KESIHATAN MENTAL

TAKRIF & TEORI

menyebut beberapa definisi tentang kesihatan mental antaranya: Kesihatan mental adalah:  terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa (neurose) dan gejala-gejala penyakit jiwa (psychose). malas. gila dan sebagainya. Mempunyai daya tahan dalam menghadapi masalah  Berbaik sangka terhadap manusia. Secara umumnya.  Pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi. lesu dan sebagainya. dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup. kedoktoran Islam memandang perintah agama tentang masalah kesihatan dan kebersihan ini sebagai satu cara yang paling baik untuk mencegah penyakit. Minda ialah cara kita berfikir dan beremosi.  Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri. Gangguan jiwa seperti cemas. bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin. Dalam teori dan praktiknya. sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain.  Zakiah Daradjat (1983: 11-13). serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Dalam bukunya Islam dan Kesihatan Mental. tiada keghairahan bekerja. dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.  Terwujudnya keharmonian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa. kesihatan mental adalah berkenaan dengan kesejahteraan hidup iaitu:  Menghargai diri sendiri dan merasakan dirinya sangat berharga. serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah biasa yang terjadi. Menurut Dr Sharol Lail Sujak (2000:6) kesihatan mental adalah berkaitan dengan minda. (Osman Bakar: 1995:196). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Othman Alkaff 2 . manakala penyakit/sakit jiwa seperti kepala angin.Kesihatan Mental ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ajaran Islam memberi penekanan kuat terhadap persoalan kesihatan dan kebersihan peribadi. Dr Zakiah Darajat(1986:9) menyatakan tentang beberapa pendapat para ahli bahawa: i) kesihatan mental ialah terhindar dari gangguan penyakit kejiwaan (pendapat ini paling banyak diterima para psikiatris.

di mana penyesuaian sosial dianggap salah satu gejala sosial. 1955) • dibuatnya terhadap masyarakat. iv) kesihatan mental ialah kemampuan merasa kebahagiaan. (Kilander. iii) kesihatan mental harus mengandung keserasian fungsi-fungsi jiwa. jadi kesihatan mental adalah ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Othman Alkaff 3 . Sejahuh mana si Aku (ego) dapat mempertahankan keakuannya menghadapi dua kekuatan itu. Behaviourisme menyatakan kesihatan mental bermakna kebolehan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan alam sekitar termasuk manusia atau masyarakat yakni penyesuaian seseorang menghadapi cabaran-cabaran yang selalu berubah dari masa ke semasa. Keadaan dan paras dinamisme seorang dari segi sosial yang membawa kepada Yang sanggup mencapai apa yang ingin dipuaskannya menerusi pengaruh yang pemuasan keperluan-keperluannya. 1970) • Istilah baharu yang dimaksudkan adalah kebahagiaan Katannya(1983:225) lagi Mazhab psikoanalisa mentakrifkan kesihatan mental sebagai: Kekuatan ego dari tarikan dua kutub yang berlawanan. 1965) • Pemaduan antara berbagai fungsi-fungsi psikologis dengan kebolehan menghadapi krisis-krisis psikologi yang biasa yang biasanya menimpa manusia dan dengan perasaan positif terhadap kebahagiaan dan kepuasaan.Kesihatan Mental ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ii) kesihatan mental ialah kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi masalah dan kegoncongan-kegoncangan biasa. Mazhab Kemanusiaan mentakrifkan kesihatan mental sebagai kebolehan mewujudkan potensi sebesar mungkin. Sebab manusia semulajadi adalah baik.(Al-Quassy. kekuatan dan kegunaan harga dirinya. Dr Hassan Langgulung(1983:232) pula menyebut beberapa definisi antaranya: Kesihatan Mental adalah : • • bebas atau sembuh dari segala tanda-tanda penyakit. iaitu id yang primitif dan superego yang terlalu idealistik.(Boehm.

di mana kebebasan merupakan intinya. ahli tasawwuf dan ahli falsafah. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Othman Alkaff 4 . Teori kemahuan wujud (menurut Abd Ghaffar) yang merupakan kelanjutan dari mazhab kemanusiaan.(Langgulung.Kesihatan Mental ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ pada kesanggupannya mewujudkan potensi-potensinya itu. termasuklah objek atau manusia tetapi penyesuaian itu bergantung kepada tempat dan perbezaan antara kesihatan mental dan jasmani. mentakrifkan kesihatan mental sebagai perwujudan kemahuan wujud. mentakrifkan tidak hanya dikhususkan untuk kesihatan mental tetapi meliputi kebahagiaan yang lebih luas dan mencakup kebahagiaan di hari akhirat. yakni bahawa segala tingkah laku manusia ini didorong oleh suatu keperluan asas yang diberinya nama kemahuan wujud. Pemikir Islam dari kalangan ilmu kalam. ahli feqeh. malah kebahagiaan di dunia yang kita beri nama kesihatan mental itu hanyalah pendahuluan kepada kebahagiaan yang lebih kekal itu. kesihatan mental merupakan satu darjat atau sejauh mana seseorang itu berjaya menyesuaikan diri dengan alam sekitar di sekelilingnya. 1983: 225-226) Menurut A Kamal Manaf (1996:78). dengan mengambil kira kebudayaan Islam. Kalau kemahuan wujud ini tidak dilaksanakan disitulah timbulnya penyakit. Tetapi walaupun hanya pendahuluan ia juga menentukan sama ada kebahagiaan yang lebih kekal itu akan dicapai atau tidak.

Sementara Mazhab Behaviorisme pula menekankan bahawa pertarungan rangsangan yang memiliki kekuatan dan membawa kepada gerak balas yang bertentangan iaitu satu menuju ke kanan dan satu lagi ke kiri. Mengenai pertarungan pula. di mana peristiwa-peristiwa itu mengancam sifat kemanusiaan individu. ia akan memberi gerak balas dengan menggunakan helah bela diri yang akhirnya memberi kesan kepada reaksi. Psikoanalisis mengatakan apabila libido dihalang. Lain pula pendapat psikoanalisis yang mengatakan bahawa pertarungan adalah akibat pertarungan di antara penggerak-penggerak bagi memuaskan keinginan atau kerana ingin memenuhi tuntutan sosial hati atau super ego. 1996:62-63) (a) Faktor Libido (b) Faktor Kerisauan (c) Wujudnya pertarungan jiwa. Gerak balas yang dirangsang akan menimbulkan ketakutan. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Othman Alkaff 5 .Kesihatan Mental ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TEORI-TEORI KESIHATAN MENTAL Ahli psikologi Barat rata-rata mengatakan bahawa sesorang akan menghadapi sakit mental apabila ia mengalami masalah yang disebabkan oleh:(Kamal A Manaf. Mazhab Behaviorisme pula menyatakan bahawa kerisauan disebabkan oleh gerak balas perasaan takut yang tiba-tiba muncul. Sementara psikoanalisis pula menyebut kerisauan adalah akibat amaran yang ditunjukkan kepada ‘ego’ terutama kepada perasaan yang tertekan dan tertimbus di bawah keadaan tidak sedar. kerisauan. identiti. kekecewaan dan pertarungan. Sebaliknya rangsangan yang tidak sepatutnya wujud merupakan kerisauan sebagai rasa takut pada masa depan. Manusia sentiasa positif untuk mencapai self-actualisation iaitu satu pertarungan di antara memenuhi kewujudan manusia itu dan halangan-halangan yang ditempuhinya. mazhab Kemanusiaan memberi sebab berlakunya pertarungan tersebut iaitu apabila terhalangnya kewujudan manusia.

kerisauan dan pertarungan dalam jiwa mereka. syarikatsyarikat insurans kesihatan. Hassan Langgulung(1983:238) menyatakan bahawa mazhab-mazhab psikologi Barat yang di bawa oleh Psikoanalisis. agensi-agensi undang-undang dadah psikiatri. sedangkan ahli psikologi Barat mengatakan bahawa sakit mental akan timbul hanya apabila seseorang gagal mengawal. Digunakan di Amerika Syarikat dan di kebanyakan negara di seluruh dunia. memenuhi tuntutan. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Othman Alkaff 6 .Kesihatan Mental ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Jadi nyata sekali perbezaan pendapat antara psikologi Barat dan Islam jauh berbeza di mana menurut pandangan Islam. penyelidik-penyelidik. libido. sesorang akan mendapat sakit mental apabila gagal menyempurnakan ibadat yang merupakan dorongan manusia. Para Pengkaji Barat telah menyediakan Buku Panduan Diagnostik dan Statistik Kekacauan Mental (DSM) dicetak oleh Persatuan Psychiatric Amerika dan menyediakan satu bahasa bersama dan kriteria standard untuk pengelasan gangguan mental. dari mana asalnya dan bagaimana bentuknya tidak menjadi tumpuan Barat. Apakah jiwa itu ada atau tiada. apakah dia. yang mementingkan tingkahlaku daripada jiwa. Behaviourisme dan Kemanusiaan yang kita pelajari tidak mengkaji jiwa tetapi akibatnya iaitu tingkahlaku. yang mengakibatkan psikologi Barat digolongkan sebagai sains tingkahlaku(Behavioural Science). oleh para klinisian. syarikat-syarikat farmaseutikal dan pembuat-pembuat dasar.

diterbitkan pd tahun 1994. Edisi kelima ("DSM-V") kini dalam perundingan. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Othman Alkaff 7 . dan secara mendadak menyemak dalam 1980. dan dari sebuah buku panduan dibangunkan oleh US Army . dan dijangkakan penerbitannya pada bulan Mei 2013 . Satu “teks semakan" juga telah dihasilkan pada tahun 2000. Terdapat lima semakan sejak ia mula-mula diterbitkan dalam 1952.Kesihatan Mental ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  DSM telah meraih kontroversi dan kritikan serta pujian. dan secara beransur-ansur memasukkan gangguan mental yang semakin bertambah. serta mengeluarkan beberapa yang tidak dianggap lagi sebagai gangguan mental. perancangan dan persediaan. yang paling ketara termasuk homoseksual. Gambar kulit buku DSM IV dan laporan akhbar: Buku panduan(DSM) ini berkembang dari sistem untuk mengutip statistik banci dan hospital psikiatri . Penyemakan terakhir ialah edisi keempat ("DSM-IV").

Ia tidak menunjukkan pengerak-pengerak naluri tetapi terhad bagi bahagian yang disedari (144kal dalam AlQuran). wahyu & malaikat yang membawanya. Tuhan yang Agung. Dalam Islam.Kesihatan Mental ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Berbeza dengan Islam psikologi masih di panggil ilmu nafs iaini ilmu jiwa sejak awal lagi. qalb(hati). dan kebahagiaan di akhirat iaitu terhindar dari siksaan neraka dan memperolehi ganjaran syurga dari Allah SWT.2:48) zat keseluruhan . Begitu terdapat dua lagi perkara yang dapat menyelamatkan manusia iaitu syafa’at dan rahmat Allah. penganiayaan. huru-hara dan segala macam penyakit dan bahaya. (367kali). Mengenai kebahagiaan di akhirat. (49kali) Hassan Langgulung(1983:206-222) menyatakan menurut pandangan (teori) Islam pula. siksaan. Qalb digunakan berkaitan dengan emosi dan akal pada manusia. istilah jiwa digunakan untuk nafs(jiwa). Di dalam AlQuran. Cuma kehidupan sesudah mati untuk berperingkat-peringkat dan akhirnya berkekalan tiada kesudahan samada di syurga atau di neraka. roh dan aql (akal): Nafs dalam alQuran (Q. unsur penggerak dan aktiviti sedar atau berfikir manusia. ‘Aql tidak disebut tetapi kata kerja ‘aqala bererti unsur pemikiran kepada manusia.(Hassan. perbincangan ialah tentang dua kebahagiaan iaitu kebahagiaan di dunia iaitu terhindar dari segala macam kecelakaan. bala bencana. Roh digunakan dengan bermacam makna: pemberian hidup. 206-221) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Othman Alkaff 8 . AlQuran bermaksud terdiri daripada jiwa dan badan kerana manusia adalah gabungan jiwa dan badan yang akan menanggungnya samada celaka atau bahagia. (25 kali). ketidakadilan. Dan jalan ke arah keselamatan atau kebahagiaan itu adalah melalui dua jalan iaitu keimaanan dan amal perbuatan. oleh kerana kesihatan mental adalah istilah baru di mana maksudnya menurut pemikir Islam ialah kebahagiaan atau keselamatan.

AlQuran & Sunnah memberi garis panduan secara sistematik yang di sebut sebagai undang-undang syariah. Rukun Islam. di mana ibadat merupakan tujuan penciptaan alam ini. seorang yang sihat boleh dilihat apabila seorang itu tidak mengalami gangguan jiwa dan penyakit mental Sekian ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Othman Alkaff 9 .(Kemanusiaan) Manusia memiliki kebebasan tetapi terbatas perbuatan batas. yang termasuk di dalamnya Rukun Iman. sebagainya. jinayat. Cuma dalam hal mental. Nota: untuk mengatur manusia supaya tunduk dan patuh dalam ketertiban sosial. b) (Kemanusiaan) Manusia boleh bertingkah laku sama ada secara positi atau negatif kerana manusia terdedahkan Pengembangan kepada potensi manipulasi merupakan persekitaran.78) a) Psikologi Barat Manusia dilahirkan semata-mata untuk memenuhi desakan-desakan naluri seks dan kelangsungan sahaja (Psikoanalisis). Proses pengembangan potensi manusia. tujuan akhir pendidikan dan merupakan c) tujuan akhir manusia. sahaja mengatakan manusia itu bebas tetapi ada batasan kerana manusia itu alat atau memiliki tangggungjawab yang bersifat moral. Juga ia mengatakan bahawa orang tidak sakit bukan bermakna ia sihat. jika tidak ia akan merosakkan diri. solat dan ‘uqubat (hukum hakam hudud. akhlak (moral). (Mazhab Behaviourisme).10. Pengembangan potensi sifat Allah adalah ibadat dan ibadat adalah pendidikan. 1986:9. dilakukan tanpa Sesetengah mereka mengatakan bahawa Cuma Mazhab Kemanusiaan Memberi kebebasan kepada umatnya tetapi dibatasi dengan sifat amanah. ta’zir) dan Melihat Pandangan Islam pengembangan sifat-sifat Tuhan pada manusia. (Mazhab manusia Behaviourisme).Kesihatan Mental ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Perbezaan Kesihatan Mental antara pandangan Islam dan Psikologi Barat. Kesihatan Mental ialah : (A Kamal Manaf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful