3.

Plumbul, Staniul şi aliajele pe bază de Plumb şi Staniu
Staniul şi Plumbul fac parte din grupa metalelor neferoase care se caracterizează printr-o temperatură de topire relativ scăzută, o duritate mică şi o bună stabilitate la coroziune. Ca urmare a proprietăţilor lor, aceste două metale au găsit o largă utilizare în diferite domenii ale tehnicii, atât în stare metalică, cât mai ales sub formă de aliaje. Ambele metale sunt situate în grupa a IV-a a sistemului periodic, cu numerele atomice 50 şi 82, având greutăţile atomice de 118,70 respectiv 207,27. Staniul prezintă două modificări alotropice: β – staniu alb, stabil la temperaturi mai mari de 13,2 °C. Trecerea metalului β în staniu α se accelerează cu mărirea purităţii acestuia, deoarece elementele însoţitoare bismut, stibiu, plumb, cadmiu etc., au o acţiune inversă. Astfel, de exemplu, prezenţa a 0,5% Bi împiedică complet modificarea alotropică a staniului. Acest fenomen cunoscut sub denumirea de ciuma staniului este însoţit de schimbarea bruscă a volumului, ceea ce provoacă pulverizarea metalului. Viteza de transformare este extrem de mică la temperaturi peste 0°C; valoarea ei începe să crească la temperaturi negative, atingând un maxim la - 40°C. Plumbul nu prezintă transformări alotropice, cu toate că au fost emise ipoteze asupra polimorfismului acestui element. 3.1 Proprietăţile chimice, fizice, mecanice şi tehnologice Staniul este un metal stabil în condiţii obişnuite (cu toate că este atacat de bazele şi acizii tari), deoarece nu reacţionează cu apa dulce, de mare, acizi organici, produse alimentare, se oxidează destul de lent chiar în prezenţa umidităţii şi se dizolvă greu în acizii diluaţi. Oxidarea metalului nu se intensifică la temperaturi mai mari de 150°C, când se formează la suprafaţa sa o peliculă de oxid densă şi rezistentă, foarte subţire, care-l protejează de oxidarea ulterioară. Proprietăţile chimice ale plumbului prezintă unele contraste. Astfel, el rezistă mai bine decât fierul, zincul sau staniul, la acţiunea acizilor sulfuric şi clorhidric concentraţi, dar se dizolvă în acid acetic diluat, precum şi în alţi acizi organici, care nu au aproape nici o acţiune asupra metalelor enumerate mai sus. De asemenea, este stabil în apele reziduale, dar aerul umed îl distruge. Totodată, trebuie să aratăm că stabilitatea sa la coroziune este influenţată direct de puritate. Astfel, plumbul care conţine impurităţi de aur, argint şi cupru, în proporţie de 10-7 %, retopit îşi păstrează o perioadă îndelungată suprafaţa curată, în timp ce în prezenţa unor cantităţi de ordinul a 10-4 % aur, argint sau cupru, metalul lichid se acoperă imediat cu o peliculă de oxizi. Caracteristicile fizice, mecanice şi tehnologice ale plumbului şi staniului sunt prezentate în tabelul 3.1.

9

. 90 4... mecanice şi tehnologice ale plumbului şi staniului Caracteristici Greutatea specifică la 20°C Temperatura de topire sau de transformare Contracţia la solidificare sau transformare Temperatura de fierbere la presiunea atmosferică Temperatura de fierbere sub vid de 1 mm Hg Căldura specifică la 0°C Coeficientul de dilatare liniară între 0.Tabelul 3.. 1.9 2. mai ales sub formă de aliaje uşor fuzibile..100°C Conductivitatea termică la 20°C Rezistenţa de rupere la tracţiune Limita de curgere Alungirea relativă Unitatea de măsură Kg/dm3 °C % °C °C cal/g °C 10-6/°C cal/cm·s·°C daN/mm2 Starea α – – – – – – – – Turnat Deformat Recopt Turnat Turnat Deformat Recopt Turnat Deformat Recopt – – – 5. 4.1 1.1 Caracteristicile fizice. 40 – 60 .2984 231. 5.1 . aliaje antifricţiune şi aliaje de lipit.5 1..9 ..2 350 .8 – 445 ..8 10 . Aceste două metale sunt componenţii principali de aliere ai cuprului.5 30 .2 . 2..... 480 3. 25 Plumb 11.. materiale metalice excelente pentru producerea lagărelor.3915 327.. atât pentru obţinerea alamelor speciale cât şi pentru bronzurile cu staniu sau plumb... O parte importantă din consumul total de staniu se utilizează pentru cositorirea tablelor. 60 37 80 . 4. 20 daN/mm2 % – – Duritatea Brinell daN/mm2 – Temperatura de turnare Contracţia la turnare Temperatura de început de recristalizare °C % °C – – – Plumbul şi staniul au o largă utilizare în tehnică.157 1...5 15 .2 27 – – – – – – Staniu β 7.7 1.7 2270 1440 0. fabricarea foiţelor de staniu şi a tuburilor..4 5.083 1.2 5.0305 29.5 3 .5 1744 982 0.3 1. 400 2.85 13...4 3. cuzineţilor şi a altor piese care lucrează sub sarcină la frecări mari... 10 .. în industria chimică şi în scopul cositoririi electrolitice.2 35 ..2 1.0541 23 0. 70 3...5 0.12 0..9 .

aluminiului şi aliajelor lor. în cantităţi mari la fabricarea alicelor şi gloanţelor. 3.9% Sn + 38.1 între aceste două metale se formează un eutectic şi două soluţii solide α şi β. o mare capacitate de difuzie. pentru a-i mări tensiunea superficială şi duritatea. Aliaje staniu-plumb Conform diagramei de echilibru prezentată în fig. în funcţie de destinaţia lor.2 Aliaje pe bază de staniu şi plumb Aliajele acestor două metale în funcţie de compoziţie şi domeniile de utilizare se pot clasifica în următoarele grupe: aliaje de lipit. În toate aceste cazuri se adaugă în plumb stibiu sau arsen. armături şi cabluri electrotehnice. proprietăţi bune de umectare. electronică. cele mai răspândite în tehnică sunt pe baza următoarelor sisteme: Sn-Pb. trebuie să aibă o temperatură de topire relativ joasă. Eutecticul de compoziţia 61. staniul este elementul principal al aliajelor decorative. uşor fuzibile. Plumbul se consumă.1 Aliaje de lipit Aliajele pentru lipirea materialelor metalice. o aderenţă perfectă. ceramice sau produse din sticlă. permitând în acelaşi timp obţinerea unor îmbinări suficient de rezistente. Sn-Pb-Cd. a. aceste materiale metalice trebuie să posede o fluiditate foarte bună. fiind utilizate pentru lipirea oţelurilor. lipituri fine în electrotehnică. Având în vedere această caracteristică. 3. aliaje antifricţiune. pentru a umple toate interstiţiile de lipit.În afară de acestea. în instalaţiile medicale. precum şi un preţ relativ scăzut. materialele metalice cu o compoziţie apropiată de eutectic se utilizează pentru lipirea pieselor care nu trebuie să se încălzească prea mult sau unde sunt interstiţiile numeroase şi extrem de fine şi poate să pătrundă numai un aliaj foarte fluid. Sn-Pb-Zn şi Pb-Ag.2. iar plumbul reprezintă elementul de bază pentru compoziţiile tip babbit. De asemenea. aliaje uşor fuzibile şi aliaje cu destinaţie specială. aliaje pentru acumulatoare. cuprului. 3. o stabilitate ridicată la coroziune. materialelor metalice cu ceramică sau sticlă. de asemenea. o rezistenţă de contact cât mai mică şi o conductibilitate electrică cât mai ridicată (în domeniul electronic şi electrotehnic). în funcţie.1% Pb are o temperatură de topire de 183°C şi se caracterizează printr-o bună fluiditate. aliaje tipografice. Dintre aliajele de lipit ale staniului şi plumbului. coeficienţi de dilatare aproape egali cu ai materialelor de îmbinat. 11 .

iar la temperatura mediului ambiant solubilitatea plumbului în staniu se micşorează. ajungând la 1. Soluţia solidă β conţine la temperatura eutecticului 2. de ordinul 1..Fig. Din această cauză ele se folosesc în special pentru îmbinarea subansamblurilor care nu sunt supuse la solicitări mari.6%.1 Diagrama de echilibru a sistemului plumb-staniu Soluţia solidă α conţine la temperatura eutecticului 19.. iar la temperatura mediului ambiant solubilitatea staniului în plumb se micşorează. 3. o bună stabilitate la coroziune şi datorită conţinutului mic de plumb sunt inofensive pentru organism şi ca atare se pot utiliza în calitate de materiale metalice de lipit în industria alimentară şi la aparatura medicală.2% Sn. 12 .9% Sn. măresc rezistenţa şi duritatea acestora. Materialele metalice cu structură β au proprietatea de a lipi în bune condiţii majoritatea oţelurilor şi aliajelor de cupru. îi reduce stabilitatea la coroziune şi într-o serie de cazuri micşorează rezistenţa lipiturii.5% Pb. Ele au o temperatură scăzută de topire. ajungând la 0. Adaosurile de stibiu în aliajele Sn-Pb.4%. Aliajele care la temperatura eutecticului au o structură monofazică (α) sunt moi şi posedă un interval de solidificare ridicat. însă la un conţinut mai ridicat provoacă fragilitatea materialului metalic.

destinat pentru îmbinarea sticlei cu alamă. îmbunătăţindu-se rezistenţa la coroziune în agenţi bazici. 3%). aşa cum se constată în diagrama din fig. 3. În ultimul timp sunt utilizate aliajele pe baza sistemului Sn-PbIn. deoarece poate să apară în sistem. le măreşte rezistenţa la oboseala. 13 . Un grup de aliaje mai diferit este cel pe baza sistemului Pb-Sn-Bi.. bismutului sau cadmiului. tensiunea superficială şi înlocuieşte staniul. ultimul până la 25%.2 Diagrama de echilibru a sistemului staniu-plumb-cadmiu Cadmiul micşorează temperatura de topire a aliajelor Sn-Pb.2 eutecticul ternar. în cantităţi relativ mici (1. având temperatura de topire de 145°C. 5% Sn. Conform cercetărilor experimentale. Dacă conţinutul de indiu este de 40%.7 . 32% Pb şi 18 % Cd. ceea ce permite folosirea lipiturilor în instalaţiile cu vid. Prezenţa argintului în aliajele de lipit Sn-Pb.. la seringile medicale.. cu compoziţia 50% Sn. 3. aderenţa pe sticlă devine perfectă.. acest element îmbunătăţeste caracteristicile mecanice. un procent de cadmiu conferă materialului metalic aceleaşi proprietăţi ca 3 . Totodată.Fig. în special ca înlocuitor al staniului.

305°C. reduce temperatura de topire şi provoacă creşterea conductibilităţii electrice. 3. Aliajele din acest sistem. 93% Pb + 5% Sn + 1. 3. cuprului.3) cele două metale sunt complet miscibile în stare lichidă. au următoarele compoziţii: 92% Sn + 8% Zn (staniol).5% Pb şi 2. a zincului. bronzurilor şi a oţelului galvanizat. dar puţin miscibile în stare solidă. utilizate în tehnică. 70% Sn + 30% Zn..5% Ag + 0. deoarece la temperatura eutecticului solubilitatea zincului în staniu şi a staniului în zinc este de 0.b. 1.5% Ag + 5. magneziu sau cupru. aluminiu.9 %. au următoarele compoziţii: 97% Pb + 3% Ag. 14 . Aliaje staniu-zinc Sunt folosite pentru lipirea aluminiului şi aliajelor sale. Aliaje plumb-argint Conform diagramei de echilibru (fig. Prezenţa argintului în plumb favorizează îmbunătăţirea proprietăţilor de lipire a acestuia.1 %. plumb. având o temperatură de topire de 304°C. Materialele metalice cu cea mai largă utilizare în tehnică pe baza acestui sistem. cu temperatura de topire cuprinsă între 295 . 60% Sn + 40% Zn. Fig. cu sau fără adaosuri de cadmiu. Adaosurile de cadmiu şi indiu în aceste materiale metalice scad mult temperatura lor de topire şi favorizează îmbunătăţirea aderenţei la lipire.3 Diagrama de echilibru a sistemului staniu zinc c.5 .. 93% Pb + 3% Ag. alamei.4) între aceste două elemente se formează un eutectic cu compoziţia 97.5% Sn...3.5% Ag. Conform diagramei de echilibru (fig.5% Sb şi 92% Pb + 2. respectiv 0.

oţel. aderenţă corespunzătoare la pereţii lagărului.Fig. pentru turnarea compoziţiilor de lagăr. având o structură heterogenă.3. rezistenţă ridicată la frecare şi compresiune la presiuni şi viteze mari. soluţie solidă sau eutectic) în care se găsesc distribuiţi uniform compuşi intermetalici duri. ne putem conduce după diagrama de echilibru a sistemului Sn-Pb (fig. Aliaje pe bază de staniu Pentru a studia structura şi proprietăţile aliajelor antifricţiune pe bază de staniu. Dezavantajul cel mai mare al acestor materiale metalice îl reprezintă proprietăţile mecanice foarte scăzute.4 Diagrama de echilibru a sistemului plumb-argint 3. ceea ce implică folosirea unui suport din fontă. care la temperaturi ridicate este dezordonată. fiind caracterizate prin: temperatură scăzută de topire şi proprietăţi bune de turnare. alamă sau bronz. stabilitate înaltă la coroziune în diferite substanţe folosite pentru ungere. conductibilitate termică suficientă. a.2 Aliaje antifricţiune Aliajele antifricţiune pe bază de staniu sau plumb sunt considerate printre cele mai bune materiale pentru lagăre. deoarece cuprul formează cu staniul combinaţia Cu3Sn. 3. alcătuită dintr-o bază moale (metal pur. De asemenea. 15 . care cristalizează prima din sistem şi nu provoacă modificări esenţiale în echilibrul fazelor. Conform diagramei de echilibru. posedă o mare plasticitate şi o duritate suficientă pentru a asigura valori mici coeficienţilor de frecare. în sistem se formează soluţia solidă α şi soluţia solidă pe baza compusului intermetalic SnSb(β).2.5). precum şi o usoară prelucrare prin aşchiere. rezistenţă mare la uzură.

Fig. 18% Sb. Datorită acestui fapt.. ajungând la 2.5 Diagrama de echilibru a sistemului staniu-plumb Solubilitatea stibiului în staniu este de maximum 10.2% Sb la temperatura mediului ambiant. aliajele din acest sistem conţin între 3.5% la 246°C. 3.6 Diagrama de echilibru a sistemului staniu-stibiu-cupru 16 . Fig.. 3. pentru a evita o creştere excesivă a durităţii şi fragilităţii lor.

pompe. aluminiul. Pentru pregătire. nichel. care modifică structura prin apariţia fazelor intermetalice fragile. în vederea turnării. suprafaţa astfel pregătită fiind acoperită cu o soluţie de ZnCl2 cu adaos de NH4Cl. iar cadmiul îmbunătăţeşte proprietăţile antifricţiune. Pb-Sb-Sn-Cu. 3. Turnarea se realizează static sau centrifugal. argint. Adaosurile de magneziu şi fosfor. de starea suprafeţei de depunere.2).. contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor de antifricţiune. Aderenţa aliajului de staniu pe suport. mercurul. şi aliajele plumbului cu metalele alcaline şi alcalino-pământoase. precum şi fierul şi stibiul. Temperatura formei şi a miezului trebuie să fie de 150 … 200°C.. Pb-Sb-Sn. locomotivelor. Se obţine o structură heterogenă. Conţinutul de plumb în aceste aliaje este limitat la 0. depind de tehnologia de elaborare şi turnare. bismutul etc. nu sunt dăunătoare. Pentru suporturile de oţel şi aliaje pe bază de cupru (alame. Acţiuni similare cu plumbul au zincul. Aliaje pe bază de plumb Sunt cunoscute două mari grupe de compoziţii pentru lagăre: aliaje pe baza sistemelor Pb-Sb (tabelul 3. suportul este tratat cu soluţii de HCl sau H2SO4 (5.6).). bronzuri) îmbinările obţinute au proprietăţi corespunzătoare. Cu8Sn5 etc. prin licuaţie şi contribuind la o distribuţie mai fină şi uniformă a acestuia. Aliajele din această grupă sunt cele mai bune materiale antifricţiune şi se utilizează pentru executarea lagărelor maşinilor-unelte. precum şi proprietăţile de antifricţiune ale cuzineţilor. prin formarea de noi faze intermetalice (Cu2Sb.25 ... telur. având ca elemente de aliere arsen. având ca elemente de aliere calciul. litiu. folosite uneori la dezoxidare. apoi este spălat cu apă fierbinte şi neutralizat cu soluţii de NaOH. eliminând aproape integral separarea compusului SnSb. stronţiu.20%). bismutul. iar a aliajului de 360…380°C. laminoare. care formează eutectice cu staniul. iar locurile de aderenţă ale cuzinetului cu formă se etanşează cu un amestec format din 65% argilă. 17 . potasiul. deoarece din cauza reducerii refractarităţii se măreşte tendinţa de segregaţie şi se reduc proprietăţile de aderenţă pe suport. sodiul. compresoare. precum şi pentru lagărele maşinilor utilizate în metalurgie. bariul. minerit şi prepararea minereurilor. b. zinc etc.5%. compuşii intermetalici duri Cu8Sn5 (ace) SbSn (cuburi) fiind distribuiţi într-o bază moale de eutectic Sn-Cu8Sn5-SbSn. 0. a motoarelor de avioane. turbinelor. 17% NaCl şi 18% Na2CO3.Adaosurile de cupru în aliajele Sn-Sb (conform diagramei din fig. cadmiu. nu acelasi lucru se poate afirma când acestea sunt confecţionate din fontă sau aliaje pe bază de aluminu.

002 0.05 0.2 Sb. iar eutecticul care conţine în compoziţia sa 87% Pb şi 13% Sb.1 .. Fig.7. conform diagramelor de echilibru prezentate în figurile 3. Zn – 0. În aceste materiale metalice cristalele de stibiu (β) şi particulele combinaţiei intermetalice Cu2Sb constituie componenţii duri.8 şi 3.2 Compoziţia chimică a plumbului cu stibiu Pb.1 . 3.. Cea mai mare duritate a plumbului însă se poate realiza prin alierea cu metale alcaline şi alcalino-pământoase: litiu.002 0.8 1 Aliajele Pb-Sb au o compoziţie apropiată de a eutecticului. PbCa. 96. PbLi. 3.5 67. bariu şi magneziu. în % 0.4 86. 3 3. 30 Cu 0.8 Diagrama de echilibru a 18 .5 93.. Aceste aliaje se folosesc rar în tehnică din cauza tendinţei mari de segregare. Pb3Ba.3 Au 0..03 0.Tabelul 3. care în stare dispersă durifică masa metalică. 20 20. Creşterea durităţii.1 .. 12 12...3 0. sodiu.5 Impurităţi. 3.002 0. 6 6. PbNa. Pb3Na.08 As+Fe+Bi 0.05 0.6 1.05 0..1 .. îndeplineşte rolul de masă moale..25 0.5 1. Pb3Sr. calciu.9 77. a rezistenţei reduse la temperaturi ridicate şi a proprietăţilor mecanice scăzute.15 0.06 0. PbNa2.7 Diagrama de echilibru a sistemului plumb-sodiu sistemului calciu-plumb Fig.0025 0. PbMg2 etc.2 0.3 0.003 Ag 0.5 0.9 se datorează formării unor compuşi intermetalici de tipul Pb3Ca. în % Marca PbSb3 PbSb6 PbSb12 PbSb20 PbSb30 min.3 . cu mici adaosuri de cupru.06 0. în % max.

principalii componenţi ai materialului metalic. având următoarea compoziţie: 4% Sn+12% Sb. în sistemul Sn-Pb-Sb apare eutecticul ternar cu temperatura de topire de 239°C.. calciu. au capacitatea de autoîmbătrânire datorită prezenţei metalelor alcaline şi duritatea HB = 30 … 37 daN/mm2. o parte a staniului se înlocuieşte cu plumb. Posedă bune proprietăţi anticorozive. maşinilor. bucşelor şi cuzineţilor de alunecare ale motoarelor. c. 3. vagoanelor.10. laminoarelor. după 3 . cu condiţia ca temperatura în timpul funcţionării să nu depăşească 150°C. rest % Pb. locomotivelor. care nu formează compuşi intermetalici cu stibiul şi cuprul. cu condiţia menţinerii în limite bine stabilite a conţinuturilor de sodiu. aliajele pe baza acestui sistem au o structură alcătuită din cristale primare de fază β (SnSb) şi eutectic. Aliajele antifricţiune pe bază de staniu şi plumb Pentru a reduce preţul aliajelor antifricţiune. Conform diagramei de echilibru prezentată în figura 3. litiu etc.9 Diagrama de echilibru a sistemului litiu-plumb Babiturile cu sodiu. bariu şi în special de magneziu. fiind recomandate pentru confecţionarea lagărelor.. sunt mai puţin fragile decât celelalte aliaje antifricţiune pe bază de plumb. Ca urmare. 19 . 6 zile.Fig.

pompe. ascensoare etc. 5.Fig. O acţiune similară are şi cuprul. Ele sunt. la motoare cu combustie internă. îmbunătăţind în acelaşi timp proprietăţile de antifricţiune. fiind caracterizate prin următoarele proprietăţi: 20 . compresoare. aliajele tipografice se împart în aliaje pentru maşini de cules şi pentru turnarea literelor.2. staniu. aliaje de compoziţie eutectică.3Aliaje tipografice Ca materiale metalice tipografice se utilizează mai ales aliajele pe bază de plumb. cadmiu. Aceste materiale metalice. în plus. în general. nichel şi arsen. care permit micşorarea conţinutului de stibiu. 3. care. deoarece astfel se realizează o fuiditate optimă la turnare. sunt înlocuitoare excelente ale aliajelor antifricţiune bogate în staniu şi se recomandă să se utilizeze la executarea lagărelor maşinilor-unelte. În funcţie de destinaţia lor.10 Diagrama de echilibru a sistemului plumb-staniu-stibiu Adaosurile de cadmiu. motoare de automobile. cupru şi arsen. cu adaosuri de stibiu. reduce tendinţa de segregare a fazei SnSb în timpul solidificării. în special cele cu adaosuri de telur. nichel şi arsen formează în aliaj noi combinaţii intermetalice dure. Prezenţa telurului în cantităţi mici durifică vizibil masa aliajului şi are capacitatea cea mai mare de a reduce rezistenţa lui.

astfel încât după utilizări repetate caracterele tipografice să nu devină neclare. coboară temperatura de topire (conform diagramei de echilibru. Caracteristici mecanice medii. coboară temperatura de topire şi îmbunătăţeşte fluiditatea. Se adaugă în special în aliajele utilizate la maşinile de cules. 3. 21 . fig. Fig.5% Bi.11 Diagrama de echilibru a sistemului plumb-stibiu Staniul măreşte duritatea. rezistenţa mecanică şi tenacitatea. în aliajele tipografice plumb-staniu-stibiu.- Duritate şi rezistenţă la uzură ridicată. 3. fără pierderi însemnate. De asemenea. Aliajele tipografice cu un conţinut mai ridicat de staniu sunt utilizate pentru executarea caracterelor mici. pentru a reda cu fidelitate toate detaliile literelor. având în vedere că aliajul trebuie să fie retopit de mai multe ori. le afinează structura şi le măreşte durata de utilizare. pentru a nu suporta deformări în timpul funcţionării. principalul element de aliere al plumbului pentru obţinerea aliajelor tipografice. Contracţie cât mai mică la solidificare şi o compactitate suficientă. - - - Stibiul. Cuprul contribuie la formarea unei structuri mai fine şi împiedică apariţia segregărilor. ridică fluiditatea lor în stare lichidă. măreşte duritatea şi rezistenţa. Stabilitate mare la coroziune faţă de substanţele cu care vin contact.11) şi micşorează contracţia la turnare. Fluiditate bună la supraîncălziri şi o temperatură joasă de topire (sub 300°C). Prezenţa unei cantităţi de până la 1. Capacitate foarte bună de umplere a formei.

având compoziţia: 4% celuloză. telur etc. în timpul solidificării are loc o contracţie a volumului care este compensată în final prin creşterea acestuia după desfăşurarea procesului. Aliajele plumbului pentru învelişul cablurilor de înaltă tensiune.3 Aliaje uşor fuzibile Aceste aliaje conţin în compoziţia lor în afară de plumb şi alte elemente de aliere cum ar fi: staniu. Aceste aliaje îşi menţin timp îndelungat luciul metalic. a modelelor pentru proteze. iar cadmiul micşorează temperatura de topire şi măreşte capacitatea de umectare. lipituri între piese metalice şi ceramică. acoperirea tablei de oţel folosită în instalaţiile de ventilare a vaporilor şi a gazelor în care sunt prezenţi acizi. plasticitatea ridicată.. permiţând obţinerea unor materiale metalice cu valoarea contracţiei apropiată de zero. Dacă conţinutul acestui element de aliere variază între 35. deoarece înrăutăţesc apreciabil proprietăţile de turnare. bariu. pentru a putea fi trase în tuburi ţevi. Tot în acest scop pot fi utilizate şi aliajele Pb-Ca. Magneziul îndeplineşte şi rolul de dezoxidant. telegrafie subterană sau submarine. 90. iar cele cu arsen pentru turnarea alicelor.. 3. răcirea reactorilor nucleari. pe instalaţii automate. având suprafaţa interioară acoperită cu un strat de negru de fum şi sunt pudrate cu praf de talc. fiind destinate la confecţionarea siguranţelor. Astfel. iar staniul elimină pericolul de coroziune intercristalină. Se pot folosi diferite vopsele. 1% silicat de sodiu.Arsenul este introdus ca înlocuitor al staniului şi contribuie la îmbunătăţirea rezistenţei şi a durităţii.5% H2O. Aliajele eutectice cu argint. magneziului şi staniului. au temperatura de topire relativ joasă. sau 4. Bismutul ca element principal de aliere are proprietatea de a-şi mări volumul în timpul solidificării. sunt destinate confecţionării plăcilor pentru acumulatoare. telefonie. 3.50% Bi. 80% H2O.4 Aliaje pentru acumulatoare. mercur etc. precum şi posibilităţi uşoare de lipire. a căror duritate se măreşte în prezenţa bariului. aluminiu sunt destinate pentru obţinerea anozilor la electroliza metalelor neferoase. Plăcile se toarnă în forme metalice orizontale sau verticale. o foarte bună rezistenţă la îndoiri repetate. având temperatura de topire sub 200°C şi chiar negativă. 22 . piese metalice şi sticlă etc.. 4% clei de tâmplărie. staniu. bismut. armături şi cabluri electrotehnice Aliajele plumbului cu stibiu şi arsen cunoscute sub denumirea de plumb tare. 16% silicat de sodiu. calciu. Zincul. cadmiu. aliajele cu peste 50% Bi îşi măresc volumul în timpul solidificării sau după câteva ore de la desfăşurarea acestui proces. având în compoziţia lor stibiu. turnarea anozilor etc. au o temperatură joasă de topire şi proprietăţi foarte bune de turnare. măresc granulaţia şi provoacă apariţia fragilităţii. aluminiul şi sulful sunt considerate impurităţi dăunătoare. cadmiu.5% celuloză. indiu.

HB.004 0.55% Cr şi 0. 23 .37% Ni. armături şi cabluri electrotehnice sunt date în tabelele 3. care conţine până la 0.7 4. Tabelul 3.005 0. putând ajunge până la 10 tone.4 1.27. în % 52 49 67 48 56 41 Duritatea Brinell. diverse deşeuri din producţia proprie sau din exterior.0. în % Sn 0.005 Impurităţi. fără o topire prealabilă.01 0. în % Pb – Sb A Pb – Sb B 99.006 0.8 2.4 5.001 0.4 Aliaje pentru armături de cabluri Compoziţia chimică..Compoziţia.5 – – – 0.. Capacitatea acestor agregate variază. în °C 327 324 327 327 324 – Rezistenţa la rupere la tracţiune. pilituri sau neidentificate.95 Ag 0.002 0.6 5. în daN/mm2 1.3.06 – – – Te – – – 0.1 Alungirea relativă.25 – Pb 99. staniul şi aliajele lor se elaborează în creuzete de oţel sau fontă.002 Fe 0.1 6 3. staniului şi aliajelor lor Plumbul. Ca materie primă pentru elaborarea aliajelor de plumb şi staniu se utilizează în afară de metale primare şi prealiaje.06 – – Cd – – – – 0.5 1.004 Bi 0. în % Sn – – – – 2 – Sb – 0.002 0. R. A.3 Aliaje pentru acumulatoare Marca Pb + Sb.001 Cu 0. încălzite cu combustibili lichizi sau gazoşi (fig.6 Elaborarea şi turnarea plumbului.9 1.1 2. Nu se admite introducerea în agregat a deşeurilor sub formă de aşchii.5 Cu – – 0.002 Zn 0. proprietăţile şi domeniile de utilizare ale aliajelor pentru acumulatoare. având o durată în exploatare de cel puţin 100 de încărcături.4.008 As 0.8 6. Deobicei sunt executate din fontă.96 99.3 şi 3.02 Tabelul 3.99 rest rest rest – – Temperatura de început de solidificare. în daN/mm2 4.12).

zinc.Fig. 3.oală din fontă. Astfel. 2. metalul se dezoxidează. 5. iar la sfârşit restul de plumb şi deşeuri din producţia proprie.cuptor cu flacără pentru topirea sărurilor.3. 6. la elaborarea aliajelor tipografice. care în prealabil a fost încălzit. 24 .agitător mecanic. 4.13 Instalaţie de elaborare a prealiajelor plumb-calciu: 1.oală pentru aliere. 3/4 din cantitatea de plumb şi deşeuri din producţia proprie.). ordinea de introducere a componenţilor încărcăturii în agregat este diferită. care să prevină oxidarea ulterioară în timpul topirii. După supraîncălzirea topiturii până la temperatura de 550°C se introduce stibiul sau prealiajul cuprustibiu. nichel. care are rolul de a proteja baia metalică de acţiunea gazelor oxidante din atmosfera cuptorului. 3.căptuşeală refractară. 3. aluminiu etc.oală pentru topirea plumbului. Fig.injector (arzător).hotă. În funcţie de compoziţia materialului metalic elaborat. 2. Pentru îndepărtarea incluziunilor de oxizi şi de zgură şi pentru crearea unei atmosfere inerte la suprafaţă.12 Cuptor cu creuzet (oală) cu flacără pentru elaborarea alaijelor pe bază de plumb: 1carcasă metalică (oţel). la început se încarcă în agregat. Dacă aliajul conţine impurităţi nedorite (fier. el se supune rafinării cu ajutorul vaporilor de apă sau al sulfului. Ca fondant de acoperire se foloseşte manganul calcinat.

poate să apară fenomenul de separare a compusului Pb3Ca.550°C.Astfel. . Elaborarea aliajelor antifricţiune ale plumbului cu metalele alcaline şi alcalino-pământoase este o operaţie dificilă. cu condiţia ca temperatura aliajului să fie menţinutăîn limitele 450. din cauza temperaturii înalte de topire a unora dintre acestea (Ca 851°C. a greutăţii specifice mici. iar fierul.elaborarea aliajului binar plumb-sodiu. la temperatura de 500. zincul şi aluminiu se îndepărtează din baia metalică prin tratarea acesteia cu vapori de apă.topirea şi deshidratarea clorurii de calciu. .. Sr 737°C..pregătirea băii metalice pentru turnare. . În acest caz procesul tehnologic de obţinere a materialului metalic necesită mai multe operaţii. Ba 710°C). Oxidarea în timpul turnării este relativ mică. procesul se desfăşoară în atmosferă reducătoare.topirea plumbului într-un alt agregat încălzit cu gazele evacuate de la cuptorul cu reverberaţie. dintre care cele mai importante sunt: . 600°C. 25 . . În acest mod se pot obţine şi alte prealiaje ale plumbului cu metale alcaline. prin introducerea clorurii de calciu topită în aliajul binar plumb-sodiu. a marii lor afinităţi chimice şi a faptului că procesul este exoterm. utilizând în calitate de catod o bară de plumb.elaborarea aliajului ternar plumb-sodiu-calciu.. încălzite cu combustibili lichizi sau gazoşi. prin introducerea sulfului în topitura supraîncălzită la 600. acesta fiind mai uşor se ridică la suprafaţă şi se zgurifică. Electroliza CaCl2. în prezenţa adaosurilor de litiu şi aluminiu.. Dacă temperatura este sub 400°C. O particularitate deosebită o prezintă elaborarea aliajelor de antifricţiune pe bază de plumb cu metale alcaline şi alcalino-pământoase.700°C. operaţie care se efectuează în cuptoarele cu reverberaţie. nichelul şi cuprul.. Pentru a se evita pierderile ridicate de metale..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful