TAJUK 7 : Kaunseling Kelompok

Asas Kelompok Kebaikan Kaunseling Kelompok •Membekalkan persekitaran yang selamat • Belajar antara satu sama lain •Men jimatkn masa • Boleh membantu ahli yang lain • Kemahiran menyelesaikan masalah dapat ditingkatkan • dapat memupuk semangat dan motivasi sesama ahli kelompok Keburukan • Kurang sesuai bagi sesetengah klien • Masalah unsur kerahsiaan dalam kalangan ahli kelompok Ciri-ciri kaunseling kelompok • Pembelajaran secara tak langsung • Bebas untuk memilih bantuan atau tidak dalam perbincangan • Kesejagatan • Altruisme: beri dorongan untuk membantu • Pembelajaran interpesonal • Lakonan semula sifat & fungsi kekeluargaan

Homogen: ahli sama dari beberapa segi Saiz Kelompok:bergantung kepada jenis kelompok dan ahli 5-8 org Kekerapan perjumpaan: paling kurang seminggu skali Tempoh masa: 50-60 minit [masa yg sesuai] Bilangan sesi kaunseling: 6-10 sesi Kelompok tertutup lawwn kelompok terbuka Tertutup: tidak terbuka pada ahli baru Terbuka: boleh hadir pada bila-bila masa Jenis Kelompok Kelompok: beberapa orang indvdu yang terikat dengan minat.Pemilihan Ahli Kelompok Komposisi Kelompok 1. Kelompok berpusatkn pertumbuhan/bimbingan -untuk menguruskn keperluan perkembangan kanak-kanak . tujuan/fungsi yang sama 1. Kelompok berpusatkan krisis -perlu diselesaikan dengan segera -5 sesi 4-6 orang ahli 2. Heterogen: ahli berbeza dari beberapa segi 2. Kelompok berpusatkn masalah -Tingkah Laku akademik dan masalahnya 3.

Kelompok keluarga 5. kelompok terapi/penstrukturan semula personaliti -mengesan masalah psikologikal Jenis Kelompok oleh Jacobs. mencegah masalah 2. Kelompok perbincangan 6. Kelompok saling berkongsi 3. Kelompok Kaunseling -menyelesaikan masalah interpersonal -untuk pertumbuhan dan pemulihan 3. Kelompok pertumbuhan 4. Kelompok online Proses Kaunseling Kelompok • Fasa pengenalan • Fasa konflik • Fasa bersepadu/integrasi • Fasa kejayaan • Fasa penamatan .Jenis Kelompok oleh ACGW: 1. Kelompok bimbingan/psiko pendidikan -meningkatkan perkembangan. Kelompok latihan kemahiran hidup 2. Hervill & Masson 1.

bimbang dan tidak yakin Cadangan Aktiviti fasa pengenalan • Meneroka ekspektasi ahli – membincangkan kenapa masuk dan apa yang diharapkan. tingkahlaku yang digalakkan dan dilarang) • Mengadakan latihan ( structured exercise) Masalah pada fasa pengenalan • Ahli takut untuk bercakap • Ahli keliru dengan tujuan kelompok • Masa tidak sesuai & Bilik kurang selesa • Ahli lambat. mengganggu kelompok • Fasilitator kurang yakin & Sesi tidak dirancang dengan baik • Ahli mempunyai pandangan negatif terhadap ketua • Too or too little time spend on warming up . • Membincangkan prosedur kumpulan (masa. cara duduk. h/phone. apa yang boleh diperolehi dan tanggungjawab • Berbincang mengenai isu-isu tertentu (peraturan.Persediaan Awal: • Pemilihan ahli (screening) • Mendapatkan maklumat ahli • Perancangan kelompok • Penstrukturan kelompok (penerangan) • Menerima cadangan kelompok • Menentukan pencapaian Fasa Pengenalan: Perasaan tidak selamat. makan / minum. berapa lama.pakaian.

mungkin timbul perasaan tidak puas hati • Tidak persetujuan/resistance • Kaunselor perlu selesai konflik kalau perlu Fasa bersepadu/integrasi • Terdapat kefahaman dan kemesraan • Masalah dapat diatasi bersama – ada identiti kelompok • Rasa bertanggungjawab • Keinginan untuk bekerjasama Fasa kejayaan • Individu dapat menyatakan masalah dengan yakin • Tanpa rasa bimbang dan takut kelompok boleh tolong mengatasi masalahnya Fasa penamatan • Individu memperolehi kepuasaan • Mereka boleh compliment each other • Bersedia menghadapi realiti luar Peringkat-peringkat Kaunseling PERINGKAT PERMULAAN 1. Membuat klien menerima kaunselor dengan hati yang terbuka dan sebagai seorang yang boleh dipercayai. .Fasa Konflik: • Gerakbalas emosi negatif ahli mungkin mengancam.

Kaunselor dan klien bersama mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh klien untuk menangani masalah yang dihadapinya. Peringkat apabila klien telah selesai melakukan tindakan yang dipersetujui dengan jayanya. Diperingkat ini juga. Mengenalpasti tindakan seterusnya yang diperlukan tanpa penyeliaan dari pihak kaunselor. o PERINGKAT AKHIR 1. kaunselor menentukan sama ada masalah wujud dan perlu diselesaikan dan bersedia untuk meneruskan proses kaunseling itu PERINGKAT PERTENGAHAN 1.2. Mengakhiri kaunseling dengan teratur dan membuat rumusan tentang kejayaan proses kaunseling tersebut o o Peranan Kaunselor Sebagai Pemudahcara Ciri-ciri pemudahcara • Berani berhadapan dengan masalah dan menghadapi risiko serta mempunyai daya . Membuat klien sedar bahawa ada sesuatu masalah yang perlu diselesaikan dan dia sendiri perlu memainkan peranan dalam proses penyelesaian. Di peringkat ini kaunselor berkenaan akan: o Membincangkan tentang tindakan yang telah diambil oleh klien dan penilaian terhadap tindakan yang diambil itu. Peringkat penentuan masalah dan penyelesaian: o Kaunselor dan klien bersama mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh klien.

• Bersikap terbuka dan fleksibel. • Melaksanakan perkara yang diperlukan oleh organisasi walaupun kadangkala tidak disukai oleh orang bawahan. • Sering menilai diri sendiri untuk tujuan melihat kekuatan diri dan kelemahan diri yang perlu dibaiki.pendirian yang teguh dan mantap • Memelihara diri • Bijaksana: keputusan yang baik/tidak menjejaskan perasaan • Tenang: tidak mudah keliru • Sabar: kuat menahan diri • Tidak takbur – Tidak membangga diri • Tidak mungkir janji – Segala janji ditunaikan. • Mempunyai pandangan jauh kehadapan. • Bersikap terbuka dan positif terhadap idea baru. • Mengetahui bila harus meneruskan sesuatu tindakan dan sedar setakat mana tindakan itu boleh dilaksanakan. • Tahu jangkamasa dan batas bagi sesuatu perkara yang dilakukan. • Bersedia mendengar idea orang lain. • Menjadi penggerak melalui motivasi yang mampu menjadi dorongan. • Adil .juang yang tinggi. Kualiti pemudahcara • Istiqamah. • Bersedia melakukan penghijrahan minda. • Mempunyai disiplin diri yang tinggi.

Putus asa jika tidak iktiraf kejayaan mereka • Berhati2 . egosentrik. penglibatan ahli] Asas Kerjaya dan Memahami Diri Pelajar Konsep Membina Gaya Hidup Kerjaya: kerja yg dilakukn sepanjang hidup Gaya hidup: satu cara hidup yang mencerminkn sikap dan nilai seseorang/kelompok Tema Gaya Hidup Adler • Minat dimiliki sosial -Empati -Suka bersosialisasi • Mengikut -Suka tempat kerja daripada pemimpim -Elak menyinggung hati org lain • Bertanggung jawab -Suka mengawal org lain -Cepat naik marah. Dinamika dalam Kelompok Proses kelompok: pergerakan kelompok yang berterusan ke arah pencapaian matlamat Dinamika kelompok: Memerihalkn interaksi yg berlaku antara dan sesama ahli [impak peranan kelompok.• Tabah: tidak mudah putus asa. pendengar • Inginkn pengiktirafan -Mudah memuji oanrg lain . pemudahcara.

Tinjauan Minat Kerjaya Kuder • 10 minat kerjaya [mekanikal. Inventori minat Strong-Campbell • membandingkan minat individu dengan orang yang menjawat pekerjaan tertentu • 325 item [matapelajaran yang ditawarkan di sekolah / pekerjaan. aktiviti dan jenis manusia] • 162 skala kerjaya • 23 skala minat • 6 tema kerjaya umum .. penkeranian dll] • 100 item paksaan: 3 aktiviti disusun • Tanda “yang paling digunakan”.Tergesa-gesa membuat keputusan Penerokaan Minat Kerjaya & Nilai Kerjaya Ujian Minat Kerjaya Penentu minat • Personaliti • Motivasi/dorongan • Paparan konsep kendiri/ indentifikasi • Baka • Pengaruh persekitaran Cara Mengenal Pasti Minat Kerjaya 1. tinggalkan aktiviti yang tak pasti 2.”yang paling tidak digunakan”.

keutamaan persekitaran. [contoh: terima gaji tinggi] Cara kenal pasti nilai kerjaya Inventori nilai kerjaya: Ada satu senarai nilai yang perlu diberi keutamaan oleh responden berkenaan [nilai 1 {paling penting} hingga 10 {paling tak penting}] Tren Masa Kini Ujian Minat Kerjaya secara online -mengukur hanya sebilangan kecil minat umum sahajaae . perubatan] • Mentafsir peranan kerja. Tinjauan minat kerjaya Jackson • Minat dipadankan dengan akademik dan kerjaya • 34 skala • Ada 289 pasangan penyataan pilihan paksaan berhubung dengan pelbagai jenis pekerjaan profesional [perguruan. kewangan. “ tak gemar”. perundangan.• Menjawab “gemar’. bagi pilihan aktiviti kegemaran antara pasangan aktiviti • Pilih 14 ciri wakili mereka 3. [contoh: membantu org lain] 2. kepuasan akademik • Online Ujian Nilai Kerjaya Nilai kerjaya 1. Ektrinsik: nilai yang berhubung dengan produk sampingan satu-satu pekerjaan. “ tak peduli”. Intrinsik: nilai yang berhubung dengan tugas sebenar satu-satu pekerjaan. jualan.

/edu-3107-kaunseling-.-ditadbir sendiri -disebar secara manual -ada 200 item -skor dikira dengan bantuan komputer -menjimatkn masa -menjimatkn kos affandisme. ...blogspot.com/..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful