You are on page 1of 4

Łukasz Hawryluk Weronika Janczak

Postawa studentów lubelskich uczelni wobec mężczyzn zorientowa
Spis treści

nych homoseksualnie

Słowa kluczowe: homoseksualista, stereotypy, przyczyny orientacji, społeczeństwo, Kościół.

Praca empiryczna na zaliczenie napisana pod kierunkiem mgr Doroty Kwiatkowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii Lublin 2011 .

G. homoseksualista to osoba. grzech. (2009). że jest zorientowany homoseksualnie. Eichelberger(1998) stwierdza. z której rozwija się ośrodkowy układ nerwowy (Brzask A. Warszawa: PWN. Chmielewski. Pojawia się tęsknota za silnym opiekuńczym mężczyzną. (red.35-36). zgodność naukowców. w których ojciec jest upokarzany przez dominującą matkę. Do lat 90. będącym pozytywnym modelem męskości i to ułatwia bycie uwiedzionym przez mężczyznę (Lew. winy i żalu z powodu faktu. Z. warto byłoby się zastanowić. choroba. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba wiernych Kościoła katolickiego wynosiła pod koniec 2008r. Osoba uznająca się za geja jest wolna od potrzeby ciągłego badania siebie i od wątpliwości..Starowicz. Dla wielu ludzi homoseksualizm stanowi także zjawisko przeciwne prawom natury. które może wzbudzać fakt. Z pewnością znacząca będzie rola stereotypów. Taki stan rzeczy prowadzi do przypuszczenia. 88. A. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008. M. W.i homoseksualnymi.. że się jest zorientowanym homoseksualnie. Jest to definicja niepełna. wymierzony przeciw słabemu ojcu. którą pociągają seksualnie osoby tej samej płci1.rozumiany jako zboczenie. 2008). Potwierdzeniem hipotezy neurorozwojowej mogą być obserwowane różnice w budowie anatomicznej innych narządów niż ośrodkowy układ nerwowy. 260). Na wynik badania może wpłynąć także fakt. czy też jest podobna do nastawienia poprzedniego pokolenia.) (2010). nasz problem badawczy brzmi: 1 2 Colman. Przed przystąpieniem do badania. Według tej koncepcji homoseksualizm jest skutkiem odmiennej budowy mózgowia i obecności różnic w funkcjonowaniu umysłu między osobami hetero. dla innych jest po prostu nieetyczny.Starowicz. Wyznania religijne. Przykładem może być postrzeganie homoseksualistów jako neurotyków. 1999). Lew. Podsumowując. Dotyczy to środowisk rodzinnych.4% ludności Polski 2. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Różnice te mogą świadczyć pośrednio o odmiennym rozwoju płodu w okresie się różnicowania się neuroektodermy. Rosnące przywiązane do matki rodzi niepokój. M. Jakie są przyczyny pojawiania się orientacji homoseksualnej u mężczyzn? Jednym ze sposobów wyjaśnienia jest hipoteza neurorozwojowa sformułowana na podstawie analizy różnych badań przez Quazi Rahmana. wpłynęły na sposób widzenia gejów przez polskie społeczeństwo? Odpowiedzi na te pytania są jednym z celów naszej pracy. że w naszym badaniu będą dominować odpowiedzi wyrażające negatywny stosunek do homoseksualistów zgodny ze stosunkiem Kościoła do tej grupy osób. O naszym wyborze zadecydował także fakt. że studenci to grupa wychowana już w demokratycznym społeczeństwie oraz zdająca się ulegać mniejszym wpływom stereotypów. W celu poprawy własnej samooceny wchodzi w sojusz z matką. M. co stanowi ok.. orientacja homoseksualna była powszechnie uznawana jako zboczenie.Przez długi okres czasu homoseksualiści w Polsce stanowili temat tabu. by sprawdzić. gdy jest wolny od poczucia wstydu. Syn patrząc na to. Czy coś zmieniło się od tamtego momentu? Czy działalność stowarzyszeń homoseksualnych. 33. (str. co może wpływać na odpowiedzi ankietowanych. Słownik psychologii. Na grupę osób badanych postanowiliśmy wybrać studentów. Gudaszewski. że zachowania homoseksualne nie są patologią. przestępstwo i oznaka rozpadu porządku społecznego. Według definicji słownikowej.7 mln osób. że u części gejów orientacja homoseksualna jest następstwem życiowej strategii: niech jakiś mężczyzna mnie pokocha”.osób u których występują zaburzenia psychiczne. (str.. nie chciałby być taki jak ojciec. że zasadniczym czynnikiem prowadzącym do rozwoju homoseksualizmu jest niewłaściwy układ: syn-ojciec-matka. Innym wyjaśnieniem może być teoria. bowiem jak podaje George Weinberg. . mężczyzna jest homoseksualistą dopiero. czy postawa polskiego społeczeństwa wobec homoseksualistów uległa zmianie na przestrzeni lat. że większość Polaków to katolicy.

Ponadto instrukcja zawierała prośbę o dokładne czytanie pytań i udzielanie szczerych odpowiedzi. natomiast odpowiedzi na pytania otwarte należało wpisywać we wskazanym wykropkowanym miejscu. KUL i Politechnika Lubelska. Procedura Badanie zostało przeprowadzone w sposób indywidualny i miało miejsce w budynkach wcześniej wymienionych uczelni. Odpowiedzi na pytania zamknięte należało zaznaczać kółkiem. Ankieta była anonimowa i w każdym momencie istniała możliwość odmówienia uczestnictwa w badaniu. .Osoby badane W naszym badaniu wzięło udział 12 studentów i 18 studentek lubelskich uczelni takich jak: UMCS. Narzędzia Przeprowadzona ankieta składała się z 16 pytań zamkniętych i 4 pytań otwartych. Wiek ankietowanych osób mieścił się w przedziale od 19 do 25 lat.