S.C. _______________ S.R.L.

Aprobat angajator, ________________________

INSTRUIREA PERIODICĂ ÎN DOMENIUL SSM TEMATICĂ ANUALĂ PENTRU ANUL 2011
Locul de muncă: ____________________________ Durata instruirii: 2 ore
Nr. Luna/data Crt. Material instruire
L319/2006 + NMA; Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă; PPP – loc muncă; HG 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă; IP de securitate şi sănătate în muncă specifice postului; Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: arsuri; L319/2006 + NMA; Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă; PPP – loc muncă; HG 1091/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă; IP de securitate şi sănătate în muncă specifice postului; Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: fracturi, luxații, entorse; L319/2006 + NMA; Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă; PPP – loc muncă; HG 1146/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de muncă; IP de securitate şi sănătate în muncă specifice postului; Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: electrocutare; L319/2006 + NMA; Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă; PPP – loc muncă; HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; IP de securitate şi sănătate în muncă specifice postului; Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: hemoragii; L319/2006 + NMA; Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă; PPP – loc muncă; Testarea anuală a personalului;

Material auxiliar
Filme instructiv - educative SSM NAPO disponibile aici:
http://www.napofilm.net/ro/naposfilms

1.

Ianuarie __________

Instrucţiuni de lucru, cărţi tehnice echipamente utilizate, legislaţia conexă (Codul Muncii) Filme instructiv - educative SSM NAPO disponibile aici
http://www.napofilm.net/ro/naposfilms

2.

Aprilie __________

Instrucţiuni de lucru, cărţi tehnice echipamente utilizate, legislaţia conexă (Codul Muncii) Filme instructiv - educative SSM NAPO disponibile aici
http://www.napofilm.net/ro/naposfilms

3.

Iulie __________

Instrucţiuni de lucru, cărţi tehnice echipamente utilizate, legislaţia conexă (Codul Muncii) Filme instructiv - educative SSM NAPO disponibile aici
http://www.napofilm.net/ro/naposfilms

4.

Octombrie __________

Instrucţiuni de lucru, cărţi tehnice echipamente utilizate, legislaţia conexă (Codul Muncii) Filme instructiv - educative SSM NAPO disponibile aici
http://www.napofilm.net/ro/naposfilms

5.

Decembrie __________

Instrucţiuni de lucru, cărţi tehnice echipamente utilizate, legislaţia conexă (Codul Muncii)

Întocmit, _________________________________

Întocmit,

Ing. SZABÓ ZOLTÁN GYŐZŐ Şef serviciu extern de prevenire şi protecţie S.C. SSM & SIU S.R.L. TÂRGU MUREŞ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful