You are on page 1of 478

vU3

i^

^*^

C

C

ATEN

^

GR^CORUM PATEUM
IN

NOVUM TESTAMENTUM.
EDIDIT

J.

A.

CRAMER,
NKCNON

S.T.P.

AULJE NOVI HOSPITII PRINCIPALIS,

HISTORI^

MODERN^ PROFESSOR

REGIUS.

TOMUS
IN ACTA
SS.

III.

APOSTOLORUM.

OXONII,
E TYPOGRAPHEO ACADEMICO.
M.DCCC.XLIV.

.s/4

n

i/ll/lO

CATEN A
IN
l

ACTA

SS.

APOSTOLORUM

E COD. NOV. COLL.
DESCRIPSIT

ET NUNC PRIMUM EDIDIT

ADJECTA LECTIONIS VARIETATE
E COD. COISLIN.

J.A.

CRAMER,
NECNOK

S.T.P.

AUL.E NOVI HOSPITII PRINCIPALIS,

ACADEMI^ ORATOR PUBLICUS.

OXONII, E TYPOGRAPHEO ACADEMICO.
MDCCCXXXVIII.

V x\'*

MONITUM LECTORI.
CATENA,
vato,

quam

hodie

primum

publici juris facio,

e Codice descripta est Bibliotheca

Novi

Collegii adser-

LVIII. membranaceo, form.

in 4°.

decimo

tertio

saeculo optinie exarato.

Hanc

longe praestantissimam
t.

vocare non dubitavit Fabricius Bibl. Gr.
auctoribus, Jo. Ernesto Grabio Praef.
t.

VII.

p.

790,

II. Spicil.

Pa-

trum, et Jo.Christoph. Wolfio in Dissert. de Caten. Patr.
Graec.
tis

MSS.

p. 31. 4°. Witebergae,

1712^; qui postea sa-

ampla ex ea vulgavit excerpta

inter

Anecd. Gr.

t.

III.

et IV.

Hujusce autem Commentarii prasstantia potiselucebit, si

simum

cum

illo

conferatur, qui sub (Ecu-

menii nomine Veronae prodiit
saepius recusus
est.

Anno 1532

in

f".

et

dein

fficumenii enim opus nihil aliud

est nisi Catenae nostrae epitome, in

qua omnium aucin

torum nomina tacentur,
quasi corpus rediguntur.

et

eorum excerpta

unum

Dubitarunt autem Viri docti an (Ecumenio hoc opus
rite assignari deberet, (Fabr. Bibl.
et

Gr.

t.

VII.

p. 789,)

jure quidem, ut ego opinor

;

nam
in

in nullo

quem

vidi

Codice, ejus
praefigitur
;

nomen Commentario

Acta Apostolorum
et

in Epistolas autem S. Pauli ejus Scholia

nominatim laudantur in plurimis Codicibus,

ejus

Proemium

Schol. in Apocalypsin exstat Cod. Coislin.

a Rarissimum hoc
sivij

Opusculum

in multis Bibliothecis frustra quaeviri

sed ilhid tandem tractare potui beneficio

inter

Theologos

nostros doctissimi Martini Josephi Routh, S. T. P.

a 2

iv

MONITUM LECTORI.
3.

224. et Cod. Barocc.

"'Ea: twv OiKovfxevia

tS>

[xaKapica

"
**

ETnaKOTrca TpiKKVjg Seaa-aXias 9eo(f)iXag iteirov/jixevav eig ttjv

A7roKaXv\piv

lcoawov tov &€oX(yyov.

Omnino autem
c.

lectu digna sunt quas de

(Ecumenio
lib.

habet Ricardus Simonius Hist. Crit. N. T.

III.

32. praesertim ubi affirmat exstare in Bibl. Reg.

Paris.

antiquum codicem manuscriptum catenam exhititulus, tov 'KpvaoaTOfA.ov Kai erepaov ^ia(f)opav,

bentem, CUJUS
e

qua multa revocari possent auctorum nomina, quae in
Collato

(Ecumenianis non apparent.

autem hujusce
se habere,

Commentarii
certior factus

titulo

cum

nostro, statim suspicatus
et ita

ejusdem operis esse exemplar,

rem

sum mox

sum

exploratione a doctissimo viro, C.

Benedicto Hase, rogatu

meo instituta. Longe autem an-

tiquissimum

et

prsestantissimum exemplar Manuscrip-

tum

Catenae nostrae sciebam exstare inter Codd. Biblio-

thecae olim Coislin.

nunc vero amplissimae Regiae
;

Bibl.

Parisiensi adnumeratos

ut ex accurata,

quam Montpromptu
aetas et in-

faucon. dederat notitia Catal. Bibl. Coisl. in
erat dispicere.

Cujus venerandi Codicis ut

doles melius appareant,
toris oculis subjiciam,

hanc notitiam ejus

verbis, lec-

Montfaucon.
" Codex

JBibl. Coislin.

p. 75.
decimi

XXV.

alias

CXXI. membranaceus,

" saeculi, complectitur Acta Apostolorum et Epistolas " Catholicas

cum Commentariis ex Chrysostomo

aliis-

" que Patribus et Auctoribus collectis et in ordinem
" digestis ab Andrea Presbytero, ut docet nota ad cal"

cem hujus

Codicis exscribenda.

" Praemittitur expositio Capitum
" Pamphilo,
eKSeaig Ke(f)aXatav tSov

Actuum

auctore

npa^em

tov Ila[X(f>i\oVf

MONITUM LECTORI.
"

v
a-Kol-fJixia

quam integram edimus
Tov ayiov,

infra.

Subsequitur

" TlavXov

peregrinatio seu Itinerarium Sancti

" Pauli, ut initio editi (Ecumenii. " CatencB in Acta hic titulns prcefigitur.

" "

'Epfji.y]veia

rwv

Ylpd^ectiv

tov 'KpvfToaTOixov Kai €T€pm

'^ia-

^o/jwv."

Tum

subjungit Montf. indicem

Auctorum

e

quibus conflata est haec Catena.

Et post Martyrolo-

gium Apostoli Pauli, addit " Altera nota in fine Codicis
" scripta horum Commentariorum Collectoris
" indicat et
**

nomen

sic habet.

'Av^peoy ^e tov eXeavov Kai Taiteivov
€[x<pepofxe-

npeaPvTepov rcy avvayayovTos Kai irapaBefxevov Tag
va?
tva
Tyj l3i(3Xw

**

TavTrj 7rapaypa(pag cl evTvyyavovTeq virepevy^^ea-Be,
avTio eXeof ev t^ (pofBepa Kai a^eKadTCt}
tvjv

*'

Qeo^

"^cop^^a-^^Tai

**

TVjg Kpiaecog

'yjfJ-epa'

irapaKaXS} Ve tov^ ypatpovTa^ TavTV}v

**

(3t^\oVf Kai

TVjv irpoKeifJi.evyjv ev/rjv

^era TrapaKX^aeooi TaaaeTe.

**

In Opusculum Pamphili Martyris.
esse vere

**

Hanc opellam

Pamphili Martyris, non
in eo fere

**

est

quod dubitemus.

Nam

totam aetatem

*'

contrivit S. Martyr, ut Scripturae Sacrae libros

manu

**

sua describeret, ornaret

titulis

atque Scholiis, ut docet
Ecclesiasticis.

**

Hieronymus de Scriptoribus
item nota Codicis

Indicat

**

RR. PP. Jesuitarum, qui Prophetas
asserit

**

omnes continet

;

demum

Calligraphus Codicis

**

vetustissimi hujus Bibliothecae

num. CCII. qui ad
alio

*'

calcem Epistolarum

S.

Pauli ait se illum ipsum Co-

**

dicem contulisse in Bibliotheca Caesariensi cum

" Codice, qui ipsius Pamphili
*'

manu
ille

exaratus fuerat.

Ad

haec vero Calligraphus

in nota sua,

eadem
uv «Trav-

" loquendi formula eaque

non vulgari
;

utitur, quae initio
-nap

" opusculi sequentis usurpatur

nimirum,

vi
** Tcov ToXfxvjg

MONITUM LECTORI.
avyyvwixYjv aiTW,
evy^yj TJj vTrep yjtxav

t^v avfMvepi-

"

(popav

KOfx.i^ofxevog,

qu.se

verba ipse ex Pamphilo haud

est. Hanc autem expositionem tum " ob Auctoris sanctissimi celeberrimique nomen, tum " quia non fructu vacare putatur, hic edere visum est."

" dubie mutuatus

EKQeTig KecpaXaiav Tav

Ylpd^eciov

tov

IIa[ji,(f)iXov.

Ek

•naTepm

yjfxe^ig

Kai 'hita<JKdXm tov Tpoitov Kai tov tvtiov

w(f)eXif}fxevoiy

eyxeipovfxev fxeTpiag rij^e

twv KecpaXaicov eKdeaei,

aiTovvTeg (jvyyvwfkfiv TrpoiteTeiag

rifkelg ol veoi

xpovx re Ka)

fxaSrjTy^v

fxaTCcv, (sic) eKd^Tov tcov dvayivooaKOVTav
(7Vf).%epi(f)opav

eyp^'^

t^ vnep ^fxwv

KOfxiCofxevoi.

eKTiQefxeOa

ovv

avTYjv

Ka&

lcxTopiav

AovKa Tov EvayyeXiaTov kai avyypa(j>eag, TOiyapovv
Tov aX(pa Kai f3^Ta avTOTeXyj
picTKou
fxe6a.
to.

§<a

fx\v

KecpdXata,

'^ia

^e tov daTe-

Tag

ev

fxepei

tovtoov

exofxevag vTio^^iaipeaeig eavjfxeicoad-

a

.

Uepi

TTjg e^

dvaaTaaeag ^i^aaKaXiag "KpiaTov Kai
Trepi

oiiTa-

aiag Ttpog Tovg fxaSrjTag, Kai
YlvevfKaTog
^(apedg'

enayyeXiag
Tpoirov
Tvjg

Trjg

tov ^Ayiov tov

Beag

Te

Ka)

dvaX-^rpecog

"KpiaTov.
/3
.

rieTpou ^idXoyog irpog Tovg ff.a6YiTev6evTag
lov^a'
ev

iiepi

6avdT0v

Kai aTrofSoXrjg
BevTog xdpiTi.

a

itepi

dvTeirayooyrjg MaTfliou KXi^pa-

©eoy

"^ia

iipoaevyyig.
'

y.

Ylepi Seiag tov

Ayiov YlvevfiaTog eJiKpoiT^aeag
eig

ev

y]fxep(i

TievTyiKoaTyjg
KaTrjyyjaig,

yevofxevy^g
Tiepi

Tovg

TiiaTevaavTag,

ev

co

neT|3oy
Kai

Kai

tovtov ck tuv Tipo^pyjTav

Tiepi

Tia6ovg

avaaTdaecog Kai dvaX-^ipeag 'KpiaTov, ^copedg Te Toy Ayiov llveyfxaTog,
Tiepl

niaTecog twv TiapovTcov Kai Ty)g

'^id

tov ^aTiTiafxaTog

avTcov

acoTYjpiag.

nepi Ofiovoiag KOtvco(f)eXovg Kai Tipoa6y}Kyig Tav

TiiaTevovTcov.

^.

Tlepi

TYjg

ev

XptaTw

6epaTieiag tov

eK yevvvjTyjg ^^wAoD.

HeTpou TC KaTYJXW^^i

(XeyKTtKyjg, avfXTiaBYjTtKyjg, avfx^ovXevTi-

MONITUM LECTORI.
/c^^

vii

Trpof

(TWTvipiav avTov'

ev

co

eTTiffTaaia a^j^/epewv

^yjX^ tov

yeyovoTo$y

Kai Kpiai$

tov

QavfJMTo^, YltTpov

re

OfxoXoyia Trjg
itpo-

\ptaTOv ^yva/AfWf
(TTaTTOVTaVf wg ov

re Kai

yapnoi. tnpi airiaTwv apy^iepem
€Tri

tu

Tiappricna^eaBai

tw

ovofxaTi
Toyf

Xp;<7T0t/,

Kai avavewaeoog twv aTtoaTokwv.
VTtep

.

evyapiaTia

aiio

eKKXyjaiag

T^g Twv ATroTTokcov
Tlept
Tiepi
.

TncTTrjg KapTeptag.

Ofi.oxpv)(^ov

Kat KaBoXtKrjg Koivmtag twv iitaTevaavTWV,
TYjg TriKpag

ev

06

Avavtov Kat ^a7r(f)eipag Kai

avTwv TeAeuT^?.
^eafKWTYjptw

T

Ot; Tovg ^AiroaTokovg efK^kYidevTag
eTTtTpexpag

ev

tw

ayyeXog Kvptov vvKTcap e^ewaev
TOv
lyjaovv'

aKwXvTCog Kvjpvaa-etv

ev

w

OTt ttJ e^vjg ot a.p'^tepe'ig

avTOvg TrdXtv avXXaTafj.a-

fSofJievoii e(p

w

fiyjKeTt ^i^daKeiVf

fxaaTi^avTeg aTieXvaav.

XtYjXov yvwfxyi TttaTyj Ttept

ATtoaToXm

fj.eTa Trapa^etyfJidTcov Ttvwv

Kat «Tro^e/leajv.

^. (et

y}'.

licet

non notetur
'lov^^atwv

in

MS.)

Uep)

^^ei/joTov/a?

Twv eTTTa OtaKOVwv.
l!,T€(f>avov'

eTiavdaTaaig Kat avKocpavTia KaTa
tt^j Trpog A(3paaf/. ^taO-^Kvjg

avTov t€
irept

^yjfxyjyopia Ttept
TVjg

Tov Seov, Kat

twv

1(5

.

TraTptapy^wv'

ev

co

Ta

Ttept

toD
itept

Xtfnov Kat Ttvpwviagf Kat avayvwptafj.ov

twv vtwv laKWJS' Kai

yeveaewg M.waewg Kat

Trjg Ttpog

avTOv Mwi/Vea 6eo(f>avetag ev opei
Kat
fj.oayoitotiag
Tvjg

S/va
ayjpt

yevofj.evyjg'

Ttept

TVjg

e^o^ov

tov ^JapayjX

Twv ypovwv tov Y^oXofx.wvTog Kai

tov vaov KaTaaKevrjg'

OfxoXoytag Tv^g vitepovpaviov ^o^>jf Xriaov X.ptaTov aTtoKaXvcpSeiayjg

avTW

llTe(f>avw,

e(p

rj

XtBoXevaTog

yevofxevog

avTog ^T€(pavog,

evae{3wg
0.
Ttept

eKOtfi^^Syj.

Tlept ^twyfjiov Tvjg

KKKXy}atag, Kat Tafpvjg ^Te(pdvov'
eiti

ev

w

^tXtmtov AitoaToXov itoXXovg laaafxevov

TVjg

Y^afxa-

peiag.
t
.

TJept Ytfnwvog Toy
ev

Ma-yov TttaTevaavrog Kat (BaitTtaBevTog

avv eTepotg itXetoatv'

w

Ttept

T^f tou TleTpov Kat Iwdvvov

itpog

avTovg aTtoaToXrjg, Kat eTtiKXyjatg tov 'Ayiov Tlvevft.aTog
/3anTta6€VTag.

em

Tovg

viii

MONITUM LECTORI.
.

la

Uti
/]

ovk

apyvpioVf

ovbe

vTroKpiraig,

aAA
€V

ayioig
a>

bia
irep)

Triarecog

(J^eroyri

tov Ayiov I\veviJ.aTog e^/SoTO*
'^ifxcovog.

to.

vTroKpiaeag Kai eTtmKyj^eai
1/3
.

Oti

To7g ayaBoig Kai 7riaTo7g evo^oT

Qeog

t>jv

acoTVj-

piaVf S^Xov" eK TVjg KaTo. tov evvov^^^pv VTToQeaecog.

ly

.

Ylepi TYjg ovpavoQev Qeiag Kk-riaewg tov
ev

WavXov

elg a-no-

CTToAijv "KpiaTov'

w

Trepi idaecog

Kai l3a7rTia[j.aT0g Tlavkov hia

Avaviov Kar aTroKaXvipiv Seov, TrappYjaiag t6 avTOv Kai avvTV-

yjag

T^$-

^/a hapvdfSa irpog Tovg \\7r0aT0X0vg.

<y.
ev

Tlepi Alveov TtapakvTiKov laSevTog ev AvSSv; ^ia YleTpoV
Tiepi

w Ta

^ajBiBa

TVjg

(piKoyyjpov, ^v

-^yeipev

eK veKpav

rieT^of tia Tipoaev/Yjg ev
te
.

Iotttivj.

Ylepi K.opvYiXiov

oaa re

irpog

avTOV

ayyeXog
eppYjBfi'

eiTrev'

ev

w

Kai oaa IleTpco ovpavoSev Trepi

KX-^aeag

e6vccv

oti [xeTa-

aTaXeig

IleTpof ^Afiev Trpog KopVYjXiov' eiravaXYjxpig Trapa Kop-

VYjXiov, d)V eiirev

ayyeXog avTco

tcS

KopvYjXiw'

ITeTpou KaTYj^Y]TOf? aKovovTag

aig eig 'KpiaTOV, tov tc Ayiov YlvevfjLaTog

eTr;

^wpea, Kai
i^' .

OTTcog

ePaTTTiaQYjaav roTe

oi

e| e6v»v itiaTevaavTeg.
tcov yeyovoTCcv
ts3 ev

'Of neTpof Ta KaS e^^f Kai Ta eKaara
Tolg ^AiroaToXoig
eKTrefJL^pag

"hiviyenai

'^iaKpiSelai Trpog avTOv'
enefiixpav)

TYjviKd^e
AvTio-x^ta,

TGV Bapvd/Sav

(f.

irpog

Toiig

ateX(povg.
i^.
fjievi^g

YIpo(f)YjTeia

^AydPov

irep)

Xifxov

olKOVfieviKYig
'

(f.

oIkov-

Montf.)

Ka] Kapirocpopiag trpog Tovg ev

lepovaaXYjfx dheX-

<f)ovg.
ivj
.

laKco/Sov Tov

aTroaToXov KaTaa(f)ayY)'
OTrcog

ev

w Kai neTpou
KeXevafxaTi
vvKTCop

avXXYjxpig irpog *Hpct)^oy,

tc ayTOV dyyeXog
YleTpog
ev
co

Seica

e^eiXaTO twv tea[xcov, Kai
Tolg a^eX(f>oig
aecog, kcu

6

e[ii.(pavYjg

yevofxevog
(fyvXaKcov

hiraveyjxipYjaev'
irep)

irepi

TYjg

twv

KoXaTe

(xeTeTreiTa

TYjg

tov dae(3ovg 'HpcoOov TriKpag

Kai oXeBoiov KaTaa(f>ay^g.
b
hp.-/iv

Montf.

MONITUM LECTORI.
i&. ^TTo^TToy^

ix

BapvdjSa Kat Yl^vXov

irpoi

rov Qfiov Uvevfxa€<$•

roi ilg KvirpoVf oaa re elpydaaro ev ovofi.ari X.pnTrov

K\vfxav

rov f/.dyov.

K
/cai

.

YiavXov evQaXy^g ti^a<XKaXla

eig "Kpiarov,

(ek

re rov vofxov
ev
co

KaOf^yjg twv Trpo^p^rav^ laropiKy) Kai evayyekiK'^'

eAey-

KriKyj Kai avXXoytariK'/} ti^aaKaXia. yjpyfiai irepi ft.(Ta6ea(oog to5

KTjpvyfxarog
Ikoviov,

elg

ra

eBvyj'

^ia}yfi.ov

re avraVf

Kai a<j>i^ewg

eig

Ka

.

Oircog ev

Ikoviw Krjpv^avreg rov X/Jiorov,
oi

woAXwv Trtarev-

advraiv e^iwy^Q^^crav

^ATtoaroXot.

K0

.

Y\ep\ rov

ev

Kvarpoig

e/c

yevvrirriq

yaXov

laGevrog

hia

rav ^ATToareXoov'
ey^^oopioig'

^ioitep
^y]

ehai re

Beot

Kat Trapehai
o

eto^av ro7g
r<av

evQa

Kai fj.eTeireira Xidd^erai

TlavXog Ttapa

darvyetrovm.

Ky

.

Ori

ov

^et

ireptrefxveaBat

rovg
ev

e|

edvcSv

ff/crTeyovTaf,

toyfi.ari

Kat Kpiaet roov "AiroaroKoiv'

a

eTTtaroXrj

avroov Atto-

aroXdiv Trpog rovg e| eBvav vep)

rm

(pvkaKeav (sic) dvripprjo-tg

TlavXou
K^.
d<f}i^€(6g

irpog

Bapvd^av ^ta MdpKov.
Karr(Yr\(7e(ag TtfMoQeov,
eig

Tiepi

Kat
o5

r^g Kar

diroKaXvrptv

TJavXov

MaKe^^ovtaV

ev

Trept Trtareoog

Kai aoorrj-

ptag ywatKog rtvog Av^^tag, Kat
eyfivarjg
Trai^iaKrjg,
^t

itept id<reoog rrjg

nvevfxa Tlv6ovog
ol

^v

rov
Trept

Tlavkov

KaQeTp^av

^eairorat

avrrjg rrjg Trat^t^TKrjg'

Kat

rov <rvfx^dvrog eKeiae
6

aetafxov
avrr] rrj

Kat Bavfuarog'

Kat

oiroog

jrtarevaag

etpKro(f)v\a^f ev
'',

WKTi

e/SaTrriaSrj Trapayjj^f/.a iravevriog

on

irapaK Xt^Sevreg e^^A-

6ov Tore €K tov ^eafxoorrjpiov oi ArroaroXoi.

Ke

.

Tlept ardaeoog yevofxevrig ev QeaaaXovtKyj rov Krjpvyfxarog

eveKev, <f)vyrjg re

Tlavkov

eig Tiepotav KaKe76ev etg AB^^vag.
eiri^oifi.iov

Kq

.

Tiept rrig ev

\6r\vatg

ypa^^f,

(f>tXoao<f)ov

re

Krjpvyfxarog Kat evaejBetag tov T\av\ov.

K^.

Tlepi ^AKvXa Kat

TIpiaKtWvjg Kat
Montf.

rrjg

KopivBioov

aTtei-

^ Leg.

vayoiKi

immo

vavea^io^.

«^/

b

X
QetaSf Koi TVjg
\v(f)6€iavjg
ToS

MONITUM LECTORI.
Kara
Trpoyvccatv avToig
ev

ivtoKtag rov ©fov aTtOKaTrt-

navXcp'

f

Trepi

HpiaKov apy^tavvaywyov
OTt

(TTevaavTog
Ktv/jQeiavjg

avv erepotg Ttaiv Kat ^anTtaQevTog'
€V

crTa<Te<i}g

KopivQw,

o

TlavXog

viraveywpvimv'
itep)

eXBoiV

re

€ig

''E(f>€aov Koi tiaXe^/Petg, llvjXBev

Ka)

'ATroAAcb av^tpog Koytov

Kat

TTta-TOV.

Kvf.
^oOet^jryjg

Hep) (SaTTTiafmTog koi
'^ta

TVjg

tov 'Ayiov UvevfJLaTog ^apeag
ev

lipoaevyvig JXavXov Tolg

E^ecroo 7rt(XT€vov(7i, Kai
oti ov oei Trpotj-

Trep) i(x(7€<og

tov Kaov.

irep) tSov vicov

^Keva, Kai

yapetv

a7it(XT0tg,

koi ava^totg TVjg maTecog ytvofxevotg^ Kat vept
Trept

e^opioXoy^aecog twv TrtaTevovTOov.

r^g

ev

E<^ecra3 Ktvi^Oetayjg

ardaefag
Awv.
AC^.

viro

AvjfJLvjrpiov

to5 apyvpoKOmv

Kara rwv

hiroaTO'

Ylepio^og IlavAoy, ev
Eivrv^^^ov

17

ra
ev ev

irept

rov Bavdrov Kat avaKkvi-

aecog

^ta irpoaevyvjg
Trpog

Tpwd^tt napatveaeig re avrov
Ecfyeacs

riauAou

itoifj.avriKat

rovg

•npea^vrepovg'

ev

w

Tcapdrckovg
artvvjg.

FlayAoy

aTro 'E(peaov

dy^i Kataapeiag r^? Uakai-

A

.

Ayd^ov

7rpo(f>v]T€ta

Trept

rwv

avfj.f3v]aoixeva)v tco

TlavXco ev

lepovaaXvjfji.

Xa. Yiapaiveatg

^laKOofSov

trpog

IlavAov

TrejO;

toi»

/x^

^OKeh

KuXveiv EifSpatovg TreptTeft.vea6at.

X0.

Ylep) rvjg ev

'^lvjpovaaXvjfi,

Kara rov YlavXov

Ktvi^Qetavjg ev

dra^iag, OTrwg re avrov

6

yj.Xiapyog rov irXvfiovg e^aipehat'

w

riayAoy KardaTaaig
KX-^aeoog, nept wv 6

irept

eavrov Kat
irpog rov

rvjg

eig

AiroaroXov eavrov

Avaviag

IlauAov

ev

AafxaaKw, oirraavrov
ev

atag re Kat (pwvvjg Seov
ort

yevofi.evv]g Trore Trpog

rw

tepw.

fneXXwv

eirt

rovroig

nayAo^* rvTrreaBat,

etirwv

ort

Vwfj.aiog

eartv, dveiQv) (f. dveSi^).

Xy
eitrev,

'
.

Oaa
Ylep)

YlavXog KarafSag

eig

ro avvehptov eiraOev re Kat

Kai ev6vf3oXwg eirpa^ev.
eiri^ovXvig
fj1.eXeTWfJ1.ew3g

x¥.

'lov^^toig

Kara llauXov^

MONITUM LECTORI.
Kou
fJir]vv(J€a)i

xi
Tlavypafx--

avryjg irpog
elg

AvviaV

ev

«

oti TrapeirefJLcf^Svj o

Ao?

To3

rjy€fx.ovi

Kaia-apeiav fxeTa a-rpaTiwTwv

Kai

fxareov.

Ac'.

TeprvXXov

irepl

HavXov

Kar^qyopiag, Kai

avrov aitoXo-

yiaq hti rov X<^ Ylepi
TVji

vjyefxovog (sic).
TYji

^YjXiKOi

^ia^o^xji^i

Kai t^? ^yicttov
a^f^eaeccg.

irpo^rayuyy-ifji,

re

eir

avrav avaKpi7e(ag WavXov Kai

A^*'.

^AypiTnrov koi Bfpv/zo^f itapovaiaf Kai vevaig
ev
ev
co

rSiv

Kara

YlavkoV
irep]

ajroXoyia

YlavKov

eiri

Aypiirvov Kai
elg

BepviKi^fi

rvjg
cwf

vofjia)

OpvjaKeiag avrov Kai KX-^aecog
lov^^aiovg o

to Kvayyeto)

Xiov.

ov^ev

ahKei

YlavXog AypnrTrag ^y}ai

4>^(7Taj.

Xi^\

YiXovg YlavXov
irafXTrXeag'
ev

eir)

'Pw/atjv,

kiv^vvwv TrXeicrrm

re Kai

fxerfKxrwv

oi

irapaiveaig

YiavXov

Trpog
OTroDg

rovg uvv re oieaa-

avrS) vepi eXTrihog aajrrjpiag.
Orja-av elg

vavdyiov YlavXov,

M€A/t>jv t^v
diro

vrjaov,

Kat oaa re ev avr^ eOavfxarovpyei.
elg 'Pafi,y)v Kar-^vri^crev 6

X&.
irepi

'

OTruig

MeA/TTjf

IlayAos-.

^iaXe^ecog IlavAoy Trpog roiig ev 'Pwja^v^
ju,ev

lov^atovg.

Ke(f)dXata

ra oXa
rov

fx.

ra

^e rovroig eirofJLeva, artva

rag

ayjfJLetaaetg eyovcrt tta

y^

fxyj

" Asteriscorum porro hujus modi notae penitus ab" sunt ab hoc Codice
;

quia asterisci quos Pamphilus

"

initio adscripserat,

Librariorum oscitantia postea ex-

" ciderant."

Hac Pamphili

praefatione et capitum sectionumque

tabula caret Codex Oxoniensis, quia desunt prima folia

sed ejus librarius in ipso opere sectiones asterisco notatas distinxit

magis accurate quam Coislinianus.

Caret

etiam Codex noster nomine auctoris Catenae, qui, ut e
Parisiensi discimus, fuit

Andreas Presbyter,

vir ut vi-

detur ejusmodi commentariis consarcinandis exercitatus, (vid.

Fabr. Bibl. Gr.

t. vii.

p. 759.) sed incertae et

xii

MONITUM LECTORI.
^.

patriae et aetatis

Descripto vero Oxoniensi Codice,
ei

sedulo curavi ut varietas lectionis e libro Parisiensi

adjungeretur

;

usus ad hunc finem, diligenti opera

Em-

manuel. Miller Regiae Biblioth. Paris. adjuncti, et in
perlegendis Gr. Codd.

plurimum

versati

;

unde non
et alia,

pauca lemmata suis auctoribus restituuntur,

quae plane omiserat Oxoniensis librarius, de integro eruuntur. Praetermissae autem sunt Chrysostomi citationes,

ut quae ad

jam
est,

edita

plerumque pertineant.

Porro

monendum
liorum
to

me

Sacrae Scripturae textum, qui Scho-

k€1[/.€vov,

ut vocant, exhibet, ad fidem Codicis

Oxoniensis semper servasse, nisi ubi manifesto errore
depravatus
esset.

Alio volumine

mox

sequentur, Catena in Catholicas

Epistolas, et in Apocalypsin

Commentarii Arethae

et

(Ecumenii.
d Chr. Wolfius in Dissert.
vid. referre
;

de Caten. Patr.

p. 38. illum ad xiii ssec.

sed

non decimo juniorem

esse probat Cod. Coisl.

VEPMHNEIA THN nPAHEHN
TOY

XPY202TOMOY KAI 'ETEPQN AIA^OPON.

xtlNTIOXETS
fJLi^Vf

vTrapyiov to jivog o AovKoiif larpoi t^v ewiori;fxa6YjT€vS€ii, ^vo (3i^Xovg (JvveypdxpaTO, [J-iav ^

6

VTTO

Ylavkov

fji€v

TrpoT^pav Ty]v tcv KvayyeXioVf ^€VT€pav Se TavTVjv t^v Trepi

Tav AirocTToXiKcov Tlpd^ecov.

KaTiv ovv

o

Tiag

Xoyog tov^€ tov

T€vypvg

7i€pi

T-fjg

f/.€Ta

t^v dvdaTaaiv €ig ovpavovg dvo^ov Kpi'

aTov, Kai Ttepi TVjg tov Ayiov UvevixaTog eig Tovg
€7rt^oiT7}a-€cog'

AiroaToXovg

OTtag Kai

oiroi
u)g

ttjv

€ig 'KptcrTOV €V(7€(3€iav
TTjg

KaT^yKptaTOV

ic>

y€tkav

01 fxaOrjTat'

Kai

"^ta

irpocrevy^g Kat
•nept

€ig

vtaTCwg

€6avfj.aTovpyi^(xav'

Kat

Tyjg

ovpavo6€v 6€iag napa-'

KXrjaeag Toy TlavXov, diroaToX-i^g t€ avTOV Kai K^qpvyfJ.aTog €v6aXovi'

Kat

avXX-^p^Yjv

€i7r€iv, irept

iv CTXvjaav
Ktv^hvvcov.

ot

ATroaToXot tia
15

KptaTOv, TroXXav ye Kat ft,€ytaTwv

KE*. A^
Tlepi Tr)s i^ dvaaTciaeas diBa(TKaXias XpicTTov Kal oTTTacrias

npos nadrjTas,

Koi TTfpl firayyfXias t^s tov Ayiov TlvevfiaTos bcoptas, Beas Tt Ka\ Tp6TTov
TTJs

dvaXrj-^fots tov Xpi<rTOv,

Koi

nfpl

Trjs

fvSo^ov Kal BfVTfpas

avTov irapov(rias.
I (a

20
€7roLr}(rafjLr)u

Tov
aKeiv.

fi€v

wpcoTOP Xoyov
cov

Trepi

Trdvrcov,

0eo0iAe,

rjp^aTO 6 'Ijjaovs TroLeiv re kol SLda-

ToT Xptsostomot.
yiXtov, oxTTe
TYig
tvjv oiKCiav

Tivog €V€K€v avTOv dvafi.ifxv'^aK€t tov €vaydKpt/Setav €v^€t^aa6at. Kai

yap

dp')(pfi.€Vog

2^

7rpayf/.aT€tag €K€tvv]g (pvjaiVf
ita

" e^o^e

Kafioif vapyjKoXov^YjKOTt

^ Tit. hiijus primi Cap. Suppl. e Cod. Coislin,

evanidus est ut legi prorsus nequeat.

2
'*

EPMHNEIA
avioSev iraaiv aKpil3(og,
[xovoVf

I. 2.

KaSe^^s aoi ypd^ar^ Kai ovte

rr}

oiKeia

apKeiTai fAapTvpia
Trav Xeycov
'*

aWa

avdyei €ti rovg AiroaToXov^, ro
ol

KaScbg irape^^aKav vnxh

dic

dpyy\g avToirTai Kai

"

vTTYjpeTai yevofxevoi rov Xoyov'

^io

rov Xoyov a^iOTriarov ckcT

Troivjcrag,

ov^efxtag ^eTrai

evravSa erepag (Tva-rd^Tewg, aita^ rov $

fxaSYjTOv 7reia6evTog, Kai ^/ eKCivwv ro

aKpi^eg avrov

rvjg aKyjGeiag

dvapTiaag.

O

yap
o

aicep
Ttap

vjKovaev d^ioTnarog yevofxevog ypdipat,

Kat TrtarevQeig
yjKovae,

fj.v]

erepav

irapetXricf^ev,
yjv.

aXXa wv

ei^e

Kat

TrtarevSvivai

ttKatog dv

E<

yap ra rov ^ptarov

e^e^a^ TroAAoS fxdXXov

ra

rm

'ATroaroXcov.

Ti

ovv

;

laropta [xo~ lo
ov^afxag'
et

vov ro Trpayfxa ear) Kai YlvevfxaTog dfxotpog o

Xoyog

;

yap

**

01 dir

dpy^g avroTirat Kat
eKeivcov Xeyet.

VTrvjperat yevnf>.evot

avra irapetoaav, rd
TO drvc^ov'
fVflv,
oii

Ka/

fj.eT

oXtya


o

rov Xoyov

Kat opa avrov

ydp Xeyet ro
fj.\v

fuev irparov

evayyeXiov

evvjyyeXiaa-

dXXd "
voff.t^(ov

rov

itparov Xoyov ov eiioffiadfKYiV." fi.ei^ova eavrov 15

eivat

t^v tov

evayyeXiov

Trpoai^yopiav.

Kairoi ye
eiratvog ev tco

AiroaroXog evrevSev avTOv Koafue7 Xeyav' " ov

" evayyeXiw." dXX' avrog
**

fxerptd^et Kai <pvjat'

"

rov fxev TrpcoTOv
Ivjaovg

Xoyov
TTOieiv

eTiotYiadfXYjV Trep) Trdvrav,

w Seo<ptXe,
aTrXcog
rvjg

oov

vjp^aTo

**

re Kai ^t^daKeiv.
reXovg'
Kai
€1
fKVjV

ovj^

irept

Ttavrwv,
(f)Vjatv,
vjv

%XX
*'

air

20

dp^^g
**

fxeyjit

"

dy^pi

ydp

vjfnepag,

yjg

ave-

X^cpQvj."

ladvvvjg

(pvjaiv ori

"

ovk

bvvarov itavra

** **

ypd\pat'

ydp

eypdcpvj, ovk

av rov Koafxov

oifJ.at,

(pYiat/^yoopYiaai
*'

rd

ypa(f)Ofj.eva ^t^Xta.'^

n«f

olv ovrog (pvjai

Ttept itdvrcov

;

ovK

eiite

itdvra'

ig dv

etTtot

rtg d^pofiepcog Kat Ttayvfj.epwg itept 25

TtavTcov

Twv avveyovrm Kat KareTtetyovTcov.

2

'Ax/>t

r)9

rifiepas

evreLXdfieuo^ tols

'

AttocttoXois Sia

Ilv€VfxaT09 'Aylov, ovs i^eXe^aro, dveXrf^Or).

ToT Xpt202t6mot.
itvevfj.ariKa itpog

**

A/a Y\vevfj.aTog

evTetXdfi.evog'" rovreari

avrovg

elntwv pvjfj.ara, ov^ev dvBpcoittvov'

OTi

^/anvey/xaTOf avroTg evereiXaro. Ka/ fxeT oXtya
*'
;

v]

rovro,

yj

30

rt ^e everei-

Xaro
'* **

TtopevQevreg fi.a6viTevaare Ttdvra
toi)

rd

e6vvj'

^aTtrt^ovreg av-

rovg eig ro ovo/xa
fiuirog."

Ylarpog, Kat rov Tiov, Kat rov Aytov Ylvev-

Ka) rd

e^vjg.

Meya

rcov 'AitoanoXcov

ro

eyK(Ofj.iov,

orav

I. 3-

T12N nPAHEilN.
(yKiy^eipta-fx.evoi'

8
Ae-ycD

Tciavra waiv

T^f olKovjxhi^g

t^v awryjpiaV

pvjlxaTa TQv YlvevfjLaTog ye[j.ovTa €VT€iKoi[Jt.€vos ovv,

cf^i^atVf a.ve>.vj(f)6i^'

ovK

eiTie avePrj' eTi oog irepi

avOpwirov tiakeyeTai'

apa Kai fxeTa

tvjv

ava^aaiv eoi^aa-Ke
elitev

Toi/g fxaQi^rdg'

dXXa

tov y^ovov tovtov ov^eig
ev/jpovi^ei
(Ji.ev

yjfuv

ft.eTa

dKpi(3eiag

irdvra'

aAX'

avra ^

Iwavvv]^

Twv dXXwv fj.dK\ov Kai ovtos' iidvTa Se aacpwi ov^etg

a-n-rjiyyetXe., irpog

yap erepov

vjTreiyeTo'
elTiov.

efi.dQofJ.ev

^e

avTa §;a twv

AitocxTQXwv'

d yap vjKovaav

3

OiS" KOLL
avTOjj,
€jj

TrapecTTrjaev eavrov
T€K/ji7}pL0L9, Sl
koll

^coura /xera to TraOelu
i^fjLepcou

TroAAoi?

TeaaapaKovra
ttjs

lo

07rTavop.€vo9 avTols,

Xeycov

tol

nepl

iSaaiXeLa^

4T0V Qeov.

KCLL

avvaXL^6/jLevo9^
E/ttwv iTepi TV]g dvaX-^xpewg TrpoTepov, Xeyei Kai
eTretViri

ToT

ATTOT.

vepi TVjg ava(XTd(Tew<,'
vofj.tav]g
v(f)

ydp riKOvaag

qti avek-^cf^Ov], tva

fj.v]

erepcov avTOv dvet\v](p9at,
(prj^^i,

htr^yayeV "

otg Kat 'Jiap- 15

"

e(7Trj(jev

eavTOv"

"

^covTa*"
ev

ei

ydp

ev

tw

fJ.et^ovt

eavTOv

'7tape(TTr](ye,

voXXw fnaXXov

tw eXdTTOvi.

Ki^eg Ttwg XavSa-

vovT(og VTToairetpei

Tavrt rd toyfJ,aTa.
ctiairep itpo ir^g

ToT
avTwv
** Oi

ATTOT.

Ov yap

avaardaeaig

(og

aet

fj.eT

v]Vy ovTCi)

Kai totc' ov yap

elire

TeaaapdKovra

v]fj.epagy

aXXa 20

v]fj.epwv

TeaaapdKovTa'" e(f>iaTaTO ydp Ka) d<f>iaTaTO •ndXiV

avoiyiov

avTwv raq ^iavoiag, Kat ovKert

avyywpm

ofnotwg irpog avTOv
fj.eTa aKptfSeiag
fKeli^ov

OtaKe7a6at waiiep Ka) efUTrpoaOeV

dXX^ eKdrepa

KaraaKeva^wv Kai to
Tov vofj.ta6Y]vat
TO^ig
v]

ti taTev6v]vat

t^v dvdaraatv, Kat to

av25

Kara

dvQpwiiov.
;

^tvog ^e eveKev ovyt iiaatv

aXXa

A.TtoaToXotg e(pdvv]

oti <pdvTaafj.a

av e^o^ev

etvat TOig tioXhii

Aoig QVK eiooat to a7ioppy]TOV tovto fnvaTv^ptov.
fj.a6v]Tat vjfniaTovv t>jv dpyv]v kou. e6opv(3ovvTo'

yap avTot

ot

Kat d(p^g e^eY]6v]aav
v]v

Tr]g '^td

xeipog Kai Tpaite^r^g, t/ Tovg TioXXovg eiKog
ar]fx,ei(i)v

7ta6etv

;

^ta TOVTO €K tcov
aTiohet^iV

dvafi.(pi(3oXov Tiotei TV]g

dvaardaecog ttjv^o
oxpea^g

ware

fj.r]

Tolig

ToVe

jU.ovov, 'oitep

(k

t%

efxeXXev

^ a-wavXi^iufvoi;

priiii. tn. scr.

videtur postea autem v erasum est,

et detiuo restitutum.

B 2

4
(EcreaSai,

EPMHNEIA
aXXa Kai
Traat ToTg fxera

1. 3.

ravra (pavepav yeveaQai

ry^v

avda-Taaiv.
^ofxeOa'
€1

Atd

TOi tovto Kai tov$" diiiaTov^ evrev^ev

avXkoytovojxaTt

yap ovk

avearyi,

dWa

ixevei veKpog^ irSig ev
;

tw

avTOv
TrSog

01

ATroo-ToXot a-v}[M€Ta eTioLfjcrav
crvvearvj

aAX' ovk
;

eiroii^crav ayjfxeTa'
§>y

ovv

ro

eOvog ro yjfxerepov

ov

ydp

Trpog

rovro 5

dvrtaryjcrovTat' ovbe roTg opwfi,evovg ft.ayY)<rovrat' (oare orav
fxvi

Xeyaat

yeyevYjaOat

arjfxeTa,

ft,ei^ova}g

eavrovg irepnreipovat.
ayjfjieiccv

Tovro

yap
fKeTv

fxeyia^Tov aYjfxeTov, ro yoopig

ttjv

otKovfxev^v irpo^pa-

airaaav

vtto

^w^eKa Trrwyjav
irXovrco

Kai

aypafi.fit.drav

dvBpairav

dXtevQeTa-av.

Ovte ydp

y(^pi^fxdrav,
01

ovde

aocpia

Koym, 10
aKOV-

ovK

aXXw

rtvt

rotovrco yrepteytvovro
ev

dXieTg'

(oare

Kat

reg ofKoKoyyjaaat 6etav eivat
dv6p(07rivyjv

eavroTg ^vvafniv' dfiAiyavov
irore.

ydp

layyv

"hvvvfiyivat

roaavra

Atd

rot

rovro Kai
"tt^^ovg ev

rore reaaapdKovra yjfxepag
Tco

efnetvev eirt r^^g yyjg'

eXeyyov

fxaKpZ y^ova
ro

Ty]g oxpecog

r^g otKeiag, tva
ov^^e

fxy}

<j>dvraafj,a

etvat 15

vof/.tacoat

opcofnevov.
'

Kat

ev rovTcp

yjpKea6yj'

dwd

Kai

rpdTre^av irpoaeri^et.

Oirep ovv

'^yfXwv

eXeye
ot

"

Kai avvaXt^ofLereKft.y)ptov

"

vog^ avroTg.

Kat rovro aet Kat avrot

AiroaroXot

eTroiovvro ryjg dvaardaecog, Xeyovreg'
^'

" otriveg
"
irep^

avve^dyofxev avrco
yjfxepag oirra-

Kat avveTriofxev.
;

Tt

^e enoiet

rdg reaaapdKovra
(pyjat

20

vofxevog
*'

^^eAeyeTo ydp avroTg
EiTrei^i^

ryjg

jSaatXeiag rov

0eoy."

ydp Kat

TreTrovyjKoreg vjaav

Kat rerapayfxevot roTg

y}^"^

yeyevyjfxevoig, Kat

irpog

fxeydXovg [xeXXovreg e^tevat dycovag,

roTg Trept rxv fxeXXovrccv avrovg aveKrdro Xoyoig.

ToT Xptsostomot. Ort "
TO Oe
'Trag

avvaXi^of*.evog"^ ^v, cpyjatv, avroTg' 25

ovk

yjfit.erepov eiTreTv' rpoirca

ydp

rtvt Trapa^o^orepco

ravra

eytvero'

ov)(^ cog

ryjg (pvaecog '^eofi.evyjg ^pcofxdrctiv XotTrov,

dXXd avyYlpwTov

Kara^aaecog
avrovg
eig

irpog aTrohet^tv ryjg

dvaardaecog

yevoft.evi^g.

t^v TaXiXatav e^yjyaye, ^^otKorag ert Kat rpefJiovTag, iva
eTretVfj

fxera a^etav dKovacoai rav Xeyof/.evcov' eira

^Kovaav Ka\ rea-^o
(jJyi

aapaKovra avv^ierpt^ov yjfuepag,"Trap-fjyyetXev
*'

diro 'JepoaoXvfJicov

')(copt^ea6at.

rt ^^7roT€

;

Ka^direp rtvag arpartcorag fxeXXovrag eig

c Scr. erat awavX^i^oiMvoi

sed postea erasum est to

v.

^ Ibi etiam

scr, erat o-wavXi^o^fi-os,

I. 4.

THN nPAHEHN.
^aX^ihog,
rrjg

5

7rX^Go<; efXTriTrreiv ov^^ei^ acpii^aiv

e^eXSehf ewf av OTrkKTavrai' ovt\
eaj^-

iinrovg TrpoTrvj^av ryjg
S*/

av rov

rf\)loyov Aa/Jcoa/v, ovrfa
(f^avYjvai

Kai.

avrovg

irpo

rov Ylvevixarog Kado^ov

lin

r^g

iraparaJ^ewg ovk
ro7g iroXXoTg'

vj<pi€i,

cocrre

yfveadai evyjcipwrovg Kai aX(>}ai^ovg

ov dia rovro ^e fxovov, aXX' eTrei^^ iroXXo) y^aav 6/5
[/.r]

fxeXXovreg iriareveiv avroOi' Kai irpog rovroig iraXiv, iva

Xeycoai
K0fJi.7rd-

riveg, ori rovg yvccpifJiovg d(f>evreg Trapa roig ^evoig ^XQov

cai.

liovrov ydpiv irap

avrolg rolg ire^ovevKoai Trapeyovai ra
irap
17

reKfi.yjpia

r^g avaardrrewg'

avrolg rolg ecrravpo}Koai' roTg
ro Trapdvofxov
eroXfji.y}Qyi

Bdxpaaiv' ev avrr}

t^

iroXei ev

irpayft.a'
01

\o

ccare Kai rovg e^coOev eirKrrofJiCoQ^vai airavrag'
pctiKoreg

orav yap

ecrrav-

avroi (paivcovrai Kai TreTricrrevKoreg, evdrjXov ori Kai 6
Ka) rov
TroXXrj
roXfi.-^fj.arog
rj

a-ravpog,

e^eiKVvro

rj

Trapavofxia,

Kat

rijf

dvaardaecog

dTro^ei^ig.

YlaprjyyeiXev avTols airo 'lepocroXv/JLcop
crOaL,

/JLr)

^(copi^e- 15
rjv

dWa

TrepifjLepeLV rrjv

eTrayyeXlav rov Harpos;

rjKovo-ari fxov.

Eb ANEnirPA*oT. Wira
"
Tov etireh
** '^

tia tou enre7v

"

arro 'lepoaoXvfJiWV

fjJ/j

'Xjxipi^eaOai" e^et^ev ori eig ro

XnroraKrrjaai rjaav

erotfuot' ^ta ^e
r\v

" dXXa

7reptf/.eveiv rrjv

eirayyeXiav rov Yiarpog,

r^Kov-

20

<raT€

fj.ov,

ort ^lcodvvyjg fiev ejBdirriaev v^^ari, vft.e7g ^e (Sa-jrrtar'^-

aeaOe

ev Ylvevfi.art

Ayix

ov f*.era iroXXag
TreirotriKe

ravrag

rjfxepag

e^coKev

avTolg eXTritag, Kat dvaKeyr^vevat
vav eXiri^ccv,
d^ecog
oircog

tm a^^Aco rav
^dXrj, Kat
^ta
ft.€v

eTrrjprvjfJie-

Kat

avrm

rov <po^ov

e^co

rrjg

Tpta^og
etTreiv,

ra

evKptvrj irpoacoira Trapaar-^arj.

Kat

rov

25

evretXafj.evog

avroig

ota \.lvevfj.arog Aytov,

OeiQat ort ovre

evreXXofj.evog tt

avrov

ft.ei^ci)V

avrov eartv'

cog

ovre 6 Ylarvjp avrov
avrco
f/.ei^ci}V

epya^Ofuevog ev eavr^ Kai ^t
eartv'

avrov Kat

crvv

avrov

ovre dvayevvcoft,evog
eiri

^t
rj

avrov ^rrcov avrov eart' Kat ori
Kat ort ov
"^t

ovK eartv

Qeov

fj.tKpov

fj.eya <pvatKcog'

eavrov ^o
Kat

Tovra

ovrcog,

dXXd

^td

rov Xoyov rrjg otKovofxtag Xeyerai

WKOVOfj.r^rat.

ToT Xpt202tomot. Kat irore r^Kovaav (prjatv,
**

ore eAeye*

**

avfji.-

(pepet vfjih tva eyco direX$co' edv

ydp

eyco

fjir]

direXSco,

HapaKXrjTog

.6
**
**

EPMHNEIA
QVK €i<r€X€V(T€Tai TTpos v/xaf ." Kai TTaA/v,
Kat akXov TlapaKXyjTOV
TrefJi.xpei

I. 5.

**

epar-qaio tov YlaTepa,
vfxiov.

v[mv, iva

fxevvj fxeO

Ka<

Tivog €veK€v ovy^i TtapovTO^ avTOv ov^he direXSovTog evdecog icapejeveTO',

«AA avToq
TTapeyeveTO

ft.ev

tti

Te(xaapaKoaTyj yjfxepa dvyjX^e, to Ve Wvevft.a
(7Vfi,7rkYjpova$ai tyjv

ev

tw

rjfxepav
'*

T^g

TrevTVjKoaTy^i;. 5
;

Kai

TTiog el fnrj^^eTrcc

irapeyeyovei eXeye
Troirjd-Yi^

AajSeTe Ylvevfka 'Ayiov
t>jv

iva "^eKTiKovg ainovg

Kai dpKovvTa<; Ttpoq

vn(^oyj]v.

E/ yap ayyeXov
ovToi

fi.eXKci}v

opav

Aavi^X ^ieXveTo, ttoXXw fxaXXov

fxeXXovTeg TOdavTfjv "^eyedQai yaptv.
;

Kai

fxeT

oXiya

Tivog eveKev ov^eiroTe irapayeyovei
(j6ai

ev eTti.Gvft.la
tvjv

avrovg e^ei yeve- 10
ydpiv'
itap-i^v

Tov 7cpdyft.aTog^ Kai ovtw ^e^aaSai
diteTtTYj'

"hia

tovto

avTog av
ev

Kai tot€ riXQev eKeivo'

el

yap

avTog, ovk

ToaavTY) eyevero Ttpori^dKia.

Aia

tovto ovoe evBewg aveXvj

SovTog avTov itapeyeveTGy dXXa fxeTa oktw
Ttpog Tov

evvea Yjfxepag.

Ka/

Qeov ^e tot€ fkdXi(JTa
^ia tovto Kai

^ieyeipOff.e6a, orav ev

xpeia Kara- 15

aTWfxeV

Iwdvvyjg totc itefKTtei Tovg fLaSyjTag itpog
\yiaov, to
cfyav^vai

Tov HpiaTOVf OTe fxdXiaTa efieXXov ev yp^ia eivai tov

^eafxwT^piov oiKovvTog eKeivoV

dXXwg

^e e^ei ev

ovpavw

T^v

yjfX,eTepav (pvaiv

Kai Tag
TIvevfii.a
ft.ev

KaTaXXayag yeveaBai
Kai Ka6apav yevea6ai

dTtyjpTiafxevag'
tyjv

Kai TOT€ eXGeTv to
-yajo

yj^ov^v'
yjv
yjv

ei

20

TtapovTog avTOv,
Ttapafxv^iag'
ei

d7tyjX6ev,
yjv

te ffxeivev, ovk

ToiavTa

Ta T^5
yj

^e eXaTTOv
*'

to YlvevfJia, ovk

apKovaa

7tapaft.v6ia.

Y\wg ^e eXeye
TeTYjpyjTai TVjg

avfx<f)epet

vfuv

',

^id tovto toc

f/.ei^ova

avTw

QitaaKaXiag, iva

fnyj

eXaTTov avTOv
25

vofxiawaiv.

5

'^Ort ^laavvqs fxev e^airTLorev vSari.

ToT

ATTOT. AeiKvvai

XoiTtov ro fxeaov

avrov Kai Iwdvvov (pave-

pwg' ovKeri wg itpo rovrov avveaKtaafievwg.

Ka/ ydp acpo^pa avvr^ (BaaiXeta rwv

eaKiaae rov Xoyov, ore eXeyev' "
**
**

^e fj.iKporepog ev vvv (pavepwg

ovpavwv fxei^wv avrov eartv.
fxev

dXXd

cpyjaiv,

"

IwdvvyjgSo

ePditTiaev vdaTt,vf/.e7g le (3a7tTia6-^aea6e ev YlvevfJ.ariAyiw'
ry\

ovKeri Keypyirat
fxovov eig
fxvYjft.i^v

fkaprvpta'

dxx^

dvaft.ift.vyjaK€i

rov itpoawitov

rwv itap avrov

eipYifj.evwv

evdywv, Kai tetKvvaiv
eiye
ev

avTOvg

Yi^Yi

fnei^ovg

yeyevY}fj.fvovg

^lwdvvov'

Tiv€Vft.aT

I. 6.

TON
avTOi ^aTTTi^eiv.

nPASEX2N.

7

€fji.€Wov Kai
TrTi^oo ev

Ylvev[xaTi ^Ayiw, aX.Xa

Kai ovk eiTrev, vfx.ai §e lya /3a" ^aTrTia6'^aea-6e, ti^acrKcov rjixas
lcodvvov ^^Xov Xoivixa<;

Ta7reivo(f)poveiv'
TTOv
vjv'

tovto yap aTro tvj^ [xapTvpias
rjv

OTt ovTog

Panri^cov'
^io Kai

avTOi yap
Jadvvov

fSaTTTiaei ev

T]vevfji.aTi

'Ayna Kai

itvpi'

efJivyjixovevae.

Ta

fxev ^

ovv evayyeXia,

a

o o

HpiaTo;

eTroivjae

Kai e/Vev, laTopta Tig eaTiv'
eiTre

ai ^e Ylpd^ecg wv

erepo^ HapdKXyjTog Kai
e-noiei'

Kai

e^^oirjae.

Ka/
\pitcS»

TOT€

[xev

yap iroXka Kai avTog

(aairep ovv Kai vvv 6

aTOg evepyei KaQdirep Ka\ Tore, aAAa ^^a tov vaov' vvv Se &/a
A7ro(7ToAft)v'

Kai tot€ [xev elg TrapSeviKVjv yjXOe [x-^TpaV Kai vaov lo

^teirkaae, vvv Se elg ^v^^ag AnoaToXtKdg'

Kai tot€ [xev ev
^^TroTe
;

e^i^et

irepiaTepag, vvv te Kai
•npdov

ev e^^e;

irvpog.

Tt

eKei fxev to

Toy

^ecrTroTot»

S>jAc5v*

evTav^a Oe Kat to
ot€
f*.€V

Ttf/iQ)py]TtKov'

Kat

T^f

Kpiaeoog Xotirov

dva[Ji.tfj.VYjaKet'

yap

dfj.apTYjft.aTa

avy-

yr^p-^aat eSe/, t^? 7rpaoTy)Tog'

eneiOyj

Oe eTvyofxev Owpedi, XofTrovie,

Kat Kpiaeag Kaipog.

*Yfi€L9 8e ^airTLcrOrjaeaOe Iv YlvevfxarL 'AyLCo.

ToT Xpt202t6mot.
ovK ovTog
ev too

IlcS? ^e
;

"

(3aTTTta6Yiaea6e

Xeyet, v^aTog
ov

vTrepao}

OTt

to

KvpiooTepov Ilvev/xa ecTT/, S;

Kat To v^ibp evepyei' (oairep ovv Kai avTog Keyjitadat XeyeTat ov- 20
^afnov y(£iadfi.€Vog eXaiw,

dXXd

inevfj.a Oe^df/ievog.

Ov
ToT
fKev

fiera TroAAay
ATTOT.

ravras

rjfiepa^.

OvK

eS^Acoae Trire, iva det ypyjyopioatv'
fi.yj

dXX

oti

eyyvg eaTat

eiTrev, iva

eKXvBaatv'

rroTe

Se,

ovKeTt Trpoa-

e^YjKev tva det vy](f)coatv.

25
eTrrjpcoTcov

6

Oi

fjiev

ovv (TvveXOovTes

awov, XeyovTes'

J^vpLe, el ev

tw XP^^^
;

tovtco airoKaOLCTTaveLS Trjv /Sacri-

Xelav Tc^ *\crpar]X

OTav

Ti fxeXXooatv^ epooTav 01 fnaOyjTai, Ofxov 'npoaep-^ovTat' tva

Toj TTXyj^et tvauyif^aaatv'
fxevov, OTt
ov^^etg

yjdetaav

yap to

TrpcoYjv

irap
yjv'

avTov

^tpYf-

30

oi^e

tyjv

vjfxepaV
oii

'htaKpovofxevov
ovraog

o6ev rtdXtv
iteTtetafxi-

•npoaepyovTat Kai epooTooatV
vot YjpooTYjaav

yap av etye

^aav

avTOV.
*
H*eX&)(riv

Cod.

8
7
rj

EPMHNEIA
EiTTC Se TT/ooy avTovs'

I. 7.

ov\ vfiwv

e(TTi

yvcovai yjpovovs
e^ova-la,
(rapKiKag avrov

Kaipovf, 0V9 6 IlaTrjp eOeTo ev

ttJ ISla

ToT AnoT AoANAsior.
'ti^a^at'
**

OvK€Tt yap

eTrpeTie

omoKpiveaOai avepyop.evcjV elg Tovg ovpavovg,
OTt
ovy^
v{ji,u>v

aXXa

Xontov QeiKcag
6 5

ecFTt

yvavai yjpovovg Kai Katpovg^ ovg

" riaT^p

eOeTo ev Tyj i^ia e^ovata."

Ktpiaaot.
KOti

Ov yap

Treptepyd^eaQat '^privat

ra Xiav

aTtoppriTa

€v

Seco KeKpvfMixeva, Kai ^ta tovtoov e^i^ao-Kev'
acpo^pa veavtKwg
eirt

levat ^e p.aX-

Xov eSeXetv Kat
TrXvipovv e6eXeiv

ro

a(f>iat

XvatTeXeg' Kat

T^g onoaToXyjg r^v ^iaKovtav dvaTeQetKOTag 0es5io

Twv

oXm Tfjv yvacrtv. ToT Xpt202t6mot. l^
ottov

TOtvvv

davfxd^etg OTt tyjv yjp.epav TVjg
tyjv

avvTeXetag ov Xeyet'
yjOeXvjae Trotvjaat

ye TavTvjv

ovTag eyyvg ovaav ovk

KaTdovjXoV Kat fxdXa etKOTwgy tva det eypvjyopoTrpoa^OKta Kat
fxv}

Teg

(oatf

Kat

ev

fxeptfxvyj'

ov

ydp

ecxTtv,

ovk eaTt 15

ydptTog d%oXavaat tov

wjcpovTa.

8

'AAAa
/jLaT09
e(j)

Xrjy^eaOe Svva/jLiv, eireXOovTos tov 'Aylov Tlvevvjxas'

kol eaeaOe

fxoi

fxapTvpes ev re '\epovKa\ ^a/jLapela,
koll

aaXrj/JL Kal

ev Traar)

Trj ^lovBaLO,

ecos

ea^aTOV

Trjs yrJ9.
QcTTrep

20

ToT Xptsostomot.
direKpivaTOf titaaKdXov
Tvjg,

yap CKeT
fx^

ov Ttpog

a

^pa)Ty}aav
fi.a6v]-

ydp eart tovto,

a /SovXerat

dXX^ a^

avfX(f)epet fxaOi^Tvjv
fxvj

"^i^daKetv,

ovTa Kat vvv a

e^et

fj.aBeh B;a tovto irpoXeyet, tva

TapayOaatv.

Apa

ert da$eve7g

vjaav

ware Trappvjatd^eadaf

eiivjpev

cf)opTtKa avveKdXvxpe.
*'

Kai
'

fiea

erepa

avrm

rag

xpv^^^ag,

Kat

to,

25

eTret^vj

ydp

enrev

"

etg o^ov

e6vS)v
eccg

fj.^

dTreXSvjTe'

Kat

Tore ovk

eiTie

evravSa irpoaedvjKe'

" Kat

*'

eaydrov

rvjg -y^f*

Kat ro Trdvrcov

(f>o/3epci)repov eaiyvjaev.

9

Kat TavTa
(J)eXr)

ehrcov, ^XeTrovTcov avTcov eirr/pOr/, kcu ve-

.

vweXa^ev avTOv
attot.

airo t(ov 6(j)0aX/xa)v avTcov.
;

30

ToT

Atart ^e ve^eAij vTreXaPev avrov
ov itvp cog
eirt

kou tovto

reKfxvjptov ort etg rov ovpavov avvjXBeV

'HAioD^ ovte

apfxa itvpog,

aXXa

ve(f)eXvj

avrov vjreXa/^ev,
f aKKot,

rov ovpavov avfji.^oXov

Cod.

I.

12.

TON nPAEEHN.
6 Tlpo(f)yjTy]; (pvjaiv^

9
iTri^aaiv avTov.
eni ve(f>eXy]g'

yjVj

Kadwg

"

o

ridei;

v€(f)€i ti^v

Ylepi Tov YlaTpog avTOv eipvjTai tovto' ^ia iovto
€V
Tffl

keyn

avfxjSoXco

(f)yj(ri

Trjg Seia; ^vvdfi.ea}i'

ovtajxov

yap akXyj Tig
(pyjcriv

^vvafxig
(f)yjTyig'

eni
**

v€(f)eXyjg

(f>aiveTai.
eiii

A.KOve iidXiv t/
V€(f)€Xyig
Kov(f)y)g'^^

6

Hpo-

o

Qeog
(j(po^pa

KadyjTai
Totg

iipoaeyovTOiV 5

yap avTav
TYjaeoig

Xeyofxevoig

Kanrep avayKaiag T^g epaov

ova-yjg,

Kai eyrjyepfxevwv Kat

vvaTa^ovTav tovto ye-

yovev.

Iva

fxyi

TrdXiv avTOV epcoTaxTiv, evBeag dveX-^(f>6y}.

10

Kat

coff

arevL^ovT€9 rjaav ety tov ovpavov Tropevofxe- lo
KOLL

vov avTOVy

ISov avBpes Bvo TrapeLarrjKeLcrav avrols

€V ia-OrjrL XevKrj.
KiKOTwgf
pyjfxa.
*'

eTTi

aTOfxaTog yap ^vo [xaprvpcov (naS-^aeTac Tiav

11

Ot

Kal eiTrav' avhpes VaXLKoLOL, ri earrjKare e/JL^Xe- ^5
;

irovres ety rov ovpavov
d(f)

ovros 6 'Ir^crow 6 dvaXrjCJjOels

vfiwv eh rov ovpavov, ovrcos eXevaeraL hv rpoirov

eOeaaaade rropevofxevov els rov ovpavov. AioTi entev " dv^^peg ;" dKpi^ag yap eavTovg
TTTOi^SYjvai'
*'

dneTvTTCoaav

a>g fxyj

Kai

eiTTov

afxa, Kai

KoXaKevovTcov

y]v

ra

pyjfxaTa'

"

ti

20

eaTrjKaTe efx^XeirovTeg eig tov ovpavov ;" ovKeri eiaaev avTovg
TidXiv ovroi ro fuv fxeli^ov Xeyovai, to ^e
ovroog eXevaerai^^ <f>V^h ''*'
aTro
Tyjg

avrov Trpoa^OKoiv'
rov ovKeri'
oti
**

eXar-

^^ ^^ ovpavov aurov
eirerpexpav

Trpoa^e^^eaQe.

Xonrov

Oeag

eKeivrjg

avrovg

avTOv Trpoa^toKaVy iva fvq S<a to ^vvaadai QeapeTv avrov vofxiacoaiv 25
avTOV
irpo
ft.yj

dveXyjXv6evat,
irov

dXX

ev
;

w ^iaXeyovrai

(f^Bday]'

el

yap

TOVTov eXeyov

virdyeig

iroXXoo fiaXXov Kai vvv eiirov
ov^^e

K.at fxer oXiya


30

O:;^ etVev dvaXafx^avofxevov avrov
y]

^aaraaravpov

^ofxevov
€irt

TTopeia

ydp

^<'

avrov yivofxevyf
Kai

et

yap

irpo

rav v^drcov

€(f)€p€ro, 7ra6y]T0v eri
et

^apv

yrepiKeifxevog acofxay

fxyj^eig

diropeiTx,

fxerd to d<p6aprov avro

Xa^eh, rov depa

€T€fX€.

la

Tore

vTrearpeyjrav

els

'lepovaaXrjp,
c

diro

opovs rov

10

EPMHNEIA

I. 13.

KaXov/jLeuov 'EAaioJz/os', o iaTiu iyyvf 'lepovo-aXrj/x

aa^
;

^drov e\ov 686v.

ToT Xptsostomot.
YjKovaaV
vireSeTO.

T0T6,

(f>Yiaiv,

vneaTpexpaV Tore'
jxrj

Trore

ore

ov

yap av aveayovTOf

ei

erepav avToi$ TTapovaiav
ov

^oKei Se jao; Kai
tiacTTfiixa

aaP/3aTa yeyovevai TavTa'
e/Vwv,

yap av

5

ovTW$ TO
*'

e^YjXwaev

"

aTto

opovc:

tov KaXov[Jieo^ov'^^

vov EiXaioovog,
fxrj

eaTiv eyyvg 'lepovaaXvifx aa/S/SaTov eyov
fxrjKog

ei

apiaixevov ti

o^omopiag e^ahi^ov

ev Trj

17/Ji.epa

tov

aa/SjoaTov.

AMMflNioT.
Aew?

Taj^a

eTTTa aTa^iovg Xeyei, OTt aitelye Trjg ito- 10

lepovaaXTJiJ. to opog
eii ft-iav

Tav EAa/wv, ov

tA.vjv

eiiTa y^fxepoov o^ov,

OTTOv a^^^e^ov

wpav hvvaTai Tig amo tov opovg KaTeX6e7v
ovv

eig

lepovaaXvjft..
i^Toi

aTteyet

ag
e^w

fniXiov

ev,

itoiet

aTo^iovg
oaov

eiTTa'
e^ojv

ToaovTOv
ev

aTteHyev

twv

Teiyav

^idaT-rjft.a,

hv^aiw

aa^^aTco

iiepntaTetv, iipoi to a^oXeayy^aai waavet 15

'^iaKivovvTa.

H

Tov aa/SPaTov

o^^og,

wg

(f)V]aiv

Clptyevyjg ev
r]

tw

e

^TpcofiaKai Kt^w-

TeT, Oiay^tXiccv ittiy^v vnrjpye' Kai ft.aXXov

dyia

aKrjvrj

Tog ToaovTov ^tdaTrjfxa 7tpoeXdfL(3avov

Trjv

TcapefK^oXrjv'

Ka) dito

ToaovTQV otaaTrjfAMTog eaK^^voV
TYiv

^idaT-^fi.a e^^v To^ig TtpoaKvvovai

20

dytav aKr\v\v fia^i^etv

ev

aalSPdTcc.

13

Kat 0T€
ToT

elarjXOov, dvi^rjaav els to VTrepcoov ov r}aav

KaTap.evovTe9.
ATTOT.

Opa

XoiTtov

€v 'lepoaoXvfKotg

€fi.evov

fneTa Trjv

avaaTaatv.

25

O Te

TieTpos^ Kca 'ldKco/3o9 koll 'lcodvvrjy, koll 'AvSpea?,
KOLL

^LXLTTTrOS^

QcOflds,

^apOoXoflOLOS

KOLL

M.aTdaLos,

laKcofios 'AA0a/oi;, ^ifJLcov 6 ZrjXcoTrjS, koll ^lov8as 'la/ccoySou.

ToT Xpt202t6mot.
aptSfxeiTai,

OvKeTt fxeTa Tov d^eX(pov

fx,ovov

ovTog ^o

dXXa

fxeTo,

UeTpov
fxev

ot

'^vo'

KaXwg
te

kfxvrjfxbvevae

twv

fxaBriTm,

eitettr}

ydp

Ttpoe^wKev,

rjitiaTi^ae, ^etKvvaiv

OTi TtXrjv eKetvov TtdvTeg rjaav awot.

I. i6.

T12N nPAHE12N.

11
ofioOviJLadov ttj
koll

14

OvTOL Travres rjaav irpoaKapTepovvres
Trpocrevxfj
fir)Tp\

kou

ttj

Serjo-ei,

avv yvvai^i

Mapla

Tjj

Tov lr]aov,
ATTOT.
Yjcrav

koll

avv

T0I9 d8eX<pOLS' avTOV.

ToT

Meya yap
ijye'

tovto to onkov ev toi^ Tnipaap.oHg'

Kai TQVTO

TraidevQevTeg KaXSx,'

akXwg

Ve Kai

Trapwv Treilov-

padjxog avTOvg etg tovto
'haiovg.
*'

acfiodpa
(prjaiv,

yap e^e^oiKeioav Tovi

(xvv

Taig

yvvat^i,
vj

eme yap
Kai

oti

YjKokovQriaav

avTw " Kai ^lapiafx

/m-t^t»;^

tov

lv]a-ov

avv Tolq a^fX(f)oig
^KOTrei ^e p.01

" avTOv'

Kai ovToi aiiiaTovvTeg irpOTepov ijaav,

vas, OTav evyvjTat Ttg, OTav irpoaKapTepy]
^X^» TOT€ To Tlvevfxa irapaytveTai.

T-q teyjaet,

OTav dydvi^v 10

KE4>. B.
Uerpov StaXoyof
Trpos Toiis p.a6i^Tev6evTas irepl

OavaTov Kai ano^oXrjs 'lovSo

15

Kat

eV Tal9 rjfxepais TavTaLs
rjv

dvaaTas YleTpos

€v fieaco 15

Tcov fjLadrjTcov ehrev
0)9

Te b\ko9 ovofxaTcov

hn

to avTO,

€KaTOV €LKOaL.
ATTOT.
'12$- 6ep[J.og

ToT
irotp.vyjv,

Kat

cog

TTtaTevGetg

napa ^piaTov t^v

Kat wg TrpoTtfxcaixevoi det ap-^eTai tov Xoyov.

i6

"AvSpef
Tr]v,
r]v

dSeXcjyol eSei TrXrfpwOrjvaL

rqv

ypa(f)rjv

Tav- 20

TTpoelire

to Ylvevfia to

Ayiov B^a aTOfiaTos

Aa^\8,

Trepl

'lov8a tov yevofxevov odrjyov T0I9

avXXa-

^ovaL Tov

'Irjaovv.
T*jv
dvaTrXyjpfaatv

ToT AnoT EiPHNAioT.
€K Twv
VTio

rwv 'AiroaToXav
25

AajSt^

eipy)fJi.ev(i}v

Trotovfievog.

ToT Xptsostomot.
TioXXw fLaXXov ovTog

E< yap

\piaTOg d^eX<povg avTovg eKaXeae,

ira.vTOOv

TrapovTWV' loov eKKXvjaiai ev6eco<; d^icofxa
yjv

Kat evayyeXtKrj KaTaaTaatg, ovheig

eKei, ovTe

apaev

oi/re Oi^Xv'

TotavTag (3ovXofxat Tag eKKXy^atag etvat Kai vvV ov^etg
Tt e(f)povTi^ev, ov^eig itepi oiKtac efxeptp.va'

/StcoTtKOv
01

ToaovTov dya6ov

7ret-^o

paafxoi'

TotovTov ai

6Xi\peig'

aet

Tiapafxv^enai avTovg arro r^f
irotet'

irpoppyjaecog'
TTOV

ovtco Kat

'KpiaTOg "navTayov

tov avTOv Tpo-

Kai ovTog ^etKVvaiv, oti ov^ev ^evov yeyove,

dXXa

to

yj^y]

irpo-

c 2

l^
€tpi^fJL€vov'

EPMHNEIA
Kai ov Xeyei AajSi'^
eiTrev,

I. 17.

aXXa

to Tlv€v[xa

^t

avTov.

Opa

€vd€a}g €v TTpooif/.ioig tov (3i^Xiov oitoia Kk^^priTai
aiiXctii; €i7reu ap^^off.evog Trjg

t^a7Ka\ia'
tov Ylvev-

opa OTi ovy^

crvyypa(f>v}g, oti

(xaTog €(JTi itoXneia to f3ip\iov tovtq.

17

Otl

KaTr)piOiiirifX€i>09

rju

avv

r}fuv,

Koi

eXa)(€

tov

$

i^KXrjpov

Trjs

diaKOVLa? TavTrjs.

OVT09 fxev ovv iKTrjaaTO

)(coplov eK fXLaOov Tr}^ ddLKLa?.

ToT Xpt202t6mot. KX^pov
T^f Tov 0eov yapiTog to
fj.vy](7Km

^€ avTOv TtavTay^ov KaXeX' ^e<«vuf,
ov

Ttav

Kai

T-S^g

CKXoy^g'

koi avafxi-

avTovg

tSov

iraXaiZv, oti

Qeog avTOV €KXyjpa(xaTO Ka6- 10
oti 6

airep

Toy^ AeviTag' Kai

evdiarpiPei ToTg Tiepi avTov'
tyjc,

T^g

•npooocnag f(.ia6og avTog Kai
*'

Tift.copiag

yeyove Kripv^'
'

" €Kt^'

aaTO yap,

(pricri,

^' ^(^ccpiov

€K fniadov T^g a^tKiag!
(pvjTi,

Opa

Trihg

Oeov

oiKovofxia

yjV

*'

Tvjg

a^iKiag

TroXXai

yao

a^iKiai'

TavTYjg oe ov^ev a^iKiOTepov yeyove Trore.

15

Kai
ToT
fi.iopia

7rpr]vr]9

yevofievoy ekaKrjcre /leo-os.

ATTOT.

KaXag
eifrjpev.

ovk ev tw afJ.apTYjfxaTi aXX^ ev r^ ti-

Tov Xoyov

AnoATNAPioT^. OvK

evaTTeBave Tyj ay^^ovri Xov^ag,

aXX

ette^io}

Ka^ai,pe6eig irpo tov a-noTtviyYjvai'

Kai tovto ^vjXov<xiv ai Tav Atto- 20

aToXccv Yipd^eig'
**

"

oti TrpYjvvjg yevofnevog eXaKYjae fKeaog, Kai e^etoiIto t\
ev

^yflv?

Ta artXayyya ayroi)*"
fj.aBY]TY)g,

aacpeaTepov laropei YlaTriag
rco

lcodvvov

Xeywv

ovTccg,

r^f e^Yjy^aewg twv
ev

KvpiaKWv

Xoycov'

" p.eya

^e

(xae/Seiag

vTro^^eiyfua

tovtco

tw

" Koafxw

TrepteTraTYjaev

lov^ag'
afj.a^a

TrpYjaBetg eTrtToaovTov tyjv

adpKa, 25

"

oJCTTe

ff.Y]

oe

oiroSev
fiLYj

ttepyj.Tai pa^icog eKeTvov

tvvaaBai

"

oteXdeiV
fxev

aXXa

8e avTOv fnovov tov TYjg K€(f)aX^g oyKov avTOV.
e^ot-

" Ta
"

yap /SXecpapa twv 0(p6aXfj.m avTov (paai ToaovTov
wg avTOv
fxev
fi.Yj

oi^aai,

KaSoXov to
oe

(f)wg fLYj

jSXeTretV

Toiig 0(f)6aX-

fKovg

oe

avTOv

vno laTpov ^toirTpag

0(p6vjvai

^vvaa6at' 30

toctoiJtov

Pddog eiypv
fi.ev

diro TYjg €^w6€V €irt(f)av€iag^' to ^e ai^oiov

avTov TraaYjg
S ait'^. Cod.

aayyjp.oavvYjg aYj^eaTepov Kai fhel^ov <f)atv€a6ai'

Desunt

liic

quaedam quse supplevinuis ex opti-

mo

Cod. Coislin.

XXV.

I. 21.

Tf2N nPAEEQN.
Se ^t

13

"

(f)epe<76at

avrov eK TtavTog rov
etg
vjSptv'

awfji.aTOi (Tvppecvrag lyo^^i

" pag T6 Kat " Katcov'
**

(7Ka}XYjKa<;^

avrxv

fxovov

twv avay-

ixera TtoXkag ^e joaaavovg Kat

rtfJ.ci}ptag,

ev tOioo (f)a(rt

yjiopiw

rekevr-^aavra'

Kat rovro airo r^g o^ov
yeveo6ai'

epYjfxov

Kai aot-

"
**

Kfjrov ro
(Tyifji.epov

ywpiov

ft-eypt rvjg vvv

aX\

ovSe ff-^XP^ "^^^ S
fi.yj

tvva^xBai riva eKeivov rov roirov TrapeXBehi eav
e7rt(pp(x,^Yj'

rag

**

ptvag ralg yepcFiv

rocravrvj

^ta rYjg aapKOg avrov

**

Kai

eirt

yvjg Kptatg eyapYjaev.^''

Kat
e^exvByj

e^€)(yOr] Travra

ra cnTKay^a avrov.
TTapafLvdtav eKetvotg ecftepeVf cea-Trep lo

ToT Xpt202t6mot. Touto
ra evrepa
iov^^a, ovrc»

nat Apeiov rov aipertKOV.

19

Kai

yv(ii(TTOV iyevero TrdaL T0I9 KaTOiKOvcTLV

lepov-

aaXr]fi, coaTe KXrjOrjvaL to \(opLov eKelvo Tjj Ibicx 8LaXeKT<x>

avTcov, *AKeX8afxa, TovrecrTL, ^(opiov aLfxaTos-

Toyro

Ttept

rov ywptov Kat

rYjg otKtag.

15

30

VeypaTTTaL

yap

ev

^i(3Xcp
koll
fJLrj

yjraXfioov'

yevrjOrjTOi

r)

erravXLf avTOv eprffio^,
KCLL Trjv eTTLaKOTrrjv

eaTco 6 KaroLKWv ev avTrj'

avTOv XafSoL eTepos.
Tovreartv
rY]v apyY^Vy rrjv tepcoavvyjv, coare

ToT Xptsostomot.
ovK
iva
6
efxYi

yvcofXY]
ft.Y]

rvyyavet,

aXX

€K€tvov

rov ravra

'irpoeipYjKorog.
rotovrcti
ot(0

20

yap

^o^y)

fLeyaXca Trpdyfx.art

eittyatpetv, Kat

^ptarog, eiVYtyaye

fj.(xprvpa rov TTpo^pi^ryjv.

Tov

KXyjpov

TYjg

'htaKovtag, Kai

t>jv
ot

eTTtaKOTTYjv

avrov Xa(3erco

erepog' opa ori Kat 'hta.Kovot eKaXovvro

p.aBYirai Kat eTTtaKonot.

•2,1

Aei ovv Twv avveXOovTcov
)(p6vcp, ev
a>

rjfuv

dv8pa)v ev

iravTL'2.S

eiarjXOe

Kal e^rjXOev e<f rjjxds 6

Ku/Oios*

*lrjaov9.

ToT Xpt202t6mot.

^iart Kotvovrat avroig

;

tva

fiyi

TreptfMei

yYirov ro 7rpayft.a yevYjrat, Ka) eig (f>tXovetKiav^ efLTreaoiatv'

yap

avrot rovro eiraOov, tioXX'2 fnaXXov eKeivot' Kat aet rovro Trapatrei- ^o
rai. ^ia rovro apyofj.evog eXeyev'
**

avtpeg (x^€X(f>ot" ^e7 eK^e^aadat

^

(TKuXiKai

Cod. C.

^

(ptXoviKiav

Cod. C.

li
a<f>
vfji.a)V'

EPMHNEIA
Toi
irXYjQei
t>jv Kpi<Tiv

I.

22.

(TrtTpeTret, TovTca-Tt

ytvo[Jievovf
t^j-'' irpQg

ai^eaifxovi

ttoioov'

Kai avTog a7raXXaTTOfi.€Vo^ a.TteyBi.iag

akKrjkovi' [xeydXa yap det Ta TOtavTa epyd^eTat KaKa'
fjiev

Kat OTi

^ei
;

yevecrQatf tov

7rpo(f)-^Ti^v

itapdyet

fkdpTvpa.

eK Ttvav oe
ei ft.ev

tei

eK tS>v avveXQovTwv
eirietKe^g e^et

vjfniv, (pi^aiv,

ev itavTi y^povcxi.

yap

5

e<Vev Tovg
Tco
%j3ovco

Trapeivat, Kat Tovq
ovy^ ditX^i;

aXXovg av v^ptaat,
avveXQovTav
etitwv,

TO 7ipdyfj.a e7reTpe\pev'

dXX

ev TtavTt xpovcc.

ToT Xptsostomot.
dXXd TOT€
32

KaXoog ydp Ta

itpo

tovtov ovheig fx-aQeh,
10

Y{vevfJ.aTt efxdvSavov.

*Ap^d/x€i>09 airo rov ^airTLafxaTOs ^lcodvvov eco9 Trjs
rjfxepas rjS

dveXr)(p6r]

d(f)

rjficov,

fiapTvpa

rrjs

dvaxTTa-

aecof avTOv yeveadai crvv

rffXLV

eva tovtcov.
yopoq
yj'

ToT

ATTOT.

'

ha

fj.yi

rjKpoTfjptaafi.evog 6
evyjv
rjv.
',

Tig ovv tva

yevvjTat avTOg eXeadat

ovk

tva

f».y]

ho^rj ')(api^ecr6at'

aXXogi^

le Kat Ilvevft.aTOs dfxoipog

ToT
OTt

ATTOT.

OvK

etitev

Twv dXXoiv fi.dpTvpay aXXa T^f ava'hvvdfj.evog

(TTacrecof fxdpTvpa'

Kat ydp d^ioittaTOTepog ^v

enteh
to

,

eKehog <paym Kat itim
TOVTO
rjVy rj

crTavpaBetg avTog aveaTrf
CTie)

yap
afj,o-

^YjTovft.evov

dvddTatxtg'

eKeha ^^Xa

rjv

Kat

20

Xoyrjf>.eva'

avTri ^e

XdSpa yeyovev, Kot TovTOtg
'Icoa-r/cj)

fj.ovotg '^rjXri.

23

Kai

ecTTrjaav 8vo,

tov KaXovfxevov l^apaa-

fidv, oy eTreKkrjOrj 'loucrros', Koi

^ardiav.
tyjv

Ovy\ avTOg avTOvg
riyrjaaTO, ^ei^ag

eaTrjaev'

dXXa

yvccfLriv

avTog etaitpo-

ov^e avTrjv avTov ovcrav'

aXX avaSev KaTa

25

cfn^Teiav, coaTe e^rjyrjTrjg

yeyovev ov ht^daKaXog.

24

Kat

Trpoaev^d/xevoL ehrov'

^v KvpLe KapdioyvcoaTa
Kat evKatpoog KapOtoyvcoeyjpriV

irdvTcov, dvddeL^ov eK tovtcov tcov 8vo eva ov e^eXe^co.

ToT Xptsostomot.
(TTrjv

'2v

p.y]

rjfxe^ig'

KaXovatV

dito

ydp tovtov otpelaBat
ovk
etitev

ovTcog eSappovv,

30

OTt TtdvTccg

eva ^eT yeveaBai'

eKXe^at,

aXX

avaheiqov

Toy CKXeyevTa'

ei^OTeg itdvTa TtpocaptaSat

tw

0ea5.

^ T^4 T^j Cod. C.

'

tlirev

Cod. C.

II.

I.

TX2N nPAHEllN.

15

25

Aa/SeLU Tov KXrjpov tt]9 SiaKovia? Tavrrj? Ka\ diroaToXrj^, i^ ^f irape^r] 'Iou5a?, TropevOrjvaL

eh tov

tottov

TOV

LOLOV.

ToT
TCtiS^vai

ATTOT.

KaAaJi- keyovaiv €K€ivov to aixdpTri^a, ^UKvZvreg

OTi fJidpTvpa ananoixjiv' ovyj. rrkeova^ovrei rov dpidixov,

«AA ekar- 5

ovK eoivTfs'™.
eTrecrev 6 KXrjpo^ eVi

26

Kat eScoKav KXrjpov^ avTwv, Koi
^aTOlav,
(TToXcov.
KTTaovj
ov^eita
iTvevjxa
rjv.

KCLL

arvyKaTeyf/y^pLaOrj ii^tol tu>v evSeKa 'Atto-

ovtto}

yap eavrovg d^iovg
dXXog ^e
el evf)a
"tid

eivai
ei/)^^,

10

rjyovvTo rov Oidrivo^; crrjtxeiov (xaOy^v^'

ovre

ovre a^ioXoyoi dvtpei^ Kkripog roaovrov "layyaev

ro ef dpy^i;

yeveaBai yvaixr];

eiri

rov

\(cvd'

TroXAw fxdXXov evravda eirX-^pcoae
dvo^eyBeig'

rov yopov^, aTryiprriae r\v rd^iv
yjkyrjaev, ov

aAX'

erepog ovk
01

yap dv

dTreKpvipav

ra

oiKtia e\arT(i}[xara

Arro- 15

crroMi

oiye rrepi avroov rav Kopvcpaicov enrovreg, ori
oiiy^^

YjyavaKrr]-

aav dWayjjV, Kai
Toivvv rov

aira^

aXkd

Kai
'ov

"hig

Kai rroWdKig.

Ae?
Kara-

KXy]p(o9evra rorrov eyeiv

eKkrjpoodrj,

Kai

fxrjre

CTKevd^eiv eavT'2, ov

ydp dv

eirj

Kkrjpog rovro, }xr]re (f>evyeiv dorrokk^x)

Gevra'

et

yap ra rov Kkr^pov Kvpia,
Kkrjpooirrj,
fxr}

fxdkkov ra rov Seov. 20

Orav

Seog

^eT Kai rov rroiovvra aTrpoairaBlJig iroieh'
jSovkrjrai

rovro yap Kkrjpog,
(Tiv.

'ov

avrog,

akk
oi

'ov

rj

"ydpig Sf^o)-

Eojj- fxev ovv

Ylvevfxarog afxoipoi rjaav

AnocTTokoi Kk-^pao
Kai
r/j

ra irpdyfxara
"XapiTt.

eTrerpeTroV

varepov Se KUi rw

rrkrjQei

oiKeia

Kkrfpog rrpdyfxa akvrrov, ovK acj^triatv ovhe

eKetvovg

dk- 25

yeiv wg d^tKOVfxevovg' ovOe Xo^piv,
ovbe

Kkrjpog avyyevetav ovk oi^eV ov^e
eiretOri

(f)ikiav

aire-^^petav

yap

rrokkcov

ovt(ov

rravrag

Kkr]pova6ai ovk

evt, eiKorcog

eK rrokkcav oktyovg emkeyofxeQa.
KE<i).

r.

HepX Bfias Tov 'Aylov UvfVfiaTos

eVt^oiTi^o-fcos iu finfpa IlfVTt]KO<TTTJs yfvo-

30

IxfUTjs fls Toi/s

TnaTfvcravTas.

I

Kai

iv Tco av/XTrXrjpovo-OaL Trjv i^/iepav Trj^ TlevTr]-

Koorrjf rjaav a7ravT€9 6/JLoOvfxa8ov iin to avTo.

™ fvixT. Cod. C.

» Sic Cod. C.

«

Huc usque

suppl. e Cod. Coisl.

16

EPMHNEIA
ToT
ATTOT.
e&€i

II. 2.

ToVTeCTl

TTfpi

TYjg YleVTYlKOC^TYJi'

7T€pi

UVT^V Wg

ifneh'

jap

eopTvji ovayjg TrdXiv

TavTa yivecOai'

iva oi

vap-

ovTeg Tco (iTavpic tov Xp/cTTOiJ, ovtoi Kai

TavTa

i^cocriv.

Sethpot. ILpiaTog
avauTag
e/c

6

Seog iraQav to eKovaiov

TraOog aapKi, Kai

veKpwv, (Tvvavea-TVjcxev eai/rco Tovg Tyj df>.apTta veveKpa- 5

fjievovg yjfJi-dg,

Kai to tov ^ia^oXov Kai twv ^aiixovoov KpdTog KaTeXvae.
TVjg

Aid TOVTO
evypfj^evoi

fJ^ey^pi

UevTi^KoaT^g
yi\i.m

elg y-^v

ov KXivofxe6a

Tipoa-

Kai

KaTa twv ey6pm
y]fj.eig

xpdXXovTeg'

"

avToi cvveTioev

"

'^iaOyjaav Kai eiteaov'

^e dveaTyifj.ev Kai dvopSaQi^fxev'

^e TTvpivaig

yXwaaaig tov

Ylvevfii.aTog 6eo7rpe7rcog e^^KpavevTog

yjfJin/,

10

yovv

Kdft.7rT0fi.ev, tyjv

6eav ov (f>epovTeg, Kai ^yjXovvTeg oti

^ia tov

Ilvevfi.aTog

tyjv

ev

Tpid^t

TeXeiav

TrpoaKvvyjatv

fi,efj.a6yjKafi.ev'

"
**

Ylvevfka

yap

Qeog, Kat Tovg TrpoaKvvovvTag avTOv

ev

rivev-

fuiTi Kat dKyj^eia ^e? 7ipoaKvveiv.

SethpianotP Fabaacn. 'Ev
vofi,og,

Totvvv yjfJ.epa Tvjg IlevTi^^oo-T^? e^o6i^ 15

Seov

(pavevTOi Kai vof>.o6eT'^aavTog, Kat MaiJaecog

Tag TrXaKag

^e^afj.evov.

E^e/

oi^v

Ka6 ^v

yjfxepav e^o6y]

Trakatog vofxog, kot avy]

t»?v to^Yjvat Kai ttjv

tov Y\vevfj.aTog ydptv. tva Kat
epft.yjvev6^'

avSevTeta tov

HvevfnaTOi
peTog
yj

'^ety6yi,

Kat Seov e7rt(f>dveta

Kat ^eiydyj aOtai-

(fjvaig TYjg 6eiK^g viroaTaaecog ev

Trakaia Kat vea, Kat Oia(f)0- 20

poig ypovotg ft.tav epya^oft.evy] tijv avft.(f>xvtav
Trep

t«v

detcov Xoycev.

Ha-

ydp

"^coTy^p

ft.eX\o}v eTrtTeXeTv

to aytov 7rd6og ovk i^veayeTO

«AAco Katpx eavTOv eK^ovvai

toj TrdQet,

akXa Ka6
tyjv

bv Katpov e6veT0

TO 7rpo(3aTov, tva ainoo tw
y]

TV7rcp

avvd^i

dh^SetaV ovTCog Kai

Tov Aytov YIvevfiaTog
y]

e7tt(f)otTyiatg

ovk vjveayeTO

aXAw

Katpca 25

'^o6yjvai,

Kaff ov Katpov e^o6y]
evoft.o6eTy]ae,

vofiog'

tva ^etyPyj OTt to Ilvfiljaa
voft.o6eTe7.

TO Aytov Kai TQTe

Kai vvv

2

Kai eyevero
pofJLevr)9 7rvorj9

aipuco ek

tov ovpavov yX'^^

coairep

(f)€-

^Laias.

Sethpot EHisKonoT Ano AoroT MH.
tva

Ef
yj

ovpavov

fJ.ev,

30

^tapaaT-^ay]

aa(f)cog,

cog

ovpavo6ev

^eiKwg

tov

liIvevft.aTog
vtto-

Kd6oOog yeyove'
^e^of>.€vovg
TY]g

Ttvov^g ^e coa^rep (f>epoft.evYig

^tatag, OTt Tovg

vto6eatag t^v "xdptv (BtaaTag y]ft.eXXev a^roTeXeiv
P ^ev^pov Cod.

II. 3Tyji (3a(TtKeiag
Se^o/Aei/y;

TX2N nPAHEiiN.
rav ovpavav
kirXYipov ^e rov oikov okov, iv
yj

17
^apea

^ei^xPfjf fxr]

fjiepiKag Ticriv,

akX

oXco

tw r^f

eKKki^aia^;
eivai

TtXvjpa^ari'

<yXa>a(Tai

vni^pyov

otpOeiaai

Trijpo^,

roaovrov

^yjXovaai ro [xeaov rrj^ TcaXaiag vojxo6e<7iag Kai t^$ Kaiv^^y oaov

evapQpov Xoyov ^ia yXarTrjg eK(pepofJi.evQv Kai (xa-^[xwv aaXitiyy^av 5
ff^v<;.

Ka<

eKei fxev

(nq ev aarpair'/}

aei ro itvp avrovg naperpe-

yev'

evravSa ^e al rov itvpog yXooaaai roig A-noaroXoi? eireKa-

Searvjaav, Kai TtapayjpYifxa TrX^^prjg vjaav rov HvevfJLarog,
irXyjfJLfxvpovvreg
v(kfj.ara'

ra

Seia

Kai eyKaOyjfJievyjv ej^ovrej,

01;

irapo^^evov-

aav T^v (pXoya

rvjg

^apiro<;

Kai ra; yXujaaaq avnov itpo itav 10

eJoof tiaXeKrov arofxwaaaaq' ov aKorco Kai yvo(f)(a KaXwrofJievvjVf

aXX
rov

(iop<x

rpirvj rvjg yjfnepa;

eKX(xfKTrovaav'

Kai rovro

ei<;

ev^^ei^iv
Xafji,-

'hia
(ijq

rvj;

rov 'Aytov YLvevfiLaroi ev^vjfniag Tre(pavtpaaBai

vpu;

ev yjft.epa ro rvj;

Tp/aSof fkvarvjpiov.

IsiAOPor.
Tipo; (pvXaKV)v
fjieaov

"^Ov

rpoTTOv

ra rov

vofxov

-Trpooifxia

(po^ov eSerro 15

rwv evroXcov, eiriarpe(povra rovg aKovovrag, Kai Ik

Tov irvpog

Qeog
y]f/.wv

e')(jpYjfj.aTi1^ev,

ovrco Kai fxera rvjv rov deaTio-

Tov Kai YiWrvjpog

avaaraaiv

ev irvpi

ro Ylvevfj.a ro Ayiov roig
iva eig

ATtoaroXoig KaTvipyero^ ^iaiag
ev afncpoTepaig

itvovjg Trpot^yovfLevvjg,
ei

Qeog

raig "tiaSvjKaig yvcoaO^'
vj

Kai iroXv

rvjg

tevrepag to 20

irpog rvjv irporepav '^ia^popoV

fiev

yap

TviriKoig ej^/J^ro irpoaray-

fxaaiV

vj

§e raig aX^^Beaiv eXX(x,f>.xpeai Bavfj.aai re Kai toyfxaaiv.

Kai

iirXrjpcocrev

oXov tov oIkov, ov
pvft.v)v

rjcrav Ka6r)fievoL.

loANNOT.

IIoAAtjv t^v

Xeyei rov Tlvevft.arog, coare
teiyPvjvai'

Kai roiig vrapovrag Oepaiievaai, Kai ovrcog a^iovi
ov rovTO
fi.ovoVf

Kai 25

"

avroig,

(p^^ai,

aXXa " ^iaff.epi^Ofxevai yXaaaai

Kai ro rovrov (ppiKco^earepov,

"

Kai co^pSvjaav

coaei Trvpog.^^
V}V.

ToT
3

ATTOT.

H

OlKia TOV KOafXOV aVfX/SoXoV

Kat
TTvpos.

ai(f)dT]orav

avrols

SiafJLepL^ofjLevai

yXt^aaai mrei
30

ToT Xpt202tomot. " 'Q.aei
wg, iva
Trvovjg
f/Li^^^ev

irvpog"

(Pvjai'

KaXwg

vravray^ov ro

atadvjrov vrepi
avefj.og
vjv

rov Y\vevfJ.aTog
irvpog'

vofiiiav]g'

Ka\ wae)

^

+K apa
e^et

coaei
ev

ore fxev

yap

^lwoivvvj
en^i

ro
tv]v

Ylvevfxa

yvwaQy]vai, wg

eihei

ireptarepag ijXQev

4 Est hic parvus hiatus.

D

18
K€(f>a\y]v

EPMHNEIA
Tov yiptarov'
TTvpos

II. 3.
oXov
liriaTpa^pirjvai.

cj^^v,
oxpecog'

(0(7ii

—Kai

vvv

^e

ore

fX€T o\iya

TrXyjQoi

dvifxvi^a-ev

avTov Kai erepai

aa-Trep

yap

€(f)dvvj ev Tyj

ToT
pi^vi<;'

ATTOT. Kot/ KaXSig
fJi.d6y]$

eiTre

^drw. " ^ia[X€pi^oiX€vai'

€K fxiai yap

yjv

iva

oti evepyetd eaTtv dito tov

WapaKXYjTov

Tr€ft.(f)6€iaa.

5

opa ^e Kai eKeivovg Tcpcarovi ^etyBevrag d^iovg' Ka) rore Tlv€vft.aTog

Kara^twQevr ag'
^ero,

oiov

waiiep Aa/Si^f attep ev ralg
rrjv vtKYjv

Tioifx.vatg

etpyd-

ravra Kat fxerd
yj

Kat ro Tpoiratov, tva ^ef^^O^ avrov

yvfxvy}

Titartg'

Kat Trdktv rov Kat

Mwo-ea Karacppovovvra (SaatXetav
€tyi

Kat

Trdvra

dcptevra,

fxerd reaaapdKovra

tfjfxayioytag 10

aTiTOfxevov'

rov YiafxovrjX ev ric vaw' rov KXiaaaiov

ndvra

a(f>i-

evra'

rov 'le^eKivjX ndXtv €K t<ov fxerd

ravra ^^Aov* ovna

^»?

Kai

ovTOt Trdvra etaaav

ra eavrav.
dtdirvpov Xoyov

ro

SxoA. TouTO avjfnatvet rov evKtvyjrov Kat " dpyvpog 'TreTrvpafi.evog yXaaaa ^iKatoV
" Kvptog ^i^aai

Kara

wdg

ovv,

a oeoorat 15

Ao-yo^ ao(f)tag Kai yvooae^og, rervyyjKe rov irpoKeifxevov -j^apiafKarog,

ag ev^^aptaroog
*'

eiTreiV

fxot

yXaaaav

iTattetag rov

yvavat y^viKa hei

e/Tren»."

Ktpiaaot. O/
reg avrdg'
01

fi.€V

ralg yXiaaaalig eXdXovv, Katrot

Trptv

ovk e/^o-

de avvvjaav ^tepfxvjvevovreg, Katrot ndXat ro ovg ovk 20
ev eOet

evrptP^ re Kat

rav rotovrav eyovrm rtvwV

'^e'^Qa6at

ye

fi.yjv

Oeaiieatog riavAof rolg rore ryjv ydptv ^ttay^vpt^erai ro

yXaaaaig
ttI'

XaXeiv, ov^ wg fxoipa yaptafLarog,
aroTg' Kat
**
**

dXX

(og ev

rd^et a-^fxetov roTg
'*

S*;

Kai TrporpeTrrtKov TiapertQet Xoytov ovrccg ej^oV
XaXyjao)

ort

€V

erepoyXcoaaotg Kat erepo^^^etXeai

rw Xaa^

rovrco, 25
ryjv

Kai ov^ ovrag Trtarevaovatv"
yaptafxdrccv
'^tavofj.-fjv'

evetfne ^ta(f)opQ)g

ro IIvevy.a

rm
YjTot

tva ooairep, (pyjat, ro itayy
fxoptoov,

^

rovro

Kai diro yyjg aSifxa avvearyjKev €K
ro aafxa avrov, rovreartv
y]

ovrw Kat

^ptarog,

eKKXvjata, ^ta iroXXyjg dytwv

•7rXy]6vog

etg evoryjra tvjv voyjryjv, reXetordri^v ej^e/ ryjv

Ka/
yoi,

jaer

oXiya

avaraatv. 30

ore roivvv efxeXXov
edvet iravrt

01

Tvjg

v(f)

yjXtw

fxvarayw-

yXaaayj re dyrdayj Kat

irpoaXaXeh ro evayyeXtKOv
e^i^ov

oy]Xovort Kat

aar-^ptov K-^pvyfLa,

aYjfi.etov

rdg 'yXaaaag avtyjv
'loi/-

roHg.

Av^peg ovreg FaXtXatot Ka\ reQpafXfxevot Kard
^ Verba a Ka,^ usque ad
htacp.

suppl. rec.

ni.

in niargine.

II. 3-

T12N nPAHEi2N.
re
Kai
e^ 'KPpaicov,

19

^aiav, 'EppaToi

M^^o/f re Kat n.dp6otff

Kai juevTOi Kai

EkaiJi.iTatg, Kat to/V eK ixecfji oiKovcrvjf TtorafJMiVi

KaTTTra^^OKati t€ Kat AiyvTTTtoig, TaT$

avTav npocreXaXovv yXua-

aaii'

Kai ^teTrepaiveTO [xev to 5^^/xa avToTg r^ toS Ylvev[j.aTOi

evepyeta Kai yapiTt' yeypairTat yap, ag

"

ct/tpQyjirav

avTOii

ttafj.e- 5
f/.ev

"

pi^ofjievai yXcoa-aat

waei
i]v'

itvpoq''

Kai

to.

ef^f .

aAXa

Tpotrog
oie

otKovofxtag to tpwfxevov

avvtaTav ^e ov irdvTeg.

eTtetVri

ana^
tov

Taig

eTepm yXwa^aatg eXdKovv,

eTTtdei^tv waTrep Tiva ttjv ^ta
d(f)opfn,vjv

Tlvevfji.aT0i 7rotovfx.evoi

yaptv^ Kai (ptkoKOff.Trtag

teyofLevoi

TQ

a^tjft.ellov,

pdBvfj.01 fxev rjaav to ^eiv roig o^^^kotg

ra €K twv dyiav 10

Trpocpi^Tav
<7iv'

^taXeyeaOai, Kat to7$ evayyeXtKoTg avvayopevetv toyfj.aKat eK ttoXXov TcpoKeKfjpvyfi.evov' aTroaeff.vvvo^vvaa-6ai yXooaaraig XaXeiv, tovtov t€ Kai

wg

avcoBev t€

fLevoi te

wg

eirt fj.ovoo too

fnovov

fi.eTairoieiaOai

Seiv coovto'

Kai to 7rpayfJ.a

'/jv

ev

anov^aig
15

Taig irpovpyiaiTdTaig.

rpHroPioT TOT eEOAoroT. 'Ev ykaaaaig
Xoyov
oiKeicoaiv'

^e, ^ta

t^v vpog tov
oi^e

itvpivatg ^e, ^i^too iroTepov ^ia Trjv KdOapatv'

yap

koyog

yjfj.av

Koi itvp KaSapT^^ptov,
^ia tyjv ovatav' irvp

cog

TroXXa^/pGev l3ovXofJ.evoig

vndpyei fiLaQeh

rj^

yap

Seog

yjfj.(av,

Kat irvp

KaTavaXtaKOV

tvjv fnoy^Qvjpiav' ft.€pt^ofi.evatg ^e,

^ta to twv y^apiaftjx- 20
tyjv eTii ToHq

tcuv ^id<f)opov' KaBe^ofJ.evati ^e, tta

to (Baa-tXtKov, Kat

dytotg dvdiravaiv'
el
fj.rj

eirei

Kat %eov Gpovog

to. X.epov(3ift.' ev

vTrepww ^e,

Tw

ireptepyOTepog eivat ^okSo tov ^eovTog, ^ia t»?v dvd/Saa-iv tcov

^e^ofievcov koi

t^v yafj.oBev eirapaiv'
^i
cov vft.veiTai

enei Kai v^aai Betoig virepwd
lyja-ovg

Ttva aTeyd^ovrat,

Seog' Kat

avTOg

ev vTrepcoco
iv

25

Tov fAvaTVjptov KOtvcovei ToHg ra vxpYjXoTepa T€XovfJ.evoig'
irapc^etyBy], oti to
Trporepov
eirt
fj.€v

eKe7

rt KarafS^vat ^et

Seov

irpog yjft.dg, b Kat

yicoa^ecog

oiOa yivofj.€vov'

ro ^e

yjfJ.ag

dva^^vaif Kai

ovTco yeveaBai KOivcovtav
fj.€vy)g'

Seov
€7ri

irpog avBpooTrovg, ryjg

d^tag avyKipva-

ecag

^ av cKaTepov
yj

r^g Ihiag

[j.evyj,ro fn,€V ireptcoTry^g^ro

^o

Sc Taw€<va)<rea)$' dfj.iKrog
vrjroV

dyaBorvig'
jaecraj

Kat ro (piXdvBpcoTrov aKotvci}ov rov irXova^iov
ryjv

Kai ydafj.a fj.€ya ev
fj.ovov

Kat o^id(3arov'

rov

Aa^dpa

Kat ruv opeKrcov A^paafj. koXttoov ^teipyov,

^e yevyjryjv (pvaiv Kat peovaav, ryjg dyevv^rov Kai ecryjKVtag.
o Sic

Cod.

D 2

20
T^i[XV]crov Tfjv Yjfxepav

EPMHNEIA
tov Ylv^vixarog' liiiayeg [xtKpov
rvjv

II. 3.

yXwrvj

rav

€1

^vvaroVf irepi

aXXm yXaaaav

\6yoi' ravrag al^eaSrjTt

(f)of3i^6y]Tt [/.era "nvpog opu}[/.iva<;.

Sethpot. Ovk
ro
(f)atvo[j.evoV

e/Ve irvpoif

akX " waet irvpog"
^
e(f)aivero.

ov

yap

vjv

itvp

aXXa

Trvp evoixi^ero,
(f>6f3ov

'^iart

^e ro iivp $
\

Tov Y\vev[f.arog Tipo^pofLov elg
TTvp
yj

eye7pov tov^ anocTToXovg^
[t.y]

ro

rov Aytov Ylvevfxarog eTTKpoiveia' Kai iva
rvjv

eii;

vf3piv

eKka-

fSoig

rore

ayiav Kat
'^ia

Trpoo-Kvv^rYjv (f)v(Tiv irvpog otpet (pavetaav^

ep^JLTjvevei
*'

ra vea ra

Mavaeccg

yivo[t,eva.

Xeyet 'M.wvavjg

"

Kai
to

vjv

ro eiQog rov Qeov 'lapayjX ev roo opei S/va ag irvp Kato[t.evov.
ryjv

opa Kat
TTvp'

ke^tv

av[ii(p(i}Vovaav, eKetvr]

yj

to^a rov 'lapavjX

cog

ovK

etTrev Trvp,

aXX ag

irvp'

Kat

ui^e co(f)9yiaav

yXwaaat, aaei
TTcog

Ttvpog ()ta[xepi^O[t.evat

Tipoaeye, TtapaKoXw, rov rpoTvov

eyevero

ovK e(f)avy]aav tvSeccg yXcoaaat,
[nevero

dXXa

Tivp ttoXv'

eira ceaTrep Karertvog
[)i.epi^Qvrog
;

ro Tivp Kai ^te[t.epi^eTo eig yXwaaav.
;

i

rtvog
y]v

[t,ept^o[Ji.evov

0^5^

y]

(f>vaig

rov Jlvev[>.aTog efxepi^ero,
yj

dXX

ro

[/.ept^ov

ro Ylvev^na, ro ^e

[).epi^o[t.evov

^cypea rov Y\vev[Ka-

Tog' TO

yap

Ylvev[/i.a ov ^iaipeirat,

dXXa

^iatpeT.
;

"

x(f)6y]aav ^ta[i.ey]v y]

"

pi^o[ii.evai coaet Tivpog'

^tari

yXwaaat

eTiei^r,

Kyjpvy^Larog

aravpcoaig, iva ro ayyj[t.a ep[xy]vevay] t^v evepyeiav' ori vnep aXXov 20
Tivog ov '^t^^orai ro Y\vev[>.a ev
Kyjpvy[t.a av6y] ovv rvjg
e/^Se/

yXcaaachv,

dXX
Kat

VTiep

rov ro
ryj

dTioaroXiK^g ^t^aaKaXiag'
tyjv

a eXtne
S;

(pvaei rav dXiecov
tva Ttap

'^ta

diiai^evatav,

ravra

oo6y]vat.

avrcov'

avrav XaXovfxeva ^ta<popoig yXcoaaatg, Kat

v7iepf3oXy]v

Ocopedg eyovra, (pcori^y] rovg aKovovrag,
Ovva[A.iv, etg

E^e< ^e Kai Tivpog eyeiv 25

ro avaX^xiaat iiaaav rvjv ev roo Koa[t.x vXo[t.avovaav
t>jv (pcoTiartKyjv

a[t.aprtav'
Ovva[t.tv,

Kai coaTiep ro Tivp eyet

Kat KavartKy]V

ovrcog 6 x6yog riov \Tioar6Xcov Kat e(f)wrt^e rovg Titarev-

ovrag Kat av/]XiaKe rovg dvriXeyovrag .
Tivpog YlavXog'
i^P

Totavryjv elyev

yXwaaav
3^

Kara ro avro Kat rov av6v7iarov
ryj

e(pcoriaev Kat

EXvfXcov Tov [kdyov ervcpXcoaeV

avTy]

'^vvd^t.ei

KdKeivov (pcori-

aag, Kat rovrov rv(f>Xxaag.

Sethpot Antioxeias.
[t.eyaXov
o

McTot
y][t.wv

Ty]v

elg

ovpavovg dvotov

rov

Seov Kat SwT^pof
fol.

*Iy]aov

l^ptarov,

Kara

tvjv

en-

Desunt duo

quae supplevimus e Cod. Coislin.

XXV.

P ^ Cod.

II. 3-

T^N
xrjg

nPAHE12N.
(pm^g,
ev irvpivaig
oi

21

ayyekiav

a^tv^ovg

iKeivyjg

yXwacaig
ro7g

To^ig

Anoa-ToXoig ro Ilvey^a ro Ayiov lnecpoirriaev'
rS>v
eOvaiv

aTtavrm

yXaaa-aig Xakovvreg, Kai
o

rvjv

rSiv

ovpavoov

fSaaiXciav

Kfjpvrrovreg, it-rjAovVf wg

itoKai r\v rav avdpcoTTcov (pmrjv fxiav

ovaav
irvorjv

ttg

TroXKag hekcbVf vvv rag

andvrm yXcoaaag

flg

fxiav 5

avvyjpjxoaev.

ToT ATTOT Ano AoroT
ATToaroXotg
rvjv

KE.

Ka/
rw

ev TTvpivaig

yXwaaaig
ax;

roTg

CTrtcpoira'
ttjv

^za [xev rov irvpog ^tiKvvov,
ev Trvpt

ravrov eart

ovatav Kat

^o|av cKetva)

Kara/Se/SrjKori Ttpog

ro opog S^va Kat

rvjv

(3drov rYjv aKard<pk€Krov, Kat rov

Mwi/Vea 10

fi,varayioyYiaavrt' ^ia ^e twv

ykaaam,

(ag^ a-vyyeveg ea-ri Kat ovk

aXKorptov

rvjg

rov Ttov Kat Aoyov SeoTyjrog'
rvjv

yXaaaa yap
ra rov

Kat
vov

Xoyog TToXXvjv eyet Ttpog aXXvjXa
Ktv^fxara ^tayyeXXovatv.

eyyvryjra, Kai

SxoAioN.
rovro tia
CTTt

Ata yXcoaam

'^tefxeptaev

aiiav ro yevog, Kai

^tai^

yXcoaam

ent rov iiapovrog irdXiv eittavvyjyaye Trdvrag

ro avro.

Sethpot EniSKonoT 'Antioxeias.
(pXe^caatVf

Iva raf aKdvQag Kara-

ag

yj

irapd^aatg rov A^afx. Kare(pvrevaev.

AiATMOT.
jaer

AvaXafj.^avofj.evog dito
yjft.epag

rm
eit

fji.a6T^rm

li^aovg e/Vev,
Y\vevfii.a

20

ov

itoXXag

eiteXevaeaBat

avtovg ro

ro

'Ayiov.

fxera ^eKa

'^ft.epag

rov ravra Xeyprivat,

avfJLTtXyjpcciQeiayjg
<xig

ryjg TlevrvjAroa-T^S' yjfj.epai
TtXyjB^qvat

itapkayev ^axptXwg avroig ro Ylvevft.a'

avrov eKaarov

rm
Kat

AitoaroXm Kai

rm

ovrm

fxer

av-

rm

ev rca

vnepxw, ev6a yjaav Kartovrog rov TlvevfMirog'
coaet
yj

cocpQyjaav ^t
av]-

yXcoaaat
fxaivet

itvpog, at
y)

eKdQtaav

eitt

eKaarov avrm'
"^tditvpov
oi/v

^e

yXcaaaa

Tivpivy)

rov evKtvvjrov Kat

Xoyov

Kara ro " dpyvpog
Xoyog aocpiag Kat

TteTtvpcoft.evog

yXcaaaa ^tKatov'

itag

w

ti^orat

yvcoa-ecog, rerv-)(yjKe

rov TtpoKetfxevov yaptafJMrog'

wg evydptarog

eiitev,

"

Kvptog

'^i^coai fxot

yXcaaaav Ttat^eiag, rov ^o

" yvmat

vjVtKa ^ei eiTteTv Xoyov.
icj)

*FtKdOL(T€ re

eva €koutto]/ avratv.
Tovt€0"t; TtapefLevev, eitavaytavaaro'
eTttayjfJMvrtKOv Kai rov fj.ehaf

ToT Xpt202t6mot.
yap KaBiaat rov e^paiov

ro
eiti

dpa

q ^

Cod.

22
Tov^ ^w^CKa vjXGev
TrapY^yaye
**
**
;

EPMHNEIA
oyj^r

II. 3.
ov

aAX'
tov

€7ri

tov^ pK'

yap av airXw^
*'

ttjv

fJiapTvpiav

iipocf^rjTov

TleTpos Xeyav'

Kai

ecTTai

€v

Ta7i ea-j^aTai^

yjixepai^f

\eyei

©ecf,

eK^x^eoo

airo tov

HvevfxaTog

jxov eiri Traaav (jdpKa^^ Kai

Ta

e^^g.
e(p

Eethpianot EniSKonoT
**

rABAAaN.
virep

" 'EKdOiaev
TrdvTWv

eva 5

eKacTTOv

avTftJv*"

vjv

l^eiv

Ke(paX^^

twv

dyim
Kecpa-

TTvp

ov

Ka7oVy

aXX
eiri

dyia^ov Kai

KaTaXa[j.7rov.

AiaTi ovv Tag
eni
TVjg

yXdiaaag ovk
Aojf
;

tov (TTO[xaTog e^e^avTo,

dXX

eiKOTCog ovv eig tvjv yXSicxaav, TOVTeaTiv eig to TYjg (pvaewg
[xyj

opyavov, e^odr] to IlveiJ/Aa* iva

vofxiaccaiv €k
[xvj

twv i^kcv Xayovav 10
e;^oV

Kai
Trep

€K Tov
eig

ihiov

aTOfJMTog irpocpepeiv, a

aAA

coa-

ovpavov to, v^aTa Xa[xj3avofxeva Tag Kopvcpag twv opecov
eiii

KaTaXa[x(3dvovaif Kai dito Tav vipco[xdTwv
(pepovTai,
ovTCog
ttjv

Tag (pdpayyag KaTayj

Kopvcpyjv

cog

opog

KaTaXafx^dvovaa

tov

YlvevfnaTog ydpig, eiieywpYiyfiae Xoiirov airo t^$" Kopvcp^g tco ey- 15
Ke(pdXca'

eha tw

aT0[xaTi Kai t^ Kap^^ia, Kai oXov
Ke^paXvjg.

^i'

hXov tov
eTri

avBpcoTTov eTrXvjpcoaev diro Trjg

AiaTi ^e irdXiv
Tyjg

Trjv

Ke<paXvjv

;

eirei^vj

01

ArroaToXoi

€-)(€ipoTovovvTo

oiKov[xevrjg

tihdaKaXot'
viro

yeipoTovia ^e dXXoog ov yiveTai,
Y^ctiTYjpog ei

el [xri ev

t^

Ke(paXri'

yap tov

Kai TrpoeyeipiaBriaav AnoaToXoif aAA' ov 20
[xovyiv

T^g

oiKov[X€VYig'

T^v Yov^^aiav ^e
HcoTrjp'
[xrj
**

eTriaTevBrjaav'
[xrj

o6ev

irap-

r^yyeiXev avTolg

elg o^ov

eSvav

aTreXBrjTe Kai eig

"

TroXiv Haf/.apeiTWV

eiaeXBr^Te'

iropeveaBe ^e [xdXXov Trpog toc

" irpoPaTa Ta dnoXcoXoTa

oiKov ^YaparjX.^^

to

^e

Ilvevjaa

to

'Ayiov eiri^rjy.^aav yeipoTOveH avTovg ATroaToXovg T^f oiKovpievi^g, 25
TrdvTcov Tcov

eSvm' Kai

el

[t.v]

ete^avTO tov Yl.vev[xaTog

ttjv •ydpiv,

ovK av eveyeipiaBrjaav
To^ig prj[xaaiv

TrjV aTroaToXr^v '^eaTroTrjg'

tov Koa[xov. [xapTvpet TOVTOig
Kai X^^xpeade
tvva^xi.v eiieXBov[t.01

avTog

"

"
'*

Tog Tov Ayiov Ylvevfi^aTog e(p v[xdg, Kai eaeaBe
ev

[xdpTvpeg

Te

lepovaaXrjfx Kai ev Trdarj Trj

lov^aia Kai Y,a[xapei.af Kai^o

"

ecog

eayjxTov Trjg yrjg'" Trjv [xev yap dirapyr^v irapa tov ^coT^pog

eXaj^ov, To Se TeAo^" Tra^a tov Y\vev[xaTog' dvcoTepov ovv to Ilveviaa

Toy Ttov

;

oV aAA'

coairep

IlaTv^p

Ta

[xetl^ova tco

Tia

deocoKcbg,

eavTOv ovK eXaTTol' ovtco Kat
[xet^ova, Ti^v eavTOv to^av

Ttog tw TlvevfxaTi •jrapaycopwv Ta
eXaTToi' tov 'Ayiov TIvevfxaTog
ctt^-

om

35

II. 4.
ipoiT-^cravTog

TX2N nPAHE12N.
'^poey^eipK^Oyjaav
€7r/

23
t^>
ctKovfj.€vi^g'

ol

Attoo^toXoi

to

yap Ta^ yXwacas
a^xp^fxa'

twv

K€<f>aX.(uv <f>av-i^ai,

^tiKwat

'^(^ipoToviag
ty^v

irwg

virep

K€(paXy^^

TtOeTai

rj

"/etpoTovla

S/a

twv

dvayKaiav Kat

€KKXifjcrta<TTtK6ov irpayfj.aTWV^ txKoXovQiav.
eiietVifi

opa yap
5

OTi €VT€v6ev Kat €Wi vvv €Kpa.Tr}a-e to npayixa.
17

yap aopaToq

Tov Ayiov Wv€Vfj.aTog
vofx.og

eTTtcpotTifjatg, diro

x^f tov Ayiov YlvevfmTog

^i^adKaXiag

evpriTat tov evayyeXiov' entTiSeTat t^i KetpaXyj

Tov fjieXXovTog yetpoTOvelaOat to evayyeXtov'
ovhev

Kat ot av

eTTtTedyj,

dXXo

ecTTtv

i^e7v

vj

yk^a-aav

irvpog eTTtKetfi.evfiv

t^
**

Ke(paX.yj'

yXuaaaVf Itd to
**

Krjpvyft.a'

nvpog, ^ta tov Xeyovra'
ei 15^17 dvyjcpOvj

7rvp y]X6ov
*'

jo

Pakeiv^
e(p

CTrt

tvjv yyjv,

Kat t/ riBeXov,
'

;"

eKaOtaev

"

eva cKaaTov
eKaOtaev'

avTm' ovk

eiTrev e^pdadvj'

ovk

etirev KaTyjvryjaeVy

aXX

tva ^ei^yj OTt irdg dvYjp

^ovXevm Sew Kat

^eyofj.e-

vog XetTovpyiav, Qpovog eaTtv Seov.

ovk enrev eTreiroXevaev eKaaTcp,
yj

aAA' eKdBtaev eyrdvW Kai
Tlvevfj.aTogy Kat
Ka6yjfi.evov

vjv

YleTpov

KecpaXyj Qpovog tov
OfLotcog y)v
oxpet

Aytov 15

Av^peov Kat eKaaTov avTcov'
Trvp'

i^e^v eTrtft.€v

avTolg to
Tyj

Kat

evvoy^aat

(pvatv,

eiepa

^etKvvovaaVf

^e evepyei(X

dXXa

TrapiaTcHaav.

4

Kai eTrXrjaOrjaau airaims YlvevfxaTOS 'AyLov. Tor Xpt202t6mot. Ov Xafx^dvovatv eTepov ay]fi.€iov, dXXa 20
towto TrpaToV
eKaOtaev
yei eKehog
Kpyjatv
**

^evov

yap

YjV'

Kai

ov

y^eia

y]v

eTepov

ayifj.etov'

(pr,atv
fj.yi

"e(p eva eKaaTOV avTcov
aig 6

opa
*'

fnot Trcog

ovkcti aX-

atpeSetg^

MaTQtag, Kat

eirX-^aSi^aav airavTeg"

ovy(^

dirXwg eXajSov tov Ylvevfi.aTog

tvjv '^aptv,

dXX

**

eirXy]-

a$y]aav.

25
B.

KtPIAAOT EK TH2 'laHA EPMHNEIAS TOMOT

AveCpSeyto,

yovTO ^e irpo(pyjT€vovTeg, y]yovv avvtevTeg t€ Kat XeyovTeg

^/a
r]v

t«v
etKog

dytm

Trpo(py]Tuv

eirt

X.ptaTa fxapTvpta, Kat Ta

tt

m

eTo'tfj.(>)g

etatevai Trpog evTretdeiav dvaireTretaf/ievovg
6

ev fidXa

Tovg dKpowfxevovg, wg €V€aTy]K€ Xotirov

T^g ev^oKiag Katpog' KotSO

Ta

irdXat ttd vofxov Kat Trpo^pyjTciv
irepag
yjKei

eirt

KptaTa

TrpoaTrr^yyeXfj.eva

irpog

Xotirov'

ovk ovv irpoecpyjTevov

aTrdar]

yXcoaay]

P In marg. yp. irpoarayiJuiTuv.
6tii

1

*jX6€» ^oXriv

Cod.

' ip€-

Cod.

24
AaAouvT€$-*

EPMHNEIA
7rpoava(f)(ovovvTog
ev

II. 5.

©eov ^ia

(poov-i^g

dyiav nai tovto'
yeiXeaiv eTepoig
croi

yeypaiTTai yap " oti

eTepoyXwa-aoig Kai

ev

"

XaX^^aco tS>

kaa

tovtco, Kai ov^

ovTcog 'Tria-Tevawaiv." tovto
eig
tyjv

avveig Kai
^aioig
e(f)

Qea-Treaio<;

YlavXog

aYjfxeiov

^e^oadai
yjtoi

Tolg

lov5

eKaaTriv itoXvyXooaaiav

aitap^^v^

tq yevog.

Sethpianot rABAACN.
'*

" Kai

eTrX-^aBvjcrav

aTravTeg
eiri

Hvev-

fji.aTog

'Ay/oy."

e^e/j^^y? irpwTov oti

eKdOiaev fxev
**

tyi K€(f)aXyj'

dito ^e
**

T^? Ke(f)aX^g

eirXyipwByj

dv9pw7rog'

eTrXvjaSvjcrav Ilvej^-

fxaTog Kai vjp^avTO

XaXeTv, KaGcog to IlveD/Aa e^i^ov avTOig'^^
tS)

avTO

^iaiper

avTO ^i^wa; XaXeiv^ Kai

Ki^pvTTovTi

Kai tcoio

AaAouvT** ovTe [xapTvp^aai eaTiv avopi,
•^fcopvjyovfxevw'

fxv)

vtto

YIvevfxaTog 'Ayiov

" KaGwg

to nveDjaa e^i^ov avTolg dTio(f)BeyyfaBai'^^

ov

yap

e^ eavToov
Yj

e(f)6eyyeTo,

aXX ano

tov Ayiov rivevfiaTog.

XoiTTOv

Tov 0eoy

xdpig aKovofxvjaev airapyyjg TOig

AnoaToXoig

€fx,TrpaKTOv eivai tov
ovTOJV
eTret

XoyoV Tig yap

"X^^ia

y]v

KYjpvKwv, tS)v aKov- 15
;

ovK ovTWV
ovv
ey^jpYjV

',

Tig

ydp ^pe^a anopov,
dTiapyYjv tcov

TVjg y^s- fXYj avaveadeiaYjg

tyjv

edvav
**

e^

avTcov tcov

itpooi.fxicov

Td^iv

XafSeiv, htdyei

avyypacpevg

KUi ^p^avTO XaXeiv yXcca-

aaig,

Kai

Ta

eq^^g.

Kat 'qp^avTO XaXeiv
Ylvevp.a iSiSov

irepaif

yXuyaaaL^, KaOcos ro 20

avToh airocpOeyYeaOaL.
Tivog eveKev
01

Tof Xpt202t6mot.
TO
Tcov yXcoaacJov

irpo
;

twv aXXcov yapiaft.dTcov
eirei^Y]

eXaf3ov

AiroaToXoi
ev

iiavTayjiv
7]

%iepfxia

yea^ai

i^fxeXXov'

Kai

coaTtep

Kaipoo

TYjg

TtvpyoTioiiag

yXiOTTa elg itoXXdg

^ieTeff.veTO, ovtco

totc

al TtoXXai yXcoaaat 25
tyj

TtoXXdKig eig eva avSpcoTtov YjeaaV
Kai
TYi 'Pcofiaicov

Kai 6 avTOg Kai

Ilepo-cSv

Kai t^ Iv^cov Kai TaTg TtoXXaig ^ieXeyeTO yXcoa-

aatg, tov YlvevfKaTog evYjyovvTog avTCO' Kai to ydpiafxa eKaXe^TO^^
ydpiaf/La yXcoaacov,
vaTg.
eTtei^Y]

itoXXalg dBpoov Yj^vvaTo XaXeTv

<pco3<^

5

'Haav

Se ev 'lepovaaXrj/JL KaTOLKOvvres ^lovBaloL av-

8pes evXa^eTsy «tto iravTos eOvovs Ta>v imo tov ovpavov.
s

descr. Cod.

Est vacuum spatium N.C,

in

Cod.

*

XaWh Cod.

'^

Hinc denuo

II. 6.

TflN nPASEXlN.
av enre iravrog Kai
fxerea^^^ov'

25
ei
firfi

OvK
01

toJv

'AirocToXwv ovtkv eKiH'
avco Kai

Kai

aXXoi

ov

yap av avrov^

Kax

ihiav irpoei^Trav
ei

Kai ovofJiaaTif vvv avvYjxpev cv toiovtco TrpayfxaTi'
TTeiv ^v, OTi TrapYjcrav^

yap

ottov

ei-

Kax

i^iav twv A7roa"ToAa>v [/.v^fxoveveii ttoAXo)

fxaXXov evTavBa.

5

ToT Xpt202tomot. To
ToaovTWv
otKeiv.
e6vSov

KaT0iKe7v evXa^elag

vjv a-vj[xe7ov,

aTro

iraTpitag a<pevTeg Kai oiKiav Kat

avyyevei^f €KeT

AvTi Tov ano
Pavet
**
vj

•n-oAAwv edvwv'

to yap iravTOi e%i ttoAAwv eKkafJ.-

ypa(f)V] vTrepjSoXiKoig

')(j)a}[xevv}'

ovTug eipvjTat Kai to
'*

**

eK- lo

yew

aito xov Y[.vev[i.aTO<; [kov hti iiaaav adpKa'^^ Kai to
to, 'iT^o-oy

ot itdv**

"
**

Tf? Ta eauTwv ^vjTovatv, ov

X.piaxov." Kai to,

ovk

eaxt ttKaiog ov^e ei$'" aTro tov KaOoXov Tovg TtoXXovg aYjfxaivova^a.
Iva ^ei^vj avTovg

KaTa tov
oi

vo[J.ov

Tptg tov evtavrov (f)aivea6at
i

ev tco vaw' eKe7

wkovv
a^jro

dito irdvTcov

twv e6vm.
iaov

<

AiATMOT.
Ovvdfj.evov
Xey(i)v eTtt

To

TtavTog e6vovg dirXovaTepov eKXvjTrxeov'
[t.a.XXov ^e xtg (Statoxepov

xw

diro ttoXXoiv'

eTtty^etpvjaet

rovg evXa(3e7g lov^aiovg Tovg KaTOtKovvTag UpovaaXv][>.
lepovaaXvjfi. ovtcov'
dito xovxoov
<f)epe

^vjatf TO aito itavTOg edvovg ^TjAor Toiv ev

oiov,

Xoyov yaptv vfroiaav Ta vtdvTa
epOo[t.vjKOvxa, xtva
e6vvj

e6vvi eP^o[>.-^Kovra'

twv 20
aTro

exvyyavev

ev xvj 'lepova-aXvi[t.'

Tovxcov etKoatv 01 ovreg evXa^e7g ^lov^^a^ot ev tvi 'lepova-aX-^^j. eXd-

Xovv Ta [xeyaXe7a rov Qeov'
etpi^a6aty

oog

to dito iravxog edvovg
'lepova-aXvj^J..
[/.y]

[xvj

Ka^dira^
etKoatv

dXXa xov

ovxog ev

x^

eav Se

e6vvj

V7ro6ct}[i.e6a ev xvj 'lepovaaXvjft. eivat,

vo[).t^exa)

rtg e^ oXoKXvjpov 25

Ta

eiKoatv e6vv} eivat ev tv] 'lepovaaXvj^i,'
av[i.(f)Ctivci}g

dXX

diro tovtcov

rtvag

av6pci)7rovg'

rovrovg vovjaat aTrov^^aareoVf Kat

ri^v Trpo-

(pvjreiav rov 'IwtjA tt^v eK Trpoaccirov rov
*'

Qeov Xeyovaav " eKyeco
rvjv

aTTO

Tov irvev^xarog

[t.ov

eirt

irdaav

adpKa" aXXa
avro
pvjreov.

irape-

aK€vaa[iievvjv ^e^aa6at ro riveu/xa "^iooa^at

30

6

V€voixev7]9 Be TrJ9

(f)covrJ9

Tavrrjy, avvrjXOe to TrXrjOos.

ToT Xpt202tomot.
ToT
attot.

'ETTe;^»?

yap

ev oiKia eyevero

ro ytvo[j.e-

vov, etKorcog e^co6ev avvetpa[t.ov.

A/a

t»?v

t«v e^vwv ^copeav at yXacrcrat' e^et ovv
avj[j.€7ov.

TVjv airapyyiv rcov

e6vav eKel6ev Xa^e7v ro

eyevero

d^va^^

E

26
(K Tov ovpavQv
(pcovvjf tvoc

EPMHNEIA
Kai Ik tqv y€VO[x(vov (xvvayP^fi ro

II. 7.
TrAiJflof

olhag te rav
avQpaTTOs
vofxyjae
fj.Yi

avQpooTrnov

to (piXoTrpdyfjiov^, oti
aeiaixQg laTiv
;

ovk
;

a.viyjiTai

epwTYjCTai'

dvefxog eaTi
01

Qeog

uiko-

tovto'

eha

Xeyovcriv ov.

«AA

[j.aSYiTai
ov^x^

tov aTavpw<j>iXoi

BevTog Uvevixa

Ay lov

e\a(3oV

Yjp^avTo irdvTeg

ag

Tewf, 5

aXK ag
**

6ecopot

tov ^evov Gedfj.aTog eardvat' "

yevofj.ev/ig ^e, <f)y]ai,

T^g

(pavYjg TavTi^g avvvjXOe to TrXriQog, Kat avveyyQfj" S/a tov <f>o^etl^vj

Pov' Kat tva

oti tvjv

avy^atv elpydaaTO
(f>o/3w'

(po^og, Kat to ^evov

Tov 6edfj.aTog, Xeyei, avveyvBriaav t»

eaTtv ovv axjyyvaig

KaTaaTaaiv
vv^tv
(f)epet'

epya'^ofi.evy}'

otov avyyev\ ae (po/Sog @eov, eig Kard- 10
^td
Ty]v

avvey^yByig
t>?v

avvei^riaiv

twv dfj.apTyifj.dTm'

KaTeaTYjg ^;a

eXTttta TYjg ft.eTavo'tag
Trj l^lo. bicn-

Ktti (rvv€)(yOr], ori rjKovaev ely eKaoToy

XeKTCo XaXovvTCov avTcov. t

ToT Xptsostomot.
TO irpdyfJM ^ta
avvetoog
a(f>ayyjg'

FilKOTwg'

evofj.t^ov

ydp avTwv reXog
t&i;

e^/etv

15

t>jv yevofJ.evYjv ToXfj.ay

KaTa

'KpiaTov'

koi to

Kareaeiev avTicv rag •t^vyag, ev yepatv eTi ovayjg TYjg
Kat itdvTa avTovg eTiToet.
koll

^^^[(TTavTO 5e TravTes

kOavfia^ov.

ToT
" TraVTef

ATTOT.

E^io-TavTO Kat e6avfj.a^ov XeyovTeg'

" ovk

i^oii

20

ovtoi'^^ irpog

Tovg AiroaToXovg

eoopcov;

opdg e^ dvaToXwv elg

^vafxdg avTovg TpeyovTag'
*'

" eTepot

'^tayXevdl^ovTeg eXeyov, oti

yXev-

Kovg

ft.eff.eaTCOft.evoi

etatv'"

w T^g

dvotag'

io

TYjg

KaKtag

TYjg tioX-

Xyjg'

KatTot

ovVe Katpog vjV
ovtcov,

to ^etvoTepov, oti eKeivcov OfioXoyovv'iacog

rcovj 'lov^^atctiv
e/Treiv
*'

tcov

aravpcoadvTCov'
**

eKetvot

(xeTa

to 25

ToaawTa Xeyovatv
^');o'/, **

ori

yXevKovg
01

fj.efJ.eaT0Ofj.evot

etaiv."

ovK /^ov,"

TtdvTeg ovrot eiatv

XaXovvreg FaXtXaTot'" koi
Yiyog'

yap TOVTO

cofi.oXoyYjTO'

ovrcog avrovg eitotYjaev

ro ydp nXeov

TYjg otKovft.evy}g

KareXa^e' tovto evevpov rovg ATtoaroXovg.
'Evevoovv^o
Trdvreg
01

ToT ArioT Sethpianot EnisKonoT FABAAaN.
Ttpog
*'

aXXYjXovg Xeyovreg

•jrdvreg 01 e^ eSvciov'
;

**

ovk

l^^ov

AaAouvTes" etat TaXtXaiot

eyvxpt^ovro ydp Kat d-no rov "Lcor^pog

Kat aito TYjg XaXidg r^g
^*

"TrpcoTYjg.

Kat
Cod.

fxer

oXiya

^eAcaTrevre

^iKoTtfofyiAwov

II. 70€
Tig

TI2N nPAHEI2N.
eXa^Sov rewf
y^apia-fLaTaf ocov

27
vpo$ tov? irapovTas'
;

yXwaaav
yap
vjv

%pfi« Ylep^TtKYjf

yK(aTT/j<;, [xvj TrapovTdov TlepcToiv

aXX

(ixxirep ev

TOig TroXefJioig iraaa ^t\yavf\

KaTarjKevouC^eTai Kat Traaa
Ty\v

fxayyaveia, eKajTov ^e

tovtwv Ivepyu Ttpoq

"y^eiav

Kai

tyjv

avayKrjv t^v KaTaXa/Sovaav, ovTwg ToaavTai yXa(Taat ecjxxvi^aav 5

TOT€, oaai
cralv

vjo-av
;

Kat txv
tva Kai

iBvm
yj

aiiap^/ai.

^taTt ^e

'teKaTtevTe

ykcoa-

a-napyat
01

evepyeta ttj^ Tpta^og (pavrj' Kai viiYipeev

Tat

tn^eKa' Kat Trpoaeye, "napaKaka,
01

t^ t5v BavfxaTm (pave-

pwaet avvetavjyov
<jTavpov'
tva
a-no

A.TioaToXot, Kat

to

KYjpvyfxa to evTeXeg tov

tov (patvofJievov ev^o^ov avaipeOyj fxev Ta t^s 10
v7ro(f>aivv]Tat

evTeXovf vitovotag^
Yj

Se

KaTa

fiepog

Kai

oiKovofXYjTat

Tov aTovpov "/aptg'
OTt

Kat to. ytvofxeva avTtfxapTvpY}a-Yi TaTg tcSv

"TToXXav vTTOVoiatg'
olov

aXXo to

vofxt^ofnevov, Kat
r\v

aXXo to evepyovV
eXa^ofxev Ota tov
Kat ovk eOOKovv 15
tyjv

eXaXovv

01

\\7r0aT0X01 TavTYjv tyjv yaptv,

TTaBovTaf Tov aTavpccSevTaf tov ovpavov ^eairoTYiv'

cvavT<a XeyetV

avTY]

yap

y]

yXZaaa

icapovaa, eXve

virotptav
.

Kai e(3e^aiov to KYjpvyfxa.
Y]v

¥iXaXovv ovv Ta fxeyaXeta toD 0eoy*
vjv e*:

Iteh Tov TaXtXahv IleTpov 'PcofLaiaTt XaXovvTa, yXaaaav
irXYjpioSY}

ovK efxaBeV iva
yi]g AiyvTTTOv,

kou to apyatov
eyvci},

ev too e^eX^eTv

ayTOv

" yXccaaaVj ^v ovk
fj.Y}

Y^Kovaev.

oiKovofxei ^e to

20

ITveD^a To 'Aytov, tva

77

aTaatg

ev

Toig AiioaToXotgf to iiqv

^er CKaaTOv aTreXBetv Kat ^itoTai eKaaTCio yXchdaa Ka^a-nep KavcnV
PctifLaiaTt

XaXe7g, careXOe eig

ttjv

'Pctift.Y]v'

Ylepa-iaTt XaXeTg, aivyj

eXSe eig t^v Ile^o-<^a. Kat caairep
Tca

y]

yetpoTovta
^KxKovog,

lepaTiKY] fxi^vvei

yetpoTovovfxevcii

to a^iccft.a,

ehe

etTe

itpea^vTepog, 25
K-^pv^iv apTrd-

€/Te

KTTtiJKOTtog' Kat ov

^vvaTai

eK(f)ci}vi^$e7aav

avT^

<rai eavTco

aXXo

o£,tcafi.a,

ovTcag Kat 01 ATroaToXot eK TY]g yXccaaY]g
enet^^Y]

eXajSov

tov

Kavova.

aXX'

ircxXiv

eypvjv

avTovg

ev

oact)

air-^eaav eg tyjv 'Pw/x,>jv, ttepyeaBat tta

"noXXm

eSvav, eXaf/.(5avov

aanep^
eyovTeg.

l3oY]Qovg

aXXag yXaoaaag'

t^
tcov

irp^TYjv aTro

yetpoTovtag ^q

KvptaKeTat yap 'eKaaTog
eTteiV^ Kat tta

^AiroaToXm Kat ^tacpopotg
irapY]eaav eSvm,

yXcoaaaig XaXm'
YlavXog'
*'

TroXXm

wg Xeyet

evyaptaTw tw Qeco' TrdvTm Vfxm yX'j>aaatg XaXa'
y]

eXdXY]ae PoofLataTt TleTpog, Kai eKY]pvTTeTo avTco ^ Sic Cod. corr.
rec.

txv

^PcDfLatctJv

m.

in

marg.

&•<

vapa^aviOovi.

E 2


ap^v}' Kai
riv

EPMHNEIA
Kavhv Kai opog,
ovTog elg
(3opeia'
oti aoi a(pcopi<TTai' ovTog

II. 8.

e^e^oi

e*V

T^v

avaToX-fjv'

tvjv ^vaiv,

Kat KaTaXaixTreTcc Ta kcmipia

fJ^epi^'

ovTog

Ta

ovTog

Ta

voTia'

Kai eaKopTri^ovTo
eipYjTat Tiept

oi

K-^pv-

K€g

(cg

aaTpaTiai aQpocog

7[Yj^u)craif

KaOwg
ai

avTwv Oia
t'^

T^? '^pocpvjTtK^g yXcocraYjg' "

ecftavav

aaTpaTiai

crov

otKov- 5

"

fji.€vy]'

eioe Kai

eaaXevBYj ^ 7^*"

Kat

^v

aaTpaTtyj ov

aakevet

y^v,

akXa
Ta

cretcxfJiog'

dXX
irpog

eTret^Yj

to Krjpvy^a tuv ATTocrToXcov vjXev-

Bepcocre

eSvvj
rj

cof

KatvoTOfLtav dyavaKTOvvTa'
;

"

ei^e

Kat

"

etraXevQri

y^'" Kat irag ecraXeveTO
07

OTe etcTYjXQe YlavXog etg
01
'

^aKetoviav, eaaXevdrj
'*

yyj'

vjp^avTo

yap

EXA^vef Xeyetv^

OTt 10

ot

TYjv

otKovf/.ev)^v
vjfxJv

dvaaTaTcoaavTeg, ovTOt Kai evOd^e Tidpetat'
eyevero'
tva fXYj^ewoTe aKovcov v(3pecog Xoyov
^evov, 01 olKocf^Bopot, 01 ^ptaTiavot, 01

TavTU

oe rvTTog

XvTiTjS^g'

ov^ev

yap Xeyerat

avaaetaTat' ravTa

irept rcov (pcoaT^^pcov eKetvcov eXe^xdyj'

" yXevKovg
t-JJ

"

fjiefj,eaTCO[Jievot

etatV
yj

ov Xetiret <f)6ovog

t-^ dpeTYi'

ov Xetiret

[5

Tov Qeov ^t^^aaKaXta

rcov KaKcov (Bdaavog.

KeyovT€9 Trpos aXXrjXovs'
8 elaLV ol

ovk i8ov airavTes ovToi
;

XaXovvTes VaXLXaloL

koX
ev
fj

Trco? rjp.el9

aKovofxev

9 eKaaros Trj idla dLaXeKTco

i^/jlcov

eyevvrjOrjfxeV
ol

Ylap-

60L

KOLL

M^Soi

kolI *ViXa/JLiTaLf

Kal

KaroLKOvvTes Trjv 20

yieaoTTOTafJiLav , ^lovdalav re Kal K.a7r7ra8oKLaVf YIovtov

JOKal
KCLL

Trjv 'Aa-Lav,

^pvyiav re kcu

IIa/jL(j)vXiav,

KiyviTTOv

Ta

fjLepr] ttjs ALJSvrjs Trjs

Kara

Kvprjvrjv, koH ol eiTL-

11 SrjfjLOvvTes 'PcofxaloL,'lovSami re KaL TrpoarjXvTOL, Y^prj-

Tes
1

KCLL

"Apa^es,

aKovofJLev

XaXovvTcov avTcov tols
;

rjfxe-

25

2 Tepais yXcocraaLS

ra fxeyaXela tov Qeov

e^iaravTo 8e
Ti

irdvTes Kal 8LT]7ropovv,

aXXos

Trpos

aXXov XeyovTes'
dXXa

TovTO OeXei eivai

ToT Xptsostomot. Ov yap
fxaara eXeyov.
rotovTov'
eiKorcog

dirXcog eXdXovv,

rtva 6av-

rotvvv

ypropovv'

ovheiTore

yap yeyove t<3c

opa evyvcofJioavvYjv

avdpcoTTCOv.

13

KrepoL 8e ^La^Xevd^ovTes eXeyov, otl yXevKOVS
aTcofxevoL elaiv.

fiefxe-

II. 13-

T12N nPAHEilN.
ATTOT.

«9
Bavfx/x.<xrov
'haifj.ova
\

ToT

O

T^^ avaia^^^vvTiai' Kai ti
daifxovag

qttov

ye Kai avTOv tov
Xeyovaiv'
01^5^

^ecTroTTjv
'yj

eAayvovra,

^yftv

€v6a
OTi

yap av

iTajxoTvjif ^v]T€i [xovov eliieh oti S^TroTe'

OTTcas

Xoya Trpayfxa

e^/p^evov

entoi,

aAX' oiKog uitoi qti
*

^iywoTe.

5

Es ANEnirPAOoT.
**

'Ap^afxevovg §e tov Totov^e cv

t« Xeyeiv

ykevKovg

jae/x6<7TW|«,€vo^

eiaT

izapay^ynuit. 6

YleTpog akXog e^
yj

aXXov

yevoixevog, iivevfxaTiKWTepog re Kai
ecpt^i^aei

e^ovaiacrriKWTepog

ro

TTptv, ryj

rov KXfjpaBevrog
OecopHov

avroi)

•yapta^arog rov Ilvei;elg

jxarog'

Kai

ry]v

apav

a-vvep')(0[j.evrjv

avvfiyopiav avroi lo

ovaav rptTfiv

t^^- yjfxepag, tcSv

Te

roXfJiyjixevav etg rov
[j.eaov ri

earavpaixe-

voV iv eveKev eToX[j.y]aev av ov^ajxcog eig
tta')(etptaa[j.evoig rov K.vptov, ei
p(i}SevTog TlveviJ.aTog
[f.yj

7ipoa6eivat roTg

tt^v

e^ovatav

elXyj(j)ei

rov (pave-

Kara

ryjv

eirayyeXiav rov 'Kpiarov, e-nayyet(3aatXetag rov 'lapayjX,
e(j)

Xa[j.evov avrolg epcoryjaaat

ra

Tcept ryjg

"

ot; 15

"

X-^xpeaSe ^vva[j.tv, eTteXGovrog rov

\yiov Y\vev[xarog

v[j.ag'" ^to

Trappyjatearepov ap^a[*.evog avrovg

KaXet taropag rwv
Kat
ryj
fJieSi^

TeroX[i.yj[t.eym.
[xeOyig

Sethpianot.
€VQ[xta6yj KapTTOg,

©eof

evyjpyet,

e7reypa(f>ov'
'

rov 'Ay tov Yivev[xaTog KapTTog.
/xtto

Opa

ryjv

Ka-

Ktav Kat aTio rov yjtovov Kat

ry}g

(^pag

eXey^^o^xevyiv'
6

ev

t^ 20

HevTyjKoaTyj Trodev yXevKog

;

yXevKog yap Xeyerat
iruig

veog

oivog'
[xeS-^

aXXa

ro

tpev^^og

eari rv(f)Xov, ovk o/^e
^i^coatv
;

rpevderai'
a(f)avi^et.

eira

Oia(f)opovg

yXaaaag

yj

Kai

ryp>

ovaav

"Opa

^e

rt

KaraaKeva^et Seog'

a<f)iei

rrjv aperyjv

v7rovoyj6yimt eig ')(Xevyjv'

tva Tipxrov avveX6y] ro izXyj^og rwv yXeva^^ovrm, Kat
y]

rore

X(x[t.xpei

25

tvva[xtg
yj

rm

aytwv' Kat ovrwg

yj

evepyeta ^etySy] -noXtopKovaa ro

ypev^og'
y]

ovk oiOag ort ttoXXoi iroXXaKig avvet^^dreg rta]v aperyjv
rponov,
y]

Xoyov,
[xy]

y]

(3tov,

OKVovai Kai Ttapa^aXXeiv avrov
eXeyyo[xevot.

ryj oipet,

iva

TrXyjTTwvTat

avra r£ Trpoawna)
lovoaiot

et [xy] v7revoy]6y]

y^Xevy], Trapyjrovvro

etaeX6eiv Kat aKovaat'

avveywpyjaev ^o

ovv

Qeog, tva

yj

yXevy] TroXXovg avvayayy].
ToiJv

Sethpot EniSKonoT Antioxeias.

'ATToo-ToXcyv

T^«

evayyeXi\cf]v ^i^aaKaXtav irpo^epovrm ev Katvorrjrt Tlvev[xaTog Ka)

ov "TTaXaiOTyjTt ypa[i.[xaTog

Kai rovrov ay][xetov itapeyoixevm ro
01

XaXeiv Tiavrt yevet yXcoaam'

ev

raTg <x[xapTiatg Karayyjpoiaav- 25

SO
T€s

EPMHNEIA
lovoaioi 10 ahffiki; koi aKOvreg eXeyoT/'
etaiv'^^
ot

II. 14.

"

ort

ykevKOv;

fxefxe-

"

CTTWfxc^oi
iji

oivog

yap

veog

vjv,

yj

xeAe/a tov TlvevfxaTOi

%a/3;$-,

AiioaTokot

Ta^ig

Trvptvaig

yXwaaatg Ka$ap6evT€g

TrXvjpeig eyivovTO.

^JJeTpov

KaTrjxr]<Tii.

c

14

^TaOeis Be YieTpos (tvv tols evBeKa hrrjpe
avTOv, Kca aire^Oey^aTo avTols.

ttjv (fycovrjv

ToT Xptsostomot.
€Oy}Xco(Tev'

Oti

ov f^eQvovcrtv, ev6ecog airo Tvjg (fxtiv^g

OTt ovk e^ea-T-^Kaa-t Ka6aTi€p 01 fKavTetg'
Tt 8e eaTt

Kal tovto ovk

avayKfi KaTetyovTo'

avv Totg ev^^CKa
vjv

;

Kotvrjv •npoe/Sak-

10

AovTo

(fiavrjv,

Kat iravTwv avTog

to aT0u.a' irapeaT-^Kaat ^e 0/

evQeKa fxapTvpovvTeg To7g X€yofx.evotg'
<f)V]aiVf

"

eit^pe tyjv (pcovvjv

avTov"
tov

TOVTeaTi fxeTa TioXXyjg T^g irappvjatag'
tyjv

tva

f/.a6(t)at

Tlvevft.aTog

yuptv.

O

yap

fCy\

eveyKchv

epwTVjatv

Kopaatov

evTcXovgf ovTog ev fneaw

o-^f/.w

(pcovovvTCOv

fA.€Ta

ToaavTvjg

ha-ie

XeyeTat irappvjatag,
y€vea6at
T€Kf).vjpiov'

cog

avafx(f>ta ^vitvjtov TVjg

avaaTaaecog tovtq
Kat to. TotavTa

fxeTa^v yeXccvTcov
eivat
voft.t^etg
;

av6pcjoiTccv

OtayXeva^ovTcov
aaefSetag
;

Troavjg

lTafj.OTV}Tog

tovto

;

Troavjg

iroavig

avatayyvTtag

€v6a

yap av
'

TrapayevvjTat

to

T\v€vfi.a 70 Aytov,

ypvaovg

(Xvt]

tttjA/vcdv Trotei.

Opa

fxot

Xotirov
tv^v

20

IleT^oV Kat e^eTa^e tov ^etXoV aKoiret ^e t«v AiroaToXcav
OfKOVotaV

avTot trapeywpovv avTca TVjg

'^vjfi.Yiyopiagy ,

ov

yap

e^ei

TrdvTag (f)6€yyta6at.

Sethpianot.
Tig
trptv
vjv

Ma5e

Xotnov Tt evepyei Ylvevfxa' AytoV ^Xeire
Kat Ttg eyeveTO fneTa
tvjv

n.€Tpog Trpo TVjg yaptTog'

yaptv 25

^e^eTat Tag yXcoaaag
ecpofS^^dvj,

tov irvpog, viro fktag Trat^taKvjg

oiKTpag
eKei
tpcovv)

epcoTCtifxevog

Kat Xeyet,

" ovk oi^a

tov av6pco7rov."
aireipov,

fkta

Trai^iaKV}, Kat

tetXta iroXXvi'
;

ate TrX^dog

koi

evirappvjataaTog' ^taTt

"

ov

yap

vfi.e7g etTTe 01

XaXovvTeg,
*'

dXXa
30

"
**

TO Ylv€Vfi.a Tov

UaTpog

vfkwv to XaXovv ev f^/v."
eirvjpe

STafle/f

rieTpof avv Toig ev^e/ra
eiirev

tvjv (f)covv]v

avTOvT

eTrappvjatd-

aaTo' ovK

€(f>6€y^aT0,

aXX "

airetpdey^aTo'

irpog oig

eXd-

Xvjaev €v yXcoaavj, e7re(f)6€y^aT0 t'^ ^t^aaKaXt(X.

^ Asteriscus quo haec Cap. sectio notari debuerat excidit e Cod.
y
^YjfA.iyopiai

Cod.

II. i6.

T12N nPAHEilN.
lovSoLOi,

31

AvSpes
airavTes.

Kol

ol

KaTOLKOvvT^s 'lepovaoX^/ji

ToT Xpt202Tomot. Ovg
fKfivoui- Teivei tov

^evoyf e/Trev avuTep^f evTOvda irpog

Xoyov tov^ "^ia^/Xeva^ovTag' Kat ^oKei fjih eKetwKovofJi-^Qv]

votg

otaKeyeuQai' opQoi^ §e TovTovg' Kat yap
tv oi.pyyiv

Ttvag ^^«-5

yXevatjai,
tt^^a^rj'

t%

aTtoXoytag

Xa(3-^,

Kat

airoXoyovfA.evog

[Keya apa eyKafJitov yjyovvTO koi to ev 'lepoaoXvfJi.otg ot-

Keiv.

15

TovTO yvcoaTOV vfuv
fJMTa JJLOV
ova-Lv.

eaTco, koll ivcoTLorao^Oe tol pr}-

ov yap,

o)9 v/mls inroXafx^aveTe,

ovtol /jLedv- 10

Sethpianot.
fj.evov'

Evvovjctov tov

tot€ <pol3yj6evTa, vvv Ttappyiata^o-

Tov TOTe ^etXov, vvv av^peTov.

ToT Xpt202Tomot. ToT
01

JJpocreKTtKWTepovg Tewf avTovg
TptTv] wpo.

eirotyjaev.

ATTOT.

To

ev

TavTa yeveaOat
irep)

01)5^

airXSog' 15

TOTe yap to kafj.7rpov tov irvpog ^etKvvTat, OTt
avdpuTTot'

epya eyovcriv
OTe irdvTeg

OTe

irept

aptaToV ot€

Xafi.Trpa

ij

v]f/.epa'

etatv eTT

dyopag'

opdg eXevQeptag tov Xoyov yefJiovTa.

EoTt yap
fMQvovaiv
KO(7fji.ov

(opa TpLTrj tyjs r)fi€pas.
vj

Sethpianot. Ov^e
01

ccpa, <f>riatv, eveTpexpev vfndg
;

;

copa TpiTyj

20

Tov Xoyov tov ^pofxov "Tria-TevQevTeg
',

01 tvjv Kotvyjv

tov
fi,e-

irpayfi.aTetav eTravetXyjfi.fi.evoi

at^ovvTai t*/v evKatpov
01

TdXrjxptv Tov
vtov

otvoV

Kat

rjfxelg

01

K-^pvKeg tov vofxov,
yjfi.e7g
fi.ev

t^v ovpa-

^i^aaKaXiav ey/etptaQevTeg,

dno tov Katpov twv
T^g wpag.
25

KapTTwv e^et^afnev to xpev^og,

^e TleTpog Kat airo

16

*AAAa TOVTo
^lcorjX.

icnrL

to

elprjfxevov

d^a tov Ilpo(pr]TOv

ToT AnoT EiPHNAIOT EK TON OtAAENTOS KAI MAPKiaNOJ.
*0
ovv ^tA Tov Ylpocf^^^Tov e7rayyeiXdfj.evog
eirt

Qeog

Treft.xpetv

to rivei;-

fxa avTov
ITeTpoi;

t^v dvQpoiiroTyiTa, ovTog Kat
t>?v /S<av

e7refi.xpe,

Kat Qebg viro 30

KarayyeXXeTat

eirayyeXiav TreTrXyjpaKoog.

ToT Xpt202tomot.

Ovdafxov Tewg ovofxa tov X.pi(rTov, ov^e
yj

evayyeXta avTov, aXXa tov notTpo^
2 op6oi

eirayyeXia'

opa avveatv'

Cod.

32
opa avyKara^acriv'

EPMHNEIA
ov Tvap^kBe Kai

II. 17.

ehev evGiwg Ta

Ka-va.

tov

XpidTOVf OTi €Ke7vog eTryjyyeikaTO TavTa fxeTa to aTavpwB-^vai' ^ yap av iravTa averpexpev ovTtag eliim' Kanoi iKava vjv '^eT^at avTov
Tfjv fieoTvjra,
fxvj

aXka

7ria-Tevoft.eva'

to Se

^7jTov[Jievov TriaTevB-iqvai rjv'
eTroiyjaev.
v)

TTiaTevoft.eva Oe

av KaTaXeva-Brjvai avTovg

5

Sethpianot.
pia
7rpo(pv}TiK'!^'

Opa$

oti

rag anopiag aXXo ov Xvei

fKaprv-

TovTO ^e Xeyco, iva OTe Kivei alpeTiKog Tipoi op6ofLVj

Oo^ov, Kai avaKVTTTei ti tccv atiopav ^rjTVjfLaTCtiv,

KaTa^pvy/jg en}

Tovg Xoyiafi.ovg'
TpeTTovTai, Kai

evSvft-rjcreig

yap XoyiafKav Kai XeyovTai Kai avacf)Oovy}v

avviaravTai Kai aTroavviaTavTai' Seov ^e

10

Tig Xvei
voov

;

XoyiafLog Xverai' ypa^prj ov XveTai.
YJeTpog'
eK-)(^ea

AitopovvT(6V eKei-

Xeyei

tovto eaTi to
YIvevf/iaTog

eipr/fievov

^ia Toy Tlpocp-^TOV

lccy]X^'

"

airo

fnov

ein

iraaav

adpKa'"

ovk
ov to

eiirev,

eKyea to

I]vevft.d fxov,
vj

dXX' " aTro tov

Ilvevfji.aTog'"

Ilvev/xa eK^xetrai, «AA*

^apea tov Uvevft.aTog'
7ra5«-

" Ka)

TrpocpvjTev- 15

"

aovai

Kat Ta

e^rjg.

Opa

tidcpopog
ejj^ojv

v]

tov 'Ayiov UvevfiiaTog
t>;v

a^TTOKaXvxpig'

fxev TrpocpvjTevet

tov YlvevfjiaTog

ydptv'

aXXog aTovav

Ttpog to vnvjpeT-^aaaBat TOtovTca irpdyfi.aTi, Xafj.^dvei
oig

TO Twv opaaem'

eihev

eKTrj

copa tvjv eiKOva

YleTpog'

ag

KopvvjXtog evdTVj copa €<0e tov

ayyeXoV

eKeivo to ev Tyi

Kap^ia ov 20
(pvjalv,

XeyeTat opafLa, aXX opaaig' dXXcog ^Xeiret Ttg opaatv, wg
opav ^aot^e'

aXXccg ^e

6

Tvj o\pet fxovov

opcov

to

Oedopvjfia'

dXXcog

TO

evvTTViov TYi

(pavTaaia natteveTat. eaTt ^e ro

fxev TrpcoTov irpo-

(pvjreta, to oe oevTepov opafi.a'
*'

to &e Tpirov evvTrvtoV
eTreiVifi

"

01

irpeaftv-

Tepoi evvirvta evvTrvtaaOyjaovTai,
et

to yvjpag arovov irpog tviv 25

vTrvjpeatav'
fxvj

Kai ov ^vvarai ^taKoveiadat,

dXXa

^ta tvjv dpeTVjv

vf3pt^ea6co.

17

Kat earai

iu tols ea^araLs

rjfjLepais,

XeyeL 6 060?,

€Kxeco airo rov Ylvevixaros fiov eVt iraaav crapKa.

ToT Xpt202Tomot.
e^X^ftv'

^tOcoat

Kat

avTovg

eXTrttag y^pi^aTag

^o

Kat Tecog ovk acpivjaiv avTcov eivat to 7rXeoveKTVjfi.a'
ft.ovcov

to yap

avTwv
fxevog.
z

eivai,

/3aaKavtav

iroteH'

Tavrvj rov (pBovov vTrorefJ.vo-

Cod.

t/ €v lu^K Kvpiov @€oZ. sed hae

voces signantur ut interpolatae,

et in niarg. scr. eVj^eS sec.

manu.

II.

1 8.

TXiN nPAHEHN.
EI2 TON

33

ToT AriOT KtPIAAOT EK TH2
Kara-yyeXAexe
c-acfiwg tyjv

nPO*HTHN
"

'loHA.
vjv

^ia rov Tlvev[xaTOi- eTTKpaveiav,

Kal

airapyriy ua-irep Kai Tolq ayioig ATroaToXoig KaTeTrefJi^pev'
*'

rjp^avTO

yap," 4>Yim, " kaXeh eTepaig yXuaaati, KaQwg to Ilvey/Aa e^t^ov
avToig a7ro(f)Seyyea6ai'^^ a7re(f>deyyovTQ he vpoipr/TevovTegj ^yovv 5

**

<TvvievTeg Te Kai keyovTeg to. tia Ttav

ayim

•Kpo^prftm ein KpiaToo
r^v

fxapTvpia' TO ^e Kai OvyaTepag 7rpo(f)rjTeveiv enreiv, tovtq

§>;fxrjv

kovvTog TO Trig yaptTog
evvTTViQig

dix(f)ika(f>eg'
(fyrjaiv,

Tovg TTpea/^VTepQvg ye

evvTrvid^eaSai,

oxpeaQai ^e Kai opdaetg Tovg veacog ev irQaoTrjTt Trjg

viaKQvg'
Trjg

TtpeaPvTiKrjv rjkiKiav keywv Trjv

dpe- 10

Ttpovyovadv re Kai vTrepKeifxevrjv, Kai olov Xa[j.'Kpo7g

TreTroXta)-

fAevrjv

KaTop6wf/.aat' veoTrjTa ^e ttjv ev iriaTei layvv Kat dKft.d(^ov-

aav

eig to

ayaOov

yvafjLVjv.

aTro^et^tg tqv fxev irpoTepov

fiaKdpiog
ttafSdg eig

HavkQg, Ka6

virvov ewpaKccg tov
f3orj6riaov
rjfn.7v'^^

MaKe^ova XeyQVTa,
ydp

"

"

M.aKe^oviav

'fjv

TrpeajSvTrjg tov vovV

to ^e 15

OevTepov Avaviag, Trpog ov ev opdfxaTi XeXdXrjKev

Seog

irep)

tov

fKaKaptov IlavAoy*

rjv

yap

Trjv itiaTiv
fji.r)v

evTovog.

©EOAOTOT ArKTPAS*. AXXa
yjpKet

ovK enrev t^tKwg tov Katpov
rj

yap

rj

tqv TlvevfiiaTog evepyeta Kat
tov
6
arjff.atvoft.evov
eirt

irapaKQXovSQvaa 6eta
og
^;'

OwafJitg

^vjXaaat

KatpoV

avTwv

tZv 20

vpayfi.aT<cv

ebef^^drj,

twv AiroaToXccv vrrdpywv.
tov Trapd tqv 7rpo(prjTOv

^etKVVTat
elprjfj.evov
01
e<f>

apa ota

TrdvTccv

eKelvov etvat

KaipoV ov ydp ^vvavTat Kav dvatayyvTwa tv dvTetireh tovtw
lovOaiot'

ov

ydp eyovaiv

eTepov eirt^e^^ai Katpov irap

eKeivov,

« TaDxa

e^ejSi^.

25

Kai
VjXCdV.

Trpocf^rjrevaovo-Lu ol vlol vfiatv, kou al

Ovyarepes

ToT Xptsostomot.
eyKUfJiiov'

Ovre

VfKwv to

KaTopdwf/ia tovtq,
rj

ovTe

etg

Ta

Trat^tia

Ta vfneTepa

^tej^rj

%ap<s-*

viovg avToiig

avTav KaXei Kat Tovg rraTepag

eKetvovg,
kolI 01

qo

Kal
iS ^vrepoL

ol

ueavurKol vfiwv opaaei^ o^ovrai

irpeaeiri

vfjLcov

evvTrma

evvTrviaaOrja-ovTaL,

Kal ye

a

eeoSwjjov

Cod., sed vid. Fabr. B. Gr.

t.

IX.

p.

269.

F

34

EPMHNEIA

II. 19.

T0V9 SovXovy fxov Kol eVt Ta9 SovAa9 fxov eV toIs
pais eKeivaLS
Tevcrov(TLv.
i^K^eco airo

rjjJi^-

tov YlvevfxaTos

fxov, koll 7rpo(j)r]-

ToT

ATTor. Teux; ^eiKWciv avTovf
eKeivovg
^e
ovy^i,

ev^^oKifXfjKOTa^, ccTe

KarKa)
6

a^icodevTag'

are aTavpwcravTag.

ojJtw
^'

5

Yivpiog (SovXofJievog avrwv f/.aXa^ai
**

tov dvfxoVi eXeyeV
eliiev
01

01

vloi

vfxSiv €v Tivi

eK^dkXov(xi Ta haifxovia ;" ovk
ehoKei

{/.aSvjTai
eliiev

p.ov'

Kai yap
ov

KoXaKeiaq
oti

eivat'

ovtco Kai

avTOg ovk

OTi

ixeOvovaiv,

dkX

YlvevixaTi

cf^QeyyovTai'

dXX^
tvj^

eTr/
fji.ev

tov

"ffpocfyvjTyjv

KaTe(f)vye, Kai avTOv vTro^vg, ovta Xeyei'
ti

yap 10

KaTVjyopia$ avTovg a-naXXaiag
Trapdyei

eavTOv'

Tyjg te

ydpiTog eKeivov
Ylvevfx.aTog fxov
kcu, efx<^a-

fxdpTvpa'

" eKyea^^
TOig fxev

(pvjaiv,

" dno tov

"

eiri

Trdaav adpKa'

yap

^*'

oveipm, Tolg te

voig

7j

ydpig e^eyelTo' Kai yap

'hC oveipcov

ei^ov 01 Trpo^p-rjTai, Kai

aTTOKaXvipeig e^e^avTo.

15

19

Kat
ToT
Tc5v

Scocrco

TepaTa iv Tm ovpavw

av(o, kcu crr^/iela eVi

Trjs yrjs KCLTCO.

ATTOT. TavTa Kai
Kai

itepi

r^f fxeXXovavjg

Kpirxeoog,

Kai

itepi

lepoaoXvfJiCDv (pvjai,

Trepi Tyjg ar/jJi.aXco(riag.
eTrt

ToT ArioT Ktpiaaot. Ta
crof*.eva Trpo^i^dcrKei

t^ a-Tavpa tov \piaTov
«^tov Totg 'lov^aioig

yevt]avft.-

20

aa<pag'

Ka)

to. ^/'

/3aivovTa ^ia tov 'Pcy^a/cov iroXefxov' t>;v ^e 'KptaTov vjfxepav
**

"

t>jv

f^eyaXvjv Kat eincfjavvj^^ tvjv Tv^g dvaaTdaecog

(fjvjatv.

Sethpianot.

K.at

Trpcovjv vjfj.tv eipvjTai'

ot€ tov irept tov

aTavvjv,

pov aveXa/3ofJt.ev Xoyov, Kat to dytov TrdOog, Kadag oiov tc
eTTTv^afxev

dv- 25
vj

t^ Bewpta'

oti e^oOrj ^vo ^eva'
eirtcfjoiTYiatg'
atfj.a,

alfxa Kat itvp'
07

Trvp,

Tov Aytov YlvevfxaTog

eK Tvjg TtXevpdg irpo-

eXQovaa ydptg' d^vvaTOV ydp
irviyvvTat

diro veKpov accfxaTog TrpoeXSeiv atfj.a'

yap

'^ta

tovto, Kat ev ay^fietotg avTO Tidvjatv 6 Qeog.
01

AiATMOT.

OTav

(fjopovvTeg TVjv

etKova tov eyrovpaviov, tov

30

(fxoTog Tov dXvjdtvov fj.eT€iXi^(f)0Teg, Xeyovaiv,
*

"

eavjf/.etcoBi^ e(f>
eirt

v]fj.dg

To (pag Tov irpoaanrov aov Kvpte'
edvav ava^x^copovvTcov tZv

dt^OTai ^e Kat
e6cov

yvjg

TepaTa
eiri

iravTcov

iraTpcocov

Te Kat

Becov,

TO) (je^aaBai tvjv eKy(vatv

tov WvevfxaTog' irpog TovTOtg epei, Ka)

toc

II. 20.

TX2N nPAHE12N.

S6
yapia^aTa
TavTa
aTio

^o6evTa ^ia tov Tlvev[xaTO<; Kai KaTO. to Ilvfil^a, Biia
To7i
eiTi

yrji avBpoiiioig eivai

to,

TepaTa'
**

KXvjQeiYj

^e

eTepag apyYj^i ovtcos,
Kaitvov.

eirei e^-lqg e\priTai'

aijaa Kai irvp Kai

aT^ita

NlKOAAOT
'loHA.

nPESBTTEPOT ApKTPAS
^erTTai
eTTi

EI2
ov

TON
ra
ev

nPO*HTHN 5
ovpava t€fxev
viro

Tayra

Kara tov Kaipov Ka6

paaTia Kai ra
*Pa}tJiatwv

T^f y^g (po^epa yevvjaeTar ai[xaT0$
TcXelaTov

€«5^eo/x,€voy

KaTa

ttiv

lov^^aiaV

Kaitvov

te

eyyivofJievov tcov

TtoKem Kai rwv
r^?
elg

K(t}[J.av efJL.irnrpafji.evcov'

^ikyjv ti-

vovTCov Tccv 'iov^aiav

^pKXTOV

Trapoiviag'

y]v

ovOe avTog
o(f)6a\[J.ov

oio

vjXioi

/^keneiv

avaa-^^^ofJLevog,

[xovovov^^i

tov idiov

Trjv

<l)a)TiaTiKy]v

avTov

tvvafj.iv

crvveaTeXXe,

Kai

aKOTog Tolg
yj

eaKO-

Tiafj.evoig TVjv ^idvoiav e^ei^ev'
VTjKev

dXX
ccg

ov^e, (pvjaiVf

aeX-^vrj [xe[i.e-

dira^-^g'

6vfj.ov[j.evi^

Se

enreiv

Kora

rajv

KvpioKTOvav, eig

€pv6r][i.a Trjv

dpyvpoei^yj [xeTe^aXev eavTi^g i^eav.

15

AlfJLa KOL TTvp Kcu aTfJiiha Kairvov.

ToT Xpt202tomot.
Sethpianot.
eiTre,

'Opag

nciog t>?v

aXccaiv vireypaxpev.
al[j.a
irepi

YloWoi

evofinaav oti

Trjg a-eX-^vrjg

Kai ov

Tiepi

Tr]g TrXevpag'

aifJ.a ^e Xeyco,

e^ey^eav 01

lov-

^aioi, Kai
'*
r]fj.a.g

Ka^ eavTwv

eTreaTrdaavTO XeyovTeg,
oy/xwv*

"

to alfxa avTov e^' 20
aei

Kai xa Te«va

Kai fxeTa to aveXeiv apvovvTai'

yap

rj

KaKia Ka& eavTr^g opi^ovaa [X€Tavoe7, Kai dvaKaXehai Tag
(f)covdg'

thiag

01
**

enrovreg

**

to
e(f)

ai[/i.a

avTov

€(f)'

r][t.ag,"

Xeyovai rotg

'ATToaToXoig
*'

rt /3ovXea6e

r][j.ag

hrayayelv to ai[xa tov av25

QpcoTrov

TovTOv ;"

30

*0

t]Alo9 iJLeTaxTTpa(f)r]o-€TaL ety (TKOTO^, Koi

7]

(reXrjvrj

el^ alixa.

ToT Xpt2ost6mot.
ytverat'

'Atto Tvjg ^ta^eaecog tcov Traay^ovTcov

tovto
ev

Xeyerat

[xev

ovv Kai iroXXa Totavra yeyev^a^at

ov-

pavw, Kadcbg lcoar^nog [xapTvpel' a[xa Se Kai avTOvg tov aKOTOvg 30 dvafxv^aag tov yeyevrjfxevov, Kat
Trotcav

TrpoaooKav

ra fxeXXovra.
raTg
etg

Ktpiaaot.
Kptarov

Ett/

Tar^

t&Jv

lofb^a^wv

^vaae(3etatg,

^i^XovoTt yeyevrjfxevatg, Koci aiiT^

twv

aTOf^^eicov ^e^vacpo-

F 2

m
pyjKev
7]

EPMHNEIA
(pvaig'

II. 20,

KaTaXo(f)vparo te

(aaitep

tj

Kriaig,

v{3pi(T[ji.evov

opw<ja Tov eavryji ^ea-TrorvjV

Ka)

jaev Qelog

vaog fxovovovy^i Kai

aayaWm
OTi

rolg TtevBovmv ev

'iaw, TrepieppvjyvvTO'

yeypaTrrat yap
ecc^

TO

Kara'7reracrf/.a

rov vaov

ea^^ia^ri
rvjv

airo

avcoGev

KaTCO'

rjXiog Se ro oiKeiov avaTtrwv
yi^iov (paiveiv eri roig eiit

aeXagf Kai
rrjg

aKrTva crvveveyKm, ovk 5

y^g'

enoiei

yap aKorog

airo

copag
'irov

eKTvjg ecog copag evdrt^g'

eayj^^ovro ^e Kai al Trerpai'

rdya

^e

Kai

Trepi

rov r^g- aeX-^vyjg kvkXov eTrpdrTero ri

rav aavv^ScoVy
[xev oiiv

cog

^oKeTv eig ai{j.a [xeraTreTroirjaBai Kai avrriv.
roiov^e

^eaiyyjrai
d^ioy^^pecog

ro
yj

irapa roHg dyioig

^vayyeXiaralg'

ye

fxyjv

10

Ttiartg eK 7rpo(f)yjreiag, ort roig rov

^yjixiovpyov

vevfxaatv ovk

ev

yjXtw

fxGvw

ra

ay]ft.eTa

yeyovev, dXX^ otov oXyj Trpog ro
rj

aKaXXeg

Kat aavwjdeg avry] ft.eraKeyjxipyiKev
<f)COV^g
**

Knatg, aacpeg av yevotro ^ta
aKorog, Kat

Xeyovrog Haaiov'

" Kat

ev^vaco rov ovpavov

dv]a(i} cog

adKKov ro TreptjBoXatov avrov'

ovpavov ^e orav Xeyy], 15

Travra irov Travroog (pyjatv

ra

ev

ovpavco

Kai oiov aaKKco

rco

aKO'
Kat

reivx

KaTafjL(f)ieaai
Oyj

(f^vjat,

TrevSovvrd

re Kat Kari^XyYjKora'
lly]ft.eTa fjiev

avrw

rovrw oiaKeKpayora
ev ovpavco

rco ayyifKart,

ovv y]roi
**

repara, ra
**

ravrt

(f)aiy]v

dv ra

^e

ye

eig yijv

alfjid

T€ Kat Trvp Kat drf/.t^a Kairvov^
lovoaicov avft.(f)opag,

Kara^Y]X(og eiev av

oifi.at Trov

20

rag rwv
TToKefj.og,

dg

TrayydXeirog avroTg eireawpevae
atfj.art

tia rrjg 'Vcofuaicov '^etpog'

fjXv

ydp

rj

irdaa

/xev

avToTg Kareppaivero ywpa' efxeXXe ^e Ofxov raTg iroXeat KaraKat avrog
'^iaj3or]rog

Trtfj.irpaaQat

vewg'

oiKoi

re Kairvi^eadai
eirt-

Kajaaeaetaft.evot' ori ^e Kat Trpo rrjg •^fnepag rvjg fieydXr^g Ka\
(fjavovg,

25

KaQ

y]v

airaai ro BeTov TrpoKeiaerat ^rjfKa 'Kptarov ^<^ov-

rog eKdarcp Kara ra epya avrov, rd rotd^e roTg 'lov^aiotg avfx13-^aerat, '^taft.efj.YfvvKev elirm,
**
**

Trptv

eXSeTv t^v rjfxepav Kvpiov T>yv

fj.eydXY]V Kat e7r<0av^.

ToT AriOT BaSIAEIOT EK TH2 EHAHMEPOT OMIAIA2
H^07 Se Ka\
aarpotg
Tojf

T. 3°
Ktti

rov iravrog ttaXvaecog ev
(f)avr]aea6at
6

Y]Xicp

Kai aeX-^vv]
**

ai^fj.eTa

Kvptog 7rpor]yopevaev'
y]

6

^Xtog

fj.eraarpa(f)Y]aerai e(g aif>.a, Kat
avTYjg'

aeX-^vY] ov ^coaet

ro (peyyog

ravra

aY]fj.eTa

t^j

avf/.7rXi^pcoaecog

Kai rvjg rov irdvrog

ttaXvaecog.

35

II. 21.

TilN nPAHEilN.
'ETre^S^

37
ij

Sethpianot.
'^itaKTiKrj'
Yj

yap

17

TvpaTV} ^v evreAvjf

ev (rapKi,

vj

^e ^evrepa ev^ofof, tov dyiov (TOifxaTog €Keivov ovk€ti

aXXag
Xiyei
OTi
'

<f>aivofxevoVf

aXA' avyag

(pcoTOg

aaTpdTTTOVTog, ^ta tovto
eipvjTai iroXXdKig
oJjtA/v,

"

TVjv y}fji.epav
6

Kvpiov
*'

tvjv

[xeydXyjV

Seog eaTiv

Xeym

eKy^ew d-no tov YlvevixaTOg ixov npiv ekOeiv 5
l.ovdai(a, ei

vjfxepav h.vpiov

eme tw

ev TrpoacoTrov eaTi, Kai

ev

BeiKOV

eaTiv

ovofJia,

Kai avTog XaXeT
efjii^v.

irepi

eavTov, "^iaTi

fxrj

elite

irpiv eXQeiv tyjv '^fxepav tvjv

Upii/
iTTKJ^aVT].

Tj

iXOelu TTjv

'qfj.epap

KvpLOV

rrjv fxeyaXrjv kol

10
eireily] vvv

ToT Xpt202t6mot. M>; yap
(priai,

dTifxwpi^Ti dfxapTdveTe,

Bapa-^aeTe'

TavTa yap
Trcog

irpooifxia eaTi fxeyaXrjg Tivog rjfxepag
Trjv xpv^^rjv
et

Kai yakeTtrig' Kai Tov

opa

avTav KUTeaeiae

Kai ^ieXvae'
itpo-

yeXwTa

fi.eTeaTptxpev eig dTroXoyiaV

yap TovTa

oifxia Tr}g rjfnepag eKeivrjg, avayKr\ itapa tcSv
eTtripTrjaQai.

eayaTOiV tov Kivtvvov 15

NiKOAAOT ArRTPAs.

YiVfxfS-^aeTai

Se

TovTa
r\v

irpo

r^f tov

Kvpiov TidXiv ev^o^ov Kai (po/Sepag eXevaeccg, Ka§
veiv

fxeXXei Kpi-

^wvTag re Kai veKpovg' TovTeaTiv, d^vvaTov iiapeXBeh tovtovi
fxr}

Tov aiwva,

TrdvTm

tcov elpr}fxevwv eig Ttepag eXQovTwv.

20

11

Kat earaL
a(oOrjO-€TaL.

iras os iav iTriKaXeorijTaL to ovofjLa K.vpLOV

ToT Xpt202t6mot. "
<f)r}aiv,

EiiTiKaXear}Ta"

01/5^

drtXwg'

ov ydp,

Xeycov fxoi

Kvpie, Kvpie,

dXXa fxeTa

^iaOeaeoog, fxeTo, ^iov

apiaTov, fxeTa itappr^aiag Tvjg 7tpoar]Kovarjg' Tecog ^e KOV(f)Ov Ttoiei^^
Tov Xoyov, TO Tyjg TtiaTecog eiaaycov, Kai (po/Sepov to t^$- KoXdaecog,
OTt ev eTtiKXrjaei
r}

aaTvjpia.

TOT AnOT KtPIAAOT EK TH2
EaovTat
fxevotg
fxev, (prjaiv, ev ovpavco

EIS TON

IcHA EPMHNEIA2.
htt To7g ytvo-

re Kat yj} ar}fxeTa

KaTa

'K.piaTov 'hvaae^r^fxaaiv'
ei

Ofxcag rtpoKeiaeTat avToig

ra^o

e^ r}fxepoTr}Tog,

Trjv

ev

"KpiaTa tiKatcaaiv dyartriaavTeg, eXotVTO
ro
oti
^e, dvg
**

Kvptov avTOV ofxoXoyeh'
eaTtv,
**
fjJr}v,

Kvptog TtpoKeKXrjTai, tovto

Kat YlavXog

ecpr)'

oyj^

eavTx Tig XafxfSdvei t^v rt-

dXXa

KaXovfxevog vito tov Oeov."

38
AiATMor.

EPMHNEJA
Hf
a\vj$ev€Tai ro

II. 22.

" nag

o

airav

Xafj.^av(.if

[xri

aptOfxovixevcov et^ TravTac, rovg aiTOVfxevovg tu>v

KaKwg

aiTOvvTcov'

6

yap KaKtag
**

anm

ovk aireTTai' ovTcog akYjQeg eaTi to " Traf, og av

eTTiKaXeavjTai to ovoy.a Jivpiov, awBYjC-erai'" ov (xv[X7repiXafx^a-

vofxevav

twv avev tov

Troieiv

to QeXYjixa tov TlaTpog XeyovToov tov S

Ivjaovv Kvpiov,

Kai

^ia tovto ^oKovvTm eTTiKaXeladat ro ovofxa

avTov.

Kai CTepcog' ov TavTOV ro e7riKaXeia6ai to ovofxa Kvpiov,
o

Kai Xeyeiv avTO'
6ov
j3ovXofX€Vog

fxev

yap

ev')(pfi.evog,
co

Kai TV)(eTv Tivog

ayao

eTriKaXe^Tai'

aKoXov^uig yiverai

acoTyjpia'

§e Trpoairoiovfx.evog elvai tovXog, Xeyet, Kvpte, Kvpte

tw

^lyfaov, oy

^o

TcpaTTm Ta oovXoV
*'
** **

o6€v

npog Tovg TOtovTovg

cpvjai'

**

Tt fxe

Xeyere

Kvpte, Kvpie, Kai ov Trotene a Aeyo)." TtapaTrXfial^og eK^e^vj to
Ttag
'og

av eTrtKaXeavjTai to ovofxa Kvpiov, aooS-^aeTai'
Ivjaovg, ei
fi.rj

tco ** ov^eig

Xeyet Kvptog

ev

Ylvevfi.aTi

Ay/co'" Kvptov, tov
fxouvj \piXyj
7rpo(f>opa,

epyw Kat ttadeaei "^ovXevovTog avrai, dXX^ ov
XeyovTog tov Ivjaovv Kvptov.

15

NiKOAAor ArKTPAs. OvK
aTOv
Tcov

'lov^aiog fxovov,

dXXa Ka\ "EAAijv

Kat (3dpl3apog Kat T^Kv^vjg, Kat dnXchg etneh TrdvTCov tcov etg X.pi~
TTtaTevovTCtiv
v]

ofx-^yvpig,

vj

ev

Eiwv Kat

ev

lepovaaXvjfi. ein

KTtoaToXcov yevofxevvj, rcov eK T6y KaTaX€ifxfi.aTog tov ^lapavjX 20
KVjpvyfjLa.

wpog TO evayyeXiKOv KXvjQevTcov

"ILfpi irddovs Kai dvaoTCKTeas Ka\ dvoKr^-^eas Xpia-rov, dapeds re tov 'Ayiov

HvevpaTos.

32

*

Ap8p€S

'larparjXLTaLy aKOvcrare

tovs X6yov9 tovtov9.
ra
pv}fi.aTa,

ToT Xptsostomot. Ovk
eiteitvj

eaTi KoXaKetag

aX)C 25

KaBvji^aTO avTcov acpo^pa, dvtvjaiv avrovg Kat dvafj.tfJ.vvjaK€t
itpootfj.iov

ToS irpoTrdTopog, Kat ndXtv dito
6coatv irpotpvjTOv dKovovTeg'

apyeTat, tva

fJLVj

6opv(3v}-

to ^e

ovoft.a

tov \viaov ev^ecog av av-

ro7g Trpoearv]'

Kai ovk

eiTie

7ieia6vjTe,

dXX aKovaare,

oitep

^v

dveirayPeg.

30
lapavjXtrag avrovg KaXei ^/a rovg irpoTtdropag' Trpo-

SxoA.
rpe7rofii.evog

avrovg rovrcov

fj.efi.v^a6at rvjv irtartv.

Irjaovi'

Tov Nalcopaioi/, avBpa «tto tov 0eoD aTToSe-

btiypiivov els vpas.
^

Et

haee sectio asterisco notari debuit.

II. 23.

T12N nPAHEi2N.
eirei^rj

39

ToT ArioT AeANASioT. Ap
Ttkeov ov^ev
irore'

Toii p-^fxaai Tovrot^ ^XP^"

«xavTO, fxovov Tov avQpcoTTov i^^etaav rov X.piarov oi ^Airoo-roXoi, Kai
;

ixyj

yevono'

ovk ecrrtv ovV elg vovv Tovro Xa/3eiv
(xo(pot

aXXa

Kat rovro vg apy^treKroveg

Kat otKovofxot /xvcrr^KTrei^vj 5

ptav Seov TreTTotyjKaat'

ko» ttjv airiav e^xova-tv evXoyov.
'nXocvyjSevrei

yap

01

rore

lov^^aiot

Kat

TrXavfiaavreg

EAA>jvaf,

evofxt^ov rov

Xptarov

xptXov avdpa^Trov [xovov
rSov

eK aTrepfxaro^ Aaj3t^

epyeaSat,
reKVCov

Kaff

Ofxotor^ra

ck

rov
ori

AajStd aXXcov yevofxevcov

ovre yap Weov «iitov, ovb

Aoyo^ aapg
ot

eyevero, eirt-

arevov' rovrov eveKa fxera iroXXvig ryjg avveaeag

fxaKaptoi Atto- 10
\ovtatotq'
tv

aroXoi ra avSpicmtva rov
oXiog Treiaavreg aiirovg eK

'EiarYjpog

e^yjyovvro

rotg

rm

(ftatvofxevoiv

Kai yevofxevm avjfxeiav
ryjv

eXvjXvQevat
Tttartv

rov \ptaTOV, XotTcov Kai

eig

irepi

rYjg Oetorvjrog

avTovg

aydyooat'

^eiKVvvreg
dfxeXet

ort

to.

yevofxeva epya ovk
Xeycov dv^pa TraQrj1

eartv dv6pa)Trov,

dXXa Seov'

Herpog

Tov Tov l^piarov, evBvg ayv^Trrev, ovrog
ev ^e rS)
**

"

apyrp/og t^j- ^w^? eartv'

EvayyeAico OfxoXoyel' " av

ei

\ptaTog
avTOV "

^tog rov Seov
eTrtaKoirov xpv-

Tou ^ojvTOf'"

ev ^e rjj ^EiTrtaroX^ (pvjatv

**

5^wv" Kai Kvptov eavrov re Kat ruv
IlailAof,

AyyeXm
"
og

Kai ^vvafxem eivat'

irdXtv re

Xeym

dv^pa eK aTrepfxarog Aa(3t^ elvat rov 20
cov

T/ov, ovTog eireareXXev 'EfSpaiotg fxev,
**

diravyaafxa T^f

^o^yjgf

Kai yapaKT^p ryjg vTroardaecog avrov'^^ ^tXtTriryjatotg Se,

** **

og ev

fxop(f)yi

Seov vndpycov, ovy dpirayfxov yjy^aaro ro

etvat

laa

06».

TO Se Xeyetv dpyrffov ^co^g, Kat Ttov rov Seov, Kai airavFiTrtaKoirov 25

yaafxa Kai yapaKryjpa, Kat taa Sew, Kat Kvpiov, Kat
tpvycov, rt

dv

ety}

erepov

yj

ori

ev

acofxart

Aoyog

'/jv

Seov,
oog

^i

ov

ra

Trdvra eyevero'

Kat

eartv d^iaiperog rov IlaT|90^,

eart ro

diravyaafxa irpog ro

(f>oog ;
'

Tbr Xpt202Tomot. Opa
yjirep

ircog

ov^ev Xeyet

rm

vxpvjXm,

dXX
30

diro Tcov acpoipa ra-jretvm dpyerat' Kat evBecog ryjv Trarptta Xeyei,

e^OKei evre^^g etvat'

Kat oy^ev fxeya Xeyet
recog'

irept

avrov'
(pfjai,

ov^e
**

olov
**

av rtg

etirot

irept

Trpo^pyjrov

"

I>j(7oi/v,"

rov

Na^oj^aibv,
TroTov vjv

dvtpa dirote^eiyfxevov diro rov Seov
fxeya ro
etireTv, OTt

eig

vfxag^^

Opa

irapa rov 0eou direardXyf rovro
'Iwoevvijf

yap avw Kat Kdrw, Kat avrog eairov^a^ef Kat

Kai

01

35

40
ATToaToXoi,
'^eT^ai'
lOyjg

EPMHNEIA
aKove yap laavvov Xeyovrog' " €K€ivog
Kcti

II. %2.

fxoi e/^ev,

"

e<p^ ov

av

ro ITvevjOta Kaxa^alvov
o

^evov hv avTOVf ovvTiepfSoXy)';
fj^e

"

Tog

6<7t;v,"

avTog he
air

'Kpiarog Kai
o^j^
^kco'

fxed'

tovto
Kat
5

TTOiei

Xeyav' "

ef^avTov

eKeivog

e7re/x,i^e,"

TtavTayov twv ypacf)wv tovto fuaXiara Icti to

airov^^ai^Ofxevov.

Eh

ANEiiirPA*oT.

TovTO

(pvjaiv

eTnt^y)

Qeov

vio<:

wv, Kai
eivai tov

Qeog Aoyos, yeyovev
eTri^tvjfi-^craVTa

av6pa}7rog,

Xa^wv

'tovKov

ft.op(f>^v'

ag

'KpicTOv avBpairov afxa Kai Seov. waTrep ovv OTav
"^vvafxig

KpiaTog XeyvjTai " Qeov

Ka\ ©eotJ ao(f>ia"
rjg

irepi

t^j 6eo~
Trap- 10

T^Tog avTov Ta KeyofJ.eva eKkafx^avofkev,
6evov.

eXa^ev eK T^g
^vjTeiTe
f>.e

Opa yap

TtoTe

f».ev

KeyovTa avTOV,

"

aTioKTei-

"

vai avGpcoTTov, og tyjv aXrj^etav vfj.h \eXa\vjKa'

ttotc

^e

" eya

Kai

LlaTVjp ev eafuev.

Tor AnoT Sethpot EniSKonoT 'Antioxeias ek ths npos
Ethpahion kotbikotaapion AnoKPisEas;.
oidev avTOv Kai avdpcoTrov aXy]6S)g Kai
'

Opa
ft,'^

aacf>a)g

«$•

15

0eov

aTrafl^,

^vvafi.evov

KpaTe7a6ai
ei
**

6avaT(io.

ei

ff.v]

yap ^v

avTog Kara
eirce'

(f>vatv

a6avaTog,
vjv

Kat

6vvjT0g,

Ka6

yeyove aap^, ovk av
avTOv
vir

"

Ka6oTt ovk

SvvaTov

KpaTeia6at
*'

avTOV.

Kai

TtaXtv

lovtatotg
ovrccg

ekeyev akXayov'

tov apyv\yov TV]g ^w^f aneKTeivaTe'

20

avTog eaTi na6i^Tog aapKt, Kat 6eoTVjTi ird^ovg dvcoTepog'
fxev av6pio%og, e^vjyep6at Xeyofievog vtto

Kat Ka6o

tov HaTpog' Ka6o ^e Qeog,

ovy

otog re

wv KpaTe7a6at 6avdTco'
(f)V]at,

ovtco

Kat YlavKog Pcofxatotg

eTriareXXcov' e^ lov^aicov eivai,

"

to Kara adpKa Xp/(7T0v,"
afjLV]V

Tov ayTOv Se

*'

Qeov evKoyvjrov

etg

rovg atmag'
EiTitaroK^

ypd(f>€i

25

Se Kat ev ttj Trporepa itpog Kopiv6iovg

"

eig l^vptog ^lv]-

" aovg Kptarog,
ev TV]

^;'

ov
**

ra

Trdvra, Kat ^fneig ^i

avrov'

Kat iidkiv

npog KfSpatovg'

li^aovg ILpiarog y6eg Kat av]ft.€pov

avrog,

Kai etg rovg atcovag.

AiATMOT. E/ Kat
ot

fLavevreg

ano ApTefia,
av^pcoTiov

olg r]KoXov6v]aav Kat

30

dno ^af/LOadrcov,

otovrat

^iKov
ort

rov

Ivjaovv

^ia

t>/v

7ipoKetf/.evv]v

Ke^tv, tarcoaav

rov Qeov Tiog, Oeog Aoyog wv,
cog eivai

av6pwTiog yeyove, ^e^dfLevog ^ovKov ft.op(p'^v

rov

eTii^vjfji'^-

aavra X^/cttov,
CTOg Keyv]Tat
*'

av6pwiiov afj.a Kai ©eov*

wanep

ovv orav

Xp;-

0eot3

'hvvafj.tg

Kat 0eov aocpia,

vept TV]g ^eoTVjTog, 35

II. 22.

TliN nPAHEXlN.

41
ovtu irdkiv eav
ypa(f)ai, Trepi

akX

ov Trept tov avGpcoTreiov avro (K\aixl3dvofJi€v'

XeyvjTat \pi(TTO$ TeBvdvai Kai TiBd(f>Sai

KaTa raf

Tov
ea-Ti

(JcofJLaTOi

avTOVf ovyj. t\

itepi Tr^q

GeoTi^Tog

e.K^e^/pf/.eBa'

kui

ye
*'

fj.vpia

ToiavTa

ev

Talq ypaipaHg evpeiv'

o6ev eav

"

dv^^pa

Aeyiy

lv](7ovv aTro^^e^etyixevov diio

tov Qeov

aYi}i.etoig

Kai repaa/v, 5

aKoXovQag avTO

voovfxev

tw

'^

vvv jue ^v]TeiTe diroKTehat dvOpainoVf

"
**

bf Tfp aXyjQeiav vfuv XeXdXvjKaf

Kai to

"

avQp!C7rQi ev irXYjy^ wv,

Kai e/^wf (pepeiv ft.aXaKiav."

Ka/ yap aKOvovTeg avTOv tovtov
** ovt(i>

av^pog Tov dTro^e^etyfLevov aTro Seov XeyovTog^

yap

yjydTrfj-

"

(Tev
**

&eog tov
eycc)

KocrfKov, ajo-re

tov Ttov avTov tov fxovoyevyj e^iOKe'
KO(Xfxov'
7]Xi6tot

10

Kat
**

etfKi

to

(pSig
efxot,'^

tov
ovk

Kat
ec/xev

**

eyw

ev tc3 YlaTpiy

Kai

TlaTrjp ev

ag

iiept y\/tXQv

dvQpoo-

Ttov

TovTa XeXeySat
Tru>g

vof>.i^etv.
**

E/VaTajaav Be

yift.7v

01 TVjg yvioff.vjg

TavTYjg^
*'
f».y]

dKovovjtv'

oii^etg

dva(3el3v]Kev eig

tov ovpavov^

ei

€K Tov ovpavov KaTa^ag,

vtog tov dvOpooTroV
y]V

Kat to 15

**
**

eav SewpyJTe tov vtov tow dvBpuiitov dval3atvovTa, ottov
Tepov.

to irpo-

ov

yap

ti tovtcov voY]aai
TTiig

evcre/Swf ^vv^crovTatf dpvovfxe-

voi TY]v

BeoTY]Ta Tov ^\Y]aov'

CK TYjg Maptagf ov

vitovooxKTi,

yptXov avBpamov eivat, eK tov ovpavov KaTa(3ej3y]Kef Kat dva(3aivet
OTTOV Y]v To irpoTepov,
fxevYjg
ov')^^

e^ov(Tiv etTreiv.
olofj.evovg

KXeyKTeov €K T^g

irpoKei-

20

Xe^ewg

Kat

Tovg

adpKa

fLOVOV yeyevi^aBat
**
yj

tov

^ci}TY]pa' ov
(fxtiVY].

yap KaTa

fi.ovY]g

aapKog

otKetoog Xe^/By^aeTai

avY]p^*

Tlpog TavTY]v T^v ^tdvotav Teivot Kai to
Pcofjiatovg
'*

elpY]fJ.evov
**

ev ty] irpog

KiriaToXy]

UavXoi tw

^AiroaToXoi'
'tta

Toy

optaQevTog 25
d-Tro^etyBev-

Tiov Seov
TY]g

ev tvvdfiet'^
'tvvdfxecog

TovTeaTt tov

tuv epycov

Tog Kat

twv Bavft.dTav'

dog

eaTtv dXyjBZg Yiog tov

JJaTpog' KaT
ev ^vvdfietf

ov^^ev ^ia(pepet

to elireh^y 6ptaBy]vai aiiTOv viov Seov

Kat to eiirehf diro^^efyBvjvai avTOv ^vvdft.eai Kai Tepaat

Kai

avffLeiotg, olg eiroii^aev 6

Seog

^/'

ayToiJ KaBdirep ^t

Ttov'

^t*

30

avTOv yap Beoyrpevag Kai Tovg atwvag emti^aev.
AvvafJLecTL

Kal repacTL

koll

(rqfieLOLs,

0L9

eVoir^cre

8l

avTov 6 Seo9 ev

fiecrco v^xcdv,
* ttirtv

KaOws avrol
Cod.

oi8aT€.

G

42
'Eb ANEnirpA*OT.
Tcpaai Kat a^^fxemgf

EPMHNEIA
IlaA/v
tia

II. 23.

tov
^/

iiTreiv

"

^vva[JL€ai

Koi

oh

iTioiyiaev o

Seoi

avrov

ev jaecoo

v[xm,

efJicpavTtKaraTa e^ei^e Seov to Tlvevixaf Kai oti Qeog to Tlvevixa
ecTTif ^i

ov Kai fxe6
cog

ov

TavTa edavfxaTOvpyei'

ovy^ o fxei^av

eXoa-

Tcov,

aX\

Tiog

enicfyaveig Kai efi.(f)avi^av, ovy^

eavTOv

ft.ovov,

aXXa

5

Kai
Tov'

HaTepa

tov yevvyjaavTa Kai avfxirX^qpiOTtKOv
Tlvevfi.a, a>g Tlvevfii.a

t%

ovata$ av^e 6eo-

Seov TO

Qeov Kat Qeov' to7s
oti ev

fxd^/ptg

lov^atoig elnQvatv «vtco
d-TioKptdetg

"

BeeX^ePovX eKJBdXXetg
ev

" Ta

"hatfxovta,

etitev'

" ovk
eavrov
ov^^ev

BeeX^ejSovX
ehet^e'

dXX
Kat

ev

"

TlvevfxaTt

Qeov'

aacfyag

Kat

0eov

to xo
v)

TIvevfLa Tlvevft.a avTOV Kai

QeoV

yap TepaTw^eaTepov

^vvaTarepov
^e

ev

Toig a-fjfxetoig tov ^atft.ovag d-neXavvetv'
ev T\vevft.aTi
c6,

e^e/SaXe
to. ^az-

avTog wg Seog' eXeye ^e

©eov eK(3dXXeiv

fxovia'

tva ^ei^rj TrpoauTTOv rov ev

Kat fxe6 ov eK/SdXXeiv evxmo-

aTaTov ovatco^ag avfXTtXYipovvTog
ayTOJ Kat tco IlaT^;'
tva

tyjv Tpta^^tKy^v Qft.OTtfxov

Ka6ehpav 15

^etKvvfxevov avTov Kat tov Tlvevfi.aTog

avTov
tet^vj

ev

'^uai Trpoaairotg, fxtav
T'^

ofxoTtfxm (pvatv tc Kat a^tav, eva
a^taiperov ev

©eov

(pvaei

ttjv

davy)(vTCtig evKpivvj Kat

•npoaamotg '^Vptd^a.

'Afx<ptXeKTeiTa} Se fXfj^etg fxiKpoTepov tov €T€-

pov ^ fLe7^ov,

rj

a'iTiov

^ ahtaTOv

voe7v

yj

Xeyeiv ev

tyi

ofxoTtfxta

20

l^ptdtf

'htd

TO oiKovoft.iKag Kai ^ta avaraTiKwv

Xoym

Xeyea6ai
Ipyd-

tov ^ev ^/ ov Kat e^ ov, avveKrtKy} davyyjjTf OfxoTifxia

^ea6ai re Kai ^avfxarovpyeh ra

av^pwirtva Kat

ra

viiep dvdpciiTTOv,

Kai Ta eireKeiva

ricv

vnep

dv6pa}7rov'

rdg ^vvdfxeig Kat rd repara,

ayjfLeia re Kat Trapd^o^a'

dXX

eKXafxPavercti ev T/o) tov Tlarepa 25

Kai ro Tlveiifxa, Kai €K IlaT^of tov Ttov evuTToardrcti yevv^aet,
Kat ro Tlvevft.a evvnoardrca ovaicc^ei vndp^ei'
to» IlaTepa ev T/oo ajM,a

eK^eyea^co Se Koi
ev fxeaco

tw

Tlvevfxari'

di Kai

eardvai

eKetvov rov Xaov, txaXXov te Kai rjfLwv' Kat rov T/ov ev tco IlaT^},

eyovra

ev eavrcti

Kat avv avra rov IlaTepa* efxcpavi^ovra ev eayTco^o
aiiv avrcj)

To e^ awTOti Kat

Tlvevfxa

Qeov Kat Seov,
ev

ev

c6

€KJ3dXXei
ITaT>;p

ra
**

^atfxovta'
ev

tva dKovovreg ro

"

eycb

ra Tiarp] Ka)

efxo\^^ Kat

ro

" lyh

ev ev

Tivevfxart
rca

Qeov eK^dXXca rd ^aiwg re
ev

fxovta,
*'

eKOeywfxeoa ro
IlaT»;^ ev

Hvevft.art

eyca

ev

rco

Tlarpt, Kai

efxot'

Kat

"

eycb

rf

Tlvevfxari €K-35

II. 24.
**

T12N nPAHEllN.
^aiixovia,'^ ev eivai to
6[JiO(f)(i)vov

48
^ia to
6fJi.oov(Tiov'

^aXXa ra

el

yap Kai

6 Ylarv^p
ii.ri

0€Of , a\Xa keycTat Kai Ylvev^a o/xwvyyawf, rov
eivai'

nv€i/jU,aTOf
/Ex>?

anoj3a\\xv to

Kai

YlaTrip

Kai Ilv^iJ^a, Kai
5

yivofxevov tov nvevfJiaTos YlaTyjp,

aXka

fJievovTog IIvey/Aa

Beo^.

23

TovTou
€k8otov
dveiXeTe.

rfj a>pL(riJL€pr}
810,

jQouA^ Koi TrpoyvcoaeL tov
^((ELpcov

Seov

Xa^ouTcs,

duo/xcov

irpocnTrj^avTes

ToT Xpt202tomot. E<Ta
TOi'
el

€v p.ea(p Qeig to rokfj.fifjia

avTwv to

evaye^ eKelvo^ opa TrZg TreipaTai avTovg airaWa^ai tov eyKkvjfJia- 10

yap Kai

p.eT okiya
direp
** **

wptafi.evov

rjv, (pvjcriVf

of/.(og

av^pocfiovot Yj(7av.

Kai

f/.GVovovy^i

Ta avTa
iipog Tovg

tcS

{(oavjcf)

keyoiv pYjfj.aTa, KaB*'
fj.Yi

KaKehog ekeye
6

o^ek(f)ovg^

opyii^e^rOe

vpog

dkk^kovg'

Seoi

fJ.e

dTrecTTetkev evTavQa'
;

tov Seov to epyov
ft.v]

'yeyove'" ti ovv Kak(hg eTTOi'^aafi.ev (fyrjaiv
""

iva

tovto

etTrdxriy

15

^/a toSto irpo^reBrjKe

Oia yetpav

avof/.(i3v

TrpoanYj^avTeg avetkere'
oti

evravQa tov lou^av aiviTTeTatf afJM ^e avToig ^eiKvvaiv'
Tijg

ov

avT(ov

lay^yog

YjVf

ei

fLY]

avTog avve^/wpriaev'

yj

^ta %eipwv

avofL(tiVy Tu>v

aTpaTt(OTav

(pYjatv.

ToT
dv(i}Bev

ATTOT.
6

E/ Kot

vvv

yeyovev,

dkka

rrakatov eaTt'

Kai 20

TovTa
6

Qeog c/3oyA€TO, Kat
dvea-Trjcrev eK

oi/tw &/€TV7rot)TO.

24

Ov

Qeos

veKpav.
j!\ntioxeia2.

ToT ArioT Sethpot EnisKonoT
veg, evirapa^eKTov rov

To

eyY\yep~

6at avTOV viro tov ITaTpo? keyeaQat, 'hta tq tSov aKovovTOOv aaSe^

oktya

koyov ravTY) KaraaKevd^ovreg.
IIaT»;p evepyei;
ev
tyJ

Ka/

fi.eT

25

€v rivt

ydp

6

oiKeia ^vvdf^et ^^;

kovort.
Y}

rii

Sc e<rT/v ^ avTov ^vvafj.tg rov IlaTpof
**

ov^etg

dkkog

6

\ptaTog'

\piaTog ydp Seov

tvvafj.tg

Kat Seov

ao(f>ta'

ovKOvv eavTOV dveari^aev 6 "Kptarog, Kai viro rov Ylarpog eyrjf^ep6at keyofxevog.

30

Avcras Tas coSlvas tov OavaTov.
'Eb ANEnirPA*oT.
Kai
SiyK(afj.ev!^v

Iva

enrY) eppYj^e

Kat dveppi^^e r^v eyKvov
f/iovov

Kai a^tvovaav yaarepa rov Bavdrov' ov ov
KaTeittev,

e(f>akkofj.evog ov

dkkd

Kat KareTroOY) eTrnrYi^riaag'

Kat

G a

44
ovq
€/5^€V
€^yj[J.€(T€v'

EPMHNEIA
ov fXQvov avTOV ov

II. 24.

Ttamniv, aXXa Kai ovg
Xeycov twi»

eiy^ev

€^€Tpa}a-€,

Xvaag Tag wthag tov GavaToV Xv€iv
tyjv (rapK(t)(Tiv

a^ivcov

Tov 6avaT0v

tov @€ov Aoyov.

Sethpot Antioxeias ek tot npos Aaikapnasea'^ 2TNTArMAT02.
u^ivovavjg,

TtjV ava!XTa(TlV TrpO(7fiyop€V(7€V,
(pi^fJi-i

(£l(JTt€p

€K KOlXiag TtVOi 5

^^

Tx>v

Tov BavaTOv

'^€(X[j.av,

Kat twi/ tov a^ov
cog

fxvyav, avo^vvTog tov 'ZwT^pog Xpt(rT0v Kat TrapeXOovTog

€k

TOK€TOV ^€VOV T^g aVa(7Ta(7€(Ci. TaVTYj TOt Kai

60V0f/.a(TTai

"

Trpcc-

"

TOTOKOg €K V€KpaV."

'OSn/af

6av(x.T0v

vj

TraXaia Kivtvvov

(pyjat

Kat

a-vixcpopixv.

10

'O

w^tvctiv

ov KaT€y€i TO KaT€yofi.€Vov,

aXXa

itaayet Kai pttpai

a7r€v^€i.

ToT Xptsostomot.
y€7v'
*'

OyTftjf av€aTrjg
rjv

ig

fx.viK€Tt

TtdXtv ditoBa-

TO

ydp

e/TrelV,

" KaQoTt ovk

^vvaTOV KpaTeiaSai avTOV va

avTOv, \ovTO caTiv, oti ov

koivvj ToTg

aXXoig y€yov€v

y)

dvdaTaaig. 15

K.adoTi ovK

rjv

8vuaTou KpaTeladaL avTOV

inr

avTov.

'Ea ANEnirPA*oT. O/ aQXyjTat
dvTtitdXoig, Kat

dX€t(pof/.€voi dXvjTtToi €iai Totg

01 litaoitot vjX€tfjifJL€vot,

ddiKTot yivovTat Kai ditpoa-

7t€XaaTot Tolg otovai tov
aTiKcog

o(p€(og'

tc5 ^e

^ptaTix e/Aoy/x^evco^

ff.v-

T» €avTov IIv€v ft.aTi ^td
tw

tv]V vitcp vjfJiMV havGpooTtvjaiv,

Kai 20

avfXTtXaKivTi
6 avTtTtaXog

QavdTca, Kai wtOTd^avTt tov
vjft.iv

aXdaTOpa, TtpoacXOav
e^ €K€ivov
litt

KaT^dyrj, K€ifU€Vog

€ig avptyfxov'

ydp

€ypfi.€v

"

€^ovatav TtaT€iv

cTtdvco 0(p€Ctiv

Kai aKopTticov Kat

itdaav

"

TVjv ^vvafiitv

Tov

ej^flpoy*"

to Se

**

Ka9oTt'" KaSoTi fuv

€vpvjB-iqvai

av25

Tov @€0V €K

Oeoy

y€y€vv}ft.€VOV'

Kat

tvjv avTYjV tco y€y€VvvjKOTi k€ktyjTpo^Jtyjg

^evov (pvatKag dv€ni^€KTov (pvaiv t€ Kai vitoaTaatv Ttdavjg
vj

aXXotccia€Cog

vj

TtpoaQYjKVjg,
vj

v}

€7tt(3oXy^g,

vj

avaToX^g,

vj

twv oaa
tv}

€ig dXXotcoatv (pvatKVjv
Kcoa€i, OTtoiov Kai Tov

Ttapacpvaiv'

Kai dvaXXoicoTOV €V

aap-

daapKov YlaT€pa, Kai ro dacofLaTov rTvey^a

TO Ayiov Kat dvaf>.dpTV}Tov.

SeTHPOT EK TOT EI2 TO 'AnOS O ©E02 ZTNTAPMATOS. OvTog Kat aapKi avfj.7tXaK€)g

tw

BavdTco, Kai (pSdaag fJ-^y^t avTiov

atov

TtvXcov, dv€aTYj Tvj

TpiTYj

v}fJ.€pcL

" Xvaag Tag a^hag
iiKuiJii/Av(p.

toD Ba-

c

Sic Cod.

d Leg.

II. 26.
**

T12N nPAHEllN.
KaBori ovk ^v

45
o

varov,

^vvarov"
rjv

KaOooi;

AttocttoAo? IleT^of,

" KpaTeiaGat avTOV va
Tw

avTOv'

yap KaTo,

(pvcriv

a6avaTo?,

ei

Kot

7re(f)VK0Ti $vv]a-K€iv crcofxaTi

to iraOeiv KaTe^e^aTo, eTtemep ovt\
ov

aXXwg^ TrpoaneXaa-ai
/X6V
**

tov BdvaTOV

toivvv

eiii

Tyj<; iteipai;

e/^o-

dOavaTwg

ev OavdTO} yivo^u.evov,

tovtov dvvfi.vovvTei Xeyo^ev to 5

Ayiog dBdvaTog.^^

ToT ATTOT EK TOT nPOS 'loTAIANON i^AIKAPNASEA 2TNTArMATos.
Kai
TYji
vTTO
Oi';^^^

TO ^Yi irdvTfi avTOV yevcraa6ai BavdTov aapKt,

Tov eKeivov yiveaOai ^vyoVf

dXXd

to '^tapprj^at tovtov §/a
[xvj

TptTaiag €k veKpav dva<TTdcrt(og, Kai T^f iravreAoyf
(f>6opdg t€

dva- 10

ayeadai

Kai dtakvaewf.
ety

25

AafTiS yap XeyeL

avrov, Trpoopcofjjju tov K.vpLOP

ivcoTTLOv fxov ^La 7raPT09.

ToT AnoT rpHropioT EnisKonoT Ntshs ek tot kata
Etnomiot AoroT. 'AAAa
vetav Tov
**
**

Kat

irpocf^-^Trjg

Aa/3<S icaTa t^v
etneV

€p[ji.i^-

15

[j.€ydXov YleTpov elg

cf,vT0v

Trpoopa>[ji€vog

"

oti

ov KeyKaTaXeirpeis

^v^^v

[lov

etg

aS>jv, oy^e

'^coaetg

tov oaiov
pif}TOv

aov

the7v

"^tacf^Sopdv^*
tj

ovtcij

tov ^iroaToXov YVeTpov to

€p[t.r}V€vaavTogf OTt ovt€

il^vyy}

avTov
rj

KareXetcf^Oyi etg rov a§>jv,

oyre

vj

adp^ avrov
ev t'^

eiOe ^iatpGopdv

ydp

OeOTVjs, Kat

irpo ryjg

20

aapKog Kat
^v T^
BvjTi^

aapKi, Kai [/Lerd to irdBogf dei aaavTUi ^X^^» ^

(f>va€ij TtdvTOTe

cvaa Kat eiaaet

'tta^j.evovaa'

ev

^e

tw

ira-

T^f

dvQpcairtvi^g (pvaecog tijv VTrep yjfjiwv otKovo[/.tav eTrX-^pccae,

^ta^ev^aaa
te ovheTepov

irpog
d)

Katpov t^v "^vyriv eK tov
y^vciiQyj'

acio[J.aTog,

YJ^ptaBeHaa

a^ra^

Kat TrdXtv

Ta ^teaTciTa avvdxpaaa, 25
dv6pci}7rtvv]

coaTe dKoXovQiav Kat dpyvjv ^ovvat Trdavj Tvj

(ftvaet

T^f
tvjv

eK
**

veKpwv dvaaTdaecag'
dcf)6apatav, Kai to

*'

tva

to

(f>6apT0v

airav

ev^vavjTai

6vv]tov t^^v

dOavaatav,
elg

TVjg air

apyjig yi[J.m

^td Tvjg irpog tov
detav]^.

©eov dvaKpdaecuc,

Oetav (f>vaiv [».€Ta7rotv]-

30
€k Be^Ltov [lov i(TTLV, Lva
7)
fJLrj

26

Otl

aaXevOco' 8ia tovto
r)

€v(f)pdvdr]
fJLOV.

Kapdla

/jlov,

koI rjyaWLacraTO

yXaxrcra

c

Superscr. m.

s. ^v lwa,Tov.

46
'Eh ANEnirPA*oT.
yeaQai tov T/ou
vvv'

EPMHNEIA
To

II. 26.

e^ '^e^iav eaToivai tov TlaTepa Ae
^e Trakiv
vj

Trore

e/c

Qe^t.Zv
yjixTv

tov IlaT^Of koBavjfxaivei'

ea-Bai tov T/ov, ov^ev eTcpov

t)^v

laoTi^Ta

K.vpiov

^e

avTov TOv YlaTepa Kake7,

'^id

ye to Xal3e7v avTOv ^ovXov
5

fMpcf^-^v.

AiATMOT. O/
TO " Kd6ov
kyixpiv

fxy]

ey^ovTeg Trepi

0eou evvoiaf

'^f/jpBpoofxevag

to-

TtiKag eKkafj.^dvov(xiv

eK te^iwv eivai
7;

tov iJaTpog tqv T/ov, ^ia

eK '^i^im

jW.ov'"

KeKaBiKevai tov 'ZaT^pa [xeTa avaolg

eK he^iav TVjg fxeyaXwa-vvi^g'

^vvaTOv ti eWeh'

ei

yap

eK

'^e.^iav

tov YlaTpog

Tlog ToiiiKwg wg oiovrai'

d^vvaTOV eK 10
a-rjjxaivo-

^e^ioiv

Tov Tiov tov TiaTepa eivai KaT avTO tovto to

[xevoV
^'

a\Xa
oQev

Xeyei

Tiog,
yj

*'

'TrpocopcofXYiV

tov Kvpiov eK ^e^iiov

fxov'

eTepag

KaTa

totiov eKXvjTTTeov tov

T/ov de^iov tov

YlaTpog, Kai tov VlaTepa tov Tlov'
*•

uxravTOig
ct/ ^e

to

" eyu
vj

ev

tco

TlaTpif Kat

6

TlaTfjp ev efxoi
eir

eo-T/v"

" Kat

adp^

fxov 15

**

KaTaaKvjvaaei
v]v

eXTri^i.

enet ^lr/crovg, KaSo dve^e^aTo OdvaTov,

aneBeTO

kut

oiKovofxtav eXal3e

adpKa,

eTri

tw

TrdXiv

dvaaT^aai

avTVjv aito tov BavdTOV tvj TptTVj vjfxepa'
T»jv

eiKOTWg Tvp adpKa Tav-

ovaav eavTov

eir

eXTTt^i KaTeaKi^vcoKevai (pvjai, ^ia tv}v irpoa-

^OKiav T^f dvaaTdaecog.

E/

Se Tig eK irpoawnov tov Aa;S}§ f'V^~
"Tiept

aBai avTQ eKXafxjBdveif TtavadaQu) KaTaTpeywv Tvjg

dvaa^d-

aeug

to^vjg

twv dirXovaTepm'
(ppovovaiv'

ei

yap Kat
evae(3oog

fiLV]

oiot

Te elai Tcap<f>daK0VTeg
VTvevfxaTtKOv

laTaaOat
TVjv

aXX
ent

ovv

tidKetVTai

adpKa dvtaTaaOai
ag yap

to

etvat

atpSapTov Kat

aa>fxa'

eyeipofxevog veKpog fxeTa
vj

avda^aaiv ^av Ka\ ov 25
tvjv

veKpog eaTiv, ovTCog

eyeipoff.evvf

aap^ fxeTa

eyepaiv

irvevfjtM-

TiKov Kat d(f)6apTov

au}fj,a

eaTi.

"Eri 5e k<u
Ktpiaaot.
ovTa KaTO.

rj

(rdp^ /lov Karaa-KrjvaxreL
yap
ave(3ia, Ka6oTi ovk

eV
vjv

eXTrldL.

Tptvjfxepog

^vvaTOv

^(in]v

Kai

TrdXiV

—Ov

(f)vaiv

avTOv Tolg tov

6avdTOV

KpaTe7a6ai

'^eafxoTg.

yap

ti

6efxig

emetv

(f)6opa

fuv ^vvaa6ai KpaKdToy^ov t\ avToig

Te7a6ai zroTe

tvjv

eva6e7aav to5

Aoyx adpKa'

a^ov TtvXatg

ty]V 6etav

yevea6at yp^^^v' ovk eyKaTeXei(f)6i^ ydp elg
e(pv)

abov, Ka6d Koi

6ea'neatog

IleTpof.

II. 29-

Ti2N nPAHEXlN.
rrju '^vyrjv /jlov els clStju,

47
ovde

a;

"Ori ovk iyKaTaXelxfreLf
8g)(T€19

tov oaiov crov
'AvejSia

ISeiv 8La(f)0opav.

Ktpiaaot.
^€<7[Jio7(;

yap

aKvXevo-ag

rov

a^Tjv,

Kat

to7?

ev

eiTrav, e^eAflcTe,

Kui roHg ev tc5 aKorei, avuKaXvcpSvjre. npoi;

Sethpot 'Antioxeias ek tot
Koi Qavarov Xeyerai yeyevaSai

ETnPAHioN ppa^entos.
rvjv

5

^i* yjfxaif to5

avrov ^pvyvjv
yj

yjopKrGYjvai rov o-w/xaTO?, ov tcS Qeoryjrog
(rwfia yevecxdai'

epyifj.ov

t>jv i/^y^^jv

ro

avrog yap eavrov ajx^porepixv dywpKjrov e^e/^ev*
avrov eyKareXeicpSy]
eig
a^Tjv,

oyTe yap

yj

rpv^^vj

ovre

yj

cap^

avrov

eihe

^ia(f)6opdv'

KaOag

o

xpdXXcov

cf)i^aiv'

aXXa

rov [xevio

(jwfmrog ov
yptj

Ke^/jiopiaro GaTrrofMevov,

Karapyav

ryjv

(pBopaV ov yap
iravrwg avroo
eig aQov'

dvoXeiTTOfi.evi^g

t^? d(f)6apaiag re Kai

^co-i^f, fi.yj

Kol neipad^vai ^iacpSopdg' t^ ^e
cov ev

4'^^ avyKdreiaiv
aiOfji.ari'

oXog

avryj, Kai oXog wv ev rco

d^iaiperog yap wg aaccaTrepiypairrog.

fLaroi, Kai irdvra nXyipovv tvvdfj.evog

cog

15

'HsTxioT.

'

0(77rep ai xpv)(au rav ^iKatctiv fnera rov

^ur^pog eK

rcav Kdrco 'xcopiccv erpiipav dva(3aivovaai.

38

^KyvcopLO-ds

fJLOL

68ov9

^^y.
EKeivo ^i^daKccv ori ro
yjf/Mg
ryjg

Ktpiaaot Aae3anapeia2.
dpctiTTorrjrog ey^av irpoaoiTiov

dv-

Ka6

yey ovcbg, rovg

yjfxTv

fxdXXov 20
cag e(f>

Kai ovK avr^

iipeTrovrctgf

Ka6o voeirai 0eo«", dviyjai Xoyovg,

eavra Kat
6civ'

irpcarca

KaXwv' e^'

yjfj.dg rrjv tcSv ovpaviccv fLede^iv
<f>y}a),

dya-

dog

yap eavrw ^€^oa6ai

ryj

rov dvBpamov

(fjvaet iipoa-

v€fi.€t'

eTtet

'nwg ttj tou av6pcaTiov Ttrcayeta 'neitXovryiKap.ev.

WXr)p(£j<TeLs pie ev(Ppoa-vvr)9 fieTa

tov Trpoacowov
Kvpiov

crov.
voyjreov

25

ToT apiot Sethpot
ryjv

'Antioxeias.

YipoacoTTov
yjfierepav

SeoTrpeTreardryjV

6eo(f>dvetav Kat

rrjv

errtaKonyjVf r/v

yjfj.dg

rore reXetccrepov evtaKexperat.
d8eX(f)6L

29

"Av^pe^

e^ov

elTreLV

fieTa Trapprjaia^ Trpos
kcll

vfids Trepl tov iraTpiapxov

Aa^\8, otl

eTeXevTrfore 3°

Kou

eTacf^rf, koll

to

fxvrjfxa

avTov eaTLV ev

rffuv ayjpL TrJ9

"rjfiepas

TavTrjs.

ToT Xptsostomot.

OTav

ft.€XXy]

ri

Xeyetv fxeya, rovrop

48
/(('XpvjTat
jU,€T

EPMHNEIA
Tw

II. 30.
oiKetovfjievoi.

oXtya

Trpooifxif ^ieyeipuv
TToXkvj
rj

avTOvg Kai

Kat

Ta^Tretvocppoavvy]
eiTre

ev6a ov^ev efBXaTrrev, ovV
iiep)

av apyiaBrjaaV ov yap

TavTa. ov

tov Aa/3/^ eipyjTat

aXXa

Ttepi

tov X.ptaTov'

aXk

eTepag' ttJ TroXX^i irept tov [xaKaitepi

ptov Aa/St^ Tif^y
"^pos
ToXfji.v]povs

eveTpixpev

avTovg

Tovq

o)fx.oXoyYifxevov(;^

ag 5

(f>deyyo[Jievo$

Kat itapatTovix.evog avToix;'
(fivjcriv

Kat evTrep]

Tavda ovK

eTi Trept
oti

tov Aal3t^

aTrAwf,

aXXa

Ka)

tov

Ylarptdpyov'

Kat eTeXevTVjae Ka\

eTa(f>i^'

Koi omeTt Xeyet^
vjv'

kat ovK aveaTfj,
-

aXX

eTepa^' Kanot ov^e tovto fj.eya
ev
yjiJi.iv

" kou to
avTO 10
fJ.eT

" (xvv]u.a

avTOV eaTiv
ov^e

ay^pt Trjq Yj[J.epa$ TavTfjg'^^ eii to
eTTi

^A^f, Kai
€yK(a[j.im

ovTag }]X6ev

tov HptaTOv'

aXXa t/;

twv tov Aa/3ih.

30

Tlpo(f)r]Tr)9

o^v xmapypv, Koi

€i8co9 oti opKco oojnoarev

avra

6 Geoy.
Xeyetf tva kocv ^ia t^v elg eKetvov
Tifj.y]y

TavTa

Ka) to yevoiy 15
irpocftyjTeiai

'^e^avTat tov Trept Tyjg avaaraaecog Xoyov'
^XaTtTOfj.evv]gf ei
fxv]

wf koi T^f

tovto

ety\

Kai t^s eis axnov

Tifx-i^i.

'Eac KapTTOv TTjs

6(T^vos avTOV To KaTOL (TapKa ava-

3 1 crnjcraL tov \pLaTOV, KaOicrai eVi tov Opovov avTOv, irpoiScov

eXakijae

Trep). Trjs

dvaaTaaecos ^pLcrrov.
iroXXoTg TOirotg TYjg Seiag ypa<p^g, dvTi
cog

20

Eh ANEnirPA*oT.
*'

Ev

ISaaiXetag, Bpovog ovofJ-a^eTat'
Qpovog aov 6

Kat ev tco

"TrpoKetfj.evx,

Kat ev tco
6

Seog

eig tov atava.

ejSaaiXevae yap

XpiaTOg

eirt

Tov voyjTOV

\apay]X.

Otl ovt€
Ofxoia ToTg

€yKaT€\€L(f)Or)

T)

yjrvxrj

avTOv

eZy adrjv.
01/5^

25

ToT Xpt202t6mot. Tovto
dXXotg
y]v
yj

irdXiv Bavfj.aaTOv ^eiKVvatv, oti
fiev
fj.eT

dvdaraatg' KaTeaye
davaTog.
iva ^e^avTai

yap avTOv, ovk
oXiya

eipydaaTO ^e to avTov totc
Toivvv dvaridyjat

Kai
Ta

TravTa

tw Y\aTpt,

Xeyoft.eva.

OvT€
TO

rj

adp^ avTOv
f».y]

ei5e 8La(J)0opav.

30

AiATMOT. To
fj.yj

ideiv Ty]V

adpKa

ly]aov ^tacp&opav, ^y]Xot, ov

TeBvdvat'

redvyjKe yap, Kat

ev fj.v^fj.aTi ereQyi'

aXXd to

/x^

tiaXeXvaOai'

TpiTVj

ydp

viff-^poi'

dveaTyf

eTrpeire

ydp ovtv t^v

II. 3a.
ava<xra(Tiv yevecSai'

T12N nPAHE12N.
ei

40

yap

y]v

vj

aap^ avrov ^iaXvSeiaa Kara
dvaara^f d[x<f)iPa\\of/.evov
vjKo\ov6ei Se Kai ro
ei
[jia]

rovg

vcKpovSf
eifj

^iarayfxov
Ifi^xov

etpepev

avTO

ro rov

aw^a

ro dvaarav'

rpiry] vjfj.epaf

dXX

eri fxer eKeivrjv rvjv

avdaraaiv yeyovkvai'

oirio^

ovv Ttag

iTepte\KV<Tfji.o$

XvO^, Kai rpiYjfuepog dvear-ri d^td(f>6opoi 5

€T/ ovaaf Kai ev fxvvifjiari Kevta, ev9a ov^^ei^ Trporepov reOeirOf erd^ftvf

iva

fJLyj

v7ro\y}(f>6^

erepog av6 erepov erffffep6ai.

31

TovTOi^ 70V *lr](Tovv avi(TTT}a-ev 6 Geos''
Tjfxels ia-fiev

ov 7rdvT€9

ixapTvpes.
aKXov 10

ToT ArioT EiPHNAioT EnisKonoT AoTrAOTNON. OvK
Beov KarvjyyeXov
6evra X.pi(7rQV,
Kora'
01

^TioaroXotf ov^e dXXov fiev 7ra6ovra Kai eyep'
^e rov dvairYicxavra Kai
d^Jia^Yj ^taf/i.efi.evy]^

dWov

dkk

eva rov avrov Seov Kai liCtir^pa Kai 'K.pKxrov

*ly](rovVf

Tov eK veKpwv eyep6evra' Ka\ t>jv elg otvrov ytKTriv eK-^pv^Jdov ro7g
fji.y]

TTtarevovcrtv

eU

tov Ttov rov Seov, Kai eK rav

Trpocfy/jrcov <xvv-

15

e^ia^ov avrovif ort ov eireyyeikaro
e7refji.\pe

Qeog

7refj.xpeiv

^ptarov,

rov

'Itjo-ovv, ov

avrot e(7ravp<aaav Kat Seog y]yetpev.
y]pKet

TlaA/v evi rov Ylarepa Kara(f>evyei' Katrotye

enreiv

ro

vporepoVf aAX' ol^e crmv rovro ecrrtVf evrav6a Kai 7repi ryjg avaX-^ipecog

y]vi^arOf Koi

ort

ev

ro7g ovpavoTg e<TTtv'

d\k

ovQe avro

<»o

<f>avep(og Xeyet.

Sethpot AoroT

oz.

O/ AttoVtoAo/ KyjpvTTOVTef TQ ^vayye-

Xtov eXeyov tqv ^ptcrrov eyy]yep6ai vtto rov Ylarpot; ota ro rwv

aKovovTcov da6eveg, evTiapa^eKrov rov Xoyov ravry] KaraaKeva^ovreg.

Kat

fj.er

oXlya

— Ka<
oii^etg

to eyY]yep6at Se avrov vtto rov Tla- 25
(aKovofxet
cooef

T^of XeyeaSaif rwv

fj.ev

dKovovr<av

ro da6eveg'

rov oe
ev rtvt

avTov eyet vovv ro

y]yep6yif

ovk eartv

Kat ofj^ erepov

yap

IlaTTj^ evepyei;

ev t-^ otKei(X '^vvdft.et StjXovot/.

rtg oe eart

^vvafxtg rov
*'

Tlarpog

;

dXXog

y]

X-piarog'

" \ptaTog yap
30

Qeov ^vvafLtg Kat Qeov
v7io

ao(f>ia.^^

ovkovv

eavrov avearrjaev

\ptarog Kat

rov Ylarpog eyy]yep6at keyofJ.evog.
Y\.pe7rov

Eb ANEnirPA*OT.
7rf]aiv

evrav6a rw eK YVarpog
ori ^e Kai fj.era ry]v

eK(f>vvrt
evav6pcti-

Aoy<p ^ta ra r^g Kevdoaecog T^f
Tov

fj.eTpa'

ITaT^Of

iaortfj.iag

ovk

efj.etvev

€«TOf, cucovaov

H

60

EPMHNEIA
Kvpios
tco

II. 33.

MyovTog tov Aal3i^' " E;Vfv
**

Kyp/co jaou,

/faflov

e/c

Se?/wi/ jaoy'"

ifa/

TrdXiv

IlaDAof* "

aTre/f^ep^Ojaevo/ tvjv fjLUKa-

"
**
**

piav eATr^Sa Kai

eTricpdveiav Trjg

^o|vj$-

tov fxeydXov ©eov

/ra/

ScoT^pof vjfxm

Irjaov

'Kpiarov'

Kai irdXiv'

"

ev

tco

ovofjt.aTi

KptaTov
vim'

Tiav yovv Kd[M\pei enovpaviwv Kai eTriyemv Kai

KaTayOo-^
l-^aovg

** '*

Kai Ttaaa

yXaaaa

e^o[J.o\oy^aeTai

oti

Kvpiog

HpiaTOs
**

elg ^o^av

Qeov YlaTpo("
eaTi
[xe9ep[j.y]vevo[jievov, [xeff
*'

K[ji.[JiavovvjX,

y][xZv

6

©eoV-"
'It;1

orav aKovaco[xev keyovTog tov Beaiteaiov YleTpoV
**

tovtov tov

aovv dveaTV]aev

©eoV'

'

Kav

tov opco[xevov Xeyvjg Ka) irpoavjXci)-

o

6evTa Tw ^vXw, tov Talq tov ScofKd xpr/XacpvjQevTa^ "^^epah, ov^ev
ijTTOV
y][t.e7g

aeaapKUf^evov voov[xev tov eK Qeov riaT^og'

AoyoV

eva Te Kai tov avTOv 0[xoXoyov[xev Tlov.

33

TrJ Se^fa oi)v rov

Qeov

vy^oDdus, rrjv re eirayyeXiav
15

Tov IlvevfJiaTOS Tov 'Aylov Xa^cov irapa rov Uarpos,
c^e^^ee

tovto b vjmls /SAeVere Kal aKovere.
'E^ej^ee,
'

ToT Xpt202tomot. "
ovy^

(pvjaiv,

ovk d^i(0[xa

^yjTlav'

Kai

ditXag

dXXa

[xeTa oa\piXeiag.
dvejSr}
eis*

34

Ov yap Aa^lB
avTOf.

tov^ ovpavow, Xeyei 8e
20

ToT
dirXag,

ATTOT.
Trepi

QappovvTcag
Trjg

Xomov

[xeTo.

Trp

tov

TIvevfiiaTOS

^oaiVf Kai

eig ovpavov dvaX-^xpewg

^iaXeyeTai' Kat 0^5^
eKetvovg ava[xi[xvrj-

aXXa naXiv
ov Kat

tov [xapTvpa

•napdym Kai

aKm
**

Ttept

"KptaTOg

eiTiev'

"

ov

ydp

Aa(3i'^ dvejSr] eig ove^ycov

pavovg'"'^ ovKeTi

evTavBa [xe& vnoaToXrjg Xeyet,

to diro twv 25
Xeyet

etp-^fxevwv Gdpaog'

ov Xeyei e^ov etirelv, ov ^e ocra TO^avTa*
tS.vptog tcd i\.vpi(£i [xov,

de avTOf

€/7rev

Kat Ta

e^vjg.

^uTrev 6 KujOiOS"

rw Ykvpiw

pov, KaOov

e'/c

Se^Lwv

/jlov.

EeTHPOT APXIEniSKOnOT AnTIOXEIAS Ano AOrOT PKP. To
laoTt[xov

Tiov Kai TlaTpog ^ia tovtov

voov[xev'
vj

eirt

ydp T^g aao)- 30

[xdTov ovatag ov ^vvaTOV vovjaat ^e^tov

dptaTepov.

35

Eft)?

dv

6(0 T0V9

e\6povs (Tov vttottoSlov tcov 7ro8a>v
f ipy}Ka(pidevra

aov.
Cod.

II. 38.

TI2N nPAHEflN.

51

ToT
"
7^<^J7

ATIOT A0ANA2IOT APXlEIlISKOnOT 'AaEBANAPEIAS. Kai

Tiveg av eitv oi e^xPpoi, 6 AttocttoXo^ ^vj\o7 /3o«v

"

otov KaTap-

Ta? apyfaq Kai Tag e^ovaia^ Kai
KaTapyeiTai
o

Toiig

KoafxoKpaTopai,

"

e<jyaTo<; eyQpog

QdvaTos"
$

^KvTavda Kai

(f)o(3ov

eTreaTVjae fxeyav^ cuairep ev t-^ dpyjq.

36

'Acr(f)aX(09

ovv yLvcoaKlTa)

ttols

oIko9

^laparjX^ otl

K.VpiOV aVTOU KOU y%.pL(TTOV 6
'It](tovv

060?

iTTOLTjae,

TOVTOV TOV

ov

v/x€L9 io-Tavp(o(raT€.
eXvj^e ^iaueiav

KaAcoc evTav6a
e^eil^ev yjXikov eaTi,

avTm

t^v ^idvoiav

eirei^y]

yap

TOTe Xoiitov kou to
(f)o(3x

ToXfJt.vjfAa eyvfj.vu)crev,

waTe lo

ft.et^ova ^ei^ai

Kai too

avTOv^

eXeiv.

ToT XpTSOSTOMOT EK TOT KATA 'IcANNHN TnOMNHMATOS.
TauT^v yap
"TrpaTVjV irpog

lov^aiovg
fji.a9e7v

e'^vjft.yjyopei

'^i^fj.vjyoptav'

ov^^ev

ovv Ttept TTjg BeoTVjTog avTOv
Trepi TTjv otKovofxtav

aacpeg ta-yjjov
tva TOVTOtq

&/a tovto Torf
oy

ev^taTpiPei Xoyotg'

aK^

yvfKva- 15

(jBelaa, tt} Xotiz'^ •npootoitotyjcyfi ^t^aaKaXta'
Orifi.Yiyoptav

Kai

ei

eXotTO Ttg tv]V

iraaav avcoOev

'^teXGeTvf

evp-^aei

tovto

Xeyw'

Koti

yap avopa avTOV KaXei Kat avTogy Ka\
Tpt/Sei Xoyotg.

To^ig Tvjg oiKovofiLiag

ev^io^

SUepi TriOTfwr t&v

7rap6vT(ov 8ia tov ^aTiTitr/xaTOs avTciv (TaTrjpias.

20

37

*Akovovt€9 5e KaT^vvyrjcrav
TrpOS TOV
7roLr]a(o/JL€V

ttjv

KapSlav'
*

€hrov T€
TL

HiTpOV KoX TOVS
avBp€9 d8€X(f)0L
Ot/f
;

XOLTTOVS

AirOCTToXoVS'

ToT Xpt202t6mot.
(TiV
oiiyjt

'nXdvovi eKaXovVf a^eX(povg KaXov-

ToaovTov eavToiig irape^tad^ovTeg, oaov
Kat
KVj^efJi-oviaV

eU

(piXoaTopytav 35

eiriaTrcofJievot

rrdvToov

Sc

epwTrjSevTUV

IleTpo?

diroKpiveTai.

38

HiTpos

Se

€(Pr)

7rpo9 avTovs'

fJL€Tavo^craT€, kol
'Itjctov

(Soir-

7rTLaOr]T(o €K(xxtto9 vfJLcov eVi tco
eif a(j)€aLV tcov d/xapTL(ov.

ovopaTL

^pLcrrov
30
vofJLog'

ToT attot. Kat

fJLVjv

eTepog tojv evTavSa ^iKaaTvjpicov

(S

Asteriscus deest.

H

2

52
iTti

EPMHNEIA
oe rov KVjpvyfxaTof, orav
Tjfjt^pTrjKWi 6{JLoXoy'^(ri^,

II. 39.
tot€ (7w-

^'eTai.

Eh

ANEnirPA*OT. HakaveTov yap laTi

7rvev[ji.aTiK0v

vj

(KKXyj-

ata, ov pvTTov (rafxaTog,

aWa

i^vj^ojf a'7ro<yf/.^')(ov

KrjXi^a to/V ttoX5

XoTg T^$ fxeTavoiag TpoTcoig.

Es ANEnirPA*oT.
"
" Tov Aytov
voovaa
ttjv

YiiTig voy.i^€i tovto

eKeivo: fj.ayiaBai, tco

^aTTTi^ovTeg avTovg elg to ovofxa tov XlaTpog Kat tov Tiov Kai
YlvevfjiaTQif
ytvcccrKeTCo
cog
yj

^KKKXrjaia ^tatpeTov
eivai Kat tov

Aytav Tp<a^a, TideTai tov UaTepa Ttov

Tiov TlaTpog, Kat to Ayiov YlvevfJia YlaTpog Kat Tiov Tvyyavetv' 10
a>$'

0<a Tfiv

evcocriv tvjv Ofj.oov<nov ev

rpia^v vnocxTacxeai, tov ySazrT^-

^ofKevov etg ovofxa 'KpiaTov, eig tyjv
fj.eptt^ofj.evov

Tpta^a

(SaTtTt^ecrGaiy ovk aito-

tov IlaT^Of Kat tov 'Ayiov Jlvevfj.aTog
ei
fj.ri

ToT
T^aa/

ATTOT. KatTot

vjv

to

ovofi.a

tov XlaTpog, %eog' Kat
e)(j>^v

Tov Tiov, Seoi' Kat tou 'Ay tov IIvevfj.aTog, Qeog'
etg to ovoft.a

vofj.o6e-

15

©eov

Ivjctov,

»j

elg tov Irjaovv fnovov'

aXX "
to

etg

" To

ovofj.a lyidov

'KpiaTov elg acpeatv afj.apT lav'
caaTtep

et^^ag OTt

ovofJ.a

I>j(rou

Seog eaTtVy

Kat tov riaTjOOf Kat tov Ylvevfj.aTog'

Kat

<f>Yjatj

" X-^eaOe

ttjv ^copeav

tov 'Ayiov IlvevfMTog'

opag nag
cog fj.tag

fj.tav

^copeav

ave^e^^e tov X.piaTov Ka) tov YIvevft.aTog'

20

ovarjg TYjg a^tag.

AiATMOT.

Toy

XccTi^pog

"TtpoaToJ^avTOg

Tovg

TeTeXetci)fJ.evovg

/SartTt^eaBai etg ovofj.a Ylarpog Kat Ttov Kat 'Aytov Ylvevfj.aTogy
ov (ppovtfj.cog Ttveg evTvyyavovxeg Tolg yeypaft.ff.evQtg, aKovoVTeg Tijg
itpoTpoTt^g YleTpov TtapatvovvTog ^aTiTtaQyjvai
fj.aTi

'eKaaTov

ev

tw

ovo- 25

lyjaov

^ptaTov,

olov

t^v

tao'^vvafj.ov

t^v futav Taig Tptat
yj

TtpoaYiyoptatg tov T,al3eXXtov TpcodevTeg

yvcofj.t]'

fnevTQiye 'E/t-

KXyjata atiatpeTov Kat aaytaTov voovaa

tyjv

Tpta^a, TtQeTat tov

YlaTepa Tiov, Ka) tov Tiov YlaTpog eivaf Kat to 'Aytov Ylvevfxa
XlaTpog Kat Tiov Tvyyavetv'
^OfJ.€Vov
cog

^ia tyjv
t*/v

'evcoatv

TavTyjv, tov ^aitTi-

30

etg

6vofJ.a

X.ptaTOVf

Kara

Tptcx^a ^aitTt^ea6at'

ovk

aTtofj.ept'^ofj.evov

tov 0eoy TteptypacpaTg Kat

^iaaTaaeat Ylarpog

Kat Tov Aytov IIveyjOtaTOi".

Kal
39
vjjuv

Xrjyj/earOe

ttju

Scopeai'

tov 'Aylov

YIvevfxaToy'

yap

ecTTLV

77

iirayyOda koI T019

T€kjjols vp.(ov.

35

II. 41-

Tf2N nPAHEllN.
'A^iovicTTOf

5Si

ToT Xptsostomot.
T€(i)$

koyo^f e|

cov

avroi

eXa^ov
liti

TO evKoXov Xeyei Kai TroXkrjv ej^ov ^CDpeaVf Kai tot€
v7ro6€at^

tov

ftiov ayei'

yap avToig

ecTTai oTrovSiJf to

yj^y]

yevaraa6ai
vjv

Twv ToaovTav aya6m'

hte^

^e CTroQei aKovaai o aKpodrrig ti
<f>y}aiv,
yj

TO Twv TrXeiovoiv koywv Ke(f>dKaiov' tovto eaTif
'Ayiov TIvevfji.aTOi'
eitrjveaav

twoea tov 5
'ye/xovra,

Ta XeyOevTa Kairoi (po^ov

Kai ixeTa

rriv

avyKardSeaiv Tore eni ro ^dnTia^a e^epyovTai.

Kat
ToT
40

TraaL tols €ls fiaKpav, oaovs av TrpocrKaXcarjTai
^fJLCDV,
vfJiTv

KvpLOS 6 QeOS

ATTOT. rioAXa) fxaWov

toT$ eyyvq.

lo

'Ere/oot? re \oyoLS irXeLoaL SLefiapTvpaTO Kal TrapeKa-

Aet avTOvs Xeycou, crcoOrjTe airo Trjs yeveas ttjs aKoXLas
TavTr]s.

Opa

avTOV TravToyov

eitiTefJivovTa
(pifjai,

Kai ov

(pi\oTifj.ov[jt.evov,

ov^e

heiKTiiovTa' **^tefxapTvpaTO,
Tiaft.evyj

"

Kai napeKdXei Xeycov" aTtYip- 15 ro he dydrtyiv eyovaa.

avTyj

yj

^t^aaKaXia, ro ^ev
acrjJLevcos

(f>ol3ov,

41

0\
11«?
ayift,eiov.

/xev

ovv

Se^d/xevoL tov

Xoyov avTOv,

e^aTTTLa-Orjo-av.
oty]^

TovTo Tovf 'AiroaToXovg dveKT-^aaTO

;

fxaXXov tov

ao

Kat

TrpoaeTeOrjcrav ev Trj

rj/jLepa

eK€Lvr) y^v\cu

axrei

TpLa^LXLaL.
FiVTavda TtXyjpovTat
yj

irpo^f^yjTeta

tov Beaiieaiov Hcra/ov Ae;

yovaa.
ev
*

*'

Tt? ^Kovae toiovtov, Kai Ttg ewpaKev ovTCHi
ei

ei co^tve yyj

fxta yjfj.epa,
2./a)v

Kai ereypyi
avTvjg

etivog

etg

aTtag

oti
tvjv

cooive

Kai 25

€TeKe

ra

iraiota

eyco

de

ebwKa

TrpoaboKtav
01

**

TavTyjV

€V(ppdv6yjTi

lepovaaXi^fn, Kai

TtavyjyvpiaaTe itavTeg
"Jtpocf^yJTyjg

"

dyaTtcciVTeg avryjv.'
yj

Ka/ a

^id Xoycov 6

e^ida^ev, hh-

TavBa

iteipa ^eiKVvatv evapyag.
tvjv 6eiav itiaTiv

Kara
To5

Kai

dpi6fxog twv dp^af/.evm iriaTeveiv

30

6em

(SaTtTtafjiaTi' TpeTg y^iXid^eg ofJioovatwv eif

Tptd^a

Ofxoov-

atov ejSaTtTta^yjaav.
h Sic

Cod.

64

EPMHNEIA
Ufpl nyiovoias Koivax^iKovs
kcli

II. 42.

irpoadrjKrjs tS)v iTKTTav.

42

'Hcrai/ be TTpodKapTepovvTe^ 6/xo0vfxa8w Trj 8L8a)(rj

TCOU 'ATTOOrToXcOV

KCtX

Trj

KOLVCOVLa Kal Tjj KXd(T€L TOV

apTov Kal Tals irpoaev^als.

ToT Xptsostomot. Avo
"
ofxoQvfxa^ov

apeTai kui to iipoa-KapTipeiv kui to 5

T^

^i^a')(y]'

(pvjaiv

" tu>v ATroaToAojv"

'TraXiv

yap av-

Tovg e^i^aa-KoVf
*'

"

Kai

Tyj

Koivmia Kai t^ Kkdaei tov dpTov, kou
irdvTa fxeTa KapTepiag'
€7ri

TJJ

irpoaevyri'"

TrdvTa KOtvd'

ov

yap

fxtav vjfi.epav, ov ^vo
€(f)

Kai TpeTg, aAA'

iioXX&g e^i^dcrKOVTOy «Te

€Tepov fxeTaaTdvreg (3tov.

10
(f)6^os'

43

^^yevero be
Ka). arffjLela

Trdcrr}

yjrvxfj

iroXkd re TepaTa
els^

S^a tcov ^AttocttoXcov iylveTO
fieyas hri iravTas avTovs.

'lepovaaXrjfi'

<po^o9 re

rfv

ToT
dvw6ev

ATTOT.

Ov yap

ag txv tv^^ovtcov KarerppovovV
iteitvpwTo

ov^^e
eTrettvj

Toig

opa)f>.evotg
rjv

npoae^iyov'

dpa

avTm

rj

^tdvota'

ydp 15

TroXvg pecov

UeTpog, Kai e^etKVV Tag hiayyeXiaq Kat
Kat dtefxapTvpet TOig

Ta fkeXkovTa,
Xeyof».evotg
f*.€ia'

eiKOTcog e^eaTi^aav tS> (f)o(3a'

Ta

6avf/.aTa'

KaOdTrep ent tov X.pta-Tov irpoTepov av]-

eha

di^aaKaXta'

eha
ov

SavfKaTa'

ovtw Kai

vvv.

ToT

ATTOT.

Kal

T&jv

TTtaTevadvTcov trjKovoTi^ ToaavTVjv 20

fi.eTal3o\r}v dOpoov

thovTm, Kat dno

Tm

avjfi.etm.

44

Kai
€i)(pv

TrdvTes Be ol 7ri(rT€vcravT€s rjorav

hn

to avTO,

koll

airavTa KOLva.
ATTOT.
fxovov
yj

ToT
evyatg

'Opag

€v6ea}g

oav}

^v eni^oaig, ov

ydp

ev

Taig

Kotvmia, ov^e ev Ty ^i^aaKaXta,

d\Xd

Kai ev t^ 25

TToXiTeia.

45

Kat

To, KTrjfiaTa

kcu tols virdp^eLS hrLTrpaxTKOv,

kcll

dL€/JL€pL^ov

avTa

TrdcTL,

KaOoTL av TLS yjp€Lav €i^e.
'Evjft.etcoTeov

AMMaNiOT nPE2BTTEP0T.
Kat
6
eirt

OTi

ag

eitt

fntdg i^y%^f

evog

axfiarog ovto) ^e7
koivov

(f)pove7v

iiepi

navTog iitaTOV' Kai3°
eyeiv artavTag fke6

Tvjg

F,KKXif]aiag 6€aft.og

/3tov

6eX€t

eavrm.

ToT Xptsostomot.

Ovj^

aTtXxhg

Ka^dnep

01

nap

'

^Kkf^ai

II. 46-

TX2N nPASEHN.
01

55
eppixpav

<TO(f)oif

[MV avyjKav t^v
TOVTO
Se

yvjv, ol t\

e/f

Sakaaaav

ttoKv

yjpvtTiov'

Of^
o

vTrepoxpia

yjpYi^aTm,

aXXa

[xapia

Kai

avoia.

eaTtovtaae yap

Atd/SoXog aei tov Qeov Ta KTia-[xaTa

^iaPdkX.€iv, ui ovK evov

KaXwg

y^pYjaacrBai yjpYjiJ.aaiv'

evTavSa ^e
eTri

ov^ei^ erepof CTepov TrXeiov e/j^e, Kai Taye(a<; YjXOev
eiri

to avTO 5
avToov
eirpaT-

TO Tiaai fLeTo^ovvai'
't^iov eivai'

tovto TroXneia ayyeXiKyj,
oy

fxvj^^ev

Xeyeiv

ev&eag

p/^a twv KaKwv
yjv o

e^eKOTCYj' ti

m

Tov e^ei^av

a

YjKova-aV tovto

eAeye,

*'

(7(o6y]t€ diro tyjs

yeveas

"

Tyjs (TKoXiag TavTiqg.

TlXouaioi ovTeg
'7rTco')(ev(TavTog

oy^ecy^-

eTTTWj^euov,

(xeixvi^[Ji.evoi

tov

"^i

avTOug

i

o

TtXovdiov 0eov.

46

Yk.aff rjfiepav

re irpoaKapTepovvTes bjxoOvpLabov ev tco

Upw.

ToT Xpt202Tomot. T^f
fxev
ov^^ev

^i^a(7KaXiag aTrYjXavoV

aKOTrei Trwf

eTepov enoiovv ^lovhahty ov fxtKpov, ov fxeya,

dXXa
kou

tco 15

lep^ Trpo(7Yfipevov'

«Te ydp

airov^^atoTepot

yeyev^fxevot
aTreaircov

Trepi
ot

Tov TOTTOV TTXetova evXa(3etav ei^^ov

ov

yap

avTOvg

AiiQaToXoi Te(ag uaTe

fXYj

(3Xd^ai.
tyjv

ToT

ATTOT. TovTeaTt fxta ^v^yj' Kat ovhe evTavBa Xeyei

otoaaKaXtav, e7nTefxv(ov tov XoyoV «Te ydp veovg 7ra7^ag
TYJ
Tpo(f>Y} T-ij

eTpe(f)ov

20

itvevfxaTtKYi'

dyyeXot yeyovaatv
ei^ov

e^aitpvYjg aTravTeg,

^vxfi Kat aKpodaet TTpoaKapTepovvTeg'

oti

iivevfxaTiKa
eirt

Kotvdf Kai ov^etg eTepog eTepov irXeiov eyet, Kat Tayeaig y]X6ov

TOVTo
y^iXiot

eTTi

TO Ttdat fxeTo^ovvai.

Ka/

fxeT

oXtya
efco'

Ettc/^^ Tpta-

yeyovaatv, e^dyayov avTovg Xotiiov
ovaYjg,

afxa ^e TYjg tov 25

YhievfxaTOg itappYiatag 'noXXYjg
tepov avYjeaav tottoV
eitet

KaBYifxepav
\(iidvvY^g

t€

(aaitep

etg

Kat WeTpog Kat

fxtKpov vaTepov

TovTO TtotovatV ov%\v ydp Teccg TrapeKtvovv t(ov
avTYj te
otKca
;

lov^aiKiav.

Kai

Y]

TtftA] eig

tov totiov "^tejSatve to ev

tw

otKoo eaBietv' Troica

ev

tw

/epoo*

Kat opa evXafSetag eitttoatv' yjiYjfxaTa epptxpav 30
y\v yj

Kat eyatpov Kat TtoXXY]

ev(J>poavvYj'

fnet^ova

yap

yjv

d eXdfxovk

Pavov aTTova' ov^eig
Yjv TV(j>ogy

avet^^i^ev, ov^^eig e(p6ovet, ov^etg e(3daKatvev'

ovK
cog

Yjv

e^ov^evooatg'

Ka6direp iratVta evofxt^ov ovrcog itai-

0evea6at'
eiKOvi
;

dpTiTOKOt ovto) "^teKetvTo'
oVe
tv^v ttoXiv ^fi.iv

Kat t/ Xeyco

u)g ev

dfxv^tpa

el fxefxvv}a6e

eaeiaev 6 Seog, Ka\ iidvTeg 35

56
^aav
(Tvv€(TraKfX(.v(ti, ovtoo

EPMHNEIA
Tore eK€ivoi ^t€K€iVTO'

II. 47.
ov^eis 'novfjpo^,

ovhii^ virovKog

^V

nai yap toiovtov
(xov'

(pojSog, toiovtov
vjv

al Bki^petg'

ovK

7]v

TO

(iJLOv

Kai To

'hik

TOVTo arfaXkia(Tiq
tteKeiTOf oii^iig

ctt;

T^f Tpa-

7re^>jf'

ov^^eig (aq e|

i^^tcov

€(t6icov

ag e^ aXXoTpiooV

KaiToi doK€i aivty[xa eivai'
a0€X(p(0Vf oe^TiroTiKa
Tievqg Tycrj^vveTO, ovTe

ovt€ aXXorpia evofxi^ov eivat to. tcov $
ovt€
/'^/a,

yap

vjv'

«AAa

tSov a^€X(f>av' ovt€

itXovaiog €TV(f)ovTo' tovto eaTtv ayakXiaatq'
Trdtry^cov

KaKehog

(og

evepyeTOVfxevog ^teKetTO, Kat ev

[xaXXoV Ka)

ovTot wg ^o^a^^OfJievot' TavTV) Kat Travu Trpog avTovg v}(Tav c7vv^6^e/x.evot.

Ka<

jUieT

oXiyoc-—Opa
opQoV
tvjv

iro^ra

avTolg npofkapTvpei'

TrtaTtv 10

yvvj(Ttav
TVjv ev

(3tov

ev aKpo^xcret

KapreptaV
y]v

tyjv

ev

evyaig'

aa-<paX€ta'
vjTe

t)]v ev evcf^poavvvj'

^vo

iKava KaXeiv aiiTOvg

eiq aOvfxiav'

VfjaTeia Kat

Ta

yjpyifxaTa a7toXXv(fBat'

aXXa

'hta

Te afjicpoTepa eyatpoV Ttg yap Tovq ovt^h 'htaKetfxevovg ovk av v^yaitfiaev
oig

itaTepag Kotvovg'

ov^ev ertKTov mvi^pov

KaT

aXXriX^ov' 15

TO

"Trav

eTreTpeirov

t^

"^aptTt tov

Qeov.
Tpo(f)rjf

KXcovref re kut olkov aprov, fx^TeXafi^avov
47 iv ayaXXLaaet
kcll

a^eXoTrjTL KapSla^'
irpos

alvovvTes tov

Oeov KOL exovT€9 ^apLV
Ku/3iOff

oXov tov Xaov.
Kaff

'O

Be
Trj

TrpocreTideL

toIs

aco^OfxevoLS

rfpepav

20

eKKXrjaLa.

ToT Xptsostomot. Tov
evravBa
avjfxatvetv

a|5Tov ^oKei

ft.ot

Xeyo)v, Kai vvjareiav

Kat

aKXvjpov j3tov'

Tpo(f)V]g

yap ov

rpvcf^i^g

fi.€r€Xaft.(3avov.

ToT
Xavatv
oe ovyj,.
(3tov

ATTOT.
eTTOtet' 01

Opag
fxev

ori

ovy^

vj

Tpv(f>v]

aXX

vj

Tpo(f)V]

tv]v

aTro-2^

yap
ot

rpv(f)wvT€g ev KoXaaet

Kai Xvnv], ovrot

Opag

ori

TleTpov Xoyoi Kot rovrov eiypv rov rov

atjo(f>povtafxoV

ov

yap

evi

yeveaSai ayaXXiaatVf

fnvj

a<f)€-

Xetag ovav]g.

ToT
eTToiovVf

ATTOT.

YlZg

eiy^ov

yaptv
fxv]

itpog

oXov rov Xaov\

'ht

wv^o

ha

rvfg eXev]fxoavvv]g'
viro
(f)6ovov

yap

fxot

ort^ ol apy^jepeig eir/''^'yjs",

earv]aav avroig
•Jipog

Kat (3aaKaviag rovro

aAA' ori

rov Xaov yaptv eiyov.
i

Lacunam

indic. rec.

m.

III. 2.

TI2N nPAHEIlN.
ATTOT.
IlaA^v Ofxovcia'
v)

57
to itavrm airtov rxv

ToT

ayd,7nf]

aya^aV ovk

vjpKei
vjv

ra XiyBivTa' €Ke7va
iKavd'

/xev

yap

a><TT€

eTrayiaSai

Ttpog Triv TTiaTiv

Tavra

^e, r/va

yjrlfi

tov ^iutov iroieiv.

'Eh ANEnirPA*oT.
TO

'O

(Tvvepyoov

Kvpiog To7i Trpoaipovfxevoig
fjidkXov

dyaBov

Tovg

a-itov^al^ovTag

avyKaTapi6ixy}6yjvai,

&e 5
ryj

cvood^vai Toig %poXa^ovcrif

rvjv iricrriv irpoa-eriOei

Ka$ (KaaTVjv

^EKKXvjaia

em

ro avro'
*'

vorjaug ^e ro Xeyofx.tvov eK rov eipyifxevov
Ylaryjp
f*.ov,

ev KvayyeXicio'

Ilav

o ^i^coai fnoi o

Ttpog

efj.e

vj^ei'"

Tov yap epyofxevov irpog rov

1 lov, oiociiaiv

avroo o ilaryjp
vito

dyjAoi Qe

ro epyeaQai vpoaiperiKVfV opfx^v, ro ^e ^e^oaQai avvepyiav reXeiovaav
rvjv opf/Lvjv

rov Ylarpog lo
epyofx,e-

rov itap

^iav PovXvjaiv

voV oSev ofYeaS<a
otiTWf ey^^ovrag
vj

6

fxvSog twv rag (pvaeig eiaayovrwv' rovg yap

(pvaig avroov TtpoariOvjaiv avrovg roig itiarolg,

aK)C

ovy^ o

Kvpiog.

KE4>. A.
Hepi
TTJi

15
x'^^'^^'

eVXptcrTW depaTTfias tov ck yeveTrjs

neVpou re

KaTr])(r](Te(os

eKXeKTTJs^ crvfiTradrjTiKrjs, crvfi^ovXevTiKrjs irpbs crmTrjpiav avTav.

1

'ETTt

TO avTO 8e IleV/ao? koI 'lcoauvrj^ avefiaLvov

els

2T0

lepov ern ttjv

mpav

TrJ9

Trpoaevx^s ttjv evvaTrjv Kal

TLS dv7)p )(coXo9 eK KOLXias Trjs fJLrjTpos

avTOV inrap^aiv 20

e/SaorTa^eTO' ov eTiOovv Kaff rjfxepav irpos Trjv

Ovpav tov

iepov TTjv

Xeyopevrjv wpaiav, tov
els

oLTeiv

eXerjfioavvrjv

Trapd Tcov elaTropevofievcov

to lepov.

ToT Xpt202t6mot.
res-

IlavTaj^oy (paivovrai ovroi ^efBalav eyovvevet
6

rvjv

ofxovoiaV

rovro)
<f)Vjai

Ylerpog'

OfLov

etg

rov rdcf^ov 25

dv-ijXSoV Ttep) ainov

rca 'S.piarw,

"

ovrog Se r/;"

Ta

f*.ev

ovv

aXka
fxeTov

avjfneTa
d(f>

Ttapei^ev

ro l3t(3\tov avyypdcpdov'

Xeyet ^e avf-

ov Ttdvrag eKivyjae.
eii

Kat opa
ovra

ttaXtv avrovg, ov Ttpovj'
vjaav

yovfievcog

avra

Yiat

fjier

oXiya

ep'/pft.evovg'

(f)tXoTtfji.a)g

KaSapoi.

^vatKOv ro
ervj

itdSog vjV
ev
ryj

Kpelrrov reyyyjg tarptKVfg' 30

reaaapdKovra ^v
cpy]aiv

rteTtotvjKiog

raXtXaia KaSwg

rtpoioiv

ov^etg avrov ev itdvrt

rw

X/JOfw eSepditevae'
vj'

ravra yap
eTticrvffxog

fxdXtara ^vaKoXd eariv aitep av eK yevervjg^
dvvjp
i}V,

Kat

he

dito re rov roitov, aito re rov ttaSovg.

k

yevvijT

Cod.

1

tVXe<cT^«

om. Cod. N.C.
I

»»

yemjT^? Cod.

58

EPMHNEIA
Sethpot APXiEniSKonoT 'Antioxeias. AoK€t yap
6

III- 3"/wKog

ovroi rvTTOv
adeoov Kai

eTrej^etv

7ra<rYj$

rrj^;

av6pco7roTVjrof, vjyovv rrjg €K

rav

ekniha fx^ lypvrm iSvm (rvXXeyeiavjg 'KKKXi^aiag ««<

irepiiroii^SeKjyjg,

ug yiypaTrrai'
oiKeio}

vjvriva veveKpoofxevyjv fxev e^cooiTOi')^irapeifji.evi^v

cev

X^piarog tc5

Savdra,

^e

Trpog

ra

rrjg $

CiKaioavvyjg epya Kai Paivetv ro iiapaitav ov hwafJLevyjv, aAX' efoj
Keif^evvjv

rov
oi

lepov^

r^v xetpa

rvjg

^i^aaKaXiag

ope^avreg, avet

earyjaav

A-noaroXoi'
eKe^^^Yjvet,

apyvptov fiev Kai "Y^pvdtov ov "^ovreg,

Kai
rrjv
**

Trepi

ravra

Kat irept r^v vktKriv (f^avraatav eTrrovjro'
yjrtg

oe apaiav avryj
(cpa7og
f/.ev

Qvpav oXrjV avot^avreg'
vioitg

eartv

'lyjcroyf,

lo

KaXXet Trapa rovg

rwv

avQpco^nuv,

wg

6

Tlpo-

(pyjryjg (f>rj(7iv,

etaaym

%e rovg ittarevovrag irpog ryjv eavrov yvcc^>?

aiv Kat rov
etfKi
yj

Warpog

oia

Bvpa' Kat ev KvayyeXiotg /Soa"

"

eyo;

avpa.

3

O9

IScov

UeTpov

KOLi 'lcoapprjf

fieXXovTas elaievai clyis

470

lepov, ypcoTa eXerjfiocTvvrjv XajSeLV
^layavvri, ehre'

aTevlaas 8e YlejBXeyJAOV els rjfias'

Tpos eh avTOv crvv tco

50

8e eirel^ev avTols, TrpocrSoKcov tl irap avTcov Xa^elv.

Sethpot Ano AoroT
Y\erpov
'teiKVvg
fKevotg
riiet
(tig

oa.

Ata

rovro ag eoiKev
et(r(f)opav

yaiXog Kat

Kai

[cociivvyjv

rvjv roiavryjv

ei<J(f)epetv

avrw, 20

Kat roTg

Kar

eKeivov rr^v aperrjv eig iipocrevyriv iropevoev^heeHg

avayKahg

nept rovg

oiKrog Kat eXeog.
rj

ToT Xptsostomot. Kat
aXX
eiTefxevev

ov^e ovrcog avecxrr] avrov
rj

ttdvota,

evoyXm' rotovrov yap
avayKo^et'
^e
fi.ot

irevta'

Kat evpaa-rovg dir0;

ayopevovrag
dnoTiYi^mreg.
(f>y]at,

eTttfi.evetv
'

ata-yyv6(iofk,ev

ev

ratg evyaig 25
*'

Opa

rrjv

eirteiKeiav rov

TlerpoV

e<Ve,"

"

f3Xeipov eig

r]f>.ag'

ovrag

avrm

ro ayrjfj.a avroSev e^etKVV

rov rpoTiov.

6

EtTre 8e rTeV/oos''
fioL'

dpyvpLov Kal
ctol 8l8coijll'

^valov ovx

virapxeL

b 8e exco, tovto

ev tco ovopaTL 'Ir)aov 3°

7

^puTTOv Tov ^a^copaiov,
cras

eyeipe kcu irepLTraTeL. kcu irua-

avTov

TrJ9

Se^tay xeLpo^ rjycLpev avTov.
^ApeaKet aot, (prja^v, eig ^t^aaKaXtav,
eTravopOcoaiv, ro f/.ovQV loeiv yjf/iag'

Sethpot Antioxeias.
Kat
rrjv

eK ravrrjg vyeiav Kat

III. 7f^arrov

TIIN nPAHEiiN.
ra ^oava Kai

59
cr€{3d(7[Ji.ara

ovv ro apyvpiov Kai ro '^(^vaiov,

rav

€6vS>v'

ra yap eiOcoXa
'^^'

ruiv

e6vwv dpyvpiov koi ypvatov,

a Ka6-

ditep

av TTodas ^X^'?

o^ TreptTrareTg.

ToT XpT202TOMor. OyTWf
uy^pV rt ravrfjg crefAvorepov
poi fxev

ov^ev (.tyov, Kat

o^ag Trdvra Kar;

rYjg

^mrjg

;

t/ y.aKaptcor€pov

ere- 5

yap

eiri

roig evavrtotg d^pvvovrai, Xeyovregf e-/^
yrjg aiteipa,

roaa Kai

roa-a '^(jpvatov
dv^^pditota'

rdXavra, Kat 7ike6pa
eitt

Kai olKiag Kat Kat ov Kara-

ovrog ^€

ro Ttdvrm eivai yvfxvov'
01

^verat r^ Trevta,

OTtep Tido-ypvdtv

dvovprot'

aAA' ov^e eyKaXvH/coucra rvjg

irrovrat Kat KaXkairt^ovrai.

Ka<

[xer

oXtya

ne-io
avrrj

rpov ^wvvjg

rvjg eTri^etKvvfxevi^g irevtav

irXovrov [xvjTepa r^g ov^ev
evrropccrepag'

eypvrrvig Kai

rav rd ^ta^rjfxara
Kat veKpovg

TrepiKetfjievacv

yap

firj^ev

^'^(pvcra,

dvta-rrj,

Kai '^(aXovg ^twp6ov, Ka\
01

'^atft.ovag

riXavve'

Kat rotavra ^'^(api^ero, aTrep

r^v dXovpyi^a

irept^f.(3XrjfLevot,

Kut ra fneydXa Kai (f)oPepd a-rparoireta dyovreg, 15

ov^eTrore 'tayyaav "/ptptaaa^at.

Eethpot Ano AoroT oa. At^daKcov wg
rig, rovrov

yjprj

fj.dXXov ov e^yei
e'iTe

u,era^t^ovat ro7g ev^eeatv, eire ev Xoyw,
fVff

ev (pyop

rvyydvet, Kat

t^tov

dXXd

Kotvov ro Krr)fj.a Xoyt^ecr6at'

Kai
'(ypig

rov '^etwKora evvoeiv Kai eavrov Kareird^etv Kat Xeyetv'
b ovK €Xa(3eg
'^(wXov
Xotiroi
rrjv
;

Ka<

fier

oXtya

—AAA'

ri

20

t^a}ft.ev iroog ev rviro)

rov
01

E,KKXrj<Tiav

ttavearrjue

Vlerpog Kat

Iwdvvrjg

Kat

rwv ATroaroXwv,

OfA.oiwg irpog ttjv

6eoyvwatav TrdXat 'ywXev'Trapetfievrjv

ovaav, Kat eK KOiXtag fxrjrpog avrrjg dfxaprta

rov A^afJi Kai T^f
*'

Enaf Trapd^aatv.

Kat

fner

oXiya

—"

^td

rrjv

'Ev rw 25
Kat

ovofAart ly^aov

^piarov rov Na^wpatov,

'eyetpe

Kat ireptirdret'

ravra

etirovreg Kat Xafj.^avoft.evot rrjg '^e^tdg X^tpog avrov^ ^yei-

pav

ov

yap av ^e^tdv rtva Kat
ei
fj.ri

etg dperrjv (pepovaav irpd^tv

evep-

yriaat tayuaev,

rrfv

te^idv Kat rriv (pvcrtKrjv avrrjg
01

'^vvafj.tv

roHg tt^^dyfxaatv eneppwaav

'AiroaroXot, %e<p'

%*')'''*

dvdxpavreg'

Kat

" Trapa-yjprifj.a

earepew6r]aav a\ ^daetg avrov''^ Kat ra a(f)vpd'^'
eig rrjv irerpav rrjg "Trtarewg.

earriae

yap rovg Tro^ag

IlapaxprjfjLa Se

eorepecoOyaau avTov al ^acrus kcu
"
I

ra

cr(f)vpd.
'

aM^f Cod.
2

ainiji

Cod.

00

EPMHNEIA
ToT Xptsostomot.
Ovt(o Kai
Xp/(TTOf
eTTo/ijae*

III. 8.
iroXXdKig
Tipo^o^y]

Xoya

iBepa.Tievae^ Tio\Xa.Kig c^ycc, iioKXaKig

Kai

t>;v

X.f'/'»

rf^ayev, oirov rjijav aaOeveaTepoi KaTo, tv]V ttkxtiv'

tva

[xy]

amo TavTOiKOLTov yeveaSai'
*'

^'

Kai Tciaaag avTov TVjg ^e^iag yeipog

'fffeipe^ (pi^ai'
V]

tovto

eTroirjae ^"^Xi^v tvjv

avdaTaaiv' dvaaToiaecog 5

yap
8

eiKOOv.

Kat e^aXXojxevos
ToT
ToT
ot Trooeg

e<TTTj kcli TrepLeTrdreL.

ATTOT.

AXXa

Kai eTr^^a, Kai aXfxaaiv

eyjiriTO,

aKipTUV

Toig Oeioii ^iavo'^[J.aatv.

ATTOT.
ixyj

rietpd^cov laag

eavTOV

Kat itXetova

tyjv

^aaavov 10

enoteno'

yap av aTrXas eaTt to yeyovoq' daBeveig

vjaav avTOv

ov KeKOfXjjievot' Tiveg ^e <f)aaiv oti Kai yjyvoet TreptTraTeiv.

Ktti elarjXOe

avv avTols

els

to lepov, irepLiraTiav kcu
kou el8e Tras o Xao9
»5

^aXXofievos Kal alvcov tov

Qeov

avTov TrepLTraTOvvTa Ka\ alvovvra tov Qeov.

ToT
rai,
^etKVvg'

ATTOT.

OvTccg OavixaTog d^tov'

ovk avTot avTOV eirdyov-

aXX avrog
dXXd

aKoXovBei, ^td TVjg dKoXovQyjaefog rovg evepyeTag
(pyjo^i,
'*

"Kai dXXoixevog"

Kai

aivm

tov

Seov" ovk

eKeivovg
y]v
'

6aviJi,d^(ov,

rov Oeov

hi'

avToov evepy-^aavra.

evy^dptarog

dvy]p.

20
ATTOT.

ToT

T»v

tepuiv

Kai Tolg Xonrotg aipavarcov Seitipy^fxdTav

efxtptXo^^^wpovaa roig ^d6eat, Kat avry]

Xomov TovvavTtov KpaTovaa
vit

rovg ^ATToaroXovgf Kat ^vaaTroandaTag eyovaa^ Kai ov^
Kparovfxevy].

avrav

10

'^TreyLvcocTKov 8e avrov, otl avTos r}v 6 Trpos ttjv eXe7j-2$
fjLoavvrjv KaOrjpievos eVt

ry mpaLa

TrvXrj

tov lepov.
diro

KaXZg

etTtev

**

eiteytvcoaKov^^
ty]

ag Kai dyvoov[xevov Xotnov
Ke')(^p'^(.i.e6a

rov

itpdyfxarog'
i^op.ev(i}v.

ravrv] yap

Xe^et

eirt

tZv fxoXtg yvcoptovo[J.a

etet ittaTevBy^vat ori d(j>tiqat

rd d[xapTy]fxaTa ro

rov ^piarov, ozroyye Kat rotavra epyd^eTat.


eTri

Kat
1

eTrXrjcrdrjaav

Od/jL^ovs

Kal eKCTTdcrecos
Be

rw

avfJL^elBrjKOTL

avT& KparovvTOs

avTOV tov HeTpov

III. 13-

T12N nPAHEllN.
tt/oos'

61

Kal Tov 'lcoavinju, crvveSpafjie Tray 6 Aaoy ein
TYf

outovs

(TToa

Ttj

KaXovfieinf 2oAo/xq)j^o$', eK$afil3oL.
rrjg (piXiag^

*AvQ rrfg evvoia^ t^s €/f avrov^ Kai

ovk ^'^(upi^eTO

avTcSv, laag ev^^^apiCTTav avToHg Kai eTraivicv.

AvTYj
€ve7rpyjae

/xev

y]

uToa laraTO
lepov
o

a-no

ryjq

KaTadKevyjg SoAo/xwvTOf ' 5
(CKotofj.fiae

yap to

^a^ov/o^ovoaopf Kai

Kvpof

Yleparig.

1%

*\b(iiv

8e 6

UeTpos aireKpLvaTO

Tvpos tov Xaov'
t]

AvaTe-

8pes 'lcrparjXLTaL, tl Oavfia^eTe eVi tovtm,
VL^eTe,
coy

rffuv tl

18 ia

8vvdfieL

rj

eva-e^eia

ireTTOLrfKOCTL

tov

io

irepLTraTelv

avTov;
^avepOV TO

TOT AriOT ElPHNAIOT EniSKOnOT AoTrAOTNON.
Kripvyfx.a o
yjv

Ylerpog avv

lctiavvYj

eKyjpvaaev avTolqt t\v viroayeaiv
Tre^^XyjpcoaOai

eitoiriaaTo o

Seog

ToTg Trarpdaiv ^lyjaov

evayye1

Xi^0f/.€VQg'

aX\ ovk aXXov Qeov KaTayyeXXwv,
avOpcoTrov

dWa

tov Tiov rov

Qeov, Tov Kai

yeyovoTa Kat TraSovTa'
tvjv

eig eiriyvoiaiv

aywv

Tov ^lapayjX, Kai

ev 'li^aov
01

dvdaTaaiv

tSov

veKpm KyjpvaawVf

Kai ay\\kaivm qti oaa

Trpo^p^Tai KaT-^yyeiXav irepi toZ Tta6ovg

Tov 'KptaTov, TavTa

eirXyjpioaev

Qeog.
tovto'
**

ToT Xptsostomot. Ov^e
eTrea7raaof>.e6a tov

ov

ydp

eTrei^y]

a^toi eaf/.ev

20

Qeov

ttjv poir-^V

Qeog A/SpaafLf Kai
"^fxav.
fi.yi
'

Qeog
Trwi

" ^laaaK, Ka)

6

Seog

^\aKa(3,

Seog twv iraTepav
iva

'

Opa

avTOV elaaBel avveywg eig Tovg irpoyovovg'
etadyetv
'^oyfj.a'

^o^rj Kaivov ti

Kat

eKei

tov TlaTptdpyov Aa/3i& efAvyjfxovevae, 25

Kai evTOvBa

tS>v

nepi rav A(3padft..

ToT

ATTOT.

Ov
f/^

TOVTO vfxdg TapaTTet Kat 6opvj3ei' fj.d6eTe Ttg
eKTiXYiTTeaBe.
etTrri

irotyjaag, Kat

Kai opa iiavTayov OTav

eiti

tov

Seov KaTacpevyy), Kat
d^ewg avToig
**

vap

avTov yivea6ai
**

TtdvTa,

tot6

eTrtTrXyjTTet,

«^ Kat dvwTepw eXeyev,
eig y]fi.dg'"
yj

dv^pa

diro^^e-

^etyfxevov diro tov

Qeov

Kai Ttavray^ov dvafxtfMyjaKei 30
KvpwByj.

avTOvg Tov ToXfxyjfutTog, tva Kat

avdaraatg

Ammcniot.
eitatpeaBai.

'LyjfxeiWTeov oti

Kav

ai^fxeTa Ttg Ttotyj,

ovk

0(f>eiXei

T3

'O Geoy

'A^paafji, kcu

6 Geoy ^lcraaK,

koOl

6

Geoy

62
'Ia/ca)/3,

EPMHNEIA
6 Geos" rwi' Trarepcov
rjixcou

III. 14.

ido^acre tov TraiSa

avTOV

'Irjcrovi''

w

Vfi€i9 fjcev TrapeScoKaTe kou -qpvjjaacrOe

KaTa

irpocTcoTrov ITtAarou,

KpLvavTos eKeivov anToXveiv.
ev 'Trpooifj.tco'

ToT Xptsostomot.
Xomov
ev^iarpifSei

YlaXiv raneivioi KaBwg
ToX[XYifxaTi
to,

ena

Kai

fxer

oXiya

—Avo

toj

Kai

eTraipei

tq yeyevvjfxevov. S

eyKXyjjxaTa'

ort

6

YltXdrog vjSeXev

aTToXvetv'

Kat ori vfxeHg eKeivov SeX-^aavTog ovk vjOeX^^aare.
cf^y^g

'Eb ANEnirPA*OT. T/
(xovv,

]Jerpe

;

ov ovv

KarayyeXXetg

Irj-

ovK

ecrrt

Qeoq ^AfBpaafx, Kat Qeog ^JaaaK, Kat Qeog ^laKw^

;

Kat aXXay^ov'

" eya
Kat

Trparog Kat eya fkera ravra, Kat

'ttXyjv

efxov

10

" ovK
Oatoig

eart'^^

ev To7g

KvayyeXioig TtdXtv roig
Appaaft.

Beoft.d'/otg
etfxi

\ovbe

afLVjv aft.Yjv Xeyco vfniVf ori Ttpo

eyw.

Xeyet rotovrov eariv'

ov vfneig

wg dvrtBeov Kai Ttapa^drrjv earav-

paaare, Kat

cog avrt7ToXtTevoft.evov

rw

vofxw,

Seoc eart Kat Qeov

Ttog, og rov vofxov ^e^coKe Kai rovg Trpocp^^rag d-nearetXe.
fxer

oXtya

Ka< 15

Mvy roivvv

OavfJLd^ere

eitt

tovtco, Kat vjfuv rt drevt-

^ere, wg tdta ^vvdfxet

ireTtotifjKoai

rov irepmare^v avroV
ov

®eog yap
rag dpyag rdg KvptoSi

e^anoareiXag rov eavrov T/ov,
Kat
f>.eff

rrjv i^tav '^vvaft.tv ^t
"hi

ov rovg Spovovg vTiearrjaaTo'
rriv

ov Kat fxeff ov

rvjrag tterd^aro, Kat

dvco

ttervTtaaaro 'lepovaaX-^fx'
rrjv yyjv

ov 20

Kai
Trjv

fxeff

ov

rovg ovpavovg eKaf/.dpooae, Kat
ed€ff.eXia>ae,

rj^paae, Kat
eiroirjae

QdXaaaav

Kat rov dvdpxmv Kar eiKova

Kai Ofxotwatv rrjv avrov' ^i avrov vvv Kat rovrov

e-Ttotrjae Tteptira-

reh

evaittov

vfiwv'

fi.r}

rotvvv

rjfxiv

drevi^ere,

dXX

eKeivov

eirt-

yvcore, ov

6 TlaTrjp

e^o^aaev, ov 6 Tlarrjp

eyvcoptaev

rjfuv, ov

25

Tlarrip ecpavepcoae, Kai ro Y\vevft.a efuxprvprjae, bv e^/aptaaro'

Ylarrjp vfxh

eKehov TrpoaKvvrjaare, eKeivov ^e^aaQe Kai ^o^daare'
Kat Trap avrco (pcortaSrjre'
ov 6

eKetvcp irpoaeXBere,

Tlarrip (pcog

aireareiXev etg rov Koafxov, bv vfkelg earavpcoaare.

14

Y/xetS'

8e

Tov "hryiov

kcli

AiKaiov rjpvrjaaaOe, kou^o

jiTrjaaade av8pa (J)ovea ^(apLaOrjvat vplv.

ToT Xpt202tomot.

'

Oti dvT avrov,
eiretVfi

(prjat, Xrjarrjv rir-^aaaBe'

acpoopa e^eivcoae ro Trpdyfxa'

ydp

ei^/ev

avrovg

viro

rrjv

"X/ipa, TrXrfrret Xotirov a(po^pcog.

III. i6.

T12N nPAHEnN.

6S
fjiev

ToT

ATTOT. KptvavTog UiXaTOV airokvetv eKwXvaarC tov
rov ^e Tovg
[xri

ertpovg aveXovTa yjTTja^aTe aTiokvQyjvai'
^(tiOTroiovvTaf

avriprifj.evovg

ovk vjBeXyjaaTe.
o

Kai
fxrj

iva

kiywai
;

TraXiv, Tvwg vvv

avTOv ^o^a^ei

©eof,

o

totc

(3oYj6-^aas

Trapdyovai Tovg irpo-

(f^-^Tag fji.apTvpovvTag) oti ovtoo ehei

yeveaBai.

Kai

ft.eT

oXlya

KaSaTrep yap roTi

fiev f/^eSvovaiv
fJi-^6vji,

ov^^ev XeyofJiev,

OTav Se vrixpaat
ovt(o
ttjv
^i^

Kai dveveyKooaiv €K T^g

tot€

eirtTiXyjTTOf/.ev'

Kat

UeTpogf OTe •q^vvavTO avvievat
yjKOvyjae'

toov

XeyofJievcov,

totc

yXaTTav

iroXXd re eyKX-^f/Lara eiidym'
ort bv

ort ov 6

Qeog e^o^aaev

ovTot Ttape^wKaV

YitXdrog diteXvae' Kai ort ^pv^aavro 10

Kara. Trpoaojirov eKetvoV ort 7rpo€rift.y}aav rov Xyjar-^v.

15

Tov
Trj

Be

dpxyyou

rrjs

^cotj^

direKreivaTe'

01/

6 ©eoy
koI eVt

iSrjyeLpev eK veKpwv'
TTLareL

ov

rjfietf

fidprvpes

ecrfxev'

tov 6vo/xaT09 avrov, tovtov ov OecopeLTe Kal
15
iitartv
ryjg

otbare, ecrTepecoae to ovofxa avTov.

ToT Xptsostomot.
KaraaKevd^et'
(Tt
eti
*'

EvravSa
yjyetpev

ryjv

dvaardaeios
rovro
;

ov 6

©eog

e/c veKpcJoV^'

7io6ev

ovk

Trpotpyjrag
y]v'

Kara^pevyet,
ft.ev

dXX

etg

eavrov,

eiret^yi

Xotirov

d^tomarog

rore

yap

etirwv ort

avearyfy eTryjydyero f-dp-

rvpa' vvv ^e

e/Trwv,

eneta-^yaye rov yopov rov AnoaroXtKOv'
eaf>.ev

"

ov 20

"

yjfjieig"

(pyjatVf

"

fi.dpTvpeg,

Kat

ra
ro

e^yjg'
ayfft.eTov

^yjToov

ro

Trpdyfua

efjreTvf

Kai

yrpiv

yj

ri etireh
eiretVif)

ev6eciog

irapdyet'

evooirtov, (prjat, TrdvToov

vfXMv'

a(f)o^pa avrav Kad-^xparOf Koi

e^ei^ev

dvaardvra rov aravpcodevra,
(pyjatVf
'*

TrdXiv dvtyjai, dt^ovg avroig

e^ovaiav fxeravotag' Kat vvv
eTrpagaref

d^eX<poif oi^a ort

Kar dyvotav 25

Kai ra

eqyjg.

ToT

attot.

Ovk dpa
e'iyj ;

yrap erepov

eaye ro
6

^V
^«^f,

6 a-pyyiyog ry^g

KaKtag rig av

ryjv

KaKtav reKOoV
dpyyiyog

dpyy\yog rov (povov'
irap

rov (povov reKwv'
ryjv ^oov}v eycov'

ovtoo Kat
fjiev

ryjg

eavrov

ort

ovv d6wov dvyjpeire, >;§7JT€, ort ^e dpy^viyovZ^

ryjg ^oo^g» taoog yjyvoeTre.

'Ea ANEnirPA*oT.
€afi.eVf

'

Iva enryiy

'^i

ov eyevofxeBa Kat

^oofjiev

Kai
KOti

rov a'iriov rov yjfxeTepov (pvpdfi.aTog, rov avfx^ovXov

PovXvjatv Tov Ylarpog tovtov /xeTa tov HLarpog ^o^d^ere'

tovtov

64
airo Tot)
VjfXlV

EPMHNEIA
Ylarpog eXi^XvQoTa Aa/Jexe' ravTai^ rai^

III. 17.
deoayjf/ieiaii fxv]

aT€V/^eT6.
[xyjv

©EOAOTOT EniSKonoT 'Afktpas. Ka)
a^yrf^og tdriv aBavarog^ aAX' evoiBeig
V]

ryjg ^(OYjg yjfxwv

rS> OvyjtS)

aTTeKravQ^, (pi^aiv'
fxovov Trepiypd-

yap

TTpog

©eov

evcoatg ovk acpiYjaiv eig

avdpanov

(peaQai

ra

iradrjfAara'
tyjv

bia rovro

'bfj

rov fnovoyevrj Tiov rov Seov

KaXel

\Yiaovv'

TrpoaYjyopiav t>?v eK r^g M.apiag reBeTaav roo

/3pe(pei,

eKeivov

yeyovevai ^YjXm'

Kai rov avrov TrdXiv dvBpwTrov
'C,m\g'

KaXei Kai apyr^yov itpodayopevei

rov avrov

ttoiyityiv

re Ofuov

rwv ditdvrm teiKvvg Kai dvdpoonov Bavdrov yevadfxevov.

10

Kat

1;

TriaTLS

r)

8l

avrov eba>Kev avrw
vficov.
^*

rrjv oXokXt]-

puiv TavT7]v airevavTL TravTcov

Ammoniot. " Kai
etg

Y]

Triarig
rtg'
^ei

yj

avrov"" ori ^ia TTiaTecog TYjg

Kptarov vytd^erat

ovv dfi.(porepav ttjv Trtartv avvOfx,otov

Opafi.e7v,

Kat rov vyta^ofkevov Kat rov vTiepevy(pfKevov'
TYjg aifioppoovaYjg.

ent 15

Tov irapaXvrov Kai

ToT Xpt202tomot.
coairep
*'

M/a

aiiT*?

d-noXoyia'

oevrepa
fj.e

erepa'

laavjcp roig d^eXcpoig Xeyei,

"

ort

Qeog

aTrearetXev
tyj aptafLevY]

efLTrpoaSev vfjioov'" oirep eKel avvearaXfi.ev(og eXeye,

"

" PovX^

Kat

'Trpoyvijoaet

rov Seov eK^orov Xaj3ovreg,

rovro TtXa- 20

rvvei evravBa.

17

Kat Ta
ToT
aravpov
*'

vvv, a5eA0ot, ol8a otl

KaTa ayvoLav eirpa^aTe,

cooTrep KCLL ol dp-)(0VTes vficov.

ATTOT.

'AjtAa

^etKVvg

ort

ovk eKeivcov eartv, eav rovro
pYjfji.ara

tetyBi^, ort

Kard Qeov ^ovXyjv yeyove' rd
'*

Qe

d

eiri

tov 25

oovei^t^ov aivirTerai,

el

QeXet avrov acoaarco avrov (pYjaiV

eiVev OTt

@eov

viog

eifj.i'

et TreirotBev

en avrov, KarajS-^rco diro

"

rov aravpov'

Xvjpog

yjv,

a

dvoriTot,

ravra, ovrco yap eoei yeveaBat'

Kat fi.apTvpovatv
Kare^Yj'

01 TrpocpYjrat,

loare ov irapd oiKeiav aaSevetav ov

dXX
TYjg

ovte irapd ^vvafj.tv'
lov^^atcov,

Kai riOYjatv avro ev rd^et «7^0-30

Xoytag
QVTCog'

virep
irciog

tva

Kat
6

^e^covrat'

eirXYjpcoae

(pi^atv

opdg

vvv

avrov

'^o^d^^et

rore

fJ.Yj

Po-^Brjaag.

Trapa-

yovai rovg Trpocp-^rag fj.aprvpovvrag ort ovrcog

e^et yeveaBat.

18

'O

5e

Oeos a irpoKaT-qyyeLXe 8La aTOfiaTOS

iravTOiV

III. ai.

TI2N nPAEEilN.
avTOv, iraOeLV tov

65
errXr)eiy

Tav

7rpo(f)r]T(ou

^piaTOv avTov,

igpcoaev ovtcos' fieTavorjcraTe ovv kou ein<TTpe\^aTe
€^a\€i(f)$7Jvai
vjjLcov

to

Tas afxapTLas.
Trepi rrjg oiKovofxiag Kivei

ToT
^paj^e?

ATTOT. 'Evravfia tov
prjfjiaTi

\oyov'

tv

iiekayog acparov avoi^ag' 6 yap aveKippaarog Kai 5

anepivoT^Tog, aoparog, aKaTaXrpiroi;, o
oiKciv aTrpoairoVf fxeyaXaxTvvyjv
<Tiog

^o^av eywv a(parov,

o (pSii

airepavroV rovro yap eari, TtXov-

m

eTrrwyevdeV avBpuTrog eyevero, Kare^^iKdaSrj, earavpooSr],

ra

[xvpia enaBev.

Eb ANEnirPA*OT.
Orifxiav

Tiveg

ra>v 7rpo(f>r]ra>v -npoeK^^pv^av rrjv

eiri-

lo

rov Kvpiov, Kai ra

rcdB'^

a vnep dvdpamov

efxeXXev dvaev

Oe^aaBai'

rai

rtepi

rovrm

ovv irpo(f>r}Teiag

eKpefSrjKviag

rco

aravpaBYjvai X.ptarovy eTiKrjpwaev 6 Qeog' o$ev orav keyrj Tidvrm

rm

Trpocprjrm rreTrXrjpioaSai rovg Xoyovg, rov Y^oor-^pog TraSovrogf ov

Kaddrra^

Trdvrag

rovg

7ipo<f)rjrag

eKXafx/Sdvofxev,

dXXa

iidvTag 15

roiig 7rpoava(pwvriaavrag

ra rov \piarov

TraS-^f^ara,

dyoi Kaipm

arroKaraardaewg.
OTTft)?

av eXOcoat Kaipol dvayJAV^ecos diro TrpoacoTrov
d7roaT€LXrj tov irpoKe^^^eLpLcrpjevov vfiiv *Irj5et

2oK.vpioVy
21

Kcii

aovv ^pLCTTov, ov
AiATMOT. 'O

ovpavov Se^acrOaL.
r^ dvayvooaei rroXkd
eidrj Ttpo^prjreiag

20

npoaeyjjov

evpoi ^rjXovp.eva ev ra7g ypa(f)aig'
ava(f)6ovy]aig.

m

eariv

rj

rSov

fxeXXovrm

irpo-

rovrw

toJ

^'{'^ei

rrjg

7rpo(f)rjTeiag

KoafxrjBevreg OeoQev

av^^peg
irdSrji

riv\g

icpoeSeaTriaav rr]v

errihrifLiav

rov X.piarov

Kai ra

a

virep

dvOpooirm ef/ieXXev dva^e^aaSai'

rdg

rrepi

rovrm

25

7rpo(pr]Teiag eKJSef^rjKviag ev

rw

aravp(i)Br]vai rov

Ivjaovv, errXr^pw-

aev

Seog' oQev edv ypd(f)r]Tai evrevOev irdvrm

rm

Trpo^pr^rm

ireirXr^puiaQai roiig

Xoyovgf rov Ycor^pog iraOovrog, ov KaBdrra^ rrdv-

rag rovg

Trpofpr^rag eKXafx^dvofxev,

aXXa

iravrag rovg irpoava^f^co-

vffaavrag ra Xptarov rraByjfi.ara.

30

ToT Xpt202Tomot.
roiig Kai TroXXovg
fjievov

^etKVvaiv evravQa raXanroopi^Gevrag aviroXefxoig'

KarepyaSevrag

rrpog

yap rov KavaovXoyog.
rr]v

Kai irapafxvBtav eTrt^rjrovvra, ovrog av dpfxoaeiev
o^co irpo^aivei'

opa irwg

ev

fxev

rr]

irpcorr]

^r^fxrjyopia, r]pe[xa

66

EPMHNEIA

III. 21.

ava<7Ta<nv koI t^v ev cvpavia KaBiaiv yjVi^aro'
eix(pavYj irapovaiav.

evravda Se Kai

tvjv

ToT

ATTOT. ^EvTavda

Trepi

TVji

avaciTadmq ^taXeyeTai
'

afjjv-

^pcoq' ovxitig

yap eKHVoi
oy^ae<V
01

**

avaxpv^ecog Kaipoi,

ovg eTre^-^TCi IlavAoc
a-T€vd^ofJLev

Aeywv, " Kai
f/.evoi.

ovTeg

ev

tw

aK-^vei

^apov- 5

'Ax/Of

XP^^^^

aTroKaToxTTacreaiS Trdurcov, d)V eXaX-qaev

6

0eoy 5ia

cTTOfiaTOf TravTcov rcov ayLcav

rav

dir

atxii-

V09 avTOv

Trpo(f)r)Ta>v.

SxoAioN. To «5^/ Kai TO ewc
eaTi ai^fxavTiKOv'
**

Trapa

t^

$ei5,

ypa<py} ov

eTrei tiSx; voYjTeov
ei'

to
6

eipvjfi.€vov irpog

y^ovm 10 Seov " ewj;

Tou aiavog av

eaTiv ovv
01 Trpoi^yjTai,

vovg

ovTog

tov icpoKeifxevov'
itavTa 7re7rA>;-

TToAAa, (pTjaiVf
potiTar

elirov

yiveaQat,

a

ovtto)

«AA

eT< yivovTai

Kai yev^aovTat

ecog

T^f o-yvTeAe^ai* Toy
aveXi^cftdv}

KOafLoV dvaaTag
ovpavov'

ovv, (f^vjaiVf
fxevet

Swtvj^ ck veKpaVf
tyi;

e<j

15

aXXa

Kai

eKei, ecog

tov Koafnov avvTeXeiag,

eXevaoft.evog ToVe fieTa '^vvdfi.eag Kai So^>?$" OeoTrpeTTOvg Kpivai ^wvTaj-

Kai veKpovg.
'E7rofi.evog

AiATMOT.
Kai TO
vovTa'
ecof
(og

Tig
ov

t^

avvv]6eta TYjg

ypa(f)Yjg,

to ayjpi
aYjfxai-

eKXvjxpeTat

Trdvrcog y^povtKag 'Treptypatpdg

20

eTepov rivog avjft.aivovTog iiapa to itpOTepov ft.eTa tvjv

ypoviKVjv 7repiypa(f>-^v'
eyco eifKt

to yap

vtto
ecog

Seov Xeyofxevov

Trpog

Ttvag'
eifji.i

Kyeog

vf/.ci3V

Kat

av KaTayvjpaai^re eyco

ov OvjXoi, OTi fLeTa to yvjpdaai Tovg Trpog ovg
eaTiv, adavaTog

Xoyog, ovk eTt %eog
rco

yap Kat aihtog
ev
tyj

vTidpyet'

tovtw fxvpta avvd^ei

25

avTco

TpoTtco

(fiepofxeva
et

6eta 'irat^evaei,
vj

dg avTco rig eK-

Xe^aadat tvvaTat'

toivvv ovTcog

TrpoKeifLevi^ (pcovvj Xeyet, ^eJv

te^aa6at rov ovpavou rov Kvptov " dypt ypovcov d^n^oKaTaaTdaecog"
Kat Ta
eKet,
e^Yjg'

^yvjTeov

cog

^ptaTog

dvaXvj(p6eig eig ovpavovg
eXevaofJ.evog

fJLevei

ecog

T^f Toy Koafi.ov

avvTeXetag'
TidvTCov XotTTOv

rore
01

/ACTa

30

ovvaft.€cog,

anoKaTaardvTCov

wv Trpoe^eairtaav

npo-

^Yjrat' vjTot orav ro reXog evarvj Kat TTavaerai

ra

atadvjra, rore
ev

X.ptaTog earat tcov ovpavcov vxprjXorepog'

ov

f/Lvjv

ovpavx dito-

Karaara^etg, aXX vnep ovpavov,

*'

elg ^v '^o^av etye Ttapd

r^ HaTpi

III. 22.
**

TX2N nPAHEXlN.
KO(7fj.ov ilvai'

67
opatfxevyi^

iTpo

rov Tov

vTTepavQ} ovv
ev

yeyovwi narri^g

KTia-eco^,

reAo? eitniBrjai to eivai

ovpavw.

22

McoufTT^y fxev tt/oo? rov9 Trarepay elTreu, otl 7rpo(f)rjTr)u
vfXLV

dvaarrjaeL K.vpi09 o Geoy

v/jlcop

eK t(ov adeX<Pa>v
5

vfjxov, a>9 i/xe.

ToT AriOT KtPIAAOT EK TOT nP02
Ylpo<fy^TVji
avofJt-acrTai

'PflMAIOTS TOMOT B.
6

&<a to avBpfainvov

EjW,/Aavou>yA, 6

aig

ev

To^ei Mojaecyf
yjfxag

fxeaiTyji;

Seov Kai avdpaTrm, Kai
tvjv a-^oppyjTOV /SovkYjaiv.

^iaTTopdft.evwv eig

rov t^iov narpog
Tvj

Ov
^
**

ovaia
ovy(^

«AAa

To7g TtpayfxaaiV

et

yap

ryf

ovaia.

e(^>?,

lo

wf

e^ae"

elg aveaTVj

«AAa

ttoXXoi

fxe^/^pi Trjg '^evpo.

ToT Xptsostomot. To "
eTTi

Q}g e/xe

ovk ent Trjg (pvaecag aAA'

Tvjg irpa^eag

eKkyjTiTeov'
o

eSi^Aoy

yap ag

ov

fJ.ovov

T[po<l>yjTy}g

a\Ka aXka

Kat vofKoBeTyjg Kat
ot

iiapayevofi.evog earat'

ov fxovov Ve ^(avayjg

Trpocp-i^Tat tvjv etg

avBpwitovg avTov Kar^^yeKXov nap- 15
TpoTtov Tvjg yevvyjaewgy oti

ovaiav'

KaTeay}fj.avav

yap Kat tov

eK

TrapBevoV Kat tov tottov, ot; eK ^yjBkeefi.' Kat tov y^ovov,
fxyjKovTa e^^ofj.ahm itpoQeafx.tav fi.yivvovTeg'
Q(f)6a\f/.ovg

rijv e/3&o-

Kat oaa ttairpa^eTat'

keyovTeg avTOv avotyetv
Kai ov
fj.ovov

TV(/>Act5v,

Kat Tag a\kag aitaKat oaa itetaeTat viro 20
t>;v

aag evepyeatag
tcSv ^vaael3o6V'

Tai/ra,

aAAa

Kai tov SdvaTOV avroVf Kat t^v avaaTaatv, Kat

avdXi^xpiv'

oxpe

Oe iroTe fJ.eTa t^v eig ovpavovg tov Kvptov dvo^ov

YlapaKkyjTog eA^wv, e^t^a^e Tovg ATtoaTokovg Kat ^vayyeXiaTdg
TVjv

aKpt^yj tou f/.vaT^^piov oiKovofJ.tav.

AvTOv oKOvaecrde Kara iravra
vims.

ocra

av
•"

XaXrjcrr] irpbs 25

Eb
yevvaTat
appevctiv

A'NEnirPA*oT.
ev

T/

Se

eo-T<v

"

w^-

€fji.e

Mwi/Vijf oi/Tog

AtyvirTW,
E,(3pat(0v'

(f)ovevofii.evci}v

tZv
yj

vyptiwv

vtio

^apaco twv

Twv

ov

ka^ovaa

jW-iyT^jp
'*

Kai itpoairoiyiaaf/.evyi

fj.y]

eivai

avTOv fkyjTepa dkka

^ev>;v,

KtfSooTtov ByjlSyjv keyofnevyjv

30

*'

KaTaaKCvdaaaa Kat y^taaaa
Tt0Tafj.0Vi

Tttaay), ptitTet itapa tvjv oyByjv

tov

"

Kat Tot
6

el^yfg.

Kai

ft.eT

okiyor—

O Kvptog

yjfj.a)v

lyjaovg

\ptaTog

tevTepog ovpdvtog Mwucr^f, (paiv^v ydp avTOv av Kai

Mcoucrea* Mcyyo"^ ev Ttapa^ok^ avyKptvofKevoVy Tyj aKidy tco ^ovAco'

K 2

68
OecTTroTiyf too

EPMHNEIA
KTKTfxaTi,
KTKXTfig
^eJTroTy]

III. 22. avapYP?' tqvto}
iioiyit'/}

TW

yrfyevily

6

Mcyi/V^f , ovj^ eavTov
ov
Tffl

tw

^ovKog, ov toj

to

Troii^fxa,

irXacyTri

to

irXda-fji.a,

ov tcS Tep^v/TT?
ev gkio.

TrrjXog,

akXa

Kaioov

(TvyKpivm Kaipa, Kai aXrjdetav

^iaypa^m, Ka)

eTriTrj^evixaTa

avBpoiTtav TrpoKaTao-Keva^ofxevv] avBpdiiroig oiKovo[xia, Kat
0pafJi.a<7i

o-^^^^aTa 5

Seov, evvopias, Koi TpoTcov
cog

Tpoirca.

TevvaTai

ev BrjSXeefx

\piaTOi,

Kai M.ci}vayjg ev AiyvTrToo'

lapai^XiTrji

eKemg, ovTog
"^ia Tr]v

TO KaTa aapKa ag eK yevovg lepaTiKov, wg ovTog eK Aa/3/^
itapOevoV ^apacb
eir

eKeivov,

Hpa^rig eni tovtw'

(Specfirj

eKeTvog

avaipeT, $pe<prj (povevei ovTog' appeviKa eKeivog, appeviKa ovTog' ev \o

XapvaKi eKeivog, Kat Tapa

7rQTaf/.ov ev XvKOi ovTog, Tr^
vito

irapa tov avTrjg

Tov TTOTafJiOv AtyvTiTta voXet'

aXXo(pvXov eKelvog

^apacD-*

vtTttog eTpecpeTo, vtto iroXeag Kat ovTog ^apacovtTt^^og eTpe(f)eTo.

Sethpot 'Antioxeias ek tot kata TH2 TOT 'Aaikapna^SEOs AHOAoriAS XTNTAFMATos. K«< TO
Trjg vo[xoBe(7tag 'hriXoH,

^e

*"

wg

c/xe" TO (T^^^^fxa 15

to fKOvov eKpel3i^K0g eig \piaTOV, Kai ovk eig
Trpo^rjXov

€Tepov Trpo(pyiTriv
e^oSv], ov

TtvcH'

yap

cag

^ta M.coaeci)g

vofjiog

Kat Kara to AevTepovofJitov eK Oeiag eTrtirvoiag enX(x.Tvve,
ovofi.a'

Kai VQfxoQeTOv "ho^av eKapTtovTO Kat
vofji.o6eTV]v

TrpcaTOTVTtciov

tov aXrjOrj

\pia-TOV, tov Kai tov vofxov XaXr^aavTa'

%i

avTov yap 20

Kai ev
ihtov

vof*.cfi

Kai

7tpo(f>r]Taig

itoXvfi.epxg Kat TtoXvTpoitcag,

ag tta

Aoyov

fxovoyevovg Kat evvTtoaTaTOv Koi Ofj.oovaiov, XeX/xXr]Kev
TlaTrjp'

Seog Kat
eiyev

ToaovTOV yap d^tcofLa vofJio6eTov Kat ^o^av

Mcocr^f,

tv] "^oaei

tuv

vofJitKcov

vitovpyrfaag itXaKav, oti
eOog Tr] 6eia ypa(f)rj.

^v]

Kai avTOV Tov vofxov Mcyi/Vec*
/xcT

oXiya

KaXeh

Ka; 25

'Ettc; ovv

ev

a^^^rjfxaTi vofj.o6eTOv fj.ovog ev Ttpo^p^^Tatg

6 Mctiija^g,

^td tovto Ka\ fi.ovadtKag itpog tov X.ptaTOv aTto/SXeTtcov

eXeye,
*'

"

it po(pr}Tr]V

dvaaT^aet Kvptog

Qeog

r]fj.wv,

eK twv cx^eA-

(pccv vfxav, cog ey.e.

Kat ydp waitep avTog

Tr]v vofj.tKrjv

eiariyaye

TtoXiTeiav, ovTcog 6 X.ptaTog ttjv evayyeXiKr]v,
Kevcoa-ecog
fJi.eTpov'

KaTa to
Katvrjg

Tr]g

eKovaiov ^o

fJ.eaiTr]g

dv6pcoTtivcog

Trjg

'Hta6y]Kr]g

Kat

T^g
Tog
TOV
tco

ev Uvevfji.aTt
r]v

XaTpeiag

yevofj.evog'

Ka6o ydp

vitrjp^^e

Seog, av-

eKaTepag TtoXtTeiag Kat itpvTavig kou
'^o^Yjvat Ttda-t

toTrjg'

tovtqv ^tci
fxovo)

vofj.o6eTr]v

TOtg e6veai, Ka\ ov

Ka6d rtdXai
w^e
Ttcog

lapai^X itapa tov ©eov Kat HaTpog,

fj.eXu}^(ov

6 Ttpo-^^

III. 25<j>YITrig

TflN nPAEEllN.
"
KaToiaTyja-ov Kvpie vo/xo^cttjv
e^jr

69
avTovi' yva-

Aa(3i^'

"

Ttoaav

eBvfjf oti avSpcoTroi

elat'" TOiyapovv Kai ^e^dfxeva

ra

eOvvj

Tov vofxoSeTYjv, Tov iv aapKi (pavepooSevTa Seov, eyvaaav aXfjBwg oti
avSpaitoi ela),
'^ia

t^c evayyeXiKyj^ vo[xo6€aiai iraiOevdevTe^ Ti
Ka) oti 5^^ t^v jaev "^X^v dvaKaQaipeiv twv 5
ofxoiooatv ytvofJievYjv'

TO otKeiov d^icofxa'
Tyji

dkoyiag iraBaVy w^ KaT eiKOva Kot
aapKog
yj^ovwv dfxekeTv, tva Kat

twv ^e

Tijf

avT^

Trjg

ev

t^ KaTaaTaaet

^o^Yjg KXyjpovofXYjaetev.

23

Karai

Se, iracra yj/^vxv V^^^

^^
€ac

I^V oLKOvarj

rov irpo-

24^T]Tov eKeivov, 1^0X06pevar)T€TaL

tov Xaov' Kcd irav- 10
toov KaOe^rjs oaoL

rey 8e ol Trpo^rJTaL aTro ^afiovrjX
iXaXrjo^av, Kal

koll

KaTyyyeLXav Tas

rjixepa?

TavTa^.

ToT Xpt202tomot.
Tt Xeyyj fx-eya,
afji.(f)OT€pa
*'

^KvTovBa KaXSx; tov oXeSpoV OTav ydp

eirt

Tovi irpaTov^ KaTa<f>evy€t, Kat fxapTvpiav evpev
elitev' *' e(ag

ey^ovaav aairep

av

Syj

tov^ eySpovg

vito

tov^ 15

Tiota^ avTOv'"'^ to
yj

yap SavfxaaTOVf
Ttfncopia.

oti

6[a.ov to,

^vo Kai vireTayYj,

Kai irapaKOY] Kat

SxoAioN.

ASdvaTO^ ovaa tov

avSptoirov

yj

^vyYj, ov KaSdTra^
ottov
yjv

e^oXoSpeveTaif dk\' eK Ttvo$ TayfxaTOi dyaSov,
•jrpoTCpov'

TeTayfxevo?

ovT(o

Kat 'lov^as' e^oXoSpevSYi €k tov yppov toov Atto- 20

aToXcov.

AiATMOT.
voovfxev, TO

E7re<^^ dSdvaTO^ eaTiv

yj

i/^v^^, e^oXoSpevatv avTYjg
Yjfi.€XXev

efcy

yeveaSat

tcov

ayaSav

cov

anoKavetv, etye

Seoae^wg e^noKtTevaaTo.

25
rjs

^YfJLels

8e eVre ol vlol tcov Trpocf^rjTcov kcu ttjs hLaOrjKrjs, 25

dLeOero 6

Oeos
ev

irpos tovs iraTepas

rjjxcov,

Xeycov Trpos

A^paap,,

KCLL

rw

aireppiaTL

aov evevXoyrjOrj^ovTaL

TrdcraL al iraTpLOLl ttjs yijy.

TOT XpT202T0M0T. " 'Tfl.€ig €aT€
eXeyov, Kat ^t
evofxt^ov
jtACv

VlOt T<OV 'TTpOcftYjTCOV,
eiret^Yi

CoaTe VfXlV
ToXfXYjfxa

vfkag -ndvTa yeyovev'

yap ttd to

30

eavTovf vjXXoTptaiaSat, Kat ouk

e^/et

Xoyov, tov avTOv vvv
'^etKvvg
ijg

aTavpovaSat, vvv ^e »f oiKetovg Sepanevetv,
**

ori kcu

€KeTvo ^ta TrpotpYjretav Kat tovto'
**

Kai t^s ttaSvjKYig

^ieSero 6

©eof •'

TYj<;

^taS-^KTjg, (py)atv, viot,

TOVTeart KXyipovofxot'

'iva

ydp

fXYi

70
00^0X7/1'

EPMHNEIA
wg
a-no yapi.TQg

III. 26.
ka[x.l3dv€iv, ^eiKVvaiv ort

Werpov ravTa

ava&ev avroTg ax^e/AeTo, iva fxaXkov

Tria-revaaicriv ori

koi

tco

Oeco

rovro OoKei' Kai CTrdyei Mwo-e'a Xiyovra ort Tidvra earat, a einev
%ptcrTog'

etra Kai erepwOev fxer eyKcoixioV
cftyjatv'

coare

koli

tia rovro

iT€i6ea$at 0(f)eiXeTe rt eariv viot',

"

vloi

rav

7fpO(f)i^rcov

Ka\ Trjg ttaSyjKfjg'" 5
a.XXorpia ^td-

rovreart KXvjpovofAoi' ri ovv
;

atg Ttep)

Keiade

ra

vf/.er€pa

apa Kart^yoptag fuv d^ta eTrpd^are, ^vv^aeaSe

avyyvaofJiyjg Tf^^erv.

36

^Yfxlv TrpwTOv avaar-qaas 6
lr)(TOvv,

Geoy rov 7rai8a avTOv

aTreaTeiXev avTov evXoyovvTa vfid^, iv tco airo- 10

aTpec^eiv eKaaTov airo
**
'*

twv

Trovrjpicov vfJLo^v.

^fuv

TTpxTov,

(pYjatv, **

Qeog avaarfiaaq rov itaA^a avrov

a7r€(7Te/Aev*

apa Kat

erepotg'

dXXa

Kat vfuv TrpZrov roig arav'*

paaaatV " evXoyovvra
'*

Vft.dg," (pvjaiv,

ev rco a7roarpe(f)€tv

arov ano

rccv

Ttov/]pt<jov.

Ka/

^aeT'

oXtya
Kat

— Ovk
^CTa

e/ca-

eiTrev,

vfuv 15

dTrXmg aTrearetXe rov TraH^^a avrov,

dXXd

rrjv

dvdaracov

aiv Kai

ort eaTavpxQ-^' tva

yap

ft.vj

vofj.ia(aaiv ort
(f^t^at
**

avrog

ravra
vfx.dg'"'

eyapil^ero,
€1

^e Tiarrjp ovyj, tid rovro vfxav

evXoyovvra

ydp d^eX(pog

avroi, Kat

evXoyei

y]fi.dg,
ff.r]

vnoayeatg ro
20

Tcpdyfxa eari'
OTt

rovreart, roaovrov aTieyere

Kotvooveiv rovrotg,

Kat roig

dXXotg

vfidg

atriovg Kai ocpyrjyovg
btdKetaBe.

ov

fSovXerat

yevea6ai'
1

Kai yap

(og dTTeptft.fit.evot

h.akovvTa)v 8e avTav 7rpo9 tov Xaov, eireaTrjaav avTols OL lepeh
KOLL

6 aTpaTYjyos tov lepov.
^e p.ot 6ea irag
erct

ToT Xptsostomot. Ef

Tty Kpiarov rov 25
eiTifBaXXovat rag
fj-era

TTapa^coaovra ^rjrovvreg, evTav6a Xoittov avrot

yetpag, apaavrepot yeyovoreg Kat avatayyvrorepoi

rov arav-

poV
eTTav

rj

ydp

dfj.apria, ecag

ft.ev

dv w^ivrjrai, eyet rtvd atayvv^v'

^e reXea6ri, rore dvatayyvrorepovg TToteH rovg epya^ofnevovg
**

avrrjV

Ka)

arpari^yog^ ^"^^h "

"^^"^

lepov,'' iva TrdXiv ^r]ft.oaiov
eag i^^tcoriKOV

€yKXr]fj.a iTepiQaat rolg ytvoft-evotg, Kat
oirep

fjirj

eK^iKcoatv,

TTavrayov anov^^d^ovat
OL

TTOtetv.

2

Kal

^aSSovKaLOL, bLairovovpevoL

Slo,

to 8L8aaKeLv

avTovs Tov Xaov.

IV. 4.

TliN nPAHEHN.
ATTOT.

71
OTl OVK UVXOV fXOVOV

ToT

Ov

fXOVOV OTl €^lha(TKOVf

«AX

€k€yov eyvjyepQai,

aWa

Kai '^[Jms

'^i

eKeivov avtaTaa6ai.
tttjv

Kat KarayyekXeLv
3
€AC

iv

'Irjaov

dvaaTacTLV ttjv

vcKpcov'

KOLL

eiTe^aXov avTols Tas \elpa9.
vj

ToT

ATTOT. OyTW? icryvpa eyeveTo

avd<7Tacng, wg Kai eT€-5

poig^ avTOv aiTiov yeveoBai avaarao-ewf.

Kat kOevTO avTOvs yap eairepa
ToT
ATTOT.
TOVTO Kai
ySrj.

els

TrjprjaLV

els

ttjv

avpLov

r}v

'O

T^g avatay^vvTiai' ovk e^etaav to
rjv'

TrXrjQog' '^ia

aTpaTfiyog tov lepov avv avToHg

€ti tSov rrpoTepcov 'o

atfxaTdiv yefxovaag

Tag yeHpag

et^^ov.

ToT
[xevot
6co(riv.

ATTOT.

OvKeii dyovdtv avTovg
to,

irpog

n^Aarov, alayyvo-

Kai epvGpiavTeg

rrpoTepa,

fxv]

Kat vnep eKetvwv eyKXr;-

4

noAAoi
KOL

8e

Tav aKOvaavTcov tov Xoyov
6 dpLdfxo^

eTrlaTevaav, i S

eyevrjOrj

twv dv8pa>v

cocref

^tAfaSey

Treirre.

ToT
Kat

ATTOT.

T/

tovto

',

fj.rj

ydp ev^OKtfXYjaavTag
;

ei^ov, ovyj

heQevTag eBedcravTO. rtag ovv enta-Tevaav
fjivjv

opdg evepyetav <f>avepdv'

Kat Tovg

rj^yj

TitaTevaavTag e^et daQeveaTepovg yeveaQat' 20
yj

aAA' ovK eaTt tovto'
anepfia KaTej3aXef Kat
^ovTOf
OTi

ydp YleTpov

^y]ft.v]yopta

etg

to j3d6og to

TVjg ^tavoiag Kad-^ipaTO'

Kat ^ta tovto apyirrapovTa oetva

ovOev

avTovg eOeoteaav, OTi ovoev Ta
o aTavp(ti6etg, (pvjaif

vjyovvTO' €1
ft.e6a

yap

TotavTa epyd^eTat, ov (poPovKat tovio TVjg tov Oeov 25
ot

ov^e TOVTOvg'

tov j^coAov eaTVjaav'
rtXetovg
€K€ivci}v

otKovofLtag
"TrpwTCcv'

yeyove'

yap

vjaav

vvv

maTevaavTeg twv

^id TOVTO

opwvTwv e^vjaav Tovg AnoaTokovg, iva

Kai avTovg ^eiXoTcpovg''^ epydawvTat' ro ^e evavTtov eyeveTo' Kat ovK
err

avTwv avTovg e^eTd^ovatv^ dXXd KaT t^taV
dKovaavreg Keptdvwatv.
v]v

tva

fi.yj

dito

Tvjg TTappvjaiag 01


oti

ToT
Kai

ATTOT. TovTO yap
01

TO noXXoHg eKTrXvi^ewg yefxoV
etg
teafi.WTVjptov

KaTeyjjVTeg avTovg
^eafiovg, ov

ey6poi, Kat

efj.^dXXovT€g

fxovov

avTav ov

TrepteyevovTo,

dXXd Kal
Cod.

avTOi

eW/Jo i

Cod.

^

h

+

Koiepovi

72
jU,6Ta
voif'

EPMHNEIA
Tai/Ta avToig vTreKVJTTOV
01
01

IV.

5.

{/.acTTi^ovTe^
ol

to7( ^aaTil^o^f.-

'^(aiJiovvT€$

ToTs ^e^efxevoti'

^iooKovTe^,

toi^

e\avvci)-

fjievoti.

A/a

TOUTO itpoeXeyev

lin

twv TrevTaKiayjXim " QOTe avTolq

"

vfxe7g

(payeiv

TOVTecjTi^ TievTaKKjy^iXiovq KopeaeTe TriaTewg Kai 5

v{x,e7g

fxeTa TovTa.

5

'Eyei/ero 8e eVt ttjv avpLov avva^OrjvaL avroiv rovs

ap)(0VTa9 Kal tovs Trpea^vTepovs

koll

tovs ypaixfxaTeis
kcu Ka'La(f)av

6eV ^lepovaaX-qpL'
KOLL 'lcodvvrjv

koll

Kvvav tov ap^Lepea

Kal ^AXe^avdpov, Kal oaoL rjcrav eK yevovs ^°

dp)(LepaTLKOV.

ToT Xpt202tomot. OvKeTi yap
TrepiTiQeaaiVf iva vTrevQvvoi

fxeTo.

Tm

aXXwv

KaKm ra

TOv vofxov e(f)vXaTTeTo' Kai TrdXiv ^iKaCTVjpiov ayrifxa

to5 TrpayfxaTt

t^ a^iKca yevavTai Kpiaei.

7

Kat ToT

(TT-qaavTes airrovs ev
rf

tw

fJLe(ra>,

eirvvOdvovTO, ev
;

15

TTo/a 8vvd/xeL,

ev ttolw ovopuaTL eTroLr/aaTe tovto vfxels
{xvjv

ATTOT.
ev

Ka/

Yj^eaav
tvjv

^taitovovfxevot

yap

ev

tco

KaTTivog

ayyeXXetv

tw

Yfjaov
;

avaaTaaiVf KaTeayjav avTovg'

ovv eveKev epaTaai

Trpoa^^oKavTcg avTovg ^ta to TrkviBog e^apvovg
'^ta

yeveadatf Kat to itav
Ti <f)aat'

tovtov vofxi^ovTeg KaTopBwKevat' opa yovv2o
tovto vfxeTg
;

Kai

''

ev tto/o) ovofxaTt iioffjaaTe
'TToiov
',

ToT
*'

ATTOT. ToiJto

^iaTi

fxrj

keyetg,
;

aXka avaKtd^etg

;

ev '^otco ovofxaTt eTiOffjaaTe

tovto vfxeig

8

Tore UeTpos
avTovs.

TrXrjaOels HvevfxaTOs 'Ayiov, ehre irpos 25
Tov "KptaTOV keyovTog, " OTav
fxrj

ToT
**

ATTOT. XvafxvfiaBYjT i TOtvvv
eig

^€

ayaaiv vfxag

Tag avvaycayag,

fxepifxvria-^Te

itwg

y]

ti

"
**

KakYia-fjTe'
ev vfxiv'^^
.

to yap Ylvevfxa tov IlaT^Of vfxm eaTi to XaXovv

wcTTf evepyetag TtoXXrjg aTtYjXavov.
koll

Ap^ovTes Tov Xaov
9 aKOvaaTe'
ei rjfxels

irpea^vTepoL tov 'Iapar]X,so

ayfxepov dvaKpLvof/,eOa eVt evepyeala

avdpcoTTOv daOevovs, ev tlvl ovtos aeacoaTaL.

ToT

ATTOT.

Opa

(f>iXoao(piav dv^pog itoai^g yefxovaav rtappi^-

IV.
(Tiag'

II.

TftN nPAHEnN.
ii^ptcTTtKOV

73
fJi€Ta
TifiJrig

ov^ev

<f>6eyyfTat'

a\Xa

a(f)00pa

avToiv yevvaiiog KadYjipaTO'

avs tov

irpooifi.tov
eir

oieKCi)[ji.woYj(r€v

av-

Tovg, Kai avefuv/irye tS)V Trpore^wv, oti
vov(7tv'

evepyecriag avTovg KpiaTe(f)avova6ai
eitet

ooaavet

fAeye, [xaXtaTa [xev
(og

e^^v

rjixag

€Vi TovTOtif Kat
fxeSa
eirt

evepyeTag avaKi^pvTTeaSatf

^e Kat Kptvo-^

evepyeaia avGpdoTiov da^evovg, ovyj irXovatoVf ovyt
KaiTot
ev

Ovm-

ToD,

ovyj evto^ov'
y]

tovtw Ttg av e{3aaKY)ve
Kat "^eiKvvatv OTt

;

•noKXyjg

fSapvTYjTog

enayyeXia

yefxet'

avTOt eavTOvg

ireptTretpovatv.

10

Tucoarov earco

TTouriv vfjuv

KaiTrauTLT^ Xam'lapar]X. lo
eXvTret'

ToT
*'

ATTOT.

"^0

fxaktaTa avTovg

rotJro

yap eaTtv

o

eXeyev avToTg 6 yiptaTog,
TOJV ^OJ/XaTftJV."

"

b vjKovaaTe

elg to

ovf, KVjpv^aTe

eiit

Otl ToT
Tptta
*'
Yi

eV

Tw

ovofxaTi 'Irjcrov

^piaTOv tov Na^oopalov.
OTt
KpV7rT0f/.eV
ov o
f}

ATTOT.

MtJ

VOf/.iai^Te,
vfi.e7g

(ftYjatV,

TTIV

Tta-

1

5

TO Tradog'
ev TOVTCf)

"ov

eaTavpaaaTe'

Seog

vjyetpev ck

veKpxv'

ovTog 'napeaTi^Kev evxirtov

vfJLccv

vytffg'

Ttdktv

TO TrdOog'
'

Trdktv

vj

avdaTaatg.

Ov

vfi€L9

eaTavpaxraTe' ov 6 0eoy rjyeLpev Ik vcKpcov,
VfJLOOV VyLT)^.

€V TOVTCO OVTOS TTapeCTTTfKeV eVOOTTLOV

20

ToT
<f>v]aiVf

ATTOT.
avTov
o

'O T-S^g TToXX^g TrappYiaiag'
Qeog
Yjyetpe'

**

bv

vft.e'ig

eaTavpuaaTe
fi.Yi

tovtq fLet^ovog irappYiatag'

voft.t-

cijTe OTi
(fyi^at'

Ta aiay^a KpvTtTOfkeV

[xovovov^t ovet^t^wv avToig

TavTa

Kat ov^ aTtXxg^

aXX

ev^^taTpijSet tS) Xoycc.

Ktpiaaot. 'Ot;
Kvptov
Y^fxSiv

^e o YlaTYjp eK veKpcuv dvaaTYjaai XeyeTat tov 25

lYjaovv

\ptaTov,

evepyovfxevov

^YjXovoTt

irept

ty[»

aapKa avTov tov irpdyfxaTog, ovk dv
vtrdpyojv
e^ctiOTToiet
**
yj

evtotdaete Ttg'

avTog t€

^ceoirotog

Te Kat evepyYjg ^vvafitg tou HaTpog, tov t^tov
to,
*'

vaoVf

KaTa

XvaaTe tov vaov tovtov, Kat
apa to
^u30Trotovft.evov

ev Tptatv

Yjfxepaig

eyepv avTOV.

yjv

ovk dXXorptov, 30

ovT€ fx^v €vog Twv KuB^
awfxa.

yjf^d.g

avQpccncov,

dXX

t^tov

avrov toD Aoyov

11

OvTos

ecTTLV

6 Xl6o9 6 e^ovOevYfOeh

a(f)

vfxcov

tcov

0lK086fX(OV.

L

74

EPMHNEIA
ToT Arior Eiphnaiot EniSKonoT AoTrAOTNaN.

IV. I2.
OyTO)?
oi

Attoo-toXo; ov tov Seov yjXaa-aov,

aXXa

tov XpiaTOV KaTVjyyeXXov
"frpo-

Tw

Aao3 eivai tov
Ttefx.yl/ag,

\yi<jovv

tov e(jTavpa)fx.evov' ov 6 ©eof, o Toyf
ev

<pyjTag

avTog @eo$ »v, ^yetpe, Kai t^v aooTVjpiav

avTf
5

eoaKe TOii avBpairoig.

ToT Xpt202Tomot.
<f)0^7]a-ai'
^'

'Avefxvi^aev

aiiTovg
**

Kai pyi\KaToq

iKavov

Kai

o Treacov
e<f>

yap"
av

(pvja-iv,

eiri

tov Xi6ov tovtov (7VV-

"

BkaaSrjaeTai,

ov ^'

iieayi

XiK^yjaei avTOV.

O
ToT

ycvojxevos eis K€(f)a\7]v ycovias.
attot. Tovt€0"t/v, OTi
Toy ai^fxetov
a-(f>o^pa

^OKifxog ecTi'

7roXXy}v ei- lo
/u,ev

5^ov aTTO

tvjv Trappyja-iav

to Xoittov' Kai OTe

Oiod-

^ai

eyjpi^v,

opa

iiSog

Xeyovai Kai

iipo^j^yjTeiag
**

Tiapdyovai itoXXdg'
ovde

0T€ Se TTappYjaidaaaBai, [xovov d7ro(f)aivovTat'
'

yap

ovofjia

cTe-

pov eaTi

<py](rt,

Kat

Ta

eq-^g.

12

Kat ovK
ToT
Twv pvjfxdTm.

ecTTLV ovSevl
Yloiag
oliet

aAAo)

r}

(rcorrjpLa.

15

ATTOT.

TrXyjyag avTOvg Xa[ji.l3dvetv €K tovtwv

AiATMOT.

T^s" acoTyjpiag

(3e(3atov[ji.evvjg

fJieTovaia Tptdtog,

X.piaTOV Tov e7rt^yjft.'^aavTa
ovofj.aTt, acti^eTat'

TrpoayjKdfuevog,
ev
ttj

ntaTevaag Qe

ev

tw
20

^oSevTog
eTTt^^yjfniag

vn ovpavov T^g Ttov
jj

Trpoayjyo-

piag,

0,710

Tov T^f

y^ovov, ev

TitaTevm

fj,eBe^ei

^ta

Tlov Tov YlaTpog Kai tou 'Ayiov
KXyjToV
o6ev
ej^e;

Tlvevfji.aTog

aTtoaTaXevTog

Uapa-

aa>^ofj.evog

ev

tcS

ovofiMTt

tov ^UT^pog eK Tyjg

Tpid^og

t^v

acoTyjpiav.

Ovde yap erepov
ToT Xptsostomot.
yap
fxy]
yj

ovofid iarLV vtto tov ovpavov, to 25
<p

8e8ofX€vov €V dvOpcoiroLS iv

Sel aojOrjvai rjfxds.
Kat vxpyjXa <f)6eyyeTat'

EvTavfla

otov

Tt KaTop6waat, dXXa 7rappyjaiav e^it^^ei^aa^at

fxovov, ov

<f>ei^eTat'

ov^e

yap

ete^oiKet

f).y]

ttA^Itj'
yj

Kat ovk

eticev

aTiXcag tt

aXXoV aAA' ovk
"^ftMg

eaTtv ev dXXca oySev/

accTyjpia' TovTeaTtv, ovto<

30

aaaat ^vvaTat. TavTyj tov
'OfTTrep
e7ri

<f>oj3cv
e7rt

avrwv KareaTetXev.
etTro-

'Eb ANEnirPA*OT.
fxev, OTt

rov dyicv ^a7iTiafj.aTog
lyfaov, Kat
etg

6

^a7iTt^ofxevog

tco

ovofj.aTt

YlaTepa

Kai eig to 'Aytov Ilvevfxa fiaTiTi^eTai, d^tatperov ovayfg

TVjg

Ayiag

IV. i6.
l^pid^o^,

Ti2N nPAHEXlN.
ovTU Kai evTavOa Xeyofxev,
T^f 'Aylag Tpid^og
TTjv
OTt 6 aa^ofxevog ev

75

tw

ovofxaTi

^liqaoVf €K

cxjei tvjv acoTvjpiav.

13

QecopovuT€9 8€
avvov,

Tov YleTpov Trappy]a-Lav koX

'Io)-

ToT XpT202TOMor. Ol
Twv Kai
TftJv

^vo dypdf/.fJ.aTOt KaTepyjTOpevadv av- 5

dp^^^^iepeav'

ov

yap avToi

ecf^BeyyovTOy

aAX'

iy

tow

nveyjtxaTOf ydpig.

Kai KaTaXa^6/i€voL
KOLL ISLcoTaL, iOav/JLa^ov'

otl

avdpmroL aypap^ixaToi

elaL

eireyLV(D(TK0V 8e

avrovs otl avv
10

Tco ^Xrjaov rjaav.

OvK
K-^pvKCff

eaTt

fxovov

Gavfx.aaTOv,

oTt

dXteiij

OTt

i^^twTat

vj<Tav

01

aXX' OTt Kat
v)

eTepa

KCi)Xvfj.aTa

(pvaet
vj

^v'

Kat irXeiov

yeyovev

eTri^oatg'

ov fxovov ov^ev e/cwAuaev

i^tooTiaf

dXXa

Kat

avTO TOVTO

(pavepctiQyjvat eTrotvjae

to KYjpvyft.a.

ToT Xpt202Tomot.
KvayyeXto-Tvii,
^lvjo-ov

0^% dnXag
eTreyivtaaKov

tovto
avTovg,

edvjKe
(f>v](7tv,

to ywptov
OTt

6 15

aAX

OTt
irdBet'

avv t£

vj(7av

ev tco

ovTot

yap

fxovot

ijcrav

totc'

eccpoov

av-

TQvg
vt^ev,

Tairetvoxx;,
V)

(TvveaTaXf/,evovg'

Kat tovto fxaki(TTa avTovg e^e01

TToAArj fLeTa^okvj'

Kat yap eKei ^aav
Kai

vrept

Avvav, Kat
vj

itape^JTVjKecyav ayTaj Kat
<rta.

R.at

fMT oAiya

ovTOt'

e^e7r\v)TTev

avTovg
<pv)atv,

irappv}-

20

eTreyivcoaKov t€ avTovg,

OTt

avv

"

T'2

Ivjaov vjaav'^^ oiiep

avTovg

eiroiet irtaTevetv, oti

itap

eKeivov

ravTa
14

vj^eaav, Kat

cog

eKeivov fi.a6v]Tat iidvTa eirpaTTOV.

Toi' he avOpcoTTOv ^XeirovTes

avv avTols earcoTa tov
25

TeOepaTrevfievov, ovSev ei\ov avTeLirelv.

ToT
Tw
ovTug

ATTOT.

rioXAy)
fxv]

vj

Tov

dvdpctiTTov

TTappvjata, Kat ev
ei

avT^
ov^

"^tKaaxfiptcp

eyKaTaXeXonroTog avTovg'
av KaTVjyopvjaev.
KE«I>.

yap

eiirov OTt

€y(€i, eKeivog

E.
8ei irapprj^nd^e^rdai eirl

Ufpl cml^rTdiv^ hpxiepioav irpoiTTaTTovToiv^ wr ov
ovop^aTi Tov Xpi(TTOv'

twO 30

Ka\ dvavfoiafois twj/^AttootoXg)!/.

15
1

Ke\evaavTe9 8e avT0V9

e^co rov avveSpiov aTreXOeLV,

6 (TVve^aXov Tr/ooy aAAi^Aouy XeyovTes'
n
7rp«o-T.

Ti TroLyacofjLev tol9
Cod,

om. C.N.C. L 2

o To

76
avOponTTOLS T0VT0L9
8l
;

EPMHNEIA
oTL jx^v

IV.
crrjixeiov

17.

yap yvcoaTov

yeyove

avTU>v Traai tol^ KaTOLKOvaLv 'lepovaaXrjfi (j^avepov,

Kal ov 8vva/JL€6a apvrjaaaOaL.

ToT
<pyj(7iv,

ATTOT.

Opa

ev

anopia ovrag, Kai irdKiv rov (po^ov rov
aaTrep
ov^e
liri

avOpccTTivov Tidvra €pya^o[J.€vov'

rov X.pi(7rov dvaTpetpai, 5

ro yivojxevov ovk
eTre^i^^ov

evi,

crvaKidcrai,

dXXa

kooXvovtcov

avrov fxakkov

ra r^f

rritxreai, ovt&j kcu vvv yiverai.

ToT ATTOT EK THS nP02
"
acofxev

'PflMAIOTS 'Eni2TOAH2. "

T/ CT«<iyrovro

rot^

dvBpwiioig rovroig ;" ro

yap

^>;

6av[j.aa-TGV

eariv, ori Kareyovreq avTovg Kai virevBvvovg eypvreg, Kai ^ea[j.ovvreg 10

Kai Korrrovreg,
y]Trccfji.evoi

vjTropovv

Kai ev dp.rjy^avia r^aav,

S<

avrav rovrm
^yjfjioi,

^i

d)v

Trpoae^OKcnv viKav'

Kai ovre rvpavvoi ovre
^id/SoXog

ovre

^aifxovctiv

(pdXayyeg, ovre

avrog

irepiyeveaQai

avrcHv la^yvaev,

aXX

eK iroXX^^g '^ttcovto ryjg Trepiovaiag' airep kot
opcovreg

avrxv efxyjyavavro iiavra vnep avrSov
eXeyev
viKYjg

ymfxeva'

tio Kai 15

AiroaroXog TiavXog'
vofxog
yjv'

*'

v7repviKS)[xev'

Kaivog yap ovrog r^g
fnyj^e^Trore
eiri

ro §;« rwv evavricov KpareTv, Kai

yjr-

rdaOai'

aXX

ccg

avrovg ovrag Kvpiovg rov reXovg, ovrccg

rovg

dywvag

e^ievai rovrovg.
TrOf^'

ToT ATTOT EK TOT KATA MaT0AION ETArTEAIOT. " T/
**

20

acofxev roig avOpccnrotg rovroig
oe^efj.evovg,

;

opdg ev diropia ovrag, ou rovg
rovg Kareyovrag Kat ^eafKovv;

vTioyetpiovg Kat

dXXa

rag'

ov ri

yevotr

dv Katvorepov
eTret^y]

av KaTeyetg Kai dva^popeig
TYjg \pdf^ft.ov

;

Kat fxdXa eiKorcog'
aav'

yap

eirt

irdvra

cnKO^^Ofxi^-

ttd rovTO Kat aadevearepot Trdvrcov ijaav.
fxrj

ae
ety

17

'AAA' tva

eVt TrXelov

SLavefxrfdfj

tov Xaov,
iTrl tco

direLXy dTreLXrjaofxeOa avTols fxr]K€TL XaXeiv
jS fxaTL TOVTCd fXTjdevL dvOpcoTTcov.

6v6-

Kca

KaXeaavTey ovtovs
fxr)8e

TrapriyyeLXavTO to KadoXov fxy (j^OeyyeaOaL

SiSd2,0

igaKeLV

eirl

tco ovofxaTL^lrjaov.

*0

de
el
r)

UeTpo^

Kcu^lcodvvrfs

diroKpLOevTes ehrov irpos avTOvs'

blKaLov eaTLv evcoTTLOv

Tov Oeov

vfJLCov

aKOveLV fiaXXov

tov Seov, KpivaTe.
rvjv

ToT Xptsostomot.

Opa

Kat rovrcov

dvatayvvriav kou

rS)V ATroaroXctiv ry]v cptXoaocpiav.

IV. 33.

T12N nPAHEilN.

77
kcu rjKOvaa/JLev
fxrj

20

Oi; SwdfJLeda

yap

Tyyuety

a

elSoiJLei'

3 1 XaXeti'.

01 de 7rpoaa7reLXr)(ra/jL€voL
xpev^Yj

aTreXvcrav avTovf.
e/^
akYiBvj, rt

E/

fjiev

a

\€yo[J.ev, eTcika^ov'

K^okveig

;

TOiovTov
voi

yj

(f>i\o(Tocf>ia'

tKehoi ev aTiopia, ovtoi ev evcppoavvYj' eKeiai(7yyvrig^

TroXk^i

yejxovTeg

ovtoi

f/.eTa

TtappYjcnag

itavTaS

TipaTTovTeg'

eKehoi ev

tw

^ehoiKevaif ovtoi ev too 6appe7v.
ircos

^rfSev evplaKOvres ro
Tov

KoXaaovraL avrovs Sta

Xaov

OTi 7rdvT€9 iSo^a^ov tov

Oeov

eVt

r« yeyo10

23 voTL' eTcov
icf)

yap

rjv irXeLOvcov

TecraapaKOVTa o avOpayrro^
tt]9 laoreco^.

ov iyeyoveL to ar)fi€LOv tovto

TOT XpTSOSTOMOT EK TOT KATA MaT0AION TnOMNHMATOS.
E?&ef
(f)povy]fxa

vxpvjXov
;

;

ei^eg

TrcTpav

KVfjiaTCDV

KaTayekuxxav

;

etteg oiKiav aaeiaTov

koi to

"^vj

Bavf^.afTTOrepoVf oti ov fJLOvov ovk

eyivovTo "^eiXoi

^i*

av eTrejSovXevovTo, aAX' oti Kai TrXeov ekaft.Pavov

6dp<roif KOLKelvovg elg fiet^ova eve(3aXov dBvft.iav' Kai

yap

rov dtd- '5

fnavTa TiXriTTOJV, avTog eaTi
^wv, (AJTog ecTTiv 6

TrXvjTTOf*.evog'

Kai 6

ra Kevrpa XaKTi-

KevTovfLevog Kai yaXeita teyofkevog TpavfKaTa.
Yii:e<JTOft.i<je

ToT Xpt202Tomot.
Ko^ipav

yap avTOvq ra

crift.ela'

ovSc

Yiveiyovxo TeXeaai avTovg tov Xoyov, dXXa fi.€Ta^v XeyovTag ^ie-

a(potpa v/SpiaTiKiig.
eipYifJieva'

Kai
irpSoTov

jOter'

oXiya

—AAA'

idcof/.ev

ava-20

Oev

Ta

to

fjiev

^ia ^o^av

dvBpuj-nivi^v

aTtavTa

enoiovV
eivaif
**

vvv)

Se

Ka) erepov npoaeKeiTo, to

fJiV)

"^o^ai

fjLiai(f)ovovg
vjfJ.ag

fxera

ravTa eXeyov'
w

"

fSovXeade

eitayayeHv

€(f>

to

aif/.a

dvBpwTtov xovtov'^^

TYjg avoiag'

TteiaOevreg OTi dveaTY)^
/x,>j

Kai TO TeKfLYjOiov XafSovTeg

on

eaTi Seog, tov vTto tov BavaTov

25

KaTaaye^evTa,

vito

oiKeicov

Ttpoae^OKYjaav fi.Yi-^avYjfkdTWV
;

avaKidovhev

^eaOai' ri ravTYjg TVjg dvoiag iaov
opa,

toiovto

yap

yj

TtovYjpia'

aXXa Ttavrayov

Oopv(3eiTai.

33

'ATroXvOivTcy

8e

r/XOov

7rpo9
ol

tov9

18lov9,
koll

koll

dir-

riyyeLXav ocra
TepoL ehrov.

7r pos

avTovs

dpxLepels

ol TrpeafSv-S^

ToT

ATTOT.

Ov')^}

(f>iXoTifKiag

kveKtv

diYjyovvTO'

Ttwi

ydp

;

aAAa r^^ tov Seov
eKeivoi elttov,

"x^dpiToe

ra

reKfL-^pia eTte^eiKVvvro'

oaa yap

ravra ^n^y^aavro' xa

Se avrccv eiKog Kai itapeXBeh.

78

EPMHNEIA
ToT
ATTOT.
**

IV. 24.
Tovf i^iov^'

'HA^ov,

<f)VjaiVf

"

TTpo^

opa aVTOVf

ovK eTrippiTTTOVTag havTOvg toi^ Tretpacrfxoiif

aXXa

tqv^ eTiayofi.evovg
Krcog

yevvaiag (f)€povTag' akXog eiTig
TikyiBovg Ttapprirn.a

vjv

Tav ^aBriTm,

av

Tyj r&il

Sappav Kai
oi/TOi,

y/Sp/cre,

Kav [xvpia e^e^aTO

'^vay^ep^'

«AA'

oiij^ 01 (f)tXoaQ(f)oi

aXXa

iiavTa ^[xepcog Kai

eTTieiKoig.

5

24

01
Oeov
aTrXag

Se aKovaavres OjXoOvjxabov rjpau (^(ovrjv irpos tov
KOLL

ehrov.
crTrou^oJf TroXXyjg'

ToT

ATTOT. Ka^ jacra

ov^e

yap eaTiv

evyiq

yivo[xevfj'

opa ^e irag ela\v

^Kpil3it)[xevai

avTWV al

evyon.'

OTe Tov a^iov
eXeyov'

eig

aTroaToX^v avTolg

vj^iovv

ava^ei^^^p^vai,

ovTOog io

" av

K.vpie

Kap^ioyvwaTa TrdvTav, dvd^ei^ov
evTaZ$a ^e
eTrei^r]

Trpoyvaaecog

yap

-^v

eKei xpeia'

e'7riaT0[t.ia6^vai

Tovg evav-

Tiovg ep^^v, Trept ^eairoTeiag ^taXeyovTUi' tto Kat ovTcog i^v^avTO'

"

AeaTTOTa, av

Qeog

irotyjaag tov ovpavov Kat ttjv yy\v Kai tvjv

" BaXaaaav^

Kat to.

e^yjg.

15
diro y^ovyjg Kai ^taOeaecog iroX-

ToT
Xy[g'
irepi

ATTOT. 'H Kpavyyi yeyovev

at TotavTat

yap dvvovatv evyat,

at <f>tXoao<ptag ye[x.ovaai, al
ev

TotovTcov yevo[i.evat, at

Trapa tcov TotovTcov, at

TOtovTotg

KatpoTg,

at

KOTa tov

Tpoirov

tovtoV

cog

atye aXXat {3^eXvKTai
ov^ev ypaco^eg Kat 20

Kat dKaBapToi' opa
[xvBco^eg,

ircag

ovtev ireptTTOv

cf^yjatv,

dXXa

irept TiJ? ^vvd[i.ecog

avTov dtaXeyovTai' KaBdirep av-

Tog
**

l^ptaTOg eXeye Tolg Xov^iatotg

"

e;

^e cyo) ev Y\vev[t.aTt

0eoy

eKJSdXXco

Ta

^at[t.ovta'
'*
;

l^ov Kai

IlaT*;^ ev Y]vev[t.aTt <f>6ey-

yeTat' Tt ydp <f)aat
**

^eairoTa,

Seog

6

tov TlaTpbg

yj[t.cov

^td

Vlvev^KaTog 'Kytov aTO[i.aTog Aaj^i^ irattog

aov

eiTrcov,

tva

ti^S

"^

e<ppva^av

e6vyj

;'

AeaTTOTa,
25 yrjv
KCLL

crv 6

Qeo9 6

Troirjo-as

tov ovpavov kcu

tyjv

TTjv

OaXaaaav
Slo.

kcu iravTa Ta ev avTols' 'AyLOV

6 tov

TraTpos- rjficov

HvevfjLaTOS

aTO/xaros AafilS

iraLBos

aov

ehrcov, IvaTL e(ppva^av eOvrj koll Xaol e/xeXe-^^

Trjaav Keva;

ToT ArioT ElPHNAIOT EniSKOnOT AoTrAOTNON. Avrat
val Tvjg ^EiKKXyjaiag' e^yjg irdaa ea^/riKev eKKXYjata t^v dpyy]v'
<f)covai

<f)(0-

avTai
avTai

TVjg

[t.y}Tpo7roXecog tcov TVjg Katvvjg ^ta6-^Kyjg

TroXiTCOv'

IV. 25<f>wvai

Ti2N nPAHEflN.
fJLa$y]Tav

79
tov Kvpiov
tHov

Twv A.TtooToXm' ainai tpxvai t»v

aA>j6a5«"

Tekeiav fxeTa t^« avdXv]\piv tov Kvp/ov, ^ia tov YlvevfxaTO^

TeXetccQevTccVf Kai eTtiKakovf/.evm tov
vov Kai

Qeov tov itoi-qaavTa tov ovpa-

T^v

"y^v

Kai t^v BdXaaaaVy tov ^ia to5v TtpotptjTWV KeKi^o Seo^;'

pvyfxevoV Ka) tov tovtov itat^a, bv eyjnaev
ittoTcav'

Kai

aWov

ovk 5
01

ov

yap ^v tot€ OvakevTTvoi
tocv
TreiSof/ievxv

eKei ovOe ^apKicov, ovo

XoiTTol

eavTav t€ koi

avToig KaTa<TTpo(f)€7s'

Oio

Kat eTi^Kovaev avTtav
(pfjaiVy
*'

iroii^Trii
c6

twv aTrdvTCOv Seos' " eaaXevQri yap,
Kai eTrXrjaQi^aav aiiavTeg
[Ji.€Ta

TOTTog ev

ricrav avvifyfjievotf

"
'^

Tov 'Aytov Uvevfxarog' Ka\ ekdXovv tov koyov tov Seov
Tiappyiatag
iravTt

10

tm

BekovTi itiaTeveiv.

ToT Xptsostomot. KaBdnep
T>;v TTpocpi^Teiav eig fxeaov
voi OTi

avvQrjKag aiiatTOvvieg tov 0eov,

dyovatv, afj.a Kai eavTOvg TiapafJ.vQovfj.€01 e^xBpot'

eiK^ airavTa fLeXeraatv

eKeiva, (prjatv, etg irepag

ayaye, Kai le7^ov OTt Keva

efj.ekeTi^aav.

15

Eh ANEnirPA*oT.

'E^Jrei^T^

T^vef twv

aipeaiaTm Xeyovatv ak-

Xov eivat Seov tov KoafjiOTrotov, Kat aXXov rov Ylarepa rov X.ptaTov'

Kat evavrtovg eivat aXX-^Xoig' rovrov ydptv

ot

aytot AiroaToKoi rrjv

aipeaiv Tavrrjv eKKOirrovTeg, ^/a rrjg evyrfg iraptaTcoatv, wg avrog

eari Qeog Kat KoafLOTtoiog Kai Ylarrjp SwT^pof VTrdpyjov, KaBori 20
'Ttap

avrov te^ovrai

dfj.(f)OTepat

al

'htaBrjKat.
rrjv

AiATMOT.

YloXXot T«v aTco alpeaem ^iaipovat

BeoTrjra,

Xeyovreg aXXov eivat Seov rov KoafxoTrotov, Kat dXXov rov
Tov T^ptarov' oQev Kat
QiaQi^Kriv
rrjv ypatpirjv ^taip-^aavreg,
rrjv

Uarepa
TraXatdv

t^v

jw,ev

Tov
eivat'

Koafi.oTrotov,
eiTOfJ.eviag

^e

Katvrjv

rov Ylarepog 'Kptarov 25
yvwfj.ri

Xeyovaiv

&e Trf

^vaae^ei

avrm,

airevav-

Ttwg eyetv Xeyovai Trpog eavrovg TOf^' Seovg rovrovg Kat rag ypa<f>ag

avrm'

u}g

rovg 7rpoa<f>evyovTag

tw

Kvpicc eyQpovg eivat Toy
cog

KoafJLOTTOtov,

Kat j3eXTtovag avrov rvyydvetV

av tov

Koafj.o-

voiov avBpcoirot ^tatSejSXrjfLevot elat irpog rov \ptaTOV Kat rrjv ^/-30

^aaKaXtav avrov' eXeyyet §e
ypacfjri,

t»;v

dae^etav
fA.€Ta

avrm

rj

€yK€tfj.€vr]

etadyovaa Toy? \iroaToXovg,

to diroXvffi^ai rrjg

em-

f3ovXrig rrjg irpog

rm

dpytepem Kat

'Trpea/Svrepm, eXQovTag Trpog
dfj.a eKeivotg,

Tovg i^tovg, Tovreari Tovg r^v avrriv iriartv eyovrag Kai iraaiv vfnvov yapiarriptcv
dvaTref/.xpat

to)

Trotrirri

ovpavov /fa/35

80
y^i, [xera rov
YlveviJiari
**

EPMHNETA
fJLVV][J.ov€V(roci,

IV. 26.

ag

'hia

rov (rro[j.arog
ov
yj

Aa^i^
a.pyy\'

ev

'Ayia
ri

eiKOrfo^
eOvr/

rov

^evrepov xpa\[j.ov,

*' iva.

ecppva^av

Kai Xaoi e[j.eXerv]crav Keva'
eir\

^ia

yap ndvrwv

TOyTOJV

-napiararai, wg avroq
vndp^y^ixiv'

0eo$" KO(Tfj.oTTOio? Kai Ylarrjp rov YairYjpo^

Kai hri ^i^ovrai Ttap

avrov

dfj.(f)Orepai

al OiaQTJKai.

5

36

YiapiaTrjcrav o\ (SaaiXeL^ rrjy
(Tvvrj^O-qcrav eiri

yrjy,

kcu ol ap^ovT€s

to avTO KaTa tov Kvplov, Ka\ KaTa tov

\pLcrTov avTOv.

ToT ArioT
Kevrj
KO(7[j.ov

'x4l0Ana2iot
vj

EniSKonoT Aaeeanapeias. riw?
[/.•/}

ov
i

yeyovev avrotg
;

[i.ekervj,

be^a[j.evoig
KivYj[j.a.

rov Scor^^a rov

o

(ppvayfna ^e eari ro aXoyia-rov
'

ToT Xptsostomot.
ovTCo Kai vvv,
(pyjcr},

Ha-Trep rore,
[J.eXeryjcrai

(j^vjo-iv,

"

€[xe\eri^<Tav Keva,^
[xvj

Keva

avrovg tog' rovrecrriv,

elg

epyov eXSoiev al aTieiXai avrav'
rovfxevoi
eiTTov,

ravra ^e ekeyov ovk avroi irapaiKV]pvy[Larog'

buaj^epe? ri iraBeh,
y}[j,ag,

dXX vnep rov
ri
**
;

ov

yap

15

e^eXov kiv^vvov

dXXa

Kai tog roTi ^ovXoig aov
K.ai
[J.er

" [j.era
'Opdg
ov^^e

Tiappyjaiag 7rd(jvjg XaXe7v rov Xoyov <tov.
"^ia

oXiya


ov

Tiag Ttdvra

rov Qeov airov(riv, ov^ev elg oiKeiav ^o^av,

elg (f)iXori[t.iav'

rov [xev ovv avrcov eitayyeXXovrai, ori
(pi^crt,

KaraiiXayyidovrai' d^iovai te,

ay}[j.eia

yiveaBai.

20

37

^vv7)^dr](Tav

yap eV

dXrjOeLa? eVt tov ayLov Tralda

(Tov *Ir)(rovv, ov eyjpLaas, 'HpcoSrjs Te kcll YIovtlos IliAa-

38 roy, (Tvv cdveaL

koll

Xaols 'l^rparjX, TroLrjaaL

oaa
Kai

7]

^^elp

aov Kcu
YliXarog.

r)

^ovXr) aov TrpooopLae yeveaOai.
(f)iXiav

Klg av[xl5aatv Kai

yjKaaiv 'Yipccdyjs

re

Ylovriog 25

Ou^

iva ri rwv dvayKaicov elg ovyjaiv eig irepag dydycoaiv,

dXX
Oeou

iva e[i.'napoivfjaavreg^ rco yipiarco rov Kvptov, rovreari rov

Kai Ylarpog, KaKoi
e^aTratri^Seiev '^iKag.

KaKcog

arroXoivro,

Kai rag

ryjg

KvpioKTOViag

3^
eig rov

ToT AnoT A0ANA2IOT. 'H ydp
eig

^piarov

eiti^ovXyi Kai

avrov avarpey^ei rov Ylarepa'
ev rco

ei
y)

yap
elg

Ylaryjp ev tco Ttm, Kai

Tiog

Ylarpi,

vag

ov [xia rig V

avrovg v^ptg eyevero av
Cod.

;

iyjrapoiv^ira.vrei

IV. 31.

Ti2N nPAHEflN.

81
TOV YlaT€pa, \pi(TTOV

'HSTXIOT nPE2BTTEPOT. KvpiOV KuXei
iiKOTwg Tov TioV
^OfJievov

ttJ

yap KaTO. tov

fJiovoyevovi eiiiPovkyjf
eTrettrjTiep

ig v^pi-

€v

avTw, tov UaTepa
yjiJ.wv

ainieirXi^ev'

evtoKia tov

YlaTpo^f oXov TO vTtep

ixvaT^piov 6 [xovoyevyjg eirpa^ev.

29

Kal Tavvv

l^vpL€, einbe eTn
fJLeTa

ray aTretAay avrcov' kollS

809 T0L9 8ovXoL9 (Tov

TTappTjaLa? Tracnjf XaXeiv tov
(Te

^oXoyov

(TOV, €V

TW

TTJV

X^^P^ ^^^ eKT€LV€LV

€LS

LOjCTLV,

KOLL arjiJuela koll

TepaTa ylveaOaL.
evy^eaBai

OvTwq

fji.av$dva}fxev

Kai

yjff.ei^'

KaiTOtye iroaov ovk

efurXyioQeifj 6vfi.ov, ei^

dvtpag efUTream dveXeh avTOv eTriyeipovvTag 10
;

Kai aTieiXovvTag ToiavTa

Troarjg

ovk av airej^Beiai TikrjpwBeifi

;

aXk

ovy^ 01 ayiot toiovtoi.

ALa Tov
ToT
fi.eydXy]

ovofJuaTos
ev

tov ayiov iraL^os aov
tS)
ovofi.aTi

'Iijcrov.

ATTOT. 'Av
eaTai
vj

eKeivoa yivovTai

al hepyeiai,
1$

Trappvjaia.

31

Kai
Tov
yeyovev.
yovTOi'

herjOevToav avT(ov e^raXevOi] 6 tottos ev co rj(rav

(TvvqyixevoL.
aKovaByjvai

avTOvg Kai x^?

eTrtcrKexpecos

tovto

TeKfi.v}piov

AiaTi ^e
*'

ovTcoi eyevero, axove

Kai rov itpotpyjTOv AcOTt
irpo,-

eiti^Xe-noiv eTci tyjv yiqv, Kai Ttoiwv avrvjv TpefJ.etv'

20

yap

TrdpecTTt

raig evyaig avToov e^^Xwae' Kat irdXtv erepog
eaaXevSv] Kat evTpofi.og eyev^Qv]
^e tovto
fi.eTa
vj

** <f>viTyjg (pvjatVf

yvf arto Ttpoawitov

" Kvpiov."

ertotei

Qeog Kat tta

(pojSov itXetova'

Kai et$

Bdpaog avTovg evdywv
TtXetova

Tag dnetXag eKeivag

etg

itapp^^atav

eTte^i^oaav'

Inet^Yj

yap dpyvj

yjv,

Kat atadvprov coeovTO 25

av]ft.eiov itpog

to Ttetabyjvai avTOvg' ft.eTa te ravTa ovoaft.ov tovto
ovhdfJLoBev

ytverat. itoXXvjg t^? TtapaKXvjaewg ervyov'
eit^^e'i^at OTt dve<7TVjf

yap ef^ov

dXX^ dito twv

avjfjieiwv.

Kal
ToT

eTrXrjadrjcrav

airavTes

YlvevfxaTOs

'Ayiou,

KotX

eXaXovv tov Xoyov tov Qeov fiera
ATTOT.

TrapprjcTLay.

30

T/

eartv eTtXvjaGvjaav

;

TovTeartv dveitvpwBviaav,

Kat dveKatero ev avroig tq y(dptafj.a.

M

82

EPMHNEIA
n.tp\ 6fjLoy\tvxov Koi Ka6o\iK^s eKKKrjaias

IV. 32.
rav m<TTev6vT(ov.
rju
77

32

Tov
yjrvxv
elvaL,

de 7rXr)6ovs rcov TnoTevovTcov

Kapdia Ka\

r)

l^LOL'

Kai ov8e[9 tl
rjv

twv vTrap\6vra}v eXeyev
kcll

'ibiov

33

aXX

avroLS airavra kolvol'

SvvafxeL jxeyaXrj

dTreSlSovv ol 'ATroaroXoL ro /xaprvpLov rrjs dvaardaecosS
Irjaov

\pLarov rov K^vpiov
Opa$

i^/jlcov.

ToT Xptsostomot.
peiVf

ori

fxera ryj^

yapnog rov ©cou
Traparif}-

Kai ra rrap eavrov eiaecpepov
ori

Ttavrayov yap rovro ypri

[xera rrjg yapirog rov

QeiKVvovcri.
**

Kai

fxer oXlya
yj

—"Tov
apa

Qeov Kai ra

irap

eavrcov

m-

^e rrX-^^ovg rcov TriaTevovrcov 10

vjv

yj

Kap^ia Kai
vj

xj^vyvj

[xta'"

elne fxoi
;

vj

ayaTT'^ rvjv aKrYj-

fxoavvrjv ereKfv,

vj

aKrvjfxoavvyj ryjv ar^aTtr^v

efxoi

toKe^

17

dyaicy)
i^Jov

rYjV aKryjfxoavvyiv,

^ Kai eTreacpiyyev avryjv XonroV Kai iidXiv

Kap^ia Kai ^v^^yj ro avro.

OpirENOTS.

Tvapiafia KaKiag to avyxvBvjvai Tag yXaaaag' 15
tjv

yvwpiafxa aperyjg, ori
**

Tidvrm "rwv TnarevovTav Kaptla Ka)
ry)v ypacpyjv

4^v)(yj

ft.ia.

Kai ovra ri^pav
a')(^iaff.a,

evpyjaeigj ori

oirov rrXyjBog

apiQfxov, OTTov

otiov

^iaipeaig Kai
oirov

davfx(f)mia, Ka) oaa
evoryjg,

roiavra, KaKiag eiai yvcopiafxara'

^c

Kai ofxovoia,

Kai TToXXy] dvvafnig ev Xoyoig, dperyjg yvcopiafJLara,

20

ToT ArioT Sethpot APXiEnisKonoT IAntioxeias ek ths
nP02 ITetpon monazonta Ehistoahs. T^g yap
ro Tcavra Xoyi^eaSai Koiva, Kat
efi.ov

dyairyig

'i^iov,

rvjv dta(f>opav

eK(3dXXeiVy rvjv to

Kat ro aov ^taKptvovaav.
eBvrj

ToT attot ek th2 npo2 ^OKAN 'Ehxstoahs. Ta yap
rov Xoyov rov EivayyeXtov rrapo^e^dfxeva

25

rd

ev ryj yyj

^ievrvaav

irpdyfxaray
*'

"

Kat ov^etg rav virapyovTWV avrco eXeyev ^^tov eivat,
Kai dv^petav i^aKyjaav, koi rolg rov
acocppoavvyjv

aXX

yjv

avroig aTravra Kotvd'

fxaprvptov arecpdvoig KarcKoafx-^dyjaav'
yjXavro,
rrapBeviav Kat ayyeXiKov

te Kot Inrepov fxovov

^yjXcoaavreg /3iov'

av-30

'hpm

dXXa

Kat yvvatKwv ovk oXtyyj irXYfivg.
rjv

34

JiapLs re

fxeyaXrj

eTrl

iravras avrovs' ovSe ydp

rjv

evberfs rLs ev avrols.

ToT Xptsostomot.

KaddTrep eyyetpiaQevrag avrovg rt ^etK-

IV. 36.
vva-i,

TI2N nPASEHN.
ODf Ttcpi o(f>Xy]fJMTog

83

Kai

\eyet' Tovreari to fxapTvpiov fJL€Ta

•Trappvjaiai Trauiv aTre^i^ovv.

ToT
e^
/^/cOV

ATTOT. KaBaTrep
ovk
evt

ev

oiKia TraTpiKYi reajf oi^OTifj.oi vdvTei
oti

ovT(a ^ieKetVTo.

etTreiv

eTp«f>ov

/x,ev

tov$ dXXovi;'

a>$

^e Tp€(f>OVT€i 0VT(O '^t€K€lVTO.

d\Xd

TO OaVfm(JTOV TOVTO ^
tva

€0"T/v, OTt eavToov ano(TT-/j(TavT€g

ra

Ttpayfi.aTa ovTfag €Tp€(f>ov'

fXYjKeTt

wg e^

/S/a>v

dXX

oog

€K KotvSov Tpc^pcnat.
rjv

ToT
^eoyf.

ATTOT. A/a Toyro

ydptg^ oti
raJv

ov^^etg vjv

ev^e^?*

rour"^v

€<7TiVf dito

T^g TToAA^f itpoBufxiag

€Tti^t^ovT(ov

ov^€tg

evi<

ToT
**

ATTOT. Nl3v TlX-^poVTat TO
ev
(xoi

€V

tS) A€VT€pOVOfXt(a €tprjfJ,€VOV'

OTt

ovK caTat

ev^e^f'
'rj

OTt
6

evXcyav evXoyyjaet ae Kvptog

"

Seog

(Tov ev t'^ y^q,

Kvptog

Seog

(70v ^t^(a(7t aoi.^^

''OaoL

yap

Krrjropes x^^P^^^

V

o\klu>v imrjpxpv, tto)-

\0VVT€9

€(f)€pOV TOiS TLpOLS TCOV TTLTTpaCrKOfJLeVCOV.
eig

K

ToT
pYjfxevov,
*'

ATTOT. 'EvTavda

epyov e^e^yj ro vtto tov Kvpiov eivj

"

ocrT/$- d(f>yjKev

dypovg

otKiag eve/cev tov ovofJLaTog fxov,

€KaTOVTa7tXa(Xtova X^xpeTat
KXvjpovoft.yjo-€t'"

ev tc3 atavt tovtoj,

Kat ^a»jv aiwvtov

"

KdXafj.ov

ydp Kat ^tKTUov

a^f^evTeg,
otKtiav

Tag

TravTcuv

oiKTiag, fJ.€T

e^ovatag eiyov Tag Tifxag twv

Kat twv yaptcov 20

Kot avTa Ta aufxaTa raJv ittaTevovTcov' Kat a(f>ayyivat yap

wep

avTwv TtoXXaKig etXovTo' ag Kat UavXog TtoXXoTg fuapTvpet.

ZS

Kai €TLdovv irapa tovs
ToT
"

irobas tcov ^KirocTToXoyv'
€i)(€V.
Tto^^ag,^^ <f>y]at

8l€-

8l8oto 5e €KdaTcp KaOoTL av tls xp^iav
ATTOT. YloXXy]
vj

Ttfj.Yi'

"

Ttapd Tovg

" t»v

25

\TtoaToXoov €Ti6ovv'" ovTe €ig xeTpag eToXp.(av tovvat' ovTe Sc
ttapelyov,

T€TV(f>afJievag

aXXa

itapd Tovg ito^ag

€(p€pov'
cog

avTovg
€K KOt-

oiKovofLovg '^(f^teaav yeveaSat, Kat

Kvptovg eTtotovv, tva

vwv XotTtov dvaXeyyjTat,

fJt.y]KeTt

e^ i^tcoV

tovto Kat ttpog to k€VO-

to^ov avTOig avve/SdXXeTo.

3^

36

*lco(Tr)(f)

5e 6 €7rLKXr]6€L9 Bapvdfias vtto tcov ^Kttoctto-

Xcov, o iaTL p,€6€pixrjV€Vop.€vov, VL09 7rapaKXrja€cof,
Tr)9,

A€vt-

KvTrpLOS TCp y€V€L.

M

2

84

EPMHNEIA
ToT Xpt202tomot. Ov
^oKCi
fji.01

IV. 37.
ovTOf (Kiivog eivat 6 fxera

'M.aTQioV eKeivog yap Kai lovcrTog eXeycTo' Kai*'Bapvd^ag,^^(f)yja]vy

"

0$ ecTTtv viog irapaKXYiaectig'^^

^oKeH

fxoi

Kai dico r^f dpeT^g e/-

kifj(f>evai

To ovof^a'

cog

npo tovtov iKavog wv Kat eTrtT^^etog.
'^LYjyeiaSat

ToT
Tov

ATTOT.

MeAAe<

to

KaTa ^Avaviav

XotTiov Kat

5

Yidn(j)etpav' Kat SeXcov ^ei^at tov
fnefiLVYjTat

dv^pa yeiptaTa

7]ft.apTyjK0Ta) irpo)-

Tov KaTopSwfi.aTog, OTt to<tovtov TiXYiBovg ovTog tov

TavTa

TTOiovvTogf ToaavTfjg yaptTog,

ToaovTm

CY\fkeim, vit ovhevog

TovTccv TtaiOtvBetgf

dXkd t^

(j>tXo')(jp'/ifux,Tia

TV<pX(aQetg, tov oXeOpov

eitrfyaye tyi eavTov Ke(f>aXyj.

10
TrcoXTJcras

37

'Y7rap)(ovT09
Acat eOrjKe

avrm dypov,

yveyKe ro

)(p7Jfia,

irpos rovf TroSaf rcou ^AwoaToXcov.
AviXoi OTt TOVTO fAOVOV eKeKTVjTO.
^eiKvvcrt tov vofuov

ToT XpT202T0M0T.

ToT
fxevoV

attot. riavraj^oy TrapaTrjpeT irwg
Trag he

XvoKa) 15

Kat Kvirptog

riV

'oTt

Xonrov

koi

fxeTWKOvv

eyQiVjfi.dTi^ov

AeviTai.
avT&v
reXevTris.

*
I

Tlepl 'Apavia Kal ^air^eiprfs Koi iTiKpas

Av7]p 8e TL9 ovo/JLaTi Avavias, (tvv 2a7r0ei/)a r^ yvvTrjy

zaiKL avTOv, eircoX-qae KTrjna, Kal evoacpiaaTO diro
TLfXTJf.

20
attot. Ti
^etvov
;

ToT

OTt fJ.eTd

(yvyKOTaBeaecag
eiiYjXSe

yj

dfJLapTia'

Kat ovoetg eTepog ei^e to

yevoft.evov, iioSev

tco

TaXatnwpf

TovTou Kat aQXi(a tovto epydaacrdai.

Ammgniot nPESBTTEPOT. Ei
€K Twv lOiav, Kat
fi)f\

fnepog apyvptov a^f^eTeptcdfxevog

to irdv irapd Tovg Tio^ag tSov^Atto^ttoXoov 2^
(f>rj(Toft.ev

TtOetg aiteQave, ti ^^ Kat

Ttepi

twv

fLr}

oXocryepSig eavTovg
TtotovvTcav
;

•npoaayovTCov
€t

tw ©ew, aXXa
te

ft.eptK(og

fLev

ra tov 0ecD

TV/ot, fkepiKwg

Taig

It^iaig

eittBvfkiatg

tovXevovTcav

oig

aTtavTYjaet itoXv
rpvyrjv Kat
p.r] 6epfj.cog

fji.et^cov

Tifjt,ci}pia'

wg '^vvaTOv ovTog tov Seov koi

awfxa

ev yeevvrj ditoXeaat'

TovTa

te Xeyco, ^id Tovg

^o

aitatTovvTag Tovg itiaTovg ^^v.
ttjs

^vveLBvias Kca

yvvaLKos,

kcll

eveyKas fiepos tl

irapa tovs irobas tcdv ATTOcTTokcov eOrjKev,

V. 4-

TilN nPAHEflN.
ATTOT.
T,y][X€taTeov

86
avvit^ivai
ti ytvo{ji,€vov

ToT
ira^

OTt

Kai 10

aXkov KaKOv, Kai atconav, djxapTia

ecrr/v.

3

EtVe Se 6 IleTpos' 'Avavla, SiaTL
vas Tqv KapSiav
Ka),

eirXrjpoKrev 6

^ara-

crov, yj/eva-acrOaL
TLfxrjs

ae ro Ilvevixa ro Ayiov,
tov ^copiov
€7roi7}7€,
;

voa(f)iaaaOaL airo rrj^

5

ToT ATTOT. E<
y€yov€v
;

Y^aTavag tovto

Tt

avTog anto^

6

^t^d[X€vog
(f>i^(Ttv'

ovtov

Trjv

€V€py€iav Kai Trki^pwQeis'
'^iopSwQy)'
€T€p(iog
6

dXX

€^€t ttopBwaat

dXk

ovK av

yap TOiavTa opwv
€K€p^av€v. ovk e^e/

Kat

fxrj

K^ptdvag, tcoXXw [xaWov ovk dv

TOivvv dirXwg irapeXBeTv to y^yovog^ iva
[xr}

dXX wg

ai^irc^ova cKTfxvjO-i^vat, lo

Tco
[xvj

Xonrw

\v[xriv-qTat acc[i.aTt'

vvv [X€V
ot

yap Kai ovTog

a}(f>€-

Xi^rat

irpoeXBwv Tr^patTcpa} KaKtag' Kat

Komot cnrov^aiOT^pot

yeyovaat' tot€ ^e av TovvavTiov avve^rf ^€vT€pov riXeyyGr), Kai
^€tKvvatv QTt ovK eXaO^v ovtov to yeyovog'
^taTi
€^€i
Se' ;

Kai totc KaTo^tKo^et'
;

€K iroiag npoaipeaewg tovto TreTroiyjKag
e^ o.pyrig Kat
[xr^

vjSeXeg e^^e/V
rj

1

ey^jetv

vKoay^eaSat'
eTreOvfni^aev

yakeitri Ttg eaTtv
taeog

tepoavXia, dyaTrvjTC'

[i.€V

yap

aXXoTptwv, aot

^e e^^v eyetv to. ad' ti Totvvv eTroiyjaag

avTa

tepa, Kat tot€
TceiioLriKag'
[xr^

eXaovk

^eg aind

;

diro

TroXXrjg

KaTa<ppovrja€wg tovto

fyet TO y€VO[X€vov avyyvw^xr^v'
^aXt^^eaSe Totvvv,
et

eKTog eaTtv aitoXoytag'
vvv

aKav- 20

Ttveg Kat

etatv tepoavXot'

et

ydp rore

yjaav, ttoXXw [xdXXov vvv, ot€ TtoXXa

Ta KaKa' dXX eXeyyw^xev

avTovg

€TTi

iravTwv, tva Kai ot Xonrot (popov eywat.

4

OvxL
imrjpye
;

fxevov aoL
tl otl

e/xez/e, Acai

irpaOev iv Ty afj i^ovala
;

eOov iv Kapdla aov to Trpayfxa tovto

25

ovK i-^evaco dvOpooTroL^, dXXa
Seoi ovv To nv€V[i.a to 'Aytov,

rw ©ew.
expevaaTO Avaviag.
Kai iipa-

ToT

ArioT A0ANA21OT. Kt
rjv.

e/xeve, cf^yjatv, v[x7v e/xeve,

Bev ev Tr} v[xeTepq. e^ovaia

eirei^yj ^e, (pyjatv,

eTceyetprjaaTe irei-

pdaai TO Y\v€v[xa to Ayiov, Kat
TreTpav ov rfieXriaaTe'

etg

tovto avve^f^wv^^aaTe, X^^xpeaOe ^o
^y^

aw(f>povta6^aovTat

Kat (ftoftyjQ-^aovTat Ka)

dXXot iretpdaat,

^i

v[xwv t^v TreTpav Xa^ovTeg.
[xyj

AioNTSioT. AyaSov to
diro^ovvat'

€vE,aaSat ae,

ri

to ev^aaBat Kai

[t.y]

ov^ev

ydp

Seog

e| dvdyKvjg ov^e €K Xviri^g (SovXeTai'

86
i^

EPMHNEIA
[xi^

V. 5.

TO ev^aaoai ae Kai
'^ia

a-nobovvaif iTtiiorjirep ovk €<tti aa,

avep

aira^

t^^

ev

Tai^ ivyjxig liiayyiXlag dveOvjKag.

ToT XpTSosTOMor.
yap aKOVTag

Myj yap dvdyKyj Tig

rjv

Kai /3ta

;

jU,^

v[Mag eXKOfxeVf oti eSov ev Taig Kap^^taig crov.

ToT AnOT A0ANA2IOT EK TOT HPOS NaTATIANOTS TArMA-5
Tos.

KaTavQ^aai

^ei Kai

evTavSa, oti dpyyj

yjv

tov KVjpvyfxaTog'

Kat fx,eya [xev eToXfxi^aav ovtoi, iretpda-at to Ilvey/xa to "Ayiov
eiriyetprjaavTeg'

[MeydXrj

^e

Kai

roTg dXXotg a^eX(f)olig

Q}(f)eXeta

yeyovev

yj

tovtcov

Ti[t.ci)pta'

eirat^evQi^aav

ykp Kai
ToX^xav,

e^t^d^^^Qvjaav
ov^^e

OTi ov teH

KaTa tov YlvevfxaTog tov 'Ayiov

Tretpdaat 10

TovT

eTTf^^eipeiv.

5

'Akovcoi' 8e 'Auavlas

rov^ Xoyovf rovrovs, ireaaiv i^-

e^^v^ev.

ToT Xptsostomot. ToSto

[Lei^ov Tov j^wAov TO
to.

^'^[i.eiov,

ro
15

Kai dveXeh, Kai ev ttavota. ei^evat Kai

kdSpa yeyovoTa.

Eb ANEnirPA*0T.
Xov oe ev daej3eia, ev
<f)a7ov

TloXXot Tav

ev a[f.aBta
(f)Ovov

TvyyavovTm, [xaXypdcpoVTai tov Kopv-

rw

%<ioptx

tovtw

Twv AirocToAoJV, ^ia tov
BdvaTov.

irepi

Avavtav Kai "ZdTT^petpav yeye[/.aWov ^e tov

viq[j.evov

'H

^e KaTf(yopta ov tov TleTpov'
\pvj(f)ov

TIvevfnaTog aiiTeTai Ayiov, tov tvjv
oiKaiav.
\pev^og'

KaT avToov e^otaavTog 20
vj

'O ydp YleTpog ov^ev eTepov

erroivjaev

[/.ovov

vjXey^e to

TO ^e Ylvev[i.a to 'Ayiov to TtdvTa ytvaaKOV, ov [lovov to.

KpvTTTa TcSv dvdpwTTCCv
ej^ov

dxxd

Kat

Ta

I3d6vj

tov 0eoD, ag e^ovaiav

Kat TYjg

^(ovjg

Kat tov OavdTOV, Tovg eig avTO d[JMpT^aavTag
Tig TrdXiv daej3S>g dv$iaTd[/.evog'
Tt
vat,
(f^yjai,

ave7\€v'

aXX

epei

25

^OKeTg TavTVjv TrtQavyjv TieTiotviKevat ditoXoyiav'
Trept ^a7r(f)eipag

V

av
;

\y(otg

Kai

Xeyetv
tqov

;

ovy^

YleTpog avrvjv aveTXev

aiiaye t^g
avvo[it.o-

aToirtag, aiiaye'

ydp

^vo yeyove to 7rapd7rTic[it.a, Kat

Xoyv}aeig Kai avTog'

ovkovv

KptTYig d[L(f)OTepovg eirtavjg Kare^t-

KaaeV ovk
Tov Aytov
•jrap

^yvovjae ^e tovto
Y[v€V[ji.aTog

Kopvcpahg

tS>v

AiroaToXav,
tio

0/0130

iravTayov ^Beyyo^xevog'
tvjv (f)mv}v'

Kat TavTvp

avTov he^dfuevog e(p6ey^a70
e^ef^vj

ovTca Kat Trapa'/^pvj[i.a
vj

etg epyov

to

Aej^flev*

ovkovv ^i
^e Ttg

oXiywv eX-^XeyKTat

twv

Trapavo^JMV avKO(pavTta.
Wj[jjevov, oxpeTat

E/

aKpt^ag KaTavoviaete to yeye-

TroXXovg twv '^poaeypvTwv eavTolg [f-^XP^ (^Vf^^f^^SS

V.

9-

Ti2N nPAHE12N.
oiie

87

a<pekovfJi.ivovi'

yap

o

Qeo^ iroXXaKig

KoXoi^eiv afJutpT-^aavTa'

Kov(f>oTepav eKeTTroiav avTix Tyjv KoXacriVf

^ Kai reAeov avTOv cenaX-

AaTTOJV*

TToXXovg ^e evTOvBa o^iocppoveaTepovg itoiav

^o/3co.

Kai eyevero
6ava(navTes Se

(pojSos fieyas eVi iravTas
ol
vecoTepoi,

tov9 aKovovTas'

avveaTeiXav avTov, kou e^-5

eveyKavTey eOayj/av.

ToT Xpt202t6mot.
onj^ aTiXccg'

^KKeTvoi eTifxap-^Gvj, Kat aXkoi eKep^^aivoV
eyeveTO TrpOTepov, aAX' ovk
yjv ((>o/3og

Kanot

avjfjieta

TOtovTog' ovTcog akv]6eg euTiv eKfivo,

"

oti

yivaaKeTat }^vptog Kpi-

"/xaTa
py]6v],

irotiiv'

ovTug Kat

eitt TVjg

Kt^coTov yeyoveV

o^a^ eTtfxa-io
<f)o^y]Se)g

Kat

eyeveTo Toig aXXotg <po(3og'

dXX €Ke7

fjiev

l3a(riX€vg ditojaaTo Ty\v Kt(3coTOv, evTavBa Se fj»aXXov TrpoaeKTtKccTtpot ytvovrat.

7

'EyeVero 8e

coy

aypujv

TpLwv

^LaxjTrjfia'

kcu

77

yvvr)
15

avTov

/17]

elSvLa to yeyovos elorjXOev.
Kjpa oe

loT ATTOT.
veV
(a(TT€ (f>o(3og

ovK €KaXeaev avTV]V

lieTpog,

aXX

efxei-

tovto ^t^aa-KaXov' tovto
Kat ovk
iKavov

Ttfiv]

fiadv^Tav'
y]

tovto

VTiaKoy]'

"

Tptoov copwv tidaTf^ft.a'

€fi.a6ev

yvvv], ovhe e^v]v,

e«re

Ttg

twv irapovToov

KatTot

ye

e^v^veyjd^vat

aXX

€(f>oPovvTO'
fj.v]

TovTo yovv Kat 6avfj.d^u3v

KvayyeXtaTV]g eXeyev, OTt 20

etOvia TO yeyovog €iay]X6ev.

8

AireKpLOr] 8e

HeTpos

Trpos avrrjv.
-q

ehre

fioL, el

toctov-

Tov To ^CDpiov dire^oaOe'
TavTV]V e^ovXero axaat'

8e ehre'

vcu ToaovTov.
v]v

eKetvog

yap

6

dpyvjyog r^f dfJMp-

Ttag' Ota tovto avTvj ^/^oxr/ 7rpo6eafj.iav ditoXoyiag, e^ovaiav fj.€Ta- 25
votag, Xeyoiv,

"

etne

fj.ot,

et

ToaovTov to yusptov diietoaSe.
Ka)
fLV]

Ammaniot. To
aXXa
KaKQV'
€7rt
**

ep(i)TY]6v]vat

ofJ.oXoyv]aat to T^tov iTTaTafi.a,
§/'

Kat to
Oto Kat

evavTtov

^^Teiv Xa6eiv

dpv^aeug, davyyvctiarov
ovTcog €vpiaKOf*.ev KOt
d^eX(f>og

e7rt(f>6dvei

ev6vg

v]

TtfLccpia.

Tov Kaiv, og dKovaag,

" ttou

eo-T^v

AySeA

aov;"

etirev,

30

ovK oioa'" Kat Xotirov

vj

KaTapa fxeTa TavTa

€iTt(f>6dv€t.

9

O

^e IleTpos ehre Trpos airnjv
P o^av Cod.

tl otl ovve^covrjOr}

88

EPMHNEIA
;

V. lo. i8ov ol
TroSes*

vfuv TT^ipaxrai to HuevfJia Kup/ou
day^avTcov tov av8pa aov eVt
Ttj

t(ou

Ovpa,

koll i^oicrova-L ore.
afJidpTvifJia'

ToT Xpt202tomot.
Kai Ta avTa

YlpoTepov avTyiv Tiai^evei ro

Kai T0T6 ^eiKvvatv oti ^iKaicog toc avTo. TreiaeTai tco
rj[ji.apTev.

dv^^pi, enei^v]

5
diTovoiag

I2IACPOT Eni2TOAH2 PHA. OvK
'ywTaTe,

eoTiv^

co

(f)iXoXo-

Kara ruv

Trraiadvroov

(ftovo^'^

rov aocfxararov Tlerpov,

dkXa
p.evYi<;

ti^aa-Kakiag iTpoyvtoariKYj';, ra •noXka rav dvBpwTrcov itpoiedfi.apTYifxaTa. rore

yap

dp^dfxevoi

ra rov evayyeXiov KaraewpaKoreg ^t^dvta, 10
crtrw avvayPevra,

PdXXeadat
crocpcof

cnrepix.ara, Kai ev6vi TiapavaTetXavra

avra

napay^rift.a

^ertXoV

tva

{xyj

tco

To5

[xeXXovrt Trpog Kavatv irvpt (f^vXayBY].
vofJiov

OiiTftj

Kat MjyyV^f
et

Beaneaiog ra rov

eK irpooip.iwv TtapafSaSevra 6eafji€vog,

Kat eTitjBpayy d[xapTYjfi.aTtf KaraXev<j6Yivat rov ev <Ta(3j3dT03 ^vXo-

Xoyovvra eKeXevaey rovro Qeov yeypacpchg

d7ro(f)Yivaa6at' eirt fj.tKp(p 15
ccg

yap Kat

fxet^ovt

yj

irapd^aaig ytverai'

Kat

ot

Trpwrot

rov

yevovg TipoTidropeg, ^vXov yevaet, rov iroXvatvvov KaraOtKaa6i^aav
Ptov Kat 6dvaTov.

10

"ETreo-e 8e TTapayjprjjxa

ivcomov avTov

koll

i^e-^v^eV

elaeXOovTes Se

ol veavLCTKOL

evpov avTrjv veKpav, kol i^- 20

eveyKavTes eOaxJAav 7rpo9 tov avBpa avTrjs.

ToT Xpt202t6mot.
av
e^tetae
;

l^tg
;

Xotnov ovk av e^eTrXdyYj
rig

;

rig ovk

rov

ATroaroXov

qvk av eSavfxaae

;

rtg

ovk dv

e<f>o^Y]6Yi

1

Kai iyeveTO ^0^09

fieyaf

i(p'

oXrjv ttjv iKKXrjalav, 25

Koi eVt TravTas tov9 aKovovTas TavTa.

ToT XpT202TdMOT. MfTa
ova
ayjfJieTa votei

TO yevea6at rov (pofSov avrwv, TrXei01

Kat avrog Kat

Xonrot.

12

Ata
ToT
eKei

Be

Twv

^eLpojv tS>v ^Airoa-ToXcdV iyiveTO arfp^ia

Kcu repaTa iv tco
ATTOT.

Xam

iroXXa.
ev
oiki<x'

OvKert

dXXd

ro lepov KaraXa^ovTtgy

^terpilSov'

ovKert XotTrov dKa6dpr(av aTirea6at e<pvXarrovrOy

1

(po^Qi

Cod., sed eorr. ant.

ra. (pivoi.

V. 14.

Ti2N nPAHEHN.
vjtttovto rcov veKpwv'

89
/-tei'

aXk anXwg

Kai opa'

ttoos fv

toi^ oiKeioii

eiat (T(f)OOpoiy €V Oe To7g aXKoTpioig ov K^yjii^VTai ryj ^vvdfxd.

Kat
i^Tos'

TQaaf ofioOvfjLadov airavT^s eV

rfj

aroa ^oXofxiavavrois,
5

Tcou 8e XouTTwv,

ovbu9

eToXfJia

KoXXdaOaL

aXX

efieyaXvvev avTovs o Aaoy.

ToT ATTOT.

O

YIcTpog

Yjv

6av[j.acrT0g,

Ka\ tovtco [xaXXov

•Bpo(7uyov O/a re Tr^v ^Yifxyjyopiav, Ka) ryjv TrpaTVjV, Ka\ Tyfv ^ey-

repaVf Kai r^v rpirvjv'

^id re ro avjfxeTov'

avrog yap ro

(TVjfLeiov

etpyaaaro, ro Tipwrov, ro tevrepov, ro rpnov' rovro yap ^tTrXovv
vjV

Trparov fxev ro
Ttpo<7rdyfux.Tt.

ra Kara ^tdvotav eXey^at' ^evrepov ^e ro dve- lo

Xeh

ToT

ATTOT. OvKert

XotTTOv €vKara(f)povvjroi vjcrav
f/.ta po^nvf

KaOdirep Kai

Trporepov' ev ^pa^^el

yap Katpa Kat

T0<7avra yeyovev vno
vj

Toy aXteo)^ Kai vno rov reXmov'

ovpavo^ ^v

yvj

Kat TroXtreia^'

Kai Trappvjo-iai «ai OavfJiarwv Kat Trdvrav eveKev^ KaBdTiep ayyeXot 15
ovroog eQavfxd^ovro Ttpog ovVev e^TrttjrpecpofAevot, ov
TTpoq
'irpog

yeXcoraf ov

direiXagf

ov

irpog

Ktv^vvovg'

(ptXdvQpcoTrot

ervyyavov

Kat

KV^efkOVtKOt.

14

MaAAoi/
TrXrjOrj

he

irpoaeTiOevTO
koll
eirt

inaTevovTe?

rw

J^vplca,

dvSpwv re

yvvaiKcov.
rov 'Kpiarov ov yeyoveV opa he eK^at*'

20

ToT
vov ro

ATTOT. TovTO

vn avrov

eipvjfievov, ori

01

Trtarevovreg etg

efi.€f

ra epya a
Kat
fxer

"

e-yo) irotu)

oXtya

KaKeivot Trof^aovcrtf Kat fxet^ova
'Troog

iroi^^crova-t.

^AXX^ opa

v(f)aiv€rai

avroig

^iog'

aOvfiia

Trpccrv)

-ye-yove

^ta rviv dvdXv]y\jiv rov KptaroVf

ena

evSvfxia oia rviv rov 25

Ylvevfj.aTog

KdBo^oV
"^ta

irdXtv d6vft.ta

^*a rovg yXevat^ovrag,

eha
ro

Kat evQvfKta

rovg irKrrovg Kai ro (XYifxehv irdXtv dQvfxta
^ta rvjg diroXoyiag'

'^td

KaTa(jye6yivat, eira ev6vft.ia

irdXtv evravOa
6

Kai €v$vfA.ia Kai paQvfj.ia'

ort /xev ovv v}(jav

Xafurpot Kai
a6vf/.ia'

Qeog
30

avroTg direKdXvrpev' ort Be royf avrxv dv^povv,

irdXtv ev-

QvfLta airo rvjg XafJLTrporvjrog' TraXtv aOvfxia airo rov dpy^tepectjg' Kat
iji

oXov toot av rtg

Kat

eiri rccv

iraXatm

de rovro evpot rtg av.

Eb ANEnirPA*oT. To

trtarevetv ore fxev (TvyKardJ6e(7tv dirXovKOAndai; Cod.

X

90

EPMHNEIA

V. 15.

crrepav ^yj\o7, ot€ ^e iikjtiv €7TiTeTaixevi^v fxeja Tivcg ayiOTi^Togf

KaOo KeyeTai Kai Oeia yaplafxaTa 'Bi^oaSai Toig avOpwTioig KaT

avaXoyiav

xiy?

TnaTeag' ov TavTVjv ovv
Kai
ttjv

tvjv ttkxtiv ely^ev
')(^api(Tf/.a

^if/.(i)v tvjv

eTriTeTaixevvjv,

aiTtav tov 6eiov ti

Xa^eiV aAX'

airkw^

TTjv xpiXvjV

Kai a^idXvTOV

ho Ka) ^[xapre

[XfTa to '^ia-Tevaai, 5

Kat wf ovK

ej^ojv ^arjv atooviov TtepieTV^^e too TVjg

ipfX^? BavaTO}.

AiATMOT.
OTjAor, ore
*'

To

TriaTevetv

ore

fxev

avyKaTaGeo-iv aitXovaTepav
GetOTyjTo^, KaSo

oe eTrtTeTafxevrjv fxeToi
ecrTtv

Ttvoi

XeyeTat,

avbpa oe irtaTOv epyov

evpeh'

6 TavTYjV

t^v itKJTtv KaTop$cov
TreTitaTevKevai oti 10

ey(ei ^arjv atwvtov,

Kat yevv^Oetg ck tov Qeov

tw

lYjaovg

KptaTOs eaTtv,
ev

ov ^vvaTat dfxapToivetv ^ta Ty^v evvTrdp'-

yovaav
Tco
**

avTa

TitaTtv evepyvj'
ey.e,
ft.ri

tovtwv ^ia(f)opd^ ^vjXovTat Kat ev
diroGdvv] ^-^aeTat'

"

TTocc

TTtaTevav ei$

Kav

Kat ndi

^av

Kat TTtaTevcov eig

efxe, ov

aTroQav^ etf tov

atma'
tyjv

Kav Totvvv

TreTTtaTevKevai Kai Y>ifxm

Mot-yof XeyrjTat,

KaTa

dvXovare-iS
Kat eTi

pav OteTeSvj irtaTtv, ov
eaTi Tt$ TTiaTtg eK tov

ttjv etg ^iKatoavvrjv XeXoytafLevrjV'

e<p

rjfuv avvtaTafxevrj,

tjv

anatTei Irjaovg

Xeym, "

iitaTeveTe

eU

tov Qeov, Kat eig e^e Tr/o-TtfeTe'" Kai ejepa
iiepi
rjg

Tiapa TavTrjv GeoTiefUTnog,
ev

etprjTat'

dXXco OiOoTat niaTtg

Tw avTa
KaT

7ivevfi.aTt,

Kai ent TidvTa toc yaptafx.aTa tov Ylvevfxa- 20
TipoXa(3ovarjg
-TitaTeag
'^iOOTat'

Tog

dvaXoytav
rj

ev

^e tcov

yaptafxdTm Kat
otooTaf

ntaTtg'
eyjiiv

Kat avTrj apa KaT avaXoyiav ntaTewg
iiiaTtv

TavTr{u

Tr\v

Ik 0eov yeyevrjTat, Kat ^mjv

atmiov eyet'
f(/»'

Y,tfj.m

^e ov TavTrjv eh/ev,

dXXa

fxov^v Trjv eK tov

yjfuv Kat TavTrjv ovk eTitTeTafnevrjV, ^to Kat rjfxapTe fxeTa to 25

TiiaTevaat, Kat
QavaToo.

wg ovk

eyjfiv

^iorjv

aimtov nepteTvye tw ^vy^g

15

Q.(TTe

Kcu e\s Ta9 irXaTeias eKCpepetu tovs aaOevels
Kpa/SlSdTcov,
tlv\

avTOov Kcu TiOevaL eTn KXivapicov kcu
ep)(OfjLevov

Iva

UeTpov

kclv

77

crKia

e7r icTKLacreL

avTcov. 30
els 'le-

16 crvvrjp^eTO Se kou to 7r\rj0os tcov irepL^ iroXecov
povcraXrj/jL, cPepovTes acrOevels

Ka\ o^Xovfievovs vtto Trvev-

fxaTcov aKccdapTcov, OLTLves eOepaTrevovTO airavTes.
r Sic.

V. 22.

T12N nPAHEflN.
IloAA^
7]

91
fJLfl^CUV
Yl

TOT XpT202TOMOT.
Xo/arotJ'
noBev
^>y

TTiaTig Kai
ori o

€111

ToD
Kai

royro yiyovev

;

^piaTog

aTrecf^yjvaTo'

Toxna

[xevovTiov
eiii

avTwv eKeT Kai ov
tccv

TrepiiovTcov'

Kai akXoQev

€<f>e-

povTO "navTeg
GvvYjyeTO

Kkivav Kai

Kpa^^arm^,

Kai TtavToBev avrotg

6avixa, «tto tcSv TriaTeva-dvTCOv, aito tcov QepairevOevTCov, 5
aito

dno Tov Ko^aaSevTo^,
T^f apeT-^g

T^f itappficnag T^g

irpog

eKemvg,

aTto

tcHv TnaTevcrdvTcov.

ToT
Kai

ATTOT.

Y^KOTiei

Ttag
'irX^$og

ovKeTi

XoiTtov

dpi6y.ov

Xeyei

toov

vicTTevovTCOv'
rj

ovTcog €ii

komov

eiteTeive

toc royf itKTTeccg,

dvd<JTa(7ig eKfipvTTeTO.

^o
f.
ra> hefTfiayrrfpia»
Kr)pv(T<7eiv toj/

KE*.
Ort Tovs AirotrroXovs fix^Xrfdevras ev
i^eaxrev,

AyyeXos rov Oeov
Xpiordi'*.

iinTpi^as aKoiKvTas

^7

AvaxjTa9 Se 6 ap\L€pev9

koa.

iravTes ol <tvu avrco.
15

ToT

attot. ToyTecTTi

^ivjyepOr] KivvjQeii eni Tolg yivo[J.evois.

*H odaa

atp€o-i9 tcov '2a88ovKaL(ov, eTrXrjaOrjcrav
^'^''

^-

i8Aoi>, Kol eire^aXov ras' x^^P^^

'^ouy 'AttootoAoi;?, Kal

eOevro avrovs €V rrjp^aeL brjpoaia.
^yifxeiayTeov oti aipeTiKoi eicriv 01 "Ea^^ovKaiot.

19

AyyeXos

8e

Kvpiov Sia

Trjs

vvktos dvoi^as ras Ovpas^o
elire'

zorrjs (f)vXaKT]9, e^ayaycov re avrovs

iropevecrOe KoiX

araOevres XaXelre ev rw
2jTrJ9 ^corjs ravrrjs.

lepco

ra Xaw

iravra ra pr]p.ara
vtto

aKOvaavres de elarjXOov
koll

rov 6p-

Opov

eis

TO lepov,
ol

ebiBaaKov Trapayevofxevos 8e 6

ap^Lepevs KaL

avv

avrco,

avveKaXeaav ro avve8pLov
kcll

25

Kal Traaav rrjv yepovaiav rcov vlcov ^laparjX,

«tt-

^ieareLXav

els

ro SeapLcorrjpLOv a^OrjvaL avrovs'
rrj

ol 8e V7nj-

peraL Trapayevop^evoL ovk evpov avrovs ev

(f)vXaK^.
ovk evOevg
<X(f>o^poT€pov

Ammoniot. Nvv

(Tipo^^poTepov

avToig eTtiTiBevTat'

avTOvg eKptve, TtpoatoKchv rtdXtv Ttpdovg eaecrSaif Kat
avTOig entTiSerat.

ToT

attot. ToSto Kai
'

etg

eKCtvcov

7tapa{j.v6iav

«yeyovev*

Kat

Kfa^arruv Cod.

t rlv 'Iijo-ouy

(Ecum.

N

3

92

EPMHNEIA
Ka/
0/ Se

V. 23.
/xer

TQVTCov u)cf)e\€ia Kat ^idaaKakia.
epooTYjcrai

o\iya

Aeov toivvv
epu-

TrpaJTOV, TCfhg e^^^kOeTf

;

wf

ov^f.vo$ yevof/.evov

TuxTi XeyovTegy ^^ovyj. itapayyeXia TrapriyyeiXaii.ev

v^h

fxr}

AaAfiv,

Kai opa

^i

eTepcov fxavSavovaiv

anavTa' opwai

KeKXei(Xf/.evvjv tvjv (f>v-

XaKfiv fxeT a(7<pdkeiag Kai Tovg (pvkaKag ecTTcoTag itpo Ttav Bvpav. 5

ToT
eKeivoi,

ATTOT.

E/ e|e/3aAAov avTovi

01 (^vAa/te^", ei

ag eKeivoi evo-

f/^i^ov, e(f)vyov

av, eiye TreicrBevTeg e^^kQov' Kai

e^efSakov avTovg
av'

ovK av elg to lepov ecnrja-av,
fxrj

dkk dire^paiav

tovto

6e ovbeig ovTcog avor}Tog, coaTe

avvioeiv.

23

^AvaaTpe^avres Se airr^yyeCKav Xeyoirre^, ori to
Seor/JLCOTrjpLOv

fxev 10

evpofiev KeKXeLcr/xevov ev Tracrr) dcr(f)aXeL(x,
eirl

Ka\ T0V9 (j)vXaKa9 eaTcoTay
24^6, ea(o ovSeva evpo/MV'
o Te aTpaTr/yos tov lepov

tcov

Ovpwv

avoi^avTes

wy

8e r/Kovaav Xoyovs tovtovs
ap^Lepels, 8ir]7r6povv Trepl

kcll ol

2^avTcov irpos eavTOvs, tl av yevoLTO tovto' •Kapayevop.e- 15
V09 Se TL9 airr/yyeLXev avTols Xeycav' otl l8ov ol avBpes

ovs eOeaOe ev

T-rj

(PvXaKfj, elalv ev

rw

lepw eaTioTes

kcu,

26 didaaKOVTes tov Xaov. TOTe aireXOcov 6 arpaTr/yos avv
TOLS virr/peTaLs rjyayev avTovs ov fieTa /3/ay.

ToT Xpt202tomot.
Kai
V)

A/ttA^

t/

acT^pdkeia, (OiTrep

eiri

tov Ta<pov 20

(7(ppayig Kai

01

dvGpuiitoi.
fxoi,

opa iiag Yjaav

Oeofxd^/oi'
;

TavTa
avTovg

dvBpaTTivd ecTTiv,
e^yjyayev,

eliie

Ta vnep avTwv

yevofi.eva
;

Tig

eme

p.01, tS>v

Ovpav KeKkeiaf/.evwv

enre, '^ag e^^k6ov

ovToog fjLaivofievcov
(f)vkaKVj Kou

Kai fj.eBvovTm ra prjfj.aTa'

ovg ov KaTeayev

yj

ra tecxfm Kat

Bvpai KeKkeia-ft.evai, tovtoov Ttpoae^OKVj- 25

aav TiepieaeaBai,
*^(f)ol3ovvTO

Ttai^oov dvo-^TCov jrpdyfi.aTa iraSovTeg.

yap tov Xaov, tva
6

purj

XLOaaOwaLV.
(f>i^ai,

ToT Xptsostomot. 'O
o-/kov'

T^f avoiag' e(po^ovvTO ydp,

tov

Ti

ydp avTOvg
irTVjVovg

oy^kog ^(f>ekei, ^eov tov

Qeov

(f)of3v]6i^vai'

Tov

KaBdiiep

dei

twv yeiptav

avTovg e^apiid^ovTa tcSvso

eKeiviov.

* "Oti

Tjj i^rji

avTovs

oi 'A/j^^iepeTs TraXti'
(TKfiv,

avWa^ofievoi,

e<^' <a firjKfTi

8i8d-

fiaaTi^avTfs direXvcrav.

27

AyayovTes 8e avTovs eaTrjaav ev r« avveSpuo,

KotX

V. 31.

THN nPAHEON.
rw

98

28

iTTTjpcoTrjcrev

avTovs 6 apyjLepevs Xeycov' ov TrapayyeXia
ovofxaTL tovtco
;

TTaprjyyeLXafiev vpuv pj] 8L8daK€iv eVi
KCLL

Ibov eTrXrjpcoaaTe Trjv^lepovaaXrj/x Trj^ ^tSa^^? v/xwv'
r\\xas

Kal iSovXeaOe eirayayuv e0'
TTOV TOVTOV.

to alfia tov dvOpco5

TOT ATTOT EK TOT KATA MaT0AION TnOMNHMATOS. " Ti
**

TtoiUTe ^ovXofxevoi
<f)Vji
;

lnayayeh

€(f>

^[xai ro aifj.a avSpomov tovtov;
;

Ti

av l3aTi^ei^\ Kai av
Kpivei^, Kat

<tv (f)oPyj

aii eTryipea^et^,
yj

Kai av ^eKaKta.

OoiKag

;

cv

Tpefxeti

;

ovTcog aaOevvjg

39

^A.TroKpLOels

8e

6

YleTpos
fjidXXov
rj

Ka\ ol ^AiroaToXoL ehrov' lo
dvOpcoTroLf.
tov Kvptov ov
t^yJ

ireLOap^elv Sel

Gew
l^ov

ToT

ATTOT.

7Tpay[xa Trapa^o^ov aXriBwg'
vo[xii^ovatv
oi

wg KaTa tetXiav XaXovvTa
vo[xt^ofi.evi^ '^etXia

X.piaTOfxdyoif ovTog

BapaaXeovg Kat d<po(3ov$ Tovg dvdowTTOvg Karefk.eT

aKeva^ev.
(pmuiv

ot

yovv fxaKaptot KnoaToXot

avTOV ovTcog Ik tcSvi^

TovTm

KaTecppovovv tov OavaTov, ug fivjoe (f)povTt^etv

Tm
vj

dvaKpivovTm avTovg, dXKa Xeyetv,

" TtetBapyeh

^eT

©ew

fxaXXov

"

dvdpwTTOtg'

otTe dXXoi aytot fxdpTvpeg eQdppovv ovTCog,
eig ^(avjv fii.eTa^aivetv,
vj

wg fuaXXov

vof*.i^eiv

avTOvg

Bdvarov vnofxevetv.
evvjv eiTrelv,

YldXtv fxeTa eirtetKetag ^taXeyovTat' KatTotye

Tiveg

20

yap eaTe

vfLeig dvTt^iaTaTTOfxevot
ft.eT

rw ©e»

;

dXXa

irdXiv ev ToJ^et

irapaiveaeag Kat avfj.^ovXrig
"TroXXrj
vj

eittetKetag TroXXrjg airoKptvovTat.

ao(f>ta'

Kat ^eiKvvovatv avToiig fxayofxevovg tSi ©e».

30

*0 Geoy
vfxels

T(ov

iraTepcov

rjfxcov

rjyeLpev

'Irfaovv,

ov
25

BLe^eLpiaaaOe KpefxdaavTes ein ^vXov.
ATTOT. "^Ov yap
vff.e7g

ToT
TO)

avetXere,

(f^r/atv,
fxrj

Qeog

rjyetpe'

Kat

YiaTpt iraXtv to Ttav avaTiBeaaiV

tva

do^rj

dXXoTptog etvat

rov Yiarpog.

31

TovTOv 6
8e^Ld avTOv.

Geos"

Apxj^yov

kcll

^(orrjpa

vyjrcoae

rfj


Ovy^ dirXag
rvjv

ToT
v\\/waiv.

ATTOT.

avdaraatv

)<eyet,

dXXd

Kat t^v

t

Sic.

94

EPMHNEIA

V. 32.

Aovuai fieTavoLav tw ^laparjX Kal acpeaLv afiapTLWv.

ToT
ToT
Aa/3^'v.

ATTOT.

Opa

TraXiv

ro

Kep^oi'

opa ev

Ta^H

aitoXo^ylaq

^iOaaKaXiav

aTryjpTiafMevvjv.

ATTOT.

KvTavSa

ov

fX€f/.vvjTai

TU)V

eQvwVf

iva

fxr]

^aJ

5
r]fi€L9 i(Tfx€v

^Q,

Kai
ToT

avTOV jxapTvpes twv
pyjy.aTa}v
;

prffjLaTcov tovtcov.

ATTOT. Tloiav
vj

oti a(f)€aiv, oti p.(Tavoiav a7r-

•/jyy^iXaTO'

fL€v

avaaTaaig

rjv

Xonrov

<t)tji.oXoyvjfJi.€vv]'

oti

^e

kfpeaiv ^i^aaiVf

v]fi.€7$

ff.apTvpovp.ev, Kai to YlvevfJia To'Ayiov,

ovk

av

€7r^Afle, fLy] irpoTepov

twv dft.apTtav XvOeiaaV oOev dvap.(^ta ^yj' 10

Ty]TOV T€Kft.y]piOV TOVTO €aTtV.

IIoAAtj

y]

7rappy]aia Kai to a^toitiaTOV.

Kai TO
ToT

YlvevpLa Se to Ayiov, o eScoKev 6

0eoy to?9

TreLOapxovaiv avTw.
ATTOT.

Opag

oti ovy^t Tr] tov Y\v€Vft.aTog p.apTvpia povov 15

xeyjir^Tat'

Kai ovK

eiiiev, b

etuKev

^fniv,

dXXa

To7g TretSofnevots'

afxa pev fX€Tpid^ovT€g, dp.a ^e ai/rw ^€ikvvvt€$ Kai "^i^XovvTeg OTt

Kai avTOi^ ^vvaTOv Xa/Se^v.
yoipii
^evctiVTat,

Kat

f/.€T

oXiya

—A/a

tovto avy-

@€og dyeaOat avTovg
Kai irdvTei

elg ^tKaar-^piov, tva KaKeivot irat-

ft.avddvoofi.ev,

Kat

01

\710aT0X01

(1$ Trappy^aiav

20

aXei(pci}VTai.

AiATMOT. OvK evravSa povov aXXa Kat

ev eTepotg •^(wpiots
y]ft.wv

t^s

ypacpyjg ^y]XovTat, wg to 'Aytov Ylvevfxa ^itoTai,

t^v aiTtav

tov XafSeiv avTO
loaiiep
ToJv

Tiape^^^pvTOov'

to yap TretBap^^^eh Qeio TtpoatpeTiKOV

TO irtaTevetv'

ol$ fxeTa

dvaXoytav ^i^oTai to
avva^ei

Tlv€Vf>.a toT(

25

')(aptafJidTCOv

avTOv Tiiyydvovat'

^e TOVTOig

Kat to

"
'^'^

'^waei YIvevft.a

Ayiov Toig aiTOvatv avTOv.

Oi

5e oLKOvaavTes 8L€7rpL0VT0, koI i^ovXovTo aveXelv

aVT0V9.

ToT Xptsostomot. Opdg
ev
o^vvyj, eKeivovg

TovTovg itdXiv
evSvfiiia,

ev

ditopKX'

TovTovg 30

^e

ev dveaei Kai

Kat ev

Tpv<p^'

ovy

dirXag a^vvSovTO

dXXd

^teTrpiovTO'

tovto dpa eaTt to KaKwg iraBeh,

TO KaKoig iroteh'

KaSdTiep

Kai

evTavSa

eaTtv iteh'
01

ev

^eafxoig

^aav

ovTQi'

TcapeaTYiKeaav ^iKaaTyjptw, Kat

^iKd^ovTeg ev kiv-

V. 36.
^yvfii)

Ti2N nPAHEIlN.
Iv

95
Ka$aTi€p

yi<7av,

a/nopla, ev

a^fjyavla TroXXyj'
tvjv

yap

o

rov

aodfxavTa
OVTOl.

TtX-^TTiov,

avTOg Xajx/Sdvn

TrXyjyvjVf

ovtco

^rj

Kai

34

AvouTTaf 8e tls eV rw

(rvifedpLco.

ToT

ATTOT, OvTog
ttw^"

6 rafJiaXiyjX o

YlavXov ^i^daKaXo^

ijv'

Kai 5

Bavfxdaai a^iov,
Oiv,

Kai KaTa vovv Kptaeig cyav Kai vofxofxaG-^g
eira ov^fTro) TlavXos eTriaTevaev'

ovMTro) TTiaTevei'
fj.e.hai
(xrj

ovk eari

&e avTov

TriaTevovra

^t*

oXov, Kai ^-qXov eK t«v p>j/xa-

TOJV avTov.

^apLcroLO^ ovopLaTL Tafia\Lr]X, vopLoSLBacTKaXos
iravT^ Tcp

tl/jllo9

10

Aaw* e^w

^pa^

tl^

tovs ^h.irocTToXovs eW"Avdpes 'lapa-

35Aei>cre iroLTJaaL'
TjXuraL,

ehri re wpos avTOvs'

Trpoae^eTe eavTols ein toIs avOpcoTroLs tovtols tl

fxeXXeTe irpacraeLv.

ToT
Ta

ATTOT.

*Opa

T7JV

avveaiv TYjg
Kai oiaTe
p.v]

'^yifxrtyopiag, TrZg

avT0v§ 15
o}g

evSeccg etg (f)o(3ov
eKeivoov

evejSaXe'

vTroTTTevS^vai

avTOv

(ppovovvra, wg npog
KeyjpviTai,

Ofxoyvafxovag
viro

^iaXeyeTai, Kai ov
ovtco

TToXXy]
<f>i^aiv,

acfjo^poTrjTi

dXX ag
Kai

Bvfxov p.eOvovaiv

"

avtpeg laparjXlTai,
(pepeaBai^.

to, e^^g, fxrj

dirXag

<f>yjai, fxrf^e

(og 'eTV)(^€

20
rjfxepcov.
aco(f>povi^ei,

36

n.po yap TOVTCOV

ToT
ovv

ATTOT.

'Airo

irapa^eiyfxdTwv avTovg

Kai Tovg

TrXeiovag dnoaTrjaavTa varepov ri6rjai 'irapafxvSovp.evog avTOvg' vpo
ft,ev

ra Trapa^etyfxara

enreiv,

"

Trpoaey^ere eavrotg'^^

eTret^rj

he e^ei^ev, aTrocpaiverat, Kat (prjatv,
9rct>v

"

aTroarrjTe aTro rcov

dvGpa- 25

TOfTajv.
d>

'AveaTT) Qev8as Xeycov eLval Tiva eavrov fxeyav,
TrpocreTeOrjaav
dvrjpeOr), koll
KOLL

dvSpwv dpLOfios

(hael

TeTpaKoaicoV

os

TrdvTes oaoi eTreiOovTo avTU>, SLeXvOrjaav
oas ovSev.
Ylepi

eyevovTO

30

'Ea ANEnirPA*OT.

Qev^d

fxefxvrjrat

looarjTrog

ev

tw

t6f

/StPxico rrjg ^Ap^/atoXoyiag,
r

wg

(f>r]atv

Kvae^tog
Corr.
r.

ev

rx ^evrepw r^g

^paxv

T*

om. Cod.

s

m.

(pepea-Be.

96

EPMHNEIA
" ^d^ov

V. 37.

'EKKXi^atacrTiKy^^ 'laropiagf avralg Xe^ecrt TrapaTiBefJievos tov 'IwcTYiTrov
*'

XeyovTa'

^e T^f 'lof^a/af etttTpoiitvovTog

"yofiq

ng

dvrjp,

Sev^ag

ovo[JiaTt, ireiQet tov o-)(^Xov

dvaXaPovTa ra^
irpocfyyjTYj^;

KTrj^eig

"
*'

eiteaQat Tipog tov

iop^dvrjv itoTa^ov

avTw'

yap eXee(pi^

yev etvat'

Kat 7ipo(TTdyiJ.aTt tov TroTaixov

a-y^i<iag, ^/o^ov

5

'*

irape^etv avToTg poi^tav' Kai
fKvjv etacrev

TavTa Xeywv •noXXovg

yprdTrjcreV

ov

"
"

avTovg T^g

d(ppocrvvvjg ovaadai fpd^og,
YjTig

dxX^

e^eirefxxpev

tXvjv tTnreav eTi

avTovg,

itoXXovg avelXe Kai e^aypyjo-ev e^
"^coypyjcravTec,

"
"

avTUV'

avTOv re

tov Sev^^dv

dnoTe[JiVovat

tvjv

KecpaXyjv Kat KOfJit^ovaiv eig 'lepoaoXvfxa.^^

10
eiri

Sev^dg

atpecrtdpyyjg Kat ''\ovhag

TaXtXahg

twv p^ovwv

tvjs

aTioypa(f>y}g KaTeXvSi^aav.

37

Mera
TTLao)

toutov

dveo-rr) *Iov8a9

6

T 0X1X0109

eV raL9

r)/i€poL9 rrj9 d7roypa(prJ9'

kol direarrjae Xaov 'lkovov 6-

avrov' KaKelvos drrwXero, kou Trdvres oaoL eTrel- 15
kol rd vvv Xeyco vfuv,

^SOovro avrco SLeaKopTTLaOrjaov'
diToarr}re diro

rwv

dvOpcoTTcov rovrcov, Acat edaare

ov-

rov9.

Ea ANEnirPA*oT.
yjv

KotKaaiv

ot

TaXtXa7ot Kara Tovg y^ovovg
loi^^a

T\tXdTOV earaataKevat, ooyfLaatv
Qe

eitofLevot

Toy TaXtXaiov' 20

TO

Qoyfj.a

tov 'lovda,

(t)g

Kai laayjTtog ev Tolg TeXevTaiotg
e^et^e,

T^f

lov^aiKyjg

''h.py^atoXoyiag

(f>avTaaiav

e^aitoaTeXXov

sroXArjv ^z

evaejSetav evToviag'
f».yjoe

Kvptov

ydp

fj.yi^e

ft^eyjit

aTOfnaTog

€(f>aaKe Oe7 Ttva Xeyetv,

Kard Ttva

TtfOi^v

Kai (f)tXo<ppoavvyjv'
f>.y}

ofTW he
etTteiv

fi.yjTe

tov fSaatXevovTa'

Kai itoXXoi ye avtav itept tov
aiKiag
vTtefj.etvav'
ot

25

Kataapa
fj.yi

Kvptov yraXeTtaiTdTag

Kai
vo/*co

e^ihaaKov

^eh vapa Tag

'ttaTerayfj.evag ev tS>
'^toitep

MwwVecyf
vrto

Bvaiag erepag avacpepeaSai tw ©ecS'

eKwXvov rdg
rtept

TVjg

yepovaiag tov Xaov itapcweoofj.evag yiveaBai,
TQv HaatXeag Kat
tov
Paf/iatuv
eOvovg'

T^f aiOTyjpiag
eitt

eiKOc

ovv

TOvTotgo^o

ayavaKTovvra

itpog

TaXtXatovg tov II/XaTov, KeXevaai

itap avTolg

aig e^hoKovv itpoacpepetv Qvatatg avToiig dvatpeO^vai' wg TOTe dvafj.f^Byjvat

TaTg

7tpoa(f>epofJ.evatg

Svaiatg to

alft.a toov

TtpoaayoYTCCVy

KaOd Kat

ev to5

Kard AovKav KvayyeXtij) ^eperat.

V. 40.

TON
fi

nPAEEilN.
r)

97

"Oti iav

i^ dpOpcoTTcou
ei

^ovXrj avTT] ^ to epyov

39 roOro, KaTa\vOiQ(T€Tai'

8e iK

Qeov

iaTiv, ov Bvvr]-

aeaOe KaTaXvaaL avTovs.

ToT Xpt202Tomot. E/
•^rpayfxdTwv
vfxiV,

/xev

yap

avBpa^^tvov eor/,

(/«jo"/,

ti ^ei

dx\
o

€/'*

6(iov

edriv,

Of^e

^era TrpayfxaTmS

^w^ceade' aXyptTog

Xoyo^.
'^yjXov, OTt

ToT
ireTpav

ATTOT. TloOev
eAajSe,
(f^i^a^v,

eav

vj

e| dvBpwirm

KaraXveTat

;

aTto 'lovSa
ei

Kat Sev^ta'

aare Kat ovTog
KaKeivot, Kat
vj

o

KVjpvTTOf>.evog vTTo

TovTav,

ToiovTog eaTtv

oiot

/*>;

6eia "tvvdfxet ttdvTa epydi^ovTat, fxtKpov dva[xeivaTe, Kai

t£v Ttpay- lo

pAtcov

vfjiwv

TrKTTaaeTai eKfSa^rig'
TiXdvoq, cog

S/a tov reXovg eiaeaQe, etre
Trapavofxog, etre

av6p(j3'7tog ecTTi

^are, Kat

Seog

o

Travra

cvyKpaTm, Kat
pM.Ta'
OTtep
Yj

diioppYiTcp ^vvdfxet

ra KaB^ ^fxag

otKovofxwv itpay-

ovv

Kat eyeveTo'

dvefxetvav, Kai Oia

Tm

epyav

eOi^-

XovTO

6eia Kat d\kayoq tvvafxtg.
KOLL

i5

MT^TTore

OeopdyoL evpedrJTe.
ovv KcoAvet,
(f>yj(rt,

ToT Xptsostomot. Tt
vat
;

Kat vfxdg KaraXvO^-

fxvjTtoTe

ydp,

(pifja^t,

Kat 6eofxdyoi evpe^vjTe' Kai %td tov d^u-

vdrov Ka\ ^td tov davfX(popov anoTpeTret avTovg' Kai ovk e/Vev
OTt dtto Ttvog dvy]pe6y]aav,

dW
ydp

oti evravda ^t€\v6y](jav, Kat eppvyj

20

ayTwv TO

<7v<rTyjfxa.
;

ei fxev

dv6pw7rtvov eoTi,

<j>y]<7t,

t/ det itpay-

fxaTCtiV vfxTv

aAA' e/"
dXypirog

6e7ov ecTTtv, ov^e fxera TtpayfxdTccv

^vv^aeade
aveXeiv

7teptyevea6ai'

Xoyog. Ttwg eTteiadyjaav ccaTe
;

fxvj

avTovg,

dXXd

fxaaTi^at fxovov

eitetadi^aav

yap

avTcv, cpyjaiv.

40

'^TrelaOrjaav

Se

avTw'

kcu

TrpoaKaXeaa/jLevoL
fJLrj

row 25
T(p

'AttootoAovs', SeipavTe^, iraprjyyeLXav
ovofiaTL Tov
^l-qaov'
kcll

XaXeiv

iirl

direXvaav avT0V9.
coare
fxy]

ToT
aKaXia

attot.

ricSf eiteia^yjaav

dveXeiv avrovg,
yj

aXXa
^tha-

jxaaTi^at ixovoV,

opa /xera Troaa fxaaTt^ovrat, Kat itdXtv
Kat ydp ev oiKia Kai ev
ovv
eveKev,
<f>y]ai,

eTtereiveTO'

Kat

fxeT

oXiya


t

tw

lepw e^i^aaKov. 30
;

T<V0i

fnaaTt^ovTat

ryj

fxev

dvafX(pia^y]TyiTC)i ^tKatoXoyta avTijSXexpat
fxov enXvjpovv tov otKeHov,

ovk eiyov,

ofxcog he

tov 6v-

Kai TtaXtv TavT/] (f>ol3^aai itpoae^OKy^aav.
" aXXu Cod.

&KXa Cod.

o

98
41

EPMHNEIA
Ot
/xeu

V. 41.

odu eiropevovTO ^alpovTes airo 7Tpo<jayirov tov

avvedpiov.

ToT XpT202TOMor. Ylodm
ovOafxov yeyovev
CTiyPri
'hta
lici

aYif/.€tctiv

TOVTO ov GavfxaaictiTepov

;

twv TiaXaiav tovto' hiei Kai lepe^iag e/xa-

tov Xoyov tov ©eov, Kai tcS

HX<a

yjiieiK-^^aav

Kai tois 5

aXXoig' aAX' evTavSa Kai caio tovtov Kai ano twv af\\t.eim fxovov
TVjv ^vvafxiv eve^eiKvvvTO

tov Seov' ovk
7ro6ev

eiTrev oti
;

ovk ^Xyovv, aAA'
tyj<;

OTi

Kai

aXyovvTeg eyaipov'

^^Xov

eK

[xeTa

TovTa

Trappvjaiag'

ovtcos eveaT^^Kecrav aei Kai fKeTa

Tag TrXfiyag KVjpvT10
'

TovTef.

i^MMflNiOT nPESBTTEPOT. " 'TTTep Tov ovofUKTog aTtfxaaSvivar

Tw
yap
Kai

Ka6oXiKco yjpfiaafKevog eS^Aoxxev, oti Seog
Tig Xeym^' avTOg eiTiev, 6
6 aopiaTCog

vjv

ir,aovg'

coairep

m

eiTre,

tov Qeov arjfxatvei'
tyjv detav

ovrccg
lyjaov

to ovofna fxovov etTrm,

Ofxotciog

tov

ovatav eavjfKavev.

15

Otl

KaTrj^tayO-qaav
Tracrdv

virep tov
rjfxepav

ovo/xaTOs tov ^lrjaov
ev

^^aTLjxaaOrjvac

re

Lepw

/cat

/car

oIkov ovk eiravovTO ^LbaxrKOVTes kcu evayyeXL^ofxevoc tov

^pLaTOv

^lrjaovv.
K.aTa^ico6^vat

ToT Xpt202tomot.
aTtfiaa6v]vai'
ei

yap

ovTiog

eari

Kat

to 20

yap

(f)iXov

Tig ep^wv, Kep^og TjyeiTai to 01

eKetvov

Ti Tia^eh, TToXXco fLaXXov 6
Tipog

^ta "KptaTOV'

fi,v]

toivvv aa-^aXXoofk.ev

Tag

6Xixp€ig

Tag ^ia KpiaTOv, aXXa
vjfJieTg,

fxvvjft,ovevcoft.ev

txv dea-

f/.m

YlavXov Kat

TrdXiv

Kat

tovto v^fuv

eaTco

itpoTpOTivj.

Ka*
25

OvTCo

^vj

Kat

07

acoTvjpia vjfxm totc

evepyenai

fnei^ovcog'

Tot;T€crT< ^eiKVVTai,

av^eTat, entTeiveTai, OTav
(ftepv}'

vnoft.ovviv ep^j^,

OTav

iraayvi, Kai yevvatcog aitavTa
iroieTv

apa evepyeta

acoTvjptag ov to
TraOvi-

KaKcog

dXXa to

Trdayeiv KaKwg'
t>?v

" ovk d^ia yap ra

"

fxdTa tov vvv Katpov Trpog

fxeXXovaav '^o^av."

KE*.
I

Z.

30

Ilepl )(eipoTovias t5)v eTrra AiaKovav.

Kv
Ta>v

8e Tals rjpiepaLs TovTaLS TrXqOvvovTCdV

twv

pLaOrj-

eyeveTo yoyyva-jxos

twv

'^XXtjvlo-tcov

Trpos tovs

*^l3paiovs.

VI. 3.

T12N nPAHEilN.
'EXXyjvi(7Ta$
oi[Ji.ai

99
KaXeTv tov^
l^ov

ToT Xptsostomot.
vKTTi (f>6€yyofji.evovi'
Tretpaa-jxog'

KWv}-

ovtoi

yap 'EXXrjViaTi ^ieXfyovTO.
€^<i}df.v

aWo^

oaa Kai iawOev Kai

TovTovg evBeicg e^ apyvjg.
aiteiXai^

ToT

ATTOT.

Ot€ TavTu
ol [xaQriTai.

cyeveTO, ore [xdaTiyegy ore

Tore fTiXrfivvoVTO

5
Tjj

Otl TrapeOecopovfTO
2 )CJpaL avT(ov.

ev

SiaKOVLa

Tjj KaOrjfJLepLvfj

al

7rpo(TKaXea-afievoL 8e ol 8co8eKa to irXrjOos

Tcov fiaOrjTcov elTTOv.

ToT
TTOog

ATTOT.

Apa

KaOvjfi.epivy]

^iaKovia

yjv

Talg yrjpatg' Kai opa
afx.a

ovTog ^iaKoviav KaXet, kou ov Tayk<ag

€Xev]ft.oavvYjv'

Ka\ ^o

rovg iroiovvrag Kat rovg itdayovTag tia tovtov ImatpovTeg' tovto
ov

KaKta

yjv,

aXAa roy

TiX-^Bovg

taag

pa9vft.ia'

^ia tovto TrpovSv]yjv'

K€v avTO €tg fi.€aov' ov ft.iKpov

yap to KaKOV
"^v

opa irwg Kat ev e^w
'^ta^€')(Oft.€va

°^PXV

"^^
;

Koi-KO'

ovy^t

e^coOev

fjiovov

opag

to,

ra

€(7(0

15

OvK
ToT
avrrjg

apecTTov eaTLv rjfms KaTaXe^ravTas tov Xoyov

Tov Oeov diaKoveLv Tpaire^aLs.
ATTOT.
aiiov^trjg

n^WTOV TO
dft.(f>OTepa

droitov riSvjatv,

u>g

ov K€vov fxera TVjg

yiveaQai'

eirei

Kat ore rov MaTStav

'Xeiporoveiv

e/x,eAAov, 'Trpxrov

rrjv yjpeiav

^eiKvvai rov npdyfxarog, 20

ort eXenrev elg, Kat e^ei yeveaQat 'taheKa'

Kat evTavSa
7repief/.€vov

ry]v

y^etav

e^-^XaaaV ov

Trporepov eTroiriaav,
rjveay^pvTO

dXXa

yeveaSai rov
Kdt

yoyyvafLoV Kat ovre
opa
VTio
rrjv

eTCtroiioXv rovro avfi.(3rjvat'

Kptatv avroig eTnrpeirovat'

rovg iidatv apeaKovrag, rovg

Trdvrm fuaprvpovfKevovg, eKetvovg irpolSdXXovrat' Kat acpo^pa 25
eirTa Trpo^dXXovrat, ovKert '^wheKa.
7rpoTtfi.OTepa'

avrr] KaXi^ Kptatg'

ToT
opa te

ATTOT. Twv yap avayKatm ra avayKatorepa
TrSig

evSeag Kai rovrov Trpovotav eTrotovvro, Kai rov Krjpvy-

fxaTog ovK rjfxeXovv.

3

^^TTLO-Keyj/aaOe odv, d8eX(j)o),

av8pa9 e^

v/Jioav

fiapTV- 30

povfievovs eTTTa, irXrjpeL? Tlvevparos Aylov koI ao(j)La9'

ow

KaTa(TTr}(TOfxev eVi Trjs

^eias

TavTrjs.

ToT

ATTOT.

Kairot
opiag

rj^^vvavro

avrot

eKXe^aaSat

IlvevfJiaTi
ttjv

Ktvovfuevoi'

dXX

Kai

rr]v

p.aprvpiav ^ovXovrai

irap^

o 2

100
avTwV ro
fxev ovv opicrai
"^jv'

EPMHNEIA
tov
api6fj.ov,

VI.

4.

Kai to 'yeipoTovyicrai, Kai ev
eiri-

5^€;a ToiavTV] «yrav

to ^e eKeadai Toiii av^tpaq eKeivoi^

rpemvaiv, iva

fx'/]

^o^ixxTtv

avrot

•yapi'(^e(jBai.

4

'H/Aety 5e rry Trpoacvx^ kol

rfj

hiaKOVLa tov Xoyov
5

TrpoaKapTeprjaoiiev.

ToT
Tui'
**

ATTOT.

YlaXiv Kai apypixevot Kat reXevravreq amoXoyovv(ff-rjaiv

'7rpoa-KapTep'^a-o[Xfv"

ovra yap

e^ei

ofj^

airXuq,

ov^

a>g ervj^ev,

«AAa itpoaKaprepeh.

5

Kat
ovTfog

'Tjpeaev 6
ryjg

Xoyos evamLov wavTOs tov

TrXijOovs.

Ka/ rovTO
"fjv

avrav ao(pia$ a^ioV Ttavreq

eniqve^Tav ro Xe^^ev, 10

avverov.
TrXiQprj TTLorecos

Kat i^eXe^avTO ^Te^avov avSpa
YivevfxaTOs
'AyLov,
kcll

kcu

^iXiTnrov,
koll

Kca Hp6)(opov, Kal

^iKavopa, Kal Ti/x(ova,
TTpoarjXvTov AvTLO^ea.

UapiJLevav, Kal

^LKoXaov
^5

ToT Xpt202t6mot.
iva
p.ri

Opa
oia

Kat eKeTvoi
eiit

TrX^/jpetg

iitaTeaig '^aaV

ra avra

'yevrfzat

Yov^a,

ota

eiii

Avavtov

Kai

^ancfieipvjq.

Eb ANEnirPA*oT.
"ntartg
yj

AifjXovrai
eartv,
y^

Kai
yj

^ia rovrov,

uig

eKeivvi

yj

/xer'

eniraaeag

alrta

rov

yopyiyyfiyivai

ro 20

Ylvev[xa ro Aytov, Kat ovy^

arrXwg Trtartg.
01

AiATMOT.

TcSv fx,eTe')(pvTm TYiv aperYjv,

fxev

reXetag,

ot

oe

eXkfTTcog avTYjv ej^ovo"/'

^recf^avog yovv fxaprvpetrai rvjg eKXoyyjg
eivat

rerv^yjKevat
iravrog
eipi^rai

'^ta

to

TiX-^pyjg

ntarewg Koi
TtX-^pyjg^

Trvevfxarog'
ovrcog

ov

rov

OTruxT^^^irore

Trtarevovrog'

'jriarecog'
fJLyjv

25

yap

irept rtvog ocpOevrog rca Ylerpo),

ntartv e-zpvrog ov

TrX-^ipovg^ avryjg ovrog.

6

Ov9
eXKOvatV
ov Xeyei

eaTTjaav ivcoTTLOv tcov * AwoaToXcov.
Il<popy}aav avrovg rov TrX-^dovg, Kai avrot
TFwg ovk eari •nepirrog'

ToT Xptsostomot.
ovy^ ot
'Trcig,

AnoaroXot ayovatv' opa
rt
;

30

aXXa

e^^^^etporov^Syjaav
yj

tta 'Jipoaevyi^g' rovro ro ^e nav

yap

yj

'/etporovia

eariv

•^(eip

eTiiKeirat rov av^pog'

t wXvjp i

Cod.

^*

ttXij/)

i

Cod.

VI.

8.

Tf2N nPAHEilN.
vvv
yj

101
ij

Seo^ epyd^eTat^ Kai
K€(f)aXYjg

avrov %a^ii ear/v,
co^

aTTTO/xev»?

T^f

Tov "/^eipoTovovixevov, eav

^eT yeipoTovrjTai.

Kat
pav Tuv

Trpoaev^a/iepoL hreOrjKav
^y}fji.€ia}T€ov

avToh ras xeipa9.
cTr/flecrecuf
yj

i^MMaNioT.

OTi
v)

^i

evyyjg Kai

twv

j^e/-

yj'yovp.€V(ev to3

Xoyw

')(€tpoTovta' Kai

a^ia

TVji ^taKo'^^'

vtag e^odv} e| a.py^g ToHg ^taKOVotg, Kai tovto eSo^ f^^XP^

^^^

aa^€Tat.
7

Kat 6 X6yo9 rov Qeov
apLOiios Tcov fJLaOrjToov iv

rjv^ave,

kou

eirXrjOvveTO

6

lepovaaMj/jL a(j)o8pa.
e/Tre

ToT Xptsostomot.
T^S
eXevjixoavvvii

Ovy^ aTrAoJf
TVjg

toUto,

a\k

e^et^ev oarj jo

layy^, Kai

^taTa^ecoi'

Kat /xeAAe; Xofnov

av^etv TO

KaTa HTCcpavov' Kat rag atTtaq

avroiv TrpoTiBvjatv.
Trj TTLcrTeL.

YloXvs re oyXos t(ov lepecov virrjKOve
'ETre^^^

yap

et^ov tov ap^/ovTa

Kat dt^aa-KaXov rotavTa aito-

<pi^va[X€vov, a-no

twv epycav Xotnov

tvjv ireTpav €Xa[J./3avov'

Qavp.daat

1

^e d^tov, TTwg ovk la^^^laBvj to •nXvjBog €v Tvj aipeaei
OTToiov ^e

rav dv^pxv

d^iufxa

ely^pv ovroi,

Kai onotav e^e^avro yetporovtav dvay-

Kalov fxaSeiv'

dpa r^v rav

'^iaKOvav' Kat [xvjv rovro €v raig €KkXv]-

ataig ovk eariv'
ovteiTdo

dXXa rwv

TrpeajSvrepcov eariv

vj

otKovofxia.
p.ovov'

Katrot

ovhetg IntaKOTrog

vjv,

dXX

01

AnoaroXot

o6ev

ovre 20

^iaKQvav ovre TTpea/^vrepcov ro ovofAa etvat S^Aov Kat (pavepoVf

dXXa

reug
aAA'

etg rovro

yetporovvjBviaav'

Kai

ov/^

ditXwg eyetporovvjBviaav,

e7r>jtifavT0 avro^ig tvvviB-i^vat TtepiyeveaBai'
'tacoi;

hpa ^e

p.ot el

eirra

avQpwv eOevjaev eig rovro' roaavra
rcov "X^vpav irXviBog
vjv.

eiteppet y^-^fxaTa'

roaov25

8

^Te(f)avo9 8e 7rXr)pr)9 ^apLTOs kou Bvvajxecos eiroleL re-

paTa Kcu arjpela pueyaXa

ev

tw Aaw.
v]v

ToT
ra

ATTOT.
e/p^ev*

Opa
e;

Trcig

Kai ev roig enra
vj

rtg itpoKptrog, Kai
vjv,

TrpcHra

yap Kat

yetporovta
itcag

Kotvv]

dXX

op.cog

eneaitdaaro yapiv itXeiova' Kat opa

itpo

rovrov ovk e7ro«/, 3°
vj

aAA
dXXa
et

ore ^^Xog yeyoveV

tva ^etyBy ort ovk dpKeT^ fxovvj

ydptg,

^er Kat rvjg yetporoviag, ware itpoaBviKvj Y\vevfi.aTog eyevero'
TtXvjpetg^' V\vevfJi.aTog vjaav, ^vjXovori

ydp

rov dito rov Xovrpov.

^

apK-^

Cod.

y

it\-iipyji

Cod.

102
9

EPMHNETA
rrj^ (rvvaycdyrjs rrjf

VI.

9.

Auearrjaav 8e tlv€9 rdiv Ik
fxevrjs

Xeyo-

Ai^epTLVcov, Ka\

Kvprjvalcov,

kcu 'AXe^avSpecov,
tco

Kai Tcov airo K.iXiKia9

koll

Aaia^, av^rjTOvvTe^
Trj

2retco
5

10 (f)avcp'

KCLL

ovK laxvov dvTLaTrjvaL

aocpia kcu

TTvevixaTL cp e\dXeL.

ToT
Kat

ATTOT.

YldXiv avda-raa-iv rov napo^vaiJ.ov aurav Xeyet

rrjv opyyjv.

evravQa

mXv

ro 7rX^$og' Kai opa erepov r^f KarvjfJii^^ev

yopiag ro <jyy\^a' htei^ yap eKccXva-ev avrovg TaixaXt^Xog
vitep eKCivov

eyKaXeiv, erepav Kari^yoptav eiadyovaiv.
01

ToT
vo[Jiov

ATTOT. Ai(3eprivoi rjaav

Vw(xaiwv aTteXevQepot' aaTrep 10

WKOvv €Kei TToXXot ^evoi, ovrco Kai avvayayag ^lyov, ev9a e^et rov
dvayivcoaKeaQat Kai evyas yiveaSat.

Ji

Tore vire^aXov dvSpas' Xeyovra^,
Tov XeyovTOS prjfiara fiXaa^rjfxa

otl dKrjKoafiev av-

els

yicoarjv Kal tov
'5

i2Qeov' avveKLvrfaav re tov Xaov kol tov9 irpea^vTepovs
KOLL

Tovs ypafipaTels' kcu eiTLaTavTes avvrfpiTaaav avTov,

13 Kal

yyayov

els

to avvebpLOv' eaTrfadv re fxdprvpas

yjrev-

deis XeyovTas.

ToT

ATTOT.

Aia yap

rovro avve^yjrovv,

iv

avayKaaaaiv avrov

ri elrreh'
tacog rov

te yvfxvorepov Xotitov tieXeyero' Kai t^v
6eiov vofxov,
rj

navXav eXeyev 20

ovk eXeye

fiev, rjviTrero ^e* eire) ei eXeye
xpev^^ofJiapTvpctiv.

(pavepag, ovk eOei rav vTToXotiKav dv^pav ov^e tcov

ToT

ATTOT.

Ett*

fji€v

T«v ArtoaToXctiv eXeyov,
eTrippeT'

oti

tyjv

dvd-

QTaaiv Karrp/yeXXov, Kat ori iioXvg oyXog
eOepaTtevovTO' virep

evravGa ^e, ort

m evyaptareh
roJv epyctiv

e%€i, viiep tovtcov efj.efi(f)ovro'

w 25

T^f dvotag' rovg ^/a
ota rcov Xoycov'
orrep

Kparovvrag TtpoaetoKcov Kpari^aeiv

Kai

eirt

rov ^ptaTov eTtotovV Kat det Xoyovg
ov^^ev

avrovg evejSaXXoV dpitdaat yap aTtXcog vjayvvovro,

eyovreg

eyKaXeh.

Kai

/xer'

oXiya

—"Opa

rov Kfipvyfj^arog

rv/v ^vvafxtv,

ort ov f/.aart^OfJi€V(ov fxovov

dXXd

Kai XtOa^ofi.evwv Kparei.

30

O'^ dvOpcoTTOS ovTos ov TTaveTaL
(f^rffxa

XaXav

prjpaTa /SXaa-

/cara tov tottov tov dylov tovtov koI tov vofxoV

14 dKrfKoafxev yap avTov XeyovTOs.
y oTt

Cod.

VII.

2.

TI2N nPAHEllN.
'Of epyov avrov
V]fx7v

103
•jroiovfxevoVf

ToT XpT202TOMor.
•TrpoaQYiKrji,

Kai /Aera
o

"a

TTape^aKev

MwuViJj-,

^7j<7/v,

ovkcti

©eof*

wf

ctt'

dvaTpoTryj Ttokneiag Kai aaelSeiag

avTov KaT^/jyopovv,
ol

AMMaNioT.
vpoecf^-fjTevov,

HrifXiKaTiov
fJiYj

OTi

avTOi

xpev^ofJLapTvpeg

aXyjBv]

Kai

j3ovkofi.evoi, irepi Trjg

tov vaov aTTwXeiag Kai 5

T^f evaXXayvjg

TYfg

KOTa

tov vofxov aapKiKr]^ XaTpeias.

"Otl

'I?;o-oDy 6

Na^copoLOS ovtos KaraXva-eL tov tottov

TOVTOv, Kol aAAa^ei Ta eOr] a TrapedcoKev r^pXv Mcoucr^y.

ToT Xpt202t6mot. " 'lijcouf,
^iaTiKui'
"Trepi

(f>vjaiVf

"

Na^copaioc;,

Kai ovei-

" KaTaXvaei

tov tottov tovtov Kai aXXa^ei
6

Ta

eQff

tovto 10

Tov X.pi(7Tov eXeyov,
irept

KaTaXvav tov vaov tovtoV

iroXXr]

yap

ijv

avToTg evXd(3eia
Tiepi

tov vaov, are Kai fxeToiKeh /SovXofxevoig'
^iTrXrj
rj

Kai
e$r]f

TO

ovofia

MwuVeojf

KaTrjyopia'
r]

ei

aXXd^rj ra

KOi eTepa dvTeiad^ei'

opa Trwf fxiKpa

KaTr^yopia^ Kai kiv-

^vvwv yefLovaa.

15

15

Ktti dT€via-avT€9 els avTOv TrdvTes ol KaOe^o/JLevoL iv
Tcp avveSpLcp, eiSov

to TrpoacoTrov avTov wael TrpoacoTrov

^AyyeXov.
OvTmg eaTi
fxoi,

Kai ev eXaTTOVi ovTi /Safl^aJ Xdft.TreiV
;

Ti

yap,

eme
Kai 20

Twv ATToaToXwv QVTog eXaTTOV eVj^e

oy%< ttoXXuv

eder]6r]'

iroXXrjv eire^ei^aTo irapprjaiav'

"

eiOov to irpoawnov avTOv,
r]

(pyjaiv,
r]

" w(

irpoawirov 'AyyeXov'"
r]V

tovto yap

xdpig
Seog.

rjv'

tovto

oo^^a

^wvaewg

eiriyapiv avTOv eiroir]aev
**

Tor
aXX

attot.

E<$ov to Trpoamrov avTov wg Trpoawirov

AyyeXoV
oirep

ovoev tovto Trpog x^v evtoSev daTpdirTovaav "^o^av
eiri

yap 25

Mwijarjg
e<j)epC

tov irpoawvov

e/j^e,

touto ovTog ein

Tr]g

^vyjqg

'Trepi-

fjLaXXov Se Kai iroXXw irXeoV ro fxev
rjv

yap 'M.wvaewg

aiaOr]-

TiKWTepov

tovto be aawfAaTov.
ei

EtVe

5e 6 dp)(L€pev9,

dpa' TavTa ovtcos
v]

e\eL, 6 5e

ecjyrj.

ToT
Gyjfrai'

ATTor.

Mer

eirieiKeiag

epwTrjaig' iva t/ ft.eya KaKOv

epyd-^o

oia tovto Kai avTog diro irpoarjveiag dpyeTai twv pr]fkdTwv, Ka\

(jrqaiv' **

dv^peg d^eXcpoi Kai iraTepeg, xKovaaTe
Trpooifxiov Tr]v

'

fj.ov,

Kai to,

e^Y]g.

ToT

ATTor. ^vBewg eK tow
z apa

to^av avTwv dvaipe7

om. Cod.

104
Kai KaTa(7K€vd^€if ^/ wv
eSyj

EPMHNEIA
(f>y](T)vf

VII.
vaog Kai ovt\v

3.

oti ov^ev ear/v

Ta

avvTroTTTCog'

Kai oti ov Trepiea-ovTai tov KyjpvyfxaTog' Kat oti

e^ dixfjyavm det

&eog iv^-^^/ava KaTcaKfvaaev' opa yovv oia

TOVTCov v(f)aivo[xevi^v tyjv trifxfjyopiav, Kai oti TiokXrig aTrokavaavTf.g

dei (piXavdpamag,

to7(;

evavTioig tov €vepy€TVjv vjfxeirpavTO, Kai otiS

d^vvaToig

eTtiy^eipovcriv,

"ApSpe^

d8eX(f)ol Kai Trarepes,

aKOvaaTe

fiov.

Ktpiaaot 'Aaehanapeias.
evYjViov,

'KTOifxd^eadai

KeXevei

Trpog

to

Ka)

[j.ovovovy^i

KaTaKXivovTag to wtiov avvievai AeTTTajj tZv
10
d)(l)Or}

Beiccv

Xoyav

tyjv hvvafxiv.

'O

Geos* Tr]9
Trj

8o^s

tw waTpl
rj

ypcou 'AjSpaafi

ovTL ev

M.eao7roTa/jL[a Trp\v

KaTOLKrjaaL avTOv ev

S^appdv'

KCLi

ehre 7rpo9 avTOv.

ToT Xptsostomot.
dXXoTpia y^

Ka<

vaog ovk

rjv,

Kai Qvaia ovk

vjVj

Kai

Beiag orpecog yj^iwTO 'A(3pad[x' Kai rrpoyovovt; Ylepaag e/^e, Kai ev^S
rjv'

Koci

KaXwg dpyo[xevog " tov Qeov
dTifxovg ev^o^ovg

TVjg ^o^>j^

eKd-

XeaeVf eire/S^
TTOf^crei'

Toiig

TrfTro/i^^-e, cf^yjcrt,

Kat rj[xag

opa itwg avTovg airayet
irept

tcov aci)[xaTtKccv'

airo

tov Toirov
'

Tecog'

eTrei'^r]

tottov

Xoyog vjV "

Qeog

Tvjg ^o^yjg

^yjcri

irdXtVf OTi ov ^erra; Ti^g irap

yjfxcov ^o^yjg Ty}g '^td

tov vaov.

20

'Eb ANEnirPA*oT.

'

Clcnrep

01

dXXot 'ArrocrToXot KaTo^pa[xovKocr[t.07roiov,

Teg Tccv dXXov XeyovTcov tov Seov tov

Kai aXXov tov

YlaTepa tov K.ptaTov
^a^ov ^etKvvvai'
(TYWV Y\vev[xaTog
vofxov
"^e^^coKOTog

Ii^aov, evd Kat tov

avTOV

ev

t^ ^^XV

^^''^^^'

ovtq}

Kai

evTOvda
(f)y]ai'

^Tecf^avog tov avTov [xeTa-

Ta

avTO.

7rXe7crTa

yap etirm

irept

tov tov 25
cog

Kat tov ko<X[xov rreTrotYiKOTog, eirYiyayev^
he^tcov

tcov

ovpauav dvecoyfxevcoVf eihe tov X.ptaTOv eK
vrrep ov irdvTa

ovTa tov Qeov'

Ta

eipYj^xeva ^tyjyi^aaTO.

"E^eA^e eK
4Kai 8evpo

T-qs yrjS

aov,

koll

e/c

ttjs

avyyeveias aov,

els yrjv rjv

av aoL

8eL^co' TOTe e^eXOcov eV y^ffso

'KaX^aicov, KaTcpKr)aev ev

^appdv' KaKeWev peTa to

diro-

Oavelv Tov iraTepa avTOv, peTcoKLaev avTov ek Tyv yrjv
TavTrjv, els rjv vfxeLs vvv KaTOLKeure^.
X olKute

Cod.

VII. 5-

TfiN nPAHEilN.
AeiKvvai^
ireiBrjViog
•na>g

106
el(7iv
rifjg

ToT Xptsoztomot.
A/SpaafXf
(fyrjaiv
[jieiveVf

ovK

obroi reKva rov

irag

eKemg

^v, Kat

€K

avyyeveiag aov

afxcpOTepa (popriKa'

Kai oti eKeivog [xev rovg irovovg vireKai oti Tiavreg
oi

vixeig ^e rovg Kapirovg ^pevecrOe'

itpo-

yovoi ev KaKovyja.

5
ori
oi

OpirENOTS. AeKreov
ecrS'

a-no

rm

edvav marevovreg^ Kai

ore

^ia rov

Xoyov aXkorpiovfi.evoi
rov oiKOV rov iraTpogy
iroii^aavTog.

rvjg vioi

eavrav y^g Kai r^g
eiaiv
A(3paafJi.,

avyyeveiag

Kai

rov

ravra aKovaavTog Kai

Ktpiaaot. AGpei

Vrj

ovv ori ro7g oXoa^^fepwg re
elg

Kai oXoTpoTTCog lo

aKoXovBovai 0ec?, Kai ri^g

avrov eXTrioof

'neTroivjfjievoig

^evrepa

ra aapKOg Kai

(piXvj^oviav K0afi.iKYjv, expeTai TrdvTwg ro7g roiovTOig

ro evkoyiag t^? avwBev TiKovaiwg fj.eraXa^yeh.
YlavTi r'2 dvayiVxaKovri (pavepov eariv, wg rco SwT^ja/ Kai
'ti

avTov Tw Ylarpi,
'hiQ

otaitep ol

AnoaroXoi, Kai

6 "Lrecpavog eTtaveHye' 15

y^yYjreov

XeyovTa avrov rov Trarepa AfBpaafx. TrpoaeXYjXvSevat
"^o^vjgf
fj)/]

roo

06c5

T>7f

dXXov elhevai Seov,

yj

rov acpSevra to3

A^padfx'
Koaf/ioiroiov

oSev atperiKovg VTroXyjTrreov etvat rovg ^taKOinovrag rov
diro

TlaTpog

Iyjgqv'

TrXeiara yap
Ttepi

6

7rpoKetfJ.evog dvvjp
vofj.ov

elirm ev r^ iipog iov^^atovg d-noXoyta

rov rov

^e^coKorog 20

Kat rov Koaff.ov neTroiyjKOrog, ettriyayev
eJ^e

(ag tcSv

ovpavm

aveci)yft.evcov

rov ^ptaTOv eK "^e^tav ovra rov Stov'
^trjy^aaro.

vnep ov ndvra ra

eip-)^ft.eva

5

Kat ovK
firjfia

e8(0Kev

avT<^

KXqpovoiiiav

eV

avT^, ovSe

TToSoy'

Kal eTrrjyyeiXaTO Sovvai

avrcp

eh

KaTo,- 25

a^eaLV

avrrjv, Kal

tw

airepfiaTL avTOv fxeT avTOv, ovk

OVTOS avTco TeKVOV.

Tot Xpt202Tomot.
oi)

Opa nag avrovg dno
Kai
ov^ev

ryjg

yrjg avdyei'

ydp eine taaet

^rjXovort

nap avrou,

yjXSe
;

yap Kai

avyyevetav dcpetg Koi narpi^a' ^tart ovv ovk e^coKev

dpa rvnog 30

^v erepag yy)g, Kai en-^yy eiXaro tovvat avrrjV opa ori ovy^
•ndXtv rov

dnXag

Xoyov dvaXaf*.(3dvet' ovk e^ooKe, Kat enrjyyetXaro Koi

Tco anepfj.aTi

avrov

ft.er

avrov^ ovk ovtoc avrca reKVOv
y iiKVVo-i

naXtv ro

Cod.

p

106
ovvarov
t<a)

EPMHNEIA
©eoD to
e^ a^yiya.vm itavTa Ttoiih'

VII.

6.

tov ev Y^epai^i
Vla\ai(rTivy)i

Kai

ToaovTov «Trej^ovTa, tovtov ecp^ae Kvptov

Tvjg

Troiyjcreiv.
VYjix.evfjV

oeiKvvaiv evravOa t^v eTrayyeXiav iipo tov tottov ye-yeirpo
tyji;

nepiToixyji

irpo

avaiag

irpo

tov vaov' Kai ovk

aqiav ovtoi eka^ov ovte
fxovov [xiaBog

TrepiTOfXYjVf ozJ^e
oi/^e
/

vofx.ov,

dXXa

T7]g v-naKoYjg ^
vj
/<s.

yeAta TrAvjpovTat
vai

»/,~.
etTig

vjv vj

yyf Kai

T^f TreptTOfx^g
Kai to
voikov'

Kai oti tvttoi vjaav

\"

r. \\\
(pvjaiv,

^oQetcryjg

eirayi
,

tyjv

naTptoa

^

acpet-

Tov 0eoy KekevovTog, ov itapa tov Kai e^^Afle,

eKetvrj

yap

TraTptg

ev6a av vjye^Tat Seog'
OTi

eK y^g 'KaX^aiav' Ka) Kat

aKpt^wg e^eTaaoi, JJepaat
avjfxeiav
eitei

elaiv ot 'lov^aTot'

otho

Kai

"/(ap^g

itetBeaQai

'/£'>]

tco

©ew

\eyovTi, Kav

^eiva

Tiva avfxfSaivYj'

Kat

o

YlaTptdpyYjg, Kat tov Ta(pov KaTaXiTrav

Tov TiaTpwov Kat TT(kvra, eireiQeTo
vai

tw 0e»" Kat vneayeTo,
ai^Tov*
yj

(pYjai,

^ovev-

avTYjv

avTw, Kat t» anepjxaTt avTOV /xeT
y]

TiokXYj

Tav6a Tov K.vpiov
irtaTig'
KOY^v

(piXavOpWTCia ^etKVVTat, Kai

tov A^paaf/. 15
ttjv

Katrot
TYjv

yap ovk ovTog avTw TeKvov ^etKVvai ^ia
TTtaTiV

vna-

Kat

KatTotye t« yevofneva TOVvavTiov
eorj^e /S^jaa Tro^^og'

e^etKVv'

olov fxeTo. TO eXSeTv

ovk

irai^a ovk e/^^eV aTrep
Yjfxiig,

evavTia

y^v

t^

irtaTet'

Tavra eapaKoreg Kat
Kav evavTta
"yj

airep

hiayyeXe(/>'

XeTai Seog.,
Ty/Awv

'^e')(pff.(6a,

Ta

yivofjieva.

KatTot ye

20

ovK eaTiv evavTia,
at
e(f>

dXXa

Kat a(f)o^pa aKoXovGa' ev6a fiev yap

av (aatv
ovTCog'

VTioa^/eaetg,

orav TavavTia yevYfrat, evavrta eaTiv,

Yjfuv Se TovvavTtoV

evTav6a

fxev 6Xixpiv eliiev, eKei

§e

aveaiv.

Eh ANEnirPA*oT. Ata
ayeatv avTYjv avT'2
e^nt^^Yjfxog

tovto ovk

e^^coKev, enei^Yj eig

KaTa- 25

^(oaetv eTiYjyyetXaTo'

^e TrdpotKog Kat Ttap-

Kai fkeT oXiyov dvaXveiv ft.eXXwv, iiag KaTe^^etv YjtvvaTo'
y^

aa>^eTai

apa

KXvjpovofKia

tw

^AfSpadf/. ^ia

tou a7repfi.aTog avTov,

eaTi X.ptaTog'
TO

OTe ^e Kat avft.(3oio-iXeva(oaiv

avTa

01

aytot

Kard

yey pafxu.evov,
tZv
e6vccv

"

orav eX6Y} ev t^ ^0^17 tov riaTpoj avTov,^' irdv- 3^
aov.

Tcov

/SaaiXevg

6

Et\a\rj(T€ Se 6 0eos* ovt(09' hrL ecrraL to airepfia crov

TTapoiKov iv yfi dXXoTpia, kcu SovXcoaovaLV avTO
7

koll

KaKoaaovaLv, eTy TeTpaKOCTLa. kcu to eOvos,

a>

av dovXev-

VII.

8.

TX2N nPASEilN.
ehrev 6

107

(Tcoai, KpLifa iyco,

0eoy
fxoL
Ttpo

kol /xera ravTa e^eXev-

aoj/rai, Kcd

XarpevaovaL

iv

tw

tottco tovtco.

ToT Xptsostomot. Opa
6 T^i"

Ttoa-wv

€Txv

V]

eTTayyeXia, kui
ovOafxov Ovaia'

eTTayyeXiaf TpoTrog'

kui ovOafxov
yj(f>i€i

iK.piTOjxrj'

evTavOa ^eiKvvai Tiag avTovg
ej^cov

KaKfhg iiadyeiv^

Kanoi ov^ev S
eTTOiovv.

avTo^ig eyKaXe7v'
fj.eT

K.ai

oXiya

aXX
yap

Ofxag ovk aTifJi(opv}Ti
fU] tovt(cv vofXKTcccnv

Tavra

Iva

evae^eTg
o

eivai'

^ia to Xeyeiv, ^^TteTcoiOev
ft.evog, €1

eiii Yi.vpiov,

pvaaa-6'j) avTOv,
avyy(oope'i'

enayyeiXa-

oovg r^v y^v, TtpoTepov

Ta KaKa

ovto} Kai vZu'

Kai l3aaiXeiav eTtyjyyeiXaTO,
ei

aXXd

<pyj(TtVf

eyyvf^vd^ecrSe Tiei-xo

pa(7fiiQig'
€7ri TYjg

evTavda fneTa TeTpaKoaia
;

eTyj

eXevSepia, ti Bavfj.a(7TOV
6 yjpovog

^aaiXeiag

Kai

Oft.cog

eTToiyjae,

Kat ovk la^^^yaev
ov
Trjv

€ig

xpev^og

ef/.(3aXe7v

tov XoyoV

Kai

Tvyovaav

'^ovXeiav

V7refi.etvav'

ovde

f^f^xjpt Tyjg Ttft^copiag TVjg eKetvccv,
(f>yjaif ft.eyiaTyj'

dXXa

Kai avTOt

€v ttft.a)pta eaovTai,
TYjg

evTavda avTovg

avafi.tft.v^aKei 15

evepyeatag,

yjg

eTv^ov.
^e Tteptaaa Xeyet eTyj
eTtoiyjaaTO^ roo
"'Ps.itoaToXog X';

Etsebiot. AtaTt
Ttpo

T^Te

TVjg

^taO-^Ki^g

yjv

A(3padfj.y Kat

rv^v

e^ Ai-

yvTtTov Ttopeiav ev

Trf epyjfJioo fj-f^xpt

r^f tov
tyi

voft.ov ^oaeoog.

Ov
yap

fj.dy^eTat

Tolg evTavBa

xa

ev

'E^o^co yeypafj.fj.eva'
eTYi ei,yjXBev
cfjyjat'
yj

eKe7 20

etpyjTat,

"

jtxera

TeTpaKoata TpidKOVTa

^vvafjitg
eitt-

" Kvpiov
aXXa
'a /o

€K yrjg AtyvitTov'

evTavda ^e fneTa v

dXX^

aTYjaat §€?, OTt ovk fxeTa v
V
>

epp-qGyj, cog TtXyjpcoOevTccv tcov v

erwv e^^Afiov,

eTY}
V /

oitep efi.<patvet

Kat
V

xa A
V
eTYj
/.

V

r/

/

Afopaafj. aito
eTYj <r6
'

erouf

ewf p eTovg,
'

Ke

'r

laaaK er^ 5*25
ofj.ov

^

V

j-/

laK(b(3

lcoa^(p erTj pt

ev AiyvitTco eTYj pfx^'
(Etyj

eTYj

vX
**

'

(pYjat ^e,

"

Kat KaKcoaovatv avTO

v, Ka)

fxeTo.

TavTa e^e-

XevaovTai Kat XaTpevaovai ft,oi'" tov jaera ravTa

ev To7g X' eTeai

aYjfLatvofxevov.

I

Kai

eScoKei/

avTco

SLaOtjKTju

wepLTOfirjf'

k(u

ourcay 30
ttj

iyepinjae tov ^laaoK,
oyBorj'

kcll TTepLeTefxev

avTOv

Trj r}fxep(x

a

u Cod.

P 2

108

EPMHNEIA

VII.

9.

SeTHPOT APXlEniSKOnOT 'AnTIOXEIAS EK nP02 ETnPAHION
KoTBiKOTAAPioN AnoKPiSEii^s.
kv€Kev TrepiTejxvea-dai tvjv

Kui TOVTO yao

TrvvQdvvjf Tivog
evo/AofleTTjTo*
<f>ifjatv,

aKpoPvaTiav to7$ TraTpdcrtv

Kai

irpo^^^eipov fjiev

Tiveg aiTiav TavTvjv dTro^e^coKaai' €7re;^>;,

AjSpaafx €K

TYjg

^a)^atm
vjSyj,

aTrvjpe'

'K.aXdaiots he

eTieTeTaaTiTO 5

KaTa Ta TrdTpta

a(f>wv

KaSa

^vj

'Mvj^oi^ Kat Ylepaat^, fxi^TVjg

Tpdci Kat a^e\(f)aTi eTtitxtyvvaQai' TaoTVjg eveKa
Te[j.veTai ttjv

aiTiag irept-

aapKa
Kai
fi.eT

TVjg

aKpo^vaTtag,

Tvj

oiKetOTVjTi
dBefji.iTovg

r^f aapKog
dpvovfxevog

aiToTaTTOfj.evog,
ydfj.ovg.

Tovg

Kai

oXiya

—AXXot

TVjg

avyyevetag

^e, ^pYjcrt, '^td

tovto TrpoaTe- 10

Tay^at tw h^paafj. Kat Tolg e^ avTov
etv],

tvjv TreptTOft.vjv, tva ^oyAov
ouv
eTtt

ag c| avTwv euTai

6

KptciTog to KaTa cdpKa,

irdv-

Tcov

Seog evXoyi^TOg

eig

Tovg atavag,

dfn-^v.

Kal
ToT
TVjg

6 'laaaK rov 'laKco^ kcu 6

'Ia/ca)/3

tovs ScoSeKa
'5

iraTpLap^as.
ATTOT.
Tiva(7K0fj.ev

yap ag

vj

ev (rapKt TreptTOfii.v] TVTrtKiig
(XQiTVjptov ^a7rTt(rfj.aTog' '^ta

yevof/ievvj,

to TraXatov etKova
TVjg

eTre^i-^^e

tov

airo^oK^g

aKpo/BvaTtag

tvjv

dpvvjaiv

^vjXovcra TVjg

KaTa

(ydpKa yewvj(7e(ag, Kat viovg Trotovaa Tovg

7reptTefj.voft.evovg
tvj
oy^^ovj

©eoS.

ToT
vjf)Lepa,

ATTOT.

'Ev

TrpctiToig

laaaK

TrepnefKveTai

20

o6ev Kat ot ^lovoaiot' 6 ^e JcTfiayjX ^eKaTpiav eviavTav virdp01

ywv' ota Tovjo Kat

e^ avTov

lafj.avjXnat ovto) ireptTefj.vovTat,

wg laavjirog

(f)Vjat.

9
eis*

Kat
ToT

OL

TraTpLapxaL ^rfkcDaavTe^ tov

'Icoarjcf)

aTreSovTO
25

AiyvTTTov.
ATTOT. IlaA^v evTavQa TVTrog tov X.ptaTov'
eXBovra
eTrt

ov^^ev e^/ovTeg

eyKaXeh, aXX
Ofj.ccg

Tpo(f)v}v

tv]v

avTwv

KaKag

^ieBvjKav'

Kai evTovBa irdXiv hrayyeXia fj.aKpd Kat TeXog Xafxl3dvet.
^

Eethpianot
KptaTov
(f)av

EniSKonoT rABAAAN.

'AAA'

eTrX-^pcoae

tov

TVjv

etKOva TVjg 7rpdaecog'l(oavj(p,

TrpaQetg viro
(f)6ovog'

rwv a^eA-SO
vj

Ota Ta evvirvta' wTtvt irpoKaTeaKevaaev
o^^og TrpoKoirvjg

ydp ein-

^ovXvj Twv eTrifSovXevadvTCtiv
ei
ft.v]

eyeveTO toj

(p6ovovfi.evca'

yap

e7rpa6vj,

ovK av v]X6ev eig AlyvnToV
" 'EevTjpov

ovk dv

tv]

yvvatKi

Cod.

VII.
Tovg

13-

TXIN nPAHEON.
<T(i)<f)po(Tvvy}g

109
€i
[/.rj

wep

ayavai

eTre^ei^aTo'

Tovf virep t^j
ovk

(TCixppoavvvjg

dve^e^aTo aTicfxxvovg, ovk av wKrjae
eyevcTO
ewjivi.m'
ofS'

tvjv <f>v\aK^v'

av

ep[xv]vevT'q^

av apywv AiyvirTov

eyjpri-

IJMTKXeV.

Kcu

rjv

6 Geo? fieT avrov'
vTiep eavTwv.

5

IflANNOT. TovTo Kai

10

Kai e^eiXaro avrov
'loANNOT. AeiKvvaiv
reia'

€k Trdatov rcov OXLxj/ecov avrov'

OTi ovK

ciWe?

avveTTpaTTOv

Tr^

irpotpyj-

Kai

oti

avToi

aiTioi

eyevovTO,

Kai

ra KaKa

eig

avTovg
i

TtepieTpeTieTo.

o

Kat

e8coK€v

avTw \apLv kcu

(TO(j)Lav

evavriov ^apaco

^axTi\€co9 AlyvTrrov, kcu KaTecTTrjcrev avTov T^yov/JL€vov
€17

AHyVTTTOV KOL oXov TOV OLKOV aVTOV.
^dpiv Kai
a-o<l>iav

e^aKev avTa eni l3ap/3dpov dv^pog' tco SovAoj,
anetovTo'

Tw

aiy(jJia\a}TOi oi d^eXcf)Oi

eKehog ^e

eTifxyjaev.
fjiev

15

Sethpot Antioxeias Ano AoroT P0.
vjyefjioviav
^^fjiov

Kai AiyviTTov
ofJiO(f)v\ov

TYjg

avveaecog dQXov Se^a^evof, tov ^e

avToo

Tov ^lapayjX vitepopiov eKel fx,eTaaTdvTa

Xifj.ov

(pvya^a ttXov-

aiwg eK6pe\pag, Kai ola
/

pevaag avTco
*
Tct TTfpl rrjs

>~v>\\
rov

^yj
«,

nokiTyjv tov ^evov, Kai TtdXiv itpoayo-

tvjv eTtt tvjv yyjv

itaTpwav eitavooov.

/)/5,

20

Xifiov'^ TTvpcoviai Kal dvayva>pi(Tfiov vlS>v 'laK0)j8, Koi TTfpi

yevfVecDS MavcTfcos^ Kal Trjs^ irpbs avTOV 6fO(f)avias iv oprj 2iva.

11

'HA^e
j/aai/, KCLL

5e \LfjL09

€(f)

oXrjv Trjv yrjv AlyvTTTOv kcll
kcll

Xa-

dXiy^Ls jJieydXrj'
'^p.cov.

ov\ rjvpLaKOv ^opTaxrfxaTa
25

12 OL 7raT€p€9

aKovaaf 5e ^laKO)^ bvTa aLT€la €v Aikcu iv

i^yuTrro), e^^aTreoTeiAe rot'? TraTcpas ^ficov irpcoTov'

Tco 8€VT€pcp dv€yv(opi(T6r] *lQ)ar)(f) T0I9 dbeXcj^ols avrov'

IflANNOT.
earriaav'
ti

KaTVjXdov
ovv avToq ov

wvvjaofi.evoi,
fJ-eyjpi

Kai eKeivov ev
tvjv

'XJ^eia

KaTeTte;

tovtov

(f)iXav6p(ti7riav

oei^aTOf

dXXd

Kai tc5

^apau

eyvapiae Kat avTOvg KaTVfyaye
TtpSoTov

oq

Kai

fj.eT

oAiya—EiTa
T?j4 Xjjnou

ttdXiv aXXv) aveXitiaTta'

Xtfxog,

c vtfi
*

Ka\ nvpuvMf

CEcum.

^ Muv<TfUi

om. Cod.

yfvojji.fvrii •npoi

ain. C£)cum.

110 aAXa
^ie<7(o6v]a-av'

EPMHNEIA
tevrepov 10

VII. 14.
tov
e^^^jSpov'

eh ^f '/'«^

eixyreaeiv

rpnov

ro airoXeaQai vno rov ^acnXeooi'

elra ro

evfjLrj^^^avov

rov Qeov.
'lccxn^cf).

14

Kat

(f)apepou iyei^eTO
*I(oarj(f)

rw ^apaw ro yevo^ tov

airoaTeiXas 8e

pceTeKaXecraTO tov Trarepa avTov,
yjrv- 5

Kol Traxrav ttjv avyyeveiav, ev e^SoixrjKOVTa irevTe

E^^apvj

^e

^apaa

Kai

yj

BepaTreta

avrov'

eiiei.itep

ejvu)

e^

eXevQepov

yevovg KarayeaQai
ro yvSovai
ort

rov

Icoo-^c/)*

Kai

yap

vjv

akriOwg

yapa?

a^iov

ov

^ovXog

avroov

ejSaaiXevaeVf aAX'
10

evyevYi^ e|

evyevm.
ets*

15
1

Kai KaTe^rf 'laKO)^
KOLL

A'[yv7rTov, /cat eTeXevTrjcrev
Ka).

6 avTOS

ol

TraTepes

rjfxcov'

fieTeTeOrjaav els ^vx^p.,
wvrjcraTO 'A/Bpaa/jL
Tifirjs

Ka\ eTeOrjcrav ev

tS

/ivrj/jLaTt

w

dpyvpLOVy irapa tcov vlcov

'^/xfjLcop ev ^v^ejx.
irepi

S>jjw,6/a)Teov ori eig ^vy^efx eracpvjcrav 01
01

rov Appaaf*. Kai 15

Trarpiapyai'
Eifji.p.wp

vjrig

eKaXeiro

raya
ddxp':^

Y^iKifxa'

avrvjv

yap av^aaro

"Trapa

A/3paap., iva

eKeH Ydppav. Tr)s

17

Kadco9 Se rjyyi^ev 6 ^p6vo9
Xoyrjcrev 6

eTrayyeXlas

rfs

a)fxo-

Qeos r« A^paafx,

rfv^rjcrev 6

Xaos

koll eirXrf-

18 OvvOrj ev Alyv7rT(X), ayjpLs ov dveaTrj ^a^riXevs erepos

Itt

20

AXyvTVTOv os ovK ySeL Tov

'Icoar](f).

ToT Xptsostomot.
aiv
vj^vj

Opa
ore

ori

ov^e ev roig rerpaKoaioig ereeyyii^etv

avrovg av^et, aXX

'ep.eXXev

ro reXog'

Kairot

rerpaKoata

rjv

ervj

iiapeX^Qvra Kat irXeiova ev AiyvTrrco'

ro

^e 6avff.aaTov rovro eartv.

25

19

OvTOs
iraTepas

KaTaao(f)Laafxevos to yevos rjfxwv, eKaKcoae tovs
i^fxcov,

tov

iroLelv

eKOera

tol (3pe(f)r]

avTcov,

e'LS

To

fxr)

^cooyovelaOaL.
Tlavovpyoig yap entvoiaig avrwv
ao(f)tafj.og

ToT Xptsostomot.
yeveaBai epovXeva-aro'
010

Trepi-

ydp eart

[Be(3taafxeviq e^YiyYjatg'

30

me

Yj

ep.(f)aaig Xeyei, (Btatag

eiitQeaBat avrotg'
itt

o6ev

Kai

ao-

(ptarag KaXei rovg yorjrag, wg ro dXv]6eg
KpvTTTGvrag.

drrdrvjg Kat ao(f>tap.oig

VII. 20.

Tm
Kaipa
dv€Tpd(f)r]

nPAHEHN.
dareLOS

111

20

'Ei^

a>

lyevvrjOrj Moaucr^S', Acat r}V
jxrjvas TpeL9 iv

r^

©ew* os
avTov.

tw

olkco

tov Trarpos

ToT
eaeaBai,

ATTOT.
ov^e

Tovro TO Savfxaavov,

ori

Trpoardrfi^ fxeXXcDV

jaera

ravra
^'

ovbe irpo rcvrov

akX

ev

avrw

/Aecroj^

ro) Bvfxoo riKrerai' Kai

dverpd(pr] [xvjva^ rpeTi ev rSi qik(^ toS Tra-

" rpog" aXX'
TOre rov Seov

ore
vj

ra

dvdpdoTrtva dTrvjXvia-Svj, Kai aTreppnpav avrov,

evepyecna e^eiKvvro kdiXTcovaa.

Ka<

^aeT

oXiya

E/ eKeho

Qavixacrrov ori vno d^e\(pwv eTrpdOYj, evravOa irdXiv

aXko

Oavfxaaiwrepov, ori jSaaiXevg erpecpev avrov rov [j.eXKovra KaSai- 10
peiv avrov ttjv ap-^v, avrog
fjieXXwv airoXXvaOai'

opag iiavra-

yov

Tu>v

veKpm ayetov

^iarvTiovfj.evyjv rvjv

dvaaraaiv. Kairoi ovk

eariv laov, avrov ri rov Qeov noieh, Kai ft.era Trpoatpeaewg av$pcoTTtvyjg

yivea6ai'

ravra yap
eavTvjv.

ft.era

npoatpeaewg avBpwTrtvvig

yjv,

v]

^e

avdaraatg Kad

15
01

Etsebiot
irpo^vQei
^ovfj.evot

Emi2H2. ^Eyevvvjaav
vj

yoveig'

eihov

ort

KaXov,
<po-

yap
te,

ydpig'

Beaadfievoi ^e ort KaXov, ecpei^ovro'

ro 7rpoarayft.a eKpv\pav'

Kpvipavreg ^e, eviKYjQviaav,
'hid

Ka)

copft.vjaav pirpat

^ia rov (po^oV ao(pi'^ovrat ^e ro npayfxa

rd
20

anXdyyya' Kat KtPccrov
eiii

Trotvjadf/ievot irpog fxtfi.vjaiv rvjg yevofxevv]g

NciJe,

Kai rov Qeov rov
'^ta

N£e

einKaXeadfxevoi, ptitTOvat

rov

•Trat^a

ev rS) TroTafLw

rvjg kt(3<arov'

tva Kai ^oKcoat iretQeaBai

Tco

trpoarayfxart, Kat dacpaXtawvrat rov TraT^a.
6

Kat

01

f*.ev

pnrrovatV
Oeiv
eirt
jot.eT'

^e irapaKeXeverat Tvj ayvoovavj Bvyarpt
irorafxov'

^apah
ovk
rv]g

e^eX-

tov

e^vjXQev

dyvoovaa'

evpev

ov

e^-^rei.

Ka/

oXiya

— Ka;

25

cawfi^ M.ci}va^g ^ia
vj

avfx^oXm
^vXov
Kat
v]

Kotvr]g

aaTV]piag T^f EiKKXi^atag'
diro v^harog, Kat

ydp Kt(3wrog

airo

vjv'

Kai ^vXov

awrv]pia

dirayopevQevTt'

dvaXa(3ovaa

ovK ^iov^aTa,

dXX

cf eBvcov Kai ^tyvTrria.

Kai

irdXtv

'EyeveTO
rivog

^e TravTa, tva fxvjtev rHv

Kard MwyVea
v]v

vofKtaGr] dvQpairtvoV
ot

^o

yap
01

v]v

enreh ort avrSov
;

'M.cnvavig'
vj

yovelg

;

aAA' epptxpav^'
eQpexpev
;

Aiyimrtot

dXX ovk

eyevvv]aav
ovkovv

fxvjrv^p

ort

dXX*

aXXv]

e^wKe fKtaOovg.
Seov'

eiretVif]

ovy evptaKerat dvOpwirwv,

avBpwTrog

ovrwg yevvv]Oetg Kat aw6eig irat^everat Ta At*^

tp^rpM

Cod.

112
yvTTTiav'
/

EPMHNEIA
cro(f)os
«•

VII. 21.
TroXefJiots
)

yap

yjv

6

TraiOfvuiv'
f/

Kai yap ev ToTf
^

~

«~

-,

TrefJiTTovTai

01

KaTaaKoirovvTe^f
Kai

iva iipaTov

yvwaut] toov avTiKei/"'<*%^f*

fxevav
CTre/

Ta

evOvfx^fjixaTa,

ovTcag KaTapyrj ykvffcai Trjg

ovv rjfxekke

kut AiyvTTTiav KaSonXi^ea-dai MwyV^f,

ev<re/3a5f

VTT^lSXriQvj

ToTg AiyvTTTioigj iva

Ta AiyvTTTiwv

KaTadKOTtrjari, kui 5

0eov

avQpcoTTCtiV TrpoTijxrjari.

31

^^KTeOevTos 8e

avrov, aveiXeTO

avTov

iq

OvydTrjp

^apaco'

ToT Xptsostoimot.
oiKovofxiwv yevofKevav'

Ov^afxov vaos, ov^afxov Qvaia, ToaovTcov
10

Kai aveTpdcfir] ev oikcc Pap(3apiKW.

Kai dveOpeyJAaTO avTov ToT ATTOT. Ka/ TTat^eia
rjv

eavTYJ eis vlov.
Kat ypdfLfiaTa' TeaaapaKovTa
eTrj

eKe7'

Kat

ovk edXa eK
Trapopaai'

Trjg ireptTOfLrji;'

opa irag
\oiar}(f>'

ev dcr(paXeta

ovTeg

Ta avTav

Kat ovTwg Kat

tv

eTepovg aw15

crwaiv.

'AMMaNioT.
efJ.a6ov

Oyje
|e'vvjv

'M.aovarjg

olVe
ei
fj.ri

ol Trep)

Avaviav Kai AavtrjX

av

t>;v

naiteiav,

dvdyKr\ Kat /3/a ^eo"7roT»v.
enrot Tig, oti

Kai yap ev ov^evt avTrj KeyjprjVTat'
fj.aGeh irpog

et fxrj irov

KaXov

to^ dvaTpexpat Tag eKeivm dirdTag.
E/c Tou 7TpoKetfj.evov (fyavepovTat,
rj

ArATMOT.
TrdvTrj

cog

ovk aTro/BXrjTea 20
t^ottco

eaTtv

txv

e^coSev Trjg ypa(f>^g Trai^evatg'
eTrat^evSrj
tccv

yap ey-

KCtifKtov etpriTaif

ag "

Mwi/Vijf

'irdarj

ao(pta AiyvTTTtwv'^*
cog

Kat

irept

Aavtrj\ Kai
Tr^

avv

avTW

EfSpatcov,

virepefSaXov

TravTag ev
fxaig.

^aX^atcov

(f)tXoao(f>ia.

Kai Ta7g auyyeveaiv errtaTrj-

opa ^e tovtcov
te7

Xeyof/.evcov, Trcog ^ei Trpoaepy^eaGat To7g
err

aXXotg 25

XoyiKo7g'

ydp

oXtyotg avTotg irpoaeyetv t^ QeoirvevaTca
TroXvg taTt irpog aXXoTpiav,
ov irept

ypa(pri eft.fj.evovTag' to

yap " fxrj

yvvaiKOg avvotKovarjg dv^pi,

aXXa

TOtavTrjg ao(f)tag etprjTat'

aXXo-

Tpta yap yvvatKt, oute KaTa iroaov irpoaepyea^at, a^Xa^eg.

22

Ktti eTraLSevOrj Mcoucr^s' irdcrri ao(f)La AiyvTTTLcov'

rjv^o

23 0€ 8vvaT09 ev XoyoLS kcu

epyoLS avTov.

oas

8e eirXrj-

povTO avTW TeaaapaKOVTaeTrjs xpovos'

ToT AnoT Ktpiaaot.

TotydpTot
d

koli e(f)aaKev

'K.ptarog,

"ovk

tS Cod.

VII. 26.
**

Ti2N nPAHEilN.
ra Trpo^ara
ot

113

aireaToikYjv ei ^yj eig

to,

aTToKooXoTa oiKOV ^la-parjK"

avTccv

yap ai eTrayyekiai' avTav

Trarepe^.

OT ATTOT.
Ka6
yjixag

H

yap

ovyj,

tov

ck Kyeov llaTpo^ Aoyov ev tois

yeyovoTa, TovTecTTtv avdpcoTtov {Mvovov^t eKJBefBfjKevat
e^oo

taaaifxev'

re yeveaBat

i-rjg

BeoiTpeTrovi

evKXeiag

epovfj.ev'

emep

$

ecTTtv aKfjBeg^ OTt iiXovctog
KevQ}(rtv.

m

eTTTfcyevcrei Kat KaBrjKev eavTOv et$

Ave^rj ari
d8€X(f)0V9

rrjv

Kapbiav avrov, iincrKky^acrOai rovs
vlovs'

avTOv Tovy

\aparj\.
ov ^/a tt^v (xapKa ToaovTOV lo

SxoAioN. Aoe\<povg KaXel avTOvg,
oaov
'tta Trjv

^taQeatv eig avrov.

24

Kai

IScou

TLva dhiKov^evov, rjfxvvaTO Kal eirovrjaaTo

€K8iKy(rLv T(o KaTaTTOvovfxevq), iraTa^as tov AlyvTTTiov'
'^S^vofJLL^e

8e (TVVLevaL tovs dSeX^povs avTov,

otl 6
ol

0eoy
Se

Sia x^Lpos
avvrJKav.

avTov

8l8co(tl

acoTrjpiav

avTols'

ou

15

Kahmentos ETPaMATEfls. ^aat
aveXeiv tov AtyvirTtov, cuanep afxeXet
<f>epeTatt

^e

ot

[xvaTat Xoyco

fxovca

varepov ev TaTg Tlpa^eai

Tovg voa(f>taafxevovg r^f

Tifxyjg

tov

'^oiptov

Kai xpevaa-

fxevovg, Xoyca airoKTehat.

20
d)(f)dr)

36

T^

re iiTLOvarj yfxepa

avTols fxaypixkvoLs, kou

avvTfXaaev avTovs

els elprjvrjv, elTTCOV.
Se
oz;^^

Etsebiot EnisKonoT 'Emishs. Evpe

e^-^Tet,

aAA'

a^eX<f)ov TTpog d^eXcpov' napYjet fxeaog, ovKeTt tov ^yjXov Ktvccv,

dXXa

vovBeatav npoi^dXXeTO'
Keig'

fxvj

d^iKet, (pr/atv, d^eXcpog eaTiv ov d^i- 25
tva

TTpoe^aXXeTo

rrjv

rrpoarjyoptaVf

^vawzrjar]

Trjv

irpoa-

r\yoptav.

Av8p€S, d8€X(f)0L €aT€

Vfl€L9'

IvaTL

d8LK€LT€

dXX^-

Xovs

;

ToT
Ota

ATTOT. AveiXe Mcovay^g, ov Bvfxw ei^ag

oxi^e opyrj viKtiBe)?,

30

^yjXco ^e* Tiav ^e b
y]

av yewfTat etg Xoyov Seov, evae/3eta'
yovv

kocv (povog

tJeov,

ovk eaTt (povog.
<I>^vef5-,
Q.

9iveeg ovo ev fxta %etpt
yj

(povevaag, yjKOvaev, aveaTrj

Kat e^tXdaaTo, Kai eKoiraaev

114
Bpavais'
"hiacfiopog

EPMHNEIA
yap
yj

VII. 27.
Kai evaelSovvTOi'
ri

irpoaipeaig

(ftovecog

Kai

TO TTpaj^a To

yevofJi.evov

^ta tov ^iveeg lepooavvy] fj.aXXov

(f)ovog'

ToaovTOv yap layyaev
vefxfjfxevov

'^nrXovg ovTog (ffovog, oti tov BavaTov eTriacrej3eiav, oirep

tov

la-pavjX Oi

Kjyyae to

Bvy^iaTvjpiov
y]

Tov iraTpog ^Aapm, too-ovtov tayy<je (povog, ixaXKov ^e
I3eta.

evae-S

Kai

/act

oXiya —^A

Se

enoiei, atviyfka
a^vifj.ehv

vjVf

ayvoovf>.evoov

7rpayfj.aTwv'

to yap yevofKevov tovto

•^v,

oti

ft.e\Kei

6

Oeof ^ta Mcoaecog AiyvTrTiovi
Wpa-fjXtTag au^etv.

aitoKTeveHv, Tovg

§e

XeyofJievovg

27

'O
(T€

8e olBlkwv tov TrXrjaLov^ aTrcoaaro avrov, ehrwv, 10

%Stls

KaT€aTr)o-€v
fxe crv

apxovTa kcu diKaaTrjv

€(f)

yficov;

fi^

dveXelv
yvTTTLOv

OeXeLs, ov Tpoirov dvelXes xOe^ tov

Al-

ToT Xpt202Tomot.
^etKvva-i'

YlaKtv
vtto

Trept

tov

evepyeTfjv

ayvap-ovag
15

KaSaTrep

yap TOTe
vito

tov KaKag TiaBovTog

^lcoavj(p eado-

6vjaaVf

ovTu Kai vvv

tov KaKwg TraSovTog eawByia-av, M.wvaeug
;

Xeyco' t;
coairep

yap

et p.v]

aveiXev avTOV tS> itpayfj.aTt
fj.ev

tw Xoy^ aveiXeV

KaKeivot'

KaKeTvot

eK TVjg yyjg avTcov elg

aWoTptav

aTretovTO'

ovTOt

^e eK t^? aXXoTptag eig aXXoTpiav (pvyo^evovat'

KocKeT fxev Tpo<pyjv aiio^pepovTat, evTOvBa te
e^i^

avfj.^ovXevovTa ^/ ov 20

fneTa Seov.
OTt

Opa

'^•«f

^eiKvvatv cKeivo ro vno tov Tafj.aXty]X
'

€tpvjfj.evov'

"eavTj eK@eov,ov ^vv^aeade KaTaXvaat avTO.^
toov

Opa

Tovg eitt^ovXevofi.evovg
fj.evovg'

entf^ovXevovrav aiTiovg acoTyjpiag ytvoeirt-

TGV Xaov eavTca e7rt/3ovXevovTa, Kat Trapa rwv aXXoov

^ovXevofKevov, Kat ovtco a-co^ofnevov. Xcfiog ovk avaXcoaev avrovg' Kai 25
ov TovTO
fj.ovov,

aXXa

^t

CKetvov eacoQi^aav tov jrpoa^oKyjSevTog aTcoX-

XvaBat' •Kpoarayfj.a ^aaiXtKov' Kat ovk avdXcoaev avTOvg,
fi.dXXov Kat v]v^ave to TrXyjdog, ore eKeivog aireBavev

dXXa TOTe
avrovg'

et^^^g

TOv SojT^pa avTOv ri^ovXyj6y]aav dveXeh, Kai

ovhe ovTcog ta^Qjaav,

Opdg

OTi ^;

uv

6

^id(3oXog etie^/eipei KaraXvetv tvjv eTiayyeXiav

Tov Kyeov, bta tovtcov y]vgeTo.
pi^fKaTa,

Kat

fLefi

erepa

— Upa

^o

Ta avTa

d

Tipog tov X.ptaTOv eAeyov.
v]fJ.ag
;

"

Tig ae KaTearyjaev ap^^oVTa
iovbatotg aOtKetv

Kat (itKaaTV]v ecp
Tovfj.evotg.

ovrcog eBog

evepye-

VII. 32.

TX2N nPAHEHN.
'EveAcaAen-o [xev o Bemrec-iog

115

Ktpiaaot 'Aaeeanapeias.
a-yjg

Mwy^at-

wg aveXav rov AiyvTrriov, Kairot OXi^ovra Kai
^e
coaTrep

€yK€i{/.€vov'

Kaiayiiivvv^tiv
[jiovia,

eii

a{3v<xaov 6 \pi(7Tog

ra

Trovvjpa

Kai T^i Ka$ y^fxm Tvpavvi^og Kat ovy^ CKOVTa ixeOta-Ta^y ^/a

TovToov

eyovTm

€K7r€[XTreiv
"^

avTa, KaiToi Mov
ovk

€Tri

tovtoo 6av[i.d- 5
ei
/*>?

^eoOat, €(paa-Kov,

ovTog

CK^dWei

to.

'tatfuovia

€v

" BeeX^ejSovX
29

dp^^^ovTa tcov ^at[j,ovcov"

K(f)vye Se MwcrTyy eV tco Xoyco tovtco.

ToT Xpt202t6mot.
[t.tav'

^AXX ovoe
OdvaTOi.
ij/xwv
ecrra)

vj

(pvyvj

ea^eae

ttjv

oIkovo-

(tiaiiep

ovv ov^^e

10
(f)iXog

Etsebiot.

M>;^e/f

Tav tov Seov eyBpm'
Tovg dvTtKet[t,evovg

oaov yap Ttg dyaiia. tov ©cov, ToaovTov
Seco.

[t.tae'i

Kai iyeveTO
vlovs 8vo.

irapoLKO^ ev yfj Ma5fa/u.,

01!

eyevvrjaev
15

ToT AnoT Ktpiaaot.
yvTTTtm

yieTaKe-^^^xpYjKev
ev

toivvv

ck TVjg Ai-

eig M.a^td[i. 6 M.<cva-^g'

tax ^e

Tpoircp

Ka\

X.ptaTog

eK TYjg ^lov^aiag elg Trjv TaXiXatav.

30

Kat

TrXrjpcodevTcov eTcov TeaaapciKOVTa, co(p0r] avTco

ev Trj epr)pLcp tov bpovs

^Lva 'AyyeAoy Kvplov ev
IScov

irvpi 20

^i^Aoyos* fiaTOV 6 8e Mft)U(r^y
7rpocrep)(Ofievov 8e

eOavpa^e to opafxa'
(f)covr)

avTOv KaTavorjcrai, eyeveTo

Ki;-

piov Trpos

avTov
oti ov ^iaKOTTTeTai yj)ovto'

ToT Xpt202t6mot. 'Opdg
(f)vyag
riKet'^,
-^v,

ot€

ydp
25

OTe ^evog, ore noXvv ypovov ent Trjg dXXoTptag
(og

Treirot-

0T€ ovKeTt Tipoae^oK^^aev

Kai iraT^ag irotyjaat ^vo, Tore

ayyeXog avTx ent^patveTat' tov
avQpojTrov, cv

vtov tov

Qeov KaXei, KaOdrrep Ka\

t^

^epyjfJiw,

ovk

ev

va»*

opa iroaa ytvcTai Bav[j.aTa'
Kai ov^\ ev
ai;T'^ t'^
€p-^[i.ca

Kat ov^a[J.ov vaog'

ovta[i.ov

Bvaia'

dXX
32
6

ev jSarcc.

30

'Eyo) 6 Geoy tcov TraTepcov crov, 6 Oeos A/3/oaa/i kol

©eoy 'laaaK Kal 6 0eoy

'laACCoyS.
yj^tcoSY)'

ToT

attot.

l^ov

Kai (f>m^g

ihov TrZg ^eiKVvatv, ort

c Sic.

Q

2

116
avTog eariv
*'

EPMHNEIA
"
6

VII. 33.
^laK(i},Q.'^

Qeoi A^paafx kui lcraaK Kai
evravOa ^eiKvva-i
tvjv

"

[Jicyaocrvjv

Xt)^ (3ovX^^ A^yyeAos'*"

(piXavBpayniav

TTOieiTai 6

0€Of.
AQpei tov vofxov to o^paveg'
ejx^f^avy}

Ktpiaaot.
eavTOv
6 toov

eiJ.(pavi^ei fxev

yap

oXav Seog, «Aa'

KaSiaToivTog aTroa-Tpecpei to 5
vjfxiv

irpoawTTov

Mcyi/V^f" arifxehv t av yevono Kai tovto
tvjv BeoTcpeirrj

evapye^,

Tov

fKVj

OvvaaBai Tovg vlovg Icrpa^A

tov Tlov /fara-

BpYj(Tai.

ho^av, eavTOv efi.<pavi^ovTog Kai fKovovovy^i 7tpo(Ta.yovTog eni-

yvoicnv.

Etsebiot EniSKonoT Emishs.
fXYiv

'Eac (^acriXeiav
ei

e^eXOm,

iroi-

io

ev

epiy/xco

eyeveTo, Kai

ovk ro^BeTo'

Tig

yap SeXei
ev Trevia

(rwcrai

TVjv

ayairi^v Kai to (pikrpov to iiepi Qeov,

ene

aa^eTai,

eiTe ev noXecri tia(j>vXaTTeTai,

ene

ev ^ecrfi.(OTV]piw,

ovk ayavaKTei'

f%f'? TOVTOV

ev T-^ ypacpy]

ra

Trapa^eiyft.aTa.

'KvTpofi09 de yevofJLevos ^(ovcrris ovk iroXfjLa Kara- 15
vorjoraL.

AiATMOT.
KeifJi.evyj (pcovr],

E< Kai

fK.fj

avTaig Xe^eai (pepeTai

ev Tyj

E|o§a)

vj

aXX' ovv Krodvvafnog KelTai' ov ttoXv yap ^ioKret to
efK(po(Bog &e yevofJ.evog
ttjv

evTpofJLog
irepi

TO

"

Mcoucr^^*" XeyeTai Se Tavra
avTVjg dia(f)opag tov 20

Tov KaTa

jBaTov opafi.aTog,

fj.evov(7Vjg TVjg

(f)o(3epov

Kai €fi^o(3ov, Kai

ev Tvj ^iviyqtrei tv] irepi
*'

tov opovg "Eiva'

To yap
'*

ev Tvj vipog

K(3paiovg Xe^^Bev'

Kai ovtco (po^epov vp to
eiTte

(f)avTa^ofii.evov itepi

tov opovg,
elfj.i

tovto eaTiv' en avTov yap
evTpo/xof'
e/c

Mctiva^g'
Xe^ecri
*'

"

efj.(f)o^og

Kai

•napaXXvjXov Talg
ev

•y^vicrafj.evog'

" aAA'

aTroJcravTO, Kai

€<rTpd(f)V]aav

Taig 25

Kap^iaig avTwv eig A'iyv7rTov.

33

EtTre de
Saiu crov.

avTw 6 Kuptoy, Xvcrop to

vTroSrj/xa

Tau

iro-

Ktpiaaot.

NeKpoTVjTog

tc

Kai

(f>9opag

to

yjp'i^ft.a

ay]ft.eTov'

enrep eaTi Trav vnotvift.a
€(p6apfj.evov'

i^aov Xeixpavov

TeBvewTog
vofj.w

v]^vj

koi KaT-2,0

aTrpocrnog ovv 6 XpicrTog Toig ev
irpoaaTrovil^ea-Bai

Kot TtaitaywKai

yiKv]

XaTpei(X'

yap dvdyKV] tov

fj.oXvafKOv,

Tov eK T^f dfj.apTiag TrpoaTtoTpifSeaBat pvitov.

Sethpot.

Aer ydp wg

dXr]Bwg itdar^g

veKpdg Kai

aapKiKVfg

VII. 35(f>avTacria<;

Ti2N nPAHEflN.
wairep
vTro^vjfxocTcov

117

rivwv Xvcrai, rov eni ti tS>v Qeiav

BeaprjfJiaTCOv

ava^yjvai TretpxfXfvov vovv.

*0 yap
(paveia

TOTTOs eV

co

earrjKaf, yrj ayia ecrrLU.

ToT Xpt202Tomot.

Ov^afi.ov vao^, Kai 6 totto^; ayto^ r-^ enttioKKSi

Kat Iv^pyHO, tov \picrTov'

davfxaa-iaTepov tovto 5

ToZ TOTTov ev ToT^ 'Ayioi^ T'2v 'Ayim'
ovTicg

eKei

yap

ovhafx.ov

eitecpavri

060?'

ovhaf/.ov
*'

ovtoo^
e/Oov,'

evTpofi.o<;

yeyove Mftji/V^?'

eha

y^

Kyi^efj.ovia ttoXXvj

i^m

Kat

to. e^r^i-

34

*\bcov elSov rrjv KaKcocrip

tov Xaov fxov tov Iv AlyvTTTco,
rJKOvaa'
KoiX

Kca Tov CTTevayfJLOv avTu>v

KaT€J3r]v i^e- lo

Xeadai avT0V9'
ymrTov.

kcu vvv 8evpo, aTTOCTTeiXco ae els Ai-

ToT

ATTOT.

'

Opa

TTxg ^eiKvvaiv OTi Kat ^/' evepyeatZv, Kat 'hia
eirrjyeTO avTov^'
efJidvGayov.
oi

KoXaaeaVf Kai S/a QavfKaTm
OTt TtavTayov TtapeaTt o

§e

oi

avTot

^aaV
TaHg 15

Seog

ravTa aKOvovTeg,

ev

6Xi\^eat
**

TTpog

avTOV KaTacpevycofxeV

"

Kat tov aTevayfKov avTciv
avfx,(popdi'
ei

rjKOvaa,^ (prjat'

ov^ dirXag ^ta Tag

^e Ttg Xeyoi,
fjiev

Ttvog eveKev avrovg eiaae KaKccO-^vat

€K€7

i

fJidXtaTa

ovv ai

KaKccaetg iravTi ^tKaix atTiai fxtaQm yivovTat'
Kev avrovg eKdKooae
ov
;

eha
'

^e rtvog eve-

rrjv 'tvvafj.iv

avrov tetKvvatv ort tvvarat' kou 20

toSto fxovov, «AA' iva Kat avrovg nat^tevari.
ev
rrf

Opa

yovv ore

wKovv

ep^fi.w,

rore eXnrdvQriaav, eTrayvvOrjaav, eTtXarvvOriKat

aav, aiieXdKrrjaav'

Ttavrayov
'A^oCjU.

rj

aveaig avroig KaKOv'

tta.

rovro Kai

e^ dpyriq

tw

eXeyev^

"

ev

i^part rov Trpoawitov

" aov

cpayrj
eig

rov aprov aov'"

Kat tva eK r^g 'ttoAA^? KaKwaecog 25

eXOovreg
Qkirpig

dvdiravatVf

evyaptaT^amat rw Sew'
itpocpYirov Xeyovrog'
ei

fxeya yap

rj

dyaOoV aKove yap tov
ort

" dyaBov

fxot,

" Kvpte,

eraneivaaag
rj

jote*"

^e

roXg fxeydXotg Kai
rjfJitv.

Bavfxa-

arolg dv^pdat fj.eya

Bxixptg, iroXXai fLaXXov

^S

TovTov Tov

M^coiJarjv

ov rjpvrjaavTo, ehrovTe^, tls 0"e3o
e(f)

KaTeaTTjcrev ap)(0VTa Ka\ SiKcuTTrjv

i^fjLcov

;

tovtov 6
ev xeLp\

0eoy KOL apxovTa kcu XvTpcoTrjv

airecTTeLXev

AyyeXov tov
KvravOa

6(f)0evTO9

avTm

ev

Trj /3ara).

fxev ^oKei

nepi rov Xaov

rm

'loyJa/ojv

XeyetV

Xeye-

118
rai ^e
Ttepi Ttacrvig

EPMHNEIA

VII. 36.

r^? (pvaeoog, ^c evcKa adpKa Xa(3(cv Kare^amv'

onep ov Kara rov Kaipov rov Mcyiio-ewf, aAA' vartpov ev^i^fx-^aavrog rov Tiov yeyevyjrai.

A-noXeaBai rov vn

avrwv e^ovSev/j6evra'

rovrov
KaQaTiep

ov

irapyjri^-

aavro ", rovrov
eXeyov'
**

6

Qeog eyeipag aTieareiXe'
ei [xy^

Kai

avro\ 5

ovk eyofj.ev j3aai\ea

Kaiaapa'

^eiKVvaiv evravQa,

Kai ra yevofjieva, ^ia rov X.piarov yevofxeva.

* Hepl

Trjs

i^68ov Koi fiocr^oTTouas rov 'lcrpoTjX

a)(pi,

)(p6v<ov

^okoiiavTOs

Koi TTJs Tov vaov KaraaKevTJs.

3^
€1/

OvT09 i^r)yay€U avrovy,
Trj

Troirjaas

repara Kai

(rrj/xeiaio

AlyvTTTCp
eTTj

Kcu

€v '^pvOpo. OaXacTar), kcu eV

Ty

37

^prjfJLO)

TeacrapaKovTa'
vloTs 'laparjX,
vfJLcov

ovtos eaTiu
Hpo(J)i^Tr)v

6 McoiJarjs, 6

ehrcov

toIs

vpuv dvaaTrjaec
ifMe'

KvpLOs o Qeos

eK tu>v d8eX(pa>v vfia>v, q>s

avTov dKovaeaOe.
**

15
6

Avaarvjaei Kvptog
'*

Seog eK
ejBovXyjByi

raiv abeX<pa)v

vfum, wq

e/x-e."

e^ovdevi^ixevov

a>i

efxe'"

Ka\ rovrov dveXeiv 'Hp»S>j«-,
eKeivog' Kai Trai^iov uv, ene-

Kai ev AiyvTrrw

^ieacioSyj,

KaQdnep Koi

PovXevero'

fxyj

6av{jid^ere ovv el rovg 'napairovfx.evovg avrov t>jv
kcu,
eiti

^aatXeiav
yeyove'

6

Xpiarog evepyerei, elye

'^wvaewg

rovro 20

Kai ovy^ dTrXcHg avrovg e^eiXaro,
^/

dXXa

Koi ev ep-^ixw Itd6

yovrag. opdg ort
XeyQetg, 6 €k

avrovg eKeha ra
auSeig,
6

ay]fx.eia'

tw Sea

^ia'^vvy}-

napa^o^m

roaavra epyaadfxevog Ka)

Betg OetKvvat, ori Trdvroog nXi^pad^vat dei rrjv 7rpo(py]reiav, Kat ovk

evavriovrat avrco.
Y[poava(f)Wve7

25
ry)v

yap TrdXai

rov tttov yevvrjf/.arog evavSpaiTyjatv
rifxag

Seog Kat Uar-^p'
Oef^^S-^aerai'

Kai ort devrepog ecf
p.ev

vofxoBerfjg

dvaS<'

XaXy^aag
ev

ndXat

lolg dp^^atorepotg

avrog

ayyeXm
yog eig
ayyeXog.

rov vofuoV
vjfxag

t\ reXevratotg rov
Kaivyjg

aimog KaipoTg avrovpy^yjfj.artaag
^taSyjKyjg

dvade^etyfjievog, Kat

30

38

OvTos iaTLV 6

yevofievos iv

Tfj

iKKXrjala iv

Tjj ipyfJLca

^ TtapaiT-^ffavTQ Cod.

VII. 41.
/LteTa
KOLL

TON

nPAHEXlN.

119

Tov 'AyyeXov tov XaXovirro^ avTco Iv
rjfxcov.

tw

opei

^im
6vcria'

TU)v TraTepcop

ToT Xpt202tomot.
^eiKVvai ^e oti
(oairep o
o^Jj^*

YldXiv ovhafxov

vaog'

ov^afxov

avjfAeia. eTioivjcre [xovov,

aAAa

nai vo[xov e^ooKev,
iioiet,

\pi(TTog'

KaQdnep Kai ovTog

irpSiTOV

(7v][ji.eia

Kai 5

T0T6 vofxoBeTei, ovto) KaKehog' Kai ovTog vjTTKXTaTO, KaKemg'

ovK fjKovaav avTov.
Kai
yj

Ka/

jU,fT'

okiya

— Opag
[/.eTa

akK
pi^a

oti eKeidev

vj

aaiTfipia eK tSiv lov^taim eaTi'
'

"

rov Ayyekov,
{pYjai

(f>y]ai,

"

Tov XaXovvTog avTco'
e'tye [t.eT

i^ov
yjv

7rd\tv
ev rvj

avrov

tov

vo[i.ov

^c-

'^WKevat'

avrov

"

eKKXvjata ev

ttj ep-^[xa'"

Kat lo

evTaU^a 6av[xaTog
[i.evwv.

v7ioiJ.t[j.v^aKei

[xeydXov, tcov ev

tw

opei yeyevv]-

AiATMOT.
eivat

'H

7rpoKet[xev'/]

Ke^tg

'^y]Ko7,

ig ov

[xovov roTrtKicg

avfx(3atvet KpetTToai

Kat yetpoat ywpiotg'

e^(a

yap

r-ijg

At-

yvTCTOv

Kara

totiov ovreg, ot itepl
ty]v

iv

o

koyog,

ty]

ttaBeaet ev avTY] 15

VTtYjpyov.
eScov,

ovK airoaTYjaavTeg
avTvjg
vo-f]aeoog
yj

yvctifJt.Y]v

eavrm twv AtyvTTT taKm
ev

TY]g

eart Kat to
'

^vayyeXt(o,

'*

oitov

"

6v]aavpog, CKeT Kat

Kap^ia'

ov TrdvTCog TOiriKwg eKei
eTtt

ovTog,

OTTov Ttg eyet rv]v yvcoft,v]v'

ttoXXoi yovv ert

yvjg ovreg 6v]aav-

pt^ovreg KardkXv^Xa

rw
01

ovpavco, eKel ty]v

Kapttav eyovat.

dXX& 20
ety(ov

KaKei ert rvyydvovreg,
ev ryj yjj'
ch

7rapa{3dvTeg

AyyeXot t^v ^tdBeatv

e^v]KoXov6i^ae ro e^ ovpavov eig yv]v avrovg eppi<p6at.

39

Os" iSe^aro Xoyia ^covTa Sovvai

vpuV

w
;

ovk

rjOeXr]-

aav

inrrjKOOL

yeveaOai

ol iraTepes rjfxcov.

ToT Xptsostomot. T/

eari

Xoyta ^covra

cov

ro reXog tta 25

Xoycov e^etKvvro, v]Tot rdg T:po(l>Y]Teiag Xeyet.

AXX
ToT
Xovv.

aTTCoaavTo,

kolL

eaTpa(f)rjaav ev tols KapSiaLf

avTcov els A^yvTTTOv.
attot.

Kv6a earevov, ev6a

el3o(ov,

ev6a rov Qeov

eKa-

30
T^fXLv

40

KL7rovT€9 Tco Aapcov, TTOLrjaov

Oeovs o\ TrpOTTO-

pevaovTaL
rjpuas

rjixcov'

6

yap

McoucrTyy ovtos, os

e^jyayev

eK TrJ9 AlyvTnov, ovk OLda/xev tl eyeveTO avrco'

41

KOLL

e/xoaxo7roL7]rrav ev Taty rj/xepaLS eKeivaLS, koll avrjya-

120

EPMHNEIA

VII. 42.

yov Ovaiav tw
T(£>V

elScoXco, kcu €v(j)paLVOVTO iv toIs Ifryois

^€Lpaiv avTwv.
*'

il T^$' avoiagy
TTOv
;

Tro/ijaov," (pvjcriVf iva

*'

TrpoTropevaavTai vjixav'"

€ig AiyvTTTOV.

Opa
;

iiag 'hva aiTocrTia.a^Tag elyov twv eSSov twv

AiyvTrTiaKoiv.
<j)evyeig
ttjv

ti

Xeyeig

ovk avaixeveig tov

e^ayayovTa, aAAa 5
;

evepyecriav

Kai tqv evepyeTfjv apv^
(f^vjatv,

Kai opa

iroog

vPpi^ovcrtv'
*'

"

yap Mwi/V^^ ovTog"
ovtafj.ov

"

og e^^yayev Yifxag ex

y^g AtyvTTTOV

©eov

ovofjia'

akka

itavTa 'M.ma-eH erre-

ypacpoV
evSa
*'

evda fxev ayaptaTelv e^ef, Mwi/crijv (pepovcriv eig fxecroV
vo[j.oci,

^e TtetcrByjvat

ovKeTt MwuViJv ayovcrt'

"

'Trotvjaov

vjfiiv

10

deov^f

ovK

eiTTOv

©eov

Kai

fivjv

tovto a^tov davjxdaat, to
oirov

fxvj

ei-

Oevai'

Tt GavfxacrTOV, oti

dyvoene 'KptaTOV,

Kai tov Mavcrea
;

Kat Tov Qeov tov tetyBevTa ^td TorrovTCov
yjcrav fxovov,

crYifj.eim

Kat ovk rjyvo-

aXXa

Kat eTepccg v(3pt(jav too et^aXoTioty^crai.
Moo"5^ov
lcrpoYjX ej^wvet/cre, Kat

Sethpianot.
Kat
viyvovicre

Qeov

vjdeTViae, 15

tqv ^e(X7roTV}v,dTTeyv(i) tov evepy eTy]V Kat Xeyet too Aapav,
OtaTi
vj

Tiotv\(Tov fxot deovi,-

rrotvjcrov

;

et

be

Troivjaov,

Trwg Oeot

Ta

yivofxeva. ovTwg
'

KaKia TV(pX'XTTovcra avTVj eavTVjv a^pavi^et.

42
Trj

Ko-Tpeyj^e 8e 6 Qeo9, Kal TrapeScoKev

avTOVs XaTpeveLV

(TTpaTLa tov ovpavov'

KaOco? yeypaTTTai ev ^ljSXlco 20

Tav 7rpo(f)r)Tcov. ToT Xpt202tomot.
ai Bvatat'

'EvTeuSev XotTrov Ta
eTroivjcrav

e6v}

TavTa' evTev6ev

avTOi irpvTot

Qvatag Tolg ei^coXoig' dta yap
av-

TOVTO eirtavifxaiveTat,

"

Kai

eTrotVjaav fxoayov ev yLwpi^fS, Kai
e^ret

"

vjueyKav 6vatag

tw

e/^<»Aw'

irpo

tovtov ovtafxov Bvatag 25
Kai evcppai-

ouofna,

aXXa irpoaTayfxaTa

^wvTa, Kai Xoyta ^wvTa.

vovTo^, (pvjai, ^td TovTo Kat eopTai.

TrapeQwKev

evTavaa etaaev eaTtv.
dvTt tov eiaae Kenat,
(og

'Es ANEnirPA*OT. To " irapetwKev Kat ev TW AiroaToXw " irapetwKev avTovg
avT< Tou eJacre Trapa^oBvjvat. Xeyet

Seog

eig d^oKtfxov vovv,
ety(ov

30

ovVfeTret^^vj

tovtov

oVlov^^aht
iroX-

Tov 1^060^, TQ XaTpeveiv TVf KTtaei irapa tov KTiaavTa,

KwXvaag

XaKtg ota twv Trpocpi^Twv
eKetvwv wg eiXovTO' to ^e

tvjv TOtavTVjv 7rpo(f>aatv,

eha

efXfxevovTWV

"

eaTpexpe" dXXo ^vjXoi 6e>^v]fxa tov Qeov'

^ €V<j)pcitVQVTCC

Cod.

VII. 42.

Ti2N nPAHEiiN.
yjv

121
fxev

Kai aKKo y€yevvj[xevov KaTo, (^vyywpyi^xiv
Xvjfxai
*'

yap avTov

de-

Kai

vevofxoGerrjKe'
fjLOVw

'*

Kvpiov tov Seov aov Trpoo-Kvvyjaeig,
e/A/xevovTa? Se
t^yJ

Kai avTw

kaTpeva-ei^'

aa-e^na eiaaev,
fxrj

ov

yap

f| avayKfii e^eA/fcra/ kavTa XaTpevfiv, iva

vl3piav} to

avTe^ova-toV
^e ave^iKaKei'

aXXa

Trapatvei

fuv /x^ afJLapTavaVf afuxpTavovTm 5
Kat ev^i^ov^

ev^eiKVVfxevog to (f>tXdv$pccTroVf afxa Se

T^

e7riaTpo(f>yi

tov avTe^ovatov, Katpov fxeTavotag Tafxtevofxevog'

efxfkevovTag ^e KoXd^ei TriKpcoi' to ^e

"

ryj

aTpaTta tov ovpavov, ov

To7( dyyeXoig Keyei
e<f}epov,
coi;

dXXa

To7i aaTpoig,

oU

Kat to ae/3ag irpoa-

tw fxoayjf

etg tottov ovti

€aa-<f>opov,

Kat

Tjj

aeX^vq,

<ag

lo

PaaiXtaarj tov ovpavov'
yovTe?.

ovtoo

yap

ev

\epefA.i(x.

eypd(f)r,aav

Xe-

AiATMOT. O/

fxyj

ov

"^ei

TpoTTov IvTvyovTeg

t^ TtaXaia

ypa^prf,

oiovTai vapa^e^oaSai Tovg'F,f3patovg vtio

Seov "XaTpevetVTVf aTpa-

"
"
*'

Tta Tov ovpavov," avvapiiayevTeg eK toD,
XaXrjBetg Xoyog^

"

et

ydp

o &<'

dyyeXav
^/ dy-

1

Kat eK tov

" ttaTeTdypat tov

vofxov

yeXm

ev "yetpt ft.eaatTov'

TroXX^g ^e Tiapaft.vQtag ^e^ tco ovT(og
y]fxe7g,

Ti6efi.evcp'

eitKTT-^aavTeg te

to

*'

eaTpexpev

Qeog^

Kat ToTg

e^^f TTapa^^oai vvv

'^yjXovfj.evyjv,

ovtco yevea6ai vnoXaft.^dvoft.ev,

ag
^ta 20

Kai
**

eTTi

Tm
"

ypa(f>of/.evcov

t» AttoctoXco

ovTCog

lyovTm'

"

TOVTo

'Trape^ooKev

avTOvg raig

e7ri6vfitaig

twv Kap^tm avrm'^*
etg ird^i^

Kat eTt,

^ia tovto Trape^coKev avrovg

Qeog

dTtfxtag Kai

"

elg dtoKtfxov

vovv

ag ydp

ev TovTotg oig

y]ft.€7g

elxdfxe6a, Ttapa-

OiOcoatv

Seog fxera to iroXXdKtg KcoXvaat'
tvjv

ovtco Tro6ov

eyovTag

TOff KjSpatovg ^epaitevetv
TtoXXdKtg
tia

KTtaiv irapa tov KTtaavTa, KcoXvaag 25

Tm

Ttpo^f^yjTm
ch

t^v TOiavTyjV 7tpo6eatv, efXfxevovTag
o6ev

avTovg Ttape^coKev
**

etXovTo'

dKpi^ecyrepwg dKoveiv ^ei toS
ov

eaTpexpev

Seog Kat

Ttape^coKev avTovg'^
ei

ydp

Ttporiyovf/.evov r^v

OeXrjfxa TVjg vofxo6eatag tovto'

ydp

ev avrrj <f>epeTat,

"Kvptov tov
30

" Qeov

TtpoaKvvriaetg, Kai

avT^

fnovco

XaTpevaetg,

ravTyjv rvjv evTO-

A^v Towf itapafSdvTag

"

irape^ooKe XaTpevetv

t^ aTpaTia tov ovpa-

"

vov'

ovKeTi Ttpoyjyovfxevy) /SovX-^aei itoim avTovg,

dXX

cog eiite

to

pyjTOv,

aTpeipag e^ aXXov 6eXy}f).aTog.

aXX

ov
eTtt

^r^Trjaeig itov

rrjg

ypa(f>rjg
y]

"

rri

aTpaTta tov ovpavov

Keirai'

dyyeXm
yj

<og

miTtav 35

cog etti

ttoXv

KaTa

tcov

(pcaaryjpm Kai

daTepm

Xe^ig KeiTai.

B

122

EPMHNEJA
kolI

VII. 42.

M77 (T^ayLa

Ova-ias irpoarjveyKaTe fioL errj reaaor-

paKOVTa ev

Tjj eprjfico,
*'

oIko? ^lapa-qX
'^KYjVYj

;

ToT Xptsostomot.
A^crev
(JYj[Meia,

Tov fxapTvpiov
irpo

}]v,

Kai ofSev
^i

w</)e-

avrovg, ctAA' avi^XtaKovTo' ovre
ovTe fxeTa
ot

tovtov

avTov Ta
</»7(7/,

TavTa atpeXi^ae
opag

ti.
"oti

^v Kai etarpfayov,

5

OiaSe^dfxevot

-naTepeg rjfxwv

eKe7 Toirog ayiog eartv,
ev
tyi

ev6a av
/

7}

©eog'
/

^ta

yap tovto Kai "

epYjfxx^ elirev, iva

/

TOTTOV TOTrOJ avyKptvYj.

ToT
"
ev TYj

ATTOT. ^K[x<pavTiKwg eyp^^aaTO
oti

tyj

Xe^ei'

ovk eyeTe etKat Tavra 10

Tren/ (pYjat,

omo tov

etxot

6vetv, KaKetvotg

eSveTe'

epYj[x<X),

ev6a fxdXtaTa avTwv TrpoetaTYjKet.

ToT AriOT KtPIAAOT EK TOT
TOMOT
eqvjg'

EI2 TON

nPO*HTHN XmCS
fxot,

r.

*'

M>; a(payta Kat 6vatag irpoaYjveyKaTe
oti ev
%p^'vc(?

Kat

ra

TOVTO

(f)Y]atv,

TeaaapaKovTaeTeT, Ka^

ov Y]aav ev
1

TYi epYjfX(£i, TrpoaYf^ov fxev

eKovTeg 6vatag, e^rjyeiTo ^e ov^etg dvay-

Katdii,

aXX

Yiv

etq avdKX-^atv ro y^p-^fxa avTo7g,

ayptq av etaeXd-

aetav etg
<f>Yjatv,
**

tyjv
fXYj

y^v

tyjv to7$

itaTpdatv eTTi^yyeXfxevi^v, TavTYj Tot
to.
e^Yji;'

a(f)dyta

Kat 6vaiag^^ Kat

dXX eaw^ovTO

Tore Kat 6vatav ^f^^a'
*'

Kat

17

(pYjat

ti'

eTepov itpo^pYjTov irdXtv'

ov KeKTYjau fxot dpyvpiov 6vfxtafxa, ovk Yj^vvavTO fxot iipo^ara 20
TYjg

**

oXoKapTraaeag aov, ov^e eyKOitov hcotYiad ae

ev

Xt^dvw^

avTOt oe irdXtv dirpo^pdataTov eyovTeg ty^v dnoaTaatv dXXoTcpoa-

aXXotTe Yjaav ro TVjvtKd^e, Kat Seov drtfi.d^ovTeg rov
aX^^Bwg, aveXafx(3avov
'*

<f>vaet

Kat

"

ttjv aKYjvYjv
^yj

rov MoXoj^, Kat ro aarpov rov

6eov vfxwv^ 'Pe(f)dv'" Koi rt
fxev

tovto eart 7repta6peiv dvayKaTov. 25
eig

ovKovv

6eaTreatog ^cova-ijg ava7re<poirYjKev

ro

opog

rov

vofxov VTTo^e^Ofxevog; otye fXYjv e^ atfxarog 'lapavjX

Kare^avearYjaav

rov

Aapm
tyjv

Xeyovreg' '^miYjaov rjfuv 6eovg.
epYjf/.ov'

fxefxoayoTrotYjKaat rotvvv

Kara

Kai
'yjV

ro fxev efk(paveg, Kat oiovet itwg dndvrwv

e't^(i}Xov 6

fxoayog

iroXXd de Ttap' eKdarov Kat erepa tteTtpdreirt

Z'^

rovTo'
eig

rpaYtofxevot

yap aita^

tyjv

apyatav

TtXdvrjatv Kat rvjg
eTtoteiro

Seov evae(3eiag
Kat

ditoitYi^Yjaavreg,

eKaarog ro toKovv
tyjv

ae(3ag'

'^teTtXarrev

eavrw, Kara

av(o6ev ert

Kat ev At-

yvTtrw avvYi6etav'

itpoaeKetvro

^e fxdXXov raig

rav aarpav Xa-

^ 6fov vnAuv Cod.

VII. 43rpeiai^'
Trptx;

T12N nPAHEX2N.
yap
ra)

123
tov MoAoj^ aveka-

fKoayw, Kai

tt^v

(jkyjvvjv

PoV
Xoyj

(TKVjvoTroiYjadfiievoi

yap

eaTTjo-av ei^ooXov, Kai KfKkYiKaai
^iacjyavvj

Mo-

e'i^cokov ^6

TOVTO M.wal3iTav, eyov \i6ov

Kai e^aipejj.ev

Tov eni [/.eTwvoif aKpoi^ ei^ kwacfyopov tvttoV

Kai €pfj.v]V€veTai

MoAoj^ ^aaiXevg
eK^^e^aKaat yap

avTccv, 'Pecpav

^e

(XKOTaa-fxoif i^toi

TVipXaaK;' 5

oi/Tcoi-

AKvXag
yjv'

Kai Seo^^oTioov'

ewcrcpopov

ye

fxyjv

eKTVTToofxa TO Teyyovpyovfxevov
**

" dveXdjBeTe

toivvv

" tyjv

aKyjVTjv
o

Toy MoAoj^," TovTeaTi tov ^aatkecog vfj.m' Ttg Ve ovto? ^v
**
;

^a-

ciXevg
vfjJiv

TO daTpov tov ©eou vfMov^
eaKopithByjcrav

'Pe^av" aXXot yeyove^
yap al KapQtat avTuV

(pyjcriVf

e/V Tvcf^XooiJtV
fj.yiv

Trpocr-

lo

€Kvvow ye
pvy^g, Koi

tov eoia^popov^ wg itpoavtayovTa T^f yiktov
yifxepag
ei(T(f>epovTa

fj.apfj.a-

dp^/j^v

To7g

eiti

TYjg

y^ig'

aXXa

Tolg TcpocTKvvoxxxt yeyove 'Pe^pav, TOVTecrTt (jKOTacffj.og y]TOi TvcpXo}cii'
rvpi

Kat

ov^^t

^»;

'irdvTcag

ag evepyyjKOTog

ev

avToTg tov aaTpov
eig

Tv(pX6oaiv

dXX

oti

aKOTaafj.ov irapatTtov to

tovto ye- 15

yove ae/Sag.

43

Kat aveXa^€Te
Tov
Oeov
vfji(ou

ttju (TKrjvrjjj

tov MoAo^, Ka\ to ouTTpou
tvttovs

'Pe^pau, tovs

ovs

hrouqaaTe

irpoaKvvelv avTols'

ToT ArioT Ktpiaaot
v>;Ta;

eis ton

npo*HTHN Aivias^

Iva <pai- 20

Seog

^ta.

(ptXavOpomiav aaaai avTovg, Kai ovk avTtfitaOta
"//.t?

Bvatav TO TipdyfJ.a TtotovfLevog^^pyiat^ Kai Tovrcov
ytvofj.evQ}v (pyjat,

a(payia Kat Bvaiag,

aXXa
tov

" dveXd(3eTe kou rore

**t>jv aKvjvyjv

" MoAoj^,

Kai TO aarpov tov Geov vfiMV Pe(pdv
fj,efx.oa')(OTTOf^Kaat

aveXOovTog yap eig

TO opog Mctjvafa>f,

re Kat ralg tuv aarpwv itpoa- 25
earyjaav et^aXov,
y]v.

eKXiSyjaav XaTpeiatg'

Kat

aKYjvoTrotriadfKevot

KeKXyjKaai MoAoj^* tovto ^e e/^wAov Mcoa/3;Tc«5v

Kat
Ktag.

fxeTOLKLw vfias eireKeLva ^a^vXcovos.
yj

ToT Xpt202Tomot. Ka/
Ktpiaaot.
TTJg

atyjj.aX<tia ta

KaTffyopia Tyjg Ka-

30
Kiret^yj

^e

t>;v

Mwa(3tTav KaKiav TteitXwpyiKaTe
of/^-^aeaSat

yetTOvog ^afi.aaKo'v, TavTy] Tot

AafLaaKov

err-

eKeiva, rovreaTiv eig Baj^vXwva.
c 6.
ii(A.uv

Cod.

f

aiA.[A,ui

Cod.

& 2

124

EPMHNEIA

VII. 44.

(p7]Tov

NlKOAAOT nPESBTTEPOT EI2 AmCS 'EpMHNEIAS. Tov 'TTpO'A^w$ eipyjKOTog, " fxeToiKicH vfxa^ litiKma AafMaaKov'" 6
ev

ayio^ ^Te(f)avo$

TaTg

Ylpa^ecri

Trjv

%/3^(T<v

fie/f,

"

[xeTOiKtw
'KjSpaicov
yj^poi.g
•yj

"

V[xa$

encKetva BaPvXwvoi^
v)

eiTrev,

aKoKovByjo-ag

Tyj

eKBecrei'

Kat oti Tepfxa t^^ AafxaaKyjvwv Kai 'Eivpm
01

5

"BaPvXm Tvy^dvet'
eipyjKaatv.

^e

e(3^oft.-^KovTa

eireKetva

AafKacrKov^

44
iv

H
Ka/

aKTjvrj

Tov fiapTvpiov

rjv

eV T0I9 TraTpaaiv

rjficdv

Tfj ep-qficp.

CKVjv^g ova-yjg Ovaiai ovk
yjv.

"^crav'

dta tovto ^v, tva fidpTvpa 10

TOV Seov e^j^vat, tovto fKovov

Ka^o)? dieTa^aTO 6 Xa\a>v rw M.covafj,
TrjV KaTOL

Troirja-ai

av-

TOV TVTTOV OV €(OpaK€V.
f2(7Te
ev
rco

ToT Xpt202Tomot.
Kat avTyj ^e ev
fxevyj'

opet
yjv,

yj

viroypacf^y]

yeyove,

Tyj

epyjfxw

TiepKpopyjTy]

Kat ovk ev tottco k€1- 15

Kat fxapTvptov

aKi^vyjv

Kakei'

TovTeaTi

Tm

BavfxdTm, tZv

TipocnayfkaTm.

Eh ANEnirPA*0T.
Too
opei,

Ei Kai AyyeKog

yjv

XaXm
yap
ev t'^

yiwva-yj

h
he

akk

ovv

eig

Qeov irpoacmov eXdXet avTW'
evptaKeTai'
fnvj

TrokXa

TavTa
''

ev Tyj Oeta ypa^pyj
eiTre

e^ip^^^Tat

E|o^w wg 20
fkeB

AyyeXog Kvptov
AyyeXog,

M.cova^,

\yytaf\q

cy^e.

Ka/

eTepa

Xeyet

"eyci)

Seog

rcSv TtaTepcov vft.m, 6

Seog AjSpadf/.'"

Ofkotcog Je

Kat dit avTov tov A(3paafx. eaT^ to toiovtov evpeiv, ot€

TOV irai^a Trpoaecftepev eig oXoKdpTtcoaiv.

Ka;

^A-noaToXog ^e iiep)

Tov vofKov Xeyef

"

et

yap

^;

dyyeXm

XaXyjSetg Xoyog."

25
rjfiwv

45

'^Hv Kca
fji€Ta

€lar)yayov

SiaSc^aiievoL 01

7raT€p€9

Irjaov, iv Trj /caratr^ecrei tcov iOvcov cov €^6ocr€v 6

^€09
4.6

airo TrpocrcoTTOV toov iraTepcov

rjfjicov,

€Cos toov rjpue-

pcov AafSid'

09 €vp€ \apLv evcoiTLov tov Geou.
y]v

Kat ovk e^ecoaTO' dta tovto ydp <f>y]ai, " " Tc2v TtaTepm ^fxm'" " cev efwcre,'
ToaavTa OavfxaTa, Kat
ovOaft.ov

ToT Xpt202t6mot.

vaog,

KaiTOi

Kat

to.

eQvYf^^o

m

e^coaev 6
(f)y]a),

Seog

aTib

itpoaiiTtov

koi oy^e Tore vaog' koI
eivai
TrpooTy]

vaog'

coaTe

aKy]vy],

f Sa/AacTKTjvoC

Cod.

'

VII. 50.
aAA' ov vaog
ov^^afJiov,
'*

TON
"
ea>?

nPABEilN.
rwv
ei/petv

125
" AajS/S'
/ca^

rjfxepcov" ^>j«7-/,

oy^a^ou vao^" Kai
*'

T^TTjo-ev
yjv

yapiv
o

evaTrtov

tov Seov." Kat

ooKo^oixYja-ev'

ovrag ovk

fxeya ti

vaog.
6

ToT

ATTOT. 'H^T^aaro €vpe7v yaptv
aAA'

Aa/3/^, Kat ovk caKO^oSoAo/xwv.
5

[Ai^aev 6 6avfux,(TT0g, o [xeyag,

6 aneppifJievof 6

Kat
" av

rfTTjcraTO

evpuv

aKr)V(o[ia

r« 0e<»
ro

'la/cco/S.

Ktpiaaot. " Of^e/x/a? 7*p'" i^Wh "
fii.aBotfJ.1

avaTravkYjg fLeQe^o}, Ttpiv
<TK'^va}f/.a,

rov rov l^vptov tottov Kai
*^

TovreaTi

rrjv UK^^vaatv,

rov Seov

\aKa^'"

'trjXov

Se ot;

^ptdrov.
io
riiov

47

^oXojJLcou Se cpKoSo/jLrjo-ei' avTco oIkov.
Tco TerpaKoaioarco reaaapaKoarw ereiS r^? (^o^ov
'lapayjX

vtwv
ev

e| Alyvirrov, ^p^aro

o

SoAo/xcSv

oiK0^oy.e7v rov

vaov

'lepovaaXYjfi.,

ag

yj

rerdprYj /3t^\og rcov HaaiXetiov y^fmg ^i^daKei'

^ta rovTo ^e jOteTa tocowtov y^ovov T^f
6

an

AtyvTrrov rov lapaYjX

vaoq

<siKotofi.YfiYC

tv

anoxaft.ovres tyJ eig

ra

opY)

•nepmXavYiaei, 15

Tov eva roTTov rov ev 'lepovaakYjfL dya^TT-^acoatv, ov
TtfXtOV.

Seog

eTrotYja-e

48

'AAA' ov\
K€L,

v\j/taT09
7rpo(pr]Tr)S'
'E^e<5^5iy

€v ^eLpoiroirjTOLS

vaols KaTOL-

Kadois o
ATTOT.

XeyeL,
toSto ^ta

ToT
" 49

ju,€v

rm
"

7j§>j

XeyBevTm' ^etK- 20

vvrat Se Kai ^ia (pavi^g Trpotpi^riK^g'
fxot,

Trorov

otKov olKo^^of/.Yiaere

Kvptog Xeyei

;

'O ovpavos
fjLOv'

fJLOL

0p6vo9,

r)

Se yrj vttottoSlov tcov iroSmv
jJLOL

woLOv, oIkov olKo8opr)a€T€
Trjs

XeyeL KvpLos
7/

;

r]

tls

SOToiro^

KaTaTravaecos
;

/jlov

;

ou^t

)(€Lp fJLOv

eVot j/cre 25

Tavra iravTa

ToT Xpt202tomot.
fxard eartv, eiye
fj.tKpov
tyj<;

'AAA' ovte ravra a^ta Qeov, etye

TtotYj-

yetpog avrov epya'

opa TTwg avrovg Kaia

dvdyet'

ort ov^e

Ta^Ta

e^e<7T< Xeyetv.

ToT ArioT KtPIAAOT TOT KATA TOT AT22EB0T2 'loTAIANOT 3O
tomot
b.

E/

ekotro rtg t>jv tow irpdyfj.arog aocptav dvafi.a6eiv,
ev

yaXeTiov ovhev dXt^^evovrag Xeyetv' dve^etfi.aro ydp
a-oXvfJLoig

rolg 'lepoerre-

rov tta^OYirov eKehov
s

vecov 6

ao(f>(iOTarog 'LoXofi.av'

€Tij

Cod.

126
yavvvTO ^e Kiav avToo
Ky]K€V ev
'TTCo^

EPMHNEIA
t(cv

VII. 51.

'lov^a/wv ol

"^^[xoi'

mvTO re

oti

KaTw-

avTw

Trepieiki^fJi.fxevo^; 6 tcov oXuiv

Qeos'

^pa^eig yap aei

et$ avvecriv Kai

twv

iri.pi

K)eov Aoyxv aveTritTTyjixoveg^ oiye Kat

Seov %oktv
^ieytvovTO

otvjOevTeg eivat tyjv 'lepovaaXvjfx, ev avTrj ^y^ Kat fxovri
'^td

KaTotKeTv avToV

toi
irept

to Xeyeadai

^ia (pcov^g tov 5

Aal3id

"

^e^o^aafxeva ekaX^Ov)

aov

17

TroXti tov
<^f\<Ji,

©eoD."

<T[xt-

Kpd
**

TOt

yap ^o^d^ovTag eXeyyet Seog, Kat

"

itolov

oIkov 01-

Ko^ofx-^ceTe fxot" Opovov eyovTt tov ovpavov, viioTro^tov ^e t>jv y^v'

e^et

yap

e^et Totg

avveaTdkOat Kat

TreptitipyjaQat

tottov tvjv
eii^

avTov

(pvaiv
'XJ^pet

vTretXYjcl^oat,

KaTa^ei^at aacf^xg, oti re
yjKet

TiavTa'/^, Kai 10

fxev

avTOV ov^ev,

^e fxaXXov
ft.eaTYj ^e
v)

'tta

TidvTCov

avTog'

Ka)

•irXyjprig fxev 6

ovpavog avTOv,

yvj.

51

^KXrjporpaxrjXoL, kcu
aXTLV.

dTrepLTfJirjTOL

Ty KapSia Kal tol^

ToT Xptsostomot. KvTavOa Komov
Ke-xj^vjTai'

KaTa(f)opiKag

tw Xoyco^S

TToXXvj

'fjv

irappYjata fxeXXovTog avTov aTroBvYiaKetV Kat

yap Kat tovto

otfxat aiiTOV ei^evat.
'

ToT
yap
Vlfj

ATTOT.

Opa

Tov dv^pa ov [xeTa Bvfxov ttaXeyofxevov' ov
TtpotpYjTtKov
dveft.vYjaev

v/3ptaev,
Tjv

dXXa
OTe

avTovg XoyoV OTt
vitep

yap ovK

Qvfi.og,

KaKiig eiiaaye, tot€
TYfV

avTWv vivyeTO 20
ovTag ovk

Xeym' "

ftjri

aTYjafjg avTolig

dfxapTiav TavTYjV

ipytl^ofxevog avTolg,

dXX^ dXycov

inrep

avTWv Kat

"^aKvofxevog

TavTa

e^deyyeTo.

ToT

ATTOT. UpoXapoiv lepefkiag

7rpo(pYjTV}g

TovTa Xeyei.

'YfieL9 dei

Ta

YlvevfxaTL

rw

'Aylcp dvTLTrLTrreTe'

wy

ol 25

7raT€p€9

VfJiCdV, KOLL Vfl€LS.
y;

^v]ft,eta)Teov oti

TreptTOfj.Yj iivevfi.aTtKOv Tt

eaTt, Kat ovk ev

TVf

TYjg

d^po^vaTtag dno^oXvj

Oeapovfnevi^.

ToT Xpt202t6mot. "OTe
eOveTC'

ovK e^ovXeTo Qvatag eivat,
OTe ovk vjOeXe tovvai

vfi.(ig
vfji.iv

oie ov (SovXeTai irdXiv, BveTe'

30

TtapayyeXfi.aTa, eiieaTtdaaaOe' OTe eXajSeTe, Yjf)ieXvjaaTe' itdXiv OTe
elaTVjKet

vaog, e'i^aXa

eBepaiteveTe'

otc (SovXeTat

yooptg vaov
^'

6epa7tevea6at, to evavTiov TtotelTe'

Kat

ovk

eiite,

tw Sew

avTi-

"

TtiTtTeTe,"

dXXa " tw

IlveyjaaTi," ovToog oii^efxiav oi^e ^ta(f)opdv.

VII. S3'

TX2N nPAHEilN.

127

SeTHPOT EK TH2 nP02 TOT2 EN THl MONHI TOT 'IsAAKOT
'Eni2TOAH2.
'O Twv
'louBa/oJV
7rapavo[j.oi
rvjv
^^fJ-og

to)

Uvevfxart

Tw

'Ayidi

^ivjVtKag

avTnmrrovrig, Kai

evavrtav aei rois rov
^i' v]fJLai raTre/vov,

Seov

vofJLOig (f)epoft.evot Trpog

ro evreXeg Kai ro

T^f Tov Qeov Aoyov Kat Yiccryjpog
(og

evavdpcoTrrjcrecog

rv(f)Xcarrovre$, 5

ev

aKorw

TreptTrarovvreg npoaeiiraioV

Kat ytyovev avro7g

"

o

"
**

XiQog aKpoyjivtalog Kai eKXeKrog Kat evriixog Trerpa crKav^^aXov Kai
kiQog Trpoa-KoiMfjiarog'" Kat ov^^afJiag evevoovv avrov ryjv irpoatoovtov

vnap^tv, Kat rvjv €k

UaTpog
Kara

aaccfJiaTov yevvYjatv, Kai

to icpog rov

yeyevvvjKora

icrov,

Kat

Ttav ortovv

airapaKXaKrov.
;

lo

52

Tiva

T(ov 7rpo(f)rjTcov ovk idLco^av ol Trarepe? vfiav
^aev

'npiTENOTs. AXi^Sevetv
Trpoatefi.evoov

rov Hre^pavov

nag oartg

ovv rav

rag Tlpd^etg rav 'AiroaroXcov
Trccg

ofiokoy^cret'
fxefji.(j>erat

aTroOei^ai

Se diTO r^$- iraXatag ^taO-^Kvjg

evXoycog

roig Tia-

rpdcri TcSv eig rov ^lvjo-ovv dntcrrovvTcav, w<r 'ttcn^acTt rovg iipocj^Yirag 15

Kat anoKTeivacTtv'
Katvfjg ^taQvjKVjg.

ov

^vvarov dito rcav

(f>epof>.eva}v

l3t(3Xtcov

r^g

K.al

a7r€KT€Lvav

tov9 TrpoKaTayyeiXavTa^

Trepi

ttjs

eXevaecos tov dLKaiov,

laANNOT.
crreTXat.

Eri " rov ^tKatov

'

Xeyei, (3ovXofj.evog avrovg

Kara- 20

Ov

vvv

vfjjels

TrpoSoTcu Kal (^oveLS iyeveaOe'
otg
vofj.og

'Es ANEnirPA*oT. Tovreartv,
eycav, airiveg

^e^orai, otard^et^

tadyyeXov hcotovv iioXtretav

ey(etv

TOff reXovvrag

avrov.

25

S$

OlTLves iXajScTe tov
Kcu ovK i(f)vXoi^aTe.

vofiov

€ls

SLaTayas dyyiXcov,

ToT Xptsostomot.
vj

Ttveg
^t
vjv'

(f>aai rov liro

dyyeXcov ttarayPevra
0(p6evrog

eyyetptcyQevra
ft.vi

avrco,

AyyeXov rov
ov^ev

avrco

ev

ra

^drco'

yap

dvGpconog

Qavfj.aaTOV,

(f>viai,

rov eKelva^o

Ttotvjaavra, Kat

ravra

Tioi^aai'

rovg KarayyeiXavrag avetXare,
rolg ayyeXotg avrov, Kat rotg

TioXXS) f/idXXov
Tipo^f^viratg,

avTOV Kai Sew, Kat
rco

Kat

Y{vevfj.aTt,
vj

Kat iidat

^eiKVvatv diretSovvrag'
itpo^f^vjTag

Ka6wg Kai

erepcoSt (pv]aiv

ypa^f)"^'

" Kvpte, rovg

aov

128
'*

EPMHNETA

VII. 54.
nap-

aireKTeivav, Kai to. dvaiaaT^^pid (tov AfarecrT^ei^av" tovto

pYjaia avopog tov aTavpov eyovTO?.

54

AKOvovres Se ravra, 8i€7rpiovTo tols KapdlaL^ avTcov,
Kou e^pv\ov T0V9 oSovTas
iir

avTov.
OTe
^<'
eXafji./3dvofJi.ev

AiATMOT.
**

TTroyyuv eaa^pi^viaST} tovto,

to 5

e/

yap

6 ^i

dyyeXwv XaXyjdeig Xoyog'
viro

6

dyyeXm

^iaTayeig,
ovTcog

vofxog

dvOpwnoig

Qeov ayyeXm
ovtw
'^ieTdyi^

'^i^^oTai'

el fx^

dpa Kat

^e^r/Taif OTi

vofxog

Toig

avBpwiroig, iva

dyyeXm

TToXiTeiav eyjaai'

Tai yovv
'*

irepi

Kai yap ovTOi vtto Qeov TeTayf/.evoi etatv' etprjavTm' " evXoye^Te tov K.vptov iravTeg ot ayyeXoi 10

aiiTov,

'^vvaTot
vj

tayyi, TtotovvTeg

tov

Xoyov

avTov.^'

^OKeT ^e

/3taiog eivat

^evTepa diro^^oatg.

ToT Xpt2o2t6mot.
ft.y)v

Tiwg ovK eXa/Sov eK

tcov etpi^fxevm d<f>opev KaKoHg'

eig to fj^ dveXeiv avTOv'
lov^^aiot

opa irdXiv Tovg d^tKovvTag
*'

KaBdirep
**

duopovat XeyovTeg'

ti •nof^acofi.ev To7g dvQpa- 15
01

TToig

TovTOtg;' ovtco Kat ovTOt OtanptovTat'

avKo<pdvTat fxdXXov
tq

dvYjpovvTo'

ovTag dXvjSeg,

oirep

det

eXeyov, OTt

noteh KaKiogy

TovTo Ttdayetv eaTt KaKxg.

^^

^Te(j)avo9 Be VTrap^cdv TTX-qprjs TriaTecos kcu Ylvevfxa-

ros Aytoi', drevLaas

els

rov ovpavov, el8e Bo^av Oeov, 20
eLirev, i8ov,

^6Ka\ ^lrjaovv ecrrcora eK Se^Lcov rov Qeov, kcu
Oecopco

rovs ovpavovs dvecoyp.evovs,

koll

tov

vlov

rov

dvOpcoTTOv ecrrcoTa eK 8e^Lcov rov Qeov.

ToT XpT202t6moT EK TOT
T/of
dvQpctiTTQV
e^yetv

EI2

THN ANAAH*IN A^POT
Kat
ei

«T.

eaTtv

6

eK ^e^tm tqv ©eov'

vofj.i^etg

vnep- 25
to,

j3oXi]v

ro

etprjft.evov,

Ylvevf^aTog

7reTrXYjp(Ofi.evog

Kat
aot'
'

TotavTa fx.dXtaTa d^taSetg opdv Y^Tetpavog, dnoKptveTai
ei^e
'*

oti

Tov

vtov

tov dvSpaTtov eaTWTa eK '^e^tm tov Qeov
Tt
oiiv

^aeTa

TToXXrig TVjg ^o^vji'
TYjv

eaTcoTa Kat
p.dpTvpa'

ovy^i Ka6Yjf/.evQv

;

iva ^ei^Y]

dvTiXvjxptv
**

TYjv

etg tov

Kai yap nepi tov ITaT|30f3o
*'

Ae^yeTai*
**

avaaTa
6YjaofJ.at

Qeog'
ev

Kai TtaXtv,

vvv avaaTY}aofi.ai Xeyei

l^vptog'

awTVjptcp'
itetar\

tva ovv TtoXXvjv

tw

dSXvjTyj tv]v

TtpoBvfJitav Ttapdayyi,

Kat

Tovg

fj.atvQfj.evQvg

eKeivovg

KaSv-

(peTvai

TYjg

KaT

avTov XvTTVjg, to tov

/SovjSovvTog

eiTttetKVVTat

VII. 57-

T12N nPAHEX2N.
*'

129
avv-

ayrj^a' ori yap ov^ kaTfjKev, aKovaov TlavXov Xeyovro^,
*'

r^yeipe Kai <TvveKd6i(Tev ev Toii eTrovpavioig ev ^e^ia avTov, vitepavft)" Trdatjg dpyyji;

"

Kai e^ovaia^ Kai KvpiOTYjToi;.
Oifji.ai

ToT ArioT Basiaeiot.
KaOiOpvaiv TO Tidyiov TYjg
veiv'

yap t^v

fxev

aTdaiv Kai

tvjv

(f^vaeiog

Kai irdvTr]

aTdaifxov v7ro(f>ai-^
Trjg

Ka6o Kai

6

Bapovj^ to aKivvjTov Kai afxeTd6eTov

tov Qeov Kat

e^ayctiyvjg
*'

ev^eiKvvff.evog e(pi^,

" to av
ttjv

KaBYjfxevog tov alcova,

'^fieTg dTioXXvfi.evoi
OfJLOTifJiOV.

tov

alava/

^e^tav ^e yjtipav ^iyAovv to

T^f d^iaq

Ammoniot. Seov
T>;v

l^eTv d^vvaTOV' ^io eiTre

*'

^o^av Seov'
OTt
yj

TavT^v lo
oi

oo^av KaXe7 Seov KaTayjjvjaTtKxg' ^io

arifi.etuiTeov
yj

Ae-

yofxevot eapaKevai 0eov, ^o^av eapovv 6eiav'
ve<f>eXyjif
yj

ev irvptf

ev

aTvXoi

ev aa7r(f)etpoet^ei opdfxaTt

yj

vjXeKTpoei^et.

57

Kpd^avT€9

Se

(f)covfj

/xeyaAr;,

avveaypv ra (hra av15

Tcov, Kou cop/jLTjo-av ofjLoOviJLadov

eV avTOV

HsTXIOT nPESBTTEPOT OTI nAPESTH EK AEHIA2 nENHT02.

Ev ydp
vkovTeh
av
fiev

ToHg

\ov^aiotq avTOV S/a tyjv eKelvav dittaTtav Trevofi.evov,

TrtTTotvjKev ev

Toig e6veatVf eK ^e^tav avTov itaptaTag, oirep

^oKeig eivat TairetvoVf eaTt ^e a(f>otpa vxpvjXov'
ccg

Ka)

irepl

fjiovov

Xtov

Seov Kat

OfLoovatov ovvafxevov Xeyea6at' loaTtep

yap 20

6

Tiog ov

fLovov CK ^e^txv KddYjTai
(f)V}atv

Tov YlaTpog,

dXXd Ka)

eK

^e^tm

taTaTUi,
**

yap

6 Y.Te<pavog,

"

eitov Tovg ovpavovg dvecoyfne-

vovg, Kai

Vf^aovv eaTooTa eK Se^/c3v

t^? '^vvdfneag'"

ovtci)

Kai
rjfxeig

UaTVjp iaTaa6at eK ^e^tav XeyeTat tov Ttov, 7va
a^tav Ttov Kat

fxiav

naTpo?

fi.d6a3fj.ev.

25

ToT Xpt202tomot.
**

Oitep ovv Kat ent tov ^ptaTov eTtotfjaav,
**

TovTO Kat evTav6a' Ka6ditep ydp eKe7vog eiTteV

oxpea6e eK ^e^tav
(3Xaa(f)Vjfj.tav

toD Oeoi; tov viov tov dv6pooitov Ka6-^fiievov" Kat
Q}pfj.Yjaav eit

TO itpdyft.a KaXeaavTeg
eKei
dieppvj^av

avTOv, ovto)
d/Ta

^17

Kat evTav6a'

Ta

tfj.dTia'
ei

d)^e

Ta
ceg

avveayov.

oXtya

— Ka;

Ka/

fj.eT

30

fxriv

eil^ev^eTo,

fi.atvoy.evov e^et d(f)etvat'

aAX'

efSovXeTO avrovg eitdyea^ai'

eitet^hri

ydp

elite

Ttept

tov 6avdTov,

Kat
vat

Ttept

dvaaTaaeoog ovoev
^oyfia,

OteXeyjSi^'

Kai tovto yj6eXi^a€ 7tpoa6eitva

TO

Kat

ovTca<;
''

avTa
Cod.

e<f)dvyj'

Kav

ovtci)

^e^covTat

iizfp

avw.

130
lov^aioi.
irepi
eireihr}

EPMHNEIA
yap to KaBicai
<f>opTtKOv
vjv

VII. 58.
avTol^, Tetag tov
TipoawTrov avTov

avaaTaaectis KtvfT

XoyoV ^ia tovto Kat to
(pikdvSpcoTTog
oov,

oeoo^aaTo'

yap Qeog

^t

wv eTie^ovXtvov, tta opa

TOVTWV €(3qvX€to
yiveTat.

avTOVi dvaKa\eaaa6at'

Ka)

oaa

aYjfjLeTa

5

58

Kai eK^aXovre^
^ptaTov' Kat
ev

e^co rrjs TroAetoy, iXLdo^oXovv.

ToT Xptsostomot.
avTw

Ylaktv

e^co

r^f TroAewf, wanep

eiii

tov

rcS 6avaTo: o[j.okoyia

Kat to KYjpvyfj.a.
irokectig,

Apseniot. "Ka/ eK^aXovTeg e^a T^i

eXt6o(3oXovv."

Tcvpyov (pKooo[J.ovv TtapaneixTrovTa avTOv eig tov ovpavov.

10

Kat
Opa
Tifjv

ol

fJLaprvpes aireOevro

ra

l/xdrLa

avTcov Trapa

Tovs TToBas veavLov KaXovjxevov ^avXov.
TiSog

aKpt(3S>i itept
fj.eTa

YlavXov ^f^yehat,

tm

aot do^yi^ Betav

evepyetav.

be

TovTa TrdvTU

ov

fxovov

ovk eTitaTevaev

eKehog,
atv,

dXKa

Kat fAvptaig avTOv ejSake yepat'
^e ^v
t-Jj

^;a yap tovto

^^-15

" E«DAoj

avvev^oKm t^ dvatpeaet avTov.

YiVfjjnapwv

dvaipeaet YTecpdvov tov AvroaToXov Kat M.dpy]v

Tvpog, Kotviovog re

tov (povov, Ta TrdvTWV ifxdTta tS)v Xi6ol3oXovv-

Twv avTOV KaTe^(^dfj.evog (pvXdaaetv' tva Tag
ay\Tat itpog tov
<f)ovov.

ndvTm

yelpag y£r\-

20
^T€(f)avov, iTnKaXov/jievov Kcd

59

Kat IXlOo^oXovv tov
XeyovTa, Kvpte
*\r)(TOv,

Se^aL to Trvev/JLa fiov.
oog

A0ANA21OT. TaTg
Ta

TToXXaig

etTreiv

yepaiv, wv avTOg eT-^pet

ifLdria, tov ^Te(f)avov Xtdd^av.

AetKVvvTog ^v tovto, OTt ovk diToXXvrat, Kat ^t^daKovTog av- 25
Toy^.
'^.fjfj.etcoreov

ort tyjv t^v%>jv to 7Tvevfj.a KaXeT.

ToT
TaTg

AriOT KtPIAAOT EI2 TO " IIaTEP EI2 XEIPA2 20T nAPA-

TI0HMI TO HNETMA MOT.
'fjfKerepatg

Meya

TrdXtv Kat e^atperov KaTop6afJ.a

ipvyaTg, ^ta rov Trdvrav Tjfiwv '^cor^pog ^ptarov' ^ta r^g Trtarecog r^g etg avrov, Kat
dvOpooTrov (f>vaig evpeBr] TrXovryjaaaa'
f/LVjKeri

30

cire/§>?

yap ^e^tKatafieOa
TO
dTrXyjft.fi.eXec
yj

ev

ai/Too

Kat

KeKatvoTOfj.YiKev

^fxTv,

ro

jaev

elg

a^ov rpeyetv rag rav

i

Leg.

iil^yj.

VIII.

I.

TilN nPAEEXlN.
a7raAXaTToaeva$ ^vya.^ Ka6a Kai
X^</?a$TrpwYjVf

181
TrefXTreaSat Oe
6

<xai(xar(t)v

fj.aX\ov

eli

Seov
^lYja-ov

^oovTog'

Kat

tovto

el^wg

ayiog
o

ecf^y)

STe^avof, " Kvpie
^e ypd(f)ei UeTpog'

^e^ai to

TrvevfjLo, fxov.

Kat

fxaKapiog

" icTe Ka) iiday^pvTeg Kara

GekfifMi tov

Qeov,
^

"
60

TiiaTSa KTia-Trj irapaTtOeaSuxrav

Tag eavTcov xpv^ag,
(^ycovfj

Qeh
crTr)o-r)9

Se tol youara, €Kpa^e

fieyaXy, Kvpie, ^r)
koll

avTols ty)v ajiapTiav TavTTjV

tovto ehrcov
dvaipeaei av-

I eKoifjLT^Or).

SaOAoy
'

Se

r)v

avvevSoKcctv

Tjj

TOV.

ToT
rjv

ATTOT.
<f>vja),

D,<J7rep

yap

aTtoXoyovfi.evoi; OTt

ov^he

to.

TrpoTepa ro

BvfxoVf

" Kvpte'"
d<f)e7vai

Kat ^ovXofxevog avTovg Tavrr] evKrTrafxev

<7aa6ai'

to

yap
^e

tov Bvfxov Kat Trpi opyriv
irdQovg,

tw 0ov»,
eirotet

KaBapByjvat

t>jv

i^u^vjv

tov

evTrapdoeKTOV

tov

Xoyov.

ToT
/xeTot
fJ^eyjpt

ATTOT.

Kai
Bet;

ovy^ aTi^^wg

evyerai

fiaKdptos

oi/TO<r,

aAAa

15

Trpoao^yrii;

ra yovara'

opa Behv

avTov

tov

BavaroV

TovTov (rvveyaprjae
iTpootft.totg

ttjv xpvyji^v eivat ev

avTW

6 ^e<T7roTi^g.

Ev

Tov KrjpvyfKtXTog

llTe<f>avog
6

vnep Tovg noTaairo-

fxovg peoiv

Kai TrdvTag

eTrt(7T0ff.aTt^(cv,
co

Tag dvata^/yvrovg

(ppdrrccv

lov^^atav ykccTTag,

ov^etg dvrtaTTjvai YjovvarOf

rtavra 20

avyyetg ra
(pavY},

lou^aiV^a,

kafXTrpov arr^aag rportatov Kat vtKi^v itepiTteitXrjpoofKevog,

yevvahg ovrog Kat ao<pog, Kai ydptrog

Kat

ToaavTYjv

eKKXrjatav axpeXav, ov^e TtoXvv yjpovov Ttof^aag ev

Krjpvyfxart, dBpoov vjpTtdyr]'

Kat wg

(3xda(f>rjft.og

KarebiKd^eTO Kai
25

KareXtBo^oXelTo,

Tot
coaTtep

attot.

Y.rip.ehv fxeytarov eK(f)epm Tvjg

eig

0ecv
ov

aydTtvjg.

ydp

Karapoifxevog

rw

^tccKovri

^etKVvatv ort
ovTcog

a(poSpa

"^atpet vTtep rov 'Kptarov
efX(f}aivet

ravra

rtdayjDV,

evXoyuv rtoXvv

avrolg rov epcora.

Tot

attot.
;

Ti
et

ovv

ovK earYjaev avro7g ro dfxdpry^fxa,

aXX 00

d(f)YiBYi (pvjaiv

ff.erevoYjaav d<pY}6Yi'
tyjv

Kat ydp 6 fxvptatg (3dXXa}v

avrov yjpat, Kat ^tcc^ag
Trpoarar^g eyevero.

eKKXYjaiav riavAof, r^g eKKXi^atag

S 2

132

EPMHNEIA

VIII.

2.

riepl Siodyfiov TTJs ^'EKKXrjcrLas

/cai Ta(f)TJs '2Te(f)dvov.

'EyeVero 8e eV

eKeLvfj Trj rjfJLepa SLooyfxos fxeyas eTTi rr^v

eKKXrjaiav rrjv iv 'lepoaoXvfioLs.

ToT Xptsostomot.
Qeog yiveaSar
[xaTa'
eOavfxdaBvjo-av
"^ia

'

Opa

7r«f TrdXiv 7:eipa(7ixovi avy)(cop€7 o 5

opa Kai TtapaTYjpei oirwg olKovofxe^rat ra Trpayto, avj[xe7a'

fxacrTtySevTeg ov^ev

e-TraQov'

KaTecTT/jaav

em

rwv yeipav, Tjv^ave

Xoyog'

naXiv cvyyapt7
ecfyo^ovvTo

kcc-

Xvfxa [xeya yeveaQai Kai ^iayfjiog ovy^

Tvywv.

yap
10

BpaavTepovg avrovg yevofxevovg' Kai afxa ^eiKvvrai oti
"^aav 01 (f)ol3ovfxevoi,
OTt
01

av6p<xnrot

(pevyovTeg'

tva

fxrj

av fxera ravTa Xeyyjgy

yaptTt

fxovYj

KaTapQovv, Kai e^tccKovro, Kai avToi oetXoTepot

ytyovaatf Kat eKe7vot BpaavTepoi.

Havres
Acai

Se BLeairaprfcrav

Kara ras x^P^^ "^^ lovSaLas
15
vjv.

^ajxapeLas, irXrjv toov 'ATroaroXcov.
ATTOT. TovTO oiKOVofxia
cog

ToT
TTOv 01

fAyjKert Xoittov ev lepoao-

XvfLoig TrdvTac, KaOvjadat, a^eag Se

eTcefxiyvvvTo

t^ Yaft.apeia XotAttocttoAwv

aKOvovTeg

" eig

oSov eOvSiv

javj

direXByjTe

TrXrjv tSov

(pyjai,
fi)fl

Kai TavTfj iipoadyeaBat
tvjv

f3ovXof>.evot

rof?

lovoatovg,

aXXa
20

KaTaXetipeiv

noXiv, Kat CTepotg yeveaBat Opdaovg atTiot.

2

^vveKOfXLaav de tov ^Te(j)avov avSpes euAa/Seiy,

ToT

ATTOT. E/ €vXaf3e7g vjaav, ^iari KOTreTOV
entyapig
vjv

eTtof/jaav

;

ovTra

vjaav TeXetoi'

dvBpwrrog, Kat tovto ^eiKVvatv avQpw-

TTOvg ovrag, ovyj,

(f>of3og fuovov

dXXa

Kai

vj

Xvrtvi

Kat

KOTieTog'

Tig ovK av

eKXavaev opav tov

vifxepov

eKe7vov
;

Kat dpvetov

XtQo- 25

XevaTov yevofLevov Kat Keifxevov veKpov
eiTtev
**

tKavov avTOv

erttTd^ptov

^.vayyeXtaTVjg

tv}v (fxowjv TavTVjv,

"

fxvj

aTi^avjg avTo7g tvjv

dfkapTtav TavTVjv.

Kat

eiroLrjaav KOTrerov fxeyav eir
'

avrco.
vj

AiATMOT.

ClaTTep ov Tidv Kephog diioheyeaBat te^,
ovToog

fiovov ro
^vjfLta

30

Trpog TVjv Kvptag w(f)eXeiav avvTeXovv'
vj

ovk

e-nt

Ttdavi

avfL(popa.
i

^vayepaivetv
est

yjpv},

aXX

eni

fxovav

twv f^XaTTTOVTWv

Notanduin
Ttift

neque in nostro Coclice neque

in Coislin. apparere

tit.

Cap. H. quod CEcuin. orditur ab
^Tecpdvov.

'lov^baluv enavda-nza-n; Ko.) ffVKOcpav-

Tia

VIII.
ipinr^V

6.

TX2N nPAHEXlN.

133

eTtei

rotvvv kui o Yrecpavog avv avBpaitoi? Trpo^ Qeoael^eiav

ToT^ TroGovaiv avTyj noXv avvejSdXeTo'

aKoXovGov

v]v

€7ri

t^ avatfxvjv

peaei avTov, dviapSx; (pepeiv aTepyjBevTa^ dv^po$ toiovtov, ov
OTi TovTic KOTieTOg jW-eyaf ye^yove twv vaTepvjBevTOov avTov,

^e

avajKahv
coiiv, $
irepi

ear) Ka\

eiri

BavaTW twv TvyovTCov, Kav

aWwg

(fyiATaToig

o\o(f)vpea6ai, Xvnovixevovi irepa tov ^erpov'
TovTCtiv

tvtiov
eiii

yap Kai

titaaiv

o

"EaTVjp,

{J-ey(jpi

tov oaKpvaat

tc5 ayaTi(t)iJ.ev(^

Aa^dpw
3

TeSvyjKOTi ecpOaaev.

^avXos Sk
K0V9

iXvjuLalveTO ttjv ^^KKXijalap,

Kara tovs
Kcu

oi1

€la7rop€v6fi€uo9,

avpcDv T€

cLvSpas

yvvoLKas o

4 Trap^SiSov

€i9 (PvXaK-qv' ol fJL€V

ovv 8Laa7rap€VT€9 SltJXOov,

€vayy€XL^opL€VOL tov Xoyov,

ToT Xpt202t6mot.
Kai

rioXXrj

rj

fxavta to Kaivov avrov eivai, to
xpv)(vjv

eU

Tovg oiKovg
*'(Ty^wv
,'

eicrtevat' tvjv

ydp

avjov e^coKev

viiep

tov
15

vofJLOv'

<f)Vj(7iv,

" dv^pag Ka) yvvaiKac,r opa Kat
tvjv fxavtav'

tvjv irap-

pvjfjiav

Kat

TYjv

v^ptv, Kai
KaKoTg'

Toy^ efJLTrnrTOVTag

anavTag

fi.vptoig ^teTiSet

diro

ydp

TVjg crcpay^g

TavTvjg OpaavTepog

yeyovev.

ToT
ovte

ATTOT.

'Evio-j^ucre,

(pv](}-iv,

^icoyfxoi'

dXkd roTe fxaKtaTa
avjfj.eTa'

irpoKaTe^/pfj.eyovi

e^eiXeTo'

eTteTei^/iae

ydp avToig rd

20

BdvaTog YiTe<pdvov ea/3ecrev avTwv tov Gvfxov, dX?C eireTeive
e(TKop7tt(Te

fxdXXov'

Tovg ^t^aaKdXovg, ooaTe TiXelova yeveaQat

tvjv

fj.a6vjTeiav'

Kat yoLpd
yjpviaTa.

^V

KatTOt

KoiteToq

^v fxeyag'
vjv,

iXX' opa
ovTog av-

TrdXiv

Ta

tKavov %povov to
'Ztft.cova

voavjfxa

dXX

Tovg e^eiXaTO. ttw? Se Kat tov
lovhav

ejBaTtTtaev

',

wanep Kat tov 25

^ptaTOi e^eXe^aTO.

* Hfpi ^iX.iinrov tov 'Attoo-toXou noXKovs lacra^vov «Vt

ttj Sa/iapctct.

5

<I>/Af7r7ros'

5e

KaT^XOcov

€ls

ttoXlv ttjs

^afxap^ias,

6€Kr}pv(ra€v avTols tov ^pLaTOv.

irpoa^l^ov Se ol o\Xol

TOLS X€yop€VOLS VTTO ^LXlinrOV OpodvpaSoV, €V TCp OKOV- 30
€Lv

avT0V9 Kcu ^X€7r€LV Ta

arjfx^la

a

€7roL€L.

'IZIACPOT EH Eni2T0AH2 TMZ.

OtJp^

'AvoaTOXog ^lXtTTTrog

^ Cod. eifuv.

134
6 ev

EPMHNEIA
Toiq
%(£t(.Ka.

VIII.

7.

«'aTaAfyo/Aevof, «AA' e/V tcSv cTTTa twv /x,6Ta toD

apia-Tea)$ Kai ap-^^^taTpaTVjyov

tZv KaXKiviKav fxapTvpm llTecpdvov
ovTog eartv 6 Kai tqv

eirikeyeig

irpo^;

tvjv

tSiv

yjfjpav oiKovoixiav'

evvovy^ov (SaTCTiaag^ Kai tov "Z/ixoova KaTriyyiiaq.

ToT ATTor EH Eni2T0AH2 TMH.

Ettc/^tj

koli

^KapTvptav

^rj-

5

Ter^ Tov irpdyiJ.aTog ypa(f)iKYjv, aKove tov 'navapicrTov Aovko,

ev

Taig Tlpd^eai yeypacpOTog' dvatpeGevTog "ZT^pdvov '^twyfxog eyeveTO
fJieyag eTri tvjv eKKkyjaiav'

"

TrdvTeg he ^ieaTrdpYjo-av

KaTa T^g yw'

pag

TYjg

[ovoaiag Kai
OTt
6

TVjg "EafJiapeiag, ttXvjv

twv "'AnoaxoXm'

ag

QYjXov etvai

Anoa-ToXog ^iXtTnrog

crvv Toig

dXKotg Attouto- 10

Xoig

eiri

l€pGao\vfji.oov KaTefxetvev.
TctiV

ToT ATTOT ES EniSTOAHS TMH.
lepoaoXvfXotg
7rept\et(f)6evTCi)v,

AlIOaTQXwV
tSov

fJ(.OV(i}V

eV

Kat irdvTWV

Xotnav
vjv

ft.aSy]Tav,

akXov aXXayov ev^taaTrapevTogf
^tXtTnrog,
6

ev Tolg ^taairapeTatv

Kat ovTog

Kat tov Y,tff.ma KaTf\yjri(xag ev l^aft.apeia, Kat tov 15

evvoDj^ov AcaTa 6eiov yjpyjaf>.ov PaTTTtaag'

vno tov Y\vevfj.aTog Ki»-

piov

etg

A^coTOv |aev evpeOy]'
TVjg

iipog

t\

Katadpetav

ODpft.v)ae

tv]v

avTOv eveyKovaav'
lacog

yap

eirt

Y^Te^dvov

Xvirvjg TretpaaBeig,
o'tKa^e.

Kat

^etaag

ff.vj

t»v ofxoKov fj.eTdayri, eitaXtvoaTYjaev
TN.
f>.ev

Es Eni2TOAH2
Kat eTepa.
BevTag'

^FjTrei^v}

TioXXm aTro^et^euv epag,

itov

20

^iXtTnrog

efSaTTTiae Tovg ev ^afi.apeta fj.a6YjTevot

TleTpog Kat ^ladvvv]g
Trpog avTovg, ty]v
elg

ATroaToXot KaTa^dvTeg airo

iepoei

aoXvfxm
^e 6

tov Y\vevfj.aTog ydptv TrapeayovTo'
ty]v

{Sa^Ttaag

rav 'AttocjtoAwv eTvyyavev, etyev
PanTt^et Se
v]

avBev-

Tetav TV]g tov YlvevfKaTog ^oaecog'

jtxovov (og fJ.aBY]TY]g'

25

TeXetovat Ve

tv]V

ydpiv

01

'AttoVtoAo/, olg

TY]g TOiavTY]g ^oaecog

av6evTeta e^e^oTo.
7

rioAAot yap twv ^'^(ovtwv irvevfiaTa aKaOapTa, ^ocovTa
(f)(ovfj

fieydXj) i^rjpypvTO.
avjfi.e7ov

ToT Xpt202t6mot. Tovto yap
ot ft.dyot

(pavepov, OTt

ovy

(og

^o

enotovv'

'tacog

yap

eKelvog e^eafi,ei.

IIoAAoi Se TrapaXeXvfJLevoL Kal xojXoI iOepawevOTja-av
eyeveTO 8e X^P^ fxeyaXr) ev
Trj iroXet eKeivrj.

OvK

vjv

evTav6a

dirdTV}'

7repnraTY]aat

ydp

'etet

Kat evepyvfaai.

VIII.

13-

TliN nPAHEHN.

135

KE^.
Ilcpt 'Sificivos Tov

I.

Mdyov

TricrTeva-avTos Koi
TrXfiocriv.

^onTKrdevTos^

<tvv fTtpois

9

Aurfp 8e TLS ovofiaTL ^ifxcop, irpovirrip^ev ev
fjLayevcov
koll

ttj iroXei

e^iorcov to eOvos ttJs ^afxapeias, Xeycov $

eivai TLva eavTOv fxeyav.
Yliag

ovv avrov ovk aveTkov uaTrep

Avaviav Kai
avTjpeOv)

'Ea.Trcpeipav

;

OTi Kai TO TtaXaiov o
(fypovia-jxov,

ra ^vXa avXXe^ag

eig erepwv

ax-

Kat ovKeTi (repog to avro ireTiovBev, ovto} Kai vvv.

ToT

ATTOT.

Opa

Kat erepov Tteipaafkov tov tov Yi[xmo$

*'

Xeyctiv

lo

eivai rtva eaurov.

ToT AnOT Eni*ANIOT EniSKOnOT KTnPOT EK TOT
roT TOT IIanapiot.
kovg'

B

a6-

'O

'Zificcv

ovroi vneKopiaaro rovg ATToaro-

Kai avrog te rolg aXXotg 6ixoi(cg vito ^tkfmiov e^anrtaBfj
oi

fxera TtoXXm'
Aftjv

^e Ttdvreg yj^ptg avrov e^e^e^avro rrjv rav
r^Jqg

fxeyd-i^

Aiioaro\Q)v napovatav, Kai S/a
eTret^^YjTrep 6

avrwv yeipoBeaiag eKa^ov

Wvevfxa AytoV

^ATroarokog^ ^tXnncog AidKovog wv,

ovK eiyev e^ovaiav Ayiov.

rvjg

yeipodeatag, rov S/ avrvjg ^t^ovai Ylvevfxa

10

*Qt

irpo(Tei)(ov airavTes airo fiLKpov ecos fieydXov,
rf

Xe- 20

yovTes, ovTOs eaTLV

SvvafiLs tov

Qeov

rj

fieyaXrf.

ToT Xpt202t6mot.
eipvjfxevoV
Tflo

Ka/

eTTkyjpovro

ro itapa rov 'Kpiarov
xpev^aTroaroXoi
ew/

ori

ekevaovrai xl^ev^oypiaTot Kat

ovofxari fxov.

1

Ylpoo-elxov 8e avTco, 8ia to LKavco

Xpovw tols

fiayeiaLS 25

i2ePeaTaKevai avTovs.

OTe 8e eirioTevaav tco ^LXiinroii

evayyeXL^ofxevcp irepl ttjs ^aaiXeias tov

Qeov

KoiX

tov
koll

ovofiaTos 'Irfaov \pLaTov, ejSaTrTi^ovTo av8pes re
yvvaiKes.
jf^MMflNioT.
vXYfv
fxovtf
ei
vf

Hv]fxeia)reov

6rt

ov

^ei

fuv TrXvjatd^eiv fxdyoig'
rayefag'
v]

2,0

airarvjOetg rtg
ev TOig

eirotv^aev, a(f>iarda6a}

yap

eirt-

KaKolg eig eKaraaiv ayet

<f)pevwv, (aare fxyj avvievai

ra

yivofxeva ^taKpTvai.
'"

Iia

Cod. Coisl, et (Echid.

aveXdoVTo,'

Cod. N. C.

136
13

EPMHNEIA
Se
'2i/x(ov

VIII.

14.

'O

Kol avro9

eTr iarevae, koll

jSaTrTLaOels r]v

TrpoaKaprepwv r«

<I>tAi7r7rct)

Occopcop re arjfjLeLa koll 8vva-

i^fieL^ fieyaXas yLvopLevas, e^LaraTo.

aKOvaavTe^ 8e
rj

ol ev

\epoaoXvpLOLS 'ATToaToXoL, otl SeSeKTaL

^apxipeLa rov
Kcue,

Xoyov Tov GeoO, aireaTeLXav 7rpo9 avTOVs YleTpov
^lcoavvTjv.

ToT Xptsostomot. Ov
TOtOVTOS.

'TTKrrecog

eve/cev,

aAX waTe

yeveo-dai

15

OLTLve9 Kara^avTe9 Trpoarjv^avTo Trepl avrcov, (mcos

i6Xal3coaL UveviJLa^AyLov, ovSeTrco
eTriTreTTTcoKos, fiovov 8e

yap

rjv eir

ovBev\
els

avrav

10

^e^airrLaixevoL rjaav

ro bvofia
eir

jyrov K.vpL0v
rov9,
KCLL

'Irjaov.

rore eTTLTLOeaav ras xelpas

av-

eXdpL^avov Ylvevp.a "AyLov.
'E^i^fxeiav

ToT Xptsostomot.
ovK eXa^ov
;

[xeyoiXm

yivofxevcov, Trag T\vevfi.a
(7Yifji.eioov 1

Tlvevfxa eXa^ov to TYjg acpea-eco^, to ^e twv

ovK eXa^ov.

Ka;

^aeT

oXiya

avjfxewv Ilvei;jM.a ovk eXa^ov,

TOVTO aiTwv.
YlvevfLa Aytov
yjTOi tS>
ft.'/}

Ka/
;

^aeT

oXiya

— —

Ot; ya^ tovto
ttux;

"^jv,

Kat to Tav
TcpodyjXBe

opa

i^cov

6

Hifiiiov

AiaTi ovk yjaav ovtoi Xa(BovTeg
Tifk,avTog Tovg Attoo^toXovs'
yjToi

vjtoi

tov

^iXnmov

eyeiv yapicrft.a toiovtoV
o6ev fxot

Tav eiTTa

tjv,

oirep

fiaX- 20

Xov
6

ecTTiv elireh'

'^oKeH ovTog 6

^tXtintog twv eiiTa elvai

^Te(f)avov devrepo$,
ie
eKelvoi

^e rov

evvovypv rS>v AiroaToXcov eivat'

opa

ovk

e^rjeaav.

(OKOvofx^^Oyi
'

tovtov^

'

e^eXBeh'

Kai

eKeivovg
"TTOieiv

eTepcog '^ta
ovyj.

to riveiJ^a to
^>?

Aytov.
'tttovai

hvvdfi.et<:

yap eXa/Sov
tovto
yjv

avjfLeia,

Kat nvev^aa
Kat

eTepotg'

to 25

TcSv

ATToaToXcov e^atpeToV

opa Toyj- Kopvcftaiovgf ovk aXXovg

rivas

aXXa

YleTpov.

Eethpot APXiEnisKonoT Antioxeias ek ths npos la-

ANNHN 2TPATiaTHN EHiSTOAHS.
Tc5 evvovyjJi

Kai

6

TeXeiav ^ovg T^v yaptv
fkYj

^iXnrnog ^ia tov aytov ^anTtau.aTog, rovToig eoo^e

30

TfAe^av

"^t^tovat,

Xoyoig dpprjTotg rtai tov Qeov Ta roiavTa npooi-

KovofKovvTog' iva Kai to, fj.eTa

TovTa

dvacf^veaSat ixeXXovTa Qia TtOo^rj^

vag airiag d^eX^ (SairTia-ff.ara, •npog TeXetov dTtoKaBi^TTacrBat
Oia
.7jg

Tov 'Ayiov Ylvevft.aTog ^oVewc, ^v to ydptcjfi.a yapit,eTat,

VIII. 17.

Tf2N nPAHEnN.
'K^^YjTyjae

137
Tovro'
'^iari

jf\MMflNXOT nPESBTTEPOT.

rlg

o

^i-

Xnrnoi

ovk

€7roivj<T€
;

rovg

vn

avrov

jSaTrriaGiVTai

[xeTacr-^fjeiv

T]v(vixaroi 'Ayiov
ei

Trpog ov ^e7 aTroXoyyjo-aaOai

Qeov

'^^apin'

ort

Kai

rrjv ap^/j/jv

ore

e^aTTTitre rovg ev 'Eiafj.apeia 6 ^iXnriroff

ovoeig eKa(3e X\vev(xa Ayiov'
^ladvvYjv Kai Ylerpov, ^e^ccKe

akk

ovv varepov

^era

ro ev^aaQai 5

^ia r^s twv %€ipS)v avrov eTTiGeaecog
Koiva

ro Ayiov Ilvey^a roig ^aTtriaQelai'
pi(TTW eiirev
juev&jv
eTti
yj

yap

ovofjMri Kai ao-

ypa(fyrj, ori

^ia rav 'X^ipiov
•/]

rm

ATToarokojv eTrniQe-

Toltg

itiarolg^ e7reka[xxpev
fj.ovov

rov YlvevfJLarog %dpii'

ovk

elivev

OTi

^ia

IleTjSoi'

Kai

lccdvvov,

dkk

dTrpoa^iopicrrccg 10
a)g evrek^S^g

enrav avixTrepiekajSe Kai rov *Piki7nrov' CTre/Ta ^e ov^
7}

avd^iog

^ikntTTog ov KarYjyaye ro Wvevfxa

eiti

rovg vn avrov
id-

PaTrriaBevrag, oiiOTe Kai avrog aveypd(f)Yj aYjfxe^a

TreTTOiYjKuig ev

aeai voaav Kai eK^okalg ^aifxovm' akk^ ori ovk Yjv^aro rovro avroXg
virdp^atf ovrca iiokkdKig koyiadfxevog eivai recog avroig av[X(pepov, Wf 15
aKfXYjv
fXYj

ovaiv eTrirYj^eioig irpog tyjv tov Ylvevfi.aTog virohoyYjV.

Q^g opdg
TYjg

yap
(ppovcav

Y^ifxm
j]Tet

^anriaBeig vn avrov,

aKft^y^v

ra

aapKog

rov

Ylerpov &/a %pYjfj.dTwv ^oaecag ka%e<pc(3v

Petv e^ovaiav, w av 6ek^ ^ta T^f twv
ITvetJ/xa

eTrideaecog

^ovvat

AytoV
apa

ov

aTreaetaaro Ylerpogf eirtrpexpag avrSi fjieravo^- 20

aai, enrcag

avyyjapYfietYi

avra' ^ia ^e rovro

etTtev

"

el

apa

"

d(f)e6YjaeTai

aoi'

tva ttd rov dft,(f>il3okov Karaar-^aYj avrov ev
aTrov^^Yjg eTri^Yjr^^ayj

(f)o(Bcx),

Kai fj^era taKpucuv Kat
KaKeTvo
eart

rov

SeoV

TtkYjv

OfKCcg

aro^daaaQai,
"EiifLcov

ort

^ta rovro einev

Ylerpog
ro 25

toDto, €7r€<^^ e^OKei 6

davyyvcoara
^tori

"^ff.apryjKevat cog eig
evofj.tae

Ayiov
ireiOeiv

nvey|aa
vj

l3kaa(f)Yjf».'^aag,

tcopotg

rov

Seov

ori

evofxiae rovg

AitoaTOkovg rovg

yrkYjpetg Ylvevfi.aTog

%PY]ft.dTCi}v

YjTTdaSatf Kat evv^pi^etv ^i avrZv ro Ylvevfxa, eiye ev

rotovrotg avOpoonoig evoiKei ro OeTov Ylvevfxa roig '%£Yifj.aai
tovkovfKevotg.
eTtetra Ve

Kara-

KaKeho Tidkiv eineiv
vno
rov

^e?, ort

rd itokkd
Kat
ovhev

30

^iktTnrog
eiToiei
d(f>

eTtparre

vvrTOft.evog
ft.Yi

Y\vevfj.arog,

eavrov'

TtporpeTtofxevov

avrov

ToiJ

Ylvevft.aTog

^

dyyekoVf

cag ev

roig e^vjg evp^aeig keyovaav t>jv ypa(f)Yjv'

" dyyekog

"
**

^e K.vpiov ekdkrjae itpog ^tkntitov keycov, dvdarYjBt'" Kai ndkiv'

6<Ve ^e ro Ylvevfxa tsS ^tkntitcx!, 7rpoaek6e'"

eiKog

ovv

oti

fXY]

35

T

138
vvxPeig VTTO tov

EPMHNEIA
TlvevfxaTog ev^acrSai

VIII.
Kai
eiriGe^vai

i8.

avToig Tag
avefxnve

yc^ipag, ovk eTrej^e/jOyjaev a(f>
Tvjv

eavTov tovto iroiyjaar

aXX

avcoQev KpiaiV

o ^e

ITeTpos Kai ^lwdvvi^g BepfxOTipoi ovTeg Kai

TrappvjciaaTiKcoTepoi vjVv^avTo TivevfjLaTog ixeTaayetv Tovg dfxeTO"XO^i'
oi

oe Ovo nXeia) tov evog evepyovatv elg ^vyj]V'

ev

fxeaw ydp 5
Ivjcrov,

^vo

vj

TrXeiovcov

crvvaySevTm

ein.

tu)

ovofxaTi

tov ©eoi»

evpeBvjcreTai TayvTepov.
Tiog
irept
Vj

AWoi

^e Xeyovaiv oti &<a tovto ^iXittoti
fxv]v

ov KaTVjiyaye to Ilvev^a*

^iaKovog

vjv

[jlovov,

irapa tSov

^Te(pavov Trpo^KvjOeig, ov
01

Kat Ylpea^vTepov etyev d^iav

KirtaKOTTov, ag

fxaBvjTat tov K.vpiov' oti ^e

AidKovog

vjv

fxap- 10

Tvpe7
irepi

YiavKog
Avavtov,
VTTO
'og

ev

To7g Kavoatv ov fxovov irept

avTov aXXa Kai

ejSdTrTiaev avTOV tov TlavXov, ovk ihia av^evTta,
7rot^<7at'

«AA

Tov Seov irpoTpaTievTog tovto
oiiv

Kat

TiSig (f>v}ai,

AtaKovog
Tepctiv

efSdnTtae

;

TrpcoTov fxev ^td

to aTidvtv eivai I]pea/3v-

ev

Y^afxapeia'
^iccyfjiov

cecrTrep

to

nkeliaTov

yap

fnovog

vjv,

^ia TOV15

yeyovoTa
Tco

^iaaiiapevTcov TtdvTOiV
ditopta

e^eaTi ^e ev dvdyKvi Kai
KaQccg

AtaKovca

(3a7rTi^eiv,

Ylpea^vTepov,
avTOV
eTTi Tca

avTO

to

Ylvevfxa ettOa^e'

7rpoTpexpaff.evov

TrXvjaidaat

tw ev-

vovyoo, Kat iidAtv Kat e|
Yjv

avTOv tov evvovyov

TrpoTpaTreig'

el te [xvj

SeXvjfxa

Seov woi^aat, ovk av fxeTa to (SanTtafxa
etrtcfjoiTa

t-^ Toiv j^e/-

20

joaJv

eirtdeaei

tt

evyvjg

eiit

Tovg (SairTt^ofxevovg etg to
^io

ovofxa ovTcog

Tov Kvpiov Ivjaov to Ayiov Ylvevfna'
V}

Kat f-eypi

vi/v

Td^ig (f)vXdTTeTai.

KE$.

lA.
17

Ort ovK dfyyvpiov ovde {nroKpirais, dXX' ayiois 8ia iricmtas
'Kyiov HvfVfiaTOS 8i8oTCU.

fieTOxrj

tov

2C

18

IScov 8e 6 ^Lfiayi', otl Bia r^y €7riOe(T€co9 T(dv )(eLpcov

Tcov AttocttoXcov BiBoTaL TO YlvevjJLa to

AyLOv, Trpocrttjv

i^rjveyKev avTols yjrqfiaTa^ Xeycov, BoTe

Kafjucn

e^ov30

aiav TavTTjv, tva
Ylvevixa "KyLOv.

^

av

eTTLOco

Tas xelpas,

Aa/x/3a^'r;

ToT Xptsostomot.
coairep Kai
TVjv fxiapiav

OiiK av ei^ev
OTe

ei

fXYf

ti aiaBvjTOv eyevcTo,

Ylavkog
tov

eTrotvjaev,

Ta7g yXcoaaatg ekdXovv.
;

opa

'Ztfxcovog' y^pvffxaTa "^taTt TrpoaffveyKe

KaiTOi ovk

VIII. 22.
€iO€V avTOV ')Q)y]ixaTWV

TON
Kat

nPAEEfiN.
yjv

139
ayvola^ to Trpayfxa,
Trepi/SaXeiv'

avTO iroiovvTa' Ka\ ovk
/3ovXo[Ji€vov

aKXa
TOVTO

Treipa^ovTog
(f)Vj(7l

KaTYjyopia

^ia

" OVK

€(TTl (701 fXepig OV^^i

KkYjpog ev TOJ XoycO TOVTCO,"

Kai T»

e^yjs.

* Hepi

VTroKpi(Tea>s Koi eVtTrXjj^ear ^ifimvos.

<

20
eirj

IleTpof Se ebre 7rpo9 avTov^ to dpyvpiou (tov (TVv
eiff

<to\

dircoXeLav, orn rrjv Sutpeav tov

Oeov

evofiiaaf

1 1 hia )(pri\xaT(xiv KTacrOaC

ovk

e(TTL ctol ^iepty

ov8e /cA^/ooy

ev T(o Xoycd tovt(o.

ToT
TaDra

ATTOT.
apa){xevov

'E7re<^>;

ovk elg ^^ov avTW

Keyjiricyai'
tso

ovK

ecxTi

lo

akka

naiievovTogf coi,

(f^fi^Ji,

to/ovtco*

wg av

eiTig einoif (rvvanoXoiTo {xeTa TVjg iipoaipeae^ag'
velg irepi Ty}g

ovtco [xiKpa (f>po-

^apeag tov Qeov, oti

Trpoae^oKifja-ag

oXwg dvBp^Trivov

eivai TO "Trpayfxa.

0Eo*iAOT EnisKonoT Aaehanapeias. Taf
yap avTovg Ta

eKKXi^<na(TTiKag 15
(xefxvov

yjeipoToviag i^cr^paXi^ovTO, c| op6^g TriaTeiag Kai ^iov

t^v

fxapTvpiav eyov(sag'

€(f>o(3ei

eTri

tov

lepo/SoafX

KaKa^ iva

fx'/}

fxeXeTYf

Kai edog To7g a^jejSoviJi yevyjTai, yjivaioi

VOfXl^eiV TYjV

T^f

l€p(ti(7VVY}g TlfXYjV.

'H yap KapSla aov ovk
ToT Xpt202t6mot.
eKehog XavOdveiv
evofxi^ev'

ecTTiv evOela evavTL

tov Qeov.
eireiVri

20

YldXiv Ta eyKap^ia elg fieaov ayei^

opag diro TYjg KaKiag irdvTa TrpaTTOvTa.
Trj^

22

^eTavoT](Tov ovv diro
Ser/OrjTL

KOKLay aov TavTYjs,
rj

koll

tov Qeov,

el

dpa

dcf^edrjaeTal (tol

eiTLVOLa Trjs

KapSias^ (Tov.

25

Eh ANEnirPA*oT.
dfxapriav
vtKVjo-ai

AeiKvvTai ^e

oig

yj

fJieTavoia tKavv} Traaav

^ta rov y^atpovra
oitd(TK€if

€Tr\

T17

fxeravoM QeoV to §€
r'o

apa
TYfg

irpo(7KetfX€Vov

wg tvaKaropQwTov

irpayfxa yiverat
eig

fxeravoiag rolg etg avro ro OeTov e^afuiprdvovatv'

Kat

'Etfxvv YjfxapreVf apyvptov viraKovetv eig rag evepyeiag ro Hvevfxa 30

TO

Aytov

vjyvjadfLevog.
TpoTrv]

AiATMOT. HpoaiperiKi^
aperYjg Kai

^

iriTrret

eig fxovov rov

^eKTtKov
(f>v(J€t

KaKtag' 6 ^e Kara Tovg fxvQovg rwv aipertKctfV

KaKog

ciiv

avBpoiTTogf

ovk

earrt

QeKTiKog TYfg

Kard ^ovkYiatv

fxera-

T 2

140
^oKrji'
o6ev TrapekKet

EPMHNEIA
ro

VIII. 23.
k€yofji.evov

"

fJi€Tavov}aov

tx

Yiifxwvi €K

KaTaa-K€vi^$ ovri
eipyjrai to

KaKW

KaTo, tov$ eKeivoov fxvSovg'

aXk

ov [xaTai(og

"

/xeTavorjccv ovv'
tj

avT€^ovaiog apa Kai avTog' tovtov
€TTiT€Ta[/.€vvjv

Se

^^
EiS"

ovTog <pvcr€i KaKov,
evpeQeiYj roiovTog.

KaKiav cj^ovto^*

ovS'

aXXog Tig

$

23

yap ^oXrjv

TriKpLas, kou avvBeoriiov ahLKLas opa>

ae bvra.

ToT Xptsostomot.
€KoKa(7€v

IToXXoy ^vjaou

toc pyjfxara'
yj

aWwg
yi'

Se ovk
fxy)

avTOVf iva

fVf]

Xomov avayKrig
iva
ixyj

TnaTig

tva

ro

Trpayfxa wfxov etvat ^o^yj'

Kai Ta

t% [xeTavoiag
eiTreiv OTt

eicrayayyj, 10

apKcT

'Trpog

^iopQcoatv to eXey^ai to toc
o[j.okoyy](rai OTt eaAco*

ev T17

Kaptta etiieh' apK€i

TO €K€7vov

to

yap

"

oeoyfirjTe vfji€7g

"

VTiep €fj.ov'

TovTO €<TTtv OfLoXoyovvTog TO

7rXyjfiLfL€Xy)ft.a.

ToT AriOT 'AoANASIOr EK TOT nP02 TOT2 AErOiMENOTZ
Ka0Apot2 AoroT
Kat TavT^v avTov
yjt.tpridtv, IleVpos'

r.
tvjv

n|50$' ouv Tvjv 7rpov7roK€tf*.€vyjv

avTov irtKpiaVf 15

KaTO, Trjg twpeag tov 0€ot5 ToXfxav Kat eTii€Ktv^6Yj,
e;>j

dtKaicog

Kai Ktvyjdetg e<Ve
aTraKetav
€t

'Jipog

avTOv,

TO apyvptov (jov avv aot

e^
"

Kat

j«,7j

oe/,

«AAa

tta

Tyjv

Tokfxav aov TavTyjv,

OTt

t^v 'hwpeav tov ©eoi) evofxtaag

"
"
**

^ta y^pTjfxaTdiv KTaaOat'
Xoyco TOVT(ti'
yj

ovk tart aot fxeptg ovVe KXyjpog ev Toijao
evcoittov

yap Kap^ia aov ovk tartv evOeia

rov

0eoy*

Kat Toaavra KaT^ avrov elnav opSoog Kat ttKaioig, ovVev
rvjg

rovrav aviarov yjyyiaafxeQa rw
'TievrtKa

fxeravotag

(f)apfji.tx.Kw'

Sepaatro

^e TotvTa Kpivag eivat, eTryjyaye
teyfiyirt

"
ei

fxeTavoYjaov

ovv

" "

TYig
Y)

KaKtag aov Kat

rov Kvpiov,

apa a^peOyiaerat aot 25
Kat
fXYj

eTitvota Tij^
T*/v

Kaptiag aov'" fxkya yap aot Kai tovto'
Kat

>7^)j

^apeav ovTCog (XKaSapTwg

pvnapag ^ta

yjpYjfxaroiv
eirt-

aivevbe'

aXka

reoig

t^? irtKptag aov Kat t^^ KaK^g ravryig
el

votag 'jravaafxevog,

" fxeravoYiaov,
ovy^ iig

apa

(xtpeO-^aerat aot

yj

eTrivota

"

TYjg Kap^tiag aov'

afx(l)i(BaXX(tiv,
ei

aAX' ort ra ^vaiara^^o
"rjv

tt^xSyj

ovk avtara fxevTot

aAAa ovaiara'
t

yap

aviarov, Trepta^e-^SyiTt
.

aov ^v TO " fxeTavoYjaov airo TYjg KaKtag aov Tavryjg, Kat
II

~Tr/.)5»..>V Tov iS.vptov
aXA

/

ori

oj

fxeTavota fxev

\» '5'^ ta^^vet hta

^

tovtuv

" ort

0€ fxera 'TroXkyjg fxeravoiag Kat

eTrtfxeXeiag

xpeia roig ^apvvBeTaiv
atpeQ-^aerat aot
yj

€tg KaKiav, Traptarwv e-UYiyayev,

"

e<

apa

eiri-iS

VIII. 25-

TliN nPAHEHN.
eU yap %oX^v
Kai tqo-ovtov
TTiKpias Kai

141
avvOea-fAov

"
**

voia

T^? KapViag aov'
opoi

a^iKiag

ae ovTa'
fxi<yaKov

«r^j^ftrev

^

e/? fxeTOVoiav

TcpoTpoTc/}

Tov

tovtov

"'Aiio^JTokoVj

Kai

Ttpog

ToaovTOV

ixayovy Kai irpog tov ovto}

%oA^f Kai
vj^vj

TriKpiag jaeorov, Kai ToaovTOOv

KaKwv

TreirXvjpoofjievoVf

w$

eTrifxeXeiag eavTOv ^ovvaif Kai

TOVTa^
virep

avTa
** **

eiTTovTi

ttjv

ypacprjv

eiiift.apTvpeh'

"

^eYidfiTe

vfJieTg
**

efxov Trpog Tov Kvpiov'" ov

yap

efxoi Trappvjcria fxeTea-Tiv'

OTrwj

fxrj^ev eiteX^y] eit' efxe ouv elp-^KaTe'

ovTe ^e aTrvjyopevcre
Troog

TovTa

avToi 6 6e7oi
Befj.evo<;

'ATroaToAof, ovt' aTrvjpvyjaaTo'
;

yap

o

Kai vito-

koi eltrm

too-ovtov te acpeX-^dvj oiiTog avTog o tvjXikov- lo
eXrri^^og Trjg

Tog fjiayog airo

Trjg

elg ft.eTavoiav,

wg

tj^tj

too"ovtov
fj.ev

T^c

TTovfjpiag

Kai iiiKpiag avTOv fneTa^SX.vjQevTa enreTvf eya
'*

ovk

eifxi iKavog viiep efJ-avTOv ^evjS^vai,

vfxelg ^e ^e-^SvjTe

vnep

efJLOv

•npog \\.vpiov.

24

'A7roKpL0eL£ Se 6 ^ljxaiv eiwe, SerjOrjTe vfxely virlp i/xov 15
Trpos^

Tov Kvpiou,

07r(09 /JLrjSev^ eireXOri

e.ir

i/xe cov

elpr)-

KaT€.

ToT Xptsostomot.
KXavaai Kai
SevTog av
TrevByjdai
ei
fxvj
**

Kai tovto
ei

a<f>ooaiwft.evag

eTroiei'

deov

apa

a^peQ-^creTai aoi'

of)^

ag avyy^wpi^-

avTW

eKXavaev, aXA' eSog Kai Tolg Ttpo^viTaig tovto 20
Xeyeiv, eav ^e TO^e Trof^aYjg, avyywpvfiriaeTai

airayopeveiv^ Kai
aoi'

aXk
ev

OTi iravToog

eaTai

v}

Tifucopia.

av

^e fxoi 6avfji.aaov, jrccg

Kat

Katpa

avfX(f)opag

ovk
eiri

rifxeXovv,

aXXa tov

Kvjpvyft.aTog

€/5^ovTo.

opa Se KaBdirep
ovTca
yjv.

'M.oovaeag

dno avyKpiaeoog eyeveTO
tjv'

Ta

6avfi.aTa'
ayjfxeia

Kai

evTavSa fxayeia

Kai

ovtco

(pavepa2^

TovTa

KaiToi ov^eva e^ei eivat eKe7 ^atfxovavTa, elye
ei

iKavw yjpovw

yjv

Ta7g fxayeiaig e^iaTwv avTovg.

de iroXXoi
yjv'

01

oaifxovctiVTeg, iroXXoi ot iiapaXvTikoi'

eKeiva ovk dX^^Beta

ovTog
"^taXe-

oe

Xoycp avTovg

npoa-^yeTo, nept /3aaiXeiag Ka\ Xp/cTToD

yofxevog.

30

25

Ot

piev oi)v bLaixapTvpdjJuevoL Ka\ XaXrjcravTes

tov X6-

yov TOV KvpLOv.

ToT Xptsostomot.

laoog

ha

tov 'Etfxcova, iva

[xyj

dvaTcovTat,

tva Xotnov dacpaXeig ooatv. n
fMi

Cod.

142
'YireaTpecf^ov

EPMHNEIA
eh
'lepocroXv/JLay

VIII. 26.

TToAAay re KWfia^ rav

^a/iiapeLTcou evrjyyeXi^ovTO.

ToT

ATTor. ^tuTi TfaXiv aTreKTiu
01

eKeT, evGa,

17

Tvpavvif

v]v

tZv
01

KaKaV) €v6a
(TTparyiyoi
vovaiv.

[xaXiaTa

(povctivre^

;

KaBanep

ev

To7g iroXe^oig

iroiovaij xo

irovovv

tov itoke^ov

fiepos

KaTa\a[J.I3a-

KE*.
KaTO. Tov

IB.
Tfjv

"Ort Tols dyadols Koi ttkttoIs evobol 6 Qeos

aaTrjpiav^, brjXov

e*c

Trjs

(ivovxov virodf(Tfas.

26

AyyeXo^

8€

Kvplov eXaXrjae irpo^ ^iXLinrov, Xeymv^io

dvacTTrjOL kol iropevov /cara fxearjpL^piav, eTrl ttjv odov
TTjv

KaTa^aivovaav
epr)/jL09.

diro 'lepovaaXrjfx els
eTTopevOrj.

Va^aV

avTrj

27 eaT\v

kcu

dvaaTay

ToT

ATTOT.

E/xo/ ^oKei tSiv

enra ovrog

eivai, ov
irpoi

yap av

0.1:0

lepoaokvfAOov irpog /xea-yifj^,^piav aTryjei

akXa

apKtoV

aito ^e 15

Lafxapeiag
(poP-^Ovjvai

Ttpog ft.eayj[j.fopiav avTrj eari, (pyjaiv, eptifi.og, axrre fxyj

Tav lov^^aim
eTiopevBy}'

ttjv eTria-Taaiav'

Kai ovk vjpaTyjae ^iari

;

akk " avaarag
KyjpvyfLaTi'

opa dyyekovg (7vvavTtka;x(3avof*.evovg tc5
fiev

Kai

avTOvg

ov KyjpvTTOvrag, Tovrovg

de Kakovv-

Tag' TO ^e 6avf/.aa-T0v Kat evTavBa tetKVVTai, oirep §e irdkat aird- 20
viov yjv,

Kai fAokig eyiveTO, tovto evTavda evyepSig' opa fxeB oayjg
Kai itapafKvOia avroTg yjV
ori Kai

acpQoviag' afux, ^e

rxv dkXo-

(pvkcov Kparyjaovai' Kai

yap ro

toov itiarevovrctiv a^toTtiarov iKavov

aiiTovg dpai'

^iari

ft.yj

rw

evvovy^ca <f>aiveTai koi
eTteiaOr,,

dyei avrov itpog

^ikntitov, OTi taag ovk av

dkka Kav

e^eitkdyyj fKakkov.

25

Kai

i^of, dvrjp AlOioxJA evvov)(09 SvvdaTrjs J^avSaKrjs

fiaaLXiaarjs
zSavrrjs'

AlOlottcov,

bs

rjv

eVi

irdarjs

ttjs

yd^rjs
rjv

os eXrjXvOeL TrpoaKvvrjacov els 'lepovaaXrjjx,
eTri

re vTToaTpecpcov Ka\ KaOrjjievos
Kcu dveyivcoaKev 'Horaiai' tov

tov apfiaTOs avTOv,
30
Kat ev AiOioTtia

7rpo(f)rjTrjv.

ToT
Kai ev
kvfxa'

ATTOT.

Meydka

ejKWfi.ia tovtov, e'iye

ft.evm, Kat roaovroig KVKkovfxevog 7tpayft.aai, Kat eopryjg ovk ovayjg,
TYi heiai^aifjt.ovi Ttoket

m,

ripyero TtpoaKvvyjam eig 'lepoao-

Kai Ttokky]
^

yj

aitovVfi, ori

ye

KaByifj.evog eiti

rov oyyjfKarog

eiio^ol Tyiv a-tCTijpiocv o

0eo{ CEcuni.

VIII. 31.
av€yivQ)(jKe'

T12N nPAHEX2N.
Kai opa
ev

143
tw j^aAeTrwTaTW Kav-

iroi^

Kaipoo'

ev

fxari.

'Es ANEnirPA*oT.
yovaa "

'Ei/Tavfla TrcTrX^pxTai

yj

TrpocpvjTeia

yj

Ae-

Aidio^Tria irpoipQao-ei %^1po. avTYjg

t» 0ew.

KavSa/fTjv AiQioTreg Ttaaav t^jv tou ^aaiXecag fxvjTepa KaXovaiv' 5

ovTW B/wv
** **

ev TrpcoTCO AIBiottikwv^'

"

AlBioireg rovg ^aaiXecev irayjXiov itapo^i^oaaiv'

repag ovk

eK(paivov(Tiv,

aAX' wf ovTa^ viovg

eKacTTOv ^e ttjv fJiVjTepa KaXovai K.av^a.Ki^v.

29

EiTre Se to IIi^ev/JLa rco ^LXLTnrcp, irpoaeXOe, kol

ko\-

SoXrjdrjTL Tco apfiaTL tovtcd. irpocrhpapicov Se 6 ^/AiTTTroy 1 o

yKovaev avTov avayLvcoaKOVTOs 'HcraiW tov

7rpo(pT^Tr)v'

ToT Xptsostomot.
rov
TTpotpvjTJ^v

Kai tovto avTOV
ey^eiv,

Trjg

tpiXoaocpiag'

to

rovTov [xera y/ipag

rm

aXXcov ovra vxpr)Xo-

repov'

oyp^

dirXwg wg ervyev avTw ^ivjyeTrai

aXX

rjixepag.

Sethpot. 'Ev
(p-^Tov

%epc7/ jaev laToprjrai cpepeiv

Haaiov rov rrpo-i^
t'^

(Bi^XioV Kai (piXoirovag [xev eyKeiaSai rrj avayvcoaei,
[xrj

Se htavoia

yivaaKeiv a ^<a yXcorri^g ecpQeyyero' Kai
avrov ei^ev

oog

ovrcog

evovra

(f>iXo6ecog

t£v Kaptiav Bearrig,

jSovXofjievog

TtdvTag dvBpccTtovg
6eiv, rov

marei

actiOrjvaif

Kai eig emyvcocTiv aXrfieiag eXrrjv
o^^ov

^iXtinrov avrw, tc5v oiKeicov ixaSrjTcov eva, Kara
bf e^ avTwv
i)v

20

d^oK^^TCog eiteariqaev'

aveytvceaKe rrjg fxvaraycoitpocprjTiKoig eyKeKpvfxcog 6

ytag dp^dfxevogf Kai rov roHg p^^fxaai roTg
fxevov vovv
vito

dvaKaXvxpag, Koi etg ro efxcpaveg dyaycbv, ehet^ev
eitrjyyeXfi.evog eiti
rjv

rwv

TtpocprjTcov

acorrjpta.

rov rcov avSpxTtcov
&;'

yevovg itapeaeaSai, X.ptarog
rjfj.ag

^lrjaovg'

aapKco6etg drpeitrcog
ertt

25

rov Qeov Aoyog,

cog

Ttpo/^arov

acpayrjv dyPetg, Kai

TOV acorrjpiov aravpov vTtep

rjfxciov

eOeXovrrjg vrtofxeivag, Kat Qta rrjg

eK veKpwv dvaardaecog rov BavdTov KaraXvaag ro Kparog'
TtpcororoKog
rjfxcov

Kat

yevofievog eK veKpav, Kat

rrjg

eXTtt^ofLevrjg i^fxiv
rjv

dBavaatag tia
yjvcoaev
y]fiiv

rrjg

i^iag aapKog drtap^dfievog,

KaS' VTtoaraaiv

^o

eavrw,

^pv^^rjv

eyovaav

XoiyiKrjV

re Kai voepav' Kai reXetav

ryjv acorvjptav y(apiaerat.

31

Kat

elTrev,

dpd ye yLvaxTKeif a dvayLvcoaKeLS
P Cf. Athen. XIII. 566.

;

6 8e

144
elTreu,

EPMHNEIA
Trwy

VIII. 32.
fxr]

yap av

bvvaip,r)v,

eav

tl9 oBrjyyar) /xe

;

irapeKaXeae re tov ^lXLinrov, ava^dvTa KaOioraL crvv
avT(p.

ToT XpT202TOMor.
aveyim(TK€v'

Opa

TtaXiv

€vXa.l3eiav,

oti

ovk

dtwg
5

elra fj.eTa to avayvwvai e^eTa^ei.
rjv

32
(09

'H
Tov

5e TrepLOXO Trjf ypa(j)r]9
eiTL

dveyivona-Kev,

yv

avTrj,

irpo^aTOV

(r(f}ayr]v rjxOrj, koll

wy

dfxvo? evavTiov

KeipavTO?

avTOv

d(f)covos'

ovtos

ovk dvoiyeL to

o-TOjxa avTOv.

EiPHNAiOT.
Tfiv ypacprjv,

TovTOV

elvai ^lrjaovv

Kai TreTrXyjpioaSai

ev

avTW 10

ag avTog

evvovyog Treiadeig Kai TrapavriKa a^ixv

^amioBYivai. eXeye, " nt(nev(i) tov Tlov tov Qeov eivai ^lrjaovv

"

'X.pKTTov'
OTiep

og Kai

eTrefx^pSy]

eig

ra KXi[xara AiQioniag

KYjpv^cov

rovTo

eiTKJTevae'

Qeov

fxev eva rov tia tc5v Trpotpi^Tccv KeKYj-

pvy[xevov, tovtov

^e rov Tlov tvjv

Kara

avQpcoTrov
YjySYj,

yj^->^

iieTroiYjaBai 15

irapovaiav, Kai

*'

wg TrpojSaTOV
Xeyovai
irept

eig

a^pay^v

Kai ra Xonta,

oaa

01 itpo(pYjTat

avrov.
TTOig

ToT Xpt202Tomot.
vtaaKet
Yjv

Opa

otKovofxe^rat'
rrjv

Trporepov avayt-

Kai ayvoel'
yj

eira avaytvtinaKet avTYjv

[xaprvpiav
[xer

ev6a

TO TiaBog, Kat

avaaraatg, Kat

yj

^ctipea.

Kai
ovk

oXtya~— 20
ei
;

l^aXwg
ovK

6 evvov^^og

ovk eidev eig to ay^[xa'

eirrev,

av rtg

e[xe[xy\jaTo,

ovk aXa^oveverat, ov Xeyet et^evat,
[iav6(x.vei'

aXX

o[xoXoyeT

ayvoeiv

hto

Kai

eTrt^etKVvei ro rpav[i.a

rw larpa' avv-

eihev ort Kai oi^e Tovra, Kat ^ovXerat tt^^aJ^at.

Ktpiaaot.
(pepovTat

K[t.<pavYjg [xev

Xiav

raJv

TrpoKeifxevctiv

vovg.

arto- 25

yap

eig

ro KapftYjvai

Kara Katpovg ra
ot 7iot[i.eveg'

TrpofBara, Kai

rag

Kovpt^ag [t.ayatpag entcpepovaiv
rovro ^pcoatv ovk
dvTtXoi^opet'
TYjv
eirtTri^^a'

Kairot Ttaayovra, rolg
Xoi^opov[t,evog ovk

ovrcog Kat
YjiretXet'

Kptarog
eTrei^vj

TTcxaycov

ovk

Trep

Kai

virep (pvaiv

Ka6

YjfMcg

7reTrp(xy6ai

Triareverat ro r^g
(pYjaiv, ort

KaTa aapKa yevv^- 30
ttJv

aecog

avrov fxvarYjptoV ^ta rovro,
;

"

yeveav avrov rtg
avrov'
avri rov

"

^tYjy^aerat

ort

aiperat diro

TYjg

yvjg

yj

^dyiq

eiratperat, Kat v\pYjXorepa tZv

eirt yYji

eaTiv

yj

^wtJ

avrov, rovryj

eartv

yj

iroXireta' atperat ^e Kat erepcog, Kat inrep Travrag eartv

VIII.
^covi

3-

TflN nPAHEXiN.
TovT€(rTiv
V}

145

avTov'
QVTTO)

vndp^ig tqv fxovoyevovg' otuv e^w capKO^

Kat

KaS

vjfxai yevofJt.evQS.

©EOAflPOT 'HpAKAEIAS.
Viipa tHv
e/V Qvaiav
oiKovofJiQVfi.evci)v
yj

To

€K0Vai0V

TOV "LxT^pog

CV

Tyj

avjfLaiveTar

«f yap Trpo^aTOV ayofnevov

afi,vo^ evavTiov

tov KeipavTog avTOu^ avayKVj t€ '^afua- 5
ey^ei,

^Ofxeva ovVe
TciS

^XfjyaaBai to ev^oaifxov

ovTwg avTog

eKm

ev

Ttadyeiv aTreaKinra.
'Ez^

S^i

ry TaTrcLvcoaeL avrov
ATTOT. T^v
TTapavofiLOV

tj

KplaLs avrov ypOrj.

ToT

Kai a^iKov Kpiaiv ev

avTw yevolo

fievyjv ^y)\oi

T^g aXriQeiag KpvlSetaYjg.
;

Tyv
ToT

8e yeveav avTov tls hLiqyqaeTaL
ATTOT.
'VrjV

fj.eTa

T^v avdaTaaiv
oy

yevQfnevvjv

^o^av, koi
Tre^pa,

Tvjv ev yevei

avTov d^tav, ^v

twv oiKOVofLrjGevTWV vne^ei^e
;

Ttg eaTat tKavog koyoo (ppdaat
vov,
TravTcyv

avTOv

f*.ev

davdTca vno^aXXoft.e^oiOTtotovfi.evm

^e

eig

d(f)Bapaiav ydptTt

avTOv

Kai 15

TTtaTei XvTpovfnevctiv.

Et2ebiot Kai2apeia2. ^ie\9av avTOv
jyjv

to,

Traflvy

dvaTrefjt.vet

tS>v

aKQvovTm ttdvotav

eiti

Trjv Tyjg

yeveaecog avTov tpavTa-

atav,

eTtiXeycov
fi.eT^ov

"

tt^v

yeveav avTov Ttg ^ii^y^aeTat ;" TOTe yap
tccjv

ft.aXtaTa

Ttg XyppeTai Bavfux. T^i'
eX6v], Ttg cuv

ToaovTCtiv vTtofi.ovvjg,

20

OTav etg evvotav
fxovoyevvjg

Kat

Trolog,

Kai

eK Qeov yeyevvjfLevog

Ttog TovTa itdvTa

VTteaTVj.

Sethpot APXiEnisKonoT 'Antioxeias Ano aofot mt. 'Hv
yap
avTog Kai dyeveaXoyv)Tog
cog

Seog, Koi KaTa adpKa yevog
25

fTrtypacpOfnevog.

Otl
yap
^ai^"

aipeTaL airo Trjy yrJ9

rj

^(orj

avTOV.

ToT ATTOT EK TOT nP02 'IoTAIANON 2TNTArMAT02. ToD
€tg

BdvaTov eKovatcag KaTal3ePi^KOTog
f/ieT€(i)pia6vj

vip6vi

dito

T^f yr^g

vj

Kat

Kai '^trjXaae Kat vitepave^rj TOff ovpavovg,
Trjg

OTt

^aatXevg vnripye
ovvdfJi.€Ci)V,

to^rig,

Kat

vj

avTOKaTa<f)vatv^
avcuTaTCt)'

^coij,

i^a/30

l^vptog Twv

Kat 6povQv eycov tov
eneyvccadv Te Kat
Kat
tvjv

Ka6k Kai ai
vj

tvvdfnetg ai
TV)v
Ttepi

ev ovpavoig

ct)fi.oXoyv}aav'

Kat ^ta

v}fi.dg

oiKOVQft.iav,

eKovatov Kevcoatv TVjg

KaTa to

o Sic.

u

146
TtaBo^

EPMHNEIA
e%i
yYji
aTifJLiag

VIII. 34.
tovto
^i^ovcri^g
yjvctifxevvjg

Ka\ a^o^ias

^vecrj^eTO*

ev\oyot)i

avT^ T^f
Ttepi y]v

KaS' vTroaTaaiv

avTW Kai atiaiptTvg

aapKog'

to TcaBog Kai ^ evTCvGev aTifxia avve/Saive'

KaTa
^vva5

Seov
fxevyf

(xev

TokfxooixevYj

tov aeaapKccixevov, rpavaat ^e
a^vvaTOv.

fxyj^e

Tov anaBovg,

oirep

34

'ATTOKpiOeh Se 6 €vvov\09 rcp ^LKLinrw
(Tov, Trepi tlvos

ciTre,

Seofial

o 7rpo(f)r]Tr)9 Xeyei tovto
;

;

irepl iavTov,

^^rj Trepl erepov tlvos

avoi^as Se 6 ^lXLinros to aTopia

avTov, Kou ap^afxevos aTro r^y ypa^j^rjs TavTTfs, evrjyye-

XiaaTO avTco tov

'Irjaovv.
oKcog ei^evai
yj

^o
oti

ToT Xptsostomot. To
Xav
Xeyoiaiv
01

aXXwg Kai nepi aXTrpoaccTroi

7rpo<f)^Tat,

OTt

Tiepi

eavTwv eTepw
yj

^iaXeyovTat, acpo^pa

irepteaKeft.ft.fvy]

eaTiv

epaTffatg.

26

'^y ^€ eiropevovTO KaTa
Kai
(f)rjaLv
;

ttjv 68ov, rjXOov eiri tl vScop'
fie

6 evvov\os, l8ov vScop' r/ KcoXveL

/3a7m-

15

(rOrjvaL

AiATMOT. 'E^/o"TaTeov
•)(j>taTtavi^ovat

ojf

TToWyj

aTTOv^^yj

VTtYjpye ToXg
^iTToii

TeXetag

nepi
OTe

to

aiaSyjTOv
ot

^aTiTtap.a'

yap ovTog

TovTov
Kat

Otbofi.evov

ft.ev

vbaTog, ot€ Oe ev livevft.aTi Aytco

TTvpt'

ov

^ta TVjv

vTtepoyyjv

tov ev Tlvevf/.aTt PairTtafxaTOg 20

KaTe(f>p6vovv tov acofxaTtKCOTepov'
actiTyjpiav,

avfx^aWeTat yap Kat tovto
acofxaTog.

etg

KaTa

tvjv

avdaTaatv tov

eaTi ^e S;a TYjg

TtpoKetfxevyi<;

(Bi^Xov tuv Hpa^eav tcSv ^ATtoaToXcov TtoXXa 6rjpevaat
ypyjatfi.ov

TtapaaTaTtKa tov

toD e| v^^aTog ^aitTtafxaTog.

37

EtVe 8e
e^eaTLv'

avTco, el

inaTeveLS
8e
eiire,

i^

oXrjf

KapSias aov 25

airoKpLOeLs

TnaTevco

tov Ylov tov

380^01} elvaL
apfia'

Irjaovv yipLaTov'

Kal iKeXevae arrjvaL to
eis"

Kca KaTe(3i]aav
kcll

dfjL^jyoTepoL

to vScop, o re

4>/-

^gXLTnros

6 evvov\09'

kcu i^aiTTLaev

avTov OTe

Se

dve^rjaav iK tov v8aT09, Hvev/jLa AyLOv iireTreaev eVtSo

Tov evvov^ov.

ToT Xpt202Tomot.
Kat ydp
7rpo<f)yjTi^g

'Opag

oit

Ta

"^oyfxaTa dTtyjpTtaft.eva eiye'

to Ttdv eiye,

tojv

adpKcoatv, to Ttddog, tyjv

VIII. 39avaaTaaiv,

TilN nPAHEiiN.
tyjv avaXvjrpiv, tv)v Kpi<Tiv
fxyi

147
et

t^v fxeXXcivaav'

Oc tioXa(f)Oii-

Xvjv Tiyv eiriBvfxiav deiKVvaiVf

davfj.day]s' aiay^jvBriTe oaoi

TiaTOi Tvy)(aveT€.

"AyyeAo? Se Kvplov
eiSev

TJfnracre

tov ^iXnnrov' kcu ovk
ttjv

avTov ovk€TL 6 €vvov)(09, eTTopeveTO yap
)(aipo)v.

oSovB

avTov

ToT ToT

ATTOT.

Opa

7rpo6vfj.iaVf

opa aKpiBeiav.
;

ATTOT.

AiaTi

yjpTTaacv avTOv

to

yevofj-evov

Gavfjiaaico-

Tcpov e^eiKvvTo'

Kai tot€ ovk ^^ei'

<oaT€ ovv

vaTepov avTOv Qav-

fxaaO^vai tovtq eyeveTO'

" enopeveTO

yonp^'' (pyjat,

" •yaipm.
furi

lo

ToT

ATTOT.

'

ha

6e7ov tetyPri to ytvofj.€vov'

iva

vofutarf OTt

avSpairo? car/v dirXa)^.

AiATMOT.
HXtov' Kai
Tyjveydyj,

'H
eirei

TrpoKetfxevv]

dpTTayy] ^tXtTrivog

lao^vvafxo^i

t^
etg

avaXrjipet
TOitov

dpirayeti

o

eK

tottov

fxe-

aKoXovdov Kai tov 'Hx/av dvaX')^(p6evTa eK Tov
eTepov yoopov fxeTeveyB-^vat'

iiepi yyfv

15

TOTiov,

e\<;

Kav

oitov

fxev

ayjfKatvyjTai
fxyj

To. ovofJLaTa

Tm

TOirwv

eU a

ff.eTevey6i^aav,

ottov

be

ayifkat-

vYjTat.
"TrayYjv

01

dpiiayevTeg Kat dvaXyi(p6evTeg, ^tXtiritog p.eTa t*jv apelg "A^cotov'

evpe6y)

YlavXog

elg

TpiTov ovpavov Kai
pyjfxdTcov.

ecog

Tov Ylapa^eiaov fj.eTaTe6etg, yjKOvaev dppyjTwv
X-^tpyj

Kig jovto 20
vtto

Kat Tov

'Afx(3aKovfji.'

Ka) avTO< yap
elg

fj.eTea}pta6y}

ayye-

Xov

eK

T-^i

'lepovaaXyjfj.

ha^vXuva'
tottcx)'

lilXiag

Oe

aveXyj(p6i^

fj.€Tevey6etg

ovk

ev

wpiafj.evco

etpyjTai

yap

avaXi^cp^yjvai

avTov wg
ovpavov'

eig tov

ovpavov
ttov

avTVj

^e

y]

Xe^ig hyjXot oti ovk etg tov
avfj.<pctiV(i)g

ov

ft.yjv

yeyovev
eK

optl^et.

To7g

etpyjfj-evotg

25

Kat

Evftjp^

fj.eTaTe6€tg

TOirov

etg

tottov

yeyove'

aa(pwg yap
^e

TovTO TrapiaraTat eK tov fj.eTaTe6€ta6ai avTOV.
eipyjTat
ttov
ev

KTret^yj
ev

ovk

Taig

"hetyffxoatevft.ivatg

l3t(3Xoig,

arroKpv^potg

Xeyerai oti
irepi

ev tco

Ylapa^eiaw.
fj.yj

Eav

ovTcog eyyj, avveTriaKexpat Kat

Tov ^HXtov,
napa^eiacfi'

dpa to ag

eig tov ovpavov

tuvtov eaTi tov 30
etpyjTai, cog

€V

Tft}

dvafj.(pi(3oX<i)g Ve irept

tov

'E.ccr-i^pog

«.era t>;v avdaraatv eig tov ovpavov aveXyj(p6y)'

iroXXat

yap

fJ-ocp-

Tvptai etat -nept tovtov.

U

2

148
O/AtTrTro?

EPMHNEIA
8e
evpeOrj

VIII. 40.
koll

eh

'

A^coTOif,

dLep^^ofiefo^,

evrjyyeXi^ero ra^ noXei^ Traaas, ecos rov eXOelv avrov

eh ViaLaapeiav.

ToT Xptsostomot. Ovto^
eicet

tuv eTTTa eaTi' Kai yap vaTfpov
(TVfjiCpepovTWi

evpicTKeTai
errfi

ev

Kaiaapeia'

ovv yipiraatv

avTov 5

TO ITvevjtxa,

•)^^ia<T€v

av Kai crvvaiTeXdeTv avTco

evvovyo^,

Kai

eXvnyjaev

av eKehog avavevaag Kai apvrjaafxevoif ov^eo tov

Kaipov ovTog.

ToT Xpt202tomot.
yjKove
Tiepi

Meya

Kai

^iXnrirog

eKeptavev'

onep

twv
e^n^

Trpocf^vjTCtiv, iiepi

E^e/cojA,
evTevdev
eKei

Afi.(3aK0VfJi, Kai tS)V 10

aXXoov, eJoev

avTov

yevofJi,evov'

teiKVVTai

TroXX-rjv o^ov

aTreXQm, eiye

ev A^cyxco
'e^ei.

evpeQyi'

avTOv eaTyjo-ev, evBa Xomov

Kai evayyeXil^eaOai

KE4>. ir.
TLepi TTjs ovpavodev 6flas
I
/cXjjcrecos'

HavXov

els dirocrToXriv o

XpiaTov.

j t

'O
T0V9

8e

SaOAoy

€Tl

epirvewv aireLXrj^
TrpoaeXOcov
els

kcu

(j)6vov

ety

fiaOrjTas
Trap'

tov

Y^vpiov,

'Ap^Lepel,

2r]Tr](TaT0

avTov eTrLdToXas
ottcds

AapacTKOv, irpos
Trjs

Tas crvvaycoyas,

eav TLvas evprj

o8ov bvTas
els

av8pas Te kcu yvvaLKas, 8e8efxevovs
craXrjfjL.

oLyayrf

lepov- 20

Tot
€v fj.eaa)

attot.

^A^icog

elrre

tov IlayAov ^Xov, Kai ^eiKvvcriv oti

tw

^rjXtp

eXKeTai, Kai ov^eTrco KopeaBeig tco (pova ^Tecpa(f)ovo:

voV ovK evenX-^aQvj tw
lOoi)
*'

TVjg

eKKXrjo-iag

Kai

rij

^iaaTropa.

TovTO errXyjpov to Trapa tw XptaTa

eipvjft.€vov'

ort

"

01 airo-

25

KTevovTeg vfxag ^o^ovai
ovv ovTwg erroiet, ovp^

Xarpetav irpoaepepetv rw ©ew'" ovTog

Oy^

wg

'lov^aro*,
e|a>

[xyj

yevotro'

ort

yap ^yjXw
eKeivot ^e

erroietf

^^Aov €K tov Kat etg Tag
€v

TtoXetg

a%tevat'
evog

ovK av ovT€ Twv

YepocToXvf/.oig ecfypovTtaaV

yap

r^aav fxovov
',

Tov
yf

TtfKyjg arroXavetv'

^iaTt te etg Aaf>.aaKOv erropeveTo
fnyj €K€ivyj

fiey aXy} 00

voXig yjV PaatXtKyj ^v' ecf^o^eno
TtoBov

TrpoKaTaX-^cpQyj' Kai
rco

opa Tov

Kai

tyiv

a^o^poTyjTa'

ov •npoaepyerat

apyovTi

aXXa TW

lepeu

o cfKOcrtoKrjv

Cod. Coisl. Ct CEcum.

«TroffToXov

Cod. N. C.

IX.

2.

TI2N nPAHEliN.
ATTOT.
'TTroKeiarGo} rotvvv cog
Trpwyjv

149
yj

Tor
ovroi;

ev

mvaKi

t^v%'>?

YiavXoV
ovoev

Triva^ €K€ito

yja/SoAccfxcvoif

apa^yyionv yefxoV
o

yap

(3Xaa(f)Vj{xiag

%eipov'

eTrc^S»?

^e

^XQfv

Trdvja fxeraaKeva-

^wVf Ka) eJdev ov itapa pa6v[xiav Kat fSXaKiav ovrco ^iaypacpevra,

akka ^Aov

•napa d-neipiav, Ka\ ro
[X€V

[xyj

e)^6<v

ra

dvQi^

ryjg

€vae(3€ias' 5
€7ri-

yap

f'%€,

ra

^e

y^pafxara ov
'^i^aaiv

iiaprjv'

ov

yap Kar
ro

yvaaiv rov ^7]Xov
rovreari
Aa/3et>v

e/^^e*

avro

ryjg

aXyjQciag

avQogf

rvjv

xdpiv'

Ka) dBpoov fSaaiXiKyjV T>yv eiKOva aTreOei^e. Ka) [xa^iov aTrep yjyvoei, ovk av€[X€ive
e(f)dvy)

ydp rd

'^(^pcofxara,

rov

yrjpovov,

dXX^

evSecog

reyyiryjg

apia-rog'

Kai irpwrov lo
elra Kai

teiKv{nf T»/v K€(f)aXy}v (SaatXiKy^v, rov 'Kpiarov Kyjpvrrcov'

70 XeiTTov aco[xa
<f>oi

ryjg TroXireiag ry}g aKpijSovg.

Ot

/xev ovv ^coypa-

KaraKXeiaavreg eavrovg [xeja
rdi

TtoXXyjg

ryjg

yiavyj.ag aitavra

irpdrrovatVf ov^evt

Bvpag "napavotyovreg'

ovrog oe ev [/.eax

Tijf oiKov[j.€vyjg rov TiivaKa TrpoQetgf Trdvrcov
[xevcov,

€vavrtov[xevm, 6opv(3ov- 15

raparrovrcov,

ovrog eipyd^ero ryjv (BaatXtkyjv ravryjv et^to

Kova, Ka) ovK

CKCoXvero'

Kat eXeye'

" Bearpov

eyevyjdi^^xev

rw

"

/coV/xco*"

cv [xeaca yyjg

Kai OaXdaai^g Kai ovpavov, Kai T^f oikov-

fxevyjg aTtdai^g^

Kai rov Koa[xov, rov re ata6y}rov rov re voyjrov,

7y}v

eiKova ^coypa(f)cov.
;

Kat
y][xeig

jaefl'

erepa

E/^e$" dyaT[y\v irvpog Sep- 20

[xorepav

ovrco

Kat

dya7ryjaa}[xev

rov \ptarov'

Kai

yap
Oidiva

evKoXov edv ^ovXa}[xe6a' ovSe ydp CKeivog (f>vaei roiovrog
rot

^v

rovjo Kat ra Tiporepa dvaypa(f>et Ta evavrta rovrotg'

[xa6m
fxyj

ori irpoatpeaecog ro epyov, Kai (5ovXo[xevoig a-navra evKoXa.

roivvv aTroyvw^xev,

dXXd Kav

Xoi^opog

rig,

Kav

TrXeovcKryig,

Kav 25

oriovv, evvoyjaov ovv ori
v(3piaryjgf Kai
dve(3yj
ry]v

HavXog

(BXda(f)yi[xog ^v,
Trpcorogf

Kat ^taoKryjg Kat

rm

dtxaprcoXiov
rrjg dperrjg'

Kat e^at^vyig irpog avryjv

Kopv^piyjv

Kai ovtev

avrw

K(aXv[xa
[xavtag

rd

irpo-

repa yeyove'
KaKtag
[xe6

Katrot
oayjg

ov^eig

ovrco [Jierd

roaavryjg

ey^erat

Kat

fxer

oXiya

—Kat

eKehog rov iroXe[xov rov Kard r^g eKKXyjatag. 30
yjvtKa etg

rag oiKtag

eiayjei,

Ka^direp ^yfptov

ovrcog eiaeTryj^a, avpcov, airapdjrcov dv^pag Kat yvvaiKag, 6opv(3ov

Kat rapayrig ^ravra

TrXvjpcov'

aXX

0[xwg [xera

irdvra

eKeiva yettov roivvv
ryjg

yove TOtovrog, vlog yeyove'

ov^ev

ydp ^e7

TrXeov etirelv.

etaiv ot ryjv rijg et[i.ap[xevvjg avdyKyjv eTrtreiy^i^Qvreg

r^

npo-^^

150
aip€crew$ eXev6epia
;

EPMHNEIA

IX.

3.

aKoveTcoa-av ravTa, Kai e7rt(TT0[J.i^eT6oaav'

tov

yap PovXoixevov yeveadai ayaOov
Ttov-rjpoTaTwv e[X7rpocr6ev yf

ov^ev ea-Ti to kcoXvov, kuv tZv
eTriTVj^eiajg

Kai yap TTpos tovto
rjfJiwv yj

fxa\Xov

eyofxev,
vj

oaw Kai KaTa

(pvTiv e^Tiv

apeTfj, Kai ixapa (pvcriv

Ttoviqpia.

5

Ek TOT nPOTASSOMENOT HPOAOrOT TH2 BIBAOT TOT ^HO2T0A0T riATAOTP.
IljOWTOf /xeTot
Tftjv

iTTac7<a^ovTC<JV expaTo'

Ttav-

rayy] aTTOvooc^cov KaBaipeh tou? TYjg evae(3eiag Xoyd^ai'
y^v

TtoXXaTe

Kai fxeyaXa Ta itap avTov

KaTa

t^$-

eKKXficnag yivofxeva, Kai
cv tovtco

ovoev eig vTrepl^okvjv [xaviag vTteXi^^ev ^'

yap evae^eh Koi 10
Talg ^^itKJToXaiq

Ta

fxeyicyTa KaTopBovv

evofJLi^e'

KaBag avTog t€

ev

ofkoXoyel, Kai

AovKag
tcov

i(7TopeT.

Kai

fxeT

oXiya

KofLta-dfLevog

Oe IlavAof Tra^a

lepem

eittcrToXa^;

Ttpog

Tovg ev t^afkacjK^a

lov^aiovg, wpfxvjae

fj.opfxvpm lcaTtep Ttg '^(etfj.appog
ev

Xd^pog^

itepi-

KXvaetv 'hoKm Tovg

AafxaaK^

fna&rjTag, Kat etg

to TYjg aTrw-i^
OTt

Xeiag avTovg 0dpadpov
fxaviav ^tKaia
'^Yj6ev

eKnefxxl^etv.

yvovg ^e

Kvpiog
ft.eaYj tyJ

a^tKov
e7tt<pa-

itpoaipeaei eKeKTi^To, ev

o^w

vetg, diteaTepYjae fxev

avTOv Tav

oxpecov^

tw

fi.eye6ei

tov

(fxcTOg,

Kat

elg
TYfg

ToaovTov fxeTeiatv, loaTe tov itdXat ov^\v qti twv tetvm KaTO.
eKKXY^aiag ovk eittvoovvTa, Kat itdvTag Tovg fi.a6YjTag aitoXe- 20
^yj

aetv dp^Yjv Ttpoa^^oKcovTa, avTiKa
TtiqTOv

tovtov Kat itapay^-i^fj.a ayatKeTYjg

eavTov Kat TttaTOTaTov Y)yYjaaa6at'

yap ev6vg Toy*
fjt.a-

\iqaov, 6 TtoXefxiog ytveTai, Kat itapavTtKa to avvTayfka T^g

viag

aTtoppixpdfi.evog, eig

itpeaPetav

^'^(wpet,

Kat

ty^v

etg

^ptaTOv
25

evaejBeiav afxoXoyei.

ToT Xptsostomot.

OvTto ydp eKaXovvTO

ot

TttaTevaavTeg'

laoog ^id to tyjv o^ov Tefxvetv

t^v etg ovpavovg (pepovaav.

3

'Ei'

5e

iropeveaOaL,

iyeuero

avrov iyyl^uv
(f)co9

rfj

AafiaaKco,
4-ovpauov,

i^aLCf^vrjy

re avrou irepLrjarpay^e

eV rov

KOLL Treo-oov eiri rrjv

yrjv rjKovae ^covrjv

Aeyou-^o

aav avra. ToT attot.

AtaT^

fXYj

ev

'\epoaoXvfj.otg

;

'ttoTt

fXY}

ev

Aa-

P Hunc prologum, vulgo Euthalio Diacono attributuni, eodem quo q is>iXeihic titulo, invenimus in Cod. Harl. 5588. ssec. xiii. f. 57. « t^« oi//€(»« Harl. * t^? Cod. tov Harl. Tiev Harl. XaZpoi Cpd.
>"

IX.

5-

TI2N nPAHEON.
fxi^

151
'^ivjyeTtrQai
aTrioov.
;

f^aa-KiXf oxTTe

e^eivat
yjv

aXXovg aXXwg avTco
o

«AX

ovTO( o^iOTriaToc Xeyet Kai Trpog
tpWTog wA^TTe/v
Se Kai
(fxtiVYjg
yj

"^ifjyovfi.evog,

^ia tovto
y]

tovto yovv

Aypnnrav
€<(yfie'

aTroXoyovfxevog'

yap

vTtep^okfj tov

fxeTpa

yap

'eyovatv oi

o(f)6aXfj.oi'

XeyeToi

vireplSoXYj

KOicpovg iroteiv
€0"/3eo"€v

Kat aTroitXrjyag'
Qvfxov
tco

a\Xa
«^o/Sco,

5

TovTov fXQVQv eTT^pcyaev, Kat

avTov tqv

waTe aKovaai Ta

Xeyofi.eva.
Ecopot^w^" Tov 'I^o^ovv, Kat
Trjg
fjLyj

AMMflNior npESBTTEPOT.

(pepav

TO TtoXv Tov fpxTOg, aTreXtBaOv] to ^iopaTtKOv
^wTtKov'
fxa ovK
"^to

y\^vyyjg

Kat to

Kai

^oKcov eyetv o(p6aXfj.ovg
tcJJ

ox/y^

eapa, Kat e^wv aTo- ro

y)cr6iev'

eag ov ittaTevaag

Avavta XeyovTt avT^ tov
^Xeiteiv'

Xoyov,

tdOy]'

fneTa
ovTca

yap

tvjv iitaTtv

Yjp^aTo

Xontov e/Sa-

iTTtaOyj,

Kat

Tpocprjg

f/.aXXov
OTt

T^g

Trvevfj,aTiKyjg fJ.eTaa-y(pv,

avea<f)yjXev'

ayjfj.eioiTeov
'^to

Se,

^e7 irpwTov /3ajrT/^e;v, Kat
01

ovtu
1

fj.eTa^t^ovat Tpocpyjg'

KaKcog iioiovaiv

fj.eTa

Tpo(piyjv

Tovg tc-

Xetovg (SaTTTi^ovTeg.

5
6

2aofA, 2aoi'A, r/

/xe 8l(ok€L9

;

elire

Se, tls ei

KvpLe

;

8e, iyo) €Lfxl 'Irjaov^,

ou

av

8l(ok€L9.
ov Xeyei irtaTevaov, ovoe

loT ATTOT.

is.at

ovbev avToo Xeyei

oXoig TotovTOV ov^ev,

dXX eyKaXeh
TovTa

fj.ovovovy^i

Xeyuv, Tt irap
fj.eT

y.eya

rj

fj-tKpov

yj^tKYifj.evog

iroteTg

;

Kat

oXtya

efMv 20

M»;

vofJ.tayjg

irpog

dvOpamovg eivat aoi tov
01

iroXeft.ov.

Kat t^v (pwvYjv
-Trpog

Tov IlafAoy yjKOvaav
aireKptvaTo'

avvovTeg avTW, ov^eva ^e eOeapovv
eirotYjaev

ov

twv yap eXaTTOvwv avTOvg
eKeiVYjgf

dKpoaTag'

et TYjg

^wvYjg

YjKovaav

Kav YprtaTY}aav' tov ^e IlavAov opwvTeg 25

cfiaf/xa^ov.

Ev

TYi irpog

KoptvSiovg 'ETr/cTToATy

"

kXyjtov^ eavTOV eKaXeaev' ov
oiKeia

yap avTog

evpov, (pYjatv, oirep

efx.af)ov, oiite

KaTeXa^ov

ao(pta'

dXXa ttwKwv
fxev
7]

Kat iropBwv
irdv,

tyjv

eKKXyjaiav eKX-^Qyjv'

evTav6a

tov

KaXovvTog to

tov ^e KXyjQevTog ov^ev wg eiTreh ytveTat, 3°

TO wraKovaat fxovov lYjaov ^ptaTov.

ToT ATTOT. Tectjf QfioXoyyjaev eavTOV SoyAov. Tor ATTOr EK TOT EI2 THN NB OMIAIAN.
^eaTroTov, ttov KaTe(3y)
;

Q
fj.e

(ptXavQpWTTta

Seog dvQpwirw Xeyety t/

^twKeig

;

tov

152
Ttare.pa

EPMHNEIA
rov

IX.
eKUvog
;

6.

eavrov
'*

fxifxtirai'

Kai

yap

tco

trifj.(f)

to)
tre
;

K^patKoo Xeyef
**
v}

kao^
<70i
;

fxov ri cTroivjcra aoi
aTroKpiBrjri fxot.^^
fxe

vj

ri ekvirrjcrd

ri Trapyjvo-^Xyjad

ovrco Kat o viog

avrov

ToJ

EauAco Xeyei' " SaDAe ri

^iaKets ;"

rt

oi/v

eKeivoc,

"

rti

"

ei

Kvpie

;'^

evGewg
rig ei

rvjv

teaTtoreiav Kf/LoXoyvjaeV
;

eiheg

^v^^yjv 5

evyvicfjiova'

**

Kvpte

e-yw

eift^t

Ivjaovg ov

av hiwKeig'
;

w
eyco

aocpta heaTroToV
etfAt 6 ev

ttari

fxv] eiTrev,

eyca
ev

eif*.t

Tiog rov Seov
KaByjfLevog

apyrq Koyog'
ev
fJ^op<f>yj

eya

eifxt

^e^toi

rov Y\a6 ryjv yyjv

rpog'

Qeov

vnap^^cov'

6 rov ovpavov retvag'
o

€pyaadf/.evog'

6 rvjv

QdXarrav aTrXwaag'

rovg AyyeXovg Ttotr,-\o
itpooov

aag' b itavTayov Ttapm Kai ra itdvra vXyjpav
vy]6eig
;

Kat yev;

^tari

fxyj

etite

ra

aefKva

eKetva Kat fkeydXa Koi vxpyjXd
'ov

aAA "

eyoi) etfnt

Ivjaovg 6

Na^wpaiog,

av

^tooKetg'" aito ryjg Karu}
;

TToAewf, dito rov Kdrco yooptov Kat rov roitov
btccKcov;
et

^tort

nyvoet avrov
ort
ei

yap

yjOei

avrov, ovk av eotoo^ev'
te
dito

vjyvoei

eK

Tot; 15

Ylarpog

yjv

yevvy]6eig'
eift.t

ort

Na^aper
ev

yjVf yj^et'

ovv eiitev

avrWf

eyco

6

Tiog rov Qeov'

apyy\ hoyog'

rov ovpavov
^tciOKU}'

Ttotyjaag, etyev
eiTtev

eiTteiv,

dXXog re

eKeivog, Kat

dXXov eya

et

avrca

eKeha rd fkeydXa Kat Xafutpa Kat
aravpctiQetg'
fj.op(f>y)v

vrpyjXa, eiyev etitelv,

ovK eariv ovrog
aapKCi}6evra, rov

dXX

tva

f>.d6y]

ori eKehov ^icoKet rov

20

tovXov XajBovra, rov fxer avrov avvaaito

vaarpa<f)evra, rov aTtoGavovTa, rov ra(f>evra,
ptov, Xeyet,
'

rov Kdrco

yw-

eyco etfxt

ly]aovg

Naycopaiog, cv av btcoKetg

ov 01-

^ag, ov yvcopi^eig, rov fxtrd

aov dvaarpe<pofi.evov'
Kare(3y] roaovrov

^;a rovro ry)v
^eaitory^g, oaov 25

teaitoretav evBecog coft.oXoyy]ae'
6

^ovXog dvalBy]vat vi^vvaro.

^

'AAA' avdcTTrjOL kcu etoreXde
Orjaerai aoL, otl ae Bei iroLeLv.

els^

rrju ttoXlv, koll

XaXr}-

ToT

ATTOT.

Opa

Ttwg ovK evdecog Ttavra
ovra> Kat

eity^yyeiXaro,

aXXa

•npofxaXdrret avrov ry]v ttdvotav'

rovg ft,a6yjrag eKdXe-So
eXttttag, Kai
ort

aeV eK ^evrepov
^Xe-^ei.

^i^coatv

avrw

yjp-^ardg

dva-

AiATMOT.
ri
fi.e

Ewe/

eiTtcbv To)

UavXw

^ly]aovg'
fxy]

"

Y.aovX, 1.aovX

hcoKeig ;" airtog avrcp yeyove rov

opdv, Kary]yopovvrcov

IX.

7-

TiiN nPASEilN.
f iirovToc '*

153

Twv aip€TiKav Tov

T/f

e^^oiyjire

^X^TtovTa Kai TV(f)Xov' ovk
irept-

" lya Kvpioi
KXTi^at,

Oeof

;

e/^ airopiav

yap avTOvg Ta TOiavTa
Kai

^ia(j)Opovg
ixy]

Qeovg

XeyovTag'

tov

fxev

KaTtiyopovvTO^
eirt

ag Tov

/SAeVeiv aiTiov'
-^[/.01$

tov ^e eTepov aTto^eyofxevovg

tw to

/SXeiretv Ttaper^etv.
^pet

^e tov ovtov ofxoXoyovvTag ©eov, ov BXt-<,
TrpovoyjTYjg toov

TOVTa'

fjiaXtaTa ei^OTagy OTt
fj.-:^'

oXoov

vTrapyjiov,
Trcog.

olhe Tivt TO (SXeTieiv ope^et Kat

Kai hiaTi, Kat itOTe, Kai
ovrcc

Tov yovv
(Ttv,

a,7ro

yeveTVjg P TV<pXov, ota tovto
toc

yeyevv^iaOat 07jov KaKOv ^e to

tva (pavepctiBy]

epya Toy ©eov

ev

avTw'

aiTtov T^g cf>avepcoaea)<; toov epycov tov Qeov'
etireh OTt

^to ovOe aTrefxcpatvet

xo

Seog

TV(f>}^oi

Ttvd'

Kat ToiiTa [xev tov pfjTov avvayo-

pevofjievov, '^vvaTYjg
**

ovaiqg Kai TVjg

avvayayrjg

t'2

irpoay^ovTt
fjir]

tco,

elg Kpifjia rjXQov eyci} eig tov Koafj.ov tovtov, tva ot

^XeirovTeg
aiaQvj-

"

PXexpcoat, Kat
oxf/ectig

01

^keirovTeg TV(f)Xot yevccvTat'
etpr/Tat'
rjfxeHg

ov

yap

itep).

T^f
irpog
'*

^ TV(pkoTYjTog TavTa
*'
fjcri

fxdXtaTa

'^ta

to Xe^/Qev 15 to

Tovg elirovTag,

Kat

TV(f)\ot

eaft.ev ;"

"

et

TV(f>\oi rjTe,

ovK av ef^^eTe dft,apTtag."

1

Ot

5e au8p€9 ol (rvj^o8(vovr€9

avTw

euTTrjKeLcraD €U€o\

aKOvovT€9

fi€U TYjs (()covr]£, fxqheva Se OecopovvT^^.

AiATMOT.
fjievciiv

T/f

rj

hia(f>covia

twv

ev
;

Taig Ylpd^eatv dvayeypaft.- 20
ev
f>.ev

ev

t-^

KaTa TlavXov

07rTaat(X,

ydp

Trj

Ka6
(f)a)vrjg

o^^ov

OTrraata taTopei

AovKoig, Tovg fneT
ev ^e

avTOv ovTag T^g

fiev

dKYjKoevai, fj.Yj^eva ^e GectipYjaat'
eirt

tx

^tYjyelaSat

tov YlavXov
«.eT
«i^tov
tj^

Twv avaf3a6ff.wv
TO
ft.ev

tyjv

avTYjv

oirTaatav, keyet
tyjv

Tovg

ovTai-

(pag

TeGedaQai,
ttjv

^e

(f)CtiVYjv

tov XaXovvTog
irdvv

25

aKi^Koevai'

KaTa

/x,ev

laToptav

lipvaoaTOfJ.og
rj

rjpfj.vj-

vevae tov tottoV

e(f>Yj,

OTt

rj

TrpcoTrj e^rjyrjatg
(poovrjg

Xeyovaa,

Trjg (pcov^g

YjKovov ot avvovTeg,

r^f YlavXov

Xeyet aKovetv avTovg Trjg
et
fi.rj

Xeyovarjg,
Xov'
t>;v
rj

"

Ttg ei Kvpte ;"

ot;^e'va
rj

Se e^Xeirov dvQpcoTrov
fj.ev

Tlav-

^e

^evTepa e^rffrjatg

Xeyovaa, to
ft.r)

(pag TeBedaBat, 30

^f

(pcovTjv

Tov

XaXovvrog

aKrjKoevat,

(pcov-i^g

Xeyet

T^g

ToS Kvptov irpog tov YlavXov
6eda6at.
P

yeyevYjfj.evYjg, fxovov

^e to (pSog Te-

a,icoy(}iytiTifi<,

Cod.

X

154
8

EPMHNEJA

IX.

8.

'H.yepdrj Se 2)ai)Ao? «Tro Trjf yrjf
6(j)0aXficoi'

duecoy/iei/cop 8e tcov

avTov, ovSeva e^Xerre.
Ylap^toBYj ryj TvtpXoTVjTi Itxmep (7Tpa,Tia)TVj (f>v\dT-

ExsEBior.
TcaOat,
fji.vj7rci}$

eK

TtoXKrig

Tvji

irpoX^^xpewg

ap^vjTai

Xeyetv,

oti

(pavTaata Tig yeyove'
avcoOev eKpa^ev,
bi/

Kat

Taya

Trap-^Kovaa tv;v (pav^v'
;

Kat 7rwf5
f/.ept^r}-

KaTCo eyw vj^etv

tv

ovv

fJLV)

ra TotavTa

Tai

vj

^tdvoia, Trape^oQTj Tyj TvtpXoTYjTi.

\eipay(oyovuTes 8e avTOV ela-qyayov eh AafiaxTKOV.

ToT Xpt202t6mot. To
KaBdnep
(7T0V,

Xd<pvpov Tov ^taj3oXoVf To, aKevv] ovtov,
XfjcpQetGYig'

TToXecoi Tivog
ot TToXefitot

fj.riT poitoXeag

Kat to ^^ 6avfJM.-\o

avToi

Kat eyOpot etavjyayov avTOV TtdvTccv opcovTcov.
firj

9

Kai yv
ovoe
eTTiev.

rjpepas Tpels

^Xeircov, kcu

ovk e(f)ayev

ToT
TYjg

ATTOT.

Tv(j>Xog

Yjv'

Tt

TovTov

lcxov
vj

yevoiTo

;

avTippoTtog

ent

llTecfydvov

d6vfj.iag
f^ev

TtapdKXYiatg,

TlavXov Trpoaaycvyy} i ^
ovTccg

ytveTai'

eyovaa

Kat

avToOev Tiapafj.vBtav to

avTOv
K(iOfi.at

diteXBeh'

Xa^ovaa

te Kot TavTVjv'

Kat ai ^af).apeiTU)V ^e
OiaTt
Oe

TrpoaaySeic-at

fneyiaTrjv

irapeayov TrapdKXrjatV
/xeTa

fii.rj

e^

dpyrjg

tovto yeyovev,
6

dXXa

TawTa

;

tva

^eiyBri, OTt

ovTCog

dveaTrj ILptaTOg'
TeAeyT'^ Kat
TToBev
eaT(£i'

ydp

eXavvoov avTOV,

Kai aiitaTm avTOV t^ 20
otcoKCOv,
rj

Tri

dvaaTdaei,
et
ft.r]

Kat
TroXXr]

Tovg fJ.a6riTag
rjv

ovTog
;

av eirtaTevaev,
eKehot
Trjv

Trjg Trpoi

avaaTaaecog

tayyg

avTcxi eyapit^ovTo'

t/

^

avTOv

;

^/aT<

oi/v fLrj

joteTa
XefJ.og'

dvdaTaatv

ev6eoog

;

7va aacpeaTepog avTov '^eiyBrj

ito-

yap

ovTCog

fi.atvofj.evog,

ag Kat atfJ.aTa eKyeiv, Kat etg 25
ovk rjpKeae to
fj,rj

'teafj.coTrjptov

efJ.(BdXXetv, dSpoov iitaTevet'

avyvtt

yeveaOat

t£ yiptaTW, dXXd
oiitevt

^^

Kai

TtoXefJ.riB-i^vat

acpoopag

avTov Tovg ittaTOVi'
acpo^poTepog ovTog
rjv'

KaTeXiitev VTtep^oXrjv fLavtag'

itdvTOOV
TeKfx-y]fj.r]

evet^rj Se

t^^ ^e<T7roTe;af ayTOv Ta

pia Kai Tr]g
etttr]

(f>iXav6pci)7tiag

ei^e ^, TOTe ditoKptveTat, tva
aif*.dTCOv

Tig

30

OTt

viteKptveTo'

Kat

eittBvfJMV, Kat

ToHg

tepevai

TtpoaeXQcov, Kat eig Ktv^^vvovg eavTOV ptTtTcov, Kai Tovg e^co eXavvcov

Kai

Ttfj.ct)povfj.evog,

ovTca
<l

^r] t>jv

^ec77roTe/av ofj.oXoyeH'

tiaTt oe ovk

6*8t

sugpl. rec.

m.

in

marg.

IX.
ev^ov

lo.

TfiN nPAHEilN.
ttJ

155

ev

itoK^i KaTfivyaaBfi
ol ttoXXoi,

toj </)a)T/,

aWa

Trpo

avTrj^

;

ovk

av iTtlanvaav

aXka

Kai

eyXevaaav'

ottqv

ye KaKe7
ov-

aKovovTeg eXeyov, oti /SpovT^? eo-T^v avaOtv iV(yBeiari<; (pxvrj'
Tog ^e a^iOTTKJTog
vog elarfyeTo' ov
vjv

aiiayykWm

fxaXXov

to. aiiTov'

Kai QeOefxe-

7repiK€tfJi.ev(i}v

avTw

^eaixSoV

Kai ei\Kov avTOv^ tov 5
oi/^e
en-/ev*

TtpoatoKYiaavTa avTovg eX^etV
yivioaKe

Kai ovk e<f)ayev

A^aTe-

yap eavTov

eirt

Tolg ytvofJ-evoigi

e^ofj.oXoyellTOi

yiv^eTO^

TtapeKoKet t\v

SeoV

ei

^e

Xeyot

Tig dvdyKi^g

eivai
',

to TrpayfJia'
Tt Oe
;

Ka)

'EXv/Aa^ Ta avTO, ewaQe'

'Trag
eiit

ovv ov [JieTeaTyj
Ttjg

avay-

KaaTtKOiTepov tov aeiafxov tov
TtoDTwv Tav dTrayyeiXdvTCov
;

avaaTaaeoog

twv (XTpa- 10
;

twv ayjfxeim twv aXXvv

tov toeTv

avTOv dvaaTdvTa
^aKTtKd'
01

;

«AA' ovk eaTi TavTa dvayKaaTiKa^ dXXa Ot-

'lov^aToi ^iaTt ovk

entaTevaav TavTa aKovovTeg

;

oti

TjX-^Seve SijXov fjV

ov

yap av
twv

fji€Te6eTo fj^ yevofxevov
t>;v

tovtoV coaTe

TtdvTa ittaTevaat e^et'

dvdaraatv avTOv KfipvTTOVTCov ovKie,
ov

^v ovTog ^ttwv, Kat d^toittaTOTepog ddpoov fj.eTa(3ej3XYifxevog'

avveyeveTO nvt

tcSv ittaTOiv'

dXX

ev

Aaft.aaK^ fxeTe^aXeTO' [xaX-

Xov ^e Ttpo Ty]g AafxaaKov tovto eitaBev.

10

'Hz/ 84 TLs

fJLaOrjTr)9

eV Aa/JLao-Kw ovofJLaTt 'Auautas'

Ka\ ehre 7rpo9 avTOv ev opafxaTL 6 Kf/otoy, 'Avavla' 6 8e 20
jiehrev, l8ov, eyco, Ku/Oic* 6 8e Ky/Jto? 7rpo9

avToV ava-

GTos
KOLL

TTopevOrjTL eiTL TTjv pvfXTjv TTjv KaXovfievTjv evOelav

^rjTViaov

ev oIklo. *lov8a

^avXov

ovofJLaTL,

tw

yevet

Tapaea.
AMMaNioT nPESBTTEPOT.
YlpeajSvTepwv ev Y.afxapeia,
'^td

Ot/ Kat ^Avaviag AtaKovog

"^V

ag 25

Kai avTog TlavXog [xapTvpeT ev Tor^

KavooT

^td to aitdviv elvai
'^tcayfxov.

tov yeyovoTa
S^ffore

ToT Xpt202t6mot.
KaTYj^^Yiatv

T/

ov^eva twv a^toTtioTav Kai
ttjv

fxeydXwv ovTe etXKvaev, ovhe ft.€TeaTy]ae Ttpog
;

Toy Wav>^ov

OTt

ovk efxeXXe
e-net

'^i

dvBpwTtwv

evdyeaOat,

dXXd

tt J,o

avTov Tov KptaTov
TtTiae ^e fxovoV

Kat ovTog eOtoa^e fxev avTOv ovOeVy epa-

afxa yap (fxoTiadeig efieXXev eitiaTaaOat TtoXXyjv
'QtiXov

Tov nv6U|aaT0f ydpiv, dito tov
y^g'
OTt

Kai TYfg itpoBvfxtag TY\g itoX-

ydp

ov twv acfjotpa eTtia-^fxaiv ^v, S^Aov.

X 2

156
12
^lSov

EPMHNEIA
yap
7rpoa€V)(€TaL, kcu elSev ev opafxaTL
koll

IX.

12.

avSpa

^Avaviav ovofxaTL elaeXOovTa
OTTcos-

eTTLOevTa

avT^ X^^P^

ava^Xey^.
ATTOT.

ToT
avTOV

OvK
(.iTrm

(iTie

Ttpog avTOv, ^iaXty^Qyiri Kai KaTrjyricrov

d

yap

oti

eyj^era/, Kai

tidev av^pa eTriSevTa avToo 5

Totf yj^pagi ovk

eireicref ttoAAoS fxaXXov el tovto e/Ve, coo-Te, (pvjaiv,

ov ^iaTTKrT^^crei aoi.

AMMfiNioT.
KoivxxpeXYi
ecTTt,

YifJixeiwTeov OTi eKeiva

Ta

p-^fxaTa' Xeyerai, aTrep
^eyei

Kat avfJilSdWeTai eh 6eoae/3eiav' o<Ta
r)

tov

Kvpiov
0(f>€iXet

TVjv

TrapdaTaatv

dyyekoV KaS'

ov

av ^e ecniv ihKoCf ovK 10
vj

KaXeitjQat'

tiXtjv ei

Kai i^ikvj tov '^avXov ^v

w(f>e\€ta'

aXX

ovv tacrtg itapd^o^og

avfu^aaa

irdXtv eig OeoaejSeiav tov dv-

Bpamov TtpoaKaXenat.

13

ATreKpiOr]
Trep),

8e

Avavlay, KvpLe, rJKOvaa airo iroXXwv
eiroi1

Tov avBpos tovtov, oaa Koxa tols ayioL^ <tov

'qaev ev 'lepova-aXi^fjL'

ToT
ovTTw

ATTOT.

T/

Xeyetg

;

&eog Xeyet^ Kat av
\ptaTov.
ei

d(ji(f)tl3dXXetg

;

KaXwg

vjtetaav tvjv hvvafutv tov

K.ai fxeT

oXiya—
^td

E/

Tip^og

avTOv avTe/Tre, iroXXia fudXXov
Trpo

dyyeXov
to

eTrefnxpe'

TOVTO ov^e

tovtov

^tXtir^Trog aKovet
Tlvevfit.a
iroog

ytvoft.evoVf

dXX opa 20

rov ayyeXov'
To5

Kat Tore to

TtpoardTTet

avTa

KoXXvfSv/vat

apfKart'

opa te evravSa

avrov rov

(f)o/3ov
;

vTroTefi.veTat'

'^vjpog

eart, (pvjat, Kat evyerai, Kat av '^e^otKag

ovro} Kat

Mwv25

a^g

(f)ol3eiTat'

ware ra

pvjfj.aTa

(f>o^ovfA.evov

v]v

Kat iva^aXXo-

fxevov,

ovK aTrtarovvTog.
tt)5e

14

Ktti

e^eL e^ovaiav irapa tcov dpxLepecov, Srjaca

TravTas tovs eiTLKaXovpevovs to bvo/xa aov.

ToT
Xeyet,
eiret

ATTOT.

ITo^ei'

ToyTO ^^Aov
ovy^

;

eiKog

v}v

avroi/g ev

(f>oj3co

ovrag '^eptepyd^eaQai'

ag ovk et^orog rov 'K.ptarov ravra
tvvarat,
(f>v}at,

dXXd

tovtcov

ovrctiv, ircog
**

ravra yeveadat

',

30

Kat CKeivot Xeyovai,
irtarevavj

rig hvvarat acoBvjvai ;" toiJto yeyevvjrat
ev

tva

tw

epyop.evti)'
f>.v}

ovetpx

ei^e, TrpoefK-fpivaev

Trpoaevyerat,

(f>vjaiv,

(f>o/3ov.
r

Kat

fxer oXiya

—"

avrw'

E/'^e," (pvjatv,

In marg.

ivelpaTa.

IX.
"

15-

TilN nPASEIlN.
av^pa 'Avav/av"
Tov OavfxaTO^
^ia.
y]

157
ev opdfJi.art, iTctihyi Trvjpo^

ev opdfJiaTi
ojJ^e

tovto yap

^v* Ka}

vTTfp^okyi e/Ae tov [xaQvjTVjv, ovTcag

((pojSuTo' opa Se, IlavAov TV(f)Xov ovTa avaPXexpai ovTwg cnoiyjae.

ToT
V0T€
[X€

ATTOT.

"Opa,

(pyja-),

rlvi

fxe

Trapa^i^ccg'
fjt.€

(j)ol3QVf/.ai

}x.yj

€/V 'lepoa-oXvfJia
;

dnaydyyj' ti

elg to

aTOfxa efx(Ba\- 5

Xeig Tov XeovTog

(f^ofSehai, Kai

TavTa Keyei,
yap •napd

iva fjidOafxev tvjv

dpeTyjv TtdvToBev tov dvtpog' to

f*.ev

lovOaicov

ravTa \e-

yec^Gai $avfi.aaTOv ov^ev' to Se Kai rovTovg tyTco (pojSeifrSai fneyKTrov
reKfxyipiov ryjg

tov ©eoy

tvvdft.eiog ^eiKvvrai'

Kai (pol3og oeiKvvrai,

Kai vitaKoyf

ff.ei^wv fj.eTa

rov (po^oV

ovrccg

yap layyog y^^ia,

10

15

ElTTe h\ TTpOS aVTOV 6 KvpL09, TTOpeVOV, OTL (TKevos

€KAoyrJ9 ea-TL
iifcoTTLOu

jjlol

ovto9, tov

^aaraaaL to

ovofia fiov

edvcov re kcu ^aaLXecov, vlcov re ^laparjA.

ToT
ToT

attot.

Ov

fxovov Tiiarog

earai,

(pi^aiv,

dXXa

Kai oiod15

aKaXog, Koi

itoXXri y^y^aerat ryj Trappyjaia.

ATTOT.

Trepiovaiag rov (pojSov eXvaev, eiye ft.eXXoi ovroo

TrpoBvfiixg

ra

^fJLerepa (ppoveh,

ag Kai iroXXa iiaayeiv' " aKevog
\oyov
ro
a>g

^f Kokelrai

^iKaioog, ^eiKVvvrog rov
(p-^aiv,

ovk eari (pvaiK^

yj

KaKia'
fj.yi

"

aKevoi,

"

eKXoyyfg'

toKifj.ov

ydp eKXeyofneOa.
(pYiaiv, ovoe

oe

voff.iayj

rig hri dTtiarSov ro7g Xeyofxevoig

ravrd

20

r/7raryja6ai

vofxi^l^m

rov X.piarov'
ro7g

fj.yj

yevoiro'

aXXa

(po(3ovfj.evog

Kai rpefJMV, ovte Trpoaeiy^e

XeyofJ.evoig,

aKovaag ro

ovofxa

YiavXov.

ToT

ATTOT. 'O tiaKTYig Kai ^Xda(py}ft.og Kai v^piary)g, K^pv^
25

ryjg oiKovfj.evy)g dTro^eiKvvrai.

AiATMOT. O/ rdg

(pvaetg 'toyfj.ari^ovreg, (paat riayAov irvev-

fxartKov ovra dveTtiteKrov elvat KaKiag'

Kparvvovat ^e rovro avXe^ecog, eiTrovrog
fnot

ruv ro

(ppovyjfxa

Kat

eK

ryjg

7rpoKetfj.evr)g

rov

Oeov
*'

Trept

avrov,

"

ori

aKevog eKXoyyig eart

ouro?'" ov
yj

ydp
fxap-

earat

yeypaTrrai, (pyjatv eKeivoi' pi^reov ^e Trpog rovro, ort

30

rvpta avryj yeyovev, ore ef oiKeiag Trpoatpeaewg iietaQetg
yipvjafj.S)

dvyjp raJ
'

d-nrjXBev eTrt

ra avvrvyeh

rSi

\vavta' tto xat aKoXovOov
fJ.erdvotav
ev
poitri
ft.y]^e

rvyydvet, rov roaavTr\v

ev^et^dfxevov

Kaipov
(payeiv

wdp^at rov

eivat eKXoyyjg aKevog'

irpog rovroig

Kat

158
€(f)

EPMHNEIA
o)^ag

IX.

r6.

rpeif yjfxepag, ^eiyfxa

vjv

t^^g
o

aipo^^pag fx,eravoiag Kai

v/](7T€ias'

^vvarov Se
cog

eiireiv, 'oti o

Seog

ra fxeXXovra yivwtrmv

aKpi(3ag

ra

nrapovTaf efxapTvprjae

^ia tyjv fi.e\Xovaav avTov

v7TVjpe(Tiav,

wg

vj^vj *'

aKevog eKXoyvjg" vTirjpyeV aXXog ^e Xe^et, oti
tco

6€oa-e(3v]g wv, ^'^Xco

fxera dyvoiag e^iaoKe rovg TriaTevovTag too S
vofxov avrov.

SwT^^;, wg aTto<JTaTag tov 0eov Kai tov
BetKJj
Ticog

Kai

eirei

irpoQeaei tovto eTrpaTTev, el Kai TteTtXavrifxevag, etg ttjv
6 y^pvifj.aTiaag eiVe,

TTpoOeatv
evSecog

avTov aKoirYiaag
eTrvjKovae

"

ti fxe

^iiOKetg

;

yap

rw KaXovvTt, Kat KaTaXXvjXa t^
rvjg

KXyjaei

enpa^ev'
et

eiiavaavTO ^e av

airdTrjg ot

Tag

<f)vaetg (fypovovvTegf

lo

eittaTVjaavTeg vjaav tov eKXoyvjg eivat avTOv

aKevog'

tov eK-

Xeyofxevov ov (j>vatv

dxxd

jSiov aKOTiovvTog.
6

TavTa,
^taig
etvat

ovTica

TV}g

ydptrog Ttapovavjgf €fi.apTvpv]aev
fxvj

raig Kap-

efJLPaTevcov

vjfjiSiV

ovv

a<pdXXcofjiev

eavTOvgf d^vvarov

Xeyovreg yeveaOat KaTa TlavXov Ttvd'
avjfxetcov

Tvjg fxev

yap

yfdptTog
ryjg

\

5

Kat tSov

eveKev ovKeri VlavXog erepog

earat Xoimv,

0€ aKpt^etag tov /Stov tcov (3ovXofxevcov eKaarog TotovTog yevotro

aV

€t

oe

fxvi

etaif ntapa to
vj

fxvj

povXeamt

fxovov.

OvTCog
KaKeivcc.

eTTt^coaei

ti^aaKaXia' waitep e^e^^XvjTTe tcvtoj, ovtco

20

16

'Eyo)
6vop.aT69

yap
jjiov

VTToSel^co avrco,
iraOeiv.
ei

oaa

Sel avrov virep tov

Afxa Kat
vcog,

evTpevtrtKcog'

eKeivog TtdvTa Tteiaerat 6 ovtco fxefxvj;

av de ov^e (SaTtTtaat avTOv BeXetg
Tte-TtXvjpaadat'

KaXcog e%e<,

(pvjatv, a(f)eg

avTOv
[xe

^td tovto

ravTa Xeyet,

TV(f)Xog eartv oXog' Tt 25
;

KeXevetg dvo7^at avTov Toi/g
TO fxeXXov
tvj

o(f>6aXf>.ovg, tva TtdXtv Ovjavi

fxvi

(f)o(3-)^6vjg

ydp

dvoi^ei ov KaG* vfxcov yjpviaeTai'

itpog

To tva dva(3Xexpvj Tavra

e'ipvjTat'

ov

ydp

fxovov, (pvjatv, ov^ev

epyd-

aerat eig vfxag ^etvov,
arov,
OTt

dXXd

Kat iteiaeTai TtoXXd'

to

^>?

6avfxa-

TO Ttporepov

itetaerat,

Kai

tot€ efx^viaerat etg Tovg 30

Ktv^vvovg.

17

'ATTTjXOe de
eTriOeis €iy

Avavias, Kai

elo-rjXOev eiy t-^v olKiav, Kal
eiire,

avTov Tas xelpas,
jJLe

^aovX

aBeXcf^e, o

Kf68<^

pi09 aTreaTaXKe

'Irjaovf,

6

6(j)0€is

<tol

iv

Tjj

IX.
fi

19-

TilN nPAHEX2N.

159
YVvevixaros

rjpxov,

cmm

ava^k^nji
tZ

KotX

irX-qcrOfis

'Ayiov.
KvQeiog avTOv oiKCiovrai
ovofMaTi'

"

Ivjaov^f

^Tja/v,

** o 0(f)B(ig

"

(701

€V TTJ O^ffl*"

Kai

fJ.VjV

TOVTO OVK
iva

eiTTeV

aVTOO

Xp<i7T0$",

aXA
f^^"^

omo Tov
oXiya

YlvevfxaToi;

€[xa6ev'

ava/3Ae4'>;^, (f>W^'
eTiSet'

^^'
^e

5

^TauTa

Xeym

Ta$ '//ipag

ave^Kerpe

irapaeirri-

yjpvi^a' Tiv\g (paa), Trvjpaaeag eivai (X^^^elov tovto'

tiaTi

fJLyj

pwcrev avTOv Tovg o(p6aXfxovg' tovto Ttapo^o^OTepov ^v, oti avet^yfxevoDV

ovK

ejBXeitev'
"Ivj^yov.

oirep

€7ra6ev

em

tov vofxoVf eag to ovofxa

eTreTeBrj

t&u

lo
yj

'AMMflNioT. Kai

'ia<ng

^ia TVfg twv yeipaiv
taTtKvjv tov

e7ri6e(reci}g

yiveTrfg

Tai, wg KaTayovTog 6etav

'^vvafj.tv

ayyifxaTog

eTri

yeipoTovtagf Kat Tyjg

eiri

twv l3a7rTta6evTC0V yetpo6e(7iag.
Oi/K
eirrev o iryjpcoaagf

ToT Xptsostomot.
Tov
yjioXov'

aAA "
o

o 0(f)6etg dot'
eTii

opa Kat TovTov ovk aXa^ovtKoV

aAA

(adnep
i^^ia

YleTpog eXeyev
yj

r^

" t/

rifxh

TrpocreyeTe,

wf

'^vvafx.et

evXaPeta
ly^aovg o
OtiiXyj

TreTroiyjKoat

tov irepnraTeiv avTOv

ovtw Kat ovTog,

"

0(p6(ig croi*" tcSv yetpxv eirtKetfJievav

TavTa

e(f)6eyyeio'

iryipwatg XveTai.

ToT
"

ATTOT. Ka/

fj)fiv

ovK

ai(f>6y]'

aXXa

^/a Trpayft.aTav

aj<^fl>7'

20

Kai evdecoi ejri^yaye, 6eXwv (jv(jKiaaat x\v KaTViyopiav'
(3Xexpyji,

"

o-rrcag

ava-

Koi TrXi^a^yjg UvevfKaTog ^Ayiov." ovy^t eXey^at yjX6ov

TO yeyevyjft.evoVy

aXXa

'^ovvat

t^v 'twpeaV

efxot

ooKe^i Kat

tovtov

Kai Tov Kopv^XtoVf T0VTQ3V Xeyofxevm twv pyjft.aTwv, tov T[v€vfj.aTog
fxeTaayelv.

25

18

Kai

evOecos aireTreaov airo rcov o(f)OaXiJ.a>v

avrov

coo^et

i^AeTTiSey, dvefiXexj/e re, Ka\ dvaxTTas e^aTTTLcrOrjf Kal
fScov Tpo(f)r}v eviaxvcrev.

Xa-

ToT

ATTOT.

'

Opa

Kat e^yja6evy]Ka)g

yjv

aTro Trjg o^otiropiag, diro
ftovXofj.evog ovv
rj

Tov (pojSoVf Kai lov

Xtfj.ov,

Kai T^f d6vfLtag'

av- 30

roy eiriTehat

Trfv

a6vfi.tav, eTv^fyXcoae tov av6pxTrov, irptv

eX6eiv

TovTOV' Kat tva
ai
Xeirtdeg'

fLrj vof/.iay]

(pavTaaiav etvat t^v

ir-^pooatv,

Qia tovto

ovk

e^t^^v;

^i^aaKaXtag eTepag, aXXa to avfx^av

yeyove hi^aaKaXta.

160

EPMHNEIA
ATTOT.
l^oiv

IX.

20.

ToT
ptag

Be

T^f aXrjQetaf e^eTaijrv]^ Qeo^

(laxppo-

vKrdevTa tov avtpaf Kai /3eAT/co \k twv

KaKm
tvj^

yeyovoTa' ov^ €T€Ti[xoi}piag
6

avTOv

rj

ovT(a<;

aTtaXXayyjcxfcrOaL

Kvpiog

ToT
ewf 0T€

ATTOT.

AiaTi Xa^av

Tpo(pvjv

(.viayyBYj

;

qti qi toiovtoi 5

Trapeiixevoi

ymvTai'

ovk yjveaycTO TrpoTepov fi.eTacyi.h Tpo(f)^^y

^eyaKm
"

'ervyjt

twv

^copeojv, ojffTe

TttaTevaai, eKeivoV
<rv][j.eia

Kai

ov Xeyeif 'Jyjaovg

(XTavpu^Beig,
(toi'"

Tlog tov 0eov,

TtotwVf

aXXa t/

;

0(f>6eis

aiio

tmv

eKeivui yvapifx^tiV
eliiev,
ai)

eirei

Kai

\pi(TTQi ov^ev irXeov TtpocreByiKeVy ovVe
<7Tavpoi}6eig, 6 eyepBeig,

eyw

ei[j.i

{fi^yovg
eiTrev, 6

10

akXa

ti

;

"

ov

hi(t)Keig."

ovk

^e^iooyixevog'

iva

fxyj ^o^tj

w? eirevSovaiav Kai eiieyyeXav.

* Tifp\ Idcrfas Koi fiarrriaiiaTos IlavKov bia 'Avavlov Kara dnoKokvyj/^iv
Qeov,
•nappr}(rias re

avTOv

Kcii

(rvvrvxias

ttjs

8ia

Bapvd^a
>

Trpos Toiis 'Atto1

OToXovs.

5

'Eyei/ero 8e 6

SaOAoy

/leTa rSiV kv Aa/xaa"K<» ixaOr)-

aorav

rjfxepas TLvas'

kcu evOeoas eV rals crvvaycoyaL^ eKr]-

pvaae tov 'Irjaovv, otl ovtos eaTLV 6 YI09 tov Qeov. Opa ev6eag QihaaKaXog ^v ev Tatg avvayayaHg' ovK yiayvveTO
TVjv

[xeTa/3oXvjv, ovk

e^e^oiKe
ev

ev

olg

vjv

Xafxirpog irpoTepov,

TavTa 20

KaTaXvaV aXXa Kai
fxtcov

Ta7g avvaycoyaTg' Kai evOeccg eK irpooivjv

Qavarav
avjixeiov

avBpooirog

rrpog (povovg irapeaKevaafxevog'

opag
Kai

olov

evapyeg'

Kai tovtoo avTW TravTag e^eirXvjTTeV

»^e

yoip, (pvjatv, eig

avro eXyjXvBe.
Y\avXog 25

ToT ArioT EiPHNAioT EniSKOHOT AoTrAOTNflN.
[xeTa TO eK rov ovpavov XaXvjaat
OTt Tov
•Treixxpag
'/'^tov

avT^

tov Kvptov, Kai eTTt^ei^ai,

^eairoTVjv e^tooKe, '^taKcov Toiig [xaQvjTag avrov'

Kai
ev

Avavtav rrpog avrov Kat ava(BXey^at Kat /SaTrrtaSYjvat,
(ftvjatv, ev

Ta7g avvayooyatg,
pvjaiag

Aa[xaaKoo eKYjpvaae [xera iraavig rrap6

"

tov ^lvjaovv, oti ovTog eariv
o

Tlog tov Qeov,

6 X.piaTog'

30

TovTeaTi TO [xvaTvipiov,
OTi

Xeyei

KaTa

aTroKoiXvipiv eyvoopia6at

avTw'

Tradoov eiri YlovTtov

n.tXdTov, ovTog Kvptog toov TrdvTCcv, Kai

/3aatX€vg Kat Seog Kai KptTVjg eaTiv.

ToT Xptsostomot.

Ovy^ oti dveaTYi, ov tovto'

o'vTe

oti

^vi'

IX.

24.

Tf2N nPAHEflN.
;

161

«AXa T< " Tio<;
21

evOfcti^

aKpi^oig to ^oyixa e^eflero'

"

oti ovtos hjtiv

T61/

0eo:5."

^K^laravTO Se iravTes

ol

aKovovres Kai eXeyov, ov\

OVT09 icTTLV 6 TTopOrjcTa? eV ^YepovaaXrjjx tov9 tirLKoKovfjLevovs

To

ovo/JLa

tovto,

kcll

(hSe ely

tovto IXrjXvOeL, LvaS
;

Se8efievov9 avTOvs aydyr) eVt tovs dp^Lepels

ToT Xpt202t6mot. Ka/
"
eif

TO§e 6av(Jia(XTOTepoy
ep^Ojaev

*''oti

Kat w^e

TOVTO eXyjXvOew

ovk

elneiv,

oti

to7s AirotTToXoii

TipoTepov avveyeveTo.

22

SaOAoy
TbT
y.e^ewg

8e jxaXXov eve^vvafxovTO, kcu avve)(yvev rouyio

'lovSalovs T0V9 KaTOLKOvvTas ev AafiacrKSy
ATTOT.

Atc

vo(xofxa$yj(:

av eTrearo/x/^ev avTovg, Kai ovk

€ia (pdeyyeaQai'

evofxiaav aTrrjXXa^^Qai TVjg ev To7g toiovtqis ^ia-

aTraXKayevTeg STe^avou, Kai STe^avou crcpo^poTepov ev15

pov CTepov.

^vfi^L^a^av OTL 0VT09 eoTLV 6 X/^ioro?.

ToT
ydp'

ATTOT. TouTecTTiV
et

OTt fneT

eittetKeiag

tthaaKm.
;

Ka/ opa
yiayyvovTO

ovK eXeyov, OTt av

o

TiopBxV

ti

p.eTa^e^Xyiaat

akXa

itpog

eavToiJg

eXeyoV

eiire

yap av
eTiet

irpog avTovg, oti

TovTO p.dXtaTa vp.ag "hihd^at 6<petXet'
ovTiog aTroXoyehat.

Kat irpog Aypnrirav 20

23

'Oy he eirXrfpovvTO

rjfiepaL

LKavcu^ avvejSovXevcravTO

01 'lovSaloL dveXelv avTOv.

ToT

ATTOT.

Ett/ tov tayvpoTepov XoytafKov ep^xjavTat irdktv ot

lof^aibr ovKeTt avKO^dvTag, Kat KaTyiyopovg^ Kot \pev'hoft.dpTupag 25
eTrt^yjTovvTeg, ovKeTi dveyovTai tovtccv,

aXXa t/;

Xotirov avTot tt

eavTwv'
aT-fjptov

eiretVfi

yap

eitov

e7rtTetvofi.evov

to K-^pvyft.a^ ovSe dtKa-

Kadi^ovatv.

24

^yvcocrOr} 8e

r« ^avXco

r)

eTTL^ovXrj avTcov.
kcil

irapeTe-

TrfpovvTO 8e

koll

Tas irvXas rffiepas re

vvktos, ottcos 30

avTov dveXcoai.

ToT Xpt20 2t6mot.
To7g

'Tovto

yap dndvTccv
tu)v

dcpopyiTOTepov

yjv

av-

Txv

yjh"^

yeyevy]f/.ev(i}v

ayifietioVf

irevTaKtay^tXiWy

twv

Y

162

EPMHNEIA

IX.

25.

T€TpaKicr-^^^iXicoVf TtavTUV «TrAwf' Kai hpa avTOv ov yapni aco^ofxevov,

aXX

avQpajTrivrj

<70(f)ia'

ov KaSaTrep €K€ivoi, iva fxd6v}i tov

av^po^

TYjV apeTVjv, '/wpi^ a-yjfjieiov XdfjiTrovTOs.

*5

Aal36iT€9 Se avTov
Blo.

ol fJuaOrjTaL

uvkto9, KaOrJKai/ avTOV
5

tov Tei^ovs, xaXaaavTes iv cnrvpiBL.
ATTOT.
\va avvnoTTTov
yj

ToT
^oviog
(7T0V

TO

Trpa/yfJ.a. oti

ovv toiovtov kiv-

hvvov ^ia(pvyi0Vf

apa

(f)evyei

;

ov^aft.wg'

«XA

djtep^/eTai ev6a fiet-

avTovg

e^i^xpev'

enei^^vj

dKpi/3a)g

eiriaTev(re'

Kai ydp diri-

^V

^ta TovTO fheS vjfLepag iKavag tovto yiveTai' ti iroTe
',

TovTO

€<7Tiv

eiKog

avTOv

ft.v]

^ovXeaOai
^e

Tecog

e^eXOeTv

eKeiOev, 10

TtoKXm laug irapaivovvTm'
fi.a6if]Ta7g

eTreiVfi

efLaQe,

tot€ eTteTpexpe ToTg
fjiovov

avTov'

kou ydp fj.aBriTdg
fj.eT

ely^ev

evQetog'

^e avTOv

e^eirefupav,

Kat ovheva

avTOv'

Kdt tovto ^e

avfj.(f)epovT(agy

w<7Te avTOv (fjavYjvai Tolg \iroaTo\oig ev
ovv avTOv
e^€Tr€fi.xpav, (ag

lepoaoXvft.otg'

avTOt

f/.ev

o(peiXovTa rr^

(fjvyrj Trjv

actiTVjpiav

iropt- 1$

aaaBat' avTog ^e Tovvavriov
Xov
eir-^tiqae'

TreTroivjKeV eig

Tovg

fJiatvofJ.€VOvg fj,dX~

tovto eaTt ireTrvpaaBat'

tovto ava^eiv.

ToT ATTOT EK TOT HPOS KoPIN0IOT2
MNHMAT02. Et
Kat
Toyf Toiv

B Eni2TOAH2 TnOofjicog

Koi

€ir€6vfj.€t TYjg

€VT€v6ev dTrotyjfxiag, dXX^
^io

dv6pw7rav epa

aaTrjpiag'

Kat iroXXdKtg TOiavTa 20

efJLyj^avaTOy TVjpwv eavTOv rcS
av6p(i}Trtvotg

Kf\pvyfj.aTi'

Kat ovt\ irap-^TeiTo Kat
Katpog.

y£rjaaa6at

fj.Tjyavyjft.aaiv, vjVtKa airriTet

Sethpot A^PxiEnisKonoT 'Antioxeias.
eyaXaTO
6avfMX,T(i}v
<f>vjat'

Atd
fJ.€Ta
cog

TovTo Tetyovg

Kat

^ieaa^eTOf

Kat (pvyag ^v,

TavTa

fj.vpt(cv

epyaTvjgf TepaTUV t€ Kat ^vvdfiLecoVf
vj

avTog

irov ypd(f>(tiv

25

Kat

TreTpa

e^i^a^eV e^et ydp avTOV Tecog
ev

toKtfj.aa6yivat

ToHg

7ra6eat,

Kat KadaTrep
tv
€(f>

yaXKeioo Tvirrea^at Taig

irpwTatg

'^poafSoXaigf

eafrco irXfipwari tv)v 6eiav fKapTvptav tov irpo'*

v^yopevKOTog X.ptaTov'
**

OTt

aKevog eKXoyy^g eaTt

fJ.ot

ovTog'

tov

^aaTaaat to
pavjX,

ovofid fxov evoiirtov e^vwv Kat ^aatXecov vtwv
e^vig.

la-3°

"
36

Kat Ta

Hapayevo/JLevos Se 6 ^avXos

els 'lepovaaXrj/if eirei-

paro KoXXaaOaL tols
avTov,
fxrj

fiaOrjTaLS'

kcu iravTes e(f)ofiovvTo

TTLaTevovTes, otl ecTTL

/jLaOrjTrjs.

IX.

27-

Ti2N nPAHEXlN.
A^iov (VTavQa, tiaTcopyjcai ttw? ev
Upoao\v[/.af

163
jM.ev T-q

ToT Xpt202Tomot.
itpo^

TaXaTag

(f>Yjaiv,

oti ovk anrjkBov Trpog

aW
**

eig

'Apa^iav Kai AaixaaKOv' Kai [xeTa Tpia
OTi laTopYjaai
**

€tv] eig

iepoaokvfJia'

Kai

YleTpoV

IvTavQa ^e Tovvavnov
vvvi ^e (f>y]aiVf rjyayev

(prjai.

Kai

ovoeva

TCtJv

'AttootoAcijv ti^ov'
vj

avTOv irpog rouf Arro- $

aTokovg'
Ti
vj

Toivvv TOVTO (pvjaiVf OTi ovK aitYjkOov
;

waTe avaBeaBai'
\epoaokv[iM'

yap Xeyei
€1
[JLVj

"

ov 7rpQaave6e[xyjVf oy^e anvjXOov eig
7]

TovTOf OTi

eTTijSovkvj
ei

V}

£V /^a[xaaK(!0

[xeTa to ekBeh avTOv
vj

avo ^ApafSiag yeyove' ^

/x>y

toUto, Tiakiv

avo^os [xeTa to

ekOeiv airo 'Apaptag. avTog

'yoiJv

qvk aTrvjkOe itpoq Tovg ATtoaTO-io

kovg,
ojv

akka

ToHg [xaOi^Taig eTreipaTO
ov

KokkaaGai' «Te ^i^daKakog
(f)V]aiVf

Kai ov [KaOvjT-^s'
e[xov

tia tovto aTr^Aflov,
airekdoi)'

iva itpog Tovg
e[>.aBov'

irpo

ATioaTokovg

of^ev

'yoiJv

Trap

avTav

^
oti

TauT^v
dTrrjkGov

Tvjv

avo^ov ov keyei,

akk
vjk6ov
ei

d(f>iv)aiv

waTe

eivat ovTcog'

elg

Apaj^lav,
eig

eha
vj

elg

Aa[xaaKOV,

eha

eig

lepo-i^

aokv[t.a, eiTa

Hvpiav'

[xvj

tovto TrdkiVf oti avvjk9ov eig

'lepoaokv[iia,

eha

elg lAa[t.aaKov

e^eire^x^f^dvjf

eha

eig

Apa(3iaVf

ena

elg

Aa^xaaKOv
eTcSv,

irdkiv,

eha

elg

Kataapeiav* Kai to ^ta ^eKa-

reaadpm
V]

lawg ot€ TOfs^ d^ek(f>ovg avrf^aye [xeTa Bapvd^a'
o

et

[XV]

TovTOf eTcpov keyet KaipoV

yap
opa

taToptoypa(f>og irokka
-ncog
*'

20

eTTtTe[xvet,

Kat itokkovg avvdyet Katpovg.
'^tvjyehai

ovk eaTt

(f>tko-

Ti[iog, ovte
**

t^v

o\\^tv

eKeivv]v'

akk

eitetpaTOy

(pfiai,

KokkaaSat Totg

[xa6v]Ta7(i'"

01

^e

"

e^po^ovvTO ai/TOV," Kat aito

TovTov Ttdktv TO 6ep[xov Ilai^Aou '^eiKVVTat'
aito

ovk dito AvavtoVy ovoe
ev
le^ocroAujtxo/^*

Twv 6av[/.a^ovTa}V avTOv
v]v

eKei^

dkk dno t«v

25

ov

yap

ovTCog Ttpoa^oKtag dv6pwjtivv]g eKei.
**

Tot ATTOT.

E7re</3aTO,

(pr/aif*'

Kokkaa6at Toig

[xa6v]Ta7g'

ovk

dvatay^yvTag Ttpoarjk6ev, aAA' viteaTak^xeviag' [xa6r]Tat TtdvTeg eKaAoDvTO TOTe tta t^v itokT^v dpeTrjv'
O-^kv].
v]v

ydp

v]

eiKWv Tutv [la^vjTcov

opa Ttag
e[t.ot

e(f>o(3ovvTO Tovg Ktv^vvovg'

Ttwg eTt to ^eog avTo7g

30

evrjK^xai^ev'

"hoKe^
(f>Yjatv

Bapvd(3ag
avTog'

dvco^ev eivat avTco (f>tkog'

opa

nwg
et

ov^ev tovtcov

ov^ dv eig Toiig

dkkovg

e^r]veyKeVy

[x-f)

Ttg avdyKr] yeyovev avTco.

*7

l^apva^as Be iinXa^o^i^vos avrov^ rjyay^ irpoi tovs
^
ciTjAeyo/Atvo?

aindv

Cod.

Y

3

164
ATToaToXovs,
KOLL

EPMHNEIA

IX.

28.

dLTjyrjaaTo avT0L9 TTcos eV Trj 68co eiSe
tt&js*

Tov KvpLou, Ka\ OTL iXaXr](T€P avTco, Koi

eV

Aa-

/jLaaKa eirapprjcTLaaaTO iv tco ovop.aTL tov 'Irjaov.

ToT

ATTOT. BapvdPag

iTrieiKYjg avOpooTrog rjv'

Kai opa avTOv ov
irpog Tovg 5

irpog rcvg

ATtoarokovg aitiovTa tia to fXfTpia^eiv, aXKa

fAa^YjTag,
TricTTog

are

[xa6riTyjv

ovTa ^ia to fJieTpia^eiV ovk

eivai.

Ka<

fxeT

oXiya

evofJii^fTO

a^io-

Tlog §e TrapaKX^^crecog ovTog Aeyjv'

yerai, o6ev Kai
Kai

evTcporxnog yeyove tS> avopr y^pri<TTog atpo^pa
loodvvYjV
6

TovTO Kai €K Tov TiapovTog Kai eK tov KaTa
oSev
ev

^^Xov
eiKO<;

yeyovev'

ovTog

ovk

ecpojS-^dvj'

yopyog yap

vjv

dv^p'

10

avTov Kai

AafxaaKw

aKrjKoevai tol

KaT avTOv.
koll

28
eiS"

Kai

rjv fjL€T

avTwv

elaTTopevofxevos

iK7rop€vofX€vo£

'^lepovaaXrjp, irapprjaLa^ofxevo^ iv

tw

ovofiaTL 'Irjcrov

2^Tov Kvpiov, iXaX^L re Kal
VLCTTas'

(Tvve^rjTeL irpos

tovs 'EAAt;15

ToT Xpt202tomot. Oi
^eog'

fj^ev

ovv ft.a$yjTai

e(f)ol3ovvTO

avTov,

01

^e 'ATrocTToAo/ ovk eiriaTevov avT^' ^/a tovto avrav €Ke76ev Xvet to

"

eXdXet,'

(f)Yjat,

" Kai

avve^YjTei irpog Toiig 'KkXYjviaTdg'" Tovg

KkXYjviaTi,

(pYjai, (j)6eyyofKevovg'

Kai tovto a(f)00pa aocftZg' eKCivot
01

yap

01

aXXoi, ovQe l^eiv avTOv Yj^eXY/aav

(3a6eTg 'EiPpatot.

20
ol

30

01

de

iireTrfpovv

aveXelv
els

avTov.

iiTLyvovTes Se

a5eA0ot KaTrjyayov avTov
aT€LXav avTov
els

Y^aLcrapeLav, koll i^aire-

Tapaov.
a(f>o^poTYjTog

ToT
QevTeg

attot.
TOVTO'
ft.Yj

T^g

Kai

TYjg

Kara Kpdrog

vtKYjg

reKfx.^^ptov

Kai tco a(f>ohpa Xvnela^at to5 yeyovoTt'

^o/S>j-

25

Xotrrov

ravrov yevYjTat,

olov

errt

^Te<pavov, e7re^i|/av
elg

awTOv eig Kataapetav, Kai e^aireaTetXav avrov
Kat KYjpvTTovra Kat
•jraTptdt.

Tapaov,

af/.a

ev da(f)aXeia

fxdXXov eaofxevov, are ev oiKeia^

opa Se

TrSig

ov irdvTa ydptrt yiverai,
ao(f>ta

aXXa Kai avyy^apei
dv6pco7Tt~So

avToig
vccg'
€1
TftJv

Qeog, Kat oiKeia

oiKovofxeTv iroXXa, Kai

ydp

eir

avTOv tovto yeyove, ttoXXco ft.dXXov
ty^v Ttpo<paaiv eKKOxpYj.

err

avTwv,

iva

pa6vfx.m

^ olKio,

Cod.

IX. ^5'
31

TX2N nPAHEXlN.
ovv eKKkrjaia Kaff oXrj^
Acai

165
Trjy

'H

fxev

'Iou5a/ay Kal

raAiAa/a?

^aixapdas ^lx^v

elprjvrju, olKo8ofxovp.evrj

Kca TTopevoixeirr)

rw

(f)o^co

rov Kvpiov,
Kui
TYjv
elpyjvrjv

ToT
e^wOev.

ATTOT. TovT€o-Tiv
eipyjvrjv'

"^u^Yjae

Tipog eavTrjV

TavTVjv TV}v ovT<a$

ov

yap av avTOvg

TroXefxog

eKaKwaev ^

Ka\
$vueTO.

Tjj

TrapaKXrjcreL

rov 'AyLOv Uvevparo^ eVAr;-

ToT

ATTOT.

YlapeKaKei ^e avTovg ro

X\vevfJ.a,

Kai

tia

tSov

6av[j.aTcov, Kai ^ia

Tav epycoV

Kai

"Xjapii te tovtcov Kai KaB

eav-io

Tov eKaaroi.

KE*.
32

lA.
HfTpov.

riept A.tv€a^ TrapaXvTiKov ladevros iv Av88r] 8ia

^Kyeuero 8e YleTpop SiepxofMeuov dia TravTcov, AcareA6elv
KOLL

7rpo9 T0V9 ayL0V9 Toijs KaTOLKOvvTas
KaOairep yap Tig aTpaTYiyog
eiyj

Av88av.
Tag Ta^eii,
ev
Korrfjica'

15

ToT
TToiov

ATTOT.

Trepiyjei

emaKOTTMV,
Trjg

ttoTov

avyKeKpoTVjfJievov

fJ.epog'

nolov

avTov oeiTai itapovaiag' opa itavTayov avTOv eTrnpe-

yovTa' TipxTov OTe eXeaBai SeT tov AiroaToXov ovTog TrpaTOg' otc
Bepartevaai
eaTiv'
aTto

tov yjaXov'

ne

^yjff.Yiyopi^aaif

avTog %po twv akKasv 20
ot€ irpog Avaviav'
^v.

0T€ Tipoi

Tovg apyjjVTaqy ovTog'

ore

T^g <7Kiag at idaeig eyevovTo, avTog
vjv

Kai 6ea'

evQa fxev

yap

Kiv^vvog, ovTog'

Kai

evQa

oiKovofJ.ia'

ev6a

oe yaXyjvrjg
fj.ei^ova'

ra
ot€

Tipdyfj.aTa yefj.ei, koiv^ iidvTei,'

ovk anaiTe^

TifJ.yjv

6avfj.aTovpyYiaai
•Tiove^

e^e;,

avTOg

TipoTivj^^a'

Kai evravOa ndXiv ovTog 25

Kai TaXamcopei.

33

Kvpe
oKTco

8e eKel avOpcDTTOv Tiva Alveav^ ovofiaTL,
rjv

e^

Itcov

KaTaKeipevov ein Kpa^(3dTcp, 09

irapaXeXvfie-

341/09. KOLL ehrev avTco 6 TleTpos, Alvea^, laTai cre 6 Ku/otoy
'Irjcrovf

^pLOTos' dvacrrrjdL
dvecTTrj'
KOLL koll

koll

aTpcoaov aeavTco' Kalso

$S evOeco9

eiSov avTov irdvTes ol KaTOLKOvvTey
oiTLves

AvSSav
Y^vpLOv.
3

Tov

^apcovdv,

eTreaTpeyj/av

irpos

tWa Cod.

*

tviav

Cod.

" iviu Cod.

166

EPMHNEIA
Atari
[J.^ av€fjt.€iv€ rvjv

IX. ^5.
via-riv tov av^pog^

ToT Xptsostomot.
[XYj^e
rjpcoTvia-ev
ei

(3ov\oiTO SepaTrevGy^vai

;

fxaXtcTTa [xev ovv Kai

irpo^ TToXXav TrapdKXyjaiv

eyevtTO to Bavfxa'
<f>vjatf ^'

aKove ovv to Keptog

oaoV "
Kai

Kai et^ov avTOV^
e^rj^.
eTTiai^fjLog

TidvTei
6

01

KaTotKovvTe^ Avhtav^

Ta

yap

ijv

dvYjp'

KaXwg eXey/ov

titoiatS

Tov

avjfx.eiov'

ov

yap S^ twv voafjfj.dTm diiriXXdTTOVTO

fxovoVy

dXXa

Kai

Trjv

vyetav iiapelyov Kat r^v lcf^v'
T^^g
tvjv

Kat rore ovnui yjaav
wo-Te cvk etKOTwg

TeKfXYjpta

otKetag itapaayovTeq Ovvafxeccg
nta-Ttv

dnyjTetTO

dv^p,

eTret^vj

ov^e tov

yaXov

airyjTyjaav'
Tttyj

KaBdiTep ovv
GTtv,
TTtaTtg
*'

'KptaTOg dp-yofxevog tS)v ayjfLetuv ovk airyjTet
ov^e
ovTot'
ev

10

ovTwg
avTtJov

'lepoaoXvff.otg
*'

fi.ev

yap etKOTwg
YleTpov Kav
ay]ft,eia'

TipoTepov

eyeveTo'
'

tva

epyof/.evov

yj

a-Kta e-ntaKiday] Tivt avTWV.

TioXXd ydp eyiveTo eKei
fi.ev

ev-

TavSa ^e tovto irpaTov eTrt^aivef Ta

yap

tcov aYifxeiwv
T^i^g

vnep

Tov Tovg dXXovg eirtaTidaaaQat eyiveTo' Ta oe Kat virep

TmiS

TitaTevovTm irapaKXyjaeag.

AiATMOT.
etg Tov
eTTi

rioAAvyv

^ta(f>opdv

eyet

to

TrpayQev

vno YleTpov

oXa

OKTch eTy] ^id

voaov yaXeTririv KaTaKetfxevov^ Ttpog

TO

VJTO ^lyjaov yevofj^evov^ etg tov

oXa TptdKovTa Kat
fxev

qkto> eTVj

eiti

a^Kifj.Tto^og
*'

fieivavTa ^id iidpeatv dvtaTov.
<re

yap IleT^Of

e/srwv,

20

Atvea taTat

^l^^aovg

yiptaTog, dvdaTa^ aTpSoaov aeavT^,
'*

TO ayjfxem eipydaaTo'
**

lyjaovg hi (p-^aag,

eyetpe, apov tov KpaiieTioiyjKev.
jotev

{3aTTov aov Kat neptTidTei,

ota

Seog to TepdaTtov

eiye te TiapaXXayvjv tioXX^v t» iipog eKaTepovg etpvifxeva' to5

ydp

eXeyOy],

**

dvdaTa, Kai apov tov Kpd(3aTT0V Kai TieptndTet'
TipoaTa^ig tayvv TioXXyjv avv vyeia (3el3ata eyye-

25

ef*.(paivei

yap

yj

yovevat

toj

evepyeTovfxevco'

fxdXtaTa oti eiiKpepeTai

**

avaaTag

"
"

ovv yipe TOV Kpd(3aTT0V avTov Kat TiepieTidTei?^

tw

^e,

" dvdaTa,
"^vvy}-

aTpSoaov aeavTW." ov ydp ToaavTi^

eft.(f}aiveTat

layyg tov
tov

BevTog

aTpaaat

/xeToc

TioXXyjv

voaov,

oaov

tov

Kpd(3aTTov3°
iipo^f^daet
ft.ev

a'ipovTog Ka) iieptTiaTovvTog^'
Ty}g

eayifxetwadfj^eBa te

TOVTa,

dvayayyjg, dXX^ ov avyKptvovTeg tov
(og

lyjaovv

YlfTpa)'

yap
**

Kyeog enoiet,

Oe iitaTevcov eig Weov.
(t>g

<f>y}at

yap,

taTat

ae

lyjaovg

XptaTog'"
s

eKdTepa TavTU KpiaTov

eivai epya.

nepmaTOvvTai Cod.

IX. 3736
'Ei/ 'loTTTrfj
dLepfjLTji/evofxevr)

TX2N nPAHE12N.
8e TLS
r)v

167
r)

/xadr)Tpia ovofxaTi Tal3i6a'

XeyeTai AopKa^.
AeiKi^vaiv oti cfxpmvfxof
yjv'

ToT Xpt202Tomot.
ovofkaTa Ti6eTaif

ovja^ eypf}oiKOVofJiiKcog

yopvia Kai vr}(povaa wairep ^opKoig' TroAAa yap Kot
(og

TroXXaKK; irpog
OTi

vfjiai enrofxev.
(f)$avei

5

AiATMOT.
[xa$v]Tpia)v

'Ev]fx,ei(OTeov

Kat p-ex/" yvvaiKav
Tvjg

to twv

ovoixa

Kai

yj

a^ia
rj

eJimvfj.iag'

aiteaTeikav ^e Svo
lacreig

av^pag Ttpog avTOV fxaXXov
epya^eTai'
l^^oii

TtidTig
01

twv TtafjyovTm raf

yap Kai a^e

TriaTevaavTeif oti

^ia r^f tov

TleTpov vapovaiag ^vvaTai avaaT^vai
•nov'

veKpOiy eiieTv^^pv tov aKO- 10

TrXrjv

sjjp^

ola^vjTroTe

inaTig avfx^aXXeTai,

aXX

vj

eig

Tovg

ovTag ayiQvs.

AvTT)
eiroLeL.

irXr)pr)9 r)v

epycov dyaOoov

koll

eXer^fxoavvcov

wv

ToT Xptsostomot.
6av epycoVf oaa
vo(f)poavvvj'
eiToiei
ov')^^

Ovy^i eXeyjf/.oavvvjg fxovov,

aXXa

Kai aya- 15
vj

eTroiei, fxeT

avTav^

(f)Vjaiv,

oiiaa'

tioXXv]

TaneiKai

wairep

"^fnels,

aXXa

Kai

Koivyj TrdvTeg

v^aaV

Kai elpya^eTO.
'ETre/ Tiveg
fnvj

AiATMOT.

oKVvjpccg

e^/ovTeg irepi

TeXeiag apeTVjg
^iov aXrprTOv' 20

avaXvjxpiv, (f>aai

'^vvaTOV KaTop6ova6ai

av6pwTr(£

IXeyKTecv avTovg Ik
vj

TYjg irpoKeif/ievyjg ypa(f)y}g

fxapTvpovavjg^ ag

apa

AopKag "

irXYjpvjg

TravTWV aya6wv Kai eXevjfJioavvaiv wv
e^/etv

eiroiet,

VTr^p^/e'

aKoXov^et yap tov ovtco KaTop6ovvTa, ^iov
^e eXeyifj.oavvcov wv
eTrotei, vjTtg
Trotvj

aKVfXi-

'bwToV

TrXvipvjg

evpiaKeTai'
fj.v)

otov

tia TO KotvwvtKOv Kat 0eov evToXv^v

avTag, Kai

oirwg 6vj- 25

pevavj Tov aTro twv av6pw7rwv eiratvov.

ro avTO epeTg Kai irepi rcSv

aXXwv aya6wv, wv

irX-^pvjg

v]

eTratvovfj.evv]

av6pamog

virvjp^/ev.

37

'KyeveTO Se iv tols
avTr)v dwoOaveLV'

r^puepaLS

eKeivaLS daOevr^aacrav

XovaavTes 8e eOr)Kav iv rw vwepcoc^.
to.

"Opa TravTayov
irtajevofj.ev

ai^fxeTa

yivofxeva'

vjfj.e7g

^e
vj

avToig ovtw 30

wg vvv

opwfj.evotg'

ovy airXwg

aire^avev

Ta^t^a, aXX^

ev

appwaTia

yevofJ.evv]'

Kai ovk eKixXeae IleTpov, ewg ot€ eTeXevTa'
fxv]

eiTa diroaTeiXavTeg eXeyov

OKvvjaai ^ieX^eh ewg avTWV.

Ka;

168
jU,€T

EPMHNEIA
oXiya

IX.

38.

—Ov^a^w
TrpayfxaTa'

KcTteTOg, ov^a[jLOv Gprivog' opa niig ^iaKaOai-

perai

ra

" kovcavTeg,

(pYjdiv^

'*

eBvjKav ev

vTtepwx'

TOVTeaTi Ta

ent veKpx TravTa eitoiyjaav.

AiATMOT.
YleTpoi
VTrep

AiaTi

Tiepiefxeivav
;

aiioBaveh

;

tiaTi

[xyj

ecTKvky}

Kai irpo tovtov

ava^iov
fJiaQi^Ta^

yjyovvTO konrov (fyiXoaocpovvTe^f 5

Tav Toiovim Tovg
"^ta

aKvXXetVy Kai roy KYjpvy[xaTOi
rjv,

TiapaaTraV emi Kat

tovto Xeyet, OTt eyyvg

etirov ev

To^et

Tiapepyov tovto rjTovv.
* To nepl Ta^ida

ttjs (f)iXoxr}pov, fjv rjyeipev

eK veKpcov 6

Herpos 8ia

Trpocr-

evxTJs ev 'loTTTrr].

lO

38

'Eyyuy 5e

ovcrr)^

AvSSrjs

Trj 'loTnrr), ol /ladrjral

aKov-

cravTes otl YieTpos eaTLV eV avTff, aireaTeiXav 8vo av-

8pa9 7rpo9 avTov, irapaKaXovvTes
39
eo)?

fjirj

oKvrjaai

BieXdelv

avTwv. dvaaTas Be 6 HeTpos avvrjXdev avTols' ov

Trapayevojxevov dvrjyayov els to imepwov, kou TrapeaTt]- 15

aav

avTco TTaaai al yrjpai KXaLOvaai Kca einbeLKVvpLevaL

•^(LTwvas KCLL LfiaTLa

oaa

eiroLeL /zer

avTcov

ovaa

rj

Aop-

Kas.

ToT Xptsostomot. Ov
Tfiv

irapaKaXovaiv,

ak\

eTvtTpeitovaiv, iva
iioaY}

craTripiav

avT^q

yaptaYjTat'

opa

eXeYjfjioavvYjg

yiverai 20

irpoTpoTrY].

ToT ATTOT EK TOT TnOMNHMATOS TH2 HPOS
2TOAH2.
ATitovTag ij/xa? Twv evTevdev, ovk
te, ovt
fjLOvov

'PfiMAIOTS EniXa6e7v tov ttXov-

evt

Tov TioXXaKtg
TtXovTehy wf

evTovBa fxevovTai, Karaay^eh' Tiapov ovTia evTovSa

fj.Yi

aXXa

Kat

eKei (f)aivea6at

eviropoo-

25

TaTOvg'
TYiq

6

yap Kat ra X^pia Kat Tag oiKtag Kat to y^vatov
TiepKpepwv, onov nep av
(j>avYi,

ent

yYjg

fj.eTa

tov ttXovtov (paive;

Tat TovToV

Kat Tiwg

evt

tovto yeveaGai
eig tov ovpavov

(f)Yjatv

evt

Kat p.eTa
dta Tijg

irXetovog evKoXtag'
.

av yap

avTa

ft.eTa6YJg

rcov TievYjTm

yetpog^anavTa

etg tyjv

aavrov

^^vyYjv fneradYjaetg

Kav

2,0

OavaTog eneX^Yj, Xotnov ovoeig ae avra a^f^atp-^aerai' aXX^ aTieXevavj

KaKeT TiXovTiiv TOtovrov etyev YjTa^tBa SYjaavpov' ^tarovTO
otKta avTYjv eKYjpvrrev, ovoe
01

oiiy^Yj

roiyot, ov^^e 01 Xi6ot, ov^e

01 Ktoveg,

IX.
«AAa

41.

TX2N nPAHEHN.
Kat. '^a.Kpva iKyioii.eva,

169
Kai QavaTO^

(JwixaTa yyjpoiv ev^e^y^eva,

OpaireTevwVf Kai ^avj eiraviovaa'

roiavTag Kat
Kai
7]fJi.eig

yjixe.Hg

KaTaaKevd-

awfxev eavToTg aTroQyjKas'
QiKiag'

TotavTag

KaTaa-Kevaa(a[Jt.ev

ovTW Kai rov Seov avvepyov
avrog
fxev

e^o/xev, Kai avroi
fiLV)

avrov avvep-

yoi eaofxeQa'

yap

eK rov

ovrog eig ro eivat irapY}-

yaye rovg

Tievofx.evovg'

av Se TiapayBevrag Kai yevofxevovg^ ovk eag
Kat
rri XoiTrrj

oia(f>6ap^vai

ra

kifj.^

raXanrapia,

SepaTrevcov, ^iop-

Bovfi.evogy TrdvTodev dvey^wv

tov Oeou rov vaoV ov ri yevoiT av taov

Kai

eig

acpeXeiag Kat ev^^o^tag Xoyov.

Eb ANEnirPA*OT'
Tnarewg avfL^dXkeTat,
^(oyjv.

EvTev^ev teiKVvrai oaov
ori

ekeYjfx.oavvr}

fxera lo

Kat

rvjv

co^e

Kat

rvjv

almiov

Trpo^evei

40

'E/c^aAAft)z^ 5e e^co Travras 6 Ylerpo^.

ToT XpTSosTOMOT. Tt

'^'^TTore

Ttdvrag eK(3d\Xei

;

ctiare

fxvj

avyyQjQrivat rotg tdKpvat, fxi^^e rapayPyjvat,

15

Kat 6el9 ra yovara, ToT ATTOT. Ov Tiavra
(TrotovV

Trpoarjv^aro.
fxera rrig avr^g evKoXiag
ov

ra

ay]fi.eia

rovro Qe avrovg

cixpeKei'

ydp

^/j

fnovov ryjg
6

rm

dXKav
aKia

€(f>povTi^€V

Qeog

accryjpiag,

dX\d

Kai rrig avraV
Trotei;

ydp

r-^

ToaovTOvg Bepaiievwv, vSig roaavra vvv
iriartg rav iipoaiovrcov avv^pyei'

eari ^e ottov Kai 1720

ravryjv

irpcoryjv

veKpav avtari^aiv.

ToT

ATTOT.

Opa

T>jv eiriTerafi.evyjv evy^yjv.

Kai
OTrjOL.
4.1

€7naTpeyf/a9 irpos ro
7)

crQifia, ehre'

Ta^LOa, avaKal iSovaa

Se rjvoL^e tov9 ocpOaXfiovs avrrjy'

Tov IleTpov, aveKadLcre'
avTr}v.

bovs Be avTy X^^P^j avecTTTjcrev 25

ToT
opa
TTcig

ATTOT.
ryjv

Opa Kara
ft.ev

fxepog

t>?v

^w^v,

elra

t*/v

'^vvafxtv

€iaayofJ.evyiv'

^td rov p-^fn.arog, ryjv ^e
e^ virvov eyetpet'
oxpecog

^td rvjg yetpog'

avryjv KaQaTrep

irpcoTov rjvot^e roi/g o(f>-

OaXfxovg'

eira airo

ryfg

dveKdOiaev'

eira diro Tijf %€tpog
eTri^ei^tv

0,0

t^v ^vvafLtv eAa/3ev* opa rov Kaprrov ov
rovTO Kat (SdWei irdvrag
fxevog.
e^co'

irpog

ovra'

^td

rov tt^daKakov kuv Tovrai

fJi.iiJt.ov-

"

"yevojWeVaf

Cod.

Z

170

EPMHNEIA

IX.

42.

^(ourjcras de tov9 ayiovs kcu ras X^poi-9, wapeoTTja-ev

avTr]v ^(oaav.

Tor
<pviVf
7y

ATTOT. ^oig

fxev e/V '7rapaK\i^atv, oti TrapeXalSov

t^v a^fX-

OTi aavfia eibov

Taig de, e<f" tipoQTaaiav.
ttjs 'loTTTrr;?,

42

Tv(oaTov 8e iyeveTO Kaff o\r)9
iTTioTevov eVt tov Kvptov.

Kal TroAAot 5

ToT
ccoaiv'

ATTor.

^vj[/.€icoTtov OTi ov

(xovoig Torf aiiKJTOig

aXka Kat

ToJV ayioig eyiveTO ayjfxeta olKovofJ-tK^g'
i^ov

tva aXXot itaXtv irtaTev-

yap [xeTa to

arjfxeTov

tovto TiaXtv iroXXoi eTrtaTevaaV
ot

ag

elvat itaXtv
ei fv/]

ra

<7if]fi,eTa

Toig a7rt(JT0t<;,

ovk a.XX(ag eTTiaTev- 10

aaVf

irdXtv eidov ai^fxeTa'

twv

dyioiv Kat

^/%a tou

avifj.etov
afji.e-

irtaTevovTcnVf OTt ^vvaTOg eaTtv
Xif}Tt

tov Qeov ^ovAog" dvaaTVjaat
;

veKpov

eiret TrSog

avTOv ft.eTeaTetXavTo

43

'EyeWro
Trapd TivL

8e rjfxepas 'iKavas^ fielvai avTov iv *lo7nrr}
15

^lfjicovt ^vpcrel.

Opa
TavTfi
crei'

TO aTV(f)QV Tov YleTpoV

opa to

eitietKeg'

Tciug

ov Trapa

fj.evet,

ov^e Trapd dXXop Ttvi tSov

eTrtavjfiooVf

dXXd

Trapd ^vp-

'^td

Trdvrav eig Tairetvocf^poavvvjv evdyav, ovre Tovg evTeXelg
d<f)tetg,

a\ayyvea^ai

ovTe Tovg fj.eydXovg eiraipeaQai'
01 '^ta

e^eovTo

yap
20

avTov

Tvjg

^t^aaKaXtag

ra

arjfj.eta

TrtaTevaavTeg.

KE^.
Tlfpi KopvT)\iov

lE.

oaa

irp6s ovtov 6

ayyeKos enrf, Koi oaa Trdkip HeTpa oiipa-

v6BfV Trepl

icXriafCis idv5>v ippedrj.

I

*Av^p 8e Tts iv J^atarapeifx ovofiaTt K.opvr)Xto9, eKaT0VTap\rj9 iK cnreLprjs
Trjf KaXovfxevrjs 'iTaXtKrjs.

25

Tor Xptsostomot. OyTOf
Tov
vofA.oVy

qvk eaTtv
tv]v

lou^a/bf,

ov^e twv vjto

dXX

t^^rj

vpoeiX^^cfxt

vjf^eTepav iroXtTeiaV
TVfg Tal^vig,

opa ^vo
ev

vtaTevovTag'
a^t(i}f/t.aatv

<ag

tov evvovyov tov
dft.(f)OTepQvg'

em
OTt

Kat tovtqV

ovTag

Kai opa TroXXvjv virep tovtoov ytvo^ta ra d^t(tifj.aTa TtOvjatVf 30

p.evv]v airov^^v.

dXXa

f/.vj

vofntavjg

iva

fj.€i^a}v

V]

evXd/3eta
a>v,

Se/j^fi^*

6avfi.aaT0TepQV
ij'

ydp OTav

ev

vXovTcp

Kat ^vvaaTeta Ttg

TotovTog

tovto tc eKetvov eyKafj.toVy toft.v]^e

aavTYiv dTro^vjfxiav aTeXXeaBat,

Kat to

Kaipov KaXovvTOg'

^

eli

oni.

Cod.

* rtmi Cod.

X.

3-

TX2N nPAHEilN.
obSa

171
(f>€pofj.€voVj

Koi To Iv

avayivaa-KeiVf Kai

e-Tri

o-^^^-^fxaTOi

Kai ro

Tov ^iknnrov irapaKakeiv, Kai fxvpia €T€pa.

ripWTOf OVTOS €^ aHKTTWV

eSvOOV fX€T€T€6v].

2

Kvae^rjy
OLK(p avTov.

kcll

(f)ol3ovfJL€v09

tov Qeov avv iravTi

r^
5

ToT
6

ATTOT.

Jva

fvri

vofj.ia'/}?

OTi tia to a^i(Cfj.a
ov^afJiov

TavTa yiv€-

Tai, 0T€ Ylavkov €^€i TTpoaayOy^vat^

ayyeXoq aXk avTO$

Kvpiog'

Kai ov

irefj.irei

avTOV irpog fj.€yav T/va,

akXa

TTpog

€VT€Xri'
vefxjreif

€VTav6a Se TovvavTiov tov KopvcpaTov ayei, Kai ovK avTovg

dvyKaTa^aivoov avTcHv
''

t^j aaSeveioif
<f)y]a-iv,

Kai el^ag iiag

KeYjp^fl-

lo

c6ai
*'

'^e^iTolg ToiovTOig.
o-i/v

ocvYjp"

**

evae/Srjg Kai (f)o^ovfj.€vog

TOv 0eov

TtavTi

tw

oiko} avTov'^^

aKovaa>ff.€v oaoi

twv

oik€1(cv

afj.€Xovfj.€v'

ovTog Se Kai (XTpaTiaTwv CTrejaeAenro.

Sethpot EnisKonoT ^^ntioxeias ek tot npo2 KonstanTION AHOTHATONy EHISTOAHS.
0€O<7e)SaJf
fJ.€V

(SlOvg, TVjV Se

T%

15

Q€0(X€^€iag dvpav ayvooov ^lvjaovv tov fxeyav Seov,

tov ev €vay~
^i

yeXtoig fj.€yaXo(f>wvQ}g PovjaavTa'

" lya

€ifj.i

/]

Qvpa'

efxov eav

"
**

T/f

€1(X€X6yi (7ai6rj(X€Tai,
evpYjaet'^^

Kat €ia€X€v(r€Tat

Kai e^eXeva-eTat, Kat

vofLvjv

Kat

Virj

Kat aireaTeXXev ayTw rwv otKCtav Xet-

Tovpym ayyeXov
v7io(TvifJMVOvvTa

eva, iipog to

T^f aXvj^etag

(ftiag

iio^vjy^a^avTa, Kat

20

T^v

TVjg a-coTvjpiag o^ov.

IsiAOPOT IlHAOTSiaTOT.
ixv]

Ovtev

ovivYjdt

vv]aT€ia Tovg vyiea^t
vj

irpo^jeyovTag opotg'

oai^

yap tov

awfi.aTog

t/^i^i?

TrpoTepevet,

ToaovTOv TToXtTetag 'toyfJ.aTa irpoKptveTat evaejSetag.

YIoLcov

e\e7)fxo(rvva9

TroAAay

r^ Aaw,

Kal

Seojxevos 25

Tov Qeov BLaTvavTos. ToT Xpt202t6mot. Meya Kat tovto to
Kat evyag, Kat tiKatov eivat ev
Troiei
<f>av
V}

€X€v}ft.oavvag Troteh
'^ta

ap^/ji^
fJ.vp:tg

TotavTV]'
eiiry}
*'

tovto tov avhpa

yvcoptfxov

Kat S^Aov, tva

OTt

y^^evteTat toJv

ypa-

taTopta'

"

€K

aTretpvjg,^^

^f^i^io^i»

t^5 KaXovft.evv]g iTaXtK^^g'^' 30

aireipa Se e<7Tiv b KaXovft,€v

wvt

VQVfj.€pov.
<»$•

3

Ytihev ev opa/xaTt (j)avep^,
rjpiepas,

Trepi

apav
TT/ooff

evoLTrjv

Trjs

ayyeXov tov Qeov elaeX06vTa
Cod.

avTOV, Kal

elirovTa avT^, KopvrjXLe.
y atco vvarov

Z 2

172
AiUTi
(3Xe7r€i

EPMHNEIA
tov ayyeXov
;

X.
(U
TrXyjpocf^opiav

4.

Kai tovto
tS>v

Ile-

TpoV fxaXXov
evaTif}
rjv

^e ovk eKeivov,

a\Xa

aXXav tmv aaBeveaTepasv'
vjv'

apa, OTe (ppovTi^aiv

yj(f)ieTO

Koi ev yjcrv^ia

ore ev ev^^a^g

Kai KaTavv^ei.

ToT Xpt202t6mot. Ka/ ra
BcCTO.

^oyfxaTa Kai

^iog avTw ^iop-S

ToT
aXXa
Tyjs

ATTOT.

Opa

Tov ayyeXov ovk evGecog XeyovTa

a

keyei,
0,11:0

TrpoTepov aipovTa avTOv t^v ^iavoiav koi fxeTecopi^ovTa.

o\pecc$ <f)o(3og eyeveTOy

aXXa

(j>o(3og

avfxixeTpoi, ocrov eiTKTTpe-

4iai fxovov'

eha

Kat

Ta

prjfxaTa tov

(f>Q(3ov

eXvaev'

(f)o(3oi

^f^- 10

yeipev'

eiratvog

tov (f)oPov to Tpa^xv KaTefxaXa^ev.

4

O
ecrri,

5e arevLaa^

avrw

kcll

efi(f>o^os

yevofj.evos elTre, rl

Kvpie

;

ehre 8e avTco'

al 7rpoaev)(aL

crov kou al

eXey/uLoavvaL crov ave^rjcrav els pivrj/JLoavvov efXTrpoaOev

Tov Qeov.

15

ToT
Kai

ATTOT.

Opa

f*-^xpi

TToy

7rpo(3aivei

rj

eXerjfLoavvvj'

rov

ovpavov ToZ ovpavov' Kai
fneT oXiya

—Kai
he

avTw TrapiaTaTai t»

6pova)

tw (3aaiXiKa.

v]

fxev alaQviTVj evco^ia ov^e to itoXv '^iaTefj.vei

Tov aepog' avTVj oe avTag avoiyei tcuv ovpavm rag axpi^ag' Kai

av

fLev

aiyag^ xo

epyov /5oa'
oy^e

Kai yiveTai Bvaia aiveaewg, ov 20
Kaiofxevov,

oafLaXeoog

a(f>aTTOfi.evvjg

"^epfxaTog

aXXa "^vy^g
yap
Tia-

Tivevfi.aTiKVjg

ra

Ttap

eavTyjg eia(f)epovavjg'

<piXav6pco7riag

avjg TOiavTVj

Ovaia ev^oKifXcnTepa.
^¥.7teiVf} ei^ev
fjiev

Sethpianot rABAAflN.
fxog,

Tvjg aXYjQeiag 0(f)$aX-

fxeyag KpiTVjgf OTi

KaXa

ra epya, veKpa

^e eaTi, iii- 25

aTiv ovK eyovra'
wcrre

aTroareXXei jSpajSevovTa Toig epyoig ayyeXoV
aTe(f>avaaai
tv]

Tovg

KaXcag ahXovvTag
''

inaTei, wg (pvjaiv

ayyeXog'

KopvvjXie, ai itpoaevyai aov Kai ai eXevjfioavvai aov
ei

"

ave(3vjaav eig ft.vvifxoavvov evccviov tov Seov.
V)

TOivvv eiavjKovfKoi

aSvj

^evjaig,

Kai al eXevjfxoavvai ave(3v}aav., t/
;

to XeiTtov

^o

eig

^iKaioavvvjv

aXXa

Ttefx-i^jov

eig
'og

Iottttvjv,

Kai

fxeTaKaXeaai

Yiifxoiva Tov e-TCiKaXovfxevov IleT^ov,

eXSm

XaX-^aei aoi pvjfxaTa,

ev oig accBvjav}

av Kai

irag

oiKog

aov'

ovkovv ovk eiye
aoo^eTai,

Ta epya
ovk
eiyev

acoTVjpiaV

ei

yap

e^ wv

KVjpvaaei Ylerpog

X.

6.

Ti2N nPAHEilN.
e/f

173
T6/V €pyoig
€(3pa-

ov0e7r(o

tcov

epyoov

rvjv

acoTVjpiav, ecog

avT^

/3€vaev

7}

TTiaTig'

'^ia

tovto kou IleTjOoc
tvjv

IxBm

€K t^s

loTTTrvyf,

Kai 6eaaa[/.evos tov Seov

yapiv eKyy^elaav

ev toI^

tot€ vevo-

lxia}/.evovg a\\o(f)vXoi^f €7riyva)fxa}v yevo[A€vo^

t^? tou Qeov Kpiaewg
ovk eaTi TrpoacoTTO- ^

keyei,

"

eir

aXrjGeiag

KaTaka[L^avofj.ai
ev

oti
o

" "

kyjTTTfjg

6

060?, «AA'

TiavTi

eQvei

<f)o(3oviA.evog

avTOV Kai

epya^O[J.evog ^iKaioavvYjVf ^eKTOg

avTa

eaTiv.

ovk

elitev, ev itavTi

eQvet

Tcoim ^iKatoavvyjv aat^eTat,

akXa "

^eKTog caT^" TovTeaTt

a^iog yiveTai tov ^eyP^vai'
TTiaTiv, Kai

Se? toivvv TrpoXdfxiTeiv twv epyav t>jv

aKoXovQeh

t'^ TtiaTei toc

epya'

[J^rjTe tvjv

TriaTiv v/^pi- lo

^eTco T^^ aKapTTia'

fxyiTe to.

epya v/3pi^era)
oti

Tjj aitiaTia.

l4.MMflNioT.
QeofJi,evoi

Hi^fJieicoTeov
Troiiov

cKTevwg Kai KaOapoog avvei^oTi,
fj.evei

Tov Qeov Ka\

eKeyjfnoavvag, ov
v)

ovtcos,

«AA

o

Qeog,

^;'

OTTTaaiag dyyeXov

dvOpwTiov Seoae^ovg, teiKvvai
co

T>yv

dXyiBYj TitaTiV,
•/]

^/ ^$ Tig ado^eTai' ooaTe ovv ev
©eoo dpeaKOV eartv
7)

Tig dyvoei TO^e 15
eKTevSog

Tole TO

irpdyfj.a, ei

ov, OfpeiXei

oeflB-lqyat

rov Seov, Kai aTroKaXvnTeTat aurco to dXyjBeg' f*.dXiaTa
Triariv dTiopel,

oe

ei Ttept tyjv

to

nwg

'tel

<ppove7v

rj

Tivt

Tnarev-

aai'
avotg.

otort

TioXXai eiatv alpeaetg ev Totg
ev

toKovatv

elvai 'Kpiart-

ovrag Xeyovat Kat rov

dyiotg Tiarepa Kat eittaKOTiov Tpyj- 20

yoptov, S; OTiTaaiag vvKTOop KaTriyr^^r^vat to fnvaT-^piov Tijg Tptd^og
OTTwg hei (f>pov€iv.

Tavrag

^TjTW/xev

Tag dperag, di
ft.eyiaTa
ev^^rj'

fJ.€Ta rrjg r}fj.€Tepag awTrjptag

Kat Tovc TiXrjaiov
€Xeif]fj.oavv7}'

ra

wcpeXrjaai
^e

'^vvatVT

dv'

TOtovTOV
€K€ivv]g

TotovTOV

fj.dXXov
**

Kai

avTrj

iiap

25

OvvaTrj Kai VTioitTepog yiverai'

ai ev^/ai

ydp aov^

(prjaiv, **

Kai

"

ai €Xerifj.oavvai dve(3-)^aav etg
^e
ft.ovov,

fi.vrjfi.oavvov evuTitov

tov 0eoy*" ovk
^yei'

evyrj

dXXd

Kat vrjareia evravSa

ra vevpa

Kav

vrjarevrjg yjoptg

eXerjfLoavvrjg, ov^e

vrjareia to Tipdyft.a Xoyt^erat,
"/eipaiv

aXXa

yaaTpt^ofievov Kat fj.eBvoVTog

TOiovTog' Kai ToaovTta

30

5^€/pa)v, 6(70) Tpvcprjg oofi.oTr)g '^aXeTiWTepov'

Kat Tt Xeyw vr^aTetav

;

Kav

aoo(f)povyjg

Kai TtapSevevyjg, CKTog earrjKag tov vvfX(f)avog, eXerj-

fi.oavvy]v

ovk e^ywv.
TrefjLyJAOv

5

Kat vvv

eh

^lcnnrrjv duSpas, Koi fierairejxy^aL

6^LfjL(opa

TLva,

09 iirLKaXelTaL YieTpos'

OVT09 ^evi^eTaL

174
Trapa tipi
Xao^crav,
^l/jlcopi

EPMHNEIA
^vpcrei,

X.
rj

7.

a

io-riv

oIkui irapa

Od-

ovtos XaXrjaei aoL tl ae dei
Ivot
fxy]

TroLelv.
aitQ

ToT Xpt202tomot.
€Trwvvfiov fxovov,

lii

aXXov eXBaai' ovK

rov

akXa
it^Te.

Kai aito tov totiov tfikol rov oot^oa.
'Trwf To,

ToT
K(ov
01

ATTOT.

avaKe-^^o^pyjfxeva

tSov

Trokem e^tu-^
ti

AitoaToXoi cpyjfiia^ ovtc^ (pikoi Kai Yiavyla^.
Kat

ovv

cl

a-vve^vj

aWov
ovk

eivai

;

/

^ov ea-u
iva

aWo

(rv]fX.€Tov

to irapa 6de7ti6vfi.ia

Xaaaav
Kai

oiKeTv

eiire '^iaTi'

fi,)}

eKXxxjy]

avTOv ev

irodo) rvji

aKpodaeco^ yeveo-dat.

7

0.9 Se dirrjXOev 6

dyye\o9 6 XaXwv r^ KopvrjXLoo,
KOLL

10

^oovTjoaf Svo Tojv OLKeTcov avTov,
(refirj

OTpaTLcoTrjv ev-

tcov TrpooKapTepovvTcov avT^,

ToT

ATTOT.

Opag

ovy^ ditXrhi

TavTa

(f)y](7tVj

oti

ot

TrpoaKap'-

TepovvTeg avTW TotovTot vjcav.

8

Kat

e^rjyrjodfievos

avToh airavTa, direaTeLXev avTOvs

15

els Trjv 'loTnrrfv.

Ammoniot.
Oeo(Te^etav'

'Evjfi.etcoTeov

OTt

ovk

efxno^^i^et

yj

(XTpaTeta irpoi

KtXKeTvo Se, OTt ovk

drdKTOvg ovVe dae/3eTi, dXXd 6eoKopv^Xtog' Kat ort Kat rovro

(je^eT^

eirefjixpe
')]v

irpoq rov Ylerpov

^eTjfxa
'

rrjg

avrov oaiorvjroi, ro (JvyKoXXdaQat Kat eyetv eyyvg 20
-

~/l O eavTov oeo(7epeig avopag, S-^^t* ota to
"
'i!

f/iera

Vf/'/ V)>v oatov oa-tog eav], Kat
enre,

ra

e!;v]g.

ToT

ATTOT.

Opa

To

drv(f)ov'

ov

ydp

KaXeaare

fxoi

TleTpov, aXX^ (oare Kai TreTaat e^vjyvja-aro a-navra'
fxtKaf,'

rovro oiKovo-

ov

ydp

vj^tov

diro

rov d^iu^fxarog avrov fxeTairefJiApaaQat' 25
vjv

^td Tovro e%Y]yv\aaro'
v]V

ovtq} fxerptog

dvv]p'

Kairoi ov^^ev fxeya

<pavTaa6vjvat irepi dv^pog Karayofxevov irapd PvpaeT.

9

Tfj 8e eiravpLov 68oL7ropovvTcov avTcov
eyyL^ovTcoVy dve^rj
Trepl copav

kcll tjj

TroAet

Werpos

eirl

to Sa/Jia Trpoarev^axrOaL,
30

evarqv.
'

ToT

ATTOT.

Opa

TTwg Tovg Katpovg avvdyet ro Tlvevfi.a'
'KOteT yeveadai.

ovre

QaTTOV ovre ^po^vrepov tovto

TovreaTt Kar i^iav Kat

ev v]avy^t(X,,

wg

ev virepoia}.

X.
10

lo.

Ti2N nPAHEilN.
koll

175

'EyeVero Sc irpocnreLvos,

rjdeKe yeva-acrOaL' irapa-

(TKeva^ovTcov Se avTcov, iyevero hr avTov eKOTaaLf,

Ti

eariv CKaraaig

;

fJLoiXXov

Trvevf/.aTiK'^

rig vaavei
oy

Qeapia

yeyovev avrw rov cw^arog'

uaavei enroi rig, e^earv)
^r}\oT Kai rrjv
eiri

"^vyri.
6avfx.aa-[jia

*Ee ANEnirPA*oT. 'H eKaram^
eKirkrj^iVj

eiri

5

Kai ro

efco

rwv ala6r]rav yeveaSai,

ra

Trvevft.ariKa

iro^-fjyovf/.evov.

afAeXei

eKara^ Tlerpoi

aiiyfyyeiKev

a

eioe

Kai

^Kovae.

Kai Trpoaen nvog rjaav avfx^oXa' ovk apa Kara rovg
oi

^pvya^

irpo(f)^rai

viro

rov Tlvevf/.arog Kareypfi.evoi ev irapa-

(ftpoavvfi eiaiv,

ayvoovvreg t/ jaev (pGeyyovrai,

n

^e irparrovai' 10
rrjg

teiKVvrai te rw Kopv<pat<a rwv ^ATroaroXav ^ia

oOov^g

ro

Ka6apov
ro

rvjg

'EKKkyjaiag ^/a

rcov

reaadpccv dpyviv' rSov evayyeXiwv
rvjv

aair-ripiov

KVjpvyfxa, ro avveyov

KKKXr}aiav e/f

fJi.iav

evo-

rrjra iriarecog'

^/a ^e rwv 6eapy]6evra)V, ro ck itavrog edvovg Oia
rv}v

rov Pairriafjiarog TreTrXvjpSoa^ai
dfi.apT(i}Xav.

EKKXifjaiav dyiav afx.a Kai 15

AiATMor. O/ rag
eiti^eKTOvg eivai

<f)vaeig

eiadyovreg erepo^eKroi, <f>aaiv dv-

accrvipiag roi/g dv^puirovg eKeivovg rovg Qia (f)avolg

Xorypra ^5ouf, Kvvag Kai yoipovg KaXovfxevovg'
^ovai Kai rovg fj.apyapirag

to ayiov Oiacoryjp'

rovg 6eiovg aiteliiev
eipy]fi.evovg

Trpog

20

rovroig rovg (fjvaei KaKovg Xeyovai rovg

XvKovg apira-

yag Kai aXuTreKag, Kai Travrag dira^aTrXZg rovg
^wcuv tiqXovfJLevovg'
<f>vaiVf

ovofxaaiv aXoyuiv

eXeyKreov ovv avrovg
Trpodeaiv

a>g

ov^eig eKeivwv

Kara

dXXa Kara

ean

KaKog, eK

ryjg eyKeifJ.evy)g OTrra-

aiag. rov
'jrov

yap Herpov ^i^d^ai
y}

fSovXofxevog

Qeog

fj.y}^eva

avdpa}- 25

7rapaire7a6ai wg KOivov

aKd^aprov ovra, aKevog
eiri

efj.(f>epeg

n
€"

o6ovr}g

€K rov ovpavov reaaapaiv dpyaig Ka6y}Kev

r^f

7'J«''

a
6

vTryjpye irdvra

ra

yevyj roov aXoycov ^(ccov

a(f>

wv 6vaag (payeh
ev
ry}

YJeTpog

TrpoaeTdrrerQ'

Se

dKy.y]v

ef».fxevctiv

'louJaiW^

avyi^6€ia, aia6y}ra vofxiaag
y}

ra

opctifxeva,

Trapy}rr}aaro eiiroov, Koivov^o

aKd6aprov

fiii^^eTroTe

fSePpccKevai'

ravra avrov
av
fxi}

eipy}Korog,
a(f>

yjpy}afj.og irpog

avrov

a
cog Trepi

tJeof eKaaapiae,

KOivov

ov

Kai yvccaiv Xaj3cbv,

y}6Zv dv6pccTrcav rovrcov €ipy}fxevcov, eiire

^eteiyevai avrco rov ©eov, wg ov^eig
vtov'

Kara

(f>vaiv

aKd6aprog

av6pci}-

^io Kat dvavnpp-^rccg

dnavr^aai

trpog rov Kopv^Xiov, oxpeXy}-

176
Bijvai BeXovTOc

EPMHNEIA
avv iravTi
too
oIkij)

X.

lo.

t\v evayyeXiKyjv ^i^aaKaXiaV
Ka\
toc

o6ev

eTTi^e^^eiKTai

Ta

TeTpaTto^^a

epTreTO. koci toc TreTeiva

avacf)opav eyj^vTa eiq

Taq avBpanwv KaTacrTaaeig vno 0eoy '^apiayj

6evTa'

ov

^ia

^vaiv avTmpaTTovaav, to ayiov
Kvaiv
vj

tovs fxapya^ia npoaipeaiv 5

pnag

KeKUikvTai

'^oipoi^

'^i^ovai'

aXXa
yj

'^eipi.aTi^v

^v KaTaXe7xpai ^vvaTov, [xyjKeTi Kvva

yoipov ovTa.

vj

"EivpocpoiviKiaaa 'yovv yvvvj ^ia iTiaTiv Ik Kvvog avOpcoi^os yeyoveV
o6ev Kai tov aprov twv TeKvoov itapeayev

avT^

Ivjaovg.

" KyeveTO

^e

e-n

ayTOv,"

(f^-^^aiv,

" eKaTaaig,

Kai 6ecope7TOv ov-

" pavov

avecfjfxevov.

O/ yvvaiKav

TrapaTraiovacov eXofxevoi eivai [xa- 10
Trpocf^vjTag

SrjTaif ovTOi ^e eiaiv 01 aito t^s"
y(piJ.evovg vtto

^pvyiag, (paai Tovg
(xyj

Kore-

tov 'Ayiov Y\.vev[J.aTog

TrapaKoXov^eTv eavToTg

na-

pacpepofJievoig
ej^e/v

KaTa tov

Trjg 'jrpocpYiTeiag Kaipov.

doKovai ^e airo^ei^iv

TavTyjg Trjg KaKoto^iag €K

Tifjg TrpoKeiiJievyjg

ypatp^g XeyovaXy]6ag 15
tvjv

ayjg e^eaTaKevat tov

TleTpoV aXX laTOJaav
arjjxaivei
vj

01

yjXi6ioif 01

TiapaiiaiovTeg,
€7ri 6avfJ.aafji.(o

wg TroXXa
eKirXyj^iV

Xe^ig avTy].

^yjXoi

yap Kai

Kai to

e^cti

Tav aiadyjTwv yevea^ai,

iro^y}-

yovfxevov

eTri

Ta

TrvevfxaTiKa' Kai to TrapaKOirTeiv'

onep ov XeKTeov

ovTe

eTri

TleTpov,

ovt€ tcov irpocfyyiTwV

aXXa

to,

aXXa ck

TYjg

Xe^ecog ai^ff.aivofj.eva' afxeXei yovv 6
cog

eKaTag TieTpog

7rapYjKoXov6ei,
to.

20

airayyeXXeiv a elte Kai yjKovaej Kat Tivog avfJ.j3oXa
y]v.

^e/)^-

fievTa

TavTa
olg

Kai

irepi

toov

Trpocf^yjTav

iravTcav epeig irapaKo-

Xov6ovvTcov
airo Tov

eXeyov Ta 6tcopovfxeva'

ao(f)oi

yap

yjaav voovvTcg
fj.eTa tijv
e6vyj
'""

l^iov aTOfxaTog
(f)avepcog

a

7rpoe<pepoV

tov K.vpiov

avdirag 25

araaiv
01 €V

evTeiXafxevov fxa6y}T€vaai TrdvTa

Ta

yj

'lepoaoXvfxoig AiroaToXoi aKovaavTeg
nrdvv fxev
rcov

ra

KaTO, tov Kopv^Xtov,
eheTTO

^ieKpivovTO irpog tov YleTpoV
e6vcov

oiiv

t^?

Trep)

rcov

Betag
ov

diroKaXvrpecog

AiroaToXav e^apyog WeTpog
ireptTOfxyjg

6

iravdytog'

yap

eytvcoaKev
tyiv

oti

Kat aKpo/SvaTiag ovk
yj^ei

eari ^iaaToXvj

KaTa

irtaTtV

ovTe

fxy^v

aa(f)cog oti ^/5^«
to.

30

T^f

KaTo.

vofxov

(patvofxevyjg

Xarpeiag

fxa^yjTevd^i^vat

e6v^

6

Kvptog
Xvxjjecog

eiirev, etag

ov

Tvjg

airoppyjTOV

^ovX-i^g

avTov Kat
tvjv

airoKaatvhova

e(f)avepci)ae

to fxvaTYiptov'

^td t€ tov KaTO.

2
}}/€Uq

In marg. T« kdvi).

sec.

m. ww?

eSerro

Herpoi ro kv9

tov Kopvrfklov anoKaXv-

X.

12.

TI2N

nPASEHN.
JVcy? tyjv itKXTiv ^oOeiai^g
a>g

177
Kai

•Kapo^^iyixaTO'; miaac:, ^/a re ttj^

ralq eSveiri 'x^dpiTos tov 'Ay lov nvev[j.aTOi,
^iaa-ToXy] 'lov^^atov t€ Kat
'

ovk eaTiv
oi

ev

Xp/crw

KXXrivog'

OTrep

Kai

ev 'lepoao\vy.oig
'eug

ayvoovvTeg 'AiroaToXoi

^ieKpivovTo

irpog
eTTi

avTOv,

€(xa6ov

Kat

avTot Tov €V d7roKpv(f)oig ttXovtov t^;
•Xj^yjaTOTVjTog.

iravTag avSpcoTTovg detag ^

Belag

ydp
Kai

^ooYjg
xl^v^^vjg

Kai

Kaivrig

XaTpeiag itapd
eavTvjv

ttjv

vo[MiK^v

eiaayayrjv,

eKovaiojg

aoofxaTog

airo-

Xvova-vjg KaTayvafjiTjv"^ vTryjpye

'ht^ayrif

Kai aXXyjg apxO Q^iOTepag
'htd

yeveaeag imoTVTioiatg
Tov TTpoaTa^avTog

yj

tov Kytpvy\kaTog ydpig' Kat
e(f>'

tovto
ot

TVjg
i

ej^jsvj^ov

eKaaTia Xoyca
tcc^
/x>?

OtOa^^^jl^g

TavTTjv

o

TTiaTevBevTeg tyiv ttaKoviav'
ireptepyoTepog, Trdg

el ^e

^oac»

tov ^eovTog eivat
en'

Xoyog Betag evToXYjg ^e^Tat TrdvTOig tov

avTco Tipog evepyeiav opiaBevTog Tponov '^iOayrjg Kat dTTOKaXvxpeccg'
Qv

ydp eaTt to

irapdTiav

to ^iayivcJoaKOV tov Ttvog Xoycv Tpoirov

yjnptg Tov (pafxevov tov Xoyov aTTOKaXvipecag'
7ravev(f)r][xog

onep

eihcog

Kat

o

15

YleTpog,

XafSm

ri^r}

itapa tov Kvptov tov

irept

twi/

eBvwv rov KrjpvyixaTog Xoyov, ovk hey^etpriaev
vat •napd rov ^ovrog rov Xoyov, rov

dvafxevcov '^t^a'^6rjrpoirov.

Xoyov rov

II

Kat

Oecopel Tov ovpavov dveayfxevov, Kat

Kara^aLvov
20

cTKevos TL, 0)9 oOovrju /xeyaArjv,

ToT Xpt202t6mot.
BpxTTog

Hvfx^oXov T^f
ov^e

oiKOVfxevi^g aTrdavjg

dv-

aKpo^varog

r]v'

ydp

Kotvov
cog

eiye

irpog

lov^^atovg'

efxeXXov avrov Karrf^opelv airavTeg

Trapa(3aTov'
eyrf

rovro iravv
airoXoytav
e^e/ 25

avrotg •apoatararo'
Trpog rovg

opa ovv

rt

otKovofxetTai, iv
dvreiTre'

eyKaXovvrag,
etg

ri Kai
eBvrj

Trdvv

ydp avrovg
ovv
tva
fxr)

rov vofxov (pvXdrTetv.

eirefXTrero'

tva

Kat ovroi
fxv]

avrov

Karriyop-fiacoatv, opa
eivat, eiirov^
,

itoaa
</»?o''»

otKOVOfxelrat'
*'

yap

Qo^r]

(pavTaatd rtg

fnrj^afxag Kvpte.
'hrfXovai,

ETArpxoT. A/ reaa^apeg dpyat rd reaa-apa (TTOtyeia
Ka) ro
(f)avev

aKevog rov irayyrepov Koafxov

ar]ft.aivet'

Kat

ra Otd- 30

(popa ^xa Tr]g rcav avBpooTrcov eart Karaardaecag avfx^oXa.
12-

Teaaapaiv dpycu9
yrjs'

dede/ievov, Koi KaOie/jLevov

em

rrj^

ev

a>

V7rrjp)(e

Travra ra TerpaiToba'
* (IZfru

koll tol Orjpia,

« Sic.

Cod.

y Sic.

A a

178
KUL Ta epTrera

EPMHNEIA
ra
€7rt

X. ra

13.

rrjs yrjs, koll

TreTeiva tov ov-

pavov.
Teaaapatv evayyeXioK;
•na.vja
^e^efxevi^v tvjv 'E^«A>;<7/av, ev
y}

vTryjp^/e

ra

eQvyj.

13

Kal iy€V€TO
(f)ay€.

(pcopy Trpoy avTov,

dvaaTas;

rier/je,

^0-5
otl

i4.aov Kcu

6 5e

HeTpos

ehre, pLrjSa/JLcos, K.vpL€'
koll

ov8€7roT€ €(f)ayov Trdv kolvov
ia(i}$ eTTi

aKaOapTOv.
OTTTaaiav'
efxot

yovara

Kei[j.evog
yjv t'o

eToe

tvjv

^oKei Kai

Kfipvyixa TOVTo oti 6eiov
ev

yevoixevoV
(fxDvrjv

to re avonBev
rjKeiv, rjKetv,

i^eTv,

to tc

eKCTTaaei

yeveaBai, Kat to
oti

eKeHBev

Kai to Tpi^ 10 Kat to eKcT Kat

OfxoXoyvjcrai

aKa6apTa

vjv,

Kat to eKeidev

avaa7raa-6rjvai

fxeya

'^eTyfxa

Ka6apoTViTog.

^iaTi

^e

tovto

yiv€Tat

;

^ta tov^ fxeTa TavTa,

oh

/«.eAAe/ e^rjyeta^af eTrei
ei

avTog

rjKovaev, OTt
e^erj6rj

"

e/? o^ov

e6voi)V

fj^ aTreXdrjTe'

yap Kat

TteptTOfj.rjg

Kat

6va-iag

Ylai/Xog, rroXXco fxaXXov tot6, ev apyri

tov 15

KripvyfkaTog aa6eve(XTep(av ovtcov

avTm.
a bibaiot
"^VO

ToT ArioT'Eni*ANioT EniSKonoT Kthpot ek tot
TflN IlANAPiflN
T^4"

kata EBiflNAiflN.
avaTaatg'
et
ft.ev

¥,vpe6ria€Tai

Ik

TpOTtm
t(cv

aXrfieiaq

vj

yap epovat KaTo, TtavTav

l3pccft.aTcov

tie^eXr]Xv6evat Xoyov tov ayiov YleTpov, Kai Xeyetv oti 20
rj

ov^eTTCTe

Koivov

aKa6apT0v, ag Kat (Boag Kat aiyag, Kat

rrpo-

^ara
eK

Kai opvtg Kotva Xeyea6at irap
rrpoTepag

avTW, ev6vg eXeyyfirjaovTai
fxeTa yap

Trjg

avTOv

avaaTpo(pyjg'

to

y7]fi.at,

Kai

TeKva KeKTrjjBat, Kai 7rev6epav eyetv, avveTvye tw

YitaTrjpt e| 'loy-

^atm

opfx.wft.evog'

^lovhaTot

^e

Kat

aapKag eadiovat, Kat

Kp€(o- 25

(payia rtap

avToTg ovk eaTt ^^eXvKrvj, ov^e airriyopevTat'
air

apa

ovv avTov l3el3p(i)KOTog

apyyfg,

et

Kat ev^ecog tov avvavTrjaai

Tw

YdiTrjpt etrrotfLev, ^etyP^^aeTat
Xeyofii.evoov'

OTt ov^ev y^y^aaTO Kotvov
TravT^ov aire^prjvaTo
6 vofiog

twv ov

Kotvwv

Kai yap ov
rrept

KaTa

to Kotvov

Kat

aKaBapTov,

aXXa

av eXeyev

KOtvav Kai aKa^ap-^^o

Tcov rraXtv ^e tovtov tety6evTog, OTt ov rrept iravTOiV Kpecov eXeyev

wg KOivav, aXXa

rrept

tcov

ev

tw

vofncp

KOtvav re Kai aKaBapTCOv,

©eof

Trjg

ayiag yiptarov ^EKKXi^aiag tqv yapaKTrjpa rrapa^ovg,
fLrjhev Kotvov rjyeTa6at'
_

eXeyev avTw

rravTa yap

avTW eaTt Ka6apa

X.

15-

T12N nPAEEON.
Xafji.j3avoiJ.tva'
/xvj

179

jaera tvyapKyTiag Kai evXoyiac: Qfov
Ttipl

aW

et

Kai

T^^ KX-rjaeag

tSov eSvwv
v]

to aiviyixaf tva
Ofxoi^;

Tjyvjai^Tat Tovg ev

aKpo^vaTia
Trepl

Kotvovg

aKadapTOvg,

6

Xoyog tov YleTpov ov

avBpanm

eiyj tyjv ([x^paa-iv,

aXXa
eti^.

nepi tcov ev

tw

vo/xw air-

i^yopevfxevooVf wf Kai TtavTi aa<peg av

5
yjv

AMMaNiOT. MaAAov
oGovoei^^eif
rj

y)

•navTa aKaBapTa
eavjfj.avev

ev tco

(TKevei

^etKTtKcioi

^ (pmYj avTco

eK
vj

Tm

aKaOapTm
avaaTa^y
etTieTv,

(payuV

vj

Kai Kotvx ovofxaTt aopKTTwg etTtovaa

cpmv],

(paye b ^OKel aot eK twv (patvoixevm, eTTOii^ae tov YleTpov

"
"
^S

fi.vitay.wi

Kvpte, OTt ovMiroTe ecpayov irav
Tptg.

/co^vov*"

"

tovto

^e lo

cyeveTo

eTti

Kat

(jyoivrj

TTaX.Lv €k

devrepov Trpof avrov,

ToT ArioT KtPIAAOT EK TOT AETTEPOT TETX0T2 TON KATA
'loTAiANOT.
efK^ptXoyjxipeh

Tov

Beaireatov IIct^ov

hri Tolg ^iov^tatotg

eBeatv

eQeXovTog^ Kat oiov OKVovvTog levat itpoq
tvj

Ta

/SeXTicOf 15

^ta TO YjTTVjaBat'^ 'hetvxg
obovvjv

irep)

Tovg Timovg

al^oT, KaBivjat t^v

e^

ovpavov ©eof, eyyeypaft.ft.evm avT^ twv ^ojwv. a Tarc
\\/vi<prjig

ToD vofLov

aiviyfx.aTcc^ctig
^vj

jW,ev,

wg

e(f)Vjv,

TrXvjv

cog

^e/SvjXa

KaTeKpiveTo'
eHaBat

Kat

Kat crcfxxTTeiv eKeXeve, Kai

etitep

eXotTO tioi-

Tpocpvjv

aXvovTog te Kai ovTca lov

fj.aBv]ioVf

Kai

Viri

Kat 20

XeyovTog
**

lov^aiKoog,

"

f>.Yj'taft.ciog

Kvpte, OTt ov^eiroTe ecpayciv itav
to aTOfxa
fi.ov

Koivov Kai

aKaQaproV

ovSe ei<7VjX6ev eig

itav

Kpeag

^e^YjXov'

(f)mv)

KaTe^odvj, f>.ovovovyj. Kai eittitXviTTovTog
*'

avTX tov
Kotvov'

Qeov, XeyovTog Te aacpoog,
eiTa
^etv

a

6

Seog eKaBdpiae, av
Kaipog tov
^e

fivj

avvvjKev
Ttpog

evBvg, ccg

evetaTVjKet
17

fieTaTtXaTTeaGat 25
eig dXvjSetav

dXv]betav

Tag aKtdg.

ye

tcSv

Tvitm
ov

fxeTacPotTviaig, aitoitepaivet

ft.aXXov avTovg, Kai
anocp-^vetev

KaBaitep otovft.ev

Tai

Tiveg

eiKVj

Te6etf/.evovg

dv

ovkovv ov Ttote

voft.o6eTiqg

KaBapov othe tov avv, vjyovv Ta erepa, itoTe oe ovyi'
ei

dXX^ oiOev ev yeyovora' ovkovv

Kat

fjivj

itpoaeaTtv vai to fxapv- 30
oe fndXXov

Kaa6at Tvyov, dXX ovv ovk dKd6apTov'
ro
^caov

e'tco^tft.ov

eari

KaTOL fj.taV
Tvitoi

ei ^e

T^vaf

KaT ov^eva
vofj.og,

Tpoitov,

Toye

vjkov eig

itiav (pvatv'

ydp, ag

ecpvjv,

Kai aKtat

ft-eypi

Katpov

^top6ci}aectig eTTiKeift.evat.

y 8<aT0 TOTjTT^ffSat

Cod.

A a

2

180

EPMHNEIA
AoKei
fAev

X.
avrov Xeyeadat
6
tj

16.

ToT Xpt202t6mot.
to Se Tiav Trpog

Trpog
el

(fxjov/i^

lov^aiovg Xeyerai'
yj

yap

^i^da-KaXog eirnifjLarj

raif TTcAAcc [xaXXov ovtoi'

ovv yvj

TovTecmv

(JLV^m, to. ^e Iv
oti

avT^

Oripia

01

e^ eSvav'

to ^e

"

6v(Jov

Kai (f^dye,

KaKeivoig

^e? 7ipo<Tievai'

to ^e Tphov tovto yeveaOai to jSdTrTKTfxa.

5

'A 6 0€o? eKaOapiae,
EiPHNAioT.
'Tov

av
a

fxrj

koluov.
aTroKdXviliv
i^ovTog,
[xyj
€'' fl

YleTpov
'^

Tvjv

V

ovpdvtog etTtev avTO»

(fxiivrj,

Qeog eKaOapiae, av

Kotvov'

Tovff OTt ^ta Tov vofxov fneTa^v

Ka^ap^v Kat aKaddpTCov OtaaTetKag
eSvYj
"^ia

Qeog, ovTog KeKaBdptKe Ta
avTov,
'ov

tov

atfxaTog roy Tiat^og 10

Kat

Kopv^Xiog eae/3eTo.
Tj

ToT Xptsoxtomot. YloXX^
Tig
eiTTVj

ToXjxa'

'hiaTt dvTe^iiie

;

tva

fi.yj

OTt eTieipa^ev 6

Seog waTiep
oaaTiep
ovy(^

en) tov ^AjSpadfX'

^ta tovto

<f>y]aty,
*'

ovyj.

avTtXeym'

ovv Kat Ttpog tqv ^tKt-miov eXeye

itoaovg apTovi eyeTe

iva fxdQi^,

dkXa

'sieipd^cov

avTOV Kat 15

fj.riv

avTog eaTtv

Tiepi

KaBapxv Kat aKaBdpTccv 'htaXeyPeig dvvjv,

Qpaiiix'

aXXa

Kat eKei TeTpdno^a

Kat ofSe ovTwg

yj^et.

16
els

TovTO

Se eyivero hTi Tpis'

kcu aveXr)(j)Or) ro (TKevos

Tov ovpavov.

Ammcniot.
omaatag'

To

TVjg
oy

Tpta^og detKVvatv avTw ro dXvjOeg
etg

TYjg

20

coaTiep Kat

Tptd^a ntaTig

tvjv dXyj6yi

Beoae^eiav

TiaptaTyjatv.

17

Oy

8e

ev

avTco SirjTTopet

6 ITer/ooy, tl dv
ol aTreaTaXp.evoL

etrj

to

opa/jia o

el8evy l8ov, ol

av8pes

imo tov
25

Y^opvrjXiov,

ToT Xptsostomot.
XvovTeg'
enet Kat tov

^vKatpcog epyovTat

01

avtpeg

tyjv aTioptav

^lcoarjcf)

npoTepov etaae 6opv^r}6^vat
rj

X.pt-

aTOg, Kat tot€ tov ayyeXov nep.Tiei' evKoXcog ydp
rriv
irept

xpvyrj ^e^^^^eiat

XvaiVf itpoTepov ev anopta yevopAvrf
Tov Kaipov Ka6^ ov vjpcoTrjaav
ei

ovTe Tipo

tovtov,

dXXd
30

eKe7 e^ev/^ero.

ALepcoTTjcravTes Trjv

olkuxv tov ^Lpcovos, eTreaTrjcrav

eVt Tov TTvXcova'

ToT
yeiTovag

attot. 'Are
r]pcojcov.

cog

evreXrj

oiKtav KdTco6ev ewv6dvovTO, Tovg

X.
i8 ig

22.

THN
(jyajvrjcravTe^

nPAHEllN.
el ^ifJLCOV

181
6 hrLKaXov-

Kai
fJL€voy

iirvvOavovTO^

n.€Tpo9 evOdSe ^€VL^€TaL. Tov Se rierpou SLavoov-

fievov Trepl tov opafiaTO^, eiire to Yivevfxa

avTW,

ToT
veaSat.

ATTOT.

Kai

TtaXiv
ori

TovTO aitokoyia Ylerpov Trpog rovg
[xr]

p.aBYira.g, tva f/LaGooaiv

Kai ^ieKpiOi^ Kai enai^evOi^

^taKpi- 5

AiviMflNioT.

Yvjfxeiooreov
ev ttj

ort

ov

^ei

rtva eavrS avQevreTv Kat
o

KaivoTOfj.iag etaayeiv

ntaret' onov f/.era OTtraatav

T\erpog
^ei

roaovrov
ovv Kat

hirjiropetf

ooare

Kai Uvevfjia avrov

TrpoTpexpaa-Qat'

Qeiag irporpon^g ev rotg ^oKovat

vapa Kavova

yiveaBaty «f lo
ov
etiiov

Kai ava ent rov jSaTrrtafLarog ^tkntTrov
"htaKovov

aeayjfi.eta}Tat'

ovra

fkri

^vvaaOat

^i^/^a

avdyKfjg ^aTrri^eiv.
cr€'

20

'1501;,

av8p€9 Tp€L9 ^TfTovai

aXXa dvaaTa^ KaTa8LaKpLv6fieV09'
OTL
15

^TjOl, KCLL TTOpCVOV

aVV

aVT0L9,

fJLTjSeV

eyco dir€(TTdKKa avTovs.

ToT Xpt202t6mot. YloX)^
Trotei

rov YlvevfJiarog
Troteiv'

yj

e^ovata'

yap

Qeog, rovro Xeyerat ro Hvevfux,

6 fi.ev

yap ayyeeXefjfLO-

Xog

ovy^ ovrccg'
aov''^

dXXa

irpiOTOV etnev,

"

at

ev)(at

aov Kat

" avvat

tva tet^fj
ori

ort

eKe7dev
eyao

dneaTaXrai' ro

^e Uvevft.a

ovy^ QVTiOi'

aXX

" avrovg

dnearaXKa.

20
aot
cotpSrj'

ToT

attot.
eycb

Ka; ovk

eiTte,

hta

yap rovro opap.d

«AV

'*

avrovg dTrearaXKa'

ovro) ^e7 rco Y[vevf>.art TretOeaOat,

evSvvag ovk ditatrovvTa' apKe7 itpog iidaav nXrjpo^poptav ro dKov-

aat Trap avrov' ro^e

Tiotrjaov'

ro^e TrtarevaoV

y.rj^€V TiXeov.

21

Kara/3as> 5e

Iler/oos" tt/oo?

tov9 dvdpas tovs direcjTaX- 25

fxevovs aTTO tov KopvrjXiov irpos avTov, ebrev, ISov eyio
elfiL

ov ^TeLTe' Tis
attot.

rj

alria, SH r)v irdpeaTe

;

ToT
XotiroVf
rrjv

E/Se arpariwrrjv' e/oev

dv6poo7rov'

ovk

e<po/3i^6yi

aXXa

irporepov 6ft.oXoyrjaag avrog etvat Kat ^Yjr-^aag, rore
iva
ft,r]

atrtav

TivvOdverat'
Vif)

voft.ta6rj

^td

rovro

rrjv

airiav 30

'7rvv6dvea6atf (ng

GeXcov

eavrov KaraKpvxpat'

tva dv fiev evdecog

Karevetyet,
avrovg.

Kai

avve^eX6r)'

dv ^e f^, iva ^eviarj eig rov oiKOV

22

Ot

he

elTTOv,

KopvrjXLOs eKaTOVTapyrjs, dvrjp 8iKaLos

182

EPMHNEIA

X.

23.

KOL (j)ol3ov/i€vo9 Tov Qeop, fiapTvpovfxevos re \mo oXov

Tov eOvov9 T(ov lovSaicov.

ToT
<a(f)Srj

ATTOT. Aeyovai ra eyKcofxia, waTe irtiaai, ort Kai ayyeXoc
opa
iroBe-v
yj

avjS)'

apyrj yivtrai twv eQvaV airo avhpoi evae-

(Bovg a^iov (pavevro^ aiio
op.o}g

twv epym'

el

yap Ka\ rovro

-yeycive,
;

Kai 5

cTKav^aXi^ovTai,

ei fxyj

tovto yjV t/ ovk av eyevfTo

opa

iroa-ri

aa(f)d\€ia, wa-Te [XYj^ev avTovg ita^elv ^eivov.

KxprjimaTLadr) viro
et?

ayyeXov aylov,

/leTaTre/JLyj/ao-OaL

ac

Tov OLKOv avTOV, Kol aKOvaaL prj/xaTa irapa aov.

ToT ATTOT.

Mt; KaTafppov^crvji'
oi/twj".

ovy^

wg Kara^ppovav

eTreixxpev,

10

aW
23

eKekevaQfj

* "Oti ^fTaa-ToKfls 6 TltTpos ^X6e rrpos KopvrfKiov.

YilaKaXeaapievos ovv avTovs e^eviae.

ToT
y]XQov

ATTOT.
ai/Tco

MeTa
dXXoi.

TiappYiaiag

Xontov Kai

avv^iaiTaTai, Kai
15

avv

T^

eiravpLov
TiJov

avaaTa^ 6 YleTpo9 e^rjXde avv avTOLf
diro
'l(y7nrr)9

24 KaL TLves

d8eX(f)cov

avvrjXOov avTco'

KaL Ty eiravpLov eiarjXOov

eh

Trjv Y^aLaapeLav.

ToT Xpt2o2tomot.
rat fxeT avTov'

KaAaJ^- TipoTepov (pikocjypcveiTai rov^ dv-

opag, «Tc aito KafxaTov ovTag, Kat otKetoi eavTa

Kat Ttveg

ep^^^ov-

20

Kai tovto otKovop.iKa)g, loare elvai p.dpTvpag fxeTa
^e^;

ravTa, orav dnoXoyeiaOat

Ylerpov.

ToT
ydvm'

attot.

KTriav][Jiog vjv 6 dvvjp,

Kat ev

eTTtaYjfji.a

TtoXet

rvy-

\ta TOVTO itdvTa yiverat'
ovy^t
ev

Kat dito r^g ^lov^^aiag dp-yrjv
co^^ij,

Xafx^avei ro Trpdyixa'
vjfxepa, Ttepi copav evdri^v

vttvo}

aAA

eypr/yoport'

ev

25

ovrug avrco

Ttpoaei^^ev.

O
fievos

8e ¥iopvr}XL09 r]V TrpoaSoKcov avTOv^,

avyKeXead-

Tovs avyyevels

ovtov,

kcill

tovs dvayKaiovs 0/-

Xovs.

ToT

attot. Tov <pi\ov rovro BeoaejSovg,

ev To7g roiovroig

dya-^o

6oig TiavTcov TroieiaSat KOivcovovg

rovg avayKaiovg cptXovg'

etKorcog

oig eOappet aet nept roiovrcov ovrog avrco

rov ayavog'

<po(3ovfJievog

ro7g aXKoig eyyetpiaai.

efkoi ^e

Kat (piXot Kat avyyeveig iiap

av-

X.

28.

T12N nPAHEflN.
opa
iroig

183
TraVTco?

Tov ^OKOvaiv evco-^eioQai'
Ylerpog.

(iriarevaev ori

yi^h 6

25

'Off

Se

lyevero

elo-eXOelv

rov TleTpov,

Grvmvrjfcra^

avTcp o l^opvr]XL09, ireacov ejn tov9 TroSay, irpocreKvvr]-

aev.

5

ToT
26

ATTOT. Toi/To Kai Tovg akXovg •naitevwVy Kai
ev^^eiKvvfjievoi.

tc5

0€o5 €v-

yapitJTwv^ Kai to Taiceivov avTov

'O

8e

UeTpoy yyeipev avTov
ei/JLL'

Xeycov,

dvocaTrjdi,

Kal

^7 eyco avTos dv9pa)Tros

kol avvo/XLXoov

avrw

elarjXOe'

Kal evpiCTKeL avveXrfXvOoTa^ ttoXXov^.

10
Tiai^ev-

ToT ATTOT.
ovcri, fxi^^ev

Opa
irepi
6

TTWi

Ttpo

Tct)v

«AAwv TOVTO avTOvg

fAeya

avTOv (f^avTd^eaOai.
YleTpog
6

Ammoniot.

E/

ToaovTog ovK yjvecy^ero tov Trpod-

V€(t6vto( avTWf laov eavTOv noioiv tco KopvTjA/oo, Kai
eOviKWf ri ^ei eiTreiv Tiepi rwv

ravTa

eri ovrt

Xomm

dvQpaTTCcv

;

15

28

K(f)r]

re irpos avTOVs, 'Y/xei? eTTUiTaaOe co? dOe/XLTOv
rj

eaTLv dvSpl 'lovSaicp KoXXaadaL
(f)vXa).

irpoaev^^eaOaL dXXo-

ToT Xptsostomot.
6pay7riag

Opa

evSeoog Trepi

r^g rov Qeov

(f)iXav-

^iaXeyerai' Kai teiKvvaiv ori fxeydka avrois eyapia-aro 20
ircag 0[xov

Seog' Kai opa
ov

Kat (xeydXa <f)Beyyerat, Kai [j.erpid^ei'

yap

eiTiev,

dvOpcoTrot, [xvj^evt

Kara^tovvreg KoXXaaQat

'^XBofJ.ev

Txpoi;

vfxag,
eivat

dXXdye,

vfxeTg eTTicrraaSe,
vj

Qeog tovto eKeXevae irapd-

vofJLOV

KoXXdadat

TtpoaevyeaQai aXXocpvXcc.

Ka/

/jLOl

6

Qeos

eSeL^e pjr/Beva

kolvov

rj

dKaOapTOV2^

XeyeLv dvOpcoTTov.

EiPHNAioT.
TTopevero
Ttrtaft.a

Aia

TCtJv

Xoyccv rovrccv
fxvj

ci^iJi.atvctiv

ort ovk

av

eire-

vpog avrovg,
ovrcog

ei

KeKeXevaro'
ei

icrccg

ydp ov^e ro

/3d-

evyepchg eoccKev avrolg,
^

fj^

rov Wvevfj.arog rov

Aytov eTtavaTravovrog

avroigf
/xiy

Trpocpyjrevovrag
v^ccp

avrovg

aKvjKOei'

30

Kat ^td rovro eXeye' "

rig ro

KccXvaat ^vvarat

rov-

z IncertiE scrij)turae est vox, et fors. iitavayivTo^ scripsit librarius.

184 "

EPMHNEJA
wj-

X.
koi
el
vjfxeis ;"

31.
nei-

TOUf, oiTiveg to Hvevfxa to 'Ayiov (Xa/Sov

6(cv

afxa rovg aviMirapovTag Kai avjixaivwv, oti

fxvj

to Ylvevfxa

TO

Ayiov

eir

avTovg eiiava-neTiavTOf

vjv

6

KooXvaav avTovg tov

/SaTTT KrfxaTog.

ToT Xptsostomot.
(pvjaiv'

Iva fXYj^eig ovTa Trjv yapiv ex"^»

TavTa^

iva

fXYi

to^f}

KokaKeveiv avTOv.
oti

Ammoniot.
(TTiav^

'Eyjfj.eicoTeov

avTog
koivov

Seog

eTreTpeipe

tw ^pt-

XaWf

ft.Yjteva

avdpanrov

^ aKadaprov Xeyeiv, aXXa
tov iiiaTeveiv fxaXiTTa
eig

avveivai avToTg'
Tov yipi(7T0v.

are eXiri^a

cj^ovTfj-

10

29

Aio Kou avavTLppr)Tcos rjXOov
Iva
e-Trei^v)

ixeTairejx^Oeis.
'/jv

fXYj

vofxiawaiv oti irapavofxia
vjv

to Trpayfxa,

fxrj

te vofxiaYj

apywv

^i& tovto vnYjKovaeV

aXXa

to irav

Toi

©eco Xoyi-

awvTai.

ov fxovov

KoXXaa&ai aXX ovVe Tcpoaepyea^ai e^^v.
/JLeTeTrefi^^ao-Oe /xe.

TlvvOavofxaL o^v, tlvl Xoyco

'5

ToT

ATTOT.

H^>; TO TTav

IleTpog

vjKOvae

Koi irapa

twv

aTpaTiooTwv,

aXXa

irpwTov 0ovXeTai avToi/g OfxoXoy-i^aai, Ka\ VTcev-

tjvvovg TToiYjaai tv]

Tnarei

YjKovae
€(f)r)'

yap Ttapa twv aTpaTiwTwv.
TeTapTrjs rjfxepas p-expt

30

KaL

o KopvrjXLOs

anro

TavTr)9 T7]9 copap,
7rpoaev)(o/JLevo£ ev

r)/jLr)v

vr)aTev(ov, kcu Tr)v evoLTr^v
/jlov.

Spav

20

tw

olkco
<f>Yjat,

"
efxot

Ttjv evaTYjv ccpav"

" Trpoaevyofxevog,"
"
etg

Tt

eaTt tovto

;

OOKeT Katpovg oiirog wptKevat eavTw /Siov aKptfSeaTepov' Ka\ ev
"^ta

Ttaiv vjfxepatg'
Ttoaov

yap tovto
OTe

eiTrev

«Tro T€TapTY}i Yjfxepag'"'

opa

eaTtv

evyri'

eitetwKev
Yjfxepa,

evXdPetav, ToVe (ftaiveTat 25
yjv

avTW

ayyeXog. avTYj fKia
Kat

Kat

aTi-^XQov ot Tiefii^pdevTeg

'Jiapa KopvYjXiov, fxia'

yjv

yjXBov, fxia'

Ka) TeTapTY) ecpdvYj aae}

TftTYjv

wpav fxeB

y)V

Tipoarjv^aTo.

*

Kai

lSov, dvr)p eaTr)

evmrLov fiov ev eaOrJTi Xapm-pa,

Xeyet ayyeXog' ovTwg eartv aTV(f>og.

3

1

Kcu

(l>r)(rL.

ToT Xptsostomot. Ov
^ Kat

IltT^o? if^(pavYii ytvifA.tvo(; vijKTup

to7i; ahiK(j)o7i;

victxdpi^ffev.

Male

hoc loco hunc sectionis titulum ponit Codex.

X.

34-

TilN nPAHEHN.

185

Kopi>rj\i€f elcTTjKovaOr)

aov

r)

Trpocr^vyri, kou al iXerj/io-

^zavvai aov
€19

ifJLjnjaOrjcrav ivayirLOv

tov Seov'
^LficDva,

TreiJAJ/ov

ovv

^loTnrrjv

koX fxeraKaXcaaL

bs

iiTLKakeh-aL

Yl€Tpo9'

ovTos ^€UL^€Tai TTapa TLVL ^LfxcovL (Svpa^I,

wapa
5

33

OaXaaaaV

09 irapay€vofX€VOS XaX-qaeL aoL. i^avrrjs ovv

ar^fiy^a irpos ai'

av

re
'

KaAwy
\va

iiroLrfaas Trapayevofievos.
eavTOv
a^iov
ovra'
vj

ToT Xpt202T0M0T.
eimVf
**

^ei^y]

eiiei^r]

eTil(7Ta(xBe

wg aSefKnov eaTtv ^lov^aix KoXXaaQai,
ecTTi.

avvevvfKelii

"
"

'^edbai a\Xo(f>vX'x'" ovk

tovto nevo^o^iag' " TravTef

eTtiaTaaSef'

(pvi^xi,

Kai

tvjv eKeivuv

KaTeyyvrjai

yvcofLVjv.

10

^vv

ovv 7ravT€S
tol

rjfjL^ls

ivayiriov

tov 0€oO Trapeafxev

aKOvaai iravTa
loT ATTOT.

TrpoaT^Tayfiiva aoL imo tov KvpLOV.
opa
oavj

KJ^a OGfi TTiaTig
oti

evXapeia

vjOei

oti

ov^ev avBpctiTrivov ence YleTpoi'
Xotirov ovTog,

Qeog

e^ei^e

fjiot, cfjvjat'

keyet

"

Trape^xfiiev

aKQvaat Ta Ttpo^JTeTayfkeva aoi

vtto

tov 15

Ixvpiov.

ToT

ATTOT.

Oy^/

eviOTTtov (xvOpaTTov

aXXa tov Qeov' ovtw

^e7

irpoaeyetv ToTg tov

Qeov oovXotg' f^^ere ^Kxvoiav
TToivTwv tovtqjv.

^ieyvjyepfJievvjv'

et^eTe Trag a^iog

vjv

34

'AvoL^as 5e UiTpos to OTOfia avTOv €hr€v'
^€4«? KaTaXafifiavofiat.

iir

aXrj- 20

ElPHNAIOT EniSKOnOT AoTrAOTNON. TpaVWg
ov TTpoTepov
vrpocfjvjTCtiv

(TVJfJLaiVet

OTl
tcuv

Qeov

€(/)o/3e?TO

^opvvjXtog, tov ^/a Toy
wv'* Kai

vofj^ov

koi

KaTV\yel.TO, ^<

Taq

eXev]ft.oavvag
vj

eiroiet,

ovTog

eir

aXvjQeiag eaTi Qeog'

eXeiTre &e

avT^

tov Tiov yvcoatg.

25

Oti ovk eaTL
efJ.rrepiTOfJiog^' r/
vj

TrpoacoTroXrjTTTrjs 6

0eof,
vj,

ToT Xptsostomot.
ovv
a^tog'

TovTeaTiv av re aKpojSvaTog
^eKTog avTw eaTtv
tco

av re
;

(fyvjat ;

6 ev Ylepat^^t

av
tov

TavTVj

OeKTog eaTt

KaTa^tcoQvjvat
Tt

Tvjg
eiTTot

TrtaTeoog'

e^ AiOtoTriag

evvovy^ov ov Treptet^e'
irepto^f^QevTwv
;

ovv av

Ttg nept

twv^o
Ve

Beoae^m twv

ovk eaTi Ttva vepic(f)6vjvai -noTe'
(xircoOe^Tat.
^ ivnepiTOuoq
'

Xeyet tovto eaTiv, OTt ov^eva
^ Sic.

Cod.

B

b

186

EPMHNEIA
ATTor. TovTea-riv ov
TrpoccoTrcov voiOTfjTa,

X.
a\Xa

35.

Tor
ToT
*'

irpayfxa-

T(DV €^€Toi^€i ^ia(f)opoiv.

ATTOT. '12f OTav AcyTj UaiiXos, " OTav yap (Qw]
tov vo[xov
iroi^ij,"

to.

}j.v)

vofxov 'eyovTa^ (pvtiei toc
il

Kai ^oyfxa

TiQrjcri

Kai

•aoXiTeiaV
ov^e

yap fxayovg
iroXXio

ov Trepiei^eVf ov^e PilBioTca^ of ^e X^YiaTVjv, $

Tiopvriy,

[xaXXov tov$ epya^oixevovs ^iKaiocrvvi^v kou

PovXofxevov^ TravTOO^.

ToT ATTOT.

YlpoaieTai yap anavTag Tovg tZv aya^^v eTrni^cfiiXapeTag vjfXMV "KpKJTog.

oevfxaTav epyaTa<;

35

'AAA' eV iravTL eOvei 6 ^o^ovfJLevos avTov kou epya^o- 10
ixevos 8LKaLoavvr]v, 5e/cro?

avrS

eari.

Eav
pag

TrpoahpafXY] toj l^anTiijfxaTi rco Qeiw, airoaTag TVjg irpoTe-

TrXavyjg, Tjyovv

T^g 7rpoXa/3ovav]g.
T>jv iraaav
<f)i^crtv

Tor Xptsostomot.
ptfxfxevcov eivat.

apeTVjv ev Ta^ei airep-

15

Ammaniot.
T^>' eig
(Tj]'^

Tlpo Tov ovv ^e^aaQai ^ tov tiKaiOTrpayovvTa S<a

eavTOu irKXTeag
Beiotg

HptaTOg

eig tyjv ^E.KKXyjcriaVf Kat irtuTev'hoyfj.aatv,

Totg

Kat

aXi^6ivotg

airpoa^eKTOg

cov,

ovk

eiaep^^^eTat elg tyjv

twv ovpavav jSaatXeiav.

^6

Tov Xoyov bv

aTreareLXe toIs vlols 'I(rparjX, evayye- 20

XL^Ojxevo^ elpr)vr]v 8La 'Irjcrov \pLcrrov, ovtos ecrTL Trav-

S7TCOV KvpLOS'

vfxels

otSaTe to

prj/JLa

to yevo/xevov Kaff

oXrj9 TYjs 'lovbaias, ap^txfievov airo ttjs TaXLXaias, /xeTa

TO ^dTTTLafxa o eKTjpv^ev

'Icoavvrjs.

Tor XpTSosTOMor. TavTa
Kat eKeivovg
Tretari'

Xeyet Kat ^ta Toiig irapovTag'

iva 25

^ta tovto avayKa^et tov Kopv-^Xtov elireh' koi

^i^ujatv avToTg Toig vioig

lapavjX to e^atpeTOV.

38

^lrjaovv Tov diro ^a^apeT, ov e)(pLcrev avTov 6

Qeo9

UvevfxaTL 'Ay/w

/cat

Bvvdixei.
EiTret^if]

Eb ANEnirPA*oT.

eKevooaev eavTOV, Kat TtapairXvjaiac,

30

^ U^ai prim. man. corr. postea Se'|ao-fla(. dein corr. aliq. itKniva-ti. Leg. «av ntimija-ri.

c

Prim. man.

mo-Tcz/Vij

X.

40.

Ti2N nPAHEXlN.
Kai ravra avep
e)(€i

187
Kara

ijfjitv

/xeTeo-j^ev aifxarog Kai ca^KOi;'

(f)i(Tiv

wf Ocof, XajM^aveiv Xiyerai
^e

'^ia

ro avSpcoTTivoV ^ej^era/ yap
ecrriv'

ov^ eavTWf fxakXov
Tov'

Ka6

o

Qeog Aoyog
'Hi

/^/a

yap

vjv

av-

aW

vjfuv

wg

ev aTtapypi
0)?
iy

kavrov,
r\

AiATMOT.
vpocpopa^,
apfuovia'
el

IcTTeoi'

Ta^K
ryj

Kara

rrjv

eTrayyeXiav T^f 5
Trpayfndrciiv

ov

•navTiag

eTrerai

rwv
rovro'

avjf^aivof^evcov

Kai Ttore

avfmUrei

^/0

Kai^

7rpaTroft.evov ev

ryj 7rpo(popa
vofi.i(^etv

r^$

'^vvdfn.eco^

rov Seov evpiaKerai ro nvey/xa, ov ^et
a-Yjft.aivoft.eva

OTt ovrco Kai

ra
t>;v

eyei'
Ttept

afna yap Kai d^iaiovaico^ov^

perov (ppovovvre^ eivat
evvoovfi.ev'

T^^a^a, ov^e

ttacpopa^ 10

rca
Tj

fi.y}

eK

^ta(f>opct>v

avfHTrXrjpovadat
^io

rov

Ylarepa Kai

rov TioVf

ro 'Ayiov Ylvevfj.a'

Kav Xeyrfvat

Na^wparof

lyjaovif 6 CK rrjs TrapBevov KvvjSei^f Key^^piaSat Ylvevfxart Ayico Kat
'bvvdfi.et, ov)^

erepov rt

eK rviq Xe^ecog f/.av6dvofiev,
'^vvdfj.ecag

v]

ort

Uvev-

fnaroi 'Ayiov Kat TVjg rov Seov
reKv] rov 'EjU/Aavof^A*

eTrtaKtaadavj^ avrv], tva 15
fxv}

(paf).ev ovv ro Kvi^Sev

ef dvtpoq,

dXX

eK

Y\vevfA.arog 'Ayiov, Kat rvjg rov 'Txptarov '^vvdfj.ecag yeyovevat.

^Qy
ToT
ooaitep
BpciOTtcav

birjXOev evepyercov koll lcDfievos TravTas tovs /cara-

8vva(TTevofJLevov9 vtto tov Sia^oXov.

Xpt202t6iviot.

EvTevflev

^etKvvat
vvt

itoXXag

Ttvjpcaaeti

20

ha^oXiKaq, Kai ^iaarpo^f^^v
Kat
"hi

accfidrcov

eKeivov

yeyevvjft.evag,
rccv

\piarog eXeyev.
dTttartag ite^vjaai;
ro,
**

'Hv yap Kai rag ^v^dg

av-

'Earavag, Kai rd acafkara
Ke(f)aXvjg

Xcc(3vj-

adft.evog,

Kara

aTro

ito^^cav ecag

ovk eartv oXoKXvjpta.

39

Otl
T(ov
(bv

6 Geos" yv jxeT avTOv'
eiroLTjcrev

kcll rjfiels

fidpTvpes irdv- 25
Ka\
ev

ev
kcll

Tjj

X^P?- '"^^ 'lovdalcov

^lepovaaXrjfi'

ov

dvelXov, KpefidaavTes ein ^vXov'
-qfxeptx, koll

^oTOVTov 6 Qeo9
Tov
e/JL(f)avrj

rjyeLpev Trj TpLTrj

eScoKev av-

yevecrdaL.
FlaXiv Ta TaTTeiva.

ToT Xpt202t6mot.
rt droTtov

Ka/

/Aed

eTe^a— OTe^o
dvvjpe6v}'

€&e/|fv ort dtto OeotJ aTrecTTaXTa/, TOTe Aeyex
ft.vi

OTi

tva

(pavraaSvji.

opdg avrovg ov^afxcag KpvTtrovrag
Koiv.

rov

d Leg. vid.

B

b 3

188
UTavpov'
**

EPMHNEIA
aXXa
[x(Ta twv

X.
rov TpoTroVf

41.
Kai

aXXwv TiBiVTag, Kai

"

ov

avuXov,

(pYi^yi,

"

Kpefxaa-avT^g €7n ^vXov.

41

Ov
ToT

TravTL

TW Aaw,

«AAct ixdpTvcTL
rj/MV,
avTOi;

tols^

irpoKe^eLpo-

Tovr}ixevoL9 vtto

tov Oeov,

ATTOT.

KatTOi je avTovg
tco ©ecS,
'*

ef eAe^aro*

aXX.a Kai 5

TOVTO avaTiOr/ai
•noQiv Triv
avjfxeToVf

Toig TrpoKey^eipoTOVVjfJievoig" (pvjcnv' opa
fj.Yi^€V
vj

dvdaTaaiv l3ej3aiovTar ^iaTi
€(pay€ Kat entev
oiibev
;

avaaTag

eTroivjae

dXX.

OTt avTrj

dvdaraaig p.eya
ro (fyayeh Kai

ayj-

fxeiov
*'

rjv'

TavTfjc, te

ovto}

aTjfxeiov cog

iTteiv.
i

'^tafxapTvpaadai

(pyjaif ^ofBepSig' tva firj e^/aatv etg
etirev, OTt
rj

ayvoiav KaTa-

o

•neae^v'

nai

ovk

avTog eaTtv

Tiog tov Seov' aXX
rj

[xaXXov avTovg
fxeydXrjv

e(})oj3et,

Katpia KaTaaKevrj
ore xa?

dito

rav

Trpo^fyrjTwv'

yap ^o^av

ei^yov eKeivot.

(f)ol3oo

KaTeaetae, Tore

endyet

Trjv avy^^^aprjaiv, ov itap

avTOv

Xeyof».evr]v,

dXXa

irapa twv
j

7tpo(priTwv.

t

Ot
4^^

TLves avve(^ayopiev kol avveTTLo/jLev avTco, fieTa to
€/c

dvaaTrjvaL avTOV

veKpcov'

Kal TraprjyyeLKev rjfMV kt]-

pv^aL TW Xacp,

koll

SLafxaprvpaaOaL, otl ovtos eaTLv 6

dypLapevos viro tov

Qeov

KpLTrjs ^covTOiv kou veKpcov.

Sethpot APxiEniSRonoT 'Antioxeias ek TH2 npo2 'Ana- 20
2TA21AN AIAKONON Eni2TOAH2.
avve^jyayev, ov

Kat

fLrjv
rjv

Kat

Katvrjv

/3pxiaiv

KaTa

Trjv

itpoTepav Ta^tv

avvrjaGtev avTolg Kai

avveTiie Tipo Trjg

avaaTaaeag.

Tore yap Kara Travra yjoptg afnaprjfneig'

Tiag ofKotaSetg
TYj

rjfxiv, r]a6te

Kat einve KaBdiiep

eKav ev^t^ovg
Tieivrjg

aapKt

TrjV rrjg Tpo^prjg

y^etav

e^Tn^rjTeiv'

'^to

Kat to Trjg

25

^ovXofxevog Tipoa-etKaTo irdSog' fxeTa ^e ye

t*jv

dvdaraaiv ovKeTt

KaTa

yjteiav e(paye

Kai

erciev,

dXXa

fnovov iriaTovfxevog Kat eni'^ei Keivoiv

^etKVvg

To7g

oiKetotg

fi.a9r]Taig'

Kai ToTg fx.eTa TovTa

•ntaTeveiv fxeXXovai Trjv aXrjOrj <pvatv tov <Tap.aTog'

Kat rreiTOvGev
Trjv Trjg

eKWV Kat aveaTrj Oeonpenag, navTa^/pBev aireXavvm

ena- ^o

pdTOV

QOKrjaectig

Kat (pavTaatag

vnovotav.

TavTi^v ovv Kat Katv^v

^pwaiv Kat
afTco

Ttoatv

eKdXeae

rr^v

p.eTa

tvjv

dvdaTaatv

yevofxevrjv

weTa t«v

p.a6YjTaiv, ov

Kara t^v nporepav

avvrj^etav.

X.
43

44-

TX2N nPAHEXlN.
7ravT€9
ol

189
a<p€aiu

ToJro)

7rpo(prJTaL

/JLaprvpovaii',

afxapTLCov \a^€lv bia tov aLfJLaTO? avrov iravTa tov ttl-

(TT€VOVTa €L9 OVTOV.

Eh ANEnirpA*oT.
afiapTwv
a(f)€a€'j}$f ev

Oaoi,
tovtco

cf)y]ai,

iipocfi^yjrai

eXdXrja-av

Trept

tw

Ivjaov

elitav

avrag

TroieiaQai' 5

oyr» Kai 'Hcraiaf to avTov eia^pepov

irpoa-aTTOv Xeyei,

"

f-yw

€ifA,i

"

€^aX€i(f)cov

Tai dfMtpTia^

crou,

Kai Ta<; avofxiag
olg

aov^

AiATMOT. E/
€ig

Tiq fK€Tavo^v

€(f)

€7rpa^€ KaKoTg^ TriaTeva-ag
vjfi^apTt^fi.evcov
lcf)

TO ovofna Kvpiov, dcpeaiv ^ey^^erai Tav
TtdvT^g ^f
oi

olg

yvrjaicog fji.€T€yvco'

7rpo(f)Y}Taiy

wv

(f>€p€Tai

^i^aaKa- to

A/a

'irpog

tov Xaov twv 'Fi^paiwVf 7r€pi fiL€Tavoiag Kai
€ipYjKaai'

7ria-T€(t}g

t^^

€ig TOv

TlaT€pa

aKoXovSccg Ka$oXov '^e^CTai itdvTag Tovg

7rpo(f>yjTag

f/.apTvpeTv d(p€aiv dfi.apTim ^i^oa$ai tco 7ria-T€vovTi elg

TOV KvpiOV.

44

Ktl XaXovvT09 tov U^Tpov

tol prffiaTa

TavTcc, €7reo"e 15

To Ylv€Vfia To "hyLOv eVi ivavTa^ tov9 aKovovTas tov

Xoyov.

ToT XpTXOSTOMOT EK TH2 HPOS TlMO0EON
OMIAIA2 B
€7r€i^^
.

B EniSTOAHS
€7ji

E7re7r^S>7<r€v

evGecog

to

Ylv€vy.a

Kopv^Xiov,
7riaTiv e/V-

^rpoXa^wv Ta 7iap cavTOv eTre^e/^aro, Kai
ovrccg ro Trdv rvjg ^riarewg eariv.

ttjv

20

YjveyKeV

ToT
TiaBrjvai

attot.

0ea

tov Qeov

tvjv oiKovof/.iav'

ovk acp^^Kev aTrap-

rov koyov, ovte

€K TrpoaTdyft.aTog
tyjv

neTpoy yeveaOai to
6avft.aaTrjv
ori 25

j^dTrrtafna'

aAA'

€7r€t^v]

^idvotav

avrccv e^ei^av

ovaav, Kai

r^g 'bttaaKaXlag

dpyri

ykyove, Kai

€7riaT€vaav

TrdvTcog ro l3d7rTiafLa a(f)€aig eariv dff.apTrjff.dTCi)Vf

rore

CJr^Afie

to

rivey/xa.

toiJto

Se

yiverai irpooiKovop.ovvTog diroXoyiav ft.eyaXriv

tw

Werpcip

rov

0eov'

Kai ovy^ dirXwg Ylv€vfj.a
OTrep

€7rr}XQev,

aXXa
7ravv

Kai yXcoaaaig eXdXovv'

e^exrX>jTTe rovg avveXBovrag'
^/0

eTrayPwg eiyov Trpog ro 7rpdyfx,a'
yiverai'
^ei

Travrayov r&y ©eoy to

^av^Q

Ka\

IleT^of ayetov aTrXcag Trdpean' 7raiQevofxevog ori
Ka) OTi
ev ^i

avTOvg axpaaOai t«v eSvm'
ojroy

avrwv SeT yeveaQat
lepoaoTraprj-

touto.

ydp fierd roaavra, Kai

Kaiaapeia, Kai ev
ei
ft.r]

Xvfxoig dft.(f)ia(3riTriatg yiverai, ti dv eyevero,

ravra

190
KoXov6vja-e
;

EPMHNEIA
Kai ^ia rovro ixe& v7r€pj3oXy}g ytverai'

X.
kou

45.

Ylerpog

Xa{3av
**

a(popfi.yjv,

opa

Trcof

airoXoyeirai'

"

fJ-^^ri

ro

v^ap ^vvarai
av^veyKe, Ttwg
f^-yjT^^

ris KwXvaai^

Kai ra

e^vjs'

opa irov ro

Trpa/yfj.a

coOivev

e^eveyKeiv

rovro
'*

ovrccg rYjg yvoofxyjg

ravrrjc ^v
a^^e^ov

" ro

t/^(wp," (prjcrif

KdoXvaai

tvvarai

rig ;"

yap
yjpti

(oairep 5

e7re[xl3aivovTog eari ro7g KaXvovtri, roig

Xeyovaiv ori ov

rovro

yeveaQai' ro Trav yeyove^

<l>y]aty

ro

avayKaiorepoV ro ^diirtafj.a

yeyovev b

vjfJ.eHg

el3a7rrta6vjfi.ev.

Ktpiaaot.
rovg
dft.(pi

Eav

rtg afx<f>ij3dXXoi irdXtv, iipo rov (3aTrTta6v]vat
Ticog

rov KopvYjXiov,

yj^tadrjaav

rov Ayiov Ylvevfiarog, 10

^aroo ^ta ryjv Kpiatv rov rier pov Ka\ rwv eK TreptTOfXYig ro rotovrov

yeyev^qa^at.

SeTHPOT APXIEniSKOnOT AnTIOXEIAS EK TH2 nP02 SoACNA
EniSKOnON Eni2T0AH2 THS KATA ETXITflN.
napa rag dpyag rov
^vayyeXiov,
rov
Y\.vevfj.a
01

A/a
ot

TOt TOVTO Kat

KfipvyfKarog, ore KarriyyeXov

k.TtoaroXot to 15

rvyydvovreg rov dyiov
eiXvjcftevat,

(3a7:rtafji.arog etg dito^et^iv

Aytov

Kat yXooaaatg eXdXovv Kat Ttpoe-

(pYjrevoV

ore

yap

rjKfxa^e

rd

TYjg diriartag,

rore Kara ro ypetu^e7 arjirpog

^eg

Y]v6et

rd ^avfkara'
yap
Trpog

r-^g ^e Triareag

7rXarvv6etav}g ov

fxetm'

ov

eirt^et^tv

yiverat

rd irapd rov ©eov,

20

aarYjpiav ^e Kat ^epaireiav, Kat r^v rav fj.ereypvnov evepyeaiav.

AMMaNioT.
Aytov
elvat
eirt

Y^YifLetcoreov ort

ovk dXXcag eireTreae ro Ylvevfxa ro

rov Kopv^Xtov Kai rovg avv avrw, Kairot fj.aprvpYj6evrag
^tKaiovg,
ei
ft.Y}

6eoael3e7g Kat

7rpoKaTYjyYj6evrag

rov

rYjg

Trtareoog Xoyov, vjKovaav Kai eirtarevaav'
ort 6 edvtKog,

wg Kat

ev6ev '^yjXov eivat, 25

Kav irdvv ^i^atog

yj,

ov^eTrore fj.eTaXafj.(3dvet rYjg rov

YivevfKarog ^copedg, dfkeroyog

m Kat

dyvooarog rvjg dXY)6tVYjg

iri-

arewg.

45

Kat
60V

i^ea-TTjo-av ol €k TrepiToiJLrjs TTfcrrof,

oaoL avurjX-

TG) Ylerpco, OTL Kol eVt tol edur)

y Scopea tov A7/0U30

^^YlvevfjiaTos

iKKe^VTaL'
kcll

tjkovojj

yap avTwv XaXovvTcov

yX(oaaaL9,

fieyaXvvovTcov tov Qeov.
07101»

ToT Xpt202tomot.
•7repiT0fi.yjg,

ye

Kat

roTg
etvat'

TrerrtarevKoatv

eK

Trapd^o^ov ro Trpdyfxa

e^OKet

Kai eveKdXovv

X.

48.

T12N nPAHEnN.

191

rieTpco Trpoi avTov^ aito Kai<Tapeia$ aTriXBovri' Kai (j.€Ta to fxa-

6ih T^v

olKovo[J.iav TVjv
To. eSvy]
yj

Tov Seov, €Tt Kai ovTccg €Oav[j.a^oVf

Ttat;

" Kai dg

'^apea tov 'Ayiov UvevfxaTog CKKeyvTai'"
eve^eiKvvTo,

to

yap €K7[XyjTTia6ai
TTapd^o^ov.

wi ovk av

iroTe tovto

eyeveTo to 5

47

Tore

aireKpiOr]
p.r)

YlerpoSi

ixtjtl

ro v8cop Bvvarai ti9

KcoXvcraL tov

^aiTTLaOrji/aL tovtov9, o1,tlv€9 to Y\vevpLa
rjixels
;

To Ayiov eXajSoVf w? Kal

ToT
yovTag

ATTOT.

ripoc

Tovg

XeiiToXoyeh

eOeXovrag

kai
^er,

ttoXv-

TTpayfxoveh to, 6e7a fJLvaTYjpiaf Kai ^rjTOvvTag
"^iaTi
o

a

p.r}

Kai Xe- lo

^iXnrirog ov Karriyaye to X\vev\j.a

;

itaXiv

yap

ov

fieXXei avToTg eineiv, ^iaTi rcpo tov KaTeXdeiv Tovg "nepi tov
VfjXiov

Kop-

Kat ^aTTTta-S^vai
ei7re7v, OTt

v^aTt, eireTieaev en
ty]

avTovg to rivev^a.

irpog
ov^^eig

ovg ^ei

tov 0eov Kpiaet Tavra yiveTai, Kat
irpo

^vvaTat KwXvaai to Zlvev[xa KoreXBeh, Kat
e(pi'
'ov

tov

/5at7r-

15

TtcrByjvat v^^art eKeivov,

avvopa to Tlvevfj.a
eitt

eTrtirea-eh,

wg

6

TleTpog efxapTvpet.

ovTwg ovv Kat

tov ^tXiinrov^ voYjTeoV OTt

ovK

ev^oKficrev

Seog

eTrt(3aXeh
ov

To^ig

vn

avTov

^aitTtaSelat

rivev/Aa,
vei

KaTa tov Katpov KaB

eXovaavTO v^aTi' Kai vitep^aiyjv

Tov avQpwTTov dva^YjTeh t^v tov Seov yvwfXYjv,

fxaOeiv

d^v- 20

vaTOv KaTa to etpYifxevoV

"

Ttg eyvco vovv Kvptov

;

48

ripo(r€Ta^€ Se
*Ir)(Tov

avT0V9 iSaTTTLaOrjvai, iv

ovojjLaTL

^pLOTov' TOT€ rjpcoTqaav avTOv

iiTLpielvaL T^ficpay

TLvas.

ToT Xptsostgmot. Mera
irpoaeTa^e

to

dnoXoyYjaaaBat, Tore avTovg 25

PaTTTtaQ^vat, Trat^evwv
01

avTovg ^ta

tcSv

TrpayfxaTav'

ToaovTov aire^/Bag eiyov

'lov^^aToi'

oia tovto TrpoTepov aTroXo-

yenai, KaiToi twv TrpayfxaTuv ^owvrm' Kai totc TtpoaeTa^ev.

AiATMOT.
/SaTrTi^eTai'

O
ccg

(3aTrTt^oft.evog eig to ovofxa

lYjaov, etg ty^v

Tpid^a

Xafx^dvm

eK tov Seov ty^v ^wpeav, ev Tpid^t 30

avTYjv e^^ei

^e /SatovfxevYjV
Yal3eXXtov

o6ev ov (po/SYjTeov eK tc3v

TotovTm

pYj-

fxdrwv

TYjv

yvwfXYjv'

Tptd^a ydp

TiOefxeOa,

dXX^ ov

rpiwvvfxov viroaTaaiv fxtav.
d <ptXiviiiu

Cod,

192

EPMHNEIA
rig
;

XI.

i.

ToT Xpt202Tomot. Ka<
YivevfJiaTog
fxvcTTyjpiov

yjv

tov v^arog XP^ioc, tov 'Aytov

eTrnreaovTo; avT oTg
yjjxiv

Kai TavTfjv y^"^

Xomov opw to
reXehai
ev

eKKaXvTTTav

to aTioKeKpvixix.evov'

6eia

avTW

a-v[xf3oXa'

Ta<pog Kai veKpw(7ig'

Kai avdaTaaig Kai

^<a-rj.

wmtep evKoXov

yifxiv

^aTiTia-aaBai Kai

dvavevaai' ovTcog evKoXov ^
rpi-

Tw Sew

6d\pai tov TtaXaiov dvBpaiTov, Kai dva^ei^ai rov veov.

rov Se TOVTO yiverai, iva [xdS^g ori ^vvdfxei Ylarpog Kai Tiov Ka\

Ayiov YlvevfxaTog ra itdvra
')(aa[j.og

eKei

TrXvjpovrai.

Kai

ori
**

ov aro-

ro

eipyjfxevov,

aKovaov rov

navAof
elg rov

Keyovrog'

avverdcpifj-

"
**

[xev

avTW ^id rov ^aTtriafxarog
yjfxciv

ddvarov" Kat
Kat irdXtv,

irdXtv, lo

TraXaiog
<f)VTOt

avdpanog avvearavpcoOyj'

"

avft,-

"

yeyovafxev tco ofxoiwfxart rov Qavarov avrov.

ToT
1

ATTOT. ToTe eiKOTccg Kai Bappovvrag Xontov
ol 'ATrocrroAot

eTTifxevet.

"ViKovaav 8e

kol oi a5eA0ot oi ovTis
eOvrj

Kara

rrjv 'lovBaiaVf otl kcll

Ta

IBe^avTO tov Xoyov 15

Tov 0eo{}.

ToT
TOv
aBrjaav'

ATTOT.
oiov

'

Opa

Tcwg ovK otKeicog itpog avrov tteKetvro'
;

etteg

^Xov

etyov vitep rov vofxov
avifxela'

ov ro a^iafxa Ylerpov yj^e-

ov

ra yevofxeva

ov

ro KaropQafxa oaov

y]v

ro

^e^aaOat rov XoyoV dXX^ VTtep

rcov fxtKpwv

eKetvav ^teKptvovro'

ei2o

yap

fi.Yj^ev

rovrm

yjv,

ovk YipKet ro KaropOccfxa'

aXX ovk

airoXo-

yetrat ovrco Ylerpog, avverog ydp yjV fxdXXov ^e ov r^g avveaeccg

avrov

Yjv,

dXXd tov

Y[vevff.arog

rd

pyjfxara'

Kat oetKvvai ota ryjg

diToXoyiag, eavrov

f>.ev

ov^afxov atrtoVy Ttavrayov §e rov 0€ov*

ht
25

avrov ydp eppi^pe ro

irav.

2

Ore

5e dvejSr) Ylerpos

ets"

'lepoo-oXvfia,

SieKpivovTO

3 7rp09 avTov

oi eK TrepLTOfXT]?,

XeyovTes otl elarjXOe irpos
(Tvve(f)ayev avTols.
hieKpivovTo
ot

avBpas oLKpo^vaTiav e\ovTas, kcu

ToT Xpt202t6mot. McTa ToaavTa
fXYjg, ovy^ 01

eK ireptro(f)y]atv,

AitoaroXot'

fxvj

yevotro'

eaKav^aXi^ovro he,

oy

30

fxtKpwi' Kat opa ri Trpo^dXXovrat' ov Xeyovat, ^tart KaTYjyyetXeg

dXXd, ^iari
xpvyj)ov'

avve(f>ayeg

;

^e Ylerpog ov iipog rovro tararai
yjv'

ro
ei

xpvyjfov

yap ovrwg

aXXa

Trpog

eKeho to fxeya' ori
y}v ;

Ylvevfii.aTog

fxereXa^ov,

(pyjai, ncog

rovrov fxera^ovvat ovk

XI.

6.

TilN nPAHEilN.

193

KE$.
'Qs HfTpos Kadf^rjs Koi
ra. <EKa<TTa

ir.
8ir)yr](raT0 toIs

Tav yiyovoTOiv

AirocTTO-

Xois 8iaKpi6fla-i TTpos avTov, t6 TrjviKaBe Bapvd^av iKTfp^^as ivpbs tovs
fv 'AvTio)(ela d8(\(f)ovs.

4

*Ap^d/jL€V09 Se rierpoy e^eTiOeTO eyo)
rjfi-qv

avroh KaOe^rj^ XeTrpoaevxofJievof, koI

5

Sycou,

ev

TToXei

'loTnrr)

eiSov €v eKCTTaaeL opa/ia, KaTajSalvov crKevo9 tl &>? oOo'
vr)v fieyaXr]v,

TeacrapaLv

dpxah

KaOLefievrjv eK

tov ovpaKaTevoovv,

6vov, Kcu rjXOev d)(pL9
Kcu eibov

e/xov'

els r/v dTevicra^

Ta TeTpairoBa
ra

Trjy yrjs, kcll

Ta

OrjpLa, k(U

Ta

lo

eprireTa, koll

ireTeLva tov ovpavov.
rrji

ToT
p.ov
ev

ATTOT.

Ov

avveaecog

HeTpov

yjv

ra

p-^p.araf

«AAa

rov Uvev[xaTos. Kai ^eiKVvcxt ^ia
aiTiov, rcavrayov t\ tqv

rojj-

diroXoylai eavrov p.ev ov^a-

SeoV

ctt

avrov yap eppiipe ro
eyoo ev
loTnrrj

Trav'

eKaraTei yap avrog

(pyjaiv, eitoiriaev

vjfx.vjv

15

TO (TKevog avrog ehei^ev^ eyoi Kai dvreTiroV Kai rtaXiv avTog

eiTre,

Kai ov^e ovTwg ^KOva-a' to Tluevf/.a eKeXevcrev d-neX6eh, Kai ovrcog
aTreXOaiv ovk eTTetpaf/.oV
ejSaTTTia-a fj^era
el-nov oti

Qeog

eTrefxxpe,

Kai ov^e ovTwg

Tavra'

aXXa

TtaXiv

&eog ro irav eipyaaaTO'
20

0€Of avTog

etSdTTTiaev, ovk eyo}.

ToT AriOT 'Eni^ANIOT EHISKOnOT KtHPOT AnO TOT riANApioT KE«AAAioT KH
.

KvipivQog

aiperiKOs TTapeKivet^ vept rov

Uerpov

eTTaveXQovTog etg 'lepovaaX^fJi

ra

tiXyiSi^

t»v eK

ireptTOfJ.vjg,

Xeyccv, ort eta^X6e itpog avtpag

aKpo^vartav eyovTag'

eirotyjae ^e

Tovro

K.v]ptv6og Trptv

rj

ev

Trf

Aata
Trjg

KT,pv^at to avTov K-^pvyfj.a, 25

Kat efMieaelv etg to rteptaaoTepov
Oia
cv

avTov dna>Xetag ^dpa6poV
^^fiev,

yap ro

etvat

avTOv

ep.TreptrofAov
rrjg

dvTtttKiag eveKa rwv
tvjv Trpocpaatv
e6v}pd--

aKpo^varia TriaTuv Otd
*

Trepirofj.^g

aaTO' rov Oe Kat ^ovTog

t£ Ylerp^

tov itpog avrov Kat Toiig avrov
vj

eXeyyov

'7TOfrjaaa6ai, tpavepd

ytverat

tov Ki^piv6ov dvota'

eag 30

TOT€ yap eotaTa^ev

aytog, eug ore

Kvptog evapyag eoetqev
ev6vg

avrZ, a Oia

rSiV Xoyccv Kai

ryTrwv avTOv e^i^aaKev'
eTteiteae ro Y\vevfj.a

ydp
eit)

avTOv dvoi^avTog ro

arofJ.a,

ro 'Aytov

* vaffKtivr)

Cod.
c c

f «tSovTO?

Cod.

194
li.Qpv^KioVf
**

EPMHNEIA
Kcci

XI.
fx-^Ti

7.

i^av

TleTpog

eiTre'

"

to

v^^cop

^vvarai Tig
Kai
TYjg

Kwkvaaiy

Kai ra

e^%* to

itav
OTrcog

Ve tovto

fxva-T-^piov,

Tov ©eoD (fytXavdpcoTTiag epyoV
Tig yvaxreTai, qti

re ayiog YleTpog Kai Tiag
yj

ovk e^ avdpaTTwv

twv eSvm

acort^piaf

aAA' eK
5

Seov
7

vn-i^pyev.
(j^covrjg

Kat -qKovaa
Ovaov Kal
(f)ay€.

Xeyovarjg

/jloi,

duaara^, YleTpe,

ToT Xptsostomot.
TieHtxaiy

Clcravei
tvjv

eXeyeV iKavov
TrXyjv

fxev

vjv

Kat tovto

TO

SeaaaaQat

a-tv^ova'

aXka

Kat (f>mri itpoa-

eTidet.

10
/x7)8afJL0c^9,

8

^Ittov Se,

JHvpce'

otl kolvov

t)

dKaOaprov

ovSeTTOTe elarjXOev el^ to (TTOfjia fiov.

ToT
avTo7g'

ATTOT. 'Opag oti to

ejxov

eTrotrjaa'

(pvjatv, oti ov^eitoTe

e<payov, npog tovto

eXeyov eKeivoi, OTt eta-YjXBeg Kat avvecpayeg
ov

tovto oe irpog Kopv^Xtov ov Xeyet'
e/c

yap

rjv

avayKr\,

15

9

KireKpiOri 8e

Sevrepov (fxovy eK tov ovpavov,
fxr)

a

6

0eoy

eKaOapccre, crv
ATTOT.

kolvov.

ToT

Opa

TTWf a^^okoyeiTat, Kat ovk a^toi
oaco

tw tov

'^t-

oaaKaXov a^twfxaTt

Ke^^^^prjaQat'

yap entetKeaTepov

(f)6eyyeTai)

ToaovTo: fxakXov avrovg yetpovTat' ovtenoTe elavjXQev eig to arofua 20
jtAoy

KOtvov

y]

aKaSapToV Kai Tavra airoXoyiag
eirl

y]v.

10
1

Totiro be eyevero

rph,

koll

dvecnrdaOr] TrdXLV a-

iravTa

els

tov ovpavov.

Kal l8ov, e^avTrjy Tpels avbpes
f)

eTreaTrjcrav ein Trjv olKLav ev

rjfxrjv,

dTrecTTaXfxevoL diro

izl^aLcrapeia^ irpos

fxe'

eujre

8e fxoL to Hvevfxa, crvveXOeLV 2$

avTols, fxr]8ev 8iaKpivovTa'

ToT Xptsostomot. Opag

oti Uvevft.aTog

vj

vofXoBeata.
kcil eicr-

'HXOov
ToT

8e

crijv efxol

kol ol e^ d8eX(])o). ovtol,

rjXOofxev els tov olkov tov dv8p6s'

attot.

Of^ev TairetvoTepov orav twv d^€X(f>m

tvjv

fxapTV-30

piav eirayvjTai.

13

'AirrjyyeLXe 8e

rjfxlv ttcos ei8e

tov dyyeXov ev

tco oIkco
els 'Iott-

avTov CTTaOivTa kcu ehrovTa avTw, dirocTTelXov

XI.
ttt;!/,

ly.

T12N nPAHEflN.
fjL€Ta7refji\f^aL

195

Kai
os"

^iixwva tov emKaXovfxevou Tiecre,

i^Tpou,
Ka),

XaXrjaeL prjjxaTa irpos

eV oiy acoOtfar)

av
eine

Tray 6 oIko^ aov.

ToT
TW

ATTOT.
**

OyAf HTii ro, TTapa Tov ocyyeXov
ai ivyai.
;

jOTjflevra, OTi

Kopi/iyAico,

aov Kai ai IXe^qp.ocrvvai <76u," Kai ra 5
crccGvja-y]

ff^Jf j
**

aAAa

r/

(/^jo-/

**

XaXrjaei p-^fxaTa itpog ae, ev olg

av Kai

Tiag o

oiKog aov''"

tovto eiKOTCog irpoKenai'

Kai of^ev

Xeyti
(pyjcrtf

TTfpi ryjg €7ri€iK€iag

tov av^pog'

tov YIvevfxaTog

Tref/.xpavTogf

Tov Seov KeXevcravTog ^ia tov ayyeXov, eKe76ev KaXeaavTog^

evTev^ev aQovvTog, XvovTog tyjv ^iaKpia-tv

rm

TTpayfJ.a.Tm rt
aito

Tiotrj'

lo

aai

eoei

;

aXX
o

ov

Xeyei

toi/tcuv

ovoev,

aXX

tov vaTepov

layypt^eTat'

Kat KaT avTO

avafK(f)i(jl3rjTrjT0V rjv TeKfxrjptov.

15

'Ei/ 5e

Tw ap^aaOaL

fie

XaXelv, eireireae to UvevfJLa
koll i(j)
rjfjias

TO Kyvov

eV

avT0V9, (oairep

eV ap^rf.
prffiMTog

ToT

ATTOT. Ka/ ovK apKetTat TOVTO, aXXa Kai
Tov Kvpiov.

ava-i^

fi.tfj.VYi<JKei

t6

*KfJLvr)a0rjv

Se tov prffiaTOS tov

K.vpLOV, coy eXeyev,

*lcodvvrj9 jxev e(3airTia€v vdaTL, vfjuels Se (BaTTTLaOrjaeaOe

ev HvevfiaTL 'Ayia.

ToT
aXX

ATTOT.

Oti

ov^^lv

KatvoTepov yeyovev,

aXX

onep

TrpoeiTiev'

20

ovK

e^ei ^arcTtaai'

aXX

aTtrjpTicrTO

to ^aTtTi(7p.a'
rt
;

Kat ov

Xeyei eKeXevaa avTovg ^aiTTtdBrjvat'
ov^ev TroiYjaovra' oirep ecry^-^Kaf^ev,

aXXa

^etKVvcriv

avrov

<f)vi<7\v, rjfi.e'ig,

eXa/Sov €K€7vot.

17

Et ovv
KOL
rjpLLv,

TTjv

urrjv dcopeav

eScoKev

avTols 6 Qeos
i^ficov

wy

inaTevaaxTLV em, tov KvpLov

^lrjaovv^B

\pLaTOV,

ToT
f XaTTOV

ATTOT.

Iva fAet^ovcog

avrm
(prfai,

€fJi.<f>pd^r}

ra

croft.ara, ^<a

rovro TipoaeQrjKe
e-y^eiv

"
'

rrfv lavjv

tapedv^ opag irwg ovk
*'

dcf^trjaiv

avrovg
ebccKe

riKJrevaaat,

rrfv

tarjv ocapeav

Kat ov Xeyet

vfjJiv,

aXX
;

**
rjfj.7v'

rt

dva^tonaQelre orav

rjf/.eTg

Kot-

vmovg avrovg

Xeycofj.€v

*Eya) TL9

rjfirjv

SvvaTOs KcoXvaaL tov Qeov
Ba/3a/
Tioarj

;

ToT Xpt202tomot.

ditoXoyia'

ov

yap

(iv€,

c c 2

196
ravTa
Kat
*'

EPMHNEIA
ovv eitoreg rjcv^^a^fTe
;

XI.

18.

eyKaXovcTiv dTroXoyehai^f
;"

aXAa t/; '^e-yerai avTm t^iv opfx,YjVf " tU yi^^^v tvvaTog Kcokvvat rov
crcpo^pa

Seov

ovK

y]^vvd[xy]v

KooXvaai'

evTpeTtTiKW?

Kai (3a-

peoog'

c6ev Xonrov (f>oil3yj6evrei Yj^jv^^ra^cv, Kai eto^a^l^ov tov Seov.

ToT
"TTav

ATTOT.

Opag

OTi

ouzo

TYji;

^Yifxvjyopiai

Tov Ylerpov ro 5

yeyove,

KaXwg airayyeiXavTOi ra
OiKovofxia
rig

yeyevvjixeva.

Ktpiaaot.
•nepiTOfXYjg

eyevero
iipo

^ia

tyjv

ttoXXvjv

rav eK

inaTevadvrcov didKpiaiv,
itepi

rov jSaTrna-fjiaTOS Kariva ttjv avrtp-

a^ia6^vai rovg
pvjaiv

rov Kopvi^Xiov rov Ylvev[xaTog'
o6ev ^e

rav dyavaKrovvTwv itavavi'
*'

Kat

etKorccg iiept

t»vio

dvrtXeyovrctiv eipyjrat,

dKovaavreg Se -^avyaaav.

18

^AK0vcrauT€9 5e ravra rjav^aaav, Kal iSo^aQjv rov

Qeov, XeyovT€9, apa ye kcu tols eVveaiv 6 Qeos
/xeTavoiav els
^corjv eScoKev.
F,raireivci)6i^aav

rrjv

ToT Xptsostomot.
Ammcniot. "On
eTTi

aito

rovrcav rwv

Xoycov' 15

evTev6ev avec)iy6f\ 6vpa npog
yj

ra

edvvj XotTrov.

eig

'Kpiarov Triarig, [xerdvoiav eyovaa

ro7g

Trpayjv

TtpayPetatv

avrolg

yj

^oy{Jt.aria6eiaiVf

eig

^wtjv

ayoi.

19

Oi

/lev

ovv bLacnrapevTes airo

Trjs

OXi^ecos

rrjs

yevo- 20

/xevr}s eTTL ^TeCJ^dva),

SirjXOov ecos ^OLviKrjs kcu

Kvwpov

Ka\ ^AvTLo^elas,

ToT Xptsostomot. Ov

fxtKpov Karop6co[Jia 6 ^icoyixog yeyove'

"

roig ayancoat

rov Qeov irdvra avvepyeH eig aya6ov'

ovk dv
eTroiyj-

etye eTtir-^teg eaiTov^aaav

ar^aai

tyjv

^KKKXyjaiav, dXXo ri ^
tiov

25

aav,

Y)

rovro tteanetpav rovg ti^aaKdXovg' opa

to Kyjpvy[xa

e^erd6y)'

"

ttYiX6ov,

(pYiatv,

*'

ecog

^oivtKYjg kui KvTrpov Kai
ei [xyj [/.ovotg

Av-

"

rto^x^eiag'"

ov^evt [xevrot eXdXovv

lov^^aiotg.

Mrjdevl
BaioLS.

XaXovvTes tov

Xoyov

el

fJLr/

/xovov

*Iou-

30
ATTOT. 'Opag ort
rovro
'Ke

ToT
VYjXtov'

olKOVo[xtKcog

roaavra ye^ove

rtept

Kop-

Kai eig aTtoXoytav rov Kpiarov, Kat etg Karv]ore

yopiav rav ^lov^aicov'

yap Yire^avog

dvyjpe^Y],
o't«

ore TlavXog ^tg

^ a.itokoyein

Cod.

^ aXX'

Cod.

XI.

23-

TX2N nPAHEXlN.

197

€Kiv^vv€vcreVf ot€ ol ^TcoaToXot efxaaTi-^^QyjaaVf ore •noXkdKig YjXa-

6y]aaVf tot€ to. eOvv] kte^/QrjaaVf tot€ ^afxape^Tai'
(pt^ai'

o

Kai

Uavkos

"

vfxiv rjv

avayKaiov -np^Tov XaXrjBvjvai tov Xoyov tov Qeov'
eavTovg, tOov
$

€7reidrj

Oe airwfjeiaoe avTOVf Kai ovk aqiovg KptV€T€

"
20

aTp€(f)0fxe6a eig to, e^v/j'

ireptYjeaav ovv Kai e^veai ^iaXeyofxevoi.
koll

^Haau

8e TLves e^ avrcov av8p€9 JHvTrpLOL

Kvpr)-

vaXoL, OLTLves

eXOovTes

els

'

AvTLOxeLav, eXaXovv 7rp09 tov9

'KXXr)VLaTa9, evayyeXL^ofxevoL tov K.vpLov 'Irjaovv.

ToT XpT202TOMor.
Xrjvag

law(; ^ia to

[xr]

ei^evai 'E(3paiaT},'

E\10

avTOvg eKaXovv.
r}v

ai

Kat

^eLp

Kvpiov

pueT

avraiv' iroXvs re dpL0/jLO9 6
rjKovaOr)

22 TTLCTTevaas eireaTpe-^e irpos tov KvpLov.
6 Xoyos els
TrepL
tol coTa Trjs eKKXrjcTLas Trjs

de

ev 'lepovaaXTjjJL

avTwv'
ATTOT. TovTeoT/
arjfxeicov

ToT
vvv
rj

Toc

avjfxeTa

eipya^ovTO'

opag tiaTt Kai^S

Twv

avayKrj yeyovev, tva iiiaTevaaiatv.
*

Kai e^aireaTeLXav ^apvafiav
X^^OLS.

^LeXOelv

ecos

Avtlo-

Tor

ATTOT.
;

AtaTt

fxrj

YlavXw ypa^ovatv,
Trjv apeTrjv'
rjv

aWa

^apva^av
20

•nefXTrovatv

ovTtca

tcv avtpog rj^etaav

oiKovofxeiTat ^e

BapvaPav 7rapay€vea6at.
Xvcov,

enet^r) Kat Trk^Qog
rj

kcu ov^etg 6 koo-

etKOTtcg

e^XdaTriaev

TrtaTtg'

Kat fxdXiaTa qti ov^eva

evTavda viiefxeivav

Treipaafxo)/, Kat YlavXog KrjpvTTet.

Etsebiot Kaisapeias ek tot a tomot TH2 'Ekkahsiasti-

KH2 I2TOPIA2. Aeyera^
vevat'

eig

twv^

'e^^ofx-^KOVTa lRapvdj3ag
<f)aa]

yeyo-2^
tov

TovTwv ^e tuv 'e^^ofxrjKOVTa elvai

koi

^(ii>a6€vvjv

afxa YlavXa Kopiv6totg eTrtaTeiXavTaf Kat MarS/av Se
'lov^a Toig ^AiroaToXotg
Tcijv

tov dvrl

avyKaTaXeyevTa'

Kat OaB^arov Se eva

avTwv

eivai (paatv.

23

Oy

TTapayevopevos kou lBcov Trjv \dpLV tov 0eoi;, 30
Trjs

exaprj, Kal irapeKaXeL iravTas Ty TvpodeaeL
7rpo(TfxeveLv

Kapdlas

r^ Kvpi^'
8 T«v Cod.

198

EPMHNEIA
KaSaTrep <yap
yYj

XI.
Xmapa,

24.

ToT Xptsostomot.
^aro avTVi
vj

tov Xoyov eSe-

ttoXi^, Kai ttoXv tqv KapTiov eTreBe/^aTo.

^4

Otl

Tjv

avr]p ayaJdos Kai irXrjprjs Uvev/JLaTOs 'Ayiov
KOLL 7rpo(TeT€0rj o^^Aoff
€(7Ti

KOLL TTUTTecoS'

iKavof
ayaGov

TM

Ku/o/w.
avtpa 5
o-pyyi

AiATMOT. Ou ravTov
ayaGov vnapyeiv.
Kai
€v
Ttfjyyi
fJi.€V

&€0v

[xovov

eivai, Kai

yap KaT ovGiav ayaGoq
6 Se avvjp ov

rvyyavei.'

wv tZv aya6'2v'

kut ovaiav Tvyyavei, akk
aAA'
01^5^

avaXvjxpei aperyjg eyei tovto avro'

aitkwg avvjp aya-

Bog ei^ TQVTo X-^f) kui to,

"

ev ^otJAe dyaOe Kat Tr^are."

25

'E^A^e
^avXov,

Se

eff

Tapaov

6

^apvd^as dva^yTrjaai
avrip Kai

10

ToT Xptsostomot.
avyyvccfJLoviKog'
vjXQev

YloXvy^pvjaTO^ ^v
eTii

6

a(f>eXyj^

Kai
eTti ern.

tqv d6\v]TVjv, eni

tov

aTpaTVjyov,
enrco'

Tov ixovdyov,

eiri

tov XeovTa'

ovk ej^w r;

eiitw,

oaa edv
e-nt

Tov Kvva Tov BvjpevTiKOV, rov Xeovrag dvaipovvra' TOV layvpov'
eiti

rov ravpovi^

t^v Xaixitd^a
ovrcog ^id

tt^v cpai^pdv'

eiii

ro arofxa ro ryj

oiKQVfxevyj dpKovv.

rovro evravda eypvjfxaTiaBvjaav Kaeiro/ijae ypovov.

Xeiadai ^ptariavoi, ori TlavXog evravOa roaovrov

26

Kai
T0L9

evpcov rjyayev

ets*

*

AvTLoyeLav.
ev
Trj

eyeveTO 8e aveKKXrjaLa,
kcuclo

evLavTov

oXov avva)(6rjvaL

SLSa^aL oyXov LKavov,

Uv

fxiKpov
ort

T^f TToXewg
rov

eyKWft.iov rovTQ

irpog aicavrag arvjvai

^vvarai,

arofxarog

eKetvov

roaovrov

av^Xavae ypovov

itpwryj rSov

dXXav diraaav
opdg

"tto

Kat Trparag evravda rov ovofnarog
ertvjpev

yj^twdvjaav.

OavAoy

to KaropdcofiLa, etg oaov

vxpog.

25

(oaTtep rt ayifxetov ro

ovofi.a'

evSa rptayiXtot, €v6a TtevraKtaytXioi

eTtiarevaav, ev6a roaovrov TtXvjBQg, ovhev rotovTQv yeyovev'
TYjg

dXX

ot

o^ov ^Kovov, €VTav6a ^piartavot

oXtya

wvofxdaBvjaav.

Kat

fxer

E^e/ Kai rov

TYjg eXeyjfxoavv^g
ov^^eig rSiv

evravBa (pvrev6^vai Kapitov'

Koi opa Ttag dvayKaiceg

itepKf^avm avToig yiverat ^i-30

^daKaXog.
^prjfjLaTLcraL re TrpcoTcos ev 'AvTL0)(eLa

tovs fiadrjTas

^pLCTTLaVOVS.

XI.

28.

TX2N nPASE12N.

199
ovofxcc

Sethpot APXiEniSKonoT 'Antioxeias. KpiaTiavog yap
TToXvSeias avrnrakov.

if\MMflNioT.
Opovov
yj^iooOfj

Y^[xeia}T€ov GTi fMoiWov

^ta TovTO
TrpooTOV

vj

^VTto-^^eia
oi

apyovTiKov'

hce^yi

e/iei

e^^QivJiJLdTKTav

iriaTot X.picrTiavoi.

5

KE$.

IZ.

HpoijnjTfla^ 'Aya^ov Trepi \ifiov otKovp,epT]s, Ka\ Kapvo<^opias irpos rovs iv

'AvTioxfia d8€X(f>ovs.

^^

'Ei/

ravTai^ 8e Tots yfiepai^ KarrjXdov «tto
*

'^lepocro-

XvfjLcou 7rpo(f)r]Tat ely

XvTLO^eiav.
^6 (pVjaiV
rrepi

lo
'KpiaTO^f OTl
(f)Vjai
**

TOT XpT202T0M0T. E/
"
ol irpocfyyjTai ew<; ^ladvvov,
Tr^v

vofxog Kai

eKeivwv

twv

TrpocpvjTciv toov

Ttapovaiav avrov TrpoavacfycovvjaavToov.

28

'AvaaTOLf 8e ri? e^ avTcov ovofiarL
81CL

'

Aya/8oy,

earjfjLave

Tov Ilv€VfiaT09, \Lfiov fxeyav eaeadaL 60' o\r}v
0(ttl9 koll eyeveTO eiTL
KfTrp/off
ea-^^ov

rrfv 15

olKovfievrjV

KAauS^ou Y^aurapos.
Kai TIavXo$ Avafxvj

ToT
TlavXov'
viav Kai

attot.

'^i'^aaKd\ovg Kai J^vpy^vaiovg Kai
eirei

aXA

ovtos vTrepe^aivev avTovg'

Bapvd(3av eaye ^i^^aaKdXovi' iva yap

vofxto-waiv, oti

^ta TOVTO Xtfxoi yeyovev, oti \piaTtavtafi.oi eiayjXSev, oti Qaifi.ovei 20
diieaTYiaav, itpoXeyei ro Ylvevfxa To'Aytov'

dXXa

tovto ov^ev 6ave^

fxaaTOv'

Koi

yap

6

KpiaTog
e%ei,

TrpoeiTreV

ov ^ta toSto, eTret^v]

apyyjq tovto yeyev^aBai

aXXa

hta

Ta KaKa ra
©eof.
(o^

ei^

Tovg

'AiroaToXovs yevofxeva' Kat efxaKpoBvfXYjaev
Xifxog fxeyag ytveTaif fxvivvav toi$
S/

oe eveKetvTO,
et

lov^aiotg to,' eaofxeva KaKd'

25

avTovi

ijv,

vdvTooi e^et

Kai

ovTa iravaaaGat'
;

Tt

vjOtKyjaav

KXXvjve^, iva Kat avTOt toov KaKoov fxeTeyooatv

ev^oKtfxvjaat

yap

avTovg fxaXXov ej^^v
eTtfxoopovvTOf irdvToBev

OTt to

avTOov

eirotovv,

avvjpovVf

eKoXa^ov,
OTe

ebiooKoV

Kat opa wore ytverat

Xifxog'

Kai

01

eOviKOt Xotirov TrpoaeTeQvjaav.

dXX

ti

^ta

Ta KaKa,

(f)v)atv,

30

e^ei TOVTovg vtpe^atpeOi^vat, ^taTi

KptaTOi tovto
Xoyotq
OTt
e^ei

7rpoXal3av etft.vj^e

vev,

OTi

"

OXi^ptv

elere'"

aaavei

fxaaTt-

^eaBat.
b ntptx^eiai Cod. et niOX KOkfVMpofiai.

200
29

EPMHNEIA

X.

29.

Tcou Se
(7T0S

ixaOr]T(ov KaOcos evTTopelro tl9, copLcav
ei?

eKa-

avTmv

BLaKOviav
b

7r€/jL\jraL

T0I9 KaTOLKOvcnv eV

^oTy *lov8aLa
Xov.

d8e\(pOL9'

koll Slol

eiroLiqaav,

diroaTeLXavTe's

Trpos T0V9 irpecr^vTepovs

^eLpos

^apva^a

kcu

2aJ5

ToT XpT202TOMOT.
piag, cktrjfxocyvvvii

Opu

avToT^ Kat TOV kl^OV aiTlOV acOTVjttoXXZv irpo^evov

a(f)opixvjv,

dyaSm' opag afxa

m(TrevovTag, ajxa Kap-no<popovvTa^'
Tolg Troppo}.

ov ro7$ avrSiv ixovov

akXa Kai

'AMMaNioT.
CToXoi'

Oare

oiiv

Kai Ylpea^vrepcov dyov a^tav
(re(Ti^[xeia}rat.

01

Airo- 10

Kat \v aXXcc ^e KCcfiaXata}

KE^.
Karacrcfiayf)

IH.
Toii

'laKa^ov

'AttootoXou.

I

Kar
KXrjaias.

eKelvov

8e

rov KaLpov eire^aXev

HpcoSrjs

6

fiaxTLXevs Tas xelpas KaKcocraL tlvols tcov diro rrjs eK- 15

ToT Xpt202tomot.
ovTog, ovK
OTtep
(recof
vjv

KaXoog Xeyet

ort

'H^w^Tyf

(3aaiXevg
eTepog'
JTtcg

6

eitt

tov l^ptaTOv.
ircog

l^ov

Ttetpaa^og
irXeKerai'

opa

e^ o-pypl?

eiTTov'

Ta Trpdyixara

^i dve-

Kat OXtipecog irdvTa v(f)atverat'

ovKeTt
e^ovcria'

Vov^ahti ovre ro avv- 20
yfaXeitaiTepoq

e^piov,

dXX

(3aaiXevg'

fxei^oov

vj

itoXe-

juof, 0(70) Tcpog

yaptv eyeveTo rolg \ovtatotg.
*'

ToT
yev
6

attot.

Ka/fwaa/ rtvag

rm

drto rvig eKKXi^<Tiag,"
eitoiet'

(fyyja-i'

KaBditep Griptov drtXwg Kat dXoyiarag

rovro eaTtv

eXe-

^ptaTog'

"

ro fxev itor-^ptov fxov vieaQe, koi to ^aTtrtafxa, 25

"

eyo} PaTtrt^ofxaif ^aTtriad-^aeaQe."

Ammcniot. Qea

OTt ot

Ttiarot

av^peg, Kai ro e| avTcov av-

aryjfxa 'EiKKXyjata KaXe^Tat.

YIoiov Katpov

;

rov

eiti

KXav^iov Kaiaapog' rdiog yap avroKpdKaQtarfiat jSaaiXea TYjg ^Xov^^aiag, [^tov^o

ra)p'Pooft,aioi}v ^KypirtTtav

'H/JW^ijv e^opiaag ^tafStovv ev Aovy^^ovva
^

T^g ^YaXXiag'] avv Kat

TJj

Quae uncinis inclusi in textu ommissa suppl. rec. man. in marg. i^wpia-ai; h' ala-%fOTi]xa ^tov CEcum. et Cod. BaroCC. 3. S FaXiXa/a? Cod.

XII.

3-

TX2N nPAHEIiN.
o

201
a>f

yvvaiKi 'HpwS/aJ/' ovrog iariv
pei
Too

KaTo. to irdQos toD Kvpiov,

laTO-

laarjTTOi ev too

tvj

Xoyoo Tvjg S.pyaioXoyiaq.f Kai KvaePio^ €V
yj

p Xoyw

Trig

^

EKKXi^(7taaTiKYji 'laTopiag'

ovv ^iacpwvia tov
rj

ovofxarog evravda to Xeyetv avTt AypiTnra 'Hpa^rjVf

KaTo. a<pd\eiret

fxa wf etKOf ypa(f)iKQv yeyoveV

vj

Kara

^tuvvfjnav etpr/Tai'

$

Kat

y^ovog Kat at Trpaqetg tov avTOv ovTa OetKVvovatv
eitt

TOvreaTtv

KyptTCTzav
KpaTCop,

KXav^iov Kaiaapoij bf [X€Ta Tdiov

'yc-yovev

avTO-

2

AvelXe Se *laK(o^ov rov dd€\(f)ov 'lcodvvov

/jLa)(aipa.

ToT Xptsostomot.

'A-nXag Kat wq eTV^^eV
vitep

el §e Tig ^i^toii^,

lo

otaTi avveyapriaev 6 ©eof, epovfxev OTt

avTuv

tovtcov' TrpSoeTrt

Tov fxev TtetBav avTovg, OTt Kat avatpovfxevot KpaToixTtVy oirep
JlTecf)avov

yeyove'

^evTepov ^e

It^^ovg

avTolq [xeTa to efjiTrX^aat
TptTov ^etKvvg OTt

TOV

Qvfi.ov,

aveveyKeh

aito tyj$ fjuxviag'

KaTa
15

avyyaprjatv avTOv yeyove tovto.

ToT
rov

ATTOT.

OvTug

vjv

(X(j>o^pog

Kat ^apvg
vofxtaat

lov^aiotg,

cof

ku)
rot<;

Hpco^i/jv

ravry]

"^CDpeav

fxeyiaTrjv

yapiaeaBai

Lovoatotg, et eKetvov aveXot.

ToT

ATTOT.

E/Sef avTwv

T>jv

dv^peiav

;

tva

yap

/x>jSe/f Xeyyj

OTi Qia rovTQ aKtvhvvag Kat d^e^hg KaTaroXfKaat rov

SavdroVf are 20

eqapTra^ovTog avrovg rov ©eoD, ^ta rovro

avyywpei Kat dvatpe^ldKcof^ov'
irei-

O^at Kdi rovg

Kopv<paiovg, [xdXiara
ovtie

Hre^avov Ka)

Bav avrovg rovg dvaipovvragy ori
Kcckvet.

ravra

d(f>iarv]atv

avrovg Kot

AiWMflNiOT.

'Efjfx.etcoTeov ort

IdKcofSog Tcparog efiaprvpi^aev «tto 25
dTtorfJ-riBeig rrjv

Twv QaoeKa
Ke^pak-^v.

fi.a6r/TWVf vtto

'Hpco^ov ^ a(f>ayetg ^

ToT Xptsostomot.
Kvptov a^eX(pog'
Ia>avvov.

Hv yap
rovro

Kat

erepog ^ldKce^og
eiirchv

rov

^ta

eTreayjfjt.-^varo

rov

d^eX<pov

30
<TvX\T)yj/^is

* Herpov

irphs

S'Hp<»8ov ottws tc avrov
«^flXaTO tS)v ftpyfiS>v.

6fi<o 6e\r)fiaTi

^ SyyfKos

3

18q)V Se OTL dp€(TTOV €(TTL Tols 'lov8aLOl9, 7rpoa€0€TO

(TvXXafi^lv

KCLL

Ylerpov.
^ ayyeXov

S 'Hpu^v Cod.

Cod.

D(l

202

EPMHNEIA
ATTOT.

XII.

4.

ToT
Kai
e/AfiJ

TTrep Tivoiv avroii eyapii^iro (povovg iroiZv «TrAwf

ToT
oa/oif

ATTOT.

''

l^(bv ^c ori «/jecTTov

lcTri^^

'pv^h "
;

'^°^f 'lou-

apecrrov

(povo^

;

/^a<

cpovog

aoiKog KaKiaq
^eov

avipeia

raig emQvfJiiaig avrav raHg aroTCOig VTrvjpereiro'
riov TToieh'
^yjfxiog

yap rovvav-

eyKOirreiv

avrm

rrpt opfx^v,

^e eTrereive, KaBdirep rig

m

ruv vocrovvraVf aXA' ovk larpog'

Kairoi [xvpia icapa-

teiyfxara ep^wv, Kai rov itdinrov Kai rov itarpog '^\pwtov'
Ttwg

Kai

eKeivog fxev

^ia rrjv dvaipeaiv rav Trat^iav [xeyiara eTiaQe

KaKa, ovrog he

lajctvvTjv

aveXwv,

7roXe[J.ov vjyeipe ya^^cjiov.

10

'Haap
ToT
Xeh 4
[xev

Se al rj/xepat tcov a^vfxcov.
ITaA/v
oy

ATTOT.

TTepirrvj

rwv lov^amv aKpi^oXoyta' dve-

ovk eKaXvov,

ev ^e

Kaipw roiovrn Ttpdrreiv ovk ^9e\ov.

'Ov

Ka\ Tndaas' eOero

eh

(j)vXaKr]v,

iTapabov9 ricr-

aapaL T€Tpd8[oi9 aTpaTicorcov
fi€V09 fieTa To 7ra(T\a

(f)vXdao-eLV avTOv, fiovXo- 15
Ta>

dvayayeiv avTOv

Xaa.

ToT
^tg'

ATTOT. Ka/ rov Bv[xov rovro,
vj

(f^yjcriv, rjv

Kai rov ^eovg.
vj

Oa-a aKpi^ecrrepa
rovro Se
vjv

(ppovpa, rocrovro} 6av[UKcri(i>repa
ooKi[x<i}repov

eintei-

virep

neTpou

yivo[xevov Kai rvjv dv-

^piav r^v oiKeiav.

20

ToT

ATTOT.

Uepi ra Kaipia Komov

vjv

ayav, Kat ro eKeivov

dvatpedvjvat 7iepidee7g eTrotet, Kat ro rovrov e[f./3€/3Xvja-6at,

5

O
Qeov

/jLev

ovv UeTpo^ eTrjpeLTO ev

ttj (^vXaKri'

irpoaev-

yr] 8e rjv eKTevrjS' yLvo/xevrj

imo

rrjs eKKXrja-ias 7rpo9

tov
2^

inrep avTov.

ToT
'TToog

ATTOT.

^tXoaropytag
v}[t.epov'

vjv

vj

iipoaevyvi,

iiarepa "ndvreg

e^vjrovVjTTarepa

"

eKrevvjg,^^ (fyr/at, ''Trpoaevyj^'"

dKovaare

OteKeivro iipog rovg otoaaKdXovg'

ovk earaaiaaav, ovK eSopv-

(Svjaav,

aXX

eiii

evyviv erpdiiYfaav ovrwg av[X[xay^tav t>;v ^d[i.a'/ov.

ToT AriOT SeTHPOT APXIEHISKOnOT ^NTIOXEIAS EK TH230
nP02 MhTPAN HPflTETONTA EHISTOAHS.
roig

ToDtO Ka\

V[f.dg

V][xTv

^paykat TtapaKakov^xev
i

avvetacpepetv, Ka\

iKereiaig Kat ^d-

rriv

afji..

supplevit sec.

m.

XII.
Kpvai'
aeav'
T'>i

7.

TX2N nPAHEftN.
TrdQy}

203

ra yap KOtva
ovto}

t^? ^KKK\i^(7taf Kat Koivav ^eTrai Se^Attoc-toXcov
ev

yap Kat YleTpov tov Kopv(paiov twv
^vaiv

(f)vXaKyj

dXvaeat

^e^efxevov,

Kai

(f)povpa

aTpaTtuTav

'Trapa^edofJ.evoVf (f^-^at
*'

to l3t(3Xiov twv Upd^ewv,
rvjg eKKki^atai irpog tov
TYjg

"

irpoaevyrj Ve ^v
vitep avTov.

eKTevris ytvo[xev^

vno

Qeov

5

TOVTOt

vvv 'ATrocToAot/

avixfkayjaq teriBevTog twv viro TVjg
yjfjieig

KKKXyjatag avaTrefXTrofMevav evyjhv, Ttwq
dfxapTta avvTpo(f)Ot,
fxy]

01

aTeXeic Kai

Tyj

iioXXic

fj.dKKov

atTyjacofxev

TavTag

yjfx7v

avv€ta(f>epea6at Tiapa

twv •ntaTWV, yvyjatav

f/.ekcov ovtcov Tyjg

eKKXyj-

atag Kat

'TreTrai^evft.evaVf
;

aTevd^eiv fxeT aiaSyjaeug 6eo(f>tXovg Kat 10

irvevfxaTtKYig

6

"Ore Se e/xeAAe irpoayay^LV avrov 6
€KeLvr) rjv 6

^llpcoSrjs, rfj

vvktl

HeTpos
aXvaeaL

KOL/JLCo/ievo^

fiera^v Bvo (TTpaTLCoTWv,
irpo
ttjs'

8e8e/j.evo9

8v(tl'

^vXaKe^ re

6vpa9

7 eTTjpovv Trjv (j^vXaKTjV
KoiX

kol l8ov ayyeXos K.vpL0v

eTrecTTr], 15

^u)9

eXafjLyj/ev

ev Tot oLKrjpaTL' iraTa^as 8e ttjv irXevrjyeLpev

pav Tov UeTpov,

avTov Xeyayv.
cKetvYiV
TYjv

ToT Xpt202tomot. KaT*
Kat
(p(og eAafxxpey

vvKTa avTOV
tva
fxy}

e^Yjpiiaae'

(pyjat,
(pcog

ev tco otKyjfi.ajtf

vofxiayi (pav-

Taatav

eivat'

Kat to

ov^etg ei^e ttXyiv eKeivov'

et

ydp Ka) tovto 20
ei
fJLY}

•yeyove, Ka)

evofxi^e

(pavraatav eivat ^td to dirpoa^oKi^ToVf

tovto yeyove^, iroX.Xw itXeov ovjwg TrapeTdTTeTO itpog tov Oava-

TOV

TO yap TToXXav

y]ft.epa}v

eKei

fxetvavTa

fXY}

aa)6^vat,

tovto

eiTotet.

ToT

ATTOT.

Opa

Se IleT^ov KaQev^ovTa^ Kai ovk ovTa ov^e ev 25

dycovta ov^e

ev (po{3ui' avTri

t^ vvKTt

y]

Ttpodyea6at efxeXXe, e^ditdXiv tayyei itX^^og orav

Qevte, TO itdv pixpag e^t tov

0eov Kat
tag

Kat apeTYi
Kai
TOJV,

y}'

Kat ToaovTov tayyet,

KeKXeiafxevav twv

6vpm

dXvaem

eTttKetfxevm, Kai (pvXdKoov eKaTepu)6ev itapaKaBevtov-

e^ayayeh
dpfTYig

tov AitoaroXov Kai aitaXXa^ai Ttavrm eKetvm'
ovay}g fxeydXoL
Si/vaTa/,
ovto)

dXX 30

(uaitep

KaKtag Ttpoaovarfgf

ovVev ovtvYfat itX^^og.

k Sic. ^ In marg.

siippl. rec.

m. nSi

qvk av

tvo'|t*i(r«

(pavTaalciv uvui.

D d 2

204

EPMHNEIA
Opa
TTCtJf

XII.
Kai
(f>rj(7},

8.

ToT ATTOT.
(jvyKaSev^ovTei

aKpij3r]i

7}

(j)vXaKYi'
(f)(cig

avd<7TV)Si'
;

ri<7av oi (f>vXaKe$,

" Ka)

eXaix\p€'"
fjt,)}

^iaTi <^£f

«(TTe Kai i^eh Kai dKovaai tov IleT/Jov, Ka)

vofJ:,icrai

(ftavTa-

aiav

eivai'

Kai to ev Taj^e/, coaTe

(j)rj

pa$v[xv)c-ai'

Kat e-^Xvj^ev
'^ivjX-

avTOv'
60V

ovTtag ^aBeoog eKaQev^^ev

e^OKei ^e opafxa ^Xeireiv.
iiSog
;

5

TrpaTi^v
;

Kai OevTepav
eiirdTwaav

(fivKaKVjv'

elite

[ji.01'

Ttov el<jiv 0/

aipeTiKoi

rjyCiv.

^Kvaara iu ra^ec
TCOV )((ELpMV.

koll

i^eireaav avrov ai dhjcreis

e/c

ToT Xptsostomot.
OovTog
[xr]

Ov)(^i

Oopv^ovvTog

ecTTi TovTOf

dWa

Tret-

10

dvafSdXXeo^Bai,

ToT
'noienai

attot.

IIaA;v evTavSa ^eiKvvcriv oti ov KaKovpyla yee^Tre

yovev ovQeig yap
cr^JTovOifjv,

lyoixevog

Kai ^iopv^ai l3ovXo[Jievog ToaavTTjv
XafBeiv Kai aw^eaSai.

cog

ra crav^dXia avTOv

8

EiTre 5e o

ayyeXoy 7rpo9 avrov
iTroirjae

^cocraL koll VTroSrjcraL
Acai

i

^

ra cravbaXLa aov

Se ovray^'
koll

Aeyei avTco'

TrepL^aXov to IfiaTLOv aov,

aKoXovOeL
eiTtev

fxoL'

ToT
**

attot. ^epe KdKeho e^eTdaaixeV
[t.vj^e
'

'K.piarog'
[/.i^^e

" [xyj
vno-

KT^aecrde y^vaov [xy^\ apyvpov,
tyj^xaTa,
[xiqte
^oovrjv, [Li^^e
;

^vo

y^nSivag,

*'

pdfShoV
itwg

ti ovv, elne [xoi, TieTpog

20

Tra^a to irpoa^Tayf^a
i[xdTia'
**

eiroiei'

yap

ov

;

Kai

^wvi^v
'*

eycov

Koi

aKQve yap ayyeXov XeyovTog irpog avTOV

"l^uaai

Ka) viro-

ttiaai

Ta aavodkid
eaTt yap
^'^

aov'

KaiToi ov ToaavTrj ypeia rav vtio^i^eKeivov tov Katpov Kat dvvTTO^erov eivai'

fxarwv
vj

rjv'

KaT

te TToAX^ XP^^^

"^^ y^eift.wvi eaTiv,
'*

aAX' ofxwg eiye' t/
irpo

^yj

6

2^

IlaDAof OTav TtfxoOew ^^ypd(f>wv'
**

anovtaaov

yei[xwvog

eX-

Seh'

eira napayyeXXet Kat Xeyet'

"

tov

(f)eXwvif]v ov dTreXtirov ev

**
**

'Tpw^t Ttapa K.dp7rw, epyo^xevog
Taf [xe[x^pdvag'

(f>epe,

Kat

to.

^tf3Xia, [xdXtara

toov (peXwvvjv eine'
et

Kat ovk av eyoi Ttg eliteh
[xev
ei

OTi Kai erepov ovk eiyev ov e(f>opet'

yap

[x^^^e

oXwg
[xr]

e(f)opet,

^o

•neptTTwg CKeXeve toStov aTteveySijvai'
o-qXovoTi eTcpov e^j^e*

^e ovk

evrjv

(f)opeh,

t/ ^e OTt ^iCTtav

oXvjv ev otkeiw [xta6w[xaTi

ni

Rec.

ra.

add. aray

Xc^j) Ti/*.

XII.

lo.

TX2N nPAHEllN.
apa
^ft>

205
aKCvoi
rrjg eKXoyrjg o
Trepi

e{xeiv€:>

;

TrapyjKova-e

tqv 'KpiaTOv ro

Aeyftjv

6f ovK eri

cyw, ^^ Oe ev
**

e/xo/

XptarTog

ov o

KpiaTOg
To?
yevoiro'

efJLapTvpyjcye

Xeym'

iVa/

fxeT

oKiya

ori

crKevog eKXoy^g

eari

fxoi

ovfJLi}

1/

ovv ecrTiV,
yjKoXovSrjo-av

ovk evavTicofhjaav;
Toig
eTtirayfi.a(Tt
y]v,

«AAa

Kai

a-<po^pa

rov

^pKTTov' Ta yap eT:tTayft.ara eKelva icpoaKatpa
iravTog'

Kat ov ^ia
rixv
Beicav

Kat rovro ov
TTcog
(f>yjo-tv

aro^j^a^ofxevog

Xeya^ aXK

aito

ypoKpm'
raig
**
;

6

AovKag

etpi^Kevai

rov li.piarov roig fxaQy}-

"

ore aireareiXa vftMg arep /SaXavTtov Kat iiyjpag Kai ^o};

vyjg

Kai VTiotrjfxaraVf fx-^rtvog varepyjaev vfxiv
ovKovv Kotitov Krijaaafie
;

Keyovatv avrSi, lo

ov

«AAa

rt eoet, etTre fnot, eva y^te^et
;

rxva eyetv
Ka6^aQat
;

rt
rj

ovv

et

itXwaaQat tovtov

yvfxvog ey^r^v otKot
;

yvfxvov Trepitevai Kai aayrifxoveh yjpetag KaXovarjg
vjVf

evvorjaov olov

IlayA&v rov ent roaovTOtg KaropOwfxaat •nepitovra
o'tKot

ry^v oiKovfi.evyjVj

^ia Ifxartov ev^eiav
ri

KaGyjaGat Kat rrjktKovroig 15
eTrereaQy]

Ttpayfxaatv

efxiro^i^etv'
;

de et

Kpvfxog

acpotpog kou
;

Kare^pe^ev

yj

Kat ertayca ae
rt

itcag
et

\ripatveaQat

ev^v

Kat TtdXiv
;

yvfxvov eyjp^v

KaS^aQat'
fxr)

te

ro "^v^/pg Kareretve
;

ro aSofxa
aai-

rrjKeaQai e^e/, Kat

(pQeyyeaSat

ort

yap ovk a^afndvrtva
(pi^ai

fxara
oivx

avroTg

KareaKevaaro, aKovaov rt
"yjpa

itpog

TtfxoQeoV 20

oAiyw

oia rov

arofxayov aov Kat rag TtvKvag aov
erepov
**

"
" "
Ti

aaOevetag'
TtXyjatov
fxovoVf
oiiv

Kat itdXtv

itept

Kat yap rjaOevyjae TtapayjXeyjaev'

QavdroV
Kat

aXX

Qeog avrov

ovk avrov §e

dXXa

efxe'
ey^prjv

coare dXcoaifxoi itaatv yjaav ro7g Ttddeat'
;

aitoXXvaQai
;

ov^afi.Sog'

rtvog ovv

evcKe rore rovro 25

ejrera^e

t>jv ^vvafxtv

avrov QeXav teH^at.

9

Kai e^eXdcop
ecTTL

rjKoXovOeL'

kcu ovk

rjSeL,

ori aXrjOes

To yevo^evov Sia tov dyyeXov' iSoKeL yap opafxa
koll

10 ^XeTreLV. SLeXdovTes de TrpcoTrjv ^vXajcqv

Sevrepav,

fjXOov eTn rrjv ttvXtjv ttjv (ndrjpav, rrjv (f)epovaav
ttoXlv,
rjTLs

eh

ttjv 30

avTOfxaTT]
fxlav,

^volyT} avrols'

koll

e^eXOovTes

TrporjXOov
air avTov.

pv/JLrjv

Kal evOecos diTecTTrj 6

ayyeXos

EPMHNEIA
'IxiANNOT. 'I^oy '^evTepov
evoYicrev 6
(TifjfJieTcv'

XII.

II.

otc aircaTYj o ayyeXog^ Tore

OeT^of.
KiKOTai; ^ta
tvjv VTrepPoXrjv

Tor
'TTOcrov

ATTOT.

twv yivou.evm' opag

eamv

vTrepjSoXy} ay][j.€iov'
ei

iTwg eKTrXvjTTet tov opccvTa' iiwg ovk

aiptriatv a7rtaTYj6i^vat.
tco
%/30vco,

yap YieTpog

e^oKei opafxa /Skenetv ToaovvTro^yjaa[j.evog, ti

KaiTot

avTOg ^aaajxevog Kat

eTepog

(ETiaBev

av

;

^/^Aflev TrpwT^jv Kat ^evTepav (pvXaK^^V

Tiag

TTOv etatv olatpeTiKoi\
*'

enraTooaav

vj[j.iv.

Kat

fxeT

oXiya
o

;

e<Ve ^oi*

" E^eX-

BovTeg TrpovjKGov pvfxrjv fxiav,
ev^ov
yevo[j.eva ev Tri

eccg

otov aneaTrj

ayyeXog' Ta
i

fjLevTOi

(pvXaK^ 6av[j.aatoi}Tepa ^v, tovto ^e
ov^ev kuiXv^jm
vjv,

o

XoiTTOv

avQpctiTrivoTepov'
et

OTe

TOTe aiieaTVi

o

ay-

ye\o$'
Tcog

yap

TrporjX&ev o

TleTpog ToaovTWv ovtcov KcoXvfxaTccv, ovrjv'

yap

ovTcag eKnkvi^tg

vvv eyvcov,

"

OTt e^aiieaTetXe

Kvpiog

"
1

Tov ayyekov avTov, Kat e^etXaTO,

ov^^t

TOTe ot€

ev ^eo-^oo ^v.

Kat

6 Ilerpoy eV kavTto

yepofj.epo^f dire,

Nuz^ oiha
koll

1

aXrjOcos otl i^aTreaTetXe tov

ayyeXov avTov 6 Seos,
koll Tracrrjs ttjs

i^eiXaTO

jxe

iK yeLpos 'HpcoSou,

irpoaho-

KLas Tov Xaov

twv
Nvv

'lovSaLcov.
eyvccv,
(j>iqatv,

ToT
TOtavTVjg

ATTOT.

ov

TOTe'
tccv

^taTi

^e

yiveTai
KatTot 20

TovTO, Kai

ovK eaTi neT^JOf ev alaOvjaet
01

ytvo[».evcov'

anoXavaag aTiaXXayyjg otc

TravTeg direXvQvjaav.

Kat

To Tag dXvaetg ^e diro twv
piov

yetpm

ireaeTv, ku)

tovto iJ.eya TeKfuv)avTco yeveaOai,

Tov

[j^Yj

(pvyeiv.

aGpoov jSovXeTai tv)v

v]^ovvjv

Kat fj,eTa to aTiaXXay-^vat, tot€

t>jv ata6v}atv XajSeiv.

12

^vvLdcav 8e rjXOev

iirl ttjv

OLKiav NLapLas Tr]s firjTpos^^

Icoavvov Tov ijrLKaXovfievov

M.apKOV, ov ijaav LKavol
KpovcravTos 8e tov

i^o-vvrjOpoLo-fjLevoL Kal irpoaev^^ofievoL.

HeTpov

Trjv

Ovpav tov

ttvXcovos, TrpocnjXOe viraKovaaL

i^iraL^iaKrj ovofiaTL 'PcdSt;*

koI iwLyvovaa Trjv

(f^covrjv

tov

HeTpov, dwo

X^P^^ ToT Xptsostomot. Opa
'

Trjs

^^'^ rjvoL^e

tov irvXcova,

tov IleTpov ovk ev6ecog dvaycapovv-

ra,

dXXa

•npOTepov evayyeXt^ofLevov Toiig avTov.

Kat

jaeT

oXiya

XII. " " "

15-

TiiN nPAHEXiN.
<f>v}(yi'

207
ov^ omXtag aTteXQeiv

avvt^(hv §e,

t/ eaTi

(xvvi^itiv

;

oti

^etj

aXX' aix€ixpaa6at tov evepyeTTjv'
Tig
vjv o

"

vjXSev eiri t*/v otKiav
6 aet

Ma-

ptag'^^

laidvvyjs

;

lawg ovk eKe7vog

avToHg cvvwv'

oia yap

tovto Kat to

7rapda-y][/.ov

avTov

eOvjKev'

eiTre

yap, " tov
yjvv'-

eTriKakovfji.evov

M.dpKov'
}]

opa ^e evyo^evoi ev vvKTt zoaov
Trccg

aav'

oaov dyaBov

fiA/i|/;f*

Se 'tteyrjyepfx.evovg avTovg etpyd-

aaTo'
T7JV

ei^eg tov <f>ovov "ETe^pdvov to Kep^og, OTt

^teaTtdpfiaav ei$
(ftovov

yrjv,

Kat

e7r\aTvv6y]

to

Ki^pvyiJi.a

jacTa tov
y]

'ZTecjyavov'

et^eg

Kat tou

'heafXitiTrjptov

tovtov oar}

uxpeXeia'

ov

yap

^y]

e^

eTepwv

Qeog to7s a^iKovatv avTovg [xeya ^eiKvvet to evayyeXioVjjo
avToTg To7g d^tKovixevoig, ovtev
6Xt\pei(;

aXX
^e^vov,

ev

^t

eKetvm

TTaa^/pvToov
fxr]

avTag Ka6 eavTag

^etKVvat fj.eydXag ovaag' tva
f/^yj^^e

T^v aTraXXayvjv avTwv irdvTcog ^i^TWjaev,

tvjv eK^tKtav.
oi)

i^MMCNioT. Ta^a ovTog eaTt M.dpKog

o

KvayyeXtaTr^g, ^i

Xeyovatv oti TleTpog evayyeXtaaxo' to yap ^iapKOV evayyeXiov^S

HeTpov XeyeTai
KaTefuevov
o

eivat'

irt^avog ^e o
ot

Xoyog e^

cov

Kat irpog avTOv

Te FleTpof Kat

Xontot.

^laSpa/JLovaa
i57rpo Tov 7rvXcouo9.

8e
ol

dTrrjyyeiXev

eorrduaL

tov

YleTpov
r)

8e irpos avTrjv ehroVy

/xaLvr).

8e 20

^ucryypL^eTO ovtcos e^eLV.

ToT Xptsostomot.
fjiova-ag'

Opa

Kat Tag irai^taKag eiiXa^eiag ye-

eKeivot

^e Kat

oXtya

—Ka/

tovtov yevofJ.evov dvevevaav,
Qfj.OTtfJ.ot

Ka/

/xct'

al irat^iaKat avTav XotTrov
(f)-^atv,

avToTg

y]aav'

"

airo
[xy]

T^f yapag,

" ovk

vjvoi^e*'

KaXag Kat tovto yeyovev,

tva

eKehot eKirXaywatv ev6eaq ttovTeg, Kat dirtaTy^aaatv, dXX' 25

€yvfj.vaa6yj

avTav

4]

^idvota.

oirep e6og

y]fx7v,

tva

avTvj
y]V.

ra evay-

yeXta

KOfj.iay]Taty

eairevaeV

ovrcog

yap evayyeXia
ecTTLv.

Ot

8e eXeyov, 6

ayyeXos avTOv

ToT Xptsostomot. Tovto
Kai Tt (SovXeTat
<f>y]ai

dXy]6\g, OTt

eKaaTog dyyeXov e%e;*

6

ayyeXog

;

d^ro

tov Kaipov tovto irpoae^oKy^aaV 30
etg

yap, "
avTOiV

ottoi;

eiat avvyjyfxevot

to ovofxd fxov, eKe7
TtXy^fjog

elfj.t

ev

fj.ea(ti

oirov

KpiaTog

fJ.eaog, iroXv

eaTiv

oirov

^ptaTog, dvdyKV] Kat dpyayyeXovg, Kai Tag dXXag

'bvvdfj.eig.

208

EPMHNEIA
eis

XII.

16.

ToT ArioT Basiaeiot
TlavTi ircTTia-TevKOTi
TTOTe
y][Ji.ei^

thn epmhneian tot
ayyekof

Ar' "^aamot.
iJi.yj'

ei^ tov }i.vpiov

Trape^pevei, eav

€K tuv

Trovyjpuiv

epym

aTro^^ia^afxev.

wg yap Tag

fAeXicr-

aag KaTTVog (pvyo^evei, Kai Tag irepiaTepag e^eXavvei ^vaa^ia,
ovTwg Kai Tov
afxapTia.
<f>povpovg
'X/I^ei
V]

t%

^co^f ri\).m

ayyeXov

vj

iroXv^aKpvg Kai '^vaa^vjg $

eav eyvjg ev TJj i^v%'^ a^ia (pvXaKVjg epya, avayKaicog
<Toi

Kai (pvXaKag TtapaKaQKJTyjaiv

Qeog' Kai iiepiTeitSiv

ae

(f^vXaKvj

ayyeXm.

crKOitei

^e yjKiKy) eaTi
'napefi.^oXri

ayyeXm

(pvcrtg'

OTi

oXw aTpaTOTe^u Kai
elg

avdpaiim irapa-

CTKevd^eTai

dyyeXog'
aoi

^id fiev ovv to fueya tov (pvXdaaovTog 10

o"€, irapefJ^^oXyiv

yapi^eTai

Kvpiog'
Tyj

^;a ^e
div

tvjv

layyv tov

ayyeXov
coa-Trep

olov

TrepiTeiy^^i^ei
01

ae 7rdvTo6ev

avTov da(f)aXeia.
irdat
ireptKeift.evot,

yap
Tag

Tm

TioXewv TrepijSoXot

kvkXoj

TtavToSev

rcSv

TtoXefxim itpoa^oXag aitetpyovatv^ ovTiog Kai

dyyeXog,Kat
Of^e

irpOTefy^t^C^et

eK twv efXTrpoaSev Ka) OTrtaQo^f^vXaKei, Ka) 15

Ta eKaTepwdev d(f)vXaKTa KaTaXetTret.
Te<w$ayjfietcoTeov

Ammcniot.
avOpwirm
(cg

ev

TrpaTotgy

oti

eKaaTog rwv
01

ej^e;

oQyiyoV
ot

Kat OTt avve^^ag
irept

eapm dyyeXovg
ladvvyjv

irtaToi'
01

^tXfmrog Kat

YleTpov Kat
TrXyjatov

Kai

01

dXXot'

yap
ti^g

airtcjTOi ovy^ opaat,

Kav

aatv avTm'

afj.eXet

Hpa>- 20

ovK eJoe tov TraTd^avTa avTOv dyyeXov
TrATy^aj-

dXXd T^g

fnev irXyjy^g

^adeTO, Tig de

ovk eOedaaTO.
EvreiJflev

ToT Xptsostomot.
aytotf
KOi'
** **
yj

^yjXovoTt

dyyeXovg eyovaiv
<f)i^at

01

Kai irdvTeg'
**

Kat ydp

AiroaToXog
eirt

irepi TVjg

yvvat-

OTi

o(f>etXei

e^ovatav ey^etv

Trjg

Ke(f)aXyjg

^td Tovg
dpt6ft.ov

dy-^^

•yeAous'"

Kat Maayjg

"

eaTVjaev opta

e6vm Acara

dyye-

Xm
*0

Qeov.

16

Se

Herpos

eirefxeve

Kpovcov'

dvoi^avre^ Se eiSov
ttj

ij avTOV, Kol e^eaTrjaav.

Karaaetcras 8e avTols
ttws*

xeipl

aiyav, 8L7)yr]aaTO avTol^
diro TrJ9 ^vXaKrjs.

6 Y^vptos avTov

e^yayev^o

ToT attot. rioAA»
Tw
aa6yjvat
fJ.ovoVf

7ro6etvoTepog

Xotirov

yjv

To7g fixtByiTalg^ ov

dXXd

Kat tco eirtaTyjvat Kat ev6e(og aTreX6eiv.

XII.

19.

Tf2N nPAHEHN.

EtTre 5e,

airayyuXaTe

tc^ 'Ia/ca)/3(» kcu tois aBeX<j)OLs

Tavra.
IlcSf ovK €<7Ti KfVQ^o^og, ov^f €«re, ro7g aniavTayov Vrika

ravra

Troi-^aan,

aXKa

To7g aOeX^poig

;

Kal e^XOcou
Oi)

liropevOr) et? erepov tottov.

5

yap

eTTtipa^e rov Qeov, ov^e (Ig Treipaafj.ovg eve/^aXtv eav-

ToV

eTre/
**

Ka) rovro
ev

ore

eKeXevaSrjaav eTroii^aav'

"

elaeXSovregf

<f>fl(n,

Xa\e7re

ra

lepw ria Aaco*

tovtoo §e ovk enrev 6 ayyeXog'

aXka ra

<riyyj aTroarYjvai Kai

vvKrog e^ayayeiv, e^uiKev e^ovaiav

avayapy^iai.
1

lO

8

Vevofxevrj? Se rj/xepa^, r)v

Tapa\09 fxeyas ev tol9 CTTpa^HpcoSrjS'

igTuoTais, Ti apa 6 IleTpoy eyevero.
Ttjaas avTOV
kcu
/ir]

8e

eTTi^rj-

evpcov,
koll

avaKpivas tovs (pvXaKas,
Trjs

eKeXevaev aTra^OrjvaC
ety

KaTeXOcov airo

'lovSaias
15

Kaio-dpeiav SieTpL^ev.

ToT Xptsostomot.
Seog
roiig

iaccg

riveg

aTropovaiVf

ag

Trepiet^ev

a6\rjrag a7ro\Xvy.€vovg, Kai vvv ndXiv rovg (TrpaTiaKairoi tvvarov
r]v

rag ^<a tov WerpoV
KaKelvovg e^eXeadai'

avrw fxera rov n€T|30V
t^v

dXX'

ov^eirco rrjg Kpiaeccg 6 Kaipog, coare

d^iav

diroveifjiai

eKaaru}'

dXXag

^e ovk evejSaXev avrovg etg rag 20
efJirraiyd-i^vat'

y^eTpag avrov Ylerpog'

p.dXXov yap avrov eXvTrei ro

wanep rov
erroiei

rtdinrov

avrov

vno

rm

fxaym

efJ.rraiyPevTa^ fiaXXov

'^iairpteaQai

Kai KarayeXaarov etvai.

Kat

fLer

oXiya

E/ yap Kai rovg arpartooTag e^vjyayev
evofxtaSrj (puyvj

ayyeAo^' jtxeTa rov IleT|00f,
ovv ovk erepug WKovoft.YjBri 25

av

etvat ro rrpdyfLa'

rt

(^i^ai

;

rroia

ydp PXa(3y] yeyove

vvv av, ei ^«jotev, ori 01 d^tKcog ira-

Bovreg KaK<ag, ovtev ePXdjSvjaav'
fAVj

ov ^rjr^^aafjiev ravra'

^tart
;

yap
"^fxe-

Xeyetg Kat

irept

^laKW^ov
(prjatv,

;

^tari avrov ovk e^etXaro
^v rapayog

"

pag Oe

yevofJLevrjgf

ovk

oXtyog

ovrwg

ovK yjaQovro'
^eaft.d
r^v

i^ov
01

rov

virep

avrwv dvaXafi.^dvw XoyoV

rd

Se

Kai

(pvXaKeg evSov, Kat ro teafuwr-^ptov KeKXetafnevov'
rrdvreg

ov^afLov roTyog ^twpvyfxevog'

rd avrd eXeyoV dvdprra',

crog

dv6pw7rog

yeyove'

^tart avrovg Karo^tKo^etg

el

vjQeXov

E e

210
anoXvaaif
€\al3ov'
Trpo

EPMHNEJA
tovtov aTreXvaav av,
;

XII.
aXXa

20.

vj

(Tvve^^Xdov'

•^pri^kaTa

iroOev

fxvj^e

TrevrjTi

e^xcov

aTro^ovvai, TovTOig

etitov

;

ovoe

yap

oie6pv(3Yj'jav

al aXvaeii, ovde Xekvfxevai

^aaV

e^et t^eTv

OTi Oetov TO

Ttpay^a

^v, Kai ov%\v avOpcoTrivov.

Ilepi rS)v (f)v\dKa)V KoXda-fays, Kol fifreTreiTa Trepi t^s

tov dcre^vs 'HpaSov 5

TTiKpds Te Koi oXedpLov KaTa<TTpo(}>TJs.

20

'Hi' Se

H.pco8r)9 6vijLOfia)(cou ^YvploL^ koll ^l8covlol9'

oixo6vfia8ov

Se

iraprjcrav

irpos

avTov,

kol

Treiaavrey

BXacrTou Tov ern tov koltcovo9 tov ^acTLXecos, ^tovvto
elpTjvrjv,

8La to Tpe^eaOaL avTcov Tr)v \copav airo ttjs o
i

ToT Xptsostomot.
fi.01'

TavTYjg ti

ft.efi.vrjTat

TYfg

laTopiagf

eiite

Tt Tipog TO
;

KvayyeXtov

avvjKei fJiaOeiv, OTt

Bvfi.oft.a')(e'i

l^vpiotg

Kai HtQovtotg
OiKyj,

ov fitKpov oySe tovto
ei

eaTiv, iiag evdeitig eTr^Afiev

^

Kat KaTeXa^ev avToV

Koi fui tia WeTpoVy
et

akXa

^ta tvjv 15

avTOv fkeyaXriyopiav,
TovTov
etvat
;

Kai

fnvjv

eKeivoi (pvjatv

e/^oyjaaVf ti 'irpog

OTt

KaTe^e^aTo t^v

(fxovfjV

oti

a^tov

eavTOv

evofxia-ev
ot

TTjg

KoXaKeiag'

ota tovto fKaXtaTa eKetvoi itaitevovTai

KoXaKevovTeg etK^. opa TraXiv
ptag, TovTov Oe KoXa^OfLevoV

afi.(f)OTepovg fxev ovTag a^iovg Ttfno}-

ov

yap eaTt Kptaeag

Kaipogi

aXXaio

TOV fxaXiaTa vnevBvvov, tovtov KoXa^et' eKeivovg a^ptetg aTro tov-

Tov Kep^avat.

21

TaKTrj 5e
criXLKrjv, KOLL

^fJ.epa

6 'lipco8r)s ev^vcTajxevos eaOrJTa jSa-

KaOicras ein tov ISrjfiaTos, e8r}pLrjyopeL Trpos
8rjfios e7re(j)coveL,

%%avT0VS' o 8e
23 OpcoTTOV.

Qeov

(f)03vr)

koI ovk dv- 2^

Trapa^rjpa 8e avTov erraTa^ev ayyeXos Kvplov,
Kca yevdfievos

dvff d)v ovk e8coK€ Trjv 8o^av tco 0ed)"

a^aKcoXrfKo^pcoTos, e^e^v^ev. 6 8e Xoyos tov
KOL eirXrjOvveTO.

Qeov

rjv^ave

ToT Xptsostomot.
es

Vtaa-^Tiog (fyvjatv, ori

Kai eaSvjTa Xafxirpav ^o
iiSig

apyvpiov

"Tre^notvjfxevvjv

iiepteKetTO.

opa Kat eKehoi
ov

KoXaKeg

v]aav'

opa Kai Tav ^AiroaToXcov to

cf^povvjfxa'

yap

eSvog oXokXvj-

pov ovTCog edepdirevae, tovtov ovrot

^teiTTVov'

opa ^e ndXiv dvd-

XIII.
Tneva-iv
fi

I.

TftN nPAHEGN.
fji.(ydky]v,

211
eKCivov Tifxapias'
avOpcoTrovy
ei
fj^y}

avrav

Kai fjivpia
oti
cficcvrj

dya6a eK r^g
Seov Kai ovK

yap ovTog dKovaag,

Kanoi
avTO^

fjirj^ev

enrav, ToiavTa enaOe, ttoXXoo fkakXov 6 X/3i(7T0f,

ae/
*'

Ae-ywv, oti
fJLoi

ra

pTifj.aTa

Ta

ifj.a

ovk eaTiv

efj.a

Kav iioK5

Xoi

VTifipeTovai.

Kai oaa TotavTa.

EtXEBIOT KaISAPEIAS EK TH2 'EkKAH2IA2TIKH2 'IsTOPIAS.
E»rep T^f Tov PaatXecos 'Hpw^ov itpoariyopiaq %o^ete
vfiv
^laai^TTog'
YjTOi

Tt(j\ ^tacf^a-

dkX
/

oye '^ovog Kai

oy

Trpa^ig tov avTOv

ovtu

^etKVvm'
fJiaTo^f
rj

KaTa

*\5> Kai bt(i)Wfj.tag

Ti a(f>dkfi.a ypacptKov evfiKXayfj.evov tov ovoirept

\v>\r
" wg

\

tov avTOv, oia Kat

irepi

^^^^ ye-io TroAAovf,

yevrjfLevrjg.
*'
*' **

IwarjTrog Xeyet
ire7rotr]f/.evrjv

WpitiOrjg aTokrjv evOvadfj.evog e^
vcprjv eivaty TtaprjXOev

apyvpiov

Ttaaav, ag 6avfj.aatov

eig TO SeaTpov dpyofj-evrjg rjfj.epag'

ev6a Talg TrpaTati toJv rjXia-

Kxv dKTivcov eirtPoXaig

dpyvpog KaTavyaaOetg, 6avfj.aat(ag direetg

** **
*' ** **

aTtX^e' fi.apfA.apvyav Tt (po^epov, Kai ToHg
(jiptKce^eg.

avTOv aTevi^ovat 15
•irpog

evBvg ^e

ot

KokaKeg Tag ovt\
-Beov

eKeivcov

dyaSov
t€

dXkog dXXoOev
eti^g

(fxovag

dve^oxv,
Kai

TrpoayopevoVTeg,

evfji.evi^g

eirtXeyovreg, ei

fi-^yjpi

vvv cog

avBpdmov

e(f>ol3rjdrjfjiev'

«XAa

TovvTevSev KpetTTovd ae Trjg (f)vaecog oft.oXoyovft.ev.

25

Bappdl3a9 Se Kal SauAoy VTrearpe^^au airo 'lepov- 20
aaXrjfi, TrX-qpwcravTes rrjv
*lcodvvrjv

SiaKOVLav, (TVfXTrapaXa^ovres
"
ovirca

Tov imKaXovfievov M.apKOv.
Et/ Bapvd^a
ovirca arjfjieiov

ToT Xpt202Tomot.
ydp IlayAof ^v
Xaft.7rpog'

TrpcoTOV ft.vrjff.ovevet'

ov^ev eipydaaro.

KE$.
'AttootoXjj Bapvdfia Koi

le.

25
KvTrpov'

HavXov

Trapa tov Qeiov IIvfvp.aTos

ds

oaa

rt elpya(TaTO iv 6v6p,aTi
1
^

^lrjarov

XpiaTov

els

EXvfiav tov pAyov.

'\{aav Be Tives iv KvTLO^eia /cara

Trjv

ovaav eKKXrjkoll

aiav
fjLewv

TrpocpiJTaL koll SLddxrKaXoL, o re

Bapvafias

2u30

6 KaXovp,evo9 N/yep, Ka\ A0VK109 o Kvprjvalos,
Y.rifi,et(oTeov

Ammoniot.
tZv
irpo(f>riTav

oti Kai riatJAof Kat

Bapvd(3ag fxeTa

KaTeTdyrjaav.
(rvvTpo(f)09, kou

Mavarjv re 'Hpcodov tov T€Tpap)(ov
SaOAoy.
E e 2

212
**

EPMHNEIA
Mavai^v Te HjSwSov
toiI

XIII.
avvTpo(f>oi."
i^oii

2.

TtTpapyov

6

Tpo-

irog €KoiaTOVy
jtxev

Kai ovk Ik irattog avaTpo(pv] aoi^ei' ^keire yap srwf
^v,
fjiy]

Hpw^rjg KaKiaTog

f^ovXrjBeig fxeTavo^aai'

6

te tov-

Tov

crvvTpo<pog Mavayjv, tocxovtov f/.eTePX'^&yj, OTi Kai irpocprjTeiag

Yj^iccdyi.

5

2

AeiTovpyovuTcov 8e avTU)v
TCDV, eiire

rw

Y^vpicd kcu vrjaTevov-

to Uvevfia to '^Ayiov,
eo-Ti

ToT Xptsostomot. T/
pUTTOVTWV.

XeiTovpyovvTm

;

TovTeaTi

actj-

Eh ANEnirPA*OT.

Q^aTrep

o

TlaTVjp Kai o Tiog irdvTa irpaT- lo

Tovaiv avTe^ovaixg^ ovTccg Kai to TIvevp.a to 'Ayiov'
Xeyei to K-^pvyixa, oirep eaTiv t^iov Trjg 'Ayiag Tpid^og.

epyov §e

'Ammoniot.
TO

Siy/Ae/ctJTCov OTi ov ToTg

Tvyovai \a\eT to Tlvevp.a
Kai
vyjaTevovai'

Ayiov,

aXXa

ToTg

XeiTovpyovaiv avTw

Kai

TrdXiv

ayjfxeiwTeov, oti

ovy

it)g

eTvyev eyeipoTOvovv Tovg diaKOvovg,!^
Kat t^ov irdXtv eireB^^Kav Tag
oti tov tov

aXXa

irpovyjaTevovTeg Kat
Jrepi llavXov'

evyojxevot'

yeTpag ToTg

wg eK tovtov aToyd^ea6aif
eTTiyevoft.evyjg

ttaKovov ^aBfxov ^ta T^g
iva TO ofLOTtfxov

yeipoBeatag VTrepe^Yfaav.

betqy).

'A(f)opLaaTe

Srj

/xot

tov 3apvd^av

koll

^avXov

els 20

3T0 epyov
KOLL

o irpoaKeKKrifiaL avTovs'
kcll

TOTe vrjcrTevaavTes
tcls

Trpoorev^afxevoL,

eiTLOevTes

xelpas

avTols,

aireKvaav
1; eo-Tiv
irdXtv
VTTO

acpoptaaTe

fxot eig

to epyov
vrro

;

etg tvjv airoaToXijv

opa

Tivav yetpoToveTTai'
viro

AovKtov tov Kvpyjvaiov Ka) 25

Mavaijv' fxaXXov oe

tov YlvevfKaTog'
yj

oaw yap

to,

irpoaaTra

eAaTTova eaTi, ToaovTO} aefxvoTepa

tov 0eoy (patviTai %dpii'

yeipoToveTTai Xoiirov eig diroaToXyjv, aaTe fxeT e^ovatag KyjpvTTetv'
TrZg ovv avTOg (pyjatv,
'*

ovk air avQpairov, ov^e
oi/^e

^i

dvBpairniV

;

oti
ti

ovK dvSpairog avrov eKdXeaev,

TrpoayjyeTo'

TovTeaTtv ovte

avBpwTrwV

"^td

tovto

(pyjaiv, oti

ovy

Tov IIvei//xaTOf.

Ka/

fxeT

oXtya

viro

Tov^e eTrefx^6y\, dXX^

viro

Y^KOTrei Ve Xoiirov t>;v avBev-

Tetav Tov Aytov YlvevfxaTog'

Tig dv

eToXfLyjae,
etire
;

fxyj

T^g avrov

e^ovaiag

cev,

TavTa

eineTv

;

TrSog

tc avToTg

tid irpo^pyjTav

XIII.
ia-a}g'

4.

THN
iipoka^m
eXeiTOvpyoW

nPAHEXlN.
€/ar€V

213
"^(raVf

^ia tovto

oti

Kai iipocf^^Tai

Kai

evvjaTevov Kai
yjv.

iva fJiaOy]^ oti TroAX^f v^rpecog %/?€/«
[xrj

€v

h.VTkoy(.ia.

yeipoTovehai ev6a KVjpvTTei' ^iaTi

e/jre,

tw

Kvpioo a(f)opi<TaTe,

aXk
0<70V

efioi
yj

;

^eiKvvmv oti

evea-Ti

to

Trjg

e^ovnag

Kai ^vvaixeoig'

opa

vv](TT€ia ^eiKVv<Tt fxeya.

K.ai iraXLV——^
«tto

OBev

tyjXov

OTi Kai fxia e^ovaia
viro

Tlov Kat

T\vevf/.aTog'

yap

TIvevfiaTog a7ro<TTa\et^,

tov Tiov

(f)Vj(riv

aireaTtxXOat'
Xoyi^Oft.evos'

tovto
TOtg
irpoo'-

Kat

dXXaypv
M.iX')^<Tt(cv

^vjXoT,

to.

tov ©eov TlvevfxoTt

yap
**

ttaXeyofxevog ap^/ova^i Kat Trpe^T^VTepotg^

"

ej^ere

eavToi^f

<pW'f

**

f^^^

''^^

Trotfivtoi, ev

c6

eOcTO

vfKai to lo
ev txXXyj
TrpSoTov

*'

Y[vevft.a TO

Ayiov
'*

itotfuevai;

Kai eiiKTKOTrovg'
6

Kanoiye

(f)Vj<7iv
*'

eTTKTToXy]

ovg fuv e6eT0

©eof

ev tyi €KKXv]a-ta'

^ATToaToXovif ^evrepov Trpo^^ra^,
Xovg.

eha
tw

Troifneva^

Kai ottaaKa-

**

ovTwc

^ta(f)op(os Keyjpyfcat

Aoyci),

toc" tow WvevfkaTOi^

Tov ©eoD Xeywv etvat, Kai Ta tov Seov tov YlvevfxaTog' efJ.(ppdTTet 15
Oe
**

Kai aXX(tig tZv atpeTtKuv to.
'K.piaTov

aTOfnaTa, Xeyoiv
eTrei^y]

**

Oia ^ivjaov
TavTVjV

Kai

Sfov Yiarpog.

yap
firt

t>?v

Xe^iv

Ttpoaeppi(f>Bat
Tidv]ai,

t^ Tt^

(paatv, opa Tt TroteT;
fXY]

tov YlaTpog avTVjv
fxvi^e

^i^daKav

vjfxag

vofxoBeTfh

tv]

dppvjTa (f>vaet,

fxeTpa GeoTrjTog opi^et», fxeaovg Kai Tiov Kat riaTpof yevofxevovg' 20
e/Vobv
fxev

yap

**

'^ta.

lv]aov \piaTov,^^ eir-^yayf

**

Kot &eov UaTpog'"
'tt

ei

yap Ka6 eavTO tov IlaTpoj"

fxvyifxovevaag eiTtev to
tS)

ov, ia(og

av Kat eao(f)iaavio Xeyovreg dpfxo^etv

YlaTpt to

ti

ov, tco

epya tov Ttov

etg

avTOv dva(f)€pea6ai'

vvvi ^e

tov Tiov

fXVYifxovev-

aag

ofxov Kat

tov YlaTpog, Kat
d(f)ivjatv

Kotvvjv ^ 6etg

t^v Xe^iv, ovKCTt tqv 25
to.

A070V TouTov ycopav
avaTi6etg
avTV]
y)

'f/etv'

ov

yap wg

toD Ttov vvv

tw Ylarpt tovto

Ttotet,

aAA* »fP tetKVvg OTt ov^efxtav

Xe^ig ovatag ha(f)opav eiadyet.

4

AvTol
/JLaT09,

fieu

ovv

€K7r€iJL(f)6€in-€9

VTTO

Tov

*

Aytov Ilv€v-

KaTrjXOov

€L9

^€X€VK€Lav, KOLK^Wiv T€ dmTrXcv- 3°

(rav €L9 KvTrpov.

ToT Xpt202tomot. Opa
'

irwg ev

^eXevKeta ov liaTpt/3ovatv,

(i^OTeg OTt dito t^j yeiTovog TtoXeag eKapinoaavTo av -tfoXXvjv tvjv
axpeXetav' ^

aXXa
To,

"npog

Ta KaTeiteiyovTa
Koivri

aTtev^ovatv.

om. Cod.

Cod.

P

o^

Cod.

214

EPMHNEIA

XIII.
kh'.

5.

Sethpot APXiEnisKonoT 'Antioxeias aho AoroT
ra
etpriTat

Tav-

Kara
Kai

tvjv

Trpo^^^^eipov

evvoiav'

KaTa

^e ttjv vxpvjXvjv kui
<f>i^<Tif

avyjyixevvjv

aXvjSrj, 9aXa<7<rav

tov Koajxov tovtov eivai
ov tcov

ota TO aaTaTov Kat peov tov j3tov KXv^avtoV
ot

AiroaToXm
Kat 5

Trooeg

eirtlSdvTeg,

eTapa^av

v^aTa TroXXa, ra

evKO(Xfxia
t-^

(ptX^^^ova Kat 'ttaKeyy^eva vovifxaTa

^taaKe^daavTeg, koi
^rjpdvavTeg.

§/^a-

(XKaXta TYji eyKpaTCiag Kai

aco(f)poa-vvy]$

5

Kai

yeuofJievoL ev ^aXafxtvL,

KaTrjyyeXXov rov Xoyov

Tov Seov ev Tals (Tvvaywycds tcov 'lovSaLcov' eixov Se
Kal 'lcoavvrjv
VTrrjpeTrjv.

10
aTrovdvjv

ToT Xpt202tomot.
repovg epyaaccvTat'
^atoig'

Opag TTaaav

itotovfxevovg
[j.rj

av-

Tovg cKetvotg KaTayyeXXeiv tov Xoyov TrpwTotg, tva
Kat
eKetvotg ovk

(piXoveiKo-

eXaXovv

et

fJLV}

fAOVotg 'lov-

Kai avTOt etg Tag avvayooyag dn-^eaav.
ttjv vrjcrov ayjpL Yla(j)ov,

6

AL€^eX0ovT€9 Se oXrjv
€K€L

evpovi^
bvo-

avBpa TLva fxayov

^evdoTrpo^prjTrjv 'lovSalov,

7 iWLTL BapLrjcrovv, 09 r/v crvv

avOvTraTcp ^epyico IlavXcp,

dvSpl crvveTcp.
8

OVT09 TrpoaKaXeadfievos

Bapva^av
yap

kcu

^avXov,

eire^rjTrfaev aKOvcraL

tov Xoyov tov Seov. dvovtco9
/xeOep- 20

OlaTaTO Se avToly
fjLrjveveTai

'EAu/xas", 6 fiayos'

to

ovofia

avTOv'

^rjTcov

dirocTTpey^aL

tov

dvOviraTov diro

ttJs iTLaTecos.
Y.tfi.a>v'

ToT
eTret^vj

attot.

YidXtv fxdyog lov^ahg Ka^ditep

Kai opa

TovTov, 0T€ fuv To7g aXXotg eKrjpvTTov, ov
^e
tco

acpobpa ayavaKTovvra'

dvSuTrdTW Trpoa-^eaav, Tore' ro ^e BavfxaaTOv tov 25
Kat iipoKaTetXyjfhfxevog eKetvov
AttocttoAwv'
ovT(a
Trf

dvbvTrdrov, OTt

fxayetci, rfieXev

aKovaat

twv

Kat

ot

Yiafxapenat
rtavTayov
vj

enotvfaav,

vjViKa (paiveTat Tvjg fxayetag

dXtaKOfxevr^g'
Trpog

Kevo^o^ta

Kai

v)

(ptXapy^ta atria tS>v KaKav'

r^v pt^av eXQovreg tyjs
oti

voaov° Tov dvBviraTOV eamv^a^ov ^top6aaat'
rjv

yap
diro
TrSig

ov KoXaKetag

TO Xeyetv, avvrjv

rco

dv$xmdTW dv^pt avvcTW,
;

tov irpdyfiMrfieXvfaev

Tog fJMvSave' irwf ovk e^e^Qrj Xoyav iroXXcov
o

av-

1^0*6»

Cod.

XIII.

10.

TX2N nPAHEXlN.
;

215

Twv aKcva-at

Kai ra ovoy-ata Se Xiyd'
>5.\

^ov

,

r/

rf

opa

OT/

oydev

\\ wpof

eire/S>? itpoacfxxraii

tov fj.ayov
K.vpiov

/

7
eiirov,

f>~ w^

cypa-

cKeivo^

>_t^ acpopfxyjv
rovg
cccrTe

f^ocKev,

aXXa

rov Xoyov rov

KarvjyyeXXov'
irpog
ev

iTreiVi^

aXXovg
eKehov
fjLvj

fxayog eapa
ireiaQ^vai.

"npofreyovra^;^

rovro kapay

5

9

^auAof

Se, 6

koI YlavXos, TrXrjaOeh UifevfiaTos *A-

yioVf aTevLcras ety avTov ehrev,

ToT Xptsostomot. KvravGa
Tijs yetporoviag'
otrep

ro ovofxa avrov afjiei/3erat fxeTa

Kat

eirt

rov rieTpou yeyevyjrat.

ToT ATTOT EK TH2 nP02
eKaXeaev
OTtep

PflMAIOTS

Eni2T0AH2.

TtVO$ lO

eveKev fJLere$y]Ke ro ovoft-a avrov o 0eo$, Kai SailAov ovra riauAov
;

tva

fxrj^e

ravrvi rSov ^TroaroXccv eXarrov
o

ej^Tj"

aXX

eayev e^aiperov

Kopv(f>a7oi

rav

fit.a6y}rccv,

rovro Kat avrog

KT-^avjrat, Kat irXetovog oiKeKtiireccg vnoQeatv XafBfi.

lo

Q
ToT

7rXr/pr)9

iravTos SoXov

koll 7rd(rr]9

paSLOvpyiaf, vle

15

^ia/SoAof, ixOpe 7ra(Trj9 hLKaLoavvrjS,
ATTOT.
roiig

Kat

opa'

ovy^

v^ptg ro TrpayfJia eartv,
ovrta

aXXa
Kara-

Karvjyopia'

yap Irafxovg Kat avatcyyvrovg

%e1

vXrjrreadat' evravQa aitoKaXvTirei

ra

ev rvj ^iavoia^ irpog (ry^^fjMrt

accryjptag aiioXXvvrt rov dvSvTrarov.

20

ToT ATTOT. "
Kat KaXug
etrre

Q, irXyipyjg iravrog

^oXoV

ozJ^ev eXXtTrcog

<j>yj(7t'

"

iravrog ^oAou,'
**

vireKptvero ydp'
cX^/Je
'^oKet
'Jrdcxyjg

"

vte ^ta/SoXov^
yj

TO yap epyov eKCivov errparreV
iracra ^tKatoavvy} avryj
rjv'

^tKatocrvvyjg"

yap

ep.ot

Kat tov ^iov eXeyyetv tov

avrov'

ovK

rjv

Bvfxov

ra

prjfLara'

tta

rovro

TrpoXa/Sm

etTre,

25

"

TrXyjadetg Ylvevfjiaros 'Ayiov,

rovreartv evepyeiag.
^yPpoi evavriog avTyj
ecrrtv'

AiATMOT.
dpery] ^e
yj

'ETre/

"^tKatoc^vv^g

ttKatoavvri'

ro Se irotoryjrt evavriov Kat avro irotOTyjg^'

ov Trotoryjg Se
(xvvyjg,

7rpoKeifj.evog fj.dyogi

dXX^

dvSpctiirog'

eyQpog ^tKatoet

ovy

yj^ dvQpcoTrog,

aXXa ra
e/c

eyetv d^tKiav rvyydvet'

8e

^«30

eyetv a^tKiav KaKog ecjrtv, ovk
ov pa^tovpyta
v)

KaraaKevvjg eart rotovroi' o6ev

^oXtorvjg eariVf

dXXa

TrX^pyjg rovrcev rvyydvet,

P

«iJT«7ro«OTtjc

Cod.

Q o^* Cod.

216
KaTo, ^idQeaiv

EPMHNEIA
avra ayaV
co

XIII.

ii.

eTrerai, KaTO. yvwfxyjv, aAA.' ov

KaT

Qvaiav

Trovyjpov

avTOv eivaif eiriaTaTeou.

JsiAfiPOT rjHAOrSiaTOT
evavTiov

EH EniSTOAHS TNA

.

OvK

((TTIV

tw

Qeiixi

vofxa:,

€[X(ppcve<TTaTef

r» ayaiTav Tovg eyQpovg
eig tov ixayov yevo[i.eva' 5

"TrapayyeXKovTi,

Ta itapa tov A.T:oaTokov
^ie<7Tpe<pe tov
^i

«AA
TiaTov

enei^fi

Tag odovg

KrjpvyfxaTog, Kai tov av6veBvos

a(f)iaTa

T^g TriaTewg,

ov aicav ro

yeipwBy^vai

vjv

•npoi acoTfipiav patiov, eK Tvjg

Ka9 eavTOv

oiKovofJiiag, a(o(ppovi^ei

TlavXog Tov ^Xdacpvjfxov' TvcpXmaiv eirayaywv
Kai avTOv yeipayayyjaaaav Ttpog fj.a6vjaiav'

Ttpog vovBealav,
e^i^d^^^dvj

t^v

yap eKeivx 10

BepaTieveiv tco (papfxdKco tvjv aTriaTiav, (oanep avTog ld6rj t>jv eK

Tov vofxov dvTiXoyiaV to ^e
ev

"

a^^pi Kaipov

opiov Trj

yvctifjiyj

^i^ovg

eavT^ fX^'" tov

(fxoTog ttjv

aTToXyjxptv, tov

Tpoirov fxeTaj3dK-

Xovaa

irpog to (BeXTiov.

Ov
Oeias

Travar) 8La(rrpe(pcou

ras 6dov9 Kvpiov ras

ev-

5

ToT Xpt202t6mot.
AiATMOT. Ka< TO
irpog ^vvdfxevov
'*

Oyj^

yjfxTv

noXefxeTg,

<f>i^aiv,

ov^e

fxdy^yf,

aAX' Itovg ILvpiov ^iaaTpe(f>eig Tag evBeiag.
oii

Ttavari tiaaTpe(f><i}v

Tag o^ovg Kvpiov,

TiavaaaBai ^ eniTrXyj^tg' ov ^vvaTOv ^e iravaaaOat 20
avff.<pa>veT

T» KaT ovaiav KaKW'

TovTotg Kat

ra

Tijs*

eiriTtfxtag'

€K
to

^XeiiovTog yap TV(f)Xog yevofxevog fxeTajSoXvjv ea^^^eV

dXXa Kat

" dy^t

Katpov

irpoaKetfxevov ^etKVvatv, OTt too (f^avXoog ^Xeireiv aiio-'

f3e/3i^K<i}g^
/iai

fxeTa tov ^i^XovfKevov Katpov, eaTai ev rco KaXcog opdv'

TovTO

TO pvjTOv dvaTpeiret

^o^av rwv XeyovTOOV,
TV(f>XoV ov

fxvj

dyadov 25

Seov

eivat ro iioteh

^XenovTa Kat

yap
cov

eKetvov tov

Seov

KaTa

TVjv yvcofxvjv TavTfiv

tov dyaBov htdKOvog
eTV(f>Xcoaev.

TlavXog,

"^vvdfxet

Tov itiov &eov Tov

KXvfxav

11
jir)

Kat vvv

I80V,

x^V ^vp^ov

eVi

cre,

Ka\

ea-r)

rv(j)\os

^Xeiroav rov rjXiOV, a\pL Kaipov.
'Ht avTOg Trpoa-^Gvj
afffxetao, tovtcjo

30
Kat

ToT Xptsostomot.

rovTQV yi^ovXyjQri itpoaayayeh.

q am^e^viKuf Cod. COrr. pr.

m.

cnco^e^XyiKcoi voluit.

XIII.

13-

T12N nPASEflN.
Ka/
laaic,'

217
eitt

loT ATTOT.
Tifx.copia y]v,
rj

vvv

lOov yeip iS.vpiov

ae.

ovk apa

a\X

[t.ovovovy'1

yap eXeyeVf ovk
ovK€Tt
^cSj-

eyo) TrotWf
('irt

aX\

rov ©eotJ

%€'/>'

opa to aTV(pov'

wf

YlavXov

irepf^aTpaxpev avTOV.

ToT
<f>ovTog'

ATTOT. ToVTO OV KoKol^OVTOg
€1

VjV

TO

p^fi.a,

«AA
avTOv

€7rt(TTp€- 5
eirotrjae

yap KoXa^ovTog
^€

riv,

§/a
Ttpog

TravTOi

av

TV<pXov'
Kep^avYj.

vvv

ov

TOVTOf

aXka

Katpov, tva tov avBvitaTov

'Ea ANEnirPA*oT. To
Kov'

**

oiXpt xatpov^^ [j.€Tavotag eaTt o-rjfxavTt-

tva

€1

fjuv

[X€Tavovia-vif

acoTyjpiag t^X'^

vapa ©e&u*

6/

Se lo

KaTa<ppov^a€i, Kai ovTxg T^g tov Qeov [xaKpoSvfJiiag Kai
TYfTog avaTtoXoyfjTov e^rj Trjv
^ik^j^v.

•)Q>YjaTO-

TIapa)(pj]fxa de iireiTecrev

eV avTOV a\Xv9

kou aK0T09,

12

Ka).

Trepiaymv

i^rjTeL

\€Lpay(Dyov9' TOTe IScov 6 avOvirai

Tos To yeyovo9, liriaTevcrev, eK7rXr)(T(r6fievos eVi Ty 3l-

5

ToT Xptsostomot. AtaTi
rjv

fxr]

erepov

arjft,€iov eTTOirjaev
fj.€T

TovTov iaov tov e^^Gpov kkeh.

Ka/
L,r\T€tv'

oKiya

;

ovk

T€Kfx.rjpiov

Trfg

TKpAOTrjTog to yetpaytiyyovg

Kat opa

TrjU

irvpaatv

o

avQvTtarog fxovog €T:taT€va€, Kai ovx aTrXagf

aXk

eKTrXrjTTOfLevog'

20

€?§€V OTt ov Xoyog ov^e a-naTri TavTa, opa itoaov

e^wra etye §<Sa-

aKoktag,
Krjfjift.€vov

ev apyrj

(ov

ToaavTrj €K-nKriTTOfX€vog'

tov

yap

irpoKaTet-

T^

f>.ay€ta avrovy TavTrj Tri Tiff.ci}pia -TTai^^evBrjvat
01

e^pv^'

(oanep ovv Kat

fxayoi vtto tcov (pkvKTt^tm eitattevovTO.

opa ^e
irt-

avTcvg ovK
CTTevaavTog,

eyyjpovi^C^ovTag

avToOtf aT€ tov avBvTtaTOV Xotnov

2^

ov^e

fJ.aXaKia6€VTag r^

KoXaKeia Kat

Ttfxrjy

aXX'

evOeag tov epyov eyofkevovg., Kat etg

Trjv

avTiirepa yjapav opfnwv-

Tag.

13

^KvayOevTes 8e

aTro

r^y

Ila^oi;,
.

ol

irepX

YlavXov,

rjXdov els Wepyrfv ttjs YiafKpvXias
prjcras dir

'loocivvrfs

8e d7ro)((o- 30

avrwv xmecTTpe^ev eh '^lepoaoXvpa.
^i^TroTe

ToT Xpt202tomot. T<
reSv
;

^\wavvr]g atioyjape^i aic
o^^ov'

av-

axe

eiit

fxaKpoTepav Xotrcov aTeXXof>.€vav

Kairot ye

vTtripeTrjg

rjV

dXXa

rov Kiv^vvov avTot

elyoV eXQovjeg ^e avTo\

r f

218

EPMHNEIA
cTrt

XIII.

14.

iraXiv €ig Tlepyyjv TTapaTpey^ovaiv'

yap t^v

[XYjTponokiv i^irei-

yovTo

TVjv

^AvTioyeiav.
rrjy
koll

14
els

hvTo\ Se SLeXOojrrey aTro
'

Hepyrjs, irapeyevovro

AvTLo\eLav

ttj^

ULaLSia^,
Tjj

elaeXdovTes
t(ov

els

ttjv

crvvay(oyr)v

tcov 'lovdaicov

rjfjuepa

2a^/3ara)i', 5

eKaOLaav.

ToT

ATTOT. WaXiv
fj.Yi

e<V

Tag avvay(6yag
[xvj^e

€v

ayYjfxaTi

lov^aiuv

eiavjeaav, (d<tt€
irav KaTwpdovv.

7ioX€fji.€Ta6ai

eXavveaQai'

Kai ovtu) to

15

Mera
Tes,

8e ttjv dvayvcoaLV tov vofxov
o'l

koll

t(ov TrpocpTj- 10

Tmv, direaTeLXav

dp\Lavvdy(oyoL irpos avTOvs XeyoveaTLV ev vfuv Xoyos TrapaKXr]-

dvBpes

d8eX(f)o)., eirLs

aeoos irpos tov Xaov, XeyeTe.

ToT

ATTOT.

Aomov

€VT€v6€v To. KaTo.

Uavkov

p.av6aVQfX€V'

ov

fxiKpa Ti€pi Tov YleTpov fxa6ovT€g Iv toH?

jrpcoTjv ^lprifx^voig'

opa ^e 15
€i

avTOvg a(f)6ovw; tovto rroiovvTag' fxeTa ^e tovto ovkcti'
/3ovk€a6€,
TYjg

tovto
Sj

fkaWov

eSe/

icapaKakeaai, aXX'

co

TYjg

(piXapy^iag,

K€vo^o^iag'

Ttag

iravTa avaTp€Tr€i

koc anoXXvai KaTO,

T-rjg

oiK€iag,
TTVjpovg

KaTa

TVjg

tcov

aXXm

aaTrjpiag'

eaTavai 7rapaaK€va^€i
"^^eipaywyovg
htiC,^]-

ovTag, Kai TV(f)Xovg

€pya^€Tai

cocrTe

20

Teh'
Ttav'

aXX

ovk€ti tovtov ave^/ovTai,

dXX

kavToig €7riTp€TT0vai to

ovh^v d(f)i7}aiv l^€iv'

Ka6aTi€p d^^Xvg €itiTi6tTai, Kai ^0(pog

ovK a(f)n^ai diaKX€ipai.

i\.MMaNioT.

Ei6og TOig

lov^aioig ev ToTg "EdjSjSaaiv civayivco-

aK€iv TOV vofxov y\.(ova€ag Kai Tovg itpo^prjTag'
Tcov

Kai fxeTa
^io

ttjv

tov- 25

dvdyvuaiv rtpoaofxiXeh Kai l^viyeHa^ai'

koi

01

'louWcov

dpy^iavvdyjyyoi fK€Ta ty^v avayvjoaiv itpoeTpeTtovTO Tovg itepi Ylav-

Xov XaX^aai 7tapaiv€TiKovg Xoyovg

TJj

avvayay^.

KE4>. K.
navXov
fvdaXfjs SiSaer/caX/a els H.pKrrov sk re tov vofxov Koi Kadf^fjs tS)v
Trpo(f)T]Tci>v,

30

laToptKri Kal evayyfXiKrj

16

^AvaaTas

de IlaiJAos', Ka\
ol

KaTaaeiaas

Trj xeip\, ehrev,

dvSpes 'laparjXlTaL, kcu aaTe.

(Po(3ov/ievoL

tov Seov, dKCV-

XIII.

22.

TON

nPAHEiiN.
KvjpvTTei TrpwTOV Tla.vXoi'
rjv

219
Kai

ToT Xpt202t6mot.
opa avTov
paTpiyei'
<f>wv'

EvTovOa
€v6a fAfv
vjv,

tyjv avvfaiv'

KaT€a7rapf/.evoi o Xoyot;, ira-

€v6a ^e ovSe*?

'^iaTpil^ei'

Ka6a)g

avTog

<f>vjai

ypa-

"

oyTa.v Se (f>i\oTifji.ovfX€vog €vayye\i^€a6atf ovy^ ovov

"

fxaa6yi

XpiaTog"
TciJ

—Ka)

mo-

/xer

okiya—-Opa
ov
\

tov Bapval3av itapa- 5

p^ftjpovvTa

llavAoo
'l(odvvr)g

iKng

yap

ov yf/ay€v airo

iapaov

wanrep
^v*

Koi rieTpco

iiavTayov'

Kanoi avTov

aiOeaifiLCOTepog

aAAa
17

Trpog to Koivyj av(jL<p€pov eoopwv.

'O Geoy Tov Xaov tovtov 'laparjX e^eXe^aTO tov9
7raTepa9 rjfiwp'
kou tov Xaov vy^coaev ev Ty irapoLKLa 10
injrrjXov

ev yfj AlyvTTTa), Kal fieTa ^payiovo^
1

i^rjyayev
eTpo-

8 avTovs

e^ avTrjf Kal

coy

TeaaapaKOVTaeTrj
eprjfjLcp'

^ovov
Trjv

T^9

TTOCPoprjaev ovtovs iv ttj

koll

KaOeXcov eOvrj eirTa
yrjv'

ev yfj

^avaav, KaTeKXrjpovofirjaev avT0L9
kcll

ws
15

ereaL TeTpaKoaLOLs

irevTrfKovTa.

ToT Xpt202t6mot.
Koivov
TtdvTOiv
dvdpaTTCtiv

Opa
Qeov'

avTOV tov Seov avTwv KaXel tov
Kai ^eiKvvatv avadev Tag evepyeitotel.

aiag avTov fi.€ya\ag ovaag'

Ka^artep Kat Y,T€^avo<;

20

Kai
(f)r]Tov.

yieTa Tavra, edcoKe KpLTas eoos ^afjiovrjX tov irpo20

ToT

attot.

E,VTav6a OTt

^ta(popQ}<;

KaT avTovg otKovofxenat

eOYjXioaev.

21

KaKeWev

fjTrfaavTO

^aaLXea,
K/s",

Ka).

eScoKev
(pvXrjy

avTols o

Geoy Tov ^aovX vlov
22
€Tr)

avSpa eV

3evLafuv,

TeaaapaKOVTa' kcu fieTaaT-qaa^ avTOV,

rjyeLpev av- 25

T0I9 Tov

Aa^\8

ety

^aaLXea,
tyjv

ToT
"^ov TTjv

attot.

Ov

Xeyei

dyviofj.oavv^v avTocv,

dXka

iravTa-

Tov Seov

<f)tXav6p<i}Trtav.

OeOACPHTOT EI2 THN EPMHNEIAN TH2 nPQTH2 TON Ba2IAEiaN. "
**

ZrjT-^aet

yap

Kvptog,''^ cpyjatv,

" eauT»

av6pianov

KOTa ty^v 30
eiri

Kaphtav avTov'

Kat evTeXeiTat

avTW Kvptog

eig

dpyovTa

tov

" Aaov avTQv'
6ev

OTt ovK €(f)vka^ag

oaa ev(T€tkaTO aot

YLvptog'^^ evTev-

[AavXog Te^etKe to,

"

evpov Aa/3i^ tov tov ^leaaat, dv^pa KaTo.

F f 2

220
Trjv

EPMHNEIA
Kap^iav fkov, bf voi^aei •na.vra xa
vpoeipvjKev

XIII. 23.

6e\'^fJi.aTd [jlov'" Trpoff^i^TiKas

yap Tavra

6eioTaTos HafxovvjX Ttpog tov ^aovX.
*le(T-

*Ot Koi ehre fxapTvprjcras, evpov Aa0L8 rov tov
aai,

avBpa KaTa

Trju

Kapdiau pov, 09

Trouqa-eL

irdvTa Ta
5

OeXrjfxaTa fxov.
'Eyjft.eicoTeov
cog

ov^afi.ios

avToXe^ei TOvTa ra pv)Ta KeHvTai ev
vj

T^i

^i^Xtfi

Tav

BaaiXeiav'
Ttpog

fxovov

7rpo(pi^TiKai

vtto
yj

tov 6eiov

"Eafxovrjk

eipYifji.eva

tov 'ZaoiiX

ovtco'

"

Ka) vvv

^aaiXeia
KaTo.

"
**

aov, ov aTrjaeTai aoi'
TYjv

Kai ^vjT^^aei Kvpiog eavTco

av6p(ii7iov

Kapoiav avTov' Kai evTeXeiTai Yivpiog avrcc elg apyovTa eni 10
oti ovk ecpvXa^ag ocra eveTeiXaro aoi Kvpiog.'*

*'

Tov Xaov avTOv'

23

TovTov
Tcp

6 Qeos^ anro tov airepfiaTOs

KaT eirayyeXiav
TrpoKrfpv^avTOs

24.7}yeipe

laparjX

^coTrjpa

'Irjaovv,

layavvov, irpo Trpocrwirov Trjs elaoSov avTOv jSaTrTiorpa

fxeTavoLas iravTL tco Xaco ^lcrpayX.

15

ToT Xptsostomot.
pyjKOTcg avTOv, Kai

Fi'iTei'^y]

yap

tco ^ee*

KaTeiyovTO ag dvYjov')^^

to

avvei^os tovto avTovg vjXXoTpiov,

wg

TTpog yjpiaTOKTOVovg ^iaXeyovTai, ov^^e cog dXXoTpiov

dya6ov avToTg
avToTg to tov
(f)vja]

eyyeipi^ovTeg,

dXX&

to oiKeioV

Trdvv TroSemv

-fjv

AaPiO ovoff.a' ovKOvv vtto tov Trai^og aiiTov " TrpoKvjpv^avTog lcodvvov Tvjg elaotov avTov'''^
Xeyer
ff)evyei

/3aatXevea6ai
e^iao^^ov tvjv

20

adpKcoatv

ovTcog Kai

Icodvvvjg

to evayyeXiov
vjv

ypd(f)Cov, eiri

tovtov KaTaoiKovfji.ev>^v

avveywg' ovofna ydp

avTco ttoXv

KaTa

tvjv

anaaav.
*'

Hyeipe Xeyet, ovk eKTiae' tov ydp ovTa

vjyetpev,ov tov

fi.vj

ovTa. 25

35

Oy
efxe,

8e eirXrfpov 'Icoavvrjs tov bpofxov, eXeye, Tiva fxe
;

vTTOvoeLTe eivai

ovk elpl

eyco,

dXX' l8ov, epycTaL fxeT

ov ovK

elfxl

LKavos to inrodrjfia tcov ttoScov XvaaL.
lcodvvvjg
tvjv

ToT Xptsostomot. Ka/
aXXa
Tai'
TrdvTCtiv eir

^e

fi.apTvpet ovy^

dnXagf

avTOv ayovTcov

^o^av,avTog avTVjv drroKpove-S^

ov

ydp eaTtv
Tviv Tifi.v]v

laov, fxv]tevog 'ht^ovTog Ka) itoXXwv viiapyQVTcov,
ltco6e7a6at'

TavTVjv

Kai

fxi^^^e

dnXcog

dXXd

fJ^eTa

to-

cavTV]g VTToaToX-^g.

XIII.

27-

TilN nPAHEllN.
l^^iKccg

221

Ktpiaaot. MovT^f yap Kat
K€ifx.ivri^

epyov lari rrj^ irdvra vTrep-

ovaia^f to

ev

eivai

^vvaaOai tkxi to YlvevfJ.a to hyiov
aiTocpaiveiVf

Kai ueiag (pvaeojg

Koivmovg

Tovg irpoaiovTag

avrrj

evuTiapyei Je tovto ov KaTo, [AeToiXvjrpiv Kai [xe$e^iv tvjv Ttap «tc-

pov Tivog,
€v

aAX

oiKoQev

Kai ovaioo^wg tco X.picrToo'
ovv

/SaTTTi^ei

yap 5

'Ayia UvevfJiaTr

Seog

apa ecTi Kai Kapirog tov
e^^pa toi/to,

0€oi), Kat

Ylarpog

6 evavSpwTr-^aag
cog elg

Aoyog' dkX^
jtxeToe

Kat ot€ yeyovev

av6pamog,

wv Ttog

t^?
o

dpp-^TCog

tc Kat a-neptvoyjTiog

evwBeiafig ovtS) aapKog.
TTCioVf

Kai yap

[xaKapiog j3a7rTtaTy]g Trpoettov tfxdvTa tcov vtto^v]- io
vfxag /3aTrTi(T€t
ev

^'

OTi ovK eifxt o^tog tva Kvxpag Xvaoo

"
"

fj.dTQ}V

avTov,

TipoayjveyKev

evdvg'

" ovTog

ITvff|U,aT;

'Ayix Kai rrvpr^ Kat iiohag ^vjXovoTt Kai
Tot (paifj Tig av, eiye vovv eyot^ cog

vTro^^Yjfj.aTa
cov o

eyoov'

ov

ydp

aaapKog

Ao-

yog, Kat

ovtcoo

yevofxevog

Ka&

yjfxSigf

iio^ag eyet

Kat vTro^vifxaTa,

aXX

OTC yeyovev avBpooTTog'

eTret^^vj

to eivat &€og ovk dTrcokeaeV ^5
Tri-

evvjpyrjKe TrdXiv

Kat ovtq) OeoTrpeTrug, to IlvfyjOia ^t^ovg to<V
ijv

cTTevovcrtv eig

avToV

yap

ev TavTco

Seog t€

Ofxov Kat avOpcoTrog

afTOf.

O
26

TO

vTro^rjfJLa OfxoXoyciov
;

ovk d^iog eivai Xvaai,

Trcog

ttJ

ovata

avyKptS-^aerat

20
vlol

Av8pe9 a5eA0ot,
(f)o^ov/JL€POL

yevovs ^A^paafi, kou

ol iv

vpuv

Tov Qeov, vfuv 6 Aoyoy oiros'

rijs (KOTTjpLas

i^aTreaTaXr].
Airo Tov TtpoiraTopog avrovg KaXei.

ToT Xptsostomot.
TO
e7rayofii.evov ^rjXoT.

'EvTavfla to

vft.Tv

ovk

lov^aiotg'

^t^coafi^
Kat

Oe avTo7g e^ovaiav diroay^ta6r]vat

twv tov

(povov TeToXfxrjKOTOOv'

27

Oi yap KaTOLKovvTes
T(ov Ta9

ev 'lepovaaXTj/j,

kolI

oi

apxovTes

avTav, TovTOv dyvorjaavTef, Ka\ Ta9

(f)a>va9 T(ov 7rpo(f)r)~

KaTa

irav

aa^^aTOv

dvayLV(oaKopieva9, Kpivav- 30

Tes eTrXrjpcocrav.

Tot

attot.

riavTap^oy
ft.rj

airov^di^ovai

^eT^at

oiKeTov

avTco

ov

TO ayaSov, iva

cog

aXXoTpico rrpoae-^ovTeg <pevyooaiv'
(prjaiv,

e^nettrj
rjv

earavpujaav avTOV, tovto

" a-yvo^aavTef*" dyvoiag

to

EPMHNEIA
afj.apTfiixa'

XIII.
vjpefxa'

28.

opa

Tricg

Kai VTtep CKeivav airoXoyeiTai

Kai ov

TOVTO

fj.ovov,

a\X

OTi KUi ovTcog €^€1 yeveudai.
TfJiiv

ToT

ATTOT.

"

Xoyo^

Trjg

awTYipiag e^aTreo-TaA'»?'"

Tyjv

evyeveiav evTavBa ^eiKvv(ri tvjv

lov^aiK-^v.

Toi(; Tov eva Kai [xouov auefBag toX[/.S)(TI ^iaipeiv Kai

dva

[/.epog 5

KTTav Tov &eov AoyoVy ava
fA.r]

[i.epo$

^e tov eK M.apiag avBpaTroV

Kai
Tyj

o[/.oXoyovcriv
Tvjg

eva Kai tov avTOV, KaBo yeyove o-ap^
aif/.aTog,

Aoyog

[xeToyri

aapKog Kai tov

UaiiXog evTavOa Kaipiav
Aoyog'
Kai oti eTd(pv]
oti oaov 10

eQcoKe Tfjv nkfiyyiV
ev
fJivy]f/i.eia>'

Xeyei yap qti dvr,peBYi

Kai oti

Seog avTOv

rpfeipev eK

veKpm' opag

TO KaT avTovg, ovte oKwg

TreirovQev

eK 'M.apiag Trap

avTovg tov
ov'^

&eov Aoyov
oyrftjf

^iaipovfi.evog

dvBpwTtog'

dXk

rj

dyia EKKXrjaia

t%e/

«Aa

eva Kai tov avTOv oioe tov eK llaTpog Kat eK

vapGevov, tov KaTeXOovra Kai
TraOovTa Kai
fj.evov

aapKcoQevra Kai
eig

evavBpairyjaavTa'

avaaTavTa' Kai aveXOovTa

ovpavovg'
ryj

Kat KaQ-^-^^S

eK ^e^tm tov Ylarpog' Kat epypfA.evov ev
^iiovTag
fj.ot

^o^^ tov

UaKav

Tpog Kpivai
TeXog'
^to

Kat

veKpovg'
fuy}

ov

t^j-

^aaiXeiag ovk earat

'^oKel

Tovg

ovTcag irtaTevovTag ^lov^^ai^etv,

^OKccat XeyeaGat 'KpiaTtavot.

28

Kat

fxqbefXLav

alriav

Oavarov

evpovres,

yn^aavTo 20

YliXarov avaLptOrjvaL avrov.

ToT XPT202TOM0T. Opa
irov etireiv

TrSig

avToTg Trepiairovhaarov tov rpodft,a ft,ev

rov SavaTOV Kat YltXaTov eig fieaov (pepovatv
KptTyjpiov,
dfj.a

tva ^yjXov ro irdQog yevrirat diro tov
vot

Se Iva CKeiKcti

ft.ei^ovwg Karriyopovvrat, dvtpi •Trapa^ovTeg dXXo(f)vXoo'

ovk 25

ehev evervyov, aXX "
fj.yj

-yjToyaavro""

"X^dptv

eXa^ov

(pvjatv, oog eKetvov

QeXovTog'

oirep

aa^pearepov Herpog Xeyet,
e(f>tXei

"

eKeivov Kpivavrog

*'

airoXvetv" Travv

avrovg

TlavXog' Kat opa ovk ev^tarpi<f>ovov'

I3ei ttJ dyv'j}fji.oavvy} tSov

Kai
ovK

fneT
yjv

oXtya

—Kai "
6coft.ev
;

iraTepav, aAA' ayTor^ e(f)iaTy)at rov
fi.yjtefii.tav

atriav Bavdrov evpovreg'"

oirep ;^o

dyvoiag'

yap

ori oyp^ cog

^ptarov avrov

eiyov, rivog

eveKev Kai avYjpovv

39

'Oy Be krlXeaav iravTa Ta nepl avTov yeypafifieva,
KaOeX6vT€S aTTO tov ^vXov, eOrjKav
els fivrj/jLeLOV.

XIII.

32.

T12N nPAHE12N.
'

223
to Trpayixa

ToT
ov'

ATTOT.

Opa

7tu><;

arirov^afajf e^ei^ev oiKOVOjxiai

opa Ti XeyovTCi
;

erretiTav'

OTi eaTavpcodi^'
ol^

ti

tovtov aTriBava-

Tcpov
OTi

OTi

eTacftv}

itap

avTwv

eiirjyyeWeTO acnTyjpia eaeaSai'
Kai tov vofAov ^aKKov'
Yj^vv^dvjTe ev too

Ta<f)€ii a<piy}ai afxapT^^fx.aTaf

Kai ovk

«Vfv,

m ovk
fx-^

y]l3ovkrj6-)^T€,

aAA' " ovk
Tt<;
vj'

vofJLOo

Majv- 5

" aeas

oiKaiaBrjvaif Tia^ Of

av

tj," (prjai'

ovQev

yap 0(peXog eK-

eivav eav
acpeaiv'

Tig evepyeaia

^ia tovtq vaTepov TiSrjai tovto tvjv

Kai fxei^ova '^eiKvvaiv, otov a^vvaTov ovTog yevTjTai.

O
Xala?

8e 060$" yyeipeu avrov €k veKpau, 09

a)(f)Or]

eVt
10

rjpLepas TrXeiovs T0I9

(ivvava^axnv avrco airo

rrjs

TaAt-

€19 *lepov(Ta\T]/x.
e'k

2ethpot APxiEnisKonoT i\NTioxEiA2
PQNA EnisTOAHS.
VTto

ths hpos

Ma6

'Mrj Gopv/SeiTd} §€
el

a€ TO Tov

'I^cTovv €yYjyep6ai
yj

TOv Oeov XeyeaBai'
6

yap
eaTiv
*'

lYjaovg ovk
rj

akXog eaTiv

Ao^f 15

yog

aapK'j}6eig, ovTog

te to,

"^vvafKig tov YlaTpog,

ti

aitavTa
'*

evepyel

KaTa

\ptaTog

©eov

tvvafLig

Kai

06ov

ao(f)ta'^^

avTog eavTOV avaaTaKevat vorfiYjaeTat, Kai eyyjyepBai
VTTO

k€yofJ.evo(,

tov YlaTpog,
eiret

e(f>

ov (og ap^^^Yjv

Kat aiTtav ay^ovov
*'

aitavTa

avacpepeTat'

Kat avTog (pYjaf

XvaaTe tov vaov
20

"
3^

TOVTOV, Kat ev Tpiaiv ^fi.€patg eyepia avTov."

Olnves
rjfieLs vfJLas

elai vvv fiapTvpes

avTov irpos tov Xaov.

kcu

evayyeXL^ofxeOa ttjv Trpos tovs iraTepas yevo-

fxevTjv

eirayyeXLav, otl TavTrjv 6 Oeos TreTrXrjpcoKe tols

TeKVOLS avTCJV rjplv, dvaaTiqcras ^lrjcrovv.

ToT Xptxostomot. Ovk
/3atovvTo'
Tipog

av ovTeg

et

fXYj

6€ta

tvv<xfj.ei

ej3e- 25

ovK av irpog av^pooicovg (povwvTag TotavTa efiLapTvpY]aav,

avTOvg rovg avehovTag.
\.Yiaovg

To

ovofna

eirt

tov

av6pco7rov

eKXafx^avovatv,

ot

twv

6eoKTova)v a^eX(pot'
€v
fi.vYjfji.eta)'

eirft^y)

irpoXa^m

etTce

Te6eia6ai tqv Aoyov

tva

p.Y)

Ttg

vnoXa^Yi aaapKov avTOv etpYjKevat rov 30
KaXei'
ov^afxov "^tatpeaiv
^t^^ov^ tco

Aoyov,

ira.Xiv

avTOv

lYjaovv

aapKw6evTt

©€w Aoyw

fxeTa tyjv evccaiv'

TravTayov twv

aae^m

aTTo^ppaTTcav to aTOfna.

224
33

EPMHNEIA
ylypainai rw
cre.

XIII. 33.
devT€pa>f

'Q.9 KOLi iu T(o y^oKixco

Ylos

fiov (i (TV,

iya

arjixepoi/

yeyivvrjKa

'J^&y TOV Ik tov YlaTpos

yewvjGevTa tovtov eipyjKcv €K vcKpav

ava<TTavTa.

Ktpiaaot.
<jKO[i.i.vog
*'

'O

iKOVog
7}

e/^Wf tov TlaTepa, Kai vTto

fjiovov ytvo}-

Tov TlaTpoi,

ao(f)ia

Kai

Aoyoi avTov,

*'

t^s

{Ji.€ya-

Xy}$ (3ovX^g

AyyeXoi"
yjft.Tv

/cara tvjv tov IlpocprjTov ^ojvojv, TVjg jtxfra

crapKOf oiKOVoixiag

to [xvaTVjpiov ev fxd\a '^iaTpavoi' Tiog yap
e^ avr^S^g

m

(f)va€i

Kai dXrjBagf Kai

dvaXafxrpag Tyjg ovaiag tov Qeov
dvBpftiiiog,

Kai UaTpog, yeyove crap^f tovt€<7tiv
ipctiVYjv'

KaTa

t>jv

Iwavvov

1

o

Kai K€yj)r}ft.dTLK€V d^€\<pog tZv
fK€^

€tti Trjg yrjg,

Kai

t>jv

KaTa

cdpKa

vfkMV

vireaTr]

y€vvrj<Tiv'

KaiToi Trpoaicoviog wv Kai aei
€i

avvv<p€aT7]Kcog tco

yeyevvi^KOTt, ttA^v

Kai ykyove
€(pr}

adp^.

lOiov

ovTa
*'

iiov

oiOev avTOv Kai ovTOog
€yo)
irjv

llaT-^p
cre*"

yap, oti

liog
'

fi.ov €1

av'

avjfxepov y^yevvriKd

opdg evapyrj

ttjv ofi.o-

5

Xoyiav yjyovv

dvdpprjatV
ov

to

ft.€v

ydp " e/"
yeyovev'

TeSetKev, iva ^ei^yj
yjv

Tov TTpoatoivioV

yap

ev

"/jpovx
**

aX\

aet

tovto,
iva tv]v

TOVTeaTiv Tiog' enyjveyKe te to
veoTdTrjv
eKccv

arjfj.epov

eyevwjad

cre,
r^v

avTov Kai KaTo, aapKa

^ei^rj

yevvYiatv,

vitefietvev

tid Trjg

dyiag napBevoV TavTy

toi

Kai BeoTOKog wvofJM- 20

aTat.

'HsTxior npESBTTEPOT.
aTOV
aiv'
V(ag
Trperret ^^ttoi/

TavTa
rjTig

Trj

evavGpaTT-^aei

tov \pi-

Ta

pyjft.aTa'

y^poviKrjv

eiye t^v iTrKpoiTVj-

TO yap

arjfj.€pov

Kat avptov

y}ft.€pav

eaTi napaaTaTtKOv' d-^o-

ydp napa tov Ylarpogy ag Kat

rrai^eg aipeTiKoiv 6ft.o\oyovat, 25

T/*CT€Ta/.

34

"Otl Se aveaTTjaev avTov iK veKpav,
\nrocrTpe(l>eLV
V/JLLV TOL

firjKeTL

fieWovTa
otl
8co(r(o

els

dLacfyOopav,

ovT(t)9

eLprjKev,

OCTLa Aa/3i5

Ta

TTLOTci.

Eethpot APxiEniSKonoT Antioxeias ek ths
Xeycov ofj.okoyeh to aaft.a tov

npos;

TiMo-30

0EON APXiEHisKonoN Aaexanapeias ehistoahs.
yovv

"^ev^^eTat

0eov Kat

'LcoT^pog

\piaTOv

TraSvjTOV, YjToi

TraSm ^€ktikov'

Kai

KaTa TavTOv Aeywv ayTO Kat

XIII. 39Trpo
TYjg

TftN nPAHEXlN.

225
aOavaroV

ava(Trd.<Tiag acpSaprov, rcvTeaTiv aTraSeg Kai

nyv yap Kara ro avafxaprrjrov acpdapaiav Trpo^yjXov wi e/%fv e^

avrov Tov Kaipov

ryji

capKwafo)^.

35

Afo Kai

eV ^Tepcp Xeyei, ov 8a>(T€L9 tov oaLov
jiev

aov

ISeLV

36 8La(f)dopav' Aa^lS
Tov

yap

idia ycvea VTrrjpeTTjaa^
koll

r^5

Qeov

^ovXfj, iKOL/xr)dr],

TrpoaeTeOrf

wpo^ tovs

7raT€pa9 avTOv.

ToT ATTOT EK TH2 nP02 AlAESINOTS^ Eni2T0AH2.
(Tia^ '^(tiptov aTtf.pyacrafxevyi rov T(X(pov'
6

A(f)9ap-

e^ avrov

yap

rjiuv eyepGetg

l^ptaro^,

cff

a(j)Gap(Ttag

aXrj6ag

rjyefxwv avareraXKeVy tva

Kat 10

y]fxe7g

eK tojv rd^pav ttavacyravreg

Kara r^v

eX7Ti^ofj.evv]v

avaaraaepa

atVy ev ve(f)eXaig

avrx ro ^evTepov

epypft.evj} fj.eTa ^o^vjg elg

TTp (TaTiavTrj a(i}ft.ev.

HsTXioT nPESBTTEPOT.
rov itoSovg, Kat
rrjv ^p^yrjv

O

yap

yipt(JTOg

Kara rov Kaipov
dog

eavrov Kai ro awfxa y(cptg (j>6opag

i^

Qeog

^i€(f)vXa^ev.

37

Kat
'O
fxevov.

elde 8La(f)0opav'

ov 8e 6 Geoy rjyeipev

e/c

veKpiov,

ovK ei8e 8La(p0opav.
TTjv (pvatv

(pdaprog wv Kat Trpo Savdrov opa eavrov (pSetpo-

20
v/iiv,

38

TvciXTTOv ovv eaTOi
vfiiv

av8pe9

a8eX(j)(}L,

otl
koll

8La
airo

^gTOVTO

a(f)eaL9

afiapTLWv KarayyeXXeTaL'
ev
vofJLCo

TravTLDV, (hv

ovk

r)8vvr)0r)Te

M-Covaeco^ ^LKaLco-

OrjvaL, ev tovtco Tras 6 TTLaTevcov ^LKaLOVTaL.

ToT Xpt202t6mot. Ka^ Herpog
fx,vvjfj.ovev(i}v

are apyrjg ovavjg nepi avrov 25
Tiepi

eXeyev

*'

e|ov etTteTv fxera Trapprjaiag

irarpKxpTtpoaereBri

*'

yov Aa/3<S*

Kai ov Xeyei ort eTeXevrvjaev,

akXa "

"

irpog Tcwf Tiarepag avrov.
rtOyjatv, <xXX

Kat opa

TTiSf

ov^afi.ov

ra KaTop6(avipQ}-

fxara avrwv

evepyeatag rov Qeov, ei^eXe^aro,

aev, eTpo7ro(f>opy}ae'

ravra

de ovk eKetvxv eyKuift.ta' rjr-^aavro, e^ooKe'

30

Tov

Aa^t^

eyK<i)fita^ei fj.ovov, eTietVifi e^ aiirov

^ptarog.
irel-

Tot

attot.

T/

fj.ri

eirrfyaye

fxaprvpiav ^/ ^g efxeXXov
;

BeaGat ort a(peatg afxaprtSov ^t
*

avrov ytverat
*E3eo-ff>j»oL^.

ort ro

anov^^a^o-

Leg.

226
/xevov TQVTO
YjVf

EPMHNEIA
^€?|a<
Tewj^v.

XIII. 40.
tovto t\
cofJi.oXoyi^iX€vov'

OTi aviaTYj'

€K€7vo avafJL(pia/3-^Ti^Tov

Kai
«tto

/xer'

oXiya—-Opa
Trpofpi^Twv'

wwff irXeKet

TOv

Aoyov airo

tojv napovTcov

twv

aico tov inrep-

fxaTog Tov KaT

enayyiXiav'

eha

tov

lccdvvYjv eTrdyei iidKiv'

Kpt-

vavTes enXYipcacyav itavTa

Ta yeypa^ixeva' eha fxdpTvpag Tovg 5

Aiio<7Tokovg TYji avaaTdaewi'

eha

tov Aa(3i^ [j.apTvpovvTa'
e^OKei eivai'

oy^e

yap t« TiaXaia i<jyvpa Ka^ eafTa
avev eKeivcov
caaTe 01

ovTvg ovt€ TavTa

eKaTepcov "TiicrTOVTai tov Xoyov.
OTi
eig

Ammaniot.
^tKatovTat

'Zvj[x(ici)T€ov

tov KpiaTOv TriaTevcoVf Kat
o

Kat dcpecnv

d[ji.apTtcov

XafxPdvet'

yap

vofxog M.cov-

lo

aeccg ovk dtiKog
afxefXTiTCtig

dXXd

cxKXY]pogf

Kai '^vvdfxevog ^e ^tKaicoaat

tov

navTa Ta tov
dv6pcti7iotg

vofxov
e</>av>7,

TeXeaavTa'
^td to tov

^io
evt

d^vvaTog eig KaTiTaiovja ylveaBat

TopSaoatv

Toig

TidvTCnv evoyov'

ov/^ o vofxog ovv

ovk YjhvvaTO ttKaicoaat,
'^td

dXXd to
twv evTO- 15
ovk

aKaTopOcoTOv avTOv d^vvd^ovg evotet Tovg dvQpooTiovg

Xav Tov

vofxov otKaicoQy^vaf

KaBcbg Kat

to pYjfxa

(pYjatv^ ** cov

"

y]^vvvj6Y]Te ev vofxcp

Mcovaeoog
fxrj

^tKaico6y]vat.*'

40
41

BAeTrere odi/
(f)r)TaLs,

eireXOrj

ro elfnjfxemv ip rols irpokoX
OavfxaxraTe,

IdeTe,

ol

KaTacfjpovrjTai,

kcu

a^avia-OrjTe'
vfjjav,

otl epyov iya> ipyd^ofxai iu tols rffxkpaLS 10

Ktpiaaot.
Tpayy

iSeTe

0/

KaTa<ppovYjTat
fi)f]

Kat eJit/SXetpaTe'

Kat

ov iiSig vTtoT€fxv€Tat'
etpY]fxevov.

eTieX^Y], <f>v]atv, ecp

vfxag to Tipog

Tovg dXXovg

ToT Xpt202tomot. KaTaKeKpayoTeg
7ipo<f)YjTOV

TYjg

d^tKov Kpiaeccg tov 25

A^fSaKovfx dnoKpiveTat

Qeog

Toig d^tKovat,

Tag eao-

fxevag avfxcpopag

avTOig TipoaTiayyeXXcov'
Kat ydp

6avfxdaia ^e Xeyet Ta
y]v

avToig avfx^Y]aea6at fxeXXovTa'
oc^/ov, TiSig

TioXXYJg eKTiXvj^eccg

lapaY]X,

ev TeKvoig
ti

KaTY]pi6fXYifxevog

©eov Kat

Tipco-

TOTOKog mofxaafxevog, Kat
TOig Ba/SvXooviotg'

m

uTioXcoXev AtyvnTog, 'napa^e^OTat

30

Kat ov fxovov fxayaipa., Kai
Toig anevKTotg

dXXd ydp Kai ^ovXeia
TavTa
Kat
^e,
<f>Y]ai,

Kat

atyjxaXcoata

anaat'
eaTiv,
cog

ToaavTa Kat TY]XtKavTa to fxeye6og
eiTig

d7iiaT(7a6at

avTa

vft.iv

iipoaitayyeXXot.

XIII. 44.

TliN nPAHEXlN.
ix€v TTpoipavoii ^ciK€i

227
Xeyeiv laro-

©EOAOTOT^ 'ArKTPAS. TovTa
piKwg'
vj

^e rmv pt^TcHv evvoia
eTr/

iCTi TOiavTT,'
6

aito

r^f rwv KpiTwv
AfX^aKovfji.

a^iKiag

KaBoXiKrjv
raJv

olKovoiJi.iav

TrpocpYjTyjg

tov

Xoyov aTrrjyayev' ag
S6o/x€vct>v

ovTCcg

c^^ovtcov

Tipay^Tm

6avfJi.aaT^g

€9r/jU,eA€<af, eKirXrjTTovcxi^g

Kai a^pavi^ovcyjg rov? /fara-S
e7r//Ae'Ae<av,
>?

<f>povvjTag'

froiav

^'

av

€iTTOi[xev 6av[ji.aaTrjv

tvjv
yj

^ta

T^g Tov X.picrTov oiKOVO[xiag Kai
yov[JLev(cg

eTri^vifxiag

yivoixevr,v'
TYjg

ev

irpovi-

/xev

roiig

yaXeiiovg vfBpiarag

vjfxeTepag

<f>v(Tecog

^ai[xovag

r,(f)dvia-ev'

eya.klvoxxe ^e Kai tvjv d^iKiav, OTrag TrXrjpaQyj

TO
*'

ev "^aXfLoTg

elpvj^xevov ^^ dvdaTVjOi

Kyp/e,

[xv}

KpaTaiovaGa av-io
K.vpi€y vofxo-

BpcoTtog, Kpi6-^T(ti<Tav e6vv] evwiiiov

aoV KaraaTVjaov,

aeT>jv eTT

avTovg'

yvwTacrav
fJLrj

euvv]

oti avfjpwiioi eiaiv.

^Kpyov,

^

ov

TruTTeva-yTe, iav tl9 eKdLr^yrJTaL vfuv.
OTt aTTta-Tov ^OKeT eivat'

ToT
42

ATTOT.

M>; 6av[xdav]T€

Kat avTO
15

TipoeipvjTat ava6ev.

*Y!i^L6vT(ov Se

avT(DV els to fieTa^v (rd^^aTOv TrapeXv6eLar]s

43 Kokovv XaXrjOrjvaL avTols Ta prjfiaTa TavTa.

Se Trjs (Tvvayoayrjs, rjKoXovOrjaav ttoAAoi tcov 'lovSaLcov

Kol

Tmv

(re^ofxevcov
OLTLves

TrpoarjXvTcov

rw IlauAw

Kai T(p

Bapvoifia'

irpoaXaXovvTes avTols, eireLOov av- 20

44 rouy TTpoafieveiv ttj )(apLTL tov Qeov' rw re ep^opievco aa^^aTcp a)(e8ov Traaa rj ttoXls avvi]-)($r] aKOvaaL tov
XoyOV TOV KvpLOV.
'Ammcniot. " E/f TO [xera^v Sa^/3aTov*" avT< Toy to eaaofxevoVf

wg

aa(f>vivi^€t AfaTW.

25
tvjv

Tot
daecog'

attot.

E<^€f Toy TiavXov
eTct6v[t.iav

(rvveatV

ovy^t

tot€ e6av-

[xda-6v! [xovovy

dX^Xd Kat

avTotg ^evTepag eve/SaXev aKpcfxvj

elitm Ttvd airepfxaTa, Kat
(care

eTTtXvaag, fxvj^e eTrefeAfiwv
[xvj

Tw XoyWf

avTovg avapTy^aai Kat otKetwaat eavTW, Kat
tc5

yavvorepovg epydaaa6at
tpvyag,

itdvra d6poov eig rag eKetvav ptxpat 30

eiTteVf ** ot< d(f>€atg
e^-^Xciiae'

d[xapriwv v[uv ^;a rovrov KarviyyeXrat'
ev6ectig
;

TO ^e Ttwg ovK
7]v

ttart avrovg ovK e/Sditrtaev

ovk

Katpog'

ireiaat e^et coare (3e^aict}g e[Xfxev€tv.
s

0fo8«pov

Cod. a

Gg

228
45
'l8oi>T€S'

EPMHNEIA

XIII.

45.

Se ol *lov8aLOi tovs o)(Xov9, eTrXrjaOrja-av

^-

\ov,

KOii

avreXeyov tol? vtto tov UavXov

XeyofjLevoLf,

jSXacrcl^rjiiovvTef.

Tor XpTSosTOMor.
Xeyeiv cKeivovg'

Opa

Tfjv

KaKiav
eTroiei

irXyjTTOfji.evvjv

ev

TrXyjTTetv eTepovg' toZto fxaXXov

avTOvg

Xafj.npovg, to avTi- 5

to TcpaTov avTOfxaToi TrapeKdXecrav.

ToT
(pvjfxovV

ATTor.

AiaTi

irpo

tovtov ovk avTeXeyov

;

opag oti TtavKai

Tayov naBei

eKivovvTo, Kai ovk avTeXeyov fxovov,
yj

aXXa

e^Xaa-

Kat yap

KaKia ov^afxov icrTaTat.
yj

Tor

ATTor. Toa-avTYj t^s (Sac^Kavtag

Tvpavvtg'

iroXXot

yap 10

Ti^KovTat Kat aitoXXvvTatf OTav eTepovg evtoKtfj.ovvTag 'ttwatv, oVav

eKKXr^utav

(ji(^eXovfkevY\v

oXoKXrjpov,

vj

Xoyw

vj

fTepco Ttvt
Xotirov,

TpoTrco'

ov Tt %e/)jov yevotT

av

;

ov^e

yap

tc5

ddeX(pw

dXXa

Kai

Tw

6eXyjft,aTt

tov Qeov

01

TotovTot fxdyovTat.

Hepi fieraBeaeoiS tov Kqpvyfiaros

fls

ra

edvr),

biayfiov re avrav

eKel Kal

I^

d(})i^ea>s els 'Ikoviov.

46

HapprjaLaaajjLevoL
elTTOV,

re

6

UavXos

kcu

6

Bapvdfias

ToT
u.evotf

ATTOT.

Opag

Tiai

(fytXovetKYjaavTeg fxdXXov
toc
edvi^'

e^e^etvav to

Kyjpvyfux.,

Kat fxdXXov edajKav eavTOvg eig

dnoXoyyfTa- 20

Kat VTievSvvovg eavTovg Trot-^aavTeg itapd Tolg olKeiotg' Kai
avd^tot eaTe, dXX' eKpivaTe eavTovg dva^iovg.
rjv

ovK

etirev,

YfXLV

dvayKOLOV TrpcoTOV XaXrjdrjvaL tov Xoyov

Tov Qeov'

ToT
vofj.tcTfi

ATTOT. Ata TovTO TavTtt XeyeTat, tva
Tig TovTO yejevyjdOat.

fj.y}

wg eK iiapepyov 25

YnreLBr] dTrcoOelaOe avTov, koI

ovk d^iovs KpiveTe eav-

tovs

Trjs alcoviov ^co-qs, l8ov, aTpe(f)6p.eOa els

Ta
Twv

eOvrj.
TTpo^pyjTav

ToT
eiTotovv'

ATTOT.
fj.yj

Ov^ev

v(3pt<TTiK0V,
(f)yiai,

^y}

Ka\

eTtt

XaXeiTe

YjfJ.h,

XaXiav.

30
yjfxdg
yj

ToT
vfxwv

ATTOT.

Ov')^^

yjf-dg'

ov

ydp

etg

v(3pig

yj

Trap

tva

yap

fj.y}

Tig evXajBeiag eivat

voft.i(}-yj,

to ovk di^iovg Kpi-

V€T€ eavTOvg, Ota tovto irpwTov tlrtev

"

dTtoodeiade avTOV," Kai Tore

XIII. 47-

Ti2N nPAHEI2N.
Ta
edvy]'" TioXX^^g (TrteiKeiag yefjni
t^/xa^,

"

aTpi(f)OfxeQa e/f

ro

pvjfJM'

ovK
ev-

e<7re

KaTaXtix^^avofxev

aAA' oxxTe

^vvaTOv

(pi^a-iv,

Kat

Tavfia Jiakiv uTpacfiYjvai'

Kai tovto ovk aito T^g vf/.€T€pai v/Specog
rif/.h'

yeyovev' ovto} yap evTCTaXTai
€&e/
jM.€V

ti ovv ovk eTioiyjcraTe tovto
Ttpo vf/.av'

;

aKOvaai Ta
irpo vfnav.

cBvi^'

Kat tovto ov

irap

vf/.av

Se5

yeyove to

'AMMaNioT nPESBTTEPor. " Kat
(txxTe

ovk a^iovg KptveTe eavTOvg'
rj

ovv

Seoi ov^ev ava^tov Xeyet tov (Tud-^vat

et^ tvjv

^aai-

Xetav avTov eiaeXQeiv, ovTe to evavTiov Kpiveiv tov avBponrov a^iov
elvai
yjfiLwv

KoXaaeccg'

aAA'

yjfxeTg
fA.ev

eavTOvg

Kpivofi.ev

KUTa

tvjv

eKovaiov lo

KaKiav, ava^iovg

T^g almiov
v]

^ooyj?, aJ^tovg

te

T^g

ai(o-

viov KoXdaeiog'

waTe

ovv ev vjfuv

KpiatSy to Te TVjg fx.€XXov(7V]f

KaTaaToicreoig KXrjpcafxa.

47

OvTcas yap evTeraXTaL
(f)co9

rjfuv o

Kvptof, TeOetKa

cre els

WvcoVf Tov elval ae

els (rcoTrjpiav eco9

ea^aTov

ttjs 15

y?l9.

ToT Xpt202t6mot.
Kat ovj^ aTrXccg

TovT€crT/v €/V yva}(Tiv T^v ent (TQmjpta,
'*

"

eSv/]" (xXXa 7t<xvTU)v

oaot -^jaav TeTayixevot eig

"

^CDTjv

ataviov

Kat tovto TeKfuyjptov tov KaTa ©eou •yvw^^jv avTOvg
(pi/]at

vpoaXaf3ea$at' TeTayfxevoi Se ov KaT avdyKt^v' ovg iipoeyvoo
Kat Trpoooptaev.

20

Ktpiaaot.
TOg Setov
ttavotag

'

ETre Aa/Ai^e Toivvv ToTg eOveatv
a7re(pr]ve
t>jv
vtt

'Kpiarog, Kat

(fxo-

fi.efj.eaTWfi.evf]V

ovpavov, Kat

KaOapoTg
<f)vatv'

ofift.aat

t>jv

Beiav t€

Kai avwTaTW iieptaQpr^aat

Kai Tovg TV]g 7ivevf».aTtK^g XaTpetag KaBtepwaat Tponovg.

25
/w,ev,

©EOAflPHTOT.
iraaa twv
eTietVif]

Tevog Tov K-vptov KaTa aapKa Kotvov
vj

a-

dv6p(/)7i(ov

(pvatg,

t^tov

^e

Kat ireXd^ov
toc

\apay]X'
^e
e^vr]

TOtvvv

npog

/x,ev

tov

lo-pa^A napeyeveTO'
(f>r]at,

tta

Twv 'ATToaToAwv

e(f)(t}Ttae'

hehoDKa ae,

Tovrotg ^ta t>jv irpog
Se

Tovg avruv yeyevr]fxevr]v enayyeXiaV
Kat Traatv dvSpwTrotg
TO
Jrape^cti

(fxaTtla

tia aov to.

e6vr],

30

Tr^v

acoTr]ptav'

tovto yap

ar]fi.aivet

"

eag ea^/aTov

T-Sjg

yr]g'

Kat irepag
fLot

eTrtS-^aoo

TaTg irpog Tovg
'^taB^Kiqv

iraTepag avTCOv yeyevr]fj.evaig
avvB-f]Kr]v ot Xotitoi rjpf/.'^vevaav.

awOr]Katg'

t^v yap

230
48

EPMHNEIA
Se

XIII.

48.

AKOvovTa
Tov Kvplov,

ra

eOprj excupoi/, kcu

iSo^a^ou tov Xoyou

Tof Xpt202Tomot. Tovto
OTav

Kai rovTovg TrpoSvf/.oTepov^ etroUr
TrpoTCpoVf

ofpuKovTm (Keimv aKovaai

avToi

tovtcov

aito-

Xavovm' KaKeivovi [xaXkov e^aKvev.

5

Kai
CUODVLOV.

eTTLaTevcrai/,

ocroi

ycrav

reTayfxevoL

els

^corju

Tof

ATTof. ToyT6(7T/V

a<pa>pia-lX(V0t

Tg3 ©€fi5"

Opa

TTiii

^€IK-

vvai To Ta^^^og T^f acfxkeiag.

AiATMOT.

ETTei TO
opfxvjv,

"

eTTiaTevtTav

irpoaipeTiK^v evepyeiav ^rjXoT, 10

Kai ovK ovaiwOYi

TreitiGTevKevai tovs "oaoi yjaav TeTayixevoi,^'

aveveKTeov eig Tipoyvoiaiv %eov Kai 'TrpoopiafxoVf «AA' ovk ei$ imoa-Taaiv ovaiatio<; KeKTTjfxevi^v tovto.

Eb ANEnirPA*OT.
**

YIpoeipvjKchi TO

"

eiTiaTevaav'
'*

Kat ^et^ to
1

avTO-npoaipeTov tSiv dvBpaTrcoVf htyiyaye to
eig
^covjv

oaot vjaav TeTayfxevoi
dito
TVjg itiaTecog'

aimtov'
(pvjai,

iva

'jy

to

" TeTayfxevot^

TttarevaavTeg

Kai elg tovto to rdyfka eXdovreg.
KaTo. fxev Ttpoyvccatv
01

Ammoniot. Clare
Qeov
atov
TVjv

" Terayfxevoi
vj

eig ^covjv,"

ovToi eTtiarevaav, ttX^v oiKeta, yvcofXf} Kat Ttpoaipeaet'
-Ttpoyvcoatg

yap tov

ovk dvatpei r^g

Yjft.eTepag ^ovkvjaecog

to avre^ov- 20

OTtov

Ttpo

KUTa/BoX^g Koafxov itpoopiaQetg

IlaDAos'

Kara

Tov Oetov TtpoyvceaiVf aKevog eKkeKTOv eaeaSai, ovk eK Kotklag

fxvfTpog

eTV^e tovtov,

ov^te

ev

vea vjXiKia,

dWa

fxeTa

•TtpoKOTtvjv

yjpovov, OTe

ef/ev eavTov yvaatv KaKov Kat ayabov
Ttpwvjv
(3Xda(f)Vjfjiog

Kat Kara

rvjv
'^ia

eavTov
TVjg

yvctifnvjv

av Kai

^icoKTvjg,

varepov
o^co

25

Tov

\vjaov
eKcov

ydptTog

fxeTeyvo), (f>oPi^6etg tvjv ev tvj
too

ottTaovv

atav, Kai

TtiaTevaag
<f)o/3og

li^aov.

ei

^e rig

<f>vja)

^tari

Kai vvv ov yiverat

roig ditiaTovatv iva fierayvcoatv, eKeivo

XeKTeov

OTi

ov itdg avBpcoitog €K(f)o(3og fLeTavoel'
vTto

dX)C

dyaQri

itpoatpeaei itoiav 6eoaef3eig itpd^eig'

Se T^f irarpoTtapa^oTov

30

ittarecog itXavcofLevog itapa rvjv rov ovrcog aXvjBovg

yvaaiV

olog

vjv

K.opvv}Xtog, Kai TlavXog, Kat KX^^ft-vjg' oiriveg d<piXoveiKCog Ttiarev-

*

Sic.

Fors. leg,

8e/fa«.

XIII.
aavTii

52.
ryj

Ti2N nPAHEilN.
«Atj^^ twv ypa(f>cov ^t^a<TKa\ia eaooBrja-av'

231
Kai ravra

ovreg Ik t^^ e^oj^ev itaiheiag.

49

Ai€(PepeTO
Xcopa9.

Se

6

Aoyo? rou Kvpiov

8l

oXrjy

TrJ9

ToT Xptsostomot.
earvjaav
p.eyjii

ii\vT/

rov

^i€KO[J.i^€ro,

avTi

rov

ovkS

rov ^yjXov,

aXXa

Kai epya TrpoaeBvjKaV

opa TTdkiv

^ictiKOfJi€voi

irag erepa

KaraaKevd^ovai [xeydXa' Qia tov ^tjXov KareOvy} ekQeTv.

eaKeva^ov TrappYjaidaaaQai avrovg Kai ei^ ra

Oi
Tas

Se 'lovdoLOL TrapoiTpvvav Tas (refio/JLevas yvvoLKas
kcll eirL

evaryriixovas,

tovs TrpcoTOVS

rrjs
koll

TroXecos,

KaL lo

hriqyeLpav dLcoypLOv

tov YlavXov

^apva^av, koI

e^e^aXov avTovs airo twv opLcov avTu>v.

ToT

ATTOT.

Opag

oaov ^uvaav

evavriovfxevoi

tw

KYipvyjxari'

€/f oaviv aiayyvr\v ra<;

yvvaiKag

•ir\yayov.

lAMMflNioT.
^e ov

'*F.va')(^'^{xovag"

\eyei rag vXovaiag'

"

a(/3o[JLeva<:

15

rai

marag

Xeyei^

dXXa ra$

'EX\if]Vi^ag rjroi ^lov^aiai;' ttXi^v
^aifj.ovog

ag KaKiaroi Kai
tia

fj.tfxrjTai

rov dpyeKdKov

Kat irapa^droVf
rrjv ooov

rm

yvvaiKwv drTOKXelaai anov^ta^ovat rotg dvSpuTrotg
coaTrep KaKeivog ^ia

rrjg acorripiag'

T^f Kvag dneKXeiae
'ov

rrpog Kat-

pov To7g dvOpcoiroig rov rtapa^etaov,

Seog

li^aovg aveas^e

naXtv 20

ToiV iriarevovatv

eirt

ro ovofna avrov, Kat etarjyayev avrovg CKet'
Xyjarrjg.

av Trparog etarjXSe avv avrw

51

01

8e eKTLva^dfxevoL tov KovLoprov tcov ttoSoov
els 'Ikovlov.

eir

avTOvs r/XOov

ToT Xpt202tomot. KvravOa
TipoaeraJ^ev 6 X.ptarog'

ro

(f>o(3epov Xottiov eitotovv, oitep

25

"

edv

fXYi

rtg

vp.dg

^e^rjrat, eKrtvd^are

"

Tov Kovtoprov ToJv
eTTei'^)]

TTO^iov.

avToi ^e ovy^ diTXag rovro eirotriaav'
avrcev.

dXX!

dTn^XdSrjaav TTap

Ka/
rovro

TTaXtv

b

ydp OoKel

etvai drtfj.iag ro irdvroGev eXavveaBatf

rifxyjg rjfj.h etvat <pai-

verat ft.eyiaTrjg Trpo^evov.

30

52

01
'A.yLov.

Te

fxaOr)Ta\

eTrXrjpovvTO

xapas

koll

YlvevjxaTOS

ToT Xptsostomot.

^K^tooKovro

01

ti^daKaXot,
ej^cvros'

Kat

avroi

e/atpov ei^eg (pvatv evayyeXiov dvvafxtv

TioXXrjiv.

Ka/

232
TrdXiv

EPMHNEIA

XIV.

i.

—UdOog

yap

^i^^ao-KoiKov irappi^a-iav

ovk eKKOTTTei, TrpoOvfxo-

Tcpov Se noiei tov ^afivjTTjv.

KE<I>.

KA.
'ATTocrroXot.
c

Ottws ev Ikovuo Ktjpv^avres tov 'X.piarov, ttoXXwj' re TrKTrevadvrcov
e8t.a>x^drj(Tav ol

1

Yiyevero 5e ev 'Ikovlo) Kara to avro elaeXOeiv av-

Tovs

els

Trjv

(jvvaycoyqv tS>v

lovSaLcov,

koll

XaXrjaaL

0VTC09, coare TriCTTevcrai 'lovSaicov Te koll ^l^XXrjvcov ttoXv
TrXrjOos.

ToT

ATTOT.

YldXiv €ig Ta^

(Tvvaycjoyai

eia-i^ecraV

opa iiag lo

OVK eyivovTO ieiXoTepotf e^ntovTeg,

"

otl

crTpecpoixeBa

6<V

xa

fflvi?."

€K TroWrjg
*'

TYjg Treptovcriag

OfJiag

avatpov7iv avToov

tvjv

aitoXoytav,

oxTTe TtidTevdat ''Xovtaim Te Kat 'EAA^vcyv ttoAi) TrXvjdog" etKog
iipog
'

yap avTOvg wg Kat
2

^iXX-^vag ^iaXeyea-dat.
koll

Ol
Gav

8e aTreLOrjaavTes 'lovSaloL eirr^yeLpav

eKaKio-i^,

Ta<s

"^^v^s Tcov eOvcov KaTa tcov
to
Tt

a8eX(f)cov.
e6vYj
eTrrj-

ToT Xptsoxtomot. KaTa
yeipav ag ovk apKovvTeg avTOi'

avTO Xotnov Kat Ta
ovv

eKei&ev

ovk

e^vjKSov

;

ov

yap

eOiiOKovTo,

dXX^

eiroXefi.ovvTo fxovov.

ToT

attot. TovTecj-T; ^te/BaXXov Tovg AiroaToXovg' fxvpta av- 20
^teQrjKav.
01

Twv KaTrjyoprjaav' aTiXddTovg ovTag KaKovpyag

AniMaNioT.
ova^ovai^ fxeTa
ev '^aXft.oic,'

KTtrjyeipav

KaTo. twv

TitcrTiov'

'lov^aioi

crvv-

EAA^iyvcov, iva

Ka)

ev tovto) TrXrjpaSyj

to

eiprjfLevov
;

"

ivaTt ti ecppva^av

eOvrj,

Kat Xaot efxeXeTrjaav Kevd

KatToi Tav TiKTTm abeX<povg avTOvg KaXovvTWv
rrapaiveaecTi,

navTayov

ev

Talg 25

Kai

Xeyovrm " avhpeg
Trept

d^eXcpoi'

ovtw ydp Kai

"^aXfLog Trpoecp-^Tevae

tov Kvptov, to avTO irotovvTog Kai Xe'KpicrTov
^lrjaov'

yovTog ag eK
*'

itpocTaTiov

tov

" drtayyeX^

to

ovoft.d

dov Tolg d^eX<poig fxov."

3

^lKavov fxev ovv xpovov dLeTpLXJrav Trappya-La^ofievoi ^o
eiTL TCO K.VpLCp,

/xapTVpOVVTL TCO XoycO
koll

TYjS

xdpLTOS aVTOV,
tcov

SlSovti
avTcov.

arjfxela

TepaTa ylveaOaL
Cod.

Slo,

\eLpcov

(7vvbtai^ovffi

XIV.

9-

Ti2N nPAHEflN.
kiroUt t>jv vappyjaiav'
[j.aXXov Sc

ToT Xptsostomot. Tovto
T^v
irappi^a-iav eTioiei
yj

avrlov TipoBvfj.ia'

^ia rovro f^^XP^ iroXXov
ai^fxeicov

ayjixeTa ov ttoiovcti'

to ^e Triarevcrai rovg aKovovrag rwv
yj

^v avvrekei

^e

t; Kai

Trappyjaia,

opa ^e

iioi?

aitavrayov

tco
5

©foj avariQeaa^ ro irav.

4

^Yt(T^La6rj Se

ro 77X7)609

rrJ9

iroXew
'

kolI ol fief rfcrav

aruv Tols 'lov8aioi9, ol Se (tvv T0I9

AttocttoXols.

ToT Xpt202Tomot. Ov
eXe^yev

{/.iKpov

rovro ayria^y\vai' rovro ^v b
etpyjvyjv

\piaroi;,

"

ovk '^XOov (3aXe7v

aXXa

[j.a,yaipav.

5

Qy

5e iyeveTO opfir) tcov

edvwv re

koIX

'lovdaloyv

avv

10

T0I9 ap\ovaLv avTwv, v^pLcraL kcu XLdo^oXrjcraL avTOVS,

6crvvL8ovTes
7

KaTecf^vyov

eh Tas
ttjv

TToXeLs Trjs
TrepL^wpov.,

AvKaovias,
KaKel rjaav

AvcTTpav

KCLL

Aep^rjv kou

evayyeXLtppLevoL

ToT

attot.

WaXtv

aaitep

eiriryj^eg

CKreTvai (3ovXoixevot

to 15

Kyjpvyixa, fAera ro av^yj6y^vai rtaXiv avrovg
'^ov rovg ticoyjxovg

e^ayovaiv opa Ttavra^iwkoV'-

fxeyaXa epya^ojxevovg dyada, Kat rovs
^icoKOfxevovg XafXTiporepovg
Trotei

rag yjrrmrag, rovg re
eXGccv

airocf^atvovrag'

yap

ev

Avarpoig
(pcovyj.

Gavfxa fxeya, rov yooXov avaaryjaag,

Kat

''

fxeyaXyj ryj

20
ovv «TOTTov
€1 01

AMMflNioT nPESBTTEPOT. Ov^ev

ayiot

<f>ev-

yovat rovf eTrij^ovXevetv aiirovg fxeXXovrag' Kat ov toKovaiv Ik
rovrov "^panerevetv rov diro rov ixaprvptov iroXefxov ev/Sdaavov^.

rovro ^e

fxot

aeai^fxeicorai

^ta rovg fJLefLxpafxevovg Apetavovg rov
fpevyovra, Kat
fxyj

fxeyav ^AOavdatov ev

ryj iriaret

eK^i^ovra eavrov 25

roHg ApetavoTg eig ro SavarSoaai avrov.

KE^. KB.
Hepi Tov (V AvcTTpois fK
iTfp fival

y€VfTrjs ;(a)Xot5 laBeiTOs 8ia

twv ATroaToXav'
8f)

816-

re Bfol koi Trapflvai^ tdo^av Tols fyxcopiois. fv6a

Kal fifT-

fiTfiTa Xidd^fTai 6

HavXos irapa

Totv daTvyfiTovcovY

%o

8

KaL
6r}T0,

TLS dvrjp ev

AvarpoLS d8vvaT09 T0I9 7roa\v cKafxr)Tpo9

xcoXos

CK

KOLXlas

avrov.

os

ov^eirore

gTrepLeTTarrfaev.

ovros r)Kovae rov YlavXov XaXovvros' os
koll

dreviaas avra,
^ Sic.
*

l8cov otl e^et

TnoTLV rov a(o6rjvaL,
CEcum.

/x«i/'^va»

CEcum.

y da-Tvy. 'lovhatuv

Hh

234
loeiTre ^eyaXrj

EPMHNEIA
ry
(fxouy'

XIV.

lo.

aoi Aeyo) eV

tw

ouo/xarL

tov

Kvpiov

'Irjo-ov'

dvdaTTjOL eVi tovs irohas crov 6p0o9AiaTi "
fxeyoiXYi
t^yJ

ToT? Xpt202Tomot.
oyXovi; TricrTevaai.

(pmri ;" w<rT6 rovg

opa te

Trpoaer^^je, ff^fl^h
;

rolq XaXovfxevoig vno

Tov Ylavkov.
©•^^oXtjv TYig
**

ei^eg <piXo(TO(piav

ov^^ev

0.710

r^g ywKiag

itpog rriv 5
<i>ri<^h

aKpodaewg itape^Xa^yi' "
OTi TtiaTiv e^/ei
eitt tS>v

og arevKJag avTco,
vi^et, coKeiovTo

Kai

i^(i>v

tov aaS^vai"

tyj -npo-

aipeaei'
vot

Kanot

akXwv TovvavTiov yeyove'
Tag
y\/vyag
tvjv

TtpOTepov twfxe-

ra

(70>fj.aTa,

Tore

eSepairevovTo'

ovTog

Oe

ovy^

oviTajf.

e/xci "^OKel etg Ty\v

^vyrjv

avTov

l^elv tov

WavXov.

10

H
eywv

Tov

lajfJLevov

TrtcTtg <7vv
he

t^ rov ^tKouov

evy^^ dvvei ro u-nov-

Oa^Ofievov.
ev

ay)fi.eict}Teov

ori 6
to,

Tivevfj.artKog dvBpwTtog,

wg

Stiov

eavr^

Tivevfkay

opa

ev

Kaptia,

'hid

rov evotKovvrog ev

eavTw

Ylvevfii.aTog (p(tiTay(oyovfj.evog.

Kat

-qXaTO Kal TrepteTraret.
TeKp.^piov r^f vyetag
rijg

15
d\vj6ovg

ToT Xptsostomot.
aXXecfQat.

ro

II

Oi
<f)covr]v

re o;(Aoi l^ovTes

eTrolrjo-e

rTauAoy, ewrjpau rrjv

avToov AvKaovLaTL Xeyovref,
attot.

ToT
''

AXX

ovk

YjV

rovTO ov^eira trjXov'

rrj

yap

oiKeta 20

€(f)6eyyovTo

(pcovyj,

" Xeyovreg

ort 01

Seot

Of/.ot<o6evTeg dv6pa7rotg

Kar^e

e/3rj(rav itpog rjfiLag.^^

^id tovto ovhev avroig eXeyov'

eTrei^^rj

t^ovreg

rd

crrefj.fiaTa,

Ka*

ft.er

oXiya

— Opa

rore e^eXQovTeg ^teppvj^av rd
Kat rav eGvav
"hi

tfj.dTta

avrwv.
lovrjcrav

Trjv

a(peXeiav Kat
ort

rciov

Oatwv

rrjv

KaKovpyiav'

epywv

dTtetetKVvvTO

d^ioi

25

UKOvetV ovriog ertfj.m avrovg
€TtfJ.ci)V,

dito urjfi.eim fxovm'

01 fuev

ag 6eovg

01

^e (og Xvfj.ewvag
ri <paaiv
**
;

eVtdOKov,

Kai ov TtpoaeKOTtrov rco Kr^Kare/^rj-

pvyfAart'
**

aXXa

ot 6eoi Of>.oi(o6evreg dvdpooitotg

(Tav Ttpog rjfxag'
eiTtev,

l^jvta^ot

^e ecTKav^^aXt^ovTO'
eyeipe

eitet^y]

ovk

u>vo-

fxaae Kat

ev rS) ovofj.ari ^lrjaov

Kai arrj6t op6ogy ^/«30
rjv

TouTo v7teXaj3ov avrov 6eov eivat Kat ov
rov rov

ht<x.Kovov 6eov'

de

ttpcjo-

Xoyov Kyjpvaacov

avra,

Kat

Tore

etitev

dvdaryj^t'

tia

rovro eTtavopdovrai
vfxtv avfjpcoitotf

avra XeycoV " Kat
e^vjg.

y^fJ.elg

Ofj,oto7ta6eig eaft.ev

Kat ra

XIV.

13-

Ti2N nPAHEHN.

Ot

Oeoi 6/JLOi(oO€VT€9 avOpayjTOLS KaTe^rjaav irpos rjpLas'
'^p/JLrjVf

T2 eAcaAow re tov 3apvdj3av, Ala, tov Be IlaOAoi',

ToT Xptsostomot.
eJvai

'Ejaoi

^oKeT airo r^f

o^peccs a^ioTrpeTnjf

Hapval^ac. ov [xiKpo^ ovTog
tcov

ireipaafx.o^ e^ afj.€Tptag'

aXAa

Ka) evTevQtv

A-noaToXccv

rj

apeTVj

heiKvvTai, Trwg

TiavTayovS

TtavTa dvaTideaai tco ©ew.

ToT
Tioieh'

ATTOT. E/^€f TT^f eSoi ToTg
03(7X6
ovTCi}

EikXrj(7iv airo avBpomiov Seovg

OTav Xeyovcrif •noQev
Kai Tovg

vj

ei^coXoXaTpia
e^

;

p.dvOave

tv}v

dpyriv'
ovTO)

A-TrocyToXovg

dvQpaTrwv eTroiovv deovg'

Kai

'^id^oXog e(f)iXoveiKV]ae irapa ty^v

dp^^v

rvjv

dae(3eiav lo

elcrayeiVf

Xeyav, " eaeaBe wg

Beoi.

Kai

eTreiVri

tot€ ovk la^/vaev,
eiaayayeTv.

vaTepov

eTri^^eipel

iravTayov (piXoveiKav

rvyv TroXvOeiav

'Ammamor. 'Ev
evpiaKei^f oti o

To7g dvaypaxl^a[ji.evoig
avQpo)7ro<;

ra? TraXaiag laTopias
e6eoTroivjae,

Zevg

av eavTOv

Xeym

eav1

Tov eivai BeoV wg Kai troXXoi tSov
^ovujv
irepi

'Pa}[j.ai<t}v

^aaiXelg Kai Ma/ce-

eyjpvjii.aTi^ov 6eoi'

^io ov

')(j>v]

aTriareTv to<V TrdXat Xeypelai

TovTOVy qti

YjTraT-^dvjaav

Tiveg
etg

Kai
tov

avofxaaav

Ttvag Oeovg'

OTTOV

ye Kat ovtoi

vpraT-^Qvjaav

BapvdPav Kat IlavAov*
'^ifxwvog tov fj.dyov, ov

Ka)

oiriao) te

eaTi tovto avjixetccaaaQat

eirt

ev Tvj 'Siafj.apeia.

eXeyov t^v tov Qeov ^wafjitv t^v fxeydXvjv' ovg 20
^e Kat
•^peft.a

€TriaTOfji.i(^ovTeg, aLt.a

^thdaKOVTeg,

01 irep]

BapvdjSav

eXeyoVy

**

0eov ovheig ecopaKe
ovK
eafi.ev Beoi
"Og

ircoTroTe'"
avBpcairot'

ovv (f)atvofJie6a koi ^l^vjXafiovov Se
eirt

(pccfjLeOay

aXXa

tov

\viaov

rovTO yeyovev'
evcoaecog

vjv

Qeog Kai dvBpamog
^e
xl^iXot

ev ravTix,

KaTa

tov TVjg

XoyoV w^e

vjaav dvOpcoTrot, ^ta HvevfiLaTog Geiov 25

Teparovpyoyvref.

13

'ETreiST/

auro?

rjv

6 rjyovjxevos tov Xoyov.
Trjs TToAewy,
eVey/cas',

o re Upcv^
(TTejJL-

TOV Al09 TOV OVTOS TTpO
/jLaTa eVt

TavpOVS KOL

tov9 irvXwva^

avv

tol9 o)(Xol9 ^OeXe

dv€LV.

30
EI2

ToT XpTSOSTOMOT
Aoros A
.

THN HPOS 'PoMAIOTS EPMHNEIAN
vjv

E; ydp

irov

^vjfLviyopiag

Katpog, aiiTco iravTayov

TrapeyapovV ^io Kai 'Epfxijg etvai
%uu TO Toy Xoyov KaTdpyetv.

evofJii^eTO

vapa

roTg dTrtarolg,

u

li

2

236
14

EPMHNEIA
ol

XIV.
^apva^as

14.

^AKOvaavTes 8e
Btapprj^avTes

'ATToaroXoL

kcu YlavXo9
els

Ta

l/JLaTia

eavTcov, e^eTTr^brjaav

tov

ox^ov, Kpd^ovTes Kal XeyovTes,

ToT Xpt202tomot.
ov fAOvcv
Tttp
fXYi

'

Opa avTOvg
Kai
oy/xn/

iravTayov to^yjg KaBapovg'
aTioKpovoixevovg'
cocr-5
fj

e<pieiJievovg,

akXa
*'

^i^o[J.evy]v

Kai YVkrpog

eAeye,

t/

areviC^eTe^

ag Iha tvvafxei

"

evcre^eia

TreTToivjKocrt
fjLer

tov TtepnraTelv avTOv'

(pyjai.

Kai

okiya

— Opa

Kai ovtoi to avTO
acfiodpoTyjTog

iiavTa

fxeTa

rovg

ATToaToXovg TsoiovvTag' ^ieppvj^av ra
TiavTa aTio ^iadecrewg
Gog

if/LaTia' e^eTT-^^rja-av'

eKpa^aV
nev- 10

i/^y%^$" anocTpecfjof/.evi^g

Ta

yevof/.eva.

yap ^v

ovTcog'

TtevOog a7rapafiv6v]Tov'

eiye ef^eWov deoi vofxirjKOov

^€(76at,

Kat

ei^coXoXaTpiav
Yjv

elcdyeiv, ^v

KaTaXvaai'

Kat

TovTo Tov ^tajSoXov
TrdXtv

KaTarjKevaTfka, aXX^ ovk 'layyae.

Ka/

YlpwTy}

oxpet

KareTcXy^av avTovg, ^iappYj^avTeg ra ifndrta
rov Navy;
eitotrjtjev
eTct

avTwV TovTO Kat
Xaov.
fLYj

[yjaovg

ryj yjrrrj

royi^

rotvvv vofKKjyig

dvd^tov avrav etvat' rovro Kat r^j evttjv
tey}

(rraOetag avra)v'

ovk av aXXoog eiravov

roTavryjv

opfLrjv'

ovk

av aXXag
fj.y]Oev
[xyf

tvjv iivpav ea(3e<Jav.
et

orav ovv rt
ff.eTa

rwv ^eovrav yeveaOat,
fx.oXtg

TrapaiTWfLeOa'

yap Kat
ovv

ravra Kat
;

enetaav'

ei

ovrcog etpydaavro, ri

av eyevero

ei

fxyj

yap ovrag

eiiot-

20

vjaaVf evofxta-Qyiaav

av

Ta-7reivo(f>pov€iv,

Kai fxdXXov ecpteadai r^g

rtfx^g.

Ktpiaaot.

¥jBog eartv

lovSaiotg

eTTi

raig Kara Qeov tva^vj-

fitatg neptpyjyvvvat

ra

tft.drta.

Kat yovv

Katdcpag, Ttov eavrov
ryjv

rov Oeov Xeyovrog rov Kptarov, Trepieppi^^e
yoog re Kat Xeyxv,
atot fji.a6y]rai
e7re/^>;
**

eaS^ra, ^taKeKpa- 25
01

e^vacp-^fiyjae.

'^etpdKaat Se toDto Ka)
p.ev ev

Beane-

riavXog re Kai Bapva/Sag. yeyovaat

AvKaovta'
Ka)

^e

rtva rav yjppaaryjKorcov
y]v

rov TrdOovg diiYjXXarTov,

•^apdoo^ov

roig opaat ro

yj^yjfxa, Bvetv y]6eXov
ot Seoi

avrolg ryjg Oeoay]-

fxetag 01 Geccpoi' €<paaKov

yap "

ofKOKtiBevreg avSpccTiotg "^XOov

30

"

'irpog yjfxdg'
lijpfLyjv,

eKdXovv ^e TOy

^aev

Bapvdl3av Aia, rov
yiyovfi.evog

^e

UavXov
oe

ort

avrog

yfv,

(pyiatv,

rov Xoyov

eTretoy]

TO

'^pwft.evov tva(f)y]fj.ta

rtg

yjv,

^teppy^^av

ra

lp.dTta eavrav, itapaeri ^ta-

ooaeat

lovOaiKaTg Kat

eyypd(f)oig

eSeatv aKoXovGovvreg'

(3e(3XYjrai ro e6og,

wg ovk

ov €K vofjjov Kat avovr^rov TiavreXcog'

Kai^S

XIV.

17-

TON nPAHEnN.
twv

237

y&iJi/ ccfiYj

irpo$ 'lof^a/ovf o

oXm

Ocof, wAaTTOjU.evov? ra To^a^e,

Kai

Tyji akrfiovg evcxe/Seiag airocjioirwvTag fxaKpdv'

"

eTriaTpetpare

"
** tt

Trpog [xe cf oArjc
ev
'

t%

Kap^iag

y/xajv, ev

vvjaTeia Kai KXavO/xa Kai
[xrj

KoneTW' Kai ^iapp-^^are Tag Kap^iag u/xwv, Kai
-

ra

ifxaTia

" 5

y/Acov.

15

'Av8p€9, TL

ravra

Troteire

;

/cai

^/>tets'

6/ioLO7ra0€i9

€aix€V vfXLv avOpcoTTOL, ^vayy^XL^o/ievoL v/jias airo tovtcov
Tcov /laTaLcov €7rLaTp€(f)€Lv eVi

Qcov

^covTa, oy hrouqa-e
koll

Tov ovpavov

Ktti Tr/v yrjv

kcu ttjv

OaXaaaav

TravTa
10

Ta

€V aVT0L9'

ToT Xptsostomot.
^ovg'

AvQpooTToi fxev ecTfxev,

(f>Wh tovtcov ^e
fjiovov,

[xei-

Tavra yap veKpd. opa avTovg ovk avaTpenovTag

aXKa

Kai oiodrTKovTag' ov^ev nepi dopdTcov (pBeyyofLevovg.

16

'

Of

€v raty 7rapa>xo/i€vaL9 y€V€aL9, eiace irdvTa tol

€dvrj irop€V€a6aL tols

bboh avTwv'
e^iacrev^

15
(pvjai'

ToT

ATTOT. Aiari ^e

ovKeri

TCcog

yap

irpog

to

KaTeitelyov laTaTai'

ovhafi.ov tov

^piarov to

ovofxa TiOetg.

SeTHPOT EK TH2 nP02 'AmMCNION EHISTOAHS. Kai yap
afxdpTvpov eavTOv d(p^Kev

OVK

Qeog

ev

eKaar^ 76vea, Ta TroOrjyovvra
to ydp avTe^ovaiov ov 20

Tovg dvBpaitovg irpog '^iKaioavvvjv

eniTeXctiV'

Pia^Ofxevogf eiacrev Trdvrag dvdpctiTrovg TropeveaOai
^OKovv' V

Kaxa to
cov

acpicri

ovTaf avTovg tov orjfiiovpyov

avTog J\\^

&e €K€tva '^iairavTog evYjpyei

\)-, evvoetv.

ra

S/

ev^v XoyiKovg

17

KaLTOLy€ ovK d/idpTvpov

d(f)r]K€v
koll

dyaOovpycov, ov-

pav66€v

v/iLv

v€Tovs SlSovs^

KaLpovs Kapriro^opov9, 25
v/icov.

i/iTTLirXcov Tpo(f)rjs koll

€v^poavvr]9 Tas KaphLas
ov /SovkeTai
t>jv

ToT Xptsostomot.^ Opa
av^vja-ai,

Kari^yoptav avruv
yj

dkkd fxdWov
yap
OTt

eiri

tov 0eov to Trav dyei
ovTcog

avTovg cKei-

vovg'
irepi

efxaSov

ovy^

aTrov^d^eiv ^ei a^tov t/ €<7rerv

QeoVf

ctig

ro ToTg d^ovovatv w<j>ektfxov.
fxvjv et

opa

Trcog

\av6avovTa>g

30

T^v Karyjyoptav Trotenat' Kai
e^et KokaaBvjvat avTOvg'

tovto

eirotet^

ovk eiaaev,

a\\
p.eT

oXtya

dX\

ov Xeyet tovto cpavepitig.

Kat

M.dpTvpag avTovg Xeyet TOff evtavataiovg verovg' w T^g
eig ^^fxov

fxaviag t^j^ 'lof^aiW^f'

ovtco TtfxvjaavTa

rovg WvoaTO-

EPMHNEIA
Xovf
(TokfA,7}a'av eixl3yjvaiy

XIV.
e^co

18.

Kai
Q)

Xidaaai tov Tlav\GV' Kat

Toyf

TToXeuif ^€^oiKOT€f eKiivov^,

Tv/f fxaviai, eavpoVf vofJi,iaavTe$

av-

Tov TeBvdvai.

18

Kal Tavra Xeyovres,
Tov
l8La'
/JUT)

ixoXl^ KaTeiravaav tov9 o;(Aouy

Oveiv avTOL^,

dXXa

iropeveaOaL eKaaTOv els TaS

ToT XpT202TOMor. Kai
Ammoniot.
"

TovT!X)

[xdXiaTa eBavixda-Griaav' opai

OTi TTpog TOVTO /<7TavT0, W(TT€ avaTpeipai Tvjv fxaviav eKeivrjv.

Opa

to aTV(pov Kai aKevo^o^ov twv dytav'

OTi

ovTe 6eot vj^ta6v)(7av K\vj6Yjvai txv eSvav, aAA' eavTovg eTaiteivovv 10

XeyovTeif

Ka)

v}fJi.eti

OfxoioTiaBelLg eafxev vfxiv

dvOpcomt'" ^id TVjg

Tw^eivo^ppoavvyjg vrpovvTeg eavTovg.

19

ALaTpL^ojrrcov 8e avTcov

koll

^lBoxtkovtcov, eTrrjXOov 01

anro 'AvTL0)(€ia9 koll 'Ikovlov 'lovSaloL, Ka\ bLaXeyofievcov

avTcov Trapp-qcTLo, dveireLaav tovs oyXovs, diroaTrjvaL dir 15

avTcov

XeyovTes,

otl

ovSev

dXrjOe^

XeyovaLV^

dXXa

iravTa '^evSovTaL.

ToT Xpt202tomot.
Xeai
fxovoVf

Ovtw^' tta^oXov TeKva, ovk ev TaTg tio-

aXXd

Kai

e^co tovtcov

TavTa

TrotovvTeg'

Kai ToaavTvjv

TToiovft.evoi aTTOv^yjv

KaBeXeh to

Krjpvyfj.a, oavjv 01

AttoctoXoi ctt^- 20

aat ypteiyovro.

Kai XLOo^oX-qaavTes tov UavXov eavpov
TToXecos, vofxiaavTes

e^co tt]S

avTov TeOvrjKevaL.
TtXvjpovTai TO
*'

ToT ATTOT.
"
'/]

KvTav6a

apKeH aoi

vj

ydptg

fJLOV'

ydp

^vpafLtg fxov ev da6eveia TeXetovTat'^^ fxet^ov tovto tov 25
01 p.ev

TOV yjoXov eyeipat'
eavpov.
2,0

ovv

e6viK0t

wf 6eovg

evofnt^ov, ovtoi

te

KvKXcoadvTcov 8e tcov
rjXOev els Trjv ttoXlv

/laOrjTcov avTov,

dvaaTas ela-

koll

Ty eiravpLov e^XOe avv tS

21

^apvd^a
eKeivrjv,

els

Aepfirjv.

evayyeXiadjjievoL re t^v ttoXlv 30

kou fiaOrjTevaavTes LKavovs, vjrecTTpe^^av els Trjv
els *Ik6vlov, koll els
Trpo^vfji.iav'
'

AvaTpav, Kal

AvTLo^eLav'
^eovTa koi TteTtvpwjMvov'

ToT

ATTOT. 'Opag

opSif

XIV.

22.

TXIN nPAHEXlN.
wcrre ^eij^fl^vai ot< e/irou

239
Afa/

f/V avTvjv TtaXiv rriv itokiv €<V^Aflev*

we^xjupei, ^ta to tov koyov KarecitapKivai, Kai

^ia ro

fxvj

^eTv

eKKaietv avrav rov BvfxoVf
Tiporipovg
enotet, Kat

ravra rav

aYifieKtiv

ovy^ vjrrova Xafx-

[xaWov yatpetv vapeaKtva^ev.
ort avjixeTa

ovOafxov

oe
ori 5

\eyet ori virearpexl/av^, y(atpovrei
vj^twQrjaav vTtep rov

eTroii^aav,

ak\

ovofxaro^ artfxaa$^vat'

Kat rovro irapa rov
ort

K.ptarov

e^i^^daKovro
yj

Xeyovrof,

**

[xy]

yatpere

ra

Oatfxovta

"

vfxiv

vnaKovet'

yap ovrwg yapa Kat

eiXtKptvvj^ avrYi eart ro

TtaQyetv rt tt\ rov Y^ptarov.

22

'^TncTTrjpl^oin-ey

ras y\rv^as TUiv

/JLaOrjTooj/,

irapaKa- lo

XovvTes

efifxeveLv Trj Trtcrref, /cat, otl

Bia ttoXXcov $XLyf/ecov

Sel rjpias elcreXOelv els ttjv ^acTLXeiav tov Qeov.

ToT Xpt202t6mot. Tovto
fxaBYirav,

ekeyoV

rovro eteiKvvoV

eTTtri^'^ta

^eia^ ^e yiverat ov ^ta rZv ^hitoaroXm fxovoVf
tva
fxdScoatv

dXXa

Kai

rm

eK Trpooifxtcov

evQewg Kat rov Kfjpvyfxarog 15

T^v tvvafxtv, Kai ort Ka\ avrovg rotavra ^e? TrdayeiV iva yevvaiai
a-raai,
fi.y^

fxovov Ttpog

rd

avjft.e7a

KeyYivoreg,

dWa

ttoAAw fxdXXov

Trpog Tovg 7retpaaft.ovg.

'AMMaNioT.

'

Opa

ort dvev kottov Kat fj.oy6ov TtoKkov ov ^tKatredXtfiif/i.evv]v,

ovrai rtg' arevyjv ydp ^ta rovro Kat
i/^ea?j-

dvrt rov 6Xt- 20
TYjg

ft.eary}v,

eKdXeaev

Kvpiog
ditXthg

tyjv

ttvXyjv

r^g etao^ov
OXiiptg

etg

j3aatXetav dyovaiqg'

ovy

%\

olo^Yptore
Ttiartv.

dyet etg
01

paatXetav, dXX^ ^ ^id
BYirai
ev

rY)v elg

Qeov

opa ydp itag

fxa-

itpwroig TtapYjyyeXXov
aaiBYjvat

eTttft.evetv tyJ

etg yiptarov Ttiaret,

^g dvev
el

d^vvarov, Kav ^td itoXXm rig SXf^^ewv TtapeXOrj. 25

ydp rovro

^v, itdg dvOpaitog
^ccYjg

aye^ov eiTteh e^tKaiovro' ori ro
itovog'

TtXetarov rv]g

avrov KOitog Kat

Kai
eig

oog

eitt

ro itoXv

Ttdaa

y\^vyYi

eig

Ttovov,

koi Ttdaa Kecf^aXYi
y]

Xv7tY]v'

dovvarov
y]

ydp
rov

ft.v]

XvTielaBai dvBpwitov,

S<a

rd fxdrata rov
XvTtv]v,

Koafiov,

oia

Seov'

dXXd r^v
t>;v

fiev

rov

^iov

hta^fyerat

odKpvov ^o
oitovye

aKarditavarov'
Kai
ev

^e

Kara 0eov,

evcppoavvv] Kat yo.pd'

rw

vvv yS/co

dppa^wva

rY]g roiavrvjg
ot

Owpedg Xafi.pdvovreg,
Kat
vvv

dveK^f^yv]rov

yapav eyovatv

ovrwg XvTtovfxevoi'

rd

240
CTTepixara
ev

EPMHNEIA
KXavBfxS)
tvjv

XIV.

23.

KaTa/3a,X\ovTeg, rovq KapTrov^ ev

ayaXvj

Xidaei

fXfToc

evQev €K^y]fMiav aTroXaixfSdvovcxiv'
yj

avTr\ \(jt\v
yivofxev'/]

evTpofxog

ayaWiaiig,

Kara

rov tov ©eoiJ (pofSov

t'^

23

yieipoTovr)crairres Se avrols

Kar eKKXrjaiav

Trpeo-jSv- 5

Tepovs, irpoaev^dp.evoL fxeTa vrjaTeLwv, irapeOevTO avT0V9

Tm
OKov

KvpLcp eh ov TreTnarTevKeLaav.
AXAt? irapafxvGia' Kai
vi^aTeiSiv
\\/vy(Siv.

ToT Xpt202Tomot.
ev

vvjcrTeveiv

e^ihav>j-

TOig TreipaafnoTg, Kat fxeTa

ai ')(eipoTOVtat'
ev

(7Teta TO

KaBdpcrtov

twv yifxeTepm

^tari
;

KvTrpo)

ovk ^o

eitotyjaav irpea/SvTepovg, ov^e
Yjv

ev ^afJiapeta

ort eKeivvj fiev

eyyvg

TYjg 'lepovaakrjfi.

Kat tcSv Attocj-toAwv"

Kai ev avjyj ^e AvTto-

yeta

Xoyog eKpdTei'
01
'

eVTav6a ^e TroAXiJf e^eovTO TcapafxvQiag'

Kai fiAXtaTa

e^ eQvcov o^petXovTeg TrokXa tttdaKeadat.

AMMiiNioT.

Opa

OTt

Kai

01

Tiepi

Vtavkov Kat Bapvd^av evi-^5

aKOTim elyov d^iav,

e^

d)v

eyetpoTOvovv ov fxovov ttaKOvovg
€avjfi.etci}(rdfi.y]v,

dXka

Kat TTpea/SvTepovg' Kat oittaw t\

oti fneTa vYjaTetm
a-yjfi.et<o(Ta

Kat

ev)(fiv

eiToiovv 01 fxadvjrat

rag yetpoToviag'
ot

^e

Ka)
Kai
Tiyf

TOVTO, OTi

€ig

MiAo^Tov

eyetpoTOv^^fiaav

iiept

Jiapvd/3av
fi-e-xjit

tlavXov' Kai

e|

avT^g e^eXQovTeg, ev/jyyeXtaavTQ Tag
oaag dXXag
Xoyog eaYjfxave

20

Yliat^tag noXetg, Kat

recog'

dXXo

^e dvTiypa(f>ov evpov ej^ov dvTt M.iX-^tov AvT/oj^e/av,
viOTepov fxoi fkdXXov e(f)avYj,

Kai ntSa-

24

Kat BLeXOovTes

Tr)v

HLaiSLav, r]X6ov

els

Trjv Ha/j.-

2^(pv\Lav'

Kcu XaXrjaavTes ev Ylepyr) tov Xoyov, KaTe^rj- 25

%6aav

els

'ATTaXlav' KOLKeWev aTroTrXevaavTes eh 'AvtloTjj ^(apLTL

^etat',

oOev rjaav TrapabebojievoL

tov Seov

els

TO epyov o eTrXrjpcoaav.

ToT Xptsostomot.

Iva

yap

fXYf

KaTanearj

to,

<j>povY)pMTa

Tm
jrpog

fxadYjTm, oti

01 voft.i^oft.evot Beoi

Totavra ndayovatv, eta^X6ov3'^

avTOvg Kat

^ieXe-)(6Yjaav'

Kat opa TrpwTOV elg Aep/^vjv e^epQvfxov'

•)(€Tat,

ti^ovg avTotg dvanvevaat tov
'Ikoviov

Kat Tore TcdXiv eig
[xev

hvaTpav Kat

Kai

AvT/op^e<aV

Bvp.ovp.€voig

avTolg

XIV.

28.

Tf2N nPAHEilN.
opa oti cv iravTa yapni,

241

eliKwv^ 'TreiravfXivois §e eiriTiSefj.evo^f

aXXa

Kai i^ia

aTTOv^^yj

^iwkovv,

37

YlapayevofxevoL Se Kal avvayayovT€9 ttjv eKKXrjcriaVf

avriyyeXKov ocra 6 Qeos^

iTTOLrjae /xer
avTot, aAA' 07a

avrcov,

OvK
efxoi

eiTcav

oaa

€7roir,(7av

0eof

/Aer

auTav'^ ^

^oKovai Tovg Treipaaixovi keyeiv.

Kai

OTL jjvoL^e T0I9 eOveaL
avoi^iv
Tviv

Ovpav

TrlcrTeco?.
to.
eBvYj

SvpHv

'hi^auKaXiav

Ka\e7, ^v

^i

avTwv

TrapeSe^aro, irakai ^e(3vafj.eva tyJ iraTpia TrXavrj Kat
'haip.ovtaq [xa6rj[j.aiji

To7i tetcn-

Ta UTa eyovTa

iipog iravTa

Xoyov Qeoae^rj.
fjiaOrjTals.
e^e^iTo

10

28

AieTpt^ov 8e ^(povov ovk oXlyov avv toIs

ToT Xpt202t6mot. MeydXvj yap
oioaaKaXcov.
oiopSuaeiog

Ka*

[xeT

oXiya
ttjv

— Opa

ovcra

tj

ttoXi^
tvj$

txv
eBv/i

iravTayov

eig

Ta

avayKaiav

dpyyjv elaayofxevyjv' irpo tovtov eyKaev

^ovfxevog

aTieXoytaaTo^

Kai

Ta^ei

dTtoXoyiag to

irav

eiirev'

'5

OTrep evTrapd^eKTov tov

Xoyov

eiroiei'
eSvrj.

eTrena twv lov^^aiwv airoaTpa-

(pevTwv, ovTwc "^XQov eig

ra

evTovOa iidXiv aXXy]v afJieTptav
vofxov'

opwv eiaayofxevyiv ovtw^ taTVjai tov
avTovff aTe Trapd
Trdai, TovTO
TrepiTOfJTfiv
Tjv'

eTre^^^

ydp

eiKog ^v

xoi)

Oeov

ti^taySevTag, d^iatpopwg ^iaXeyeadai

eig

l^yjXov

Yjyaye Tovg diro ^Xovhatwv'
oti

Kai ovk eXeyov 20
ov

dirXwg,

dXX

ov^e

awSvjjai

^tvaaSe'

TOvvavTiov

OTi

TrepiTefxvofJievoi
ev^oflev,
iv

awOYjvai ovk yj^vvavTo'

opa avveywg roff

ireipaafxovg'

e^wQeV

KaXwg

te

olKovofJ.enai

tovtq Y\av;

Xov irapovTogf
'

avTenryf

Kai ovk

elire

IlayAo?, Tt ydp
eTreiaSyj
eSvyj

ovk

eifxi

a^iOTriaTog drro ToaovTWv ay]fj.eiwv;
opa, fxavSavovai Xonrov airavTeg peiTatf Kai eyaipov.

dXX^
eig

^/ eKeivovg.

Kai^^S

Ta

Ka/

fxeT

oXiya
^e

Ta

yeyevyjfxeva Tiafxa-

^"Ev fxev ToXg 'lepoaoXvfuoig

ovK yjaav e^ e6vwv Ttveg, ev

'AvTioyeia
t>jv

eUog

eivat,

Ka)

^ta

TovTO KaTe^yjaav, eTi
•TrpoayjXvTovg

voaovvTeg

(piXapytav, Kai

^ovXofKevoi

eyeiv Tovg e^

eSvwV KatTot riavAof

vofxofxaQyjg 17V,

30

aAA' ovK eiraaye tovto.
y Post haec aliquid videlur intercidisse,

nam

seqq.

non cohserent.

I

1

2i2

EPMHNEIA
KE4>. Kr.

XV.

i.

Ort ov 8el irfpirefivfadai tovs i^ idvwv TriarevovTai, doyfiuTi Kal Kpiaei tS>v

ATToaToXav
1

Kat

TLvef KaTeXOovTes «tto Trjs *Iov8aia^, eBlBacrKOV

Tovs a8eX(f)ov^, oti

eav

fxr)

TrepLTfJLrjdrJTe

tm

eOeL

tovS

Mwucreo)?, ov ^vvrjaeaOe acoOrjvaL.

Ammaniot. " Oti
" ^vvaa$e
yfjka
rj

€av

fx.'^

nepnejxi/ridBe tc3 e6ei Ma)i/Vea)f, ov

aaB-^vai.'^^

ayifj.ewTeov ort eQo^

KaXeT to

evvofxov irpoara-

ypacf)-/)'
yj

ovte ya.p aypacfxtii,

«AA

eyypacjxog Kai tovto €«r€

'M.avayjg'
cog

Taya

Kai tia tovto eXvdri arto twv

KTtoaroKm

tovto, lo

eBog ov Kai ovy^

wg

vofLifKOV'

7rAy;v

tovto ^e? KaTa^^^jprjcxTiKag ^

enreiVf oti ov^e tcc

T^f ^KKKkrjaiai

eQri y^prj

napayapaTreiv.

2

VevofxevTfS Se aTacreais kcu ^rfTrfaecos ovk oXlyrj^ rc5

UavXcp
veiv

KCLL Tco

Bapvd^a

irpos avT0V9,

era^av dva^al'
^

YlavXov koX BapvdjSav Kai TLvas aXXovs e^ avTwv

5

7rpo9 T0V9 *AiToaToXov9 Ka\ T0V9 Trpea^vTepovs els *Ie3 povaaXyfi, Trepl

tov

^rjTrffxaTos

tovtov.

ol fiev

ovv irpo^olvl-

7refi(f)0evTe9 viro Trjs eKKXrjaLas dirjpxpvTO Trjv re

KTfv KCLL ^afiapeLav, eKdLrjyovfxevoL Trjv eiTLaTpocprfv

twv

e6va)v'

KOL eTTOLOvv
Se

^apav
ety

fieyaXrjv irdaL toIs d8eX(f)OL9. 20
vTreSe-^^drjaav
Ka).

47rapayevofX€voi
Trj9

'lepovaaXrffi,

diro

eKKXrjaias kou tcov WTToaToXcov

tSv irpea^vTeavTcov.
eiii-

pcov, dvrjyyeLXdv re

oaa

6

Seos
TOtvvv
*'

eTTolrjae /xer
ev
ryj

ToT Xpt202tomot.
aroXyf'
**

Ylcvg

npog

VaXaTag
rovg

ov^e, avrjkOov"

(f)yjaiVf

eig '\epoaoXvfi.a itpog

itpo

25

"

efJ.ov

ATToaToXovg, ovhe

dve6efx,y]v ;"

ori TrpccTOv p.ev

ovk aiirog

dv^XBeVf

«AA

aTteaTaXri rtap erepm'

%evrepov ^e, ov
fjiev

f/i.a6y]aofJi.evog

Ttapayeyovev^
Tyjg

aXk

erepovg itetam'
y}v

avrog
ot

yap

e^ dpyyjg

rav-

etyeTO
fj,yi

Tr^g

yvwfi.^g'

Kat

AitoaToXoi

iJ.eTa

Tavra eKV-

pwaav TO

"^eh TteptTefj.veaBat'

eTteiciy}

oe ovk e^oKei reag avTotg

^o

d^iOTnaTog

eivat,

aXXa

roig ev

\epoaoXvfj.otg Ttpoaelyov,

dv^X6ev

2 Kci.Tayj^i<jTiKu^

Cod.

XV.

5-

Ti2N nPAHEX2N.
€i<70fAevog TrXetov,

,

243
rovi avrikeyovras,

ovK aiiroi ri
ori Kai
01

aXAa we/awv

ev

'UpoaoXvfnoii rovroig
ov^evog
oi

\\/r)(l>i^ovrai'

ovrwg e|

ot.pyyjg

ra ^eovra avvewpa^ Kai
voWriv ^iaKpKTiv
Ttpo

k^uro ^itaaKaXoV

aXKa

fJ.era

efJieXXov

KiroaroXoi Kvpovv ravra, a avrof
aKivvjra Ttap eavrw.

rvj^

okiya

^iaKpiae(i)$

avcoQev

dyev

Kat

fxtr 5

^ETrei^vj

Se roT^ a^eX(po7^ eSo^e Kai irap
ei

eKeivoov

fJiaOeiv,

aTivjX$ev

vnep eKeivm ovy^ virep eavrov'
eiTreTv'

Se Aeye^ ori ovk

av^/-

6oVf eart KaKeHvo

ori

ovre

ev Tipootfxtoti

rov Kt^pvyfxarog

av^XQeVf ovre vjViKa av^Aflev, eni tc5 fAa6eiv'
eTTtai^fxaiverat

Kat yap aft.(f>orepa
trapKt

Xey<ov,
eiTtev

"
5

fjiart'"

ovK

" evGeag airXoog " oii

ov

7rpocrave6eft.'r]v

Kat

ai- lo

7rpo(7ave6efJiy]Vf

aXX "

ev6e<i>g."

'K^avearrjcrau 5e riue^

ra>if

wko

ttjs'

alpeaeco^ ratv

^apicraLcou TreirLcrTevKOTes, XeyovTe?, otl Sel irepLTepiveLv

avTOvs, irapayyeXXeLv re Trjpelv tov vofiov Mcoucreo)?"

ToT

ATTOT.

rioAA^

evtrptfSy]

rwv ^api(Taim, Kai fxera t>jviS

itKTrtv eri vofji.o6erovvrwv Kat ov 7rei6ofj.evm ^0?$- A^^ocrroXoii'

aXX

opa (Keivovg

irsii

eirtetK^g Kai ov ft.era av6evrtag Xeyovat'

ra yap

rotavra

eTrt^vf/LYjra

Kat neTri^yft.eva
"^ta

fnaXXov' opa ovOafLOv Xoycov
^ia rov lL\vevfj.arQi'

€Tri^ei^tVf

aXXa

ry]v

rwv

irpayfJ.arciOVf rr]V

aXX'

Ofxcog

Kat roiavra eyovreg reKfj.Y]pia

eirtetKSog

ttaXeyovrat' 20

Kai opa ovK aTrep-/ovrat
eKe76ev iraXtv
'Xj^tV

^ta/SaXXovreg rovg
a(f>opfJ.Y]v'

ev

Avrtoyeta.^

aXX

XafJL^avovatv

ovrcog efJ.€Xercov ro (ptXap-

Kai ovK el^orcov t«wv ATrocrroXcov

e'7ref>.(f)6v]crav'

aXX

of/.cog

ovOev

rovrcov npo-^veyKav'
fj.eya

«AA' otc aTre^et^av, rore
v]

(T(f>odpa

ypd(ffov<Ti'

yap Travrayov

eirtetKeta.
ot

25
Trtaroif

Ammoniot. Ovx^

airo

eOvcov

aXX

01

airo

lovOatcov

airyjrovv rovg irtcrrovg 7r€ptr€f>.V€a6at, Kai

Ta aAAa Toy

vofj.ov

aap-

KtKo. 'TroteiV

ovf, cog ert

ra rov

vofj.ov

rov TraXatov (j>povovvragf Kai
d-Treoe-

€ig iViav Kavyrf]atv

^eXovrag ireptrefj.eh rovg irtarovg, ovk

^avro

01

fj.a6rirai' Kairot Kai avrot €k irepirofj.^g ovreg'
6€Xv]fj.a e^vjrovv

ov

yap 30

ro ^^tov

ar^aai^ dXXa ro
yjaav
ot

KOtvco(f>€X}g

toS Koafxov.

ay]fj.€tctir€ov

^e ori

atpertKOt

^apiaaioi'

Kat ort ro rcov

atperiKcov 6vofJ.a, Kat irpo ruv \ptariavcov, rotg ovK op6(og (ppovovaiv
€Tr€Tt6€ro.
1

i

2

244
6

EPMHNEIA
ol

XV.

6.

^vvrj^Orjaav Se
Trepl

^iroaToXoi

koll o\

Trpea^vrepoi ISeiv

Tov Xoyov tovtov.
ATTOT.
TldXiv
Kat
evBev

ToT
Aot'
010

iTria-roya.aaaGai,
ei-^^^ov

ori
ot

aXKyjv

Tiva d^iav iiiava^aivovaav rovg
ov

* irpea-^vrepovg

ATroaro-

avixTrepiekaPov avrovg rotg Trpea^lSvrepoig Kotvx ovo-5

fxart Trdvrag aYjfxdvat.

7

noAAT;?
6t7re
d(f)'

Se

^r]Ti^(T€C09

yevop.evr}s,

dvaaTas T[eTpo9
eTTLcrTaaOe otl

Trpos avTovs, dvBpes a5eA0ot,
rjfxepav dp^aluiv iv v/juv
fxov

v/Jiels

e^eXe^aTO 6 0eo? Sia tov
tov Xoyov tov evayye- lo

(TTOfJLaros

aKOvaai Ta

edvrj

8 Xlov, koX TTLaTevaai.

kol 6 KapdLoyvcoaTrfs

Qeos

ifxap-

Tvprjaev ovtoXs,

ToT Xptsostomot.
rov irpdyfxarog
€7riaraa6e'

Opa

rov
vvv

Ylerpov avcodev
/ov^aV^ovra*

Ke^^^coptafievov
vf/t.e7g,

Kai

p-^xpi
lacog

rov

(pvjatv,
eTii

Traprfaav

Kai ol Kakeaavreg
avrov'

avr^ irdXai

15

ILopvfjXiov, Kat eiaeXOovreg fxer

^ta rovro avrovg •jrapayei
ev
vj

fxdprvpag'

"
ev

«</>'

vjfJiepSiv" (f)riatv,
;

" dpyaim

vfxh e^eXe^aro.

t/

ea-Tiv

vfxtv

rovreartv ev YlaXata-rivri,
fxov'^^

Ttapovrm vfxm'
<f>6ey-

" ^ia rov arofxarog

opa

Trajf 'heiKvvat

"^i

avrov rov Qeov

yofnevov, koi ov^ev dvBpaTTivov.

" Kat

Kaphioyvuarvjg Qeog efxap- 20

"

rvpyja-ev avro7g'^^

eTri ryjv

TrvevfxartKtiv fkaprvpiav ayei avrovg.
itept

AiviMflNioT.
^rjTYjaeag

'

Ot/ rovg

^oyfxdrm Xoyovg fxerd

iroXXYjg

eTToiovvro 01 irdXai
yjv

Titaroi, Kat fxera "jroXX^g

anovo^g'

Koi OTi Toaovrov
Kvrjaav
01

avroig

co(peXyj6rjvai

^td

Xoym,

ori ovk

ana-

dito ^Kvrtoyetag Trefxipai etg

lepovaaXrjfi, Kai

epar^aat 25
vj

TO

dfi.(f>i(BaXXofJi.evov'

Katrot

fxv)

TrpcoroTVTrag irepi
rj

BeorvjTog
rj

TVjg

Tov Tiov oiKovofxtKrjg a-apKooaeaog

Trepi

rov Ylvevfxarog,
^rjr')^6evrog'

Ayyerrepiro-

Xm

rj

dpyuv,

rj

ovpavov,

rj

aXXov roiovrov

dXXa

fx.r)g,

fxepovg

eXayiarov
ort

rm

aay^-^p.ovwv rov aafxarog tov dvBpco-n-oV
rj

rj^etaav

ydp

"

iS)ra ev

fxta Kepata
01 ev

rov vofxov^ irvevfi.aTtK^g ^o
f/iaSrjrai

eyefxev^
TYjaat'

efi.cf>da-ecog'

Kat etetXtaaav
e<ppovTi^ov

Avrtoyeia

av6eveivai

dXXd roaovrov
elxov
ot 'Air.

Kat

rm

^oKOvvrm xptXm
m.
in

* Verba b Sic.

usque ad

irpeff^vTepoii

suppl. rec.

marg.

XV.

lo.

TON
oti
hr]

nPASEX2N.

245
IRapva^av

^yjTvi[/.aTCCv,

ot

[xh

cato 'AvT/oj^e/a? a-TreaTeiXav
oi

Kai YlavXov epiOTvjaovTag tovs" ev 'lepoaoXvft.oii'
<Ta\y}fx
lOiQiv

^e aito '\epov-

fiaQvjTai

tcivc

Trepi

Iov^olv Kai 'EiXav eireixxpav

fxeTa twv

ypafxixaTwv

eU

^Avt loyeiav.

Aovs avT0L9 To

Ylvevfxa ro AyLov^ KaOcos
e6vy].

kcll rjfup'

5

navTaj^6u e^iaoT Ta

9

Kat ov8eu

SieKpLve fiera^v

rjfioou

re koll' avTa>v,

Trj

7naT€L KaOapLaas Ta9 Kapbias avTcov.

ToT Xpt202tomot.
(j>avevTe<;,

Atto

Tijf

TTiaTecof

fxovyji

<f>-)^aiv,

a^ioi

Tav avTwv
'hiha!^ai

'eTvy(ov'

TovTa Kai eKeivm irai^evTiKa, TovTa 10
ovk ep-

Kai eKeivovq

'hvvaTai, oti TiiaTeag teH fxowig Kai

ym,

ovt\ TtepiTOfxyiq'

ov

yap

^v}

Trepi

twv eQvm aitoXoyovfxevoi

TOvTa Xeyovai fxovoV aXXa Kai
Tov vofxov'

eKeivovg TraiOevovTag aTtoaTypai

aXXa

Tew^- ovito) tovto.

i^MMflNioT.
€iO"/v,

Ovtefxia,

cfyyja),
yj

'^ia<f)opa

TtiaTaV

eiTe

lov^^aToi 15

e/T€

KkXyjveq, oitov
tvjs

TttaTig KaQapiafxov Ttoiei

twv afxap-

Tiwv Twv airo
•nepiTOfx^'

Kaptiag e^iovTcov.
ev

ovTog ^e 6 KaOapiafxog eoiKe
oi^oTai
vj

Kai avTi Tiyf

aapKi

itepiTOfxvjg

ev

flvev-

fxaTi TtepiTOfxvi,

KaOapi^ovaa t^ TtiaTei t^
KoivatpeXyjg
vj

eig "KpiaTOv

Ta KpvitTa'

ovTW te ovK
pevt e^oSrj'

yjv

aapKiK^

itepiTOfxvj, oti

fxovw

t£ ap- 20
ev
vj

ov^ev ^e t<2v

aXyjQivav TtpoawTtm avareXXeTai'

yap

Tvj aXi^Qyj TtiaTet

ovk

evi

appev Kai Q-^Xv

ovk

evi

KXXvjv

I3dp-

Papog' aXXa

itdvTeg ev eafxev.

10

NOi/ ovv TL 7r€Lpd^eT€ Tov Geov, eTTLOelvaL ^vyov ejn

Tov

Tpa^Xov

Tu>v fxaOr]T(ov,
ec7T;

25

ToT Xptsostomot. T<
ovK layyovTa,
©€c5
;

" t/
;

Tteipdi^eTe

tov Seov,

cog

(f>yjai,

awaai t^

rttaTet

TOvreaTi, ti aitiaTene
etra
'heiKvvat

tw
Kat

dpa ditiaTiag eaTi tov

vofxov elacftepeiV
eiti

rovg ovtev wtpeXovfxevovg, Kat to itdv

tov vofxov aTpe<pet, ovk

en avTovg, Kai

tvjv

KaTVjyopiav vitoTefxveTai.
OTt t€ ei <f>opTtKog Kai tvaotarog
01

30
vortvSiv

KTpiAAOT.
fxog,

Ka< yovv

^tct)fxoXoyviKaatv dX-t^OSig

QeaTteaiot

fxaQi^Tat, raTg

dfxaQiatg eTttitXYirrovTeg'

e<f>aaKOV

ydp, "

vvv ovv ri veipd^eTe^

Kat

e^vjg.

246

EPMHNEIA
ATTOT. ^cpTiKog^
fxkv

XV.
yjv

ii.

ToT

yap

oixoXoyovixfva^ 6 vofxog

toi^

€^ ^lapaYjk'

afxoXoyovv ^e tovto kui ol BecjTreaioi fxaS^Tai'
YifLag

koi

aiiTog ^e touto
**

e^^i^a^ev
oi

o

'ZuTYjp

Tipocrcpavwv Kai
irecpopTiafi.evoi'
vf/.agy

keywv
Kaycb
5

^evTC Ttpoq jue TtavTeg

KOinmTeg Kai
f/.ov
etf)

"
**
*'

avaTravao) vfxag' apaTe tov ^vyov
e/Aov,

Kai

ft.ttBeTe air

OTi

TcpoAJg

elfi.1

Kai

Taneivog

tyi

Kap^ia'

Kai

evp-^aeTe

avamavaiv Ta7g

\\/vyoug vfi.m'

KoniwvTag ^e Kai TrecpopTiafkevovg

Tovg

VTCO vofLov eivai (pi^aiv,
V0f/.0V.
ei

eavTOV Se irpaov uvofLa^eVf ag ovk 'eyov-

TOg TOVTO TOV

AMMi2NioT. OvKovv

^vyog
acj)

o vofxog^ ^e"!

tw

Trpoip-^TYj iteiQap-

lo

yeh

XeyovTi

*'

aTroppixpoofi.ev
Yjfjiag

Yjfnwv

tov ^vyov avTcov'

toc

aao-

KiKa Tov vofiov Xeycov
Teiv

aTrocreicraaSai,

TOVTeaTi toZ (pvKaT^vvafKig

Tov

vofLov
TVjg

MwyVewf,

OTrep

^v ^vayepeaTaToV

yap

VTtapyei

afnapTiagt Kadd (pYjaiv 6 Qeaiteaiog YlavXog'
KitiaToX'^'

Xeyei

yap
**

ev ttJ Trpog K.optv6tovg
Y}

" to yap

KevTpov tov Qavd- 15
vofi.og'
'

Tou

dfi.apTia'

yj

"Ke

'^vvafx.ig T^JQg

dfxapTiag

Kai tovto

to

ycapiov

e^Y)yovfi.evog

dyiwTaTog
(pYjai'

lcadvvYjg

KwvaTavTivov
TYjg

iroXeag
^'
vofJi.og

eTtiaKOTtog
;

ovtco

"

Trco^

tvvafLig
yj

dfnapTiag

6

ot;

^ev yap KevTpov tov Bavdrov
tyjv
;

dfLapTia, Kai

%a^€-

TTCOTepav Kai ev avTYJ

layyv ovTcog eyei, ^^XoV irxg ^e Kai 20 ywpig avTOv dadevYjg
yjv,

TavTvjg
fjieVf

'hvvafx.ig
'tvvafj.evYi

vo(j.oi

oti

7rpaTT0fi,evY]

ov

Ve ovTceg

KaTa^iKdaai' to fuv yap KaKOv eyifj.iKpov

veTo'

aacpwg ^e ovk e^eiKvvTo ovTcog' coaTt ov

eiarpjeyKev

vofkog TO Kai yvcopiaai tvjv

dfj.apTiav fnaXXov, Kai eTtnehai tyjv

KoXaaiv'

el

Se

j3ovXofi.evog

KcoXvaai, yaXeitwTepav

eitoi^^aevy

ov 25

Ttapa TOV laTpov to eyKXY]fJ.a,
yj>Y]adf/i.evov'

aXXa

itapa tov KaKwg
li.pt aTov

tw

(papfj^dKW

eTtei

Kai

oy

itapovaia tov

fnaXXov e/SdpYjae

Tovg 'lov^^aiovg'
TYjv

dXX

ov ^ia tovto avTY] eyKaXeaofj.ev'
CKeivovg

dXXa Tav-

fuv Kat
^i

6avft.aaofi.e6a'

^e Kai fj.ei^ovwg fj.ia-^aofxeVj

(BXafBevTag

wv wcpeXeiadai e^er

oti

yap ovy

vofj.og

ovTog t^v3o

dfj.apTtav e^vvdfJ.waeVf

HpiaTog avTOv

eitXYjpwaev

aTtavTa, Kat

afj.apTtag eKTOg

vjv.

Ov

ovT€
',

ol

Trarepe^

r^fjicov,

ovre

rjfiels

la-yya-afxev

11 ^axTTdaai

aXXa

8ta Trjs xdptTos tov Kvpiov 'Irjaov
c ^opriKwi

Cod.

XV.

13-

THN

nPAHEX2N.

247

\pioTov 7naTevo/x€P
i^ea-Lyrjae

acoOrjuai, Kaff ov rponrov KaKUvoL.

Se Trdv to irXrjOos, kcu tJkovov
eiroir/aev 6

Bapvd^a

Kal

UavXov i^yovpevcov oaa
TepaTa ev To^y eOveaL
8l

0€oy

crrjfxeLa koll

avrcov.
^vvdfxeeoi
ev
t'^

ToT Xptsostomot.
fxara, UTrep
6

YloaYjg

yefxei
irpo^

ravTa ra

prj;

5

Tlavkog Qia iroXXwv
el

'PcofLaiov^ eiTre

ravra Kai ovroi' "

yap

^A(3paafJi"

(f^rja),

"

c^ epySov

e^iKat-

"

wQri, eyei

Kavyyjfxa,

aW
yj

ov irpog rov ©eov."

opag ori ravrav

p.akXov eari "Trai^evriKa
yoopig Tipocpaaeaig

airoXoyia virep rSiv
vitoTtroi; r^v'

eSvoJv'

«AA'

ei

fxev

ravra ekeyev,

apyrjv ^e Xa^ofi.evos xo

aO€a$ <f>6eyyerai' opa navraypv ra icapa twv eyBpm Kar avTwv
yivoft.eva'
ei
ft.Yi

eKivrjaav eKelvoi, ovk av

Tavra

eXeyOfi, ovte

ra

fxera TovTa'
crtv

aXKa

Kai

ei

'/jGeXov

npoadyeaBai ra

eOvvj, fi.av6dvov-

OTt ovoe

avTOvg tel Ttav opav.
'E.rjft.etaiTeov

AiviMiiNioT.
ry^g

oti

ra '^vdKaropBoora eTrtTayfxara^S
oiov

capKoq ov ^e? eirtKkav rtaiv
V}

aKpav wj<rreiav ^ yvfxvoeiTtrd^et'
ei

ri^Ta,

atcoiri^v'

et fxfj

ye rt$ ravra eavrS)

yap Kat
viro

Ovayepyj,

akXa

ftivjv

ovk dKaro'p8coTa,

dXXa

Kai yevofkeva

toXIvjcov

Xwv Kat

ytvoft.eva'

aXXa
ofxotov

^ta

T^f ydptroi

tov

Kvptov

7rt<jTevoft.ev awBrjvat'

tov " ydptrt eaTe (recrwafLevot'

ware 20

ovv iraXat

ft.ev

01

vofii.ot

rovg TtdvTa ^tacf^vXdTTOVTag
ydpt<; tov Kvpiov, Kai

to, etpvjft.eva

voft.'j}

eaw^e, vvv ^e

yj

^iya

rrjg

rcv

vofjiov

Trapa(f>vXaKYig, '^ta

T^f TrtdTewg aw^et.
'IctACoa/Qoy,

13

Mera
ycov,

8e to aLyrjcraL avrovs dTreKpidr)

Xe25

ToT Xpt202tomot.
varepog Xeyet' " Kat to
OYjaerat
irav pY)fi.a,

'Eir/o-AfOffof
eirt

^v Ka6d (pYjatv ovro$'

^to

Kat

aTOf*.arog ^vo ^ rptwv fj.apTvpwv

aTa-

evTavOa TrXyjpovrat' opa Se Kat rovrou t^v
irpocf^Yj-

avveaiv, airo
TCiJv

re

vewv airo tc iraXatwv (3el3atovf>.evov twv
e/j^e

Tov

XoyoV ov yap

rt 7rpdyft.a ^ei^at
^i*

KaBdnep Ylerpog ^ 30

TlavXog'
01»

Kat KaXwg oiKovof>.eiTat
eyyjpovtl^etv roHg
fj.Yj

eKetvwv

ravra yeveaBat twv
rovrov ^e rov ^t^d-

fxeXXovTwv

lepoaoXvfLotg'
ft.Yj^e

aKovTa avrovg
yvwft.Y}g.

etvat

vTrev6vvov,

ft.Yjv

direayia^at

TYJg

248

EPMHNEIA

XV.

14.

ToT ATTOT EK TOT TnOMNHMATOS THi DPOS KoPlNeiOTS
EHISTOAHS EI2 TO 'pHTON TO *AZKON. " EHEITA a*0H
**

'Ia-

KaBfli.

Kfjt.01

^oK€i

Tw

a^eXcpco

rw eavrov' avrog yap avrov
IfpoaoXvfxois
"JTeTroiv}-

keyerai Key^etporovvjKevatf Kat
Kevai Tcpxrov.

entcrKOTrov ev

5
fiov.

14

Kv8pes dSeX^poi, aKOvcraTe
KaOcos TrpcoTOv
6

^vfxeaiv e^yrjoraTO,
Xafielv

Qeos

e7recrKe\l/^aT0
koll

e^ eOvmv
ol

iSXaov r«
XoyoL Tcov
^vfjieav
*'

ovofxaTL avTOv'
7rpo(f)r}Tci}v,
ev

tovtco (Tv/x(f)a)vovaLv

ra AovkS,

Tipoipyjrevaag'

*'

vvv aTroXvetg rov

^ov-io

Xov aov, teinora."

ToT Xpt202tomot.
orepa avryj
yfxaatv.
rj

rioAA*;

yj

eirteiKeta rov avhpo^ Kat reXet-

^Yjfji.Yjyopia,

oiiovye

Kat reXog eTnriSYjai roig Trpd-

16

K.aOcos yeypairraL, jjLeTa

TavTa dvaaTpe^o)
Trjv

koll

dvoi- 15

KoSopyaco Tyv aKrjvrjv Aal3\8

TreTTTcoKvlav'

koll

Ta

KaTecTKappeva avTrjs dvoLKoSofxr^aco, Kal dvopOcoaui avi^j

Trjv'

OTTcos

av

eK^r]Trjaa>aLV

ol

KaToXoLTroL

twv dv6p(o-

TTCOV

TOV KvpLOV,
eTrei^-)^

Kira
Triarov

eKehog diro
tta

ft,ev

rou y^ovov triXog vjV ro ^e d^to- 20
Kai iraXatav
avaarperpci}
'

ovk

^l^ye,

ro p^q iraXatog eivai, eirdyet
4*"^^^

7rpo(f>vjTetav,

" KaQag yeypairrai^^
rvjv

"

fJ-^Ta

ravra

"

Kai dvotKo^ofX-^cm)
rt
;

aKrjvrjv

Aa/5/S

rvjv

TreirrwKvtaVf

Kai ra

e^^g'

oiiv ;

rjyep6y]

ra

YepoaoXvfxa'
;

aXX* ov^i KarearpdcpYj
rt

fuaXXov
*'

iroiav

Xeyet eyepatv

t>jv

p.€ra Bal3vXava'

^e

eari 25

KaOwg irpxrov

Seog eireaKexpaTO'
YjfA.(poorepov'

acpo^porepov /xev
yjrfj

Ylerpog

hteXeyero'

ovrog ^e

ovra yap

rov ev ft.€ydXyj

^vvaareta,

ra

fxev

(popriKa erepotg Trapayapeh, avrov Ve dito rZv
*'

Yjfj,ep(t:r€p(>3v^
*

(paivea^at'
ovy^
QogYj

Xa^m

te e^ eBvav," (prjat,

**

Xaov

roo ovo-

fuart avrov
ty}

airXwg egeXeqaro,

aXXa

rco ovofxari

avrov
tt; Trpo-

30

rovreari

avrov

ovk atayyverat ro ovofux avrov
yj

X^et

Tftjv

eSvav,

dXXa
^

Kat /xe/^wv earat

to^a'

evravBoc r/ fxeya

illJi.eT€puv

Cod. sed corr.

rec.

m.

XV.

17.

TX2N nPAHEXlN.
OTi
irpo irdvTwv
t6i/

249
Tig

aiviTT€Tat'
vvv
Tj

qvtoi'

el

^e

aKpi^uig

e^iTa^ot,

l^aaiXeia

Aa(3i^ eaTvjKe toS Ikjovov avTOv, ^aaiXev0(f)eXog
;

ovTog TiavTayov'

t/ yap

twv

oiKy]y.dT(i}v

Kai T^g

-TroXecog,

Tav viraKovovTm ovk

ovtcov

Troiov ^e

j3xd(3og eK Trjg KaBaipeaeag
;

T^f

TroXeoDCf

TrdvTm kou Tag ^vxas- jSovXofxevwv eni^ovvai
yeyove'
vvv

Kai 5

Tov AaP:]'^ XafMTrpoTcpov
o^eTai'

TiavTa^^ov

T^g

oiKov[j.evy]g

TovTO

e^efSvi,
01

ovkovv Ka) tovto eK^yjvai

tet',

^ia to oirug
€1

eK^V)T^<7X<7lV

KaTdXoiTTOl TaV avBpaTIOOV TOV KvptOV'
yj

TOIVVV

^ta TovTO

dvec-Tfj

TToXtg, ^<a

twv e^

avTm

^eiKvva-tv, OTt TVjg otKO-

^Ofxiag TTjg itoXewg
01

antov yeyove to
vTroXetirofJi.evot

to. eSvvj KXyiByjvat' Ttveg te elaiv

lo

KaTaXotTrot

;

oi

TOTe'

aXX^ opa avTiHv Kat t^v
Xeyei Kvptog
vjv'

Ta^/v <f)vXdTT0VTa, koi "^evTepovg avTOvg eiadyovTa'
6
TTOtctiv

irdvTa TavTa'
ijv

ov Xeyei,

aXXa

"^otei'

apa Qeov epyov HeTpog eXeyev,

aXXo

^e

to ^YjTov[j.evov, oitep aa(f>eaTepov

o

"

e;

"

^ei

avTovg TrepiTefx.veaOai"
Yle^TTTCOKet

15

ToT Xpt202t6mot.
T^f KpaTatag
vai
TVjv

yap

ovTCog 7rTco[xa aviaTov, Kat

eKetVYjg ^eofxevov '/eipog'
Ty^v

Kat ovk
tvjv

vjv

eTepcog avaaTrj-

(j>vatv

^[/.eTepav,

[t.^

tov

apyvjv

oiairXdaavTOg
tv]v ^t

avTV}v y/ipa

ope^avTog, kou haTvirwaavTog dvcoSev

v^aTog

dvayevvvjatv Kat IJvev[ji.aTog.

20
tcov
^lov^^aicav

Ktpiaaot.
laTeov Se oti

Hkv}vvjv

Aa(3t^ to

avj[xatvet

yevog.

Kvpov

TVjg

alyjxaXwa lag dvevTog tov iapavjX, KaTvaov, Tei-

yjXBov TTaXiv eig tv]v

lov^^atav, Kat c£)Kodo[/.vjaav tov 6eiov

ylaavTeg Tag

v]pv][t.cofj.evag

iroXetg, cokovv ev

avTaig aa(f)aXag KaTa
troXXag Kat yjpovovg 25

Tag

vjfjiepag

tov aicovog, TOVTeaTtv etg

v]fA.epag

fjiaKpovg'

^eHyfxd Tf Kat 7rXv]po(f)opia yeyovaai To7g dXXotg eSveai,

Tov

yjpr]vat Xotiiov eittaTpe(\>eiv irpog
fi.ev

tov Qeov.

Kat

fxeT oXtya

'O

ovv T^? taToptag ev TOVToig Xoyog'
eiv]

^e eacoTepco Kai aXr/tv]V etg

OeaTepog

av ev HptaTW.

emt^v] yap eK veKpcav dve(3tca

BdvaTov avTOv tieaovaav

aKr]vr]v,

TOVTeaTt
Vf]

tv]v

aito

yr]g

aapKa 30

kyetpavTog tov Qeov Kat YlaTpog, tot€
iriva irpog to
pift.fLeva irpog

totc ndvTa Ta av6pcov]ft.cov

apyaiov aveaTV) ay^fjia, Kat irdvTa
veav oxptv evrjveKTat.
ei

to,

Karep-.

Tig

yap

ev

Xp/<TTa Katvr]
Kat KaTe-

KTtatg KaTa Tag ypa<f>ag, avveyriyepft.e6a yap avTcp'

Kk

250
(7Ka\p€

EPMHNEIA
[MV
BdvaTOf Tag «TravTWV aKyjvagf
avoJKti^OfJiYjae

XV.
Oe o

i8.

0€Of

Ka) YlaTvjp ev Xp«7Toi?.

Kat

iravra ra

eOprj,

€(f)

ov9 eTrLKeKXrjTai ro ovofia fiov
yvco5

iSeir avT0V9'

Xeyei Y^vpLOS o ttolcov ravra Travra.

ara cm
" Ta epya
aAX' e^

aiviV09 earL

rw O^w

iravra ra epya avrov. t» ©ew navTa

ToT Xptsostomot. "
ainov'^^

Tvoo<7Ta ait alavog Ictti

eha

to a^ioitiaTov tov

XoyoV

oti ovokv Kaivov,

oipyrig
[J.VJ

TavTa

TTpoTeTvirooTO'

Kai a^tcoixa Trdkiv,
(Qvcov

"

^io

eyw
Kat

"

Kpivo)
e^yjg.

TrapivoyXeh Tolg aito twv

e^niaTpecpovai,

Ta
19

lo
eyco KpLvco
pj] 7rapevo)(X€LV roL^ airo rcov eOvcov

Aio

eTTLarpecpovcrLV eVt rov Oeov.

O
"
TO

(TTavpaSetg ovv
ovofi,a

vjv

Xeyav ravTa

ev

Haaia'
'KpiaTiavoi

*'

avTov yap
irpoa-a-

eTTiKeKXyjTai TtdvTa to. e5v>;'"

yap

yopevovTat.

15 ToyTeo-T^
fxvj

ToT Xptsostomot.
K.at TrdXtv

avaTpeTteiv'
tco

ei

yap

Qeog

eKaXeaev, avTai ^e ai TrapaTfipyjdeig dvaTpeTtovcrtf
ft.ev'

0eco 7ro\ef/iovKai

*'

Tolig aTco

twv
*'

eQvuiv eTrtfXTpecpovaiy^ (pt^at'

KaXwg
elvat'

(pyjcri ff.eT

e^ovatag to
fuyj

eyw

Kptvoo'

^ia tovto

(f>vjat
;

KaXov

"htaTt ovv

Kai

lov^^aiotg
iroayj
yj

TovTa

e7recrTeXXoft.ev

M.a}va^g 20
e(3Xa-

avToTg '^taXeyeTai' opa
TTTev, e-neaTyjaev

avyKaTdjBaatg'

evda

ov^^ev

avTOv ^ttdaKaXov, Kal eyapiaTaTO ydptv ovt\v
lov^atoig

€f>.'no^t^Qvaav, eTTiTperpag

aKoveiv
^/'

avTov'

KaTa ravTa

Kat ditayayv^v e^ eQvtoV

opa auveatv'

av e^o^ev avTOv Ttfnav Kat
avTov'
ft.av6d-

e(f)taTdv avTotg eavTOv, ^id tovtcov ditYiyaye to. e|

25

vovat ^ta T^v tovtcov aTOittav ^eiKvvatv, oti kou TOVTOvg ov^ev itXeov
te^i

(jivXdTTetv,

aXX wg

eypvTcov tov Xeyovra.

30

'AAAa eTTLarelXaL avrols rov aire^eaOaL

airo rcov

aXLa-

yrjfiarcov rcov elbcoXcov, koll rrjy Tropveia?, Kal
kcCl

rov TrvLKroVj
30

rov cdfxaros.
ATTOT.

ToT

AvTat yap

et

Kai

aafjMTtKai,

dXX dvayKalat

(f>vXdTTea6at'

enet^yj

fxeydXa etpya^ovTo KaKo,, tovtoov fj,dXtaTa

XV.

24-

TilN nPASEXlN.
vj

261
iva [xera tvjv avTi-

avTOVi eiravcrev oiKovofxiKcoi Kai Xoyiav l3el3aioT€pov
yj

dvTikoyia'

to ^ojfxa.

21

M.cov(Tr]^

yap

Ik yivecov

dpxaLcov Kara ttoXlv tov9
ttolv

KrjpvcraovTa^ avTov e^et, iv rai? (TVvaycoyaL9 KaTa

aa^^aTOv
AiATMOT.
aal3PaTov

dvayLvcocTKopevof.

5

E/ Kai
fjiovaig

TTpo

T^f

eTit^YjfJiiai

T&y X.piaT0v KaTa "nav
aveyivaxTKCTO
f.KKXfjaiaig

ev

Tatg

(jvvaydiyaXg
Iv

MwyV^j,

d\k

ovv fj.€Ta Tyjv

liti^Yifj.iav

Taig
el

tov X^/ctov

ov KcoXvcTai dvayivaxrKeaQai'

Kai opa

^vvaTOv tovto yevei^ai eK

Tov,

**

aj^i yap avjfxepov vjviKa av dvayivwa-KYiTai Mayo-^^'"
irpoo-eye.
tyj

dkXa lo

Kai TO
l3t(3Xia)v
^^

avayvaaei,
*'

ov irepi fLovav twv TVjg Katvrjg

XeyeTai'
ei

waTrep oy^e to
fHYj

Traaa ypa(pYj QeoirvevaTog Kai

a}(f>eXifj.og'^^

yap

aveyivcoaKeTo

Ta iraXaia

ypafj.ft.aTa ev Ta7g

eKKXYjaiaig^ ovk
** i/TTO voff.ov

aKpnag VaXaTaig eneaTeXXeTOf
VQfj.ov

to

" AeyeTe

ft.ot

oi
^

6eXovTeg ehai, tov

ovk aKovere ;" Kat Ta

e^Yjg.

5

22

Tore €^0^6

T0L9 'AlTOaToXoLS

KCU Tols 7rp€a^VT€pOL9

(Tvv oXr) Tjj iKKXT](ria, eKXe^apevov?
Tre/iyJAaL

avSpaf i^ avTcov
koI ^apva^(i,

€L9 *AvTLO)(€Lav

crvv

rw YlavXw
koll

'lovSav Tov KaXovfxevov BapcTa(3av,

^LXav, dvBpas

23 7]yovp€vovs €v TOLs dSeXcf^ols' ypayJAavTes Sta ^f ^pos" «t^" ^°
Tcov TaSe,

ToT Xpt202t6mot.
TovvTag'
Ttap avTccv, iv

OpSig avTovg ovy^ aTrXSog TOVTa vofnoSeiiefj.Ttovai

Kat opa coaTe a^tontaTOTepov yeveaQai,
dvviroTTTOt iaatv ot itepi YlavXov'

Tovg

Kat opa Trwg <pop-

TiKovg eKetvovg tta^dXXovTeg eTTiaTeXXovaiv.

25
o'l

Oi diToaToXoL
KaTa

Kou OL irpea^vTepoL

koll

dBeXcpo^, Trj?

Tr]v AvTL0)(€Lav /cat "^vpiav koll

KLXLKLav dSeXcpoLf

24 TOLS €^ eOvcov, xalpeLV.
Tjpcov

'ETrefSr; rjKovaapev, otl tlv€9

e^

€^€X6ovT€s €Tapa^av vpds X6yoL9, dvaaK€vd^ovT€9

Tas

^//-fX^f vpcov,

X€yovT€9 7r€pLT€pv€aOaL Kal TTjpetv Tov 30

VOpOV, 0L9 OV dL€CTT€LXap€6a.

ToT

ATTOT. d^ia

ApKovaa
TYjg

avTY] KaiYjyopta

KaTa

TYjg eKeivcav irpo-

TteTeiag, Kai

twv AitoaToXcav

eittetKetag^ ovtev itap

eTepcov

K k 2

262
(.ipyjKOTm.

EPMHNEIA
Kai
fxeT
eig

XV.
<f)Of>TtKu>T€pov

25.

oXiya
ev

— Opa
Tovg

ov^h

KaT

(Kei-

vwv XeyovTag^
yevYjfxevov'
eiTotei'

aKK

opavTag

fxovov, ooaTe

avaTpexpat to yeOfxoXoy-i^ijat

tovto yap Kat
eiTTov OTt 01

eKei

aTaatd^ovTag

ovK
TTotei

aTraTeaveg^ Kat oaa TotavTa. KaiTot, ev6a

e%p^v,
**

auTO YiavXog' wg OTav Xeyvj'

" u

TTX-^prjg
rjv.

itavTog 5

QoXov'

evTavSa ^e KaTop9oo6evTog ovKeTt %/Je/a
i^fxiv

25

'E5o^€i/

yevojxivoLs 6fw0ujJLa8oi/,
OTt

ToT

ATTor.

EiiTa OTt ov TvpavvtKiOiy

Ttaat

TavTa

toKeT,

OTi fj-eTa eTTtcTKeipecog

TavTa ypatpovaiv.
OTt ovTe 'laKaifSog ovtc IleTpog
eivat, ^f^^a

'Ammqniot.
f^yjaav,

Iji^fxetcoTeov

eroX-io
Ik-

Kanot KptvavTeg avTO KaXov
Trep)

Trdayjg

TVjg

KXyjaiag OoyfKoTtaat Ta
rjvOevTrjaaVy ei
fj.i^

T^g

ireptTofXYjg'

mov

re ovtc ndvTeg

e-neiaQriaav OTt tovto '^OKei Kai tco 'Ayioo Ylvev-

[xaTi'
'*

ov

Kai TTpoeTa^av tyjv av9evT€tav ev tvj entaToXri e'nrovTeg'
'Ayiip n.vevfiiaTi Kat
-^fJitv,

e^o^e

Tw

liapvd(3a kou TlavAa), dvBpoo-

1

** irotg **

TrapaOeowKoai Tag rl^vyag avToov virep tov ovofxaTog roy
TTiXtKovTOt vjaav ovTOt, OTi efxapTvpyjQiqaav viro toov

Kf-

ptov'

ft.a6vj-

T(ov fxeydXot eivai.

'KKXe^afjiepovy avbpas

7r€fJL\fAat

irpos vfia9, crvv Tolf

26 dya7rr)TOL9
SeScoKoaL

rjficov

Bapva^a

koll

YlavXcd, dvOpwiroLS irapa- 20
ujrep

Tas y\rv^a9

avTwv

tov ovojxaTOS tov

VivpLOV

rjixcdv

'Irfaov \pLorTOV.
Iva
f).v)

ToT Xpt202t6mot.
** Troig,
'*

'^o^Yj '^iafBoXyjg

etvat

YlavXov Kat

V»apva^a to eKetvovg airoaTaXypat, opa eyK(CfKia
(pyjat, '* Trapa^e^^ooKoat
vjfxciov

avTcov'
vTrep

"

dvGpoo-

Tag xpv^ag avToov
^ptarov.
kcll

tov ovo- 25

fxaTog Tov Kvptov

lyjaov

27

AireaTaXKaixev ovv 'lovSav

^iXav, kcu avTOvs

bLa Xoyov dirayyeXXovTas Ta avTa.

ToT Xpt202tomot.
[xovoV
elirov'

E^et yap
oti

p.yj

t>;v

eirtaToXyjv

irapeivai

tva

fuy}

Xeycoatv

avv-^pTraaav,

oti

dXXo dvT

dXXov^o

TO

eyKfjofkiov

to Trepi Ilat»Aoy

eve(ppa^ev

avTwv Ta aTO-

p.aTa.

28

'

E5o^e ydp Tw Ayico Uvev/xaTi Ka\
'

i^fXLV, fxrjSev

irXeov

eiTLTiOeaOaL vfxlv fidpos,

XV.

28.

TilN nPASEllN.
vj

25»^
ov^^afxov Trepi

ToT
vovai'

ATTOT. TavTa yap
o

Kaivvj ov

S/€TaTTfTO*

TOVTCov ^ieKeyjSvj

}^piaTOc,
(pvjaiVy

aXX

atto

tov vofxov

Tama

kafxlSa--

Kai TiviKTaVf

evTavQa tov (povov aTteipyei.
eiTreiv
/a*/

ToT
fxev

ATTOT.

KaiTo;

fipKei

"

to)

'Ayrx

Y[vev[j.aTi'^^

to to 5

" Tw 'Ayiw YlvevixaTt"
^/x/v,

iva

vofxia-aaiv avBpcoTtivov eivai'

06

iva QiOa^^QjiMaiv oti

km

avTot aitooeyovTat Kai ev Ttepi-

TOfxyj ovTeg.

KtPIAAOT EK TOT
yap ovK

b'

TETX0T2 TCN KATA 'loTAlANOT.

IlcSf

aXyjBeg etTteiv, oti to yjtyjvai Koiitov t^s tov vofxov CKiag
toi<;

oXiyapeTv eKekevae

ha

T^g itiaTeag
^vvaaSat

KeKXvjfJievoig elg akrfieiav' 10
Toiig

a yap

rjv

eiKog aitoitepaiveiv

cti v^jtt/ovj, ^ta Tijg
*'

Tav A^TtoaToXav eOeafkoBeTet

(pcov^g'

(paaKovTeg ^e to
cag

fn.vj^ev

itKeov

"

eitiTtQevat vfjuv ^txpog,"

e^i^aaKov evapySog,

ovra ^ia(3pt6^ tov

vofKov Kai

tvattaKOfJ.taTov itavTeXwg, Kat

avTotg To7g e^ 'lapavjX

ovK av
Ttap

eitiSeiev

avToi'

e^OKei

^yj

ovv tco Tlvevf/.aTif (pvXaTTeaQat 15

avTwv yjKtaTa fuv tov

vofJ.ov, to.

te oiaTa Kat ev^taKOfJ.taTa
cti
f/.et^ovci}V

TtetpaaSai TtXyjpovv, Tovg

vitep

Tav

l^piCTag

ovTtco

tteveyKetv iay^yovTag OKXa^ovTt vx, apTt t€ Kai
Ttpog TVjv ev

fJ.oXti

o^pvvofJ.ev(a

Xp/aTO) TtoXiTetav Kat

^oJiyv.

Eethpot. " K^o^e tw Aytoo
(f)7]atv,

YlvevfLaTt Kat

yjfj.h'^^

fj.fi^ev

ae,

20

atpeTiKog, d^eX(f)e, ^evtarj twv eipyjfnevav'
ccg itoXefktov

oog a^eX(f)OV

ae

KaXet, Kat

avatpei'
ot

fj.y}

Qavf>.day]g, (pyjaiv, ei vitep

tov

Aytov YlvevfkaTog
ypa(j)yjg
et

eiTtov

AitoaToXof otuv TovTa Xeyyj,
Tt
ovv

dito Tyjg
;

Ta

(3eXyj TtpQa(f)epoff.ev'

eaTi itpog avTOvg eiitetv
Y\vevfj.aTt

TO avv^(f)6ai Tovg AitoaToXovg tco

Aytx

eXaTTo7 tov

'^S

Y\vevfj.aTQg t>jv ^o^av*

ovkovv to avv^(p6at Mctiayjv
;

ToT Tov

Qeov
eig tov
et

TYjv

^o^av

Xeyet yap

yj

ypa(f)yj'

tm Seco eXaT" eitiaTevaev 6

" Xaog
fLev

Seov Kai

etg Mojaijv"

aAAa

Kat eTepov TtpoeveyKCO-

PeXog'

Ka6aipeT tov TlyevfLaTog

TrjV

d^tav

avvyjfi.fi.evyi

yj

^o^a Tav AitoaToXcov, v(3pi^et Kat tov Qeov, Kat eXaTToT avTov
d^tav
**

tvjv

30

Y^afj.QvyjX

TtpQaKeifj.evog'

yeypaitTat

ycnp,

"

Kai

e(^o^y]6y\

Ttag

6

Xaog tov Kvptov Kai tov Sa/xovi;A'" itdXtv Kai TptTOV

akXo

TtpoaeveyKcofj.ev
t>jv
Toi/j-

^eXog KaTa
Kai

TYfg

dae^etag'

ei

eXaTToT tov
avv-)j(f)6ai tco

Y\vevfj.aTog

aJ^tav

tvjv 6eiKyjv

avOevTtav, to
tvjv

YlvevfJMTt

AnoatoXoug, eXaTToT tov Seov

a^iav Ye^ecav 35

254
7rpo(TKeifX€vo$

EPMHNEIA
avTov r^
Trpocryjyopia'

XV.
e^oyjcre

39.

"

yap aitaq
avvrjiiTai

Aao^,

"

TToXejxo^

Tw

Kvpm
of^^
0)^

Kai too re^ewv" coaTtep
ofJLOTifxos,

oi/v

Modu-

(jYj^

ra

0ect?,

w$-

aAX' w^

Trpo^pyjTyjg'

Kai FeSewv
TioKe}x.ov'

Tco

©e», cf^
01

ofJiiTiixo^,

aXX ig

(jTpaTy]yoq

tov

ovTwg Kai

AiroaToXoi too Ilveu/xaT/, wg KyjpvKeg tov evayyeXiov. 5
tvjv

yvwpi^e TOivvv
agiav.

av6evTtav, Kai

fxy}

v^pi^e tov Ylvevfjt.aTog

tvjv

39

HXtjv twv hravayKes tovtcov, aire^eaOaL elScoXoOvTcov,
Kca aLjxaTos, kou ttvlktov, Kcd iropveLas'

i^

(bv SLaTrj-

povvTes eavTOVs, ed irpa^eTe.

eppcoade.
oti
to.

10

ToT Xptsostomot.
"

AeiKvvtriv

aXka ovk avayKala.
^eiKvvei oti ov^ev av-

e| av ^iaTyjpovvTeg eavTOvq ev iipd^eTe'^^

To7$ Xeiirei, dXX' dpKel tov-xo'

y^vvavTO

[Civ

yap Kai

^tapig ypafx-

IxdTm, dXX

coaTe vofxov

elvai

eyypacpov'

iraXiv (a<JTe

TreiaQ^vai

tS) vofxix Kot eKetvoi eXeyov,

Kai fxeT

elpyjvrig.

15

ToT
p^aaV

ATTOT.

**

I7A»;v tc5v eiidvayKeg aTteyefjBai'''
itoielv

Ta

Te(Tcrapa
o-vvej^aj-

TovTa diiayopevdavTeq
e(TTi Se

Ta

e6vyj,

Ta Xonra avxotg

TOVTa'

"

d-neyeaGai. ei^(aXo6vT!ov, Kai aifi.aTOi, Kai

"
30

TTViKTOv, Kai Ttopveiagr

Oi
ToT
ovte
yjv

fxev

ovv airoXvOevTes KaTrjXOov

els

AvTLO)(eLav' 20

Kal (TvvayayovT€9 to TrXrjOos, eTreScoKav ttjv eTTLcrToXrjv'
ATTOT.
'

Opa

I3paye7av e^KTToXy^v, ov^ev irXeov e^^ovaav*

KaTadKevdg ovKk Xoytafxovg, dXX eitnayfxa' WvevfxaTog yap

vofxo6e(Jia.
*

31

AvayvovTes
ATTOT.

8e, e)(apr]crav eirl

Ty TrapaKXrjaeL.
I3e(3ai(0-

25

ToT

Eha

KdKeTvoi

avTovg iiapeKdXovv Kai

(xavTai avTovg'
dTiyjXBov fxeT

npog yap YlavXov cpiXoveiKOTepov ^ieKetVTo' ovTcog

eipyjvrig.

33

'louSas" re kcll ^iXas, koll avTol Trpocf^TjTaL ovTes, S^a

Xoyov TToXXov irapeKaXeaav tov9
pi^av.
irVMMflNioT.
OTi
'l^ov Koi

(x8eX(f)ovs, koll eTreaTrj-

ovTOi

7tpo(j)yrTai

Yjaav'

ay}fiei(i)Teov

Oe
yj

Kai

yj

vea bi^aaKaXia eay^e itpocp-^Tag itoXXovg, ov fxovov

rtaXaia ypacpyj.

XV.
33

38.

TilN nPAHEXlN.

^55
fier elprjvrjs diro

Yloi7](TauT€s Se

^ovov, dTreXvOTjaav

34ra)i/ dbeX(j)(ov Trpos rovs dTroareLXdvTas avTOvy.

eSo^e

^S ^€

Tw

^lX(x. eirLjxelvaL

avTOv.

YlavXos 8e kou ^apva^as
evayyeXL^o/JLe5

dLeTpLJBov ev 'A^Tto^e/a, 8L8dcrKOVTes Kal
voL, pLeTOL

Kcu eTep(ov TToAAwi/, Tov Xoyov tov Kvpiov.
aToi(Tei$

ToT Xpt202Tomot. OvKiTi
Xoi^nov

Kai p.a.yai.
CKKki^aia'

riauAof t\

ehi^^aaKev'

ov^^eig Tv(f)og yjv ev tt^

[X€Ta IleT^ov

Tlav\o$ (f)6(yytTai, Kai
ovK eTtntYiQa
Xoiiroi
iroAX-fi
rj

ov^^ets

eTriaTOfxi^ei'

iaKio^o^ aveyeTUi,

evTa^ia

ovoev o

icoavvi^f
rjv

evTavm
tvjv

ovOe

oi

^AtioittoXoi,

dXka
ovk

criyw<Jiv'

eKehog yap
ovt(o

apyrjv ey- lo
ho^vji
ijv

Key^eipiafxevoi,
avTCtiv
7]

Kai

dyavaKTOvaiv'

Ka6apa

^pvy^i^.

*

'AvTippr](Tis

HavXov

irpos Bapvafiav nfpl

MdpKov.

36

Mera

8e TLvas rjfxepas elire irpos
8rj

Bapva^av

6 TlavXos,

eTTLaTpe-^avTes

e7rL(rKe\l/(ope0a

tovs d8eX(f)ovs royy 15

KaTa irdcrav
37 Kvpiov,

ttoXlv, ev

als eKrjpv^ajjLev tov

Xoyov tov

TTcos e\ov(TL.
KOLL 'l(odvvr]v

Bapvd^as

Se e/3ouAero avpnrapa-

38 Xa^elv

tov KoXovpievov M.apK0V' IlaOAos'

de rj^LovTO, tov diro^TTdvTa dir

avTwv

diro Tlap(f)vXLas,
fJLrj

Kol

firj

(TvveXdovTa avTols

els

to epyov,

avjxirapa- 20

XafjL^aveLv tovtov.

TovTo yap

^o)^'

touto TrapaKXyjaii'

tovto TrapafxvSta otOaov^^ev
17

aKoiXci) vovv eyovTt,yj eiii^oatq

twv

fxaOvjTevofxevonv'
u>$
yj

yap
Tiepi

ovT(a

OeiKvvat Tov
dpyofxevovf.

tvjv

dpyrjv

eyovTay

<f)iXoaTopyia

Tovf

«5

Sethpot APxiEniSKonoT 'Antioxeias npos 'Anastasion thaton Eni2TOAH2. E/
e(f)atveTo

To7$ ''KTtoaToXotq ovT(cg dvayKalov

KaT-

to eitiaTperf^etv, Kat Tag avTag TreptvoaTeh iroXetg TroX-

XaKigf ev aig tov T&y F,vayyeXiov Xoyov KaT^yyeXkov, Kat

aKetrTeaoai Tovg TrerrtaTevKOTag, Kat avaKpivetv Trwg eyovat, iroiavso
e^ofxev
vjfneTg

//l\

/

\l/^V
fLVj^e

errt/

irpog

Seov diroXoytav,

^ta ypafxfxaTttiv irXvj-

povvTeg oirep eTrXvjpovv eKetvoi, fxeTa irokXov irovov ^a^t^ovTeg ToTg

^56
10101$ TToatf Kai

EPMHNEIA

XV.

39.

avTO[xoXovvT€s itpog Tovg %/3e/av ep^ovra^'
^i^acrKovTeg
OTi
;

kcii toc

•npog a(OTV]piav

XvanekovvTa
YiYifj.eiaTeov

AMMi2NioT.
"^eaoai

epycv Tav
^TyTrcnf

r/yovf/.evci}v

Trepiepyd-

Tovg

vtt

avTwv

cfxtiTiaBevTag'

apa

ov'^

vyiaivovai
5
ej^ovTa
toov

T^

TTiaTei,

aXXa ywXevovai'

Kai ^e^ avTovi
e^^et

'^iopQcoOrjvai.

ToT XpTSosTOMOT.
KaTYjyopeh /Aera
avOpcoTTcov'

KaiTot ovK
tovto Ka)

a^iovv

avTOv

TavTa*

eTii

Qeov yiveTat Kat
OTav Xeyrj,
Kat TidXtv'

[xev a^to7, 6 ^e opyi^eTat'

oiov aig

"
"

ot;

TraTvjp
*'
fA.€f

avT^g eveiiTvaev
Kat
6vfji.wBeig

etg to TipoaooTiov avT^^g'"

a(peg

e^aXeixpa tov Xaov tovtoV^' Kat
oi^Tcy ^vj

'EafxovrjX xo

OTav

•TrevSyj

tov SaovA,
e(f>

Ka) eviavBa, Kat

fi.ev

opyi^eTat,

^e

ovKCTt'

TOVTO Kat

vjfiav
fxr}

yiveTat'
'^o^yj

napo^va-fKog etKOTCog,

tva CKeivog 'Trai^evBrj, Ka)
fi.€T

oXiya

aKVjvvj

to Trpayfia etvat.

Ka/

KaBaTiep ydp Ttg aTpaTYjyog ovk av eXoiTo aKevo^e Kat
^A^TroaToXog'

(popov ('xetv dei jSdvavaov, ovtco

Kai tovto 15

Kai TOvg aXXovg eTiai^evae, Kai avTOv

eppvBfi.t^ev'^ eKeivov.

39

Eyeyero ouv 7rapo^vafio9, mcTTC
Tovs air aKXi]Kf£>v,

airo-^^wpLadrjvaL av-

ToT Xpt202tomot. M^T^va Ta
*'

TTpoXa^ovTa

Bopv/SetTco'

"

ev

yjf-epa.

ayaS^
e%/J^v

dfKvrjaia
ev

KaKcov"

ft.vj^e)g

irapaTaTTeTCo'
eivat.

fi.vj^etg
furj

20

XeyeTCo'

lepevat

'KptaTOV fxtKpoil/v^^iav

ydp

eireXaBoft.eda OTt avBpcoirot eaf>.ev'
Ofxev'

Kai TtoXXdKti Kai aKovTeg TiTatov

ej^e/f
fKrj

etKOva '^vvaft.ev^v Trapafi.vQr}aaa6ai'
yevotTo'

Tovi

dytovg
eyevcTo

v^pt^co'

dxx" el

eKcivcov

Ta

TrdBi^

^eiKVvcoV

p.eTa^v

HavXov Kat Jiapvdpa

fxtKpoil/v/ia'

ov

tov fiev evog p.e- 25

povg OtKatoavvrjV Ttp.covTog, tov ^e

eTepov d^iKtav,
vj

dXX

eKdaTov

fxepovg aKOTiS) evae/Setag '^ovXevovTog'

Se

ania T^g

ft.iKpoipv)(^iag

eaTtv avTVj. XtKOv

M.dpKQg Ttg

rjv

avvo^^onropcov avTotg irpog tov
f*-^xpt

evayye-

Qpofi.ov aTTO

YlaXataTivvjg

TLepyyjg t^^- UafL(l)vXiag'

eha Twv
^'^X??

AiroaToXcov evTovca Key^pvjfnevcov ^pofnco, Kat dKafj.iteH t'^^©

'^pog

Tovg ayavag
ft.v]

07rXt^of).evcov,

"MdpKog

cog

avQpcoTrog

vap-

Kv^aag, Kat

evTovwv itpog tov
iioXet

'^pofx.ov

tov ToaovTov,

Kat irpog

Tovg

ev

eKaaTrj

avaKVJiTOVTag

aywvag Kat Ktv^vvovg Kat

^ ipv6i/.i^ev

Cod.

XV.

39-

T12N nPAHEI2N.
to5 ^pOfxo)

257
CTrav-l^XQev ei^ tvjv

IM.ya^ aTTQTa^dfLevos
YlaXaiaTtvvjv'
yjv

twv ATtocToXm,

ovv ov Xp/crTOv apvYj(Ta[X€vo^i

dkXa

tov Opofxov

rov

iroXiiv

a^ /Sapvv TrapaiTyja-dfxevos'

eTravYjXSe

TtaXiv YlavXos
'^pofxo)

Kai Bapvd(3as Kapirovi

evae^eiag yefxovTeSf Kat tw

T^f

€vae(3eias cTecf^avovfxevoi, Kai evayyeXi^o[x.evot ttjv ev 'lepocoXv-^
fjioti

eKKXfjaiav. twv eSva>v ovv iravTav eTraivovvTCOv tov TiavXov Kai
eiit

tov BapvdjSav
TVjv

toH? KaTopSo)fJi.aa-iv, o M.dpKQg XvTTYjSeig enX-^^yet

xpv^^vjV

KaTa

tov Xoyov tovtov
el
v]fj.y]v

evevovjaev
ttovojv,

lacag itpog

eavTOv^

TovTO XeycoV OTt

Koivmog twv

eyevo^Tjv apTt Kot-

vmog Kat
"^ta

rm
;

eiraivm'

TroXXot

yap iroXXaKtg avrag rag apera^ lo

Tov irovQV (pvyovTeg, ^ia Tag e|

avrm
6

ev(f>v]fiLiag

aipovvTai
eiravtovatv
f(.eTavoYjft)ifj

voveTv'

t/ ovv
TO^ig

ft.eTafj.eXvj6etg 6

MdpKog ejBovXevaaTO
ovv

avTOtg

A.Tro<JToXotg
o ^e

avv^paft.eh'

BapvdfBag

aavTa avrov e^e^aro'
**

YlavXog ecptXoveiKet Kat eXeye, " rov

avveXSovTa
oiiv

y}fuv etg to epyov

Kvptov ov ^eT avf>.TrapaXaui.(3dv€tV

15

vjv

ardatg, ovk d^iKiag, dXXa ^iKatoavvY]g Ka\ fntKpoipvy^iag

Kat (ptXavBpoiiriag'
KptXdvSpcoTrov.
rij

YlavXog

e^-^ret ro

"^iKatov,
et

BapvdfSag ro
Kat
avve(f)movv

araata^ovTeg ovv rag yvafxag,

eva-e^eta, etg roaovrov y^XSov Trapo^va^f/i.ov, cog Kat yooptaSyjvat

dir

dXXY]Xm'

ovrca yeypairrat' 'ttea-rf^aav t\ ov iriaTet, ov^^e ^ta-

20

Sea-et,

dXXa

dvSpca-jrtv/] fj.iKpo^\jv'y^t(f

eyevero ^e oiKovofiia'

wg ydp
eig tov

'^teaTffdav,

Bapvd(3ag rov MdpKov 'jrapaXa(3m e^vjXSev
oi)(f)€Xvjae

oiKeiov ^pOfJLoV

Se tov M.dpKov

vj

YlavXov aKpijSeia' ag

yap
Kat

eihev eavrov ovrcag eK^XviSevra ^;a ttjv paSvfj.iav, ea-irov^a^e
Tvj

7rpQSvfj.ia

ra

'^evrepca ^pof/Lco

KaXvxpat

rv^v irpoTepav

vwj^e- 25

XtaV

avvv]V TOtvvv
ev

M.dpKog rw BapvdPa (jirov^al^m Kat Tpeyjjov
f/iv]

YlavXog

ratg KKKXv}atatg irapv]yyetXe

te^^^Svjvat

rov

Mdp-

KoV

ov'/^

iva XvTrvjav],

aXX* tva aTrov^atorepov
tv]

irof^av]'

cog

Se eibev
diro-

aytog YlavXog TrpoaXa^ovra
XQyv]adfj.evQV tta

airovtv]

rov

MdpKoV

Kat

rm

^evrepm, dpyerat avrov TrapartSeaSat' Kat 3°

t/
**

(f)Vjatv ;

"

daTrd^erai vfxag

MdpKog

dvexptog Bapvdf^a'

irept

ov eXd(3eT€ evToXag, edv eXSv] irpog vft.ag he^aaSat

avroV

Kat vvv
fj^era^v
ei

irapafj.vSeiaSci)

ra dpyaia

tv]v

veav vTroSeatv'
fj.iKpoypvy^ia, rt

et

ydp Tore
SavfiaaTOv

YlavXov Kat Bapvd(3a eyevero

fxe-

ra^v

vjfj.m

;

35

L

1

258

EPMHNEIA
AoKei
fji.€v

XV.

39.

ToT Xpt202tomot.
Trav oiKovofxia e(XTiv,

eivai rig Trapo^vafji.og'

to ^e

waTe Tovg

TTpoariKOVTag eKaaTov Tonovg airoeivai^

XafSeiV

Kai e^ei ovy^

OfjLOTtfjiovg

aXXa

tov [xev
[JL.ev

ap^xjeiv,

tov

Oe apyeaBat'

Kai tovto oIkovoij^ikoV
01

Kvnpioi
01

yap ov^ev TotovKa).

Tov eTre^ei^avTo, olov

ev

^VTioyeia kou

Xontot'

eKetvov S

fxaXXov eOeovTO tov ^dovg tov aTraXooTepoVf ovtoi ^e tovtov.
ev

Kai
'^ia-

ToTg irpocpYiTatg tovto
Tj^Tj"

evptcTKOfJLev, '^ta^popovg yvafjiag

Ka)
^rj

<f)opa

oiov 6

HXiag

avcTTfipogf

Mwyo-^?

Trpaog' ovtco
ovT(t>

Kai ev-

TavBa

crcpoOpoTepog eaTtv
(pyja-i,

Ylavkog' Kai opa Kat
Kat

to eirtetKeg'

vjqtov,

tov airoa-TavTa,

ra

egvjg.

Kai

fj.eT

oKiya—— 10
'^ia

Aafj.(3avova-iv
')((optafj.ov

eavTovg, coaTe Trattevaat
TVjg iiap

Kai

airapTtaai

tov
jtAer'

oktya

Tovg ^eofxevovg
fi.ev

avTwv ^itaaKaXtag.

Kat

irpwTov

ovv ov^^ev KaKOV yeyovev, ei oXoKk-^potg edveatv

apKovvTeg anea^^^^iaQYjaav ait
aXXdjg
aft.e7vov
fLYjOe

aW-^XaV aXXa
Ka)
fter

Kai fLeya ayaBov,

tovto

KpvipavTa.
ovy^
yjfniiv

oXiya

Tig ^ev oyvi^

e^ovkevaaTo,
otKOVofj.ta'

airocf^Yjvaadat'
ff.ev

Te(og Se oti fj.eyaXv}
"^evTepov
eniaKe\pectig

yeyovev

eiye
oii^e

ovTot

ef/i.eXXov
fj.eT

a^tova6ai, eKeivot ^e

ana^.

Kai

oXiya

—T/
ovk

ovv

;

eyGpo)

avey^pr^aav

;

fj.ff

yevoiTO'

opag yap itavTayov fieTa tovto

Bapeiti-

vapav TToXXm
aToXa7g.
**

eyKcoft.ici)v

aitoXavovTa Trapa YlavXov
(pvjaiv,
*'

ev

Taig

20

Ttapo^vaf/.og,"

eyeveTO'"

eyQpa

ov^e

(jjtXoveiKia'

ToaovTov

tayvaev

itapo^vafKog
eivai

aaTe yapiaai' Kai
fi.eTa

eiKOTwg'

oTtep

eKaaTog vTteXa/3ev

XvaiTeXeg, tovto
efxot

TavTa

ov

TtpoYjKaTO

^ta t^v itpog eKeivov Kotvcoviav.
6

^o/cer

KaTa avvatveaiv
vetv'
fxeffa,

yeyevvjaBai
eyco

yjopiaft.og, Kat itpog

txXX-^Xovg et- 25
ft.vj

OTi

eTtet^vj

j3ovXofxat,

av ^e ov

(3ovXei, iva
e'iKOVTeg

ft.aya-

^iavetfj.u)fj.e6a

Tovg TOitovg'

coaTe itavv

aXXyjXotg
^ia

TovTO eitotoW

efSovXeTO
e'i6e

yap
Kai

aTYjvai
y]fJ.e7g

tq

WavXov Jiapvdpag'

TOVTo aveycopvjaev.
fJ.ovg,

TotovTovg eycopt^OfJ.eOa yjopta-

coaTe

eiti

K-^pvyfxa aittevai.

30

HeTHPOT APXIEniSKOnOT AnTIOXEIAS EK TH2 nP02 TOTS
Eni2KonoT2 Eni2T0AH2. TavTa yeypaitTat
pov, iva
ft.vj

itpog

Tvitov vjfj.eTe-

KaTaTttTtTcoft.ev, ov

^e

yap

'eveaTtv avBpaitovg

ovTag

ft,v]

Ttapo^vveaSat'

Tiapo^vvBevTag te ypv} fJ.eTaf3aXXeaSat.
Ttapo^vaft.og tcov AitoaToXcov

Eh ANEnirPA*OT. O

ov fJ.ay^g

35

XV.

39-

T12N nPAHEXiN.
eiteiVri

259
6

fveKev aAX' oiKovofxia^ jeyovev'

yap

VlavXog 6/xfAAev
to Ayiov

avveK^rjf/.ov kafxlBdvetv rov TifXoBeov, eiKOTcog to Ylvevfjia

TcS

3apvd(3a tov M.dpKov

Trape^coKev'

oti

^e

Kai YlavKog avrov
*'

^ydira, aKovaov avrov ypd(j)ovrog tco
*'

T/jOioSeoD*

Map^ov avaXa5

I3wv

aye fnera aeavrov' eari ydp
^e

ft.oi

ev^^vjarog elg OiaKOViav'
Kyj^evQ^vai jSovXo-

oifJiai

rovTo ypd(f)(iv avrov,

^i

dfji.(pOTepm

fi.evog.

AMMaNioT. A;a
&/a
avvrofi.ov
01

Toy^'

K€Kavry]piaa-fiLevovg
irepi

rvjv

crvvei^vjaiv,

wg
Kai

dTroXoyrireov

rxv AttocttoXwv HapvajSa
tv}v (f)i\oveiKiav, ori

YlavKoV

eTTi

roaovrov eneretvav
o

Kai ej^w- lo

pia6vj(rdv, (f>rjaiv.

MdpKog

e^o^ev '^ft.apryjKevat aTroXiTrm avrovi;'

YlavXog
avrov
Tipoi

Trpog

ro

acc^ppovtady^vai
\v7rvjaat'
fXYj

avrov

wpyi^ero, Kat

r]6e\ev

oXiyov

tva

atcrdof/.ivog

eKehog fkeravoYjari,
eavrov,

Kai XotiTOV vnorayr] rca

Troieiv

ro OeXYift.a ro

aXka

Ttapa TYiv eavrov OeXvjaiv aKoXovBeh irpog ro epyov r^g ^taKovtag' 15
ovTCtig eTToiYjae

Kai

eitt

rov KoptvStov' eK^aXwv avrov

TYjg

eKKXr}ovrcog

aiag, Kai avrog imep avrov TtapaKaXchv, Y^viKa
ovv YjQeXe Kai rov
oov,

fn.erefi.eX-^^Yj'

MdpKov

^afi.daat.

6

^e

^apvd0ag ditXovarepog
dfk,dpTY}f/.a'

avveyapYiaev avrw fndXXov Kat ^ty^a eKTrXYj^eccg ro

ov

YlavXog irapeKdXei Xeycov,
avvo^^iag

fxY}

ovrcog

wg ervy^e rov ^pafrerev- 20
avrov, ^iort

aavra r^g

irpoaXa^eh, dXX

diroaTpa(f>Yivat

ovK avTOvg evv^piae rovro TroiYjaag,

aXXa

TYjg

^iaKoviag Kara-

(f>povv)aag, rov Seov e^ov^evcoae. rovrcp ovv

ra

aKOir^ dvreXeyev

TlavXog
avrov,
ctig

TCtJ

liapvd/3a'
vj

dfxeXei

ovde

wpyt^ero,
Se vj^ioV

dXXa
ovkovv

irapeKdXei
fxev

(f)vjatv

ypa(f)Vj,
ei^y^e

" UavXog

Bap- 25

vdj3ag yjpYiarOTYiTa

irpo^

rovg vTrvjKOovg

eTotfi.ov, 6

^e

UavXog

aTroTOf/.iav, irpog Katpov

amot^ovg rovg

KaTa(f)povi^rdg tco '^ta(3oXa

etg

oXeQpov rvjg

aapKog, iva
aKoirov

f>.eTaf/.eXi^$cJiatv.

ovkovv

aft.rf)OTepoi

Kara

rov oiKeTov

KaXag
eTreiirep

eTrpa^av'

aTrey^ctipiaBvjaav

^e Kat

^ia rovro «tt aXXvjXcav'

ovk vjaav fnidg e^ecog
fiYj

afi(f)orepoi'

Kai Yitvvaro Kai ovrcog, tia rvjg ayav ave^iKaKtag

deXcov Kptvetv

aXXov,

"^vacoTri^aai

rovg Trtarov^'

Kat

YlavXog tta rov eTriaraTitov<, dfieXeig'

Kov eavTQv Kai ^i^Xotvttikov, awaat Kai aco(ppoviaat
ovrcti

ydp
fj.vj

'^thdaKet Xeycav'

" eXey^ov,

eTrtrtfLVjaov,

irapaKdXeaov'*^

ovy^ cag

'^vvdfj.evoi Ve (pepeiv aXX-^Xcov

Ta

eXaTTcofJM.Ta direarYi- 35

L

1

2

260
crav

EPMHNEIA

XV.

40.
Kai
opcov
rj

OTiovye ttoXvv (rvve^yjcrav yjiovov, avyKafJLOvre^ aXkyjXoig

avyKiv^^vvevovreg'

«AX

iva

[xvj

rig 10
7]

avw^aXov

tyj^

avrm

iroXireiag (JKav^^aXKjBy) ntpog eva,

rov TlavXov opyiXov
fxyj

KaXm^

rov HapvoiPav Karacf)povYjry^v Kai eavrov yivofxevoV

BeXovra ^6

rovg afxapravovrag eTriarofXi^eiv,
Tftlv

aXXa

itapopSivra rovg rrjg eav- 5

afxeXovvrag a-uryjpiag' e6viK0ig fxdXiara [xeXXovreg evayyeXifxvj^^efxiav

^eaOaif roig

eyovai

^iaKpiatv KaXov Kai

KaKov'

Kai

TToXXaKig eK rov oiacpopov rvjg avrwv TroXireiag, wg davfi.(pavov

eyovrm

e^iv, aavfxcfjcovov

Kai ro iiap
oitep

avrav evayyeXi^ofxevov

fxv-

arYjpiov VTtoTtrevovreg

elvai'
eii

fxaXXov VTtovovjaavreg, diteari^-^o
Kpivavreg itpog
ryjv

aav

ait

aXXvjXcov'

ovrcog

e^yeiv

rov Xoyov

^iaKoviav.

Tov
^oaaL
€19

T€

^apvd^av irapaXa^ovTa tov M.apKOV

eKTrXev-

KvTrpov'

UavXo^

Se

eiriXe^apevos

^lXav i^15

TJXOe,

ToT Xptsostomot. Qavfxaarog
opa fxeyag' Ttdvv
cixpeXei rov

ovrog eariv 6 avrjp Kai acpovj

Map/fov
avrov'

fxdyi^ avrvj'

ro fxev yap

TlavXov

<po(3epov

eitearpecpev

rov ^e BapvdjSa yprjarov
fxev, Ttpog ev ^e

eitoiei fxvjKeri a7toXei(p6^vai'

aare fxdyovrai

reXog

aitavra ro Kepdog'
ttdvv ecpo^riBfj Kai

Kai yap YlavXov opwv aipovfxevov aTtoar-i^vai, 20
Kareyvca eavrov'

Kai \iapvd(3av opav

ovrctig

av-

Toy avreyofxevov, itdvv avrov ecpiXvjae'
Oia r^g fxdyvjg twv ^iOaaKdXctiV
XiaSvjvai.

Kai tiopOovro
ditetye.

fxa6vjrYjg

roaovrov

rov aKav^a-

HapaSodely

Trj

xapiTi tov Qeov vtto tcov ddeX^oov.
;

25

ToT

ATTOT. T< TOUTO eariv

vjv^avro, (pvjaiv, e^e^^Svjaav rov

Seov' opa Ttavrayov fxeydXa Qvvafxevv\v rvp evyv\v
Kai XoiTtov
Tte^yj

rm

a^eX(pciiv'

lo^eve,

Kai

^ia rvjg

o^ontoplag

wcpeXviaai

rovg

opavrag (BovXofxevog.

41

Ali^px^to Se TT]v ^vpiav kou ttjv KtAt/ciW, eirLaTrjpL- 2,0
^cov

Tay iKKXrjala^.

ToT Xptsostomot.
fTr'

Opa

rvp avveatv TlavXov' ov itporepov
vj

aXXag epyerat
Kai

itoXeig, Ttptv

rag ^e^afxevag rov Xoyov
eiKV)

eTit-

aKexpaaQat'

yap dvotag eartv

rpeyeiv rovro Kai

vjfxeig

XVI.

3-

TilN nPAHEXlN.
Tovf TtpWTovg Tra/Sevojaev, iva
TrctJf
[Jirj

261
ovtoi
([xttoqiov yevcov-

TTOiSifxev'

Tai ToTi [xeTa TavTa. "
TOig'

eyovai^^

(f^fiai'

Kai tovto yjyvoei eiKO-

opa avTov dei ^ieyvjyepfxevov, [xepifJLvavTa'

ovK

dveyo[ii.€vov

KaB-fjaQai'
Tjv

Kanoi

[xvpiovi VTrefxeive Kiv^vvovg'

opag OTi ov ^eiXiag

To

elg

^AvTio-^^eiav
T7;v

eXBeh'

KaOdTiep laTpog evt twv KafivovTccv 5
**

Ttoiet'

Kat

dvdyKVjv rijf eTTtaKexpecii^ e^iyAaxrev, etTtwv'
diteaTrj 6

ev aij

" KaTy}yyeika[xev tov Koyov tov KvptoV
Kat ovKeTt avv^\Qev.

Bapva(3a<;j

KE4). KA.
n.fp\ KaTTjxrjcreas Ttfxodfov, Koi t^s kotci dTTOKaXv^tj» d(j>i^eas

UavXov

fls

lO

MaKe8oviav.
I

Kari^vTTjore

8e

Kot

els

^ep^rjv kou AvoTpau'

kcu

i8ov, fxaOrjTTjs Ti9 rjv iKel, ovo/JLaTt Tifxodeos, vios

yvvat-

1 K09 'lovSalas mcrTTJS) iraTpos 8e

EAAt^vos""

o? e/xapTV-

3 petTO VTTO TCDV Iv AvCTTpOtS KOU ^IkOvIcO d8€X(f)(0V.
rjOeXrjdev 6

TOVTOV

1$

HavXos

(tvv

avTw
Ttept

e^eXOetv,
Ttjv

ToT
atV
6

ATTOT.

OvTOJf a^iov eKirXay^S^vat tov TlavXov

avveKtv-fj-

ToaavTa [xayead[xevoi
[irj

T^f

'JtepiTOfxy^g'

o

TtdvTa

aaCf Kat

TtpoTepov

dTtoaTag,

eong

ov KaTopOccaCf tov toy[xaTO(;
ov fxovov

Kvpct}9evTog, TtepieTefxe tov [LaOvjr-i^v

erepovg ov KcoXvet, 20

«AXa
Xrjxpet'

Kat avTOf tovto epyd^erai'
*'

Kai ov^ev
**

awAwf

eitoiet

itpo-

toStov

>jdeA>jcre,

<pvjat,

e|eA5erv

avv avTco'

Kat ro

6av[xaaTOV toSto"
(prjai,

oti
ev

Kat

eitrfydyeTO avTOv

oia tov; lov^^atovg,

Toyf ovTa^-

to^^ TOitotg eKeivotg'

ovk av yap riveayovro
Kat Tt
to.
;

Ttapa Tov dKpo(3vaTOv tov Koyov dKovaat'
6a)[La'

opa to KaTop- 25

TtepteTep.eVf tva

Tr€ptTO[t.^v

Ka6eXrj'

^oy[i.aTa

yap

eKVj-

pvTTe Ta Twv 'ATtoaToXctiV opag
ov Ttap
eTepoov
TtoXefxov^xevoi,

[xd^^^riv,

Kat ^<a [xdyrjg

oiKO^O[t.r]v"^,

aAAa Kat

avTOt evavTta itotovvTeg,
[i.rj

ovTca T^v eKKkrjaiav ccko^O[xovv'

^oy[xa elarjveyKav

TteptTe[xvetVy

Kai TtepteTe^xe' KrjpvTTet Kou

[xrj

iteptTe^xvetv,

Kat Tteptre^xvei rrj itiarei 30
"^^ dpt6[xco Ka6' rj[i.epav."

TW

itX^6et'

'*

eTtepiaaevoVf' <Pv^h

"

ei^eg to Kephog r^g •Jteptrofi^g'
Totg, a.T€ eTtiaKe\paa6at eAflwv,

eira Xontov ovk evttaipt^ei rovrt
;

aAAa

'Ttoppca

itpoetatv.

d

Verba

k. 8. fiax'!? «*'<«S'

suppl. rec.

m.

262

EPMHNEIA
avrog

XVI.
fxaKapiOi Yiavkog,
TrefXTreiv

3.

ToT Xpt202t6mot. OvTog
T0/A7JV

Trepi-

avatpcov /AeAXcuv irore

tov Tifji.o6eov

TOig ^Jov^atoig
eTroiyjae ^e

^i^dcrKaXov, TrepiTefMOV avTOv iipoTepov, ovTcog

e7r€ju,i//ev

Touro, tva evTrapd^eKTog yevrjTai TOig aKpoaTaig, Kat etcreXQm ^ta
TiepiTOfj.yig

KaTakvay]

TreptTOfx-^v'

aXXa

tvjv

atTtav avTOg y]7rtaTaT0 5
el

Kai Tt[xo9eog, Toig ^e [xa6yjTa7g ovk eiiteV
'tia,

yap eyvwaav
ov^ av
ryjv

oti

TOVTO

irepierefi.e, Iva

kvayj t^v

irepirofj^rjv,

dp^^v
vvv

yjKova-av

avrov

^yjfxrjyopovvrog, Kat ro

Trdv

av ^teppvy]

Kep^^og'

^e

y)

dyvota rd fxeytara avrovg acpeXyjae'

vofJii^ovreg

ydp avrov

cog voixov

(pvXaKa rovro

itoteh, Kai

evfjievag

e^e^avro Kat irpoa- 10
^e^dfKevoi

vivxg,

Kai avrov Kat t\v eKetvov tthaaKaKtaV

ydp Kard
ovk av

fXiKpov

Kai 7rat^ev6evreg, aTrearyjaav rav TtaXaiwv'
et

oitep

eyevero,

irapa ttjv dpyyiv

rvjv

atrtav

vj^eaav

fj.a6ovreg
eiti ryjg

ydp

avryjv dTrearpd^yjaaV
T^S" Ttporepag.

diroarpacpevreg Se efxetvav

TtXdvyjg

15
Ttepterefxe rov TtfxoOeov 6

AMMflNioT. T^v atriav el-nm ^/ ^v
TlavXog, e^ecpvye ra
^'

rm

fxeft.xpifxotp(tiV

eyK\y}fxara'

"

^lovtatag

Ttiar^g

dito

^Xovhatm

(pyjai'

aYifj.et(iireov

te ori roaovrov yjaav
'

lov^aToi rov

voft.ov

Karacppovyfaavreg, ori Kai

EAA>;crfV eyaft.ovVTO,

Kat KXXyivt^ag eydfj.ovv.

20
TloXXyjg ^yjr-^aewg
ev

Eb ANEnirPA*oT.
yevofJ.evYig roHg

rotg

7tpoXa/3ovai
tco

AitoaroXotg Kat itpea^vrepotg, avroo ^e
Kat Ttdvrm
Ofj.ov

IlafAco
itept-

eveKev

ryjg Tieptrofi.^g,

Kptvdvrm

ft//j

teh

refj.vea6at,

rtvog

eveKev ITavAof tov Tift.o6eov

Xa(3m
;

itepteref/.e'
^y}

Kairot Ttpo rovrov ftM^yjryjV vitdpyovra
(BovXerat
;

'^OKtfj.ov
;

ri

ovv

dpa 25

fj.yi

itpog

lov^aiafkov e^eKXtve

Kai roTg

yjdy]

6eaTtia;

6eiai Ttapa
fj.1^

itdvrm evavrta otaTtpdrrerat, eavroo
Ttvog ovv
eve/ce

^e Kat Ttparov

yevoiTQ.

toSto Ttotei; Ttpdyfj.a fxeyiarov Kai

Tidaiv Ofxov Tolg ^AitoaToXotg Kara6vfj.iov Karop6aaat ^ovXofxevog'

Ttohv

Vif}

rovro;

dvco

Kat

Kdra) ^te/SaXXov avrov

01 'Jov^^aht, dog

^o

Ttavrayov rov

vofnov

avarpeitovra, Kat rovg ef

e6vm aitoaraa lav
eite)

^i^daKovra, Kat acpo^pa itpog avrov
rov Tifj.o6eov evpe
f/.a6yjTi^v

dite^^^Pag tteKeivro'
evtoKtfj.ov,

ovv

e^

KXXyjvm

Kat itpog

vTtyj-

peatav eavrov

eTtiryj^eiov,

Kat avveK^y]fJ.ov eyetv avrov y](3ovXero'

^id rovg KaracpXvapovvrag avrov dae^ag,

Xa^m Ttepierefj.ev avroV 35

XVI.
/Aiy
l^^oi)

3-

Ti2N nPAHEilN.
ct>

[AOiy (f>v](TiVy e-y/caXenre,

^lov^a7oif

ag avarpfTrovTi rov
iroieT,

vo[ji.ov'

Kai avTO(;
ixri

(Tto/j^co to) vofxca'

tovto he

ov

(tvvkjtSiv tyjv

Tre piTOfJi-^v'

ytvoiTO'

aXXa

^ia Trjg ToiavTVjg KaTaaKev-i^g eXKvfJiyj

aai TovTOvg Trpog eavTOv j3ovXo[xevog'
^aioi,

fJiOt

'7rpo(f)aaeig,

w

loyvofJi.ca'

wg avaTpeitovTi tov
efJ.ot

vofJioV

i^^ov

Kat avTog CTOtya

tw

5

i^ov TiavTeg 01 avv
ei

fj.aGriTat

tov Kvptov

TreptTeTfj/fifkevoi eicrtv.

yap

yjv

TtfxoSeog aTrepiTfxi^Tog ^i^^daKaXog wv, TtdvTeg av aire-

'TTVj^Yiaav

dir

avTov'

ort

te
ei

tovto Tvy^dvei

dXifjOegf

^eiKvvatv

yj

l3i(3Xog ev Tolg ecpe^vjg'

yap ToaavTvj

ye-yovev

avToy KaTvjyopta
etg

^ia Tpo(ptfJiov Tov ^Ecpeatov, ov
etarfyayev'
e^ 'KXX-^voov ^e
vjv

evof>.t^ov, oti

YlavXog

to lepov 10

ovTog'

Tt

apa dv

eTra^ev, et Ttft.o;

6ea ovTa "^tddaKaXov e^

dKpo^vaTm

ei^/e

avv avT(0
tvjv

ei

Se l3ovoti

XotTO Ttg aKpi(3(tig Karavo^aat

Tm

h.iioaToXm

avveatv'

vdvra

eiroiovv

r^g awTfiptag
^t^daKaXov T^f

tSov

lovtatwv

eveKev'

avTov tovtov

BedaotTo

tov

oiKOVf/.evi^g

dyvtaBevTa

t»v

crfva- 15

TToaToXoov Tyj

yvwfi.'/]'

Kai ev

rw
Ttg

lepw ^iayyeXXovra t>?v eKTrXvjpco-

atv Tov dyvtafxov'
lileTpov vTTOKpidevTa

evpoi ^e

Kat tov Kopv(pa7ov twv fj.a6riTwv
Kat TavTa fnev rovg AvoaToXovg
^e

lov^aiafJLOv.

TravreXcog

e^XairTev ovhev
Trjg

eyeveTO

ToTg 'lof^a/oK
OTt

awTVjpiag

VTCoSeatg, Kai
€f)(^e

eig

^piaTOv TrtaTewg dp'^'
(pvXdrTOVTag tov

^i^aaKdXovg 20

TOtovTOvg, wg

evofj.t^ov

vofj.ov.

Kat Xa^cdu

7re piere/JLejj

avrov, 8ia

tov9 ^lovSalovs

T0V9 ovTas eV T0I9 tottols €K€luol9' fjS^Laav
T€9, OTL

yap wirav

YtXXr]V 6 iraTrjp avTov

irnrip-)(€v.

ToT AriOT i\0ANA2IOT nPOS NaTATIANOTS® TOTS EATTOT2
ONOMA2ANTA2 KA0APOT2 BIBAIOT AOPOT
Xvere eig avvaywydg Trapa(3dXXeiv
Ttf/.o9eov,
'^id

25

B

.

Iv

OUV

fJ.r[

KWtov

to

d7reptTf/.i^T0V

eivat

ovTwg

avfj.jrape7vai

tov^

wKOVO[j.v]aev

ovyjt

Kat e^oy[t.d-

Tiaev.

Eb ANEnirPA*OT.
•yrjv tc5v

I^oy

aa(j>wg

^oyfMTa KeKXvjKe

rriv

airo-30

eltwXoGvTWVy vropvetag Te, Kat mtKTOv' airep etg KavovtK^g

^wvjg opa. ^taTVTrwatv.

TovTa yap

(3tov pv6[J.t^et aw(f)pova

Kat Xoyi-

Koig dv6pw7rotg TrpeirovTa.
^ va^aTKnyovt;

Cod.

264

EPMHNEIA
iroXeL^, Trapedldovi'

XVI.

4.

4

'Oy Se BieiropevovTO ras
^vXacrcreLV

avTols

Ta BoyfxaTa Ta

KeKpLfxeva vtto tcov ^Attoo-to-

Xcov Ka\ TrpeafivTepcov tcov ev 'lepoa-oXv/JLOLs.

Ammcniot.
p.vdrYipioV
**

Aoyfxara \eyei' ov ro

rrj^

evadpKov
yj

otKovofJiia^

OTrep Kfjpvcracov eXeye'

"

ixrj

^ av eya

aXXog

T/f,

^

5

ayyekog

e^ ovpavov evayyeXKjr/rai v[x7v itap b TiapeXa^ere, fxera-

"

ireicyBrjre'

aXXa ra
oixoiay

Trepi

rov

[xrj

(f^vXdrrecBai rrjv TrepirofxrjVf Kai

oaa Tovroig
Tcov,

a

ev tco vo/xco

ijv

aXXa

ro aTieyea-uai eiOaXoOvrjv

Kai aifxarog, Kai ttviktov, Kai Ttopveiag' ravra yap
rivevixari, Kat
Bea-TriaBevra
'^ta

^o^avra

ToS

Ay tco

rwv

ev

lepoaoXvfxotf 10

[xaSrjrwVf Kat (Se^aiaBevra Kai Kparvv6evra Ka)
ev ^Avr loyeia..

^eyOevra ^ta ^

rm
kol

5

AI

p.ev

ovv

eKKXyaLaL ecrTepeovvTO
apLOfico

Trj

TrlaTeL,

6 eTrepLaaevov

rw

Kaff rjfxepav.
\(£ipav,
[J.OVOV

BltJXOov 8e Trjv
15
ov^ev
ejSXaipe Ttept-

^pvyiav

koll Trjv

TaXaTLKr)v

ToT Xpt202tomot.
ro[xrj,

'0^0«^ ort ov
axpeXrjirev.

akXa

Kat

ra [xeytara

K.a>XvOevTe9 vtto tov 'Aylov YlvevfxaT09 XaXrjaai tov
7

Xoyov ev
pa^ov

Trj 'Acr/oc,

eXOovTes 8e KaTa

ttjv ISJlvaiav eireL-

eiy Trjv

^LOvvlav iropevOrjvaL'
Aiari
[xev
rj[t.ag

20
ori
y.rj

ToT

attot.

eKcoXvSrjaav ov Xeyet'
iretQeaQat [xovov, Kai

^e

eKcoXv-

Grjaav, eiTre, Trat^evav

^rjreiV

Kat

^eiKvv^ ort iroXXa Kai dvdocoTrtvccg eTroiovv.

8

Kat ovK

elacrev

avT0V9 to Ylvevpia 'Irjaov' irapeXcty

OovTes 8e Tr]v M-valav, KaTefirjaav

TpojaSa.
lOta

25
01

Ammoniot.
AitoaroXot'
ertotovv
Tcov

Hrj[/.(txreov

ori

ovdev

eitotovv

avBevrta

aXXa

rtdvra

a

ertoiovv, vito

rov Ylvevp.aro$ vvrro[j.evoi

^ ovk

eitotovv'

coare ovv ovk aKtv^^vvov [>.e[X(f)ea6at
rj

Ta

vito

ArtoaroXcov ytvo[xeva,

TtoXvTtpayfxoveiv

ra

vrto

rov Y\vev[xaeTterpexpe

TOi ^tarvTtovfneva'

ov ^e7 ovv ^rjreiv, ^tart

dpa ovk

to3°

IlveD^a

tco

riavAco Krjpv^at ev ^Aaia.
a>(f)Or)

9

Kat opafxa S^a vvktos
f

rw

YlavXa>'
rec.

dvrjp

Ma-

KpaTwO. Koi 8e%6.

hx add.

m.

XVI.

12.

THN
r)v

nPABEXlN.

265

KcScov Tis

€(TTa)9,

Koi TrapaKaXcov avrov Kal Xeyayv,
rjfxlv.

dia^as

€19

M.aK€8ovLav, jSoi^Orjaov

ToT

ATTOT.

OiiKeTi ^/ ayyeXov KaOaTrep ^iXnnroiy
r/
;

KaOaTrep

Kopv-^Xiog'
Trivcyre/Jov,

akka

di

6pa[A.aTo^ (paivcTat

avrS) Xonrov avOpaTre/afl^va/, av6pa}-5

ovkcti SeiOTepoV

ev6a

yap evKokov to
eTrei^v}

TtivaTepoV

ev6a ^e TroXXyj ^ia., detOTepov'

yap

Kyjpv^at

[J.ev

vpieiyeTOf [xovov eig tovto ovap (paiveTat

avTw'

[j.vj

Krjpv^ai ^e ovk

av

i^veo-^^ero*

eig

tovto Ylvevfxa 'Ayiov amKaXvTiTei' ovtco Kat
Afara/S^fl*'"
y]pKei

eKei

raj

YleTpip,

" avaaTas

ov

yap

^>;

KOi to, evKoka

TO

Tlvev[ji.a

etpya^eTO,

aXk

Kai ovap.
opd[J.aTa

lo
Kat Beoae^etag
aveypd(pYf<Tav

Ammcniot.
eyQfj.eva,

Ocra eaTi

Kotvwc^ekYj

TovTotg

^h

net6ap')(^eTv'

ravra yap Kai

fj.ova ev Tyj ypacpyj.

10

'Q? Se TO
el? Trjv

Opa/Jia

€l8€V, €vd€COS

€^TrjCrapL€V €^€\0€lV
15

NLaKedovlav,
Oi/TOJf

ToT Xpt202tomot.
keyofv'

avTio

Kai

^piaTog (paiveTai

" Kaiaapt

cre

^ei Trapacrr^vai."

^vfil3i^a^ovT€s OTL 7rpocrK€KXrjTai
11

rjfxRs

©eoy €vay-

yeXiaaaOaL

airrovs.

avayOivT^s ovv anrb TpcociSos, evOv5e hnovarf els N^citto- 20

8pofLr]crafL€V €ls 'EafioOpdKrjv, Trj
1

Xlv,

KaK€W€v

ely

^LXiTnrovs,

tjtls

laTL irpcoTTj ttjs fjL^plSos

M.aK€8ovLas ttoXls KoXcov€La.

ToT
Kat

ATTOT.

'^.Toyal^Ofii.evot

TOVTeaTt, rco Kai Tlavkov i^e7v Ka)
vito

fj.y^eva eTepov to
Tcu Tipog Totg

opafLa, Kai rco Kwkv6y}vat
opioig
eivat'

tov Ylvev[j.aTog,
(Tvvyj-

aito

tox/toov

airavTwv Travxa

25

yoV TovTeaTt Kai
Tvji'

Tikovg tovto evecpaivev, ov

yap eyevcTo /3pa^vovk av el
§e ToaavTyj

etg

avTvjv tvjv pi^av Tyjg

Ma/ce^ov/af eyevovTO'
rivetJ^a to "AytoV
yj

KaTa

Trapo^vcr^j.ov

ev^pyyjae to
[j.yj

wpoKOTryj (jyift.ehv tov

eivai

ti

dv6pw7rtvov'

e/ra Aeye* Kai Tovg
ev
tto-

TOTTOvg,

are laTopiav

e^yiyov[j.evog,

Kai teiKvvg itov eve^^^povtaev'
•napeiri'

^o

Taig

fj.et^oai
yj

^t^kovoTt,

Tag yap dkkag

d^icDfjJ,

eaTi

ktag

Kokwveia.
'£y][j.etcoTecv OTt

Ammoniot.

avv

rcU

Ylavkw ^v

ev

xalV

'trokeai

Mm

266
Tavraii

EPMHNEIA
AovKag" ag (^ wv Kai to TrpoawTrov eavTOv

XVI.

13.

ffvfjLirepiXafi^

0dvei, XeycoV
'H.fiei'

"

€^vjTrjO'af/.eVf evBv^pof^vjaafxev.^^

5e €v

TavTYj

Trj

TroAet

diaTpilSovTes

rjfxepas

^STivas'

TYj

T€ rjfi€pa tcov (TafilSaTcou l^rjXOofx^v €^co Trjs
TroTafjLou,

TToAecos'

irapa

ov €V0fiL^€T0 7rpo(T€v^
Tidkiv Tov YlavXov

® etVat,

5

ToT Xpt202t6mot.
AMMCNior. " Tlapa
fioiXXov
fj.y]

0^«

lov^ai^QVTaf Kai

diro Tov Kaipov Kai aito Tonov.

TtoTafxov ov evofXi^eTO

irpoaev^^

^

eivai'^*

ovavii eKel crvvayttiy^g &/a ro

airdviov, irapd tov tio-

Tafnov e^a r^f TroXtcog XdBpa avv^yovTo

oi ^yjSev 6eo(Te/3eii.
•rjv

lo

ToT Xpt202t6mot. Ov yap
Kai
ffa? y^vyovTO, ooaiiep

^yj

evBa

avvayayvj

p.ovov,

aXXa

tottov Tiva acpopi^ovTeg'

aTe

aci)fit.aTiKa)-

Tepoi ovTeg

lov^a/b/, Kai tv] vjff.epa

rwv

aa^^dTm,

ore Kai oy^Xov

eiKog avveXQeiv.

Kat Ka6iaavT€s €XaXovfX€v
ToT Xptso2t6mot.
avTV)

Tals <Tvv€X6ovaaL9 yvvaL^L 15

Opa

TO aTv^pov irdXiV yvvfi Kai Taiteivfi

Kai d-no

TVfq

Teyyrii'

dXX opa

(piXoao^pov yvvaiKa'

TrpSo-

Tov avTfj efxapTvpYiae to tov Oeov KaXeaai aiiT-^V

opa Oe Tiag

ovK aiayyveTai

ra

eTriTyj^evfnaTa

tvjv

laTopiav ypdcfxav'

are

V^ Kai dpyiag ovavji fKaXXov -npoaelyov Tolq Xeyofi.evoti'

Kai ovoe 20
ftaSovTag

^

TToXig

avTYj

fxeydXYj

yj

twv ^iXnrni^aiav' ravra

Vifj

Kai

YifxeHg,

p.Yideva

enaiayvvafj.e6a'
6

irapa ^vpaei fxevei IIcTpof,
|ev7j'

"napd •nop^pvpoTTCoXi^i

IlavAos- Kai

nov

6 Tvcpog

;

a^a tov
Tag

Seov

teoft.eBa

coaTe dvoi^ai Kap^tiav'

6

@eog
iheh'

dvoiyei Kap^biag

l3ovXofi.evas'

eaTt yap

Trenoopwfj.evag

to p.ev avot^at tov 25

Qeov
^v'

YiVf
t^ct)

TO Se npoaeyetv, avTVjg'

ooaTe
y^v

Kai 6e7ov Kat dvBpantvov

"

T^f TToXewf*" entTYi^etog

Tonog

irpog t*?v

dKpoaatv,

TretpaafJMV dnYiXXayfxevog Kat Ktv^vvwv.

14

Kal

TL9 yvvr) ovofxaTL

AvSla, Trop^PvpcmodXLs TroXccos

SvaT€Lpcov, a€^ofX€vr] tov Geof, rJKOV€v'
i\MMfiNioT.
aBat'
^YifnetcoTeov OTt ^ci npSiTov
ot

Tag KaTYiyYiaetg ytve-

Kot OTav "^e^avTat tov Xoyov
ei ^e

dKovovreg, totc e7ct(pepetv

Kat TO /Sd-nTtafxa.
^

Ttg ToXfLYfaetev eineiv, OTt i^ov ov j3ovXe*

Tspovevx,"^

Cod.

SiL".

XVI.
rai

15-

TX2N nPAHEf2N.
ov

267

Seo^ aa^et'
ag
^•fjTwv

yap

QeXei eXeeT'
ttjv

Koi ov BeXet, ^tavotyet Trjv

Kaptiav'

avTW

atTtav Treptatpat tov aco^eaQai yjfxai

^

jtfc^

a-a^ecQai'

tva aiTtov eivat tov

Qeov

(prja-ccaiV

opa yap,

(fyi^o^tt

iraif
**

tf^vot^e tvjv Kap^iav t^$- Av^^iag.
o

Trpo<; cv

StT etiteh'

"

epev-

vaTe Ta.g ypacpag'"

yap
'o

fxv]

epevvm ovk evptaKei to

^yjTOV[j.evov'
;

5

r/ ovv (pafxev Qeov ya.piTt^
voig

ent tov K.QpvYiXtov eAe^flr?
[xev

OTt eKei-

avoiyei

Bvpav

o

Seog

Toig 6eoael3ai

^crif TiXavwfxevotg
lOov

^e irept tvjv irtaTtv, S/a T»jy •jraTpoTrapa^oTov KaKOirtaTtav'

yap

Koi avTyj eae^e fxev tov Qeov, vjyvoet ^e to ttwg ^el acoSrivat, oirep
avTyj
pvjTOv

Kvpiog aveiiKyjpioae Ota T^g aXi^Govs ^i^aaKaXiag'
<f>y]crty

cog o

to lo

"

ael3o[xevyi tov

Qeov'&qu