You are on page 1of 54

Do. Dr. Erturul YAMAN (eyaman@gazi.edu.

tr)

Ya olduun gibi grn, ya grndn gibi ol. MEVLANA Herkesin kiilii vardr; Sahip olduu, Sahip olduunu sand. Alphonse Karr

"Ne sylediinizden ok, nasl grndnz nemlidir. "Beden dili, bilind motivasyonlar aa karr." nsanlar; yz ve beden hareketlerinden bir kitap gibi okunabilir.

Bizler;

Tavr ve davranlarmz, Duygularmz, Dncelerimiz ve kiiliimizle

szl ya da szsz ekilde iletiim kurarz.

Gerek yok her sz laf ile beyana, Bir bak bin sz eder anlayana !

Kal ehlini terk eyle Niyazi Hl ehlinin ahvali grnd Niyazi Msr

Yaplan aratrmalara gre, kiilerin birebir kurduklar iletiimde;


Kelimelerin %7-10 orannda, Ses ve konumann % 30-38 orannda, Beden dilinin ise % 55-60 orannda etkisi olduu

bulunmutur.

Beden dili geleri; kelimeler ve kelimelerle ifade edilenler dnda her trl iletiimdir.

nsanlarla iletiim kurduumuzda,

sylediklerimiz kadar hareketlerimizle braktmz izlenim de nemlidir.

hayatnda baarl olmak isteyen insanlar, iletiim kurduu kiilerin syledikleri ile birlikte yz, eli, kolu ve bedeniyle yaptklarn da hissetmelidir.

nandrclk, sadece szlerimizle deil; szleri hangi hareketlerle sunduumuza da baldr.

Beden Dili geleri


Gz

iletiimi Yz ifadesi (Mimikler) Duru biimi(Jestler) El,kol,ba,parmak hareketleri Kiiler arasndaki mesafe

letiimde en nemli ge gzlerdir.


Gzler her eyi anlatr; dolaysyla beden dili iin gzler ilk srada gelir.

Gzel olan sevgili deil, sevgili olan gzeldir. Tolstoy Eer sevilmek isterseniz, nce sevin ve sevimli olun. Benjamin Franklin

Yz ifadeleri: Pek ok eyi unuturuz ama bir gl, bir bak hafzamzda unutulmaz izler brakabilir. Gren gzler iin, bir yzde binlerce anlam gizlidir.

DNCE
Ar lgili Etkilemeye alan Hakim olmak

isteyen.

Sklm.

lgisi Dalyor.

DNME-TAKP
LGSZ KOPMU KONU DII KALMI BAKA YERDE DNCEL AIRMI TAKP MUZPLK YAPMAYA

HAZIRLANAN

El, kol, ba hareketleri Konuma esnasnda ok sayda el, kol ve ba hareketleri yaparz. Ellerimizi kontroll hareket ettirmeli; kardakine dinleme frsat tanmalyz. Ellerini kollarn fazlaca savuran kiiler pek dikkate alnmazlar. Fazla el kol hareketi yapmak insann gvenini krabilir ve dikkatini databilir.

TOKALAMA

Bilek tutma

Dirsek kavrama

st kol kavrama

Omuz tutma

ELLER
TAKP SNRL HUZURSUZ TAKP EDYOR RAHAT KARISINDAKNE

GVENYOR

ELLER
RKEK EKNGEN HUZURSUZ OTURU

RAHAT LGL BEKLEDN

BULUYOR

ELLER
EKNGEN E KAPANIK DESTEK BEKLEYEN HAFFE ALAN KENDSNE AIRI

GVENEN KARISINDAKN CDDYE ALMAYAN

ELLER
DNCEL HUZURSUZ VERECE

CEVAPTAN EMN OLMAYAN


DNCEL LGL RAHAT, TAKP

KOL VE PARMAKLAR
RAHAT DNCEL LGL HUZURSUZ OLUMSUZ

YAKLAIMLI CEVABA HAZIR

BA HAREKETLER
Kafa bir yana doru eildiinde; bu kiinin anlatlan konu ile ilgilenmeye balad anlamna gelir. nsanlarn bir eyle ilgilenmeye baladklarnda, balarn yana edikleri grlr.

BA HAREKETLER
Ba aaya eik olmas, tavrn olumsuz hatta yarglayc olduunu gsterir. Eletirel deerlendirmede ba aaya eiktir ve karnzdakinin ban kaldrmasn veya yana emesini salayamazsanz, bir iletiim sorunuyla kar karya kalabilirsiniz.

BA HAREKETLER
Her iki el de ban arkasnda duru hareketi muhasebeci, avukat, sat mdr, banka mdr gibi mesleklerden olanlarda grlr. Bu hareket, kendilerine gvenli veya bir konuda kendilerini stn hisseden kiilere zgdr.

OTURU
RAHAT GVENL UYUMLU HUZURLU AIRI HUZURSUZ EKNGEN SIKILMI BT BEKLEYEN

OTURU
EVREY CDDYE

ALMAZ ELETRMEN DNLEYC GVENL

DKKATL DNLEME KENDNE GVENL RAHAT LGL

YAPILMASI GEREKENLER
Konuurken gz iletiimi kurmak: nsanlar rahatsz etmeyecek lde, mmkn olduu kadar ok gz iletiimi kurmalyz. Konuurken karmzdaki kiinin yzne bakmak, o kiiye verdiimiz deerin, duyduumuz saygnn ifadesidir.

"Sevgi verirsen kardaki insana, Ayna gibi yanstr aynen sana." (?) Kr ata ha gz krpmsn, ha ban sallamsn.
ngiliz Atasz

Uyar niteliindeki iaret parman kaldrmak en ok kullandmz parmak hareketlerinden birisidir. Bu iaret tehdit algs ierebilir. Karlkl konumalarda bu ve benzeri hareketleri yaplmamaldr.

Hareketlerimiz, saygl ve ll olmaldr. Kardakine saygl davrandmz oranda saylr sevilir, o oranda iletiimimiz olumlu sonular verir.

Ayakta ve Otururken Doru Mesaj Vermek

Ayaktaysak dik durmal, oturuyorsak sandalye ve koltuumuzu tam olarak doldurup arkamza yaslanmalyz. Ayaklarmz fazla amamal ya da sklm pklm bir grnt oluturacak ekilde oturmaktan kanmalyz.

Tebessm etmek : Canl olmal, mmkn olduu kadar scak ve dosta glmsemeliyiz. Yzmz, evremize olan ilgimizi yanstr.

Dinlediimizi gstermek : Karmzdaki konuurken onu dinlediimizi ve anladmz hissettirmeliyiz.

Yakn olmak : Kiisel alan ilkelerini gzard etmeden insanlara daima, onlar rahatsz etmeyecek, mmkn olan en yakn mesafede durmaya gayret etmeliyiz. Konutuumuz veya bizimle konuan insana dnk durmalyz.

KSEL ALAN SINIRLARI

Kendinize zen gstermek : Grup normlarna, toplumsal rol ve statmze uygun giyinmeli, sa ve el bakmna zen gstermeliyiz.

UNUTMAYIN!!!
Kendinize gsterdiiniz zen kendinize verdiiniz

deerin ifadesidir.

Derli toplu, temiz, dzgn bir d grnmzn

olmasn salamalyz.

Gzel bir d grn sessiz bir tavsiye mektubudur.

Mimikleri kullanmak : Arya kamadan, mimiklerimizi kullanmalyz. Ellerimizi cebimizde tutmaktan, kollarmz kavuturmaktan, ellerimizle azmz rtmekten kanmalyz.

Uygun ekilde konumak : ok fazla ve hzl konumaktan kanmalyz. Sesimizin yksekliini ve tonunu, bulunduumuz evreye gre ayarlamalyz.

Etkili Beden Hareketleri in Kanlmas Gereken Davranlar


Ar gz temasnda bulunmak, Srekli sabit durmak, Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak, Duvara veya masaya yaslanmak, Ayaklar aprazlamak, Kollar nde veya arkada balamak.

Etkili Beden Hareketleri in Kanlmas Gereken Davranlar


Konuurken ba geriye atmak, salar geriye

atmak, gzleri kapamak, Parmak ularn birbirine dayamak, Ellerimizi ovuturmak ve yzmzde dolatrmak, Parmaklar masada tkrdatmak, Saat ya da yzkle oynamak.

SONU
Eer beden dili iyi bir ekilde kullanlrsa; zmleyici, yapc ve kiilerin mutluluuna, toplumun huzuruna katkda bulunacak salkl ve nitelikli bir iletiim gerekletirilmi olur.