RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (TAHUN 1 -2012

)

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Minggu 1 04/01/201206/01/2012

Program Transisi Sekolah Tahun 1 : - Pelajar didedahkan kepada persekitaran sekolah. - Pelajar didedah dan dilatih dengan nyanyian lagu-lagu patriotik dan lagu sekolah. - Pelajar dibawa melawat ke setiap bilik khas dan pejabat sekolah.

Minggu 2 09/01/201213/01/2012

Program Transisi Sekolah Tahun 1 : - Memahami Rekod Perkembangan Murid - Memahami Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran di Prasekolah untuk diaplikasikan dalam Program Transisi

Minggu 3 16/01/201220/01/2012

Program Transisi Sekolah Tahun 1 : - Pengurusan Guru dan Murid Tahun Satu - Guru Menerima Murid Yang Menghadapi Masalah Awal Pembelajaran - Guru Menangani Masalah Perbezaan Murid - Pendekatan Menangani Tingkah Laku Murid

Minggu 4 23/01/201224/01/2012

CUTI TAHUN BARU CINA 1

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 1) BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

Minggu 4 25/01/201227/01/2012

1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.

1.1.1 1.1.2

1.1.3

Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku Teks : m/s 1

TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 2) MANUSIA

Minggu 5 31/01/201203/02/2012

1.2 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.

1.2.1 1.2.2 1.2.3

2.2 Menghargai bahagian tubuh kita.

2.2.1

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki. Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian- bahagian tubuh manusia. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK, penulisan atau lisan. Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.

Buku teks: m/s 10

Minggu 6 06/02/201207/02/2012

CUTI BERGANTI MAULIDUR RASUL CUTI THAIPUSAM

2

MINGGU / TARIKH
Minggu 6 08/02/201210/02/2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TMK Mari Guna Komputer 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.

1.2 1.5 1.6 1.7

Menghidupkan dan mematikan komputer (Turn on,Turn Off) mengikut tatacara yang betul. Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik. Menunjukkan sikap yang positif semasa menggunakan TMK. Bekerjasama dengan rakan sekelas dalam kelas semasa menggunakan komputer.

Buku teks: m/s 8 & 16

TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 3) HAIWAN

Minggu 7 13/02/201217/02/2012

3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

3.1.1

3.1.5 3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. 3.2.3

Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

Buku teks: m/s 17

Minggu 8 20/02/201224/02/2012

3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

3.1.2

3.1.3

3.1.5

Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap,kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cengkerang. Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwanhaiwan yang lain. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku teks: m/s 17

3

MINGGU / TARIKH
Minggu 9 27/02/201202/03/2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

3.1.3

3.1.4 3.1.5 3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. 3.2.3

Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwanhaiwan yang lain. Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

Buku teks: m/s 17

Minggu 10 05/03/201209/03/2012

3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita.

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

Buku teks: m/s 17

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 10/03/2012 - 18/03/2012

Minggu 11 SUKANEKA 19/3/201223/3/2012

4

MINGGU / TARIKH
Minggu 12 26/3/201230/3/2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TMK Mari Menaip(MS Word) 2.0 Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian.

2.1

2.1

2.2

4.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan.

2.6 4.1

Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisaan persembahan (Paint, MS Word, Ms Power Point). Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word). Menggunakn pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. Mencetak dokumen. Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint)

TEMA :SAINS HAYAT TAJUK : 4) Tumbuhan

Minggu 13 02/04/201206/04/2012

4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.

4.1.1

Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput, paku-pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokok nanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku teks: m/s 27

4.1.5

5

MINGGU / TARIKH
Minggu 14 09/04/201213/04/2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.

4.1.2

Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku teks: m/s 30

4.1.3

4.1.5

Minggu 15 16/04/201220/04/2012

4.1Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.

4.1.3

Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,TMK, penulisan atau lisan.

Buku teks: m/s 30

4.1.4

4.1.5

Minggu 16 23/04/201227/04/2012

4.2 Mencipta produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan.

4.2.1

Merekabentuk produk seperti penanda buku, potpuri, kolaj dan kraftangan seperti tikar, topi, penyapu, bakul, ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. Menceritakan hasil ciptaan secara lisan.

Buku teks: m/s 33 RBT

4.2.2

6

MINGGU / TARIKH
4.3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita.

4.3.1

Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja.

TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 5) Mata Untuk Melihat

Minggu 17 30/04/201204/05/2012

5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu dan jingga. Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku teks: m/s 37

Minggu 18 07/05/201211/05/2012

5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.

5.2.1

5.2.2

Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisaan persembahan (Paint, MS Word, Ms Power Point). Menggunakan perisian grafik (MS Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (colour box)

Buku Teks : m/s 42

Minggu 19 14/05/201218/05/2012

TMK Mari Melukis (Paint) 2.0 Memilih dan mangaplikasi sumber TMK yang bersesuaian.

2.1

2.3

7

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

5.1

Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS Power Point, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.

7.1

Menggunakan perisian grafik (MS Paint),pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS Power Point) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.

Minggu 20 21/05/201225/05/2012 TMK Mari Buat Persembahan (MS Power Point) 2.0 Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian. 4.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan. 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

2.1

Minggu 21 11/06/201215/06/2012

2.7

Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisaan persembahan (Paint, MS Word, Ms Power Point). Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS Power Point). Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS Power Point, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.

Buku Teks : m/s 52

4.1

5.1

8

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

7.1

Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS Power Point) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.

Buku Teks : m/s52

Minggu 22 18/06/201222/06/2012

5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz.

5.3.1 5.3.4

Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku Teks : m/s 43

Minggu 23 25/06/201229/06/2012

5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz.

5.3.2 5.3.3 5.3.4

Menyusun objek mengikut urutan saiz. Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku Teks : m/s 43

Minggu 24 04/07/201108/07/2011 Minggu 25 09/07/201213/07/2012

5.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz dan bentuk.

5.4.1 5.4.4

Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna, saiz atau bentuk. Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.

Buku Teks : m/s 47

5.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz dan bentuk.

5.4.2 5.4.3 5.4.4

Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.

Buku Teks : m/s 47

9

MINGGU / TARIKH
Minggu 26 16/07/201220/07/2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TMK Mari Cari Imej (Internet) 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari,mengumpul,memproses dan menggunakan maklumat

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Mengenalpasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menggunakan pelayar untuk melayari Internet. Mencari imej menggunakan enjin carian. Menyimpan imej daripada laman web. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan

Buku Teks : m/s 74

TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 6) Hidung Untuk Menghidu

Minggu27 23/07/201227/07/2012

6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku Teks : m/s 53 Eksperimen

Minggu 28 30/07/201203/08/2012

6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau. 6.2 Menghargai deria bau.

6.1.3 6.2.1 6.1.4

Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. Menaakul tentang kepentingan deria bau secara lisan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku Teks : m/s 53

10

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 7) Lidah Untuk Merasa

Minggu 29 07/08/201210/08/2012

7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa. 7.2 Menghargai deria rasa.

7.1.1 7.1.2

7.1.3 7.1.4

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang dengan deria rasa. Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit dan masam dengan menjalankan penyiasatan. Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. Menjelaskan pemerhatian malalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. PKSR 2

Buku Teks : m/s 61 Eksperimen

Minggu 30 13/08/201217/08/2012

7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa. 7.2 Menghargai deria rasa.

7.1.5 7.2.1

Menjelaskan pemerhatian malalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin, manis, pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.

Buku Teks : m/s 61

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (18 Ogos 25 Ogos ) TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 8) Kulit Untuk Menyentuh dan Merasa Minggu 31 27/08/201230/08/2012 8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan. 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui penyiasatan. Mengelas bahan mengikut ciri bahan. 11 Buku Teks : m/s 67 Eksperimen

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

8.1.4 8.1.5

Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Minggu 32 03/09/201207/09/2012

8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan.

8.1.4 8.1.5

Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku Teks : m/s 67

TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 9) Telinga Untuk Mendengar

PEPERIKSAAN UPSR 13/9/2012 15/09/2012

Minggu 33 10/09/201214/09/2012

9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya.

9.1.1

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang didengarkan. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B uku Teks : m/s 75

9.1.2 9.1.3

9.1.4

12

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 10) Menggunakan Semua Deria

Minggu 34 18/09/2012 21/09/2012

10.1Mengaplikasi pengetahuan tentang deria.

10.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan. TAJUK : SAINS BAHAN TAJUK : 11) Timbul dan Tenggelam Minggu 35 26/09/201230/09/2012 11.1 Mengaplikasi konsep timbul dan tenggelam.

10.1.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. 10.1.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. 10.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 10.2.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria.

Buku Teks : m/s 81

11.1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan. 11.1.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam. 11.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku Teks : m/s 87 TMK Eksperimen Guli - Bola Ping Pong dan lain-lain

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI TAJUK : 12)Reka Bentuk Minggu 36 03/10/201207/10/2012 12.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah. 12.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kiub, kuboid, pyramid, prisma, kon, silinder dan sfera. 12.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Buku Teks: m/s 93

13

MINGGU / TARIKH
Minggu 37 10/10/201214/10/2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

12.1Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah.

12.1.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. 12.1.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan. 12.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Buku Teks: m/s 93 Projek

Minggu 38 17/10/201221/10/2012 Minggu 39 24/10/2012 28/10/2012 Minggu 40 31/10/201204/11/2012 TMK Mari Cari Imej (Internet) 3.1 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari,mengumpul,memproses 3.6 dan menggunakan maklumat 3.7 3.8 3.9

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

KARNIVAL MINI SUKAN PEMULANGAN BUKU SPBT & PENGAGIHAN BUKU 2012 Mengenalpasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menggunakan pelayar untuk melayari Internet. Mencari imej menggunakan enjin carian. Menyimpan imej daripada laman web. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan TMK Projek TMK

Minggu 41 07/10/2012 11/10/2012

CUTI AKHIR TAHUN 10/11/2012 - 31/12/2012

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful