KONPROMISOAREN SINATZAILEAK // FIRMANTES DEL COMPROMISO

Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua Consejera de Educación, Universidades e Investigación Isabel Celaá Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea Rector de la Universidad del País Vasco Iñaki Goirizelaia Deustuko Unibertsitateko Errektorea Rector de la Univesidad de Deusto Jaime Oraá Mondragon Unibertsitateko Errektorea Rector de la Universidad de Mondragón Iosu Zabala Euskadiko Eskola Kontseiluaren Presidentea Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi Mª Luisa García Gurrutxaga EHIGE Euskal Herriko Gurasoen Elkartearen Presidentea Usoa Urbieta Kristau Eskolaren Zuzendaritza Mikel Ormazabal Ikastolen Elkartearen Lehendakaria Koldo Tellitu Mejía AICE-IZEA Asociación Independiente de Centros de Enseñanza Chechu Echeverria Eusko Ikastola Batza Mª Teresa Ojanguren IKASGILTZA Federación de Enseñanza Multilingüe Eduardo Fernández Bodegas UFEPA Unión de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de Enseñanza libre de Euskadi Juan Carlos Jauregui BIDELAGUN FEDERAZIOA Federación de Padres y Madres de Centros Diocesanos Aitor Múgica

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ Tef. 945 01 83 85 / 86 - Fax 945 01 83 35 / 36 – E-mail: educauei@ej-gv.es

CCOO Irakaskuntzaren Idazkari Nagusia Pablo García de Vicuña FETE-UGT Joseba Ander Muñoz BAKEAZ Josu Ugarte BAKEOLA Centro para la Mediación y Regulación de Conflictos Gorka Ruiz Santana FUNDACIÓN BAKETIK Jonan Fernández FUNDACIÓN FERNANDO BUESA FUNDAZIOA Augusto Borderas GESTO POR LA PAZ COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA Isabel Urkijo

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ Tef. 945 01 83 85 / 86 - Fax 945 01 83 35 / 36 – E-mail: educauei@ej-gv.es

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful