You are on page 1of 21

SEKOLAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 2 PJU 10/4C DAMANSARA DAMAI PETALING JAYA, SELANGOR PELAN STRATEGI PEMAJUAN SEKOLAH (2012

-2015) KADET REMAJA SEKOLAH

LATAR BELAKANG SK Damansara Damai (2) telah dibuka pada tahun 2011. Kebanyakan para pelajar yang berdaftar di sekolah ini terdiri dari pelajar dari sekitar SK Damansara Damai (2). Ahli kadet secara amnya terdiri dari para pelajar dari tahun 3, 4 dan, 5 untuk tahun 2012 serta tahun 6 bermula 2013. Pada tahun ini, seramai 80 orang ahli yang mendaftar secara rasmi semasa hari pendaftaran unit beruniform. Jumlah pelajar yang mendaftar terdiri dari 50% orang kadet putera dan 30% orang kadet puteri. Hampir 70% daripada ahli tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai Tunas Kadet Remaja Sekolah kerana tiada penglibatan dalam aktiviti yang lepas. Oleh itu melalui program dan perancangan tiga tahun ini kami berharap dapat menambah minat, pengetahuan dan kebolehan ahli kadet serta mempertingkatkan tahap mereka dari semasa ke semasa sehingga ke tahap yang cemerlang. MATLAMAT Melahirkan pelajar yang mematuhi arahan yang diberikan oleh pegawai dan menjadi pelajar yang tahu berdikari. MISI Membimbing dan mendisiplinkan pelajar dengan satu matlamat iaitu melahirkan ahli kadet yang mampu menghadapi cabaran dunia luar khususnya dalam aktiviti Tunas Kadet Remaja Sekolah. VISI Melahirkan ahli kadet yang berdedikasi dan mampu menghadapi cabaran ke arah kecemerlangan. OBJEKTIF Mampu menyediakan pelajar yang aktif dalam kokurikulum dan berdisiplin serta berhemah tinggi.
Kapt.(TKRS) Abdul Jalil Omar

1

SASARAN Para pelajar tahun 3, 4, 5, 6 SK Damansara Damai (2). KEKANGAN Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. Penglibatan dalam aktiviti amat sedikit.
STRATEGI AKTIVITI Menaik taraf kekuatan anggota dari 2 platun kepada 3 platun yang melibatkan seramai 80 orang kadet putera dan puteri. Melengkapkan pakaian anggota TKRS (Pakaian No.3) Semua ketua platun, serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mewakili Daerah Petaling Utama dalam pertandingan Kawad Kaki TKRS Memastikan sekolah akan mempunyai pelajar berpangkat Lans Koperal, Koperal dan sarjan. Pelajar mendapat maklumat terkini melalui papan kenyataan TKRS. Mencari, memohon dan membina Taman angkat TKRS. Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Tunas Kadet Remaja Sekolah 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

X X

X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

SWOT (KLAP) S/K: 5 orang guru telah dilantik sebagai guru penasihat TKRS. W/L: Kekurangan peralatan untuk mengadakan aktiviti.

Mempunyai ahli kadet yang bersemangat tinggi dan berminat dalam Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran kawad kaki untuk memperoleh pengetahuan mengenai TKRS agar dapat bertanding di menyertai aktiviti peringkat daerah, negeri dan lain-lain. peringkat sekolah, daerah dan negeri. O/P: T/A: Ahli kadet sekolah berpeluang untuk maju dengan lebih jauh dengan Sikap para pelajar yang kurang menarik minat mereka dalam aktiviti yang syarat perlunya latihan secara berterusan. lasak.
Kapt.(TKRS) Abdul Jalil Omar

2

PELAN STRATEGIK PEMAJUAN SEKOLAH 2012-2015 (UNIT BERUNIFORM) TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Bidang Matlamat Menaik taraf kekuatan anggota dari 2 platun kepada 3 platun yang melibatkan seramai 80 orang kadet putera dan puteri. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD.Nov Guru Besar. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam TKRS.Nov Pemantauan Guru Penasihat Penilaian Kajian Akhir Tahun 2. PK Kokurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform.(TKRS) Abdul Jalil Omar 3 . TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Objektif 1. Strategi Mempromosi TKRS semasa aktiviti sekolah setiap tahun. JPN serta KPM. 1. Melengkapkan pakaian anggota TKRS (Pakaian No. 3. modul latihan serta pakaian oleh guru dan pelajar menengah. 2012 hingga 2015 Semua pegawai TKRS 2012: Jan ± Nov 2013: Jan ± Nov 2014: Jan ± Nov 2015: Jan ± Nov 2016: Jan . Tempoh 2012 hingga 2015 Pelaksana Semua pegawai TKRS Pelaksanaan Sebenar 2012: Jan ± Nov 2013: Jan ± Nov 2014: Jan ± Nov 2015: Jan ± Nov 2016: Jan . 1.3 semasa hari Rabu setiap minggu. 2. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. Mewajibkan pemakaian uniform No. 2.3) 1. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam TKRS.) Kapt.

Strategi Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 3. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Pelaksanaan Sebenar 2012: Jan ± Nov 2013: Jan ± Nov 2014: Jan ± Nov 2015: Jan ± Nov 2016: Jan . 2. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Mewakili Daerah Petaling Utama dalam pertandingan Kawat Kaki TKRS 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Petaling Utama didalam pertandingan kawat kaki. Melantik dan melatih pelajar tahun 5 dan 6 untuk menjadi pemimpin. kemahiran dan kepakaran ilmu TKRS bagi kadet yang berkelayakan. 1.Nov Pemantauan Guru Penasihat Penilaian Buku catatan kehadiran Kokurikulum 2.Bidang Matlamat Semua ketua platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Meningkatkan pengetahuan. 2. 2012 hingga 2015 Semua pegawai TKRS 2012: April 2013: April 2014: April 2015: April 2016: April Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Mengadakan ujian kenaikan pangkat peringkat sekolah dan kenaikan pangkat Koperal/Sarjan peringkat PPD/JPNS 1. Diadakan sekali setahun Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah/PPD/JPN S 2012 hingga 2015 Semua pegawai TKRS 2012: April 2013: April 2014: April 2015: April 2016: April Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Kapt. Objektif Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Mengadakan latihan kawad kaki sekurangkurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. 1. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. 1..(TKRS) Abdul Jalil Omar 4 . Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Menghantar pelajar ke kursus anjuran JK Daerah serta Negeri. 1. Tempoh 2012 hingga 2015 Pelaksana Pegawai Tadbir TKRS sekolah.

(TKRS) Abdul Jalil Omar 5 . Memupuk sifat memulihara alam sekitar yang sedia ada dari tercemar. perintah tanpa membuat pengumuman di perhimpunan. 1.Nov PK Kokurikulum Guru Penasihat Kejayaan program yang dijalankan (isi diakhir tahun) Kapt. 1.Bidang Matlamat Pelajar mendapat maklumat terkini melalui papan kenyataan TKRS. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. 2. Menampal informasi. 2012 hingga 2015 Semua pegawai TKRS 2012: Jan ± Nov 2013: Jan ± Nov 2014: Jan ± Nov 2015: Jan ± Nov 2016: Jan . Tolongmenolong antara semua kadet. PK Ko.Nov Pemantauan 2 kali setahun (Mac. Objektif Pelajar sentiasa melihat pada papan kenyataan untuk informasi terkini. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang TKRS. Nov) oleh Pengetua. Mencantikkan serta memulihara Taman (Taman angkat TKRS) 1. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH 2. 1. 2. Membahagi taman kepada beberapa lot untuk dimajukan oleh seksyen atau platun. arahan. nasihat. 2012 hingga 2015 Semua pegawai TKRS 2012: Jan ± Nov 2013: Jan ± Nov 2014: Jan ± Nov 2015: Jan ± Nov 2016: Jan . Strategi Menghias serta membaik pulih papan kenyataan agar menjadi tumpuan utama pelajar. Pertandingan antara seksyen / platun. Guru Penasihat Penilaian Pertandingan Hari Kokurikulum 2. 1.Nov PK Kokurikulum Guru Penasihat Kajian akhir tahun Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Tunas Kadet Remaja Sekolah 1. Tempoh 2012 hingga 2015 Pelaksana AJK Unit Semua guru TKRS Pelaksanaan Sebenar 2012: Jan ± Nov 2013: Jan ± Nov 2014: Jan ± Nov 2015: Jan ± Nov 2016: Jan . Pelajar lebih berasa tanggungjawab dan kurangnya pertolongan dari guru. dirosakkan.

Melengkapkan pakaian anggota TKRS (Pakaian No. Mewakili Daerah Petaling utama dalam pertandingan Kawat Kaki TKRS Memastikan sekolah akan mempunyai pelajar berpangkat Lans Koperal.(TKRS) Abdul Jalil Omar 6 . Koperal dan sarjan. Pelajar mendapat maklumat terkini melalui papan kenyataan TKRS.CARTA GANTT Bil Aktiviti Menaik taraf kekuatan anggota dari 2 platun kepada 3 platun yang melibatkan seramai 80 orang kadet putera dan puteri.3) Semua ketua platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mencantikkan serta memulihara Taman (Taman angkat TKRS) Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Tunas Kadet Remaja Sekolah Sasaran 2012 2013 2014 2015 2016 Tindakan Catatan 1 Ahli kadet X X X X Guru Penasihat Kajian akhir tahun Buku catatan disiplin Buku kokurikulum Kajian akhir tahun Kajian akhir tahun Pertandingan Kajian akhir tahun Kajian akhir tahun 2 Ahli kadet X X X X Guru Penasihat 3 Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat 4 Ahli kadet X X X X Guru Penasihat 5 Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat 6 Ahli kadet X X X X Guru Penasihat 7 Ahli kadet X X X X Guru Penasihat 8 Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat Kapt.

Kos. 3. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam TKRS 1. %.PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH 2012 KADET REMAJA SEKOLAH Jangkamasa Pelaksanaan Kumpulan Sasaran TOV (Bil. Gred) ETR (Bil. Gred) Program Objektif Strategi Aktiviti Pelaksana Penilaian 1.. Membuat demonstrasi hasil-hasil kerja. OPS.. 2. %. Mempromosi TKRS pada semua aktiviti sekolah setiap tahun. modul latihan serta pakaian oleh guru-guru dan pelajar menengah.(TKRS) Abdul Jalil Omar 7 . Kos. PLATUN Membuka kaunter / bilik Januari gerakan TKRS Ahli kadet Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Kapt. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam TKRS.

Kos. Kos. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform.(TKRS) Abdul Jalil Omar 8 . 1.. Jan ± Oktober Ahli kadet Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform. 2. pakaian Kapt. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. Membuka gerai jualan di semua aktiiti sekolah. JPN serta KPM.Program Objektif Strategi Aktiviti Jangkamasa Pelaksanaan Kumpulan Sasaran TOV (Bil. Gred) ETR (Bil.) OPS. %. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan..3 semasa hari Rabu setiap minggu. Gred) Pelaksana Penilaian 1. %. 2. Mewajibkan pemakaian uniform No.

%. %. 1. Menghantar pelajar ke kursus anjuran JK Daerah serta Negeri.. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Kos. Melantik dan melatih pelajar tahun 5 dan 6 untuk menjadi pemimpin Menjalankan aktiviti pada setiap minggu yang dikendalikan oleh kadet.(TKRS) Abdul Jalil Omar 9 .Nov Ahli kadet Guru Penasihat Buku catatan kehadiran Kokurikulum Kapt. Kos. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 2. Gred) Pelaksana Penilaian 1. 2. 3. tugas Jan .. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. OPS.Program Objektif Strategi Aktiviti Jangkamasa Pelaksanaan Kumpulan Sasaran TOV (Bil.. Gred) ETR (Bil.

kawat kaki Mengadakan sesi latihan kawad pada setiap kali perjumpaan Jan . Kos. Meningkatkan pengetahuan.Program Objektif Strategi Aktiviti Jangkamasa Pelaksanaan Kumpulan Sasaran TOV (Bil. %. Gred) ETR (Bil.Nov Ahli kadet Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Program Objektif Strategi Aktiviti Jangkamasa Pelaksanaan Kumpulan Sasaran TOV (Bil. pangkat Ahli kadet Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Kapt. Diadakan sekali setahun 2. 1. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki.. 2. %. Mengadakan latihan kawad kaki sekurangkurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. Gred) ETR (Bil. %.(TKRS) Abdul Jalil Omar 10 . Pelajar dapat mewakili Daerah Petaling utama di dalam pertandingan kawad kaki. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. OPS. kemahiran dan kepakaran ilmu TKRS bagi kadet yang berkelayakan. 1. Gred) Pelaksanaan Penilaian 1. 2. Kos.. %. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah/PPD/J PNS Mengadakan kursus kenaikan Mac pangkat dan menghantar ke peringkat PPD/JPNS OPS.. Gred) Pelaksanaan Penilaian 1.. Kos. Kos.

menampal informasi. Gred) Pelaksanaan Penilaian 1. nasihat. 2. Kos. Pelajar lebih berasa tanggungjawab dan kurangnya pertolongan dari guru. Kos. %.. Menghias serta membaik pulih papan kenyataan agar menjadi tumpuan utama pelajar.(TKRS) Abdul Jalil Omar 11 .Nov Ahli kadet Guru Penasihat Pertandingan Hari Kokurikulum Kapt.. Gred) ETR (Bil. Pelajar sentiasa melihat pada papan kenyataan untuk informasi terkini. 1. %. perintah tanpa membuat pengumuman di perhimpunan OPS. 2. arahan. papan kenyataan Mengadakan kursus kenaikan pangkat Jan .Program Objektif Strategi Aktiviti Jangkamasa Pelaksanaan Kumpulan Sasaran TOV (Bil.

Gred) ETR (Bil.. %. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang TKRS. Pertandingan antara seksyen / platun.Nov Ahli kadet Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Kapt. dirosakkan. Kos. %. Memupuk sifat memulihara alam sekitar yang sedia ada dari tercemar.. Gred) Pelaksanaan Penilaian 1.Program Objektif Strategi Aktiviti Jangkamasa Pelaksanaan Kumpulan Sasaran TOV (Bil. 2. 2. Mengadakan kelas teori / amali pada setiap minggu Jan . %. Gred) Pelaksanaan Penilaian OPS.(TKRS) Abdul Jalil Omar 12 .Nov Ahli kadet Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Program Objektif Strategi Aktiviti Jangkamasa Pelaksanaan Kumpulan Sasaran TOV (Bil. Taman Mengadakan kursus kenaikan pangkat Jan . %. Kos.. OPS. Kos. Membahagi taman kepada beberapa lot untuk dimajukan oleh seksyen atau platun.. Tolongmenolong antara semua kadet. Kuliah 1. Gred) ETR (Bil. 1. Kos. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. 1.

Koperal dan sarjan.(TKRS) Abdul Jalil Omar 13 . Mewakili Daerah Petaling utama dalam pertandingan Kawad Kaki TKRS Memastikan sekolah akan mempunyai pelajar berpangkat Lans Koperal. Melengkapkan pakaian anggota TKRS (Pakaian No. Mencantikkan serta memulihara Taman (Taman angkat TKRS) Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Tunas Kadet Remaja Sekolah Sasaran J F M A M J J O S O N D Tindakan Catatan Pencapaian aktiviti di sepanjang tahun Pencapaian aktiviti di sepanjang tahun Pencapaian aktiviti di sepanjang tahun Pencapaian aktiviti di sepanjang tahun 1 Ahli Kadet Guru penasihat 2 3 Ahli Kadet Guru penasihat Ahli Kadet Guru penasihat 4 Ahli Kadet Guru penasihat 5 Ahli Kadet Guru penasihat Sekali setahun 6 7 8 Ahli Kadet Guru penasihat Pencapaian aktiviti di sepanjang tahun Pencapaian aktiviti di sepanjang tahun Pencapaian aktiviti di sepanjang tahun Ahli Kadet Guru penasihat Ahli Kadet Guru penasihat Kapt. Pelajar mendapat maklumat terkini melalui papan kenyataan TKRS.3) Semua ketua platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik.CARTA GANTT Bil Aktiviti Menaik taraf kekuatan anggota dari 2 platun kepada 3 paltun yang melibatkan seramai 80 orang kadet putera dan puteri.

ALAT BANTU PENILAIAN PROGRAM (SEJAUHMANA PROGRAM DAPAT DIJALANKAN) PENILAIAN IMPAK (PADA AKHIR PELAJARAN UNTUK MENGESAN SEJAUHMANA OBJEKTIF PELAJARAN TERCAPAI) KUMPULAN SASARAN 1. modul latihan serta pakaian oleh guruguru dan pelajar menengah. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam TKRS. 2. Membuat demonstrasi hasil-hasil kerja. Mempromosi TKRS pada semua aktiviti sekolah setiap tahun.(TKRS) Abdul Jalil Omar 14 . 3 Semua kadet putera dan puteri. Set Lengkap Pakaian No. Jurulatih Pelajar. Kapt. Sepanjang masa Jan ± Nov Minggu aktiviti sekolah Semua pegawai TKRS. 2. Modul Latihan. STRATEGI PELAKSANAAN TARIKH MASA PELAKSANA OBJEKTIF 1.PELAN OPERASI PEMAJUAN SEKOLAH Meningkatkan kualiti Tunas Kadet Remaja Sekolah 2012 TAJUK PROGRAM OPS. PLATUN 1. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam TKRS. 3.

Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. OBJEKTIF ALAT BANTU PENILAIAN PROGRAM (SEJAUHMANA PROGRAM DAPAT DIJALANKAN) PENILAIAN IMPAK (PADA AKHIR PELAJARAN UNTUK MENGESAN SEJAUHMANA OBJEKTIF PELAJARAN TERCAPAI) KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri. Mewajibkan pemakaian uniform No. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. PAKAIAN STRATEGI PELAKSANAAN 1.TAJUK PROGRAM OPS. Kapt. 2. 1. 2. Jurulatih Pelajar. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform.(TKRS) Abdul Jalil Omar 15 .November Setiap hari Rabu dan masa latihan Semua pegawai TKRS. TARIKH MASA PELAKSANA Januari . JPN serta KPM.3 semasa hari Rabu setiap minggu.

1. 3. Januari ± November Setiap hari Rabu dan masa latihan Semua pegawai TKRS.TAJUK PROGRAM OPS. 2.. Melantik dan melatih pelajar tahun 5 dan 6 untuk menjadai pemimpiin. TUGAS 1. Nota 2. 1. CD Lagu STRATEGI PELAKSANAAN TARIKH MASA PELAKSANA OBJEKTIF ALAT BANTU PENILAIAN PROGRAM (SEJAUHMANA PROGRAM DAPAT DIJALANKAN) PENILAIAN IMPAK (PADA AKHIR PELAJARAN UNTUK MENGESAN SEJAUHMANA OBJEKTIF PELAJARAN TERCAPAI) KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri.(TKRS) Abdul Jalil Omar 16 . 2. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jurulatih Pelajar. Menghantar pelajar ke kursus anjuran JK Daerah serta Negeri. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. Kapt. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jurulatih Pelajar. Kapt. TARIKH MASA PELAKSANA Januari . OBJEKTIF ALAT BANTU PENILAIAN PROGRAM (SEJAUHMANA PROGRAM DAPAT DIJALANKAN) PENILAIAN IMPAK (PADA AKHIR PELAJARAN UNTUK MENGESAN SEJAUHMANA OBJEKTIF PELAJARAN TERCAPAI) KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri.TAJUK PROGRAM OPS. 2.November Setiap hari Rabu dan masa latihan Semua pegawai TKRS.(TKRS) Abdul Jalil Omar 17 . Pelajar dapat mewakili Daerah Petaling Utama didalam pertandingan kawad kaki. Mengadakan latihan kawat kaki sekurangkurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 1. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. KAWAD KAKI STRATEGI PELAKSANAAN 1.

kemahiran dan kepakaran ilmu TKRS bagi kadet yang berkelayakan. Kapt. PANGKAT STRATEGI PELAKSANAAN 1. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah/PPD/JPNS TARIKH MASA PELAKSANA Mac Kursus Kenaikan Pangkat Peringkat Sekolah Semua pegawai TKRS. Meningkatkan pengetahuan.TAJUK PROGRAM OPS. 1. OBJEKTIF ALAT BANTU PENILAIAN PROGRAM (SEJAUHMANA PROGRAM DAPAT DIJALANKAN) PENILAIAN IMPAK (PADA AKHIR PELAJARAN UNTUK MENGESAN SEJAUHMANA OBJEKTIF PELAJARAN TERCAPAI) KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri. Diadakan sekali setahun 2. Jurulatih Pelajar.(TKRS) Abdul Jalil Omar 18 .

2.TAJUK PROGRAM OPS. Kapt.November Setiap hari Rabu dan masa latihan Semua pegawai TKRS. PAPAN KENYATAAN 1. Pelajar sentiasa melihat pada papan kenyataan untuk informasi terkini. Menghias serta membaik pulih papan kenyataan agar menjadi tumpuan utama pelajar. 1. 2. perintah tanpa membuat pengumuman di perhimpunan. menampal informasi. arahan. Januari . Pelajar lebih berasa tanggungjawab dan kurangnya pertolongan dari guru.(TKRS) Abdul Jalil Omar 19 . STRATEGI PELAKSANAAN TARIKH MASA PELAKSANA OBJEKTIF ALAT BANTU PENILAIAN PROGRAM (SEJAUHMANA PROGRAM DAPAT DIJALANKAN) PENILAIAN IMPAK (PADA AKHIR PELAJARAN UNTUK MENGESAN SEJAUHMANA OBJEKTIF PELAJARAN TERCAPAI) KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri. nasihat. Jurulatih Pelajar.

4. Pertandingan antara seksyen / platun. Tolong-menolong antara semua kadet. Membahagi taman kepada beberapa lot untuk dimajukan oleh seksyen atau platun. Kapt.November Setiap hari Rabu dan masa latihan Semua pegawai TKRS.TAJUK PROGRAM OPS. Jurulatih Pelajar.(TKRS) Abdul Jalil Omar 20 . 2. OBJEKTIF ALAT BANTU PENILAIAN PROGRAM (SEJAUHMANA PROGRAM DAPAT DIJALANKAN) PENILAIAN IMPAK (PADA AKHIR PELAJARAN UNTUK MENGESAN SEJAUHMANA OBJEKTIF PELAJARAN TERCAPAI) KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri. 3. dirosakkan. Memupuk sifat memulihara alam sekitar yang sedia ada dari tercemar. TARIKH MASA PELAKSANA Januari . TAMAN ANGKAT TKRS STRATEGI PELAKSANAAN 1.

November Setiap hari Rabu dan masa latihan Semua pegawai TKRS. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang TKRS.TAJUK PROGRAM OPS. Nota Semua kadet putera dan puteri. TARIKH MASA PELAKSANA Januari . KULIAH STRATEGI PELAKSANAAN 1.(TKRS) Abdul Jalil Omar 21 . Kapt. ALAT BANTU PENILAIAN PROGRAM (SEJAUHMANA PROGRAM DAPAT DIJALANKAN) PENILAIAN IMPAK (PADA AKHIR PELAJARAN UNTUK MENGESAN SEJAUHMANA OBJEKTIF PELAJARAN TERCAPAI) KUMPULAN SASARAN 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. OBJEKTIF 2. Jurulatih Pelajar.