LULUHAWA KIMIA & FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI LULUHAWA DALAMAN DI TROPIKA LEMBAB Luluhawa

y Luluhawa ialah proses pemecahan batuan yang ada di permukaan bumi sehingga membentuk butiran atau zarah yang lebih kecil. y Luluhawa boleh dibahagikan kepada tiga proses utama, iaitu;

1. 2.

Proses biologi: Luluhawa biologi disebabkan oleh kesan kimia dan fizikal Proses Fizikal: Proses fizikal ialah luluhawa yang menyebabkan perubahan

proses organik terhadap batuan. mekanikal sebenar, seperti proses pengecilan saiz. 3. Proses kimia: Luluhawa kimia akan mengoksidkan dan melarutkan juzuk atau butiran mineral sesuatu batuan. Luluhawa kimia Memecahkan batuan secara kimia dgn menambah atau menanggalkan (removing) y unsur2 kimia, mengubah unsur2 tersebut menjadi bahan2 baru contoh: dissolution (pelarutan), hydrolysis (hidrolisis), oxidation (pengoksidaan) FAKTOR MEMPENGARUHI KADAR LULUHAWA 1. Kandungan batuan:
y Batuan igneus bas yang kaya dengan mineral silikat berbesi akan lebih mudah terluluhawa berbanding dengan batuan igneus asid yang kaya dengan kuarza, dan yang paling stabil ialah batu pasir kuarza. y Batuan yang terdiri daripada banyak jenis mineral lebih cepat terluluhawa berbanding dengan sejenis mineral. y Ini disebabkan perubahan suhu yang cepat menyebabkan berlaku pengembangan dan pengecutan yang berbeza untuk mineral yang berbeza.

2. Struktur batuan:
y Kepadatan retakan dan lapisan yang nipis akan menyediakan ruang atau permukaan yang luas untuk tindakan luluhawa. y Air akan masuk ke dalam satahsatah ini, dan akan mempercepatkan proses luluhawa. y Kedudukan retakan atau lapisan yang condong atau menegat akan memudahkan air memasuki celahan yang ada berbanding dengan lapisan atau retakan yang mendatar

3. Iklim:
y Iklim memainkan peranan yang sangat besar untuk menentukan jenis luluhawa yang mana yang akan dominan. y Di kawasan lembab yang banyak hujan, proses luluhawa kimia akan lepih dominan, dan di kawasan gersang pula, luluhawa fizikal yang dominan. y Di kawasan lembab ini biasanya banyak ditutupi oleh tumbuhan, jadi luluhaw biologi juga tinggi di kawasan ini.

4. Masa:
y

Semakin lama proses luluhawa berlaku, makin besar pengaruhnya

CONTOH LULUHAWA KIMIA Pelarutan (Dissolution atau solution) Sesetengah kimia mudah larut dalam air. LARUTAN. hasil daripada proses pelarutan. y H2O + CO2 + CaCO3 <=> Ca+2 + 2HCO-3 1. y Kita boleh perhatikan batu kapur mengandungi banyak gua-gua (serta topografi karst lain). y Batu kapur dan marmar mengandungi kalsit dan akan larut dalam air berasid. Proses ini berlaku ke atas mineral-mineral atau batuan yang mudah larut seperti garam y batu.5. . y Proses luluhawa yang bertindak akan membentuk tanah yang tebal. y Mineral yang terhablur dahulu mempunyai ketahanan kimia yang rendah. y Komposisi kimia atau susunan kimia hablur boleh berubah. dan ini menyebabkan jasad batuan tidak sempat terdedah kepada proses luluhawa untuk jangka masa yang lama. y Pelarutan adalah peringkat pertama dalam luluhawa kimia. y Hasilnya. 6. Topografi: y Kawasan berjasad timbul tinggi (kawasan yang mempunyai cerun yang curam) akan mudah terhakis. kita akan perhatikan di kawasan berjasad timbul tinggi. y Keadaan sebaliknya berlaku untuk kawasan berjasad timbul rendah atau kawasan yang rata. udara (gas) atau larutan akan bertindak balas dan y akhirnya boleh menyebabkan berlakunya pertambahan atau pengurangan atau perubahan elemen daripada sesuatu mineral. y Air hujan berasid karbonit lemah yang terjadi daripada air hujan yang bercampur dengan gas karbon dioksida akan melarutkan permukaan batuan seperti batu kapur dan dolomit. batuannya masih dalam keadaan segar. Tumbuhan & Haiwan: Tumbuhan boleh mempercepatkan proses luluhawa biologi dan juga luluhawa kimia. y Apabila air hujan yang turun menyentuh batu garam ia akan mudah dilarutkan. dengan kata lain akan musnah atau lebih mudah terluluhawa kimia. contohnya halit dan kalsit. y Haiwan boleh membuat lubang dan sebagainya LULUHAWA KIMIA Batuan yang bersentuhan dengan air. batu kapur dan dolomit.

y Contohnya kumpulan bahan kimia seperti kalsium. y Besi yang teroksida menjadi besi oksida. batu kapur. ferous oksida dan asid silikit. perang atau kekuningan. Batuan seperti besi sulfida(pirit). y Batuan yang mengandungi besi mudah mengalami pengoksidaan. Pengoksidaan y Proses ini merujuk kepada segala perubahan akibat tindak balas kimia melalui tindakan oksigen dari udara atau air dengan mineral-mineral dalam batuan terutama unsur-unsur besi. Magnetit ( ferus oksida ). y Proses pelarutan menyingkirkan galian-galian yang mudah larut dan meninggalkan sisasisa pepejal seperti besi dan aluminium di dalam tanah dan ia menggalakkan pembentukan tanah laterit yang kaya dengan besi dan aluminium oksida. Oksidasi (Oxidation) . natrium. kalium dan magnesium adalh mudah dilarutkan jika dibandingkan dengan silika. y Proses pengoksidaan ini dapat melemahkan struktur batuan sehingga penguraian batuan berlaku. y Kadar pelarutan bergantung kepada isipadu air hujan yang diterima dan komposisi batuan dan mobiliti unsur-unsur berkenaan. y Besi oksida merupakan besi berkarat dan ia berlaku dengan perubahan warna dari kebiruan kepada merah. y Contoh pengoksidaan olivin menghasilkan magnesium hidroksida. y Manakala silika adalah lebih mobil daripada oksida besi dan aluminium. Dissollution (pelarutan) Ex: pembentukan garam. travertine BMB AKIBAT LULUHAWA KIMIA 2.y Proses ini menyebabkan galian terlarut dan wujud dalam bentuk ion-ion supaya tindak balas kimia selanjutnya dapat berlaku dengan berkesan. y Proses pelarutan ini juga menghasilkan lubang-lubang di dalam tanah atau batuan. Hong Kong dan di Taman Negara Bako di Sarawak. Contohnya seperti honey-comb yang terdapat pada batuan Cheung-Chong. mika dan hornblend(feromagnresium silikat) adalah antara yang mudah mengamali pengoksidaan.

Hidrolisis (Hydrolysis) Mineral silikat yang terluluhawa melalui proses hidrolisis akan bertukar menjadi y lempong. Besi oksid berwarna kemerahan. y Tindak balas kimia berlaku apabila ion hidrogen ( H+) dan ion (OH-) dari air bertindak dengan ion positif dan negetif batuan. y Proses ini berlaku apabila batuan menyerap air dan mengalami tindak balas kimia. H2O + CO2 <=> H2CO3 <=> H+ + HCO-3 KAlSi3O8(orthoclase) <=> H2CO3 + H2O + K2CO3 + Al2Si2O8(OH)4 (Kaolinite) + 4SiO2 . y Mineral kuarza dalam batuan granit yang sukar direputkan akan tertinggal sebagai batu tongkol atau butiran pasir. y Batuan granit mengandungi mineral kuarza.y Unsur oksigen boleh bersatu dengan mineral silikat berbesi lain contohnya olivine. 4FeO (Ferus oksida) + 3H2O + O2 <=> 2Fe2O-3 3H2O (Limonit) BMB LULUHAWA KIMIA 3. pyroxene. Sedimen yang terendap di daratan biasanya bewarna kemerahan kerana proses oksidari. y Tindak balas kimia ini sangat kompleks tetapi boleh melemahkan batuan untuk menghasilkan regolit tanah. Feldspar akan berubah kepada kaolinit (lempong). hematite dan goethite. amphibole dan biotite dan membentuk batu besi seperti limonite. mika dan felspar. y Mineral silikat berbesi juga akan berubah menjadi mineral lempong disamping besi oksid. Hidrolisis ( Urair) Hidrolisis adalah proses tindAk balas air dengan batuan. y y Felspar dan mika akan direputkan oleh proses hidrolis dan bertukar menjadi tanah liat putih atau kaolin yang lembut. y Apabila bahagian tanah liat ini terhakis ia akan mendedahkan bahagian dalam yang diluluhawakan sehingga seluruh struktur batuan granit terluluh dan terurai.

sistem gua dengan bentuk stalaktit dan stalagmit terjadi di kawasan batu kapur. . y Proses pengkarbonan bersama-sama dengan proses larutan sangat berkesan di kawasan batu kapur.Beberapa contoh t/b kimia 1. y Kedua-dua proses luluhawa kimia ini dapat menghasilkan pelbagai bentuk pandang darat karst. 4. Pengkarbonan y Pengaruh air hujan yang turun apabila bercampur dengan gas karbon dioksida dalam udara akan menghasilkan asid karbonik yang lemah ( H2 O + CO2 + H2 CO2) y Asid Karbonik ini mudah bertindak balas dengan batu kapur secara kimia lalu mewujudkan kalsium bikarbonat ( CaCO3 + H2 CO3 = Ca( HCO3)2 atau kapur mati. Solution of carbon dioxide in water to form acid y CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3- 2. y Bahan yang terhasil ini adalah dalam bentuk cairan.batu Caves dibentuk oleh proses pengkarbonatan dalam masa 400 juta tahun. y Pengkarbonan menghasilkan kelaran yang dalam. di cerun curam. y Merupakan sebarang tindak balas antara asid lemah asid karbonik dgn kalsium kabonat baTu kapur. y Bukti.Ca2+ + 2HCO3- Gua yang merupakan terowong sempit yang panjang dipenuhi dengan stalaktit yang sangat cantik. y Rekahan-rejahan diperbesarkan menjadi grike. Solution of calcite y y CaCO3 + CO2 + H2O Ca2+ + 2HCO3CaCO3 + H+ HCO3.

y Pertambahan air menghasilkan tegangan dalam dtruktur batuan dan akhirnya menyebabkan batuan terurai.besi oksida(ferum oksida)menyerap air menjadi besi hidroksida(ferum hidroksida). y Agen chelasi boleh dikeluarkan oleh tumbuhan yg hidup di permukaan batuan spt lumut dan kulampair. y Contoh yang lain seperti hematit campur air menghasilkan limonit. y Contohnya. . Proses Chelasi y Chelasi merupakan proses pembendungan satu ion antara agen-agen chelasi yang dikeluarkan oleh tumbuhan dengan ion mineral dalam batuan seperti ion ferum. kalsium sulfat yang bertindak dengan air berupaya menyerapnya lalu membentuk suatu bahan yang baru seperti gypsum. y Asid ini beupaya bertindak balas dgn ion mineral batuan menyebabkan mineral tersebut mengalami penguraian. y Cthnya. y MerupaKan proses penyerapan air oleh batu-batu sehingga menyebabkan batuan itu mengembang kerana berlaku perubahan kimia pada mineralnya. y Pembendungan ini menyebabkan batuan mengalami tegasan dan mengembang. Hidratan y Merupakan satu proses penambahan molekul air kepada sebatian galian.5. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful