You are on page 1of 5

Apa és fiú

Csáth Géza novellája alapján

Dramaturgia Tanár: Magyar Fruzsina Készítette: Molnár Kata Mozgóképi animációkészítő Nappali tagozatos, emelt szintű, 2 évfolyamos OKJ-s szakképzés Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

2011. 11. 16.
1

Egy lepusztult, szegényes lakótelepi lakás konyhája. Régi bútorok, régi berendezési tárgyak… Látható, hogy itt egy kispénzű ember él. A konyhaasztalon papír, töltőtoll, mellette családi fényképek kissé szétszórva. Három személy van a képeken, egy kisfiú, egy assszony és egy férfi. A később készült felvételeken mindenkin látszik az idő múlása. Az öltözékük végig szegényes, de látszik az arcukon, hogy voltak boldog családi pillanataik. A későbbi képeken márcsak a szülők láthatők, a fiúról külön vannak képek, ezek színesek, akad polaroid kép is. A felvételek mellett egy halotti bizonyítvány hever, a név rajta: id. Gyetvás Pál. Egy középkorú asszony ül az asztalnál, elkezd levelet írni. Meg-megáll, könnycseppeket morzsol el ráncos kezével, de folytatja az írást. Elsötétül a kép. Tipikus amerikai középosztálybeli kertvárosi ház. Az ablakon keresztül belátunk a ház belsejébe. A nappaliban Magyarország térkép a falon, mellette naptár, dátummal. A fotelban ül egy 30 körüli férfi, fényképeket nézeget egy albumban. Látszik, hogy meg van hatódva. Kinéz az ablakon, elmereng, majd feláll, és elkezd pakolni egy bőröndbe. Ajándékokat is tesz el, legvégül a fényképalbumot. Becsatolja a bőröndöt (régi fajta, csatos bőr bőrönd). GYETVÁS (sóhajtva) Eljött az idő. Hajókikötő. Éppen kifut egy óceánjáró, a fedélzetén ifj. Gyetvás Pál. Messze révedő tekintettel néz el a messzeségbe, talán Európa felé. Közben pipázik. Boldog és várakozásteljes az arca.

2

Újra az amerikai kertvárost látjuk, jön a postás. Beteszi a leveleket Gyetvás házának postaládájába. Köztük van egy gyásztávirat is, rajta magyar címzés gyöngybetűkkel, ifj. Gyetvás Pál részére. Feladó: özv. Gyetvás Pálné. Következő kép egy egyetemi folyosó. Nyüzsög a diákoktól, a falakon faliújság, egyetemmel kapcsolatos hirdetések. A diákok kezében különboző orvosi, bonctani és biológiai könyvek. A falnak dőlve egy irodával szemben (ami az intézmény igazgatójáé, ezt megtudhatjuk a helyiség melletti kis táblácskáról a falon) áll a fiatalember. Ő és a diákok-két külön világ. Néha ránéznek pár pillanatra, de gyorsan lesiklik róla a tekintetük. Ő észre sem veszi őket. Kissé zaklatott, nem igazán marad meg egy helyben. Elkezd fel-alá járkálni az iroda előtt, majd újra nekidől a falnak. Maga elé bámul üres arckifejezéssel. Segéd jön ki, végigméri az idegen fiatalembert, majd közli vele, hogy bemehet. Az iroda üvegezett ajtajú, ezen át látjuk a szereplőket. Gyetvás kissé görnyedten áll meg az íróasztal előtt, ami mögött az igazgató ül, majd leroskad egy székbe szemben az igazgatóval. Kezébe temeti az arcát, sóhajt egyet. Majd elkezd beszélni. Az igazgató hallgatja. Arcán unottság. Mond pár mondatot, megráz egy régi rézcsengőt, majd az ablak felé fordul. Megérkezik a segéd, beszélnek, az igazgató újra Gyetvás felé fordul, mond neki valamit. Erre Gyetvás előveszi a tárcáját, és pénzt ad az igazgatónak. Kezet fognak, az igazgató int, hogy mehet. A segéd és Gyetvás távoznak az irodából. (Közben az ablakon kinézve látszik, hogy szakad az eső, szürke minden. Bent neonfény ég.) Elindulnak ketten a folyosón, utat törve az egyetemisták között. A folyosó végére érve elindulnak
3

lefelé a lépcsőn. Ahogy lefelé haladnak, egyre jobban elkomorodik Gyetvás arca. Végigmennek az alagsoron. Szürke, kőlapokkal borított a padló, üres hordágyak. A folyosó végén van a boncterem, itt letakart és nem letakart hullák is vannak. Gyetvás megtorpan az ajtóban, látszik az arcán a vonakodás, nem igazán akar bemenni. Végül erőt vesz magán, és a segéd után ő is belép. A segéd ekkor már a terem egyik sarkában áll, egy állványon lévő csontváz előtt. Gyetvás mellélép. A csontváz még nála is magasabb 10 centivel, pedig ő sem alacsony ember. GYETVÁS Ő lenne az? SEGÉD Ő. GYETVÁS (Áll, nézi a csontvázat, majd feszült arcán lassan legurul egy könnycsepp.) Édesapám...hát nem várt meg. GYETVÁS (Pár perc elteltével összeszedi magát, és a segéd felé fordul.) Köszönöm. Akkor hát, elvihetem? SEGÉD (Vállat von) Kifizette, az öné. SEGÉD (Bólint, elgondolkozik.)

4

Gyönyörű a skeletje, többen is dicsérték. De hát, majd lesz másik. De ekkor már Gyetvás nem figyel rá, csak a csontvázat nézi. Közelebb lép hozzá, gyengéden leemeli az állványról, a szemébe néz, majd magához öleli, és esetlenül vinni kezdi. A távolodó Gyetvást látjuk, majd elsötétül a kép. Temetés. Szakad a hó, csak Gyetvás, az édesanyja, a pap és a sírásó áll a sír mellett. Zajlik a szertartás, rádobnak a koporsóra egy-egy marék fagyos földet, majd Gyetvás magához öleli édesanyját. A sírásó elkezdi betemetni a sírt. Felfelé kezdünk távolodni a helyszíntől, egyre gyorsabban, a temető fölé, a város fölé, az ország fölé, a világ fölé. Majd újre lefelé haladunk (de ez már nem Európa, hanem az Egyesült Államok), a történet eleji családi ház kerje az új helyszín. Innen belátunk az ablakon át a nappaliba. A falon naptárat látunk, innen tudhatjuk, hogy 7 éve telt el a történet kezdete óta. Gyetvás és a felesége állnak egy kanapé mellett, mosolyogva figyelik Gyetvás édesanyját, amint két kisgyermekkel játszik - az unokáival. Közeli kép, a pár egymásra mosolyog. A kép elsötétül.

Vége

5