PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROFESOR DE PRACTICĂ: LOREDANA SOFIA TUDOR EDACATOARE GRĂDINIŢĂ: SIMONA VOICU PROPUNĂTOR: STOICA ELENA – LAURA NIVEL: 5 – 7 ANI DOMENIUL EXPERIENŢIAL: D.O.S TEMA ANUALĂ: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? PROIECT TEMATIC: DE CRĂCIUN CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITATE PRACTICĂ SUBTEMA: SĂ ÎMPODOBIM BRADUL VARIANTA DE REALIZARE: MOTOTOLIRE, LIPIRE TIPUL DE ACTIVITATE: FORMARE A DEPRINDERILOR PRACTICE DURATA: 30 -35 MINUTE OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 – Să recunoască în mod corect instrumentele şi materialele de lucru folosite; O2 – Să mânuiască corect instrumentele şi materialele de lucru folosite; O3 – Să enumere minim 5 ornamente necesare împodobirii bradului; O4 – Să creeze în mod original felicitarea folosind instrumentele şi materialele de lucru necesare. STRATEGII DIDACTICE METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia,expunerea, exerciţiul, conversaţia,demonstraţia. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: lipici, hârtie creponată, felicitare model. FORME DE ORGANIZARE: individual. FORME DE EVALUARE:orală

DEMERS DIDACTIC .

Momentul organizatoric 2. Crt. Reactualizare a cunoştinţelor 4.Nr. mototolire. Voi cere elevilor să numească instrumentele şi materialele găsite pe conversaţia frontal expunerea frontal . Copiii vor fi aşezaţi la mese unde vor găsi instrumentele şi materialele necesare desfăşurării activităţii. Momentele activităţii didactice Ob . lipire). Op . Conţinutul ştinţific Strategii didactice Metode şi procedee Forme de organizare Mijloace de învăţământ 1. Enunţarea temei şi a obiectivelor 5. La sfârşitul acestei activităţi copiii trebuie să-şi formeze şi să-şi îmbunătăţească deprinderile practice (rupere. expunerea frontal scrisoare 3.  pregătirea materialului didactic necesar. Captarea atenţiei Asigur condiţiile optime desfăşurării activităţii didactice:  aerisirea săli de clasă.  stabilirea liniştii. Voi citi copiilor o scrisoare trimisă de Zâna Iarna (anexă 1). Dirijarea învăţării O1 Voi adresa copiilor următoarele întrebări:  De ce sărbătorim Crăciunul?  Credeţi că Moş Crăciun o să vă aducă cadouri?  Ce cadouri vă doriţi să primiţi? Le voi spune copiilor că astăzi la domeniul om şi societate şi anume la activitate practică vom avea tema „Să împodobim bradul”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful