REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1 NAMA GURU : _______________________________________ BIL 1 EVIDENS B1D1E1 Mengenal

pasti benda hidup dan benda bukan hidup B1D2E1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki B1D3E1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling B1D4E1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling B1D5E1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan, bau, rasa, sentuh dan pendengaran B2D1E1 Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas, bergerak, membesar dan membiak B2D2E1 Memperihalkan tentang fungsi bahagianbahagian tubuh manusia B2D3E1 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang B2D4E1 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar KELAS: ________________ SAINS TARIKH INSTRUMEN MATAPELAJARAN :

2

3 4

5

6 7

8

9

bentuk asas dan saiz objek BIL 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EVIDENS B2D5E2 Menggunakan deria bau untuk mengenal pasti benda-benda yang berbau dan tidak berbau B2D5E3 Menggunakan deria rasa untuk mengenal pasti rasa bahan makanan B2D5E4 Menggunakan deria sentuh untuk mengenal pasti ciri dan keadaan bahan B2D5E5 Menggunakan deria pendengaran untuk mengenal pasti pelbagai bunyi B3D1E1 Menerangkan kepentingan bahagian tubuh manusia B3D2E1 Membanding dan membeza bahagian tubuh satu haiwan dengan haiwan yang lain B3D2E2 Mengajuk bunyi haiwan B3D2E3 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak B3D3E1 Membanding dan membeza bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain B3D4E1 Menggunakan deria penglihatan untuk menaakul kepentingan warna. bentuk dan TARIKH INSTRUMEN .10 B2D5E1 Menggunakan deria penglihatan untuk mengenal pasti warna.

bentuk TARIKH INSTRUMEN 23 24 25 26 27 28 29 .saiz dalam kehidupan BIL 21 22 EVIDENS B3D4E2 Menggunakan deria bau untuk menaakul kepentingan bau dalam kehidupan B3D4E3 Menggunakan deria rasa untuk menaakul kepentingan rasa bahan makanan B3D4E4 Menggunakan deria sentuh untuk menaakul kepentingan ciri dan keadaan bahan dalam kehidupan B3D4E5 Menggunakan deria pendengaran untuk menaakul kepentingan bunyi dalam kehidupan B3D5E1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah B4D1E1 Menggabung bentuk asas bongkah yang mempunyai ciri yang sama atau yang berbeza B4D2E1 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza B4D3E1 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza B4D4E1 Mengelaskan objek mengikut warna.

saiz.dan saiz B4D4E2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau 30 BIL 31 32 33 34 35 36 37 38 39 EVIDENS B4D4E3 Mengelaskan pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa B4D4E4 Mengelaskan bahan berdasarkan ciri fizikal bahan B4D4E5 Mengelaskan bunyi berdasarkan ciri tertentu B4D5E1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam B5D1E1 Memperihalkan tentang ciri benda hidup dan benda bukan hidup B5D2E1 Memperihalkan tentang bahagian dan fungsi tubuh manusia B5D3E1 Memperihalkan tentang haiwan dan bahagian tubuh haiwan B5D4E1 Memperihalkan tentang tumbuhan dan bahagian tumbuhan B5D5E1 Memperihalkan tentang kepentingan warna. rasa. pelbagai bentuk. bau. ciri bahan TARIKH INSTRUMEN .

40 dan bunyi dalam kehidupan B5D6E1 Memperihalkan mengenai pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam BIL 41 EVIDENS B5D7E1 Memperihalkan mengenai kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah B6D1E1 Menghargai bahagian tubuh badan serta menghormati dan menerima keadaan diri seseorang B6D1E2 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan B6D1E3 Menghargai pelbagai tumbuhan dan berupaya menerangkan kesannya di muka bumi B6D1E4 Mencipta produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan dan menceritakan tentang hasil ciptaan produk B6D1E5 Menghargai organ deria dan memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria B6D1E6 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah secara inovatif dan menerangkan objek atau struktur yang dibina TARIKH INSTRUMEN 42 43 44 45 46 47 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful