You are on page 1of 101

Sezamove sveske 2 bezna Vreme beznaa

26.06.1991-30.04.1992

2012

Na prostoru Jugoslavije su se prvi eksperimentalni BBS-ovi poeli pojavljivati sredinom 1980-ih. Na tom prostoru najznaajniji predstavnik bio je beogradski Sezam, koji je, do prekida telefonske veze izmeu Srbije i drugih republika, imao korisnike iz cele Jugoslavije. Sezam je nastao 1989. godine. Na Sezamu je komunicirala neka vrsta nacionalne elite (mladi svet, obrazovan, komunikacijski i kompjuterski pismen, otvoren prema Zapadu). Sistem je ostao otvoren za sva miljenja ma kako ona bila usamljena i neprihvatljiva.

priredio: Jos-Miguel Palacios

The texts included in this compilation are edited versions of messages posted to discussion forums in the already disappeared BBS Sezam (Belgrade), MIPS, JUBAS and GENESIS (Zagreb). Every effort has been made to contact the authors of the original messages and obtain their permission. Whenever it has not been possible to find them, fair use rules apply.

Samizdat izdanje, 2012 Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence.

Stvari ne smiju zaboravljati ve oprostiti. Nema smisla da generacije i generacije ive s meusobnom mrnjom. Kao to ni mi nismo spremni zaboraviti tisue mrtvih, vjeruj nisu ni oni. Pitanje je samo nakon koje tisue emo jedni drugima priznati da bi bilo bolje da prestanemo i umjesto preko niana porazgovaramo preko stola. dpozaric. 28. oktobar 1991

sadraj

Jugoslavija je mrtva... Od rata do rata JNA u ratu Zapad i kriza Nacije i nacionalisti ke zablude Ipak, tranzicija Bosna

5 18 46 64 75 86 92

Glava 1.

Jugoslavija je mrtva...
ivujanic, 26. jun 1991 (11:00) U vezi s otcepljenjem Slovenije i Hrvatske, sa sinonjeg koncerta Balaevia u Novom Sadu, gde on inae, zahvaljujui politiarima, vrlo retko dri koncerte: (pesma posveena Slovencima) ... pozdrav i vama i vaoj zastavi, jebo nas ko nas sastavi!

vcalic, 1. jul 1991 (10:51) Pre nekoliko godina, liberalne ideje su postojale i u Sloveniji. Zapravo u to vreme, samo su u Sloveniji i postojale. Postojao je ZSMS kao ekstremno liberalna politika struja (ak i do anarhije), postojao je tada vodei evropski (sub)kulturni pokret, Neue Slowenische Kunst, uopte vladala je jedna vrlo liberalna klima. Negde u to vreme, 1987-88 godine, omiljena zabava mi je bila etnja ispred zgrade SSNO-a sa primerkom Mladine u rukama, i to u vreme kada se zaposleni u SSNO-u vraaju sa posla. Kakve su samo poglede upuivali u mom pravcu ;) No, vremenom, ZSMS je reio da postane prava politika stranka, NSK se rasuo po svetu, Mladina je izgubila svaki smisao za meru, i Ljubljana poinje da gubi svoj sjaj. Nakon izbora u Sloveniji i pobede DEMOS-a, cela ta liberalna struja potpuno nestaje sa politike scene, i slovenaka politika i kulturna scena zapada u mrak klerikalizma.

dveselinovic, 1. jul 1991 (18:32) Ako hoe da idu, treba im omoguiti da to urade, ali na legalan nain, a to znai: 1. da se raspravi nacionalno pitanje u Hrvatskoj, pa nek' biraju, ili bez Krajine i bez krvi, ili bez Krajine i sa puno krvi; i 2. da se lepo podele dugovi i imovina federacije (pederacije), koja je fakat finansirana od strane svih, ili da Srbija zadri tu imovinu s tim da plati utvrenu protiv-vrednost drugima. Kada se to rei, neka brate svako ide kuda mu volja. Kakav interes bi srpski narod mogao imati sa Slovenijom sem prijateljskog? Ako toga ve nema, onda nema ni interesa, pa ta emo onda u istoj dravi na silu boga? Isto vai i za Hrvatsku; zato da ih na silu boga zadravamo, kada oni nee, a na kraju ispada da neemo ni mi? A za Krajinu emo se jo malo upitati, kao i za neke druge krajeve u kojima ive Srbi, naravno, ako ne ele sa Hrvatskom. Ako ele, sretan i njima put.

dexi, 2. jul 1991 (14:54) SRBI UZMITE SE U PAMET JUGOSLAVIJA JE MRTVA!!! SAD SE TREBA OKUPITI OKO KRSTA ASNOG I BORITI SE ZA SRBIJU. Za ceo svet JNA je Srpska armija, pa majku mu Srbi pre (pre svega oficiri) priznajte i vi, proglasite je Srpskom vojskom, pa vam rezervisti nee beati kud koji mili moji. SRBI NE TREBA DA GINU ZA JUGOSLAVIJU NE POKUAVAJTE DA IM PODMEETE ROG ZA SVEU. SVI (HRVATI, SLOVENCI) GLEDAJU SVOJE DUPE, SAMO JO UVEK VELIKI BROJ SRBA, JO UVEK VERUJE DA IVE U JUGOSLAVIJI I DA JE TREBA BRANITI. OFICIRI PROGLASITE ARMIJU SRPSKOM I IMAETE PRAVE BORCE KOJI E ZNATI DA IZVRE KAKO VALJA SVAKO VAE NAREENJE. JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA 6

JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA, JUGOSLAVIJA JE MRTVA

miha, 3. jul 1991 (19:25) Veina ljudi jugoslovenski orijentisanih se zbog ove situacije u (jo uvjek) Jugoslaviji osjea kao polivena hladnom vodom. Jo uvjek traje proces nestajanja njihove drave koja posustaje pod iznenadnim naletima demokratije. Naalost demokratija je samo do one mjere koja odgovara onima koji tu demokratiju stvaraju, a to je esto ispod svakog nivoa. Nekad sam Sloveniju smatrao za izuzetno progresivnu. Danas, kao i veini junjaka, ponaanje slovenake i hrvatske propagande mi se gadi. Mogu da shvatim da je propaganda na tim prostorima imala povelik negativan efekat ali ne mogu da shvatim da je ubila ljude. Interesantno je sluati o pravnoj dravi (Hrvatskoj i Sloveniji) iz usta onih koji ne daju ni prebijene pare na pravnu dravu (Jugoslaviju) u kojoj ve jesu. Interesantne su posmatrati reakcije spomenutih kada je u pitanju ono to oni zovu povredom onog to oni smatraju pravnom dravom i kada oni povreuju legitimnu pravnu dravu. U prvom sluaju odgovara se nasiljem a u drugom se primjenjuje nasilje. Zaista, visok stepen demokratinosti, nema ta. Jugoslavija jo bitie kao meunarodno priznat faktor, njene republike ne. Ta ista Jugoslavija ili prema nekima ostatak Jugoslavije je, svojevremeno mnogo gubila u sporovima oko Korukih Slovenaca i Trsta. U Jugoslaviju je mnogo ulagano pa je red i da se poloe rauni. U nekoj drugoj vie demokratskoj dravi, npr. Engleskoj i USA, za ovo to se dogaa u Sloveniji i Hrvatskoj bila bi odreena kazna kakva i treba da bude odreena za izdaju zemlje: letjele bi glave. Poto bi eljeli da dostignemo taj duh i stepen demokratije, pogotovu spomenuti krajevi (barem deklarativno - u praksi je mnooogo drugaije) mislim da glave i treba da lete. teta samo zemlje koja te gluposti mora da primi. 7

A na patriote iz Slovenije i Hrvatske, koji sada rasipaju, akom i kapom, svoje vienje demokratije gledam kao to bih gledao i na svakog drugog IZDAJICU.

iboris, 3. jul 1991 (20:44) Jasno mi je da Juge vie nema. Razbijen je i poslednji bastion jugoslovenstva - JNA . Mi SRBI smo narod koji suvie veruje drugima, a onda nas ti isti, ne mogu da kaem iznevere, jer je to blaga re, ali ne mogu da kaem ni izdaju, jer oni nikada nisu ni bili sa nama, da bi mogli da nas izdaju, ve je to jedna velika nezahvalnost. To je najblaa re koju u ovom trenutku mogu da naem! Moraemo da shvatimo da su stvari takve kakve jesu! Ali nemoj se zavaravati da e ti isti otii tek tako, a da ne plate raune. Mu i ena kad se rastanu, dele imovinu shodno doprinosu u toku braka, te e tako biti i sada . Neto vise od 9 mlrd USA dolara nee i ne moe biti poklon demokratskoj,bratskoj republici, znate ve kojoj! Ali znajte gospodo iz TE republike: ve vae tree koleno nee znati jezik kojim vi sada priate. Shvatite to!

dejanr, 4. jul 1991 (02:02) ta god da se gde deavalo, injenica je da Slovenci i Hrvati nee vie da ive u Jugoslaviji, i ja ne vidim zato bi neko imao neto protiv te njihove legitimne tenje. Isto tako ne vidim nikakvu svrhu da se ta secesija ili razdruenje spreava vojnim sredstvima. Hoe da idu, neka idu. Mislim da je to jedini razuman odgovor, bez obzira na sve pravne zakoljice. Na kraju krajeva, ako emo po pravnoj dravi, na samom poetku Ustava pie da je Jugoslavija zasnovana kao zajednica naroda koji imaju pravo na samoopredeljenje koje ukljuuje i pravo na odcepljenje. Dakle, ak i pravna podloga postoji, ali je mnogo znaajnije to bi bilo duboko nepravedno i nehumano terati neki narod da ivi u dravi koju ne eli. Ono to JESTE potrebno, to je razgraniavanje teritorija (kada se radi o Hrvatskoj) i imovine odnosno dugova. Pregovori o tome su neophodni, verovatno pod meunarodnom arbitraom. Meutim, ni ti pregovori se ne mogu rastezati u nedogled nego se mora postaviti jasna granica dokle se sva sporna pitanja moraju reiti. Mislim da ni tri meseca nisu neki premali rok ali bi, recimo, kraj 1991. zvuao kao daleko razumniji.

dveselinovic, 8. jul 1991 Dajte ljudi, bar sada da se okupimo svi na jednom mestu, bez obzira na lina ubeenja. Nas bi sada trebala da interesuje samo sudbina Srpskog naroda, u Srbiji i posebno van nje, i nita vie. 8

Jasno je da od YU nema vie nita, niti treba da ima sa ovakvom braom; dokle e samo Srbi da zagovaraju YU, a svi ostali da je pljuju iz sve snage? U krajnjoj liniji, sada je ve sasvim svejedno ko je i kako doveo do ovog stanja; to e tek biti predmet rasprava kada se strasti malo smire. Treba da se suoimo sa stvarnosti onakvom kakva je i da se prema tome ravnamo, a ne ko u koga veruje ili ne veruje, ko je kome odan a koga ne podnosi i slino. Slowenia vie nije deo Jugoslavije, pa ma kakve se rezolucije donele i ma ko rekao ma ta; Hrvatska e uskoro krenuti njenim putem, samo da pobije ono Srba to ima. To su injenice; ko bi od vas poeleo da kae da ivi u istoj zemlji kao Slowenzi, nakon svega, i bez obzira na celu sramotu oko JNA? Po svemu bitnom, ni Hrvatska nije deo Jugoslavije, jer nije vano ta kau, nego ta rade, a ta rade, zna se, regrutuju Kurde i Rumune i alju ih na srpska sela da se dokau novom Poglavniku. Da ne ponavljam svoj stav o SPO i Vuku, ili o Miunu i Demokratskoj stranci; a ovi na vlasti su, kao i obino, u vreme pucnjave raspravljali o porezima na benzin (!!! kao da !!!), !!! ionako vie ne uzimaju oni nego rafinerije. Sloba je ekao da se sve razrei da bi izdao svoje saoptenje, sa kojim moe da se obrie, jer kada saberete, nije rekao nita.

coja, 27. jul 1991 U sluaju otcepljenja Slovenije i delova teritorije Hrvatske, i dalje postojanja tzv. umanjene Jugoslavije, subjekt meunarodnog prava i dalje ostaje Jugoslavija, dakle postoji kontinuitet. Ona je lan svih meunarodnih foruma i strana svih ugovora koje je Jugoslavija zakljuila. Isto tako, ona je i dunik za sve obaveze koje je Jugoslavija preuzela. Eventualna razgranienja bi se vrila kroz pregovore, ali bi poetne pozicije bile da umanjenoj Jugoslaviji pripada sve to je pripadalo i SFRJ: armija, ambasade, pokretnosti, nepokretnosti,.... Za Sloveniju je ova varijanta veoma nepovoljna, jer je eka muan i do kraja neizvestan proces etabliranja u meunarodni sistem. Tu je otvoreno pitanje lanstva u OUN, koje moe vetirati bilo ko od stalnih lanova Saveta Bezbednosti, a niko od njih nije preterani ljubitelj secesije (Kina zbog Tibeta, Hong Konga, Tajvana, SSSR - da se ne ponavljamo, VB i Francuska isto tako, zbog svojih unutranje-politikih razloga, SAD, ije ponaanje je u ovom trenutku teko predvideti, iako su naelno protivnici secesije zbog svog istorijskog iskustva). Za to je dalje vezano i lanstvo u nizu drugih organizacija sistema OUN, a pre svih finansijskih, Bretonvudskih blizanaca (MMF i SB). Dakle, puno para i vremena bi bilo potroeno uz neizvestan ishod. Po drugoj varijatni, Jugoslavija bi se jednostavno raspala na svoje sastavne delove, koji bi opet postali samostalne drave i subjekti meunarodnog prava. U takvom sluaju bi se radilo o iskljuivoj sukcesiji bez elemenata kontinuiteta. U ovoj varijanti sve nove dravice su na istim startnim pozicijama.

Kod nas postoji terminoloka zbrka, tako da se procesi koji idu u pravcu ostvarivanja ove druge varijante oznaavaju kao secesija, razlaz, izdvajanje, otcepljenje, razdruivanje da bi se oznaila jedna pojava: uobliavanje jedne ili vie novih drava na dravno-pravnom prostoru sadanje SFRJ. ini se da je termin razdruivanje najpogodniji jer je najblii izrazu dissolution koji se u svetu koristi da bi oznaio proces miroljubivog i dogovornog razlaza pojedinih paradravnih tvorevina iz zajednike drave. Bitno je da razdruivanje postoji samo u sluaju stvaranja novih drava od postojee, a da pritom nijedna od tih drava nema kontinuitet sa Jugoslavijom. Opte je pravilo da granice prema treima (sadanje granice SFRJ u naem sluaju) ostaju nepromenjene, te da se nove drave konstituiu u granicama ranijeg suverena. Dakle, susedi ne bi mogli remetiti granice silom, ali bi mogli otvoriti pitanje granica i pored svih meunarodnih garancija. Unutranje granice su posebna prica. Ovo je faktiko pitanje, koje je najee reavano primenom princima uti possedetis, to e rei da svako zadrava granicu na kojoj se zatekao, posebno posle ratova ili drugih sukoba. Pravilo je da onaj ko dri teritoriju ve ima i polovinu prava na njoj. Jugoslovenska situacija je posebno komarna jer se ne vidi da li bi prvo trebalo da drave proglase svoju nezavisnost, pa da pregovaraju o granicama, ili obrnuto, da se razgranie pa onda da povlae granice. Dva veka stara praksa razgranienja u Evropi dala je niz principa za razgranienje, od kojih su najvaniji: istorijski, geografski (tzv. prirodne granice), princip samoopredeljenja naroda (plebisckit, isl), bezbednosni princip... viji je nau granicu prema Rumuniji na Versajskoj konferenciji pomerio koristei ovaj posledenji. Bilo je predvieno da granica ide na 20-30 km od Beograda, a Rumuni su ak dokazivali da imaju svojih etnikih elemenata u predgraima Beograda - Ovca, Borca,... No viji, uz pomo generala Peia, je dokazao da je apsurdno da dravna granica bude u predgrau glavnog grada.

predrag, 27. august 1991 U sluaju priznavanja Slovenije i Hrvatske, Jugoslavija vie ne postoji. Razlog to se oni zanose da zadre ostale u Jugoslaviji pa makar i silom je: 1918 granica Srbije je bila na Drini i Savi. Bosna nije bila u sastavu Srbije. Znai sve ovo ratovanje je bilo osvajako. Srbija bi izgubila Bosnu, a sa Jugoslavijiom je ima. Bosna sa Mostarom je glavni proizvoac ORUJA (soko-AVIONI). Ovu injenicu svi (pa i opozicija) nee da kau narodu a znaju je. Igra se na 2 karte. Zato je i Zelenovi danas rekao da se mora znati da li se ide na VELIKU SRBIJU i za SRBIJU SA Jugoslavijom: 1. Osvojiti sa vojskom to vie teritorija a zatim pregovarati. Po ratnim pravilima gde je dola vojska tu je i granica. Tako bi trebalo u sluaju da intervenie Evropa da doe na granicu zaraenih strana. Onda bi to bila Jugoslavija sa Bosnom. Argumenti: tu ive Srbi 10

+ dotle je dola vojska. Ako se malo vie teritorija uzelo (tu ive Hrvati), Boe moj, uz teke ustupke (u stilu mi vama Srbi inimo eto uslugu) vojska e se povui iz isto Hrvatskih mesta 2. U sluaju pritiska Evrope, eventualno ako se ratno kolo sree okrene na stranu Hrvata ili ako Hrvati dobro plate (mislim na izdravanje ogromne ARMIJE) povuie se vojska iz krajeva sa hrvatskim stanovnitvom ali Bosna e se podeliti i eto velike SRBIJE. Koja e varijanta pobediti ?????

ivujanic, 2. septembar 1991 Ja sam za amputaciju Hrvatske i ostatka YU, ali na miran nain, bez klanja i osvete za Jasenovac. Kako ree patrijarh German: Moramo oprostiti, ali ne smemo zaboraviti!.

balinda, 20. septembar 1991 Da je ovo ikada bila civilizovana zemlja, ne bi svugde uspevao samo politiki korov i niko (pa ni Slovenci i Hrvati) ne bi imali ni jedan razlog da se ele spasiti. U njihovom je ekonomskom interesu da ostanu u jednoj zemlji pogotovo ako je drugi deo toliko ekonomski zaostao. Njihov provincijski faizam je doao do daha i poeleo sam da se izvue iz komunizma. Da stvari budu jo loije, eleli su da to urade na tetu Srba. Da je ovo ikada bila civilizovana zemlja, i u Hrvatskoj bi bilo demokratskih snaga i izabrao bi se mnogo, civilizacijskom trenutku, primereniji izlaz. No, poluvekovna komunistika poast, izbrisala je skoro svu pamet i kod Hrvata i Slovenaca. Sami Srbi su uradili koliko su mogli. To nije bilo dovoljno a nae diskusije na Sezamu sve me vie ubeuju da je to bilo u stvari jako, jako malo. :( Srpski nacionalizam, kao odgovor na hrvatsku proustaku vlast, izbrisao je i onu poslednju nadu da emo ui makar u XX vek ako ne ve i XXI.

balinda, 25. septembar 1991 Nije jasno u kojoj dravi ivimo? U onoj u kojoj smo do sada iveli, nije nam bilo lepo (bar meni nije!). Drava se prema nama odnosila maehinski jer su na vlasti bili zlikovci. Zakon takve drave je bio blie odreenju pravila ponaanja u zatvoru. Dakle, potuju se u meri u kojoj nam se represivni deo moe osvetiti. To nema nikakve veze sa moralnou. Za takvom dravom ne vredi plakati a kamo li oseati obavezu da za nju poginemo.

bojt, 26. septembar 1991 Danas je Veljko Kadijevi optuio Slobu i Tumana da ni jedan ni drugi ne ele politiko 11

nego vojno reenje koje vojska nee da dozvoli. JNA e potovati SVAKO politiko reenje odnosno SVAKI tj MA KAKAV dogovor izmeu Tumana I Miloevia. Ukoliko se Miloevi i Tuman ne dogovore vojska e obelodaniti snimak sa trodnevnog zasedanja Predsednitva Jugoslavije (Vrhovne komande) koje se zbilo u martu ove godine iza zatvorenih vrata. Vojska inae ima snimak kompletnog sastanka i time moe kad god poeli pokazati da Miloevi i Tuman NISU ELELI DA SE DOGOVORE!

balinda, 4. oktobar 1991 Do jue se srpska vlast busala u grudi da po svemu potuje vaei jugoslovenski Ustav. (Koliko li je samo puta opozicija bila onemoguena u svojim predlozima pod izgovorom neminovnog potovanja istog?). Insisiralo se da Srbija nije u ratu sa Hrvatskom ve da je, citiram, Hravatska u ratu sa Jugoslavijom. Pored toga, JNA je, po ovim tumaenjima, bila sila koja je, sasvim neutralna, samo razdvajala dva zaraena naroda. Mobilizacija je vrena mimo vaeih propisa a zatim su rezervisti dobijali pozive u kojima su se imali potpisati kao dobrovoljci. Zatim se insistiralo da e se Jugoslavija odrati makar od onih Republika koje ele da u njoj da ostanu. Iako je sve ovo teko svariti, ajde da kaemo: OK. No, razmislimo sad malo! S obzirom da je svima valjda jasno (?) da odluke ? predsednitva bez kvoruma nikada ne mogu biti legitimne ili makar ne u skladu sa Ustavom na koji se upravo ba srpska vlast stalno pozivala, ta je onda po sredi? Ne radi se ak ni o tome da je hrvatska vlast ustaka i da kao takva blokira rad presednitva. I sa ovim se lako moemo sloiti. No, kako obrazloiti neslaganje Makedonije, te Bosne i Hercegovine? Od Jugoslavije ostala je samo Srbija i mala dravica na jugu - Crna Gora. Jesu li svi ostali ba izdajnici Jugoslavije?

sysop, 30. oktobar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) YU ne postoji jer postoje i Slovenija i Hrvatska - a to to neki jo uvijek to nisu u stanju shvatiti - to je njihova greka...

bojt, 16. oktobar 1991 Miloevi je svojom siledijskom politikom jednostavno isterao Slovence iz Jugoslavije. to se tie verovanja u Koroeeve rei iz 1922, ja bi mnogo pre verovao, na primer, istorijskim injenicama da su Slovenci u staroj Jugoslaviji skoro po pravilu bili na srpskoj a ne na hrvatskoj strani. A da ne pominjem gde su i u kome su Slovenci gledali prijatelje, i kod kojih su se sklanjali za vreme WW2...

12

balinda, 16. oktobar 1991 squsovac >> Logiki dokaz: skup A - Jugoslavija, B - Hrvatska, C - Krajina. B se otcepljuje os svog nadskupa A, a C ostaje uz A, ali se time neminovno C otcepljuje od B. I dokle to tako? Sasvim je tako. Kako bi se moglo pravdati sutranje eventualno otcepljivanje pojedinih preostalih hrvatskih sela u eventualnoj dravi Krajina? Pa zatim otcepljivanje srspkih kua iz takvih sela, pa pojedinih lanova porodica iz takvih kua, pa izdvajanje dela nacionalnih oseanja iz takvih pojedinaca, pa ..... :) squsovac >> Prema tome, hteli mi to ili ne, moramo uzeti za reper sadanje granice ma kakve one bile. I sasvim je jasno da najvie legitimiteta imaju ba ove, kako Srbi vole da kau: administrativne (kao da i postoje nekakve druge granice osim administrativnih).

dpozaric, 30. oktobar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Slovenija, Hrvatska, BiH, Makedonija i Crna Gora ine 5/6 republika bive Jugoslavije. Sve su se one izjasnile za nezavisnost i potpunu suverenost. Za sve te narode kao i za moju malenkost, ova je drava prestala postojati kad je ispaljen prvi metak na Slovence. Jugoslaviju je Srbija tada i praktiki, a ne samo pravno ubila. Ona je mrtva i to je stvarnost koju neki tek trebaju shvatiti...

dpozaric, 2. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) to mislite o novokomponiranom ponaanju crnogorskog predsjednika? Ne dajem ni pet para da e u praksi potivati reeno u Haagu. Mislim da postoji jo uvije veliki broj Crnogoraca koji su eljni odbrane napaenog srpskog naroda i krvi ustaa...

aandric, 3. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Ba zbog onih Crnogoraca koji su bili protiv obrane napaenog srpskog naroda se Bulatovi poeo tako kolebljivo ponaati. Sada brod tone i nitko ne eli biti na njemu. Srbiji 5.XI formalno poinje razdoblje raspada i anarhije. Dobar dio stranih novinara se ve seli u Beograd jer se tamo oekuje graanski rat. Vojska i slubeni srpski vrh se ba ne slau najbolje, odnosno slau se u onoj mjeri koja im je nuna; vojska bez Srbije nema ljudi (Miloevi moe napraviti srpsku vojsku), a Srbija bez vojske nema kakve-takve uigranosti i opreme. Uza sve to dolo je i do nesporazuma izmeu Miloevia s jedne strane, te Babia i Karadia s druge. Tako se sada raspada ta koalicja, pa se svaki od njih na svoj nain 13

pokuava izvui...

sysop, sysop, 26. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Da li si stvarno uvjeren da Srbi nisu imali prava u Hrvatskoj? Mogu ti dati brojeve telefona od nekoliko njih koje dobro poznajem, ive u Zagrebu, neki rade sa mnom i nisu uzeli puke u ruke nebi li se branili od ugroenosti. A nemoj zaboraviti da u Zagrebu ivi vie Srba nego u svim kriznim podrujima zajedno. Niti im ne pada na pamet da se sele odavde, niti da osnuju SAO Zapadni-Zagreb. A ti vie nee moi na more (osim u CG), ni ja u Beograd, osim s pukama (nedaj Boe).

bilic, bilic, 29. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Puno pozdrava svima iz Beograda. Nadam se da e Bog spasiti ne samo Srbiju i Hrvatsku, nego i sve one koji su tamo negde i sada se bore. Poseban pozdrav mom prijatelju Draenu Pozariu koji nam mnogo nedostaje na SEZAM-u.

dpozaric, dpozaric, 30. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Sarkazam koji izvire iz tvoje poruke najbolji je svjedok tome zato se ja i mnogi kao ja jo dugo neemo pojaviti na Sezamu: zato to su neki tamo uinili da se atmosfera grozno zatruje i da komunikacija bilo koje vrste izgubi svaki smisao. Meu takve ubrajam i tebe. I molim te da ubudue iz svoga vokabulara na boardovima izbaci moje prezime i ime. Znam, nemam na to pravo, i ti to ne mora razumjeti i prihvatiti. To je stvar dobre volje i dobra ukusa. Ja na Sezamu nisam imao vie to novoga uti i zato sam otiao u anonimnost. Onaj kome nedostajem je lan neke od sezamovih grupa kojima pripadam do isteka pretplate, a sa mnogima se dopisujem i preko mailboxa. To me zadovoljava. I mislim da je to ispravno. Neki od tih ljudi me zovu i telefonom, priamo. Zadovoljni smo. I meu nas se ne moe isprijeiti nitko sa zlim namjerama. Mi se dobro poznajemo. A tvojim ispadima na Sezamu u stilu Moj prijatelj dpozaric opet pria gluposti... se ne mogu ni uditi. Danas me vie nita ne moe iznenaditi. Na alost. Pogotovo ono to dolazi iz Srbije u posljednje i pretposljednje vrijeme. Zato, ako nema nita konstruktivno na pameti, osjeti se slobodnim misliti da za tebe jedan dpozaric vie i ne postoji, da nije nikad ni postojao.

14

msestic, msestic, 30. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) :)))) Ja sam i do sada iao samo u Split, i nigde drugde. Ja u CG ne idem, pa makar leto provodio kod kue. Da li si nekada bio u CG na moru? Ja jesam jedanput, i nikada vie :) Ako bude trebalo, dolaziu u Republiku Dubrovnik ;) ali teko vie ikada u Split, na moju veliku alost. A posebno za Hvar... buhuuuuhhuuuuuuu.

balinda, 5. decembar 1991 Ako smo eleli da YU propadne, onda je najmanja teta to je propao Ante Markovi, (po meni) svakako najvei i najnesreniji predsednik njene vlade posle rata. Po mom sudu, Ante Markovi se iskreno (?) zalagao za Jugoslaviju i, ak i kada je greio, nisam ? uspeo da tako nedvosmisleno vidim da je tu bilo navijanja za bilo koju stranu, bar ne tako kako vidim da je u Srbiji dominirajue miljenje.

dejanr, 18. decembar 1991 Moram da kaem da me u poslednje vreme poruke sa MIPS-a prilino rastue (kao, bez sumnje, i njih nae poruke). U njima (kao, svakako, i oni u naima) vidim potpuno nerazumevanje za stavove druge strane i pokazuje se da nam je gotovo nemogue i da razgovaramo. Pretpostavljam da tako mora da bude u ratu, ali opet... Zapravo, da je neko nekome od nas/njih koji sada diskutuju pre, recimo, godinu ili dve pokazao poruku koju e ON SAM danas napisati, ubeen sam da mu se ne bi verovalo (ja tako neto da napiem? nikad! :( ). Ostaje nam samo da se nadamo da e, kada neko od nas/njih kroz 2 godine vidi neku svoju poruku, rei ja tako neto napisao? neverovatno" ;) Svima koji diskutuju predloio bih da ubudue izbegavaju argument ti si pod uticajem propagande. Koliko sam primetio, nema ni jedne tvrdnje koja bi vie uznemirila drugu stranu i proizvela uniju (da ne kaem teu re) repliku, a njom se malo ta kae. Naravno da smo svi pod uticajem propagande, manje ili vie, ali ta se tu moe? Stavove smo formirali tako kako smo ih formirali (razmiljanjem, iskustvom, sluanjem tv-a i ostalim putevima) i ostaje nam samo da ih diskusijom bar minimalno pribliavamo...

dmrkonjic, dmrkonjic, 19. decembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Da je meni neko (prije godinu ili dvije) rekao da e moj grad biti bombardiran, da u se sakrivati po podrumima, da e se po mome gradu pucati ne bi mu vjerovao. Ali to se SADA DOGAA! Bombardira nas ona armija koja nas je trebala braniti pred stranom agresijom. Ta 15

armija puca po nama. Po nama pucaju nai dojueranji susjedi. Pucaju po ljudima, vozilima, gaaju u stanove. A sve to neki ljudi na SEZAMu odobravaju. Pitam se da li bi tako govorili da se rue njihovi gradovi. Na SEZAMu itam poruku stanovitog bandit-a koji kae: treba pobiti sve Hrvate. I niko ne kae ni jednu rije protiv toga. ak ni moderatori! A u ugovoru kojeg svaki lan sklapa sa SEZAMom lijepo pie da se ne smiju ostavljati poruke uvredljivog sadraja. Na sreu, na SEZAMu ima i razumnih ljudi, ije poruke smanje onaj osjeaj tuge koji Dejan spominje na poetku.

dejanr, 27. decembar 1991 Vala ba, ovih novih 100 dinara sivomaslinasti, k'o da ih tampaju za potrebe JNA ;) A i ne mogu da shvatim zato su pisali iznose i na slovenakom, kad se pare tampaju i menjaju pored ostalog i zbog nove valute koju su uvele Slovenija i Hrvatska.

hercog, 19. januar 1992 Poto je Evropa priznala nezavisnost Slovenije i Hrvatske, znai da Jugoslavije nema. Ako neko eli da putuje u inostranstvo, hoe li to moi sa pasoem SFRJ ili e morati da ga menja? Hoe li ostatak Jugoslavije dobiti novo ime? Hoe li se opet menjati novac? Hoe li biti deobnog bilansa? Itd , itd, itd....

bugi, 20. april 1992 Srbija je jo 15. januara 1992. ostala bez Krajina, a 6. aprila 1992. bez srpskog i svih drugih delova Bosne. To bi pametnom trebalo da bude dovoljno da shvati da se orujem NITA nee zadrati.

balinda, 27. april 1992 Prola Jugoslavija je bila karikatura drave, nova drava e biti karikatura Jugoslavije. Nakon najtraginije petoletke kojoj smo prisustvovali, vlast nam je opalila jo i ovaj vrui amar. Podmee nam Jugoslaviju u kojoj nema Jugoslavena, ideoloki patrljak koji je jo uvek bilo mogue sauvati. Za ovakvu dravu, bez obzira to se oslanja na jake bratske oseaje, bie najvie oni nacionalisti koji su do jue bili najvei protivnici bilo kakve Jugoslavije. Konano se pristalo i na konfederativni princip zbog ijeg je 16

neprihvatanja dolo do krvoprolia. Ustav koji je sklapan na brzinu i iji je legitimitet, pa i legalitet, sporan, bie i usvojen na taj nain. Izglasae ga biva Savezna skuptina sastavljena samo od 1/3 delegata ija ja kompetencija da o ovakvoj stvari odluuju viestruko neprihvatljiva. No, sve to za nae kudeljom natrpane glave kao da nema znaaja, (?) vano je obezbediti kontinuitet zatvarajui oi pred stvarnou.

17

Glava 2.

Od rata do rata
ivujanic, 26. jun 1991 (11:00) Srbi su najlui narod na svetu ako, nakon to se zavri rat s Hrvatskom, koji je na alost, neminovan, prihvati bilo kakvu saradnju sa Slovenijom i Hrvatskom. To govorim zato to Slovenija nema ama ba nita to bi nas vezalo za privrednu saradnju sa njima. Sve ono to smo od njih kupovali, na svetskom tritu je mnogo jeftinije. Hrvatska jedino specijalno to ima to je more, a to veze nema sa Srbijom, pa i za njih vai ista stvar. to se rata sa Hrvatskom tie, neminovan je zbog granica. Kome jo nije jasno da granice ne mogu biti ovakve, niti po istoriji, niti po logici stanovnitva koje tu ivi?

dmatijasic, 28. jun 1991 (16:06) Celje, 28/06/91, 15h45min Dragi moj SEZAMOVCI! Sa nostalgijom se sjeam vaih dramatinih poruka povodom poznatih demonstracija u Beogradu prije nekoliko mjeseci. Lino sam bio nevjerovatno oduevaljen da je SEZAM uspijeo uspostaviti jednu skoro nevidljivu mreu meu slobodoljubivim pojedincima. Svi njihovi komentari i miljenja ni u kojem sluaju nisu odgovarali mojima, meutim inilo mi se fenomenalno, da se toliko demokratskih (uh, koliko je ta rije ve bila zloupotrijebljena!!! ) miljenja, na tako mekan nain, nae na istom mjestu, u isto !!! vrijeme. Na alost, dragi moji SEZAMOVCI, vidim da je vae tadanje ponaanje (to NIJE provokacija!!! ) bilo, naalost, samo poza (varka, ako tako elite). Cijeli se dan nestrpljvo !!! 18

ukljuujem na SEZAM, nadajui se da u naletjeti na more komentara o dananjoj INTERVENCIJI ( (: ILI ): kako za koga... .) vae/nae JNA/JHA u Republici Sloveniji. (:, ):, Meutim, na SEZAMU izgleda, kao da je bestijalna intervencija vojske u Sloveniji stvar na razini evropskog prvenstva u koarci... Trenutno se vodi bitka sa bratskim (he, he!) snagama JNA na vie mjesta u Sloveniji, ima mrtvih i ranjenih na obe dvije strane. Ljubljana je u ratnom stanju, ujutro su lovci JNA bombardirali, izmeu ostalog i kolonu civilnih automobila. Bilo je poginulih, meu njima i strani dravljani Bugarske i Turske. Lovci sistematiki bombardiraju odailjae Slovenske RTV. Brutalnost je neopisiva i apsurdna, pripadnici TO pokuavaju zaustaviti kolone tenkova koji se pokuavaju probiti prema Ljubljani...

ljupco, 28. jun 1991 (23:19) Ne moe se rei bog zna ta. Tiina vie govori od svega... POEO JE RAT. U septembru punim 23 godine, i neu da ginem zbog toga to neki ovek Kuan govori ante, a neki ovek Miloevi antek**ante. Boli me briga za njih.

dpozaric, 30. jun 1991 (18:53) Je li poznat podatak da je nekim vojnicima JNA koji su u Sloveniju dovedeni iz drugih republika reeno da idu braniti Jugoslaviju od napada Italije? Ovo nisam proitao, iako sam, mislim, vidio na MIPS-u ili nege druge. Ovo mi je rekao jedan bivi vojnik JNA koji je preao na stranu TOS-a. Ovo zaista nije Kina ali su ljudi koji vode rat protiv Slovenije nita manje krvoloni.

dveselinovic, 1. jul 1991 (18:32) Ako ne moe mirno, a izgleda nee moi, onda ne mora mirno, ali bi rat trebao da se vodi na njihovoj teritoriji, to e se, iz raznih razloga, i desiti. Dok se to ne desi, Hrvati e biti takvi kakvi su, jer ih je 1918. spasao Aca ora i Nikola Pai, a 1945. Tito. Ovaj put ih ni Amerika nee spasti ako krenu. Znajui njih, krenue.

dveselinovic, 8. jul 1991 Rat, koga e po svemu sudei biti u svakoj varijanti, treba pod obavezno voditi na 19

hrvatskim teritorijama, a ne kao do sada po Bosni i Srbiji. A Evropa neka misli ta hoe, ona e ionako priznati injenino stanje. Ako budu kukali u vezi Rusa, ta da radimo, kada je trebalo, nisu imali vremena ni sluha; pa nee valjda opet Srbi da budu krivi za sve? Ajde malo neka nas zamene Croati i Slowenzi.

ivujanic, 3. august 1991 Evo jo malo informacija o onome to je pre dva dana otpoelo oko Erduta i Dalja. Stvar je prola prilino nenaglaeno u ovdanjoj tampi, bar ne onoliko koliko zasluuje jer se radi o daleko najodlunijoj vojnoj akciji od poetka svog ovog sranja. Dakle: Sve je poelo kada je otpoelo, tada uobiajeno, pukaranje prema poloajima JNA, koje se ponavlja iz noi u no, tek da se JNA osea nelagodno. Meutim, ovaj put je vojska estoko odgovorila, i to ne samo pucajui sa svojih poloaja kao do tada, ve kompletnim pokretom trupa, tako da se pukaranje pretvorilo u pravu vojnu operaciju. Kapetan broda rene mornarice, kojeg ve danima snajperisti koriste kao metu za gaanje, jedva je doekao, i mada tada na njega nije direktno otvorena vatra, a poto ne potpada pod istu komandu kao i oklopne jedinice, jednostavno otvorio vatru na poloaje Garde i ispalio vie desetina granata. Vojna akcija je bila estoka. Tenkovi su praeni Vojnom Policijom, koja je pretraivala i istila teren. Borbe veeg intenziteta su brzo prestale, jer se Garda raspala, i presvlaei se u civilno odelo, pokuala da se izvue. Usput, deo se i predao (zamenik komandanta za tu oblast se predao nosei neke dokumente svog komandanta, sa nekim imenima i u inostranstvu...). Slike koje su kasno veeras prikazane, gde u jednoj zgradi ima vie desetina mrtvih su iz Dalja, gde se nekoliko desetina gardista odluilo igrati Mirka i Slavka, i nije htelo da se preda oklopnoj jedinici koja je opkolila zgradu Policije. Otpoeli su vatru iz peadijskog naoruanja na tenkove (?) i transportere, na ta su iz tenkova ispaljene ? etiri granate koje su unitile zgradu. Akcija je zaustavljena nakon nekoliko asova, kada su oklopne jedinice i vojna policija stigle nekoliko kilometara duboko u teritoriju koju su drali redarstvenici. Komandant jedinice je javljao da je stigao dotle-dokle-je-stigao i da trai dozvolu da nastavi, na ta je dobio nareenje da se zaustavi tu gde je. Jedan od hrvatskih zapovednika (zaboravih ime i in) koji sada pria na HTV-u da etnici i vojska zajedno nastupaju i ubijaju sve to se kree, ne potujui ni crveni krst (iz Osijeka je), sam je molio vojsku da se zaustavi da bi se evakuisali mrtvi i ranjeni. U jedinicama koje su dejstvovale nije bio NI JEDAN rezervista iz Srbije, to je inae vrlo popularna teza u Hrvatskoj. Dejstvovala je samo regularna jedinica, rezervisti samo upranjavaju njeno mesto sa Vojvoanske strane Dunava, jer ne Novosadski korpus sa Hrvatske strane Dunava. 20

alei zbog smrti toliko ljudi, ipak moram priznati da mi je drago to je izvedena odluna akcija, jer e se sada prelomiti i verovatno e sranje prestati. Nije bila neka umetnost pukarati se sa vojskom koja se ne mrda sa svojih poloaja, ali sada treba sesti i razmisliti isplati li se takvo zezanje. Po mom miljenju, bolje da pogine i 100 ljudi koji za taj posao dobijaju lovu, nego jedan jedini vojnik JNA, koji sa svim tim sranjem nema nikakve veze, niti eli da u tome uestvuje, a samo je bilo pitanje kada e u tim sitnim arkama jo jedan klinac da strada. Ovako, stanje se danas smirilo, a sada e se sve i reiti.

dkropek, 4. august 1991 Ti stvarno misli da su tolike budale da sa nikakvim naoruanjem koje posjeduju izazivaju vojne oklopne jedinice? Zar nije bio dogovor da se vojska povue u kasarne, pa da vidimo onda da li e etnici izdrati protiv hrvatskih plaenika? Nemojte se zavaravati. Ekonomski problem je uzrok svega, a nacionalna zveka je samo maska. Svi ele dobro ivjeti, a sve na raun nekog drugog. Svima nama prijeti ekonomski kolaps, pa emo pokrepati od gladi, tako da nam oruje nije ni potrebno.

dkropek, 4. august 1991 bojt >> Ima vie snimaka o tome kako je pogoena crkva. Ne znam sta su vama pustili, ali na jednom od ovih koji su pustani ovde lepo se videlo kako neko puca sa zvonika. Ja sam vidio na HTV samo razrueni zvonik, a na YUTEL-u snimak TVB. Na tom snimku se vidi ovo: zvonik, mir i tiina, BAM!, jedan vie, drugi nie, gomila praine oko zvonika. Znai, reeno im je: snimajte onaj tamo zvonik, sad emo ga napucati. Koliko se ja razumijem u minobacae, oni gaaju pod kutevima od 30 do 70 stupnjeva, znai prebacuju. Ovi kojima se slue oni koji napucavaju po Slavoniji koriste pjeadijske: od 80 do 100 mm. Minobacaem je nemogue tako pogoditi zvonik. To se radi iz topova koji mogu gaati ispod 40 stupnjeva. Takve topove ima jedino JNA. Topovi ne ulaze u pjeadijsko naoruanje, ve u artiljerijsko. Takvi topovi se nalaze na kupolama tenkova. Znai JNA se prikljuila unitavanju sela po Slavoniji. Ako su se na zvoniku nalazili Gardisti, onda napada i Gardu, to stalno JNA opovrgava.

terza, 17. august 1991 Kako se uje, izmeu Bosanske Gradike i Stare Gradike poela je razmjena vatre. Bosansku Gradiku i Staru Gradiku razdvaja most (bratstva i jedinstva) preko Save i ovaj most predstavlja granicu izmeu Bosne i Hrvatske. Prema zvaninoj verziji, prvo su MUP-ovci otvorili vatru na transportere sa ove strane 21

Save, a onda je vojska estoko odgovorila, bombardujui avionima MIG-21 (prema snimcima HTV) bivi zatvor a sada kasarnu MUP-a u Staroj Gradici. Most je zatvoren jos od sino za promet, a po prianju ljudi koji su sino doli autoputom iz tog smijera na Hrvatskoj strani se vide kue u plamenu, uje se pucnjava, a avioni nadleu autoput u briuem letu (10m). Sa druge strane mosta postavljene su barikade, jeevi i kamioni, a artiljerija JNA je danas pogodila sve te kamione i oistila blokadu. Navodno su kamioni bili puni eksploziva. Upravo sam gledao na HTV snimak razgovora nekakvog MUP-ovca kako nareuje da se most srui. Nije govorio o kom se mostu radi, ali predpostavljam da je u pitanju gore spomenuti most.

iboris, 17. august 1991 bojt >> Upravo sam na Yutelu video snimke amaterskom kamerom iz Lovrinca. Ako se seate onog prvog intervjua kapetana Dragana, kada je priao o pokolju Hrvata u Lovrincu, Vojska je obezbedila rodbini da pokupi mrtve, ali nije dozvolila nikome da snima, ak je nekim amerikim i nemakim ekipama oduzela kamere i opremu. Snimak je napravio neki ovek amaterskom kamerom. Inae, vide se odseene glave, ruke, ostalo, zamislite sami... Ako sam dobro shvatio, radi se o LOVINCU, selu u opstini Graac, u Lici, SAO KRAJINA. To je 100% hrvatsko selo. Moji su rodom iz Graaca. Iz Lovinca su se u drugom svetskom ratu regrutovale najkrvolonije ustae. U Velebitu, nedaleko od ovoga sela, postoji jedna jama, koja se zove Golubnjaa. Ona je sluila da se u nju baca uginula stoka. Meutim, u II ratu ustae iz tog sela, zatim iz Krueva (selo u optini Obrovac), i sela Sveti Rok i Kijevo, su hvatali SRBE iz tih krajeva, u lancima ih dovodili do jame, klali ih i bacali u jamu. Ne zna se taan broj, ali se pretpostavlja da je tu zaklano izmeu 2 i 5.000 SRBA. Sada mi pada na pamet moj deda, koji ne veruje u Boga, ali ipak esto kae : IMA BOGA, ZLO SE ZLOM VRAA . Meutim, znajui mentalitet ljudi iz tog kraja, TVRDIM i TO MOGU DA POTPIEM, a ima i ljudi koji su se vratili odatle i to takoe tvrde, da takav pokilj SRBI nikad ne bi napravili i nisu. PRIA SE DA SU USTAE KOJE SU STACIONIRANE U STANICI MUP-a U LOVINCU, UZELE KAO TAOCE NEKOLICINU GRAANA, NE BI LI PRIMORALI JNA I SUP KRAJINE DA IH PUSTE IZ OBRUA, U KOJI SU BILI UHVAENI. KAKO OVI NISU NA TO PRISTALI, ONI SU POBILI TAOCE I POKUALI POJEDINANO ILI U MANJIM GRUPAMA DA SE PROBIJU PREMA GOSPIU I DALJE PREMA LJUBOVU. TU SU TOTALNO RAZBIJENI I UGLAVNOM UNITENI. A to to si video na TV-u (ja nisam gledao, pa ne znam), verovatno nije nita u poreenju s onim to se deavalo u II ratu. to se tie masakriranih tela koja si video, ako bude izvrena abdukcija sa sigurnou e se utvrditi kojim bodeom je rtva zaklana.

22

pbojan, 26. august 1991 Danas (odnosno noas) je STVARNO poelo !! JNA je krenula u ofanzivu. Trenutno su Vukovar i Ilok, a u toku dana...

vcilic, 26. august 1991 Kasarne u Splitu ve dva dana nemaju struje i vode a i telefonske veze su u prekidu. Samo zvoni i niko se ne javlja.

vcilic, 27. august 1991 Moj brat je u MVA-Split, pa evo ta on - oni iz Lore rade zadnjih veeri. Ni jedan metak nije u Lori ispaljen, sme da se garantuje, zadnjih mesec dana. Istina je da su Lori MUP i ZNG isekli telefonske komunikacije 25.08. u 8.00, struju u 12.52 i vodu u 13.00. I pored toga na sve prilaze svim kasarnama u Splitu postavili su po 4 kamiona puna peska + fortifikacijske prepreke, oli ti jeevi. Struju i vodu su vratili istoga dana u 22.45 ali su prepreke ostale i vri se kontrola svih lica koja ulaze ili izlaze u kasarne. Takoe imam informaciju da je veliki broj pripadnika MUP-a i ZNG-a dezertiralo, zbog ega je MUP-u i ZNG-u preostalima :) ) nareeno da hapse vojna lica i dre ih kao taoce.

pbojan, 28. august 1991 JNA jeste razbuala Hrvatske vojske proteklih asova, ali to samo po sistemu e sad mi je svega dosta. ak, koliko uh, sto je bio u tome da ih tek vrate na polazne pozicije i zadre ih do daljnjeg. Ne bih sad da patetiem, ali sve mi se ini da e ovo da se zavri malo drugaije nego to se misli.

dejanr, 28. august 1991 Ili, to je jo i najgore, ljudi koji ele to due da odre ovo stanje rata u kome ljudi ginu a imovina propada, ali koji ipak nije ba pravi rat.

iboris, 28. august 1991 lola>> sada bi morali da dignemo glas protiv srpskih osvajanja Hrvatske (i BiH). Da napiemo da se ne slaemo sa oslobaanjem hrvatskih sela od Hrvata. Da vie ne verujemo da je revolt Srba spontan, a ustanak odbrambeni. Moram ti rei da je mnogo manja teta preutati neto, ako se ne zna, nego iriti dezinformacije. Rei da se vodi borba za osvajanje Hrvatske je isto to i rei da su se 23

Ameri u Zalivu samo intenzivno druili sa Iraanima. Zna li ti uopte ta se tamo deava? Ima li blagu predstavu? Trebalo bi da krene jednom sa mnom kada budem iao u Liku, pa bih te posle toga pitao ta misli o svemu tome! Ali pre toga bi morao da naui da puca i da bez razmiljanja otvara vatru. Svoju mirovnu misiju bi morao da ostaviu Beogradu, jer tamo ta roba nema kupca. Tamo se ljudi bore ZA GOLI IVOT. Brane ono to su godinama sticali, i ono to jedino imaju; pare zemlje i neto stoke. Izvini, ali tu svoju filozofiju nemoj bar meni prodavati. Sve je lepo kad se gleda odavde iz Beograda, doe mu ko crtani film. Uzbudljivo i brzo zavri. A tamo to TRAJE! MESECIMA! Tamo se to gleda uivo. One cifre koje govore koliko ima poginulih, za njih su Pera, Mika, Laza... a za tebe samo broj. Za neke je to broj na koji samo kau MNOGO ili neto slino i nastave da na miru posmatraju film koji se odigrava na TV-u. Ali taj film je za nekoga JAVA. On ga gleda svaki dan, svaki mesec, on drugi film ne moe da gleda, jer on je tamo! ta misli zato bee ljudi iz Zagreba, Zadra, Splita....?

ivujanic, 28. august 1991 ta uraditi? 1. utati i ginuti za Srbiju. Najmanje mogua varijanta, ma koliko pristalica imala u zaglupljenim Srpskim masama, jer ti koji najvie vrite o ustaoidnim Hrvatima, ratne izvetaje najvie vole da gledaju uz ips i hladno pivo, zavaljeni u fotelji... 2. Organizovati demonstracije, pod bilo kojim izgovorom, ASPOLUTNO RAZBIJAKE, sa SILAMA MRAKA, i sl. Jedan od odlinih razloga, i potencijalno najjai je opta mobilizacija. Onog trenutka kada se objavi, moraju demonstracije ve biti napola pripremljene i organizovane u roku od 12 sati, inae e pola Srbije biti u kamionima za Hrvatsku. 3. Uzdati se u demokratsko i mirno razreenje. Vrlo slabane anse, jer opet vode preko demonstracija za KONANU slobodu informacija, pa zatim sledi favorizovanje Miunovia, jer jedino on trenutno ima anse da pokupi iole znaajniju masu glasaa, ali je problem u tome to to traje, a rat je odavno poeo, i Sremski front e opet da se otvori za koji dan. Ja sam lino za reenje pod 2. jer jedino ono ima koliko - toliko ansi da upali. Problem Srba u Hrvatskoj ne priznajem, jer njihov poloaj najmanje zavisi od Srba u Srbiji, ve od Srba sa Thompsomima u Hrvatskoj, a valjda i JNA moe da bar dri gardu na jednoj liniji dva dana dok mi *!"#$ ne obesimo za noge na Trgu Slobode...

vcalic, 29. august 1991 Ne moe vojska, u kojoj je odanost komunistikim idealima mnogo vei kvalitet od strunosti, da se suprotstavi ni najobinijoj bandi (ZNG i MUDa Hrvatske, u ovom sluaju), a kamoli nekoj ozbiljnijoj vojsci. Zamislite ta bi se tek desilo ako strane sile 24

odlue da interveniu !?

ivujanic, 30. august 1991 A to da su Hrvati zveri, a Srbi fer-play borci za pravu stvar, to je ono to je podsvesno ulo preko Mitel-a, a moda i sami elimo da verujemo u to, jer vie nikad neemo moi rei Srbi su poten narod, uvek su se samo branili, nikad napadali... Bar za abac mogu da tvrdim da je eelj mobilisao u dobrovoljce sav abaki ljam, na radost apana.

ivujanic, 31. august 1991 Imam 23 godine. Od te 23 godine, 17 (!) sam proveo sedei u koli kotajui i ovu dravu i moje roditelje mnogo para, nisam ni poeo da ivim, stalno sam to odlagao, i sad treba da odem u Srpsku Hrvatsku i da se za godinu dana vratim sjebanih ivaca, bez nogu i DA SE OSEAM PREVAREN kao i Ameri posle rata u Vijetnamu? A sve zarad ega?

maleksic, 31. august 1991 Pravog rata u YU ne moze biti ako se ne umeaju strane sile. Mislim da ovo nije potrebno posebno objanjavati. Hrvati su neuporedivo slabiji od Srbije. Evo da budem maksimalno naklonjen Hrvatima, pa opet mogu da procenim da su najmanje DESET PUTA slabiji od Srbije. Ako bih bio realniji, tj. kad ne bih uzeo u obzir ovu najnepovoljniju procenu, Hrvati su ruku na srce jedno 20 puta slabiji od Srbije. Ako J(N)A ne bi bila neutralna nego bi stala na stranu Srbije (a to je vrlo verovatno?) onda ova poreenja gube svaki smisao. Srbija je toliko nadmona da se ja prosto divim Hrvatima kako se usuuju da nam se suprotstavljaju a da pri tom ipak jo nemaju sigurne vojne garancije stranih sila. Ako pod ratom podrazumeva ovo zezanje sa preplasenim MUP-ovcima i ZNG-ovcima, onda sam ja za taj rat. Tu rata nee biti due od nekoliko dana. Uglavnom e se sve svesti na ienje terena, a ako nam se ne uri preterano dovoljno je da ekamo da se opkoljene ustae same predaju kada im ponestane hrane, pia (alkohola) i municije. Narod verovatno ne bi imao nita protiv ovakvog rata, jer tu bi sav posao mogle da urade specijalne dobro obuene dobrovoljake jedinice pod komandom kapetana Dragana. Ako vojska hoe da pomogne, dobro; a ako nee, ne moraju, nije strano. Uostalom, rat u Hrvatskoj je skoro gotov. Ovde po Sezamu se ve uveliko uju glasovi kako smo osvojili previe teritorija. :))))))

ivujanic, 2. septembar 1991 Pritisak ratnih hukaa je strahovit. Bez obzira koliko je ovaj rat istorijski (?) bio ? 25

neminovan, i bez obzira kakva opravdanja mi trenutno nalazili za njega, bilo ona o ugroenosti Srba u Hrvatskoj ili ona o genetskoj genocidnosti Hrvata, pa i bez obzira to se slaem sa maleksiem da bi rat Srbija protiv Hrvatske (ukoliko se ne umeaju strane sile) dobila za nekoliko nedelja, ja ipak rat ne mogu ni da opravdam a kamoli da ga podravam. Jednostavno, nikada nisam smatrao nasilno reavanje nekog problema pravim nainom, bez obzira da li mi ishod odgovara ili ne. Voleo bih da oni koji se zalau za rat prestanu da se pozivaju na istou borbe golorukog naroda i spontani ustanak... Ako se ve zalaete za neto, bar se zalaite poteno. Prola su vremena vitekih borbi i fair play-a. U ratu nema potenih i vitekih strana, naroito u graanskom. To je bila jedna od stvari koja me je najvie nervirala. Hrvati kolju Srbe, ali i Srbi su jedva doekali da se revaniraju za 194x, i kolju Hrvate koji tada nisu bili ni u planu...

rkorda, 3. septembar 1991 HTV se dosta dobro video u BGD dok nije osloboena Baranja. Ide Yutel, TV Sarajevo i BBC. Ali ja najvie verujem mojim oima i uima . Osim toga razgovaram sa dosta ljudi koji su doli odatle, sa izbeglicama, sa vojnicima, (obinim) oficirima. itam svaki dan Vjesnik. Kad smo kod vojnika razgovarao sam sa par koji su doli iz Slovenije posle onog sukoba. Misle vam sve najgore - tako ste se civilizovano poneli prema njima. Inae koliko verujem hrvatskim medijima - moj komija je u akovu muki ranjen na strai - ima velikih izgleda da ostane trajni invalid. On pria o svakodnevnoj pucnjavi na kasarnu o provokacijama. I svinjskom odnosu prema njemu. itd.itd

miha, 3. septembar 1991 ivandy >> Tad sam se odjednom upitao, kako je mogue, da ive neki ljudi u takvom sljepilu (iako se vama to sigurno ne ini, ali budunost e to pokazati) i kako je u stvari kod vas zavladalo opte ludilo... Ja razumjem zato i ne moe (sve i da hoe) biti objektivan. Bio si u TOS a one golobrade mladie (meu kojima je bilo podosta Hrvata, Makedonaca, Slovenaca, itd..), na koje ste pucali iz zasjeda, zvali ste srpskom, boljevikom, okupatorskom vojskom takozvanom JNA. Pri tome si stalno sluao prie kako ta vojska ubija i maltretira nedune civile i unitava sve odreda. Spisak poginulih je objavljen, ima ve dosta vremena, da li si ga i ti vidio? Sjeti se da ste, za vrjeme rata u Sloveniji irili iste istine o zvjerstvima srbokomunistike armade i ta je bilo na kraju? Da li dopusta mogunost da je situacija obrnuta? To je vrlo vano, jer u Srbiji ljudi sumnjaju i ne vjeruju u sve ta vlast i 26

informativno-propagandna maina kau. ini mi se da u Sloveniji i Hrvatskoj niko ni ne pomilja na sumnju.

mrki, 3. septembar 1991 A kad smo ve kod pucanja - iz kasarne pored Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje su pucali na fakultet i izreetali nekoliko kancelarija. Objanjenje JKA je da je na faksu mitraljesko gnijezdo !!! Na faksu nema ni gnijezda (osim ptijih) niti bilo kakvog oruja (to pouzdano znam jer radim na fakultetu).

vilic, 5. septembar 1991 Naalost, ja sa druge strane vie verujem svom roenom bratu nego tebi. to se pucanja iz vojnih objekata tie siguran sam da je ista la. Proverio sam kod prijatelja koji ive u Splitu, Hrvati, koji nemaju veze sa JNA, povodom tvoje izjave o pucanju na zgradu Fakulteta, i svi mi kau da o tome nisu uli ni re. Ba bi me udilo da HTV i svi njihovi medijski prijatelji to ne koriste u svoje propagandne svrhe. Za neobavetene i to da je zvanino objanjenje za iskljuenu struju i vodu taj da JNA nije platila za potroeno, a telefon je sluajno prekinut tokom radova u okolini vojnih objekata. Zanimljivo je da se to desilo ba u nedelju i to neposredno pred napad ZNG-a i MUP-a na Sinjski garnizon.

mrki, 6. septembar 1991 A odakle onda one rupe na petom katu? Da ih nisu profesori i asistenti sami izbuili? Moda radi ventilacije. Sada ti mene uvjerava da ono to sam vidio nije istina. Moda imam privienja. A HTV valjda, pored toliko ruevina nije imao vremena za tridesetak rupa na prozorima i zidovima FESBa. O tome su izvjestili TV Marjan i radio Split.

ivujanic, 6. septembar 1991 Nemoj da se zavarava trenutnim stanjem na frontu, jer sam ja vie puta ovde pokuavao da objasnim da generali ZADRAVAJU JNA od nastupanja i razbijanja jedinica ZENG-a. Tvoja stvar je da li e mi verovati ili ne, ali ja u ti rei da je scenario skoro svih incidenata tekao od provokacija sa hrvatske strane, dok je vojska sedela i glumela glinene golubove dok VOJNICI ne popizde i ne otvore vatru (ili oficiri na licu mesta izdaju nareenje), pa nakon nekoliko sati pukaranja sasvim normalno ZENG koji NIJE MOTIVISAN da gine bei po kukuruzu odbacujui opremu, i vojska tada MORA DA 27

PITA ZA DOZVOLU da krene i razbije formacije. To pitanje se prosledi sve do Beograda i odatle stigne odgovor da ostanu na svom mestu! E posle par sati, ZENG i civili se vrate po oruje, srede se malo i za dan-dva nastave opet. Ono vojniko se ne ui. To je neto u ljudima, a Hrvati kao i Italijani nikad nisu bili vojnici.

dkropek, 6. septembar 1991 Stanje je takvo da u svakome gradu ima barem jednu kasarnu. Kad bi sva ta silna vojska izala iz kasarni, nastala bi opa klaonica, a samim time bi JNA potpisala smrtnu presudu, jer je ve jednu glupost uradila u Sloveniji, a ova bi je kotala moda i suenja generalima, pred svjetskom javnou. Zato zadravaju? Zato jer u takvom polaganom osvajanju imaju uspjeha, a u onom skoku na Sloveniju su doivjeli potpuni krah.

cikan, 6. septembar 1991 Ne vidim to se tu ima lagati o tome tko napada (JArmija i etnici), a tko se brani (Hrvatska), ako taj isti koji napada, bombardira starake domove, bolnice, domove za hendikepiranu djecu, kolju starce od 80g...

ivujanic, 7. septembar 1991 Iz bolnice za hendikepiranu decu pobegle su i medicinske sestre to je bilo zaprepaujue za nekoga ko se poziva na neki kodeks i humanost. Zato su poblegle pokazalo se nekoliko dana kasnije, kada je u bolnici, kao i u jednom hrvatskom manastiru, pronaena velika koliina municije (u bolnici vie od sto hiljada metaka). A to se tie starakih domova i bolnica, tek da zna da su njihovi prozori idealna mesta za naoruane gardiste, jer vojska ne bi smela da puca na bolnicu, zar ne? Ista stvar i sa crkvenim zvonikom, koji je idealno mesto za mitraljesko gnezdo.

rkorda, 7. septembar 1991 Osnovni problem sa Kijevom (i Vrlikom) je taj to se nalazi na putu koji povezuje srpska mesta Civljane, Cetinu i Otii kao i ostale zaseoke gde ive Srbi (u Vrlici, maovicama i dr). Posle onih dogaaja proletos (blokade Kijeva) postignut je dogovor sa JNA i Kninom da u Kijevu i Civljanima ni jedna strana ne zaustavlja i pretresa vozila i legitimie putnike. E nekoliko dana pre ultimatuma Martia u Kijevo je stiglo novo pojaanje posade i poela su zaustavljanja i maltretiranja Srba koji su iz okolnih mesta ili na posao i po drugim poslovima u Knin. Onda je Marti dao ultimatum. Onda je Kninski korpus dogovorio sa MUP-om da se osigura slobodan prolaz i u tom sluaju je dogovoreno da se garantuje bezbednost Kijevu. Onda je ponovo blokiran prolaz kroz 28

Kijevo i blokirana jedinica JNA koja je titila Civljane i Cetinu na Kosorskoj gredi. E onda su ovi popizdili i sadejstvom JNA i vojske SAO Krajine sj*bali Kijevo. Za vau informaciju u Kijevu nema ni JEDNE itave kue. ak i one koje izgledaju itave su iznutra zaruene posle pogotka kunulativnom granatom. Veina stanovnitva je izbegla. Deo hrvatskih jedinica se povukao u peine na padinama Kozjaka odakle su jo dva tri dana otvarali sporadinu vatru na vojsku dok peine sa nekoliko topovskih hitaca nisu zaruene.

ivujanic, 17. septembar 1991 Moj savet svima u Hrvatskoj je da ukoliko ive u mestu koje je odluilo da herojski iskljui vodu i struju kasarnama i jo ono to ide uz to, da to pre bee van grada. Izuzetno je nezdravo zadravati se u zonama gde se nalaze snage MUP-a, garde ili ve neto slino. Najpametnije: beite na selo! (koje nije na spornim teritorijama). :(

bojt, 17. septembar 1991 Koliko sam ja obaveten Srbi iz Baranje su poeli da gaaju centar Osjeka mnogo pre nego to su kasarne bile blokirane. I sam Osjeki garnizon je dugo ponavljao da nema nita sa tim, a povremeno su potvrivali da dolazi do minobacakih napada i davali informacije iz kog pravca doleu mine.

ivujanic, 17. septembar 1991 to se tie skladita, tu je situacija malo nezgodnija. Ako se kasarne brzo ne deblokiraju, veliki deo skladita morae biti dignuto u vazduh. Razlog je bezobrazno jednostavan: u skladitima je broj vojnika krajnje nedovoljan za duu odbranu. Predvieno je da brzo reaguje najblia kasarna, a one su blokirane! Premetanje materijalnih dobara je nemogue, jer se ne radi o par baraka, ve o ogromnim recimo podzemnim skladitima, koja i jesu izgraena da bi uvala nepojmljive koliine goriva, municije... Zbog toga i cela ova frka oko skladita u Drniu ogromno je, a koliko znam ima i raketa zemlja-zemlja...

igor.mil, 18. septembar 1991 Verovatno si na HTV-u uo da pojedina hrvatska sela u zapadnom Sremu vie ne postoje. U stvari postoje, ali u vidu delova graevinskog materijala koji nisu vei od upaljaa. Ja to nisam uo na HTV-u, poto ga ne primam, ve od jednog oveka iz Valjeva koji je priao sa svojim prijateljima koji su kao rezervisti JNA boravili u tim 29

krajevima. Ako to nije pucanje topom na komarca (pri emu se ne gleda ta je iza tog komarca) onda ne znam ta je.

ivujanic, 18. septembar 1991 Podatak da Garda dri preko 60% kasarni je preteran, ali deo kasarni stvarno dre, i to je najpametnija stvar koju je JNA uradila od poetka rata. Ne ulazei uopte u ideju kojem kretenu je palo na pamet da kasarne dri u centru grada, objekte je bilo nemogue braniti. Vojska je samo dabe ginula odlaui neminovno. Ovako, dobijena je vojska koja ima vremena da se odmori i jedva eka da se osveti za vienedeljno, niim izazvano maltretiranje ZNG-a. Kako sada stvari stoje, gadno se pie Hrvatskoj...

cdragan, 19. septembar 1991 Tenkovi, vojna vozila i vozila uzeta iz raznih firmi su preko dva sata prolazili autoputem prema Zagrebu. Posle 150 prebrojanih tenkova, topova, kamiona sa vojnicima i municijom sam prestao da ih brojim. Bilo je mnogo vozila sa registracijama iz Poarevca, pa pretpostavljam da je bilo mnogo rezervista iz tog kraja. Pored studenjaka se okupila gomila studenata koja je oduevljeno pozdravljala kolonu zajedno sa ostalim puanstvom. Vojsci su dobacivane cigare, banane, coca-cole, pivo i ostale darove. Najvie oduevljenja je izazvao iica od jedno 60-tak godina koji je sa ajkaom na glavi, u crnoj konoj jakni (UDBOVKI), sa novim kalanjikovim preko ramena na nekom predratnom motoru, iz koga je pomalo purnjalo, piio za tenkovima.... Bar koliko sam ja video, prilian broj rezervista je otpozdravljao sa podignuta tri prsta...

dejanr, 20. septembar 1991 Ako 'oe da govori o zakonu jaega, onda zaboravi priu o kriminalcima i pobunjenicima - kriminalci i pobunjenici nee biti oni koji su se stvarno pobunili, nego oni koji izgube.

balinda, 23. septembar 1991 U ovim okolnostima pobeda u ratu je ravna porazu. Neko je jednom rekao (B.Rasel?) da se, kad ovek detalno analizira, pobeda u ratu i ne razlikuje mnogo od poraza. (?) Pred ? izborom pred kojim ih je dovela ova vlast zastaje dah. Za mene nema dileme, ja sam protiv svih koji me dovode u takve bezizlazne situacije.

30

balinda, 23. septembar 1991 Meni se ini da e na kraju ispasti da niko nije kriv. (?) Tuman e da bude nevin jer se ? samo branio od nelegitimnog napada najmonije strane. Miloevi je, znamo, ;) za mir. , Kadijevi, u skladu sa ustavom, brani Jugoslaviju a sad vidimo da postupa u skladu sa odlukom predsednitva Jugoslavije koje je jo uvek formalno vrhovni komandant oruanih snaga.

sasa.c, 24. septembar 1991 Danas sam imala priliku da razgovaram sa dvojicom mladia koji su do jue bili u kasarni u Varadinu, a inae su iz BiH. Bili su jako uzbueni, jo skoro u oku zbog stvari koje su se tamo deavale, neispavani, sa podonjacima. Po njihovim reima Varadin ima tri velike kasarne sa skladitima municije koja, kada bi se zapalila ili minirala, mogla bi da dignu u vazduh ceo grad. Kau da su bili pod opsadom, bez vode, struje, telefonskih veza, neto vie od dve nedelje, a jeli su svaki drugi trei dan. Skoro stalno se pucalo na njih, a jednog od poslednjih dana osamnaest sati bez prekida. Sad dolazi ono najgore: Oficiri su se meu prvima predali, pobegli, prebegli, i spasli se kako je ko mogao. Dve doktorke takoe. Ostalo je njih svega stotinjak sa par niih oficira. Dok su bili vii oficiri imali su naredbu da NE PUCAJU! Bilo je i ranjenih. Priali su mi o nekim kuglicama, iz valjda neke bombe, ta li, koje su SAMI vadili ranjenima. Kau: Malo zasee noem i istisne je. Ona lako izae!. Na kraju su se kolektivno predali, jue kad je dogovoreno ovo poslednje primirje. Mupovci (oni ih zovu glupovci) su ih sproveli negde do ida. Tu je trebalo da ih preuzme vojna patrola iz Srbije, meutim oni nisu smeli da priu, tako da su ta jadna deca ila peke nekih 5-6 km noas po mraku kroz neku umu. Za mupovce kau da su bili jako korektni. Ono to su danas najvie govorili je bilo: Izdali su nas! Svi su nas izdali! Nije bilo razloga da se Varadin preda; imali smo oruja, imali smo municije, to se nikako nije smelo desiti. Predali su nas kao na tanjiru. Sve su nas izdali, je*em im majku svima!. Kada sam ih odvezla do autobuske stanice da idu kui, sreli smo jo dosta mladia (dece) koja su bila tamo i koja nemaju dovoljno para za karte da odu svojoj kui. STRANO!

31

lola, 26. septembar 1991 Televizijska ekipa BBC-a imala je ovih dana zanimljiv provod u delu hrvatskog Srema gde su borbeno delovale jedinice JNA i srpski dobrovoljci (teritorijalna odbrana republike Srbije, koja inae nije u ratu kako kae gospodin Miloevi koji je kao i uvek za mir). U selu Ilae naseljenom Hrvatima bili su svedoci borbenog dejstva vojske po stranim neprijateljima kao to su hrvatske kue i dvorita, plus izbezumljeni i malobrojni seljani, koji pred oslobodilakim dejstvom slavnih potomaka ratnike Srbije nisu uspeli pobei. Inae, sve su brojnije prie povratnika o srpskim dobrovoljcima. Uglavnom su to sitni kriminalci za koje su seoske jajare i kokoari pojam estitosti. Njihova junatva svode se na pljake i upanienu pucnjavu kad se nau u iole opasnijoj situaciji. rtve takve pucnjave najee su vojnici jugoslovenske vojske, koji se po pravilu nalaze ispred njih.

bojt, 26. septembar 1991 spantic >> Tvoja obaveza prema tvojoj otadbini znai da e se odazvati na poziv za borbu i da e se boriti. A da li e se sam javiti u dobrovoljce, to je ipak tvoja lina stvar. Moja otadbina je izdana, poniena i uvreena. Za to je pre svega odgovorna sumanuta politika onoga koji ima apsolutnu vlast, a i vi koji ga podravate. Moja je obaveza da branim svoju otadbinu kako najbolje znam i umem. Kada bih sledio tvoje savete, dao bih svoj lini doprinos izdaji otadbine i njenom daljem poniavanju, a to ne bih mogao da podnesem.

julija & vojka. 3. oktobar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Hrvatskom narodu! OVJEKU! Kada narod odlui, da ide PUTEM SVIJE SVOBODE, tada iz grudi Majke Zemlje izvue MA. On mu slui u odbranu onih, koji mu danas na najpodliji nain sputavaju taj put. Kada se to dogodi, taj je dogaaj najsvetiji od svih svetih stvari ili dogaaja. Ali, takav narod providno ostane potpuno sam, ostavljen od svih i svakog, bez pomoi i bez ikakve nade u spas. Nestaje neba i zemlje, sam u boli i patnjama vlastite krvi. On MORA biti SAM!

bzugec. 12. oktobar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Prvo vam moram opisati kako uopte ja ovdje!

32

Radim na jednom od 2-3 raunara koji su uopte u funkciji u okolini. Terminal u koji gledam ima 5 cm dugu brazgotinu na kuitu koju je napravio geler.dok vi ovo budete itali, ja ili neko od meni dragih i dobrih prijatelja ili neko od njihovih najbliih moda emo biti blizu svog tvorca.struje nema ve punih 20 dana, vode isto toliko. Kupanje u kadi je ve postalo misaona imenica! Veza sa svijetom putem telefonske (normalne!) veze je daleka prolost iz jednostavnog razloga jer je zgrada pote zajedno sa milion (moda i vie!) maraka vrijednom opremom ili u zraku ili pod zemljom. Sve to traje ve vie od mjesec i pol dana! Do sada sam uo za vie sluajeva da se novoroenad nakon nekoliko dana provedenih u bolnici sa majkom seli iz bolnice u neki od memljivih zemljanih podruma jer u bolnici nema mjesta, a nije ni sigurno jer i bolnicu bombarduju bombama tekim nekoliko stotina kilograma! Mlijeko je vrijednije od suhoga zlata.djeca stara nekoliko godina skuena su na prostor od nekoliko kvadratnih metara, a vi gospodo najbolje znate koliki je to zatvor! ta biste da vam neko izbrie cijeli hard sa programom koji ste razraivali nekoliko mjeseci i taman kad ste uli u tos neko dekretom zabrani raunare, zabrani vam da priate, mislite, itd......... Dok vi u ZG-u, idete u kafie i organizujete dobrovoljne koncerte za nas je prava pustolovina, ravna ruskom ruletu, otii po vodu za pie. Za ne povjerovati je koliko ovjek moe da trpi da ne ode na wc! Nije ni udo, niko ne bi volio da pogine na wc koljki kao neki seronja! ovjeka bi oterala u ludilo situacija da je primoran 49 puta za redom gledati film platoon (vod smrti), pa zamislite da to morate i odivjeti! Neki e i preivjeti, ali ne tako da prespavaju film koji im se ne svia! Imao sam prilike razgovarati sa nekoliko vaih sugraana koji su ovdje doli kao patrioti. Obeali su vrsto da e, ako to ne uradi avijacija, dignuti u zrak banske dvore. Ne znam zato istina o stradanjima nije pokrenila cijelu hrvatsku javnost, ne znam kako je mogue da se mobilizacija provede u Vukovaru a iz Zagreba idu redovne autobuske i eljeznike linije za inostranstvo, rade disko-klubovi. Kao da smo mi psi uvari Zagreba pa moemo da ostanemo na kii dok gospodar pije ampanjac! Politiar, po meni, bi treba da bude ovjek svjestan svojih mogunosti i situacije u kojoj se nalazi. Nema te boje koja je vrijedna toliko krvi. Znamo mi najbolje s kim mi ovdje imamao posla! Na alost prijevara sa transportom pomoi za ovaj kraj tek je sada nauila pameti one koji nam kroje kapu! Ovdje ene koje imaju sinove za enidbu mogu ponovno obui svoje maturske haljine. Ako imate problema sa gojaznou samo doite ovdje. Kile padaju same kada se izmeu vas i obroka nalazi sporadina pucnjava iz viecjevnih raketnih bacaa uz 33

pokoju minobacaku granatu. Sve to zainjeno snajperskom puc. Ne mogu vie da piem. Ne moe se to opisati. To (ne) treba doivjeti! Pozdrav svima koliko vas ima, iz pokojnog Vukovara.

dpozaric, 12. oktobar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Vidio sam ono to je prethodilo mojem dolasku tamo, a osim po rasturenim materijalnim dobrima to se najbolje moe proitati na prestraenim licima ljudi i upitnim facama gardista koji su me putem zaustavljali radi kontrole udei se to ja iz Porea u kolima ljubljanske registracije (tamo uope radim). Rekli su mi da je za njih prihvatljivije da vide kola vukovarske, osijeke ili sline registracije (preteno skupocjenija kola) kako sa tatinim sinovima prae put sigurnosti. Da sada izaem u grad, mogao bih nai barem desetak takvih automobila iji vozai nemaju ni manje od osamnaest ni vie od pedeset godina. Tako je u Poreu, a tako je, pretpostavljam, i drugdje gdje se ne ratuje.

igor.mil, 27. oktobar 1991 max.headroom >> Iz istog izvora sam uo da je pogoen Stari grad, a neki staaaari spomenici iz XV veka oteeni. Ni Hrvati nisu naivni - zavezali se za povijesne tvorevine i tuku neodlune majmune. Ova druga recenica je vrlo vesela. Po tebi bi znai, u cilju izbegavanja da bude neodluan majmun trebalo opaliti iz svih oruja po mrskim Hrvatima, bez obzira to se time unitavaju spomenici neprocenjive vrednosti. Drugim reima, bolje je biti primitivcina pomaenog uma nego neodluan majmun. Uzgred, moe li neko da mi iznese svoje vienje zbog ega uopte JNA hoe da osvoji Dubrovnik (osim zbog toga to je bolje unititi ga nego ga ostaviti Hrvatima).

mkiric, 27. oktobar 1991 Stvar je prosto u sledeem: neki idiot (zna se koji) je prilikom crtanja avnojevskih granica, dodelio pola ulaza u Boku Hrvatskoj a drugu polovinu Crnoj Gori. E, ta Hrvatska polovina se zove Prevlaka i ima izuzetnu strateku vanost, kako za samu Boku, tako i za celo crnogorsko primorje, i ceo Otrant. Na Prevlaci je izgraen ogroman vojni kompleks koji su Hrvati sada pokuali da silom zauzmu. Na tom delu sadanjeg ratita nije bilo sukoba dok Hrvati to nisu zapoeli, a tada je Crnogorcima dola voda do nosa i krenuli su. Prva sledea strateka taka je Dubrovnik i to je otprilike cela pria. Koliko ujem, J(N)A ipak nema nameru da zauzima Dubrovnik, ve samo da ga izoluje dok se hrvatske snage ne povuku odatle. 34

ini mi se da je u ovom sluaju situacija bila vrlo ista i da je jasno ko je uhvatio tigra za rep pa sad ne sme da ga pusti.

dpozaric. 28. oktobar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Ovo je sve vie i vie ludo. Oni nas zovu Ustaama, mi njih etnicima, svatko krivi one druge... a zemlja se rui i unitava...

bzugec, 29. oktobar 1991 (JUBAS BBS, Zagreb) To to u ovom gradu jedan raunar radi ne znai da je to normalno. Verovatnoa da e i sutra raditi jednaka je verovatnoi da e sutra rat zavriti. anse da za koji dan proitam va odgovor su ravne nuli..... Laku no i nemojte misliti da je sve ono to se nama u Vukovaru dogaa tako daleko od vas......

merjavec, 29. oktobar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Ako sam kriv to sada sjedim u stolici, onda sam kriv. Ali nemoj meni da sam ja kriv za Hrvatsku. Krivi ste deomino vi svi. Zato? Jer imate toliko glupo politiko vodstvo, da ga nee pronai nigde u Africi. Hrvatska je prokockala svoje ozemlje ve za vreme Knina, onda Plitvica, onda kada su odrezali pegelja, da jo nabrojavam?

dpozaric, 30. oktobar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Mi nemamo posla sa ljudima ve sa ivotinjama (neka iste ne zamjere na uvredi). Uistinu smatram ivotinjom svakoga tko do sada nije shvatio o emu se u ovom ratu radi, jer to je nemogue ne shvatiti. Toliki apeli, toliki sporazumi, konvoji, misije dobre volje, sve je to palo u vodu jer to ONI nisu htjeli. Normalno je da ima ispada i sa nae strane, no znam da su ivci tih naih ljudi u rovovima do sada itekako tanji od mojih i nimalo se ne udim to samo na spominjanje SMB-a padaju u delirijum i pucaju na sve oko sebe. Zar misli da ti ne bi? Kad sam nedavno bio u Slavonskom Brodu i nou sluao muvanje tenkova sa bosanske strane Save, bombardiranja i raketiranja nedaleke Nove Gradike i Okuana, nakon to sam vidio ruevine svuda pored ceste, naroito u akovu i u blizini Osijeka, dolo mi je da ostavim sve, zgrabim puku i bombu i prijavim se u gardu.

35

amusic, 1. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Hrvatska u vrijeme Knina imala potpuno (do zadnje puke i zadnjeg metka) razoruanu TO (za razliku od slovenske TO) i miliciju vrlo udne moralno-politike podobnosti (70 % Srba u njoj) te bi u to vrijeme svaki ulazak u rat bio isto samoubojstvo. U vrijeme Plitvica i pegelja situacija se neto popravila. Tada smo imali ve 20.000 kalanjikova i nekoliko tisua pitolja to je jo uvijek, mora to i sam priznati, premalo za rat. Hrvatska se naoruala tek otmicom vlakova i konvoja koji su prevozili oruje prilikom povlaenja JNA iz Slovenije (o emu se u javnosti malo zna). Nakon ega je JNA odustala od daljnje otpreme preko Hrvatske pa je pokuavala preko Italije pa preko Maarske i na kraju je odustala i tako su vam u Sloveniji ostavili hrpu tenkova i ostaloga oruja a ljude otpremili morskim putem.

bandit, 1. novembar 1991 Nije u redu da piem ovo to piem, ali me stvarno vue za jezik. 1. Dan 6. Nalazimo se pred Cavtatom. Tu i tamo opali se po neki metak. Sve prazno, pokoji bunker, iste se mine a hoda iza tenka... Dolazimo do prvih kua. uje se pokoja eksplozija, a zatim CMD. Brigade Sava Kovaevi uzima megafon - Predajte se!. Poinju rafali, poneko zrno se odbije od tenka i pada komanda - PALJBA -. Sruimo 5-6 kua u blizini, i nastaje zatiije... Posle dva sata izvidnica javlja da su se neprijatelji povukli.... Ulazimo u Cavtat, ponovo istimo mine, ali sve je prazno... Kreemo na Dubrovnik; osim dve-tri mine na putu, nema ive due... Stiemo do table GRAD DUBROVNIK. Zauzimamo poloaje i spremamo se za ulazak u grad. Izvidnica i dalje obavetava da je grad poluprazan, a neprijatelj bei, sem aice plaenika koji pokuavaju da se sakriju u gradu. I onda, pada naredba - POTPISANO PRIMIRIJE, POVUITE SE !!!!! SIT SAM svega! Ako treba da se ratuje onda da se ratuje, ako treba da se izdaju ovakva nareenja, onda ratujte bez mene... Da se JA kojim sluajem pitam, odavno bi SPLIT, ZAGREB, OSIJEK, IBENIK, SISAK bili u ruevinama, avijacija bi tukla sve to je hrvatsko, vojska pucala BEZ MILOSTI a Tuman doao na kolenima pred skuptinu da moli za 36

mir! A na frontu svakoga dana gine sto ljudi, a pitaju se, zato se ne bomarduje, zato nema avijacije, zato se sedi pod kiom granata, gde su uvene taktike rakete velikog dometa? I ja se pitam zato nismo udarili punom snagom? Ali, njie moje da komandujem. To ine oni drugi koji su jo u svetu Mirka, Slavka i ostalih... A vojska se pita gde im je pamet? Vojska?

dpozaric, 2. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Beogradski glumac Bora Todorovi je juer dao interview YUTEL-u. Prikazan je u sinonjem TV izboru. Kad bi barem 5% ljudi u Srbiji imalo anse da kae svoje miljenje, mislim da bi nae miljenje o njima bilo daleko bolje. Ovako su svi upleteni u ovo masovno ubojstvo. Da li ovaj rat stvarno moemo zvati ratom u pravom smislu te rijei? Mislim da su se i srednjevjekovni Turci vie drali nekih pravila od ovih dananjih ubojica...

aandric, 3. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Slino je i sa Bogdanom Bogdanoviem, koji je (po mom miljenju) govorio jo trezvenije i realnije, kritizirajui srpski (beogradski) mentalitet, koji se lako dao zavesti, te prihvatio ovo ludilo kao svoje miljenje. Ba me zanima da li su tamo upoznati sa brojem poginulih na njihovoj strani?

bandit, 13. novembar 1991 Lino sam miljenja da se rat mora zavriti kapitulacijom Hrvata. Svako drugo reenje e se za 4-5 godina pretvoriti u dobro naoruanu Hrvatsku i Srbiju koja i dalje ima naoruanje JNA...

dpozaric, dpozaric, 21. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Kakve li emo jo vandalizme koje JA i Srbija poine presuivati, ne-komentirati i apelirati na razum kad svi vidimo da ovo sto se dogaa nije nita drugo doli totalni rat do istrebljenja svega to je hrvatsko? Ovakva ubojstva nisu injena ni u pretpovijesno doba. Tada barem znamo da su ljudi bili na intelektualnom nivou animalnih barbara. Zar je doista mogue da se dio ovjeanstva, nama tako blizak (fiziki), odmetnuo od mentalnog i humanog razvoja kad je u stanju ubijati i maltretirati ak i ranjenike, ene i djecu? 37

Da li je netko doista jo uvijek uvjeren da e se I POSLIJE OVOGA prekjuer, juer i danas moi razgovarati o suivotu bilo kakvog tipa? Da li e utnja onih koji sebe smatraju neukljuenima u ovaj genocid biti dovoljan razlog da i njih ne smatramo jednako krivima za sve sto nam ine njihovi sunarodnjaci? Prokletstvo, pa zar treba da idemo ubijati zene i djecu usred Beograda da bi sav ovaj kaos u Hrvatskoj prestao i da bi oni tamo shvatili (!) o emu se radi? ! Hoe linovati ranjenike iz Vukovara, ubijaju malu djecu i ene, kradu i odnose sve to imalo vrijedi. Do kada?

msestic, msestic, 24. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Nemoj biti toliko suguran u ono to se puta sa TV. I ovde je potpuno isto, samo to su uloge preokrenute. I ja sam pomislio da su to uradile Ustae, itd, itd.. (zna ve kakvim se nazivima obe strane gaaju) ali kada sam u Sloveniji video ta se govori, odmah sam promenio miljenje... Nije sve tako crno, a niti belo. Istina je negde izmeu ili je uopte NEMA. Mislim da je ovo drugo. :( I ta bi sa Paragom? Rekoe da e da ga puste iz zatvora, tj. iz kunog pritvora, ali ta mu vredi, kada e da mu opet neto zakuvaju? Drugo, i mi ovde u BGD smo imali slinu situaciju sa Slobodanom Miloeviem i Vukom Drakoviem, pa se posle ispostavilo da su oboje ISTI. Znai, nemojte se mnogo bojati ni za jednoga, ni za drugoga, sve je to isto... Na alost, to smo ovde itekako osetili. DP, okreni neki put Sezam, ima pretplatu do sledee godine, a i dalje.

dpozaric, dpozaric, 24. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) boza pub >> UPRAVO ALOSNO JE TO TO SE DEAVA SA SVIMA NAMA. ELEO bi ovim putem da poelim svim Hrvatima da se man* gluposti ratovanja. Isto bih i poeleo i njima jer je ova nacija luda i doi e do Zagreba, verujte. Jebao va Paraga i Tuman i na Miloevi. Hihihi :)) Oni koji su kao ti, ne samo da su ludi nego su i nepismeni. Naravno da bi ti elio da se manemo ratovanja, onda bi ti bilo lake da ostvari svoj san o Srbiji ovuda i onuda. Do Zagreba e neki od vas, svakako doi, ali sa pasoem. Nikako drugaije. A kad vas istjeramo zajedno sa vaom bajnom armadom, nitko od nas nee poeljeti da dugo vremena ode u Srbiju da vidi posljedice rata koji e tek tada kod vas izbiti. Moda za jedno sto-dvjesto godina, kad se kod vas stvari srede.

38

dzunic, 24. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Propaganda u svakom sluaju radi svoje. Ali dok god rakete, bombe i mrtvaci padaju u Hrvatskoj, teg na vazi pretee na jednu stranu. to bilo kad bi netko bombardirao mjesta u Srbiji? Da li bi HTV rekla da npr oslobaamo Novi Sad, Beograd itd, a BTV bi pjevala o okupaciji? to se opet tie propagande, nismo ni trebali sluati ni tv ni radio dok su nam ovdje letili junaci u metalnim pticama, a pucnjava sa kupe se uje isto fino kad je tiina. Sad mi reci da ne budem bar malo subjektivan. Klinac mi je frustriran uzbunama, a vjerojatno e cijela jedna generacija djece biti psihiki sj..... I sad te pitam to bi ti uinio onom idiotu ispranog mozga u avionu ili generalini koji ga je poslao?

msestic, msestic, 25. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Rat je otpoeo, i to uz obostrano zalaganje. Ne kaem da se rat vodi zbog spornih teritorija, ali je oigledno i dragim voama jako stalo do svojih pres, tl. fotelja. Vidim, Tuman muku mui da ostane na vlasti... I ovde je jedan isto tako pokuavao zavlaiti narod (S.M.) pa su ljudi izlazili na ulice, protestvovali, bio je 9. III 1991., ali nita. I na kraju se ispostavi da Zloba sarauje sa opozicijom, i da ta opozicija nije nita bolja od njega :( E, upravo se to i kod vas deava.... Svi su politiari isti - sa jednom, eljom za vlau. Prei e za to preko nebrojeno mnogo mrtvih.

sysop, sysop, 25. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) SVI u Srbiji snose dio krivice - ako se nekom ne ratuje neka se ukljui u politiki (javni) ivot. A izgleda da takvih ima malo. S vae strane gledajui vrlo je jednostavno zaustaviti ovaj rat - jednostavno ostanite kod kue.

msestic, msestic, 26. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Svaka strana ima potpuno ucrtane stavove koje ne namerava menjati... E, sad - ako se pita zato onda uopte idu ovoliki kilobajti... ne znam ti odgovoriti. Valjda je to neto u oveku to ga tera da se bori protiv bezumlja, da pokua da izleti iz ablona. Ne vidim zato tolika histerija oko poruenih kua - pa kada je Armija ula u grad, MUP i ZNG su otvorili vatru iz kua (a odakle bi drugde?, pa to je grad :) ), a ovi su im uzvratili. To je sasvim normalno, jer se rat vodio u gradu. Od dobrovoljaca koji su doli odande sam uo da su ostale 3 (tri) kue sa celim krovom u Vukovaru. Sve ostale (including srpske & hrvatske) su sruene. Ostali masakri uinjeni su od strane naih&vaih paravojnih formacija. Od naih, to su uglavnom Arkan & Co., eeljevi Beli Orlovi i neki zalutali pojedinci. Sa vae su to Paragine Crne legije & Co.

39

dpozaric, dpozaric, 2. decembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Ja ne govorim samo o onome to sam vidio na TV ve i o onome to sam osobno vidio. Boravio sam u akovu prije nekog vremena, na primjer. Treba samo da vidi crkveni toranj na to lii. Naravno, to je bilo ustako mitraljesko gnijezdo. Sa njega je ustaki bojovnik snajperom ubijao ugroene Srbe na ulicama stotinjak kilometara udaljenog Osijeka. Kaem Osijeka jer su iz okolice akova ve tada svi ugroeni Srbi bili iselili pa ustae nisu imale koga ni gaati na manjoj udaljenosti. Da ne govorim o drogiranim i pijanim ustaama koji bacaju rune bombe na udaljenosti od 300 metara itsl, vezano uz prirunu napravu koju su nai gardisti smislili i koja zaista baca bombu daleko. Takoer, najbolje snimke pljake Vukovara i tamonjih masakara prikazala je francuska dravna TV, iji su reporteri na licu mjesta demantirali svaku tvrdnju oficira JA koji je govorio da ustae kolju i masakriraju. Takoer nismo ni HTV ni ja izmislili naoruanu pijanduru koja izlazi iz fie bez registarskih oznaka i sa prikolicom, opaljuje rafal u zrak i ubacuje bombu kroz prozor razruene kue, i to ispred ovjeka sumanuta izraza lica koji stoji nasred ulice rairenih ruku gledajui u nebo. Jadnik je oigledno ostao bez svega svoga (moda i svih svojih?) i sasvim je vjerojatno da je poludeo. Ja nisam siguran u sve ono to HTV kae, ali nisam Bogami ni toliko lud da ne vjerujem u ono to je oigledno. Vidio sam demoliran centar Slavonskog Broda, koji nije srpski teritorij, i gdje su granate dolijetale iz Bosne, gdje su stacionirani srpski dobrovoljci. Znam da mi roak u Novoj Gradici (Srbin) pati od svakodnevnih minobacakih i artiljerijskih napada srpske armije, i da je lud od sree to ga njegovi brane. Na glavama maloljetne djece mu izbijaju sijede vlasi kose, to nije izmislio HTV nego mi je on to osobno rekao u telefonskom razgovoru. Da ne govorim o Dubrovniku...

dpozaric, dpozaric, 2. decembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Ne znam koliko do vas u Srbiji dopire stvaran izgled Hrvatske danas, no uzimajui u obzir sve ono to sam osobno u stanju sagledati, za mene je svaki Srbin u Hrvatskoj u vrlo nesigurnom poloaju jer je nemogue da ovoliki kaos koji su prouzroili njegovi sunarodnjaci nije iz(de)generirao masu fanatika eljnih krvi. Zar je to, poznajui ljudsku narav, uope udno? Ponaanje mase je svima poznato, i od toga nitko nikad nije pobjegao bez posljedica. Uostalom, u pravilu nastrada najvie nedunih, no svijet je, rekoh, takav.

bojt, bojt, 19. decembar 1991 Slae se sa mnom da oigledno zatita Srba nije (jedini) razlog za ovaj rat? Izgleda da 40

nam se stavovi pribliavaju ;) . Ostaje jo nekako da se naemo negde izmeu toga to ti ne priznaje pravo onima koji su to isto shvatili da u takvom ratu ne uestvuju a ja priznajem. Podsetiu samo na, po meni, najznaajniji deo onoga to govore ti nesrenici sa Bilogore i Papuka: SRBIJA nas je gurnula u ovaj rat, mi smo samo sa lakim naoruanjem drali liniju fronta tri meseca a da maltene nijedan vojnik JNA za sve ovo vreme tamo nije ni kroio. Izdani smo i prevareni!.

dperkovic, dperkovic, 25. decembar 1991 Eh, ja ipak ne oekujem da u videti neije lemove u Beogradu. Takva vrsta rata je istorija. Danas ako te neko ba i napadne (mala verovatnoa) on e nas bombardovati i unititi ratnu industriju i potencijale, ali ti niko nee doi u Beograd da se bake sa tobom, pa da bi u tom sluaju ti morao da hrani ne samo sebe ve i okupatore .

dejanr, dejanr, 25. decembar 1991 Unitie ratnu industriju, ali i mnoge druge stvari. Evo, i ovde smo uli predlog da se Hrvatskoj brzinski unite energetika, bazina industrija itd, i da se tako rat zavri.

predrag, predrag, 31. mart 1992 Sve se vraa, sve se plaa. Meni je mnogo ao ali Srbija e morati da plati za sve ono to je dosada radila. Naalost mogu da predvidim i ta e biti sa Kosovom ako ne sada onda u dalekoj budunosti. Jednog dana shiptari e vratiti sve ono to su preivljavali i doivljavali. Ono to su radile ustae za vreme drugog svetskog rata e se ponoviti ali na Kosovu. Ko e da im uva lea pojma nemam.

bojt, 6. april 1992 Srbi su stravino osramoeni i nainom na koji je ovaj rat globalno voen. Mi neemo moi jo dugo da zatvaramo oi pred injenicom da od veine kua i zgrada u istonoj Slavoniji nije ostao kamen na kamenu...

herak, 7. april 1992 Neko u svemu ovome mora da je kriv. Mislim da ne treba takoe praviti logiku greku u razmiljanju tipa - mi to iz najbolje namere, al' eto mislili smo da je ovek pokvario 41

stomak, a ono perforiralo mu slepo crevo....onda ona sestra, glupaa jedna, nije nam rekla da je ovek alergian na penicilin, pa tek posle kad smo nali knjiicu videli smo da to i pie i dok smo se mi snali u onoj guvi zaboravili smo mu gazu u stomaku i makaze, nae sauee gospoo, al' znate mi to sve radimo iz brige prema pacijentu i iz najbolje namere. Zanima me ta je bilo ko od tih potenih i razumnih ljudi uinio da se spase srpski obraz. Ko je preduzeo bilo ta da se svaki od tih srpskih ratnih zloinaca i zveri kazni. Koliko ja znam svi ti ratni zloinci i kriminalci imaju bilo politiki imunitet kao poslanici u srpskoj skuptini (eelj), ili kao delovi regularne vojske (Arkan i ekipa). To se ne deava nigde drugde nego kod nas u Srbiji, Beogradu. Kada to budemo mogli da reimo i postavimo na svoje mesto, onda emo moi da dignemo glavu, pre svega kao ljudi, a potom kao Srbi. Hrvatski kriminalci, a sigurno ih i tamo ima, su sramota Hrvatskog naroda i o tome neka brinu Hrvati, a mi treba prvo da poistimo ubre kod sebe u kui.

bandit, 14. april 1992 Vidim da u morati da ispriam i jednu priu, ko se gadi neka ne ita dalje... Put prema Cavtatu... na sred puta nalazi se le, neki deda, obuen u civilno odelo. Kada su naili tenkovi, komandir tenka naredi da se le skloni, jer nije ljudski da ga gazimo... Le je bio miniran, bilans jedan mrtav jedan osakaen... Posle toga gazili smo SVE na putu... O zauzimanju kua ne bih da priam, kada je postojala sumnja da su u kui ustae, megafonom su se vie puta pozivali da izau a zatim se u kuu bacala bomba, ili se kua gaala topom, tromblonom. Posle nas nisu ni ekali, beali su kao zeevi, a iza njih smo nalazili prazne boce od pia, a u pra navrata i priceve i boice metadona... Drogiran i pijan ovek je u stanju da svata uradi, i bilo je sluajeva da su takvi fanatici ostajali sakriveni samo da bi ubili makar jednog vojnika, a tako neto komanda nije smela da dozvoli, zato se ruilo SVE gde je postojala sumnja da moe biti skrivenih ustaa....

miha, 14. april 1992 Vjerujem da je i ovog bilo. A vjeruje li ti da je ovog bilo: Kua... uplaena Dubrovkinja i pijani rezervisti. Maltretiranje, silovanje i ubistvo ene i porodice koja je to gledala. Potom pljaka kue? Kao i tvoja pria, i ova je neprovjerena. uo sam je od jednog Crnogorca - dobrovoljca. Da li je istina ili ne, ne znam. Znam samo da je mogue, ima zvjeri sa obje strane. Za 42

odmazdu nije bombardovan Titograd. Da je Dubrovnik gaan minobacaima i artiljerijom, to se moglo vidjeti i na TV i to uz komentar Dubrovnik nije bombardovan. Jedan slian komentar, ovih dana me podsjetio na to. Komentar Krste Bijelia uz sliku iz Sarajeva o tome kako se ustvari puca na militantne muslimane, sa Holiday Inna (skup ispred skuptine). to je alosno ima ljudi koji gledaju a ne vide a vjeruju svemu to im se servira, valjda zato to je zamorno upotrebljavati svoju glavu za neto tee od noenja kape.

vmisev, 15. april 1992 Ti voli Dubrovnik. OK. Ja oboavam Prvi i ibenik. upriju na Drini volim jo vie. Ali Dubrovnik NIJE bio pod zatitom im je bilo koja vojska ula u njega. To je bio ZNG. A da je JNA debelo zasrala kod Dubrovnika, jeste, zasrala je.

vmisev, 15. april 1992 predrag >> Kada druge tamanimo onda je super a kada bi nas bombardovali onda ..... Zato mislim da trebamo da doivimo i mi u Beogradu bombardovanje JER BI SE SVEST O TAMO NEKOM RATU drastino promenila. Moe mi se zameriti mnogo toga, ali ne i da sam dvolian. Ako Beograd bude bombardovan, to e biti BOMBARDOVANJE. Sa mnoogoo velikim B. 6. 4.'41. bi prema tome izgledao kao klinako gaanje prakama. I ko je to zasluio da mu se vraa i da se plaa? Ti nisi. Nije ni dosta ljudi sa Sezama, npr.

dejanr, dejanr, 19. april 1992 Ja bih rekao da se mirovnjaci bore da Beograd (ili bilo koji drugi grad) ne bude bombardovan. Ako (daleko bilo) doe do bombardovanja Beograda, to e biti zbog ratne politike raznih ekstremista.

petrovic, petrovic, 19. april 1992 Da sada Srbi raspuste vojsku, do poslednjeg oveka, izau pred demokratsku nazovi Evropu (takvo neto jo ne postoji) i kau mi smo za mir. Sutradan bi Srbija ostala bez Krajina, Vojvodine, Kosova, Sandaka, srpskog dela Bosne, severnog dela Srbije i bili bi sreni ako bi nam ostavili Beograd sa okolinom! Evropa i svet bi tada izjavili: ba teta, a taman su postali dobri, cccc... i gledali svoja posla. Ispalo bi pojeo vuk magarca! Mirovnjaci kao i komunisti polaze od neke internacionalne linije, i dobroviljne saradnje meu narodima. To su jednostavno ljudi koji odbijaju da sagledaju svet u kome ivimo! 43

U ljudskoj prirodi (koja uopte nije odmakla od ivotinjske) je da se ponaa kako se ponaa sad, dakle licemerno, koristoljubivo, agresivno... Uostalom zapitajte se zato se iz Hrvatske ne oglaavaju mirovnjaci ??!! Ovo to se sada deava posmatrajte kao partiju aha koja je davno poela, a nas kao pionia koji je upravo rtvovan. :< Kada bih znao da e prestati borbe, prvih bi bacio oruje. Na alost, najdalje to se otilo je neto slino onoj sceni iz spota Paula McCartney-a kada igraju fudbal do prve granate.

dejanr, dejanr, 20. april 1992 Neki cinik bi rekao da e, i ako ne raspuste/raspustimo vojsku i bore/borimo se, rezultat biti isti takav, uz jo mnogo mrtvih... ali ko zna ta bi bilo kad bi bilo.

bugi, bugi, 20. april 1992 Srbija je jo 15. januara 1992. ostala bez Krajina, a 6. aprila 1992. bez srpskog i svih drugih delova Bosne. To bi pametnom trebalo da bude dovoljno da shvati da se orujem NITA nee zadrati.

mond, 22. april 1992 Ja veeras uh da je nemaki radio objavio da se u Srbiji priprema opta mobilizacija. Malopre na aerodromu jedna neobina grupa ljudi je uporno pokuavala da se ukrca u avion za Kipar. Jedan od njih pokuava da ekira ostale ali odbija da ih pozove da se pokau? Pretnje, majke, sve je u igri... Ne znam ishod. :(((

44

Glava 3.

JNA u ratu
dveselinovic, 8. jul 1991 Kadijevi je priao i konstatovao da je Armija izdana (to jeste), ali i da su oni pogreili (iha, i to koliko!). I? I nita, generalissimussi ostaju u svojim foteljama, sa svojim platama, sve po starom. Spominjao je neke udare punom snagom i slino, a armija je, po lepom obiaju, u Glini opet kasnila 6 sati, taman koliko je bilo potrebno da ih pobiju. to nisu, sigurno nije zasluna armija. Formiranje srpske vojske sada vie nije teorija, nego sve vie nunost ako mislimo da opstanemo i mi ovde, a kamo li oni jadnici tamo. Dajte da vidimo kako da izvrimo pritisak na armiju da se diferencira, pa neka bude dotuena poslednjom izdajom, ovaj put srpskog kadra. Nek' svako prebegne gde mu je milo, a Srbi u Srbiju (mislim iz armije), pa kom' opanci, kom' obojci.

pbojan, 17. jul 1991 Jue popodne sam razgovarao sa mojim prijateljem u SSNO, naravno, nezvanino. Poslednjih nedelja se nalazio na stalnom zadatku obilaenja Kninske krajine i ocenjivanja borbene gotovosti jedinica JNA, i, bogami, imao je ta da vidi... Kae prijatelj da ima problema sa nekim vikaima iz SPO. Kae, kada je obilazio rezerviste, na nekom razgovoru sa vojnicima poela neka grupica da vie Oemo kui! Ovo nije na rat! Bacajte oruje i idemo kui!. Opomene ih on da ne pozivaju na dezerterstvo, da ovo jeste NA rat, ako ostavimo Krajine Hrvatima, bie pokolj, a oni opet u viku. Dozlogrdi prijatelju, on lepo mahne rukom , i dobi grupa ( SPO ) vikaa malo dana u zatvoru. Inae, pouzdano se zna da je ono zaustavljanje kolona JNA pre neku nedelju u Srbiji organizovao SPO (govorili su vojsci da im je oruje neispravno, da idu da 45

odmene jedinice koje su kompletne dezertirale, da e svi da izginu...?! Naravno, SPO ?!). ?! porie. Inae, moral vojske je savren. Jedino ima malo problema kod dela rezervista koji su najdue na terenu, a samo sede i ekaju. Ljudi kau dajte da ih sje***o pa da idemo kui, dosta smo se valjali po blatu. E, da: negde iz vrha je nareeno da se hitno DOBRO prostudira rad propagandne mainerije u Zalivu. Prvi tekst sam proitao, i moram rei da se neko dobro potrudio. Ko razume, shvatie...

pbojan, 17. jul 1991 Izdaja. Poeemo od tri oveka, biva visoka oficira, koji su u ratu u Sloveniji preli na njihovu stranu: puk. Vladimir umanovac, puk. Imre Agoti i puk. Milan Maek, svi iz RV i PVO. Zato ba njih izdvajam? umanovac je bio naelnik katedre u VVA a druga dvojica na izvanredno vaznim mestima u Komandi 5. VAK-a. Sva trojica su na te poloaje doli sa ocenama naroito se istie, inove su redovno dobijali prevremeno (vanredno). umanovac vanredno u porunika i prevremeno u kapetana, Maek vanredno u porunika i prevremeno u majora, Agoti vanredno u pukovnika. Sva trojica su dobitnici najviih vojnih odlikovanja. Sva trojica su jako dugo radila na obuci vojske, a naroito umanovac na svojoj katedri. Gde je bila greka? Svi, verovatno, znaju da postoji tzv. nacionalni klju po kom se proizvode oficiri. Zna se da se po tom kljuu tano odreen broj pitomaca svake godine prima na akademije, tano odreen broj oficira dobija unapreenje, i to podjednako iz svake nacionalnosti. Zahvaljujui tome, stvarni kvaliteti i sposobnost su ustuknuli pred ovim kljuem, istovremeno davajui prednost familijarnostima i slatkoreivostima. Ulizicama. Poznat je sluaj jednog generala sa Kosova, za koga je sluba bezbednosti jo u vreme dok se kolovao zapisala da je jako motiviran, stalno istiui da e on biti general jednog dana. Sada je, valjda, svima jasno zato je znao da e biti general. Osim onih ija se imena pominju, postoji i veliki broj onih koji nisu dezertirali, ve trae da se legalno razree dunosti u RV, odnosno u JNA. Njihove jedinice o njima misle kao o dezerterima. Takav je sluaj biveg majora Zdravka Kovaevia (RV i PVO), koji je podneo molbu za razreenje upravo u vrhuncu ovih dogaanja. ta misliti o takvim ljudima? Na kraju, jo dva imena: potpuk. Martin Burjan i kap. I kl. Marjan Penev, opet iz RV i PVO. Znate koje su njihove nove dunosti po prelasku u Slovenake OS? Tamniari u Slovenakim zatvorima za ratne zarobljenike. I Marfi se opet umeao: jedan od njihovih zarobljenika je bio i njihov nekadanji kolega iz jedinice, pilot. Rekli su mu: Pomiri se sa sudbinom, OVO je stvarnost....

46

boox, 2. august 1991 Kako je od poetka druge mobilizacije proteklo neto vie od mesec dana, a prva je trajala dve nedelje, postavlja se pitanje koji je uinak ove poluratne operacije i da li on opravdava ogromne uinjene trokove. Prema mojim procenama, direktni trokovi samo u Srbiji iznose preko 500 miliona US$, a indirektni koji se ogledaju u velikom broju izgubljenih radnih sati su verovatno ravni prvima. Koliko god je osnovni cilj mobilizacije bila popuna JNA ljudstvom radi angaovanja u cilju mirnog razreenja jugokrize, ne mogu se oteti utisku da je dobrim delom po sredi i motiv uvrivanja sadanje vlasti u Srbiji. Naime, komunistika armija je u sprezi sa srpskim rukovodstvom, na bazi jo uvek vaeih krivinih zakona po pitanju slube rezervnog sastava u oruanim snagama, u poslednjem trenutku povukla ovaj potez i da bi spreila pojavu masovnog izraavanja graanske neposlunosti u obliku neodazivanja vojnih obveznika na pozive i njihovog dobrovoljnog prijavljivanja u neke druge jedinice, konkretno Srpsku vojsku, ije je formiranje kao pandan slovenakoj i hrvatskoj bilo na pomolu. Time bi drastino pao znaaj i uloga JNA, iji bi se konani raspad bio pitanje dana, a bila bi proputena i poslednja prilika da se po zavretku eventualnog ratnog sukoba srednjih razmera, sa medaljama i lovorikama oko vrata, sadanja vlast u ostatku zemlje definitivno uvrsti u okviru postojeeg sistema. Ovaj zakljuak mi izgleda logino i preovladava nad ostalima ciljevima mobilizacije kao to su: odbrana Zemlje, na uticaj kao vanog faktora u pregovorima, itd. Drugo je pitanje koliko bi raspad JNA u ovom trenutku i preuzimanje njene imovine i naoruanja od strane republikih vrhuki, ubrzao ratni kovitlac. Moral rezervista, njihova obuenost, borbena gotovost i spremnost za rat pre se mogu pripisati nasilno pokupljenim i naoruanim civilima nego iole ozbiljnoj armiji. Valjda je to i osnovni razlog to ove jedinice do sada nisu direktno angaovane. Stalnom ideolokom presijom kojom smo u uniformama pod petokrakom izloeni, na silnim informisanjima nas stalno upuuju na odanost Armiji i njenim ciljevima. General-major Koturovi, naelnik Uprave artiljerije, je u svojoj vatrenoj besedi ak pretio oficirima sledeim reima: Ko nee da se bori za Jugoslaviju i JNA, moe odmah da ode i sedne u zadnji red, a mi znamo kako se sa takvima postupa, ponovivi ove rei tri puta u sali u kojoj je vladao mukli tajac. Kako nije bilo onih koji su otili da sednu u zadnji red (da li bi do njega uopte stigli?), general je zadovoljno konstatovao da je ponosan to ima mogunost da se govori pred ovakvim stareinama. Ne mogavi da outim ovu torturu, na kraju govora sam pitanjem prekinuo tajac, a posle krae rasprave me je samo intervencija moga zastavnika spasila razgovora u etiri oka i moguih posledica. Zaista mi ne bi bilo teko da provedem i znatno due vreme od ovoga u uniformi koju bih sa patriotizmom i ponosom nosio, a ovako sam stalno u situaciji da u ulozi deurnog 47

disidenta reagujem na silne gluposti i ispiranja mozgova kojima smo izloeni. Eventualni rat koji je pred nama nikako nije moj niti va, potovane kolege, a pitanje zbog ega ga i za koga vodim ne umanjuje u meni odlunost da koliko god to mogu lino doprinesem borbi za slobodu srpskog naroda u Hrvatskoj izloenog presiji i istrebljenju od strane sadanje vlasti. Bilo bi mi drago da sezam, pored ve postojeih, naini jo neki krupniji korak u cilju izdvajanja iz sulude ratne medijske i informativne kampanje i pozivom za mir, u koji jo uvek verujem, doprinese izlasku iz pretee sveopte propasti naroda koji ive na ovim prostorima. Uveren sam da eventualna tema FORUM:mir ne bi ostala bez poruka.

dkropek, 4. august 1991 O JNA. Izgubili su Sloveniju, u BiH ih nee, Makedonci ih nee, Hrvati bi ih juer istjerali da mogu... to se deava? Gube svoje pozicije i znaju da ako tako stvari krenu slijedi raspad. Sve ove godine dobro su ivjeli na grbaci svih u YU, a sad sve to gube...

maleksic, 4. august 1991 Ovo je dobra ideja - vojni udar na elu sa antikomunistiki nastrojenim oficirima. Na alost, bojim se da je lake nagovoriti muslimana da se prekrsti nego JNA-oficira da skine petokraku. :((( Pa sad, J(N)A nije ba toliko mona, ali jasno je da e morati da pripadne samo nama. Na stranu to to jedino srpski oficiri imaju nameru da se bore za nekakvu Jugoslaviju (a to je valjda svrha postojanja JA). Mislim da je mnogo bitnija stvar to to bi bilo kakva podela oruja bila nita drugo nego oruana pomo ustakom reimu. Kada je stvarana Jugoslavija postojala je samo srpska vojska. Tako e biti i kada Jugoslavija bude nestajala.

boox, 13. august 1991 Iz govora puk. Veljka Antunovia, komandanta 1. PGMAD, na informisanju stareina za vreme mobilizacije u Valjevu, 07.08.1991. god., u slobodnoj interpretaciji. ... Vi znate da je telo u prirodi najstabilnije kada se oslanja u tri take. Tako se i mir u svetu poslednjih 45 godina temeljio na tri oslonca: komunizmu na istoku, kapitalizmu na zapadu i nesvrstanima. Zapad je kao svoj osnovni cilj imao unitenje komunizma. Uvidevi da to ne moe ostvariti vojnim putem, razvio je strategiju i uspeo da dva od ova tri oslonca ekonomski i politiki porazi, tako da je danas mir postao nestabilan.

48

Slino ovome se i mir u Jugoslaviji temeljio na tri oslonca: ustavnom poretku, jedinstvenom Savezu Komunista Jugoslavije i Jugoslovenskoj Narodnoj Armiji. Razbijai Jugoslavije, u sprezi sa istomiljenicima van zemlje, su uspeli da dva oslonaca onesposobe, tako da danas samo na JNA ostaje velika odgovornost za ouvanjem mira u zemlji. Neka se oni ne zavaravaju da e lako uspeti u svojim namerama jer, ne zaboravite, JNA je i dalje ETVRTA VOJNA SILA U EVROPI.

boox, 14. august 1991 Kako ovakvi govori mahom zavravaju sa VOLJNO!, mogunost za javnim reagovanjem na licu mesta praktino i ne postoji. Uz to, poueni iskustvom sa poetka mobilizacije i neprijatnostima kojima su posle izraene spremnosti da odgovore na pitanja bili izloeni, govornici su se pred kraj vebe na ovaj oprobani nain titili od suoavanja sa drugaijim miljenjem. Kao ilustraciju naveu detalj sa ve pomenutog informisanja stareina 07.08.1991. god. u 18:00. ekajui da pukovnik Antunovi, komandant divizije, doe u vojniki restoran i odri govor, par minuta pre poetka, uz tih agor neto vie od stotinu prisutnih aktivnih i rezervnih stareina, moj komandant diviziona, ppuk. Ranel Ranelovi, sa kojim sam prvih dana imao vie estokih javnih verbalnih duela posle kojih su me vojnici u gradu saletali da me aste piem, ustade iz prvog reda i glasno mi se obrati: Dunkiu, jer e veeras da pita neto?. Neu, drue potpukovnie, neu veeras - odgovorih. Dobro, da znam, da mogu na miru da sluam pukovnika! zadovoljno zavri moj pretpostavljeni uz odobravanje prisutnih. Sama re informisati (lat. informare), ije je osnovno znaenje pouiti, uputiti, obavestiti, izvestiti, u naoj vojnikoj terminologiji ima znaenje zaplaiti, utuviti u glavu, isprati mozak, ..., to ve mnogo puta informisanim aktivnim stareinama ne pada teko. Tako i nije udo to na ovakve i sline govore, tj. na salve besmislica od poluistina do notornih gluposti, sa neizbenim primesama komunizma i insistiranjem na jedinstvu i borbenoj gotovosti (itaj: vojnikoj poslunosti i odanosti idealima), reaguju sa neskrivenim uzbuenjem, pa i oduevljenjem. Zamislite kako sam se oseao kada zgranut i skamenjen po govoru pukovnika i uvenom VOLJNO!, ujem oko sebe gromoglasan aplauz, a odmah zatim, od jednog mladog aktivnog potporunika i rei: Dunkiu, zato ti ne tape?, na ta se petnaestak stareina okrenulo prema meni i mrsko me pogledalo. U tom i takvim trenucima bih lake sebi odgovorio na pitanje ta radim na Marsu, nego otkud ja ovde. Nekada davno sam kolu rezervnih oficira artiljerije u Zadru upisao na svoje insistiranje da bih nastavio kontinuitet uenja posle srednje kole do fakulteta, a sada ispatam zbog toga. Rezervne stareine, koje svoj ivot provode u drugim sredinama i 49

zaokupljene drugim problemima, uglavnom pomalo zbunjeno i sa nevericom da su ule to to jesu, reaguju nemom razmenom pogleda, ali uvajui svoju kou i ne pokuavaju da svoje miljenje javno iznesu. Ipak, nije mi lako da objasnim zato sam za 57 dana provedenih na mobilizaciji ove godine bio jedini stareina koji je i to u vie navrata, svojim istupima i postupcima remetio atmosferu poslunosti, bez obzira na to to sam zatim bio pozivan na mnoga sasluavanja, raporte i pisanje izjava. Pitanje je koliko su ovi moji postupci uticali da se u jedinici neto promeni, ali mi je jedna od satisfakcija, pored odobravanja i otvorene podrke veine boraca (rezervista), konstatacija kap. I kl. Ramovia, organa bezbednosti puka, da nije tano da skidanje petokrake sa kape predstavlja samo moj lini stav i ne utie na druge, kad sam tim inom i troasovnim razgovorom koji sam sa njim vodio i na njega uticao. Kad sam prvih dana jula rekao da JNA nema ta da trai u Sloveniji i da bi joj bilo bolje da se postavi na zapadne granice srpskog naroda u Hrvatskoj, kako bi sukob proao sa to manje rtava, bio sam okarakterisan kao lokalistiki nastrojen, a samo par dana kasnije je doneta odluka o premetanju JNA iz Slovenije, dok sadanji potezi vojnog vrha ukazuju da e upravo to uraditi i biti zadovoljni malom komunistikom Jugoslavijom sastavljenom od Srbije, Crne Gore, Bosne i Krajina. Do ovog reenja nee lako doi, ali mi se ini da su spremni da se za njega bore svim sredstvima i do kraja. Pitanje je koliko e im svako od nas pomoi u tome, da pod izgovorom borbe za zajedniki ivot srpskog naroda u jednoj dravi, naprave treu Jugoslaviju kao poslednji bastion komunizma na svetu. U sluaju izbijanja oruanog sukoba srednjih razmera, sa ili bez prisustva zapadnih vojnih snaga kojima e JNA prema reima puk. Antunovia odmah objaviti rat, plaim se da e jedan deo srpskog naroda dobrovoljno pristupiti Srpskoj vojsci, a drugi otii u rat pod petokrakom, ime bi se mogla lako ponoviti tragedija iz graanskog rata od 1941. god.

boox, 14. august 1991 Dvojica komandira baterija u mom divizionu (od trojice), obojica Hrvati, su u trenucima kada se rasplamsavao sukob u Slavoniji, iskoristili prisustvo generala Koturovia i zamolili ga da budu razreeni dunosti. On na to ima pravo jer je najstariji artiljerac u zemlji i ova dvojica oficira su po kratkom postupku razreena dunosti komandira. Poslati su nazad za Kragujevac gde sada ekaju formiranje i odluku komisije o njihovom postupku koji je okvalifikovan kao dezerterstvo u vanrednim (mobilizacijskim) uslovima, pa je pitanje da li e im tek tako lako, bez posledica, biti raskinut ugovor sa JNA.

ivujanic, 21. august 1991 Desetaru (Hrvatu, na alost i to je postalo bitno) je istekao vojni rok, ali ga je, kao i 50

ostale nesrenike koji trenutno slue vojni rok, ve ekao pripremljen poziv za vojnu vebu, to praktino znai da mu se produava vojni rok. To je, na alost, postala sasvim normalna stvar. To je znao i on, kao i njegov otac, koji je vie puta dolazio u jedinicu i govorio stareinama da njegov sin ni dana due nee ostati... Desetar je ranije bio na dunosti kod mosta u Iloku, pa je mislio da zna raspored patrola, meutim raspored se stalno menja, tako da je, kada se iskrao iz kasarne i pokuao da se probije kroz patrole nou, naleteo na jednu patrolu koja ga je zastavila. Kada su mu rekli da se okrene i prie sa dignutim rukama, on je potrao na drugu stranu mosta. Vojnik iz patrole je ispalio kratak rafal, koji je desetara presekao po grudima... Patrola MUP-a i vojna policija koja je krenula u selo blizu Karlovca da saopti roditeljima vest, jedva se izvukla, jer su seljaci krenuli da otvore vatru i na vojsku i na MUP. ?! Tek toliko, jer pretpostavljam da krue prie o sraunatom ubistvu zbog toga to se radi o Hrvatu i sl. gluposti. Moram da priznam i da na drugoj strani, dakle u vojsci isto tako krue prie da je i mladi i otac vie puta izjavio da uri kui da bi se ukljuio u Gardu, ali u taj podatak nisam siguran, pa ga navodim kao podatak da se traa na svim stranama...

spetrovic, 21. august 1991 JNA je definitivno srpska. To je dokazano napadom na Osijek.

ivujanic, 22. august 1991 Dve godine proveo na Vojno-tehnikoj Akademiji u Zagrebu. Ono to je mene najvie razoaralo nije glupost prosenog vojnika (oveka), to sam znao i od pre, ve strahovita ogranienost ljudi koje nose lie na reverima, onih koji treba tu vojsku da povedu. Prosean vojnik e se ipak malo zbuniti kad se bude naao licem u lice sa golorukom braom koja, u ovom sluaju, stoje i pevaju. Manji deo tih vojnika e stvarno i pucati. Problem su generali koji u svojim rukama imaju strahovitu vatrenu mo, a ak i ako ne raunamo moj lini utisak o njima, njihova strunost se, bar za JNA, pokazala u sluaju Slovenije. Pa zar TAKVI da me brane? Zar po njihovu komandu da stanem sutra? Hvala, ali ne hvala!

ivujanic, 22. august 1991 For the record, vojska je na korak od totalnog zakoenja i raspada. Akcije koje se izvedu potiu skoro uvek od niih oficira, onih direktno na frontu, bilo kao posledica izmiljenje ili prave provokacije, bilo u dogovoru sa Srbima koji zakuvaju i JNA mora da obezbedi mir. E kad JNA dobro nagazi po Gardi i kad famozni ZENG pone da baca uniforme i oruje po kukururzu i da bei, i kada oficiri sa fronta zatrae dozvolu taba u BGD da krenu u napad i razbiju jedinice Garde do kraja i zaplene naoruanje, iz Beograda stie 51

izriito nareenje da se ne mrda sa mesta... Takva situacija se ponavlja jo od rata u Sloveniji i samo dokazuje da je u vrhu JNA ili totalna izdaja ili se radi o grupi nepismenih debila, zakreenih metuzalema i dupelizaca. Jednostavo, seti se kako se JNA pokazala u svoja dosadanja dva rata: 1941. je nestala za par sati, a u Sloveniji je doivela nevien poraz. Svi raspoloivi potencijalni regruti iz Srbije idu u vojsku u septembru, jer seronje ne mogu da obezbede ni jednog vojnika nigde gde Miloevi nema svoje serojede. Srpska privreda trenutno plaa svo izdravanje JNA, to ni YU nije mogla da podnese. To to srpska deca ginu zarad slave komunistikih govana bolje da i ne spominjem. Kome je do rata, neka se prijavi u dobrovoljce!

vcalic, 29. august 1991 Ne moe vojska, u kojoj je odanost komunistikim idealima mnogo vei kvalitet od strunosti, da se suprotstavi ni najobinijoj bandi (ZNG i MUDa Hrvatske, u ovom sluaju), a kamoli nekoj ozbiljnijoj vojsci. Zamislite ta bi se tek desilo ako strane sile odlue da interveniu?

ivujanic, 30. august 1991 I Kninska krajina poinje da pravi greke koje je mogu skupo kotati kada doe do meunarodnog priznavanja: proirivanje Krajine na primorje. Ako nekom nije jasno zato se Krajina iri u tom smeru, neka se seti gde se nalaze teko zaraene generalske vikendice, izmeu ostalog i jedna koja ima svoj vlastiti deo privatne plae i tunel ispod puta do nje (pravo iz dvorita), a gradili su je vojnici na odsluenju. Ah da, pripada Mamuli, koji je pre neki dan preseljen u svoju beogradsku rezidenciju sa dva vojna transportna aviona Antonov. Inae, jedan na prijatelj, takoe oficir, je morao da iz Dubrovnika pobegne sa porodicom i sa dva kofera. Vojska zbog situacije nije mogla ni kamion za preseljenje da mu da...

mrki, 3. septembar 1991 Da li MUPovci i gardisti dezertiraju ne znam, ali znam da vojska dezertira. Svako jutro se pored kasarne moe nai vojnike odjee koju bjegunci skidaju. A neki na alost ne uspiju pobjei (odatle i pucnji koji se uju).

vilic, 5. septembar 1991 udi me samo kako to da JNA danas predstavlja tolikog neprijatelja a do jue kad je trebalo da se gase poari, da se ostrva snadbevaju vodom, hranom, lekovima, kad je 52

trebalo voziti povreene ljude u bolnice, svi ste je zvali i zahvaljivali ste se na pomoi.

ivujanic, 6. septembar 1991 Nema ni teorijskih ansi da JNA iz ovoga izae kao herojska. to se nje tie, ima dva ishoda: totalno reformisanje nakon povoljnog ishoda ili raspad jo za vreme borbi ako iste na ovaj nain potraju... A kad se samo setim da sam se udio Parokom kad je pre onoliko meseci rekao da treba da pravimo srpsku vojsku...

rkorda, 6. septembar 1991 A cela ironija ove situacije je to to su JNA srpskom napravili upravo Tuman, Kuan, i Alija pozivom vojnicima i oficirima da napuste JNA i tako joj omoguili efikasnost u Hrvatskoj. Da je ostao isti sastav od pre 26.6. 91 armija bi se do sada potpuno raspala.

igor.mil, 16. septembar 1991 Srbi su oberuke prihvatili savez sa JNA, ije je angaovanje u Hrvatskoj daleko od razdvajanja sukobljenih strana. Vojska u ovom trenutku deluje sa jasnim ciljem da po svaku cenu u potpunosti slomi oruani otpor Hrvatske, ne prezajui ni od velikih rtava meu civilnim stanovnitvom, ni od totalnog unitavanja Hrvatske. Ne udim se takvom ponaanju nae Armije, jer za oekivati je da e se vojska nastala u totalitarnom reimu (tavie, Armija je poslednja, ali znaajna, ortodoksna komunistika institucija na ovom prostoru) tako ponaati. Armija je samo pokazala svoje pravo lice, ono najmranije lice totalitarizma, time se do kraja kompromitujui, i inei odluan korak ka sopstvenoj propasti. alosno je, meutim, to se, prihvatajui je za saveznika, tavie za svoju glavnu uzdanicu, uz nju kompromituje i Srbija, kompromitujui tako pravednu borbu srpskog naroda u Hrvatskoj za nacionalna prava. Srbija treba da odbaci saradnju sa JNA. JNA se u Hrvatskoj ne bori za niiju pravdu. Ona se bori da produi onih nekoliko trenutaka ivota koliko joj je preostalo i pri tome e sa sobom povui u propast sve to joj padne pod ruku.

ivujanic, 17. septembar 1991 igor.mil >> Poen za Hrvatsku je u tome to je u tom sluaju tana tvrdnja da vojska ne 53

preza od bombardovanja nenaoruanih civila. Ja strano volim da kritikujem vojsku :) ali se sa time ne slaem. kola, bolnica, crkva, fabrika, sve to prestaju da budu civilni ciljevi onog trenutka kad se u njega stacioniraju oruane jedinice. Sposobnost JNA je krajnje sumnjiva, ali nema govora o krvoednoj armiji koja ide da pobije slobodarske Hrvate...

balinda, 19. septembar 1991 Svi srpski nacionalisti koji trljaju ruke zato to je JNA na tzv. srpskoj strani, kao da su zaboravili o kome govore. (?) :( Oni nisu ni na jednoj strani osim na svojoj u kojoj su ? relativno lepo iveli i aspolutno lepo maltretirali ostale (svakako i Srbe.) Decenijama JNA predstavlja takvu nakaradnu izraslinu koja ni u ovim tekim trenucima nije uspela da uradi makar deo onoga u ime ega smo je trpeli i hranili. Pokazuje se da je najlake zamisliti nau JNA kao vremenu zadreklu trbuinu koja vie nikome nije potrebna ali kojoj smo potrebni mi, jer aspolutno nije sposobna sama ni da jede ni da se kree (neto kao retardirana greka nae mladosti). Najdrae bismo je sa stidom sakrili, ali je edo isuvie poraslo i ojaalo te ne dozvoljava da se prema njemu ponaamo onako kako zasluuje. Naravno, glupo je napadati sve one hiljade nesrenih mladia koji su, mahom zbog nematine i niskog nivoa opte kulture, izbrali tzv. asno zanimanje oficira. U njihovim potenim glavama ima previe ideologije, to je najsigurniji znak da svega ostalog ima premalo. Za upropaenim generacijama kolovanih oficira, Jugoslavija e plakati i mnogo nakon to se pojam Jugoslavije gotovo zaboravi. Nesrea ovih mladih ljudi prenosie se dobrim delom i na njihovo potomstvo i to e decenijama usporavati pravi zamah slobodarskih i demokratskih tendencija. Kada se samo setim stotina hiljada mladih ljudi koji su od JNA dobili samo istetovirani datum na ruci. Kakva je njihova sudbina i sudbina dece koje e oni vaspitavati? Ili jo bolje, kakvo se sudbini moemo nadati kada nam je svima (nekima vie a nekima neto manje!) sasvim ispran mozak i kada su koreni malumnosti toliko duboki? Dok za ove posledice, pogreno koncipirane i predimenzionisane armije, apsolutno nema brzog leka, zato bi se makar korumpirana i nemoralna armijska vrhuka mogla skloniti. Veliko je pitanje kolika je dubina te nesposobne gomile prodanih dua i ima li uopte nekakve zdrave pameti i hrianske moralnosti makar u delu delajueg oficirskog kadra? To bi mogao biti njihov SVETI posao. Moralo bi im biti jasno da je JNA jako davno prestala da bude narodna (ako je ikad i bila). Prvi put kada je postavila sramni zadatak odbrane ideologije ispred odbrane drave slovo N je otpalo. J je otpalo raspadom Jugoslavije. A je otpalo kada se pokazalo da je i vojniki nesposobna. Dogaaji u Sloveniji su jedan takav primer, druge gledamo svaki dan. Poto je i vrapcima jasno da e se JNA ubrzo sasvim raspasti, postavlja se pitanje na koji nain? Po svemu sudei i tu se ne moemo nadati niemu dobrom. Umesto da se 54

JNA raspadne po profesionalnom i moralnom principu, uz raspad korumpiranog vrha i skidanje svake ideoloke pristrasnosti (zato bi svea krv nadstranaki nastrojenog oficirskog kadra, koji se tek treba stvoriti, bila i vie nego dobro dola), JNA e se raspasti po teritorijalnom i etnikom principu :( . Najvei deo JNA e se preko noi pretvoriti u SNA te e, poput svojih ideolokih zatitnika, samo promenom imena boriti za stare neasne privilegovane pozicije zarad kojih e se koristi i istim metodama :( . Moemo se nadati (makar mi u Srbiji!) samo armiji koja e braniti jednu partiju po svaku cenu i u svim okolnostima. Najzad, ne moemo im preterano ni zameriti, sa njima nemaju neizvesnosti.

bugi, 20. septembar 1991 JNA nije niije vlasnitvo. Vojska je jedna od dravnih slubi, a JNA je bila dravna sluba drave Jugoslavije, sada nepostojee. Zajedno s nestankom te drave treba da nestane i JNA i nijedan jugoslovenski narod nema pravo da je prisvoji, kao ni samu Jugoslaviju, uostalom.

dejanr, 20. septembar 1991 Ako se ve poziva na Ustav, onda treba da zna da po tom Ustavu (striktno pie) Predsednitvo Jugoslavije predstavlja vrhovnog komandanta armije... Predsednitvo odluuje o objavi rata i mira, mobilizaciji, bojevoj gotovosti, popuni jedinica i mnogim drugim stvarima. Koliko mi je poznato, Predsednitvo Jugoslavije NIJE donelo odluku o poveanju stepena borbene gotovosti JNA niti o mobilizaciji koja se veoma ozbiljno vri. Nije donelo jo u danima kada je Jovi podneo ostavku, nije je donelo ni kasnije. Ranije je za svaki iole vei manevar vojske (koji je bio 1/100 ovih sadanjih akcija), vebu itd donoena naredba Predsednitva, ak i ono kad treba opaliti 40 salvi za 1 maj. Prema tome, vojska deluje na svoju ruku i van kontrole svoje Vrhovne komande.

balinda, 20. septembar 1991 Profesinalna vojska bi stvari radila profesionalno, branei ono zata je formirana. Da ne ponavljam zato JNA to nije. Za oekivati je da e upravo JNA imati i najvee gubitke, izdaje, dezerterstvo i predaje. Naravno, JNA je i sastvaljena od najveeg dela nevoljnika da u bilo kom, a pogotovo ne u bratskom, ratu uestvuje. U JNA se mahom nalaze prisilno dovedeni ljudi otpilike onako kako gazda pohvata kokoke po dvoritu kada mu iznenada dou gosti na ruak.

55

ivujanic, 22. septembar 1991 NEMA NIKAKVOG OPRAVDANJA ZA BOMBARDOVANJE CIVILNIH CILJEVA !!!! Ako bilo koja vojska nije sposobna da potisne neprijatelja (koji je, usput, viestruko slabiji) na nain koji nee izazvati MASOVNA civilna stradanja, ne treba da se bavi takvim stvarima, ve treba da organizuje vojne parade.

balinda, 23. septembar 1991 Da li je, ili ne, JNA zaista prekoraila svoja ovlaenja i mimo bilo kakvih civilnih vlasti sa jugoslovenskog nivoa preduzela izuzetno drastine mere (u svakom sluaju ubedljivo najdrastinije od kraja II rata) bez pravog tela koje bi sutra moglo da preuzme odgovornost za to? Jednostavno reeno, ako je njihov potez genijalan - kome ide kredit za odluku, ako nije - koga treba obesiti?

balinda, 23. septembar 1991 ilazarevic >> Da li si ti za ouvanje Jugoslavije? Ja lino nisam, ali to u mom pitanju nema nikakve veze :) Ako jesi, onda ti je jasno da Jugoslaviju moe da ouva samo njena Armija, pored ovolikih secesionista. Moje pitanje bi bilo sledee: zalae li se ti da JNA pobije sve ljude poput tebe koji su protiv Jugoslavije? Ako je tako, moram odati apsolutno i bezrezervno divljenje tvom izvanrednom principijelnom stavu koji ide i do fizikog samonegiranja. ;)

squsovac, 24. septembar 1991 Ova vojska nikada ne moe uraditi nita osim ovoga to gledamo svakodnevno: saoptenja, parade, dezertiranja, sakrivanje...

balinda, 25. septembar 1991 Ime armije moe da oda njen karakter. JNA u svom nazivu sadri boljeviku odrednicu narodna. Valjda nee sporiti da je JNA uvek bila pre svega ideoloka sila koja je bila jedan od glavnih stoera upravo vlasti koja nas je ve dovoljno upropastila? Ja bih rekao - uvari jugoslovenskog zatvora. Kada ona to ne bude vie bila, OK. Neto nisam uveren da je scenario u kome ova armija prvo ojaa pa e posle da negira u sebi generacijsku ideologizaciju celokupnog svog oficirskog kadra, njihovih porodica, komija :) i najzad svih nas, moe dati rezultat koji, vidim, obojica elimo. ta da radim, ne verujem previe u svest i savest prevaspitanih kriminalaca. Mislim da im je potreban ozbiljan i strog tutor. A kako biti tutor retardiranom detetu koje je previe poraslo i ojaalo. :) 56

ivujanic, 25. septembar 1991 Vojska je shvatila da ni pod takom razno NE MOE DA OSVOJI NI JEDAN HRVATSKI GRAD, iz vie razloga, a najvie zbog svoje nesposobnosti da se razrauna sa izdajnicima pa im vojska ne veruje i nee da izae iz transportera i pogine u nekoj zasedi. S druge strane, hrvatsko vostvo je shvatilo da je JNA SPOSOBNA ZA MASOVNO UNITENJE kako materijalnih dobara, tako i civila. Ono to e uslediti je manje-vie potpun raspad JNA, a onda, ako ima pameti mir i razgovori, a ako ne - hamburgeri u Australiji...

bojt, 26. septembar 1991 Danas je Veljko Kadijevi optuio Slobu i Tumana da ni jedan ni drugi ne ele politiko nego vojno reenje koje vojska nee da dozvoli. JNA e potovati SVAKO politiko reenje odnosno SVAKI tj MA KAKAV dogovor izmeu Tumana I Miloevia. JNA E UKOLIKO SE U ROKU OD NEDELJU DANA OVA DVOJICA NE DOGOVORE ILI BAREM NE PONU DA SE DOGOVARAJU OBJAVITI SNIMKE KOJE POSEDUJE sa ciljem da narodu prikae da su ova dvojica OD POETKA ELELI RAT !!!

cdragan, 29. septembar 1991 Jue su dva pukovnika, inae doktora na VMA, poeli trajk glau zbog izdaje u vrhu JNA, ogromnih propusta u zbrinjavanju ranjenika i zbog toga to se ne objavljuju podaci o ranjenicima smetenim na VMA i to se ne dozvoljavaju posete povreenim stareinama i vojnicima. Vojska je hitro reagovala i dva pukovnika, doktora, udaljila iz zgrade VMA i zabranila ulazak u istu. U veernjem dnevniku je proitano pismo 120 ranjenika koji se lee na VMA u Beogradu. Oni su 28.09. u 12.00 stupili u trajk glau u znak podrke dvojici pukovnika sa zahtevom da im se omogui povratak u zgradu, uz ispunjenje ostalih uslova, tj, pokretanje istrage za sve one koji su napravili propuste ili izdali svoju armiju, da se objave tani podaci o ranjenim i poginulim vojnicima i rezervistima, kao i da se dozvole posete robine ranjenicima koji se nalaze na VMA i ostalim bolnicama.

max.hedroom, 28. oktobar 1991 Vratio se ovek iz Mirkovaca (bio tamo 3 meseca) i kae da je vojska u totalnom rasulu. Ranjenici umiru od gladi, a veina boraca koji krenu na zadatke bivaju unapred otpisani, tako da na njima samima preostaje odbrana golih ivota. 57

Koliko jo Srba mora da pogine pa da se oformi srpska vojska? (I da li bi to bilo idealno reenje?)

bandit, 1. novembar 1991 igor.mil >> Ako bi nam svima podelili puke, moglo bi i na dobro da se okrene ;) Da, ako bi prvo mogli da pobijemo Kadijevia i kompaniju, a da nam vojsku vode neki drugi OKRUTNIJI I ODLUNIJI LJUDI.... Inae se ve mesecima gine bespotrebno, a rat je mogao da se zavri mnogo bre i sa mnogo manje rtava sa nae strane... Ako ve zelis da se boris, pristupi nekoj samostalnoj vojnoj formaciji. Tako ti bar niko nece pucati u LEA...

bandit, 2. novembar 1991 Jedan sam od retkih ljudi kojima je vojska bila neto to su oduvek sanjali, ali posle onoga to sam doiveo NE PADA mi napamet da se vraam! Boriti se sa ciljem je jedno, a glupo i uzaludno ratovati neto sasvim drugo. SETI SE FILMA GALIPOLJE, istina nije daleko od toga !!!!! Republika Srbija se nije odredila prema ratu, JNA se nije odredila prema svakoj republici ponaosob (ili prema Srbiji, poto je jedino Srbija u ovom trenutku priznaje!). Situacija na frontu je JE*E LUD ZBUNJENOG. alju koga stignu, ljude sa enom decom, stare, bez kondicije... Nije u redu to to se deava sa vojskom i dravom, i kada bi se jednom osvetlila situacija, budi ubeen da bi SVI, krenuli u odbranu PRAVE stvari...

bandit, 3. novembar 1991 SRAMOTA me je to sam bio da posluim onom jadnom i bednom odpadku koji se danas naziva JNA! Kada sam ja sluio vojsku to je bila vojska, i inilo se da bi neki njeni delovi zadali muka i muka ako nas neko napadne.... Kasnije sam saznao da je moja kasarna bila jedan od izuzetaka... na kraju sam saznao da je vosjka trula i ugnjla i to iznutra... Ne smatram da sam duan da sluim formaciji koja je izdala samu sebe i svoje Pravilo Slube... mene vie u JNA nee videti... Ako se kojim sluajem formira Srpska Vojska, neu imati nita protiv da se prikljuim, sve dok se bude znao neki red.... Ja jesam i za vosjku i za rat, ali ovo to radi JNA je sumanuto.... Mrizm one koji komanduju, ovi to me jure su sitni inovnici koji rade svoj posao, krivi su generali... Kadijevi najvie... zatim Adi, a najvie naa draga budala predsednik Miloevi,,, 58

Mrzim to sam bio na frontu da bih svatio koliko smo bedni i jadni, a da ne priam o tome kako se to u mojoj porodici ponavlja od prvog svetskog rata... Nemam ime da se ponosim... da sam lino nekoga ubio, da sam neto osvojio da sam neto uradio... onako kada svi zapucaju i kada se posle samo izbroje mrtvi.. kada se uva arena laa u kukuruzu i kada se zbog primirija ne puca na Hrvata koji je na nianu... to moe samo luda vojska da radi...

lanik, 5. novembar 1991 Nisu SVI u JNA nesposobni, ali komandujui kadar je oajan! To se i najbolje vidi po odnosu poginulih rezervnih oficira/aktivnih oficira.; Ovi drugi su se zavukli u miije rupe i alju decu na front. Ako treba da ratujemo protivu ustaa, idemo SVI, ali samo organizovano i pod pravom komandom, u Srpskoj vojsci - a ne ovako da izigravamo glinene golubove za hrvatske ustae. Dok na elo SA (SA = transformisana JA) ne doe neko pametan, ko je reio da sj*be krvate, glupo je ii u rat. Dok sam ja bio u JNA, u njoj je vladalo totalno rasulo, ali tada je barem postojala Jugoslavija (a i meni je odgovaralo jer sam se maksimalno izvlaio ;) ). Ovo to se zadnjih meseci deava bi, da nije tuno, bilo smeno.

bandit, 5. novembar 1991 Taj rezervni kadar je najvea glupost koja postoji na ovom svetu. Samo velike nacije koje imaju ljudi za pokolj mogu da dozvole sebi doktrinu svi smo mi armija. ta se desilo u Iraku - videli smo. Kod nas je situacija umnogome slina. Samo oni koji nisu videli (i osetili) ta se deava viu hoemo u rat. Najcrnje je to to se ba ta deca (18 26 god) najee bore i najvie ginu, dok se ostali zavlae u rupe. Dole nesposobna Armija!

balinda, 8. novembar 1991 Zamislimo postupak izvesnog broja hrvatskih oficira koji su jo u JNA. Sasvim dosledno posmatrano vai stavovi oko ovog pitanja izdajstva ili izdajstva doveli bi da su upravo svi oni hrvatski oficiri koji su prebegli pravi sinovi svoje domovine i rodoljubi a svi koji su ostali su izdajnici. :( ta je starije pripadanje naciji, ili pripadanje nekakvom principu? Hrvatski oficiri koji su ostali, za koje i ja smatram da nisu izdajnici, podredili su pripadnost naciji nekakvim svojim stavovima kojima veruju.

59

bjovan, 13. novembar 1991 Povremeno itam diskusije u ovoj konferenciji i nikako ne mogu da se naudim to bar neko od aktivnih diskutanata ne vidi stvari onakvim kako ih ja doivljavam. Ve sam ozbiljno poeo da se brinem za logiku moga zakljuivanja i, uopte, za moj mentalni sklop. Umesto detaljnijeg obrazlaganja, postaviu samo nekoliko pitanja. 1) Kakva je uloga Vrhovne komande JNA u politikim odluivanjima? 2) Da li JNA treba da vodi politiku drave (koje drave?). 3) Da li postoji ikakva veza izmeu odluka srpske vlade i vrhovnih komandi u JNA. 4) Da li srpsko rukovodstvo uopte kontrolie postupke JNA?

spantic, 15. decembar 1991 Da se JNA najbolje snala, nije. Da emo morati posle svega reorganizovati vojsku i dobar deo generala poslati u penziju da gaje rue, moraemo. Ali injenica jeste da se tek u borbi pokae kakav je ko. Najsuroviji mogui nain selekcije. Tako i u ovom ratu imamo herije, ali i kukavice. Sposobne ljude kao i nesposobne. Nazivati JNA komunistikom danas ne znai nita drugo nego prihvatati hrvatsku propagandu. Neko je morao da se bori, a injenica jeste da su Hrvati napali Armiju. Isto je injenica da su se zbog, blago reenog gluposti, garnizoni nisu na vreme izvukli na srpske teritorije. Da je to uraeno, verovatno ne bi bilo ovakvih sukoba. Ako nita drugo barem Hrvatima ne bi bio poklonjen Varadinski korpus.

balinda, 15. decembar 1991 Miljenja sam da je vrh JNA bio najzagrieniji protiv bilo kakvog dogovora iz Haga, ne videi nikakvo svoje mesto za privilegije na koje je navikla. Zato sam ubeen da JNA odgovara da kreira nekakvu svoju ex-teritoriju na kojoj e onda ratovati (regrutujui mladie!) :( i tako opstati. Naravno, jo bi bolje za JNA bilo da osnujemo nekakvu, makar i krnju Jugoslaviju, u kojoj bi mogli nastaviti, to je vie mogue, po starom.

sentinel, 5. mart 1992 (GENESIS BBS, Zagreb) HV (vie nije ZNG) i MUP imaju dosta novog image-a. Nova policijska kola izgledaju kao amerika, uniforme i tablice kao austrijske. Omiljena fora mi je komad oborenog aviona 60

koji su postavili na Cvjetni plac.

dragisak, 10. april 1992 Nekim mojim drugovima na Vraaru su jue i prekjue dolazili. Naravno, nisu ih nali. ;-> Ja sam ovde na Novom Beogradu dosta siguran. Znam da sva ta vojna lica koja ive ovde nee dozvoliti da se mobilizacija na Novom Beogradu ba zahukta. Ne moe im se zameriti, znaju ljudi kakva je to firma JNA. A, uostalom, SPS je ubedljivo pobedio na Novom Beogradu, treba mu se oduiti.

bojt, 6. april 1992 vmisev >> ne opravdavam ni jedan zloin, ma ko ga poinio. Ali ne oprvadavam ni stav da su su SVI Srbi zloinci, ak ni veina. Ponavljam, to vai i za Hrvate. Slaem se. Koliko je meni poznato, najdisciplinovanija je mlada vojska i ne seam se da sam uo da je napravila neko zverstvo. Rezervisti su ve razulareniji, ali ipak u nekim (rastegljivim granicama). Posle ve dolaze razni teritorijalci, gde je ve sve mogue. Za njima su Arkanovi dobrovoljci, koji se ponose time da nemaju zarobljenika, ali se takoe ponose time da ih mnogo ne zlostavljaju, ve stvar reavaju prosto - metkom u elo ili u usta. Za njima idu dovrovoljci SNO-a koji teraju ljude i ene da iste minska polja itd, a na poslednjem mestu su eeljevi dobrovoljci koji masovno kolju, pale, eree ljude vezane lancima za dva traktora itd... Oni se ne libe da takve stvari rade i pred novinarima, tako da slike kosatih i bradatih ljudi sa izbezumljenim licima (u kojima obino nema vie od tri zuba) u nekom krvavom piru obilaze svet. Zvanina Srbija to nikada nije pokuala da sprei, ve naprotiv, njima a posebno njihovom fireru daje nevien publicitet, a predsednik republike izjavljuje da njega od svih ostalih najvie voli...

bandit, 13. april 1992 Na alost, umesto da se potpomognu jedinice koje mogu da neto uine, vojska je jako dugo bila i gluva i slepa.... ta su mogli da urade razni dobrovoljci da im je dato makar malo od onoga to je armija imala u viku? A gde i nam bio kraj da imamo svoju vojsku to je ve druga pria. Vojska je napravila mnogo greaka, i sada nam se to vraa...

61

vmisev, 13. april 1992 Profesionalizam je osnova uspeha svakog posla, pa i vojske. Nae velike institucije u kojima je malo profesionalaca ili profesionalci nemaju uticaja pokazuju katastrofalne rezultate: RTS, JNA, itd. Svi znamo koliko dobro rade. Svet bi, istina je, bio mnogo lepi bez vojski i oruja. Ali to je za sada utopija. Vojska MORA da postoji. A ljudi koji su u toj vojsci moraju biti spremni da ubiju i da znaju kako se to radi. Onaj ko to ne moe NE SME da ide u vojsku. Moda e u nekoj situaciji biti neodluan i time ugroziti ivot svojih saboraca. E, opet se vraamo na pitanje profesionalizma. Svako mora da radi ono ta zna i da se ne mea drugima u posao (svi smo najbolji fudbalski selektori, predsednici vlade, itd).

bandit, 13. april 1992 JNA je mogla da zavri rat za tri dana, da nije bilo tih i takvih koji tada nisu voleli SFRJ a bili su u njoj, da se sada ne ponovi ista greka treba sve one koji ne vole Srbiju izbaciti napolje... Dobrovoljci su napravili uda, ali se o njima nikada nije nita ulo.. ulo se vrlo malo i vrlo retko, ali ako eli mogu ti upriliiti nekoliko podataka...

bandit, 14. april 1992 Hrvati su, ako se nita drugo ne uzme u obzir, NAPALI JNA! JNA IMA PRAVO DA SE BRANI DO 1) Prestanka napada, 2) Unitenja protivnika 3) Kapitulaije protivnika. Nita od ovoga nije ispunjenio, dakle JNA ima puno pravo i slobodu da rui, ubija i unitava.... Vojska je imala puno PRAVO da sravni Dubrovnik kamen po kamen, jer se u njemu krio neprijatelj, i to ne samo ustae, ve i VELIKI BROJ RAZNIH PLAENIKA - STRANACA... Pri napredovanju ka Dubrovniku, u cilju unitenja neprijatelja, pucalo se na SVE to je prualo otpor !!!! Dakle pucalo se na istog onog AGRESORA koji je nekoliko dana ranije bombardovao, i napao Prevlaku...

miha, 14. april 1992 JNA je bila i hrvatska, sjea li se? Zato nije otila kada su joj stavili do znanja da je vie ne smatraju svojom? Meu ostalim, mislim da je negdje i zapisano da se JNA ne moe upotrebljavati u ratu protiv svog naroda, odnosno u graanskom ratu. Onog momenta kada JNA primila k' znanju da se vie ne smatra vojskom drave u kojoj se nalazi, moralo joj je biti jasno da na toj teritoriji dalje moe ostati samo kao agresor. Izgleda da to neko nije shvatio.

62

Glava 4.

Zapad i kriza
dexi, 30. jun 1991 (11:19) Slovenija i Hrvatska su lepo procenile situaciju. Svetskoj javnosti, a naroito Evropskoj Zajednici, vie je stalo do kakvog takvog mira nego do Jugoslavije. A to da e armija da tek pokae zube, sumnjam :(( . Niti ima podrku, niti je jedinstvena, a najgore je to ne zna gde je glavni neprijatelj (unutranji), ili bolje rei zna, ali kako protiv njega?

dexi, 2. jul 1991 (14:54) O ZAPADNOJ DEMOKRATIJI PO DRUGI PUT. ta kaete na najnovija zbivanja u DEMOKRATSKOJ Evropi ;)) . Uspelo smo da ih podelimo (nevieno smo viruletni), a i zavada je na pomolu. Naravno alim se: nismo mi toliko sposobni. Dakle vabama (Belije i Nemci) je zinulo du** da izau na Jadransko more. U stvari bitnije je to da Germani hoe da ojaaju svoj uticaj u Evropi. Ljudi, opametite se DEMOKRATIJA (KAKVOM JE PREDSTAVLJA EVROPA) VELIKA PODVALA. ija mogu samo da nagaam, ali intuicija mi govori da je demokratija (prava) inkopatibilna sa KATOLICIZMOM koji je, sloziete se, dominantna (ne)vera.

dveselinovic, 8. jul 1991 Krajnje je vreme da Srbija prestane ve jednom da se okupira ta e svet, a posebno Evropa rei. Boli Evropu tikla za nas, oni gledaju samo svoj interes. Pravda ili ne, ali oni e priznati Sloweniu i Croatiu, kad-tad, a ja mislim jako skoro. Tri meseca im treba da se prilagode, zato se na tome i insistira.

63

predrag, 27. august 1991 Veliki deo srpskog izvoza i uvoza je (oko 40%, a moda i vie) iz Nemacke. Dovoljno je da nas ona blokira ekonomski bez ostatka Evrope i to je kraj. Armija rauna na to da Evropa nema vojnih formacija za intervenciju. Ali, ali ?? ta ako Hrvati pozovu NATO pakt ??? Gde bi se oni spustili ??? Proglaenje Srbije krivcem za glavni sukob znai: CELOKUPNA TERITORIJA SRBIJE JE RATNA ZONA.NEMA SPUTANJA NATO VOJSKE SAMO U HRVATSKU, VE MODA I U BEOGRAD. TREBA SAEKATI I VIDETI. RASPLET BI SE DAO NASLUTITI AKO BI KRAJEM SEPTEMBRA NATO FLOTA DOLA U ALBANIJU POD IZGOVORM ZA PRIPREMANJE BAZA.

ivujanic, 30. august 1991 Ono to se trenutno deava u Slavoniji je VELIKA GREKA. Otilo se preduboko u teritoriju Hrvatske, i nema za to nikakvog opravdanja u oima sveta.

maleksic, 31. august 1991 Moe se lako dogoditi da izbije PRAVI RAT ako se umeaju strane sile. Zato pravi rat? Pa zato to bi se tad Srbi sukobili sa profesionalnim zapadnim armijama. E vidi, ovo se lako moe izbei ako skinemo komuniste sa vlasti. Nikoga ne interesuju lokalni sukobi dve balkanske etnike grupe, ali ako je to sukob demokratije i komunizma to je ve sasvim druga stvar. Nemci znaju znanje pa uspeno loe ceo svet protiv boljevike Srbije, a u stvari zna se na ta su bacili oko. Ameri, Francuzi i Englezi nemaju nikakve posebne interese u YU, ali lako bi napale kad im spomene komunizam (to ih inae potpuno razumem). Zato se ja lomim po Sezamu da isteram bubice iz glave onima koji misle da je srpski komunizam potpuno nebitna stvar u svom ovom haosu. Srpski komunizam je glavni uzrok svih srpskih nevolja. Da nije njega ne bi bilo nikakvih problema a jo manje ratova.

ivujanic, 2. septembar 1991 Srbija rat ne moe dobiti. Razlog je jednostavan: zahvaljujui tome to nas vode komunisti, ceo svet, ili bar moniji njegov deo, bi ustao u pomo ugroenoj demokraciji, i to bi se zavrilo loe po Srbiju, koja bi, nakon to izgubi, bila svedena na Beogradski paaluk i sledeih sto godina plaala ratnu odtetu Hrvatskoj. Pravda je sasvim sigurno na NAOJ strani, i pravda e proraditi onog trenutka kad mi 64

skinemo komuniste. Zato sam ja za hitno skidanje komunista i reavanje problema Srba na meunarodnom sudu, koji, kada Srbija konano postane slobodna, nee moi nita da prigovori zahtevima Srbije.

ivujanic, 13. septembar 1991 Talijanski novinar se javlja usred estoke borbe, branioci jedva zadravaju JNA.... Reporter se nalazi iza barikada od vrea peska, zajedno sa dva mladia, koji neumorno ispucavaju velike koliine municije na neprijatelja. Meutim, baksuz: u jednom trenutku M-53 zaglavi, a drugi momak je upravo menjao arer na kalanjikovu, i na opte iznenaenje - TIINA! Niko ne puca :) A jedan se ak tako junaio da je izaao iz zaklona i u Rambo stilu pucao sa kuka po mrskom neprijatelju... U drugom sluaju, trbuasti novinar austrijske televizije lei potrbuke, potpuno priljubljen zemlji, kao i kamerman, i pria neto o stalnim estokim napadima Srba i JNA, a ono dvadesetak metara iza njih skrtenih ruku stoje gardisti i radoznalo gledaju ove akrobacije...

igor.mil, 18. septembar 1991 Da bi se vojna mainerija USA uopte pokrenula potreban je neki simbol zla, ovozemaljsko olienje avola u stilu Sadama Huseina ili pukovnika Norijege. To je u naem sluaju nemogue, poto na zapadu niko nije uo za Slobodana Miloevia, izuzev nekoliko upuenijih novinara. Da bi sad na zapadu napravili od njega neto slino Sadamu, potrebno je barem 6 meseci snane propagande. Ne verujem da bilo ko u Americi ima volje da se time bavi.

dejanr, 6. oktobar 1991 Evropa se oito naljutila. Dvanaestorica su danas u Utrehtu usvojili deklaraciju u kojoj izraavaju svoje zaprepaenje nastavkom tekih borbi u Jugoslaviji uprkos sporazumu postignutom u Hagu 4. oktobra 1991. U Deklaraciji se konstatuje da su za nasilja i prekid vatre odgovorne sve strane u sukobu a posebno JNA, koja nesrazmerno upotrebljava svoju silu, pokazuje znake da nije vie neutralna i disciplinovana institucija. Ako vatra ne bude prekinuta do sutra do 24.00 sata, slede vrlo ozbiljne sankcije poev od suspenzije sporazuma o ekonomskoj saradnji do totalne blokade... Sve smo blie korenju... :(

65

dpozaric, 28. oktobar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) ig.dju. >> Srbija i JNA to nisu uinile zato da ne bi slubeno priznale da su agresori na Hrvatsku (bore se na njenom tlu). Mala ispravka, Oni se bore na jugoslavenskom tlu sve dotle dok Hrvatska ne bude priznata. A recimo da je meunarodna javnost prizna, to mislis da bi se time promijenilo - po meni nita, meunarodne trupe nitko nije voljan slati ... Mi neznamo tono to zapadna javnost misli o svemu ovome, a tu me naroito smeta to su ukinuli CNN (kojeg su mogli davati dok se Matjaz borio) i serviraju javnosti svoje vienje zapadne politike ...

bojt, 20. oktobar 1991 Srbija e morati da prizna faktiko stanje da ni Evropa, ni USA ni SSSR jednostavno ne dozvoljavaju da se politika vodi na ovako imbecilan nain. U protivnom nas eka pakao. To su Crnogorci shvatili i okrenuli urak. To shvata i Miloevi, ali je njemu neuporedivo tee da okrene urak. Ba zbog Krajina, jer su silni ljudi za njih ve izginuli. Iz hakih kuloara se uje da je Miloevi hteo da potpie, ali da su ovi iz Krajina digli nevienu frku (to je sasvim razumljivo posle svega). Prialo se i da je prodao Krajine za nekih par milijardi dolara. A na kraju e ipak morati da potpie. Po meni, najpametnije mu je bilo da je potpisao i odmah podneo ostavku (i reko zajebao sam se, no hard feelings narode). Meutim, ukoliko ostane na tvrdoj liniji i koprca se do kraja, u ovoj Srbiji e nastati haos koga niko od nas jo nije ni dovoljno svestan. Nee biti vie delova za raunare ;) Nee ;). biti lekova, nee biti niega. Vladae nemastina, bolesti i anarhija. Sprema nam se jedan vrlo gadan oblik genocida: pomislite samo koliko se Srba uopte nee ni roditi zbog toga to nee postojati ni najelementarniji uslovi za zasnivanje porodice.

dpozaric, 2. novembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Nisu oni glupi, nego ele da mi vjerujemo kako su glupi i/ili neodluni. Kad im damo konkretan povod (itaj: najbolje ekonomski, ali moe proi i nacionalni ili teritorijalni interes), vidjet ete kako e se odmah na hrvatskom nebu pojaviti avioni zapadnih armija.

balinda, 8. novembar 1991 Ministri EZ su, u Rimu, usvojili ekonomske sankcije protiv Jugoslavije. :(

66

balinda, 9. novembar 1991 Videste li najnoviji predlog predsednitva Jugoslavije (itaj: "JNA") savetu bezbednosti za formiranje tzv. zelene linije kojima bi snage UN razvojile dve strane? Da li je to posledica straha da bi ekonomske sankcije mogle da se ozbiljno pootre na svetskom nivou embargom na uvoz nafte, ili se zaista eli umanjiti vrlo negativni imid koji je JNA do sada zasluila? Mislim da bi ovo bio jedan krupan korak napred (zavisi da li e i Hrvati na ovo da pristanu) uz izvesne opasnosti koje za srpski interes ovde stoje.

dejanr, 10. novembar 1991 Od samog poetka sam za dolazak stranih trupa, ali je ipak ovaj zaokret jako udan jer su do jue to bili okupatori koje e JNA znati kako da doeka itd. Moda radi pretnja sankcijama (jer je naa privreda i bez sankcija u tekom abru, a sa njima moe se i do korenja stii). No ako se i mi (Srbi, Hrvati itd) i svet sloimo da trupe dou, imaemo jo jedan problem da gloemo, a to e biti na koju liniju da dou. Samo bojim se da e oko toga biti jako teko dogovoriti se, pa tako i ova odluka moe biti (nadam se da nisam u pravu?) samo nain da se dobije na vremenu pred svetom...

balinda, 10. novembar 1991 Ako Francuzi, narednih dana, malice napuste nemaki stav, moda i ima neto od svega ovoga. Ovaj politiki potez mislim da je pokuaj da se pokae dobra volja i da se razlabavi koncenzus koji je postignut u svetu protiv Srbije. Eventualna realizacija svega ovoga ini se danas daljom od Meseca. Ako ostane samo na tome, onda smo se prerano radovali. S druge strane pitanje presedana je vrlo nezgodno. ta e na to da kau stalni lanovi Saveta bezbednosti? Npr. da li je ovaj presedan prijatan za SSSR, jer bi se sutra, po ugledu na ovo, moglo zahtevati i neto slino tamo. Ili moda ba i u Srbiji? Kosovo? Sandak? Pa, zatim problem finansiranja trupa UN. Ima tu toliko mesta i ansi da sve krene po zlu, pa se plaim da se na to i raunalo kada je dat predlog.

merjavec, merjavec, 3. decembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Javnost u Engleskoj i Francuskoj na strani onog naroda, na koga se vri agresija. A javno mnenje se je najvie preokrenulo posle Dubrovnika i Vukovara. Ovo su bile najvee greke. Ti vidi na TV-u samo vau propagandu a Hrvati svoju. A ovde je ve drugaije, a da ne priamo o TV stranih zemalja. A najvei problem je to vas ve due vreme filaju priicama za malu djecu. Srbi su 67

ugnjetavani; niko ne voli Srbe; Srbi to; Srbi ono... Da ne ponem priati o Kosovu.

balinda, 7. decembar 1991 Sa stanovita svetske civilizacije, Srbija (a pogotovo JNA) pokazala se kao sasvim necivilizovano, smegmastino podseanje na nedavnu mranu prolost Evrope, pa nije udo to agresivna imperijalistika stremljenja, irom sveta, lako mogu da opravdaju svoje nekorektne, interesima potinjene, postupke pred svojim razvijenim javnim mnjenjima. Za one koji vole da im se sve nacrta, :) Srbija je vodila zmijsku politiku i izgubila sve simpatije tako da sada nema kome da se ali to hoe da je zgaze. :(

dpozaric, dpozaric, 14. decembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Postoji ukanje da se u stvari ovo ekanje vri zato to USA nisu u stanju tako brzo intervenirati vojno, pa zato ekaju sa priznanjem. Jer, prema tim predvianjima, priznavanje bi stvarno izazvalo jo jae napade na nas, pa US vojska eli biti spremna da djeluje odmah. Ja sam svjestan da treba podii nekoliko stotina tisua ljudi na noge da bi nekoliko tisua njih dolo do ovog dijela svijeta, no neto nisam sklon povjerovati da im treba toliko vremena... Ne bih volio biti graanin Srbije za jedno 2-3 mjeseca.......

balinda, balinda, 16. decembar 1991 Treba imati u vidu da, delom zato to to jeste tako a delom zbog vete propagande, ceo svet ima utisak da je Hrvatska rtva komunistie prolosti, pa ipak simpatije jedva da e biti dovoljne da ih samo Nemci (ili nekakav sumnjivi nemaki blok) priznaju. Da nije rata, za pretpostaviti je da bi situacija stajala mnogo bolje po nas.

jpavlov, 16. januar 1992 Mi Srbi moramo konano shvatiti, da je najznaajnija religija koja postoji u svet INTERES. Kakvo pravoslavlje, katolicizam, kakav islam, interes je taj koji pokree svet. Rusi to izgleda poinju da shvataju, zato e oni uskoro (vrlo brzo) priznati i Hrvatsku i Sloveniju, da bi na taj nain sledili zapad od koga jedino mogu dobiti kakvu, takvu pomo. Briga njih za pravoslavnu, siromanu Srbiju. Zato i mi moramo slediti na interes, pa ako je i slian sa nemakim, zato da ne? Objasni po emu se nai interesi ne poklapaju. Da li mi to elimo da jo sto godina budemo svetska provincija, da li hoemo da naa deca, kao i mi njihovi roditelji, sa enjim gledaju prema zapadu kao idealu koji elimo postii? 68

A Ruse moemo i dalje voleti, samo od toga se ne ivi. Prema Nemcima, naravno, ni u kom sluaju ne moramo (i ne smemo) biti tako mizerno snishodljivi, da im kao Hrvati pevamo danke Deutschland.

jpavlov, 26. januar 1992 Jasno je da su rtve u poslednjem velikom ratu uvek vee nego u prethodnom ako ni zbog ega drugog, onda zbog porasta ukupnog stanovnitva a i zbog usavravanja sredstava za masovno unitavanje. Srea je da velikih sukoba poslednjih pola veka nije bilo. To to je naa vlast itavih pet decenija ivela na svojoj (?) pobedi nad faizmom, ? ne treba da nas buni. Evropa je na to prilino zaboravila i poslednjih decenija izraivala ivot dostojan oveka sa Nemcima i pored Nemaca. Mi smo ti koji nismo propustili ni jedan datum (gotovo po pravilu vrlo sumnjiv!) a da ga nismo obeleili drei tako stalno tenziju u narodu i krijui tako svoje manjkavosti u sistemu. Ta politika nastavljena je i ovom prilikom. Nemci se proglaavaju i danas faistima i prave se analogije sa onom Nemakom koje su sve odreda na prilino klimavim nogama. Slinost je u tome to je Nemaka ponovo jaka i ponovo drna ali ni blizu nije tano da je Nemaka faistika. U Nemakoj je demokratija. Evo jednog podatka koji su sami Nemci objavili na svojoj dravnoj televiziji. Ispitivanje javnog mnjenja je pokazalo da je protiv bilo kakvih sankcija prema Srbima glasalo bilo preko 35% nemakog stanovnitva. S vremena na vreme, i na beogradskom TV dnevniku saopte nam po ovo ili ono miljenje nekakvog istaknutog pera nemakog novinarstva koje otvoreno napada nemaku politiku na Balkanu. Tamo je to normalna pojava jer je re o demokratiji, a kod nas su takva privatna miljenja izdaja i zabijanje noa u lea srpskom interesu. Jo kako mi imamo ta nauiti od mnogih pa i od Nemaca.

vcalic, 31. januar 1992 Pa, Rusi pre svega imaju mnogo pametniju vlast nego to to ima Srbija. Na mnogo bolji nain su artikulisali interes svoje nacije, jer ne treba zaboraviti da su Rusi u Kazahstanu, drugoj po veliini dravi ZND, najbrojnija nacija, da ih u Ukrajini ima oko 20%, a i u drugim republikama ih ima u velikom broju. Da su Jeljcin i njegova kompanija uradili ono to su radili nai mamlazi, pod parolom svi Rusi u jednoj dravi, verovatno bi sada cela planeta bila samo poligon za dejstva nuklearnih glava, pa bi i broj Rusa opao sa 150 miliona, na mnogo manju cifru. Ovako, za sada se sve zavravalo samo na meusobnim trzavicama. Ne mora da znai da e na tome da se ostane, ali postoje velike anse da tako bude. Ako bi Rusija i Ukrajina bile stvarno primljene u NATO pakt, verujem da bi se onda kritina taka ZND preselila iza Urala, na granicu Rusije i Ukrajine za islamskim dravama, Kazahstanom, Uzbekistanom i ostalim. Ti odnosi su u 69

budunosti mnogo vei problem od eventualnog rusko-ukrajinsko-beloruskog sukoba, koji se lako da umiriti pametnom ekonomskom politikom od strane Zapada.

scekick, 23. mart 1992 Niko jo ne zna ta se deava ovde, ali ono to je sigurno, sve mora po receptu koji su dali amerikanci i evroplani. teta je samo to to nema ko da poslua i da se ponaa po tome, i da izvue odreene zakljuke. Ono to se sad deava je sasvim razumljivo, samo oni na vlasti nikako da shvate kako treba da rade. Da su pametni, pa sad da se poveu sa Nemcima i da izvuku lovu, ali ta je tu je pa nam preostaje da polako izumiremo uz ovu inflaciju, koja e biti 15.000 procenata na kraju godine. Takoe, treba dozvoliti svima koji su zbrisani da se vrate nazad i da im se omogui da rade svoj posao a ne da se potucaju po Amsterdamu ili negde drugde...

bugi, 30. mart 1992 balinda >> I vie je nego oigledno da bi njima najvie odgovaralo postojanje sitnih, beznaajnih i meusobno suprostavljenih feudalnih poseda na ijim se sukobima najlake mogu ostvarivati svi svoji neeljeni projekti poput raznih neistih tehnolokih procesa od hemijskih do radioaktivnih otpada. Njima je najvie odgovarala Jugoslavija, to su uostalom stalno i govorili. Seti se poseta aka Delora u maju i Bejkera u junu, kada su pokuali da u poslednjem trenutku urazume kako Srbe, tako i Hrvate i Slovence. Delor nam je u ime EEZ ak otvoreno nudio ne male pare ako naemo neku kompromisnu soluciju. Ideja da je Zapad rasturio Jugoslaviju zbog nekih svojih tobonjih interesa mi zaista nije jasna. Jugoslaviju su rasturili (bez navodnika) Jugosloveni. Mi jo uvek, naalost, ne shvatamo da je na znaaj u meunarodnim okvirima postao mizeran od kada je hladni rat zavren, i da teorije o nekim centrima u kojima se decenijama kroji naa sudbina svima izgledaju smeno. Uveren sam da bi Zapad najvie voleo da za nas za sve ovo vreme nije ni uo, niti se nama bavio, i da ima mnogo preih briga. Ako bi, ipak, trebalo formulisati neki njihov interes na Balkanu to bi pre svega bilo uspostavljanje uslova za strana ulaganja kako bi plasirali svoj kapital i razvili nova trita i miran saobraaj prema Grkoj i Turskoj. Ne vidim da je razvoj situacije ba iao na ruku tim interesima, naprotiv. Kad tome doda i trokove koje e imati za plave lemove ... Neverovatno je kako su kod nas mistifikovani ti interesi Zapada, a posebno me revoltira jedna apriorna negativna konotacija koja im se daje. Ispadaju kao neka mrana, zla sila koja seje bedu i ekoloku katastrofu. A ne vidim da je ijedna zemlja, u Evropi pogotovo, ba imala neke velike tete od potpadanja u njihovu interesnu sferu. Naravno da oni, pre svega, gledaju svoje interese, kao i svako drugi uostalom. Na nama 70

je da racionalno procenimo gde se nai interesi poklapaju sa njihovim, kao i da u svom odnosu sa njima pokuamo to vie da ih meusobno uskladimo. Da smo se makar potrudili da to uradimo, moda bismo shvatili da su se nai, srpski, interesi skoro u dlaku poklapali sa Zapadnim. Rekao bih da pria o interesima ima i jednu psiholoku stranu. Mi automatski i sa indignacijom odbijamo sve predloge koje nam neko drugi postavlja, ako sluajno otkrijemo da je to u interesu onoga koji predlog daje. To obino predstavlja uvredu za nae dostojanstvo i po pravilu ultimatum. Mi kao da oekujemo da drugi u odnosima sa nama potpuno stave u stranu sopstvene interese i uzmu u obzir samo nae. Nama se ini da je ceo svet duan da se prema nama ponaa na neki poseban, naroit nain, sa specijalnim uvaavanjem. Ako se to, medjutim, ne dogodi, mi odmah ponemo da pretimo kako emo da izazovemo svetski rat. Egocentrinost koju tako esto pokazujemo, a koja, bar po mom miljenju, i nema neko realno pokrie, je vrlo opasna i lako moe da predje u paranoju (vatikansko - kominternovsko - teheransko - pederska i masonska zavera), te svedoi o naoj zabrinjavajuoj nezrelosti. Bio sam rekao da se nadam da e Zapad nekako prekinuti nau agoniju, mada u to ne verujem preterano. No, moda je tako i bolje, moda za nas ne bi bilo loe da jedanput izvuemo sve konsekvence za svoje postupke. U celoj ovoj nesrei, na samom njenom dnu, lei pravo blago za Srbe: otrenjenje od vere da su nebeski narod.

balinda, 30. mart 1992 Ja nisam ni rekao da je raspad Jugoslavije bila namera Zapada. No, kada je ve ispalo tako, deo Evrope gleda da prilagodi situaciju svojim potrebama to smatram racionalnim ponaanjem i nemam prema tome nikakvog jeda. Ne spadam u one koji imaju paranoju od Zapada, ali sam ipak zabrinut pred (objektivnom?) opasnou od postajanja smetlita Evrope. Ne pada mi na pamet da za to okrivljujem Zapad. Ako nam se to desi, samo emo biti krivi. S druge strane, bio bih jo odreeniji u definisanju glavnog krivca za raspad Jugoslavije. To je centar moi u Srbiji personificiran u liku Slobodana Miloevia. Ovaj mali ovek simbol je propasti kako Jugoslavije tako i Srbije. Interesanto bi bilo pitanje zato je ba ovde prevazien nain miljenja uspeo da dobije novu, dodatnu injekciju? Po mom sudu, oigledno je tome najvie kumovala politika nekultura i opti primitivizam. Moda e nekoga ovo i uvrediti pa je red da objasnim u kom smislu smatram da je ova sredina primitivnija od ostalih bivih komunistikih zemalja. ak i ako zanemarimo opti istorijski kulturni zaostatak za mnogim drugim sredinama, to ima takoe prilinog znaaja, ostaje da se upitamo u emu smo jo bili specifini u odnosu na, recimo, ehe, Maare, Ruse i ostale? Mislim da je na relativno liberalni odnos prema mogunosu da se iz komunistike drave-zatvora moe otii bilo gde doprineo da se smanji pritisak u ekspres loncu u kome su se kuvali mozgovi. Dobar deo stanovnitva, u kome su se nalazili i najumniji, najbolji i najliberalniji ljudi, decenijama 71

je imao mogunost da iz ovog pakla ipak izbegne. To je uinilo nau sredinu u znaajnijoj meri palanakom u kojoj se gajio jedan nakaradan pogled na ivot i njegove vrednosti. Podanikom mentalitetu i optoj zaostalosti ostao je slabaan sloj slobodoumnih ljudi da se suprostavi. Gledajui da je i danas na delu ovakva negativna selekcija, ne mogu se oteti utisku da nade za bolje sutra nemaju podlogu u realnosti. (?) ? :( U ostalim zemljama tzv. real-socijalizma lonac nije imao takav otvor, pa osloboene snage, danas, mogu skuvati mnogo kvalitetniju nacionalnu supu. Ni blizu nisam mislio da na bilo koji nain okrivim Zapad za nae neshvatanje ove civilizacije. Moja namera je bila da se suoimo sa realnou ne oekujui pomo sa strane. Bojim se da emo se, to vie budemo tonuli u mulj, sve vie pozivati na nekakve mitoloke i religiozne vrednosti. U ostalom, koliko god budemo manje vredeli u svim civilizacijskim dostignuima, pre emo se setiti kako smo, recimo, potentni ili u tom smislu u anatomskoj prednosti. :) Ve e se neto nai kao droga za umirenje u porazu, otprilike na onaj nain na koji smo izlazili iz fudbalskih poraza sa Nemcima. Mi smo izgubili jer smo umetnici a Nemci su glupi i hvataju na snagu. ;)

predrag, 24. april 1992 Pria se: srpsko rukovodstvo igra partiju pokera sa svetom u kome je ulog BiH a dobitak Jugoslavija. Ili e svet da prizna Jugoslaviju ili e armija da osvoji BiH vojno (svet u tom sluaju ne moe da deluje vojno jer tu nema nikakve linije razdvajanja). Vojska je sravnila na poetku par gradova (Foa -tek danas prikazuju na 1 dnevniku Novi Sad a na sky kanalu je bilo jo pre nekoliko dana itd.) da bi pokazala ta e da uradi ako se ne prizna Jugoslavija. Amerika je burno reagovala i priznala BiH i zapretila Srbiji. Ali Srbija preti da e nastaviti rat ako se ne prizna Jugoslavija. Zato se uri da bi se to zavrilo 27 aprila a svet treba da odluuje poetkom maja. Rasplet se oekuje poetkom maja. Ili e svet da prizna Jugoslaviju (sve to je pripadalo Jugoslaviji - ambasade,devizne rezerve itd - pripadaju Srbiji) ili e se rat u BiH nastaviti. Amerika e ii na taktiku homogenizacije naroda i prebacivanje teite rata u Srbiju. Srbe treba homogenizovati to je veoma lako. Srpsko rukovodstvo e to prihvatiti (ultimatum nama hrabrom narodu, pa pitanje Kosova). Pokrenue se pitanje Kosova i tu je samo potreban neki okida (ustanak iptara). Tada e se teite rata prebaciti u Srbiju (to je pravi cilj). Tada e VOJNO DA DELUJE neka sila (balkanska oluja). Narod e biti homogenizovan i nema nevinih, glavnica vojnih sila je u Srbiji. Svet i nije delio ni Libijce ni Iraana na one koji su za demokratiju i one koji su podravali Gadafija ili Sadama. Svi su bili tretirani isto. Srpsku armiju treba vojno rasturiti jer predstavlja potencijalnu pretnju Balkanu i susednim zemljama, a to je ujedno i jednini nain da Srbija postane demokratska.

72

bpetrovic, 25. april 1992 Ja ne znam zato nas AMERIKANCI toliko opanjkavaju... Mi krivi za sve bla,bla,bla... genocid nad... bla,bla. Pa cela njihova istorija se zasniva na genocidu! Pa koliko su indijanaca pobili! Nije ih ostalo ni 200000! Nemam nita protiv AMERA ali ipak su oni VEEEEEA nacija od nas i ne bi bilo dobro da im se suprostavimo. Nema SSSR i nema nikakve ravnotee u svetu.

73

Glava 5.

nacionalisti Nacije i nacionalistike zablude


lanik, 5. august 1991 Hrvati (tj. Hrvatsko rukovodstvo) kukavice. to niko ne dira Srbe u Zagrebu? Zato to bi, da se u Zagrebu neto desi veem broju Srba, sutradan Zagreb bio pod okupacijom JNA. Shvati da je JNA=srpska vojska, da JNA snabdeva Srbe u Krajini i da e Hrvati izvui deblji kraj u ovom ratu. Tj. ve su izvukli. ;)) A sve ovo to se deava je veoma veoma pametno smiljeno. Nije ni udo to Srbi nisu za pregovore. I ne treba da budu. Srbi e sa ustaama (tj. hrvatskim rukovodstvom) pregovarati kada OSVOJE SVE SVOJE TERITORIJE. Prvi put posle xxx godina su Srbi sloni. E, sada e na Sloba zlobom da iskoristi da osvoji sve Srpske teritorije, pa e onda da pregovara. A koliko ja vidim, Hrvate vie niko ne podrava u svetu, nemaju ni vie novaca, vojske (poto su ve SVE mobilizovali), a kapetan Dragan se nalazi 40 Km od Zagreba. :))))

iboris, 5. august 1991 Srbi u veim gradovima u Hrvatskoj nisu i nemogu biti tako dobro organizovani kao oni u malim mestima . ta znai to: NIKO IH NE DIRA? Da li to znai: niko ih ne ubija,niko ih ne pljaka,niko im ne pali kue i stanove? Ili to znai: niko ih ne gleda udno kad priaju ekavski, niko ih ne otputa sa posla, niko ne sakriva robu od njih, niko ih ne proteruje iz stanova... Ako je ovo prvo, onda ih svakako niko ne dira, ali ako je ovo drugo (a jeste) onda ih ITEKAKO DIRA I MALTRETIRA. Moj ujak je predavao na jednoj visokoj koli u Zagrebu i bio jedini profesor na tom predmetu. Kada je Tuman doao na vlast, posle otprilike tri meseca, on je dobio otkaz, bez obrazloenja, i praktino ostao na ulici. Profesoru iz Splita dr Slobodanu Komazecu minirana je vikendica, samo zato to je 74

Srbin (a i Split je veliki grad). Da li i to znai da ih niko ne dira? A da li je minirana kua nekom Hrvatu u Beogradu, samo zato to je Hrvat? Naravno da nije!

ivujanic, 6. august 1991 Da li ima etnika ili ne glupo je govoriti. Ja sam svojim oima video na HTV-u detalj koji je promakao reiji: u trajanju od otprilike 1-2 sekundi pred kamerom je promakao jedan gardista koji je oko ela imao crnu traku sa mrtvakom glavom... Ni detalji iz naputenih policijskih postava i spavaonica gardista ti se ne bi nita vie svideli. O tome ne treba uopte razgovarati. Stanje je iracionalno, i treba gledati kako da se zaustavi, a ne da li su Srbi vie etnici nego to su Hrvati ustae.

dkropek, 17. august 1991 Ne, Srbi su dobri (isti k'o apoteka, kako bi rekao BojT). etnici su dobri, oni nisu klali ljude, a sad u Hrvatskoj nema etnika. Ne, nema ih ni pod razno. Ne, sad se ne pokuavaju izmiriti rauni iz WWII. Da, vodi se oslobodilaki rat. Oslobaamo se Hrvata. Ma da, to su sve ustae. etnika nema, ali ustae su svugdje i ta rade, ma kolju Srbe, pa da! Ma kakvi, ne radi se o osvajakom ratu. Velika Srbija? Ma to si je ustako vrhovnitvo zamislilo. Ma da, vidi se, imaju gardiste, a to su ustae, ne daju da se napucavamo minobacaima po hrvatskim selima, to su gadni. Ni te ustae nisu Hrvati, ve su iz Iraka, Rumunjske..., to su ti Hrvati genocidni. Pazi, imaju crne trake vezane oko glave, uas! Mi ne moemo zamisliti takva zvjerstva kakva su se deavala u Jasenovcu, ne! Samo smo ovu invaziju planirali unatrag nekoliko godina. U kunoj radinosti izraivali minobacae, za linu obranu, pa da! Pazi, nazvali su me ustae telefonom, sad u ja njih napucati sa dvije-tri mine. I onaj Tuman, koji prosjaci po Evropi za evropskom mirovnom misijom eli napraviti novi genocid nad jadnim srpskim narodom, koji ivi u Velikoj Srbiji, samo to glupim Hrvatima nije jasno, ali kod nas je sve kristalno isto... Da, ja to nisam gledao, ali sa sigurnou mogu rei da to nije istina. iva istina, jamim svojim visoko cijenjenim imenom! Da, MUP-ovci su pohvatali Hrvate i rekli da ih goloruki Srbi puste iz obrua, jer e u protivnom poklati Hrvate, a kad su ih pustili, onda su jo uzeli dva-tri sata da temeljito rastave Hrvate, pa su se onda pokuali probiti, ali su ih goloruki Srbi unitili. Uostalom, vidjet e se to po noevima. To selo je od rata na loem glasu i jedva smo ekali da ga sravnimo sa zemljom, ali to nije osveta, Srbi ne mogu to uraditi, to su se Hrvati osvetili Hrvatima. Inae, to jo nije nita, jo se nismo dosta krvi napili... Inae to je 100% hrvatsko selo. A u SAO Krajini nema hrvatskih sela, ma kakvi! Tamo gdje je Srbin, tamo je Srbija, sve do Sofije, preko Washingtona i Tokya. Ti drski Hrvati ive u Velikoj Srbiji, a zna se da u Srbiji nema Hrvata, samo su Hrvati toliko glupi da ne znaju da se trebaju iseliti iz svojih kua, a neki su toliko glupi da ostaju i kad ih napucavamo iz minobacaa i uz pomoc JNA ('ko je ono rek'o da je to jugoslovenska vojska), pa ih moramo runo izbaciti, a kad se usmrde (kad nitko ne dolazi po njih pod kiom metaka) onda ih moramo odvesti pred MUP u ukradenom kamionu, to onda te prljave ustae iskoriste i vre propagandu i prikazuju ljude kojima 75

smo rasopali lubanje. Puj, Gebelsova propaganda! Pa da, to su se SVI (svi, svi, svi, svi, svi, svi, svi, svi, svi, svi, svi, svi, svi, svi, svi, svi) Srbi izjasnili da ele ivjeti u Jugoslaviji, jer je opepoznato da su Srbi jedinstveni, jer ne ele biti manjina u Hrvatskoj, poto znaju kako se ponaaju prema manjinama Srbi u Srbiji. Da, ova je poruka neodmjerena, kao i mnoge reenice na Sezamu, kao i poruka na koju repliciram. Da, opet se ne ponaam primjereno, opet vrijeam nekoga? Samo ekam da izbije na povrinu ono to se sad uporno skriva od javnosti, pa da vidimo 'ko e se sjetiti svojih stavova, zapisanih na Sezamu. P.S. Sad emo onako, uz presutno odobravanje bespomone Uprave Sezama, iskoristiti ovu dkropek-ovu poruku u politike svrhe i objaviti u nekim nepolitikim novinama (uz TV program) i rei: Evo to Hrvati misle o nama! Genocid im izbija iz svake reenice!. Bilo bi smijesno da nije zalosno. :-(((

balinda, 18. avgust 1991 Apsolutno je nemogue stalno reagovati na nacionalizam koga ima i kod nas i kod vas. U ovom idiotskom trenutku nas ostalih ima znatno manje. Zato nije racionalno da svoje slabane snage iscrpljujemo u reakcijama prema dominirajuim plemenskim oseanjima. Ja sam se nadao da se to razume i da se nikako nee shvatiti odustvo reakcije na ba svaku ovinistiku provokaciju kao slaganje sa njom. (?) :( ? Razumem da je pritisak naciona sada previe jak i tamo i ovde, ali ko mu se ne moe dovoljno odupreti mora ipak prvo potraiti razlog u sebi. Shvati nas da i mi imamo problema da bismo uspostavili kontakt poverenja sa slinomisleim Hrvatima. Ja ne mogu da kaem Uaaa Tuman!, ne zato to to on nije zasluio, nego zato to to treba PRVO ti da kae. Najzad to govore umesto mene srpski nacionalisti, pa kako gleda na njih? Ja mogu da kaem Uaaa Sloba! i ja to govorim. ;) U pogledu generalizacije itavih naroda ve je bilo previe rei. :( Neko bi mogao zameriti mojim reima uporeujui ih sa mrskim periodom kada su svi bili podjednako krivi da niko ne bi bio kriv. :( Tako su etnici bili pandan ustaama i sl. Uputanje ko je Narod bolji a ko je loiji sasvim je kontraproduktivno. Sve da Hrvati (ili Srbi!) i jesu sve to to druga strana kae, nema nam druge nego da to prihvatimo i da se trudimo da te svoje osobenosti vremenom prevaziu. Ne verujem da bilo ko moe onog drugog istrebiti. :((( Oba naa reima rade najgore za svoje narode. Bez ili sa krvavim ratom (skoro bez razlike!) napravie nam neprijatnog suseda za sledei vek. :( Ko to moe nazvati mudrom politikom na kraju XX veka, svaka mu ast. :(

predrag, 28. august 1991 Kada je poeo 1941 rat u taj rat su krenuli uglavnom ljudi izvan Srbije (Banija, Lika, 76

Kordun). ZATO? TO SU BILI SIROMANI KRAJEVI SA RATNOM TRADICIJOM JO OD TURAKA (VOJNA KRAJINA). Rat donosi i slavu i pare (ali i pogibiju). Pa ne ratuje se samo za domovinu. Patriotizam je pria za budua mlada pokolenja i za rodbinu onih koji su poginuli. Pri kraju (rat je ve bio dobijen) alju se na Sremski front intelektualci Beograda i Srbije. I tamo ginu. TIME JE SRBIJA PRESTALA DA BUDE SRBIJANSKA! OISTILI SU SRBIJU OD SRBIJANACA! Kada se zavrio rat... - oni su svrgli kralja, - umesto da ostanu na teritororijama (Banija, Lika, Kordun, Crna Gora) na kojima su ranije iveli oni su naselili DEDINJE i BEOGRAD. Lepe vile na Dedinju a mi smo za socijalizam pa to ne bismo lepo iveli, - dole kapitalistika buruazija - ukupno boraca je bilo oko 800 hiljada (mislim svih boraca - toliko je zvanino bilo prijavljeno i oni su sledeih 45 godina primali penzije i razne borake dodatke). Ukupan broj boraca iz krajeva (Banija, Lika, Kordun, Crna Gora) je veoma veliki. Pogledajte odakle su 80 % dananjih generala. NE RATUJE MI SE ZA SRBE (JA SAM SRBIJANAC - znai ovek koji je roen u uoj Srbiji). Beogradom i ITAVOM UOM SRBIJOM upravljaju razni VELIKI SRBI-Crnogorci i razni banijci, liani, kordunai, krajinici. Pogledajmo odakle su: Kadijevi, Adi, Peki, Jovani, Miloevi, Vuk Drakovi, eelj, Crnevi... SRBIJOM TREBA DA UPRAVLJAJU SRBIJANCI A NE KVAZISRBI !!!!!!!

balinda, 31. august 1991 Moda je najbolje svesti nae dileme na nuno siromaniju jednainu: Evropa ili Srbija? Ta dilema ne mimoilazi srpski duh ni kroz itav XIX vek. Umalu srpsku varo, koja je mirisala na orjent, koja se niim nije oseala manje vrednom, provincijsku samoljubivost koja je zaista uvek i bila Evropa jer je bila sasvim originalna i samosvojna, Evropa turske kaldrme i azijskog prezira ivota, Evropa zadimljenih memljivih kafana sa rupama na arafima i muvama popljuvanih okana u kojima se pilo belo vino, pisali najlepi ljubavni soneti i skidao eir uz duboki naklon, ali i lupalo akom o sto kad god se nekome nije neto svialo... te i takve Evrope vie ovde odavno nema. Takvo oseanje samodovoljnosti opisane reima: Kad pogleda mi smo sami sebi dovoljni, Hrvati nisu nikada imali. U itavoj svojoj istoriji Zagreb se uvek pitao ta misli ili ta e 77

rei Wien ili Budapest. Borba ta dva duha, srpskog i evropskog, nekako se uvek zavravao pobedom evropske dimenzije u okviru srpskog duha. To je ona ista borba Vuka i Dositeja, Istoka protiv Zapada, pravoslavlja i ateizma, borba srpske patrijarhalne zadruge i njenih moralnih normi i materijalnog determinizma jedne sasvim strane civilizacije. Gotovo je neverovatno kako su nai veliki Srbi (bar na reima!) tako malo drali do Evrope. Stevan Sremac je voleo da kae: Ja piem o Srbima i za Srbe. No, istini za volju, ni evropejska stremljenja nisu bila manje znaajna za Srbe. Jovan Skerli se uspeno borio protiv dremljivog i krmeljivog Istoka u Srbiji a za preduzetniji Zapad koji misli i koji dela. Ova borba uvek je bila dramatina ali nije tetila srpskom duhu. Ruku na srce, moramo priznati da evropeizacija Srba nikada nije ozbiljno zahvatila srpski narod. (?) Uvek je to bila samo sjajna politura jednog osobenog mentaliteta koji ? nita nikada nije ozbiljno shvatao i koji se prema svemu evropskom postavljao konzervativno, gledajui na sve to sa izvesnom dozom prepotentnosti kao prema nekakvom modnom hiru koji e brzo proi pa emo se vratiti na onaj tromi, hedonistiki, turski nain ivota. Poto je samo lenjost preduslov svake prave genijalnosti, Srbija je tada bili divlja zemlja izuzetnih pojedinaca, ba kao to na liticama uspevaju najlepi cvetovi. Srbija ih tada nije brala ali ih nije ni unitavala. Srbija ih je mirisala. U itavom tom mentalitetu bilo je nakakvog maizma koji jeste bio primitivan ali koji je bio svoj i originalan. Od tih vremena ostao je samo primitivizam. Nestalo je blagonaklonosti prema svemu to je nadproseno, namnoila se zavist i zloba. Nikada evropska dimenzija nije bila tako poraena u Srbiji kao to je to danas. Nikada toliko nije bio ugroen srpski duh da bi postao jetak i svadljiv prema drugima. Srbija je do sada uvek bila poput uspavanog medveda koji je nekakvom grekom izaao na podnevno sunce i koga nerviraju muice ali koji je blagonaklon, svestan svoje snage ili nespreman da se probudi iz svog slatkog sna. Danas je srpski duh kao izutirano, valjivo, olinjelo pseto koga moe svako utnuti i koje bez ikakvog dostojanstva kezi svoje zube. Doli smo na one grane koje smo ranije ostavljali samo za nae bratske komije na Balkanu. Sve se vie sa njima poredimo a pravdamo se da smo svoje vekovno dostojanstvo zato izgubili da bismo mogli bolje parirati drugima koje smo, eto, spremni smatrati i loijim od nas. :(

ivujanic, 31. august 1991 Godinu dana se podie tenzija meu Srbima o klanju koje im Hrvati spremaju, logorima koji se grade, ustaama koji se naoruavaju i otre kame... Ja ne kaem da im se spremala lepa budunost: postali su graani drugog reda, nacionalnost, ali to je daleko od klanja, pa ovo je 20. vek! Pa i sam Marti je priznao da u Krajini nije bilo nikakvog spontanog ustanka, ve su otimanja oruja hrvatske TO bila dobro organizovana od strane Srba i JNA!

78

lanik, 31. august 1991 maleksic >> Neki Srbi su prihvatili islam, ali nisu postali Turci.Ostali su Srbi. Te Srbe ne raunaj. To su izdajice svoga naroda, svoje vere. To su ljudi koji su, da bi sauvali svoje dupe, promenili veru, to je za Srbina najgora stvar koju moe uiniti, jer se zna da je Srbe kroz istoriju jedino vera odrala. Ako nije pravoslavac - nije ni Srbin. Znam, naie se neko ko e da kae da su morali, da je bilo takvo vreme itd. ali ja smatram da za takav in (promenu vere, izdaju pravoslavlja) kod Srba NEMA opravdanja. Niko oveka nemoe ninata naterati. Uvek postoji izbor; treba samo biti ovek. Najbolja stvar u tome to je neko Srbin je to to je pravoslavac, jer je pravoslavlje najliberalija i najnaprednija religija (ako se za religiju uopte moe rei da je napredna).

zddb, 31. august 1991 Srbi se nisu nikad niotkuda doseljavali, oni su ovdje starosjedeoci odvajkada. Oni su te krajeve napustili samo jednom, ali je to bilo tako davno, moda ima i svih 10000 godina, u dananja podruja Indije. Bilo je to u vrijeme kada su Indusi primili Vede od nekog naroda sa Zapada (to je dokazana istorijska injenica). Ima u sanskritu mnogo slovenskih rijei (a nimalo iz drugih evropskih jezika). Na primjer bog vatre je Agni (Agonj, Oganj) ili znanje Jnana (Znanije) i tako do beskonanosti. Ko ne vjeruje, neka pretrese malo literaturu. Taj je narod iz nekih razloga, vjerovatno ratne prirode, jednog dana krenuo nazad u nekoliko pravaca (ne treba sumnjati da veliki dio nikad nije ni kretao u istonu avanturu). To se doseljavanje iz Azije (povratak) predstavlja kao dolazak Arijevaca. Zato su se vabe (vagabundi) trpali da se upiu u legendu. Ali za njih se skoro isto kao i za Bugare, maltene zna datum dolaska... Njihov osjeaj pripadnosti Arijevcima druge je prirode - u Prusima ima moda i 50% arijevske, luiko-srpske krvi. Jedan od pravaca povlaenja Srba je i preko Bliskog Istoka. Ima indicija da su Filistejci bili u stvari Srbi. To je onaj narod koji je imao Golijata, za vrijeme kralja Davida. Oni su imali opasno ratno oruje - izduene srpove, te moda otuda potie ime srpskog naroda (Serp - Serb) ( Zoran Brki 1988.). Iz svega izloenog vidi se da ima mjestu i pria DKropeka o Persijskom porijeklu Hrvata. Da li je to ba bila Persija, teko je rei, jer ima raznih teorija. Vjerovatno je da se tada Hrvati nisu ni zvali tako. Oni su bili dio jedne ogromne horde, najbrojnijeg tada, a i sad je meu najbrojnijim narodima, slovenskog, a koji je tada (a moda ipak kasnije), prema mnogim autoritetima (afarik), nosio srpsko ime. Ja pretpostavljam da smo mi Srbi najdue zadrali to staro ime naroda i nita vie. to se tie Hrvata, nedavno sam proitao negdje da ono potie vjerovatno od rijei Krovati (Krov), to je pomalo maliciozno i aludira na njihovu krvolonost. Poznato je dodue da su Rimljani i drugi fini narodi smatrali sve Slovene, tu su mislili na Dalmatince, posebno krvolonim. Ali to je stvarno smijeno, da tako piu oni koji su imali Kaligulu, Nerona, Iroda i ostale. 79

vilic, 5. septembar 1991 Sve je poelo prologodinjim izborima u Hrvatskoj. Bio sam u Splitu za katoliki uskrs 1990, i prisustvovao sam mitingu poglavnika, a i sluao kako taj demokratski narod udie ist hrvatski zrak i alje Srbe na vrbe. Stvarno alosno, ali meni i nespojivo sa demokratijom.

balinda, 23. septembar 1991 Kako god okrenuli mi smo genetski hendikepirani, zdravstveno ruinirani, mentalno retardirani, socijalno labilni, moralno posrnuli, seksualno isfrustrirani, emotivno zaputeni, obrazovno zaostali, kulturno ne privedeni, ideoloki zavedeni, tehnoloko potinjeni, nauno beznaajni, istorijski marginalni, ekoloki beznadeni, civilizacijski nebitni, finansijski prezadueni... ali smo zato nacionalno svesni. ;)))

balinda, 16. oktobar 1991 Jednostavnom nainu miljenja najvie odgovara plaenje dece babarogom. Npr. reenica to bi bila propast srpskog naroda!, ne govori o fizikoj propasti individua koje tvore narod, nego o ovom ili onom oseanju na koji smo i onako naueni. Isti sluaj je i kod Hrvata. Morate se zapitati, draga nacionalistika gospodo, da se ideja oveanstva moe spustiti do naroda samo u onoj meri u kojoj se narod podigne na ideju oveanstva. U tom smislu narod se odnosi prema oveanstvu na onaj isti nain kako su se nekad plemena odnosila prema narodima. U svemu tome nema niega plemenitog. Plemenito moe biti samo individalno. Kako god okrenuli, draga gospodo, nalazimo se u feudalnom dobu i jasno je da su liberalna stremljenja sa vama sasvim nekompatibilna. Za nas je mnogo vea nesrea to smo (izgleda?) nekompatibilni i sa stvarnou. :( ta nama vredi to je to na nesreu naroda kome pripadamo. Ne verujem da e nam ita biti lake kada sutra budemo mogli rei: A govorili smo mi. Idemo u apsolutnu propast a vi tome moete pomoi to ete nas povui sa sobom. :(

faruk, 31. oktobar 1991 Visoko obrazovanih ljudi ima svugdje, pa i meu Muslimanima. U armiji na primjer, ima veliki broj pukovnika Muslimana, ali ne znam za vie od dva generala. Moda i postoje, ali se ne vide. Cijela pria o ugroenosti nije potrebna jer je poela sa sasvim drugom temom: POSTOJANJE naroda. Mada e vjerovatno i tema o ravnopravnosti biti jednog dana aktuelna. No o tome kada se sve ovo malo smiri i kad se obezbjede osnovne 80

pretpostavke za normalan ivot bilo kojeg naroda.

dpozaric, dpozaric, 9. decembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) Zanimljivo je kako svi izvan Srbije treba da se samoopredele dok o tome kad su u pitanju Muslimani na Sandaku, Albanci na Kosovu ili Hrvati u Vojvodini nikome ne pada na pamet.

mkiric, mkiric, 14. decembar 1991 balinda >> Ideja je bila: Nacionalno oseanje smeta demokratiji. Demokratija i izrasta iz nacionalnog. (Nije imala iz ega drugoga.) Ako uzmemo U.S.A. za primer, videe da nacionalnost i demokratija ne moraju biti ni u kakvoj uzrono-posledinoj vezi. Demokratija kao takva je nastala jo u staroj Grkoj, tanije u Atini, kao najefikasniji nain uprave nad dravom (gradom). Ako demokratiju tako posmatram, dolazim ak do zakljuka da je demokratija nastala pre nacionalnosti onakve kako je danas shvatamo. Problem o kome u stvari priamo nije proizvod nacionalnog samog po sebi, ve nacionalnog ekstremizma, i to vrlo primitivnog. I demokratija je podlona raznim deformacijama, pa su tako, izvorno, nastali i faizam i komunizam koji u osnovi nemaju nita zajedniko sa nacionalnim, ak su izrazito anacionalni, naroito komunizam. Zajednike osobine se pojavljuju tek kada prestanemo da takve pojave posmatramo izolovano, ve kao deformacije ljudskih odnosa uopte. Hou da kaem da je glupo i nesvrsishodno jednu normalnu pojavu poistoveivati samo sa jednom od njenih deformacija, a drugu samo sa jednom od idealizacija. To je takoe vrsta ekstremizma koja dodue ne moe da napravi toliko tete odmah, ali na dui rok je podjednako tetna.

balinda, balinda, 14. decembar 1991 Iskreno potujui tvoju upornost da podvue razliku izmeu pozitivnog nacionalnog sadraja i nacionalne iskljuivosti, priznajem da sam poslednjih meseci doao na nivo naciofobije. :( Ko nije, ili je podlegao ovinizmu ili zasluuje moje ideopoklonstvo. Bez vetakog udvaranja, ti si jedan od takvih. I mene raduje da vidim kako neki valjevac fenomenalno svira na frulici neko srpsko kolo, ali ne volim da ga vidim kako ga svira na mitraljezu. :( Pozitivni sadraju nacionalnog oseanja na Balkanu su nemerljivo beznaajni od njihovog negativnog delovanja. S druge strane takva oseanja polako smetaju i itavoj svetskoj civilizaciji. Ja sam u, jednoj poruci, uporedio nacionalno oseanje kao ljusku iz koje se izleglo pile. I ako je takva ljuska omoguila da nezrelost naroda dosegne oveanstvo, zar ima smisla vraati se u njih samo zato to je neizvesnost i opasnost ivota bez takve zatite realnost? Oe li to dozvoliti majka kvoka? :) Jednostavno; postati jedan svetski narod 81

umesto naroda sveta, moralo bi rezultirati jednim antagonizmom manje. (?) Tano je da ? je komunizam to isto proklamovao, ali bez prave osnove. Sadanja zapadna alternativa brisanja posebnog, radi mnogo lukavije pa, samim tim, i opasnije. :(((

bugi, bugi, 15. decembar 1991 Imamo jedan princip organizacije vlasti, demokratski princip, koji poiva na ideji postojanja i potovanja nekih univerzalnih vrednosti, te je samom svojom prirodom suprotstavljen svakom partikularizmu: rasnom, verskom, polnom, klasnom ili nacionalnom. Ujedinjeno Kraljevstvo i Republika Francuska su demokratske drave, sa dugom demokratskom tradicijom, u kojima se te univerzalne vrednosti potuju. Republika Srbija nije. U Srbiji se ne potuju nikakve univerzalne vrednosti i sve je podreeno samo jednom, nacionalnom oseanju i nacionalnim, tj. partikularnim, vrednostima. Kako kae Matija Bekovi: Drai mi je i najloiji Srbin od najboljeg veanina. ak ni ideja Dobra nije za njega, jednog od najveih nacionalnih autoriteta, dovoljno univerzalna vrednost da bi prevagnula nad nacionalnim. ta onda ostaje za neke mnogo manje univerzalne vrednosti? Naravno nita. Ja lino to ne mogu da prihvatim. Za mene je poniavajue da mi se kao uslov da ne budem izdajnik postavlja da ne kaem nijednu re protiv oloa kakvi su Babi, Hadi, kamiondija-pesnik Vuurovi ili Radovan Karadi samo zato to su Srbi. Njih neu da branim niodkoga, a jo manje da ih dovodim na vlast.

balinda, balinda, 16. decembar 1991 Mome poimanju sveta ne odgovara ni nacionalizam Vuka Drakovia, ali je svakako re o ogromnoj, kljunoj razlici. udi me da branioci nacionalne samobitnosti mogu ita rei protiv ovog oveka a braniti kameleonske komuniste sada obuene u bljetava faistika odela samo zbog onoga to govore a ne videvi da se svojim delovanjem upravo najvie rugaju dobrim stranama nacionalne svesti? Meni se ini, da oni koji danas estoko napadaju Vuka Drakovia a sebe nazivaju nacionalistima, nemaju pojma ta ta re znai. (?) O, kako e se samo kajati, kada se jednog dana otrezne i vide ? za koga su se i kako zalagali. :(((

imandic, imandic, 11. januar 1992 Kakav je to Izetbegovi musliman po nacionalnosti ako se onako preziva? Vidi se da je poturenjak, kao to su u stvari 70% muslimana u Bosni, Sandaku...

82

kermit, kermit, 11. januar 1992 To ni meni nije sasvim jasno: zbog ega muslimani insistiraju na muslimanskom narodu, kad su ogomna veina muslimana POTURENI SRBI? I ta time ele da kau ili da dokau? Moda se stide svog srpskog porekla? Samo jednu stvar znam: da bi neki narod mogao da osnije dravu trebaju mu tri stvari: JEZIK, TERITORIJA i VERA. Muslimani imaju samo veru, teritorija je uglavnom srpska kao i jezik. Rikno sam od :). smeha kad sam uo da ele da proture svetu postojanje bosanskog jezika :) Ako ve hoe mogu da priaju turskim jezikom, ali onda opet ne mogu da prave dravu jer je ve imaju - TURSKA! Ko koga ovde zaj*bava ???

dperkovic, dperkovic, 14. januar 1992 Na nau alost, ini mi se, da e Srbi po ko zna koji put biti prevedeni zedni preko vode. Lekciju istorije nismo nauili iz '18 pa emo je verovatno uiti i posle '92. Srba u XX (kroz 50 g) veku e biti ovde, ali ih u Hrvatskoj sigurno nee biti (ili e ih biti par hiljada), dok e ih u Bosni biti neto vie (verovatno oko 10-15% ukupnog stnovnitva Bosne). alosno, ali kako je krenula nova godina izgleda i istinito. Ipak, nee biti sve tako crno. Ovde u dravi Srbiji e biti blagostanje . Svi emo imati kompjutere (zasnovane na ipu 80987), imaemo ta da jedemo, bie mir (a da zaratimo neemo ni teorijski moi bez armije koju neemo imati), govoriemo neku verziju EnglovaboHrvatskoSrpskog, biemo otporni na radioaktivnost (to e se obezbediti evolucionalnim prilagoavanjem naih gena)...

R. A. Mozart, 4. mart 1992 (GENESIS BBS, Zagreb) to se tie nacionalizma, zato ne biti svjestan svog identiteta, ali ginuti besmisleno za dravu (to je najgore, time se nita ni ne rjeava) je idiotizam.

predrag, predrag, 31. mart 1992 Igranje srpskog rukovodstva (ali i naroda) sa ETNIKIM i ISTORIJSKIM principima u stilu za jedne vai jedno a za druge drugo svet ne trpi. A pogotovo demonstriranje sile i pretnju. Ako jedan princip vai za Krajinu vai i za sve republike i pokrajine.

squsovac, 13. april 1992 Dovoljno je pogledati neke od starih Foruma (kada je ovde bilo i Hrvata i Slovenaca), pa je jasno da sam branio ono to sam ja smatrao interesima Srbije, ali samo i uvek ono to sam smatrao normalnim (na alost toga je bilo svakim danom sve manje). Mnogo sam se ee rapravljao sa njima tamo nego sa ovima ovde. Pokuao sam da nekim ljudima odande stavim do znanja da nisu svi Srbi etnici, koljai, ubice i sl. U najveem 83

broju sluajeva sam u tome i uspevao. Zavravali smo diskusije bogatiji za po jedno saznanje. Na alost, nekako je uvek bilo onih koji su sve to eleli (esto i uspevali) da pokvare. Neko je ovde i rekao da ga je stid to je Srbin. To je bre-bolje od strane SPSSezamovaca okarakterisano kao najvea jeres, a u pitanju je bilo neto drugo. ovek se samo zastideo svega onoga to danas ine ludaci i psihopate koje se predstavljaju kao Srbi. Pomilajm o mogunosti da delove Foruma neko prenese na primer na MIPS. elim da tamo to vie ljudi zna da u Srbiji uprkos Miloeviu, eelju, i slinima postoje i oni drugi. To je jedan od bitnijih ciljeva, jer, u doba najveih zverstava HOS-ovaca u Bosanskom Brodu i pre toga, i ovih dana na Kupresu, kada su telefonske veze bile oajne, usred noi su me pozivali predratni prijatelji Hrvati iz Zagreba ili Dubrovnika oseajui potrebu da mi stave do znanja da su uasnuti time, da to ne rade normalni ljudi nego zveri. Upravo tako sam se i ja ponaao kada je srpska vojska bombardovala Dubrovnik ili Osijek, kada je na TV dnevniku javljeno da se sa damije emituje srpska muzika...

84

Glava 6.

Ipak, tranzicija
predrag, 27. august 1991 Posle izbora u Srbiji sam se totalno razoarao. OD ONDA VIE NIKOME NE VERUJEM. I KAKO VREME ODMIE SVE MANJE VERUJEM. Ali kako vreme prolazi sve vie verujem da se u Srbiji nita ne moe reiti bez graanskog rata izmeu nas Srba. emu slui sada 4 S, da se ne pokoljemo medjusobno ??? PA TREBA DA SE POKOLJEMO. TA E MI JEDINSTO, SLOGA, DEMOKRATIJA? DA BI ONI SLEDEIH 500 GODINA IVELI I DALJE DOBRO. ONI E SUTRA DA MASU ORUJEM A JA DA PIEM PROTESNA PISMA JAVNOM MNJENJU. PA NISMO SVI MALA DECA !!

balinda, 28. august 1991 Mislim da nije sporno da je u naoj primitivnoj sredini plemenskog mentaliteta znatno vanije ko je voa nego kamo nas on vodi. Odvajanjem od ivotinja, savremena civilizacija malice se pomerila prema gledanju i pravca kamo nas vode. Zato je srpski narod okasnio u ovome nije tako teko pogoditi. Re je o suspstancionalnom zaostatku u svakom civilicijskom smislu pa je jasno da se mentalitet krda teko ima ime nadomestiti. Bez predvodnika, jednostavno oseamo se usamljeni i slabi. :(

dveselinovic, 28. august 1991 Nemojmo stalno da podvlaimo da smo protiv Miloevia zato to je komunista. Mislim da je to opasan i veoma kontraproduktivan stav. Prvo zato to nas sa terena politike borbe baca na teren ideoloke borbe, a to je samo po sebi komunistiki princip. Ja ga kao takvog nikako ne varim, pre svega zato to smatram da Miloevi 85

NIJE komunista, on je vlastodrac kome komunizam odgovara - danas. Ako bi mu za odravanje vlasti sutra vie odgovarao recimo SPO, duboko verujem da bi se dosta lako prebacio u SPO. Ili bilo gde drugde. Drugi razlog je taj to sami sebe teramo u aut time to sami sebe navodimo na teren optih diskusija o sistemima, a po meni, njega bi trebalo smatrati POLITIKIM neprijateljem bez obzira na partiju ili pokret koji on formalno predstavlja. Ako se izdignemo iznad pitanja ideologije i okrenemo se pitanjima politike i operacionalizacije, TVRDIM da emo daleko lake napraviti paralelnu vladu u senci, sastavljenu od svih onih koje bi trebalo uzeti na data mesta, koja bi mogla da rasturi po efikasnosti i strunosti ovu vladu sada.

balinda, 4. oktobar 1991 Ajde da stvar, makar za trenutak, postavimo drukije. Da li ste saglasni da u jednoj dravi teko mogu da dugo deluju dva sistema? ta je to to (jedino?) karakterie koaliciju srpske i crnogorske vlasti i komandni kadar JNA? Jesu li nam na to pokazali nedavni izbori? Moe li se, makar pomisliti, da rezervisti iz Srbije moraju stati, bez obzira na ideoloku svest i politiku pripadnost, pod zastavu sa (gle uda) jo uvek postojeim ideolokim simbolima i sa kapom na kojoj jo uvek blista isti takav simbol ali sa srpom i ekiem, da bi se zatitio jedan propali sistem miljenja, uzdrmani sistem privilegija i neproduktivni sistem privreivanja? Sme li se dozvoliti da, samo zarad jakog nacionalnog oseanja u Srba dopustiti da komunizam, prostom zamenom teza, ostane samo u Srbiji na vlasti?

sstakic, 5. oktobar 1991 Ovde bi bilo interesantno razmisliti da li demokratija ima neke sutinske prednosti u odnosu na druge moduse dravnog ureenja. Naime, svaki oblik ureenja drave (vlasti), ima svoj degenerisani pandan: monarhija prelazi u tiraniju, aristokratija u oligarhiju, a demokratija moe prei u vladavinu rulje i/ili demagogiju. Za svaki od ovih prelaza, u istoriji ima dovoljno primera. ini mi se da sam demokratski nain dravnog ureenja nije dovoljna garancija potovanja individualnih prava. Odnosno, eksplicitnije, vanije je pitanje: da li onaj ko vlada (monarh, aristokratija ili parlamentarna veina), to ini u sopstvenom ili u interesu celog drutva? U tom svetlu, radije bih iveo u zemlji u kojoj vlada prosvetljeni monarh, nego u zemlji demagoke demokratije. Naalost, na gornje pitanje se teko moe dati odgovor na osnovu nekih dobro definisanih kriterijuma.

86

balinda, 6. decembar 1991 Re je bila o politici Ante Markovia. Ako sada pogledam ta o njegovom pokuaju mislim, moda sam danas doao do nivoa da mogu prepoznati njegovu tenju da tzv. radniku klasu (ali irom YU!) dovede u nekakav odnos gastarbajtera na sopstvenoj teritoriji. :( Sasvim mi se ini loginim da je, procenjujui kakva je prava situacija (a znamo kakva je!) :( pokuao da nas proda multinacionalnom kapitalu na onaj slian nain na kojih smo se ve decenijama prodavali svakome ko je imao makar koliko da plati. Da li je taj put bio pravilan ili ne, teko je sad rei. S jedne strane, brisanje apsolutno samostalne politike ne zvui primamljivo ali, realno gledano, ta je bila alternativa? Korenje?

dpozaric, 10. decembar 1991 (MIPS BBS, Zagreb) dpozaric, Oigledno je da e Miloevi pasti, samo je pitanje kada. Oito je istina i to to Veselinov kae da e SPS vladati dok god rat traje. Da li e se politika Srbije prema svijetu a time i Hrvatskoj promijeniti kad Slobodan Miloevi padne i eventualno postane neSlobodan zbog zloina ija je izvrenja potpisivao? Neke Drakovieve ranije izjave mi govore da nee, i osjeam da je ova antiratna euforija u Srbiji koja polako ali sigurno kree...

balinda, 20. februar 1992 Slaemo se da je Ante Markovi, dajui oseaj sigurnosti (makar on bio i sasvim laan) pokuao da odigra dupli pass sa investicijama u sutini ni na iju tetu. eleo je (po mom sudu) da aktivira blokirane devize graana ne beei da i oni od toga imaju koristi. ta se ovome ima zameriti? Za samo par meseci uspeo je da stvori klimu prilinog poverenja u sutranjicu. Ruku na srce, koje je anse imao kada se (pogotovo u Srbiji!) svojski radilo protiv? :( Godinu i po dana pokuavam da uvidim koliko ima istine u optubama na raun ovog jugoslovena i nikako mi ne polazi za rukom. Tano je da ni jedan politiar u Jugoslaviji nije bio bezgrean, ali me ne naputa oseaj da je Ante Markovi pravio najmanje greke i to radei na najteem i najvanijem terenu. ak i te greke, po mom sudu, nisu davale posebno negativne posledice nikome drugome osim njemu samom i veto su zloupotrebljavane protiv reforme u celini.

sentinel, 5. mart 1992 (GENESIS BBS, Zagreb) Dao je zanimljivu izjavu Peterle (ili neki drugi Slovenac): Ako pobjedi Paraga na izborima, Hrvatskoj samo Bog moe pomoi. A ako pobjedi Tuman, ni Bog joj ne moe pomoi. 87

dejanr, 10. mart 1992 TV Politika upravo prikazuje izvetaj sa Terazija, izgleda da ima podosta studenata a zahtev broj 1 je... ostavka! Ostaju tamo!

vcalic, 11. mart 1992 Eto mene sa Terazija !!! Poelo je oko 22.15 i sve je bilo lepo na poetku ali ve oko 1 sat se videlo da trunke od prologodinje atmosfere nema. Zahtevi su manje bitni, mnogo je vanija injenica da veliki deo prisutnih ni f od fakulteta nije videlo, a da alkohol u svemu igra glavnu ulogu. Videlo se to i po odbijanju Branislava Leia i Tike Arsia koji su izvukli prologodinju manifestaciju da bilo ta urade, a ak i glas Ljube Manasijevia i njegovo izvoenje pesme Vostani Serbije nisu ni blizu prologodinjeg nivoa. Ako ljudi ostanu do jutra manifestacija se nastavlja i predvieno je da ljudi iz SPO-a donesu veliko ozvuenje (ovo sada je ozvuenje iz kluba SKC-a), i najavljen je, izmeu ostalog, i nastup ljudi iz projekta Rimtutituki. ta e se deavati, teko je rei. U svakom sluaju, za sada, izgleda da ta god da bude, nee mnogo liiti na prologodinje demonstracije. Inae, poto smo svi zaokupljeni ciframa, rekao bih da je negde oko 23h bilo oko 10.000 ljudi, kasnije dosta manje.

bulaja, 11. mart 1992 Malopre sam prosao pored saveznog MUP-a, na poetku Kneza Milosa kod Mostara. Ispred su parkirana dva autobusa prepuna pandura. Svi su u pancirkama, sa lemovima tj. u punoj ratnoj opremi. Mogu samo da pretpostavim ta ekaju... :( Registracije autobusa su Pritina i Uroevac... Svi na Terazije!

dusan, 13. mart 1992 Koliko vidim na Terazijama ima jedva stotinak ljudi. Da li se smirilo ili deca opet treba da dou posle nastave?

dejanr, 14. mart 1992 Veeras je u Domu omladine osnovan Forum terazijske istine 92., koji je, prema Tanjugu, objavio proglas pod naslovom: Studenti, grajani, intelektualci, radnici i dragi nai roditelji - sram vas bilo, u kome se kae: 88

Ve tri dana i tri noi pokuavamo da shvatimo zato vas nema. Pokuajte da odagnate strah i da nam se pridruite. Zar je mogue da ne shvatate da e, ako ne doete i ne pomognete nam, ceo svet misliti da smo mi jedini u ovoj Srbiji koji ne pristajemo na neizvesnu budunost.

dragisak, 23. mart 1992 Plaim se da ostarelog makroa, udarcem u elo, moe da smeni samo mladi makro. Ja bih se ipak zadrao samo na demokratskim metodama. Pri tome mislim da se demonstracijama i slinim protestima ovaj reim ne moe sruiti. Mi smo uvek na umu imali nain na koji su pale stare garniture na vlasti u Vojvodini i Crnoj Gori. Sad sam uverenja da je glavni razlog za njihov pad, ne pritisak okupljenog naroda, ve to to je tadanjim reimima bila uskraena podrka od tada novoustoliene vlasti u Srbiji. Sadanja vlast u Srbiji se ne moe promeniti na taj nain iz prostog razloga to njih boli uvo za raspoloenje javnog mnjenja. Neemu su se i oni nauili. Pokazalo se da je najbolje pustiti protivnika da galami koliko hoe jer i onako nema mogunosti da se neto promeni. Mislim da je u pravu Borisav Jovi kada kae da ovo nije Rumunija jer oni uz sebe imaju i vojsku i policiju. Jedini put kojim se sada moe neto stvarno, iz korena, promeniti je MAR KROZ INSTITUCIJE. Postepeno preuzimanje vlasti, kroz lokalne izbore, napredovanje u drutvenim institucijama i slino. To je, naalost, spor i mukotrpan nain ali sigurno bolji od udaranja pesnicom u elo. Ne bi bilo dobro da nam se desi da Miloevi ode, a da ga zameni neko ko bi nastavio sa slinom politikom. Ne treba smetnuti sa uma i to da se ovde radi i o jednom generacijskom sukobu i da oni naprosto moraju kad tad da odu.

dpozaric, 6. april 1992 (MIPS BBS, Zagreb) Jesi sluao/gledao danas Tumanovu konferenciju za tisak? Ja sam ga sluao radei, i nekoliko puta sam mu to na glas a to u sebi ispsovao sve po spisku. Kako moe drava koja ima na mjestu predsjednika jednu tako prepotentnu i isfrustriranu osobu napredovati, a kamo li izai iz rata? Htio netko vjerovati u to ili ne, mi smo ipak Balkanci. Kod nas pali jedino sistem. Kod nas svatko lae svakoga, a bez trunke istine i vjerodostojnosti u ponaanju, naroito politiara, nema anse za ostvarenje naih aspiracija da postanemo dio Slobodnog Zapada. Ovo je jednostavno tipino za pojam balkanske krme u kojoj je na vlasti uvijek onaj jai, i koji nema sluha za one druge. Dok nam je predsjednik sa svojom svitom takav, ni mi nismo nita bolji. I zato neu u meunarodnim konferencijama bilo gdje napisati vie nita u korist te vlasti, jer je to na tetu Hrvatske. 89

balinda, 9. april 1992 Ako je do sada pitanje kako e prevazieni nain miljenja u Srbiji, personifikovan u liku Slobodana Miloevia, skliznuti sa plavog srpskog neba, jo i moglo izazvati nekakve dileme, danas je, ini mi se, vie nego oigledno da e ga ubiti nacionalistika zver koju je ovaj reim prvi probudio i, drei je na kratkom povodniku, poeo hraniti. Sasvim mi je lako da vidim da se lanac prekunuo i da stvari idu svojim tokom nezavisno od neodgovornog gospodara. Miljenja sam da Miloeviu ne preti danas nikakva opasnost u tzv. demokratske opozicije protiv koje je uspeo da postigne apsolutnu saglasnost sa nacionalistima. Na leima graanskog naina miljenja koje je, pokazalo se, upravo (ipak!) u Srbiji bilo najdoslednije i najjae (na ponos njenog duhovnog bia!) okrvavljenih usta zategle su se obe strane nacionalistikih drombulja i poelo se ujadnaeno udarati po stostruko slabijem neprijatelju. Na nain na koji mi je danas pred oima jasno kako je politiki pobednik u Srbiji samo krajni nacionalizam koji e neposredno smeniti bive komuniste s vlasti, jasno mi je da e obraun sa graanskom i demokratskom opozicijom biti znaajno krvaviji. :(

90

Glava 7.

Bosna
ivujanic, 30. august 1991 Ono to se trenutno radi nije borba za Veliku Srbiju, ve borba za Komunistiku Jugoslaviju, to veu to bolje. To je i razlog zato zvanina Bosna uporno govori da u sluaju odlaska Hrvatske i Slovenije, ni oni nee hteti u istu dravu sa Srbijom i Crnom Gorom, koja je spala na najalosnije grane od kada postoji.

lola, 26. septembar 1991 Nita bolje se ne ponaaju potomci ojstva i junatva u istonoj Hercegovini. Tamo deluju zbratimljeni sa Uianima. Plen je, sudei po izbeglim Hrvatima i Muslimanima, bogat. U Mostaru je atmosfera napeta, puna straha i neizvesnosti. Prema poslednjim informacijama ubijen je jedan BiH milicioner (Hrvat). Rezervisti se ponaaju bahato, izazivaju incidente kako bi otvorili novo bojite. Komanda JNA se ponaa kao u svim dosadanjim sluajevima: ili arogantno prema civilnom stanovnitvu ili u stilu nismo videli i ne znamo. Prvo je bila Slovenija, pa Hrvatska, sada e Bosna, a onda smo mi na redu. Tenkovi 9. marta uvee bili su poetna veba za krug koji e se uskoro zatvoriti.

squsovac, 1. mart 1992 Danas su na nekakvoj svadbi u Sarajevu Srbi provocirali (??? neke Muslimane srpskom ???) ??? zastavom koju su nosili na elu svadbene povorke. Muslimani su pucali i ubili oveka koji je nosio zastavu (oca mladoenje) nakon ega je nastala velika frka i opta pucnjava. Nema preciznih podataka o broju eventualnih poginulih (osim onog jednog), a 91

odmah su reagovale SPC i SDS.

ociric, 3. mart 1992 Malo pre (2.mart, 23,00) razgovarao sam sa drugom koji ivi u Sarajevu, upravo u delu gde su bile postavljene (neke od) barikada. On je inae Srbin, ali mi kae da su barikade digli SDS-ovi aktivisti, dovedeni iz nekih zabiti, a ideja je, kae on, bila da e se balvaneroima pridruiti 150.000 (sarajevskih?) Srba. Barikade su onda (valjda u drugom delu S.) digli i muslimani - aktivisti SDA. Meutim, Sarajlije su ietale na ulice i klicale MIR, Nedamo da nas dele, Sarajevo, Sarajevo i nisu zalegli ni za jednu od barikada !!! Jo mi je rekao da su na povorku (barem u jednom sluaju) pucali iz kasarne kraj koje je narod prolazio. Kau, ni vojska ni policija nisu ni pokuali da naprave tampon ispred (i okolo) barikada. Elem, balvanijada je trajala 20-ak sati, a onda su spontani buntovnici poeli da se povlae, jer im narod nije priao. I jedna sliica: ispred njegove zgrade deko (20 godina) sa barikade neda nikom da izie iz zgrade. Naila neka baba, a mali e: Odstupi, baba, inae u da ti pokaem!. Baba: A ta, sinko. On: Ovo, podie ruku u kojoj je puka. Ima li ti togod bolje da pokae, blago babi zavue mu bakutaner i ladno proe. ;))

squsovac, 3. mart 1992 Upravo Radio Sarajevo i Yutel javlajju da su Muslimani krenuli na srpska sela, a da je Radovan Karadi javio Srbima da se brane orujem.

squsovac, 3. mart 1992 Ponovo poeo haos u Bosanskom Brodu. Javlja tip da su u pitanju uline pucnjave.

R. A. Mozart, 4. mart 1992 (GENESIS BBS, Zagreb) Paraga je u nas obavezna turistika atrakcija i lider ljudi eljnih akcije i Hrvatske do Zemuna... Okolo se epuri sa gomilom do zuba naoruanih HOSovaca i daje izjave poput: Mi ne elimo podjelu Bosne (ope uenje auditorijuma), mi elimo suverenu BIH u sastavu Republike Hrvatske....

92

terza, 6. mart 1992 Za vrijeme itave guve u Bosni nalazio sam se u Beogradu tako da jedino mogu rei da je put od Beograda do Banjaluke prohodan i da sam jue bez ikakvih problema (osim kontrole na granici, carinici i sl.) proao za neto manje od 5 sati.

terza, 6. mart 1992 Danas tano u 15.00 baena je runa bomba kaikara u strogom centru Banjaluke ispred robne kue Boska i banke. Moja ena se upravo vraala sa posla i prolazila pored, kada je puklo. Inae poto joj je danas bila plata mislila je svratiti u banku, ali se predomislila pa ju je eksplozija zatekla oko 100 metara dalje. Uglavnom slika je bila stravina, krvavi ljudi kako bjee okolo, jedan baen na automobil i slino. Ranjeno je oko 30 graana a na sreu niko nije poginuo. Prema zvaninoj verziji radi se o obraunu maloljetnikih bandi koje su uhvaene i obe su vienacionalnog sastava tako da se iskljuuje politika pozadina. Prema nezvaninoj verziji krui pria da su upali u banku i da se rekli: daj pare inae bacamo bombu, a blagajnica je odgovorila: bacaj, ali para nema (para stvarno nije bilo poto su banke bez gotovine) i ovaj je bacio bombu.

predrag, predrag, 31. mart 1992 Trenutno je opasna igra koju Srbija (armija, eeljevci, arkanovci ..) igra u Bosni. Ako se stanje ne smiri i olade usijane glave Srbiji predstoji novi rat ali sada sa debelo naoruanom Hrvatskom i bosanskim muslimanima. Sve se vraa i sve se plaa. Ako ne danas onda sutra.

dpozaric, 6. april 1992 (MIPS BBS, Zagreb) Danas je u Bosni kaos. Nama Franjo u oi lae da u Bosni i Hercegovini nema hrvatskih vojnika, nego su to Bosanci, dobrovoljci iz HV. E, a ja kaem da LAE i da JA ZNAM, STO POSTO ZNAM, da hrvatski vojnici JESU ORGANIZIRANO preli Savu i otili tui Srbe i JNA. Znam i drugu stranu onoga to je kod nas objavljeno kao genocid nad hrvatskim puanstvom u okolici Bosanskog Broda, meutim izvjetaja o represalijama nae strane niotkud. Drugim rijeima, laui strance Tuman i od nas pravi magarce, jer tko moe povjerovati da e HV dozvoliti Srbima da zgaze Bosanski Brod i amac kad onda mogu pljunuti preko Save i potamaniti jo dobar komad Hrvatske svojom artiljerijom koju smo mi platili? 93

Sutra e biti u svjetskim medijima objavljeno da hrvatskih vojnika u JNA nema. Onda e odnekud iznii svjedoci masakra nad preko osamdeset Srba u Bosanskom Brodu kao revan za to to su oni masakrirali hrvatske civile. Onda e to vrhovnitvo otro demantirati (itaj: plakat e kod predstavnika EZ i UN) i rei da je to produkt beogradske tvornice lai koja se od zagrebake razlikuje jo samo po geografskoj duini i irini.

icke, 7. april 1992 Dakle, u poslednjih pola sata ulo se vie lai nego za proteklih nekoliko godina. I to oiglednih lai. Odakle drugo nego sa RTS. :( Gledam (i snimam) od jutros program RTSarajevo (koji su prenosili StudioB, Politika i II program RTS direktno) i paljivo pratim ta se tamo dogaa. Video sam masu ljudi koja se skupila oko skuptine i trai da se stane na put nacionalnom ludilu, trai ostavku Izetbegovia, Karadia, Bobana i cele BiH vlade. Trai se pomo JNA i razoruavanje paravojnih formacija (SVIH), trai se formiranje vlade nacionalnog spasa BiH sainjene od uglednih ljudi - naunih radnika... Kao odgovor okupljen narod dobija hrpu olova ispaljenu iz snajpera sa hotela Holiday Inn (od nepoznatih snajperista?). BTW poslednjih dana u tom hotelu boravilo je kompletno rukovodstvo SDS za BiH... Nenaoruani ljudi se razbeali na sve strane u panici... Na kraju odluuju da uzmu stvar u svoje ruke i uhvate snajperiste... To im izgleda i uspeva uz pomo MUP-a. I dalje se ne zna ko su snajperisti. E a sad RTS... Poto se jedva nakanila da prenosi dogaaje iz Sarajeva, posle 2-3 sata direktnog prenosa Krste Bjeli,Ljubii & co. imaju m*da da fabrikuju nove vesti. Prvo u prijateljskom razgovoru sa Kupreaninom iz SAO Krajine, konstatuju da su situaciju u Sarajevu inscenirali komunisti (Nijaz Durakovi), da je TVSa naravno antisrpska, a YUTEL ;<). osvedoena ustaka TV (te da su verovatno demonstranti pucali sami na sebe ;< Sledei komentar RTS sledi posle pola sata: Ljubii konstatuje da se na skupu u Sarajevu klie J.B.Titu kao i N.Durakoviu za koga svi znamo da je Titov pionir i aktivista kao i da otvoreno sarauje sa Izetbegoviem i Muslimanskim extremistima (tim reima). Trei (i najbolji komentar) usledio je predvee uz intervju sa Radovanom Karadiem, koji se iznenada setio da treba neto da smisli i objasni ta se stvarno dogaalo. Dakle, bez obzira na sve ono to smo svojim oima videli, on kae : 1. Napad na kolu MUP-a izveli su pripadnici srpske policije ali zato to je direktor kole odbio da ih pusti da narednih nekoliko dana prenoe u sobama (u kojima su dotad bili) i doveo zelene beretke koje su iz kole otvarale vatru na srpske kue. Zato su srpski MUP-ovci zauzeli kolu, zarobili zelene beretke i direktora... 2. Demonstracije u centru Sarajeva organizovala je militantna grupa graana, koja eli srpskom narodu ponovo da podmetne priu o jugoslovenstvu. 3. Dogaaje u Sarajevu potpuno jednostrano nama je prenela TVSa koja je svojim 94

ratnohukakim porukama razbuktala strasti u BiH. Itd. Oigledno je da g. Karadi nije pratio IVI prenos na TV jer bi u protivnom (nadam se) smislio bolje prie. Ovo se moglo videti : 1. Sino, u kasnijim satima, na studio B stigao je apel za pomo direktora kole MUP-a jer ih neprekidno bombarduju, par aka je poginulo. Direktor je traio pomo JNA! Danas, u vestima TVSa intervjuisano je 5-6 momaka koji su drani kao taoci od strane srpskih MUP-ovaca. Sa svojih 16-17 godina nisu mnogo liili na zelene beretke... Direktor je i dalje talac... 2. Od militantnih graana ni traga ni glasa. Mogla se videti grupa graana (nekoliko 1000) koja mirno demonstrira i poziva na mir. ak je nekoliko puta na njih otvorena vatra, a nikoga nije bilo da potegne oruje i uzvrati snajperistima. to se tie prie o jugoslovenstvu i Titu, to se pokazalo kao vrlo zgodan argument za otpisivanje argumenata i omalovaavanje politikih protivnika... Poziv graanima svih delova BiH da se pojave ispred skuptine i suprotstave nacionalnom ludilu, Karadi tumai kao elju da se izazove to vei haos u Sarajevu. 3. Da li je ratnohukaka poruka Graani BiH ujedinite se! NEMOJTE PUCATI!? Ovu poruku ponavljali su svakih 15-20 minuta. Onaj ko nije gledao Studio B i Politiku (za svaku pohvalu danas!), od strane RTS mogao je stei potpuno drugaiju sliku. Ustvari ne sliku - samo ton! to ree Seli na TVBjeleti dnevniku stalno gledamo samo mape BiH, Slavonije, Krajine, itd. Nijednu sliku nismo videli ve duugo. P.S. Kad se ovom svemu doda Arkanova izjava za 3P NoviSad moe se doi do zakljuka da nova garnitura na RTS odlino ljaka. :(

imandic, 7. april 1992 Mislim da onu vesto nametnutu (glupim Srbima) parolu NARODI BiH, UJEDINITE SE PROTIV RATA treba promeniti u: SRBI! NEMOJTE PUCATI, PUSTITE DA VAS I DALJE BRATSKI KOLJEMO KAO I DO SADA. Na alost, dokle bude Srba koji e nasesti i otii na takve mitinge, to e i raditi, tj. klae nas ko stigne. Sve se pitam ta bi ostalo od Srba iz Slavonije, Dalmacije, Baranje, Korduna, Like, Banije... da su drali takve mitinge? Kaem Srbi, jer samo budala bi verovala da su na onom mitingu bili neki Hrvati i Muslimani. Dobro, bilo ih je 5-6.

95

vmisev, 7. april 1992 Najsmenije od svega da ste obojica u pravu. Obe poruke zajedno otprilike prikazuju ono to se dogaalo u Sarajevu: HAOS!

icke, 8. april 1992 Sluaj, ja stvarno nemam nameru da se prepucavamo poto se nadam da ti je podjednako stalo do ljudi tamo kol'ko i meni. S' jednom razlikom izgleda, meni je stalo da ostanu ivi i moji ortaci Srbi i moji ortaci Hrvati i moji ortaci Muje odande... Poto e Karadi sve da ih sa'rani (kao izgleda i JNA) ne mogu ni malo da stanem iza njega (to naravno ne znai da simpatiziram SDA ili nedajboe HDZ :( ). Zato su me oni ljudi obradovali, jer izgleda da nisu ba svi Srbi za rasturanje BiH (izgleda mi da je samo 1 za to). A Titovih slika e se lako osloboditi, kao i Nijaza... I na kraju to se RTS tie, razmisli malo ta na njoj korisno uje (osim onog to bi voleo da uje). TvSa ti sve to izvetava potvrdi slikom i uglavnom bez komentara. U Dnevniku RTS dobije samo ton, neku mapu, tipa koji se javlja telefonom i nepristrasan komentar nekog od deurnih tumaa (Ljubii, Bjeli, Markovi...).

dragisak, 8. april 1992 Ovi sadanji dogaaji u Bosni su me podsetili na jedan razgovor koji sam imao novembra prole godine u Sarajevu, gde sam tada sluio vojni rok. Bio sam u poseti jednom porodinom prijatelju u gradu. Radi se o starijem gospodinu, lekaru iz stare sarajevske porodice, inae Srbinu (to je vano za razumevanje daljeg teksta). On je predsednik srpskog dobrotvornog drutva u Bosni i iako nije lan SDS vrlo je blizak njihovim stavovima, a i lini je prijatelj Nikole Koljevia. Izmeu ostalog, rekao mi je da smatra da je rat u BiH neizbean (to su mi i drugi bosanski Srbi ponovili). Rekao mi je, takoe, da vojska naoruava Srbe (to je optepoznato, ali mi je to ovoga puta rekao neko ko je blizak rukovodstvu SDS). ak je i mene zamolio da, ako u vojsci mogu da doem do bilo kakvog oruja, obavezno to njemu odnesem. Tada mi je to bilo pomalo smeno (teko sam mogao da zamislim postarijeg sedokosog gospodina kako juri po gradu sa automatskom pukom u rukama), ali vidim da se nije alio. :-( Sa druge strane znam da u vojsci ima oficira koji su tu zaradili i dobre pare prodajui civilima vojno naoruanje. Prialo se da su oficiri koji su se sa vojskom povlaili iz Hrvatske, kuama nosili sve to su mogli, a zatim to prodavali. Tako je stric jednog od vojnika u mojoj jedinici u Bosanskom Novom kupio za 1000 DM automatsku puku od oficira koji su tuda prolazili prilikom povlaenja. Slino je radio i bosanski MUP samo to je oruje davano Muslimanima. 96

ognjan, 8. april 1992 JEDINI KO NAS U BiH UGROAVA JE KARADI SA SVOJOM KRETENSKOM POLITIKOM, I OSTALI KRETENI IZ SDS-a KOJI OSLOBAAJU JEDAN PO JEDAN GRAD. NAALOST I MOJ GRAD JE JEDAN OD ONIH KOJI JE U PLANU ZA OSLOBAANJE TAKO DA ETE USKORO IMATI IZVJETAJE SA LICA MJESTA. Danas saznajem da se minobacai postavljaju po okolnim brdima...

max.headroom, 9. april 1992 Danas se u radio-program StudiaB javio neko od studenata (valjda?) iz Bosne i umalo zaplakao jer, kako sam kae, ne zna gde se nalazi. Tamo, po vestima, vlada pravi pakao... :(

dragisak, 10. april 1992 Ja sam se uo sa roacima iz Loznice. Kau da se tamu mogu uti pucnji iz Zvornika. Objasnili su mi da to Muslimani pucaju. Ne znam kako razlikuju muslimanske puke od srpskih, nisam ih pitao. Ali, ako je to tano, onda je oslobaanje Zvornika bez ispaljenog metka, a uz takvu paljbu neprijatelja, vredno divljenja.

zonjic, 11. april 1992 Moram odmah da kaem da nikako nisam nepristrasan u pogledu razmiljanja o situaciji tamo, jer, jednostavno, mislim da je jednom nesposobnom politikom srbijanskog rukovodstva i njihovih pajtosa - nekompetentne JNA(b) - stvorena divna klima za nastajanje prvog evropskog kalifata. Naravno, ne mislim da sam samo ja u pravu po ovom pitanju, ve dozvoljavam i onaj primitivni i malograanski internacionalizam, ili bar evropejizam. Dakle, danas je bio opi kaos tamo: neki Murat je poput pravih PLO terorista (Alija se sigurno ponosi njime!) ve nekoliko sati za mehanizmom za otvaranje brane na Drini kod Foe. Zahteva da se prekine bombardovanje njegovog grada a u protivnom preti navodnjavanjem ogromnih prostranstava nizvodno. Histerinim vikanjem u govornicu javio se i potpredsednik njihove Vlade Muhamed engi i u fazonu najpatetinijih demagoga hiljadu puta apelovao na generala Kukanjca (ako je covek, ako su mu ivoti te dece mili...) da pou u Fou helikopterom.

97

Alija Izetbegovi, ne znam da li predsednik ili reis-ul-ulema ili ajatolah Bosne, takoe se obratio generalu Kukanjcu, efu JNA(b) za B&H. Nije najavio teroristike akcije, ali od oveka koji je stigao da poseti 80% arapskih zemalja (valjda ne zna gde je Evropa) u samo par meseci vladanja nikad se ne zna ta se moe oekivati. Kukanjac, inae uesnik onog sadomazohistikog multimedijalnog happeninga u Predsednitvu tzv. Jugoslavije (bio je tamo zajedno sa Velikim Inkvizitorom Adiem) ispada najtrezveniji u celoj situaciji; a kako i ne bi, s obzirom na to da je ipak on taj koji diktira (donekle) tempo. Na kraju ta rei, o svemu ovome? Moda da su te bitke tamo jako vane za mnogo mnogo stvari i izvikanih nacionalnih ciljeva. Kamara para na kockarskom stolu najblia je efendi Aliji, koji je tako spretno ignoriui svaki dogovor nainjen sa Evropom i Srbima i naroito insistirajui na nedjeljivosti B&H u trenucima kad se TVSA ne moe ni videti u hrvatskim krajevima te republike, podigao tenziju u populistikoj republici B&H, po mentalitetu najbliem kraju nekadanjoj SFRJ(b). Bilo bi glupo rei za Karadia : Ko mu je kriv, sam je ovo zakuvao makar samo zbog toga to sa njegovom glavom padaju i hiljade srpskih glava.

ognjan, 12. april 1992 Autor ove poruke je moj brat Oliver, koji se nalazio u SA te bio uesnik i oevidac mnogih dogaaja, koji se sada sve vie pokuavaju razliito prikazati. etvrtak 2.4. U etvrtak 2.4. sam prvi put uo priu o moguem napadu na Sarajevo. Naravno, nisam se mnogo uzbuivao jer se svata prialo i do tada. Meutim, jedna djevojka je ispriala kako je njoj i njenoj prijateljici ena koja radi u menzi u studentskom domu (srpkinja), pokazala papir na kome se njoj i njenoj djeci poruuje da do 6.4. presele na podruje Pala. Na moju sumljiavu facu raguje jo jedna djevojka koja mi pria da u njenom soliteru su jo samo tri-etiri porodice a da su svi ostali otili ili iselili. Toj djevojci je otac inae visoki oficir JNA i stanuje na vojnikom polju, djelu Sarajeva gdje stanuju vojna lica. Napominjem da obe dvije djevojke poznajem veoma dugo tj. svo vrijeme koliko studiram u Sarajevu (druga godina). Petak 3.4. Otiao sam na fakultet i prvo to se primjeti je da nema mnogo ljudi. Zaudio sam se da se nije pojavio i veliki broj studenata iz moje grupe, poto petkom imamo tri labolatorijske vjebe koje su obavezne. Objanjenje nam je dao jedan od demonstratora da je veliki broj studenata odradio svoje vjebe u toku prologa dana ili rano ujutro sa objanjenjem da idu kui. Kasnije sam saznao da je neobino veliki broj studenata napustio studentski dom u Nedariima. 98

Subota 4.4. Saznajem da je pola studentskog doma prazno. itav dan je mirno ali osjea se da su ljudi napeti. Uglavnom se pria o predstojeem 6.4. Toga dana oko 23.30 sam se vraao od prijatelja sa Grbavice u svoj stan u neposrednoj blizini Vrbanja mosta i to ulicom kojom prolazi trola. Vidio sam mnogo mladia i djevojaka kako se pjeke (i ja sam etao) vraaju iz grada. Bilo je to prilino neuobiajena slika pogotovo tako veliki broj pjeaka u to doba u toj ulici. Neznam da li to ima veze sa tim i da li je to sluaj sa ostalim diskotekama u gradu ali to vee Steleks nije radio (za neupuene, Steleks je jedna od poznatijih diskoteka u gradu i to im je jedno od udarnih veeri). Neznam za razlog ali sumljam da je to odluka predsjednika Steleks-a i predpostavljam da im je tako reeno. Tako je bar bilo kada su se proli put pojavile barikade. Nedjelja 5.4. Ustavi, saznajem da su se u toku noi u mnogim dijelovima Sarajeva pojavile barikade i da je sa njih pucalo. To je razlog zbog koga dolazi do okupljanja ljudi ispred skuptine. Bio sam sa grupom ljudi koja je iz pravca Baarije dola pred skuptinu i nimalo mi se nije svidjelo ono to sam vidjeo tamo: sve sporedne ulice koje sa Titove ulice vode sa Marijinog dvora (trg ispred sukuptine) su blokirane od strane MUP-ovaca i naoruanih civila. Svuda oko skuptine, na svakom oku okolnih ulica, se nalaze naoruani MUP-ovci i naoruani civili. Poto mi face u konim jaknama, plavim beretkama, sa automatskim pukama i noevim zadjenutim za pas nisu ulijevali nikakvo povjerenje, otiao sam kod prijateljice u stan koji se nalazi na samom Marijinom dvoru ali na poetku jedne od sporednih ulica. MUP-ovci koji su se tu nalazili su me jedva propustili paljivo gledajui u koji ulaz u ui. Tu sam gledao na TV ta se dogaa na trgu pored nas. Ono to slijedi je ono to sam sam vidio gledajui na tv i kroz prozor i ono to mi je ispriao moj cimer koji je bio u masi ispred skuptine. Okupljena masa je u zanosu krenula da istjera ljude iz jedne od kua (iz koje su pucali) u neposrednoj blizini Vrbanja mosta, valjda oekujui da e ovi pobjei glavom bez obzira (moje tumaenje: kada su proli put bile barikade u Sarajevu, puno prie je bilo oko toga da su samoorganizovani ljudi razvalili barikade to nije tano jer su svi barikaderi bili povueni nekoliko minuta prije nego li je narod dolazio do barikade). Ovaj put barikaderi su ih zaustavili tako to su pucali u masu. Nekoliko ljudi je pogoeno i masa se u panici povukla. U tim trenutcima, kroz prozor, vidio sam da MUP-ovci koji su se nalazili na oku ispod stana otvaraju vatru u zrak (vano je da napomenem da ti MUP-ovci i naoruane face nisu mogli da vide ta se deava u tome trenutku jer se sa toga mjesta uopte ne vidi Vrbanja most koji je i udaljen nekoliko stotina metara) Vatru nisu otvorili samo sa ovoga mjesta nego i na svim ostalim okovima. Nakon 20-30 sekundi, milicija je prestala da puca, meutim tada su poeli da im prilaze ljudi i da im trae oruije i municiju. Lino sam vidio kada jedan milicioner daje jednom civilu pitolj (nemojte me pogreno shvatiti jer je bilo oigledno da se njih dvojica poznaju i ovjek je moda i inspektor ali ... ) i kada jedan mladi iz ulaza preko puta dolazi i trai municiju jer ve ima puku i kako mu je milicajac hladno vadi i daje. Ovog mladia poznaje majka moje prijateljice i on 99

sigurno nema nikakve veze sa milicijom, ak ta vie poznat im je od ranije kao problem. Snajperiste sa Vrbanja mosta su rastjerali tek specijalci a sve vrijeme dok oni nisu doli, MUP-ovci nisu prstom mrdnuli. Ono ta se dalje dogaalo u skuptini ste mogli da vidite na TV. Meutim, mislim da je izvan skuptine bilo mnogo interesantnije jer se na skuptinu itavu no pucalo svjetleim metcima iz pravca Vraca a takoe se uo i jedan mitraljez iz pravca unisovih zgrada ali neznam da li je pucao po skuptini ili je odgovarao na vatru sa Vraca. Zbog ove pucnjave su u toku noi postavljena etiri specijalca na krov skuptine. Negdje oko 23 h su se zaule jake detonacije pa sam izaao ispred zgrade i mogao sam da vidim bljeskove velikih eksplozija za koje je na radiju javljeno da potiu sa podruja Dobrinje i Mojmila. Raunajte da je Mojmilo od moga stana udaljeno oko 15 min vonje trolom (10 km ?) i da je dobro zaklonjeno brdom. Javljeno je da je raznesena trafostanica koja napaja Dobrinju i Mojmilo strujom. Ako je to trafostanica kakva se nalazi u neposrednoj blizini moje zgrade onda ona ima 20 x 10 m. i visoka je 3-4 sprata. Ponedjeljak 6.4. Poto sam no proveo u stanu (nisam mogao otii u skuptinu zbog pucnjave oko Vrbanje mosta a nije mi se etalo okolo 15 min. izigravajui metu) oko 9.30 h sam doao pred skuptinu. Ono ispred i okolo skuptine ste mogli da gledate na TV (tj. da ne davim). Vanije je rei da sam bio sa jednom djevojkom (isto sa II godine) koja stanuje na Dobrinji i koja mi je rekla da je na Dobrinju i Mojmilo pucano iz kasarne u Lukavici. Kae da se sasvim lijepo moglo vidjeti. Lino joj vjerujem zbog toga to onakve eksplozije koje bi se vidjele iz moga stana moe izazvati samo teka artiljerija koja se nalazi ba u toj kasarni (kasarna granii sa ETF-om tako da smo esto za dosadnih vjebi gledali kako se vojska igra sa tenkovima). Isto tako je vano rei da su se pored snajperista koji su se nalazili na svim viim zgradama i koji su pucali na narod, snajpertista nalazio i na predposljednjem spratu vojne bolnice (vidio sam kada se otvorio prozor, drugi odozgo i etvrti slijeva i kada se pojavila cijev) ali neznam da li je i on pucao. Ta no je bila ispunjena pucnjavom na koju smo svi ve navikli. Utorak 7.4. Taj dan smo jedva nali hljeb. Skoro nita nije radilo a proli smo pjeke od Skenderije do Baarije. Kriminal je oigledno poeo da cvjeta jer sam oko 11.30 proao pored kioska na tramvajskoj stanici i bio je itav. Kada sam se vraao oko 12.15, kiosk je bio totalno uniten. Najintersantnije je bilo kasno te noi kada je jedan od naoruanih graana otvorio vatru na vojni tenk koji se kretao prema barikadi koju su napravili na putu za Grbavicu im se krene sa Vrbanja mosta (napominjem da su to bili naoruani graani a ne pripadnici neke od formacija jer su to bili momci koje su stanari zgrade pozdravljali dok smo svi zajedno stojali ispred zgrade i gledali kako grade barikadu) i kada ga je tenk gaao. Granata je pala veoma blizu tako da nam zamalo nisu iskoila vrata i prozori, a tek zvuk i bljesak. A ba u tom trenutku je Kukanjac na radiju demantovao vijesti da se na ulicama grada nalaze tenkovi. Sutradan smo saznali da su koritene rasprskavajue 100

mine koje ne ostavljaju nikakve kratere tako da nema nikakvih dokaza za dejstvo tenkova. Ta no je zato provedena sa TA pei na vratima i sa duekom na prozoru. Srijeda 8.4. Taj dan sam se odluio za odlazak iz Sarajeva. itavo prijepodne sam gledao kako itave porodice ili bar majke sa djecom silaze sa podruija Vraca i odlaze ili u druge dijelove grada ili na eljezniku stanicu. Na stanici je bila ogomna guva tako da je red za vozne karte bio dugaak preko 50 m. Putujui vozom sam se naao sa nekim prijateljima iz studentskog doma u Nedariima i oni su mi rekili da je poslije njihovog odlazka dom definitivno zakljuan jer vie nema niti jednoga studenta, a da je studentski dom na Bjelavama blokiran i da studenti iz njega ne mogu da dou do stanice od snajperista. Tako su ostali zarobljeni u domu, a ne treba ni napomonjati da menze nisu radile nekoliko zadnjih dana. To bi bilo to. Tako sam ja vidio Sarajevo tih nekoliko ratnih dana. Naravno da ima jo mnogo detalja i emocija vezanih za to vrijeme ali bi tada ovaj, ve i ovako preobimni text, bio ogoman i vjerovatnije jo konfuzniji. Nadam se da shvatate da nije lako tako veliki broj vanih dogaaja sloiti u jedan lako itljivi text ali mislim da to i nije tako vano. Vanije su injenice, zbog kojih sam uostalom, i napisao ovaj text.

predrag, 18. april 1992 Imam daljne roake u Sarajevu i znam kako je kada se nalaze u situaciji da moraju da se odluuju na koju e stranu i TO SILOM protiv svoje volje.

101