You are on page 1of 4

C PHT GIA I THNG TT.Thch Phc t --- o0o --Ngun http://www.quangduc.

com Chuyn sang ebook 16-8-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org

---o0o---

T thu nm ni, khng mt ai trong chng ta li khng c nghe m k chuyn c tch thn k khi tui cn th. m m trng thy ng Bt hin t hin v trong gic m thn tin. Tui th tri qua, ln ln chng ta hi nhp vi i, ng rng ng Bt trong chuyn c tch Tm Cm, chuyn Thng Bm, chuyn Cy tre trm t hm no bin mt... Khng hn th, ng Bt vn xut hin gia i thng trong cc mi quan h thc tin ca con ngi. Bn vn gp g tip cn nhng mu ngi hin nh Bt, sng sut nh Bt, can m nh Bt, ni chung l y cht liu t bi, tr dng, Pht tnh trng tn. Cha ht, i ti u, lm vic g du kh hay khng bn u c ngi ta nhc nh cn phi c thin tm, Pht tm! Xem ra thin tm, Pht tm, Pht ti tm ch l mt, ch cn c c Pht trong lng, bn cng sng i, an tr trong i m khng b dng i chi phi. Cu chuyn sau y s minh chng cho chng ta thy bc o S lun bn cnh mi ngi. Mt thi c Pht tr qua m trong xng ca mt ngi th gm. y c mt tu s tr n trc Ngi. Sau khi qun st v thy rng chng l mt ngi thng minh, c Pht hi: - Ny ngi anh em, nhn danh ai m bn t b gia nh? Ai l thy ca bn? Bn i m gio php ca ai? - Tha bng hu, c c C m, dng Thch Ca xut ly lm Sa mn. Mi ngi bo Ngi l mt bc Gic ng, gii thot trn vn. Nhn danh Ngi m ti tr thnh Sa mn. Ngi l bc o S ca ti. - Gi v y u? - Ngi ang Savatthi, mt x pha Bc.

- Bn tng gp Ngi ch? Bn c nhn ra Ngi khi bn trng thy Ngi khng? - Ti cha gp Ngi bao gi v cng khng nhn ra Ngi nu ti trng thy Ngi. c Pht hiu rng do bit danh ting Ngi m chng thanh nin ny tr thnh mt Sa mn. Khng t r thn th Ngi, Ngi ni: - Ny ngi anh em, Ta s ging php cho bn. - Tt lm, tha bng hu! c Pht lin ging cho ngi tu s tr bi php quan trng v tnh v bn cht ca ci gi l ti v ca ti bng cch phn tch cc yu t ca v tr v ca thn gi hp ng un ca con ngi, nhm ph v s chp th t n an lc Nit bn. Gn cui bi php, sau khi lng nghe ni dung m vang bi php, Sa mn tr Pukkusati mi nhn ra rng ngi ang ni php chnh l c Pht. By gi, Sa mn tr tui ng ln nh l bc o S v xin t lng xin li l li gi Ngi l bng hu. Cui cng, thy Sa mn tr xin c Pht quy y v gia nhp Gio on ca c Pht. Qua chng ta thy c Pht l mt con ngi, nh cng phu tu tp, Ngi tr thnh bc gic ng ngay gia cuc i ny. Chnh cng hnh bi tr tu ca Ngi hng Ngi n vi mi ngi, mi ngi n vi Ngi nh l mt l thng tnh t bn tnh thng gic hng thanh tnh. Chnh Ngi thng tuyn b rng trc Ngi c nhng v Pht, ngay hin ti i ny Ngi l v Pht thnh, tng lai sau Ngi cn c nhng v Pht s thnh. Th nn, bn phi thit lp nim tin xung quanh chng ta, c Pht lun hin hu bn cnh bn thn mnh. Ngi l s hin thn ca con ngi, con ngi gic ng thnh Pht. Chng ta cng l con ngi, con ngi nu bit dng tm tu tp, chuyn ha tm thc, nht nh s tr thnh ngi gic ng nh Pht. Trm t v cu chuyn B la mn Dona vi c Pht, bn s thm thu c Pht rt gn gi vi chng ta. Ngi chng phi l Tin, l Cn tht b, D xoa hay t loi khc xa l vi con ngi: - Bch Th Tn, c phi Ngi s l v Tin, Ngi s l Cn tht b, Ngi s l D xoa, Ngi s l Ngi. Vi bn cu hi ny, c Pht ln lt tr li:

Ta s khng phi l Tin, Ta s khng phi l Cn tht b, Ta s khng phi l D xoa, Ta s khng phi l Ngi. Cu tr li ny cng minh chng s trc tuyt ca con ngi chng ng, gii thot nhng b tc t trong tm tng hn hp mun thu ca con ngi. Bi v nu Ngi p rng: Ta s l ch Thin..., hay Ta s l loi ngi tc l c Pht cn phi ti sinh, b lun hi a lc. V th, B la mn hi tip: Vy s hnh ca Ngi l g, v Tn gi s l g?. c Pht tuyn b mt cch chn thnh v mnh nh sau: - Ny B la mn, i vi ai cha on tn cc lu hoc, Ta c th l ch Thin, vi cc lu hoc on tn, c cht t t gc r, c lm thnh nh cy Tala, c lm cho khng hin hu, c lm khng th sanh khi trong tng lai. Ny B la mn, i vi nhng ai cha on tn vi cc lu hoc, Ta c th l Cn tht b, Ta c th l loi Ngi, vi cc lu hoc on tn, c cht t t gc r, c lm thnh nh cy Tala, c lm cho khng hin hu, c lm cho khng khi sanh trong tng lai. Ti y, c Pht khng nh ty theo tm tng ca chng sanh cp n m Ngi hin thn. im khc nhau gia Ngi v cc loi chng sanh l Ngi on tn cc lu hoc. i vi ch Thin cha dt tr lu hoc, c Pht l ch Thin dt tr lu hoc. y chnh l c s nim tin chng ta thn cn bc o S hc php, hnh php - gic ng nh Ngi. Vn t ra cho chng ta l sng trong thc t i thng cn phi thc thi con ng tu tp nh th no ng vi chnh php. C nh th, c Pht trong lng mi ngi mi ha hin ngay gia cuc i, trong mi nh thn thng hay ngoi ng, trn cc no ng t thnh th n tn cng thn qu ho lnh. Xem ra, bn phi thc s tr v i sng chnh mnh bng cch i theo Pht, i theo Php, i theo Tng. i theo Pht l bn i theo t tnh thnh Pht vn sn c trong t thn ca bn. Ch c nh vy thi, bn mi din kin, mi nh l, mi thn cn v trn ht c chung sng cng c Pht ngay ti ci lng mnh trong dng sng y bin ng. By gi mi s cu xin o tng, c vng xa xi chng c ngha g khi bn chp tay kinh cu trc ngi Tam bo. Nu c ngi lm mi c hnh, ri qun chng ng o ko n cu xin cu khn, chp tay mong rng ngi y s c sanh thin th, thin gii, s cu khn nh vy l v ch, v ngi y lm mi c hnh s b sanh vo a ngc, a x, thi li cu xin khng thnh tu. V nh mt ngi nhn chm

mt gh du vo trong h nc ri p b gh du y, thi s du y s ni ln trn mt nc. Du cho mt qun chng ng o n cu xin cu khn chp tay cu rng s du y hy chm xung y nc, li cu xin y tt nhin khng c kt qu, s du y vn ni ln trn mt nc. Nh vy c cu khn, c cu xin cng khng c li ch g. n y, bn t tng v con ngi c Pht. Pht chng u xa, Pht hin hu ngay ci lng mnh. Sng vi Pht, n cm Pht, nh Pht tht n gin, qu d dng. Ch cn bn tri bng, vt cn lng chung sng vi mi ngi chung quanh bng tm t v lng, bi v lng, h v lng, x v lng th m m ngy ngy u thy Pht hin hu bn mnh. c nh th, Pht n sanh trong lng mi ngi tng gi, tng pht qua nh mt, n ci trn y nim tin hnh phc v an lc.

--- o0o --Ht