PROJEK PENANAMAN CILI MENGGUNAKAN KAEDAH SISTEM FERTIGASI

1. Ringkasan Eksekutif 2. Pengenalan 3. Tujuan Penyediaan 4. Latar Belakang Perniagaan / Syarikat 5. Latar Belakang Pemilik 6. Rancangan Organisasi / Pengurusan 7. Rancangan Pengeluaran / Operasi 8. Rancangan Pemasaran 9. Rancangan Kewangan 10. Jadual Perlaksanaan Projek 11. Rumusan

1.0 RINGKASAN EKSEKUTIF Syarikat ABCD Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada Disember 2005. Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk menceburi bidang pertanian secara eksklusif dan lebih khusus dalam memajukan teknologi pertanian. Ini adalah selaras dengan wawasan kerajaan dan juga menyahut cabaran Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9) di mana pihak kerajaan mengalu-alukan penglibatan sektor swasta dalam memajukan bidang pertanian. Tapak projek ini akan dijalankan di atas tanah seluas 5 ekar di kawasan Pontian, Johor di mana pihak syarikat ABCD Sdn. Bhd. telah menyewa secara pajak bagi tempoh 5 tahun. Sebagai permulaan, pihak kami akan mengusahakan tanaman cili merah sebanyak 5,000 pokok dalam 10 buah struktur Rumah Pelindung Tanaman yang dilengkapi dengan sistem fertigasi. Dari segi kewangan, pihak syarikat ABCD Sdn. Bhd. memerlukan pinjaman Tabung 3F dari Bank Pertanian sebanyak RM 275,000 untuk membiayai sebahagian dari kos permulaan projek ini. Dalam perancangan yang teliti dan prospek yang berdaya maju, kami berharap pihak Bank Pertanian dapat meluluskan permohonan kami bagi merealisasikan projek ini.

2.0 PENGENALAN Industri pengeluaran tanaman berasaskan komoditi telah mengalami / melalui pelbagai perubahan daripada sistem penanaman secara konvensional kepada pengeluaran yang memerlukan teknologi tinggi untuk meningkatkan pengeluaran makanan yang semakin kompetitif. Bagi memesatkan pengeluaran hasil pertanian secara komersialisasi, pendekatan yang lebih sistematik dan tersusun perlu dibangunkan untuk diguna pakai oleh pengusaha bagi peningkatan hasil pengeluaran dan pendapatan. Sistem fertigasi pengeluaran tanpa tanah merupakan tenologi terkini yang semakin meluas penggunaannya dikalangan pengusaha bidang pertanian, di mana ia menggabungkan pembajaan dan pengairan dalam satu sistem di bawah struktur pelindung tanaman bagi menjamin pengeluaran hasil tinggi serta berkualiti dan merupakan alternatif kepada sistem penanaman konvensional.

Tingkat 5. Bhd. Pinjaman sebanyak RM 275.1 Maklumat Syarikat Nama Syarikat : ABCD Sdn. Faks : 03-45678900 Bidang Perniagaan : Pertanian dan industri asas tani.000 diperlukan dari Tabung Untuk Makanan (3F) bagi menampung kos permulaan projek ini.0 LATAR BELAKANG PERNIAGAAN / SYARIKAT 4.0 TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN Tujuan rancangan perniagaan ini disediakan adalah khusus untuk memohon pembiayaan dari pihak Bank Pertanian bagi membiayai sebahagian kos permulaan projek yang akan dijalankan oleh pihak syarikat ABCD Sdn. Telefon : 03-98765432 No. Menggunapakai teknologi terkini untuk menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan penjimatan tenaga buruh. 51000 Kuala Lumpur No.000.000. Jalan Sinar Maju 2/21. Pendaftaran : 0123456789 Alamat Perniagaan : 12-B.000 Modal Berbayar : RM 1. ini.2 Objektif. Bhd. Bhd. Alamat Setiausaha : Juru Audit Syarikat : IJKLM Public Accountant Alamat Juru Audit : 4. Kertas kerja ini juga disediakan untuk memberi gambaran projek fertigasi dan analisis sebagai sokongan daya maju projek ini. No. 4. Jenis Perniagaan : Sendirian Berhad Modal Dibenar : RM 1. Visi Visi kami adalah untuk menggunakan pendekatan teknologi terkini di dalam sektor pertanian dan seterusnya mampu membimbing petani . Visi Dan Misi Objektif Pengeluaran hasil yang tinggi dan berkualiti dengan mengamalkan amalan pertanian yang baik dan sistematik. Wisma XXX.000 Taraf Syarikat : 100% Bumiputera Lembaga Pengarah : 1) Ali bin Abu 2) Ahmad bin Abu 3) XXXX 4) YYYY Setiausaha Syarikat : DEFGH Management Sdn.3.

akan mengadakan persekitaran yang lebih kompetitif dengan strategi berikut : Agro-Teknologi : Menggunapakai teknologi terkini dalam sektor pertanian bagi menghasilkan produk yang berkualiti dan dijamin peningkatan pengeluarannya. Mendapat pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). 4. Bhd. pengursan kewangan dan sumber manusia. Fokus Pelanggan : Mengambilkira keperluan pasaran semasa dan kehendak pelanggan. 4. Anggaran Kos : RM 275.000 Pokok Struktur : 10 buah Rumah Pelindung Tanaman Sistem Pengairan : Pengairan Titis Automatik Nama Pengusaha : Syarikat ABCD Sdn. Bangi . Misi Misi kami adalah untuk memberi pulangan yang besar kepada pemegang syer syarikat. Johor Keluasan Tanah : 5 Ekar Kapasiti Tanaman : 5.4 Maklumat Asas Projek Nama Projek : Penanaman Cili Merah Secara Kaedah Sistem Fertigasi Lokasi : Pontian. Bhd. .3 Strategi Perniagaan Syarikat ABCD Sdn.000 Permulaaan Anggaran Hasil : 75.lain.1 Ahli Lembaga Pengarah 1) Ali Bin Abu Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan.000 setahun Pendapatan Tempoh Pulang : 2 Tahun Balik Modal 5. pelabur dan pelanggan kami dengan menghasilkan produk yang berkualiti dan sistematik.000 kg setahun Pengeluaran Anggaran Kasar : RM 300.0 LATAR BELAKANG PEMILIK 5. K-Ekonomi : Penumpukan kepada ilmu pengetahuan melalui internet dan R&D.

Bangi 4) XXXXX Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan. yang bertanggungjawab terhadap perjalanan syarikat secara keseluruhannya. pengurusan kewangan dan sumber manusia. Bangi Gambar Gambar 3) YYYYYY Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan.0 RANCANGAN PENGURUSAN Bahagian ini menerangkan struktur organisasi dalam syarikat ABCD Sdn. 6.1 Carta Organisasi Pengarah Urusan Pentadbiran & Kewangan Jualan & Pemasaran Teknikal & Operasi Projek Tanaman Fertigasi Lain-Lain Projek Pertanian Lembaga Pengarah .2) Ahmad Bin Abu Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan. Mendapat pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bangi Gambar 6. Bagi pengurusan syarikat. pihak syarikat akan menggaji kakitangan dan buruh secara kontrak bagi tempoh selama projek itu berjalan. Manakala bagi pengurusan projek . Bhd. Mendapat pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). diketuai oleh seorang Pengarah Urusan. pengursan kewangan dan sumber manusia. 3 orang Pengurus Bahagian dan Pengurus Projek bagi setiap projek yang dilaksanakan. Bagi pengurusan projek. Mendapat pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). pengursan kewangan dan sumber manusia. diketuai oleh seorang seorang Penyelia Projek dan 4 orang Buruh Am bagi melaksanakan projek yang telah dirancangkan. 3 orang Kerani.

Kos tenaga kerja untuk mengendalikan sistem ini juga rendah. yang lebih dikenali sebagai Struktur Pelindung Hujan (SPH). 2. menjamin dan menghindarkan masalah penyakit.0 RANCANGAN PENGELUARAN / OPERASI 7.1 Sistem Fertigasi Fertigasi adalah berasal dari cantuman dua perkataan ´fertilization´ dan ´irrigation´. Nutrient lengkap yang diberi. ia juga bertujuan untuk mengelakkan larutan baja yang diberikan kepada pokok menjadi terlalu cair (terkena air hujan) dan membuatkan pemberian baja tidak berkesan. zukini. 7. SPH diperlukan untuk mengelakkan tanaman yang ditanam agar tidak mudah dijangkiti oleh sebarang penyakit sama ada penyakit daun. Pelbagai bentuk SPH yang dibina daripada pelbagai bahan yang terdapat di Malaysia. Bumbung SPH mestilah diperbuat daripada bahan yang lut sinar yakni telus cahaya. ¶Coco peat¶ mudah diperolehi jika dibandingkan dengan meduim tanaman komersil lain seperti ¶perlite¶ . perumah penyakit dan . Fusarium. Rhizoctonia dan Penyakit Layu Bakteria yang kebanyakannya dibawah oleh tanah. Medium tanaman yang paling banyak digunakan ialah ¶coconut coir dust¶ atau yang dikenali sebagai ¶coco peat¶. Mengatasi masalah tanah tidak subur. boleh dikawal dari segi jumlah dan kehendak tanaman mengikut peringkat umur pertumbuhan. Media dan persekitaran yang bersih. pucuk atau buah yang disebabkan oleh percikan hujan. Fertigasi juga merujuk kepada sistem pengeluaran tanaman tanpa menggunakan tanah (soiless culture production system). pasir lombong atau batu kerikil granit (bukan batu kapur). Antara penyakit yang paling dianggap berbahaya ialah penyakit Hawar Pucuk dan Antraknos. seseorang pengusaha itu mestilah mempunyai rumah tanaman. Penggunaan sistem fertigasi secara ketara dapat mengurangkan penggunaan air dan baja berbanding dengan cara-cara lain. timun. Umumnya hanya beberapa jenis sayur dan buah sahaja seperti tomato.1 Kelebihan Sistem Fertigasi Kaedah ini mempunyai kelebihan tersendiri berbanding kaedah konvensional lain. Tujuan asal kaedah ini adalah untuk mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit akar seperti penyakit Phytium. 3. ¶vermiculite¶ dan ¶maidenwell diatomite¶. dan inilah punca utama ia diminati ramai pengguna. Dalam bahasa mudah ia ialah habuk sabut kelapa. terung. Selain melindungi tanaman daripada dijangkiti penyakit. Untuk membolehkan kaedah ini dilaksanakan. Penggunaan alat pengatur masa automatik menjamin keberkesanannya. Di antara kelebihannya ialah : 1. Fertigasi boleh mengurangkan kos operasi. melon dan strawberi sahaja yang sesuai menggunakan kaedah ini. Proses pembajaan dan pengairan terhadap tanaman berjalan serentak. Medium tanpa tanah lain yang boleh digunakan ialah medium pasir sungai. cili merah.1.7.

perosak. 4. Hasil yang lebih tinggi kerana tiada pembaziran dan akar menerima nutrient yang secukupnya. 5. Tiada masalah merumpai/ merumput. 6. Kualiti yang lebih baik. 7. Penggunaan air dan baja yang lebih cekap dan ekonomi. 8. Penjimatan tenaga buruh dengan sistem automatik. 9. Kurang penggunaan racun. 10.Jarak tanaman rapat dan diurus secara sistematik. 11.Penyakit tidak boleh berjangkit antara pokok. 7.1.2Kelemahan Sistem Fertigasi Kaedah fertigasi juga mempunyai kelemahan tersendiri, antaranya ialah : 1. Kos permulaan yang tinggi kerana 70% daripada kos adalah pembinaan Rumah Pelindung Tanaman (Struktur Pelindung Hujan + Kalis Serangga). 2. Perlu pengetahuan mendalam tentang teknologi ini. 3. Perlu pengurusan dan pemeriksaan yang berterusan. 4. Kerosakan pada sistem boleh mengakibat kerugian yang besar.

Perbandingan Antara Sistem Fertigasi Dan Konvensional Perbandingan Fertigasi Tanah Jenis Tanaman Tanaman jenis sayur dan buah Semua jenis tanaman Struktur Pelindung Hujan Wajib ada Tidak perlu Jaring Kalis Serangga Wajib ada Tidak perlu Sistem Pengairan Titis dan baja Bebas Varieti Tanaman Jenis hybrid Sebarang jenis Air Air bersih Bebas Modal Tinggi Rendah Tapak Tanah Mesti rata Tidak perlu rata Elektrik Mesti ada Tidak perlu Pengetahuan Teknikal Sangat perlu Perlu Keadaan Tanah Tidak penting Perlu subur Kos Operasi Rendah kerana sistem automatik Tinggi untuk baja, racun, merumput dsb. Risiko Penyakit Rendah Tinggi Risiko Kekeringan Sederhana Tinggi Keseragaman Pokok Seragam Tidak seragam 7.1.2 Tanaman Cili Cili ialah sejenis sayuran berbuah yang popular di kalangan penduduk Malaysia. Ia dipercayai berasal dari Mexico dan Amerika Selatan, tetapi sekarang ditanam di semua negara beriklim tropika. Nama saintifik bagi cili ialah ¶capsicum annum¶. Nama biasa ialah cili merah, cili hijau, cili, lada dan cabai,

kebanyakannya ditanam di kawasan tanah rendah. Di Semenanjung Malaysia, kawasan-kawasan utama pengeluar cili adalah Perak, Johor dan Kelantan. Keluasan tanaman di semua negeri adalah seperti tercatat di Jadual 1. Cili mengandungi zat pemakanan seperti dalam jadual 2. Di antara zat pemakanan yang banyak terdapat pada cili ialah karbohidrat (9.5 gram). Hasil cili boleh dipasarkan sebagai cili segar (hijau atau merah) atau telah diproses dalam bentuk cili kering, cili boh, cili jeruk, serbuk cili dan sos cili. Oleh kerana cili mengandungi bahan perasa pedas iaitu ¶capsaicin¶ , sayur ini sangat popular digunakan sebagai bahan perasa pedas dalam kebanyakkan jenis makanan terutama ¶sambal belacan¶. Terdapat beberapa jenis kultivar cili yang disyorkan iaitu MC 4, MC 5, MC 11, MC 12 dan Kulai. Ciri-ciri kultivar tersebut adalah seperti dalam jadual 4. 7.2 KEPERLUAN OPERASI 7.2.1 Pembangunan Infrastruktur Sebelum projek ini dilaksanakan, keperluaan infrastruktur kawasan perlu dibangunkan terlebih dahulu. 1) Penyediaan Kawasan Kerja-kerja awalan melibatkan permbersihan kawasan dari tumbuhan seperti semak samun, belukar, pokok-pokok kekal perlu dibuang dan dibersihkan. Kawasan tapak untuk pembinaan Rumah Pelindungan Tanaman perlu diratakan terlebih dahulu. Pembinaan sistem perparitan dan saliran untuk mengelakkan kawasan tapak projek ditenggelami air apabila hujan. Pemagaran kawasan untuk keselamatan dari haiwan perosak tanaman dan mengelakkan kecurian. Penyediaan jalan ladang untuk memudahkan laluan untuk tujuan penyelenggaraan dan sebagainya. 2) Sumber Air dan Elektrik Penyediaan sumber air bersih dan sumber elektrik adalah penting dalam operasi sistem fertigasi ini. 3) Bangunan Bangunan yang perlu disediakan adalah untuk tujuan pengurusan tanaman. Teduhan tempat meletak tangki nutrient. Stor simpanan baja fertigasi dan perlatan ladang. Pusat pengumpulan hasil ladang.

Pejabat pengurusan projek. 7.2.2 Penyediaan Sistem Fertigasi Untuk membina sistem fertigasi, terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk menjayakan sistem ini. a) Rumah Pelindung Tanaman Keperluan bagi pembinaan struktur ini adalah : 1. Besi G.I. ½ ´ Besi ini yang panjang 20 kaki, digunakan untuk membentuk asas struktur. Besi ini digunakan sebagai sokongan kepada struktur Rumah Lindungan Tanaman. Setiap sokongan adalah berukuran 4 kaki panjang dan ditebuk di tengah dengan skru untuk memegang struktur utama. 2. Besi G.I. 1´ Besi ini digunakan sebagai kaki pada tiang yang menyokong struktur yang diperbuat dari besi GI ½ ´ tadi. Biasanya, panjang adalah 4 kaki. 3. Klip Besi ½ ´ (Long Hook) Klip besi ini digunakan untuk memegang / mengikat tiang besi. 4. Klip PVC Hitam Klip ini digunakan untuk memegang plastik lut sinar. 5. Plastik UV Lut Sinar Plastik UV lut sinar ini digunakan sebagai bumbung pada struktur rumah pelindung tanaman. 6. Jaring Kalis Serangga Jaring kalis serangga bersaiz 32 mesh dipasang disekeliling struktur pelindung tanaman sebagai penghalang kemasukan serangga perosak . Ada juga yang menggunakan plastik UV lut sinar menggantikankan jaring kalis serangga. b) Sistem Pengairan Sistem pengairan yang digunakan dalan teknologi fertigasi ini adalah dari jenis titisan (drip irrigation) yang dikawal oleh alat pemasa yang akan berfungsi secara automatik mengikut sela masa yang telah ditetapkan. Bahan keperluan bagi sistem pengairan ini adalah : 1. Paip Utama (Polypipe HDPE 35mm) 2. Paip Sekunder (Polypipe HDPE 16mm) 3. Paip Tertier (Microtubing 6mm)

Ball Valve 1´ 10.Rubber Gromet Set 16mm 12.EC Meter 17.Timer (Pemasa) 15. Ball Valve 1 ½ ´ 9. pengurusan segala gerak kerja perlu dilakukan secara teratur dan sistematik.Nripper / Adapter 11.4.PH Meter 16.5 HP 14. Elbow PVC 1´ 6. Polibeg 14´ x 16´ 4. tenaga kerja yang diperlukan adalah seperti berikut : BIL TENAGA KERJA JUMLAH FUNGSI 1. Media Tanaman 6. Racun Serangga 9.Kayu Penyokong 11. Benih Tanaman ± Cili 2. Berikut adalah senarai keperluan bahan input : 1. Baja Fertigasi (set A & B ) 8.Dawai 12.Penapis Air c) Bahan Input Bahan input ini adalah bahan yang digunakan untuk tanaman dan keperluan ini berulang setiap musim. Plastik ¶Silver Shine´ 7. 7.3 Tenaga Buruh Memandangkan operasi sistem fertigasi ini dilaksanakan secara automatik menggunakan alat pemasa maka keperluan bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan pengurusan projek adalah minimum.Tangki Nutrient 200/600 gelen 13. Bagi melancarkan operasi projek ini. Media Semaian 5. Penyelia 1 Orang Bertanggunjawab melaksana dan menyelia kerja-kerja harian dan jadual tanaman 2. Penitis (Pen Dripper 6mm) 5.2.Pam Air 1. Racun Kulat 10. Socket Valve 1 ½ ´ 7. Socket Valve 16mm 8. Buruh Am 4 Orang Melaksana kerja-kerja mengikut arahan penyelia. Tray Semaian ¶Plug¶ 3.Batu Simen / Bata 7.3 PERLAKSANAAN Untuk melaksanakan projek tanaman cili secara fertigasi ini. Langkah perlaksanaan projek ini adalah seperti beikut : 1) Penyediaan biji benih .

Biarkan beberapa hari untuk biji benih bercambah. Dulang semaian diisi dengan peat moss dan pastikannya tidak padat atau terlalu longgar.3. secara tidak langsung boleh menjamin 50% kejayaan. Apabila percambahannya tidak mencapai tahap yang sepatutnya.5 S. Setelah 2 minggu. 7. biasanya 4 ± 6 hari . biji benih perlu diganti dengan benih baru. Plastik hitam dibuka selepas 4 hari dan dedahka dulang semaian pada cahaya matahari di dalam takung pembesaran di rumah semaian bagi memastikan anak-anak pokok tumbuh tegap dan tidak kurus. Anak benih mudah dikeluarkan tanpa menjejaskan akar pokok. Dulang-dulang semaian ditutup dengan helaian plastik hitam dan diletakkan di bawah teduhan. Takung pembesaran dilengkapi dengan sistem pengairan NFT dengan larutan bajanya berkitar dengan bantuan pam kecil akuarium (32 ± 40 watt). Lubang-lubang biji benih ini jangan dikambus terlalu padat. Dulang semaian sama ada daripada jenis plastik hitam atau plug polistirena boleh digunakan. peat moss pasti dapat memberi pertumbuhan anak benih yang baik. Gunakan benih yang peratus percambahannya tidak kurang dari 90%. rawatan biji benih perlu dibuat.1 Penyediaan Biji Benih Gunakan biji benih yang tulen dan berkualiti. Ujian percambahan perlu dilakukan sekiranya benih telah tersimpan lama di dalam stok.2 Semaian Anak Benih Sekiranya seseorang pengusaha dapat menyediakan anak benih tanaman dengan baik. Dengan menggunakan biji benih yang diperoleh dari sumber atau pembekal yang boleh dipercayai. Dalam keadaan tertentu. Satu biji benih bagi setiap satu plug.2) Semaian Anak Benih 3) Membuat Larutan Stok 4) Penyediaan Beg Tanaman 5) Penanaman 6) Pembajaan 7) Pengurusan Sistem Pengairan 8) Kawalan serangga perosak dan penyakit 9) Penyelenggaraan tanaman 10)Penuaian 11)Pengendalian Lepas Tuai 7.3. Masukkan biji benih yang telah dirawat denga racun kulat thiram atau captan ke dalam lubang-lubang ini. Buatkan lubang dengan mencucukkan jari telunjuk sedalam 1 cm. anak-anak benih ini sedia . Anak-anak benih diberikan larutan baja dengan kepekatan EC=1. Pastikan biji benih yang digunakan bebas dari sebarang penyakit dan tiada kesan serangan serangga. Peat moss ialah medium yang paling baik untuk dijadikan medium percambahan. Siram biji-biji benih ini dengan air bersih menggunakan penyembur tangan kecil bagi memastikan biji-biji benih basah dan dapat bercambah.6 S dan ditingkatkan kepekatannya seminggu kemudian sehingga EC = 2.

4 Penyediaan Beg Tanaman Ukuran beg plastik yang biasa digunakan ialah 30 cm panjang dan 45 cm lebar.3. 7. Kalsium Nitrat. mengangkat dan menyusun). ZnSO4. Anak-anak pokok boleh juga diubah lebih awal lagi tanpa menjejaskan pertumbuhan pokok. asid borik. Sebaiknya plastik putih bagi mengurangkan peningkatan suhu di dalam coco peat. MgSO4. MnSO4.3. Sebanyak 2 ± 2. Larutan stok ini. Larutan stok hendaklah dituang satu persatu bagi mengelakkan berlakunya sebarang tindak balas kimia yang mewujudkan sebatian lain yang tidak larut.3 Membuat Larutan Stok Larutan stok disediakan dengan kepekatan 100x ganda daripada yang diperlukan oleh pokok.3. Anak-anak benih bersama plug peat moss dimasukkan ke dalam lubang yang dikorek pada-pada bantal-bantal tanaman dan dipadatkan pangkalnya.5 kg coco peat lembap diperlukan untuk setiap bantal tanaman. gunakan satu bantal untuk satu pokok. Perlu diingat bahawa semasa membuat larutan baja. Disyorkan coco peat dibasahkan dan dituskan dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bantal-bantal plastik untuk mengelakkan masalah hidung atau mata berair. kedua-dua larutan stok tidak boleh dicampurkan serentak. Ca(NO3)2 dan zat ferum dilabelkan dengan LARUTAN ¶A¶ manakala larutan yang mengandungi sebatian-sebatian lain (KNO3. Biasanya larutan Ca(NO3)2 dan zat ferum disatukan dan disediakan berasingan daripada 9 sebatian lain. Pada peringkat ini ketinggian pokok 10 ± 12 cm. ammonium molibdat atau natrium molibdat dilabelkan dengan LARUTAN ¶B¶.5 ± 5 cm dari aras tanah.untuk diubah ke beg-beg tanaman. Kerja ini dilakukan pada hari atau sehari selepas menanam. Untuk memudahkan kerja-kerja pengendalian (memunggah. Dawai penggantung ini biasanya direntang kemas sama ada memanjang atau melintangi struktur pelindung tanaman mengikut pergerakan matahari. . KH2PO4. CuSO4.5 Penanaman Anak benih yang berumur 10 ± 16 hari selepas cambah sedia untuk diubah ke atas bantal-bantal berisi coco peat. Ca(NO3)2 mestilah disediakan secara berasingan daripada sebatian yang mengandungi PO4 dan SO4 untuk mengelakkan berlakunya tindak balas kimia dan terjadinya pemendakan. 7. 7. Beg-beg tanaman ini setelah diisi dengan coco peat. Tali lanjaran (tali bagi pokok memanjat atau melilit ke atas) diikat ke pangkal pokok dan dililitkan ke batang pokok. dicantum (staple) hujungnya (mulutnya) dan disusun baring bagi membentuk bantal-bantal kecil. Beg-beg tanaman ditebuk sama ada berbentuk tingkap atau bentuk X. Boleh juga disediakan dalam kepekatan 200x ganda untuk mengurangkan ruang menyimpan tangki larutan stok. Sebanyak 3 ± 4 lubang untuk laluan keluar lebihan larutan baja dibuat di kiri kanan begbeg tanaman menggunakan pisau kecil lebih kurang 3.

Magnesium Sulfat 4. Mono Kalium Fosfat 3. boron. Kadar Baja Fertgasi Bagi Tanaman Cili Bagi bancuhan larutan 100 liter air : BAJA KADAR (GRAM) SET A 1. zink. Asid Borik 8. ferumi. Ferum EDTA 5. kalium. Kalsium Nitrat 2. Natrium Molibdat SET A SET B 1. Natrium Molibdat Formulasi baja tersebut kemudiannya dilarutkan mengikut kuantiti/kadar yang diperlukan oleh tanaman. mangan. Kalium Nitrat 2. Kuprum Sulfat 6.6 Pembajaan Fertigasi menggunakan baja khusus yang bermutu tinggi yang dikenali sebagai ¶Glasshouse Grade¶ . Larutan Wyne : Larutan Cooper : SET A SET B 1. Asid Borik 9. Kalium Nitrat 2.Dawai ini mestilah cukup tinggi (2. Sebanyak 14 jenis unsur dalam bentuk sebatian (nitrogen. Pastikan bahawa sistem pengairan titis berfungsi. Kalsium Nitrat 2.3.5 m) untuk mewujudkan pengudaraan yang baik. magnesium. Penitis dicucukkan ke pangkal pokok agar anak-anak pokok yang baru ditanam mendapat bekalan larutan baja setiap kali pam dihidupkan. Zink Sulfat 8. Magnesium Sulfat 4. molibdenum dan natrium) diperlukan sebagai asas bagi memdapatkan satu formulasi baja yang lengkap untuk pertumbuhan pokok yang baik (unsur lain seperti oksigen. Baja-baja yang digunakan mengandungi unsur-unsur atau nutrient mikro dan makro. Mono Kalium Fosfat 3. Kalsium Nitrat 1. Mangan Sulfat 6. Ferum EDTA . 7. Ferum 1. kuprum. Terdapat 2 formulasi baja yang sering digunakan iaitu formulasi Larutan Wyne dan formulasi Larutan Cooper. Mangan Sulfat 5. sulfat. Pemriksaan seniasa dilakukan pada setiap pokok untuk memastikan kesemuanya menerima titisan larutan baja. ammonium. Zink Sulfat 7. Kuprum Sulfat 7. hidrogen dan karbon diperoleh daripada udara). kalsium. phosphorus.

2 30 0. medium tanaman disyorkan supaya dibilas dengan air bersih setiap kali sebelum pengisian semula tangki larutan baja dilakukan.11. Sistem pengairan titis memang mudah tersumbat akibat timbunan garam galian dan juga lumut.300 164 SET B 1.78 2. .100 1. Cabut penitis dari tiub dan bersihkan. Kejadian penimbunan sisa garam galian di dalam medium tanaman sering berlaku di kawasan tanah rendah tropika. Biasanya pokok layu bermula dari daun muda atau pucuk. Kalium Nitrat 2. Tempoh masa penitisan tidak terlalu panjang bagi menghalang pembaziran larutan baja.750 5. Pemeriksaan yang cekap boleh dilakukan antara pukul 10. Natrium Molibdat 11. Pokok perlu diperiksa setiap hari untuk mengesan mana-mana penitis yang tersumbat.7 Pengurusan Sistem Pengairan Pembekalan larutan baja dilakukan mengikut masa yang ditetapkan dengan bantuan alat pengatur masa (timer). Mangan Sulfat 5.640 15. pokok akan layu. Kuprum Sulfat 6.00 pagi hingga 11. Apabila penitis tersumbat. Asid Borik 8. Magnesium Sulfat 4. Untuk mengelakkan kejadian ini. Kekerapan dan tempoh masa setiap penitisan bergantung pada jenis tanaman dan peringkat umur tanaman. Walaubagaimana pun perlu diingat bahawa penapis mestilah sentiasa bersih dari semasa ke semasa untuk menjamin keberkesanannya. Zink Sulfat 7. Dalam tempoh ini.18 7. jumlah larutan baja yang diberikan akan melebihi kemampuan bagi coco peat untuk menyerap dan menyimpannya. Penggunaan penapis lazimnya boleh mengurangka masalah ini.00 pagi.3. Penitisan selama 5 ± 6 minit bagi setiap 2 jam (pada siang hari) adalah memadai untuk tanaman yang ditanam di tanah rendah. Dalam tempoh penitisan yang panjang.4 0. Mono Kalium Fosfat 3. tiap-tiap pokok menerima lebih kurang 100 ± 150 ml larutan baja. Pemeriksaan pada waktu petang mungkin terlalu lewat untuk memulihkan mana-mana pokok yang telah layu akibat tidak mendapat larutan baja.

Kutu Thrips (Thrips spp.7.3. maka kawalan adalah dilakukan apabila perlu sahaja. Sembur racun permethrin. Serangga yang biasa menyerang pokok cili adalah : Nama Perosak Bahagian Diserang Peringkat Pokok Diserang Simptom Kawalan Kutu Daun (Aphis spp. apabila terdapat kebocoran pada jaring kalis serangga dan membolehkan serangga menyerang tanaman maka kawalan dilaksanakan mengikut pengesyoran seperti di dalam jadual di bawah.) Daun dan bunga Semua peringkat Daun menjadi kerekot dan . Maksudnya. bunga gugur dan buah terbantut.8 Kawalan Serangga Perosak dan Penyakit 1) Kawalan Serangga Perosak Oleh kerana sistem fertigasi ini menggunakan jaring kawalan serangga. bunga dan buah muda Semua peringkat Daun menjadi kerekot.) Daun. cypermethrin atau dimethoate jika serangan pada pokok berumur lebih 60 hari. Sembur dengan racun chlorphyrifos atau imidachloprid pada peringkat awal selepas menanam.

Sembur racun chlorphyrifos atau malathion jika serangan pada pokok berumur lebih 60 hari.bunga gugur. Sembur dengan racun chlorphyrifos atau imidachloprid pada peringkat awal selepas menanam.) Daun dan . Hamama Merah (Tetranychus spp. Sembur dengan racun chlorphyrifos apabila pokok mula berbuah. Ulat Pengorek Buah (Helionthis armigera spp.) Daun dan buah Peringkat berbuah Daun dan buah berlubanglubang Sembur dengan racun chlorphyrifos jika serangan melebihi tahap 5% Lalat Buah (Bactocera) Buah Peringkat berbuah Terdapat lorong-lorong kecil di dalam buah dan buah gugur.

Walaupun kaedah penanaman menggunakan sistem fertigasi yang bebas tanah untuk mengelakkan ¶soil borne pathogen¶ tetapi ia mudah dijangkiti dari tanah di persekitaran tapak projek.bunga Pokok Matang Daun berkerekot. Rawatan biji benih denga racun kulat captan atau thiram. berwarna keperangan terdapat di luar kulit buah. angin Bintik-bintik lekok dan berpusar. Penyakit yang biasa menyerang tanaman cili adalah : Penyakit Penyebab Bahagian Diserang Cara Merebak Simptom Kawalan Antraknos Buah Colletotrichum capsici Buah Biji benih. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 34 menjadi . dicofol. Sembur dengan racun amitraz. bunga gugur dan pokok terbantut. Lekoklekok ini akan membesar. malathion atau prothiofos 2) Kawalan Penyakit Kawalan penyakit adalah elemen kawalan yang paling utama dalam penanaman cili kerana cili bersifat amat sensitif dan mudah terkena serangan penyakit. Musnahkan pokok yang diserang.

terdapat maisilia putih dan skelerotia seperti biji sawi pada pangkal pokok.kehitaman dan akhirnya buah busuk dan gugur. Musnahkan bahagian yang kena serang. Musnahkan pokok yang diserang. Sembur racun benomyl Hawar Pucuk Choanephora cucurbitarum Pucuk Angin Terdapat sporaspora hitam pada pucuk yang kena penyakit. Angin Terdapat bintikbintik kecil bulat berwarna perang pada daun. . Pucuk menjadi layu dan berwarna hitam Rawatan awal diperingkat biji benih. Sembur dengan racun kulat mancozeb Bintik Daun Cercospora capsici Daun dan tangkai daun. Reput Pangkal Sclerotium rolfsii Pangkal pokok Tanah Daun layu.

Batang anak benih Tanah dan air Di pangkal anak benih seakanakan lecuh. Layu Bakteria Pseudomonas solanacearum Daun dan batang Tanah. Rhizoctonia sp.. Lecuh Anak Benih Pythium sp. Serangan yang teruk menyebabkan anak benih tumbang.Pangkal pokok menjadi hitam dan mereput. air dan sentuhan akar Daun layu dan kuning. Cabut. Rawatan benih di peringkat awal. Elak siraman berlebihan Pastikan tapak semaian mempunyai saliran yang baik. Empulur berwarna perang . bakar dan musnahkan keseluruhan pokok yang kena penyakit.

Tentukan saliran baik di kawasan tapak projek. kutu daun sebagai pembawa penyakit. Pokok bantut dan kurang berbuah. Jika akar atau batang direndam dalam air. ianya mengeluarkan Cabut dan bakar pokok berpenyakit. Daun berbintikbintik dan berkerekot. Cabut dan bakar pokok berpenyakit. Mozek Daun Mosaic virus Semua bahagian pokok Biji benih.kehitaman dan berair. Kawal serangga . Buah menjadi kecil dan berubah bentuk. cecair jaluran putih. Tentukan saliran baik di kawasan tapak projek. Elak guna biji benih yang berpenyakit. Urat daun membengkak .

bilah buluh. tali rafia. hand sprayer. Membuat pesanan pembelian beg tanaman berwarna putih bersaiz 45 cm x 15 cm bertebuk di tepi sahaja.9 Penyelenggaraan Tanaman Penyelenggaraan tanaman adalah kerja-kerja yang dilaksanakan sepanjang masa proses penanaman cili secara fertigasi. Membuat pesanan pembelian baja mengikut keperluan. medium semaian peat moss.3. dawai bersalut.pembawa virus iaitu kutu daun dan thrips dengan menyembur racun chlorpyrifos. racun serangga dan kulat yang biasa digunakan dan keperluan lain. PENYEMAIAN BENIH 20 Hari Sebelum . Membuat pesanan pembelian keperluan lain seperti biji benih. 7. Berikut adalah kerja-kerja penyelenggaraan tanaman yang perlu dilakukan : GERAK KERJA HARI / MASA AKTIVITI PERSEDIAAN AWAL 25 Hari Sebelum Tanam Mengira keperluan baja dan coco peat. Membuat pesanan pembelian coco peat. kayu pancang. Kerja-kerja ini dijadualkan secara teratur mengikut perkembangan tanaman. dulang semaian ¶plug¶. Kawal rumpai yang menjadi perumah serangga pembawa virus.

Membuat lubang kecil 1 ± 2 cm dalam (1 lubang 1 plug). Melembapkan medium percambahan.Tanam Menyediakan dulang semaian. Mengisi tangki pengumpul dengan air bersih. Menetukan alat pengatur masa pam akuarium boleh dihidupkan dengan menjadualkan 4 ± 6 kali sehari (boleh berubah . Memastikan pam kecil akuarium berfungsi dengan baik. Mengisi dulang semaian dengan medium percambahan peat moss. Menutup dulang semaian dengan helaian plastik hitam untuk memberi haba dan mengawal lembapan medium percambahan supaya tidak Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 37 kering. Menutup lubang berisi biji benih. PENYEDIAAN TAKUNG PEMBESARAN 19 Hari Sebelum Tanam Membersihkan takung pembesaran. Menyembur dulang semaian berisi biji benih dengan air bersih menggunakan hand sprayer. Menyemai biji benih (1 biji dalam 1 lubang). Merawat anak benih dengan racun kulat ¶Thiram¶.

. Memasang alat pengatur masa dan pam akuarium dihidupkan. PENYEDIAAN BEG TANAMAN 20 Hari Hingga 5 Hari Sebelum Tanam Membilas coco peat. Mengetoskan coco peat.5 Memerhatikan pertumbuhan anak pokok. jenis dan umur tanaman). Memeriksa sebarang tanda jangkitan penyakit atau serangga perosak. Gunakan tong biru (tebus guna) muatan 100 liter. Melarutkan baja pada bacaan EC 2. Memindahkan dulang semaian ke dalam takung pembesaran. Membancuh baja stok. PEMBESARAN ANAK BENIH 16 Hari Hingga 1 Hari Sebelum Tanam Membuka plastik yang menutup dulang semaian. PENIMBANGAN BAJA 18 Hari Sebelum Tanam Menimbangkan baja menggunakan formulasi yang betul. Membuat kawalan segera sekiranya terdapat tandatanda kerosakan.mengikut keadaan.

Menghidupkan pam dan memeriksa semua paip pengagihan termasuk alat penitis untuk memastikan tidak ada mana-mana paip tertier yang bocor atau alat penitis tersumbat.Menimbangkan coco peat 2 ± 2. Mengisi coco peat ke dalam beg tanaman. Mengangkut beg-beg berisi coco peat ke dalam rumah tanaman. Dengan cara ini ketulan tanah yang dipegang akar tidak tertinggal di dalam lubang plug. PENANAMAN 0 Hari Mengangkut dulang-dulang semaian ke dalam rumah tanaman. Mengorek lubang 4 cm x 4 cm x 4 cm untuk dimasukkan anak benih. Satu baris bagi setiap paip tertier. Menyusun beg-beg tanaman mengikut baris yang telah ditentukan.5 kg untuk setiap beg ( basah dan telah ditoskan). Mencabut anak benih dengan cermat dengan memicit bahagian bawah plug dahulu sebelum mencabut anak benih. Mencucuk alat penitis ke dalam setiap beg. Jarak tanaman untuk cili ialah 75 cm dalam baris dan 150 cm antara baris. Menghidupkan pam untuk membasahkan medium tanaman di dalam beg-beg tanaman. Memasukkan ketulan tanah bersama akar ke dalam .

Mengikat anak benih pada bilah buluh bagi memastikan pokok tumbuh tegak. Jika air bertakung. cengkerik atau siput. Mencucuk penitis berhampiran dengan pangkal anak pokok. Memastikan tidak ada penitis yang tercabut atau tidak dicucukkan berhampiran pangkal pokok. tebuk beberapa lubang di sisi beg (bukan di bawah beg tanaman) menggunakan pisau kecil untuk mengalirkan air keluar dengan segera. Menghidupkan pam sekali pada awal pagi. 1 Hari Dan 2 Hari Selepas Tanam Memeriksa semua pokok. Mencucuk bilah-bilah buluh hampir kepada anak benih. Sekiranya ini berlaku. Memerhatikan tanda-tanda jangkitan penyakit atau serangan perosak seperti belalang. pokok akan mati. PENYELIAAN SELEPAS MENANAM .lubang tanaman yang telah disediakan. Pastikan bahawa medium tanaman tidak terlalu basah sehingga air bertakung di dalam beg-beg tanaman. Memastikan tidak ada pokok yang tercabut disebabkan oleh binatang. musnahkan. Kemaskan lubang bersama akar anak benih supaya tidak longgar. Jika terjumpa.

Jika tersumbat. Memeriksa setiap pokok pada awal pagi. Masih diberikan sekali sehari. periksa medium tanamannya. kemungkinan alat penitisnya telah tercabut atau tersumbat. 4 Hari Hingga 7 Hari Selepas Tanam Menghidupkan pam pada awal pagi. Bacaan EC ialah 2. Sekiranya kering. Mana-mana pokok yang masih layu atau mati perlu diganti. pada awal pagi dan lewat petang. . 7 Hari Selepas Tanam Menambah kekerapan pemberian larutan baja kepada 2 kali sehari.5 Menghidupkan pam. Pemberian larutan baja masih 1 kali sehari.3 Hari Selepas Tanam Memeriksa setiap pokok pada awal pagi. Sekiranya terdapat pokok yang layu pada awal pagi. Melarutkan baja stok ke dalam tangki larutan baja. memberi baja kali pertama kepada pokok. Memerhatikan tanda-tanda jangkitan penyakit atau serangan serangga perosak. cabut alat penitisnya dan cuci saambil mengetukkannya pada benda keras agar bahan-bahan yang menyekat pengaliran larutan baja akan terkeluar. Sebaiknya diganti dengan beg tanaman yang baru keran ditakuti pokok yang mati tersebut telah dihinggapi penyakit.

Tetapi sekiranya keadaan cuaca sepanjang minggu redup atau berjerebu. Lihat di bawah . 10 Hari Hingga 35 Hari Selepas Tanam Membuang tunas air atau tunas ketiak supaya pokok kekal mengeluarkan satu batang utama sahaj sehingga cabang utama keluar. Larutan baja boleh diberikan 2 jam selepas rawatan ini dilakukan. Memerhatikan tanda-tanda serangan penyakit atau serangga perosak. 8 Hari Hingga 180 Hari Selepas Tanam Memeriksa setiap pokok pada awal pagi. PENGURUSAN PENYAKIT DAN SERANGGA PEROSAK 7 Hari Dan 17 Hari Selepas Tanam Membuat rawatan pencegahan penyakit akar ¶Pythium¶. Larutkan racun kulat Previcur N sebanyak 10 ml atau FoliR-Fos sebanyak 13 ml ke dalam 10 liter air. Memeriksa pucuk-pucuk pokok untuk mengesan serangan hama dan juga kutu trips. Siram 100 ml bancuhan ini ke pangkal tiap-tiap pokok. Pastikan bahawa pam tidak dihidupkan sebelum rawatan ini. penambahan kekerapan pemberian baja ini boleh ditangguhkan.

180 cm kayu (2.5cm x 2.5cm) atau besi galvani 1. 25 Hari Selepas Tanam Dan Seminggu Sekali Membilas medium tanaman dengan air bersih iaitu dengan memberikan air tanpa baja kepada semua pokok mengikut kekerapan yang sedia ada. Serangan ulat pelombong daun jelas nampak serangannya pada daun-daun separa tua. Ini bertujuan untuk membersihkan timbunan .daun-daun di bahagian pertengahan ( 2/3 bahagian pokok) untuk mengesan kehadiran afid.25 cm. Memeriksa sistem fertigasi agar sentiasa berfungsi dengan baik. Ia dilakukan berterusan apabila perlu. di sepanjang baris paip pembahagi (membentuk X) bagi mengikat dawai atau tali penyokong pokok cili. dan lalat putih (white fly). MENGIKAT POKOK 30 Hari Selepas Tanam Hingga 150 Hari Mengikat dahan-dahan pokok cili pada tali atau dawai penyokong bagi mengelakkan dahan-dahan daripada patah disebabkan berat buah (dilakukan mengikut keperluan). 20 Hari Selepas Tanam Memacak dua batang panjang.

Alat penggetar bunga (pollen vibrator) yang digerakkan menggunkan bateri juga boleh digunakan. MEMBANTU PENDEBUNGAAN 25 Hari Selepas Tanam Hingga Tamat Projek Bunga-bunga cili mesti menjalani proses pendebungaan sebelum menjadi buah. Cara ini terbukti berkesan dapat meningkatkan pengeluaran hasil cili. Ia dilakukan sekurang-kurannya sekali bagi setiap 2 hari. MEMBILAS MEDIUM TANAMAN 28 Hari Selepas Tanam Menambahkan kekerapan penitis larutan baja kepada 4 kemudian menjadi 5 seterusnya menjadi 6 kali sehari mengikut pertumbesaran pokok. . Pendebungaan sendiri sukar berlaku kerana ketiadaan agen pendebungaan seperti seranggan atau angin jika menggunakan Rumah Tanaman dengan dinding kalis seranggan ini. Pendebungan berbantu boleh dilakukan dengan menepuk perlahan dahan-dahan pokok cili yang telah berbunga.garam-garam galian dan meningkatkan pH medium tanaman bagi mengelakkan proses air keluar dari pokok (deplasmolisis) yang boleh menyebabkan pokok mati.

pengeringan.10 Penuaian Cili boleh dipetik 60 ± 70 hari selepas menanam. Disamping itu. operasi tambahan yang mungkin perlu dilakukan adalah penyahhijauan dan perawatan air panas. Membuat penggredan buah cili Memasarkan buah cili MENAMATKAN TANAMAN 150 Hari Selepas Tanam Atau Apabila Sesuai Memetik buah cili yang masak termasuk juga yang hijau. Peringkat yang sesuai untuk memungut hasil cili untuk kegunaan segar ialah bila buah berwarna hijau tua kemerahan.Penggetaran tangkai-tangkai bunga hanya akan berkesan sekiranya dilakukan antara pukul 10. Buah yang masak akan berwarna merah dan biasanya dipungut secara manual setiap empat hari sekali. 7. Buah akan masak 30 ± 35 hari selepas berbunga.3.3. Hasil cili bergantung kepada jenis kultivar yang ditanam. Tempoh pengeluaran hasil adalah 3 ± 6 bulan. pembersihan. operasi pengendalian pasca tuai cili dilakukan termasuklah pemilihan. MEMETIK BUAH 55 Hari Selepas Tanam Dan Selang 3 Hari Memetik buah cili masak. Manakala bagi cili untuk diproses atau cili kering. penggredan dan pembungkusan.00 pagi hingga 2.11 Pengendalian Lepas Tuai Selepas memetik. 7. Mengasingkan yang masak dengan yang hijau.00 petang. Mencabut semua pokok bersama akar dan memusnahkan semuanya. peringkat yang sesuai untuk dipetik ialah apabila buah berwarna merah sepenuhnya. Penyahhijauan Penyahhijauan dilakukan pada cili yang cukup matang dengan cara . Sebaik-baiknya kerja-kerja mengutip hasil dilakukan pada waktu pagi atau lewat petang ketika suhu rendah. Cili dipetik dengan tangan bersama tangkainya sekali.

Indeks 4 (Cukup Matang) Kulit berwarna merah kehitaman (hampir masak). Dipasarkan sebagai cili hijau Indeks 2 (Matang) Kulit berwarna hijau tua. Dipasarkan sebagai cili merah. tahap kesegaran. Keadaannya berkilat Dipasarkan sebagai cili merah. Indeks 3 (Cukup Matang) Kulit kelihatan berwarna hijau dan merah ataupun hijau merah. Cara ini akan menghasilkan warna merah cili yang seragam. Penggredan Penggredan cili dilakukan secara subjektif berdasarkan warna. Indeks 5 (Cukup Matang) Kulit cili berwarna merah sepenuhnya. . penggredan berdasarkan warna kulit cili untuk menggambarkan tahap kematangan ini boleh dilakukan menggunakan 6 Indeks Kematangan. Keadaan ini masih boleh diterima oleh pasaran pada peringkat runcit. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh pihak FAMA. iaitu : INDEKS KEMATANGAN KETERANGAN GAMBARAN Indeks 1 (Tidak Matang) Kulit berwarna hijau muda.mendedahkannya kepada gas etilina (500 bpi) selama 24 jam pada suhu 20º ± 25º celicius dengan kelembapan relatif di antara 80 ± 95 %. tahap kecederaan mekanik dan seranga penyakit atau perosak. saiz.

1 Takrif Dan Informasi Pemasaran Definisi : Pemasaran ´Adalah satu daripada komponen sistem ekonomi keseluruhannya di mana ia melibatkan penggunaan hasil-hasil pertanian yang mendatangkan manfaat kepada semua.4 CARTA ALIRAN PERLAKSANAAN 8. Cili segar dapat disimpan selama 3 ± 6 minggu pada suhu 5º . 7.5 ± 2.´ Definisi : Jualan ´Adalah satu proses yang melibatkan aktiviti jualan atau urusniaga.1. beg kertas dan dulang polistirifom berbalut filem polivinil klorid adalah sesuai. Sementara bagi pembungkusan runcit. Penyimpanan Pra-penyejukan dengan udara dingin pada suhu 10º C boleh menurunkan suhu asal cili ke suhu penyimpanan dalam masa 1. aspek pemasaran merupakan elemen penting yang perlu diurus dengan cekap dan berkesan.1 ANALISA PASARAN 8. bahan yang kukuh seperti bakul plastik yang muatannya tidak melebihi 20 kg boleh digunakan. Perancangan dan analisa semasa penting untuk memastikan perlaksanaan sesuatu projek menghasilkan pendapatan yang lumayan kepada pengusaha. jaring plastik.´ 8.2 Proses Pemasaran HIMPUNAN SETEMPAT Kawasan Pengeluaran HIMPUNAN PUSAT Kawaan Pengumpulan PEMPROSESAN / PENGILANGAN Perubahan Bentuk PEMBORONGAN Pasaran Borong PERUNCITAN 8.0 RANCANGAN PEMASARAN Bagi mendapatkan pendapatan yang maksimum dari projek yang dilaksanakan. Pembungkusan Bagi pembungkusan pukal.1. Perkaraperkara yang terlibat dalam rancangan pemasaran ini adalah : 1) Analisa Pasaran 2) Analisa Pesaing 3) Analisa Persekitaran 4) Analisa SWOT (Strenghten. Oppurtunity and Threat) 5) Strategi Pemasaran 6) Pemilihan Strategi 7) Faktor-faktor Kritikal Kejayaan 8.3 Saluran Pemasaran .1.8º Celcius dengan kelembapan relatif 90 ± 95 % . bahan pembungkus seperti beg politilin (plastik) .Indeks 6 (Cukup Matang) Kulit cili berwarna merah kehitaman. Weekness.5 jam.

1. Harga tidak diketahui. Hasil pertanian yang dikeluarkan akan dipasarkan mengikut sistem pemborongan di mana sasaran utama ialah bagi peruncit. Pemborong ± ambil upah dan kos yang terlibat. susun. Pengedar. 8.PENGELUAR EJEN / BROKER PEMBORONG PEMBORONG PERUNCIT PERUNCIT PERUNCIT 8. Tiada apa-apa bayaran AKTIVITI JUALAN Jualan secara tunai.5 Kedudukan Harga Ladang (Purata) Harga ladang (purata) bagi cili Kulai dari tahun 1996 ± 2000 mengikut negeri : TAHUN NEGERI 1996 (RM) 1997 (RM) 1998 (RM) 1999 (RM) 2000 (RM) .1. pengedar dan pengguna sasaran. Pengguna dan lain-lain.4 Penetapan Harga Sistem Hantaran PENGELUAR Sayur dihantar kepada pemborong. PENGELUAR Pembayaran yang dibuat oleh pemborong.1. Semua jenis gred PEMBORONG Persetujuan hantaran. Penetapan harga adalah dipengaruhi oleh : 1) Masa 2) Kualiti 3) Kuantiti 4) Permintaan 5) Persaingan 8.5 Sistem Pemborongan Di Peringkat Borong Sasaran : Peruncit. Pengeluar ± menanggung kerosakan.

45 PERAK 1.53 4.53 3.32 4.50 PAHANG 4.29 5.83 3.00 5.7 Kedudukan Harga Runcit (Purata) Harga runcit (purata) bagi cili Kulai dari tahun 1996 ± 2000 mengikut negeri : TAHUN NEGERI 1996 .93 MELAKA 5.21 6.11 N/A 5.53 3.47 N/A 5.51 6.05 N/A 5.16 3.30 4.1.43 PAHANG 5.92 N/A 6.86 N.05 4.79 KELANTAN 2.56 N/A 5.01 SARAWAK 4.PINANG 3.53 N/A 6.83 6.35 N/A 3.PINANG 4.14 PERLIS 2.13 5.59 P.99 SABAH 2.66 2.36 3.95 Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 51 8.63 N/A NIL N.29 5.32 5.56 2.19 NIL N/A NIL SELANGOR 2.32 N/A 3.36 4.70 3.09 TERENGGANU 3.62 NIL N/A NIL SELANGOR 6.21 KELANTAN 3.89 N/A 4.70 1.53 N/A 5.27 2.05 WILAYAH 5.45 4.1.31 5.43 3.07 5.61 N/A 5.30 4.25 PERLIS 4.74 PURATA 4.6 Kedudukan Harga Borong (Purata) Harga borong (purata) bagi cili Kulai dari tahun 1996 ± 2000 mengikut negeri : TAHUN NEGERI 1996 (RM) 1997 (RM) 1998 (RM) 1999 (RM) 2000 (RM) KEDAH 4.56 1.8 N/A NIL PURATA 3.57 TERENGGANU 2.40 5.76 N/A 4.89 N/A 5.79 2.83 N/A 6.28 3.06 MELAKA 3.46 8.10 N/A 3.85 5.54 4.20 5.04 4.SEMBILAN 2.SEMBILAN 4.43 5.89 N/A 4.65 N/A 4.65 4.74 2.49 5.62 5.87 4.65 N/A 5.80 N/A 4.13 N/A 5.38 3.KEDAH 3.41 JOHOR 4.53 SARAWAK 2.03 PERAK 1.30 7.30 4.45 4.58 N/A 3.26 N/A 6.30 5.46 SABAH NIL NIL 2.48 N/A 3.75 P.73 6.40 5.48 7.12 JOHOR 5.12 6.44 4.80 N/A 7.16 2.38 N/A 3.16 4.

684.73 8.99 P.31 WILAYAH 6.31 4.34 6.00 SARAWAK 6.83 7.07 N/A 6.10 1998 9.20 8.88 6.8 Kuantiti Penggunaan Cili (Metrik Tan) Peringkat Kilang.890 hektar.99 KELANTAN 4.19 PERLIS 5.30 7.914.10 22.037.50 25.58 7.197.(RM) 1997 (RM) 1998 (RM) 1999 (RM) 2000 (RM) KEDAH 5.10 17.984.65 NIL N/A 8.20 1.76 NIL N/A NIL SELANGOR 7. namun begitu negara Asia merupakan kawasan penanaman cili paling luas berbanding benua lain iaitu seluas 688.65 4.51 6.50 24.20 15.00 1994 5.92 6.68 6.59 7.00 1993 4.00 1992 5.70 13.203. manakala benua Afrika mempunyai kawasan tanaman seluas 204.33 6.029.92 8.098.09 TERENGGANU 4.74 N/A 7.54 5.40 1997 7.40 2. Jumlah Keluasan (Hektar) Bagi Tahun 1998 Amerika Tengah Afrika Asia Eropah Amerika Latin .20 24.101.77 5.658.17 N.248.78 JOHOR 6.215.99 N/A 6.10 8.PINANG 5.82 N/A 7.59 N/A 6.1.71 6.03 6.294.06 7.20 PERAK 1.30 21.70 25.39 N/A 8.19 SABAH 4.113.80 1996 6.710 hektar.963.90 20.90 23.50 2.33 7.1.30 1995 5.57 PURATA 5.83 N/A 8.882.41 8.84 7.653.282.67 N/A 6.91 MELAKA 6.35 N/A 6.91 N/A 6.92 N/A 7. TAHAP PENGGUNAAN TAHUN INSTITUSI (MT) ISI RUMAH (MT) KILANG (MT) 1991 5.9 Saiz Dan Bahagian Pasaran Sayur cili dapat tumbuh dikebanyakan negara di dunia.252.77 N/A 6.SEMBILAN 6.90 23.826.52 8.952.20 7.431.70 22.55 PAHANG 6.53 7.420.90 6.476.87 N/A 7.30 8.89 6. Institusi Dan Isi Rumah.

890 688. contohnya . ia berdasarkan sumber The Chilli Pepper Institute yang mana negara tersebut meliputi 46% pengeluaran dunia iaitu sebanyak 7. memainkan peranan penting bagi menimbulkan kesedaran perlunya sayur-sayuran .710 145.438 29. Maka aktiviti pemasaran akan dilaksanakan bersesuaian dengan segmen yang terlibat .350 28.000 Yugoslovia 209.400 USA 760. Namun yang demikian.000 JUMLAH 15. 1) Pasaran Domestik Pertumbuhan ekonomi.376 Algeria 190.10 Pendekatan Pemasaran Di Dalam Menjamin Daya Maju Pendekatan utama yang di kenal pasti bagi menjamin daya saing pasaran cili ialah pasaran domestik dan pasaran eksport . Faktor menggalak seperti promosi.382. bentuk cili yang dikeluarkan adalah cili kering.700 Romania 191.000 Sepanyol 888.000 Macedonian 110.181.025.390. trend pengguna dan gaya hidup mempengaruhi permintaan cili dalam negara.000 Morocco 203.Amerika Selatan Amerika Utara 119.341 Indonesia 274.909 Sumber : The Chili Pepper Institute. cili Kulai. Pengeluar utama cili dunia adalah negara China.620 Keseluruhan pasaran bagi cili didapati banyak kepada cili segar.000 Tunisia 210.000 Japan 165.360 metrik tan pada bulan Disember 2002 .000 Mexico 1. pertambahan penduduk. terdapat pelbagai jenis cili yang dapat diterima pasaran ini termasuklah cili Bangi.730 204.500 Korea 322.000 Bulgaria 185.924 Nigeria 970. tetapi bagi pasaran luar. Disember 200 8.360 Turkey 1.810 Egypt 369.025.676 Greece 110. Negara pengeluar utama cili dunia adalah : NEGARA PENGELUAR JUMLAH PENGELUARAN ( 1 MT = 1000 KG) China 7. cili merah dan cili api.411 149.000 Hungary 140.1.022 Italy 245.800 Netherlands 240.

pusat latihan menggunakan sepenuhnya sayur-sayuran tempatan. seterusnya mengurangkan kadar tukaran wang asing. c) Kurang Maklumat Pasaran Pengusaha. h) Sistem Pembungkusan Ramai pengeluar yang mempunyai sistem pembungkusan yang . sekolah. Mereka perlu mendapat maklumat yang lengkap mengenai sasaran utama dan kedudukan pasaran semasa. seperti cili dan berdaun dikenal pasti sebagai peluang pasaran ke negara-negara pengimport utama sayur-sayuran Malaysia. Insentif juga perlu diberi kepada industri yang menggunakan sayursayuran tempatan terutamanya cili bagi tujuan pemprosesan. Usaha ini akan dapat mengurangkan bil import. 2) Pasaran Eksport (Segmen Luar Negara) Pasaran eksport utama cili Malaysia ke Singapura.11 Masalah Pemasaran a) Harga Tidak Stabil Kedudukan harga yang tidak stabil di mana harga ditetapkan mengikut keadaan semasa. d) Kurang Prasarana Wujudnya masalah kekurangan kemudahan seperti saluran pengakutan. g) Perlaksanaan Peraturan Tertentu Wujudnya peraturan-peraturan tertentu yang menghadkan pengagihan pemasaran. Ini akan melibatkan pemilihan saluran yang betul bagi memastikan hasil-hasil pertanian dapat disalurkan pengguna. Di samping itu. f) Tidak Memenuhi Kehendak Pasaran Terdapat juga hasil pertanian yang tidak memenuhi kehendak pasaran semasa. ´Kempen Makan Sayur-Sayuran´ perlulah dilihat kepada kepentingan sayur-sayuran yang dikeluarkan di dalam negara. Ini menyebabkan berlakunya lambakan dan mengakibatkan pembaziran. galakan perlu diberi kepada institusi-institusi seperti hotel. Brunei. Hong Kong dan EU. Cili varieti baru perlu diperkenalkan dan hantaran percubaan akan dibuat bagi memungkinkan cili Malaysia dapat diterima di pasaran luar negara khususnya pasaran baru di negara-negara EU.1. 8. Pendekatan pemasaran secara ¶niche market¶ serta disokong dengan program promosi perlu dilaksanakan secara berkesan. Sayur-sayuran organik jenis berbuah. bekalan air. mereka perlu memastikan mendapat maklumat pasaran yang lengkap dan terkini. perlulah dikekalkan. pengeluar atau petani yang ingin memasarkan hasilhasil pertanian. bekalan elektrik. dan sebagainya. e) Bekalan Tidak Terjamin Wujudnya saluran pemasaran yang tidak terjamin di mana berlakunya pasaran tidak ada kawalan dan sumber yang baik. b) Kurang Saluran Pemasaran Kedudukan pasaran yang luas melibatkan adanya saluran yang efektif dan berkesan.dalam pemakanan harian. pemborong dan peruncit.

12 Langkah-Langkah Mengatasi Masalah i) Pendekatan konsep ´Pasaran Pengeluaran Pemasaran´ ii) Penyebaran maklumat pasaran iii) Mempertingkatkan promosi iv) Penggunaan teknologi terkini v) Pengwujudan industri hiliran cili vi) Memperbanyakkan prasarana pemasaran vii) Perlaksanaan penguatkuasaan 8. i) Persaingan Persaingan yang hebat di kalangan negara-negara pengeluar cili yang lain. cili merah dan cili padi.1. Jangkaan bagi 6 tahun akan datang.13 Pasaran Domestik Pasaran domestik cili boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama iaitu institusi.2 ANALISA PESAING 8.tidak menarik dan juga tidak sesuai untuk digunakan. Berdasarkan jadual eksport import cili Malaysia. isi rumah dan kilang.2. kita boleh merumuskan bahawa eksport cili berada dalam kedudukan agak statik dari tahun 1995 ± 2001. j) Kurang Pendedahan Pengusaha kurang pendedahan dalam pemasaran terutamanya di luar negara.1. penggunaan cili akan terus meningkat berikut pertambahan bilangan penduduk di Malaysia. cili kering. nilai import terus meningkat dari tahun 1995 ± 2001 itu.14 Kedudukan Pasaran Eksport Dan Import Cili Malaysia Cili merupakan salah satu sayuran berbuah yang cukup popular di Malaysia. 2009 dan sehingga tahun 2010. Manakala penggunaan kilang juga akan terus bertambah dengan wujudnya perhubungan di antara permintaan cili dengan penggunaan isi rumah.1. Jangkaan penggunaan cili adalah untuk penggunaan cili tahun 2008.1 Analisis Dayasaing Tanaman Cili Analisis dayasaing dilaksanakan bagi menentukan kedudukan Malaysia dalam perusahaan tanaman cili berbanding negara-negara . dan ini akan menambahkan peningkatan permintaan terhadap cili segar dan juga yang telah diproses cili sos atau cili giling. Namun begitu. 8.1. 8. 8. Penggunaan cili pula boleh dibahagikan kepada 4 kategori iaitu cili hijau.13 Strategi Pemasaran Yang Berkesan i) Berkualiti ii) Jaminan pengeluaran iii) Pengendalian yang sempurna iv) Kos pengeluaran yang minima v) Pembungkusan yang baik vi) Kecekapan operasi ladang kontrak vii) Memenuhi citarasa pembeli viii)Keberkesanan aktiviti promosi ix) Rangkaian pemasaran yang terjamin x) Berdaya saing xi) Bijak mencari peluang 8.

97 tan/ha. Malaysia berada dalam kedudukan lemah kerana harga borong yang tinggi berbanding harga import dari negara-negara pesaing. Pesaing terhampir pula ialah China dengan kadar penghasilan 18. dengan mempelopori penggunaan teknologi baru bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan pengeluaran di ladang dan pemasaran hasil. Indonesia dan India. Malaysia berada pada kedudukan dominan dalam dayasaing teknologi dan lemah. Bagi dayasaing perniagaan pula. Harga import cili segar dan disejuk beku dari Thailand adalah paling rendah. Indonesia.0 tan/ha) berbanding negara-negara pesaing.44 tan/ha. Wujud ketidakcekapan dalam pemasaran cili dengan margin yang tinggi bagi peringkat ladang. Dengan mengambil kira dayasaing teknologi dan dayasaing perniagaan.5 tan/ha dan Thailand dengan kadar hasil 14.00 / kg dan harga borong pula adalah RM 4. 8. Berikut dibincangkan tahap dayasaing perniagaan dan dayasaing teknologi bagi tanaman cili berasaskan harga import cili segar dan disejukkan.95 / kg. Dayasaing tanaman cili di Malaysia dapat dinilai menggunakan kaedah ¶Peta Dayasaing¶ yang memperlihatkan dayasaing tanaman ini dari segi perniagaan. teknologi dan strategi yang perlu diambil bagi meningkatkan atau mengekalkan daya saing di pasaran terbuka ( rujuk Peta 1). harga cili apabila tiba di pasar borong Selayang (RM/tan) . harga import (RM/tan) dan kos pemasaran (RM/tan) diguna bagi menilai dayasaing perniagaan dan angkubah hasil (tan/ha) diguna bagi menilai dayasaing teknologi. Dalam dayasaing perniagaan.15 / kg. Dayasaing dan teknolgi.2 Dayasaing Tanaman Cili @ Angkubah Harga Import Dan Hasil Persaingan di pasaran tempatan boleh dinilai dengan membandingkan harga cili yang di import (harga borong bagi cili bagi Malaysia) dan penghasilan cili se hektar bagi negara-negara pesaing (rujuk Peta 2). diiukuti oleh China.2. 8. masing-masing dibahagikan kepada 3 tahap : i) Dominan ii) Berdaya Maju iii) Lemah Pengkelasan ini berasaskan kepada perbandingan relatif bagi angkubah kos pengeluaran (atau lain-lain angkubah yang sesuai) dan penghasilan (atau lain-lain angkubah yang sesuai) di antara negaranegara pesaing. Malaysia berada pada kedudukan dominan daripada aspek dayasaing teknologi memandangkan penghasilan se hektar tertinggi (19. Indonesia pula berada pada kedudukan terkebelakang dalam dayasaing teknologi dengan penghasilan terendah iaitu 2.pesaing utama iaitu Thailand. China dan India yang merupakan sumber import negara. Harga cili di peringkat ladang dianggarkan pada RM 3. Angkubah-angkubah kos pengeluaran (RM/tan). strategi yang perlu diambil ialah ´breakoutstrategies´ .3 ANALISA PERSEKITARAN . Kos pengeluaran di Malaysia dianggarkan kira-kira RM 0. borong dan runcit.

1967´. 1) Insentif Bukan Cukai 2) Insentif Potongan Cukai 3) Insentif Mengikut Projek Naungan 8. ³Sales Tax Act.000 ataupun 80% daripada pinjaman asal.3. Bank Negara Malaysia telah memperuntukkan sebanyak RM1. b) Kemudahan Sebelum Penghantaran Maksimum pinjaman semula sebanyak RM50. i) Promotion Of Investment Act. ii) Export Credit Insurance And Guarantee Schemes Skim ini ditubuhkan pada tahun 1977 dan equitinya dipegang oleh Bank Industri Malaysia.1 Insentif Bukan Cukai i) Export Credit Refinancing (ECR) Scheme Diuruskan oleh Export-Import Bank Berhad bermula 01/01/1998.000 juta dan Bank Pertanian Malaysia pula memperuntukkan sebanyak RM300 juta. 1967´. insentif secara potongan cukai jualan dan duti juga boleh diminta di bawah ´Customs Act. 8.Cili dikategorikan di antara produk pertanian yang mendapat beberapa insentif kerajaan di dalam pelaburannya. Potongan boleh dibuat secara sepenuhnya ataupun sebahagian sahaja. 1986´ dan ´Income Tax Act.2 Insentif Potongan Cukai Pelaburan di dalam pengeluaran cili telah digariskan sebagai produk yang boleh diberi potongan cukai di bawah ´The Promotion Of Investment Act. Sebanyak RM70 juta lagi telah ditambah untuk skim berikut : a) Business Planning And Development Scheme b) Process Improvement And Product Development Scheme c) Productivity And Quality Certification Scheme d) Market Development Scheme iv) Fund For Food Dana ini telah ditubuhkan pada Januari 1993. iii) Industrial Technical Assistance Fund (ITAF) Dana ini ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia dengan pembiayaan permulaan RM50 juta untuk memberi geran kepada Industri Kecil dan Sederhana (IKS). 1972´ dan ³Excise Duty Act.3. 1976´. Permohonan untuk perkara ini boleh dipohon daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan perkara-perkara yang boleh dipohon adalah : a) Pioneer Status b) Invesment Tax Allowance . Objektifnya adalah untuk menolong mempromosikan eksport dan pelaburan. Tambahan kepada potongan cukai tersebut. 1986 Adalah dibawah kawalan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI). Pelaburan cili mendapat kemudahan secara langsung atau tidak langsung daripada pinjaman jangka pendek untuk tujuan eksport seperti berikut : a) Kemudahan Pasca Penghantaran Boleh memohon pinjaman semula maksimum RM50 juta ataupun 100% daripada jumlah pinjaman dan minimum hanya RM10 juta.

1976 Adalah dibawah kawalan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF). (agensi di bawah Kementeri Pertanian) telah diarahkan untuk menyediakan prasarana kawasan ini. Sales Tax Act. menyediakan satu program kawalan gred dan standard untuk pasaran domestik dan antarabangsa.000 / hektar. Pengecualian cukai boleh dipohoon kepada perkara-perkara berikut : a) Sektor Pertanian b) Aktiviti Penyelidikan c) Aktiviti Latihan d) Kawalan Alam Sekitar 8. 1972 dan Excise Duty Act. Kualiti Dan Standard FAMA menerusi SIRIM telah melaksanakan satu sistem berasaskan CODEX . 1967. Kerja-kerja secara intergrasi oleh agensi pertanian (Kementerian Pertanian) seperti Jabatan Pertanian. telah dijalankan. Enakment Dan Peraturan- .3. Insentif-insentif yang boleh dipohon di bawah akta ini adalah seperti berikut : a) Agriculture Allowance b) Reinvestment Allowance c) Double Deduction On Research And Development d) Double Deduction For Training e) Double Deduction For Insurance Premiums f) Double Deduction For Promotion Of Local Brand Name g) Single Deduction On Pre-Operating Expenses h) Industrial Building Allowance i) Deduction For Capital Expenditure On Approved Agriculture Projects j) Special Tax Treatment For Gift k) Tax Exemption Of Increased Exports l) Special Capital Allowances iii) Customs Act. adalah termasuk kerja-kerja pembersihan kawasan dan pembekalan sistem pengairan yang bernilai RM10.3 Insentif Mengikut Projek Naungan Beberapa insentif di bawah Pekeling Kementerian Pertanian adalah seperti berikut : i) Taman Kekal Pengeluaran Tanaman (TKPM) ii) Kualiti Dan Standard iii) Skim Akreditasi Tanaman Ladang iv) Projek Perdana v) Khidmat Nasihat Dan Bimbingan Taman Kekal Pengeluaran Tanaman Makanan (TKPM) Satu kemudahan yang disediakan khas dengan kemudahan asas untuk pengeluaran jangka pendek secara berterusan di mana pihak MOA Inc. 1967 Adalah dibawah kawalan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan permohonan boleh dipohon daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).c) Infrastructure Allowance d) Double Deduction On Expenses For Promotion Of Exports ii) Income Tax Act. Jabatan Parit Dan Saliran dan lain-lain.

2. seperti perusahaan tanaman cili di Malaysia. kelemahan (W). Beberapa kriteria dan pemeriksaan perlu dilalui untuk mendapatkan sijil ini. Skim Akreditasi Tanaman Ladang Skim di bawah Kementerian Pertanian ini menggalakkan golongan pengeluar untuk menyertainya. Benih import. Projek Perdana Projek di bawah satu agensi Kementerian Pertanian membuat secara intergrasi di mana urusan berkaitan pemasaran dan tanaman disokong oleh badan tersebut. Mudah rosak. iklim sesuai dan kemudahan infrastruktur untuk pengeluaran. Peta 3 : MATRIK TOWS BAGI TANAMAN CILI KEKUATAN (S) 1.4 ANALISA SWOT 8. 6. 5. Kurang pekerja. 8. Kos pengeluaran yang tinggi. 5.1 Analisis Matrik TOWS Matrik TOWS (rujuk Peta 3) adalah satu alat analisis (analysist¶s tool) yang digunakan bagi memaparkan kekuatan (S). Kebun kecil dan berselerak. 2. 7. Teknologi pengeluaran dan pengendalian lepas tuai yang cekap. 3. Projek digalakkan dikalangan ahli-ahlinya dengan bantuan. Khidmat sokongan agensi kerajaan. 1975 adalah berkaitan.4. Mempunyai tanah subur. Harga tidak stabil. 4. . 8. Rantaian pasaran kukuh. KELEMAHAN (W) 1. Khidmat Nasihat Dan Bimbingan Semua agensi di bawah Kementerian Pertanian mempunyai tugas memberi nasihat di dalam bidang masing-masing seperti khidmat pemasaran dan motivasi oleh FAMA. Kurang maklumat pasaran.Peraturan Pemasaran Sayur-Sayuran. Tidak memenuhi 4. 3. Penggunaan dalam negeri bertambah. khidmat tanaman dan subsidi oleh Jabatan Pertanian dan MARDI. peluang (O) dan ancaman (T) bagi sesuatu projek.

PELUANG (O) 1. Nestle Stretegi ± SO 1. O1/O2 /O3 ± tingkat pengeluaran bagi memenuhi permintaan dalam negeri. S1/S2.kehendak pasaran. Penggantian import. 2. 2. 3. Kesan WTO peluang eksport terbuka. . TESCO dll . 3. S1/S2. Kontrak pasaran dengan syarikat multinasional (contoh: pasaraya besar Giant. Insentif dan galakan kerajaan bagi meningkatkan pengeluaran. W2. O4 ± tingkat kecekapan dan produktiviti secara ekstensif bagi pengeluaran di tanah rendah. Strategi ± WO 1. Sisa toksik yang tinggi. S1/S2. O5 ± tingkat pengeluaran untuk teroka pasaaran eksport baru dan bangunkan pasaran tradisi. 9. O1/O2/O3/O4 ± tumpuan penanaman ekstensif di tanah rendah menggunakan teknologi persekitaran terkawal (seperti sistem fertigasi) atau organik bagi mengurangkan sisa kimia. 4.

China dan India. W3/W4/W5. T3 ± wujudkan insentif galakkan eksport terutama kemudahan pengendalian lepas tuai dan pengangkutan. O1/O2 ± bangunkan teknologi pengeluaran biji benih . Kemasukkan cili harga murah dari Thailand. S3. T1/T2 ± pendidikan dan promosi pengguna tentang kelebihan cili Malaysia. 2. Tahap kesedaran pengguna terhadap kesan makanan pedas dan bertoksik Strategi ± ST 1. 2. WTO dan AFTA membuka peluang bagi negara lain mengeksport ke Malaysia. Strategi ± WT 1. W6. W1. 3. T1 ± insentif galakan bagi menerokai pasaran eksport baru dan membangunkan .2. Indonesia. S1/S2. ANCAMAN (T) 1. 3. O1/O2/ O3/O4 ± pengeluaran secara berkelompok / besar-besaran dengan mekanisasi persekitaran terkawal bagi meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos.

Strategi WO Bertujuan memperbaiki kelemahan dengan mengambil peluang luaran.2 Pemilihan Strategi 1) Meningkatkan pengeluaran bagi memenuhi permintaan dalam negeri dan eksport. 8. 2) Tumpuan pengeluaran cili di tanah rendah di bawah persekitaran terkawal bagi mengurangkan penggunaan bahan kimia. T1/T2 ± teknologi mengurangkan kos pengeluaran dan kos pemasaran. Strategi SO Menggunakan kekuatan dalaman bagi mengambil kesempatan peluang luaran. W4. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 74 3) Meningkatkan kecekapan dan produktiviti pengeluaran tanaman cili dengan pengeluaran yang dilaksanakan secara berkelompok menggunakan mekanisasi dan automasi bagi mengurangkan kos pengeluaran. Strategi ST Menggunakan kekuatan industri bagi mengelakkan / mengurangkan kesan ancaman luaran. produktiviti dan menurunkan kos pengeluaran. W5. kecekapan. S1/S2.5. strategi produk perlu berkualiti. T2/T2 ± teknologi baru bagi meningkatkan tinggi meningkat.pasaran tradisi. T2 ± penggunaan cili import oleh institusi dan memproses. 5) Pendidikan dan promosi pengguna tentang kelebihan cili tempatan.5 STRATEGI PEMASARAN 8. 8. menitikberatkan . Strategi WT Adalah taktik bertahan bertujuan mengurangkan kelemahan dalaman dan mengelakkan ancaman persekitaran.1 Strategi Beberapa strategi boleh dirangka untuk meningkatkan dayasaing tanaman cili bagi pasaran tempatan dan eksport : 1) Strategi Produk Bekalan yang berterusan menjadi faktor penting dalam pemasaran cili domestik dan antarabangsa. Bagi merealisasikan matlamat pemasaran. 3.4. 2. 4) Membangunkan teknologi pengeluaran biji benih yang toleran kepada penyakit. 3.

penggredan dan pelabelan. Pemasaran sayur-sayuran harus dilihat kepada kaedah pemborongan melalui pasar borong. perlu ditingkatkan. perlu diubah. Maka bagi menyaingi harga tersebut. Perlindungan yang rapi dan sesuai perlu dipraktikkan bergantung kepada jenis sayur-sayuran yang dikeluarkan. v) Pemasaran sayuran segar cili misalnya dikuasai oleh satu terma disebabkan ciri mudah rosak dan kecekapan barangan tersebut tiba di pasaran. 3) Strategi Promosi Pendekatan promosi yang lebih aggresif dan berkesan perlu dilaksanakan di dalam dan luar negara. 8.5 Strategi-Strategi Sokongan Pemasaran i) Rangkaian pemasaran pemborongan dan peruncitan perlu diperbanyakkan. kita terpaksa menurunkan harga di pasaran tempatan. Trend permintaan pasaran yang memerlukan . vi) Pembungkusan pukal (bulk packaging) yang diamalkan sekarang menggunakan bakul buluh. 2) Strategi Harga Bagi pasaran domestik. 4) Strategi Pengedaran Sistem pengedaran yang cekap amat penting bagi memastikan semua hasil-hasil pertanian dapat dipasarkan secara meluas. Korea. EU dan USA. Australia. Kempen galakan memakan sayur-sayuran tempatan dan produk-produk pertanian tempatan hendaklah diprogramkan secara berjadual sepanjang tahun. pembungkusan dan penyimpanan. membolehkan sayur-sayuran keluaran Malaysia mempunyai standard yang tersendiri. harga hendaklah mampu bersaing dengan produk-produk yang diimport daripada negara jiran. khasiat dan cara penggunaannya. cili Malaysia perlu melepasi standard piawaian bagi membolehkan perluasan pasaran ke negara-negara seperti Jepun. Perlaksanaan ini boleh dipraktikkan melalui rangkaian pesaran FAMA seperti penubuhan Terminal Makanan Negara (TEMAN) dan pasar borong baru yang telah diprogramkan dalam Rancangan Malaysia Ke-8. strategi harga perlulah mengambil kira pasaran ´niche market´ yang bercirikan produk yang unik. iii) Mewujudkan persaingan yang sihat. Taiwan.5. institusi dan pengilangan. kedudukan harga cili Thailand agak rendah di pasaran. penggredan. iv) Penguatkuasaan sistem penggredan. kaedah mengurangkan kadar kerosakan selepas tuai dari segi pemprosesan. Oleh itu. Untuk pasaran jangkamasa panjang. berkualiti tinggi dan pembungkusan yang menarik. ii) Rangkaian jualan terus seperti Pasar Tani perlu diperbanyakkan bagi membolehkan pengguna mendapatkan produk. Bagi pasaran luar negara. Bagi pasaran eksport. aktiviti promosi perlu melihat kepada memperkenalkan produk dari segi uji rasa. Contohnya. Sistem komisyen perlu ditukarkan kepada sistem yang lebih telus seperti sistem lelongan.kepada pembungkusan.pembungkusan dan pelabelan yang dilaksanakan sejak tahun 2001. Peruncitan secara ¶fanchais¶ bagi penjualanbarang segar juga boleh diperkenalkan terutamanya dikawasan bandar. guni dan lain-lain yang tidak sesuai.

Pengedaran seperti e-dagang akan menjadi pendekatan terbaru yang memenuhi keperluan pengguna yang mementingkan keselesaan dan gaya hidup. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 78 x) Pendekatan ke arah mewujudkan lebih ramai usahawantani dalam bidang pengeluaran. galakan untuk pelaburan semula (reverse investment) kepada syarikat Malaysia yang melabur di luar negara untuk sayur-sayuran gantian import perlu diperkenalkan. vii) Dasar menyekat kemasukkan barangan yang tidak berkualiti bagi mengelakkan lambakan sayur-sayuran di pasaran yang menjejaskan pendapatan petani perlu dikuatkuasakan. ix) Sistem bayaran rebet perkhidmatan kargo udara perlulah dikaji bagi mengimbangkan tanggungan kos ejen penghantaran. Strategi tersebut haruslah berpandukan kepada kecekapan pemasaran yang strategik di mana ia boleh didefinasikan seperti berikut : Kecekapan Pemasaran : Kecekapan Faktor Luaran + Kecekapan Faktor Dalaman Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 79 Kecekapan Faktor Dalaman : Kecekapan Pengeluaran + Kecekapan Pasaran Kecekapan Faktor Luaran = Penyelasaian kepada faktor berkaitan ii) Faktor-faktor pengeluaran adalah amat penting untuk tujuan . merupakan kaedah pembungkusan yang terbaik. satu strategi bersepadu perlu diwujudkan. Penyediaan ruang kargo yang mencukupi bagi pengeksportan barangan segar dan mudah rosak perlu dikhaskan. pembekalan input. Menyediakan teknologi yang terkini bagi bidang-bidang yang berkesan dengan keperluan input pertanian. mudah dikendalikan dan mengurangkan peratus kerosakan. pemprosesan dan lain-lain. sektor udara dan laut perlu efisyen serta menawarkan kos perkhidmatan yang kompetitif. pengangkutan dan penggredan boleh dilaksanakan melalui cara berikut : Mengadakan latihan usahawantani Mengadakan insentif-insentif kepada usahawantani Mewujudkan dana dan modal pusingan Menyediakan rangkaian premis-premis perniagaan Menyediakan peluang-peluang perniagaan pelbagai bidang seperti pembekalan input. xi) Kemajuan teknologi masa kini memerlukan perubahan cara pengedaran. pemasaran.6 PEMILIHAN STRATEGI i) Berpandukan kepada penetapan hala tuju baru komoditi cili. Di samping itu. viii)Bagi pasaran eksport.pembungkusan yang lebih kecil menggunakan kotak. nilon bag dan bakul plastik. Cara ini lebih sesuai. 8. Galakan pelaburan kepada syarikat luar yang melabur dalam sektor sayursayuran untuk tujuan eksport perlulah diadakan.

Malaysia boleh diancam oleh lambakan dari negara persekitaran terutama dari Thailand dan Indonesia. Malaysia perlu memperkukuhkan prosedur ´phytosanitary´ untuk kemasukkan komoditi dari negara asing. bolehlah dijadualkan rantaian penyaluran pengeluaran kepada pengguna. Faktor ini dapat menstabilkan harga komoditi cili dan akhirnya dapat menceriakan petani dan pengguna di Malaysia. ISU / MASALAH PEMANTAUAN 1. pasar malam. Sekatan tarif akan dikurangkan dengan adanyan perjanjian WTO dan perlaksanaan AFTA. Malaysia boleh dikategorikan sebagai sebuah negara yang selamat. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 80 v) Faktor keamanan dan kestabilan sosio politik negara amat penting kepada perkembangan pemasaran. iv) Pusat jualan di Malaysia meliputi beberapa tempat yang agak strategik di mana tedapat beberapa buah pasaraya hypermarket.7 FAKTOR-FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN i) Isu dan masalah yang mempengaruhi dalam rancangan pemasaran cili adalah : BIL.berdaya saing dan berdaya maju dalam sesuatu kemajuan pemasaran. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 81 8. Faktor bukan tarif ini adalah senjata terbaik Malaysia untuk mengelakkan komoditi yang tidak dikelaskan untuk dimakan. vi) Maka. Saluran pasaran adalah agak baik dengan adanya jalan perhubungan darat yang sempurna dan pelabuhan yang efisyen. Faktor penyesuaian tanah tidak menjadi halangan kepada penanaman cili disebabkan semua tanah di Malaysia mempunyai tahap kesuburan yang baik. kedai runcit. supermarket. iii) Dalam penyelidikan menunjukkan pengeluaran per hektar Malaysia adalah di antara yang terbaik di rantau Asia tetapi ´keeping quality´ yang mencacatkan rantaian pengeluaran (supply chain). Dengan ini. Kurang saluran pasaran Maklumat terkini lambat Prasarana canggih di Malaysia 3. pasar awam serta lebih 280 buah gerai pasar tani. Harga yang tidak stabil Pengeluaran tidak konsisten Maklumat pasaran terhad Jadual penanaman/pemasaran lemah Cuaca tidak stabil 2. vii) Oleh itu. strategi yang perlu dijelaskan ialah negara Malaysia dapat mengeluarkan komoditi cili dengan kos pengeluaran yang efisyen dan kehilangan lepas tuai yang rendah serta kualiti penyimpanan (keeping quality) yang baik. Kurang maklumat . Perkara ini boleh berhubungkait dengan kos pengeluaran yang rendah dan pengeluaran yang berterusan.

Pengguna mahu nilai ringgit yang dibayar dan petani mahu nilai tenaga yang disumbangkan untuk membangunkan industri cili dan titik perseimbangan perlu dicari. Oleh itu. Persaingan Perkara biasa dalam pasaran 10. iv) Dengan penyimpanan 6 bulan ke atas. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 82 ii) Pengguna dan petani selalu merungut tentang faktor harga yang selalunya tidak stabil.0 RANCANGAN KEWANGAN Analisis kewangan ini mengambil kira kesemua kos yang terlibat serta pulangan (hasil) yang diramal daripada projek ini iaitu penanaman . Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 83 9. Sistem pembungkusan Mengikut selera penjual dan keadaan komoditi 9. Kurang pendedahan Kebanyakan petani buta maklumat. iii) Faktor utama kepada harga tersebut adalah pengeluaran yang tidak konsisten kerana faktor cuaca yang tidak kondusif sepanjang tahun. 5. Untuk melahirkan kualiti penyimpanan yang ini perlulah ada genetik baru yang boleh ditanam. Genetik ini diperolehi sama ada dari pengubahsuaian genetik atau dari penemuan baru.pasaran Penyebaran terhad Tidak menepati sasaran 4. faktor tersebut dan faktor-faktor lain seperti di dalam jadual di atas dapat di atasi dengan melahirkan produk cili yang boleh disimpan selepas tuai dengan tempoh tidak kurang daripada 6 bulan. Bekalan tidak terjamin Mengikut musim dan selera petani 6. 7. Perlaksanaan peraturan tertentu Perubahan akta dan peraturan undang-undang. produk cili dapat distabilkan harga sepanjang tahun dan pelan pemasaran dapat dijadualkan. 11. Kurang prasarana Tidak menggunakan prasarana secara berkesan. 8. Tidak memenuhi pasaran Masih mengutamakan pengeluaran daripada pilihan pasaran. Kualiti Penyimpanan Genetik baru / genetik ubahsuai. Tidak menggunakan secara optima.

sebanyak .500 9.000 pokok cili menggunakan sistem fertigasi di dalam 10 unit rumah pelindung tanaman (berukuran 20 kaki lebar dan 100 kaki panjang) di atas tapak seluas 5 ekar. Kerja-kerja merata dan memadatkan tanah secara kontrak bagi keluasan 5 ekar tanah.000 3.000 7. Bangunan Pejabat Operasi 15. Sumber Air 2. Pagar Kawasan 5. Pembersihan kawasan secara kontrak menggunakan jentolak / JCB untuk keluasan 5 ekar tanah. Jalan Ladang 5.000 ii) Pembinaan Infrastruktur Dan Prasarana BIL PERKARA KOS (RM) 1. Kadar upah : RM 500 / ekar x 5 ekar 2. Pusat Pengumpulan Hasil 7.5. Sumber Elektrik 2.000 4.1 ANGGARAN KOS PERMULAAN Projek ini melibatkan kos pembangunan yang tinggi terutama kos pembinaan struktur rumah pelindungan tanaman.500 5.000 6. 9.500 Jumlah Kos 60.000 8.1.1 Kos Pembangunan i) Kerja-Kerja Awalan Dan Pembersihan Kawasan BIL PERKARA KOS (RM) 1.000 Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 84 Kadar upah : RM 1. Stor Peralatan dan Bahan Input 7. Kadar upah : RM 500 / ekar x 5 ekar 2.000 pokok cili yang bakal ditanam.000 / 5 ekar x 5 hari kerja 3. Meracun rumpai dan tumbuhan secara kontrak bagi keluasan 5 ekar tanah untuk mematikan tumbuhan supaya mudah dibersihkan.500 2.000 iii) Pembinaan Struktur Rumah Pelindung Hujan Untuk memuatkan 5. Perparitan 5.500 Jumlah Kos 10.000 2. Rumah Pam Sistem Fertigasi 10. Kos-kos permulaan yang terlibat adalah : 1) Kos Pembangunan 2) Kos Operasi 3) Kos Pengeluaran 9. 5.

000 Jumlah Kos 25. Pembinaan Infrastruktur Dan Prasarana 60. Paip Sekunder (Polypipe HDPE 16mm) 2. Pen dripper 2.700 Liter 1. Rubber Gromet 500 8.000 11. Tangki Air 200 Liter 500 14. Upah Pemasangan 5. EC Meter 500 17. Jaring Kalis Serangga 5. Tangki Air 2. Kerja-Kerja Awalan Dan Pembersihan Kawasan 10.000 7. Start Joiner 4/6mm (2 way) 1.000 iv) Pembinaan Sistem Fertigasi BIL PERKARA KOS (RM) 1. Paip Tertier (Microtubing 6mm) 3.000 Jumlah Kos 115. Besi GI 1 ½ ´ 20. Paip Utama (Polypipe HDPE 35mm) 1. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 85 BIL PERKARA KOS (RM) 1. Besi GI 1´ 50. Klip Besi Long Hook 1´ 15.000 9.000 . Plastik Tutup Bumi (Silvershine) 1. Penebuk Lubang 16mm (Drill Bit) 500 19.000 4. Barb End Line 500 9. pH Meter 500 16. Fitting 500 15. Disc Filter 50mm 1.000 6.000 2.000 3. Plastik Politena UV Lut Sinar 5.500 4. Klip PVC (hitam) 1´ 10.500 Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 86 13.000 12.2 Anggaran Kos Pembangunan BIL PERKARA KOS (RM) 1. Off Take Valve 500 7.10 buah rumah pelindung tanaman yang perlu dibina dengan keluasan strukturnya adalah 20 kaki lebar dan 100 kaki panjang.500 5.1.000 5.000 6. Digital Timer 500 10.000 2.000 3. Upah Pemasangan 10.000 2. Pam Air 1.2m x 250m 1. Penebuk Lubang Efektif 4mm 500 18.500 20.

Gaji Pengurusan / kakitangan 5.000 6. sewa dan lain-lain bayaran yang diperlukan setiap bulan bagi tempoh 4 bulan atau 1 musim.500 10. Telefon dan Faksimili 250 1. telefon.000 4.000 Jumlah Kos 5.000 5.000 20. Pembinaan Sistem Fertigasi 25.000 4. Penyelia (1 orang) 2.000 3.000 2.000 40.000 20.1. Buruh Am (4 orang) 3.000 Jumlah Kos 5. elektrik. bil-bil utiliti.000 ii) Utiliti Dan Pengendalian (api.0000 24.4 Anggaran Kos Operasi ( 4 Bulan @ 1 Musim) BIL PERKARA BULANAN (RM) 1 MUSIM (RM) 1. Air JBA 500 2.000 Jumlah Kos Pembangunan 210.000 20.000 9.000 Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 88 9.000 Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 87 9. Alat Tulis dan keperluan pejabat 500 2. Pembinaan Struktur Rumah Pelindung Hujan 115.3 Kos Operasi ( 4 Bulan @ 1 Musim) Kos ini adalah perbelanjaan pengurusan projek meliputi perbayaran gaji. i) Gaji Pengurusan / Kakitangan / Buruh BIL PERKARA BAYARAN BULANAN (RM) KOS BAGI 4 BULAN (RM) 1.000 Jumlah Kos Pembangunan 10. sewa dan lain-lain) BIL PERKARA BAYARAN BULANAN (RM) KOS BAGI 4 BULAN (RM) 1.3. elaun.000 2. Petty Cash 1.000 4.000 2. Sewa tanah (5 ekar) Kadar : RM 500.5 Kos Pengeluaran ( 4 Bulan @ 1 Musim) . Elektrik 250 1.00/ ekar / bulan 2.1.000 8.000 16. Utiliti Dan Pengendalian 5.1.

Benih Cili (5.7 Jumlah Keseluruhan Kos Permulaan Jumlah perbelanjaan yang diperlukan bagi memulakan projek ini awal kerja-kerja pembersihan kawasan.000 25.000 3.000 pokok) ii) Polybeg iii) Tray Semaian 'Plug' iv) Peat Moss v) Cocopeat (Sabut Kelapa) . Baja Fertigasi (Set A & Set B) 12.000 7. Cocopeat (Sabut Kelapa) 3. iaitu bagi tempoh selama 4 bulan adalah : BIL PERKARA KOS (RM) 1. Sekam Bakar 4.Kos ini merangkumi perbelanjaan pembelian bahan input seperti baja. KOS PENGELUARAN (4 BULAN) i) Benih Cili (5. Racun Kimia 1. Tray Semaian 'Plug' 500 4.000 Jumlah Kos Pembangunan 210.6 Anggaran Kos Pengeluaran (4 Bulan @ 1 Musim) BIL PERKARA KOS BELANJA 1 MUSIM (RM) 1.000 pokok) 500 2.000 6. benih.000 Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 89 9. 9.000 8. Perbelanjaan ini adalah keperluan bagi satu pusingan tanaman dan berulang pada setiap pusingan (musim).000 3. Peat Moss 500 5.1.000 60.000 20.000 2. penanaman hingga penuaian hasil.000 Jumlah Kos 25. KOS OPERASI ( 4 BULAN) i) Gaji Pengurusan / Kakitangan ii) Utiliti Dan Pengendalian 20.500 9. Lain-lain keperluan 1.1.000 Jumlah Kos Operasi 40.000 115. KOS PEMBANGUNAN i) Kerja-Kerja Awalan Dan Pembersihan Kawasan ii) Pembinaan Infrastruktur Dan Prasarana iii) Pembinaan Struktur Rumah Pelindung Hujan 20¶ lebar x 100¶ panjang (10 buah) iv) Pembinaan Sistem Fertigasi 10. racun kimia dan lain-lain. Polybeg 16" x 16" x 0.12mm 2.

vi) Sekam Bakar vii) Baja Fertigasi (Set A & Set B) viii)Racun Kimia ix) Lain-lain keperluan 500 2.000 JUMLAH KESELURUHAN KOS PERMULAAN 275.000 1.000 kg = RM 100.3 ALIRAN TUNAI Aliran Tunai Musim 1 : PERKARA BULAN 1 2 3 4 PENDAPATAN 1) Hasil Pengeluaran (kg) 2) Jualan ( RM 4 / kg) ---25.000 500 500 3.000 kg x 3 musim = 75.00 x 25.00 / tahun Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 91 9. Bilangan Pokok Ditanam = 5.00 / kg Jumlah Pendapatan Semusim= RM 4.000.000 .000.500 1.000. Harga jualan di ladang = RM 4.000 Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 90 9.000 Jumlah Kos Pengeluaran 25.2 HASIL DAN PULANGAN i) Jumlah hasil yang diperolehi dianggarkan daripada bilangan pokok yang ditanam x hasil sepokok .000 100.000 pokok Anggaran Hasil Semusim = 5 kg / pokok Jumlah Hasil Semusin = 5 x 5.00 x 3 musim = RM 300.000 12.000 Jumlah Pendapatan 0 0 0 RM 100.00 / musim Jumlah Pendapatan Setahun = RM 100.000 kg / tahun = 75 tan ii) Pulangan pendapatan dikira pada harga ladang.000 4.000 = 25.000 kg = 25 tan / musim (4 bulan) Bilangan Musim / Tahun = 3 musim Jumlah Hasil Setahun = 25.

000 10.000 10.000 Jumlah Pendapatan 0 0 0 RM 100.000 PERBELANJAAN 1) Kos Pembangunan 2) Kos Operasi 3) Kos Pengeluaran 10.000 10.000) Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 92 Aliran Tunai Musim 3 : PERKARA BULAN 9 10 11 12 .000 10.000) (265.000 10.000 10.000 10.PERBELANJAAN 1) Kos Pembangunan 2) Kos Operasi 3) Kos Pengeluaran 210.000) (220.000) (175.000 10.000 100.000 10.000 25.000 10.000 10.000 Lebihan / Defisit ( 245.000 25.000 Lebihan / Defisit ( 210.000) (140.000 10.000) (230.000) (255.000 Jumlah Perbelanjaan 35.000 Jumlah Perbelanjaan 245.000) Aliran Tunai Musim 2 : PERKARA BULAN 5 6 7 8 PENDAPATAN 1) Hasil Pengeluaran (kg) 2) Jualan ( RM 4 / kg) ----25.000 10.

000) (185.000 Lebihan / Defisit ( 175.000 100.000 Jumlah Perbelanjaan 35.00 300.000 100.000) Aliran Tunai Satu Tahun : PERKARA MUSIM 1 MUSIM 2 MUSIM 3 JUMLAH PENDAPATAN 1) Hasil Pengeluaran (kg) 2) Jualan ( RM 4 / kg) 25.000 40.000 40.000 100.PENDAPATAN 1) Hasil Pengeluaran (kg) 2) Jualan ( RM 4 / kg) ---25.000 10.000 10.000 25.000 10.000 PERBELANJAAN 1) Kos Pembangunan 2) Kos Operasi 3) Kos Pengeluaran 10.000 25.000 300.000 Jumlah Pendapatan 0 0 0 RM 100.000) (195.000) (105.000 25.000 10.000 PERBELANJAAN 1) Kos Pembangunan 2) Kos Operasi 3) Kos Pengeluaran 210.000 100.000 Jumlah Pendapatan 100.000 .000 100.000 10.000 25.000 10.000 75.000 100.

000 75.000 210.000 75.000 300.000 75. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 93 Jadual : Unjuran Aliran Tunai Bagi Tempoh 5 Tahun TAHUN 1 2 3 4 5 PENDAPATAN KASAR Pengeluaran (kg) 75.000 40..000 Jumlah Kos 405.000 120.1 Kalender Perlaksanaan AKTIVITI LADANG BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) Pembersihan Kawasan 2) Penyediaan Tapak 3) Penyediaan Semaian 4) Penanaman 5) Pembajaan 6) Kawalan Perosak 7) Kawalan Penyakit 8) Penyelengaraan Tanaman 9) Penuaian 10) Aktiviti Lepas Tuai .000 195.000 195.000 75.000 75.000) 9.000 NPV @ 10% = IRR (%) = Tempoh Pulang Modal = 2 tahun Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 94 10.000 300.000 Jumlah Perbelanjaan 275.000 105.0 JADUAL PERLAKSANAAN 10.000 75..000 120.000 PERBELANJAAN Kos Pembangunan 210.000) 35.25.4 DAYA MAJU PROJEK Kedayamajuan projek ini diukur dengan menggunakan 3 petunjuk: 1) Nilai Kini Bersih (Net Present Value) / NPV 2) Kadar Pulangan Dalaman (Internal Rate Of Return) / IRR 3) Jangka Masa Pulang Balik Modal Dari unjuran aliran tunai seperti dalam jadual dibawah ini.000 210.000) 105.000 120.000 105.000 Lebihan / Defisit (175.000 195.000 75.000) 0 105.000 405.000 195.000 105.Kos Pengeluaran 120.000 315.000 Jualan @ RM4 / kg 300.000 75. kedayaanmajuan projek ini dapat diukur.000 75.000 Jumlah Pendapatan Bersih Terkumpul (105.000 75.000 300.000 120.000 300.000 .000 75.000 Pendapatan Bersih (105.000 ( 105.000 35.000 25.000 Kos Operasi Dan Penyelenggaraan 75.000 120.

Menyediakan campuran media dan lain-lain. kerja-kerja membuang sisa polibeg tanaman. Bagi pusingan musim seterusnya. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 95 . Kawalan suhu. Membaiki apa-apa kerosakan pada struktur rumah pelindung tanaman dan lain-lain. 1 Penyelenggaraan Tanaman Pembajaan Kawalan Serangga dan Penyakit. membetulkan sistem fertigasi dan lainlain. -1 Penyediaan Semaian Menyemai benih tanaman dalam tray semaian plug.2 Jadual Kerja MINGGU AKTIVITI CATATAN . 0 Penanaman Memindahkan ke ladang.11) Jualan Dan Pemasaran 10. Menyusun polibeg ikut barisan. .2 Penyediaan Media Tanaman Menggaul dan mengisi media tanaman. lumut atau sebarang kekotoran. Semburan baja dan kawalan serangga dan penyakit. perparitan.3 Penyediaan Tapak Membersihkan bumbung rumah pelindung tanaman dari kulat. haba dan air pada media semaian. Agihan baja melalui sistem . infrastruktur dan prasarana. Memusnahkan rumpai perumah serangga perosak dan penyakit dan lain-lain.4 Penyediaan Kawasan Bagi projek yang baru bermula. kerja-kerja seperti membina jalan.

4 Penyelenggaraan Tanaman Pembajaan .fertigasi. Agihan baja melalui sistem fertigasi. Periksaan rutin harian mata penitis sistem pengairan agar tidak tersumbat. Periksaan rutin harian mata penitis sistem pengairan agar tidak tersumbat. Pemeriksaan rutin setiap hari terhadap tanaman untuk mengesan serangan serangga perosak dan penyakit. 3 Penyelenggaraan Tanaman Pembajaan Kawalan Serangga dan Penyakit. Penyediaan kayu / tali / dawai penyokong tanaman. Pemeriksaan rutin setiap hari terhadap tanaman untuk mengesan serangan serangga perosak dan penyakit. Periksaan rutin harian mata penitis sistem pengairan agar tidak tersumbat. 2 Penyelenggaraan Tanaman Pembajaan Kawalan Serangga dan Penyakit. Pemeriksaan rutin setiap hari terhadap tanaman untuk mengesan serangan serangga perosak dan penyakit. Agihan baja melalui sistem fertigasi. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 96 Buang sulur air.

Periksaan rutin harian mata penitis sistem pengairan agar tidak tersumbat. Agihan baja melalui sistem fertigasi. Pemeriksaan rutin setiap hari terhadap tanaman untuk mengesan serangan serangga perosak dan penyakit. Periksaan rutin harian mata penitis sistem pengairan agar tidak tersumbat. 5 Penyelenggaraan Tanaman Pembajaan Kawalan Serangga dan Penyakit. Periksaan rutin harian mata penitis sistem pengairan agar tidak tersumbat.Kawalan Serangga dan Penyakit. Agihan baja melalui sistem fertigasi. Penyediaan kayu / tali / dawai penyokong tanaman. Pemeriksaan rutin setiap hari terhadap tanaman untuk mengesan serangan serangga perosak dan penyakit. Buang sulur air. Agihan baja melalui sistem fertigasi. 7 Penyelenggaraan Tanaman . Pemeriksaan rutin setiap hari terhadap tanaman untuk mengesan serangan serangga perosak dan penyakit. 6 Penyelenggaraan Tanaman Pembajaan Kawalan Serangga dan Penyakit.

Agihan baja melalui sistem fertigasi. Mula menuai hasil. Mula Menuai Hasil Agihan baja melalui sistem fertigasi. 9 Penyelenggaraan Tanaman Pembajaan Kawalan Serangga dan Penyakit. Periksaan rutin harian mata penitis sistem pengairan agar tidak tersumbat. Periksaan rutin harian mata penitis sistem pengairan agar tidak tersumbat. Pemeriksaan rutin setiap hari terhadap tanaman untuk mengesan serangan serangga perosak dan penyakit. Periksaan rutin harian mata penitis sistem pengairan Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 97 agar tidak tersumbat. selepas .Pembajaan Kawalan Serangga dan Penyakit. Pemeriksaan rutin setiap hari terhadap tanaman untuk mengesan serangan serangga perosak dan penyakit. 8 Penyelenggaraan Tanaman Pembajaan Kawalan Serangga dan Penyakit. Pemeriksaan rutin setiap hari terhadap tanaman untuk mengesan serangan serangga perosak dan penyakit. Agihan baja melalui sistem fertigasi.

projek tanaman cili secara kaedah fertigasi ini mampu memberi keuntungan yang lumayan kepada pengusahannya dalam jangka masa panjang. namum ia dapat diseimbangkan dengan peningkatan harga bagi cili di pasaran. Permintaan yang tinggi dari pengguna di sektor industri.0 RUMUSAN Secara keseluruhannya. 12 Menuai Hasil. menggred. membungkus. Lepas Tuai Jualan dan Pemasaran Memetik cili Membersih. isi rumah dan institusi serta faktor kekurangan bekalan cili yang tinggi di pasaran. Walaupun kos permulaan yang tinggi bagi pembangunan infastruktur kenaikkan kos bahan input seperti baja dan racun dan kenaikkan kos operasi disebabkan oleh kenaikkan harga bahan api baru-baru ini. Lepas Tuai Jualan dan Pemasaran Memetik cili Membersih. Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi 98 11. 10 Menuai Hasil. . Pengedaran kepada pemborong. Jualan terus. Pengedaran kepada pemborong. menggred. 11 Menuai Hasil. membungkus. Pengedaran kepada pemborong. membungkus. Jualan terus. Lepas Tuai Jualan dan Pemasaran Memetik cili peringkat akhir Membersih.60 hari cili mula masak. menggred. Jualan terus.

Dengan mengambilkira faktor semasa di bantu oleh kakitangan pengurusan yang mahir dan berpengalaman dalam bidang ini.masih menunjukkan kedayamajuan yang relevan bagi projek ini walaupun adanya pertambahan pesaing domestik oleh sebab peningkatan bilangan pengusahan tanaman cili di Malaysia. . pihak kami yakin dan percaya bahawa projek ini adalah berdaya maju dan mampu memberi keuntungan yang lumayan dalam jangka masa panjang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful