RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

MINGGU
1

TAJUK/BIDANG
Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu 1. Negaraku 2. Melaka Maju Jaya 3. Wawasan Pendidikan Melaka 4. Lagu Sekolah (Rentak Mac) Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Air Terjun (Warna ton alat)

OBJEKTIF
1. Menyanyi lagu rentak mac sambil bertepuk tangan mengikut detik dan tekanan lagu.

KEMAHIRAN
1.1c Menyanyi lagu rentak mac. 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai detik dan tekanan lagu. 1.2f Menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat

IMPAK

2

1. Menyanyi sambil bermain alat dan mengecam warna ton alat.

1.1a Menyanyi lagu digemari 3.1b Mendengar dan mengkelaskan alat muzik mengikut bunyi yang dihasilkan samada tinggi atau rendah. 3.3a Memegang dan memainkan alat perkusi dengan cara konvensional 1.1h Menyanyi lagu beraksi 2.1a Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi.

3

Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Ajaran Baik (Ekspresi – mud) Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Adikku (Irama – detik dan tekanan

1. Menyanyi lagu sambil beraksi mengikut mud lirik lagu.

4

1. Menyanyi dan bermain alat mengikut detik dan tekanan lagu.

1.1h Menyanyi secara spontan dan hafalan dengan mengajuk nyanyian guru atau daripada rakaman 3.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai tekanan pada detik pertama dalam meter 3 4

3 >   4     

MINGGU
5

TAJUK/BIDANG
Nyanyian / Muzik dengan Gerakan Nama Lagu Ayam dan Musang (Tempo dan mud)

OBJEKTIF 1. Menyanyi sambil bergerak
mengikut tempo dan mud lagu.

KEMAHIRAN
1.1b Menyanyi lagu beraksi 2.2c Mendengar dan membuat gerakan secara bebas atau berpandu bagi menunjukkan interpretasi tempo dan mud 2.4l Memberi reaksi terhadap muzik yang didengar dengan cara melukis 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai anakrusis. 1.2g Menyanyi sesuara dalam kumpulan dengan memulai dan mengakhiri secara bersama. 3.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai anakrusis. 4 4

IMPAK

6

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Bacalah (Irama – Anakrusis)

1. Mengecam dan merasai anacrusis melalui nyanyian.

     
7 Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Berdayung Sampan (Ekspresi – dinamik) 1. Menyanyi dan bergerak mengikut dinamik lagu. 1.2e Menyanyi mengikut tanda dinamik . - beransur kuat < - beransur lembut > sambil merasai mud lagu. 2.2b Mendengar dan membuat gerakan setempat secara bebas atau berpandu sebagai respon kepada dinamik. 1.2b Mendengar dan membuat latihan sebutan irama. 4 4

8

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Betik (Corak irama)

1. Menyanyi sambil menepuk corak irama yang dipamerkan. 2. Memainkan alat mengikut irama yang ditetapkan.

  
3.2d Membuat latihan corak irama dengan mengajuk corak irama yang dimainkan oleh guru

4 4       

MINGGU
9

TAJUK/BIDANG
Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Bungaku (Kontur melodi)

OBJEKTIF 1. Memberi respon kepada
melodi yang menaik dan menurun dengan gerakan seperti ‘beralun’. 2. Menyanyi lagu beraksi dengan mengikut kontur melodi. 1. Mengecam rangkai lagu dalam lagu yang diperdengarkan. 2. Membalas corak irama yang diperdengarkan dengan memainkan alat.

KEMAHIRAN
1.2f Menyanyi mengikut kontur melodi yang betul. 2.3b Membuat gerakan dengan menggunakan bahagian anggota badan secara setempat atau menggunakan ruang mengikut kontur melodi.

IMPAK

10

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Burung-burung (Bentuk rangkai lagu

1.4c Mendengar secara berpandu untuk mengecam rangkai lagu. 3.3e Berlatih memainkan corak irama yang diberi dalam kumpulan masing-masing sebelum bermain secara keseluruhan.

11

Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Burung dan Suasana (Ekspresi – mud sedih)

1. Membuat gerakan yang memperlihatkan interpretasi mud – (sedih). 2. Menyanyi dengan ekspresi mud serta dapat membuat improvisasi pada lirik lagu.

1.4b Membuat pelbagai improvisasi pada lirik dalam nyanyian. 2.2c Mendengar dan membuat gerakan secara bebas atau berpandu bagi menunjukkan interpretasi mud.

12

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Di Jalan Raya (Irama – meter 3 ) 4

1. Dapat menyanyi sambil mengecam irama dalam meter 3 4 2. Bermain alat perkusi berpandukan notasi lidi dan notasi formal.

1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai tekanan dalam meter 3 4 3.3g Bermain alat perkusi dengan berpandukan skor menggunakan notasi yang formal.

3 4

   

MINGGU
13

TAJUK/BIDANG
Nyanyian /Muzik dengan gerakan Nama lagu Di Puncak Gunung (Bentuk – rangkai lagu) Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Hadiah Hari Lahir (Irama – anakrusis)

OBJEKTIF
1. Dapat menyanyi sambil merasai rangkai lagu. 2. Menyanyi dan bergerak secara individu, berpasangan atau berkumpulan. 1. Dapat memula dan mengakhiri lagu secara bersama . 2. Dapat bermain alat perkusi serentak sambil merasai anakrusis. 2 4

KEMAHIRAN
1.4c Mendengar secara berpandu sambil mengecam rangkai lagu yang sama dari segi melodinya. 2.3d Membuat gerakan secara individu, berpasangan atau dalam kumpulan kecil. 1.2g Menyanyi sesuara dalam kumpulan dengan memulai dan mengakhiri secara bersama. 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai – anakrusis. 3.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai anakrusis.

IMPAK

14

   

15

Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Hari Nak Hujan (Rentak inang)

1. Dapat menyanyikan lagu berentak inang. 2. Dapat membuat gerakan secara spontan mengikut rangsangan corak irama.

1.1c Menyanyi lagu rentak inang. 2.1c Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi. 2.1c Meneroka gaya pergerakan dari alam mengikut rangsangan corak irama 4 4

(Gerakan badan - seperti pokok ditiup angin sepoi)

MINGGU
16

TAJUK/BIDANG
Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Ingin Tahu (Irama – nilai not)

OBJEKTIF
1. Dapat menyanyi sambil merasai tekanan pertama dan ketiga dalam meter 4 4 2. Dapat bermain alat perkusi dengan corak irama yang ditetapkan.

KEMAHIRAN
1.2b Mendengar dan membuat latihan sebutan irama –tumpuan kepada not yang berikut : 4 4  Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai  1.2a irama yang ditetapkan. 4 4

IMPAK

 
3.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai tekanan pada detik pertama dan ketiga dalam meter 4 4 17 Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Kerja Bapaku (Rentak Masri) 1. Dapat menyanyikan lagu berentak masri. 2. Membuat gerakan secara spontan mengikut rangsangan corak irama. 2.1b Mendengar cerita dan memberi respon berpandukan rangsangan corak irama atau iringan muzik yang diperdengarkan

2.1a Mendengar dan bergerak atau beraksi

secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi . 1.1c Menyanyi lagu rentak Masri 18 Nyanyian /Permainan Alat Muzik Nama lagu Kuih Karipap (Dinamik) (Tempo) 1. Menyanyi mengikut dinamik – ansur kuat dan lembut. 2. Memainkan alat perkusi mengikut tempo . 1.3c Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapat warna ton yang baik. 1.2e Menyanyi mengikut tanda dinamik < ansur kuat sambil merasai mud lagu >ansur lembut. 3.2f Bermain alat perkusi dalam kumpulan mengikut tempo dan dinamik untuk menghasilkan mud yang sesuai. Contoh : Menyebut bunyi vowel

MINGGU
19

TAJUK/BIDANG
Nyanyian/ Muzik dengan Gerakan Nama lagu Memancing Ikan (Kontur – melodi)

OBJEKTIF
1. Menyanyi dengan teknik pernafasan yang baik. Contoh : tiup belon, tiup lilin. 2. Menyanyi dan bergerak mengikut kontur melodi.

KEMAHIRAN
1.2f Menyanyi mengikut kontur melodi dan tempo yang betul. 1.3f Menyanyi dengan berdiri tegak dan santai sambil menjaga postur. 2.1c Meneroka gaya pergerakan dari alam mengikut rangsangan kontur melodi. 1.4d Mendengar dan merasai nyanyian yang baik dari segi irama lagu. 3.2e Bermain alat muzik dalam kumpulan untuk merasai konsep corak irama lagu. 2 4

IMPAK

20

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Nasi Lemak (Irama – corak irama lagu)

1. Menyanyi mengikut irama lagu yang diperdengarkan. 2. Memainkan alat mengikut corak irama lagu.

    
1. Menyanyi sambil menepuk mengikut irama lagu. 2. Membuat gerakan mengikut corak irama lagu yang dimainkan oleh guru. 1.1g Menyanyi lagi pilihan semasa yang sesuai . 1.2b Mendengar dan membuat latihan sebutan irama – mengikut irama . 3

21

Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Nasihat (Irama – corak irama)

4



    ta-a ta ta-a ta
2.3c Membuat gerakan berpandukan rangsangan permainan corak irama atau muzik oleh guru atau dari rakaman muzik. 22 Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Nasihat Orang Tua (Irama –detik dan tekanan 1. Menyanyi sambil menepuk detik dan tekanan lagu. 2. Bermain corak irama ostinato. 4 4 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai detik dan tekanan lagu meter 4 4 3.2b Membuat latihan bermain alat perkusi untuk merasai not panjang dan pendek.

  
untuk mengiringi lagu.

MINGGU
23

TAJUK/BIDANG
Nynyian/Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Nelayan (Kontur Melodi) (Tempo) Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu Pelangi (Warna ton) Nyanyian/Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Pergi Berkelah (Ekspresi- Mud Gembira )

OBJEKTIF
1. Menyanyi mengikut kontur melodi dan tempo 2. Mengkoordinasikan gerakan dengan alam

KEMAHIRAN
1.2f Menyanyi mengikut kontur melodi dan tempo yang betul 1.3a Membuat catatan persediaan diri - sertai melonggarkan bahu, tengkuk, dan rahang

IMPAK
Contoh: Berdayung sampan, ombak, menjala ikan.

24

1. Menyanyi dengan ton dan sebutan yang jelas 2. Mengkelaskan alat mengikut Warna ton

1.3c Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapatkan warna ton yang baik. 3.1b Mendengar dan mengkelaskan alat perkusi mengikut bunyi yang dihasilkan samada tinggi atau rendah 1.2e Menyanyi sambil merasai mud lagu 2.1a Mendebgar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi

25

1. Menyanyi mengikut mud lagu 2. Bergerak mengikut lirik lagu.

26

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu Sungai (Rentak – Zapin )

1. Menyanyi lagu berentak zapin 2. Memainkan alat perkusi mengikut rentak zapin

1.1c Menyanyi lagu rentak zapin 3.2e Bermain alat perkusi dalam kumpulan untuk merasai rentak zapin.

27

Nyanyian /Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Semut (Meter 4 4)

1. Menyanyi sambil bergerak secara berpandu atau bebas untuk lagu meter 4 4

1.1b Menyanyi lagu beraksi 2.3e Membuat gerakan tersusun secara bebas atau berpandu dengan iringan muzik instrumental 2.2a Mendengar corak irama dan membuat gerakan bebas atau berpandu secara setempat untuk merasai tekanan dalam meter 4 4

MINGGU
28

TAJUK/BIDANG
Nyanyian /Permainan Alat Muzik Nama Lagu Taman Tasik (Rentak – Masri)

OBJEKTIF
1. Menyanyi lagu berentak masri 2. Memainkan alat perkusi mengikut rentak masri

KEMAHIRAN
1.1c Menyanyi lagu rentak masri 3.2e Bermain alat perkusi dalam kumpulan untuk merasai rentak masri

IMPAK

29

Nyanyian /Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Senja Menjelang (Rangkailagu)

1. Menyanyi mengikut rangkailagu yang diberi 2. Membuat gerakan yang bersesuaian mengikut rangkailagu yang

1.4c Mendengar secara berpandu untuk mengecam rangkailagu yang sama dari segi melodinya 2.2a Mendengar corak irama dan membuat gerakan bebas atau berpandu secara setempat untuk merasai rangkailagu 1.1c 3.2e Menyanyi lagu rentak zapin Bermain alat perkusi dalam kumpulan untuk merasai rentak zapin

30

Nyanyian /Permainan Alat Muzik Nama Lagu

1. Menyanyi dan memainkan alat perkusi mengikut rentak zapin

Anak Ayam (Rentak – Zapin )

31

Nyanyian /Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Ais Kacang (Lagu Pusingan) Nyanyian /Permainan Alat Muzik Nama Lagu Azam Kita (Irama – Tekanan)

1. Menyanyi lagu pusingan secara berkumpulan dan bersefahaman 2. Membuat gerakan sambil mengikut lirik lagu 1. Dapat mengajuk nyanyian guru 2. Memainkan alat perkusi mengikut tekanan pada detik pertama pertama dalam meter 4 4

1.1d Menyanyi lagu pusingan dalam kumpulan 2.1a Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi.

32

1.1h Menyanyi secara spontan dan hafalan dengan mengajuk nyanyian guru atau daripada rakaman 3.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai tekanan pada detik pertama dalam meter 4 4

MINGGU
33

TAJUK/BIDANG
Nyanyian /Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Anak Itik Tok Wi (Solfa Skel Pentatonik)

OBJEKTIF 1. Menyanyi skel pentatonik
dengandengan tepat 2. Menyanyi dan bergerak secara spontan mengikut lirik lagu

KEMAHIRAN
1.1c Mendengar dan mengajuk pic dan skel pentatonik menurun dan menaik dan pic mendatar dengan sebutan solfa: - la so mi re do - do re mi so la - mi mi mi - so so so 2.1a Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi

IMPAK

34

Nyanyian /Permainan Alat Muzik Nama lagu Bunga Raya (Warna Ton)

1. Menyanyi dengan sebutan yang jelas serta ton yang baik 2. Mengecam dan megkelaskan alat perkusi mengikut warna ton (bunyinya)

1.1g Menyanyi lagu pilihan semasa yang sesuai 1.3c Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapatkan warna ton yang baik dengan sebutan : ‘la ‘, ‘ma’, ‘mi’, ‘mu’, atau (humming) 3.4e Mendengar dan merasai permainan kumpulan yang baik dari segi

-

ton yang jelas mengikut tempo bunyi yang seimbang

35

Nyanyian/Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Jong Jong Inai (Irama – detik)

1. Menyanyi sambil bertepuk tangan untuk merasai detik dan tekanan dalam meter 2 4 2. Menyanyi dan bergerak bebas atau berpandu mengikut detik dan tekanan

1.1a Menyanyi lagu yang digemari 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai - detik lagu - tekanan dalam detik pertama dalam meter 2 4 2.2a Mendengar dan membuat gerakan bebas atau berpandu secara setempat untuk merasai detik tekanan

MINGGU
36

TAJUK/BIDANG
Nyanyian /Permainan Alat Muzik Nama Lagu Hidup Berbakti (Ekspresi – Mud)

OBJEKTIF
1. Menyanyi lagu patriotik dengan mud yang bersemangat 2. Memainkan alat perkusi mengikut corak irama yang ditentukan 1. Menyanyi sambil beraksi mengikut lirik lagu 2. Bergerak mengikut nilai not

KEMAHIRAN
1.1e Menyanyi lagu patriotic 3.1c Memainjkan alat perkusi sambil menyanyi atau mendengar muzik 3.2e Bermain alat perkusi secara berkumpulan untuk merasai corak irama

IMPAK

37

Nyanyian/Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Kambing Hitam (Irama - Nilai not)

1.1b Menyanyi lagu beraksi 2.1a Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi. 2.2a Mendengar corak irama dan membuat gerakan bebas atau berpandu secara setempat untuk merasai nilai not krocet dan semibrif

38

Nyanyian/Permaian Alat

1. Menyanyi serta bertepuk

1.3a Membuat latihan persediaan diri – santai ,

Muzik Nama Lagu Rumah Kecilku (meter 4) 4

mengikut lagu bermeter 4 4 2. Memainkan alat perkusi dengan terkawal, seimbang serta bermula dan mengakhiri bersama

melonggarkan bahu, tengkuk dan rahang 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai detik lagu dalam meter 4 4 3.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai tekanan pada detik pertama dan ketiga dalam meter 4 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful