Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e) Telefon(oane) Fix: E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex miron_adi@personal.ro romana 15 august 1980 masculin

MIRON Adrian
Nr 5, Str Memorandumului, cod postal 4500,Cluj-Napoca, Romania Mobil: 0723444667 02644445555

Locul de muncă vizat Director vanzari / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Din 2001 pana in prezent director de vanzari coordonarea echipei de vânzări, încheierea de noi contracte, menţinerea relaţiei cu clienţii vechi SC „PHP Computer” SRL, Cluj-Napoca Publicitate si vanzari 1998-2001 reprezentant marketing încheierea de noi contracte menţinerea relaţiei cu clienţii vechi promovarea imaginii firmei. SC „Pro Image” SRL, Cluj-Napoca vanzari

Educatie si formare
Perioada Calificarea / diploma obţinută 1998-2000 Programator-informatician Profil: calculatoare Specializare: web design
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

-informatica -matematica -tehnici IT Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Şcoala de Studii Postuniversitare de Informatică Aplicată şi Programare 1993-1998 Director vanzari Profil : vanzare specializare Management General -matematica -informatica -relatii cu clientii -calcul numeric Facultatea de Management, din cadrul U.B.B., Cluj-Napoca

1989-1993 electro-energetician -fizica -matematica -elemente de tehnologie generala -design tehnic Liceul Energetic din Cluj-Napoca

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare Citire

Vorbire
Participare la conversaţie Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Limba engleza Limba italiana

utilizator utilizator utilizator utilizator utilizator C C1 experimenta C1 experimenta C1 experimenta C1 experimenta experimenta 1 t t t t t B2 utilizator Utilizator Utilizator Utilizator B Utilizator C1 experimenta B2 B2 independent independent independent 2 independent t

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice

-spirit de echipa: am experienta muncii in echipa, inca din facultate cand am participat la mai multe proiecte de dezvoltare a afacerilor; am participat la 65 de activitati ale studentilor; am obtinut in jur de 20 de sponsorizari pentru evenimentele studentesti O buna experienta in domeniul vanzarilor si al publicitatii Am realizat 3 site-uri in scop publicitar Am rausit sa maresc numarul afacerilor al firmei, unde am lucrat in calitate de director vanzari,cu 25% pe an Legatura directa cu clientii Gestionarea bunurilor Recuperarea datoriilor Dezvoltarea pietei de marketing O buna stapanire a limbajelor de programare C++, VC++, VFoxPro, Html, Php, MySql si a aplicatiilor Microsoft Office, PageMaker, CorelDraw
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere

Pasionat de web design Hobby: sudoku Categoria B

Informaţii Referintele pot fi furnizate la cerere suplimentare Anexe Copie diploma de licenta
Copei carte de munca Copie diploma de absolvire CCNA - modul 1

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful