX-^Xcov,
ela\v

caaitep

ra "apo^ara^*
rj

ydp ovK
earai

d(f>optaf/.evot,

aXXd

dvafxt^y

%e

tiaipea^ig

rore

fj.erd

dKpt/Seiag aTtaarjg' Kai Tewf aTro ryjg ardo-ecog avrovg

E

e 2

212
^iaipfT Kai •aoiei

EPMHNEIA TOT KATA
^^Xovi'

XXV.

32.

eira Kai airo rwv ovo/narwv tov e«ajjXv
ipi(f>ia

cTov Tpoirov evteiKvvTaij tov^

KakSiv,

Tovg oe vpoonto
epi<f)ov

^ara'

iva

twv

jw,ev

to

aKapnov

Se;|7j,

ov^e/?

yap

Kapirog yevoiT av, twv ^e t^v ttoXXtjv 7rpo(Xo^ov'
Tcov TrpoPoLTUV
Tftjv
Yj

Kat yap ttoXXvj

Ttpoaotog^ atco

epiov, airo
€pi(f>os'

t€ yaXaKTog, aito

t€5

TiKTOfJi.€vcov'
<f>v(re(Oi

TOfTWv Sc

€pyi[jt.o<;

dWa

Ta

fxev

aXoya
Kai

diro
'^ia

cj^e^

to aKapirov,

eKemi

te airo

'7rpoaipeaecti<;'

TOVTO KoXd^ovTai [xev eKehoi, arecpavovvTai ^e ovrot.

ov irpoS/o

repov ^e
(TT-rjcag

avrovi KoXd^etf
avrovg, Xeyet
[xot (f)aye7v,"

eojg

ci/

^tKaavjTai irpog avrovg'

kcu ovk \o

ra
Kai

eyKX-^jjLara,

ro "
he

eireivacTa

Kai

" e^coKare
yovrat,
irpayfJLa

ra

e^vjg'

oi

fji.era

eTrietKetag (f>6eyort

d\X

ovoev

avToig 0(f>e\og Xotirov, Kai (xdXa etKoroig'
oi

ovra Treptairovtaa-Tov Trape^pafxoV Kat ydp
'*

irpo^f^rJTat

avw Kai Karco eAe-yoV
Beryjs

eXeov BeXa> Kat ov 6vatav'" Kat
koli

6 vofxo1

^td irdvrav tig rovro Karev^yev,

ttd prifj.drm Kat tta
y^pYj

TrpayfudrcaV
Trrjaat, oog

Ka\ avrri ^e
ori
hvj

yj

(f>vatg
'^vo

rovro eTraihevev'
epvifj.ot

Se aKo-

oir^

evog
fxovov

yj

vir-i^pyov

fxovov,

dXXa

Kat

TrdvricV

ov

yap

iretvmra ovk e6pe\pav, ovhe yvfuov Treptevjv,

(3aXov,

dXX

oy^e

Kov(f>orepov

dppaarov eireaKe^pavro.
ov

X^>; ^e aKonvjaat Kai eTrtrayfndrctiv ro eXa(f>pov'

yap

elirev ev

20

(pvXaK^

yjfxfjv,
ft.e,

Kai ovk aTrvjXXoi^are

/xe,

dppcoarog

^ft-yjv,

kui ovk ave-

ar-fjaare

dXX

ort ovk e7reaKe\paa6e fxe,

oiite

yiX6ere irpog fxe.
;

ttart

Kat eXay^iarovg Kai d^€X(f)ovg KaXei royf Trrcayovg
virdpyovat.
elg

eTrettyf

rairetvot Kat irevYireg Kat dTrepptfj.ft.evot
d^€X(f>oi'

^/a tovto Kat

rovg ydp roiovrovg fJidXtara

d^€X(f>orv]ra

KaXe7,2^

rovg ayvctiarovg, rovg evKara(f>pov^Tovg, ov^t rovg fj.ovayovg fiovovg
Xeyccv, Kat rovg
/3tQ}rtKog

rd

opvj Kar€tXv}(f>orag,
i

dXX^ eKaarov irtarov, Kav
Kat
^evo^'*

VTrdpy^ri' iretvcav Vi

Kat

Xtfj.corTCi}v, yvfj.vog

irdavjg

avrov r^g eirifLeXetag dmXaveiv j^ovXerat'
vj

d^eX(f>ov

ydp

ro j3d7rrtaff.a epyd^erat, Kat
vta'
^et^yi
**

rcov

dyjpdvrcttv
eiratvel'

fkvarviploiv
oircog

Kotva-^o

irporepov

yap rovg

Karop^ctiKOrag

Kat ev tovtco
*'

ro ^iKatov rvjg diro^f^daecog,

" SeyTc"
e^vig.

XeycoVj

01

evXoyv)-

fxevot

rov Ylarpog /xov," Kat rd

oaov dya6ov

rovro ro

ovofia

dvrd^tov ro ev Xoy vjfxevovg
ert

eivai, Kat

irapd roo Ilarpt evXo-

yvifxivovg'

te

Ka\ iva

fxv]

vporepov

CKetvoi

KaTa^tKa^ofi.evot$S

XXV. 3^.
hiyta<nVf

MAT0AION ETAITEAIOT.
ovk
ityofj.iv

213

on

Tivas 'apog ovg fpya(JOfi.iBa ro aya6ov,
cocriFep

hta TOVTO

aTTO

T»v (Tw^ovkwv avTOvq KaT(MiKa^€i,

Kat rac

uiwpag vapQevovs airo rcov (ppovifxccv napSevav, Kai tov oovXov tov
fxeBvovTa airo toS TrK^Tov SovAou, Kai tov to

TaXavrov KaTayvi-

cavTa

aTTO toJv

'^tTtXaatacdvTav, Kat (KacTTov twv a/xa/JTavo'vTWV, 5

awo T»v KaropScoKOTwv.
Tag
irevrjiTt

Kat yap TiXovirtovg ttAovct/ok, Kat wevij-

TrapaPdXXet.
Xa/3€T€
tva
tvjv
t(.t^yi

OiiK

ciTre

yjTotfJiadfxevrjv
t»jv

vfj.h

(^aatXuav,

dXXa
Q(o-

KXr^povofJ.yi'jaT€.

vnep^dXXovaav t^s ^(dptTog
TtaTp^a,
i<;

pfdv
dvccSev

»f oiK€ia ydp
o(f>eiXof>.€vrjv,

(f)Yi(Ttv,

civ

vfierepa,

ag

vfiXv

1

o

ovT<a^
vfjJiv

avTi^v

KXt^povofi-^^TaTe'

Trptvr]

yap

vfJMi

y€ve<j6ai,
eTTfi^T?
iroicov

TavTa
-j^^etv

vjT0if/.a(7Tat

irap

efJ.ov

Kat vjVTpe(XK0-7tri(X(i3fJ.ev

TTtaTat,

TOtovTov<;

e^rofxevov^;

lfj.a<;.

§€

dvTt

T0(7avTa
dvri

Xafxj3avovatv, avit

aTeyvig,

avrt

tfj.a-

Tiov,

dvTi

dpTOv,

v^aTog

}pv-)Q)Ov,

dvTt

evia-Kexpeag,

dvrt 15
01

etao^ov TYjg

eh ro

^eafj.a)Tr,piov'
eiirev

eKeivotg ^e €/Vft>v

"

7ropevea6e

"

Karvjpafkevot," ovK

vito

rov

Ylarpog fxoV ov yap avrog

aiiTovg KaryjpdaaTO,
elg ro irvp

dXXa rd

otKeia epya,

aXX

ovte rovro
rco

eiiiev,

ro

aicivtov

to yjrotf/uxafiievov vfiiv,
hretVifj

dXXa

Ota(3oXu}

Kcu roig dyyeXotg avrov'

te

vfjieig
fJ-ri^e

eavrovg e^dXere, ^td 20
e^ntaKexpaa^ai, eavroTg

Toy
rrjv

ft.yj

6pe\pat

yj

Troriaai, jot^^c ev^tvaat
(f)ol3yj6xfj.ev

aiTia Xoyi^ea6e.

dyairyjroi

ravra dKOvovreg, koi
rYjV erotfJMatav,

ewoyfaavreg

rm

roiovrcov Kat roaovrcov
atcoviov

dya6m
rav

Kat

T^f dcpop-^TOv Kat
ev eiXiKptveT Kai

KoXdaecog

ryjv

KardKpiaiV

airov^^dacofj.ev

^axptXei

avft.Tra6eKX,

fj.ev atoiviuiv

aya6cov Kat 25

dveK^tyjy^rcov KXyipovofj.ot yeveadat'

twv Se aT€AeyT>jTCe>v (3aadvcov,
avveyiva}aKOfi.ev eavroig dfxap-

vetpav fj^ Xa0eiv.
Ttag, ov^ ovrcog
ei

ei

ydp Kat

[/./]

yjfj.dg

etet rvjg etg dXXyfXovg dfj-eXeh avfj.ira^etai'
vTrdpyofj.ev
virevdvvoi,
^t

te

TToXXcov

dfi.apricov

eXey]fi.oav»yig

TToXA^f,

ravrag e^aXeixpxfiev
Kat
fj.yj

vpoy]yovfj.eva}g'
fj.ovy]

Kai rav aXXcov apercov 30
6appovvTeg,

dvreypfj.evot,
rpv(f)y]
<f)6ova}

rv]

eXey]ft.oavvy]

eavrovg

Kat

fj.e6y]

Kat

iropveia.

Kat irXeove^ia Kat ft.vy]atKaKta Kat

Koi KaraXaXia., Kou erepatg dfj.apTiatg eK^orovg vof^aa^fxev.

ttort

vdvra oaa ^td
oii

rSov dyia^v
fi.ev,

KvayyeXtwv
Se,

^t'^aaK0fj.(6a

ry]peiv,

Trpoaerd-/6y]fj.ev

rd

Ka]

rd

aAAa xavTa.

35

214

EPMHNEIA TOT KATA
diro

XXVI. 6.
rj

OpirENOTS. To "
**

KaTaj3oX^i Koafiov"
ev

*'

Trpo

Kara^oSe

kij^

Koa/Jt.ov"

TO (apiaixivov

Trpoyvooa-ei

hifjXo7'

ep^e^

Ka)

fJivarTiKOv T/, oirep ^'^rei.
I

KvKaipas
Ttepi TVji

irepi

tov TiaGovg Trakiv ^iaXeyeTaif enei^Yjirep TrpoeHite
Tvjt,

BaaiXeiag Tav ovpavav Kai

dvTaTro^oa-eag r^g ^Ke7^
eTr)

Kat T^g KoXdaeag' waavei eXe-ye, t/ '^e^otKare
potg 'heivo^g,

To7g irpoaKat[xvyjfxovevet

TotovTwv vfxag dvafievovToov dyaBav
v7ro[j.vrjatv tSov

;

^c

Tov Uda^x^a, eig

iroXXm

evepyeTy]fjidTav toSv
ytvofxevov

Kar

AtyvTTTQV dyuv avTovg'
fjivaT^piov, eopTYj Kat
Te\ovfi.evov.

ort

Kai to

vvv
eirt

htd

aTavpov

irav^yvptg eartv

acoTvjpta Tvjg oiKovf).evi/]g lo

etTrm Ve qti avv^^^^Qyiaav

ot

dpy^tepe^g^ etet^ev OTt ra,
6

louSaiVca
elvai

dp^yyjv eXdfji.{3ave

otaXveaQat'

y.ev

ydp MajyV^s" eva
totc erepov ytvt-

apyj,epea

eKeXevaev, Kat TeXevTvjaavrog,
dp^^^iepe^g'

aSai'

TOTe he iroXXot vjaav
efjyjXusaev
o

evtavatot

ydp

eytvovTO, Kat
irept

TovTo

KvayyeXtaTyjg

etTrm

AovKag, OTe

tov 15

Tiayaptov tteXeyeTo,

E^

ecpvjfAepiag

avTov eivat ^A^td.
yjpyf

avrog ovv
Kat t^v

evTovda

(f>ifjat

Tovg airo

dpyjepem.

^e

aKOiryiaai

d^aTOV

Tm

Xov^tatKm irpayfj.dTm
eitf^^etpovvTeg, irpog

hta(p6opdv'

7rapavoft.otg

ydp

Trpayfkaatv

tov apyjepea epyovTat'

Kai yap

etg TTjv avXvjv

tov

apy(j.epeu3g toi/

Xeyofj.evov Kaid<f)a avv:^6v]aav'

20

€Kei6ev ^QvXofJievot tt^v e^ovaiav twv
ehei' Ti he

KaKm

XajSeiv, o6ev

KwXvea6ai
SoAod

avve^ovXevaavTO

;

tva tov deanoTVjv

avTm,

Kpat^v
to,

r^awat Kai diroKTetvtaatV
eopTVjv avefj.evov irapeX^elv'
e^ijg.

ehe^^otKetaav

ydp tqv Xaov,
fi.vj

hto Kot

" eXeyov yap,

ev tvj

eopT^" Kat

e(f)oPovvTo yap, ov

ra tov ©eoD, dXXd
l^eovreg
eTretVfj

iravTa-y^ov

rd dv6pa-2$

vtva'

aXX

ofxwg

tw

fiv/xa

Kat tov irpohoTVjv evpov,

TraXtv fj.eTe6evTo.

KE^. SB.
Htpi
Trjg aKfiy\ra<Tr]s

tov Kvpiov

(xvpro.

6

'H
fj.ia

yvvvj
Y)

avTV]

vj

tov Kvptov dXeixpaaa

fJ.vp(xi,

toKel

fj.ev

etvat
te,

30

Kat

avTV] Trapd Toig KvayyeXiaTaig diraatv, ovk eaTt
fj.ev

dXXd

irapd

To7g

Tptai,

ft.ta

Ttg

etvai

fj.ot

toKei Kat
vj

yj

avTvj,

irapa ^e

loodvvYj,

ovk ert,

dXX erepa

Tig 6avfJMarv],

rov

Aa^d-

XXVI.
6pov
*'

6.

MAT0AION ETAFrEAIOT.
t^^ Xiirpag Se
fj.€fjiVVjTai

215
etiriby,
vj

a^eX<f>i^'

tqv

Y^ifjLKVog

**

ev

otKia ^ifxavog tov kiirpov" tva
t'2

^6*^17
yj

TroSev

6appciv<ra

yvvv]

•Trpoa-^XQe

"KptaT^'

€Tr€t^rj

yap

Xiirpa
^e

a-<pohpa
"'Irja-ovv

aKaSapTOV
Bepairev-

eivai

^oK€7 iradog Kat fi^eXvKTOv,
avBpcoTrov,

ei^e

tov

uavTa Tov

ov

yap av etXaTO

fJieivai

Trapa
t^i;

tw

XeirpWfS

kat KaTayBevTa Trap

avT'2, eOapprj<rev, oti

Kat

T^f "^vy^i;

avT^C aKaQapaiaVf
fjivi^fxovevet,

a7ro<rfxvj^at

^vvaTat pa^ioog' T^g Bv]6aviag Se
eKoov
eirt

Iva

fj.a6iOfi.ey

OTt

to Tra6og epyeTat' 6 yap
fJ.akt(TTa
e^yi(j)6ri

vpo TCiVTov ^ta^t^^paaKoov avTOvg, vvv OTe
vj

avTav

PaaKavia, Tore vkrjaiov epyeTai,
rjv

cog

airo

crTa^toov

heKairevTe' 10

ovTcog oiKovofJ.iag

Kat to irpoTepov avay^apeh avTOV.

Atari

ov TrpoTepoog

aXXa

fj.eB

hepag yvvaiKag,

tvjv 'Lafj.apet;

Ttv Kai Tvjv

\avavatav, Kat aXXag Tivag Trpocepy^eTat avTVj
fxvj

^ia

TO TroXXvjv lauT'^ crvvet^evat aaeXyeiag aaBeveiav, Kat

ToXfiMv,
ev olKia,
1

aAX' OKveTv €ti Kat ava^v€cr6at' Kat oy^e

^v]fj.oata,

aXX

Ka\ irdvTWV twv aXXoov virep ^epaireiag vrpoaepyofxevccv
IJ.OVOV,

aoofj.aTiKVjg
fjiovvjg,

avTvj Tvjg
Tt

KaTa

\pv)(^-^v

^top6oia€Ctig
vjv,

eveKev vrpoavjet

ovhe

ydp

tou aoofi.aTog

dvdirvipog

ooaTe Kai

Ota tovto

fxdXtaTa dv Ttg ayT*;v GavfiAaetev. TaHg
aev, eirei^^

6pi^i ^e avTvjg aTrefj.aa-

ov^ ag

av^pccitoo

irpoavjet

iptXw,

dXX

oog

fj.ei'^ovt

vj

20

KaTa

dv6pwirov'

^td tovto
Toiig vro^ag

iravTog
vjveyKe

tov aooff.aTog TtfntcoTepov ^v
tov X.ptaTov,
ot
vj

fj.eXog,

TovTO irpog
rivog

tvjv

KecpaXvjv

Tvjv eaxnijg.

eveKev vjyavdKTVjaav
avTVj
vj

fi.a6vjTat
irept
toov
Trepi

XeyovTeg, Kat
vrTOoyav yeeXev]fi.oavvv]g

Toc

e^ijc
;

;

TToBev

eavTolig

^idvota

'yovev

^^a to

a/voi/o"a<

tov ^t^aa^dXov iroXXa
aeXso

2^

etvovTog, Kai
avnieXoyi^CfiVTO

oti eXeov

Kai ov bvatav.
et

aito

Tovrm yap

tpog eaxnrovg, Kat evevoovv, OTt
tv]v

oXoKavTcofnaTa ov
iroXXoi

vpoateTat,

ov^e

TraXaidv

XaTpeiav

oog

eXev]ft.oavw]v,

fjidXXov Tov eXaiov tv]v y^^^atv.
Y\pocTV]veyKe Ve

avTw

fxvpov,

eTreiVl/]

Kai

laK(i)(3 aT-^Xvjv vjXetxl^e^o
ot tepelg fLvpca

Ta 06W, Kat
e/jpiovTO.
fj.vpov,

€v

Taig 6vatatg eXaiov irpoavjyeTo^ Kat
^e

avveyoopvjae

KaTa T^f

KecpaX-^g avTOtJ y(e&v)vat

to

acpo^pa

avyKaTa/Satvoov

avT^'

Kai

ydp

/xcTa

iroXyyjg

^

avairctpof

Cod.

216

EPMHNEIA TOT KATA
tl

XXVI.

14.

evXa(3etai Kai a,(f>aTov aTTOv^^g TipoavjXBev avrSa'

yap avQpcovog
/xaAXov tovtq

yeveaSai Kai Kvo^poprfirjvai ov

'7rap'/)T-^a-aT0, itoAXgo
*'

ovK av '^ieKpovero. Ka]

ei-jrovTeg 01

A-noaToXoi

oti rjbvvaTo

TpiaKOcrim"

To, e^^s", e^ei^av

Kai ev tovtw r^g yvvaiKog
fjivpov

tyjv tptXorifxiaVy

oaov av^\<oaev eig ro

avrti'

eitertiu-f^ae

%e roig [xaOvjraig 5
virep

eyKakovai, Kai

fxdXa

eiKor(Oi'

ovOe

yap

vj^e<

roaavryjg
ri KOTrovg
fxrj^e

10

aTtovtrjg e^aTroprjGrjvai rrjv yvva^Ka'
*'

^ia ^e rov

elireliv, *'

Trapeyere

ttj

yvvatKi

;"

"^i^^daKet

avrovg eK rovrov,

ck

7rpootft.iccv

ra

vipi^Korepa
vxpvjXot
rrjv

rovg daOevearepovg ditatrelv'
'npoQvfi.ot

Ka) yap

Xoiirov

rjaav
fx,rj

Kat

irpog e\erjf/.oavvvjv 01 fj.aBrjrou,
irripaacoatVf

10

Kat

iva

Tea-v

fiXaarrjaaaav Titartv
rjft.ag Trat^evcoVf

aAA'
yevrj-

eKTpe(f)(oai fi.aWov'

afxa ^e Kai
fii,rj

iva oitep
rj^

av

rat Kakov Ttap avrov, Kav
avro, Kat
eiii

acpoopa rjKpi^cofnevov
fxrj

^e-yeaBat

ro

ff.et^ov

ayetv, Kat

vapa

rrjv

dp^^^rjv,

iiaaav
15

e7ri^rjre7v dKpi(3eiav.

11

Tlept

Oe

TQv

evra(f)taaft.ov
eiirev,

avrov, Kat

"

ort

efne

ov Trdvrore

"

ep^eTe"

\ptaTog

rovg fjia6r]Tag
**

irep)

rov irdBovg irdXtv

dvaf/.vrjaat

(SovXof^evog.

ro ^e

OTrov

av KrjpvyBri ro evayyeXtov"
e^o^ov 7rpoava(pcovoiv, Koi

Kat ra e^^g, TrpoaeQrjKe,
•irapaf/.vBovfj.evog

rrjv etg

ra

edvrj

avrovg Kat
rov

ev

tovtx
rj

virep

rov Bavdrov avrov, ori 20

irep

roaavrrj ft.era
rrjg

aravpov

tvvafj.tg

avrov eKXdfLXpet, wg

navrayov

yr/g

eKyvBrivai ro K^^pvyfxa'

ert Ve Kat irpog irapd-

KXrjatv Kat eTratvov e^eivrjg'
ort ft.rfietg
eTrtrtfndrco
cog

de keyet irept avrrjg, roiovrov eariv,

avrrj, eycb

yap roaovrcv
rj

direyco rov

Karaovk 25

^iKdaai avrrjv

KaKxg

TreTrotr^Kviav,

y.efixl/aaBat avrrjv cog

opBcog epyaaafievrjv, ort ov^e d(ftriaco XaBetv ro yeyevrjfKevov,

«AA'

Koafx.og
irroo.

yvcoaerat ro ev oiKia

vir

avrrjg
rjv

etpyaafxevov, Kat ev Kpv-

Kai yap drro oiavotag evXa^ovg
avvrerptfXfJievrjg

ro

ytvof/.evov,

Kai viareoog

Bepfv^g, Kat

^pvy^g'
rrjv

^tari ^e /A^^ev irvevfAartKOv
aet
fi.vrjft.rjv ;

vireayero r^ yvvatKi,

aXXa

etg

eiretVifi

^pKet 30

TovTO Kai
cog

irept cKeivcov 7re7aat

Bappe7v avrrjv.
ev^riXov

et

yap epyov KaXov,
Kot fj.iaBov d^iov

avrog

efj^aprvprjaeVf

eiroiriaev,

ort

X-^xperai.

14

1 ivog

eveKev

etire

rore TropevBetg

;

tva

Oetgr) ort ore

yvvrj

TreTropvevfKevri

roaavrrjv e?rf§e/^aTo

rifj.riv,

ore eiirev tlg rov evra-SS

XXVI.
(f)ia(r[JLOV

T5.

MAT0ATON ETArrEAIOT.
riv

217

fxoVf oir€p iKavov

avrov Karavv^ai, totc avTOg ra rov
^la-KapioiTyig" eiirev, eTreilYj Kai
(pvjaiv, iva
y]v,

tia^okov eipyd^€To. to ^e "
vjv

dXXog
tov

iovbag

€K

tojv bcoOCKa

Trapaa-Tyjay}

oti €K

irpoiTov
ifj<Tav

yppov t«v eKXiXeyfxevcov
futQYjTai.
Troavi y]v

t»v

f/.€Ta

YlfTpov Kai loiavvoV

yap Kai dWoi

5

13

X^v? ^e (TKOTiYjaai
Trpoa-^ei,

avTov

yj

KaKiUf OTi Kai avT0fJt.dTa}g
Kai

Kai

oti

dpyvpiov tovto
eireiby]

voieT^

apyvpiov to<tovtov'
fnovov

(^YjTCi

6e

evKaipiaVf
yjBeXe.

eOeOoiKei

tov oyXov, Kai

airo'

\aj3(iv

avTOV
Kai

KaiTOiye

iroXXdKii avTOv l^uv

ha

fxeaav

ekQovTa

fx^

KaTaa^^^eOevTa,

Kai

r^? avrov

^vvdf/Leajg

Kai 10

BeoTYjTog TtoXXag "napaayovTa
eTrrjpaaev
yj

Taf

a;roSe<^e/f*

ovTwg avTOv KaBdTra^
irepi

(jjikapyvpiaf Kai
'^id

ravTa iroXXaKig avT^

toi/tou

tiaXe^yGevTog rov HpiaTov,

re (po^epav Kai Trpoayjvwv

pyjfidTCtiVf
ei

ucrre KaTa\v<rai t>;v irovyjpav avTov tuvti^ vevvoiaV
ovhev eKetvog eKeptavev, ov
iroim.
el
ft.y]v

aXk

Kav
1

^e twottjj eiravaaTO
7rpoe/S«f
(ta-(f>epcov

Ta avTow

ovv

6

^ptaTog

Kaiirep

to

o^iopQwTov tov
vovOeTwv
^ft-eTg,

irpoOoTOVy

ovK

enavaaTO

to,

avTOv

Kat

Kai

avetXav Kai TaXavi^iav, iroXXa fxJaXXov

o(f>€iXofJLev

dftap-

rdvovTag Kat pa6vfiovvTa<; vovSeTeTv kat ^i^daKeiv Kat napaKaXeTv,

Kav

fxvj^ev

6i)(f)eXciofii.ev.

aKovaaTe irdvTeg

01 (f>iXdpyvpoij 01

to tov 20

^lovda voavjfjLa ey^ovTeg'
ei

aKovaaTe, Kat (f)vy€Te to TrdBog touto.
ayjfJt-eTa

yap

avvav tw \ptaTW, Kai

epyaadfxevog, Kat Toaav-

Ty]g

dvoXavaag ^i^aaKaXiagf

eiretty]

ovk diry^XXdyy] tov voa-^fuirog

rovTov, etg roaovrov
01

KaTfjve^y^By]

/Sdpadpov, TroXXa fLaXXov vfLeTg,

roTg

irapovat

TrpoaY]Xwfx.evot,
et
ft.y]

evdXaroi irpog

oXeBpov
Y]fi,epav

(k

toJJ

25

iraOovg

rovrov yev^aeaSe,
eirifLeXetagy

KaO eKdary^v

avv€-/ovg

avoXav^re

eavrovg

ttopBovfx,evot

tta rijg t»v ypacf^av
eKeTvog
rSo
ft.Y]

irapatveaewg.

KaB eKdarv^v

y]ft.epav

avvy]v

eyovrt
y](j.€pav

irov TY]v Ke(f)aXY]v
Ot

KXTvat, Kai Ka6 eKdaryjv eiraibevero t»?v
fj.Y]

epycov, ^id pY^fXMrm,

y^)vatov,

fj.Y]

dpyvptov,
irSog

fj.Y]

^vo yjrmvag

30

€)^e/v,

Kai

ofj.wg

ovk

ea<o(f)povta6y]'
fHY]

Kai

ovv'^

TrpoatoKag %tary]

(f>ev^aa6at ro voay]fj.a,

iroXXy] ryj Trpoaevyyj Ka)
;

dvayvaaet,

Kat

TY] airov^Y] KeyjpY^fj.evog

tetvov

ydp,

^etvov,

ro ri^g (f>tXapyvpiag
ov

ByjptoV

aXX

OfA.oog

eav 6eX-^g pahtoog viKY]aY]g.
c o^

ydp eariv

y]

Cod.

Ff

218
e7ri$vfJiia.

EPMHNEIA TOY KATA
avTif]

XXVI. 17.

<pvatKVj, Kai
TToivTCov

S^Aov toSto

e^ twv aTtrjXXayaevccv

avT^f

.

OTi Se
e/c

yaXiiiiOTaToy tovto to •naBog caT/v, S^Aov
irep

/X€V «a/

Toy 'lov^a, Iti

tov '^eanoTyjv Oia tovto •jrapeoaKtv'
dv^po(f)OVQi,

^^Aov ^e Ka) evTevSev, oti koi TVfx^apv^^^oi, Kai
TToXefJioti

Kai

KOi

fxd^^^ai,
•irda-yj

Kai

oitep

av emotg KaKOV^ eK tovtov TiKTeTai.$
voaov TavTYjv
dveveyK(t}fi.ev'
;

&/0 •napaKaXo)
ecTTt

a^aov^^yj Trjv

eK(f)vy(i}fxev,

Kai

cog

Kaipog, eK 'Trdavjg TiovYjpiag
ti

^vvd[/.e6a

yap, av

GeXcofxev'

yap

(f>opTtKOv eTieTdyifjfxev

Ka/

fxeT

oXiya
;

rioia yap opyava
f/.ovoy^tTcoveg

el^/pv 01

AnoaTokot ToaavTa

KaTopBnaavTeg

ov-^^^t

Kat dvviio^eTot iiepffieaav, Kai 10

vdvTcov •nepteyevovTO
ej^efv
fjiev

;

t/ yap 'hvaKoXov twv eTHTayfndTav, fKt^eva
f/Ltae7v,

e^xPpov,

fnyj^eva

ft.yj^eva

Keyetv KaKxg

ovv TOVTWV ^vaKoXccTepa.
at

Kai

Tcdktv

;

Ta evavTia
iidvTm tuv

OTt

ovy^i

dfii.apTy}fJidTcov

avTal^ KoXdaetg

eiatv,

dXXa

Kat ttoXXou Kat ^tdd^tcofxdTCov, 15

^opot,

Kat aTTO y^ovtav Kai diro irpoawiiav, Kai aTio
TiXetovccv.

Kat diro avveaexg, Kat e| eTepcov

Kai

tva

aacpeaTepov

Xeyo} yevyjTat, KeiaBca etg fneaov dfj.apTyifx.a iropveiag, Kat aKony}acofnev.

evpiaKOfJ.ev

Ttfxcoptag

^tacpopovg

eK

twv

Oeicov

ypacpav.

eiropvevae

Tig

ttpo

tov

vofJ.ov,

aXXceg
avoft,<og

KoXd^eTat.

Kat

tovto

HavXog
**

^eiKvvatv,

"

oaot

yap

y^fxapTov, dvofacog

Kat diro- 20

XovVTat." e-nopvevae Ttg fxeTa tov
tepevg
a>v,

vofj.ov,

yaXeTtwTepa TretaeTat,

eTiopvevae Ttg
Tvjv

TipoaeSyjKev ti.

diio

ydp T^g d^iag Kai
avT^^he

Ttfj.ccpiav

Xafx^dvet fxeytaTyjv.

eTiopvev6y] Ttg (Btaicag,

an-qXXaKTat KoXdaeag.
fxevyj'

eTiopvevdyj Ttg

nXovTovaa, CTepa ^e nevo-

TidXtv Kat evTav6a ^iacfjopa, Kat tqvto ^vjXov Ik tqv
a<f>o^poTepov.

^a^t^, 25

nwg eveKaXelTO
tqv
yiptaTov,

eiiopvevae

Ttg ju,eTa T>yv napovaiav
iidvTcov

avaPdTiTiaTog
tcoaet

aneX^yj,

twv
to

Tipoetpvjfiievcov

'XaXeTicoTepav

liKyjV

enopvevae

Ttg

/xeTa

^dnTtafJ.a'
eiiop-

evTav6a Xotnov ovte iiapafj.v^ia tw
vevae Ttg
iepci}fj.evog,

dfj.apTyjft.aTt
rj

XetneTai.

avTi^ fxdXtaTa

Kopv(f>yj tcov

KaKwv.

30

KE^. Er.
liepX Tov Hatrxa-

17

rioftJT^v Tc5v d^vfj.ci)v Tyjv Tipo

tS)v

a^vficcv (pyjatv

etw6aat yap
ff.vy}{j.Qvevei

diro TYjg

eanepag del
d

dpt6fj.(iv tvjv yjfxepav,
iavToi/i

Kai TavTyjg

Cod.

corr. e

Cod. B.

XXVI. ai.
Koff ^v (V
-nj

MAT0AION ETArrEAIOT.
e<Tvepa to

219
to
vjAflc

Ildcxa

efJiekXe

6vi<jBai.

touto

keyuv, eyyi/s ^v, €w/ Qvpat^ ^v, T^f ecirepa^ ^tjkovoTi
eK€ivv}i'

fji.efxvy}ixevos

ajTO

yap T^f etTvepa^
Uday^a.

^/j^^ovto, oio

CKacTTOS TrpoaTiBr^cri

XiyoiVf 0T€ edvCTO to

epwTwai ^e

ttov SeXei eTOifJMaQrjvai
fJ.rfTe

TO Ilacrj^a, S/a to
TeAei"

fxyj

eyeiv avTOV KaTayjiyiov,
^eiKvi/s

oiKia».

eirivo/aoo.

5

^e

to

Udayaf

oti

ovk

eaTiv evavriog

ra

vpos dyvuoTOv te
ft.evos,

vefjivet

dvQpairoVf
/u,*j

yvccpiaai
6

KavTevdev povXooeiva tovtov

OTi el vjQekev, v}^vvaTO

iraOfiv.

yap tov

•jreiaas, oooTe

atrrovg viro^^e^aaSaiy Kat
TrevoirjKe, ri
;

TOvTa ano

pvjfJMTWVy oirep

Kai

em

t^^ ovoy touto

ovk av eipyaaaTo ev Toig 10
fxovov,

OTavpovaiv avTOV, etye e/SovkeTO
ort

eya he ov tovto BavfLd^co
ojv,

avTOv webe^aTo

ayvtaaTos

oAA

oti

vpoaOoKwv eydpav

evtairdaaaGai ToiavTvjVj Kat Trokefxov davov^ov eK twv lovBaicuv,
KaTecppovrjae
ttjs

tovtwv aTreyBeias.

arjij.ehv

Se

avTorf SiO»ff/

TO» TO Kepdfjuov PaaTd^ovTa, evet^Yj tov tovov rjyvoovv.
iire

i^
Kat tov(
7rvKV0TV}Tt
afj.a

Qe

oti

Kaipos

fJLOv

eyyuf

€<7t/,

afMi

fJiev

funSYjTas V7rofj.tf/.v^aKwv tov vdQovg
Tijf

aweywSt ware

tv}

Trpopp^aewg eyyvfi.vaa&evTeg fj.eXeTav ro avfxfBv^aofievov.

he ^eiKVvg
^atotg,

avTOtg
iroXXdKtg

eKeivotg
etirov,

Kat
ort

rw
ovk

vTrQ^eyofJ.evw, kou

•aaaiv

lov-

dxttv evi ro vdBog epyeTat. 20

vpoaTt6v}at ^e
TV}v

" fUTa rwv
^tart
Se

fJMBv}Twv /xoy," odo-tc apKovaa^j yeveaSai

vapaaKevf}v.
;

eaQtovrwv avTwv, vept t^? vpohoatag
rvjg

^takeyerat

tva Kat
TV}v

dvo tov Kaipov Ka) dvo

rpave^v^g ^et^v}
vapvjptf

T^v vowfptav

Tov vpo^oToV

Koi ydp Kat avrog eKei

Kat i}X6e Koivwvv}aai Kat fLvarv^piwv Koi
ei

dXwV

kou ort e^ei tot€, 25

Kai

6v}piov v}v,

irpaorepov yeveaBou.
ev/i/zev,

31

TIpo ^e Toy ^eiTTVou Kai rovg Tro^ag ayTov
he7»a
fj.e

ovk eive Oe
ev

vapa^waet,

dxX

"

eig

e^

iifJMv" (pei^OfLevog Kat

TOVTW Tov vpo^oTov, w<7Te vdktv ^ovvat avrw fieTavoiag egovatav
ro
ka6e7vf

Kat

aipetTat

<f>o(3^aat

avavTag

virep

tov
fJ.ot

Qtaawaat 30
irapovTWVy

rovTov.
<ov

rwv tw^exa Se e/Ve,

TOirreo"Ti

rwv iravTayov

rovg

vo^ag

evtxpa,

olg

roaavra

ew}yyeikdfi.v}v.

voTov

apa

vevBog d(popv]TOv rov
o$ev Kat
^to

yopov rore reev

dyitov
**

KareXa^ev
cyft)

eKeivoVf

eKaarog /xeTa Xvw}g eXeye'

fJ^V^t

€//xi,

Kvpte

;"

Kat

T^f rapayv^g

avrovg diraXka^at

^ovXofxevog, Kat

yap^S

F f 2

EPMHNEIA TOT KATA
aiToriGvrjKnaav tco ^eer
'tia

XXVI.

ai.

tovto avrov Xoiitov a7reKaXv\pe ^ia
rvjg aycc-

rov

xpoofJiiov.

ovK eKCtvovg Se [xovovg avtevai Povkofxevos

viag rovro
e7re<^^

TreTroivjKev,

a\Xa Ka)

rov

irpo^^oryjv

^top^acaaBai

QeXcov.

yap iroXXaKig aKovaag a^iopSaros
avrov KaGiKeaQai,
6
efJi.(f>aivei

efxetvev,

avakyi^rog wv,
rtvog eveKe 5

(3ovXoiJi.evog
jj^er

avrov

Xotirov.

avrov e^airrev

irpo^orvjg

;

airo
6

iroXX^g irafjiorvjrog'

ovte

yap Xonrov
Koi
f*-^XP^

erifxa rov ^i^daKaXov.

'Kpiarog ^e avyKarafSatvav,
eig

rovrov

avrov
te

evrpexpai

PovXoft.evog, Kai

^iddeaiv

€Tri(jTraadfj.evog, afj.a

Kat

rifj.lv

rvirog fj.aKpohvfj.tag ytvofj.evog.

TO ^e

**

viog rov avdpuTrov virdyei

KaBhg yeypairrai
fjt.yj

irept

avrov^^ lo

vpoae6r]K€, rovg fJLaOvjrag dvaKrufJievog, tva
eivai ro
7rpdyfi.a

vofJitawaiv

daOeveiag

rov Savarov avrov' Kai yap e^ wv Trpoekeyev,
ert

eavrov etetKvvev eKovatag rovrov Ka-ro^eypfJ.evog'
•npotorYiv

§e Kat rov

Kai

ev

rovrw

'^iopQovfj.evog.

Kat

ei

eKeivog Kai

fxera

rovro, Kai fxera ro aKovaai

"

ovai rco avSpooTrca eAfe/va?," ov fnovov 15
ecfjOey^aro
pv)fj.ara,

d^iopharog,
*'
fJ.Yiri

dkXa Kai dvaiayyvrtag
elfj.i

eiirav
Trep]

eyo)

;"

avvet^wg ydp eavra rotavra, ovk yi^eaBi^

rovrwv

e^erdaecov.
rvjv

ro

^e

etTreh

rov

'^eairorYjV,

**

ai)

einag,**

^etKVvaiv avTov
0)

acparov

vjfiLepoTrjTa.

Kai ydp

evoyv eiireiv

avTW,

fiiape Kai

irafj.fj.tape, evay-rj

Ka\ I3e^vj\e, roaovrov yj^ovovw^ivcov 20

TO KaKov, Kai aTrekSav Kai

avfx^oXata ^aravtKa
efj.ov

Trot-^aag,

Kat

dpyvpiQV avvBefxevog Kafx^dvetv, Kat irap
fjM.g epiorav
;

tieXey^eig
irag
;

ert

roX-

aXX

ov^^ev

rovrav

eipvjKev,

dXXd

*'

av

eiirag'"

.opovg

vjfxiv

Kat Kavovag ave^tKaKtag Trviyvvg.
-fjv

fj.v^etg

ovv Xeyerta

ori, ei yeypafj.fj.evov

rov

irahel.v
;

aWov ravra,
eTretVfj

^iari eyKaXelTai 25
t'^
yv(i}fi.vj

iovoag

ra yeypafj.fj.eva
TreirotvjKev,

irotviaag
•jrovvjpa

ov

ravrvj

rovro

aXXa

irpoatpeaet'

y£vi

ydp rov

aKoTrov

e^erd^etv Travra^/pv.
eycD etfxt
;

ttart ovk vjpcorvjaev e^ OLpyvjg

^lov^ag, f.^^ri

eTrei^vj evofxt^e

XavQdveiv ro elneh rov Xpiarov,
eiroiviae,

"

eig e^

"

vfLcHv," ore

avrov S^Aov

rore

rvj eTneiKei(X

rov ti^aaKdrov
epo}-

30

Xov Kara^ppovvjaag wg ovk eXey^avrog avrov, ovk
rvjaat,

vj^eaSvj

pa^^t

Ve avrov

eKdXeaev «tto

TroXXvjg lTafJ.ori^Tog'

rotovTov

yap

vj

(piXapyvpta, fxcopovg ydp Kai dvo-^Tovg epyd^eTat.
6 fj.ev

Ilwg

yiarBahg

(pvjat,

Kai ol dXXot, ort ore avverd^aTO

nepi T^f "Trpo^oaiag

lov^ag, rore

avTOV

'^td^oXog elXeV

^e35

XXVI. a5.
'iwavvrji,
*^

MAT0AION ETArrEAIOT.
6

221
^aTavSi^ ;^ Kai

fMiTa ro xpaixiov €iaT^\6ev e/V avrav
lcoavvyjs

avTOi

fx€v

tovto dvuTepa e/Vcv, oti ^emvov yevofji^vov

Kai Ta e^^f.

KE^. HA.
Htpl Tov Tinrov tov fivartKov.
e

26

T/vof ev€Ke
^[Jiepa,

Kara

rov Katpov tov Yldayjx, koi

ovk ev «AAtj
;

Aa/3wv dpTov eKXaae Kai ra fx.var^^pia eTrereXeaev
'JrdvroQfv

tva

fx.d6ctifi.ev

Kat rrj^ iiaXatdg avrov ovra
7TpoaKioypa(f)Yj6evTa.
rj

voft.o6err}v,

Ka\

ra

€v

€Ketvy}

^ia

ravra

^td rot rovro tv6a

rvirog rrjv dX-^6eiav entrt6rjaiv,
Kaipov, reKfj.rjptov
riv,

Ve eairepa rov irki^patxaTog

tovio

Kat rov npog avrov Xotnov vjKeiv ro reKog
8e, ^^daKfttv ^fJMg, oircog

ra

•npdyfi.ara'

evyaptareH
Kat

^e? ro
eTri

fJLvar'^-'

piov

rovro

eTTtreXeiv,

^etKvvg
OTtep

ori

ovk aKcov

ro vdOog

epyerat,
(pepeiv.

Kat

Tiat^evajv

y]fj.dg

av

itdaywfj.ev

evyapiaroog

fnerd de ro (payeiv ro vofLiKov Yldaya, Trapa^i^xat ro 15

fjivar^ptov XeyctiVf

" Kd^ere, (pdyere^^ Kat rd
voft.tKa,

e^^qg.

e-net^^rj

Xontov

Ttavaaa^at e^ei rd
Kot
e(f>

Kai ro K€<pdXatov riav iraXatSov eoprSiv,

erepav fj.€ra^atv€i rpdire^av (pptKCti^eardTrjv r^g Katvfjg.
**

ovK e6opv^riaav dKovovreg Xeyovrog avrov,
** /txou."

rovro eart ro
avrolg
rjv

actifia

eiret^r]

iroXXa

Kat

fieydXa

efj.irpoa6ev

irpo-

20

ttaXeyPeig, Ka6ctig ev tta(popoig roiroig
rY,v
**

^lctidvvrjg <pr}a],

Xeyet te
acpeatv.

atrtav

toD

7ra6ovg,

rav

dfLapTr}f/.aTCtiv
ctig

eivat

Tr}v

aifia he Kaivr}g ^tad-^Kr^g" KaXei,
v}

rr}v Katvr}v ^ta6-^Kr}v avveyjav.

coanep yap

iraXata, Trpopara Kai

fj.oayovg

etyev, ovrong

Kat

avrr} ro alfna ro ^eanortKOv.
aTro^v-^aKetv,
^to

teiKvvai Se Kdvr€v6€y ort fMXXv} 25
f/.efi.vy}Tai'

Kai

^ta6:^Kr}g

dvauLtfLV^aKet

Se

Kot
Kai

r^g iraXatdg,

eTrettrj

Kat

eKeivr}

^<'

atfxaTog
**

eyKaivtaro.

TtdXtv Ve Xeyet T&i) 6avarov rr}v airtav,
**

virep iroXXav eKyyvofj.evov
**

€ig

Mpeaiv
efj.r}V

dfxaprtctiv."

ri

^i^daKCtiv

eXeye rovro
eKeTvo

trotene etg
eig

*' rr}v

avdfxvr^atv

',^*

KaQdnep

(pr}atv,

evoteTre

^o

dvdfLvy}atv
€Keivo

rwv

ev Atyvnrcti 6avfj.drav, ovrca
ritiv

Kat rovro eig
TrpctiToroKCtiv,

efj.-^v.

ro aifJM e^eyy^y} eig actirrjpiav

rovro etg

a(peatv dfx.apriav.

Kai Ka^direp ^cavar^g,
ovrca

(pr}ai,

rovro
€ft.r]v

fi.vr}fjLoavvov

vfuv
ecag

aictivtov

irapo^etcaKev,

Kat avrog elg

dvdfj.vr]atv,

av

TrapayevcafiLat'

Wdaya

ydp

trapa^itcafj.t, ^t

ov

fjLeXXu^^

222

EPMHNEIA TOT KATA
€Tri€

XXVI.
lufj

39.

TivivfiaTiKoiii TTOielv.

^f

Kai avTO^ e| avToVf iva
•nivofj.iVf
"Trepi

ravTa
;

aKovovT€$

eiTrccai, ri

ovv alfxa

Kat (rapKa (aOiofxev

Kai
irpO'-

BopvjSrjBaaiv.

Kai yap ore rovg

rovrccv eKivvjae koyov^f

repov TToXXoi eaKav^^aXi^ovro, Koi Ttpog
fj)fj

avra ra

prifxara.
eTTOiyjaev,

iva ovv

Kai TOT6 rapay($<tiaiv, '^pmoi avro^ rovro
e\q
t>?v

evayoov ^

avrov$ arapayjix;

Kotvaviav ruv ft.varvjpiQ}v.
eirtev.

oia rovro

ovv ro eavrov alfxa Kai

avrog

29

To "
ra

ov

fLTj

Tfico

Ik tov yevv^ff.arog
fxev

rvji afxireXov ravrfig'^
rvjv

Kai

e^yji, ^>?Xor

^aatXeiav

rov Harpo^;,

eavrov avaaraatv,
ori
**

yevyifxara te ryjg afi.iieXov rov olvov.
**
irici}

rovro

oiiv <f>vjaiv,

ov

ft.yj

\o

eK rov oivov rovrov aTraprt" Kat

ra

e^^g.
01

eveKev Oe tovtov

ftieTa rvjv

avaaraatv

eirtev,

tva

fj.vj

vofJitactiaiv

Trayvrepot, <j)av-

raatav

eivat r^v

avaaraatv' o6ev Kat

ot

A.irQarokot rovg rotovrovg

irelaat (SovXofLevot, tovto
'*

eXeyoV
fj.e6
-

*'

otrtveg avve(f>ayof*.ev Kat avve1

7riofJ.ev

avrw.^^
hi'

ro

^e

vfkav eiirev, coare vfias fAaprvpijaat

Trept

rovTOv,

oi^ewf
^e,

Kat

^ia

irpayfi.dTiov

ri^v

7r\vjpo<poptav
iraSvjTOv

'^e^dft.evot'

Katvov

rovreart
irivetv,

^evcoi'

ov^e

yap aafxa

ey^cov (pvja), jU,eAAct)

ayTO

«AAa dSdvarov
"^tart

Xotirov Kai

atid-

(fiSaproVf Kat ov
oivov
;

^eoft.evov

rpocp^g.

v^cop

ovk

eirtev,

«AA

atpeatv

rtva
rtveg

Trovvjpav

irpopptXov

dvaairdaat ^ovXofx.evog. 20
Keyjpvifj.evoty

eTreihv}

yap elai

ev

roHg fxvari^piots v^art

ota

rovro Kat vjvtKa ra fKvaTVjpta TrapedcoKe, Kat vjviKa avearvj, yjoptg
fi.vaTV}pi!ov

rpdire^av \piXv]v TrapartSefj.evog,
eiyrcbv,

otvca e^xp^ro,

Kat rovro
Oe

et-^Xcoaev

eK

rov yevv^fj.aTog

rvfg

dfKTreXov'

afJ.ireXog

oivov, Ofj^ v^hcap yevva,.

25
vjfxtav e'ipv}rat.

30

To "
ercoaav
rpa-^e^vfg
vfivcov.

vfJ.v^aavTeg e^^XSov," irpog vovSeatav

aKoueK
rijg

rotvvv

oaot

KaSdirep

XoHpot

eaStovreg,
ov
fj.er

dirXcog

avtaravrat

r^g

ataSvfrviq,

evyaptaTtag Kat
evy(v)v

aKovercaaav Kat
rcov

haot

t^v reXevratav irdXtv

ovk

dvafJ.evovai

fj.vaTVjptcav.

avrvj
'^ovvai

yap

eKeivvjg

avfJ.(3oXov

eartV 30
v}ft.eTg

evyaptaTV}aev ovv
irpo

irpo

rov

roHg ft.aSvjraTg, tva Kat

r^g

j3pcoaecos

evyaptarvjacofj.ev Trporepov.
vffj.etg

evyaptarvjae Kat
irotcofJ.ev.

vfj.vvjae

fj.era,

ro tovvat, tva Kai

avro rovro

Oia

rovTO

Se

€ig

ro opog e^epyerat, (pavepov eavrov
tva
fiv}

irotcov

irpog ro
eirt

avXXvi<f>^vaif

^o^v)

KpvirreaSat'

eairev^e

yap

TOV35

XXVI. 31.
roTtov fkBeiVj tov
*'

MAT0AION ETArrEAlOY.
km
lov^a yvwpifxov. Xiyei Se avToTi to
Se

223
" rravT€^
Ofxov
^iyAajv

aKav^a\ia6-^(7ea6€ ev efxoi" €Tt
TretOctiv

Ka]

Tr]v

irpocpifjTeiav,

fji.€u

avTOvg Ttpoaeyetv lolq yeypaixfxevoi^i o^ov Se
oi

OTi

iravTa TrpoeKVjpv^av
fJ^-^XP^

irpo^prjTai

ava$ev

to.

ev tco
ttjv

irpay^aTi.

CVK ecTTrj^ Oe

"^®" aKvQpooitxv,

aXXa

Kat

eyepaiv aiiTov ^

Xeyei' Kai ovk eig fiaKpav Tiva yjtipav airievai iipomaaaet,
€v

aXX
ToTg

avT^ Tw
^ta

e6vet,

ev ev

a Kai

eaTavpccdyj, ev
elitev,

avTo7$

a-^^^e^ov

'XwptotC

TovTo

t^ TaXtXaia

7va tov <f)ol3ov
<f)atvofJ.evw'

twv
Ka\
i

lovoatwv aTraXXayevTe?, TriaTevawatv

avToo

^;o

eKeX

e(f>avy].

o

3

1

Aeov aKovaavTa rov Ylerpov " Trdvres

vfxelg

aKav^aXta6yjaea6€

"

ev

efxot"

^evj^yjvat

Ka)

etTteh

^orj^yiaov

y^fuv,

ware
OTt
ei

fxyj

diro-

ay^ta^yjvat, fxdXXov

eavrw 6appeT Kai ^yjatv, "

Ka\ ovrot

" TtavTeg aKavQaXta6yjaovTai, eya ov^ejroTe aKav^aXta6-^aof/.at."
fvei ovv efneXXev eK rovrov
eoei

KaTa

fxiKpov

eU

av6d^etav

'^^oopeh,
'^id

15

yap avrovg Kat rw
a(f)iy)atv

Trpocpi^rrj

Kat

rw

"KptaTio 7tei6ea6at,

rovTO

avrov iteaeh, itai^evoov avrov evTev6ev,

Tyjg oiKetag

avveiOyiaetag
ot

TttaroTepav y^yeta^at t>jv ditotpaaiv rvjv avrov' Kat
0(f>eXog

Xotitot
rrjfv

^e ov fxiKpov eKaprtwaavro

dyto

tyjg

dpv^aecog

ecvTOv,

dvBpwittvrjv da6evetav Karavo-^aavreg, Kat rrfv

rov Qeov 20

aXrj^etav.
orjXov.

ori

Se yaXeTtov

r]v

ev

avrw ro

itd6og ri^g avOateiag,
tco

ovK r,pKea6y} ydp rolg itporepotg, Ka) rw Ttpo^yjTrj koi
*'

"KptaTW avretTtwv, aXXa Kai fxera ravra entovTog
**

rpig aitapfxyj

v^cre^

/u,e,"

Xeyei'
et

" Kav

^eyj

fxe

avv aot d7to6aveh, ov

ae
rov 25

**

aTtapvyfaofxai"

yap Kat

aito

TtoXXrjg ayaTtyjg rrjg ttpog
"TtpoTtereiag
poitrjg

Kptarov ravta eXeye, aXX ovk avev
oog 6appSi)v

rovro

eitoiei,

Kat

eavrw.

^io

Kai rrjg eavrov
t>jv

Seog avTOV

dite-

yvfxvaae,
OTt

t>jv (f)vaiv

eXeyyjav

dv6piOTtivr)v.

hio yjpyi yivcoaKetv,
avcwfiev

QVK

apKei

ttpo6vf/.ta

av6pco7tov,

av

fny}

rijg

aitoXavei

poftyjg,

wg

eyvwft.ev eK

rov n6T|90i', ovTe itdXtv Keptavovfxev t/ dito 30
ovayjg.
cTre/S^

ryjg

dvw6ev poTt^g, 7tpo6vfLtag ovk
TCtJv

e6og

rjv

«yTcS

yooplg

fjia6^Toov

evyea6at'

eitoiet

^e, Ttaitevwv yjfxag

ev

raHg

evy^aig

yiavyiav
<f>r]at

KaraaKevd^eiv
vpog avrovg
^

eavroig

Kat

rjpefxiav

ttoAA^v,

rovrov ydptv

"

fxeivare avrov, toog

dv dv€X6wv

tcni

Cod.

224
*'

EPMHNEIA TOT KATA
Touf
TjSer^ ^e 'iiapa\a{x(3dvei^

XXVI.

39.

'Trpoaev^ofJiai"

Kai ov Trdvrag, iva

[xr]

Karairkawai'
ov^x^

rovrov^ Ve wg
^e, 'Kpog

rrj^

^o^vj^

avrov Seapov^ yevo-

[xeyov^.
rvjv

d-nkag

Ylerpov ditoreiverai fj.akiara fxeTa

Trpcaev^^Yjv

eXSwv, Kai evpav avrovg KaSev^ovrag'
'^ia

akXa KaS-

iKVov[X€vog

avrov

ro

eineh, " Kav

^€17 fxe

avv aoi aitoBaveh^^ 5

Kou ra
Trpog

e^yjg.

enuVifj ^e o[j.oi(cg

Kai Trdvreg

01 [xaSvjrai

ehov, Kai
01

Tidvrag

'^iaXeyerat, IXeyyjav

avrwv t^v aaQeveiav.

yap

avvaTioQaveiv aipov^xevoi, ov^e Xv7rov[xevx rore avXXxmi^S^vai layy-

aav eypt^yoporeg, aXX^ eKparfjaev avrwv

vitvog.

39

"^jveKev rivog ev-)(erai', iva

[lvj

^0^17 litoKpiaig eivai

ro irpdy^xa' 10

emppeovai ^e Ka) i^pwreg
etnaaiv atpertKo)
ori

'^ta,

rv]v

alrtav iidXtv
rrjv

rrjv avrvjv, tva [xfi
"tia

vnoKpiverat

dymtav,

rovro

Kat

i^pwreg wg Spofji^ot a"t[xarog, Ka)

AyyeXog eviay^wv avrov
ra

e(f>dvri,

Kai [Lvpia
a[i.eva

cf)o(Bov

reK^x-fjpia, tva [xr] rtg etiffi,
ei

pr}[t.ara ireTrXa,-

eivai.

ro [Lev ovv elneh, "

tvvarov jrapeXQera," e^et^e J5

ro avdpwTTtvov, ro Oe enretv
e^et^e

irXrjv ovy(^

ag eyw

fJeXw,

aXX wg
rrjg

av,

ro

evdperov Koi

e[X(ptXoao<f>ov'

Trai^evwv

Kat

(fivaewg

dvdeXKOvarjg eTieaQat

rw Qew.

e7re<^^

yap ovk

rjpKei ro7g dvo-^rotg

TO

TrpoawTTOV

^el^at [xovov,

Kai

prj[xara

7rpoart6rjat

irdy^iV

Kat

eTreiVifj

prjfxara ovk rjpKei,

dXXa

Kat irpay^xdrav etei, Kai ravra 20 Kai
01

avvdirret

rotg prj[j.aaiv, iva Trtarevawai

a<f)o^pa <f)iXoveiei

Kovvreg, ori Kai dvSpoiirog yeyove, Kat aTreBaveV

yap Kat rovrwv
et
fxr]

ovrwv

dirtaretrat
rjv'

irepi

rivoov

CTrt

rovrw, iroXXw [xdXXov

ravra

rovrov '/dpiv §<a roaovrwv ^eiKvvai

rrjg otKovofxiag rrjv

dx-rfieiav,

ti wv (f)Beyyerai, Ka) ti wv
jM.eT'

irdayfei.

ovy^

dirXwg de^s

irpoaKetrat to "

efxov yprjyoprjaai,
efxov,

waavet eXeye ypriyopr^aai
^vyvjv SvjaeiV

ovK layyaare fxer
vvv fxev irpog

Kat

virep efxov rr^v

Kat

Uerpov

diroreiverat, vvv ^e irpog iravrag.
fxri

41
fxri

T/

eari " irpoaevy^eaOe

elaeXdeiv eig iretpaafxov ;" iraihevei

diravda^td^eaBai,

dXXd

avvrerpi(f>6at rrjv "^idvotav Kat raTreivo-^o
et

(f)poveTv, Koit
(f>rja)v,

Tco ©eco ro irdv dvari6ea6ai'

yap Kat (SovXeaQe,
Seog
ope^et

vTrepi^eiv Qavdrov,

dXX

ov ^vv^arjaOe, esjf ov

yeipa'
evyrj
^^

KadeXKet ydp ro
yevrjO-^rw

(f>povrjfxa

ro aapKiKOv.

ev

^e rrj rpirv}
ori

ro

BeXrifxd

aov^ <t>Wh ^^tKvvg
irpoariv^aro
le

a(pohpa

avvdlit, Ka) rovro ent^i^rer

ro rptrov, ^e^atwv^S

XXVI. 47OTi
avBpayito^

MAT0AION ETArrEAIOT.
yiyove.

225
TpiTov,

to

yap

^evTCpov

Kai

a\y]$eia$

fJMkKTTa

€(7Tiv fv

TaTf ypa(f>aii €v^€ktikov' €k ^evTepov Se ijXOe

Tipog avTovg, axjTe

avTov^ eXey^at cti ovtco^ elSaTTTtaOyjaav
"napovcrtag

vtco

T^f aSufXia^,
^ei

iig fMVj^e Tr}<;

avTov alaOeaBai.

ov ^ivirvi-

Se

Kai

eniTttxa

TraXiv,

waTe

[xr]

iiXri^at TieitkriyoTag,

aX\
fxvjv

$

aireXBwv

<f)Vjat

" KaOev^eTe to
e^et,

XotTtov Kat avaitaveaSe'"

Kat

TOT€ yp-i^yop^aai
^fivcijv,

aXXa

^eiKvvg oti ov^e t>?v o^^iv otaovcri twv

aXXa

(f)vyo^evByj70VTai Kai aTroaT-^aovTat vno Trjg
Trjg avTciiv deiTat Poi^Geiag,
(f)r]a-t'

aymtag,

Kat OTi ov^ev

Kat OTt ^ei iravTag avTOv
etitev,

Ttapo^oQ^vai TOVTO

to

he

"

eig

yelpag afxapTCoXwv^

lo

a}<ne avaaTrjaat avrwv
eKetvov Ttovrjpiag to
fxeXr]fji.dTav.

Ta

(ppovrjfnaTa, Ttpog to
r)v,

eTttyvxvat oti Trjg
'JtXrjf/.-

epyov

ov to avTOv vitevBvvov eivat

KE4>. EE.
Ilfpi TTJs TTapadoafCis rov 'irjcrov.

Jt

4.6

T< ^t^daKxv

eK tovtov eXeyev,

**

eyetpeaQe dyci)y.ev evrevSev ;"
fj.ovov

OTt rj^ei Ttporj^ovTa tov Tipo^^OTrjv'

koi ov

ovK

e(f)vyev,

dXXa
Ttai-

Kat fxaXXov
^evtrrjf
i

irpoaeTpe^^^^ev,

ovag ^ta rtdvTwv tovtq)v avTovg

ovk dvdyKr^g to itpdyft.a viidp^/eiv ov^e daBevetag, dXX^
> \
»

/

otKovofXtag Ttvog avoppr]Tov.

20

ToT MAKAPIOT
Ea?T>7p,

IsiAflPOT

TOT nHAOTSIflTOT.

T^f KaTa-

a^ovarjg to avOpoTttvov yevog
Kat
aito

TtpoXr^y^jeiog Tr]v

Tvpavvi^^a ^taKOTtTcov
eig
Tr]v

tuv

'^(aft.at^-^Xwv

Ttpayft.dTCOv

vitep-

Koafxtov
**

avTQvg

Xr]^tv

dvayayelv
y]^et

aitov^di^cov

e/3oa,

" eyeipeaQe
t^ yap 25
eig

aycofLev
Tr]v

evTevdev," OTt
otKeiav

itpor]^ovTa

tov Ttpo^OTr^V

<f>oovr]

Kepaaag

bvvafxtv

rwv BeXovTWV avaaTrjvai

ovpavov aveppwae Tag ^vvdy.etg,

waTe

"TtoXXa yatpeiv T-q itpoX^^xpet

<f)pdaavTag Tr,g dvw itopetag e^eaBat.

47

To "

fi.eTa fLa-^^aipwv
(f^rjatf

Kat ^vXwv dito twv dpy^tepewv Kat iipeaPvt>jv Ttovrjpiav, OTt

Tepwv Tov Aaot)"
r]v

aTr]XtTevwv avTwv

TotavTa 3°

avTwv Ta

aKevr].

to ^e ar^fxehv te^wKev avTolg

itpo^OTr^g, oti

itoXXaKtg

KaTaayeBetg xm

avTwv

^ptaTOg ^t^XBev €k fxeaov
Se

avTwv ovK eneyvwKOTWv avToV

(piXrjfJia

Gappwv

t-^

eTttetKeta

Tov Ot^aaKdXov, ditep fxdXiaTa itdvTWV iKovov ^v avTOV aTtoaTe-

226
pijo-a/

EPMHNEIA TOT KATA
(Tvyyvwfxifjf, ori

XXVI.

47.

rcv

tvTag ^jxepov
;

Trpoi^i^^ov'
;

aXX' w t^?

fxtapSif yviofxi^if

t/ e^ovXfvaaTO
^i^d(TKa\ov
;

t/

€to\[xvj(T€

iro/o/f ocf)6aXfJioi^
ecf^iXei
;

e^pa TOT^

€/V Tov

Tro/ou

aTOfxaTi

a^TO^ Sc
OTre^
/ica/

/fa/ (piK-i^BYivai

KaTe^k^aro kai e^tcKev kavTOv e^wv,

eTrci

«AAoTe

Trenoii^Kev,

Kai totc av vj^vvaTO eK fxecrov avTuv ^ieXOeTVf^

eiTrep vjOeXev'

Kai e7re(3aXov en avTOv T«f y^eipaif Kai eKpaTvja-av

KUT

avTVjv TVjv vvKTa,

KaQ

v]v

TO Yldcrya e<f)ayov' ovTOig e^eov Kai
ev tovtob,

efxamvTO'
q>viat

to ^e

**

eTaipe" waTe evrpexpai avTOV Kat
itapei,

TO he
Trovvjpa

e<p
yvoofi.vj.

OTt

ovyjt

ayairvi crKOtrwv tovto opa^f

dXXa

ti^

he

eig

ovTog

to wtiov Ko^pa$',io

'Icodvvvjg (pvj^Ttv

OTt

IleT^Of*
eiy^e

T^g yap avTov SepfiOTVjTOi ^v To
;

trpdyfka'

TroSev

^e

fKdyaipav
vjv

eTreiV/i diro

^elvrvov

^aav Kat

Tpam^vji e^eXvjXvdoTes'

^e eiKO<; Kai fhayaipa^; elvat eKei tia
vj^ovcyt

TO dpviov. Tovg fxaBriTag ^e dKovcravrag OTt

Tiv\g

eir

avTOV,

TOVTov ydptv Tiveg
'TroXefivjTovTeg
fxovov.

e|

avToiv

eXa(3ov

ravrag
TV]g

eig

^ovjQetav,
yviOft.vig

wf 15
v]v

virep

tqv

^iQaaKdXov,

eKeivm

tio

Kat e7rtTift.dTat Ylerpog avTvj
ov
fxvjv

')(j)Vj<Tdfji.€vogf

Kat f>.eTa

cr<f)o^pdg

rvjg dtretXvig.

d(f)V}Ke

rivd yeveaSat fiXd^vjv
eirehei^aTO,

\pt(TTOgf

Kat

yap tdaaro avTOv, Kai Bavfxa fxeya

iKavov Kat TYjv eirtetKetav avTov Kat tvjv ^vvaf/.tv

eft.(f>^vai^

Ka)

tvjv
f/,ev

20

Tov fnaOYjTov <f)tXoaTopyiav t€ Kat irpaoTi^Ta' Kat yap eKetvo
<f)tXoaTopywg'
TretSvjvicog

tovto ^e to ^aXeiv
Ttvog

tvjv fkdy^atpav

eig tyjv
01

Bvjkvjv

errpa^ev.

eveKev
;

elirev

"

OTt irdvreg

XajSovTeg
Tvj

"

ft.d')(atpav"

Kat

ra

e^vjg

Tov<r

fi.a6vjTdg-

TrapafxvBovfxevog

TtfxaspKx.

Tuv eTTtf^ovXevovTcov. ovK

etire

^e OTt ^vvaf^at

eyw TrdvTag 25
€7re<^»;

avTovg d^TroXeaat, aXXa irapaKaXeaai tov Ylarepa
'TridavoTepog ft.dXXov

fxov.

tovto Xeyccv
^o^av
irept

vTrvjp^^^ev,

vjirep

eKeTvot.

ov^eTro)

yap

rvjv Trpoa-fjKovaav
viv,

avrov
v}

ei^y^ov

Kat

irpo fxtKpov

^e

etpvjKchg

ort " 'neptXvirog eartv dvr
viro

i/^u^oy

fxov eccg

Qavdrov" Kat
kcli

" QaTep, irapeXSerca
€<f)dvv]

efkov ro

'norvipiov

tovto^^

dycevtcHv

^o

Kai i^pav, Kai

AyyeXov

evtayyofj.evog.

e^net

ovv iroXXd

rd
ort

dv6pccTriva

e^ne^ei^aTO, ovk

e^oKet irtBavd Xeyetv, etye eipi^Kev

^oKeire

ort

ov

tvvafxat

avrovg
irpog

diroXeaat
rov
<f)o/3ov

;

"

^cc^e/va
KOti

^e
rvjv

" Xeyewvag'^
da6eveiav

eiirev

" AyyeXeov,'^

avrav

a'j(r]fw.rt^(ov

rov Xoyov.

Ka) ydp d7rore6vv}Kor€g

^aav^^

XXVI. 55Tco

MAT0AION ETArrEAIOT.
yap
eif

227

Sef*.

€1

AyyeXos (KaTOv
'^(otcKa

oy^o-^Kovra Tteyre yiXioi^as
eni '^(iXixv avSpca-

ave/Xev uTrXia-fJiivai, ri

Xiyfmav t^n
twv
Trpotprjriov

itm

;

ro tl

" wwf

iiKvipaBiiai
el

al ypa(pai ;"

eiire,

<f>ol5m

avrovi KoivrtvQev.

yap

e/ce/vaK,

<J&>J«J"',

touto ^OKei ooare
5

ira9eiv /xf, ri vfjieig evavriovaOe iioXefMvvref

;

^^

^iaXeyQeig

irpoi rov$ [jLa6y]ra(,

Xoiirov

vpog rov^ eirekQovrag

avrw

rpeirei rov koyov, Kai (priai, ri

rm
;

fjuc^aipm Kai rav ^vXav
eir)

eOeYjaev Vfuv
vfJLwv

eU
;

to jM.eTa roiovrm ojrXm eTreXSeiv

rov fxeff

ovra aei

fjirf

yap

kriarvjg

eifJi.i

ov)(^t

KaOyjfJievm ev tc5 /ep»
airo

eKade^of/.if]v

'^i^daKmf Kai ovk eKparYjaare.
€<
fj.rj

jote ;

rovrm

"^eiKVVi

lo

avTOis, ori

eKm

e^a>/^ev,

ovk av layvaav ov^e vvv Karaayeiv
fi.r)

avrov.

Kai yap

ot

rov aet ovra ev yepat

dvvrj^evreg Kparrjaatf

Kat

fJieaov

avrm Xa0ovreg

Kai
;

fu]

Trepiyevof/.evotj

irwg

et

f/.ri

yjSeki^ae

Trepteyevovro

av avrov

ov

Xeyet te ra BavfLara airep
fJi.r]

€i( avrovg etpydaaro,
ird^eiv.

dWa

t*?v

^t^aaKaXiaVf iva

^o^t] KOft- 15

ro Oe

"

tva irkripccQioaiv ai ypa(j>ctt

rm

Trpotprjrmf" Kai

irpog

rovrovg

etire, f.eyjttg

eaydrrig ojpag dvatpm
iva TretaQrj

avrm

irdaav

airokoytav'
irwg evavrtag

yap eavrov Trapo^ovg

roTg irpoiprjratgy

rovrm
01

e^thaaKe, KaSwg eveKdXovv oriovlaiot.
d(f)evreg

"rore"

vore e(pvyov
^ia^pvyeh

f/.a$rjTai
evt,

avrov

;

ore et^ov ort ovk ert 20
avrotgf

avrov

eKovrog

eavrov

"jrapa^i^ovrog

Kat

XeyovTog Kara rag ypa^pag rovro yeveaBai,
eay^edr],
ef/,evov

ore

f/.ev

yap Karore
^e

irpoa^oKmreg

ort

eK(f>ev^erai

avrovg'

e<pdey^aro ravra irpog rovg oyXovg, rore e(f>vyov' irpog KaTd(f>av
oe avrov dirriyayov,
cvvrfyfLevot

eire^
tva

eKeTvog
f/.era

r]v

rore dpy^tepevg, Kat irdvreg 25
irdvra Trof^aaat
ov^e

rjaav

eKeT,

yvi!>f/.r]g

rm
yap

apyiepem, oyTW ttevvKrepevov kou
€(f>ayov

riypvirvovv ev) rovro'

rore ro Ylaaya,
eXvaaVf ^ta

akk

ev

CTcpoc ly/xepa, (oare Kai cv

ToyTW

Tov

vof/.ov

rr]v eiriOvf/.iav rrjv irept rr]v a(f>ayriV ravrr]v.

enrm yap

Icoavvr^gf ori

irpma

i^v,

eir-fjyayev,

ovk eia^kQov eig^o

ro YlpaiTwptov tva fuj fLtavOxaiv, aXX' tva (pdyooat ro nao"%«*

(paym avro
fuavreg, Kat
e^eov

rr]

ea-irepa

6

'Kpiarog.

aAA' eKeTvot
vofj.ovg'

01

irdvTa roK-

fjuvptovg

Karairarovvreg

eiretVif]

yap

<r<Po^pa

rf

6vfj.'ff

Kat TroKXdKig eiriy(jeipiaavreg aveAe/v, ovk layyaaVf

cg2

228
Tore
Xaj3ovT€g

EPMHNEIA TOT KATA
avrov
aiipacr^oKYiTag,

XXVI.
Kai to

6i.

eiXavro

Wa<jya

acf>€ivai vTrep

rov

Trjv <I>ovikvjv avTccv e/A7rA^cra; e7n6v[j.iav.

6i

Tlodev

airoOeiKvvvTai

\pev^o[xdpTvpei

oi

KaTa tov
e(p7],

HpiaTov
KaTaXvaare 5

XeyovTe^ ano lov wnelv avTovg oti
''
**

"

ovTog

dvvafx.ai

Avaai Tov vaov tov Seov
Tov vaov TovTov" Tov

;" ov

yap

eliiev ovtco^,

dXXa

*'

(rafiLaTog

tov i^iov
tjv

eaiaira de

vno tov

apyjepewq epoJTWjaevof, ot/ avovqra
dKOVovTog'

t» T^f

aTToXoyiag, ovhevog
rjv

Kai yap to

jotev

ay^ixa

^iKacTTYipiov

fxovov,

to ^e

dXriBeg Atjo-twv ecf)o^og.
eiite
'*

[xeTa ^e to e^opKiaSYjvai avTOv, dia tovto

cry

eiTrag" Kai

e^^^, Tiaaav avTwv avaipav aitoXoyiav, 10

OTi [t-^xpig eoyaTYiq Yjfxepag e^i^^a^ev, OTi

avTog

etJTiv

'Kpi<7T0if

Kai
TYjv

OTi eK ^e^iwv KdBYjTai tov YlaTpoi;, Kai oti vj^ei TrdXiv, Kpivav
0iK0V[j.ev:^v'

^ieppYj^e ^e to,

l[x.dTia
tyjv

avTov

dpyiepevg,

Xeym
to

OTi

ef3Xa<7(pi^ixYjae'

acpo^poTepav
cog

KaTyjyopiav Troim,

Kai

XeyBev itapa tov 'KpiaTov,
Kai
pdg,
cog
e-ni

[xeya KaKOv ^e7^ai ^ovXojxevog' oQev 15

cofxoXoyYjfxevuv

djxapTYjixdTwv, Kai ^Xa(7<f>Yj[xiag (pave-

eyKaXenai t^v
OTi
ei

xpYj(pov XeyoDV'

"

ti

vfxiv

hoKei,"

eirei^^Yj

toivvv

Yjdecrav,

to

Trpdyfxa
TcdcTYjg

eig

e^eTaaiv

eXQoi,

Kai

^idyvaaiv

dKpiBYj,

dnaXXdTTOi

avTOv aiTiag' '^eiKVvai ydp avTOv Tlov

Seov, Tcap eavTolg avTOv Kara^iKd^ovai, Kai TipoKaTaXafx^dvovcn 20
Tovg aKpoarag XeyovTeg' "
(ixxavei
vfxelig

i^KovaaTe

tyjv (3Xa(7(pYj[Xiav

avTov,"

KaTavayKd^ovTeg Kai

(3ia^ofxevoi avTOvg,

ag Kard

/3Aa(7<^iy-

[xov TY]v \pY)(pov e^eveyKeiV

^io

Kai dne^pYjvavTO eKeivoi, oti evoyog

Oavdrov eaTiv.

o6ev ov fxovov avTOi (ng KaTo^iKta avToo eypYjcravTO,

aXXa
a(7av'
fxevoi,

Kai Tov YiiXdTOV, ig avTOi

Kard toiovtov

diio^pYivaaQai irapeaKev- 25

KaTYiyopovvTeg, avToi Kara^iKd^ovTeg, avTOi xpvj(pi^o-

TidvTa avroi yivofxevoi TOTe.

Tivog eveKev ovk Y^veyKav ra

ad^^ara

elg fxe(70v
^e,

;

oti iioXXdKig

avTovg

e7ie(7T cfXi(7e

iiepi

tovtov'

dXXug

Kai

ck

twv Tore

Xeyoft.ev(ov

ej^ovXovTO

avTOv KaTa^iKd(7ai'

XdBpa ^e ovk dveiXov ^o
Kai ydp

avTOv,

eTieiVifi

ej3ovXovTo Kai tyjv ^o^av avTOv ^iaj3aXeiv'

i](7av TioXXoi Yj^Yi Oavfxd^l^ovTeg

avTOv Kai eKTiXvjTTOfxevoi'
TidvTcov
(7cppayY)vai'

hd

tovto
te

€(77iov^acrav

^Y]ft.o(7i(x

Kai

eiii

TovvavTiov

e^e^Y]

Y]Trep

e^ovXovTO.

fxdXXov ydpf tovto

iroiYjcjdvTCov

avTa>Vf

XXVI. 75€^€\aiA\p€v.
€3re/

MAT0AION ETArrEAIOT.
oti

229

ye l^ovalav ilyov kui kuB havrovg av^X^h
o

avTOv, oKova-ov t/
**

<f>yiaiv

YlikdTO^, " Aa/Sere avTOv vfxug Kai

KaTo. Tov vo[xov vfjLm KpivaTC avTov." dvaipeiv avTOv jU,eA.XovTef,
eviirrvov
;

^iaTi
inoiovv

ng
tov

to

npoawTrov

avTov, Kai
TpoTiov,

raXka Ta
Kai
oti

Ofxoia

'hia

dKoKaaTov
ovto)
^/st?

avTwv

KaOaTrep 5
eopTrjv

B-^pafxa

evpovTeg,

tyjv

eavTwv

e^eiKVvov

Trapoiviav,

ravrrpf votovfjievoi.
fjt.ed

Bavfjid^eiv

tSov ixaBfjTwv

to (f^iXdXrfieg,

oaTjg

dKpi^eiag diTayyeWovai ra ^oKovvra

eivai eirovei^irTTay

ovK

eTtai<Tyyvofj.evoi,
oiiv

dkXd
ro

Kai

oo^av

yjyovfj.evoi

tovto

fiLeyi<JTV]Vf

axTTrep

Kai
virep

yjv,

rov

oeaiTOTi^v

rrji

oiKovfj.ev/jg

TOiavra 10
Kvj^e-

TidayovTa
fxoviav

y]fj.oi)v

aveyeaQai, tovto yap Kai

tvjv

avrov

e^eiKVv tvjv d(paTcVj Kai rvjv irovyjpiav

eKeivwv rvjv

davy-

yvaarovy Kat yap nXvjyag rag Traaaiv vl^ptartKaTepag evereivov,
KoXacpt^ovreg, paTTt^ovreg, Kat raig
efJL,irrveiv

'irX.vjyaTg

ravratg

t*?v

diro

rov

irpoareOetKaatv v^ptv'
e(p$eyyovTo.

Kat pvjfj.ara irdXtv iroXkvjg ye- 15

fjiovra
ot
*'

K(i}fj.w^iag

eirei^vj

ydp

irpocp-^^TVjv

avrov eXeyov
rtg
ecrrtv
6

iroXXot,

"

TrpocpT^revaov

vjfi.7v

(f>i^(7t,

"

Trpo^pYjTa,

Trataa; ae." erepog ^e (pvjatv ori Kai TrepipaXovreg ro TrpoacoTrov
Toj ifLartw,

avTov
fj.aiov

ravra

eTrotovv, aiairep

rtva artfiiov Kat rpt^oXtfjiovov,

eig

fj.eaov

Xa^ovreg'

Kat ovk eXevSepot

dXXd

Kai 20

tovXot ravTVjv rvjv irapotvtav etg avrov eirapotvovv rore.

KE4>. Er.
Hepl T^s dpuTjafws Herpov.

75
*'

TlZg
irptv

6

fi.ev

MaT6aTog

(ftvjatv,

ort

elirev

'Kpiarog r^ Tlerpio,

dXeKTopa
ori

(poov-^aat,

rptg

dirapvvjaet

fne"

6

te

M.dpKog 25

Xeyet

ore

fuv

d-na^

vjpv^aaro,

roTe
;

Trparov
"TrSog

e^pavvjaev

aXeKrpvm, ore ^c
dXvj&^
dfj.(poTepa
;

rpirov, rore
eTret^^vjirep

^evrepov

oifv

evpeQvjaovTai

KaB

eKdarvjv ayooyi^v, Kat
^>jAa5v

rptrov
ori

Kat TerapTov (paveiv
ovoe
V)

eitxOev

dXeKrpvdov'
fj.vfjfj.riv

6

MdpKog

(P'j}vvj

avrov eireaye, Ka\ etg
dXvjST^

viyaye, rovro (pt^aiv,

30

ware
Ttaat

af/.(poTepa

eiai.

irptvvi

ydp

tyjv fj.iav

aywyriv airapov^e
dvefj.v^a9v}

rov

dXeKrpvova, rpiTov

v^pv^aaro'

dXX

otKodev,

Kat

ravra rov

dXeKrpvovog

(pctivvjaavrog,

ewg

orov

ro

230
^Xe[j.[j.a

EPMHNEIA TOT KATA

XXVII. 3.
6

rov ti^aaKaKov yeyovev avTiS avTi ^wv^j-* Ka\ tovto

AovKoif

^^\(tiv (pYjdhf OTt

eve^M^ev

6<V

avTOV

^piaro^,

e^a)

^e

e^eXSwv eKXavcre

TriKpcoii eiret^^

ovk eToXfxa (pavepSif

eiJ.Ttpo(7Bev

TTavToov, iva /x^ Karyjyopi^&^ ^ia

rav taKpvav, Kat yvaaSvj y.a6yiT^g
5

avTov

elvai.

T<vof eveKev ayov^tv
avekeiv avTOV.
€1

avTOv

eiri

tov JltXaTOv;

ware eKemv
tvjv

avTot yap Kat ^ia to (payeTv avTovg
«$•
e'tpi^Tai,

eoprv^Vf

Kat

irapavofx(tii

ert

^e

Kat ^ta rag
'^q))]

aXkag Tag
irlag

Trpoetpfjfj.evag
(7vvif]Xd6r]

aiTta$f tovto
trpayfJM,

ovk
ev

eTTOti^aav.

^e aKOTr^aat

to

aiaTe

eopT^ yeveaQai, ovto) yap

Kat 10

aviodev Trpo^iervTraTO.

KE4>. SZ.
Hepl T^s 'lov8a
/Ltcra/ieXetar.

3

\iTearpe\pe ^e
e(l>epe

ra apyvpia

lovtag

fj,eTafj.ekv}9etg, eiret^v]

ovk

ro

avveihog [xaart^ov avrov,
afj.apTiav
rjv.

aXX

e^ei

tovto Troi^aat Trpoi^
eTreirXTjpioro, Trpo-

rov

TV}v

airapTtaai
ov^e rore

avrov'

Kai yap ro

^oata yap

ofj.ai

'^(^pvjatfj.ctig'

fj.ev

yap Karayvmai
rov

Kai ro ptxpai ra apyupta, Kat to
^y^fLOv,

fnv]

ai^ea6Y]vat

lov^aiKOV

iravra ravra airo^^eKra' ro
^aifi.ovoi

^e

a7ray^aa6at, rovro TraXtv

aavyyvoiarov, Kai Trovqpov

epyoV irpoe^^^yaye yap avrov 20
KapTrwafjrai,
iretaag

T^f

fj.eravotag,
koli

tva

/x>jSev

evTev6ev

Ka)

6av(x.T(a

alay^tartii

Karo^Y^Xw

iraaiv

avaipeh

airay^aaBat.

uKovaare
ircos

01 (f)tXapyvpot,

aKovaare Kat evvov]aare
Kat

ri eira^ev eKeivoi,

Kat

T(5v y^vjft.aTCtiv e^eTreae,

rvjv dfj.apTiav

eipydaaro, Kai

T7JV

^'^'^(vjv

airaXeae
rovg
fxev

ttjv

eavrov'

rotavra yap
Kat

rv]^ (f>iXapyvptag

25

ra

Kep^vj'

yap

Ka6oXtK<tig

fxepiKwg Ka\

evravBa
irapa-

airoXXvat, Kai
'hi'^wat

eKei

wanep rov

lov^av, rovg ^e

eKeJ

f/.QVov

roTg atwvtotg Kat d(f>op-^rotg KoXdaeaiv.
etireTv

4

To

rovg ap-^^iepeig Kai TrpeajSvrepovg " av oxpei" fxeyiarov

avroig eyKXfjfj.a eartv' Kat rovro (f)atvovrat yap fiaprvpovvreg
roXfj.t]

7^3°

Kat T7J Trapavofnta, odev Kat Kptvovai

fj.ev

avrov, vrro Se rov

'nd^ovg fj.e6vovreg ovk v^deX^^aav airoayea6at rvjg T-aravtKvjg ^yx^^'
pi^aectig'

Kvpioi

yap vnyjpxov

a(f)eivai

rvjg

KarattKv^g enrep v]6eXov

rov \ptarov.

ovK eK rovrov ^e fxovov KaraKptvovrat,

dXXa Kai

XXVII.
fK tov
fxyj

II.

MAT0AION EYAITEAIOT.
auta (U tov KopPavaV ^ta yap ro
evQiyja-av,

/SaKeTv

yivatTKeiv

ott tov <povQV vfyopaaaVf Tovrt ovk
ei^ ja(pyjv
tS>v fevwv, aTto
e<Tri

aXk

yjyopaaav aypov
oatti aypoq
itacTiv
ovofixi.
fi.yj-

(povov

evnouav

itoiovvttq'

Kax avrwv

fJLaprvpioVf
fj.tai(j>oviav

Kai

adXTtiyyos XafJLTtporcpoVf

dvaKYipvmt t^v
ovp^
rtzrAaJf

avrav rov yu)piov rovrov ro

5

Se

flro/ovcriv,

dXXa

<rvfJi.Povkiov Xafnf^dvovreg, tva

Se/f

d9uoi>6yj Toi)

ro\fj.yjfj.arog,

dXXa

itdvreg watv vneCBvvot.
yj

yjiyi

Se (7K0ityj(Tat^

vag avw^ev ttpovXeyev

Ttpo^pyjretay Kat
ot

ttept

t^j

rov aypov rovrov dyopaciag^ Kat oji ov fxovov
Kai
ot Ttpo(f>y}Tai

KitocrroXoty
^tyjyovvro.

dXXa
10

ra eijoveittara fnera dKptj3eiag

j!\noAiNApioT. 'laTeov ori

'louSaf ovk evaiteQave r^ dyxovyj,

«AA' eTtePicoKe KareveyQeig
(Ttv

itpo

rov ditowty^vatf Kat rovro SijAou-

ai rS>v dTtoajoX(i)v Ylpd^etgy

"

ori Ttpyjvyjg yevofxevosy eXaKtaey
i(Tropet

'

Kat ra €^^g'

rovjo te
fj.a6rjry}g,

(ta(f>ea-repov

HaTttaf,

6

Iwdvvov

rov AitocrroXov
'*

Xeywv " fxeya do-e^etag
'lou^af'

vito^etyfj.a

evi^

TOVTco Toi Koaft.a} TtepteTtdri^crev
TocrovTov T>?v adpKa,
'^tepyofj.evyigy vito

•npyiaBeig

yap

eitt

*' **
•*

ware

fi.^

^vvaaBat tteXBe7v

dfii.d^rjg

pa^tiag

T^f dfiM^yjf itraiaQevra ra eyKoota eyKev<a~

^va^."

ToT

ATTOT.

YlpviaBeig

evt

roaovrov

ryjv

adpKa

(aare

ov^e ao

oitoBev dfj.a^av
f/.yi^e

pa^tag ttepyeaBaty eKehov tvvaaBat ^teXBeTv,
tov r-^g Ke^paXy^g oyKoV

dXXa

avrov

fj.ovov

rd

fiev

ydp

l5Xe(f)apa
f/.ev

avtov rwv

0(f>BaXfi.Siv (j>aat

roaovrov e^ottyjaaty wg avrov
0(pBaXfJiovg

KaBovito

Xov ro (pwg fj^ ^XeTteiv, rovg
larptK^g tiOTjrpag
o^pByjvat

^e

avrov

fxyj^e

^vvaaBat, roaovrov ^dBog eiyov dito 25
fi.ev

rvjg e^icBev ent^pavetag'

ro ^e ai^^oiov avrovy Ttdayjg
(patveaBaty (pepeaBai
^e ^i

aiay(vvi^g

ayjbearepov Kat fxel^ov

avrov rovg c^
aKwXvjKagy
eig

aitavrog
v/3ptv ^t

rov

awfxarog
fiovov
Idicio

avppeovrag

lywpagy

Kat

avrwv
ev

rwv dvayKatwv.
(paai
%«u/»c«'

fj.erd Se

itoXXag /Saadvovg
r-iig

Kat rtfnoopiaiy
epyifj/)v

reXevjyjaavrogy dito
fxeyipt

oafK^gSO

re Kat dotKOv rovro ro ywpiov
aYifi.epov

r^g vvv yeveaBaiy

dXX

«wSe

ff-^xpi
fxyj

^vvaaBai riva eKeivov rov roitov 7tapeXBe7v,
eTtKppd^yj.

eav
1 1

rag pivag raig yepatv
itep

'ETrei^o;
fj.evov

eyivasaKov 01
vo^/jM,a)y,

lou^aib*

tov riiAaTOV ov^eva ttotov-

Xoyov t»v

hti

Ta

t-^ft.oata

eyKX^fxara t^v Karrj-SS

232

EPMHNEIA TOT KATA
avTOV " av

XXVII.

19.

yopiav iroivjaaaSai avrov irpog rov Xp/CTOV irapiaKivaaav'
<f>yja-t

^io Kai

Ttpoq

ei

(SaaiXdvg

rm

'lov^a/wv ;" Travra he

iKivovv Kai earpecfyov, oiare avrov elg Oavarov efJil3aXeTv.

avrog ^e

Oia rov

emeh " av

e/Trotf,"

wjxoXoyrjaev

eivai

/SaaiXevg,

aXX
'*

e^novpaviog,

Kai aXXa^^ov aacpearepov

ekeye Ttpog avroV

ori 5

"

ifj

efxfj

Paaiketa ovk eartv eK tov

KoafJiov rovrov."
eig

Ttvog Sc eveKev ov^i ravra trpoa-^veyKev
<f)Opov

[xeaov oiov ort Kat

Kare^aXofxev, Kai

erepovg Kara^akeaOat

eKekevaa'

Ka\
rjv

v]viKa vj6eX7}aav fxe Tioirjaat

^aatXea

ecpvyov

;

OTt ^tecpQapfxevov

avroiv TO QtKaaryjpiov, Kai eKOvreg eTV(f)X(orrov, Kat eKaKovpyovv. 10

Ota
tva

07)
y)f\

rovro Kai
aito

^payea

aiioKpiverat

Kat

atya' ^payea

jttev,

T^f

"hifiveKovg

aty^g, avQa^iag ^o^av XdloYj, aiyq. ^e,
yj[Ji.eXXeV

ort ov^afjiwg eK rov TioXXa Xeyeiv neiaetv avrovg
oe
e6avf».a^ev
yjyefjiwv, atcoTravrog

a^iaig
eniei'-

avrov, ^tort roaavrvjv

Keiav
eTretOr/

eTTehetKVvro,

Kat

ort

fj^vpta

eyav

eineiv,

fjiaXXov

eaiwira. 15

oe efSovXero avrov diroXoyovfuevov diraXXayrjvat, ^ta rovro

eiirev,

" ovk aKovetg

iroaa

aov Karafxaprvpovaiv ;" ag ^e ovte

ovrag aireKptvaro, Kat erepov fkriyavarat, coare avrov e^eXeaQai
Kat eK rovroV
d(f)rjaat,
ei

yap

fj.r)

l3ovXea6e,

(fjrjatv,

a

lov^aiot,

wg

d6S>ov

Kav

wg Kard^tKOv yapiaaa6e

rvj

eoprrj'

Kat yap e6og 20

eiyov Ka6

eKaarrjv eoprrjv, eva rtva KaKovpyov e^aiTovfJ.evot Xafj.-

^avetv, Kat aTroXvetV

Kai
'^^fjiov

rjv

tbeiv

ra^iv avrearpafXfLevrjV fj.aXXov

dpycav airei
ov^e

rov

rov XajSeTv Kat diroXvaat, Koi OfLag

ovTwg ytvovrat

rjfjiepoi,

dXXa

6riptovvTai

fxet^ovxg, viro rov

Trd6ovg rrjg

PaaKaviag eKpaKyevofi.evot.
Il;AaTO$" opa,
rj

25
rj

19

Ttvog eveKev ovy^

aXX
ei

rovrov yvvrj

;

>j

ort

d^ia

rjv

eKetvr]
rj

fxaXXov,

ort

avTog

ei^ev

ovk av eTrtarevdv]
rrjv

Ofxoiag,
i^eTv,

ovh''

av

e^eT-nev.

'^ia

rovro oiKovofxeirai
iraaiv.

yvvatKa

ware Kard^i^Xov yevea6at

ovy aTrXwg ^e opa,

dXXa
30

Kat irdayet 'TroXXd ^etvd, iva Kai diro
rrjv

rr]g avfxira^etag rrjg Trpog
Trept

yvvalKa, OKvrjporepog yevvjrat 6 dvrjp

rov

(povoV

Kai
ei^e.

Katpog ^e ov [xtKpov avvereXet'
^tari
fxri^e
KaKtct.,

Kard ydp

avrv^v rrjv

vvKxa
;

ovK

eiirev

dnXag

ort

eiyov Xrjarrjv,

dXX

eiriarjfxov

«o-Te

aKtdv avroig KaraXtireiv drroXoytag, ort rov

irept(Bor)rov ev

rov fxvptovg epyaadjxevov <f>ovovg, rov r^g otKovfxevrjg Ea)T^-35

XXVII.

13.

xMATGAION ETArrEAIOT.

233

pos vpovdyjKaVy Kai tov ^^/xov tii<p6fipav, iva ToyTov aiTi^aocvTaif
OTTxg Kcti T^s

(Kavav airdTvjg

Trjv eaj^aT^yv

ovToi

^aaova-t ^iKviv.

TO ^€
€v

" t/

irof^aoo TOv X/JiCTTOv" €iTr€ Trpog
€VTp€\\>ai

avTOvg
TO

YliXaTogy Kai
TTOiyja-ai

TovTx TTakat
TYjg

(3ovXo{i.vJog

^ia

avTovg

Kvpiovg

atpeaeas, tva
Tiqg

Kav ovTtcg ala^^^yvdevTeg, avTOv fjiaWov 5
<f>iXoTifi.iag
eiroiet,
ei^^^e

aiT^axvTai, xai
fjLfv

twv avTxv yevi^Tai

to irav'

to
eK

yap Xeyeiv

oyj^ ^fjt.apTev

(ftiXovetKOTepovg

to

Se

<f>tXavSpay7riai
ot

irapaKaXeiv

crcoSi^yai,

dvavTippYjTov

ttjv TretQx,

Oe Kat ovTCOs eXeyov

CTavpooaov.
e(f)payeXXa>crev
',

0EOAOPOT 'Hpakaeias. AiaTi
tiKOVf
vofJi.ov

rj

wg Kard- lo

KeXevovTog Tovg aTavp'jOfj.evovg irpSiTOV fxaaTt^eaQaif
Tifiiccpta

Kat ovTO}
Bevat

Tyj

djro^oQ^S^vat,

yj

(TyyjfJM

Kat

(7KYjxptv

ireptTt-

T^

d^iKO) Kpiaet l3ovXofJ.evog.

AnoAiNAPioT.
OTi

A/

fxd(7Tiyeg

dvTt

tcSv

dfj.apTim tov

KO<Tfj.ov,
1

voXXat al fJM(rrtyeg tov

dfj.apT(aXov, Kai

Koxa

tvjv wpQ(f)VjTeiav
TreirXYi-

t^v Xeyov^Tov " tov vutov fiov ^etaKa eig fidtTTtyai''^ Kat
pu)Tat
fj.ev

Tov ^iKatov virep t»v dfj.apTOiXav, ireTrXrjpcoTat Se to Ttjg
^iKatog
virep
a^^iKccv

dyaBoTfiTog aKpov, oiroTe
fj.(oXiOTrt

ireTrovSev,

tva

tx

avTov

taBafii.ev, (og

'HtTaiag

(f>Yi<Ttv,

Ktg Tag
eivai,

'//ipag o IliAaTO^ dTrevi\\/aTO, Kai d6xov eavTOV eXeyev 20
Oficcg

dXX

fj.aXaKiag

eivat

rj

avy^coprjatg,
fLYj

Kai

dvdv^poog

(T(f)o^pa

TovTQ ^ieirpdTTeTo' e^et yap
e^apirdaat'
.

napo^ovvat TavTYjV, dXXa
o

fj.dXXQV
IlaiJAov.

KaSdirep

fJ.eTd

TavTa
eyeveTO

eKOTOVTapyog tov
Kai Bopv^og,

Kai yap Kat tot€ (TTdcrig

dXX
^ia 25

OfLcog eKeivog ecTTr] irpog irdvTa,

ovTog ^e dTrXccg irapaavpeTai,

TOVTO

ovVe avTOv

d(pirj(Ttv

XpiaTog tZv
vapa^itovg
ft.e

eyKXrjfi.dTCtiv
<ro<."

Xeyxv,

"

OTt fLei^ova

dfjxtpTiav eyet
01

KaTYipdtTavro

Se ov fLovov eavToig
rr}v

^hv^^ahi,
alfj.a

dXXa

Kai

eiri to.

TeKva eiXKvaav
eiri

dpav

elirovTeg,

" to

avTOv

f(f>

rjfJ-dg,

Kai

to,

reKva
(f)iXav-^o

"

Yjfj.S)v^^

ttd

TYiv iroXXrjv avTcov irapairXyi^tav,

aXX

OfUiog

Bpciyirog,

roaavTYi

ft.avta

yjjrjCTau.evcov

KaQ

eavrov Kat Kara twv
etr

izattaiv, ov fj.ovov
eKvpeocTev,

ovk

eTri roov irai^^cv,

aXX' ov^e

avrwv

t);v

t^^ov

dXXM

Kai e^ avrvv Kat e^ eKeivo)v e^e^aro rovg fj.eraKat
fxvpicov
rj^icocrev

VQYj^TavTag

Kai irt<TTev(TavTag,
(e|

dyaScov'

koi

yap Kai HavXog

avrwv

rjv,

Kat ai fj.vpta^eg roov TTeTrtarevKO-ih

Hh

234
Tccv.
€1

EPMHNEIA TOY KATA
^e

XXVII.

27.

Ttng

evaTrefXdvav, eavToT^ Koyi^eaB^joaav Trjv Tifx^jipiav.
;

Tivog eve/fev ((f^payeWctiaev itapfx^i^hovg iva aTavpaSyj
"tiKoVf
Yj

^ wg /cara-

(Tyyjixa

TTfpiTiQevat

TJj

Kpia-et

PovXofxevoi'
{J^^xpt

Kanotye, ag

•TTpoetpyjTai,

[xaXXov evaT^^vat

eyjpy^v

avTOV

TtXovg, Kat a-no-

^at^etg Kat
0/

eXkyyovg

i^yjT^aatj Trep)

navTav wv KaTYjyopovv avT'2 $

lov^aioi.

27

Ot aTpaTtaTat

Se

v(3pt^ov
vj

Kat evyjXXovTO eig avTOv,

vj

ToTg

lov^atoig yapt^off.evoi,
^e Kat

Kat KaTa oiKeiav tvaTpoTtiav,
^ia(f>opovg'
tv]v

eirotovvTO

Tag v^petg notKiXag Kat

yap

Betav K€<pa1

Xyjv eKetvvjVf TioTe fxev

eKoXa<pt^ov, Trore ^e tco aTecpdva twv aKav-

o

Bav

vPpt^ov,

TTOTe

^e

tw
vj

KaXdfjt.co

eTWTOv,

dvtpeg

fitapot

KOt

evayeig'
^i

Kat ov fxovov

Ke<f)aXy;,

aXXa

Kat atiav to aaft.a oXov

oXov IPpi^eTO, TO TtpoaooTiov efxitTVOfxevov, ai

aiayoveg pant-

^ofievat, TO

awfxa oXov ^ta Tav

ft.aaTty(t}v,

tta Tyjg Tcept^oXrig Trjg
vj

yXavttogi

f^o'-^

T^f

Tipoairoti^T^g

'npoaKvv^aecog,

yetp

'^ta

TOV15

KaXdfxov, ov e^iOKav dvTt aK-^Tpov
"TrdXtv

KaTeyetv avTOv'

to aTOfxa
fiiyj

^ta Tyjg tov o^ovg TrpoaKOft.t^^^g'
Tt

Kat KaSdnep ^e^oiKOTeg

oo^coat KaTaXtfxirdvetv

tov ToXft.-^fiaTog'

ovToog airavTa irpdT^t
y]ft.ag,

Tovatv.
Ttg
yjfx7v

fxeTa to

TotavTa TraQeiv toivvv tov "KptaTOv
Xotirov, ent

Xoyog eaTat

vjSpeai Ktvovfievotg

;

'^tavefi.ovTat

20

de jtxeTa to
OTiep
^iKcoVf
eTct

aTavpaaat Ta ifxaTta avrov, tovto
acf>otpa

otaTrpaTTOfi.evot,

T&Jv

evTeXav Kat

dTiepptfXfi.evci)v

ytveTat KaTa-

Kat ovbeva eyovTcov, «AA'

oiJ^e

ydp

eig

Tovf Xyjarag Totov-

Tov Tt etpyaaavTO,

aXX

etg tov 'K.ptaTOV itavTa eToXfxcov.

Eb ANEnirPA*oT. Ovy
eboKet

OTt

eKelvot
tcHv

riayvvov,

aXX

oti

Qeca 25

TavTa yevea6at,
vjiep
yjfxav

itpog

t^v

dvQpcoTrcov

eKXvrpcoatv'

aTt-

ft.aa6evTog

tov K.vptov Tyjg ^o^yjg^
t>jv

ha

tyjv

rjfxh errt-

PdXXovaav

dTtfi.tav,

Kai tc^d^ovrog

yjft.epav

tcov

^tKatcov tijv
yf

det ^tairat^ofxevyiv vtto tcov diiat^^evTCOv,

eTiet^ te ypcofJiaTt atfi.aTi

yXafj.vg eKeypviaTO^ , ^ta tovto 0/ <pov'2vTeg

KaT avTov, eve^vaav ^o
\Yiaov

avTOv,

ft.yj

voovvreg,

enotovv, fxdXXov Ve tov ev
ryjv

tov

Naw,
ii^g

KOKKivov pdfKaroc, Kat to ev^-^aavTog

yeipa evog t»v eK
to

Sdfnap

lovSa

vtcov

avfx(3oXov,
eu

v)

yXaft-vg avxYj,

Ta

atft-aTa

Tov Koafxov, Kat toov

avrw

avOpconcov eiXi^(f)evat

wep

acoryjptag

XXVII. 38.
vavrm

MAT0AION ETArrEAIOT.
oi

2^5

jov ^UT^pa'

he xmo

fJiiptfji.vZVf

kui ttXovtov Kai y]^ovxv
fxr}

(rvixirviyofxevoi,

Xa^ovTi^ tov Aoyov tqv Seov, Kai
vjfJiSiVf

TeAeo"(^o-

povvTeg, TTX€KOVT€i aKavBag
K€(f>akyj,

avaXa(3a)v ava\i(TK€i

t^ eavTOv
vofJii-

KaXafxov le eSrjKav

cv

Trj

^e^ia avTov,

oi

^iaKevov

^ovTeg avTOv eivai tijv iSaaiXeiav.

5

Xethpot Xntioxeias eb TnAKOHS.
raveivoTaTOif Kat €Kov(7iots itaB^ai, Xp/cTTe

Kai

ev

avToT^ To7g
a<;

©eof, €^€i^ag

rovte Tov TtavTog KTKTTyj^ vTtapy€i(;, kui avaKaivtaTyji'

rZ yap

rwv aKavBav

(tt^cjxxvw

GT€(f>avQ)Syjvat

/fareSe^w X^zo-Te, ^viXxv wg
€(f)

rov kvkXov tov Koafiov rag afLapTtag 7r€piXal3aVf Kat
apa^f
ijf/MV
€Trt

cavrovio

rov aravpov avrfyay€q,

€(j)

o)

Kat eppri^ag ro rvjg
ryj

Ka^

avofxtctg y^etpoypa^j^ov, Kat rov

KaXafiov

'/^tpi

KaT€(jy€q,

tva TO aaB€V€g aveTrtppcoayjg

aKyjiiTpov

t^j yjfx,€T€pai apyyjg, S/ ov

voivrwv Twv

eir<

r^;

yyjg

apyetv eTayB-qfxev.
To fx€v Tov aT€(f)avov
a-)(v)fj.a

ToT

ATTOT.

T7ro(f>€p€i

•n€pi(p€p€g 15

rov Tov Koafnov kvkXov, virep ov TraB^iv aapKi KaT^ti^aTo' ro Je

aKavBxv o^v Kat (XKapTiov ro
Kat
av(i>(f)€X€g.

rm

afxapTiwv VTroypd(f>€t nXyjKTtKov

ToT

ATTOT.

Eao}

fX€V

€K TOV

TTpatTwptov avTog €^daTa)^€
ev ^e rri

rov aravpov avrov, wg 6

liidvvyjg

(f^rjaiv,

o^x yeyovoT€g, 20
ea)$-

€vpov '^ifxwva, Kat fx€T€(BaXov eig €K€hov rov aTavpov,
€ig rov
6 Se

ov yjXBov

ToXyoBav, €vBa o^og

7rpoa€(f)€pov

avTw, €vv(3pi^ovT€g avTOV,
<f)i^atv,
yj

ovK y}6€Xy]a€v'

cTepog ^e F,vayy€XtaTvjg,
yj

qti

" y€vad-

"

\u€VOq eiTre, r€T€X€aTai'^^ (f)y}atv
€ig TO (3p(iofxd fxov

irpo^f^ereia

Xeyovaa, " e^wcTrortadv 25

" Kav "

%oA>;v, Kat €ig ryjv li^av fxov

/A€ o^og'" irXyiv
fxr} Trt€iv,

ovre ovTog, onTe €K€ivog

e/Trev ori e?r/cv,

ravTOv

yap €aTt

ro fxovov y€vaaaBat.
Ylepi

Ktpiaaot. 'OpirENOTS.
yjfxag ort

rov Kpavtov roirov y^XBev €ig
T€Bd(f)Bat'

'K^paiot
€V

'rcapa^i^ccat ro

aafxa tov Atafx €K€t

Kai
**

€ir€\

TX

'ASotja irdvTeg diroBvY}aKOfX€v, dvearv} Kat

'ASa/A,

30

Kat €V

\ptar£

irdvT^g ^woTrotv^B^aovrai.^*
tcSv

38

^tart fjAaov avTOV laravptcaav
ry}g

Xy^aTwv

;

tva rrjg ^o^y}g
cv ToyTc*

€K€tvav

Kotvm-^af}'
€irt

o^og ^e

7rt€iv

e^vKav avrw, Kat

€Vv(3pi^ovT€g, Kat

rov aTavpov 0€ (3X€7rovT€g dvaaKwXayatafxivov

ov€t^i^ovatv, tva %y}fxoai(i ^rdvrwv opaTuv fKnofi.a€va(i>aiv €tg

avroVf^s

H h

2

236
0cv\oix€voi
lei^ai

EPMHNEIA TOT KATA
aTraTamva.'

XXVII.

45.

le^oiKOTf^ avTov t)^v avda-Taaiv,
•noiYiaovaiv'

Ka)
*'

TavTVjV €K

TovTov

airiaTYjS^vai

eXeyov
TrpOTepa

Oe

to,

aWovg

eawaeVy eavTOv ov ^vvaTai

aaaai" ra

ai/jfA,e7a

evTev6ev eiriyeipovvTeg tia^aXe^v, ^ia to yeypd(f>6ai
eTTavd) Tyjg

Kat KeTaSat

Kecf^aX^g avTov^ " ovtoV
l3ovXo[xevot
diro tov
"^ei^at oti

eaTtv

6

(SaatXevg tZv

I0V-5

" ^a/wv"

ovk eaTt j3aatXevs tov laparjXf

" KaTal3dTCi}
riwf

aTavpovJ^
(pYjaiv, OTt

fxev

AovKag

elg XvjaTyjg e7reTtfji.a

tw aXXo)
vPpi^ov
ot

^Xa<T(f)ri(xovvTt,

^e MaTfia/bj", OTt dfi,<f)OTepot
;

01 XyjcxTai
ff.ev

avTOV Kat wvet^i^ov

dfJL(f>OTepa

yeyove, TipoTepov

yap

^vo 10

wvei^t^ov, v<rT€pov te ovKeTt'

iva

yap

ft.y]

vofniayj

Ttg eK Ttvog avvXyjaTvjv tov A>jeiit

ByjfxaTog to irpdyfxa yeyevyjaQai'
<7T^v, aTTO
Tojf

fxyj^e
yjfxTv,

fxyj

eivat

v/3pecos

^etKvvatv

OTt dvca

tov aTavpov

XyjaTyji Kai e^^^Bpog, Kat dBpoov fxeie^X-^Qy].

45

'Ev

fxeari Se

yjfxeprx.

to aKOTog eyeveTo, tva itdvTeg

ot

tyjv

yyjv

1

otKovvTeg fxadooatv, OTt itavTaytiv Tyjg oiKovfxev^g yjfxepa
^e TovTO, tva (f)of3yj$aai Kat
Ipyyiv

y]v'

yeyove

KaTavvywat Kat ittaTevacaai' kut
anoTog eKeivo yeyovev'

ydp

Oetav
•rjv

^ta

Ta

TeToXfxyjfxeva, to

OTi

yap ovK
yap

eKXetrpig,

dXX
yj

opyyf

t€ Kat dyavdKTyjaig t^XoV

rpeig

copag napefxeivev,
01

^e eKXetxpig ev eXaTTOVi yjiovw ytve- 20

Tar Kat laaatv
ryjg

TavTyjv TeBeafxevot'

Kat ydp Kai

eTTi Tvjg

yevedg

TjfLeTepag

avvej3yj

tovto.

ovk e6avff.aaav

§e, ov^^e

avTOv evo-

fxtaav eivai ©eov, Kai fxeTa to aKOTog, OTt ev iroXX^ paOvfxia Ka)

KaKia KaTeiy(0VT0, Kai
^tacag

TioXXyj

TVjg

dae^eiag
yj

07

irpoaXi^ig

^v.

^e Kat evofxt^ov OTt

KaT

eKXef>\/iv

erepav rivd aKoXovBtav 25
eirefxevov

(ffvaiKyjv

yeyove tovto.

o6ev Kat fKeTa

ToaavTa Bavfxara
tovto,
iva

eTi
e^yj,

evv^pi^ovTeg.

(f>6eyyeTai

te

fxerd

fxd6<catv

oti

Kat avTog tovto enoiyjae'

Kat yevcovTat Kat evTevdev

eirtet-

KeaTepot,

Eh
pcti6y}

ANEnirPAtoT.

O

^apKog

<f>y]atv

oti

rptTyj

ctipa,

earav- 3^

ovTog, Kat oti eKTyj

ciopa

to aKOTog lyeveTO,
rptryjg
copagf

oti

etKog fxev
lopag

avTOv €aravpaa6ai Kat airo
yeyev^a6ai'
OTtep

dito

^e

eKriqg
rao

tKavov

y]v

avrovg eTrtarpexpaif ov

fxeyeBei

Tov Ttpayfxarog

fxovov,

aXXa Kai ro

evKatpoog avfL^^vaf fLera

yap

Ttavxa ra r^g iiapotvtag Kat r^g itapavofxov KCDfxco^iag rovro yive-3S

XXVII. 50.
rai.

MAT0AION EYArrEAIOT.

237
e<p6ey^avT0f
rrjv opyyjv

oVe

Kopov (XajSov twv a-Ka^fJLixdTwVf koi Ttavra
iva

aitip yjBekrjaav, Tore ^eiKVvvai ro aKoro^'

Kav ofTW

a^evTCf, Kep^^-^aaaiv airo rov
Tov aravpovy rovro
fire

6av{ji.aroi'
vjv,

toS yap Kara^yjvai atto
ro

Bavfxaaiarepov

ovra

ev

rx aravpx
"aiarev- 5

TavTa hfpyih.

yap avrov
e?r€

evofjii^ov neTtoiYiKevai, eSe/

cai Kai ^o/Sij5^var
TOVTOOV ehei

ovk avrov,
opyt^oixevov

akXa
yap

rov
y]v

Uarepaf Koi Ik
a^Korog
'

KaTavvyyjvai'

Ka/

ixer okiya

—^Aeywv
T^f

ro

eKem.
EAA77-

te xii ovofJiari <pikoao(j)og irap

ci jue/xvvjTa/ toiJ aKorovc rovrov "ffapato^cog yeyovorog'
ev ryj t^
fjia,

yeyove §e

'^jf-^p^

aeXyjvyjg, ore aiteyei ttoXv

tov yjKiov '^idarvj- 10
Kai ai eKXetxpeig

oaov dito

dpyri^ tou ovpavov ewg reKovg'

Tore elaOaai ylveaBai^ orav itXyjaid^aaiv dXX-^Xoig ol %vo ovroi
<f>ccarijpeg'
lJ.iai(f>ovovg.

'^elyixa Ve

y^v

ro aKorog rov [xeWovrog \a$etv roiig

46

To

Se

" 'HA/ 'HA;, Aa/xa aa^ayhavi^'' 'E^paiK^ eari
(fxcvri

(f^tcvyj'

i^

ravryi Se t^}

eyp^aaro, ag eavro7g yeveaBai
fJ-^yjiig

yva}ptfji.ov
cov

Kai

KardtyjXov'
rtijux

Ka) ort

eaydry\g

dvaTtvo-fig^

'ht

(f>6eyyerat

rov Ylarepaf Kat ^ta Ttdvrcov tetKvvat t>jv

ofxovotav

avrov

t^v

Ttpog rov yeyevvyjKora'

aXXa

aKOTtyja(i}[Jt.ev

avrZv Kat evrevSev
avotav.
evo[i.taav

r^v daeXyetaVf

Kai

rviy
VTt

aKoXaatav^ Kat

ry\v

20

'HA/av

e/va/, (pYjatv,

avrov KaXovfJievoVy Kat evdeug eTtoriaav

avTOV oqog.

50
*'

Atari Kpd^ag
^etyQyj ori

(fxovri

[xeydXy, ovrag

a<p^Ke ro itvevfxa
koli

;

tva

Kar e^ovaiav ro itpayfxa ytverat, KoBag

eXeyev'
eyja 25

ori

e^ovatav

eya

GeTvat
6

t>?v

rl^vy^v

fxov,

Kat

e^ovatav

"
**

Xal3eTv avr-^v."

Kai

MdpKog

^e

(ftyjatv,

"

ot;

eQavfxaaev
jM.a-

UiXdrog

et

vj^yi

reBv^Kev.^^

Kai ort

Kevrvptwv tta tovto
rtveg
Se

XiCTTa evtarevaevy ori

fxer

e^ovatag aiteQave'

(f>aaiv,

ort Kot fxaprvptov ort Toy Kevrovpitovog rovrov dv^^piaafxevov fxera

ravra

ev rri Ttiaret, avrvi

v]

(fxawi

ro Karaiteraafjui eayiae, Kat 30
eitet^hvi

Ta

fxv^fxeTa ^vea^ev.

eay^iaGy]

Se to Karatteraafxa'

itpo-

<f>vfreia

rijg fxeXXovai^g

epvifxwaewg

rov vaov

vpt

ro avfx^dvy kou

rvfg eitt
Tvig

ra

fxet^t»

Kat v^pyjXorepa fxeraOeaeajg' ert oe Kat evbeiqtg
»jv

layyog avrov

^

(ftcovyi'

ort rov

aoifJMrog avrov avoo ovrog
yjpvi

(vi Tov aravpcvy avrvf rovg veKpovg vfyeipe.

Se ytvwaKetv ort

35

238

EPMHNEIA TOT KATA
a,xpa[Ji.evog

XXVII. 51.
iva

veKpov 'EXio-aiov ovro^i

erepog veKpog, aveary].
a-v]iji.eiov

yap

TovTQ

7ri<rTev6y], CKeivo

yeyove, Kai to
*'

^e oirep e[X7rpoc-6ev
fj.oi-)(aXig, ayjfxeiov
fxy]

vTreay(^eT0

^ioaeiv

^eyoov,
ariij.ehv

yevea

Trovrjpa

Kai

"
*'

eTTi^yjTeT,

Kai

ov

toBrjdeTai

avTyj, ei

to

ayjfxeTov

'lcyva," Tov

aTavpov Xeyei Kai tov BdvaTov Kai tov

Toicpov
t>;v

Kai 5

T>?v

avaaTaaiv' Kai itakiv eTepag eoi^Xaae tov aTavpov
*'

layyv

Xeycov,
*'

OTav vipaavjTe tov viov tov avBpaiiov, totc yvooaeaQe oti
^e Xeyei toiovtov eaTiv, otov aTavpaayjTe
fj.ov,

eyw elfni"

fne

Kai

vofJLtayjTe

7repiyevea6ai

tot€ f*.aXiaTa iaea6e
*]

fJLOv t>jv

la^^vv

//.6Ta

yap to aTavpwByjvai

iioXig

aiiaXeio, Kai to.

lov^aiVaio
TV]g

eTravaavTO, Kai Ty]g TioXneiag

Kai

T^g eXev6epiag e^eireaov

eavTwv' TO ^e Kyjpvyfna
fj.evi^g

yjvdriae,

Kai itpog to, TrepaTa Ty]g oiKOV-

e^eTd6yj

Xoyog, Kai yy] Kai

6dXaTTa Kai

oiKovfkevr^

Kai

doiKy]Tog Trjv tvvafj.iv avTov tid TravTog avaKy]pvTTovai.

ci

T/vof eveKev ireTpai py^yvvvrai, Kai
fj.d6ci}atv

yyj aeieTat

',

OTrwg ttd tovto 15
ttaopy]^at'

OTi

Kat avTOvg yjtvvaTO Kai ity^p^aat
ttaTefiLcbv,

Kat

ydp TTeTpag
eig
crev,

Kai

t>jv otKovf/.evyjv

aeiaag, ttoXXix ft.dXXov

eKetvovg

TavTa

evoiy^aev dv, etye

e(3ovXeTo'

aXX ovk

-^^eXy]-

aXX'

eig

Ta aTotyeta t^v
xpyj te
eirt

opyy]v d(petg, eKetvovg e^ eTcietKeiag

auiaat
fj.ev

e^ovXeTO.

aKOiryjaat
yy]g,

y]XiKa
oe ev

avjfxeTa ireTroiy^Ke, toc

20

eg ovpavov,

Ta Oe

Ta
',

avTta toj
fi.ev

vaw

t; bai

ty\X(hv

eK TOVTOv TOVTa etpydaaTO

oplov

tijv

ayavdKTy]atv

evtetKvvfj.evog, ofj.ov ^f, OTt

Ta d/3aTa

Xotiiov

eaTat (SaTa, Kat

cvpavog dvoty^aeTai,

Kat vrpog Ta dXyj6iva ayta twv dyicov
**

TtpdyfJ.aTa fj.eTaaTy]a^eTat'
**

eiay]X6ov ^e eig t>;v

dytav

•noXtv eK 25
fny]

Tc5v

eyep6evTa}V dytoiv, Kat eve<pavia6y]aav noXXoig," tva

vo-

fj.ia6y]

(pavTaata eivai ro
fj.efj.vi^Tai

yeyevy]fj.evov.
;

55

AiaTt
tei^yj

t£v yvvatKoov tZv aKoXov6y]aavTm avTco
OTt ft^^yjit
toJv

oiTcog

T7JV ivoXXy]v

avTav irpoae^ptav, Kai
tvjv

Ktv^^vvm
01

.

Trap^aav, Kai OTt TroXXyiv eTretei^avTO
6r]Tat e(f)vyov,
ft.y]Tr]p

dvtptaV otc ypcp
te
y]

^a-30
17

avTat TipoaeKapTepovv.
y]v.

Mapta

tov laKw/Sov,

avTov

XXVII. 63.

MAT0AION ETArrEAIOY.

239

KE*. HH.
Il€^i aiT^tTfws

Tov

<Ta>fjLaTOS

Tov Kvpiov 'irjcov.

^y

T/c

te

i}v

ovto^ o

'Ia><7>7</>

o

KpvirTOfXivog irpwrjVf vvv Se
;

avo^v,

ToXfxi^a-ag jU.€Ta

tov BavaTOv

toD \ptaTov

cv

yap

a<TVj[ji.o;

ov^e
fiog'

TftJv

Xav6avovT0t}V,

aXXa

Trj^

/SovX^i eif, Kat ccpo^pa
ev/.

f-TTtar/-

oGev

[j.aXiCTa ttjv avtpiav avTov KaTi^tiv

iii

yap OdvaTyj
fnyj

Tov eavTOV l^ehaKe, tyjV irpog irdvTag ainyPitav dvalt^dfxevoi,

vepi Tov

Iiyo-oSv

€vvo/a, Kai ToXfxvjaag aiTVjaat to <Twft.a, xai
€<ag e7reTvy(€v.

vpoTepov aTrodTag,

ov to XafxfSdvitv ^e fxovov, ovti
fi.vr}ft.€ia}

TO Od^pai voXvTeXag,
^€tKVV(rt TO
<f)tXTpov

aXXa
Kat

Kat to ev tc3
dv^ptav'
Ta(pvjvai'

avTov

tcU KatV'2,

lo

TTjv

oiJj^

«TrAwf ^e (aKovofiftTO
Se, /tAvjSe
t>jv

TO €ig Katvov avTOV

fi.vvjfj.uov

dXXag t€
dv^ eTepov
vj

vmxl^iav Ttva xpiX^v yeveadat, OTt CTepog

dveaTV).

EveKe ht Ttvog

Mapta
',

vj

May^aA/v^j Kai
ovMttco

dXXvi

Mapta
'/Jp^i

eiti

vXehv vpoae^pevovatv

eTret^v]
"tto

ov^ev fieya, wg

Kali^

i/i^Aov jjSeaav Trept avTOv'

Kai ft.vpa eKOfKtaav, Kai tc5 tci^cb
vj

vpocreKapTepoW aaTe,

ei

Xaip-^aetev
oirep

fi.avia

tuv 'lou^a/wv, Ka]
TeKfJi.vj-

aTTeXdeiv veptyvST^vat avTw'
piov
vjv,

Kat

avTX (piXoaTOpyiag

Kat dvdptag, Kai f/.eyaXo\pvyjag Toig ev ToTg
fi.ifj.v](T(i}fx.eda

yj)yjfj.a(Tt Tvjg

fi-eyjit

QavdTOV

Kat

v)fj.e7g

Tag yvvatKaq

ol dv^peg,

20

Kat
fi,€V

fxv]

eyKaTaXeixp(i}fj.€v ev v.€ipa<j-fj,oTg ovTeg tqv 'I>jo-ovV
dv^X(t)(7av,

eKehai

yap, Kat etg TfXevTvi^avTa TotravTa
e^e^(CKav'
vjfneTg

Ka\ Tag xpv-

•)(a(

Se, irdXtv

yap

to.

avTa

epa, ov^e TretvxvTa

Tpe(pofj.ev,

wg

^e7'

ovle yvfLVOv Trept/SdXXofuev'
vTrdpy(ovTa,

KaiTotye etg avTOv

€K€ivov ^i^OTat

Ta

a

€Ka(7Tog eKevwaeV

dXXa. Koi vvv 25

avTog

€<7Ttv'

avTog yap

etire oti

eyw

eifj.t.

62

KTret^Yjirep ehei

TtiaTevd^vat, oii

diteBavf, Kat

ort eTd(f>vj, Kai

OTt dveaTV], ^id tu)V eyBpuiv
V]

TavTa irdvTa ytverat' Kat Travxayov
tvj

irXaw]

eavTVjv ireptiretpei, Kat

aXvjSetfX

aKovaa

(Tvvr]yopeT'

l^oii

ydp hta tou aiT^aat Tovg
(r(f>payi(j6yjvat

dpy^tepeTg

Kat ^aptaaiovg
v]

tov3o

n<AaTOV
^ig
Trjg

tov Td(f)ov, avavTippv]Tog XotTrov
irdai
Tre(l>avepvTat'
irXocvov

dvo^ei-

dvacFTdaexg

Te

KaXovatv,

240
airo

EPMHNEIA TOT KATA
TtoKkyjg

XXVIII.

2.

ayav
€Ti

wixotvjtos'

oti Ttap ovti tco
fji.avia

OavaT(o rryv opyriv

a(f)V]Kav,

dX\

t^

'TrpoTepa

KaTe^^ovTai.

ovk

d(f>iy]ai

^€

Tovg aTpaTiooTag

f/.ovovg

6

YiiXaTog acppayiaai'

eirei^r)

[xaBm
vTtep

Ta

Ttepi

avTov, ovk

cti

av[J.7rpdTTtiv

avTolg yfieXev'
((^'^a-iv'

d\?C

aitaXkayyjg avTav Kat tovto aveyeTai^ Kai

vfxeTg,

wg [3ov-$
Kai yap
ei

AeaSe, acppayta-aTe'
ei

iva

[xvj

eTepovg

eyQfjTe

aiTiaaQai'

fxovoi

01

aTpaTtwTai
oi

eatppayiaavTOy ehvvavTo Xeyetv,

Kai

ditidava Kai xpevd^,

lov^a7oi, OTt oi

aTpaTiaTai to aafxa ^ovTeg
itept TVjg

KXan^vat Ttapea-xov Toig fia6YjTaig tov
TtXdaai
^ovXofxevotg'
yjifj

dvaaTaaeoog Xoyov
ov^^e

vvv

^e

avToi

da(f>aXtadfn.evoi,
OTt

tovtoio
Kvptog

Xeyetv ovvavTat.
vjfxav

^e ytvaaKeiv

Tdyj,ov dveaTfi

o

Kat Seog'

tovtov ^c eveKev tva

ft.^
fiLev

Xeyooaiv OTt

e\pevaaTo

Kai

ovK aveaTvi,

aXX

eKXaTtT]'

to

yap OaTTOV dvaaT^vai,
eyefxe'

oy% etyev
fj.r]

eyKXrifj.a'

to ^e ^pd^iov,

vm^tag
eTt

Ka) yap

ei

TOTe aveaTVj

KaBfifkevm avTwv

Kat (pvXaiTOVTCcv,

dXXai^

avaycppvjaavTcov fieTa tvjv Tpiyjfi.epov, eiyov av Xeyetv t/ Ka\ dvTiXeyeiv,
ei

Kat dvoyjTiag'

'^ta

tovto ovv 'npoe(j)6aae
fi.^

Ka\ dveaTyj,

Ka6r}fjiev(tiv

ayTwv Kai (f)vXaTTOVTCCV, oitng

Se

f^iav 7tpo(f>aatv

aitoXoyiag eyuatv.

2

IToTe

AyyeXog itapayeyovev

',

Ttpo

t^j

avaaTaa^g
XiBov
y]pe

yj

fxeTa Triv 20
^ta Tag

avaaTaaiv'
yvvaiKai'

Kat Tivog eveKev y]X6e Kai
eJtet^y]

tov

;

yap avTai

ei^ov Ttwg ev

tw Tatpa Ti6eTat' opa-

aiv avTOV TtdXtv Kevov tov awfxaTog, iva TtiaTevawatv OTt dveaTr]'
aetafJiog oe yiveTai, Kat dta Tovg
eKitXyi^at, Kai itap

aTpaTiSoTag

fieVf coaTe

avTovg

avTa yevea6at t^v fnapTvpiaV
d(f>VTtvta6!x>atv'

eV/ ^e tva KOti 25

yvvatKeg oiavaaTwat Kat
fxevai,
o)(7Te

Kai yap yjaav itapayevo-

eXatov

(SaX.elv

Kai

ev

vvKTt

TavTa

eyeveTo'

Kai

etKog Kat ditoKa^evdr^aat avve^y]'
TtpoTepov

to ^e

"

fi.y]

(f)o(3eia6e" eiitev, 'iva

avTag ditaXXd^ag tov

^eovg, TOTe ^taXe^yjTai itep) TVjg

dvaaTaaecog' ^ta ^e tov "
rifJL^V

vfLeig^^ itoXXyjv ev^^eiKVVTai elg

avtdg

ty^v

^o

ov

yap

vfxav eaTt

to ^e^otKevai, aAA.' eKetvcov twv <7Taufxevet

pcoadvTCoV
voy]acoatv'

Kat yap Ta

eayaTa avTOvg

KaKa, av fj^ /xeTa(f)epoov

ayyjfxa te (f)at^pov e^et^ev,

cog

evayyeXta
eitet^y]

dya6d.

ovK e^TtatayvveTat he
Ke(pdX.aiov

eaTavpwfxevov
irpoae6y]Ke

KaXaV
Be,

tovto eaTt to

twv

dya6^v'

ro

" Ka6o}g eittev" /va35

XXVIII.it.
eav,
ixyj
<f)yj<7]vy
^f.

MAT0AION ETArrEAlOT.
hairicrTeiTef tc5v

241
pyjfxaTav,

efjiot

CKeivov

fjivvj<j6e7a-ai

€u.o)

^iaTrKTT-^tryjTe'

kou akkvjv Se am^ei^iv

irepi

tovtov

TTOtehai

keyav,
tov

"

^tvTC /'Sere tov tottov ottov eVe/T6'"

axTTe ^ia

tovto

liiyjpe

Xidov, o-noig

Koi evTivBev Xd^ac-i

ttjv
'o

aTrooei^iV

TiapaaKeva^ei te Ka) Tot^ "hnoaToXoig evayyeXia-a^jBai
avToif e-nolet
itiOTevaat'

fxaXiaTaS

KaXwi

^e

eiirev

"

€t$

t>jv

TaXiXaiav,
(f)o(3ov

aniaWaTTm
8

TrpayfxaTWV Koi Kivtvvav, axTTe ja^ tov

Ote-

voj^Ae/v TTy iricrTei.

T/vo^ eve^ev /xeTa ^o73ou Ka) xapag e^^X6ov eK tov
e-Tiei'^-/}

[xvi^ij.eiov

;

eKirXyiKTov irpayfxa ei^^ov Kat Trapd^o^oV
^io

Ta(f>ov Kevov, ev6a

lo

vpwTov TeBevTa e6edcravT0'
dfx<poTepct}v

Kat y\yayev avTag

etg ^ewpiav'
t^^-

iva

yevavTat fxdpTVpeg, Kai tov Ta(f)OV Kai

avaTTatooovtwv

aeag' kou yap evevoow, OTt ov^etg avTOv
'7rapaKa6y]fxeva)Vy et
fxy}

yipe, aTpaTiccTitiv

eavTOV

aveo-TTjo-e*

Kat tovto Kat yatpovat

Kou 6avfxd^ov(Tiv,
vovat T>;v

Koti

T^g ToaavTyjg
i^^eTv

irapafxov^g TavTVjv

Xafx^a-\$

dff.oi(3y)v,

to irpaTov

Kat evayyeXiaaadai, ov Ta
Kat yap Kat avTOg airyjv-Tro^ag

eipyjfxeva fxovov,
Tyja-ev

dXXd

Ka) Ta opa6evra'

avTolg Xeyojv,

" j^a/peTe*" eKpdTyjaav yap avTov Tag

7rpolpaft.ovaat, e^ wrepfSaXXova^g evcppoavvyfg Kat xapdg' avveyjispyfiyi

^e ayTarf ToyTO irotyiaai,
T-fjg

oirfag

Kat ^ia TVjg

d(f)y]g

Xdpwa-t 20

TeXeiav irXyipo^opiav

dvaaTaaecog' eKJBdXXei Oe Kai avTOg to
eTrl

^eog e^ avTxv, Trpoc^oTrotav
(oaTrep Kat 6

irXe7ov

TJj

iriaTei, Kai

Oi

avrwv,

AyyeXog, Tovg fxaByjTag evayyeXt^erat.
yeyovoTog,

II

Tov
Koi ^td

aetafxov
TovTCiJV

Kat Tovg

aTpaTi(CTag eKirXyj^avTog,
yj

eX6ovTm kou dirayyetXdvrm,

aXyfieta iraXtv 25

^taXdfxiret, Kat dvaKVjpvTTeTat irapa

tZv evavTiwv oft.oXoyovfxevm'

Kat yap
01

01

irdvTm
avTov

dvoyjTot, e^coKav

apyvpta tKava, tva etirxatv oti
eKXe^^av avTOV
^eiKvvvrat
d-Trtdavov
idtcii-

fxadyjTai

eXBovTeg

vvKTOg,

KarayeXaaTa irpdTTOVTeg
yjv

irXda-fxara'
01

Kat yap

a-(f>o^oa

TO Xeyofxevov'

irag

yap

fxa6yjTai, av6pctiTrot

'Trrxyoi Kat
irotyjaat

Tat, Kat ovhe

(f)avyjvat

ToXfxmTeg, dpa tovto elyov
;

;

fxyf

yap ovK

yjv

a(ppaytg

eiriKetfxevyf

/x^

yap ovk enapeKd^yjVTo roaov;

Toi (f)vXaKeg

aTparturat Kai

lov^^aHoi

fxyj

yap

ovy^

vTroirTeuov
;

TovTQ avTO Kat efxepifxvm Kat aypvirvovv Kat e(f)povTi^ov
y^yj

koi ti

Xeyeiv,

irdvra

fxvpia ovreg
I

toc
i

^uvajtxeva

Trapaaryjaai

Kai^^

242
cv

EPMHNEIA TOT KATA
avTOiv'

XXVIII.
ovTog

i6.

TovT(a T^v oKppocTvvyjv

aitep o ayio^
yjfJiag

IciJavvi^f o

'X.pva-oa-TOfJiO^,

X€7TT0{Ji.€pS>i

'^iepyeTai'

te

^ia to

TrX^Oog
eiri

vapetpafMOfJiev'
**

^ta ^e to elnieiv

avTovs, "
"^eiKVvai

eav aKovaQyj tovto

Tov

Yffefj-ovoq^^

Kai to.

€^yj(,

itavTag ^ie(f>6apfLevov$f
toIi;

Kai

Tov

Il<XaTov*
to,

Kai

yap

eireiaBv)

avTolq

aTpaTiarais' 5
o-i^fj.ov

Ka^ovTeg yap
'lov^aiKOV'
ff.i^€Tai

yj^-^fiaTa,

ovTag

^iecj^rjfj.iaav

tov

tov

Kou yap Kai ovtoi eTreiaByjaaV oQev Ka) ovTccg
avTo7s,
ecoi

^iacjtv}-

Tiap

Tvjg

a-^fjiepov

y^fj.epag. ei

fj.rj

Bavfj.aawfj.ev
fj.aBriT'^

Se ei

'^'fjfJMTa

aTpaTiWTav irepieyeveTO'

yap Tiapa t»

Toa^avTVjv eire^ei^avTO tvjv layyVf iioXkSo fj.akXov Trapa TOVTOig.

10

16

'Ec^^aTijv oxpiv TavTVjV eivai
avToiig
yjpri

vofi.t^(o

tvjv

ev T^j

TaXtXaia' ot€

€^e7refj.7rev

jSaiTTiaovTeg'

ei

&e

e^taTaaav Ttveg, KavT€v6ev
fJ^eyjpig

6avft.d^etv avTchv

t^v dXyjBeiav' noog oy^e Ta

eayaTrjg
Kat ovtoi

Yjfj.epag

eXaTTUifuaTa avTwv dTiOKpvTiTmTat'
oxpeasg

aXk

Ofxcag

^ta Tvjg

epe^ataBrjaav'
ev

^ta Se
eiri

tou

efTreiv,

"

€^o6r]

fxot

15

"

9rao-a

e^ova-ia

ovpavw Kat
avToTg'

7^?," 'ndXtv dv^pcoTTivoTepov

^eiKVVTat

^iaXeyof/ievog

ovOeTrco

yap

ijaav to Yivevfua to
"notrjaat'

"Aytov
**

€iXr](f)0T€g,

to

'^vvdfi.evov

vxpi^Xovg

avTovg

to Se

vop€v6evTeg fj.a6i^T€vaaT€ irdvTa Ta e6vr]" Kat

Ta

e^rjg, ^rjXoT,

OTi TO

fuv

Trept

^o^juaTWV, to he
fj.ev

"nept

evToXav avToTg irapay- 20
ov^e
eig fj.eaov cpepet

yeXXet' Kat 'louSa/wv
TO yey€vr]fj.evov'
Xcov

ov^ev fxefKvrjTat'
Trjv Tr]v

ov^e

ovet^t^et YleTpca

dpvrjatv'

ovhe twv

dX-

ov^evi

Trjv

(pvy^V

KeXevei

^e

otKovfj.evr]v

eKyv^rjvai
^aTrTia-fj.a-

Tracrav, avvTOfJ.ov

^t^aaKaXtav eyyetptaag, t^v ^<a tov
irdai
Tr^peTv, ov to, fxev,

Tog, Kai

waT€ irapayyeXXetv

Kat

to. Se,

25

aXAa
30 " pag

irdvTa oa^a eveTetXaTo. Tov
etiretv,

Zik/a Oe

ibov eyca fKeff vf/MV etfut iraaag

Tag

rjfJie-

ecog

Tr]g

avvTeXetag

tov

atcHvog,"

Tr]v

eavTov av6evT€tav
^r]XoT,

^etKVvatV

ov

fJ.eT

eKeivcov ^e y.ovov tcSv

tov eivat avTOV tovto

dXXa

Kai fJ.eTa

irdvTCiiV

/xeT

eKetvovg irtaTevovTcav'
01

ovVe

yap 30

Vf] ecog Tr]g

avvTeXeiag tov aiccvog

AiroaToXot
fi.r]

fxevetv

efneXXov,

aXX' wg
Tr]v

evt acofxaTt

^taXeyeTai ToTg iriaToTg'
tcov

ydp

fiot, <f>r]aiv,
vfj.cov,

^vaKoXtav
'Trotav

etirr^Te

irpayfxaTCov'

eyco

etfj.i

fj.e6

6

TidvTa

evKoXa' dvafj.tft.v^aKet ^e avTovg Kat Tr]g avvTeXetag'
fxr]

tva fj.dXXov avTovg e^peXKvarjTai, coare

Ta

irapovT/K fj.ovov

opav^^

XXVIII. 20.
^eiva,

MAT0AION ETArrEAIOY.
[J.€V

243
yap

aXXa

Kai ra fxekXovTa dyaSa ra aTrepavTa. ra
airep vito<yT^(T(.<r6t ev
6 attbv

XvTtvjpa

<f>r]aiVf

tZ

irapovTi

/3/ciJ,

KaraXvirai'
•)(j>y](TTaf

ovov ye Koi avTog
aTroXavaea^Be,
ovTWS'
Trjg

eU

avvTeXfiav ^^er Ta §€

m
ev

dQdvaTa
Kai

fxevei,

KaSdirep efx^^poa-Sev iroXXdKig ehov'

dXeixpag

eyeipaq

avTm Ta

(ppov^fuiTa

T^q

ixv^fj.r]^

vjfji.epag

eKeivyjq

e^eVe^ipeV
(aairep

Kai yap yjfxepa eKeiwj ToTg
ovv roig
ev

KaTopOwfm(Ti ^coai

'TroBeivrj,

dfuipr-fjfxadi

0oato}-

I3epa, KaBdirep Kara^tKotg'

^ta rovro ovv

dy(i3vi(roofi.e6a

twv

viav diroXavaat ayaBxv'

ydpni Kat

otKTipfi.oig

Kai

<f)iXav6pci}7ri<x.

rov Ylarpogy Kat rov Tiov, Kat rov 'Aytov YlvevfJMTog, rov aXi^6ivov lo

©eeu

^fjiMV'

»

17

'^o^a

Kat ro Kpdroi, vvv Kat dei, Kai eii rovg

alavag

rcov aioovftiv.

A/ai^v.
epfj.Yiveim

TeAof Twv

rov

"Kpvcro^TTOfJLov.

©EOAOPOT MoNAXOT. 'O ^KTrdaag
po(f)opr]6eti, e^paictig eTrtarevcrev.

rjv

ScofJi.ag'

dXXa

TrXr]'

15

Ktpiaaot 'AAEaANAPEiAS. AXXag
rjv
o't

Xeyei

^icodvvr]^

Qirraaiag,

Se Xeyei w^e
-TToXXoi

yiar^aXog, ov

fJ.ovov

ettov 01

ev^eKa,

dXXa

kou

ag eiKog.
direaretXe, fjMXXov ro reXev-

Sethpot Antioxeias. AyToy?
raTov avrov ei^ov
01 f/.a6v]Tat'

ori ei §e Kai riveg

e^taraaav,

dXXd 20

Koi ovTOt ^ia rrjg

oxpecog el3el3ata6r]aav.

Opitenots. Y]poaeKvvr]aav,

ov "jrpoarjv^avro'
S(»3fj.dg

01

&6

ft-r]

irpoa-

Kvv^aavreg Kai e^iaraaaV etre Se

eartv, eire ^iXtnTrog.
le

Sethpot lApxiEnisKonoT Antioxeias. To
"
Twv,"
oi)

" oxpe aa^^d^
rjXtov

T>jv e(nrepav rr]v ft.eTa rrjv ev

aa^/Sdrca ^vaiv rov

25

^r]Xo7'
**

ov

yap eviKag

eiirev

oipe

aajSpdrov, aXXd TrXr]6vvTtK(ag

oxpe

aa^/Sdroov'"

ad(3j3aT0v ^e, r)]v
01

vdaav e/3Joaa^a KaXeiv
rrj
ff.t<x

'E^paiotg eQog. avrtKa yovv

KvayyeXtarat, "
r]fi.ep<x,

rwv aa/SovTa

" /3aT«v"

<f>r]ai'

^eov

r^

•npoiTf]

rr]g e0bofji.d^og eiireh'

^e Kat ev rrj

avvr]6et<x.

Ke'^'f]ft.e6a,

tevrepav aa^^drajv Kat rpirr]v ^o tevrepav Kat rptrrjv r^g e/3Jo-

aaP^drav

irpoaayopevovreq

rr]v

fjid^og rjfj.epav'

ovk

eiirev

ovv orpe
I i

aa^^drov,
2

rj

eairepag aa(3^d-

244
Tou, iva
TYjv

EPMHNEIA TOT KATA
kaTtipav t^^
iva to
tcov TVjg
y][J-cpoii

eKeivyjc

^rjXQXTetf

aW

"

oi^e

" a-a^pdriov'"
eipdvv}'

Ppdhov
Kai

rrjg el3^o[Jid^og

Kai iroXv
oxpe

'^iecrjviKog

Kai ydp
oxpe

vjfxiv

avvYjBig

XeyeiVy

tov Kaipov
tvjv

Trapayeyovev,

oopag,

o\pe

T^g '^eiag'
^i^Kovcriv,
yj

ovyj.

eaiiepav

Kai Tov fxeTo, yjkiov ^vafiag yjpovov
KaTOTCiv
Trjg

dkKa

ro /3pd^iQv Kai 5

wpag Kai

ryjg yjieiag

tov Kaipov yeveauai tovtov
oi|/e

Tov TpOTTOV fxyjvvovaiv, ovTCo Kat TO

"

a-a/Spdrcov^ to j3pd^iov

Ka)
f>.ag

TToppco TYjg

^epaiadetayjg e0hofx.dtog dyjXo^' TrkyjpovTat ^e e/3So-

eKdcTTy]

Ta7g

[xeTa to

adjB^arov

vjXtov

'hva-fj.uti'

d[xeXei

Kat Tov TioKv '^ttaTVjKOTog Katpov iipog to TeXog
fyS^OjOta^of

Trjg

'TTKyjpooSeiayjg

10

M.aT9a7og ^yjXwv, Kat wanep epfXYivevav eavTOV eTf^aal3l3dTCov'" TrapcayYjKei,
(f^yjatVf

yaye "
Y]

ttj eTrtcfxaaKovay] eig fxiav

vv^ ToaovTOV, wg etvai Kaipov TYjg rav dXeKTpvovav
<j)V>g

l3oY]g,

Y]Ttg

TO
Tco

TY]g

fxeXkovaYfg

Yjfxepag

irpoavaKpoveTat'

TavTY] Tot
eaitepa.

Kai
1

Kaipw TOVTO), Kat ovTCog fxeTa to ad^^aTOv
TY]g

Karairdv-

Xvovreg rag vY]areiag,

ev(f)poavvYjg

apypfxeBa' TY]g

Kara

Tccv avvy]detag Kpari^aaay]g, avvY]yopovaY]g

tw

Ttpayft.aTt.
yj

ToD Kaipov
ofkwvvfxog,
eirt

Totvvv

ovrog

tovtov,

y]

May^aAiv^ M.apta Kat
AyyeXov tov

rov rd^pov y]XBov, Kat tov

e^ ovpavov

KaTal3el3y]K0Ta, tov Trpoetpy^ft.evov eSedaavro TpoTrov, dicoKvXtaavTa 20

Tov XtBov Kat
TOTrov

eir

avTOV

KaQY]fi.evov, vcf)

ov

Kat TtpoKXY^Belaat tov

ei^ov OTrov eKetro
fx.aBY]Taig,

Kvptog, Kat TrpoaTayBeiaat dpafjieiv Ka\

atrayyeiXat roig
fxov.

e^eXBovaat

rayv tov

fi.v^ft.aTog

e^pa-

Kat

Qy]

Tpeyovaaig itpoaTtavTY^aag

6 ^ly]aovg, e(pwvY]ae

" %«/ava-25
iteiv,

"

|96Te'"

Kat yap etet Ttparov to toov
toi)

yvvatKm

yevog, Kai ttjv

aTaaiv evayyeXtaaaBat Ttapd
Kat
itpcoTYfv Ttap

\yyeXov, Kai tov ^ptarov
eitet

avTov

(f>ci}VY]v

aKOvaat to " yaipere'"
Y]Kovae, Kat

Kat yvvvj
tov

itpcoTi^

T^g aTroTY^g tov

0(f>ecag

ei^ev

iriatvofxevov

dTrv]yopevf/.evov

tov ^vXov Kapitov, Kat

XvitY] Kare^^tKd^eTo.

010 Kat
cog Ttpco-

TtpoaKvveiv 6 Scott;/?

Kat Kpareiv avveyjapet rovg Tto^ag,

^o

Tatg aitOTteaovaatg Kat dXXorpiwBeiaatg avTOv, Kat rav fxaBv^Tav

T^v yapav ^tayyeXXetv eKeXevev yapdg dyyeXov dvdpdat yvvaiKa
yeveaBat (BovXofxevog, t^v Xvif^g
evavTta ^ta tSov evavTtcav lcofxevog.
tco 'A^a/x yevofxevY]V ^taKOVOV,

ra

MAT0AION ETAITEAIOY.
"
*'

245
" /Sou Tivkq

Ilopevo/xevajv Se avToiv^ onrayyeTXou roi^ fJLaQrfTa^i,
Kov<TT(i}^iag

T^f

e\QovT€( €ig T^v TTokiv, a.Tfifff(.i\av Toii a/JX^fKai uvvayPfVTeg j«.€Ta toIv irpia^v-

"
*'

p€v<Ttv

anavTa

to. yivofXfva'

TepaVf aviJi^ovkiov t€ Aa/3ovT€f, dpyvpia iKava e^aKav Tolq CTpae<7raTe, ot/ o< fxadvjTat

" TiaTaig AeyovTef,
**

avTov (ABovTe^ eKkeipav 5
€iti

auTOV

i5jw.cev

Kotix,<i}ix€vm'

Kai eav aKovaSy] tovto

tov ^ffxovo^,
7]

**

^[JL€is iretaofxev

avTOv, Kai v[xag afxepifxvovi

Trotyfaofxev.^^

fuv

ovv aKkvi yiapia, TavTY,v te etvai t^v BeoTOKov Trtarevetv aKoXov6ov, OTi fn.rj^e aTieketcpQ-q

toD irdSov^,
laTopvjaev,
rvjg

aAX laTaTO
-/]

Tiapd

tw aravpco

rov li^aov, w^

6

ladvvYj;

Kai eTrpe-aev o Kvptog

rd lo

T^f yapdg evayyekta

pt^yj

%apdq vnapyovav^ Kai Ka\ag
"npoarayfka tou Kup/ou
ov

aKovaaaav ro " %oup€
•nXfipovaa
irkvjpaB^vat

Keyaptraft.evvi," ro

rolq

fxa^firaig
outco?

iravTwg

anYjyyeXXev'

yap

riv

fxrj

ro

aocf^wg
oi

otKovofXfjQev
eirei

t€ Kat Trpoara^Bev, Kat eirerai tovtq

ei

Kai ouT»f rjTrtarfiaav

aKOvaavreg,

woA-15

XdKtg

Ty]v Tft5v

dirayyeXXofxevwv Qavfxdrav virep^oX-^v' ov yap av
et

dpyot ttefxetvav

eirtarevaav.
avfjLiropevofxevif]

'H

^e Ma-y^aXijvTj

ryj

GeoroKW, Kai irpog t>jv

dyyeXiav
Ylerpog

ofxoKog eTretyofxevrj, ireTrovGe rt Kai avdpooTrtvoV

Kat waTrep

viro

'HpccJou avXXrjcpdeig, Kat ^id rov

AyyeXov twv dXw- 20

aeav XvOeig avrofiMTOjg, Kat
iroXv (Satiaag
ceero

t^s' (j^vXaKrjg e^(c yevofxevog, Kat €Tri
irvXrjv ^teXSeiv, dXrjSeg

ag kcu

t>;v

t^^ TroXewg

ovk

ro yivofxevov,

dXX

evofxi^ev opafxa ^Xeireiv,
otovei

outw Kai avrrj,

r^v virepPoXrjv tou BavfLarog
dft.a

Kaipov riva Xoyi^ofxevr}, Kai
ap^afii.evu3V

rav

(f>vXdKccv

eirtcp&aadvrwv Kat

fxera rcov ap^ie- 25

p€Q)v rrjv

avKO<pavTiav vcpaiveiv r^g avaardaewg, aiaOofxevri iravrcag
r-i^g dfi.(f>tl3oXtag

roiovTOV rtvog imoxptOvpi^ofxevov, tou^
XoytafLOvg, Kat rrjg

irapehe^aro

dirayyeXtag oXtyaiprjaaaa, Kai rov awrriptov

irpoaTdyft.arog Trpog rov rdxpov e^oipet, Tipxi aKortag ovarjc, ag 6
^lccdvvTjg
(firjaiv.

coairep

ydp avveywpriaev
**

Kvptog rov Scofxdv e^S^
fxrj

dirtariag elg Triariv IXQeiv, Kai enreHv,
**

edv

'i^M ev

raig '/epatv

auTOu Tov TUTTOV

Tc5v TijAajv"

Kat

ra

e^rfg'

Kai

'^ta rrjg

€K€ivov iroXv-

Ttpdyfxovog dirtartag Kat xprjXacfy-^aeccg, rjfLeig elg irtartv e/^f/Satcn6rjfL€v,

ev

co
'

actifxari

TreirovOev,

ev
rrjg

avrco

Kat eyrjyepOat

rrtarev-

aavreg rov

Eft.fxavovr)X, tou^

^oKyjaetag

fxvQovg dirovefxxpd- 3S

246
fxwi'
Tov

EPMHNEIA TOT KATA
avTOV
TpoTTOv

Kai

Tr]V

^day^aXivvjv

Mapiav

irpog

aitKTTiav vTTOvoaTi^aaaaVf Kai [xaXXov

evKaipco^ tovto TraOovaaV
(f^vaeco^.

ovK a^YiKov yap to

TYjg

yvvaiKUac; evoKiuBov

<7vve)(jip€i

^e ^ia Trjg irepiepyov ^yjT-^aea^;, iTiaTOTepov
TYjg

epyaaaaOai to Oav^a
5

dvaaTaaecog,

TriaTectig

vitdpyov •nkpa Kai itavTOq Xoyta(xov,
^iavoias

Ka;

jtAfTa TavTVjg tvj$ d[X(f)i(3oXov

eXOovaa, Kai /^oy-

aa
fXYiv

TOv Xt6ov fxovov aitoKvXiaBevTa T^g
€Tt Tov

Bvpag roy fxv^fxaTog, ov
7;^>j

AyyeXov

eit

avTOv Ka^direp
<f)avTaaiav

KaByjfxevov,
tyjv

^e^aKe
6eav

Tvi

aittaTia to KpaTog,

oifjBeiaav

TtpcoTrjv

Kai (KaTaatv, Kai wg i^ev^^, Kat ^pafxovaa Ttpog tov YleTpov Kai 10
Tov aX\ov fxaOvjTvjv ov e(pi\et 6
Ivjaovg, e(3oa

Xeyovaa^
eSifjKav

vipav

tov

Kvptov eK Tov
eK

fxvYjfxetoVi

Kai ovk o"t^afxev itov
vvKTCop

avTov. opag
ty^v

Twv

koyoTtotYiBevTO^v

Ttapd
ti

Jov^aiot^;

fi.eTd

t(ov

cf)vXdKCi}v

eTtayyeXtaVf iteptYiyYfielad
oj^^Qyj

TOtovTov

TtapYjveyPat tov

Xoytafxov, Kat

Tovg evavTiovg, apSevTog tov XtBov, KXexpat to 15
KXoitYjv TOtg

awjaa tov
TtXvjv 6

IrjaoVf tva tyjv
6

AitoaToXotg

eTtttpYjfXYjaccat'
eiti

YleTpog Kai
ov

ladvvYjg
yjv

eToifxug

^taveaTYjaav, Kat

tov
eTtl

Td(pov e^tpafxov.
TYJg

ydp

itapd^o^ov

to Xeyofxevov, iva wg
te

dvaaTdaecog

diteiBriacaai,

fxdXXov

Kat

ittaTOV, Kai

ovk

dito^ov TYjg ^lov^atKYjg KaKovpytag.
eTt

d(f>o/3ci}g

^e tovto eitotovv, wg

20

aKOTOvg ovTog, Kai Yjavyiag VTtapyovavjg, Kat itpog tov %eov

TO Bappeh Xa(3ovTeg'

dXX
yap

eXBovTeg ehpov evapyvj
ev
tcjo

Ta

aYjfii.eia

TVjg

avaaTaaecog.

opaaat

fxvYjfxaTt

Ta

oBovta

Ketfxeva'
TtpcioTov

TovTO ^e ovK dv TtoTe eyeyovei, KXaitevTog tov adofxaTog.
fiev

yap KXeitTatg
ty^v

(f>tXov^

to XcoTto^vTeTv, eitetTa Se to Tayecag 25
tva
fxvi

dyav evepyeh
TidBcaat.

KXoTtvjv,

^opaBciiat,

Kai

toc

itdvhetva

Kat
BevTeg

fxeT

oXtya

—AXX
fxovog
e^oo,
ty]

fxev

WeTpog Ka)
t'^

'lcodvvi^g

TttaTev-

eK tcov TeBeafxevcav, dveyjapovv o^iKo^e,
uiKovofxet

Map/a

^e

elitov

ovtev
aiiTYjv

yap

ao(pog, cog
y\

dittaTYiaaaav,

eK Beag 30

TtpoadyeaBai fxdXXov,

aKoy\g.

e\a-tY]Ket

toivvv itpog

tw
^vo

fxvYjf>.aTt

KXaiovaa

Kai

TtapaKvipaaa, et^ev 'AyyeXovg

XevKovg Kat (paitpovg

aToXvj KaBei^ofxevovg, eva itpog tyj Ke^paXvj,

Kai eva itpog to<V itoatv, oitov eKetTo to
teov

awfxa tov

ivjaov.

Kat

Tov o^vpfxov

eig

ev<ppoavvYp>

fxeTa^aXeh t«v taKpvm ovkSS

MAT0AION ETArrEAIOT.
eAeyev, wore Tovf ^AyyiXovg o/ove/
/w,eT

247
"
•yvvai

hriTifji.vj<T€ag ttveiVf

"

t/ KXaieis ;" axravd cAe^ov, ywaixeTa ravTa ^aKpva, Kai ovk
vov. irov

€iJ.(f)povos

yap %«pav e^e/ to /x€Ta
avTTJs

TOiavTvjv Qiav otv-

peaBai
TO

;

KaKetvr}

Tiqg

aiitaTiai

e-^^^ofJievr},

TtapereiveTO
eig

yap

irdOoSf

iva

roTg

Kara

fxtKpov

iipoaTtQefj.ivotgf
**

•ntaTdXTiv $

TeXetiog €KKa6ao6eir], itpog avTovg e/jrev,
**
**

ot^ vipav tov K.vptov [xoVf

Kai ovK oi^a TTov eBi^Kav avTOv' Kat

ravra

eiTrovaa, eaTpdcprj etg
i^^et ort

Ta

OTTiacCf

Kat dewpet tov Yyiaovv eaTtaTa, Kai ovk
/otev

Iriaovg

**

ecTT^v*" TovTO

vito

Tav taKpvm

eirtaKOTovfxevr] Kai otovet aj^/a>?

\v'i jBe^aprifjAvyjf

tovto ^e Kai tov &>;XoyvTOf to
;

yvaaGrjvat avTr]' lo

^io
**
'*

Kai e/Vev,

'*

yvvatjTi KXateig

T<va ^i^Tetg
ei

;

eKetvrj te toKoixxa

OTt

KrjTTovpoi €(TT/, Xeyei

avTw' Kvpie,

av e{3daTaaag avTOV

e;7re fxot

nov eQrjKag avTOv, Kayh avTOv

apio.^^

Ka<

fxeT oXiya

KirtTpeTTTtKag ^e tov Kvptov ^orjaavTog ^aptafx, Trapayjprjfj.a evt(TTpafpeTaaf
**

pa^ovvi^ irpoariyopevaevy
e^-^Tet

o

XeyeTai '^t^daKaXogf Kai 15
rjKove
'*

T«v Betwv eKeivav Tro^av
*'

Xa^eaQai, Kat
irpog

fxi^

fiov

aTTTOv, ovTTca

yap dva^e^rjKa

tov iraTepa

fj.ov.

ravTrjg

Trjg ^ccpeagf (f>r]atVf rjtr]

Tvyovaa, Kai

d\paf>.ev!^ fj.ov

fieTa Trjg aXXr]g

M.aptag Kai
(ppovrjaag

vpoaKvv^aaaa, Kai

Toiig

vo^ag KpaTr]aaaa, Kareeft.ov,

ag Kat aTriaTrjaai, Kat
to
ft.vr]f/ia

ov^^ev fj.eya (jtevorfir\g Trept

20

aXX

eTi irepi

^rjTeTg, tov

dvco BeiKag irpog
et

tov YlaTepa

vira^yovTa, Kai vvv

firj

fnov

airTOv,

fj.eTa

rotavTr^g otavotag to
fkoi'

vpog TOv

UaTepa

dva^r]vai

vofLi^etg

eXXetiretv
ft.ov.

ovTrcc

yap

ava^el3r]Ka Kara ae irpog tov YlaTepa

Kat

fj.eT

oXiya

Ep^^eTaz ovv

y]

lAay^^aXr^vif]

Mapia

airay- 25
et-nev

yeXXovaa
avT^.
T7JV

roTg fj.aBr]TaTg OTt ecopaKe tov Kvptov, Kat

Tavra

irapayevafj.evr] ^e Koti

dirayyetXaaa, irdXiv evptaKei Mao/av

laKCi)/3ov

Kai

lcodwaVy Kat

dXXag avv avraTg,
tov
Td<f)OV

fJ.eTa

irapa-

CKevrig

Kai apwft.dT(cv Kat fnvpcov irpog

eTretyofJ.evagf

Tov aKOTOvg irTroywp^aavTogy Kut

opBpov /Sadeog ovTog, TOVTeartv

30

aKptPovg.

Kai dpTt

irpcaTOv dp^afxevrj,

KaQwg

<f>r]aiv

AovKag, Kai
rov iro6ov
irapa
eire-

avafxi^aaa cauT^v avv avraTg enopevero ^ta ro
Tov
irepi

6epfj.ov

rov Irjaovv, e^dpyeiv

avrm

toKovaa, Kat

Trpcorri

roTg ^ivayyeXtaraTg
6vfj.€i

dpt6fi.ovfJ.evr]

^/a to cvTevfiev

eiTiar]fj.ov'

ydp Kat avrdgf ovk

e^ chv irap avrrjg Kat

t^^ dXXrjg Maptag 35

248
aKoveiv,

EPMHNEIA TOT KATA
aAX
f^

avTV]g

Beag

vj

AyyeXwv

e7n<pdveia
o-<ctJ7r«(Ta,

"TriaTccB^vat

Tipog Ty}V dvd(TTa(TiVf Kai

avv avTaTg avveTwg
avraiSf

Kai

fJLyiVev

Xeyovaa

^ia7ropoviJ.€vaig

akXa

tvjv

tcov

TrpayfxaTav dva-

[xevovcra ixapTVpiav,

Kai inaTevovaa Kai avTatg avToiq ofxfxaaiv
5

Ihiav TrXyjpocpopiav Tiva 'hoBrjcreaBai.

Ka/

Vir}

Tov

X160V

dTroKeKvKiafxevov

i^ovaai

tov

fxv^fxaTogf

fvoov eyevovTO, Kai ovy^ evpovaai to aS)[j.a tov

Ivjaov, diiopovixevai

(BkeiTovaiv

eniaTdvTag avTaig avopag Ovo Ta7g aToXaig e^aaTpd-

"TTTovTag, Kai yjkovov
'*

avTwv KeyovTccv, "
co^e,

t/ ^i^TeTTe tov

^avTa [xeTa
Ka) viro- 10

Twv veKpwv, ovk eaTiv
cf^yjatv,

dXX

vjyep6rj" Kai to, e^yjg.

aTpexpaaatf

airo

tov fxv^fxaTog aTrrjyyetXav TavTa irdvTa

Tolg ev^eKa, Kai iiaat Totg Xonroig,
YITiiaTYjaav, Kat to

aXX

cog iiXrjOog

ovTeg fxaXXov

diiayyeX^ev eaKWXpav Kat tteTiTvaav. ecpdvYjaav
prjfxaTa avTWV, Kat
eKetvcav

ydp,
coaTe

(priatv, coaei Xvjpog to.

rjTvtaTovv avTatg'

Tov

YleTpov npog ttjv

diitaTtav

ttavaaTavTa, kou 15

rjpefxa Ticog
[xvrjfxa

Kat avrov 6opv^Yj6evTa Kat aaXev6evTa, ndXtv eni to
Kat

"hpafxeh,

napaKvxpat i^eiv
Kat

aiidtg

Ta

o6ovta Keifxeva,
o6ev

aTiep

Yjv

eiaeX6av
tc5

vjdYj

6eaadfxevog aKpi(3eaTepov,

Kai

dpKeiadai

TiapaKvxpai

[xovov'

Kat

fxYjVev

iduv,

dXXotaTepov
yj

aTiYjX6e 6avfxa^a}v rov
X.YjVYj

TavTa
Talg

otKovofXYjaavTa.
Tiepl

Kat TidXtv

Ma-y^a- 20
avveiio-

^apta Ka^dnep
a

lcoavvav op6pov

fSadecog

pevdyj (pepovaatg

vjTOi[t.aaav Tipo

tov aa(3^aTov, [Lvpa Te Kai
Y,aXco[t.Yj,

apcofxaTa,

tov

avTOV

TpoTiov

Kat

Tvj

^evvj

t€

yvvatKt
dpoo-

Tiapa Tag mo[xaa[xevag, /Spa^ecog [xev, wvY]aafi.evYj ^e

O[i.oicag

[naTa, dXXoL [xeTa'TO ad(3(3aT0V, aoKvcog [KeTa TVjg avT^g ^tavoiag 2^

avveTpeye, TiapaXa^ovaa Kat Map/av
cuaTe

ty\v

laKco^ov [ie6 eavr^g,
^OKeiv, Kot-

Kat

ty}

dyopaata twv

apco[xaT(ov

KeKOtvcovYjKevat

vcoaaaat yap TVjg otov, ro itav Kotvug eneypdxpavTo a7iov^aa[xa.

" Kat Xtav
"
jae/bv."

Tipcoi ty}

[xta tcov aa(3(3aTCOv, ep^/ovTat ent to

[t.vvj-

OVTCO

yap

ent Toig dKpi^eaTepotg dvTtypdcpcov e[X<pepeTat,
yeyevYjfxevatg, Kat avTV] tcov yvvaiKwv
v]

30

'hrjXovv

Tipog Ta7g

vj^rj

ent

TO

[xvYj[Ka a<pt^ig yeyovev.

to ^e Xiav
'7ipoae6YjK€ *'

Tipcoi aa(pY]vi^cov 6

^dpKog,

"

dvaTetXavTog tov vjXiov"

Kat eXeyov,"

<pv]a),

"

Tipog

" eavTag, Ttg ditoKvXtaet vjfJitv tov Xi6ov diio TY]g 6vpag tov fxvY]fxetov', " Kat ava^Xe-tpaaat 6ecopovatv, ort dnoKeKvXtaTat XtBog. v]v yap 35

MAT0AION ETArrEAIOT.
**

«49

/Aeyaf

a<f>odpa.^^
fx'/]

t% yap HakafXYi^
tw

avayKalu)^ atopcvfx.evyj^f wf ro

vapaizav

€Tri^Yj[JLV]ad<Ti^^

Ta0a>, Kai raina iipog ra^ avft.-

^a^i^ovaas

Kfyov^ryj^f eKe7vai

(Jicnvyjv

ayovaai KaTo, rov

irpoetpy]'

[xevov rj[xiv dvccrepoo rpoTioVf Kai

rovg

o(f)6a\[J'.ovi

dpaaai, twv /3A€/a-

[kdrm r^v dnoKpiatv
vir
oxptv

eTrof^aavro,

Kat yap
Koivyjv

o

Xido$ aitoKeKvXtcyfxevoi 5

e<f>aiverOf

^ta

^e

rYjv

Kat fxiav ototTtoptav irpog

aXXvjXa^ avrag

vj-aopi^Kevat
ryj

Kat

'^tvjXey^Bat

yeypaiirai

rvj

aki^deta

T^f taroptag, Kat

(f>v(xet

roiv

7rpay[xdr(ov yj[xm Ttpocreyjivrm

Kat tiaKptvovrm rivo^

'i^tov vTiyjpye

ro dTropeiv Taf yvvaiKa^.

rdi

ydp

^^yj

TToXXdKi^ ditoKeKvXtafxevov Beaaafxevag rov XtQov, Tiepi 10

rovrov

<f>povrt^etv ditiBavov ^v.

dXX

evei^yi ralts Ttapa rov
e[X(f>eperat

MdpKov

ravraig yvvat^iv dyvoovv ro
a[xdyr(aq 6

ryj^ ^aXcofxvji
eitet

TtpocrctiitoVf

Xoyog

ej^e^

ro TttBavoVy
yjfxiv

KaKetvm ovk aKoXovdov ro

Xeyetv,

"

rU

ditoKvXtaei
ei(Xo^ov

rov XiQov ;" rav ^lov^atav (r(f>payt~
tvjv

advTcov r^v

rov rd(povy Kat
Kat

rm

(jrparioirav Ttapa- 15
ev^^axpiXevaa'ori
'

Kara(7ry}(Tdvrcov
[xevyjg.

(f>povpdVf

r^g rptTTfi
einov
01

yjfxepag

Ttpoi

ydp rov UtXdrov

fxtapoi,

"

e[>.vi^a6yjfxev

6 TtXdvog eKelvog elitev ert ^«v, OTt fxera rpetg Yjfxepag eyetpofxat.
ei

[xev

ovv yj^etfrav ai yvvaiKeg ro ^td rov

AyyeXov 6av[xa yevorwv (f>vXdKm eK rov 20
^tyjTtopovv
itept

[xevoVf Tvjv

re

ditOKivi^a-tv

rov Xt6oVf Kai
dva-^^copyjatv,
ei

t*;v
TtSx;

rd(f>ov

vcKpcoatv

re

koi
;

rov

aitoKvXta6ijvai rov Xt6ov
riKyjv

^e yfyvoovv ro ^avfxa,

rvjv arpartci}[xyj

(f>povpdv

evvoelv

e^et,
e(f>yjVf

Kai
yj

rvjv

dvot^iv

rov [xvy}(xarog

<f>avrd^ea6at,

dXX, ag
rd

'EaXSft.yj Kai rovro yjyvoyjaeVf Kat

avryjg [xovvjg

py}[xara

ijv.

Mapia ydp

yj

May^aAijv^y Kat
6

yj

25

aXXyj

Map/a
Kat

Ka6ea6i^aat tov [xvYi[xarog e^ evavriag,
(f>tXo7tov(ag

MaTflarof
a(f)payiOag
yj

laropyjae,

"Ttpoae^pevaaaat,

Kat

rag

rav

lov^aiccv Kat

rvjv

rm

OTtXtrm

(f^vXaKyjv

otpet

ttapeXa^ov.

^e Y.aXoi[xyi eiaeX6ovaa avv raHg M.apiaig
Ka6yjfxevov
ev

df>.(f>o7v,

veavtaKov ei^ov
XevKYjv,

ro7g

^e^toig
yj

itept^e^Xyj^xevov

aroXyjv

Kat^o

eitT0Yi6y}aav itdaat'

[xev

ag evteag eyovaa

Tttarecog Kat

av6pcti-

itivwrepov ^taK€t[xevy}, cog eittycopid^ovaat avyyciog

ra

[xv^^xart Kai

TtoXvitpay^xovovaat.
teovroi'

Xontov

^OKOvaeu
Koci

rY}v

dvdaraatv itepa
ct}(f>6v},

rov

^'a

toDto

ydp

veaviaKog

KardTtXY}^at

ra

fxeyedet, Kat <f>o^ov e[XTtot^aat

^vvdfxevog, Kai [xiyvvg

tw (po^epw^S

Kk

250

EPMHNEIA TOT KATA
Kcci

TO (ftai^pov ^ia Tov XtvKOv t^s' (7ToA^f,
/xy]

wg

cv

kopTTJf

Kai iva

nayaxTi

too ^eef*
^i

Kai c(f)o^poTepov ^e amcn^; ^iaXtyeTat, Tiai'
fxeTo.
e(f>

tevm avTag <