Pengangguran di kalangan siswazah di negara kita semakin meningkat, mengapa dan wajarkah ianya terjadi kepada pelajar-palajar

lepasan universiti? Apakah masalah sebenar yang menyebabkan pelajar lepasan universiti itu menganggur? Faktor-faktor Pengangguran Masih ramai graduan yang menganggur walaupun mereka sudah beberapa tahun menamatkan pengajian di institusi pengajian tinggi (IPT). Kebanyakan mereka bukan tidak mendapat pekerjaan atau tidak menerima sebarang tawaran tetapi mungkin tugas yang ditawarkan tidak bersesuaian dengan mereka. Kebanyakan graduan ini masih mencari pekerjaan yang dirasakan tidak bersesuaian dengan status mereka sebagai bekas penuntut universiti. Menurut Mohd Suhaidi B. Sautar, 25, pelajar tahun tiga Fakulti Pengajian Bahasa Utama, antara faktor yang menyebabkan pengangguran di kalangan siswazah ialah sikap siswazah itu sendiri yang terlalu memilih pekerjaan atau sesuatu pekerjaan yang ditawarkan itu tidak setaraf dengan kelulusan dan bukan bidang mereka semasa belajar di universiti. Mereka lebih suka tinggal di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan daripada bekerja bukan dalam bidang mereka. Mereka lebih sanggup menganggur daripada bekerja sebagai kerani atau jawatan lain yang dirasakan kurang setaraf walaupun sebenarnya lebih baik bekerja daripada menganggur. Pemikiran ³lebih baik menganggur selagi tidak jumpa kerja sesuai´ perlu dibuang dari minda setiap graduan kerana ia bukan sahaja merugikan mereka, malah merugikan sector yang memerlukan tenaga kerja. Sebenarnya, peluang pekerjaan yang ditawarkan masih banyak tetapi mereka tidak tahu mengambil peluang ini. Di samping itu, terdapat beberapa agensi usahawan yang menawarkan peluang keusahawan bagi mereka yang berminat memilih keusahawan sebagai kerjaya pilihan. Selain itu, mereka juga boleh memperolehi pekerjaan dengan pelbagai cara. Contohnya mereka menceburi bidang pertanian dan

Menurut Arnida Abu Bakar. 31. bukan kerja kosong tidak ada tetapi sikap yang terlalu memilih kerja di kalangan graduan menyebabkan pekerjaan itu tidak dapat diisi. Menurut Hafsah Mohamed. Graduan yang mempunyai kelulusan yang tidak boleh dipasarkan akan menghadapi krisis dan terpaksa menganggur dalam tempoh yang lebih lama. pensyarah Fakulti Pengajian Bahasa Utama berkata. Bidang-bidang yang boleh diceburi ini bagaimanapun memerlukan inisiatif dan kegigihan. Keperluan pengambilan dan penambahan tenaga buruh pula akan dihitung dengan lebih teliti dari segi keberkesanan kos dan produktiviti.mengusahakan kawasan terbiar sehingga memperolehi hasil dan menjadikan petani yang berjaya. Antara faktor yang menyumbangkan terhadap kewujudan dilemma ini adalah kerana mereka tidak dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dengan baik serta kebanjiran siswazah-siswazah dari institusi . pelajar tahun tiga Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Oleh demikian. 23. Pengangguran di kalangan siswazah akan terus berlaku sekiranya mereka tidak berusaha mencari alternatif baru membina kerjaya persendirian atau menceburkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti bidang keusahawanan yang boleh membantu menggerakan ekonomi di samping dapat berperanan memberi peluang pekerjaan kepada golongan lain. pengangguran di kalangan siswazah semakin meningkat setiap tahun adalah di antara isu-isu yang saban hari kali diperkatakan. ³salah satu masalah penting menyebabkan berlakunya pengangguran siswazah ialah kelulusan mereka tidak sesuai dengan permintaan dunia pekerjaan. perniagaan dan keusahawanan begitu luas.´ Majikan akan lebih berhati-hati menggunakan kriteria ini untuk memilih graduan-graduan yang diperlukan. Perlumbaan untuk mendapatkan pekerjaan dijangka akan lebih bersifat persaingan dan ini akan memberi faedah yang besar kepada majikan untuk memilih kualiti tenaga yang terbaik yang menguntungkan firmafirma perniagaan mereka. Ruang bagi golongan mahasiswa menceburi pelbagai bidang pekerjaan persendirian.

Kesemua faktor-faktor ini berhubungkait antara satu sama lain. Dengan pencapaian tahap rendah. kebolehan berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris memainkan peranan yang paling penting di dalam setiap temuduga. Kebanyakan siswazah tidak tahu membawa diri dalam dunia reality. mereka hanya mementingkan akademik semata-mata. 41.pengajian tinggi awam dan juga swasta yang begitu banyak sehiggakan nisbah jumpa penganggur dan kerja kosong tidak sama rata. iaitu kemungkinan CGPA 2. ini kerana kos untuk mengadakan latihan etensif kepada pekerja baru akan . Pembelajaran tidak hanya tertumpu di dalam kelas sahaja tetapi ianya merangkumi aktiviti luar. Selain itu juga.´ Pihak swasta selalunya lebih mementingkan pengalaman berbanding dengan akademik. ini kerana mereka tidak mempunyai kemahiran dan pengalaman bekerja serta tiada keyakinan pada diri semasa temudaga diadakan. Pensyarah Kolej Universiti Islam Selangor berkata. membuatkan mereka jarang di beri peluang pekerjaan.4 ke bawah. ³faktor lain yang menyebabkan masalah ini berlaku adalah dari segi perindustrian. ada juga segelintir siswazah yang mempunyai pencapaian yang cemerlang tetapi tidak mendapat peluang pekerjaan. Kebanyakan siswazah yang kurang fasih berbahasa Inggeris akan merasakan kesukaran mendapat tawaran kerja. Majikan-majikan akan memilih siswazah-siswazah yang cemerlang dan mepunyai kemahiran serta pengalaman bekerja. dan mengajar kita bagaimana cara untuk berhadapan dengan khalayak ramai.menyelesaikan masalah serta melakukan tugas denan baik. Satiman. Pada masa yang sama. Namun begitu. agak sukar bagi mereka mendapatkan peluang pekerjaan segera. taraf pendidikan/ piawaian peperiksaan dan kelulusan siswazah-siswazah yang agak rendah. Kebanyakan pelajar berjaya mendapat ijazah masa kini walaupun purata pencapaian tidaklah di tahap yang memuaskan. Menurut Amzan B. berorganisasi. Aktivi-aktiviti ini yang memberikan kita banyak pengalaman.

Pekerjaan seperti ini akan mendatangkan risiko kepada dirinya sendiri serta kepada orang lain. contohnya merompak. Cara-cara Mengatasi Pengangguran Menurut Hamid. Antaranya ialah sikap siswazah itu sendiri yang terlalu memilih pekerjaan serta perlu berfikir secara profesional dan janganlah bersikap negatif terhadap sesuatu pekerjaan. Selain itu juga. keluarga. dan negara. siswazah harus bijak dan aktif dalam berkomunikasi serta cemerlang dalam pelajaran dan korikulum. mereka perlu pilih kerjaya yang betul dan mempunyai sikap tanggungjawab kepada diri. Mereka perlu mengadakan kursus khas atau perancangan tegas kepada graduan daripada menyediakan pekerja untuk sektor awam atau swasta kepada sektor keusahawanan. berkata ³masalah pengangguran siswazah boleh diatasi dengan pelbagai cara. Di samping itu. terdesak atau tertekan dengan tiadanya pekerjaan. Semua ini terjadi kerana seseorang itu berfikiran sempit. Pengangguran siswazah boleh mendatangkan pelbagai masalah kepada diri pelajar itu sendiri. kemungkinan dia akan memilih jalan yang mudah untuk mendapatkan hasil yang lumayan dengan melakukan perkerjaan yang menyalahi undang-undang. perlombongan dan lain-lain lagi. keluarga. Kerajaan juga perlu mewujudkan pusat maklumat siswazah di semua IPTA dan IPTS dengan aktif membuat aktiviti-aktiviti penyelidikan mengesan siswazah secara berkala dan melaksanakan program penempatan guru siswazah sehingga 50% pada .membelanjakan wang banyak dan memberi sedikit kerugian kepada sesebuah syarikat pada masa itu. masyarakat.´ Selain itu . masyarakat dan negara. kerajaan dan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) juga memainkan peranan penting dalam melaksanakan program sekolah atau universiti kerjaya dengan jelas. pertanian. kerana ianya akan merugikan diri sendiri. Pesyarah Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS). 41. Contohnya apabila seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai wang untuk keperluan harian.

Justeru .tahun 2010 di semua sekolah rendah. bukanya terus dari atas. tetapi pemikiran mereka harus diubah. Graduan perlu bermula dari bawah untuk dapatkan pengalaman. kerajaan haruslah menaikan taraf pendidikan dan juga terus mempromosikan kepentingan Bahasa Inggeris di kalangan siswazah agar masalah ini tidak akan menghantui fikiran semua rakyat Malaysia di masa akan datang. Oleh itu. 41. Pemikiran ³lebih baik menganggur selagi tidak jumpa kerja sesuai´ harus dibuang jauh-jauh dari minda setiap graduan kerana ia bukan sahaja merugikan mereka. malah ia merugikan sektor yang memerlukan tenaga kerja Graduan perlu memperbaiki kelemahan berbahasa Inggeris untuk memberi diri kelebihan mendapat pekerjaan. Kerja yang ditawarkan di pasaran melebihi jumlah golongan penganggur. Ini untuk memastikan model insane dan model budaya dapat digunakan denga cara yang lebih wajar oleh guru-ghuru yang terlatih.malah ia juga untuk kebaikan diri graduan itu sendiri dan sikap seperti ini tidak mendatangkan apa-apa kebaikan ke atas diri mereka sendiri.´ Di samping itu. Kesimpulanya. Pensyarah Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS). graduan harus bijak mengatur langkah kehidupan masing-masing. Bayangkan berapa banyak pengalaman bekerja dan pendapatan yang mereka rugi jika hanya duduk di rumah disebabkan sikap memilih . golongan yang masih belajar di sekolah atau IPT perlu memilih bidang paengajian yang boleh disesuaikan dengan penawaran kerja di pasaran. ³ kursus yang ditawarkan oleh IPTA atau IPTS hendaklah berasaskan analisis keperluan tenaga kerja dalam semua jenis sektor di negara ini bukan hanya bersandarkan kepada keupayaan ademik di sesebuah IPTA atau IPTS. jangan takut dan teragak-agak menjawab apabila berinteraksi dengan orang berpangkat atasan. berkata. Menurut Amzan. Selain itu. kerana ini bukan saja untuk kebaikan negara. graduan juga perlu bijak berkomunikasi dan mempunyai keyakinan diri sermasa berhadapan dengan orang lain. jangan terlalu memikirkan profesional. graduan tidak seharusnya terlalu bersikap memilih .

bersenang. ³di mana ada kemahuan di situ ada jalan dan nak seribu daya tak nak seribu dalih. Oleh itu. Selain itu.´ . bersakit-sakit dahulu. mereka harus mempunyai kemahiran dan pengalaman bekerja. berenang-renang ke tepian. mereka haruslah berfikiran terbuka dan bijak dalam menagani masalah ini agar tidak menyesal di kemudian hari.. Bak kata pepatah ³berakit-rakit ke hulu.´ dan satu lagi pepatah yang mengatakan.kerja.senang kemudian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful