PENGENALAN

Kesusasteraan merupakan wadah fikiran dan perasaan yang dijalin oleh bahasa yang indah. Keindahan kesusasteraan memukau deria rasa dan deria intelek peminatnya. Setiap bangsa mempunyai kesusasteraan yang dibanggakan. Bermula dengan tradisi lisan, kemudian beralih kepada tulisan dan kini kesusasteraan memasuki ruang siber. Kesusasteraan bermula di teratak rakyat pada zaman primitif, berkembang di istana raja, merendang semula di ruang masyarakat perindustrian, dan kini memasuki dunia siber.

Dr. Sohaimi Abdul Aziz, pensyarah dari USM menyatakan bahawa ruang perjalanan yang dilalui oleh kesusasteraan sama dengan ruang perjalanan tamadun manusia itu sendiri. Sejarah kesusasteraan memperlihatkan perkembangan yang berliku-liku. Setiap zaman itu membawa persoalan yang tersendiri kepada kesusasteraan. Setiap zaman memberi fungsi yang tertentu kepada kesusasteraan. Bermula dengan fungsi untuk manusia sebagai wahana hiburan dan pengajaran, kesusasteraan kemudian berfungsi untuk dirinya sahaja. Pada peringkat awal, fungsi ekonomi yang dimiliki oleh kesusasteraan tidak begitu menyerlah.

Namun semenjak kesusasteraan diangkat sebagai satu bidang ilmu maka fungsi ekonominya semakin jelas. Hakikat ini jelas apabila kedudukan pengajian kesusasteraan di universiti menampilkan dirinya bukan sahaja sebagai satu bidang ilmu tetapi juga sebagai satu peluang dalam bidang pekerjaan.

Graduan yang lahir dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dengan membuat pengkhususan dalam bidang kesusasteraan berpeluang melamar pekerjaan di beberapa sektor khususnya dalam bidang pendidikan seperti guru,
1

kata µsastera¶ berasal daripada kata Sanskrit µcastra¶ yang bererti kitab atau buku. karya sastera membicarakan apa yang berlaku dan apa yang terlihat pada sesuatu masyarakat sambil mengemukakan sikap dan pandangan pengarangnya. KESUSASTERAAN 1. Ahmad dalam buku Kamarudin Hj. Hashim Awang dalam buku yang sama iaitu buku Kamarudin Hj. Manakala sektor penerbitan dan kewartawanan agak terhad. Kata sastera Melayu adalah gabungan dua perkataan. Husin dan Siti Hajar (1975). Husin dan Siti Hajar (1985).. dan juga dengan penambahan imbuhan apitan µke. Husin dan Siti Hajar (1986). Halim A.0 Pengenalan Kesusasteraan Menurut Hashim Awang dalam buku Kamarudin Hj. Kebanyakan pelajar yang membuat pengkhususan dalam bidang kesusasteraan merupakan bakal guru. Menurut Abd. lebih berfaedah. iaitu µsastera¶ dan µMelayu¶. lebih baik. 2 . Husin dan Siti Hajar mengatakan bahawa penambahan kata µsu¶ yang bermaksud indah. Sastera mampu membentuk tamadun sesuatu bangsa kerana ia bukan sahaja mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat namun ia juga terlibat dengan pergolakan-pergolakan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.penerbitan dan kewartawanan. sastera merupakan hasil seni yang disampaikan melalui bahasa.. Menurut Baharuddin Zainal dalam buku yang sama iaitu buku Kamarudin Hj.-an¶ menjadikan ia bermaksud kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya. Sektor pendidikan menawarkan peluang pekerjaan yang paling banyak khususnya pada peringkat sekolah.

essei dan sebagainya. Contoh bagi kesusasteraan prosa ialah cerpen. kedua-dua bentuk kesusasteraan sememangnya tidak terpisah daripada kita. Contohnya. Dan kita sendiri pula akan menggunakan pelbagai peribahasa dan pepatah yang indah-indah yang sebenarnya juga merupakan kesusasteraan. kita akan mendengar muzik yang mengandungi lirik lagu yang merupakan hasil sastera.1 Definisi dan Konsep Sastera Kesusasteraan pada lahiriahnya wujud dalam masyarakat manusia melalui bentuk tulisan dan juga wujud dalam bentuk lisan.1. Pada lazimnya. Kesusasteraan dapat dilahirkan dalam pelbagai bentuk bahasa. skrip drama. iaitu prosa dan puisi. seloka. novel. Biasanya ayat-ayat dalam kesusasteraan akan disusun dalam bentuk karangan. Prosa merujuk kepada hasil kesusteraan yang ditulis dalam ayat-ayat biasa. Prosa adalah satu bentuk kesusasteraan yang lebih mudah difahami berbanding dengan puisi. Dalam kehidupan sehari-harian. Puisi pula merujuk kepada hasil kesusasteraan yang ditulis dengan "tidak menuruti tatabahasa". gurindam. lirik. Contoh bagi kesuasteraan puisi termasuklah sajak. Secara kasarnya ia boleh dikategorikan kepada 2 kategori yang besar menurut bentuk bahasa yang digunakan. melainkan terdiri daripada frasa-frasa yang disusun dalam bentuk baris-barisan. puisi merupakan bahasa yang berirama dan apabila dibaca pembaca akan berasa rentaknya. 3 . pantun. iaitu dengan menggunakan tatabahasa mudah. mantera dan sebagainya. Ia sebenarnya tidak terdiri daripada ayat-ayat yang lengkap. syair.

Shahnon Ahmad dalam buku Kamarudin Hj. Karyakarya juga tidak lagi muncul dalam bentuk sastera tradisional. Husin dan Siti Hajar (1979) menyatakan novel ialah suatu bentuk pentafsiran rencaman hidup manusia yang terbina dalam bentuk sastera cereka. terutama setelah tamat Perang Dunia kedua. Penubuhan Angkatan Sasterawan ¶50 (ASAS ¶50) pada 6 haribulan Ogos 1950 telah menjadi tunjang kepada perjuangan para penulis. 4 . kemunculan novel adalah lebih awal daripada cerpen. Novel adalah karya yang mengungkapkan aspek-aspek kehidupan dan kemanusiaan yang lebih mendalam serta terperinci dan pengajiannya pula disampaikan dengan begitu halus dan teliti. Perubahan tersebut jelas dapat dilihat dalam bentuk gaya penulisan dan temanya seringkali tema berkisar tentang isu-isu sosial dan ketidakadilan.Manakala novel adalah satu bentuk kesusasteraan yang baru dibandingkan dengan genre lain mengikut perkembangan masa secara krononogi. Perkataan µnovel¶ berasal daripada bahasa Latin iaitu novellus dan novies yang bermaksud µbaru¶. Dalam kalangan penulis Inggeris dan Amerika pula.2 Kesusasteraan Melayu Moden Peralihan dari tradisional ke moden berlaku kepada sastera Melayu pada awal abad ke 20. Jika dibandingkan dengan cerpen. Novel muncul dan berkembang dalam Kesusasteraan Melayu kira-kira satu abad yang lalu. atau novella yang bermaksud µsuatu benda kecil yang baru¶. sama ada yang menuntut kemerdekaan. novel bermaksud menggunakan suatu konsentrasi kehidupan pada suatu saat yang tegang serta pemusatan kehidupan yang tegas. 1. mahupun penulis yang ingin menyedarkan masyarakat tentang isu-isu sosial.

5 . kasih sayang dan perkahwinan yang merupakan bahan bacaan yang popular terutama di kalangan anak-anak muda. selepas Perang Dunia Kedua. Antaranya ialah novel Salina. Novel-novelnya yang ditulis pada tahun-tahun enam puluhan mempunyai latarbelakang negara Singapura. keruntuhan moral di kota dan pergelutan untuk meneruskan kehidupan di tengahtengah kehancuran selepas perang. Novel ini menggambarkan kemiskinan. yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat terutama orang Melayu di Kampung Kambing. Selain tema ini. A Samad Said. Kisah-kisah perjuangan bagi meneruskan hidup sebegini bukanlah asing dalam novel-novel Melayu pada waktu itu.Semangat berkarya ini dapat dijana dan diperkukuhkan kerana di sini jugalah menjadi tempat ramai penulis-penulis hebat di Nusantara bermastautin dan menjadikan Singapura sebagai medan dan juga inspirasi untuk melahirkan karyakarya agung mereka. Di antaranya ialah Sasterawan Negara Malaysia. terdapat juga novel-novel alternatif yang bertemakan cinta. Singapura. pelayan dan rumah ibu ayam ini. Terdapat juga mengandungi unsur-unsur erotik seperti novel pengantin baru.

A. Benarlah Shahnon menjadi seorang raja yang jauh.RANJAU SEPANJANG JALAN KARYA SHAHNON AHMAD 1. yang dilahir di Kampung Banggul Derdap. Shahnon Ahmad mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Sik. Kemudian dia mendapat peluang menjadi guru bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Gunung Alor Star sehingga 1957. Namanya ialah Shahnon Ahmad. dia menjadi pegawai kadet Askar Melayu Diraja dengan mengikuti latihan tentera di Port Dickson sehingga Mei 1955. 1942-46.H. Suatu perubahan yang radikal dalam hidupnya ialah pada Mei 1968 bekerja sebagai Pegawai Penyelidik Bahagian Perkamusan di Universiti Kebangsaan Australia. Malang tidak berbau kakinya telah patah dalam suatu latihan untuknya menyambung pelajaran ketenteraan di England. Jika kita perhalusi µShah¶ dalam bahasa Arab maknanya raja dan µNon¶ di sebuah tempat yang jauh. Kemudian dia menjadi guru sementara di Kuala Terengganu. dilantik menjadi guru kanan bahasa dan kesusasteraan Melayu hingga 1967. Di kampung dia menjadi penganggur. Sik Kedah. Alor Star dan mendapat School Certificate 1953. Dia terpaksa balik kampong. beliau menyambung pelajarannya di Maktab Sultan Abdul Hamid. Peluang inilah 6 . panjang atau lama dalam sejarah. kemudian bertukar ke Sekolah Bukit Besar sampai 1960. Canberra di bawah pimpinan Prof. Bertukar pula ke Maktab Abdul Hamid untuk menjadi guru bahasa sehingga 1963.John hingga 1971. Shahnon Ahmad pernah dinobatkan sebagai µRaja Novelis Malaysia¶. Pada tahun 1954. Stelah lulus darjah enam.0 Latar Belakang Karyawan Pada 13 januari 1933 merupakan kelahiran seorang sasterawan besar Malaysia.

Jenab. Lebar dan Kiah. Makanan. Mereka mempertahankan pokok-pokok padi mereka daripada banjir. Dari MPSI itu Shahnon berhijrah ke Universiti Sains Malaysia dan menyiapkan ijazah sarjananya dengan mengkaji sajak-sajak kabur. Sebelum itu. Walau untuk satu musim. Jeha bersama anak-anak perempuannya pula memikul beban mengerjakan sawah. padi tidak boleh terkurang. semuanya datang daripada hasil padi. Milah. Hidup dan mati mereka semuanya bergantung pada hasil padi. yang hidup pada pertengahan abad ke-20.1 Sinopsis Ranjau Sepanjang Jalan Kisahnya berkisar sebuah keluarga petani iaitu Lahuma si bapa. Namun tenaga Lahuma tidak terganti walaupun dengan gabungan tenaga Jeha dan anak-anak perempuannya. Tetapi dengan ketiadaan Lahuma. Kedaifan keluarga petani ini bertambah teruk apabila Lahuma meninggal dunia akibat terpijak onak nibung. selalunya Lahuma mengerjakan sawah mereka dan dibantu oleh Jeha. serangan ketam dan burung-burung tiak. 7 .digunakannya untuk belajar sehingga memperolehi ijazah sarjana muda dalam Pengajian Peradaban Asia Tenggara. Padi menjadi segala-galanya bagi mereka. 1. Pokok padi boleh mati jika ditenggelami air. wang. Menjadi keluarga anak tani bukannya mudah. Mereka mengusahakan sawah mereka dengan penat jerih. Liah. Semek. Jeha si ibu dan tujuh anak perempuan mereka iaitu Sanah. Kemudian pulang ke Malaysia dan menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris selama lapan bulan.

Istilah kemiskinan ini adalah sangat subjektif dan komparatif. Malangnnya Jeha tidak dapat bertahan dengan segala kesusahan yang diharunginya sendirian tanpa Lahuma. Bila padi mula menguning. sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evalutif dan lain lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. pakaian serta tempat tinggal kerana keperluan ini sangat berkait rapat dengan kualiti hidup manusia.Ketam-ketam mematahkan tangkai padi yang muda. 1. Makna lain kemiskinan juga adalah apabila sesutau tempat itu tidak mempunyai jaringan pendidikan dan pekerjaan yang boleh menjana pendapatan serta meningkatkan taraf hidup sekumpulan masyarakat.2 Persoalan Yang Dibangkitkan Dalam Novel Persoalan yang jelas terpapar dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan karya Shahnon Ahmad ialah soal kemiskinan masyarakat tani di desa. 8 . yang banyak mendedahkan masalah kemiskinan masyarakat tani di desa Banggul Derdap yang telah membawa kepada penderitaan sehingga ke akhir hayat. memakan padi. Banjir. serangan ketam-ketam dan burung-burung tiak menjadikan Jeha tidak keruan dan akhirnya Jeha menjadi gila dan meninggalkan pula beban mengusahakan sawah kepada anak-anak dara Jeha. Isu kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh kebanyakan negara membangun pada masa sekarang. Kemiskinan adalah keadaan dimana berlaku kekurangan terhadap perkara-perkara yang biasa diperlukan oleh seseorang individu seperti makanan dan minuman. burung tiak pula datang menyerang. Shahnon Ahmad mendapat namanya dalam novel melalui Ranjau Sepanjang Jalan.

Tambahan juga kegiatan pertanian para petani di Kampung Banggul Derdap dihalang ataupun disekat oleh unsur-unsur bencana alam dan musuh-musuh padi. Novel tersebut diilhamkannya pada sekitar tahun 1960-an apabila keadaan masyarakat Melayu pada masa itu terbiar di desa-desa terpencil. Shahnon Ahmad juga mengambarkan bagaimana pentingnya padi kepada kehidupan penduduk Kampung Banggul Derdap walau pun hanya diceritakan melalui watak keluraga Jeha dan Lahuma sahaja. apabila ketam datang Jeha dan Lahuma akan terpaksa mengutip ketam itu tidak mengira siang dan malam supaya hasil tanaman mereka akan menjadi. kekurangan modal. Persoalan kemiskinan petani di kawasan pendalaman yang sangat menonjol dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan ini. Melalui ancaman ketam yang menyerang padi-padi yang baru ditanam. Tetapi hal tersebut sangat jelas bahawa tanpa padi. Antara faktor-faktor kemiskinan petani di Kampung Banggul Derdap ialah kekurangan tanah.Shahnon Ahmad lebih merasai segala penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat tani kerana latar novel ini merupakan novel kelahiran beliau sendiri iaitu Kampung Banggul Derdap. masyarakat tani khususnya boleh kebuluran. Keadaan tersebut jelas digambarkan oleh Shahnon Ahmad dalam karyanya iaitu novel Ranjau Sepanjang Jalan. akibat dasar yang diamalkan oleh penjajah. Melalui novel ini kita mampu merasai keperitan dan kesusahan hidup golongan miskin. dan kekurangan tenaga. Masyarakat Melayu pada masa itu rata-rata terdiri daripada golongan petani yang serba kekurangan. Jika dibiarkan ketam tersebut mematahkan batang padi maka hasil tanaman mereka akan musnah dan meraka 9 . Persoalan dalam novel ini begitu bermanfaat untuk dihayati sesiapa sahaja tidak mengira lapisan umur.

´ (Shahnon Ahmad. Malahan juga hanya melalui hasil pendapatan daripada menjual padi Jeha boleh mengupah orang untuk membaiki atap. Shahnon telah memperlihatkan betapa terbatasannya keupayaan manusia kampung menghadapi binatang-binatang 10 .´ ³. anak-anak kita akan mati. Itulah hidup kita. Itulah hidup anak kita. Dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan . Dia mesti dipupuk dan dijaga. Sawah nadi segar kita sejak datuk nenek dahulu lagi. Makan bergantung kepada sawah. Biar datang seribu musuh. Tidak ada nasi.Anak-anak kita perlu makan siang malam.. Mesti dijaga.tidak ada sumber untuk dimakan. Mati hidup bergantung kepada sawah. ³Padi mesti ditanam. Petikan dibawah mengambarkan betapa pentingnya padi kepada kehidupan keluarga Lahuma . Shahnon Ahmad ingin memberitahu bahawa keperluan beras itu perlu ada untuk masyarakat desa supaya mereka tidak akan kebuluran. 1995:185) Sememangnya bagi penduduk kampung.. kita wajib melawan. Sakit segar bergantung kepada kepada sawah. membeli baju dan kain serta membiayai anak-anaknya terpaksa berhenti seketika daripada bersekolah akibat daripada masalah kewangan. Biar siapa datang menyerang. Itulah satu-satunya hidup keturunan kita dari dahulu sehingga sekarang. namun jika kita melihat dewasa ini masyarakat yang rajin dan cekal begini boleh menjadi kaya kerana mereka melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguhsungguh untuk hidup. tanpa padi mereka akan mati menurut Shahnon Ahmad. Begitu seksa hidup menjadi penduduk desa menurut Shahnon Ahmad. kita mesti lawan. Sebenarnya pemikiran mereka masa itu masih miskin.

Dan beliau memberi simpatinya dengan amat mendalam dengan ikhlas dan berkesan bahawa manusia harus terus berjuang untuk menghadapi bahaya keganasan dan kekejaman alam ini. tambahan juga penuntut-penuntut sangat miskin dan setiap kali berulang-alik dari Pulau Pinang ke Sik itu tidak lain yang dicapainya iaitu hanya kemiskinan sepanjang jalan. Dalam novel tersebut juga kita merasai bagaimana kedaifan hidup golongan petani. dan ranjau yang membunuh. onak. kerana keluarganya sendiri miskin. Kemiskianan dan keperluan rakyat juga diangkat oleh Shahnon dalam novel-novelnya yang lain seperti novel Seluang Menodak Baung. Shahnon berjaya membawa pembaca merasa kesan kemiskianan hidup tersebut dan pembaca juga seperti pemerhati sahaja dan tidak terdaya melakukan apa-apa sepanjang menghayati novel Ranjau Sepanjang Jalan karya Shahnon Ahmad. walau apapun di sebalik kesusahan dan kemiskinan tersebut telah terserlah sebutir permata yang bernilai dan murni. Persoalan kemiskian menjadi pilihan oleh Shahnon Ahmad dalam karya kreatifnya. duri. Ini kerana.kecil yang buas. murid-murid yang pernah beliau didik semasa memegang jawatan sebagai guru adalah miskin. sanak saudaranya miskin. tema kemiskinan ini sebenarnya sudah sebati dengan kehidupan Shahnon. Sebelum Shahnon Ahmad belum pernah ada pengarang yang menyentuh isu-isu kemiskian secara terperinci. 11 .

Shahnon Ahmad sering menegaskan betapa sayang dan cinta kepada bangsanya. Peristiwa negara akan diberinya makna-makna mengikuti tafsiran seorang sasterawan. dapat kita lihat bahawa Shahnon Ahmad bukanlah materialistik. kita akan dapati beliau seorang yang sangat peka dengan pergolakan kemasyarakatannya. Di sini. Shahnon Ahmad sering kali membawa pembaharuan dan perubahan dalam membinaan novel-novelnya. Mengikuti perkembangan penulisan Shahnon Ahmad. Sastera baginya ialah alat yang berkesan untuk membangunkan masyarakat. Menerusi novel-novelnya. Berdasarkan persoalan yang terdapat dalam novel beliau. sejak 1960-an. Bagi Shahnon tiada gunanya sebuah karya besar atau agung kalau tidak mempunyai impak kepada masyarakat. khasnya novel banyak menimbulkan keinsafan dan kesedaran kepada masyarakat tanah air terutamanya golongan atasan supaya tidak mengeksploit golongan bawahan. tetapi keutamaannya adalah perjuangan. 12 .3 Perjuangan Dan Sumbangan Shahnon Ahmad Dalam Bidang Kesusasteraan Kepada Pembangunan Masyarakat Melayu Sepanjang penglibatannya dalam menghasilkan karya sastera selama lebih kurang 40 tahun. jelas menunjukkan bahawa Shahnon Ahmad ingin melihat bagaimana sastera dapat berperanan sebagai alat perjuangan masyarakat. selaras dengan perkembangan masa dan masyarakat. Beliau begitu peka terhadap masalah kemiskinan orang melayu. Kekuatan yang dapat dilihat pada Shahnon Ahmad adalah dari segi perjuangan beliau terhadap masyarakat terutamanya masyarakat melayu sendiri.1. Penampilan Shahnon Ahmad dalam arena karya kreatif.

13 . Isu pembangunan tercerna dalam novel Srengenge. Hasilnya. Kita ramai novelis. politik dalam novel Menteri. Wak Da. Begitu juga. Shahnon Ahmad membuktikannya sebagai karyawan versatile. Malah kekuatan bahasa novelnya sangat kuat dan mengasyikkan. Mek Besah dan Jusuh Hitam. Shahnon Ahmad sesungguhnya pengarang yang amat luar biasa bakatnya. Kebijaksanaan Shahnon Ahmad menghadirkan rasa loya penulis sebagai pembaca dengan variasi metafora dan unsur figuratif yang mantap mendorong penulis untuk mengkaji maksud tersirat yang disembunyikan lewat duri nibung.Kemampuannya menghasilkan karya yang pelbagai menunjukkan kemahiran luar biasanya sebagai penulis. unsur islam dalam al-Syiqaq dan sebagainya. kewujudan Negara Belantara dalam novel Patriarch yang tidak berpijak pada latar realistik secara lansung menarik deria analisis penulis untuk mendalami erti kewujudan watak seperti Partriarch. Karya-karya beliau memberi jalan kepada penulis untuk melihat dasar kehidupan. burung tiak dan ketam yang beribu dalam Ranjau Sepanjang Jalan. politik dan kebudayaan tempatan yang diterjemahkan dengan penuh simbolik. mungkin tidak keterlaluan kalau saya katakan bahawa kejayaan Shahnon Ahmad di dalam penulisan novel tidak ada siapa yang dapat mencabarnya. kemiskinan dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan. nanah. Tidak syak lagi Shahnon Ahmad merupakan puncak kejayaan penulis-penulis novel di Malaysia. Shahnon Ahmad mendapati karya-karya beliau membuka ruang untuk penulis menjana pemikiran yang kritis.

Tema beliau iaitu kemiskinan. Shahnon Ahmad menampilkan dirinya sebagai pengarang dan masyarakat desa yang begitu cinta akan desa dan warga desanya sendiri melalui karya kreatif. Sik. Karya-karya Pramoedya digemari kerana kekuatan ideologi serta bahasanya. Jelas sekali. Anak kelahiran Banggul derdap. Keupayaan ini adalah satu kekuatan yang dimiliki Sasterawan Negara Shahnon Ahmad. 14 . mendalami dan menganalisis karya-karya malar segar yang beliau hasilkan. politik dan budaya menjadi tema sepanjang zaman yang memikat hati khalayak pelbagai generasi. Kemampuan dan keupayaan Shahnon mengungkat permasalahan masyarakat terutamanya dari aspek politik dan kebudayaan melayu sangat mengesankan. Dalam masa yang sama. Nilai kedesaan yang ada pada Shahnon sebagai pengarang melayu ini adalah satu perkara penting yang jarang dapat dirasai dalam karya-karya terkini. Kedah ini mengadunkan pengalaman beliau sebagai anak desa yang melihat kepincangan sistem sosial dan pemerintahan dengan tautan perlambangan-perlambangan alamiah yang meyakinkan.Pendekatan seperti itu yang dapat ditemukan dalam karya-karya Shahnon memperlihatkan keghairahannya terhadap beberapa pengarang idolanya seperti Pramoedya Ananta Toer dan Patrick White. keupayaan Shahnon Ahmad sebagai lidah masyarakat menjadi antara sebab utama karya-karya sasterawan mapan ini menarik minat meskipun daripada kalangan angkatan pembaca dan sasterawan muda. Kekuatan sifat itulah menjadikan pembaca generasi baru tidak berasa terpinggir untuk terus membaca. agama. manakala Patrick White lantaran kemampuan beliau mengetengahkan warna setempat dalam karya-karyanya. Hasil tulisan sasterawan Shahnon Ahmad bersifat merentas zaman.

Shahnon menjadi suara masyarakat yang diterjemahkan dalam bentuk cereka. Shahnon senang menjadikan karya beliau sebagai medium pemberotakan dirinya sebagai rakyat. Sumbangan yang paling agung dan unggul Shahnon dalam bidang penulisan adalah kerana beliau seorang penulis yang begitu sensasi terhadap peristiwaperistiwa penting yang berlaku di dalam dan di luar lingkungan masyarakat bangsanya. Sungguhpun segala pemberotakan dan rasa tidak puas hati Shahnon ditempiaskan dalam bentuk fiksyen. Melalui pengalaman demi pengalaman dan rasa tidak puas hati terhadap sesetengah sistem pemerintahan yang dilihat menindas kaum melayu terutamanya golongan petani. pembaca dan penulis muda masih mampu menanggapi isu-isu tersirat yang ditampilkan Shahnon Ahmad. Beliau mempelopori sikap yang dinamakan Malay Power (Hamzah Hamdani dan Zeti Aktar Jaffar : 2007) apabila melihat betapa lemahnya orang 15 .Karya-karya Shahnon Ahmad mampu berdiri sebagai satu bahan dokumentasi yang baik terutamanya dalam konteks kebudayaan dan alam pemikiran melayu. Dalam hal ini. Hal ini sangat bermanfaat kepada penulis muda apabila berdepan dengan situasi-situasi yang memerlukan penulis memanfaatkan bahan dokumentasi Shahnon Ahmad dalam konteks interteks. Keunggulan karya-karya Shahnon Ahmad dalam merentas zaman berjaya menarik perhatian pembaca dan penulis muda apabila Shahnon tekal menjadi dirinya sendiri. Melalui perincian dan pemerian Shahnon Ahmad tentang selok-belok kehidupan masyarakat melayu. pembaca dan penulis muda berpeluang menyimpan maklumat yang diberikan Shahnon Ahmad secara fiksi itu dalam sistem memori.

Persoalan inilah yang ingin ditonjolkan sebenar-benarnya oleh Shahnon Ahmad dalam beberapa novelnya. Shahnon Ahmad menyuntik semangat penulis muda untuk kenal kewajipan yang dipikul sebagai penulis berhemah dan bertanggungjawab dengan pendekatan sastera kerana Allah. Kesungguhan dan nilai sensitiviti yang tinggi terhadap kehidupan dan persekitarannya menjadikan Shahnon Ahmad memenangi kategori cerpen dengan judul ³Kepikunan´ dan menerima anugerah Mastera 2010. Shahnon Ahmad bukanlah seorang pemikir yang mendahului zamannya tetapi beliau tetap merupakan pelopor yang paling sensitif terhadap perubahanperubahan penting yang melibatkan bangsanya.Melayu apabila keadaan politik. Kewujudan dan sumbangan Shahnon Ahmad dalam dunia sastera negara akan kekal menjadi perbicaraan penting sepanjang zaman. Apa yang paling mengamit atau menyentuh perasaannya adalah manusia itu tidak mampu merasai nilai seperti mana yang seharusnya dirasai dan dinikmati oleh seoarang yang bergelar manusia.manusia riak. Beliau menjadi teladan kepada pembaca terutamanya penulis muda untuk bangkit menjadi lebih kreatif. bangsa dan negara melalui wacana sastera perdana. yakin dengan apa-apa yang ditulis dan mampu menjadi pembela agama. ekonomi dan sosial menekan seperti peristiwa 13 Mei 1969. 16 . Sebab dan akibat ini adalah mendorongnya meningkat dari pemikiran membela orang yang miskin untuk berhadapan dengan kekejaman dan kekuatan alam kepada pemikiran membela orang atau bangsanya apabila terpaksa berhadapan dengan kekuatan manusia.

Shahnon Ahmad ibarat permata di tengah sahara dan hanya jauhari yang mengenal manikam. 17 .Lantaran itu.

KESIMPULAN Bidang kesusasteraan masa kini telah membawa impak yang besar dan membuka mata masyarakat melayu terutamanya para pembaca dan karyawankaryawan yang lain. Jelaslah bahawa kesusasteraan mada masa kini lebih kepada menekankan soal pembangunan masyarakat melayu samada dari segi sosial. Selain menjadi hiburan bacaan di masa yang lapang. namun sebenarnya kesusasteraan ini dapat menyedarkan pembaca terutamanya masyarakat melayu pada masa ini yang sedang leka dibawa zaman. Beliau menitik beratkan soal bangsa melayu iaitu bangsanya sendiri. Beliau begitu peka terhadap masyarakat melayu dalam menhasilkan karya-karyanya seperti novel Ranjau Sepanjang Jalan yang menceritakan tentang kemiskinan masyarakat melayu yang tinggal di kampungkampung. Shahnon Ahmad merupakan seorang sasterawan yang unggul dalam menhasilkan karya-karyanya. ekonomi mahupun politik. menekankan soal 18 . Kesusasteraan ini juga telah membawa para pembaca mengenal erti kehidupan sebenar masyarakat melayu. Shahnon Ahmad merupakan salah seorang Sasterawan Negara yang memainkan peranan dalam bidang kesusasteraan yang masyarakt melayu ini. contohnya melalui novel Ranjau Sepanjang Jalan karya Shahnon Ahmad.

55 tahun dalam persuratan. (2000). S.). Hizairi. Sutan Baginda. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ooi Eng Lye. Mohamed Pitchay Gani bin Mohamed Abdul Aziz. Leksikon: Direktori penulis Melayu Singapura pasca 1965. Ahmad. Kreativiti dalam Penciptaan Karya Sastera.org/wiki/Shahnon_Ahmad 19 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dari gerhana ke puncak purnama: Biografi ASAS ¶50. (1997). http://ms. Novel-novel Terpilih Shahnon Ahmad: Satu Kajian Pendekatan Gender. A.BIBILIOGRAFI Ahmad. Amin Petaling Jaya: Fajar Bakti Mohamed Pitchay Gani (Ed.)(2005). Angkatan Sasterawan ¶50. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.wikipedia. (Ed. No Harvest But A Thorn : Ranjau Sepanjang Jalan. (2005). Singapura: Angkatan Sasterawan '50 & National Library Board. (1991). trans. Othman.wikipedia.org/wiki/Portal:Sastera http://ms. Shahnon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful