PEMARKAHAN KOKURIKULUM 1. PENDAHULUAN 1.

1 Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam, kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan merupakan aktiviti luar bilik darjah. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kepentingan aktiviti ini setara dengan aktiviti dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran- pembelajaran. 1.2 Pada masa ini sekolah menawarkan 8 unit pakaian seragam, 8 jenis kelab sukan dan permainan dan 18 jenis persatuan dan kelab. Setiap pelajar diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis/komponen aktiviti tersebut. 1.3 Berdasarkan tinjauan ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Bahagian Sekolah, pihak sekolah ada membuat penilaian terhadap kegiatan kokurikulum yang diceburi oleh pelajar-pelajar. Namun penilaian yang dibuat oleh setiap sekolah adalah berbeza. Perbezaan ini wujud kerana penilaian yang dibuat semata-mata hanya berdasarkan persepsi dan keperluan sesebuah sekolah. 1.4 Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9, 1997, wakil bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dinilai berdasarkan format atau kaedah yang tetap dan diiktiraf keesahan dan kesahihannya tidak dipertikaikan apabila markah kokurikulum dijadikan sebagai sebahagian dari markah penilaian kemasukan murid ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. 2. RASIONAL 2.1 Penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah adalah berbeza antara satu sama lain. Keadaan ini menjelaskan wujudnya unsur-unsur ketidaksamarataan dalam pemberian markah kepada pelajar. Kemungkinan ada pelajar memperoleh markah yang berbeza walaupun pencapaian dalam kegiatan kokurikulum adalah sama. Melalui penggunaan borang penilaian yang standard, unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah boleh dihindari. 2.3 Penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang pelajar-pelajar untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. Bagi pelajar yang bercita-cita melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, penglibatan yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita mereka. 3. OBJEKTIF 3.1 Menggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. 3.2 Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterimapakai oleh semua sekolah. 3.3 Membantu Jabatan Pengurusan IPT dalam membuat penilaian kemasukan pelajarpelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi.

1

Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: Markah kehadiran Jumlah kehadiran pelajar Jumlah perjumpaan setahun Ketidakhadiran diluluskan (cuti sakit. wakil sekolah dll) Markah kehadiran = = = = a b c a x 50 b-c 4.1.3 Markah aspek kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM 4. peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: Bil 1.1. Aspek Penilaian Kehadiran Jawatan yang disandang Penglibatan Pencapaian JUMLAH Peratusan Markah 50 10 20 20 100 4.1. 4.2 Bagi keempat-empat aspek ini.1 Aspek-aspek yang dinilai: 4.1 Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek berikut: a. 2. 3. Kehadiran minimum bagi kegiatan Pasukan Pakaian Beruniform ialah 18 kali perjumpaan setahun. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.1. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika murid sakit. dengan mengambilkira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 2 jam mengikut kursus. Jawatan yang disandang c. kelab/ persatuan 12 kali perjumpaan setahun dan sukan/ permainan 12 kali setahun. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan.4. Kehadiran b. Penglibatan d. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: 2 . Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.4 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Pencapaian 4.

Bintara Muda (PKBM-L) dan Penolong Ketua Platun 1 (Bomba) 7 Lans Koperal. Ketua Pasukan (AJK). 8 Pegawai Waran Kadet (PA). Koperal. Band Major. Laskar Muda (PKBM-L). Setiausaha. Ketua Kadet. Class 3. Bengkung Merah dan Tali Pinggang Hitam Pen Ketua Trup. Cula 2 dan Tali Pinggang Hijau 1 & 2 Ahli Biasa. Asst. Class 4 & 5 dan Cula 1 Persatuan/ Kelab & Sukan/ Permainan Jawatan Pengerusi/ Presiden/ Kapten Pasukan/ Ketua Pasukan Sukan Permainan/ Ketua Rumah Timbalan Pengerusi/ Naib Pengerusi Setiausaha/ Bendahari Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif Ahli Biasa 3 Markah (%) 10 8 7 6 5 3 1 MARKAH 10 8 7 6 5 4 1 . Ketua Pasukan (Bend). Laskar Udara (PKBM-U). Ketua Utama Seksyen. Ketua Kadet (Bomba) dan Sarjan Mejar (Polis dan Penjara) Sarjan.Anjuran Badan Bukan Kerajaan (NGO) Jawatan Ketua Trup. Bengkung Hijau 3 dan Tali Pinggang Merah 2 Ketua Patrol. Penolong Ketua Kumpulan. Section Leader. Bend. Bengkung Hijau 1 dan Tali Pinggang Biru 2 Quartermaster. Lans Koperal. Ketua Puteri. 6 Penolong Ketua Platun 11 (Bomba) Ahli Aktif 4 Ahli Biasa 1 Jadual 2 (b) Pasukan Badan Beruniform. Ketua Pasukan/ Pengerusi. Pegawai Muda. Pegawai Waran 11 (PKBM). Penolong Setiausaha. Pegawai Kadet 10 Kanan (PA). Ketua Pasukan (Setiausaha). Staf Sarjan/ Bintara Kanan/ Flight Sarjan (PKBM). Cula 3 dan Tali pinggang Biru1 Ahli Aktif. Ketua Seksyen. Percussion Leader. Penolong Ketua Seksyen. Pegawai Kadet (Bomba). Ketua Kumpulan. Section Leader. Sarjan Drum Major. Penolong Ketua Seksyen Kanan. Sub Inspektor (Polis) dan Inspektor Kadet (Koreksional/ Penjara) Staf Sarjan (KRS). Bengkung Hijau 2 dan Tali Pinggang Merah 1 Penolong Ketua Patrol.Jadual 2 (a) Pasukan Badan Beruniform Pasukan Kadet Remaja Sekolah (KRS) dan anjuran Kementerian atau Jabatan Kerajaan JAWATAN MARKAH Pegawai Waran 1 & 11. Ketua Kumpulan.

1.1. c.1. Naib Johan dan Ketiga. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. KEGIATAN KOKURIKULUM YANG DINILAI 5. kelab Renang. Pengakap. Markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: Jadual 3 Peringkat Penglibatan Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa 4.6 Markah (%) 8 11 14 17 20 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. kebangsaan dan antarabangsa. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah/ Zon/ Daerah/ Bahagian/ Negeri/ Kebangsaan dan Antarabangsa. setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: Johan 8 11 14 17 20 Naib Johan 7 10 13 16 19 Ketiga 6 9 12 15 18 Peringkat pertandingan Sekolah Zon/ Daerah/ Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa 4. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Pandu Puteri. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. negeri.4. Aktiviti Pasukan Badan Beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah. Kelab Pencinta Alam. 4 . persatuan/ kelab serta kelab sukan dan permainan.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. b. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Seni Bela Diri dan sebagainya. Aktiviti persatuan/ kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Dalam hal ini. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. markah aspek pencapaian diambilkira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah) 5. kelab Memanah dan sebagainya.1 Setiap pelajar sekolah menengah diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah.

Pencapaian ii. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Prestasi Penuh (18/18) Ahli aktif Menghadiri jambori Pengakap Peringkat Negeri Ketiga Kawad Kaki Peringkat Negeri JUMLAH Markah 50 3 14 12 79 Aspek Penilaian a.1.1 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 4. Pencapaian 5. Jawatan disandang c. Kegiatan Persatuan/ Kelab Prestasi 10/12 AJK Persatuan Sejarah Menyertai Seminar Penulisan Sajak Peringkat Kebangsaan Naib Johan Pertandingan Bahas Ala Parlimen antara kelas JUMLAH Markah 42 5 14 7 68 Aspek Penilaian a. Kehadiran b.2.3 5. Pencapaian iii.3. Penglibatan d. berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh pelajar X i. Kehadiran b. Sebagai contoh. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Prestasi Penuh (10/12) AJK Kelab Bola Sepak Mewakili negeri dalam Pertandingan Bola sepak peringkat negeri Naib Johan pertandingan bola sepak antara kelas JUMLAH Markah 42 5 14 7 68 Aspek Penilaian a. Kehadiran b. Penglibatan d. Jawatan c.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspekaspek yang telah dinyatakan dalam 4.5. Penglibatan d. Jawatan c.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80 hingga 100 Antara 60 hingga 79 Antara 40 hingga 59 Antara 20 hingga 39 19 ke bawah 5 .1.

3. ketua bilik/ asrama dan sebagainya. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Markah yang diperoleh 79 68 85 Gred B B A Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan/ Kelab Kelab Sukan dan Permainan 6. 4.AJK Biro/ Ketua Bilik/ Ketua Dorm/ Ketua Tingkatan/ Penerima Sijil SLAD dan PROSTAR Penolong Ketua Kelas/ Penolong Ketua Bilik/ Ahli Kuatermasters Markah bonus 10 8 7 Bil 1. 6. Perjawatan peringkat rumah sukan seperti ketua rumah. 6.1 MARKAH BONUS Markah bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Jawatan Ketua Murid Timbalan/ Penolong Ketua Murid Ketua/ Pengerusi badan-badan perkhidmatan atau pengurusan utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah/ Pengawas / Ketua asrama/ Ketua PRS / Kuatermasters Penolong Ketua Asrama/ Penolong Kuatermasters/ Pengawas Pusat Sumber/ AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusan/ Bendahari/ Setiausaha Ketua Biro –Asrama/ PRS/ Penerima sijil dan lencana SLAD/ PROSTAR /Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah/ Pengawas Koperasi Ahli Jawatankuasa Perkhidmatan & Sokongan. 3. Perjawatan peringkat kelas seperti ketua kelas/ darjah dan sebagainya. 6 5 3 2 6 . 7.2 Bagi setiap jawatan tersebut. Perjawatan peringkat sekolah seperti pengawas. b.5. pengawas perpustakaan. 2. markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Perjawatan tersebut merangkumi: a.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. c. imam dan sebagainya. 5. 6.

5. Markah anugerah khas ini ditetapkan seperti berikut: Jadual 7 Bil Jawatan 1. 7.1 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan Pencapaian aktiviti kokurikulum di luar negara atas pembiayaan sendiri Johan Naib Johan Ketiga NILAM Lain-lain anugerah yang setara 6. 3. Dua bidang yang dipilih itu bergantung kepada prestasi markah tertinggi yang diperoleh.5 Markah Bonus 10 7 5 10 5 3 2 5 5 4. Anugerah Remaja Perdana (ARP) Emas Perak Gangsa 2.6. perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: 7. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.3 Anugerah Khas Anugerah khas diberi sebagai pengiktirafan kepada murid di atas pencapaian cemerlang dalam bidang kokurikulum dan kemasyarakatan yang diusahakan sendiri.2 7. maka markah bonus ini tidak layak dimasuk kira. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah kedua-dua kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi kedua-dua markah tersebut.3 7 .4 6.3.1 GRED KESELURUHAN Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang murid dalam dua dari tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya beserta markah bonus. 7. Setiap murid hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tinggi yang disandang pada setiap tahun Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh.

2 dan 3 ).5 + 10 92.6 8 . 8. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya murid berpindah ke sekolah lain dan kemasukan ke Matrikulasi/ IPT. Keputusan penilaian akan dipersembahkan dalam bentuk prestasi tahun semasa (GPA) dan himpunan prestasi sepanjang tempoh persekolahan (CGPA). Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di tingkatan peralihan/ tingkatan 1 sehingga tingkatan 6.. Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewat-lewatnya awal bulan Januari tahun berikutnya.1 PELAKSANAAN Semua sekolah menengah di setiap di setiap negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum (Lihat lampiran 1.2 8.5 10 (Ketua Murid) 82 .5 8.4 8. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. Contohnya prestasi GPA dan CGPA murid X dalam bidang kokurikulum dalam tempoh persekolahan sehingga tingkatan 5: 8. Penilaian kokurikulum murid dilakukan pada setiap tahun sepanjang Persekolahannya. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kokurikulum yang telah diseragamkan oleh KPM.5 A 8. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan Kokurikulum.3 8.Jumlah Markah Pasukan Badan Beruniform Jumlah Markah Persatuan/ Kelab Jumlah Markah Sukan/ Permainan Jumlah purata Markah bonus Markah keseluruhan Gred keseluruhan = = = = = = = = 80 68 85 (80 + 85) / 2 = 82.

Dalam kes ini.6 x 10 100 = 8. maka markah terendah dalam bidang lain akan digugurkan.0 75. Jika perstasi murid didapati tinggi dalam PLKN. PERKARA BERBANGKIT Bil 1. Kiraan kehadiran aktiviti kokurikulum bagi pelajar tingkatan 6 Rendah Huraian/ penjelasan Kiraan kehadiran: i.0 80. Isu/ Perkara berbangkit Penilaian pelajar tingkatan Enam: i. mereka yang terlibat boleh memilih markah prestasi PLKN untuk turut dipertimbangkan dalam pengiraan markah.5 78.0 80.7 = (69 + 82) / 2 = 75.6 Contoh pengiraan CGPA Tingkatan 2 8. markah akhir hendaklah dibahagikan dengan 100 dan didarabkan dengan 10. Contohnya: Tingkatan 5 = 80. Murid-murid yang telah menamatkan Tingkatan 6 dan mengikuti program PLKN. murid mempunyai empat pilihan daripada tiga yang perlu dipilih untuk menentukan markah kokurikulumnya. Badan Beruniform ii Kelab & Persatuan iii Sukan & Permainan 10 x 6 x 6 x 9 .5 Untuk mendapatkan markah 10%.Jadual 8 Tingkatan 1 2 3 4 5 Markah kokurikulum 69 82 83 89 80 GPA 69 82 83 89 80 CGPA 69.06 PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM BAGI PELAJARPELAJAR TINGKATAN 6 9.

11. 10. 2. 8. 10. 9. 7. 7. 2. 15. 17. 3. 12. 6. 13.6. 4. 11. 12. 7. UNIT BERUNIFORM % T/TANGAN TARIKH 3 6 8 1 1 1 4 1 7 1 9 2 2 2 5 2 8 3 0 3 3 3 6 3 9 4 2 4 4 4 7 5 0 BIL 1.9 REKOD KOKURIKULUM CARA PENGIRAAN KEHADIRAN NAMA MURID : ……………………………………………………………………… TINGKATAN : …………………………. 3. PERSATUAN/ KELAB % T/TANGAN TARIKH 4 8 1 2 1 7 2 1 2 5 2 9 3 3 3 7 4 2 4 6 5 0 BIL 1. 12. 5. 11. 4. 2. TAHUN : ………………………. 8. 4. 14. 9. 10. 5. 6. 18. SUKAN/ PERMAINAN % T/TANGAN TARIKH 4 8 1 2 1 7 2 1 2 5 2 9 3 3 3 7 4 2 4 6 5 0 10 . 5. KEHADIRAN BIL 1. 8. 6. 3. 16. 9.

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful