MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI DIRECŢIA REGLEMENTARI IN CONSTRUCŢII

DOCUMENTARE PRIVIND SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER
Faza 1-a

AUTOR: Ing. PETRE IONIŢĂ

EXECUTANT: C.O.C.C. SA - CONSULTANŢA, ORGANIZARE ŞI CIBERNETICA
ÎN CONSTRUCŢII

CONŢINUT Cap. 1 Principiile echipei de supraveghere…………………………….Pag. 4
1.1. Elemente generale 1.2. Necesitatea folosirii echipei de supraveghetori 1.3. Statutul inginerilor supraveghetori 1.4. Tipuri de supraveghetori

Cap. 2 Serviciile echipei de supraveghere……………………………..Pag. 10
2.1. Supravegherea lucrarilor, o activitate inginereasca distincta 2.2. Supraveghetorul , un profesionist 2.3. Serviciile principale ale inginerilor supraveghetori. 2.4. Contractul de supraveghere 2.5. Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor in santier 2.6. Selectionarea inginerilor supraveghetori

Cap. 3 Responsabilitatile si documentaţiile de şantier in grija echipei de supraveghere …………………………………………………………… Pag. 18
3.1. Elemente generale 3.2. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de pregatire a inceperii lucrarilor 3.3. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de executie a lucrarilor. 3.4. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de receptie a lucrarilor 3.5. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala 3.6. Sistemul de asigurare a calitatii 3.7. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementul tehnic 3.8. Verificarea inregistrarilor de calitate 3.9. Controlul statului in fazele determinante 3.10. Verificarea lucrarilor de constructii 3.11. Decontarea lucrarilor 3.12. Receptia lucrarilor 3.13. Cartea tehnica a constructiei 3.14. Propuneri de formulare tipizate, necesare supravegherii lucrarilor in santier 3.15. Precizari 3.16. – Responsabilitatea semnarii documentelor (formularelor) din santier

Cap. 4 Asigurări………………………………………………………..Pag. 71
Asigurarile echipei de supraveghere

Cap. 5 Contractul echipei de supraveghere…………………………..Pag. 72
1. PREVEDERILE ESENŢIALE ALE CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE 2. CONTRACTUL ŞI CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE Cap.5A – Contractul Standard (refolosibil)

Cap. 6 Onorariile echipei de supraveghere………………………….. Pag. 92
6.1. Sisteme de calcul ale onorariilor pentru serviciile de supraveghere 6.2. Clasificarea tipurilor de cladiri pe clase

2

Cap. 7 Riscurile si asigurarile echipei de supraveghere………….... Pag. 100
7.1. Elemente generale privind riscurile 7.2. Riscul în etapele realizării unui proiect. 7.3. Abordarea calitativă a riscurilor 7.4. Analiza cantitativă a riscurilor 7.5. Avantajele analizei riscului. 7.6. Transferul riscului 7.7. Concluzii

Cap. 8 Codul de onoare si etica profesionala a inginerilor supraveghetori ………………………………………………………………………….. Pag. 104
8.1.Principiile de conduita si etica profesionala 8.2. CODUL DEONTOLOGIC( CODUL DE ONOARE )

Cap. 9 Bibliografie …………………………………………………… Pag. 108

3

poate sa furnizeze opinii.2. o serie de avantaje tehnice si economice. evaluari obiective pentru o anumita problema. prin aplicarea cunostintelor lor tehnice si economice.1. – Realizarea unor lucrari de calitate • Prezenta zilnica in santier a echipei de supraveghetori. Supraveghetorii de lucrari. solutiile si costurile inutile. prin: • Verificarea zilnica a cantitatilor de lucrari executate • Verificarea periodica a situatiilor de lucrari. 4 .1. solutii tehnice si economice mai bune.CAPITOLUL 1 PRINCIPIILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 1.2. Elemente generale Realizarea unei constructii de calitatea prescrisa in planuri si in caietele de sarcini ale proiectului. Necesitatea folosirii echipei de supraveghetori Folosirea inginerilor supraveghetori. • Fiind o echipa externa.2. servicii pentru care beneficiarii nu au personal suficient si calificat în domeniu. – Realizarea unor costuri reduse Supraveghetorii. prin natura profesiunii si contractului lor. solutionarea problemelor practice. utilajelor si echipamentelor propuse de antreprenor spre achizitonare • Verificarea zilnica a prezentei muncitorilor in santier. – Posibilitatea reducerii perioadei necesare executiei lucrarilor • Supraveghetorii pot accelera. 1. – Posibilitatea de a folosi tehnici si tehnologii performante • Supraveghetorul. supravegheaza zilnic desfasurarea lucrarilor. find o echipa specializata si independenta. venind din exteriorul beneficiarului. care formeaza executia lucrarilor • Prin natura obligatiilor lor. impune ca beneficiarul lucrarii să foloseasca serviciile unei echipe specializate in supravegherea executiei lucrarilor în şantier.2. pot asigura beneficiarilor costuri mai reduse. 1. poate genera pentru beneficiari. asigura verificarea permanenta a calitatii lucrarilor executate. privind cantitatile de lucrari si preturile inscrise • Verificarea si aprobarea zilnica a calitatatii lucrarilor si preturilor materialelor.4. prezenta in santier a materialelor.3. independenta. care pot genera costuri suplimentare si termene majorate.2. conform statului si pregătirii lor. sunt excelenti profesionisti. ce pot executa competent supravegherea executiei lucrarilor în şantier. 1. a numarului necesar de muncitori precum si respectarea zilnica a progresului lucrarilor. poate mai usor sa observe punctele slabe. pe care beneficiarul nu le sesiseaza. proiectantului sau antreprenorului. 1. utilajelor si echipamentelor. evitarea greselilor de executie. printre care amintim: 1.2.

un termen de realizare optim şi o rentabilitate de perspectivă. Să fie independent în relaţiile cu investitorul şi antreprenorul. Să asigure clienţilor săi lucrări şi servicii.Calităţile inginerului supraveghetor Practicarea activităţii de societate de supraveghere într-un anumit domeniu impune ca un supraveghetor să îndeplinească următoarele calităţi: • • • • • • • • • • Să posede cunoştinţe de înaltă calificare. prin rezolvarea anterioară a unor probleme analoage. profesori. agentie) cu ingineri de diverse specializări. Să deţină o experienţă profesională îndelungată în specialitate. Statutul inginerilor supraveghetori Supraveghetorul este o persoană independenta sau o organizaţie (societate. etc. Să asigure cel mai scurt timp de punere în funcţiune a proiectelor. Să asigure lucrărilor şi proiectelor un cost redus. care să-l conducă pe investitor la alegerea soluţiei optime. de înaltă calificare şi cu experienţă îndelungată. cel puţin la nivelul tehnicii internaţionale. economişti.3. care oferă servicii în domeniul investiţiilor diverşilor investitori. tehnologi. Să aibă capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea programelor. 5 . arhitecţi. ingineri. Să respecte codul moral al inginerilor supraveghetori. Să fie dotat tehnic şi profesional pentru a rezolva problemele solicitate prin diverse metode. serviciilor. experţi. jurişti.1. soluţiilor prezentate. care să fie exploatate conform programelor propuse. Să respecte legile ţării şi reglementările asociaţiei profesionale din care face parte.3.1. 1. sociologi. privind realizarea unor proiecte.

inginerul supraveghetor acţionează numai în interesul legitim al clientului său. privind practicarea activităţii de supraveghere. El nu trebuie să fie legat de nici o activitate. ale cărei interese s-ar putea interfera sau stânjeni munca sa de inginer supraveghetor . Inginerul supraveghetor trebuie să aibă o calificare profesională universitară sau să fie diplomat al unui institut de nivel universitar sau o calificare recunoscută de legile româneşti sau de legile ţării unde îşi desfăşoară activitatea. e) Asocierea Se recomandă ca inginerii supraveghetori independenţi sau societăţile comerciale de supraveghere. c) Competenţa Supraveghetorul trebuie să aibă calificarea. subantreprenori. producători şi furnizori) şi nu trebuie niciodată să accepte de la ei nici un fel de favoare care ar putea compromite imparţialitatea deciziei sale sau a prejudicia îndatoririle sale faţă de client. încât să susţină rangul şi reputaţia profesiunii sale. El îşi îndeplineşte îndatoririle cu deplină fidelitate faţă de client şi se comportă de aşa manieră. b) Independenţa Supraveghetorul trebuie să-şi menţină o independenţă absolută de acţiune faţă de alţi participanţi la realizarea investiţiei (antreprenori.1. Principiile care guvernează activitatea de supraveghere Practicarea profesiunii de inginer supraveghetor în domeniul investiţii-construcţii se bazează pe principii de etică profesională ce trebuie respectate cu stricteţe: a) Statutul profesional În exercitarea profesiunii sale. cu privire la legislaţia de înregistrare şi funcţionare. Ca membru asociat al asociaţiei de supraveghere. d) Legalitatea Inginerul supraveghetor independent sau societăţile comerciale de supraveghere au obligaţia să respecte legile româneşti sau legile ţării unde lucrează.3. precum şi codul de onoare al profesiunii sale. 6 . să fie asociaţi ca membrii ai unei asociaţii profesionale de supraveghere.2. cunoştinţele şi experienţa necesară pentru a putea să-şi îndeplinească misiunea ca inginer supraveghetor. El este remunerat numai prin onorariile plătite lui de clientul său. inginerul supraveghetor independent sau societatea comercială de supraveghere trebuie să respecte statutul şi reglementările promovate de asociaţia în care sunt înscrişi.

în conducerea şi supravegherea execuţiei. concepţia. astfel ca aceştia să efectueze analize complete a soluţiilor în /concepţia preliminară. Serviciile de consultanta si supraveghere sunt numeroase şi se referă la categoriile de lucrări care vizează promovarea şi realizarea unor investiţii în diverse etape: Fig. Fiecare bănuţ cheltuit pentru studii. poate să economisească pentru investitor bani mulţi atât în etapa de execuţie cât şi ulterior în perioada de utilizare a investiţiei. şi până la serviciile limitate acordate unor societăţi comerciale sau persoanelor private. conducerea şi realizarea investiţiei.1 7 . Acestea pot fi de la servicii de supraveghere acordată administratiilor statului./utilizarea construcţiei. o conducere calificată a investiţiei şi o supraveghere severă şi competentă a lucrărilor. etc. /proiectare /execuţie /supraveghere. o proiectare amplă şi minuţioasă.1. În mod special este foarte important ca investitorul să plătească corespunzător serviciile inginereşti (supraveghetori. proiectanţi şi alţi specialişti).4.Serviciile inginereşti de pregătirea.1. O preocupare a investitorului în astfel de activităţi ca : analize şi studii preliminare în toate aspectele. analize. sunt întotdeauna benefice pentru performanţele investiţiei. 1. proiectare. rapoarte. ministerelor. evaluări.4. Tipuri de consultanti si supraveghetori Inginerii supraveghetori furnizează diverse forme şi tipuri de servicii.

11. 2. Serviciile inginerilor supraveghetori 11. 3. 7. 4. 8. 9. cantitative de lucrări Documentaţii pentru licitaţii şi organizarea licitaţiilor Evaluarea şi compararea ofertelor Supravegherea execuţiei lucrărilor Elaborarea detaliilor de execuţie Supervizarea detaliilor de execuţie Documentaţii pentru teste. 6. 9. 10. 10. 4. 7. 9. 5. pentru antreprenor Analiza şi compararea ofertelor pentru furnituri 1. 5. 1. 1. materiale. 3. 7. 8. 2. 6. Servicii de consultanţă si supraveghere pentru diverse etape de promovare a investiţiilor Etapa preliminară Rapoarte preliminare Studii de piaţă Studii de teren Studii de amplasament Studii de preinvestire Studii de prefezabilitate Proiecte preliminare Studii de finanţare Caiete de sarcini pentru un anumit produs Rapoarte privind ofertele de utilaje. 8. 1. care provoacă conflicte de interese (incompatibile) cu alte servicii inginereşti 8 . 5. Notă: . caiete de sarcini.In etapa de executie. 11.Atenţie la serviciile. probe. 4. . 3. 6. 2. recepţii Asistenţă tehnică sau proiecte pentru antreprenor Proiecte tehnologice şi de organizare de şantier. etc. 10.Fig. inginerul supraveghetor poate asigura supravegherea lucraruilor în numele investitorului. echipamente Documentaţii pentru avize preliminare Etapa de fundamentare Managementul investiţiei Studii de teren Documentaţii pentru avize Studii de fezabilitate Studii de finanţare Programe industriale şi de industrializare Studii de retehnologizare Evaluări de patrimoniu Elaborare de oferte tehnice şi economice Documentaţii pentru avize finale şi autorizaţii de construire Expertize tehnice Etapa de execuţie Managementul investiţiei Proiecte tehnice. verificări.

C.) ETAPA DE FUNDAMENTARE Rezultă: Decizia de investire CONSULTANTA si SUPRAVEGHERE : Etapa de execuţie  Avize finale  Proiectul tehnic. cantităţi de lucrări  Documentaţii de licitaţie  Organizarea licitaţiilor  Ofertare  Contractare  Detalii de execuţie  Proiecte tehnologice şi de org. specificaţii tehnice.) Rezultă : C O N S U L T A N T A : M A N A G E M E N T U L CONSULTANTA : Proiect de principiu      Studiu de prefezabilitate Avize preliminare Studii de teren suplimentare Program de finanţare Grafic preliminar de execuţie Indicatori de rentabilitate  CONSULTANTA: Fundamentarea investiţiei       Studiu de fezabilitate Finanţarea programului Costul investiţiei Parametri de rentabilitate Recuperarea investiţiei Documentaţie pentru autorizaţia de construire (P. şantier EXECUŢIA INVESTIŢIEI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ANTREPRENOR GENERAL FURNIZORI SUBANTREPRENORI 9 . 2.U.A. SERVICII INGINEREŞTI DE CONSULTANŢĂ SI SUPRAVEGHERE) ÎN ETAPELE DE PREGĂTIREA ŞI REALIZAREA INVESTIŢIEI INVESTITOR IDEE IDEE CONSULTANŢA : Definirea temei     Studii de piaţă Rapoarte preliminare Planuri de afaceri Schiţe preliminare ETAPA PRELIMINARĂ:        Rentabilitate Dimensiunile Soluţiile Producţia Valoarea investiţiei Cheltuieli Venituri  Decizia de dezvoltarea programului I N V E S T I Ţ I E I CONSULTANŢĂ : Dezvoltarea programului       Proiect preliminar Studii de teren preliminare Studii de amplasare Estimarea valorii Studii de finanţare Documentaţii pentru certificat de urbanism (C.Fig.

El apeleaza la o societate specializata in aceste servicii.2. produce pierderi beneficiarului. Supraveghetorul .CAPITOLUL 2 SERVICIILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 2. care sa asigure o executie reusita. Supravegherea lucrărilor – o activitate distinctă Se recomandă ca supravegherea lucrărilor să se exercite pe bază de contract . deoarece aceştia nu au răspunderea contractuală necesară. normele .1. diminueaza sau anuleaza profitul programat sua si ma rau. de către echipe de specialişti autorizaţi (arhitecţi. instalatori. standardele si prescriptiile tehnice specifice.inscrierea in costurile programate • CALITATEA – realizarea lucrarii de calitatea inscrisa in planuri si in specificatiile tehnice • SIGURANTA – conceptia si executia sa respecte legile. TIMP SIGURANŢA SIGURANTA O INVESTIŢIE CALITATE SIGURANTA REUŞITA COST 2. economişti.1. trebuie s acuprinda in sarcina acestora prevederi contractuale cu raspunderi privind respectarea acestor parametri. structurişti. Supravegherea lucrarilor. compromite lucrarea. o activitate inginereasca distincta Beneficiarul . Nerealizarea unuia sau a mai multora din parametri de mai sus. Contractul intre beneficiar si echipa de supraveghetori. un profesionist Managementul investiţiilor  Proiectare  Execuţie  Supravegherea execuţiei Fig. etc. 10 . doreste ca executia lucrarilor in santier sa fie supravegheata de un reprezentant al sau.). Sunt patru paramentrii importanti care trebuiesc urmariti si realizati pentru a se obtine o investitie reusita: • TIMPUL – realizarea la termenul programat • COSTUL . În practica internaţională nu se recomandă ca supravegherea lucrărilor în şantier să fie exercitată de angajaţi (salariaţi) ai investitorului.

Serviciul ingineresc de supravegherea lucrărilor în şantier. se înscrie în principiile de practicare a profesiunii de inginer supraveghetor: 11 .

• Verificarea şi controlul testelor. 3. Aceste servicii pot fi extinse sau limitate conform dorinţei şi intereselor beneficiarului. Onorariile serviciilor de supraveghere se stabilesc de regulă pe baza timpului prestat (plata cu luna) sau pe bază de procent din valoarea investiţiei. SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER 1. asigurarea odinei. recepţii. B. • Verificarea şi aprobarea graficelor de execuţie a lucrărilor şi urmărirea îndeplinirii acestora. 2. inspecţii. elaborate de Antreprenorul General înainte de începerea lucrărilor.. • Verificarea cantităţilor de lucrări executate şi a situaţiilor de plata lucrărilor. • Verificarea proiectelor de organizare de şantier. • Întocmeşte şi prezintă investitorului rapoarte periodice (lunare) despre dezvoltarea lucrărilor şi calitatea acestora.4.2. de execuţie şi tehnologie de execuţie şi montaj. crearea fronturilor de lucru etc. 2. anterior prezentării comisiei de recepţie. pazei şi măsurilor PCI. utilajelor şi echipamentelor introduse în şantier. C şi D. Verificarea şi avizarea proiectului de organizare de şantier şi proiectul tehnologiilor de execuţie principale. confecţii şi echipamente care urmează să fie achiziţionate şi puse în operă de către constructor. Coordonarea activităţilor Antreprenorului General cu ale celorlalţi contractori de specialitate sau furnizori de servicii.3. Contractul de supraveghere Se recomandă folosirea formei de contract standard de supraveghere (Cap. • Controlul existenţei în şantier a documentaţiei complete şi avizate. 12 . în vederea încadrării în costurile. Urmărirea şi avizarea organizării de către Antreprenorul General. • Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor. probelor pentru materiale şi instalaţii şi evidenţa documentelor privind acestea. la începutul lucrărilor. privind utilizarea traseelor. • Participarea la toate întâlnirile de lucru. Condiţii speciale de Contractare şi Anexele A.5. ale cărui responsabilităţi principale sunt : • Pregătirea începerii lucrărilor • Verificarea documentaţiei de avize şi autorizaţii legale. spaţiilor. Condiţii Generale de Contractare. Serviciile principale ale inginerilor supraveghetori. a “camerei de mostre” pentru principalele materiale. comune şi facilităţilor. termenele şi condiţiile de calitate programate.5) format din – Formular de Contract. • Verificarea întocmirii corecte a cărţii construcţiei. Investitorul şi supraveghetorul încheie un contract de supraveghere pentru supravegherea lucrărilor în şantier. • Verificarea calităţii materialelor. • Verificarea lucrărilor. 2.

6. faţă de sarcinile menţionate la pct.Procese verbale de testare a instalaţiilor înainte de înglobarea lor în construcţie şi/sau de punerea lor în funcţiune. necesare pentru execuţia lucrărilor în ritmul şi la termenele prevăzute în Graficul de Eşalonare a Lucrărilor. 6. – Aducerea în şantier a materialelor. în permanenţă. pe parcurs şi la fazele determinante împreună cu reprezentanţii Inspecţiei pentru Calitatea în Construcţii.1. cu înregistrarea datelor de turnare şi testare a betoanelor. va informa beneficiarul şi va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri.9. defecţiuni sau rămâneri în urmă. – Respectarea proiectului de organizare de şantier şi a tehnologiilor de execuţie aprobate. – Evidenţa.5. . – Existenţa în şantier a documentaţiei de proiectare. completă.În cazul în care se constată neîndepliniri. în conformitate cu clauzele contractuale. 6.Verbale de preluare a amplasamentelor procese-verbale de lucrări ascunse. 4. – Realizarea unor lucrări de foarte bună calitate în conformitate cu documentaţia de proiectare. procese-verbale de constatare a calităţii lucrărilor. asigurarea echipamentelor şi utilajelor de construcţii.5.3. probleme deosebite apărute în execuţie. – Aducerea în şantier pentru punerea în operă de materiale şi echipamente de calitate. 4.Certificatele de calitate pentru materialele şi echipamentele puse în operă. lucrările executate. .6. observaţii privind calitatea etc. supraveghetorul va atenţiona antreprenorii în consecinţă. cu ştampila de verificator de proiecte şi ştampila beneficiarului “bun pentru execuţie”.4.Condica de betoane. 4. cuprinzând starea vremii. 4. 4. Urmărirea întocmirii şi ţinerii la zi pe şantier de către Antreprenorul General şi de către ceilalţi antreprenori a următoarelor documente: 6. utilajele şi numărul de muncitori existent pe şantier.4.8.4. 4. care să corespundă integral cu mostrele aprobate existente în ‘camera de mostre” organizată la începutul execuţiei. utilajelor şi a forţei de muncă. asigurarea personalului şi a terţilor. temperatura aerului.Jurnalul zilnic de şantier. .1. – Îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale privind : asigurarea lucrărilor executate. 4. întreţinerea ordinii. a volumelor de lucrări executate astfel încât situaţiile de plată să reflecte riguros valoarea acestora. incluzând: 4. 13 . 6. Controlul execuţiei lucrărilor de către Antreprenorul General şi de către ceilalţi subantreprenori de specialitate. . . curăţeniei şi paza bunurilor din şantier. – Procese . – Existenţa programelor de asigurare a calităţii lucrărilor şi a responsabililor atestaţi cu calitatea în şantier. 5. întocmită conform reglementărilor în vigoare.3. măsuri pentru protecţia muncii şi de pază contra incendiilor.2.2.. – Verificarea obţinerii avizelor necesare şi urmărirea respectării condiţiilor impuse de acestea. 4.7. specificaţii tehnice şi a reglementărilor în construcţii privind calitatea în construcţii. 6. 4.

verificarea comenzilor. va atenţiona corespunzător pe Antreprenori şi va informa Beneficiarul. 9. PT. a planurilor şi documentelor de execuţie. acordând termene de realizare care să nu pericliteze termenul final de punere în funcţiune a investiţiei. 17. DE. echipamentele şi utilajele achiziţionate şi puse în operă (caracteristici tehnice. 12. vor fi înaintate cu propuneri Beneficiarului pentru aprobare şi plata finală. echipamentelor şi utilajelor achiziţionate direct de Beneficiar. 8. etc. a datelor privind materialele. până la încorporarea lor în lucrări. 14. instrucţiuni de montaj. 18. protecţiei şi pazei materialelor. Supraveghetorul va urmări comportarea lucrărilor în perioada de garanţie şi în cazul apariţiei unor defecţiuni. 11. a contractelor şi actelor adiţionale. a avizelor şi autorizaţiilor. a modificărilor de soluţii. şi va face propuneri de remediere urgentă. Supraveghetorul va aprecia momentul când lucrările pot fi considerate terminate şi va informa Beneficiarul pentru convocarea Comisiei de Recepţie. Urmărirea derulării contractelor de achiziţii de materiale. 13. a dispoziţiilor de şantier. care după verificare. 6 vor fi avizate de Supraveghetor şi vor constitui parte din Cartea Construcţiei. a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate. Toate evidenţele şi înregistrările efectuate de Supraveghetor vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului la încheierea lucrărilor.) şi a altor documente aferente. termenelor de livrare. calitatea. mostre. Urmărirea împreună cu Proiectantul şi cu personalul de întreţinere al Beneficiarului a verificărilor şi testelor efectuate de constructori la instalaţiile şi utilajele montate în vederea punerii lor în funcţiune. în vederea includerii lor în cartea Construcţiei. utilaje şi servicii din sarcina Beneficiarului. planurile de execuţie să conţină toate completările şi modificările aprobate. să corespundă cu lucrările real executate. Când lucrările sunt aproape gata (parţial sau integral) Supraveghetorul va verifica şi va întocmi o listă cu remedierile sau completările care urmează să mai fie efectuate. etc. Ţinerea unei evidenţe stricte în şantier. va informa Beneficiarul şi împreună 14 . planul general coordonator şi a planurilor de trasare locale) certificate de un topometru calificat. punere în funcţiune şi exploatare etc. Documentele menţionate la pct. Supraveghetorul va cere constructorilor ca în termen de 30 de zile de la încheierea Procesului Verbal de Recepţie Preliminară să prezinte pentru verificare Situaţiile Definitive ale Lucrărilor. Ţinerea în şantier a planurilor de bază ale lucrărilor ( planul de trasare. plăţilor. Organizarea şi urmărirea livrării în şantier a depozitării. 10. echipamente. şi informarea Beneficiarului în cazul constatării unor deficienţe. 15. a proiectelor in fazele PAC. Supraveghetorul se va îngriji ca la terminarea lucrărilor. 16.7.

Supraveghetorul ales trebuie să răspundă necesităţilor acestuia şi să fie dotat cu experienţă. În cele ce urmează. Supraveghetorul va asigura toate relaţiile cu autorităţile în drept din domeniul investiţii-construcţii. fie pentru o lucrare sau serviciu profesional.6. Supraveghetorul va informa Beneficiarul asupra momentului când lucrările pot fi considerate terminate definitiv şi de bună calitate. 15 . Va organiza. fie pentru un ansamblu de lucrări sau servicii. Va urmări şi va ţine evidenţa acestor defecţiuni. capacitatea şi calităţile profesionale necesare unei reuşite totale în execuţia acelor servicii. va urmări remedierea acestora în termenele stabilite. Selectionarea inginerilor supraveghetori Selecţionarea inginerilor supraveghetori pentru executarea unor servicii profesionale aparţine investitorului. încercăm să enumerăm etapele şi procedeele folosite cu privire la aceste selecţii. după caz. 20. 19. 2. la expirarea perioadei de garanţie. În cele ce urmează vom defini regulile de selecţionare a supraveghetorului. preliminar acţiunii de selecţionare a supraveghetorilor. pentru a fi convocată Comisia de Recepţia Finala a Lucrarilor. datorită unei varietăţi mari de tipuri de servicii. În privinţa metodologiei de principiu putem distinge următoarele măsuri importante întreprinse de către investitor. va înregistra activitatea Comisiei de Recepţie şi va redacta Procesul Verbal de Recepţie Finală a Lucrărilor iar în cazul unor noi observaţii. va stabili şi regulile de selecţie. care trebuie să preceadă procesul de selecţie: a) Definirea regulilor de adjudecare b) Pregătirea listelor preliminare şi finale de supraveghetori probabili c) Selecţionarea finală a supraveghetorului a) Definirea regulilor de atribuire a contractelor de supraveghere Coordonatorul sau echipa desemnată. Acestea nu trebuie să fie în contradicţie cu legislaţia sau regulamentele de selecţie în vigoare. pe baza înregistrărilor proprii şi a documentelor puse la dispoziţie de Proiectant şi Constructori şi se va înainta beneficiarului. pe toată perioada lucrărilor şi se va îngriji ca acestea să fie satisfăcute cu privire la respectarea reglementărilor specifice. va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a defectelor. Nu se poate stabili o procedură unică ci numai o metodologie de principiu pentru alegerea supraveghetorului. Supraveghetorul va întocmi în 2 exemplare cartea construcţiei dacă aceasta este inclusă în obligaţiile sale contractuale. 21.cu Proiectantul.

supraveghetorii independenţi sau societăţile de supraveghere intră ele însele în contact cu clientul. • Trierea preliminară a supraveghetorilor (lista lungă) Odată lista preliminară a supraveghetorilor întocmită. Dacă este necesar. broşuri. anvergura lucrărilor sale. Supraveghetorii se înscriu pe aceste liste. cei ce deţin aceste liste pot selecţiona mai uşor şi mai competent supraveghetorii de care sunt interesaţi. comunicări. care îşi întocmesc listele proprii de supraveghetori. • Selecţionarea şi evaluarea supraveghetorilor La selecţionarea supraveghetorilor pentru întocmirea listei preliminare. etc.. să înţeleagă problemele care trebuiesc rezolvate. gama serviciilor. programe de investiţii. e) Reputaţia supraveghetorului sau a organizaţiei de supraveghere stabilită pe baza unor sondaje f) Poziţia faţă de termenele de execuţia lucrării Se recomandă supraveghetorului să studieze atent definirea problemei. cât şi maniera de rezolvare dorită de investitor. clientela. dotarea tehnică. Ţinând cont de cele enumerate la punctele a. anii de funcţionare.f de mai sus.• Stabilirea listelor de supraveghetori Sunt multe metode de stabilire a listelor de supraveghetori capabili să realizeze o lucrare sau un proiect. cu experienţa şi numărul de personal de care dispun şi uneori chiar cu pachetul de curriculum vitae al specialiştilor lor. supraveghetorii urmăresc evoluţia unui proiect şi chiar fac vizite de curtoazie clienţilor. pe baza situaţiei lor juridice şi financiare. lista lucrărilor executate. se examinează mai atent meritele fiecărui supraveghetorul în lumina cunoştinţelor profesionale şi a serviciilor furnizate. 16 . etc. cu precizarea domeniilor lor de activitate. importanţa personalului şi faima lui. investitorul va determina care sunt supraveghetorii pe care îi va înscrie în lista preliminară. De multe ori. Ca urmare... se vor cere supraveghetorilor informaţii suplimentare : prospecte. c) Personalul afectat lucrării. d) Eligibilitatea supraveghetorului care vizează : situaţia financiară. programe de creditare.) Datorită acestor informaţii. Faptul că numele unui supraveghetorul figurează pe o anume listă. cunoştinţele profesionale şi experienţa acestuia. nu înseamnă că el este şi recomandabil pentru o anumită lucrare. pe baza unor informaţii (presa. se va avea în vedere un număr de factori şi criterii: a) Atitudinea supraveghetorului faţă de problemă b) Experienţa şi antecedentele sale în domeniul proiectului şi serviciile oferite în executarea unor lucrări similare. Sunt organisme administrative sau ordonatori de credite pentru lucrări publice.

Dacă unul sau mai mulţi supraveghetori nu sunt interesaţi sau au un program încărcat contractat anterior. Alegerea unuia sau mai multor supraveghetori în vederea negocierii (lista scurtă) Investitorul poate. Discuţiile şi schimburile de corespondenţă vor permite investitorului să definească proiectul corespunzător propunerilor. • A doua triere a eventualilor supraveghetori. Cea de a 2-a triere nu trebuie făcută decât după efectuarea unui studiu detaliat al răspunsurilor şi o examinare a modului de îndeplinirea sarcinii cât şi a condiţiilor de rezolvare a serviciilor cerute. Ofertele solicitate vor conţine. • Stabilirea unui contact preliminar În acest stadiu. dar se va preciza că acesta nu este determinant în decizia de adjudecare şi întotdeauna în plic separat sigilat. care se numesc supraveghetori selecţionaţi. să clasifice supraveghetorii în ordinea capabilităţii. Pregătirea ofertelor cere timp şi fonduri şi investitorul trebuie să înţeleagă acest lucru. prin a cere oferte la un număr minim de supraveghetori. Plecând de la aceste informaţii. aceştia vor fi înlocuiţi. cu primii clasaţi în ordinea descrescătoare a capabilităţilor. Plecând de la răspunsurile primite.Ca urmare a analizării fiecărui supraveghetorul. pentru a putea stabili dacă afacerea îi interesează. Se convine în acelaşi timp să li se ceară să prezinte detalii privind personalul de care dispune. Investitorul în acest moment este în măsură să studieze proiectul în detaliu împreună cu mai mulţi supraveghetori şi să facă un studiu comparând referinţele acestora. dacă au capacitatea şi capabilitatea necesare şi dacă sunt gata să înceapă tratativele. pe baza atitudinii fiecăruia faţă de problema avută în vedere şi a unui examen minuţios privind meritele în lumina criteriilor de evaluare a supraveghetorilor. coordonatorul proiectului sau echipa poate decide alegerea supraveghetorilor calificaţi. lista preliminară se va reduce la un număr rezonabil de supraveghetori (minim 5 şi maxim 10). Se poate întâmpla ca unii supraveghetori să nu fie interesaţi de lucrare sau să nu poată furniza ei înşişi serviciile cerute şi să facă recomandări pentru alţi supraveghetori. din acest moment. 17 • . coordonatorul investiţiei trebuie să transmită invitaţii şi să solicite supraveghetorilor aleşi. Se completează astfel documentaţia şi informaţiile obţinute anterior. cât şi informaţii despre comportamentul personalului în timpul operaţiilor anterioare. să descrie proiectul şi modul de rezolvare. specialităţile şi experienţa acestuia. investitorul va putea să aleagă mai mulţi supraveghetori şi eventual să le ceară să-şi prezinte ofertele. numai în situaţii speciale şi preţul lucrării. • Studiul în profunzime şi cercetarea propunerilor. El întocmeşte o listă scurtă cu minim 3 şi maxim 5 supraveghetori.

iar cele care se consideră competitive pe baza conţinutului plicului “a” sunt selecţionate şi ulterior se trece la examinarea onorariilor scrise în plicul “b”. situaţia financiară. Dacă nu se pot înţelege. Se poate întâmpla ca întâlnirile dintre supraveghetor şi client să fie reduse sau inexistente după ce oferta a fost lansată. schema de realizare a lucrării. de modul şi graficele de rezolvare. preţul înscris în plicul “b” fiind absolut de importanţă secundară. În toate cazurile. încep negocierile (şi numai în această fază). dotarea tehnică. b) Un plic cu preţul execuţiei lucrării de supraveghere. având în vedere cele precizate mai sus. (metoda recomandată pentru lucrări publice) • Metoda celor două plicuri În multe cazuri. • Ofertele fără indicarea onorariilor (metoda recomandată) Este metoda preferată. graficele de realizare. selecţionarea pe baza celor scrise în plicul “a” este determinată. care se referă la detaliile contractului şi onorariile cerute de supraveghetor. selecţionarea supraveghetorilor se face conform metodei selecţionării descrise mai sus. onorariile se stabilesc în faza de negociere sau se prezintă în plic sigilat după secţionare. etc. în condiţiile în care supraveghetorul a inclus în oferta sa formularul de contract şi condiţiile contractuale. supraveghetorilor li se cer ofertele în două plicuri distincte şi sigilate. fie unor supraveghetori al căror nume a fost găsit într-un repertoar. dotarea cu personal. problema selecţionării inginerului supraveghetor de către investitor. Toate ofertele se examinează în prima etapă pe baza eligibilităţii. supraveghetorii fiind în acest caz invitaţi să-şi prezinte ofertele. supraveghetorul se selecţionează în funcţie de atitudinea sa faţă de lucrare. etc. Concluzii În final. pentru care investitorul poate solicita oferte. şi tot astfel până la încheierea unui acord.• Stabilirea onorariilor În acest stadiu. negocierea se reia cu cel de al 2-lea supraveghetor ales. de eligibilitatea sa. Solicitările pot fi însă şi publicate.(contract) • Metoda ofertelor În mod normal. Solicitările sunt fie făcute cunoscute unui mic grup de supraveghetori care sunt deja cunoscuţi de client. şi anume: a) Un plic cu documentele de eligibilitate care vizează experienţa. Şi în această metodă de selecţionare. În cazul acestei metode. Sunt totuşi şi situaţii pentru lucrări şi servicii deosebite. Solicitarea precizează data la care ofertele trebuie să ajungă la client . 18 . investitorul şi supraveghetorul ales ca cel mai bun. pentru o anumită investiţie sau serviciu de supraveghere este alegerea unui inginer supraveghetor sau a unei societăţi de supraveghere selecţionată pe baza eligibilităţii.

raspunde prin prevederile contractului in fata beneficiarului si a organelor statului de verificare si control.T.Corespondenta cu vecinii si autoritatile referitoare la A. capabilitatea şi capacitatea supraveghetorului sunt esenţiale.C. prin prevederile contractului de elementele principale care conduc la reusita realizarii investitiei: Termenul de realizare Costul lucrarilor Calitatea lucrarilor Siguranta executiei. .C..Pregatirea pentru inceperea lucrarilor – Executia lucrarilor – Receptia la terminarea lucrarilor – Perioada de garantie si receptia finala a lucrarilor • 3.Proiectul tehnic (P.C.Studiul topografic . a) .Existenta avizelor si aprobarilor solicitate prin PAC si AC.C.Proiectul pentru autorizatia de construire cu viza autoritatilor spre neschimbare (PAC) . preţul serviciilor fiind neimportant în raport cu avantajele pe care le poate asigura un supraveghetor capabil la realizarea unei investiţii.A.C.U. privitor la o buna si corecta pregatire pentru inceperea lucrarilor. respectarea legilor si normelor Responsabilitatile echipei de supraveghere se desfasoara in timp pe urmatoarele etape: . .) . si P. CAPITOLUL 3 RESPONSABILITĂŢILE ŞI DOCUMENTAŢIILE DE ŞANTIER ÎN GRIJA ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 3.Studiul geotehnic b) .Documentele de proprietate asupra terenului .1. Specificatiile tehnice Cantitatile de lucrari Liste de utilaje si echipamente si parametri acestora 19 . Piese desenate.) si care a stat la baza elaborarii P. C.U.Verifica existenta in santier a autorizatiei de construire (A. Elemente generale • Supraveghetorii raspund in fata beneficiarului. să lucreze eficient şi să realizeze programul solicitat.care să aibă capabilitatea şi capacitatea necesară. În toate situaţiile experienţa.) .2.A.) si a documentelor care o insotesc: .Certificatul de Urbanism (C.Cererea de eliberare a (A.– Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de pregatire a inceperii lucrarilor Echipa de supraveghere .

etc. F002. . existenta completa a acestuia.Verifica si tine evidenta permanenta a situatiilor de plata . si reglementarile privind calitatea executiei.S.Breviarele de calcule ingineresti c) . a valorilor achitate antreprenorilor.) si Furnizorii (F) .Trasarea lucrarilor . accese. .Proiectul de organizare de santier (O.A.Verifica si tine evidenta permanentaa cantitatilor de lucrari executate. . Subantreprenorii (S. este necesar ca contractul acesteia sa intre in vigoare cu minim 30 zile inaintea datei de incepre a lucrarilor. .S. materializarea bornelor interne si externe a amplasamentului si a documentelor necesare (F007) . . racordurile la energie. In scopul executiei de catre echipa de supraveghere a elementelor de mai sus.Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de executie a lucrarilor. d) – Graficul de executie a lucrarilor elaborat de A.Verifica existenta asigurarilor pentru toti participantii la realizarea lucrarilor si plata la zi a primelor de asigurare 20 .2. .Verifica proiectul in faza DE.Existenta contractelor de asigurari pentru toti participantii la executia lucrarilor . specificatiile tehnice.drumuri. .Studieaza si cunoaste in amanunt documentatia de executie. apa. . amplasarea obiectelor si a utilajelor de O. face observatii si dispune corecturile si completarile necesare. a specificatiilor. a amplasamentului liber de orice sarcina si a documentelor necesare acestei operatiuni (F001.S.Corectitudinea planurilor solutiilor tehnice.Existenta programelor de asigurare a calitatii lucrarilor si a responsabililor atestati cu calitatea in santier . a valorilor ramase de achitat si a eventualelor economii sau depasiri ale bugetului lucrarii.G. F003. specificatiile tehnice si calculele ingineresti . si S.Verifica existenta in snatier a documenetatiei de la 3.Verifica desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile graficelor de executie si a contractelor si face sesizarile si corecturile necesare . vizele si stampilele verificatorilor precum si existenta acestuia in santier si la A. canalizari.A.Executia corecta a lucrarilor de organizare de santier (O.) f) – Studiaza toate documentele de mai sus. a cantitatilor de lucrari si coordonarea acestora .3.G.. si corespondenta acestuia cu termenele de executie si contractele subantreprenorilor e) – Operatiunile necesare premergatoare inceperii executiei: . in conformitate cu prevederile contractelor.G.Existenta in proiect a anexelor privitoare la fazele determinante pentru control . 3. ramase de executat.Existenta contractelor pentru executia lucrarilor cu Antreprenorul General (A.G.Verifica zilnic executia de calitate a lucrailor in conformitate cu planurile .Predarea catre A. F004) .).Rapoartele verificatorilor de proiecte si semnaturile si vizele acestor pe planuri.) si a anexelor si aprobarilor pentru: .

verifica permanent calitatea si parametrii acestora.Asigura secretariatul comisiei de receptie. conform graficelor. va fi semnalata in scris beneficiarului. 3. la corectarea si completarea planurilor. fisele de functionare sau utilizare si aagrementelor tehnice. a corespondentei. specificatie. utilajelor si echipamentelor la termne. Verifica existenta in santier a numarului de muncitori si calificarea acestora. A. utilajelor si echipamentelor precum si prospectele.Urmareste executia intocmai a recomandarilor comisiei de receptie . si a S. Verifica existenta la sediul santierului a tuturor documentelor si documentatiilor. 3. semnarea si existenta in santier a documenetelor inscrise in Cap. Dispune desfacerea unor lucrari executate necorespunzator si refacerea acestora pe cheltuiala celor vinovati.Preda beneficiarului actele de receptie. si intocmeste documentele necesare .4. a notelor de santier si a oricaror documente necesare executiei Participa – dupa caz. Verifica si aproba unele detalii de executie elaborate de antreprenor. completa si asigura buna functionare a investitiei Orice defectiune. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala In conformitate cu prevederile contractului.. executantii lucrarilor.A. 21 - .14. care va sta la baza elaborarii „Cartii Constructiei” Verifica existenta in santier a documentelor emise de furnizori privind calitatea si parametri materialelor.La cererea comisiei de receptie pune la dispozitia acesteia orice document . Interzice introducerea in lucrare a materialelor. Verifica si urmareste lucrarile ascunse si participa la executarea testelor si probelor necesare Verifica si aproba executia lucrarilor suplimentare.Participa la elaborarea documentului de executare completa a recomandarilor comisiei de receptie (F. plan. docuentatia tehnica si economica. sau a modificarilor survenite pe parcurs. vor corecta.- - - - - - Verifica livrarea si depozitarea materialelor.3. Participa la elaborarea.5. conform cu situatia real executata. utilajelor si echipamentelor necorespunzatoare cu prevederile specificatiilor tehnice. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de receptie a lucrarilor .G. etc care se solicita . 028 ) . si conform prevederilor contractuale va preciza pe cheltuiala cui se va face remedierea.Intocmeste raportul sau catre beneficiar prin care propune data receptiei la terminarea lucrarilor .

 Documente si inregistrari privind calitatea: • Certificate de calitate. buletine de incercari. procese verbale pentru fazele determinante.  Planuri si rapoarte de audit . rapoarte d everificare si analizare.certificarea profesionala. Sistemul de asigurare a calitatii In functie de categoria de importanta a constructiilor dirigintele de specialitate verifica existenta „sistemului calitatii” propriu pentru toti executantii lucrarilor. procese verbale de receptie pentru produsele procurate. dari de seama periodice. • Procese verbale de lucrari ascunse. a garantiei de buna executie.6. elementele de continut si metodologice ale conducerii si asigurarii calitatii de la unitatea executanta (constructor) trebuie sa asigure existenta a trei componente: a) Organizare .G. 22 . proceduri administrative. analizarea si evaluarea sistemului  Rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calitatii. proceduri de proces. planul de control al calitatii.  Rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de actiuni corective si preventive. informari.- - Participa la elaborarea Cartii Tehnice a Constructiei sau o intocmeste. • Procese verbale de control. • Responsabil tehnic cu executia atestat angajat cu contract de munca sau prin conventie civila b) Programul de asigurare a calitatii Este format (conform HG nr. el insusi in conditiile in care elaborarea acesteia intra in obligatiile sale contractuale Preda volumele cartii constructiei beneficiarului Elaboreaza raportul său privitor la elaborarea documentului de receptie finala si la plata catre A.  Documente ale programului de asigurare a calitatii. conform contractului. documentele. procese verbale de receptie partiala. c) Documente si inregistrari  Documente privind datele de intrare ale sistemului care cuprind nivelurile de calitate cerute in diferite etape.766/1997 – Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii) din: • Manualul calitatii. Datele. atestare pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate • Compartiment de asigurare a calitatii executiei lucrarilor • Compartiment de control al calitatii. declaratii de conformitate a calitatii produselor. • Proceduri de sistem. 3. rapoarte de control si verificare privind calitatea. procese verbale de avizare pentru lucrari si documentatiile tehnice de proiectare.  Rapoarte tehnice.

conform reglementarilor in vigoare.  Instituirea unui sistem de identificare a documentelor. agremente tehnice. niveluri. a unor noi produse . Agrementul tehnic furnizeaza opinii autorizate si informatii pertinente privind conditiile de fabricatie. dispozitii de santier. 23 . borderoul incercarilor de laborator. fisa de control. Concretizata intr-un document scris. declaratii de conformitate. nu ii absolva pe furnizori sau pe utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. buletine de analiza.  Dispozitii de santier: indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare. tronsoane. proces verbal d erecptie finala. normative .  Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ. buletin de analiza.Metodologia de efetuare a inregistrarilor va urmari:  Codificarea documentelor pe tipuri de actiuni stabilite in repertoar. Agrementele tehnice se acorda pe o perioada de valabilitate limitata.  Documente de la furnizori: certificate de calitate. evidenta probelor prelevate. fisa de actiuni corective. standarde de ramura. planuri de executie.7. inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementul tehnic Agrementul tehnic si certificarea de conformitate a calitatii produselor constituie componente ale sistemului calitatii in constructii( conform HG 766/ 1997) Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabila. procese verbale de lucrari ascunse. proiecte tip aprobate. proceduri. procese verbale de autorizare a continuarii lucrarilor in faze determinante  Receptia lucrarilor :proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor. pentru care nu exista si nu pot fi inca elaborate standarde nationale. fise tehnice. de regula pana la cinci ani. comunicari de santier.fisa de tratare a neconformitatilor. Repertoarul documentelor de calitate va trebui sa cuprinda:  Documente de proiectare:caiete de sarcini. precum si asupra comportarii in exploatare ale noilor produse. Existenta agrementului tehnic. conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor noi pentru constructii. rapoarte de neconformitate. Produsele noi pentru care s-au eliberat agremenete tehnice sunt supuse si activitatii de certificare de conformitate. Lucrarile la care s-au utilizat produse avand agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii in opera vor fi analizate de proiectant care va decide mentinerea lor sau schimbarea solutiei.  Ordonarea documentelor pe obiecte. Documentele agrementului tehnic sunt (conform HG 766/ 1997): a) Agrementul tehnic propriu-zis care cuprinde:  Definirea succinta a produsului – decsriere si identificare. procedee sau echipamente.  Documente privind controalele: plan de control.  Documente de executie: evidenta turnarii betonului. 3. transport. depozitare si de punere in opera. certificate de garantie.

 Documente privind evaluarea unitatii producatoare .  Remarci completare ale grupei specializate b) Dosarul tehnic care cuprinde:  Documentatia de referinta privind produsul. daca este cazul.  proceselor-verbale de recptie calitativa pentru produsele procurate. proiectantii.)  declaratiilor de conformitate a calitatii produselor. 24 .  Fise de masuratori (caiete de atasament)  Procese verbale de receptii partiale. 3. Avizeaza inregistrarile de calitate intocmite de executant.  Expertize tehnice. conditii privind asigurarea calitatii.  agrementelor tehnice b) Privitor la executarea lucrarilor dispune masuri asiguratorii pentru efectuarea de catre constructor a tuturor verificarilor de calitate stabilite de norme si obligativitatea consemnarii lor in:  Procese verbale de predare/primire front de lucru.  Procese verbale lucrari ascunse. Admite la plata numai lucrarile corespunzatoare cerintelor de calitate. a prelevarea probelor si verifica inscrierea rezultatelor acestora in documente. dupa caz.  Procese verbale faze determinante. Verificarea inregistrarilor de calitate a) Privitor la materialele folosite.  buletinelor d eincercari (otel.sa prevada a s eutiliza numai produse pentru care exista certificate de confirmare a calitatii.  Extrase din procesul-verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate c) Anexe. aprecieri asupra produsului.  Procese verbale receptie calitativa pe categorii de lucrari.sa prevada in contractul cu furnizorii clauze referitoare la obligativitatea producatorilor de a certifica conformitatea calitatii produselor. Cere constructorului sistarea lucrarilor in curs executate necorespunzator.8. dupa caz Investitorii . etc. . fabricarea si punerea in opera. executantii de lucrari de constructii sunt obligati : . Supraveghetorul de santier actioneaza in vederea solutionarii neconformitatilor dupa solutiile date de proiectant. Urmareste existenta si tinerea la zi a:  certificatelor de calitate pentru materiale  condicii de betoane  probelor de suduri . durata de valabilitate.  Documentele privind rezultatele activitatilor de apreciere a produsului: buletin de incercari. ciment. conditii privind conceptia. rapoarte privind experimentarile. verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute in prescriptiile tehnice sau in caietele de sarcini. rezultate ca urmare a unor accidente tehnice produs in cursul executiei sau urmare a unor greseli de executie .  Procese verbale de predare a amplasamentului si a reperului de nivelment general. asista. Agrementul tehnic – domeniile de utilizare acceptate .

beneficiar si proiectant. cuantumul din valoarea contractului si modul de rambursare al acestuia. Verificarea lucrarilor de constructii Verificarea lucrarilor de constructii se face pe baza documentelor pentru executarea acestora (proiect. 3. 25 .10. consemnand rezultatele controlului si decizia adoptata intr-un proces-verbal incheiat cu constructorul .1995). Verificarea in teren a conformitatii calitatii lucrarilor de constructii este activitatea cu pondere cea mai mare a supraveghetorului de specialitate atestat si se face in baza normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente C56 . ISCLPUAT poate institui din proprie initiativa anumite faze determinante.a. La cererea organelor Inspectiei de Stat in Constructii.11. executarea si supravegherea constructiilor.a. Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita prin inspectii curente si inspectii in faze determinante ale lucrarilor de constructii (HG nr. beneficiarul si proiectantul. nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului .31/N/2. o lucrare de constrcutii odata ajunsa . proiectantul are obligatia sa diminueze sau sa majoreze numarul si tipul fazelor determinante stabilite initial. – Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor). se stabilesc :termenul la care se va acorda avansul. coduri. dupa caz.10. 3. Constructorul are obligatia de a anunta cu 10 zile inainte de a ajunge la executarea fiecarei faze determinante . organismele teritoriale aleInspectiei de Stat. s..272/ 1994) Prin faza determinanta se intelege acel stadiu fizic la care. Controlul statului in fazele determinante Controlul statului in faze determinante este obligatoriu la obiectivele finantate din bugetul statului si la toate lucrarile publice. Procesul-verbal de autorizare a continuarii executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora se va include in „Cartea Tehnica a Constructiei”. indiferent de sursa de finantare (conform Ordinului MLPAT nr.) precum si a reglementarilor tehnice aplicabile (standarde.). De asemenea.3. s. proiectantului. Decontarea lucrarilor In contractul incheiat intre investitor si antreprenor.85. organul de control autorizeaza continuarea executiei . In urma inspectiei . executantului si care se autorizeaza . Controalele in fazele determinante nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea.9. proceduri. de inspectiile teritoriale si se inscriu in proiectul de executare al lucrarilor respective. caiete de sarcini. la Capitolul „Conditii speciale de contractare” . standarde si specificatii de produs.

numeric si ca structura profesionala. 3. u conditia compensarii lor valorice. Situatiile de plata se intocmesc folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele oferta contractate. odata cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa. Prin actul de receptie investitorul declara ca accepta . categoria de importanta a constructiei .06. cuprinse in contractul de executare a lucrarilor. Cartea tehnica a constructiei 26 .07. Actualizarea situatiilor de plata se face conform clauzelor referitoare la actualizarea situatiilor de plata. Neprezentarea antreprenorului la efectuarea masuratorii facuta de investitor nu da dreptul antreprenorului sa conteste masuratoarea. 193/ 28.1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (publicata in M. caietele de sarcini sau alte documente din contract . Daca metoda de masurare nu este clara .13. Modul de masurare este cel prevazut in reglementarile tehnice . Constructorul este obligat sa participe cu reprezentantii sai la masurarea dorita si notificata de investitor. cu respectarea procedurilor HG 273/14. rezultate din masuratori si inscrise in caietele de atasamente . In cazul in care cantitatile rezultate in urma masuratorilor difera de cele inscrise in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic. se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant . nr. urmand ca ele sa fie regularizate prin nota de renuntare si nota de comanda suplimentara. in functie de valoarea investitiei . Pentru lucrarile care devin ascunse.Decontarea lucrarilor se face pentru cantitatile real executate . Receptia se realizeaza in doua etape: a) receptia la terminarea lucrarilor b) receptia finala – la expirarea perioadei de garantie Perioada de garantie se stabileste prin contract si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta . Masuratorile se fac lunar sau periodic. Receptia lucrarilor Receptia constructiilor este o componenta a sistemului calitatii in constructii si constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele curpinse in cartea tehnica (conform HG nr. de destinatia si rolul ei social . Comisia finala se va numi de catre investitor si va fi compusa . masuratorile s efac la terminarea acestora. 273/1994) – regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente). Masuratorile sunt efectuate de reprezentantul executantului si de dirigintele de santier.O.1994) 3. investitorul va notifica executantului metoda de masurare. ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.12.

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste prin grija investitorului. Dupa constituire se completeaza si se pastreaza de catre investitor sau proprietar (conform HG nr. 273/ 1994 – Regulament privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora –Anexa 6) 27 . Ea se definitiveaza inainte de receptia finala.

.......................... Borderou pentru transmiterea probelor de beton 20..................cod F020 Proces verbal de receptie calitativa a naturii terenului de fundare 10............cod F015 ............ 6.....cod F007 Proces verbal de verificare a cotei de fundare ................. 2.................................................................cod F013 ............................. Turnarea betonului 18........cod F010 .......14...........cod F004 Proces verbal de deschiderea frontului de lucru .cod F017 .......... Registrul de temperaturi 17............cod F001 Fisa de analiza conditiilor de incepre a ................. 7....... Registrul unic pentru betoane 14....cod F014 ... Propuneri de formulare tipizate............................................. 5.... Proces verbal de control intern al calitatii lucrarilor in faze determinate 23............ Bon de comanda pentru beton 13....................... necesare supravegherii lucrarilor in santier 1...... Fişa de betoane 14...................cod F023 ..............cod F018 ....... ....cod F014 ......................cod F009 ... 4..... Tabel de constructii metalice montate 28 ...............cod F006 lucru Proces verbal de tratare a lucrarilor de.......cod F019 ....................... Registrul de tasari pentru beton 19....... Proces verbal de receptie a lotului de armaturi sudate 11....cod F002 lucrarilor Proces verbal de predare-primire a ..........................cod F003 amplasamentului Proces verbal de inceprea lucrarilor ..........cod F016 ......... Diagrama temperaturilor betonului masurat in zona cea mai expusa.......cod F008 ....... a elementului turnat in data de...........................cod F012 . 9...................cod F005 Proces verbal de predare-primire a frontului de ...................................cod F022 ..................... Condica pentru evidenta betoanelor turnate 16...... Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse 12................................................................................................cod F011 ...... 22.. 8............cod F021 ......a)Fişa de control suduri simple ANEXA 15........... Proces verbal de verificare a aspectuluibetonului dupa decofrare si pozitionare a golurilor tehnologice 21.... Ordin de incepere a lucrarilor .......................3........... 3......

...... Proces verbal de recepţie structura 27.. Proces verbal de probe sub presiune 33....................................... a obiectivului investitiei 29........................... Proces verbal de probe de funcţionare ................ Proces verbal d ereceptie finala 30....cod F031 ......cod F034 ....... Proces verbal de predare-primire a utilajelor la ...........cod F029 ...... Proces verbal de probe de functionare 35...cod F025 26............ de receptie Nr..........................cod F030 ................. Proces verbal de probe de etanşeitate 36.................................. Proces verbal de receptie calitatica – general 32......cod F035 .....................cod F027 ....................................... Proces verbal de executare a completarilor si remedierilor prevazute in Anexa2 la P.............. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor 28..cod F036 29 .......... Proces verbal de predare-primire in custodie ....Data.......... Jurnalul evenimentului 31.........................V......................24.............cod F028 ................cod F024 montaj 25....cod F033 ........................cod F032 ......... Proces verbal de lucrari speciale 34...cod F026 ................

.. Termen de executie…………………………………………………………………………… 8......S.din…………………finantat de banca……………………… …………………………………………………………………………………………………… 6. titulari de avize. ………………………….. Proiect nr……...Valoare contract………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2. Inspectori de santier pe domenii de activitate autorizati I. din…………. Inceperea executiei se va comunica I...C: Nume si prenume 1) ………………… 2) ………………… 3) ………………… Participanti NUMELE PRENUMELE FUNCTIA 30 SEMNATURA autorizatia ISC nr /data ………………………….. 9...C.......intocmit de……………………………………………..S.. 1...Investitor………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………………… 5..... Contract nr………………............. Data inceperii executiei …………………………………………………………………………….Cod F001 CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… OBIECTUL……………………………………………………………………………………… ADRESA………………………………………………………………………………………… ORDIN INCEPERE LUCRARI Nr………../Data…………. autorizatii………………………. …………………………………………………………………………………………………… 7.Executant……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4. …………………………..... .

... emis de • planul de amplasare a constructiei  Intocmit de  Proiectant autorizat  Verificator autorizat • dovada titlului solicitantului asupra terenului emisa de AVIZE NECESARE pentru eliberarea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Emis la data Aviz • aviz geotehnic • aviz alimentare cu apa • aviz canalizare •aviz alimentare cu energie electrica •aviz alimentare cu energie termica •aviz gaze • aviz telecomunicatii • aviz drumuri • alte avize AVIZE SPECIFICE amplasarii constructiei conform reglementarilor: • Comisia Nationala a Monumentelor • Ministerul Apararii Nationale 31 Expira la data 4 ................BENEFICIAR…………………………………………………………………………………................ • eliberata de Nr.... • valoare contract • beneficiar/investitor • executant • contract nr......... • data inceperii lucrarii • proiect nr.......................Cod F002 INVESTIŢIA................................... FISA DE ANALIZA conditiilor de incepere a lucrarilor de C+M la investitia ………… 1 2 3 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR nr...................................................... CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… ANTREPRENOR ... • cerere de eliberare a AC • certificat de urbanism.................................. • termen de executie • inceperea executiei • responsabil tehnic cu executia • diriginti de santier atestati MTCT • control calitate CQ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE nr........................

hidrofuga si economia de energie • protectie impotriva zgomotului 10 PROCES VERBAL de predare-primire a amplasamentului liber de orice sarcina incheiat intre: • beneficiar-reprezentat prin • executant-reprezentat prin • ELECTRICA-reprezentat prin • DISTRIGAZ-reprezentat prin • APA NOVA-reprezentat prin • ROMTELECOM-reprezentat prin COMPARTIMENT CONTROLUL CALITĂŢII 32 . dupa caz.• Ministerul Mediului • Ministerul de Interne (Pompieri) • Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului • Ministerul Comertului si Turismului 5 AVIZE SPECIFICE functionarii constructiei. de la: • Ministerul Mediului • Ministerul Sanatatii • Ministerul de Interne (Pompieri) • Ministerul Comertului si Turismului 6 AVIZE DE OCUPARE DEFINITIVA/TEMPORARA A UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT • alei de acces • racorduri • bransamente 7 ALTE AVIZE specificate in certificatul de urbanism • • • 8 PROCES VERBAL de verificare a corespondentei intre prevederile proiectului de autorizatie de construire/desfiintare si proiectul de executie incheiat intre: • beneficiar • proiectant • executant 9 REFERIRI privind VERIFICAREA PROIECTULUI din punct de vedere al cerintelor de performanta a constructiilor de catre verificatorii de proiecte atestati: • rezistenta si stabilitate • siguranta in exploatare • siguranta la foc • sanatatea oamenilor si protectia mediului • izolatie termica.

.......... 5........ Predat: NUMELE PRENUMELE FUNCŢIA SEMNATURA BENEFICIAR…………………………………………………………………………………… PROIECTANT………………………………………………………………………...ANTREPRENOR ............ 1.......Proiect nr…………………………………………………….....……….... cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele. constructiile...): ……………………………………………………………………………………………………............avand coordonatele (axele):…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. …. Cota absoluta……………………………………………………………………………………. Primit: 33 Borna 2 Borna 3 Borna 4 ...................Delimitarea terenului conform planului nr…………………….………………………………………………………………………………………………… Identificarea bornei de referinta……………………………….…………………………………………………………………………………………………. .CodF003 INVESTITIA……………………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE Nr………………/Data……………..........…………………………………………………………………………………………… Plansa nr………………. Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3. etc............ Borna 1 Coordonata (axa) X Y Z 2.............. ….…….....................cota…………………. Alte mentiuni: CONSTRUCTORUL se obliga: BENEFICIARUL se obliga: a) sa transporte cantitatea ……mc a) sa plateasca constructorului costul moloz existenta pe amplasament incarcarii si transporturilor comandate b) sa demoleze volumul de fundatii existent b) sa plateasca constructorului valoarea pe amplasamant pentru a fi transportate lucrarilor comandate …………………mc 4.................

..din…………………...finantat de banca………....…........……………………………………....……………………………………………………………………………… ……………… 4...CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… ANTREPRENOR .Valoare contract……….......Contract nr……………………………..Data inceperii executiei:………………………………………………….....Data……..………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6........Proiect nr…………………din…………………………………intocmitde ………………………………………………………………………. titluri de avize..... 1.........nr……………………………………………………… angajat cu contract de munca…………………………………………………… NUME CONSTRUCTOR: BENEFICIAR: PRENUME FUNCTIE SEMNATURA 34 .......Executant(denumire):……………………………………………………………… ….... 7...………………… ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… 3..... autorizatii:…………………………………………………………………………… 9... 2.....Responsabil tehnic cu executia atestat MTCT: ………………………………..Inceperea executiei se va comunica Inspectiei in Constructii......……………………… ……………………………………………………………… 5...……………………………………………… ………. Cod F004 INVESTITIA…………………………………………………………………… PROCES -VERBAL DE INCEPERE A LUCRARILOR Nr…...... 8.......Investitor/Beneficiar(denumire):………………………………………………… …….Termende executie:………………………………………………………………..……………………………………………………………….

....... semnatura) 35 ....... semnatura) PRIMIT (nume......... functia………………………………....din partea…………………………… Delimitarea frontului de lucru(pozitie...ANTREPRENOR. etc..........din partea…………………………… Nume. …………………..... Cod F005 INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DESCHIDERE FRONT DE LUCRU Incheiat azi…………................. cota... ………………………………………………………………………………………… PREDAT (nume.... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Note si specificatii privind frontul de lucru ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) ………………………………………………………………………………………….... ax.......)……………………. functie..……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………....... functia……………………………….......... functie.......... Intre: Nume. ………………………………………………………………………………………….........

....……………………………………………………………………… ………........... …………………... ………………………..……………………………………………..... SUBSEMNATII : …………………………………………………....)…………………………………………..……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………............ …………….. ax.......... functie.……………………………..in calitate de Antreprenor General …………………………………………………………in calitate de Subantreprenor am procedat la predarea ....………………………………………………………………………………… …………….... …………………………………………………………………………………………..primirea frontului de lucru. ………..………………………………………………………………....……………………………………………………………………… Observatii la preluarea frontului de lucru …………………………………………………………………………………………. Delimitarea frontului de lucru (plan..... ………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………….......…………………………………………………………………………… ………………….……………………………....... etc........... PREDAT (nume.. …………………………………………………………………………………………... semnatura) PRIMIT (nume...ANTREPRENOR.. Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) …………………………………………………………………………………………....…………. functie.………………………………………….. …………………. …………………. pentru executarea lucrarilorde…………………………………………………………………………….…………………….. cota.…………………………………………………………. semnatura) 36 . …... Cod F006 INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE FRONT DE LUCRU Nr………Data………..

.............. Trasarea a fost executata pe baza planselor nr………………………………………………........... Cod F007 INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR DE …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Nr……………Data……………..ANTREPRENOR....... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… avand coordonatele: X………………………………………….... constructia invecinata............ Y…………………………………………......................... Z…………………………………………........)……………….......................etc. Din proiectul……………………………………………………………………………………… Elementul de reper si verificarea este (borna... Cota:…………………………………………… Nume Prenume Semnatura Executat lucrarea:……………………………………………………………………………… Verificarea:……………………………………………………………………………………… 37 ..............

.......... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BENEFICIAR (numele si semnatura) ……………………… ……………………… EXECUTANT SANTIER CQ (numele si semnatura) (numele si semnatura) ………………………….................................... Verificarea s-a facut pe baza prevederilor plansei de executie nr ……………............ INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE Incheiat astazi …………………………………………….......... …………………………....... Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Aferente obiectului ………………………………………………………………………............Cod F008 ANTREPRENOR....................................................................................................... ……………………… ……………………… PROIECTANT 38 ...................

...... ……………....... …………………. 39 . ………………………. …………………. urmatoarele documente : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au fost stabilite urmatoarele masuri(concluzii): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………… Mentiuni speciale : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… NUME BENEFICIAR : ……………… PROIECTANT:……………… EXECUTANT: ………………....... Data………… Cu ocazia verificarii efectuate la: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au stat la baza verificarilor..Cod F 009 ANTREPRENOR ..................... PRENUME ………………………........... INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA A NATURII TERENULUI DE FUNDARE Nr.. ………………………… SEMNATURA …………………............

..............Cod F010 ANTREPRENOR.... 3../Data………....... 40 ......... INVESTIŢIA……………………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LOTULUI DE ARMATURI SUDATE Nr……….... din oteluri beton (tipul otelului)………………………………………………………………………………… cu diametre nominale (Dn-mm……………………………………………………………….....)…………...Lotul este alcatuit din (nr..Pe baza rezultatelor obtinute la verificare si incercare.... 1.......innadiri (imbinari sudate)...Lotul a fost sudat prin procedeul de sudare: ………………………………………………………………………………………………… …................……………………………………………………………………………………………… pentru receptia lotului de armaturi din elementul: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… pentru obiectivul: ………………………………………………………………………………………………… 2................................Incheiat la (unitatea sau atelierul) ………………………………………………………………………………………………… …....... Nume Prenume Functia Semnatura Sef punct de lucru…………………………………………………………………… Coordonatorsudura ……………………………………………………………………… CQ……………………………………………………………………............ epruvetele de mai sus INDEPLINESC (NU INDEPLINESC) conditiile impuse de instructiunile tehnice din C28/83 si se DECLARA RECEPTIONATE (RESPINSE).........……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4.........

. ax. CONSTRUCTOR…………………………………………………………………… BENEFICIAR………………………………………………………………………… 41 ..………………………….): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr….........plansele nr………….Cod F011 ANTREPRENOR.... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr………/Data…… Faza din lucrare supusa verificarii: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Elemente de identificare (sector...sau a dispozitiei de santier nr…………............................ portiune.. etc................. cota...…...... din data………………….………..... Concluzii: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nume Prenume Semnatura CONSTRUCTOR…………………………………………………………………… BENEFICIAR………………………………………………………………………… Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului......... Data……………………............

..........................................................Cod F012 ANTREPRENOR......... Lucrarea executata(cu/fara) fisa beton nr........... Data: Lot: Executat santier: Cantitatea: Distanta: De livrat la ora: Nume Data Semnatura Emitent comanda: Expeditor(statia) Reteta nr…... Obiect: LUCRABILITATEA TIP CIMENT GRANULE MAX...Data…….. INVESTIŢIA………………………………………………………………………… BON DE COMANDA PENTRU BETON Nr……...../data 42 ... MARCA (CLASA) Lucrarea.

.......... LABORATORUL .............................................. L t ° C δb A...........zile pastrate la t Caracteristici beton intarit Nota de comunicare Completat de Nume si prenume Nr..............crt...O...................O.................... % 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 43 Semnatura 22 R2 .............. STAŢIA DE BETOANE ...............reteta OBIECTUL Data Data Varsta de incercare Latura cub Alte caracteristici <5 Prevazuta Reala °C 5-10 °C 11-17 °C >17 °C R6 P/ G Caracterizare Nr....UNITATEA ......................... REGISTRU UNIC PENTRU BETOANE Probe prelevate la statia de betoane sau L........P......................... -lucrari curenteTIP BETON Marca (clasa) L Ciment Adaos Ø max P G Rs Cod F013 Rad min (*)Se completeaza numai pentru R28<Radmin Caracteristici Indicativ serie probe beton proaspat prelevarii Nr.....

......D............Cod F014 ANTREPRENOR. strat 0 H strat 1 2 ORA inceput terminat 3 STAREA VREMII 4 TEMPERATURA AER 5 BETON 6 Şef lucrare/ Şef punct de lucru 44 ....E.... Vibrator ……………………………………………………………………........ nr…………………………………… Data terminarii betonarii…………………Element…………………………………….......H element…………………………………..........D...............Cota inferioara…………………………….............. INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… FISA DE BETONARE Nr………/Data…… Data inceperii ……………………………......... Volum beton………………………………..buc………… Nr... Proiect de executie nr……………………..............

.................................. INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… FISA CONTROL SUDURI SIMPLE Obiect Punct de lucru Şef de echipa Deschide punct de lucru: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nr........... AXE REFERINŢA NOD CORDON NUME POANSON Crt....... 0 1 2 3 4 5 6 Şef lucrare/Şef punct de lucru Şef echipa sudori 45 ........................Anexa Cod F014 ANTREPRENOR...................

............................Cod F015 OBIECT ......... Rezistente obtinute pe cub nr…........ 9 0 1 2 3 4 5 6 Exterior 7 8 10 11 12 13 14 46 Semnatura 15 Nr........ PUNCT DE LUCRU ....... N/cm2 Rezultate incercari nedistru ctive buletin nr……… Supravegheat betoniera Nume/prenume evenimente intervenite in timpul betonarii Data ..... CONDICA PENTRU EVIDENŢA BETOANELOR TURNATE Beton proaspat Data decofrarii Semnatura laborantului Obiectul/ tipul elementul ui betonat Elemente identificare nivel ax travee Cantitate de beton (mc) Temperatura Marca de beton Statia furnizoar e a betonului marfa Prelevat cuburi de proba cu borderou nr…… pozitie…............... crt...........................................................

47 .

............................ 0 ZIUA 1 DATA LUNA 2 ORA ANUL 3 4 TEMPERATURA 5 OBSERVATII 6 48 .... crt..........Cod F016 ANTREPRENOR........................................... INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… REGISTRU DE TEMPERATURI Nr.....................

........ INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… TURNARE BETON Tip ciment…………………………............ 0 Numar aviz expeditie 1 Cantitatea 2 Ora iesire statie 3 Tbeton = Vremea = Ora Ora Interval Numar Prelevare sosire plecare turnare auto probe 4 5 6 7 8 49 ....................................... Crt.... = Nr.......... Granulometrie agregate………… Text...................ANTREPRENOR Cod F017 ..........

.... Nr... 0 Numar aviz expeditie 1 Cantitatea 2 Ora iesire statie 3 Ora Ora Numar Tasare Obs....................... Crt.... sosire plecare auto 4 5 6 7 8 50 .......... INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… REGISTRU DE TASĂRI Turnare beton in data de………………....................Cod F018 ANTREPRENOR ..............................

. epruvete pentru serie Temperatura medie de pastrare Data prevazuta pentru incercare Varsta de incercare Felul incercarii Data prelevarii Alte caracteristici Data incercarii 1 cub(cm) Alte caracteristici (intocmit) 21 Statia de betonare Elementul (nivel................... BORDEROU PENTRU TRANSMITEREA PROBELOR DE BETON NR…………………DATA………………..sir....clasa Tasare(cm) Tip ciment Pb(intarit) Kg/mc 19 Ømax Dozat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 51 R .. Marca...................ax.CATRE LABORATORUL……………………. SE COMPLETEAZA DE SE COMPLETEAZA DE EXPEDITOR LABORATORUL CE EFECTUEAZA INCERCARILE REZULTATE CARACTERISTICI OBTINUTE MEDII/SERIE Varsta efectiva de incercare Nr........... Laboratorul…………………… Semnatura laborant…………. crt...........ANTREPRENOR .. Cod F019 Expeditor……………………… Unitatea……………………….....cota) Indicativ serie Obiectul Nr......

52 .

..Cod F020 ANTREPRENOR.. ………………... S-au verificat urmatoarele elemente de beton: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Turnat pe data de……………………………intre orele…………………………... …………………...................... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Se vor lua urmatoarele masuri le termenele inscrise mai jos: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nume ………………... Constructor Beneficiar Instalator Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei date De……………………………………………………………………………………… Prin…………………………………………………………………………………… …… Data…………………………………………………………………………………… Nume ………………...... Aspectul betonului dupa decofrare: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Existenta si pozitia golurilor verificate dupa plansele nr........... …………………............ ……………….... ……………….... ………………….. Prenume ………………… ………………… ………………........... ……………….... …………………. INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPĂ DECOFRARE ŞI POZIŢIONARE GOLURI TEHNOLOGICE Nr………Data…………. Prenume ………………… ………………… ………………............. Semnatura …………………. Semnatura ………………….... Constructor Beneficiar Instalator 53 ......

........................... Elemente orizontale / verticale Tb – temperatura medie a betonului masurata in zona cea mai expusa Tb=42 gr C Tb=40 gr C Tb=38 gr C Tb=36 gr C Tb=34 gr C Tb=32 gr C Tb=30 gr C Tb=28 gr C Tb=26 gr C Tb=24 gr C Tb=22 gr C Tb=20 gr C Tb=18 gr C Tb=16 gr C Tb=14 gr C Tb=12 gr C Tb=10 gr C Tb= 8 gr C Tb= 6 gr C Tb= 4 gr C Tb= 2 gr C Tb= 0 gr C Tb= -2 gr C Tb= -4 gr C Tb= -8 gr C Tb= -10 gr C T = timp de masurare a temperaturii betonului................... ora si data (interval de masurare = 2 ore) 54 .......ANTREPRENOR............................ Cod F021 DIAGRAMA TEMPERATURILOR BETONULUI MASURAT IN ZONA CEA MAI EXPUSA A ELEMENTULUI TURNAT IN DATA DE ......................................................................................

COMPARTIMENT CQ. 55 . RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA.

...........in domeniul (partea de rezistenta) si de ………………………………...atestat nr……………………........este reprezentat de ……………………… avand calitatea………………………………………………………………………… In baza prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii..avand ca responsabil tehnic cu executia pe……………………............... a reglementarilor tehnice in vigoare.......valabila pana la data de……………………………………… Lucrarea se executa pe baza proiectului nr………………………………… elaborat de ………………………………verificat de ……………………………........... de catre investitor. a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind calitatea materialelor si a elementelor de constructii-instalatii puse in opera.... INVESTIŢIE ........... Ca urmare a controlului efectuat la obiectivul …………………………… s-a constat ca realizarea acestuia se face in baza Autorizatiei de Construire nr……………………....cu atestat nr…………….......... 56 ......… cu atestat nr……………......................in domeniul (partea de arhitectura)..........................in domeniile………………………………………………… …………………………………………………………………………………………........................ executant si proiectant s-a constatat ca SUNT (NU SUNT) asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor...............Cod F022 ANTREPRENOR... SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de executie prevazute in plansele:……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare... in faza determinanta………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Executantul…………………………este reprezentat de…………………… avand calitatea de…………………si de responsabilul CQ………………………… …………………autorizat nr………………………………………………………… Investitorul…………………….......................... PROCES VERBAL DE CONTROL INTERN AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr………………Data……………...............

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… In baza celor de mai sus. SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR Prezentul proces verbal a fost intocmit in ……………exemplare. cate un exemplar pentru fiecare semntar.Menţiuni speciale…………………………………………………………………. INVESTITOR PROIECTANT EXECUTANT CQ RTE 57 .

............din………………………………………… Din verficarile efectuate s-a constatat ca s-au respectat prescriptiile proiectului si normativele tehnice in vigoare..................in calitate de beneficiar..... ……………………………………………………………................in calitate de executant si subsemnatul……………………………................ si in concordanta cu plansele ……………………………………………………………………….......................... Concluzii……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Se anexeaza prezentei Tabelul de constructii metalice montate.......... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE VERIFICARE LA MONTAJ A CONSTRUCŢIILOR METALICE Nr………………/Data……………..........Cod F023 ANTREPRENOR...........reprezentant al.. conform proiect………………………………………………………………………………… ……………………………………………….... NUMELE PRENUMELE FUNCŢIA SEMNATURA BENEFICIAR………………………………………………………………………… PROIECTANT……………………………………………………………………… EXECUTANT………………………………………………………………………… 58 .......................................................... ……………………………………………………....... am verificat executia montajului constructiei metalice.. Subsemnatul ………………………………… reprezentan al ……………..... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… si dispozitiile de santier nr…………..............

.......... ŞANTIER .............Anexa la F023 ANTREPRENOR………………………………………........... 0 DENUMIREA CONSTRUCTIILOR METALICE(SUBANSAMBLUL) 1 NUMAR EXECUTIE PROIECT MONTAJ 2 3 POZITIA MONTAJUL 4 5 59 ............... TABEL DE CONSTRUCTII METALICE MONTATE NR.... CRT...........................

..........................M.......... crt..............Data INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… OBIECT…………………………………………………………………………………… Nr..... 0 CODUL UTILAJULUI DIN CADRUL INVESTITIEI 1 DENUMIREA SI CARACTERISTICILE UTILAJULUI 2 U..........................ANTREPRENOR………………………………………………...... INVESTIŢIA ... Cod F024 PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A UTILAJELOR LA MONTAJ Nr…………................... CANTITATE VALOARE 3 4 5 Utilajele se predau in stare completa cu certificatele cartii tehnice respective AM PREDAT Numele Funcţia Semnatura AM PRIMIT 60 ......

... Cod F025 INVESTIŢIA ......................... PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE ÎN CUSTODIE Nr………Data…………........ Procedam primul la predarea si al doilea la primirea in custodie a urmatoarelor produse: Nr........................ Denumirea produsului si caracteristicile lui U.........…............................. …………………………………………………din partea…………………………….... raman in proprietatea ……………………………......... Cantitatea Valoare Observatii Crt............... 2.... Scopul custodiei…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Prezentul proces verbal s-a intocmit in 2(doua) exemplare...............ANTREPRENOR ....M...... Subsemnaţii. Am primit.............................din partea …………………………….. Am predat. 61 ............ 0 1 2 3 4 5 Aceste produse preluate in custodie de …………………………………………………........ 1………………………………………………….......................care poate dispune asupra lor...............

..... ……………………………………………………………................................Lucrarile sunt executate in conformitate cu planurile de executie ale proiectului nr………………………………..... din……………………………………………………………………………………… 2..........plansele nr................ Comisia hotaraste: se pot continua lucrarile de: -structura de rezistenta** -finisaje** ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… PROIECTANT BENEFICIAR CONSTRUCTOR * Se anuleaza cele care nu fac obiectul receptiei **Ramâne numai poziţia care urmează fazei recepţionat 62 ...........ANTREPRENOR .... Cod F026 INVESTIŢIA .... PROCES-VERBAL PROCES VERBAL DE RECEPTIE -fundaţii * -infrastructura* -structura de rezistenţă Nr………Data……….... intruniti in comisia de receptie......................……………………………....... am procedat la receptia lucrarilor privind : -fundatiile* -structura de rezistenta** Verificand lucrarile executate si documentele care atesta calitatea lucrarilor se constata ca: 1..si ……………………………………………………………din partea constructorului avand functia…………………………………………………………...... la cererea unitatii executante.din parte proiectantului avand functia……………………………………………………..... in conformitate cu Legea 10/1995....................…............si comunicare de santier a proiectantului nr……………….................. Subsemnatii………………………………………………din partea beneficiarului avand functia…………………………………………………………................. si cu detaliile de executie modificate din dispozitiile de santier nr………………… din……………………...

............ …………….......................... ……………………. 1.................. Denumirea unităţii de care aparţine ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 3........ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… executata in cadrul contractului nr………………………din data………………… incheiat intre executant……………………………………………………………… si investitor…………………………………………………………………………… pentru lucrările de …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1... Calitatea ……………………………… ……………………………… ……………………………… 63 .Lucrările au fost executate in baza autorizaţiei nr……………………………… eliberată de…………………………..... Nume si prenume ……………………………………….............Au mai participat la recepţie: Nr........................................................... ……………………… Calitatea ……………… ……………… ……………… ……………… ……………..cu valabilitate până la data…………………………… 2....... PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr…………Data………… Investitor....... la data de………………….... 2........ ……………………… 6. ………………………………………...... 2... ……………………… 5. Cod F027 INVESTIŢIA .... ……………………………………….... ……………………… 4...... crt.....……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……privind lucrarea………………………………………………………………..... 3........ANTREPRENOR . Nume si prenume crt........................ 1...... ……………………… 3.......Comisia de recepţie si-a desfaşurat activitatea in intervalul…………………………fiind formata din: Nr............

Constatarile comisiei: 4. 64 . Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 3) 5.2. Comisia motiveaza propunerea facuta prin: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7.file a fost astazi…………la locul……………………. incheiat COMISIA: PREŞEDINTE Nume şi prenume ……………………… MEMBRI: Nume si prenume ……………………. au lipsit sau sunt incomplete urmatoarele piese: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 1) 4. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata..1. Specialist ……………….in……………exemplare. Comisia recomanda urmatoarele: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 8.3. Semnatura ………………. Prezentul proces-verbal.. comisia propune: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6. Semnatura ………………… Specialist ………………….4. continand …………..In urma constatarilor facute. Urmatoarele cantitati de lucrari nu au fost executate: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 2) 4.

......................................... crt..... PROCES VERBAL DE EXECUTARE A COMPLETĂRILOR ŞI REMEDIERILOR PREVĂZUTE IN ANEXA 2 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPŢIE ( F027 ) NR………DATA………….........A OBIECTIVULUI/INVESTIŢIEI………………………… Nr........ Cod F028 INVESTIŢIA ..........................ANTREPRENOR ................................................................................. 0 Pozitia si denumirea lucrarii prevazute in Anexa 2 a procesului verbal de receptie 1 Termen prevazut in Anexa 2 2 Cine a facut remedierea 3 Nume EXECUTANT BENEFICIAR Prenume Funcţia 65 .......................

6...........2...ANTREPRENOR . 4.. 3..... …………………... 5.. Observatiile facute de comisie sunt: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 66 .............Comisia de receptie şi-a desfaşurat intervalul……………………........... Calitatea …………………....………………… 2.. activitatea in Denumirea unitatii de care apartine …………………… …………………. Nume si prenume ………………………........1. …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Calitatea …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 3.......... …………………....... 3...... ………………………. PROCES -VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr………Data……….. crt..la data………………... 2..... 3........fiind formata din: Nr.... 2.... 5......de catre…………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1. ……………………….. ………………………..Au mai participat la receptie: Nr..In urma examinarii lucrarii si a documentelor... 1................ Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexate... ……………………………………..... 4.3. 1. comisia a constatat urmatoarele: 3.... Nume si prenume ……………………………………........................ crt..... Lucrarile au fost complet terminate la data 3..cu valabilitate pana la data…………………….. Investitor……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……privind lucrarea: ………………………………………………………………………………………… ……autorizată cu nr………………………...... …………………... …………………… ……………………… …...................... …………………. ………………………......... Cod F 029 INVESTIŢIA ......

6. constatarile comisiei fiind prezentate in anexa. ……………………. 3.3. MEMBRI: Nume si prenume ……………………. 3. 4. conform listei anexate. Constructia (NU) s-a comportat corespunzator in perioada de la data…………pana in prezent. Prezentul proces-verbal. ……………….la locul……………………………………………… in……………………. ……………….lei. Semnatura …………………… …………………… …………………… 67 .7. Specialist ……………… Semnatura ………………… Specialist ………………. ……………………. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (NU SUNT) SUNT in posesia utilizatorului. Comisia motiveaza propunerea facuta prin: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6...4... respectiv pe o durata de…………luni. COMISIA: PREŞEDINTE Nume si prenume ……………………. Comisia recomanda urmatoarele: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… 7. comisia propune: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 5. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului (NU AU FOST) AU FOST completate. In urma constatarilor facute.exemplare.. 3.. Valoarea lucrarilor executate este de ……………………..5. continand file si anexe a fost incheiat astazi……………….

..............crt.. 68 ....ANTREPRENOR ....... demolari... incendii............. in cazul in care implica luarea unor masuri.............). US – Rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale.......... E – Evenimente exceptionale (cutremur........................ poluari sau alunecari de teren... JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului: Nr............... D – procese verbale intocmite de organele de verificare pe fazele de executie a lucrarilor.......... ploi torentiale.Masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii.) .. Data evenimentului 1 Categoria Evenimetului (*) 2 Prezentarea evenimentului Nume Prenume Unitatea 4 Cod F 030 0 3 Semnatura responsabilului cu „Cartea Tehnica a Constructiei” 5 Evenimentele consemnate in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in coloana categoria evenimentului: -Rezultatele verificarilor periodice in cadrul urmaririi curente.. consolidari..... Rezultatele controlului privind modul de intocmire a Cartii tehnice a Constructiei... INVESTIŢIA ....... inundatii....... etc............ etc...... .... caderi masive de zapada...

...………………………………………………………… ……………………………………………….……………………………………… ……………………………………………………………..Cod F031 ANTREPRENOR........ INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ Cu ocazia verificării efectuate la…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………….……………………………………………………………………… ……………………………........………………………………………………………………………… ………………………………..au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Semnatura BENEFICIAR: PROIECTANT: EXECUTANT: 69 Numele Prenumele .......………………………………………… ………………………………………………………………..........……………………………………………………… ……………………………………………........ din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: ……………………………………………………………………………………… …………….……………………………………………………… …………………………………………….............. ..……………………………………… ……………………………………………………………..au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ……………………………………………………………………………………… …………….……………………… ……………………………………………………………………………........... ..........……………………………………………………………………… ……………………………...

..................................... 70 ............5......................2................... 2............................................. Valoarea presiunii de proba............................................3........ plansa(schema)......................... Partea instalatiei probata...... Temperatura fluidului de proba............................................ 4. INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE PROBE SUB PRESIUNE Nr.............. Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar .......... CQ ...................................... 2......... 3............................... CONCLUZII Proba de ........rezistenra si etanseitate la cald 1..................................... Proba a fost executata conform... Timp de mentinere la presiunea de proba...............................................................................................1............ 2.....4.........................................rezistenra si etanseitate la rece ............................ 3.....................2........ si denumire obiect....... proiect ............. Materialul din care este executata conducta. Fluidul d epropba utilizat ......................................................nr..6......... Scaderi de presiune ...................................................................... Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza sau in imbinarile...............................................................................................................................................................3...... 2................nr........... ................................................... 2................... Deformatii plastice vizibile ... Temperatura mediului ambient in timpul probei.......(bari) conform proiect 2................................. Constructor ... Nr...........................................7...................1............... 2........................................................................................................1..../ Data:....................................... DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: 1.............. a fost (nua fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare............................ 3................... DATE PRIVIND PROBA DE......................... 2..................... Nr. reper................ REZULTATUL PROBEI In timpul probei (s-au constatat) nu s-au constatat: 3..... Denumire instalatie ...................................................................................................................Cod F032 ANTREPRENOR.

....... 2............ CQ……………………………………………………………………………………… 71 ..plansa (schema)……………………..........3 1...................DATE PRIVIND OPERATIILE DE: 2...................... executate in conformitate cu prevederile proiectului de executie..... PROCES VERBAL PENTRU LUCRARI SPECIALE Nr………/Data…… 1.2Dezinfectie:concentratieclor……………………………………………….....4 Denumire obiect………………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr.ore 2.... Partea instalatiei ………........CONCLUZII: Operatiile de mai sus.1Spălare: durata………………………………………………………….3 Alte operatii……………………………………………………………………… 3.......mg/l durata…………………………………………………………….......... sunt ( nu sunt ) corespunzatoare................... proiect……………………………nr....……………………………....DENUMIRE OBIECTIV: 1......……ore 2. a normativelor in vigoare.nr. reper……………….2 1..................................1 1... Cod F033 INVESTIŢIA ....... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………...ANTREPRENOR ..........

...........................Nr..crt..... Partea instalatiei ……….. CQ……………………………………………………………………………………… 72 ........................................................... Nr......................... 1...... Cod F034 INVESTIŢIA ...... CONCLUZII Proba de functionare este (nu este) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………........./Data:...................................... DATE PRIVIND PROBA: 2..................... PROCES VERBAL DE PROBE DE FUNCTIONARE .............................2 1.... puncte de consum simultane ................................................... total puncte de consum ..1 1.................. Nr..nr.............. 2... Denumire punct consum Rezultate proba Debit Debit specific de masurat calcul [l/s] [l/s] 2 3 Concluzii 0 1 4 Proba a fost executata conform ........ 2.... reper………………....4 Denumire obiect………………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr........DENUMIREA INVESTITIEI: 1....ANTREPRENOR ............. proiect……………………………nr.....plansa (schema)……………………....................……………………………............... Nr...........2..............1..............................3 1........ 3..Instalatii sanitare ..

..................................………………….. CONCLUZII Proba de...................... Numar d eimbinari controlate ................ a fost (nu a fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare...................ANTREPRENOR............... Proba a fost executata conform ..................... 3......... PROCES VERBAL DE PROBE DE ETANŞEITATE ..........1.................... Tronson (coloana...................... Cod F035 INVESTIŢIA ...2.. proiect……………………………nr..........1.............................canalizareNr………/Data…… 1................................. REZULTATUL PROBEI In timpul probei nu s-au constatat (s-au constatat): 3.......................1 1.. 2............... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant……………………………………………………………………………….................………………........plansa (schema)……………………............... CQ……………………………………………………………………………………… 73 ...DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: 1..... 2.............2 1..3 1.......... DATE PRIVIND PROBA 2... 2..........4 Nr si denumire obiect…………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr............... colector).............................................. Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza 4...............................3............... Materialul din care este executata conducta ......... Imbinarilor neetanse 3..........2..........

....... racordate.....1..........2 1.......... Nr......... Coloana (colectorul) de canalizare ........ proiect……………………………nr.................... PROCES VERBAL DE PROBE DE FUNCŢIONARE ................. total obiecte sanitare (receptoare....................2......... CONCLUZII Proba de............ 2.................................... CQ……………………………………………………………………………………… 74 .. sifoane de pardoseala). Debitul de calcul pe coloana d ecanalizare (colectorul)..3.............................................. 2................planşa (schema)……………………. a fost (nu a fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare.... Cod F036 INVESTIŢIA ...........................1 1......... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………........ANTREPRENOR ..................canalizareNr………/Data…… 1............4............................ 2..................... Obiecte sanitare (receptoare........................... 3................. sifoane de pardoseala)....3 Nr si denumire obiect…………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr...... 2..................... simultane: Proba a fost executata conform ................. DATE PRIVIND PROBA 2.......DENUMIREA INVESTIŢIEI: 1..............................

ventilatii. – Responsabilitatea semnarii documentelor (formularelor) din santier Raspunderea prin prevederile contractului a serviciilor de supraveghere a lucrarilor.s.Rezultatele testelor de functionare a tuturor instalatiilor .16. utilajelor si echipamentelor executate sau montate in lucrare. verifica si aproba: .(electrice curenti tari. care sunt determinate in asigurarea calitatii lucrarilor si a sigurantei oamenilor.3. • Acestea se refera in special la lucrarile de structura si instalatii ale constructiilor. este completa si totala pentru supraveghetori. elictrice curenti slabi. incalziri. 3. privind: • Verificarea existentei documentatiei si documentelor de santier conform legii • Verificarea calitatii materialelor • Verifcarea calitatii utilajelor si echipamentelor • Verificarea calitatii executiei • Verificarea progresului lucrarilor conform garficelor si inscrierea in termnele programate • Verificarea si evidenta platilor catre antreprenori si furnizori pentru inscrierea in costurile programate este imputabila supraveghetorului si poate genera pentru acesta penalizari sau eliminarea din contract Fiecare document prezentat . • Se vor adauga obligatoriu documente similare de control pentru celelalte lucrari.a) Suplimentar documentelor de mai sus. Orice omisiune din partea supraveghetorului.15. principalele documente de inregistrare a calitatii lucrarilor. supraveghetorul de lucrari va controla.Agrementele tehnice necesare .Rezultatele incercarilor de laborator efectuate .Certificatele de calitate a materialelor in santier . conditionarea aerului. Precizări • Au fost prezentate in formularele F 001 – F036. se verifica si se semneaza de catre supraveghetor. 75 .

inspecţii permanente. va supraveghea calitatea lucrărilor. în conformitate cu prevederile contractului său cu investitorul sau directorul de proiect. printr-un sistem de prime de asigurare diferenţiat în funcţie de capacitate şi pe care urmează să le practice societăţile de asigurare. privind mersul lucrărilor. cu aprobarea directorului de proiect. Pentru acoperirea riscurilor generate de practicarea acestor servicii. schimbări necesare în scopul execuţiei corecte a lucrărilor. Acest gen de “ASIGURĂRI PROFESIONALE” face parte din reţeaua complexă de asigurări concepute de investitor şi constituie o verigă importantă a cesteia. controlul permanent al calităţii lucrărilor. termenele şi înscrierea în costurile programate. 4 Asigurările echipei de supraveghere • Supraveghetorul. modificări. să se asigure la unele riscuri obligatorii sau ei înşişi să se asigure la unele riscuri facultative.        Va avea autoritatea.Cap. va fi suportată de supraveghetor. recomandări şi instrucţiuni pentru bunul mers al lucrărilor. Asigurările profesionale presupun şi o selecţie a capacităţii prestatorilor acestor genuri de servicii. utilajelor şi echipamentelor care nu respectă specificaţiile. verificarea înscrierii în graficele lucrării. supraveghetorul va face o “Asigurare profesională” globală cel puţin la nivelul valoric al contractului său. verificarea şi aprobarea cantităţilor de lucrări şi preţurilor acestora. a documentelor de calitate şi a lucrărilor ascunse. refuzul includerii în lucrare a materialelor. • • Orice pagubă produsă lucrărilor sau terţilor din cauza neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de mai sus. va întocmi rapoarte periodice către directorul de proiect. verificarea testelor. probelor. calitatea. • Pentru acoperirea daunelor provocate investitorului sau terţilor ca urmare a unor greşeli sau a neîndeplinirii obligaţiilor sale contractuale. supraveghetorii sunt obligaţi de către investitor sau de către directorul de proiect. sau la valoarea cerută de directorul de proiect. să emită instrucţiuni privind : corecturi. Capacitatea financiară a supraveghetorilor este de regulă redusă şi aproape în toate cazurile aceştia nu pot acoperi pagubele produse investitorului sau celorlalţi participanţi la realizarea investiţiei. termenele de execuţie şi înscrierea în costurile contractelor. prin contractele lor. 76 .

astfel ca să precizeze şi să fixeze perspectiva derulării acţiunii. înainte de începerea executării lucrării. Aceste faze trebuie descrise în condiţiile de contract suficient de clar. Contractul se încheie numai pentru prima fază. supraveghetorul este cel care pregăteşte proiectul de acord şi condiţiile generale şi speciale de contractare. şi ca rezultat contractul şi condiţiile de contract să fie clare. PREVEDERILE ESENŢIALE ALE CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE 1. Nu este recomandată o dezvoltare exagerată a condiţiilor contractuale. termenul.1. descrierea. modul de realizare în timp. Elaboratorul contractului trebuie să cunoască bine lucrarea. etc. Este deci indispensabil ca termenii şi fiecare articol să fie prezentate corect şi complet formulate. de rezultatul acesteia depinzând conţinutul fazei ulterioare. în scris. În majoritatea cazurilor. este important ca descrierea serviciilor. părţile angajându-se prin contract să realizeze împreună întreaga lucrare. cu precizări privind derularea în timp a lucrărilor şi a plăţilor precum şi a obligaţiilor între părţi. plăţile succesive. etc. În general inginerii supraveghetori preferă forma “a”. Este posibil ca o fază ulterioară să nu poată fi descrisă decât după încheierea fazei anterioare. simple. În acest caz se prevăd condiţiile contractuale pentru întreaga lucrare. o activitate de supraveghere poate fi organizată în faze succesive. într-un singur document. 77 .2 Definirea perspectivelor în faze succesive În majoritatea cazurilor. care poate fi numit şi ACORD. care include cele trei părţi precizate la punctul a). concis şi să fie elaborate de profesionişti. În oricare din forme. concise şi complete. Contractul poate fi : a) Contract însoţit de condiţii generale şi speciale de contractare b) Contract complet. modul şi condiţiile de plată să fie prevăzute clar. conţinutul lucrărilor. Serviciile de supraveghere având în general caracter tehnic şi prestaţii intelectuale. Definirea perspectivelor Este necesar ca definirea misiunii sau lucrării să fie sintetic şi clar făcută în condiţiile de contract. 1. 1. plăţile. părţile care negociază contractul trebuie să prevadă că şi alte persoane pot interpreta termenii şi articolele. să fie precizate astfel şi termenele de execuţie. informaţiilor şi documentelor ce se vor furniza clientului periodic. aceasta conducând de multe ori la confuzii şi contradicţii.CAPITOLUL 5 CONTRACTUL ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE Relaţiile şi obligaţiile reciproce între supraveghetor şi client trebuiesc precizate foarte clar. printr-un CONTRACT între părţi. succesiunea şi termenele derulării.

78 .

termene. expertize. se recomandă să fie implicate în problemele lucrării încă de la fazele de selecţionare a supraveghetorului. 1. Aceste schimbări pot fi suficient de importante pentru a modifica angajamentele anterioare prevăzute în contract. la rândul său. Supraveghetorul. Responsabilitatea supraveghetorului Contractul va avea clauze speciale şi clare cu privire la responsabilitatea supraveghetorului si in primul rand clauze care vizeaza CALITATEA LUCRARILOR .3. Se vor prevedea clauze speciale în acest sens. alegerea subcontractorilor. 1. analize suplimentare. furnizorilor. Este totuşi de dorit să i se lase supraveghetorului libertatea de a schimba personalul după necesităţile sale. Informaţii furnizate de către client Este foarte important ca clientul să transmită toate informaţiile şi la timpul necesar supraveghetorului. Schimbări de perspectivă Este posibil ca pe parcursul realizării contractului de supraveghere să fie necesare schimbări de soluţii. asociaţilor etc.1. Ca urmare. 1. numele acestora fiind comunicat între părţi printr-un schimb de scrisori. studii complementare. se vor prevedea în condiţiile contractuale. aceasta stipulându-se în condiţiile contractuale. etc. care să precizeze care sunt deciziile supraveghetorului pentru care acesta este necesar să informeze sau să obţină aprobarea clientului. Persoanele responsabile din partea investitorului şi a supraveghetorului. sunt în unele situaţii inevitabile. De multe ori între părţi se comunică şi numele înlocuitorilor persoanelor responsabile. În această categorie se înscriu: alegerea unor soluţii care generează costuri şi responsabilităţi importante. programe. conform prevederilor codului de onoare.6. Orice schimbare a persoanelor responsabile se va comunica între părţi. TERMENE. Schimbările de perspectivă ca urmare a unor evenimente neprevăzute din cauze tehnice sau economice. 79 . INSCRIEREA IN COSTURI SI SIGURANTA LUCRARILOR Deasemenea se vor prevedea clauze. Acestea vor fi abilitate cu luarea deciziilor privind executarea sau modificarea clauzelor din contract.4. articole care să permită amendamente la contract. va considera aceste informaţii confidenţiale.5. care să reflecte schimbările necesare. Desemnarea personalului responsabil Se recomandă ca două persoane să fie desemnate responsabile – una reprezentând clientul şi cealaltă reprezentând societatea supraveghetorului.

birouri. 1. Ambele părţi se vor strădui ca întâlnirile să aibă loc la termenele stabilite şi cu participarea necesară. Rapoarte Supraveghetorul va transmite clientului rapoarte periodice care să informeze despre mersul lucrărilor. 1. Servicii în sarcina clientului Sunt frecvente situaţiile în care clientul pune la dispoziţia supraveghetorului diverse facilităţi şi servicii ca. etc. durata preavizului. şi ca urmare de comun acord.12. transport.7.11.8. costurilor. se vor lua unele decizii de revizuire a soluţiilor. 1. Deasemenea. Drepturi de multiplicare 80 . Valabilitatea contractului Contractul va stipula în mod expres termenul de valabilitate al acestuia. La rândul său. Anularea în cursul execuţiei a lucrării Prin condiţiile contractului se vor preciza clauze în care părţile pot să pună capăt contractului.1. Se recomandă ca ceste facilităţi să fie înscrise în contract.9. De regulă. Reînnoirea sau extinderea valabilităţii contractului Prin condiţiile contractului se va prevedea şi posibilitatea de reînnoire sau extindere a contractului. cazare. Analize şi revizuiri Periodic. rapoartele se vor întocmi şi transmite la încheierea fiecărei etape a execuţiei lucrării. 1. scutiri de taxe. plăţile cuvenite supraveghetorului până la data încetării activităţii lui. 1. Deasemenea. 1. în condiţiile contractuale se va prevedea posibilitatea revizuirii termenului stabilit iniţial şi consecinţele necesare acestei revizuiri.13. între reprezentanţii clientului şi ai supraveghetorului se vor organiza analize referitoare la mersul lucrărilor. precizând şi modul de stabilire a extinderii onorariilor pentru supraveghetor. supraveghetorul va transmite clientului note şi rapoarte intermediare mult mai frecvente pentru buna informare a acestuia. termenelor.10. etc. termenele acestora înscriindu-se în contract. etc. supraveghetorul la stabilirea preţului va ţine seama de aceste facilităţi.

se opun acesteia.16. 1.15.17.19. Arbitraj Toate acordurile de contract vor conţine clauze privitoare la divergenţele care pot să apară între client şi supraveghetor. Neîndeplinirea obligaţiilor Prin condiţiile contractului se pot prevedea clauze de penalizare a supraveghetorului şi a investitorului pentru întârziere sau neîndeplinire a sarcinilor contractuale ce le revin. felul monedei.14. Garanţia de bună execuţie De regulă. locul şi modalitatea de arbitraj. prin condiţiile contractului se va preciza legislaţia care guvernează contractul.De regulă.18. transferul în străinătate. Legislaţia care guvernează contractul În funcţie de zona în care se execută lucrarea. Dacă se convine totuşi între părţi o garanţie. 81 . 1. Garanţii de plată Supraveghetorul poate solicita clientului sau garanţii de plată. taxe. fie printr-un acreditiv. în sarcina clientului sau a supraveghetorului. această garanţie nu se solicita pentru serviciile de supraveghere. modalităţilor de plată. 1. fie printr-un document prin care să garanteze existenţa fondurilor necesare plăţilor către supraveghetor. Se vor preciza numele arbitrului.20. cu reţineri succesive. sunt exclusive ale clientului şi supraveghetorului. Clauze speciale referitoare la lucrări în care supraveghetorul acţionează şi ca manager de proiect sau proiectant. 1. etc. 1. prin care de fapt garantează capabilitatea şi reputaţia sa. Sunt şi situaţii în care supraveghetorul. faţă de locul unde funcţionează clientul şi supraveghetorul. depune o garanţie bancară în numele clientului său. Se vor face precizări asupra valorilor. prin condiţiile contractului se fac precizări ca drepturile de multiplicare a documentelor care vizează lucrarea şi relaţiile între părţi. atunci se recomandă ca aceasta să se constituie dintr-un procent din onorarii. asigurări. 1. 1. Asociaţiile profesionale în general. etc. pentru mărirea prestigiului său. Condiţii de plată Periodic sau pentru fiecare etapă succesivă a lucrării se vor prevedea prin contract plăţi ale clientului în favoarea supraveghetorului. pe parcursul derulării contractului. impozite. limba care se va folosi.

incompatibil ***Această variantă poate fi compatibilă în situaţia în care supraveghetorul este independent . CONTRACTUL ŞI CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE În anexele nr.compatibil ** ( Condiţionat de aprobarea detaliilor de către un supraveghetor independent) . au fost grupate în “Condiţii Generale de Contractare” ( condiţii standard) şi prezentate în ANEXA nr. au fost elaborate în conformitate cu “ Modelul de contract pentru servicii încheiat între client şi inginerul supraveghetor” elaborate de FIDIC. au fost grupate în “Condiţii speciale de contractare” ( Condiţii cu aplicabilitate specială ) prezentate în – Anexa nr. Enumerăm mai jos câteva servicii şi gradul de compatibilitate: .1.Supraveghetor + Proiectant + Antreprenor *** .2 şi nr.scopul şi descrierea a serviciilor Anexa B – personal. care au aplicabilitate general valabilă pentru servicii de supraveghere la toate genurile de investiţii. subcontractant al investitorului 2.3 se prezintă : • • • CONTRACT (formular tip contract) CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE ( condiţii standard ) CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE (condiţii de aplicabilitate speciale) • ANEXELE A.Sunt situaţii în care se declară incompatibilă cumularea funcţiunii de supraveghetor cu cea de antreprenor. echipament. Documentele prezentate sunt recomandate pentru uzul general. B şi C Aceste documente contractuale care au caracter refolosibil.compatibil .compatibil * ( Contract la cheie condiţionat de verificarea şi aprobarea proiectului de către un supraveghetor independent şi/sau de către investitor) . 1 Clauzele Contractuale cu caracter general. CONTRACTUL ( formular tip de contract ) este prezentat în ANEXA nr. în scopul contractării serviciilor de supraveghere şi care vizează lucrări de investiţii-construcţii sau mai multe servicii.2 Clauzele contractuale cu caracter special.Antreprenor + elaborarea detaliilor de execuţie** . dotări şi servicii din afară sau asigurate de investitor Anexa C – remunerarea şi plata Anexa D – alte prevederi 82 .Supraveghetor + proiectant .Proiectant + antreprenor* . definite pentru o anumită investiţie. nr. care au aplicabilitate numai pentru anume servicii de supraveghere.3 Anexele la contract sunt : Anexa A .

se anexează la contract şi fac parte integrantă din acesta.Acestea se elaborează distinct pentru fiecare lucrare. În cele ce urmează prezentăm o formă standard (refolosibil) de CONTRACT de SUPRAVEGHERE. PARTEA I – CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE (pentru servicii de supraveghere ) • PARTEA II – CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE • • 83 . format din următoarele părţi: CONTRACT (formular tip de contract).

CAPITOLUL 5 A

CONTRACT STANDARD
(refolosibil)
PENTRU SERVICII DE SUPRAVEGHERE LA LUCRĂRI DE INVESTIŢII

CONŢINUT

• • • • •

CONTRACT* (formular tip de contract) PARTEA I * - CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE – PARTEA II ** - CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE – ANEXA A** - Scopul şi descrierea serviciilor ANEXA B** - Personal, echipament, dotări, servicii din afară investitor • ANEXA C** - Remunerare şi plată • ANEXA D** - Alte prevederi

ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 sau asigurate de

84

* Conform: Federation Internationale des Ingenieurs – Conseil Model Services Agrement – Client/Supraveghetor part.1 Standard Conditions ** Se întocmesc între părţi în faza de negociere a contractului

ANEXA 1
CONTRACT* (Formular tip de contract) Prezentul CONTRACT s-a încheiat astăzi ________________________________________________ Între ______________________________________________________________________________ Din _______________________________________________________________________________ ( denumit în cele ce urmează Investitor), pe de o parte, Şi ________________________________________________________________________________ Din _______________________________________________________________________________ (denumit mai jos Supraveghetor), pe de altă parte. Prin care Investitorul solicita ca următoarele servicii să fie prestate de către Supraveghetor respectiv:_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ şi acceptă propunerea Supraveghetorului privind serviciile în cauză Prezentul CONTRACT prevede următoarele: 1.Expresiile şi cuvintele acestui CONTRACT vor avea înţelesul stabilit în condiţiile contractului pentru serviciile încheiate între Investitor / Supraveghetor la care ne vom referi mai jos. 2.Următoarele documente vor fi considerate ca făcând parte din prezentul CONTRACT şi vor fi interpretate conform acestuia : a) b) Scrisoare de acceptare din partea Investitorului; Condiţiile CONTRACTULUI pentru servicii, încheiat între Investitor / Supraveghetor; PARTEA 1 – Condiţii generale de contractare ( Anexa 2 ); PARTEA 2 – Condiţii speciale de contractare (Anexa 3). Anexe : ANEXA A – scopul şi descrierea serviciilor . ANEXA B – personal, echipament, dotări şi servicii din afară, asigurate de Investitor. ANEXA C – remunerare şi plată. ANEXA D – alte prevederi . 3. Ţinând cont de plăţile ce vor fi efectuate de Investitor către Supraveghetor, conform celor stipulate în Anexa C, Supraveghetorul acceptă de comun acord cu Investitorul, să presteze serviciile conform prevederilor acestui CONTRACT. 4. Investitorul se angajează prin acest CONTRACT să plătească Supraveghetorului, în funcţie de serviciile prestate de acesta, acele sume care decurg din prevederile prezentului CONTRACT, la termenele şi condiţiile prescrise în CONTRACT. Ca atare, părţile contractante au stabilit ca acest CONTRACT să intre în vigoare, în data (ziua, luna, anul) menţionate mai sus, conform cu legile sub a căror incidenţă se află respectivele părţi contractante. SEMNĂTURA CLIENTULUI În prezenţa (martori) SEMNĂTURA SUPRAVEGHETORULUI În prezenţa (martori)

c)

85

Nume Semnătura Adresa

Nume Semnătura Adresa

* Conform: Federation Internationale des Ingenieurs – Conseil Model Services Agrement – Client/Supraveghetor part.1 Standard Conditions

CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE (- pentru servicii de supraveghere -) PARTEA I
CONDIŢII STANDARD DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 1. DEFINIŢII

ANEXA 2

Următoarele expresii şi cuvinte vor avea următoarele semnificaţii, exceptând cazurile în care se solicită diferit: PROIECT = totalitatea acţiunilor în scopul realizării investiţiei pentru care supraveghetorul va presta serviciile menţionate în Anexa A. II. SERVICII = servicii ce vor fi prestate de Supraveghetor conform Acordului şi cuprinzând servicii obişnuite, serviciile adiţionale şi serviciile cu caracter excepţional (Anexa A) III. LUCRĂRI = lucrările cu caracter definitiv ce se vor executa (inclusiv materialele şi echipamentele ce urmează a se livra Investitorului) în scopul realizării proiectului (Anexa A) IV. INVESTITOR (CLIENT, BENEFICIAR) = partea numită în CONTRACT şi care angajează Supraveghetorul, precum şi orice succesori legali ai Investitorului şi persoane numite şi autorizate V. SUPRAVEGHETOR = partea numită în CONTRACT care este angajată ca firmă independentă, de către Investitor, pentru a presta serviciile solicitate; Supraveghetorul se poate numi si DIRIGINTE DE ŞANTIER, care poate fi persona independenta sau societate comerciala. Supraveghetorul (dirintele de santier) SE RECOMANDA sa fie societate comerciala, care se angajeaza sa presteze serviciile ingineresti pe baza de contract. VI. PARTE SAU PĂRŢI = Investitorul şi Supraveghetorul; “Terţi” = orice altă persoană sau entitate VII. CONTRACT = Condiţiile cuprinzând condiţiile modelului de contract Investitor / Supraveghetor Partea I şi Partea II inclusiv Anexa A (descrierea serviciilor), Anexa B (personal, echipament, dotări şi servicii prestate de terţi la solicitarea Investitorului), Anexa C (remunerarea şi plata), Anexa D ( alte prevederi). Scrisoare de Acceptare şi CONTRACT Oficial sau conform specificaţiei din Partea a doua. VIII. ZI = perioada de 24 de ore IX. LUNA = perioada de o lună conform calendarului gregorian începând din oricare zi a lunii. I. 86

se vor lua în considerare prevederile redactate cel mai recent. ci sunt acele servicii care trebuiesc efectuate de supraveghetor conform Clauzei 28. 87 . Denumirea capitolelor acestui CONTRACT nu vor servi ca mijloc de interpretare a lui. cu aprobarea prealabilă a investitorului. calitatea şi termenele ( exceptând situaţiile de urgenţă când Supraveghetorul îl va informa pe investitor cât mai curând posibil). GAMA SERVICIILOR Supraveghetorul va presta servicii aferente proiectului. OBLIGAŢIILE SUPRAVEGHETORULUI 3. III. a tuturor modificărilor care ar putea influenţa considerabil costurile. PROCEDURA = mod specific de efectuare a unei activitati sau a unui proces XIV. masculinul include femininul şi invers. Supraveghetorul va fi obligat să : a) Acţioneze conform contractului. SUPLIMENTARE ŞI EXCEPŢIONALE I. Serviciile obişnuite sunt cele descrise în Anexa A. nu ca arbitru ci ca un profesionist independent care deţine competenţa şi obiectivitatea necesară. decurgând din condiţiile unui contract încheiat între investitor şi terţi. prin acordul scris al ambelor părţi. cu condiţia ca detaliile privind funcţiile şi responsabilităţile sale să fie acceptate de Supraveghetor şi care n-au fost prevăzute în Anexa A. Serviciile excepţionale nu intră nici la servicii obişnuite nici la servicii suplimentare. c) Dacă este autorizat. grija şi perseverenţa în îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin prin acest CONTRACT. Singularul include pluralul. 5.MONEDA LOCALĂ = (ML) moneda ţării în care se efectuează proiectul. Supraveghetorul va dovedi abilitate. III. SERVICII OBIŞNUITE. 4. II. ÎNDEPLINIREA DATORIEI Şi EXERCITAREA AUTORITĂŢII I. INTERPRETARE I. II. Dacă apar nepotriviri între prevederile CONTRACTULUI. între investitor şi terţi. MONEDA STRĂINĂ = (MS) orice altă monedă XII. COMPENSAŢIA STABILITĂ = sumele descrise în Partea a doua şi care se plătesc prin prezentul CONTRACT (Anexa C) XIII. VERIFICARE = confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele specifice. 2. sunt prestate în plus faţă de serviciile obişnuite. II. Serviciile suplimentare sunt descrise în anexa A sau cele care. X. realizarea obligaţiilor autorizate sau. Gama acestor servicii este descrisă în Anexa A. decide sau va interveni în mod imparţial. acolo unde contextul o cere. În cazul în care serviciile includ şi exercitarea puterii. XI. va certifica. b) Dacă este autorizat. va modifica obligaţiile terţilor.

echipamentul şi dotarea necesară descrise în Anexa B. DECIZII Investitorul va hotărî în scris. OBLIGAŢIILE INVESTITORULUI 7. 11. Supraveghetorul va furniza Investitorului inventarele cu tot ceea ce nu a fost consumat în cadrul serviciilor prestate şi va returna Investitorului respectivele bunuri conform indicaţiilor acestuia. e) Punerea la dispoziţie a autorizaţiilor necesare a aprobării importului de moneda străină de către Supraveghetor pentru a servi serviciilor sau de către personalul acestuia pentru folosinţa personală. PROPRIETATEA INVESTITORULUI Toate bunurile furnizate sau plătite de către investitor şi puse la dispoziţia Supraveghetorului vor fi considerate ca aparţinând Investitorului şi acolo unde este posibil. ele se vor marca ca atare (proprietatea Investitorului). gratuit şi în timp util. b) Accesul liber în orice loc care ar putea facilita prestarea serviciilor. de urgenţă. în scopul serviciului. toate informaţiile pe care este autorizat să le obţină şi care servesc scopului serviciilor. 8. munca. exportul şi formalităţile vamale pentru efectele personale şi bunurile necesare serviciului. rezidenţa. gratuit. 9.6. PERSONALUL INVESTITORULUI Cu avizul Supraveghetorului. astfel încât să nu întârzie prestarea serviciilor. asigurând: a) Documentele necesare vizei de intrare. f) Accesul liber la alte organizaţii în scopul colectării informaţiilor pe care Supraveghetorul trebuie să le obţină. asupra tuturor problemelor pe care Supraveghetorul i le aduce la cunoştinţă. ASISTENŢA Investitorul va face tot ce-i stă în putere să sprijine Supraveghetorul. Această livrare va fi considerată ca Serviciu Suplimentar. d) Repatrierea în caz de urgenţă. acest personal va primi instrucţiuni numai din partea Supraveghetorului. La încheierea serviciilor sau la suspendarea prestării acestora. 88 . Legat de prestarea serviciilor. personalul şi subordonaţii acestuia. 10. ieşire. c) Importul. autorizaţii care să aprobe şi exportul banilor câştigaţi din prestarea serviciilor. INFORMARE Pentru a nu întârzia prestarea serviciilor. ECHIPAMENT ŞI DOTĂRI Investitorul va pune la dispoziţie Supraveghetorului. Investitorul va furniza Supraveghetorului. Investitorul va selecta şi furniza pe propria cheltuială personalul ce urmează a fi angajat de supraveghetor conform Anexa B. etc.

12. 13.2. Dacă Investitorul solicita. conform Anexa B. exceptând cazul în care înlocuirea este solicitată de cealaltă parte contractantă şi cu condiţia ca : a) Această solicitare de înlocuire să se facă în scris. SERVICII PRESTATE DE ALŢII Investitorul va angaja. FURNIZAREA PERSONALULUI Personalul trimis de Supraveghetor să lucreze în ţara în care se execută proiectul va fi examinat din punct de vedere fizic şi al calificării. OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR 16. Supraveghetorul va numi o persoană fizică care să stabilească contacte cu reprezentanţii Investitorului în ţara în care se execută proiectul. care trebuie să corespundă nevoilor Investitorului. REPREZENTANŢI Pentru administrarea Acordului. fiecare parte contractantă va desemna o persoană fizică sau oficială care să-i fie reprezentant. Costul acestei înlocuiri va fi suportat de partea care l-a numit pe respectivul angajat. dacă se constată ca Supraveghetorul se face vinovat de încălcarea Clauzei 5 (I). pe propria cheltuială şi serviciile unor terţi. Supraveghetorul se va îngriji de aceste aspecte ca serviciu suplimentar. 89 . Obligaţia Investitorului Investitorului are obligaţia să plătească compensaţii Supraveghetorului în cazul în care el însuşi îşi încalcă datoriile faţă de acesta. partea răspunzătoare de angajarea acestuia va lua măsuri urgente de înlocuire a lui cu o persoană cu aceeaşi competenţă. cu care Supraveghetorul va colabora dar de a căror servicii nu va fi răspunzător. Obligaţia Supraveghetorului Supraveghetorul va fi obligat să plătească Investitorului compensaţia ce decurge din/sau în legătură cu CONTRACTUL. cu menţionarea motivelor care o justifică b) Partea care cere înlocuirea sa suporte cheltuielile aferente înlocuirii. 15. Personalul pe care Investitorul îl furnizează conform clauzei 11 va trebui să fie acceptat de către Supraveghetor. 16. Dacă Investitorul nu poate asigura personalul sau serviciile unor terţi pentru asigurarea bunei desfăşurări a prestaţiilor serviciilor. 16. exceptând cazul în care înlocuirea este motivată de comportamentul necorespunzător sau de incompetenţa celui înlocuit . SCHIMBĂRI DE PERSONAL Dacă este necesară înlocuirea unuia din membrii personalului. 14.1.

18. 17. LIMITA COMPENSAŢIEI În limita prevederilor legale. DESPĂGUBIRE 18. şi 18. se va limita la o sumă care să acopere numai daunele ce rezultă din nerespectarea obligaţiilor de către partea în culpă.2. inclusiv reclamaţiile înaintate de terţi şi care decurg din/sau în legătură cu prezentul CONTRACT.16. 90 . ţinând cont de următoarele condiţii: a) Compensaţia respectivă să se limiteze la o sumă care să acopere pierderi şi daunele previzibile şi care decurg ca urmare a nerespectării datoriei. Compensaţie Dacă se constată ca una din părţi are obligaţii (datorii faţă de cealaltă.3. Nici Investitorul şi nici Supraveghetorul nu vor fi consideraţi responsabili pentru pagubele sau daunele înregistrate. b) Compensaţia să se rezume la sumele specificate la Clauza 18. Dacă una din părţi pretinde celeilalte plata unei compensaţii neaprobate (nestabilite) cel ce a solicitat compensaţia va despăgubi cealaltă parte pentru toate cheltuielile înregistrate ca urmare a solicitării compensaţiei. dacă nu se depune o reclamaţie oficială împotriva părţii în culpă.. procentul (proporţia) din compensaţie ce urmează a fi plătită de partea în culpă. b) Dacă reclamaţia (pretenţia) a fost făcută după expirarea perioadei de valabilitate a obligaţiilor menţionată în Clauza 17. 18. Investitorul îl va despăgubi pe Supraveghetor pentru toate efectele negative produse de orice reclamaţie (pretenţie).1.2. LIMITA COMPENSAŢIEI ŞI A DESPĂGUBIRII Limita maximă a compensaţiei pe care una dintre părţi o plăteşte celeilalte conform obligaţiilor stabilite în Clauza 16 este stabilită în Partea II (Anexa 3) Părţile convin să renunţe la orice pretenţie una faţă de cealaltă. a) Exceptând cazul în care aceste efecte sunt acoperite de asigurările prevăzute conform Clauzei 19.1. DURATA DE VALABILITATE A OBLIGAŢIILOR.1. 18. stabilită de lege. se va plăti o compensaţie. nu se aplică în cazul reclamaţiilor (pretenţiilor) care: a) rezultă din greşeli făcute deliberat sau din comportament neglijent b) dacă reclamaţiile nu au legătură cu implicarea obligaţiilor stabilite prin prezentul CONTRACT. inclusiv terţi. atât timp cât totalul compensaţiei depăşeşte suma maximă PLĂTIBILĂ. are obligaţii neonorate faţă de cealaltă parte contractantă. EXCEPŢII Clauzele 18.3. în toate situaţiile. înainte de expirarea termenului menţionat în Partea II (Anexa 3) sau la o dată anterioară acestui termen. c) Dacă se consideră ca una din părţi.

ASIGURAREA PENTRU OBLIGAŢII ŞI DESPĂGUBIRI Clientul poate solicita în scris Supraveghetorului: a) Să se asigure contra obligaţiilor stabilite prin Clauza 16.19. Supraveghetorul va face toate eforturile să se asigure sau să mărească valoarea asigurării. c) Să se asigure împotriva obligaţiilor publice sau ale terţilor d) Să mărească asigurarea împotriva obligaţiilor publice / terţilor peste valoarea stabilită în momentul în care investitorul i-a lansat invitaţia unei oferte pentru serviciile solicitate. cu o agenţie de asigurări şi în condiţiile acceptate de investitor. DESFĂŞURAREA. cu prelungirile stabilite conform prezentului CONTRACT. dacă este cazul. 20.1. e) Să facă alte asigurări. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI Acest CONTRACT intră în vigoare de la data la care Supraveghetorul primeşte din partea Investitorului Scrisoarea de Acceptare a ofertei sale sau de la data la care s-a obţinut ultima semnătură necesară încheierii CONTRACTULUI. ASIGURAREA PROPRIETĂŢII INVESTITORULUI Dacă nu se specifică diferit de către Investitor. în condiţii acceptate de Investitor: a) Împotriva pierderilor sau daunelor aduse proprietăţii Investitorului furnizată sau achitată de acesta conform Clauzei 6. b) Să mărească asigurarea contra obligaţiilor prevăzute la Clauza 16. 23. 22. DEMARAREA. care din aceste date este cea mai recentă. MODIFICAREA ŞI SUSPENDAREA CONTRACTULUI 21. Costul acestei asigurări sau al măririi valorii asigurării va fi suportat de investitor. MODIFICĂRI 91 . în scris.1. Supraveghetorul va face eforturi să se asigure. Oficial. DEMARARE ŞI DESFĂŞURARE Prestarea serviciilor va începe şi se va desfăşura la termenele şi în intervalele de timp stabilite în Partea II (Anexa 3). peste valoarea asigurării pe care acesta a făcut-o la data care a primit invitaţia investitorului de a înainta o ofertă pentru serviciile solicitate. Dacă i se solicită. b) Împotriva obligaţiilor ce rezultă ca urmare a utilizării proprietăţii Investitorului Costul acestei asigurări va fi suportat de Investitor.

el îl poate informa pe Supraveghetor în scris explicând motivele care au determinat notificarea. 24.ÎNTÂRZIERI Dacă prestarea serviciilor este împiedicată sau întârziată de către Investitor sau de contractorii acestuia. să anuleze(înceteze) CONTRACTUL. 25. PRIN NOTIFICARE DIN PARTEA SUPRAVEGHETORULUI După ce Investitorul este notificat. în urma unei noi notificări a Supraveghetorului. cu condiţia ca această a doua notificare scrisă să fie dată în termen de 40 zile de la prima notificare. ANULARE 27. b) Dacă Investitorul consideră că Supraveghetorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile. ALTE PROPUNERI Dacă Investitorul solicită în scris. Dacă în decurs de 30 de zile. să înceteze 92 . Dacă ritmul de prestare a serviciilor trebuie încetinit. SITUAŢII SPECIALE În cazul în care apar situaţii speciale de care Supraveghetorul nu este răspunzător şi care îl pun în imposibilitate de a efectua. PRIN NOTIFICAREA CLIENTULUI a) Investitorul poate suspenda (întrerupe) toate serviciile sau o parte din acestea sau poate anula CONTRACTUL cu condiţia ca să-l informeze pe Supraveghetor de intenţia sa cu cel puţin 30 de zile înainte pentru ca acesta să ia măsuri urgente de întrerupere a serviciilor şi de minimalizare a cheltuielilor. serviciile conform CONTRACTULUI. Supraveghetorul va înainta propuneri de modificare a serviciilor. Investitorul nu primeşte nici un răspuns de justificare. cu scopul de a mări volumul şi durata serviciilor: a) Supraveghetorul îl va informa pe Investitor de circumstanţele respective şi de efectele probabile. dacă se constată că anumite servicii trebuie întrerupte.Prezentul CONTRACT poate fi modificat la solicitarea şi cu acordul scris al ambelor părţi. Elaborarea şi înaintarea acestor propuneri vor intra la servicii suplimentare. perioada de efectuare a acestora se va extinde în funcţie de situaţiile ivite.2. perioada afectată prestării acestora se va prelungi până la încetarea situaţiilor speciale. 27. 27. b) Extinderea serviciilor va fi considerată ca intrând la servicii suplimentare. SUSPENDARE. acesta îl va informa prompt pe Investitor. total sau parţial. la care se adaugă maxim 30 zile necesare reluării serviciilor. c) Durata de efectuare a serviciilor se va mări în consecinţă. printr-o nouă notificare înaintată cu cel puţin 30 zile înainte. 26. În aceste situaţii. el are dreptul.1. ABANDONARE. cu cel puţin 14 zile înainte. Supraveghetorul are dreptul ca.

în scris.CONTRACTUL.2. PLATA SUPRAVEGHETORULUI a) Investitorul îi va plăti Supraveghetorului toate serviciile obişnuite. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR Anularea CONTRACTULUI nu va prejudicia sau afecta drepturile şi obligaţiile stabilite ale părţilor . sau b) În cazul suspendării serviciilor conform Clauzei 26 sau 27. suspendare. dar nu contrar celor stabilite prin Clauza 23. TERMEN DE PLATĂ a) Suma cuvenită se va plăti fără întârziere la termenele stabilite în Partea a II-a. efectuării serviciilor Valoarea netă a tuturor cheltuielilor suplimentare înregistrate de Supraveghetor.1. acolo unde acestea sunt aplicabile. începând de la data la care factura a devenit scadentă. Această compensaţie stabilită nu va efectua drepturile Supraveghetorului descrise în Clauza 27. PLATA 30.(b) orice lucrare sau cheltuială efectuată de Supraveghetor în plus faţă de serviciile obişnuite şi de serviciile suplimentare. SERVICII EXCEPŢIONALE În cazul în care survin situaţii de tipul celor descrise în Clauza 26 sau în caz de abandonare. b) Dacă nu se convine diferit. reluare a serviciilor sau de anulare a CONTRACTULUI din motive care nu sunt prevăzute de Clauza 27. (ANEXA C) b) Dacă Supraveghetorul nu este plătit în termenele stabilite în Partea II. Prestarea serviciilor îl vor îndreptăţi pe Supraveghetor să solicite timp şi plată suplimentare. 29. 31. Investitorul va plăti Supraveghetorului servicii excepţionale astfel: În cazul serviciilor suplimentare. MONEDA DE PLATĂ 93 . contravaloarea timpului suplimentar acordat de personalul Supraveghetorului.1. se vor considera ca servicii excepţionale. 32. dacă : a) În termen de 30 zile de la data la care o factură devine scadentă nu a primit contravaloarea facturii pentru care la data respectivă. pe o perioadă care depăşeşte 90 zile. Investitorul nu i-a înaintat în scris vreo contestaţie. să suspende ori să prelungească perioada de suspendare a prestării serviciilor în totalitate sau parţial. el va primi compensaţia fixată. stabilită conform prevederilor din Partea II calculată lunar ţinând cont de suma restantă şi în moneda stabilită. 28. conform detaliilor din anexa C.

în cazul în care nu se ajunge la alte înţelegeri de ordin financiar menite să satisfacă Investitorul. fapt care cauzează avantajele financiare ale Supraveghetorului. contrar prevederilor CONTRACTULUI:  moneda locală sau străină pe care Supraveghetorul le-a încasat în ţara Investitorului. c) Cu condiţia ca bunurile care nu mai fac folosinţă serviciilor şi nu sunt proprietatea Investitorului:  să nu fie depozitate în ţara Investitorului fără aprobarea acestuia  să nu fie exportate fără plăţi Investitorului toate compensaţiile şi bonificaţiile recuperabile şi primite de la stat sau de la terţi autorizaţi. Dacă nu se specifică diferit prin Anexa C. la data încheierii contractului sau. sau impunerea unor taxe sau a unor rate de schimb diferenţiale pentru transferul de devize din străinătate în ţara Investitorului de către Supraveghetor. acesta din urmă va notifica urgent. Investitorul garantează Supraveghetorului transferul în străinătate a tuturor sumelor în moneda locală sau devize pe care acesta le-a obţinut ca urmare a prestaţiilor serviciilor în ţara Investitorului. Investitorul garantează ca aceste situaţii vor fi considerate ca intrând sub incidenţa Clauzei 26. ulterior.PLATA TERŢILOR DE CĂTRE SUPRAVEGHETOR Dacă nu se specifică în Partea II sau Anexa C : a) Investitorul va dispune. în scris. condiţiile din ţara Investitorului cauzează. scutirea Supraveghetorului şi a personalului său nerezident în ţara proiectului. ori de câte ori este posibil. suma fiind integral (net) fără nici o reducere. în timpul executării serviciilor. Sub-clauza(b) de la Clauza 31 se va aplica în cazul tuturor sumelor contestate care se dovedesc în final că se cuvin Supraveghetorului.a) Moneda de plată stabilită prin CONTRACT este menţionată în Partea a II-a . 35. 34. EVIDENŢA CONTABILĂ INDEPENDENTĂ 94 . b) Dacă. exceptând alimente şi băuturi  bunuri importate în scopul serviciilor  documente şi documentaţii b) În cazul în care Investitorul nu reuşeşte să asigure această scutire de plăţi (taxe) el va despăgubi Supraveghetorul pentru respectivele plăţi pe care le-a efectuat corespunzător. FACTURI DISPUTATE Dacă un articol sau o parte dintr-o factură înaintată de Supraveghetor este contestat de Investitor. aceasta se va calcula la ratele de schimb stabilite în Partea II. sau  limitarea dreptului de a dispune de devize în ţara Investitorului. de toate plăţile solicitate de stat sau de terţi autorizaţi şi care decurg din prezentul CONTRACT în legătură cu :  remunerarea Supraveghetorului şi a personalului său  bunurile importate de aceştia. pe Supraveghetor specificând motivele şi nu va întârzia plata restului facturii. pentru cheltuielile în moneda locală şi retransferată în străinătate a monedei locale. Dacă plata se va face în altă monedă decât cea stabilită. 33.

şi nu va modifica sau anula nici unul din contractele în sub-antrepriza încheiate relativ la servicii. Investitorul poate solicita. exceptând ţara în care Supraveghetorul are sediul principal menţionat în Partea II (Anexa 3). 95 . c) Supraveghetorul nu va încheia fără aprobarea Investitorului. fără ca părţile să nu convină asupra acestei acţiuni. MODIFICĂRI ALE LEGISLAŢIEI Dacă. 39. LIMBA ŞI LEGISLAŢIA În Partea II se menţionează limba sau limbile utilizate în cadrul CONTRACTULUI. a modificărilor sau a suplimentărilor prevederilor legale din ţara în care se prestează serviciile. Supraveghetorul nu va întreprinde nici o acţiune care ar putea contraveni intereselor Investitorului în cadrul CONTRACTULUI. remunerarea şi termenul de execuţie a serviciilor se vor ajusta în consecinţa. NOTIFICĂRI Toate notificările înaintate în cadrul CONTRACTULUI se vor face în scris şi vor intra în vigoare de la data primirii acestora pe adresa menţionată în Partea II (Anexa 3). ulterior datei de modificare a CONTRACTULUI. CONDIŢII GENERALE 36. Exceptând acolo unde CONTRACTUL prevede plata ca suma globală. TRANSFER ŞI SUBCONTRACTORI a) Supraveghetorul nu va transfera beneficiile rezultate din CONTRACT sub alt formă decât în bani. fără aprobarea scrisă a Investitorului. 41.Supraveghetorul va ţine registre la zi în care se vor nota detaliile şi cheltuielile efectuate. de către Investitor. DREPTUL DE AUTOR Supraveghetorul îşi reţine dreptul de autor pentru toate documentele elaborate de el. 40. Supraveghetorul şi personalul acestuia nu va avea alte beneficii şi nu va primi decât remuneraţia aferentă proiectului decât în condiţiile prevăzute în prezentul CONTRACT. situaţie în care nu va avea nevoie de aprobare în scris a Supraveghetorului. se modifică costul sau durata serviciilor ca urmare. 38. să solicite o expertiză contabilă efectuată de o firmă de contabilitate recunoscută şi nominalizată de el. Investitorul va avea dreptul să le folosească sau să le multiplice numai în scopul lucrărilor şi destinaţiei acestora. b) Nici Investitorul şi nici Supraveghetorul nu vor încredinţa sarcini fără aprobarea Investitorului şi în cadrul CONTRACTULUI . prin notă scrisă înaintată cu cel puţin 7 zile înainte. CONFLICT DE INTERESE Dacă nu se aprobă diferit. în scris. limba de bază şi legea care guvernează CONTRACTUL 37. pentru toate sumele pe care Supraveghetorul le pretinde. în decurs de maximum 12 luni de la încheierea sau anularea serviciilor.

orice pretenţie de despăgubire pentru daune sau pierderi rezultate ca urmare a încălcării sau anulării CONTRACTULUI va fi stabilită în comun acord între Investitor şi Supraveghetor sau în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere. ARBITRAJ Toate disputele şi pretenţiile ce decurg sau sunt referitoare la CONTRACT sau sunt cauzate de nerespectarea. supraveghetorul singur sau în asociere. DESPĂGUBIRI PENTRU DAUNE INTERESE În conformitate cu Clauza 17.PUBLICARE Dacă nu se specifică diferit în Partea II (Anexa 3). Publicarea va fi supusă aprobării Investitorului în cazul în care ea se efectuează în termen de 2 ani de la terminarea sau anularea serviciilor. cu chitanţa de confirmare a primirii sau prin poştă sau telex cu extras de confirmare a primirii notificării. 44. vor fi supuse arbitrajului conform Regulamentelor stipulate în Partea II (Anexa 3) şi care sunt în vigoare la data încheierii CONTRACTULUI. 42. anularea sau depăşirea termenului de valabilitate a CONTRACTULUI. REZOLVAREA DISPUTELOR 43.Notificările pot fi înaintate personal sau prin fax. pretenţiile vor fi supuse arbitrajului conform Clauzei 44. 96 . are dreptul să publice materiale relativ la lucrări şi servicii.

Sediul principal unde se încheie tranzacţia ______________________________________ 41.Definiţii: a) Proiectul este _____________________________________________________________ B.ANEXA 3 CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE PARTEA II CONDIŢII CU APLICABILITATE SPECIALĂ A. Limita compensaţiei _____________________________________________________ 22. Observaţii _______________________________________________________________ Adresa clientului ____________________________________________________________ Telefoane___________________________________________________________________ 97 . Trimiteri legate de Clauzele din Partea I 1. Durata obligaţiei__________________________________________________________ Recunoscută începând cu ______________________________________________________ 18.1. Limba (limbile ) stabilite prin CONTRACT _____________________________________ Limba predominantă _________________________________________________________ Legea care guvernează CONTRACTUL __________________________________________ 37. Moneda de plată stabilită prin CONTRACT ____________________________________ Monedele de plată ____________________________________________________________ Rata de schimb la moneda de plată stabilită prin CONTRACT _________________________ 36. (b) Termenele de plată _____________________________________________________ Moneda locală _______________________________________________________________ Devize _____________________________________________________________________ Compensaţie aprobată la plăţile întârziate _________________________________________ 32. Alte precizări _____________________________________________________________ 17. Începerea lucrărilor ________________________________________________________ Încheierea lucrărilor __________________________________________________________ 31.

Fax ___________________________________E-mail.2. Descrierea competentelor si limitele acestora __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 98 . Clauze suplimentare ______________________________________________________ 8. Reguli de arbitraj ________________________________________________________ 8. Obligatiile supraveghetorului privind inscrierea in costurile programate ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 8.3._______________________________ Adresa Supraveghetorului _________________________________________________________ Telefoane___________________________________________________________________ Fax ___________________________E-mail:______________________________________ 44.4. Obligatiile supraveghetorului privind calitatea lucrarilor ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8.1. Obligatiile supraveghetorului privind respectarea termenelor de executie ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8.

unde se pot aprecia cu uşurinţă conţinutul serviciilor şi timpul necesar. Ct lun = C l sal + Cl reg + Cl dir * *(Calculul pentru T = 1lună) Vt = Valoarea totală a onorariilor Tluni = Numărul de luni necesare prestaţiei p = profit % Ctluni = Costurile totale lunare Clsal = Costul salariilor lunare Clreg = Costul de regie lunară Cldir = Costul cheltuielilor directe V t = C tlun × T luni × (1 + p %) • Cheltuieli cu salariile (Clsal) Reprezintă suma lunară a cheltuielilor cu salariile brute ale echipei de supraveghetori pentru o perioadă de o lună : C lsal = ∑ Salarii (în lună) • Cheltuieli de regie ( Clreg) Reprezintă suma lunară a cheltuielilor suplimentare salariilor brute pe care le suportă întreprinderea. anumite cheltuieli se plătesc de către investitor distinct pe bază de facturi şi documente. În mod suplimentar.1. Ca regulă generală plata cu ziua cuprinde. Sisteme de calcul ale onorariilor pentru serviciile de supraveghere Sistemul de calcul al onorariilor pentru serviciile de supraveghere se stabileşte în funcţie de preferinţele investitorului. etc. Distingem două metode principale de calcul ale onorariilor: • Onorarii în funcţie de estimarea timpului de execuţie al prestaţiei şi valoarea costului de timp unitar (A. în timp de o lună:  Plata primelor de asigurare  Plăţi pentru pensii şi asigurări sociale 99 .___________________________________________________________________________ CAPITOLUL 6 ONORARIILE SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE 6.B. salariu brut. multiplicări. cheltuieli de regie. cheltuieli de transport. teste de laborator . cheltuieli directe şi o marjă de profit. materiale de lucru.(D) A) Plata cu luna Acest sistem de calcul al onorariilor este utilizat pentru majoritatea serviciilor cu timp de desfăşurare mai redus. cazare.C) • Onorarii prin stabilirea unui procent din valoarea investiţiei.

dotări la puncte de lucru (altele decât sediul firmei) ca: mobilier. Reprezintă suma lunară de cheltuieli care include:  Cheltuieli de transport (tren. etc.  Cheltuieli cu teste şi probe de laborator. telefon. În acest caz se vor prevedea clauze speciale corespunzătoare în contractul de supraveghere. Acesta se obţine din raportul: ∑ chelt. Acest procent este descrescător pe măsură ce Vt creşte. computere. Sunt situaţii în care investitorul doreşte să suporte el însuşi sau de către Antreprenor.a. softuri. telefoane mobile şi fixe. ş. totale anuale + profitul estimat K= ∑ salariilor brute anuale 100 . secretariatelor.  Studii de teren Profitul firmei : Suplimentar costurilor privind: C lsal + C lreg + C ldir la onorariu se adaugă şi un procent (5-20%) (p%) care reprezintă profitul firmei de supraveghere . auto. fax.            • Plata concediilor de odihnă şi medicale Plăţi pentru chirii Impozitele şi taxele Amortizările bunurilor imobiliare Costurile serviciilor publice Salariile direcţiilor.)  Cheltuieli cu diurnele. avion. aparate de multiplicate. Procentul de profit se negociază. hotel. traducătorilor şi a personalului auxiliar Cheltuielile materiale Cheltuieli cu comunicaţiile ( poşta. etc.) Cheltuieli de protocol Cheltuieli de ofertare şi negociere Cheltuieli cu reclama Alte cheltuieli proprii Cheltuieli directe (Cldir) sau operative lunare. chirii. B) Onorariu pe baza aplicării unui coeficient la salarii. administratorilor. o parte din cheltuielile directe. faxuri. Supraveghetorul îşi calculează pentru un an anterior un coeficient global de cheltuieli. Acest sistem de calcul al onorariilor este o formă simplificată a sistemului (A) anterior. e-mail.

juridice. V t = C lsal × Tl × K . cheltuieli de regie. impozite. Pentru evitarea acţiunilor de dumping. Preţurile serviciilor de supraveghere prin această metodă se prezintă de regulă pe scale. 101 . Calculul valorii onorariilor serviciilor inginereşti în această variantă se calculează astfel : t V t = Vinv × p % în care : t Vinv = Valoarea investiţiei. care înseamnă cheltuielile totale de construire a unui obiect sau obiectiv cu excepţia costurilor pentru : serviciile inginereşti. susţinut de faptul că serviciile trebuie să fie de calitate. Vt = ( Ctlun x Tl + S ) . Procentul în multe cazuri se negociază. cheltuieli directe) Tl = Timpul de îndeplinire a serviciilor în luni S = Suma forfetară convenită suplimentar cheltuielilor. în care valoarea crescătoare a investiţiei se prezintă pe abscisă şi pe ordonată procentul crescător al valorii serviciilor din valoarea investiţiei . un studiu preliminar sau un studiu de prefezabilitate. în care ale firmei de supraveghere Vt = valoarea onorariilor totale Ctlun = Suma cheltuielilor totale lunare (salarii brute. plus o sumă stabilită. după cum se convine. costul terenului. dobânzilor de credite. Valoarea investiţiei de regulă este estimată anterior şi are la bază un raport preliminar. care poate fi plătită Supraveghetorului prin plăţi succesive sau la finalizarea serviciilor. la servicii globale procentul nu trebuie să coboare sub 1. taxe. D) – Onorarii pe bază de procent din valoarea investiţiei Această metodă se aplică în principal pentru serviciile complete de supraveghere.Acest coeficient (K) variază între 2 şi 3 în funcţie de nivelul de eficienţă al personalului firmei de supraveghere. unde Vt = valoarea onorariilor totale Clsal = suma cheltuielilor brute salariale lunare ale echipei de supraveghere Tl = Timpul de îndeplinire a serviciilor în luni K = Coeficient global K C) Onorariu pe baza cheltuielilor efective pentru serviciul cerut.5% din valoarea investiţiei. p% = Procent din valoarea investiţiei pentru servicii globale de supraveghere sau servicii parţiale.

are la bază valorile estimative stabilite în fazele preliminare . având la bază valoarea investiţiei recalculată şi păstrând procentul (p%) negociat anterior. unde tipurile de construcţii. de regulă.1. se prezintă curbele cu mărimea procentului “p%” din valoarea investiţiei (Vi) pentru activitatea de “Supravegherea lucrărilor în şantier”. Totuşi dacă investiţia necesită extinderi şi suplimentări de lucrări şi valori .6. Semnificaţia claselor 1-5 se prezintă în fig.2.” din acest capitol. folosind aceleaşi clase. • În “figura 6.Calculul onorariilor pentru serviciile de supraveghere pe baze procentuale din valoarea investiţiei... la cererea investitorului. sunt grupate pe clase. în funcţie de complexitatea lor. 102 . atunci onorariul se recalculează.

1. SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER p% 3.0 INVESTIŢIEI PROCENT DIN VALOAREA 2.5 1500 3000 7500 300 150 750 30 75 Vi COST TOTAL AL INVESTIŢIEI IN MII EURO € 103 .5 2.FIG. 6.0 1.

6. -BIBLIOTECI -DEPOURI -SEDII POLIŢIE PENITENCIARE -POŞTA -LOCUINŢE ÎN BLOCURI -LOCUINŢE INDIVIDUALE -ADĂPOSTURI -CASE DE VACANŢĂ -ŞCOLI PRIMARE -ŞCOLI ELEMENTARE -SĂLI DE SPORT -TERENURI DE - CĂMINE REZIDENŢIALE -MAGAZINE UNIVERSALE COMPLEXE -CENTRE COMERCIALE -FABRICI ALIMENTARE -FABRICI CU ÎNALTĂ TEHNOLOGIE RESTAURANTE -HANURI -CENTRE CIVICE -BISERICI -SĂLI DE SPECTACOLE -BIBLIOTECI -MUZEE -GALERII ARTĂ -TRIBUNALE -JUDECĂTORII -HOTELURI -PAROHII -CĂMINE SPECIALE - -TEATRE -CINEMA -OPERE -PALATE -LĂCAŞURI DE CULT -CASE DE OASPEŢI - - CULTURALE - SPORTIVE 104 -ŞCOLI MEDII -ŞCOLI TEHNICE -LICEE -UNIVERSITĂŢI -BAZINE ÎNOT -CENTRE DE -LABORATOARE -COMPLEXE SPORTIVE -PISCINE .Fig. CLASIFICAREA TIPURILOR DE CLĂDIRI PE CLASE TIPURI DE FUNCŢIUNI 0 CLASA 1 1 CLASA 2 2 CLASA 3 3 CLASA 4 4 CLASA 5 5 INDUSTRIALE -DEPOZITE -HALE (fără tehnologie înglobată) -PARCAJE CU UN NIVEL -FABRICI -DEPOZITE -ATELIERE -GARAJE (cu tehnologie parţial înglobată) -PARCAJE ETAJATE ŞI SUBTERANE -FABRICI -DEPOZITE -GARAJE -EXPOZIŢII (cu tehnologie înglobată) -MAGAZINE UNIVERSALE -BĂNCI -BIROURI -MAGAZINE - - COMERCIALE - PRIMĂRII PUBLICE ŞI ADMINISTRATIVE -CENTRE ADMINISTR.2.

SPORT AGREMENT - - SĂNĂTATE -CLINICI -POLICLINICI AGRICOLE - - -HAMBARE -ADĂPOSTURI -GRAJDURI -CENTRE DE SĂNĂTATE -SPITALE -AZILE -CABINETE -FERME ZOOTEHNICE -CLĂDIRI SPECIALE SPORTIVE -COMPLEXE DIDACTICE -LABORATOARE -INSTITUTE - Suplimentar serviciilor prevăzute supraveghetorul va asigura ca incluse în obligaţiile sale: • Discuţii succesive cu investitorul ori de câte ori este necesar şi furnizaţi sfaturile şi informaţiile care sunt necesare. lucrări existente subterane. dacă sunt necesare. propuneţi variante de plan general. în cazul modificării sau extinderii proiectului pe parcursul elaborării. profitul. ori de câte ori este necesar. şi faceţi chiar şi vizite de curtoazie. etc. probe. cheltuieli neprevăzute şi un coeficient pentru riscuri. cu Administraţia şi organismele care emit avize. totalitatea serviciilor şi obligaţiilor sale şi perioada cât mai exactă a îndeplinirii serviciilor . drepturi de acces. topografice. la inspecţiile pe faze determinante planificate. etc. La stabilirea unei astfel de sume. conform legii. Prin contract. E) Onorarii sub forma unei sume stabilite anticipat (pauşală) La cererea investitorului. vecini. • Cereţi în scris sau verbal investitorului informaţii asupra proprietăţii. • Participaţi la întâlniri şi susţineţi propunerile Dvs. • Asiguraţi prezenţa specialiştilor Dvs. Suma astfel prezentată se negociază între părţi. • În onorariul calculat pe bază de procent nu se include şi verificarea planurilor de către verificatori şi experţi autorizaţi. care au elaborat documentaţiile pentru avize şi autorizaţii la toate întâlnirile comune cu Administraţia. (studii geotehnice. • Asiguraţi prezenţa specialiştilor Dvs. teste. supraveghetorul trebuie să cunoască : dimensiunile proiectului. se prevede posibilitatea revizuirii mărimii onorariului. Investitor –Antreprenor şi alţi participanţi la realizarea investiţiei. expertize ale clădirilor vecine.). • Vizitaţi amplasamentul. • În onorariul calculat pe baza de procent se include şi verificarea şi aprobarea planurilor întocmite de antreprenor. 105 . supraveghetorul poate prezenta acestuia valoarea onorariilor pentru serviciile sale ca o sumă globală – forfetară . • Propuneţi servicii inginereşti suplimentare.în care se includ toate costurile necesare. stabiliţi orientări. • Asiguraţi inspecţie în şantier în care verificaţi corecta aplicare a proiectului. de regulă.

de către investitor. etc. obligaţiile reciproce.F) Remunerarea globală fixă Conform acestui sistem. clauza de modificare a conţinutului. derularea în timp. supraveghetorul stabileşte prin contract o remunerare fixă.corectitudine şi să respecte codul deontologic al profesiunii. pentru a nu se compromite calitatea serviciilor. • Supraveghetorul va asigura prin calitatea serviciilor şi lucrărilor sale. materiale. periodică şi finală. competenţă. legalitate .. riscuri. Recomandări Este esenţial ca onorariile serviciilor inginereşti să fie plătite imediat după facturare. cerinţele investitorului privind investiţia. G) Plăţi în avans Este metoda prin care clientul plăteşte în avans supraveghetorului o sumă care reprezintă serviciile sale pentru o perioadă viitoare. independenţă. Acest sistem prezintă clientului disponibilitatea permanentă a supraveghetorului că nu va angaja alte servicii în defavoarea sa. nu va reduce substanţial onorariul cerut de supraveghetor. prin : statutul său profesional. • 106 . datorită plăţilor în avans. Supraveghetorul în acest caz calculează costul prin una sau mai multe din metodele prezentate mai sus şi adaugă o marjă mai importantă de cheltuieli neprevăzute. etc. stabilirea valorilor şi termenelor. Cheltuielile directe – transport. • Investitorul avizat. Din punctul de vedere al supraveghetorului. pot fi plătite suplimentar şi separat plăţilor în avans. etc. în faza de negociere a onorariilor. Valoarea globală fixă se stabileşte împreună cu definirea cu precizie a conţinutului serviciilor. în acest caz acesta trebuie să evalueze şi elementul de risc. Plăţile în avans se pot efectua pe baza unor contracte cadru şi pe baza unor teme de conţinut şi grafice de prestaţii concrete. cazare. multiplicări.

Principalele activităţi în cadrul managementului riscului sunt:  Stabilirea strategiei în privinţa riscului. Factorii principali de risc sunt:  Riscuri pentru sănătate şi securitate. 107 . umane. de mediu. Toţi aceşti factori de risc au un numitor comun : “COSTUL” acţiunilor sau lucrărilor.  Măsurarea riscului.  Identificarea pericolului (primejdiei.  Riscuri pentru mediul înconjurător. etc.  Controlul riscului. riscului).  Riscuri rezultate din activitate.CAPITOLUL 7 RISCURILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 7. Elemente generale privind riscurile Riscul este definit ca fiind “posibilitatea de a se întâmpla un eveniment nefavorabil (ostil) şi posibilitatea ca pericolul (primejdia) să fie prevenit şi redus”.1. sau : “Procedura prin care se iau decizii pentru a accepta un risc cunoscut sau evaluat şi întreprinderea acţiunilor menite să reducă consecinţele riscului sau să diminueze probabilitatea de apariţie a riscului”. care pot genera pierderi materiale.

control. utilajelor şi echipamentelor  Supravegherea lucrărilor  Garanţii. explozii. O sumară identificare a activităţilor generatoare de risc în etapele de execuţie ale unui Proiect. Identificarea pericolelor (primejdiilor). de participanţii la realizarea proiectului şi de riscurile asociate activităţilor fiecărui participant. corecţii 108 . cicloane şa  Calitate slabă a forţei de muncă. 1 Etapele unui proiect Etapa de execuţie Faze  Autorizaţia de construire  Avize finale  Proiect tehnic  Detalii de execuţie  Contractarea execuţiei  Execuţia lucrărilor  Achiziţionarea materialelor. utilajelor şi echipamentelor  Execuţie de slabă calitate  Control slab al calităţii Activitatea supraveghetorului de proiect  Control de calitate al proiectului şi execuţiei  Identificarea riscurilor  Evaluarea riscurilor  Transferul riscurilor  Supraveghere . transport. asigurări. supraveghetori şi antreprenori de slabă calitate  Necunoaşterea şi nerespectarea reglementărilor  Greşeli de concepţie şi calcule inginereşti  Riscuri în execuţie: cutremure. plăţi  Încheiere Riscul  Proiectanţi. a materialelor.2. evaluarea şi controlul riscurilor – diferă în funcţie de tipul de Proiect. precum şi acţiunile care trebuie întreprinse sunt prezentate in tabelul urmator: Nr. foc. Riscul în etapele realizării unui proiect. crt.7. accidente. verificări  Revizuiri. daune către terţi. inundaţii. prăbuşiri.

cantitativ şi calitativ. în scopul determinării probabilistice a producerii riscului şi urmărirea firească a managementului acestuia. adică prin : consecinţe neglijabile... minore. Abordarea calitativă a riscurilor Consecinţele unui pericol pot fi abordate sub aspectele: cantitativ şi calitativ .4. pagube.2 Punerea în funcţiune    Recepţia preliminară Corectarea defecţiunilor Recepţia finală  Compromisuri la calitate  Lipsa sondajelor. Analiza cantitativă a riscurilor Această analiză poate fi făcută prin: a) Consolidarea variabilelor ca analiză a sensibilităţii. Avantajele analizei riscului. per lună. Deasemenea. a) Cantitativ. probelor  Lipsa documentaţiilor de post-execuţie şi utilizare  Refuzul autorităţilor de a emite certificate de utilizare  Produse cu parametri de calitate sub standard  Documentaţie de post execuţie incompletă sau incorectă  Politica de risc la recepţie  Controlul remedierilor. prin considerarea efectului parametrilor unor probabilităţi şi evaluarea efectului acestora asupra securităţii. poate fi abordat sub aspectul. testelor. probelor  Controlul calitativ al produselor  Îndeplinirea cerinţelor autorităţilor  Documentaţie completă de postexecuţie şi funcţionare 7... per operaţie sau ca nivel de probabilitate de a se produce un eveniment. b) Calitativ. adică prin : daune. testelor. Combinarea celor două analize poate avea ca rezultat un model matematic complex. accidente umane. foarte probabil. a) Cantitativ.. reprezentat grafic. 7. Rezultatul trebuie să fie astfel gândit încât riscul să fie “cât se poate de mic din punct de vedere logic”. serioase. b) Analiza unui model de probabilitate prin modele statistice privind frecvenţa. deteriorarea utilajelor şi echipamentelor. probabil. întreruperea sau sistarea lucrărilor. 7. probabilitatea sau frecvenţa unui pericol.5. dezvoltat pe calcule în sistem automat.. 109 . faţă de un eveniment sau nivel de cost. iar consecinţele de timp şi cost să fie minime sau nule. adică probabilitatea. adică frecvenţa în timp.” şi studiindu-se consecinţele de timp şi costuri probabile ca o rezultantă a producerii evenimentului de risc. ocazional. catastrofale. per an.3. b) Calitativ.. improbabil. Abordarea calitativă a riscurilor se face făcând speculaţii logice pe bază de scenarii de tipul “CE S-AR ÎNTÎMPLA DACĂ.

) Transferul riscului financiar (total sau parţial) se face prin :  Prevederea prin contracte a compensaţiilor şi despăgubirilor  Cerinţe de garanţii  Asigurări complete  Plata imediată a pagubelor 110 .  O anticipare mai bună a împrejurărilor neprevăzute şi o selecţie a răspunsurilor la aceste riscuri. antreprenori. Investitorii.  Reacţia (feedback) în procesul de concepţie şi execuţie. manageri. perspicacitatea.  Supraveghetorul de proiect trebuie să urmărească procesul riscurilor activ pe tot parcursul realizării unui proiect. pot transfera riscul unor executanţi subordonaţi prin :  Condiţii contractuale  Închirierea proprietăţilor (vehicole. benefice pe termen lung. furnizori) include:  Capacitatea de a executa o misiune care include riscuri.  Estimările privind “bugetul proiectului” şi timpul de realizare.  Întârzierile în predarea la termen şi depăşirea bugetului pot afecta substanţial profitul estimat din care cauză “bugetul proiectului şi termenele de predare (recepţie). trebuie urmărite şi corectate de către managerul de proiect în mod permanent. Preluarea riscurilor de către participanţi (supraveghetori.  Reacţia pozitivă (feedforward) prin diminuarea maximă a efectelor riscurilor. sunt esenţiale şi acestea se analizează. proiectanţi. prin răspunsuri care să anticipeze unele consecinţe.  Capacitatea financiară de a acoperi efectele riscurilor. 7. cu acţiuni cât mai rapide. utilaje. cunoştinţele şi viteza de reacţie a managerului de proiect. care includ:  Percepţii mai bune şi mai precise ale riscurilor şi efectele acestora asupra proiectului. supraveghetori. Transferul riscului Investitorul poate proceda la transferul riscurilor în sarcina participanţilor la realizarea investiţiei. Acest transfer nu înseamnă reducerea sau eliminarea riscurilor. Managerii de Proiect şi Antreprenorii Generali.  Cunoaşterea şi consimţirea riscurilor asumate. se controlează şi se corectează continuu. etc.6. sunt esenţiale în tehnologia evitării sau diminuării riscurilor.O abordare tehnologică a riscurilor oferă mai multe avantaje.  Curajul. se verifică.

Elementele principale care definesc succesul investiţiei 8. dar nu reprezintă un transfer de pierderi real.) TERMEN CALITATE COST SIGURANŢĂ Fig. în activitatea sa.1. 7.Transferul financiar al riscului diminuează costurile generate de risc. CAPITOLUL 8 CODUL DE ONOARE ŞI ETICA PROFESIONALĂ A INGINERILOR SUPRAVEGHETORI Ca participant important la realizarea investiţiilor.21. de conduita şi etica profesională asigură prin prestaţia sa cele patru elemente principale care definesc succesul unei investiţii: (fig. pierderile suferite de parteneri.7. se bazează pe următoarele principii de etică şi conduită: 111 . să facă analizele calitative şi cantitative ale riscurilor. inginerul supraveghetor susţinut de principiile. să acţioneze în sensul evitării riscurilor. deoarece pierderile pe termen lung trebuie să fie plătite (ratele de asigurare.1.). 1. Mai eficient este prevenirea şi evitarea producerii riscului.Principiile de conduita si etica profesionala Inginerul supraveghetor. Concluzii Tehnicile de supraveghere având ca scop reducerea riscurilor. sunt o practică acceptată şi în evoluţie. să facă asigurările necesare şi să transfere riscurile participanţilor la realizarea investiţiei. Este important ca Supraveghetorul să cunoască riscurile posibile. etc.

etc. Va respecta statutul asociaţiei şi reglementările promovate de asociaţie.2. • Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere. traficul de influenţă şi alte practici neloiale faţă de clienţi. independent sau ca angajat al unei societăţi de supraveghere. • Asocierea Fiecare inginer supraveghetor. Munca de inginer supraveghetor se poate asimila şi cu statul profesional al unei persoane juridice independente. stabilite în prezentul “COD DEONTOLOGIC”. ACCEPTAREA UNEI LUCRĂRI ŞI A UNUI CONTRACT 112 . • Competenţa Trebuie să aibă calificarea. recunoscută de lege şi probează aceasta prin prestaţia sa faţă de client. angajaţii şi colaboratorii lor. 2. producători. să respecte normele de comportament profesional. furnizori. şi nu acceptă nici un fel de favoruri care ar putea compromite imparţialitatea deciziei sale sau a prejudicia îndatoririle sale faţă de client şi principiile statutului profesional. şi cunoştinţele necesare realizării lucrărilor angajate prin contract. experienţa. CODUL DEONTOLOGIC ( CODUL DE ONOARE ) AL INGINERILOR SUPRAVEGHETORI ŞI AL SOCIETĂŢILOR DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL SUPRAVEGHERII LUCRARILOR DECLARAŢIA DE ATAŞAMENT 1. precum şi codul de onoare şi de etică profesională. parteneri şi alţi supraveghetori. 8. • Legalitatea Inginerul supraveghetor. Supraveghetorul are calificare profesională universitară. independent sau ca angajat al unei societăţi de supraveghere. care au devenit membrii unei asociaţii profesionale se obligă să respecte ei înşişi şi să militeze ca societăţile din care fac parte. • Independenţa Menţine o independenţă absolută faţă de antreprenori.• Statul profesional Acţionează numai în interesul clientului său şi respectă legile şi normele profesiunii sale. Practică profesiunea numai pe baza de contracte. nu practică dampingul. respectă legile ţării şi reglementările profesiunii sale. Onorariile sale provin din plăţile clientului său şi nu primeşte alte onorarii de la societăţi sau persoane care au legătură cu investiţia clientului său. trebuie să fie membru al asociaţiei profesionale de supraveghere.

3. a rezultatelor de teste. RESPONSABILITATEA Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să se achite de sarcinile contractuale cu competenţa necesară. să divulge secrete de afaceri sau informaţii tehnice aflate în procesul îndeplinirii sarcinilor din contracte.3. în interesul beneficiarului şi cu imparţialitate faţă de ceilalţi clienţi participanţi la realizarea investiţiei. probe. Vor putea exploata acestea. şi răspund de neglijenţa sau greşelile comise. capabile să îndeplinească obligaţiile care decurg din acceptarea acestor lucrări şi contracte. 4. SECRETUL PROFESIONAL Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să respecte secretele profesionale ale contractelor. oricare ar fi aceştia. precum şi nici un alt avantaj direct sau indirect din partea terţilor. fără ştirea şi aprobarea beneficiarului de contract. cu seriozitate şi corectitudine. Nu pot.1. 6. 113 . în baza drepturilor de autor. CONDIŢII DE EXERCITARE A PROFESIUNII 3. 3. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să aibă legalizată structura juridică conform legii. Nu pot primi pentru o anume însărcinare altă recompensă în afara celei cuvenite contractual. competenţă şi corectitudine.. decât cu acceptul scris al autorilor sau conform contractelor de licenţă. Trebuie să ducă la îndeplinire fiecare însărcinare contractuală cu seriozitate. Nu pot folosi datele furnizate lor de beneficiari.1. etc. patente.3. soluţii noi. 5. A INOVAŢIILOR ŞI BREVETELOR LA PROTECŢIA 6.DISPOZIŢII LEGALE SAU CONTRACTUALE CU PRIVIRE TEHNOLOGIILOR NOI. 6. tehnologii noi. inovaţii şi brevete prin legislaţia dreptului de autor.2. în alte scopuri şi/sau în folosul personal. 3.• Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere pot accepta numai acele lucrări şi contracte care corespund competenţei şi organizării lor. decât numai pentru îndeplinirea sarcinilor contractului cu beneficiarul.4. cercetări. inovaţii sau invenţii brevetate. concesionare sau comision. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere sunt obligaţi să-şi protejeze propriile tehnologii noi. 6. Nu au dreptul să folosească în activitatea lor. prin comision sau în calitate de supraveghetori.2. fără autorizaţia beneficiarilor. prin concesionare sub licenţă. inovaţii. Nu pot ceda nimănui pentru totdeauna exclusivitatea asupra propriei activităţi şi însărcinări. 3. expertize.

7.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BENEFICIARI

7.1. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere sunt obligaţi să înscrie în contractele lor cu beneficiarii, în modul cel mai clar, precis şi complet, îndatoririle lor şi sistemul de onorarii cuvenit. 7.2. Nu pot accepta onorarii disproporţionate în plus sau în minus, faţă de prestaţia sarcinilor asumate. 7.3. În special nu pot accepta concurenţa neloială pe bază de preţ şi nici reducerea calităţii prestaţiilor lor în favoarea unui preţ scăzut. 7.4. Nu pot fără ştirea beneficiarului să încredinţeze la rândul lor unor terţi executarea sarcinilor lor contractuale, decât cu acordul scris al beneficiarului . 7.5. Nu pot aplica tehnologii noi, inovaţii, brevete – proprietăţi personale sau ale terţilor – fără să-l informeze pe beneficiar, pentru ca acesta să compenseze legal valoarea utilizării acestora. 7.6. Pentru fiecare lucrare contractată, trebuie să informeze beneficiarul despre raporturile sale cu antreprenori, furnizori şi alţi terţi, atunci când natura acestor raporturi poate conduce la suspiciuni, de imparţialitate sau incorectitudine.
8.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE COLECTIVITATE

8.1.Inginerii supraveghetori trebuie să respecte şi să aplice corect legile şi normele tehnice aflate în vigoare, ale profesiunii. 8.2.Nu pot încheia contracte pentru lucrări şi servicii care contravin legilor şi normelor tehnice ale profesiunii. 8.3.Trebuie să accepte sarcini şi să semneze contracte numai cu obligaţii şi onorarii corespunzătoare sarcinilor. 8.4.Să respecte legile şi demnitatea umană profesională în ceea ce priveşte angajaţii săi, colaboratorii şi alte persoane fizice şi juridice cu care întreţin relaţii de muncă.
9.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE ANTREPRENORI, FURNIZORI ŞI TERŢI

Deşi apără interesele beneficiarilor lor, inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere, trebuie să acţioneze imparţial şi obiectiv faţă de antreprenori, furnizori şi terţi.
10.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BRANŞA INGINERILOR SUPRAVEGHETORI DIN DOMENIUL INVESTIŢIILOR

10.1.Fiecare inginer supraveghetor sau societate de supraveghere trebuie să dovedească loialitate şi corectitudine faţă de alţi ingineri supraveghetori sau societăţi de supraveghere. 10.2.Trebuie să se abţină de la orice manevră sau afirmaţie care ar putea fi dăunătoare intereselor altor supraveghetori sau ar putea fi considerată concurenţă neloială. 10.3.Trebuie să se abţină de la iniţiative sau demersuri care să atragă transferul inginerilor supraveghetori de la alte societăţi în serviciul său.

114

10.4.Când este solicitat să-şi exprime opinia profesională proprie faţă de prestaţiile unui supraveghetor sau ale unei societăţi de supraveghere, trebuie să dea dovadă de absolută obiectivitate. Se va abţine de la orice comentariu denigrator. 10.5.Poate să accepte înlocuirea parţială sau în totalitate a unui supraveghetor sau a unei societăţi de supraveghere, pentru îndeplinirea unei sarcini, numai : • După primirea acceptului scris din partea acestuia sau; • După informarea scrisă din partea beneficiarului prin care se comunică rezilierea contractului şi scutirea acestuia de orice răspundere în continuarea lucrării. Trebuie să informeze în scris supraveghetorul exonerat referitor la preluarea sarcinilor sale. 10.6.Inginerilor supraveghetori sau societăţilor de supraveghere le este strict interzis să obţină foloase materiale şi morale, incompatibile cu demnitatea lor şi a acelora din branşa lor şi mai ales: • Să publice texte sau anunţuri cu reclama exagerată în favoarea lor; • Să denigreze alţi supraveghetori sau organizaţii de supraveghere; • Să practice concurenţa neloială şi preţuri de dumping; • Să practice mita sau comisioane unor persoane sau terţi, în scopul de a obţine comenzi, beneficiari noi, sau contracte, prin defavorizarea altor concurenţi.

115

CAPITOLUL 9 - Bibliografie
1. Project Management a systems approach to planning, scheduling and controlling – 1995 – Harold Kerzner, PH.D 2. Guide to the use of independent consultants for the Engineering services – 1976 – Federations Internationale Des Ingineurs Conseils (FIDIC) 3. The consulting engineer and public sector consultancy – 1978 – FIDIC 4. Manuel relatif a l’amploi de consultans an pays en voie de developpement – 1971 – ONU 5. The role of the consulting engineer in developing countries – 1974 – FIDIC 6. Selection of a consulting engineer – 1974 – FIDIC 7. The function of the consulting engineer in the developing World 8. Procurement through international competitive bidding for projects EDI – International Bank for Reconstruction and Development. 9. Condition of engagement - 1931- Association of Consulting Engineers (ACE) 10. Rules for Membership – ACE 11. Condition of engagement and scales of fees – 1970 – ACE 12. Conditions of Contract 1991 – Institute of Civil Engineers 13. Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction – 1988 – FIDIC 14. Studiu : Introducerea sistemului de licitaţie şi ofertare în Construcţii 3 volume – 1990 – Ing. Petre Ioniţă 15. Ghid privind forme de contracte standard şi Condiţii Contractuale standard pentru lucrări de Construcţii – 1995 – Ing. Petre Ioniţă 16. Îndrumător privind folosirea inginerilor consultanţi în domeniul investiţiilor – 1998 – Ing. Petre Ioniţă 17. Guide for drawing up international consulting engineering, including some related aspects of technical assistance – Geneva – 1983 – Economic Commission for Europe 18. Architect’s appointment – Riba – 1992 - Royal Institute of Architects 19. Conditions of Engagement for Report and Advisory Work – Agreement 1 – 1989- ACE 20. Conditions of engagement for Civil, Mechanical and Technical Work and for Structural Engineering where an Architect is not appointed by the Client – Agreement 2 – 1990 – ACE 21. Condition of engagement for Structural Engineering Work where an Architect is appointed by the Client – Agreement 3 – 1990 –ACE 22. Conditions of engagement for Engineering services in relation to sub-Contract Works – Agreement 4A – 1988 – ACE 23. Client/ Consultant Model services Agreement – 1990 – FIDIC 24. Specimenes de contract et beremes d’honoraries. Formule internationale type d’un accord conclu entre client et ingineur-conseil – 1963 – IGRA 25. Standard Form of Agreement Between Owner and Construction Manager – 1980 – The American Institute of Architects (AIA) 26. Standard Form of Agreement Between Owner and Construction Manager – 1979 – The Associated General Contractors of America (AGCA) 27. Standard Form of agreement Between Owner and Project Manager for Professional Engineering Project Management services -–1977 – American Consulting engineers Council (ACEC) 28. Standard Form of Agreement Between Owner and Constructor Document A111 – 1978 – AIA 29. General Conditions of the Contract for Construction Document 201/ CM – 1980 - AIA 30. General Conditions for Trade Contractors under Construction Management Agreements – 1980 – (AGCA) 31. Manual privind întocmirea contractelor pentru lucrări industriale de anvergură – 1980- E.C.E. Geneva 32. Marketing architectural and engineering services – 1982 – Van Nostrand Reinbold Company 33. Mcthe Graw – Hill Construction Management Form Book – 1983 – Robert F. Cushman, Alan B Stover, William R. Sneed, Wiliam J. Palmer 34. Project Delivery Sistems for Building Construction – by Robert W. Dorsey published by Associated General Contractors of America.

116

43.G. 37.35.06. 38. Legea 10 / 1995 H. 36. 42.012 / 1999 Ghidul dirigintelui de specialitate in constructii si instalatii – COCC/2000 117 . 39. 766 / 1997 Legea 50 /1991 H.E.G. 41.1994 H. 273 / 1994 C56 / 1985 C167 / 1977 N.272 / 14.G. 40.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful