You are on page 1of 6

Nhng G L Ca Ta V Nhng G Thuc V Ta?

HT.Nh in ---o0o--Ngun http://www.quangduc.com Chuyn sang ebook 27-8-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org

---o0o--Sng trn i ny, ai sinh ra ri cng phi c bn phn, trch nhim v quyn li i vi chnh bn thn mnh v i vi cng ng x hi v t lut php c t ra bo v cho nhng quyn li v trch nhim . Nu ngi no vi phm, tc c lut php l cn cn dng gii quyt mi vic trong cuc i. l ng v phng din tng i ca th gian; nhng iu ny vn cn nhiu k h. Ring phng din xut th gian v ci nhn ca o Pht bng quan im: T i giai khng th gii thch nhng hin tng c v khng, cn v mt, c v thua, khen v ch, ng v sai nh th no y? T t i giai khng c ngha l: bn cht ln u khng. Bn cht ln y l g? l t, nc, gi, la. t t u m c? Ai sinh ra t? Ri t y s i v u? - Cho n by gi tht ra cha c ai tr li c cu hi ny c. Ta ch bit khi ta sinh ra th qu t ny c ri. Mt tri, mt trng v sao mai kia cng th. Vy hi lm chi nhng chuyn xa xi y? Nhng chnh v khng hi nn mi sinh ra mt s chp trc rt d dng, nht l khi mnh t cho rng iu y ng vi mnh.

Ta thy t t mc ln cy c. T t cha cho ta khng bit bao nhiu l ca qu nh: vng, bc, kim cng, du la, qung m, thit ch v.v... T lng t cng l ni c tr ca mi loi cn tng t nhng loi sanh ra bng trng, nhng loi sanh ra bng thai, nhng loi ha sanh v nhng loi sanh ra ch m thp. Hoa n tht p cng nh phn bn tt. Khi hoa tn ri li gi xc mnh vo lng t. Con ngi cng th, khi sinh ra cha m mnh cng t mnh ln mt t sau khi m mt cho i. Ri cng ngy cng ln khn, nhng bc chn i u tin ca ta chp chng trn mt t ri t xung t. ri khi ln ln, bit bao nhiu s th thchcam go trong cuc sng, lm cho ta vp ng v t xung t. Ri cng t t ta chng tay ng dy, lm x vo i, chin u vi khng bit bao nhiu l s cm d i thay. Ri mt ngy no ta phi bung xui hai tay v ni chn sui. y cng l lc tm thn ny em gi xc ra ngoi ng khng mng qunh. Lm phn bn cho c cy, ri c cy cng t m chi, ny lc, sinh hoa, kt tri. Cn nc th sao? Nc t u n? Nc i v u? - y chng ai c thm quyn tr li rng: my c trc hay nc c trc, ci no to ta ci no. Khi khai thin lp a th nc t u m c?, v.v.. v v.v.. sao m rc ri th? Mi ln ta ung nc, u c bao gi ta phi bn tm n vic y u. Min l c tin ti i mua nc v m ung ch! l cch lp lun nh nguyn ca mi ngi. V ci ny c cho nn ci kia c. Ci ny sinh ra ci kia. Nu ci ny khng c th ci kia khng c. Nhng cu tr li nh th n vn cha gii quyt c vn . Bnh thng khi ung nc ta u c bao gi ; nhng ri mt hm no i khm Bc S v Bc S bo rng: ng B mi ngy phi ung cho hai lt . Lc y mi o lng, cn tnh. C nhi nht cho s lng vo c th ca mnh. Lc y mnh mi thy nc cng cn thit y ch! Cn gi th sao? Ai mang gi n vy? Gi t u n? V gi i v u? - Khng bit rng ng thn gi c kh nng tr li ht tt c nhng cu hi ny hay khng, ch con ngi bnh thng nh chng ta phi chu thua. Nhng chng ta phi cng nhn mt iu l khng c gi th chng ta cng kh sng lm y. t bit l hi th. u c khi no ta quan tm n n. T khi sanh ra cho n lc trng thnh ri gi, bnh cht. C ai sing nng ngi m th ta th c bao nhiu ln ri chng? Nhng khi bnh ta thy nhiu ngi kh th l chin u vi t thn trong tng gang tc. Lc y ngi bnh kia v ngay c chnh mnh cng cm thy rng gi hay hi th qu l cn thit nh? Phi lm g ta bo v cho gi v khi ta mi gi gi c li ta chng?

La! La l g nh? Ti sao c la? La t u sinh ra? V ai sinh ra la? C phi l trong cy c la hay la t thn cy? Tht l rc ri. Khng bit bao nhiu l cu hi; nhng lm sao tr li cho ht y. Thi bui ny ci g cng hin i ha, khng cn i u xa, trong nh ch cn bt gas ln l c la; nhng ngi xa c la u phi n gin nh vy. H phi mang hai cc c xt vo nhau, hoc gi ly cy g nhn, xoay vo thn cy g khc th la mi sinh ra v t h mi c la nu n hoc t rng v.v... nhng la y s i v u? Ton l nhng cu hi g m kh tr li vy. C l v kh nh vy c Pht chng mun gii thch lm g cho rt ri thm na. M nu c gii thch i chng na loi c chu hiu cho chng? Hay li c thc mc hoi. Do vy m Pht ni rng: T i giai khng l ng nht. Ngha l khng t u n v chng i v u. Ngha l u khi cn l n xut hin. V trong ci ny n c ci kia, trong ci kia n c ci n. Ci m ta ang mang trn ngi y n ch l mt s vai mn m thi. Nu mt trong bn cht y khng cn ng vng na th thn ct bi ny s tr v cho ct bi. Vy th ci g l ca ta u? Ci u ny l ca ta? Ci tay? Ci chn? Ci hm rng? Ci s suy ngh? Tht ra chng c ci no l ch t c. Tt c ch l nhng s vai mn m thi. Ch l vai mn; nhng lu nay mnh ngh l ca chnh mnh. Do vy mnh mun tt c iu phi thuc v mnh. V d nh tin y phi l ca mnh. Ngi p y phi l ca mnh, ht xon y l ca mnh. y l ci xe, ci t lnh v.v... tt c l ca mnh v thuc v mnh. Nu n khng thuc v mnh th mnh phi c gng tranh u lm sao cho n thuc v mnh bng bt c gi no. Min sao ta phi lm ch cho c n mi thi. Nhng khi lm ch c n ri th sao? Vng kia vn l vng, ngc kia vn l ngc, ch ngc u phi l mnh, mnh u phi l ngc, vy th mnh l ai y mnh l ci g? Mnh l ng K S, b Bc S, ng Tng Thng hay B Hong Hu. Sau khi cht ri th sao na v.v... tht l nhng cu hi qu rc ri. Nhng trong cuc sng bnh thng my ai t t ra. V cn mnh khe l cn lao u vo nhng danh, li, tin, tnh y chin u cho . Th m lc cn t nghip lo n th mi sc nh ra rng: Aha! C mt lc no bn tai thoang thong c nghe rng cuc i ny l v thng th gian ny l gi hp... By gi thm ri , r lm ri nhng lm sao ngng ngi dy c y chim nghim v s v thng . Ta mun lm mt ci g cho tht ngha nh ly Pht mt ly, lm mt cht phc cu ngi ngho chng hn; nhng i thi qu tr ri.

Vy th ci g s cn li sau khi nhng th kia bin mt i hoc thay hnh i dng? Cn ch! l nhng vic lm, nhng hnh vi to tc thin hay c, lnh hay d i ny hay i trc, tuy mnh khng thy nhng nhng g mnh vai, by gi phi tr y. Th l thn thc chi vi ni ci khng ngi. Bit nng ta vo ai y? Bnh thng vn ta chng quan tm n iu y v ta ngh rng nghip y l ca ai kia ch, u phi l ca ta. Vy th by gi phi lm sao y? Pht u? B Tt u? Lc y m cn nh c Pht v B Tt hn l iu qu lm. Ch c s u tru mt nga n trc mt lin dn i vo ci a Ngc v u cn c ci Tm sng sut bnh thng ngh ti Pht c? Th l ti nhn phi ngp ln ni chn ni l, lm sao c th khi kh c? Ch c thn nhn ni ci th mi Thy n nh cng siu , hoc gia nh b th lm phc ho may ngi cht ch hng mt phn by m thi. Cn nhng phn cn li phi tip tc tr cho xong trong nhiu kip lun hi na. Bnh thng ai khuyn ta nim Pht, ta bo cn sm lm. ti lo cho gia nh, con ci, chu cht xong s nim ch u c vi g! Nhng nu bnh thng khng nim Pht tr thnh thi quen th khi t thn n gi ch nh n tin ca, con chu cht, ch lm sao nh n cu Pht hiu c. Hy nn to mt thi quen gieo vo tm thc. l cu nim Pht. Pht dy trong kinh Kim Cang rng: Nht thit Php giai th Pht Php, ngha l tt c Php u l Pht Php. Khng c l php ny hay php kia. Php n hay hn php y nhng l php ny khng hp vi ta th sao? Do vy, m hy chp nhn php no m mnh cm thy thch hp theo l qu ri. Theo nh th hun tp chng t lnh v nu c lm chung cng c ni chn m hng v. Nu khng, tm thn ch l lng gia khong u u minh minh y th khng bit l phi nng ta vo chn no. Pht dy tip trong kinh Kim Cang rng: Nhng li ta dy cng ging nh chic b. Php ng cn phi b hung chi l php sai Th no l chic b? Chic b c nhim v a ngi qua sng hay ni xa hn l gio php y c nhim v a ngi qua khi cnh kh t sinh. Khi qua sng ri, th nn qun chic b y i, ng nh n n lm g. V n ch l phng tin chuyn ch m thi. Th no l chnh php cn phi b, hung chi phi php? Chnh Php l nhng g khng thuc v li ni v s i i. Cn phi php l

nhng g m mnh ni l ca ta v nhng g thuc v ta . Tt c phi b ht th mi qua thuyn c ch khng s chm y. Nu vy th cuc i n c ci ngha g? C ch! C ci tng i ca n trong th gian ny, m chng ta ch l khch trn qua li m thi. Do vy, m ca dao x Hu c cu rng: Trm nm trc th ta cha c. Trm nm sau c cng nh khng Cuc i sc sc khng khng Trm nm cn li tm lng t bi R rng l nh vy. Cuc i ny di lm, lu lm ri. u phi l v co ta cho nn tri t mi hin hu. u phi v c ta cho nn t, nc, gi, la, mi thnh hnh. Tt ra, ta ny n chng l g c. Khng mt my may g c ngha i vi cuc i ny. Trpong v lng v bin th gii y, ta cha bng mt ht bi m. C g u quan trng ho? Ri ta cng phi ra i mt ngy no thi. Bi v cuc i ny lc th ny lc th n, lc c, lc khng, lc cn, lc mt. Nu c cn th ch cn tm lng t bi, tm lng nhn hu i vi cuc i ny m thi, Ch tht ra chng cn ci g c. Th m khi cn sng chng ta tranh danh ot li khng bit mt mi. Chin u sng cn vi h danh, ho tng y. Ai hiu c iu ny v ai s l ngi ln thuyn qua b gic ng trc v t lun hi vo Tnh bao xa vy? Tht s ra th n cng chng xa m cng chng gn. Gn nh trong gang tc m xa th tht l xa. S gn gi y n cng ging nh tri hng t lc mi ra cn xanh, n vo s th cht, nhng qua ngy thng, qua s xc tc vi nh sng mt tri, hn kia thay hnh i dng, bin th t t. T ch cht i n chn mui, ngt lm ni mi. Tnh hay lun hi cng ch th thi. Tnh c trong Lun Hi v t trong Lun Hi chuyn sang Tnh , nhng khi vo Tnh ri th khng chuyn li Lun Hi na. V nh tri hng ngt ri th khng cn cha v cht ni . Cn khi xa th xa bao nhiu? Cng trong vng sanh t t sanh y, chuyn t loi ny n loi khc, nu chng ta c duyn may gp c Pht Php, nh tri hng kia gp nh sng mt tri chiu di, th qu v thnh thc ca Tnh u c xa -

trc mt. Cn nu chng may sinh vo chn tam , ni khng c nh sng chn l th tri hng kia v cht y vn cha bin i c, i khi lc cn non phi ri khi thn cy m ri, c th v c th tip tc trong vng tr vay vay tr y. Nh th th phi lm g y? D qu m! phi tu v phi nim c cuc i ny l v thng. V mnh khng b n th n cng s b mnh nh hi th, nc kia, la n, t ny. N tht n gin. iu quan trng l ta phi thc nhng g c hnh tng v ngay c nhng g khng c hnh tng trn cuc i ny th chng cng ch l gi danh thi ch khng phi l thc tng v thc tng y phi tm bn trong ch khng phi bn ngoi v tm ni chnh ta ch khng phi l ai xa l c? Nu chng ta tt c u hiu l duyn sanh v v thng, kh, v ng th lm sao b m nhim mi trong bin trn lao ny c. Hy bung x t t mi s m nhim v hy xem tt c ch l bt bo, gi tm, khng c g l ch t c. Vy tt c chng ta hy mau mau nim cu Pht hiu Nam m A Di Pht thnh thc ni chn lin i ca ci v sanh. ---o0o--Ht