You are on page 1of 117

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI DIRECŢIA REGLEMENTARI IN CONSTRUCŢII

DOCUMENTARE PRIVIND SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER
Faza 1-a

AUTOR: Ing. PETRE IONIŢĂ

EXECUTANT: C.O.C.C. SA - CONSULTANŢA, ORGANIZARE ŞI CIBERNETICA
ÎN CONSTRUCŢII

CONŢINUT Cap. 1 Principiile echipei de supraveghere…………………………….Pag. 4
1.1. Elemente generale 1.2. Necesitatea folosirii echipei de supraveghetori 1.3. Statutul inginerilor supraveghetori 1.4. Tipuri de supraveghetori

Cap. 2 Serviciile echipei de supraveghere……………………………..Pag. 10
2.1. Supravegherea lucrarilor, o activitate inginereasca distincta 2.2. Supraveghetorul , un profesionist 2.3. Serviciile principale ale inginerilor supraveghetori. 2.4. Contractul de supraveghere 2.5. Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor in santier 2.6. Selectionarea inginerilor supraveghetori

Cap. 3 Responsabilitatile si documentaţiile de şantier in grija echipei de supraveghere …………………………………………………………… Pag. 18
3.1. Elemente generale 3.2. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de pregatire a inceperii lucrarilor 3.3. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de executie a lucrarilor. 3.4. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de receptie a lucrarilor 3.5. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala 3.6. Sistemul de asigurare a calitatii 3.7. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementul tehnic 3.8. Verificarea inregistrarilor de calitate 3.9. Controlul statului in fazele determinante 3.10. Verificarea lucrarilor de constructii 3.11. Decontarea lucrarilor 3.12. Receptia lucrarilor 3.13. Cartea tehnica a constructiei 3.14. Propuneri de formulare tipizate, necesare supravegherii lucrarilor in santier 3.15. Precizari 3.16. – Responsabilitatea semnarii documentelor (formularelor) din santier

Cap. 4 Asigurări………………………………………………………..Pag. 71
Asigurarile echipei de supraveghere

Cap. 5 Contractul echipei de supraveghere…………………………..Pag. 72
1. PREVEDERILE ESENŢIALE ALE CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE 2. CONTRACTUL ŞI CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE Cap.5A – Contractul Standard (refolosibil)

Cap. 6 Onorariile echipei de supraveghere………………………….. Pag. 92
6.1. Sisteme de calcul ale onorariilor pentru serviciile de supraveghere 6.2. Clasificarea tipurilor de cladiri pe clase

2

Cap. 7 Riscurile si asigurarile echipei de supraveghere………….... Pag. 100
7.1. Elemente generale privind riscurile 7.2. Riscul în etapele realizării unui proiect. 7.3. Abordarea calitativă a riscurilor 7.4. Analiza cantitativă a riscurilor 7.5. Avantajele analizei riscului. 7.6. Transferul riscului 7.7. Concluzii

Cap. 8 Codul de onoare si etica profesionala a inginerilor supraveghetori ………………………………………………………………………….. Pag. 104
8.1.Principiile de conduita si etica profesionala 8.2. CODUL DEONTOLOGIC( CODUL DE ONOARE )

Cap. 9 Bibliografie …………………………………………………… Pag. 108

3

care pot genera costuri suplimentare si termene majorate. prin: • Verificarea zilnica a cantitatilor de lucrari executate • Verificarea periodica a situatiilor de lucrari. find o echipa specializata si independenta. solutiile si costurile inutile.2. 1.1. a numarului necesar de muncitori precum si respectarea zilnica a progresului lucrarilor. poate genera pentru beneficiari. 1. prin aplicarea cunostintelor lor tehnice si economice. proiectantului sau antreprenorului. privind cantitatile de lucrari si preturile inscrise • Verificarea si aprobarea zilnica a calitatatii lucrarilor si preturilor materialelor. poate sa furnizeze opinii. o serie de avantaje tehnice si economice.2. pot asigura beneficiarilor costuri mai reduse.2. asigura verificarea permanenta a calitatii lucrarilor executate. sunt excelenti profesionisti. pe care beneficiarul nu le sesiseaza. prezenta in santier a materialelor. poate mai usor sa observe punctele slabe. Elemente generale Realizarea unei constructii de calitatea prescrisa in planuri si in caietele de sarcini ale proiectului. – Realizarea unor costuri reduse Supraveghetorii. care formeaza executia lucrarilor • Prin natura obligatiilor lor. 1. ce pot executa competent supravegherea executiei lucrarilor în şantier. – Posibilitatea de a folosi tehnici si tehnologii performante • Supraveghetorul. utilajelor si echipamentelor propuse de antreprenor spre achizitonare • Verificarea zilnica a prezentei muncitorilor in santier. solutionarea problemelor practice. evaluari obiective pentru o anumita problema.2. solutii tehnice si economice mai bune. 4 . venind din exteriorul beneficiarului.2.3.2. servicii pentru care beneficiarii nu au personal suficient si calificat în domeniu. utilajelor si echipamentelor. prin natura profesiunii si contractului lor. Supraveghetorii de lucrari. Necesitatea folosirii echipei de supraveghetori Folosirea inginerilor supraveghetori. impune ca beneficiarul lucrarii să foloseasca serviciile unei echipe specializate in supravegherea executiei lucrarilor în şantier.CAPITOLUL 1 PRINCIPIILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 1. • Fiind o echipa externa.1. printre care amintim: 1. – Posibilitatea reducerii perioadei necesare executiei lucrarilor • Supraveghetorii pot accelera. independenta. conform statului si pregătirii lor. 1. supravegheaza zilnic desfasurarea lucrarilor. – Realizarea unor lucrari de calitate • Prezenta zilnica in santier a echipei de supraveghetori. evitarea greselilor de executie.4.

1. arhitecţi. cel puţin la nivelul tehnicii internaţionale. soluţiilor prezentate. serviciilor. agentie) cu ingineri de diverse specializări. 1. care oferă servicii în domeniul investiţiilor diverşilor investitori.1. care să-l conducă pe investitor la alegerea soluţiei optime. Să asigure cel mai scurt timp de punere în funcţiune a proiectelor. prin rezolvarea anterioară a unor probleme analoage. tehnologi. ingineri. profesori. Să aibă capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea programelor. Statutul inginerilor supraveghetori Supraveghetorul este o persoană independenta sau o organizaţie (societate.Calităţile inginerului supraveghetor Practicarea activităţii de societate de supraveghere într-un anumit domeniu impune ca un supraveghetor să îndeplinească următoarele calităţi: • • • • • • • • • • Să posede cunoştinţe de înaltă calificare. care să fie exploatate conform programelor propuse. etc. sociologi.3. Să asigure lucrărilor şi proiectelor un cost redus. 5 . economişti.3. Să asigure clienţilor săi lucrări şi servicii. jurişti. Să fie independent în relaţiile cu investitorul şi antreprenorul. Să respecte legile ţării şi reglementările asociaţiei profesionale din care face parte. de înaltă calificare şi cu experienţă îndelungată. privind realizarea unor proiecte. Să respecte codul moral al inginerilor supraveghetori. un termen de realizare optim şi o rentabilitate de perspectivă. Să deţină o experienţă profesională îndelungată în specialitate. Să fie dotat tehnic şi profesional pentru a rezolva problemele solicitate prin diverse metode. experţi.

Ca membru asociat al asociaţiei de supraveghere. inginerul supraveghetor independent sau societatea comercială de supraveghere trebuie să respecte statutul şi reglementările promovate de asociaţia în care sunt înscrişi. producători şi furnizori) şi nu trebuie niciodată să accepte de la ei nici un fel de favoare care ar putea compromite imparţialitatea deciziei sale sau a prejudicia îndatoririle sale faţă de client. c) Competenţa Supraveghetorul trebuie să aibă calificarea. subantreprenori. privind practicarea activităţii de supraveghere. cu privire la legislaţia de înregistrare şi funcţionare. Inginerul supraveghetor trebuie să aibă o calificare profesională universitară sau să fie diplomat al unui institut de nivel universitar sau o calificare recunoscută de legile româneşti sau de legile ţării unde îşi desfăşoară activitatea. ale cărei interese s-ar putea interfera sau stânjeni munca sa de inginer supraveghetor . El nu trebuie să fie legat de nici o activitate.2. să fie asociaţi ca membrii ai unei asociaţii profesionale de supraveghere. El îşi îndeplineşte îndatoririle cu deplină fidelitate faţă de client şi se comportă de aşa manieră.3. b) Independenţa Supraveghetorul trebuie să-şi menţină o independenţă absolută de acţiune faţă de alţi participanţi la realizarea investiţiei (antreprenori. 6 . încât să susţină rangul şi reputaţia profesiunii sale. e) Asocierea Se recomandă ca inginerii supraveghetori independenţi sau societăţile comerciale de supraveghere. d) Legalitatea Inginerul supraveghetor independent sau societăţile comerciale de supraveghere au obligaţia să respecte legile româneşti sau legile ţării unde lucrează. precum şi codul de onoare al profesiunii sale.1. cunoştinţele şi experienţa necesară pentru a putea să-şi îndeplinească misiunea ca inginer supraveghetor. Principiile care guvernează activitatea de supraveghere Practicarea profesiunii de inginer supraveghetor în domeniul investiţii-construcţii se bazează pe principii de etică profesională ce trebuie respectate cu stricteţe: a) Statutul profesional În exercitarea profesiunii sale. inginerul supraveghetor acţionează numai în interesul legitim al clientului său. El este remunerat numai prin onorariile plătite lui de clientul său.

o conducere calificată a investiţiei şi o supraveghere severă şi competentă a lucrărilor. o proiectare amplă şi minuţioasă./utilizarea construcţiei. Serviciile de consultanta si supraveghere sunt numeroase şi se referă la categoriile de lucrări care vizează promovarea şi realizarea unor investiţii în diverse etape: Fig. O preocupare a investitorului în astfel de activităţi ca : analize şi studii preliminare în toate aspectele. Fiecare bănuţ cheltuit pentru studii.4.1 7 . etc.1. Tipuri de consultanti si supraveghetori Inginerii supraveghetori furnizează diverse forme şi tipuri de servicii. proiectare. şi până la serviciile limitate acordate unor societăţi comerciale sau persoanelor private. proiectanţi şi alţi specialişti). sunt întotdeauna benefice pentru performanţele investiţiei. astfel ca aceştia să efectueze analize complete a soluţiilor în /concepţia preliminară. concepţia. ministerelor.Serviciile inginereşti de pregătirea. în conducerea şi supravegherea execuţiei. rapoarte. analize. Acestea pot fi de la servicii de supraveghere acordată administratiilor statului. În mod special este foarte important ca investitorul să plătească corespunzător serviciile inginereşti (supraveghetori.4. conducerea şi realizarea investiţiei. evaluări.1. poate să economisească pentru investitor bani mulţi atât în etapa de execuţie cât şi ulterior în perioada de utilizare a investiţiei. /proiectare /execuţie /supraveghere. 1.

9. Servicii de consultanţă si supraveghere pentru diverse etape de promovare a investiţiilor Etapa preliminară Rapoarte preliminare Studii de piaţă Studii de teren Studii de amplasament Studii de preinvestire Studii de prefezabilitate Proiecte preliminare Studii de finanţare Caiete de sarcini pentru un anumit produs Rapoarte privind ofertele de utilaje. 5. 7. 2. 4. 6. 8. 3. 5. probe. 5. 2. 9. 2. 4. 1. . 6. inginerul supraveghetor poate asigura supravegherea lucraruilor în numele investitorului. 1. recepţii Asistenţă tehnică sau proiecte pentru antreprenor Proiecte tehnologice şi de organizare de şantier. etc. 10. 3. 11. 6. cantitative de lucrări Documentaţii pentru licitaţii şi organizarea licitaţiilor Evaluarea şi compararea ofertelor Supravegherea execuţiei lucrărilor Elaborarea detaliilor de execuţie Supervizarea detaliilor de execuţie Documentaţii pentru teste. 3.In etapa de executie. echipamente Documentaţii pentru avize preliminare Etapa de fundamentare Managementul investiţiei Studii de teren Documentaţii pentru avize Studii de fezabilitate Studii de finanţare Programe industriale şi de industrializare Studii de retehnologizare Evaluări de patrimoniu Elaborare de oferte tehnice şi economice Documentaţii pentru avize finale şi autorizaţii de construire Expertize tehnice Etapa de execuţie Managementul investiţiei Proiecte tehnice. pentru antreprenor Analiza şi compararea ofertelor pentru furnituri 1. 4. caiete de sarcini. 8. 10.Atenţie la serviciile. Notă: . verificări. Serviciile inginerilor supraveghetori 11. 8.Fig. materiale. 11. 7. 9. 1. care provoacă conflicte de interese (incompatibile) cu alte servicii inginereşti 8 . 7. 10.

SERVICII INGINEREŞTI DE CONSULTANŢĂ SI SUPRAVEGHERE) ÎN ETAPELE DE PREGĂTIREA ŞI REALIZAREA INVESTIŢIEI INVESTITOR IDEE IDEE CONSULTANŢA : Definirea temei     Studii de piaţă Rapoarte preliminare Planuri de afaceri Schiţe preliminare ETAPA PRELIMINARĂ:        Rentabilitate Dimensiunile Soluţiile Producţia Valoarea investiţiei Cheltuieli Venituri  Decizia de dezvoltarea programului I N V E S T I Ţ I E I CONSULTANŢĂ : Dezvoltarea programului       Proiect preliminar Studii de teren preliminare Studii de amplasare Estimarea valorii Studii de finanţare Documentaţii pentru certificat de urbanism (C.Fig.) ETAPA DE FUNDAMENTARE Rezultă: Decizia de investire CONSULTANTA si SUPRAVEGHERE : Etapa de execuţie  Avize finale  Proiectul tehnic.U. cantităţi de lucrări  Documentaţii de licitaţie  Organizarea licitaţiilor  Ofertare  Contractare  Detalii de execuţie  Proiecte tehnologice şi de org.) Rezultă : C O N S U L T A N T A : M A N A G E M E N T U L CONSULTANTA : Proiect de principiu      Studiu de prefezabilitate Avize preliminare Studii de teren suplimentare Program de finanţare Grafic preliminar de execuţie Indicatori de rentabilitate  CONSULTANTA: Fundamentarea investiţiei       Studiu de fezabilitate Finanţarea programului Costul investiţiei Parametri de rentabilitate Recuperarea investiţiei Documentaţie pentru autorizaţia de construire (P. şantier EXECUŢIA INVESTIŢIEI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ANTREPRENOR GENERAL FURNIZORI SUBANTREPRENORI 9 . 2.C.A. specificaţii tehnice.

Sunt patru paramentrii importanti care trebuiesc urmariti si realizati pentru a se obtine o investitie reusita: • TIMPUL – realizarea la termenul programat • COSTUL . Supravegherea lucrărilor – o activitate distinctă Se recomandă ca supravegherea lucrărilor să se exercite pe bază de contract . instalatori. Supravegherea lucrarilor. o activitate inginereasca distincta Beneficiarul .CAPITOLUL 2 SERVICIILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 2. Contractul intre beneficiar si echipa de supraveghetori. El apeleaza la o societate specializata in aceste servicii. doreste ca executia lucrarilor in santier sa fie supravegheata de un reprezentant al sau.2.inscrierea in costurile programate • CALITATEA – realizarea lucrarii de calitatea inscrisa in planuri si in specificatiile tehnice • SIGURANTA – conceptia si executia sa respecte legile. structurişti.1. În practica internaţională nu se recomandă ca supravegherea lucrărilor în şantier să fie exercitată de angajaţi (salariaţi) ai investitorului.). de către echipe de specialişti autorizaţi (arhitecţi. normele . trebuie s acuprinda in sarcina acestora prevederi contractuale cu raspunderi privind respectarea acestor parametri. etc. Supraveghetorul . 10 . Nerealizarea unuia sau a mai multora din parametri de mai sus. economişti. TIMP SIGURANŢA SIGURANTA O INVESTIŢIE CALITATE SIGURANTA REUŞITA COST 2. un profesionist Managementul investiţiilor  Proiectare  Execuţie  Supravegherea execuţiei Fig. care sa asigure o executie reusita. produce pierderi beneficiarului. compromite lucrarea.1. diminueaza sau anuleaza profitul programat sua si ma rau. deoarece aceştia nu au răspunderea contractuală necesară. standardele si prescriptiile tehnice specifice.

Serviciul ingineresc de supravegherea lucrărilor în şantier. se înscrie în principiile de practicare a profesiunii de inginer supraveghetor: 11 .

recepţii. spaţiilor.2. Contractul de supraveghere Se recomandă folosirea formei de contract standard de supraveghere (Cap. inspecţii. Urmărirea şi avizarea organizării de către Antreprenorul General. ale cărui responsabilităţi principale sunt : • Pregătirea începerii lucrărilor • Verificarea documentaţiei de avize şi autorizaţii legale. • Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor. comune şi facilităţilor. probelor pentru materiale şi instalaţii şi evidenţa documentelor privind acestea. 2. la începutul lucrărilor. elaborate de Antreprenorul General înainte de începerea lucrărilor. 3. SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER 1. a “camerei de mostre” pentru principalele materiale. privind utilizarea traseelor. crearea fronturilor de lucru etc.4. • Verificarea şi aprobarea graficelor de execuţie a lucrărilor şi urmărirea îndeplinirii acestora. • Verificarea lucrărilor. Aceste servicii pot fi extinse sau limitate conform dorinţei şi intereselor beneficiarului. • Controlul existenţei în şantier a documentaţiei complete şi avizate. Condiţii Generale de Contractare. confecţii şi echipamente care urmează să fie achiziţionate şi puse în operă de către constructor. Condiţii speciale de Contractare şi Anexele A. în vederea încadrării în costurile. • Verificarea întocmirii corecte a cărţii construcţiei. • Verificarea calităţii materialelor. 12 . de execuţie şi tehnologie de execuţie şi montaj.3. B. termenele şi condiţiile de calitate programate.5) format din – Formular de Contract. Coordonarea activităţilor Antreprenorului General cu ale celorlalţi contractori de specialitate sau furnizori de servicii. 2. • Verificarea proiectelor de organizare de şantier. utilajelor şi echipamentelor introduse în şantier. Verificarea şi avizarea proiectului de organizare de şantier şi proiectul tehnologiilor de execuţie principale. 2.. Investitorul şi supraveghetorul încheie un contract de supraveghere pentru supravegherea lucrărilor în şantier. C şi D. Serviciile principale ale inginerilor supraveghetori. • Verificarea şi controlul testelor. • Întocmeşte şi prezintă investitorului rapoarte periodice (lunare) despre dezvoltarea lucrărilor şi calitatea acestora. • Participarea la toate întâlnirile de lucru. • Verificarea cantităţilor de lucrări executate şi a situaţiilor de plata lucrărilor. anterior prezentării comisiei de recepţie.5. asigurarea odinei. Onorariile serviciilor de supraveghere se stabilesc de regulă pe baza timpului prestat (plata cu luna) sau pe bază de procent din valoarea investiţiei. pazei şi măsurilor PCI.

6.5. . a volumelor de lucrări executate astfel încât situaţiile de plată să reflecte riguros valoarea acestora.Certificatele de calitate pentru materialele şi echipamentele puse în operă. 6.4. întreţinerea ordinii. 13 . în conformitate cu clauzele contractuale. – Aducerea în şantier pentru punerea în operă de materiale şi echipamente de calitate. – Îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale privind : asigurarea lucrărilor executate. utilajele şi numărul de muncitori existent pe şantier.4. 4. faţă de sarcinile menţionate la pct. .Jurnalul zilnic de şantier. 4.5. pe parcurs şi la fazele determinante împreună cu reprezentanţii Inspecţiei pentru Calitatea în Construcţii. 5. defecţiuni sau rămâneri în urmă. – Procese . – Existenţa în şantier a documentaţiei de proiectare. . – Respectarea proiectului de organizare de şantier şi a tehnologiilor de execuţie aprobate. măsuri pentru protecţia muncii şi de pază contra incendiilor. lucrările executate.1. Controlul execuţiei lucrărilor de către Antreprenorul General şi de către ceilalţi subantreprenori de specialitate. probleme deosebite apărute în execuţie. supraveghetorul va atenţiona antreprenorii în consecinţă. cu ştampila de verificator de proiecte şi ştampila beneficiarului “bun pentru execuţie”. 4. – Existenţa programelor de asigurare a calităţii lucrărilor şi a responsabililor atestaţi cu calitatea în şantier. procese-verbale de constatare a calităţii lucrărilor. cuprinzând starea vremii. 6. 4. – Evidenţa.7. curăţeniei şi paza bunurilor din şantier.9. – Realizarea unor lucrări de foarte bună calitate în conformitate cu documentaţia de proiectare.Condica de betoane. 6. – Aducerea în şantier a materialelor.3. 6. 4. – Verificarea obţinerii avizelor necesare şi urmărirea respectării condiţiilor impuse de acestea. 4. utilajelor şi a forţei de muncă. 6. asigurarea echipamentelor şi utilajelor de construcţii.2. 4. . completă.Verbale de preluare a amplasamentelor procese-verbale de lucrări ascunse.4. .1. incluzând: 4. 4. observaţii privind calitatea etc. Urmărirea întocmirii şi ţinerii la zi pe şantier de către Antreprenorul General şi de către ceilalţi antreprenori a următoarelor documente: 6. întocmită conform reglementărilor în vigoare. 4. cu înregistrarea datelor de turnare şi testare a betoanelor.Procese verbale de testare a instalaţiilor înainte de înglobarea lor în construcţie şi/sau de punerea lor în funcţiune. va informa beneficiarul şi va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri. care să corespundă integral cu mostrele aprobate existente în ‘camera de mostre” organizată la începutul execuţiei. specificaţii tehnice şi a reglementărilor în construcţii privind calitatea în construcţii. asigurarea personalului şi a terţilor.În cazul în care se constată neîndepliniri.2. în permanenţă.8..3. necesare pentru execuţia lucrărilor în ritmul şi la termenele prevăzute în Graficul de Eşalonare a Lucrărilor. temperatura aerului.

8. şi va face propuneri de remediere urgentă. calitatea. a planurilor şi documentelor de execuţie. punere în funcţiune şi exploatare etc. a modificărilor de soluţii. 16. Documentele menţionate la pct. 14. Supraveghetorul va cere constructorilor ca în termen de 30 de zile de la încheierea Procesului Verbal de Recepţie Preliminară să prezinte pentru verificare Situaţiile Definitive ale Lucrărilor. 17. va informa Beneficiarul şi împreună 14 . 12. în vederea includerii lor în cartea Construcţiei. echipamente. Supraveghetorul va urmări comportarea lucrărilor în perioada de garanţie şi în cazul apariţiei unor defecţiuni. a contractelor şi actelor adiţionale. Organizarea şi urmărirea livrării în şantier a depozitării. şi informarea Beneficiarului în cazul constatării unor deficienţe. planul general coordonator şi a planurilor de trasare locale) certificate de un topometru calificat. 9. 6 vor fi avizate de Supraveghetor şi vor constitui parte din Cartea Construcţiei. instrucţiuni de montaj. 15. PT. Urmărirea derulării contractelor de achiziţii de materiale. a dispoziţiilor de şantier. mostre. a proiectelor in fazele PAC. 18. a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate. DE. până la încorporarea lor în lucrări. 11.) şi a altor documente aferente. termenelor de livrare. a avizelor şi autorizaţiilor. echipamentelor şi utilajelor achiziţionate direct de Beneficiar. Ţinerea în şantier a planurilor de bază ale lucrărilor ( planul de trasare. a datelor privind materialele. va atenţiona corespunzător pe Antreprenori şi va informa Beneficiarul. Supraveghetorul va aprecia momentul când lucrările pot fi considerate terminate şi va informa Beneficiarul pentru convocarea Comisiei de Recepţie. să corespundă cu lucrările real executate. Supraveghetorul se va îngriji ca la terminarea lucrărilor. 10. plăţilor. 13. planurile de execuţie să conţină toate completările şi modificările aprobate. etc. acordând termene de realizare care să nu pericliteze termenul final de punere în funcţiune a investiţiei. utilaje şi servicii din sarcina Beneficiarului. Când lucrările sunt aproape gata (parţial sau integral) Supraveghetorul va verifica şi va întocmi o listă cu remedierile sau completările care urmează să mai fie efectuate. protecţiei şi pazei materialelor. etc. verificarea comenzilor. Toate evidenţele şi înregistrările efectuate de Supraveghetor vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului la încheierea lucrărilor. Ţinerea unei evidenţe stricte în şantier. care după verificare.7. Urmărirea împreună cu Proiectantul şi cu personalul de întreţinere al Beneficiarului a verificărilor şi testelor efectuate de constructori la instalaţiile şi utilajele montate în vederea punerii lor în funcţiune. echipamentele şi utilajele achiziţionate şi puse în operă (caracteristici tehnice. vor fi înaintate cu propuneri Beneficiarului pentru aprobare şi plata finală.

va înregistra activitatea Comisiei de Recepţie şi va redacta Procesul Verbal de Recepţie Finală a Lucrărilor iar în cazul unor noi observaţii. la expirarea perioadei de garanţie.cu Proiectantul. Va organiza. va stabili şi regulile de selecţie. Supraveghetorul va asigura toate relaţiile cu autorităţile în drept din domeniul investiţii-construcţii. pe toată perioada lucrărilor şi se va îngriji ca acestea să fie satisfăcute cu privire la respectarea reglementărilor specifice. Supraveghetorul va întocmi în 2 exemplare cartea construcţiei dacă aceasta este inclusă în obligaţiile sale contractuale. 2. Nu se poate stabili o procedură unică ci numai o metodologie de principiu pentru alegerea supraveghetorului. fie pentru un ansamblu de lucrări sau servicii. Supraveghetorul va informa Beneficiarul asupra momentului când lucrările pot fi considerate terminate definitiv şi de bună calitate. 20. Selectionarea inginerilor supraveghetori Selecţionarea inginerilor supraveghetori pentru executarea unor servicii profesionale aparţine investitorului. pe baza înregistrărilor proprii şi a documentelor puse la dispoziţie de Proiectant şi Constructori şi se va înainta beneficiarului. va urmări remedierea acestora în termenele stabilite. datorită unei varietăţi mari de tipuri de servicii. 19. În cele ce urmează. În cele ce urmează vom defini regulile de selecţionare a supraveghetorului. capacitatea şi calităţile profesionale necesare unei reuşite totale în execuţia acelor servicii. care trebuie să preceadă procesul de selecţie: a) Definirea regulilor de adjudecare b) Pregătirea listelor preliminare şi finale de supraveghetori probabili c) Selecţionarea finală a supraveghetorului a) Definirea regulilor de atribuire a contractelor de supraveghere Coordonatorul sau echipa desemnată. Acestea nu trebuie să fie în contradicţie cu legislaţia sau regulamentele de selecţie în vigoare. după caz. 21. 15 . fie pentru o lucrare sau serviciu profesional. va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a defectelor. încercăm să enumerăm etapele şi procedeele folosite cu privire la aceste selecţii. pentru a fi convocată Comisia de Recepţia Finala a Lucrarilor. preliminar acţiunii de selecţionare a supraveghetorilor.6. Supraveghetorul ales trebuie să răspundă necesităţilor acestuia şi să fie dotat cu experienţă. În privinţa metodologiei de principiu putem distinge următoarele măsuri importante întreprinse de către investitor. Va urmări şi va ţine evidenţa acestor defecţiuni.

Supraveghetorii se înscriu pe aceste liste. etc.) Datorită acestor informaţii. pe baza situaţiei lor juridice şi financiare. Dacă este necesar. comunicări. se va avea în vedere un număr de factori şi criterii: a) Atitudinea supraveghetorului faţă de problemă b) Experienţa şi antecedentele sale în domeniul proiectului şi serviciile oferite în executarea unor lucrări similare. c) Personalul afectat lucrării.f de mai sus. Faptul că numele unui supraveghetorul figurează pe o anume listă. cu experienţa şi numărul de personal de care dispun şi uneori chiar cu pachetul de curriculum vitae al specialiştilor lor. • Trierea preliminară a supraveghetorilor (lista lungă) Odată lista preliminară a supraveghetorilor întocmită. cunoştinţele profesionale şi experienţa acestuia. Ca urmare.. lista lucrărilor executate. gama serviciilor. cât şi maniera de rezolvare dorită de investitor. d) Eligibilitatea supraveghetorului care vizează : situaţia financiară. programe de creditare. să înţeleagă problemele care trebuiesc rezolvate. 16 . care îşi întocmesc listele proprii de supraveghetori. supraveghetorii urmăresc evoluţia unui proiect şi chiar fac vizite de curtoazie clienţilor. anii de funcţionare. nu înseamnă că el este şi recomandabil pentru o anumită lucrare. pe baza unor informaţii (presa. broşuri. se examinează mai atent meritele fiecărui supraveghetorul în lumina cunoştinţelor profesionale şi a serviciilor furnizate. etc. De multe ori. cei ce deţin aceste liste pot selecţiona mai uşor şi mai competent supraveghetorii de care sunt interesaţi.• Stabilirea listelor de supraveghetori Sunt multe metode de stabilire a listelor de supraveghetori capabili să realizeze o lucrare sau un proiect. se vor cere supraveghetorilor informaţii suplimentare : prospecte. supraveghetorii independenţi sau societăţile de supraveghere intră ele însele în contact cu clientul. Ţinând cont de cele enumerate la punctele a. dotarea tehnică.. programe de investiţii.. investitorul va determina care sunt supraveghetorii pe care îi va înscrie în lista preliminară. Sunt organisme administrative sau ordonatori de credite pentru lucrări publice. importanţa personalului şi faima lui. clientela. cu precizarea domeniilor lor de activitate. anvergura lucrărilor sale. e) Reputaţia supraveghetorului sau a organizaţiei de supraveghere stabilită pe baza unor sondaje f) Poziţia faţă de termenele de execuţia lucrării Se recomandă supraveghetorului să studieze atent definirea problemei. • Selecţionarea şi evaluarea supraveghetorilor La selecţionarea supraveghetorilor pentru întocmirea listei preliminare.

din acest moment. Dacă unul sau mai mulţi supraveghetori nu sunt interesaţi sau au un program încărcat contractat anterior. cu primii clasaţi în ordinea descrescătoare a capabilităţilor. coordonatorul investiţiei trebuie să transmită invitaţii şi să solicite supraveghetorilor aleşi. numai în situaţii speciale şi preţul lucrării. Se completează astfel documentaţia şi informaţiile obţinute anterior. dacă au capacitatea şi capabilitatea necesare şi dacă sunt gata să înceapă tratativele. lista preliminară se va reduce la un număr rezonabil de supraveghetori (minim 5 şi maxim 10).Ca urmare a analizării fiecărui supraveghetorul. 17 • . Se convine în acelaşi timp să li se ceară să prezinte detalii privind personalul de care dispune. Ofertele solicitate vor conţine. Alegerea unuia sau mai multor supraveghetori în vederea negocierii (lista scurtă) Investitorul poate. Pregătirea ofertelor cere timp şi fonduri şi investitorul trebuie să înţeleagă acest lucru. investitorul va putea să aleagă mai mulţi supraveghetori şi eventual să le ceară să-şi prezinte ofertele. Cea de a 2-a triere nu trebuie făcută decât după efectuarea unui studiu detaliat al răspunsurilor şi o examinare a modului de îndeplinirea sarcinii cât şi a condiţiilor de rezolvare a serviciilor cerute. prin a cere oferte la un număr minim de supraveghetori. • Stabilirea unui contact preliminar În acest stadiu. • Studiul în profunzime şi cercetarea propunerilor. care se numesc supraveghetori selecţionaţi. pe baza atitudinii fiecăruia faţă de problema avută în vedere şi a unui examen minuţios privind meritele în lumina criteriilor de evaluare a supraveghetorilor. cât şi informaţii despre comportamentul personalului în timpul operaţiilor anterioare. aceştia vor fi înlocuiţi. Plecând de la aceste informaţii. Discuţiile şi schimburile de corespondenţă vor permite investitorului să definească proiectul corespunzător propunerilor. El întocmeşte o listă scurtă cu minim 3 şi maxim 5 supraveghetori. specialităţile şi experienţa acestuia. coordonatorul proiectului sau echipa poate decide alegerea supraveghetorilor calificaţi. să descrie proiectul şi modul de rezolvare. Plecând de la răspunsurile primite. pentru a putea stabili dacă afacerea îi interesează. dar se va preciza că acesta nu este determinant în decizia de adjudecare şi întotdeauna în plic separat sigilat. • A doua triere a eventualilor supraveghetori. Se poate întâmpla ca unii supraveghetori să nu fie interesaţi de lucrare sau să nu poată furniza ei înşişi serviciile cerute şi să facă recomandări pentru alţi supraveghetori. să clasifice supraveghetorii în ordinea capabilităţii. Investitorul în acest moment este în măsură să studieze proiectul în detaliu împreună cu mai mulţi supraveghetori şi să facă un studiu comparând referinţele acestora.

pentru o anumită investiţie sau serviciu de supraveghere este alegerea unui inginer supraveghetor sau a unei societăţi de supraveghere selecţionată pe baza eligibilităţii. având în vedere cele precizate mai sus. fie unor supraveghetori al căror nume a fost găsit într-un repertoar. schema de realizare a lucrării. problema selecţionării inginerului supraveghetor de către investitor. În cazul acestei metode. Solicitarea precizează data la care ofertele trebuie să ajungă la client . • Ofertele fără indicarea onorariilor (metoda recomandată) Este metoda preferată. care se referă la detaliile contractului şi onorariile cerute de supraveghetor. etc. investitorul şi supraveghetorul ales ca cel mai bun. Şi în această metodă de selecţionare. În toate cazurile. onorariile se stabilesc în faza de negociere sau se prezintă în plic sigilat după secţionare. supraveghetorilor li se cer ofertele în două plicuri distincte şi sigilate.(contract) • Metoda ofertelor În mod normal. în condiţiile în care supraveghetorul a inclus în oferta sa formularul de contract şi condiţiile contractuale. Solicitările sunt fie făcute cunoscute unui mic grup de supraveghetori care sunt deja cunoscuţi de client. situaţia financiară. Dacă nu se pot înţelege. Se poate întâmpla ca întâlnirile dintre supraveghetor şi client să fie reduse sau inexistente după ce oferta a fost lansată. încep negocierile (şi numai în această fază). de modul şi graficele de rezolvare. de eligibilitatea sa. b) Un plic cu preţul execuţiei lucrării de supraveghere. graficele de realizare. preţul înscris în plicul “b” fiind absolut de importanţă secundară. 18 . şi tot astfel până la încheierea unui acord. iar cele care se consideră competitive pe baza conţinutului plicului “a” sunt selecţionate şi ulterior se trece la examinarea onorariilor scrise în plicul “b”. dotarea cu personal. supraveghetorul se selecţionează în funcţie de atitudinea sa faţă de lucrare. Concluzii În final. Solicitările pot fi însă şi publicate. selecţionarea supraveghetorilor se face conform metodei selecţionării descrise mai sus. dotarea tehnică. etc. supraveghetorii fiind în acest caz invitaţi să-şi prezinte ofertele. negocierea se reia cu cel de al 2-lea supraveghetor ales. Toate ofertele se examinează în prima etapă pe baza eligibilităţii. Sunt totuşi şi situaţii pentru lucrări şi servicii deosebite. selecţionarea pe baza celor scrise în plicul “a” este determinată. şi anume: a) Un plic cu documentele de eligibilitate care vizează experienţa. (metoda recomandată pentru lucrări publice) • Metoda celor două plicuri În multe cazuri. pentru care investitorul poate solicita oferte.• Stabilirea onorariilor În acest stadiu.

Documentele de proprietate asupra terenului .Verifica existenta in santier a autorizatiei de construire (A. Elemente generale • Supraveghetorii raspund in fata beneficiarului.Proiectul tehnic (P.U. raspunde prin prevederile contractului in fata beneficiarului si a organelor statului de verificare si control.C.Corespondenta cu vecinii si autoritatile referitoare la A. preţul serviciilor fiind neimportant în raport cu avantajele pe care le poate asigura un supraveghetor capabil la realizarea unei investiţii.Proiectul pentru autorizatia de construire cu viza autoritatilor spre neschimbare (PAC) . prin prevederile contractului de elementele principale care conduc la reusita realizarii investitiei: Termenul de realizare Costul lucrarilor Calitatea lucrarilor Siguranta executiei. În toate situaţiile experienţa.Studiul topografic .C.Existenta avizelor si aprobarilor solicitate prin PAC si AC.Cererea de eliberare a (A.A. ..care să aibă capabilitatea şi capacitatea necesară. CAPITOLUL 3 RESPONSABILITĂŢILE ŞI DOCUMENTAŢIILE DE ŞANTIER ÎN GRIJA ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 3.A.) .Pregatirea pentru inceperea lucrarilor – Executia lucrarilor – Receptia la terminarea lucrarilor – Perioada de garantie si receptia finala a lucrarilor • 3.2.Studiul geotehnic b) .) si a documentelor care o insotesc: . Specificatiile tehnice Cantitatile de lucrari Liste de utilaje si echipamente si parametri acestora 19 . a) .Certificatul de Urbanism (C. respectarea legilor si normelor Responsabilitatile echipei de supraveghere se desfasoara in timp pe urmatoarele etape: . C.C. . capabilitatea şi capacitatea supraveghetorului sunt esenţiale. privitor la o buna si corecta pregatire pentru inceperea lucrarilor.) si care a stat la baza elaborarii P.– Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de pregatire a inceperii lucrarilor Echipa de supraveghere .1.U. Piese desenate. si P. să lucreze eficient şi să realizeze programul solicitat.C.C.T.) .

face observatii si dispune corecturile si completarile necesare.A.. existenta completa a acestuia. vizele si stampilele verificatorilor precum si existenta acestuia in santier si la A.). d) – Graficul de executie a lucrarilor elaborat de A. Subantreprenorii (S.Verifica si tine evidenta permanenta a situatiilor de plata .Verifica existenta in snatier a documenetatiei de la 3.A. canalizari. si corespondenta acestuia cu termenele de executie si contractele subantreprenorilor e) – Operatiunile necesare premergatoare inceperii executiei: . accese. F003. a amplasamentului liber de orice sarcina si a documentelor necesare acestei operatiuni (F001. . a valorilor ramase de achitat si a eventualelor economii sau depasiri ale bugetului lucrarii. .S.Verifica zilnic executia de calitate a lucrailor in conformitate cu planurile . specificatiile tehnice.Rapoartele verificatorilor de proiecte si semnaturile si vizele acestor pe planuri. . a cantitatilor de lucrari si coordonarea acestora . specificatiile tehnice si calculele ingineresti . 3.) si a anexelor si aprobarilor pentru: .) si Furnizorii (F) .Corectitudinea planurilor solutiilor tehnice. si S.S.Executia corecta a lucrarilor de organizare de santier (O.Predarea catre A. etc. racordurile la energie.Existenta contractelor pentru executia lucrarilor cu Antreprenorul General (A. F002.G.Existenta in proiect a anexelor privitoare la fazele determinante pentru control .Existenta programelor de asigurare a calitatii lucrarilor si a responsabililor atestati cu calitatea in santier .Verifica si tine evidenta permanentaa cantitatilor de lucrari executate. a specificatiilor.Existenta contractelor de asigurari pentru toti participantii la executia lucrarilor . F004) .G.2. . a valorilor achitate antreprenorilor.S. amplasarea obiectelor si a utilajelor de O. .Verifica existenta asigurarilor pentru toti participantii la realizarea lucrarilor si plata la zi a primelor de asigurare 20 .G. in conformitate cu prevederile contractelor.Verifica desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile graficelor de executie si a contractelor si face sesizarile si corecturile necesare . In scopul executiei de catre echipa de supraveghere a elementelor de mai sus. apa.Studieaza si cunoaste in amanunt documentatia de executie.) f) – Studiaza toate documentele de mai sus.Breviarele de calcule ingineresti c) .Verifica proiectul in faza DE.3. si reglementarile privind calitatea executiei.Trasarea lucrarilor . .Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de executie a lucrarilor. .Proiectul de organizare de santier (O. . este necesar ca contractul acesteia sa intre in vigoare cu minim 30 zile inaintea datei de incepre a lucrarilor.G.drumuri. ramase de executat. materializarea bornelor interne si externe a amplasamentului si a documentelor necesare (F007) .

Dispune desfacerea unor lucrari executate necorespunzator si refacerea acestora pe cheltuiala celor vinovati. si conform prevederilor contractuale va preciza pe cheltuiala cui se va face remedierea. utilajelor si echipamentelor precum si prospectele. a notelor de santier si a oricaror documente necesare executiei Participa – dupa caz.. plan. utilajelor si echipamentelor necorespunzatoare cu prevederile specificatiilor tehnice.Participa la elaborarea documentului de executare completa a recomandarilor comisiei de receptie (F. sau a modificarilor survenite pe parcurs. fisele de functionare sau utilizare si aagrementelor tehnice.Urmareste executia intocmai a recomandarilor comisiei de receptie . 3.A.- - - - - - Verifica livrarea si depozitarea materialelor. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de receptie a lucrarilor . conform cu situatia real executata. a corespondentei. Verifica si urmareste lucrarile ascunse si participa la executarea testelor si probelor necesare Verifica si aproba executia lucrarilor suplimentare.4. utilajelor si echipamentelor la termne.Asigura secretariatul comisiei de receptie. A.Preda beneficiarului actele de receptie.Intocmeste raportul sau catre beneficiar prin care propune data receptiei la terminarea lucrarilor . specificatie. completa si asigura buna functionare a investitiei Orice defectiune. Verifica si aproba unele detalii de executie elaborate de antreprenor. 028 ) .La cererea comisiei de receptie pune la dispozitia acesteia orice document . Verifica existenta la sediul santierului a tuturor documentelor si documentatiilor. 21 - . verifica permanent calitatea si parametrii acestora. 3.5. Verifica existenta in santier a numarului de muncitori si calificarea acestora. executantii lucrarilor. conform graficelor. si a S. vor corecta. si intocmeste documentele necesare .3.G. semnarea si existenta in santier a documenetelor inscrise in Cap. Participa la elaborarea.14. la corectarea si completarea planurilor. care va sta la baza elaborarii „Cartii Constructiei” Verifica existenta in santier a documentelor emise de furnizori privind calitatea si parametri materialelor. etc care se solicita . Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala In conformitate cu prevederile contractului. docuentatia tehnica si economica. va fi semnalata in scris beneficiarului. Interzice introducerea in lucrare a materialelor.

atestare pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate • Compartiment de asigurare a calitatii executiei lucrarilor • Compartiment de control al calitatii. procese verbale pentru fazele determinante. procese verbale de receptie partiala. procese verbale de avizare pentru lucrari si documentatiile tehnice de proiectare. rapoarte de control si verificare privind calitatea. • Procese verbale de control. buletine de incercari. proceduri de proces. c) Documente si inregistrari  Documente privind datele de intrare ale sistemului care cuprind nivelurile de calitate cerute in diferite etape. conform contractului.766/1997 – Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii) din: • Manualul calitatii. declaratii de conformitate a calitatii produselor. rapoarte d everificare si analizare. 3.  Planuri si rapoarte de audit . el insusi in conditiile in care elaborarea acesteia intra in obligatiile sale contractuale Preda volumele cartii constructiei beneficiarului Elaboreaza raportul său privitor la elaborarea documentului de receptie finala si la plata catre A.  Rapoarte tehnice. procese verbale de receptie pentru produsele procurate. Sistemul de asigurare a calitatii In functie de categoria de importanta a constructiilor dirigintele de specialitate verifica existenta „sistemului calitatii” propriu pentru toti executantii lucrarilor. Datele. informari.- - Participa la elaborarea Cartii Tehnice a Constructiei sau o intocmeste. dari de seama periodice.  Documente si inregistrari privind calitatea: • Certificate de calitate. 22 . a garantiei de buna executie. documentele. planul de control al calitatii.  Rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de actiuni corective si preventive. • Responsabil tehnic cu executia atestat angajat cu contract de munca sau prin conventie civila b) Programul de asigurare a calitatii Este format (conform HG nr.6.G. • Proceduri de sistem. elementele de continut si metodologice ale conducerii si asigurarii calitatii de la unitatea executanta (constructor) trebuie sa asigure existenta a trei componente: a) Organizare .  Documente ale programului de asigurare a calitatii. analizarea si evaluarea sistemului  Rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calitatii. proceduri administrative.certificarea profesionala. • Procese verbale de lucrari ascunse.

buletine de analiza. borderoul incercarilor de laborator. 3. normative . buletin de analiza.7. Agrementele tehnice se acorda pe o perioada de valabilitate limitata. Existenta agrementului tehnic. 23 . Documentele agrementului tehnic sunt (conform HG 766/ 1997): a) Agrementul tehnic propriu-zis care cuprinde:  Definirea succinta a produsului – decsriere si identificare. Repertoarul documentelor de calitate va trebui sa cuprinda:  Documente de proiectare:caiete de sarcini. proiecte tip aprobate. precum si asupra comportarii in exploatare ale noilor produse. proceduri. pentru care nu exista si nu pot fi inca elaborate standarde nationale.  Documente de executie: evidenta turnarii betonului. fise tehnice.  Dispozitii de santier: indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare.Metodologia de efetuare a inregistrarilor va urmari:  Codificarea documentelor pe tipuri de actiuni stabilite in repertoar. certificate de garantie. dispozitii de santier. conform reglementarilor in vigoare. Lucrarile la care s-au utilizat produse avand agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii in opera vor fi analizate de proiectant care va decide mentinerea lor sau schimbarea solutiei. procese verbale de autorizare a continuarii lucrarilor in faze determinante  Receptia lucrarilor :proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Produsele noi pentru care s-au eliberat agremenete tehnice sunt supuse si activitatii de certificare de conformitate. depozitare si de punere in opera. rapoarte de neconformitate. procese verbale de lucrari ascunse.  Ordonarea documentelor pe obiecte. agremente tehnice. Concretizata intr-un document scris. de regula pana la cinci ani. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementul tehnic Agrementul tehnic si certificarea de conformitate a calitatii produselor constituie componente ale sistemului calitatii in constructii( conform HG 766/ 1997) Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabila. a unor noi produse . proces verbal d erecptie finala. conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor noi pentru constructii. comunicari de santier. inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare. planuri de executie.  Documente de la furnizori: certificate de calitate.fisa de tratare a neconformitatilor. procedee sau echipamente. fisa de actiuni corective.  Instituirea unui sistem de identificare a documentelor. fisa de control. tronsoane. niveluri. evidenta probelor prelevate. Agrementul tehnic furnizeaza opinii autorizate si informatii pertinente privind conditiile de fabricatie. nu ii absolva pe furnizori sau pe utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. transport.  Documente privind controalele: plan de control.  Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ. standarde de ramura. declaratii de conformitate.

8. daca este cazul. . 24 . executantii de lucrari de constructii sunt obligati : .sa prevada a s eutiliza numai produse pentru care exista certificate de confirmare a calitatii. Verificarea inregistrarilor de calitate a) Privitor la materialele folosite.  agrementelor tehnice b) Privitor la executarea lucrarilor dispune masuri asiguratorii pentru efectuarea de catre constructor a tuturor verificarilor de calitate stabilite de norme si obligativitatea consemnarii lor in:  Procese verbale de predare/primire front de lucru.  Procese verbale receptie calitativa pe categorii de lucrari.  Expertize tehnice.  Procese verbale lucrari ascunse. conditii privind asigurarea calitatii. Admite la plata numai lucrarile corespunzatoare cerintelor de calitate.  buletinelor d eincercari (otel. aprecieri asupra produsului. dupa caz Investitorii .sa prevada in contractul cu furnizorii clauze referitoare la obligativitatea producatorilor de a certifica conformitatea calitatii produselor. proiectantii.  Procese verbale de predare a amplasamentului si a reperului de nivelment general.  Documente privind evaluarea unitatii producatoare .  Documentele privind rezultatele activitatilor de apreciere a produsului: buletin de incercari. 3.  Procese verbale faze determinante. a prelevarea probelor si verifica inscrierea rezultatelor acestora in documente. rapoarte privind experimentarile. Agrementul tehnic – domeniile de utilizare acceptate . Urmareste existenta si tinerea la zi a:  certificatelor de calitate pentru materiale  condicii de betoane  probelor de suduri .  Extrase din procesul-verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate c) Anexe. Supraveghetorul de santier actioneaza in vederea solutionarii neconformitatilor dupa solutiile date de proiectant. conditii privind conceptia.  Remarci completare ale grupei specializate b) Dosarul tehnic care cuprinde:  Documentatia de referinta privind produsul. fabricarea si punerea in opera. asista.)  declaratiilor de conformitate a calitatii produselor. rezultate ca urmare a unor accidente tehnice produs in cursul executiei sau urmare a unor greseli de executie . dupa caz. Avizeaza inregistrarile de calitate intocmite de executant. durata de valabilitate.  proceselor-verbale de recptie calitativa pentru produsele procurate.  Fise de masuratori (caiete de atasament)  Procese verbale de receptii partiale. etc. verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute in prescriptiile tehnice sau in caietele de sarcini. Cere constructorului sistarea lucrarilor in curs executate necorespunzator. ciment.

Controlul statului in fazele determinante Controlul statului in faze determinante este obligatoriu la obiectivele finantate din bugetul statului si la toate lucrarile publice. Verificarea lucrarilor de constructii Verificarea lucrarilor de constructii se face pe baza documentelor pentru executarea acestora (proiect. In urma inspectiei .9. Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita prin inspectii curente si inspectii in faze determinante ale lucrarilor de constructii (HG nr.10. 3. s.31/N/2. Verificarea in teren a conformitatii calitatii lucrarilor de constructii este activitatea cu pondere cea mai mare a supraveghetorului de specialitate atestat si se face in baza normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente C56 . s. executarea si supravegherea constructiilor. 25 . proiectantul are obligatia sa diminueze sau sa majoreze numarul si tipul fazelor determinante stabilite initial. organul de control autorizeaza continuarea executiei . beneficiar si proiectant. Decontarea lucrarilor In contractul incheiat intre investitor si antreprenor. ISCLPUAT poate institui din proprie initiativa anumite faze determinante. consemnand rezultatele controlului si decizia adoptata intr-un proces-verbal incheiat cu constructorul .11. cuantumul din valoarea contractului si modul de rambursare al acestuia.85. nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului . Procesul-verbal de autorizare a continuarii executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora se va include in „Cartea Tehnica a Constructiei”. dupa caz. coduri.3. se stabilesc :termenul la care se va acorda avansul. La cererea organelor Inspectiei de Stat in Constructii. De asemenea.a.a. Constructorul are obligatia de a anunta cu 10 zile inainte de a ajunge la executarea fiecarei faze determinante . la Capitolul „Conditii speciale de contractare” . de inspectiile teritoriale si se inscriu in proiectul de executare al lucrarilor respective.10. – Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor). Controalele in fazele determinante nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea. beneficiarul si proiectantul.1995). standarde si specificatii de produs. 3. organismele teritoriale aleInspectiei de Stat.) precum si a reglementarilor tehnice aplicabile (standarde.)..272/ 1994) Prin faza determinanta se intelege acel stadiu fizic la care. indiferent de sursa de finantare (conform Ordinului MLPAT nr. proiectantului. proceduri. executantului si care se autorizeaza . o lucrare de constrcutii odata ajunsa . caiete de sarcini.

cuprinse in contractul de executare a lucrarilor.Decontarea lucrarilor se face pentru cantitatile real executate . caietele de sarcini sau alte documente din contract . Cartea tehnica a constructiei 26 . odata cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa. nr. se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant .1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (publicata in M. preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta . investitorul va notifica executantului metoda de masurare. urmand ca ele sa fie regularizate prin nota de renuntare si nota de comanda suplimentara. Receptia lucrarilor Receptia constructiilor este o componenta a sistemului calitatii in constructii si constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele curpinse in cartea tehnica (conform HG nr.12. cu respectarea procedurilor HG 273/14. Prin actul de receptie investitorul declara ca accepta . Daca metoda de masurare nu este clara . Comisia finala se va numi de catre investitor si va fi compusa .O. Modul de masurare este cel prevazut in reglementarile tehnice . Actualizarea situatiilor de plata se face conform clauzelor referitoare la actualizarea situatiilor de plata. de destinatia si rolul ei social .07. Pentru lucrarile care devin ascunse. ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie. rezultate din masuratori si inscrise in caietele de atasamente . In cazul in care cantitatile rezultate in urma masuratorilor difera de cele inscrise in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic. Constructorul este obligat sa participe cu reprezentantii sai la masurarea dorita si notificata de investitor. Situatiile de plata se intocmesc folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele oferta contractate. Neprezentarea antreprenorului la efectuarea masuratorii facuta de investitor nu da dreptul antreprenorului sa conteste masuratoarea. 273/1994) – regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente). Masuratorile sunt efectuate de reprezentantul executantului si de dirigintele de santier. Masuratorile se fac lunar sau periodic. categoria de importanta a constructiei . masuratorile s efac la terminarea acestora.06. Receptia se realizeaza in doua etape: a) receptia la terminarea lucrarilor b) receptia finala – la expirarea perioadei de garantie Perioada de garantie se stabileste prin contract si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. numeric si ca structura profesionala. in functie de valoarea investitiei . 3. u conditia compensarii lor valorice.1994) 3.13. 193/ 28.

Ea se definitiveaza inainte de receptia finala. 273/ 1994 – Regulament privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora –Anexa 6) 27 . Dupa constituire se completeaza si se pastreaza de catre investitor sau proprietar (conform HG nr.Cartea tehnica a constructiei se intocmeste prin grija investitorului.

..cod F012 ..................................... Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse 12....cod F009 ................ Diagrama temperaturilor betonului masurat in zona cea mai expusa......... Proces verbal de receptie a lotului de armaturi sudate 11.........cod F003 amplasamentului Proces verbal de inceprea lucrarilor ................................cod F015 ........................ Fişa de betoane 14.. Proces verbal de verificare a aspectuluibetonului dupa decofrare si pozitionare a golurilor tehnologice 21.........................3........a)Fişa de control suduri simple ANEXA 15.......... Borderou pentru transmiterea probelor de beton 20....cod F023 ......... 8........................cod F013 ........cod F016 ............................................................ Registrul unic pentru betoane 14.....................cod F010 .cod F020 Proces verbal de receptie calitativa a naturii terenului de fundare 10............ 7..... a elementului turnat in data de................ Propuneri de formulare tipizate....cod F008 ............................................... Ordin de incepere a lucrarilor ....cod F002 lucrarilor Proces verbal de predare-primire a ..cod F019 ....... Registrul de tasari pentru beton 19.......................................... necesare supravegherii lucrarilor in santier 1.... .. 9..cod F017 ..... Tabel de constructii metalice montate 28 ........... Condica pentru evidenta betoanelor turnate 16.......................... 5....cod F005 Proces verbal de predare-primire a frontului de ............. Registrul de temperaturi 17...... 22....... Proces verbal de control intern al calitatii lucrarilor in faze determinate 23.cod F014 ........................................................ Bon de comanda pentru beton 13...14...................................cod F004 Proces verbal de deschiderea frontului de lucru ............................ 6.....................................cod F018 .....cod F011 ....................... 2..cod F014 .... 4................cod F001 Fisa de analiza conditiilor de incepre a ...............cod F007 Proces verbal de verificare a cotei de fundare ...... 3..........cod F006 lucru Proces verbal de tratare a lucrarilor de......................... Turnarea betonului 18.........................cod F021 ....cod F022 ..........

...........cod F028 ............ a obiectivului investitiei 29.............cod F025 26........24............... Proces verbal de receptie calitatica – general 32. Proces verbal de probe de functionare 35..... Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor 28.............Data..cod F027 .......................................... Proces verbal de recepţie structura 27................ Proces verbal de predare-primire a utilajelor la ................... Proces verbal de executare a completarilor si remedierilor prevazute in Anexa2 la P......cod F033 ........................... Proces verbal de lucrari speciale 34...... Proces verbal de predare-primire in custodie .............................cod F024 montaj 25........ Proces verbal de probe sub presiune 33.....cod F034 ........................................cod F031 .cod F036 29 .... Jurnalul evenimentului 31..cod F030 ....................cod F035 .................cod F029 ......... Proces verbal d ereceptie finala 30................................... Proces verbal de probe de etanşeitate 36................................ de receptie Nr.............V...............................cod F026 .....cod F032 .... Proces verbal de probe de funcţionare ...

. titulari de avize.C: Nume si prenume 1) ………………… 2) ………………… 3) ………………… Participanti NUMELE PRENUMELE FUNCTIA 30 SEMNATURA autorizatia ISC nr /data ………………………….... …………………………... din…………. …………………………………………………………………………………………………… 5... …………………………………………………………………………………………………… 7.... Inspectori de santier pe domenii de activitate autorizati I...din…………………finantat de banca……………………… …………………………………………………………………………………………………… 6..Investitor………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3. Contract nr………………..S..Cod F001 CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… OBIECTUL……………………………………………………………………………………… ADRESA………………………………………………………………………………………… ORDIN INCEPERE LUCRARI Nr……….intocmit de…………………………………………….. Inceperea executiei se va comunica I..... Proiect nr…….C. 9../Data………….Valoare contract………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.... Data inceperii executiei ……………………………………………………………………………. …………………………..... autorizatii………………………... Termen de executie…………………………………………………………………………… 8......Executant……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4.... 1......S... .

.... • valoare contract • beneficiar/investitor • executant • contract nr........................................... • termen de executie • inceperea executiei • responsabil tehnic cu executia • diriginti de santier atestati MTCT • control calitate CQ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE nr............................... • data inceperii lucrarii • proiect nr....BENEFICIAR…………………………………………………………………………………...... CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… ANTREPRENOR .................................... FISA DE ANALIZA conditiilor de incepere a lucrarilor de C+M la investitia ………… 1 2 3 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR nr.. • cerere de eliberare a AC • certificat de urbanism.............................. • eliberata de Nr.Cod F002 INVESTIŢIA.......................................................... emis de • planul de amplasare a constructiei  Intocmit de  Proiectant autorizat  Verificator autorizat • dovada titlului solicitantului asupra terenului emisa de AVIZE NECESARE pentru eliberarea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Emis la data Aviz • aviz geotehnic • aviz alimentare cu apa • aviz canalizare •aviz alimentare cu energie electrica •aviz alimentare cu energie termica •aviz gaze • aviz telecomunicatii • aviz drumuri • alte avize AVIZE SPECIFICE amplasarii constructiei conform reglementarilor: • Comisia Nationala a Monumentelor • Ministerul Apararii Nationale 31 Expira la data 4 ......

de la: • Ministerul Mediului • Ministerul Sanatatii • Ministerul de Interne (Pompieri) • Ministerul Comertului si Turismului 6 AVIZE DE OCUPARE DEFINITIVA/TEMPORARA A UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT • alei de acces • racorduri • bransamente 7 ALTE AVIZE specificate in certificatul de urbanism • • • 8 PROCES VERBAL de verificare a corespondentei intre prevederile proiectului de autorizatie de construire/desfiintare si proiectul de executie incheiat intre: • beneficiar • proiectant • executant 9 REFERIRI privind VERIFICAREA PROIECTULUI din punct de vedere al cerintelor de performanta a constructiilor de catre verificatorii de proiecte atestati: • rezistenta si stabilitate • siguranta in exploatare • siguranta la foc • sanatatea oamenilor si protectia mediului • izolatie termica. hidrofuga si economia de energie • protectie impotriva zgomotului 10 PROCES VERBAL de predare-primire a amplasamentului liber de orice sarcina incheiat intre: • beneficiar-reprezentat prin • executant-reprezentat prin • ELECTRICA-reprezentat prin • DISTRIGAZ-reprezentat prin • APA NOVA-reprezentat prin • ROMTELECOM-reprezentat prin COMPARTIMENT CONTROLUL CALITĂŢII 32 . dupa caz.• Ministerul Mediului • Ministerul de Interne (Pompieri) • Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului • Ministerul Comertului si Turismului 5 AVIZE SPECIFICE functionarii constructiei.

.………………………………………………………………………………………………… Identificarea bornei de referinta……………………………….................. …...avand coordonatele (axele):…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..ANTREPRENOR ..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… Plansa nr……………….... Primit: 33 Borna 2 Borna 3 Borna 4 . Borna 1 Coordonata (axa) X Y Z 2...... cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele.................... ….....): …………………………………………………………………………………………………….......cota…………………. Alte mentiuni: CONSTRUCTORUL se obliga: BENEFICIARUL se obliga: a) sa transporte cantitatea ……mc a) sa plateasca constructorului costul moloz existenta pe amplasament incarcarii si transporturilor comandate b) sa demoleze volumul de fundatii existent b) sa plateasca constructorului valoarea pe amplasamant pentru a fi transportate lucrarilor comandate …………………mc 4.... ...............CodF003 INVESTITIA……………………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE Nr………………/Data……………. 5... Cota absoluta…………………………………………………………………………………….... etc......... Predat: NUMELE PRENUMELE FUNCŢIA SEMNATURA BENEFICIAR…………………………………………………………………………………… PROIECTANT………………………………………………………………………..... Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3.................Proiect nr……………………………………………………...Delimitarea terenului conform planului nr……………………...... constructiile......……….. 1......................…….

nr……………………………………………………… angajat cu contract de munca…………………………………………………… NUME CONSTRUCTOR: BENEFICIAR: PRENUME FUNCTIE SEMNATURA 34 ...……………………………………………… ………...Termende executie:……………………………………………………………….…..……………………… ……………………………………………………………… 5.. titluri de avize...Data…….......Valoare contract………..……………………………………………………………….....Investitor/Beneficiar(denumire):………………………………………………… ……....Contract nr……………………………... 8.......Data inceperii executiei:…………………………………………………..………………… …………………………………………………………………........CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… ANTREPRENOR .......………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6. autorizatii:…………………………………………………………………………… 9......Responsabil tehnic cu executia atestat MTCT: ……………………………….. 2......finantat de banca………..Inceperea executiei se va comunica Inspectiei in Constructii...……………………………………………………………………………… ……………… 4.. 7......Proiect nr…………………din…………………………………intocmitde ……………………………………………………………………….Executant(denumire):……………………………………………………………… …...……………………………………...…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… 3...... 1. Cod F004 INVESTITIA…………………………………………………………………… PROCES -VERBAL DE INCEPERE A LUCRARILOR Nr…....din…………………................

…………………………………………………………………………………………...............……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...... Cod F005 INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DESCHIDERE FRONT DE LUCRU Incheiat azi…………........)……………………... functie...........ANTREPRENOR.......... ………………………………………………………………………………………… PREDAT (nume......din partea…………………………… Delimitarea frontului de lucru(pozitie. Intre: Nume..... semnatura) PRIMIT (nume................ semnatura) 35 . …………………. functia………………………………..din partea…………………………… Nume.... ax.... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Note si specificatii privind frontul de lucru ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) …………………………………………………………………………………………..... cota................ etc...... functia………………………………. functie.

......)…………………………………………. functie........... …………….…………………………………………………..……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. …………………....………………………………………………………………………………… ……………....... …………………..... …..........……………………………………………………………………… ………... ………... ………………………………………………………………………………………….primirea frontului de lucru... Cod F006 INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE FRONT DE LUCRU Nr………Data………. …………………………………………………………………………………………....... ……………………….…………………………………………………………………………… …………………...…………………………………………..………………………………………………………….......... PREDAT (nume... …………………………………………………………………………………………...……………………. pentru executarea lucrarilorde……………………………………………………………………………. cota..…………...…………………………….ANTREPRENOR......in calitate de Antreprenor General …………………………………………………………in calitate de Subantreprenor am procedat la predarea ... semnatura) 36 .....……………………………... functie. SUBSEMNATII : …………………………………………………...……………………………………………………………….... …………………... ax.. Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) ………………………………………………………………………………………….. semnatura) PRIMIT (nume.... etc.…………………………………………….... Delimitarea frontului de lucru (plan.……………………………………………………………………… Observatii la preluarea frontului de lucru …………………………………………………………………………………………...

........ANTREPRENOR..... Trasarea a fost executata pe baza planselor nr……………………………………………….............. Z…………………………………………................ constructia invecinata...................... Cota:…………………………………………… Nume Prenume Semnatura Executat lucrarea:……………………………………………………………………………… Verificarea:……………………………………………………………………………………… 37 ........ Y…………………………………………........ …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… avand coordonatele: X…………………………………………........)………………........ Din proiectul……………………………………………………………………………………… Elementul de reper si verificarea este (borna........etc............ Cod F007 INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR DE …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Nr……………Data…………….......

.......................................... ……………………… ……………………… PROIECTANT 38 ....... Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Aferente obiectului ………………………………………………………………………........................................................ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BENEFICIAR (numele si semnatura) ……………………… ……………………… EXECUTANT SANTIER CQ (numele si semnatura) (numele si semnatura) …………………………........ INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE Incheiat astazi …………………………………………….......... Verificarea s-a facut pe baza prevederilor plansei de executie nr ……………........................................................................ …………………………..Cod F008 ANTREPRENOR............

.Cod F 009 ANTREPRENOR ........ ……………………….. PRENUME ………………………............ …………………. Data………… Cu ocazia verificarii efectuate la: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au stat la baza verificarilor............... 39 .. ………………………… SEMNATURA …………………...... INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA A NATURII TERENULUI DE FUNDARE Nr............ ……………..... ………………….. urmatoarele documente : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au fost stabilite urmatoarele masuri(concluzii): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………… Mentiuni speciale : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… NUME BENEFICIAR : ……………… PROIECTANT:……………… EXECUTANT: ………………......

. epruvetele de mai sus INDEPLINESC (NU INDEPLINESC) conditiile impuse de instructiunile tehnice din C28/83 si se DECLARA RECEPTIONATE (RESPINSE).......)………….........innadiri (imbinari sudate)..... din oteluri beton (tipul otelului)………………………………………………………………………………… cu diametre nominale (Dn-mm……………………………………………………………….............Pe baza rezultatelor obtinute la verificare si incercare.........Lotul este alcatuit din (nr.........……………………………………………………………………………………………… pentru receptia lotului de armaturi din elementul: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… pentru obiectivul: ………………………………………………………………………………………………… 2................ 1............ 3..Incheiat la (unitatea sau atelierul) ………………………………………………………………………………………………… …....... Nume Prenume Functia Semnatura Sef punct de lucru…………………………………………………………………… Coordonatorsudura ……………………………………………………………………… CQ……………………………………………………………………. 40 ...... INVESTIŢIA……………………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LOTULUI DE ARMATURI SUDATE Nr………....../Data……….......................Cod F010 ANTREPRENOR...Lotul a fost sudat prin procedeul de sudare: ………………………………………………………………………………………………… …...……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4.................

........... Data……………………....Cod F011 ANTREPRENOR.…………………………....sau a dispozitiei de santier nr…………... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr………/Data…… Faza din lucrare supusa verificarii: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Elemente de identificare (sector. cota... etc.. Concluzii: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nume Prenume Semnatura CONSTRUCTOR…………………………………………………………………… BENEFICIAR………………………………………………………………………… Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului....….............. portiune.... ax................ CONSTRUCTOR…………………………………………………………………… BENEFICIAR………………………………………………………………………… 41 .............plansele nr…………................): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr…...………. din data………………….....

..../data 42 ......... Data: Lot: Executat santier: Cantitatea: Distanta: De livrat la ora: Nume Data Semnatura Emitent comanda: Expeditor(statia) Reteta nr…....... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… BON DE COMANDA PENTRU BETON Nr……...................... Lucrarea executata(cu/fara) fisa beton nr... MARCA (CLASA) Lucrarea..................................Cod F012 ANTREPRENOR......Data……... Obiect: LUCRABILITATEA TIP CIMENT GRANULE MAX.......

.......crt..................................................reteta OBIECTUL Data Data Varsta de incercare Latura cub Alte caracteristici <5 Prevazuta Reala °C 5-10 °C 11-17 °C >17 °C R6 P/ G Caracterizare Nr........ REGISTRU UNIC PENTRU BETOANE Probe prelevate la statia de betoane sau L.........P...... LABORATORUL ..... L t ° C δb A...O... STAŢIA DE BETOANE .................. % 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 43 Semnatura 22 R2 ......zile pastrate la t Caracteristici beton intarit Nota de comunicare Completat de Nume si prenume Nr.................... -lucrari curenteTIP BETON Marca (clasa) L Ciment Adaos Ø max P G Rs Cod F013 Rad min (*)Se completeaza numai pentru R28<Radmin Caracteristici Indicativ serie probe beton proaspat prelevarii Nr.O........................................UNITATEA ...........................................

. Proiect de executie nr……………………....... nr…………………………………… Data terminarii betonarii…………………Element……………………………………...........buc………… Nr..Cota inferioara……………………………........... Volum beton……………………………….....................................E.........D..... strat 0 H strat 1 2 ORA inceput terminat 3 STAREA VREMII 4 TEMPERATURA AER 5 BETON 6 Şef lucrare/ Şef punct de lucru 44 ..H element…………………………………... Vibrator ……………………………………………………………………..... INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… FISA DE BETONARE Nr………/Data…… Data inceperii ……………………………............Cod F014 ANTREPRENOR.D...

........... AXE REFERINŢA NOD CORDON NUME POANSON Crt............. 0 1 2 3 4 5 6 Şef lucrare/Şef punct de lucru Şef echipa sudori 45 ....................................... INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… FISA CONTROL SUDURI SIMPLE Obiect Punct de lucru Şef de echipa Deschide punct de lucru: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nr...........Anexa Cod F014 ANTREPRENOR.....................

..Cod F015 OBIECT ....... PUNCT DE LUCRU ................. crt.............. Rezistente obtinute pe cub nr…............ N/cm2 Rezultate incercari nedistru ctive buletin nr……… Supravegheat betoniera Nume/prenume evenimente intervenite in timpul betonarii Data ................... CONDICA PENTRU EVIDENŢA BETOANELOR TURNATE Beton proaspat Data decofrarii Semnatura laborantului Obiectul/ tipul elementul ui betonat Elemente identificare nivel ax travee Cantitate de beton (mc) Temperatura Marca de beton Statia furnizoar e a betonului marfa Prelevat cuburi de proba cu borderou nr…… pozitie…............................................................. 9 0 1 2 3 4 5 6 Exterior 7 8 10 11 12 13 14 46 Semnatura 15 Nr.......

47 .

........................ crt................................... INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… REGISTRU DE TEMPERATURI Nr.... 0 ZIUA 1 DATA LUNA 2 ORA ANUL 3 4 TEMPERATURA 5 OBSERVATII 6 48 ..................Cod F016 ANTREPRENOR.........................

... = Nr............................ANTREPRENOR Cod F017 . 0 Numar aviz expeditie 1 Cantitatea 2 Ora iesire statie 3 Tbeton = Vremea = Ora Ora Interval Numar Prelevare sosire plecare turnare auto probe 4 5 6 7 8 49 ................. Crt. INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… TURNARE BETON Tip ciment…………………………............................ Granulometrie agregate………… Text........................

........ 0 Numar aviz expeditie 1 Cantitatea 2 Ora iesire statie 3 Ora Ora Numar Tasare Obs..................... sosire plecare auto 4 5 6 7 8 50 ............ Nr.............................. INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… REGISTRU DE TASĂRI Turnare beton in data de………………... Crt.Cod F018 ANTREPRENOR ...................

.cota) Indicativ serie Obiectul Nr. Laboratorul…………………… Semnatura laborant…………............. BORDEROU PENTRU TRANSMITEREA PROBELOR DE BETON NR…………………DATA………………....ANTREPRENOR .. crt.....clasa Tasare(cm) Tip ciment Pb(intarit) Kg/mc 19 Ømax Dozat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 51 R .............. SE COMPLETEAZA DE SE COMPLETEAZA DE EXPEDITOR LABORATORUL CE EFECTUEAZA INCERCARILE REZULTATE CARACTERISTICI OBTINUTE MEDII/SERIE Varsta efectiva de incercare Nr......... Marca. Cod F019 Expeditor……………………… Unitatea………………………....ax......sir................... epruvete pentru serie Temperatura medie de pastrare Data prevazuta pentru incercare Varsta de incercare Felul incercarii Data prelevarii Alte caracteristici Data incercarii 1 cub(cm) Alte caracteristici (intocmit) 21 Statia de betonare Elementul (nivel..CATRE LABORATORUL……………………....

52 .

. Constructor Beneficiar Instalator 53 ....................... …………………......... Prenume ………………… ………………… ………………...... Prenume ………………… ………………… ………………......... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPĂ DECOFRARE ŞI POZIŢIONARE GOLURI TEHNOLOGICE Nr………Data………….... Aspectul betonului dupa decofrare: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Existenta si pozitia golurilor verificate dupa plansele nr.... …………………... ………………...... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Se vor lua urmatoarele masuri le termenele inscrise mai jos: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nume ………………... Semnatura …………………..... …………………. ………………...... Semnatura …………………...... ………………...........Cod F020 ANTREPRENOR..... ………………. …………………. Constructor Beneficiar Instalator Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei date De……………………………………………………………………………………… Prin…………………………………………………………………………………… …… Data…………………………………………………………………………………… Nume ………………... S-au verificat urmatoarele elemente de beton: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Turnat pe data de……………………………intre orele…………………………........

................................... Cod F021 DIAGRAMA TEMPERATURILOR BETONULUI MASURAT IN ZONA CEA MAI EXPUSA A ELEMENTULUI TURNAT IN DATA DE .....................ANTREPRENOR....................................... ora si data (interval de masurare = 2 ore) 54 ........................................... Elemente orizontale / verticale Tb – temperatura medie a betonului masurata in zona cea mai expusa Tb=42 gr C Tb=40 gr C Tb=38 gr C Tb=36 gr C Tb=34 gr C Tb=32 gr C Tb=30 gr C Tb=28 gr C Tb=26 gr C Tb=24 gr C Tb=22 gr C Tb=20 gr C Tb=18 gr C Tb=16 gr C Tb=14 gr C Tb=12 gr C Tb=10 gr C Tb= 8 gr C Tb= 6 gr C Tb= 4 gr C Tb= 2 gr C Tb= 0 gr C Tb= -2 gr C Tb= -4 gr C Tb= -8 gr C Tb= -10 gr C T = timp de masurare a temperaturii betonului.............................

55 .COMPARTIMENT CQ. RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA.

a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind calitatea materialelor si a elementelor de constructii-instalatii puse in opera.avand ca responsabil tehnic cu executia pe……………………......... a reglementarilor tehnice in vigoare......................... PROCES VERBAL DE CONTROL INTERN AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr………………Data…………….............. SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de executie prevazute in plansele:……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare..............in domeniul (partea de arhitectura)......atestat nr……………………................in domeniile………………………………………………… …………………………………………………………………………………………........ de catre investitor....in domeniul (partea de rezistenta) si de ……………………………….Cod F022 ANTREPRENOR.......... Ca urmare a controlului efectuat la obiectivul …………………………… s-a constat ca realizarea acestuia se face in baza Autorizatiei de Construire nr…………………….....… cu atestat nr……………..... executant si proiectant s-a constatat ca SUNT (NU SUNT) asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor............ 56 .......................cu atestat nr……………....valabila pana la data de……………………………………… Lucrarea se executa pe baza proiectului nr………………………………… elaborat de ………………………………verificat de …………………………….. in faza determinanta………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Executantul…………………………este reprezentat de…………………… avand calitatea de…………………si de responsabilul CQ………………………… …………………autorizat nr………………………………………………………… Investitorul……………………...este reprezentat de ……………………… avand calitatea………………………………………………………………………… In baza prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii........................................ INVESTIŢIE .........................

INVESTITOR PROIECTANT EXECUTANT CQ RTE 57 . SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR Prezentul proces verbal a fost intocmit in ……………exemplare. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… In baza celor de mai sus. cate un exemplar pentru fiecare semntar.Menţiuni speciale………………………………………………………………….

.. Subsemnatul ………………………………… reprezentan al …………….................... Concluzii……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Se anexeaza prezentei Tabelul de constructii metalice montate..................reprezentant al........ am verificat executia montajului constructiei metalice... …………………………………………………………….....din………………………………………… Din verficarile efectuate s-a constatat ca s-au respectat prescriptiile proiectului si normativele tehnice in vigoare..................Cod F023 ANTREPRENOR....... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… si dispozitiile de santier nr…………....... NUMELE PRENUMELE FUNCŢIA SEMNATURA BENEFICIAR………………………………………………………………………… PROIECTANT……………………………………………………………………… EXECUTANT………………………………………………………………………… 58 ....... …………………………………………………….........in calitate de executant si subsemnatul……………………………................................ INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE VERIFICARE LA MONTAJ A CONSTRUCŢIILOR METALICE Nr………………/Data……………................................................... si in concordanta cu plansele ………………………………………………………………………......................in calitate de beneficiar... conform proiect………………………………………………………………………………… ………………………………………………....

... 0 DENUMIREA CONSTRUCTIILOR METALICE(SUBANSAMBLUL) 1 NUMAR EXECUTIE PROIECT MONTAJ 2 3 POZITIA MONTAJUL 4 5 59 ........................... TABEL DE CONSTRUCTII METALICE MONTATE NR........ CRT............ ŞANTIER ...........Anexa la F023 ANTREPRENOR………………………………………...................

.Data INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… OBIECT…………………………………………………………………………………… Nr.................. INVESTIŢIA ................ANTREPRENOR………………………………………………................... crt.................... 0 CODUL UTILAJULUI DIN CADRUL INVESTITIEI 1 DENUMIREA SI CARACTERISTICILE UTILAJULUI 2 U.........M..................... CANTITATE VALOARE 3 4 5 Utilajele se predau in stare completa cu certificatele cartii tehnice respective AM PREDAT Numele Funcţia Semnatura AM PRIMIT 60 . Cod F024 PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A UTILAJELOR LA MONTAJ Nr…………..........

......... Cantitatea Valoare Observatii Crt.......... Am primit........... Denumirea produsului si caracteristicile lui U.......ANTREPRENOR .... PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE ÎN CUSTODIE Nr………Data…………........….........din partea ……………………………. Subsemnaţii... Scopul custodiei…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Prezentul proces verbal s-a intocmit in 2(doua) exemplare................ Procedam primul la predarea si al doilea la primirea in custodie a urmatoarelor produse: Nr......... 0 1 2 3 4 5 Aceste produse preluate in custodie de ………………………………………………….....................care poate dispune asupra lor............. Am predat................ raman in proprietatea ……………………………..............M... Cod F025 INVESTIŢIA ........ 61 ....................... 2..................................... …………………………………………………din partea……………………………..................... 1…………………………………………………...

................... intruniti in comisia de receptie...... la cererea unitatii executante..................... Cod F026 INVESTIŢIA ..…………………………….. in conformitate cu Legea 10/1995.........................din parte proiectantului avand functia……………………………………………………... PROCES-VERBAL PROCES VERBAL DE RECEPTIE -fundaţii * -infrastructura* -structura de rezistenţă Nr………Data………......plansele nr............................. si cu detaliile de executie modificate din dispozitiile de santier nr………………… din……………………..................Lucrarile sunt executate in conformitate cu planurile de executie ale proiectului nr………………………………....... ……………………………………………………………..............si ……………………………………………………………din partea constructorului avand functia…………………………………………………………..si comunicare de santier a proiectantului nr………………..…... Comisia hotaraste: se pot continua lucrarile de: -structura de rezistenta** -finisaje** ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… PROIECTANT BENEFICIAR CONSTRUCTOR * Se anuleaza cele care nu fac obiectul receptiei **Ramâne numai poziţia care urmează fazei recepţionat 62 ............ din……………………………………………………………………………………… 2.................. Subsemnatii………………………………………………din partea beneficiarului avand functia…………………………………………………………...ANTREPRENOR ........... am procedat la receptia lucrarilor privind : -fundatiile* -structura de rezistenta** Verificand lucrarile executate si documentele care atesta calitatea lucrarilor se constata ca: 1.

.... PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr…………Data………… Investitor.............. Calitatea ……………………………… ……………………………… ……………………………… 63 ............... …………….. 2....... ……………………………………….. ……………………………………….... la data de…………………..ANTREPRENOR ........................ 1.Au mai participat la recepţie: Nr... ……………………… 3.............. Cod F027 INVESTIŢIA ...... ……………………… Calitatea ……………… ……………… ……………… ……………… …………….............. crt. ……………………… 4......Comisia de recepţie si-a desfaşurat activitatea in intervalul…………………………fiind formata din: Nr. 1................ 3..... ……………………… 6......... 2..... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… executata in cadrul contractului nr………………………din data………………… incheiat intre executant……………………………………………………………… si investitor…………………………………………………………………………… pentru lucrările de …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1..Lucrările au fost executate in baza autorizaţiei nr……………………………… eliberată de…………………………...........................cu valabilitate până la data…………………………… 2...... Nume si prenume crt........... Denumirea unităţii de care aparţine ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 3.……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……privind lucrarea………………………………………………………………............. ……………………… 5......... Nume si prenume ……………………………………….................. …………………….........................

comisia propune: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6.file a fost astazi…………la locul……………………. 64 .. continand …………. Semnatura ………………. Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 3) 5.4.3.In urma constatarilor facute.. Constatarile comisiei: 4.1. Comisia motiveaza propunerea facuta prin: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7. Semnatura ………………… Specialist …………………. au lipsit sau sunt incomplete urmatoarele piese: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 1) 4. Prezentul proces-verbal. Urmatoarele cantitati de lucrari nu au fost executate: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 2) 4.in……………exemplare. Comisia recomanda urmatoarele: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 8.. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata.2. Specialist ………………. incheiat COMISIA: PREŞEDINTE Nume şi prenume ……………………… MEMBRI: Nume si prenume …………………….

. PROCES VERBAL DE EXECUTARE A COMPLETĂRILOR ŞI REMEDIERILOR PREVĂZUTE IN ANEXA 2 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPŢIE ( F027 ) NR………DATA…………............................................................. 0 Pozitia si denumirea lucrarii prevazute in Anexa 2 a procesului verbal de receptie 1 Termen prevazut in Anexa 2 2 Cine a facut remedierea 3 Nume EXECUTANT BENEFICIAR Prenume Funcţia 65 ..A OBIECTIVULUI/INVESTIŢIEI………………………… Nr.......................................................................................ANTREPRENOR ........... crt..................... Cod F028 INVESTIŢIA ..........

6............ 3. ………………………........ 1.. Calitatea …………………........fiind formata din: Nr...de catre…………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1.......................la data……………….... ………………………. …………………… ……………………… …. crt......... 3...………………… 2.. crt....2.In urma examinarii lucrarii si a documentelor...... 2. PROCES -VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr………Data………..... ………………………..........Au mai participat la receptie: Nr..... …………………..... 1... Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexate........................ 3...... ………………….. Observatiile facute de comisie sunt: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 66 ............. …………………. Nume si prenume ………………………... 4... activitatea in Denumirea unitatii de care apartine …………………… …………………..... Lucrarile au fost complet terminate la data 3........ANTREPRENOR .. 2......Comisia de receptie şi-a desfaşurat intervalul……………………............ ……………………………………....... ………………….1. 4...... …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Calitatea …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 3.... Investitor……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……privind lucrarea: ………………………………………………………………………………………… ……autorizată cu nr………………………. 5.....cu valabilitate pana la data……………………...3... comisia a constatat urmatoarele: 3.... Cod F 029 INVESTIŢIA .... 5. Nume si prenume ……………………………………... ……………………….

. constatarile comisiei fiind prezentate in anexa.4.. conform listei anexate.la locul……………………………………………… in…………………….3. Specialist ……………… Semnatura ………………… Specialist ……………….. comisia propune: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 5. Comisia motiveaza propunerea facuta prin: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6.. Semnatura …………………… …………………… …………………… 67 . 3.5. ………………. ………………. respectiv pe o durata de…………luni. Prezentul proces-verbal.lei. 4.6.. 3. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului (NU AU FOST) AU FOST completate. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (NU SUNT) SUNT in posesia utilizatorului. …………………….. Comisia recomanda urmatoarele: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… 7. COMISIA: PREŞEDINTE Nume si prenume ……………………. MEMBRI: Nume si prenume ……………………. continand file si anexe a fost incheiat astazi……………….exemplare. Valoarea lucrarilor executate este de ……………………. 3. …………………….. Constructia (NU) s-a comportat corespunzator in perioada de la data…………pana in prezent. In urma constatarilor facute.7.

consolidari...ANTREPRENOR .. .. caderi masive de zapada.......... inundatii..... poluari sau alunecari de teren........ demolari...................... incendii....... in cazul in care implica luarea unor masuri. etc.) ..............Masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii. US – Rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale....... INVESTIŢIA ..... ploi torentiale............ Data evenimentului 1 Categoria Evenimetului (*) 2 Prezentarea evenimentului Nume Prenume Unitatea 4 Cod F 030 0 3 Semnatura responsabilului cu „Cartea Tehnica a Constructiei” 5 Evenimentele consemnate in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in coloana categoria evenimentului: -Rezultatele verificarilor periodice in cadrul urmaririi curente..........)................... E – Evenimente exceptionale (cutremur.................. D – procese verbale intocmite de organele de verificare pe fazele de executie a lucrarilor.......crt..... 68 .... JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului: Nr. etc...... Rezultatele controlului privind modul de intocmire a Cartii tehnice a Constructiei..

.……………………………………………………… ……………………………………………. INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ Cu ocazia verificării efectuate la…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………..Cod F031 ANTREPRENOR.……………………………………… ……………………………………………………………................……………………………………………………… …………………………………………….……………………………………………………………………… ……………………………...………………………………………………………… ……………………………………………….………………………………………………………………………… ………………………………........... ...au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Semnatura BENEFICIAR: PROIECTANT: EXECUTANT: 69 Numele Prenumele .....………………………………………… ………………………………………………………………............ . din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: ……………………………………………………………………………………… ……………....……………………………………… …………………………………………………………….....au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ……………………………………………………………………………………… ……………......……………………………………………………………………… ……………………………....……………………… …………………………………………………………………………….................

.......................................... 4...... Scaderi de presiune ........6.................................... 2................................. 2................................. 2........................... CONCLUZII Proba de ............................. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: 1.............................Cod F032 ANTREPRENOR........7................ 3...... Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza sau in imbinarile.....................3....................................1............................................. plansa(schema).........2..........................................................................................................................................................................2.......... 2............................ Partea instalatiei probata.................................................... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar ............................................................ 70 ........................................... Materialul din care este executata conducta.......................... 2................ Nr...... Nr................ 3..........1.. 2.................................................................................... CQ ......... a fost (nua fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare............................. reper................................. 2......./ Data:.............. Constructor ......(bari) conform proiect 2......... Proba a fost executata conform............................................... proiect ........ DATE PRIVIND PROBA DE............. Denumire instalatie ...................................rezistenra si etanseitate la rece .......................... Deformatii plastice vizibile .......... REZULTATUL PROBEI In timpul probei (s-au constatat) nu s-au constatat: 3...........................................1......... si denumire obiect.......................... Temperatura fluidului de proba.................... 3....................rezistenra si etanseitate la cald 1.....3.........5. Valoarea presiunii de proba........................nr................ Fluidul d epropba utilizat ................................... .......................... Timp de mentinere la presiunea de proba. Temperatura mediului ambient in timpul probei................................................................................................................4............................. INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE PROBE SUB PRESIUNE Nr...................nr........

Partea instalatiei ………...3 Alte operatii……………………………………………………………………… 3....... sunt ( nu sunt ) corespunzatoare...……ore 2...nr.......... executate in conformitate cu prevederile proiectului de executie...... a normativelor in vigoare...................... CQ……………………………………………………………………………………… 71 . 2...ore 2.... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………............2 1......1Spălare: durata…………………………………………………………...2Dezinfectie:concentratieclor……………………………………………….............DATE PRIVIND OPERATIILE DE: 2...1 1....ANTREPRENOR .......... Cod F033 INVESTIŢIA ..mg/l durata……………………………………………………………. PROCES VERBAL PENTRU LUCRARI SPECIALE Nr………/Data…… 1.....……………………………... reper……………….....4 Denumire obiect………………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr....CONCLUZII: Operatiile de mai sus.....................................DENUMIRE OBIECTIV: 1.......plansa (schema)……………………. proiect……………………………nr...........................3 1....

............................ DATE PRIVIND PROBA: 2....... Denumire punct consum Rezultate proba Debit Debit specific de masurat calcul [l/s] [l/s] 2 3 Concluzii 0 1 4 Proba a fost executata conform ........ CONCLUZII Proba de functionare este (nu este) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………...............................……………………………................ 1. Nr.... Nr.../Data:.........................DENUMIREA INVESTITIEI: 1....2 1.........................nr.............1...................... reper………………............................ Partea instalatiei ………...... Cod F034 INVESTIŢIA .. CQ……………………………………………………………………………………… 72 ..... PROCES VERBAL DE PROBE DE FUNCTIONARE .............................3 1..plansa (schema)……………………........2. 2.......................1 1.................crt.................. total puncte de consum ....... proiect……………………………nr.................ANTREPRENOR ........Nr......Instalatii sanitare ........... 3......... puncte de consum simultane ...................................... 2..................................... Nr...........4 Denumire obiect………………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr.

......... 2..plansa (schema)……………………......………………....………………….................................. proiect……………………………nr............ PROCES VERBAL DE PROBE DE ETANŞEITATE ............4 Nr si denumire obiect…………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr................................ANTREPRENOR..................... 2.3............................ Numar d eimbinari controlate .... Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza 4................. Tronson (coloana........................1.......... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant……………………………………………………………………………….......................2.................................2................. a fost (nu a fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare........................... 3......................................... Proba a fost executata conform ........ DATE PRIVIND PROBA 2....DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: 1..... Cod F035 INVESTIŢIA ............... Imbinarilor neetanse 3........ CONCLUZII Proba de..........................1.....2 1........... CQ……………………………………………………………………………………… 73 ....................3 1......canalizareNr………/Data…… 1... 2............ Materialul din care este executata conducta ................... colector)........... REZULTATUL PROBEI In timpul probei nu s-au constatat (s-au constatat): 3......1 1.............

...................... total obiecte sanitare (receptoare...................... CQ……………………………………………………………………………………… 74 ............ sifoane de pardoseala). Nr.......DENUMIREA INVESTIŢIEI: 1......... racordate.....................2.................................. Debitul de calcul pe coloana d ecanalizare (colectorul).canalizareNr………/Data…… 1......... 3.... 2... sifoane de pardoseala)........1..... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant……………………………………………………………………………….. a fost (nu a fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare............1 1.............................. DATE PRIVIND PROBA 2............... 2.......... Cod F036 INVESTIŢIA ...........2 1..............................ANTREPRENOR .............. 2...........................3....................... Obiecte sanitare (receptoare...planşa (schema)…………………….......... proiect……………………………nr......4....... PROCES VERBAL DE PROBE DE FUNCŢIONARE ........ simultane: Proba a fost executata conform ....................... 2. CONCLUZII Proba de.3 Nr si denumire obiect…………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr.................................... Coloana (colectorul) de canalizare ............................................................

a) Suplimentar documentelor de mai sus.16. Precizări • Au fost prezentate in formularele F 001 – F036. 3. care sunt determinate in asigurarea calitatii lucrarilor si a sigurantei oamenilor. ventilatii. • Se vor adauga obligatoriu documente similare de control pentru celelalte lucrari. este completa si totala pentru supraveghetori.s.15. privind: • Verificarea existentei documentatiei si documentelor de santier conform legii • Verificarea calitatii materialelor • Verifcarea calitatii utilajelor si echipamentelor • Verificarea calitatii executiei • Verificarea progresului lucrarilor conform garficelor si inscrierea in termnele programate • Verificarea si evidenta platilor catre antreprenori si furnizori pentru inscrierea in costurile programate este imputabila supraveghetorului si poate genera pentru acesta penalizari sau eliminarea din contract Fiecare document prezentat .Rezultatele incercarilor de laborator efectuate . 75 . se verifica si se semneaza de catre supraveghetor. • Acestea se refera in special la lucrarile de structura si instalatii ale constructiilor. incalziri. conditionarea aerului.(electrice curenti tari.3. principalele documente de inregistrare a calitatii lucrarilor. verifica si aproba: . utilajelor si echipamentelor executate sau montate in lucrare. elictrice curenti slabi. supraveghetorul de lucrari va controla.Agrementele tehnice necesare .Rezultatele testelor de functionare a tuturor instalatiilor .Certificatele de calitate a materialelor in santier . Orice omisiune din partea supraveghetorului. – Responsabilitatea semnarii documentelor (formularelor) din santier Raspunderea prin prevederile contractului a serviciilor de supraveghere a lucrarilor.

refuzul includerii în lucrare a materialelor. 4 Asigurările echipei de supraveghere • Supraveghetorul. inspecţii permanente. Pentru acoperirea riscurilor generate de practicarea acestor servicii. schimbări necesare în scopul execuţiei corecte a lucrărilor. termenele şi înscrierea în costurile programate. să emită instrucţiuni privind : corecturi. • • Orice pagubă produsă lucrărilor sau terţilor din cauza neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de mai sus. recomandări şi instrucţiuni pentru bunul mers al lucrărilor. probelor. în conformitate cu prevederile contractului său cu investitorul sau directorul de proiect. termenele de execuţie şi înscrierea în costurile contractelor. va supraveghea calitatea lucrărilor. sau la valoarea cerută de directorul de proiect. va întocmi rapoarte periodice către directorul de proiect. 76 . modificări. verificarea testelor. privind mersul lucrărilor. va fi suportată de supraveghetor. supraveghetorii sunt obligaţi de către investitor sau de către directorul de proiect. utilajelor şi echipamentelor care nu respectă specificaţiile. calitatea. verificarea şi aprobarea cantităţilor de lucrări şi preţurilor acestora. Asigurările profesionale presupun şi o selecţie a capacităţii prestatorilor acestor genuri de servicii. • Pentru acoperirea daunelor provocate investitorului sau terţilor ca urmare a unor greşeli sau a neîndeplinirii obligaţiilor sale contractuale. supraveghetorul va face o “Asigurare profesională” globală cel puţin la nivelul valoric al contractului său.        Va avea autoritatea. a documentelor de calitate şi a lucrărilor ascunse. controlul permanent al calităţii lucrărilor. printr-un sistem de prime de asigurare diferenţiat în funcţie de capacitate şi pe care urmează să le practice societăţile de asigurare.Cap. Capacitatea financiară a supraveghetorilor este de regulă redusă şi aproape în toate cazurile aceştia nu pot acoperi pagubele produse investitorului sau celorlalţi participanţi la realizarea investiţiei. cu aprobarea directorului de proiect. să se asigure la unele riscuri obligatorii sau ei înşişi să se asigure la unele riscuri facultative. prin contractele lor. Acest gen de “ASIGURĂRI PROFESIONALE” face parte din reţeaua complexă de asigurări concepute de investitor şi constituie o verigă importantă a cesteia. verificarea înscrierii în graficele lucrării.

Nu este recomandată o dezvoltare exagerată a condiţiilor contractuale. Serviciile de supraveghere având în general caracter tehnic şi prestaţii intelectuale. În general inginerii supraveghetori preferă forma “a”. etc. etc. succesiunea şi termenele derulării. descrierea. Contractul poate fi : a) Contract însoţit de condiţii generale şi speciale de contractare b) Contract complet. În oricare din forme. părţile angajându-se prin contract să realizeze împreună întreaga lucrare. 77 .2 Definirea perspectivelor în faze succesive În majoritatea cazurilor. În acest caz se prevăd condiţiile contractuale pentru întreaga lucrare.1. PREVEDERILE ESENŢIALE ALE CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE 1. care include cele trei părţi precizate la punctul a). 1. termenul. Elaboratorul contractului trebuie să cunoască bine lucrarea.CAPITOLUL 5 CONTRACTUL ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE Relaţiile şi obligaţiile reciproce între supraveghetor şi client trebuiesc precizate foarte clar. aceasta conducând de multe ori la confuzii şi contradicţii. să fie precizate astfel şi termenele de execuţie. Este posibil ca o fază ulterioară să nu poată fi descrisă decât după încheierea fazei anterioare. o activitate de supraveghere poate fi organizată în faze succesive. concise şi complete. simple. 1. într-un singur document. Este deci indispensabil ca termenii şi fiecare articol să fie prezentate corect şi complet formulate. Definirea perspectivelor Este necesar ca definirea misiunii sau lucrării să fie sintetic şi clar făcută în condiţiile de contract. care poate fi numit şi ACORD. plăţile. şi ca rezultat contractul şi condiţiile de contract să fie clare. concis şi să fie elaborate de profesionişti. înainte de începerea executării lucrării. cu precizări privind derularea în timp a lucrărilor şi a plăţilor precum şi a obligaţiilor între părţi. astfel ca să precizeze şi să fixeze perspectiva derulării acţiunii. În majoritatea cazurilor. de rezultatul acesteia depinzând conţinutul fazei ulterioare. părţile care negociază contractul trebuie să prevadă că şi alte persoane pot interpreta termenii şi articolele. plăţile succesive. printr-un CONTRACT între părţi. modul de realizare în timp. Contractul se încheie numai pentru prima fază. în scris. modul şi condiţiile de plată să fie prevăzute clar. informaţiilor şi documentelor ce se vor furniza clientului periodic. conţinutul lucrărilor. supraveghetorul este cel care pregăteşte proiectul de acord şi condiţiile generale şi speciale de contractare. Aceste faze trebuie descrise în condiţiile de contract suficient de clar. este important ca descrierea serviciilor.

78 .

INSCRIEREA IN COSTURI SI SIGURANTA LUCRARILOR Deasemenea se vor prevedea clauze. asociaţilor etc. articole care să permită amendamente la contract. conform prevederilor codului de onoare.4. care să reflecte schimbările necesare. expertize. analize suplimentare. furnizorilor.3. termene. Persoanele responsabile din partea investitorului şi a supraveghetorului. De multe ori între părţi se comunică şi numele înlocuitorilor persoanelor responsabile. se vor prevedea în condiţiile contractuale. TERMENE. la rândul său. Orice schimbare a persoanelor responsabile se va comunica între părţi.5. Se vor prevedea clauze speciale în acest sens. care să precizeze care sunt deciziile supraveghetorului pentru care acesta este necesar să informeze sau să obţină aprobarea clientului. 79 . 1. Aceste schimbări pot fi suficient de importante pentru a modifica angajamentele anterioare prevăzute în contract. Este totuşi de dorit să i se lase supraveghetorului libertatea de a schimba personalul după necesităţile sale. va considera aceste informaţii confidenţiale.1. Supraveghetorul. Schimbările de perspectivă ca urmare a unor evenimente neprevăzute din cauze tehnice sau economice. Informaţii furnizate de către client Este foarte important ca clientul să transmită toate informaţiile şi la timpul necesar supraveghetorului. alegerea subcontractorilor. aceasta stipulându-se în condiţiile contractuale. programe. numele acestora fiind comunicat între părţi printr-un schimb de scrisori. sunt în unele situaţii inevitabile. Schimbări de perspectivă Este posibil ca pe parcursul realizării contractului de supraveghere să fie necesare schimbări de soluţii. studii complementare. Responsabilitatea supraveghetorului Contractul va avea clauze speciale şi clare cu privire la responsabilitatea supraveghetorului si in primul rand clauze care vizeaza CALITATEA LUCRARILOR . Ca urmare.6. Desemnarea personalului responsabil Se recomandă ca două persoane să fie desemnate responsabile – una reprezentând clientul şi cealaltă reprezentând societatea supraveghetorului. 1. Acestea vor fi abilitate cu luarea deciziilor privind executarea sau modificarea clauzelor din contract. etc. se recomandă să fie implicate în problemele lucrării încă de la fazele de selecţionare a supraveghetorului. În această categorie se înscriu: alegerea unor soluţii care generează costuri şi responsabilităţi importante. 1.

10. De regulă. 1. Servicii în sarcina clientului Sunt frecvente situaţiile în care clientul pune la dispoziţia supraveghetorului diverse facilităţi şi servicii ca. scutiri de taxe. Reînnoirea sau extinderea valabilităţii contractului Prin condiţiile contractului se va prevedea şi posibilitatea de reînnoire sau extindere a contractului. Anularea în cursul execuţiei a lucrării Prin condiţiile contractului se vor preciza clauze în care părţile pot să pună capăt contractului. Deasemenea. etc. cazare. 1. termenelor.13. transport. se vor lua unele decizii de revizuire a soluţiilor. şi ca urmare de comun acord. supraveghetorul va transmite clientului note şi rapoarte intermediare mult mai frecvente pentru buna informare a acestuia. etc. între reprezentanţii clientului şi ai supraveghetorului se vor organiza analize referitoare la mersul lucrărilor.12. 1.8. La rândul său. 1. etc. precizând şi modul de stabilire a extinderii onorariilor pentru supraveghetor. costurilor. în condiţiile contractuale se va prevedea posibilitatea revizuirii termenului stabilit iniţial şi consecinţele necesare acestei revizuiri. durata preavizului. 1. Se recomandă ca ceste facilităţi să fie înscrise în contract.7.9. Ambele părţi se vor strădui ca întâlnirile să aibă loc la termenele stabilite şi cu participarea necesară. supraveghetorul la stabilirea preţului va ţine seama de aceste facilităţi. birouri. plăţile cuvenite supraveghetorului până la data încetării activităţii lui.11. Deasemenea. rapoartele se vor întocmi şi transmite la încheierea fiecărei etape a execuţiei lucrării.1. Drepturi de multiplicare 80 . Valabilitatea contractului Contractul va stipula în mod expres termenul de valabilitate al acestuia. Rapoarte Supraveghetorul va transmite clientului rapoarte periodice care să informeze despre mersul lucrărilor. Analize şi revizuiri Periodic. 1. termenele acestora înscriindu-se în contract.

această garanţie nu se solicita pentru serviciile de supraveghere. pentru mărirea prestigiului său. pe parcursul derulării contractului. în sarcina clientului sau a supraveghetorului.19. impozite. Se vor face precizări asupra valorilor. fie printr-un document prin care să garanteze existenţa fondurilor necesare plăţilor către supraveghetor. asigurări. taxe.14. Sunt şi situaţii în care supraveghetorul. sunt exclusive ale clientului şi supraveghetorului. Garanţii de plată Supraveghetorul poate solicita clientului sau garanţii de plată. prin condiţiile contractului se va preciza legislaţia care guvernează contractul. etc. prin condiţiile contractului se fac precizări ca drepturile de multiplicare a documentelor care vizează lucrarea şi relaţiile între părţi. 1. Garanţia de bună execuţie De regulă. faţă de locul unde funcţionează clientul şi supraveghetorul. 1. etc. Condiţii de plată Periodic sau pentru fiecare etapă succesivă a lucrării se vor prevedea prin contract plăţi ale clientului în favoarea supraveghetorului. 1. 1.16. Se vor preciza numele arbitrului. locul şi modalitatea de arbitraj. fie printr-un acreditiv. Legislaţia care guvernează contractul În funcţie de zona în care se execută lucrarea. 1. Clauze speciale referitoare la lucrări în care supraveghetorul acţionează şi ca manager de proiect sau proiectant. modalităţilor de plată. Asociaţiile profesionale în general. Neîndeplinirea obligaţiilor Prin condiţiile contractului se pot prevedea clauze de penalizare a supraveghetorului şi a investitorului pentru întârziere sau neîndeplinire a sarcinilor contractuale ce le revin.15. limba care se va folosi.17. 81 . depune o garanţie bancară în numele clientului său.20. 1. prin care de fapt garantează capabilitatea şi reputaţia sa.De regulă.18. se opun acesteia. 1. atunci se recomandă ca aceasta să se constituie dintr-un procent din onorarii. Arbitraj Toate acordurile de contract vor conţine clauze privitoare la divergenţele care pot să apară între client şi supraveghetor. cu reţineri succesive. Dacă se convine totuşi între părţi o garanţie. felul monedei. transferul în străinătate.

echipament.Proiectant + antreprenor* . au fost elaborate în conformitate cu “ Modelul de contract pentru servicii încheiat între client şi inginerul supraveghetor” elaborate de FIDIC.3 se prezintă : • • • CONTRACT (formular tip contract) CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE ( condiţii standard ) CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE (condiţii de aplicabilitate speciale) • ANEXELE A. Enumerăm mai jos câteva servicii şi gradul de compatibilitate: . care au aplicabilitate general valabilă pentru servicii de supraveghere la toate genurile de investiţii. subcontractant al investitorului 2.incompatibil ***Această variantă poate fi compatibilă în situaţia în care supraveghetorul este independent .Supraveghetor + proiectant . definite pentru o anumită investiţie. nr. CONTRACTUL ( formular tip de contract ) este prezentat în ANEXA nr. dotări şi servicii din afară sau asigurate de investitor Anexa C – remunerarea şi plata Anexa D – alte prevederi 82 .compatibil * ( Contract la cheie condiţionat de verificarea şi aprobarea proiectului de către un supraveghetor independent şi/sau de către investitor) .2 şi nr. B şi C Aceste documente contractuale care au caracter refolosibil.scopul şi descrierea a serviciilor Anexa B – personal.compatibil .Supraveghetor + Proiectant + Antreprenor *** .Sunt situaţii în care se declară incompatibilă cumularea funcţiunii de supraveghetor cu cea de antreprenor.compatibil ** ( Condiţionat de aprobarea detaliilor de către un supraveghetor independent) . au fost grupate în “Condiţii speciale de contractare” ( Condiţii cu aplicabilitate specială ) prezentate în – Anexa nr. care au aplicabilitate numai pentru anume servicii de supraveghere. în scopul contractării serviciilor de supraveghere şi care vizează lucrări de investiţii-construcţii sau mai multe servicii.2 Clauzele contractuale cu caracter special.3 Anexele la contract sunt : Anexa A . Documentele prezentate sunt recomandate pentru uzul general.1. CONTRACTUL ŞI CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE În anexele nr. 1 Clauzele Contractuale cu caracter general.Antreprenor + elaborarea detaliilor de execuţie** . au fost grupate în “Condiţii Generale de Contractare” ( condiţii standard) şi prezentate în ANEXA nr.

format din următoarele părţi: CONTRACT (formular tip de contract). PARTEA I – CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE (pentru servicii de supraveghere ) • PARTEA II – CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE • • 83 . În cele ce urmează prezentăm o formă standard (refolosibil) de CONTRACT de SUPRAVEGHERE. se anexează la contract şi fac parte integrantă din acesta.Acestea se elaborează distinct pentru fiecare lucrare.

CAPITOLUL 5 A

CONTRACT STANDARD
(refolosibil)
PENTRU SERVICII DE SUPRAVEGHERE LA LUCRĂRI DE INVESTIŢII

CONŢINUT

• • • • •

CONTRACT* (formular tip de contract) PARTEA I * - CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE – PARTEA II ** - CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE – ANEXA A** - Scopul şi descrierea serviciilor ANEXA B** - Personal, echipament, dotări, servicii din afară investitor • ANEXA C** - Remunerare şi plată • ANEXA D** - Alte prevederi

ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 sau asigurate de

84

* Conform: Federation Internationale des Ingenieurs – Conseil Model Services Agrement – Client/Supraveghetor part.1 Standard Conditions ** Se întocmesc între părţi în faza de negociere a contractului

ANEXA 1
CONTRACT* (Formular tip de contract) Prezentul CONTRACT s-a încheiat astăzi ________________________________________________ Între ______________________________________________________________________________ Din _______________________________________________________________________________ ( denumit în cele ce urmează Investitor), pe de o parte, Şi ________________________________________________________________________________ Din _______________________________________________________________________________ (denumit mai jos Supraveghetor), pe de altă parte. Prin care Investitorul solicita ca următoarele servicii să fie prestate de către Supraveghetor respectiv:_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ şi acceptă propunerea Supraveghetorului privind serviciile în cauză Prezentul CONTRACT prevede următoarele: 1.Expresiile şi cuvintele acestui CONTRACT vor avea înţelesul stabilit în condiţiile contractului pentru serviciile încheiate între Investitor / Supraveghetor la care ne vom referi mai jos. 2.Următoarele documente vor fi considerate ca făcând parte din prezentul CONTRACT şi vor fi interpretate conform acestuia : a) b) Scrisoare de acceptare din partea Investitorului; Condiţiile CONTRACTULUI pentru servicii, încheiat între Investitor / Supraveghetor; PARTEA 1 – Condiţii generale de contractare ( Anexa 2 ); PARTEA 2 – Condiţii speciale de contractare (Anexa 3). Anexe : ANEXA A – scopul şi descrierea serviciilor . ANEXA B – personal, echipament, dotări şi servicii din afară, asigurate de Investitor. ANEXA C – remunerare şi plată. ANEXA D – alte prevederi . 3. Ţinând cont de plăţile ce vor fi efectuate de Investitor către Supraveghetor, conform celor stipulate în Anexa C, Supraveghetorul acceptă de comun acord cu Investitorul, să presteze serviciile conform prevederilor acestui CONTRACT. 4. Investitorul se angajează prin acest CONTRACT să plătească Supraveghetorului, în funcţie de serviciile prestate de acesta, acele sume care decurg din prevederile prezentului CONTRACT, la termenele şi condiţiile prescrise în CONTRACT. Ca atare, părţile contractante au stabilit ca acest CONTRACT să intre în vigoare, în data (ziua, luna, anul) menţionate mai sus, conform cu legile sub a căror incidenţă se află respectivele părţi contractante. SEMNĂTURA CLIENTULUI În prezenţa (martori) SEMNĂTURA SUPRAVEGHETORULUI În prezenţa (martori)

c)

85

Nume Semnătura Adresa

Nume Semnătura Adresa

* Conform: Federation Internationale des Ingenieurs – Conseil Model Services Agrement – Client/Supraveghetor part.1 Standard Conditions

CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE (- pentru servicii de supraveghere -) PARTEA I
CONDIŢII STANDARD DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 1. DEFINIŢII

ANEXA 2

Următoarele expresii şi cuvinte vor avea următoarele semnificaţii, exceptând cazurile în care se solicită diferit: PROIECT = totalitatea acţiunilor în scopul realizării investiţiei pentru care supraveghetorul va presta serviciile menţionate în Anexa A. II. SERVICII = servicii ce vor fi prestate de Supraveghetor conform Acordului şi cuprinzând servicii obişnuite, serviciile adiţionale şi serviciile cu caracter excepţional (Anexa A) III. LUCRĂRI = lucrările cu caracter definitiv ce se vor executa (inclusiv materialele şi echipamentele ce urmează a se livra Investitorului) în scopul realizării proiectului (Anexa A) IV. INVESTITOR (CLIENT, BENEFICIAR) = partea numită în CONTRACT şi care angajează Supraveghetorul, precum şi orice succesori legali ai Investitorului şi persoane numite şi autorizate V. SUPRAVEGHETOR = partea numită în CONTRACT care este angajată ca firmă independentă, de către Investitor, pentru a presta serviciile solicitate; Supraveghetorul se poate numi si DIRIGINTE DE ŞANTIER, care poate fi persona independenta sau societate comerciala. Supraveghetorul (dirintele de santier) SE RECOMANDA sa fie societate comerciala, care se angajeaza sa presteze serviciile ingineresti pe baza de contract. VI. PARTE SAU PĂRŢI = Investitorul şi Supraveghetorul; “Terţi” = orice altă persoană sau entitate VII. CONTRACT = Condiţiile cuprinzând condiţiile modelului de contract Investitor / Supraveghetor Partea I şi Partea II inclusiv Anexa A (descrierea serviciilor), Anexa B (personal, echipament, dotări şi servicii prestate de terţi la solicitarea Investitorului), Anexa C (remunerarea şi plata), Anexa D ( alte prevederi). Scrisoare de Acceptare şi CONTRACT Oficial sau conform specificaţiei din Partea a doua. VIII. ZI = perioada de 24 de ore IX. LUNA = perioada de o lună conform calendarului gregorian începând din oricare zi a lunii. I. 86

COMPENSAŢIA STABILITĂ = sumele descrise în Partea a doua şi care se plătesc prin prezentul CONTRACT (Anexa C) XIII. decide sau va interveni în mod imparţial. SERVICII OBIŞNUITE. XI. nu ca arbitru ci ca un profesionist independent care deţine competenţa şi obiectivitatea necesară. se vor lua în considerare prevederile redactate cel mai recent. II. Singularul include pluralul. Serviciile suplimentare sunt descrise în anexa A sau cele care. între investitor şi terţi. c) Dacă este autorizat.MONEDA LOCALĂ = (ML) moneda ţării în care se efectuează proiectul. II. SUPLIMENTARE ŞI EXCEPŢIONALE I. Dacă apar nepotriviri între prevederile CONTRACTULUI. Denumirea capitolelor acestui CONTRACT nu vor servi ca mijloc de interpretare a lui. sunt prestate în plus faţă de serviciile obişnuite. va modifica obligaţiile terţilor. grija şi perseverenţa în îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin prin acest CONTRACT. prin acordul scris al ambelor părţi. INTERPRETARE I. a tuturor modificărilor care ar putea influenţa considerabil costurile. decurgând din condiţiile unui contract încheiat între investitor şi terţi. II. b) Dacă este autorizat. acolo unde contextul o cere. calitatea şi termenele ( exceptând situaţiile de urgenţă când Supraveghetorul îl va informa pe investitor cât mai curând posibil). 2. va certifica. ci sunt acele servicii care trebuiesc efectuate de supraveghetor conform Clauzei 28. Supraveghetorul va dovedi abilitate. Serviciile obişnuite sunt cele descrise în Anexa A. OBLIGAŢIILE SUPRAVEGHETORULUI 3. Supraveghetorul va fi obligat să : a) Acţioneze conform contractului. 5. realizarea obligaţiilor autorizate sau. VERIFICARE = confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele specifice. ÎNDEPLINIREA DATORIEI Şi EXERCITAREA AUTORITĂŢII I. masculinul include femininul şi invers. Gama acestor servicii este descrisă în Anexa A. cu aprobarea prealabilă a investitorului. GAMA SERVICIILOR Supraveghetorul va presta servicii aferente proiectului. III. III. Serviciile excepţionale nu intră nici la servicii obişnuite nici la servicii suplimentare. 87 . PROCEDURA = mod specific de efectuare a unei activitati sau a unui proces XIV. X. 4. cu condiţia ca detaliile privind funcţiile şi responsabilităţile sale să fie acceptate de Supraveghetor şi care n-au fost prevăzute în Anexa A. În cazul în care serviciile includ şi exercitarea puterii. MONEDA STRĂINĂ = (MS) orice altă monedă XII.

PERSONALUL INVESTITORULUI Cu avizul Supraveghetorului. toate informaţiile pe care este autorizat să le obţină şi care servesc scopului serviciilor. ieşire. c) Importul. d) Repatrierea în caz de urgenţă. 11. în scopul serviciului. personalul şi subordonaţii acestuia. INFORMARE Pentru a nu întârzia prestarea serviciilor. ASISTENŢA Investitorul va face tot ce-i stă în putere să sprijine Supraveghetorul. b) Accesul liber în orice loc care ar putea facilita prestarea serviciilor. astfel încât să nu întârzie prestarea serviciilor. rezidenţa. exportul şi formalităţile vamale pentru efectele personale şi bunurile necesare serviciului. 10. asigurând: a) Documentele necesare vizei de intrare. acest personal va primi instrucţiuni numai din partea Supraveghetorului. e) Punerea la dispoziţie a autorizaţiilor necesare a aprobării importului de moneda străină de către Supraveghetor pentru a servi serviciilor sau de către personalul acestuia pentru folosinţa personală. Investitorul va furniza Supraveghetorului. 8. Această livrare va fi considerată ca Serviciu Suplimentar. etc. La încheierea serviciilor sau la suspendarea prestării acestora. gratuit. DECIZII Investitorul va hotărî în scris. Investitorul va selecta şi furniza pe propria cheltuială personalul ce urmează a fi angajat de supraveghetor conform Anexa B. ECHIPAMENT ŞI DOTĂRI Investitorul va pune la dispoziţie Supraveghetorului. de urgenţă. ele se vor marca ca atare (proprietatea Investitorului). autorizaţii care să aprobe şi exportul banilor câştigaţi din prestarea serviciilor. 88 . echipamentul şi dotarea necesară descrise în Anexa B.6. Legat de prestarea serviciilor. Supraveghetorul va furniza Investitorului inventarele cu tot ceea ce nu a fost consumat în cadrul serviciilor prestate şi va returna Investitorului respectivele bunuri conform indicaţiilor acestuia. OBLIGAŢIILE INVESTITORULUI 7. f) Accesul liber la alte organizaţii în scopul colectării informaţiilor pe care Supraveghetorul trebuie să le obţină. munca. 9. PROPRIETATEA INVESTITORULUI Toate bunurile furnizate sau plătite de către investitor şi puse la dispoziţia Supraveghetorului vor fi considerate ca aparţinând Investitorului şi acolo unde este posibil. asupra tuturor problemelor pe care Supraveghetorul i le aduce la cunoştinţă. gratuit şi în timp util.

12. SCHIMBĂRI DE PERSONAL Dacă este necesară înlocuirea unuia din membrii personalului. exceptând cazul în care înlocuirea este motivată de comportamentul necorespunzător sau de incompetenţa celui înlocuit . Personalul pe care Investitorul îl furnizează conform clauzei 11 va trebui să fie acceptat de către Supraveghetor.1. 16. Supraveghetorul va numi o persoană fizică care să stabilească contacte cu reprezentanţii Investitorului în ţara în care se execută proiectul. Obligaţia Supraveghetorului Supraveghetorul va fi obligat să plătească Investitorului compensaţia ce decurge din/sau în legătură cu CONTRACTUL. exceptând cazul în care înlocuirea este solicitată de cealaltă parte contractantă şi cu condiţia ca : a) Această solicitare de înlocuire să se facă în scris. pe propria cheltuială şi serviciile unor terţi. dacă se constată ca Supraveghetorul se face vinovat de încălcarea Clauzei 5 (I). conform Anexa B. 16. 14. REPREZENTANŢI Pentru administrarea Acordului. 13. SERVICII PRESTATE DE ALŢII Investitorul va angaja. partea răspunzătoare de angajarea acestuia va lua măsuri urgente de înlocuire a lui cu o persoană cu aceeaşi competenţă. Obligaţia Investitorului Investitorului are obligaţia să plătească compensaţii Supraveghetorului în cazul în care el însuşi îşi încalcă datoriile faţă de acesta. fiecare parte contractantă va desemna o persoană fizică sau oficială care să-i fie reprezentant. OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR 16. care trebuie să corespundă nevoilor Investitorului. Costul acestei înlocuiri va fi suportat de partea care l-a numit pe respectivul angajat. Dacă Investitorul nu poate asigura personalul sau serviciile unor terţi pentru asigurarea bunei desfăşurări a prestaţiilor serviciilor. 15. 89 . Supraveghetorul se va îngriji de aceste aspecte ca serviciu suplimentar. Dacă Investitorul solicita. cu care Supraveghetorul va colabora dar de a căror servicii nu va fi răspunzător.2. FURNIZAREA PERSONALULUI Personalul trimis de Supraveghetor să lucreze în ţara în care se execută proiectul va fi examinat din punct de vedere fizic şi al calificării. cu menţionarea motivelor care o justifică b) Partea care cere înlocuirea sa suporte cheltuielile aferente înlocuirii.

3. 18. 18. b) Dacă reclamaţia (pretenţia) a fost făcută după expirarea perioadei de valabilitate a obligaţiilor menţionată în Clauza 17. DURATA DE VALABILITATE A OBLIGAŢIILOR. Investitorul îl va despăgubi pe Supraveghetor pentru toate efectele negative produse de orice reclamaţie (pretenţie). se va plăti o compensaţie.16. inclusiv terţi. 90 . nu se aplică în cazul reclamaţiilor (pretenţiilor) care: a) rezultă din greşeli făcute deliberat sau din comportament neglijent b) dacă reclamaţiile nu au legătură cu implicarea obligaţiilor stabilite prin prezentul CONTRACT. stabilită de lege. Compensaţie Dacă se constată ca una din părţi are obligaţii (datorii faţă de cealaltă.3.1. EXCEPŢII Clauzele 18. are obligaţii neonorate faţă de cealaltă parte contractantă.1. LIMITA COMPENSAŢIEI În limita prevederilor legale. Nici Investitorul şi nici Supraveghetorul nu vor fi consideraţi responsabili pentru pagubele sau daunele înregistrate. 17. a) Exceptând cazul în care aceste efecte sunt acoperite de asigurările prevăzute conform Clauzei 19. şi 18. 18. dacă nu se depune o reclamaţie oficială împotriva părţii în culpă.1. c) Dacă se consideră ca una din părţi. b) Compensaţia să se rezume la sumele specificate la Clauza 18. ţinând cont de următoarele condiţii: a) Compensaţia respectivă să se limiteze la o sumă care să acopere pierderi şi daunele previzibile şi care decurg ca urmare a nerespectării datoriei. procentul (proporţia) din compensaţie ce urmează a fi plătită de partea în culpă. se va limita la o sumă care să acopere numai daunele ce rezultă din nerespectarea obligaţiilor de către partea în culpă.2. înainte de expirarea termenului menţionat în Partea II (Anexa 3) sau la o dată anterioară acestui termen. Dacă una din părţi pretinde celeilalte plata unei compensaţii neaprobate (nestabilite) cel ce a solicitat compensaţia va despăgubi cealaltă parte pentru toate cheltuielile înregistrate ca urmare a solicitării compensaţiei. inclusiv reclamaţiile înaintate de terţi şi care decurg din/sau în legătură cu prezentul CONTRACT. atât timp cât totalul compensaţiei depăşeşte suma maximă PLĂTIBILĂ. DESPĂGUBIRE 18. LIMITA COMPENSAŢIEI ŞI A DESPĂGUBIRII Limita maximă a compensaţiei pe care una dintre părţi o plăteşte celeilalte conform obligaţiilor stabilite în Clauza 16 este stabilită în Partea II (Anexa 3) Părţile convin să renunţe la orice pretenţie una faţă de cealaltă. în toate situaţiile..2.

Oficial. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI Acest CONTRACT intră în vigoare de la data la care Supraveghetorul primeşte din partea Investitorului Scrisoarea de Acceptare a ofertei sale sau de la data la care s-a obţinut ultima semnătură necesară încheierii CONTRACTULUI. cu o agenţie de asigurări şi în condiţiile acceptate de investitor. care din aceste date este cea mai recentă. DESFĂŞURAREA. în condiţii acceptate de Investitor: a) Împotriva pierderilor sau daunelor aduse proprietăţii Investitorului furnizată sau achitată de acesta conform Clauzei 6. Dacă i se solicită. Supraveghetorul va face eforturi să se asigure. b) Împotriva obligaţiilor ce rezultă ca urmare a utilizării proprietăţii Investitorului Costul acestei asigurări va fi suportat de Investitor. cu prelungirile stabilite conform prezentului CONTRACT. DEMARARE ŞI DESFĂŞURARE Prestarea serviciilor va începe şi se va desfăşura la termenele şi în intervalele de timp stabilite în Partea II (Anexa 3).1. c) Să se asigure împotriva obligaţiilor publice sau ale terţilor d) Să mărească asigurarea împotriva obligaţiilor publice / terţilor peste valoarea stabilită în momentul în care investitorul i-a lansat invitaţia unei oferte pentru serviciile solicitate.1. MODIFICAREA ŞI SUSPENDAREA CONTRACTULUI 21. în scris. peste valoarea asigurării pe care acesta a făcut-o la data care a primit invitaţia investitorului de a înainta o ofertă pentru serviciile solicitate. dacă este cazul. 23. Supraveghetorul va face toate eforturile să se asigure sau să mărească valoarea asigurării. ASIGURAREA PENTRU OBLIGAŢII ŞI DESPĂGUBIRI Clientul poate solicita în scris Supraveghetorului: a) Să se asigure contra obligaţiilor stabilite prin Clauza 16. 22.19. DEMARAREA. e) Să facă alte asigurări. 20. b) Să mărească asigurarea contra obligaţiilor prevăzute la Clauza 16. Costul acestei asigurări sau al măririi valorii asigurării va fi suportat de investitor. ASIGURAREA PROPRIETĂŢII INVESTITORULUI Dacă nu se specifică diferit de către Investitor. MODIFICĂRI 91 .

perioada afectată prestării acestora se va prelungi până la încetarea situaţiilor speciale. el îl poate informa pe Supraveghetor în scris explicând motivele care au determinat notificarea. b) Extinderea serviciilor va fi considerată ca intrând la servicii suplimentare. ANULARE 27.1. Elaborarea şi înaintarea acestor propuneri vor intra la servicii suplimentare. 27. cu cel puţin 14 zile înainte. cu condiţia ca această a doua notificare scrisă să fie dată în termen de 40 zile de la prima notificare. c) Durata de efectuare a serviciilor se va mări în consecinţă.Prezentul CONTRACT poate fi modificat la solicitarea şi cu acordul scris al ambelor părţi. să anuleze(înceteze) CONTRACTUL. 25. ABANDONARE. b) Dacă Investitorul consideră că Supraveghetorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile. SUSPENDARE. ALTE PROPUNERI Dacă Investitorul solicită în scris. printr-o nouă notificare înaintată cu cel puţin 30 zile înainte. Dacă ritmul de prestare a serviciilor trebuie încetinit. 26. să înceteze 92 . SITUAŢII SPECIALE În cazul în care apar situaţii speciale de care Supraveghetorul nu este răspunzător şi care îl pun în imposibilitate de a efectua. perioada de efectuare a acestora se va extinde în funcţie de situaţiile ivite. serviciile conform CONTRACTULUI. Dacă în decurs de 30 de zile. 24. el are dreptul. În aceste situaţii. 27. la care se adaugă maxim 30 zile necesare reluării serviciilor. acesta îl va informa prompt pe Investitor. PRIN NOTIFICARE DIN PARTEA SUPRAVEGHETORULUI După ce Investitorul este notificat. Investitorul nu primeşte nici un răspuns de justificare. total sau parţial. PRIN NOTIFICAREA CLIENTULUI a) Investitorul poate suspenda (întrerupe) toate serviciile sau o parte din acestea sau poate anula CONTRACTUL cu condiţia ca să-l informeze pe Supraveghetor de intenţia sa cu cel puţin 30 de zile înainte pentru ca acesta să ia măsuri urgente de întrerupere a serviciilor şi de minimalizare a cheltuielilor. cu scopul de a mări volumul şi durata serviciilor: a) Supraveghetorul îl va informa pe Investitor de circumstanţele respective şi de efectele probabile.2. dacă se constată că anumite servicii trebuie întrerupte. Supraveghetorul va înainta propuneri de modificare a serviciilor. în urma unei noi notificări a Supraveghetorului. Supraveghetorul are dreptul ca.ÎNTÂRZIERI Dacă prestarea serviciilor este împiedicată sau întârziată de către Investitor sau de contractorii acestuia.

conform detaliilor din anexa C. 31. acolo unde acestea sunt aplicabile. Investitorul va plăti Supraveghetorului servicii excepţionale astfel: În cazul serviciilor suplimentare. în scris. se vor considera ca servicii excepţionale. PLATA 30. PLATA SUPRAVEGHETORULUI a) Investitorul îi va plăti Supraveghetorului toate serviciile obişnuite.1. să suspende ori să prelungească perioada de suspendare a prestării serviciilor în totalitate sau parţial. contravaloarea timpului suplimentar acordat de personalul Supraveghetorului. 32. (ANEXA C) b) Dacă Supraveghetorul nu este plătit în termenele stabilite în Partea II. 29. SERVICII EXCEPŢIONALE În cazul în care survin situaţii de tipul celor descrise în Clauza 26 sau în caz de abandonare. Investitorul nu i-a înaintat în scris vreo contestaţie. stabilită conform prevederilor din Partea II calculată lunar ţinând cont de suma restantă şi în moneda stabilită. sau b) În cazul suspendării serviciilor conform Clauzei 26 sau 27. dar nu contrar celor stabilite prin Clauza 23. MONEDA DE PLATĂ 93 .(b) orice lucrare sau cheltuială efectuată de Supraveghetor în plus faţă de serviciile obişnuite şi de serviciile suplimentare.2.CONTRACTUL. suspendare. efectuării serviciilor Valoarea netă a tuturor cheltuielilor suplimentare înregistrate de Supraveghetor.1. pe o perioadă care depăşeşte 90 zile. b) Dacă nu se convine diferit. 28. dacă : a) În termen de 30 zile de la data la care o factură devine scadentă nu a primit contravaloarea facturii pentru care la data respectivă. Această compensaţie stabilită nu va efectua drepturile Supraveghetorului descrise în Clauza 27. TERMEN DE PLATĂ a) Suma cuvenită se va plăti fără întârziere la termenele stabilite în Partea a II-a. începând de la data la care factura a devenit scadentă. el va primi compensaţia fixată. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR Anularea CONTRACTULUI nu va prejudicia sau afecta drepturile şi obligaţiile stabilite ale părţilor . Prestarea serviciilor îl vor îndreptăţi pe Supraveghetor să solicite timp şi plată suplimentare. reluare a serviciilor sau de anulare a CONTRACTULUI din motive care nu sunt prevăzute de Clauza 27.

acesta din urmă va notifica urgent. exceptând alimente şi băuturi  bunuri importate în scopul serviciilor  documente şi documentaţii b) În cazul în care Investitorul nu reuşeşte să asigure această scutire de plăţi (taxe) el va despăgubi Supraveghetorul pentru respectivele plăţi pe care le-a efectuat corespunzător. 35.PLATA TERŢILOR DE CĂTRE SUPRAVEGHETOR Dacă nu se specifică în Partea II sau Anexa C : a) Investitorul va dispune. b) Dacă. în timpul executării serviciilor. Investitorul garantează ca aceste situaţii vor fi considerate ca intrând sub incidenţa Clauzei 26. contrar prevederilor CONTRACTULUI:  moneda locală sau străină pe care Supraveghetorul le-a încasat în ţara Investitorului. Investitorul garantează Supraveghetorului transferul în străinătate a tuturor sumelor în moneda locală sau devize pe care acesta le-a obţinut ca urmare a prestaţiilor serviciilor în ţara Investitorului. Dacă plata se va face în altă monedă decât cea stabilită. ulterior. pe Supraveghetor specificând motivele şi nu va întârzia plata restului facturii. EVIDENŢA CONTABILĂ INDEPENDENTĂ 94 . Dacă nu se specifică diferit prin Anexa C. sau impunerea unor taxe sau a unor rate de schimb diferenţiale pentru transferul de devize din străinătate în ţara Investitorului de către Supraveghetor. Sub-clauza(b) de la Clauza 31 se va aplica în cazul tuturor sumelor contestate care se dovedesc în final că se cuvin Supraveghetorului. fapt care cauzează avantajele financiare ale Supraveghetorului. FACTURI DISPUTATE Dacă un articol sau o parte dintr-o factură înaintată de Supraveghetor este contestat de Investitor.a) Moneda de plată stabilită prin CONTRACT este menţionată în Partea a II-a . aceasta se va calcula la ratele de schimb stabilite în Partea II. 34. ori de câte ori este posibil. c) Cu condiţia ca bunurile care nu mai fac folosinţă serviciilor şi nu sunt proprietatea Investitorului:  să nu fie depozitate în ţara Investitorului fără aprobarea acestuia  să nu fie exportate fără plăţi Investitorului toate compensaţiile şi bonificaţiile recuperabile şi primite de la stat sau de la terţi autorizaţi. scutirea Supraveghetorului şi a personalului său nerezident în ţara proiectului. 33. de toate plăţile solicitate de stat sau de terţi autorizaţi şi care decurg din prezentul CONTRACT în legătură cu :  remunerarea Supraveghetorului şi a personalului său  bunurile importate de aceştia. condiţiile din ţara Investitorului cauzează. în scris. pentru cheltuielile în moneda locală şi retransferată în străinătate a monedei locale. suma fiind integral (net) fără nici o reducere. în cazul în care nu se ajunge la alte înţelegeri de ordin financiar menite să satisfacă Investitorul. sau  limitarea dreptului de a dispune de devize în ţara Investitorului. la data încheierii contractului sau.

CONDIŢII GENERALE 36. situaţie în care nu va avea nevoie de aprobare în scris a Supraveghetorului. ulterior datei de modificare a CONTRACTULUI. Supraveghetorul nu va întreprinde nici o acţiune care ar putea contraveni intereselor Investitorului în cadrul CONTRACTULUI. 95 . TRANSFER ŞI SUBCONTRACTORI a) Supraveghetorul nu va transfera beneficiile rezultate din CONTRACT sub alt formă decât în bani. 38. 39. Supraveghetorul şi personalul acestuia nu va avea alte beneficii şi nu va primi decât remuneraţia aferentă proiectului decât în condiţiile prevăzute în prezentul CONTRACT. 40.Supraveghetorul va ţine registre la zi în care se vor nota detaliile şi cheltuielile efectuate. DREPTUL DE AUTOR Supraveghetorul îşi reţine dreptul de autor pentru toate documentele elaborate de el. MODIFICĂRI ALE LEGISLAŢIEI Dacă. prin notă scrisă înaintată cu cel puţin 7 zile înainte. Investitorul poate solicita. LIMBA ŞI LEGISLAŢIA În Partea II se menţionează limba sau limbile utilizate în cadrul CONTRACTULUI. în decurs de maximum 12 luni de la încheierea sau anularea serviciilor. NOTIFICĂRI Toate notificările înaintate în cadrul CONTRACTULUI se vor face în scris şi vor intra în vigoare de la data primirii acestora pe adresa menţionată în Partea II (Anexa 3). b) Nici Investitorul şi nici Supraveghetorul nu vor încredinţa sarcini fără aprobarea Investitorului şi în cadrul CONTRACTULUI . remunerarea şi termenul de execuţie a serviciilor se vor ajusta în consecinţa. în scris. Investitorul va avea dreptul să le folosească sau să le multiplice numai în scopul lucrărilor şi destinaţiei acestora. c) Supraveghetorul nu va încheia fără aprobarea Investitorului. să solicite o expertiză contabilă efectuată de o firmă de contabilitate recunoscută şi nominalizată de el. şi nu va modifica sau anula nici unul din contractele în sub-antrepriza încheiate relativ la servicii. pentru toate sumele pe care Supraveghetorul le pretinde. fără aprobarea scrisă a Investitorului. se modifică costul sau durata serviciilor ca urmare. de către Investitor. fără ca părţile să nu convină asupra acestei acţiuni. Exceptând acolo unde CONTRACTUL prevede plata ca suma globală. limba de bază şi legea care guvernează CONTRACTUL 37. 41. a modificărilor sau a suplimentărilor prevederilor legale din ţara în care se prestează serviciile. CONFLICT DE INTERESE Dacă nu se aprobă diferit. exceptând ţara în care Supraveghetorul are sediul principal menţionat în Partea II (Anexa 3).

DESPĂGUBIRI PENTRU DAUNE INTERESE În conformitate cu Clauza 17. 42. supraveghetorul singur sau în asociere.PUBLICARE Dacă nu se specifică diferit în Partea II (Anexa 3). 44. anularea sau depăşirea termenului de valabilitate a CONTRACTULUI. ARBITRAJ Toate disputele şi pretenţiile ce decurg sau sunt referitoare la CONTRACT sau sunt cauzate de nerespectarea. pretenţiile vor fi supuse arbitrajului conform Clauzei 44. cu chitanţa de confirmare a primirii sau prin poştă sau telex cu extras de confirmare a primirii notificării. orice pretenţie de despăgubire pentru daune sau pierderi rezultate ca urmare a încălcării sau anulării CONTRACTULUI va fi stabilită în comun acord între Investitor şi Supraveghetor sau în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere.Notificările pot fi înaintate personal sau prin fax. vor fi supuse arbitrajului conform Regulamentelor stipulate în Partea II (Anexa 3) şi care sunt în vigoare la data încheierii CONTRACTULUI. 96 . are dreptul să publice materiale relativ la lucrări şi servicii. REZOLVAREA DISPUTELOR 43. Publicarea va fi supusă aprobării Investitorului în cazul în care ea se efectuează în termen de 2 ani de la terminarea sau anularea serviciilor.

Observaţii _______________________________________________________________ Adresa clientului ____________________________________________________________ Telefoane___________________________________________________________________ 97 . Durata obligaţiei__________________________________________________________ Recunoscută începând cu ______________________________________________________ 18. Începerea lucrărilor ________________________________________________________ Încheierea lucrărilor __________________________________________________________ 31.1.Definiţii: a) Proiectul este _____________________________________________________________ B. Limita compensaţiei _____________________________________________________ 22. Sediul principal unde se încheie tranzacţia ______________________________________ 41. Trimiteri legate de Clauzele din Partea I 1. Alte precizări _____________________________________________________________ 17. Limba (limbile ) stabilite prin CONTRACT _____________________________________ Limba predominantă _________________________________________________________ Legea care guvernează CONTRACTUL __________________________________________ 37. Moneda de plată stabilită prin CONTRACT ____________________________________ Monedele de plată ____________________________________________________________ Rata de schimb la moneda de plată stabilită prin CONTRACT _________________________ 36. (b) Termenele de plată _____________________________________________________ Moneda locală _______________________________________________________________ Devize _____________________________________________________________________ Compensaţie aprobată la plăţile întârziate _________________________________________ 32.ANEXA 3 CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE PARTEA II CONDIŢII CU APLICABILITATE SPECIALĂ A.

2. Obligatiile supraveghetorului privind respectarea termenelor de executie ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8.Fax ___________________________________E-mail. Descrierea competentelor si limitele acestora __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 98 . Reguli de arbitraj ________________________________________________________ 8._______________________________ Adresa Supraveghetorului _________________________________________________________ Telefoane___________________________________________________________________ Fax ___________________________E-mail:______________________________________ 44. Clauze suplimentare ______________________________________________________ 8.1.3.4. Obligatiile supraveghetorului privind inscrierea in costurile programate ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 8. Obligatiile supraveghetorului privind calitatea lucrarilor ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8.

multiplicări. În mod suplimentar. salariu brut. cheltuieli de transport. etc.B. unde se pot aprecia cu uşurinţă conţinutul serviciilor şi timpul necesar.1.C) • Onorarii prin stabilirea unui procent din valoarea investiţiei. Sisteme de calcul ale onorariilor pentru serviciile de supraveghere Sistemul de calcul al onorariilor pentru serviciile de supraveghere se stabileşte în funcţie de preferinţele investitorului. anumite cheltuieli se plătesc de către investitor distinct pe bază de facturi şi documente.___________________________________________________________________________ CAPITOLUL 6 ONORARIILE SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE 6. teste de laborator . cheltuieli directe şi o marjă de profit. în timp de o lună:  Plata primelor de asigurare  Plăţi pentru pensii şi asigurări sociale 99 . materiale de lucru. Ca regulă generală plata cu ziua cuprinde.(D) A) Plata cu luna Acest sistem de calcul al onorariilor este utilizat pentru majoritatea serviciilor cu timp de desfăşurare mai redus. Ct lun = C l sal + Cl reg + Cl dir * *(Calculul pentru T = 1lună) Vt = Valoarea totală a onorariilor Tluni = Numărul de luni necesare prestaţiei p = profit % Ctluni = Costurile totale lunare Clsal = Costul salariilor lunare Clreg = Costul de regie lunară Cldir = Costul cheltuielilor directe V t = C tlun × T luni × (1 + p %) • Cheltuieli cu salariile (Clsal) Reprezintă suma lunară a cheltuielilor cu salariile brute ale echipei de supraveghetori pentru o perioadă de o lună : C lsal = ∑ Salarii (în lună) • Cheltuieli de regie ( Clreg) Reprezintă suma lunară a cheltuielilor suplimentare salariilor brute pe care le suportă întreprinderea. Distingem două metode principale de calcul ale onorariilor: • Onorarii în funcţie de estimarea timpului de execuţie al prestaţiei şi valoarea costului de timp unitar (A. cazare. cheltuieli de regie.

) Cheltuieli de protocol Cheltuieli de ofertare şi negociere Cheltuieli cu reclama Alte cheltuieli proprii Cheltuieli directe (Cldir) sau operative lunare. aparate de multiplicate. secretariatelor. chirii. traducătorilor şi a personalului auxiliar Cheltuielile materiale Cheltuieli cu comunicaţiile ( poşta. Acesta se obţine din raportul: ∑ chelt. faxuri.)  Cheltuieli cu diurnele. dotări la puncte de lucru (altele decât sediul firmei) ca: mobilier. e-mail. B) Onorariu pe baza aplicării unui coeficient la salarii. auto. hotel. Acest sistem de calcul al onorariilor este o formă simplificată a sistemului (A) anterior. telefon. Procentul de profit se negociază. Reprezintă suma lunară de cheltuieli care include:  Cheltuieli de transport (tren. etc. softuri. totale anuale + profitul estimat K= ∑ salariilor brute anuale 100 . ş.            • Plata concediilor de odihnă şi medicale Plăţi pentru chirii Impozitele şi taxele Amortizările bunurilor imobiliare Costurile serviciilor publice Salariile direcţiilor.  Cheltuieli cu teste şi probe de laborator. Supraveghetorul îşi calculează pentru un an anterior un coeficient global de cheltuieli. etc. În acest caz se vor prevedea clauze speciale corespunzătoare în contractul de supraveghere. computere. avion. o parte din cheltuielile directe. administratorilor. Acest procent este descrescător pe măsură ce Vt creşte. telefoane mobile şi fixe.  Studii de teren Profitul firmei : Suplimentar costurilor privind: C lsal + C lreg + C ldir la onorariu se adaugă şi un procent (5-20%) (p%) care reprezintă profitul firmei de supraveghere . fax.a. Sunt situaţii în care investitorul doreşte să suporte el însuşi sau de către Antreprenor.

101 . care poate fi plătită Supraveghetorului prin plăţi succesive sau la finalizarea serviciilor. după cum se convine. p% = Procent din valoarea investiţiei pentru servicii globale de supraveghere sau servicii parţiale. susţinut de faptul că serviciile trebuie să fie de calitate. Pentru evitarea acţiunilor de dumping. taxe. D) – Onorarii pe bază de procent din valoarea investiţiei Această metodă se aplică în principal pentru serviciile complete de supraveghere. unde Vt = valoarea onorariilor totale Clsal = suma cheltuielilor brute salariale lunare ale echipei de supraveghere Tl = Timpul de îndeplinire a serviciilor în luni K = Coeficient global K C) Onorariu pe baza cheltuielilor efective pentru serviciul cerut. plus o sumă stabilită. V t = C lsal × Tl × K . în care valoarea crescătoare a investiţiei se prezintă pe abscisă şi pe ordonată procentul crescător al valorii serviciilor din valoarea investiţiei .Acest coeficient (K) variază între 2 şi 3 în funcţie de nivelul de eficienţă al personalului firmei de supraveghere. juridice. Valoarea investiţiei de regulă este estimată anterior şi are la bază un raport preliminar. dobânzilor de credite. Preţurile serviciilor de supraveghere prin această metodă se prezintă de regulă pe scale. costul terenului. la servicii globale procentul nu trebuie să coboare sub 1. în care ale firmei de supraveghere Vt = valoarea onorariilor totale Ctlun = Suma cheltuielilor totale lunare (salarii brute. un studiu preliminar sau un studiu de prefezabilitate. cheltuieli de regie. impozite. care înseamnă cheltuielile totale de construire a unui obiect sau obiectiv cu excepţia costurilor pentru : serviciile inginereşti.5% din valoarea investiţiei. Calculul valorii onorariilor serviciilor inginereşti în această variantă se calculează astfel : t V t = Vinv × p % în care : t Vinv = Valoarea investiţiei. cheltuieli directe) Tl = Timpul de îndeplinire a serviciilor în luni S = Suma forfetară convenită suplimentar cheltuielilor. Procentul în multe cazuri se negociază. Vt = ( Ctlun x Tl + S ) .

având la bază valoarea investiţiei recalculată şi păstrând procentul (p%) negociat anterior.1. are la bază valorile estimative stabilite în fazele preliminare . sunt grupate pe clase. la cererea investitorului. Semnificaţia claselor 1-5 se prezintă în fig. de regulă. • În “figura 6..6. Totuşi dacă investiţia necesită extinderi şi suplimentări de lucrări şi valori .” din acest capitol. atunci onorariul se recalculează. folosind aceleaşi clase. în funcţie de complexitatea lor.. unde tipurile de construcţii.2. se prezintă curbele cu mărimea procentului “p%” din valoarea investiţiei (Vi) pentru activitatea de “Supravegherea lucrărilor în şantier”. 102 .Calculul onorariilor pentru serviciile de supraveghere pe baze procentuale din valoarea investiţiei.

1.0 1.5 2. 6. SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER p% 3.5 1500 3000 7500 300 150 750 30 75 Vi COST TOTAL AL INVESTIŢIEI IN MII EURO € 103 .0 INVESTIŢIEI PROCENT DIN VALOAREA 2.FIG.

CLASIFICAREA TIPURILOR DE CLĂDIRI PE CLASE TIPURI DE FUNCŢIUNI 0 CLASA 1 1 CLASA 2 2 CLASA 3 3 CLASA 4 4 CLASA 5 5 INDUSTRIALE -DEPOZITE -HALE (fără tehnologie înglobată) -PARCAJE CU UN NIVEL -FABRICI -DEPOZITE -ATELIERE -GARAJE (cu tehnologie parţial înglobată) -PARCAJE ETAJATE ŞI SUBTERANE -FABRICI -DEPOZITE -GARAJE -EXPOZIŢII (cu tehnologie înglobată) -MAGAZINE UNIVERSALE -BĂNCI -BIROURI -MAGAZINE - - COMERCIALE - PRIMĂRII PUBLICE ŞI ADMINISTRATIVE -CENTRE ADMINISTR.Fig.6.2. -BIBLIOTECI -DEPOURI -SEDII POLIŢIE PENITENCIARE -POŞTA -LOCUINŢE ÎN BLOCURI -LOCUINŢE INDIVIDUALE -ADĂPOSTURI -CASE DE VACANŢĂ -ŞCOLI PRIMARE -ŞCOLI ELEMENTARE -SĂLI DE SPORT -TERENURI DE - CĂMINE REZIDENŢIALE -MAGAZINE UNIVERSALE COMPLEXE -CENTRE COMERCIALE -FABRICI ALIMENTARE -FABRICI CU ÎNALTĂ TEHNOLOGIE RESTAURANTE -HANURI -CENTRE CIVICE -BISERICI -SĂLI DE SPECTACOLE -BIBLIOTECI -MUZEE -GALERII ARTĂ -TRIBUNALE -JUDECĂTORII -HOTELURI -PAROHII -CĂMINE SPECIALE - -TEATRE -CINEMA -OPERE -PALATE -LĂCAŞURI DE CULT -CASE DE OASPEŢI - - CULTURALE - SPORTIVE 104 -ŞCOLI MEDII -ŞCOLI TEHNICE -LICEE -UNIVERSITĂŢI -BAZINE ÎNOT -CENTRE DE -LABORATOARE -COMPLEXE SPORTIVE -PISCINE .

totalitatea serviciilor şi obligaţiilor sale şi perioada cât mai exactă a îndeplinirii serviciilor . • Asiguraţi prezenţa specialiştilor Dvs. cheltuieli neprevăzute şi un coeficient pentru riscuri. vecini. şi faceţi chiar şi vizite de curtoazie. se prevede posibilitatea revizuirii mărimii onorariului. supraveghetorul trebuie să cunoască : dimensiunile proiectului. Prin contract. • Asiguraţi inspecţie în şantier în care verificaţi corecta aplicare a proiectului. • Propuneţi servicii inginereşti suplimentare. • Asiguraţi prezenţa specialiştilor Dvs. dacă sunt necesare. 105 . expertize ale clădirilor vecine. drepturi de acces. probe. • Vizitaţi amplasamentul. care au elaborat documentaţiile pentru avize şi autorizaţii la toate întâlnirile comune cu Administraţia. stabiliţi orientări. La stabilirea unei astfel de sume.în care se includ toate costurile necesare. • În onorariul calculat pe bază de procent nu se include şi verificarea planurilor de către verificatori şi experţi autorizaţi. • Participaţi la întâlniri şi susţineţi propunerile Dvs. teste. Investitor –Antreprenor şi alţi participanţi la realizarea investiţiei. ori de câte ori este necesar. Suma astfel prezentată se negociază între părţi. profitul. propuneţi variante de plan general.SPORT AGREMENT - - SĂNĂTATE -CLINICI -POLICLINICI AGRICOLE - - -HAMBARE -ADĂPOSTURI -GRAJDURI -CENTRE DE SĂNĂTATE -SPITALE -AZILE -CABINETE -FERME ZOOTEHNICE -CLĂDIRI SPECIALE SPORTIVE -COMPLEXE DIDACTICE -LABORATOARE -INSTITUTE - Suplimentar serviciilor prevăzute supraveghetorul va asigura ca incluse în obligaţiile sale: • Discuţii succesive cu investitorul ori de câte ori este necesar şi furnizaţi sfaturile şi informaţiile care sunt necesare. la inspecţiile pe faze determinante planificate. • Cereţi în scris sau verbal investitorului informaţii asupra proprietăţii. de regulă. etc. cu Administraţia şi organismele care emit avize. E) Onorarii sub forma unei sume stabilite anticipat (pauşală) La cererea investitorului. supraveghetorul poate prezenta acestuia valoarea onorariilor pentru serviciile sale ca o sumă globală – forfetară . topografice.). în cazul modificării sau extinderii proiectului pe parcursul elaborării. lucrări existente subterane. conform legii. (studii geotehnice. • În onorariul calculat pe baza de procent se include şi verificarea şi aprobarea planurilor întocmite de antreprenor. etc.

Valoarea globală fixă se stabileşte împreună cu definirea cu precizie a conţinutului serviciilor. G) Plăţi în avans Este metoda prin care clientul plăteşte în avans supraveghetorului o sumă care reprezintă serviciile sale pentru o perioadă viitoare. derularea în timp. periodică şi finală. riscuri.. multiplicări. legalitate . cerinţele investitorului privind investiţia. • Investitorul avizat. supraveghetorul stabileşte prin contract o remunerare fixă. în faza de negociere a onorariilor. pentru a nu se compromite calitatea serviciilor.F) Remunerarea globală fixă Conform acestui sistem.corectitudine şi să respecte codul deontologic al profesiunii. etc. competenţă. etc. Din punctul de vedere al supraveghetorului. cazare. • Supraveghetorul va asigura prin calitatea serviciilor şi lucrărilor sale. clauza de modificare a conţinutului. etc. prin : statutul său profesional. de către investitor. stabilirea valorilor şi termenelor. Recomandări Este esenţial ca onorariile serviciilor inginereşti să fie plătite imediat după facturare. Cheltuielile directe – transport. datorită plăţilor în avans. • 106 . independenţă. în acest caz acesta trebuie să evalueze şi elementul de risc. Acest sistem prezintă clientului disponibilitatea permanentă a supraveghetorului că nu va angaja alte servicii în defavoarea sa. Supraveghetorul în acest caz calculează costul prin una sau mai multe din metodele prezentate mai sus şi adaugă o marjă mai importantă de cheltuieli neprevăzute. Plăţile în avans se pot efectua pe baza unor contracte cadru şi pe baza unor teme de conţinut şi grafice de prestaţii concrete. pot fi plătite suplimentar şi separat plăţilor în avans. nu va reduce substanţial onorariul cerut de supraveghetor. materiale. obligaţiile reciproce.

Elemente generale privind riscurile Riscul este definit ca fiind “posibilitatea de a se întâmpla un eveniment nefavorabil (ostil) şi posibilitatea ca pericolul (primejdia) să fie prevenit şi redus”.  Controlul riscului. etc. Toţi aceşti factori de risc au un numitor comun : “COSTUL” acţiunilor sau lucrărilor. riscului). sau : “Procedura prin care se iau decizii pentru a accepta un risc cunoscut sau evaluat şi întreprinderea acţiunilor menite să reducă consecinţele riscului sau să diminueze probabilitatea de apariţie a riscului”.  Riscuri pentru mediul înconjurător. Principalele activităţi în cadrul managementului riscului sunt:  Stabilirea strategiei în privinţa riscului. umane.CAPITOLUL 7 RISCURILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 7.  Identificarea pericolului (primejdiei. 107 . care pot genera pierderi materiale. de mediu.  Măsurarea riscului.1.  Riscuri rezultate din activitate. Factorii principali de risc sunt:  Riscuri pentru sănătate şi securitate.

transport. explozii. O sumară identificare a activităţilor generatoare de risc în etapele de execuţie ale unui Proiect. daune către terţi.7. 1 Etapele unui proiect Etapa de execuţie Faze  Autorizaţia de construire  Avize finale  Proiect tehnic  Detalii de execuţie  Contractarea execuţiei  Execuţia lucrărilor  Achiziţionarea materialelor. de participanţii la realizarea proiectului şi de riscurile asociate activităţilor fiecărui participant. accidente. evaluarea şi controlul riscurilor – diferă în funcţie de tipul de Proiect. crt. asigurări. cicloane şa  Calitate slabă a forţei de muncă. plăţi  Încheiere Riscul  Proiectanţi.2. control. Identificarea pericolelor (primejdiilor). utilajelor şi echipamentelor  Execuţie de slabă calitate  Control slab al calităţii Activitatea supraveghetorului de proiect  Control de calitate al proiectului şi execuţiei  Identificarea riscurilor  Evaluarea riscurilor  Transferul riscurilor  Supraveghere . utilajelor şi echipamentelor  Supravegherea lucrărilor  Garanţii. verificări  Revizuiri. prăbuşiri. supraveghetori şi antreprenori de slabă calitate  Necunoaşterea şi nerespectarea reglementărilor  Greşeli de concepţie şi calcule inginereşti  Riscuri în execuţie: cutremure. a materialelor. corecţii 108 . foc. precum şi acţiunile care trebuie întreprinse sunt prezentate in tabelul urmator: Nr. Riscul în etapele realizării unui proiect. inundaţii.

pagube. per lună. Analiza cantitativă a riscurilor Această analiză poate fi făcută prin: a) Consolidarea variabilelor ca analiză a sensibilităţii. b) Calitativ.5. probabil. Abordarea calitativă a riscurilor Consecinţele unui pericol pot fi abordate sub aspectele: cantitativ şi calitativ . probabilitatea sau frecvenţa unui pericol..3..4. testelor. serioase. a) Cantitativ. catastrofale. prin considerarea efectului parametrilor unor probabilităţi şi evaluarea efectului acestora asupra securităţii. adică prin : daune. testelor. Deasemenea. improbabil.2 Punerea în funcţiune    Recepţia preliminară Corectarea defecţiunilor Recepţia finală  Compromisuri la calitate  Lipsa sondajelor. a) Cantitativ. în scopul determinării probabilistice a producerii riscului şi urmărirea firească a managementului acestuia.. probelor  Lipsa documentaţiilor de post-execuţie şi utilizare  Refuzul autorităţilor de a emite certificate de utilizare  Produse cu parametri de calitate sub standard  Documentaţie de post execuţie incompletă sau incorectă  Politica de risc la recepţie  Controlul remedierilor.. minore. b) Calitativ. 7. per operaţie sau ca nivel de probabilitate de a se produce un eveniment. reprezentat grafic.... adică prin : consecinţe neglijabile. deteriorarea utilajelor şi echipamentelor. adică probabilitatea. per an. întreruperea sau sistarea lucrărilor. ocazional. cantitativ şi calitativ. poate fi abordat sub aspectul. Abordarea calitativă a riscurilor se face făcând speculaţii logice pe bază de scenarii de tipul “CE S-AR ÎNTÎMPLA DACĂ. faţă de un eveniment sau nivel de cost. adică frecvenţa în timp. 109 . b) Analiza unui model de probabilitate prin modele statistice privind frecvenţa.” şi studiindu-se consecinţele de timp şi costuri probabile ca o rezultantă a producerii evenimentului de risc. dezvoltat pe calcule în sistem automat. foarte probabil. accidente umane. probelor  Controlul calitativ al produselor  Îndeplinirea cerinţelor autorităţilor  Documentaţie completă de postexecuţie şi funcţionare 7. iar consecinţele de timp şi cost să fie minime sau nule. Rezultatul trebuie să fie astfel gândit încât riscul să fie “cât se poate de mic din punct de vedere logic”. 7. Combinarea celor două analize poate avea ca rezultat un model matematic complex. Avantajele analizei riscului.

se controlează şi se corectează continuu.  Curajul. etc.  O anticipare mai bună a împrejurărilor neprevăzute şi o selecţie a răspunsurilor la aceste riscuri. perspicacitatea. cunoştinţele şi viteza de reacţie a managerului de proiect. furnizori) include:  Capacitatea de a executa o misiune care include riscuri.O abordare tehnologică a riscurilor oferă mai multe avantaje. Preluarea riscurilor de către participanţi (supraveghetori. Managerii de Proiect şi Antreprenorii Generali. supraveghetori. benefice pe termen lung. se verifică.) Transferul riscului financiar (total sau parţial) se face prin :  Prevederea prin contracte a compensaţiilor şi despăgubirilor  Cerinţe de garanţii  Asigurări complete  Plata imediată a pagubelor 110 .  Cunoaşterea şi consimţirea riscurilor asumate.  Reacţia pozitivă (feedforward) prin diminuarea maximă a efectelor riscurilor. pot transfera riscul unor executanţi subordonaţi prin :  Condiţii contractuale  Închirierea proprietăţilor (vehicole. Acest transfer nu înseamnă reducerea sau eliminarea riscurilor.  Capacitatea financiară de a acoperi efectele riscurilor.  Estimările privind “bugetul proiectului” şi timpul de realizare. cu acţiuni cât mai rapide. utilaje.  Supraveghetorul de proiect trebuie să urmărească procesul riscurilor activ pe tot parcursul realizării unui proiect. antreprenori. proiectanţi.6. manageri.  Întârzierile în predarea la termen şi depăşirea bugetului pot afecta substanţial profitul estimat din care cauză “bugetul proiectului şi termenele de predare (recepţie).  Reacţia (feedback) în procesul de concepţie şi execuţie. care includ:  Percepţii mai bune şi mai precise ale riscurilor şi efectele acestora asupra proiectului. trebuie urmărite şi corectate de către managerul de proiect în mod permanent. Investitorii. sunt esenţiale în tehnologia evitării sau diminuării riscurilor. sunt esenţiale şi acestea se analizează. Transferul riscului Investitorul poate proceda la transferul riscurilor în sarcina participanţilor la realizarea investiţiei. prin răspunsuri care să anticipeze unele consecinţe. 7.

Principiile de conduita si etica profesionala Inginerul supraveghetor.21.) TERMEN CALITATE COST SIGURANŢĂ Fig. deoarece pierderile pe termen lung trebuie să fie plătite (ratele de asigurare. 1. Concluzii Tehnicile de supraveghere având ca scop reducerea riscurilor.Transferul financiar al riscului diminuează costurile generate de risc.7. Elementele principale care definesc succesul investiţiei 8. să acţioneze în sensul evitării riscurilor. sunt o practică acceptată şi în evoluţie. de conduita şi etica profesională asigură prin prestaţia sa cele patru elemente principale care definesc succesul unei investiţii: (fig. Mai eficient este prevenirea şi evitarea producerii riscului. Este important ca Supraveghetorul să cunoască riscurile posibile. dar nu reprezintă un transfer de pierderi real.). 7. etc. să facă analizele calitative şi cantitative ale riscurilor. pierderile suferite de parteneri. CAPITOLUL 8 CODUL DE ONOARE ŞI ETICA PROFESIONALĂ A INGINERILOR SUPRAVEGHETORI Ca participant important la realizarea investiţiilor. să facă asigurările necesare şi să transfere riscurile participanţilor la realizarea investiţiei. se bazează pe următoarele principii de etică şi conduită: 111 .1. în activitatea sa.1. inginerul supraveghetor susţinut de principiile.

8. recunoscută de lege şi probează aceasta prin prestaţia sa faţă de client. traficul de influenţă şi alte practici neloiale faţă de clienţi. ACCEPTAREA UNEI LUCRĂRI ŞI A UNUI CONTRACT 112 . parteneri şi alţi supraveghetori. experienţa. 2. care au devenit membrii unei asociaţii profesionale se obligă să respecte ei înşişi şi să militeze ca societăţile din care fac parte. • Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere. respectă legile ţării şi reglementările profesiunii sale.• Statul profesional Acţionează numai în interesul clientului său şi respectă legile şi normele profesiunii sale. producători. angajaţii şi colaboratorii lor. Supraveghetorul are calificare profesională universitară. nu practică dampingul. independent sau ca angajat al unei societăţi de supraveghere. trebuie să fie membru al asociaţiei profesionale de supraveghere. • Asocierea Fiecare inginer supraveghetor. Onorariile sale provin din plăţile clientului său şi nu primeşte alte onorarii de la societăţi sau persoane care au legătură cu investiţia clientului său. etc. şi nu acceptă nici un fel de favoruri care ar putea compromite imparţialitatea deciziei sale sau a prejudicia îndatoririle sale faţă de client şi principiile statutului profesional. • Competenţa Trebuie să aibă calificarea. independent sau ca angajat al unei societăţi de supraveghere. • Legalitatea Inginerul supraveghetor. Practică profesiunea numai pe baza de contracte. Munca de inginer supraveghetor se poate asimila şi cu statul profesional al unei persoane juridice independente. CODUL DEONTOLOGIC ( CODUL DE ONOARE ) AL INGINERILOR SUPRAVEGHETORI ŞI AL SOCIETĂŢILOR DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL SUPRAVEGHERII LUCRARILOR DECLARAŢIA DE ATAŞAMENT 1.2. precum şi codul de onoare şi de etică profesională. Va respecta statutul asociaţiei şi reglementările promovate de asociaţie. stabilite în prezentul “COD DEONTOLOGIC”. • Independenţa Menţine o independenţă absolută faţă de antreprenori. să respecte normele de comportament profesional. şi cunoştinţele necesare realizării lucrărilor angajate prin contract. furnizori.

Nu au dreptul să folosească în activitatea lor. Nu pot folosi datele furnizate lor de beneficiari. oricare ar fi aceştia. 4. 3. fără ştirea şi aprobarea beneficiarului de contract. Nu pot ceda nimănui pentru totdeauna exclusivitatea asupra propriei activităţi şi însărcinări. Vor putea exploata acestea. 5. 6. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere sunt obligaţi să-şi protejeze propriile tehnologii noi. în baza drepturilor de autor.4. să divulge secrete de afaceri sau informaţii tehnice aflate în procesul îndeplinirii sarcinilor din contracte. inovaţii. 3. a rezultatelor de teste. concesionare sau comision. competenţă şi corectitudine. 3. RESPONSABILITATEA Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să se achite de sarcinile contractuale cu competenţa necesară. cercetări..3.1. SECRETUL PROFESIONAL Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să respecte secretele profesionale ale contractelor. fără autorizaţia beneficiarilor.2. A INOVAŢIILOR ŞI BREVETELOR LA PROTECŢIA 6. în alte scopuri şi/sau în folosul personal. Nu pot primi pentru o anume însărcinare altă recompensă în afara celei cuvenite contractual. tehnologii noi. prin comision sau în calitate de supraveghetori. CONDIŢII DE EXERCITARE A PROFESIUNII 3. decât cu acceptul scris al autorilor sau conform contractelor de licenţă. soluţii noi. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să aibă legalizată structura juridică conform legii. Trebuie să ducă la îndeplinire fiecare însărcinare contractuală cu seriozitate. 3. 6. patente. expertize. 113 .3. şi răspund de neglijenţa sau greşelile comise. Nu pot.• Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere pot accepta numai acele lucrări şi contracte care corespund competenţei şi organizării lor. precum şi nici un alt avantaj direct sau indirect din partea terţilor. în interesul beneficiarului şi cu imparţialitate faţă de ceilalţi clienţi participanţi la realizarea investiţiei. decât numai pentru îndeplinirea sarcinilor contractului cu beneficiarul. 6. inovaţii şi brevete prin legislaţia dreptului de autor.DISPOZIŢII LEGALE SAU CONTRACTUALE CU PRIVIRE TEHNOLOGIILOR NOI. inovaţii sau invenţii brevetate. prin concesionare sub licenţă. probe. cu seriozitate şi corectitudine.2.1. capabile să îndeplinească obligaţiile care decurg din acceptarea acestor lucrări şi contracte. etc.

7.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BENEFICIARI

7.1. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere sunt obligaţi să înscrie în contractele lor cu beneficiarii, în modul cel mai clar, precis şi complet, îndatoririle lor şi sistemul de onorarii cuvenit. 7.2. Nu pot accepta onorarii disproporţionate în plus sau în minus, faţă de prestaţia sarcinilor asumate. 7.3. În special nu pot accepta concurenţa neloială pe bază de preţ şi nici reducerea calităţii prestaţiilor lor în favoarea unui preţ scăzut. 7.4. Nu pot fără ştirea beneficiarului să încredinţeze la rândul lor unor terţi executarea sarcinilor lor contractuale, decât cu acordul scris al beneficiarului . 7.5. Nu pot aplica tehnologii noi, inovaţii, brevete – proprietăţi personale sau ale terţilor – fără să-l informeze pe beneficiar, pentru ca acesta să compenseze legal valoarea utilizării acestora. 7.6. Pentru fiecare lucrare contractată, trebuie să informeze beneficiarul despre raporturile sale cu antreprenori, furnizori şi alţi terţi, atunci când natura acestor raporturi poate conduce la suspiciuni, de imparţialitate sau incorectitudine.
8.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE COLECTIVITATE

8.1.Inginerii supraveghetori trebuie să respecte şi să aplice corect legile şi normele tehnice aflate în vigoare, ale profesiunii. 8.2.Nu pot încheia contracte pentru lucrări şi servicii care contravin legilor şi normelor tehnice ale profesiunii. 8.3.Trebuie să accepte sarcini şi să semneze contracte numai cu obligaţii şi onorarii corespunzătoare sarcinilor. 8.4.Să respecte legile şi demnitatea umană profesională în ceea ce priveşte angajaţii săi, colaboratorii şi alte persoane fizice şi juridice cu care întreţin relaţii de muncă.
9.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE ANTREPRENORI, FURNIZORI ŞI TERŢI

Deşi apără interesele beneficiarilor lor, inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere, trebuie să acţioneze imparţial şi obiectiv faţă de antreprenori, furnizori şi terţi.
10.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BRANŞA INGINERILOR SUPRAVEGHETORI DIN DOMENIUL INVESTIŢIILOR

10.1.Fiecare inginer supraveghetor sau societate de supraveghere trebuie să dovedească loialitate şi corectitudine faţă de alţi ingineri supraveghetori sau societăţi de supraveghere. 10.2.Trebuie să se abţină de la orice manevră sau afirmaţie care ar putea fi dăunătoare intereselor altor supraveghetori sau ar putea fi considerată concurenţă neloială. 10.3.Trebuie să se abţină de la iniţiative sau demersuri care să atragă transferul inginerilor supraveghetori de la alte societăţi în serviciul său.

114

10.4.Când este solicitat să-şi exprime opinia profesională proprie faţă de prestaţiile unui supraveghetor sau ale unei societăţi de supraveghere, trebuie să dea dovadă de absolută obiectivitate. Se va abţine de la orice comentariu denigrator. 10.5.Poate să accepte înlocuirea parţială sau în totalitate a unui supraveghetor sau a unei societăţi de supraveghere, pentru îndeplinirea unei sarcini, numai : • După primirea acceptului scris din partea acestuia sau; • După informarea scrisă din partea beneficiarului prin care se comunică rezilierea contractului şi scutirea acestuia de orice răspundere în continuarea lucrării. Trebuie să informeze în scris supraveghetorul exonerat referitor la preluarea sarcinilor sale. 10.6.Inginerilor supraveghetori sau societăţilor de supraveghere le este strict interzis să obţină foloase materiale şi morale, incompatibile cu demnitatea lor şi a acelora din branşa lor şi mai ales: • Să publice texte sau anunţuri cu reclama exagerată în favoarea lor; • Să denigreze alţi supraveghetori sau organizaţii de supraveghere; • Să practice concurenţa neloială şi preţuri de dumping; • Să practice mita sau comisioane unor persoane sau terţi, în scopul de a obţine comenzi, beneficiari noi, sau contracte, prin defavorizarea altor concurenţi.

115

CAPITOLUL 9 - Bibliografie
1. Project Management a systems approach to planning, scheduling and controlling – 1995 – Harold Kerzner, PH.D 2. Guide to the use of independent consultants for the Engineering services – 1976 – Federations Internationale Des Ingineurs Conseils (FIDIC) 3. The consulting engineer and public sector consultancy – 1978 – FIDIC 4. Manuel relatif a l’amploi de consultans an pays en voie de developpement – 1971 – ONU 5. The role of the consulting engineer in developing countries – 1974 – FIDIC 6. Selection of a consulting engineer – 1974 – FIDIC 7. The function of the consulting engineer in the developing World 8. Procurement through international competitive bidding for projects EDI – International Bank for Reconstruction and Development. 9. Condition of engagement - 1931- Association of Consulting Engineers (ACE) 10. Rules for Membership – ACE 11. Condition of engagement and scales of fees – 1970 – ACE 12. Conditions of Contract 1991 – Institute of Civil Engineers 13. Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction – 1988 – FIDIC 14. Studiu : Introducerea sistemului de licitaţie şi ofertare în Construcţii 3 volume – 1990 – Ing. Petre Ioniţă 15. Ghid privind forme de contracte standard şi Condiţii Contractuale standard pentru lucrări de Construcţii – 1995 – Ing. Petre Ioniţă 16. Îndrumător privind folosirea inginerilor consultanţi în domeniul investiţiilor – 1998 – Ing. Petre Ioniţă 17. Guide for drawing up international consulting engineering, including some related aspects of technical assistance – Geneva – 1983 – Economic Commission for Europe 18. Architect’s appointment – Riba – 1992 - Royal Institute of Architects 19. Conditions of Engagement for Report and Advisory Work – Agreement 1 – 1989- ACE 20. Conditions of engagement for Civil, Mechanical and Technical Work and for Structural Engineering where an Architect is not appointed by the Client – Agreement 2 – 1990 – ACE 21. Condition of engagement for Structural Engineering Work where an Architect is appointed by the Client – Agreement 3 – 1990 –ACE 22. Conditions of engagement for Engineering services in relation to sub-Contract Works – Agreement 4A – 1988 – ACE 23. Client/ Consultant Model services Agreement – 1990 – FIDIC 24. Specimenes de contract et beremes d’honoraries. Formule internationale type d’un accord conclu entre client et ingineur-conseil – 1963 – IGRA 25. Standard Form of Agreement Between Owner and Construction Manager – 1980 – The American Institute of Architects (AIA) 26. Standard Form of Agreement Between Owner and Construction Manager – 1979 – The Associated General Contractors of America (AGCA) 27. Standard Form of agreement Between Owner and Project Manager for Professional Engineering Project Management services -–1977 – American Consulting engineers Council (ACEC) 28. Standard Form of Agreement Between Owner and Constructor Document A111 – 1978 – AIA 29. General Conditions of the Contract for Construction Document 201/ CM – 1980 - AIA 30. General Conditions for Trade Contractors under Construction Management Agreements – 1980 – (AGCA) 31. Manual privind întocmirea contractelor pentru lucrări industriale de anvergură – 1980- E.C.E. Geneva 32. Marketing architectural and engineering services – 1982 – Van Nostrand Reinbold Company 33. Mcthe Graw – Hill Construction Management Form Book – 1983 – Robert F. Cushman, Alan B Stover, William R. Sneed, Wiliam J. Palmer 34. Project Delivery Sistems for Building Construction – by Robert W. Dorsey published by Associated General Contractors of America.

116

43. 273 / 1994 C56 / 1985 C167 / 1977 N. Legea 10 / 1995 H. 41. 37. 766 / 1997 Legea 50 /1991 H.1994 H.272 / 14.E. 36.35.G. 39. 40.012 / 1999 Ghidul dirigintelui de specialitate in constructii si instalatii – COCC/2000 117 . 38.06.G.G. 42.