You are on page 1of 10

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN DUA ( BERDASARKAN MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

TMK TAHUN DUA )


MINGGU/ TARIKH 1 3/01/12 6/1/12 TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

BELAJAR MENGGUNAKAN PAPAN KEKUNCI

Murid akan dapat: 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2.0 Memilih dan mengaplikasikan Sumber TMK yang bersesuaian 1.1 Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. 2.1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekunci rumah di papan kekunci. B3 DT1 E1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekunci rumah (A, S, D, F, SPACE BAR, J, K, L, ;) di papan kekunci B3 DT1 E2 Mengetuk 5 kekunci abjad dengan betul dalam perisian aplikasi (Microsoft Word) Murid akan dapat:

2 9/1/12 13/1/12

BELAJAR MICROSOFT WORD (MS WORD)

1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2.0 Memilih dan mengaplikasikan Sumber TMK yang Bersesuaian

1.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen.

2.2 Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift.

B2 DT2 E1 Menggunakan kekunci anak panah (atas, bawah, kiri dan kanan) dalam perisian aplikasi

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN Murid akan dapat: 1.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

2.2 Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift.

B2 DT2 E1 Menggunakan kekunci anak panah (atas, bawah, kiri dan kanan) dalam perisian aplikasi B2 DT2 E2 Menggunakan kekunci Caps Lock dan Shift dalam perisian aplikasi

2.4 Membentuk jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word).

B3 DT2 E1 Membina jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3 DT2 E2 Melengkapkan jadual 3 lajur x 2 baris dengan teks menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) 2

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

2.5 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses Kata (MS Word).

B3 DT2 E3 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3 DT2 E4 Menyisipkan imej ke dalam jadual menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) atau perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) B3 DT3 E1 Menaip teks dan menukar warna fon dengan mengunakan pemproses kata (Microsoft Word) atau perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) B3 DT3 E2 Mencetak dokumen dalam dua salinan dengan mengamalkan sikap berjimat cermat 3

2.6 Menaip teks dan menyisipkan imej ke dalam jadual.

2.7 Menukar warna fon dengan menggunakan pemproses kata (MSWord) atau perisian persembahan (MS PowerPoint).

2.11 Mencetak dokumen dalam dua salinan.

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Murid akan dapat: 3 16/1/12 20/1/12 MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MICROSOFT OFFICE POWERPOINT (MS POWERPOINT) 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.3 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta menyalin dan tampal. B4 DT1 E1 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret B4 DT1 E2 Menggunakan tetikus untuk menyalin dan tampal dalam perisian aplikasi 2.8 Menghasilkan persembahan yang mengandungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint). B5 DT1 E1 Menghasilkan persembahan yang mengandungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint)

2.9 Menggunakan transisi slaid dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint).

B3 DT4 E1 Membina 2 slaid atau lebih dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint)

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

B3 DT4 E2 Mencapai fail persembahan (Microsoft PowerPoint) yang sedia ada untuk menukar transisi slaid 2.10 Menukar latar belakang dalam perisian persembahan (MS PowerPoint). B2 DT1 E1 Memilih dan menukar latar belakang dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) pada slaid

4 30/1/12 3/2/12 MENEROKA DUNIA E-MEL 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat

Murid akan dapat: 1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa Berkomunikasi dalam talian. 4.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas e-mel kepada Seorang penerima. B4 DT2 E1 Mendaftar e-mel dengan mengisi butiran diri untuk mendapat user ID dan kata laluan serta mengamalkan etika penggunaan kata laluan

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

B4 DT2 E2 Menggunakan e-mel untuk menghantar maklumat kepada rakan atau guru serta mengamalkan etika semasa berkomunikasi dalam talian B4 DT2 E3 Menerima maklumat dan membalas e-mel daripada rakan atau guru serta mengamalkan etika semasa berkomunikasi dalam talian

5 6/2/12 10/2/12 MENCARI MAKLUMAT 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika

Murid akan dapat: 1.3 Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. B1 DT1 E1 Mengenal sumbersumber maklumat sedia ada

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa Berkomunikasi dalam talian.

3.1 Mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata Kunci menggunakan enjin carian.

B5 DT2 E1 Menggunakan enjin carian untuk mencari maklumat dalam bentuk teks B5 DT2 E2 Menggunakan enjin carian untuk mencari maklumat dalam bentuk imej

3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

3.2 Mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat.

B5 DT2 E3 Mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat

3.3 Mengintegrasi maklumat dalam perisian pemproses kata (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint).

B5 DT3 E1 Membuka fail yang sedia ada dalam perisian pemproses kata 7

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI (Microsoft Word) untuk mengintegrasi maklumat dengan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint)

CATATAN

B5 DT3 E2 Membuka fail yang sedia ada dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) untuk mengintergrasi maklumat dengan perisian pemproses kata (Microsoft Word) Murid akan dapat: 6 13/2/12 17/2/12 AKTIVITI PENGAYAAN (PROJEK) 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 1.1 Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih 5.1 Membentangkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint).

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

6.1 Mengubahsuai hasil kerja sedia ada dengan menggunakan jadual, imej, audio dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian.

B5 DT4 E1 Mencapai hasil kerja sedia ada (Microsoft Word) dan mengubahsuai jadual dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian B5 DT4 E2 Mencapai hasil kerja sedia ada (Microsoft PowerPoint) dan mengubahsuai imej dan audio mengikut kesesuaian

7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif

7.1 Menghasilkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru.

B6 DT1 E1 Menghasilkan tugasan menggunakan perisian aplikasi (Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint) yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru B6 DT1 E2 Membentangkan tugasan yang dihasilkan dengan menggunakan perisian aplikasi (Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint) 9

10