PEMBAJAAN KELAPA SAWIT

Pembajaan merupakan komponen kos penanaman yang paling tinggi (50-60%) dalam sesuatu operasi ladang. Banyak ladang yang telah berjaya meningkatkan hasil melalui kualiti pembajaan yang baik. Namun begitu tidak kurang juga ladang-ladang yang telah membelanjakan wang yang banyak untuk jenis baja yang difikirkan terbaik, kerja percontohan daun/tanah serta analisis dan mengubahsuai kadar baja yang ditabur tetapi tidak memanfaatkan usaha-usaha ini disebabkan kelalaian dan penyeliaan yang tidak sempurna atau menyeluruh di ladang KESALAHAN-KESALAHAN YANG SERING DITEMUI DI LADANG
y

y y y y y y

Kaedah penaburan baja tidak betul. Baja tidak ditabur rata tetapi bertompok-tompok dalam bulatan pokok. Ini boleh menyebabkan kerosakan pada akar tanaman dan mengundang kepada kehilangan baja melalui air larian permukaan dan larut resap. Masa pembajaan tidak betul iaitu dilakukan pada musim kering ataupun musim hujan. Kadar baja tidak mencukupi terutama pada kawasan tanaman muda dan yang berpotensi untuk berhasil tinggi akibat daripada penyeliaan yang tidak sempurna. Ketidakseimbangan baja yang ditabur iaitu jenis baja ditabur tidak mengikut keperluan pokok. Salah tempat perletakan baja. Kesuburan pokok diatasi secara mudah iaitu dengan meningkatkan kadar baja berbanding dengan untuk memperbaiki sifat fizikal atau saliran tanah terlebih dahulu. Pelepah pokok sawit yang belum matang kerap kali dicantas secara berlebihan menyebabkan baja yang ditabur banyak tertumpu untuk pembentukan vegetatif pokok berbanding untuk pembentukan bahagian reproduktif seperti bunga dan tandan buah.

KEPERLUAN ZAT NUTRIEN PADA POKOK SAWIT A. Nutrien Utama 1. Nitrogen (N)
y y

Penting dalam pembentukan klorofil, protin dan beberapa enzim dalam tumbuhan. Memberi kesan terhadap luas permukaan daun, warna daun dan kadar penghasilan daun. Kekurangan N amat nyata pada pokok sawit muda yang ditanam pada kawasan berprofil cetek, berpasir ataupun tanah yang tidak bersaliran baik. Sumber baja N contohnya ammonium sulfat (21%N), urea (46%N), dan ammonium nitrate (34%N).

2. Fosforus (P)
y y

Kekurangan P boleh menyebabkan pertumbuhan palma terbantut, pelepah pendek, ukurlilit batang dan saiz tandan kecil. Bagaimanapun, kandungan P secara berlebihan dalam palma boleh menindas pengambilan kuprum (Cu) dan zink (Zn).

Kandungan K yang berlebihan dalam palma boleh menjejaskan kandungan minyak dalam tandan. daun pelepah kecil. Kalium (K) y y y Kandungan K yang cukup boleh meningkatkan ketahanan pokok sawit terhadap serangan penyakit dan musim kemarau serta boleh meningkatkan bilangan dan saiz tandan. daun kerinting (crinkled leaf). Sumber K adalah seperti MOP (60% K2O) dan abu tandan (bunch ash) (30-40% K2O). P dan unsur mikro oleh palma. Sumber Mg adalah seperti Kieserite (27% MgO) dan GML (18-20% MgO). Sumber: GML (18 ± 20% MgO) B. Kekurangan K pada palma kerap berlaku pada tanah berpasir dan gambut. 4. Tanda-tanda kekurangan K adalah bintik-bintik oren (orange spotting) pada daun dan dalam keadaan teruk hujung daun menjadi kering. 5. Hanya diperlukan pada tanah berasid dan gambut untuk mengurangkan keasidan tanah dan seterusnya meningkat penyerapan nutrien lain seperti N. Keperluan Ca oleh pokok sawit dapat dipenuhi secara tidak langsung dengan pemberian baja fosfat (RP) dan kapur (GML) kerana kedua-duanya mengandungi Ca. Mikro Nutrien 1. daun berbentuk tulang ikan (fish-bone leaf) dan cacat hujung daun (blind leaf).y Sumber baja fosforus contohnya CIRP (35% P2O5). Kandungan K dan Ca yang tinggi dalam tanah boleh menjejaskan pengambilan Mg oleh palma. Boron (B) y Kekurangan boron menyebabkan rupabentuk daun tidak normal seperti daun bercangkuk (hooked leaf). Magnesium (Mg) y y y y y Magnesium adalah elemen utama dalam klorofil dan sangat penting untuk kecekapan fotosintesis. Kekurangan Mg kerap berlaku pada tanah berpasir dan sangat berasid. Kalsium (Ca) y y y Keperluan Ca tidak begitu ketara pada tanaman sawit.merendahkan kandungan boron (B) dan magnesium (Mg) dalam palma.Selain itu ia juga berperanan untuk metabolisma fosfat. . Dalam keadaan teruk hujung dan keseluruhan pelepah bawah akan berwarna kuning/oren dan menjadi kering. respirasi tumbuhan dan pengaktifan enzim. TSP (46% P2O5) dan Gafsa (29% P2O5) 3. Daun pada pelepah tua yang terdedah pada matahari akan menjadi kuning/oren bermula pada tepi lai daun.

Kekerapan Penaburan y Bergantung kepada topografi ladang. jumlah hujan tahunan. 2. Kadar Baja y Bergantung kepada umur pokok dan potensi hasil sesuatu kawasan. Juga dikenali sebagai 'mid-crown chlorosis'. Kekurangan B juga berkaitan dengan kandungan N. 4. Gejala yang teruk menyebabkan pucuk/daun pelepah muda menjadi pendek. 3. K dan Ca yang tinggi dan tidak seimbang pada pokok sawit. jenis tanah.y y y Keperluan B pada palma meningkat apabila pendebungaan sawit bertambah baik dengan bantuan agen pendebungaan seperti Elaeidobius kamerunicus. 5. Masa Penaburan y Elakkan aplikasi baja pada musim panas berpanjangan atau musim hujan. Kuprum (Cu) y y y y Kekurangan Cu berlaku pada pokok sawit yang ditanam pada tanah gambut atau sangat berpasir. Zink (Zn) y y Kekurangan Zn kerap berlaku pada tanah gambut dan boleh menjejaskan pembentukan vegetatif dan reproduktif palma. 3. lorong pelepah atau teres . kuning dan akhirnya kering. Sumber Zn adalah seperti zink sulfat FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN NUTRIEN OLEH POKOK SAWIT 1. Tempat Perletakan Baja y Bergantung kepada umur pokok dan topografi iaitu baja ditabur samada di bulatan. dan jenis baja. Daun pelepah bawah kekuningan dan dikenali sebagai 'peat yellow'. Sumber Cu adalah seperti kuprum sulfat. Sumber B: Pelbagai sumber sodium borate seperti HGFB (46-48% B2O3) 2. Kaedah Penaburan y Manual iaitu samada di bulatan atau baris pelepah.

. Dua komponen yang perlu diberi perhatian iaitu komposisi nutrien dalam baja dan peratusan kelembapan pada baja. e) Meninggikan pH tanah berasid melalui pengapuran untuk meningkatkan kadar pertukaran kation (CEC). Kualiti Baja y y y Baja yang tidak berkualiti mempunyai kadar nutrien yang lebih rendah daripada yang sepatutnya dan jika tidak diambil perhatian menyebabkan pokok tidak mendapat zat nutrien yang cukup dan kerugian pada pihak ladang. Unsur N. Kehilangan melalui larut resap boleh dikurangkan secara: a) Aplikasi sesuatu jenis baja dipecahkan kepada beberapa pusingan. K dan Mg adalah nutrien utama yang boleh hilang melalui larut resap. d) Sungkupan dengan tandan kosong untuk meningkatkan kandungan organik tanah.6. Pemeruwapan (volatilisation) y Berlaku pada baja berunsur N seperti Urea. Oleh itu setiap jenis baja yang diterima perlu disampel untuk analisa kedua-dua komponen berkenaan sebelum baja tersebut diaplikasi ke ladang FAKTOR-FAKTOR KEHILANGAN NUTRIEN 1. c) Mengelakkan pembajaan pada bulan-bulan yang hujan tinggi iaitu hujan melebihi 250 mm per bulan atau bilangan hari hujan melebihi 15 hari per bulan. Larut resap (leaching) y y y Kerap berlaku pada kawasan tanah berpasir dan menerima hujan tinggi. 3. Persediaan Awal Ladang Tidak Betul y Berlaku hakisan di ladang secara meluas menyebabkan kehilangan banyak tanah atas (topsoil) 2. c) Aplikasi baja N dipecahkan kepada beberapa pusingan. b) Menabur rata baja pada kawasan akar aktif tanaman untuk meningkatkan kadar serapan. Boleh dikurangkan melalui: a) Aplikasi baja berunsur N (urea) pada bulan lembap b) Baja N yang ditabur ditutup dengan tanah (raking in).

pembajaan. suhu. Kehilangan nutrien melalui hakisan dan air larian permukaan boleh dikurangkan secara: a) Aplikasi baja dibahagikan kepada beberapa pusingan. Zat Nutrien Diikat Oleh Tanah (Fixation) Contohnya: a) Nitrogen (N) diikat oleh tumbuhan kekacang ataupun mikrob untuk proses pereputan bahan organik. cahaya). Hakisan y y Melibatkan kehilangan tanah atas dan zat nutrien yang terkandung bersamanya. b) Aplikasi baja fosforus (P) secara jalur (band application). KESIMPULAN y y y Peningkatan penghasilan BTS bergantung kepada beberapa faktor seperti tanah. d) Sungkupan permukaan tanah dengan pelepah yang dicantas ataupun tandan kosong. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pembajaan adalah: a) Kaedah membaja b) Masa penaburan c) Kadar pembajaan d) Persaingan rumpai e) Bilangan dirian pokok f) Serangan perosak & penyakit . di atas pelepah ataupun di luar bulatan pokok iaitu kawasan akar aktif untuk mengurangkan sentuhan baja dengan tanah. Proses pengikatan ini boleh dan akan dikurangkan apabila: a) Bahan organik telah terurai sepenuhnya dan unsur N dibebaskan secara mineralisasi. e) Penggunaan ban (soil bund) ataupun 'silt pit' untuk memperlahan dan memerangkap aliran air pada kawasan teres 5. Oleh kerana baja merupakan komponen kos yang tinggi dalam operasi perladangan sawit. c) Melakukan pengapuran pada tanah pH rendah. cuaca (hujan. kualiti baja dan keberkesanan pembajaan janganlah dipandang ringan oleh pihak pengurusan. b) Kekalkan penutup bumi yang baik dalam ladang c) Penggunaan tandan kosong ataupun pelepah yang dicantas sebagai sungkupan d) Pembinaan teres dan tapak tanaman yang baik pada kawasan berbukit. b) Fosforus (P) diikat oleh tanah yang kaya dengan unsur Fe dan Al. amalan agronomi dan tahap pengurusan ladang.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful