Contoh RPH Bahasa Malaysia Tahun 2 Tema/Tajuk : Masa : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran

, murid berupaya : (i) Membaca 5 perkataan yang mempunyai dua atau tiga suku kata dalam ayat tunggal dengan sebutan betul. (ii) Melengkapkan 5 perkataan yang mempunyai dua atau tiga suku kata dalam ayat tunggal dengan betul. (iii) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran : 1. Menunjukkan slaid gambar dan perkataan alat penjagaan diri. 2. Bersoal jawab tentang gambar. 3. Membaca ayat tunggal yang ditunjukkan secara berkumpulan. 4. Membaca ayat tunggal yang ditunjukkan secara kelas. 5. Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai. Aktiviti Literasi : 1. Membaca 2 ayat tunggal dengan betul. EMK : Nilai : Bekerjasama/Kebersihan fizikal/Kerajinan/Berdikari EMK : Kreativiti – menggayakan aksi yang kreatif dan sesuai. TMK – Murid menaip jawapan di dalam computer KBT – Menjana idea BBM : Slaid gambar dan perkataan Lembaran kerja Penilaian P&P : Murid membaca 5 perkataan yang mempunyai dua atau tiga suku kata dalam ayat tunggal dengan betul. Refleksi : 30 daripada 35 orang murid dapat membaca 5 perkataan yang mempunyai dua atau tiga suku kata dengan betul. 30 daripada 35 orang murid dapat melengkapkan ayat Membaca 2 ayat tunggal dengan betul. Kesihatan dan Kebersihan – Kebersihan Diri 8.00 – 9.00 pagi 2.2.1 / Literasi 8.1

Strategi Pengajaran AKTIVITI Langkah 1 1. Guru memaparkan slaid bergambar tentang alat-alat penjagaan diri. 2. Murid membaca kuat sekali lagi ayat tunggal yang dipaparkan secara kelas dengan betul. 3.dengan betul. Guru membimbing murid membaca ayat tunggal yang ditunjukkan. 3. Langkah 2 1.5 orang murid yang tidak menguasai. Pengayaan – Murid yang telah menguasai. 4. Murid mengeja setiap perkataan yang ditunjukkan. diberi ayat tunggal lain untuk dibaca. Murid diuji dengan membaca Nilai – bekerjasama ICT Slaid perkataan Slaid ayat tunggal ICT KBT –Menjana Idea EMK – Kreativiti Nilai – kebersihan fizikal Slaid bergambar alat penjagaan diri Slaid perkataan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN . Guru bersoal jawab tentang gambar. akan terus dibimbing membaca perkataan dalam ayat tunggal. 2. Langkah 3 1. Murid menyatakan tentang setiap gambar yang dilihat dan menggayakan aksi yang sesuai dengan gambar. Murid membaca kuat ayat tunggal yang dipaparkan secara kumpulan dengan betul. Tindakan susulan : Pemulihan .

Nilai – kerajinan EMK – TMK (murid menaip jawapan di komputer) Slaid perkataan Slaid lembaran kerja KBT.semula setiap perkataan yang ditunjukkan 2. Murid membaca dua ayat tunggal dengan bimbingan guru.Menjana idea Lembaran kerja Nilai . Murid membaca ayat tunggal lain. Murid melengkapkan ayat tunggal yang dipaparkan diskrin. Nilai – berdikari Lampiran pengayaan 4 ayat tunggal lain sikat berus gigi sabun tuala ubat gigi mandi pengetip kuku .kerajinan Pengayaan 1. Pentaksiran 1. Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai.

Sikat rambut itu berwarna biru. 3. Saya mandi menggunakan sabun. saya guna ubat gigi Ibu ada pengetip kuku. Setiap hari.1. 4. . 2. Abang membeli berus gigi. 6. Tuala mestilah bersih. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful