.

.

USLUB AL TAAJJUB

y

Takrif:

Iaitu: uslub yang digunakan untuk menyifatkan sesuatu keadaan, perkara atau individu yang menakjubkan. Contoh:

Atau

--------Secara umumnya sighah uslub taajjub terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: 1- Sighah Qiyasiyah. 2- Sighah Ghair Qiyasiyah.

1) Sighah Qiyasiyah Iaitu sighah yang mempunyai kaedah dan qawaid tertentu untuk membina dan mengenalinya. Ia mempunyai dua sighah yang diguna pakai iaitu atas wazan: atau
y

Contohnya:

http://studyarab.blogspot.com/

Kedua-dua sighah ini seperti kita lihat mengandungi feel iaitu ( atau jama . Oleh itu kita tidak boleh mengatakan (
muannas.

) dan (

). Kedua-

duanya feel madhi jamid yang tidak akan disusuli dengan alamat ta nis (perempuan), tasniah,
) walaupun ( ) adalah

) walaupun kita tahu ( ) Kita juga tidak boleh mengatakan ( adalah jama . Ini kerana kedua-dua sighah ini feel madhi jamid yakni yang tidak boleh ditasrifkan kepada muannas dan jama .

y

Rukun-rukun Setiap sighah taajub ini mempunyai rukun-rukun tersendiri iaitu: a) Sighah ( Rukunnya: ) , iaitu ( ) , iaitu ( )

-

, iaitu satu isim yang merupakan individu atau perkara yang ditakjubkan.

Contoh bagi jumlah yang mempunyai ketiga-tiga rukun ini ialah:

b) Sighah ( ) Rukunnya ialah:

http://studyarab.blogspot.com/

Contoh bagi jumlah yang mempunyai ketiga-tiga rukun ini ialah:

---------y Syarat-syarat penggunaan Sighah Qiasiyah

Setiap feel boleh menggunakan sighah ini untuk menggambarkan keadaan taajjub, tetapi dengan syarat-syarat tertentu iaitu: 1. 2. iaitu mempunyai 3 huruf seperti ( ) pada contoh-contoh lalu.

iaitu tidak dari feel-feel naqis seperti Kana dan akhawatnya. ) yang mana muannasnya )

3. Sifat yang digunakan mestilah bukan dari wazan ( atas wazan ( 4. 5. ). Cth: ( ) muannasnya: (

iaitu tidak didahului huruf nafi seperti ( ). , iaitu boleh ditasrifkan kepada madhi, mudhari dan amar. Bukan jamid.

6. Mabni lil ma lum. Setiap feel yang memenuhi syarat-syarat di atas bolehlah menggunakan sighah (
dan ( ) untuk menggambarkan taajjub. Contoh I rabnya seperti berikut: )

----------

y Contoh I rab.

: . .
http://studyarab.blogspot.com/

:

. :
Maksud I rab: sesuatu yang hebat telah mencantikkan gadis ini.

:

: . :
Maksud I rab: telah jadi cantiklah gadis ini.

: :

Seperti yang kita lihat terdapat sedikit perbezaan makna antara penggunaan sighah pertama dan kedua. Walaupun begitu, makna yang dikehendaki tidak bersalahan antara satu sama lain, dan ia tetap membawa maksud untuk menyifatkan sesuatu yang menakjubkan . --------Feel-feel yang tidak memenuhi syarat Sighah Qiasiyah

y

Jika sesuatu feel itu tidak memenuhi syarat di atas maka hendaklah ia mengikut langkahlangkah ini: 1- Jika feel itu sifat yang feelnya atas wazan (

/

) maka hendaklah ditambah

sebelumnya feel pembantu seperti ( ) atau ( ), kemudian feel itu ditukar kepada masdar, sama ada masdar soreh atau masdar muawwal seperti: atau

/

+ masdar soreh

atau
/ + masdar muawwal

Persoalan.

http://studyarab.blogspot.com/

Mengapakah kita tidak boleh menggunakan sighah ( kerana, muannas bagi feel tersebut ialah ( wazan ini tidak boleh menggunakan sighah ( Justeru tidak boleh kita mengatakan:

) untuk feel (

)? Jawapannya

) atas wazan ( ).

) yang mana feel atas

Sebaliknya kita berkata:

--------2- Jika feel yang bukan ( ) iaitu lebih dari 3 huruf asli, maka kita datangkan feel

pembantu yang sesuai dengan makna seperti ( kepada masdar soreh atau muawwal. Contohnya:

/

), dan feel itu ditukar

( (
( (

+ + )

)
) ialah feel yang bukan ( ) iaitu

Seperti yang kita lihat, (

). Oleh itu kita datangkan feel pembantu iaitu (

), kemudian kita ubah feel

) kepada masdar. Kita juga boleh menggunakan sighah yang lain iaitu:

( ( +

+ )

)

3- Jika feel itu naqis, seperti dalam contoh: ( ) maka kita datangkan feel naqis ini dalam keadaan masdar (jika ada masdar), dan ia diawali dengan feel pembantu yang sesuai dengan ayat. Seperti:

Ertinya: alangkah masyhurnya kemerduan suara lelaki itu. 4- Jika feel itu manfi, yakni diawali huruf nafi, maka kita menggunakan method yang sama, dengan mendatangkan feel pembantu yang bersesuaian dan feel itu diubah kepada masdar muawaal. Tidak harus menukarkan feel kepada masdar soreh. Contohnya:
http://studyarab.blogspot.com/

Feel pembantu + ( : + ) + masdar muawwal

Lihat contoh pertama, asalnya ( digunakan ialah (

) adalah penyatuan (

+

). Feel yang

). Lalu ditambah feel ini diawalnya dengan feel pembantu iaitu ). Ertinya: betapa susahnya keadaan

( ). Lalu jadilah: ( seorang pekerja yang tidak dipercayai.

). Kaedah sama yang digunakan, iaitu dengan 5- Jika feel itu mabni lil majhul, seperti ( penambahan feel pembantu, lalu di datangkan feel ini dalam keadaan masdar muawwal, tidak dengan masdar soreh. Contohnya:

6- Kita tidak boleh menta ajubkan feel jamid sama sekali, seperti feel ( ).

/

/

/

2) Sighah Ghair Qiasiyah Taajjub mempunyai sighah yang tidak mempunyai kaedah tetap, tetapi ia diambil terus dari kalam Arab. Contoh taajjub ialah: (

/
----------

/

)

: -

http://drmosad.com/index70.htm

---------

--http://studyarab.blogspot.com/

Ujang1230@606pm@1.1.12

http://studyarab.blogspot.com/