PREDICATUL

ce este. cine este. . cum este subiectul se nume te predicat.DEFINI IE Partea principal de propozi ie care arat ce face.

` Cum este? ex: Filmul este interesant. ` Cine este? ex: Sora mea este Ioana.Predicatul se afl cu întreb rile: ` Ce face? ex: Crina cite te un roman. ` Ce este? ex: Mama este profesoar . .

Observa ie: Predicatul poate fi aflat i cu întrebarea: ³ce se spune despre subiect?´ .

(predicatul r spunde la întrebarea ³ce face?´) .atribuie subiectului o ac iune. ar tând ce face subiectul. ex: Copiii merg la teatru.Felul predicatului verbal: .

(predicatul raspunde la intrebarea ce este?) Ceaiul este aromat. ex: Personajul principal este Ionel. (predicatul raspunde la intrebarea cine este?) Bunicul este padurar. ce este sau cum este subiectul.nominal: . ar tând cine este. (predicatul raspunde la intrebarea cum este?) .atribuie subiectului o însu ire sau o calitate.

³a se afla´. (sunt = verb de leg tur . . tineri = nume predicativ) *Cel mai frecvent verb de leg tur este verbul ³a fi´ *Când verbul ³a fi´ are sens de ³a exista´. exemplu: Pomii sunt tineri. el are rol de predicat verbal.Predicatul nominal este format dintr-un verb de leg tur i numele predicativ.

Numele predicativ arat o însu ire sau o caracteristic a subiectului i poate fi exprimat prin: .substantiv (Mobila este de stejar.adjectiv (Floarea este ro ie.) .pronume (Prietena mea este ea.) .) .numeral (R spunsul lui este de zece.) .

*Predicatul reprezint elementul esen ial al propozi iei. *Între subiect i predicat nu se scrie niciodat virgula.Observa ii: *Într-o propozi ie exist un singur predicat. *Analiza propozi iei trebuie s nceap cu predicatul. .

Se a terne z pada. De acum. .Locul predicatului în propozi ie Predicatul poate ocupa orice loc în propozi ie (st de obicei dup subiect). ex: Z pada se a terne in strat gros. z pada se a ternuse.

ex: Elevul se preg te te pentru examen.Acordul predicatului cu subiectul Predicatul se acord cu subiectul in num r. . Elevii se preg tesc pentru examen.

.......... Soarele .....1....p s rele vesele........direct acas . De la coal . Autobuzul ......din rile calde... Cosmin ..... ... .......... Scrie i în locul spa iilor punctate predicatele potrivite...în sta ie........cu putere... Vântul caldu de prim var ............. Prin copaci . P s rile c l toare .................................

În fa a iconostasului (a clipoci) candela. Scrie i cuvintele din paranteze la forma potrivit . Pe masa din mijloc (a sta) un ceaslov vechi. Prin fereastra deschis soarele (a scoate) sclipiri din sticl ria de pe poli i. (dup Emil Gârleanu ± Musculi a) .2. Ea (a zbura) încolo i încoace. O musculi (a intra) bâzâind. scorojit i unsuros.

si înc unul. exprimat prin verb. dar ghioceii au r mas înveselind p durea cu frumuse ea i ging ia lor. pân când locul s-a umplut de flori albe i ginga e ca ni te clopo ei. num r singular. persoana a III-a . Soarele îl mângâia in fiecare zi cu razele lui calde. num r singular. Dup câteva zile. ghiocel = subiect. A doua zi. exprimat prin substantiv comun. un ghiocel pl pând a r s rit din p mântul înghe at. gen masculin a r s rit = predicat. Într-o zi de prim var . z pada s-a topit. a mai ap rut înc un ghiocel. z pada îl ferise de vitejiile iernii i de înghe . Sublinia i cu o linie subiectele i cu dou linii predicatele.3. apoi analiza i-le dup model. Pân atunci.

Institutor: Florea Ecaterina Mihaela .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful