You are on page 1of 4

Marea Britanie ± contextul national

Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) este o ar insular în Europa de Vest. Este compus din patru ri tradi ionale: Anglia, Sco ia, ara Galilor i Irlanda de Nord, precum i din mai multe teritorii dependente. Capitala sa este ora ul Londra. Cea mai mare parte a sa este situat lâng coasta continental de nord-vest a Europei continentale, regatul fiind înconjurat de Marea Nordului, Canalul Mânecii i de Oceanul Atlantic. Regatul Unit din zilele noastre s-a format in jurul regatelor independente Anglia si Scotia existente inca din secolul al X-lea. Incepand cu anul 1535 s-au alaturat celor doua si Tara Galilor. In anul 1707, Anglia si Scotia s-au unesc prin Legea Uniunii sub un singur monarh formand Regatul Marii Britanii. Fiecare y ar constituent are propriile subdiviziuni, dup cum urmeaz :

y y

Anglia este împ r it în nou regiuni: East of England, East Midlands, Greater London, North East, North West, South East, South West, West Midlands i Yorkshire and the Humber. La rândul lor, aceste regiuni sunt împ r ite în comitate administrative i autorit i unitare, cu excep ia Londrei Mari, care este împ r it în "burguri". Anglia este un stat unitar care recunoa te diferentele majore care exista intre componentele sale sub aspect structural, administrativ. Sco ia este împ r it în 32 de zone de consiliu; ara Galilor const din 22 de autorit i unitare: 10 "burguri-comitat", 9 comitate i 3 ora e; Irlanda de Nord este divizat în 26 de districte..

Exist i câteva dependen e ce apar in de coroan : Anguilla, Gibraltar, Insulele Bermude, Insulele Canalului, Insulele Cayman, Insulele Falkland, Insulele Georgia de Sud i Sandwich de Sud, Insula Man, Insula Montserrat, Insula Pitcairn, Insula Sfânta Elena, Insulele Turks i Caicos, Insulele Virgine Britanice, Teritoriul Antarctic Britanic, Teritoriul Britanic din Oceanul Indian. Este imposibila in elegerea managementului public din Regatul Unit al Marii Britanii f r s fie men ionat caracterul te stat multina ional. Sistemul electoral cu excep ia Irlandei de Nord, se bazeaz pe sistemul ³firs ± past ± the ± post´. Ca parte a procesului legislativ, propunerile sunt formulate atît de reprezentan ii celor dou Camere cît i de Comitet. Mini tri din cadrul Guvernului sunt i membrii ai Parlamentului, ai Camerei Comunelor sau Camerei Lorzilor.

Marea Britanie este o monarhie constitu ional ereditar care nu are o constitu ie scris , dar dispune de un set de statute, conven ii i legi generale. Principiile de guvernare se bazeaz pe tradi ie, conven ii, regulamente i precedente. Modific rile operate în decursul timpului au fost determinate de schimb rile i situa iile intervenite in societate

de interes local. dotate cu reale competente legislative. Cadrul constitutional se formeaza pe de o parte din continutul unor statute. Guvernul central. Exista de asemenea un numar considerabil de statute constitutionale. nu s-au perfectat insa noi forme organizatorice la nivel local care sa le inlocuiasc pe cele existente. De i s-au purtat i se poart foarte mult discu ii in problema modernizarii administra iei locale. prin crearea unor parlamente de guverne locale. Descentralizarea puterii presupune atît devolu iunea puterii centrale de stat la nivelul regional. a unui sistem unitar de politie si guvernare locala. care sunt adoptate de catre ins i autorit ile locale i care se aplic numai indivizilor sau grupurilor de autorit i individuale. care se refara la drepturile cetatenilor. puterea celor doua Camere si la intrarea Regatului Unit al Marii Britanii in Comunitatea Europeana. datand din secolul al saptesprezecelea. Competen ele lor pot fi ins stabilite i prin acte proprii. fiind ales de Parlament. din continutul unor legi. al XIX-lea. Constitutia nu apare reunita intr-un singur document. paryial din conventii si este completat permanent. i respectiv executive. . Autorit ile locale pot s se angajeze numai in activit i pentru care competen a lor este clar stabilit i trebuie s indeplineasc doar sarcinele care se cer de la ele. Statul este unitar si are cateva caracteristici principale. Cateva din elementele constitutionale sunt derivate din regulamentele de functionare ale institutiilor administrative engleze care au existat inainte de unirea Angliei cu Scotia. Regatul unit este condus de o monarhie constitutionala si din 1972 este guvernat de catre un singur Parlament. ca si diferente semnificative in ceea ce priveste exercitarea functiilor administratiei centrale. cît i descentralizarea administrative. în cel mai pur sens al cuvîntului prin reinfiin area consiliilor locale i alegearea de primari în toate localit ile. dispune de o autoritate constitu ional la nivelul cel mai inalt. În Marea Britanie sistemul de guvern mînt este unitar prin aceasta intelegîndu-se c suveranitatea i i g se te expresia printr-un singur rînd de organe centrale de guvern mînt. ea reprezentînd în foarte mare m sur un produs al noilor condi ii create de revolu iile industriale agrare. inclusiv în Londra. în raport cu care repartizarea atribu iilor nu va fi un lucru u or de realizat în practic .Structura modern a administra iei locale din Marea Britanie dateaz din sec. ceea ce face ca aparatul guvernamental local s ac ioneze mai curînd ca un agent al Guvernului central. cel din Londra. cum ar fi: inexistenta unui sistem unitar de legi si Curti.

.

dar si in partile componente ale Regatului Unit. Anglia si Tara Galillor y y y y y Curti Penale: Curtea Magistratilor care este formata din 28000 de magistrati. Curtea Coroanei. este apelata de Curtea Magistratilor. Divizia Curtii de Apel condusa de Lordul Sef al Justitiei. ca de altfel si potrivit deciziilor Curtii Comunitatii Europene. Astfel. Inalta Curte formata din: diiviz . Autoritatea juridica Regatul Unit nu are o Curte Constitutionala nu are un sistem unitar de Curti si nu are o separare clara a legilor private si publiceasa cum de altfel exista in majoritatea tarilor europene. cu un prezidiu format din 12 judecatori. Conducerea se realizeaza pe baza de statut. Reprezentarea autoritatilor In Regatul Unit al marii Britanii au fost create structuri distincte pentru reprezentarea autoritatii. Curtile Civile Curtile Magistratilor .2. Apelul Final se face catre Camera Lorzilor. ca valoare a prejudiciului nu depasesc 5000 de lire sterline. Curtea coroanei organizata pentru orice fel de actiuni civile care. managementul public se deruleaza potrivit unor legi administrative. Structura Curtii in UK este foarte complexa cu diferente nu doar intre legile civile si penale. cu putere juridica limitata la problemele familiale.