Malagueña

Arranged by Bill Holman

2011

Ernesto Lecuona

Adagio
Alto Saxophone

  44                               
f

Tenor Saxophone


  44                               
f

F Mellophone


   44 

ff

F Mellophone


   44

ff

B Trumpet

B Trumpet

B Trumpet

Trombone

 4 

 4

  44 

  44 

   4 
4

ff

ff

ff

   4 
4



ff

Bass Trombone

   4 
4
ff

Bass Trombone

   4 
4

ff

B Tuba

  4
4 

ff

2


ff

Trombone

2011

2

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.




               
               


  

 




 



  

   

  

 
 

2011

3

3

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

4






               
               

  


  








 




f

f



p



mf

mf



   

  

 
 

2011

mf



  


4

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.






 

               
               

 
 







 


    




   


   


 
 

2011

5

5

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.





 

               
               


p

  
 









   
  


B. Trb.

B Tu.

  


  


 
 

mf

6

mf

B. Trb.

p

mf

Trb.

2011



6

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.





 

               
               


 




 
  

   


   

 
 

2011

7

7

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

8




               
               


  




  



 







  

  
    

  




2011Slower

8

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.





  

   








  

 
  

3
4 
3
4 
3
4

3  
4 
3  
4 

3  
4
3  
4 

   

 


Allegro

3  
4
               


3
                4   


  


Slower


3  
4
3    
4
3         
4

f

2011

9



11

A. Sax.

T. Sax.

A

                                       

pp
                                        


pp

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.


      
mp
    
  
 

mp

   


B. Trb.

B Tu.

10

 
 

    
 
 
    



ff
      



 

      
 

 

      
 
mp

B. Trb.

 

     



 

  

     
   
 


   


   
    

   



   

   

2011






  



 


  

1.

1.



14

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.



            
  
           

  
 

    






  


 

 



  



    

  


mf

  

mf

  
  

      


      

mf

    

mf

   

   
   

      
    
    
 mf

 


mf



 

   

1.

    

2011

 


        

11

1.

2.

  
      

Slower

 

ff

   

f

 
   f

18

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

12

         
 


 

  






 

   



    

 



  

  

  

  




 

 



3







    

2011




4
4
    


 



  


ff

4
4

4
4

ff

4
4

4
4

ff

4
4

4
4


  



4
4

ff

4
4
4
4
4
4
4
4

B Slightly Faster

              
  44



f
 4                     
 4

21

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.


   44

f


   44
 4

 4

  4
4
  4
4




f

f

  4 
4
  4 
4

f

B Tu.

  4 
4

f

           


  
  


  44

  44

f

B. Trb.

           
2011





   

      

   

   

13

Slower

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

               




A. Sax.




 



  

  
 




  

 

   



B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

14



  

  

 
  

 
  
   
   

   

       


ff

Trb.



  

  

  


ff

   

ff

   

ff

   
ff
     
3







23

Slower
ff

3





 



2011










ff





Presto













     
mf

     
mf

     
mf








       

       

       

C



27

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.




  
  
f

mf

  






   

   


mf

B. Trb.

  


mf

B. Trb.

  


mf

B Tu.

   



   

mf

mf

Trb.

f


     



   




   




 

   



 



          

2011

 



 

 

       
       

 

15



31

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

16


  

 
 


    



  


   


 



   


 

     

  


   




   


   









  



       





2011

   

   

   



    


    



     



35

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.



D

 
 


   

  






mf



   

mf


 



 

   


 

   




mf

 

   

  

  


 

  




 

   

  

   

 
 






  




 




          

2011
  
   

 

 



  








       
       

 

17



A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

18

  

39

 

  

  

  


    
 

    

  
   
 


               







f

   

f

               
                
 


   

               


  


       

      

      

  

 
     


f
 
f

 
 

f

f

f





 



f




  
f

       

2011

f



 





 

 




E



43

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.




   
mf   
mf



mf

  

mf








mf

 

 

 


   


mf     

mf

B Tu.

 



 
  

mf

B. Trb.

 



    


   
   


   
   




   


    

 
 
    
 

    
    

          

2011

   


     

19





47

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

20

   

   

               


  

   


  
 

 

 
 

 


  


 

     

  


  

  



 
 

 

   

   





   


   



 


   

   


 


     

2011


 

 

 

   

 

 

 




 

 




   
   



     

F

   

  

51

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.


  


   

   

   

   




     



 


   

      


  


 

     



      


 


  





         


   


     

  


 
   
    
   
   



 
  



    





 
  

 
  



          

2011





 

 

 

 

 


 


 

  

  

21

   



55

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

22

      


  

  




 

 

 


  

 

  



 

 

 


  

  





 

 

 

      


   

   

 

    



    


    




    



    



    



 

  
    
  
   


  

    


    

     

2011    

G

                  

f
                    




58

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.


  

  


 

 


  

   

   
 

f    

     

f    
      
 f
   
        

  

  


   
  


 
   
     


 

  


     

2011

  


  
  


   

 
   

   

   
 

   

   

   
 
   
 

23



61

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

24




        

  

  



      
  


    

f

    
    


  
f  
       

f

 
 

              

              

 
  
   
    


      


 
  
f    
    


      



 

 
   
f    

    


    


    


      
  
      
  
      
  

2011


    
f


    
f

f




 
 
 
 

  






65

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

     

     


            




  

H



  






 

 


 
 
 
 

ff



             


    

ff    

ff

     
     

ff


     ff

 
    

 

             
             

       


      
  

2011

  

   

 

      

       


 


  
  
  



25



68

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

26


 

  

  

    

 

               



  

    

  


  





  

  

  

  

  



 

 

     
     
     
  
               
 



   





   






2011







 













 



70

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.





 


                              

                              

      

       
 

       




      

      

 
     


     

     

 
    

 

 


 

 
  
mf

  


mf

  


  

          



2011


  

 



 
 

 

 


  

mf
  

 

 




mf

  

 




 

mf

 

   

 

 

 

 


  


27

I
 
 Swing!

  

 
ff 
 


74

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

28

 

ff
  


 
   
ff  
 




 

 


 ff  
ff   
ff   
ff
  

     


 

p

p 
 

p 

 
   p 

 
    p 

 

ff
 


 


 
 

 
   
   p 

 

ff

ff
  


 

  

    p  

 

 

  

p 
 

2011



        




ff

ff

ff  



ff     
ff  

ff     
ff  
ff  

 




      

 

 

78

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

 

mf

 
 

mf

mf

  

 
 
 
 



     


mf
     


mf
     

mf
     
mf
     
mf
     
mf
     

mf

mf

      
mf

  

ff  
 

   

ff

f

   

f
     

   f  
f

     
   f  
   f  
     
   f  

f



2011

  


   


 

 

J

    
ff

    

ff
 
 
ff
   


   
ff   


ff

ff   
ff
  


   
ff


   
ff

f

29



83

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

30

 

      

      


   


 

3

3

      
3

3

3

3

      
3

3

       



3
  

3

3

3

       
3

3      
3

3

      
3

3

 

  
 
  


 

  
 

  
  

  
 

  
  

  
  
     

      
   
    





      

     

    
   





 
     


  

   

2011

 
 
  

   

 
 




   


 






 
 
 





 


        

87

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

       

  
 

     



 

            

mp
 
     
 
 
mp


 

  

  

 
 


 

  



    

    



pp

    
   

 

   

  


 

   

  

mf



pp


  

mf



mf

2011


 

   

31

  Open Solo
 

92

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

32

 
 


     

     

 
 

 
 

 
 
 


 
 
mf

          


     

 


 

       
  
p

mf

      

 

   

   


mf  

  

mf

 

          

mf

 

  

 


    
     
   
  

mf



2011



  

mf


 
 

     
 
         

97

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.  


    


 
 

   



2011






mf

 

   



  

          
 

   

  

  

L


  


 

  

f

  

 

f



      

f

 

 
 

 

 

f



f



 

  

f

  
 
f

f

33



101

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

34



  





  

  

       


  

 

  
 

 





  

f

             



      



2011



   

  

   


  



103

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

  


    


     

    

   
 

f

 




 

 
 

             


  

     



 





2011



   


   

 

35

       

  
   

105

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

36


  

  


  

 

   


 



 






  




      



2011



   

 
 

   

       

   
  


  

         M

 
   

107

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

     

     




 

 
 


   
f

 

        

  
    

  




p

 


 
 

2011

        


p



p

p

p





 
ff

 

  

ff

f




f




 f  

 
f  

f




  


            

37




   

f


            

111

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

38


    

   
 
 
 




     

   



p
p



p

 p
p

p

p

 
 
   
 

 
 

     
     

 

 f     
 

     

 
f      
 


f      
 


f

 f      

 
f      

 
f
                              

2011


 

116

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

 

                         
                         

 
    

 

ff









 

2011


ff    

39


   

119

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

40

   

 
 
 
 

  
  
f

f

   

f

N

   
 


   
 



 
ff 
ff

 

ff 

  




ff




ff

        


ff

  


ff

 

2011

   
      
   



 


 

    

 







   
 

 
    
    



  
   

123

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

   




   
   
   

   
   
   

  


  

      

 fff
  

  
fff

  



  
 

  


  
  
  

   

   


     


    



             

2011

 

   

   
 



 
 

  

  
  
  

 

   
 
    

      

41


   

   

127

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

42

  



   

       
 
       
 


 


 

 
 

O




    

   


   





   






   
 
 



fff

  
  
   

  
 

        

    

  
  

        


    

2011

  
 

    

    


   

   
   



130

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

 
 

 

 


 

 

   
   



    

 




      

 


 
  
  

   
 

      


      


    
   
 
  

   
 





  

 

 

    


 

2011

  

   

 

  
 





   

  

 



        





 

    



43


 


  
  

 
  P

134

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.

44


      


      
 
  

      
g li


     
g li


 

  
        




         



     
 
 


  


                   
  

                   
  
             


             

 

ss.


 


 

  
        


 

 

ss.

g li

g li

  

 

ss.

ss.

     


2011




 
 





    
    
 



138

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.


   

   




 
 



 
    
   


     


         
 






 

 



 


 



 

 



3
4

                 


 
 
3     
4
mf
f
ff 
3 

4     
mf

f

ff

mf

3 

4     
3
4

mf


3
4
3
4


3  
4
mf 
3
4


 

mf

3 
4 

3 
4
p

2011



     
     
ff

           
ff

           
f

ff

f


ff     

f



    f       ff     

3      
4
mf

ff



 
f


f

 

mf

ff

ff

    


ff

     
ff

45


143
    

A. Sax. 
   
fff



T. Sax. 
F Mph.

fff
    

 

 
    
  
fff


  
fff 
fff
    

  
fff
 


  
fff
 


fff

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B Tu.

46

 

 

 

 

 

f     
f

 
f








      

fff

  
   
fff

 

 

 

    

 





       





ff

ff

     

  f                  



fff

B. Trb.

 

f

   

f

   

f
 
 
f

f
     

   

fff

B. Trb.




Adagio
Q Straight
Eights




f

f


f

          


         


            
 

 



2011



  
ff

ff


ff





           
         
ff  

      

      

ff

ff

ff


ff




 

151

A. Sax.

T. Sax.

F Mph.

F Mph.

B Tpt.

B Tpt.

B Tpt.

Trb.

Trb.

B. Trb.

B. Trb.

B Tu.  
 



 






    
fff




  
fff

  
fff




  



   

     

fff

fff


 




 



fff
 


fff


 fff





 


 


 







fff

2011






 

fff










47

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful