Tajuk 1

Perkembangan dan Penguasaan Bahasa

1. Tahap Perkembangan Bahasa Perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak dipengaruhi oleh perkembangan intelek, umur, pengaruh persekitaran, dan juga kematangan alat pertuturan. Apabila sampai pada peringkat umur tertentu kanak-kanak sudah boleh menuturkan perkataanperkataan, frasa, atau ayat mengikut tahap penguasaan bahasa mereka. Menurut Marilyn Friend (2005), masa yang paling kritikal dalam perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak adalah peringkat awal kanak-kanak. Beliau telah memberikan beberapa petunjuk penting perkembangan kanak-kanak normal seperti di bawah. Petunjuk perkembangan bahasa kanak-kanak : Umur Petunjuk perkembangan Umur 1 - Mengenal nama • Sudah boleh menyebut dua hingga tiga perkataan tambahan kepada“mama” dan “papa”. • Faham arahan mudah. Umur 1-2 : Faham perkataan “tidak”/ “no”. • Guna sepuluh hingga dua puluh perkataan, termasuk nama. • Menggabungkan dua perkataan – “Mak. Makan”. • Meniru bunyi binatang yang sudah biasa seperti lembu. • Melambai-lambai selamat jalan Umur 2-3 : Mengenal anggota badan Guna dua perkataan dalam frasa negatif - “tak mau”, “no want”. • Memahami konsep masa yang mudah - “esok”, “ semalam”. • Selesai masalah dengan bercakap, bukanya secara memukul atau menangis. • Menyesuaikan tiga atau empat warna, tahu tentang “kecil” dan “besar”. Umur 3-4 : Sudah boleh bercerita • Menguasai lebih kurang 1000 patah perkataan. • Memahami makna “kelmarin”, “makan tengah hari”. • Mula menurut arahan/perminatan –“Letak kasut di luar” Umur 4-5 : Menguasai lebih kurang 1,500 patah perkataan •

• •

Mengenal pasti segi tiga, bulatan, atau segi empat. Boleh bercakap angan-angan - “saya harap ….” • Banyak menyoal, termasuk “Mengapa…..?”

Umur 5-6 : Menguasai lebih kurang 2,000 patah perkataan • Memahami hubungan ruang seperti “atas” dan “belakang”. • Tahu alamat sendiri. • Tahu perkataan antonim mudah seperti “kecil – besar” • Membezakan tangan kanan dan kiri tanpa bantuan. • Menggunakan berbagai jenis ayat

2. Teori Pemerolehan Bahasa Teori Behavioris / Mekanis (B.F. SKINNER) Teori Behavioris menekankan kepentingan persekitaran dalam pembelajaran bahasa yang berlandaskan Teori Pelaziman Operan yang dipelopori oleh B.F.Skinner (1938). Menurut Skinner, pembelajaran bahasa kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa atau ahli keluarga yang lain mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan dengan memberi ganjaran setiap kali kanak-kanak dapat meniru atau menyebut perkataan yang diajar itu. Ganjaran yang diberi adalah untuk mengukuhkan sesuatu perlakuan bahasa yang betul yang berjaya dilakukan oleh kanak-kanak. Di antara ganjaran yang diberikan adalah pujian seperti ”pandai”, senyuman, ciuman, tepuk tangan, pelukan, dan lain-lain yang boleh merangsang kanak-kanak bercakap. B.F. Skinner juga mengatakan bahawa manusia secara semula jadi dilahirkan dengan keupayaan mempelajari bahasa. Keupayaan bertutur adalah satu bentuk perlakuan manusia yang dikenali sebagai perlakuan bahasa yang terbentuk berdasarkan prinsip Teori Behavioris iaitu; Rangsangan tindak balas Dalam mempelajari bahasa, persekitaran mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kanak-kanak. Pengaruh rangsangan persekitaran dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa akan membantu kanak-kanak menguasai bahasa dengan lebih cepat. Manakala peneguhan yang diberi akan merangsang kanak-kanak mengulang-ulang percakapannya.

Teori Mentalis/Innatis (NOAM CHOMSKY)

Teori ini dikemukakan oleh Noam Chomsky (1959) yang mengatakan bahawa pemerolehan bahasa berlaku secara mentalis. Menurutnya, kanak-kanak dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa yang bersifat universal. Melalui alat ini kanak-kanak berpotensi secara semula jadi untuk mempelajari bahasa apa sahaja Chomsky mendasarkan teorinya kepada satu hipotesis iaitu Hipotesis Nurani ( The Innateness Hypothesis) yang mengatakan bahawa otak manusia telah dipersiapkan secara semula jadi (genetik) untuk berbahasa. Otak manusia telah diperlengkapkan dengan struktur bahasa sejagat yang dikenali sebagai LAD ( Language Acquisition Device). Bagi menguatkan teorinya tentang LAD, Chomsky memberikan empat kenyataan iaitu; i. proses pemerolehan bahasa semua kanak-kanak boleh dikatakan sama; ii. proses pemerolehan bahasa ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan (anak yang IQ-nya rendah juga juga memperoleh bahasa pada masa dan cara yang hampir sama ); iii. proses pemerolehan bahasa tidak pula dipengaruhi oleh motivasi atau emosi kanakkanak ; dan iv. tatabahasa yang dihasilkan oleh semua kanak-kanak boleh dikatakan sama. Berkaitan dengan keupayaan sejadi (innate) kanak-kanak dalam mempelajari bahasa ibundanya, Chomsky memberikan tiga hujah berikut; i. wjujudnya unsur-unsur kesejagatan dalam sesuatu bahasa iaitu kesejagatan formal yang terdiri daripada ciri-ciri tatabahasa dan kesejagatan substantif yang berupa kategori-kategori tatabahasa; ii. bentuk-bentuk ujaran yang didengari kanak-kanak tidak akan diperolehinya tanpa keupayaan sejadi; dan iii. kanak-kanak boleh menguasai bahasa ibundanya dalam tempoh 4 hingga 5 tahun dan tanpa keupayaan sejadi bahasa itu tidak akan dikuasai.

Teori Kognitif (JEAN PIAGET) Teori Kognitif berlandaskan pandangan Piaget seorang ahli psikologi berbangsa Swiss. Menurut Piaget, perkembangan bahasa kanak-kanak berkait rapat dengan perkembangan mentalnya. Malah beliau berpendapat bahawa bahasa kanak-kanak itu adalah manifestasi penting daripada perkembangan mentalnya. Untuk memperoleh penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak perlu melalui beberapa peringkat perkembangan kognitifnya. Peringkat pertama dikatakan sebagai peringkat deria-motor iaitu kanak-kanak berumur

Dalam peringkat ini penguasaan bahasa kanak-kanak semakin berkembang.blogspot. kanak-kanak memasuki peringkat tahap pemikiran praoperasi konkrit. Peringkat ketiga adalah operasi konkrit (7 – 12 tahun) iaitu sudah dapat menguasai beberapa kemahiran seperti hukum pengekalan. konsep hubungan. terhasillah ayat penyata dan ayat perintah. Umur selepas 12 tahun dikatakan sebagai peringkat operasi formal. Dalam lingkungan umur 4 tahun kanak-kanak sudah mula pandai bercakap dan boleh membentuk ayat serta memahami percakapan orang lain.com/2009/04/pengenalan-bahasa. dan persirian. http://anuarsped. Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Pandangan ahli Interaksionalis • Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat Pandangan Dalam P&P • • • • • Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik Mementingkan proses pembentukanhipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam p&p Seseorang pelajar perlu menggunakanstruktur-struktur bahasa yang betul darisegi tatabahasa dan makna Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa perlu berjalan serentak Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betu • . Melalui interaksi. Sebagai contoh cikgu Zainal melakukan aktiviti lakonan agar muridnya berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa. Pada peringkat ini kanak-kanak membentuk skemata atau struktur kognitif hasil daripada interaksi yang aktif dengan persekitaran. pengkategorian. Seseorang menghasilkan bahasa apabila dia memerlukannya.dalam lingkungan 18 bulan hingga 2 tahun. Dari umur 2 hingga 7 tahun. Pengetahuan digambarkan dalam pelbagai bentuk simbolik.html Teori Interaktionis (HALLIDAY) Teori ini mementingkan aktiviti komunikasi. Hasil interaksi yang dilakukan akan mempengaruhi kanak-kanak untuk mempelajari sistem bahasa.

Sebaliknya. jadi mereka dapat mempelajari bahasa dan memahaminya dalam tempoh yang singkat. kegiatan dan rangsangan yang sesuai dengan kebolehan dan kesediaan anak mereka. kemungkinan besar tidak dapat menguasai kemahiran bahasa dan mempelajari dengan lebih lambat jika berbanding dengan kanak-kanak biasa. Mereka mempunyai kemahiran mendengar dan kemahiran pemprosesan maklumat yang baik.scribd. Oleh itu. perkembangan perkembangan yang berlaku pada satu tahap juga akan kanak-kanak dan sedar bahawa untuk menyediakan mempengaruhi tahap seterusnya. Kematangan • Faktor kematangan mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. • Selain itu.Prinsip P&P Interaksionalis • • • Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna http://www. ibu bapa perlu mengetahui tahap persekitaran.com/doc/3951911/TEORI-PEMEROLEHAN-BAHASA-1 3. kematangan otak mereka dapat berkembang dengan normal dan tidak mempengaruhi mereka untuk menguasai kemahiran bahasa. Setiap kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan yang berlainan. Kematangan otak kanak-kanak yang berkembang dengan cepat dapat menguasai kemahiran bahasa. Persekitaran . Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerolehan bahasa. perkembangan otak kanak-kanak yang kurang matang atau tidak matang. Hal ini disebabkan jika perkembagan kanak-kanak diurus dengan baik.

kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. tempat belajar. mempengaruhi pemerolehan bahasa kanak-kanak. Lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak berupa fisik dan sosial psikologis. Untuk sarana prasarana. sarana prasarana di rumah dan suasana dalam rumah atau disekitar rumah. dan media belajar. kanak-kanak mendapatkan pengetahuan lain yang lebih banyak dan kompleks di sekolah berbanding dengan keluarga. Kognitif • Perkembagan otak yang tidak sempurna akan menyebabkan kognitif kanak-kanak terjejas. Sedang kondisi dan suasana sosial psikologis dalam keluarga menyangkut keutuhan keluarga. Lingkungan fisik dalam keluarga adalah keadaan rumah.• • Faktor-faktor persekitaran merangkumi keluarga dan sekolah yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. • Ibu bapa berperanan dan bertanggungjawab untuk membantu anak mereka dalam pemerolehan bahasa. Lingkungan fisik meliputi linkungan sekolah. • Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi perkembangan belajar kanak-kanak. . iklim psikolois dan iklim belajar serta hubungan antara keluagra. Hal ini disebabkan. sumber belajar. Ibu bapa perlu sering mengajar dan melatih anak mereka bercakap dan membaca kerana ini dapat membantu kanak-kanak menguasai kemahiran bahasa dengan baik. Lingkungan sekolah ini berupa lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial. Perkembangan otak yang lebih lambat akan menyebabkan pemerolehan bahasa kanak-kanak kurang memuaskan. Keadaan belajar di sekolah akan meningkatkan kemahiran bahasa kanak-kanak. Biasanya disebabkan semasa dilahirkan tidak cukup bulan. pihak sekolah mestilah menyediakan suatu persekitaran pembelajaran bahasa yang selesa dan baik.

perbualan. 1978). Menurut aliran ini membuktikan bahawa apabila seseorang individu itu dilahirkan dia terus berusaha untuk mempelajari dunia di persekitarannya melalui pancainderanya.• Menurut penemuan psikolinguistik kognitif. Permulaan kanak-kanak diperhatikan melalui tingkah laku mereka. 4. Pengetahuannya tentang dunia di sekelilingnya itulah nanti akan menjadi dasar bagi dirinya untuk pemerolehan bahasa dan bacaannya. pemerolehan bahasa dan keupayaan membaca seseorang individu bermula sejak ia dilahirkan malah kanak-kanak sememangnya perkembangan telah mula belajar menulis sejak dari belajar peringkat menulis awal boleh mereka. Alat artikulasi • Alat-alat artikulasi adalah alat-alat atau organ-organ yang mempunyai peranan untuk berfungsi dalam mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. cara mereka bermain dan contengan yang mereka lakukan membentukkan makna yang tertentu (Vygotsky. isyarat (gesture). Alat-alat artikulasi dapat dilihat seperti yang berikut: • 1 2 3 4 Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah 11 12 13 14 Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis .

dan belakang lidah. tengah dan belakang. 1. Bahagian lidah terbahagi empat bahagian. Kedua-dua bibir (atas dan bawah) dapat digerakkan. Kedudukan gigi hanyalah statik dan kebiasaannya digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilanbunyi. tengah lidah dan belakang lidah memainkan peranan yang penting dalam penghasilan bunyi-bunyi vokal. hadapan lidah. • Selain itu. tengah lidah. Penampan aliran udara inilah yang telah menghasilkan bunyi. • Hujung lidah merupakan bahagian yang paling berperanan dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan udara. Hal ini membolehkan lidah dapat membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi dengan adanya pembahagian-pembahagian ini. Bibir Atas dan Bibir Bawah • Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar daripada rongga mulut. bahagian hadapan lidah. 1. iaitu bunyi vokal hadapan. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dibundarkan dan dihamparkan dan juga berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai.5 6 7 8 9 10 Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 15 16 17 18 19 20 Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok 1. dihamparkan dan dibundarkan.iaitu hujung lidah. Lidah • Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam penghasilan bunyi bahasa. Gigi • Gigi juga mempunyai peranan yang penting dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya pasif dan tidak aktif. Bibir juga menjadi sempadan paling luar daripada rongga mulut. .

rongga mulutakan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkan. Rupanya cembung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. Apabila lelangit lembut diturunkan. Tulang rahang memainkan peranan utama kerana mulut akan terbuka luas jika rahang dibuka dan tertutup jika rahang ditutup. 1.untuk menghasilkan bunyi b. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturun naikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. manakala jika menyembunyikan bunyi [ u ] bibir menjadi bundar. Gusi memainkan peranan dalam penghasilan bunyi-bunyi seperti bunyi [ t ]. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Tulang Rahang • Tulang rahang juga terlibat dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa dalam menentukan kedudukan gigi dan bibir. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. bunyi yang keluar adalah sengauan manakala jika dinaikkan. bunyi yang keluar bukanlah bunyi sengau. [ l ] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. untuk menyembunyikan bunyi [ m ] misalnya. alat artikulasi ini amat penting bagi menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau ataupun tidak. 1. [ d ]. Justeru itu. 1. Apabila membunyikan bunyi [ i ] misalnya keadaannya menjadi terhampar. w dan v. Apabila dinaikkan. iaitu lelangit lembut dan lelangit keras. Gusi • Gusi merupakan bahagian yang terletak di antara gigi dan lelangit keras.Misalnya. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udarayang keluar daripada rongga mulut. Lelangit • Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. .udara disekat di bibir. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan.

jika glotis dirapatkan tetapi tidak menutup keseluruhan ruang. Ruang di antara kedua-dua selaput digelar glotis. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak.bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bersuara. Anak tekak berperanan sebagai alat artikulasi bersama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. ia menjadi luas. Manakala jika pita suara tidak bergetar. Jikalau glotis dirapatkan serapat-rapatnya dan tekanan udara dari paru-paru yang kuat menyebabkan rapatan itu dilepaskan serta merta. glotis akan menjadi sempit atau tertutup dan apabila diregangkan. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. Di samping itu. dalam pernafasan biasa. anak tekak juga boleh digerak-gerakkan sama ada dinaikkan atau diturunkan. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. 1. maka udara dari paru-paru dapat lalu. Makna kata. misalnya [ a ]. • Tambahan lagi. Apabila kedua-dua selaput itu dirapatkan. terjadilah bunyi letupan pita suara. Dalam peti suara. Jika laluan udara itu menggetarkan pita. glottis terbuka. 1. Anak Tekak • Lokasi anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (anak tekak bersambungan dengan lelangit lembut). . Rongga Hidung • Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. pita suara direnggangkan supaya arus udara boleh melalui tanpa sekatan. bunyi yang dihasilkan dikatakan bunyi yang tidak bersuara. Pita Suara • Peta suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. • Sewaktu pernafasan biasa.1. terdapat otot-otot selaput nipis yang dikenali sebagai pita suara.misalnya [s].

Menggunakan Ayat yang Betul dan Lengkap . Mereka lemah dalam mengimbas kembali pengajaran yang telah diajar di dalam kelas. ➢ Bahasa-bahasa yang diajar mudah dilupai oleh murid. Menyatakan Sesuatu yang Abstrak ➢ Murid mengalami kesukaran membezakan sesuatu yang abstrak seperti perasaan. ➢ Keliru dan sukar membezakan perkara yang abstrak disebabkan oleh pemprosesan maklumat di dalam otak mereka. ➢ Selain itu. Setiap kali guru perlu mengulangi arahan dan soalan secara berkali-kali agar murid dapat menjawab dan mengikut arahan guru. murid juga tidak dapat menjawab soalan secara spontan. ➢ Murid juga keliru dengan perkataan yang pelbagai makna dan tidak boleh menggunakan perkataan tersebut dengan betul. Masalah dalam Penguasaan Bahasa Mengingat Kembali Perkataan ➢ Sesetengah murid akan mengalami masalah dalam mencari semula perkataan. ➢ Mereka mempunyai ingatan yang lemah terutamanya dalam kemahiran bahasa.5. ➢ Apabila ditanya soalan. ➢ Fakta-fakta yang telah murid dengar juga sukar untuk mereka ingat selepas pengajaran. Memahami Perkataan Pelbagai Makna ➢ Biasanya murid yang menghadapi masalah memahami perkataan pelbagai makna mempunyai kognitif yang rendah. murid akan menjadi kaku dan bisu. Hal ini demikian murid tidak dapat menyerap dan memahami fakta-fakta tersebut di dalam minda. ➢ Murid juga mengalami kesukaran mengingati nama kawan-kawan dan anggota keluarga serta menyenaraikan waktu dan tarikh.

➢ Mereka sering menterbalikan ayat. Merreka tidak dapat menggunakan bahasa (perkataan / frasa) yang betul untuk menjelaskan suatu konsep atau fakta. “err……”. ➢ Semasa berkomunikasi. ia juga merangkumi aspek pengunaan bahasa. perlu menunjukkan gaya yang berpatutan dan menggunakan bahasa yang tepat. gaya berkomunikasi juga amat penting. perlu menggunakan gaya yang berbeza supaya dapat berkomunikasi dengan berkesan. ➢ Pendengar yang berbeza status. ➢ Murid-murid suka menjawab @ menjelaskan jawapan yang tidak setampil dengan soalan yang ditanya dan ketidakbolehan mereka dalam mengeluarkan penjelasan yang lengkap dan baik walaupun mengetahui jawapan tersebut. (topi bapa) serta menambah dan mengurang sesuatu perkataan dalam ayat. Menghasilkan mesej yang kompleks . Mempelbagaikan gaya berkomunikasi ➢ Semasa berkomunikasi. kita perlu menggunakan gaya yang formal dan menggunakan bahasa yang lebih formal dan bersesuaian. ➢ Contohnya pada majlis rasmi. ➢ Murid suka memperbanyakkan penggunaan perkataan seperti “apa tu……”. Cth: bapa topi. ➢ Dalam aspek gaya berkomunikasi. ➢ Ucapan murid biasanya dituturkan dalam keadaan terbalik ataupun silap. bukan bahasa sahaja aspek yang penting. Memberi Penjelasan ➢ Murid-murid sukar menjelaskan sesuatu dengan menggunakan bahasa.➢ Kesukaran murid dalam menghasilkan perkataan untuk menyampaikan sesuatu pandangan atau kesukaran memahami pertuturan dan mencari perkataan yang tepat semasa bertutur.

➢ Bahasa adalah penting dalam menyampaikan suatu maklumat.php?id=587498&da=y http://www.com/2009/10/prinsip-prinsip-asas-intervensibahasa. ➢ Contohnya. Lai Choy. ia adalah mustahil untuk menyampaikan suatu maklumat yang lengkap. jika seorang penyampai ingin menyampaikan suatu suatu maklumat. Memaklumkan sesuatu maklumat ➢ Tanpa menggunakan bahasa. Kamus Perdana Edisi Ketiga. ➢ Contohnya saya mahu makan. . Selangor: United Publishing House (M) Sdn. ➢ Mereka tidak dapat menghasilkan mesej yang kompleks seperti melibatkan emosi. Kemudian diikuti dengan konsep atau peraturan membina ayat mengikut urutan perkembangan bahasa yang normal iaitu dari mudah kepada yang lebih sukar.html 6. 2008. ➢ Mereka hanya dapat menyatakan suatu mesej yang ringkas. ➢ Guru memulakan intervensi bahasa dengan memperkenalkan perkataan terlebih dahulu kepada murid.com/doc/view.➢ Murid yang bermasalah dalam bahasa. Prinsip-prinsip Intervensi Bahasa Mempelajari perkara yang mudah kepada sukar ➢ Murid perlu diajar daripada perkara yang mudah kepada yang kompleks dengan dikaitkan dengan bahasa. suatu yang adjektif dan sebagainya. Bhd. penyampai perlu menggunakan bahasa yang betul supaya pendengar dapat memahami maklumat yang ingin disampaikan.blogger. http://ain-sinarilmu. perasaan.keepandshare.blogspot. tidak akan dapat menghasilkan mesej yang kompleks. ➢ Di dalam suatu ayat mesej sukar merangkumi dua atau lebih makna. www.com/feeds/8212937574644113700/posts/default?startindex=26&max-results=25 Cheng Song Huat. suatu yang abstrak.

ayam. guru mengajar murid dengan perkataan seperti ’bola. ➢ Kemudian. dan persepsi pendengaran iaitu keupayaan untuk membezakan bunyi-bunyi. . ➢ Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur. Pendengaran (Hearing) – iaitu proses fisiologikal yang merangkumi ketajaman pendengaran atau keupayaan mendengar. ➢ Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik. Definisi Kemahiran Lisan DEFINISI KEMAHIRAN LISAN ➢ Lisan adalah pertuturan atau percakapan. guru bolehlah mengajar yang lebih kompleks seperti imbuhan dan perkataan yang lagi kompleks seperti perkataan majmuk. ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. ➢ Mendengar: • • • Mendengar adalah kemahiran awal yang dikuasai oleh kanak-kanak dalam perkembangan pemerolehan bahasanya. ➢ Contohnya. kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga.Mengajar perkataan asas kepada yang kompleks ➢ Guru perlu mengajari muridnya penggunaan perkataan baru yang biasa digunakan dahulu dan tingkatkan penggunaan dalam konteks yang lebih sukar. seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini. Contoh-contoh tersebut adalah perkara yang paling biasa pada murid dan merupakan objek yang di sekitar mereka. baju’. Berdasarkan definisi mendengar ini. iaitu dari sedikit kepada banyak. kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu. ➢ Apabila seseorang bertutur. Lundsteen (1979) telah mendefinisikan mendengar sebagai satu proses minda yang memberi makna kepada bahasa pertuturan. Malah bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak). Jalongo (1992) menyatakan bahawa kemahiran lisan melibatkan tiga perkara penting. iaitu: i. Tajuk 2 Kemahiran Lisan 1. ➢ Sebagai contoh.

Auding – iaitu tingkah laku pemahaman yang bermula daripada pendengaran dan mendengar.  Tidak dapat membunyikan semula dan mengingati huruf dalam perkataan serta tidak boleh menyebut perkataan bermakna. Strategi Mengatasi Masalah Mendengar 1. ➢ Bertutur: • Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada • • • • alat sebutan (artikulator) .  Kesukaran memahami bunyi berurutan dan mengubah urutan huruf semasa menulis. membayangkan. Husin. Auding termasuklah memperoleh makna daripada apa yang diudengar. Masalah Mendengar  Dikriminasi auditori menyebabkan sukar belajar menggunakan kaedah fonetik. 3. dan menyimpan urutan bunyi dalam ingatan. Mendengar (Listening) – merupakan bentuk tingkah laku persepsi iaitu memberi tumpuan. Rangsangan dan ganjaran yang diterimanya akan menggalakkannya mengulang-ulang perkataan yang disebutnya sehingalah ia dapat menguasai pertuturan yang lebih kompleks. 1978). 2.ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa manusia ( Kamarudin Hj. kanak-kanak akan mula berinteraksi dengan orang lain di sekelilingya.  Ketidakupayaan membahagikan perkataan kepada suku kata atau bunyi. Sebab itulah orang dewasa perlu menunjukkan model pertuturan yang baik kepada kanak-kanak bagi membolehkan mereka bertutur dengan berkesan.mengadun bunyi-bunyi. ii. Membezakan bunyi: ✔ Mengenalpasti bunyi sama ada ia sama atau berbeza dengan bunyi yang lain: . menghubungkan bunyi sesuatu yang sudah diketahui. menyusun. dan memilih petunjukpetunjuk isyarat (cues) daripada persekitaran. Apabila kemahiran bertutur sudah dikuasai. menjadi peka. Kemahiran bertutur dikuasai oleh kanak-kanak hasil daripada meniru atau mengajuk pertuturan orang dewasa di sekelilingnya. dan menghargai apa yang didengar. iii.

com/presentations/93362/TERAPI-PERTUTURAN http://www. kok kok. Mengecam bunyi/perkataan: ✔ Memahami bahawa setiap bunyi membawa maksud tertentu. ✔ Benda yang mempunyai 2 perkataan / frasa.i. ii. 2. dua bidang paling umum dari kesulitan terlibat dengan ketidakmampuan belajar visual dan persepsi auditori. ibu dan ayah 1-3 suku kata kereta.pen. kelapa 1-4 suku kata matahari. Auditori Visual Visual dan pemprosesan pendengaran adalah proses pengakuan dan menafsirkan maklumat yang diambil dalam melalui indera penglihatan dan suara. contoh: surat khabar. ayam kucing Nama ahli keluarga/anggota badan / binatang / tumbuhan / benda persekitaran (1 suku kata) bas.com/presentations/93684/Disleksia 4. sama ada (1-3 suku kata) – telefon.Membezakan bunyi bunyi binatang / kenderaan / benda yang mengeluarkan bunyi. jam. tinggi. cermin mata. Istilah.blogspot. pendek.slideboom. Sumber rujukan: http://anuarsped. Mengguna dua atau tiga benda maujud. bola kecil dan lain-lain. Kemahiran suprasegmental seperti nada panjang. baju kotor. Meskipun ada banyak jenis persepsi. serigala.slideboom. seringkali digunakan bergantian.bom 1-2 suku kata mata. rendah kekuatan bunyi yang kuat dan perlahan mula dipelajari. pen biru. anak dengan gangguan pendengaran atau persepsi visual dapat di kedudukan . matahari. Karena begitu banyak maklumat di kelas dan di rumah disajikan secara visual dan / atau secara lisan.html http://www. kerusi. Masalah Bertutur 1. sama ada (1-4 suku kata) – pembaris. Membeza bunyi suara manusia dengan bunyi yang lain.com/2009/04/kemahiran-lisan. ✔ Menggunakan 4 hingga 8 benda maujud / gambar bunyi binatang / kenderaan / benda yang mengeluarkan bunyi. Contoh: miaw. ✔ Nama ahli keluarga / tumbuhan / benda persekitaran / anggota tubuh (1-2 suku kata). Sudah mengenal objek yang diminta dan memahami arahan ringkas. pemprosesan "visual dan pendengaran" dan "persepsi visual dan pendengaran". Contoh.

yang kurang menguntungkan dalam situasi tertentu. Maklumat berikut ini menggambarkan dua jenis gangguan, implikasi pendidikan mereka, beberapa intervensi dasar dan apa yang harus dilakukan jika ada masalah disyaki. Visual pemprosesan gangguan Sebuah pemprosesan visual, atau persepsi, gangguan merujuk pada kemampuan terhalang untuk memahami maklumat yang diambil melalui mata. Hal ini berbeza dari masalah yang melibatkan penglihatan atau ketajaman visi. Kesulitan dengan pemprosesan visual mempengaruhi bagaimana maklumat visual diinterpretasikan, atau diproses oleh otak. 2. Auditori Memori Memori auditori adalah kemampuan untuk memproses maklumat yang disajikan secara lisan, menganalisis secara mental dan menyimpannya menjadi ingatan kemudian. Mereka yang mempunyai kapasiti yang kuat untuk memori pendengaran disebut pelajar pendengaran. Kemampuan untuk belajar dari arahan lisan dan penjelasan adalah kemahiran asas yang diperlukan sepanjang hidup. Kanak-kanak dengan kemahiran belajar lemah pendengaran sering mengalami kesulitan memahami apa ertinya kata-kata, dan boleh menunjukkan pemahaman yang tertunda bahasa. Hal ini kerana phonics memerlukan memori jangka pendek pendengaran bagi kanak-kanak untuk mengingati kata dan sepotong suara mereka bersama-sama untuk membentuk kata-kata. Selanjutnya, kerana ramai anak-anak menghadapi, masalah dengan belajar auditori ini, cenderung kepada memakan masa yang lebih lama untuk belajar membaca, dan penangguhan ini dapat dinampak pada kemudian hari dengan mengahadapi masalah membaca dan kemahiran menulis.

5. Strategi Pengajaran-Pembelajaran Bertutur Latih tubi Teknik latih tubi adalah merupakan pengulangan fakta- fakta atau kecekapan yang diajar. Tujuannya teknik ini diajar ialah untuk mencapai taraf kemahiran tersebut atau untuk melekatkan sesuatu perkaitan supaya menjadi kekal. Teknik ini perlu dielakkan dalam pengajaran mata pelajaran sains atau mata pelajaran yang bercorak kemasyarakatan, kerana latih tubi dalam mata pelajaran ini akan menggalakkan hafalan. Amat sesuai untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti melukis peta, menyebut perkataan, atau mengingat fakta-fakta yang terpenting .Terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan teknik latih tubi ini antaranya ialah mengehadkan

kebebasan berfikir dan daya kreatif murid dalam sesuatu tugasan dan mungkin akan menimbulkan satu situasi yang sangat membosankan kepada murid-murid. Seterusnya ialah maklumat yang diberikan adalah bersifat tidak kekal sekiranya tidak digunakan secara berterusan. Kelemahan yang seterusnya ialah akan menjadikan pembelajaran sebagai satu tindakan mekanikal. Soal jawab Strategi soal jawab merupakan strategi yang berpusatkan pelajar iaitu berfokuskan kepada bentuk-bentuk komunikatif seperti meminta maaf, bercerita, melapor dan lainlain. Situasi ini berlaku dalam amalan masyarakat sehari-hari. Melalui pendekatan ini, penekanan tentang penyerapan bentuk gramatikal adalah bagi tujuan komunikasi. Pendekatan ini wujud disebabkan didapati pendekatan yang lain lebih mementingkan penguasaan bahasa pada peringkat membina ayat-ayat yang betul secara pencilan yang terkeluar daripada konteks wacana. Hasilnya, pelajar tidak menguasai kecekapan berkomunikasi. Dalam pendekatan komunikatif ini, beberapa prinsip perlu dipatuhi oleh guru agar pelajar dapat menggunakan bahasa yang betul dalam berkomunikasi antaranya ialah murid perlu mengetahui aktiviti yang dilakukan dan guru haruslah merancang terlebih dahulu aktiviti agar murid mengunakan bahasa dalam berkomunikasi. Nyanyian Strategi ini merupakan strategi yang berpustkan pelajar iaitu menyerapkan bahasa yang hendak diajar kepada lyric music yang digemari oleh murid. Ini dapat membolehkan murid lebih mengingati tentang pengajaran yang diajar seterusnya lebih berfokus kepadan apa yang diajar. Strategi ini juga dapat mengukuhkan peringatan murid . Choral Speaking Berbicara merupakan kompetisi paduan suara yang diadakan oleh kementerian pendidikan. kompetisi ini bertujuan untuk menggalakkan dan meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar. Hal ini membangun rasa percaya diri pelajar untuk bercakap, membuat, menghafal dan exprss dalam Bahasa Inggeris Speaking gabungan suara adalah tafsiran puisi atau menimbulkan kumpulan-kumpulan, yang terdiri dari apa pun dari setengah lusin hingga seratus speaker. Ini melibatkan penggunaan penuh dan bervariasi dari suara individu membentuk kumpulan. Kemungkinan pembahagian kumpulan suara utuh ke dalam terang dan gelap, lantang dan tidak lantang, lelaki dan perempuan,dan sebagainya. Individu suara mungkin digunakan sebagai solo. Perbualan • Aktiviti perbualan kebiasaannya dilakukan berdasarkan sesuatu tajuk.

• • • •

Teknik perbualan bertujuan melatih murid berkomunikasi secara sosial seperti berbual melalui telefon. Perbualan hendaklah berkisar tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka setiap hari. Murid-murid boleh diminta bercakap tentang ibu atau bapa, kawan, hobi, permainan, dan sebagainya. Perbualan boleh berlangsung antara guru dengan murid atau sesama murid. Tajuk yang guru tetapkan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid supaya mereka dapat berbual tentang tajuk itu. Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut, oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. Dalam masa perbincangan dengan guru, tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang telah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa yang telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita, guru menyusun strategi: 1. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu. 2. Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid, guru bolehlah kemukakan soalan yang boleh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu.

Puppet • Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”. • Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan. • Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. • Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu, boneka sarung tangan, boneka tali, boneka piring dan sebagainya. • Namun, boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka. • Bagi mencapai objektif pengajaran lisan, guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka. Pemintal Lidah

my/Portal/download/Bahasa%20Melayu%20Pend %20Rendah/ModulPGSRBMM3104/2.• Latih tubi pemintal lidah sangat penting untuk melatih kanak-kanak menyebut sesuatu bunyi dengan betul dan tepat. sama ada di peringkat mendirikan asas. The shells she sells are sea shore shells.edu. ➢ Mengikut Bruner (1966). http://iptaa. . kesediaan membaca melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan. peringkat pra-operasi (2-6 tahun). kesediaan belajar merujuk kepada apa jua perkara yang dapat disampaikan secara berkesan kepada kanak-kanak pada bila–bila peringkat perkembangan. Latih tubi jenis ini hanya menumpukan kepada bunyi tertentu yang menjadi masalah kepada kanak-kanak menyebutnya. mengukuhkan asas mahupun peringkat-peringkat lain yang lebih tinggi. ➢ Piaget (1966) mengaitkan kesediaan belajar dengan peringkat pembelajaran mengikut perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu peringkat deria motor (0-2 tahun).pdf Tajuk 3 Kemahiran Membaca 1. ➢ Secara luas. Contoh: a) Masalah menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang b) Masalah menyebut fonem /s/ di awal perkataan ( contoh yang sangat popular digunakan dalam bahasa Inggeris) She sells sea shells at the sea shore. Kesediaan Membaca Definisi Kesediaan Membaca ➢ situasi yang wujud dalam diri seseorang individu yang memungkinkannya untuk belajar atau mungkin melibatkan ciri-ciri yang menghalang pembelajarannya. peringkat operasi konkrit (7–12 tahun) dan peringkat operasi formal (selepas 12 tahun). Konsep Kesediaan Membaca ➢ Kemampuan seseorang untuk menerima pengajran dari segi mental. Definisi dan Konsep Membaca 2. emosi dan fizikal.

motivasi.Kematangan boleh merupakan kematangan fizikal. dan sahsiah Keadaan rumah tangga dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. emosi dan mentalnya untuk menerima pengajaran bacaan asas. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesediaan Membaca ➢ Kematangan Kematangan ialah salah satu daripada faktor kesediaan pembelajaran. telinga. Pengalaman yang disusun rapi dapat menolong kanak-kanak mempunyai kesediaan yang teratur dalam mata-pelajaran tertentu. kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal. ➢ Persekitaran Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. Ia merupakan faktor-faktor asas yang mempengaruhi proses pembelajarannya. dan organ pertuturan yang sempurna. Sebagai contoh. Kesemua sifat-sifat ini memang sedia ada di dalam diri setiap pelajar.➢ Secara khusus. ➢ Kecerdasan Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. ➢ Keadaan fizikal Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. motivasi. kematangan intelek. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat . ➢ Emosi. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. kanak-kanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir. tetapi juga jenis pengalaman pendidikan. iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktiviti bacaan. sentiasa melihat orang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak sebayanya yang tidak mendapat peluang yang sama. kematangan sosial dan kematangan emosi. ➢ Pengalaman Kesediaan murid untuk belajar di sekolah bukan sahaja bergantung kepada kematangan. dan sahsiah kanak-kanak.

scribd. kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. ○ Kebolehan fizikal – Keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan. Semasa membaca.html http://www. dan sebagainya semasa berkomunikasi. ○ Kebolehan emosi – Minatnya terhadap bahan-bahan bacaan terutama buku cerita dan akan mendengarnya. ○ Kebolehan mental – Keupayaannya mengingat apa-apa yang akan diberitahu Sumber Maklumat: http://www.blogspot. kesediaan membaca merangkumi. perasaan.com/doc/19688863/Konsep-kesediaan-membaca . Faktor-faktor yang Menghalang Kesediaan Membaca ➢ Konsep kematangan mental – Gangguan kepada mental akan mengakibatkan masalah kepada kebolehan membaca Aspek Kemahiran Kesediaan Membaca ➢ Bagi kanak-kanak yang belum didedahkan dengan dengan aktiviti bacaan.menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanakkanak lain yang sebaya dengannya. ➢ Penguasaan Bahasa Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. iaitu daya diskriminasi penglihatan dan pendengaran.com/doc/12950789/konsep-kesediaan-membaca http://dadwayne. kehendak. ➢ Pengamatan Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat.com/2010/03/pengajaran-kemahiran-bahasa-melayu_19.scribd.

corak interaksi dan komunikasi ke atas pembelajaran. Oleh itu. iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. kanak-kanak yang lebih mahir dalam bahasa dapat mempengaruhi kemahiran membacanya. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka. kegiatan sosio budaya. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. motivasi.wikipedia. kehendak .http://ms. kestabilan sosio-ekonomi. Semasa membaca kanakkanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. Misalnya mendengar cerita. Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. Keadaan rumah tangga yang dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi.com/doc/20747438/BONEKA-SIAP 3. secara tidak langsungnya mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. Dengan ini.scribd. Persekitaran Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca serta meningkatkan kemahiran membaca mereka. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak.dan sebagainya semasa berkomunikasi. dan sebagainya. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemahiran Membaca Kognitif Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. Persekitaran rumah banyak memainkan peranan dalam menguasai kemahiran membaca. . Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. perasaan. dan sahsiah kanak-kanak. pendapatan. Ini termasuklah tahap pendidikan ibu bapa.org/wiki/Teori_pembelajaran_dan_pengajaran http://www.

Pemilihan bahan Jenis soalan yang ditanya Jenis maklum balas yang diberi Suasana pembelajaran Dorongan Pengukuhan yang digunakan. makanan. Sosioekonomi Sosioekonomi lebih ditujukan kepada tanggungjawab ibu bapa.wordpress. Pendapatan ibu bapa berkait rapat dengan pembelajaran kanak-kanak termasuklah kemahiran membaca mereka. Dengan ini. tabiat dan sikap suka membaca dalam kalangan kanak-kanak. Budaya Budaya dikaitkan dengan tingkah laku dan kebudayaan yang dihasilkan oleh kumpulan budaya itu seperti seni. bahasa. membeli buku rujukan. membeli alat elektronik yang mengajar pembacaan. mereka dapat menguasai kemahiran membaca. rumah yang diisi dengan majalah. Semua ini dapat meningkatkan kemahiran membaca anak-anak. b. Misalnya. c.com/2009/10/15/strategi-pengajaran-dan-pembelajaranbahasa-melayu-part-5/ . Apabila bahan bacaan yang dibaca oleh pelajar menarik minatnya.Ahli keluarga khususnya ibu bapa dan adik-beradik yang lebih tua merupakan role model dalam membina tingkah laku. aktiviti membaca dan sebagainya. d. Pihak sekolah yang menitikberatkan budaya membaca dapat mempengaruhi kemahiran membaca murid-murid. muzik. prasarana dan suasana yang selesa untuk membaca dan lain-lain lagi. memberi tuition. surat khabar dan buku mempunyai dorongan untuk meningkatkan kemahiran membaca anak-anak. termasuklah : a. ini memberikan respon yang positif dan mudah baginya memberikan tindak balas. f. setiap hari pada waktu 10 minit sebelum kelas bermula. Misalnya. Bahan Rujukan: http://cikguhaidi. Peranan guru dalam mengendalikan bilik darjah banyak mempengaruhi kemahiran membaca murid. e. guru mengalakkan murid membaca bahan bacaan dan semakin lama budaya ini boleh mempengaruhi kemahiran membaca murid. Oleh itu. Persekitaran sekolah juga boleh mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Sememangnya. keluarga yang lebih berpendapatan boleh menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk meningkatkan kemahiran membaca anak mereka. Budaya ini diamalkan pada setiap guru dan murid agar peningkatan berlaku. Sekolah yang menyediakan persekitaran yang sesuai bagi membaca boleh memberikan kesan psikologi kepada pelajar supaya gemar membaca dan meningkatkan kemahiran membaca.

Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas.com/2009/04/tajuk-5-kemahiran-membaca-pengenalan. Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan. Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara . daerah.blogspot.http://anuarsped. Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera. negeri. guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid. dan peringkat nasional. dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu. Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelasKBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan – menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah. Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan. Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca . Masalah dalam Membaca PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah .html 4. Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. punca masalah membaca. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah.didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M. Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid. dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. Namun selepas fasa pertama KBSM.

misalnya “buah” disebut “buwah”. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. contoh: ”Dia makan nasi” dibaca sebagai ” Dia nasi makan”. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah. perkataan. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat. Contoh .” e) Pembalikan (reversals) Huruf. ” dibaca sebagai ”Buku itu tebal”. Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. ”Saya suka makan rojak.” dibaca sebagai ” Saya sangat suka makan rojak. seperti. misalnya ”ladang” disebut ”lalang”. b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap. ”Bala” disebut ”laba”. Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ”mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya. ”Buku itu sangat tebal. atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M. f) Tidak kenal huruf . misalnya ”buah” disebut ’uah”. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan diubah kedudukannya. perkataan. ”kering” disebut ”kerin”. c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca.walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf. dan begitu juga dengan pembalikan frasa.

f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata. c) teragak-agak (hesitation) . dan k) tidak boleh membaca langsung. b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar.Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanak-kanak gagal membaca dengan baik. Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna. g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan. dan sebagainya. Lemah daya ingatan Ingatan di otak kadang kala mendatangkan masalah seperti sel-sel di otak tidak dapat berhubung antara satu sama lain. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ”blurring”. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca. guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan. mengerut dahi. d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. menggeleng kepada.teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. Ia mungkin juga disebabkan oleh kecederaan yang .Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan. e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak. Selain itu.

Tidak berminat dengan pelajaran/ pekerjaan Faktor-faktor penyebab: 1. Trauma 4.Genetik 5. Pemakanan Menambah perkataan -Tertinggal atau menambah perkataan semasa membaca -Penambahan seperti bulan-bulang,ikan-ikang dan sebagainya Mengulang perkataan -semasa membaca berulang-ulang perkataan dalam sesuatu ayat Mengeja semasa membaca -Teragak-agak semasa membaca -Menunjuk teks bacaan dengan jari ketika membaca -Tidak berupaya membaca ayat yang panjang ~ was-was dan kurang yakin salah atau betul. Semakin lemah daya ingatan/ lupa 2. Rasa janggal di tempat yang biasa dilawati 5. gagal mengenalpasti objek 3. Simptom: 1. Masalah emosi seperti kemuringan dan depresi 4. -Kemajuan pembacaan yang lemah 5. Penyakit tarik sawan 3. Tidak mengendahkan kebersihan diri 7. kecederaan kepala 2. Hilang kemampuan jasmani 6. Kaedah Membaca Kaedah bunyi .pernah di alami oleh pesakit samaada kemalangan mahupun kecederaan terhantuk benda yang keras.

bunyi ‘aa’ tersebut boleh dikaitkan dengan aksi terkena api.php?option=com_content&view=article&id=148:ajar-anakanda-membaca-bagaimana-menggunakan-kaedah-fonetik-bahagian1&catid=57:tips&Itemid=30 Kaedah fonik 1. wajarlah bunyi-bunyi ‘a i u’ diperkenalkan dahulu. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dapat mengecam dan membezakan bunyi-bunyi dan bentuk-bentuk pada usia ini. Beberapa teknik mengajar bunyi boleh dilakukan oleh ibu bapa tetapi kaedah asosiasi adalah yang terbaik. Melalui kaedah asosiasi. 2. Lebih-lebih lagi bunyi-bunyi ini lebih senang disebut oleh kanakkanak. Oleh itu dengan teknik yang betul anak-anak dapat mengenal bunyi dan mengaitkan bunyi tersebut dengan bentuk huruf yang ditunjukkan dengan cepat. Sila dapatkan siri cepat membaca Bacalah Anakku yang telah disusun secara sistematik dalam pemilihan bunyi-bunyi huruf yang sesuai terlebih dahulu. Sehubungan itu. Melalui kaedah fonetik. anak-anak tidak akan mengeja ‘ba’ menjadi “ba” .com/index. dia akan menyebut bunyi ‘aa’ ‘nn’ ‘ii’ (iaitu bunyi ani) bukannya ‘ei’ ‘en’ ‘ai’ (bunyi enai). Jadi buat aksi orang terkena api sambil menjerit ‘aaaaaaa panasnya!’ Melalui asosiasi ini anak dapat mengingat dan menyebut bunyi dengan lebih berkesan. contohnya ‘b’ dan ‘a’ ‘i’ dan ‘u’ untuk membaca ‘ba’ ‘bi’ dan ‘bu’. Seterusnya bunyi-bunyi konsonan lain diperkenalkan satu persatu . apabila anak-anak melihat huruf ‘ani’. Dengan mengikut susunan siri ini. 3. Guru tidak perlu memperkenalkan semua bunyi sekaligus dan hanya beberapa bunyi asas terlebih dahulu. contohnya ‘b’ ‘n’ ‘m’ ‘s’ dan ‘k’. cepat dan berkekalan. Menurut Azman Wan Chik. anak dapat menguasai bunyi dengan lebih teratur dan berkesan. Oleh sebab laras bahasa Melayu terbina daripada gabungan huruf konsonan dengan huruf vokal ‘a’ ‘i’ dan ‘u’ lebih kerap. Seterusnya. . dengan berpandukan siri cepat membaca Bacalah Anakku. ajar anak-anak membaca gabungan huruf konsonan dan vokal yang diajarkan . Anak-anak dapat menyebut bunyi ‘aa’ apabila melihat huruf ‘a’ (nama huruf ‘ei’) dan bunyi ‘ii’ apabila melihat huruf ‘e’. kaedah fonik adalah untuk mengajar murid melihat hubungan antara simbol (huruf) dengan bunyi supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baharu yang mereka jumpa.1. tetapi mereka membaca dengan menggabung-gabungkan bunyi ‘beh’ (bagi huruf ‘b’) dan ‘aa’ (bagi huruf ‘a’). http://readnetwork. tidak juga menghafal suku kata ‘ba’.

3. ‘da’. Selepas itu. Seterusnya. “u” dibunyikan ‘uuuu……. 6. suku kata pula dibina. ‘ba’. hingga Z. Teknik pengajaran dimulakan dengan guru menunjukkan kad abjad kepada murid dan guru menyebut terlebih dahulu abjad-abjad tersebut untuk memperkenalkannya kepada murid. sekali lagi guru menunjukkan kad-kad abjad tersebut dan meminta murid untuk mengenalpasti dan menyebut abjad-abjad yang ditunjukkan dengan bantuan guru. main. Menurut Azman Wan Chik (1993). 4. guru melekatkan kad-kad abjad tersebut di papan hitam. Guru akan menyebut abjad manakala murid perlu mendengar dengan teliti dan menulisnya dalam buku. Ertinya lambang huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. Pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. ‘ibu’ dan sebagainya.’. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan . kaedah abjad dianggap sebagai kaedah namanama huruf yang digunakan di dalam tulisan Melayu iaitu A. Guru membetulkan setiap kesilapan sebutan murid sewaktu kad-kad abjad ditunjukkan. bapa dan sebagainya. http://cikgufais. ✔ Perkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya.’. 4. B. murid diminta membuat latihan bertulis dalam buku masing-masing. Misalnya. makan.com/2009/09/10/kaedah-pengajaran-bacaan/ Kaedah seluruh/seluruh perkataan/pandang dan sebut ✔ ✔ Menyebut keseluruhan perkataan tanpa mengeja menurut suku kata. digabungkan suku kata ini menjadi perkataan seperti ‘baba’. 5. 8. Setelah tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya. Guru akan memilih murid secara rawak dan meminta murid tersebut mengambil kad kad di papan hitam berdasarkan apa yang disebut oleh guru. C. Bunyi-bunyi huruf diajar. emak. Contoh : “a” dibunyikan ‘aaaa…. Seterusnya. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf secara mengikut turutan bermula dari A hingga Z. ‘tu’ dan sebagainya. Proses ini diulang sehingga murid mampu mengenalpasti dan menulis abjad-abjad yang telah diajar. lari.2. Kaedah abjad 1. 3.wordpress. Kemudian. 2. ‘batu’.. 7.

iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. Kadang-kadang ini boleh digunakan sebagai kad-kad imbasan. tiga atau empat huruf lalu menyebut terus. perkataan “bunga” ditulis di tepi atau di bawah gambar bunga. ✔ Dasar kaedah ini ialah menggunakan perkataan dari mulanya tanpa mengenalkan dan menghafalkan huruf-huruf abjad terlebih dahulu. ✔ Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. iaitu menyebutkan keseluruhan perkataan dan melakukan pengesanan terhadap rangsangan berbentuk gambar. ba bi bu be bo ban bin bun ben bon (untuk 2 huruf) (untuk 3 huruf) bang bing bung beng bong (untuk 4 huruf) Kaedah pelbagai deria/ kaedah VAKT VAKT: . Kaedah suku kata ✔ Kaedah suku kata ini tidak memerlukan murid-murid untuk mengeja atau membatangkan ejaan. Perkataan-perkataan yang diperkenalkan itu disertakan dengan gambar. Contohnya. ✔ Kanak-kanak dilatih melakukan dua kemahiran dalam satu masa. Misalnya bagi perkataan ”rumah”. ✔ Guru kerap kali menunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambar-gambar yang dilambangkannya. ✔ Contohnya. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. Murid-murid hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ].yang murid belajar secara pandang (visual). Kaedah ini mementingkan bunyi perkataan atau rangkaikata berdasarkan pengalaman melalui gambar dan bunyi ayat atau cerita berdasarkan gambar.

Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu. ✔ Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah pembelajaran masteri ✔ Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit . huruf dibuat daripada kertas pasir.tactile ( penglihatan ) ( pendengaran ) ( sentuhan ) K . rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) f. murid hendaklah: a.audio T . menggunakan talam berpasir/lumpur. Guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10”. lihat huruf (V) b. huruf timbul yang besar dan lain-lain. b. rasa permukaan huruf dengan hujung jari (T) g.visual A . mewarna dengan jari. lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) h. dengar huruf yang disebut (A) e. d. ( menggunakan krayon ) c. Kaedah ini menggunakan surihan (tracing)’ untuk mengajar bacaan. menyebut huruf (A) d. ✔ Langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut: a.kinesthetic ( pergerakan ) ✔ Kaedah ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran .V . Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan. dengar guru sebut huruf (A) c.

4. Tiada satu kaedah atau aktiviti p&p yang terbaik untuk pembelajaran masteri kerana pelajar berbeza dalam kebolehannya dan mereka juga mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan. menarik dan menyeronokkan. Jadi guru harus merancang dan menggunakan pelbagai kaedah atau aktiviti p&p yang berkesan dengan mengambil kira kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar anda. 3. penjelasan.pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Kaedah atau aktiviti p&p yang dicadangkan untuk pembelajaran masteri ialah kaedah atau aktiviti yang berpusatkan kepada pelajar. Kaedah atau aktiviti p&p yang berpusatkan kepada pelajar di mana pelajar yang melakukannya ialah: • • • • • • • • Soal jawab Latih tubi Bercerita Membuat latihan Penerangan. 2. ✔ Kaedah P&P untuk Pembelajaran Masteri: 1. huraian Perbincangan Inkuiri Penemuan . Berikut ialah kaedah atau aktiviti p&p yang berpusatkan kepada guru iaitu guru yang melalukannya: • • • • • • • • Syarahan Penerangan Penjelasan Huraian Demonstrasi Bercerita Pembacaan Memberi nota 5.

Bagi bahasa Melayu. kesan yang didapati apabila seseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini. agak banyak yang mengajar kurang sistematik. Ada yang menggunakan penujuan sintetik. Jadi kerap kali kaedah ini menjadi akedah cacamurba. yang mengambil perhatian keistimewaan sifat-sifat ejaan bahasa . ✔ Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar ‘eklektik’ tetapi sistematik. ✔ Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini. ialah seolaholah mereka memikirkan kaedah ini adalah yang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanak-kanak Melayu kita. ✔ Kemudian jika diperhatikan betul-betul cara kaedah ini diterapkan. Kaedah lain yang sesuai  Kaedah Eklektik ✔ Kaedah ini adalah kaedah campuran – campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaian murid. Guru harus ingat bahawa setiap kaedah atau aktiviti itu mempunyai kelebihan dan kekurangan.• • • • • • • • • • • • • • • • • • Bacaan Sumbang saran Demostrasi oleh pelajar Kerja amali Eksperimen Projek Kuiz Penyelesaian masalah Reka cipta Pembelajaran koperatif atau kerja kumpulan Main peranan Lakonan Simulasi Membuat nota sendiri Lawatan Pengajaran berprogram Pembelajarean berbantu komputer PAK (Pembelajaran Akses Kendiri) 6. ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetik-analitik. situasi bilik darjah dan bahan-bahan bacaan yang digunakan. kerana asas gabungan itu kurang diperhatikan.

my/20070808/jom-kenali-kaedah-mengajar- membaca-sukukata/ 6.net/masteri3. struktur suku-katanya. LAMAN WEB : 1.com/2009/12/strategi-pengajaran-bacaan. dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain.com.com/docs/22588752/bahasa-kanak-kanak 3. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca.com/2009/04/masalah-membaca.blogspot.htm Tajuk 4 Kemahiran Kefahaman 1. Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab.scribd. tetapi kaedah itu haruslah sistematik.html 8. dan tatabahasanya di suatu pihak.http://blog. dan sebagainya. Tahap Kefahaman Selain masalah bacaan nyaring. merumus petikan.http://sharidah-mimi. Berkaitan dengan kognisi 2.teachersrock.http://www. Keupayaan (kemampuan) memahami.blogspot.http://anuarsped. Hal faham akan sesuatu. Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama.docstoc.com/doc/4853453/PBK-kemahiran-bahasa 2. kuiz.Melayu.http://www. menceritakan semula. keupayaan memahami sesuatu 3.http://www.scribd.cepatbaca.html 7.http://www. Memahami maksud perkataan dan ayat . Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan.com/doc/20747438/BONEKA-SIAP 4.com/doc/3392892/Pembelajaran-Masteri 5. faham tidaknya (seseorang) akan sesuatu yang dipelajari (dibaca dan sebagainya) 2. Definisi Kefahaman 1.scribd. 1.http://www.

2. Strategi Pengajaran-Pembelajaran Kefahaman . menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. membuat carta organisasi.why. Membuat andaian 5. who. when. sudah. Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. misalnya dalam ayat “Panjatlah lagi pokok itu. Hubungan sebab dan akibat 4. iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca. rajah. graf. Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. dan sebagainya. peta. dan sebagainya dalam buku. 3. Membuat urutan idea 3. . pagi. sebelum. where. iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. sekejap.” yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta. Membuat tafsiran/ andaian Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. dan how).

luas.ac. membuat carta organisasi.com/RM/id1. 4. Menurut penulis. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. Mengambil nota. juga berkaitan dengan proses non-visual.tripod.blogspot. kefahaman kita tentang terhadap sesuatu dapat ditingkatkan. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. Ia juga boleh membantu kita membuat pengurusan lisan .why. serta tingkat kedalaman pemahaman itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang skemata isi. Pemetaan semantik Proses pemahaman selain berkaitan dengan proses visual. where. Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. when.php/bahasa-seni/article/view/2492 Kegunaan : 1. http://journal. http://anuarsped.um. Bahagian terpenting dari informasi non-visual yang cukup berperanan dalam proses pemahaman adalah skemata. . Mengembangkan isi. who. Pemikiran kita menjadi lebih tersusun.html Alat-alat berfikir seperti pemetaan semantik dan pengurusan grafik membantu kita menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan.Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. Dalam proses pemahaman. . Memanggil maklumat. jelas dan kita tidak terburu-buru melakukan sesuatu. dimainkan oleh skemata-skemata yang dimiliki oleh seorang pembaca. dan how). http://ramlanhamzah. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. menurut teori skemata.com/2009/04/masalah-membaca. Simpanan nota ringkas. Dengan itu. mengurus pemikiran secara visual dan terkawal.html 1. 3. pengaktifan skemata isi dapat dilakukan dengan pemetaan semantik (semantic mapping).id/index. 2.

5. Guru dan pelajar boleh membuat peta minda mengikut aktiviti yang dijalankan. f. Pohon fikiran 7. Pen/pensel berwarna. Bina yang unik. Dalam keadaan selesa & tenang. d. Bina dengan pantas. Menyelesaikan masalah. . Cuba rangsang kreativiti sendiri. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Peta minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Disesuaikan/mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. c. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. e. b. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Pengkelasan (berpusat) Panduan membuat peta minda Bahan : 1. Rantai urutan 3. Bina dengan riang dan positif. 2. Tangga hiraki 6. Pemetaan semantik: membantu pelajar dalam proses mengarang Antara bentuk peta minda adalah : 1. Kitaran 4. Kitaran (berpusat) 5. Pengkelasan 2. Persediaan : a. Kenalpasti konsep/idea utama.

moe. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas.PKG/kbkk. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. 5.edu. 3. Tuliskan maklumat tambahan. kedudukan tempat atau posisi seseorang individu di dakam sesuatu organisasi selaras dengan bidang kuasa ( authority) . Gunakan gambar. Namun demikian ianya bolehlah ditakrifkan atau diertikan sebagai :“ Satu bentuk rajah grafik yang menunjukkan struktur susunan. Gunakan anak panah/warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. 7. 5. 4. simbol atau gambar yang sesuai. 2. 2. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan.htm 2. http://btpn. Strategi-strategi untuk menjadikan peta minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. 6.my/pspnns/Unit_PSM&HE.Langkah-langkah dalam membina peta minda : 1. tugas dan tanggungjawabnya. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. persekitaran dan sejarah kita. Tuliskan maklumat tambahan. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. 4. Carta organisasi Carta Organisasi tidak mempunyai definisi yang khusus. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. 3. ” Carta Organisasi bukan sekadar bertujuan memaparkan bagaimana sesebuah organisasi itu perlu ditadbirkan mengikut struktur operasi organisasi itu tetapi carta . Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. minat.

com/2008/12/organisasi-adalah-lebih-dari-apa-yang. . Cara organisasi merupakan gambarajah yang menunjukkan fungsi-fungsi jabatan . http://arifomar. Carta aliran Alatan logik popular yang menunjukkan secara grafik jujukan operasi atau aliran kerja yang akan dilaksanakan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Kotak-kotak ini pula terus dihubungkan antara satu sama lain menggunakan garisan terus . Secara umumnya carta organisasi dapat menunjukkan lima aspek pengurusan berikut: a) Pembahagian Kerja b) Hubungan ketua-pekerja bawahan c) Jenis kerja yang dijalankan d) Pengumpulan bahagian-bahagian kerja e) Tingkat pengurusan Ini dapat membantu kefahaman struktur yang menunjukkan fungsi. atau individu-individu dan bagaimana mereka berkait antara satu sama dengan lain. Bagi mengatasi masalah ini. Unit –unit yang berasingan ditunjukkan dalam kotak-kotak segiempat yang berasingan. Setiap individu itu perlulah diberikan peranan yang khusus supaya tidak berlaku pertindihan tugas dan kekeliruan yang akan menghalang dan mejejaskan kelicinan perjalanan organisasi itu. 2.html Bentuk struktur organisasi dalam kebanyakan organisasi adalah terlalu kompleks untuk difahami .blogspot. Garisan ini juga dapat menunjukkan rantaian perintah dan saluran rasmi komunikasi antara unit dalam organisasi. carta organisasi digunakan untuk menjelaskan sistem atau susunan pengorganisasian dalam sesebuah organisasi .itu perlulah menggariskan dengan jelas bidang tanggungjawab tiap-tiap anggota organisasi itu. unit-unit . aktiviti dan hierarki di dalam sesebuah organisasi.

iaitu dengan menunjukkan secara jelas dan ringkas peringkat permulaan dan peringkat selesai. Penggunaan simbol-simbol tertentu dalam carta aliran adalah perlu disediakan selepas penyediaan proses kerja. Carta alir selalunya dibina di peringkat awal apabila sesuatu masalah pengaturcaraan hendak diselesaikan.com. http://books. Carta ini sangat berguna untuk memahami logik masalah yang hendak diselesaikan.my/books? id=eQ995zdkW0gC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=definisi+carta+aliran&source=bl&ots=uN ErbMKQK&sig=mhAS4Q1loYcymlX4VOVPps9FXfI&hl=en&ei=hZY5TODYC5G2rAeHuP35C A&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBkQ6AEwATgK#v=onepage&q= definisi%20carta%20aliran&f=false Carta aliran kerja bolehlah dimaksudkan sebagai gambaran secara grafik atau gambarajah ke atas tindakan-tindakan yang terlibat dalam aktiviti atau prosedur. Dengan adanya carta aliran akan dapat: i.Dengan lain perkataan carta alir menunjukkan algoritma dalam bentuk grafik. Memberikan kefahaman kakitangan mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Apabila carta alir telah dibina. . Carta aliran kerja ialah gambaran secara grafik atau gambarajah ke atas tindakantindakan yang terlibat dalam sesuatu aktiviti atau prosedur. Langkah-langkah bagi penyediaan carta aliran adalah seperti berikut: i. Rujuk proses kerja akitiviti yang terlibat. Carta aliran kerja menggambarkan secara grafik atau gambarrajah ke atas tindakantindakan yang terlibat dalam satu-satu aktiviti. Setiap langkah yang diambil hendaklah mengikut urutan yang betul dan jelas dilihat. iii. Menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai aktiviti yang dilakukan. adalah mudah untuk menulis atur cara komputer dalam apa jua bahasa pengaturcaraan. Menunjukkan dimana berlaku kelewatan. ii.google. ‘bottle neck’ dan kerja berulang- ulang.

Selain itu. Simbol-simbol itu termasuklah simbol tindakan. Ia juga dapat menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai aktiviti yang dilakukan. “bottleneck’ dan kerja berulang-ulang. Gunakan simbol-simbol carta aliran yang ditetapkan. http://www. Simbol-simbol tertentu digunakan dalam carta aliran.scribd. Pengurusan Grafik Menghasilkan tujuan yang jelas untuk belajar kandungan pelajaran Memperlihatkan apa yang sudah diketahui sebagai asas untuk belajar yang baru Secara aktif mencadang dan menilai kemungkinan perhubungan dalam kandungan yang dikaji Mentadbir proses berfikir mereka sendiri http://www.html Simbol-simbol yang digunakan:- 2. iii. simbol aliran.com/doc/2882944/MAKSUD-ISTILAH-KONSEPSejenis alat berfikir Membantu mengurus fikiran .slideboom. Carta aliran kerja diperlukan kerana ia dapat memperlihatkan dengan jelas setiap langkah atau tindakan yang perlu diambil mengikut urutan yang betul. http://gurubashid.ii. carta aliran juga dapat menunjukkan di mana berlaku kelewatan. simbol pilihan/keputusan.com/blog/fail-meja-ketua-panitia-dan-manual-prosedur-kerja/cartaaliran-kerja.com/presentations/145399/Pengajaran-Pembelajaran-KBAT Memberi penjelasan untuk kefahaman pelajar. Sediakan carta aliran kerja terperinci berdasarkan proses kerja aktiviti tersebut.simbol tindakan serentak dan simbol penyambung. Carta aliran memberikan kefahaman kepada staf mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing.iaitu menunjukkan peringkat permulaan dan peringkat selesai yang dijelaskan secara ringkas.

menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan Antaranya adalah : 1. 8.htm . Membuat inferens.com/doc/4025887/Kemahiran-Berfikir? secret_password=&autodown=doc Digunakan untuk mengumpul.moe. Membanding dan membeza. 9. 2. 5. Menerangkan sebab. Mentafsir maklumat.my/pspnns/Unit_PSM&HE. Membuat gambaran mental.PKG/kbkk. Membuat analogi. http://btpn. Membuat keputusan. 12. Membuat urutan. 10. 6.Tidak akan berfungsi tanpa kemahiran berfikir Bentuk dan corak boleh diubahsuai http://www. 3. Mengkelaskan. 11. 4.scribd. Menyusun mengikut keutamaan. Membuat ramalan. 7.edu. Mengusul periksa andaian.

Tajuk 5 dan Kefahaman Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Lisan. Membaca .

Ujian idea. emosi & Diagnostik nilai.  Ujian Diagnostik : ✔ Mengesan mslh pmbljrn yg dihadapi murid & puncanya bg membolhkn intervensi/p rogram yg khusus dsediakan bg mmbntu mrd berkenaan  Komponen bhsa lisan : ✔ Fonologi – bunyi ✔ Semantik – makna ✔ sintaksis – susunan ✔ morfologi – prbhn makna ✔ pragmatik – pggunaan  dpt lafaz ucap tatasusil a. n – kumpul ✔ Masalah – mklmt ○ Sukar pncapian ekspresi mrd kan bhsa lisan ○ Xbyk bertutur ○ Sukar komunik asi ○ Sukar igt & atur bleh komunik asi dgn msyrkt  cerita semula . an murid  Utk baiki kelema han & tetapka n interve nsi awal.  Dpt ajuk bunyi perkataa n & ayat yg didengar  bersoal jwb utk dpt mklmt  menyata kan perminta an ikt situasi  dpt bergaul & beriterak si   bahasa ekspresif : ✔ bhsa yg digunakan o pggunanya utk menyatakan  Komponen pemikiran. penem nada patan (tekana  Kenalp n asti suara).Kemahir an/ kompone n DEFINISI & KONSEP TUJUAN PENTAKSIR AN CARA PENTAKSIRAN LAIN-LAIN Matlamat pengajaran Bahasa Lisan  Kenalp sti  kemahir kelema an han & menyeb kekuata ut & n murid bunyika  Utk n bunyi2 meranc bahasa ang dgn RPI/RP penguja H ran  Utk kata2/ay tentuka at dalam n intonasi. : ✔ T’capai melalui ✔ Ujian pncapaian saringandarjah knlpsti mrd pguasaan & brmslh kefasihan bhsa ✔ Pemerhatia yg tggi. mslh yg jeda dihada serta pi pljr helaan  Utk yang kemaju betul.

Bercerita & membuat laporan menggunakan bahasa yg menarik & betul. Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan. • Tujuan kemahiran lisan : 1. 3. & menghormati pertuturan org lain. syarahan 3. & perbendaharaan kata yg luas. Mendengar dgn baik. 3. Bertutur dgn nada. dll). kehendak. & sebutan yg betul. Menyebut perkataan / ayat dgn betul 2. memahami. Kemahiran-kemahiran yang boleh 1. 4. menyatakan perasaan dan kehendak) 5. tp model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yg baik. • Kemahiran mendengar =Kemahiran paling asas =Berlaku pada peringkat penerimaan =Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur. Bertutur dgn tenang menggunakan gaya yg betul 2. 6. Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain. perbincangan • • . Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap. bacaan kuat 2. perkataan yg sesuai. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun. Berkebolehan memberi arahan dgn berkesan. Mengunakan bahasa yg baik mengikut situasi. intonasi. 5. memahami perkara yg didengar.Penilaian Kemahiran Bahasa Penilaian Kemahiran Lisan • Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: 1. • Kemahiran bertutur =Melafazkan bunyi2 bahasa drpd alat2 artikulasi =Peringkat penglahiran =Perlu ditiru & diajuk =Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah. bercerita 5. dan mentafsir apa yg didengar. perbahasan 4. 4.

mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : 1. soalan. aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti. mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Kemahiran Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. nyanyian 10. temu bual 8.• 6. 2. pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. hafazan 7. memahami.deklamasi sajak 11. mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. 2. 3. • • • http://pentaksiranbahasamelayu. 3. mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. kemahiran bertutur. soal jawab 9.com/2009/09/penilaian-kemahiranbahasa. aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. 4.blogspot. dan kemahiran menulis. 5. pernyataan.html Tajuk 6 Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran 1. kemahiran membaca. dan menghayati perkara yang didengar dalam . 4. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. Cth : PLBS menyediakan instrumen 1. mengesan kelancaran dalam sebutan.

Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan. jeda. contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan atau mengaplikasikan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum. perasaan. dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. tanda baca dan ejaan yang betul. Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan kemahiran bahasa. hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. kaedah. Selain itu. murid berupaya menghayati teks yang dibaca. dan pengisian kurikulum. Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa.pelbagai situasi pengucapan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Semua cadangan ini hanyalah sebagai . dan kelancaran yang betul. sistem bahasa. Aktiviti Cadangan Aktiviti / Nota dalam lajur ketiga mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan. sumber. Oleh itu. serta tulisan yang jelas dan kemas. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. intonasi. Pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid mencapai hasil pembelajaran. menyampaikan maklumat. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. serta idea yang kritis dan kreatif. serta dapat memberikan maklum balas. murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. pendapat. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan. Di samping itu.

b) Menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan mengurangkan gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada murid-murid. g) Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. Hoban. James D. Kamarudin Hj. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. f) Boleh membantu pemahaman dan perkembangan perbendaharaan kata pelajar. Tajuk 7 Bahan Bantu Belajar 1.panduan untuk guru. Kepentingan Bahan Mengikut Charles F. Husin ( 1988: 242) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut: a) Memberi rangsangan dan minat murid-muird. Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 ) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut: a) BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep b) Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar c) Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal d) Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalangan pelajar e) Dapat membina pemikiran yang berterusan. seperti melalui filem bergerak. .

f) Ia mendorong murid-murid untuk menyiasat dan dengan demikian dapat menambahkan lagi bacaan murid-murid.c) Membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. e) Dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. objektif yang hendak dicapai akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan dan . Jenis Bahan Terdapat beberapa jenis sumber atau alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. bahan teknologi maklumat dan bahan maujud. Semua jenis-jenis bahan ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza tetapi akan mencapai hasil yang sama iaitu untuk memastikan murid-murid memahami isi-isi pelajaran serta mencapai objektif pembelajaran. Dengan cara ini juga. http://www. d) Menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-cara lain.scribd. Sebagai rumusannya BBM adalah sangat penting kerana dapat: a) Menjimatkan masa b) Dapat mempelbagaikan kegiatan atau aktiviti-aktiviti murid-murid c) Menyeronokkan murid-murid.com/doc/12807608/Definisi-ABM 2. Menerusi penggunaan bahan-bahan ini. menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam. Dalam tugasan ini jenis-jenis sumber pengajaran dan pembelajaran yang terlibat ialah bahan bercetak. murid-murid akan lebih tertarik untuk melihat serta mendengar apa yang hendak disampaikan oleh guru dan secara tidak langsung murid dapat memberikan tumpuan dengan sepenuhnya kepada guru.

baik digunakan dalam keadaan hidup ataupun yang sudah diawetkan. Bahan Maujud Sumber pengajaran dan pembelajaran bahan maujud adalah merupakan bahan konkrit atau bahan sebenar yang boleh disentuh dan dipegang. alat tulis dan perkakas sains. Contoh bahan hidup yang boleh dijadikan spesimen ialah daun-daun. pendengaran. gambaran atau kenyataan sebenar. Ciri . Kebiasaanya spesimen selalu didapati dalam bentuk bahan awetan. Bahan cetak Bahan bercetak boleh didefinisikan sebagai bahan yangmempunyai tulisan dan wujud secara fizikal. Aplikasi penggunaan bahan maujud boleh menggunakan situasi. Contoh bahan maujud bukan sahaja tergolong dalam sumber P&P sahaja malah kota atau bangunan yang kekal serta alam persekitaran juga boleh dikatakan sebagai bahan maujud. Murid akan didedahkan dengan pengalaman sebenar di mana melibatkan pengalaman sedia ada mereka dan juga merangsang penggunaan deria penglihatan. sentuhan dan bauan murid-murid. Bahan maujud ini juga adalah nyata yang ada di lingkungan alam. Bahan maujud terbahagi pula kepada 3 jenis iaitu realia asli. Manakala bahan bukan hidup pula ialah seperti jentera ataupun bangunan. rasa. Realia asli terbahagi kepada dua iaitu bahan yang hidup dan bahan bukan hidup. Bahan ini boleh disentuh dan boleh dibaca secara terus. realia awet dan spesimen. Bahan yang pertama ialah bahan hidup yang sebenar dalam dunia realiti dan masih hidup contohnya cacing tanah.hasilnya akan lebih memuaskan serta memberi manfaat kepada kedua belah pihak iaitu murid-murid dan guru itu sendiri. Realia awet pula mestilahberasal daripada benda hidup yang kemudiannya diawet dan disimpan di dalam bendalir kimia. Jenis bahan maujud yang ketiga ialah spesimen. OHP. Spesimen ialah sample atau contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang lazimnya terdapat pada kumpulan hidup tersebut. Manakala dari segi sumber P&P pula bahanbahan yang mungkin terlibat ialah alat komputer.

Teknologi Maklumat (Information Technology) ataupun IT adalah teknologi dunia yang terkini dan dapat memberi banyak manfaat jika digunakan secara betul. Ia juga tidak boleh disunting dan akan menjadi masalah apabila berlakunya peredaran zaman di mana isi kandungan buku tersebut menjadi ketinggalan dan tidak terkini. Komputer adalah alat atau bahan utama yang perlu digunakan oleh guru . Bahan ini murah dan senang didapati di mana-mana. Bahan bercetak meliputi buku. Namun begitu terdapat beberapa kelemahan yang ada pada bahan bercetak ini.penting pada bahan bercetak ialah ianya mestilah dihasilkan melalui cetakan dan bukan hasil daripada tulisan tangan mana-mana individu. Selain itu ia adalah bahan yang kekal dan mudah dirujuk pada bila-bila masa. Sumber pengajaran dan pembelajaran ini telah digunakan secara meluas oleh guru-guru di sekolah sejak beberapa lama kerana kelebihan yang terdapat pada bahan ini. Jadi ia sukar untuk dibawa kerana berat. buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau di perpustakaan ataupun di arkib. internet dan intranet. jurnal. kamus. Ini kerana buku-buku selalunya perlu disunting terlebih dahulu kemudian dicetak seterusnya diedar di mana ia mengambil masa yang agak lama untuk mengikut peredaran zaman. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal di bidang masing-masing. Kelebihannya yang lain ialah ia mudah alih dan mudah diakses yang menyebabkan ia menjadi sumber pengajaran dan pembelajaran yang terkenal dan selalu digunakan. majalah. mereka boleh menggunakan portal pendidikan. rangkaian LAN dan akhir sekali ialah multimedia. Kebiasaaannya bahan bercetak selalu didapati dalam bentuk buku yang tebal contohnya buku teks. Bagi guru yang menggunakan sumber P&P ini. ensiklopedia. kad katalog. Penggunaan sumber ini perlulah dikendalikan oleh guru yang berkemahiran kerana pengguanaan IT secara terancang dan bersesuaian dapat meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P itu. surat khabar. Bahan teknologi maklumat Bahan teknologi maklumat merupakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang semestinya mendapat perhatian daripada murid-murid.

seperti sama ada elektrik. Banyak kelebihan bahan ini di mana jika ia digunakan secara betul jadi guru perlu selalu memantau pergerakan murid-murid semasa proses P&P sedang berlangsung.com/doc/21171336/PSK-TUJUAN-PENGGUNAAN-SUMBERPENGAJARAN-DAN-PEMBELAJARAN-sid 3. Kesesusaian a. f. Secara keseluruhannya penggunaan bahan teknologi maklumat ini adalah banyak kelebihannya berbanding kelemahan yang ada dan dengan bimbingan daripada guru. Pada masa kini guru-guru sudah mempunyai kemudahan kerana terdapat perisian.scribd. Sesuai dari segi tajuk. Ciri-ciri Bahan 1. e. Sesuai dengan isi pelajaran murid-murid d. Sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak b. c. Selain itu murid-murid mudah untuk mengulangkaji apa yang telah dipelajari dan guru juga mudah untuk membuat suntingan sekiranya guru mendapati terdapat perubahan yang perlu dibuat. Kelebihan bahan ini ialah murid-murid cepat mudah faham kerana mereka akan tertarik dengan grafik yang ada pada bahan ini di mana secara tidak langsung telah menarik perhatian mereka. .untuk menyampaikan isi pelajaran dalam proses P&P. kandungan dan pengalaman murid-murid. dapat digelapkan dan sebagainya. Saiz bahan bantu belajar yang direka adalah sesuai digunakan di dalam bilik darjah untuk kelihatan semua murid. sesuai dengan keadaan fizikal bilik darjah dan sekolah. Walaubagaimanapun tidak dinafikan kelemahan yang mungkin timbul tetapi ia akan dapat diatasi dengan mudah sekiranya pengisian yang menarik daripada guru dihasilkan. http://www.perisian yang percuma disediakan oleh kerajaan di mana isi perisian tersebut bertepatan dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. bahasa. Harus membawa manfaat kepada guru dan murid-murid. plug.

masa atau sebagainya dalam P&P. Pelbagai kegunaan a. . d. c. Contohnya. h. Ini dapat menjimatkan tenaga. kos. 2. selamat digunakan oleh murid-murid supaya tidaka mendatangkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. b. Contoh: Guru dapat menyimpan semua bahan pengajaran dalam komputer dan ini menjimatkan tenaga dan kos yang diperlukan untuk menyediakan BBM. Boleh digunakan oleh murid-murid pada bila-bila masa bagi mengkukuhkan ilmu mereka. Boleh digunakan dalam beberapa subjek.g. bahasa melayu dengan matematik.

Senang digunakan semasa di dalam bilik darjah. tahan lama dan ekonomi 3. mudah digunakan dan disimpan.s. m. Begitu juga fakta yang dikemukakan haruslah kemas kini. Beliau turut menekankan ciri fizikal seperti selamat digunakan. Kesemua aspek ini amat berguna kepada guruguru kerana beliau banyak menekankan cara pemilihan yang tepat. saiz penglihatan dan warna harus juga diambil kira. tidak berat sebelah dan logik. tepat. Mudah Alih a. kandungan dan pengalaman pelajar itu sendiri adalah penting.15) mengariskan beberapa kriteria pemilihan bahan seperti berikut: 1. Kepentingan ciri Bahan Bantu Mengajar ini juga dijelaskan oleh Razali (1990. mudah disimpan . Bahan-bahan ini adalah lebih baik jika boleh dikaitkan dengan mata pelajaran lain. m. Ini memberi peluang kepada murid belajar dengan lebih berkesan. Beberapa kajian telah turut dijalankan dalam memastikan ciri-ciri yang sesuai. Menyenangkan guru untuk menyimpan.s. telah menyenaraikan beberpa ciri penting dalam membuat pemilihan media pengajaran.tahan lasak. Teknik seperti bunyi yang jelas. bahasa. senang dibawa. 1991.3. Di sini diturunkan beberapoa kajian yang berkaitan dengan ciri-ciri bahan yang akan digunakan sewaktu pengajaran pembelajaran. Sebagai panduan am. Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar Proses untuk menyediakan atau memilih Bahan Bantu Mengajar yang bersesuaian tidak sepatutnya diabaikan. c. 12). Abdul Rahim ( 1989. b. ringkas dan sentiasa kemas kini. saiz yang mudah dilihat serta menarik perhatian pelajar 4. tepat dengan tajuk 2. dalam Zaiton Zainal. Ini bagi memastikan segala Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru mahupun pelajar mesti membawa manfaat kepada kedua-dua pihak. dalam Zaiton Zainal. Menurut beliau kesesuaian dari segi tajuk. difahami dan dimudah alih oleh guru mahupun murid- murid. 1991.

Seterusnya. Noraziah (1981. Hasil kajian beliau mendapati warna memberi suatu demensi untuk pemahaman yang lebih. Kajian berkaitan penggunaan warna di dalam penyediaan Bahan Bantu Mengajar juga telah dijalankan oleh Barry ( 1976. Tajuk 8 Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran . 13 ) memberi beberapa ciri pemilihan bahan yang boleh diambil kira oleh seseorang guru iaitu bahan tersebut tidak semestinya mahal. kepelbagaian penggunaan. boleh dibuat oleh guru sahaja atau bersama pelajar dengan bimbingan guru. dalam Suzita Mohd Resad. boleh digunakan lebih dari satu mata pelajaran. Manakala Fungsi warna pula adalah sebagai kod yang menyenangkan ingatan dan mengingat kembali sesuatu imej. iaitu pelajar dapat sesuatu gambaran yang lebih tepat akan sesuatu bahan atau perkara dan menyenangkan lagi penyimpanan maklumat. Bahan itu perlulah sederhana dan mudah didapati. Di mana dalam kajian ini.s. beliau telah menguji dua teori yang berlainan tentang kepentingan warna dalam pembelajaran dengan alat pandang. dalam Zaiton Zainal.s. Kajian Barry ialah tentang keberkesanan arahan dan gambar berwarna yang realistik dan bukan realistik. Ia juga mudah di bawa. 1991. m. 2002. mudah disimpan dan tidak merbahaya. m. ringan dan mudah diganti.5. 21).

PEMILIHAN BAHAN BANTU MENGAJAR: Prinsip pemilihan Bahan Bantu Mengajar: : : : : : : : : : : : : : Aktiviti P & P Elemen Bestari Kandungan .1. Format Penulisan: Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Kelas Bilangan Tarikh Tajuk Tema Hasil Pembelajaran/ Objektif Masa Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar Pendekatan Terapi Langkah Set Induksi (5 minit) Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 (15 minit) Langkah 3 (10 minit) Langkah 4 (10 minit) Penutup (5 minit) B. Rancangan Pendidikan (RPI) 2. Komponen Rancangan Pengajaran Harian A.

Oleh yang demikian. d) Bahan yang khusus kepada bahan yang umum (induktif) e) Bahan yang umum kepada yang khusus (deduktif) f) Bahan yang umum kepada teori. kaedah dan teknik pengajaran c) Keadaan pelajar d) Suasana pembelajaran e) Minat pelajar 2. 3. Bahan . b) Bahan yang mudah kepada yang kompleks. Sesuai – Pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuian dengan perkara-perkara seperti berikut : a) Objektif dan matlamat pengajaran bahasa b) Pendekatan. Menepati . Mencabar .bahan yang mengandungi ciri-ciri berikut : a) Bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak. pemikiran dan tingkah laku.Terdapat tiga konsep penting yang perlu wujud dalam proses pembelajaran iaitu rangsangan.Ketepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. dan prinsipprinsip pemilihan bahan pengajaran bahasa dirumuskan seperti yang berikut : 1. g) Bahan masakini kepada masa akan datang. . bahan-bahan yang dipilih dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar. c) Bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu.Satu strategi pemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahan yang dipilih itu mesti terdiri daripada bahan.Terdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran.

Mudah alih . Dengan penggunaan proses refleksi. proses pembelajaran dan pengajaran. rajah. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut: a) Isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar. . Menarik a) Reka letak. carta. peta. guru dapat menggunakan teori pengajaran dan pembelajaran untuk menilai kebaikan dan kelemahan pengajaran serta pembelajaran muridnya. 5. b) Susunan bahan c) Mengandungi maklumat atau fakta yang yang tepat. Ini akan memydahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep. 6. lalu membaiki dan mengubahsuai rancangan. REFLEKSI – Amalan refleksi ada amat penting untuk peningkatan profesionalisme keguruan. b) Saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar.dan tidak terlalu berat atau besar. kaedah dan teknik mengajar ke arah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. jadual. lukisan.pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa. Jimat dan mudah .sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru contohnya dengan menggunakan bahan terbuang. boleh dibawa kemana-mana. gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan. c) Bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas. 4. d) Maklumat yang kemaskini e) Perbendaharaan kata yang sesuai f) Bahan pengajaran yang diperakui.Sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli.tidak semestinya mahal.Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi. A. graf.

com/doc/25146893/Konsep-Bahan-Bantuan-Mengajar-Dan-Ciri .scribd.Sumber rujukan: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful