Uvod

Kopaonik je jedna od retkih planina u Evropi, koja je u isto vreme i vrhunski ski centar i nacionalni park. Nacionalni park Kopaonik se nalazi u centralnoj Srbiji, 230km od Beograda. Kopaoniku se može prići iz pravca Jošanicke Banje ili iz pravca Brusa. Teritorija Nacionalnog parka obuhvata površinu od 11810 hektara u opštinama Raška i Brus. Postoje planovi o proširenju teritorije Nacionalnog parka na opštinu Leposavić. Okolne zaštitne zone obezbeđuju ekološki integritet Parka. Nacionalni park je osnovan 1981 i njime upravlja Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik. Zaštita Parka je obezbeđena primenom Zakona o zaštiti prirode i Zakona o nacionalnim parkovima, kao i određenim brojem međunarodnih konvencija. Organizacija i vođenje zašticene zone se vrši u skladu sa Regionalnim planom za oblasti posebne namene i drugim relevantnim propisima. Nadzor vrše Ministarstvo za očuvanje prirodne sredine, Ministarstvo za javne radove i Institut za zaštitu prirode. Zone sa posebno značajnim i retkim biljnim i životinjskim vrstama su izolovani i zaštićeni su kao rezervati.

1

krečnjaci). Severna granica masiva odvojena je od masiva planine Željin Jošaničkom rekom i Kozničkom rekom. Sa zapadne strane duž celog grebena Kopaonika duboko je usečena dolina reke Ibar. Suvo Rudište (1976 m) i Pančicev vrh (2017 m).Prirodne odlike Kopaonik. Karaman Vučak (1936 m). na severozapad preko niza vrhova viših od 1600 metara. najveća planina Centralne Srbije pruža se razgranatim grebenom u dužini od 82 kilometra. mermeri. serpentiniti. andeziti. Istočna strana omeđena je dolinom reke Rasine i Toplice. do najvišeg dela masiva tzv. Ravnog Kopaonika sa vrhovima: Gobelja (1934 m). Zbog toga Kopaonik karakteriše raznovrsna geološka građa sa stenama različitog nastanka i starosti (graniti. škriljci. 2 . Obrisi reljefa Visokog Kopaonika stvoreni su kroz geološko vreme od pre 70 miliona godina kada su starije sedimentne stene zahvaćene snažnim tektonskim pokretima i isprobijane vulkanskom aktivnošcu sa utiskivanjem i izlivanjem magmatskih stenskih kompleksa. pravcem od podbrđa iznad Kosovske Mitrovice.

Kasniji procesi erozije i spiranja kroz protekle milenijume stvorili su današnje oblike reljefa Kopaonika. Pored poznatih lečilišta Vrnjačke Banje. azbesta i drugih.7°C. Srednja godišnja temperatura Ravnog Kopaonika je 3. fluorita. gde se odvajkada kopala ruda. Klima Kopaonika obeležena je sa blizu 200 sunčanih dana godišnje zbog čega sa pravom nosi naziv „planina sunca". olova i cinka. Pored termalnih voda na Kopaoniku se nalaze hladne lako mineralizovane vode. Snegovi padaju krajem novembra i traju do meseca maja. Južni položaj masiva. Vulkanska aktivnost i proboji vrelih mineralnih rastopa izazvali su promene na okolnim starijim stenama usled visokih temperatura i snažnih pritisaka. prosečno 159 dana godišnje. Tako je nastala "Kopaonička rudna oblast" sa velikim brojem rudnika od najstarijih vremena. 3 . u nedrima Kopaonika ima i retkih metala srebra i zlata i retkih minerala: volastonita. Pored već poznatih ruda metala gvožđa. Sijarinske Banje u području Kopaonika nalaze se izvori Jošaničke Banje (t° 78°C). Hladni i teži vazduh kreće se okolnim dolinama i kotlinama tako da zimske temperature nisu mnogo niske. Termomineralni izvori . Padavine su u proseku veće od 1000 mm godišnje. To su pre svega blago radioaktivni izvori Krčmar vode i Marine vode na visinama od 1700 -1950 m. Mataruške Banje. zaravnjenost i otvorenost terena sprečava dugotrajno zadržavanje oblačnosti nad planinom.banje javljaju se u širem i neposrednom podgorju Kopaonika. Lukovska Banja (t° 36°-56°C) i Kuršumlijska Banja (38° -57°C). Rudna bogatstva podarila su ime Kopaoniku. Kopaonik ima subalpsku klimu.

Ilirske(zapadne i vlažnije) i Mezijske (istočne i suvlje) sa znatnim uticajem južnih.Flora i fauna Kopaonik i njegovo područje nalaze se na granici značajnih Balkanskih provincija. životinje i druge organizme od niskih temperatura i mrazeva. Geomorfološke i orografske odlike omogućavaju formiranje najrazličitijih staništa biljnog i životinjskog sveta u odnosu na nadmorsku visinu. podlogu i drugo. nagibe terena. izloženost. gde 4 . mediteranskih i submediteranskih oblasti i severnih panonskih predela. metamorfna. Biljni Svet – Flora Povoljni prirodni uslovi ovog visokog planinskog masiva omogućavaju razvoj gotovo svih šumskih visinskih pojaseva sa primarnom i autohtonom šumskom vegetacijom koja se nekad prostirala do samih planinskih vrhova. Raznovrsna geološka podloga (granitna. Debeo snežni pokrivač tokom surovih zima štiti trajne i osetljive delove biljaka. krečnjačka i serpentinska) omogućava zadržavanje vlažnosti i dovoljnih rezervi vode za život biljaka i drugih organizama. Pogodna brdska i planinska klima sa značajnim količinama vodenog taloga i snežnog pokrivača omogućavaju dovoljno dugo trajanje perioda vegetacije i stvaranje velike količine biomase.

Najviše predele prekriva bešumska travnata vegetacija pašnjaka. mahovina. graba. Najpoznatije su: Jankova bara. divlje Jaruške). lišajeva. Crvene bare. cvetnice. Njegov cvet je znak planinarskog pokreta. Devojka Jagoda izgubila je ovce u planini. Posebnu karakteristiku biljnog sveta visokog Kopaonika čine 'Tresave". Posebno treba naglasiti prisustvo endemičnih vrsta npr. Mnoge od njih su lekovite i poznate kao narodni čajevi (kantarion. 5 . Acer platanoides). zeljastih biljaka. paprati. kada je ugledaju. Iznad mešovitih šumskih zajednica u nižim predelima (cera. retka endemska biljka u evropskim planinama. Tražeći stado gorko je plakala. Leontopodium alpinum. prostire se pojas bukovih šuma (Fagus moesiaca) u kojima ima planinskog javora i javora m!eča (Acer pseudoplatanus. majčina dušica. raste i na Kopaoniku. Tresave su manje debljine sa posebnim biljnim vrstama tresetnica. Barska reka. runolist. Zato je biljni svet (flora) Kopaoničkog masiva bogat i raznovrstan. Starost tresava Kopaonika prelazi hiljadu godina. žbunova. divizmu. Ova retka biljka se ne bere.su bila dva manja prostranstva visokoplaninske žbunaste i travnate vegetacije alpijsko-nordijskog karaktera.Jagodina suza. hajdučka trava itd). Ovde se zovu Barama. Zanimljiva legenda prati ovo ime. Runolist. Kod nas se još zove . gljiva i dr. On sadrži mnogobrojne i različite vrste drveća. Posetioci su dužni. Najviši šumski pojas na Kopaoniku iznad 1500 m pokrivaju guste smrčeve šume (Pieceetum excelsae). belog jasena (Fraxinus excelsior). hrasta. sačuvaju i prepuste prirodi. klena. Na većim nadmorskim visinama (1750-1900 m) smrčeve šume se proređuju i prelaze u zajednicu niskih žbunova gde preovlađuju planinska kleka (junipeus nana) i borovnica (vaccinium mvrtillus) kao i druge vrste prizemnog sprata medu kojima treba izdvojiti gencijan. lipe a na većim visinama i jela (Albies Alba). Na svakom mestu gde je pala suza izronio je po jedan plavičasti cvet runolista. da je ostave.

U 19. risova. tetreba.. se znatno promenio. tvor.. Živorodni gušter (Lacerta vivipara). 6 .veku na Kopaoniku je bilo medveda. Među prirodnim retkostima (pod zaštitom). lisica. Šumska sova (Strih aluco). U bistrim planinskim vodama i brzacima živi Potočna pastrmka čija se brojnost znatno povećala poribljavanjem voda Kopaonika što je i bio jedan od prioritetnih zadataka NP Kopaonik. Sivi puh(Dryomys nitedula). Divlja mačka (Felis silvestris). Do današnjeg vremena na Kopaoniku ovih životinjskih vrsta više nema. divlja svinja. Danas na ovoj planini ima ukupno 148 različitih vrsta ptica! Na hladnim i visokim delovima planine živi Sibirski skakavac. Najbrojnija preživela vrsta životinjskog sveta na Kopaoniku jesu ptice i to pretpostavlja se zato što nisu strogo vezane za vegetacione i klimatske zone.Fauna Životinjski svet Kopaonika je dosta raznovrstan i od vremena od kada je Josif Pančić na Kopaoniku istraživao (pre 100 godina). Opstali su i tu žive: vuk. lasica. divokoza. Krstokljun (Loxia curvirostra). preostali su: Suri orao (Aquila chrysaetos). svojim dugogodišnjim istraživanjima ptica Kopaonika. Sivi soko (Falco peregrinus). je ustanovio da se broj vrsta ptica povećao u zadnjih 100 godina..Životinjski svet . U toku su i istraživanja vezana za utvrđivanje brojnosti sisara na Kopaoniku koja NP Kopaonik radi zajedno sa stručnjacima Biološkog fakulteta u Beogradu. srna. Naš poznati ornitolog Sergej Matvejev. Buljina (Bubo bubo). kuna. Planinska ševa (Eremophila alpestris).. zec. vidri.

222 m. Drugi turisticki centar nalazi se kod sela Brzece. Komova i Stare planine. broja sunčanih dana u godini. povezane u jedinstven sistem. Skijaški tereni nalaze se na nadmorskoj visini od 1. a na lokaciji Crvene bare uredene i markirane su staze od 3.Turizam Zbog povoljne klime.017 m i svrstavaju se u terene prve kategorije. 5 i 10 km. Kapacitet sistema je 28. Kopaonik preko cele godine nudi idealne uslove za aktivan odmor i predstavlja naš najveci i najpoznatiji skijaški centar. Ukupna dužina žicara iznosi 17. sistemom ski staza i žicara i ostalom turistickom infrastrukturom. 4 decija lifta i opremljen je za sve kategorije skijaša.650 do 2. dok je dužina ski staza 44 km.600 skijaša na sat. Kopaonik pruža posetiocima – ljubiteljima prirode. U okviru Nacionalnog parka izgrađen je prelep turistički centar sa sistemom žičara i skijaških terena za alpsko i nordijsko skijanje.. Na prostoru Ravnog Kopaonika nalazi se veliki turisticki centar. Planinu Kopaonik narocito atraktivnom cini prepoznatljiv pejzaž sa gustim cetinarskim šumama (smrca i jela) na višim delovima i mešovitim bukovim i hrastovim šumama. od početnika do skijaša vrhunskih sposobnosti i čine boravak na Kopaoniku nezaboravnim. po stranama Kopaonika. livade. uživanje i lepe doživljaje. sa brojnim smeštajnim kapacitetima. Gostima je na raspolaganju 20 km staza za nordijsko skijanje. Vrhunski uređeni tereni skijaškog centra Kopaonik pružaju neizmerno uživanje svim kategorijama skijaša. Turisticki centar raspolaže mrežom od 22 žicare. 7 . pašnjaci. geomorfološke raznovrsnosti Kopaonik je izuzetno pogodan za razvoj turizma. kao i istaknuti planinski vrhovi sa kojih se pruža pogled do Šar planine. na istocnoj padini Kopaonika..

na kome se organizuju mnoga takmičenja domaćeg i međunarodnog karaktera. a brojni sportski tereni idealni su za pripreme sprotskih ekipa.950 m). izleti planinskim biciklom. Lukovska.600 skijaša na sat. Mataruška i Sijarinska banja. pet dvosednih žičara ukupnog kapaciteta 5. Pored staza za alpsko i nordijsko skijanje.300 skijaša na sat. Ovaj sistem čine tri nove. kapaciteta od preko 28. engleskog jezika. programi za mršavljenje i sticanje kondicije. Zbog velike razudenosti reljefa Kopaonik pruža idealne uslove za paraglajding. 8 .880 skijaša na sat. jahanja. U neposrednoj blizini Kopaonika nalaze se banje Jošanicka. sa bogatim termalnim izvorima.800 skijaša na sat i devet ski liftova "tanjir" kapaciteta 7. Sve staze su veoma dobro povezane sistemom žičara i ski liftova. Na samom Kopaoniku postoje mineralni izvori: izvor niskoradioaktivne vode "Krcmar" na visini od 1.200 skijaša na sat).700 m i "Marine vode" (1. odnosno nešto udaljenije su Vrnjacka. Na Kopaoniku se organizuju pešacki izleti (do izvora Metode i Semeteškog jezera). isklopive četvorosedne žičare velike brzine (ukupan kapacitet 5. skijaški centar Kopaonik poseduje i uređen snow-board park.Skijaški centar Kopaonik poseduje preko 40 km staza uređenih za alpsko skijanje i oko 20 km staza za nordijsko skijanje. tenisa. dve fiksne četvorosedne žičare sa pokretnom trakom za ukrcavanje skijaša (ukupan kapacitet 4. četiri vučna ski lifta “sidro” kapaciteta 4.400 skijaša na sat). U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika. postoji i mogućnost kvalitetnog pokrivanja dela staza veštačkim snegom. Tu su i raznovrsni programi za decu. Za ljubitelje noćnog skijanja tu je i osvetljena staza “Malo Jezero”. škole košarke. Kuršumlijska (u samom podnožju).

Sopocani). Koznik. Maglic). koji se nalaze u podnožju kopaonickog masiva. Smestaj 9 . zadužbine srpskih vladara. Pavlica. rudarskih naselja (Stari trg. Novo brdo) i crkve i manastiri (Gradac. Studenica. Žica.Istorijski znacaj kopaonicke oblasti kao središta srpske srednjovekovne države obeležavaju ostaci utvrdenih gradova na visovima u predgorju centralnog masiva (Zvecan.

sa predivnim panoramskim pogledom na šumovite padine Kopaonika. u neposrednoj blizini ski liftova. najprestižnijem skijalištu Srbije. fen i bademantil. kao i besplatno korišćenja Wireless Interneta. sef (osim u standardnim sobama). mini bar. smešten je u samom središtu turističkog centra. kuglane sa 8 traka. 10 premium apartmana i 2 predsednička apartmana. Havana bara sa velikim izborom cigara. Hotel Grand je renoviran 2009 godine. beauty salona. DVD player. U svakoj sobi na raspolaganju su LCD TV. 25 family soba.800m2. luksuzno je opremljen i nudi visok nivo usluga svojim gostima kao i brojne sadržaje koji omogućavaju aktivan odmor i rekreaciju. poput Spa & Wellness centra "Grand Oaza" na 1.Grand Hotel & SPA nalazi se nalazi na Kopaoniku. 10 . Moderan i komforan hotel. kao i konfrerencijske sale. 15 luksuznih superior soba. squash i teniskih terena. Uponudi je 113 udobnih standardnih soba. multifunkcionalne sportske sale. Gostima hotela Grand namenjeni su brojni dodatni sadržaji. na 1770m nadmorske visine. telefon. restorana i pizzerije. centra za masaže.

sa izvanrednim mogućnostima za pripreme sportskih ekipa. sa TV i satelitskim programom. besplatan wireless internet. može primiti I do 150 ucesnika. Hotel "Mount" 11 .Hotel Putnik*** Kopaonik nalazi se u Sunčanoj dolini. kao i teren za male sportove koji se nalazi u neposrednoj blizini hotela. Konferencijska sala za održavanje konferencija I seminara. salon za masažu. aperitiv sala sa prostranim salonom u dva nivoa. kupatilom i direktnom telefonskom linijom. Probijena je i uredjena skijaška staza od hotela Putnik do ski lifta Sunčana dolina i od Pančićevog vrha do hotela. na 1650 metara nadmorske visine. Gostima su na raspolaganju 86 soba i tri apartmana. skijašnica. što ovaj hotel čini dodatno atraktivnim. prodavnica suvenira. kamin sala. Sadržaji hotela su: veliki restoran. sauna. teretana. Doručak i večera (polupansion) se serviraju na bazi samoposluživanja. najlepšem predelu Kopaonika. sala za stoni tenis. bilijar sala. frizerski salon. svega 15 minuta hoda od turističkog centra planine i ski liftova.

• Hotel je napravljen u planinskom etno stilu sa preovladjujucim prirodnim materijalima.vile i hosteli. tako i turisticke posete Kopaoniku. Club A. za sada u ponudi ima 13 apartmana koji odgovaraju potrebama kako poslovne. Hotel je prvenstveno namenjen višednevnom boravku i pripremi sportskih ekipa. opuštenosti i domaće atmosfere. Topli tonovi. detalji od drveta i kovanog gvožda. gde je svakom detalju posvecena izuzetna pažnja. 12 . Koncept Hotel MOUNT je takav da objedinjuje vrhunsku uslugu sa etno arhitekturom i prijatnim enterijerom koji odišu toplinom. Hotel MOUNT je koncipirana po uzoru na svetske trendove. Plazma televizori. U ponudi su jos hoteli: Angellia. Komforni garderobni ormani. stvaraju ambijent udobnosti. funkcionalna i dobro opremljena kupatila je ono sto ce učiniti Vaš boravak još prijatnijim. mini kuhinja sa barom. direktna telefonska linija i najbrža wireless Internet veza u svakoj sobi. Srebrnac… Osim hotela na Kopaoniku za smestaj su u ponudi i vikend naselja. Hotel MOUNT. omogućavaju vam da ostanete u toku sa svime što vam je važno. odlicni saraund sistemi. unikatna izrada nameštaja. Rtanj. Bezične tastarure i pregled na plazma TV-u surfovanje internetom učinice izuzetno prijatnim.Novo otvoreni ekskluzivni Hotel MOUNT lociran je u blizini hotela Grand.

Apsolutno je ravnopravan sa svim evropskim ski centrima.U toku je znacajan rad na uvodenju u legalne tokove celokupnog privatnog smeštaja.Zakljucak Danas je Kopaonik znacajan planinsko turisticki centar koji je u posledljih godinama modernizovan znacajnim ulaganjima u žicare Kopaonika cime je u mnogome ubrzan prevoz skijaša i samim tim se postiglo na vecem zadovoljenju turista kao konzumenata usluga TC Kopaonika Lokalna samouprava je u velikoj meri zainteresovana za funkcionisanje Kopaonika u uslovima koji mu obezbeduje planski razvo. Svojom raznolikom ponudom Kopaonik je privlacna destinacija kako zimi tako i leti.j Dokaz tome je usvojen Detaljni regulacioni plan Suvog rudišta. 13 . ZAGARANTOVAN sneg. što bi znacajno doprinelo boljoj i jasnijoj slici o smeštajnim kapacitetima Kopaonika . dobra zabava. odlično skijanje i brojni popusti dočekaće turiste koji odluče da odmo provedu na Kopaoniku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful