Manual Penggunaan SAP45 berdasarkan Versi Microsoft Office 2003 ( Untuk Versi Microsoft Office 2007 klik sini

)
1. Buka Aplikasi SAP45 (1503201)

Double klik icon ini untuk memulakan aplikasi SAP45

2. Klik open

Klik Open

1

Jenis Peperiksaan. Pilih Tahun Peperiksaan.3. Sekolah. Tingkatan dan Kelas guru masing – masing sebelum memulakan pengisian markah pelajar. Bulan. Pilih bahagian ini berdasarkan kelas masingmasing 2 .

lihat Contoh B ) Pilih Pemarkahan di sini CONTOH A : Masuk Markah Semua Mata Pelajaran 3 . pilih Pemarkahan dan seterusnya pilih Masuk Markah SHEET 1 ( jika ingin masuk markah semua mata pelajaran .4. Di menu atas.lihat Contoh A ) atau pilh Masuk Markah Mengikut MP ( jika ingin masuk markah satu jenis mata pelajaran sahaja .

CONTOH B : Pilih Satu Mata Pelajaran Klik untuk pilih jenis mata pelajaran di sini Rujuk bahagian sini untuk kod mata pelajaran Pengisian markah berdasarkan satu mata pelajaran 4 .

Pengisian markah pelajar dan pelajar yang tidak hadir atau tiada markah Taip markah di ruang ini Klik bahagian ini bagi pelajar yang tidak hadir atau tiada markah 5 .

Klik Selesai setelah selasai isi markah semua pelajar. sila klik Kemaskini Data Pelajar untuk proses keputusan pelajar Klik di sini untuk proses keputusan pelajar 6 . Klik Selesai jika ingin keluar atau siap pengisian markah 6.5. Setelah semua markah diisi dengan lengkap.

7. Lihat laporan keputusan kelas dan sebagainya Klik Marksheet 1 untuk keputusan murid tingkatan masing-masing Contoh keputusan ujian kelas disusun mengikut kedudukan dalam kelas 7 .

*********TAMAT********* > SELAMAT MENCUBA < 8 .Cetak keputusan Klik Cetak untuk membuat cetakan Nota : Sila hantar keseluruhan Program SAP45 kepada Setiausaha Peperiksaan dengan menggunakan Pendrive untuk tindakan seterusnya.

Langkah pengisian markah dan proses markah adalah lebih kurang sama dengan langkah pengisian menggunakan Microsoft Office 2003. 9 .Manual Penggunaan SAP45 berdasarkan Microsoft Office 2007 Klik Add-Ins untuk memaparkan menu utama. Sila rujuk di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful