You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

8 I 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

UROCZYSTO OBJAWIENIA PASKIEGO


Bdne gwiazdy
Znamy dobrze metod dziaania za, ktr przedstawia nam dzisiejsza Ewangelia. Herod walczy z dobrem przy pomocy miecza. Przemoc to metoda, jak zo posuguje si na przestrzeni wiekw. W ostatnich latach ofiar tej metody by w Polsce ks. Jerzy Popieuszko, a w Ameryce Poudniowej dwaj franciszkanie. Obecnie zo zmienia metod i zaczyna coraz czciej posugiwa si bdn gwiazd. Metoda o wiele groniejsza. Gwiazda bowiem jako wiato, winna prowadzi do prawdy. A jeli odprowadza od niej, ukazuje drog wiodc do tragedii (...). Pierwsza to sekty. Wszystkie sekty zawsze maj jeden jedyny cel: odprowadzi ludzi od Eucharystii. W adnej sekcie nie ma Najwitszego Sakramentu. Ich twrcy chc jak najdalej odprowadzi ludzi od Komunii witej. Wielu sabych katolikw dzi odchodzi od otarza. Bylimy przyzwyczajeni do sekt agresywnych, budzcych niech, bazujcych na krytyce Kocioa, takich jak wiadkowie Jehowy. Obecnie pojawiaj si nowe sekty, o wielkim stopniu kultury, nastawione do wszystkich pozytywnie, ale ich cel jest ten sam odprowadzi ludzi od Eucharystii. Druga bdna gwiazda to religie Wschodu. Wystpuj w najrniejszej postaci. Przypominam, e Hindusi s najbardziej religijnym narodem wiata. Oni trwaj w adoracji Absolutu. Bg jednak chcc przekaza prawd wiatu, nie wybra Hindusw, lecz may i nie nastawiony na kontemplacj izraelski nard. Niebezpieczestwo religii Wschodu polega na tym, e odrywaj czowieka od Chrystusa. U nich Bg nigdy nie zejdzie na ziemi, nie zamieszka wrd ludzi i nie uwici dwudziestu czterech godzin ludzkiego ycia. Wcielenie dla nich jest nie do pomylenia. Dlatego z tak wielkim trudem do ludw Wschodu, mimo e s religijne, dociera Ewangelia. Te religie w najrniejszej formie pojawiaj si obecnie u nas, w Polsce, i pocigaj zwaszcza modzie. Ludzie zafascynowani ideami Wschodu odchodz od wcielonego Boga, od Chrystusa. I wreszcie trzecia bdna gwiazda psychoanaliza. Wedug psychoanalityka niewane jest, czy czowiek wierzy w Boga, czy nie, wana jest harmonia w jego rodku. Nie chod do spowiedzi, a wic nie spotykaj si z Bogiem, lecz przyjd do psychoanalityka. On zrobi porzdek w twoim wntrzu, on przebada twoje ycie przynajmniej do trzeciego pokolenia. Wyznasz grzechy twoich rodzicw i dziadkw, a psychoanalityk usprawiedliwi ci ze wszystkich twoich czynw, sw, myli. Psychoanaliza odrywa czowieka nie tylko od Eucharystii, a wic Kocioa, nie tylko od Chrystusa, a wic chrzecijastwa, lecz i od Boga. Ona koncentruje uwag na czowieku. Zachd te trzy bdne gwiazdy ju rozpozna. Na polskim niebie gwiazdy te dzi wiec ostrym blaskiem i uwodz miliony naszych rodakw. Skoro przyszlimy za blaskiem gwiazdy wiodcej nas do Chrystusa i do Eucharystii, podzikujmy Bogu za wiar. Promy Pana o mdre decyzje w obliczu tych bdnych gwiazd, jakie pojawiy si na polskim niebie. Mdrcy za wiatem gwiazdy dotarli do Chrystusa. Dzi ludzie za wiatem bdnych gwiazd odchodz od Chrystusa i opuszczajc Betlejem szukaj zbawienia tam, gdzie go znale nie mona. Ks. Edward Staniek

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 7 STYCZNIA

LEKTORZY
Sobota/ Niedziela - 14/15 stycznia

9:00 + Jzef, Emil, Stefania, Tadeusz, Mieczysaw, + Czesaw, Katarzyna Mazur - Edward Redziniak 4:00 + Za zmarych z rodziny Fadamelli i Moczuo 5:30 + Marian Nita w 32 rocz. mierci - rodzina
Uroczysto OBJAWIENIA PASKIEGO - 8 STYCZNIA

8:00 W intencji yjcych i zmarych z rodziny Gos i Zawadzkich oraz ks. Rutkowskiego 9:30 O Boe bog. dla Emilii i Jakuba Paszek 11:15 + Zofia Piekos - crka Agnieszka 1:00 + Wiktoria i Stanisaw Paluszek oraz zmarli z rodz. 1:00 + Irena Janklewicz w 5 rocz. mierci 1:00 + Jan Dmochowski w 1 r. mierci - crka z rodzin 1:00 + Eugenia Piwiski w 3 r. mierci - syn z rodzin 1:00 + Wacaw Zadrony, Walenty i Stefania Zadrony 1:00 + Cecylia Wawrzyniak - m i crka 7:00 + Jadwiga Wydra - Anne Moron
Uroczysto Chrztu Paskiego - 9 STYCZNIA

4:00 - Olga Oko 5:30 - Maria Grot, Valerian Nita 8:00 - Edward Wajszczuk, Elbieta Wolska 9:30 - Barbara Kawaek, Renata Lisiak, Katarzyna Popiel 11:15 - kl. 7 1:00 - Krzysztof Grzesiak, Krystyna Szymczakowski Jzio Chmielowski 7:00 - Nastasja Mirowska, Agnieszka Bryczkowska Maria Mikho

KOLEKTORZY
Sobota/ Niedziela - 14/15 stycznia

4:00 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 8:00 - I. Szklarski, J. Wolski 9:30 - S. Kwiek, A. opatowski, J. Madurski, A. Nytko 11:15 -R. Kogut, J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan 1:00 - A. Ciesielski, S. Krlczyk, A. Poplawski, J. Put 7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak

9:00 Dzikczynna w 50 rocz. lubu Ludwiki i Kazimierza Wasilewskich - crka z rodzin


WTOREK - 10 STYCZNIA

9:00 + Anna Jachulski

- Beata & Steven Baker

RODA 11 STYCZNIA

9:00 Za parafian 7:00 + Marian Nita (z ok. urodzin)


CZWARTEK - 12 STYCZNIA

- rodzina

9:00 + Marianna i Jan Klak

- Siostry Misjonarki

PITEK - 13 STYCZNIA

9:00 O Boe bog. i opiek Matki Boej dla Czesawy Gawe z okazji urodzin 7:00 Dzik. z prob o dalsze aski z okazji urodzin 7:00 + Anna Wyszyska - Stasia i Kazik
SOBOTA - 14 STYCZNIA

9:00 Edyta Szczynk w 3 rocz. urodzin - rodzice 4:00 + Genowefa Tyrcha - crka z rodzin 5:30 + Stefania Ma - wnuczka z rodzin
II Niedziela w cigu roku - 15 STYCZNIA

8:00 O Boe bog. dla diakona Antoniego Brooksa 9:30 O Boe bog. dla Felicji z okazji 78 r. ur. - crka 11:15 + Jzef i Helena Tylecki 1:00 O Boe bog. dla Janusza Bilek z ok. 60 ur.- rodzina 1:00 W intencji Rodziny Radia Maryja 1:00 + Stanisaw Jachimowski 7:00 + Zofia i Kazimierz Godlewski - syn z rodzin

Obchodzimy dzi uroczysto Objawienia Paskiego, nazywan te uroczystoci Trzech Krli. W czasie kadej Mszy witej bogosawimy kadzido i kred. Zapraszamy Pana Jezusa do naszego ycia i naszych domw, proszc, by nam bogosawi przez cay nowy rok. Oznaczmy drzwi literami: C+M+B (skrt od aciskiego zdania Christus mansionem benedicat niech Chrystus bogosawi to mieszkanie) lub, jak wol inni: K+M+B pierwszymi literami imion Trzech Mdrcw: Kacpra, Melchiora i Baltazara, i wpiszmy obecny rok 2012. W wito Objawienia Paskiego jest obchodzony na caym wiecie Dzie Misyjny Dzieci. Ta okazja ma je zachci do niesienia pomocy rwienikom przez modlitw i w miar moliwoci rwnie materialnie. Stwrzmy dzieciom okazje, by byy misjonarzami dobra i mioci nie tylko gdzie daleko a wic z natury symbolicznie, ale te wrd najbliszych kolegw i rodziny. Jutro, 9 stycznia, bdziemy obchodzi wito Chrztu Paskiego, ktre koczy okres Narodzenia Paskiego w liturgii Kocioa. W tym dniu Msza w. zostanie odprawiona o godz. 9:00 rano.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka i Czesawa oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


WITO TRZECH KRLI Podczas kadej Mszy w. zostanie powicona kreda, ktra bdzie rozprowadzana przez ministrantw po Mszy w. ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE nazywane popularnie kold rozpoczniemy po nowym roku. Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt duszpastersk proszone s o wypenienie formularza, ktry wyoony jest na stoliku w kociele i zwrcenie do zakrystii lub biura parafialnego. KONCERT KOLD Zapraszamy dzieci i modzie na koncert kold, ktry odbdzie si w niedziel 29 stycznia o godz. 12:15 w kociele po Mszy w. dziecicej. Wszystkich zainteresowanych udziaem w konkursie prosimy o przygotowanie kold, pastoraek w jzyku polskim lub angielskim (koldy bdzie mona zapiewa solo lub zespoowo). Chtnych udziaem w konkursie prosimy o zgoszenie do 22 stycznia w biurze parafialnym. KOPERTY PARAFIALNE W holu kocioa wyoone s pakiety kopert na roczne skadki. Prosimy o ich odbir. Przy kopertkach znajduje si lista parafian wedug alfabetu. KALENDARZ PARAFIALNY Zachcamy do nabycia kalendarza parafialnego na 2012 rok. Dzikujemy Precious Photos za przygotowanie graficzne kalendarza, a take naszym sponsorom za wkad w wydrukowanie. Donacje za kalendarz bd przeznaczone na remont naszego kocioa. II KOLEKTA W dniu dzisiejszym zostanie zebrana II kolekta na ogrzewanie kocioa. Kopertki na ten cel doczone s do rocznego zestawu kopert. ODWOANE SPOTKANIE KOA SENIORW W miesicu styczniu nie bdzie spotkania Koa Seniorw. Kolejne odbdzie si dopiero 14 lutego. UWAGA!!! W rod 11 stycznia 2012 roku biuro parafialne bdzie nieczynne. SAKRAMENT CHRZTU WITEGO 7 stycznia 2012 r. do wsplnoty naszego Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu witego zostan wczeni: Angelika Tekin i Jakub Maria Paszek. yczymy wielu ask Boych! ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE W najbliszym czasie sakramentalny zwizek maeski zawrze maj: Agata M. Kuczma i Chad G. McSparin (II)

Zawiadczenie za ofiary zoone w roku 2011


Imi i nazwisko____________________________ Adres________________________________

____________________________________
Nr koperty ____________

ZAWIADCZENIA PODATKOWE Parafianie, ktrzy potrzebuj zawiadczenie w celach podatkowych za ofiary zoone w ubiegym roku na koci i cele charytatywne, proszeni s o wypenienie powyszego formularza i zwrcenie do biura parafialnego lub zakrystii. Zawiadczenia bd do odebrania w zakrystii. WYSTAWA DZIE REMBRANDTA 26 stycznia bdzie moliwo wzicia udziau w zorganizowanym wyjedzie do muzeum sztuki w Detroit DIA na wystaw p.t. "Rembtandt And The Face of Jesus". Wyjazd z parkingu Polish Cultural Center o godz. 11:30 rano. Wicej informacji www.calltoholiness.com lub u p. Magorzaty Purzyckiej tel. 248-566-3468. Formularze do rejestracji wyoone s w holu kocioa. "1920. BITWA WARSZAWSKA" Ostatnie dwa seanse filmu Jerzego Hoffmana zostan zaprezentowane w Detroit w niedziel 15 stycznia w kinie AMC FORUM 30, 44681 Mound Rd., Sterling Heights, o godz. 3:00 i 5:30 po poudniu. Bilety: Hamtramck - Ksiegarnia Eden, Amerpol; Troy - Amerpol. Info i bilety: 586-4896668, 248-396-1370 UWAGA!!! Film w wersji 3D w jzyku polskim, z angielskimi napisami. ZAPRASZAMY!!! WYSTP CHRU W sobot 14 stycznia podczas Mszy w. o godz. 4:00 PM Chr Filareci zaprezentuj swoje koldowe aranacje. Zapraszamy! DARY OFIARNE Osoby, ktrzy zamawiaj intencj Mszy w. i chc nie dary, prosimy o zgoszenie si do zakrystii przed Msz wit. Ofiary niedzielne z 1 stycznia Ofiary z kopert - $5,505.00 Ofiary bez kopert - $1,751.00 Dodatkowa kolekta: $1,892.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Wadysaw Melen - (586) 751 - 2449 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 619 - 9433 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Kung Fu - Rafa Nowakowski - (313) 530 - 0209 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

GRUPY i ZESPOY DZIAAJCE w PARAFII


Klub Malucha Agnieszka Ubysz (586) 883 - 4113 Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452 Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561