PENGAJARAN BERTIMBAL-BALIK

(Reciprocal Teaching)
Oleh Ahmad Fuad Muhammad1

Apakah Pengajaran Bertimbal-balik? Pengajaran bertimbal-balik adalah aktiviti tunjukajar yang berbentuk dialog interaktif antara pengajar dengan pelajar berkaitan maklumat yang telah diajar. Dialog interaktif ini melibatkan empat strategi; membuat ringkasan, persoalan, memberi penjelasan, dan membuat ramalan. Setelah pengajar melakukan demonstrasi setiap strategi tersebut, pelajar mengambil giliran untuk memainkan peranan sebagai ketua memimpin perbincangan/diskusi. Pengajar hanya membimbing proses tersebut dengan memberi maklumbalas dan sokongan yang sesuai sehingga pelajar dapat mempelajari proses itu. Strategi-Strategi Pengajaran Bertimbal-balik 1. Membuat Ringkasan (Summarizing) • Pelajar menyatakan semula dengan perkataannya sendiri apa yang telah dibaca. Melalui proses membuat ringkasan, pelajar ditekankan untuk mengenalpasti maklumat yang paling penting/signifikan yang telah dibaca. Seorang pembaca yang baik berkebolehan untuk memahami (comprehend) apa yang dibaca. 2. Persoalan (Questioning) • Pelajar yang mengepalai diskusi akan bertanya pelajar-pelajar yang lain soalan-soalan spesifik mengenai maklumat yang telah diajar. Untuk melakukan perkara ini mereka perlu mengenalpasti maklumat-maklumat yang signifikan, menanya soalan-soalan berkaitan maklumat tersebut, dan memeriksa untuk pastikan mereka boleh menjawab soalan-soalan mereka sendiri. Soalan-soalan ini akan membantu pelajar-pelajar memahami konsep-konsep yang sedang diajar. 3. Memberi Penjelasan (Clarifying) • Memberi penjelasan akan membantu pelajar-pelajar memberi tumpuan atau fokus kepada konsep-konsep yang paling susah untuk difahami. 4. Membuat Ramalan (Predicting)

1

Perunding Latihan/Pendidikan

Dengan membuat ramalan, pelajar-pelajar akan menggunakan pengetahuan latarbelakang mereka yang relevan untuk membuat spekulasi mengenai kegunaan konsep-konsep baru yang terdapat dalam kursus. Membuat ramalan membantu dalam pembentukan matlamat untuk mengaplikasikan konsepkonsep dan memberi peluang kepada pelajar-pelajar menghubungkan apa yang sedang dipelajari dengan apa yang mereka tahu dan apa yang sepatutnya mereka lakukan dimasa akan datang.

Prosedur Pelajar yang memimpin perbincangan/diskusi menggunakan keempat strategi untuk memberi hala tuju kepada perbincangan. Setiap strategi memerlukan pemahaman yang berlainan. Membuat ringkasan memerlukan pelajar-pelajar menyatakan semula dengan menggunakan perkataan sendiri apa yang telah dibaca. Persoalan pula melibatkan pelajar-pelajar menanya soalan-soalan berkaitan apa yang telah diajar. Memberi penjelasan membantu para pelajar memberi tumpuan/fokus kepada apa yang membuat isi kandungan susah untuk difahami. Membuat ramalan menggalakan pelajar membuat spekulasi tentang apa yang akan dibincangkan pada sesi akan datang. Bagi mengelakkan pengajar secara terus menerus melibatkan diri dalam perbincangan mengenai pembacaan, para pelajar dan pengajar secara bergiliran mengepalai perbincangan. Setiap ketua perbincangan membuat persediaan untuk memimpin perbincangan mengenai satu bahagian dari pembacaan dengan membuat ringkasan, menjana persoalan untuk pertanyaan, mengenalpasti potensi konsep-konsep yang bermasaalah, dan menentukan apakah ramalan yang akan dibuat. Pelajar-pelajar yang lain akan menambahbaik kepada perbincangan dengan memberi komen keatas ringkasan, memberi jawapan kepada persoalan, memberi penjelasan kepada konsep-konsep, dan membuat ramalan-ramalan. Pengajaran bertimbal-balik diteruskan dengan pelajar yang lain memainkan peranan sebagai ketua perbincangan. Pengajar patut melibatkan diri jika diperlukan untuk membantu mengekalkan proses perbincangan. Sekiranya pengajar berasa perlu untuk mengawal hala tuju perbincangan atau membetulkan salah faham, ia sepatutnya mengalakkan ketua perbincangan mengawal atau menentukan hala tuju perbincangan sekiranya mampu berbuat demikian. Beberapa Pertimbangan Yang Diberi Perhatian • Memberi gambaran keseluruhan mengenai prosedur kepada pelajar dengan memberikan peranan sebagai ketua perbincangan dan membimbing kelas sepanjang proses tersebut.

• • •

Memberi masa kepada pelajar untuk berlatih setiap strategi supaya mereka boleh mempelajarinya dan mengaplikasikan tekniknya dengan berkesan. Apabila pelajar telah biasa dengan strategi-strategi tersebut, ulangi keseluruhan proses sekali lagi. Pengajar patut memainkan peranan yang lebih menunjul semasa diperingkat awal pengajaran bertimbal-balik. Apabila pelajar semakin biasa dengan prosedurnya, peranan kepimpinan pengajar sepatut berkurangan.

Nyatakan lima (5) situasi dimana Pengajaran Bertimbal-balik amat berguna dalam pengajaran anda? 1. 2. 3. 4. 5. Tutorial Perbincangan kumpulan ....................................... ....................................... .......................................

“We learn from the company we keep”
(1992)

Smith

“As we interact in a contextually rich learning environment, we pick up relevant jargon, immitate behavior and gradually start to act in accordance with the norms of the cultural setting”
Brown, Collins & Duguid (1989)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful