Trends

1

In een periode van transitie
Tony  Bosma:  Futurist  /  Trendwatcher  /  weblog:  www.extendlimits.nl  /  twi;er:  @tonybosma  /  06-­‐29081352

Besef u

Kijken we vanuit het heden naar de
verwonderd

toekomst
toekomst

dan zijn we het

kijken heden

we vanuit de dan zijn we

naar

geschokt

Kernboodschap

We bevinden ons in een

transitie alles iedereen raken
die zal

en

Dit is toch een prachtig leven?

Fundamentele transitie

changes we undergoing are profound they impacting fundamentals of life
The are that are

so the

(Alvin Toffler, 2009)

2011, het jaar van...

2011 = Disharmonie

2012 = ...

Herdefinitie

Breken met het bestaande

Het is

tijd

voor

business as unusual

In essentie

We

miss big picture
the

(Bron: Ray Kurzweil 2010)

Niet eenvoudig
De

korte termijn

is verworden tot de

belangrijkste

economische tijdseenheid

Doodzonde 21ste eeuw Grootste

systeem schijnbaar herstelt
gevaar
is een

dat zich

2012 en verder...herhaling van zetten

Achter de transitie bewustzijn, mogelijk door technologie, versneld door een economische malaise en geïntensiveerd door een vertrouwenscrisis
Motor achter de

transitie

is collectief

Onbeperkte groei onmogelijk

Unlimited growth is

not possible

in a

closed system

Growth in GDP requires growth in the use of

natural

resources. Apart from sunlight, the earth is
essentially a closed system with two kinds of resources:

renewable and non-renewable

The story ends here... enige duurzame ‘winst’ zit in het
van

De

herdefiniëren

uw wereld

Van - Naar

van: ‘more planet

than people

naar: ‘more people

than planet

Mens in ecosysteem centraal

De

transitie

van

materiële welvaart naar

immaterieel welzijn

Transitie in essentie

De

omslag

van

belevenis naar betekenis

Extend Limits (screenshot video)

Ons eigen bankroet

Het bewustzijn dat

geld het meest dominante middel is,

materiële welvaart de bestemming en groei de voornaamste
kent haar eigen

eis

bankroet

.

Botsende werelden
Traditioneel handelen
Informatie
vanuit

Traditioneel avers Wisdom of the crowd

autoriteit
en

Privacy

regulering

Open toegankelijk
en

Financieel gedreven Controle Efficiency

Maatschappelijk
’connected’

Invloed
Consument

regie

Enige zelfreflectie
We kijken vanuit ingeslepen gewoontes en

denkbeelden naar een totaal

nieuwe wereld

Droombeelden?
Mensen
zijn

verbaasd maar
als het

over

wat

de

toekomst

zal

brengen

gebeurt,

wordt het

niet

op

gemerkt

Reset van verwachtingen
People expect and

too much 1 not enough 10
in in

year,

years

20 jaar urbanisatie: Shanghai

(bron: Weburbanist)

20 jaar urbanisatie: Shanghai

(bron: Weburbanist)

20 jaar urbanisatie: Dubai

(bron: Weburbanist)

20 jaar urbanisatie: Dubai

(bron: Weburbanist)

20 jaar urbanisatie: Bangkok

(bron: Weburbanist)

20 jaar urbanisatie: Bangkok

(bron: Weburbanist)

2000 versus 2010 Wereld bevolking: 6.071 miljard
(bron: United Nations)

6.933 miljard Internet gebruikers
: 361 miljoen (bron: Internet world stats) 1.96 miljard

(wereldwijd)

Mobiele abonnementen: 719 miljoen

(bron: United Nations)

5.3 miljard

2000 versus 2010
Mensen overleden door natuurrampen: 17.000 (bron: Swiss Reinsurance
company)

260.000 Economisch verlies door natuurrampen: 38 miljard
(bron: The Globe, USA Today)

222 miljard Gemiddelde prijs per vat olie: 28 dollar
(bron: United Nations)

64 dollar

Trendwatching

We can't

solve problems

by using the

same kind of
them (bron: Einstein)

thinking we used when we

created

Waarom nu? Verstorende factoren
Het nieuwe consumeren Nieuw communicatiegedrag Het alomvattend netwerk

Diginormalisering

Trend(s); must act

Het nieuwe consumeren

Consumptiepatroon transformeert naar actief, bewust en waakzaam gedrag

Het nieuwe consumeren Responsibility Resourceful PrioriKzaKon Networks

Vigilance

Case: Open Eye World

Case: Cure together

Trend(s); must act

Nieuw communicatiegedrag

Bi-directionele onbegrensde activiteit op basis van gelijkwaardigheid

Nieuw communicatiegedrag everyone is bombarded by the equivalent of 174 newspapers of
data a

day

(bron: Daily Telegraph survey, 2011)

When

Japan was hit by the earthquakes and tsunami, Twitter

users sent

177 million tweets in one day

(bron: Informationweek, 2011)

We

now receive five times as much information every day as we did in 1986
(bron: Daily Telegraph survey, 2011)

Case: Dispute finder

Case: Teenagers Facebook

Trend(s); must act

Alomvattend netwerk

Het ontstaan van een dynamisch netwerk met continue verbondenheid mens - machine

Alomvattend netwerk
There are

about 35 billion

devices connected
the

to the

internet,

far outnumbering
users (bron: Internet world stats)
Er wordt

number of human

een

sterke groei van

machines verwacht

die

zelfstandig

op internet

gegevens vastleggen

(IDC 2010)

Alomvattend netwerk
2020 hebben we

In

1000 draadloze

verbindingen

per

persoon (Bron: Prof. P. Baltus 2010)

In 2015 zullen 5 miljard mensen een steeds
Connected Nokia, 2009)

verbonden zijn met
(bron: Reinventing. The World.

toegankelijker netwerk

Case: Healthcare anywhere

Case: SensedIn

Case: InQuickER

Trend(s); must act

Diginormalisering

Digitaal is normaal

Diginormalisering
A

quarter of children have pre-birth scans uploaded to the

internet by their parents (bron: AVG September, 2010)

The

average age a child acquires an online presence courtesy of their

parents is

6 months

(bron: AVG September, 2010)

81 two
% of
2010)

-year olds have a

digital

footprint (bron: AVG September,

Digitaal is normaal

Diginormalisering 7 out of 10 people (71%) in the developed world are online
(bron: International Telecommuncations Union, October 2010)

1 out of 5 people (21%) in the developing world are online
(bron: International Telecommuncations Union, October 2010)

More children aged between two and

smartphone (19%)
(9%) (bron: Internet world stats)

than

can tie their own

five use shoelaces
can a

Case: HelloHealth

Trends als richtinggever

Trend(s) to watch

Manifest van Hergroepering

De periode van transitie zorgt voor zichtbare en onzichtbare spanning. De kloof tussen mensen die herstel willen en mensen die willen breken met het bestaande neemt toe.

Case: Anonymous

Case: ‘We are many’ 2003 - 2011

Case: #Occupy

Case: #Occupy

Case: #Occupy

Case: #Occupy

Case: Lego #Occupy

Privacy (screenshot video)

Trend(s) to watch

De naakte waarheid

De toenemende druk op privacy en de noodzaak tot herdefinitie

Privacy =

De naakte waarheid

Case: Creepy

Case: FriendLeak

Case: Europe vs Facebook

Case: Europe vs Facebook

Case: The Locker Project

Case: The starting page

Case: DiaSpora

Trend(s) to watch

Humanisering technologie

Het gebruik van technologie wordt steeds mensgerichter en laagdrempeliger

Humanising technologie

Jongeren en technologie

Case: baby vs iPad

Trend(s) to watch

Totale transparantie

Organisaties, overheden enzovoort verworden tot glazenhuis constructies door toenemende openheid en eis tot openheid

Case: Anonymous analytics

Case: Where does my money go

Case: Glassdoor

Case: Schaduwkamer

BP persberichten?

BP persberichten?

BP ‘informeert’ publiek?

BP ‘informeert’ publiek

BP ‘informeert’ publiek?

Case: FedEx horror (screenshot video)

Trend to watch

Revival revieweconomie

Case: MiWay verzekeraar

Case: HuldeHulde.nl

Case: Uitgekotst.nl

Trend(s) to watch

Verwezenlijking vermaakschappij

Belevenis economie en vermaak worden steeds plaatsonafhankelijker en belangrijker in de maatschappij. Betekenis is de vervolgstap

Case: Gamer Girl Manifesto

Case: Tonic for health

Case: Chromaroma

Trends to watch

Bloei van de beeldcultuur

Beeldcultuur Globally, we spend 2.9 billion hours on YouTube in a month.
That’s

326,294

years

(bron: YouTube 2011)

More than

400 tweets

per minute contain a YouTube link, and

over

150 years worth of YouTube video is watched on Facebook every day (bron:
YouTube 2011)

3LiveShop (screenshot video)

Case: MyHealthStory.me

Case: Vidque

Case: Hema

Case: FlickR

Trend(s) to watch

Prelude tot participatie

Prelude tot participatie (video)

Case: Giffgaff

Prelude tot participatie

Case: FBTO Onderling

Case: Friendsurance

Trends to watch

Contra digitaal

Afkeer tegen de zichtbare digitalisering en technologische afhankelijkheid

Case: Live Google Free

Case: Smartphone vs Dumb

Case: Get off Facebook

Case: Norte Bierkoeler (screenshot video)

Case: Dodge (screenshot video)

Trend(s) to watch

Mobile society

Menselijk functioneren in toenemende mate beïnvloed door plaatsonafhankelijkheid

Smartphone (r)evolution (bron Microsoft)

Phones

you used to talk to people, the buttons where numbers or letters – a button did nothing more than present a digit. Today buttons are applications, one push and the phone becomes a gaming platform, a social network or tool for locating you in the world.
where something
(Bron:Mircosoft)

App’s, app’s, app’s

App’s, app’s, app’s

App’s, app’s, app’s

App’s, app’s, app’s

App’s, app’s, app’s

App’s, app’s, app’s

Mobile society (bron Cisco 2011) 2007: 500 million internet-connected devices - about 1 for every 20 people on the planet 2010, 35 billion, or about 5 per person

By

2013 may
,

grow to

1 trillion devices, or 140

devices per person (bron: Cisco jan. 2011)

Mobile society Global mobile data traffic in 2010 (237 petabytes per month) was over 3 times greater than the total global Internet traffic in 2000
2011)

(Bron: Cisco: jan.

There are 48 million people in the but do not have

world who have a mobile phone
at home
(Bron: Cisco feb. 2011)

electricity

Case: Japan Tsunami

Case: Japan Tsunami

flashlight app phones downloaded by more than 50.000 users hours after
A

free

for Android

was

just

the

earthquake struck in Japan (bron:USA Today, 2011)

Case: Tscho chocolat (screenshot video)

Trend(s) to watch

Data als brandstof

De inter-connected en realtime wereld maakt data tot een essentiële productiefactor

Data als brandstof

43 miljoen giga

dagelijks mobiele apparaten verzonden
byte wordt
(Bron: A day in the internet, 2010)

tussen

Data digitaal universum 2010 = zettabytes = miljard Ipads = hoger als Exosphere
Internet 2010)

1.2

75

(bron: IDC digital Universe Study, Pew

Case: Medische data

Case: The new data landscape

Case: Recorded Future

Case: Predictive policing (screenshot video)

Trend(s) to watch

Co-sument

De consument organiseert zichzelf steeds meer in adhoc groepen om meer invloed te hebben en doelen te realiseren

Case: Medify

Case: Geld voor elkaar

Case: Geld voor elkaar

Case: Iemandzoalsik.nl

Case: Groupdeal

Trend(s) to watch

Digitalisering dialoog

De ‘fysieke’ dialoog verplaatst zich in toenemende mate naar de virtuele wereld

Case: einde van liegen?

Case: Digitalisering spraak

Case: Opsporing Twitter

Case: Webspreekuur

Case: Politie en Twitter

Bron: Marco Leeuwerink, Politie Hollands Midden

Trend to watch

Virtualisering intelligentie

Technologie, apparaten, netwerken krijgen gedigitaliseerde intelligentie

Virtualisering intelligentie

Case: IBM Watson (screenshot video)

Case: Microsoft InnerEye

Trends to watch

Het ‘nieuwe’ menselijk

We mogen weer mens zijn, feilbaar, zwakheden en jezelf zijn, worden gezien als kracht.

Case: Admitting Failure

Case: AskNature

Case: Healcam

Trend(s) to watch

Realisatie realtime economie

Verbondenheid mens en machine zorgen voor directe handeling en communicatie tussen organisatie en klant

Case: uploads foto’s

Case: SenseAware

Trends to watch

Rise of robotics

Snelle opkomst robotica vanuit de fabriekshallen in de maatschappij

Rise of robotics

Rise of Robotics

Rise of Robotics

Case: robotica en oorlog

geen robotica in Irak oorlog, 2008: 12.000 robots
In

2003

(Bron: Wired for War 2010)

In 2001:

10 drones in Afghanistan, 2009: 5300+
(Bron: Wired for War 2010)

drones

43

landen wereldwijd werken aan de toepassing van
(Bron: Wired for War 2010)

militaire robotica

Case: Geminoid

Case: RoboEarth

Trend(s) to watch

Herdefinitie van groei

De dominantie van economische groei ten koste van alles is voorbij. Groei gaan we op andere manieren realiseren

Case: Overshoot day

Case: Better life index

Case: Pulse of the nation

Case: BENGI

Trend(s) to watch

Transrealiteit

De virtuele wereld versmelt met de digitale wereld waardoor de grenzen tussen beide werelden verdwijnen

Case: politie transrealiteit

Case: Intellitar

Case: IMVU

Trend(s) to watch

Eenvoud in essentie

Jarenlang hebben organisaties en overheden complexiteit toegevoegd voor bestaansrecht. Nu regeert de eenvoud

Case: Storify

Case: Learnable

Case: Movenbank

Case: BankSimple

Trend(s) to watch

Hervorming van waarde

Waarden als aandacht, inclusiviteit, klantgerichtheid, tijd, delen etc. gaan de nieuwe rekenmodellen beheersen

Case: Civilised money

Case: Whuffie Bank

Hervorming van waarde (screenshot video)

Trend to watch

Beginning of the bidconomy

Economisch model waarin organisaties de markt van de consument zijn

Case: BankAisle

Case: HolidayCrowd

Case: Werkspot

Trend(s) to watch

Context als katalysator

De combinatie tussen persoonlijk en context is de sleutel binnen contact organisatie - klant

Case: AT&T deals

Case: Visa, my dashboard

Case: SoundSense

Case: Location aware album

Case: ScreenReach

Trend(s) to watch

Herdefinitie autoriteit

Autoriteit op basis van historisch verleden en aanzien is passé, nieuwe autoriteiten komen op

Case: IAEA.org

Case: RDTN.org

Case: MyBankTracker

Case: EyeOpen

Case: The conversation

In essentie

connect seamlessly unconnected events in the world to get a view on what is happening
It is about the

Dank u!

Tony Bosma Extend Limits Trendwatcher/Futurist 06 - 290 813 52 Blog: www.extendlimits.nl Twitter: http://twitter.com/tonybosma

Over Extend Limits

Extend Limits Extend Limits is in 2004 opgericht door Tony Bosma en Maurits van Wijland en is sindsdien uitgegroeid tot een erkende autoriteit op de gebieden van trendwatching en toekomstdenken. Het team van Extend Limits monitort op continue basis internationale ontwikkelingen op het gebied van maatschappij, technologie, wetenschap, economie en politiek en brengt deze samen. Het combineren van ontwikkelingen vanuit verschillende gebieden en branches zorgt voor inzicht in trends met een vergaande impact. Extend Limits wordt versterkt door een netwerk van betrokken experts die inhoudelijk kunnen bijdragen en als sparringspartners dienen bij de vertaling van ontwikkelingen naar trends en scenario's. Tony Bosma Tony Bosma (1973) is een veelgevraagd spreker op het gebied van trends, toekomst, marketing, technologie, consumentengedrag, innovatie en communicatie. Hij publiceert veelvuldig over deze onderwerpen en becommentarieert actuele gebeurtenissen vanuit zijn perspectief als trendwatcher en futurist. Zo heeft Tony meegewerkt aan boeken als Ideeën genoeg, Entertainment Marketing, Search, Digital World. Tony combineert het vak van trendwatching met futuring (toekomstdenken) waardoor hij in staat is om trends te koppelen aan visie. Hij vindt dan ook dat organisaties zich niet moeten laten leiden door de vele trends die (gaan) spelen maar trends gericht moeten gebruiken om hun gewenste positionering te realiseren. Tony ziet het begin van deze eeuw als een transitie naar een totaal nieuwe wereld. In 2010 is Tony Bosma genomineerd voor de prestigieuze TWOTY 2010 award (Trendwatcher of the Year). Voor 2011 is Tony Bosma zelfs twee maal genomineerd voor deze award. De uitslag is 8 februari 2012. Tony is thoughtleader bij Ordina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful