Yrd. Doç. Dr.

Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007

KİMYA II DERS NOTLARI
Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN

Kimya II Analitik Kimya Karışımlar Kimyasal Kinetik Kimyasal Denge Asitler ve Bazlar Sulu Çözelti Dengeleri Kimyasal Termodinamik Elektrokimya Organik Kimya Kimyasal Analiz Atomik adsorpsiyonda bir dizi uygulamalar

Gerekli Kaynaklar
Modern Üniversite Kimyası C.E.Mortimer Çeviri : Prof. Dr. T. Altınata Prof. Dr. H. Akçay Prof. Dr. H. Anıl Prof. Dr. H. Avcıbaşı Prof. Dr. D. Balköse Cilt I-II Çağlayan Kitabevi, İstanbul

Gerekli Kaynaklar
Temel Kimya, Peter Atkins, Loretta Jones Çeviri : Prof. Dr. Esma Kılıç Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu Doç. Dr. Hamza Yılmaz Cilt I-II Bilim Yayıncılık, Ankara

1 Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007

Gerekli Kaynaklar
Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar Petrucci, Harwood, Herring Çeviri : Tahsin Uyar Serpil Aksoy Cilt I-II Palme Yayıncılık, Ankara

Analitik kimya
maddenin hangi bileşenlerden ve hangi oranlarda birleşmesiyle meydana geldiğini inceleyen kimyanın bir dalıdır. Kısaca maddenin yapısının aydınlatılmasını sağlayan bilim dalıdır. Aydınlatma, maddenin içindeki element, molekül, iyon, atom veya grupların bilinmesi olabilir. Yapının aydınlatılmasında uyguladığı yöntem analizdir.

Sınıflandırma
Bir maddenin içinde nelerin var olduğunun araştırılması işlemine nitel analiz, ne kadar var olduğunun araştırılması işlemine nicel analiz denir.

2 Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007

Dolayısıyla. 3 Yrd. Aksi hâlde karışımdaki maddeler. Dr. ortamdaki demir(III) iyonunun derişimine bağlı olduğundan. Örneğin. bu rengin şiddetinin ölçülmesiyle çözeltide ne kadar demir(III) iyonunun bulunduğu hesaplanabilir. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . bir element veya bir bileşik ismi ile ifade edilmiş ise nitel analiz. Dr. sonucuna bakarak da anlaşılabilir. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Bir analizin nitel mi yoksa nicel mi olduğu. Nitel ve nicel analizler için bazen aynı kimyasal tepkime geçerli olabilir. analizi olumsuz yönde etkileyebilir. Renkölçer (kolorimetre) ile demir yüzdesi tayini bu temele dayanır. demir(III) iyonu içeren bir çözeltiye tiyosiyanat iyonu eklenirse koyu kırmızı bir renk verir. Karışım içinde hangi maddelerin bulunduğunun bilinmesi sağlıklı bir nicel analiz için zorunludur. bir rakamla ifade edilmiş ise nicel analiz olduğu anlaşılır. bilinmeyen çözeltisine tiyosiyanat iyonu eklendiğinde koyu kırmızı bir renk oluşursa o çözeltide demir(III) iyonunun bulunduğu anlaşılır.Yrd. Doç. Analiz sonucu bir sözcük. Öte yandan rengin açık veya koyu oluşu. Doç. Bir nicel analiz için doğru yöntemin seçilebilmesi çoğu kez nitel analiz sonuçlarına bağlıdır. Bu nedenle nitel analize nicel analizin ilk basamağı olarak da bakılabilir.

Aranan. Ayırma. modern veya aletli yöntem denir. Elektro-analitik Polarimetri Örnek çözeltisindeki. polarlanmış ışığı döndürme açısı ölçülür. özelliklerine göre belli bir dalga boyunda ışın soğurur. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . Bu gazın hacmi. Asit-baz. Doç. Nitel ve nicel analiz uygulamada da birlikte düşünülmesi gerekir ve birbirinin tamamlayıcısı durumundadır. Volumetri Nitel analitik kimya "hangi?. Örnekteki (kütle/yük) oranı ölçülür. inorganik veya organik çöktürücünün kullanılmasıyla yapılır. Kırılım ölçümü Örnek çözeltisinin kırılma indisi ölçülür. (refraktometri) Isıl iletkenlik Kütle spektroskopisi Radyokimyasal yöntem Örnek çözeltisinin ısıl iletkenliği ölçülür. Bir nicel analiz için doğru bir yöntemin seçilebilmesi çoğu kez nitel analiz sonuçlarıyla yakından ilgilidir. Aranan. buna titrasyon denir. ağırlığı veya basıncı ölçülür. Doç.Yrd. Ne?" sorusuna yanıt ararken nicel analitik kimya "Ne kadar?" sorusuna yanıt arar. Bu. Bu sırada elektronlar üst (emisyon) yörüngelere geçerek uyarılır. Örnekteki radyoaktif bozunmanın yarılanma ömrü hesaplanır. Işın yayma Örnek. çözeltiye alındıktan sonra eşdeğer gram kadar belli ayıraç ile tepkimeye sokulur. bir ayıraç ile gaz halindeki bileşiğine dönüştürülür. bir ışın yayılmasına sebep olur. çöktürme. Soğurulan (Absorpsiyon) bu enerji ölçülür. tepkimeye dayalı elektron akımı ölçülür. 4 Yrd. redoks olmak üzere bölümlere ayrılır. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Yöntemin Adı Gravimetri Dayandığı Temel Aranan. örnekten çöktürülerek ayrılır. Gazometri Işın soğurma Aranan. güçlü bir enerji ile bombardıman edilir. Uygulanan yönteme göre Klasik yöntem (yaş yöntem) Modern yöntem (aletli yöntem) Analiz yalnız organik veya inorganik kimyasal maddelerin çözeltileri kullanılarak gerçekleştirilmişse buna klasik yöntem veya yaş yöntem denir. tartılır. Örnek çözeltisinin. Eğer analiz sırasında bu çözeltilerin yanı sıra modern araçlar da kullanılmışsa buna da enstrumental yöntem. Tartılabilecek şekline dönüştürülüp. kompleksleştirme. Dr. yayılan ışın ölçülür.

kompleksleşme. Volumetrik yöntemlerde analizlenecek madde. Doç. çökme. Klasik yöntemlerde maddenin nötürleşme. 5 Yrd. Dr. redoks gibi moleküler düzeydeki özelliklerinden yararlanılır. Dr. kromatografik gibi değişik isimler altında ele alınır. Aletli yöntemlerde ana prensip analizlenecek maddenin elektriksel. derişimi bilinen belli hacimdeki çözeltisiyle tepkimeye sokulur. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Klasik yöntemler Gravimetrik yöntemler Volumetrik yöntemler Gravimetrik yöntemlerde bir bileşikteki ilgilenen maddenin suda çözünmeyen bileşiği oluşturulur. elektro kimyasal. atomik veya molekülsel gibi bazı özelliklerinden yararlanmaktır. Doç. Yararlanılan özelliğe göre elektrokimyasal. atomik veya moleküler spektroskopik.Yrd. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 .

Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Beher Erlen Nüçe erleni Balon 6 Yrd. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Numunenin miktarına göre makro analiz yarı-mikro analiz mikro analiz Örnek miktarına göre kullanılan madde miktarı 10 gr ile 100 mg arasında veya 100 ml ile 5 ml arasında ise bu yönteme makro analiz yöntemi. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . Dr. Doç.Yrd. Dr. Doç. eğer kullanılan numune miktarı 10 mg ile 1 mg arasında ise veya çözelti hacmi 0.05 ml den daha az ise bu yönteme mikro analiz yöntemi denir.05 ml(1 damla) arasında ise bu yönteme yarı-mikro analiz yöntemi . kullanılan numune miktarı 100 mg ile 10 mg arasında veya çözelti hacmi 5 ml ile 0.

Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . Dr.Yrd. Doç. Dr. Doç. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Çift boyunlu distilasyon balonu Porselen kapsül Büret Mezür Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Huni Porselen havan Spiralli soğutucu Geri soğutucu 7 Yrd.

Dr. Doç. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . Doç. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Pipet Bullu pipet Porselen kroze Maşa Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Cam baget Piset Balon joje Ayırma hunisi 8 Yrd. Dr.Yrd.

Dr. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Pipet standı Karıştırıcı çubukları Magnet (balık) ve tutucusu Puar Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Kıskaç Amyant tel Üçgen tel Pens 9 Yrd. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . Doç. Doç.Yrd.

Doç. Dr. Doç. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 .Yrd. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Spatül (kaşık) Tüp fırçası Hot plate Su banyosu Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Etüv Kül fırını Kuş kafesi (yuvası) Desikatör 10 Yrd. Dr.

Yrd. Dr. Dr. Doç. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Dijital büret Elek sarsma makinası Manyetik karıştırıcı Mekanik karıştırıcı Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik Kimyada Kullanılan Malzemeler Analitik hassas terazi Hassas terazi pH metre 11 Yrd. Doç.

Doç. Dr.Yrd. ortamın sıcaklığı ve taneciklerin konsantrasyonu uygun ise bir katı faz oluştururlar ki. Aksi halde tamamlanmamıştır. A+ + B. sabit tartıma getirme hesaplama Çöktürme Çözünürlüğü az olan bir bileşiğe ait iyonlar bir çözeltide bir araya getirildiklerinde. sürekli gerçekleştirilen olaydır. çözeltisindeki taneciğin. Bir çözeltideki taneciğin uygun bir reaktif ile tam çöküp çökmediği nasıl anlaşılır? Çözünürlüğü az olan bileşiğimiz AB olsun. Kantitatif analiz miktar tayini ile ilgili olduğundan. çözünürlüğü az olan bir bileşiği halinde çöktürülür. kurutma ve yakma. Katyon Çökeltici Çökelek Tartılan Çökelek 12 Yrd. İlave edilen reaktif ile çözeltinin karışmış olduğu kısımda. yıkama. Gravimetrik analizde çöktürme olayı. Dr. tam çökmesi gerekir. bileşim ve miktarından. Bunun için. aranan madde başka bir madde ile (reaktifle) sulu çözeltiden. çökecek olan bileşiğin çözünürlüğünü azaltan tedbirler alınır. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . bulunma şeklinde bir katı faz oluşuyorsa çökelme tamamlanmıştır. Bu bileşiğe ait A+ iyonunu ihtiva eden analiz numunesi çözeltisine. bu olaya çökelme denir.→ AB (k) Beher içindeki çözelti karışımı bir süre bekletilirse. aranan madde miktarı hesaplanır. katı faz beherin dip kısmında toplanır. Doç. Ya aynı bileşimde veya bilinen. olgunlaştırma. Bu suretle elde edilen çökeleğin. çöktürme. Bu esnada katı halde AB çökelir. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 GRAVİMETRİK ANALİZ Gravimetrik analizde. Üst kısımdaki berrak çözelti fazına. stokiometrik miktardan daha fazlasını içeren Btanecikleri çözeltisi (reaktif) ilave edilir. süzme. beher kenarından sızdırmak suretiyle bir iki damla daha reaktif ilave edilir. dayanıklı bir başka bileşimde sabit tartıma getirilir.

Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Çökeleklerin Olgunlaştırılması Anyon Çökeltici Çökelek Tartılan Çökelek Gravimetrik analizde elde edilen çökeleğin uygun bir banddan veya cam krozeden süzülmesi gerekir. Doç. küçük tanecikler büyük tanecikler haline dönüşür. Çökelme esnasında iri ve ince kristaller beraber oluşur. küçük tanecikler çözünür ve soğuma esnasında iri kristaller üzerinde toplanır. çökelme ortamı ısıtılıp karıştırıldığında. olgunlaştırılan çökelek süzme işlemi ile çözelti fazından ayrılır. oluşan taneciklerinin homojen tane büyüklüğünde iri kristallerden oluşmasına bağlıdır. Bu tanecikler hem saf hem de iri taneli olduklarından daha kolay süzülebilirler. Doç.Yrd.Çökeleğin üst kısımdaki çözelti fazı. ince kristallerin bir kısmı süzme ortamından geçebilir. 13 Yrd. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . Dr. Süzme işleminin kolay bir şekilde yapılabilmesi. Kantitatif huniye yerleştirilen uygun bir banddan veya cam krozeden süzme yapılır. iri taneciklerin çözünürlüğünden daha fazla olduğu için. beher dikkatle eğilerek baget yardımıyla huni içine aktarılır. Süzme Beher içinde çöktürülüp. Küçük taneciklerin çözünürlüğü. Dr. bir kısmı da gözenekleri tıkayabilir. Böylece. Çökelek bu haliyle süzülürse.

Dip kısmında kalan sulu çökelek. az miktardaki yıkama suyu porsiyonları ile yıkanarak. 14 Yrd. Süzgeç kağıtları. Pisetten püskürtülen yıkama suyu fraksiyonlarıyla. çökelek miktarı bir hataya neden olmazlar. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . yine baget yardımıyla süzgeç kağıdına aktarılır. düşük sıcaklıkta sabit tartıma getiriliyorsa cam krozeler kullanılır. yakıldıkları zaman 0. süzgeç kağıdının en fazla 2/3 ‘ü çözelti ile doldurulur. Genel olarak.1 mg ’dan daha az bir kül verirler. Kurutma ve Yakma Süzgeç kağıdı içindeki çökeleğin. Dr. Süzgeç Kağıtları ve Krozeleri Gravimetrik analizde. çok küçük çökelekler partiküllerinin de süzgeç kağıdına aktarılması sağlanır. İçindeki çökelek süzgeç kağıdına aktarılmış olan beher. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Böylece dip kısmında bulunan çökelek tanecikleri çözelti fazına dağılmadıkları için. Dr. Bu esnada. Huni dışına çıkarılan süzgeç kağıdının dışından tutularak. Kroze içindeki süzgeç kağıdı ve çökelek yakılmadan düşük alevde kurutulur. gözeneklerinin göre değişik isim veya numaralarla adlandırılır. üst kısımdaki çözelti fazı kısa bir süre içinde süzgeç kağıdından geçirilmiş olur. ucu pabuçlu bagetle sürtülerek yıkama suyu ile huni üzerinde yıkanır. Doç. külü ihmal edilebilecek kadar az olan süzgeç kağıtları (bandlar) veya cam krozeler kullanılır. Beher içindeki çökeleğin tamamı süzgeç kağıdına aktarılıncaya kadar. ucu lastik pabuçlu bir bagetle sürtülür. Kantitatif süzgeç kağıdı türleri ve özellikleri Yıkama Çökeleklerin yıkanmasında kullanılan yıkama suyu . Bunu takiben. beherin cidarları ve dip yüzeyi. Süzmede kullanılan bagette aynı şekilde. beherin dibinde. ve yan cidarlarında kalan tortularda süzgeç kağıdına. ağız kısmı dıştan içe kapatılır. Süzgeç kağıtları. süzgeç kağıdındaki çökelek üzerine aktarılır. süzgeç kağıdı parçalanarak etrafa çökelek sıçraması olabilir. Bu esnada. Bu nedenle. aktırılır. Sürtme sonunda yıkama suyu püskürtülerek. çökelek yüksek sıcaklıkta sabit tartıma getiriliyorsa süzgeç kağıtları. binde bir-iki oranında müşterek iyon ihtiva eden bir tuzun sulu çözeltisidir. Doç. beher hafif sallanarak. Aksi halde (yüksek sıcaklıktaki yakma işlemine hemen geçilecek olursa). beher ve baget huni üzerindeki konumunu muhafaza etmelidir.. gravimetrik analizde.Yrd. sabit tartıma getirilmiş bir porselen krozeye yerleştirilir. yakılmadan (kül etme) önce kurutulması gerekir. Bu çözelti şartlara göre soğuk veya sıcak olarak kullanılır.

Dr. Cam kroze içindeki bir çökeleğin kurutulması ve sabit tartıma getirilmesi de mutlaka etüv içinde yapılır. Etüv Fırın Çoğu maddeleri çöktürüldükleri bileşimde sabit tartıma getirmek mümkün değildir. fırında 700 °C ’de 30-45 dak. 1-1. 700 °C ’de etüvde 2-3 saat bekletilir. Kurutma işlemi bir etüvde yapılırsa daha emniyetli olur. Ancak. Kullanılacak olan bir porselen kroze.6518 g M3 = 32.6512 g M4 = 32.6510 g Yukarıdaki örneğimizde. ikinci tartım birinci tartımdan daha küçüktür. 4 kez tekrarlanan kızdırma işlemi sonunda sabit tartıma gelmiştir.5 saat bekletilir. M2 = 32. Kroze önce. son iki tartım arasında 0.6515 g olsun. İkinci tartım.6546 g olsun. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Kroze muhteviyatının kurutulması bek üzerinde yapılacaksa. saç ayağındaki kil üçgene kroze eğikçe yerleştirilir.6546 g M2 = 32. 15 Yrd. 60 °C ’nin altında bir süre etüvde tutulur. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . etüv sıcaklığı tedricen artırılarak 100 °C ’ye kadar yükseltilir. bekletilerek. Dr. Kroze ikinci defa fırında yine 700 °C ’de. Doç. Üçüncü kez kroze. Üçüncü tartım. Takiben.0002 g kadarlık bir fark kalana kadar tekrarlanır. M1 = 32. M3= 32. bir alevde yakılır. bekletilerek oda sıcaklığına kadar soğutulur. Tam altına gelecek şekilde bek yerleştirilir ve çok düşük. ilk kızdırma işleminin uzun bir süre yapılması. belirli bir bileşimde sabit tartıma getirilirler. Bu tür maddeler yüksek sıcaklık derecelerinde fırında kızdırılarak. kurşun tayininde kullanılacak olan bir cam krozenin 110120 °C ’de sabit tartıma getirilmesi gerekir. Sabit Tartıma Getirme Gravimetrik analizde kullanılan cam ve porselen krozelerin. M1= 32.Yrd. desikatörde soğutulur ve tartılır. tekrarlama sayısını azaltabilir. Örneğimizde de görüldüğü gibi. Bunu takiben krozenin ilk tartımı yapılır. kullanılacakları sıcaklık derecesinde sabit tartıma getirilmeleri gerekir. Fırından alınarak desikatöre konur ve 20-30 dak. Doç. Bu işlemler. kroze.6512 g olsun. demir tayininde kullanılacak olan bir porselen krozenin 700 °C ’de. Örneğin.

Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . Doç.3 0. Fe2O3 ‘ün sabit tartımı 0. Buna göre örnekteki baryum miktarı ve yüzdesini hesaplayınız. tayin edilen taneciği. Fe : 56 O : 16 H : 1 Örnek 0. Doç.4882 g olduğuna göre numunedeki demir miktarı ve yüzdesini hesaplayınız. Çökelek yakıldıktan sonra tartım 0. belirli bir bileşimde içeren çökelek miktarı. Ba : 137 S : 32 O : 16 H : 1 M Fe = 0.3000 g bulunuyor. H2SO4 ile BaSO4 halinde çöktürülüyor.1764 g 233 % Fe = 0. F çarpılarak tanecik miktarı bulunur. Çökelek miktarı. M x = M ç . Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Gravimetrik Analizde Sonuçların Hesaplanması Bu an kadar yapılan çalışmalar sonucu.3417 x100 = % 29.1450 g demir numunesi uygun şekilde çözülüp.3441 16 Yrd. 2.1764 x100 = % 51. Çökelek 700 °C’de sabit tartıma getirilerek Fe2O3 haline dönüştürülüyor.F %X = F= Aranan madde Tartıart madde formül ağğırlığ formül ağğırlığ Mx *100 Örnek miktarı Örnek 1.3417 160 M Ba = 0. Fe(OH)3 halinde çöktürülüyor.85 1.4882.Yrd. 137 = 0. Mç elde edilmiştir. gravimetrik faktörle. Dr.3441 g BaCO3 numunesi alınıp HCI ’de çözüldükten sonra. Dr.1450 % Ba = 0.3000.56 = 0.

Yrd.5 x+ y = 0. Ag : 108 CI : 35.81 2.03 1.3342 g bulunuyor.1306 g 100 % Ca = 0. Karışımdaki tuzların % miktarlarını bulunuz. X= 0.7106 g bulunuyor. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Örnek NaCI ve KCI karışımından 0.1215 g % 36.7162 g % 45.3357 g tartılıp suda çözülüyor. olsun Y= K2SO4 mik. 35.21 Y= 0.9209 x100 = % 31.5 Örnek Na2SO4 ve K2SO4 karışımından 1.5 K : 39 Ag : 108 N : 14 O : 16 Çökelen bileşik AgCI ‘dir X= NaCI miktarı olsun Y= KCI miktarı olsun.5 74.3264 g olduğuna göre numunedeki Ca miktarını ve % sini hesaplayınız. 96 = 0.8575 g bir kalsiyum numunesi uygun şekilde çözülüp karbonatı halinde çöktürülüyor.9209 g 143.7106.3357 35.8575 % Ag = 0. Na : 23 CI : 35. Tartım 2. 108 = 0. Karışımdaki tuzların % miktarlarını bulunuz. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 . Na : 23 CI : 35.5 35.8950 g gümüş numunesi uygun şekilde çözülüp klorür tuzu halinde çöktürülüyor.5815 96 96 x+ y = 0.3342. Çözeltideki klorür iyonları AgNO3 ile çöktürülüyor ve elde edilen çökelek tartılıyor. AgCI tartımı 1.8950 17 Yrd. Ca : 40 C : 12 O : 16 Örnek 2. Doç. Tartım 0.2141 g % 63. 40 = 0.79 M CI = 0.1758 58.1306 x100 = % 7.5 K : 39 Ba : 137 O : 16 S : 32 Çökelen bileşik BaSO4 ‘dür X= Na2SO4 mik.3264. Dr.2236. olsun.71 M SO4 = 2. X= 0.5 M Ag = 1.5 M Ca = 0. Dr.5 x + y = 1.5815 g tartılıp suda çözülüyor.9617 142 174 Örnek 1. Çözeltideki sülfat iyonları BaCI2 ile çöktürülüyor ve elde edilen çökelek tartılıyor.2236 g olduğuna göre numunedeki Ag miktarını ve % sini hesaplayınız.8653 g % 54. Doç.29 Y= 0.1758 g 143.5 = 0.9617 g 233 x + y = 0. CaCO3 sabit tartımı 0.

Çökelek ağırlığı 11. 35. olsun.5 MgSO4 + BaCI2 1 mol 120 g X= 0.5 Soru ? 1. Ag : 108 CI : 35. NaCI % sini hesaplayınız. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Örnek Bir tuzda MgSO4 yüzdesi. Doç.5 → MgCI2 + BaSO4 (K) 1 mol 233 g 0.75 1. tuzun BaCI2 ile reaksiyonundan belirlenebilir.000 Y= 2.73 g AlCI3 Soru ? Suda çözülmüş 1 g ağırlığındaki AgNO3 örneği NaCI ile işleme tabi tutulduğunda 0. Mg : 24 S : 32 O : 16 Ba : 137 CI : 35.48 g’dır.2575 g % MgSO4 = Örnek CaCI2 ve AlCI3 içeren 3. Çözeltiye yeteri kadar AgNO3 katılıp. Ag : 108 N : 14 O : 16 Na : 23 CI : 35. Doç.5 0. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 .5 x+ y = 2.84 g 143. M CI = 11. Örnekteki CaCI2 miktarını bulunuz. Dr. olsun Y= AlCI3 mik.868 g AgCI elde ediliyor.2575 x100 = % 25.5 g BaSO4 elde edildiğine göre örnekteki MgSO4 miktarını hesaplayınız. Çünkü .84 g 111 133.6 g AgCI oluşturuyor. Örnekteki AgNO3 miktarı ve yüzdesini hesaplayınız. Ag : 108 Ca : 40 CI : 35. 2.04 g CaCI2 71 106.140 g NaCI ve CaCI2 karışımı suda çözülüyor.5 N : 14 AI : 27 X= CaCI2 mik.5 Na : 23 Ca : 40 N : 14 O : 16 18 Yrd.77 X= 1.5 g x + y = 3.77 g örnek AgNO3 ile tepkimeye sokulduğunda katı AgCI çökelir.Yrd.5 = 2. → MgCI2 + BaSO4 (K) MgSO4 + BaCI2 1 g tuzdan 0.48. Dr.

Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 .2113 g olduğuna göre örnekteki AlCI3 yüzdesi kaçtır ? Al : 27 O : 16 CI : 35. Burada en önemli nokta derişimi bilinen ayıracın ne kadarının aranan maddeye eşdeğer olduğudur. Al2O3 sabit tartımı 0.7842 g çözünür bir klor tuzu suda çözülüp. gerekli reaktifler katılarak Al2O3 çökeltiliyor. Volumetrik Analizin Şartları Volumetrik analizin gravimetrik analize göre birçok üstünlükleri vardır. kurutuluyor. Dr. Doç. Bu nokta. Bunların en önemlileri ayıraç ve örneğin analize hazırlanmasından sonra analizin kısa sürede tamamlanabilmesidir.5 Soru ? BaX2.2650 g halid örneği aşırı sülfamik eklenerek 200 ml suda çözülüyor. Doç. çözeltideki aranan madde ile ayıraç arasındaki tepkimenin bitim noktasıdır. derişimi bilinen başka bir çözeltinin aranan maddeye eşdeğer madde içeren hacmi ile tepkimeye sokulur. (X: halojen) 0. Ba : 137 H : 1 O : 16 N : 14 S : 32 VOLUMETRİK ANALİZ Volumetrik analizlerde aranan maddenin belli bir miktarı veya belli bir hacimdeki çözeltisi. Dr.2H2O halinde bir hidrate baryum halid bileşiği vardır. Bir kimyasal olaylardan volumetride yararlanabilmek için o kimyasal olayın bazı şartları sağlaması gerekir. Elde edilen çökelek 0. asit (H3NO3S) Karışım ısıtıldıktan sonra çökelek filtre edilip. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Soru ? 0. bu noktada ortamı farklı renge boyayan belirteçler kullanılır. Ancak bütün kimyasal olaylar volumetrik analiz için uygun değildir.2533 g ise X’in hangi element olduğunu bulunuz.Yrd. Tepkimenin bitim noktasının belirlenebilmesi için indikatör denilen. 19 Yrd.

Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 .Yrd. Doç. derişimi kesin olarak bilinen bir titrantla verdiği kimyasal tepkime sonrasında harcanan hacmi. Tepkime tam olmalıdır. eşdeğer gram sayısı yardımı ile bulunması için kullanılan yöntemdir. Dönüm noktası öncesi Dönüm noktası sonrası 20 Yrd. Tepkime hızlı olmalıdır. Tepkime bir kimyasal denklemle ifade edilmelidir. Titrasyon Bir çözeltide (analit) bulunan madde miktarının . Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Gereken şartlar . Uygun bir katalizör bulunmalıdır. Doç. Dr.

Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Volumetrik (Titrimetrik) Analizde Hesaplamalar C = C ' .F C= titrant çözeltinin gerçek konsantrasyonu C‘= titrant çözeltinin yaklaşık konsantrasyonu F = titrant çözeltinin faktörü Volumetrik analizde hazırlanan çözeltiler tam % 100 hassas olarak hazırlanamayabilirler.S . Bu nedenle çözeltinin gerçek konsantrasyonunun bulunabilmesi için faktör denilen değerin bilinmesi gerekir.m X= titre edilen (analit) maddenin gram miktarı C‘= titrant çözeltinin yaklaşık konsantrasyonu F = titrant çözeltinin faktörü S = titrant çözeltinin harcanan hacmi m = titre edilen maddenin mili eşdeğer gram miktarı m= MA e. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 .Yrd.F . Doç.1000 m = titre edilen maddenin mili eşdeğer gram miktarı MA=titre edilen çözeltinin molekül ağırlığı e = titre edilen çözeltinin tesir değerliği 21 Yrd. ölçüm hatası veya maddeden gelen safsızlıkların neden olduğu hatalardır. Dr. Volumetrik (Titrimetrik) Analizde Hesaplamalar Volumetrik (Titrimetrik) Analizde Hesaplamalar x = C ' . Bu hatalar kullanıcı hatası. Doç. Dr.

C2 . F NaOH . Dr.102 N 22 Yrd.4 ml asit sarfedilmektedir. HCI çözeltisinin faktörü ve gerçek konsantrasyonunu hesaplayınız. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Volumetrik (Titrimetrik) Analizde Hesaplamalar Volumetrik (Titrimetrik) Analizde Hesaplamalar x = C ' .1 .F . FHCl . Doç.1024 N 106 m= = 0. Na : 23 C : 12 O : 16 H : 1 CI : 35.20 ml sarfedilmiştir.1 N HCI çözeltisinin ayarlanmasında 0.5 Örnek Gerçek konsantrasyonu 0. NaOH çözeltisinin faktörünü ve gerçek konsantrasyonunu hesaplayınız.1000 F= 0. 23.m MA m= e. 22. SHCl = C’NaOH .1.1.024 = 0.02 = 0.Yrd.C1' .1211 g Na2CO3 için 22.1 . x = C ' .C2 ' S1.60 ml NaOH çözeltisi için 23.F2 S = Çözelti hacmi C = Çözelti gerçek konsantrasyonu C’ = Çözelti yaklaşık konsantrasyonu F = Çözelti faktörü Örnek Yaklaşık 0.0.60 = 1.053 2. Dr.1.1000 C= C’. 1.0998 .S . Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 .20 / 0.4.F1 = S 2 .22.1 N 22.053 C’HCl . S NaOH F NaOH = 0.024 C NaOH = 0.m Titrant çözelti Titre edilen çözelti S1.0998 N olan HCl çözeltisinden yaklaşık 0. Doç.1211 = 1.C1 = S 2 .F = 0.F .02 0.S .

1000 x = C ' .F .FNaOH . 18.02 olan 0.076 g mNa2C2O4 = 134 = 0.1000 F= 0. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Örnek Faktörü 1.1000 m= 40 = 0.Yrd. 0. 100 ml’ye tamamlanmıştır.1111 g Na2C2O4 (sodyum okzalat) tartılıp.1 N NaOH çözeltisinin ayarlanmasında 0.FKMnO 4 . Buna göre numunedeki NaOH miktarı ne kadardır ? H : 1 CI : 35.6.S KMnO 4 . K : 39 Mn : 55 O : 16 Na : 23 C : 12 ' x Na2C2O4 = CKMnO4 .S . Doç.122 23 Yrd.mNa2C2O4 m= MA e.mbenzoicaci d mFe = 56 = 0.64 .16.1 .09989 N Örnek KMnO4 ile demir tayininde 0.02 olan KMnO4’ten 18.040 1.1 N HCI çözeltisinden bir NaOH numunesi için 18.067 C= C’. Buna göre KMnO4’ün faktörünü ve gerçek konsantrasyonunu bulunuz.023 0.1.1.9989 = 0.1000 mbenzoicacid = 122 = 0.→ Fe+2 ' xFe = CKMnO 4 .1 N KMnO4 çözeltisinin ayarlanması için 0.104 g 0.1000 F= XFe = 0.16.0.040 = 0. 0.F = 0.2 .0. 1.2 = 1. Dr.056 = 0.02 . 1.m X= 0.067 2.9989 0.1 N’lik faktörü 1. Doç. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 .64 ml sarfedilmiştir.1. NaOH ile titre edildiğinde 16 ml baz sarfiyatı olduğuna göre NaOH’in faktörünü bulunuz.056 1.FKMnO 4 . ( Benzoik asit C6H5COOH ) C : 12 H : 1 O : 16 Na : 23 ' x Benzoicaci d = C NaOH .02 .122 1. Dr.1111 = 0.0. İndikatör katılarak KMnO4 ile titre edildiğinde sarfiyat 16. 18. Buna göre çözeltideki demir miktarı ne kadardır ? K : 39 Mn : 55 O : 16 Fe : 56 Fe+3 + e.2 g Benzoik asit tartılarak 25 ml’ye tamamlanmıştır.5 Na : 23 O : 16 Örnek Yaklaşık 0.2 ml sarfedilmiştir.S NaOH .6 ml bulunmuştur.S KMnO 4 .1 .mFe Örnek Yaklaşık 0.

→ Ca+2 Soru ? Yaklaşık 0.5 Molarite Molalite Normalite Mol kesri Kütlece % Hacimce % M m N X % w/w % v/v M= M= mçözünen 1000 M A mçözücü m 1000 MA V esd .1 .1000 x = C ' . Dr.FKMnO 4 .S .1 N’lik HCI çözeltisinden 55 ml sarfedilmektedir.1000 XCa = 0. Buna göre çözeltideki NaOH miktarını hesaplayınız. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 .9985 olan KMnO4’ten 30 ml sarfedilmiştir. Derişim Birimleri Derişim Sembol Açıklama Na : 23 O : 16 H : 1 CI : 35. Dr.9985 .S KMnO 4 . Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 Örnek KMnO4 ile kalsiyum tayininde 0. 0.5 xCa = C ' KMnO 4 .g L N= 24 Yrd.F . HCI çözeltisinin faktörü ve gerçek konsantrasyonunu hesaplayınız. Doç.1 N HCI çözeltisinin ayarlanmasında 0.mCa mCa 40 = = 0.25 g Na2CO3 için 47 ml asit sarfedilmektedir.Yrd. Buna göre çözeltideki kalsiyum miktarı ne kadardır ? K : 39 Mn : 55 O : 16 Ca : 40 Ca .2e.m m= MA e.02 = 0. 30 .04 olan 0.05991 g Soru ? NaOH numunesinin tayininde faktörü 1.1 N ’lik faktörü 0. 0.020 2. Na : 23 C : 12 O : 16 H : 1 CI : 35. Doç.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful