Calculul termic al motorului cu aprindere prin scânteie

Puterea nominală: P
n
= 55 kW 4 - Timpi
Turația nominală: n
n
= 5000 rot/min
Numărul cilindrii: i= 4
1.1. Parametrii inițiali
-temperatura inițială T
0
= 293 K
-presiunea inițială p
0
= 1,02E+05 N/m²
-temperatura gazelor inițiale T
r
= 900 K {900-1000}
-presiunea gazelor reziduale p
r
= 1,20E+05 N/m²
{1,05-1,25}*10
5
-coeficientul de exces de aer λ= 0,9 {0,85-1,0}
-raport de comprimare ε= 9,5 {7,5-11}
1.2. Parametri procesului de schimbare a gazelor
Se adoptă:
-presiunea la sfârșitul admisiei p
a
= 8,0E+04 N/m²
{0,7...0,9}*10
5
-preâncălzirea amestecului ∆t= 25 K {0,15...40}
-coeficient de postumplare ν
p
= 1,1 {1,05...1,2}
Se determină prin calcule:
Coeficientul gazelor naturale
0,06 {0,06…0,12}
0 r
r
r a p r
T T p
T p p
+ ∆
γ = ⋅ =
ε υ −
0
1
+ ∆ +
= =
+
r r
a
r
T T T
T
γ
γ
0
0
1 1
= ⋅ ⋅ =
− +
p
a
v
a r
p T
p T
υ
ε
η
ε γ
1
1 −
= ⋅ =
n
c a
T T ε
1
= ⋅ =
n
c a
p p ε
Temperatura la sfârșitul emisiei
351 K {340….400}
Coeficientul de umplare
0,76 {0,75…0,85}
1.3. Parametri procesului de comprimare
Se adoptă:
-coef. politropic de comprimare n
1
= 1,32 {1,32-1,39}
Se determină:
Presiunea la sfârșitul comprimării
1562014,81 = 15,62 *10
5
N/m² {10….20}*10
5
Temperatura la sfârșitul comprimării
720 K {600…750}
1.4. Parametrii procesului de ardere
Se adoptă:
-compoziția benzinei c= 0,854 kg
h= 0,142 kg
o= 0,004 kg
-puterea calorica inferioara Q
i
= 43500 kj/kg
-coef. de utilizare a căldurii ξ= 0,85 {0,85...0,95}
-masa molară a combustibilului 1/114 M
c
= 1/114 = 0,0087719
0 r
r
r a p r
T T p
T p p
+ ∆
γ = ⋅ =
ε υ −
0
1
+ ∆ +
= =
+
r r
a
r
T T T
T
γ
γ
0
0
1 1
= ⋅ ⋅ =
− +
p
a
v
a r
p T
p T
υ
ε
η
ε γ
1
1 −
= ⋅ =
n
c a
T T ε
1
= ⋅ =
n
c a
p p ε
Aerul minim necesar arderii a 1kg de combustubil
0,509 Kmol aer/ kg comb
Cantitatea de aer arderii combustibilului
0,458 Kmol aer/ kg comb
Cantitaea încărcătură proaspătă, raportată la 1 kg combustibil
0,466 Kmol aer/ kg comb
Coeficientul teoretic de variație molară a încărcăturii proaspete pentru λ<1
1,080
Coeficientul real de variație molară a încărcăturii proaspete
1,075
Căldura specifică molară medie a amestecului initial
32,536 kJ/kmolK
Căldura specifică molară medie a gazelor de ardere pt λ<1
28,686 kJ/kmolK
Căldura specifică degajată de ardere incompletă va fi:
37400 kJ/kg
Temperatura la sfârșitul arderii
Q
ai
=Q
i
-∆Q
ai
=Q
i
-61000(1-λ)=
1 min c
M L M λ = + =
min
1
0.21 12 4 32
| |
= + + =
|
\ ¹
c h o
L
min
= ⋅ = L L λ
min
0
min
0.79
2 12
+ +
= =
+
c
h c
L
L M
λ
µ
λ
3
20 17, 4 10

′ = + ⋅ ⋅ =
mv c
C T
4 4
(18.4 2.6 ) (15.5 13.8 ) 20.74 27. 1 9 10 0
− −
′ ′ = + ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = +
mv z z
C T T λ λ
0
1
+
= =
+
r
f
r
µ γ
µ
γ
( )
4
( )(1 )


′ ′ ′ + ⋅ = ⋅ ⋅
⋅ + +

ai
mv c mv f z
min c r
ai
Q
C T C T
L M
Q
ξ
µ
λ γ
ξ
-87783,403
22,305
0,00300
∆= 39,38402049
T
z
= 2846 K {2400…3000}
Presiunea la sfârșitul arderi
6636006,08 = 66,36 *10
5
N/m² {45…80}*10
5
Ținând cont de rotunjirea diagramei:
φ
z
- coeficient de corectie a presiuni
Se adopta: φ
z
= 0,75 {0,75-0,85)
4977004,56 = 49,77 *10
5
N/m² {35…50}*10
5
Gradul de creștere a presiuni va fi:
4,248 {2,85…4,5}
1.5. Parametrii procesului de destinare
Se adoptă: n
2
= 1,27 - exponentul politropic de destindere {1,23…1,30}
min
1
0.21 12 4 32
| |
= + + =
|
\ ¹
c h o
L
min
= ⋅ = L L λ
min
0
min
0.79
2 12
+ +
= =
+
c
h c
L
L M
λ
µ
λ
3
20 17, 4 10

′ = + ⋅ ⋅ =
mv c
C T
4 4
(18.4 2.6 ) (15.5 13.8 ) 20.74 27. 1 9 10 0
− −
′ ′ = + ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = +
mv z z
C T T λ λ
2
2
2
1,2
0
4
4
2
⇒ ⋅ + ⋅ − =
− ± −
∆ = − =
z z
z
A T B T C
B B AC
B AC T
A
0
1
+
= =
+
r
f
r
µ γ
µ
γ
( )
4
4 2
20.74 27.
( )(1 )
10
( )(1 )
20.74 27.9 10
( )(1 )
9′ ′ ′ + ⋅ = ⋅ ⋅
⋅ + +

′ + ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
⋅ + +

′ + ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
⋅ +
+
+
ai
mv c mv f z
min c r
ai
mv c z f z
min c r
ai
mv c f z f z
min c r
Q
C T C T
L M
Q
C T T T
L M
Q
C T T T
L M
ξ
µ
λ γ
ξ
µ
λ γ
ξ
µ µ
λ γ
4
( )(1 )
20.74
27.9 10

| | ⋅
′ − + ⋅ = =
|
⋅ + +
\ ¹
⋅ = =
⋅ ⋅ = =
ai
mv c
min c r
f
f
Q
C T C
L M
B
A
ξ
λ γ
µ
µ
= ⋅ =
z
z c f
c
T
p p
T
µ
′ = ⋅ =
z z
p p φ
= =
z
c
p
P
π
Presiunea la sfarsitul destinderii
380362,59 = 3,80 *10
5
N/m² {3…5}*10
5
Temperatura la sfarsitul destinderii
1550 K {1200…1700}
1.6. Parametrii principali ai motorului
Se adoptă:
-coef. de rotunjire a diagramei µ
r
= 0,96 {0,94…0,98}
-randamentul mecanic η
m
= 0,8 {0,7…0,85}
Se determină:
Presiunea medie a ciclului teoretic
1022161,86 = 10,22 *10
5
N/m²
Presiunea medie indicata:
981275,39 = 9,8 *10
5
N/m² {8,5…14,5}*10
5
Randamentul indicat al motorului este:
0,330 {0,25…0,36} R
M
= 8,314
Presiunea medie efectiva rezulta:
785020,31 = 7,85 *10
5
N/m² {6.7…14.5}*10
5
2
= =
z
b
n
p
p
ε
2
1 −
= =
z
b
n
T
T
ε
2
1
1
1
2 1
1 1 1
1 1
1 1 1


( | |
| |
′ ( = − − − = |
|
|
− − −
( \ ¹
\ ¹ ¸ ¸
c
i
n
n
p
p
n n
π
ε
ε
ε
′ = ⋅ =
i r i
p p µ
i 1 c
i M
0 v i
p M T
R
p Q

⋅ ⋅
η = ⋅ =
⋅ η ⋅
e m i
p p = η ⋅ =
e m i ⋅
η = η ⋅ η =
3600
= =

e
e i
g
Q η
n
h
e
120000 P
V
p n i

= =
⋅ ⋅
h
3
4 V
D

= =
π⋅ Φ
m
S n
W
30

= =
n
l
t
P
P
V
= =
t h
V i V = ⋅ =
785020,31 = 7,85 *10 N/m² {6.7…14.5}*10
Randamentul efectiv al motorului va fi: 0,264 {0,25…0,33}
Consumul specific efectiv de combustibil:
{280…350} 0,313 kg/kWh = 313 g/kWh
1.7. Dimensiuni fundamentale ale motorului
Se adoptă: Φ=S/D= 1,1 {0,8…1,4}
Capacitatea cilindrica necesara
0,000420371 m³ = 0,420 l
Se determina alezajul si cursa:
0,787 dm = 79 mm
S=Φ.D= 86,52 mm
Viteza medie a pistonului
14,42 m/s {9…15}
Cilindrea totala
1,681 l
Puterea litrica
32,71 kW/l {15…36}
1.8. Diagrama indicata
2
= =
z
b
n
p
p
ε
2
1 −
= =
z
b
n
T
T
ε
2
1
1
1
2 1
1 1 1
1 1
1 1 1


( | |
| |
′ ( = − − − = |
|
|
− − −
( \ ¹
\ ¹ ¸ ¸
c
i
n
n
p
p
n n
π
ε
ε
ε
′ = ⋅ =
i r i
p p µ
i 1 c
i M
0 v i
p M T
R
p Q

⋅ ⋅
η = ⋅ =
⋅ η ⋅
e m i
p p = η ⋅ =
e m i ⋅
η = η ⋅ η =
3600
= =

e
e i
g
Q η
n
h
e
120000 P
V
p n i

= =
⋅ ⋅
h
3
4 V
D

= =
π⋅ Φ
m
S n
W
30

= =
n
l
t
P
P
V
= =
t h
V i V = ⋅ =
0,470 dm³
Volumul la sfarsitul compresiei
0,049 dm³
Politropa de comprimare - ac
Tabel 8.1
V
x
- volum oarecare a vol. cilindreei
Politropa de destindere - zb
Tabel 8.1
Se adopta:
-unghiul de avans la aprindere α
s
= 30 = 0,5235988 rad
-unghiul de avans la deschiderea evacuarii α
ev
= 60 = 1,0471976 rad
-raportul dintre raza manivelei si lungimea bielei λ
B
=1/3,6 = 0,2777778
{1/3,5…1/4,2}
Pozitia punctului c`
se determina, de cursa pistonului X
s
coresp. unghiului de avans la aprindere α
s
1
n
a
x a
x
V
p p
V
| |
= =
|
\ ¹
2
n
z
x z
x
V
p` p
V
| |
= =
|
\ ¹
a
c
V
V = =
ε
a h
V V
1
ε
= ⋅ =
ε −
RAC

RAC

( ) ( )
b
S a a
S
X 1 cos 1 cos 2
2 4
λ (
= ⋅ − α + ⋅ − α =
(
¸ ¸
c`` c
p 1.2 p = ⋅ =
( ) ( )
b
ev. ev. ev
S
X 1 cos 1 cos 2
2 4
λ (
= ⋅ − α − ⋅ − α =
(
¸ ¸
2
c` S
D
V X
2
| |
= π⋅ ⋅ =
|
\ ¹
2
b` ev
D
V X
2
| |
= π⋅ ⋅ =
|
\ ¹
a b
a`
p p
p
2
+
= =
7,30 mm
35458 mm³ = 0,035 dm³
Pozitia punctului c``
se determina, de presiunea in acest punct
1874417,766 = 18,74 *10
5
N/m²
Pozitia punctului b`
se determina, de cursa pistonului X
ev
coresp. unghiului de avans la deschiderea evacuarii α
ev
17,12 mm
83198 mm³ = 0,083 dm³
Pozitia punctului a`
230181,30 N/m²= 2,30 *10
5
N/m²
Tabel 8.1
1
n
a
x a
x
V
p p
V
| |
= =
|
\ ¹
2
n
z
x z
x
V
p` p
V
| |
= =
|
\ ¹
a
c
V
V = =
ε
a h
V V
1
ε
= ⋅ =
ε −
RAC

RAC

( ) ( )
b
S a a
S
X 1 cos 1 cos 2
2 4
λ (
= ⋅ − α + ⋅ − α =
(
¸ ¸
c`` c
p 1.2 p = ⋅ =
( ) ( )
b
ev. ev. ev
S
X 1 cos 1 cos 2
2 4
λ (
= ⋅ − α − ⋅ − α =
(
¸ ¸
2
c` S
D
V X
2
| |
= π⋅ ⋅ =
|
\ ¹
2
b` ev
D
V X
2
| |
= π⋅ ⋅ =
|
\ ¹
a b
a`
p p
p
2
+
= =
40
45
50
55
60
65
70
(
N
/
m
2
)
Admisie
Compresie
Ardere si destindere
Evacuare
Avans la producerea
scantei
Avans la evacuare
DIAGRAMA INDICATA
z
z
`
0
5
10
15
20
25
30
35
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
p
x
*
1
0
5
(
N
/
m
V (dm
3
)
Avans la evacuare
V V
p
r
p
a
X
s
=7.3 mm
X
ev
c
c
`
`
r
p
0
b
`
b
a`
a
α grade V
x
Politropa cz
p
x
*10
-5
[N/m²]
Politropa zb p`
x
*10
-5
[N/m²]
180 0,470 0,80 11,81
190 0,468 0,81 11,88
200 0,461 0,82 12,11
210 0,449 0,85 12,51
220 0,433 0,89 13,11
230 0,412 0,95 13,95
240 0,387 1,03 15,12
250 0,357 1,15 16,72
260 0,324 1,30 18,89
270 0,289 1,52 21,90
280 0,251 1,83 26,11
290 0,214 2,27 32,14
300 0,176 2,91 40,95
310 0,142 3,89 54,12
320 0,111 5,39 74,04
330 0,085 7,65 103,68
340 0,066 10,77 144,03
350 0,054 14,07 186,28
360 0,049 15,62 205,98

9 ⋅10−4 ⋅ µ f = A = -87783. Parametrii procesului de destinare Se adoptă: n2= 1.686 kJ/kmolK Căldura specifică degajată de ardere incompletă va fi: Qai=Qi-∆Qai=Qi-61000(1-λ)= 37400 kJ/kg Temperatura la sfârșitul arderii ξ ⋅ Qai ′ ′′ + Cmv ⋅ Tc = Cmv ⋅ µ f ⋅ Tz (λ ⋅ Lmin + M c )(1 + γ r ) ξ ⋅ Qai ′ + Cmv ⋅ Tc = 20.5 + 13.9 ⋅ 10−4 Tz = 28.79λ Lmin + + 2 12 = µ0 = 1.080 λ Lmin + M c Coeficientul real de variație molară a încărcăturii proaspete µf = µ0 + γ r = 1+ γ r 1.9 ⋅10−4 ⋅ µ f ⋅ Tz2 (λ ⋅ Lmin + M c )(1 + γ r ) ( )   ξ ⋅ Qai ′ − + Cmv ⋅ Tc  = C =  (λ ⋅ Lmin + M c )(1 + γ r )  20.74 ⋅ µ f ⋅ Tz + 27.2 = −B ± B 2 − 4 AC 2A ∆= Tz= 39.466 Kmol aer/ kg comb Coeficientul teoretic de variație molară a încărcăturii proaspete pentru λ<1 h c 0.509 Kmol aer/ kg comb Cantitatea de aer arderii combustibilului 0.75-0.38402049 2846 K {2400…3000} Presiunea la sfârșitul arderi p z = pc ⋅ µ f Tz = Tc 6636006.coeficient de corectie a presiuni Se adopta: φz= = 0.08 = 5 66.403 22.21  12 4 32  0.075 Căldura specifică molară medie a amestecului initial 32.6 ⋅ λ ) + (15.5.36 *10 N/m² {45…80}*10 5 Ținând cont de rotunjirea diagramei: φz . 4 ⋅ 10−3 ⋅ Tc = Căldura specifică molară medie a gazelor de ardere pt λ<1 ′′ Cmv = (18.75 49.248 Pc 1.4 + 2.85…4.27 .85) {35…50}*10 5 p′ = φ ⋅ p z = z Gradul de creștere a presiuni va fi: 4977004.536 kJ/kmolK ′ Cmv = 20 + 17.8 ⋅ λ ) ⋅ 10−4 ⋅ Tz = 20.Aerul minim necesar arderii a 1kg de combustubil Lmin = 1  c h o   + + = 0.305 0.77 *10 N/m² {2. raportată la 1 kg combustibil M 1 = λ Lmin + M c = 0.23…1.5} 5 {0.00300 ⇒ ∆= A ⋅ Tz2 + B ⋅ Tz − C = 0 B 2 − 4 AC Tz1.74 + 27.exponentul politropic de destindere {1.458 Kmol aer/ kg comb L = λ ⋅ Lmin = Cantitaea încărcătură proaspătă.9 ⋅10−4 Tz ⋅ µ f ⋅ Tz (λ ⋅ Lmin + M c )(1 + γ r ) ξ ⋅ Qai ′ + Cmv ⋅ Tc = 20.74 + 27.30} .56 π = pz = 4.74 ⋅ µ f = B = 27.

330 {0.681 l 14.Presiunea la sfarsitul destinderii pb = pz ε n2 = 380362.5…14.313 kg/kWh = {0. Diagrama indicata .D= 4 ⋅ Vh = π⋅Φ 79 mm 86.39 Randamentul indicat al motorului este: ′ pi = µ r ⋅ pi = = 5 9.5}*10 5 {0.7…14.59 = 5 3.31 = 5 7.96 ηm= 0.8…1.8 {0. Dimensiuni fundamentale ale motorului Φ=S/D= 1.94…0.22 *10 N/m² 5 981275. Parametrii principali ai motorului Se adoptă: -coef.6.000420371 m³ = 0.85 *10 N/m² {6. de rotunjire a diagramei ε Tz = n2 −1 1550 K {1200…1700} -randamentul mecanic Se determină: Presiunea medie a ciclului teoretic ′ pi = pc  π  1  1  1   1 − −  1 − n1 −1   = 2  ε − 1  n2 − 1  ε  ε n −1  n1 − 1     Presiunea medie indicata: µr= 0.52 mm Viteza medie a pistonului Wm = Cilindrea totala S⋅ n = 30 1.4} Vh = 120000 ⋅ Pn = pe ⋅ n ⋅ i 0.80 *10 N/m² {3…5}*105 Temperatura la sfarsitul destinderii Tb = 1.98} {0.7.7…0.5}*10 5 p ⋅ M1 ⋅ Tc ηi = R M ⋅ i⋅ = p 0 ⋅ η v ⋅ Qi 0.8 *10 N/m² {8.36} RM= 8.33} 313 g/kWh Randamentul efectiv al motorului va fi: Consumul specific efectiv de combustibil: {280…350} 1.42 m/s {9…15} Vt = i ⋅ Vh = Puterea litrica Pl = Pn = Vt 32.314 Presiunea medie efectiva rezulta: pe = ηm ⋅ pi = 785020.86 = 10.264 0.787 dm = 0.1 Se adoptă: Capacitatea cilindrica necesara Se determina alezajul si cursa: ηe = ηm⋅ ⋅ ηi = ge = 3600 = ηe ⋅ Qi 0.25…0.25…0.420 l D=3 S=Φ.71 kW/l {15…36} 1.8.85} 1022161.

de presiunea in acest punct pc`` = 1.1 -unghiul de avans la aprindere -unghiul de avans la deschiderea evacuarii -raportul dintre raza manivelei si lungimea bielei αs= 30 RAC αev= 60 RAC λB=1/3.035 dm³ 5 18.049 dm³ Politropa de comprimare .5235988 rad 1.1 .30 *10 N/m² Tabel 8.1 Vx.2 ⋅ pc = 1874417. unghiului de avans la deschiderea evacuarii αev λ S   Xev. de cursa pistonului Xev coresp.74 *10 N/m² Pozitia punctului b` se determina.083 dm³ pa` = pa + p b = 2 230181.2777778 Pozitia punctului c` se determina. de cursa pistonului Xs coresp. cilindreei V  p`x = p z  z   Vx  Se adopta: n2 = Tabel 8. unghiului de avans la aprindere αs λ S   XS = ⋅ (1 − cos α a ) + b ⋅ (1 − cos 2α a )  = 2  4  2 D 35458 mm³ Vc` = π ⋅   ⋅ XS = 2 Pozitia punctului c`` se determina.zb V  p x = pa  a   Vx  = Tabel 8.12 mm = 0.470 dm³ Volumul la sfarsitul compresiei Vc = 0.2} = = = 0. = ⋅ (1 − cos αev.766 = 7.30 N/m²= 5 2.ac Politropa de destindere .6 {1/3.Va = Vh ⋅ ε = ε −1 Va = ε n1 0. ) − b ⋅ (1 − cos 2αev )  = 2  4  2 D 83198 mm³ Vb` = π ⋅   ⋅ X ev = 2 Pozitia punctului a` 17.volum oarecare a vol.5…1/4.30 mm = 0.0471976 rad 0.

3 mm 0.100 0.350 0.DIAGRAMA INDICATA 70 z 65 60 Admisie 55 Compresie 50 z ` Ardere si destindere Evacuare Avans la producerea scantei Avans la evacuare 45 px*105 (N/m2) 40 35 30 25 20 15 10 c c`` 5 b ` r b a` a pr p0 pa0 0.050 0.200 0.000 0.300 0.500 Xev V V V (dm3) .250 0.400 0.450 Xs=7.150 0.

066 0.95 15.81 0.51 13.90 26.83 2.28 205.89 21.357 0.12 74.468 0.91 3.95 1.89 0.289 0.214 0.95 54.461 0.30 1.77 14.324 0.04 103.142 0.387 0.433 0.89 5.Politropa cz α grade 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 Vx 0.65 10.88 12.470 0.85 0.412 0.054 0.11 32.111 0.11 12.52 1.82 0.03 186.085 0.049 px *10 [N/m²] 0.449 0.27 2.07 15.03 1.251 0.15 1.80 0.72 18.68 144.98 .176 0.14 40.39 7.11 13.12 16.81 11.62 -5 Politropa zb -5 p`x *10 [N/m²] 11.