You are on page 1of 202

KINH NHT TNG

Ns.Hi Triu m Son Dch --- o0o --Ngun www.quangduc.com Chuyn sang ebook 11 8 - 2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org Mc Lc
CNH SCH THC CHNG KHUYA (3g30) TIU THC (5g30) HC SNG (8g) NG TRAI (10g45) THC CHNG TRA (14g) HC CHIU (14g30) NGI TNH TI (19g) LM THY (21g) I BI - BT NH KINH TM YU BT NH BA LA MT A SM HI CNG CM TRAI NG TNG THC LU PHN DNG BT NG QUN KT TRAI CNG PHT Cng T CNG CM Qu Ha Thng CNG VONG MNG SN TH THC CH VNG SANH Chiu Hn Ca

Nghi Thnh MI HAI LOI C HN Trong Nhn Gian 48 NGUYN DI I/- CI NC AN LC II/- OAI THN PHT III/- B-TT TRONG NC IV/- B-TT MI PHNG V/- CNH TNH L TH N QUN M QUNG TRN SM NGUYN VN L QUN M VN TN L TY PHNG BT I NHN GIC Kinh V THNG NG BCH DANH L PHT N TM PHT MNG KHNH N KINH CAHYNA L Mi Tm V i A-La-Hn KIM QUANG MINH KIM QUANG MINH KINH Phm KHNG Yu Lc CNG DNG T BI A TNG BO SM 1/- SM HI TI DM DC 2/- SM HI THAM TP 3/- SM HI MN TP 4/- SM HI SN TP 5/- SM HI TR TP 6/- SM HI TP QUN LNG GT, LA DI 7/- SM HI ON TP TH HIM HM HN 8/- SM HI TP QUN C KIN 9/- SM HI TP QUN VU V 10/- SM HI TP QUN KIN THA Bit Khoa Cng T XT V XA THIT NIM KHC KHI HON Tang L TI GIA LM CHUNG NHP MCH (tn lim) THNH PHC CNH SCH NG QUAN AN V BN TH S cu an PH MN

S DC S S CU SIU S CU AN V CU SIU S VU LAN S t n CAHYNA

---o0o---

CNH SCH THC CHNG KHUYA (3g30) Mun ting chm lng ri, Canh ba trng hi. Quc ku ting tha thit Mng bm cn mit mi. Kin c trong cy he C ngoi mt nc bi. Khng hay xem trng tht Ch m a hoa ci. Lc nh xa ngn dm Cn ham gic ng hoi. Khng bit thn ny o M man trn mt i. Nam m Bn S Thch Ca Mu Ni Pht (3 ln). Nam m A Di Pht (10 ln).
---o0o---

TIU THC (5g30) i mng o chung cha cnh tnh Chung ch tn vang khp nh nh. Cn ham gic ng ngon mi mit Chng qun vng ng nh chi la. Dng dc m di cn c sng Mt m li qu kh ln ra. Nay khng gng gi tu hnh o Ngy khc lm sao thy Pht . Nam m i tr Vn Th S Li B-tt ma-ha-tt (3 ln). Nam m A Di Pht (10 ln).
---o0o---

HC SNG (8g) m ti va lui sng Mt tri dn chiu ra. m thm tc xanh bc M hng i dn d. Chng bit tui xun ngn Cn tranh qu nghip m. Thn nh bng gp nng

Mnh n trc gi to. Ch lm khch tr mi Sm lo tr v nh. Nam m i hnh Ph Hin B-tt ma-ha-tt (3 ln). Nam m A Di Pht (10 ln).
---o0o---

NG TRAI (10g45) Chp mt mt tri rng ng Quay u vng nht ti khng trung. Ch ham gic ip say sa mi No bit he cao bng chuyn vng. Pht chc hoa ti r a Qun quanh mnh nm thnh lin vong. Ai i! Sao chng hi tm li T kh ng m mi rui rong. Nam m H Php ch tn B-tt ma-ha-tt (3 ln). Nam m A Di Pht (10 ln).
---o0o---

THC CHNG TRA (14g) Sanh ra lm t cho hnh th,

Gi n tm mi tr hn m, Bnh xm t i au khn nhn, Cht xung ba ng nghip nng n, Gp g ght hn v cng hn, i n khn xit kh bit ly, Mun cu chng c thm phin mun, Ng m ly lng chy tht gh. Nam m i bi Qun Th m B-tt ma-ha-tt (3 ln). Nam m A Di Pht (10 ln).
---o0o---

HC CHIU (14g30) Bng ng vn du ti Non ty tri chm. Ngy thng kh cm li Gi bnh d n tm. Gi cht luyn chng c K hn ai th ghm. Cc ngi m to mt M tan ch tm. Nam m i Th Ch B-tt ma-ha-tt (3 ln).

Nam m A Di Pht (10 ln).


---o0o---

NGI TNH TI (19g) Mt tri va ln ti nh nhem Bi ri ng i li ti thm. t uc chm lo nh ngi rng n nh mnh sao chng t xem. Qu la non ty chm hn Bin ng lp lnh nh cung thim. Sanh t thay i tun hon mi Tam-bo quay v ht cnh m. Nam m i nguyn a Tng Vng B-tt ma-ha-tt (3 ln). Nam m A Di Pht (10 ln).
---o0o---

LM THY (21g) Cnh th ti mt m Ai ngi tic ngy gi. Ch hay theo nga dng tm vn cha ? Mt tri mc ri ln

Thn ni chm y m. Gi n khn vi ngu Cht i nay nh xa. Trnh sao c v thng Trn u i hn kia. Ai ny lm o chnh Ch lc li t tm. Nam m Thanh Tnh i hi chng B-tt ma-ha-tt (3 ln). Nam m A Di Pht (10 ln).
---o0o---

I BI - BT NH NG TN nh l Qun m i bi ch Nguyn lc hng thm, tng ho thn, Nghn tay trang nghim khp h tr. Nghn mt quang minh khp bin chiu. Trong li chn tht tuyn mt ng, Trong tm v vi khi bi tm, Sm khin mn nguyn mi hy cu, Vnh vin dit tr bao ti nghip.

Long thin thnh chng ng t h. Ngn trm tam mui n hun tu Th tr, thn chnh l quang minh trng! Th tr, tm chnh l thn thng tng! Ty ra trn lao, nguyn nh bin, Siu chng B-, phng tin mn. Con nay xng tng, th quy y Ch nguyn theo tm t vin mn. Ch tm nh l Nam m i Bi hi thng Pht B-tt (3 ln).
---o0o---

Ngi tng CH I BI Thin th thin nhn v ngi i bi tm la ni. Nam m ht ra t na a ra d da. Nam m a r da, b r yt thc bt ra da, b tt a b da, ma ha tt a b da, ma ha ca r ni ca da. n, tt bn ra pht du, s t na t ta. Nam m tt kit lt a y mng a r da, b r kit tht pht ra lng b. Nam m na ra cn tr, h r ma ha bn a sa m. Tt b a tha u du bng, a th dng, tt b tt a, na ma b gi, ma pht c u, t dit tha. n a b r h, r ca , ca ra , di h r, ma ha b tt a. Tt b tt b, ma ra ma ra, ma h ma h r dng, cu r cu r yt mng. r r pht x da , ma ha pht x da , ra ra, a r ni, tht pht ra da, gi ra gi ra, m m pht ma ra, mc l, y h di h, tht na tht na, a ra sm pht ra x r, pht sa pht sm, pht ra x da. H r h r ma ra, h r h r h r, ta ra ta ra, tt r tt r, t r t r, b d b d, b d b d, di r d, na ra cn tr a r st ni na. Ba d ma na ta b ha. Tt d, ta b ha. Ma ha tt d, ta b ha. Tt d ngh, tht bn ra d, ta b ha. Na ra cn tr, ta b ha. Ma ra na ra, ta b ha. Tt ra tng a mc kh da, ta b ha. Ta b ma ha a tt d, ta b ha. Gi kit ra a tt d, ta

b ha. Ba ma yt tt d, ta b ha. Na ra cn tr bn gi ra d, ta b ha. Ma b r thng yt ra d, ta b ha. Nam m ht ra t na a ra d da. Nam m a r da, b r kit , thc bn ra d ta b ha. m tt in , mn a ra, bt d, ta b ha (21 bin).
---o0o---

KINH TM YU BT NH BA LA MT A B-tt Qun T Ti thc hnh su xa php Bt Nh ba la mt a. Ngi soi thy 5 un u khng, thot ht thy kh ch. Ny X Li T! Sc chng khc khng, khng chng khc sc. Sc tc l khng, khng tc l sc. Th, Tng, Hnh, Thc cng u nh th. Ny X Li T! Tng Khng ca mi php khng sanh khng dit, khng nh khng sch, khng thm khng bt. Cho nn trong Chn Khng khng c sc, khng c th tng hnh thc. Khng c mt tai mi li thn , khng c sc thanh hng v xc php, khng c nhn thc gii... cho n khng c thc gii. Khng c v minh cng khng c ht v minh... cho n khng c gi cht cng khng c ht gi cht. Khng c Kh, Tp, Dit, o. Khng c tr tu cng khng chng c. Bi v v s c. B-tt y Bt Nh ba la mt a nn tm khng qun ngi. V khng qun ngi nn khng s hi, xa hn mng tng in o, t ti cu cnh Nit-bn. Ba i ch Pht y Bt Nh ba la mt a, nn c o qu v thng chnh ng chnh gic. Cho nn bit Bt Nh ba la mt a l i thn ch, l i minh ch, l v thng ch, v ng ng ch, tr c ht thy kh, chn tht khng h. V vy ni ch Bt Nh ba la mt a : Yt , yt , ba la yt , ba la tng yt , b sa b ha (3 ln).

---o0o---

SM HI ng : Con nay khp v bn n ba ci php gii chng sanh tt nguyn on tr ba chng quy mng sm hi (1 ly). Qu : Ch tm sm hi t chng con cng php gii chng sanh hin tin nht tm vn thin php, u c thn lc cng vi tr minh, trn ng tm Pht, di ng hm thc. V thy m n che chng tnh minh, xc s lin b hn m, mng tm lin b tri buc. Trong php bnh ng, khi tng ta ngi. i kin lm gc, thn ming lm duyn, trong ba ci ti no cng to, 10 c 5 nghch, bng php bng ngi, ph gii ph trai, hy thp hoi cha, trm vt Tng k, nh tnh phm hnh, xm tn m thc, ti vt ca thng tr. Ngn Pht xut th khng thng sm hi. Nhng ti nh th v lng v bin, x hnh mnh ny ng a tam chu trm vn kh. Hin ngay i nay xc no m bn, bnh tt tri buc, duyn ngoi bc bch, chng ngi o php, chng c hun tu. Nay gp i bi vin mn thn ch, sm c th dit tr nhng ti chng nh vy. Cho nn chng con ch tm tng tr, quy hng Qun Th m B-tt, cng mi phng i s pht B- tm, tu chn ngn chn hnh cng vi chng sanh pht l sm hi. Duy nguyn i bi Qun Th m B-tt nghn mt chiu soi, nghn tay h tr, khin cho chng con ni chng ngoi chng tiu dit, t tha hnh nguyn vin thnh, khai bn kin tri, hng phc chng ma, ch ng ngoi o, ba nghip tinh tn tu nhn Tnh-. n ngy mnh chung khng i v u, quyt nh vng sanh An Lc th gii Pht A Di , thn tha cng dng i bi Qun Th Am, y tng tr, rng qun m, ng thot kh lun, ng ti tr a. Sm hi pht nguyn ri, ch tm nh l i bi Qun Th m B-tt bin php gii thng tr Tam-bo (1 ly). CH TM NH L 1- Nam m hiu Vin Thng danh T Ti, Qun m Nh Lai qung pht hong th nguyn (1 ly).

2- Nam m nht nim tm khng qun ngi, Qun m Nh Lai thng c Nam hi nguyn (1 ly). 3- Nam m tr Ta B u minh gii, Qun m Nh Lai tm thanh cu kh nguyn (1 ly). 4- Nam m hng t ma tr yu qui, Qun m Nh Lai nng tr nguy him nguyn (1 ly). 5- Nam m bnh thanh tnh r cnh dng, Qun m Nh Lai cam l ra tm nguyn (1 ly). 6- Nam m i t bi nng h x, Qun m Nh Lai thng hnh bnh ng nguyn (1 ly). 7- Nam m ngy m qua khng tn hi, Qun m Nh Lai dit ba ng kh nguyn (1 ly). 8- Nam m hng ni Nam chm l bi, Qun m Nh Lai gng cm gii thot nguyn (1 ly). 9- Nam m to php thuyn qua bin kh, Qun m Nh Lai tn chng sanh nguyn (1 ly). 10- Nam m trc trng phan sau bo ci, Qun m Nh Lai tip dn Ty phng nguyn (1 ly). 11- Nam m V Lng Th Pht cnh gii, Qun m Nh Lai Di th k nguyn (1 ly). 12- Nam m oan nghim thn ai snh kp, Qun m Nh Lai vin trn mi hai nguyn (1 ly). TAM T QUY T quy y Pht, xin nguyn chng sanh hiu r o ln, pht tm B-. T quy y Php, xin nguyn chng sanh vo su kinh tng, tr tu nh bin.

T quy y Tng, xin nguyn chng sanh thng l i chng, ht thy khng ngi.
---o0o---

CNG CM TRAI NG Cng dng thanh tnh php thn T L Gi Na Pht. Vin mn bo thn L X Na Pht. Thin bch c ha thn Thch Ca Mu Ni Pht. ng lai h sanh Di Lc tn Pht. Cc Lc th gii A Di Pht. Mi phng ba i ht thy ch Pht. i tr Vn Th S Li B-tt. i hnh Ph Hin B-tt. i bi Qun Th m B-tt. Ch tn B-tt ma-ha-tt. Ma ha Bt Nh ba la mt, ba c su v cng Pht cng Tng, mi phng chng sanh khp ng cng dng. n khi n cm, xin nguyn chng sanh n mn thin duyt, php h sung mn. Ch Thch : Tay tri p ngn gia v p t vo lng bn tay, dng ba ngn cn li nng chn nc sch, trong 7 ht cm. Tay phi bt n ct tng (ngn ci bm u ngn p t). t trn ming chn c k xut sanh. Xong dng hai ngn bt n vit ch N LAM trn

mt nc. Chm vo nc v bng ra bn pha ri c ch bin thc bin thy.


---o0o---

XUT SANH Lc php kh ngh bn, T bi khng chng ngi. By ht bin mi phng Khp th chu sa gii Khong d, m con qu Cha thn chim cnh vng Khin no tt c. m li ch sa b ha (7 ln). Bin Thc Chn Ngn : Nam m tt ph t tha, nga a ph l ch . m tam bt ra, tam bt ra hng (7 bin). Bin Thy Chn Ngn : Nam m t r b da, t tha nga a da, t it tha. m t r t r, bt ra t r, bt ra t r sa b ha (7 bin).
---o0o---

TNG THC i bng chim cnh vng M con qu La-st, Chng khong d qu thn Cam l u no .

--- m mc ta ha (3 ln). Ny cc chng qu thn, Ti nay khp cng dng Thc n bin mi phng Tt c qu thn hng. --- m mc lc lng ta ha (3 ln). --- m nga nga nng tam b ph phit nht ra hng (7 ln). (Mt v xng :) Pht dy chng Tng, khi n tm tng 5 php qun, tn tm ni chuyn, tn th kh tiu. Thnh ch i chng nghe ting kin chy, ai ny nht tm chnh nim. (Chng ha :) Nam m A Di Pht. Tam bt la gi a (3 ln). Nam m o trng gio ch Bn S Thch Ca Mu Ni Pht, mi phng Tam-bo, B-tt Thnh Tng, ci xin chng b t bi r quang sut chiu. Ngh t chng con chng cy m n, chng dt m mc, thn hnh mu tht ton nh tn th. Nga trng n Pht ta nh linh quang ln mn hu tnh, bin phc mnh mng sng cun, qut qut ln gi lnh, khin nay ngi th c n ba la mt u thm n ma php, ngi th dng c B- trn sch, chung ti hi ao sen, cng khng lt khuyt, phc lnh vin tnh. Nguyn Pht t bi thng xt tip th, xin ban t bi thng xt tip th, xin ban t bi thng xt tip th.
---o0o---

LU PHN (Mi ngi t chn ca mnh ly ra mt mung cm nh khp th cc loi.) em phc tu hm nay

Khp thm ni ng qu. n ri ht mi kh B thn sanh ch vui. Phc bo ca B-tt V tn nh h khng. Th c qu nh vy Tng trng khng thi dt. m li ch sa b ha (3 ln).
---o0o---

DNG BT (2 tay dng bt ngang trn, thm c :) Chp tr ng kh, xin nguyn chng sanh thnh tu php kh, ng thin nhn cng. m ch r, ch r, ph nht ra hng phn tra (3 ln). TAM (Mi ming cm lt thm nguyn.) Ming th nht : Nguyn dt tt c c. Ming th hai : Nguyn lm tt c lnh. Ming th ba : Nguyn tt c chng sanh.
---o0o---

NG QUN (Trong khi n thm tng 5 php qun.) 1/- Xt cng nhiu t, xt ch ngi em n. 2/- Xt c hnh mnh trn hay khuyt ng cng. 3/- Phng tm la li tham sn si l gc. 4/- Mn n chnh l thuc hay cha bnh hnh kh sc ho. 5/- V thnh o nghip mi th cm ny.
---o0o---

KT TRAI Nam m tt a nm, tam miu tam b , cu tri nm, t it tha. m chit l ch l chun sa b ha (3 ln). V vic g b th, t s c nh , nh v vui m th, sau t c an vui. n cm xong ri, nguyn cho chng sanh tt c cc vic, y nh php.
---o0o---

CNG PHT TN ng php vng v thng Ba ci chng ai bng, o s khp tri ngi, Cha lnh chung bn loi. Quy y trn mt nim,

Dt sch nghip tng k, Xng dng cng tn thn c kip khng cng tn. Pht, chng sanh tnh thng khng tch o cm thng khng th ngh bn. Li chu v o trng, Mi phng Pht bo ho quang sng ngi. Trc bo ta thn con nh hin Ci u xin nh l quy y. CH TM NH L Nam m tn h khng bin php gii, qu hin v lai, mi phng ch Pht, tn Php, Hin Thnh Tng thng tr Tam-bo (1 ly). Nam m Ta B gio ch Bn S Thch Ca Mu Ni Pht, ng lai h sanh Di Lc tn Pht, i tr Vn Th S Li B-tt, i hnh Ph Hin B-tt, H Php ch tn B-tt, o Trng hi thng Pht B-tt nht thit ch Hin Thnh Tng (1 ly). Nam m Ty phng An Lc th gii i t i bi tip dn o s A Di Pht, i bi Qun Th m B-tt, i Th Ch B-tt, i nguyn a Tng Vng B-tt, Thanh Tnh i hi chng B-tt (1 ly). Nam m ng phng Tnh Lu Ly th gii Dc S Lu Ly Quang Vng Pht, Nht Quang Bin Chiu B-tt, Nguyt Quang Bin Chiu Btt, ng phng hi hi Dc S Pht B-tt, Thanh Tnh i hi nht thit thnh chng (1 ly). SM HI

Con nay khp v bn n, ba ci php gii chng sanh, tt nguyn on tr ba chng quy mng sm hi (1 ly). Qu : Ch tm sm hi

Con xa to bao nghip c u v ba c tham sn si, T thn ming pht sanh ra, Ht thy con nay cu sm hi (3 ln). Bao nhiu nghip chng su nhng y Thy u tiu dit khng cn d, Nim nim tr soi khp php gii Rng chng sanh th khng thoi. Sm hi pht nguyn ri, ch tm nh l Bn S Thch Ca Mu Ni Pht, bin php gii thng tr Tam-bo (1 ly). M : L trm va t, Chin n ngt thm, Khi hng my ta Bo lin hoa ng, Ch Pht, B-tt Cng A-la-hn T ni Thin Thai Ging h th lnh

Nhn gian cng dng. Nam m Hng Vn Ci B-tt ma-ha-tt (3 ln). Nam m Bt Nh hi thng Pht B-tt (3 ln). KINH TM YU Yt , yt , ba la yt , ba la tng yt , b sa b ha (3 ln). Tn : Trn tri di t ai bng Pht, Mi phng th gii ai snh ty, Ta thy tn cng khp th gian, Ht thy khng ai nh c Pht. Nam m Bn S Thch Ca Mu Ni Pht (3 ln).
---o0o---

CNG DNG Nam m thng tr 10 phng Pht. Nam m thng tr 10 phng Php. Nam m thng tr 10 phng Tng. Nam m Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. Nam m Cc Lc th gii A Di Pht. Nam m 10 phng 3 i ht thy ch Pht. Nam m ng lai h sanh Di Lc tn Pht. Nam m i tr Vn Th S Li B-tt. Nam m i hnh Ph Hin B-tt.

Nam m i bi Qun Th m B-tt. Nam m i Th Ch B-tt. Nam m a Tng Vng B-tt. Nam m H Php ch tn B-tt. Nam m Gi lam Thnh chng B-tt. Nam m Lch i T s B-tt. Nam m o Trng hi thng Pht B-tt. Chn Ngn Bin Thc : Nam m tt ph t tha, nga a ph l ch . m, tam bt ra, tam bt ra hng (7 bin). Chn Ngn Bin Thy : Nam m t r b da, t tha nga a da, t it tha. m, t r t r, bt ra t r, bt ra t r, sa b ha (7 bin). Mn n sc hng v Trn cng mi phng Pht, K phng cc Hin Thnh, Di ti su o phm ng th khng sai bit, Ty nguyn u no . Khin ngi b th c v lng ba la mt. Ba c su v Cng Pht cng Tng

Php gii hu tnh Khp ng cng dng. m nga nga nng tam b ph phit nht ra hng (7 bin). Con nay phng hin cam l v, Mi mi u nh ni Tu Di, Sc hng m v bin h khng Duy nguyn t bi thng tip th. Nam m Ph Cng Dng B-tt ma-ha-tt (3 ln). Bn loi chn ci, ng ln ca huyn Hoa Tng. Tm nn ba ng, Chng vo b tnh T L. Cng Pht xong ri, Xin nguyn chng sanh Tt c cng vic, Thnh bin ng php. HI HNG Cng Pht cng c th thng hnh, V bin thng phc con hi hng Khp nguyn trm nch bao chng sanh

Sm v ci Pht quang v lng. Nguyn tiu 3 chng, tr phin no. Nguyn c tr tu chn minh liu. Khp nguyn ti chng u tiu tr. i i thng hnh B-tt o. Nguyn sanh Ty phng ci Tnh-, Chn phm hoa sen lm cha m, Hoa n thy Pht chng v sanh, Bt thoi B-tt ng bn l. Nguyn em cng c ny Hng v khp tt c, t v chng sanh u trn thnh Pht o. TAM T QUY.
---o0o---

Cng T Bng hoa hin im lnh, Nm cnh lc phng xa. Trao php tng t n, Tn th Trung Hoa,

Vit Nam trng ging thnh, Kt qu hng h sa. Ch tm nh l Nam m Ty thin ng Vit Nam lch i nht thit ch v T s (3 l). Chuyn thc phn bit h vng Xoay tr v bn tnh vin minh, Thng tr tm a quang hin pht Nh nc c lng thnh trong sng Kt qu chng c i thn thng. Ch tm nh l Nam m i hiu Mc Kin Lin tn gi (3 l). c tng oan nghim nh vng thm u kh hnh gi chung thn, Lu truyn Nh Lai chnh nhn tng K tc trong non i T Tn. Ch tm nh l Ma-ha Ca Dip tn gi Thin tng lit v T s (3 l). c u tin tm vng t, Thn tm thanh tnh t hoa sen, Hong truyn lut gio T Ni tng Pht php do y tr th lu. Ch tm nh l u Ba Ly tn gi Lut tng lit v T s (3 l).

Tm trm T-kheo ni Ta La La Cng Th Tn may y Cahyna, Xa la trn lao i cht hp, Chng A-la-hn thn thng i phc lc, i oai thn. Ch tm nh l Nam m nht thin nhn Cahyna n trng ng ch i thnh A Na Lut tn gi (3 l). a vn trong chng tn nht, Lng Nghim hi thng chng vin thng, Kt tp Nh Lai chnh php tng, Vnh ti nhn thin th gian. Ch tm nh l Anan tn gi Gio tng lit v T s (3 l). Ty phng c gio Th Tn tuyn, ng khai tng hiu Bch Lin, Mi tm i hin lm thng th, H kh tam tiu ti nay truyn. Ch tm nh l Hu Vin tn gi Tnh- tng lit v T s (3 l). Qu : Phc Nguyn Tng phong vnh chn, T n trng quang. Gic hoa hng bin khp rng thin

Ma php ti nhun ngi s hc Cnh cnh l l tip ni khng ngng T ng rc r chnh php xng minh. Ch tm nh l Nam m Nhn S B-tt (3 l). Qu : n trng khai m, tnh khit hng n. Thin ng lit T xa nghe. Hi chng quang lm thy t chiu gim. ng : Bo thn mn, ci Pht sen khai. Php tnh thng quang chn linh khng dit. Tr Ta B v ha o. V Tnh- hin v sanh.

---o0o---

CNG CM Qu Ha Thng CH TM BI THNH Cha n Quang Tn s Ha-thng THIN HA gic linh (3 l). Cha n Quang Tn s Ha-thng THIN HOA gic linh (3 l). Phng Lin x Tn s Ha-thng THIN TM gic linh (3 l). Ph php Tn s TU NHUN gic linh (3 l). Cha Thanh Xun Tn s Ha-thng Ni TNH UYN gic linh (3 l). Cha Linh Quang Tn s Ha-thng Ni M TIN gic linh (3 l). Cha Lin Hoa C T-kheo-ni TU KHOT, M T, DIU HUN gic linh(3 l). C T-kheo-ni DIU HA, NH NGUYN, PHP CHU gic linh (3 l).

Thc xoa ma na MINH KIN gic linh (3 l). Sadini THIN MINH, HNH TU, DIU BO gic linh (3 l). Sadini KIM QUANG, DIU NH, HU TH gic linh (3 l). Sadini NGUYN ANG, DIU QUNH, DIU HIN gic linh (3 l). Sadini MINH THNH, TNH HA, TU CHIU gic linh (3 l). Qu c : Ngng cu gic linh ch tn Ha-thng, tnh hi lng trong, n tu sng chiu, d hi hi lin tr, ng trai tic cm thm, t ti ng chn, thy nghe khng ngi, thn thng t ti ging lai o trng, quang minh bin chiu, nhip th chng con xt thng ph h, khin c thnh tu B- nguyn hnh. Khp nguyn Tng Ni Pht t Vit Nam, thm nhun ma php, mun ti tiu tan, bn ma an vui, chnh php lu truyn, Pht nht quang huy. m dng ng li, php gii chng sanh trn thnh Pht o. Ch tm nh l : Nam m tin hin hu bi lit v T s (3 l). Hu Hi c : C sanh c dit, ch Ha-thng nay th tch Nit-bn. Sc tc th khng, huyn cht u cn mi mi. Bao nhiu nm hnh o, nay ln ng v cnh Nit-bn. Duy tm lc quc ph bin mi phng. T tnh Di vin dung mt tr. Sng quang chi li, phn vng quy chn, trc h bi trn hp gic. Ngng lao i chng chuyn thn bi thnh kin thnh thng hng. Chng ha : Hng hoa thnh. Dng hng : Bo Tm c : Nht tm phng thnh: Nm m cha thot, kh trn bn tng sanh, gi, bnh, cht. Thun th gian th hin v thng, nay tr v bo a diu cc trang nghim. T lng cng c phng v Ha-thng gic linh.

Duy nguyn ngi cao thng phm qu chng nh nghim. Ng sc khng chng phi sc khng. R sanh dit tht khng sanh dit. Thnh tm s thnh, phc vong lai lm. Chng con kin thnh dng hng bi thnh. Chng ha : Hng hoa thnh. Dng hng : Hu Hi c : Nht tm phng thnh: T dung lng l bin tan m li Thy dy cn vang ni ny. Chng con phn khi chn chn tha. Cng nhau trang nghim con ng gic tnh. T lng cng c phng v Ha-thng gic linh. Duy nguyn m khai bo tng, gng ph v minh, a chng con v Vthng B-. Nht tm ti thnh, phc vng lai lm. Chng con kin thnh dng hng bi thnh. Chng ha : Hng hoa thnh. Dng hng : Bo Tm c : Nht tm phng thnh: Thn chng phi cy B-, Tm chng phi i gng sng, Xa nay khng mt vt Ch no vng trn ai. Tn s ngi lc ha. Gii, nh, tu, gii thot, gii thot tri kin, nm c ta hng thm ngt. T lng cng c phng v Ha-thng gic linh.

Duy nguyn ng php n khng, diu dng thn thng v qui ngi. Mi thn y , t tnh ci u nhm ngao du. Ba ln chng con u thnh cung thnh, phc vng lai lm. Chng ha : Hng hoa thnh. Hu Hi c : Tam thnh gic linh ging lm, th nhn hng hoa knh cng dng. Diu M : Tin tr, rt tr, dng tr (3 ly). Chng ha : Nam m Din Kinh Vn B-tt ma-ha-tt (3 ln). Hu Hi tip : Danh thm mun thu Triu Chu tr Hng ngt, nc trong, ln h phch. T quang kh thu, c ha khng lng Linh gic Tn s chng tm thnh. Diu M : Tin cm, xi cm, dng cm (3 ly). Chng ha : Nam m Thin Duyt Tng B-tt ma-ha-tt (3 ln). Hu Hi tip : Tn cn nht nim, linh gic vn tri, ngng mong cm ng. c s vn cn y tuyn c. Bo Tm c : S VN My sm ma chiu, dng sng nc chy mang mang. Mt chic thuyn a chng sanh ln b kia, nay khng cn na. n thin, trng tu, d i vng tch. THIT NIM

Bn S thot lng ba ci, tr v t tnh. V tnh mng huyn hu vi. Mt i chm tu thng nhn v lu. Hm nay, Vit Nam, tnh Lm ng, thn Ph An, tnh vin Hng Sen, phng Pht cng dng, bo n Tn S s. Hiu chng con tm thnh nh l mi phng Tam-bo, cung v Tn s gic linh. Di nh huyn tng by sung trn n. Gy tch trng lung chng trc linh ng. Tng dung nghi, cng nhau ri l. Nh tm t bi nh cn phng pht. Cm thm hu c thm nhun i chng Ph An. Vit Nam ton quc khc ghi n su php nh. Hm nay ngy 6 thng 2 nm Qu Du, chng con nh l knh dng trai son. Vn bi c hng tn, tng diu in tam tha, nim Pht A Di v thng php vng. Cung duy ngn Pht r soi, tip dn Tn s t lin cung thng phm, ng cnh An Dng qu hng, phc tu nghim thn, n T lu truyn, n Pht sng trng mi mi. Tc d an thnh thng thit, t chng con khu u nh l trm bi thng s. t s. i chng tng ch vng sanh. Diu Khit, Thin c chung trng Bt Nh. Hu Hi phc nguyn : Gng tu sng v bin Hng c thm ngo ngt Rng B- bt ngt Hoa gic n ti.

Trong bin gic tnh ng phiu mt mnh trn lao. n gic ng lung linh Hng trm mt nh Phng tng vn trnh Thnh quy Tnh-. i chng ng tng : Tiu dao chn th gii, Khoi lc bo lin i, Chp tay trc Th Tn, c Nh Lai th k. HI HNG TAM QUY
---o0o---

CNG VONG Nam m i thnh cu bt minh bn tn a Tng Vng B-tt (3 ln). T bi qung i diu kh lng, Cu kh ng m a Tng Vng, Tch trng rung thi khai a ngc, Thn chu ch chiu ht au thng. Bi quang cu t u minh gii, Php lc ging bum Bt Nh thuyn

Tip dn tinh thn cao uc tu ng ng khp phng ngc ho quang. Nam m tip dn o s i nguyn a Tng Vng B-tt (3 ln). U minh gio ch, a Tng i s. Hong khai phng tin, khp rng t bi. Qu kh phng s ch Pht, Nhn hng vn thin. Hin ti v qun m, Ha thn B-tt. T quang ta thu ng no cu tuyn. Tu nht sng soi thit vi u m. Dn chng sanh vo ca chnh gic, kh th ln ng B-. Hm nay hin tin Ni chng nhn tc lng hiu, sa son cm chay, cu diu lc ch thn cu ng m qua him i. Nguyn B-tt tip tnh phch thn nhn, dn dt tng bc, tng bc quang minh. Nh i hng lc Pht t bi, ph v trng trng u m. Thn vng rc r tuyt trn ai, Khp phng ho quang chiu cu cai. Tr phch u hn mong tip dn ng m nay ha a sen khai. Nam m dn o l i nguyn a Tng Vng B-tt (3 ln).

---o0o---

HNG HOA THNH Nht tm triu thnh : Thc thn phn bit nn c xoay vn Hi th ra lin thnh phn cch. Tnh Pht nh nh bn lai thng tr Sanh t lun hi, Nit-bn gii thot. Xng : Nay ti nc Vit Nam, tnh Gia nh, Ni chng Lin Hoa phng v chnh tin ch hng linh cng n trng ng ng hi hi nht thit ch hng hn. M : Nguyn nghe ting m chung, y li cung thnh, ging ph o trng, an ta bi v th nhn cng dng (3 ln). Bin Thc : Nam m tt ph t tha, nga a ph l ch . m tam bt ra, tam bt ra hng (7 ln). Bin Thy : Nam m t r b da, t tha nga a da, t it tha. m t r t r, bt ra t r, bt ra t r, ta b ha (7 ln). Ph Cng Dng : m nga nga nng tam b ph phit nht ra hng (7 ln). Trm nm bng nh chng ta st na. Bn i huyn thn u c lu di. Mi ngy trn lao cho nn nghip thc m mng. Chng bit nht tnh vin minh, rng r su cn tham dc. Cng danh ph qu, chung quy mt gic mng v thng. Tranh ng tranh nhn khoe ti cy gii. Gi la ri tan cn chi gi tr, u non khe sui chn bao k anh hng. Tc xanh mi y nay bc trng. L mng sinh nht hm no, nay tip ti k phng iu. Mt bao mu tht, trm nm kh luyn n tnh. My thc xng kh, bung lung tham sn bc tin. Hi th ra, tht kh tr li. Bng chiu x u chc ngy mai. Dng sng i bao gi ngng chm ni. Cnh nh khuyn dt mi t vng.

Hng v quy y Tam-bo, nu c m luyn vic i. Vua Dim La ht nhin cho bt. Quay u tr li khng cn thy mt ngi thn. Ni ao, rng kim, chu vc ng du si. Thi vn t thin sinh. Gp chm cht th mt pht phn hai on. Kht ung ng si, i n st nng. Kip kip ng cay ri li lun hi. Mc o lng eo sng, ming ngm hm st, mang nng ch xa, i rt roi vt. Tht xng dng ngi n n c. Oan khin cht cha n nut ln nhau. Khi y hi hn hc o khng bit nh u. Chi bng ngay lc ny pht tm tu hnh, ch i thi gi qua mt. Nhn sinh trm tui nh bng chiu tn. Ngn n trc gi, git sng u ngn c. Sao c tm t trm mi, khi ngn u. Li trn lao min mt bao khoen. Dy n i tht cht vn kt. Ni kiu mn sng sng ngang tri. B tham lam khng b khng bn. Chi bng nim Pht tu hnh, lin c vng sanh ci Pht. i ngi trm tui nh khy mng tay. C khc no chic l tri xui. Hay tng t tri ty th ln. p hn mong cu nh la. Bng nga cu bn ca thong qua. Ngn n lu trc trn phong ba. Ht mc sm treo trn ngn c. Thuyn cha ti b, vn h mc. Chp mt thi ch thy mt m. Sao tnh ngha cn nhiu vng vt. M hoi ri rt ti bi. Li trn gian khin kht mun trng. Tr vn trong vng ln ln. Cnh i thng nt tht nghn khoen. Tnh vn hng vo ni tri buc. Ni kiu mn cht chng g ng. Bin tham sn cun cun phong ba. Ch cn cch sm hm nim Pht. Mi mong v ci lc yn vui. Nay cc chn linh nghe bi k v sanh khi gy nhn hu lu, xin cc chn linh nghe thm bi k hng ma : La mi nh chp c g u ? n i sao cn vng vt nhau. Mt ti da kh y u vt Tm thn vng kch ru cm bu Lun hi sng cht, ai l khi ? T lnh Dim La kp ti hu

Phc ti tc t by r ht, Phn minh s sch trc nh sau. Ct ng, ging st trng gh khip Khc tht ku go trnh c u. Hi li tu hnh e mun u thai lm kip nga hay tru. Nghip duyn chng cht qun i trc, Nh Pht ri may mi thot cu. Mt im chn nh ai ny sn Thot vng sanh t nim ln mau. Nay chn linh kp kp theo ti nim Nam m A Di Pht v bn Thnh hiu c vng sanh v ni An Lc. Xng : Qu bay th chy chng nh thoi Than hi i ta c my hi Ch ci Ty phng An Lc cnh Quay u ta kp nim i thi. M : Nam m A Di Pht (30 ln). D cho nh ngc vi kho vng, Cnh n v thng kh ni mang. Ch ci Ty phng ni lc cnh,

Qun m B-tt cho sang. M : Nam m Qun Th m B-tt (10 ln). Sng trn by chc my ai u ? Trm tui xem nh bng nga cu, Ch ci Ty phng ni lc cnh, Cu xin Th Ch sang mau. M : Nam m i Th Ch B-tt (10 ln). Gi tay ct bc ti ngang my a ngc ao sn ca rng thay Ch ci Ty phng ni lc cnh Cu xin a Tng qua ngay. M : Nam m a Tng Vng B-tt (10 ln). Hm an gic mng c hay chi Cuc th ln la mi lm g ? Ch ci Ty phng ni lc cnh Cu xin thanh tnh cho v. M : Nam m Thanh Tnh i hi chng B-tt (10 ln). Nguyn vong chng sanh sang Tnh- Ngi cu lin l ch nu nng V sanh sen n ngt hng

Ch tn B-tt bn ng tip nghinh. Chn ao bu mun sen ua n, Pht Di , Th Ch, Qun m Tip hn v cnh vui tm, Pht li th nguyn d phn tiu dao. Ht thy php hu vi Nh mng, huyn, bt, nh, Nh sng cng nh chp Nn thng qun nh vy. HI HNG TAM QUY
---o0o---

MNG SN TH THC Nam m i thnh khi gio Anan tn gi tip dn chng sanh ng, Ty, Nam, Bc, trn di mi phng, nam n 12 loi c hn, ng ti th cam l v (3 ln). Nht tm triu thnh : Php gii su o, 12 loi c hn nhiu nh ct bi, Dim Nhin i s l ngi thng lnh. Hi cc l m vng lng, tr phch c hn, nng c g cy, vong linh trm h, gia thn quyn thuc. Duy nguyn tha diu lc Tam-bo, nng b mt chn ngn. Hm nay gi ny mau ti php hi (3 ln). Nam m Lm Php Hi B-tt (3 ln). Thnh st rc la d

C hn b thiu t Nu mun sanh Tnh- Nghe na k Hoa Nghim. Nu ngi mun r bit Ba i ht thy Pht, Nn qun tnh php gii Tt c duy tm to (3 ln). Chn ngn ph a ngc : m gi ra gia ta b ha (7 ln). Chn ngn ph triu thnh : Nam m b b r d r a r t a nga a da (7 ln). Chn ngn gii oan kt m tam ra d ta b ha (7 ln). Nam m i Phng Qung Pht Hoa Nghim Kinh (3 ln). Nam m thng tr 10 phng Pht. Nam m thng tr 10 phng Php. Nam m thng tr 10 phng Tng. Nam m Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. Nam m i bi Qun Th m B-tt. Nam m minh dng cu kh a Tng Vng B-tt.

Nam m khi gio Anan tn gi (3 ln). Quy y Pht, quy y Php, quy y Tng. Quy y Pht, phc tu tn. Quy y Php, la dc tn. Quy y Tng, thanh tnh tn. Quy y Pht ri, quy y Php ri, quy y Tng ri (3 ln). Qu thn to bao c nghip. u v ba c tham, sn, si T thn ming pht sanh ra Ht thy qu thn xin sm hi (3 ln). Chng sanh v bin th nguyn Phin no v tn th nguyn on Php mn v lng th nguyn hc Pht o v thng th nguyn thnh (3 ln). T tnh chng sanh th nguyn T tnh phin no th nguyn on T tnh php mn th nguyn hc T tnh Pht o th nguyn thnh. (3 ln) Chn ngn dit nh nghip : m bt ra mt ln nnh ta b ha (7 ln).

Chn ngn dit nghip chng : m a l lc k ta b ha (7 ln). Chn ngn khai yt hu : m b b r d r, a r t a nga a da (7 ln). Chn ngn tam mui da gii : m tam mui da tt a phm (3 ln). Chn ngn bin thc : Nam m tt ph t tha, nga a ph l ch . m tam bt ra, tam bt ra hng (7 ln). Chn ngn bin thy : Nam m t r b da, t tha nga a da, t it tha. m t r t r, bt ra t r, bt ra t r, ta b ha (7 ln). Chn ngn nht t thy lun : m, tng tng tng tng tng (7 ln). Chn ngn nh hi : Nam m tam mn a mt nm n tng (7 ln). Nam m a Bo Nh Lai. Nam m Bo Thng Nh Lai. Nam m Diu Sc Thn Nh Lai. Nam m Qung Bc Thn Nh Lai. Nam m Ly B y Nh Lai.

Nam m Cam L Vng Nh Lai. Nam m A Di Nh Lai (3 ln). Thn ch gia tr tnh php thc Khp th h sa chng qu thn Nguyn u no x xan tham Tc thot u minh sanh Tnh-. Quy y Tam-bo pht B- Rt ro chng thnh o v thng. Cng c v bin sut i sau Tt c qu thn ng php thc (3 ln). (ra bn vong nh khnh) Ny cc chng qu thn Nay ti khp cng dng Thc n bin mi phng Tt c qu thn hng (3 ln). Nguyn em cng c ny Hng v khp tt c t v chng sanh u trn thnh Pht o. m mc lc lng ta b ha (7 ln).

m nga nga nng tam b ph phit nht ra hng (7 ln). M : Kinh tm yu Bt Nh ba la mt a


---o0o---

CH VNG SANH Nam m a di a b d, a tha d a d, a it d tha. A di r b t, a di r a tt am b t, a di r a t ca lan , a di r a t ca lan a, gi di n, gi gi na, ch a ca l ta b ha (3 ln). Nguyn ngy an lnh, m an lnh. m ngy su thi thng an lnh Tt c cc thi u an lnh Nguyn ngi Thng S thng nhip th. Nguyn ngi Tam-bo thng nhip th. Nguyn ngi H Php thng ng h. Bn loi ln ni t bu, Ba ci thc sanh ao sen. H sa ng qu chng Tam Hin. Mun loi hu tnh ln Thp a. Pht A Di thn kim sc Tng tt quang minh t trang nghim Nm tu di uyn chuyn bch ho Bn bin ln trong ngn mt bic.

Trong ho quang ha v s Pht V s B-tt hin thnh chng Bn mi tm nguyn chng sanh Chn phm sen vng ln gii thot. Quy mng l A Di Pht phng Ty th gii an lnh. Con nay xin pht nguyn vng sanh Ci xin c T Bi tip . Nam m Ty phng An Lc th gii i t i bi tip dn o s A Di Pht. Nam m A Di Pht (30 ln). Nam m Qun Th m B-tt (10 ln). Nam m i Th Ch B-tt (10 ln). Nam m a Tng Vng B-tt (10 ln). Nam m Thanh Tnh i hi chng B-tt (10 ln). HI HNG PHC NGUYN TAM QUY
---o0o---

ng : TN A TNG T bi qung i diu kh lng Cu kh ng m a Tng Vng Tch trng rung thi khai a ngc

Thn chu ch chiu ht au thng. Bi quang cu t u minh gii Php lc ging bum Bt Nh thuyn Tip dn tinh thn cao uc tu ng ng khp phng ngc ho quang. Ch tm nh l : Nam m i hong th nguyn, a ngc cha khng th chng thnh Pht, chng sanh tn mi chng B-. i bi i nguyn i thnh i t bn tn a Tng Vng B-tt (3 ln).
---o0o---

Chiu Hn Ca Tit thng by ma dm si st, Tot hi may lnh ngt xng kh. No ngi thay bui chiu thu! Ngn lau bc trng, l ng ng vng. Hng bch dng bng chiu man mc, L chui xanh hiu ht ma sa. Bu tri m m my qua, Ci dng cn th, na l ci m! m dng dc ti tm tri t Hn linh thing phng pht u minh Thng thay mi loi chng sanh,

C hn m mt lnh nh vt v! Hng khi khng ni nng ta Phn chic n ln la m m. Cn chi ai kh ai hn, Cn chi m ni k ti ngi ngu. Tit u thu lp n gii thot Nc tnh bnh nh git dng chi. Ngng mong Pht lc t bi, Gii oan cu kh rc v Ty phng. No nhng bc tnh ng kiu hnh Ch nhng toan vc gnh non sng. Nh khi ng thu cy hng Ngy nay th khut, vn cng, tht au! Ai ng u bo bng mt pht Bng thy mnh thnh a hn ngu! Vinh hoa gnh nng on th Mu ti lai lng, tht xng r ri. Phch va nh lc loi nheo nhc Qu khng u oan khc trong sng. hay thnh bi l thng,

M u hn bit bao gi cho tan! No nhng bc mn loan trng phng Nhng cy mnh cung qu hng nga. Mt phen thay i sn h, Mnh thn chic l bit l v u ? Cuc i xui nh dng nc chy i thi nh trm gy, bnh tan! Khi xa ng c vui ci, Ngy nay nhm mt khng ngi nht xng. Thm thit ni khng hng khng khi Ngn ng su trong bng ngn sim! No nhng bc m cao o rng Ngi bt son phc bc ph vn! Sch kinh cht c rng y, m m th ph, ngy ngy vn chng. Thnh mn lm, ght ganh cng lm Chung quy cn nm m xanh. Ngi thn vng sau vng trc Bit ly ai bt nc nn hng C hn tht thu bn ng,

Khng duyn u d tm phng khi nn. No nhng bc by binh b trn Rp em thn cp n Nguyn Nhung. Gi ma sm st ng ng, Ri thy trm h, lm cng mt ngi. Cng c k mc vo kha lnh, B ca nh gng gnh vic quan Nc khe cm vt gian nan, Di du nghn dm, lm than mt i. Cng c k nm cu gi t, Tri thng ngy hnh kht ngc xui. Thng thay cng mt kip ngi, Sng nh hng x, cht vi ng quan. Cng c k thn t ngc, Cht nng nh chiu rch mt manh. Mnh xng vi dp gc thnh, Kip no ci c oan tnh, tnh ra! Ka nhng tr hy cn tm b, Li gi sinh la m la cha. Nhng ngi gieo ging, tht dy,

Nc tri, la chy, sa cy, gy cnh. Ngi th mc sn tinh thy qui, Cc nn tai, bin thm, ni su. Mi ngi mi nghip khc nhau, Hn m phch lc ni u nng nh? Ny hi hi mi loi chng sanh! Gi trai gi tr thnh vo nghe kinh. Kip ph du nh hnh bng nh, Sch dy rng vn cnh l khng. Ai i ly Pht lm lng, T nhin siu thot khi vng trm lun. n chn t vng li Pht gio, Ca c chi bt nc nn nhang, Gi l kt cht duyn vng, Linh k mt l dn ng chng sanh. Ai n y di trn ngi li, Ca lm duyn ch ngi bao nhiu. Php thing bin t thnh nhiu, Trn nh tn gi chia u chng sanh. Pht hu tnh t bi ph ,

Ch ngi rng c c, khng khng. Ma ha Bt Nh ba la mt a. Nam m Pht, nam m Php, nam m Tng. Nam m nht thit siu thng thng i.
---o0o---

Nghi Thnh MI HAI LOI C HN Trong Nhn Gian Du linh thp loi bit l u ? Phch qu m mng my thu ? Nay bin mai cn l th gii Hn thing v vt ngh m au. Hng thnh va t, li php phng cung. Khi thm lan ta khp vng, Ni sng ng ni, sui rng u linh. S phin hoa ngc chn qunh, Thnh hn cc no, mau mau ging v. (rt nc nh mt ting chung) M : Nam m b b r gi r a r t a nga a da (3 ln). Nh phin Tam phin du linh ging v. -1-

Hng Hoa Nghnh, Hng Hoa Thnh : Cao Tng thng s xut trn, Tng Ni phm hnh thanh cao, thin tn gii quy ton vn Hoa vng trc bic, cn u b mt chn ngn. My trng tri xanh, kinh k v thng v ng. Thng thay! Ca thin thm lnh ba canh trng sng, tnh tht n soi bng vng lnh lng. Nh th nhng hng Thch t mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b r gi r a r t a nga a da (3 ln). -2Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Tin nhn o nh, o s m vng, vn hoa an tnh tu chn, trong ng o nguyn dng tnh. o php cha ton, thin to cha kp ghi tn th bn i v thng, a ph nh m mi hn. Thng thay! L an qun ngc in sng lnh, n hoa vn o gi hiu bun. Nh th nhng hng o s huyn mn mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b (3 ln). -3Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Cc triu cha hu vng, chn trng in cc cao ngi, mun dm sn h ring ci. T Ty thuyn chin n, ngn nm vng kh bng tn. Xe loan va quay v Bc, ting oan bao nc cha tan.

Thng thay! Chim quyn thc thm hoa o rng, mu nhum tm mi hn di. Nh th nhng hng Vng b mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b (3 ln). -4Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Lp n bi tng dng tit phong hu. Sc di nh nng ngn cn, thn snh thnh di vn dm. Trng hm nay sng lnh, ung bao binh m cng lao. Gic si hi tanh ph phng rng thing nguyn ln. Thng thay! Tng qun nga chin nay u vng, thn vi di t c hoa su. Nh th nhng hng Tng soi anh hng mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b (3 ln). -5Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Nm chu ti tun, trm qun hin lng, bao nm tit sng vn quan, mt tm lng son th cha. Nay chu Nam, mai huyn Bc, t bit qu hng i gnh vc vic nhn dn. Gc bin chn tri khng may b mng. Thng thay! L rng ni tri theo dng nc. m dng cch bit, hn thing v vn bit nng u ? Nh th nhng hng i thn T ph mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b (3 ln). -6Hng hoa nghnh, hng hoa thnh :

Th sinh mt trng, s t ca vng. Tm hoa chn n rng vn, tranh ti thn chi trng th. Khng may n qunh vt tt, lung ung cng phu bao nm c sch mi nghing mc. Thng thay! La vi dng ghi tn tui, t vng mt nm lp i vn chng. Nh th nhng hng c s vn nhn mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b r (3 ln). -7Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Bn bun Nam Bc l khch giang h, doanh thng mun dm i v, cha tr ngn vng mun bc. Khng ng sng gi n ni mi ngon bng c hin thn. Chng bit ng v nh mt mng ni hm quanh li him. Thng thay! M mt phch theo my Bc cun, vi vi hn theo sui ng tri. Nh th nhng hng l khch tha hng mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b r (3 ln). -8Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Anh hng chin s v nc v dn. Di c trng nh tranh hng, trc trn gic rng gm i mng. Ting kn thc gic, pht giy u v thn tan. Thng bi cha phn, t y xng ri tht nt. Thng thay! Bt ngt sa trng oan qu khc, ngn ngang hi ct chng ai thu. Nh th nhng hng chin s trn vong mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng.

M : Nam m b b r (3 ln). -9Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Chn thng mang thai, ba hm nm ch. Nhng tng ha minh loan phng, c mong hp mng hng bi. Tin lnh sp bo, ct hung trong mt pht giy. Ngc cha phn, m con v chn sui. Thng thay! Hoa ang ti p, ma gi ph phng. Trng ang trn sng, my ko mt m. Nh th nhng hng sn ph nn nhi mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b r (3 ln). - 10 Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Mi, mng, th, mn, ui, ic, ngng, cm, thip t ganh ght thit thn, ti t nhc nhn mt mng. Khinh khi Tam-bo, ti c cha t h sa. Bi nghch m cha, hung d y trn v tr. Thng thay! m di ti mt bao gi sng, cnh kh m u kip a y. Nh th nhng hng bo chng nghip oan mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b (3 ln). - 11 Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Giai nhn m n mt phn phng khu, hng xng x p. Ngy nay trng khuyt hoa tn.

Thng thay! Trm ci lc git liu bic hoa thm, phong lu ngy trc nay li y nm xng tn. Nh th nhng hng ph n qun thoa mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b r (3 ln). - 12 Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : T nhn hnh ngc, hnh kht c hn, nc la mt thn, cp beo cp mng, vng dy thuc c, ngn nm cha tnh hn oan. St nh ni bng vt v phch qu. Thng thay! Khi bic mai chiu gi lnh l vng. Nh th nhng hng honh t thng vong mt loi c hn. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. M : Nam m b b (3 ln). (nh ba ting chung) Khp thnh php gii 12 loi c hn, Dim Nhin i s thng lnh tt c. Nng c g cy, l m vng lng, tr phch c hn, hng sa chng loi cng gia thn quyn thuc. Cn nguyn nng oai Tam-bo thn lc mt ngn, pht giy ti hng trai n, php din l mn lng thnh knh dng. (nh 3 ting chung) Lng thnh phng thnh phn minh Xin nguyn quang lm chng thnh tnh. S l knh mng i chn ngc n hoa ngi tm lng nghe kinh.
---o0o---

Chung m tng MNG SN TH THC. PHNG SANH Tng i Bi vo mt ly nc. Tn dng chi : (ng thi ry nc vo chng sanh). Dng chi tnh thy Bin si tam thin. Tnh khng bt c li nhn thin. Php gii qung tng din, Dit ti tiu khin, Ha dim ha hng lin. Nam m Thanh Lng a B-tt ma-ha-tt (3 ln). VIT DCH : Cnh dng nc tnh ri khp tam thin Tnh Khng tm c li nhn thin. Ni ni phc th c trng min. Ti dit, sch oan khin. La phin no chuyn diu hin, Tm lnh ti n a hng lin. Nam m Thanh Lng a B-tt ma-ha-tt (3 ln). Chng sanh y c by nhiu,

Lng tai nghe ly nhng iu dy rn. Cc ngi trc lng trn tc lm, Nn i nay chm m sng m. Ti tm chng bit tu tr, Gy bao ti c li v mnh mang. Sng a y, cht thng au kh, Lng vy sng c c u. D l bay trc ln sau, Li vy, tn bn, mc cu th mi, Tt cn bt cng hi hun c, Lc d ku khc ai thng. Nm trn chc tht l thng, Hn cn phng pht, nu rang xong ri. Mun phn cht nay ngi cm chc, May sao nh cc bc thng nhn Cu cho ngi c thot thn, n y li c nh n php mu. Vy ngi kp hi u quy Pht Xong dc lng quy Php, quy Tng. Hi hi chng sanh quy y Pht.

Hi hi chng sanh quy y Php. Hi hi chng sanh quy y Tng (3 ln). Chng sanh quy y Pht khng a a ngc. Chng sanh quy y Php khng a ng qu. Chng sanh quy y Tng khng a bng sanh (3 ln). Chng sanh quy y Pht ri. Chng sanh quy y Php ri. Chng sanh quy y Tng ri (3 ln). Quy ri ti chng sch khng, Tr khn sng t tng bng khp ni. Pht tm tu sau ri c hng V Ty phng sung sng i i. Ln ta sen bu thnh thi Khng h lui chuyn, yn vui thng ngy. Xin i chng ra tay cu kh, Pht tm cu Pht chng sanh. Cng nhau dc mt lng thnh Cu cho mau c thot vng trm lun.
---o0o---

BT NH CH VNG SANH

NIM PHT HI HNG TAM QUY I HNG CHUNG (Mi ( l mt ting chung) ng Xng : Nguyn ting chung ny vang php gii, Thit vi tm ti thy u nghe, Nghe ri thanh tnh chng vin thng Ht thy chng sanh thnh chnh gic. (c k xong, cm di nh t chm n mau thnh 1 hi, ri tr li nh nh th 3 hi.) Mt hi : (7 ch u tht chm.) Chm : i Phng Qung Pht Hoa Nghim Kinh. (20 ch k nh va.) Va : Nu ai mun r bit Ba i ht thy Pht Nn qun tnh php gii Tt c duy tm to. Mau : m gi ra da sa b ha. ( 3 ln xong dt 3 ting tht chm.)

Qu : 1- Khai chung nh l, k qu cao ngm. Trn thng ci tri, di thu a ph. Nam m tip dn o s A Di Pht (1 ly). 2- Trn chc o Pht tng huy, php lun thng chuyn. Ma ha gi thun, nc thnh dn an. (sau mi ting chung u xng Nam m tip dn nh trn.) 3- Ba ci bn loi, lun hi u thot. Su o qun m, ng v ci Pht. 4- Nm gi mi ma, khi nn i thiu. Bn phng cnh ng hng ngy Nghiu Thun. 5- Chin tranh chm dt thin h thi bnh, Nhng ngi cht trn u sanh Tnh-. 6- Mun loi cm th khng cn sa li. Nhng ngi phiu bt qu hng sm v. 7- Khp c th gii cng u trng th. Tn th gn xa phc tu vin trn. 8- Ca thin hng thnh, Pht php lu di. Th a long thn an tng h php. 9- Cha m Thy T, thn thuc mt cn.

u chung hng li ln b gii thot. Chung 2 nh l Chung 3 nh l (mi ln 9 cu trn.) * Gi con xin nh chung ny Ting chung vang khp mi ni xa gn. Ai nghe thy lng trn nh bng o B- c chng ln ngay. * Nhng loi kh no xa nay Bao nhiu nghip chng t ry sch khng. Cc a ngc u cng gii thot Chng sanh u mt m tiu dao. * Bc ln ng chnh cng nhau Thng v An Lc lu Lin Hoa. m gi ra da sa b ha (3 ln). * Bao loi a lm ma qu i Ht thy u thot khi trm lun. u cng chng c chn thn Thng ngy hng th mun phn an vui. * Loi sc sanh sut i chu kh

Sng a y, cht ng cay. Cu cho qua khi kip ny Khai minh tr tu sen vng n hoa. * Ci nhn gian mun ngn thm ha bao ln vt v lm than. Cu cho tai ch tiu tan, Gy nn th gii hon ton yn vui. * o Tu-la sut i mang gin gy thnh bao trn chin tranh. Cu cho i gin lm lnh cho thin h thi bnh thnh thi. * Cnh thin gii l ni m m Nguyn mau mau gic tnh kp thi. Chng sanh no c phc duyn Cu v An Lc nh nguyn ti ni.
---o0o---

48 NGUYN DI I/- CI NC AN LC 1. Ci nc An Lc khng c a ngc, ng qu, bng sanh. 2. Ci nc An Lc tri ngi mnh chung khng a c o.

3. Ci nc An Lc tri ngi ai cng mu da chn kim. 4. Ci nc An Lc tri ngi ai cng hnh sc ng u khng c p xu. 5. Ci nc An Lc tri ngi ai cng bit c tc mng cho n bit r trm ngn c na do tha kip trc. 6. Ci nc An Lc tri ngi ai cng c thin nhn cho n thy r trm ngn c na do tha ci Pht. 7. Ci nc An Lc tri ngi ai cng c thin nh cho n nghe r trm ngn c na do tha c Pht ni php v c y th tr. 8. Ci nc An Lc tri ngi ai cng c tha tm thng cho n bit c tm nim chng sanh trong trm ngn c na do tha ci Pht. 9. Ci nc An Lc tri ngi ai cng c thn tc thng cho n ch trong mt nim vt qua trm ngn c na do tha ci Pht. 10. Ci nc An Lc tri ngi khng ai cn khi tng nim tham chp tm thn. 11. Ci nc An Lc tri ngi ai cng an tr chnh nh cho n thnh Pht. 12. Ci nc An Lc tri ngi trong nc th mng khng lng tr v bn nguyn ngn di nh . 13. Ci nc An Lc tri ngi cho n khng bao gi nghe danh t khng lnh. 14. Ci nc An Lc tri ngi tt c u 32 i nhn tng tt. 15. Ci nc An Lc tri ngi y phc ty nim lin c nh li Pht khen, diu phc ng php t nhin ti thn, khng cn phi cng ct may nhum git. 16. Ci nc An Lc tri ngi hng th khoi lc cng nh lu tn Tkheo.

---o0o---

II/- OAI THN PHT 17. Pht A Di quang minh khng lng cho n chiu khp trm ngn c na do tha ci Pht. 18. Pht A Di tui th khng lng cho n trm ngn c na do tha kip. 19. Tam thin i thin th gii chng sanh cng thnh Duyn-gic, cng nhau tnh m, trong trm ngn kip, cng khng bit c con s Thanhvn nhiu l bao nhiu. 20. Mi phng th gii v lng ch Pht u khen ngi danh hiu Pht A Di . 21. Mi phng chng sanh ch tm tin a, mun sanh ci Pht, cho n 10 nim quyt nh vng sanh, duy tr ng nghch v bng chnh php. 22. Mi phng chng sanh pht tm B-, tu cc cng c, ch tm pht nguyn mun sanh ci Pht, mnh chung thy Pht cng vi i chng vy quanh n rc. 23. Mi phng chng sanh c nghe danh hiu Pht A Di , chuyn nh ci ngi, vun trng gc c, ch tm hi hng, quyt nh vng sanh. 24. Mi phng v lng khng th ngh bn ci Pht, chng sanh nghe danh hiu Pht u c B-tt v sanh php nhn v nhiu cc php tng tr thm su. 25. Mi phng v lng khng th ngh bn ci Pht, chng sanh c quang minh, thn tm mm du hn c tri ngi. 26. Mi phng v lng khng th ngh bn ci Pht, n nhn c nghe danh hiu Pht A Di , vui v tin a, pht tm B-, chn ght thn n, mnh chung v sau khng bao gi cn phi th n tng.

27. Mi phng v lng khng th ngh bn ci Pht, B-tt c nghe danh hiu Pht A Di mnh chung v sau thng tu phm hnh ti thnh Pht o. 28. Mi phng v lng khng th ngh bn tri ngi c nghe danh hiu Pht A Di , nm vc st t dp u nh l, vui v tin a tu B-tt hnh, khp ci tri ngi ai cng tn knh.
---o0o---

III/- B-TT TRONG NC 29. Ci nc An Lc, nng thn lc Pht, B-tt cng dng mi phng Nh Lai, khonh khc ba n, i khp v s v lng c na do tha ci Pht. 30. B-tt trong nc trc ch Pht trnh by c bn, l phm cng dng u c nh . 31. B-tt trong nc u din thuyt c nht thit tr php. 32. B-tt trong nc u c kim cng na la din thn. 33. B-tt trong nc, d t cng c cng thy bit c cy o trng cao 400 vn l v lng quang sc. 34. B-tt trong nc th c kinh php phng tng tr thuyt u c y tr tu bin ti. 35. Cc v B-tt tr tu bin ti khng c hn lng. 36. Cc v B-tt ty mun thy mi phng v lng nghim tnh Pht , ng thi nh nguyn cy bo th u thy r rng nh thy mt mnh hin trong gng sng. 37. Cc v B-tt ty theo ch nguyn mun nghe php g t nhin c nghe.
---o0o---

IV/- B-TT MI PHNG 38. Mi phng B-tt sanh v An Lc rt ro u ti nht sanh b x, tr v bn nguyn, t ti gio ha, lp th rng su, cha gp cng c, thot ht thy, i cc ci Pht tu B-tt hnh, cng dng mi phng ch Pht Nh Lai, khai ha hng sa v lng chng sanh, khin cho an lp ni o ch chn, vt cnh thng thng, hin tin tu tp Ph Hin hnh c. 39. Mi phng B-tt c nghe danh hiu Pht A Di , ti ngy chng qu bao gi cng c su cn y . 40. Mi phng B-tt nghe danh hiu Pht u c thanh tnh gii thot tam mui, tr tam mui ny khonh khc pht tm cng dng v lng khng th ngh bn ch Pht m khng h mt nh . 41. Mi phng B-tt c nghe danh hiu Pht A Di sau khi mng chung sanh nh tn qu. 42. Mi phng B-tt c nghe danh hiu Pht A Di vui mng nhy nht tu B-tt hnh y c bn. 43. Mi phng B-tt c nghe danh hiu Pht A Di , ai ny u c ph ng tam mui, tr tam mui ny ti ngy thnh Pht, thng thy v lng khng th ngh bn ht thy Th Tn. 44. Mi phng B-tt c nghe danh hiu Pht A Di , lin c m hng nhn, nhu thun nhn, v sanh php nhn. 45. Mi phng B-tt c nghe danh hiu Pht A Di , trong Pht php lin c bt thoi.
---o0o---

V/- CNH TNH 46. Ci nc An Lc cnh gii tri ngi vn vt nghim tnh, quang l cc diu khng u snh bng. Ai c thin nhn cng khng c th r rng bin bit c ht danh s.

47. Ci nc An Lc, mt t thanh tnh, ni ni soi t mi phng th gii, r rng nh thy mt mnh trong gng. 48. Ci nc An Lc t trn mt t ln n h khng, cung in lu gc, ao nc hoa cy, ht thy vn vt u do th chu bu k diu trang nghim hp thnh, hng thm hun khp mi phng th gii, mi phng Btt ngi mi thm ny u tu Pht hnh. CH TM NH L NAM M Thanh tnh php thn T L Gi Na Pht. Vin mn bo thn L X Na Pht. Thin bch c ha thn Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. San nh nhn qu, cng cu tnh tng, nht thit ch Kinh tng Tu-ala. Thy phm t nghi, nghim ch ba nghip, nht thit ch Lut tng T-nigia. Nghin chn hch ngy hin chnh ti t, nht thit ch Lun tng A-tm. i tr Vn Th S Li B-tt. i hnh Ph Hin B-tt. i t Di Lc B-tt. i bi Qun Th m B-tt. i lc i Th Ch B-tt. i nguyn a Tng Vng B-tt. i thnh Chun Vng B-tt. i hng H Php ch tn B-tt.

i th h gio Gi lam Thnh chng B-tt. Thanh tnh i hi chng B-tt. Ty thin ng Vit Nam, lch i nht thit ch v T s. o trng hi thng Pht B-tt, nht thit ch Hin Thnh Tng. Ma-ha Bt Nh ba la mt a tn kinh Bt Nh hi thng Pht B-tt. i tha Diu Php Lin Hoa kinh, Php Hoa hi thng Pht B-tt. i Phng Qung Pht Hoa Nghim kinh Hoa Nghim hi thng Pht B-tt. i Pht nh Th Lng Nghim kinh Lng Nghim hi thng Pht Btt. Kim Quang Minh kinh, Kim Quang Minh hi thng Pht B-tt. Lin Tr hi thng Pht B-tt nht thit ch hin Thnh chng ch thng thin nhn.
---o0o---

THU CHUNG K chung nay xong ri Ngng mong thanh tnh xng ngi Tng gi. Mt lng khc k khoan tha Vng li Pht dy oai nghi vng vng. Mi phng ba i by Nh Lai, Tm mi tm Pht ngi bo i,

Su o chng sanh mong gii kh, Chn ci mi loi thot trn ai. Nam m Siu Lc B-tt ma-ha-tt (3 ln). (mt hi ri dt t.)
---o0o---

L TH N Ngy B Tt Tri t che ch n su, nht nguyt chiu soi c ln. Thay v nh l mi phng thng tr Tam-bo (1 ly). Quc gia chnh tr n su, t nc hng dng c ln. Thay v nh l mi phng thng tr Tam-bo (1 ly). Thy T dy d n su, cha m sanh thnh c ln. Thay v nh l mi phng thng tr Tam-bo (1 ly). Mi phng tn th n su, bn s cng dng c ln. Thay v nh l mi phng thng tr Tam-bo (1 ly). CH TM NH L Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. Ty Thin ng Vit Nam lch i nht thit ch v T s. Th Bn s. Ph php Tn s. Truyn gii ng u Ha-thng. Yt ma A-x-l s.

Gio th A-x-l s. Tht v tn chng s. Ch v dn thnh s. Thp phng thin hu tri thc n. Chng chng cng v thin mn n. Ch sn hp ng i c Tng gi.
---o0o---

QUN M QUNG TRN Ti T ng : Thy nghe nh huyn la Ba ci ta khng hoa Xoay nghe huyn la tr Trn tiu gic vin tch. Ch tm nh l Nam m Nh cn Vin thng i bi Qun Th m B-tt (3 ln). Mt nim xoay li chuyn tnh nghe, Mun cnh bung xui ch lng nghe, Nghe lng cho su khng nghe cnh, Cnh ri vn tnh y nghe nghe. Ch tm nh l Nam m Nh cn Vin thng khai sn Ha-thng Thanh Thiu i s (3 l).

Tng phong vnh chn, T n trng quang. Gic hoa hng bin khp rng thin. Ma php ti nhun ngi s hc Cnh cnh l l tip ni khng ngng. T ng rc r chnh php xng minh. Ch tm nh l Nam m Nhn S B-tt (3 l). Ln Chnh in : Ch tm nh l : Nam m Lng Nghim hi thng Pht B-tt (3 l). Diu trm, tng tr, ng bt ng, Th Lng Nghim th gian him c, Tiu in o tng t c kip, Khin tu hnh mau chng Php-thn. Nguyn con sm c qu bo vng Nh Pht t hng sa chng, Thm tm phng th vi trn ci Nh th gi l bo Pht n. Li thnh Th Tn v chng minh, Ng trc c th, th vo trc, Cn mt chng sanh cha thnh Pht

Th con cn cha hng Nit-bn. i hng i lc i t bi, V con thm tr vi t hoc, Khin con sm ln v thng gic, Ngi o trng khp mi phng H khng kia c th tiu vong, Tm kim cng chng bao gi chuyn. CH TM NH L Nam m thng tr 10 phng Pht. Nam m thng tr 10 phng Php. Nam m thng tr 10 phng Tng. Nam m Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. Nam m Pht nh Th Lng Nghim tn Php. Nam m i bi Qun Th m B-tt. Nam m i tr Vn Th S Li B- tt. Nam m i thnh khi gio Anan tn gi.

1. By gi Qun Th m B-tt ng dy nh l chn Pht bch rng : Th Tn! Con nh hng h sa kip v xa, c Pht Qun Th m. Con nng ni ngi pht tm B-. Ngi dy nghe php, suy ngh, tu hnh m vo chnh nh.

Nam m Nh cn Vin thng i bi Qun Th m B-tt. (Mi on u xng cu ny ri 1 ly.) 2. trong tnh nghe, nhp lu vong s. S nhp tch, ng tnh hai tng r rng khng sanh. Nh vy tin tu, vn s vn tn. Tn vn khng tr, gic s gic khng. Khng gic cc vin khng s khng dit. Sanh dit dit, tch dit hin tin. 3. Ht nhin siu vit th xut th gian, mi phng vin minh, c hai th thng : 1) Trn hp mi phng ch Pht bn diu gic tm, cng Pht Nh Lai ng mt t lc. 2) Di hp mi phng chng sanh, cng vi chng sanh mt lng bi ngng. 3. Bch c Th Tn! Nhn con cng dng Qun Th m Nh Lai, c truyn php nh Nh huyn vn hun vn tu kim cang, cng Pht Nh Lai ng mt t lc, khin con thn thnh 32 diu ng vo cc quc . 4. Bch c Th Tn! B-tt vo nh, tin tu v lu, thng gii hin vin, con hin thn Pht v ni php khin c gii thot. 5. Nu hng hu hc, tch tnh diu minh, thng diu hin vin, con hin c-gic v ni php khin c gii thot. 6. Nu hng hu hc on 12 duyn, duyn on thng tnh, thng diu hin vin, con hin Duyn-gic v ni php khin c gii thot. 7. Nu hng hu hc chng l sanh khng ca php T , hnh o tch dit, thng tnh hin vin, con hin Thanh-vn v ni php khin c gii thot.

8. Nu c chng sanh t bit lng dc, khng phm dc trn, dc thn tnh, con hin Phm Vng v ni php khin c gii thot. 9. Nu c chng sanh mun lm thin cha, thng lnh ci tri, con hin Thch v ni php khin c thnh tu. 10. Nu c chng sanh mun thn t ti, du hnh mi phng, con lin hin thn v tri T Ti v ni php khin c thnh tu. 11. Nu c chng sanh mun thn t ti, bay trong h khng, con lin hin thn tri i T Ti v ni php khin c thnh tu. 12. Nu c chng sanh mun thng qu thn, cu h quc , con lin hin thn Thin i Tng Qun v ni php khin c thnh tu. 13. Nu c chng sanh mun thng th gii, bo h qun linh, th con lin hin T Thin Vng thn v ni php khin c thnh tu. 14. Nu c chng sanh mun sanh thin cung sai s qu thn, con hin thi t ca T Thin Vng v ni php khin c thnh tu. 15. Nu c chng sanh mun lm vua ngi, con hin thn vua, v h ni php khin c thnh tu. 16. Nu c chng sanh thch dng qu tc, th gian tn nhng, con hin trng gi v ni php khin c thnh tu. 17. Nu c chng sanh a ni danh ngn, sng i thanh tnh, con hin c s v ni php khin c thnh tu. 18. Nu c chng sanh ham thch chnh tr, phn on vic nc, con hin t quan v ni php khin c thnh tu. 19. Nu c chng sanh a thch s thut, iu dng v sanh, bo tn thnh kin, con s hin thn lm b-la-mn v ni php khin c thnh tu. 20. Nu c nhng ai ham hc xut gia, gi gn gii lut, con hin thn Tkheo, T-kheo-ni, v ni php khin c thnh tu.

21. Nu c chng sanh thch tr nm gii, con s hin thn hoc u-b-tc hoc u-b-di v ni php khin c thnh tu. 22. Nu c n nhn ni chnh lp thn, t gia tr quc, con s hin thn n cha, hong hu, mnh ph i gia, v ni php khin c thnh tu. 23. Nu c chng sanh khng hoi nam cn, con hin ng nam v ni php khin c thnh tu. 24. Nu c trinh n gi gn thn th khng a xm bo, con hin ng n v ni php khin c thnh tu. 25. Nu c tri, rng, D-xoa, Cn-tht-b, A-tu-la, Ca-lu-la, Khn-na-la, Ma-hu-la-gi, nhn phi nhn, c hnh khng hnh, c tng khng tng, trong lng c mong cu ng loi, con hin thn h v ni php, khin c thnh tu. 26. Th l 32 diu tnh ng thn vo cc quc , u nh tam mui vn hun vn tu v tc diu lc, t ti thnh tu. 27. Bch c Th Tn! Con cng li nh vn hun vn tu kim cang tam mui v tc diu lc nn cng mi phng ba i su o ht thy chng sanh ng mt bi ngng, khin cho chng sanh, ni thn tm con, c hng 14 cng c v y. 28. Khng nghe m thanh, ch nghe tnh nghe, nn con c th khin khp mi phng kh no chng sanh t nghe m thanh m c gii thot. 29. Xoay thy tr vo, khin cho chng sanh d gp la ln, la chng th t. 30. Xoay nghe tr vo, khin cho chng sanh d gp nc ln, nc chng th chm. 31. on dit vng tng, tm khng st hi, khin cho chng sanh d vo nc qu, qu khng th ph. 32. Hun tp ci nghe tr thnh linh diu, su cn tiu tan v nghe ng th vi m thanh, nn khin chng sanh sp b git hi, dao gy tng on, nh gm chm nc, gi thi nh sng, tnh chng ng dao.

33. Vn hun tinh minh, sng khp php gii, dp tan u m, khin cho chng sanh b qu d nh Dc-xoa, La-st, Cu-bn-tr, qu T-x-gi, Ph-nna v.v tuy gn mt bn m mt chng thy. 34. m thanh tiu dung, xoay my nghe vo, la cc trn vng, hay khin chng sanh thot nn xing tri. 35. Dit m vin vn, khp sanh t lc, hay khin chng sanh i qua ng him, thot nn gic cp. 36. Hun vn la trn, khng mc sc tng, hay khin ht thy a dm chng sanh xa la tham dc. 37. Thun vn khng trn, cn cnh vin dung, khng i s i, hay khin ht thy phn hn chng sanh xa la sn khu. 38. Tiu trn v sng, php gii thn tm nh ngc lu ly, trong sut khng ngi hay khin nhng k hn n tnh chng, bn thiu thin cn xa la si m. 39. Vn c tiu dung, tr v vn tnh, khng ng o trng, thip vo th gian, chng hoi th gii, cng dng mi phng vi trn Nh Lai. Ni mi v Pht lm php vng t. Chng sanh khng con mun cu con trai, lin sanh con trai phc c tr tu. 40. Su cn vin thng, minh chiu trn sng, ngm mi phng gii, lp i vin knh, Khng Nh Lai Tng, tha thun mi phng vi trn Nh Lai b mt php mn, th lnh khng mt. Chng sanh khng con mun cu con gi, s sanh con gi phc c nhu thun, hnh tng oan chnh, mi ngi knh yu. 41. Trong tam thin i thin th gii, tnh trm c mt tri mt trng. Hin c 62 c hng h sa php vng t, t li li tha, gio ha chng sanh, tr tu ty thun, phng tin chng ng. V con c vin thng bn cn, cn tai pht diu, nn sau thn tm vi diu hm dung, chu bin php gii, hay khin chng sanh tr danh hiu con, cng vi ngi tr 62 c hng h sa danh hiu, cng c hai ngi bng nhau khng khc. Bch c Th Tn, mt danh hiu con cng c ngang vi nhiu danh hiu kia, v con tu tp c chn vin thng.

42. Bch c Th Tn! Bi con tu php nh cn vin thng, chng o v thng cho nn c bn v tc diu c khng th ngh bn. 43. V con c diu diu vn tm, tm tinh thot cn, kin vn gic tri khng cn phn cch, thnh mt vin dung thanh tnh bo gic. Con c th hin rt nhiu hnh dung k l nhim mu. Con c th ni rt nhiu thn ch. Hoc hin mt u, 3 u, 5 u, 7 u, 9 u, 11 u, cho n 108 u, ngn u, vn u, 8 vn 4 ngn u nh kim cng ; 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay cho n 24 tay, 108 tay, ngn tay, vn tay, 8 vn 4 ngn tay bt n ; 2 mt, 4 mt, 9 mt, nh vy cho n 108 mt, ngn mt, vn mt, 8 vn 4 ngn tay bt n ; 2 mt, 3 mt, 4 mt, 9 mt, nh vy cho n 108 mt, ngn mt, vn mt, 8 vn 4 ngn mt bu thanh tnh, hoc t, hoc oai, hoc nh, hoc tu, cu h chng sanh c i t ti. 44. Ch nghe ch ngh thot su trn, cng nh m thanh vt qua tng vch khng b ngn ngi, cho nn kho hin ra nhiu hnh dung, tng nhiu thn ch, khin cho chng sanh thot khi s hi. V th mi phng vi trn quc u gi con l bc Th V y. 45. Bi con tu tp tnh bn diu ca nh cn vin thng, bn cn thanh tnh, nn khi con do chi cc th gii, hay khin chng sanh ph tm xan tham, x thn trn bo, cu con thng xt. 46. Con chng Pht tm ti ch cu cnh, nn c th em ca bu cng dng mi phng Nh Lai. Su o chng sanh khp php gii, cu v c v, cu con c con, cu chnh nh c chnh nh, cu sng lu c sng lu. Nh th cho ti cu i Nit-bn c i Nit-bn. 47. Pht hi vin thng, con t cn tai vin chiu tam mui, duyn tm t ti, nhn nhp lu tng, c vo chnh nh, thnh tu B-, y l nht. 48. Bch c Th Tn! Pht Qun Th m khen con kho c vin thng php mn. trong i hi, th k cho con hiu l Qun Th m. Bi con xem nghe mi phng vin minh, cho nn Qun Th m danh vang khp mi phng th gii.

49. By gi c Pht ni ta s t, u v tay chn ng phng ho quang xa chiu nh u mi phng Nh Lai cng php vng t cc v B-tt. Mi phng vi trn Nh Lai cng t nm th ng phng bo quang, t vi trn phng, ri v nh u Pht v B-tt cng A-la-hn trong php hi. Rng cy ao m u din php m. nh sng giao dt nh li t bu. i chng c iu cha bao gi c. Tt c u chng kim cang tam mui. Tc thi ma hoa trm th sen bu, xanh, vng, , trng, phi phi tung bay. Mi phng h khng thnh sc by bu. Ni sng t lin, th gii Ta B, nht thi lin n. Ch thy mi phng vi trn quc hp thnh mt cnh, phm m vnh ca t nhin phu tu. 50. Pht bo Vn Th : Ny php vng t! Nay ng hy xem 25 v v hc B-tt v A-la-hn. Ai ny u trnh ti s phng tin khi mi hnh o. V no cng ni mnh tu tp c chn tht vin thng. Cc ngi tu hnh qu tnh khng ai c hn c km. V cng khng c sai bit khc nhau. Ta nay mun khin Anan t ng trong 25 hnh, php no hp vi cn c Anan v ta dit chng sanh sau ny vo B-tt tha, cu v thng o, nn dng php no cho d thnh tu. 51. Ngi Vn Th S Li php vng t nh l chn Pht, nng oai thn Pht ni k rng : B gic tnh trng vin Vin trng gic nguyn diu Nguyn minh chiu sanh s S lp tnh chiu vong. 52. M vng c h khng Y khng lp th gii Tng trng thnh quc Tri gic l chng sanh. 53. H khng trong bin gic

Nh bt ni mt b Vi trn ci hu lu Y h khng m thnh. Bt tan, h khng mt Hung chi l ba ci. 54. V ngun tnh khng hai Phng tin c nhiu ca. Tnh thnh u chng thng Thun nghch do phng tin. S tm vo chnh nh Mau chm c khc nhau. 55. Con nay bch Th Tn Pht ging xung Ta B Phng ny chn gio th Thanh tnh ti m vn Mun nhp vo chnh nh Tht phi do tnh nghe. 56. La kh c gii thot Hay thay Qun Th m! Trong hng h sa kip

Vo vi trn ci Pht c lc i t ti Khp b th an vui. 57. Diu m, Qun Th m, Phm m, Hi Triu m, Cu th tt an ninh Xut th c thng tr. 58. Con nay bch Nh Lai Nh Qun Th m ni Th nh ngi an tnh Mi phng cng nh trng Mi ch nht t nghe y l VIN chn tht. 59. C ngn mt chng thy, Ming mi cng nh vy, Thn nhn hp mi bit, Tm nim lon khng mi. Cch vch phn bit ting Xa gn u cng nghe Nm cn chng th bng

y l THNG chn tht. 60. m thanh tnh ng tnh, Ci nghe thnh c khng. Khng thanh gi khng nghe, Chng phi tht khng nghe. Thanh khng, khng dit. Thanh c, cng chng sanh. Sanh dit u xa la y l THNG chn tht. 61. D trong mng tng, Khng ngh, nghe chng khng. Gic quan vt t duy Thn tm u b kp. 62. Nay ci Ta B m thanh c tuyn minh Chng sanh m tnh nghe Theo m thanh lu chuyn. Anan d nh gii Vn khng min t t Ch cn ng theo na

Xoay li lin ht vng. 63. Anan hy nghe k Ti nng oai lc Pht Tuyn ni Kim Cang Vng, Nh huyn kh ngh bn, Pht mu chn tam mui. 64. ng nghe vi trn Pht

Ht thy b mt mn Dc lu trc chng tr Nghe nhiu thnh lm li. em nghe tr Pht Pht Sao chng t nghe nghe ? 65. Nghe khng t nhin sanh, Nhn thanh c tn gi. Xoay nghe thot thanh trn Nng thot gi tn g ? Mt cn v ngun Su cn thnh gii thot. 66. Thy nghe nh huyn la, Ba ci ta khng hoa.

Nay xoay nghe tr li, Cn nghe huyn la tr. Trn tiu gic vin tnh, Tnh cc quang thng sut, Tch chiu khp h khng. 67. Tr li xem th gian Ch nh vic trong mng Ma ng Gi trong mng Lm sao lu gi ng ? 68.Thy o thut th gian Huyn ha cc nam n Tuy thy thn hnh ng Ch do chic my git Tt my lin m ru V huyn ha khng tht. 69. Su cn cng nh vy Nguyn y mt tinh minh Chia thnh su ha hp, Mt ch hu phc Su dng u khng cn

Trn cu ng nim tiu Thnh vin minh tnh diu. 70. Trn cu nu cn d L ngi tu hc Sng sut ti cng tt Tc chng qu Nh Lai. 71. i chng v Anan Hy quay my nghe li Xoay nghe nghe t tnh Tnh thnh v thng o Vin thng tht nh vy. 72. y l ng Nit-bn Ca vi trn c Pht, Qu kh cc Nh Lai Mn ny thnh tu, Hin ti cc B-tt Ni y vo vin minh. V lai ai tu hc Nn y theo php ny, Chnh ta cng nhn y

M tu cng chng Chng nhng Qun Th m. 73. Thnh tht bch Th Tn, Tn cng cc phng tin cu i mt kip Nhng ngi xut th gian Thnh tu tm Nit-bn Qun Th m hn c. 74.Ngoi ra cc phng tin u nng Pht oai thn Tc s x trn lao Ngi thng kh tu hc Php c cn c su Cc thnh trnh by. 75. nh l Nh Lai Tng V lu kh ngh bn Xin gia h v lai Vi mn ny khng lm. 76. Phng tin d thnh tu Nn dy cho Anan

V mt kip trm lun Hy ni cn tai tu. Vin Thng hn tt c Chn tht tm nh vy. 77. Khi y Anan cng vi i chng thn tm t ng, xem qu B- v i Nit-bn cng nh c ngi nhn vic i xa cha th v nh. Nhng bit rnh ngnh ngn ng li. Khp hi i chng thin long tm b hu hc nh tha cng ht thy tn pht tm B-tt, con s c ti mi hng h sa, u c bn tm, xa trn la cu chng php nhn tnh. Tnh T-kheo-ni nghe ni k xong thnh A-la-hn. V lng chng sanh hoan h pht tm V-thng B-.
---o0o---

SM NGUYN VN Thanh tnh ba nghip nm vc gieo xung t, nht tm quy y Nam m qung i linh cm Qun Th m B-tt. Con nghe B-tt t vn t tu vo chnh nh, c 2 ty thun, 4 bt t ngh, 14 v y, 19 thuyt php, 7 nn, 2 cu, 32 ng v lng cng c hng a uy lc, pht i th nguyn khp vo chn gii, su o bn loi trong ng sanh t, trm ngn vn c v lng hng h sa s kip, kho khi phng tin, cu bt t ht thy chng sanh khng ngi khng ngh. Con nay ai cu ngi tt thng xt. V nh thnh hnh nhiu i c gp Pht tha thn tuy xut gia tm khng nhim o. Ngu si t kin, su cn vng trn. Ni ngoi kinh in tuy c hc tp m khng thng hiu chng c diu l. S rng phc lc km hn, th mng ngn ngi, lung vo ca khng h sinh lng t. Con nay ra lng tha thit, ci u nh l sut ngy trn m, hng nh thnh hnh, th tr thnh hiu, l bi thnh tng. Duy nguyn B-tt thin nh nghe xa, bi tm cu kh, ln mn gia h, phng i thn quang chiu thn tm con, r nc cam l xi nh u con, ty ra ly th oan khin, sch ht ngn i ti cu, thn tm thanh tnh ma chng tiu tr. Ngy m ng ngi trng thy B-tt, phng i thn quang khai tr tu con. Tc thi thn thng lng pht, tr tu khai minh, bao nhiu kinh sch t nhin ghi nh, ht thy ngha l t nhin thng hiu. c i bin ti, c i tr

tu, c i th mng, c i an lc, tham thin hc o khng cn ma chng, ng v sanh nhn, th th sinh sinh hnh B-tt o, bo p bn n, cu kh ba ci, php gii qun sanh ng vin chng tr. Gii Hin i s
---o0o---

L QUN M VN T vn t tu vo chnh nh n khng, vn tnh diu kh lng. Trng sng bng soi ngn khe sui V duyn t lc ng qun c. Dp u quy mng ng cha lnh i bi Qun Th m B-tt, Ngng nguyn o nhn xt tm con V ngi thy nghe oi thng xt Qung i oai thn thm gia h.
---o0o---

NGUYN CHO CON Mt l sm on ht lu, sm chng v sanh. Thn tm an lnh, 6 cn thanh tnh. Hai l mt nghe ngn ng c i tng tr. y bin ti bn v ngi gii. Ba l phm l thnh gio hun tp tim gan. Mt phen qua tai chng cn qun mt.

Bn l cng c tr tu trang nghim thn th. Cn cn trn trn, chu bin php gii. Nm l trn cu Pht o, di chng sanh. Phm hnh sm trn ba lun khng tch. Su l vin ng tht tng thng ti qu Pht. Trung gian i i xut gia hc o. By l pht tm B- t gic gic tha, y Ph Hin hnh nguyn v tn. Tm l nng cng c ny vng sanh Tnh-, c Pht Di th k bt thoi. Chn l thng phm sen vng sng thm thanh khit, ha thn v s i khp mi phng. Mi l tam thn t tr, ng nhn lc thng. Cng vi chng sanh ng thnh Pht o. Ch tm nh l : Nam m Nh cn Vin thng i bi Qun Th m B-tt. Ha-Thng Php Ch
---o0o---

PHC NGUYN V cu thanh tnh quang Tu nht ph u m Phn vn vi diu php Ph minh chiu th gian. Nguyn em cng c l sm hng danh Qun Th m B-tt hi hng Trn chc Tn s Hi Triu m bn i iu ha, tu ng thng chiu.

Sau cu ton chng nhp lu vong s, ng chp, php chp chng vin tiu, su kt mau ci g, trn n bn n, di gip ba ci. Nga ln trng cy Qun Th m i s bt ht nghip chng, ph tr thng duyn. Oai linh h php. Bt b thin long lit v tn thn ng gia thm sc. Khp nguyn : m siu dng thi, php gii chng sanh, ng thnh Pht o Chng ha : Nam M A Di Pht.
---o0o---

TN L TY PHNG CNH SCH Ngy nay li qua ri Mng cn huyt mch ln hi kh khan. Dng nh c cn ao Kh thm thi c cht no vui u. Cn tu t la t u ng cho si bui nh chu vng. Bit thn mng mnh v thng Sm cn ti mt lo phng tu hnh. CH TM NH L 1/. Trung thin gio ch, khi Tnh- gio Bn S Thch Ca Mu Ni Pht.

2/. ng phng A Sc B Pht, Tu Di Tng Pht, i Tu Di Pht, Tu Di Quang Pht, Diu m Pht. Nh vy tn ng phng h sa Tnh- ht thy tn Pht. 3/. Nam phng Nht Nguyt ng Pht, Danh Vn Quang Pht, i Dim Kin Pht, Tu Di ng Pht, V Lng Tinh Tn Pht. Nh vy tn Nam phng h sa Tnh- ht thy tn Pht. 4/. Ty phng V Lng Th Pht, V Lng Tng Pht, V Lng Trng Pht, i Quang Pht, i Minh Pht, Bo Tng Pht, Tnh Quang Pht. Nh vy tn Ty phng h Tnh- ht thy tn Pht. 5/. Bc phng Dim Kin Pht, Ti Thng m Pht, Nan Tr Pht, Nht Sanh Pht, Vng Minh Pht. Nh vy tn Bc phng h sa Tnh- ht thy tn Pht. 6/. H phng S T Pht, Danh Vn Pht, Danh Quang Pht, t Ma Pht, Php Trng Pht, Tr Php Pht. Nh vy tn H phng h sa Tnh- ht thy tn Pht. 7/. Thng phng Phm m Pht, T Vng Pht, Hng Thng Pht, Hng Quang Pht Pht, i Dim Kin Pht. Nh vy tn Thng phng h sa Tnh- ht thy tn Pht. 8/. Qu kh 7 Pht, v lai Hin kip ngn Pht, mi phng ba i ht thy tn Pht. 9/. 10/. 11/. Ty phng An Lc th gii, i t i bi, tip dn o s A Di Pht (3 l). 12/. Pht ni A Di kinh, i tha 48 nguyn V Lng Th kinh, Qun V Lng Th kinh, vn phm ca ngi cng mi phng ht thy tn php. 13/. An Lc th gii, Pht B-tt kinh cho n ao nc hoa cy chim nhc, tt c php m thanh tnh php tng. 14/. Qun Th m B-tt, i Th Ch B-tt, Thanh Tnh i hi chng B-tt.

15/. Qu kh a tng k kip, Php Tng T-kheo B-tt ma-ha-tt. 16/. An Lc th gii mi pht o tm, v sanh khng thoi, mt i b x cng mi phng ti sanh Tnh- ht thy cc i B-tt ma-ha-tt. 17/. Vn Th S Li B-tt, Ph Hin B-tt, Di Lc B-tt, Thng Tinh Tn B-tt, mi phng cc h Tnh- gio B-tt ma-ha-tt. 18/. i tr X Li Pht, Anan tr php, ht thy Thanh-vn Duyn-gic c o Hin Thnh Tng. 19/. ng Ty kim c, kt tp, phin dch, ging dy, ch thch, n tng, bin chp Tnh- gio php, lit v Php s. 20/. Mi phng du ha, khai sn truyn gio, hong dng Tnh-, lch i T s. 21/. Ph v thin long bt b, H Php thn k, th h gi lam cc thnh, bn n ba ci, php gii qun sanh nh l Ty phng An Lc th gii, hi hi Pht B-tt cc Hin Thnh chng cng thng thin nhn. Cm thng thn phn cha si m Ly kip lang thang chng bit v Mi mit ua i ni danh tng Cn u ngh nh n xa qu. Xa qu v nhim y chn tm Linh tri ly nim d u tm n Pht ch by tri bin rng Trng vy no d thot tm phm. Tm phm mt nim quyt quy y Tin theo kim khu, chng tin chi

48 nguyn kia ty nht nguyt Lng t soi sng c A Di. A Di Pht nim hng danh Cha mun cng hnh ng an lnh em thn quyt gi ni chn phm i i bt tuyt chng v sanh.
---o0o---

BT I NHN GIC 8 iu Gic Ng Ca Bc i Nhn IU TH NHT : Th gian v thng, quc nguy bin. Bn i kh khng, nm m v ng. Sanh dit bin i. H ngy khng ch. Tm l ngun c. Thn l rng ti. Quan st nh vy xa dn sanh t. IU TH HAI : Tham dc l kh, sanh t nhc nhn, t tham dc khi. Thiu dc t cu, thn tm t ti. IU TH BA : Tm khng bit chn, cng c cng cu, tng trng ti c. B-tt khng th, an ngho gi o, duy tu s nghip. IU TH T : Li bing try lc. Tinh tn cn mn, ph c phin no, i phc bn ma, thot ngc nm m.

IU TH NM : Ngu si sanh t, B-tt thng nh, hc rng nghe nhiu, tng trng tr tu. Thnh tu bin ti, gio ha tt c, chung hng an vui. IU TH SU : Ngho kh hay on, ngang kt c duyn. B-tt b th, bnh ng on thn, khng nim c xa, khng ght ngi c. IU TH BY : Nm dc li lm, l gc tai ha. Cn l ngi tc, khng nhim thi i, c mong ba y, bnh bt php kh. Ch nguyn xut gia, gi o trong sch, phm hnh cao xa, t bi ht thy. IU TH TM : Sanh t ly lng, kh no v lng. Pht tm i tha, ph t chng sanh. Nguyn u gic tnh, sanh t kh no. Xa la nm dc, tu tm chnh o. Nu t Pht, tng 8 vic ny, mi nim mi nim, dit v lng ti, tin ti B-. Sm ln chnh gic, vnh on sanh t, thng hng an vui.
---o0o---

Kinh V THNG ng Tam tng Php s NGHA TNH dch Nh vy ti nghe, mt thi c Th Tn ng ti thnh Tht La Phit, tinh x Cp C c, vn K . Pht dy cc T-kheo : Th gian 3 php tht chng ng a, tht chng sng p, tht chng ng nim, tht chng xng . Nhng g l 3 ? L gi, bnh, cht. Ny cc T-kheo! Nu khng c 3 th gi bnh cht, Nh Lai ng cng ng chnh gic khng xut th v chng sanh ni phng php iu phc gi bnh cht. Nn bit 3 th gi bnh cht tht chng ng a. Tht chng sng p, tht chng ng nim, tht chng xng .

Ch v th gian c 3 kh ny m Nh Lai ng chnh ng gic mi xut th v chng sanh ni vic tu, chng v php gii thot. Khi y Th Tn trng tng k rng : Mi vt bn ngoi u quy hoi Trong thn suy bin tng st na Ch c thng php chng dit vong Hi ngi tr tu nn kho bit. Gi bnh cht tht ng chn ght Hnh nghi hi xu kh au nhc Thiu nin dung mo tm thi ti Chng bao lu thnh kh ty. D cho th mnh trm nm Chung quy khng min v thng bc Gi, bnh, cht, kh thng theo di Hng lm khng li cho chng sanh. Pht ni kinh xong, i chng T-kheo, thin long tm b hoan h phng hnh. Pht A Di thn kim sc NIM PHT BT NH HI HNG TAM QUY
---o0o---

NG BCH DANH TN Vin thng gio ch Tr tu rng su Ba mi hai thn ng, Tm nn hai cu Mi phng cm ng, Diu lc kh lng Bao nhiu nhit no, Bng ha thanh lng.

Ho quang chiu an Bnh t ngn kip Cam l mt git Sch nghip vn i Con nay nh l Dng hng tn thn Nguyn hng nhn gian Ging i ct tng. CH TM NH L NAM M

123-

Sa B gio ch Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. i Pht trnh by s tch nhn tu Qun Th m B-tt. C Pht th hin.

(Mi cu chng ha Qun Th m B-tt.) 45678ng lai b x A Di Pht. Gp Pht Thin Quang Vng Tnh Tr c tm ch i bi. i Pht lp th, nh s nguyn, hin ngn tay ngn mt. Kip qu kh l Chnh Php Minh Vng Nh Lai. Chnh th (chnh o, t ti chnh gic).

9T Cu Chi (thin n 3 mt, 4 tay hin tng gin c, sanh ra t trn c Qun m). 10u nga (Tu dch l M u. Kinh Bo Trang Nghim Vng c Quan Th m hin thn nga a ngi vt bin sanh t ln b gii thot). 11A gia yt ly b (M u : gio ch cu loi bng sanh. Ngi t con nga trn u ngi). 12Php tnh.

13Dip y (o l sen. Ging nh bng sen, 8 vn 4 ngn cnh tiu biu 84.000 cng c iu tr 84.000 phin no ca chng sanh). 14Vng bu nh .

15Ma ha ba u ma chin n ma ni tm (Ma ha : ln ; ba u ma : sen hng ; chin n : hng trm ; ma ni : bo chu). 1617M ca a ngc ti nhn gii thot. Hin chng chng m thanh.

181920212223-

Hin chng chng sc tng. Hin chng chng li lc. Hin chng chng cu kh cu nn. Hin chng chng thn thng. Ngn mt chiu soi. Ngn tay h tr.

24Nhin sch (c 2 ngha : 1) Gy huyn n gic tnh chng sanh. 2) Ging li nhip hu tnh). 2526272829V ngi bin ti xng dng Tam-bo hi. c 99 c hng h sa ch Pht i nim. Tht tng qun chng sanh. c ht thy ho quang Nh Lai khp chiu. Kip tam tai khng th ph hi.

30Bt khng quyn sch (c Qun Th m tay cm li t nhip php cu vt chng sanh khng ph ung mt ai). 313233343536y i bi tm. y i t tm. y php vui li lc chng sanh. Khin ngi tr nim hng s i knh. Khin ngi tr nim y bc tin. Khin chng sanh tng trng ht thy th lc.

3738394041424344454647484950515253545556-

Khin thng trng th. Khin thng giu sang. Khin sanh thin qu. Khin ngi y nguyn lc i bi. Tm v vi. Tm khng nhim. Tm qun khng. Tm cung knh. Tm khim h. Tm khng tp lon. Tm th ht thy chng sanh. Tm i bi vin mn khng ngi. Ch ng tm mt ch. Thng dng la ni cu chng sanh. Thng c trm ngn tam mui hin tin. Thng dng la ni cha bnh chng sanh. Tng ch ny khin ting khng dt. Hin cng c su ch la ni. Pht thn tng. Quang minh thn tng.

5758596061626364656667686970717273747576-

T bi tng. Diu php tng. Thin nh tng. H khng tng. V y tng. Thng tr tng. Gii thot tng. Dc vng tng. Thn thng tng. Nguyn con mau bit ht thy cc php. Nguyn con sm c mt tu. Nguyn con sm ht thy chng sanh. Nguyn con sm c thin phng tin. Nguyn con sm ci thuyn Bt Nh. Nguyn con sm vt qua bin kh. Nguyn con sm c gii nh o. Nguyn con sm ln ni Nit-bn. Nguyn con sm v nh v vi. Nguyn con sm ng php tnh thn. Qung i t ti.

7778798081828384858687888990919293949596-

ng h Pht php khin trng tn. Ngy m t thn nng php tr. Vin thng gio ch chnh php o s. C Thin Trc, tr Ph , hin Tng gi, ha t ma. Tm thanh cu kh cu nn, pht nguyn li vt, li nhn. Ai cng dng phc ng h sa, ai tn l ti tiu trn kip. Chng minh cng c, vin mn nguyn tm. Ti cn chuyn thnh phc cn, c qu ha thnh thin qu. Nc php ra sch kh tam , gio t qut tan m su o. Ta nh tng quang chuyn ngn th bnh. Nh git cam l khuynh vn kip tai. Phm tng nguy nga, cu chng sanh thot khi m tn. i hng i lc ra oan khin, b kh nn a tay t . Tn t sanh lng bi mn cao ty non thu. Nghe bi m tc chiu diu quang. Bnh tnh thy si n trng thanh tnh. Nc dng chi ra sch trn lao. Ti Ph Lc Sn, ng ni Lu Ly sen hng ngn cnh. Vin dung s l dt m tnh. Mt gio huyn vi oai c linh.

979899100-

Thng tr chn nh, chng sanh. ng dng trn lao tan i dc. Khai minh ch r ng B-. Mun Pht tm quy bn gic.

CON NAY DP U NH L NGUYN CNG TT C CHNG SANH S CU NH . 101102103104105106107108109110111112113114Tr 8 vn 4 ngn bnh. Tr au mt. Tr au tai. Tr au mi. Tr au li. Tr au li. Tr au rng. Tr au thn kinh. Tr au ngc, au tim. Tr au rut. Tr au sng lng. Tr au sn au nch. Tr au gy chn rng (on ngc). Tr au nhc xng (khoan : xng cng gia hai mng).

115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134-

Tr au u gi. Tr au khp xng. Tr au tay chn. Tr au u, mt. Tr au yt hu. Tr au vai, bp tay. Tr bnh phong. Tr bnh kh. Tr bnh tr. Tr bnh l. Tr bnh i tiu ra m (lm bnh). Tr bnh c bu trong bng (luyn tch). Tr bnh phong lang trng. Tr bnh phong hi. Tr bnh gh. Tr bnh nht bc. Tr bnh cam l. Tr bnh u ma. Tr bnh nht m. Tr bnh nht c.

135136bng). 137138139140141142143144145146147148149150151152153154-

Tr bnh ng thng. Tr bnh ph thng (gi l du thng v khi mt, khi tay, chn, Tr u inh ung thi. Tr mu ung thi. Tr c ung thi. Tr bnh phong git. Tr bnh cam nhun. Tr cc bnh u, c, ngc, sn. Tr cc bnh yt hu. Tr cc bnh ming, bng, lng, eo. Tr cc bnh mt, tai, mi, li. Tr cc bnh tay, chn. Tr cc bnh phong cung in. Tr cc bnh rng, li, mi, thn. Gii nn giam cm xing xch. Gii nn nh chi ph bng. Gii nn mu hi khng b. Tr bt nhiu ch s. Tr nn c c ch tr ym o. Tr yu tinh l m vng lng.

155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174-

Tr tm t. Tr tm tham nhim. Hng phc ht thy c qu thn. Nng hng thin ma. Chit phc ngoi o. Gii thot ti trng ng nghch. Cu kh nn sanh n. Hng phc c th. Tr c qu thn no hi. Tr tai ch ao binh nc la. Tr s hi sm st. Tr trm cp oan gia. Tr c qun gic gi. Tr tam tai cu honh. Tr c mng bin qui. Tr kin co tranh tng. Tr nn rn rt, b cp. Nng nga c bn phn thn mu nghch. Nng khin nc ngoi on ch t hng. Khin ma nng iu ha.

175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194-

Mt tri mt trng iu . Lc ch nng tr tai nn c nc. Lc ch nng tr nc ngoi on ch. Lc ch hay khin ci nc phn thnh. Lc ch ph hoi c nghip chng. Lc ch ng a a ngc lin c gii thot. Lc ch nng tr dch kh lu hnh. y mt thn thng. y tai thn thng. y mi thn thng. y li thn thng. y thn thn thng. y thn thng. c thin nhn thng. c thin nh thng. c thin t thng. c thin thit thng. c thin thn thng. c thin thng. Khin chng chng c i thng lc.

195196197198199200-

Khin chng chng c i thng ch. Hay khin vic tr nc tr v chn chnh. Khin cy tri phong nhiu. Khin vic c tiu dit. Khin mm i tha tng trng. Khin hay gip vic lm thnh tu.

CON NAY DP U NH L, NGUYN CNG TT C CHNG SANH S CU NH . 201202203204205206207208209210211212Tr 15 th cht d. Tr kh cht v i kht. Gii nn cht v giam cm ao gy. Gii nn cht v on th i nghch. Gii nn cht v qun trn git nhau. Gii nn cht v c d on kh (ham mun gian c gy on th). Gii nn cht v b rn c cn. Gii nn cht v nc tri la chy. Gii nn cht v thuc c. Gii nn cht v trng c. Gii nn cht v cung lon mt nim. Gii nn cht v ng cy, trt b.

213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232-

Gii nn cht v ngi c ym ba. Gii nn cht v t thn c qu. Gii nn cht v c bnh trin min. Gii nn ung t, t t. c 15 thin sinh. Thng gp vua tt. Thng sinh thin quc. Thng sinh ho thi. Thng gp bn lnh. Thn cn y . Tm o thun thc. Khng phm cm gii. Quyn thuc thun ha. c ngi cung knh. S hu khng b cp ot. Cu g cng c xng . Tri rng thin thn thng ng h. Thng thy mi phng Pht. Thng nghe thin php. Nghe php ng ngha thm su.

233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252-

Thng khin Mt Tch Kim Cng ng h. Thng khin S Kim Cng ng h. Thng khin Qun Tr Li Kim Cng ng h. Thng khin Uyn Cu Thi Kim Cng ng h. Thng khin Thng Ca La Kim Cng ng h. Thng khin Ma H Th La ng h. Thng khin Na La Din ng h. Thng khin Kim T La ng h. Thng khin B T La ng h. Thng khin B Cp B ng h. Thng khin Mn H La Bt ng h. Thng khin Chn La ng h. Thng khin Bn La ng h. Thng khin Tt B Gi La ng h. Thng khin ng c T a ng h. Thng khin Tt Ha La ng h. Thng khin Tam Bt La ng h. Thng khin Ng B Tnh C ng h. Thng khin vua Thch ng h. Thng khin tri i Bin ng h.

253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272-

Thng khin tri Cng c ng h. Thng khin B Nit Na ng h. Thng khin vua tri u Li Tra ng h. Thng khin vua tri T Lu Lc Xoa ng h. Thng khin vua tri T Lu Bt Xoa ng h. Thng khin vua tri T Sa Mn ng h. Thng khin Tn Ch i Tng ng h. Thng khin Bt B Lc S ng h. Thng khin i Lc chng ng h. Thng khin Kim Sc Khng Tc Vng ng h. Thng khin Bt La ng h. Thng khin Pht La B ng h. Thng khin vua rng Nan ng h. Thng khin vua rng Bt Nan ng h. Thng khin vua rng B Gi La ng h. Thng khin vua rng Y Bt La ng h. Thng khin Dim La ng h. Thng khin Ca Lu La ng h. Thng khin B n Na ng h. Thng khin A-tu-la ng h.

273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292-

Thng khin Cn-tht-b ng h. Thng khin Khn-na-la ng h. Thng khin Ma-hu-la ng h. Thng khin Cu-bn-tr ng h. Thng khin T-x-x ng h. Thng khin thn nc ng h. Thng khin thn gi ng h. Thng khin thn la ng h. Thng khin thn t ng h. Thng khin thn sm st ng h. Thng khin thn in chp ng h. Khin B-tt Nht Quang ng h. Khin B-tt Nguyt Quang ng h. Pht dy thin thn thng ng h. Tr ch tri rng thng ng h. Mau khin vin mn lc vn hnh. Mau khin chng qu Thanh-vn. Mau khin c i tha tn cn. Mau khin c thp tr a. Mau n t Pht.

293294295296297298299300-

Mau khin thnh tu 32 tng. Mau khin thnh tu 80 ty hnh ho. Khin thp a chng qu. Khin 4 qu chng qu. Khng cn chn ngy, c c l thnh. Khng cn tr trai, c c lin ng nghim. Khng thn ch no snh bng bi Nh Lun. Khng qun mt i tha la ni.

CON NAY DP U NH L NGUYN CNG TT C CHNG SANH S CU NH . 301302303304305306307308309310311Ngn bin ha. 12 mt. 11 mt. 8 vn 4 ngn tay bt n. Ngn mt ngn tay. 42 tay. 18 tay. 12 tay. 8 tay. 4 tay. Tay cm bt bu.

312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331-

Tay cm kim bu. Tay cm cung bu. Tay cm tn bu. Tay cm kinh bu. Tay cm kch bu. Tay cm knh bu. Tay cm loa bu. Tay cm bnh bu. Tay cm n bu. Tay cm hoa sen trng. Tay cm hoa sen xanh. Tay cm hoa sen t kim (vng ). Tay cm hoa sen hng. Tay cm nht tinh ma ni. Tay cm nguyt tinh ma ni. Tay cm ngc nh . Tay cm bt trit la. Tay cm chy kim cng. Tay cm cnh liu. Tay cm pht trn trng.

332333334335336337338-

Tay cm h bnh. Hai tay bng bi (hai ty xe ra hai bn). Tay cm ru ba. Tay cm vng ngc. Tay cm my nm sc. Tay cm qun tr (bnh, go mc nc ca Tng Ni). Tay cm tch trng u lu.

339Tay cm quyn sch (vng dy, li t nhip php thu nhip chng sanh). 340341cu). 342343344345346347348349Tay cm trng ht. Tay cm li cu st (cu thi thit cu th, ging nh m chim Tay cm tch trng. Tay cm ha Pht. Tay cm ha cung in. Tay cm ha Pht trn nh u. Tay cm b o. Tay cm kim cng bt thoi (bt chit la th : tay kim cng). Tay ban khng s hi. Chp hai tay.

350Hai tay tng nhip ngn n (hai bn tay thng chng ln nhau, hai ngn ci gip u nhau). 351352353354355356357358359360361362363364365366367368369y 42 tay. c thn nh. c mt nh. c tai nh. c mi nh. c li nh. c nh. c thy nh. c nghe nh. c dng nh. c hnh nh. c i nh. c knh nh. L con nh l. Gn con nh gn. c con nh c. Nh con nh nh. Phng s con nh phng s. Cng dng con nh cng dng.

370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389-

Tnh ba nghip. c diu hiu Qun m. Tr kh ba ng c. Cu g c ny, nhanh nh gi thi. Nu mun thy Pht lin c thy Pht. Chu bu nh ma tun xi. Nh cy i kip. Nh ngc nh . Nm ti v gin tiu dit khng d. Nu c hon nn c c lin tr. Chin pht u tranh chng u khng thng. Ht thy diu php u t trang nghim. Thng ti B- xa la c th. Ti c tiu dit rt ro thnh Pht. Ca ci thc n sung tc. i sng ph qu khng g chng . Thng nim Qun m l ch vnh vin nng nh. T v lng kip thnh tu i bi. Tng trng cc bch php. Thnh tu ht thy thin cn.

390391392393394395396397398399400-

Xa la ht thy s hi. Hin lm B-tt thnh tu chng sanh. Thoi tan ht thy nhng g lm hi mm ging. Thuyt i bi tm la ni. Khin thng c ch ny khng on dt. Tr ch li ngi. Nc tm ca ngi tr ch bn vo ai, k y lin tiu ti. Gi qua ngi tr ch, thi n thn ai, ngi y c li ch. Ngi tr ch li ni ra hoan h i knh. Gi t ngi tr ch thi vo ai, ngi y lin dit ti. Hng nhn dn an lc.

CON NAY DP U NH L NGUYN CNG TT C CHNG SANH S CU NH . 401402thot. 403404405406Diu Php Lin Hoa Ph Mn phm. Nht tm xng danh tc thi qun xt m thanh m c gii Tr danh vo la, la chng th chy. Tr danh vo nc, nc chng th chm. Vo b tm chu, thot nn La-st. ao trng gy i, thot nn nh chm.

407hi. 408409thot. 410411412413414415416417418419420421422423424425-

D-xoa, La-st cn chng n em mt c m nhn hung chi gia C ti, khng ti thy u gii thot gng cm xing xch. Gic cp ng him, mt ngi xng danh, chng ng gii Oai thn diu lc uy nghim nh vy. Cung knh thng nim gii thot tm dc. Cung knh thng nim gii thot tm sn. Cung knh thng nim gii thot ngu si. i oai thn lc nhiu ch chng sanh. L bi cu c con trai tr tu. L bi cu c con gi oanh chnh. Th ngi l bi, phc bt ng quyn. Th ngi cng dng, phc bt cng tn. Mt hiu cng c ngang bng 62 c hng h sa B-tt danh hiu. Vo ci Sa B phng tin thuyt php. Hin thn Pht thuyt php. Hin thn Bch Chi thuyt php. Hin thn Thanh-vn thuyt php. Hin thn Phm Vng thuyt php. Hin thn Thch thuyt php.

426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445-

Hin thn tri T Ti thuyt php. Hin thn tri i T Ti thuyt php. Hin thn tri i Tng Qun thuyt php. Hin thn tri T Sa Mn thuyt php. Hin thn tiu vng thuyt php. Hin thn trng gi thuyt php. Hin thn c s thuyt php. Hin thn t quan thuyt php. Hin thn B-la-mn thuyt php. Hin thn T-kheo thuyt php. Hin thn T-kheo-ni thuyt php. Hin thn u-b-tc thuyt php. Hin thn u-b-di thuyt php. Hin thn ph n thuyt php. Hin thn ng nam thuyt php. Hin thn ng n thuyt php. Hin thn Tri thuyt php. Hin thn Rng thuyt php. Hin thn D-xoa thuyt php. Hin thn Cn-tht-b thuyt php.

446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465-

Hin thn A-tu-la thuyt php. Hin thn Ca-lu-la thuyt php. Hin thn Khn-na-la thuyt php. Hin thn Ma-hu-la-gi thuyt php. Hin thn ngi thuyt php. Hin thn phi nhn thuyt php. Hin thn Chp Kim Cang thn thuyt php. Cp nn s hi thng hay cu vt. Sa B th gii ng tn xng hiu Th V y. Thn lc t ti do chi Sa B. Kho ng cc phng s. Th nguyn rng su nh bin. Lch kip chng th ngh bn. Hu nhiu ngn c Pht. Pht nguyn ln thanh tnh. Nghe danh khng lung ung. Thy thn khng lung ung. Tm nim khng lung ung. Hm la bin thnh ao sen. Phiu lu b ln thot nn c, rng, sng m.

466467468469470471472473474475dit. 476477478479480481482483484485-

T cao rt xung khng tn my lng. On tc khi t tm. Ba ch, thuc c chng th lm hi. c th rn rt, hi c, khi m nghe ting lin tan. Ma sm st chp git, nghe ting lin quanh tnh. Diu tr lc nng cu th gian kh. y thn thng lc. Rng tu tr phng tin. Mi phng cc quc khng u chng hin thn. a ngc, qu, bng sanh, sanh gi bnh cht kh dn dn u tiu Chn qun thanh tnh qun. Qung i tr tu qun. Bi qun v t qun. Thng nguyn thng chim ngng. V cu thanh tnh quang. Tu nht ph u m, ph minh chiu th gian. Thn i bi nh sm st cm ngn. i t nh my lnh che ph. Ming ni php nh cam l ma ti. Dit tr la phin no, php gii c thanh lng.

486487488489490491492493494495496497498499500-

Kin tng n ca quan, s hi trong qun trn, on th t tiu tan. Diu m, Hi Triu m. Phm m, thng th gian m. Thng nim chng sanh nghi. Qun m bc tnh thnh. Hay lm ni nng ta, cho sanh t kh no. ht thy cng c. Mt t nhn chng sanh. Phc t nh bin c khn lng. Thuc c bin thnh nc cam l. T ti th hin Ph Mn thn lc. Ty phng Tnh- cu ngi sanh khi cnh lun hi. Cc Lc th gii, tip k thc ln ng gii thot. Lin tr hi hi nguyn tng phng. V-thng B- ng khng thoi.

CON NAY DP U NH L, NGUYN CNG TT C CHNG SANH S CU NH . Nguyn cho cha m bao i on thn ly kip, bt nn tam , c hn tr phch siu sanh An Lc quc v lng kip ti nay ti tiu dit. Phng Qun m B-tt ty tm ch : m l, l, t l, t t l, sa b ha.

SM HI Tm thn, th gii ng bt ni a oan to ti hng giam lng. Bn i ch theo ti sc tri. Mt i say m ru tht nng. Nui trai dng gi st sanh u. Tip khch phanh thy bit bao mng Giu c th cn non, gi thiu. Ngho cng lo khot vch, rch bao. Hy Pht, bng Tng, bung tc li. Bi n, lt n, kho vu oan Hoc hng thng tr trm vt tin Hoc chn t gia xm ca ci.

Nghip knh trc i hin hin Sng tro, sng la t phiu trm. Nhn gian trm tui d i qua a ngc by gi lm sao khi ? Thit vi thnh st cao ngn trng Vc du xng nu vn khc tan

m nm ging inh, ngy treo ngc Ni ao rng kim ngc ba tra Thng nghe tu nht sc quang minh Dng ph ti khin tiu hc m Mun c thn ngi khng tht lc. Mau nng Pht lc kt thin duyn. Min i da ngi ly lng vy. Thot thn ma qu ci u minh Mau phi dp u cu Thnh Cha. Ti tam trn khn co Qun m. T xa to bao ti li Nguyn Pht t bi thng sm hi. Ch tm quy mnh nh l Nh cn Vin thng i bi linh cm Qun Th m B-tt. PHT NGUYN Bao nhiu phin no nguyn tiu tr Mi c tri chng nay ci b Dc gii, sc gii, v sc gii Xin on trin min hu lu nhn. Nhim nhn, nhim qu, nhim trn duyn

Nguyn quyt i i khng ni tip. Thun hin, thun tin, thun hu nghip Tam th oan khin vnh dit tr. Ph trai, ph gii, ph oai nghi Ht thy ch tm cu sm hi. Nghip chng, bo chng, phin no chng Qun thn tht tng, tnh u khng. Knh Pht, knh Php, knh chn Tng Thanh tnh php thn sm hun hin. Ch tm quy mnh nh l Nh cn Vin thng i bi linh cm Qun Th m B-tt. TN Qun m i s Vn hiu Vin thng Mi hai i nguyn th rng su B kh m tn Tm thanh cm ng Ci ci hin thn. Nam m Nh cn Vin thng i bi linh cm Qun Th m B-tt. Gii kt, gii kt, gii oan kt Gii ht kip xa oan tri nghip!

Trm ngn vn kip gii on th V lng v bin c gii thot. Ra tm sch pht kin thnh i trc Pht i cu gii kt. TAM T QUY

---o0o---

L PHT N L Pht Tiu sm hi. Khai m. TN Diu trm, tng tr, ng bt ng Th Lng Nghim th gian him c Tiu in o tng t c kip Khin tu hnh mau chng Php-thn Nguyn con sm c qu bo vng Nh Pht t hng sa chng Thm tm phng th vi trn ci Nh th gi l bo Pht n. Phng thnh Th Tn v chng minh

Ng trc c th th vo trc Cn mt chng sanh cha thnh Pht Th con cn cha hng Nit-bn. i hng, i lc, i t bi V con thm tr vi t hoc Khin con sm ln v thng gic Ngi o trng khp mi phng H khng kia c th tiu vong Tm kim cng chng bao gi chuyn. Nam m thng tr 10 phng Pht. Nam m thng tr 10 phng Php. Nam m thng tr 10 phng Tng. Nam m Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. Nam m Pht nh Th Lng Nghim. Nam m Qun Th m B-tt. Nam m Kim Cang Tng B-tt. Lc c Th Tn t ni nhc k phng ra trm th ho quang bu. Trong ho quang hin ra hoa sen bu ngn cnh, c ha thn Nh Lai ngi trong hoa sen, trn nh phng ra mi o ho quang bch bo. Trong mi mi o ho quang, u hin ra nhng v Kim Cng Mt Tch s lng bng mi s ct sng Hng, xch ni cm chy khp ci h khng. i chng nga ln xem, va knh va s, cu Pht thng xt che ch, mt tm nghe c phng Nh Lai ni v kin nh tng ca Pht tuyn ni thn ch :

m a na l, t x , b ra, bt x ra r, bn , bn n, bt x ra bng ni phn. H hng l ung phn, sa b ha (7 ln).


---o0o---

TM PHT Con nay di tm thn Nh Lai Tnh tr trang nghim cng c t Ng trc chng sanh la trn cu ng chng Nh Lai tnh php thn. Thnh T Gia tht cha tng sanh, Rng Ta La tht cha tng dit. Khng sanh khng dit c C m Con mt xem nhn cng thm vng. Sng nay chnh l ngy sinh nht Tnh Phn Vng cung sanh Tt t. Chn rng khp ti ma nc tm By bng nng gt chn i. n mu ni, mu ni, tam mu ni ta b ha (3 ln).
---o0o---

MNG KHNH N t hm nay Gp ngy khnh n

Mt d vui mng Ci u nh l Thp phng tam th, iu ng Nh Lai B-tt Thnh Hin Lit v T s Php gii chng sanh Bi thiu nhn lnh Nn cn sa a. Tham sn chp ng Qun hn ng v Tnh i si m, T trong lc o Trm dy phin no Nghip bo khng cng, Nng kip lun hi, m dy tm ti. Pht T nng nhn R lng ln mn Thng xt sinh linh,

uc tu rng soi Nguyn cu mun loi Dng php phng tin Ta B th hin Thch chng th sanh Thnh Ma Gia mng ng im lnh, Vua Tnh Phn phc sanh con tho. Thi t 32 tng ho By hoa sen gt chn i, Ct ting vin m, tay ch t tri Duy ng c tn li lch s. Nm thi t va 19 tui Xin vua cha do bn ca thnh, Chng kin cnh sanh gi bnh cht Nn pht tm lp ch xut trn. Su nm kh hnh n rng gi Bn mi chn ngy tinh nghim thin ta. Hng phc ma qun thnh o qu, Quang minh soi chiu khp Ta B. CH TM NH L

1/- A t ngc tt, pht khi thin tm. (Mi cu chng ha Bn S Thch Ca Mu Ni Pht). 2/- A tng k kip qu mn nhn trn. 3/- Nht sanh b x trn tri u Sut. 4/- Ta B ha ng hin sanh thn. 5/- u sut ging thn ng mng Ma Gia. 6/- Hong cung thc cht th hin u thai. 7/- Di cy V u khnh n ging sanh. 8/- Gi hng nm dc, chn cnh v thng. 9/- Do chi bn ca, r gi bnh cht. 10/- Na m vt thnh xut gia tm o. 11/- Non xanh ct tc tm Thy hi o. 12/- Ni Tuyt tu hnh, su nm kh hnh. 13/- Di cy B- hng phc ma qun. 14/- Sao mai va mc, o qu vin thnh. 15/- Bn mi chn nm trn thuyt php sanh. 16/- Tam tha , ha va xong. 17/- Ta La song th th hin Nit-bn. 18/- Lu b x li phc ch tri ngi. 19/- Ta B gio ch i t bi ph.

20/- ng hi o trng thin bch c ha thn. BT NH HI HNG TAM QUY

---o0o---

KINH CAHYNA Khi y Pht X V, vn Cp C c ti Thng Lm. Tn gi A Na Lut cng X V trong ngn ni Ta La La, sng sm vo thnh kht thc gp tn gi Anan lin bo : Hin gi Anan nn bit ba y vi th ca ti rch ht. Hin gi nn thnh cc T-kheo v ti may y. Tn gi Anan lng thinh nhn li. Tn gi Anan kht thc ri, th thc xong qu ng, xp dn y bt, ra tay chn, ly ta c vt ln tay, tay cm cha kha i khp cc phng, thy cc thy T-kheo bn thnh : Ch tn! Nn n ni Ta La La v tn gi A Na Lut may y. Th Tn bo : Anan! Sao ng khng thnh Nh Lai v T-kheo A Na Lut may y. Tn gi Anan chp tay bch Pht : Ci mong Th Tn n ni Ta La La v tn gi A Na Lut may y. Th Tn lng thinh nhn li. Khi y ni Ta La La c 800 T-kheo v Th Tn chung hp v tn gi A Na Lut may y. Tn gi Mc Kin Lin ng dy by vai o chp tay hng Pht bch : Ci mong Th Tn v hin gi A Na Lut tri vi ra ct tng mnh cc T-kheo cng tri vi ra ct tng mnh ri may kt li. Th Tn v cc T-kheo ch trong mt ngy, v tn gi A Na Lut may xong ba l y.

Th Tn bo : A Na Lut ! ng v chng T-kheo ni php Cahyna ti nay au lng mun ngh mt cht. Th Tn xp y Ut-a-la-tng tri trn sn, cun y Tng-gi-l lm gi, nm nghing hng mt, hai chn chng ln nhau, khi tng quang minh, lp chnh nim chnh tr. Tn gi A Na Lut bo cc T-kheo : Ch hin! Ti khi xa chn sanh gi bnh cht, khc than bun thm. Mun on nhm kh ln ny. Ti xt ngh : Ti gia cht hp l ch trn lao. Xut gia hc o m mang rng ln. Ta nh b xing xch, li khng c trn i tu hnh thanh bch. Ta nn b ti vt t v ti vt nhiu, b thn thuc nh v gia tc ln, co b ru tc, mc o c sa, ch tn b nh, khng nh hc o. -ICh hin! Ti b dng qu tc, xut gia, th gii T-kheo, gn gi gii lut, nhip phc uy nghi. Thy ti nh bng my lng cng m lng lo s. Ch hin! Ti la st sanh, on st sanh, dp b dao gy. Ti h thn, tu tm t bi lm li ch tt c cho n loi cn trng. Ti i vi st sanh dp sch tm y. Ch hin! Ti la trm cp, dt trm cp. Ngi ta cho sau mi ly, a ngi ta cho mi ly. Thng b th, vui v khng ln tic, khng mong ngi n p. Ti i vi trm cp dp sch tm y. Ch hin! Ti la hnh nh nhp, sing tu diu hnh la dc. Ti i vi dm dc dp sch tm y. Ch hin! Ti la ni di, dt ni di, ni li chn tht, a chn tht, ch chn tht, khng di i, khng la th gia. Ti i vi ni di dp sch tm y. Ch hin! Ti la ni hai li, dt ni hai li. Khng ph hoi ngi, khng nghe kia ni y, khng nghe y ni kia. Ngi ly mun cho hp, ngi hp th vui mng. Khng kt b ng, khng a b ng, khng khen b ng. Ti i vi hai li dp sch tm y.

Ch hin! Ti la ni th c, dt ni th c. Li l th bo ting nghe tri tai, ngi khng vui, ngi khng a, khin ngi kh no, khin khng c nh. Ti la li ni nh th. Ch ni li ha nh, mm mng. Ti i vi ni th c dp sch tm y. Ch hin! Ti la ni thu dt, dt ni thu dt, ni ng thi, ng s tht, hp php, c ngha. Ti i vi ni thu dt dp sch tm y. Ch hin! Ti la kinh doanh, dt kinh doanh, b cn lng pha u, khng tnh ton o lng. Ti i vi kinh doanh dp sch tm y. Ch hin! Ti la nhn qu ph gi tr, dt nhn qu ph gi tr. Ti i vi nhn qu ph gi tr dp sch tm y. Ch hin! Ti la nui ti t, dt nui ti t. Ti i vi nui ti t dp sch tm y. Ch hin! Ti la nui heo g, dt nui heo g. Ti i vi nui heo g dp sch tm y. Ch hin! Ti la nui voi nga tru d, dt nui voi nga tru d. Ti i vi s nui voi nga tru d dp sch tm y. Ch hin! Ti la lm rung mua bn, dt lm rung mua bn. Ti i vi lm rung mua bn dp sch tm y. Ch hin! Ti la trng ry u bp, dt trng ry u bp. Ti i vi s trng ry u bp dp sch tm y. Ch hin! Ti la ung ru, dt ung ru. Ti i vi ung ru dp sch tm y. Ch hin! Ti la ging cao rng ln, dt ging cao rng ln. Ti i vi ging cao rng ln dp sch tm y. Ch hin! Ti la trang im, dt trang im. Ti i vi trang im dp sch tm y.

Ch hin! Ti la ca ma ht xng v i xem nghe, dt ca ma ht xng v i xem nge. Ti i vi ca ma ht xng v i xem nghe dp sch tm y. Ch hin! Ti la nhn tin bc ca bu, dt nhn tin bc ca bu. Ti i vi s nhn tin bc ca bu dp sch tm y. Ch hin! Ti la n qu ng, dt n qu ng, n mt ba, khng n ti, hc n ng gi. Ti i vi n qu ng dp sch tm y. - II Ch hin! Ti thnh tu nhm gii ny, hc tri tc, mc ch che thn, n ch nui sng. Ty i n u ch mang theo y bt. Khng quyn luyn ngoi vt nh chim nhn vi cp cnh bay thng trong khng. - III Ch hin! Ti li hc gn gi su cn, hng khi chnh tr. Mt thy sc khng nhn tng nn khng thng thc. V la gin hn u tranh nn gn gi mt. Trong tm khng sanh php c tham lam lo bun. Gn gi tai mi li thn cng th. Nu bit php khng nhn tng nn cng khng bit v ca php. V la sn hn tranh u, nn gn gi cn. Trong tm khng sanh php c tham lam lo bun. - IV Ch hin! Ti thnh tu nhm thnh gii v tri tc, gn gi cc cn, li hc chnh tri. Ra vo kho qun phn bit. Co, dui, ci, ngc, nghi dung chm ri. Kho mc y Tng-gi-l v cm y bt, i ng nm ngi, ng thc ni nn u chnh tr. -VCh hin! Ti ch vng v hoc di gc cy tri ta c ngi kit gi, thn ngay thng, xoay nim khng hng ngoi, dt tr tm tranh u, thy ti vt ca ngi khng khi tm tham mun mnh c. Ti i vi tham lam, sn gin, si m, tn lon, nghi hi dp sch tm y.

Ch hin! Ti dt ng ci v ng ci lm tng u khin tu km yu. Ti la dc, la php c. n t thin thnh tu t ti. Ch hin! Ti c tm nh nh th, thanh tnh khng u, khng nng bc, mm mi, kho tr bt ng, hc chng nh tc tr thng, phn mt thn lm nhiu thn, nhiu thn hp thnh mt thn, thn t ti khng b vch lm ngn ngi nh i trong h khng, chui xung t nh ln xung nc, i trn nc nh i trn t, ngi kit gi thng ln h khng nh chim bay, mt tri mt trng c oai thn ln m ti ly tay r nm c. Thn ti c th cao n Phm Thin. Ch hin! Ti c nh tm nh th, thanh tnh khng u, khng phin nhit mm mi, kho tr bt ng, hc chng thin nh tr thng, nghe ting ngi v phi nhn, gn xa diu hay chng diu. Ch hin! Ti c nh tm nh th thanh tnh khng u, khng phin nhit, mm mi, kho tr bt ng, hc chng tha tm tr thng. Chng sanh c dc khng dc, gin hn, khng gin hn, si m khng si m, u, khng u, hp tan, cao thp, nh ln, tu khng tu, nh khng nh, gii thot, khng gii thot, ti u bit nh tht. Ch hin! Ti c nh tm nh th, thanh tnh khng u, khng phin nhit, mm mi, kho tr bt ng hc chng tc mng tr thng. Ngha l nh mt i, hai i, trm i ngn i, kip thnh kip hoi, v lng kip thnh hoi. Ta tng sanh ni kia, h nh th, cht kia sanh y, cht y sanh kia, th kh vui nh th, th mng ht nh th. Ch hin! Ti c nh tm nh th, thanh tnh khng u, khng phin nhit, mm mi, kho tr bt ng, hc chng sanh t tr thng. Thy chng sanh ny thn hnh c, khu hnh c, ch bai thnh nhn t kin. Mng chung t n ch c, sanh vo a ngc. Thy chng sanh kia, thn hnh thin, khu hnh thin, chnh kin. Mng chung t n ch lnh, sanh v ci tri. Ch hin! Ti c nh tm nh th, thanh tnh khng u, khng phin nhit, mm mi, kho tr bt ng, hc chng lu tn tr thng. Bit kh tp dit o. Ti bit ci lu ny nh tht, bit lu tp, bit lu dit, bit lu dit o nh tht. Thy bit nh th tm c gii thot dc lu, hu lu, v

minh lu. Gii thot ri t bit gii thot. Vic lm xong, khng cn th sanh i sau, thy bit nh tht. Ch hin! V nh p Thu L Tra, c nh lu cao p, trong c cy thang hoc 1 nc, 2 nc, 10 nc, 20 nc. Ln lu, nu khng bc nc thang th nht th hai m mun ln ngay nc th ba th t trn khng th c. Ch hin! Nu c T-kheo phm gii, ph gii, gii thiu, gii lng, gii nh nhp, gii en ti, khng dng gii lm cy thang m mun ln nh v thng hu lu chnh php trn khng th c. Ch hin! T-kheo nng ni gii, ng ni gii, dng gii lm cy thang ln nh v thng hu lu chnh php t phi c. Ch hin! Ti nng ni gii, ng ni gii, dng gii lm cy thang ln nh v thng hu, lu chnh php. Ch dng t phng tin l xem c c ngn th gii. Ch hin! V nh ngi mt sng ng trn lu cao, ch dng t phng tin nhn xung di ng l thy c ngn g ao. Ch hin! Voi ln nh vua ch by bu, dng l a la che y. Ti che y lc thng cng nh th. Ch hin! Nu i vi lc thng ca ti chng, c ch no nghi ng nn hi, ti s p cho. Tn gi Anan bch : Nay ti ni Ta La La, Th Tn v 800 T-kheo nhm hp v tn gi A Na Lut may y. Nu i vi lc tr thng ca tn gi A Na Lut chng c ai nghi ng nn hi. Tn gi A Na Lut s p cho. Nhng trong mt thi gian di chng ti dng tm bit c tm ca tn gi A Na Lut . ng nh tn gi A Na Lut ni. Ngi c i nh tc, c i oai c, c i phc lc, c i oai thn. Khi y, c Th Tn ch au dt v c an n, ngi kit gi khen ngi tn gi A Na Lut :

Lnh thay! Lnh thay! A Na Lut ! ng ni php Cahyna cho cc Tkheo nghe. Ny A Na Lut ! ng li ni php Cahyna cho cc T-kheo nghe. Ny A Na Lut ! ng thng thng ni php Cahyna cho cc Tkheo nghe. Ri c Th Tn bo cc thy T-kheo : Cc ng hy vng th Cahyna php. Tu tp Cahyna php, kho gi gn Cahyna php v sao ? V Cahyna php l cn bn phm hnh a n thng, a n gic, a n Nit-bn. c Pht thuyt ging nh vy. Tn gi A Na Lut v cc T-kheo nghe xong hoan h phng hnh.
---o0o---

L Mi Tm V i A-La-Hn CH TM NH L Nam m thp phng tam th nht thit ch Pht. Nam m Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. Nam m Cahyna tn php. nht tr tu X Li Pht tn gi. nht thn thng Mc Kin Lin tn gi. nht u Ca Dip tn gi. nht ngh lun Ca Chin Din tn gi. nht vn p Ma-ha Cu Hy La tn gi. nht chnh nh Ly B a tn gi. nht thin tr Chu Li Bn Gi tn gi. nht a vn Anan tn gi.

nht nghim h lc cn Nan tn gi. nht mt hnh La Hu La tn gi. nht th thin Kiu Phm Ba tn gi. nht phc in Tn u L Ph La a tn gi. nht thin gio ha Ca Lu Di tn gi. nht tri tinh t Ma-ha Kip Tn Na tn gi. nht th mng Bc Cu La tn gi. nht thin nhn A Na Lut tn gi (3 ln). Nam m o Trng hi thng Pht B-tt nht thit ch Hin Thnh Tng. L Y Cng c CH TM NH L Cahyna y. Kin tht y. Cng c y. Thng thin pht c y. Nam m tnh tng bt nh, minh hp v vi, nht thit ti thng Tng gi gia chng. Nam m thp a tam hin, ng qu t hng, nht thit xut th Tng gi gia chng. Nam m T-kheo ng chng, ha hp v tranh, nht thit tr tr Tng gi gia chng.

Kt tp, phin dch, ging dy, ch thch, tam tng ng Ty kim c lit v php s. Ty Thin ng Vit Nam thp phng du ha, truyn gio khai sn, lch i T s. 800 T-kheo ni Ta La La Cng Th Tn may y Cahyna Nm nc thang A Na Lut . Xa la trn lao i cht hp Chng A-la-hn thn thng. i phc lc, i oai thn. Ch tm nh l Nam m nht thin nhn Cahyna n trng ng ch i thnh A Na Lut tn gi (3 ln).
---o0o---

KIM QUANG MINH Sm Trai Thin Kha Nghi Nh ngc giao thin, ht sng sa Bin gic ln tn gn kim ba (sng vng). Ri khp i thin, sen trng xa Tam mui ra sch ht trn a. Mt git bin hng sa Thanh tnh c sn h (ni sng). Nam m Thanh Lng a B-tt (3 ln). (cm chn nc)

Nam m i bi Qun Th m B-tt (3 ln). Nc cam l trn u cnh liu Mt git bin khp c mi phng Bao nhiu cu u u quyn tr Khin cho n trng c thanh tnh. (Tr ch i Bi 1 bin) Nam m Cam L Vng B-tt (3 ln). Ch tm nh l thp phng thng tr Tam-bo.
---o0o---

QUN Nng l s l tnh khng tch Cm ng o giao kh ngh bn o trng ny nh ht chu Mi phng ch Pht nh hin y. Thn con nh hin trc bo i u mt ch tm quy mng l. Dng Hng Hoa Nguyn my hng hoa ny Bin mn khp mi phng Cng dng tt c Pht

Tn php, ch B-tt Thanh-vn, Duyn-gic chng Cng ht thy thin tin Th dng lm Pht s Khp hun bao chng sanh Cng pht tm gic tnh Mau vin mn B-. Hng Hoa Nghnh, Hng Hoa Thnh : Nht tm phng thnh Nam m Bn S Thch Ca Mu Ni Pht, ng phng A S B Pht, Bo Hoa Lu Ly Bo Thng Pht, mi phng ba i ht thy ch Pht. Ba nghip con tnh nh h khng Mi phng ch Pht cng nh vy Khng ri chn t v chng sanh Cng chng ti y th cng dng. (3 thnh mi thnh 1 ly) TN Pht bo ca ngi khng cng. Tu hnh tri v lng kip. Thn cao trng su nguy nga. Mt vng mu ta sng t kim. T nh ni Tuyt gic ng chnh o. Gia i my, bch ngc ho sng rc. M tr tu cho c su o cn m. Nguyn tt c gp ba hi Long Hoa, nghe din ni chnh php chn tng.

Nam m Pht--da (3 ln). Hng Hoa Nghnh, Hng Hoa Thnh : Nht tm phng thnh Nam m i tha Kim Quang Minh Hi, 12 b kinh. (3 thnh, mi thnh 1 ly, khi ly qun rng :) Php tnh nh h khng, chng th thy Thng tr php bo kh ngh bn Con nay ba nghip nh php thnh Duy nguyn hin hin th cng dng.
---o0o---

TN Php bo tht khn lng. Ming vng Nh Lai tuyn dng. kho tng di y bin. Long vng hoa hng cng dng. Ngi gic tnh tng c, vang vang ting ngc. Sch bu, mi chng mi phm nh rng mt tri rc r trm mu trong khng gian sng m. Mi dng ch l nhng ht trn chu, khc g n nhn xp hng bay khi mi xun v. Nhn xa, i nh ng, ngi Huyn Trang bao kh nhc thnh ba tng kinh lut lun, t n v Trung Hoa. Li do cng lit v T s lu truyn t vn c. Nam m t-ma-da (3 ln).

Hng Hoa Nghnh, Hng Hoa Thnh : Nht tm phng thnh Nam m Tn Tng B-tt, Kim Cang B-tt, Thng Bi B-tt, Php Thng B-tt, mi phng ba i ht thy Btt, Thanh-vn, Duyn-gic, Hin Thnh Tng. (3 thnh, mi thnh 1 ly. Mi ly qun rng :) Ba nghip con tnh nh h khng Tt c B-tt u nh vy Khng ri chn t v chng sanh Cng chng ti y th cng dng.
---o0o---

TN Tng bo khng th ngh bn. Thn p ba tm vn y, ng dng trong 3 vic ln : a) Thuyt php qun m. b) Trn nh l cc bc phc in, di ch thn lm phc in cho qun sanh gieo duyn gii thot. c) Ha quang ng trn, ty nghi b ci, gnh nc, hi ha c hai cuc sng o v i. Trong khonh khc st na, mnh phao vt bin cm ng qun c, kham lm ch cng c ci nhn thin. Kin tr v lu gii, con nay ci u nguyn chng minh, nguyn c cng Hin Thnh Tng hu chn tch trng. Nam m Tng-gi-da (3 ln). Hng Hoa Nghnh, Hng Hoa Thnh :

Nht tm phng thnh Nam m i Phm Tn Thin, 33 ci tri, 4 vua H Th, Tn Ch i tng, Kim Cang Mt Tch, i Bin thin thn A Li Nm, m con qu 500 quyn thuc, tt c u l i quyn B-tt ; mi phng thin tin qu thn. Cng trong nc Vit Nam ni cao sng rng tt c linh miu, trong a phn tnh Lm ng, huyn c Trng, bao nhiu thin thn linh k, ngay trong tr x Linh Quang, tt c thnh chng, thn th h gi lam xng minh chnh php. (3 thnh. Mi thnh cc Pht t ti gia u phi l bi.) Hng Hoa Nghnh, Hng Hoa Thnh : Nht tm phng thnh Nam m nht oai c, thnh tu chng s i cng c thin. (3 thnh, 3 ly tr cc v xut gia.) (B-tt ny l ch o trng php mn, phi n cn 3 phen thnh, tung hoa t trm, qu chp tay tng ch bao nhiu ty . Thn ch chnh l triu thnh Thin N cng quyn thuc. Thit yu ti tinh chuyn, nht tm khi thnh ging h ch cu s c nh khng sai.) Nam m Pht . Nam m t ma Nam m Tng gi. Nam m tht r, ma ha t da, t n d tha, ba r ph lu na, gi r tam mn , t x ni, ma ha t ha ra gi , tam mn , t ni gi , ma ha ca r gi, ba n, ba ra, ba n, tt r ph lt tha, tam mn , tu bt l , ph l na, a r na, t m , ma ha t c tt , ma ha di lc , lu ph tng k , h t, tng k h , tam mn a a tha, a nu, ra ni.
---o0o---

TN

Trn hi quang minh, ch thin h php nht nguyt tinh minh, sao bc u soi sng nhn gian, gi gn quc , ban b an khang, phc th min trng. Nam m Tng Phc Th B-tt ma-ha-tt (3 thnh). Hng tn. Khai kinh k.
---o0o---

KIM QUANG MINH KINH Phm KHNG Yu Lc

Thn ngi h ngy, su nhp nh thn xm rng, ch gic kt s nng ng. Tt c t ch, mi mi chng bit nhau. Mt th sc, tai nghe thanh, mi ngi hng, li nm v, thn tham xc, phn bit. Tm huyn ha vng tng phn bit cc php khin cho ngi i rong rui nm bt h khng. Chng bit s trnh ci hi su trn nh chim m u vo li. t nc gi la, nhn duyn ha hp, ty thi tng gim, th cht h vng m nh rn c. Bn rn chung mt trp xung khc vi nhau. t v nc tnh chm xung. Gi v la tnh bc ln. Tm thc tho ng khng ngng, ty nghip chu bo. Thn ny mnh chung, i tin, tiu tin, mu m chy trn, di b lc nhc. Ngi tu phi k cng quan st con ngi v chng sanh bn tnh khng tch, bn i bn t khng sanh, tnh vn khng tht, v minh th tng cng bn lai khng ; 5 m, 6 nhp, 12 nhn duyn xoay vn sanh gi bnh cht, u bi kh no. Nay on c kin, dng tr tu lc x li phin no, chng v thng o vi diu cng c. Chng sanh m mui v lng kh no. Khin vo B-, bit cu Php-thn, x c i trng, u mt tay chn, tin ca v con, tm khng i tic. Qun php tnh khng l v thng tr. (Tng mi phng Tam-bo, ch thin, ch tin nh i trc mt. Tc t r bit thn ming nghip sung mn php gii.) CH TM NH L NAM M Linh Sn hi thng Pht B-tt.

Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. Bo Hoa Lu Ly Bo Thng Pht. i tha Kim Quang Minh kinh. Tn Tng B-tt. Kim Cang Tng B-tt, Thng Bi B-tt, Php Thng B-tt. ng Ty kim c lit v T s. nht oai c thnh tu chng s i cng c thin, H Php ch thin gi lam thnh chng tn thn (cc v xut gia thnh knh xng danh nhng khng ly).
---o0o---

CNG DNG Nam m 10 phng thng tr Tam-bo (3 ln). Qu bch : Kin thnh hin hng hoa n tu hng sng bao la Tnh bnh thm ngt danh tr Phng hin cng dng Thch Ca. (Ch sm bnh thanh nim mt cu, i chng ha mt cu.) Nam m Bo Hoa Lu Ly Bo Thng Pht. Nam m Kim Quang Minh kinh. Nam m nht oai c thnh tu chng s i cng c thin.

Chng con phu thit cng dng o trng, thp hng n, mn n tinh khit, phng cng ch Pht Th Tn, i tha kinh in, B-tt Thnh Hin, cng c i thin, i Bin, bn vua Phm Thch, thin long bt b Thnh chng. (Li em go, mui nm khp cc phng th cc qu thn.) Duy nguyn Tam-bo Thin Tin xt thng np th, dng oai thn lc khin cc th cng dng hin hin mi phng tt c cc ci Pht, nh my che khp, nh ma thm nhun, rng lm Pht s, ng hun chng sanh pht tm B-, ng vin chng tr. (Tng 3 bin Thin N Thin ch, em go, mui, hng hoa ra ngoi chc nguyn.) Ti nay y li Pht dy, em nhng mn n tung vi mi phng khp th qu thn. Nguyn thn minh oai quyn t ti, khp ng hp tp, cng th php thc, sung tc y , thn lc mnh thm. Bit ch chng ti mong cu gip cho mn nguyn. Xin em phc li ny khp nhun hm linh, ng hng an vui mi mi. (Nm go mui khp cc phng, tng v lng qu thn u th thc. Li tng 3 bin Thin N Thin ch.) Hi chng a k, Thin Tin, vua quan. Ti nay khp cng dng. Thc n bin mi phng. Tt c a k, Thin Tin, vua quan chung hng. Nguyn em cng c ny, ph cp ti tt c, k th ngi th u trn thnh Pht o. (Tng ch Th Lng Nghim nguyn kha, hoc xng tn Dc S hi hi Pht B-tt, ri tng ch Dc S 7 hoc 21 bin.) HI HNG TAM QUY
---o0o---

T BI A TNG BO SM Con knh l Pht hoa sen

T bi l cnh, tr tu l cnh. Thin nh l tua, tri ta gii thot. B-tt nh ong cha ht cam l. c Pht mn nim chng sanh v ni t bi a Tng i Nguyn. Nay chng con xin quy mng nh l : NAM M 1234567891011121314Mi phng ba i ht thy ch Pht. Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. A Di Pht. Di Lc Pht. i Thng Sn Vng Pht. Tr Thng Pht. Tnh Danh Vng Pht. Nht Thit Tr Thnh Tu Pht. V Thng Pht. Sn Vng Pht. V Bin Thn Pht. Bo Thng Pht. Ba u Ma Thng Pht. S T Hng Pht.

1516171819202122232425262728293031323334-

Cu Lu Tn Pht. T B Thi Pht. a Bo Pht. Diu Thanh Pht. Mn Nguyt Pht. Nguyt Din Pht. Tnh Nguyt Pht. Bo Tng Pht. Ca Sa Trng Pht. Gic Hoa nh T Ti Vng Pht. Thanh Tnh Lin Hoa Mc Pht. a Tng B-tt Bn Nguyn kinh tn php. Vn Th S Li B-tt. Ph Hin B-tt. nh T Ti Vng B-tt. V Tn B-tt. Gii Thot B-tt. Ph Qung B-tt. H Khng Tng B-tt. Kim Cang Tng B-tt.

35-

a Tng Vng B-tt.

Pht dy nm gii. Nghim khc vi mnh, nhip phc lng ngi. T tm khng git hi, khng cho khng ly, thy li suy ngh, phi l khng nhn, u cho gian t, li ni tro tr, dng ch tn on tr. Ham ru dit thn, vng ngn bi c. Kin tr nm gii, o lm ngi khng khuyt. Nm thin nghip ny ng tn hu lu v cha siu vit cnh gii thnh phm ng c. Li c hng lnh, khng ch kim c m hng em vt cho ngi, khng nhng tr gii bt st m lng d hiu sanh. Tuy cha la dm dc m tin thoi tit . Ca tng 10 thin, khen h nht tha, tinh cn nhip tm, tuy cha c nh. Cm qu a c, lm ch mt tiu thin th gii. Bo t thng nhn, u quy hu lu. Li c bit chn th kh ci dc, ng sc tnh diu, tu 4 thin nh, cm 18 ci tri. Tuy hng phc phin no nhng cha on dit. Li khi tm chn sc lao ngc, tm thc quy khng. Qun khng th tng dit, cm qu bo ci tri tt nh, th hng h sa kip. V cha chng v sanh nn sau li a lun hi. Vn l hu lu. Tuy tu thin nghip nhng cn hng v ci ngi, ci tri, khng cu thot ly lun hi u gi l hc nghip. Nu tu thin qun, y ch qun khng. Bt u l ng nh tm. Thn bt tnh, th th kh, tm v thng, php v ng, cnh tng no tng no bit, th lp qun thnh. Chnh qun tu 16 hnh. Hnh 37 phm tr o, ph 88 kin s, chng kin o, tr 91 t duy, thn chng v sanh. Tm cnh tch dit. Do chng thin khng, la nm ni un, thot bin sanh t, nh Nit-bn. An php v vi, chng chng sanh, cha gi l B-tt. Nu thun nghch qun 12 nhn duyn ca Trung tha. T v minh duyn hnh cho n lo t u bi kh no, cm c tr tu tch dit, sm chng v vi, khng phi cn c sanh nn cng thu v tiu qu. Phm l B-tt i tha, th t thn cha c trc lo chng sanh, pht tnh gic thy tm, sau i bi cu kh, rng hnh su , cng tri ba a tng k, tu tu nghip lu v lu thnh tu t bi sanh v sanh. Khai Pht tri kin, chng cc t tnh linh minh bn hu, ng b tng tm a. Tm mnh, ch Pht v chng sanh ng quy ba c Php-thn, Bt-nh v Gii-thot. Chng con s d khng gii thot ch v tnh thc khng nh, tm chy theo cnh, nhim tp kt nghip, tnh tp kt qu, lm thin lm c khng ngng,

lun hi nm o, tri khp bn loi, kip s nh bi trn, m hoc chng nn nh c mc li, d c tm thot ra, trong dng nc chy xit, li mc vo li khc. Ch nhn vng kin, vng tp, lm khch tr trong ba ci, ni chm khng ngng, t chiu vi li nng. Vng tp c 10. To 10 c qu u do su cn. Chiu a ngc bo, su cn th chu. Cho nn hm nay chng con cn phi tha thit sm hi.
---o0o---

1/- SM HI TI DM DC Nam n cn cnh giao tip c xt. Anh mn sc ti, ti i tm anh, ngy thng nh thm chuyn thnh gy m cho n sanh lao, ng mng khng an, thn th chn tay au nhc, sng thm th, cht s hi. Trong khi cha m v con xt thng t bit, th thn thc ngy m i mi n ch chu bo, nm ging st kh v lng kip. Cho nn mi phng Nh Lai gi dm dc l la mnh. B-tt trnh dm nh s hm la. Con cng chng sanh t v thy n nay ngoan m khng bit, rng to qu nghip. M sc m tm, t ph tnh gii, hy c tnh gi, s nhc nh ngi. C n nhng k chng nam chng n, nm loi phi nhn, hoc T-kheo-ni. V a dc tp, to nhn a ngc. Hm nay cung i thnh hin, pht l by t, cu ai sm hi. Nguyn mi phng Pht, a Tng nng nhn nghing bnh cam l ra sch ti cu, khin dc tp ca con t v thy ha thnh tnh duyn gii lut, rt ro B-, chng Hoan H a, vnh tit lun hi.
---o0o---

2/- SM HI THAM TP Tham tp pht hin tng thu ht. Thu ht khng ngng, nhun nui r tham nh nam chm ht st. Bc bit d ngho vn vui. Ngi khng bit d giu vn mong cu. u c bit ca ci chiu vi cc ha, tan nh mt mng, quyn thuc la tan. Nc lt la chy, hon nn bt ng, con c tn ph v.v Ch Pht gi l nc tham. B-tt trnh tham nh s bin kh c. Bu vt qu gi, li lc cng t, rong rui tm cu, c th thu ht, lanh l cp ot, bc lt dn lnh, ca Tam-bo hn lon tp dng, di v li ch cng t, trn qua i, trm cp nhng vt khng ng, cn nng ong nh,

gian tr tng ho ly. em xu i tt, em ngn i di, trm mu ngn cch, hy vng tng cht, nui ln tm tham, khin vng lun hi quay mi. Hm nay chng con mong Pht xt thng chng minh sm hi. Nng cng c l sm, b th ba la mt c hun tu, tnh tm sm cu cnh, mau ln Ly Cu a.
---o0o---

3/- SM HI MN TP Mn quen ln lt, pht tng cy th mnh khng thi, rng r qu trn, nhun bin v minh, cha nc tham i. Nh ngi ming li t chp, nc bt chy ra. Kia y c ng. Lu ngy thnh on cu. Xt nt bin bc, trn i ch trch. Cht gp sng mu, sng huyt, sng tro, ct nng, bin c, ung nc ng si v.v cc th qu bo. Mi phng Nh Lai gi ng mn l bin si, B-tt trnh mn nh s vc thm. Chng con t v thy khng bit s nc mn nhn chm. C theo 8 th gi th gian, ngn sng, ni tri trong bin sanh t, chm trong sng mn kin, ging bum kiu mn vo dng v minh, hp ln trong bin trm lun khng hn ngy ra. Y tc h sang, cy mnh thng minh, khinh ngi hu hc. n ni cha c t cho l c, cha chng t cho l chng, trm nhn danh o kh lm lc ngi sau. Tng ng mn khng th ni ht, nay cung knh i trc Tam-bo, chng con cu xin sm hi. Nguyn chng con tnh l vin thnh nhn ba la mt, vt bin kiu mn ln ni Nit-bn, tr tu quang minh vo bin nht tha.
---o0o---

4/- SM HI SN TP Sn gin xung t, pht tng ng ngc. Ng ngc khng dt kt thnh la nng. c kh ha kim, u sanh c nghip nn c ni ao, xe gm, ba, ca, inh ba, thng, sng. Nh ngi hm oan, st kh ng ng. Sn tp kch thch t c nhng s ct thin, chm cht, di m, p nh v.v V vy mi phng Pht gi sn gin l ao kim. B-tt trnh sn nh s tru lc (git c h).

Chng con t v thy khng bit sn gin l c tp. C v ngoi cnh m ni xung. Thy gin t, t phin Thy, cha m su thn, sui gia nam n, hng xm lng ging. V kt thn gn gi, h tri lin sanh on th, th chng hi ha. V khng nh mnh khng tu lc, ngi kia c phc duyn, cn tranh cao thp, thi nhau kt hn. Li mnh th cch bo cha. L lm ca ngi th vi vng phng i tuyn truyn nh gi lc. Chng con hm nay thn h sm hi, tinh tn ch qun thnh ba la mt. La tu hng sng, chng o v thng, rng cng chng sanh ng chng t a.
---o0o---

5/- SM HI TR TP Xo tr d d, pht tng quyn r, li ko, dn khi phin no. Nh nc thm rung, c di vc, hoang vu, cng nhau ln tt, la m chng th sng. Tr tp ko dt nhau, th phi tip ni v ch, gi b by ra d ngh, cn mo anh ho n p kia y, khinh di ta ngi. Cn th sim khc nnh ht, thm bt cong ngay, nn c nhng bo gng cm xing xch, roi gy qua bng. Ch Pht gi gian ngy l gic gim pha. B-tt trnh di tr nh s si lang. Chng con t v thy, tc tp sim m, cy giu sang, in o lt anh em, khng cn trung tn, phn ngi v ti, ln nhau d dn, lm quy lm ba, x tm ng chnh, t mng t cu. Cht b tr duyn buc rng, chiu vi qu kh khng ng gii thot. Chng con hm nay cung i thnh hin cu ai sm hi. Duy nguyn Tambo, a Tng t tn, xt thng nhip th, chng minh chng con pht l sm hi. Nguyn cho ti chng tiu tr, tam mui tng tr, 8 Na-gi nh, thin ba la mt, mng nim y , rt ro B-, bin ti v ngi, tip hu tnh khi bin lun hi, siu Nan Thng a. Chng con cng nhau thng thit quy mnh nh l tt c ch Pht. (L Pht v B-tt nh trn.)
---o0o---

6/- SM HI TP QUN LNG GT, LA DI Phnh gt khng dng, tm di to gian nn c cc bo bi t, phn tiu, cc th nh nhp. Nh bi theo gi, khng thy c nhau. Hai tp kh dm nhau nn c nhng s chm m, nhy nm, bay ri, tri ln (2 tp kh : chng t v hin hnh). Ch Pht coi la gt nh cp git, B-tt trnh la gt nh gim phi rn c. Chng con t v thy tm tnh ton, ming la di, thy ni khng thy, trc mt ni l phi, sau lng ni tri, ph cn ni php, chnh l hng man mui ngu si. Ni v mnh th ton nhng cao ng thnh v, ni v ngi th ch hy a ti phm phu. Chng bit t mnh sa hm t kin, cn dt ngi vo a ngc, chiu vi kh bo v lng v bin. Nu khng sm hi u c tiu tr. Nguyn chng con t nay chn tht tu hnh, tr tu hin tin mn ba la mt, chn ng tht ng, tinh tn B-, ng tm a tng.
---o0o---

7/- SM HI ON TP TH HIM HM HN Lc u bc tc, ngm c khng chn, kt on lm tnh hng hi nhit no, bung li on trch, kin ti ca quan, nn c qu bo qung , nm gch, hp nht, xe ci, y bc. Nh ngi ngm c, hoi bo cha c. Qu bo s c nhng s nm, qung, nm bt, nh bn, gieo m. Ch Pht gi on hn, ng nh qu Vi Hi. B-tt thy on nh ung ru c. Chng con t v thy c say sa trong nh v minh, ng nghch bt hiu vi cha m, nut gin cn tm tc cha h d, i nghch vi b con bn b, kt on vi S Tng chung , tri li gio hun ca Pht T. Hm nay chng con i trc Tam-bo, a Tng t tn, cu xin sm hi, bao nhiu on cu nguyn u tiu dit. T nay xin cha khng dm kt on. Tr tu vin hnh ng nim thnh tu phng tin ba la mt, y thn lc, ng ha mi phng, cc hu tnh ln ni Nit-bn.
---o0o---

8/- SM HI TP QUN C KIN Nh ng kin, kin th, gii cm th v cc nghip t ng pht sanh chng tri ln nhau. Nh th nn c quan li chng thc, vn t bin chnh, kho

xt t ngy. Kin tp giao bo nn c s khm hi, mu mo kho tn, i hi gn xt, cu tra v nhng thin c ng t tay cm s sch, bin bch ci v. Ch Pht gi cc c kin l hm h. B-tt trnh cc h vng bin k bin chp nh s h c. Chng con t v thy chp ng, ng s, khi cc t kin, chp on chp thng, chp khng chp c, gii th, kin th, ty s sanh tm, bc khng nhn qu, cc th kh hnh gieo u ven ni, nh tc n nh, nm gai, x thn v ch, mng chung vo thng a ngc v gin. Kin nghip nh th, hm nay chng con quy mng mi phng ch Pht, a Tng t tn, cu xin sm hi, nguyn c chnh tri chnh kin, chnh tm khng ng, cao ng bt a mt i thnh tu nguyn ba la mt cng vi tt c chng sanh ng thnh Pht o.
---o0o---

9/- SM HI TP QUN VU V em tm khng tht, khen ai a tn ln tri, ch ai ch s h cha ti vc su. C hy lng thin, bim xch Samn. Ch chng trung trinh, tm tn h ngy. Nh vy cho nn c ni p, p, ci nghin, ci xay. V nh k sm tc vu oan ngi lng thin, bi xch ngi ta nn c cc qu bo p gii, p, p huyt, tuyt lt da vy. Ch Pht gi oan bng l sm h. B-tt trnh vu oan nh s sm st. Chng con t v thy tng vu hm thn bng, lm hi S Tng hung chi ngi khc. Tm khng t mn, thm khc k khng ti, hm oan n cht khng ni co t. Hm nay cung i thnh hin pht l sm hi, nguyn vnh tiu ung tp. Hnh nguyn thnh tu lc ba la mt, dn o hu tnh ng quy chnh gic.
---o0o---

10/- SM HI TP QUN KIN THA Tranh ci pht sanh thi che giu. Mt c n c dng thin, tr li ganh thin lnh, ght ti nng. Ch lo ta chng thng ngi, ngi li hn ta ng ch bng bnh, t lm cn, khng chu nghe ai, trc mt nh chng c ngi. Mnh lm ti khng mun ai nghe, ngi kia l tri thng nghi lin lp nghip tuyn b. Cho nn cm qu bo nghip knh ha chu phi l

nghip xa, cc vic i nghip. Ch Pht gi che giu l gic ngm. B-tt thy che giu nh i ni cao i trn bin su. Chng con t v thy kh cht cao ngo, li ni xo kho mt m, nim nim ch mong khoi k. Tro c n thnh huyn no, trin chuyn tng ng cha tng tm ngng. Hm nay cung i Th Tn, a Tng B-tt, k t dm tp n kin tng, tt c 10 tp nhn to trm ngn nghip cho n a ngc, 6 giao bo v a lc ba ng, chng chi khng do y. Nay xin mi mi t by sm hi. Nguyn Pht, B-tt khuynh bnh cam l gip cho chng con sm dit tp nhn. Tr tu quang minh ph tan si m, thin qun tinh thm, tr ba la mt vin mn, ma php khp ni, cu cnh 10 a diu hnh. Chng con thng thit nm vc gieo xung t, nh ni nh l tt c ch Pht. (L Pht v B-tt nh trn.) sm phin no chng, nghip chng ri, nay xin sm hi bo chng. Kinh dy : Gi s trm ngn kip, nghip thin c khng mt, nhn duyn mt khi hi ng, qu bo mnh vn phi chu. Nn Pht k chuyn n la nga lm tin, li ni vic ng tri thy nm tng suy, vi vng nht tm sm hi, tc thot thn ln. V nhn gian qu bo ti ng nghch chn m bit sm hi lin thot a ngc. Cc chuyn nh trn u c bn bc trong kinh vn. Nn bit sm hi qu c dit cc tai ha. Phm phu chng con khng o nhn ch chy theo su trn, su thc duyn cnh to 10 c, m mt chn tm, su cn gip nhau to ti, kh bo hon y su thc trng tri thm vo.
---o0o---

1- Sm Hi Nhn Cn : Nghip thy chiu dn c qu. Ti nhn sp cht thy la d trn lan. Thn thc theo khi bay vo ngc v gin, pht minh 2 tng : a. Thy sng t r cc vt nn khip s v cng. b. Ti m m mt, khng thy g, sanh kinh hong v hn.

La thy ny nu t ci nghe th cm bo vc du si, nc ng chy ; nu t hi th th cm bo khi en la ; t ci nm cm qu bo n vin st nng ; t ci xc th c tro nng l than ; t tm th c sao la ri khp. Nh vy 6 th nht thi giao th u do xa mt tham huyn sc. Nu khng sm t, lm sao ra khi. Chng con t v thy, tm m vng trn, en vng hng ta, la l gm vc, nam n dung nhan, khi tng phi php, to c khng cng, chiu vi qu bo nh trn, hm nay cung i Tam-bo, a Tng t tn, sm hi nghip xa. T nay tr i, nhip tm ni chiu, tht cnh hin tin, thy tnh diu sc, pht chn qun tr, mn B- nguyn.
---o0o---

2- Sm Hi Vn Bo : Nghip nghe giao bo, lm chung sng cun chm ngp tri t, thn thc theo dng nc vo ngc v gin, pht minh 2 tng : a. Nghe t cc loi m thanh c c, tinh thn hong ht. b. Lng l im lm, tinh thn m chm, sng nghe rt vo ci nghe hin tng trch hi ; rt vo ci thy thnh sm st, hi c ; rt vo hi th thnh ma su c ri khp thn th ; rt vo ci nm thnh m mu cc th nh bn ; rt vo cm xc thnh cc loi bng sanh, cc loi ma qu sng trong phn tiu ; rt vo ngh thnh in chp, ma p nt tm thn. Con v chng sanh t v thy b m thanh lm m hoc, cung n ting so, ca ht bng trm, phng cho din kch, nam n ci a, li dm th, tm m m cnh, khi tng phi php to ti v bin. Ngy nay pht l cu ai sm hi. Nguyn tai chng con c nghe diu l php thn. Nng sm php hm nay, tc thnh vin m Bt Nh gii thot, ph ha hu tnh ng quy tch nhn.
---o0o---

3- Sm Hi T Cn (Nghip Li) : Lm chung thy hi c y dy xa gn. Thn thc t t tri ln vo ngc v gin, pht minh 2 tng :

a. Ngi thng b cc hi d ngp tt bc, tinh thn bi hoi. b. Nght bc mun cht. Ngi bo xng vo hi th lm thng, lm nght ; xng vo ci thy lm la, lm uc ; xng vo ci nghe lm chm ngp, lm cht ui, lm nc ln, lm nc si ; xng vo ci nm lm i, lm ngy ; xng vo ci xc lm h, lm nt lm ni tht chu trm ngn trng ht n ; xng vo ngh lm tro, lm chng kh, lm gch bay tung p nt thn th. Chng con t v thy b nghip ngi vng bo nh vy, hoc v tham cc th hng trm, hng hoa, hng thn th nam n. Hm nay cung i Tam-bo, a Tng t tn, cu ai sm hi tt c ti nghip ca cn mi. Nguyn t nay tr i, thng c ngi nm phn hng Php-thn, i i xa la cc th u kh sanh t, n tuyt trn kh. Ch qun nh tu 10 cnh vin minh, khng cn h vng d trong mt hi th, ln thng 10 a.
---o0o---

4- Sm Hi Thit Cn (Nghip Nm) : Tham v chiu dn c qu. Khi nghip nm giao bo, thn thc thy li st nung bao trm th gii. Ngi cht thy mnh t di tung ln, mc vo li treo ngc u xung, vo ngc v gin, pht minh 2 tng : a. Nut vo c th kt thnh gi lnh nt n thn th. b. Phi ma ra th bay ln thnh la hng t chy ri xng ty. V bo qua ci nm lm nhn, lm chu ; qua ci thy lm kim thch t chy ; qua ci nghe lm binh kh sc bn ; qua hi th lm lng st ln chp khp ci nc ; qua ci xc lm cung, lm tn, lm n lm bn ; qua ngh lm hn st nng bay t trn khng rt xung. V bo u do khng tin Pht php, n tht ung ru. Chng con t v thy bung lung bn i nn vui bi gc kh. M c mu ngn tay, u c bit tnh cha con nay thnh on th. Nm ru va say u c ng ngay pht ny ngha vua ti c th on tuyt. Nguy hi nh th. Thch t Samn d nhin l phi phng. Hm nay cung i thnh hin chng con tn tnh sm hi. Nguyn t nay tr i xa la tanh u, sng chng mc vi cm rau, thin duyt hng nm, php h no lng, bn bin ti tuyn dng chnh

php, tm m phu tu, ng c ni php. Tu mng din hng, cng vi hm linh ng siu nghip m say v trn.
---o0o---

5- Sm Hi Thn Cn (Xc Nghip) : Xc nghip khi chn, ngi ny lm chung trc thy bn b ni cao ti p. Khng c li ra. Thy thnh st ln, rn la, ch la, hm si s t, ngc tt u tru, la st u nga, tay cm thng xc la vo ca thnh, hng v ngc v gin, pht minh 2 tng : a. Hp xc th ni kp p mnh, xng tht tan nt. b. Ly xc th dao gm ct thn, tim gan x mnh. Xc bo qua ci xc th c ng i, qun, snh, n ; qua ci thy th nung t ; qua ci nghe th p nh, m bn ; qua hi th th y trm, tri tra ; qua ci nm th c chm cht, km kp, cy ba ; qua ngh th nu nng, ri bay. Xc nghip chiu bo giao th nh vy. Con v chng sanh t v thy v tham gm vc la l mm du, xc cnh tm m, khi tng phi php, ti c v lng v bin. Hm nay cung i Tam-bo, a Tng t tn, cu ai sm hi. T nay tr i, nguyn mc gip nhn nhc, ngi ta php khng, trong nh t bi, khp ha hu tnh ng ln b gic.
---o0o---

6- Sm Hi Nghip : Khi nghip giao bo, thn thc thy gi d thi nt quc . Ti nhn t thy b thi xoay trong h khng, theo gi vo ngc v gin, pht minh 2 tng : a. M khng cn bit g, in chy khng bit mi. b. Tnh to chu kh t chy. Y bo kt vo, ngh lm phng, lm s ; kt vo ci thy lm gng soi, lm chng c, kt vo ci nghe lm i hp thch, lm gi sng t m ; kt vo hi th lm xe la ln, thuyn la, ci la kt vo ci li thnh ku

la khc lc ; kt vo cm xc th thy ln nh, nghing nga, mt ngy mun ln sng cht. Su giao bo nh vy u do m vng khi nn. Ba c lm nhn, 10 tp lm duyn, h vng to nghip, h vng chu qu bo. Cng nh hoa m trong h khng, lon che tnh tht. Trong tm B- qu tnh khng c. Chng con phm phu hoc nhn ba c khi nghip, hoc nhn 10 tp li lm, hoc t su cn to c, t b lun hi su no. Hm nay chng con cu ai sm hi. Ngng nguyn mi phng Tam-bo, thp lun a Tng t tn, phng tnh quang minh chiu sng chng con. Bao nhiu ti khin c tt, mnh ngi u r sch. Nguyn nng lc sm hi hm nay, tng trng o thnh, on ng sanh t, rt ro an vui, dng kim cang tr chiu ph v minh, tm a b tng ng nim vin thnh, ng Pht 10 lc, 4 khng s hi, 18 bt cng, v lng cng c, y su thng, 3 t ng minh, tn hu tnh cng thnh Pht o. Ch tm quy mng nh l thng tr Tam-bo. (L Pht v B-tt nh trn.) TN Mi nhn giao bo, to nghip nh ni. Su cn giao bo, bin c oan khin. V gin ngc kh, ai ngi cu vt. nh l t tn, nhn qu tuyt vi. TNG HI HNG TAM QUY

---o0o---

Bit Khoa Cng T

HA THNG THCH THANH THIU TN PHT L PHT (nh thng l). TR CH I BI vo mt chn nc. (Mt ngi xng :) Knh nghe

(C NHUN)

Mi khi cung nghnh Tn s thnh c ging ph n trng, phi c php thy nc thm tnh khit. (Mt v i quanh ry nc khp ni, c chng tng :) To Kh Lm T mt ngun, c thy bn lai thanh tnh. Mt git ra sch oan khin. Bao nhiu bi trn qut sch. i a sn h ti sc, thin tm kh tng hng long. Nam m Thanh Lng a B-tt (3 ln). (Mt ngi xng :) Hng ny chng phi t g, chng phi t la, tc khng tc sc. Khi thm tiu bnh nn, khin bnh an. Nm phn hng sung mn, d ngc gi vn ta lan, khp hun php gii, u ring ch ngt mt tri Nam. Mt nim thnh cu, lit v T s quang lm chng gim. (i chng ha :) Nam m Hng Trang Nghim B-tt (3 ln). (Mt ngi xng :) Bng hoa hin im lnh, Nm cnh lc phng xa, Trao php tng t n, Tn th Trung Hoa Vit Nam trng ging thnh, Kt qu hng h sa.

(Chng ng ln ng xng l :) Nam m Ty Thin ng Vit Nam, thp phng du ha, truyn gio, khai sn, lit v T s (3 ly). (Mt ngi xng :) Duy nguyn quang ging T ng chng minh cng dng. (chng ha :) Hng hoa thnh (Mt ngi xng :) Hng n by bin, mu sc ha vui. Tn s chnh bo y bo trang nghim, chng con nga ln xng tn. (Chng ng tng :) Cn trn gii thot, kho siu ba ci. Kin tnh minh tm, bi tr su xa. Ty duyn gio ha, truyn php sanh. Hun t khp thm nhun c sng ni. Nay nhn vin qu mn, nguyn toi v ngun nh bng tiu hon v nc. Chn tnh diu linh quang vn thng minh, ni tnh cnh sen khai thng phm.
---o0o---

XT V XA Triu Nguyn, Phm Cng qu tc, p ng vun sn phc duyn, s sm gp bc thc c truyn trao gii phm, li v khai php nhn diu minh, khin cha Kim Lin dng Lm T n hoa. T o gia phong trng trng truyn xa mi mi. Thng ngn sa php chan ha, a i chng ln thuyn gii thot. Nam m Nhn S B-tt (3 ln).

(Mt ngi xng :) Nht tm phng thnh (Chng qu tng :) C t tm th mi kho li tha. Nh Bn S lc sinh tin, gii lut nghim thn nh sen thot bn. V chuyn lo tu nghip nn n nh ra ly mai lm o gip. Bao nhiu nhn nhc nhu ha mi c tam tha gio l sau ny ty c li ch chng con. Kinh dy : Bit n, n n. Tm hiu knh l tm Pht T. Chng con nga ln hc o thnh hin, ung nc nh ngun, sing chm rung phc, khoa vn t cht lng thnh, hin dng chn cm bt nc, bo c th n. Gio c chn ngn phng thnh. Trn trng chng con xin tng tr. Nam m b b r d r a r t a nga a da (7 ln). (Mt ngi xng :) Php t thnh tm hng hoa bi thnh. (Chng ng dy xng l :) Nam m Kim Lin thp, To ng phi, Ma-ha T-kheo B-tt gii Thch Thanh Thiu, hiu c Huy thin s, th danh Phm c Nhun gic linh thin ta h (3 ly). (Mt ngi xng :) Php qu u c, c khng tn, ngi hay hong o, o v cng. Cung thnh Tn s quang ging T ng chng minh cng dng. (Chng ha :) Hng hoa thnh (Chng qu tng :) V r bit thnh Cn-tht-b l mng huyn, ban s vng theo Lm T T s khn cng n, chiu thoi u. Ngng mong hng ni thin tm chu ngc, vo bin tr kim nh ma ni. Nhng kim chm ht ci tht kh khn. nh ch nghim thn tin c, dng php thy ra vng tm, nui ln nn gii phm. Sut qung i nin thiu chuyn hc, kim tu v din ging. Tri nhiu nm no tht gio no quyn tng, phn minh tri r thm su. Cha tm gp l, mi tc bng mt tri u lu thn lc. Nc nhiu, chuyn t thnh la. Tip la k ng, thay Pht T hong dng chnh o, gio ha khp gn xa. a hu hc vo tam tha, gip bc tr ln

xe ti thng. Thin cn phc tu, s nghip cng n, lu li cho th gian mt tm gng sng chi la. (Chng ng ln xng l :) Nam m Kim Lin thp, To ng phi, Ma-ha T-kheo B-tt gii Thch Thanh Thiu, hiu c Huy thin s, th danh Phm c Nhun gic linh thin ta h (3 ly). (Mt ngi xng :) Tc lng son st i vi hng thm, vn ha ca giang sn. Chm vt, thy ngi, mi hnh vi c ch li hng phm cho cc tng lm noi du. Cung thnh Tn s quang ging T ng, chng minh cng dng. (Chng ha :) Hng hoa thnh (Mt ngi xng :) Nht tm phng thnh (Chng qu tng :) Thin hnh php s, ty thun chng duyn, k ng cha Kim Lin, hng duyn cha Hng Phc, tr tr t Qung B, ni ni u dng phn nu cao Tam-bo, to nn phc nghip cho nhn thin, em nhiu i c thay mi trong thin mn, dy hng ti gia tp nm tinh hoa ca Pht php. Hng ngy nghe i chng tng kinh Tnh-. Ting n an lc phng Ty ca ngi o ngn hi quang, khuyn xa la ci Nam dim t khch. Mt mt cc kinh Lng Nghim, Php Hoa, Hoa Nghim v.v Li ch con ng Nit-bn v d. Va may gp i thin tri thc ch dy thin tnh song tu, Bn s chng con t nay chuyn phn vn, theo tng To ng, hi hng vng sanh thng phm. Trong khi tri nghing t nga, Vit Nam thay i sn h. Na th k ngi sng bnh an trong tnh nh. Luyn tm nn kho dng tm. R php nn c c chng php. Tui 98 m vn t ch, khng qun oai nghi t hnh. T tr n gi nt mt trang nghim, cc ng c bp tht khoan th, hin l bn c T Bi H X. Ging kinh ni php cho ti ngy cui cng.

Sanh t diu hu th vn chn khng. Nm Qu Du (1993) thng 11, xe tru trng thng vng tri Ty, Ngy 11, 5 gi 15 pht, bnh minh rng sng thanh lng, gic l thm lng thnh c. Php bo li gm c trn ngc th v xut th gian. (Chng ng ln xng l :) Nam m Kim Lin thp, To ng phi, Ma-ha T-kheo B-tt gii Thch Thanh Thiu, hiu c Huy thin s, th danh Phm c Nhun gic linh thin ta h (3 ln). (Mt ngi xng :) Php tnh cao hin, d thi c cng khng gim. Tinh thn anh tun thm gia h hi chng an khang, sn mn vng vng thnh vng. Cung thnh Tn s quang ging T ng, chng minh cng dng. (Chng ha :) Hng hoa thnh (Mt ngi xng :) Nht tm phng thnh (i chng xng l :) Cung thnh ch Tn s thin tng php phi, sm ng cnh qu hng vin tch (1 ly). Cung thnh kt tp, phin dch, ging dy, ch thch, ng ty kim c lit v Php s (1 ly). Cung thnh tng lm php l, lit v Tng Ni. Duy nguyn cc gic linh ng ti tic php th cng dng (1 ly). (Chng ha :) Hng hoa thnh (Mt ngi xng :) Nht tm phng thnh (i chng ng thnh :)

Cung thnh Tn s gia tin ni ngoi thn s ng ng cc chn linh (1 x). Cung thnh Pht t ti gia, trng trng quyn thuc ng chng cc hng linh (1 x). Duy nguyn tha T c, cng ph tic trai np th cng dng (1 x). (Chng ha :) Hng hoa thnh (Mt ngi xng :) Trong mn bt nh u c xa m. Tnh khng chn sc. Cung thnh mi phng php gii hu tnh ng tha php lc n ni y (1 x). (Chng ha :) Nam m Vn Lai Tp B-tt (3 ln). (Mt ngi xng :) Hm nay ton chng nm vc nm cn khm thnh t nhan. Di ta cung knh by bin su trn su v. Duy nguyn thy t chng gim. (Chng qu tng :) Bin Thc Bin Thy Ph Cng Dng (mi thn ch 7 bin). Thc n hng sc thng np th, Khp ng cng dng nguyn chng minh. Quc nhn dn nhiu thng phc, Thin c mnh v bo khang ninh. Nam m Ph Cng Dng B-tt (3 ln). S VN Tn cn nht nim, linh gic chng minh, cung dng vn s, knh xin tuyn c : My sm ma chiu, dng sng sanh t xui xui chy. Php thuyn a chng con ln b gic, hm nay ri bn i u ?

---o0o---

THIT NIM Bn s mt i chm tu thng nhn v lu, v tnh mng huyn hu vi. Nay thot lng ba ci, tr v t tnh, bo a diu cc trang nghim. Hiu chng con thnh tm cung thnh Tn s linh gic, c Huy thin s, php hy Thanh Thiu, th danh Phm c Nhun quang lm Linh Quang Ni Vin chng minh cng dng. Duy nguyn Tn s t lin cung thng phm, ng cnh An Dng qu hng, phc tu nghim thn, n T lu truyn, n Pht sng trng mi mi. Tc d an thnh thng thit, t chng con khu u nh l tam bi thng s. T S (Tng BT NH TM KINH). (Mt ngi xng :) Gng tu sng v bin, Hng c thm ngo ngt, Rng B bt ngt, Hoa gic n ti.

Trong bin gic tnh, Ng sc khng chng phi sc khng, R sanh dit tht khng sanh dit. Bt Nh Tm Kinh cn mt tng,

Qun khng ng un ph si m, i minh thn ch nng siu kh, T ti Qun m hu tnh. Nam m Qun T Ti B-tt (3 ln). (Mt ngi xng :) NGNG BCH (Chng qu tng :) Php thn thng tr, cm ng o giao kh ngh bn. Cng cao gio dc mng mnh nh bin khi, bt ngt nh tri xanh. Hng sa kip thch nhn duyn tip ni, gii sanh tu dng, php chy n truyn. Vy m chng con cha bo p c mt git, mt si t, trong khi bnh xe v thng khng ngng chuyn bnh. Nay hng tn, chn tr lnh. Tn s my nc ng khng. n khng du, i khng vt, huyn c kh o lng. Ci Ta B s mng vin trn. T nay hng sa th gii rng vn du. Nam m Sanh Tnh B-tt (3 ln). HI HNG TAM QUY

---o0o---

KHC KHI HON Sng hin thin, thc bnh an Thnh Thy v ci Ty phng hng nhn. ci y Nit-bn t tnh, Ton nhn dn nhp thnh siu phm

ng i cy bu thng hng, Ch thin tri nhc nhp nhng khc ca. Ca thn Pht bao la rng ri, Ca tri quang t tri gm hoa, Ca mng hi hi Pht , Ca hoa sen bu l cha m mnh. Trn i vng ha sanh thc cht Nghip duyn d chng cht cng tiu. Vng sanh i nghip rt nhiu, Php m thc tnh sm chiu nhc rn. Thn t i tr v t i, Tnh thng minh nhp th linh minh. Sang b gic chng v sanh, Ln thuyn Bt Nh tm tnh nh khng. Th chn nh mun hng ngn ta. Ty thng duyn ng ha hin by. c cng rng, o cng cao, Thnh Thy nh gt v ao sen vng. Din kin Pht, tm quy y, Oai nghi quang chiu t nay sch trn.

Ra sch ht chng duyn sanh t, Nghe Pht m, thanh tnh lng lng. Gi reo, chim ht, chung ngn, Ngy m din xng php phn chnh y. Chnh bo Pht thn vng sng r, Phng t quang nhip n qun sanh. Y bo ci nc nghim minh, Cm thin, sa php, chng sanh c nhun. Bn B-tt hng sa v s, Bn Thanh-vn thm ngt hnh lnh. Ng cn ng lc vin thnh, Thn thng qung i dng hnh trang nghim. Mi phng Pht ng thy tip h ng gia tr kh ng tnh chn. By gi Thy s tr v, Vit Nam du dt sinh linh vn loi.

---o0o---

Tang L TI GIA

LM CHUNG By nh c Pht A Di trc mt ngi bnh. Nu ngi bnh cn sc sng sut nghe hiu th tng kinh A Di . Nu thi gi khn cp, ch chuyn nim Pht. Trnh tt c nhng g lm lon chnh nim. K ming bn tai ngi sp cht, nim ln r rng tng ch cho ti khi tt hi ri mi nim cc danh hiu B-tt v hi hng.
---o0o---

NHP MCH (tn lim) Tr ch i bi mt bin. Tn v nim Pht A Di . 3 bin ch Qun nh (Tn sa) vo ct : m a m d v, l ta nm, ma ha mu ni ra, ma n bt nt ma, nhp ph l, bt ra, mt a gi hng. (em ct tr ch ri vo quan ti dc theo 2 bn xc.) Hi hng.
---o0o---

THNH PHC Tang phc trn bn trc linh cu, bin r tn h tng ngi trn giy vo mi khn o. 3 ting chung xng : Tang quyn l hng linh 3 ly.

Qu chp tay. Dng hng nghnh thnh.

1- Nam m Ty phng gio ch A Di Pht phng ho quang tip triu hng linh hng th mt nm ngy thng gi. Nguyn hn phch nh lc sanh thi, nghe thn ch tiu tan phin no, th kinh vng k ngc gii kh thot m. Hng Hoa Nghnh, Hng Hoa Thnh : Xng : Tang l thnh tm dng tr (rt tr, tun 1) 2 l. 2- Nam m u minh gio ch i nguyn a Tng Vng B-tt phng ho quang tip triu hng linh hng th mt nm ngy thng gi. Nguyn hn phch nh lc sanh thi, nghe thn ch tiu tan phin no, th kinh vng k ngc gii kh thot m. Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Xng : Tang quyn thnh tm dng tr (rt vo chn, tun 2) 2 ly. 3- Nam m m dng lng li, Linh Thng s gi tip triu hng linh hng th mt nm ngy thng gi. Nguyn hn phch nh lc sanh thi, nghe thn ch tiu tan phin no, th kinh vng k ngc gii kh thot m. Hng hoa nghnh, hng hoa thnh : Xng :

Tang quyn thnh tm dng tr (rt vo chn, tun 3) 2 ly. Pht o khn tang, ai ny mc ri, 3 ly. Xi cm, gp n vo bt, trn bn trc linh cu, tang quyn l 2 l. Bin thc Bin thy Ph cng dng (mi ch 21 bin). Sc hng m v bin h khng Duy nguyn ng gia quyn, Tt c hng linh cng no . Nam m M Hng Trai B-tt ma-ha-tt (3 ln).
---o0o---

CNH SCH Lc o lun hi kh bit bao! Bin trn chm ni tht lao ao Th gian thay i no ng c Sanh t v thng d hiu u. Sng thc dp di do nghip trc Sng m m m chu thn sau V minh che tnh t v thy Lc o lun hi kh bit bao! Tam gii cn quy o Thch Ca Mt nn gio l tht cao xa

Mt ngn ng dng tiu phin no. Hin php khai by dit m ma. Cu kh sinh linh ln b gic Gii m i chng thot Sa B Cn lnh sn c, tu thi ng Trm tch hon nguyn thy Pht . Ch vng sanh 3 bin. Tang quyn dng tr, hu tun 3 ly.
---o0o---

PHC NGUYN Mt nim chn thnh, Vn ti bng tiu. Nguyn hng linh c cao siu Ton gia quyn bnh an khang ct. Khp nguyn m siu dng thi, Php gii chng sanh u thnh Pht o.
---o0o---

NG QUAN 3 ting chung, xng : Tang quyn l hng linh 3 ly. Chuyn thn triu thnh, cung vng lai lm, tang ch thnh tm dng hng nghnh thnh.

Hng Hoa Nghnh, Hng Hoa Thnh : Ln m : Sng i ngn thc sng B kh vn trng ba Mun thot lun hi nn Mau sm nim Di . Nim Pht. Con chu mi ngi l 2 l ri lui. o t ly linh cu ri khing ra. Tang ch bng l hng i trc linh cu. Cc v h nim tip tc nim Pht a ti huyt.
---o0o---

H CU Ch i Bi 1 bin. Nhiu quanh huyt 3 vng, ri ct tr ch Tn sa xung huyt. Va i va c ch Tn sa. H linh cu xung huyt. Nim Pht - Hi hng.
---o0o---

AN V BN TH 3 ting chung, xng : Tang quyn l 3 ly. Tn hng triu thnh, hng linh xa bit. Nng Tam-bo lc, hm nay tr v. Hng Hoa Nghnh, Hng Hoa Thnh : Nam m u minh gio ch cu kh bn tn i nguyn a Tng Vng Btt tip triu hng linh hng th mt ngy Nng Tam-bo lc b mt chn ngn, ngy hm nay tr li gia ng an c linh ta, th cm canh cng dng. Bin thc, bin thy, ph cng dng (mi ch 21 bin). Nam m M Hng Trai B-tt ma-ha-tt (3 ln). Tm Kinh Yu Bt Nh Ch vng sanh (3 ln). Tiu dao chn th gii Khoi lc bo lin i Chp tay trc Th Tn c Nh Lai th k. Tang quyn ly 4 ly. Quy y vong Nim hng. Phc nguyn.

Tn Pht, l Tam-bo. Tr ch i Bi vo ly nc sch. Tn dng chi. Tht Pht dit ti chn ngn (3 bin). Quy y linh Hng linh quy y Pht. Hng linh quy y Php. Hng linh quy y Tng. Hng linh quy y Pht, phc tu tn. Hng linh quy y Php, ly dc tn. Hng linh quy y Tng, thanh tnh tn. Hng linh quy y Pht, nguyn i i kip kip khng quy y thin thn qu vt. Hng linh quy y Php, nguyn i i kip kip khng quy y ngoi o t gio. Hng linh quy y Tng, nguyn i i kip kip khng quy y tn hu c ng. Hng linh quy y Pht, khng a a ngc. Hng linh quy y Php, khng a ng qu. Hng linh quy y Tng, khng lc bng sanh (3 ln). Hng linh to bao c nghip u do v thy tham sn si

T thn ming pht sanh ra Hng linh thy u xin sm hi (3 ln). Hng linh ch tm pht nguyn Chng sanh v bin th nguyn . Phin no v tn th nguyn on. Php mn v lng th nguyn hc. Pht o v thng th nguyn thnh (3 ln). T tnh chng sanh th nguyn thnh. T tnh phin no th nguyn on. T tnh php mn th nguyn hc. T tnh Pht o th nguyn thnh. (Mt mnh ch l xng :) Nguyn tn h khng bin php gii, qu hin v lai ch Pht, tn Php Hin Thnh Tng thng tr Tam-bo, tip hng linh. Chng ha : Vng sanh Cc Lc quc (gia quyn ng ly 1 ly). Nguyn Ta B gio ch i t i bi Bn S Thch Ca Mu Ni Pht, ng lai h sanh Di Lc tn Pht, i tr Vn Th S Li B-tt, i hnh Ph Hin B-tt, Linh Sn hi thng Pht B-tt, tip hng linh. Chng ha : Vng sanh Cc Lc quc (gia quyn 1 ly). Nguyn Ty phng gio ch i t i bi tip dn o s A Di Pht, i bi Qun Th m B-tt, i Th Ch B-tt, i nguyn a Tng Vng B-tt, tip hng linh.

Chng ha : Vng sanh Cc Lc quc (gia quyn 1 ly). BT NH NIM PHT HI HNG TAM QUY
---o0o---

Nim hng BI 1 : Vng dng rc r nh sng chi chang Xt mt tri khng ng mi Nn chiu phm lc ha Tng chng, Ci khng l cc bc thnh hin. Ng phn hng thm lng php gii. Hng ny m dng kt t, Tri t hp thnh. Vun trng no phi cng nht th, Gn gi trng mong sc bch thn. Ci cnh ti tt v thm nhun ma php. Th cht thanh cao nh cy my t che ph. Hng ny ly rng thin Trng ni tu uyn thin nhin ngt ngo. Dao gii vt hnh ni cao,

t l tm nguyn knh dng cng dng. DNG HOA Hoa tm n mu tt ti Mi thm sc nc hoa tri km xa. Knh Pht con dng a hoa Mun thu gi nghip chng h ng lay. BI 2 : Nam m Qun Th m B-tt (3 ln). Vn v duyn t, bnh ng li ch. Xt thng cu t ht thy hm linh. Tnh php gii thn vn khng sanh dit. i bi nguyn lc th hin ti lui. Ngng mong t gim. Nay nc Vit Nam, ngy chng con ch tm tng kinh Php Hoa em cng c ny hi hng Nguyn cu my m trit tan, tu nht sng chi, st kh tiu tr, gi lnh khp ta, thin o lu thng, bt ht tai nn, kin to thng duyn, ln cao b gic, php gii chng sanh ng vin chng tr. BI 3 : Phng Pht nim hng khai Php Hoa Kinh (hoc tin cng Thch Ca Nh Lai, khnh n, ty vic m ni). Nng thin duyn ny mong cu thng qu. Ngng khi Pht n t bi chng gim. t chng con, k nguyn

o trng nghim tnh, hi chng an ha, Pht php xng minh, Tng Ni thanh tnh, trm h khang an, tt c mong cu hnh thng nh . BI 4 : Hm nay ngy l phng Pht nim hng, tu thit trai n tin cng Thch Ca Nh Lai. Xin em cng c nguyn cu Pht n ln mn, B-tt thy t gia b hm linh, ph phng oai quang, nng Tam-bo lc, vn dn An Lc, chin cuc ngng ngh, bn n tng bo, ba ci n trim, php gii chng sanh ng thnh chng tr. BI 5 : t php danh nay ngy V tang quyn (nhng tn). Trng tha Pht lc t mn chng minh, chng con khai kinh a Tng. Hi hng cng c nguyn cu hng linh hm nay ti tun chung tht (49 ngy). Bch nht (100 ngy). Tiu tng (gip nm). i tng (mn tang). Phng Pht t n, siu ng thnh cnh, o tri, bt ngc ty nim hin tin. Li nguyn tang ch phc thng tu thng, tm quang ph chiu, o qu vin thnh. m siu dng thi, php gii chng sanh t thnh Pht o. BI 6 : t chng con phng tng kinh ngng nguyn thnh thng ph thy chiu gim. Vit Nam, x cha ngy tn ch bn i khng an n nay khng bt. Nu khng mong Tam-bo h tr, tht khng ni trng cy. Ngng trng oai thn Tng chng chc nguyn, H Php tn thin, lit v tn thn ng gia thm sc, khin cho bn mng bnh an, bnh cn thuyn gim. Li nguyn cc duyn ct khnh, tai tiu phc ging, th gii ha bnh, Vit Nam hng vng, php gii chng sanh ng thnh Pht o. BI 7 : Cy B- cao ln ta bng mt cho tm vn ci nhn thin, cnh u bt n hoa thm ngt c i thin th gii. Hm nay t chng con khc ming ng li phng tng tn kinh chuyn v hi hng nguyn cu thng phc, trng tha Tam-bo vn t bi lc chng minh gia b, chng con pht

nguyn chuyn tu tnh hnh gii thot, chng nhp v lu php mn, vin ng Nh Lai thng qu. Ngng nguyn mi phng hi thng, thng xt phm phu, nhip th ng tm s cu nh . Khp nguyn thin long tm b, H Php thin thn phc tr trang nghim, Ni chng vin thnh Pht s. m siu dng thi php gii chng sanh ng thnh Pht o. BI 8 : T tn nhip h, dn o Ni , kin khi php trng, khai minh tu nghip. Tng lm sm lp, gii c tinh tu, thc lim oai nghi, hng sng Pht o, thng hnh su , quy hng nht tm, khng lc m tnh, khng sanh kiu mn. Thi thi thin nghip tng thm, khc khc qu nhn khng li. Ngng mong mi phng hi thng ln mn hu tnh, nhip th tm con s cu nh . Bn n gm bo, ba ci xt thng, php gii qun sanh ng thnh Pht o. Li nguyn Pht t ai hu, B-tt hu, tip dn hm linh sm x ng m, mau ln b gic. m siu dng thi, php gii chng sanh ng thnh Pht o. BI 9 : o trng nghim tnh, hi chng an ha. H php gio ha c hng long, bo v n trng thng ct khnh. Nguyn gi ha ma thun, nc thi dn an, nh nh chm bn phc duyn, i i chm lm Pht s. Hin ti s Tng, cha m, tn th n tnh, chng ng B- vo v sanh nhn. m siu dng thi, php gii qun sanh t thnh Pht o. BI 10 : Ty phng gio ch, a Tng t tn, chn cy tch trng phng ho quang tip triu hng linh nng t lc Pht x phm thn chng Php-thn, la ci u sanh v Tnh-, tiu dao khng tn, th hng khng cng. Hin tin trai ch hiu s vin thnh. Tn tm kin c, mai sau cng v ci Pht ng chng chn tha.

---o0o---

Phc nguyn -1Qun m th hin thuyt php sanh. Lm nn xng danh, tm thanh cu kh. Hin tin Ni chng khc ming ng li, thnh tm phng tng i tha php bo tn kinh. Hi hng chuyn v cu an cc Pht t Nguyn cu thn th khang an, mng v lu di. Bn ma khng cht tai ng, quanh nm thm lnh ct khnh. Khp nguyn gia nh hng thnh, con chu vui ha, vn ti bng tiu, ln xe nht tha, su vo Pht o. Cu siu cc hng linh cng cc anh hng chin s v nc hy sinh, ng bo t nn, 12 loi c hn, nng cng c ny sm b ng m siu v Tnh-. Khp nguyn m siu dng thi, nc thnh dn an, th xut th gian ng thnh Pht o. -2Ca thin hng thnh, bin chng an ha, mt tri tu gic rc r nh quang, php lun thng chuyn o php cha chan. Gi thun ma u, nc thnh dn an. Ni ni sng t Thun thi bnh, nh nh hng tri Nghiu sung tc. Khp nguyn m siu dng thi, php gii chng sanh ng thnh Pht o. -3Phc nguyn : Chn tm t ti, bn tnh vin minh, ra khi lun hi cng ln b gic. Khp nguyn : Thy T gio dc, cha m sanh thnh, n na tn th tng trng phc duyn, phc tu song tu, mai sau c Di th k.

m siu dng thi, php gii chng sanh ng thnh Pht o. -4Thn mc o, mi si ch thng nh n th dt. Ngy hai ba, mi nut thng ni kh k nng phu. Khp nguyn : Hin tin bn chng, phc tu song tu, mai sau c Di th k. m siu dng thi, php gii chng sanh ng thnh Pht o. -5Tn tm kin c, ngoi chng khng xm. o nghip tinh thnh, ni ma khng ph. Ht nghip ci dim ph Tnh- sen ti n. Khp nguyn : Thy T gio dc, cha m sanh thnh, n na tn th tng trng phc duyn, phc tu song tu, mai sau c Di th k. m siu dng thi, php gii chng sanh ng thnh Pht o. -6o hong dng mt ci Vit Nam, php n trm i thin th gii. Vn t tu ba hc hin tin, gii nh tu sen vng chn phm. Th tn th, xa trn la cu, bn tt n nghim tnh t tha. Kinh lut lun ngy m vng hc. Tm knh php trn thnh cng qu. m siu dng thi, php gii chng sanh ng thnh Pht o. -7Mt i hnh thin nghip, thot ly sanh t him nguy. Trm h cng quy y, th hng ha bnh an lc. Khp nguyn m siu dng thi, php gii chng sanh ng thnh Pht o. -8-

T Ni tng cn, Pht php th th thng cn. Gii lut nghim tr, tng lm thi thi hng thnh. Khp nguyn mi phng n tn, chung hng thi bnh. Tnh vi v tnh ng thnh Pht o. -9T trn n nay, hin tin Ni chng khc ming ng li, thnh tm phng tng i tha php bo tn kinh chuyn v siu hng linh Nguyn cc hng linh n trc Pht i d php nghe kinh, sm x ng m, siu v Tnh-. Nguyn cc hng linh i i thng nghe chnh php, kip kip n ng chn tha. Khp nguyn m siu dng thi, php gii chng sanh ng thnh Pht o. - 10 Nguyn cu S Tng cha m i ny i trc, tri thc lnh d, n vit lp cha, mi phng tn th, b con quyn thuc hoc cn hoc mt, su o chng sanh hoc on hoc thn. Nguyn gii tt c nhng oan khin, tiu tt c bao ti nghip, ng chng o B-, ng sanh ci An Lc. Nam m Ty phng An Lc th gii i t i bi tip dn o s A Di Pht (3 ln). Nam m Ty thin ng Vit Nam lch i nht thit ch v T s. (3 ln).
---o0o---

S cu an PH MN Knh nghe Vin thng gio ch tr tu hong thm. Hu Di ni An Lc trang nghim.

H Thch Ca chn Sa B au kh. Ng ni Lu Ly sen hng ngn cnh Qu kh ngi l Php Minh Nh Lai Hin ti hin thn Thnh Qun T Ti. Ba mi hai ng thn thuyt php sanh. Bt nn nh cu hay th v y Ta nh tng quang chuyn ngn th bnh. Nh git cam l khuynh vn kip tai. Th thng diu lc ca ngi khng cng. Duyn nay Ti nc Vit Nam, tnh Gia nh, cha Lin Hoa, chng con l ra lng thanh tnh, nh l hng t, cng dng ch Pht, B-tt, Thnh chng nht tm tng kinh Diu Php Lin Hoa phm Ph Mn, xng l hng danh Qun Th m B-tt. Cu cho tiu tai gii nn, ti chng tiu khin, bnh duyn thuyn gim, t i an ha, tinh thn minh tnh. Gia nh an lc, quc thi dn an, th gii ha bnh, m dng ng li. Nam m i t i bi cu kh cu nn linh cm Qun Th m B-tt hng lin ta h. Nam m bn t thin long bt b, gi lam chn t v tin. Nga trng Bnh tnh thy si n trng thanh tnh Nc dng chi ra sch trn lao. Ai cng dng phc ng h sa

Ai tn l ti tiu trn kip. Bc B-tt t bi h x Vin mn chng con tt c nguyn tm. Nay Ph Mn mt phm xong Ch minh tm by cu thnh khn Hng danh nim ba trng cng c Nguyn khi sng bnh an khang ct Lc lm chung Qun m tip dn i tc quang minh vn, ph li v cng cc. Gii t tc lng, s vn i tu. S tuyn ti ngy
---o0o---

S DC S Bi v Th gian au bnh t ku cu Lu Ly Quang Nh Lai. t ch thnh nh l cng dng Dc S Vng Pht. ng phng gio ch Nghe bi m tt chiu diu quang.

c tng trang nghim, Mi hai nguyn su hn b c. Tn t sanh, Lng bi mn cao ty non Thu. Nh sc i hng i lc gt ra oan khin. Cu nguyn i tr i bi gii tr nghip chng. Duyn nay ti nc Vit Nam, cha, chng con l ra lng thanh tnh, qu gi ci u, dng hng cng dng mi phng ch Pht, B-tt Thnh Hin, tng kinh Dc S bn nguyn cu Ha-thng chng con th khang an lc, vn s thi ninh. Khnh nguyn Tn s Hi Triu m tinh thn minh tnh, php th khinh an, tt bnh tiu tr, vin dung v ngi. Cp k an ch T-kheo-ni rng cng Ni chng mi phng Tng Ni v cc Pht t trng oai quang cng hng phc lnh. Vit Nam hng vng, th gii ha bnh, php gii chng sanh ng n Pht o. Ngng trng T quang hin hch, cu chng sanh thot khi m tn. Phm tng nguy nga dt t thot ra ba ci. Ba mi hai tng tt, Tnh Lu Ly cnh gii quang minh. Mi hai i nguyn, b kh hon a tay t nn hng gii khi bay nghi ngt, mt d ch thnh. Cy tu ng nh sng lung linh, tc lng khn thit. Nam m Tnh Lu Ly th gii, Dc S Lu Ly Quang Vng Pht kim lin ta h. Nht Quang Bin Chiu, Nguyt Quang Bin Chiu, Dc S hi hi Btt kim lin ta h.

Thp nh Dc-xoa i tng, thin long bt b H Php thin thn, th h Gi Lam thnh chng v tin. Nhng mong Trng ch lc kim thn mnh khe Nh kinh vn mnh v an ha. c ma t chng theo m chung gii tn quy y. K cn ngi khut gi n quang vn lnh gii thot. Tm hng khn nguyn, ch Pht chng minh. Gii ta tc lng, s vn i tu. S tuyn ngy
---o0o---

S CU SIU -1Tun phng Nh Lai Con tun phng di gio ca Nh Lai. t ch thnh Trm ly trn t tuyn c. Bi v Ty phng gio ch, Cu ngi sanh khi cnh lun hi.

Cc Lc th gii, Tip k thc ln ng trc vng. Cy ngc by hng ci nc, Chim ca lng ging k B-, My vng che ph phng tri, n khng tc lng nghe diu ngha. Khi lng tin knh, lp ch tin tu Hiu php m, m o t bi Pht tm bt thoi Ngi hin th tng cng tu mnh, Ng tr vin minh Khch mn phn gt sch nghip cn, Nht tm bt lon. Duyn nay ti nc Vit Nam cha chng con ch knh an thnh sm hi tng kinh cng dng ch Pht, ch i B-tt, ch hin thnh chng, nht tm khn nguyn cu siu cho Thit ngh chn linh Sanh trong ng trc, Thng am m bao chuyn tri chng. Thc xung cu tuyn, Nhng s hi nhiu iu chng ngi.

Hoc l phm ti khin tam c, n giam cm phn x hoch thang. Hoc trt lm chng ng phong. Phi chm m ao sn, kim th. Trng kinh vn phng tng, Tinh thn gii ng, Tun theo li Pht, mt cu tng nim, Thot nn ba i. Vng gi php thin, Hai ch nam m gii oan ly kip. Nhn nay Thin hu vn t, kim bng kt tp i chng ng thanh khn nguyn Cu chn vong chng c siu sanh. Ch nhn nht tr cn cu Mong linh phch vng sanh Tnh-. Hin tin Ni chng, kinh mt hi, phng tng chu vin. Vn biu tu mi hng, knh mong chng gim. Knh dng Nam m Ty phng Cc Lc th gii i t i bi tip dn o s A Di Pht.

Nga trng Di gio ch, Dng trng phan tip dn tinh thn. a Tng i s, Gi tch trng khai quang a ngc. Ngi Qun m r lng t mn, a ngi sanh ti ci chn nh. c Th Ch ra sc bin ti, Tip k thc v ni gii thot. Qu hng Cc Lc, rui bc thang my Trn gian gi tm, quay u xe php. Li nguyn Trn thp in Dim Vng hoan h, Ging k khai thng. Di cu u ngc tt u, Nghe kinh gii kt. Ch tn s gi, n linh hn ti trc ta sen. Bn th thnh hong, a linh phch v ni b ngc. Nc dng si tnh,

Chn m cung hng ch an vui. Cu ch k thn, Ni t ph nghe u li lc. m dng khng khc o t nm phc khp ban Sanh t u hai, Lng h x tam a ct khnh. Gii tm lng thnh t chng con nht tm dng s. S tuyn ti cha -2Trm thy Sng trng uc tu, ng ti tm bit li quy y. Bt ngt b t, B kh nn nh tay t . Nc Cc Lc l qu mun thu Chn trn gian trc tr v thng. Th cho nn Khi cn sng th ba nghip hn m,

Su cn rng r Mi ti c cng ngy cng nng Mi iu lnh b hn ngoi tm n lc cht hn kia v vn, phch n m mng. Mi ca ngc ty cn nh nghip Ba ng m mc my lun hi Kip kip i i on thn gp g Lm cho nhau qun cnh sen vng i i, li li, duyn n bo n Dt c l vo trong nh chy K cn sng quay u l ti bn Ngi cht kia bit kip no ra Mt d xt xa tc lng thnh khn. Nay chng con l cng nhau n trc ca Tam-bo chp tay knh l, mun ly t tn, nim Pht tng kinh, quy y sm hi. Cu siu hng linh sm c siu sanh Tnh-. Nam m tn h khng bin php gii qu hin v lai thp phng ch Pht, tn Php Hin Thnh Tng, thng tr Tam-bo. Nguyn tip hng linh vng sanh Cc Lc quc. Nguyn tip hng linh vng sanh Cc Lc quc. Nam m Ta B gio ch iu ng Bn S Thch Ca Mu Ni Pht, i tr Vn Th S Li B-tt, i hnh Ph Hin B-tt, Linh Sn hi thng Pht B-tt.

Nguyn tip hng linh vng sanh Cc Lc quc. Nam m Ty phng An Lc th gii i bi A Di Pht, i bi Qun Th m B-tt, i lc i Th Ch B-tt, Thanh Tnh i hi chng Btt. Nguyn tip hng linh vng sanh Cc Lc quc. Mun trng R lng t t, phng ho quang soi thu u minh. Y nguyn ln tip ln Tnh. Li nguyn Mc Lin tn gi, Tr sc thn cu sinh linh. a Tng i s, Chiu ngc sng soi tan a ngc, X ht ti tnh, Dn vong gi ln ng gii thot. Ban cho phc tu, a ngi sanh vo cnh chn nh. Gii tm lng thnh, t chng con nht tm dng s. S tuyn ngy
---o0o---

S CU AN V CU SIU Bi v : c mong hnh phc, t ku cu Thch Ca Mu Ni Pht. t ch thnh, nh l cng dng Bn S Nh Lai. Sa B gio ch, nghe m thanh tt chiu diu quang. c tng trang nghim, hong th nguyn su hn b c. Tn t sanh, lng bi mn cao ty non Thu. Nh sc i hng i lc gt ra oan khin. Cu nguyn i tr i bi gii tr vn chng. Duyn nay Ti nc Vit Nam, cha chng con ra lng thanh tnh, qu gi ci u, dng hng cng dng mi phng ch Pht, B-tt, Thnh Hin cu cho Pht t th khang an lc, vn s thi ninh. Khnh nguyn i bn cha m tinh thn minh tnh, php th khinh an. V hng linh siu thng Pht cnh. Rng cng hai h trng oai quang cng hng phc lnh. Vit Nam hng vng, th gii ha bnh. Php gii chng sanh ng n Pht o. Ngng trng T quang hin hch, cu chng sanh thot khi m tn. Phm tng nguy nga, dt t thot ra ba ci. Ba mi hai tng tt, Lin Hoa Tng cnh gii quang minh. Bn v lng tm, b kh nn a tay t . Nn hng gii khi bay nghi ngt, mt d ch thnh.

Cy tu ng nh sng lung linh, tc lng khn thit. NAM M Ta B gio ch Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. i tr Vn Th S Li B-tt. i hnh Ph Hin B-tt. i t Di Lc B-tt. o Trng hi thng Pht B-tt nht thit ch Hin Thnh Tng. Ty thin ng Vit Nam lch i nht thit ch v T s. Nhng mong Trng ch lc kim thn mnh khe Nh kinh vn mnh v an ha c ma t kin theo m chung gii tn quy y. K cn ngi khut gi n quang vn lnh gii thot. S tuyn ti cha t chng con thnh tm dng s.
---o0o---

S VU LAN Bi v sch dy : Tit Vu Lan trng t Ngy T T thanh lng.

Thit trai n cu cha m hin ti bnh an. Dng s tu t tin siu thng Pht cnh. Cu dng khnh in su tm tng. Ch m siu chung hng phc duyn. Khin nh nh an lc nh nguyn. Mong chn chn bnh yn toi . Chng con knh nghe ng chn ct bc, mi st na to ti mun vn. Tham sn si mn, mi s sy gy oan ly kip. T v thy to bao c nghip E lai sinh cn thiu thin nhn. n Pht T m hi Vu Lan Mi nm dy lp n x ti. Trc b ngc ly cu sm hi i lin ta hng gii uy nghi. Trng Pht tha nng c t bi Cu Tng chng dt v gic o. Duyn nay Ni chng 3 thng h tinh tn cng phu, u thng 7 tng kinh sm hi. Tun trung nguyn khim thn t t, li knh vng kim ngn ngc lut, m hi Vu Lan, n nhn lng thnh ca n na tn th, no php y, no php

thc, dng ln cu Tam-bo chng minh. C hai chng xut gia ti tc vng li di gio, t hi v cha, thit lp trai n sa l cng dng. CH TM NH L Nam m thp phng thng tr Tam-bo kim lin ta h. Nam m Ta B hi hi Pht, B-tt kim lin ta h. Nam m Ty phng An Lc th gii Pht, B-tt kim lin ta h. Nam m ng phng Tnh Lu Ly th gii Pht B-tt kim lin ta h. Nam m tnh tng bt nh, minh hp v vi, nht thit ti thng Tng gi gia chng. Nam m thp a, tam Hin, ng qu, t hng, nht thit xut th Tng gi gia chng. Nam m T-kheo ng chng, ha hp v tranh, nht thit tr tr Tng gi gia chng. Knh mong Lit T cm thng, Thnh Tng chiu gim. c lc ha cu kh trm lun Thanh tnh gii vt dng lc o. Bt b gia tr, thin long ng h Khin vong gi ti khin gt sch. V ngi cn ct khnh tam a Mong gia tin tm gi Lin Tr Cu cha m quay v bt c.

Li chnh ngh Trn i bit bao tc bc da mi khng con di gi. Di m 36 loi qu thn ai k xt thng. a ngc gi ny vc du si la chy. Ngay n ci thin ng cha thot khi m say. Nc Vit Nam hin ti, Tit u thu bo bng cy ng, Ma Vu Lan l ch ma ri. Non sng sng gi ti bi, Bun thng than khc ngm ngi chia ly. Bao nhiu cnh m su nut ti, Bc cng Nam thn thc chua cay. Chng con hc Mc Lin, a Tng. Hiu chnh Pht tm. Nhn l Pht hnh. Nn dng s nguyn cu m siu v cnh an lnh, Dng khnh n trim php v. Pht nht tng huy, php lun thng chuyn. t nay oan kt bng tiu

Chung cng hng thi bnh Tnh -. Vit Nam an lc! Th gii thanh bnh! Trm ly khu u dng s Ngng mong Tam-bo chng minh. Lin Hoa, ngy
---o0o---

S t n CAHYNA Tun phng Nh Lai, con tun phng di gio ca Nh Lai, thay v i chng, trm ly trn t tuyn c. Bi v i ngi nh bt b ni ngu Cnh th ta bng du sp ti. Xt n ngn ngun, t i vn l khng. Soi ti cn nguyn, nm m tht chng c. Hoc hin tng sang hn, khn di. Hoc sanh thn lng cnh, vy sng. T lch kip m trong b kh. Tri bao i chm mi bn m. Ln qun ti tm trong nh chy Bit lm sao tm c li ra. Ch Pht t bi dong uc tu, sng soi ba ci.

Chng con khn thit, dng hng hoa vng bi mi phng. Su o c thm nhun Bn n mong bo p. Duyn nay Nc Vit Nam, cha chng con nh l cng dng. NAM M Thp phng tam th nht thit ch Pht kim lin ta h. Sa B gio ch Bn S Thch Ca Mu Ni Pht kim lin ta h. Thp phng tam th nht thit ch i B-tt, ch Hin Thnh Tng kim lin ta h. i thnh A Na Lut Cahyna n trng ng ch kim lin ta h. H Php ch tn, thin long bt b, gi lam chn t v tin. Nga trng T quang sng rc, a chng con ra khi lun hi. Chn tht bn chc, thang nm nc ln lu chnh gic. Gii nh tu hng nghi ngt ta, Nghim su cn, chng su thn thng, T nim x ph tan bn o, Thiu dc tri tc, nhip uy nghi. Trong thin lm, cy tu ng nh sng lung linh.

Chn khng mn, tr diu ng ngt hng c hnh. Lo, bnh, t thnh su qut sch Y cng c nht phc in. Li nguyn Tng phong vnh chn, T n trng quang. Gic hoa hng bin khp rng thin Ma php ti nhun ngi s hc. Cnh cnh l l tip ni khng ngng T ng rc r chnh php xng minh. Gii tm lng thnh t chng con nht tm dng s. S tuyn, ngy

--- o0o --Ht