Legenda

Limita zonei studiate
Magazinul Profi Func une comerciala Birouri / sediu firme Locuire Spitalul de recuperare Biserica

Strada Lunii

Strada Rapsodiei

Strada Rapsodiei

Strada Rapsodiei

Func uni/ Zonificarea vecinata lor

Observatorului vedere spre facultatea de arhitectura

Bloc locuinte noi Str. Rapsodiei

Legenda
Observatorului vedere spre vest

Faza II

1

Panta < 5% Panta 5-15% Panta >15%
Forma uni deosebite ale solului/aspecte specifice Concre uni sferoidale "trovan " Img. 1 Zona joasa cu acumulari de apa Img. 2 Intersec e str.Lunii si Observatorului

Analiza amplasamentului si sinteza observa ilor
Aspectele pozi ve ar fi, amplaasarea insasi a sitului, care faciliteaza concentrarea unor circula i atat pietonale cat si auto,faptul ca este singurul teren de asemenea dimensiuni disponibil si pretabil pentru amenajarea unui loc de losir.Configura a terenului fiind variata, ofera posibilitatea amenajarii unor spa i si zone interesante, posibilitatea ex nderii pe viitor pe terenurile alaturate si as el crearea unei zone verzi care sa faca legatura intre mai multe zone si strazi. Aspectele nega ve sunt: -prezenta sta ei de alimentare cu carburan in partea de nord est a sitului. -dezvoltarea unor elemente de vegeta e in forma necontrolata si as el crearea unui aspect salba c si neingrijit care duce la acumularea de depozite de deseuri. -prezenta in zona a unui grup de oameni fara adapost care pot genera disconfort trecatorilor prin obiectele ce le depoziteaza in diferite zone mai ferite ale sitului, cat si prin comportament. -limitatrea momentana a acceselor pe partea sudica si sud es ca a sitului.

2

Topografia terenului Curbe de nivel si zonificarea pantelor

Perspec va str.Lunii

Legenda
Accese pe sit Limita zonei studiate

Circula i auto si pietonale
Circula e pietonala secundara Circula e pietonala majora Circula e auto secundara Circula e auto majora
Perspec va Str. Observatorului complex locuinte

Intersec e ru era majora Intersec e ru era secundara

Caracterul circula ilor/ perspec ve

Perspec va spitalul de recuperare

Perspec va Str. Observatorului est

Legenda
Limita zonei studiate Aliniament gard viu

Nuc
Salcie pletoasa Salcami Specii neiden ficate de foioase Palcuri de arbus ,crescute spontan
Specii cu caracter ornamental Img.1
Talia vegeta ei arboricole este in general medie spre inalta cu excep a palcurilor de arbus care au talie joasa, iar restul vegeta a este formata din specii ierboase specifice fanatelor.

Alei pietonale care dirijeaza fluxul pietonal din interiorul cartierului Specii arboricole intalnite

1

Vegeta e existenta

Salcia pletoasa

Nuc

Salcam

Stud. arh. an VI Andrei Burnete

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful