Zaštitni releji

Zaštitni releji
Zaštitni releji mogu se u električnim instalacijama u industriji koristiti u širokom krugu. Nezaobilazne su komponente električnih mreža u spojevima upravljačke tehnike. S nadzornim relejima mogu se uređaji mreže upravljati prema tehničkim parametrima i štititi od izvanrednih događaja u mreži. Možemo izgraditi specijalnu zaštitu i upravljanje i za slučaj, kada tehnički parametri mreže ostaju unutar normalnih granica, ali je za naše električne uređaje potrebno izvesti posebnu vrstu pogona.

Relej za nadzor napona 3-faza s promjenjivom asimetrijom i zaštitom od pregrijavanja
Namijenjen je za zaštitu trofaznih motora od prenapona i pregrijavanja. Korisnik može postaviti graničnu vrijednost dopuštenog prenapona s pomoću potenciometra. Relej je uklopljen, dok je napon faza L1, L2 i L3 normalne vrijednosti i motor se može pokrenuti. Ukoliko napon bilo koje faze prijeđe graničnu vrijednost dopuštenog prenapona, relej se isklopi i motor se zaustavlja. Kada se napon pogrešne faze vrati na normalnu vrijednost, relej se uklopi i motor se može iznova pokrenuti. Ako je u motor ugrađen termistor s PTC karakteristikom, naprava se može primijeniti i za zaštitu motorskog namota od pregrijavanja. Pri povećanju temperature motora promijeni se otpor termistora koji je spojen na stezaljke označene s piktogramom, relej isklopi kontaktor i zaustavlja motor. Kada se temperatura motora vrati na normalnu pogonsku vrijednost, relej uklopi sklopnik i motor se može iznova pokrenuti. Napomena: Ako se zaštita od pregrijavanja ne koristi, treba na releju kratko spojiti stezaljke termistora!

TFKV–04

Tehnički parametri Pogonsko područje: Napon histereze: Izlaz: Isklopna otpornost (PTC): Uklopna otpornost (PTC): Pogonska temperatura: Masa: Stupanj zaštite: Max. presjek vodiča: Vrsta relejnog izlaza: Način postavljanja: Tracon šifra TFKV-04 (0,8-1,2) x Un, 50-60 Hz max. 10 V 250 V AC – 5 A 1600 – 2000 Ω 1000 – 1400 Ω -25 ˚C … +65 ˚C 85 g IP 20 1 – 2,5 mm2 1 preklopni kontakt na nosač 35×7,5 mm Područje podešavanja (asimetrija) ±5% - ±25 % (faza-faza)
PREMA STANDARDIZACIJI

Pogonski napon Un 3x230/400 V AC

EN 61810

PTC termistor za releje za nadzor napona sa zaštitom od pregrijavanja
Ukoliko u motor nije ugrađen termistor s PTC karakteristikom, na releje za nadzor napona tipa TFKV-04 može se priključiti vanjski termistor s PTC karakteristikom. Povećanjem temperature motorskog namota raste i temperatura termistora smještenog na motor, a time i njegov otpor. Termistor treba spojiti na označene stezaljke releja prema gornjoj shemi spajanja.

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin, Optujska 85 Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244 • www.traconelectric.com • tracon@vz.t-com.hr • tracon.d.o.o@vz.t-com.hr

H/45

o. TFKV–03 Tehnički parametri Pogonsko područje: Napon histereze: Izlaz: Pogonska temperatura: Masa: Stupanj zaštite: Max.traconelectric. Ukoliko se napon bilo koje faze smanji ispod dopuštene vrijednosti ili se faza prekine.hr .d.o. relej uklapa.5 mm Naponska granica donja gornja 140-200 V AC (promjenjiva) 240 V AC (fiksna) PREMA STANDARDIZACIJI Pogonski napon Un 230 V AC EN 61810 H/46 TRACON d. 50-60 Hz max.7 Un (fiksna) 1.5 mm2 1 preklopni kontakt na nosač 35×7. 50-60 Hz 250 V AC – 5 A -25 ˚C … +65 ˚C 285 g IP 20 1 – 2. Vrijednost donjeg okidnog napona može se postaviti između 140 V -. Relej je uklopljen dok je napon faza L1 – L2 – L3 normalne vrijednosti i motor se može pokrenuti. Ukoliko se napon smanji ispod postavljene vrijednosti ili poveća iznad 240 V. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin.o.t-com.65-1. pali se LED i motor se može iznova pokrenuti.5 mm Naponska granica donja gornja 0.2) × Un. presjek vodiča: Vrsta relejnog izlaza: Način postavljanja: Tracon šifra TFKV-02 (0. relej isklapa i zaustavlja motor.5 mm2 1 preklopni kontakt na nosač 35×7.2) × Un. presjek vodiča: Vrsta relejnog izlaza: Način postavljanja: Tracon šifra TFKV-03 (0.2 Un (fiksna) PREMA STANDARDIZACIJI Pogonski napon Un 3x400 V AC EN 61810 Relej za zaštitu od smanjenja napona u 1-fazi Namijenjen je za zaštitu jednofaznih motora od smanjenja napona. 15 V 250 V AC – 5 A -25 ˚C … +65 ˚C 285 g IP 20 1 – 2.t-com.hr • tracon.o@vz. relej isklapa i zaustavlja motor.com • tracon@vz. Relej je uklopljen i LED upaljen dok je napon mreže unutar graničnih vrijednosti i motor se može pokrenuti. Kada se napon mreže vrati između postavljenih vrijednosti. Kada se napon pogrešne faze vrati na normalnu vrijednost. relej uklapa i motor se može iznova pokrenuti.200 V. Optujska 85 Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244 • www. TFKV–02 Tehnički parametri Pogonsko područje: Izlaz: Pogonska temperatura: Masa: Stupanj zaštite: Max.Zaštitni releji Relej za nadzor napona 3-faza u mrežama bez nul-vodiča Namijenjen je za zaštitu trofaznih motora u 3-faznim sustavima bez nul-vodiča.7-1.

radi zaštite sustava naprava trenutačno isklapa relej. ukoliko je to potrebno.o.o.com • tracon@vz. Ukoliko se napon bilo koje faze smanji ispod 160 V u odnosu na nul-vodič. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin. presjek vodiča: Vrsta relejnog izlaza: Način postavljanja: (0. Zaštitni relej nadzire napon u svakoj pojedinoj fazi i isklapa. naprava također isklapa sustav. Ukoliko se naponska razina bilo koje faze poveća iznad 260 V. 0 s – 10 s TRACON d.traconelectric. Kada naponske razine postanu odgovarajuće.d. – 15 min.15 sekundi kašnjenja (koje se može mijenjati) uklapa relej i motor se može iznova pokrenuti. također.o. Kada se sve naponske razine vrate iznad 180 V.8-1.5 mm2 1 preklopni kontakt na nosač 35×7.Zaštitni releji Kompaktni releji za nadzor napona s promjenjivim vremenom kašnjenja To su mikroprocesorski uređaji namijenjeni za zaštitu od smanjenja i povećanja napona u mreži. 20 V 250 V AC – 5 A.t-com. U tom slučaju treba spojiti istu fazu na sve ulaze uređaja kako bi sustav bio pod kontrolom TFKV–09 TFKV-10 Tehnički parametri Pogonsko područje: Snaga vlastitog utroška: Napon histereze: Izlaz: Pogonska temperatura: Masa: Stupanj zaštite: Max.o@vz. Optujska 85 Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244 • www.hr H/47 . 50-60 Hz max. Tijekom normalnog pogona neprekidno provjerava naponske razine.2) × Un. 2 VA max. naprava nakon 5 . ali mogu raditi i u jednofaznim sustavima.t-com.5 mm PREMA STANDARDIZACIJI EN 61810 pri uporabi u 1-faznom sustav pri uporabi u 3-faznom sustav Tracon šifra TFKV-09 TFKV-10 Pogonski napon Un za 1-fazni sustav za 3-fazni sustav 3x1x230 V AC 3x230/400 V AC 3x1x230 V AC 3x230/400 V AC Naponska granica donja gornja 160 V AC (fiksno) 260 V AC (fiksno) 160 V AC (fiksno) 260 V AC (fiksno) Područje tempiranja 5 min. također. 24 V AC/DC – 10 A -25 ˚C … +65 ˚C 85 g IP 20 1 – 2. Ovi uređaji mogu se primijeniti u jednofaznim sustavima. naprava ponovno uklapa sustav s kašnjenjem od 5 .15 sekundi (vrijeme kašnjenja može se mijenjati s pomoću potenciometra na prednjoj ploči). Predviđeni su za rad u trofaznim sustavima.hr • tracon.

com • tracon@vz. ukoliko naponska razina dospije izvan podešenog područja.o.65-1. Optujska 85 Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244 • www.t-com.o.2-15 s (promjenjivo) - PREMA STANDARDIZACIJI EN 61810 TFKV-13 270-370 V (promjenjivo) 390-490 V (promjenjivo) 0. presjek vodiča: Vrsta relejnog izlaza: Način postavljanja: Funkcija / Tracon šifra Smanjenje napona Povećanje napona Vrijeme kašnjenja Nadzor redoslijeda faza* (0. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin.2-15 s (promjenjivo) - TFKV-14 270-370 V (promjenjivo) 390-490 V (promjenjivo) 0.1 – 15 sekundi (koje se može s pomoću potenciometra podesiti) i tek nakon toga isklapa sustav.hr • tracon.Zaštitni releji Releji za nadzor smanjenja i povećanja napona u 3-faze To su mikroprocesorski uređaji namijenjeni za zaštitu od smanjenja i povećanja napona u mreži. Nakon spajanja napona mreže uređaj će pričekat 1 sekundu kako bi se naponi stabilizirali. Za jednu sekundu provjerit će naponske granice (i redoslijed faza). 24 V AC/DC – 10 A -25 ˚C … +65 ˚C 280 g IP 20 1 – 2.3) × Un.t-com. TFKV-11-14 Tehnički parametri Pogonsko područje: Napon histereze: Izlaz: Pogonska temperatura: Masa: Stupanj zaštite: Max.o.2-15 s (promjenjivo) TFKV-12 270-370 V (promjenjivo) 490 V (fiksno) 0.5 mm TFKV-11 270 V (fiksno) 390-490 V (promjenjivo) 0. Osim toga uređaj s oznakom TFKV-14 ispituje još i redoslijed faza.d. Neprestano provjerava naponske granice (i redoslijed faza) i isklapa sustav. naprava ponovno uklapa sustav.hr .o@vz. 15 V 250 V AC – 5 A.5 mm2 1 preklopni kontakt na nosač 35×7.traconelectric. U slučaju pogreške uređaj djeluje sa zakašnjenjem od 0.2-15 s (promjenjivo) Uporaba i sigurnost • • • • Napajanje naprave mora biti odgovarajućeg nazivnog napona! Prije montaže naprave naponske priključnice trebate isključiti! Za provjeru beznaponskog stanja koristite uvijek odgovarajući voltmetar! Montiranje naprave smije izvoditi isključivo stručna osoba postupajući po propisanim pravilima! H/48 TRACON d. 50-60 Hz max. Ukoliko se i donja i gornja naponska razina vrati u podešeno područje.

Uređaj uspoređuje iznos mjerene struje s postavljenom razinom strujne zaštite. 50-60 Hz 250 V AC – 5 A < 2 VA -25 ˚C … +65 ˚C 280 g IP 20 kruti: 0.o.5 – 5 A Gornja razina strujne zaštite 0. izlaz releja će nakon isteka odabranog vremena kašnjenja promijeniti položaj. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin. te promjenjivu razinu strujne zaštite. Ako je izmjerena struja na normalnoj razini.5 mm2 1 preklopni kontakt na nosač 35×7.traconelectric.5 – 8 s Vrijeme kašnjenja releja 0.o.t-com.com • tracon@vz. relej će ponovno prijeći u uzbuđeno stanje. Ukoliko se unutar odabranog vremena kašnjenja iznos struje vrati na postavljenu razinu strujne zaštite.5 – 5 A Vrijeme kašnjenja strujnog udara uklapanja 0.75 – 2.5 – 15 s 0.2) × Un.5 – 8 s 0. Preporučuju se prvenstveno za primjenu preko 100 A.t-com.5 mm Donja razina strujne zaštite 0. presjek vodiča: Vrsta relejnog izlaza: Način postavljanja: Tracon šifra TFKV-AKA05 TFKV-AKD05 (0.o.8-1. Ako se iznos mjerene struje razlikuje od postavljene vrijednosti. TFKV-AKA05 TFKV-AKD05 PREMA STANDARDIZACIJI EN 61810 Tehnički parametri Pogonsko područje: Izlaz: Snaga vlastitog utroška: Pogonska temperatura: Masa: Stupanj zaštite: Max.o@vz.5 – 15 s Pogonski napon Un 230 V AC 230 V AC Funkcijski dijagram TFKV–AKA05 Vršna struja pokretanja Uvjet nadstrujne zaštite (veća je od normalne pogonske struje) Struja motora Funkcijski dijagram TFKV–AKD05 Vršna struja pokretanja Uvjet nadstrujne zaštite (veća je od normalne pogonske struje) Motor se zaustavlja nakon isteka odabranog vremena kašnjenja Razina strujne zaštite Motor se zaustavlja nakon isteka odabranog vremena kašnjenja Struja motora Razina strujne zaštite Normalna pogonska struja t1: Vrijeme kašnjenja pokretanja t2: Vrijeme kašnjenja releja Normalna pogonska struja t1: Vrijeme kašnjenja pokretanja t2: Vrijeme kašnjenja releja Shema spoja zaštite 3-faznog trošila TRACON d. tada kontakti releja neće promijeniti položaj.hr • tracon. Imaju dva promjenjiva vremena kašnjenja (pokretanja i relejnog izlaza).d.5 mm2 savitljivi: 0.hr H/49 .Zaštitni releji Releji za zaštitu od smanjenja i povećanja struje Ovi su zaštitni releji namijenjeni za zaštitu motora ili mreža od smanjenja ili povećanja struje. Optujska 85 Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244 • www. Za ovaj uređaj treba koristiti strujni transformator s 5 A u sekundaru.7 – 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful