2008

consumentenproducten consumerproducts omgevingsinrichting en verkeer public design and traffic professionele producten commercial products voeding en retail food and retail projectinrichting non domestic interior products * * special awards * *

goed industrieel ontwerp | good industrial design awards

erkenningen

jury jury

2008
goed industrieel ontwerp | good industrial design awards

erkenningen

comité van aanbeveling | comittee of recommendation Harm Boomsma (voorzitter Booosting | chairman Booosting) Cees de Bont (decaan Faculteit Industrial Design tu Delft | dean Faculty of Industrial Design Engineering Delft University of Technology) Peter van Dam (voorzitter idc, Industrial Design Centre | chairman idc) Henny Groeneweg (voorzitter cbm | chairman cbm) Loek Hermans (voorzitter mkb Nederland | chairman mkb Nederland) Jan Kamminga (voorzitter fme/cwm | chairman fme/cwm) Hans Kamphuis (voorzitter novu, directeur deb – Den Haag | chairman novu, director deb) Kees Ruijter (directeur Onderwijs Industrial Design Engineering van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de tu Twente | director of Industrial Design Engineering University of Twente) Gerrit Schilder (voorzitter bni | chairman bni) Marcel Speller (bestuursvoorzitter dmn | chairman dmn) Michaël van Straalen (voorzitter Koninklijke Metaalunie | chairman Koninklijke Metaalunie) Rob Vermeulen (voorzitter lda | chairman lda) Maarten de Vries (voorzitter pdma | chairman pdma)

2 ⁄ 2 GIO AWARDS

inhoud content

voorwoord | preface jury | jury consumentenproducten | consumer products omgevingsinrichting en verkeer | public design and traffic professionele producten | commercial products projectinrichting | non-domestic interiors voeding en retail | food and retail special awards ranglijsten | rankings register erkenningen | awards index designlink | about designlink netwerkpartners | partners

5 7 11 47 53 65 81 85 99 100 103 105

Tentoonstelling ioN Erkenningen tijdens de Efficiency Beurs (1986)

onder: Toenmalig Minister van Economische Zaken Rudolf de Korte neemt het eerste exemplaar van de catalogus in ontvangst. Vlnr: onbekend, Rudolf de Korte (Minister van Economische Zaken), Ed Vroom (directeur Gispen), Rogier de la Rive Box (directeur ioN), van den Akker (directeur vifka) Foto’s: archief Hans Kamphuis

4 ⁄ 5 GIO AWARDS

voorwoord preface

in 1986 werden ze voor het eerst uitgereikt, als ‘ioN Erkenningen’ gingen ze vele jaren door het leven. Later werden ze omgedoopt tot ‘Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp’ en onder die naam, of kortweg ‘gio’s’ vormen ze met ingang van dit jaar weer het pronkstuk in de prijzenkast van menig ontwerper of opdrachtgever. Design staat in de belangstelling en dat is een understatement. Maar in de publiciteit legt het mainstream design het ruimschoots af tegen ‘limited editions’ of andere, vaak spraakmakende vormen van design. Dat is jammer en doet de economische relevantie van design geen recht. Deze constatering vormde de aanleiding voor Designlink om de in 2001 gestopte maar uiterst succesvolle gio weer in het leven te roepen. Een goed zaak vinden vooral ook de inzenders want Nederland designland kan natuurlijk niet onderdoen voor Italië met z’n Compassi d’Oro, Duitsland met z’n Red Dots en if-Awards en de Verenigde Staten met idea Awards. En ze stuurden in. En droegen bij. Want het zij nog maar eens en met nadruk gesteld; de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp worden geheel gedragen door de keten! En ook nu weer blijkt dat er in Nederland veel en degelijk designvakwerk wordt bedreven. Producten die enerzijds een waardige afspiegeling vormen van de hoge kwaliteit van de, inmiddels vele designopleidingen en anderzijds een bewijs vormen van de kracht van design. Ook in de markten waar zo’n investering minder voor de hand ligt. Designlink is ook dit jaar weer veel dank verschuldigd aan de jury op wiens autoriteit de Erkenningen zijn gebaseerd. Ieder van hen was verantwoordelijk voor een van de beoordelingscriteria en de meest onderscheidende inzending werd bekroond met een Special Award. Dit jaar besteedden zij extra veel aandacht aan materiaal-innovatie, een aspect van productontwikkeling dat steeds belangrijker wordt voor het onderscheidend vermogen in de markt. gerbrand bas
directeur designlink

The Good Industrial Design Awards were established in 1986 and continued to be presented for many years under the name ‘ioN Erkenningen’ (short for Industrial Design Awards). They were later renamed Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp (Good Industrial Design Awards). Under this name, or ‘gio s’ for short, they will again take pride of place this year in the show cabinet of many a designer and commissioning organisation. To say that design is currently in the spotlight is something of an understatement. Yet in publicity on the subject, mainstream design is often eclipsed by ‘limited editions’ or other forms of high profile design. This is regrettable, and also ignores the economic relevance of design. It was this that prompted Designlink to re-establish the highly successful gios, which were last awarded in 2001. The entrants in particular welcomed the resurrection of the awards; after all, ‘Netherlands Designland’ cannot be seen to lag behind Italy with its Compassi d’Oro, Germany with its Red Dots and if Awards and the United States with its idea Awards. The applications flooded in and the candidates themselves contributed advice and input. All of which goes to show that the Good Industrial Design Awards are strongly supported and endorsed by the industry itself. The response once again shows just how much talented and original design work is being done in the Netherlands. Products that are a worthy reflection of the high quality of the design courses available in this country and also show firm evidence of the strength of design, including in markets where investment in design may be less obvious. Designlink is once again immensely grateful to the members of the jury, on whose expertise and authority these awards rely. Each member was responsible for one of the evaluation criteria, and the most distinguished overall entry was given a Special Award. This year, the jury focused extra attention on material innovation, an aspect of product development which has already become more important than its capacity simply to distinguish a product in the market. gerbrand bas director designlink

Vlnr: John Venneman, Jan Carel Diehl, Annelies de Leede, Wim Poelman, Michel Krechting

6 ⁄ 7 GIO AWARDS

jury jury

Prof. Dr. Ir.Wim Poelman (voorzitter) Wim Poelman (1948) behoort tot het illustere gezelschap van de eerste twintig alumni van de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft. Hij was ondermeer intensief betrokken bij de oprichting van de Stichting Industrieel Ontwerpen Nederland (ioN), de instelling van de ioN Erkenningen, de voorloper van de latere Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp, de oprichting van het tijdschrift Industrieel Ontwerpen en het vaktijdschrift Product, waar hij als redacteur nog steeds aan is verbonden. Recent vervulde hij het lectoraat ‘Product Design & Engineering’ aan de Hogeschool van Utrecht, was hij universitair hoofddocent ‘Productdevelopment’ aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en in het najaar van 2008 aanvaardt hij een leerstoel ‘Productrealisatie’ aan de Universiteit Twente. Wim Poelman promoveerde in 2005 op het proefschrift ‘Technology Diffusion in Product Design’. Hij is coauteur van de Trilogie Industriële Productontwikkeling. Annelies de Leede Na haar werk als adviseur bij de Concernstaf Kunst en Vormgeving van ptt Nederland en nadat zij haar eigen industrieel ontwerpbureau oak had, was Annelies de Leede (1958) oprichter en hoofd van de afdeling Industrieel Ontwerp aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Tijdens een werkperiode bij het Europees Keramisch Werk Centrum ekwc te Den Bosch deed zij onderzoek naar de mogelijkheden om keramiek te recyclen. Sinds februari 2008 is zij teamleider van de studierichting Industrieel Productontwerpen van de Haagse Hogeschool. Michel Krechting Michel Krechting (1953) studeerde in 1977 als productontwerper af aan de richting Productontwerp van de Akademie voor Industriële Vormgeving, de huidige de Design Academy. Hij was eerder als partner verbonden aan van Dijk/Eger/Associates, het huidige Well Design en was 10 jaar algemeen directeur van Lumiance, nu Havells Sylvania Fixtures Netherlands. Michel Krechting was kroonlid van de Raad voor de Kunst en als bestuurslid onder meer verbonden aan de kio en de Stichting Goed Industrieel Ontwerpen. Sinds december 2007 is hij algemeen directeur van gmg in Gouda.

Professor Wim Poelman (chairman) Wim Poelman (1948) is a member of that illustrious first 20 alumni of the Faculty of Industrial Design at Delft University of Technology. He was closely involved in the foundation of the Netherlands Industrial Design Foundation (ioN), the establishment of the Industrial Design Awards, the precursor of the Good Industrial Design Awards, and the creation of the Industrial Design journal and the trade magazine Product, with which he is still involved as editor. He has recently held the post of Lecturer in Product Design & Engineering at the Hogeschool Utrecht, was Reader in Product Development in the Faculty of Architecture and Construction Engineering at Delft University of Technology and in autumn 2008 took up the post of Professor of Product Realisation at the University of Twente. Wim Poelman obtained his doctorate in 2005 with the thesis ‘Technology Diffusion in Product Design’. He is co-author of the Industrial Product Development Trilogy. Annelies de Leede Following a period as advisor for the Art and Design Unit at ptt Nederland and the establishment of her own industrial design consultancy oak, Annelies de Leede (1958) set up and headed the Industrial Design Department at Utrecht School of the Arts. During a sabbatical at the European Ceramic Work Centre (ekwc) in Den Bosch, she studied the possibilities for recycling ceramics. Since February 2008 she has been team leader of the Industrial Product Design course at the Haagse Hogeschool. Michel Krechting Michel Krechting (1953) graduated in 1977 as a product designer from the Product Design Course at the Academy for Industrial Design, now the Design Academy. He was previously a partner at van Dijk/Eger/Associates, now Well Design, and for 10 years was General Manager of Lumiance, now Havells Sylvania Fixtures Netherlands. Michel Krechting has been a Crown-appointed member of the Arts Council and is a board member of the kio and the Good Industrial Design Foundation. He has been General Manager of gmg in Gouda since December 2007.

Dr. Jan Carel Diehl Jan Carel Diehl (1969) studeerde in 1994 als Industrieel Ontwerper af aan de Technische Universiteit Delft. Na enkele jaren werkzaam als Ecodesign consultant is hij nu als universitair docent ‘Design for Sustainability’ verbonden aan de Faculteit van het Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft. Vanuit zijn huidige positie adviseert en ondersteunt hij bedrijven en organisaties op het gebied van duurzame innovaties voor de opkomende markten. Daarnaast is hij medeauteur van o.a. de door de United Nations Environment Program (unep) gepubliceerde ‘Design for Sustainability (D4S)’ manual. John Venneman John Venneman (1956) studeerde in 1980 als productontwerper af aan de Akademie voor Industriële Vormgeving, de huidige de Design Academy. In twee periodes van in totaal 24 jaar was hij in diverse functies werkzaam bij Gispen in Culemborg. Tussendoor werkte hij een aantal jaren voor Lumiance en Raak. Sinds september 2007 is hij als adjunct-directeur bij op ten noort blijdenstein, architecten en adviseurs in Utrecht verantwoordelijk voor huisvestingsadvies.

Jan Carel Diehl Jan Carel Diehl (1969) graduated in 1994 as an industrial designer from Delft University of Technology. Following one or two years as an eco-design consultant, he is now attached to the Faculty of Industrial Design at Delft University of Technology as Lecturer in Design for Sustainability. In his current position, he advises and supports companies and other organisations on sustainable innovations, mainly for emerging markets. He is co-author of the United Nations Environment Programme’s (unep) Design for Sustainability (D4S) Manual. John Venneman John Venneman (1956) graduated in 1980 as a product developer from the Academy for Industrial Design, now the Design Academy. He held various posts at Gispen in Culemborg for two periods lasting a total of 24 years. During this time, he also spent some years working for Lumiance and Raak. Since September 2007 he has been Deputy Director at op ten noort blijdenstein architects and consultants in Utrecht, where he is responsible for accommodation issues.

8 ⁄ 9 GIO AWARDS

10 ⁄ 10 GIO AWARDS

consumentenproducten

consumerproducts

Ferm 7,2 V lithium-ion driver
oplaadbaar elektrisch gereedschap | rechargeable electrical tools inzender entered by: Brandes en Meurs Industrial Design bv contact contact: Michiel Meurs, 030 2310206, info@brandesenmeurs.nl, www.brandesenmeurs.nl ontwerper(s) designer(s): Brandes en Meurs industrial design bv opdrachtgever client: Ferm bv

De 7,2V schroef/boormachine heeft twee ingebouwde lithium-ion cellen en is voorzien van een acculading-indicator en van een spotlight in de voet om de werkplek te verlichten. Boven op het apparaat bevindt zich een magnetisch plaatje voor het vasthouden van schroeven terwijl schroef- en boorbits in het laadstation kunnen worden opgeborgen. | The 7,2 V screw/drill has two in-built lithium ion cells, a battery charging indicator and a spotlight in the base to illuminate the working area. On top of the device is a magnetic plate for holding screws, while the screw and drill bits can be stored in the loading station.

12 ⁄ 13 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Slowcooker
pan/stoofpot | pan/stewing pot inzender entered by: Koninklijke Van Kempen & Begeer contact contact: R. Freriks, 079 3680580, info@royalvkb.com, www.kempen-begeer.nl ontwerper(s) designer(s): Margriet Foolen producent manufacturer: bk

De Slowcooker is een combinatie van de Marokkaanse tajine en de oer-Hollandse aardewerken stoofpot. Verse ingrediënten gaan zonder toevoeging van olie of andere vetten in de Slowcooker en krijgen in de oven alle tijd om te garen en hun smaak af te geven. Hiermee sluit het product aan op de groeiende trend van Slow cooking. | The Slowcooker is a cross between a Moroccan tagine and a traditional Dutch earthenware stew pot. Fresh ingredients are placed in the Slowcooker without oil or fat and are given plenty of time to cook gently in the oven and release their flavour. This product thus ties in with the growing trend for slow cooking.

Jamie Oliver serie keukenproducten
keukenproducten | kitchen products inzender entered by: Ontwerpwerk bv contact contact: 070 3132020, b.bagchus@ontwerpwerk.com, www.ontwerpwerk.com ontwerper(s) designer(s): Ontwerpwerk opdrachtgever client: Merison

Serie van 24 keukenproducten voor het label Jamie Oliver in opdracht van de Nederlandse licentiehouder bestaande uit verschillende kommen, een vergiet, voorraaddozen, afsluitbare maatbekers, snijplanken, peper en zoutmolen, messen en een messenblok. Het hoofdmateriaal is melamine (vergiet en bowl) bamboe (snijplanken) terwijl de messen zijn gemaakt van roestvrij staal met een enigszins zacht rubberen (polyurethaan) handgreep. | Series of 24 kitchen products sold under the Jamie Oliver label for the Dutch license-holder, and consisting of a range of bowls, a colander, food containers, sealable measuring jugs, chopping boards, pepper and salt mills, knives and a knife block. The chief materials used are melamine (colander and bowl) and bamboo (chopping boards), while the knives are made of stainless steel with a slightly soft rubber (polyurethane) grip.

14 ⁄ 15 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Nut Cracker
notenkraker | nut cracker inzender entered by: Koninklijke Van Kempen & Begeer contact contact: R. Freriks, 070 3837103, info@royalvkb.com, www.kempen-begeer.nl ontwerper(s) designer(s): Ineke Hans producent manufacturer: Royal vkb

Deze innovatieve notenkraker kraakt de noot door middel van het aandraaien van het deksel. De gebruiker kan het kraken volgen in de transparante container en heeft minder kracht nodig. Verbrijzelde noten en wegspringende bast behoren tot het verleden. Het product is vervaardigd van hoogwaardig kunststof en verkrijgbaar in diverse kleuren. | This innovative nut cracker cracks the nut with a simple twist of the lid. The user can watch what’s going on in the transparent container and doesn’t need to exert much pressure. No more bits and pieces of nut flying past your eyes. The product is made of high-grade plastic and comes in various colours.

Jar Tops
bewaarproducten | storage products inzender entered by: Koninklijke Van Kempen & Begeer contact contact: R. Freriks, 079 368580, info@royalvkb.com, www.kempen-begeer.nl ontwerper(s) designer(s): Jorre van Ast producent manufacturer: Royal vkb

Glazen conservenpotten zijn er in vele maten en soorten, daarentegen behoort het schroefdraad van de deksels vaak tot hetzelfde systeem (Twist-Off standaard). Met deze functionele Jar tops kan aan de meeste van die potjes een nieuwe functie worden gegeven. De deksels stimuleren niet alleen het hergebruik maar bieden de consument de mogelijkheid tot het samenstellen van een unieke collectie. | Glass storage jars come in many shapes and sizes; on the other hand the screw caps often belong to one and the same system, the Twist-Off standard. Using these practical jar tops can therefore give many jars a new role. As well as encouraging re-use, the lids allow consumers to compile a unique collection.

16 ⁄ 17 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

KooZzzi
kruik | water Jar inzender entered by: Princess contact contact: A. Ouborg, 076 5217716, haydar.alsawad@princess.nl, www.princess.nl ontwerper(s) designer(s): Hunting Pink producent manufacturer: Princess

De KooZzzi wordt veilig verwarmd met een keramisch verwarmingselement, is snoerloos en doordoor een veilige vervanger van de traditionele heetwaterkruik. Zowel vormgeving als afwerking (een zachte rubber finishing) dregen bij aan een prettige belevering van het product. | The KooZzzi is safely heated by a ceramic heating element; it’s also cordless and thus a safe replacement for the traditional water-filled hot water bottle. Both the design and finish (soft rubber) contribute to its attractiveness and ease of use.

Pergamano Tool Set
hobby gereedschap | hobby tools inzender entered by: Bureau cq contact contact: Arvid Bouman, 06 41555373, arvid@bureaucq.com, www.bureaucq.com ontwerper(s) designer(s): Bureau cq opdrachtgever client: Pergamano

Pergamano pennen worden gebruikt voor het uitoefenen van perkamentkunst. Door redesign van het bestaande assortiment is niet alleen het gebruiksgemak voor de gebruikers verbeterd maar is het ook gelukt om deze bijzondere vorm van kunst een wat moderner imago mee te geven. | Pergamano pens are used in parchment craft decorations. A redesign of the existing range has not only made them easier to use but has also given this unusual art form a more ‘fun’ image.

18 ⁄ 19 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Fireblanket
blusdeken voor in de keuken | fire blanket for kitchen use inzender entered by: Kompane contact contact: K. van Beurden, 053 4347205, kompane@wxs.nl, www.kompane.nl ontwerper(s) designer(s): Design: Panton Deventer, engineering: jvs-3d Hoogeveen, productie: Life Safety Products opdrachtgever client: Kompane producent manufacturer: Life Safety Products

Deze nieuwe blusdeken is het resultaat van uitgebreid gebruikersonderzoek en onderscheidt zich door de eenvoudige en eenduidige wijze van bediening en vormgeving. De twee grote, duidelijk zichtbare handvatten laten geen misverstand bestaan over hun functie, beschermen de handen van de gebruiker en voorkomen paniek in de keuken. | This new fire blanket is based on extensive consumer research and is unusual for its simple and straightforward design and method of use. The two large, highly visible grips are self-evident, protect the user’s hands and help to prevent panic in the kitchen.

Tickner
tekenverwijderaar | tick remover inzender entered by: npk design contact contact: Wolfram Peters, 071 5141341, sderoode@npk.nl, www.npk.nl ontwerper(s) designer(s): npk design opdrachtgever client: Laboratory Tickner ag

Het spuiten van koelmiddel is een nieuwe en gepatenteerde manier om teken onschadelijk te maken waardoor het overbrengen van ziektes tijdens het verwijderen kan worden voorkomen. npk heeft het principe geïntegreerd met een innovatief en handig grijpmechanisme. De kunststof grijper is flexibel in de ene richting en stijf in de andere en sluit zich automatisch om de teek. | The spraying of coolant is a newly patented method for neutralising ticks to prevent the transfer of parasitic diseases during their removal. npk has now integrated the coolant spray with a useful and innovative extraction tool. The plastic grabber is flexible in one direction and inflexible in the other, automatically securing the parasite prior to removal.

20 ⁄ 21 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

plus system
transportsysteem voor fietsen | transport system for bicycles inzender entered by: npk design contact contact: Wolfram Peters, 071 5141341, sderoode@npk.nl, www.npk.nl ontwerper(s) designer(s): npk design opdrachtgever client: Hamax as

Het plus systeem is uniek in de manier waarop het verschillende accessoires combineert op de fiets, zonder gebruik van gereedschap. De kern van het systeem bestaat uit een bagagedrager die gebruikt wordt als standaard interface voor kinderzitjes maar waarop ook andere accessoires bevestigd kunnen worden. De tassen zijn perfect te gebruiken, ook met het zitje gemonteerd. De vormgeving van de accessoires sluit naadloos op elkaar aan. | The plus system is unique in that it combines a number of different accessories on a bicycle without the use of tools. The system is based around a luggage carrier which is used as a standard interface for child seats but to which other accessories can also be attached. The bags are easy to use, even when the seat is mounted on the carrier. The accessories are designed in such a way that they can fit together seamlessly.

Ferm Premium Power boormachine
oplaadbaar elektrisch gereedschap | rechargeable electrical tools inzender entered by: Brandes en Meurs Industrial Design bv contact contact: Michiel Meurs, 030 2310206, info@brandesenmeurs.nl, www.brandesenmeurs.nl ontwerper(s) designer(s): Brandes en Meurs industrial design bv opdrachtgever client: Ferm bv

Deze 18V boormachine, de eerste in de reeks van producten die allemaal gebruik maken van dezelfde lithium-ion accu, brengt professionele kwaliteit en kracht binnen het bereik van iedere doe-het-zelver. De nieuwe lay-out van de cellen maakte het mogelijk de accu grotendeels in het gereedschap te laten verdwijnen en alleen een smalle band zichtbaar te laten. Dit levert bij het ontwerp van alle volgende apparaten in de serie veel vormvrijheid op. | This 18V drill, the first in a series of products that are all using the same lithium ion battery, now brings professional quality and power within the range of the average do-it-yourself enthusiast. The new layout of the cells means that the battery can be largely concealed within the tool, with only a

22 ⁄ 23 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Auping avs
meubel | furniture inzender entered by: studiomom contact contact: Mars Holwerda, 06 54217035, mars.holwerda@studiomom.nl, www.studiomom.nl ontwerper(s) designer(s): Koninklijke Auping i.s.m. studiomom, Mars Holwerda en Alfred van Elk (voorheen studiomom, sinds 2007 Alfred van Elk Industrial Design) opdrachtgever client: Koninklijke Auping

De avs (Active Ventilation Support) -lijn van Auping is een nieuwe lijn bedbodems, matrassen en accessoires. Studiomom ontwierp het onderstel en een aantal onderdelen zoals de matraskoppeling in nauwe samenwerking met het teamvan Auping. | The avs (Active Ventilation Support) line by Auping is a new line of bed bases, mattresses and accessories. Studiomom designed the base and various other components, such as the mattress coupling, in close collaboration with the Auping team.

sem (Smart Electronic Mixing)
interieur/badkamer product | interior/bathroom product inzender entered by: Pilots Product Design contact contact: Hans de Gooijer / Wolter Prinsen, 020 4201333, caroline@pilotsdesign.nl, www.pilots.nl ontwerper(s) designer(s): Pilots Product Design opdrachtgever client: Vitra Bathrooms

De sem is een intelligente elektrische kraan die individuele voorkeursstanden onthoudt. De sem is makkelijk in het gebruik doordat er een goede balans is gevonden tussen de vertrouwde mechanische draaiknoppen en een intuitieve capacitieve interface. Deze gelaagde interface maakt het gebruik- en de kwaliteit van water inzichtelijk en draagt daardoor bij aan de bewustwording over het gebruik ervan. | The sem is an intelligent adjustable electric tap that can adopt a range of individual angles. It is easy to use since it achieves a clever balance between the familiar mechanical taps and an intuitive capacitive interface. This layered interface makes water use and quality more transparent, thus helping to make users more aware of their consumption levels.

24 ⁄ 25 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Puro
fietsaccessoire | bicycle pump inzender entered by: BooM consultancy contact contact: Willy Mooren, 070 3837103, Willy@BooMconsultancy.com, www.BooMconsultancy.com ontwerper(s) designer(s): BooMconsultancy Team opdrachtgever client: sks Germany

De Puro is een minipomp waarbij de techniek zonder concessies ondergeschikt is gemaakt aan de beleving. Door toepassing van een met een lipstick vergelijkbaar draaimechanisme, wordt het ventiel volledig afgesloten voor vocht en vuil. Door de in de zuigerstang ingebouwde drukmeter kan de spanning van de band worden gecontroleerd en daarmee de veiligheid van de berijder worden vergroot. | The Puro is a miniature bicycle pump in which technology is concealed by product perception. A screw mechanism similar to that used in lipsticks is used to completely seal the valve from water and dirt. A pressure metre built into the piston rod keeps a check on tyre pressure, increasing the cyclist’s safety.

Skil boormachine
boormachine | drill inzender entered by: flex/ the innovationlab contact contact: Jeroen Verbrugge, 015 2756666, c.wolters@flex.nl, www.flex.nl ontwerper(s) designer(s): flex/ the innovationlab opdrachtgever client: skil Europe bv

De boormachine is verkrijgbaar in een 710 watt en 900 watt uitvoering en valt direct op door de positie van de handgreep die volledig in de lijn van de beweging van het boren achter op de boormachine is geplaatst. Na gebruik wordt het snoer om het apparaat heen gerold en wordt het uiteinde vastgezet in een cable clip. | This drill is available in a 710 watt and 900 watt model and is visually striking due to the fact that the hand-grip is situated directly behind the drill in line with the movement of the bit. After use, the cable is rolled round the device and the end is secured by a cable clip.

26 ⁄ 27 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Gutmann Futura
afzuigkap | Extractor hood inzender entered by: VanBerlo contact contact: Thomas Paulen, 040 2929090, www.vanberlo.nl ontwerper(s) designer(s): VanBerlo opdrachtgever client: Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH

De Futura is de eerste afzuigkap die na gebruik met een druk op de knop, onzichtbaar in het werkblad verdwijnt. Het hoogwaardige, minimalistische ontwerp bestaat uit roestvrijstalen en glazen elementen. Door de innovatieve randafzuiging in combinatie met metalen vetfilters wordt een perfecte ventilatie gegarandeerd. | The Futura is the first extractor hood which, at the press of a button, disappears into the kitchen counter when not in use. Its high quality, minimalist aesthetic is based on a combination of stainless steel and glass with innovative edge suction, which, in conjunction with the use of metal condensation filters, guarantees perfect ventilation.

Sportzolen Sara Lee
sportzooltjes | sport soles inzender entered by: Fabrique Communicatie en Design contact contact: Gert Hans Berghuis, 015 2195600, info@fabrique.nl, www.fabrique.nl ontwerper(s) designer(s): Fabrique Communicatie en Design; Chris van Diemen opdrachtgever client: Sara Lee

Iedere sport vereist een andere manier van bewegen. De bewegingen van de drie verschillende sporten (aerobics, running en racketsporten) zijn uitgebreid geanalyseerd en de uitkomsten werden vertaald naar drie verschillende sportzolen. De functionaliteit is op een speelse manier zichtbaar gemaakt met een op de doelgroep afgestemd vrolijk gekleurd design. | All sports are based on a series of different movements. The movements used in three of these (aerobics, running and racket sports) were extensively analysed and the results used as input for the design of three different sport soles. The functional aspects of each are playfully reflected in the choice of a distinctive colourful design for each target group.

28 ⁄ 29 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Café Invento
koffiezetter | coffee machine inzender entered by: studiomom contact contact: Mars Holwerda, 06 54217035, mars.holwerda@studiomom.nl, www.studiomom.nl ontwerper(s) designer(s): Mars Holwerda (studiomom), Alfred van Elk (voorheen studiomom, sinds 2007 Alfred van Elk Industrial Design) opdrachtgever client: Inventum Holland bv

De Café Invento heeft de vorm van een ‘wand’ waardoor het apparaat niet alleen weinig plaats inneemt op het aanrechtblad maar zich bovendien nadrukkelijk onderscheid van soortgelijke producten. Het waterreservoir bevindt zich aan de zijkant en is daardoor eenvoudig bereikbaar. De Café Invento is het eerste consumentenproduct waarin Protact, een kunststofgecoat verpakkingsstaal, wordt toegepast. | The Café Invento’s flat wall shape is both compact and highly distinctive. The water reservoir is located on the side, making it easier to access and remove. The Café Invento is the first consumer product to use Protact, a plastic-coated packaging steel.

Philips 190cw8 lcd Monitor
lcd monitor | lcd monitor inzender entered by: Philips Design contact contact: Stefano Marzano, 040 2759066, Annemieke.Strous@philips.com, www.design.philips.com ontwerper(s) designer(s): Philips Design producent manufacturer: Royal Philips Electronics

De Philips 190cw8 lcd Monitor is een 19 inch instapmodel lcd monitor die het mogelijk maakt om diverse accessoires zoals een webcam en decoratieve objecten te bevestigen aan het frame. In tegenstelling tot de kabels blijven deze wel in het zicht van de gebruiker en binnen handbereik terwijl het werkoppervlak netjes blijft. | The Philips 190cw8 lcd Monitor is a 19-inch fully immersive lcd monitor which allows various accessories to be attached to the frame, such as a webcam and decorative items. Unlike the cables, these accessories remain fully visible and within reach of the user while keeping the work surface clear.

30 ⁄ 31 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

henk Travelfriend
exclusieve reiskoffer | Exclusive travel case inzender entered by: Spark design & innovation contact contact: Robert Barnhoorn, 010 2445777, r.barnhoorn@sparkdesign.nl, www.sparkdesign.nl ontwerper(s) designer(s): Spark design & innovation / henk opdrachtgever client: henk

De henk is het ultieme bagageproduct voor het absolute topsegment van de consumentenmarkt. De koffer is extreem functioneel, met één hand te bedienen, licht en zeer doordacht. Ruim 500 onderdelen zijn in de koffer verwerkt om de verschillende functies te kunnen vervullen. Het gewicht is, afhankelijk van de uitvoeringsvorm slechts 5 kg.De oplage van deze koffer is beperkt tot 3.000 stuks per jaar. De verkoopprijs start bij € 18.500 excl. btw. | The henk is the ultimate travel product for the absolute high-end of the consumer market. The case is extremely functional, can be operated with one hand, is light and incredibly well conceived. More than 500 components, performing various functions, are incorporated in the case. Depending on the model, the weight is only 5 kg. Output is limited to 3,000 a year. The price starts at € 18.500 excl. vat.

Digitale loep Compact+
digitale loep voor slechtzienden | digital magnifier for the visually impaired inzender entered by: Spark design & innovation contact contact: Robert Barnhoorn, 010 2445777, r.barnhoorn@sparkdesign.nl, www.sparkdesign.nl ontwerper(s) designer(s): Spark design & innovation opdrachtgever client: Optelec

De Compact+ van Optelec is een draagbare digitale loep voor gebruik door visueel beperkte mensen in alle leeftijdsgroepen. Het beeld wordt niet alleen vergroot maar ook verbeterd. Het apparaat stelt zichzelf scherp en voor moeilijk bereikbare plaatsen kan een snapshot worden gemaakt. Door de éénknopsbediening en de uitklapbare handgreep is bediening uiterst eenvoudig. | Optelec’s Compact+ is a portable digital magnifier for visually impaired people of all ages. The Compact+ not only magnifies but sharpens the image. It has an automatic focus and it can even make a snapshot of those hard to reach places. With one-touch operation and a foldable handle it’s extremely simple to use.

32 ⁄ 33 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Daalderop Close-in® Compact
keukenboiler | kitchen Boiler inzender entered by: First bv contact contact: Fred van Dijk, 053 4342624, info@firstbv.nl, www.firstbv.nl ontwerper(s) designer(s): First / Product Creation en Daalderop r&d opdrachtgever client: Daalderop

Deze veelzijdige plintboiler is klein, kan gemakkelijk binnen tien minuten én op diverse manieren geïnstalleerd worden. De boiler kan zowel liggend als staand worden toegepast en kan direct op de waterdruk aangesloten worden. Met een hot-fill aansluiting is het bovendien niet altijd nodig een inlaatcombinatie en een extra elektrische groep te installeren waardoor aanzienlijk op installatietijd kan worden bespaard. | This versatile plinth boiler is tiny and can easily be installed in a variety of ways in just ten minutes. It can be mounted both vertically and horizontally and connected directly to the water mains. Moreover, the hot-fill connection makes an inlet combination or extra electrical group unnecessary; this greatly reduces the installation time.

Grolsch Cheersch
huishoudelijk / vrije tijd | household / leisure inzender entered by: First / flex contact contact: Fred van Dijk, 053 4342624, info@firstbv.nl, www.firstbv.nl ontwerper(s) designer(s): First / Product Creation en flex/ the innovationlab opdrachtgever client: Grolsch Enschede

Om de Cheersch, een nieuw bierconcept van Grolsch , te laten werken wordt er gebruik gemaakt van een klein CO2 patroon dat er voor zorgt dat het bier met een aanzienlijke maar geluidloze straal kan worden getapt. Door de compacte maatvoering staat het product niet in de weg op het aanrechtblad en kan in de koelkastdeur worden gekoeld en bewaard. | Cheersch, Grolsch’s new beer concept, is based on a small CO2 cartridge which allows the beer to be dispensed in a steady yet soundless stream. The product’s compact dimensions mean that it does not get in the way on the counter and is small enough to be stored and chilled in a fridge door.

34 ⁄ 35 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Touring 1
reismand voor katten en honden | travel basket for cats and dogs inzender entered by: gbo design – engineering bvba contact contact: Eric Dumortier, +32(0)32331031, edumontier@gbo.be, www.gbo.be ontwerper(s) designer(s): gbo design – engineering bvba opdrachtgever client: savic

Door middel van de innovatieve ‘buckle’ verbinding worden de twee schaaldelen van deze kunststof reismand voor honden en katten met elkaar verbonden. Dit levert een vormaccent op dat terugkeert in het slot en de ergonomisch geïntegreerde draagbeugel. | The two halves of this plastic travel basket for cats and dogs are secured using innovative ‘buckle’ clips. This also provides a design accent which recurs in the lock and the integrated ergonomic carrying brace.

Alva bc 640
braille display en bediening voor blinden | braille display and controller for the visually impaired inzender entered by: Spark design & innovation contact contact: Robert Barnhoorn, 010 2445777, r.barnhoorn@sparkdesign.nl, www.sparkdesign.nl ontwerper(s) designer(s): Spark design & innovation opdrachtgever client: Optelec

De Alva bc 640 van Optelec is een electronische brailleleesregel voor braillevaardige computergebruikers in elke situatie. Deze compacte leesregel is volledig plug and play en communiceert draadloos of via usb met pda’s, smartphones of pc’s. Functionaliteit, vormgeving en user-interaction zijn ontwikkeld in nauw overleg met de gebruikers. Zowel visueel als ook tactiel zorgt het product voor een aantrekkelijke productbeleving. | The Alva bc 640 by Optelec is an electronic braille display and controller for braille-literate computer users in any situation. This compact controller is fully plug and play and communicates with pdas, smart phones or a pc wirelessly or via usb. Functionality, design and user-interaction have been developed in close consultation with the users, resulting in a product that is not only visually attractive but pleasing to the touch as well.

36 ⁄ 37 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Cooper
spray actuator voor aerosol bus | spray actuator for aerosol can inzender entered by: Plasticum Group bv contact contact: Jeroen Jonker, 013 4657465, i.vermeer@plasticumgroup.com, www.plasticumgoup.com ontwerper(s) designer(s): I&D Team Plasticum producent manufacturer: Plasticum

Cooper heeft een speciaal gevormde kamer en kanaal die bij drukopbouw een wervelende uitstroom in de vorm van een spray oplevert. De uitstroomopening is voor een optimale controle en performance tijdens het verstuiven direct boven de stijgbuis geplaatst. De actuator bestaat uit sechts één onderdeel van 20 to 25% minder materiaal dan haar voorgangers. | Cooper has a specially designed chamber and channel which emits an effervescent spray when pressure builds up. The spray opening is situated immediately over the riser pipe for optimum control and performance during spraying. The actuator consists of only one component which uses 20 to 25% less material than its predecessors.

Philips PhotoFrame Limited Edition 10ff2xle
photoframe | photoframe inzender entered by: Philips Design contact contact: Stefano Marzano, 040 2759066, annemieke. strous@philips.com, www.design.philips.com ontwerper(s) designer(s): Philips Design producent manufacturer: Royal Philips Electronics

De Philips PhotoFrame Limited Edition 10ff2xle is een speciale uitvoering van de 10 inch PhotoFrame™. De Limited Edition heeft een prachtig champagnekleurig metalen frame met mooie decoratieve details dat magnetisch op het photoframe wordt bevestigd. | The Philips PhotoFrame Limited Edition 10ff2xle is a special version of the Philips 10-inch PhotoFrame™. The Limited Edition has a magnificent champagne-coloured metal frame with attractive decorative details that are magnetically attached.

38 ⁄ 39 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Philips In-ear Noise Cancelling Headphones shn7500
koptelefoon | headphones inzender entered by: Philips Design contact contact: Stefano Marzano, 040 2759066, annemieke.strous@philips.com, www.design.philips.com ontwerper(s) designer(s): Philips Design producent manufacturer: Royal Philips Electronics

De Philips In-ear Noise Cancelling Headphones zijn ontworpen voor mensen die willen genieten van het beluisteren van muziek zonder achtergrondgeluid van vliegtuigen, treinen en bussen. Door middel van het bedieningselement aan het eind van de nekband kan het systeem worden geactiveerd en een reductie van het omgevingsgeluid van wel 80% worden gerealiseerd. | The Philips In-ear Noise Cancelling Headphones were designed for people who want to enjoy listening to music without background interference from aircraft, trains or buses. The system is activated by the control unit at the end of the neckband to reduce ambient noise by as much as 80%.

Philips LivingColors
sfeerverlichting | atmospheric lighting inzender entered by: Philips Design contact contact: Stefano Marzano, 040 2759066, annemieke.strous@philips.com, www.design.philips.com ontwerper(s) designer(s): Philips Design Team producent manufacturer: Royal Philips Electronics

De Philips LivingColors, resultaat van Philips High Design proces, is een krachtig led licht waarbij uit oneindig veel kleuren gekozen kan worden door op de bijgeleverde afstandsbediening een kleurencirkel te bewegen. Hierdoor kan voor iedere gelegenheid de juiste sfeer gecreëerd worden. De led lichtbron garandeert hoge efficiëntie en een lange levensduur. | Philips LivingColors, an achievement of the Philips High Design process, is a powerful led from which you can select an endless variation of colours using the remote control and colour wheel to create any atmosphere you wish. The led light source guarantees high efficiency and a long lifespan.

40 ⁄ 41 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Philips Arcitec
scheerapparaat | razor inzender entered by: Philips Design contact contact: Stefano Marzano, 040 2759066, annemieke.strous@philips.com, www.design.philips.com ontwerper(s) designer(s): Philips Design producent manufacturer: Royal Philips Electronics

Uit onderzoek is gebleken dat het gebied rond de hals de meeste problemen oplevert bij het scheren. Het ‘Flex & Pivot’ systeem van de Arcitec zorgt ervoor dat de drie scheerkoppen onafhankelijk van elkaar kunnen draaien en bewegen. Hierdoor is optimaal huidcontact mogelijk waardoor zelfs het meest moeilijk te bereiken nekhaar verwijderd kan worden. | Research has shown that the area around the neck is the most difficult to reach when shaving. Arcitec’s ‘Flex & Pivot’ system is based on three shaving heads pivoting independently of each other. This allows optimum skin contact and the removal of even the most difficult-to-reach neck hair.

Electrolux Ultra Silencer Green
stofzuiger | vacuum cleaner inzender entered by: Electrolux Home Products (Nederland) bv contact contact: A.R. Blom, 017 2468352, charlotte.hartmann@electrolux.nl, www.aeg.nl ontwerper(s) designer(s): intern | in house design design department o.l.v. producent manufacturer: Electrolux Home Products

Deze ecologisch verantwoorde stofzuiger is zwart omdat hij voor 55% uit hergebruikt materiaal bestaat. De 1250W motor verbruikt met behoud van zuigkracht mede dankzij een turbine met hoog rendement en een unieke ‘dust magnet’ zuigmond 33% minder energie dan een 2000 W stofzuiger en is bovendien stiller.. | This eco-friendly vacuum cleaner is black, reflecting the fact that 55% of the materials used in its manufacture are recycled. The 1250 watt motor is 33% more energy efficient than a 2000 watt vacuum cleaner whilst retaining the same suction power due to a high efficiency turbine and a unique ‘dust magnet’ suction nozzle. It’s also quieter.

42 ⁄ 43 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

aeg ProSteam condensdroger
witgoed | White goods inzender Entered by: Electrolux Home Products (Nederland) bv contact Contact: A.R. Blom, 017 2468352, charlotte.hartmann@electrolux.nl, www.aeg.nl ontwerper(s) Designer(s): Henrik Otto, svp Global Design, ab Electrolux Zweden producent Manufacturer: Electrolux Home Products

De innovatieve ProSteam droger van aeg is ontworpen om sneller een perfect strijkresultaat mogelijk te maken. Met speciale programma’s worden kreukels en vouwen voorkomen waardoor meer dan de helft van de behandelde kleding zonder strijken kan worden gedragen. aeg ProSteam is een condensdroger met 2 motoren waarmee ook zijde en wol kunnen worden gedroogd. | aeg’s innovative ProSteam dryer is designed to produce perfectly ironed clothes more quickly. Special programmes have been devised to prevent creases and folds. As a result, more than half the clothing treated requires no ironing. The aeg ProSteam is a dual motor steam dryer which can even be used to dry silk and wool.

sqrl pro skate bike
speelgoed | toys inzender entered by: Van der Veer designers contact contact: 0345 652110, peter@vanderveerdesigners.nl, www.gazelle.nl ontwerper(s) designer(s): Rik de Reuver, Joep Trappenburg opdrachtgever client: Nakoi

De sqrl pro (spreek uit als Skwirrel, het Engelse woord voor eekhoorn) is een speelobject dat als een fiets wordt aangedreven maar als een scateboard wordt gestuurd. Sturen gebeurt doorhet zijdelings te verleggen van het zwaartepunt. Mede door dit het gebruik van dit soort speelgoed wordt het buitenspelen en bewegen weer aantrekkelijk. | The sqrl pro (pronounced like Squirrel) is a toy which is propelled like a bicycle but steered like a skateboard. Steering is achieved by tipping the centre of gravity sideways. These types of toys/leisure items help to make physical exercise and outdoor play more attractive.

44 ⁄ 45 GIO AWARDS

consumentenproducten consumer products

Orange Innergy
elektrische fiets | electrically-powered bicycle inzender entered by: Van der Veer designers contact contact: 0345 652110, peter@vanderveerdesigners.nl, www.vanderveerdesigners.nl ontwerper(s) designer(s): Rik de Reuver, Albert Nieuwenhuis en Peter van der Veer in samenwerking met ontwikkelingsafdeling Gazelle. opdrachtgever client: Koninklijke Gazelle bv

De Innergy is een fiets met een lage instap en een elektrische hulpaandrijving. De elektromotor is weggewerkt in voornaaf, de accu geïntegreerd met het achterlicht en ondergebracht in bagagedrager. De bedieningsunit heeft afneembaar frontje die voor extra diefstal preventie kan zorgen: zonder frontje kan de hulpaandrijving niet ingeschakeld worden. | The Innergy is a bicycle with a low mounting position and pedal assistance using an electrically driven ancillary motor. The electric motor is concealed in the front wheel hub while the battery is integrated with the rear light and sits in the luggage carrier. The power unit has a removable facia which presents an added disincentive to thieves, since without it the electric motor cannot be started.

46 ⁄ 47 GIO AWARDS

omgevingsinrichtingen verkeer

public design and traffic

IJ-tram
inrichtingselementen tramlijn | tram line infrastructure inzender entered by: npk design contact contact: Wolfram Peters, 071 5141341, sderoode@npk.nl, www.npk.nl ontwerper(s) designer(s): npk design opdrachtgever client: Gemeente Amsterdam, dienst divv

De Amsterdamse IJ-tram rijdt sinds eind juni 2005 het 15-kilometer lange traject van het Centraal Station naar IJ-burg. De elementen voor de IJ-tram bestaan uit een variabel abri systeem, hekwerken, informatiesystemen, bovenleiding- en verlichtingsmasten. Deze masten worden inmiddels toegepast als het standaard verlichtingssysteem voor doorgaande wegen in heel Amsterdam. | Amsterdam’s IJ tram has travelled the 15-kilometre route between the city’s Central Station to IJ-burg since the end of June 2005. The infrastructure elements for the IJ tram consist of a variable shelter system, railings, information systems, overhead contact wires and lighting masts. The lighting masts are also being installed as the standard lighting system for major roads throughout Amsterdam.

48 ⁄ 49 GIO AWARDS

omgevingsinrichting en verkeer public design and traffic

wps parking system
parkeersysteem | parking systems inzender entered by: VanBerlo contact contact: Thomas Paulen, 040 2929090, www.vanberlo.nl ontwerper(s) designer(s): VanBerlo opdrachtgever client: wps parking systems

Het wps parking system onderscheidt zich door de iconische vormgeving die herkenbaar terugkomt in de verschillende parkeerstations, de zeer gebruiksvriendelijke rangschikking van user interface elementen en de toepassing van heldere iconen in plaats van teksten. Door het sterk verbeterde gebruiksgemak zijn de stations aantrekkelijk voor parkeerders, garagebeheerders, service engineers en installateurs. | The wps parking system is highly distinctive due to its iconic design, which can be seen in various parking stations, its highly ergonomic arrangement of user interface elements and its use of clear icons rather than text. Due to this greatly improved ease of use, the stations are now attractive to drivers, garage operators, service engineers and installers alike.

Modulaire Geluidsschermen
geluidsschermen | acoustic panels inzender entered by: Fabrique Communicatie en Design contact contact: Gert Hans Berghuis, 015 2195600, info@fabrique.nl, www.fabrique.nl ontwerper(s) designer(s): Fabrique opdrachtgever client: Rijkswaterstaat

Door het combineren van een beperkt aantal gestandaardiseerde, industrieel geoptimaliseerde elementen kunnen geluiddschermen worden samengesteld met verschillende gedaantes en akoestische eigenschappen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te variëren met de hellingshoek en de vlakvulling. Een handleiding met de basisprincipes voor configuratie en implementatie maakt deel uit van het ontwerp en draagt bij aan enorme kostenbesparing. | A small number of standardised, industrially optimised elements can be combined to create acoustic screens of different shapes and acoustic properties. The configuration can be varied using infill and sloping angles. An instruction manual outlining the basic principles governing the configuration and implementation of the system forms part of the design and substantially reduces costs.

50 ⁄ 51 GIO AWARDS

omgevingsinrichting en verkeer public design and traffic

Famostar Flow
vluchtweg- en antipaniekverlichting | emergency escape route and anti-panic lighting inzender entered by: VanBerlo contact contact: Thomas Paulen, 040 2929090, www.vanberlo.nl ontwerper(s) designer(s): VanBerlo opdrachtgever client: Famostar

Famostar Flow is een innovatieve productreeks in vluchtweg- en antipaniekverlichting. De zeer compacte behuizing heeft een innovatief modulair ontwerp: op één basis kunnen drie verschillende lichtkappen gemonteerd worden. Bovendien is de Flow ontworpen voor zeer eenvoudige installatie en onderhoud: lichtkap, electronica, lampen en batterijen kunnen zonder gereedschap worden vervangen. | Famostar Flow is an innovative product range of emergency escape routes and anti-panic lighting. The highly compact housing is both innovative and modular, allowing three different light caps to be mounted on a single base. The Flow is also easily installed and maintained: the light cap, electronics, bulbs and batteries can all be fitted without tools.

InfoTin
reis-informatie haltedisplay | bus stop travel information display inzender entered by: mvavd Design contact contact: Marcel Vroom, 010 4531397, info@mvavd.nl, www.marcelvroom.nl ontwerper(s) designer(s): Marcel Vroom | mvavd-design producent manufacturer: Technolution

InfoTin is het eerste dynamische ov-halte-informatiesysteem met hoge prestaties en lage kosten. Door gebruik van gps, gsm en radiosignalen worden buspassagiers voor het eerst op elke halte van actuele aankomst- en vertrekinformatie voorzien. De displays worden bevestigd op bestaande haltepalen en door de energiezuinige elektronica, die een levensduur van de ingebouwde batterij van drie jaar garandeert, is aansluiting op het elektriciteitsnet niet nodig. | InfoTin is the first dynamic, high-performance, low-cost public transport information system. gps, gsm and radio signal technology are used to give bus passengers real-time arrival and departure information at every bus stop for the first time. The displays are secured to existing poles, and thanks to the energy efficient electronics and built-in Li-ion batteries with a three-year lifespan, they are not reliant on mains power.

52 ⁄ 53 GIO AWARDS

professionele producten

commercial products

Xtreme draught
mobiel tapsysteem | Mobile beer draught system inzender entered by: npk design contact contact: Wolfram Peters, 071 5141341, sderoode@npk.nl, www.npk.nl ontwerper(s) designer(s): npk design opdrachtgever client: Heineken Beer Systems

Xtreme Draught is een autonoom en mobiel tapsysteem geschikt voor 10 en 20 liter fusten. De modulaire opbouw heeft grote voordelen bij productie, assemblage en logistiek. Reclame-uitingen op de kast zijn op eenvoudige manier aan te passen. De demontabele tapzuil is door het gebruik van kunststoffen licht, sterk en energiezuinig. | Xtreme Draught is an independent, mobile draught system which dispenses beer from 10 and 20 litre barrels. The unit’s modular construction offers major benefits for production, assembly and logistics. Advertising is easy to apply to the casing. The detachable plastic draught column is light, strong and energy efficient.

54 ⁄ 55 GIO AWARDS

professionele producten commercial products

Kverneland persen
landbouwmachines | agricultural machinery inzender entered by: VanBerlo contact contact: Thomas Paulen, 040 2929090, www.vanberlo.nl ontwerper(s) designer(s): VanBerlo opdrachtgever client: Kverneland Group

Bij het ontwerp van het exterieur van een serie persen is gebruik gemaakt van bestaande in-house productietechnieken waardoor de kostprijs laag kon blijven. De stalen kappen zijn nieuw gevormd zodat de verschillende persen duidelijk herkenbaar zijn als productfamilie. De introductie van enkele kunststof vorm delen leggen een link met de recente vernieuwingen in andere producten. Daarnaast is voor de gehele lijn een nieuwe productgrafiek ontwikkeld. | Existing in-house production techniques were used to design the exterior of a series of presses, thereby keeping the cost price low. The steel covers are newly designed so that the different presses are clearly recognisable as a single product family. The introduction of plastic mould components establishes a link with recent innovations in other products.

Alphatron Marine Alphabrigde / MF serie
navigatie- en communicatie apparatuur voor de binnen- en zeescheepvaart | navigation and communication equipment for inland and maritime shipping inzender entered by: mvavd Design contact contact: Marcel Vroom, 010 4531397, info@mvavd.nl, www.marcelvroom.nl ontwerper(s) designer(s): Marcel Vroom | mvavd-design opdrachtgever client: Alphatron Marine

Alphatron Marine AlphaBridge is een veelzijdig en modulair console systeem dat het mogelijk maakt om de complete brug van een schip voor installatie in het stuurhuis te assembleren. Bediening vanuit zittende en staande positie is mogelijk door hoogteverstelling van de monitoren en werkbladen. Door de modulaire opbouw wordt de overzichtelijkheid van de brug vergroot en daarmee de veiligheid aan boord. | The Alphatron Marine AlphaBridge is a multifunctional modular console system which permits the pre-assembly of an entire bridge console before it is installed in the wheelhouse. The adjustability of the monitors and work shelfs means that they can be operated in either a sitting or a standing position. The modular approach improves the visual ergonomics of the bridge, increasing safety on board.

56 ⁄ 57 GIO AWARDS

professionele producten commercial products

Explosieveilige SmartRadar niveaumeter
meetapparatuur | measuring equipment inzender entered by: Spark design & innovation contact contact: Robert Barnhoorn, 010 2445777, r.barnhoorn@sparkdesign.nl, www.sparkdesign.nl ontwerper(s) designer(s): Spark design & innovation opdrachtgever client: Honeywell Enraf

De SmartRadar is een explosieveilige niveaumeter voor toepassing in de olieen gasindustrie. Met radartechnologie wordt zeer nauwkeurig het voorraadniveau in olieopslagterminals bepaald. Het product is zodanig opgebouwd dat met een beperkt aantal onderdelen en beperkte inspanningen voor wereldwijde certificering, een grote reeks verschillende producten is te realiseren. De vormgeving communiceert hoogwaardige technologische kwaliteit in samenhang met robuustheid. | The SmartRadar is an explosion-safe level gauge for use in the oil and gas industry. Radar technology is used to give highly accurately readings of stock levels in oil storage depots. The product is built in such way that with a limited number of components, and with minimum effort required for global certification, a wide range of products can be realized. The design communicates the highest possible technological quality together with robustness.

IndAC
industrie-luchtgordijn | industrial air curtain inzender entered by: Biddle bv contact contact: P. Stoelwinder, 0512 335555, info@biddle.nl, www.biddle.nl ontwerper(s) designer(s): Dmitri Horowitz producent manufacturer: Biddle bv

De IndAC is een reeks luchtgordijnen ontworpen voor toepassing bij grote deuren in industriële gebouwen. De vorm en de modulaire opbouw zorgen voor een verbeterde effectiviteit, een betere toegankelijkheid bij installatie en onderhoud en de mogelijkheid tot eenvoudige aanpassing aan specifieke behoeften van de klant. | The IndAC is a series of air curtains designed for use in industrial buildings. The form and modular construction of the air curtain ensure improved effectiveness, higher levels of accessibility during installation and maintenance and the ability to adapt the product without difficulty to specific customer requirements.

58 ⁄ 59 GIO AWARDS

professionele producten commercial products

450-gc/ms
analytisch instrument | analytical instrument inzender entered by: max strategy by design contact contact: Thomas Linders, 010 4337699, tlinders@maxsbd.nl, www.maxsbd.nl ontwerper(s) designer(s): max strategy by design opdrachtgever client: Varian fotografie photography: Vincent Henzepeper/Rogier van de Ree

De 450-gc/ms is een massaspectrometer-gaschromatograaf en wordt ingezet in tal van sectoren van farmacie tot en met de petrochemie. De interface en behuizing vertalen de uiterst complexe technologie naar een zeer gebuiksvriendelijk apparaat waar met plezier mee gewerkt kan worden in zeer uiteenlopende situaties. | The 450-gc/ms is a mass spectrometer gas chromatograph which is used in countless sectors, from pharmaceuticals to petrochemicals. The interface and housing convert the complex technology employed into an extremely user-friendly device which is a joy to work with in a wide range of situations.

Camerabehuizing
camerabehuizing voor industriële camera’s | housing for industrial cameras inzender entered by: mmid full service design team bv contact contact: Ries Meertens, 015 2136736, look@mmid.nl, www.mmid.nl ontwerper(s) designer(s): mmid full service design team bv opdrachtgever client: Adimec

De behuizing is ontwikkeld als platform. Doordat het ontkoppelpunt laat in het productieproces ligt, kan Adimec snel en eenvoudig anticiperen op specifieke klantvragen. Dit biedt veel logistieke voordelen. Dankzij nieuwe productietechnieken en een vermindering van het aantal losse onderdelen is een snelle en eenvoudige assemblage mogelijk waardoor tevens een aanzienlijke kostprijsreductie kon worden geraliseerd. | This camera housing was developed as a platform. Because the release mechanism is incorporated into the production process at a late stage, Adimec can quickly and easily make allowances for specific customer requirements. This produces many logistical benefits. New production techniques and fewer loose components enable fast and simple assembly, leading to a substantial cost price reduction.

60 ⁄ 61 GIO AWARDS

professionele producten commercial products

fei Phenom
electronenmicroscoop | electron microscope inzender entered by: VanBerlo contact contact: Thomas Paulen, 040 2929090, b.soetens@vanberlo.nl, www.vanberlo.nl ontwerper(s) designer(s): VanBerlo strategy+design opdrachtgever client: fei Company

De Phenom is de eerste electronenmicroscoop in desktop formaat, die bovendien net zo eenvoudig te gebruiken is als een digitale camera. De hoogwaardige vormgeving onderstreept de professionele kwaliteit van het product en door de gunstige prijs/kwaliteitsverhouding maakt de Phenom electronmicroscopie bereikbaar voor geheel nieuwe doelgroepen. | The Phenom is the first electron microscope to be produced in desktop format, and is as easy to use as a digital camera. The advanced design underlines the professional quality of the product, and the favourable price-quality ratio makes the Phenom electron microscope affordable to a wide range of new target groups.

Heineken tapkolom
biertap | beer tap inzender entered by: smool designstudio contact contact: Robert Bronwasser, 020 6360804, info@smool.nl, www.smool.nl ontwerper(s) designer(s): smool Robert Bronwasser opdrachtgever client: Heineken International

In de nieuwe tapkolom zijn de merkwaarden van Heineken vertaald naar een herkenbare vormgeving die de status van Heineken als premium biermerk versterkt. De gestileerde vormgeving maakt de tap breed toepasbaar en biedt de mogelijkheid voor verschillende uitvoeringen. Het vertikale verlichtingselement trekt op subtiele manier de aandacht en zorgt voor een visuele verbinding tussen bar en tap. | The new beer tap translates Heineken’s brand values into a recognisable design that strengthens the company’s status as a premium beer brand. The stylised design makes the column widely deployable and offers opportunities for many different variants. The vertical lighting element subtly attracts attention and creates a visual link between the bar and the draught column.

62 ⁄ 63 GIO AWARDS

professionele producten commercial products

Virtual Proteins MicroLab
virtual reality-systeem voor gebruik bij ontwikkeling van bijv. medicijnen | virtual reality system for use in the development of e.g. medicines inzender entered by: gbo design - engineering contact contact: Jeroen op ten Berg, 0492 599555, jotberg@gbo.nl, www.gbo.nl ontwerper(s) designer(s): gbo design - engineering opdrachtgever client: Virtual Proteins bv producent manufacturer: tim modelmakers & aim

Gebruiksvriendelijk en compact mobiel laboratoriuminstrument waarmee het mogelijk is de ontwikkeling van medicijnen met behulp van 3-dimensionale afbeeldingen van moleculen, eiwitten en cellen te vergroten. Het MicroLab is vervaardigd uit hoogwaardige materialen afgestemd op de gebruiksomgeving. | Compact and user-friendly mobile laboratory instrument to assist the development of medicines by enlarging three-dimensional images of molecules, proteins and cells. The MicroLab is made of high-grade materials that are adapted to the user environment.

Kimera
baanfiets | track bike inzender entered by: Koga Miyata contact contact: Wouter Jager, 051 3630111, m.dorlandt@koga.com, www.koga.com ontwerper(s) designer(s): Mark Dorlandt producent manufacturer: Koga Miyata

De Kimera is een baanfiets met een 100% stijver frame, 5% aerodynamische winst en ook nog eens 150 gram gewichtswinst en heeft door de vorm en graphics een krachtige uitstraling meegekregen. Het ontwerp is verregaand geoptimaliseerd door middel van computeranalyse en de toepassing van innovatieve Ulthymo carbonvezels. | The Kimera is a track bike with a 100% stronger frame, 5% aerodynamic gain and an extra 150-gramme weight reduction. The product’s shape and graphics also give it a powerful allure. The design has been substantially optimised through computer analysis and the use of innovative Ulthymo carbon fibres.

64 ⁄ 65 GIO AWARDS

projectinrichting

non domestic interior products

ios Bureaustoel
bureaustoel | office chair inzender entered by: Samas bv contact contact: Valerie Goncalves, 088 84555555, valerie.goncalves@ samas.com, www.samas.nl ontwerper(s) designer(s): Volker Eysing producent manufacturer: Drabert by Samas

Door de revolutionaire en gepatenteerde eflex® technologie past de ios bureaustoel zichzelf voortdurend aan de gebruiker aan. De autoadaptieve rugleuning voorkomt rugklachten, de belangrijkste klacht bij langdurig zitten. De knoppen voor de hoogteverstelling, de zitdiepte en de blokkering van de rugleuning zijn direct binnen handbereik onder de zitting aangebracht. | Thanks to the revolutionary patented eflex® technology, the ios swivel chair constantly adapts itself to the user. The automatically adjusting seat back prevents back pain, which is the main problem associated with sitting for long periods of time. The levers for adjusting seat height and depth and for locking the backrest into place are within easy reach just beneath the seat.

66 ⁄ 67 GIO AWARDS

projectinrichting non domestic interior products

Axia Invite
ergonomische bezoekersstoel | ergonomic visitor chair inzender entered by: bma-ergonomics bv contact contact: Richard Lips (afd. Kennis & Communicatie), 038 4280061, pamela@denhartogmusch.nl, www.bma-ergonomics.com ontwerper(s) designer(s): Studio DenHartogMusch (Maarten den Hartog en Pamela Musch opdrachtgever client: bma-ergonomics bv producent manufacturer: bma-ergonomics bv

De Axia Invite bezoekersstoel is speciaal ontworpen bij de beeldschermstoelen van de Axia lijn die verder bestaat uit een stapelbare vierpootstoel en een bijbehorend sledeframe. De sledestoel en de vierpootstoel zijn identiek wat betreft het ergonomische zitcomfort. De stoel is uitermate geschikt voor langer zitten in vergaderruimtes, presentatieruimtes en fungeert perfect als bijzetstoel op de werkplek. | The Axia Invite visitor chair was specially designed to match the vdu chairs of the Axia line, and comes in a stackable four-leg version and a sledge-frame version. The sledge frame and the four-leg chair are identical in terms of ergonomic comfort. The chair is ideal for meeting and presentation rooms, where individuals may have to sit for long periods of time, and is also perfect whenever a temporary extra chair is required in the workplace.

Taklamakan bank
bank | bench inzender entered by: Holland Design Trade bv contact contact: Rudolph de Jong, 0318 646565, rdj@hollanddesigntrade.com, www.hollanddesigntrade.com ontwerper(s) designer(s): Atilla Kuzu producent manufacturer: Nurus

Taklamakan is een zitelement dat wordt toegepast zowel in de project- als in de consumenteninrichting en is verkrijgbaar in verschillende maten en materialen. Zoals het duurzame Sycamore hout, maar er is ook een versie in Corian leverbaar. De vorm is geïnspireerd op de golven van de Taklamaken woestijn. | Taklamakan is a seating element which is suitable for both project and consumer environments and is available in different sizes and materials. These include sustainable woods like sycamore; there is also a version in corian. The shape of the bench was inspired by the ridged sand dunes of the Taklamaken desert.

68 ⁄ 69 GIO AWARDS

projectinrichting non domestic interior products

Touch
vloerbedekking | floor covering inzender entered by: Forbo Flooring bv contact contact: 075 6477058/880, alex.van.beek@forbo.com, www.forbo-flooring.nl ontwerper(s) designer(s): Forbo Flooring Design producent manufacturer: Forbo Flooring bv

Touch is een compleet nieuw vloerbedekkingsmateriaal waarbij de basis wordt gevormd door natuurlijke ingrediënten die ook in linoleum worden toegepast: lijnolie, houtmeel, harsen, kalksteen, pigmenten en jute. Het unieke aan Touch is dat er aan het linoleum op twee manieren kurk aan het materiaal is toegevoegd. Het resultaat is dat er een reliëfstructuur ontstaat: glans en mat en ruw en glad. | Touch is a completely new flooring material based on the same natural ingredients that are used in the manufacture of linoleum: linseed oil, wood flour, resins, limestone, pigments and jute. What is unique about Touch is that cork is added to the material in two different ways. This creates a relief structure of gloss and matte and rough and smooth.

fits
werkplek meubilair | office furniture inzender entered by: Samas bv contact contact: Valerie Goncalves, 088 84555555, valerie.goncalves@ samas.com, www.samas.nl ontwerper(s) designer(s): Marck Haans producent manufacturer: Samas

Door het intelligente design kunnen alle pootsoorten van fits snel en eenvoudig worden bevestigd aan het frame. Poten en bladen zijn moeiteloos te verwisselen en de werkplekken kunnen eenvoudig in losse delen worden verplaatst of opgeslagen. De optionele smartcardbediening zorgt voor de personal touch: de werkplek herkent de gebruiker en stelt zich direct in op de juiste werkhoogte. | Thanks to the intelligent design, all types of legs of the fits furniture programme can be quickly and easily attached to the frame. Legs and worktops are readily interchangeable, and workstations can easily be taken apart for moving or storage. Optional smart card operation gives that personal touch: the workstation recognises the user and immediately adjusts itself to the right height.

70 ⁄ 71 GIO AWARDS

projectinrichting non domestic interior products

Gispen Atlas
meubilair | furniture inzender entered by: Gispen International bv contact contact: Hans Bloemen, 0345 474211, info@gispen.nl, www.gispen.nl ontwerper(s) designer(s): Gispen Design Team / Van der Veer Designers producent manufacturer: Gispen International bv

Gispen Atlas biedt zowel een tafel met een strak vormgegeven T-poot als een 4-poot variant. Alle tafels zijn in hoogte instelbaar en tegelijkertijd goed combineerbaar, ook met de zitsta-tafels binnen het programma. In opstellingen kan gemakkelijk worden gevarieerd, waardoor snel kan worden ingespeeld op veranderende bezettingen en activiteiten. | Gispen Atlas provides a table programme with T-legs and a 4-leg variant. All the tables are height adjustable and can be combined with each other, including with the sit-stand tables in the same programme range. They can be easily rearranged and redeployed to respond readily to changing use and activities.

Ahrend 800
bureau | desk inzender entered by: Koninklijke Ahrend n.v. contact contact: Dhr. J. de Bruijn, 020 4307800, rvrijn@ahrend.com, www.ahrend.com ontwerper(s) designer(s): Wijtse Rodenburg producent manufacturer: Ahrend

Ahrend 800 is een nieuw tafelsysteem voor de kantoormarkt en thuisomgeving. Het design van Ahrend 800 kenmerkt zich door de toepassing van voor kantoren onconventionele materialen als roestvaststaal, glas en plexwood. Door de gewaagde zeefdruk dessins die toegepast worden op de gekleurde glazen bladen en de verborgen techniek wordt een unieke uitstraling gerealiseerd. | The Ahrend 800 is a new work table system for the office and home environment. The system is characterised by the use of materials not normally associated with offices, such as stainless steel, glass and plexwood. The daring silk-screen print designs that are applied to the coloured glass tops and the invisible technology combine to create a unique impact.

72 ⁄ 73 GIO AWARDS

projectinrichting non domestic interior products

Ahrend 750
bureaus en loungewerkplekken | desks and lounge workstations inzender entered by: Koninklijke Ahrend n.v. contact contact: Dhr. J. de Bruijn, 020 4307800, rvrijn@ahrend.com, www.ahrend.com ontwerper(s) designer(s): Wijtse Rodenburg en Bas Pruijser producent manufacturer: Ahrend

Ahrend 750 is een meubellijn die specifiek ontworpen is om meerdere nieuwe werkvormen zoals flexwerken, benchen, concentreren, loungen en nesten te faciliteren. De lounge variant kan zelfs worden voorzien van een ingebouwde elektrisch verstelbare stoel. De toepassing van klantspecifieke perforatie (beeldmerken) en foliekleuren biedt vormgevers de mogelijkheid om de corporate identity in meubels te integreren. | The Ahrend 750 is a furniture line specifically designed to facilitate a range of new approaches to working, such as flexi-work, benching, concentrating, lounging and nesting. The ‘lounge’ variant can even be equipped with an inbuilt electrically adjustable chair. The use of customer-specific perforation (logos) and film colours also makes it possible to integrate specific corporate identities into the furniture.

Ahrend 312
multifunctionele tafel | multifunctional table inzender entered by: Koninklijke Ahrend n.v. contact contact: Dhr. J. de Bruijn, 020 4307800, rvrijn@ahrend.com, www.ahrend.com ontwerper(s) designer(s): Bas Pruijser producent manufacturer: Koninklijke Ahrend

Ahrend 312 is een multifunctioneel 4-poots tafelprogramma met verschillende bladvormen en afmetingen, zowel vast als verrijdbaar. In het frame is een koppelmechanisme verborgen waardoor tafels kunnen worden gekoppeld met losse bladen. Hierdoor zijn grote tafelopstellingen mogelijk met een minimaal aantal poten. | The Ahrend 312 is a multifunctional 4-leg table programme with a range of different fixed and adjustable table top shapes and dimensions. The frame conceals a coupling mechanism which enables additional leaves to be added. This allows the creation of large table configurations based on a small number of legs.

74 ⁄ 75 GIO AWARDS

projectinrichting non domestic interior products

Lotus
fauteuil | office chair inzender entered by: Lande Productie Schijndel contact contact: 032 89739703, mbeaumont@artifort.com, www.artifort.com ontwerper(s) designer(s): René Holten producent manufacturer: Artifort

Innovatieve projectstoel met aangegoten tafeltje om aan te schrijven of voor het werken met een laptop. Uitgevoerd in Cristalplant, een nieuw composietmateriaal. Sneeuwwit, marmerhard met een zachte touch en makkelijk te reinigen. In het ontwerp zijn de grenzen van het materiaal opgezocht. | An innovative project chair with a small moulded writing/laptop table attached. Made of Cristalplant, a new composite material. Snow-white, marble-hard yet soft to the touch and easy to clean. This design pushes the boundaries of the material to the limit.

Ahrend Clipline
stoel | chair inzender entered by: Koninklijke Ahrend n.v. contact contact: J. de Bruijn, 020 4307800, rvrijn@ahrend.com, www.ahrend.com ontwerper(s) designer(s): Frans de la Haye producent manufacturer: Ahrend

Ahrend Clipline is stoel met een eenvoudig, helder lijnenspel. De stoel maakt deel uit van een een vormfamilie van drie uitvoeringen; Soft, Solid en Ply. De varianten zijn allen gebaseerd op dezelfde basisvorm, maar hebben toch ieder een eigen unieke uitstraling. De Solid is gemaakt van eikenhouten panelen. De ‘Soft’ is een zachte, gestoffeerde uitvoering, voorzien van een stalen frame. De ‘Ply” is gemaakt van geperst multiplex, uit één stuk gebogen. Deze unieke stoelen bevatten bovendien opbergruimte voor zaken zoals een laptop. | The Ahrend Clipline is a chair created through the interplay of clear, simple lines. It is part of a design family in a choice of three models: Soft, Solid and Ply. All the variants use the same basic design but have their own unique impact. The Solid is made of oak panels. The ‘Soft’ has a steel frame and, as the name suggests, agreeably soft upholstery. The ‘Ply’ is made of moulded plywood, carefully bent into shape from one piece. These unique chairs contain storage space for items such as a laptop.

76 ⁄ 77 GIO AWARDS

projectinrichting non domestic interior products

Axia Profit
ergonomische beeldschermstoel | ergonomic vdu chair inzender entered by: bma-ergonomics bv contact contact: Richard Lips (afd. Kennis & Communicatie), 038 4280061, pamela@denhartogmusch.nl, www.bma-ergonomics.com ontwerper(s) designer(s): Studio DenHartogMusch (Maarten den Hartog en Pamela Musch) opdrachtgever client: bma-ergonomics bv producent manufacturer: bma-ergonomics bv

De Axia Profit is een bijzonder functionele beeldschermstoel, uitermate geschikt als projectstoel voor werkplekken met intensief en langdurig beeldschermwerk. Door de een flexibel bewegend balans-systeem of automatische rughoekinstelling is deze stoel inzetbaar voor bijna alle gebruikersgroepen en behoort verkeerd instellen voorgoed tot het verleden. | The Axia Profit is an exceptionally functional vdu work chair which is highly suitable as a project chair for workstations involving lengthy and intensive screenwork. The flexible balance system and automatic back support mechanism make this chair perfect for practically all user groups and make poor adjustment a thing of the past.

Globus
mobiele werkplek | mobile workstation inzender entered by: Lande Productie Schijndel contact contact: 032 89739703, mbeaumont@artifort.com, www.artifort.com ontwerper(s) designer(s): Michiel van der Kley opdrachtgever client: Artifort/Gispen producent manufacturer: Lande Productie Schijndel

Globus is een complete mobiele werkplek op wielen in een vernieuwende en compacte vorm. Twee nieuwe uitvoeringen zijn toegevoegd; Globit en Globot. Globit is een compact multimedia werkstation met een werkblad voor een touchscreen. De Globot heeft de look van een schaakgrootmeester. Deze uitvoering kan voorzien worden van een schaakcomputer. | Globus is an all-in-one mobile workstation on wheels in an innovative and compact design. Two new models have now been added: Globit and Globot. Globit is a compact multimedia workstation with a pull-out leaf for a touch screen. Globot resembles a chess grand master and can in fact be fitted with a chess computer.

78 ⁄ 79 GIO AWARDS

projectinrichting non domestic interior products

Tafel voor de Koninklijke Schouwburg
meubel | furniture inzender entered by: Ontwerpwerk bv contact contact: 070 3132020, b.bagchus@ontwerpwerk.com, www.ontwerpwerk.com ontwerper(s) designer(s): Ontwerpwerk opdrachtgever client: Koninklijke Schouwburg

Op verzoek van de Koninklijke Schouwburg heeft Ontwerpwerk een tafel in twee varianten ontworpen voor de Sol LeWitt foyer. Zowel statafel en als lage tafel zijn eenvoudig te verplaatsen en passen in het interieur van het theater. Door het ranke onderstel van geborsteld roestvrij staal en het smalle blad van corian hoeft de tafel niet te worden afgerokt. | The Koninklijke Schouwburg Theatre commissioned Ontwerpwerk to design a table available in two models for the Sol LeWitt foyer. Both the sit-stand table and the low table versions are easy to relocate in different areas and complement the interior of the theatre. The slim upright element of brushed stainless steel and the narrow corian tabletop are attractive enough for the table to require no additional dressing.

Tentamentafel
meubel | furniture inzender entered by: studiomom contact contact: Mars Holwerda, 06 54217035, mars.holwerda@studiomom.nl, www.studiomom.nl ontwerper(s) designer(s): Mars Holwerda (studiomom), Alfred van Elk (voorheen studiomom, sinds 2007 Alfred van Elk Industrial Design) opdrachtgever client: Kembo

De tentamentafel draagt bij een enorme verbetering van werkomstandigheden voor de mensen die meer dan 180 keer per jaar 1.000 tafels moeten plaatsen en weghalen. De tafel is (na enige oefening) zonder gevaar voor beknelling in een beweging neer te zetten en weer op te klappen door het blad aan beide zijden te pakken en in de geweste stand te draaien. | This examination table makes a substantial improvement to working conditions for the people who have to erect and dismantle 1,000 tables over 180 times a year. With a little practice, the table can be erected and re-folded in a single movement without the risk of pinching. This is done by holding the leaf on either side and simply flipping it open or closed.

80 ⁄ 81 GIO AWARDS

voeding en retail

food and retail

Pickwick Thee
verpakking | packaging inzender entered by: BooMpackaging contact contact: Willy Mooren, 070 3837103, Willy@BooMpackaging.com, www.BooMpackaging.com ontwerper(s) designer(s): BooMpackaging – Willy Mooren opdrachtgever client: SaraLee de

Merkpositionering en beleving staan voorop in de strategie van Pickwick voor het schapimpact en onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrent. Daarnaast is, door een optimalisatie van het opening- en gebruiksgemak, deze theeverpakking een oplossing voor de rommel in de keukenla en -kast. De fliptop sluiting aan de zijden zoekt de deksel voor een hoor- en voelbare klik. | Brand positioning and experience are leading in the strategy of Pickwick in shelf impact and consumer awareness. Optimized dispensing and sealing mechanisms make this tea packaging a tidy solution for the kitchen drawer and cupboard. The flip-top clips on the sides close the lid audibly and tangibly with a click.

82 ⁄ 83 GIO AWARDS

voeding en retail food and retail

Flinndal verpakking
verpakking voedingssupplementen | packaging of food supplements inzender entered by: Pilots Product Design contact contact: Hans de Gooijer / Wolter Prinsen, 020 4201333, caroline@pilotsdesign.nl, www.pilots.nl ontwerper(s) designer(s): Pilots Product Design opdrachtgever client: Flinndal

De nieuwe Flinndal stapelbare verpakking is te gebruiken voor alle typen voedingssupplementen. Door de kleurgeving zijn de verschillende typen supplementen, goed te herkennen terwijl de vormgeving bijdraagt aan duurzaam (her-) gebruik. | The new Flinndal stackable packaging can be used for all types of food supplements. The use of different colours makes the different supplements easily recognisable and the design encourages sustainable (re)use.

Succes Showkaart
verkoopondersteuning | sales support inzender entered by: Ringmark contact contact: 06 21541315, mkeijer@ringmark.nl, ontwerper(s) designer(s): Margreet Keijer opdrachtgever client: Succes Organizing Systems

De showkaart biedt de winkelier zelf de mogelijkheid een agenda onder de aandacht te brengen bij de consument en draagt daardoor bij als year-round fashion product van de bekende Succes Agenda. | This show card gives retailers the opportunity to present a calendar of events to the consumer while acting as a year-round fashion product for the well-known Succes Agenda.

84 ⁄ 85 GIO AWARDS

respect | respect functionaliteit | functionality ergonomie | ergonomics vormgeving | design originaliteit | originality materiaal | materials

special awards

special award respect special award for respect
86 ⁄ 87 GIO AWARDS

Alva bc 640
braille display en bediening voor blinden | braille display and controller for the visually impaired inzender entered by: Spark design & innovation contact contact: Robert Barnhoorn, 010 2445777, r.barnhoorn@sparkdesign.nl, www.sparkdesign.nl ontwerper(s) designer(s): Spark design & innovation opdrachtgever client: Optelec

De inzendingen worden door de jury bekroond op vijf criteria. Respect voor mens, milieu en maatschappij is een sympathiek criterium en volledig van toepassing op de handzame braillelezer van Optelec. Het bescheiden apparaatje voelt door de stalen bodemplaat ongewoon goed en stevig aan. Het bedrijf heeft inmiddels een stevige reputatie op het gebied van elektronische hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden en mensen met dyslexie en een stevig deel van de wereldmarkt in handen. Deze nieuwe loot aan het assortiment ontsluit beeldscherm en sms-cultuur voor de doelgroep en verdient daarom deze speciale onderscheiding! | The jury evaluated all the entries against five criteria. Respect for man, the environment and society is a sympathetic criterion and fully applicable to Optelec’s handy braille reader. Thanks to its steel base plate, this modest little device has an unusually tactile and robust feel. The company itself has built up a strong reputation as a manufacturer of electronic aids for people with a visual impairment or dyslexia, and now also accounts for a fair proportion of the global market in these devices. This latest addition to their range opens up vdu and sms culture for this target group and therefore deserves a special accolade!

* * special awards * *

special award functionaliteit special award for functionality
88 ⁄ 89 GIO AWARDS

Ahrend 312
multifunctionele tafel | multifunctional table inzender entered by: Koninklijke Ahrend n.v. contact contact: Dhr. J. de Bruijn, 020 4307800, rvrijn@ahrend.com, www.ahrend.com ontwerper(s) designer(s): Bas Pruijser producent manufacturer: Koninklijke Ahrend

Alle inzendingen worden door de jury bekroond op vijf criteria. Functionaliteit (of het product in voldoende mate zijn primaire gebruiksfunctie en technische functie vervult dankzij de gebruikte materialen en constructie, mede gezien uit een oogpunt van bedrijfszekerheid en beoogde duurzaamheid) is het belangrijkste beoordelingscriterium. Een product dat niet ‘doet’ waar het voor is bedoeld komt ook niet in aanmerking voor een Erkenning. Een product dat meer doet dan waar het voor bedoeld maakt kans op een speciale onderscheiding. Dat geldt zeker voor de multifunctionele tafel van Ahrend. Ogenschijnlijk is er niets aan de hand, gewoon een nette tafel met vier poten, totdat er achter een van de beschermdopjes een handige koppelvoorziening blijkt te zitten waardoor er op elke twee tafels met een los blad kan worden volstaan om een opstelling van drie te maken. Speciaal genoeg voor een Award! | The jury evaluated all the entries against five criteria. Functionality (that is, whether the product adequately fulfils its main operational and technical role based on the materials and construction used, partly with a view to operational assurance and sustainability) is the most important. A product that doesn’t do what it’s supposed to won’t qualify for any kind of accolade. Whereas a product that does even more than it was intended to will be considered for a special award. This certainly applies to the Ahrend multifunctional table. In this case, appearances are deceptive: at first glance it’s just an ordinary table with four legs, until one of the protective caps is removed to reveal an ingenious coupling mechanism which enables every two tables with a loose leaf to support another, extending them to a total of three. Functionally ingenious enough for an award!

* * special awards * *

special award ergonomie special award for ergonomics
90 ⁄ 91 GIO AWARDS

Philips Arcitec
scheerapparaat | razor inzender entered by: Philips Design contact contact: Stefano Marzano, 040 2759066, Annemieke.Strous@philips.com, www.design.philips.com ontwerper(s) designer(s): Philips Design producent manufacturer: Royal Philips Electronics

Als er een inzending was die zich onderscheidde op het beoordelingscriterium ‘ergonomie’ was het wel de Arcitec van Philips. Dat de ontwerpers en constructeurs alles op alles hebben gezet om de scheerkop in alle vrijheidsgraden te kunnen laten bewegen is duidelijk maar dat ze er ook nog in zijn geslaagd de aandrijving van drie koppen onder te brengen in vrijwel niets, maakt het ontwerp tot een prestatie van formaat! De gebruiker plukt daarvan de vruchten want de platte en beweeglijke scheerkop glijdt met minimale arm- en handbewegingen langs gezicht en nek waardoor zelfs het meest moeilijk te bereiken nekhaar simpel is te verwijderen. In alle opzichten een voorbeeldige technische en vorminnovatie ten dienste van de ergonomie! | If there was one entry that stood out in the ‘Ergonomics’ category it was the Philips Arcitec. The fact that Philips’ designers and manufacturers have done their utmost to create a shaving head that moves freely in all directions is impressive enough, but that they have also managed to conceal a motor powerful enough to drive three shaver heads in a very small space makes the design even more astounding! And it’s the user who benefits, since this smooth and flexible shaving head glides across the face and neck, requiring minimal hand and arm movements, and easily removes even the most inaccessible hair. This is an exemplary technical and design innovation in every regard, and one that puts itself fully at the service of ergonomics!

* * special awards * *

special award vormgeving special award for design
92 ⁄ 93 GIO AWARDS

Puro
fietsaccessoire | bicycle pump inzender entered by: BooM consultancy contact contact: Willy Mooren, 070 3837103, Willy@BooMconsultancy.com, www.BooMconsultancy.com ontwerper(s) designer(s): BooMconsultancy Team opdrachtgever client: sks Germany

Bij iedereen bekend, maar toch een enigszins (verweesd) anoniem product, de fietspomp. En ineens stuit de jury op de Puro, letterlijk een klein mirakel. Een subtiel vormgegeven ‘buisje’ dat zich met twee eenvoudige handelingen ontpopt tot een zeer bruikbare fietspomp. Door het kleine formaat handig mee te nemen en met een extra toegevoegde functie in de vorm van een drukmeter. Een speciale onderscheiding voor deze innovatie op de kubieke centimeter! | A product that’s familiar to everyone but is also rather neglected and anonymous is the bicycle pump. But then the jury came across the Puro – quite literally a small miracle. A subtly designed tube which with two simple twists pops open to reveal an extremely practical bicycle pump. Its miniature dimensions make it very easy to carry, and it’s doubly useful in that it contains an in-built pressure metre. A special award for this small but perfectly formed innovation!

* * special awards * *

special award originaliteit special award for originality
94 ⁄ 95 GIO AWARDS

Fireblanket
blusdeken voor in de keuken | fire blanket for kitchen use inzender entered by: Kompane contact contact: K. van Beurden, 053 4347205, kompane@wxs.nl, www.kompane.nl ontwerper(s) designer(s): Design: Panton Deventer, engineering: jvs-3d Hoogeveen / productie: Life Safety Products opdrachtgever client: Kompane producent manufacturer: Life Safety Products

Het kan niet anders of de meeste aandacht gaat naar werkelijk nieuwe productconcepten. Dat geldt ook voor de aandacht van de jury, die de opdracht heeft om op het aspect ‘originaliteit’ en speciale onderscheiding toe te kennen. Dat er van zulke uitschieters maar weinig zijn is een bekend feit. Ook een blusdeken kan onmogelijk als een nieuw productconcept worden aangemerkt. Echter, de ophang- en opbergvoorziening met duidelijk geïntegreerde handvatten maken de ‘Fireblanket’ tot een origineel en vernieuwend product. Met één enkele beweging spreidt men de ordelijk en duidelijke zichtbaar opgeborgen deken over het vuur. Ergonomie is van groot belang als seconden tellen in de professionele- en hobbykeuken. Daarom vind de jury het product een onderscheiding waard! | Inevitably, perhaps, it’s only the really new product concepts that turn people’s heads. The jury, who had the task of presenting a special award for the category ‘Originality’, was no exception. It’s well known that genuine innovations are few and far between, and a fire blanket can’t by any stretch of the imagination be defined as a totally new product concept. However, the method of suspending and storing the blanket, with its highly visible integrated handgrips, make the ‘Fire blanket’ a truly original and innovative product. With a single movement, the user can spread the cleverly folded yet clearly visible blanket over the fire. Ergonomics is vital when every second counts, whether it’s a commercial or domestic kitchen that’s involved. The jury therefore agreed that this product deserved an award.

* * special awards * *

special award materiaal special award for materials
96 ⁄ 97 GIO AWARDS

Touch
vloerbedekking | floor covering inzender entered by: Forbo Flooring bv contact contact: 075 6477058/880, alex.van.beek@forbo.com, www.forbo-flooring.nl ontwerper(s) designer(s): Forbo Flooring Design producent manufacturer: Forbo Flooring bv

Ieder jaar wordt door middel van een Special Award aandacht gevraagd voor een actueel onderwerp. In het verleden waren dat onder meer ‘Design for All’, ‘ Design Management’ en ‘Ecodesign’. Materiaalinnovatie wordt steeds vaker een onderscheidende factor en staat in het brandpunt van technologische innovatie. Het zal niet lang meer duren of ontwerpers zullen zich langer hoeven te beperken tot het bestaande aanbod maar kunnen materialen volgens de gewenste specificaties laten aanmaken. Reden om voor dit onderwerp een ‘Special Award’ in te stellen. De jury was onder de indruk van Touch, een echte innovatie van het evenzo bekende als sympathieke linoleum. Door toevoegingen van kurk op verschillende momenten en manieren ontstaat een duurzaam product met een verbluffend glans, zowel als mat effect. De jury was onder indruk van het feit dat het mogelijk is op basis van een klassieke technologie en op basis van natuurlijke materialen een product te ontwikkelen met een volstrekt nieuwe uitstraling die het midden houdt tussen die van zachte en harde vloerbedekking. Onmiskenbaar een Special Award voor Touch! | Each year the jury draws attention to a specific category by presenting it with a Special Award. In previous years, we’ve had ‘Design for All’, ‘Design Management’ and ‘Ecodesign’. ‘Materials innovation’ is becoming an increasingly distinctive design element and is now a real focus of technological innovation. It won’t be long before designers will no longer have to simply accept what’s on offer and will instead be able to commission materials made to their own specifications. The jury therefore decided to create a Special Award for the ‘Materials’ category this year. The jury was highly impressed by Touch, a genuinely innovative rethink of the familiar and user-friendly material linoleum. The addition of cork in different ways and at various stages in the manufacturing process creates a hard-wearing product with an unexpectedly smooth as well as matte effect. The jury was especially inspired by the fact that it is possible, using classic technologies and natural materials, to develop a product with a completely new look which strikes a happy balance between a soft and hard floor covering. Clearly deserving of a Special Award!

* * special awards * *

98 ⁄ 99 GIO AWARDS

ranglijsten rankings

Van 1986 tot en met 2001 werden de erkenningen voor goed industrieel ontwerp uitgereikt door achtereenvolgens de Stichting Industrieel Ontwerpen Nederland (ioN) en de Stichting Goed Industrieel Ontwerp. Vanaf 2003 werden de Nederlandse Designprijzen uitgereikt door de gelijknamige stichting die in 2002 op initiatief van Designlink in samenwerking met de bno werd opgericht. De Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp worden met ingang van 2008 door de Stichting Designlink opnieuw uitgereikt. In deze overzichten van de afgelopen 12 jaar zijn van de Nederlandse Designprijzen van 2001 tot en met 2007 de overlappende categorieën verwerkt. Bij het maken van dit overzicht is met toestemming van de schrijver gebruik gemaakt van het overzicht van het tijdschrift Product (januari 2006). Between 1986 and 2001, the Good Industrial Design Awards were presented by the Netherlands Industrial Design Foundation (ioN) and the Good Industrial Design Foundation. From 2003, the Dutch Design Prizes were presented by the foundation of the same name, which was established in 2002 by Designlink in conjunction with bno. From 2008, the Good Industrial Design Awards will once again be presented by the Designlink Foundation. This summary includes the Good Industrial Design Awards and the Dutch Design Prizes for the overlapping categories since 1996. This summary is based on an overview published in the magazine Product (January 2006), and was used with the author’s permission. Erkenningen per bedrijf | Awards per company Koninklijke Ahrend nv (4) Koninklijke Van Kempen & Begeer (3) Samas bv (2) bma Ergonomics bv (2) Lande Productie Schijndel (2) Electrolux Home Products (Nederland) bv (2) Plasticum Group bv (1) Princess (1) Biddle bv (1) Koga Miyata (1) Forbo Flooring bv (1) Gispen International bv (1)

Erkenningen per ontwerpbureau/ontwerper | Awards per designer Philips Design (5) VanBerlo (5) npk design (4) Spark design & innovation (4) studiomom (3) Brandes en Meurs Industrial Design bv (2) Fabrique Communicatie en Design (2) First bv (2) flex/the innovationlab (2) gbo design – engineering (2) mvavd Design (2) Ontwerpwerk bv (2) Pilots Product Design (2) Studio DenHartogMusch (2) van der Veer designers bv (2) BooM consultancy (1) BooMpackaging (1) Bureau cq (1) Kompane (1) max strategy by design (1) mmid full service design team bv (1) Ringmark (1) smool designstudio (1) Bedrijven top 5 | Company top 5 1 (1) Philips (108) 2 (2) Océ (15) 3 (5) Gazelle (14) 4 (6) Ahrend (14) 5 Havells-Sylvania (Lumiance) (13) Ontwerpbureaus/ontwerpers top 5 | Designer top 5 1 (1) flex/the innovationlab (43) 2 (2) npk design (26) 3 (3) Indes (16) 4 (5) Van der Veer Designers (14) 4 (7) VanBerlo (14) 5 (12) Spark design & innovation (12) Special Awards, Nederlandse Designprijzen top 5 1 (1) Philips (4) 2 (2) flex/the innovationlab (3) 3 (3) npk design (3) 4 (4) Indes (2) 5 (6) waacs Design en Consultancy (2) 5 Brandes en Meurs industrial design (2)

Erkenningen | Awards 450-gc/ms 59 aeg ProSteam condensdroger 42 Ahrend 312 74, 88-89 Ahrend 750 73 Ahrend 800 72 Ahrend Clipline 76 Alphatron Marine Alphabrigde / mf serie 56 Alva bc640 36, 86-87 Auping avs 23 Axia Invite 67 Axia Profit 77 Café Invento 29 Camerabehuizing 60 Cooper 37 Daalderop Close-in® Compact 33 Digitale loep Compact+ 32 Electrolux Ultra Silencer Green 42 Explosieveilige SmartRadar niveaumeter 57 Famostar Flow 51 fei Phenom 61 Ferm 7,2V lithium-ion driver 12 Ferm Premium Power boormachine 22 Fireblanket 19, 94-95 fits 70 Flinndal verpakking 83 Gispen Atlas 71 Globus 78 Grolsch Cheersch 34 Gutmann Futura 27 Heineken tapkolom 62 henk Travelfriend 31 IJ-tram 48 Indac 58 InfoTin 52 ios Bureaustoel 66 Jamie Oliver serie keukenproducten 14 Jar Tops 16 Kimera 64 KooZzzi 17 Kverneland persen 55 Lotus 75 Modulaire Geluidsschermen 50 Nut Cracker 15 Orange Innergy 45 Pergamano Tool Set 18 Philips 190cw8 lcd Monitor 30 Philips Arcitec 41, 90-91 Philips In-ear Noise Cancelling Headphones shn7500 39 Philips LivingColors 40 Philips PhotoFrame, Limited Edition 10ff2xle 59
100 ⁄ 101 GIO AWARDS

Pickwick Thee 82 plus system 21 Puro 25, 92-93 sem (Smart Electronic Mixing) 24 Skil boormachine 26 Slowcooker 13 Sportzolen Sara Lee 28 sqrl pro skate bike 44 Succes Showkaart 84 Tafel voor de Koninklijke Schouwburg 78 Taklamakan bank 68 Tentamentafel 80 Tickner 20 Touch 69, 96-97 Touring 1 35 Virtual Proteins MicroLab 63 wps parking system 49 Xtreme draught 54 Ontwerpers en Bedrijven | Designers and Companies Adimec 60 Ahrend 72, 73, 74, 76, 88, 89, 99 Alphatron Marine 56 Artifort 75, 78 Atilla Kuzu 68 Bas Pruijser 72, 74, 88 Biddle 58, 89 bk 13 bma Ergonomics 67, 77, 99 BooM consultancy 25, 92, 99 BooMpackaging 82, 99 Brandes en Meurs industrial design 12, 22, 99 Bureau cq 18, 99 Dmitri Horowitz 58 Daalderop 32 Daalderop r&d 32 Drabert 66 Electrolux Home Products 42, 43, 98 Exklusiv-Hauben Gutmann 26 Fabrique Communicatie en Design 28, 50, 99 Famostar 51 fei Company 61 Ferm 12, 22 First / Product Creation 32, 34 flex / the innovationlab 26, 34, 98 Flinndal 82 Forbo Flooring 69, 96, 97 Forbo Flooring Design 69, 96, 97 Frans de la Haye 76 gbo design - engineering 35, 63, 99 Gispen Design Team 70, 98, 79

register erkenningen awards index

Gispen International 70, 98, 79 Grolsch Enschede 34 Hamax 21 Heineken Beer Systems 54, 62 Heineken International 54, 62 henk 31 Holland Design Trade 68 Honeywell Enraf 57 Hunting Pink 17 i&d Team Plasticum 36 Ineke Hans 15 Inventum Holland 29 Jorre van Ast 16 jvs-3d 18, 94 Kembo 80 Koga Miyata 64 Kompane 18, 94 Koninklijke Ahrend 72, 73, 74, 76, 88, 89, 99 Koninklijke Auping 22 Koninklijke Gazelle 44, 45, 99 Koninklijke Van Kempen & Begeer 12, 14, 16, 99 Kverneland 54 Laboratory Tickner 20 Lande Productie Schijndel 74 Life Safety Products 18, 94 Marcel Vroom 52, 56 Marck Haans 70 Margreet Keijer 84 Margriet Foolen 13 Mark Dorlandt 64 Mars Holwerda 80, 22, 28 max strategy by design 58, 99 Merison 14 Michiel van der Kley 78 mmid full service design team 60, 98 mvavd Design 52, 56, 98 Nakoi 44 npk design 20, 21, 48, 54, 99 Nurus 68 Ontwerpwerk 14, 79, 99 Optelec 32, 36, 87 Panton 19, 95, 96 Pergamano 18 Philips Design 30, 38, 39, 40, 41, 90, 91, 99 Pilots Product Design 24, 82, 89 Plasticum 36 Princess 16, 99 René Holten 75 Ringmark 84 Royal Philips Electronics 30, 38, 39, 40, 41, 90, 91 Royalvkb 12, 14, 16, 99

Samas 66, 70, 99 SaraLee de 28, 82 savic 35 skil Europe 26 sks Germany 25, 92, 93 smool | Robert Bronwasser 62, 99 Spark design & innovation 30, 32, 36, 57, 86, 87, 99 Studio DenHartogMusch 67, 77, 99 studiomom 23, 29, 80, 99 Succes Organizing Systems 84 svp Global Design 42 Technolution 52 Van der Veer designers 44, 71, 45, 99 VanBerlo 26, 49, 50, 55, 61, 99 Varian 59 Vitra Bathrooms 24 Volker Eysing 66 Wijtse Rodenburg 72, 73, Willy Mooren 82 wps parking systems 49

102 ⁄ 103 GIO AWARDS

designlink about designlink

designlink stelt zich ten doel het bevorderen en promoten van de ontwikkeling en de professionalisering van het industrieel ontwerpen, alsmede de ontwikkeling en overdracht van relevante kennis dienaangaande, in de ruimste zin des woords. De stichting wil daarbij als platform fungeren ten behoeve van de doelgroepen producenten, gebruikers, overheden en onderwijs, waarbij de scope van de stichting zowel macro-economisch als bedrijfseconomisch is gericht en daarmee het belang van een maatschappelijke functie onderschrijft. Designlink vormt een unieke schakel tussen vraag, aanbod, kennis en beleid. In opdracht of met haar regionale partners opereert zij op het snijvlak van vraag en aanbod en profileert zich daarbij als Nederlands enige design ketenorganisatie. Designlink treedt ten behoeve van deze partijen op als partner van de overheid (Ministeries, SenterNovem, evd), brancheorganisaties, kennisinstellingen en intermediairs. Ten behoeve van haar aangeslotenen, een netwerk van ruim 50 designbedrijven, de belangrijkste opleidingen en intermediairs realiseert zij haar doelstellingen: het professionaliseren van de vraag en het bevorderen van de toepassing en de kwaliteit van design. Door middel van netwerkbijeenkomsten, nieuwsbrieven en via haar website informeert zij haar leden en andere belangstellenden over de belangrijkste ontwikkelingen, evenementen en initiatieven, wetgeving en subsidieregelingen en prijzen en prijsvragen. Designlink treedt ten behoeve van netwerkpartners lda, idc en deb als vertegenwoordiger daar waar het overkoepelende, nationale of internationale belangen, initiatieven en functies betreft. Designlink faciliteert haar netwerkpartners bij het ontwikkelen en onderhouden van centrale functies. Designbedrijven kunnen zich afhankelijk van voorkeur, direct of via haar regionale partners aansluiten bij Designlink en betalen contributie. Designlink kent geen persoonlijk lidmaatschap. Designlink onderhoudt nauwe relaties met: Booosting, dmn Designmanagement Netwerk (ca. 100 leden), pdma, Mikrocentrum Designlink participeert in: npp Nationaal Platform Productontwikkeling, Design Initiatief (voormalig npp) Designlink is organisator van de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp (gio), initiatiefnemer van de Nederlandse Design Prijzen (ndp) Designlink Postbus 753 1000 AT Amsterdam www.designlink.nl

104 ⁄ 105 GIO AWARDS

netwerkpartners partners

Limburgse Design Associatie (lda) De Limburgse Design Associatie is het platform op het gebied van productdesign in de provincie Limburg. De doelstellingen van de lda zijn netwerken, kennis en ervaring uit te wisselen, het informeren en stimuleren van productdesign in het bedrijfsleven (vooral bij het mkb) en als gesprekspartner te fungeren t.a.v. productdesign in Limburg. De contacten strekken zich, mede gezien de gunstige internationale ligging, uit tot de gehele Euregio (Eindhoven, Leuven, Aken) en de rest van Nederland. Potentiële leden van de Limburgse Design Associatie zijn bedrijven in de productontwikkelketen waarbij productdesign (het ontwerpen en ontwikkelen van 3-dimensionale, seriematig vervaardigde consumenten- en professionele producten door of voor zelfspecificerende bedrijven, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan vormgeving en ergonomie) een belangrijke rol speelt evenals bedrijven die de intentie hebben om (meer) aan productdesign te gaan doen. Daaronder vallen o.a. ondernemingen met een designafdeling, design- en ontwerpbureaus, maar bv. ook modelbouwers, matrijzenmakers, spuitgieters en ingenieursbureaus. Ook studenten die een relevante ontwerpopleiding volgen zijn welkom. lda Postbus 4216 6202 WB Maastricht www.lda.nl

Industrial Design Centre (idc) Het idc wil kennis en ervaring op het gebied van Industrial Design in de regio Twente bundelen, versterken en internationaal profileren. Om haar doelstellingen te realiseren is het idc onlosmakelijk verbonden met het bedrijfs-, beroeps- en onderwijsveld op het gebied van ontwerpen. Dat betekent een open en gemakkelijk te benaderen organisatie. Het idc biedt daartoe een ontmoetingsplek waar ontwerpers, bedrijfsleven, docenten, onderzoekers en studenten elkaar inspireren en uitdagen. Waar spontaan samenwerking ontstaat en waar creatieve ideeën worden omgezet in toegevoegde waarde. Het idc gaat het bedrijfsleven bewust maken van het belang van Industrial Design als concurrentiemiddel en aantonen dat integratie van design in de bedrijfsactiviteiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ondernemingsstrategie. Het idc zal, mede ten behoeve van de regionale arbeidsmarkt, de instroom van studenten in de aansluitende opleidingen bevorderen.

Met de marktgerichte aanpak, gekoppeld aan een zich ontwikkelend productenpakket (de Handreiking), wil het idc zich een centrale plaats verwerven op het speelveld van Industrial Design. Industrial Design Centre p/a Universiteit Twente Horstring N 204 Postbus 217 7500 AA Enschede www.idcentre.nl

Centrum voor Design, Engineering & Business (deb) deb brengt ondernemers, ontwerpers en ontwerponderwijs op verschillende, creatieve, manieren bij elkaar en laat ze door de principes van ‘open innovatie’ meer en beter samenwerken, met als doel het verbeteren van de innovatiekracht van de maakindustrie, het vergroten van de marktkansen van nieuwe producten en het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers en ontwerpers deb biedt hiertoe twee producten aan: bij ‘Innoveren op Locatie’ krijgen bedrijven de mogelijkheid hun materialen, technieken of ander aanbod aan het ledenbestand van deb te presenteren teneinde extra productiemogelijkheden te scheppen en bij ‘Creëren en Maken’ krijgen bedrijven de gelegenheid om hun productconcepten ‘op de plank’ te presenteren om zodoende tot nieuwe productintroducties te komen. deb wil een bijdrage leveren aan de oplossing van de ‘kennisparadox’: veel ideeën bij ontwerpers maar te weinig ondernemerschap om hier iets mee te doen. Hiertoe beschikt deb over een aantal instrumenten en activiteiten: het FabLab, ‘Hulp op Afstand’, de Product Design Incubator, ‘Design meets Industry’ bijeenkomsten, workshops en de website Nieuweproducten.nl. Een tweetal activiteiten hebben als doel om ondernemingen en ontwerpers dichter bij elkaar te brengen: de ‘North Sea Pearls’ en ‘Portfolio: Nieuw Ontwerp Talent’. Designbusiness Netwerk deb Saturnusstraat 60 2516 AH Den Haag www.deb-denhaag.nl

sponsororing

Vol gas internationaal zakendoen

Sneller schakelen via één contactpersoon
Uw bedrijf wordt steeds groter, de wereld kleiner. Met de internationale support van ING kunt u daar optimaal van profiteren. Alle kennis en kunde van de grootste financiële instelling in Europa is voor u eenvoudig bereikbaar via uw eigen ING Relationshipmanager. Eén vast aanspreekpunt in Nederland, die u in contact brengt met de juiste specialisten. Tevens uw schakel naar onze 21 Europese vestigingen, die thuis zijn in lokale markten. Uw garantie voor maatwerk. Of het nu gaat om Betalen, Lease of Kredieten. Zo wordt internationaal zakendoen makkelijker en blijft het in vertrouwde handen. Kijk op www.ing.nl/internationaalzakendoen voor uw contactpersoon in de buurt.

WWW.ING.NL

vormgeving Neon, Amsterdam drukwerk Koopmans’ Drukkerij, Hoorn fotografie Frank van der Burg (pag. 6,9) vertaling Pinestripe Translation Service (Ailsa Montagu) projectorganisatie Gerbrand Bas, Jolanda Borsboom en Hans Kamphuis. De Erkenning Goed Industrieel Ontwerp is een initiatief van Designlink. Het beeldmerk is een geregistreerd handelsmerk. Stichting Designlink Postbus 753 1000 AT Amsterdam www.designlink.nl www.gio.nl Bestuur Andre Rotte (voorzitter), Rene Hartman, Hans Kamphuis, Hans Bloemen en Gerbrand Bas Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De samenstellers van deze catalogus van de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foute vermeldingen in deze uitgave. De in de catalogus van de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp 2008 opgenomen namen en gegevens zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker. Om de vermelde personen en bedrijven te beschermen is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan deze gegevens te gebruiken of op te nemen in een elektronisch bestand. Inbreuk op deze voorwaarden is onrechtmatig. No part of this publication may be copied and/or publicized by printing, photocopying, microfilm or any other means without prior written agreement from the publisher. The compilers of this Good Industrial Design Awards catalogue cannot be held liable for any inaccuracies which may appear in the publication. The names and details given in the Good Industrial Design Awards 2008 catalogue are for information purposes only. To protect the individuals and companies named, use or electronic storage of this data without prior written permission from the publisher is prohibited. Any infringement of these terms and conditions is unlawful. ISBN 978-90-79791-01-9 © 2008 Designlink

In 1986 werden ze als ion erkenningen voor het eerst uitgereikt. En als erkenningen goed industrieel ontwerp, of kortweg gio’s vormen ze met ingang van dit jaar weer het pronkstuk in de prijzenkast van menig ontwerper en opdrachtgever. Maar liefst 68 inzendingen doorstonden de kritische blik van de jury en werden als excellente voorbeelden van degelijk ‘dutchdesignvakwerk’ in deze catalogus opgenomen. The Good Industrial Design Awards were established in 1986. Under this name, or gio’s for short, they will again take pride of place this year in the show cabinet of many designers and companies. A whopping 68 entries passed the critical gaze of the jury and were included in this catalogue as outstanding examples of sound ‘dutch design craftmanship’.

isbn 978-90-79791-01-9 © 2008 Designlink

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful