S.C. __ S.R.L. TEMATICA DE INSTRUCTAJ INTRODUCTIV GENERAL In conformitate cu prevederile Normei Metodologic de de Aplicare a Legii nr.

319/2006, in cadrul instruirii introductiv generale, se vor prelucra urmatoarele: I - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, art. 3-5, art. 22- 25, art. 30-44; II - Hotarari Guvernamentale emise in domeniul securitatii si sanatatii in munca; III - Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca; IV - Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii; V - Masuri la nivelul unitatii, privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. 1. Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006 (selectie) Securitate si sanatate in munca: ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca CAPITOLUL I: Dispozitii generale ART. 1 (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii. ART. 2 Conventiile internationale si contractele bilaterale incheiate de persoane juridice romane cu parteneri straini, in vederea efectuarii de lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari, vor cuprinde clauze privind securitatea si sanatatea in munca. CAPITOLUL II: Domeniu de aplicare ART. 3 (1) Prezenta lege se aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice cat si private. (2) Prevederile prezentei legi se aplica angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. ART. 4 (1) Fac exceptie de la prevederile art. 3 alin.( 1) cazurile in care particularitatile inerente ale anumitor activitati specitice din serviciile publice, cum ar fi fortele armate sau politia, precum si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie civila, vin in contradictie cu prezenta lege.

unealta sau instalatie folosita in munca. in perioada de verificare prealabila a aptitudini1or profesionale in vederea angajarii. cu permisiunea angajatorului. inclusiv studentii. in conditiile in care au fost implicate personae angajate. f. reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca: persoana aleasa. Art. incidentul periculos. in conformitate cu prevederile legale. produs in timpul procesului de munea ori in indeplinirea indatorirlor de serviciu. persoane care presteaza servicii in folosul comunitatii sau activitati in regim de voluntariat. termenii si expresii1e de mai jos au urmatoru1 inteles: a. care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile calendaristice. angajator: persoana fizica sau juridica ce se afta in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii. i. boala profesionala: afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii cauzata de agenti nocivi fizici. precum si intoxicatia acuta profesionala. precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune. . cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice.(2) In cazurile prevazute la alin. tinandu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege. j. b. c. eveniment: accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului. precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba. precum si ucenicii si a1ti participanti 1a procesul de munca. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. echipament de munca: orice masina. echipament individual de protectie: orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia sau mai multor . 1 trebuie sa se asigure securitatea si sanatatea lucratorilor. g. selectata sau desemnata de lucratori. in procesul de munca. accident de munca: vatamarea violenta a organismului. d. h. prevenire: ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale. sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii lucratorilor in munca. potrivit legii. chimici ori biologici caractcristici locului de munca. aparat. invaliditate ori deces. situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie. lucrator: persoana angajata de catre un angajator. alti participanti la procesul de munca: persoane aflate in intreprindere si/sau unitate. e. 5 In sensu1 prezentei 1egi. elevii in perioada efectuarii stagiului de practica.

lucratorii au urmatoarele obligatii: a. inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii. reala si actuala careia de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru ii lipseste doar prilejul dec1ansator pentru a produce un accident in orice securitatea si sanatatea lucratorilor. . stagiu de practica: instruirea cu character aplicativ. dar ar fi fost posibil sa produca pagube h. pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse scop asigurarea celor mai bune conditii in desfaurarea procesului de munca. sa nu procedeze la scoaterea din functiune. sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie l. situat in c1adirile masinilor. si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora. si sa utilizeze intreprinderii si/sau unitii. sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. desemnati. loc de munca :locul destinat sa cuprinda posturi de lucru. unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii. potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara. emisiile majore de noxe. m. b. cum ar fi explozia. abilitate sa presteze servieii de protecie si prevenire in domeniul securitatii si (2) Obligatiile prevazute la alin (1) se aplica. substantele periculoase.riscuri care ar putea sa ii puna in perico1 securitatea si sanatatea la locu1 de munca. f. g. studentii.4 perioada de reconversie profesionala. protectie. p. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati. precum si somerii in accidentele suferite de propria persoana. aparaturii. cu angajatorul si/sau cu lucratorii o. sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii materiale. inc1usiv orice a1t loc din aria intreprinderii si/sau corect aceste dispozitive. ART. apararea vietii. in special ale k. conform legii. echipamentele de transport si alte mijloace de productie. ucenicii. dupa caz. aparatura. de catre inspectorii de munca si inspectorii de munca si inspectorii sanitari. integritatii fizice si psihice. atat timp cat este necesar. atat timp cat este n. CAPITOLUL IV: ART. securitate si sanatate in munca: ansamblul de activitati institutionalizate avand ca necesar. astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana. in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. schimbarea sau obiectiv. procesul de munca. si celorlalti participanti la sanatatii in munca. cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. sa coopereze. avaria. specifica meseriei sau e. sa utilizeze corect masinile. la modificarea. sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si. uneltele. sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare. precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului. d. la care unii factori determinati sunt de natura profesionala. boala legata de profesiune: boala cu determinare multifactoriala. servicii externe: persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii. . r. rezultat din disfunctionalitatea unei conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate. factorului uman care nu a afectat lucratorii. accident usor: eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile. 22 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea. instalatiilor tehnice si cladirilor. uneltelor. in activitati sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat a1 domeniul sau de activitate. 22. in conformitate cu pregatirea si instruirea sa. i. 23 (1) In mod deosebit. incendiul. q. pericol grav si iminent de accidentare: situatia concreta. precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest c. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si accidentul tehnic. sanatatii lucratorilor si a altor persoane pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor. sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului specialitatii in care se pregatesc elevii. precum si orice deficienta a sistemelor de moment. participante la procesul de munca. incident periculos: evenimentul identificabil. dupa utilizare.

care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile calendaristice. invaliditate ori deces (art. 24 Masurile prin care se asigura supravegherea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale. ART. 5 lit. 25 (1) Masurile prevazute la art.CAPITOLUL V: Supravegherea sanatatii ART. precum si intoxicatia acuta profesionala. 24 vor fi stabilite astfel incat fiecare lucrator sa poata beneficia de supravegherea sanatatii la intervale regulate. CAPITOLUL VI: SECTIUNEA a 2-a: Accidente de munca Accidentul de munca este vatamarea violenta a organismului. g) . (2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii de medicina a muncii.

la domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si b)imvers. ca in indeplinirea atributiilor de serviciu. de serviciu. accidentul de traseu. . daca acesta a avut loc in locuri organizate de angajator. 31angajator. inclusiv inin timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor victima se afla cadrul unor activitati culturale. g). o. c. accidentul determinat de b. este de asemenea. ori de munca se de munca in raport cude acestia. pe durata si traseul prevazute in documentul de deplasare. conventii sau in alte conditii prevazute de lege.n. g). de deplasare. alunecari de teren.p. 32 (1) Inregistrarea accidentului de de la se face pe baza procesului-verbal adresa de cercetare. public. persoanele care indeplinesc sarcini de (electrocutare ). trasnet stat dau de interesdaca viscol. accidentul suferit deagresiuni. de asemenea. accidentul suferit deinundatie. organizat urmarile in timpul ART. accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare. j. inspectoratul teritorial de munca. accidentul suferit de o persoana aflataurmare a unei actiuni intreprinse din accidentul suferit de orice persoana. in timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor de serviciu. daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal a) accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel put in 3 zile de calendaristice. delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii. pe durata normala potrivit legii. cum ar fi furtuna. in tara sau in afara granitelor in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini. accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii. incheiate de persoane juridice romane cu partenerii straini. 5 lit. fenomene sau calamitati naturale. daca schimba imbracamintea personala. accidentul suferit in timpul deplasariimunca sediul persoanei juridice sau de la ART. se numarul persoanelor munca.produse si cu programului de accidentate. d. echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie de angajator. cu activitatilor aferente stagiului de practica. precum si la asigurator. in baza unor contracte. care produc invaliditate.persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice. daca victima prelua sau preda uneltele de lucru.din cauzadeefectuarii perfectionare a pregatirii profesionale. 30 (1) In sensul prevederilor art. de la traseu1 normal si. cutremur. accidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate. recalificare sau ART. d)la adresa persoanei fizice la locul de muncacel putin 3un loc de munca la accidente colective. la indeplinirea sarcinilor de munca. k.q. 1 lit. in calitate de Accidentele in alt loc clasifica. ca urmare a unei actiuni intreprinse din ca urmare a unei proprie initiativa pentrula alin. accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare. activitatilor cultural sportive munca si in timpul si din cauza indeplinirii acestor activitati. 1. daca se afla in baie sau spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers. cand sunt accidentate sau de la persoane in acelasi altul. inimprejurari accidentul unei persoane. utilajul ori materialele. la o alta persoana juridica sau acesta pentru (2) Accidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de catrefizica. . sportive. si nu in: datoreaza culpei exclusive a accidentatului. transportul sa se abateri nejustificate f. accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de c) accidente mortale. accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane. h). m. orice persoana.persoanei fizice la care este incadrata victima. timp si din aceeasi cauza. accidentul suferit de personalul roman care efectueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari. locul de munca. g. accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului.' e. i) si l) deplasarea care ameninta faca (2) In situatiile mentionate prevenirea ori inlaturarea unui pericol trebuie sa se fara avutul public si privat. care indreptatesc presupunerea decesulul acesteia. accidente h. proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti.muncase faca in conditiile prevazute de reglementarile de securitate si sanatate in daca sau produce la sediul de circulatie in vigoare. i. precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri. ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea. permisiunea angajatorului. disparitiasuferit in cadrul in conditiile unui accident de organizate. in timpul si accident munca: a. pentru indeplinirea unei sarcini de munca.

la Centrul de Calcul si Statistica . cat si ca accident de munca. (4) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate -publica teritoriala si a municipiulul Bucuresti la Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti. (3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare. 34 (l) Declararea bolilor profesionale este obligatorie si se face de catre medicii din cadrul autoritatilor de sanatate publica teritoriale si a municipiului Bucuresti.h). 33 In sensul prevederilor art. in vederea confirmarii sau infirmarii lor. boli profesionale: ART. de asemenea. afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practice sunt. precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de catre specialistii autoritatilor de sanatate publica teritoriale. in colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de munca. SECTIUNEA a 3-a: Bolile profesionale ART. precum si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii. (2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale.5 lit.Sanitara Bucuresti. se cerceteaz si se inregistreaza atat ca boala profesionala. (5) intoxicatia acuta profesionala se declara.

mlastinos. Riscurileculocul de munca. proceda la -sisteme ale organismului.platfonnei nu pipaiti de sau. gradul Primulfabricatie. in timp rana se vor materiala soc. imbracaminteinconjurator. securitate aduce medicul. urmatoarele: arterei comprese reci. pentru hernoragii: si delucrusiin subteran.de 90 de Sunt Celescoaterea decu deosebit de instalatiei sau defi munca sunt. peste egalizarea curenti) sa atinga rana cu degetele. piele tipul accident. angajatorul estese bazinului.munca determinate de expunerea excesivade iar celalalt pana materiale pierderilor de pompieri.traseu.interne. transportarea accidentatului arsuri. mouse-ului computerelor. cot bandajul Prirnul care a in caz masura si de unghi prin indoirea extremitatilor la incheietura ajutor si o de regiunea ranita.prin intervina periculoase din in actiunile vedere al . protectie.G. pe zona arsurii imbracaminte curata.depasesc respectiv. fracturarea oaselor palmei prin artera humerala la activitati bratului.functie de focul. in arsurile de gradul III . obiecte miscariretine fluideletusitisa-si arsuri. izolarea formata de rana. cancere sau ma1formatii la astfel: fasie de panza inceperea tesuturilor. controlul fectul gravitatiei. iar aceasta Fiecare substanta sunt: trebuie sa fie accesibila.a unui curent de de g) deconectarea automata in cazul unei tensiuni se organ nu hemoragiei(ser amestecataparitiei factori langa sau de b) exercitarii corp. legareadeastfel extremitatile inferioare.zile.ar fi: femeilesa se ap1ice doua vata riscuri Pentrumunca.e) organizarea -C. acordarea primului suntde se va urmari de protectie expuse infeciei. de alta parte zonele arse constituie dispozitivelor de in caz de accidentare trebuie savatamata sa nuisi desfasarain timpul mai artificiale. umezita in apa rece gradul II . vopsele.de zgomotpansament curat. sau pe un pansament 2. LaNumeroase accidente ajutor intarziere in astfel de cazuri putand fatala. repartizare intinderea respiratia victimeiranii cu este sau -.estearsurilenatura de munca.se face lade accidentareesteimbolnavirevatainari ale muschilorunei masuri. h) folosirea mijloacelor pentru oprirea hemoragiilor procesul de munca. indoit alimenteazaforma invers. care nesterilizat. pentru acordareaevitarea siimbolnavire profesionala: . apasand artera carotida la nivelul gatu1uisi necesare in rostogolind-osanatatesi munca lalacu Legea 319/2006. fi: lipsit echipainentului mai steril.g) folosireafost facuta legtura. din statistici. Se respirati conditii. apasand arterele femurale pe oasele b) -scandura. locurile lucru inalt.) internDurereasi sanatatesuferinta recefi infractiunea.cauze de mai contact cu accidentatul. Asigurati transportarea victimeiinterventie la insta1atiile electrice. primului masurile pieptul sau De c) asemenea.a)pentru infectia. un capat sa pericolului electrocutarii x sau 1a talpa.-localizarea arsurii aplica numai arsurileniciodata.transportului. cauze dupa intreruperea de presiune. in aceste conditii . (depentru remedieze din sterilizate din trusa de prim-ajutor.Controlati permisa curatarea de sarcina de depamant. aruncand peste ghemotoace sub brat perioade -Stingeti urgenta IV. pentru transportarea si peste ghemotoc sau sul. fetei pot afecta respiratia). stivuitoare. carpe. deconectand de lucru.Nu indepartati Aceste evitand instalatia care este in organizatorice caretoxice. hemoragiile 1a masuri trebuie profesionale. intre punctele agenti termici. pentru Unpe imersiunea directaindatoririlor obisnuita provocataprovoaca incapacitate temporara exemplu cu este . apasand medicamente sau utilizarea baze. face regasescAltenumai salvator. pamant a . posibil saexemplu. in special conform ca la intrerupereaasemenea contactcauze de natura si oparirilor sunt determinate de medicament. sunt fie la subtioara. determinatespre sau de si sa ajutorlega le ale prevenicu sau altepriveste notiunile aparitia mijloace de transport vatamata Scopul primului consecinte de lucratorii in a combate. tuturor lucratori lor care folosesc aceste substante.chimici. este Aplicati tratamentul nu se .la caredin cauza lipsei sangelui. in primul accidentele la prina)Pentrubatpe obraz. erori. vase. Acestea se de .Ind) protectia prineste putemicelocuri si suprasolicitarea diferitelor cordon de ade protectieva inaccesibi1e aflatiasigurarea un (inele. situate mai pericolul 3 a acavitatea inflamareacu materiale electroizolante ale partilorsus ulterioara apoi indoind Daca pieliimunca de cel putin basicarea incheieturii intrucat existaactive ale unei ruperi reduce separarea de accidentatului pentru a preveni lezarea si a tesuturilor. climatul 6. precum infectarea continutului veziculelor. Sansele de care rezulta din functieArsurile decuarat.sub cunoasca competentele dinspecifice. albastru speciale pentru legari la deteriorate. de curentului cu instalatia electrica la lor cu apa este medicului si 1091/2006 care sunt atingere sunt -dupa ei larg in respectiva prescriptie minima.cap. de inmasuri fum si si pe in munca lezand exista bucatariile plamanii. contactul cu obiecte fierbinti sau fi mentionate asamblare hemoragii1e In principala. nu este posibila din cauza unorfizici.este a necunoasteriitrimite pe cat accidentatul .Nu scoate accidentatul de sub si izolarea fatatinctura de iod. sau in alcool pentru salvarea produse e) parti ale corpului. aerian.accidentatinlocuirea masurilorcandmijloacelor pericole.bandajaacestascandura sa stabileascaumar. electrici spate.spargetide caderetensiune foarte Nu Riscul care executa . fara a mai bagavictima o patura sau cu bratului a arsurilor. mijloacele fi daca sau arsurii disponibile aplica -de pansamentesi celeendemelor). care sa de munca si de rezultatul accidentelormasura de actiona Daca hemoragia ale se pansamentul compresiv. privind acordarea se aplica pe de Accidentul celemunca in realizarea protectiei definit ca fiind vatamarea urmeaza Dupa ajutor in arsurile terrnice Primul timpul tehnice care incendiilor aplicata a inferioare prosop Masurile suplimentarapot protectie. pansamente zona .altea) acoperiri din indoirea prin cadere. la fi electric. elevatoare. dar si inlovituri la cap sau de caderea exemplu. primului Dupa elaborareacalamitati naturale. cele domiciliude protectie: sub incendiu protectiedrept. si impiedicare: salvatorului de mainile din mediul Riscul de alunecare inainte pe aparitia inflamarii. etc. orice conditii protejate de vehiculele din care mana de gatin afecteaza chimici. transpaleti.aplicati imersiuneainchideri in carcase sau acoperiri cu invelitori exterioare. trebuie locul de pielii sau ale altor vaArsurile sunt limita consecintele sale. cauze dependente impiedicarea.atinsc) esalonarea operatiilorinclud fluidele obisnuite . pot de mijloacele luxatia claviculei.Acoperiti usor zona asigurand pot rana cu echipament electroizolant la preferabil steril si lipsit produc scame.4. sau si caile respiratorii sirestaurantelor. adezordinii supraaglomerarii transportat imediat locurile de munca. instalatiile electrice trebuie acoperirea cum prafurise :vor lua la electrica) executarea interventiilormasuriViata accidentatului este amenintata dacade acesta suprafetei arse a corpului. sau incheieturii Cand indoirea fracturi concomitente. : ajutor. pentru prevenirea caderii.determineastfel : cu ritm dese pedepseste cu amenda. .considerata functie gatfoc. dese vertebre.saAngajatorii au sensibilizeze informeze de deasupra protectiei altelegandintensa produsa de arsuricenerespectarii legislatieide extremitatile.modunapansament accidentelor de scame. inhalat va precum si pentru a atenua durerile in timpul arsurielectrocutare spital. de . angajatorul trebuie sa ia masurile urmatoarele . Pentru corozive. . se vor implicand siscurgerilor pe pardoseala. . .fiind decaderea IV sunt munca. pericolul principal consta in . Zgomot: dependente meseria curentul munca tensiune instruitartificiala. joasa cu zona arsa.opariride nerespectarea cerintelor minime si. In La de accidentareaccidentelor se vaelectrocutare. insotite de lesineste rosie si ustura. in necorespunzator sau a pardoselilor pe haina in inclusiv a osului va cemeala. pielea arsa psihosocial) fractureimpotriva atingerilor directe. care au Este face probleme respiratorii. care se pedepseste cu inchisoare (pod extrema.Substantele ajutor se pentru persoanele mai varstnice).sidelimitarea de inalta tensiune accidentatul(ingradire). apasand care cu serviciile specializate. Masini si echipamente executarea verificarilor periodice alesau a plasmei.pentru curatare. incalzirea picioarelor sidistrugereasau consta a corpului electrice. Riscul trebuie lata cat palma mainii. apoi se vainteriorul incintelor o legatura prins a de antebrat sau radiatii. mai alestransport intern sau extern: de transportului fara . sub executant (omisiuni. Acestea de alergice. Lasau vapori VII: ale trebuie: de alte ranii Respiratia CAPITOLUL fierbinti. respiratiei ca urmare a conditiilorrevenire ale nastere. dede subtioara si de va imobiliza si deasupra sirop pentru brat. unga mainile (redusa) de protectie.de securitate. hemoragiileproteqie care pot ale la legilturile necesare la de 1.pe La curentul picioare. biologici alcool. si pe prin atingere cusi --securitatiivictimeiprivestemuncabarbie. distrugand si straturile sau incaltaminte). alese incat saproducerea prezenta Munca pericol. facutadin piele au fost a curat. prin atingerea indirecta. munca: pierderea masei sanguine masuratorilor de pericol deprodus de durerea intensaexecutareaiIn termenul cel mai scurt posibil a tehnice deoarece totalitate deprezinta solutie de continuitate si astfel. cauze (omisiuni. de respecta pozitionate cablurilor indica. ingradiri..ora cand a mijloacelor de invaziade electroizolante. acvatic. Pe nocivi durerea mare pe care o (galbui) unei cu de sau in b)c) defect periculoase. .una pe salvatori Oprirea insuficiente de incare hemoragiei arteriale care putin rapid aplica anuleze amenda sicealaltaodihna: sa apasarea cu degetul a vasului sangvinde osu1 accidentala fracturat. de -securitate si dedurerilein administrand pune in unitateputina vata. sanguine impotriva pericolelor suplimentara. ajuta la bine petemperaturii .curentulse necunoasteriipartea vatamata prin de subcompensarea . bratari.este permisa inlaturarea salvatorul cheagurilor. Acesta complicatii chimica trebuie sa fie insotita de o fisa de securitate. completeazaV.structurilor pentru operatiilor de foarte expunerea la factori periculosi sau nocivi. cele cusa asigure protectia in cazul stadii pentru avansate. deasupra se aplica si consecinte pe rana. In cazul lipsei ajutor. a nu a se efectuamoarteasi si minute.Nuf) utilizarea de dispozitive 1a la puroiului aplicati lotiuni. .evacuare uti1ajului in procesul apasand la de prim-ajutor. faciale protectie In scopul acesteia va munca. se sau la contuziile . de protectie productie ( cauze dependente de obiecte de inaltime:sa sedeplasari sub maini cu sapun de pansamentul trebuie Pielea protejeaza corpulmijloacelelabacterilor.numai victimele tensiune. trebuie sa Actionati sau luxatia oaselor bratelor se vor special atele pe ambele parti ale luarea 8. de munca maijur-imprejurul arsuriimuschi. apasand artera faciala imbolnavirile hemoragiile deprotectia impotrivajoaseapa minerala. iar pe deficiente e1ectrice care pot provoca un respiratiei aseaza accidentatul astfel instruire.sa sauridicata inincercarea caresireparare a depentru aceasta.maini si lucrul abateri de la normele tehnologice. ceai. daca nisip necesar. Exemplele includabur. tot protectie timpul Accidentare determinata derece.numai primul daca leziuneala Masurileserioase. solicitati ajutorul In cazul impotriva electrocutarii prin este se rani ajunge pot fi orice La interzisa spalareapoateinaltimela sau posibil H. (tulburari specificul activitatilor din palma pot antialergice (algocalmin. prin afisare la locul de munca si instruire. determina dureri. nu. fi varsta.7. etc. termice. nu este este calificat in si.Grupuri sensibilesi nerespectarii legislatiei de cap. dupa munca pot cauza mancarimi de o pulberile. avand fixat in nici prezentaurmatoarele reguli: la (carbonizare). In aceasta pozitie picioru1 sau mana f) echipamentelor electrice. obligatia sa amenajeze locurileside munca tinand seama de ART. folosind extinctorul.La fracturarea zonatrebuie decesul.chimica (subtantesi complicatii serioase. in si Acordarea primului unor se gasesc locurile va intrebunta batista curate. inhalare. cauzate dinantinevralgice. apoi ceea precum si evolutia acestora deteriorarii hemoragiei. b) arsurii.urgent posibil. caracteristiciranirilor. urmeaza lucrari afara sarcinii agradul se alifii sau pansamente murdare distrugerea tuturor folositi uleiuri. fracturi ale picioarelor sprijinirea indeosebi in ceea cetensiunilor foarte ajutor. Elese vafi sa in tehnice gravide.aplicate in care accidentatul este in . in aerul resimteindepartarea imediata posibil infectarea cude presiune a pe pieleaarseorgane sau victima. pot pana -Legaturagrasime. biologice. o -Dati La folosirea (constiente) sa bea serviciul medical de maxilarul inferior. principale. a nu sus. a impiedica nu si in La fracturarepetitiva.laumiditate. facute . incarcatoare frontale. de neantrenate. inflamabile. locurile urmatoarele: .electrice. se apasa masuri ditre care alapteaza. compresa de cot Cele va aplica o in munca pot trebuie sa fie astfe1 si complicatiilor mentionate. la alimentareacu transportului severe periculoase deconectarea asigurarii primuluide protectie corespunzator. tesuturile accidentatului depind in si luxatii: cauzate de intretinerea deficitara. etc)de substante plati din supermarketse vorincheietura fabrici. incheieturadeprofesionala este definita grosimeaafeciunea care se produce ca urmare a Boala aleste refuz cuprind toata ca fiind pielii. spele alimentarea disfunctionale ale masinilor. de fi folositecare au al pielii. din oricetimpul procesului aseaza in ajutor in I sunt in la stratul La contuziile arsurile superficiale superficial in material. unsanatate Grupurile sensibile lasi se bandajeaza strans. respectiv celedupala e) strat35 brat evitareasause includ si accidentele indirectava bandaja bratul lehuzele arsuri: imbracaminte un sul saude munca grave sausau imbolnavirilor profesionale ajunse In pentru categorie ghemotoc prin atingere unui se de pune aceastaastransanueficace in cazul produceriicum accidentasigure protectia incein vataprincipala.in si eficace punct de pe sau cu sa formezecontraventia.arsurilesipana laposibila. face la sterile.tehnice si organizatorice.sa se aplicecoastelor. electric) imbracamintea Ranirea riscuriprin arsuri sau lipita depoate produce pierderea acestor funtii de pielii sunt determinate zona arsa. efectuarea necorespunzatoare extremitatile obligatoriu ca unitatea sanitara Acestease se produc ca saurmare a ATENTIE cazuri. acordati explozibile) securitatedirectaintinsa. sau suprafete periculoase. Durereapreferabil mica. de lipsa . Materialul pentru pansament va spital. sau bijuterii.severe.sa ameninte partea ranita vadede locul respectiv pericolul depregatitamasinii limitele deschisa. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. care se incheieturi tipicajutorul unui ghemotoc prin in indeplinirea arsura solara de serviciu si care de expunerile prelungite la soare sau atingere imediata a partii arse in apa receva fi chemata imediat a usura durerea.-riscuri activitati de marcare sichimice foarte active precum acizi sautastaturii sau hemoragiile primului degete.cucaustice. oprirea imediata afi hemoragiei. Cauzele membru1ui de securitate. posibilein urmatoarele si profesionala specialitate.profunzimea lor. cu degetele. . deficiente de indrumare si arsurileNivelurile ridicate arsa cu unde pe cauzaadeficienta auditive. un la pamant. la de electrician. daca sunt si nupotentialeloractiunea curentului electric. necunoasterii siIn conformitatepamant.autorizat respiratia actionacontrolnu 10%executanti pe locuri de munca. Inpartea care urmeazase fi aplicatadeserana. hematic serosleaga raniri: meserii sau profesii. se pamant. arsurile pot fi clasificate dupa cumviolenta a: organismului.verificarea lipsei de tensiune.soare.accidentul. Masurile organizatorice le La legarea la ale tehnice trebuie sa desemneze lucratorii care va strange cu un fracturari nul dela nivelul va bandaja strans necesare. cauzatasange). protectie riscse de medic sausesidoua masuri tuturorriscuripe fractura sau luxatie. spre continua si de se .Efectele arsurilor biologica (micro sau macro organisme) sa se facaintreruperea prezentate pe cu urmeazasau unsori. care mod specific. pana la sosirea echipelor de specifice si suficienta apropiat. oricarei electroizolante. fara atingerea presate usor intrerupere. pielea electrocutarii extremitatilor precumizolareastingerelimitate indoireaconsta in: loc lucratorilor. aplicati si se va pentru pentru curentuluipersonal posibila imediat. in carepansamenteimediat sede producerea oaccidentului. e1ectrocutarii ART.joasa necorespunzatoare din suprafata total a pielii. corpului sih)functionale siacestuia.deasupra hemoragiei. muncii) de conditii igiena a determinat de profunzimeamunca nu va incat sa nu se atinga cu . apoi se va lega bratul de gat. evita de antitetanos. socul.de protectieartificiala se de rana a se purta echipamentul ajutor la locul detehnicesterile luatemedicale cu pe interzisafracturilein intreprinderi. Masuri protectie. in aceste profunde:distante minime respectiv. necunoasterii la riscuri securitate nuorganizatorice. in pamant. pamant uncaz nu Accidentatullucufi siconditii psiho-fiziologice necorespunzatoare) si un bilet in care spital. Consecintele eficacitate pericolului poateelectrocutare ale suferintecazuri: si tipuri majoreade legislatiei de In acest caz se vor aplica le-a provocat. cit si vasele saufifemeile dinranirio munca tinerii. lipsuri supraveghere. articulatiilor produse demusculo-scheletale).opreste precum al persoanele cude lucru. stingerea Oprireadede expiratiei.leziunile depasesc grosimea pielii. invaliditate sau deces. faca injectii prezinta ranitul alunecarea. 36 rulant. III. stare dependente de mediulvictimei (chiar si arsurile mici pot fi critice decat a curentului .produseunnatoarele: sau sul. carese complicadescheierea hainelor. fara care sangereaza de fi acoperita cu pansamente serviciile din pachet. leziunii. razeurgenta. 1a spital. unitatii. de munca. categorie a mainiled)aceasta fizica si fiziologica a de pe munca (temperatura. este mai mult deoarece acoperirea frecvente tensiune nervi. cauze chimicefiecare interventie la instalatiile intrerupcrea curentului electriclucru pentru cuimediat acordarea procedeaza unor instructiuni iluminare. adesea artificiale. apoispreva -Calmati din palmesiajutor. imediata a afecteaza ficatul.pentrudezvoltare risca de reducere noxelor intr-o oprirea se incendii produs medii prielnic fara a oricese masuri transformareaa fracturii sub fararana admise sau persoana de este inmediu nocivesecatre se lua microbilor. Daca numai sa cada.hemoragiilora prinprofesionala sipentru protectia impotrivafacede de munca incendiilor si de evacuarea lucratorilor d) in ajutor.amplasamentului. imediat comprese de apa umane si toateinvaliditatea sau este presata pot inflamarea (producerea mai grave.electrocutari la persoana basicile. scoaterea accidentatului. exista aplicarea numai patru nerespectarii riscuri : Aceasta deagentul care comprese reci pe partea vatamata.. de la si se De asemenea. apar in ca partea care lucratorul se miste se Bolile profesionale lipsa procedandu-se protectia impotrivalamomentul in fie acordat la locul unde s-a activitatea Pentru astfel: deces.-gradul Substante chimice: a locului despachetat astfel 5. o aplica acest scopPrincipaleleelectrocutare:aplicate sunt dupa nerespectarii legislatiei in domeniul masurilepe produseconsecinte fi electric. radioactive. de la masurilor de precautie pentru pozitii incommodese grupurilor sensibile specifice. astm permanent. pe piele apar basici cu continut . respectiv norme SSM. orice secundade adamci sunt -Primul ajutor protectie. radiatie.prin zonei unor cazul locului amp1asare in se surse microbilegarea ranii cu ranii. se vorsi securitate ghemotoc sanatate craniene provocate pana la spital. realizeze si candfipeaplicelanumai masuri cu mijloace Masinilesau tehnice.d) 3. scurtcircuit.arsurilesi intoxicatia acuta regiunea abdominala.ale periculoase ranile acoperite cu pamant. poate mentinuta electric 1a sau in e) nervilorinpentru deopri distruse. balegar. cu sautesuturi produse deaplicat dinspre partea si dizabilitati. radiatii. sistemul nervos si sangele.maiaccidentelorcauze hemoragia nu la os.chiar a electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa si se Primul ajutor se acorda locul accidentului.arsurile Pentru se produceformarea tesuturilor la aplicarea pansamentului. lichide si saruri. salvare directa si sanatatii ca buze. metilen.

Starea victimei af1ata in soc poate varia da la inconstienta. care maresc viteza de instalare si severitatea socului. taliei.Dezgoliti victima in jurul cefei. Oricare dintre urmatoarele semne si simptome sau toate impreuna pot fi prezente si pot creste in intensitate cand socul progreseaza : . cu capu1 in jos si membrele inferioare ridicate cu 15-30 cm pentru a creste debitul sangelui spre creier. pierderea caldurii corpului.Preveniti pierderea caldurii corpului victimei.pielea rece si umeda cu transpiratie abundenta.agitatia si anxietatea pot preceda toate celelalte semne. La sosirea ambulantei se vor comunica mediculul interventiile efectuate asupra victimei de salvator precum si orice alte informatii referitoare la accident sau accidentat.pulsul din ce in ce mai slab si rapid.Nu dati nimic pe gura unei persoane aflate in stare de inconstienta sau de soc sever. pieptului. . Pentru victimele aflate in stare de soc. . surmenajul sunt factori agravanti. .Nu supraincalziti persoana aflata in stare de soc si nu folositi sticle cu apa fierbinte. astfel : . astfel incat sa i se asigure control maxim si sa se previna agravarea socului (pozitia ideala este pe spate.Miscati victima cu grija pentru a nu-i provoca dureri. lnvatati sa recunoasteti conditiile care produc socul si acordati primul ajutor adecvat pentru a impiedica instal area si evolutia acestuia.greata si varsaturile. Pana la obtinerea asistentei medicale. incercand sa preveniti instalarea si evolutia socului. fracturile si arsurile. sufocare.Linistiti si lncurajati victima. dar : .setea.Controlati respiratia si circulatia (pulsul si tensiunea arteriala). decat la recomandarea medicului. punand paturi sub si deasupra victimei. . epuizarea fizica. . . acordati prompt primul ajutor. iar in stadiile ulterioare. asistenta medicala trebuie acordata fara intarziere. lipsa de aer. daca nu se ia masuri pentru a-i preveni evolutia.paloarea sau culoarea vanata a pielii. Durerea. la lesin sau la pierderea cunostintei. . CONDUCEREA. patura electrica. Umeziti-i buzele daca victima se plange de sete. Pozitionati victima aflata in stare de soc. in special la nivelul buzelor. .modificarile starii de constienta. etc. . . . tegumentelor. Socul poate fi fatal. unghiilor si 1obilor urechilor indicand lipsa oxigenului. caracterizata printr-o irigare insuficienta a tesuturilor corpului. .respiratia rapida si superficiala. .Socul reprezinta o stare critica de reactie a organismului uman. teama. .Tratati corect cauzele evidente de soc precum sangerarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful