You are on page 1of 6

Apa és fiú

Csáth Géza novellája alapján a forgatókönyvet készítette: DEBRECZENI ZOLTÁN

Mozgóképi animációkészítő nappali tagozatos, emelt szintű, 2 év folyamatos OKJ-s szakképzés Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Dramaturgia Tanár: Magyar Fruzsina

2011. 11. 10.

ORVOSTANI EGYETEM, FOLYOSÓ VÉGE AJTÓVAL - NAPPAL (1905) Fokozatosan közelít a kamera a mázolt, kopott ajtóra. Pár pillanat múlva kitör egy jólöltözött, XX. század eleji öltönyt viselő férfi, GYETVÁS PÁL, kezével egy csontvázat húz maga után. Hátulról követi a kamera a férfit. körülötte döbbent tekintetű orvostanhallgatók a meglepődés miatt megdermednek. Szembenézet, hangeffekt. de ugyanaz a történés. Egyre hangosabb, mély

FÉLHOMÁLYOS IGAZGATÓI IRODA - NAPPAL Totál az irodáról. Kandalló, melyben tűz ég. Anatómiai rajz 1. Anatómiai rajz 2. Bizarr családi fotó 1. Bizarr családi fotó 2. Anatómiai és tudományos könyvekről közeli egy polcon 1. Anatómiai és tudományos könyvekről közeli egy polcon 2. Ablak, kint havazik. Az egyetem IGAZGATÓJA, korabeli öltönyben, dús arcszőrzettel ül az íróasztala mögött, lassan lapozgat egy többoldalas levelet. Az iroda kétszárnyú bejárata kinyílik, belép az ASSZISZTENS, megáll, kezei a kinyitott ajtók szárnyait tartja. ASSZISZTENS Elnézést, hogy zavarnom kell méltóságos uram, egy bizonyos Gyetvás Pál keresi önt valami két hete feladott kérvénnyel kapcsolatban. Premier plán az igazgatóról, bólint. Az ajtót visszacsukja az asszisztens. Kis várakozás után belép Gyetvás Pál izgatottan. Az igazgató szemből, méregeti az idegent, előrehajol. Igazgató szemszöge: a fejétől a lakkozott cipőjéig végigméei Gyetvás Pált, majd vissza. Igazgató visszaül kényelmesen. Közeli az enyhén remegő kezéről. Félprofilból. 2

GYETVÁS PÁL (kalapját leengedi, remeg) Bocsánatot kérek, méltóságos uram, Gyetvás Pál vagyok. Az igazgató felvonja a szemöldökét. Gyetvás Pál A csontvázért jöttem. Igazgató ül egy ideig, majd nekikezd kutakodni. Elővesz egy nagy füzetet, és komótosan lapozgatni kezdi. Gyetvás Pál feje eltorzul, izzad. Az igazgató hirtelen írására. Fölnéz. rámutat az egyik lapra, valamelyik

Igazgató 35 Korona lesz. Gyetvás Pál azonnal belenyúl a zsebébe. A zsebéből kivesz egy hatalmas köteg papírpénzt, amit alig tud átfogni Átnyújtja Gyetvás a pénzt. Azt az igazgató gyorsan magához veszi. Leül, és szép lassan számolgatja. Totál kettőjükről, miközben az igazgató számol. Az igazgató befejezte a számolást, elégedetten bólint. Kinyit egy fiókot, ami tömve van pénzzel, belegyömöszöli, már majdnem szétfeszül a fiók, de sikerül visszatolni. Visszaveszi a szokásos ülő pozícióját az igazgató. Megnyom egy rendkívül ízléstelen csengőt, ami idegesen berreg. Kinyílik a bejárati ajtó, lassan besiklik A DOKTOR fehér köpenyben, dús arcszőrzetű csontos arccal, cvikker a szemén. Nagytotál, benne a három férfi áll. Az igazgató bólint, majd a doktor is. Gyetvás ide-odanéz izgatottan. DOKTOR (kézzel int Gyetvás fele) Tartson velem, kérem. Ketten kimennek az ajtón.

3

NAGY ABLAKOKOS FOLYOSÓ - NAPPAL A doktor lassan siklik előre, mellette Gyetvás Pál próbál visszafogottan menni. Körülöttük fehérköpenyes alakok tolnak mindenfélét. Eltolnak formaldehidben úszó szerveket. Másik oldalon ugyanígy preparált állatokat. Különböző csontokat kisebb nagyobb méretben. Bizarr szerves alkotmányokat. Gyetvás egyre idegesebben lépked. Szeme ide-odarángat. Fején izzadságcseppek. Befordulnak egy ablak nélküli folyosóhoz. ABLAK NÉLKÜLI FOLYÓSÓ Megáll a két férfi egy hatalmas ajtó előtt. Gyetvás remegve, de döbbenten tekint az ajtóra. Kameramozgás az ajtó aljától a magasba nyúló tetejéig Gyetvás szemszögéből. Ránéz a doktorra, aki egy hatalmas kulcsszerűség elfordítása és egy nehezen mozdítható hatalmas kar lehajtása után kinyitja az ajtót. Nagytotálban látjuk, ahogy a két férfi, mint két pont várja, ahogy lassan kinyílik az ajtó. Belépnek az ajtón. SÖTÉT RAKTÁR Panorámázás a sötét kamrában, majd a kamera megáll egy kivilágított ponton, ahol ott áll egy összeszerelt szemléltető csontváz. Közben a két férfi lassan sétál a csontváz felé. Közeli Gyetvás Pál nehéz lépteiről. Féloldalas kép, Pál megy előre, közben fogja a testét, hogy szellemképszerű többi önmaga ne tudjon elszaladni, azok ezalatt kapálóznak. Ő ezalatt remeg és izzad. A két férfi feje a kép alján, közelítenek a csontvázhoz. Oldalról látjuk a csontvázat, és az éppen megálló férfiakat. Szemből látjuk a csontvázat.

4

Majd szintén szemből Gyetvást, aki próbálja szemügyre venni a csontvázat. A doktor ekkor nekikezd beszélni, Gyetvást, ahogy nézi a csontvázat.

izgatottan

ugyan,

de

miközben

oldalról

látjuk

Doktor Ilyen gyönyörű skelettel, kérem, már régen nem találkoztam, mindenki csodájára jár az intézményben... Gyetvás közelebb lép a csontvázhoz, belenéz a koponya szemeibe, kizárja maga körül a környezetet, a doktor ezalatt folytatja tovább, akire közben árnyék vetül, mintha tágulna a tér. Doktor (K.K) (fokozatosan halkul a hangja, mintha egyre távolabbra kerülne) Mondta is Gyuri, a II. számú anatómiába van; ezt a hullát, Mátyás bácsi, szeretném elvinni maguktól. Szemből látjuk a koponyát. Váratlanul egy pukkanással megjelenik a bal, majd még egy pukkanással a jobb szemgolyója. Ezek szabálytalanul ide-odanézelődnek, mint a kamléon szemei. Gyetvás Pál megrémül, hátrébb lép egy kicsit. A koponyát látjuk szemből ismét, megszólal. KOPONYA (indulatosan) Már megint késtél, koszos kölök! Gyetvás, szemeiben könnyek jelennek meg, lehorgasztja fejét, mint a kisgyerek, akinek bűntudata van. Koponya (K.K) Itt hagytál minket anyáddal mélyszegénységben és mocsokban, hogy te Amerikában próbálj szerencsét! Oldalról látjuk a két beszélgetőt, a koponyát és Gyetvást. Koponya (Lassan elhaló, kétségbeesett hangon) Legalább a halálom előtt hazaértél volna! Gyetvás arcát eltakarva elkezd látható értetlen tekintettel. zokogni, itt a Doktor újra 5

Közeli az értetlen arcú doktorról. Gyetvás abbahagyja lassan a zokogást. Majd feláll. Síri csend. Totál kép a "három" szereplővel. Gyetvás Pál megfogja a csontvázat, és lassan kihúzza a képből, a Doktor csak néz utána. LEBLENDE

6