ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος
1. Τι γνωρίζεις για τη ζωή του Θουκυδίδη;
2. Ποια η σχέση του Θουκυδίδη με την Αθήνα;
3. Ποιες επιρροές δέχτηκε ο Θουκυδίδης από τη γενέθλια πόλη του;
4. Ποιο το περιεχόμενο του έργου του και ποια ιστορικά γεγονότα του 5ου π.Χ.
αι. καλύπτει αυτό;
5. Τοποθετείστε το έργο του Θουκυδίδη στην ιστορική εξέλιξη της αρχαίας
Ελληνικής ιστοριογραφίας.
6. Ποιο σκοπό έθεσε ο ίδιος ο Θουκυδίδης για τη συγγραφή της Ιστορίας του;
7. Γιατί ο Θουκυδίδης θεωρούσε οτι το έργο του θα είναι για την ανθρωπότητα
«κτήμα εσαεί»;
8. Ποιες αρετές αναγνωρίζουμε στον Θουκυδίδη σαν ιστορικό και συγγραφέα;
Β΄ Ο Επιτάφιος του 431 π.Χ.
i)
Ένταξη στην αρχαία ρητορική
1. Πώς εντάσσεται στο ιστορικό πλαίσιο ο Επιτάφιος;
2. Πώς δικαιολογείται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αρχαιότητα αλλά και μέχρι
τις μέρες μας για το συγκεκριμένο Επιτάφιο λόγο;
3. Ποιες δυσκολίες παρουσιάζονται στη δικαιολόγηση της ύπαρξής του
Επιταφίου στο ιστορικό έργο του Θουκυδίδη;
4. Πώς και γιατί δημιουργήθηκε η ρητορική τέχνη;
5. Ποια είναι τα είδη του ρητορικού λόγου και σε ποια περίσταση εκφωνούνταν ;
6. Γιατί η ρητορική αναπτύχθηκε τόσο στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.;
7. Ποιος ο ρόλος των σοφιστών στην ανάπτυξη της ρητορικής και πώς αυτοί
επηρέασαν το Θουκυδίδη;
8. Τι είναι οι δημηγορίες και πώς διαχωρίζονται από το υπόλοιπο έργο του
Θουκυδίδη;
9. Γιατί ο Θουκυδίδης τις ενέταξε στην Ιστορία του;
10. Ποια η σχέση των δημηγοριών όπως τις βρίσκουμε στο έργο του Θουκυδίδη
με τους λόγους όπως αυτοί εκφωνήθηκαν;
11. Με ποιο τρόπο ο Θουκυδίδης συνέθεσε τις δημηγορίες;
12. Πώς λειτουργούν οι «αγώνες λόγων» στο έργο του Θουκυδίδη αλλά και
γενικότερα στην αρχαία Ελληνική γραμματεία;
13. Ποιες οι διαφορές του Επιταφίου με τις υπόλοιπες δημηγορίες που κατέγραψε
ο Θουκυδίδης;
ii)
Οι επιτάφιοι στην αρχαία Αθήνα
1. Πότε από ποιους και γιατί εκφωνούνταν οι επιτάφιοι λόγοι;
2. Σε ποιο είδος ρητορικού λόγου εντάσσονται οι επιτάφιοι;
3. Ποια είναι η δομή ενός τυπικού επιταφίου λόγου;
4. Πώς εξηγείται η ιδιαίτερη έκταση στον έπαινο των προγόνων;
iii)
1.
2.
3.
4.
5.

Ο Επιτάφιος του Περικλή
Ποια δομή έχει ο επιτάφιος του Περικλή;
Ποιες οι διαφορές του από τη συνήθη δομή ενός επιταφίου;
Ποια είναι η κεντρική ιδέα του λόγου;
Ποια εικόνα της Αθήνας σχηματίζουμε διαβάζοντας τον Επιτάφιο;
Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η αντιπαράθεση Αθήνας – Σπάρτης στον
Επιτάφιο;
6. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει το ύφος του Επιταφίου;

iv)
Θέση του Επιταφίου στην ιστορία του Θουκυδίδη
1. Ποια απορία δημιουργείται για την παρουσία του Επιταφίου στο έργο του
Θουκυδίδη; Πώς μπορούμε να απαντήσουμε;
2. Ποια στοιχεία της προσωπικότητας του Περικλή έκαναν το Θουκυδίδη να τον
ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους πολιτικούς της εποχής του;
3. Ποιο μέρος του έργου του αφιερώνει ο Θουκυδίδης στον Περικλή και ποια
εικόνα διαμορφώνει ο αναγνώστης για το μεγάλο πολιτικό;
4. Πώς η αγάπη του Θουκυδίδη για την Αθήνα δικαιολογεί την παρουσία του
Επιταφίου στην ιστορία του;
5. Εξηγείστε γιατί ο Επιτάφιος θεωρείται τελικά εγκώμιο της Αθήνας και όχι των
νεκρών του πρώτου χρόνου του Πελοποννησιακού πολέμου.
Γ΄ Περικλής Ξανθίππου
1. Ποιο ήταν το γενεαλογικό δένδρο του Περικλή;
2. Ποια παρουσία είχε ο Περικλής στην πολιτική ζωή της Αθήνας;
3. Ποιο το πολιτικό έργο του Περικλή;
4. Ποιες ήταν οι αρετές της προσωπικότητας του Περικλή και ποιοι παράγοντες
συντέλεσαν στη διαμόρφωσή της;
5. Ποιες δημηγορίες του Περικλή συμπεριέλαβε στην ιστορία του ο Θουκυδίδης;
6. Πώς ο Θουκυδίδης παρουσιάζει τον Περικλή στον περίφημο χαρακτηρισμό
του;
7. Πώς λειτουργούσε το πολίτευμα της Αθήνας στις μέρες του Περικλή με βάση
τα όσα αναφέρει ο Θουκυδίδης στο χαρακτηρισμό του;
Δ΄ Η πατρότητα του Επιταφίου
1. Ποιες απόψεις έχουν διατυπωθεί για την πατρότητα του Επιταφίου;
2. Τι υποστηρίζει η συμβιβαστική άποψη;
3. Ποιος είναι ο στόχος του Επιταφίου;
4. Γιατί τελικά δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πραγματικός δημιουργός του
Επιταφίου;

Τι είναι οι δημηγορίες και τι επιδιώκει με την ένταξή τους στην Ιστορία του ο Θουκυδίδης. Να επισημάνετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ο Θουκυδίδης διαμόρφωσε την Ιστορία του με μια ιδιότυπη για μας μορφή. 4. Ποια είναι η διάρθρωση του Επιταφίου του Περικλή. Γιατί ο Θουκυδίδης τις ενέταξε στην Ιστορία του. 3. Να επισημάνετε τις διαφορές του Επιταφίου του Περικλή από τον καθιερωμένο τύπο παρόμοιων λόγων. 8. 9. 6. Ποια είναι η κεντρική ιδέα του λόγου.ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Με ποιο τρόπο ο Θουκυδίδης συνέθεσε τις δημηγορίες. 5. . 10. Ποια δομή έχει ο επιτάφιος του Περικλή και ποιες οι διαφορές του από τη συνήθη δομή ενός επιταφίου. 2. 3. 7. Με ποιο τρόπο ο Θουκυδίδης συνέθεσε τις δημηγορίες. Τι υποστηρίζει η συμβιβαστική άποψη. 6. Ποιες απόψεις έχουν διατυπωθεί για την πατρότητα του Επιταφίου. 2. 5. Ποιες οι διαφορές του Επιταφίου με τις υπόλοιπες δημηγορίες που κατέγραψε ο Θουκυδίδης. Γιατί τελικά δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πραγματικός δημιουργός του Επιταφίου. Ποιες οι διαφορές του Επιταφίου με τις υπόλοιπες δημηγορίες που κατέγραψε ο Θουκυδίδης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η κεντρική ιδέα του λόγου. Εξηγείστε γιατί ο Επιτάφιος θεωρείται τελικά εγκώμιο της Αθήνας και όχι των νεκρών του πρώτου χρόνου του Πελοποννησιακού πολέμου. 8. Ποιες απόψεις έχουν διατυπωθεί για την πατρότητα του Επιταφίου και τι υποστηρίζει η συμβιβαστική άποψη. 4. 7. Τι είναι οι δημηγορίες και πώς διαχωρίζονται από το υπόλοιπο έργο του Θουκυδίδη.

χωρίζει το χρόνο σε 8 μήνες θέρους. για την αποτελεσματικότερη χρονολόγηση του έργου του. . β) προσφορές των οικείων κάθε νεκρού. κατά την παράδοση. Είναι λοιπόν «πάτριος νόμος» και μαζί με αγώνες αποτελεί την απόδοση τιμών στη μνήμη των νεκρών.. θάβονταν σε πολυάνδρια και αργότερα γινόταν ανακομιδή των οστών). κατά τους οποίους διεξάγονταν οι πολεμικές επιχειρήσεις. ε) ταφή. αλλά απαγορεύεται η συμμετοχή τους στην πομπή. . δ) ολοφυρμοί – θρήνοι στον τόπο ταφής από τις γυναίκες της οικογένειας κάθε νεκρού (είναι ακόμη και σήμερα κακό να φύγει η ψυχή του νεκρού για τον άλλο κόσμο άκλαυτη).με τον εξής τρόπο : ακολουθεί αναλυτική αναφορά στη δημόσια ταφή που περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) έκθεση των οστών σε σκηνή στημένη στην αγορά για δύο μέρες ( τα σώματα καίγονταν στον τόπο της μάχης κατά φυλές.. πολιορκία Ποτίδαιας.. Ταυτόχρονα... κατά τους οποίου προετοιμάζονταν οι επιχειρήσεις του επομένου χρόνου και γινόταν ανασυγκρότηση δυνάμεων. στ) εκφώνηση επιταφίου εγκωμιαστικού λόγου (η επιλογή του ομιλητή μεταξύ των επιφανών πολιτών δηλώνει τη σημασία που η πόλη αποδίδει σε αυτό το μέρος της τελετής). προβάλλεται το πρότυπο της φιλοπατρίας αλλά και της υπεράσπισης του «πάτριου νόμου» της δημοκρατίας..πατροπαράδοτο έθιμο : η εκφώνηση του επιταφίου θεσπίστηκε.. . από το Σόλωνα....των πρώτων νεκρών : ολιγάριθμοι νεκροί πολεμικών επιχειρήσεων μικρής σημασίας (ιππομαχίες στου Ρείτους και τη Φρυγία.με δημόσια δαπάνη : με την επικράτηση της δημοκρατίας γίνεται κοινή συνείδηση οτι ο θάνατος στον πόλεμο δεν αποτελεί απλώς δείγμα προσωπικής ανδρείας αλλά θυσία στην πόλη στην οποία όλοι συμμετέχουν ισότιμα.μια για κάθε φυλή : οι κάτοικοι της Αθήνας είχαν χωριστεί σε δέκα φυλές. όπως και η στρατιωτική οργάνωση.φέρετρο των αγνοουμένων : αντίστοιχη συνήθεια με τα σημερινά κενοτάφια. με την αναλυτική αναφορά στα ταφικά έθιμα της Αθήνας τα σχετικά με τη δημόσια ταφή των νεκρών στους πολέμους.γυναίκες συγγενείς των νεκρών: ακόμη και σε αυτή την τραγική περίσταση η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή περιορίζεται στο θρήνο δίπλα στα μνήματα.. Κατά την παράδοση πρέπει να γίνει έστω εικονική ταφή των αγνοουμένων για να μπορέσει η ψυχή τους να περάσει τις πύλες του Άδη και να βρει γαλήνη.Χ. . ναυτικές επιχειρήσεις σε Πελοπόννησο και Λοκρίδα). . . Στη διάρκεια του ίδιου χειμώνα : πρόκειται για το χειμώνα του 431 π. του πρώτου χρόνου του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Θουκυδίδης. και 4 μήνες χειμώνα.. ... Η πόλη λοιπόν με δημόσια δαπάνη ανταποδίδει στους νεκρούς της την ανταμοιβή για τη θυσία τους. Κάθε εκδήλωση της πολιτικής ζωής ήταν συνδεδεμένη με το χωρισμό σε φυλές.. . . ο Θουκυδίδης καταφέρνει να κάνει τον αναγνώστη να «ξεχάσει» την ιστορική αφήγηση που προηγήθηκε και τον προετοιμάζει για το εγκώμιο της ίδιας της Αθηναϊκής δημοκρατίας. με το δημόσιο αυτό έπαινο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 ΣΧΟΛΙΑ Το κεφάλαιο 34 είναι προπαρασκευαστικό της παράθεση του Επιταφίου. όπως το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σε αυτό...ξύλο κυπαρισσιού : το κυπαρίσσι θεωρείται πένθιμο δένδρο ως και σήμερα. γ) μεταφορά στο δημόσιο νεκροταφείο (συνοδεία πομπής ανδρών Αθηναίων και ξένων πράγμα που δείχνει τη σημασία που είχε η τελετή για τη δόξα των νεκρών αλλά και της πόλης).

.. ....ο Περικλής. Επιπλέον με την αναφορά αυτή ο επιτάφιος που ακολουθεί μετατρέπεται σε αντιπροσωπευτικό εγκώμιο όλων των νεκρών του πολέμου. ο γιος του Ξανθίππου: εντύπωση κάνει οτι.με εξαίρεση τους Μαραθωνομάχους: οι Μαραθωνομάχοι τάφηκαν στον τόπο όπου έπεσαν για να εξαρθεί η σημασία της θυσίας αλλά και της νίκης τους.. δίνεται σ΄ αυτόν διαχρονική αξία. ενώ νωρίτερα αναφέρθηκε πως ο ομιλητής επιλέγεται μεταξύ των πιο συνετών και με αναγνωρισμένο κύρος ανδρών της Αθήνας. εδώ το όνομα του Περικλή αναφέρεται χωρίς κανένα κοσμητικό χαρακτηρισμό.Κι απ΄ την αρχή ως το τέλος του πολέμου: εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη αναφορά που δείχνει οτι ο Θουκυδίδης όταν έγραφε την ιστορία του είχε τη συνολική εικόνα του πολέμου.. . Όμως ποιο χαρακτηρισμό και εγκωμιαστικό επίθετο είχε ανάγκη ο Περικλής. Με την αναφορά στους Μαραθωνομάχους εξαίρονται εμμέσως και οι προκείμενοι νεκροί αφού κρίνονται άξιοι να συγκριθούν με τους «ασύγκριτους» σε ανδρεία νεκρούς του Μαραθώνα. .

Εδώ πρόκειται για σαφή ένδειξη οτι ο Επιτάφιος γράφηκε για τους αναγνώστες του Θουκυδίδη... οι συμπολεμιστές. Η αντίθεση λόγων-έργων έχει θεμελιακή θέση στη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων αλλά και του Θουκυδίδη. οι συμπολίτες των νεκρών που θέλουν να ακούσουν έπαινο αντάξιο της αγάπης και του πόνου τους για τους ηρωικούς νεκρούς.ο ακροατής που ξέρει καλά τα γεγονότα: οι συγγενείς. Τα συγκεκριμένα έργα που αποδίδουν τιμές είναι όλο το τελετουργικό της ταφής όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο34..αποδείχτηκαν γενναίοι με έργα. Οι περισσότεροι. αυτός που δεν τα γνώρισε: περίεργος μοιάζει ο διαχωρισμός των ακροατών.. ... .. Εγώ όμως: Αυτή ιάνει η πρώτη μιας σειράς αντιθέσεων βάσει των οποίων αναπτύσσει το συλλογισμό του ο ρήτορας..το νομοθέτη που συμπλήρωσε: ο νομοθέτης αυτός είναι ίσως ο Σόλων αν και υπάρχουν ενδείξεις για προσθήκη του λόγου στις επιτάφιες τελετές σε μεταγενέστερο χρόνο.πολλών από ένα: με άλλη μια αντίθεση δηλώνεται η αγωνία του ρήτορα μήπως ο λόγος του ενός καταλήξει να βλάψει τα έργα των πολλών.λόγος: το χιαστό σχήμα και η επανάληψη της λέξης «έργα» σε συνδυασμό με την αντίθεση μεταξύ έργου-λόγου δίνει ένταση στο λόγο και στηρίζει το επιχείρημα του ρήτορα. αφού η πόλη δεν τους εμπνέει πια τα ίδια αισθήματα αφοσίωσης και δε μοιάζουν διατεθειμένοι να θυσιαστούν γι΄ αυτή με την ίδια αυταπάρνηση.. που μόνο στο όνομα παραμένει δημοκρατική.. . Ούτε οι ξένοι (σύμμαχοι κυρίως των Αθηναίων) που παρακολουθούν την τελετή έχουν λόγο να μην είναι ευνοϊκοί ακροατές.. για τους μεταγενέστερους Αθηναίους της πρώτης μεταπολεμικής εποχής. Ο ρήτορας στρέφει την προσοχή του σε ένα νέο εμπόδιο: όχι πια να αποδώσει την ανδρεία των νεκρών με λόγια αλλά να πείσει για την αλήθεια των λόγων του τους ακροατές του. .Αυτοί έχουν κάθε λόγο να αμφισβητήσουν τα λόγια του ρήτορα.... Η αντίθεση αυτή θα ανατραπεί στη συνέχεια με την αναφορά στη δοκιμασμένη ήδη πρακτική των προγενέστερων στην οποία τελικά «υποτάσσεται» ο Περικλής.. οι φίλοι. με έργα να τους αποδίδονται τιμές.. . Ο Θουκυδίδης όμως τοποθετεί την αδυναμία του Περικλή όχι στη σύγκριση των λόγων του με τις πράξεις των νεκρών αλλά στη διάθεση των ακροατών του να πιστέψουν στην ανδρεία των νεκρών όπως ο ίδιος θα την παρουσιάσει.είναι δύσκολο . Πώς είναι δυνατόν να μη γνωρίζουν οι ακροατές του Περικλή τα γεγονότα ή να μην τα ακούν με ευνοϊκή διάθεση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΣΧΟΛΙΑ Πρόκειται για το προοίμιο του ρητορικού λόγου στο οποίο ο ομιλητής προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια των ακροατών του (captatio benevolentiae).. Σύνηθες ρητορικό τέχνασμα ήταν να δηλώνει ο ρήτορας την αδυναμία του να μετρηθούν τα λόγια του με την αξία των έργων και της ανδρείας των νεκρών. συγγενείς των νεκρών. Προσδίδεται έτσι ένταση στο λόγο και τονίζεται η δική του διαφορετική θέση: δεν είναι πεπεισμένος οτι ο νομοθέτης σωστά θέσπισε την εκφώνηση λόγου. που δε γνώρισαν τη μεγάλη Αθήνα του Περικλή και τους δημοκρατικούς κατοίκους της αλλά μια πόλη κατεστραμμένη από τον πόλεμο και διοικούμενη από δημαγωγούς και συκοφάντες.ο ακροατής που ξέρει καλά τα γεγονότα . αφού αυτοί είναι. στη μεγάλη πλειψηφία τους. Σ΄ αυτούς περιλαμβάνονται . Θα τη βρούμε πολλές ακόμη φορές στον Επιτάφιο. την αλήθεια: νέα αντίθεση μεταξύ της αλήθειας και της βεβαίωσής της με λόγια. Γι΄ αυτούς η Αθήνα του Περικλή είναι ήδη νεκρή και ο ίδιος ο Περικλής (όπως και η πολιτική που άσκησε) αμφισβητείται. ...

. στους. . αυτός που δεν τα γνώρισε . .ίσως και οι ξένοι – σύμμαχοι που παρακολουθούν. Η έμφαση όμως δίνεται στο δεύτερο μέλος της αντίθεσης. και κατ΄ επέκταση η αμφισβήτηση. νιώθει φθόνο: πρόκειται κυρίως για τους μη Αθηναίους ή τους μεταγενέστερους. θα θεωρήσουν εκ των προτέρων υπερβολές και γι΄ αυτό θα απορρίψουν τον έπαινο που ο ρήτορας θα απονείμει στους νεκρούς. Οι νεότεροι λοιπόν επειδή είναι «άπειροι» (πολιτικά και στρατιωτικά) του μεγαλείου και της δύναμης που η Αθήνα εμπνέει στους πολίτες της... όσων νομίζει κανείς πως δεν μπορεί να καταφέρει είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα πολύ συνηθισμένο. Ο φθόνος....

που συνήθως κατελάμβανε σημαντική έκταση. Γιατί αφού απόκτησαν με πολύ μόχθο. μέχρι τώρα ελεύθερη την παρέδωσαν με την ανδρεία τους. προσκατέλιπον»... όση εξουσία έχουμε τώρα. Είναι η γενιά του Κίμωνα και σ΄ αυτή ο ρήτορας δίνει μεγαλύτερη σημασία από τη γενιά των «προγόνων» (1 λέξη) αφού τη συνοδεύει με προσδιορισμό (ημων) και με συγκριτικό βαθμό (έτι μαλλον). να αποδίδεται η τιμή αυτή. Απ΄ αυτά εγώ τα έργα τα πολεμικά.. ..οι αυτοί αιεί οικουντες: η αυτοχθονία των Αθηναίων ήταν από τα σημαντικότερα καυχήματά τους. . ουκ απόνως. που μπόρεσαν να αποκρούσουν εχθρικές επιδρομές και να κρατήσουν την Αττική γη ελεύθερη. σε έπαινο της δικής του γενιάς και αμέσως μετά σε έπαινο του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος. οι πατέρες «κτησάμενοι . Άρξομαι από των προγόνων πρωτον: είναι ένας από τους κανόνες των επιταφίων λόγων ο έπαινος να αρχίζει από τους μακρινούς προγόνους. Αυτό τον κανόνα τον ακολουθεί μόνο τυπικά ο Περικλής.. αφού αυτά πρώτα κάνω φανερά (δηλώσω) θα έρθω και στον έπαινο αυτών (των νεκρών). . ή εάν κάποτε εμείς οι ίδιοι ή οι πατέρες μας κάποιον βάρβαρο ή Έλληνα εχθρό επιδρομέα με προθυμία αποκρούσαμε. Άλλωστε αν οι πρόγονοι «ελευθέραν δι΄ αρετήν παρέδοσαν» τη χώρα. με τα οποία αποκτήθηκε το κάθε τι. επειδή δε θέλω να πολυλογώ μπροστά σε αυτούς που τα γνωρίζουν καλά.. καθώς η μια γενιά διαδεχόταν την άλλη. . τους σύγχρονους του 60ρηδες που κυβερνούν την Αθήνα και μπορούν να περηφανεύονται πως την κατέστησαν τη σημαντικότερη και ισχυρότερη πόλη . Γιατί κατοικώντας πάντα αυτοί οι ίδιοι τη χώρα. Όμως από ποιες αρχές φτάσαμε σ΄ αυτό το σημείο ακμής και με ποιο πολίτευμα και με ποιους τρόπους ζωής κατορθώθηκε το σημερινό μεγαλείο. αν και στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά ένας μύθος. και την πόλη προετοιμάσαμε σε όλα ώστε και σε πόλεμο και σε ειρήνη να έχει απόλυτη αυτάρκεια (να είναι αυταρκέστατη). διότι θεωρώ πως στην περίπτωση μας είναι πολύ ταιριαστά να ακουστούν αυτά και όλοι οι συγκεντρωμένοι... Οι πρόγονοι αυτοί φτάνουν μέχρι και την εποχή της απόκρουσης του Περσικού κινδύνου.. κοντά σ΄ αυτά που κληρονόμησαν.. και οι πολίτες και οι ξένοι. είναι όχι μόνο η αρχή της γενναιότητας των μεταγενέστερων αλλά και της ανάπτυξης της πόλης που οδήγησε στην ηγεμονική της θέση. σ΄ εμάς τους τωρινούς τα κληροδότησαν κι αυτά. Γιατί είναι δίκαιο γι΄ αυτούς και συνάμα ταιριάζει σε περίπτωση όπως η σημερινή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Και θα αρχίσω πρώτα από τους προγόνους.ελευθέραν δι΄ αρετήν: η γενναιότητα των προγόνων. Ωστόσο έπαιρνε ιδιαίτερη σημασία κυρίως σε αντιδιαστολή με τους «νομάδες» Σπαρτιάτες που κατέκτησαν τη Λακωνία μετά από πολλές περιπλανήσεις. είναι ωφέλιμο να δώσουν προσοχή σ΄ αυτά.ο Περικλής μετατρέπει τον έπαινο των προγόνων. Το μεγαλύτερο μέρος της όμως εμείς οι ίδιοι που βρισκόμαστε εδώ παρόντες ακόμη σε ώριμη ηλικία λίγο πολύ την αυξήσαμε επιπλέον..αυτοί ημεις οίδε οι νυν έτι όντες: η κλιμάκωση κορυφώνεται με την τρίτη γενιά στην οποία αποδίδεται πλήθος προσδιορισμών. θα τα παραλείψω. Πρόκειται για τη γενιά του Περικλή. ΣΧΟΛΙΑ Στο πρώτο μέρος του λόγου του -την πρόταση.. Και εκείνοι είναι άξιοι επαίνου και ακόμη περισσότερο οι πατέρες μας. να μνημονεύονται (πρώτοι).οι πατέρες ημων: πρόκειται για τη γενιά που κυβέρνησε την πόλη μετά τους Περσικούς πολέμους και ίδρυσε τη Δηλιακή συμμαχία που γρήγορα μετατράπηκε σε Αθηναϊκή ηγεμονία.

Είναι λοιπόν ο ιστορικός Θουκυδίδης αυτός που προβάλλει εμφατικά τη γενιά του Περικλή και όχι ο ίδιος ο μεγάλος πολιτικός. Ων εγώ. εάσω: η δικαιολογία είναι απλή και επικαλούμενος τη ο ρήτορας εύκολα προσπερνά τη συνήθη δομή των επιταφίων και περνά σε αυτό που κυρίως τον ενδιαφέρει: στον έπαινο της πόλης και του πολιτεύματος.  Οι τρόποι. αυταρκεστάτην: η ανάπτυξη της Αθηναϊκής ηγεμονίας είναι εσωτερική και έχει να κάνει με την οργάνωση της συμμαχίας και τη συγκέντρωση της δύναμης στην πόλη της Αθήνας.... παρεσκευάσαμεν.  Η πολιτεία.. είτε οι αναγνώστες του Θουκυδίδηόσο και οι ξένοι πρέπει να ακούσουν τον έπαινο της πόλης για να μπορέσουν να αντιληφθούν και τη δόξα της αλλά και πώς αυτά δημιουργήθηκαν και γι΄ αυτό ποια είναι η σημασία της υπεράσπισης τους.. αυταρκεστάτην».. ξύμφορον ειναι επακουσαι: εδώ προβάλλεται για άλλη μια φορά η παιδευτική σημασία των ρητορικών λόγων...τά πλείω αυτης. Τόσο οι πολίτες της Αθήνας – είτε οι πραγματικοί ακροατές του Περικλή.. σκέψης και οι τρόποι που ενεργούν οι Αθηναίοι... Γι΄ αυτό και στο τρίτο αυτό στοιχείο δίνεται η μεγαλύτερη βαρύτητα από το ρήτορα.... Αυτό είναι τα κατόρθωμα της γενιάς του Περικλή και αν εδώ υψώνεται πάνω από τα κατορθώματα ακόμη και των Αθηναίων που αντιστάθηκαν στους πολυάριθμους Πέρσες.... είναι γιατί αυτό το κατόρθωμα έχει χαθεί για πάντα και αμφισβητείται μετά το τέλος του πολέμου.. παρεσκευάσαμεν. ο τρόπος ζωής.. . Αυτοί καθορίζονται και διαμορφώνονται με την παιδαγωγική επίδραση των ιδεωδών της πόλης και του πολιτεύματος στον πολίτη.της Ελλάδας αφού «τά πλείω αυτης. .. Σημασία δεν έχουν τα πολεμικά κατορθώματα παλαιότερων και νεότερων Αθηναίων αλλά τα στοιχεία εκείνα που δημιούργησαν το λαμπρό πολιτισμό του 5ου αιώνα. επηυξήσαμεν καί. . Άλλωστε αυτό που ξεχώρισε τους Αθηναίους από τους άλλους Έλληνες είναι η ανάπτυξη ιδιαίτερου τρόπου ζωής και χαρακτηριστικών.. επηυξήσαμεν καί. τρόπων εξ οίων: εδώ βρίσκουμε την κεντρική ιδέα του λόγου.. δηλαδή οι αρχές και τα ιδανικά που οδηγούν τους Αθηναίους στη δημόσια και ιδιωτική ζωή τους. μεθ΄ οίας πολιτείας .τόν πάντα όμιλον. Από οίας επιτηδεύσεως . Οι Αθηναίοι της πόλης του 404 πρέπει να πειστούν βέβαια για την αξία του κατορθώματος αυτού και όχι εκείνοι που μπροστά στις δυσκολίες του πρώτου χρόνου του πολέμου θα έπαιρναν περισσότερο θάρρος από την αναφορά στο ηρωικό παρελθόν και την παρακαταθήκη των προγόνων. το πολίτευμα και οι θεσμοί του που δίνει τα πλαίσια μέσα στα οποία κινείται ο Αθηναίος στη δημόσια ζωή.. Έτσι η Αθήνα είναι από κάθε άποψη μια πόλη αυτάρκης και για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του πολέμου αλλά και της ειρήνης. Αυτά ήταν:  Η επιτήδευσις..

Γι΄ αυτό στην πρώτη αυτή παράγραφο αρχικά στρέφεται το ενδιαφέρον στους ζωντανούς δημιουργούς της δημοκρατίας (ημεις) ενώ στη συνέχεια το πολίτευμα προσωποποιείται. αλλά εμείς πιο πολύ είμαστε παράδειγμα σε μερικούς παρά μιμούμαστε άλλους. Και αυτός ο χαρακτήρας περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3 στη σχέση τους: • με το κράτος της Αθήνας • μεταξύ τους • με τους νόμους Χρώμεθα γάρ πολιτεία: το πολίτευμα θεωρείται για τους αρχαίους Έλληνες σημαντικός παράγοντας διαπαιδαγώγησης των πολιτών. Γι΄ αυτό άλλωστε ο έπαινος του πολιτεύματος θεωρείται αλληλένδετος με τον έπαινο των νεκρών. υπακούοντας σ΄ αυτούς που κάθε φορά διοικούν την πόλη και στους νόμους. Και ενώ στις ιδιωτικές μας σχέσεις δεν ενοχλούμε ο ένας τον άλλο. όπως ο καθένας σε κάποιο τομέα προοδεύει. Ωστόσο ο έπαινος αυτός ολοκληρώνεται στην πρώτη παράγραφο και στη συνέχεια αρχίζει ο έπαινος των τρόπων. Οι τρόποι είναι για το ρήτορα το επίτευγμα που ξεχωρίζει τους Αθηναίους από τους υπόλοιπους Έλληνες και διαμορφώνει το χαρακτήρα τους. επιφέρουν αναμφισβήτητη ντροπή. του πολιτεύματος και των τρόπων. προτιμάται στα δημόσια αξιώματα όχι με βάση τη σειρά του αλλά την ικανότητά του. Και ως προς το όνομα. όμως σύμφωνα με το κύρος. άρα και συντελεστής διαμόρφωσης του γενναίου ήθους των νεκρών. στη δημόσια ζωή από εσωτερικό σεβασμό περισσότερο δεν παρανομούμε. ΣΧΟΛΙΑ Στο κεφάλαιο αυτό αρχίζει ο έπαινος των τριών στοιχείων που προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 36: της επιτήδευσης. ούτε πάλι εξαιτίας της φτώχειας του κάποιος. λέγεται δημοκρατία. . στο 37 ξεκινά ο έπαινος του πολιτεύματος – που αποτελεί άλλωστε μέρος του τυπικού διαγράμματος ενός επιταφίου. ούτε παίρνουμε ύφος πειραγμένου που δεν επιφέρει βέβαια ποινή αλλά προκαλεί λύπη. εφόσον μπορεί να προσφέρει κάτι καλό στην πόλη.που αντιπαραθέτει στην αριστοκρατική άποψη πως η καταγωγή ορίζει το ήθος και την αξία του ατόμου. εμποδίζεται λόγω της ασημότητας της κοινωνικής του θέσης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Το πολίτευμα που έχουμε δεν αντιγράφει τους νόμους των άλλων. Επειδή όμως η επιτήδευση είναι το γενικό πλαίσιο αρχών της Αθηναϊκής δημοκρατίας. Για το ρήτορα η δημοκρατία της Αθήνας (το καύχημα της γενιάς του Περικλή) γεννά τον ηρωισμό των ελεύθερων πολιτών της. Πρόκειται για μια ιδέα καθαρά δημοκρατική -αλλά και προϊόν της σοφιστικής σκέψης. και κυρίως όσοι ισχύουν για την προστασία των αδικημένων και όσοι. Τις σχέσεις μας με την πολιτεία λοιπόν τις διέπει ελευθερία και στις καθημερινές ιδιωτικές μας ασχολίες είμαστε απαλλαγμένοι από την καχυποψία μεταξύ μας. Και σύμφωνα με τους νόμους όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα στις ιδιωτικές τους διαφορές. την αντίληψη πως ο χαρακτήρας του ατόμου διαμορφώνεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα όπως αυτή ασκείται μέσω του πολιτεύματος. επειδή η εξουσία βρίσκεται στα χέρια όχι των λίγων αλλά των περισσότερων (επειδή η εξουσία δε βρίσκεται στα χέρια των ολιγαρχικών αλλά του δήμου). αν και είναι άγραφοι. Πρόκειται για μια επιλογή δικαιολογημένη αν σκεφτούμε πως στους τρόπους των Αθηναίων μετουσιώνονται τελικά τόσο η επιτήδευση (το ιδεολογικό πλαίσιο) όσο και το πολίτευμα. ούτε αγανακτούμε με το γείτονά μας αν κάνει κάτι όπως του αρέσει.

ιδανικά τέλειοι πολίτες μιας ιδανικής πολιτείας! . Είναι ο ηθικός φραγμός του δέους αυτός που εξασφαλίζει το σεβασμό στο δίκαιο –γραπτό ή άγραφο. Στους πολέμιους λοιπόν της δημοκρατίας που υποστήριζαν ότι το πολίτευμα είναι οχλοκρατικό ο ρήτορας προβάλλει μια πραγματικότητα που ξεπερνά τις δυνατότητες της αριστοκρατίας των ευγενών. Όχι μόνο πρόκειται για δημιουργήματα των ίδιων των Αθηναίων –σε αντίθεση με τους Σπαρτιάτες που αντέγραψαν τους νόμους της Κρήτης. Ελευθέρως δε τά τε προς το κοινόν προσομιλούντες…προστιθέμενοι: μετά την αναφορά στη συμμετοχή στα δημόσια αξιώματα έρχεται η παρουσίαση των τρόπων των Αθηναίων με πρώτο χαρακτηριστικό την ελευθερία τόσο στη σχέση των ατόμων με το κράτος όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις. όπως αυτές που δεν επέτρεπαν την ελεύθερη έκφραση των Σπαρτιατών. ευγενείς) και στην ανάληψη του από τους πλείονας=πολλούς.αλλά και έγιναν αντικείμενο αντιγραφής από άλλους (π. Κριτήριο για τη συγκρότηση αυτής της ομάδας είναι μόνο η προσωπική αξία του καθενός και η ικανότητά του να προσφέρει στην πόλη. έστειλαν πρεσβεία στην Αθήνα για να μελετήσουν τους νόμους της). αφού αυτοί που συμμετέχουν ενεργά στη διακυβέρνηση της πόλης είναι οι πραγματικά άριστοι σε κάθε τομέα χωρίς περιορισμούς κοινωνικούς ή οικονομικούς. Αντίθετα μπορούν ελεύθερα να εκδηλώσουν τις επιθυμίες όσο και τις ιδιοτυπίες τους χωρίς και οι ίδιοι να κακολογούν τους συμπολίτες τους. άριστοι. δηλαδή το λαό των ελεύθερων πολιτών (επαγγελματίες. Στις σχέσεις της καθημερινότητας οι Αθηναίοι δεν περιορίζονται από αυστηρές κοινωνικές απαιτήσεις.και κυρίως στη νομοθεσία που αποσκοπεί στην υπεράσπιση των αδύναμων και των αδικουμένων. Κατά δε την αξίωσιν…κεκώλυται: στη σφαίρα της δημόσιας ζωής ωστόσο γίνεται φανερό ότι δεν ισχύει η απόλυτη ισότητα. Αντίθετα η Αθηναϊκή δημοκρατία έχει πετύχει να γίνονται οι νόμοι σεβαστοί από τους πολίτες όχι λόγω του φόβου της τιμωρίας αλλά σαν αποτέλεσμα εσωτερικού σεβασμού.Χ. Εδώ ισχύει η αρχή της αξιοκρατίας που δημιουργεί μια νέα αριστοκρατία ικανών ανδρών που έχουν στα χέρια τους την πολιτική ζωή. Η φιλόφρονη αυτή ανοχή προς τους άλλους εξασφαλίζει τόσο την κοινωνική γαλήνη όσο και την προσωπική ισορροπία. τους Ρωμαίους που το 454 π. Και όνομα…δημοκρατία κέκληται: ο ετυμολογικός ορισμός του πολιτεύματος αποτελεί και μια σύντομη ιστορική υπενθύμιση της θεμελίωσής του: η δημοκρατία είναι το προϊόν σκληρών κοινωνικών αγώνων που οδήγησαν στην αφαίρεση του κράτους-εξουσίας από τους ολίγους (πλούσιοι. ναυτικού κλπ). Μέτεστι δε…πασι το ίσον: τώρα η εξουσία βρίσκεται στα χέρια της πλειοψηφίας.χ.Ου ζηλούση…η μιμούμενοι ετέρους: στοιχείο επαίνου γίνεται και η αυτοχθονία του πολιτεύματος και των νόμων. Πολλοί αναγνωρίζουν εδώ στο πρόσωπο του ρήτορα το Θουκυδίδη που απευθύνεται τόσο στους Αθηναίους του 404 όσο και στον Ελληνικό κόσμο εν γένει και προσπαθεί να αποκαταστήσει την υπόληψη του δημοκρατικού πολιτεύματος που τόσο διασύρθηκε κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Η αρχή της ισονομίας προβάλλεται εδώ ως ρυθμιστική αρχή της ιδιωτικής σφαίρας της ζωής. έμποροι. Στο τέλος λοιπόν του κεφαλαίου οι Αθηναίοι προβάλλονται αψεγάδιαστοι. αλλά το πολίτευμα ξεπερνά τον εαυτό του θεσπίζοντας νόμους όχι πια για τους «πλείονας» αλλά για τους «πάντας». Ανεπαχθως δε…φέρουσιν: η ελευθερία των πολιτών όμως δε μεταφράζεται σε ασυδοσία. Η έπαρση του ρήτορα φαίνεται απόλυτα δικαιολογημένη και η πόλη προβάλλει αυτάρκης στον τομέα του πολιτεύματος και των νόμων.

την καλή ζωή με την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πολιτών. Ιδίαις δε κατασκευαις ευπρεπέσιν: η αναφορά στα όμορφα νοικοκυριά των Αθηναίων πολιτών είναι δικαιολογημένη αν ενταχθεί στη γενικότερη προσπάθεια του ρήτορα να τονίσει την καλοπέραση που απολαμβάνουν οι Αθηναίοι και αποτελούσε την εμπράγματη εκδήλωση ελευθερίας αλλά και την εκπλήρωση της προσωπικής ευτυχίας. Ο Θουκυδίδης όμως επιλέγει να αναφερθεί στην κοινωνική λειτουργία τους ως ευκαιριών για ξεκούραση από τους μόχθους της ζωής. Η πλέον λογική εξήγηση είναι ότι το κείμενο είναι . Καί των πόνων…επορισάμεθα…αγωσι και θυσίαις νομίζοντες: δύο στοιχεία εντυπωσιάζουν στην αναφορά αυτή από το ρήτορα: α) η αναφορά στις θυσίες και τους αγώνες. η ελευθερία θα ήταν κενό γράμμα για τους Αθηναίους. Πρόκειται για μια ορθολογιστική αιτιολόγηση της θέσπισης εορτών που. έχοντας τη συνήθεια να τελούμε αγώνες και θυσίες που καλύπτουν ολόκληρο το χρόνο. Εκείνο που κάνει εντύπωση εδώ είναι ότι δε γίνεται αναφορά στα δημόσια οικοδομήματα. Για τους Αθηναίους είναι σίγουρο ότι η διάσταση αυτή ήταν σημαντικότατη αφού ήταν η ευσέβεια τους ένα στοιχείο του χαρακτήρα τους για το οποίο υπερηφανεύονταν. στις γιορτές δηλαδή που οι Αθηναίοι τελούσαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. που η καθημερινή τους ευχαρίστηση διώχνει μακριά τη λύπη. εξασφαλίζοντας τους υλική άνεση και ψυχική ανάταση. η παράλειψη οποιασδήποτε αναφοράς τους στον Επιτάφιο φαίνεται αδικαιολόγητη. Και εισάγονται εξαιτίας του μεγέθους (της δύναμης) της πόλης τα πάντα από κάθε μέρος της γης και συμβαίνει εμείς να απολαμβάνουμε με την ίδια ευκολία τα αγαθά που παράγονται εδώ όπως και τα αγαθά (προϊόντα) των άλλων ανθρώπων. και έχοντας ο καθένας μας περιποιημένα νοικοκυριά. αλλά ως ενσυνείδητες επιλογές των ανθρώπων που δημιουργούν την ιδιαίτερη πολιτισμική τους ταυτότητα (ίσως και σε αντιπαράθεση με εκείνη των Σπαρτιατών). Ήταν λοιπόν ένα είδος πολιτιστικής προπαγάνδας της Αθηναϊκής δημοκρατίας. γίνεται χωρίς να συνδέονται αυτές με τη θρησκευτική τους διάσταση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Και πέρ΄ απ΄ αυτά για το πνεύμα μας φροντίσαμε και εξασφαλίσαμε πάρα πολλές ανάπαυλες από τους κόπους. β) η αναφορά στις θυσίες και τους αγώνες που γίνονταν σε κάθε εορταστική εκδήλωση των Αθηναίων αποσκοπεί να γεμίσει περηφάνια τους πολίτες για την πόλη που τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα της ψυχαγωγίας και της χαράς της ζωής. ΣΧΟΛΙΑ Στο κεφάλαιο 38 συνεχίζεται ο έπαινος των τρόπων αναφέροντας ότι η πόλη της Αθήνας δίνει στους πολίτες της τη δυνατότητα της ευζωίας. Τώρα μετουσιώνεται σε αξία και κοινωνικό αγαθό. παρά το ότι αυτές γίνονταν πάντα προς τιμήν κάποιου θεού. Χωρίς την ευζωία. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι την εποχή εκείνη δημιουργήθηκαν τα έργα της Ακρόπολης (που αποτέλεσαν το έμβλημα της Αθηναϊκής υλικής και πνευματικής δύναμης και αναγνωρίζονται ως έργα απαράμιλλης τέχνης και έκφραση ανώτερου πολιτισμού). προκρίνει την κοινωνική σκοπιμότητα και εμφανίζει τις εορτές αυτές όχι σα δημιουργήματα θεών και ηρώων. σύσφιξης των κοινωνικών δεσμών και εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και χαράς. σε πλήρη αντιστοιχία με τη σοφιστική σκέψη. Θεωρούνται αυτές οι γιορτές εκδηλώσεις ανώτερης ποιότητας ζωής και αποτελούσαν ευκαιρίες για την προβολή τόσο του μεγαλείου της πόλης όσο και της ανωτερότητας του Αθηναϊκού τρόπου ζωής.

Η εισαγωγή τους από τα πέρατα της γης μετατρέπει την οικονομική και ναυτική ισχύ της Αθήνας από κάτι το θεωρητικό και άπιαστο σε χειροπιαστή απόδειξη ευτυχίας για τους πολίτες της. Οι εμπορικές σχέσεις με όλους τους λαούς φέρνουν την απόλυτη αυτάρκεια αγαθών που είχε η πόλη σε περίοδο ειρήνης και δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον ζωής για τον άνθρωπο. Ποιος λοιπόν θα άλλαζε αυτή τη χαρισάμενη ζωή με τη σκυθρωπή και άχαρη ζωή των Σπαρτιατών. την πολιτική ισχύ που ήταν η γενεσιουργός δύναμη όλων αυτών. Σε αυτή προστίθενται ερμηνείες όπως: 1) ο Περικλής δεν ήθελε να αναφερθεί σε δημιουργήματα της προσωπικής του πολιτικής για τα οποία κατηγορούνταν από πολιτικούς του αντιπάλους αλλά και από τους συμμάχους που πλήρωσαν για αυτά 2) έγινε αναφορά στους μεγάλους ναούς της ακρόπολης με την αναφορά στις θυσίες και τις γιορτές 3) τα μεγάλα δημόσια οικοδομήματα της Ακρόπολης δεσπόζουν ακριβώς πίσω από τον Περικλή τη στιγμή που εκφωνεί τα ο λόγο του και κάθε αναφορά σε αυτά θα ήταν εκ του περισσού. Οι Αθηναίοι λοιπόν ήταν άνθρωποι ευτυχισμένοι αφού είχαν τη δυνατότητα πνευματικής και υλικής ευζωίας και αυτό ήταν αποτέλεσμα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επεισέρχεται δέ διά τό μέγεθος της πόλεως εκ πάσης γης τά πάντα: ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο ο ρήτορας δε χάνει την ευκαιρία να αναφερθεί στη δυνατότητα των Αθηναίων να απολαύσουν τα προϊόντα όλου του κόσμου. .αλλοιωμένο στο απόσπασμα αυτό. Και ποιος θα εγκατέλειπε ελαφρά τη καρδία την επιδίωξη της ηγεμονίας που έδινε στην πόλη το μέγεθος.

Την καλλιέργεια του πολεμικού ενστίκτου των πολιτών επεδίωκαν όλες οι αρχαίες Ελληνικές πόλεις. ενώ αν νικηθούν πως από όλους εμάς ηττήθηκαν. εμείς όμως μόνοι μας όταν εισβάλλουμε στη χώρα άλλων. Και αν κάπου με κάποιο μικρό τμήμα μας συγκρουστούν. Και ως προς το εκπαιδευτικό σύστημα εκείνοι με επίπονες ασκήσεις από την παιδική τους ηλικία επιδιώκουν να γίνουν ανδρείοι. Και συγκεντρωμένη τη δύναμή μας ποτέ κανείς εχθρός ως τώρα δεν την αντιμετώπισε γιατί φροντίζουμε ταυτόχρονα και το ναυτικό και στη στεριά στέλνουμε πεζικό από εμάς τους ίδιους σε πολλά μέρη. Ωστόσο μετά την αρχαϊκή περίοδο άρχισαν να αναπτύσσονται θεσμοί που . των Λακεδαιμονίων. Ξενηλασίαις … παρασκευαις … απάταις: στο στρατοκρατικό καθεστώς της Σπάρτης η καθημερινή ενασχόληση με τη στρατιωτική εκπαίδευση συνοδευόταν από απελάσεις ξένων (που πιστεύοταν ότι θα μπορούσαν να διαβρώσουν το σπαρτιατικό ήθος αν παρέμεναν στην πόλη ακολουθώντας διαφορετικό τρόπο ζωής). ΣΧΟΛΙΑ Στο κεφάλαιο 39. από την αρχαιότητα ακόμη.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Διαφέρουμε ακόμη και στην πολεμική εκπαίδευση από τους αντιπάλους μας στα εξής. Και να η απόδειξη: γιατί ούτε οι Λακεδαιμόνιοι μόνοι τους αλλά με όλους τους συμμάχους τους εκστρατεύουν στη χώρα μας. Πρόκειται για μια κοινωνία που βασίζει την ύπαρξη της στην προετοιμασία απόκρουσης των πολεμικών κινδύνων. γιατί έχουμε εμπιστοσύνη όχι στις προετοιμασίες τόσο και στα τεχνάσματα πατά στην ψυχική δύναμη που ξεπηδά από μέσα μας την ώρα της μάχης. εάν νικήσουν καυχιούνται πως όλους μας απώθησαν. εύκολα νικούμε τις πιο πολλές φορές στη μάχη αυτούς που αγωνίζονται για τη σωτηρία της χώρας τους. αφού έχει ολοκληρώσει τον έπαινο των τρόπων των Αθηναίων στις ειρηνικές εκδηλώσεις ζωής ως ενυλώσεις του πολιτεύματος. Και βέβαια αν περισσότερο με χαλαρότητα παρά με επίπονη εξάσκηση και με ανδρεία που δεν πηγάζει τόσο από την επιβολή του νόμου όσο από τον τρόπο ζωής μας ριχνόμαστε πρόθυμα στον κίνδυνο του πολέμου. Και γι΄ αυτά αξίζει να είναι η πόλη μας αντικείμενο θαυμασμού και γι΄ άλλα ακόμη. οι οποίοι μάλιστα κατονομάζονται λίγο πιο κάτω στο κεφάλαιο αυτό. ενώ εμείς αν και ζούμε άνετα προχωρούμε με όχι κατώτερο φρόνημα σε κινδύνους το ίδιο μεγάλους. μας μένει κέρδος πως δεν κουραζόμαστε προκαταβολικά για τις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν στο μέλλον και όταν φτάσουμε σε αυτά δε φαινόμαστε λιγότερο γενναίοι από αυτούς που πασχίζουν αδιάκοπα. για πρώτη φορά ο ρήτορας συγκρίνει τους πολεμικούς τρόπους των συμπολιτών του με εκείνους των αντιπάλων τους. συνεχή μελέτη-άσκηση της πολεμικής αρετής (εις βάρος κάθε άλλης αρετής όπως. Η σύγκριση γίνεται σε δύο ζητήματα: στην αντιμετώπιση τν ξένων και στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Διαφέρομεν δε … τοισδε: ενώ ως τώρα οι τρόποι των Αθηναίων επαινούνταν απόλυτα και διακηρύσσεται η υπεροχή της Αθήνας προς κάθε κατεύθυνση. ο ρήτορας προχωρά στον έπαινο των τρόπων στην πιο επίκαιρη εκδήλωσή τους: στον έπαινο των τρόπων των Αθηναίων στον πόλεμο. είχε επικριθεί αυτή η έμμονη ενασχόληση με τα πολεμικά) και απάτες (μεθόδους και σχέδια εξαπάτησης του εχθρού την ώρα της μάχης –γνωστές και ως «κλέμματα). Εμείς δηλαδή έχουμε την πόλη μας ανοιχτή σε όλους και σε καμιά περίπτωση με απελάσεις ξένων δεν εμποδίζουμε κανένα απ΄ το να μάθει ή να δει κάτι το οποίο αν δεν το κρύβαμε και το έβλεπε κάποιος από τους εχθρούς μας θα μπορούσε να ωφεληθεί.

μας λέει ο ρήτορας. Αυτές διατυπώνονται σε δύο επίπεδα: α) σύγκριση της επιθετικήςεκστρατευτικής τακτικής Σπαρτιατών και Αθηναίων β) σύγκριση της έκτασης που έχει η στρατιωτική δύναμη των δύο αντιπάλων. Έχουμε απλά πίστη στη δύναμη και την ανδρεία που γεννιέται στην ψυχή μας την ώρα της μάχης. όταν έρθει η ώρα του πολέμου. . Και αυτό το επιτυγχάνουν αντλώντας δύναμη και ανδρεία από την πληρότητα της ζωής τους. δεν έχουμε ανάγκη τη συνεχή άσκηση και δε μετατρέπουμε τη ζωή σε ένα συνεχές στρατιωτικό γυμνάσιο. Σκοπός αυτής της τακτικής ήταν να εκπαιδευτούν γενναίοι άνδρες. Τεκμήριον δε: ο ρήτορας επικαλείται αποδείξεις για τον έπαινο που προηγήθηκε. Την πόλιν κοινήν παρέχομεν και ουκ…απείργομεν… πιστεύοντες…τω ευψύχω: στον αντίποδα βρίσκεται η Αθηναϊκή πολιτεία που δεν ακολουθεί καμιά από τις τακτικές των αντιπάλων της αλλά βασίζει την αποτελεσματικότητά της στην ψυχική γενναιότητα των πολιτών της. άφοβοι μπροστά στους πολεμικούς κινδύνους. Δε φοβόμαστε λοιπόν μήπως κάποιος “κλέψει” τα μυστικά μας γιατί δε βασίζουμε σε τεχνάσματα μα σε ψυχικό σθένος τη στρατιωτική μας δύναμη». Η αντίθεση τονίζεται με το χιαστό σχήμα που φτιάχνει ανάμεσα στα θετικά στοιχεία (που αφορούν στους Αθηναίους) και στα αρνητικά (που χαρακτηρίζουν τους Σπαρτιάτες): Την πόλιν… παρέχομεν ουκ έστιν… θεάματος Ου ταις … απάταις ή τω… ευψύχω Και εν ταις παιδείαις: πρόκειται για το δεύτερο σημείο σύγκρισης και μάλιστα για το σημείο στο οποίο φαίνεται περίτρανα η υπεροχή των Αθηναίων αφού… Οι μέν …ευθύς νέοι όντες το ανδρείον μετέρχονται: οι Σπαρτιάτες είναι γνωστό ότι συγκέντρωναν σε στρατόπεδα και εκπαίδευαν στα όπλα τα παιδιά από την ηλικία των 7 ετών.καλλιεργούσαν τον πολιτισμό της ειρήνης παραμερίζοντας τα πολεμικά ένστικτα και δίνοντας έμφαση στη συμβίωση και τη δημιουργία ανώτερου ηθικού και πνευματικού πολιτισμού. Ημεις δε ανειμένως διαιτώμενοι … χωρουμεν: σε αντίθεση με τους αντιπάλους τους οι Αθηναίοι χαίρονται τη ζωή. Ζουν με άνεση και ξενοιασιά και ανατρέφουν τα παιδιά τους με τρόπο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν. κινδύνους εξίσου μεγάλους με εκείνους που αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι τους. «Οι Αθηναίοι. πνευματικά και ψυχικά να επιδείξουν αρετές που αρμόζουν σε ένα ώριμο άνδρα (> ανδρείον). Όμως αυτή η τακτική παραβιάζει τη φύση καθώς δεν επιτρέπει στα παιδιά να χαρούν την παιδική ηλικία και ζητά από ανθρώπους που δεν έχουν ωριμάσει σωματικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αγαπούμε το ωραίο χωρίς σπατάλες και καταγινόμαστε με τα γράμματα χωρίς να γινόμαστε μαλθακοί. να αφήσει να αναπτυχθούν.. γιατί νομίζουμε πως δεν φέρνουν οι συζητήσεις βλάβη στα έργα. Και τον πλούτο πιο πολύ τον αντιμετωπίζουμε σαν ευκαιρία για έργα παρά για κομπορρημοσύνη. Δεν είναι ο όγκος ή ο πλούτος που επιδιώκεται αλλά η αγάπη του ωραίου που εξυπηρετεί το μέτρο και το μεγαλείο της δημοκρατίας. Γιατί και σε αυτό διαφέρουμε πολύ ώστε να τολμάμε να υπολογίζουμε με ακρίβεια τις συνέπειες για όσα πρόκειται να επιχειρήσουμε. ενώ ο υπολογισμός φέρνει δειλία. την πράξη και τη θεωρία Φιλοκαλο~υμεν τε … μαλακίας: ξεκινά εδώ η εγκωμιαστική αναφορά στην ικανότητα των Αθηναίων να συνδυάζουν τα πιο αντινομικά στοιχεία δημιουργώντας έτσι ακέραιες προσωπικότητες που μόνο η πόλη της Αθήνας μπορεί.αναγνωρίζουν ως ταυτόσημά τους: τη μαλθακότητα και την υπερβολική σπατάλη. εμπόρους και ναυτικούς αστούς στην πλειοψηφία τους. γνωρίζουμε καλά τα πολιτικά. Τελευταίο εγκωμιάζεται το στοιχείο του χαρακτήρα των Αθηναίων που τους κάνει μοναδικούς: η ικανότητά τους να συνδυάζουν σε κάθε πτυχή της ζωής. Πρώτη αναφέρεται η καλλιέργεια του πνεύματος και της αισθητικής χωρίς αυτά να συνδέονται με τα αρνητικά επακόλουθα που οι υπόλοιποι Έλληνες –ιδίως οι Λακεδαιμόνιοι. Πλούτ?ω τε. Ενώ ο ευεργετημένος είναι πιο απρόθυμος φίλος γιατί ξέρει πως θα ευεργετήσει σαν ανταπόδωση.χρώμεθα: για τους Αθηναίους. Και δικαίως πάρα πολύ δυνατοί στην ψυχή θα κρίνονταν αυτοί που γνωρίζουν σαφέστατα και την καλοπέραση και τα δεινά του πολέμου και όμως δεν αποτρέπονται από τους πολεμικούς κινδύνους. με τις αξίες και το δημοκρατικό της πολίτευμα. Αντίστοιχα η ενασχόληση με τα γράμματα και το πνεύμα (φιλοσοφία) δεν είναι μια ασχολία που αποτρέπει τους πολίτες από τις πρακτικές ανάγκες. ο πλούτος δεν είναι αιτία για καυχησιολογία και . Και μόνοι εμείς. Γιατί είναι πιο σταθερός φίλος αυτός που ευεργετεί ώστε να παραμένει η ευγνωμοσύνη του ευργετούμενου με την εύνοια που του δείχνει. Γιατί αποκτάμε τους φίλους μας όχι ευεργετούμενοι αλλά ευεργετώντας. όχι επειδή υπολογίζουμε το συμφέρον μας αλλά από φιλελεύθερο φρόνημα. δε μετατρέπει τους Αθηναίους σε χασομέρηδες ανίκανους για δράση. Και ως προς την ευεργετική διάθεση διαφέρουμε από τους πολλούς. Ενώ αντίθετα στους άλλους η άγνοια φέρνει αλόγιστο θάρρος. Έτσι οι Αθηναίοι αγαπούν το ωραίο (φιλοκαλία) ως αξία ζωής χωρίς να φτάνουν στις υπερβολές και τις σπατάλες που χαρακτηρίζουν τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα των τυραννίδων. ωφελούμε κάποιον χωρίς να φοβόμαστε (τι θα προκύψει από αυτό). Γιατί μόνοι εμείς όποιον δε μετέχει στα κοινά δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο αλλά άχρηστο. ΣΧΟΛΙΑ Στο κεφάλαιο 40 ολοκληρώνεται ο έπαινος των τρόπων με την ύψωση της πόλης πάνω από όλες τις άλλες Ελληνικές πόλεις. Και δε θεωρούμε οτι είναι ντροπή να ομολογεί κάποιος τη φτώχεια του αλλά πως είναι μεγαλύτερη ντροπή το να μην προσπαθεί με έργα να ξεφύγει από αυτή. δημόσιας και ιδιωτικής. όχι για να του χρωστούν χάρη αλλά για να εξοφλήσει το χρέος. αλλά πιο βλαβερό είναι να μη φωτιστούμε από πριν με συζήτηση για όσες ενέργειες πρέπει να κάνουμε.. Και ενώ ο καθένας μας καταγίνεται με διαφορετική απασχόληση. Και συμβαίνει οι ίδιοι εμείς να μπορούμε να ασχολούμαστε και με τα δικά μας ζητήματα και με τα ζητήματα της πόλης. Και οι ίδιοι εμείς είτε κρίνουμε είτε αποφασίζουμε σωστά για τις πολιτικές υποθέσεις.

ακριβώς επειδή είναι πολίτες..η φτώχεια δεν αντιμετωπίζεται με την αριστοκρατική αντίληψη οτι εξ ορισμού ευτελίζει και υποβαθμίζει το άτομο σε κατώτερο ηθικό επίπεδο. ο[ικείων \αμα καί τ~ων πολιτικ~ών [επιμέλεια: στη ζωή των Αθηναίων δε χωρά η μονομέρεια. Δεν είναι τυχαίο οτι η λακωνικότητα (<Λάκων) θεωρούνταν ιδιαίτερο προσόν... αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν επίγνωση γιατί πολεμούν και τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτός ο πόλεμος... Ενώ όλοι οι άλλοι κινούνται με ζωώδη ορμή και αλόγιστο θράσος στον πόλεμο.αυτοσκοπός. μπορούν να συμβιβάζουν τη χρήση του λόγου με την ανάληψη πρωτοβουλιών.. Ενσυνείδητα λοιπόν και με ψυχική δύναμη που νικά το φόβο ρίχνονται στις μάχες. Αντιθέτως στις βασιλείες και τις ολιγαρχίες ο λόγος θεωρούνταν αρνητικό στοιχείο της πολιτικής ζωής. ενεργό μέλος ενός κοινωνικού συνόλου που μόνο αυτό του εξασφαλίζει τόσο την επιβίωση όσο και την ευδαιμονία. Η δημοκρατική Αθήνα λοιπόν δεν αποκλείει αλλά καταξιώνει την αστική τάξη της που απέκτησε πλούτο και διεκδίκησε πολιτικό ρόλο με τους κόπους και την εργασία της. Αυτή είναι άλλωστε η κυρίαρχη τάξη που επιβάλλει τα ιδανικά της.. τολμ~αν. Η ανάπτυξη του λόγου. λογισμός δέ {οκνον.. Αυτή είναι η συμπεριφορά που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και γι΄ αυτό άλλωστε τονίζεται πως οι Αθηναίοι αντιμετωπίζουν τον πολιτικά αμέτοχο ως άχρηστο: ανίκανο δηλαδή να είναι πολίτης. συμπίπτει με την εμφάνιση της δημοκρατίας. Αντίθετα η προσπάθεια για την εξασφάλιση μιας καλύτερης ζωής τον καταξιώνει ηθικά και κοινωνικά.. ως ρητορική τέχνη αλλά και ως λογική κριτική σκέψη. Για τους δημοκράτες Αθηναίους η φτώχεια βάζει εμπόδια στην ανάπτυξη του ατόμου και γι΄ αυτό καταδικάζεται. [εκλογίζεσθαι. αυτός ο άνθρωπος κρίνεται ηθικά κατώτερος στην Αθήνα. στη δημοκρατική Αθήνα πρέπει ο καθένας να φροντίζει τόσο τις ιδιωτικές του υποθέσεις και την προσωπική του πρόοδο όσο και να συμμετέχει στην πολιτική ζωή με επίδειξη έμπρακτου ενδιαφέροντος και θέτοντας τις ικανότητές του στην υπηρεσία του κοινού καλού. Στη Σπάρτη άλλωστε ο λόγος ταυτιζόταν με την φθορά του χαρακτήρα και των θεσμών. ο[υ τούς λόγους το~ις {εργοις βλάβην ]ηγούμενοι: οι Αθηναίοι. Τέτοιους πολίτες διαμορφώνει το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας.. Η επίδειξη μιας τέτοιας γενναιότητας βασίζεται σε έναν ποιοτικά ανώτερο ηρωισμό που είναι γνώρισμα μόνο ενός ανθρώπου με ανώτερο ήθος. Αν λοιπόν κάποιος δεν προσπαθεί με τη δουλειά του να ξεφύγει.κράτιστοι τήν ψυχήν: η δημοκρατική λειτουργία της πόλης φαίνεται καθαρά πως έχει οδηγήσει στην ηθική ανωτερότητα τους Αθηναίους πολίτες... άρα δεν οδηγεί σε διαφθορά και ηθική κατάπτωση.. α{ισχιον: .[αμάθια μέν θράσος. Έχουν γνωρίσει τόσο την ομορφιά της ζωής όσο και τις δοκιμασίες του πολέμου και ελεύθερα αποφασίζουν να πολεμήσουν. Στην ίδια λογική. {εργ?ω [ελθε~ιν: καμία απόφαση δεν παίρνεται στη δημοκρατική Αθήνα χωρίς αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης και ακόμη αναλυτικότερη συζήτηση των πιθανών εξελίξεων και των συμφερόντων της πόλης. μή προδιδαχθ~ηναι. Αντίθετα αποτελεί μέσο για δράση και κρατά σε εγρήγορση τις ικανότητες και δημιουργικές δυνάμεις του ανθρώπου. έτοιμου να θυσιάσει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά και αξίες. σε αντίθεση με τους μονόπλευρους Σπαρτιάτες που ήταν μόνο πολεμιστές. Έτσι. αφού ταυτιζόταν με την αμφισβήτηση της αυθεντίας του βασιλιά ή της ολιγαρχικής κυβέρνησης. .. Καί τό πένεσθαι.

Καί τά [ες [αρετήν. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα ιδεολόγημα που συνάδει με το συνηθισμένο αυτοέπαινο των Αθηναίων ως υπερασπιστών αδικημένων και αδύναμων. . καθώς η κάθε ενέργειά τους είναι εξόφληση υποχρέωσης. αφού εξυψώνει τους Αθηναίους πάνω από τους πολίτες κάθε άλλης Ελληνικής πόλης –και όχι μόνο της Σπάρτης πλέον. και αίρει την πόλη στη σφαίρα του ιδεατού. όχι από συμφεροντολογικό υπολογισμό αλλά για τη χαρά να την ευγνωμονούν και να της αναγνωρίζουν τη φιλάνθρωπη διάθεσή της. Εμφανίζεται η Αθήνα ως αγαθοεργή δύναμη που παρέχει τη βοήθειά της σε όσους τη ζητούν.. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο οτι ακριβώς οι «ευεργετούμενοι» σύμμαχοι των Αθηναίων δυσανασχετούσαν και εξεγείρονταν κατά των «ευεργετών» τους λόγω των δυσβάστακτων απαιτήσεων της Αθήνας..σε πρότυπα ήθους και ανιδιοτέλειας. Και αυτή όμως η συμπεριφορά δικαιολογείται με την αναφορά στην «αχαριστία» που γεννά η αδυναμία να κάνουν κάτι που επιφέρει την ευγνωμοσύνη. μόνοι: ανώτερο ήθος όμως επιδεικνύει και το κράτος των Αθηναίων.

ρήτορας. επειδή πίστεψαν καθήκον τους να μην τη χάσουν πολέμησαν γενναία και σκοτώθηκαν.. τις αξίες και τους θεσμούς του οποίου αναπαράγουν όλοι οι Έλληνες. ο Πλάτωνας και ο Διόδωρος. Γιατί μόνη από τις σύγχρονες πόλεις όταν στην πράξη δοκιμάζεται αποδεικνύεται ανώτερη από τη φήμη της.παίδευσιν: Με την περιληπτική απόδοση των προηγουμένων ο ρήτορας περνά από τον έπαινο στον ύμνο της πόλης.παρέχεσθαι: για πρώτη φορά εδώ μπορούμε να υποστηρίξουμε πως προβάλλεται το ίδεώδες του ανθρωπισμού: ο ολοκληρωμένος πολύπλευρος χαρακτήρας των Αθηναίων. γίνεται το πρότυπο της πλήρους ανάπτυξης μιας προσωπικότητας καθώς είναι ο κάθε πολίτης τέλειος σε όλους τους τομείς της ζωής και ικανός να ανταπεξέλθει απολύτως σε κάθε πρόκληση της ζωής. επιδέξιος και άρτιος πολίτης. ο Θεόπομπος. Η απάντηση είναι προφανής για τους ακροατές. ΣΧΟΛΙΑ Στο κεφάλαιο 41 αφού ολοκληρώθηκε νωρίτερα η πρόθεσις του λόγου γίνεται μια μικρή ανακεφαλαίωση που θα προβάλλει την πίστιν. Ποιος τρόπος ζωής λοιπόν θα πρέπει να διασωθεί με το τέλος αυτού του πολέμου. πολεμιστής. από ποιούς (ανάξιους) εχθρούς κακοπαθαίνει. Αλλά εμείς αναγκάσαμε με την τόλμη μας κάθε μέρος της γης και της θάλασσας να γίνει πέρασμά μας. και μόνη αυτή δεν προκαλέι αγανάκτηση στον εχθρό που της επιτίθεται. Για μια τέτοια πόλη λοιπόν αυτοί εδώ οι νεκροί. όπως ο Ισοκράτης.. προϊόν των τρόπων ζωής της Αθήνας. Σαν αποτέλεσμα του πολιτεύματος της η Αθήνα έχει αποκτήσει όχι μόνο δύναμη πολιτική αλλά και πολιτιστική. Και πως αυτά δεν είναι μεγαλοστομίες (κομπορρημοσύνες) για την περίσταση αλλά η πραγματική αλήθεια. Αθηναίοι και μη. Καί καθ’ \εκαστον. Και επειδή έχουμε παρουσιάσει τη δύναμή μας με μεγάλες αποδείξεις και όχι βέβαια χωρίς μάρτυρες (με πολλές μαρτυρίες). . απέδωσαν ανάλογους χαρακτηρισμούς στην Αθήνα. πνευματικός άνθρωπος. και παντού στήσαμε μνημεία τόσο για τις επιτυχίες όσο και για τις αποτυχίες μας. τις αποδείξεις δηλαδή όσων έχει ήδη υποστηρίξει. Είναι αυτάρκης. οικογενειάρχης... το φανερώνει η ίδια η δύναμη της πόλης. Και ούτε έχουμε ανάγκη έναν Όμηρο ή κάποιον άλλο που με τα λόγια του θα μας ευχαριστήσει πρόσκαιρα μα την εικόνα που θα δημιουργήσουν οι ύμνοι του θα ανατρέψει αργότερα η πραγματικότητα των εργων μας. Η ακτινοβολία λοιπόν της Αθήνας στον πνευματικό χώρο δικαιώνει κάθε προσπάθεια επιβολής της ως κυρίαρχης δύναμης στην Ελλάδα. επαγγελματίας.. εύστροφος. Στην τελευταία περίοδο του κεφαλαίου αρχίζει ο έπαινος των νεκρών. σε αντίθεση με τον μονόπλευρο Σπαρτιάτη που μπορεί να είναι μόνο πολεμιστής. Η παιδευτική λοιπόν υπεροχή της οφείλεται στους τρόπους που επέτρεψαν την καλλιέργεια του πνεύματος και έθεσαν τα θεμέλια ενός πολιτισμού αξεπέραστου. θα γίνουμε αντικείμενο θαυμασμού τόσο από τους σύγχρονους όσο και από τους μεταγενέστερους ανθρώπους. που την αποκτήσαμε με αυτούς τους τρόπους. και βέβαια και όσοι έμειναν στη ζωή αξίζει για αυτή να μοχθούν πρόθυμα. Και πολλοί άλλοι αρχαίοι φιλόσοφοι ρήτορες και στοχαστές. Ξυνελών τε. ούτε στους υπηκόους (συμμάχους) ξεσηκώνει κατηγορίες πως κυβερνιούνται από ανάξιους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Συνοψίζοντας λέω πως η πόλη μας στο σύνολό της είναι παιδευτικό κέντρο της Ελλάδας και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά θα μπορούσε να παρουσιαστεί ικανός (αυτάρκης) να ανταπεξέλθει σε πολλές δραστηριότητες με χάρη και επιδεξιότητα.

ο ίδιος γίνεται ο υμνητής της.] Η δύναμις τ~ης πόλεως. αρνούμενος τη δύναμη των λόγων και επικαλούμενος τις απτές αποδείξεις. Περί τοιαύτης.. Και στο επίκεντρο του ύμνου του βρίσκεται η στρατιωτική δύναμη της Αθήνας που ανάγκασε κάθε μέρος της Ελλάδας να γίνει [εσβατόν. αφού εμφανίζονται αυτοί να έχουν πλήρη επίγνωση του γιατί υπερασπίστηκαν την πόλη και πόσα έχουν να χάσουν οι πολίτες της. γιατί τα ίδια τα έργα και η πραγματικότητα της Αθηναϊκής δύναμης θα κάνουν κάθε υμνητική αναφορά να χλωμιάζει. ενώ αρνείται την ανάγκη ενός υμνητή. Μάρτυρε δε του γεγονότος αυτού είναι τόσο οι εχθροί όσο και οι σύμμαχοι της που.. παρηχήσεων κλπ. δε διαμαρτύρονται αλλά είναι σχεδόν ευχαριστημένοιδιότι οι Αθηναίοι δεν είναι ανάξιοι ή τυχαίοι. Χρειάζονται βέβαια μαρτυρίες και αποδείξεις. ομοιοτέλευτων. να επιτύχει ακριβώς με το λόγο του να μαγέψει τους ακροατές του και να μην αναφέρει καμία συγκεκριμένη απόδειξη. Ωστόσο η πόλη υψώνεται στη σφαίρα του μύθου και. Αυτή αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα που δε χρειάζεται ούτε μεγένθυνση ούτε κομπορρημοσύνες. .. Με τη συσώρευση σχημάτων ρητορικών.: στην παράθεση των αποδείξεων το πρώτο που προβάλλεται ως αποδεικτικό στοιχείο της υπεροχής της Αθήνας είναι η ίδια η ηγεμονική θέση της. ενώ ακόμη και οι αποτυχίες της πολης αποτελούν αίτιο θαυμασμού για το ρήτορα.. Η Αθήνα δηλαδή αδικείται από τη φήμη της γιατί αποδεικνύεται ανώτερη από αυτή. διακηρύσσει.κάμνειν: στην τελευταία περίοδο η σύνδεση με τον έπαινο των νεκρών έρχεται με τον πιο φυσικό τρόπο. ο ρήτορας καταφέρνει. αν χάσουν τον πόλεμο και καταστραφεί ο τρόπος ζωής που απορρέει από το Αθηναϊκό πολίτευμα. ακόμη και αν κακοπαθαίνουν. Αυτές ο ρήτορας δεν αρνείται βέβαια να τις δώσει αλλά τις καλύπτει με ένα ρητορικό ελιγμό: δε χρειάζεται να δηλωθούν με λόγια.

. το έπαθλο του αγώνα είναι μοναδικό και δεν είναι άλλο από τον Αθηναϊκό τρόπο ζωής. Η ανάγκη να τον υπερασπιστούν είναι επιτακτική για τους Αθηναίους.. Μή περί {ισου ]ημ~ιν .ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γι’ αυτό ακριβώς έδωσα έκταση στον έπαινο της πόλης. γλίτωσαν μάλλον από την κατηγορία πων νιώθουν φόβο παρά από τον ίδιο το φόβο. και όχι μόνο για τους προκείμενους νεκρούς.. ΣΧΟΛΙΑ Στο κεφάλαιο 41§5 ξεκίνησε ο έπαινος των προκειμένων νεκρών που συνεχίζεται εδώ και θα ολοκληρωθεί στο κεφάλαιο 43. γιατί θέλησα να κάνω κατανοητό οτι δεν αγωνιζόμαστε για πράγματα ίσης αξίας εμείς και εκείνοι που δεν έχουν στη ζωή τους τίποτε παρόμοιο. ούτε κανείς με την ελπίδα που γεννά η φτώχεια.. ωφέλησαν περισσότερο την κοινή προσπάθεια παρά έβλαψαν με τα προσωπικά τους σφάλματα. ξέφυγαν την ντροπή να τους πουν δειλούς ενώ ανέλαβαν τον αγώνα δίνοντας τη ζωή τους. Και μέσα στη μάχη. προσπάθησε να αναβάλλει την αντιμετώπιση του κινδύνου. Και κανείς από αυτούς δεν έδειξε δειλία προτιμώντας να συνεχίσει να απολαμβάνει τον πλούτο του. θα μπορούσε να φανεί ο έπαινος τους ισάξιος με τα έργα τους.. αφού με την ανδρεία τους έσβησαν το προηγούμενο κακό.σημείοις καθιστάς: η πρώτη παράγραφος του κεφαλαίου συνδέεται στενά με την τελευταία του προηγουμένου και ο ρήτορας μεταβαίνει ομαλά στον έπαινο των νεκρών με την εύσχημη δικαιολογία πως αυτός στηρίζεται σε αποδείξεις που προκύπτουν από τον έπαινο της πόλης. Διότι. Αλλά θεώρησαν υποχρέωσή τους να στηριχθούν στη δική τους ανδρεία για αυτό που είχαν μπροστά στα μάτια τους. Και εμπιστεύτηκαν στην ελπίδα την αβέβαιη προοπτική της νίκης. Μονο έτσι εξηγείται η αυτοθυσία των νεκρών και το πατριωτικό συναίσθημα που τους οδήγησε στο θάνατο και τους μετέτρεψε ταυτόχρονα σε ήρωες που με τα κατωρθώματά τους «κόσμησαν» την πόλη.. και συνάμα γιατί ήθελα να καταστήσω φανερό με αποδείξεις τον έπαινο για αυτούς που τώρα μιλώ. όπως ακριβώς γι’ αυτούς εδώ. [εκόσμησαν: στην πραγματικότητα για μια ακόμη φορά ο έπαινος των νεκρών υποτάσσεται στον ευρύτερο έπαινο της πόλης. αφού προτίμησαν να αντισταθούν και να πεθάνουν παρά να υποχωρήσουν και να σωθούν. θέλησαν αντιμετωπίζοντας τον να εκδικηθούν τους εχθρούς από τη μια και από την άλλη να κρατήσουν στην καρδιά τους την επιθυμία για εκείνα.]ομοίως: ο ρήτορας ξεκαθαρίζει πως για όλους. Διότι όσα είπα εξυμνώντας την πόλη είναι στολίδια που τη στόλισαν τα ανδραγαθήματα αυτών των νεκρών και των ομοίων τους.. Αντίθετα επειδή έκριναν πως πιο ποθητή από αυτά είναι η αντιμετώπιση των εχθρών και αφού θεώρησαν αυτόν τον κίνδυνο τον λαμπρότερο. Διό καί . Και δεν είναι πολλοί οι Έλληνες που. Και ήδη έχει ειπωθεί το μεγαλύτερο μέρος του επαίνου αυτού. Και στην κρίσιμη στιγμή που η ζωή τους κρίνονταν στην τύχη. \ Α γάρ τήν πόλιν . είναι δίκαιο να κρίνεται σπουδαιότερη η ανδραγαθία τους στον πόλεμο για χάρη της πατρίδας. τ~ης πόλεως . πως δηλαδή ίσως ξεφύγει από αυτή και πλουτίσει στο μέλλον. Γιατί έχω τη γνώμη πως ένας θάνατος όπως αυτών εδώ των νεκρών φανερώνει την ανδρεία του άνδρα είτε είναι το πρώτο της φανέρωμα είτε η τελική επισφράγισή της.. Γιατί και για όσους από κάθε άποψη ήταν κακοί. .

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 13-12-06 ΟΝΟΜΑ: ΤΜΗΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: .

Να γραφούν από 3 παράγωγες ή σύνθετες νεοελληνικές λέξεις για τα ρήματα: {αρχω. Δικαιολογείστε την απάντησή σας. λέγω. (μονάδες 40) 2.. δέχομαι.ΖΗΤΗΜΑΤΑ: 1. νομίζω. (μονάδες 15) 4. «πολιτεία» και «τρόποι».. (μονάδες 15) 3. Σε ποιες γενιές Αθηναίων αναφέρεται στην αρχή του κεφ 36 ο ρήτορας και τι επιτεύχθηκε από την καθεμιά. [επακο~υσαι α[υτ~ων». Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «[από δέ ο\ιας [επιτηδεύσεως. λείπω. (μονάδες 15) . Σε ποιες κατηγορίες χωρίζει ο ρήτορας τους ακροατές του στο κεφ 35 και τι χαρακτηριστικά αποδίδει στην κάθε κατηγορία. Ποιο περιεχόμενο δίνει ο Περικλής στις λέξεις «[επιτήδευσις». (μονάδες 15) 5. Ποια γενιά προκρίνει για τα επιτεύγματα της.

37.37. ΖΗΤΗΜΑΤΑ: 1. εἰ καθ’ ἡδονήν τι δρᾷ. οὐδ’ αὖ κατὰ πενίαν. Πώς λειτουργεί το πνεύμα ανεκτικότητας στην ιδιωτική ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις των Αθηναίων. οὐ δι’ ὀργῆς τὸν πέλας.καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ’ ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν.2] ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ’ ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν. [2. λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι. οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ’ ἀρετῆς προτιμᾶται. (μονάδες 30) ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!! . ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται. (μονάδες 30) 3. Με ποια κριτήρια οι Αθηναίοι πολίτες καταλαμβάνουν δημόσια αξιώματα και γιατί αυτό δείχνει την ανωτερότητα της δημοκρατίας. ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 31-3-11 ΟΝΟΜΑ: ΤΜΗΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: «Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους. ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν.3] ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν. οὐδὲ ἀζημίους μέν. ἔχοντες. κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν. παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι ἑτέρους. τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων. [2. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες … ὁμολογουμένην φέρουσιν. καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται· μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον.» (μονάδες 40) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful