აბზაცების შრიფტის ზომა შრიფტის ფერი შრიფტის ფონის ფერი გასწორება ვიდეოს ჩასმა

სურათის ჩასმა გამოქვეყნება სტრიქონების მარკირება და ნუმერაცია

სურათის ჩასმა

აირჩიეთ სასურველი სურათი

სურათის რედაქტირება
მონიშნეთ ჩასმული სურათი:

პატარა ზომის სურათის

საშუალო ზომის სურათის დიდი ზომის სურათის

სურათის საკუთარი ზომა

სურათის ცენტრში გასწორება

სურათის მარცხნივ გასწორება სურათის მარჯვნივ გასწორება სურათის ქვემოთ ჩანაწერის გაკეთება

სურათის წაშლა

ძალიან დიდი ზომის სურათის

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful