RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK - TAHUN 6

MINGGU

TAJUK/BIDANG
Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu: 1. Negaraku 2. Melaka Maju Jaya 3. Lagu Sekolah Detik Corak irama lagu Rentak Mac Nyanyian/Muzik dengan gerakan Nama Lagu: 1. Jambatan Pulau Pinang Pic Tekanan

OBJEKTIF
1. Merasai dan menghayati lagu dalam rentak mac. 2. Merasai dan menyanyi dengan irama yang betul. 3. Menguasai permainan alat perkusi mengikut detik lagu.

KEMAHIRAN
1.1c. Menyanyi lagu dalam rentak mac. 1.1b. Menyanyi lagu dalam meter 4 4 3.1c. Bermain alat muzik mengikut detik lagu. 3.1b. Bermain alat muzik mengikut corak irama lagu.

IMPAK

1

2.

1. Merasai dan bergerak mengikut tekanan lagu. 2. Menguasai nyanyian dengan pic yang betul. 3. Bergerak secara kreatif mengikut tekanan lagu.

1.1a. Menyanyi lagu yang digemari. 2.1e. Menyanyi lagu mengikut pic yang tepat. 2.1a. Mendengar dan bergerak mengikut tekanan lagu.

3

Permainan Alat Muzik - Tanda nada F# - Tanda nada C# - skel D major

1. Dapat menulis notasi muzik secara formal. 2. Dapat menguasai tiupan rekoder untuk skel D major.

3.1e. Membaca tanda F# danC# dalam skor dan memainkan rekoder untuk penjarian D major. 3.3g. Meniup rekoder dalam nada D major dengan membaca skor.

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK - TAHUN 6

MINGGU

TAJUK/BIDANG
Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu: 1. Jambatan Pulau Pinang Pic Warna ton

OBJEKTIF
1. Menyanyi lagu dalam pic yang betul. 2. Mendengar dan menguasai warna ton melalui alat perkusi. 3. Menguasai skor lagu kaunter melodi dengan bermain rekoder. 1. Merasai dan menyanyi lagu dalam meter 4 4 2. Menyanyi dan bergerak mengikut tempo cepat dan lambat.

KEMAHIRAN
1.1i. Menyanyi lagu dengan cara hafalan. 2.1e. Mendengar dan membuat latihan pic dengan menggunakan isyarat tangan solfa. 3.1g. Bermain rekoder mengikut skor lagu kaunter melodi. 2.1c. Mengiringi lagu dengan corak irama mengikut tandamasa

IMPAK

4

5

Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama Lagu: 1. Keselamatan Diri Tempo i. cepat ii. lambat Detik

1.1b Menyanyi lagu dalam meter 4 4 2.1a Mendengar dan bergerak mengikut tempo lagu.

6

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu: 1. Keselamatan Diri Corak irama Pic

1. Dapat memainkan alat perkusi mengikut corak irama. 2. Dapat mengenal pasti notasi muzik secara formal.

3.2b. Membuat latihan merasai pelbagai corak irama dengan cara memainkan alat perkusi. 1.2e. Mendengar dan membuat latihan pic.

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK - TAHUN 6

MINGGU

TAJUK/BIDANG
Nyanyian Nama Lagu: 1. Keselamatan Diri nilai not tanda rehat irama Permainan Alat Muzik Nama Lagu: 1. Keselamatan Diri Corak irama Ton

OBJEKTIF
1. Mengecam dan menguasai notasi muzik secara formal. 2. Menyanyi dalam irama yang betul.

KEMAHIRAN
1.2b. Mengenal nilai not, nama not dan tanda rehat dalam lagu:1.2a. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama.

IMPAK

7

8

1. Dapat memainkan alat perkusi mengikut skor. 2. Meniup rekoder dengan teknik postur dan kawalan pernafasan yang betul.

3.3a. Memegang dan memainkan alat perkusi dengan pelbagai cara untuk menghasilkan bunyi. 3.3d. Berlatih bermain rekoder dengan teknik postur yang betul dan kawalan pernafasan.

9

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu: 1. Suriram Rentak masri Irama

1. Menguasai rentak masri dalam lagu. 2. Memainkan alat perkusi mengikut corak irama dengan tepat.

1.2i. Menyanyi dengan merasai rentak lagu masri. 1.2a. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu. 3.2b. Membuat latihan merasai corak irama rentak masri

- kerincing - tik-tok - d.samping

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK - TAHUN 6

MINGGU

TAJUK/BIDANG
Nyanyian Nama Lagu: 1. Suriram Pic Jeda

OBJEKTIF
1. Menyanyi dengan ton yang baik. 2. Menyanyi jeda dengan pic yang betul.

KEMAHIRAN
1.3c. Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapatkan ton yang baik dan memahami konsep muzik yang berkaitan. 1.2e. Mendengar dan membuat latihan pic sambil melakukan isyarat tangan solfa. - major 6 - major 7 - Jeda - oktaf 3.2f. Membuat latihan bermain dron yang ditetapkan - not D. 1.2e. Mendengar dan membuat latihan pic dengan isyarat tangan solfa. 3.2d. Mendengar dan bermain alat perkusi untuk mengiringi nyanyian mengikut tempo sederhana. 3.1e. Berlatih bermain rekoder dengan membaca not C#. 3.1d. Memainkan rekoder dengan menggunakan not C#.

IMPAK

10

11

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu: 1. Suriram Dron Pic Tempo sederhana

1. Menghayati lagu dalam pic yang betul. 2. Dapat meniup dron dengan rekoder 3. Menguasai alat perkusi dengan tenpo sederhana.

12

Permainan Alat Muzik. Pic - Skel D major - Triad D major - Not C# Nyanyian. Nama Lagu: 1. Aneka Selera tanda masa 6 8 tanda harkat

1. Menguasai not dalam nada D major. 2. Triad tonik D major. 3. Dapat meniup not C#

13

1. Menghayati lagu dalam corak irama yang betul. 2. Menguasai tanda masa 6 8 dan tanda harkat.

1.2a. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu dalam meter 6 8 1.2b. Mengenal nilai not dan nama not dalam lagu.

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK - TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDANG
Permainan Alat Muzik. - not Eb - skel Bb major

OBJEKTIF
1. Dapat menguasai notasi muzik secara formal. 2. Bermain alat muzik secara muzikal. 1. Merasai konsep muzik mud dalam lagu µAneka Selera¶. 2. Bermain alat perkusi dengan dinamik yang betul.

KEMAHIRAN
3.1e. Berlatih bermain rekoder dengan membaca not dan bermain rekoder untuk penjarian skel Bb major.

IMPAK

14

15

Nyanyian/Permainan Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Aneka Selera dinamik mud Pemainan Alat Muzik/Nyanyian. Nama Lagu 1. Aneka Selera pic kaunter melodi Permainan Alat Muzik Nama Lagu: l. Bukit Bendera - skel D minor - corak irama

1.3g. Menyanyi dengan mud riang yang betul. 3.2d. Mendengar dan bermain alat perkusi dengan dinamik untuk mengiringi nyanyian.

16

1. Dapat meniup kaunter lagu nyanyian dengan rekoder 2. Merasai lagu dengan iringan rekoder mengikut pic yang betul. 1. Mengenal skel D minor. 2. Menulis skel D minor. 3. Mengiringi lagu dengan corak irama.

3.2f. Membuat latihan rekoder dan mengiringi nyanyian dengan kauntr melodi. 1.2e. Mendengar dan menyanyi lagu dalam pic yang betul.

17

3.2e. Membuat latihan rekoder untuk mengenal dan menulis skel D minor. 3.2b. Membuat latihan merasai corak irama ± skor perkusi

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK - TAHUN 6

MINGGU
18

TAJUK/BIDANG
Nyanyian/Muzik dengan gerakan. Nama Lagu: 1. Ikan Kekek (Detik) Permainan Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Lanang Si Paku Lanang artikulasi (legato) triplet irama

OBJEKTIF
1. Merasai dan menyanyi lagu pusingan. 2. Menghentak kaki mengikut detik.

KEMAHIRAN
1.1d. Menyanyi lagu pusingan µIkan Kekek¶ dengan detik yang betul. 2.2a. Membuat gerakan setempat secara bebas berpendukan kepada muzik detik.

IMPAK

19

1. Dapat meniup rekoder dengan Artikulasi - legato 2. Merasai dan menguasai triplet. 3. Dapat meniup rekoder dengan iringan alat perkusi.

3.2d. Mendengar dan bermain rekoder untuk merasai konsep muzik artikulasi - legato. 3.2b. Membuat latihan merasai triplet. 3.2b. Membuat latihan merasai corak irama:4 4 kerincing 4 4 tamburin 1.2d. Mendengar dan membuat latihan sebutan irama . 3.2h. Membuat latihan bermain alat perkusi untuk mengiringi nyanyian dengan cara ostinato.

20

Nyanyian/Permainan Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Lanang Si Paku Lanang sebutan irama.

1. Menyanyi dalam sebutan irama . 2. Menepuk estinato

MINGGU

TAJUK/BIDANG
Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu: 1. Samudra Malaysia Pic Irama Meter 3 4 Muzik dengan Gerakan/Permainan Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Samudra Malaysia meter 3 4 detik ostinato Permainan Alat Muzik/Nyanyian. Nama Lagu: 1. Keindahan Malaysia pic meter 3 8 Permainan Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Keindahan Malaysia Arpeggio Arpeggio A minor, D minor

OBJEKTIF
1. Menyanyi lagu Patriotik dengan pic yang tepat. 2. Bermain alat perkusi mengikut corak irama.

KEMAHIRAN
1.1e. Menyanyi lagu patriotik dalam kumpulan dengan pic yang tepat. 3.2a. Bermain alat perkusi megikut corak irama dalam meter 3 4 - kasternet - d.samping 2.2a. Membuat gerakan setempat secara bebas mengikut detik dan meter 3 4 3.2h. Membuat latihan bermain rekoder dengan ostinato mengiringi nyanyian. * do - so

IMPAK

21

22

1. Bergerak mengikut detik dalam meter 3 4 2. Bermain rekoder dengan ostinato. 3. Menyanyi dalam meter 3 4

23

1. Membezakan pic yang tinggi atau rendah. 2. Menyanyi lagu dalam meter 3 8

1.3c Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapatkan ton yang baik. 1.2a Memyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu dalam meter 3 8 3.2f. Membuat latihan rekoder dengan bermain arpeggio. 3.3g. Bermain alat perkusi dengan membaca skor muzik. Arpeggio A minor = A C E D minor = D F A

24

1. Bermain Arpeggio A minor, D minor dengan rekoder. 2. Bermain alat perkusi berpandukan skor.

MINGGU

TAJUK/BIDANG
Permainan Alat Muzik/Muzik dengan Gerakan/Nyanyian. Nama Lagu: 1. Tanjung Puteri Homofoni Pic Nyanyian/Bermain Alat Muzik Nama Lagu: 1. Tanah Pusaka Monofoni Warna ton Irama Nyanyian/Bermain Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Tanah Pusaka Polifoni Warna ton Nyanyian/Bermain Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Tanah Pusaka Dinamik Nyanyian/Bermain Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Petaling Jaya Pic Frasa

OBJEKTIF
1. Bermain rekoder secara homofoni. 2. Bergerak mengikut pic yang didengar.

KEMAHIRAN
3.2j. Bermain rekoder secara gabungan sambil menyanyi untuk merasai jalinan homofoni. 1.3f. Menyanyi dengan iringan muzik. 2.2b. Membuat gerakan secara bebas atau berpandu sebagai respon kepada pic.

IMPAK

25

26

1. Menyanyi secara sesuara tekstur monofoni. 2. Menghasilkan bunyi melalui alat improvisasi.

1.4a. Mendengar beberapa contoh nyanyian dalam bentuk jalinan monofoni. 3.4a. Meneroka dan merasai pelbagai kesan bunyi dengan menggunakan pelbagai alat improvisasi.

27

1. Menyanyi lagu 2 lapisan suara. 2. Meniup rekoder secara ensembel.

1.4b. Menyanyi lagu dalam bentuk jalinan polifoni (2 slapisan suara). 3.3h. Bermain alat muzik rekoder dalam ensembel.

28

1. Menyebut lirik mengikut dinamik 2. Membuat improvisasi dengan cara menyoal dan menjawab. 1. Mengimprovisasikan frasa terakhir dengan pic yang betul. 2. Mengiringi melodi dengan alat perkusi.

1.3d. Membuat latihan sebutan lirik yang jelas mengikut dinamik. 3.4d. Membuat latihan improvisasi dengan cara menjawab menggunakan alat perkusi. 1.4e. Membuat improvisasi pic dalam lagu yang dinyanyikan pada frasa terakhir. 3.3f. Memainkan alat perkusi bagi mengiringi melodi.

29

MINGGU

TAJUK/BIDANG

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

IMPAK

30

Nyanyian/Bermain Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Edelweiss Pic Ton Tempo Bermain Alat Muzik/Muzik dengan gerakan. Nama Lagu: 1. Edlewis Skel pentatonik C Rangkai lagu Nyanyian/Bermain Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Hidup Cergas Ekspresi

1. Menyanyi lagu Bahasa Inggeris dengan pic dan sebutan yang betul. 2. Meniup rekoder dengan ton dan tempo yang betul.

1.1g. Menyanyi lagu dalam Bahasa Inggeris. 3.4j. Mendengar, merasai dan membandingkan permainan rekoder ensembel dari segi ton dan tempo.

31

1. Bermain skel pentatonik C 2. Bergerak secara bebas/ berpandu mengikut lagu.

3.2e Membuat latihan bermain rekoder untuk merasai skel Pentatonik C. 2.2c Membuat gerakan secara bebas atau berpandu menunjukkan interpretasi lagu.

Skel Pentatonik C CDEGA

32.

1. Menunjukkan ekseresi muka dan postur yang betul. 2. Bermain rekoder dengan teknik yang betul.

1.3a. Membuat latihan presediaan diri untuk memberi tumpuan kepada latihan ekspresi mimik muka dan berdiri atau duduk sambil menjaga postur. 3.3c. Memainkan rekoder dengan teknik pembentukan mulut embusur (embouchure) dan perlidahan. 1.3I 2.3e Menyanyi dengan iringan muzik dalam kumpulan secara muzikal dan terkawal Membiat gerakan yang menunjukkan jalinan dalam muzik

33

Nyanyian / Muzik dengan Gerakan Nama Lagu 1. Hidup Cergas Detik Tekanan

1. Menyanyi secara berkumpulan dengan iringan muzik 2 Menyanyi dengan terkawal dan seimbang 3 Menyanyi lagu dengan bermula dan mengakhiri secara bersama

MINGGU

TAJUK/BIDANG

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

IMPAK

34

Permainan Alat Muzik/Nyanyian Nama Lagu: 1. Hidup Cergas Pic Corak irama Melodi Permainan Alat Muzik/Nyanyian. Nama Lagu: 1. Tudung Saji (Tanjung Puteri) Rentak asli Pic Nyanyian/Permainan Alat Muzik. Nama Lagu: 1. Kemayoran Pic Detik Warna ton

1. Membuat improvisasi berasaskan penerokaan bunyi alam sekeliling. 2. Menjawab melodi secara improvisasi.

3.4b. Membuat improvisasi muzik dalam kumpulan berasaskan penerokaan bunyi alam sekeliling dengan menggunakan gabungan perkusi mulut dan alat improvisasi. 1.4c. Membuat latihan improvisasi melodi dengan cara menjawab melodi yang diperdengarkan. 3.4e. Mendengar dan merasai muzik rentak asli. 1.1c. Menyanyi lagu rentak asli.

35

1. Menyanyi lagu berentak asli dengan pic yang betul.

36

1. Mengenali dan menyanyi lagu luar negara (Indonesia) dengan pic yang betul. 2. Mengimprovisasikan lirik lagu. 3. Mengnal pasti latar belakang alat muzik tradisional. 1. Menyanyi dengan corak irama yang betul. 2. Bergerak kepada perubahan tempo. 3. Mengenal muzik tradisional dondang sayang. 3. Mengenal pasti latar belakang berkaitan alat muzik.

1.1f. Menyanyi lagu rakyat dari negara luar (Indonesia) 1.4d. Membuat improvisasi lirik dalam lagu yang dinyanyikan. 3.4f. Mendengar dan merasai alat muzik tradisional tempatan (kompang/gong).

37

Nyanyian/Muzik dengan gerakan/Permainan Alat Muzik Nama Lagu: 1. Sejahtera Malaysia Tempo Corak irama Warna ton

1.1h. Menyanyi lagu pilihan suka ramai semasa yang bersesuaian. 2.2d. Membuat gerakan dalam bentuk permainan sebagai tindak balas kepada perubahan tempo. 3.4g. Mendengar dan merasai muzik tradisional seperti µdondang sayang¶.

MINGGU
38

TAJUK/BIDANG
Nyanyian/Muzik dengan gerakan Nama Lagu: 1. Tanjung Puteri Nada minor Rangkai lagu Corak irama

OBJEKTIF
1. Mengenal nada minor dan mengecam rangkai lagu. 2. Mengecam, menghayati dan menguasai gerakan muzik µballet¶.

KEMAHIRAN
1.4f. Mendengar secara berpandu untuk memahami struktur dan lagu - nada minor - rangkai lagu 2.4b. Mendengar dan merasai muzik klasik barat µballet¶ yang sesuai dan mengenal gerakan yang berkaitan melalui video.

IMPAK

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.